Sunteți pe pagina 1din 132

SUBIECTE CONTABILITATE I FISCALITATE 2009

1.(2p) n cadrul unei opera iuni de reorganizare sub forma de fuziune ntre dou sau mai multe persoane juridice romne, opera iune care nu are ca obiectiv principal evaziunea fiscal sau evitarea pl ii impozitelor: a)transferul activelor i pasivelor nu se trateaz ca transfer impozabil; b)transferul activelor i pasivelor se trateaz ca transfer impozabil; c)totdeauna, valoarea fiscal a activelor i pasivelor la persoana care le primeste este diferit de valoarea fiscal pe care au avut-o la persoana care le-a transferat. 2.(2p) Atunci cnd, n cadrul unei opera iuni de reorganizare, care nu are ca obiectiv principal evaziunea fiscal sau evitarea pl ii impozitelor, o persoan juridic romn particip cu active la capitalul unei alte persoane juridice romne n schimbul unor titluri de participare: a) valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egal cu zero; b) valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele nu este egal cu valoarea fiscal a activelor aduse drept contribu ie de ctre persoana respectiv; c)valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egal cu valoarea fiscal a activelor aduse drept contribu ie de ctre persoana respectiv. 3.(3p) Socieatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y(absorbit). n contextul fuziunii, societatea Y transfer societ ii X un teren nregistrat n contabilitate la costul su de 100.000 um. De asemenea, valoarea fiscal a terenului la societatea Y este de 100.000 um, iar valoarea just a terenului determinat n vederea stabilirii aportului net al societ ii Y este de 110.000 um. Plusul de valoare aferent trenului de 10.000 um (diferen a dintre valoarea just i cost): a)se impoziteaz la societatea X, n contextul opera iilor de fuziune; b)nu se impoziteaz; c)se impoziteaz la societatea Y cu 16%. 4.(3p) n cazul contribu iilor cu active la capitalul unei persoane juridice n schimbul unor titluri de participare la aceast persoan juridic: a)contribu iile sunt transferuri impozabile; b)contribu iile nu sunt considerate transferuri impozabile; c)contribu iile sunt transferuri impozabile par ial. 5.(3p)Socieatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y(absorbit). n capitalurile proprii ale societ ii X se regsesc rezerve legale n valoare de 10.000 um. n contextul fuziunii: a)rezervele legale ale societ ii X se impoziteaz cu o cot de 16%; b)rezervele legale ale societ ii X se impoziteaz cu o cot de 10%; c)rezervele legale ale societ ii X nu se impoziteaz. 6.(3p)Dac n cazul fuziunii prin absorb ie, societatea absorbant preia rezerva legal de la societatea absorbit, rezerva legal: a)se impoziteaz cu cota de 10% la societatea absorbit; b)se include in veniturile impozabile ale societ ii absorbite; c)nu se impoziteaz.
1

7.(3p)Dac n cazul fuziunii prin contopire, societatea nou nfiin at nu preia rezervele legale de la societ ile care au fuzionat: a)rezervele legale se vor impozita la societ ile care au fuzionat cu o cot de 16%; b)rezervele legale nu se vor impozita la nicio societate; c)rezervele legale se vor impozita cu o cot de 10%. 8.(3p)n cazul fuziunii prin absorb ie a dou persoane juridice romne, la societatea absorbit, veniturile provenite din transferul activelor (reflectate cu ajutorul contului 7583 "Venituri din cedarea activelor i alte opera ii de capital"): a)sunt venituri care sunt luate n calcul, totdeauna, la determinarea impozitului pe profit; b)sunt venituri neimpozabile; c)sunt venituri care se impoziteaz cu 16%, indiferent de rezultatul fiscal al acestei societ i. 9.(3p)n cazul fuziunii prin absorb ie: a)societatea absorbit trebuie s transmit societ ii absorbante valoarea fiscal a fiecrui element de activ i de pasiv transferat; b)societatea absorbit nu trebuie s transmit societ ii absorbante valoarea fiscal a fiecrui element de activ i de pasiv transferat; c)transmiterea valorii fiscale a a fiecrui element de activ i de pasiv transferat de la societatea absorbit la societatea absorbant este facultativ. 10.(3p)n cazul fuziunii prin absorb ie, dac societatea absorant nu cunoate valoarea fiscal pe care activele i pasivele transferate au avut-o la societatea absorbit: a)valoarea fiscal a activelor i pasivelor respective este egala cu valoarea contabil; b)valoarea fiscal a activelor i pasivelor respective, pentru societatea absorbant este egal cu zero; c)societatea absorbant va stabili o valoare fiscal, care trebuie s fie mai mare dect valoarea lor contabil. 11.(2p) n cazul lichidrii unei societ i comerciale, pentru capitalul ce reprezint aportul asocia ilor n cadrul societ ii: a)se calculeaz impozit pe profit; b)se calculeaz tax pe valoarea adugat; c)nu se calculeaz nici impozit pe profit i nici tax pe valoarea adgat. 12.(2p) n cazul lichidrii unei societ i comerciale, pentru rezultatul reportat din exerci iile precedente sub form de profit nerepartizat se calculeaz i se pltete la bugetul statului: a)impozit pe profit; b)tax pe valoarea adugat; c)nu se calculeaz nici impozit pe profit i nici tax pe valoarea adgat. 13.(3p) Dac n urma efecturii opera iilor de lichidare rezult un rezultat sub form de profit, partajul rezervelor legale presupune: a)calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit; b)calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit i a taxei pe valoarea adugat; c)calcului, nregistrarea i plata taxei pe valoarea adugat. 14.(3p) n cazul lichidrii, partajul rezervelor constituite din rezultatul net:
2

a)presupune i calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit; b)nu presupune calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit i a taxei pe valoarea adugat; c)presupune calcul, nregistrarea i plata taxei pe valoarea adugat. 15.(3p) n cazul lichidrii, partajul primelor de emisiune: a)presupune calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit; b)nu presupune calculul, nregistrarea i plata impozitului pe profit i a taxei pe valoarea adugat; c)presupune calculul, nregistrarea i plata taxei pe valoarea adugat. 16.(2p) n condi ii de lichidare, pentru capitalul social ce reprezint aportul efectiv al ac ionarilor, trebuie s se calculeze i s se plateasca la bugetul statului: a)taxa pe valoarea adaugat i impozit pe dividende; b)numai impozit pe dividende; c)nu se calculeaza nicio obligatie fa de bugetul statului. 17.(2p) Lichidatorul unei societ i comerciale: a)calculeaz, re ine i pltete (vars) la buget impozitul pe profit si alte impozite si taxe; b)nu calculeaza, nu retine si nu pltete impozit pe profit si alte impozite si taxe; c)nu pltete datoriile fa de creditori. 18.(2p) n cazul lichidarii unei societ i comerciale ( precedat de hotrrea asocia ilor de dizolvare a societ ii datorit realizrii obiectului de activitate), nu se calculeaza i vars la bugetul statului taxa pe valoarea adaugat pentru: a)sumele obtinute din valorificarea imobilizarilor; b)sumele obtinute din valorificarea stocurilor; c)rezervele legale partajate asociatilor sau actionarilor. 19.(2p) Care din urmtoarele afirma ii este adevrat, n cazul reorganizrii ce mbrac forma de fuziune prin absorb ie a dou persoane juridice romne? a)pierderea fiscal nregistrat de absorbit se recupereaz de absorbant; b)absorbantul poate recupera par ial pierderea absorbitului, dar n anumite condi ii stabilite de ctre lege; c)pierderea fiscal nregistrat de absorbit nu se mai recupereaz de ctre absorbant. 20.(3p) n cazul fuziunii prin absorb ie a dou persoane juridice romne, care nu are ca obiectiv principal evaziunea fiscal sau evitarea pl ii impozitelor, pierderea fiscal a absorbitului: a)se recupereaz de ctre absorbant n urmtorii 5 ani consecutivi, de la data fuziunii; b)se recupereaz de ctre absorbant ntr-o perioad nedeterminat; c)nu se mai recupereaz de ctre absorbant. 21.(3p) n cazul fuziunii prin reunire (contopire), care nu are ca obiectiv principal evaziunea fiscal sau evitarea pl ii impozitelor, societatea nou-nfiin at: a)recupereaz pierderea fiscal a societ ilor care au fuzionat n urmtorii 5 ani consecutivi; b)nu mai recupereaz pierderea fiscal a societ ilor care au fuzionat; c)recupereaz doar pierderea contabil a societ ilor care au fuzionat.

22.(3p) Societatea X se divizeaz, n urma divizrii nfiin ndu-se societ ile Z i Y. nainte de opera ia de divizare, societatea X a avut o pierdere fiscal n valoare de 100.000 um. Pierderea fiscal a acestei societ i este: a)recuperat n totalitate de societ ile Z i Y; b)este recuperat numai de ctre una din societ ile Z i Y; c)nu este recuperat de societ ile nfiin ate n urma divizrii. 23.(2p) n cazul divizrii unei persoane juridice romne: a)transferul activelor i pasivelor nu se trateaz ca un transfer impozabil; b)numai transferul pasivelor se trateaz ca un transfer impozabil; c)transferul activelor i pasivelor se trateaz ca un transfer impozabil. 24.(2p) Distribuirea de titluri de participare n legtur cu divizarea unei persoane juridice romne: a)se trateaz ca dividend; b)se trateaz ca dividend numai pentru ac ionarii persoane fizice; c)nu se trateaz ca dividend. 25.(5p) Societatea X particip la capitalul societ ii Y nou-nfiin ate cu un echipament tehnologic a crui valoare de aport este de 170.000 um. Aceasta participa ie asigur un procent de control mai mare de 20%. Echipamentul tehnologic a fost nregistrat n contabilitatea societ ii X la un cost de 180.000 um, iar amortizarea cumulat a acestuia este de este de 30.000 um. De asemenea, valoarea fiscal a echipamentului tehnologic la societatea X este de 150.000 um. La ce valoare vor fi nregistrate n contabilitatea societ ii X, titlurile (ac iunile) primite de la societatea Y ? a)180.000 um; b)150.000 um; c)170.000 um. 26.(5p) Societatea X particip la capitalul societ ii Y nou-nfiin ate cu un echipament tehnologic a crui valoare de aport este de 170.000 um. Echipamentul tehnologic a fost nregistrat n contabilitatea societ ii X la un cost de 180.000 um, iar amortizarea cumulat a acestuia este de este de 30.000 um. De asemenea, valoarea fiscal a echipamentului tehnologic la societatea X este de 150.000 um. Care este valoarea fiscal a titlurilor Y primite de societatea X, n schimbul aportului sub forma echipamentului tehnologic ? a)180.000 um; b)150.000 um; c)170.000 um. 27.(5p) Societatea X particip la capitalul societ ii Y nou-nfiin ate cu un stoc de mrfuri a crui valoare de aport este de 100.000 um. Stocul de mrfuri a fost nregistrat n contabilitatea societ ii X la valoarea de 80.000 um. Cota de impozit pe profit este de 16%. Societatea X, n urma aportului efectuat la societatea Y: a)va trebui s plteasc un impozit pe profit n valoare de 3.200 um; b)nu va trebui s plteasc un impozit pe profit; c)va trebui s plteasc un impozit pe profit de 16.000 um. 28.(2p)Care din urmtoarele afirma ii este fals, n cazul lichidrii ?
4

a)n cazul societ ilor n nume colectiv, rspunderea asocia ilor este nelimitat i solidar; b)n cazul societ ilor pe ac inuni, ac ionarii rspund numai n limita aporului lor; c)n cazul societ ilor n nume colectiv, asocia ii rspund numai n limita aportului lor. 29.(5p)Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvrea acesteia. nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre aceast societate: imobilizri (valori brute) 60.000 um, amortizarea imobilizrilor 20.000 um, produse finite 30.000 um, disponibilit i 10.000 um, capital subscris vrsat 40.000 um, furnizori 40.000 um. Societatea vinde imobilizrile la pre ul de 50.000 um (exclusiv TVA 19%), iar produsele finite la pre ul de 20.000 um (exclusiv TVA 19%). De asemenea, ncaseaz contravaloare vnzrilor i pltete datoriile fa de bugetul statului i furnizori. Pentru plata datoriei fa de furnizori nainte de termen societatea beneficiaz de un scont de 5% (toate veniturile sunt impozabile, iar cheltuielile generate sunt deductibile fiscal) Care este valoarea rezultatului net ob inut n urma opera iilor de lichidare ? Impozitul pe profit este de 16%. a)2.000 um; b)1.680 um; c)0 um. 30.(5p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre aceast societate: imobilizri (valori brute) 60.000 um, amortizarea imobilizrilor 20.000 um, produse finite 30.000 um, disponibilit i 10.000 um, capital subscris vrsat 40.000 um, furnizori 40.000 um. Societatea vinde imobilizrile la pre ul de 50.000 um (exclusiv TVA 19%), iar produsele finite la pre ul de 20.000 um (exclusiv TVA 19%). De asemenea, ncaseaz contravaloare vnzrilor i pltete datoriile fa de bugetul statului i furnizori. Pentru plata datoriei fa de furnizori nainte de termen, societatea beneficiaz de un scont de 10% (toate veniturile sunt impozabile, iar cheltuielile generate sunt deductibile fiscal) Care este valoarea rezultatului brut ob inut n urma opera iilor de lichidare ? a)14.000um; b)4.000 um; c) 0 um. 31.(5p) Ac ionarii societ ii Y au hotrt dizolvarea acesteia. nainte de nceperea opera iilor de lichidare se cunosc urmtoarele informa ii: Valori (um) Imobilizri (valori brute) 50.000 Amortizarea imobilizrilor 20.000 Produse finite 20.000 Conturi la bnci n lei 20.000 Capital subscris vrsat 40.000 Rezerve legale 10.000 Rezultat reportat (pierdere) 10.000 30.000 Furnizori Societatea vinde imobilizrile la pre ul de 30.000 (exclusiv TVA 19%), iar produsele finite la pre ul de 30.000 (exclusiv TVA 19%). De asemenea, ncaseaz contravaloare vnzrilor i pltete datoriile fa de bugetul statului i furnizori. Care este valoarea rezultatului brut generat de vnzarea imobilizrilor i produselor finite ?
5

a)0 um; b)8.400 um c)10.000 um. 32.(2p) Ac ionarii societ ii Y au hotrt dizolvarea acesteia. nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii: Valori (um) Imobilizri (valori brute) 50.000 Amortizarea imobilizrilor 20.000 Produse finite 20.000 Conturi la bnci n lei 40.000 Capital subscris vrsat 40.000 Rezerve legale 10.000 Rezultat reportat (profit) 10.000 30.000 Furnizori Societatea vinde imobilizrile la pre ul de 30.000 um (exclusiv TVA 19%), iar produsele finite la pre ul de 30.000 um (exclusiv TVA 19%). De asemenea, ncaseaz contravaloare vnzrilor i pltete datoriile fa de bugetul statului i furnizori. Care rezultatul contabil brut generat de vnzarea imobilizrilor ? a)30.000 um; b)10.000 um; c)0. 33.(5p) Ac ionarii societ ii Y au hotrt dizolvarea acesteia. nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii: Valori (um) Imobilizri (valori brute) 50.000 Amortizarea imobilizrilor 20.000 Produse finite 20.000 Conturi la bnci n lei 40.000 Capital subscris vrsat 40.000 Rezerve legale 10.000 Rezultat reportat (profit) 10.000 Furnizori 30.000 Societatea vinde imobilizrile la pre ul de 30.000 um (exclusiv TVA 19%), iar produsele finite la pre ul de 30.000 um (exclusiv TVA 19%). De asemenea, ncaseaz contravaloare vnzrilor i pltete datoriile fa de bugetul statului i furnizori (toate veniturile sunt impozabile iar cheltuielile generate sunt deductibile fiscal). Pierderea fiscal din exerci iile precedente este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este valoarea impozitului pe profit pe care-l pltete societatea comercial, n urma realizrii (vnzrii) activelor (imobilizrilor i produselor finite) ? a)1.600 um; b)3.200 um; c)0. 34.(5p) n urma realizrii obiectului de activitate, ac ionarii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. Lichidatorul acestei societ i vinde o construc ie la pre ul de 200.000 um (exclusiv TVA
6

19%). Valoarea de nregistrare n contabilitate a construc iei este de 500.000 um, iar amortizarea calculat pn n momentul vnzrii este de 450.000 um. Care este rezultatul brut generat de vnzarea construc iei ? a)300.000 um (pierdere); b) 50.000 um (pierdere); c)150.000 um (profit). 35.(5p) Datorit imposibilit ii de realizare a obiectului de activitate, ac ionarii societ ii X au hotrt dizolvarea i lichidarea acesteia. Lichidatorul acestei societ i realizeaz activele i pltete datoriile astfel: -vinde imobilizri la pre ul de vnzare de 23.800 um (inclusiv TVA 19%); imobilizrile au fost nregistrate la un cost de achizi ie de 18.000 um , iar amortizarea aferent acestora este de 4.000 um; -pltete datoria pe care societatea o are fa de un furnizor n valoare de 6.000 um; pentru plata datoriei nainte de termen se primete un scont de decontare de 5%. Care sum pltete societatea la bugetul statului sub form de impozit pe profit (cota de impozit pe profit este de 16%) ? a)1.008 um; b)3.800 um; c)4.760 um. 36.(5p)O Datorit imposibilit ii de realizare a obiectului de activitate, ac ionarii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul acestei societ i realizeaz activele i pltete datoriile astfel: -vinde imobilizri la pre ul de vnzare de 23.800 um (inclusiv TVA 19%); imobilizrile au fost nregistrate la un cost de achizi ie de 18.000 um, iar amortizarea aferent acestora este de 4.000 um; -pltete datoria pe care o are fa de furnizori n valoare de 6.000 um; pentru plata datoriei nainte de termen se primete un scont de decontare de 5%. Cota de TVA este de 19%, iar cota de impozit pe profit este de 16%. Care este mrimea rezultatul net generat de opera iile de lichidare ? a)5.040 um; b)5.292 um; c)6.300 um. 37.(3p)Care dintre urmtoarele afirma ii este adevrat, n cazul lichidrii ? a)n cazul societ ilor pe ac iuni i n nume colectiv, rspunderea ac ionarilor i asocia ilor este nelimitat i solidar; b)n cazul societ ilor n comandit simpl, rspunderea asocia ilor comandita i i comanditari este nelimitat i solidar; c)n cazul societ ilor pe ac iuni i cu rspundere limitat, ac ionarii sau asocia ii rspund numai pn la concuren a aportului lor. 38.(2p) Societ ile comerciale care au obliga ia auditrii situa iilor financiare anuale:

a)nu trebuie s-i auditeze situa iile financiare ntocmite n vederea efecturii efecturii opera iunilor de fuziune, divizare sau de ncetare a activit ii; b)trebuie s-i auditeze situa iile financiare ntocmite n vederea efecturii efecturii opera iunilor de fuziune, divizare sau de ncetare a activit ii; c)trebuie s-i auditeze par ial situa iile financiare ntocmite n vederea efecturii efecturii opera iunilor de fuziune, divizare sau de ncetare a activit ii; 39.(2p) Registrele de contabilitate obligatorii pentru o societatea comercial prevzute de Legea contabilit ii nr. 82/1991 sunt: a)registrul jurnal, registrul inventar i cartea mare; b)registrul inventar, caretea mare i balan a de verificare; c)registrul jurnal, cartea mare i balan a de verificare. 40.(3p) n contabilitatea societ ii X aflat n curs de lichidare, este nregistrat o crean fa de un client n valoare de 10.000 um. Pentru aceast crean , a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 1.000 um. Ajustarea a fost deductibil fiscal pentru ntreaga valoare. Ulterior, societatea X ncaseaz n totalitate crean a de la client i anuleaz ajustarea pentru depreciere. Care este rezultatul contabil brut generat de ncasarea crean ei i anualrea ajustrii pentru depreciere ? a)0 um; b)1.000 um; c)11.000 um. 41.(5p) nainte de nceperea lichidrii, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X: Valori (um) Clienti 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 creantelor clienti Capital subscris i vrsat 9.000 Se ncaseaz ncaseaz ntreaga crean de la clien i i se anuleaz ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i. Men ionm c ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i a fost deductibil din punct de vedere fiscal pentru ntreaga valoare. Pierderea fiscal a societ ii nainte de efecuarea opera iilor de lichidare este zero. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este impozitul pe profit pe care-l pltete societatea n urma lichidrii ? a)0 um; b)160 um; c)1.760 um. 42.(5p)nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X: Valori (um) Clienti 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 creantelor clienti Capital subscris i vrsat 9.000

Societatea ncaseaz ntreaga valoare de la clien i i anuleaz ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i. Men ionm c ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Care este impozitul pe profit pe care-l pltete societatea n urma lichidrii ? a)0 um; b)160 um; c)1.760 um. 43.(5p)nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. Care este rezultatul brut generat de vnzarea mrfurilor i anualrea ajustrii pentru deprecierea mrfurilor a)3.090 um; b)2.000 um; c)4.090 um. 44.(5p)nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. De asemenea, precizm c ajustarea pentru deprecierea mrfurilor nu este deductibil fiscal, iar societatea nu a avut nregistrat, nainte de lichidare, pierdere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este mpozitul pe profit pe care-l pltete societatea n urma lichidrii ? a)320 um; b)494 um; c)160 um. 45.(5p)nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consein a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000
9

Ajustari pentru deprecierea mrfurilor Capital subscris i vrsat Rezerve legale

1.000 8.000 1.000

Societatea vinde mrfurile la pre ul de 12.000 um ( exclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. De asemenea, precizm c ajustarea pentru deprecierea mrfurilor nu este deductibil fiscal, iar societatea nu a avut nregistrat, nainte de lichidare, pierdere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este mpozitul pe profit pe care-l pltete n urma opera iilor de lichidare i de partaj al activului net ? a)320 um; b)640 um; c)480 um. 46.(3p) n cazul lichidrii unei societ i ce nu este o consecin a deschiderii produrii de insolven , lichidatorul unei societ i comerciale calculeaz i pltete taxa pe valoarea adaugat pentru: a)sumele obtinute din valorificarea ctre ter i a bunurilor de natura imobilizrilor i stocurilor; b)rezervele legale partajate actionarilor sau asociatilor ; c)sumele ce reprezint aportul efectiv al asocia ilor sau ac ionarilor la capitalul social.. 47.(2p) n cazul unei societati comerciale n lichidare, inventarierea reprezint: a)ansamblul operatiunilor prin care se constata numai existenta elementelor de activ; b)ansamblul operatiunilor prin care sa constata numai existenta elementelor de pasiv; c)ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta elementelor de activ i pasiv. 48.(2p) n cazul fuziunii, inventarierea i evaluarea elementelor de activ i pasiv ale societ ilor comerciale: a)sunt facultative; b)sunt lsate la latitudinea administratorului; c)sunt obligatorii. 49.(2p) n cazul lichidrii, inventarierea elementelor de activ i pasiv ale societ ilor comerciale: a)este facultativ; b)este lsat la latitudinea administratorului; c)este obligatorie. 50.(2p) Pentru o persoan juridic care se lichideaz: a)exerci iul financiar este de maximum 12 luni; b)exerci iul financiar este egal cu un an calendaristic; c)perioada de lichidare este considerat un exerci iu financiar, indiferent de durata sa. 51.(5p) Societatea comerciala X aflat n lichidare are 3 asociati ( A, B, C ), asocia i care au adus n mod egal aport in numerar la capitalul, respectiv 10.000 um fiecare. Toate datoriile societ ii au fost pltite, iar impozitului pe profit este de 16%.

