Sunteți pe pagina 1din 69

TRATAREA I VALORIFICAREA ECOLOGIC A DEEURILOR

BIBLIOGRAFIE
1. Pascu R., Managementul deeurilor, Ed. Universit ii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 2. Bularda Gh. .a., Reziduuri menajere, stradale i industriale, Ed. Tehnic, Bucureti, 1992. 3. Rojanschi V., Bran Fl., Diaconu Gh., Protec ia i ingineria mediului, edi ia a II-a, Ed. Economic, Bucureti, 2002. Rojanschi V., Bran Fl., Politici i strategii de mediu, Ed. Economic, Bucureti, 2002. Bold O.V., Mrcineanu G.A., Depozitarea, tratarea i reciclarea deeurilor i materialelor. Ed. Matrix Rom, Bucureti, 2004. Cp n C., Simonescu C.M., Depozitarea, tratarea i reciclarea deeurilor i materialelor recuperabile, Ed. Matrix Rom, Bucureti, 2006. Apostol T., Mrculescu C., Managementul deeurilor solide. Ed. AGIR, Bucureti, 2006. Rusu T., Bejan, M., Deeul surs de venit. Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2006. 1. Punescu I., Voicu Gh., Procese si utilaje pentru ecologizarea localit ilor, Ed. Matrix Rom, 2002 2. *** Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare 3. *** Standarde din domeniul gestiunii deeurilor

Introducere. Defini ii Deeul = rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv
(Dic ionarul explicativ al limbii romne)

Deeul = orice substan sau orice obiect pe care de intorul le arunc, are inten ia sau obliga ia de a le arunca.
(Ordonan a de Urgen nr. 78/2000)

Produse toate materialele create n mod deliberat n cadrul unui proces de produc ie. n numeroase situa ii, se pot identifica unul sau mai multe produse primare care reprezint principalul material produs. Reziduuri de produc ie un material care nu este produs n mod deliberat ntr-un proces de produc ie i care poate reprezenta un deeu sau nu. Subproduse reziduuri de produc ie care nu reprezint deeuri. Exemplu: zgura de furnal

Deeu - subprodus

Managementul deeurilor
Gestionarea deeurilor Activit i de precolectare, colectare, transport, tratare, valorificare i/sau depozitare a deeurilor Management integrat al deeurilor analiza problemelor din perspective multiple: ecologic, economic, tehnic, etic etc. Obiective principale: Protejarea snt ii popula iei; Protejarea mediului; Men inerea cur eniei publice pentru ca spa iile s fie acceptabile din punct de vedere estetic; Conservarea resurselor naturale

Managementul modern al deeurilor prevede i: separarea deeurilor pe tipuri (hrtie i carton, textile, metale, plastic, sticl, lemn etc.) evaluarea condi iilor locale sau regionale gsirea celei mai bune solu ii de eliminare pentru fiecare tip de deeu, astfel nct cantit ile de deeuri ultime rezultate s fie minime. Obiectiv major nou: Minimizarea cantit ii de deeuri depozitate Sunt luate n considerare nu doar deeurile menajere i cele asimilabile cu cele menajere, ci i toate celelalte categorii de deeuri, i trebuie s existe solu ii pentru fiecare categorie i subcategorie. Elemente adi ionale: sisteme de colectare selectiv la nivelul localit ilor sta ii de transfer sta ii de tratare mecano-biologic valorificare local

Precolectare

Sortare primar, la surs

Precolectare Colectare Colectare

Transport

Transport

(Sortare secundar) Tratare Depozitare (Depozitare)

Activit i conexe: Contientizarea popula iei cu privire la managementul modern al deeurilor; Achizi ionarea i instalarea sistemelor de colectare selectiv; Achizi ionarea vehiculelor de transport deeuri; Construc ia facilit ilor de sortare, compostare i reciclare; Construc ia statiilor de transfer i a facilit ilor de eliminare a deeurilor; Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul; Construirea unor facilit i adecvate pentru deeurile periculoase nchiderea depozitelor neconforme Monitorizarea depozitelor dup nchidere

Principii de baz n managementul deeurilor Principiul protec iei resurselor primare necesitatea de a minimiza i eficientiza utilizarea resurselor primare, n special a celor neregenerabile, punnd accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. Principiul utilizrii BATNEEC (Best available techniques not entailing excessive costs Cele mai bune tehnici care nu presupun costuri excesive) pentru orice activitate trebuie s se in cont de: stadiul actual de dezvoltare al tehnologiilor cerin ele privind protec ia mediului, alegerea i aplicarea msurilor fezabile din punct de vedere economic.

