Sunteți pe pagina 1din 39

Fi a studiului de caz

Titlul :ntre istorie i mit

Tema : Romanitate i dacitate

Componen a grupei de elevi:


y y y y y

Neagu Andreea Negroiu Andreea R dulescu Andreea Sabados Radu T n sescu Andreea

Bibliografie:
y y y y y

Lucian Boia- Istorie i mit n con tiin a romneasc Nicolaus Olahus-Hungaria Despre romanitate romnilor nv turile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u Theodosie Miron Costin- Cronica rii Moldovei i Munteniei Constantin Cantacuzino : Istoria rii Romne ti-despre originea romnilor Dimitrie Cantemir : Hronicul vechimii romano-moldovlahilor Ioan Inochentie Micu Klein Despre na iunea romn
1

y y

Al.Rosetti Istoria limbii romane tefan Pascu Istoria Romniei

Orice comunitate, de la trib pn la na iunea modern , se legitimeaz prin recursul la origini.n toate timpurile i in toate culturile, acestea sunt puternic valorizate f r ncetare rmemorate si rememorate.Nimic nu este mai actual, mai condensate, dect un nceput.Miturile fondatoare condenseaz con tiin a ns i a comunit ii. Una dintre cele mai dezb tute probleme din istoriografia romneasc , problem care de fapt indic nsu i drumul parcurs de aceasta, este problema originilor. Situa ia ne apare fireasc pentru un popor cu o veche, dar, n acela i timp, enigmatic atestare, cu o limb care se revendic de la Roma, dar cu relativ trzii organiz ri statale.

Repere ale cazului

n primul rnd, romnii sunt un popor European, vorbitor al limbii romne, limb de origine neolatina. Acesta s-a format n urma etnogenezei dintre geto-daci i romani, n teritoriile getodacice. Etnogeneza poporului romn se nscrie n procesul european general de formare a popoarelor i limbilor neolatine, similar form rii altor popoare latine, cu diferena c abia dupa secolul al VI-lea. Dacii, care probabil atinseser un anumit grad de romanizare nainte de cucerirea traian , au d inuit sub st pnirea roman i sau adaptat noii viei economice i sociale a noii provincii, alc tuind totodat suportul influenei pe care Imperiul a exercitat-o n timp asupra teritoriilor din afara Daciei romane. Elementele romane semnificative, care au influentat dezvoltarea ulterioara a dacilor au fost, n principal, soldaii i colonitii. Cei mai muli dintre ei au r mas s vieuiasc la nord de Dun re dup retragerea aurelian din anul 271, continuand astfel procesul complex de romanizare. Totodat , cronicarii moldoveni din secolul al XVII-lea, dar si Dimitrie Cantemir, in secolul al XVIII-lea au afirmat si au argumentat originea romana a acestui popor. De asemenea, reprezenta ii Scolii Ardelene de la sfarsitul secolului al XVIII-lea au insistat asupra acestei origini pur romane. Alaturi de ace tia, genera ia pa optist de la mijlocul secolului al XIV-lea reia aceast idee, asumndu- i in acela i timp originea dacic . In antitez cu venirea romanilor a fost urmat i de un alt element constituit de venirea slavilor, dar

ace tia,

filozofii

istoricii

din

secolul

XX,

in

contextul

recunoa terii generale a latinit ii limbii romne si a romanitatii poporului, revendic totu i substratul tracic si componen a dacic , nelatin .

Citate Orice comunitate, de la trib pana la natiunile moderne, se legitimeaza prin recursul la origini. In toate timpurile si in toate culturile, acestea sunt puternic valorizate si fara incetare rememorate si commemorate. Nimic nu este mai actual, mai ideologizat ca un inceput. Cazul romanesc al miturilor fondatoare prezinta o simpla individualizare a unor categorii mitologice cvasiuniversale, avand, indiferent de spatiu si timp, menirea de a justifica prezentul prin origini si de a lega cele doua capete ale istoriei prin jaloane intermediare. (Lucian constiinta romaneasca, 197 Valahii sunt ncredin a i c sunt coloni romani.Argumentul acestui lucru este faptul c au multe n comun cu limba romn i se afl n teritoriul lor foarte multe monede ale acestui popor, f r dubiu indicii mari ale vechimii st pnirii romane aici. (Nicolaus Olahus-Hungaria despre romanitate romnilor) Mintea iaste avu ie i comoar netrec toare care nu s cheltuie te niciodat (...) Mintea iaste via a priatenilor , mp care fra ilor. Mintea treaz iaste priaten mai bun i mai cinstit mp ra ilor i domnilor dect toat avu ia i bog ia lor cea mult . ( nv turile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u Theodosie) Numele cel mai adev rat, autentic, de la primul desc lecat prin Traian este rumn sau romanus, care nume acest popor l-a p strat ntotdeauna... pn ast zi, acela i nume este dat ndeob te i muntenilor i moldovenilor i celor ce locuiesc n ara
5

Boia,

Istorie

si

mit

in

Transilvaniei. Rumn este un nume schimbat la curgerea anilor din roman. (Miron Costin-Cronica rii Moldovei i Munteniei) ... iar noi rumnii, suntem adev ra i romani (...) den carii Ulpie Traian i-au a ezat aici n urma lui Decheval (...) n eleg nu numai ce tea de aici, ce i din Ardeal, care nc i mai neao i sunt i moldovenii, i to i c i i ntr-alt parte se afl i au aceast limb , m car fie i ceva i mai osebit n ni te cuvinte den amestecarea altor limbi (...) Ce dar pe ace tia, cum zic tot romani i inem, c to i ace tia dintr-o fntn au iuvort i cur (Istoria rii Romne ti-despre originea romnilor) ... puind noi socoteal i tot eanchiul astenin ei noastre, pentru ca, nu numai cum ar t m, c Dachia noastr au fost de Traian Marile cu boiari cet eani i slujitori romani desc lecat i l cuit ; ce inc acelora i romani ntr-nsa a eza i de atuncea i pn n ziua de ast zi smn iilor i nepo ilor, str nepo ilor ntr-aceea i nentrerupt trai i necurmat s l luire s dovedim ... (Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor) Na iunea valahic este cu mult mai veche dect toate na iunile Transilvaniei (...) ntruct este lucru sigur i dovedit, pe temeiul m rturiilor istorice, a unei tradi ii niciodat ntrerupte, a asem n rii limbii, datinilor i obiceiurilor, c ea i trage originea de la coloniile romane aduse (...) de mp ratul Traianus, n nenum rate rnduri, n Dacia (...) Cnd ungarii, c tre sf r itul secolului al IX-lea, (...) au n v lit n p r ile Transilvaniei, locuitorii romani ai acestor p r i se numeau (...) vlachi, dup m rturia celui mai vechi csriitor al Ungariei, Anonymus, notarul regelui Bela... (Supplex Libellus Valachorum-1791) Dac na iunea ar fi socotit dup num r atunci ea (na iunea romn ) nu c este egal cu oricare din cele recepte, dar este mai
6

mare dect fiecare; este cea mai nsemnat antregului corp al Transilvaniei i i dep e te pe to i prin num r. (Ioan Inochentie Micu Klein, despre na iunea romn ) n limba lor ei i spun romni (...) deoarece dup originea lor, ei sunt mult renumi ii gr niceri ai nobilului popor roman i sunt cei mai vechi locuitori ai rii, pe care i-a adus aici mp ratul Traian (...) cnd a nvins pe regele Decebal i a cucerit re edin a regal a acestuia, Sarmisegetusa (...) Ace ti urma i ai romanilor locuiesc ast zi n Transilvania, Moldova i ara Romneasc . (Pastorul german Conrad Jacob Hiltebrandt (1629-1679) , despre originea romnilor)

Formularea cazului

Poporul si limba romana s-au format in urma unei osmoze echilibrate intre daci si romani. De asemeni si popoarele migratoare s-au impus in etnogeneza romanilor. Multi istorici si oameni de cultura ai timpurilor au recunoscut impunerea fiecarei etape in dezvoltarea limbii si a neamului. De remarcat i faptul c miturile fodnatoare tind s se ultiplice nl n uindu+se funda ia dnti trebuie consolidat f r ncetare ceea ce d na tere la noi i noi moment fondatoare, n fapt rememor ri ale funda iei originare, verigi de leg tur dintre acestea i preyent.Astfel, alegnd din multiple posibilit i, am putea aprecia ca fapt fondator sinteza daco-roman pe teritoriul Daciei.

