Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 80


Data: 24 mai 2022
Clasa pregătitoare
Profesor: Bîrcă Marius-Cristian
Unitatea de învățare: Viaţa creştinului împreună cu semenii
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Discipline integrate:
Limba și literatura română
Muzică și mișcare
Subiectul lecţiei: Preotul în viața mea
Tipul lecţiei: comunicare de cunoștințe
Scopul lecţiei: identificarea importanței preotului cu ocazia unor evenimente marcante din viața noastră.

Competențe specifice:

1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase;


1.2. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare;
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute.

Limba și literatura română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;

1
Muzică și mișcare

1.1. Asimilarea pe cale intuitivă a repertoriului de cântece (DO1-La1);

Competențe operaționale:

C1- identificarea preotului pe baza aspectelor prezentate


C2- povestirea unei experiențe din viața personală în relație cu preotul;
C3- înțelegerea importanței preotului în viața noastră;
C4- exersarea cooperării în perechi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

Competențe generale:

Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: conversația, exerciţiul, povestirea, explicația, lectura, expunerea.

Mijloace de învăţământ: imagini, ghicitori, Laptop, videoproiector, prezentare power point, Ciorchinele, audiție muzicală religioasă.

Forme de organizare: frontal, individual, activitate în perechi.

Mijloace de evaluare: aprecieri individuale și globale, observarea sistematică a elevilor.

RESURSE

Oficiale
 Programa școlară pentru disciplina religie, clasa pregătitoare;

2
 Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română,clasa pregătitoare;
 Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare,clasa pregătitoare;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa pregătitoare;
 Proiectarea unității de învățare.

Umane:
 24 elevi

Spațiale :
 sala de clasă

Temporale :

 durata: 40 de minute

Bibliografice:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxa Române, Bucureşti;
2. Muha Camelia, Elena Mocanu, Ionela Ene, Ghid de proiectare didactică, Editura Sf. Mina, vol. I, Iaşi, 2002;
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000;
4. Monica Opriș, Dorin Opriș, Religia la clasa pregătitoare și la clasa I, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2013
5. V Maleaghin, Prima Spovedanie , Istorisire Folositoare Pentru Copii, Editura Egumenita, București, 2011;
https://www.youtube.com/watch?v=QbJGSq8SCp

3
Desfăşurarea activităţii didactice

Nr. Etapele Com Activitatea profesorului şi a elevilor: Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. lectiei pete conţinutul instructiv-educativ procedee învăţământ organizare
nțe
1. Momentul Rostirea rugăciunii de început.
organizatoric Organizarea clasei pentru începerea Activitate
lecţiei. frontală
2. Actualizarea Elevii vor fi invitați să contureze imaginea Conversația.
cunoștințelor prieteniei prin numirea sentimentelor care
anterioare o formează și o întrețin, după cum au fă-
cut ora anterioară.
3. Pregătirea Pe baza unor ghicitori adresate elevilor,
aperceptivă aceștia vor descoperi foarte multe meserii
importante în viața noastră de zi cu zi. Se
C1
vor folosi și întrebări ajutătoare astfel în-
Conversația ghicitoari Activitate Aprecieri
cat sa putem descrie câteva roluri impor- frontală individuale și
tante pentru fiecare meserie în parte. Sunt imagini generale
încurajaţi să adreseze întrebări şi să
povestească din experienţa personală, de-
spre persoanele pe care le cunosc cu
aceste profesii.
4. Anunţarea Anunțarea titlului lecției noi” Preotul în Activitate
titlului lecţiei viața mea”. Conversația frontală
şi a obiectivelor Prezentarea ideilor generale.
propuse
5.
Profesorul de religie prezintă elevilor Laptop Activitate
C2 filmulețul intitulat ”Lăsați copiii să vină Videoproiect frontală

4
Comunicarea/ la mine” punând în evidență anumite or
Însuşirea momente semnificative din viața noastră
noilor cunoştinţe alaturi de Biserică și slujitorul ei, preotul. Conversaţia Observarea
sistematică a
Vor fi enumerate cele mai importante
Explicaţia Prezentare elevilor
C3 slujbe dar și alte acțiuni prin care preotul Power Point
este în prezent mijlocul oamenilor.
Acestea sunt: botezul, Sfanta Liturghie,
cununia, spovedania, participarea la
actiuni de binefacere, sfințirea casei, a Conversația Activitate
apei, pelerinaje, organizarea unor serbari individuală Aprecieri
individuale
cu ocazia marilor sarbatori creștine,
participararea la traditiile religioase, etc.
Prin sondaj, profesorul încurajează 2-3
elevi să povestescă despre participarea la
astfel de evenimente.
-
Fixarea şi Profesorul organizează colectivul de elevi Ciorchinele Activitate în Observarea
sistematizarea C4 pentru lucrul în perechi, apoi distribuie Explicația perechi sistematică a
6. cunoştinţelor fișele de lucru și explică sarcina didactică. Audiție elevilor
Exercițiul muzicală -
religioasă a
Expunerea

Asocierea și Plecând de la cuvintele Părintelui Arsenie


generalizarea C3 Boca:”Preoții poartă preoția lui Hristos: Conversația
7. prin iertarea lor, Dumnezeu te iartă; prin Lectura Activitate
Povestirea frontală
graiul lor, Dumnezeu îți
vorbește.”,profesorul explică elevilor
faptul că toți creștinii sunt chemați să
vorbească despre cât de minunat este
Dumnezeu, cât de mult ne iubește și ce

5
lucruri frumoase face pentru fiecare.

8. Aprecierea Toți elevii vor fi felicitați și vor primi o Stickere Aprecieri


activității recompensă-abțibild. colorate. verbale
elevilor.
9. Precizarea şi Elevii vor fi invitați să coloreze fișa de
explicarea temei
. lucru din caietul special.
pentru acasă
”Editura Basilica a Patriarhiei Române”.
(tema are caracter opțional).
10 . Încheierea Prezentarea titlului temei următoare.
activităţii Rostirea rugăciunii, Activitate
Salutul pascal. frontală

Clip suport: https://www.youtube.com/watch?v=19QVgduUeJQ

6
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și