10

Cum se nregistreaz restituirea capitalului , n condi iile n care societatea comercial are disponibilit ile necesare ? a) 1012 1012 1012 456 A 456 B 456 C 1012 456 441 456 1012 456 4427 456 = 456 A = 456 B = 456 C = 5121 = 5121 = 5121 = = = = = = = = 456 441 5121 5121 456 4427 5121 5121 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 4.800 4.800 25.200 30.000 5.700 5.700 24.300

b)

c)

52.(3p) n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor unei societ i aflat n lichidare, rezult urmtoarea situa ie: - disponibilit i la banc: 7.000 um; - capital subscris varsat: 5.000 um; - rezerve legale: 1.000 um; - rezultatul brut al lichidrii: 1.000 um; Care este impozitul pe profit pe care-l pltete societatea la bugetul statului n urma lichidrii i partajului capitalurilor proprii (activului net). Cota de impozit pe profit este de 16% ? a)320 um; b)160 um; c)nu se pltete impozit pe profit. 53.(3p) nainte de efectuarea partajului activului net al unei societ i aflat n lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii: - conturi curente la bnci in lei: 14.740um; - capital subscris varsat: 10.000 um; - rezerve legale: 2.000 um; - alte rezerve constituite din rezultatul net: 2.740 um; Care este marimea impozitului pe profit datorat la bugetul statului n urma partajului activului net (cota de impozit pe profit este de 16%) ? a)192 um; b)320 um; c)758 um; 54.(3p) Dup plata impozitelor, taxelor i altor datorii fa de creditori, activul net rezultat n urma lichidrii unei societ i comerciale se mparte actionarilor sau asociatilor n functie de: a)prevederile din actul constitutiv al societatii comerciale n lichidare; b)hotarirea actionarilor sau asociatilor minoritari; c)criteriile stabilite de administartorul societ ii.
11

55.(3p) Dupa plata impozitelor, taxelor i altor datorii fa de creditori, activul net rezultat n urma lihidrii unei societ i comerciale se mparte ac ionarilor sau asocia ilor n functie de: a)hotrirea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor societatii comerciale; b)criteriile stabilite de administratorul societatii comerciale; c)hotrrea ac ionarilor sau asocia ilor minoritari. 56.(2p) Activul net al unei societatii comerciale lichidate cuprinde, printre altele: a)datoriile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale; b)rezultatul ob inut in urma efectuarii operatiunilor de lichidare ( vnzari de imobilizari, vnzari de bunuri de natura stocurilor etc); c)datoriile catre furnizori si creditori. 57.(2p) Activul net al unei societatii comerciale lichidate cuprinde, printre altele: a)datoriile fa de clien i; b)capitalul subscris i vrsat; c)datoriile fa de bnci; 58.(3p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare a societ ii X(societate pentru care nu s-a deschis procedura de insolven , lichidarea fiind hotrt de asocia ii acestei societ i), se cunosc urmtoarele informa ii: Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. n contabilitatea societ ii X se va nregistra un venit din vzarea mrfurilor n valoare de: a)11.000 um; b)13.090 um; c)10.000 um. 59.(3p) Despre o societate X ntrat n faliment se cunosc urmtoarele informa ii, naintea lichidrii acesteia: Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Rezultat reportat (pierdere) 80.000 Datorii (furnizori) 80.000 n ceea ce privete taxa pe valoare adugat, se aplic msurile de simplificare prevzute de Codul fiscal n cazul persoanelor pentru care s-a deschis procedura de insolven . Mrfurile societ ii sunt vndute de lichidator la pre ul de 11.000 um. Astfel, n contabilitatea societ ii X se va nregistra o cheltuial cu mrfurile n valoare de:
12

a)9.000 um; b)10.000 um; c)11.000 um. 60.(3p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Produse finite Ajustari pentru deprecierea produselor finite Capital subscris i vrsat Rezerve legale Valori (um) 15.000 1.000 12.000 2.000

Societatea vinde produsele finite la pre ul de 19.040 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea produselor finite. n urma vnzrii produselor finite, n contabilitatea societ ii X se nregistreaz: a)o tax pe valoarea adugat deductibil n valoare de 3.040 um; b)o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 3.040 um; c)o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 3.618 um. 61.(3p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Produse finite 15.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 produselor finite Capital subscris i vrsat 12.000 Rezerve legale 2.000 Societatea vinde produsele finite la pre ul de 19.040 um (inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea produselor finite. De asemenea, precizm c ajustarea pentru deprecierea produselor finite nu a fost deductibil fiscal. Care este suma pe care o pltete societatea X la bugetul statului sub form de tax pe valoarea adugat i mpozit pe profit, n urma vnzrii produselor finite i a partajului activului net rezultat din lichidare ? a)3.040 um; b)3.520 um; c)3.360 um. 62.(3p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Produse finite 15.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 produselor finite
13

Capital subscris i vrsat Rezerve legale

12.000 2.000

Societatea vinde produsele finite la pre ul de 19.040 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea produselor finite. De asemenea, precizm c ajustarea pentru deprecierea produselor finite nu a fost deductibil fiscal. De ce disponibilit i va dispune societatea X dup ce va ncasa valoarea produselor finite vndute i va plti obliga iile fa de bugetul statului (taxa pe valoarea adugat i impozitul pe profit generat de vnzarea produselor finite i partajul activului net) ? a)19.040 um; b)3.520 um; c)15.520 um. 63.(5p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. Mentionm c ajustarea pentru depreicerea mrfurilor nu a fost deductibil fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este suma pe care o va plti societatea X la bugetul statului sub form de TVA i impozit pe profit ? a)360 um; b)2.250 um; c)2.090um. 64.(5p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 1.000 Ajustari pentru deprecierea mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. Cota de impozit pe profit este de 16%. De ce disponibilit i va dispune societatea X, dup ce va plti la bugetul statului taxa pe valoarea adugat i impozitul pe profit aferent rezultatului generat de lichidare i partajului activului net ? a)10.840 um; b)11.000 um; c)13.090um.
14

65.(5p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 1.000 Ajustari pentru deprecierea mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. Cota de impozit pe profit este de 16%. De asemenea, pltete la bugetul statului impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul capitalului subscris i vrsat ? a)1011 1011 1011 b)1012 1012 1012 c)456 A 456 B 456 C = = = = = = = = = 456 A 456 B 456 C 456 A 456 B 456 C 1012 1012 1012 1.800 2.700 4.500 1.800 2.700 4.500 1.800 2.700 4.500

66.(5p) nainte de nceperea opera iilor de lichidare, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X (precizm c lichidarea societ ii nu este o consecin a deschiderii procedurii de insolven ): Valori (um) Mrfuri 10.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 mrfurilor Capital subscris i vrsat 9.000 Societatea vinde mrfurile la pre ul de 13.090 um ( inclusiv TVA 19%) i, n consecin , anuleaz i ajustarea pentru deprecierea mrfurilor. Mentionm c ajustarea pentru deprecierea mrfurilor nu a fost deductibila fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. De asemenea, pltete la bugetul statului impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului net ob inut n urma opera iilor de lichidare ? a)121 121 121 b)121 = = = = 456 A 368 456 B 552 456 C 920 456 A 400
15

121 121 c)121 121 121

= = = = =

456 B 600 456 C 1.000 456 A 200 456 B 300 456 C 500

67.(5p) Dup realizarea activelor i plata tuturor datoriilor unei societ i X aflat n stare de faliment, a rezultat urmtoarea situa ie: Disponibilit i Capital subscris i vrsat Rezultat reportat (profit) Valori (um) 10.000 9.000 1.000

Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului reportat ? a)121 121 121 b)456 A 456 B 456 C c)117 117 117 = = = = = = 456 A 200 456 B 300 456 C 500 = = = 117 200 117 300 117 500 456 A 200 456 B 300 456 C 500

68.(5p) Dup realizarea activelor i plata datoriilor unei societ i X aflat n stare de faliment, a rezultat urmtoarea situa ie: Valori (um) Disponibilit i 8.000 Capital subscris i vrsat 9.000 Rezultat reportat (pierdere) 1.000 Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului reportat sub form de pierdere? a)121 121 121 b)456 A 456 B 456 C c)117 117 = = = = = 456 A 200 456 B 300 456 C 500 = = = 117 200 117 300 117 500 456 A 200 456 B 300
16

117

456 C 500

69.(5p) Dup realizarea activelor i plata datoriilor unei societ i X aflat n stare de faliment, a rezultat urmtoarea situa ie: Valori (um) Disponibilit i 8.000 9.000 Capital subscris i vrsat Rezultatul lichidrii (pierdere) 1.000 Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului lichidrii ntre cei trei asocia i ? a)121 121 121 b)456 A 456 B 456 C c)117 117 117 = = = = = = 456 A 200 456 B 300 456 C 500 = = = 121 200 121 300 121 500 456 A 200 456 B 300 456 C 500

70.(5p) Dup realizarea activelor i plata datoriilor unei societ i X aflat n faliment, a rezultat urmtoarea situa ie: Valori (um) Disponibilit i 10.000 Capital subscris i vrsat 9.000 Rezultatul net al lichidrii 1.000 Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului net al lichidrii ntre cei trei asocia i ? a)121 121 121 b)456 A 456 B 456 C c)117 117 117 = = = = = = 456 A 200 456 B 300 456 C 500 = = = 121 200 121 300 121 500 456 A 200 456 B 300 456 C 500

71.(5p) Dup realizarea activelor i plata datoriilor unei societ ii X aflat n faliment, a rezultat urmtoarea situa ie: Valori (um) Disponibilit i n contul curent la banc 11.000
17

Capital subscris i vrsat Rezultatul net al lichidrii

10.000 1.000

Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd trei asocia i: asociatul A 20%, asociatul B 30% i asociatul C 50%. Cum se nregistreaz plata disponibilit ilor ce le revin asocia ilor n urma partajului capitalului subscris i vrsat ? a)121 121 121 b)456 A 456 B 456 C c)5121 5121 5121 = = = 456 A 456 B 456 C = = = = = = 5121 5121 5121 456 A 456 B 456 C 200 300 500 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000 5.000

72.(3p) Lichidatorul societ ii X, aflat n faliment, ramburseaz un credit bancar pe termen lung contractat de aceasta n valoare de 10.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X, rambursarea creditului bancar pe termen lung ? a)162 = 5121 162 5121 10.000 10.000 10.000

b)5121 = c)401 =

73.(3p) Lichidatorul societ ii X, aflat n faliment, pltete o datorie de 10.000 un fa de un furnizor de prestri de servicii. Cum se nregistreaz, n contabilitatea societ ii X, plata datoriei fa de furnizori ? a)162 = 5121 401 5121 10.000 10.000 10.000

b)5121 = c)401 =

74.(2p) Fiecare societate comercial care particip la opera ia de fuziune: a)are obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare; b)nu are obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare; c)poate s ntocmeasc situa ii finanicare. 75.(3p) O Lichidatorul societ ii X, intrat n faliment, vinde un utilaj la pre ul de vnzare de 10.000 um. n ceea ce privete taxa pe valoare adugat, se aplic msurile de simplificare prevzute de Codul fiscal n cazul persoanelor pentru care s-a deschis procedura de insolven . Utilajul a fost
18

nregistrat la un cost de achizi ie de 20.000 um , iar amortizarea aferent acestuia este de 12.000 um. Care este valoarea cheltuielii pe care o nregistreaz societatea X, n urma vnzrii utilajului ? a)20.000 um; b)12.000 um; c)8.000 um. 76.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia datorit imposibilit ii realizrii obiectului de activitate. Lichidatorul acestei societ i vinde un utilaj la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Utilajul a fost nregistrat la un cost de achizi ie achizi ie de 20.000 um , iar amortizarea aferent acestora este de 12.000 um. Care este valoarea veniturilor ce se nregistreaz la societatea X, n urma vnzrii utilajului ? a)11.900 um; b)10.000 um; c)8.000 um. 77.(2p) n cazul fuziunii prin absorbirea uneia sau mai multor societ i comerciale de ctre o alt societate comercial: a)societatea (societ ile) absorbit (absorbite) se dizolv; b)toate societ ile ce particip la opera ia de fuziune se dizolv; c)societatea (societ ile) absorbit (absorbite) i continu activitatea. 78.(2p) n cazul fuziunii, determinarea aportului net al societ ilor societ ilor comerciale este o opera iune: a)lsat la latitudinea administratorilor; b)obligatorie; c)facultativ. 79.(2p) O societatea comercial care se divizeaz: a)nu are obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare; b)are obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare; c)poate s ntocmeasc situa ii finanicare. 80.(2p) n cazul retragerii sau excluderii unor asocia i, partea ce le revine asocia ilor retrai sau exclui din activul net al societ ii se stabilete n func ie de: a)hotrrea adunrii generale a asocia ilor, consemnat n registrul edin elor adunrii generale; b)decizia lichidatorului; c)decizia administratorului. 81.(2p) Fuziunea societ ilor comerciale are ca efect: a)dizolvarea, urmat de lichidarea societ ilor comerciale care-i nceteaz activitatea; b)dizolvarea, fr lichidarea societ ilor comerciale care-i nceteaz activitatea; c)dizolvarea societ ilor care-i continu activitatea;
19

82.(2p) Divizarea unei societ i comerciale are ca efect: a)dizolvarea, urmat de lichidarea societ ii care se divizeaz; b)dizolvarea, fr lichidarea societ ii comerciale care se divizeaz; c)lichidarea societ ii comerciale; 83.(3p) In cazul fuziunii, rezervele legale: a)nu se iau in calculul activului net contabil; b)sunt elemente ale activului net contabil; c)diminueaza activul net contabil. 84.(3p) In cazul fuziunii, rezultatul reportat sub form de profit nerepartizat din exerci iile precedente: a)nu se ia in calculul activului net contabil; b)reprezint un elemet al activului net contabil; c)diminueaza activul net contabil. 85. (3p) Pe baza bilan ului ntocmit cu ocazia fuziunii, se determin activul net contabil astfel : a)Activ net contabil = Total active - Total datorii; b)Activ net contabil = Total active + Total datorii; c)Activ net contabil =Total active - Total datorii pe termen scurt. 86. (5p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n urma inventarierii i evalurii activelor i datoriilor societ ii X, se cunosc urmtoarele informa ii: imobilizri corporale 100.000 um, stocuri 10.000 um, disponibilit i la banc 20.000 um, furnizori 20.000 um, credite bancare pe termen scurt 10.000 um. Care este valoarea activului net contabil al societ ii X ? a)130.000 um; b)100.000 um; c)110.000 um. 87. (5p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n urma inventarierii i evalurii activelor i datoriilor societ ii Y, se cunosc urmtoarele informa ii: imobilizri corporale 100.000 um, mrfuri 10.000 um, produse finite 10.000, disponibilit i n casierie 10.000 um, creditori diveri 10.000 um, mprumuturi din emisiunea de obliga iuni 30.000 um. Care este valoarea activului net contabil al societ ii Y ? a)130.000 um; b)90.000 um; c)110.000 um. 88. (5p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n urma inventarierii i evalurii activelor i datoriilor societ ii Y, se cunosc urmtoarele informa ii: terenuri 90.000 um, furnizori-debitori 20.000 um, clien i 10.000 um, debitori diveri 20.000, disponibilit i n casierie 5.000 um, credite bancare pe termen scurt 15.000 um, furnizori 10.000 um, clien i-creditori 20.000 um.. Care este valoarea activului net contabil al societ ii Y ?
20

a)130.000 um; b)120.000 um; c)100.000 um. 89 (3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Valoarea global a societ ii Y rezultat n urma evalurii este de 310.000 um, n timp ce activul net contabil (dupa evaluarea activelor si datoriilor la valoarea de pia ) este de 300.000 um. Ce reprezint diferen a dintre valoarea global i activul net contabil ? a)prima de fuziune; b)creterea de capital social la societatea X; c)fondul comercial al societ ii Y. 90.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Despre societatea X (absorbant) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Capital subscris i vrsat Nr. de ac iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Total activ Societatea X (um) 2.000.000 2.000.000 200.000 11.875.000

Care este activul net contabil al societ ii X ? a)11.875.000 um; b) 2.200.000 um; c) 3.875.000 um; 91.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Despre societatea Y (absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Capital subscris i vrsat Nr. de ac iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultatul reportat (profit) Rezultatul exerci iului (pierdere) Total activ Societatea Y (um) 1.250.000 1.250.000 1.200.000 100.000 150.000 3.625.000

Care este activul net contabil al societ ii Y ? a)3.625.000 um; b)2.400.000 um; c)1.225.000 um; 92.(3p) Despre societatea X (absorbant) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune:
21

Elemente Capital subscris i vrsat Nr. de a iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Total activ

Societatea X (um) 2.000.000 200.000 6.000.000 11.875.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X ? a)40 um; b)10 um; c)30 um um; 93.(3p) Despre societatea Y (absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Capital subscris i vrsat Nr. de a iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultatul reportat (profit) Rezultatul exerci iului (pierdere) Total activ Societatea Y (um) 1.250.000 125.000 1.200.000 100.000 150.000 3.625.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)10 um; b)19,2 um; c)9,2 um; 94.(2p) Despre societatea X (absorbant) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Capital subscris i vrsat Nr. de a iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Total activ Societatea X (um) 2.000.000 200.000 6.000.000 11.875.000

Care este valoarea nominal a unei ac iuni a societ ii X ? a)40 um; b)10 um; c)30 um um; 95.(2p) Despre societatea Y (absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Capital subscris i vrsat Societatea Y (um) 1.250.000
22

Nr. de a iuni Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultatul reportat (profit) Rezultatul exerci iului (pierdere) Total activ

125.000 1.200.000 100.000 150.000 3.625.000

Care este valoarea nominal a unei ac iuni a societ ii Y ? a)10 um; b)19,2 um; c)9,2 um; 96.(3p) Despre societatea X (absorbant) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Imobilizri corporale Stocuri Furnizori Credite bancare pe termen lung Numr de ac iuni Societatea X (um) 11.000.000 1.875.000 2.875.000 1.000.000 100.000

Care este valoarea activului net contabil al societ ii X ? a)11.875.000 um; b)9.000.000 um; c)11.000.000 um. 97.(3p) Despre societatea Y (absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Imobilizri corporale Imobilizri financiare Conturi la bnci n lei Credite bancare pe termen scurt Numr de ac iuni Societatea Y (um) 1.000.000 9.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)10 um; b)13 um; c)12 um; 98.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000
23

Furnizori Credite bancare pe termen lung Numr de ac iuni

2.875.000 1.000.000 100.000

2.000.000 2.000.000 100.000

Care este raportul de schimb (paritate), dac societatea X absoarbe societatea Y ? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; b)10 ac iuni X pentru 9 ac iuni Y; c)9 ac iuni X pentru 10 ac iuni Y. 99.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Numr de ac iuni 100.000 100.000 Care este raportul de schimb (paritate), dac societatea Y absoarbe societatea X ? a)9 ac iuni Y pentru 10 ac iuni X; b)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; c)10 ac iuni Y pentru 9 ac iuni X. 100.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Numr de ac iuni 100.000 100.000 Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X, dac aceasta absoarbe societatea Y ? a)100.000 ac iuni X; b)111.111 ac iuni X; c)90.000 ac iuni X. 101.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Numr de ac iuni 100.000 100.000
24

Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea Y, dac aceasta absoarbe societatea X ? a)111.111 ac iuni Y; b)90.000 ac iuni Y; c)100.000 ac iuni Y. 102.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Numr de ac iuni 100.000 100.000 Cu ct cresc capitalurile proprii ale societ ii X, n contextul opera iei de fuziune, dac aceast societate absoarbe societatea Y ? a)14.000.000 um; b)12.000.000 um; c)10.000.000 um. 103.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Numr de ac iuni 100.000 100.000 Cu ct cresc capitalurile proprii ale societ ii Y, n contextul opera iilor de fuziune, dac aceast societate absoarbe societatea X ? a)9.000.000 um; b)11.000.000 um; c)12.875.000 um. 104.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 50 80 Numr de ac iuni 100.000 100.000
25

Cu ct crete capitalul subscris i vrsat al societ ii X, dac aceast societate absoarbe societatea Y? a)9.000.000 um; b)5.555.550 um; c)10.000.000 um; 105.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 50 80 Numr de ac iuni 100.000 100.000 Cu ct crete capitalul subscris i vrsat al societ ii Y, dac aceast societate absoarbe societatea X? a)9.000.000 um; b)10.000.000 um; c)7.200.000 um; 106.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 50 80 Numr de ac iuni 100.000 100.000 De asemenea, se cunoate faptul c, la cele dou societ i, capitalurile proprii, nainte de fuziune, sunt alctuite din capital subscris i vrsat i rezerve constituite din rezultatul net. Care este valoarea primei de fuziune, dac societatea X absoarbe societatea Y ? a)5.555.550 um; b)4.444.450 um; c)1.000.000 um. 107.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000
26

Valoarea nominal a unei ac iuni Numr de ac iuni

50 100.000

80 100.000

De asemenea, se cunoate faptul c, la cele dou societ i, capitalurile proprii, nainte de fuziune, sunt alctuite din capital subscris i vrsat i rezerve constituite din rezultatul net. Care este valoarea primei de fuziune, dac societatea Y absoarbe societatea X ? a)2.675.000 um; b)4.000.000 um; c)1.800.000 um. 108.(5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 50 80 Numr de ac iuni 100.000 100.000 De asemenea, se cunoate faptul c, la cele dou societ i, capitalurile proprii, nainte de fuziune, sunt alctuite din capital subscris i vrsat i rezerve constituite din rezultatul net. Care este inregistrarea contabil de majorare a capitalurilor proprii la societatea X, dac aceast societate absoarbe societatea Y ? a)456 b) 456 = = 1012 % 1012 1042 10.000.000 10.000.000 5.555.550 4.444.450

c)456

% 1012 1042

10.000.000 4.444.450 5.555.550

109. (5p) Despre societ ile X i Y se cunosc urmtoarele informa ii, n contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X Societatea Y Imobilizri corporale 11.000.000 1.000.000 Stocuri 1.875.000 9.000.000 Conturi la bnci n lei 4.000.000 Furnizori 2.875.000 2.000.000 Credite bancare pe termen lung 1.000.000 2.000.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 50 80 Numr de ac iuni 100.000 100.000 De asemenea, se cunoate faptul c, la cele dou societ i, capitalurile proprii, nainte de fuziune, sunt alctuite din capital subscris i vrsat i rezerve constituite din rezultatul net.
27

Care este inregistrarea contabil de majorare a capitalurilor proprii la societatea Y, dac aceast societate absoarbe societatea X ? a)456 b) 456 = = 1012 % 1012 1042 9.000.000 9.000.000 7.200.000 1.800.000

c)456

% 1012 1042

9.000.000 1.800.000 7.200.000

110.(5p) n contextul opera iei de fuziune, fondul comercial pozitiv: a)reprezint diferen a dintre aportul net (valoarea global) i activul net contabil; b)este egal cu aportul net; c)este egal cu activul net contabil. 111.(3p) n cadrul unei fuziuni prin absorb ie, absorbantul nregistreaz un fond comercial al absorbitului evaluat la 2.000 um. Din punct de vedere fiscal, fondul comercial: a)se amortizeaz la absorbant pe o durat de maximul 5 ani; b)se amortizeaz la absorbant pe o durat de 10 ani; c)nu se amortizeaz la absorbant. 112.(3p) n cadrul fuziunii prin absorb ie i dac aportul net al societ ii absorbite este pozitiv: a)la absorbant se nregistreaz o cretere de capital social (capital subscris i vrsat); b)la absorbit are loc o cretere de capital social; c)la absorbit se nregistreaz o prim de fuziune. 113.(3p) n cazul fuziunii prin absorb ie i dac aportul net al societ ii absorbite este pozitiv: a)la absorbant, creterea de capital social = numrul de ac iuni (pr i sociale) emise x valoarea contabil a unei ac iuni (pr i sociale) emise; b)la absorbant, creterea de capital social = numrul de ac iuni (pr i sociale) emise x valoarea nominal a unei ac iuni (pr i sociale) emise; c)la absorbant, totdeauna, prima de fuziune este egal cu creterea de capital social. 114.(3p) n cadrul unei fuziuni prin absorb ie, absorbantul a primit de la absorbit un teren n valoare de 100.000 um. Acest teren, la absorbant: a)se va amortiza pe o durat de 20 de ani; c)pe o durat de 30 ani; c)nu se va amortiza. 115.(3p) Societatea X (absorbit) fuzioneaz cu societatea Y (absorbant). Aportul net al societ ii X este negativ, respectiv 200.000 um. Societatea Y va prelua activele i datoriile societ ii X: a)fr s emit ac iuni; b)n contrapartid, nregistrndu-se la aceast societate o cretere de capital subscris i vrsat;
28

c)n contrapartid, nregistrndu-se la aceast societate o prim de fuziune. 116.(3p) Societatea X (absorbit) fuzioneaz cu societatea Y (absorbant). Aportul net al societ ii X este negativ, respectiv 200.000 um. Societatea Y va nregistra n contabilitatea sa: a)o diminuare a a capitalurilor proprii egal cu aportul net negativ al societ ii ; b)o pierdere fiscal egal cu aportul net negativ, care va fi recuperat n urmtorii cinci ani consecutivi; c)o cretere a capitalurilor proprii egal cu capitalul societa ii X. 117.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve constituite din rezultatul net Datorii Total capitaluri proprii i datorii Societatea Y (um) 3.500 11.000 16.500 31.000 18.000 (6.000 de ac iuni) 2.250 10.750 31.000

-societatea X de ine 20% din ac iunile societ ii Y, ac iuni ce au fost achizi ionate la costul de achizi ie de 3.600 um; -valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal de 5 um; Care este aportul net (activul net contabil) al societ ii Y ? a)20.250 um; b)18.000um; c)31.000 um. 118.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve constituite din rezultatul net Datorii Total capitaluri proprii i datorii Societatea Y (um) 3.500 11.000 16.500 31.000 18.000 (6.000 de ac iuni) 2.250 10.750 31.000

-societatea X de ine 20% din ac iunile societ ii Y, ac iuni ce au fost achizi ionate la costul de achizi ie de 3.600 um ; -valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal de 5 um; Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X, n cadrul fuziunii, astfel nct s nu se remunereze cu propriile ac iuni ?
29

a)3.000 ac iuni ; b)2.400 ac iuni ; c)6 ac iuni . 119.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Societatea Y Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve constituite din rezultatul net Datorii Total capitaluri proprii i datorii 3.500 11.000 16.500 31.000 18.000 (6.000 de ac iuni) 2.250 10.750 31.000

-societatea X de ine 20% din ac iunile societ ii Y, ac iuni ce au fost achizi ionate la costul de achizi ie de 3.600 um ; -valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal de 5 um; Care este plusul de valoare al ac iunilor Y de inute de societatea X ce este luat n calcul la determinarea aportului net al societ ii X ? a)450 um; b)400 um; c)4.650 um. 120.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Societatea Y Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve constituite din rezultatul net Datorii Total capitaluri proprii i datorii 3.500 11.000 16.500 31.000 18.000 (6.000 de ac iuni) 2.250 10.750 31.000

-societatea X de ine 20% din ac iunile societ ii Y, ac iuni ce au fost achizi ionate la costul de achizi ie de 3.600 um ; -valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal de 5 um; Care este creterea de capital subscris i vrsat la societatea X ? a)20.250 um; b)18.000 um; c)12.000 um.

