Sunteți pe pagina 1din 27

1

CURS I
DREPT BANCAR
In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare
documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A doua atestare
dateaza in perioada 2000 inaintea erei noastre.
Prima banca de emisiune apare in Amsterdam in anul 1609. In anul 1861
apare Sistemul Monetar Romanesc. In anul 1880 se infinteaza BNR.
Cuza a fost primul care a incercat sa creeze un sistem monetar ca si cel francez, dar
proiectul nu a fost finalizat (1867).
In anul 1867 a aparut o mineda care se chema LEV. Aceasta moneda avea doua
subdivizizuni:
-banul
-paraua (disparuta in 1890)

BNR a fost initiata pentru ca era nevoie de o institutie care sa bata moneda
BNR s-a constituit cu otreime capital public romanesc si doua treimi capital privat
( acest capital era de 30.000.000 lei).
Principala atributie BNR este cea de emisiune monetara, care cuprinde totalitatea
de batere, stocare, punere si retragere din circulatie a insemnelor monetare.
Singura institutie care are dreptul de emisiune pe teritoriul unui stat este Banca
Nationala.
Din anul 1880 pana in 1940 BNR a avut si atributii de credit de scont(se adresa
persoanelor juridice in scopul activitatilor comerciale).
In 1880 sistemul monetar era bimetalist( aur si argint), iar in 1890 se trece la
sistemul monetar monometalist(aur).
Convertibilitatea inseamna puterea unei monede de a fi preschimbata cu o alta
moneda.
Convertibilitatea inseamna puterea unei monede de a fi preschimbata in aur(din
1971 nu se mai aplica).
Perioada anilor 1945-1990 a fost o perioada extrem de aspra pentru sistemul
bancar romanesc.
In anul 1945 BNR este nationalizata. Din 1945 BNR are o dubla functie:
-emitere monetara
-atributii specifice bancilor comerciale
Dupa 1989 si pana in prezent a fost o perioada extrem de agitata. In 1990 se revine
la situatia dinainte de 1945, din Banca Nationala Centrala se desprinde BCR care
are caracteristicile unei banci comerciale. Din 1990 si pana in prezent BNC este
singura institutie care emite moneda, conduce politica valutara monetara si cea de
credit a statului.

Legea bancara a avut multe modificari.
Din 1990 si pana in prezent amintim 4 momente importante si anume:
-1990/1996
-1996/2000
-2000/2004
-2004/prezent
Prima lege bancara a fost legea 30/1991. Aceasta lege a fost abrogata de legea
58/1998, care la randul ei a fost abrogata de OUG 99/2006.
2

SISTEMUL BANCAR este format din BNR plus toate celelalte banci
comerciale care functioneaza pe teritoriul statului.
RETEAUA BANCARA este formata din totalitatea unitatilor bancare
reprezentate de sucursale, filiale sau agentii care functioneaza conform legii pe
teritoriul statului.
In 1990 sistemul bancar era compus din BNR si banci comerciale( BCR, CEC,
BANCOREX, etc.).
Dupa 1996 au inceput sa se infiinteze banci cu capital privat mixt. In perioada
1998-1999 apare prima criza bancara din Romania.
Pana in prezent functioneaza pe langa BNR 38 de banci comerciale, pe langa
acestea mai sunt si reprezentantele bancilor straine.
Unitatile bancare sunt impartite in sucursale filiale si agentii. Unitatile bancare nu
au personalitate juridica ci numai BNR are.
BNR are rolul de aasigura si de a garanta echilibrul monetar.
Inventatorul contabilitatii duble este LUCA PACCIOLI
CREDITUL BANCAR este un imprumut in moneda despartit de un
interval de timp care poarta denumirea de termen. Pretul creditului este dobanda.
Creditul are si dezavantaje si anume:
-folosirea abuziva de catre conducatorii unei banci
-supracreditarea
-folosirea in scop personal al capitalului
Din 2007 BNR face parte din sistemul european al bancilor centrale(SEBC)
format din Banca centrala a europei plus banca nationala din fiecare stat membru.3

CURS II

BNR

BNR face parte din categoria institutiilor independente ale statului roman
alaturi de Curtea Constitutionala si Curtea de Conturi. Este banca centrala a
statului roman, fiind o institutie publica cu personalitate juridica. Prin legea
34/1991 legiuitorul a statuat ca BNR este un organ al statului si a are personalitate
juridica.
NATURA JURIDICA
Conform legii 312/2004 BNR are natura juiridca a unei institutii fiind
considerata o persoana de derpt public si nu o persoana de drept privat.
*BNR este infiintata prin lege iar regiile autonome sunt infiintate prin Hotarari
de Guvern
*BNR este o institutie de interes public, regiile autonome sunt doar de interes
national.
*la ambele capitalul este integral de stat

CARACTERE DE INDEPENDENTA:
a) INDEPENDENTA INSTITUTIONALA
b)INDEPENDENTA OPERATIONALA
c)INDEPENDENTA FINANCIARA
d)INDEPENDENTA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE
BANCII CENTRALE

a)INDEPENDENTA INSTITUTIONALA.
In relatia cu Parlamentul banca nu se afla intr-o relatie de subordonare, dar
guvernatorul bancii are obligatia sa prezinte annual pana la data de 30 iunie anului
urmator un raport public cu privire la activitatea bancara.
Parlamentul alege membrii consiliului de administratie.
b)INDEPENDENTA OPERATIONALA
BNR este oprita prin lege sa finanteze deficitul bugetar stabilit prin legile
bugetare anuale.BNR este singura institutie care are dreptul sa conduca politica
monetara a statului.
c)INDEPENDENTA FINANCIARA
BNR are propriul buget de venituri si cheltuieli.


4

d)INDEPENDENTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Desi parlamentul numeste membrii consiliului de administratie pe criterii
politice, ei au obligatia ca pe timpul exercitarii functiei, sa nu mai exercite nici un
fel de activitate politica. Mandatul este de 5 ani cu posibilitate de reinoire.