Geneza limbii romne Temelia limbii i a poporului romn o reprezint conceptele de romanitate i dacism. Romanitatea este un curent de idei referitor la originea latin a unui neam, iar dacismul este un curent ideologic autohton, afirmat la nceputul secolului al XX lea i caracterizat prin exagerarea contribu iei dacilor n etnogeneza. Formarea poporului romn n spa iul carpato-danubian i continuitatea lui n acest spa iu constituie un proces asem n tor form rii i continuit ii celorlalte popoare romanice europene: francez, italian, spaniol i portughez. La toate aceste popoare constat m un element etnic de baz : galii n cazul francezilor, celtiberii n cazul spaniolilor i portughezilor, galii i etruscii n cazul italienilor. La romni au fost daco-ge ii, ramura de nord a tracilor. Etnogeneza romnilor reprezint un eveniment fundamental n istoria noastr na ional , ntruct arat cum s-a format civiliza ia noastr . Ea a fost un process complex, indelungat la care au contribuit statalitatea dacic si cre terea puterii acesteia, cucerirea Daciei de catre romani, colonizarea, romanizarea dacilor, continuitatea popula iei daco-romane in condi iile convie uirii cu popula iile migratoare, r spndirea cre tinismului, ducnd in final la crearea unei etnii distincte in spatial centralsud-est European. Istoricul contemporan Lucian Boia propune o altfel de n elegere a istoriei, care presupune a lua n considerare fenomenul implicit de mitificare prin care orice comunitate i n elege trecutul. Mitul este construc ia imaginar (ceea ce nu nseamn nici real ", nici ireal ", ci dispus potrivit logicii imaginarului), destinat s pun n eviden esen a fenomenelor cosmice i sociale, n strns raport cu valorile fundamentale ale comunit ii i n scopul de a asigura
9

coeziunea acesteia". Felul n care romnii i-au construit discursul despre originile lor poate fi analizat n func ie de aceste repere. Orice comunitate, de la trib pn la na iunea modern , se legitimeaz prin recursul la origini. n toate timpurile i n toate culturile, acestea sunt puternic valorizate i f r ncetare rememorate i comemorate. Nimic nu este mai actual, mai ideologizat ca un nceput." Cazul romnesc al miturilor fondatoare prezint o simpl individualizare a unor categorii mitologice cvasiuniversale, avnd, indiferent de spa iu i timp, menirea de a justifica prezentul prin origini i de a lega cele dou capete ale istoriei prin jaloane intermediare." (Lucian Boia, Istorie i mit n con tiin a romneasc , 1997) Lucian Boia(n.1944 ) este istoric, profesor, autor al unor studii de istoriografie universal i romneasc , de istorie a imaginarului, de teorie i metodologie istoric : Istorie i mit n con tiin a romneasc , Romnia, ar de frontier a Europei, Mitologia tiin ific a comunismului, Jules Verne. Multe dintre lucr rile semnate de el au fost publicate de edituri str ine. Fundamentele culturii romne au fost descrise, n elese i valorificate diferit de-a lungul ultimelor secole, de genera iile de nv a i i de intelectuali, care au pus n eviden fie componenta roman , fie componenta dacic , fie interac iunea lor. Problema raportului dintre romanitate i dacitate este n mult mai mic m sur o problem de istorie literar dect o problem de autoreflectare, altfel spus, o problem de con tiin de sine a romnit ii.

10

Dacii Dacii, sau ge ii, fac parte din marele grup etnic al tracilor i constituie cea mai important ramur a lui, avnd o civiliza ie, o cultur i o istorie politic pe care n-a egalat-o nicio alt ramur . Se poate spune c geto-dacii reprezint elita numerosului grup al tracilor. Cu privire la mul imea acestor traci, Herodot face o afirma ie de cea mai mare importan : Neamul tracilor este, dup cel al inzilor, cel mai numeros din lume. Dac ar avea un singur crmuitor sau dac tracii s-ar n elege ntre ei, ele ar fi de nenvins i, dup socotin a mea, cu mult mai puternic dect toate neamurile.Triburile dacilor si ge ilor cupau teritoriul cuprins ntre Mun ii Balcani i Mun ii Slovaciei, i de la litoralul apusean al M rii Negre pn dincolo de bazinul Tisei. Triburile denumite dacice locuiau pe teritoriul actualei Transilvanii i al Banatului, iar al ge ilor n cmpia Dun rii inclusiv n sudul fluviului - , n Moldova i Dobrogea de azi.

Dup m rturiile literare antice, dacii sau ge ii erau blonzi, cu piele alb , cu ochi alba tri, ca i ceilal i nordici europeni. Att Trofeul, ct i Columna lui Traian ni-i arat de statur potrivit , nici foarte nal i, nici scur i. B rba ii purtau p rul mare i aveau to i barb : nic ieri nu g sim un dac reprezentat altfel. Pe frunte i la tmple p rul e t iat. Femeile, judecnd dup Column , par s fi fost zvelte,

11

nalte i, n general, frumoase; p rul l purtau piept nat, cu c rare la mijloc i strns n spate, f cut coc. In ceea ce prive te religia, dacii imp rt eau obiceiuri si credin e pagane peste care s-au rev rsat mentalit i civilizate ale cuceritorilor latini. Zeul cel mai frecvent men ionat la autorii vechi este Zalmoxis, zeul carpatic al nemuririi. Era adorat n Dacia i un zeu al r zboiului, c ruia ge ii i jertfeau prizionerii prin i n r zboi, socotind c zeul r zboaielor trebuie mp cat prin v rsare de snge omenesc. Ca divinit i feminine, se pare c daco-ge ii aveau i o zei a focului vetrei, a focului sacru. Mai cert pare existen a la daci a zei ei Bendis, zei a Lunii, a p durilor, a farmecelor, a vr jilor, corespunznd deci Artemidei grecilor i Dianei romanilor. Cre tinismul s-a r spndit cu u urin in ntreg Imperiu Roman prin convertirea unui num r mare de oameni. Dacia a beneficiat de numero i propov duitori laici, cre tini, fie ei solda i, fie civili, care umpleau inchisorile imperiului si , pentru a nu fi sacrifica i, au g sit usor sc pare in trimiterea lor in noua colonie imperial. Acesta este sensul golirii si coloniz rii Daciei, cu cre tini, nu cu tlhari, condamn i pentru cine stie ce delicate grave. Ocupa ia de c petenie a dacilor a fost agricultura. O ramur important a agriculturii i la care str mo ii no tri ineau mult, era viticultura. Dacii au fost, de asemenea i remarcabili cresc tori de vite. Rasa cailor ge i era, pe drept cuvnt, vestit . Turmele de oi i cirezile de boi i vaci jucau un rol important n economia vie ii getice. Din lna oilor ca i din cnepa pe care tiau att de bine s-o lucreze, i f ceau ve mintele. Apicultura era i ea dezvoltat . Exploatau apoi sarea, iar n Mun ii Apuseni aurul i argintul. Cantit ile enorme de metal pre ios pe care le-a luat Traian din Dacia, implic o exploatare continu a z c mintelor auroargintifere. tiau s lucreze bronzul, fierul, aurul i argintul; f ceau
12