30

121.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Societatea Y Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve constituite din rezultatul net Datorii Total capitaluri proprii i datorii 3.500 11.000 16.500 31.000 18.000 (6.000 de ac iuni) 2.250 10.750 31.000

-societatea X de ine 20% din ac iunile societ ii Y, ac iuni ce au fost achizi ionate la costul de achizi ie de 3.600 um ; -valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal de 5 um; Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; b)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; c) 2 ac iuni X pentru 1 ac iune Y. 122.(3p)nainte de fuziune, societatea X (absorbant) de ine ac iuni ale societ ii Y (absorbit). n contextul opera iei de fuziune, societatea X: a)va anula ac iunile de inute la societatea Y; b)va de ine ac iunile societ ii Y i dup ncetarea fuziunii; c)deoarece este ac ionar al societ ii Y, va emite un numr de ac iuni proprii egal cu numrul de ac iuni pe care le de ine la societatea Y. 123.(3p)n cazul opera iei de fuziune prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital: a)ac ionarii societ ii absorbante vor primi ac iuni emise de absorbit; b)ac ionarii absorbantului vor primi ac iuni ale societ ii absorbante; c)ac iunile societ ii absorbite se vor anula (vor fi nlocuite cu ac iuniele emise de absorbant). 124.(2p) n cazul fuziunii prin absorb ie, datoriile societ ii absorbite: a)sunt transmise par ial societ ii absorbante; b)sunt transmise n totalitate societ ii absorbante; c)nu sunt transmise societ ii absorbante. 125.(3p) Activul net contabil al societ ilor care fuzioneaz se calculeaza pe baza: a)bilantului; b)tabloului fluxurilor de trezorerie; c)contului de profit si pierdere. 126.(2p) n cazul fuziunii prin contopire a dou sau mai multe societ i comerciale pentru a alctui o societate comercial nou:
31

a)societ ile care particip la opera ia de fuziune prin contopire i continu activitatea; b)societ ile care particip la opera ia de fuziune prin contopire se dizolv; c)numai unele dintre societ ile care particip la opera ia de fuziune prin contopire se dizolv. 127.(2p) n bilan ul de fuziune i divizare, evaluarea crean elor n valut se face pe baza: a)cursului de schimb mediu al lunii n care se ntocmete bilan ul; b)cursului de schimb n vigoare de la data ntocmirii bilan ului; c)cursului de schimb de la nceputul anului. 128.(2p) La data ntocmirii bilan ului de fuziune i divizare, diferen ele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilit ilor n valut se nregistraz: a)n conturi distincte de capitaluri proprii; b)n conturile de venituri i cheltuieli din diferen e de curs valutar, dup caz. c)n conturi de diferen e de conversie. 129.(2p) n bilan ul de fuziune i divizare, evaluarea datoriilor exprimate n valut se face pe baza: a)cursului de schimb mediu al lunii n care se ntocmete bilan ul; b)cursului de schimb n vigoare de la data ntocmirii bilan ului; c)cursului de schimb de la nceputul anului. 130.(5p) Dispuneti de urmtoarele informa ii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) i societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 10.000.000 de actiuni x 1 um/ac iune, activ net contabil de 30.000.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 5.000.000 de actiuni x 2 um/ac iune, activ net contabil de 15.000.000 um. Cu ct crete capitalul subscris i vrsat al societ ii X, n urma opera iei de fuziune, dac aceast societate emite ac iuni cu o valoare nominal egal cu cea ac iunilor existente nainte de fuziune? a)15.000.000 um; b)5.000.000 um; c)10.000.000 um; 131.(5p) Dispuneti de urmtoarele informa ii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 10.000.000 de actiuni x 1 um/ac iune, activ net contabil 30.000.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 5.000.000 de actiuni x 2 um/ac iune, activ net contabil 15.000.000 um. Care este valoarea primei de fuziune nregistrat la societatea X, n urma opera iei de fuziune, dac aceast societate emite ac iuni cu o valoare nominal egal cu cea ac iunilor existente nainte de fuziune? a)10.000.000 um; b)5.000.000 um; c)15.000.000 um. 132.(5p) Dispuneti de urmtoarele informa ii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si societatea comerciala Y (societate absorbit):
32

Societatea X: capital subscris vrsat 100.000 de actiuni x 1 um/ac iune, activ net contabil 300.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 50.000 de actiuni x 2 um/ac iune, activ net contabil 150.000 um. Cu ct cresc capitalurile proprii la societatea X, n urma fuziunii cu societatea Y? a)100.000 um; b)50.000 um; c)150.000 um. 133.(5p) Dispuneti de urmtoarele informa ii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 100.000 de actiuni x 1 um/ac iune, activ net contabil 300.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 50.000 de actiuni x 2 um/ac iune, activ net contabil 150.000 um. Care este valoarea contabil a ac iunilor celor dou societ i ? a)3 um (soc.X)/3 um (soc Y); b)1 um (soc.X)/3 um (soc Y); c) 3 um (soc.X)/1 um (soc Y). 134.(5p) Dispuneti de urmtoarele informa ii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 100.000 de actiuni x 1 um/ac iune, activ net contabil 300.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 50.000 de actiuni x 2 um/ac iune, activ net contabil 150.000 um. Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; b)2 ac iuni X pentru 1 ac iune Y; c)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y. 135.(3p) Care este formula de determinare a valorii contabile a unei actiuni, n cazul fuziunii ? a)Valoarea contabila = Total activ / Numarul de actiuni; b)Valoarea contabila = Total datorii/ Numarul de actiuni; c)Valoarea contabila = Aportul net/ Numarul de actiuni. 136.(3p) Care din urmtoarele formule poate s fie utilizat pentru determinarea valorii contabile a unei ac iuni, n cazul fuziunii, atunci cnd activul net contabil este egal cu aportul net ? a)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat + Rezerve + Rezerve din reevaluare) / Numarul de actiuni; b)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat Prime de capital + Rezerve din reevaluare)/ Numarul de actiuni; c)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat + Rezerve + Rezerve din reevaluare Datorii)/ Numarul de actiuni.

33

137.(3p) Care din urmtoarele formule poate s fie utilizat pentru determinarea valorii contabile a unei ac iuni, n cazul fuziunii, atunci cnd activul net contabil este egal cu aportul net ? a)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Total active - Total datorii pe termen scurt) / Numarul de actiuni; b)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Total active - Total datorii)/ Numarul de actiuni; c)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Total active + Total datorii)/ Numarul de actiuni. 138.(3p) Care din urmtoarele formule poate s fie utilizat pentru determinarea valorii contabile a unei ac iuni, n cazul fuziunii, atunci cnd activul net contabil este egal cu aportul net ? a)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat + Prime de capital + Rezultatul reportat sub form de pierdere) / Numarul de actiuni; b)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat + Prime de capital - Rezultatul reportat sub form de pierdere)/ Numarul de actiuni; c)Valoarea contabila a unei ac iuni = (Capital subscris varsat - Prime de capital + Rezultatul reportat sub form de pierdere)/ Numarul de actiuni. 139.(5p) Inainte de operatia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbanta) i Y (societate absorbita): Societatea X Societatea Y Capital subscris vrsat 294.000 actiuni x1 um/ actiune 100.000 actiuni x1 um/ actiune Alte rezerve 100.000 um 150.000 um (constituite din rezultatul net) Furnizori 10.000 um 10.000 um Care este valoarea contabila a unei actiuni a societ ilor X i Y? a)1,34 um (societatea X) / 2,5 um (societatea Y); b)1,37 um (societatea X) / 2,6 um ( societatea Y); c)1,3 um (societatea X) / 2,4 um (societatea Y). 140.(5p) Doua societati comerciale X (societatea absorbanta) si Y (societatea absorbita) fuzioneaza. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X Societatea Y Active 100.000 um 70.000 um Capital subscris i vrsat 50.000 um 30.000 um (10.000 actiuni x 5 um/actiune) (10.000 actiuni x 3 um/ actiune) Alte rezerve 10.000 um 18.000 um (constituite din rezultatul net) Datorii 40.000 um 22.000 um Cum se nregistreaz creterea capitalurilor proprii la societatea absorbanta ? a) 456 = % 1012 1042 456 = % 1012 1042 401 456 = % 1012 48.000 40.000 8.000 80.000 30.000 18.000 32.000 80.000 30.000
34

b)

c)

1042 401

18.000 32.000

141.(5p) Societatea comercial X are trei asociati care au participat egal la capitalul subscris i vrsat n valoare de 15.000 um. Unul dintre asociati se retrage din societatea comerciala. In contractul de partaj, s-a prevazut ca asociatul care se retrage s cesioneze unui alt asociat aportul la capital. Activul net al societatii, inainte de retragerea asociatului, este urmatorul: Capital subscris i vrsat 15.000 um Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 um Rezultatul exercitiului (profit) 4.500 um Total capitaluri proprii (activ net contabil) 34.500 um Care este inregistrarea de partaj al activului net contabil ? a) % 1012 1068 121 % 1068 121 = 456 11.500 5.000 5.000 1.500 6.500 5.000 1.500 5.000

b)

456

c)

1012 = 456

142.(5p) Societatea X (societatea absorbant) fuzioneaza cu societatea Y (societatea absorbit). Aportul net al societatii Y este de 10.000 um. Pentru a remunera aportul net al societatii Y, societatea X emite 8.000 de actiuni cu o valoare nominala de 1 um /actiune. Cum se inregistreaza majorarea capitalului si prima de fuziune la societatea A ? a)456 = % 1011 1041 % 1012 1042 % 1012 1042 10.000 2.000 8.000 10.000 8.000 2.000 8.000 6.000 2.000

b)456 =

c)456 =

143.(5p) Societatea X (societatea absorbanta) fuzioneaza cu societatea Y (societatea absorbita). nainte de operatia de fuziune, se cunosc urmtoarele: Societatea X Societatea Y Activul net contabil 800.000 um 375.000 um Numarul de actiuni 200.000 125.000 Valoarea nominala a unei actiuni 1 um 1 um Care este raportul de schimb al actiunilor celor dou societ i ? a)o actiune a societatii X pentru o actiune a societatii Y;
35

b)5 actiuni ale societatii X pentru 8 actiuni ale societatii Y; c)3 actiuni ale societatii X pentru 4 actiuni ale societatii Y. 144.(3p) Valoarea contabila a actiunilor societatilor comerciale care furnizeaza se determina prin: a)raportarea capitalului subscris i vrsat la numarul de actiuni sau parti sociale existente nainte de fuziune; b)raportarea aportului net la numarul de actiuni sau parti sociale existente nainte de fuziune; c)raportarea activului bilantier la numarul de actiuni sau parti sociale existente nainte de fuziune. 145.(2p) Valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale ale societatilor care fuzioneaza se determina prin: a)raportarea capitalului subscris i vrsat (social ) la numarul de actiuni sau parti sociale emise; b)raportarea activului net contabil la numarul de actiuni sau parti sociale emise; c)raportarea activului bilantier la numarul de actiuni sau parti sociale emise. 146.(3p) n cazul fuziunii prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital, la societatea absorbant, prima de fuziune se alculeaz astfel: a)ca difern ntre aportul net al societ ii absorbite i creterea de capital subscris si vrsat (capital social) la societatea absorbant; b)ca diferen ntre aportul net al societ ii absorbite i capitalul subscris i nevrsat al acestei societ i nainte de opera ia de fuziune; c)ca diferen ntre aportul net al societ ii absorbante i aportul net al societ ii absorbite. 147.(3p) In cazul fuziunii prin contopire: a)societatea comerciala absorbita dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii care o absoarbe; b)societatea comerciala ce este absorbita ramane raspunzatoare pentru drepturile si obligatiile pe care le are; c)drepturile si obligatiile societatilor comerciale care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati infiintate. 148.(3p) In cazul fuziunii prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital, determinarea numarului de actiuni sau parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe se face prin: a)raportarea aportului net al societatii comerciale absorbante la valoarea nominala a unei actiuni a acesteia; b)raportarea aportului net al societ ii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante; c)raportarea aportului net al societ ii absorbite la valoarea nominala a unei actiuni sau parti sociale a societati absoarbante. 149.(3p) In cazul fuziunii prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital, determinarea numarului de actiuni sau parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe se face prin: a)nmul irea raportului de schimb cu numrul de ac iuni ale societ ii absorbite; b)nmul irea raportului de schimb cu numrul de ac iuni ale societ ii absorbante; c)nmul irea numrului de ac iuni ale societ ii absorbite cu valoarea nominal a unei ac iuni.
36

150.(5p) Despre societ ile X (societate absorbant) si Y (societate absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, nainte de evaluarea activelor n vederea fuziunii: Societatea X Societatea Y Capitaluri proprii 4.875 um 2.400 um Datorii 3.875 um 1.225 um Imobilizarile corporale ale celor doua societati au fost evaluate astfel: - la societatea X, 8.500 um fa de valoarea contabil net de 5.375 um; - la societatea Y, la 2.500 um fa de valoarea contabil net de 1.150 um. Care este aportul net al societ ilor X i Y n cadrul opera iei de fuziune? a) 8.000 um (soc. X) / 3.750 um (soc. Y); b) 4.125 um (soc. X) / 2.525 um (soc. Y); c)1.000 um (soc. X) / 1.175 um (soc. Y). 151.(5p) Despre societatile X (societatea absorbant) si Y (societatea absorbit) se cunosc urmtoarele informa ii, nainte de fuziune: Soc. X Soc. Y Capital subscris i vrsat 25.000 10.000 Prime de capital 5.000 2.000 Alte rezerve 10.000 10.000 (constituite din rezultatul net) Rezultatul net al exercitiului (pierdere) (4.000) (2.000) Rezultat reportat (pierdere) (1.000) (3.000) Credite bancare pe termen lung si mediu 10.000 2.000 Credite bancare pe termen scurt 5.000 2.000 Furnizori 4.000 1.000 Care este activul net contabil al celor dou societati? a)35.000 um (soc. X) / 17.000 um (soc. Y); b)16.000 um (soc. X) / 12.000 um (soc. Y); c)54.000um (soc. X) / 22.000 um (soc. Y). 152.(5p) Societatea X fuzioneaz prin contopire cu societatea Y, n urma fuziunii celor doua societ i rezultnd societatea Z. Situa ia celor dou societ i nainte de opera ia de fuziune este urmtoarea: Societatea X Societatea Y Capital subscris vrsat 10.000 um 16.000 um Rezerve din reevaluare 3.250 um 4.750 um Alte rezerve 5.000 um 4.500 um (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat (pierdere) (1.250) um (250) um Furnizori 4.500 um 4.500 um Care este mrimea capitalurilor proprii ale societ ii Z, dup opera ia de fuziune? a)26.000 um; b)42.000 um; c)43.500 um. 153.(5p) Societatea X fuzioneaza prin contopire cu societatea Y, n urma fuziunii celor doua societ i rezultnd societatea Z. Situa ia societ ii X, nainte de opera ia de fuziune, se prezint astfel (um):
37

Capital subscris varsat Rezerve din reevaluare Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultatul reportat (pierdere) Furnizori

Societatea X 10.000 3.250 5.000 1.250 4.500

Care este aportul net (activul net contabil) al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune prin contopire? a)17.000 um.; b)10.000 um.; c)18.250 um; 154.(5p) Doua societati comerciale X (societatea absorbant) si Y (societatea absorbit) fuzioneaza. Activul net contabil al societatii X este de 500.000 um, iar numarul de ac iuni care formeaz capitalul este de 100.000, valoarea nominala a unei ac iuni fiind de 3,5 um. De asemenea, societatea Y are un activ net contabil de 550.000 um, iar n vederea fuziunii societatea X emite ac iuni cu o valoare nominal egal cu ce a ac iunilor existente nainte de fuziune. Care valoarea primei de fuziune ce se nregistreaz la societatea X, n urma fuziunii? a)165.000 um; b)55.000 um; c)50.000 um. 155.(2p) Lichidatorul societ ii X, aflat n curs de lichidare hotrt de asocia ii acesteia, a vndut materii prime la pre ul de vnzare de 8.000 um (exclusiv TVA), n timp ce costul de achizi ia al acestora este de 5.000 um. Care este rezultatul brut generat de vnzarea materiilor prime ? a)8.000 um; b)5.000 um; c)3.000 um. 156.(5p) Societatea X absoarbe societatea Y. n bilan ul de fuziune al societatii X se regsesc urmtoarele informa ii: Capital subscris vrsat (10.000 ac iuni) 10.000 um Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 um Rezerve din reevaluare 10.000 um Imobilizari corporale 45.000 um Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societatii X ? a)1 um; b)2,5 um; c)3,5 um. 157.(5p) Societatea X absoarbe societatea Y. n bilan ul de fuziune al societatii Y se regsesc urmtoarele informa ii: Capital subscris vrsat 10.000 um Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 um
38

Rezerve din reevaluare Rezultat reportat (pierdere) Credite bancare pe termen lung Furnizori

10.000 um (10.000) um 25.000 um 10.000 um

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y, dac capitalul acestei societ i este format din 10.000 de ac iuni ? a)1 um; b)2,5 um; c)3,5 um. 158.(3p) Inainte de fuziunea prin contopire (reunire) se prezinta urmtoarele informa ii despre societ ile X si Y: Societatea X: capital subscris vrsat 100.000 um, numar de actiuni 1.000, aportul net 200.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 200.000 um, numar de actiuni 5.000, aportul net 250.000 um. Care va fi mrimea capitalurilor proprii la societatea nou nfiin at, dup opera ia de fuziune prin contopire ? a)300.000 um; b)400.000 um; c)450.000 um; 159.(5p) Societatea X (societatea absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (societatea absorbit). Activul net al societatii Y este de 100.000 um. Pentru a remunera aportul net al societatii Y, societatea X emite 8.000 de actiuni cu o valoare nominala de 10 um pe actiune. Care este valoarea primei de fuziune? a) 80.000 um; b)100.000 um; c) 20.000 um. 160.(5p) Societatea X (societatea absorbant) fuzioneaza cu societatea Y (societatea absorbit). Aportul net al societatii Y este de 100.000 um. Pentru a remunera aportul net al societatii Y, societatea X emite 8.000 de actiuni cu o valoare nominal de 10 um pe actiune. Cum se inregistreaza majorarea capitalului i prima de fuziune la societatea X? a)456 b)456 c)456 = = = % 1012 1042 1012 1011 100.000 80.000 100.000 80.000 20.000

161.(5p) Societatea X (absorbant) fuzioneaza cu societatea Y (absorbit). nainte de operatia de fuziune, se cunosc urmtoarele: Societatea X Societatea Y Activul net contabil 1.000.000 um 400.000 um (Aportul net) Numar de actiuni 4.000.000 1.000.000
39

Care este raportul de schimb al actiunilor? a)5 actiuni X pentru 8 actiuni ale societatii Y; b)8 actiuni X pentru 5 actiuni ale societatii Y; c)4 actiuni X pentru 1 actiune Y 162.(5p)Bilan urile societ ilor X (societatea absorbant) i Y (societatea absorbit), nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarelor informa ii: Societatea X Societatea Y Concesiuni, brevete, licen e, mrci 34.000 2.500 80.000 11.000 Imobilizri corporale Active circulante 106.000 16.500 120.000 18.000 Capital subscris vrsat (20.000 de ac iuni) (6.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 2.250 Datorii 85.000 9.750 Care este valoarea primei de fuziune la societatea X ? a)2.000 um; b)2.500 um; c)2.250 um. 163.(5p)Bilan urile societ ilor X (societatea absorbant) i Y (societatea absorbit), nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: Societatea X (um) Societatea Y (um) Concesiuni, brevete, licen e, mrci 2.500 34.000 Imobilizri corporale 80.000 11.000 Active circulante 106.000 16.500 Capital subscris vrsat 120.000 18.000 (20.000 de ac iuni) (6.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 2.250 Datorii 85.000 9.750 Care este raportul de schimb ? a)2 ac iuni X pentru 1 ac iune Y; b)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; c)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y. 164.(3p)Dac n urma fuziunii prin contopire, la societatea nou nfiin at, a fost preluat un provizion deductibil fiscal de la una dintre societ ile care au fuzionat: a)provizionul se va impozita la societatea care a fuzionat; b)provizionul se va impozita par ial la societatea care a fuzionat; c)provizionul nu se impoziteaz la societatea care a fuzionat. 165.(3p)n cazul fuziunii prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital, capitalurile proprii ale absorbantului cresc pentru o valoare egal: a)cu prima de fuziune. b)cu aportul net primit de la societatea absorbit; c)totdeauna, cu valoarea nominal a ac iunilor (pr ilor sociale) emise.
40

166. (3p)Societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de evaluare a activelor celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri (valori contabile nete) 60.000 15.000 Stocuri 15.000 7.000 Clien i 7.500 8.000 Conturi la bnci in lei 5.000 6.250 Capital subscris vrsat 20.000 12.500 Alte rezerve (constituite din 28.750 11.500 rezultatul net) Furnizori 38.750 12.250 Capitalul societ ii X este format din 20.000 de ac iuni, iar capitalul societ ii Y este format din 12.500 de ac iuni. Imobilizrile societ ii X sunt evaluate la 91.250 um, iar cele ale societ ii Y la 28.500 um. Care este valoarea aportului net al societ ii Y, n cadrul opera iei de fuziune ? a)37.500 um; b)12.500 um; c)24.000 um. 167.(5p)Societ ile X (societate absorbant) i Y (societatea absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X: Societatea X (um) Imobilizri (valori nete) 60.000 Stocuri 15.000 7.500 Clien i Conturi la bnci in lei 5.000 Capital subscris vrsat 20.000 28.750 Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 38.750 Furnizori Care este mrimea capitalurilor proprii ale societ ii X ? a)28.750 um; b)48.750 um; c)20.00 um; 168.(5p)Societ ile X (societate absorbant) i Y (societatea absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri (valori nete) 60.000 15.000 Stocuri 15.000 7.000 Clien i 7.500 8.000 Conturi la bnci in lei 5.000 6.250 Capital subscris vrsat 20.000 12.500 Alte rezerve (constituite din 28.750 11.500 rezultatul net) Furnizori 38.750 12.250

41

Capitalul societ ii X este format din 20.000 de ac iuni, iar capitalul societ ii Y este format din 12.500 de ac iuni. Imobilizrile societ ii X sunt reevaluate la 91.250 um, iar cele ale societ ii Y la 28.500 um. Cu ct vor crete capitalurile proprii ale societ ii X, n urma fuziunii ? a)12.500 um; b)24.000 um, c)37.500 um. 169.(5p)Societatea X absoarbe societatea Y. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X (um) Societatea Y (um) Total activ 120.000 70.000 Datorii 70.000 30.000 Numr de ac iuni 10.000 20.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 4 1,5 Care este raportul de schimb? a)2 ac iuni X pentru 5 ac iuni Y; b)5 ac iuni X pentru 2 ac iuni Y; c)3 ac iuni X pentru 7 ac iuni Y. 170.(3p) Societatea A absoarbe societatea B. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X (um) Societatea Y (um) Total activ 120.000 70.000 Datorii 70.000 30.000 Numr de ac iuni 10.000 20.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 4 1,5 Care este creterea de capitaluri proprii la societatea X, n urma fuziunii? a)70.000 um; b)30.000 um; c)40.000um. 171.(5p) Societatea X absoarbe societatea Y. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X (um) Societatea Y (um) Total active 120.000 70.000 Datorii 70.000 30.000 Numr de ac iuni 10.000 20.000 Valoarea nominal a unei ac iuni 4 1,5 Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X ? a)8.000 ac iuni; b)2.667 ac iuni; c)2.000 ac iuni.

42

172. (3p) n cazul fuziunii prin absorb ie a dou societ i ntre care nu exist legturi de capital, la societatea absorbant capitalurile proprii se majoreaz cu: a)numrul de ac iuni emise de societatea absorbant nmul it cu valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii absorbante; b)numrul de ac iuni emise de societatea absorbant nmul it cu valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii absorbite; c)numrul de ac iuni emise de societatea absorbant nmul it cu valoarea nominal a unei ac iuni a societ ii absorbite. 173.(5p) nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit): Societatea X (um) Societatea Y (um) Concesiuni, brevete, licen e, mrci 34.000 2.500 80.000 11.000 Imobilizri corporale Active circulante 106.000 16.500 Capital subscris vrsat 120.000 18.000 (20.000 de ac iuni) (6.000 de ac iuni) 15.000 2.250 Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 85.000 9.750 Furnizori Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X pentru a remunera aportul net al societ ii Y ? a)6.000 de ac iuni; b)3.000 de ac iuni; c)3.500 de ac iuni. 174.(5p)nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit): Societatea X (um) Societatea Y (um) Concesiuni, brevete, licen e, mrci 34.000 2.500 Imobilizri corporale 80.000 11.000 Active circulante 106.000 16.500 Capital subscris vrsat 120.000 18.000 (20.000 de ac iuni) (6.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 15.000 2.250 Datorii 85.000 9.750 Cu ct crete capitalul subscris i vrsat al societ ii X, dac se emit ac iuni cu o valoare nominal egal cu cea a ac iunilor deja existente ? a)15.000 um; b)20.250 um; c)18.000um; 175.(5p) nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit): Societatea X (um) Societatea Y (um) Concesiuni, brevete, licen e, mrci 34.000 3.500 Imobilizri corporale 80.000 11.000 106.000 16.500 Active circulante Capital subscris vrsat 120.000 18.000 (20.000 ac iuni) 6.000 (de ac iuni)
43

Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Datorii

15.000 85.000

2.250 10.750

Cum se nregistreaz creterea capitalurilor proprii la societatea X (creterea de capital subscris i vrsat i prima de fuziune) ? a)456 = % 1012 1042 % 1012 1042 = % 1012 1042 20.250 18.000 2.250 20.250 10.500 9.750 20.250 12.000 8.250

b)456 =

c)456

176. (3p)Societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele: Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizri (valoarea contabil net) 60.000 15.000 Stocuri 15.000 7.000 7.500 8.000 Clien i Conturi la bnci in lei 5.000 6.250 Capital subscris vrsat 20.000 12.500 Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 28.750 11.500 Furnizori 38.750 12.250 De asemenea, capitalul societ ii X este format din 20.000 de ac iuni, iar capitalul societ ii Y este format din 12.500 de ac iuni. La societatea X, valoarea fiscal a imobilizrilor este egal cu valoarea contabil net, iar, de asemenea, la societatea Y, valoarea fiscal a imobilizrilor este egal tot cu valoarea contabil net. n vederea fuziunii, imobilizrile societ ii X sunt evaluate la 91.250 um, iar cele ale societ ii Y la 28.500 um. Care este valoarea fiscal a imobilizrilor preluate de societatea X de la societatea Y, dup opera ia de fuziune ? a)15.000 um; b)91.250 um; c)28.500 um; 177.(3p) n cazul fuziunii, rezultatul reportat sub form de pierdere: a)nu se ia n calculul activului net contabil; b)majoreaz activul net contabil; c)diminueaza activul net contabil. 178.(3p) Societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Imobilizri (valori contabile nete) Stocuri
44

Societatea X (um) Societatea Y (um) 60.000 15.000 15.000 7.000

Clien i Conturi la bnci in lei Capital subscris vrsat Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Furnizori