ATRIBUTIILE BNR
Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea si mentinerea stabilitatii
preturilor, obiectiv stabilit prin legea 312/2004.
Celelalte legi aveau ca obiectiv stabilitatea monetara, obiectiv modificat de catre
UE prin uniunea economica si monetara care prin documentul ei semnat de
Romania a cerut sa se schimbe obiectivul BNR.
*Echilibrul monetar este asigurat atunci cand exista echilibru volumul masei
monetare in circulatie si volumul bunurilor si serviciilor pe piata.
Principalele atributii BNR sunt:
a)emisiunea monetara;
b)elaborarea si aplicarea politicii monetare a statului precum si a politicii de
curs de schimb;
c)autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de
credit;
d)stabilirea si respectarea regimului valutar, elaborarea politicii valutare a
statului;
e)administrarea rezervelor internationale ale romaniei.
In indeplinirea atributiilor BNR precum si membrii de conducere nu vor
solicita si nu vor primi insctructiuni de la nici o alta autoritate publica a statului.
Cu toate acestea BNR colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice in vederea
stabilirii indicatorilor macroeconomici, in baza carora se elaboreaza de catre
guvern proiectul bugetului general consolidat al statului.
BNR are dreptul si obliatia sa emita avize consultative la orice proiect nou de act
normativ care priveste domeniile in care BNRare atributii. BNR colaboreza cu
institutiile de specialitate cu institutiile de control financiar etc.(Oficiul National
de spalare a banilor si Curtea de Conturi a Romaniei).
*Principala atributie este cea de emisiune monetara, nici o alta institutie
neavand aceasta functie.
Emisiunea monetara cuprinde un ansamblu de operatiuni legate de:
-baterea de monede metalice si emiterea de bancnote din hartie;
-punerea in circulatie a insemnelor monetare;
-retragerea din circulatie a insemnelor monetare;
-depozitarea si tezaurizarea acestora.
*In prezent moneda nationala este leul cu o singura subdiviziune, banul.
*Moneda trebuie sa aiba o valoare de intrebuintare cat mai mica.
5

POLITICA MONETARA
Prin politica monetara intelegem totalitatea masurilor de ordin monetar luate
de catre banca centrala a unui sta cu scopul mentinerii echilibrului monetar intr-o
societate.
BNr este singura institutie care stabileste zilnic cursul de schimb dintre moneda
nationala si valutele liber convertibile respectiv drepturile speciale de
tragere(DST).
Valutele liber convertibile sunt:
-dolarul american;
-EURO;
-yenul japonez;
-lira sterlina.
BNr desfasoara pa piata libera operatiuni de OPEN MAKET ( vanzarea si
cumpararea de valuta liber convertibila). Aceste operatiuni se desfasoara impreuna
cu institutiile de credit care indeplinesc conditiile necesare pentru a faceparte din
piata internationala.
POLITICA REZERVELOR MINIME OBLIGATORII
Toate institutiile de credit autorizate sa functioneze pe teritoriul romanesc
sunt obligate sa isi creeze depozite atat in lei cat si in valuta in conturi deschise la
BNR. In functie de politica BNR intr-o perioada sau alta depozitele pot fi mai mari
sau mai mici, mai mari cele in lei sau viceversa. In ultima perioada politica BNR a
fost aceea de a creste depozitele in ei si de a scadea pe cele in valuta.
BNR are un fond de rezerva alcatuit din drepturi spaciale de tragere (moneda
emisa de catre FMI), valute liber covertibile, aur sub forma de lingou.
ORGANIZARE SI CONDUCERE
BNR este oranizata la nivel local in 19 sucursale, conducerea BNR este
asigurata de catre guvernatorul BNR, de catre prim viceguvernator si de 2
viceguvernatori. Ei sunt responsabili de conducerea executiva a BNR. Pe langa ei
inca 5 persoane care nu sunt salariate ale BNR formeaza consiliul de administratie
cu mandat de 5 ani.
Din 2004 capitalul BNR a fost majorat la 300 miliarde de lei(ron).

6

CURS III

Conform legii bancare (OUG 99/2006)institutie de credit este orice entitate
a carei activitate consta in atragerea de depozite sau fonduri rambursabile de la
personae (personae fizice, juridice si toate celelalte entitati fara personalitate
juridica)si de acordare de credit in cont propriu.
Conform atr.3 din legea bancara institutiile de credit se clasifica in
uratoarele:
-banci;
-banci de economisire si de creditare in domeniul locativ;
-banci de credit ipotecar;
-institutii emitente de moneda electronica;
-organizatiuni cooperatiste de credit

1.BANCI
Cu vocative unversala care au posibilitatea a desfasoare orice activitate din
cele premise conform art. 8 din legea bancara (operatiunile bancare active, asive si
accesorii), bancile se constituie sub forma societatilor comerciale pe actiuni.
2.BANCI DE ECONOMISIRE SI DE CREDITARE IN DOMENIUL
LOCATIV
Sunt acele institutii de credit specializate cu finantarea pe termen lung a
domeniului locative. Obiectul principal al acestor institutii consta pe deoparte in
economisirea fondurilor rambursabile de la public, iar pe de alta parte in creditarea
publicului in domeniul locativ.
3.BANC DE CREDIT IPOTECAR
Sunt acele institutii de credit specializate al caror obiect de activitate il
constituie desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de acordare de credit
ipotecar pentru investitii imobiliare.
*Bancile de credit ipotecar sunt singurele institutii de credit care au dreptul sa
atraga fonduri rambursabile de la public prin emisiunea de obligatiuni ipotecare.
4.INSTITUTIILE EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA
Sunt acele entitati care nu au in obiectul lor de activitatenici atragerea de
depozite, nici acordarea de credite cid oar emiterea de mijloace de plata in forma
electronic.
*Prin moneda electronica intelegem orice valoare monetara reprezentand o
creanta asupra unui emitentsub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor
conditii:
-valoarea sa fie stocata pe un suport electronic;
-moneda este emisa ca urmare a primirii de fonduri;
7

-este acceptata ca mijloc de plata.
5.COOPERATIVE DE CREDT
Sunt acele institutii de credit constituite ca o asociatie autonoma de personae
fizice unite in mod voluntar in scopul indeplinirii unor realizari in plan economic,
social si cultural, activitate care se desfasoara cu precadere pe principiul
intraajutorarii embrilor cooperatori. Spre deosebire de celelalte 4 categorii legea
bancara permite constituirea tuturor cooperatielor de credit intr-o institutie care
poarta denumirea de ,,casa centrala.
In ceea ce priveste institutiile de credit in spatial european atat legslatia bancara cat
si legea bancara romaneasca fac distinctie intre institutiile de credit la nivelul unui
stat membru si institutiile de credit la nivelul UE.