unelte, cum sunt secerile i coasele de bronz, topoarele, fiarele de plug, cle tele de fier, arme cum sunt s biile de fier, g site n mai multe par i ale teritoriului dacic, obiecte de cult sau mobilier, podoabe de tot felul, mai ales de argint. Romanii Romanii sunt urma ii direc i ai geto-dacilor si spiritualitatea o are la baz pe cea str mo ilor. O magistral analiz a Mior ei din perspective ce ne preocup , a fost f cut de Mircea Eliade. El considera valoroasa balad drept unica in experien a spiritual a poporului roman, o crea ie popular autentic inc vie, arhetip al spiritualit ii populare romne ti. Ac iunea-dupa marele inv at- se petrece in cosmos liturghic necre tin, in mor i, nsemnnd resemnare dar si pessimism. Elementele str vechi geto-dacice se presupune a se fi p strat in obiceiurile romne ti de Cr ciun sau de Anul Nou, care s-ar fi cristalizat pe fondul str vechi autohton, la care se adaug un important aport roman. Gandirea si cultura popular romneasc se transform astfel din sursa secundar in sursa primar de cunoa tere a spiritualit ii str mo ilor nostril, geto-dacii. Mostenirile geto-dacice din cultura popular romneasc se inscriu printre celelalte numeroase dovezi cu privire la descenden a romanilor din geto-daci, se constituie in dovezi cu privire la continuitatea noastr milenar pe spatial in care locuim si ast zi. Romanii considerau c familia este un lucru foarte important. Legile romane permiteau tat lui sa isi ucid copilul nou-n scut. Astfel, mii de fete au fost omorte, deoarece in familiile romane ele nu aveau o importan prea mare. Cnd o romanc se c s torea, tat l ei trebuia sa ii dea bani sau daruri so ului ei, dar familiile
13

care erau s race nu i i permiteau asta si era mai usor sa omoare o fat abia n scut . B rbatul era capul familiei, iar so ia si copiii s i ii erau proprietate. Femeia se bucura de respect deplin din partea membrilor familiei, ea ingrijea c minul si educa copiii. Romanii boga i i i construiau vile luxoase impodobite cu statui si moyaicuro, iar cei s raci locuiau in immobile cu mai multe etaje, in apartamente de inchiriat, lipsite de confort. Oamenii din Roma i i petreceau timpul liber la terme (b i publice), la spectacole si la festivaluri religioase, dar cei mai mul i erau atra i de luptele intre gladiatori desf urate la Colosseum. Inv t mntul era particular, pemitndu-si doar copiii din rndul oamenilor boga i s mearg la coal . In ceea ce prive te religia, romanii au adoptat zeit ile altor popoare, cele mai multe fiind cele grece ti. Ei se inchinau mai multor zei precum : Venus(zei a frumuse ii), Junona(yei a principal, so ia lui Jupiter), Apollo (zeul artelor), Neptun (zeul m rii), Marte (zeul r zboiului), etc. Zeul ocrotitor i suprem al Romei era Jupiter.

14

Formarea limbii romne Procesul de romanizare ncepe n anul 106, contribuind la acesta, n primul rnd, armata roman , prezent n num r mare n Dacia. Procesul de romanizare a popula iei daco-getice a continuat pn n secolul al VII lea, cnd se consider limba romn ca format . Teritoriul form rii poporului romn i a limbii romne a prilejuit dispute tiin ifice, din care nu a lipsit miza politic . Din examinarea ansamblului si a detaliilor materialului documentar din Dacia rezult c elemental conduc tor si exploatator al provinciei, armatei si municipalit ilor il formau imigran ii (iatlici sau provinciali). Astfel, re inem dublul aspect al romaniz rii : romanizarea lingvistic si nonlingvistic . Romanizarea lingvistic , fundamental si decisive pentru aparitia limbii romne, a constat in nva area limbii latine de c tre popula ia autohton . Generalizarea latinei a determinat fenomenul contrat, de regress i de eliminare terptat a limbii materne, traco-daca. Aceast substitu ie de limbi s-a produs in cadrul unui process incet, indelungat, pa nic i mai ales necesar. Numai latina putea garanta popula iilor cucerite posibilitatea de comunicare cu reprezentan ii imperiului. In astfel de condi ii, limba latin era elemental de unitate si de coeziune, situate deasupra diversit ii sociale, politice, entice si lingvistice. n cultura romneasc , meritul ntiet ii in afirmarea ideii de latinitate a limbii materne i revine lui Grigore Ureche(1590-1647). Succinta lui demonstra ie se cl de te pe semnalarea, nu lipsit de erori, a unor paralelisme lexicale latin-romne: pine-panis, carnecarop rinte-pater. Argumentat si formulate in variante intuitive-empirice sau riguros tiin ifice, latinitatea limbii romne este o idee fundamental, cu o apari ie constant in cultura romneasc
15

medieval si modern .Timp de dou avansate mai multe teorii.

secole

i jum tate au fost

1.Teoriile imigra ioniste (sec. XIX) contest continuitatea romanit ii n spa iul carpato-dun rean, mai ales n Ardeal, i sustin c patria primitiv a romnilor se afl n sudul Dun rii, de unde au imigrat i s-au stabilit n nordul fluviului. 2. Teoria originii nord- i sud-dun rene o sus in istorici (A.D. Xenopol i Ncolae lorga) i filologi (Sextil Pu cariu, Al. Rosetti) care consider formarea poporului romn i a limbii romne ca procese inseparabile i unitare petrecute ntr-un vast spa iu romanizat, ntins la nordul i sudul Dun rii (Dacia i Dobrogea, sudul Pannoniei i Dardania, Moesia Inferioar i Moesia Superioar ), extins i n zone de la hotarele Daciei romane, locuite de dacii liberi, influen a i de civiliza ia daco-roman . 3.Teoria continuit ii se bazeaz pe diferite m rturii: izvoare istorice (Gesta Hungarorum, cronic oficial maghiar , afirm existen a valahilor i originea lor roman i consemneaz voievodate romne ti cucerite de unguri la venirea lor din Panonia n Ardeal); dovezi arheologice (tezaure monetare romane, obiecte cu inscrip ii latine ti, ceramic roman , necropole de tip roman - toate datate dup secolul al III-lea).

