Sunteți pe pagina 1din 4

Iapa lui Vodă

de Mihail Sadoveanu

Secvențele textului Cuvinte-cheie Idei principale


1.„Într-o toamnă toamnă aurie Un grup de călători ascultă povești la Hanul Ancuței într-o toamnă
aurie...............” îndepărtată.
2.„Apoi într- ospățul La han ospețele sunt bogate și pline de voie bună
adevăr............”
3.„Trebuie să știți cetatea Hanul seamănă cu o cetate.
dumneavoastră......”
4.„Stătea stâlp Comisul Dintre călătorii de la han se distinge Comisul Ioniță.
acolo..........” Ioniță
5.„Și venise mârțoaga Comisul a venit călare pe o mârțoagă pe care o laudă pentru originea
călare........” ei.
6.„și mai ales din Cealaltă Comisul promite să spună o poveste din tinerețea sa, când a
vremea..............” Ancuță cunoscut-o la han pe cealaltă Ancuță, mama celei de acum.
7.„Comisul Ioniță așteptarea Călătorii, împreună cu Ancuța, așteaptă povestea.
zâmbi............”
8.„Calul cel slab....” nechezatul Calul comisului nechează, speriind-o pe Ancuța.
9.„Cum vă boierul La han, în tinerețea comisului, pe când acesta se pregătea să plece,
spuneam..........” sosește un boier.
10.„-Cinstite pricina Întrebându-l cine este și ce treabă are, Ioniță îi răspunde boierului că
boierule....” e un răzeș din Drăgășani și că are de rezolvat un conflict cu
pământul.
11.„Să-mi facă el dorința În discuția cu boierul, comisul mărturisește că merge la vodă cu
dreptate.....” dorința de a i se face dreptate.
12.”Aici comisul legământul Comisul afirmă că vodă poate să-i pupe calul sub coadă, dacă nu-i
Ioniță.....” face dreptate.
13. „-Și când închinatul Boierul mai închină o carafă cu vin și apoi pleacă.
socotești.....”
14.„Iar eu, Iașiul Comisul ajunge la Iași, unde poposește la un Han.
încălicând.....”
15.„ Acolo înfățișarea A doua zi, Ioniță se înfățișează la palatul lui vodă.
dorobanțul........”
16.„Și deschizând recunoașterea Ajuns la vodă, comisul îl recunoaște în acesta pe boierul de la han.
ofițerul ușa.......”
17.„Socot eu cu dreptatea După cercetarea dovezilor, vodă îi promite că-i va face dreptate.
îndrăzneală........”
18.„Apoi cu ochii cuvântul Comisul îi mărturisește lui vodă că și-ar fi respectat promisiunea
subțiați...........” respectat făcută la han, dacă nu i-ar fi făcut dreptate.
19.„Iată de calul Comisul mărturisește ascultătorilor că mârțoaga sa e deosebită,
ce...........„ pentru că se trage din calul cu care a fost în tinerețea sa la vodă.
Axa timpului

Întâmplarea cu iapa Momentul spunerii poveștii Momentul narării

Timpul lui vodă Mihail Demult într-o îndepărtată


Sturza(1834-1849) Vreme( probabil înainte de Neprecizat cu exactitate
Războiul de Independență
1877-1878)

Povestirea cadru Povestirea despre Iapa lui vodă

Cealaltă Ancuță, boierul vodă, dorobanțul


Naratorul , Ancuța, moș Leonte,
Comisul un ofițer.
Gospodari și cărăuși din Țara-de-Sus
Ioniță

Timpul lui Mihalache Sturza Timpul poveștilor de la han-


„într-o toamnă aurie” Timpul poveștii cadru

N2-personaj N1- personaj N1 narator


N2- personaj/narator N2 personaj

unde?

Când? Cine?

Iapa lui vodă


de M. Sadoveanu
Cât timp? Cum?
Identitate

Modalități directe de caracterizare Modalități directe de caracterizare

Trăsături fizice Trăsături morale

Modalități indirecte de caracterizare Modalități indirecte de caracterizare

Rama povestirii Povestirea inserată


Timp: Timp:
spațiu: spațiu:
personaje: personaje:

Rezumat: Rezumat:
Secvențele textului
1.„Într-o toamnă aurie...............”
2.„Apoi într-adevăr............”
3.„Trebuie să știți
dumneavoastră......”
4.„Stătea stâlp acolo..........”
Povestirea cadru/rama
5.„Și venise călare........”
6.„și mai ales din vremea..............”
7.„Comisul Ioniță zâmbi............”
8.„Calul cel slab....”
9.„Cum vă spuneam..........”
10.„-Cinstite boierule....”
11.„Să-mi facă el dreptate.....”
12.”Aici comisul Ioniță.....”
13. „-Și când socotești.....”
14.„Iar eu, încălicând.....”
Povestirea relatată de comisul Ioniță
15.„ Acolo dorobanțul........”
16.„Și deschizând ofițerul ușa.......”
17.„Socot eu cu îndrăzneală........”
18.„Apoi cu ochii subțiați...........”
19.„Iată de ce...........„

S-ar putea să vă placă și