Institutiile de credit romane se pot organiza si pot functiona numai dupa
obtinerea in prealabil a autorizatiei de functionare emisa de cetre BNR. Ca regule
institutiile de credit nu pot fi constituite prin subscriptie publica, BNR este singura
institutie care are capacitatea de a acorda sau respinge cererea de autorizare a unei
entitati care doreste sa fie institutie de credit.
BNR, in afara controlului de legalitate asupra d documentatiei anezate la cererea
de autorizare are in vedere si urmatoarele criteria:
-trebuie a urareasca a noua entitate urmeaza sa desfasoare o activitate bancara in
conditii de maxima siguranta astfel incat sa asigure o administrare prudent si
sanatoasa;
-noua entitate trebuie sa asigure protejarea intereselor deponentilor;
-bunei functionari a intregului sistem bancar (cand banca respecta in totalitate
dispozitiile legii bancare si toate reglementarile cu caracter secundar a BNR).
Inainte de acordarea unei autorizatii ee functionare pentru o institutie de
credit BNR are obliatia parcurgerii unor proceduri de consultare cu alte organe
cum ar fi si comisia nationala a valorilor mobiliale, comisia nationala de asigurari
si reasigurari, etc.
Procedura autorizarii unei institutii de credit cuprinde 2 etape principale:
1.etapa aprobarii constituirii institutiei de credit;
2.etapa acordarii autorizatiei de functionare
Parcurgerea celor 2 etape trebuie sa se incadreze in uratoarele perioade de timp:
a)in termen de 4 luni BNR are obligata comunicarii unui raspuns in scris cu
privire la aprobarea constituirii, raspunsul poate fi in sensul aprobarii sau
respingerii;
b)institutia de credt aspiranta are obligatia in termen de 2 luni e la aprobarea
constituirii sa faca toate deersurile necesare in vederea constiturii legale.
8

*Formalitatile de constituire in societate comerciala pe actiuni conform
dspozitiilor legii 31/1998 privind societatile comerciale se vor efectua numai dupa
obtinerea autorizatiei de costituire de la BNR.
c)tot in termen de 4 luni BNR are obligatia sa acorde sau sa respinga autorizatia
de functionare a unei institutii de credit.
*Autorizatia de functionare este valabila pe o perioada nedeterminata si nu
poate fi transmisa unei alte entitati( cu exceptia in caz de fuziune).

BNR tine un registru special in care inregistreaza toate institutiile de credit
care au autorizatie de functionare. BNR are obliatia de a notifica comisiei eurpene
orice autorizatie acordata unei instituii de credit in vederea includerii acesteia in
lista institutiilor de credit tinuta de Comisia European ( lista se publca de catre CE
in jurnalul oficial al UE).
Conform legii ancare exista cateva categorii de cerinte cu privire la denumirea
institutiilor de credit, la acpitalul social si fondurile proprii, la obiectul de
activitate, la asociatii si fundatii, la conducatorii inatitutiilor etc.
*Capitalul social minim este de 5 milioane euro echivalent in lei. Acest capital
se subscrie integral in contul pe cate entitatea il are deschis la BNR si se varsa
integral.
*Denumirea: institutiile de credit trebuie sa aiba o denumire in limba romana.
Cu titlu de exceptie legea bancara permite filialelor institutiilor de credit straine sa
preia denumirea straina.
*Obiect de activitate: ca regula institutiile de credit pot sa desfasoare doar
activitatile pentru care au obtinut autorizare in conformitate cu art.8 din legea
bancara.
RESPINGEREA CERERII DE AUTORIZARE
Legea bancara in mod explicit reglementeaza situatiile in care BNR in
calitate de autoritate competenta are dreptul sa respinga o cerere de autorizare
pentru uratoarele motive:
-documentatia anexata este incompleta sau nu este intocmita in coformitate cu
dispozitiile egale in vigoare ;
-entitatea nu dispune de fonduri prorii sau capitalul social se situeaza sub
plafonul minim de 5 milioane euro stabilit de BNR;
-entitatea nu respecta cerinta in privinta costituirii ca societate coerciala pe
actiuni;
-BNR nu este multumita de cele 2 persoane desemnate sa asigure conducerea
institutiei de credit.
PIERDEREAAUTORIZATIEI DE FUNCTIOARE:
-daca BNR ii retrage autorizatia de functionare;
-aca autoriatia de functionare isi pierde validitatea;
9

-daca actionarii institutiei de credit renunta la autorizatia de credit.

INSTITUTIILE DE CREDIT DIN ALTE STATE EMBRE UE
Orice institutie de credt autorizata si supraegheata de catre o autoritate
competenta dintr-un stat membru UE poate desfasura in Romania activitatile
permise de legea romana prin uratoarele modalitati:
-prin deschiderea de sucursale (toate sucursaele infiintate de catre o institutie de
credit din UE pe teritoriul Romaniei sunt considerate o singura sucursala);
-prin furnizarea de servicii in mod direct sub conditia ca activitatile desfasurate
pe teritoriul Romaniei sa fie inscrisa in autorizatia de functionare obtinuta in statul
de origine cu respectarea legii romanesti;
*Pentru infiintarea unei sucursale nu este necesara obtinerea autorizatiei de
functionare, in schimb, sucursalele vor fi inregistrate in registrul special de catre
BNR imediat ce s-a primit o notificare din artea autoritatii competente din statul de
origine .
Sucursalele institutiilor de credit din UE sunt obligate sa respecte:
-dispozitiie privind secretul bancar;
-dispozitiile privind deschiderea unui cont bancar la BNR;
-dispozitiile privind la elementele de identificare a institutiilor de credit;
-dispozitiile privind reglementarile BNRin materia spravegherii lichiditatilor
financiare.10


CURS IV

Sediul materiei: art. 18, 20, 21 OUG 99/2006.
*Prin activitatea bancara intelegem pe deoparte atragerea de depozite si alte
fonduri nerambursabile, de la public precum si acordarea de credite.
Din interpretarea sistematica si teleologica a dispozitiilor legale rezulta ca prin
operatiuni bancare intelegem activitatile bancare. Activitatea bancara este sinonim
cu conceptul de operatiune bancara. Legiuitorul enumera cu titlu enuntiativ o lista
de activitati permise.
CLASIFICAREA OPERATIUNILOR BANCARE
Dupa criteriul autorizarii distingem intre activitati supuse autorizarii de catre
BNR:
a)activitati bancare:atragerea de depozite si de alte fonduri ramburasbile de la
public, acordarea de credite;
b)activitati in legatura cu serviciile de institutii financiare;
c)activitati compatibile cu cerintele activitatii bancare;
d)alte servicii permise bancilor.
Dupa autoritatea care are dreptul sa emita autorizarea:
a)regula este ca BNR este singura care are dreptul sa emita autorizatii pentru
una din activitatile descrise mai sus;
b)cu titlu de exceptie legea arata ca in cazul anumitor activitati in mod
independent si suplimentar fata de autorizarea BNR anumite acte au nevoie de
obtinerea unor avize, aprobari sau autorizari in temeiul unor legi speciale .
Dupa criteriul expunerii legislatia bancara arata ca prin expunere se intelege
orice risc al unei banci care trebuie evidentiat in bilant si/ sau in afara bilantului
distingem intre activitati de acordare de credit, investitii in actiuni si alte valori
miobiliare, emitere de scrisori bancare etc.
Dupa criteriul functiilor indeplinite de catrre activitatile permise bancilor:
a)operatiuni de banca pasive;
b)operatiuni bancare active;
c)operatiuni bancare conexe.
Operatiunile bancare pasive sunt cele de atragere de fonduri sub forma
constituirii de depozite si sub forma emiterii certificatelor de depozit.
Operatiunile bancare active pot fi definite ca activitati fructificare a
rezervelor banesti detinute de catre institutiile de credit.
Operatiunile bancare conexe pot fi clasificate in:
-operatiuni de caserie;
-operatiuni cu titlu de credit si alte valori;
11