Dintre toate neamurile cte i-au exercitat domina ia temporar n Dacia, dup retragerea legiunilor romane, slavii sunt aceia care au
16

avut mai mult nsemn tate. Se tie ntr-adev r c popoarele romanice de ast zi au rezultat din amestecul vorbitorilor de limb latin din imperiu cu neamurile migratorii care s-au a ezat n rile respective. Reprezent m, prin aceasta, o nuan aparte, caracteristic , precum i o civiliza ie i o cultur deosebit n mijlocul marii familii romanice. Istoricul i slavistul Ion Bogdan, precum i romanistul Ovidiu Densusianu au sus inut c poporul romn apare complet constituit numai dup amestecul cu slavii. Aceast afirma ie trebuie n eleas n sensul c , poporul romn, i-a c p tat caracteristicile sale etnice complete numai dup ce elementul esen ial, dacoromanic, constituind temeiul, s-a ad ugat elementul slav. Slavii au l sat dacoromanilor o nsemnat mo tenire : ea const n toponime, n onomastic i n general, n limb . n limba romn , o esime din cuvinte sunt de origine slav . Aceast mul ime de cuvinte slave n-a intrat deodat , n aceea i epoc , n limba romn , ci pe rnd, ncepnd din veacul al VI- lea. O parte nsemnat , cea mai nsemnat , a intrat pe timpul conlocuirii cu slavii n Dacia, pn ce ace tia au fost asimila i, adic n secolele VI X. Dar o serie de cuvinte slave au fost mprumutate i mai trziu, n epoca modern , de la poloni, de la ruteni i de la ru i. De la neamurile germanice au r mas cteva cuvinte n limba romn , pu ine la num r, i cteva tezaure, dintre care cel mai cunoscut i mai de pre este tezaurul de la Pietroasa. El se compune din 12 piese, toate de aur, i mpodobite, unele, cu pietre scumpe. De asemenea, influen a maghiar , n secolele X-XI, a l sat mo tenire poporului romn cuvinte ca : ald ma , gnd, vam , ora , hotar, ima , bel ug. Din influen a turc din secolul al XVI lea au rezultat : baclava, bac i , pa , acadea, magiun, cataif, iaurt, musaca, sarma. n secolul al XVII lea a fost influen a greac : frisc ,
17

trandafir, zodie, flamur , omid . n ciuda tuturor influen elor , limba romn este o limb romanic . n perioada 106 275 se formeaz romna comun , protoromna sau str romna, limb cu un evident caracter romanic. Fiecare limb i are propriile dialecte. n limba romn comun ntlnim dialectele daco-romn, aromn, istroromn, meglenoromn. Dar n interiorul unui dialect distingem i subdialecte. De exemplu, dialectul daco-romn, are urm toarele subdialecte : muntean, moldovean, maramure ean, b n ean, cri an. Iar n cadrul subdialectelor se nasc graiurile, spre exemplu subdialectul muntean este nso it de graiul ialomi ean, vrncean, teleorm nean etc. Elementele de substrat ale limbii romne, adic cuvinte de origine dacic , sunt n num r de aproximativ 160, totaliznd peste 600-700 de derivate, inclusiv toponimele i antroponimele. n ansamblul s u, acest fond de probabil provenien dacic , substantive, adjective, verbe, adverbe, denumesc o mare diversitate de obiecte, st ri, fapte,ac iuni, fenomene etc. Pe lng celelalte mo teniri dacogetice, cuvintele de origine dacic , intrate definitiv n fondul lexical curent al limbii romne, arat nc o dat c poporul romn este continuatorul civiliza iei i culturii daco-ge ilor. Lexiconul romnesc autohton dovede te c popula ia traco- dacic formeaz temelia i trunchiul principal pe care s-a grefat i prin care a putut s d inuiasc romanitatea n Balcani i n Carpa i, fiind deci ns i baza etnic social a poporului romn. (I.I Russu)

Secolele al XVI-lea i al XVIII-lea: urma ii nving torilor Originea poporului romn i a limbii romne i-a preocupat pe c rturarii no tri nc din perioada umanismului.Nicolaus Olahus
18

este primul care afirm unitatea de neam, de origine i de limb a romnilor din cele trei ri n lucrarea Ungaria , scris n limba latin la Bruxelles i terminat n 1536.

Nicolaus Olahus (1493-1568) A fost cel mai de seam umanist romn din Transilvania n secolul al XVI-lea. S-a n scut la Sibiu.Familia sa, originar din ara Romneasc , era nrudit cu Iancu de Hunedoara. Studiile le-a nceput la Or tie, le-a continuat apoi la Oradea. A devenit preot i apoi secretar al reginei Maria, v duva regelui Ungariei, Ludovic al II-lea.

A avut leg turi cu numero i umani ti germani, spanioli, italieni, danezi, cu care a purtat o bogat coresponden .S-a bucurat de pre uirea lui Erasmus din Rotterdam, dup cum rezult din coresponden a purtat . A fost regent al Ungariei (1562) ca reprezentant al mp ratului Ferdinand I. Cea mai important lucrare a sa este Hungaria. Al turi de Nicolaus Olahus s-au f cut remarca i i al i c rturari transilv neni: Christian Schesaues (Ruinele panonice) , Gaspar

19

Heltai (Cronica maghiar ), Johannes Honterus, autorul unei descrieri a lumii i a unei h r i n care spa iul celor trei ri romne ti este denumit Dacia (1542). n secolul al XVI-lea n Moldova domnii Alexandru L pu neanu (1574-1579) i Petru chiopul (1582-1591) au comandat cronici de curte care trebuiau s le sl veasc faptele i s fie m rturie pentru urma ii lor. Cronicele au fost ncepute de Macarie,episcop de Roman i c rturar erudit, i continuate de elevii s i Eftimie i Azarie.n ara Romneasc cronicele vechi s-au pierdut. Din secolul al XVI-lea s-a p strat ns o lucrare de mare nsemn tate: nv turile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u Theodosie, culegere de pove e pe care domnul o adresa urma ului s u la tron.

n paralel cu aceste texte apar i unele texte beletristice: Alexandria, povestirea fantastic a vie ii lui Alexandru cel Mare, Esopia, fabulele n eleptului grec Esop, Floarea Darurilor culegere de pilde i nv turi cu caracter moralizator, Sindipa, Halipa, Varlaam i Ioasaf (toate de origine oriental ). Toate aceste lucr ri au circulat intens n spa iul romnesc. Secolul al XVI-lea nseamn apari ia i biruin a scrisului n limba romn .Scrierea n limba romn a ap rut ca o necesitate n condi iile diversific rii vie ii sociale (trebuiau ntocmite acte de proprietate, comerciale, etc.), dar traducerea primelor c r i religioase trebuie pus n leg tur cu influen a Reformei.Un merit deosebit n aceast oper a avut activitatea tipografic a diaconului Coresi. Scrierea n limba romn s-a impus treptat n cursul secolului al XVI-lea. n secolul urm tor, scrierile slavone devin din ce n ce mai rare i ncepe o ampl munc de traducere a principalelor opere
20

religioase i literare n limba romn . Domnia a ncurajat i sprijinit material tipografiile. Secolul al XVII-lea nseamn tip rirea primelor culegeri de legi n limba romn . Apari ia tiparului a nlesnit contactele culturale cu Apusul Europei i diversificarea domeniilor de crea ie cultural .Adoptarea limbii romne ca limb de cultur a l rgit accesul la cultura scris i a permis laicilor s aib preocup ri culturale. Nevoia de instruire a fost sesizat de domnie, care a ncercat nfiin area unor coli cum au fost cele de la Bucure ti i Ia i.Dezvoltarea colilor, a scrierii istorice i literare, cre terea produc iei de carte au dus la apari ia unor biblioteci publice sau private. Ideile umaniste au p truns n Moldova din Polonia i n ara Romneasc din Transilvania. Pentru romni umanismul nseamn redescoperirea originilor latine ale poporului i limbii romne i afirmarea lor cu argumente culese din scrierile autorilor antici. Curentul umanist se manifest mai ales n domeniul scrierii istorice. Grigore Ureche este primul istoric care scrie n limba romn (Letopise ul rii Moldovei-1595). El are o vast cultur , dobndit la colile din Polonia. Impreun cu urma ii s i reu esc s pun bazele istografiei romne ti. Prin lucrarea sa men ionat mai sus, Ureche e int rit ideea de origine, de neam si de limb a romnilor, constituind un bogat izvor de inspira ie pentru numero i scriitori ca Mihail Sadoveanu, B. Delavrancea, C. Negruzzi, .a. In istoriografia romneasc , Grigore Ureche este primul care, spre mijlocul secolului al XVII-lea, consemneaza originea romnilor de la Rim. Cateva decenii mai tarziu,Miron Costin avea s compun prima monografie despre obr ia romn a poporului s u, sub titlul de Neamul moldovenilor. Ambii cronicari studiasera in Polonia

