Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere Capitolul 1. Elemente definitorii ale Politicii de Vecinatte 1.1 Definirea conceptului de Politic de Vecintate 1.2 Evoluia Politicii Europene de Vecintate 1.2.1 Geneza Politicii Europene de Vecintate 1.2.2 Obiectivele Politicii Europene de Vecintate 1.3 Concluzii Capitolul 2. Instrumentele principale ale Politicii Europene de Vecintate 2.1 Implementarea Politicii Europene de Vecintate 2.1.1.Documentele de implementare 2.1.2.Instrumentul European de Vecintate si Cooperare(IEVC) 2.1.3. Strategia Politicii Europene de Vecintate 2.2 Consolidarea Politicii Europene de Vecintate 2.3 Punctele forte i limite ale Politicii Europene de Vecintate 2.4 Concluzii Capitolul 3. Fondurile programelor de vecintate 2.1 INTERREG-dezvoltare regional 2.2 PHARE- asisten multilateral 2.3 TACIS-pentru spaiul sovietic 2.4 CARDS-pentru spaiul balcanic 2.5 Cards Twinning 2.6 MEDA-pentru spaiul mediteranean Capitolul 4. Concluzii finale

Bibliografie 1. Bordeianu Doina- Politica Europeana de Vecinatate:cazul Republicii Moldova si al Ucrainei 2. Dandis Nicolae- Extinderea si Politica de Vecinatate a UE 3. Duta Paul Danut- EU-27: Politica Europeana de Vecinatate 4. Pop Adrian, Pascariu Gabriela, Anglitoiu Gabriela-Romania si Republica Moldova intre politica europeana de vecinatate si perspectiva extinderii UE 5. Vohn Cristian- Din politica externa a UE:relatiile de vecinatate 6. Balaban Constantin Gheorghe- Politica Europeana de Vecinatate 7. Oana Mihaela Mocanu- Politica Europena de Vecinatate-realizari si perspective