Principiul "poluatorul pltete" (PPP) costurile aferente gestionrii deeurilor sunt suportate de generatorul acestora. companiile care produc, import i/sau vnd produse i ambalaje sunt responsabile, financiar sau fizic, pentru acele produse i dup ce durata de via util a lor a expirat. Ele trebuie fie s primeasc napoi produsele uzate i s le gestioneze prin refolosire, reciclare sau prin valorificare energetic, fie s delege aceast responsabilitate unei ter e pr i, pltit de productor pentru a gestiona produsele uzate. Responsabilitatea pentru deeuri = mutat de la autorit i la companii Productorii, importatorii sau comercian ii sunt obliga i s includ costuri de gestionare a deeurilor n pre ul produselor lor.

Principiul grijii fa de produs extindere a principiului PPP to i cei implica i n "via a" unui produs trebuie s-i asume responsabilit i n sensul reducerii impactului su asupra mediului. Pentru productori proiectare adecvat a produsului pentru a asigura reciclarea sau depozitarea controlat a produsului la sfritul vie ii sale utile. Pentru comercian i i consumatori - rol activ n asigurarea depozitrii adecvate sau a reciclrii unui produs aflat la sfritul existen ei sale utile. Exemplu de implementare: "taxa verde" aplicat produselor electrice i electronice. Principiul precau iei trebuie luate toate msurile pentru a preveni apari ia unor probleme n viitor

Principiul substitu iei necesitatea nlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, astfel nct s se evite apari ia de deeuri periculoase. Principiul proximit ii deeurile trebuie s fie tratate i eliminate ct mai aproape de sursa de generare. Acolo unde acest lucru nu este posibil trebuie s se dea prioritate transportului pe cale ferata sau pe apa. Principiul autonomiei deciziile de management al deeurilor trebuie s fie luate la cel mai sczut nivel administrativ fa de sursa de generare Principiul integrrii activit ile de management al deeurilor fac parte integrant din activit ile social-economice care le genereaz

Principiul ierarhizrii op iunilor

prevenirea producerii de deeuri reducerea (minimizarea) cantitatii de deseuri produse refolosirea materialelor reciclarea (recuperarea) deseurilor, in conditii de eficien economic valorificarea energetic a deeurilor: compostarea deseurilor organice, incinerarea deseurilor combustibile; depozitarea controlata a deseurilor (i recuperarea gazelor rezultate din depozitarea deseurilor)

Agenda 21 Conferin a pentru Mediu i Dezvoltare a Na iunilor Unite de la Rio de Janeiro eliminarea ecologic a deeurilor periculoase mpiedicarea folosirii ilegale a unor astfel de deeuri pe plan interna ional gestionarea ecologic a deeurilor solide i a nmolurilor de la sta iile de epurare; gestionarea sigur i ecologic a deeurilor radioactive. Comisia European minimizarea cantit ilor de deeuri ultime. reducerea cantit ii de deeuri cu 20% pn n 2010; reducerea cantit ii de deeuri cu 50% pn n 2050; reducerea cantit ii de deeuri periculoase cu 20% pana n 2010; reducerea cantit ii de deeuri periculoase cu 50% pn n 2020. Msuri: conceperea de programe pentru deeurile generate n procese de produc ie; stimularea valorificrii lor; implementarea unei politici integrate a produsului; crearea unei strategii pentru deeurile periculoase.