21

si cunosteau limba latin , utiliznd in consecin izvoare si lucr ri scrise in latine te. Cert este c nimic din ce argumenteaz ei cu privire la originea romn nu poate fi raportat la vreun izvor autohton anterior. Miron Costin, mare boier educat n Polonia, este autorul unui letopise , care-l continu pe cel al lui Ureche i al scrierii De neamul moldovenilor, prima lucrare scris despre originea romnilor scris de un romn.

Acelea i idei bazate pe o documenta ie mai larg se g sesc n opera Stolnicului Constantin Cantacuzino, Istoria rii Romne ti Constantin Cantacuzino (1640-1716) C rturarul provine dintr-o familie de mair boieri i domnitori. A studiat n ar , la Constantinopol i Padova. Colaborator apropiat al domnilor erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i tefan Cantacuzino, a avut un rol major n orientarea politic a rii Romne ti spre Austria i Rusia, atitudine pl tit cu via a. Este ucis de turci, mpreun cu fiul s u tefan Cantacuzino n 1716. C rturarul poseda o bibliotec impun toarea pentru acele vremuri. C rturarii epocii au i preocup ri de filozofie. Miron Costin reflecteaz asupra caracterului trec tor al vie ii omene ti i asupra cre terii i dec derii statelor i popoarelor, fiind n acela i timp i autor de versuri. Acelea i reflec ii se reg sesc i la Stolnicul Cantacuzino i Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir (1673-1723) Dimitrie Cantemir este cea mai important figur a culturii umaniste romne ti. Educat la Constantinopol de c tre cei mai
22

reputa i profesori greci, fiul domnului Constantin Cantemir a deprins repede mai multe limbi, dintre care latina, greaca, italiana i turca. Cele mai multe lucr ri le-a scris n latin .Opera sa este foarte diversificat dar principal preocupare vizeaz istoria.El a c utat s demonstreze pe baz de documente originea latin a romnilor i permanen a lor pe teritoriul de la nordul Dun rii n lucrarea Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor. Devenit membru al Academiei din Berlin (1714) a scris la cererea cesteia lucrarea Descrierea Moldovei, o prezentare ampl a geografiei, societ ii i culturii rii n care domnise. Lucr ri mai importante ar fi: Istoria ieroglific , Istoria cre terii i descre terii Cur ii otomane, Divanul sau glceava n eleptului cu lumea

nainte de Dimitrie Cantemir, Nicolae Milescu se face recunoscut drept unul din cei mai importan i c rturari din lumea romneasc . A f cut studii str lucite la Conctantinopol, la marea coal a Patriarhiei.ntors n Moldova a devenit sp tar i mai apoi
23

diplomat al lui Grigore Ghica. S-a remarcat de timpuriu ca traduc tor i autor de lucr ri originale. A avut ansa de a c l tori n Germania, Fran a, Suedia i mai apoi n Rusia, unde la cererea arului Alexei Mihailovici Romanov a pornit c tre China. Dincolo de n elegerile economice i diplomatice, c rturarul romn a l sat posterit ii dou lucr ri fundamentale: Jurnalul de c l torie n China i Descrierea Chinei. n a doua jum tate a secolului XVIII i prima jum tate asecolului al XIX-lea sub influen a iluminismului european s-a format o ntreag coal de c rturari, preocupa i de emanciparea na iunii romne, pe care istoricii au numit-o coala Ardelean . Unul dintre reprezentan ii de seam ai colii Ardelene este Samuil Micu care scrie n 1780 Elementele limbii daco-romane sau valahe, n care argumenta originea latin alimbii romne.Momentul central al mi c rii na ionale a fost memoriul trimis mp ratului Supplex Libellus Valachorum(1791), oper de colaborare na ional , fiind ntocmit de c tre cei mai lumina i c rturari romni ai vremii, reprezentan i ai colii Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe incai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu, Ioan Piuariu-Molnar. Un alt nv at care a avut un rol important n sus inerea cauzei romnilor din Transilvania a fost Ioan Inochentie Micu Klein, episcop al romnilor uni i i baron. El a trimis cur ii vieneze un memoriu, Supplex Libellus-1743 n care cerea drepturi egale pentru romnii transilv neni. Pe lng m rturiile i cronicele romnilor despre romni , se mai g sesc din acest epoc i m rturiile unor c l tori str ini care s-au perindat prin aceste locuri dintre care merit de amintit cea a lui Conrad Jacob Hiltebrandt.

24

coala Ardelean Reprezentan i ai colii Ardelene Gheorghe incai i Petru Maior. au fost: Samuil Micu,

Samuil Micu a fost st pnit de o curiozitate enciclopedic . Retras mai mult in lumea c r ilor, a avut o fire blajin , purtndu- i cugetul nu numai in trecutul neamului ci i c tre marile problem ale vie ii, ale existen ei umane. Mai mult dect un om de ac iune, a fost un spirit contemplative, f r a- i putea duce revoltele pan la cap t. Gheorge incai a fost un spirit vulcanic, inver unat in credin a sa pan la eroism. Preocupat in cea mai mare m sur de rogoarea informa iei, ca un authentic om de tiin , el n-a ezitat s afirme demnitatea noastr na ional in fa a oric rei mari priva iuni, dect sa s admit compromisuri. In el s-a intruchipat poate cel mai bine firea ranului ardelean. Petru Maior a asociat erudi iei un spirit diplomatic, reu ind s - i tip reasc opera aproape in intregime, asigurndu-I astfel circula ie public . El a avut i un spirit didactic mai pronun at i o expresie verbal mai scnteietoare, in polemici care ii aigur un loc distinct in istoria genului. Opera sa e practico sintez a ideilor colii Ardelene, pe care le-a exprimat cu claritate, pe in elesul tuturor. Revolta fondului nostru nelatin Articolul Revolta fondului nostrum nelatin,ap rut in revista Gndirea in 1921 a fost scris de Lucian Blaga pentru a contracara exclusivismul latin in configurarea componen ei spirituale a poporului romn.Se ajunge , in felul acesta, la un exclusivism latin,prin care mul i imp rt esc convingerea c exist spirite