7.500 5.000 20.000 28.750 38.750

8.000 6.250 12.500 11.500 12.250

Capitalul societ ii X este format din 20.000 de ac iuni, iar capitalul societ ii Y este format din 12.500 de ac iuni. Imobilizrile societ ii X sunt evaluate la 91.250 um, iar cele ale societ ii B la 28.500 um. Care este valoarea nominal a ac iunilor celor dou societ i ? a)1 um (X) / 1 um (Y); b)2,4375 um (X) / 1,925 um (Y); c)4 um (X) / 3 um (Y). 179.(5p)Societatea X absoarbe societatea Y. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: Societatea X (um) Societatea Y (um) Total activ 120.000 70.000 Datorii 70.000 30.000 Numr de ac iuni 10.000 20.000 Valoarea nominal a unei 4 um 1,5 um ac iuni Care este creterea de capital subscris i vrsat (capital social) la societatea X, dac pentru remunerarea aportului net al societ ii Y, aceast societate emite ac iuni cu o valoare nominal de 4 um ? a)70.000 um; b)40.000 um; c)32.000 um. 180.(3p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbant) i Y (societate absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Societatea Y (um) Structuri bilan iere Societatea X (um) Capital subscris vrsat 480.000 18.000 (40.000 ac iuni) (3.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 20.000 750 Datorii 85.000 10.750 Cu ct cresc capitalurile proprii ale societ ii X, n urma fuziunii ? a)18.000 um; b)10.750 um; c)18.750 um. 181.(5p) Bilan ul societ ii Y (societate absorbit) cuprinde: active diverse 570.000 um, capital subscris vrsat 200.000 um (format din 10.000 de ac iuni), alte rezerve (constituite din rezultatul net) 50.000 um i datorii 320.000 um. S se determine aportul net al societ ii Y n cadrul opera iei de fuziune, dac se tie c valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii absorbante este de 15 um i c acest societate, pentru a remunera aportul net al societ ii Y, emite 20.000 de ac iuni.
45

a)500.000 um; b)300.000 um; c)250.000 um. 182.(5p) Care este valoarea primei de fuziune ce se nregistreaz la societatea absorbant (societatea X), dac se tie c, pentru a remunera aportul societ ii absorbite (societatea Y), societatea X emite 20.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um /ac iune i cu o valoare contabil de 1,5 um /ac iune ? a)10.000um; b)0 um; c)15.000 um. 183.(3p) n urma unei fuziuni prin absorb ie a dou persoane juridice romne: a)la absorbant, valoarea fiscal a activelor primite de la absorbit este, totdeauna, diferit de valoarea fiscal pe care au avut-o activele la absorbit; b)la absorbant, valoarea fiscal a activelor de la absorbit este egal cu valoarea fiscal pe care au avut-o activele la absorbit; c)absorbantul recupereaz pierderea fiscal a absorbitului; 184.(3p) Societ ile X (societate absorbant) i Y (societatea absorbit) fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea Y: Imobilizri (valori nete) Stocuri Clien i Conturi la bnci in lei Capital subscris vrsat Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Furnizori Societatea Y(um) 15.000 7.000 8.000 6.250 12.500 11.500 12.250

Care este mrimea capitalurilor proprii ale societ ii Y ? a)12.500 um; b)24.000 um; c)20.000 um; 185.(3p) Societatea X fuzioneaza prin contopire cu societatea Y, n urma fuziunii celor doua societati rezultand societatea Z. Situatia societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, se prezint astfel: Societatea Y Capital subscris varsat 16.000 Rezerve din reevaluare 4.750 Alte rezerve 4.500 (constituite din rezultatul net) Rezultatul reportat (pierdere) 250 Furnizori 4.500 Care este aportul net (activul net contabil) al societ ii Y n cadrul opera iei de fuziune prin contopire?
46

a)25.000 um; b)10.000 u.m.; c)18.250 um; 186.(2p) n capitalurile proprii ale unei societ i nu se regsesc: a)prime de capital; b)rezultatul reportat; c)imobilizrile corporale; 187.(2p) n OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu direcivele europene, o entitate este denumit filial a societ ii-mam dac: a)societatea-mam de ine la acea entitate majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor ale acelei entit i (societatea mam de ine peste 50% din drepturile de vot); b)societatea-mam de ine la acea entitate mai pu in de 40% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor ale ac ionarilor acelei entit i; c)societatea-mam de ine la acea entitate mai pu in de 20% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor ale acelei entit i; 188. (2p)Modelul de bilan prezentat OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene include n categoria cheltuielilor n avans: a)cheltuielile nregistrate n avans i diferen ele de conversie activ; b)cheltuielile nregistrate n avans, diferen ele de conversie activ i primele privind rambursarea obliga iunilor; c)numai cheltuielile nregistrate n avans. 189.(2p)La data intrrii, bunurile produse n entitate se evalueaz la: a)valoarea de achizi ie, denumit cost de achizi ie; b)costul de produc ie; c)valoarea de aport stabilit n urma evalurii efectuate potrivit legii. 190.(2p)Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) este prezentat n bilan la: a)imobilizri corporale; b)imobilizri necorporale; c)imobilizri financiare. 191.(2p)Modelul de bilan prezentat de OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene nu include n categoria activelor: a)capitalul subscris i nevrsat; b)cheltuielile nregistrate n avans; c)activele imobilizate. 192.(2p) La inchiderea exercitului financiar, creantele si datoriile exprimate in valuta se evalueaza la: a)valoarea nominala; b)la cursul de schimb existent in momentul efectuarii tranzactiei care le-a generat; c)la cursul de schimb existent la inchiderea exercitiului financiar.
47

193.(2p) La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize se evalueaza: a)la cursul de schimb existent la nchiderea exerci iului finanicar; b)pe baza cursului mediu anual; c)pe baza cursului mediu al ultimei luni. 194.(2p)Modelul de cont de profit i pierdere prezentat de OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene nu include n cifra de afaceri: a)veniturile din vnzarea produselor finite; b)veniturile din vnzarea mrfurilor; c)veniturile din vnzarea activelor i alte opera ii de capital. 195.(3p)n modelul de bilan prezentat de ordinul minstrului finan elor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, avansurile acordate furnizorilor pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor sunt incluse n categoria: a)datoriilor ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de un an; b)capitalurilor proprii; c)stocurilor. 196.(2p) n activul bilan ier sunt incluse: a)stocurile; b)capitalul subscris vrsat; c)rezerve legale. 197.(2p) n activul bilan ului unei societ i care fuzioneaz pot s fie incluse, printre altele: a)activele imobilizate (imobilizarile corporale, imobilizarile necorporale si imobilizarile financiare); b)capitalurile proprii; c)datoriile totale. 198.(3p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n contabilitate societ ii Y, nainte de fuziune, a fost nregistrat o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 um, dar care nu a fost deductibil fiscal. Aceast ajustare pentru depreciere nu va fi preluat n contabilitatea societ ii X. n aceste condi ii: a)ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea Y; b)ajustarea pentru depreciere nu se va impozita la societatea Y; c)ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea X ; 199.(3p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n contabilitate societ ii Y, nainte de fuziune, a fost nregistrat o ajustare pentru deprecierea crean elor clien i n valoare de 20.000 um, care a fost deductibil n totalitate din punct de vedere fiscal. Aceast ajustare va fi preluat n contabilitatea societ ii X. n aceste condi ii: a)ajustarea pentru deprecierea clien ilor nu se va impozita la societatea Y; b)ajustarea pentru deprecierea clien ilor se va impozita la societatea Y; c)n func ie de situa ie, ajustarea pentru deprecierea clien ilor se va impozita par ial la societatea Y; 200.(3p) Societatea X (absorbant) fuzioneaz cu societatea Y (absorbit). n contabilitate societ ii Y, nainte de fuziune, a fost nregistrat o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000
48

um, ajustare care nu a fost deductibil fiscal. Aceast ajustare pentru depreciere va fi preluat n contabilitatea societ ii X. n aceste condi ii: a)ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea Y; b)ajustarea pentru depreciere nu se va impozita la societatea Y; c)n func ie de situa ie, ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea X; 201.(3p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000 ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este valoarea contabil a ac iunilor societ ii Y ? a)2 um; b)7,02 um; c)8,75 um. 202.(5p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

La determinarea aportului net al societ ii X trebuie s se in cont i de plusul de valoare aferent ac iunilor pe care aceast societate le de ine la societatea Y. Care este mrimea acestui plus de valoare ? a)6.000 um; b)1.020 um; c)1.000 um. 203.(3p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020
49

Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este aportul net al societ ii X n cadrul opera iei de fuziune ? a)96.000 um; b)32.000um; c)80.000 um. 204.(3p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este valoarea contabil a ac iunilor societ ii X ? a)2 um; b)5 um; c)4,625 um. 205.(5p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X astfel nct s nu se remunereze cu propriile ac iuni ? a)11.232 ac iuni; b)8.000 ac iuni; c)9.828 ac iuni. 206.(5p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Plusul de valoarea aferent ac iunilor pe care le de ine societatea X la societatea Y (diferen a dintre valoarea contabil i costul de achizi ie al ac iunilor de inute de X la Y): a)este sczut din activul net contabil al societ ii Y, atunci cnd se determin valoarea contabil a ac iunilor acestei societ i; b)este inclus n aportul net al societ ii Y, atunci cnd se determin aportul net al acestei societ i; c)este inclus n aportul net al societ ii X, atunci cnd se determin valoarea contabil a ac iunilor acestei societ i. 207.(3p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii:
50

Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii

Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020

Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este valoarea aportului net al societ ii Y n cadrul opera iei de fuziune ? a)16.000 um; b)56.160 um; c)40.160 um. 208.3p) n cadrul unei fuziuni prin absorb ie, absorbantul a nregistrat un fond comercial al absorbitului n valoare de 20.000 um. Conform OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, fondul comercial se amortizeaz din punct de vedere contabil: a)ntr-o perioad de maximum 3 ani; b)ntr-o perioad de maximum 2 ani; c)ntr-o perioad de maximum 5 ani. 209.(5p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Care este creterea de capital subscris i vrsat la societatea X ? a)19.656 um; b)16.000 um; c)22.464 um. 210.(5p). Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Cum se nregistreaz majorarea de capital subsris i vrsat la societatea X ? a)456 = 1012 19.656
51

b)1012 = c)1011 =

456 456

19.656 19.656

211.(5p) Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X de ine 1.000 de ac iuni ale societ ii Y. Din contabilitatea celor dou societ i, se cunosc urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni (1.000 ac iuni Y) Capital subscris i vrsat Rezultat reportat Datorii Societatea X (um) 90.000 6.000 16.000 ac iuni x 2 um/ac iune 46.980 17.020 Societatea Y(um) 70.000 8.000ac iuni x 2 um/ac iune 40.160 13.840

Cum se nregistreaz prima de fuziune la societatea X ? a)456 = b)1012 = c)1011 = 1042 1042 456 30.504 um; 30.504 um; 30.504 um.

212.(3p) Societatea X absoarbe societatea Y i emite 10.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune i valoare contabil de 2 um/ac iune. Capitalul social al societ ii Y este format din 4.000 ac iuni cu o valoare nominl de 1 um/ac iune (precizm c ntre cele dou societ i nu exist legturi de capital). Care este valoarea aportului net al societ ii Y ? a)10.000 um; b)4.000 um; c)20.000 um. 213.(3p) Societatea X absoarbe societatea Y i emite 10.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune i valoare contabil de 2 um/ac iune. Capitalul social al societ ii Y este format din 4.000 ac iuni cu o valoare nominl de 1 um/ac iune (precizm c ntre cele dou societ i nu exist legturi de capital). Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)1 ac iuni X pentru 2 ac iuni Y; b)5 ac iuni X pentru 2 ac iuni Y; c)2 ac iuni X pentru 5 ac iuni Y. 214.(3p) Societatea X absoarbe societatea Y i emite 10.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune i valoare contabil de 2 um/ac iune. Capitalul social al societ ii Y este format din 4.000 ac iuni cu o valoare nominl de 1 um/ac iune (precizm c ntre cele dou societ i nu exist legturi de capital). Care este valoarea primei de fuziune ce se va nregistra la societatea X ? a)10.000 um;
52

b)4.000 um; c)20.000 um. 215.(5p) Societatea X absoarbe societatea Y i emite 10.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune i valoare contabil de 2 um/ac iune. Capitalul social al societ ii Y este format din 4.000 ac iuni cu o valoare nominl de 1 um/ac iune (precizm c ntre cele dou societ i nu exist legturi de capital). Cum se nregistreaz creterea de capital social i prima de fuziune la societatea ? a)456 = % 1012 1042 % 1012 1042 = % 1012 1042 20.000 16.000 4.000 20.000 10.000 10.000 20.000 4.000 16.000

b)456 =

c)456

216.(3p) Societatea X absoarbe societatea Y i emite 10.000 de ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune i valoare contabil de 2 um/ac iune. Capitalul social al societ ii Y este format din 4.000 ac iuni cu o valoare nominl de 1 um/ac iune. Cte ac iuni X va primi un ac ionar al societ ii Y pentru 20 de ac iuni de inute la aceast societate ? a)20 ac iuni X; b)10 ac iuni X; c)50 ac iuni X. 217.(3p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Care este aportul net al societ ii Y, n cadrul opera iei de fuziune ? a)20.000 um; b)10.000 um; c)30.000 um. 218.(3p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = %
53

30.000

1012 1042 Care valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)1,5 um; b)1 um; c)2 um;

20.000 10.000

219.(3p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Care este numrul de ac iuni emise de societatea X ? a)20.000 ac iuni; b)10.000 ac iuni ; c)5.000 ac iuni. 220.(3p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Care este raportul de schimb ? a)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; b)2 ac iuni X pentri 1 ac iune Y; c)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y. 221.(2p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Care este creterea de capital subscris i vrsat la societatea X ? a)30.000 um; b)20.000 um; c)10.000 um.
54

222.(2p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Care este valoarea primei de fuziune nregistrat la societatea X ? a)30.000 um; b)20.000 um; c)10.000 um. 223.(3p) Societatea X (capital subscris i vrsat compus din 20.000 ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune) absoarbe societatea Y (capital subscris i vrsat n valoare de 20.000 um alctuit din ac iuni cu o valoare nominal de 1 um/ac iune). Creterea de capitaluri proprii la societatea X se nregistreaz astfel: 456 = % 1012 1042 30.000 20.000 10.000

Cte ac iuni X va primi un ac ionar al societ ii Y pentru 20 de ac iuni de inute la aceast societate ? a)10 ac iuni X; b)20 ac iuni X; c)40 ac iuni X. 224.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune prezint urmtoarele informa ii: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni ? Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni ?

Care este mrimea rezultatului reportat al celor dou societ i ? a)640.000 um la societatea X i 740.000 um la societatea Y; b)640.000 um la societatea X i 300.000 um la societatea Y; c)1.360.000 um la societatea X i 900.000 um la societatea Y; 225.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel:
55

Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat

Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000

Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este aportul net al societ ii X n cadrul opera iei de fuziune ? a)640.000 um; b)2.000.000 um; c)1.360.000 um. 226.(5p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este aportul net al societ ii Y n cadrul opera iei de fuziune (inclusiv plusul de valoare aferent ac iunilor pe care le de ine aceast societate la societatea X) ? a)900.000 um; b)600.000 um; c)940.000 um. 227.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care plusul de valoare aferent ac iunilor pe care le de ine Y la X ce este luat n calcul la determinarea aportului net al societ ii Y ? a)40.000 um; b)50.000 um;
56

c)100.000 um. 228.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X ? a)52 um; b)25 um; c)17 um. 229.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)12 um; b)58,6 um. c)18,8 um; 230.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este diferen a dintre valoarea contabil i valoarea nominal ale unei ac iuni a societ ii Y ?
57

a)6,8 um; b)0 um. c)39,8um; 231.(3p) Societ ile X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea Y de ine ac iuni ale societ ii X. Bilan urile celor dou societ i, nainte de opera ia de fuziune se prezint astfel: Active diverse Ac iuni X (8.000 ac iuni X x 20 um/ac iune) Datorii Capital subscris i vrsat Numrul de ac iuni din care este alctuit capitalul subscris i vrsat Rezultat reportat Societatea X (um) 4.160.000 2.160.000 1.360.000 80.000 ac iuni 640.000 Societatea Y(um) 2.770.000 160.000 2.030.000 600.000 50.000 ac iuni 300.000

Care este diferen a ntre valoarea contabil i valoara nominal ale unei ac iuni a societ ii X ? a)27 um; b)0 um; c)8 um. 232.(3p) Ac ionarii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde o cldire la pre ul de vnzare de 100.000 um la care se adaug o tax pe valoarea adugat de 19%. Aceast cldire a fost nregistrat la costul de 110.000 um, iar amortizarea cumulat pn n momentul vnzrii este de 20.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X vnzarea cldirii ? a) 461 = % 7583 4427 % 7583 4426 % 7583 4427 119.000 100.000 19.000 130.900 110.000 20.900 23.800 20.000 3.800

b)

461

c)

461

233.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt licidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde o cldire la pre ul de vnzare de 100.000 la care se adaug taxa pe valoarea adugat de 19%. Aceast cldire a fost nregistrat la costul de 110.000 um, iar amortizarea cumulat pn n momentul vnzrii este de 20.000 um. Cum se nregistreaz scderea din eviden (descrcarea din gestiune) a cldirii vndute ? a) b) 6583 6583 = = 212 212 110.000 100.000
58

c)

% 6583 2812

212

110.000 90.000 20.000

234.(2p) Ac ionarii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde o cldire la pre ul de vnzare de 100.000 um la care se adaug taxa pe valoarea adugat de 19%. Aceast cldire a fost nregistrat la costul de 110.000 um, iar amortizarea cumulat pn n momentul vnzrii este de 20.000 um. Care este rezultatul brut pe care-l ob ine societatea X din vnzarea cldirii ? a)100.000 um; b)110.000 um; c)10.000 um. 235.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde mrfurile pe care le de ine aceast societate la pre ul de vnzare de 50.000 um la care se adaug taxa pe valoarea adugat de 19%. Aceste mrfuri sunt nregistrate n contabilitatea societ ii X la costul de achizi ie de de 48.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X vnzarea mrfurilor ? a) 411 = % 7583 4427 % 707 4427 707 59.500 50.000 9.500 59.500 50.000 9.500 59.500

b)

411

c)

461

236.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde mrfurile pe care le de ine aceast societate la pre ul de vnzare de 50.000 um plus TVA 19%. Aceste mrfuri sunt nregistrate n contabilitatea societ ii X la costul de achizi ie de de 48.000 um. Cum se nregistreaz scderea (descrcarea) din gestiune a mrfurilor vndute ? a) b) c) 607 607 607 = = = 371 371 371 59.500 50.000 48.000

237.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt lichidarea acesteia. Lichidatorul societ ii vinde mrfurile pe care le de ine aceast societate la pre ul de vnzare de 50.000 um plus TVA 19%. Aceste mrfuri sunt nregistrate n contabilitatea societ ii X la costul de achizi ie de de 48.000 um. Care este rezultatul brut generat de vnzarea mrfurilor ? a)11.500 um. b)9.500 um; c)2.000 um.
59

238.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile societ ii de la banc, lichidatorul ramburseaz dobnzi de 10.000 um aferente unui credit bancar pe termen lung. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X plata dobnzilor aferent creditului bancar pe termen lung termen lung ? a) b) c) 401 1682 5121 = = = 5121 5121 1682 10.000 10.000 10.000

239.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile societ ii de la banc, lichidatorul pltete o datorie de 10.000 um fa de furnizorii de materii prime. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X plata datoriei fa de furnizori ? a) b) c) 401 404 5121 = = = 5121 5121 401 10.000 10.000 10.000

240.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii ncaseaz de la clien i, prin contul curent de la banc, suma de 2.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X ncasarea crean ei de la clien i ? a) b) c) 4111 5121 5121 = = = 5121 401 4111 2.000 2.000 2.000

241.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii pltete la bugetul statului impozit pe profit n valoare de 2.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X plata impozitului pe profit ? a) b) c) 441 5121 5121 = = = 5121 441 446 2.000 2.000 2.000

242.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. n urma valorificrii activelor i pl ii datoriilor, a rezultat un impozit pe profit datorat bugetului statului n valoare de 2.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X impozitul pe profit datorat bugetului statului ? a) b) 441 691 = = 691 441 2.000 2.000
60

c)

691

446

2.000

243.(3p) n urma opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, s-a nregistrat o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 1.900 um. n urma regularizrii taxei pe valoarea adugat, societatea X va trebui s nregistreze: a)o tax pe valoarea adugat de plat n valoare de 1.900 um; b)o tax pe valoarea adugat de recuperat n valoare de 1.900 um; c)o tax pe valoarea adugat neeexigibil n valoare de 1.900 um. 244.(3p) n urma opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, s-a nregistrat o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 1.900 um. Cum se nregistreaz regularizarea taxei pe valoarea adugat ? a) b) c) 4426 4427 4427 = = = 4423 4426 4423 1.900 1.900 1.900

245.(3p) n urma opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, s-a nregistrat o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 1.900 um. Cum se nregistreaz plata taxei pe valoarea adugat la bugetul statului, din contul curent de la banc ? a) b) c) 4423 4428 4426 = = = 5121 5121 5121 1.900 1.900 1.900

246.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii ncaseaz, prin contul curent de la banc al societ ii, o crean de la debitorii diveri n valoare de 2.000 um. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii ncasarea crean ei de la debitorii deveri ? a) b) c) 5121 5121 5121 = = = 4111 461 462 2.000 2.000 2.000

247. (3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii pltete o datorie fa de creditorii diveri n valoare de 2.000 um, din disponibilit ile ntreprinderii de la banc. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii plata datoriei fa de creditorii diveri ? a) 4111 = 5121 2.000
61

b) c)

461 462

= =

5121 5121

2.000 2.000

248.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut un teren aflat n proprietatea acesteia. Pentru acest teren a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 10.000 um. Deoarece terenul a fost vndut, ajustarea pentru deprecierea acestuia trebuie s fie anulat. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X anularea ajustrii pentru deprecierea terenului ? a) b) c) 391 2911 2911 = = = 7814 7813 7812 10.000 10.000 10.000

249.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut un teren aflat n proprietatea acesteia. Pentru acest teren a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 10.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea terenului, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Ce se ntmpl, din punct de vedere fiscal, cu venitul nregistrat n urma anulrii ajustrii pentru deprecierea terenului ? a)este un venit care se impoziteaz; b)este un venit care nu se impoziteaz; c)este un venit care se impoziteaz par ial. 250.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut o construc ie aflat n proprietatea acesteia. Pentru acest construc ie a fost nregistrat o ajustare pentru depreciere n valoare de 20.000 um. Deoarece construc ia a fost vndut, ajustarea pentru deprecierea acesteia trebuie s fie anulat. Cum se nregistreaz n contabilitatea societ ii X, anularea ajustrii pentru deprecierea construc iei ? a) b) c) 3911 2912 2912 = = = 7814 7813 7812 20.000 20.000 20.000

251.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut o construc ie aflat n proprietatea acesteia. Pentru acest construc ie a fost nregistrat o ajustare pentru depreciere n valoare de 20.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea construc iei, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Ce se ntmpl, din punct de vedere fiscal, cu venitul nregistrat n urma anulrii ajustrii pentru deprecierea construc iei ?
62

a)este un venit care se impoziteaz; b)este un venit care nu se impoziteaz; c)este un venit care se impoziteaz par ial. 252.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute, ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Care este nregistrarea contabil de anulare a ajustrii pentru deprecierea mrfurilor ? a) b) c) 397 391 2912 = = = 7814 7814 7812 5.000 5.000 5.000

253.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute, ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea mrfurilor, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Ce se ntmpl, din punct de vedere fiscal, cu venitul nregistrat n urma anulrii ajustrii pentru deprecierea mrfurilor ? a)este un venit care se impoziteaz; b)este un venit care nu se impoziteaz; c)este un venit care se impoziteaz par ial. 254.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute, ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea mrfurilor, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)n urma vnzrii mrfurilor, se nregistreaz o tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 1.900 um; b)n urma vnzrii mrfurilor, se nregistreaz o tax pe valoarea adugat deductibil n valoare de 1.900 um; c)n urma vnzrii mrfurilor se nregistreaz o tax pe valoarea adugat de recuperat n valoare de 1.900 um. 255.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute,
63

ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea mrfurilor, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Ce venituri se nregistreaz n contabilitatea societ ii X, n urma vnzrii mrfurilor i anulrii ajustrii pentru deprecierea mrfurilor ? a)venituri din vnzarea mrfurilor n valoare de 10.000 um i venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante n valoare de 5.000 um; b)venituri din vnzarea mrfurilor n valoare de 10.000 um i venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante n valoare de 8.000 um; c)venituri din vnzarea mrfurilor n valoare de 10.000 um i venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante n valoare de 10.000 um. 256.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute, ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea mrfurilor, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Care este rezultatul contabil brut ob inut de societatea X, n urma vnzrii mrfurilor i anulrii ajustrii pentru deprecierea mrfurilor ? a)2.000 um; b)5.000 um; c)7.000 um. 257.(3p) Asocia ii societ ii X au hotrt dizolvarea acesteia. Lichidatorul societ ii a vndut mrfuri la pre ul de vnzare de 11.900 um (inclusiv TVA 19%). Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 8.000 um. Pentru aceste mrfuri a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 5.000 um. Deoarece mrfurile au fost vndute, ajustarea pentru deprecierea mrfurilor trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea mrfurilor, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Care este rezultatul fiscal ob inut de societatea X, n urma vnzrii mrfurilor i anulrii ajustrii pentru deprecierea mrfurilor ? a)2.000 um; b)5.000 um; c)7.000 um. 258.(3p) Societatea X aflat n lichidare are o crean nregistrat la clien ii incer i n valoarea de 10.000 um. Aceast crean este ncasat, n totalitate, de lichidator prin contul de disponibil de la banc. Care este nregistrarea contabil generat de ncasarea crean ei ? a) b) 4118 5121 = = 5121 4118 10.000 10.000
64

c)

4111

5121

10.000

259.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare are o crean nregistrat la clien ii ncer i n valoarea de 10.000 um. Pentru aceast crean incert a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 8.000 um. Deoarece crean a incert este ncasat n totalitate, ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i trebuie s fie anulat. Care este nregistrarea contabil generat de anularea ajustrii pentru deprecierea crean elor clien i ? a) b) c) 491 491 7814 = = = 4118 7814 491 8.000 8.000 8.000

260.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare are o crean nregistrat la clien ii ncer i n valoarea de 10.000 um. Pentru aceast crean incert a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 8.000 um. Deoarece crean a incert este ncasat n totalitate, ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea crean elor clien i, a fost deductibil pentru suma de 3.000 um. Care este valoarea impozabil a venitului rezultat n urma anulrii ajustrii pentru deprecierea crean elor clien i ? a)8.000 um; b)5.000 um; c)3.000 um. 261.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare are o crean nregistrat la clien ii ncer i n valoarea de 10.000 um. Pentru aceast crean incert a fost nregistrat n contabilitate o ajustare pentru depreciere n valoare de 8.000 um. Deoarece crean a incert este ncasat n totalitate, ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i trebuie s fie anulat. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul contabilizrii ajustarii pentru deprecierea crean elor clien i, a fost deductibil fiscal pentru suma de 3.000 um. Care este valoarea neimpozabil a venitului rezultat n urma anulrii ajustrii pentru deprecierea crean elor clien i ? a)8.000 um; b)5.000 um; c)3.000 um. 262.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Provizionul pentru riscuri i cheltuieli nregistrat n contabilitatea acestei societ i, n valoare de 10.000 um, se anuleaz. Care este nregistrarea contabil de anularea a provizionului pentru riscuri i cheltuieli ? a) b) c) 151 7812 6812 = = = 7812 151 151 10.000 10.000 8.000
65