COLECTAREA DEEURILOR MENAJERE


strngerea, preluarea i transportul acestor deeuri, n vederea neutralizrii sau valorificrii lor. Servicii organizate n toate localit ile, subordonate primriilor. Precolectarea deeurilor menajere Dou faze: precolectarea primar -strngerea i depozitarea deeurilor n recipiente mici la locul de producere; precolectarea secundar - adunarea deeurilor rezultate la precolectarea primar i depozitarea n containere sau pubele amplasate n spa ii special amenajate

Colectarea propriu-zis ridicarea deeurilor de la punctele de precolectare secundar i transportul lor la platformele de depozitare i neutralizarea sau valorificarea lor. Dou metode principale de colectare a deeurilor solide: 1) fr separarea componentelor la surs 2) cu separarea componentelor la surs (colectare preselectat) n func ie de modul de exploatare se pot distinge: 1) sisteme de colectare cu containere sta ionare (colectare din poart n poart) 2) sisteme de colectare cu containere transportabile (colectare n insule de colectare) 1) containerele sunt descrcate n bena autovehiculului de colectare atunci cnd acesta ajunge la punctul de colectare. 2) containerele sunt de capacitate mai mare, iar atunci cnd sunt pline se preiau cu autovehicule specializate, se descarc la depozitul de deeuri i se returneaz apoi la locul de colectare.

Colectarea deeurilor in saci de hartie sau plastic


Avantaje: Manipulare i transport uor i simple, fara emanare de miros urt, degajare de praf sau zgomot. Nu sunt necesare vehicule scumpe cu sistem de incarcare inchisa, se reduce numarul muncitorilor de manipulare i incarcare. Nu mai este necesara operatia de curatare i intretinere sistematica a recipientilor. Se poate elimina suprastocarea nedorita a recipientilor in perioadele de varf. Realizarea spatiilor de stocare este mai simpla.

Dezavantaje:
procurarea sacilor este destul de scump. trebuie asigurat fabricarea continu a unei cantit i nsemnate de saci i posibilitatea achizitionrii lor fr perturba ii. sacii nu pot fi utilizati pentru transportul zgurii i cenuii -> evacuarea acestora trebuie asigurata separat.

Colectarea selectiv
Materialele refolosibile care rezult din gospodariile popula iei sunt aduse de catre posesorii acestora sau de catre colectorii specializa i la punctele de colectare i la centrele de recuperare, separat pe categorii de materiale. necesit mai multe recipiente de apartament sau de bloc: saci pentru hrtie i textile recipiente din tabl sau din plastic pentru resturi alimentare, pentru cioburi de sticl sau pentru metale. Ra iuni: a. recuperarea mai uoar a materialelor refolosibile; b. uureaza utilizarea agricola a deeurilor urbane c. separarea materialelor refolosibile, dupa ce au fost amestecate cu deeuri urbane in bena autocompactoarelor, este o separare doar partiala. Avantaj: reintroducerea n circuitul economic a unor materii prime i materiale refolosibile valoroase Posibile probleme: lipsa de spa iu n locuin e, numr mare de recipiente, lipsa de educare si cointeresare a populatiei.

Frecven a colectarii va fi aleasa in func ie de natura deeurilor: pentru deeuri urbane putrescibile se pastreaza sistemul stabilit prin serviciul de salubritate, iar pentru materialele refolosibile ritmul de colectare poate fi mai rar. Preluarea deeurilor voluminoase se face n recipien i speciali se poate face la cererea productorului (telefonic) sau periodic, la date prestabilite, pentru productorii mai importan i. Masuri suplimentare: - instalarea la intrarea in blocuri a unor microcontainere pentru hartie; - amplasarea pe cartiere, la unita ile comerciale, a unor containere pentru depozitarea sparturilor de sticla etc. - amplasarea, la punctele de recolectare a deeurilor menajere de la blocuri, a unor containere inscrip ionate pentru colectarea diferen iata a materialelor refolosibile din gospodariile popula iei.

Colectarea pneumatic a deeurilor menajere


cu absorb ie terminale exterioare sau interioare re ele subterane in care se realizeaza vacuum statie centrala - containerizare i transport la statii de tratare sau eliminare. vitez foarte mare (cca. 30 m/s) distan e de 2-3 km fata de sta ia central sistem de tip ciclon - micorarea brusc a vitezei, epurare a aerului aspirat Variante - macinarea deeurilor la baza tuburilor de precolectare (conducte de transport de diametre mai mici) - transportul prin suprapresiune Cost de investi ie ridicat Estetic superioar Siguran mai mare

Transportul deeurilor
Cele mai mari cheltuieli cu combustibilul i ntre inerea vehiculelor de transport.

