Sunteți pe pagina 1din 13

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007

1. Analiza serviciilor de invatamant in Romania in perioada 20032007 a) POPULATIA OCUPATA


Ani Tip indicator Populatia ocupata in educatie Populatia ocupata in total servicii 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ ( nr. (%) ( nr. (%) ( nr. (%) ( nr. (%) ( nr. (%) persoane) persoane) Persoane) Persoane) Persoane) 281272 3.42 285861 3.12 281034 3.07 277318 2.97 276849 2.96

3181935

34.5

3406776

37.2

3430125

37.5

3613444

38.8

3657023

39.1

Tabel 1.1.1 Evolutia populatiei in invatamant din total servicii in Romania in perioada 2003-20071

In cadrul populatiei ocupate din invatamant, tendinta generala este de scadere a cadrelor didactice, in 2003 numarul lor fiind de 281272 persoane cu o pondere de 3.42% din total servicii, iar in 2007 de 276849 persoane cu o pondere de 2.96% din total servicii; totusi in 2004 s-a inregistrat o crestere relativ mica de peste 4000 persoane. Din populatia ocupata in servicii, se observa o usoara crestere, in 2003 numarul persoanelor din sectorul tertiar fiind de 3181935 persoane, avand o pondere de 34.5% din total populatie ocupata pe sectoare de activitate iar in 2007 aceasta ajunge la 3657023 persoane, cu o pondere de 39.1% din total populatie ocupata pe sectoare de activitate, ca urmare a dezvoltarii sectorului tertiar din ultimii ani.
Ani Indicatori absoluti De nivel Modificari absolute yi i/1 i / i 1 281272 285861 281034 277318 276849 0 4589 -238 -3954 -4423 4589 -4827 -3716 -469 Indicatori relativi Indice de Ritm de crestere dinamica I i/1 I i / i 1 R i/1 R i / i 1 100 101.63 99.91 98.59 98.42 101.63 98.31 98.67 99.83 0 1.63 -0.09 -1.41 -1.58 1.63 -1.69 -1.33 -0.17

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Tabel 1.1.2

Tabel 1.1.2 Indicatorii absoluti si relativi in invatamant in perioada 2003-2007

Date preluate din Anuarul statistic 2008 cu date din 2007 si Statistica Regionala 2008 cu date din 2007

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 1

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007

Legenda: y i reprezinta indicatorul absolut de nivel;

y1 ) i / i 1 reprezinta modificarea absoluta cu baza in lant; ( i / i 1 = y i - yi 1 ) y I i/1 reprezinta indicele relativ de dinamica cu baza fixa;( I i/1 = i ) y1 y I i / i 1 reprezinta indicele relativ de dinamica cu baza in lant; (I i / i 1 = i ) y i 1

i/1

reprezinta modificarea absoluta cu baza fixa; (

i/1

= yi -

i/1

reprezinta ritmul de crestere cu baza fixa;( R

i/1

=I

i/1

-100)

R i / i 1 reprezinta ritmul de crestere cu baza in lant;( R i / i 1 = I i / i 1 -100)

Indicatori medii Calculati din valori absolute (nr. persoane) Calculati din valori relative (%)

y= n

yi

280467

yn y1 1106 n 1

I n 1

yn 99.6% y1

R I 100 0.4%

Tabel 1.1.3 Indicatorii medii Legenda:

y reprezinta media aritmetica a populatiei ocupate in cei 5 ani;


_

reprezinta modificarea media absoluta;


_

I reprezinta indicele mediu de dinamica;


_

R reprezinta ritmul mediu de crestere/scadere;


Asa cum s-a observat anterior, tendinta populatiei ocupate in invatamant este intr-o usoara scadere, pe intreaga perioada inregistrandu-se o populatie medie de 280467 persoane, cu o modificare medie anuala de -1106 persoane, un indice mediu de 99.6%, ceea ce inseamna o modificare medie anuala de -0.4%. Din punct de vedere economic, scaderea populatiei ocupate in invatamant se datoreaza in primul rand usoarei scaderi a natalitatii ca urmare a scaderii nivelului de trai si a legalizarii avorturilor dupa 1990 si pana in prezent, inregistrandu-se astfel un spor natural negativ, in al doilea rand a scaderii numarului de unitati scolare, liceale si universitare mai ales din mediul rural ca urmare a lipsei de subventii de la stat cu scopul intretinerii, repararii si/sau imbunatatirii acestora, in al treilea rand datorita salariilor mici (minim salariu de 700 de lei/luna salariu net) ce
STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334 Page 2