263.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Provizionul pentru riscuri i cheltuieli nregistrat n contabilitatea acestei societ i, n valoare de 10.000 um, se anuleaz. Care este rezultatul contabil brut ob inut n urma anulrii provizionului pentru riscuri i cheltuieli ? a)rezultat contabil brut sub form de profit n valoare de 10.000 um; b)rezultat contabil brut sub form de pierdere n valoare de 10.000 um; c)rezultat contabil brut 0 (nici profit, dar nici pierdere). 264.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Provizionul pentru riscuri i cheltuieli nregistrat n contabilitatea acestei societ i, n valoare de 10.000 um, se anuleaz. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii provizionului pentru riscuri i cheltuieli, nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Care este rezultatul fiscal ob inut n urma anulrii provizionului pentru riscuri i cheltuieli ? a)rezultat fiscal sub form de profit n valoare de 10.000 um; b)rezultat fiscal sub form de pierdere n valoare de 10.000 um; c)rezultat fiscal 0. 265.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile ntreprinderii de la banc, lichidatorul ramburseaz un credit bancar pe termen scurt ajuns la scaden n valoare de 10.000 um. Cum se nregistreaz rambursarea creditului bancar pe termen scurt ? a) b) c) 5191 5121 162 = = = 5121 5191 5121 10.000 10.000 10.000

266.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile ntreprinderii de la banc, lichidatorul pltete dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt n valoare de 1.000 um. Cum se nregistreaz plata dobnzilor aferente creditului bancar pe termen scurt ? a) b) c) 5121 5198 5198 = = = 5918 5121 5311 1.000 1.000 1.000

267.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile ntreprinderii din casierie, lichidatorul pltete n numerar salarii cuvenite personalului n valoare de 10.000 um. Cum se nregistreaz plata salariilor ? a) b) 5121 5311 = = 421 421 10.000 10.000
66

c)

421

5311

10.000

268.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din disponibilit ile ntreprinderii de la banc, lichidatorul pltete impozitul pe venituri de natura salariilor n valoare de 1.200 um. Cum se nregistreaz plata impozitului pe veniturile de natura salariilor ? a) b) c) 441 446 444 = = = 5121 5121 5121 1.200 1.200 1.200

269.(3p) Societatea X se afl n curs de lichidare. Din venitul cuvenit salaria ilor ntreprinderii se re ine impozitul pe veniturilor de natura salariilor de 1.600 um. Cum se nregistreaz impozitul pe veniturile de natura salariilor ? a) b) c) 446 444 421 = = = 421 421 444 1.600 1.600 1.600

270.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Care este valoarea rezultatului contabil brut al societ ii X (rezultatul nainte de determinarea impozitului pe profit) ? a)7.000 um; b)5.000 um; c)4.000 um. 271.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este rezultatul fiscal al societ ii X ? a)7.000 um; b)5.000 um; c)4.000 um. 272.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din
67

vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este valoarea impozitului pe profit datorat de societatea X ? a)640 um; b)800 um; c)1.120 um; 273.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este rezultatul net al societ ii X ? a)4.200 um; b)5.880 um; c)4.360 um. 274.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Cum se nregistreaz impozitul pe profit datorat de societatea X ? a) b) c) 691 691 691 = = = 441 444 441 640 640 800

275.(3p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%.
68

Cum se nregistreaz plata impozitului pe profit datorat de societatea X ? a) b) c) 441 444 441 = = = 5121 5121 5121 800 800 640

276.(5p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Cum se nregistreaz nchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit, n vederea determinrii rezultatului net generat de opera iile de lichidare? a) b) c) 691 121 121 = = = 121 691 691 640 640 800

277.(5p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cum se nregistreaz nchiderea conturilor de venituri, n vederea determinrii rezultatului brut ? a) 121 = % 701 707 711 7814 121 31.000 10.000 12.000 8.000 1.000 31.000 10.000 12.000 8.000 1.000

b)

% 701 707 711 7814

c)

% 701 707 7814

121

23.000 10.000 12.000 1.000


69

121

711

8.000

278.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de imobilizri financiare (interese de participare). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 10.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz vnzarea ac iunilor societ ii Y (intereselor de participare) ? a) b) c) 263 461 461 = = = 461 7641 263 10.000 10.000 10.000

279.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de imobilizri financiare (interese de participare). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 10.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz scderea din eviden (descrcarea din gestiune) a ac iunilor Y vndute ? a) b) c) 6641 263 461 = = = 263 6641 263 9.500 9.500 9.500

280.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de imobilizri financiare (interese de participare). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 10.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz ncasarea contravalorii ac iunilor Y vndute, prin contul de disponibil de la banc ? a) b) c) 5121 5121 5121 = = = 461 411 461 10.000 10.000 9.500

281.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de investi ii financiare pe termen scurt (ac iuni de inute la entit ile afiliate). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 10.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz vnzarea ac iunilor societ ii Y ?
70

a) b) c)

411 461 461

= = =

501 7642 % 7642 501

10.000 9.500 10.000 500 9.500

282.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de investi ii financiare pe termen scurt (ac iuni de inute la entit ile afiliate). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 9.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz vnzarea ac iunilor societ ii Y ? a) b) c) 461 6642 % 461 6642 = = = 501 501 501 10.000 10.000 9.500 9.000 500

283.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. Pe data de 1 martie N, lichidatorul acestei societ i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Acestea ac iuni au fost nregistrate, n momentul achizi ionrii lor, sub form de investi ii financiare pe termen scurt (ac iuni de inute la entit ile afiliate). Pre ul de vnzare al acestor ac iuni este de 10.000 um, n timp ce costul lor de achizi ie este de 9.500 um. Contravaloarea ac iunilor vndute este ncasat pe data de 5 martie N. Cum se nregistreaz ncasarea contravalorii ac iunilor Y vndute, prin contul de disponibil de la banc ? ? a) b) c) 5121 5121 5121 = = = 461 411 461 10.000 10.000 9.500

284.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, n activul net al societ ii X se regsesc rezerve legale n valoare de 10.000 um. La capitalul societ ii X au contribuit 2 asocia i: asociatul A 30% i asociatul B 70%. Cum se nregistreaz partajul (decontarea) rezervelor legale, ntre cei doi asocia i ? ?

a)

1061

% 456 A 456 B % 456 A

10.000 3.000 7.000 10.000 7.000


71

b)

1061

456 B c) % 456 A 456 B = 1061

3.000 10.000 3.000 7.000

285.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, n activul net al societ ii X se regsesc rezerve legale n valoare de 10.000 um. La capitalul societ ii X au contribuit 2 asocia i: asociatul A 30% i asociatul B 70%. Cum se nregistreaz impozitul pe profit aferent rezervelor legale (cota de impozit pe profit este de 16%) ? ? a) 441 = % 456 A 456 B % 456 A 456 B 441 1.600 480 1.120 1.600 480 1.120 1.600 480 1.120

b)

1061

c)

% 456 A 456 B

286.(5p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii unei pr i din datorii a rezultat urmtorul activ net: capital subscris i vrsat 5.000 um, Rezultatul lichidrii (pierdere) 6.000 um. De asemenea, societatea are o datorie nepltit fa de furnizori n valoare de 1.000 um. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd doi asocia i: asociatul A 40% i asociatul B 60%. Care sunt nregistrrile contabile generate de partajul (decontarea) capitalului subscris i vrsat ?

a)

121

% 6.000 456 A 2.400 456 B 3.600 % 456 A 456 B 1012 5.000 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000

b)

1012

c)

% 456 A 456 B

287.(5p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii unei pr i din datorii a rezultat urmtorul activ net: capital subscris i vrsat 5.000 um, Rezultatul lichidrii (pierdere) 6.000 um. De asemenea, societatea are o datorie nepltit fa de furnizorii de imobilizri n valoare de 1.000 um. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd doi asocia i: asociatul A 40% i asociatul B 60%.

72

Care sunt nregistrrile contabile generate de partajul (decontarea) pierderii aferente opera iilor de lichidare ? a) 121 = % 6.000 456 A 2.400 456 B 3.600 % 456 A 456 B 121 5.000 2.000 3.000 6.000 2.400 3.600

b)

1012

c)

% 456 A 456 B

288.(5p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii unei pr i din datorii a rezultat urmtorul activ net: capital subscris i vrsat 5.000 um, Rezultatul lichidrii (pierdere) 6.000 um. De asemenea, societatea are o datorie nepltit fa de furnizorii de imobilizri n valoare de 1.000 um. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd doi asocia i: asociatul A 40% i asociatul B 60%. Care este nregistrarea contabil generat de depunerea de ctre asocia i a sumelor necesare achitrii furnizorilor de imobilizri ? a)nu se efectueaz nicio nregistrare n contabilitate, deoarece asocia ii nu sunt obliga i s suporte datoriile neachitate ale societ ii; b) 5121 = % 456 A 456 B 5121 1.000 400 600 1.000 400 600

c)

% 456 A 456 B

289.(3p) Societatea X se afl n proces de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii unei pr i din datorii a rezultat urmtorul activ net: capital subscris i vrsat 5.000 um, Rezultatul lichidrii (pierdere) 6.000 um. De asemenea, societatea are o datorie nepltit fa de furnizorii de imobilizri n valoare de 1.000 um. Societatea X este o societate n nume colectiv, la capitalul acesteia participnd doi asocia i: asociatul A 40% i asociatul B 60%. Cei doi asocia i depun, n contul curent al societ ii de la banc, sumele necesare achitrii datoriei fa de furnizorii de imobilizri. Care este nregistrarea contabil generat de plata datoriei fa de furnizorii de imobilizri ? a) b) c) 404 401 5121 = = = 5121 5121 404 1.000 1.000 1.000

290.(3p) Societatea X cu rspundere limitat are trei asocia i, care au contribuit egal la capitalul subscris i vrsat de 300.000 um. Unul dintre cei trei asocia i se retrage din societatea comercial.
73

n contractul de partaj se men ioneaz c asociatul care se retrage cesioneaz aportul la capital, depus n numerar, unui alt asociat. Activul net al societ ii X, este urmtorul: Elemente ale activului net Capital subscris i vrsat Rezerve legale Total activ net (capitaluri proprii) um 300.000 60.000 360.000

Care este nregistrarea contabil de partaj al activului net (capitalului propriu) ?

a) b) c)

1061 456 456

= = =

456 1061 % 1061 1012

20.000 20.000 120.000 20.000 100.000

291.(5p) n urma efecturii opera iilor de lichidare, n contabilitatea societ ii X, nainte de determinarea impozitului pe profit, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 um, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 um, cheltuieli privind mrfurile 10.000 um, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 um. Cheltuiala nregistrat n contabilitatea societ ii X, n momentul constituirii ajustrii pentru deprecierea activelor circulante (mrfurilor), nu a fost deductibil din punct de vedere fiscal. Societatea X nu are nregistrat pierdere fiscal din exerci iile precedente. Cota de impozit pe profit este de 16%. Cum se nregistreaz partajul rezultatului net ob inut n urma lichidrii, dac la capitalul societ ii X au participat 2 asocia i: asociatul A cu 20% i asociatul B cu 80% ? a)121 121 b)121 121 c) 456 A 456 B = = = = 456 A 872 456 B 3.488 456 A 840 456 B 3.360 = 121 = 121 872 3.488

292.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um i datorii 800 um. Care este aportul net al societ ii Y n cadrul opera iei de fuziune ? a)1.800 um; b)1.700 um; c)2.500 um. 293.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli
74

de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)2 um; b)1 um; c)3 um. 294.(2p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Care este valoarea nominal a unei ac iuni a societ ii Y ? a)2 um; b)1 um; c)3 um. 295.(3p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalul subscris i vrsat al acestei societ i este constituit din 425 de ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune. Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X ? a)2 um; b)1 um; c)4 um. 296. (5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalul subscris i vrsat al acestei societ i este constituit din 425 de ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune. Care este raportul de schimb al ac iunilor celor societ i ? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; b)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; c)2 ac iuni X pentru 1 ac iune Y. 297.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De
75

asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalul subscris i vrsat al acestei societ i este constituit din 425 de ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune. Cte ac iuni X va primi un ac ionar al societ ii Y care de ine 10 ac iuni ? a)10 ac iuni X; b)5 ac iuni X; c)20 ac iuni X. 298.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalul subscris i vrsat acestei societ i este constituit din 425 de ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune. Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X pentru a remunera aportul net al societ ii Y ? a)850 ac iuni X; b)425 ac iuni X; c)500 ac iuni X. 299.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalul subscris i vrsat al acestei societ i este constituit din 425 de ac iuni cu o valoare nominal de 2 um/ac iune. Cu ct cresc capitalurile proprii ale societ ii X, n contextul opera iei de fuziune ? a)1.700 um; b)1.800 um; c)1.600 um. 300.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital subscris i vrsat 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Cu ct crete capitalul subscris i vrsat al societ i X, n cadrul opera iei de fuziune ? a)425 um; b)1.700 um; c)850 um.
76

301.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune, prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital social 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital subscris i vrsat 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Care este valoarea primei de fuziune la societatea X ? a)425 um; b)1.700 um; c)850 um. 302.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital subscris i vrsat 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Cum se nregistreaz creterea de capital social i prima de fuziune la societatea X ? a)456 = % 1012 1061 % 1012 1042 = % 1012 1042 1.700 850 850 1.700 850 850 1.700 1.000 700

b)456 =

c)456

303.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital social 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital subscris i vrsat 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Care va fi valoarea capitalului subscris i vrsat al societii X, dup opera ia de fuziune ? a)850 um; b)1.700 um; c)1.000 um.

77

304.(5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital subscris i vrsat 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Care va fi valoarea capitalurilor proprii ale societ ii X, dup opera ia de fuziune ? a)2.900 um; b)3400 um; c)2050 um. 305. (5p) Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilan ul societ ii Y, nainte de opera ia de fuziune prezint urmtoarele informa ii: active imobilizate 1.600 um (din care, cheltuieli de constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil), capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De asemenea, capitalul subscris i vrsat al societ ii Y este constituit din 850 ac iuni. Aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune, este de 1.700 um, iar capitalurile proprii ale acestei societ i sunt alctuite din: capital 425 de ac iuni x 2 um/ac iune i rezerve 350 um. Care va fi structura capitalurilor proprii i valoarea fiecrui element de capital propriu la societatea X, dup opera ia de fuziune ? a)capital subscris i vrsat 1.700 um, rezerve 350 um, prime de fuziune 850 um; b)capital subscris i vrsat 850 um, rezerve 350 um, prime de fuziune 850 um; c)capital subscris i vrsat 1.700 um, rezerve 350 um. 306.(3p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: um Structuri bilan iere Societatea X Cheltuieli de constituire 1.000 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 3.500 16.000 Imobilizri corporale Active circulante 11.500 Capital subscris i vrsat 18.000 (3.000 de ac iuni) 2.250 Alte rezerve (constituite din rezultatul net) (2.000) Rezultat reportat (pierdere) Rezultatul exerci iului 3.000 Datorii 10.750 Care este valoarea aportului net al societ ii Y ? a)20.250 um b)21.250 um; c)25.250 um. 307.(3p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: um Structuri bilan iere Societatea Y Cheltuieli de constituire 1.000
78

Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale Active circulante Capital subscris i vrsat Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat (pierdere) Rezultatul exerci iului Datorii

3.500 16.000 11.500 18.000 (3.000 de ac iuni) 2.250 (2.000) 3.000 10.750

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)7,083 um; b)8,412 um; c)6,750 um. 308.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: um Structuri bilan iere Societatea Y Cheltuieli de constituire 1.000 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 3.500 Imobilizri corporale 16.000 Active circulante 11.500 Capital subscris i vrsat 18.000 (3.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 2.250 Rezultat reportat (pierdere) (2.000) Rezultatul exerci iului 3.000 10.750 Datorii Societatea X (absorbant) de ine 20% din ac iunile societ ii Y. Valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um. Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; b)2 ac iuni X pentru 1 ac iune Y; c)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y. 309.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: um Structuri bilan iere Societatea Y Cheltuieli de constituire 1.000 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 3.500 Imobilizri corporale 16.000 Active circulante 11.500 Capital subscris i vrsat 18.000 (3.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 2.250 Rezultat reportat (pierdere) (2.000) Rezultatul exerci iului 3.000 Datorii 10.750

79

Societatea X de ine 60% din ac iunile societ ii Y. Valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal este de 5 um. Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X, astfel nct aceasta s nu se remunereze cu propriile ac iuni ? a)3.000 ac iuni X; b)1800 ac iuni X; c)1200 ac iuni X. 310.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: um Structuri bilan iere Societatea Y Cheltuieli de constituire 1.000 3.500 Concesiuni, brevete, licen e, mrci Imobilizri corporale 16.000 Active circulante 11.500 18.000 Capital subscris i vrsat (3.000 de ac iuni) 2.250 Alte rezerve (constituite din rezultatul net) (2.000) Rezultat reportat (pierdere) 3.000 Rezultatul exerci iului Datorii 10.750 Societatea X de ine 60% din ac iunile societ ii Y. Valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal este de 5 um. Cu ct va crete capitalul subscris i vrsat al societ ii X, n contextul opera iei de fuziune ? a)6.000 um; b)9.000 um; c)15.000 um. 311.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre societ ile X (absorbant) i Y (absorbit), nainte de opera ia de fuziune: Structuri bilan iere Societatea B Cheltuieli de constituire 1.000 Concesiuni, brevete, licen e, mrci 3.500 Imobilizri corporale 16.000 Active circulante 11.500 Capital subscris i vrsat 18.000 (3.000 de ac iuni) Alte rezerve (constituite din rezultatul net) 2.250 Rezultat reportat (pierdere) (2.000) Rezultatul exerci iului 3.000 10.750 Datorii Societatea X de ine 60% din ac iunile Y, achizi ionate n momentul nfiin rii societ ii Y. Valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X este de 6,75 um, iar cea nominal este de 5 um. Cu este plusul de valoare aferent ac iunilor Y pe care le de ine societatea X, plus care va rebui s fie luat n calcul la determinarea aportului net al societ ii X n cadrul opera iei de fuziune ? a)1.325 um; b)1.375 um; c)1.350 um.
80

312.(2p) Veniturile ob inute de o persoan fizic din lichidarea unei persoane juridice reprezint: a)venituri din investi ii; b)venituri din dividende; c)venituri din dobnzi. 313.(2p) Venitul impozabil realizat de o persoan fizic din lichidarea unei persoane juridice reprezint: a)excedentul distribu iilor n bani sau n natur peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare; b)aportul n bani al persoanei fizice beneficiare la capitalul social al persoanei juridice; c)aportul n natur al persoanei fizice beneficiare la capitalul social al persoanei juridice. 314.(2p) Venitul impozabil ob inut de ctre ac ionari/asocia i persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice se impune cu o cot de: a)1%; b)16%; c)10%. 315.(2p) Obliga ia calculrii, re inerii i virrii impozitului aferent venitului impozabil ob inut de ctre ac ionari/asocia i persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice revine: a)ac ionarilor sau asocia ilor persoane fizice; b)persoanei juridice care se lichideaz; c)att ac ionarilor sau asocia ilor persoane fizice, ct i persoanei juridice care se lichideaz. 316.(2p) Societatea X este n curs de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor a rezultat urmtoarea situa ie: conturi curente la bnci 10.000 um, capital social subscris i vrsat 10.000 um. Asocia ii societ ii X sunt, n totalitate, persoane fizice. Care este valoarea impozitului aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X ? a)1.600 um; b)1.000 um; c)0 um. 317.(5p) Societatea X este n curs de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, dar nainte de plata obliga iilor fa de bugetul statului (impozitul pe profit i impozitul pe veniturile ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X), a rezultat urmtoarea situa ie: conturi curente la bnci 10.000 um, capital subscris i vrsat 9.000 um, rezerve legale 500 um, rezultatul lichidrii (inainte de impozitul pe profit) 500 um, de asemenea, precizm c nu exist pierdere fiscal din exerci iile precedente, iar asocia ii societ ii X sunt, n totalitate, persoane fizice. Impozitul pe profit este de 16%, iar impozitul aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ilor este de 16%. Care este valoarea impozitului aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X ? a)147,2 um; b)134,4 um;
81

c)160 um. 318.(5p) Societatea X este n curs de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, dar nainte de plata obliga iilor fa de bugetul statului (impozitul pe profit i impozitul pe veniturile ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X), a rezultat urmtoarea situa ie: conturi curente la bnci 10.000 um, capital subscris i vrsat 9.000 um, rezerve legale 500 um, rezultatul lichidrii (inainte de impozitul pe profit) 500 um, de asemenea, precizm c nu exist pierdere fiscal din exerci iile precedente, iar asocia ii societ ii X sunt, n totalitate, persoane fizice. Impozitul pe profit este de 16%, iar impozitul aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ilor este de 16%. Cu ce disponibilit i va rmne societatea X, dup ce va plti obliga iile fa de bugetul statului ? a)9.852,8 um; b)9.840 um; c)9.705,6 um; 319.(5p) Societatea X este n curs de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, dar nainte de plata obliga iilor fa de bugetul statului (impozitul pe profit i impozitul pe veniturile ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X), a rezultat urmtoarea situa ie: conturi curente la bnci 10.000 um, capital subscris i vrsat 9.000 um, rezerve legale 500 um, rezultatul lichidrii (inainte de impozitul pe profit) 500 um, de asemenea, precizm c nu exist pierdere fiscal din exerci iile precedente, iar asocia ii societ ii X sunt, n totalitate, persoane fizice. Impozitul pe profit este de 16%, iar impozitul aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ilor ste de 16%. Cu sum vor primii asocia ii societ ii X, n urma partajului activului net al acestei societ i i dupa plata obliga iilor fa de bugetul statului ? a)9.852,8 um; b)9.840 um; c)9.705,6 um; 320.(2p) Societatea X este n curs de lichidare. n urma realizrii activelor i pl ii datoriilor, dar nainte de plata obliga iilor fa de bugetul statului (impozitul pe profit i impozitul pe veniturile ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X), a rezultat urmtoarea situa ie: conturi curente la bnci 10.000 um, capital subscris i vrsat 9.000 um, rezerve legale 500 um, rezultatul lichidrii (inainte de impozitul pe profit) 500 um, de asemenea, precizm c nu exist pierdere fiscal din exerci iile precedente, iar asocia ii societ ii X sunt, n totalitate, persoane fizice. Impozitul pe profit este de 16%, iar impozitul aferent veniturilor ob inute de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ilor este de 16%. Care este valoarea venitului impozabil ob inut de asocia ii persoane fizice din lichidarea societ ii X? a)1.000 um; b)840 um; c)920 um. 321.(2p) Care din urmtoarele afirma ii este adevrat ? a)constiuie dividend o distribuire n bani sau n natur, efectuat n legtur cu lichidarea unei persoane juridice;
82

b)nu constiuie dividend o distribuire n bani sau n natur, efectuat n legtur cu lichidarea unei persoane juridice; c)sulta reprezint o distribuire n bani sau n natur, efectuat n legtur cu lichidarea unei persoane juridice. 322.(2p) n categoria imobilizrilor necorporale ale unei societ i aflat n lichidare, nu se pot regsi: a)mrcile comerciale; b)cheltuielile de dezvoltare; c)cheltuielile n avans. 323.(2p) n categoria imobilizrilor necorporale ale unei societ i aflat n lichidare, se pot regsi: a)crean ele fa de clien i (clien ii); b)crean ele fa de asocia i; c)brevetele; 324.(2p) n categoria imobilizrilor necorporale ale unei societ i aflat n lichidare, se pot regsi: a)programele informatice; b)furnizorii; c)debitorii diveri; 325.(2p) n categoria imobilizrilor necorporale ale unei societ i aflat n lichidre, se pot regsi: a)mrcile; b)creditorii diveri; c)furnizorii-debitori. 326.(2p) Printre altele, imobilizrile corporale ale unei societ i aflat n lichidare pot s cuprind: a)concesiunile; b)materiile prime; c)instala iile tehnice; 327.(2p) Printre altele, imobilizrile corporale ale unei societ i aflat n lichidare pot s cuprind: a)produsele finite; b)mrfurile; c)avansurile pentru imobilizrile corporale n curs. 328.(2p) n categoria imobilizrilor corporale ale unei societ i ce se afl n lichidare, se pot regsi: a)crean ele imobilizate; b)terenurile; c)titlurile imobilizate. 329.(2p) n categoria imobilizrilor corporale ale unei societ i ce se afl n lichidare se includ: a)construc iile; b)mrfurile; c)produsele finite.
83