-operatiuni pe piata de capital;
-operatiuni de leasing financiar;
-oparetiuni de asistenta a clientilor in ceea ce priveste administrarea afacerilor
acestora;
- alte operatiuni conexe(ex: inchirierea de casete de siguranta).
*Este interzis prin lege ca o institutie de credit sa efectueze operatiuni pasive
atunci cand se gaseste in imposibilitate de plata.
DEPOZITUL BANCAR, OPERATIUNI BANCARE PASIVE
Depozitul bancar este orice activitate de atragere de depozite (fonduri
banesti) rambursabile de de la persoane contra unei dobanzi bonificate.
NATURA JURIDICA A DEPOZITULUI BANCAR
Exista 2 opinii:
1.depozitul bancar are natura juridica a unui contract de depozit neregulat
2.depozitul bancar are natura juridica a unui contract de imprumut de
consumatie.
1. Banca poarta intreaga raspundere si riscul pentru nerambursarea fondurilor
atrase. Banii , moneda care se imprumuta fac parte din bunurile fungibile si
consumtibile.
2.Deponentul este si ramane proprietarul si dupa depunerea resurselor banesti
pentru ca banca dispune de 2 atributii de proprietate: posesia si folosinta, dispozitia
ramane la deponent.
CARACTERISTICI
a)deponentul are un drept de creanta pentru sumele depuse in banca;
b)sumele de bani atrase de banca prin depuneri sunt proprietatea bancii;
c)banca are obligatia de a rambursa sua de bani atrasa si eventual o remuneratie
sub forma unei dobanzi.
INSTRUMENTELE PRIN CARE SE VALORIFICA OPERATIUNILE
BACARE PASIVE
Legislatia dstinge urmatoarele modaltati de atragere de fonduri banesti:
1.Contractul de depozit la termen;
2.Contractul de depozit la vedere;
3.certificatele de depozit.
*Atat depozitele cat si certificatele de depozit beneficiaza de garantia fondului
de garantare a depozitelor bancare. In prezent garantia este limitata la suma de
50 000 euro.
Diferenta intre depozit si certificat consta in faptul ca pentru incheierea unui
contract de depozit este necesara operatiunea de deschidere a unui cont curent,
totusi aceasta conditionare ofera deponentului si beneficii cum ar fi prelungirea
automata care permite reinoirea la scadenta a contractului de depozit fara sa fie
necesara prezenta clientului la banca, capitalizarea dobanzii care permite
12

modificarea valorii initiale a contractului de depozit atunci cand acesta ajunge la
scadenta etc.
Certificatele de depozit prezinta urmatoarele avantae:
-sunt produse mult mai atractive pentru deponenti datorita faptului ca foarte
multe banci permit rascumpararea inainte de scadenta fara penalizari;
-dponentul beeficiaza de dobanda bonificata atunci cand rascumpara inainte de
scadenta certificatele de depozit spre deosebire de depozitele la teren in cazul
carora solicitarea de rambursare inainte de scadenta atrage penalizari.
CLASIFICAREA DEPOZITELOR BANCARE
1.Depozitul garantat
2.depozitul negarantat
3.depozitul indisponibil
1.Depozitul garantat este acel depozit care este garantat pana la plafonul de
garantare de 50 000 euro asigurat de fondul de garantare.
2.Depozitul negarantat nu este garantat.
3.Depozitul indisponibil este situatia unui depozit dayorat si platibil care nu
a fost inca onorat de catre banca pana la data deschiderii procedurii de insolventa.
Doctria clasifica depozitele in functie de durata in urmatoarele categorii:
-depozite overnight;
-depozite la termen;
-depozite rambursabile dupa o prealabila notificare
-operatiuni de imprumut de tip repo.
1.Depozitul overnight sunt convertibile in numerar sau transferabile la cerere
prin intermediul unor instrumente de plata fara penalzari.
2.Depozitele la termen pot fi transformate in numerar inainte de un termen
fix sub conditia platii unor penalizari. In functie de durata initiala depozitele la
termen se clasifica in:
-pana la 1 an;
-depozite cu o perioada intre 1 si 2 ani;
-depozite cu o perioada de peste 2 ani.
3.Depozitele rambursabile dupa notificare presupun o transformare a lor in
numerar dupa expirarea perioadei de notificare sau inaintea perioadei de notificare
sub conditia platii unor penalizari.
4.Imprumuturile din operatiuni de tip repo sunt reprezentate de
contravaloarea numerarului primit in schimbul titlurilor vandute sau a aurului
vandut de catre o institutie de credit la un anumit pret cu angajamentul ferm de a
rascumpara titluri de aceeasi valoare la o data ulterioara prestabilita de parti si la
un pret fixat.


13

CURS V

REGIMUL JURIDIC AL GARANTARII DEPOZITELOR
CONSTITUITE IN SISTEMUL BANCAR

In timp sistemele bancare au demonstrat faptul ca indiferent de
reglementarea unor norme de prudenta bancara este foarte probabil datorita unor
conjuncturi economice, financiare, culturale si politice, anumite institutii de credit
sa falimenteze. Cand banca ajunge in faliment una dintre probleme este
recuperarea depozitelor constituite la banca. Pentru a se eita astfel de stuatii s-a
ales varianta reglementarii unei institutii in scopul garantarii depozitelor constituite
in banci.
In Romania pentru prima data in1996 a aparut fondul de garantare a depozitelor
bancare .
Pe plan european actul normativ care a stat la baza reglementarii din
legislatia romaneasca a fost directiva 19/1994 care a impus doua principii
fundamentale:
1.Participarea tuturor institutiilor de credit autorizate de BNR precum si de catre
celelalte banci centrale, in mod obligatoriu la sistemul de garantare a depozitelor
impus de statul care a autorizat activitatea de atragere de depozite;
2.Un sistem de garantare a depozitelor care sa acopere inclusiv depozitele
sucursalelor institutiilor de credit autorizate in statele membre.
In Romania fondul de garantare a depozitelor a fost constituit ca o persoana
juridica de drept public.
Legislatia romaneasca atribuie fondului 2 scopuri:
a)garantarea depozitelor constitute la institutiile de credit autorizate si
efectuarea platilor sub forma compensatiilor atat catre persoanele fizice cat si catre
cele juridice. Aceste plati se fac in anumite conditii si limite.
b)fondul poate functiona ca administrator special, intermediar ori ca lichidator
in cazul institutiilor de credit intrate in procedura de insolventa.
In sensul legii prin depozit intelegem orice sold creditor, inclusiv dobanda
datorata aflata intr-un cont bancar de orice tip.
CONDUCEREA FONDULUI
Organizarea si functionarea fondului este reglementata prin statut propriu
aprobat de catre consiliul de administratie al BNR, organele de administratie si de
conducere executiva sunt consiliul de administratie al fondului, directorul fondului
si directorul economic.
14