Condi ii pentru alegerea unui vehicul pentru transportarea deeurilor:


trebuie s asigure o ncrcare rapid i pe ct posibil fr mprtiere, degajare de praf i zgomot; s consum e cantitate minim de energie, dar s colecteze eficient materialele vizate; utilaje care pot fi ntre inute i reparate local i pentru care sunt disponibile pe plan local piese de schimb; dispozitive pentru avansarea continu a deeurilor ncrcate i pentru repartizarea uniform; s asigure un factor util de ncrcare i exploatarea n condi ii ct mai economice. n zonele urbane industrializate - vehicule cu compactare; vehicule cu dou compartimente; Sisteme hibride - vehicule-satelit; vehicule cu colectare automat etc.

Sta ii de transfer al deeurilor Opera ii: - cntrirea vehiculelor cu deeuri colectate; - deplasarea vehiculelor spre platforme de descrcare, descrcarea deeurilor n buncre i deplasarea vehiculelor napoi pe traseul de colectare - manipularea deeurilor din buncre n sisteme de transport la distan . Sta ia trebuie s asigure: - timp minim de sta ionare a vehiculelor - numr minim de opera ii de manipulare a deeurilor. Maximizare a capacitatii de stocare i manipulare a deeurilor prin: - folosirea mai multor locuri de procesare, fiecare cu platform de stocare - platforme basculabile - benzi transportoare - buncre Variante de procesare: - transfer simplu - cu compactare static - cu balotare

TRATAREA DEEURILOR
Tratare = orice procedeu care modific caracteristicile fizice, chimice sau biologice ale deeurilor pentru a le diminua efectul duntor asupra mediului nconjurtor i pentru a le reconferi o utilitate centru de tratare Destina ia final a deeurilor tratate poate fi:
- mediul nconjurtor; - o unitate de produc ie sau de consum; - un spa iu de depozitare controlat.

Metode de tratare a deeurilor: - tratarea mecanic


- tratarea biologic - tratarea termic - tratarea fizico-chimic.

Identificarea i alegerea celor mai indicate solu ii de tratare: - identificarea i caracterizarea sumar a deeului; - identificarea destina iei posibile a deeului; - stabilirea unui caiet de sarcini pentru fiecare destina ie - caracterizarea deeului n func ie de caietul de sarcini aferent fiecrei destina ii; - deducerea rolului fiecrei componente a deeului n func ie de destina ie; - identificarea strategiilor de tratare pentru fiecare component i fiecare destina ie; -identificarea procedeelor de tratare pentru fiecare component n func ie de strategiile alese; - stabilirea listei de compatibilitate a procedeelor de tratare; - caracterizarea deeurilor n func ie de aceste criterii; - eliminarea procedeelor incompatibile cu deeurile date; - evaluarea eficien ei procedeelor re inute i eliminarea celor neeficiente; - definirea lan ului de procedee de tratare a deeurilor; - stabilirea bilan ului economic al solu iilor re inute; - alegerea unei solu ii.

Tratarea mecanic Procedee de tratare a deeurilor cu ajutorul crora deeurile pot fi prelucrate i valorificate n diferite sectoare industriale, separat pe frac iuni (tipuri de materiale). Principalele procedee de tratare mecanic includ: mrun irea; sortarea; cur area; compactarea opera ii preliminare pentru tratarea biologic sau termic a deeurilor biodegradabile Mrun irea - se efectueaz pentru uurarea procesrii ulterioare i pentru mrirea suprafe ei exterioare a materialului La alegerea tipului de main de mrun ire potrivit pentru prelucrarea unui anumit lot de deeuri, trebuie s se in cont de: - propriet ile fizice ale materialului care trebuie mrun it - scopul mrun irii - caracteristicile necesare ale materialului mrun it.

Mrun irea prin lovire - cu mori cu ciocane sau concasoare percutante.

Mrun irea prin tiere - cu mori cu cu ite sau toctoare sau raspeluri cu sit.

Sortarea - separarea deeurilor n func ie de diferen ele dintre caracteristicile lor fizice. Sortarea poate fi: - dimensional (clasare; prin cernere) site-tambur, site cu vibra ie, separatoare balistice

- densimetric separare pe baza caracteristicilor aerodinamice sau hidrodinamice separatoare cu aer, hidrocicloane etc.

