Sunteți pe pagina 1din 2

. . .

Ine SI mlnera
,
Vitaminele sunt un amestec
sofisticat de substante chimi-
ce necesare organismului,
pe care acesta nu lepoate
produce. Mineralele sunt ele-
mente chimice ce trebuie sa le
inlocuiasca pe cele eliminate
in mod natural prin transpi-
ratie, urina sau sdngerari. ,

D aC.I O persoan.I ar consuma cantit.Iti CO-


recte de gr'Jsimi, carbohidrati, proteine
~i ap.I, 1ns.I f.Irn vitamine ~i minerale, ar
muri, probabil, In cateva luni.
Vitaminele sunt esentiale organismului. Mul-
te dintre ele actioneaz.I In asociatie cu enzimele,
catalizatorii chimici ai organismului. Acestea
ajut.I la demararea ~i controlul vitezei reactiilor tilor cu probleme de vedere s;l consume ficat O Femeie mexicana tratand o clatita cu
chimice din celule, cum ar fi descompunerea de p;ls;Iri, vite ~i oi. jn prezent se ~tie c;l fica- porumb cu zeama de lamaie. Acest proces
substantelor nutritive pentru a elibera energie. tul este o surs;l bogatl de vitamina A (precum transforma nicotinamida din porumb, una
Mineralele, cum ar fi sodiul, sunt vitale pen- ~i de vitaminele B2, B12, D ~i E), necesar;lpen- dintre cele mai importante vitamine ale com-
tru functionarea celulelor nervoase. Sulful intr:l tru functionarea normal;l a retinei. plexului B, intr-o forma mai u~or de absorbit.
In componenti1 multor hormoni. Sunt necesare Pe vremea romanilor oamenii consumau
peste alte 15 tipuri de minerale pentru pro- ape mineral;l de izvor, pentru propriet;ltile
ductia normal.I de celule ale sangelui, coagu- medicale ale acestora. Aceste ape de izvor
larea sangelui ~i cre~terea dintilor ~i oaselor. foarte bogate In minerale se afl;l la baza
"apelor Imbuteliate", atat de commune In zilele
$tiin~a alimenta~iei noastre. C;lpitanul Cook, exploratorul maritim
De peste 2000 de ani oamenii sunt con$tienti englez din secolul 18, a ajuns la concluzia c;l
c.I trebuie s.I aib.I O diet.I echilibrat.I, adic.I una o diet;l ce includea ~i fructe proaspete,
ce const.I In cantit.Iti ~i tipuri corecte de sub- Impiedica aparitia scorbutului, o boal;l provo-
stante nutritive. De exemplu, In secolul 5 l.e.n., catl de lipsa vitaminei C. Dar conceptul mo-
fllozoful grec Hipocrate a recomandat pacien- dern de diet;l s;ln;ltoas;l ~i descoperirea

O Baile romane de la Bath, Anglia. Apa


patrunde in bazin dintr-un izvor fierbinte din
apropiere. Romanii credeau in proprieta,ile
benefice ale mineralelor din apa.

O Tabel cu cele mai importante vitamine,


sursele ~i folosirea lor. Vitaminele B 1, B2,
B 12 ~i nicotinamida formeaza partea cea mai
importanta a complexului de vitamina B.

169
VITAMINE $1 MINERALE

O Orbirea poate ti
provocata de o deti-
cien~a puternica a
vitaminei A.

O Cand orezul
este ambalat, boala
beri-beri poate ti
cauzata de con-
sumarea boabelor
de orez fara coaja
(stanga), in locul
.0
celor cu coaja
(dreapta), deoarece excesul de minerale, intoxicatia cu minerale nu
~
~ primele nu con1in este posibila. Totu~i, excesul de sare,o combi-
.:& deloc tiamina. natie a elementelor sodiu ~i clor- poate fi per-
iculoasa persoanelorcu tensiune ridicata.
relatiei dintre diferite tipuri de alimente ~i iod\.ll- sunt fumizate in cantitateinsuficientade
sarultate, se datoreaza cercetarilor lui Robert dieta obi~nuita. O astfel de lipsa, sau deficien1;a Prelucrarea alimentelor
McCarrison, la inceputul secolului. Coordo- de oricare dinvitamine sau rninerale poate du- in zilele noastre, oamenii consuma In special
nator al serviciilor medicale engleze In India, ce la dezechilibre ~i boli grave..Tratamentul cu alimente ambalate ~i conservate. in procesele
el a observat unele caracterisici ale grupurilor tablete bogate in vitarnine sau rninerale poate de productie ~i conservare, multe dintre vita-
religioase ~i tribale. A rernarcat ca membrii :i:nlaturasimptomele deficientelor in cateva ore, mine sunt distruse sau Inlaturate. Cei care fab-
tribului Madrassi erau mai slabi, cei din Sikh insa efectele acestotase pot men!ine totu~i. De rica unele alimente, compenseaza aceste
~i Pathan aveau o constitutie mai robusta, ~i exemplu, lipsa vitarriinei D poate duce la rahi- pierderi prin adaugarea unor suplimente de
a~a rnai departe. tism (oase moO. Vitarnina D poate fi produsa vitamine ~i minerale. Acestea sunt fabricate
El a initiat apoi un experiment ~tiintific In de organism.Substanteledin piele se pot trans- sintetic in laboratoare sau concentrate din
care dietele diferitelor grupuri de ba~tina~i au forma in vitamina D, in cazul expunerii la extracte ale unor surse de alimente naturale.
fost aplicate ~obolanilor. Ace~tia prezentau soare.De aceeacopiii multor imigran1;idin 1;ari- in gospodarii, gatitul excesiv sau insufi-
ulterior acelea~i tipuri de sanatate ca ~i le tropicale spre zone nordice sufera de rahi- cient a unor mancaruri distruge substantele
grupurile de oameni ce foloseau dietele tism daca alimenta1;ialor nu este consistenta. nutritive. Pierderile de vitamine C ~i E, ce se
Cantita1;iprea mari din anumite vitamine dizolva In apa ~i sunt distruse prin fierbere
respective.
Sobolanii ce consumau dieta tribului pot, de asemenea,fi periculoase.Estevorba in prelungita, pot ajunge la 90%.
Madrassi erau rnai slabi, cei cu dieta Sikh mai special de vitaminele pe care organismul le in cazul In care consumam legume ~i
puteffiici, ~i a$a mai departe. Pentru a-~i extin- poate inmagazina eficient. Consumul excesiv fructe variate; surse excelente de proteine, ~i
de cercetarile, McCarrison a hranit alti ~obolani de vitamina A poate fi mortal, cauzand intr-o ne expunem la soare pentru a completa rezer-
cu o dieta constand din mancaruri rafmate din prirrul faza umflaturi dureroase,erup1;iicutanate velede vitamina D, nu ne vom confrunta cu
vest. Ace~tia au inceput sa prezinte acelea~i ~i cadereaparului, ducand apoi la marireaficat- deficiente. Astfel, administrarea de tablete ce
tipuri de afectiuni ca ~i persoanele ce con- ului ~i a splinei. Deoarece organismul elirriina contin vitamine nu ar fi necesara.
surnau cele rnai sarace diete indiene.
cuvantul "vitamina" a fost folosit pentru MINERAL I SURSE IMPORTANTA
prima data de omul de ~tiinta polonez Casimir
Calciu Lapte, galbenu~ de au, Element constitutiv al oaselor ~i din,ilor;
Funk In 1912, pentru a desemna factorii nutri- malu~te. legume cu frunze necesar in coagularea sangelui, sinteza hormonala,
tivi vitali organismului ~i care contin In cea verzi integritatea membranelor ~i contrac,iile musculare.