330.(2p) n capitalurile proprii ale unei societ i ce fuzioneaz prin contopire (reunire) cu o alt societate, nu se regsesc: a)capitalul subscris i vrsat; b)rezervele din reevaluare; c)terenurile. 331.(2p) Nu fac parte din capitalurile proprii ale unei societ i ce fuzioneaz prin absorb ie cu o alt societate: a)rezultatul reportat (pierdere); b)rezultatul reportat (profit); c)utilajele; 332.(2p) n capitalurile proprii ale unei societ i ce fuzioneaz cu o alt societate se pot regsi: a)primele de emisiune; b)creditele bancare pe termen lung; c)mprumuturile din emisiunea de obliga iuni. 333.(2p) n capitalurile proprii ale unei societ i care fuzioneaz cu o alt societate se pot regsi: a)rezervele din reevaluare; b)clien ii-creditori; c)furnizorii-debitori. 334.(2p) n activele circulante ale unei societ i ce fuzioneaz cu o alt societate se pot regsi: a)cheltuielile nregistrate n avans; b)mijloacele de transport; c)mrfurile. 335.(2p) Nu se includ n categoria activelor circulante ale unei societ i ce fuzioneaz cu o alt societate: a)debitorii diveri; b)clien ii-creditori; c)furnizorii-debitori. 336.(2p) n categoria activelor circulante ale unei societ i ce fuzioneaz cu o alt societate, nu se includ: a)stocurile; b)investi iile pe termen scurt; c)mijloacele de transport. 337.(2p) n categoria datoriilor unei societ i care se lichideaz, se pot regsi: a)clien ii-creditori; b)clien ii; c)avansurile pentru cumprri de stocuri (furnizorii-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor). 338.(2p) n categoria datoriilor unei societ i care se lichideaz, se pot regsi:
84

a)debitorii diveri; b)clien ii-creditori; c)furnizorii-debitori. 339.(2p) n categoria datoriilor unei societ i care se lichideaz, nu se pot regsi: a)creditorii diveri; b)avansurile acordate furnizorilor pentru achizi ionri de stocuri; c)furnizorii de imobilizri. 340.(2p) n categoria imobilizrilor financiare ale unei societ i care se lichideaz, nu se pot regsi: a)mprumuturi acordate entit ilor afiliate; b)interesele de participare; c)conturile curente la bnci. 341.(5p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea mrfurilor 1.000 um, venituri din executarea de lucrri i prestri de servicii 2.000 um, cheltuieli privind mrfurile 900 um, cheltuieli cu materiile prime 1.200 um, cheltuieli cu salariile 400 um, cheltuieli cu dobnzile 100 um, cheltuieli cu diferen ele de curs valutar 100 um, venituri din diferen e de curs valutar 100 um, cheltuieli cu amenzile 100 um. Care este valoarea rezultatului din exploatere ? a)500 um (profit); b)400 um (profit); c)300 um (pierdere). 342. (5p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea mrfurilor 1.000 um, venituri din executarea de lucrri i prestri de servicii 2.000 um, cheltuieli privind mrfurile 900 um, cheltuieli cu materiile prime 1.200 um, cheltuieli cu salariile 400 um, cheltuieli cu dobnzile 100 um, cheltuieli cu diferen ele de curs valutar 100 um, venituri din diferen e de curs valutar 100 um, cheltuieli cu amenzile 100 um. Care este valoarea rezultatului financiar ? a)0 um; b)200 um (pierdere); c)100 um (pierdere). 343.(5p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea mrfurilor 1.000 um, venituri din executarea de lucrri i prestri de servicii 2.000 um, cheltuieli privind mrfurile 900 um, cheltuieli cu materiile prime 1.200 um, cheltuieli cu salariile 400 um, cheltuieli cu dobnzile 100 um, cheltuieli cu diferen ele de curs valutar 100 um, venituri din diferen e de curs valutar 100 um, cheltuieli cu amenzile 100 um. Care este valoarea rezultatului curent ?
85

a)400 um (profit); b)300 um (profit); c)100 um (pierdere). 344.(2p) n contul de profit i pierdere al unei societ i lichidat nu se poate regsi una din urmtoarele categorii de venituri: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri excep ionale. 345.(2p) n contul de profit i pierdere al unei societ i lichidat nu se poate regsi una din urmtoarele categorii de cheltuieli: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli excep ionale. 346.(2p) Veniturile ob inute de o societate n curs de lichidare din vnzarea produselor finite sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 347.(2p) Veniturile ob inute de o societate n curs de lichidare din vnzarea mrfurilor sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 348.(2p) Veniturile ob inute de o societate n curs lichidare din executarea de lucrri i prestri de servicii sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 349.(2p) Cheltuielile cu salariile ptire personalului de ctre o societate n curs de lichidare sunt : a)cheltuieli din exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 350.(2p) Cheltuielile cu mrfurile nregistrate n contabilitatea unei societ i ce se afl n lichidare sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 351.(2p) Cheltuielile cu diferen ele de curs valutar nregistrate n contabilitatea unei societ i ce se afl n curs lichidare sunt: a)cheltuieli de exploatare;
86

b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 352.(2p) Veniturile din diferen ele de curs valutar nregistrarte n contabilitatea unei societ i ce se afl n curs de lichidare sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare 353.(2p) Cheltuielile privind sconturile acordate de ctre o societate aflat n curs de lichidare sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 354.(2p)Veniturile din sconturile ob inute de ctre o societate n lichidare sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 355.(3p) Opera iunile privind ncasrile i pl ile n valut efectuate de o societate care se lichideaz se nregistreaz n contabilitate: a)la cursul zilei comunicat de banca la care ntreprinderea are contul deschis n valut; b)la cursul zilei, comunicat de Banca Na ional a Romniei; c)la cursul mediu al lunii precedente. 356.(5p) Opera iunile de vnzare-cumprare de valut efectuate de o societate care se lichideaz se nregistreaz n contabilitate la: a)cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz licita ia cu valut, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferen e de curs valutar; b)cursul BNR n vigoare la data efecturii tranzac iei, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferen e de curs valutar; c)cursul mediu al lunii n care are loc tranzac ia, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferen e de curs valutar. 357.(3p) n capitalurile proprii ale unei societ i care fuzioneaz, nu se regsesc: a)rezervele legale; b)primele de capital; c)furnizorii-debitori. 358.(3p) n categoria veniturilor din exploataare ale unei societ i care se lichideaz, nu se regsesc: a)veniturile din lucrrile executate i serviciile prestate; b)veniturile din produc ia de imobilizri necorporale; c)veniturile din crean e imobilizate.

87

359.(3p) n urma lichidrii, se cunosc urmtoarele informa ii despre o societate comercial: capital subscris i vrsat 10.000 um, rezerve 5.000 um, ac iuni proprii 200 um, reportat (pierdere) 500 um. Care este mrimea activului net (capitalurilor proprii) ? a)15.700 um; b)14.300 um; c)14.500 um. 360.(2p) Ce venituri sunt incluse n categoria veniturilor din exploatare ? a)veniturile din interese de participare; b)varia ia stocurilor de produse finite i produc ie n curs de execu ie; c)veniturile din dobnzi. 361.(2p) Care din urmtoarele venituri nu este inclus n categoria veniturilor din exploatare ? a)veniturile din produc ia de imobilizri necorporale; b)veniturile din produc ia de imobilizri corporale; c)veniturile din dobnzi. 362.(2p) Veniturile din lucrrile executate i servicii prestate: a)nu sunt incluse n cifra de afaceri; b)nu fac parte din categoria veniturilor din exploatare. c)sunt incluse n cifra de afaceri; 363.Veniturile din produc ia de imobilizri necorporale: a)sunt incluse n cifra de afaceri; b)nu fac parte din categoria veniturilor din exploatare; c)fac parte din categoria veniturilor din exploatare. 364.(2p) Investi iile financiare pe termen scurt se regsesc n bilan ul unei societ i aflat n lichidare la categoria: a)activelor circulante; b)imobilizrilor financiare; c)cheltuielilor nregistrate n avans. 365.(2p) Disponibilit ile pe care o societate aflat n lichidare le are n contul curent la banc sunt: a)imobilizri financiare; b)active circulante; c)capital propriu. 366.(2p) Rezervele legale se regsesc n bilan ul de lichidare la: a)activ; b)datorii; c)capitalul propriu. 367.(2p) n categoria imobilizrilor necorporale ale unei societ i aflat n lichidare se pot regsi:
88

a)cheltuielile de constituire; b)terenurile; c)construc iile. 368.(3p) Dup efectuarea inventarierii, dar nainte de realizarea activelor i plata datoriilor, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X ce urmeaz s se lichideze: terenuri 5.000 um, utilaje 15.000 um, amortizarea utilajelor 12.000 um, materii prime 2.000 um, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 um, clien i 2.500 um, clien i incerti 500 um, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 um, conturi la bnci n lei 600 um, furnizori 4.000 um, furnizori de imobilizri 2.000 um, credite bancare pe termen lung 500 um, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 um, capital subscris i vrsat 5.000 um, rezerve legale 100 um, rezerve din reevaluare 800 um, rezultat reportat (profit) 100 um. Care este valoarea bilan ier a imobilizrilor corporale ale societ ii X ? a)8.000 um; b)10.000 um; c)9.800 um. 369.(3p) Dup efectuarea inventarierii, dar nainte de realizarea activelor i plata datoriilor, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X ce urmeaz s se lichideze: terenuri 5.000 um, utilaje 15.000 um, amortizarea utilajelor 12.000 um, materii prime 1.000 um, mrfuri 1.000 um, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 um, clien i 2.500 um, clien i incerti 500 um, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 um, conturi la bnci n lei 600 um, furnizori 4.000 um, furnizori de imobilizri 2.000 um, credite bancare pe termen lung 500 um, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 um, capital subscris i vrsat 5.000 um, rezerve legale 100 um, rezerve din reevaluare 800 um, rezultat reportat (profit) 100 um. Care este valoarea bilan ier a activelor circulante ale societ ii X ? a)4.400 um; b)5.000 um; c)5.600 um. 370.(3p) Dup efectuarea inventarierii, dar nainte de realizarea activelor i plata datoriilor, se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X ce urmeaz s se lichideze: terenuri 5.000 um, utilaje 15.000 um, amortizarea utilajelor 12.000 um, materii prime 1.000 um, mrfuri 1.000 um, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 um, clien i 2.500 um, clien i incerti 500 um, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 um, conturi la bnci n lei 600 um, furnizori 4.000 um, furnizori de imobilizri 2.000 um, credite bancare pe termen lung 500 um, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 um, capital subscris i vrsat 5.000 um, rezerve legale 100 um, rezerve din reevaluare 800 um, rezultat reportat (profit) 100 um. Care este valoarea bilan ier a activelor societ ii X ? a)13.000 um; b)12.400 um; c)13.600 um. 371.(3p) Dup efectuarea inventarierii, dar nainte de realizarea activelor i plata datoriilor se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X ce urmeaz s se lichideze: terenuri 5.000 um, utilaje 15.000 um, amortizarea utilajelor 12.000 um, materii prime 1.000 um, mrfuri 1.000 um, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 um, clien i 2.500 um, clien i incerti 500 um,
89

ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 um, conturi la bnci n lei 600 um, furnizori 4.000 um, furnizori de imobilizri 2.000 um, credite bancare pe termen lung 500 um, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 um, capital subscris i vrsat 5.000 um, rezerve legale 100 um, rezerve din reevaluare 800 um, rezultat reportat (profit) 100 um. Care este valoarea datoriilor societ ii X ? a)6.000 um; b)6.500 um; c)7.000 um. 372.(3p) Dup efectuarea inventarierii, dar nainte de realizarea activelor i plata datoriilor se cunosc urmtoarele informa ii despre societatea X ce urmeaz s se lichideze: terenuri 5.000 um, utilaje 15.000 um, amortizarea utilajelor 12.000 um, materii prime 1.000 um, mrfuri 1.000 um, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 um, clien i 2.500 um, clien i incerti 500 um, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 um, conturi la bnci n lei 600 um, furnizori 4.000 um, furnizori de imobilizri 2.000 um, credite bancare pe termen lung 500 um, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 um, capital subscris i vrsat 5.000 um, rezerve legale 100 um, rezerve din reevaluare 800 um, rezultat reportat (profit) 100 um. Care este valoarea capitalurilor proprii ale societ ii X ? a)5.800 um; b)5.900 um; c)6.000 um. 373.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000 Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) Datorii 1.480.000 1.752.500 Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii X ? a)125.000 um; b)37.000 um; c)120.000 um. 374.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um
90

Elemente Active diverse Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) Ac iuni X 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat Datorii Total capitaluri proprii i datorii

Societatea X 4.980.000 160.000

Societatea Y 2.240.000 180.000

5.140.000 1.110.000 30.000 ac iuni X 840.000 1.710.000 1.480.000 5.140.000

2.420.000 525.000 21.000 ac iuni Y 215.000 (72.500) 1.752.500 2.420.000

Care este valoarea contabil a unei ac iuni a societ ii Y ? a)60.000 um; b)25.000 um; c)50.000 um. 375.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y 160.000 (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000 Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) Datorii 1.480.000 1.752.500 Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Care este aportul net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune ? a)3.750.000 mii um; b)3.660.000 mii um; c)5.140.000 mii um. 376.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000
91

4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ Capital subscris i vrsat Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat Datorii Total capitaluri proprii i datorii

5.140.000 1.110.000 30.000 ac iuni X 840.000 1.710.000 1.480.000 5.140.000

2.420.000 525.000 21.000 ac iuni Y 215.000 (72.500) 1.752.500 2.420.000

Care este aportul net al societ ii Y, n cadrul opera iei de fuziune ? a)1.050.000 mii um; b)2.420.000 mii um; c)667.500 mii um. 377.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y 160.000 (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y 840.000 215.000 Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) Datorii 1.480.000 1.752.500 Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)2 ac iuni X pentru 5 ac iuni Y; b)5 ac iuni X pentru 2 ac iuni Y; c)1 ac iune X pentru o ac iune Y. 378.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000
92

Rezultat reportat Datorii Total capitaluri proprii i datorii

1.710.000 1.480.000 5.140.000

(72.500) 1.752.500 2.420.000

Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X pentru a remunera aportul societ ii Y, astfel nct aceast societate s nu se remunereze cu propriile ac iuni ? a)6.400 ac iuni X; b)52.500 ac iuni X; c)21.000 ac iuni X. 379.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000 Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) 1.480.000 1.752.500 Datorii Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Care este creterea de capital subscris i vrsat la societatea X ? a)236.800 mii um; b)1.050.000 mii um; c)667.500 mii um. 380.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000 Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) Datorii 1.480.000 1.752.500 Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000

93

Care este plusul de valoare aferent ac iunilor pe care le de ine societatea X la societatea Y de care se ine cont atunci cnd se determin aportul net al societ ii X ? a)160.000 mii um; b)90.000 mii um; c)250.000 mii um. 381.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y 840.000 215.000 Rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) 1.480.000 1.752.500 Datorii Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Care este plusul de valoare aferent ac iunilor pe care le de ine societatea Y la societatea X de care se ine cont atunci cnd se determin aportul net al societ ii Y ? a)160.000 mii um; b)180.000 mii um; c)382.500 mii um. 382.(5p) Societ ile X (absorbant) i societ ile Y (absorbit), care de in participa ii reciproce, fuzioneaz. nainte de opera ia de fuziune se cunosc urmtoarele informa ii despre cele dou societ i: mii um Elemente Societatea X Societatea Y Active diverse 4.980.000 2.240.000 Ac iuni Y (5.000 ac iuni Y x 32.000 um/ac iune) 160.000 Ac iuni X 180.000 4.500 ac iuni X x 40.000 um/ac iune) Total activ 5.140.000 2.420.000 Capital subscris i vrsat 1.110.000 525.000 30.000 ac iuni X 21.000 ac iuni Y Rezerve (constituite din rezultatul net) 840.000 215.000 Rezultat reportat 1.710.000 (72.500) Datorii 1.480.000 1.752.500 Total capitaluri proprii i datorii 5.140.000 2.420.000 Cte ac iuni X va primi un ac ionar al societ ii Y pentru 10 ac iuni ale acestei societ i ? a)25 ac iuni X; b)4 ac iuni X;
94

c)10 ac iuni X. 383.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea veniturilor din exploatare ? a)11.100 um; b)14.900 um; c)4.900 um. 384.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea cheltuielilor de exploatare ? a)17.000 um; b)17.500 um; c)15.000 um. 385.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000 um, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea rezultatului din exploatare ? a)2.600 (pierdere); b)6.400 (pierdere); c)2.100 (pierdere). 386.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000 um, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri
95

din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea veniturilor finanicare ? a)2.200 um; b)16.200 um; c)1.200 um. 387.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000 um, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea cheltuielilor financiare ? a)17.000 um; b)2.000 um; c)1.500 um. 388.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea rezultatului financiar ? a)300 (pierdere); b)300 (profit); c)2.300 (pierdere). 389.(2p) n contabilitatea societ ii X, aflat n curs de lichidare, dup realizarea activelor i plata datoriilor, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea produselor finite 2.000 um, varia ia stocurilor (sold debitor) 1.900 um, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 10.000 um, venituri din redeven e, loca ii de gestiune i chirii 1.000 um, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital 15.000 um, cheltuieli privind comisioanele i onorariile 2.000 um, cheltuieli cu amenzile 500 um, venituri din investi ii financiare cedate 1.000 um, venituri din sconturi ob inute 200 um, cheltuieli privind investi iile financiare cedate 1.200 um, cheltuieli privind sconturile acordate 300 um. Care este valoarea rezultatului societ ii X ? a)300 um (profit); b)2.900 um (pierdere); c)6.700 um (pierdere).
96

390.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 5.000 um, rezerve din reevaluare 5.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea bilan ier a imobilizrilor corporale ? a)28.000 um; b)42.000 um; c)35.000 um. 391.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 5.000 um, rezerve din reevaluare 5.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea bilan ier a imobilizrilor financiare ? a)4.000 um; b)2.000 um; c)6.000 um. 392.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 5.000 um, rezerve din reevaluare 5.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea bilan ier a stocurilor ? a)8.000 um; b)12.000 um; c)10.000 um.
97

393.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 5.000 um, rezerve din reevaluare 5.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea bilan ier a crean elor sub form de active circulante ? a)4.000 um; b)5.000 um; c)2.000 um; 394.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 5.000 um, rezerve din reevaluare 5.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea bilan ier a activelor circulante ? a)16.000 um; b)17.000 um; c)15.000 um; 395.(2p) Societatea X (absorbant) urmeaz s fuzioneze cu societatea Y (absorbit). Activele, datoriile i capitalurile proprii ale societ ii X rezultate din contabilitate i puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu ocazia fuziunii sunt urmtoarele: construc ii 20.000 um, amortizarea construc iiilor 2.000 um, mijloace de transport 15.000 um, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 um, interese de participare 3.000 um, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 um, crean e imobilizate 1.000 um, produse finite 10.000 um, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 um, furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 um, clien i 2.000 um, conturi la bnci n lei 4.000 um, clien i-creditori 1.000 um, credite bancare pe termen scurt 5.000 um, furnizori 4.000 um, creditori diversi 2.000 um, capital subscris i vrsat 30.000 um, rezerve legale 3.000 um, rezerve din reevaluare 2.000 um, rezultat reportat (pierdere) 1.000 um. Care este valoarea capitalurilor proprii ale societ ii X ? a)36.000 um; b)32.000 um; c)34.000 um.
98

396.(2p) Societatea X cu un capital social de 25.000 um (25.000 ac iuni x 1 um/ac iune) absoarbe societatea Y al crei capital subscris i vrsat este de 10.000 um (10.000 ac iuni x 1 um/ac iune). Societatea X de ine 1.000 ac iuni ale societ ii Y achizi ionate la 1,2 um / ac iune, iar societatea Y, la rndul su, de ine 5.000 ac iuni ale societ ii X, achizi ionate la 1,5 um/ac iune. Valoarea contabil a unei ac iuni a celor dou societ i este: 3 um/ac iune la societatea X i 1,5 um/ac iune la societatea Y. Care este raportul de schimb al ac iunilor celor dou societ i ? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y; b)1 ac iune X pentru 2 ac iuni Y; c)2 ac iuni X pentru 1ac iune Y. 397.(2p) Societatea X cu un capital social de 25.000 um (25.000 ac iuni x 1 um/ac iune) absoarbe societatea Y al crei capital subscris i vrsat este de 10.000 um (10.000 ac iuni x 1 um/ac iune). Societatea X de ine 1.000 ac iuni ale societ ii Y achizi ionate la 1,2 um / ac iune, iar societatea Y, la rndul su, de ine 5.000 ac iuni ale societ ii X, achizi ionate la 1,5 um/ac iune. Valoarea contabil a unei ac iuni a celor dou societ i este: 3 um/ac iune la societatea X i 2 um/ac iune la societatea Y. Care este valoarea aportului net al societ ii X, n cadrul opera iei de fuziune ? a)75.000 um; b)25.000 um; c)20.000 um. 398.(2p) Societatea X cu un capital social de 25.000 um (25.000 ac iuni x 1 um/ac iune) absoarbe societatea Y al crei capital subscris i vrsat este de 10.000 um (10.000 ac iuni x 1 um/ac iune). Societatea X de ine 1.000 ac iuni ale societ ii Y achizi ionate la 1,2 um / ac iune, iar societatea Y, la rndul su, de ine 5.000 ac iuni ale societ ii X, achizi ionate la 1,5 um/ac iune. Valoarea contabil a unei ac iuni a celor dou societ i este: 3 um/ac iune la societatea X i 2 um/ac iune la societatea Y. Care este valoarea aportului net al societ ii Y, n cadrul opera iei de fuziune ? a)10.000 um; b)12.000 um; c)20.000 um. 399.(5p)Societatea X cu un capital social de 25.000 um (25.000 ac iuni x 1 um/ac iune) absoarbe societatea Y al crei capital subscris i vrsat este de 10.000 um (10.000 ac iuni x 1 um/ac iune). Societatea X de ine 1.000 ac iuni ale societ ii Y achizi ionate la 1,2 um / ac iune, iar societatea Y, la rndul su, de ine 5.000 ac iuni ale societ ii X, achizi ionate la 1,5 um/ac iune. Valoarea contabil a unei ac iuni a celor dou societ i este: 3 um/ac iune la societatea X i 2 um/ac iune la societatea Y. Care este numrul de ac iuni pe care trebuie s le emit societatea X, astfel nct s nu se remunereze cu propriile ac iuni ? a)10.000 ac iuni X; b)6.000 ac iuni X; c)9.000 ac iuni X.

99

400.(5p)Societatea X cu un capital social de 25.000 um (25.000 ac iuni x 1 um/ac iune) absoarbe societatea Y al crei capital subscris i vrsat este de 10.000 um (10.000 ac iuni x 1 um/ac iune). Societatea X de ine 1.000 ac iuni ale societ ii Y achizi ionate la 1,2 um / ac iune, iar societatea Y, la rndul su, de ine 5.000 ac iuni ale societ ii X, achizi ionate la 1,5 um/ac iune. Valoarea contabil a unei ac iuni a celor dou societ i este: 3 um/ac iune la societatea X i 2 um/ac iune la societatea Y. Cu ct crete capital subscris i vrsat al societ ii societatea X dup opera ia de fuziune ? a)6.000 um; b)10.000 um; c)9.000 um.

100

ntrebri din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene i Directiva a VII-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare: 401.(2p) Persoanele juridice care, n dou exerci ii financiare consecutive, depesc limitele a dou dintre urmtoarele 3 criterii: total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri net 7.300.000 euro i numrul mediu de salaria i n cursul exerci iului financiar de 50, ntocmesc situa ii financiare anuale care cuprind: a)bilan ul, contul de profit i pierdere, situa ia modificrilor capitalului propriu, situa ia fluxurilor de trezorerie i note explicative la situa iile financiare anuale; b)bilan ul, contul de profit i pierdere, i notele explicative la situa iile financiare anuale; c) bilan ul, contul de profit i pierdere, situa ia modificrilor capitalului propriu i notele explicative la situa iile financiare anuale. 402.(2p) OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, include, obligatoriu, n situa iile finanicare anuale simplificate: a)bilan ul prescurtat, contul de profit i pierdere, situa ia modificrilor capitalului propriu, situa ia fluxurilor de trezorerie i notele explicative la situa iile financiare anuale simplificate; b)bilan ul prescurtat, contul de profit i pierdere, situa ia modificrilor capitalului propriu i notele explicative la situa iile financiare anuale simplificate; c)bilan ul prescurtat, contul de profit i pierdere i notele explicative la situa iile financiare anuale simplificate; 403.(2p) Persoanele juridice, care ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate n conformitate cu OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, pot ntocmi op ional i: a)bilan ul prescurtat; b)contul de profit i pierdere; c)situa ia fluxurilor de trezorerie. 404.(2p) Persoanele juridice, care ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate n conformitate cu OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, pot ntocmi op ional i: a)situa ia modificrilor capitalului propriu; b)contul de profit i pierdere; c)notele explicative la situa iile financiare anuale simplificate. 405.(2p) Situa iile financiare anuale: a)ofer o imagine clar a activelor, datoriilor, pozi iei financiare, profitului sau pierderii entit ii; b)ofer o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi iei financiare, profitului sau pierderii entit ii; c)ofer o imagine concludent a activelor, datoriilor, pozi iei financiare, profitului sau pierderii entit ii. 406.(2p) Subunit ile fr personalitate juridic, care apar in persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia: a)ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate; b)organizeaz i conduc contabilitatea proprie la nivel de balan de verificare i ntocmesc situa ii financiare; c)organizeaz i conduc contabilitatea proprie la nivel de balan de verificare fr s ntocmesc situa ii financiare.
101

407.(2p) Formatul bilan ului i al contului de profit i pierdere: a)nu poate fi modificat de la un exerci iu financiar la altul; b)poate fi modificat de la un exerci iu la altul; c)poate fi modificat, dar numai din doi n doi ani. 408.(3p) Un activ reprezint: a) o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente viitoare, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil; b) o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente viitoare, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al crui cost poate nu poate fi evaluat n mod credibil; c)o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil. 409.(3p) O datorie reprezint: a)o obliga ie actual a entit ii ce decurge din evenimente viitoare i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice; b)o obliga ie actual a entit ii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice; c)o obliga ie actual a entit ii ce decurge din evenimente viitoare i prin decontarea creia nu se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. 410.(3p) Capitalurile proprii reprezint: a)interesul rezidual al ac ionarilor n activele unei entit i dup deducerea tuturor datoriilor sale; b)interesul rezidual al ac ionarilor n datoriile unei entit i dup deducerea tuturor capitalurilor sale; c)interesul rezidual al ac ionarilor n capitalurile proprii ale unei entit i dup deducerea tuturor datoriilor acesteia; 411.(2p) Bilan ul este documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de: a)activ, datorii, capital propriu i venituri ale entit ii la sfritul exerci iului financiar; b)activ, datorii i capital propriu ale entit ii la sfritul exerci iului financiar; c)activ, datorii, capital propriu, cheltuieli i venituri ale entit ii la sfritul exerci iului financiar. 412.(2p) n bilan , elementele de activ, sunt grupate: a)n func ie de valoare; b)dup natur i lichiditate; c)dup natur i exigibilitate. 413. (2p) n bilan , elementele de datorii, sunt grupate: a)n func ie de valoare; b)dup natur i lichiditate; c)dup natur i exigibilitate. 414. (2p) Cifra de afaceri net cuprinde:

102

a)sumele rezultate din vnzarea de produse i furnizarea de servicii care se nscriu n activitatea curent a entit ii, dup ce se adun reducerile comerciale i se scade taxea pe valoarea adugat, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri; b)sumele rezultate din vnzarea de produse i furnizarea de servicii care se nscriu n activitatea curent a entit ii, dup deducerea reducerilor comerciale i a taxei pe valoarea adugat, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri; c)sumele rezultate din vnzarea de produse i furnizarea de servicii care se nscriu n activitatea curent a entit ii, dup ce se deduc reducerile comerciale i se adun taxa pe valoarea adugat, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. 415.(3p) Sumele ncasate n urma unei exproprieri sunt venituri: a)extraordinare; b)financiare; c)de exploatare. 416.(3p) Cheltuielile generate de un cutremur sunt: a)financiare; b)de exploatare; c)extraordinare; 417.(5p) Cheltuielile efectuate n cursul exerci iului financiar, dar care sunt aferente unui exerci iu financiar ulterior, sunt prezentate n bilan n categoria: a)cheltuielilor n avans; b)cheltuielilor anticipate; c)nu sunt prezentate n bilan , ci n contul de profit i pierdere. 418.(5p) Veniturile de ncasat nainte de data bilan ului, dar care se refer la un exerci iu financiar ulterior, sunt prezentate n bilan n categoria: a)veniturilor anticipate; b)veniturilor n avans; c)nu sunt prezentate n bilan , ci n contul de profit i pierdere. 419.(5p) n luna decembrie a exerci iului N, societatea X a ncasat o chirie n valoare de 3.000 lei. Aceast chirie este aferent perioadei decembrie N - ianuarie i februarie N+1. La 31.12.N, n bilan ul societ ii X, se va prezenta: a)un venit n avans n valoare de 3.000 lei; b)un venit n avans n valoare de 1.000 lei; c)un venit n avans n valoare de 2.000 lei. 420.(5p) n luna decembrie a exerci iului N, societatea X a ncasat o chirie n valoare de 3.000 lei. Aceast chirie este aferent perioadei decembrie N - ianuarie i februarie N+1. n contul de profit i pierdere, ntocmit de societatea X pentru exerci iul financiar N, se va prezenta: a)un venit din chirii n valoare de 3.000 lei; b)un venit din chirii n valoare de 1.000 lei; c)un venit din chirii n valoare de 2.000 lei.

