Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA


FACULTATEA PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CATEDRA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE „NICOLAE SALI”

Evaluare finală

Unitatea de curs: Principii deontologice și responsabilitate socială

LUCRARE PRACTICĂ

Managementul responsabilității sociale. Model de RS a întreprinderii vinicole


KVINT

Examinator: Haraz Svetlana, lect.univers.


_______________________________
Masterndă Tilipeț Ana, an I,
Programul MA: Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Chișinău, 2021
CUPRINS
LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4
1. Motivația întreprinderii KVINT de a aborda un management modern cu asumarea RSC 4
2. Categoriile de responsabilități sociale ale întreprinderii KVINT 4
3. Domeniul/domeniile de RSC ale întreprinderii KVINT 5
4. Obligații sociale asumate de întreprinderii KVINT 6
5. Comportamentul social responsabil al întreprinderii KVINT: exemple concrete 6
CONCLUZII și recomandări 7
BIBLIOGRAFIE 8

2
LISTA ABREVIERILOR

RSC – responsabilitate socială comunitară

3
INTRODUCERE
RSC este „angajamentul companiilor de a contribui la dezvoltarea economică durabilă, lucrând
împreună cu angajaţii, familiile lor, comunitatea locală şi societatea pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii
Ca exemplu vă pot prezenta întreprinderea vinicolă KVINT. Fabrica de vinuri şi divinuri KVINT din
Tiraspol este una din cele mai mari întreprinderi vinicole din Moldova. 2000 ha plantaţii proprii de
viţă-de-vie, echipamente moderne, reţete originale, respectul faţă de tradiţiile străvechi şi munca
inspiratoare a profesioniştilor sunt factorii ce permit fabricii să producă divinuri, vinuri, vodcă şi alte
băuturi admirabile. Această companie oferă regulat cadouri copiilor, invalizilor şi altor grupuri social
vulnerabile cu ocazia unor sărbători naţionale şi locale. Compania data oferă personalului instruire
specializată, compania investește în dezvoltarea comunităţilor din care face parte şi chiar dacă
eforturile nu sunt vizibile la nivel naţional, ele aduc un aport semnificativ la dezvoltarea locală.
Organizaţia are ca scop creşterea profitului, controlând în acelaşi timp impactul său asupra mediului
ambiant, social, economic şi moral şi acţionând în mod corespunzător.

1. Motivația întreprinderii vinicole KVINT de a aborda un


management modern cu asumarea RSC
Motivați acestei întreprinderi este legătura direct între gradul de dezvoltare a regiunii și importanța
care este acordată eticii în afaceri. Motivația este și imaginea, modul prin care este văzută
întreprindeea de societate; atragerea noilor cadre calificate; motivarea angajaților; buna poziționare pe
piața; dezvoltarea relațiilor cu partenerii de afaceri internii și externi; cu autoritățile locale.

2 Categoriile de responsabilități sociale ale


întreprinderii vinicole KVINT

 Responsabilitate economică
 Responsabilitatea legală
 Responsabilitate etică
 Responsabilitate filantropică
Responsabilitatea economică a întrepriderii este baza celor lalte responsabilități pe care le susține și le
face posibile. Datorită unei stări economice sabile, această întreprindere activează de foarte mult timp
și asigură societatea, persoanele angajate cu un venit economic stabil și locuri de munacă plătite la
timp.
Responsabilitate legală a întreprinderii asigura societatea, (care asteapta susținere), angajații cu
stabilitate și nadejde la un viitor stabil.
Responsabilitatea etică a întreprinderii este justă, corectă și echitabilă în raport cu societatea, angajații,
partenerii de afaceri.
Responsabilitatea filantropică. Întrepinderea ș-ea asumat responsabilitatea de a îmbunătăți calitatea
vieții a angajaților, a comunităților locale și a societății în ansamblu.

4
3 Domeniile de RSC ale întreprinderii vinicole
KVINT
• Promovarea standardelor etice inalte in business;
• Asigurarea unei calitati inalte ale conditiilor de munca a salariatilor;
• Asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor;
• Protejarea drepturilor salariatilor;
• Sustinerea artei, institutiilor de invatamant, medicinii;
• Programe pentru ajutorarea batranilor;

Promovarea standardelor etice inalte in business. În promovarea satndardelor etice înalte în


bussiness ete nevoie de ținut cont de onestitate, corectitudine, respect, responsabilitatea.
Susținere și încredere reciprocă; transparență în afaceri. Responsabilitate față de ecologie,
furnizori, clienți ți comunitate în care se află.

Asigurarea unei calitati inalte ale conditiilor de munca a salariatilor. Salarriații dispun de
condiții de muncă bune. Au la dispoziție absolut tot ce se cere țn conformitate cu standardele și
codul muncii.

Asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor. Fiecare angajat a întreprinderii este instruit în


domeniu sănătății și securității în muncă. La locul de muncă sunt ghiduri și fișe privitor la
securitatea în muncă. La fel persoana angajată este informată cu sarcinile de muncă și despre
măsurile de protecție și risc.

Protejarea drepturilor salariatilor salariaților. Persoanelor angajate la această întreprindereali se


protejează toate drepturile de care dispun conform codului muncii: salariu la timp; concediu;
dreptul de protecție în muncă și sănătate; act de indentitate ( buletin) etc.

Sustinerea artei, institutiilor de invatamant, medicinii. Întreprinderea KVINT oferă o susținere


financiară reciprocă în îmbunătățirea instituțiilor de învățămînt din regiune. În localitățile mai
mici unde lipsește o policlinică, intreprinderea dată l-ea oferit o susținere financiară pentru
construcția punctelor medicale.

Programe pentru ajutorarea batranilor. Bătrînii sunt ajutați în perioada rece a anului; în
momente dificile ale vieții și în situații cind domiciliu este intr-o stare gravă.

5
4 Obligații sociale asumate de KVINT
Compania industrială își asumă binevol responsabilitatea și obligațiile pentru îmbunătățirea
regiuni geografice si situația socio-economică în care activează Depunerea eforturilor necesare
pentru susținerea societății, corespunzător cerințelor și promisiunilor.. Asigurarea unui dialog
fluid și bidirecțional, promovarea implicării sale în comunitățile locale respectând
mentalitățile, normele și mediul, astfel încât preocupările acestora să primească răspunsuri
adecvate și prompte. Efectuarea evaluării impactului social produs de activitatea companiei
pentru a evita sau atenua posibile efecte adverse și pentru a spori efectele pozitive. Dezvoltarea
inițiativelor de RSC pentru a crea valori colective și a obține impact social pozitiv în proiectele
propuse. Promovarea educației, bogăției culturale, sănătății, cercetării și incluziunea
colectivelor defavorizate prin investiții responsabile social. Transferul de cunoștințe și valori
către societate prin acorduri de colaborare cu comunitatea științifică și utilizarea mecanismelor
necesare și/sau existente ca vehicul de transmitere a nivelurilor de calitate a serviciului către
antreprenori și furnizori.

5 Comportamentul social responsabil al întreprinderii


vinicole KVINT: exemple concrete
In sfera învățămintului această întreprindere mai mulți ani la rînd le ofera copiilor ce merg
în clasa 1 ghiozdane cu toate cele necesare;
Organizează si participă activ la proiectele de reconstrucție și reînoire a cladirilor și
îcaperilor instituțiilor de învațamînt (gradinițe, școli) Familiile vurnelabile și cu mulți copii au
o susținere din partea intreprinderii în ceea ce ține de pregatirea copiilor pentru școală (acorda
o anumită suma de bani).
Pe timp de iarna pensionarii, familiile vurnelabile și persoanele care au nevoie de lemne la
fel sunt ajutate. Cu venirea sărbătorilor de Iarna si celor de paști pensionarii, familiele cu multi
copii primesc cadouri si donații de produse alimentare de prima necesitate.
În regiunea, unde se află acestă întreprindere vinicola, populația are salarii mai puțin
corespunzătoare situaței economice care o avem astăzi. Angajatii acestei întreprinderi, spre
deosebire de alte organizații, au salarii mai decente, condiții de munca corespunzătoare codului
muncii.
Angajații primesc la fel și o susținere morală și financiara în cazurile mai excepționale ale
vieții. Ca exemplu poate fi:
O familie tînara, doi specialisti ce activează la intrpridere, nu aveau o locuință proprie și nici
posibilitatea de a procura. Intreprinderea l-ea oferit un împrumut de 35000 de dolari cu un
procent mic. Un alt exemplu: achitarea completă a cheltuelilor financiare a unei operații foarte
copmlicate la inimă.

6
Concluzii și recomandări

Întreprinderea vinicolă KVINT este o întreprindere privată, își bazeaza activitatea de RSC pe
sponsorizări și proiecte de caritate. Investirea în dezvoltarea durabilă a comunității consolidînd
imaginea companiei în societate. Grija pentru angajați și societate a devenit un mod de viață a
țntreprinderii, un lucru care va amplifica avantajele comparative într-un mediu tot mai
competitiv. Responsabilitatea socială nu constă doar în donarea de bani pentru înalte idealuri
morale. Ea include de asemenea drepturile umane esențiale, integritatea morală, grija pentru
mediul ambiant și promovarea responsabilității socialea de-a lungul duratei de activitate.

7
BIBLIOGRAFIE

Evaluarea Responsabilităţii Sociale Corporative în Moldova


https://www.undp.org 

http://www.kvint.md

https://old-controale.gov.md/ Registrul de Stat al Controalelor Despre RSC

https://www.legis.md/ CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Registrul de Stat al Controalelor


8

S-ar putea să vă placă și