Consiliul de administrare este format din 7 membri numiti pe o perioada de 3
ani, mandat care poate fi reinoit. Trei dintre cei 7 membri sunt in mod obligatoriu
numiti de BNR, 2 sunt numiti de asociatia romana a bancilor, 1 este numit de
Minsterul Finantelor Publice si 1este numit de Ministerul Justitiei.
GARANTAREA DEPOZITELOR SI ACTIVITATEA DE LICHIDARE
Fondul garanteaza atat dpozitele detinute de rezidenti cat si cele detinute de
nerezidenti, exprimate in lei sau in valuta convertibila. Fondul garanteaza si
dobanzile aferente depozitelor.
*In sensul legii prin compensatie se intelege suma de bani garantata de catre
fond in cazul in care institutia de credit intra in faliment. Prin plafonul de garantare
se intelege nivelul maxim al garantarii asigurat de fond pentru fiecare categorie de
deponent.
In ceea ce priveste compensatiile termenul de plata termenul de plata se face in
termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii insolventei institutiei de credit.
Fondul poate face platile si peste termen dar nu mai tarziu de 3 ani de la data
inceperii efectuarii primelor plati.
Plafonul a debutat cu suma de 10 000 euro pentru ca ulterior sa creasca la 15 000
euro, la 20 000 euro si in final la 50 000 euro.
Resursele financiare ale fondului sunt:
1.Cotele de contributie ale institutiilor de credit;
2.Recuperarile din creantele datorate fondului;
3.Imprumuturi de la institutiile de credit, institutiile financiare si de la alte
institutii asimilate acestora cu exceptia BNR;
4.Venituri provenite din investirea resurselor financiare disponibile;
5.Donatii, sponsorizari, sume provenite din asistenta financiara etc.
In ceea ce priveste garantarea depozitelor sunt de retinut urmatoarele:
-daca un deponent se afla sub urmarire penala pentru infractiunea de spalare de
bani fondul poate suspenda platile la solicitarea oranelor competente pana la
pronuntarea unei hotarari judecatoresti
-deponentii garantati nu sunt tinuti de plata unor comisioane dobanzi sau chiar
impozite.
In Romania participa la fond 32 de banci + o casa centrala cooperativista.
Acestea sunt obligate sa comunice publicului o serie de inforatii cum ar fi:
-schema de garantare cu referire speciala la tipurile de de pozite garantate;
-sa afiseze lista depozitelor negarantate;
-sa afiseze nivelul plafonului de garantare ;
-sa faca cunoscut modul de calcul al compensatiei.
ACTIVITATEA DE LICHIDATOR
In lagatura cu aceasta activitate retinem ca fondul a fost numit ca lichidator
judiciar la 2 banci intrate in faliment(Banca Turco-romana si banca romana de
15

scont). Fondul a fost numit in 2006 ca lichidator administrativ pe o perioada
limitata respectiv pana la data declararii falimentului pentru NovaBank.
Fondul este membru activ la 2 asociatii profesionale cu caracter international in
domeniul garantarii depozitelor:
-forul european al asigurarii depozitelor;
-asociatia internationala a asiguratorilor de depozite.
MODIFICARI ALE DIRECTIVEI 19 DIN 1994 ADUSE PRIN DIRECTIVA
NR.14 DIN 2009:
1.Statele membre trebuie sa se asigure sa creasca plafinul de garantare a
depozitelor bancare la 100 000 euro pana la 31.12.2010. in cazul in care comisia
UE ajunge la concluzia ca o astfel de majorare nu este viabila din punct de vedere
financiarsi in vederea evitarii unor distorsiuni transfrontaliere intre statele membre
UE comisia poate propune parlamentului UE si consiliului UE o propunere de
modificare a plafonului de garantare;
2.Comisia UE poate ajusta plafonul de garantare in functie de rata inflatiei din
UE care se calculeaza pe baza modificarilor indicelui al preturilor de consum
publicat de catre comisie;
3.Termenul de plata al compensatiilor catre deponenti: sistemul de garantare va
trebui ce li se cuvin deponentilor in termen de 20 de zile lucratoare de la data la
care autoritatile competente din fiecare stat membru efectueaza o constatare sau de
la data la care instanta judecatoreasca pronunta o hotarare judecatoreasca de
declarare a insloventei. Directiva prevede ca fondul poate solicita autoritatilor
competente o prelungire a termenului de plata care nu poate depasi 10 zile
lucratoare.
16

CURSUL VI

CREDITUL

Notiunea de credit provine de la latinescul creditum(a se increde). Creditul
este puerea de cumparare fara a detine numerar.
Prin credit intelegem un imprumut de moneda despartit de un interval de
timp denumit termen.
Elementele esentiale ale creditului sunt:
a)subiectele participante care sunt creditorul si debitorul;
b)scadenta care rprezinta data limita la care debitorul este obligat sa restituie
suma de bani imprumutata;
c)ratele partiale care reprezinta perioade de timp distincte la care debitorul este
obligat sa restituie in mod esalonat sumele imprumutate;
d)destinatia, creditorul trebuie sa cunoasca destinatia creitului;
e)garantiile care pot fi reale atunci cand un credit este acoperit cu garantii
garantii reale, creditorul isi va indestula creanta din valorificarea bunurilor mobile
sau imoblie dupa caz si gartantii personale care sunt reprezentate de bonitatea
clientului;
f)termenul de gratie care este perioada de timp dintre data angaarii creditului si
data rambursarii. Termenul de gratie echivaleaza cu acordarea unei sume de bani
de catre creditor debitorului fara nici un fel de obligatii din partea acestuia din
urma
g)dobanda care este pretul creditului.
ROLUL SI FUNCTIILE CREDITULUI
Rolul creditului rezula din functiile sale. Acestea sunt:
1.Functia distributiva;
2.Functia de transformare a economiilor in investitii;
3.Functia de emisiune monetara;
4.Functia de asigurare a stabilitatii preturilor.
1.FUNCTIA DISTRIBUTIVA
In orice societate mai ales in cele bazate pe economie de piata acumularea
fondurilor banesti care in surplus pe piata bancara are drept scop orientarea
acestora catre domenii si sectoare de activitate caracterizate printr-o lipsa de
capital. Creditul este o forta economica.
2.FUNCTIA DE TRASSFORMARE A ECONOMIILOR IN
INVESTITII
E=I(ecuatia keynsista). Orice individ este capabil sa faa anumite economii pe
care apoi sa le investeasca in vederea obtinerii de beneficii.
17

