Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Departamentul Energetică

Lucrare
La disciplina:

Probleme special în Electroenergetică


Tema lucrării:

Debuclarea optimă

A efectuat: stud. grupei EE-21M

Rusnac Vadim

A verificat: prof. univ. dr.

Stratan Ion

Chișinău 2021
Se pune problema debuclării optime a rețelei electrice de mai jos:

Figura 1. Graful rețelei electrice

Tabelul 1.1. Caracteristicile de material ale liniilor rețelei electrice din figura 1.
Rezistența Reactanța
Tipul Admitanța,
Linia i-j activă, inductivă,
conductorului Yij, [Sm]
Rij, [Ω] Xij, [Ω]
0-1 AL-OL-150/24 2,04 4,06 0,099 ˗ j0,197
1-2 AL-OL-120/16 1,952 3,312 0,132 ˗ j0,224
1-3 AL-OL-95/11 2,107 2,947 0,161 ˗ j0,225
2-3 AL-OL-70/11 3,376 3,456 0,145 ˗ j0,148
2-4 AL-OL-70/11 2,954 3,024 0,165 ˗ j0,169
3-4 AL-OL-70/11 2,532 2,592 0,193 ˗ j0,197
3-5 AL-OL-70/11 2,11 2,16 0,231 ˗ j0,237
4-5 AL-OL-70/11 1,688 1,728 0,289 ˗ j0,296

Tabelul 1.2. Date nodale


Consum Generare Tensiunile
Nod PC, QC, PG, QG, Tip nod nodale calculate,
[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] kV
0 0 0 13,09 7,009 Nod de echilibru 35
1 3,6 1,744 0 0 PQ 33,4 ˗ j1,108
2 1,8 0,872 0 0 PQ 32,96 ˗ j1,376
3 1,8 0,872 0 0 PQ 32,89 ˗ j1,384
4 1,8 0,872 0 0 PQ 32,7 ˗ j1,45
5 1,8 0,872 0 0 PQ 32,27 ˗ j1,44
Conform datelor de mai sus am construit schema rețelei electrice în aplicația Neplan:

Figura 2. Datele de regim permanent pentru graful analizat

În rezultatul mai multor încercări, am obținut că optim este să deconectăm tronsonul 4-5 sau altfel-
zis tronsonul L8.

La scoaterea din circuit a tronsonului L8, obținem:


Figura 3. Datele de regim permanent pentru graful analizat după debuclare

Deci, pierderile de putere activă în așa caz se vor micșora cu:

∆ P=13,09369−13,09340=0,00029 MW =0,29 kW .

S-ar putea să vă placă și