103

421.(5p) n luna decembrie a exerci iului N, societatea X a pltit o chirie n valoare de 3.000 lei. Aceast chirie este aferent perioadei decembrie N - ianuarie i februarie N+1. La 31.12.N, n bilan ul societ ii X, se va prezenta: a)o cheltuial n avans n valoare de 3.000 lei; b)o cheltuial n avans n valoare de 1.000 lei; c)o cheltuial n avans n valoare de 2.000 lei. 422.(5p) n luna decembrie a exerci iului N, societatea X a pltit o chirie de 3.000 lei. Aceast chirie este aferent perioadei decembrie N - ianuarie i februarie N+1. n contul de profit i pierdere, ntocmit de societatea X pentru exerci iul financiar N, se va prezenta: a)o cheltuial cu chiriile n valoare de 3.000 lei; b)o cheltuial cu chiriile n valoare de 1.000 lei; c)o cheltuial cu chiriile n valoare de 2.000 lei. 423.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare precizeaz c elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale. Unul din urmtoarele trei principii contabile nu este prevzut explicit de aceste reglementri: a)principiul continuit ii activit ii; b)principiul dublei nregistrri; c)principiul pruden ei. 424.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, precizeaz c elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale. Unul din urmtoarele trei principii contabile nu este prevzut explicit de aceste reglementri: a)principiul dublei reprezentri; b)principiul independen ei exerci iului; c)principiul prevalen ei economicului asupra juridicului; 425.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare precizeaz c elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale. Unul din urmtoarele trei principii contabile nu este prevzut explicit de aceste reglementri: a)principiul pragului de semnifica ie; b)principiul permanene ei metodelor; c)principiul conectrii cheltuielilor la venituri. 426.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare precizeaz c elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale. Unul din urmtoarele trei principii contabile nu este prevzut explicit de aceste reglementri: a)principiul intangibilit ii; b)principiul necompensrii;
104

c)principiul entit ii; 427.(3p) Aplicarea principiului independen ei exerci iului presupune: a)s se in cont de veniturile i cheltuielile aferente exerci iului financiar, indiferent de data ncasrii sau pl ii acestor venituri i cheltuieli; b)s se in cont de veniturile i cheltuielile aferente exerci iului financiar, numai atunci cnd acestea sunt ncasate sau pltite n cadrul exerci iului financiar; c)s se nregistreze o cheltuiel numai atunci cnd societatea are profit. 428.(3p) Principiul permanen ei metodelor presupune ca: a)metodele de evaluare s fie aplicate n mod consecvent de la un exerci iu financiar la altul. b)metodele de evaluare s fie aplicate astfel nct s se ob in un rezultat fiscal ct mai mic; c)metodele de evaluare s fie aplicate astfel nct s se ob in un rezultat contabil ct mai mare. 429.(3p) Principiul pruden ei presupune ca la evaluare: a)s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerci iului financiar este pierdere sau profit; b)s se in cont de toate deprecierile, numai dac rezultatul exerci iului financiar profit; c)s nu se in cont de toate deprecierile, atunci cnd rezultatul exerci iului financiar este pierdere. 430.(3p) Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului presupune ca prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se fac: a) inndu-se seama numai de forma juridic a acestora; b) inndu-se seama de fondul economic al tranzac iei sau al opera iunii raportate, i nu numai de forma juridic a acestora; c) inndu-se seama uneori de fondul economic al tranzac iei sau al opera iunii raportate, iar alteori de forma juridic a acestora. 431.(3p) La data intrrii n entitate, bunurile ob inute cu titlu gratuit se evalueaz la: a)valoarea de aport; b)costul de produc ie; c)valoarea just. 432.(3p) La data intrrii n entitate, bunurile reprezentnd aport la capitalul social se evalueaz la: a)valoarea just; b)costul de produc ie; c)valoarea de aport. 433.(3p) La data intrrii n entitate, bunurile achizi ionate cu titlu oneros se evalueaz la: a)costul de achizi ie; b)costul de produc ie; c)valoarea just. 434.(3p) Ce nu se include n costul de achizi ie ? a)pre ul de cumprare;
105

b)taxa pe valoarea adugat deductibil, dac cumprtorul este pltitor de TVA; c)cheltuielile de transport ce pot s fie atribuibile direct achizi iei; 435.(3p) Costul de achizi ie al stocurilor cumprate nu cuprinde: a)reducerile comerciale acordate de furnizor; b)taxele de import i alte taxe (cu excep ia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autorit ile fiscale); c)cheltuielile de manipulare care pot s fie atribuibile direct achizi iei. 436.(3p) Costul de achizi ie al stocurilor nu cuprinde: a)pre ul de cumprare; b)cheltuielile de transport care pot s fie atribuibile direct achizi iei; c)cheltuielile generale de administra ie. 437.(3p) Costul de produc ie nu cuprinde: a)cheltuielile cu materialele directe; b)manopera direct; c)costurile de desfacere. 438.(3p) Ce se include n costul de produc ie al stocurilor ? a)cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocat n mod ra ional ca fiind legat de fabrica ia acestora; b)pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de produc ie nregistrate peste limitele normal admise; c)regiile (cheltuielile) generale de administra ie care nu particip la aducerea stocurilor n forma i locul final. 439.(3p) Societatea X achizitioneaz materii prime de la furnizori n urmtoarele condi ii: pre 110 lei, reducere comercial (rabat) 10 lei, TVA 19%. Care este costul de achizi ie al materiilor prime ? a)110 lei; b)100 lei; c)120 lei. 440.(5p) n costul de produc ie poate fi inclus: a)o propor ie rezonabil din cheltuielile care sunt direct atribuibile bunului, n msura n care acestea nu sunt legate de perioada de produc ie; b)o propor ie rezonabil din cheltuielile care nu sunt atribuibile bunului, n msura n care acestea nu sunt legate de perioada de produc ie; c)o propor ie rezonabil din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de produc ie. 441.(5p) Dobnda la capitalul mprumutat pentru finan area achizi iei, construc iei sau produc iei de active cu ciclu lung de fabrica ie: a)trebuie s fie inclus n costurile de produc ie, n msura n care aceasta nu este legat de perioada de produc ie; b)poate fi inclus n costurile de produc ie, n msura n care aceasta este legat de perioada de produc ie; c)nu se include niciodat n costurile de produc ie.
106

442.(5p) Prin valoare contabil net se n elege: a)valoarea de intrare diminuat cu provizioanele pentru riscuri i cheltuieli; b)valoarea de intrare, mai pu in amortizarea i provizioanele pentru riscuri i cheltuieli; c)valoarea de intrare, mai pu in amortizarea i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare cumulate. 443.(5p) La ncheierea exerci iului financiar, valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat se evalueaz la: a)valoarea medie anual; b)valoarea medie a lunii decembrie; c)valoarea de cota ie din ultima zi de tranzac ionare. 444.(5p) Diferen ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de la data nregistrrii crean elor sau datoriilor n valut sau cursul la care au fost raportate n situa iile financiare anterioare i cursul de schimb de la data ncheierii exerci iului financiar, se nregistreaz la: a)venituri sau cheltuieli de exploatare; b)venituri sau cheltuieli financiare; c)venituri sau cheltuieli extraordinare. 445.(5p) La 31.12.N, societatea X are n contul de disponibil de la banc suma de 2.000 euro nregistrat la cursul de schimb din momentul ncasrii de 1 euro = 4,27 lei. La 31.12.12.N, cursul de schimb este de 1 euro = 4,29 lei. La 31.12.N, evaluarea disponibilit ilor de la banc n valut la cursul de nchidere, genereaz: a)un venit financiar n valoare de 7.400 lei; b)o cheltuial financiar n valoare de 40 lei; c)un venit financiar n valoare de 40 lei. 446.(5p) Pe data de 01.07.N, societatea X a nregistrat o crean fa de un client extern n valoare de 1.000 euro, cursul de schimb la acea dat fiind de 1 euro = 4,25 lei. Pe data de 01.08.N, societatea X ncaseaz crean a de la clientul extern, cursul de schimb din momentul ncasrii fiind de 1 euro = 4,2 lei. n momentul ncasrii, se va nregistra: a)un venit financiar n valoare de 50 lei; b)o cheltuial financiar n valoare de 50 lei; c)un venit din exploatare n valoare de 50 lei. 447.(5p) Pe data de 01.07.N, societatea X a nregistrat o datorie fa de un furnizor extern n valoare de 1.000 euro, cursul de schimb la acea dat fiind de 1 euro = 4,25 lei. Pe data de 01.08.N, societatea X a pl it datoria fa de furnizorul extern, cursul de schimb din momentul pl ii fiind de 1 euro = 4,2 lei. n momentul pl ii, se va nregistra: a)un venit financiar n valoare de n valoare de 50 lei; b)o cheltuial financiar n valoare de 50 lei; c)un venit extraordinar n valoare de 50 lei.
107

448.(5p) Elementele nemonetare achizi ionate cu plata n valut i nregistrate la cost istoric (imobilizri, stocuri) trebuie raportate (prezentate n bilan ) utilizndu-se: a)cursul de schimb de la data bilan ului; b)cursul de schimb mediu anual; c)cursul de schimb de la data efecturii tranzac iei care le-a generat. 449.(5p) Elementele nemonetare achizi ionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just trebuie raportate (prezentate n bilan ) utilizndu-se: a)cursul de schimb de la data bilan ului; b)cursul de schimb mediu anual; c)cursul de schimb existent la data determinrii valorii respective. 450.(3p) Care din urmtoarele elemente este de natur monetar ? a)crean ele fa de clien i; b)stocurile; c)imobilizrile corporale. 451.(3p) Care din urmtoarele elemente este nemonetar ? a)contul curent la bnc n valut; b)imobilizrile necorporale; c)furnizorii. 452.(3p) Activele imobilizate: a)sunt active care nu genereaz beneficii, dar sunt de inute pe o perioad mai mare de un an. b)sunt active generatoare de beneficii i de inute pe o perioad mai mic de un an. c)sunt active generatoare de beneficii i de inute pe o perioad mai mare de un an. 453.(3p) Cheltuielile de constituire trebuie amortizate n cadrul unei perioade de: a)maximum cinci ani; b)maximum zece ani; c)maximum trei ani. 454.(3p) Fondul comercial apare, de regul, la consolidare i reprezint: a)diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea la data tranzac iei, a pr ii din activele achizi ionate de ctre o entitate. b)diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea la data tranzac iei, a pr ii din datoriile achizi ionate de ctre o entitate. c)diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea la data tranzac iei, a pr ii din activele nete achizi ionate de ctre o entitate. 455.(3p) Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaz locatarului, n schimbul unei pl i sau serii de pl i: a)dreptul de proprietate asupra unui bun pe o perioad stabilit; b)dreptul de a utiliza un bun pentru o perioad stabilit; c)dreptul de a utiliza un bun pe o perioad nedeterminat.
108

456.(3p) Amortizarea imobilizrilor corporale nchiriate contabilitate de ctre:

se calculeaz i se nregistreaz n

a)proprietar; b)chiria; c)n cazul imobilizrile corporale nchiriate, pe durata nchirierii, nu se calculeaz i se nregistreaz amortizare nici la proprietar i nici la chiria. 457.(3p) n costul unei imobilizri corporale: a)pot fi incluse i costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din eviden , precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat imobilizarea, atunci cnd aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obliga ie legat de demontare, mutare a imobilizrii corporale i de refacere a amplasamentului; b)nu pot fi incluse costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din eviden , precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat imobilizarea; c)niciodat nu se includ costurile estimate ini ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din eviden , precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi ionat imobilizarea. 458.(3p) Amortizarea contabil a imobilizrilor corporale se calculeaz pe baza unui plan de amortizare: a)de la nceputul anului n care imobilizrile corporale sunt puse n func iune. b)de la data punerii n func iune a acestora; c)ncepnd cu anul ce urmeaz datei punerii n func iune a acestora. 459.(3p) Investi iile efectuate la imobilizrile corporale luate cu chirie se amortizeaz: a)pe o durat de maximum 5 ani; b)pe o durat de minimum 5 ani; c)pe durata contractului de nchiriere. 460.(3p) Care din urmtoarele active se poate reevalua: a)mrfurile; b)produsele finite; c)terenurile. 461.(3p) Care din urmtoarele elemente se poate reevalua; a)mprumuturile n lei acordate filialelor; b)semifabricatele; c)construc iile. 462.(3p) Care din urmtoarele elemente se poate reevalua: a)produc ia neterminat; b)materiile prime; c)mijloacele de transport. 463.(3p) Revaluarea imobilizrilor corporale se face la: a)costul istoric de la data bilan ului; b)la valoarea just de la data bilan ului;
109

c)la valoarea net contabil de la data bilan ului. 464.(3p) n contextul reevalurii imobilizrilor corporale, valoarea just se determin: a)pe baza unor evaluri efectuate totdeauna de ntreprindere; b)pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioniti califica i n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na ional i interna ional; c)pe baza unor evaluri efectuate de managerul ntreprinderii. 465.(5p) n cursul exerci iului N, societatea X reevalueaz o construc ie. n urma reevalurii, s-a constatat c valoarea just a construc iei este mai mare dect valoarea contabil net cu 10.000 lei. De asemenea, men ionm ca aceast construc ie nu a mai fost anterior reevaluat. n urma reevalurii construc iei, societatea X va nregistra: a)un venit n valoare de 10.000 lei; b)o rezerv din reevaluare n valoare de 10.000 lei; c)o cheltuial n valoare de 10.000 lei. 466.(3p) n cursul exerci iului N, societatea X reevalueaz o construc ie. n urma reevalurii, s-a constatat c valoarea just a construc iei este mai mic dect valoarea contabil net cu 10.000 lei. De asemenea, men ionm ca aceast construc ie nu a mai fost anterior reevaluat. n urma reevalurii construc iei, societatea X va nregistra: a)o datorie n valoare de 10.000 lei; b)o rezerv din reevaluare n valoare de 10.000 lei; c)o cheltuial n valoare de 10.000 lei. 467.(5p) Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) n scopul stabilirii raportului de schimb: a)nu constituie reevaluare; b)constituie reevaluare numai pentru imobilizrile financiare; c)constituie reevaluare numai pentru stocuri. 468.(5p) Entit ile pot proceda: a)n orice moment, la reevaluarea imobilizrilor finanicare existente, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just; b)la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerci iului financiar, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situa iile financiare ntocmite pentru acel exerci iu; c)la reevaluarea stocurilor existente la sfritul exerci iului financiar, astfel nct acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea just, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situa iile financiare ntocmite pentru acel exerci iu. 469.(5p) Reevaluarea imobilizrilor corporale: a)se efectuzaz pentru toate elementele dintr-o grup de imobilizri corporale; b)se efectueaza selectiv pentru anumite elemente dintr-o grup de imobilizri corporale; c)se efectueaz selectiv pentru anumite elemente dintr-o grup de imobilizri necorporale. 470.(5p) Activele de natura stocurilor:

110

a)trebuie s fie reflectate n bilan la o valoarea mai mare dect valoarea care se poate ob ine prin utilizarea sau vnzarea lor; b)nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate ob ine prin utilizarea sau vnzarea lor; c)totdeauna, trebuie s fie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect costul lor. 471.(5p) Dac valoarea realizabil net a stocurilor este mai mare dect costul acestora: a)stocurile vor fi prezentate n bilan la costul lor; b)stocurile vor fi prezentate n bilan la valoarea realizabl net; c)stocurile vor fi prezentate n bilan pentru o valoare egal cu diferen a dintre valoarea realizabil net i cost. 472.(5p) Dac valoarea realizabil net a stocurilor este mai mic dect costul acestora: a)stocurile vor fi prezentate n bilan la costul lor; b)stocurile vor fi prezentate n bilan la valoarea realizabl net; c)stocurile vor fi prezentate n bilan pentru o valoare egal cu diferen a dintre valoarea realizabil net i cost. 473.(3p) La ieirea din gestiune, pentru evaluarea stocurilor i a altor active fungibile, nu se utilizeaz una din urmtoarele metode: a)metoda primul intrat - primul ieit - FIFO; b)metoda costului mediu ponderat - CMP; c)metoda identificrii specifice. 474.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat. Care este costul de achizi ie al mrfurilor vndute, dac evaluarea la iesire se efecueaz pe baza metodei primul intrat-primul ieit (FIFO) ? a)6.000 lei; b)6.600 lei; c)6.400 lei. 475.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat. Care este costul de achizi ie al mrfurilor vndute, dac evaluarea la iesire se efecueaz pe baza metodei ultimul intrat-primul ieit (LIFO) ? a)6.600 lei; b)6.500 lei; c)6.400 lei.

111

476.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat. Care este costul de achizi ie al mrfurilor vndute, dac evaluarea la iesire se efecueaz pe baza metodei costului mediu poderat (CMP) ? a)6.428,6 lei; b)6.500 lei; c)6.400 lei. 477.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat (pre ul de vnzare nu include taxa pe valoarea adugat). Care este rezultatul brut (marja comercial) generat (generat) de vnzarea mrfurilor, dac evaluarea acestora la ieire se efectueaz pe baza metodei primul intrat- primul ieit (FIFO) ? a)800 lei; b)1.200 lei; c)600 lei. 478.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat (pre ul de vnzare nu include taxa pe valoarea adugat). Care este rezultatul brut (marja comercial) generat (generat) de vnzarea mrfurilor, dac evaluarea la iesire se efecueaz pe baza metodei ultimul intrat-primul ieit (LIFO) ? a)700 lei; b)400 lei; c)800 lei. 479.(5p) Se cunosc urmtoarele informa ii despre un stoc de mrfuri X evaluate la costul de achizi ie: -stoc ini ial: 20 buc i la costul de achizi ie de 100 lei/bucat; -se cumpr 50 buc i la costul de achizi ie de 110 lei /bucat; -se vnd 60 de buc i la pre ul de vnzare de 120 lei/bucat (pre ul de vnzare nu include taxa pe valoarea adugat); Care este rezultatul brut (marja comercial) generat (generat) de vnzarea mrfurilor, dac evaluarea la iesire se efecueaz pe baza metodei costului mediu poderat (CMP) ? a)800 lei; b)400 lei; c)771,4 lei.
112

480.(3p) O entitate trebuie s: a) utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile; b)utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit; c)utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natur i utilizare similare. 481.(3p) Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin folosirea: a)inventarului perpetuu sau a inventarului intermitent. b)inventarului permanent sau a inventarului perpetuu. c)inventarului permanent sau a inventarului intermitent. 482.(3p) n condi iile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz: a)numai opera iunile de intrare, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ ct i valoric; b)toate opera iunile de intrare i ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ ct i valoric; c)numai opera iunile de ieire, ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ ct i valoric. 483.(3p) La intrarea n entitate, investi iile pe termen scurt se evalueaz la: a)costul de produc ie; b)costul de nlocuire; c) costul de achizi ie, prin care se n elege pre ul de cumprare, sau la valoarea stabilit potrivit contractelor. 484.(3p) Pentru deprecierea investi iilor pe termen scurt, la sfritul exerci iului financiar, se reflect ajustri pentru pierderea de valoare: a)pe seama veniturilor din exploatare; b)pe seama cheltuielilor financiare; c)pe seama amortizrilor. 485.(3p) La ieirea din entitate a investi iilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierderi de valoare: a)se majoreaz; b)se diminueaz; c)se anuleaz. 486.(5p) La ncheierea exerci iului financiar, diferen ele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilit ilor n valut i a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat n valut, acreditive i depozite pe termen scurt n valut, la cursul de schimb comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar, se nregistreaz: a)sub form de venituri sau cheltuieli din diferen e de curs valutar (sub form de venituri financiare); b)n conturile de venituri sau cheltuieli din exploatare; c)n conturile de venituri sau cheltuieli extraordinare.

113

487.(5p) n cazul achizi ionrilor de bunuri cu plata n valut i pentru care factura urmeaz s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul: a)de la data recep iei bunurilor; b)de la data ntocmirii avizului de nso ire a mrfii; c)de la data ntocmirii facturii. 488.(3p) O datorie nu este considerat o datorie pe termen scurt, atunci cnd: a)se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit ii; b)este exigibil n termen de 12 luni de la data bilan ului; c)este exigibil ntr-un termen mai mare de 12 luni de la data bilan ului. 489.(3p) O datorie este considerat o datorie pe termen scurt, atunci cnd: a)nu este exigibil n termen de 12 luni de la data bilan ului; b)se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit ii; c)nu se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit ii. 490.(3p) Un provizion este o datorie: a) cu exigibilitate cert; b) cu exigibilitate sau valoare incert; c) a crei valoare este cunoscut cu certitudine. 491.(3p) Societatea X este pltitoare de tax pe valoarea adugat. Pentru vnzrile supuse taxei pe valoarea adugat, nregistreaz n contabilitate o tax pe valoarea adugat: a)deductibil; b)colectat; c)de plat. 492.(3p) Societatea X este pltitoare de tax pe valoarea adugat. Pentru cumprrile pe care le realizeaz, nregistreaz n contabilitate o tax pe valoarea adugat: a)colectat; b)de recuperat; c)deductibil. 493.(3p) n cursul primului trimestru al exerci iului N, societatea X a nregistrat n contabilitate tax pe valoarea adugat deductibil n valoare de 20.000 lei i tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 30.000 lei. n urma regularizrii, societatea X va nregistra o tax pe valoarea adugat: a)colectat n valoare de 10.000 lei; b)de recuperat n valoare de 10.000 lei; c)de plat n valoare de 10.000 lei. 494.(3p) n cursul primului trimestru al exerci iului N, societatea X a nregistrat n contabilitate tax pe valoarea adugat deductibil n valoare de 30.000 lei i tax pe valoarea adugat colectat n valoare de 20.000 lei. n urma regularizrii, societatea X va nregistra o tax pe valoarea adugat: a)deductibil n valoare de 10.000 lei;
114

b)de recuperat n valoare de 10.000 lei; c)de plat n valoare de 10.000 lei. 495.(3p) Ac iunile proprii rscumprate, potrivit legii, sunt prezentate n bilan : a)n categoria activelor circulate; b)n categoria imobilizrilor financiare; c)ca o corec ie a capitalului propriu. 496.(3p) Veniturile financiare nu cuprind: a)veniturile din imobilizri financiare; b)venituri din investi ii pe termen scurt; c)veniturile din vnzarea imobilizrilor corporale. 497.(3p) n cifra de afaceri nu se includ urmtoarele venituri: a)veniturile din vnzarea produselor finite; b)venituri din vnzarea mrfurilor; c)veniturile din produc ia de imobilizri. 498. (3p) Nu se includ n categoria cheltuielilor financiare: a) cheltuielile cu sconturile acordate clien ilor; b)cheltuielile privind investi iile financiare cedate; c)cheltuielile cu personalul. 499.(3p) Veniturile din dividende se recunosc (se contabilizeaz) astfel: a)cnd este stabilit dreptul ac ionarilor de a le ncasa; b)cnd se ncaseaz; c)pe msur ce se ob ine rezultatul din care se repartizeaz acestea; 500.(3p) Veniturile din dobnzi se recunosc (contabilizeaz): a)n momentul ncasrii; b)periodic, n mod propor ional, pe msura generrii venitului respectiv, pe baza contabilit ii de angajamente; c)n momentul n care societatea care pltete dobnzile, nregistreaz aceste dobnzi sub form de cheltuieli. 501.(2p) Veniturile din dobnzi sunt: a)venituri extraordinare; b)venituri din exploatare; c)venituri financiare. 502.(2p) Veniturile din dividende sunt: a)venituri extraordinare; b)venituri din exploatare. c)venituri financiare. 503.(3p) Plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale se nregistreaz sub form de:
115

a)subven ii pentru investi ii; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 504.(3p) Plusurile la inventar de natura imobilizrilor necorporale se nregistreaz sub form de: a)venituri financiare; b)venituri din exploatare. c)subven ii pentru investi ii. 505. (2p) Corectarea erorilor aferente exerci iilor financiare precedente se realizeaz pe seama: a)veniturilor; b)cheltuielilor; c)rezultatului reportat. 506.(3p) Terenurile: a)se amortizeaz utilizndu-se amortizarea liniar; b)se amortizeaz utilizndu-se amortizarea degresiv; c)nu se amortizeaz. 507.(5p) Ctigurile legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii: a)sunt recunoscute n contul de profit i pierdere sub form de venit; b)sunt recunoscute n contul de profit i pierdere sub form de cheltuial; c)sunt recunoscute direct n capitalurile proprii. 508.(2p) Profitul sau pierderea curent() este alctuit (): a)profitul sau pierderea din exploatare + profitul sau pierderea financiar (); b) profitul sau pierderea financiar () + profitul sau pierderea din activitatea extraordinar; c) profitul sau pierderea din exploatare + profitul sau pierderea din activitatea extraordinar. 509.(2p) O obliga ie implicit rezult: a)din legisla ie; b)dintr-un contract; c)dintr-o declara ie suficient de specific a ntreprinderii prin care aceasta indic partenerilor si c i asum anumite responsabilit i. 510.(2p) Nu se recunosc (contabilizeaz) provizioane pentru riscuri i cheltuieli pentru: a) litigii, amenzi i penalit i, despgubiri, daune i alte datorii incerte; b)pierderile viitoare din exploatare; c)cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan ie i alte cheltuieli privind garan ia acordat clien ilor. 511.(2p) Nu se recunosc (contabilizeaz) provizioane pentru: a)ac iunile de restructurare; b)cheltuielile viitoare pentru modificarea procedeului de fabrica ie; c)pensii i obliga ii similare.
116