25

na ionale si culturi superioare si inferioare, de pild p rerea lui Anatole France despre operalui Dostoievski, aceea ar fi o monstruas ciud enie.Pentru a- i argumenta pozi ia despre insemnatul procent de sange slav si trac, ce clocote te in fiin a noastr ,Lucian Blaga supune analizei un experiment biologic semnificativ in domeniul culturii si al psihologiei etnice,dominanta se construieste in functie de cultura cu o putere spirituala mai mare. Claritatea Latin se poate imboga i si diversifica,consider autorul complexei teorii a spiritului mioritic,prin resuscitarea fondului traco-dac :De ce s ne marginim numai la un ideal cultural latin, care nu e croit in asemanare des vr ita cu firea noastr mult mai bogat . S ne siluim propria natur un aluat in care se dospesc attea virtualit i ?S ne ucidem cro etndu-ne intro formul de claritate latin , cnd cuprindem in plus attea alte posibilit i de dezvoltare?Acest fond nelatin este un dar al poporului romn : Cunoscutul ritm de lini te si furtun ,de m sur si exuberan ,ce-l gasim in via a altor popoare se l mure te mai mult prin logica inerent istoriei ,prin alternarea de teze si antiteze,cum le-a determinat un Hegel bun oar . In Istoria romnilor din Dacia Traian ,al c rei prim volum apare in 1888,A.D.Xenopol aduce numeroase probe si argumente in sprijinul continuit ii dace.,intr-o prezentare destul de echilibrat , el pune fa in fa elementul autohton sielementul colonizator. Lund in considerare prejudecata favorabil romanilor, simte nevoia s i conving cititorul c nu este nici o sc dere sa ne tragem si din daci []r d cina poporului romn e prins in paturile istorice prin dou vi e tot att de energice,de trainice si tot att de pline de virtute.S nu ne fie deci sil dac si sngele dacilor va fi amestecat in na ionalitatea noastr .Nicolae Iorga, in numeroasele sale lucr ri de sintez ,de mai mare sau mai mic amploare, afirm la rndu-i fuziunea daco-roman ,dar in cadrul mai larg al intregii romanit i orientale si cu sublinierea insistent a unui amplu curent demografic pornit din Italia inc inainte de inglobarea
26

provinciilor respective in statul roman. Originea mixt a poporului romn nu este totu i ignorat , ilustrndu-se prin idila dintre o daca si un legionar roman. Regele Romniei si imp ratul roman sunt reprezenta i impreun pe cteva plachete si medalii,cu inscrip ii precum P rin ilor neamului romnesc 106-1906-1866.Pe langa noble ea sngelui,Traian simbolizasi un proiect politic: gloria imperial a Romei reactualizat prin domnia lui Carol I. Prvan a reu it prin geniul s u s fixeze sinteza daco-roman intr-un echilibru perfect.Romnii sunt in cel mai inalt grad si daci si romani,iar Dacia preroman ,Dacia epocii romane inclusa sau nu in Imperiu,si Romnia actual apar ca entit ti istorice care se suprapun perfect si isi r spund peste milenii. Un deceniu mai trziu,in Istoria romnilor a lui C.C.Giurescu dacii i i afirmau si mai mult ponderea biologic in formarea poporului romn,devenind,in sfrsit, majoritari chiar in Dacia roman :Cu toate pierderile suferite in lupte ,cu toat emigrarea unor triburi care,nevoind s se supun imperiului,s-au retras in mun ii de la miaz noapte,noi credem ca popula ia r mas a fost in num r insemnat,constituind majoritatea locuitorilor noii provincii.[]Romanismul a biruit in Dacia fiindc el a c tigat pe autohtoni. Urm toarea mi care, oarecum inevitabil , dat fiind logica na ionalismului avea s fie excluderea romanilor din alcatuirea romneasc . Infuzia roman ata ase spa iul dacic de un centru incontestabil al lumii:Roma. Limba dac si limba latin nu sunt decat dialecte ale aceleia i limbi, explicndu-se astfel, dat fiind c cele do a popoare vorbeau la fel,lipsa unor inscrip ii dace in Dacia roman .Printre argumentele avansate de Densusianu se afl si reprezentarile de pe Columna lui Traian,unde dacii si romanii dialogheaz f r interpreti, proba c se in elegeau foarte bine,fiecare vorbind in propria limb ! A adar,spre deosebire de celelate popoare.
27

Romanice rezultate dintr-un amestec,romanii sunt o rasa pur , descenden ii locuitorilor str vechi ai acestui p mnt, iar limba lor nu datoreaz nimic latinei, find transmis din timpuri imemorabile (ceea ceexplic factura sa deosebit fa de limbile romanice occidentale). Puritatea etnic -in versiune Latin sau dac -apar ine uneitendin e tradi ionale in cultura romneasc , dar accentele mai ap sate puse asupra rasei si sngelui nu pot fi desprinse de contextul momentului 1940. Prima faz a comunismului a insemnat un recul att pentru daci, ct i pentru romni. Na ionalismul trebuia comb tut in egal m sur cu occidentalismul. Deplasarea treptat dinspre mitologia istoric a luptei de clas spre mitologia nationalist avea s repun drepturile sale tradi ionalul mit fondator. Romanii continu s fie critica i-niciun bun communist neputnd agrea anexarea de teritorii str ine-, dar cu o oarecare m sur , i cu sublinierea, compensatoare,a elementelor de progres pecare le-au adus.Programul partidului communist din 1975, redactat in termeni destul de vagi pentru a mul umi pe toat lumea, se refer la aspectele negative ale st pnirii romane,dar si la noua inflorire economico-social din epoca respectiv , subliniind de asemenea c romnii au aparut prin contopirea dacilor cu romanii. Eliminarea romanilor din istoria na ional a ajuns astfel din nou la ordinea zilei (cu sau f r negarea romaniz rii).Institutul de istorie a partidului si Centrul de istorie militar s-au aflat in primele rnduri ale acestui demers. Dac Nicolae Ceau escu a continuat s pledeze ind iversele-i invoca ii istorice,pentru sinteza daco-roman , fratele s u Ilie Ceau escu nu au pierdut nici o ocazie pentru a-l denun a pe cotropitorii romani. Partida dintre daci si romani a cunoscut o oarecare complicare prin implicarea suplimentar a factorului slav. Slavii cum se tie,au exercitat o intrunire notabil asupra limbii romne, c si asupra vechilor institu ii si vechii culturi romne ti.In fapt, i
28

in aprecierea rolului lor s-a pendulat intre extreme,in func ie de conjunctur ideologic si politic . Reac ia de reabilitare a slavilor si a culturii slavone in istoria romneasc a venit din partea junimi tilor in ultimile decenii ale sec. al XIX-lea,ca replica data latinismului i, intr-un fel ca exerci iu de dep sire a complexelor na ionale. Ioan Bogdan a reprezentat, pn la istoriografia comunist ,punctul cel mai avansat al afirm rii inruririi slave. Contemporanii s i si istoricii genera iei ulterioare au avut in aceast privin puncte de vedere diferite oricum, nu s-a mai revenit la faza neg rii sau ignor rii factorului slav.