- magnetic i electromagnetic - pentru metale feroase, respectiv neferoase

- optic;

- manual; - sortare pozitiv - sortare negativ

Compactarea

Tratarea biologic - cu descompunere aerob, prin alimentare cu aer; - cu descompunere anaerob, cu biogaz, n recipien i nchii ermetic. Compostarea cu descompunere aerob (compostarea propriu-zis) se bazeaz pe descompunerea substan elor organice din deeuri sub ac iunea microorganismelor frac ia biodegradabil din deeurile menajere i asimilabile deeuri verzi din grdini i parcuri resturi vegetale din industria alimentar nmol orenesc Compostul utilizat pentru mbunt irea solurilor Deeurile supuse compostrii:
furnizeaz substan e nutritive fosfor, azot, potasiu furnizeaz microelemente pentru microorganisme i plante reprezint un mediu de dezvoltare propice (netoxic) pentru microorganisme reprezint medii alcaline tampon pentru neutralizarea CO2 i a acizilor organici constituie suprafe e de absorb ie pentru produsele procesului de alterare

Principalii factori care influen eaz eficien a compostrii aerobe i calitatea compostului: raportul C/N optim: 10-40, la sfritul descompunerii: 15-20 pentru mrirea raportului se adaug de ex. rumegu (C/N = 500) valoarea pH-ului optim: 5,5 - 8) con inutul de ap optim: 55%; peste 55% se creeaz condi ii anaerobe sub 20% nu se pot desfura reac ii biologice deeurile menajere: 20-40% ap -> trebuie adugat de ex. nmol orenesc volumul porilor din deeuri trebuie s fie cuprins ntre 25 i 35 %. necesarul de oxigen 2 g oxigen / gram de substan uscat aerare for at cel mai mare consum de oxigen la 60C omogenitatea amestecului de deeuri granula ia deeurilor cu ct este mai mic, cu att suprafa a activ este mai mare modul de aezare a deeurilor, n grmezi sau stoguri viteza de cretere a temperaturii deeurilor

Materie organic + O2 + nutrien i (Celule noi + materie nedescompus) + + CO2 + H2O + ... + cldur

3 faze: - faza de descompunere (1-15 zile) - faza de reconstruc ie (16-22 zile) - faza de construc ie (23-30 zile)

- compostare static - stoguri

- celule

- fr mutare necesit aerare i udare artificial - cu mutare

- monitorizare mai bun a procesului

- compostare dinamic micare i aerare continu nu se ajunge la o descompunere total

tamburi de alterare

turnuri de alterare

Compostarea cu descompunere anaerob n instala ii cu biogaz


metanizare tehnologie de transformare biochimic prin care este distrus materia organic cu structur complex din cadrul deeurilor. materia organic se transform ntr-un amestec de metan i bioxid de carbon (biogazul), rezultnd i un nmol organic bogat n nutrien i (digestatul). se pot folosi: dejec ii de provenien animal, nmol orenesc cu con inut ridicat de compui organici biodegradabili frac ia biodegradabil din deeurile menajere deeuri vegetale solide se prefer folosirea deeurilor animale i menajere

Procesul de fermentare anaerob are loc la temperaturi ntre 20 i 45C 4 etape principale de desfurare: hidroliza moleculele organice mari sunt descompuse n combina ii mai simple, zaharuri, aminoacizi i acizi grai acidogeneza componentele rmase sunt descompuse de ctre bacterii acidogene generndu-se bioxid de carbon i hidrogen sulfurat. acetogeneza componentele rmase sunt descompuse de ctre bacterii acetogene generndu-se acid acetic, bioxid de carbon i hidrogen. metanogeneza (metanizarea) bacterii metanogene descompun elementele rmase n metan, bioxid de carbon i ap.

Factorii care influen eaz procesul de fermentare anaerob: Tipul deeului care trebuie descompus; Concentra ia acestuia; Temperatura acestuia; Prezen a compuilor toxici; pH-ul i alcalinitatea; timpul de sta ionare; con inutul de materie raportat la numrul de microorganisme; viteza de ncrcare a fermentatorului; viteza cu care sunt elimina i compuii finali toxici Tipul procedeului de fermenta ie se alege n func ie de: con inutul de ap; con inutul de azot; con inutul de grsimi; omogenitatea materialului; necesit ile de igienizare.