512.(2p) ncasrile de la clien i reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare; b)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; c)un flux de trezorerie din activitile de finan are. 513.(2p) Pl ile ctre furnizori i salaria i reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; b)un flux de trezorerie din activitile de finan are; c)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare. 514.(2p) Impozitul pe profit pltit reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; b)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare; c)un flux de trezorerie din activitile de finan are. 515.(2p) ncasrile de la clien i: a)majoreaz trezoreria net din activit ile de exploatare; b)majoreaz trezoreria net din activit ile de investi ii; c)majoreaz trezoreria net din activit ile de finan are. 516.(2p) Pl ile ctre furnizori i salaria i: a)diminueaz trezoreria net din activit ile de exploatare; b)diminueaz trezoreria net din activit ile de investi ii; c)diminueaz trezoreria net din activit ile de finan are. 517.(2p) Impozitul pe profit pltit: a)diminueaz trezoreria net din activit ile de finan are; b)diminueaz trezoreria net din activit ile de investi ii; c)diminueaz trezoreria net din activit ile de exploatare. 518.(2p) ncasrile din vnzarea de imobilizri corporale reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; b)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare; c)un flux de trezorerie din activit ile de finan are. 519.(2p) Pl ile efectuate pentru achizi ionarea de imobilizri corporale: a)diminueaz trezoreria net din activit ile de finan are; b)diminueaz trezoreria net din activit ile de investi ii; c)diminueaz trezoreria net din activit ile de exploatare. 520.(2p) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; b)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare; c)un flux de trezorerie din activit ile de finan are.
117

521.(2p) ncasrile din emisiunea de ac iuni proprii reprezint: a)un flux de trezorerie din activit ile de investi ii; b)un flux de trezorerie din activit ile de exploatare; c)un flux de trezorerie din activit ile de finan are. 522.(2p)Rambursrile de mprumuturi contractate pe termen lung: a)diminueaz trezoreria net din activit ile de finan are; b)diminueaz trezoreria net din activit ile de investi ii ; c)diminueaz trezoreria net din activit ile de exploatare. 523. (2p) Creterea capitalului subscris i vrsat prin aportul n natur al asocia ilor: a)determin creterea trezoreriei nete aferente activit ilor de finan are; b)determin diminuarea trezoreriei nete aferente activit ilor de finan are; c)nu are influen asupra trezoreriei nete. 524.(2p) Scoatera din folosin a unei imobilizri complet amortizate: a)determin creterea trezoreriei nete aferente activit ile de exploatare; b)genereaz diminuarea trezoreriei nete aferente activit ile de exploatare; c)nu are influen asupra trezoreriei nete. 525.(2p) Vnzarea de produse finite pe credit (cu ncasarea ulterioar): a)reprezint o opera ie ce nu are influen asupra trezoreriei nete; b)diminuarea trezoreria net din activit ile de finan are; c)majoreaz trezoreria net din activit ile de exploatare. 526.(2p) Indicatori lichidit ii curente este egal cu raportul: a)active necurente/datorii curente; b) active curente/datorii necurente; c) active curente/datorii curente; 527.(2p) Indicatorul lichidit ii imediate este egal cu raportul: a)(active necurente stocuri)/datorii curente; b)(active curente stocuri)/datorii curente; c)active curente/datorii curente. 528.(2p) Durata creditului clien i este egal cu: a)(sold mediu clien i/cifra de afaceri)x365; b)(sold mediu clien i/cifra de afaceri); c)(sold mediu clien i/total activ)x365. 529.(2p) Durata creditului furnizori este egal cu: a)(sold mediu furnizori/cifra de afaceri)x365; b)(sold mediu furnizori/cifra de afaceri); c)(sold mediu furnizori/total activ)x365.
118

530.(2p) Viteza de rota ie a activelor imobilizate este egal cu raportul: a)rezultat brut/active imobilizate; b)rezultat net/active imobilizate; c)cifra de afaceri/active imobilizate; 531.(2p) Viteza de rota ie a activelor totale este egal cu raportul: a)rezultat brut/total active; b)rezultat net/total active; c)cifra de afaceri/total active; 532.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, nu precizeaz urmrorul regim de amortizare a imobilizrilor corporale: a)amortizarea liniar; b)amortizarea degresiv; c)amortizarea progresiv. 533.(2p) Cheltuielile cu materii prime sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare; 534.n urma unui cutremur, societatea X ncaseaz de la o societate de asigurare o despgubire n valoare de 100.000 lei. Suma ncasat reprezint: a)un venit financiar; b)un venit din exploatare; c)un venit extraordinar. 535.(2p) Cheltuielile privind activele cedate i alte opera ii de capital sunt: a)cheltuieli financiare; b)cheltuieli de exploatare; c)cheltuieli extraordinare. 536.(2p) Cheltuielile privind tichetele de mas datorate salaria ilor sunt: a)cheltuieli financiare; b)cheltuieli de exploatare; c)cheltuieli extraordinare. 537.(2p) Grupul de entit i este reprezentat de: a)societatea-mam; b)societatea-mam i filiala (filialele) sa (sale); c)filialele societ ii-mam. 538.(2p) O filial reprezint: a)o entitate aflat sub controlul altei entit i, denumit societate-mam;
119

b)o entitate aflat sub influen semnificativ; c)o entitate aflat sub control comun. 539.(2p) Situa iile financiare anuale consolidate cuprind: a)bilan ul consolidat, contul de profit i pierdere consolidat i politicile i metodele contabile consolidate; b)bilan ul consolidat, contul de profit i pierdere consolidat i notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate; c)bilan ul consolidat, politicile i metodele contabile consolidate i notele explicative la situa iile financiare anuale consolidate. 540.(2p) O societate-mam care ntocmete situa ii financiare anuale consolidate: a)trebuie s aplice aceleai metode de evaluare ca i pentru situa iile financiare anuale proprii; b)nu trebuie s aplice aceleai metode de evaluare ca i pentru situa iile financiare anuale proprii; c)poate s aplice metode de evaluare diferite de cele utilizate situa iile financiare anuale proprii. 541.(2p) O entitate care exercit un controlul comun asupra unei alte entit i este numit: a)asociat; b)filial; c)societate-mam. 542.(2p) O societatea asupra creia se exercit controlul comun: a)este consolidat global; b)este consolidat propor ional cu drepturile n capitalul acesteia; c)este consolidat prin punerea n echivalen . 543.(2p) Se presupune c o entitate exercit o influen semnificativ asupra altei entit i: a)dac se de in mai pu in de 20% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor n acea entitate; b)dac se de in mai pu in de 15% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor n acea entitate; c)dac de ine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor n acea entitate. 544.(2p) Etitatea care exercit influen a semnificativ: a)este numit investitor; b)este numit filial; c)este numit societate-mam. 545.(2p) O entitate asupra creia un investitor exercit o influen semnificativ asupra politicii sale opera ionale i financiare poart denumirea de: a)ntreprindere asociat; b)asociat; c)filial. 546.(2p) Suma atribuibil ac iunilor n filialele incluse n consolidare, de inute de alte persoane dect entit ile incluse n consolidare, se prezint separat n bilan ul consolidat: a) la elementul ce poart denumirea de "Interese majoritare"; b)la elementul ce poart denumirea de "Interese minoritare"; c)la elementul ce poart denumirea de "Fond comercial".
120

547.(3p) Imobilizrile financiare se evalueaz ini ial la: a)costul de produc ie; b)costul de nlocuire; c)costul de achizi ie sau valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora. 548.(2p) Interesele minoritare trebuie prezentate n bilan ul consolidat n: a)categoria datoriilor; b)categoria provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli; c)capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societ ii-mam. 549.(2p) Fondul comercial negativ este prezentat n bilan ul consolidat n categoria: a)veniturilor n avans; b)imobilizrilor corporale; c)capitalurilor proprii. 550.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societ ile X, Y, Z i W alctuiesc un grup de societ i ce are ca societate-mam societatea X; b)societ ile X, Y, Z i W alctuiesc un grup de societ i ce are ca societate-mam societatea W; c)societatea X este societatea-mam a societ ii Y. 551.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societatea W este societatea-mam a societ ii Y; b)societatea W este societatea-mam a societ ii Z; c)societatea Y este o filial a societ ii W. 552.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societatea Y este o filial a societ ii W; b)societatea Y este o filial a societ ii X; c)societatea X este societatea-mam a societ ii Z. 553.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societ ile X i Y constituie un grup ce are ca societatea-mam societatea X; b)societ ile X i Y constituie un grup ce are ca societatea-mam societatea Y; c)societ ile X,Y i Z constituie un grup, n cadrul cruia societatea Z este o filial a societ ii X.
121

554.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societ ile W i Z constituie un grup ce are ca societatea-mam societatea Z; b)societ ile W i Z constituie un grup ce are ca societatea-mam societatea W; c)societ ile W,Y i Z constituie un grup, n cadrul cruia societatea Y este o filial a societ ii W. 555.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Titlurile de inute de X la societatea Z vor fi prezentate n bilan ul consolidat la: a)titluri puse n echivalen ; b)imobilizri necorporale; c)imobilizri corporale. 556.(2p) Societatea X de ine 70% din drepturile de vot ale societ ii Y i 30% din drepturile de vot ale societ ii Z (societate care este controlat de o alt societate W). Care din urmtoarele afirma ii este corect ? a)societatea Z este investitor al societ ii X; b)societatea Z este investitor al societ ii W; c)societatea X este investitor al societ ii Z. 557.(2p) O entitate este o societate-mam a unei alte societ i, dac: a)este ac ionar sau asociat al unei entit i i majoritatea membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere ale entit ii n cauz care au ndeplinit aceste func ii n cursul exerci iului finanicar, n cursul exerci iului financiar precedent i pn n momentul ntocmirii situa iilor finanicare anuale consolidate, au fost numi i doar ca rezultat al exercitrii drepturilor sale de vot. b)exercit o influen semnificativ asupra acesteia; c)exercit un control comun asupra acesteia. 558.(2p) O entitate poate s nu fie inclus n situa iile financiare consolidate dac: a)ac iunile la entitate n cauz sunt de inute exclusiv n vederea vnzrii ulterioare a acestora; b)ac iunile la entitatea n cauz au fost achizi ionate cu inten ia de a fi de inute o perioad lung de timp; c)informa iile necesare pentru elaborarea situa iilor finanicare anuale consolidate se pot ob ine numai cu costuri justificate. 559.(2p) Veniturile din subven ii pentru investi ii sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 560.(2p) Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare;
122

c)cheltuieli extraordinare. 561.(2p) Cheltuielile de protocol, reclam i publicitate sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 562.(2p) Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 563.(2p) n produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat, se includ: a)veniturile din vnzarea produselor finite; b)veniturile din vnzarea mrfurilor; c)veniturile din produc ia de imobilizri necorporale. 564.(2p) n produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat, se includ: a)veniturile din vnzrea mrfurilor; b)veniturile din vnzarea semifabricatelor; c)veniturile din produc ia de imobilizri corporale. 565.(2p) Se includ n cifra de afaceri: a)veniturile din vnzarea produselor finite; b)veniturile din diferen e de curs valutar; c)veniturile crean ele imobilizate. 566.(2p) Se includ n cifra de afaceri: a)veniturile din sconturile ob inute; b)veniturile din crean e imobilizate; c)veniturile din vnzarea mrfurilor. 567.(2p) Se cunosc urmtoarele informa ii: terenuri 10.000 lei, mrfuri 3.000 lei, clien i 2.000 lei, conturi la bnci n lei 1.000 lei, credite bancare pe termen scurt 3.000 lei, credite bancare pe termen lung 4.000 lei, furnizori 1.000 lei. Care este valoarea lichidit ii curente ? a)2; b)1,25; c)1,5. 568.(2p) Se cunosc urmtoarele informa ii: terenuri 10.000 lei, mrfuri 3.000 lei, clien i 2.000 lei, conturi la bnci n lei 1.000 lei, credite bancare pe termen scurt 2.000 lei, credite bancare pe termen lung 4.000 lei, furnizori 1.000 lei. Care este valoarea lichidit ii imediate ?
123

a)1; b)1,25; c)1,5. 569.(2p) Se cunosc urmtoarele informa ii: clien i la nceputul anului 1.000 lei; clien i la sfritul anului 1.500 lei, venituri din vnzarea mrfurilor 10.000 lei, venituri din vnzarea produselor finite 2.500 lei. Care este durata creditului clien i calculat n func ie de cifra de afaceri ? a)54,75 zile; b)36,5 zile; c)73 zile. 570.(2p) Se cunosc urmtoarele informa ii: furnizori la nceputul anului 1.000 lei; furnizori la sfritul anului 1.500 lei, venituri din vnzarea mrfurilor 10.000 lei, venituri din vnzarea produselor finite 2.500 lei, venituri din dobnzi 1.000 lei. Care este durata creditului furnizori calculat n func ie de cifra de afaceri ? a)54,75 zile; b)36,5 zile; c)73 zile. 571.(5p) Pe data de 01.07.N, societatea X a nregistrat o datorie fa de un furnizor extern n valoare de 1.000 euro, cursul de schimb la acea dat fiind de 1 euro = 4,2 lei. Pn la 31.12.N, societatea X nu a pltit datoria fa de furnizorul extern. La 31.12.N, cursul de schimb este de 1 euro = 4,25 lei. La 31.12.N, n contabilitatea societ ii X, se va nregistra: a)un venit financiar n valoare de n valoare de 50 lei; b)o cheltuial financiar n valoare de 50 lei; c)un venit extraordinar n valoare de 50 lei. 572.(5p) Pe data de 01.07.N, societatea X a nregistrat o crean fa de un client extern n valoare de 1.000 euro, cursul de schimb la acea dat fiind de 1 euro = 4,2 lei. Pn la 31.12.N, societatea X nu a ncasat crean a de la clientul extern. La 31.12.N, cursul de schimb este de 1 euro = 4,25 lei. La 31.12.N, n contabilitatea societ ii X, se va nregistra: a)un venit financiar n valoare de n valoare de 50 lei; b)o cheltuial financiar n valoare de 50 lei; c)o cheltuial extraordinar n valoare de 50 lei. 573.(3p) Se prezint urmtoarele informa ii: venituri din vnzarea produselor finite 1.000 lei, venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital 1.500 lei, venituri din vnzarea semifabricatelor 500 lei, venituri din dobnzi 300 lei, venituri din diferen e de curs valutar 30 lei. Care este valoarea cifrei de afaceri ? a)1.500 lei; b)2.000 lei; c)2.300 lei.

124

574.(3p) Se prezint urmtoarele informa ii: venituri din vnzarea mrfurilor 2.000 lei, venituri din executarea lucrri executate i servicii prestate 500 lei, venituri din sconturile ob inute 30 lei, venituri din dona ii 50 lei, venituri din investi iile finanicare cedate 100 lei. Care este valoarea cifrei de afaceri ? a)2.500 lei; b)2.530 lei; c)2.580 lei. 575.(2p) Veniturile din dona ii sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 576.(2p) Cheltuielile cu dona iile sunt: a)cheltuieli de exploatare; b)cheltuieli financiare; c)cheltuieli extraordinare. 577.(2p) Veniturile din vnzarea semifabricatelor sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 578.(2p) Societatea X achizi ioneaz mrfuri de la societatea Y n urmtoarele condi ii: pre 900 lei, cheltuieli de transport aferente mrfurilor achizi ionate 100 lei, tax pe valoarea adugat 19%. Care este costul de achizi ie al mrfurilor ? a)900 lei; b)1.000 lei; c)1.190 lei. 579.(2p) Societatea X realizeaz urmtoarele cheltuieli cu un produs: materii prime directe 5.000 lei, salarii directe 2.000 lei, cheltuieli indirecte atribuibile produsului finit 1.000 lei, cheltuieli de desfacere 500 lei. Care este costul de produc ie al produsului realizat ? a)7.000 lei; b)8.000 lei; c)8.500 lei. 580.(2p) Societatea X achizi ioneaz un utilaj, despre care se cunosc urmtoafele informa ii: pre 15.000 lei, cheltuieli de transport aferente achizi ionrii utilajului 500 lei, cheltuieli cu punerea n folosin a utilajului 500 lei, taxa pe valoarea adugat 19%. Care este costul de achizi ie al utilajului ?
125

a)15.000 lei; b)15.500 lei; c)16.000 lei. 581.Cheltuielile nregistrate n avans sunt prezentate n urmtoarea situa ie financiar: a)contul de profit i pierdere; b)tabloul fluxurilor de trezorerie; c)bilan . 582.Veniturile nregistrate n avans sunt prezentate n urmtoarea situa ie financiar: a)contul de profit i pierdere; b)tabloul fluxurilor de trezorerie; c)bilan . 583.Cheltuielile nregistrate n avans sunt prezentate n bilan la: a)capitalurile proprii; b)active; c)datorii. 584.Cheltuielile de constiturire apar n urmtoarea situa ie financiar: a)bilan ; c)tabloul fluxurilor de trezorerie; c)contul de profit i pierdere. 585.Cheltuielile de dezvoltare (n situa ia n care acestea se capitalizeaz) apar n urmtoarea situa ie financiar: a)contul de profit i pierdere; b)tabloul fluxurilor de trezorerie; c)bilan . 586.(3p) Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, men ioneaz c se reevalueaz numai imobilizrile: a)necorporale; b)corporale; c)financiare. 587.(2p) Veniturile din despgubiri i penalit i sunt: a)venituri din exploatare; b)venituri financiare; c)venituri extraordinare. 588.(2p) Societatea X achizi ioneaz 10.000 ac iuni Y la pre ul de 1 leu/ac iune. Aceste ac iuni sunt achizi ionate cu scopul de a fi vndute n urmtoarele 6 luni. n aceste condi ii, ac iunile cumprate sunt: a)imobilizri financiare;
126

b)investi ii financiare pe termen scut; a)capitaluri proprii. 589.(2p) Societatea X achizi ioneaz 10.000 obliga iuni Y la pre ul de 1 leu/ac iune. Aceste obliga iuni sunt achizi ionate cu scopul de a fi vndute n urmtoarele 10 luni. n aceste condi ii, ac iunile cumprate sunt: a)imobilizri financiare; b)investi ii financiare pe termen scut; a)capitaluri proprii. 590.(2p) Efectele de primit de la clien i reprezint: a)o crean imobilizat; b)un activ circulant sub form de crean ; c)o investi ie financiar pe termen scurt. 591.(2p) Pierderea realizata in exercitiul financiar curent precum si pierderea realizata in urma efectuarii operatiunilor de lichidare (valorificarea imobilizarilor, vinzarea bunurilor de natura stocurilor etc): a)majoreaza activul net; b)diminueaza activul net; c)nu are nici o inflen asupra activului net. 592.(3p) n cazul leasingului financiar, bunul care face obiectul contractului se amortizeaz: a)la utilizator; b)la locator (proprietar); c)att la utilizator i la locator. 593.(3p) n cazul leasingului opera ional, bunul care face obiectul contractului se amortizeaz: a)la utilizator; b)la locator (proprietar); c)att la utilizator i la locator. 594. (3p) n exerci iul N, n contabilitatea societ ii X, s-au nregistrat urmtoarele cheltuieli i venituri: venituri din vnzarea mrfurilor 12.000 lei, venituri din vnzarea produselor finite 10.000 lei, varia ia stocurilor (sold debitor-destocaj) 8.000 lei, cheltuieli privind mrfurile 10.000 lei, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000 lei. Cum se nregistreaz nchiderea conturilor de cheltuieli, n vederea determinrii rezultatului brut ? a) b) c) 121 607 601 = = = 607 121 121 10.000 10.000 10.000

595.(5p) n contabilitatea societ ii X, la sfr itul exerci iului N, se regsesc urmtoarele venituri i cheltuieli: venituri din vnzarea mrfurilor 1.000 lei, venituri din executarea de lucrri i prestri de servicii 2.000 lei, cheltuieli privind mrfurile 900 lei, cheltuieli cu materiile prime 1.200 lei,
127

cheltuieli cu salariile 400 lei, cheltuieli cu dobnzile 100 lei, cheltuieli cu diferen ele de curs valutar 100 lei, venituri din diferen e de curs valutar 100 lei, cheltuieli cu amenzile 100 lei. Care este valoarea rezultatului extraordinar ? a)0 lei; b)100 lei (profit); c)100 lei (pierdere). 596.(3p) n capitalurile proprii al unei societ i se pot regsi: a)cheltuielile nregistrate n avans; b)veniturile nregistrate n avans; c)primele legate de capital. 597.(3p) n capitalurile proprii ale unei societ i se pot regsi: a)rezervele de valoare just; b)creditele bancare pe termen lung; c)creditele bancare pe termen scurt. 598.(3p) Dup efectuarea inventarierii, la sfritul exerci iului N, n contabilitatea societ ii X, se regsesc urmtoarele informa ii: terenuri 5.000 lei, utilaje 15.000 lei, amortizarea utilajelor 12.000 lei, materii prime 1.000 lei, mrfuri 1.000 lei, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 lei, clien i 2.500 lei, clien i incerti 500 lei, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 lei, conturi la bnci n lei 600 lei, furnizori 4.000 lei, furnizori de imobilizri 2.000 lei, credite bancare pe termen lung 500 lei, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 lei, capital subscris i vrsat 5.000 lei, rezerve legale 100 lei, rezerve din reevaluare 800 lei, rezultat reportat (profit) 100 lei. Care este valoarea bilan ier a stocurilor societ ii X ? a)2.000 lei; b)2.400 lei; c)1.600 lei. 599.(3p) Dup efectuarea inventarierii, la sfritul exerci iului N, n contabilitatea societ ii X se regsesc urmtoarele informa ii: terenuri 5.000 lei, utilaje 15.000 lei, amortizarea utilajelor 12.000 lei, materii prime 1.000 lei, mrfuri 1.000 lei, ajustri pentru deprecierea materiilor prime 400 lei, clien i 2.500 lei, clien i incerti 500 lei, ajustri pentru deprecierea crean elor clien i 200 lei, conturi la bnci n lei 600 lei, furnizori 4.000 lei, furnizori de imobilizri 2.000 lei, credite bancare pe termen lung 500 lei, provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 lei, capital subscris i vrsat 5.000 lei, rezerve legale 100 lei, rezerve din reevaluare 800 lei, rezultat reportat (profit) 100 lei. Care este valoarea bilan ier a crean elor societ ii X ? a)3.000 lei; b)3.200 lei; c)2.800 lei. 600.(2p) La sfritul exerci iului N, n contabilitatea societ ii X se regsesc urmtoarele informa ii: construc ii 20.000 lei, amortizarea construc iiilor 2.000 lei, mijloace de transport 15.000 lei, amortizarea mijloacelor de transport 5.000 lei, interese de participare 3.000 lei, ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2.000 lei, crean e imobilizate 1.000 lei, produse finite 10.000 lei, ajustri pentru deprecierea produselor finite 2.000 lei, furnizori-debitori pentru
128

cumprri de bunuri de natura stocurilor 2.000 lei, clien i 2.000 lei, conturi la bnci n lei 4.000 lei, clien i-creditori 1.000 lei, credite bancare pe termen scurt 5.000 lei, furnizori 4.000 lei, creditori diversi 2.000 lei, capital subscris i vrsat 30.000 lei, rezerve legale 5.000 lei, rezerve din reevaluare 5.000 lei, rezultat reportat (pierdere) 1.000 lei. Care este valoarea datoriilor societ ii X ? a)9.000 lei. b)11.000 lei; c)12.000 lei.

129

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rsp. A C B B C C A B A B C C A B B C A C C C B C A C C B B C B B C C A C A B C B A B B A B C C A C C C C

Nr. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Rsp. A A B A A B B A B B B C B A B A C B B A B A C A C B A B B A B B B B A B B C C B B A B B A B A B A B

Nr. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Rsp. B C A B C B C B B A C A B C A A A B A C B A C B A B B B B B A C A C C A B B A A B B C B A A C B A A

Nr. 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
130

Rsp. A B A A C C B C C C B C B C B A B C A C A A B C A A C A C C B A B B A C A C B B A C A C C A A B A B

Nr. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

Rsp. B B C B C C B C A A A C B A B C C A B A B C A B B C A B C A C A C C B C C B A C A B A C A B C B B B

Nr. 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

Rsp. B A B A A C A B B C B A A C A B C C C B C A C A C B C B A A C C A A C B C B A A A B A B C B B B A C

Nr. 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

Rsp. C B B A A A C A C A C A A B B C B C C B B C C A A C C B A C C A A C B C A B B C B C B C C A A A A A

Nr. 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Rsp. B B B B B A C C B B C C C A B C A A B A B C A C A A A A A B C B A B B C C A C A B C C A C B A C B A

Nr. 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

Rsp. A C C A B C A C B A B B C B A C A B C B C B B A C C A A A B C C A B A C C A B C B C C B C B A C C A

Nr. 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
131

Rsp. B C A C B A A B C C C C B B B C A B A B A B C C B A A A C C C B C B C A A C B B B C C B C C C C A B

Nr. 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

Rsp. C C A C C C C A C B B A C B A A C A B C C A C C A C B A A C C C A C B B B A B A A B C A A B C C A C

Nr. 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

Rsp. B B A B A C A A A A A A C C A C C A B B B A A A A A A B B C C C B A C B A B B B B A B A A C A C C C

132

S-ar putea să vă placă și