Secolul al XIX-lea : dubla descenden Limba romn , reprezentant a latinita ii r s ritene, a fost de-a lungul timpului , cntat i slavit n lucr rile lor de mul i scriitori romni, care i-au nchinat via a i munca lor patriei. Interesul pa opti tilor pentru trecutul dacic i roman al neamului lor decurge din ideologia romantic , orientat spre cunoa terea istoriei propriului popor, spre folclor ca depozitar al tradi iei.n viziunea lor, poezia popular a p strat mai bine dect isoria consemnat , memoria timpurilor str vechi n care s-a pl m dit poporul romn. Se explic astefel, mbinarea preocup rilor tiin ifice (articole,

studii) cu crea ia literar . Gheorghe Asachi, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri ncearc construiasc o mitologie romneasc ,
29

n mod programatic s folosindu-se de tradi ia

popolar .De remarcat i faptul c multiplice inl n uindu-se;

miturile fondatoare tind s dinti trebuie

se

funda ia

reinnoit ,

consolidat f a incetare, ceea ce d na tere la noi si noi momente fondatoare, in fapt rememor ri ale funda iei originare, verigi de leg tur dintre aceasta si prezent. Astfel, alegnd dintre multiple posibilit i, am putea aprecia ca fapt fondator cu i sinteza daco-roman de ast zi, prin pe teritoriul initial noi Daciei fiind identificat reactualizat Romnia funda ia

consolidat

demersuri

fondatoare:intemeierea principatelor, unirea de la 1600, unirea din 1859, crearea Romniei Mari in 1918, sau , mai recent, revolutia din decembrie 1989, in masura in care o consider m ca un nou inceput, act de na tere al unei Romnii reinnoite si totodat eterne. Miturile fondatoare ale principatelor romne, inscrise in cronici, desc lecatul lui Negru Voda in desc lecat al lui Drago englezii isi valorizau eroii cetate a ara Romneasc si dublul si Bogdan in Moldova, se incadreaz originile pe Troiei. si prin Miturile a pereginari i pe fondatoare discursului dect inventare, Brutus, din moderne istoric. noble ea

perfect in tipologia tradi ional . In aceea i vreme francezii si aducndu- i indep rtata valorizeaz stiin ific , R d cinile romneasc . Gheorghe Asachi a prefigurat mitul etnogenezei romnilor n balada Traian i Dochia fondatori, Francus

dimpotriv nationalist devin

originile autohtone, in acord cu faza democratic semnificative

mai

originii:transla ie pe care o vom putea urm ri in con tiin a istoric

30

De asemenea, n poezia La patrie, integrat volumului Poesie, Gheorghe Asachi i prezint pe romni ca mo tenitorii Romei i ai Daciei : O, romni, romni ai Daciei, ce purta i un mndru semn/ De-origin , istoria acum fie-ni ndemn! / n vechime maica Roma, ce-a fost doamn -n toat lume, / Ne-a l sat legi i p mnturi, vorba sa i naltul nume. / Oare darul ce de timpuri i barbari s-a pastrat,/ Cnd senin soarta luce, fi-va ast zi def imat? / Nu, prin muze -a virtutei dorul dulce i fierbinte, / n noi lumea s cunoasc str nepo i romanei ginte. Alecu Russo evoc Dacia paradisiac i pe Decebal, conduc torul ei, n amplul poem n proz intitulat Cntarea Romniei. i al i scriitori au venit n sprijinul acestora, demonstrnd, prin lucr rile lor originea poporului romn, scriitori precum Andrei Mure anu, care a scris Un r sunet, devenit ulterior imn na ional; Vasile Alecsandri n poezia Santinela roman prezint limba roman reprezentata de santinel , ap r toarea romnei, iar n Cntecul gintei latine, a a cum el nsu i sus ine, demonstreaz nrudirea romnei cu celelelte limbi romanice : Am scris-o pentru a prezenta un specimen de limb romneasc , spre a se constata nc o dat nrudirea noastr cu ramurile gintei latine. n a doua jum tate a secolului al XIX lea , Bogdan Petriceicu Hasdeu public n volumul Poesie, Podul lui Traian, n care sprijin ideea unirii romnilor. Sub aspect literar, tendin a dacizant culmineaz n a doua jum tate a secolului al XX lea, prin scrierile lui Mihai Eminescu. Tema dacic se reg se te att n marile poeme Memento Mori, Rug ciunea unui dac i Sarmis, ct i n proiectele dramatice. n poezia Memento Mori, Eminescu realizeaz o evocare a civiliza iilor de la origini. Aici viziunea eminescian asupra Daciei este paradisiac , scriitorul ref cnd imaginea unui popor apus.
31

Secolul al XX-lea : revan a nvin ilor n secolul al XX-lea, ideea dacic prinde consisten i devine obiect de studiu pentru istorici, filozofi ai culturii i ai religiei,geografi, sociologi, folclori ti.Lucr rilor unor istorici precum Vasile Prvan, Hadrian Daicoviciu, li se adaug studii, articole cu rezonan puternic n perioada interbelic semnate de Lucian Blaga, Mircea Eliade, Simion Mehedin i. n perioada interbelic ideea dacic s-a transformat uneori n dacism, tracism ori tracomanie, devenind suport ideologic pentru extremismul de dreapta(mi carea legionar ). i n perioada postbelic , n plin ceau ism, dacismul i tracismul au avut adep ii lor frecven i, att n ar ct i n diaspor . Simion Mehedin i, savant de notorietate european i discipol al lui Titu Maiorescu, n studiul s u despre Vechimea poporului romn i leg tura cu elementele alogene aduce mai multe argumente ale superiorit ii dacilor n lumea antic .Astfel, noi, romnii, suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui p mnt, i anume unul dintre cele mai vechi popoare ale ntregului continent.Istoricii pun de obicei nceputul vie ii poporului nostru la cucerirea Daciei de Traian, un secol dup na terea lui Hristos.[..] Dar nu e mai pu in adev rat c marele mp rat este un episod n via a milenar a poporului nostru.Cnd a sosit el la Dun re, statul dac era de o sut i mai bine de ani n culmea nfloririi: era singura putere european capabil de a ine n cump n Imperiul Roman.[..] Herodot spune c poporul tracilor era cel mai numeros din toat Europa(al doilea dup indieni), iar ge ii, st pnii malurilor dun rene, erau cei mai viteji i mai drep i dintre to i tracii.[..] i n-a fost num rul popula iei getice, ci i civiliza ia naintat , care

32

i-a asigurat tr inicia.n contrast cu grecii, care erau oameni de mare, ge ii erau, ca i romanii, plugari.Cnd Alexandru Macedon a trecut noaptea peste Dun re, solda ii s i au trebuit a doua zi s culce spicele cu lancea ca s nainteze printre lanurile str bunilor no tri.Podgoria geto-dac ajunsese a a e ntins , nct a fost nevoie s mai scoat din vi e.n exploatarea metalelor, ndeosebi a aurului, era vestit din vechime. Pe cnd semin iile germanice tr iau n p durile din mijlocul i marginea nordic a Europei, ca i cele din p durile Canadei, locuitorii de la Dun rea de jos aveau sate, ora e, nego , moned (nti str in , apoi moned proprie) i exportau cereale spre Egeea, primind n schimb produsele mai fine ale industriei mediteraneene. Dar al turi de num r i civiliza ie aveau ceva i mai de pre : o real cultur , manifestat printr-o nalt concep ie de via .Pietatea ge ilor a fost unic n toat antichitatea.Strabo o m rturise te ca o tr s tur caracteristic , cunoscut de cnd lumea.Aceea i p rere o avea i Socrate.El admira pe Zamolxe ca pe un geniu etic.n opozi ie cu concep ia pedagogic a celor ce puneau mare pre pe educa ia fizic , Zamolxe predica doctrina mai subtil , c numai s n tatea sufletului poate asigura s n tatea i frumuse ea corpului.A adar cu mult mai adnc i mai adev rat dect mens sana in corpore sano.[..] De asemenea, Dun rea era privit de daci ca un fluviu sfnt, dup cum era Gangele pentru indieni.nainte de a pleca la r zboi, str bunii no tri beau ap din Dun re.Seriozitatea lor moral era a a de mare, nct unii discipoli ai lui Zamolxe duceau o via de pur contempla ie, hr nindu-se numai cu vegetale i ferindu-se de orice impuritate.[..] Dar tr s turile pozitive ale dacilor intr
33