trei tipuri de procedee de fermentare: fermentarea uscat deeurile sunt mrun ite, cernute, amestecate cu ap (65% materie uscat) i introduse ntr-un rezervor (tanc) de fermentare fermentarea umed ntr-o treapt sau n dou trepte deeurile sunt introduse ntr-un rezervor i amestecate cu lichid pn se ob ine o past cu 10-12% frac ie uscat, care apoi se igienizeaz la 70C, se deshidrateaz i se hidrolizeaz la 40C nainte de o nou deshidratare. Lichidul rezultat n urma acestei deshidratri este redirec ionat ctre un filtru biologic unde are loc fermentarea propriu-zis. O ton de deeu poate produce 160 kg biogaz. cofermentarea umed deeurile sunt mrun ite i cernute, apoi amestecate cu nmol orenesc sau cu gunoi de grajd, nainte de fermentarea propriu-zis.

Instala iile de producere a biogazului pot fi de trei tipuri: lagun acoperit se preteaz mai ales dejec iilor lichide const dintr-un bazin acoperit cu o folie impermeabil fixat etan la marginile bazinului; biogazul se acumuleaz sub folie i este evacuat printr-o conduct.

fermentator cu agitare rezervor nclzit situat deasupra sau la nivelul solului, n care se realizeaz o agitare mecanic sau prin barbotare

Capacitate: 14

m3

Produc ie: 3 m3 / zi

fermentator cu deplasare materialul nou care se adaug ntr-un bazin acoperit mpinge treptat materialul existent spre captul opus

Biogazul poate con ine 40-75% metan, 25-60% bioxid de carbon i cantit i mai mici de bioxid de azot, oxigen, hidrogen i hidrogen sulfurat (H2S) Metanul pur are o putere caloric de 97 MJ/ml (pu in mai mult dect motorina), pe cnd biogazul brut are o putere caloric de doar 25 MJ/ml. Biogazul se poate utiliza pentru producerea de energie electric sau cldur, sau ca i carburant pentru autovehicule. n Germania exist n prezent cca. 3500 instala ii de producere a biogazului, producnd cca. 1100 MW energie electric pe an. n Romnia, nainte de 1990 - 400 instala ii de biogaz, cu o produc ie total anual de 180 GWh/an. Dup 1990, produc ia a sczut n 1994 60 GWh/an

TRATAREA TERMIC A DEEURILOR


Procedee: Incinerarea deeurilor Coincinerarea Piroliza Uscarea Obiective: inertizarea deeurilor, minimiznd emisiile n aer i ap distrugerea materiei organice nocive concentrarea masei anorganice reducerea volumului deeurilor depozitabile utilizarea valorii calorifice a deeurilor transformarea deeurilor n materii prime secundare

Incinerarea deeurilor
metod termic de eliminare a deeurilor prin oxidare complet la temperaturi ridicate. Avantaje: proces deja bine cunoscut, aplicat n ntreaga lume recuperare energetic cu eficien de pn la 85% - Cldur - Energie electric - Cldur + energie electric (CHP) toate deeurile menajere solide, ca i unele deeuri industriale, pot fi eliminate, chiar fr sortare prealabil; volumul deeurilor se reduce la doar 5-10%, iar ca reziduu principal - zgur poate nlocui arderea combustibililor fosili Dezavantaje: costurile de investi ii i exploatare sunt ridicate necesit un sistem avansat de cur are a gazelor de ardere rezult cenui i alte produse care nu pot fi ntotdeauna depozitate n condi ii obinuite;

Incineratoarele pot accepta n principiu orice tip de deeuri. Ele trebuie ns proiectate special n func ie de tipul deeurilor acceptate. Pot fi incinerate fie deeuri colectate n amestec, fie deeuri reziduale. Instala iile de incinerare pentru deeuri urbane n amestec trebuie prevzute cu: - sisteme de uscare i aprindere deeurile - sisteme de dezodorizare a gazelor rezultante. creterea costurilor preferabil folosirea incinerrii n combina ie cu sistem de colectare selectiv Instala iile de incinerare trebuie proiectate innd cont de: cantit ile de deeuri ce vor fi procesate; necesarul de spa iu necesarul de investi ii siguran a func ionrii Etape de lucru: preluarea deeurilor; stocarea temporar i, dac este cazul, pretratarea deeurilor; alimentarea unit ii de incinerare propriu-zise; eliminarea i tratarea cenuei reziduale; tratarea i valorificarea emisiilor.