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


determina cadrele didactice fie sa emigreze in alte tari pentru un salariu mai bun, fie sa se reorienteze catre alte domenii. Nu in ultimul rand introducerea testarii anuale pentru titularizare ii obliga pe profesori sa se transfere de la o unitate la alta in functie de rezultate, fapt ce nu este in avantajul lor. Trebuie mentionat si faptul ca urmare a numeroaselor reforme din invatamant din ultimii 20 de ani, calitatea sistemului educational din Romania a scazut.
b)

PRODUSUL INTERN BRUT


2004 Absolut Relativ (miliarde (%) RON) 8345,7 7,34 113600,1 2005 Absolut Relativ (miliarde (%) RON) 9744,5 6,9 140344,5 2006 Absolut Relativ (miliarde (%) RON) 10924,5 6,52 167304,1 2007 Absolut Relativ (miliarde (%) RON) 13203,3 6,38 206923,7

ANI 2003 TIP Absolut Relativ INDICATOR (miliarde (%) RON) PIB in 6104,6 6,58 educatie PIB in total 92696,9 servicii

Tabel 1.2.1 Evolutia PIB-ului in invatamant din total servicii in Romania in perioada 2003-20072

Evolutia PIB-ului
250000 200000 150000 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 PIB in educatie PIB in total servicii

In ceea ce priveste Produsul Intern Brut din Educatie se poate observa o crestere a valorii acestuia, in valoare absoluta. De la valoarea de 6104,6 milioane RON a ajuns in anul 2007 la cea 13203,3 milioane RON. In valoare relativa insa, procentul PIB-ului este fluctuant; in anul 2004 are valoarea cea mai ridicata din punct de vedere procentual, insa nu si cea mai mare valoare absoluta. In ceea ce priveste PIB-ul in total servicii, valoarea acestuia creste, cu mai mult de 50%, fata de anul 2003. Cresterea PIB-ului in educatie, a fost sustinuta de cresterea PIB-ului in total servicii, ceea ce reprezinta o dezvoltare a sectorului tertiar, si in plus, o indicatie si asupra dezvoltarii capitolului educatie.
2

Date preluate din Anuarul Statistic 2008

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 3

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007

Adm. Publica 3% Intermediari financiari 1% Tranzactii imibiliare 10%

Educatie 2% Sanatate 2%

Transport, comunicatii 7% Hoteluri & rest 1% Comert 74%

Structura PIB-ului in servicii in anul 2007


Din graficul de structura reiese faptul ca ponderea cea mai mare in totatulul serviciilor o are capitolul comert (74% din total), educatia reprezentand numai 2% din totalul serviciilor pe anul 2007. In opinia mea, in ciuda faptului ca educatia si sanatatea sunt domenii importante in cadrul economiei nationale, procentul din PIB acordat acestora este mult prea mic.
Deflatia An 2003 2004 2005 2006 2007 PIB in preturi curente 6104,6 8345,7 9744,5 10924,5 13203,3 IPC in servicii3 100 114,7 126,8 137,2 146,2 PIB in preturi comparabile 6104,6 7276,1 7684,9 7962,4 9030,9

Tabel 1.2.2. Deflatia preturilor curente in preturi comparabile. Ultima coloana va fi folosita in viitoarele calcule

Ani

Indicatori absoluti De nivel Modificari absolute yi i/1 i / i 1 6104,6 7276,1 7684,9 7962,4 9030,9 0 1171,5 1580,3 1857,8 2926,3 1171,5 408,8 277,5 1068,5

Indicatori relativi Indice de dinamica I i/1 I i / i 1 1 1,91 1,25 1,3 1,47 1,91 1,05 1,03 1,13

Ritm de crestere R i/1 R i / i 1 0 0,91 0.25 0,3 0.47 0,91 0,05 0,03 0,13

2003 2004 2005 2006 2007

Tabel 1.2.3. Indicatorii absoluti si relativi referitori la PIB-ul in invatamant in perioada 2003-2007in Romania