n contradic ie cu cele

prezentate de Adrian Marino din marturiile istorice.Astfel, n studiul s u Pentru Europa.Integrarea Romniei, Adrian Marino afirm : Nici vorb nu poate fi de negarea existen ei tracilor n istorie, de marele lor rol de substrat, al datelor arheologice si istoriei, riguros controlabile.Ar fi, evident, o absurditate i mai mare.C se fac studii tracologice este forate bine, chiar excelent ct timp ele r mn la un nivel strict tiin ific.Dar tracomania este cu totul altceva.Se invoc argumentul c tracii credeau n nemurire, ca aveau o spiritualitate foarte nalt , de neegalat, c erau singurii monotei ti(ceea ce este total fals) i c , n general, religiozitatea traco-getic este net superioar , spiritual vorbind, culturii i mo tenirii latine, de mediocri legi ti i administratori coloniali.Cu astfel de concep ii nu mai putem fi deloc de acord. Se citeaz trunchiat, obsedant, ritual, ostentativ, cteva pasje din Herodot.Numai c dac -l citim atent i mai ales n ntregime, lectura sa rezerv nu pu ine surprize.Unele de-a dreptul amuzante i cu o poant foarte actual .Foarte bine, foarte frumos c , dupa indieni, neamul tracilor este cel mai mare din istorie.Ei ar putea fi cei mai puternicidin neamurile p mntului.Dar repoducerea citatului din Herodot (V,3) se opre te ciudat tocmai aici. i ce mai spune Herodot?Dar unirea lor e cu neputin i nu-i chip s se nf ptuiasc , de aceea sunt ei slabi.n acest punct, t cere total , de gol istoric!Dac este permis elogierea tracismului spiritualist, de ce nu ne-am explica, m car n parte, i o anume lips de voca ie a romnilor pentru organizare si cooperare, pentrru coordonare i unitate, individualismul nostru acerb, pulverizarea permanent a con tiin elor i eforturilor tot prin acest eminent fond traco-getic?n baza aceleia i referin e de prestigiu?Este lipsa de unire o calitate de invidiat, de elogiat n continuare?Ne putem

34

revendica mereu de la astfel de calit i ancestrale, profund antisociale, nepolitice, fundamental ostile oric rei coeziuni i organiz ri statale?Presupun c nu.Sunt chiar convins c nu. S citim ns pe Herodot i ceva mai departe.Merit .Poporul romn tim bine este foarte muncitor etc etc.Cum erau ns tracii, str mo ii no tri etnici mult iubi i?Ce atitudine aveau ei fa de munc , de pild ?La ei trnd via este un lucru foarte ales, n vreme ce munca cmpului ndeletnicirea cea mai umilitoare.(V,6).A a sar explica poate, i nclin rile noastre profund contemplative, sublim poetice, de popor cndva pastoral, cu vechi reflexe lirice, care cnt din frunz , tol nit sub copaci, p zind vis tor mioare Spiritul activ, energetic, faustic, industrios, nu este, n orice caz, foarte trac.Dar aceasta ar constitui chiar un defect, dup tracomani. i nc un mic citat, nu lipsit de savoare:La traci exist urm toarea rnduial : i vnd copiii pentru a fi du i peste hotare(V,6).Parc citim i azi cte ceva n pres n acest sensAu inventat tracii, s recunoa tem, cu mult spirit de ini iativ particular , comer ul interna ional cu copii, mai mult sau mai pu in abandona i?A a s-ar p rea, dup toate indiciile dac ar fi s -l credem pe Herodot.n orice caz, de acest gen de tracism nu putem dect s ne desp r imurgent, definitiv, i cu toat hot rrea. Simion Mehedin i (n. 19 octombrie 1868, Soveja - d. 14 decembrie 1962, Bucure ti) a fost un academician, geograf i geopolitician romn. Spirit filozofic, format la coala lui Titu Maiorescu, a desf urat o vast activitate cultural ca educator al maselor i cu deosebire al tineretului, prin scrierile i numeroasele sale conferin e inute n fa a studen imii romne din centrele universitare ale rii. i-a f cut studiile la Bucure ti, apoi n Fran a i Germania. A fost profesor la Universitatea din Bucure ti, la prima catedr de geografie din Romnia. Academician - a fost membru titular al

35

Academiei Romne din anul 1915. A fost director al revistei Convorbiri literare.

A avut un rol important n dezvoltarea gndirii geografice i geopolitice n Romnia. S-a preocupat de stabilirea obiectului i con inutului geografiei, de precizarea locului ei n sistemul tiin elor, de determinarea legilor i categoriilor geografice i a metodelor de cercetare n geografie i geopolitic . A elaborat un sistem propriu de gndire geografic , concretizat n lucrarea sa fundamental Terra - introducere n geografia ca tiin (2 vol., 1931).A colaborat cu revista Geopolitic i geoistorie. Numit la 17 mai 1900 profesor la Facultatea de Litere din Bucure ti, la prima catedr de geografie nfiin at n ara noastr , Simion Mehedin i a format n aceast calitate genera iile de geografi mari ai rii n frunte cu George Vlsan, Constantin Br tescu, Vintil Mih ilescu i al ii. A devenit membru al Mi c rii legionare, era un admirator zelos al lui Corneliu Zelea Codreanu. A colaborat la numeroase ziare i reviste (mai ales Convorbiri literare pe care a condus-o mul i ani): "Cuvntul Studen esc", "Duminica poporului", "Lamura", precum i la cele de specialitate, cu multe studii de geografie, metodologie geografic i mai ales antropogeografie: "Analele Academiei Romne", "Buletinul Societ ii Romne de Geografie", "Analele Dobrogei", "Natura", "Anuarul de Geografie i Antropogeografie", "Volkermagasin" (Germania) i multe altele. Marginalizat dup instaurarea comunismului (cea mai mare parte a studiilor sale fiind interzise de noua ornduire), s-a stins din via n anul 1962.

36

Adrian Marino (* 5 septembrie 1921, Ia i - 19 martie 2005, ClujNapoca) este un critic, istoric i teoretician literar romn, laureat al premiului Herder.

37

Concluzii Origine romnilor este un subiect de dezbatere istoriografic . Ceea ce este cert la ora actual este c ei descend din popula iile de limb romanic din bnazinul Dun rii de Jos. Dincolo de problemele tiin ifice reale, multe studii au fost motivate de controversa politic privind intietatea istoric a romnilor in teritoriile nord-dun rene (in Transilvania, intre romni si maghiari), sau existen a lor, anterior a slavilor, in teritoriile sud-dun rene apar innd ast yi statelor slave balcanice. Limba romn face parte din familia limbilor romanice, evolund din limba latin , care vorbit initial in jurul Romei se extinde in tot Imperiul Roman. Deci, romnii sunt unici, avnd un caracter etnic total diferit de celelalte popoare. Religia geto-dac ins , ce a influen at formarea poporului roman si a limbii romne, se inscrie printre religiile obi nuite ale popoarelor Europei antice, ce fac parte din mare familie indo-european .

38

39