3.FUNCTIA DE EMESIUNE MONETARA
Acest atribut este acordat numai lui BNR, celelalte banci neavand aceasta
atributie. Incepand cu secolul XIX bancile au inceput sa emita anumite instrumente
si tehnici de plata, bilete de plata, bilete de ordin etc. In secolul XX bancile incep
sa emita moneda electronica.
4.FUNCTIA DE ASIGURARE A STABILITATII PRETURILOR
Creditul ajuta agentii economici prin asa numita forma a creditului comercial
sa asigure un echilibru intre cererea si oferta de bunuri si servicii pe de o patre si
cererea si oferta de masa monetara pe de alta parte.
CONDITIILE CREDITULUI
In orice societate pentru ca o institutie de credit sa poata functiona trebuie sa
fie indeplinite un numar de conditii:
a)cadru juridic
b)un cadru institutional;
c)un cadru economic;
d)o anumita forma de relatii social-politice;
e)factori care tin de traditie;
f)factori religiosi.
a)CADRUL JURIDIC
Dupa evenimentele din 1989 institutia creditului a facut uratoarele
reglementari:-legea 33/1991 cu privire la activitatea bancara;
-legea 58/1998 cu privire la activitatea bancara;
-OUG 99/2006 privind institutiile de credite.
In prezent Romania are un cadru juridic bine definit care permite desfasurarea
relatiilor de creditare in conditii normale.
b)CONDITII CU PRIVIRE LA CADRUL INSTITUTIONAL
Avem un sistem bancar care este format din BNR si toate celelalte banci
comerciale + cooperativele de credit.
Reteaua bancara este formata din dezmembramintele reprezentate de unitatile
bancare
c)CADRUL ECONOMIC
in prezent este total nefavorabil dsfasurarii activitatii de creditare.
d)CONDITIILE POLITICE
In mod noral factorul politic ar trebui sa aibe un rol neutru sau cel mult un
rol de mediator. Atunci cand exista stabilitate politica relatiile decredit sunt un
factor real de progres pentru orice societate.
e)CONDITII LEGATE DE TRADITIE
In preajma sarbatorilor legale si a celor religioase exista dorinta persoanelor
de a achizitiona produse si servicii, iar atuncin cand nu dispun de mijloace fizice de
plata, apeleaza la creditele de consum.
18

DEZAVANTAJELE CREDITULUI:
a)folosirea abuziva a creditului;
b)supracreditarea;
c)operatiunile speculative.
a)Folosirea abuziva a creditelor presupune intrebuintarea capitalului de catre
conducatorii unei institutii de credit ca si cum ar fi propriul capital. Conducerea
bancii trebuie sa foloseasca cu prudenta capitalul bancii intrucat acesta provine fie
din imprumutul de la BNR fie din atrageri de disponibilitati banesti.
b)Supracreditarea presupune acele stuatii in care persoanele insarcinate sa
semneze contractele de credit din partea bancii acorda cu multa usurinta sume de
bani spre investitii care sunt pierdute din start (neproductive).
c)Operatuni speculative. Orice institutie de credit le poate face respectiv
vanzari si cumparari de valuta si alte titluri de credit.

CLASIFICAREA CREDITELOR
1.creditul comercial
2.creditul bancar
1. Creditul comercial este o forma de imprumut practicata intre vanzator s
cumparator atunci cand vanzarea marfurilor este facuta pe credit. Remiterea
materiala a bunurilor este separata in timp de plata pretului ei.
2.Creditul bancar este imprumutul in moneda care se acorda agentilor
economici precum si persoanelor fizice de catre institutiile specializate denumite
institutii de credit.
Dupa destinatie creditul imbraca forma:
-creditului de productie;
-creditului de consumatie.
Dupa elementul de extraneitate creditul se clasifica in:
1.Credit intern care se lanseaza pe piata bancara prin emisiunile de titluri de stat
de catre o institutie specializata din subordinea MF Publice aceste titluri de stat
poarta denumirea de certificate de trezorerie si au trei avantaje:
-sunt garantate de stat;
-sunt purtatoare de dobanda;
-daa la scadenta creditorul, statul, nu dispune de resursele banesti necesare
pentru rambursare aceste titluri de stat pot fi convertite in actiuni la societatile
privatizate de stat.
2.Credit extern. Dupa posibilitatea creditorului de a solicita dbitorului
rambursarea sumelor imprumutate cu titlu anticipat distingem intre:
-credit denuntabil;
-credit nedenuntabil

19

In raport de caliatatea creditorului distingem:
-credit public
-credit privat
CONTRACTUL BANCAR
I prezent actele normative speciale nu dau definitia creditului bancar. Numai
legea 58/1998 a dat o definitie a creditului bancar.
Conditiile de validitate necesare pentru incheierea contractului de credit bancar
sunt: a)capacitatea de a contracta ;
b)consimtamantul;
c)obiectul;
d)cauza.
a)Capacitatea de a contracta. Debitorul sau creditorul este persoana fizica sau
juridica capacitatea de exercitiu la persoana fizica se dobandeste la 18 ani.
Persanele aflate sub interdictie si minorii sun 14 ani nu pot incheia contracte de
credit.
b)Consimtamantul este de 2 feluri:-al clientului si al bancii.
Prin esenta contractele de credit sunt contracte de adeziune dar acest lucru nu
inseamna ca banca este obligata sa isi dea consimtamantul la incheierea unui
contract de credit prin simpla semnare de catre client a formularului tip.
c)Obiectul contractului este format din operatiunile de creditare astfel cum sunt ele
definite de OUG 99/2006.
d)Cauza trebuie sa fie licita.