instala ii de ardere cu grtar instala ii cu cuptor rotativ

Faze: uscare degazare arderea complet gazare postcombustie

Piroliza deeurilor
-proces tehnologic de natur termochimic prin care, ntr-o prim etap, substan ele solide sunt transformate n gaze, care apoi sunt condensate la diverse temperaturi, astfel nct se pot separa diverse frac iuni lichide utile. -proces endoterm. Randamentul procesului de recuperare a energiei din deeuri prin piroliz este mult mai redus dect la incinerare. Piroliza reprezint singura metod de valorificare a deeurilor din material plastic care nu presupune separarea lor n func ie de compozi ia chimic.

Avantaje: - temperatura de gazeificare poate fi reglat ntr-un domeniu larg i poate fi controlat cu precizie; - emisia de noxe (praf, sulfuri, cloruri, metale grele etc.) poate fi redus considerabil prin controlarea precis a condi iilor de desfurare a procesului; - se pot ob ine produse care pot fi apoi valorificate energetic sau tehnologic; - se pot trata i cantit i relativ mici de deeuri - metalele grele sunt mult mai uor re inute n cenua ce rezult la piroliz, dect n cea de la incinerare. -procesul este neutru din punctul de vedere al emisiilor de CO2. Dezavantaje: - costul procedeului este destul de ridicat - cel pu in n faza de pornire a reactorului este necesar i o cantitate de combustibili conven ionali

Prin piroliza unei tone de deeuri menajere se pot ob ine: cca. 200 kg gaze de piroliz cca 170 kg pcur cca. 120 kg metale cca. 50 kg sticl 33% sunt alte reziduuri solide, care se refolosesc n reac iile ulterioare. Procedeele de piroliz sunt mult mai pu in poluante dect incinerarea, deoarece prin procesele de epurare din produsele de piroliz sunt eliminate noxele. variant de piroliz, aplicat deeurilor verzi - ob inerea de biocombustibili nclzirea brusc i pe durate foarte scurte (de sub 2 secunde) la temperaturi ntre 350 i 500C, a deeurilor organice bine mrun ite n prealabil.

Uscarea deeurilor
- se aplic mai ales nmolurilor din sta iile de epurare - uscare cu contact uscare cu transmitere

- usctoare cu pelicul - usctoare cu disc - usctoare cu pat fluidizat

- usctoare cu cilindru rotativ - usctoare cu suspensii - usctoare cu etaje - usctoare cu band

Practici n managementul deeurilor


Ierarhia managementului deeurilor: prevenirea producerii de deeuri reducerea (minimizarea) cantitatii de deseuri produse; refolosirea materialelor reciclarea (recuperarea) deseurilor, in conditii de eficien economic; valorificarea energetic a deeurilor: compostarea deseurilor organice, respectiv incinerarea deseurilor combustibile in conditii de impact minim asupra mediului; depozitarea controlata a deseurilor (i recuperarea gazelor rezultate din depozitarea deseurilor)

Prevenirea producerii de deeuri minimizarea cantit ii de deeuri produse ncepe nc de la conceperea i proiectarea produselor dimensiune calitativ dimensiune cantitativ a producerii deeurilor. Metode - vnzarea de produse neambalate, cu ambalaj minimal sau realizat din materiale refolosibile - produse cu folosin multipl - compostarea individual - optimizarea resurselor utilizate la realizarea produsului - reintegrarea imediat a resturilor n procesul de produc ie - mbunt irea calit ii produc iei

Valorificarea deeurilor Valorificarea material - Refolosire - Reciclare Valorificarea biologic Valorificare energetic

Refolosirea n acelai scop n scop diferit Avantaje: economie de energie i de materii prime reducerea cheltuielilor de eliminare a deeurilor locuri de munc economie de costuri de produc ie

Dezavantaje: necesitate de cur are i/sau transport consum de timp pentru sortare i pregtire unele obiecte pot deveni mai pu in eficiente sau chiar periculoase Practici de refolosire: Refabricarea Scheme bazate pe depunerea unei garan ii Sisteme n bucl nchis

Reciclarea Implic dezmembrarea produsului uzat i utilizarea componentelor sale Poate fi uneori mai economic i mai ecologic dect refolosirea