mai rnare parte amine, substante chimice


Lactate, carne, pe~te. carne Necesar pentru structura normala a oaselor ~i din\ilor. Are
continand azot In combinatie cu alte elemente Fosfor
rol important in contrac\ia musculara ~i activitatea nervoasa.
de pui ~i nuci.
chimice, cum ar fi hidrogenul.
Fier Carne, ficat, malu~te, Componenta esen~iala a hemoglobinei (care transporta
Grupuri de vitamine galbenu~ de au, legume, oxigen la celule) ~i a coenzimelor implicate
nuci ~i cereale. in formarea ATP-ului.
Exista doua categorii principale de vitamine.
Prirna categorie, vitaminele A,D,E ~i K, sunt Necesara pentru glanda tiroida in sinteza tiroxinei,
lod Sare iodata, preparate ma-
solubile in grasimi ~i se gasesc de obicei in ali- ritime, ulei din ficat de cod. hormonul ce regleaza viteza metabolismului.
mente bogate in grasimi, cum sunt ouale, untul
Qua, faina mixta, fasole, Esential impreuna cu fierul in sinteza hemoglobinei.
~i laptele. Acestea se inmagazineaza in organism Cupru
sfecla, ficat, pe~te, Component al enzimei necesara in forma rea
-rnai ales in ficat -~i astfel pot forrna rezerve. spanac, sparanghel. pigmentului melanina (culoarea pielii).
O persoarul bine hranita poate trai fara vitamina
A timp de 11,lnide zile, fara a se 1mbolnavi. Sodiu Raspandit in alimente. Sarea Necesar in conduc,ia de catre alimente a impulsurilor
de masa este clorura de sodiu. nervoase. Influen,eaza puternic mi~carea osmotica a apei.
A doua categorie, complexele de vitamina
B ~i vitamina C sunt solubile In apa. Ele sunt Are rol in transmiterea impulsurilor nervoase
Potasiu Prezent in aproape toate
eliminate prin urina, organismul retinand doar alimentele. ~i in contrac\ia musculara. Necesar pentru cre~tere.
cantitati nelnsemnate din acestea.
Clor Prezent in majoritatea ali- Important in echilibrul acid-baza a sangelui, echilibrul
mentelor ~i in sarea de masa. apei ~i formarea acidului clorhidric in stomac.
Cantitatea corecta
Necesitatile organismului pentru fiecare vita- Prezent in majoritatea Necesar pentru functionarea normala a mu~chilor
Magneziu
mirul sunt incredibil de mici. De exemplu, un alimentelor. ~i a nervilor. Contribuie la formarea oaselor.

barbat are nevoie doar de O,OOO5g de vitamina


Carne de vaca, miel, ficat, Component al multor hormoni (ex. insulina) ~i vitamine
A (retinol) pe zi; o femeie de O,OOO4g pe zi. in Sulf
(ex. tiamina), a~a incat este implicat in reglarea
pe~te, carne de pui,
cazul multor minerale, necesitatile zilnice sunt QUa, branza, fasQle. unor activita~i variate ale corpului.
-
scazute, insa trei dintre ele -calciul, fierul ~i
Zinc Prezent in alimente. Necesar in cre~terea normala ~i formarea insulinei.

O Tabel cu cele mai importante minerale.


Urme in plantele verzi. Necesarin cre,tere, reproducere,i aliptare.
Unele sunt necesare in cantit3'i mici, dar ~g~

altele nu: Sg de sodiu ~i potasiu sunt nece- Cobalt urme Inplant.ele verzi. Are rol in formarea globulelor ro~ii.
sare zilnic pentru a ne men,ine s3n3to~i.

170 Corpul omenesc 23 -CHIMIA CORPULUI Corpul omenesc 57 -O DIETA ECHlLIBRATA