20

CURS VII

DOBANDA

Dobanda este pretul creditului. In literatura de specialitate au fost conturate
trei teorii:a)teoria productivitatii
b)teoria abstinentei;
c)teoria echitatii
a)Autorii teoriei productivitatii sustin ca bunurile sunt rezultatul conlucrarii a
doi factori:-capitalul
-forta de munca
Rezultatul conlucrarii trebuie sa fie impartit intre proprietarul capitalului si forta de
munca.
b)Teoria abstinentei.
Creditorul se abtine sa foloseasca o parte sau intregul capital al sau drept
pentru care este justificata dobanda sa.
c)Autorii teoriei echitatii merg pana la teoria desfiintarii dobanzii, bunurile fiind
rezultatul muncii si ca atare creditorul nu neaducandu-si nici un aport.
*Dobanda este elementul esential al creditului alaturi de factorul incredere si de
factorul timp.
CATEGORII DE DOBANDA
1.Dobanda camatareasca este atunci este atunci cand nivelul procentual este
stabilit in mod unilateral de catre creditor in cote excesiv de mari si prin mijloace
ilegale.
2.Dobanda la dobanda(anatocismul) si ea prin lege.
3.Dobanda conventionala este atuncicand nivelul procentual este stabilit de
catre cele 2 parti prin buna vointa.
4.Dobanda variabilaeste atunci cand nivelul procentual se schimba trimestrial
in functie de cursul ratei inflatiei.
5.Dobanda fixa este atunci cand nivelul procentual nu se schimba pe parcursul
contractului de credit.
6.Dobanda majorata este utilizata in general de institutiile de credit atunci cand
nu se respecta conditiile scadentei de catre debitori.
7.Dobanda maritima este atunci cad nivelul procentual este unul ridicat datorita
riscului pe care il are creditorul atunci cand imprumuta sume de bani armatorilor.
8.Dobanda moratorie este o dobanda specifica care presupune existenta unei
hotarari judecatoresti prin care se suspenda plata capitalului si a dobanzilor pe o
perioada limitata de timp. Debitorul are obligatia sa achite dobanzile de la data
incetarii moratoriului si pana la data stingerii datoriei.
21

9.Dobanda legala.
Prin ordinul de guvern nr. 9/2000 cu modificarile si completarile ei se
reglementeaza regimul juridic al dobanzii legale. Ea presupune stabilirea nivelui
dobanzii prin lege.
NIVELUL DOBANZII LEGALE IN MATERIE COMERCIALA
Atunci cand partirl contractanet nu stipuleaza nivelul dobanzii intr-un
contract se aplica dobanda legala care este echivalentul nivelului dobanzii de
referinta stabilit de BNR. Dobanda de referinta se calculeaza:
-media aritmetica dintre nivelul dobanzii practicate de BNR la depozitele atrase
de ea si vanzarile reversibile de titluri de stat (operatiuni de tip repo), se calculeaza
si se publica lunar de catre BNR. In decembrie 2010 este de 6,5% pe an.
NIVELUL DOBANZII LEGALE IN MATERIA CIVILA
In materie civila nivelul dobanzii legale se calculeaza tot cu ajutorul
dobanzii de referinta dar diminuat cu 20 de procente. Legea prevede ca partile nu
pot stabili prin conventie un nivel al dobanzii care sa depaseasca cu 50 de procente
dobanda legala in materie civila, orice clauza contrara este nula de drept.
*Orice conventie trebuie facuta in forma scrisa.
*In materie comerciala internationala din 2000 dobanda legala este de 6%.
CREDITUL EXTERN
Este imprumutul in moneda straina despartit de un interval de timp denumit
termen si care poarta o dobanda.
Este imprumutul care are un element de extraneitate.
FMI s-a infiintat in 1944 si a inceput sa finctioneze in 1945.
Functiile sunt:
-asigurarea unui echilibru monetar pe plan international;
-asigurarea functionarii sau echilibrarea balantelor de plati ale statelor membre;
-asigurarea unui echilibru al ratelor de schimb;
- acordare de credite statelor membre.
*apitalul in afara de subscriptii este format din comisioane etc.
*Fondul emite propria sa moneda, DST(drept special de tragere). Prin tragere
intelegem un imprumut, astfel statele membre pot accesa una din cele 3 linii de
credit pe care o deschide fondul.
*Acordul stand-by(credit comfirmat) este necesar pentru deschiderea celor 3
linii de credit , Romania are aranjamente.
DST este o moneda conventionala de rezerva pentru statele membre FMI
circula interbancar numai intre bancile centrale ale statelor membre. Este o unitate
de cont. Valoarea unui DST se calculeaza cu metoda de paritate valutara .
FMI acorda credite pe termen scurt, dar a ridicat termenul la maxim 5 ani de zile,
dobanda este una mai mare decat cea practicata pe piata internationala.

22

BANCA MONDIALA(BM)
BM cuprinde 3 banci:
-1944, BIRD: Banca internationala pentru reconstructie si dezvoltare
-Corporatia Finantelor Internationale(CFI)
-Asociatia Internationala de Dezvoltare.
In practica BIRD este sinonim de BM
*Obiectivul principal din 1944 a fost finantarea statelor care au avut de suferit
dupa al II-lea razboi mondial, in prezent are ca obiectiv principal restrucutrarea
statelor slab dezvoltate.
Satele membre au obligatia sa contribuie cu o mica parte din capitalul subscris
(6%), restul ramane in rezervele bancii centrale.
*Nu exista conditii pentru acordarea creditelor.
23

CURS VIII

DREPT VALUTAR

Prin drept valutar intelegem acea disciplina a sistemului de drept public care
cuprinde un ansamblu de acte normative cu caracter intern si international sub
conditia ratificarii de statul in cauza ce reglementeaza detinerea, circulatia si
utilizarea mijloacelor de plata straine pe teritoriul unui stat.
IZVOARELE DE DREPT VALUTAR
-legea privind statutul BNR din 2004
-legea privind activitatea bancara
BNR in realizarea uneia dintre activitatile sale, conducerea politicii valutare
are menirea sa emita regulamente si norme bancare. Cele mai importante sunt:
1.Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar publicat in Monitorul oficial
616 din 06.09. 2007.
2.Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar publicata
in MOF 297 din 08.04.2005
3.Norma nr.3/2003 privind functionarea pietei valutare interbancare
4.Regulamentul 1889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea
din comunitate.
RAPORTURILE JURIDICE VALUTARE
Intelegem totalitatea relatiilor sociale ce se nasc intre rezidenti si nerezidenti
reglementate de normele juridice valutare, relatii ce privesc detinerea circulatia si
utilizarea valutei
Are 3 elemente:
-subiecte
-obiect
-continut
In intelesul regulamentului 4/2005 prin rezidenti intelegem urmatoarele
categorii fizice si juridice:
1.orice persoana fizica cetatean roman strain sau apatrid cu mentiunea ca
domiciliaza in Romania \;
2.orice persoana juridica romana precum si orice persoana fizica dara
desfasoara in mod independent o activitate autorizata pe teritoriul Romaniei.
3.ambasadele consulatele reprezentantele si misiunile permanente ale Romaniei
pe teritoriile altor state
Nerezidenti sunt persoanele fizice cetateni romani straini sau apatrizi cu domiciliul
in strainatate.
24

Obiectul raporturilor juridice valutare este format din acte si fapte juridice
incheiate in legatura cu detinerea circulatia si utilizarea mijloacelor de plata straine.
Continutul raportului juridic valutar este format din totalitatea drepturilor si
obligatiilor subiectelor participante.
Prin valuta intelegem acea moneda straina cu putere circulatorie peteritoriul
unui sau mai multor state.
Cele mai importante valute se clasifica in functie de gradul lor de convertibilitate .
Convertibilitatea monetara este puterea unei unitati monetare de a fi preschimbata
intr-o alta unitate monetara.
Convertibilitatea este de 2 feluri si anume:-traditionala(puterea unei monede de a fi
preschimbata in aur)
-propriuzisa.

Categoriile de valute sunt:-valute liber convertibile
-valute cu convertibilitate limitata
-valute neconvertibile.
Valutele convertibile sunt monedele straine care au putere circulatorie oriunde in
lume
Valutele cu convertibilitate limitata sunt acele monede straine a caror circulatie
este limitata in privinta fie a cantitatii de valuta fie in privinta persoanei
Valutele neconvertibile sunt monedele straine care nu au putere circulatorie pe
teritoriul nici unui alt stat.
In functie de interesul economic social al unui stat valutele sunt agreate sau
neagreate.
Convertibilitatea se obtine nu se declara.
Regulamentul privind regimul valutar defineste si notiunea de valuta forte.
Valuta forte este puterea unei monede straine de a avea un echivalent in aur sau
devize straine.
De drept sunt recunoscute ca valute liber convertibile:
-dolarul american
-euro
-yenul japonez
-lira sterlina
Mai sunt recunoscute alte 2 monede:
-dolarul canadian
-francul elvetian
Operatiunile valutare cuprind totaliattea incasarilor platilor trasferurilor si
decontarilor efectuate cu instrumente de plata in numerar si in cont prin
intermediul autoritatilor autorizate in acest sens.
Operatiunile valutare sunt curente si de capital.
25

Din categoria operatiunilor valutare curente fac parte:
-platile de impozite si taxe mai putin tace succesorale comisioane dobanzi chirii
etc.;
-importuri si exporturi de produse si servicii;
-incasari si plati efectuate in scop personal
Operatiunile valutare de capital includ:
-investitiile directe;
-investitiile imobiliare altele decat cele care fac obiectul investitiilor directe;
-operatiuni financiare realizate pe piata de capital;
-imprumutul de stat;
-creditele.
REGLEMENTAREA TRANSFERULUI DE NUMERAR IN SI DIN TARA PE
TERITORIUL U.E.
Persoanele fizice si juridice pot intra si iesi din tara stat membru UE cu o
cantitate de numerar incluzand si substitutele de numerar in cuantum (nelimitat) cu
obligatia declarariiin sris a unei sume egale sau mai mare cu cea de 10 000 euro. In
caz contrar la controlul vamal organele vamale sunt autorizate sa efectueze inclusiv
perchezitie corporala atunci cand exista indicii cu privire la neindeplinirea
obligatiei prevazute mai sus.
Fapta se sanctioneaza cu aplicarea unei amenzi precum si a posibilitatii retinerii
mijloacelor de plata in vederea confiscarii.26

CURS IX

PIATA VALUTARA

Piata valutara este piata specifica in care se desfasoara operatiunile de
schimb valutar.
1.Piata valutara interbancara este reglementata de norma 3/2005
Operatiunile de schimb valutar (cumparare si vanzare de valuta contra monedei
nationale precum si operatiunile de cumparare si vanzare de valute) care se
intermediaza intre BNR si acele institutii de creditcare au fost autorizate de BNR
pentru a desfasura activitatide schimb valutar.
2.Piata valutara este reglementata de norma 4/2005
Intermediarii sunt:
a)institutiile de credit autorizate de BNR sa desfasoare activitati pe teritoriul
Romaniei;
b)casele de schimb valutar care sunt veritabile societati comerciale cu
raspundere limitata in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale;
c) alte persoane juridice si alte entitati care in baza unor prevederi legale
exprese precum si in baza prevedrilor din actele proprii constitutive pot desfasura
activitati de schimb valutar;
d)acele activitati care au ca obiect de activitate activitati de turism (hoteluri
resorturi etc.).
Locul de desfasurare al activitatilor de schimb valutar:
1.pentru peimele 3 entitati locul e reprezentat de punctele de schimb valutar
deschise in centrele , sucursalele, filialele, agentii, puncte de lucru sau alte structuri
asimilate acestora.
2.pentru a patra categorie de entitati , receptia hotelului e considerata punct de
schimb valutar.
Categorii de operatiuni.
Casele de schimb valutar si institutiile de credit pot desfasura (cumulativ);
a)operatiuni de cumparare de numerar si substitute de numerar (cecuri de
calatorie) cu valuta contra monedei nationale;
b)operatiuni de vanzare de numerar si de substitute de numerar (cecuri de
calatorie) cu valuta contra monedei nationale;
c)operatiuni de cumparare de valuta efectuate cu ajutorul aparatelor de schimb
valutar.
In legatura cu receptiile hotelurilor pot fi desfasurate urmatoarele 2 categorii
de actiuni:
a)operatiuni de cumparare de valuta contra monedei nationale;
27

b)operatiuni de cumparare de valuta cu ajutorul aparatelor de schimb valutar.
PROCEDURA DE OBTINERE
Toate categoriile de entitati sunt obligate sa solicite in scris BNR autorizarea
in vederea functionarii precum si atribuirea codului statistic.
BNR este obligata sa raspunda in 30 de zile cu privire la acordarea sau neacordarea
certificatului de autorizare certificatului codului statistic.
Este interzis prin lege sa se infiinteze puncte de schimb valutar in chioscuri (in
magazii sau alte structuri asimilate acestora). Fiecare punct de schimb valutar
trebuie sa fie dotat obligatoriu cu:
-tehnica de calcul;
-aparat de verificare a bancnotelor false.
Controlul valutar si raspunderea juridica.
Toate entitatile se afla sub stricta supraveghere BNR. Controlul valutar se
desfasoara in schimb pe doi palieri:
1.BNR exercita un control permanent si total asupra tuturor categoriilor de
entitati autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar;
2.alte institutii ale statului:-Ministerul de finante (Directia generala a vamilor)
-Oficiul national de spalare a banilor
Cele mai intalnite forme de raspundere juridica sunt:
-raspunderea juridica contraventionala
-raspunderea juridica penala.

S-ar putea să vă placă și