Valori preluate din Anuarul Statistic 2008

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 4

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Legenda:

yi

reprezinta indicatorul absolut de nivel; reprezinta modificarea absoluta cu baza fixa; (


i/1

i/1

i / i 1 reprezinta modificarea absoluta cu baza in lant; (

y i y1 - ) i / i 1 y i y i 1
= -

i/1

reprezinta indicele relativ de dinamica cu baza fixa;( I

i/1

yi y1

I i / i 1 reprezinta indicele relativ de dinamica cu baza in lant; (I i / i 1 = R


i/1

yi y i 1

reprezinta ritmul de crestere cu baza fixa;( R

i/1

=I

i/1

-100)

R i / i 1 reprezinta ritmul de crestere cu baza in lant;( R i / i 1 = I i / i 1 -100)

Indicatori medii Calculati din valori absolute (miliarde RON) Calculati din valori relative (%)

y = 7611,8

= 731,57

= 1,01

= 0,01

Tabel 1.2.4 Indicatorii medii pentru PIB in educatie in Romania in perioada 2003-2007

Se observa din cele doua tabele de mai sus ca PIB-ul in perioada 2003-2007 a avut o evolutie crescatoare. In anul 2004, prin O.nr 4.636/24-07/2003 au inceput sa fie implementate fonduri crescute pentru institutiile de cercetare-dezvoltare, motiv pentru care PIB-ul a crescut in anul 2004 fata de anul 2003 1171,5 mld lei. Modificarea cu valoarea cea mai mica a avut loc in anul 2006 fata de anul 2005, si anume 277,5 mld lei. Pe intreaga perioada analizata s-a inregistrat un PIB mediu anual de 7611,8 mld lei, cu o modificare anuala de 731,57 mld. Cresterea medie anuala reiese din indcele mediu, care descrie o crestere medie anuala de 1%.

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 5

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007 2. Analiza comparativa privind dezvoltarea serviciilor de invatamant in Romania si in alte tari a) POPULATIA OCUPATA
Tara P.O. in invatamant in functie de nr de ore lucrate pe zi(%norma plina ,%jumatate de norma) Bulgaria 111490 12.8 77 33 89 11 Germania 1365109 16.9 63 37 49 51 Franta 959364 14.3 65 35 89 11 Italia 970503 10.3 75 25 97 3 Letonia 44764 10.6 84 16 72 28 Lituania 81221 8.4 81 19 67 33 Romania 276849 14.5 73 27 89 11 Croatia 73179 13.5 70 30 68 32 Norvegia* 108662 10.5 62 38 65 35 Elvetia* 127209 59 41 33 77 Tabel 2.1.1 Situatia populatiei ocupate in invatamant in perioada 2007-2008 in Romania si alte tari europene, alaturi de evolutia altor indicatori comparativi Date luate si prelucrate de pe site-ul http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database Note: statele marcate cu * nu sunt membre ale Uniunii Europene; P.O.in invatamant (nr. persoane) Proportia elev/student per profesor (nr elevi la profesor ) P.O. in invatamant pe categorii de sexe (%F,%B)

Se observa din tabelul prezentat anterior faptul ca exista unele tari care au un numar foarte mare al populatiei ocupate in invatamant, tari precum Italia, Franta, Germania, si unele ce au valori sub cele inregistrate din Romania, tari precum Lituania, Letonia, Bulgaria, Croatia, Norvegia si Elvetia. Din punct de vedere al trendului (observat tot de pe site-ul http://epp.eurostat.ec.europa.eu ), se observa o crestere de la un an la altul al populatiei ocupate in invatamant, in toate cele 9 tari comparate, singura tara in usoara scadere fiind, asa cum se observa din tabelul mentionat la punctul 1 pentru Romania. In vederea unui analize pertinente, vom lua in calcul indici precum raportul elev/student-profesor, clasificarea popolatiei ocupate in invatamant pe categorii de sexe si clasificarea populatiei ocupate in invatamant in functie de numarul de ore lucrate pe zi. Asa cum se observa si in tabelul de mai sus, proportia elevi/studenti profesori difera, astfel ca exista state europene care au valori foarte mari(tari dezvoltate precum Franta si Germania, care din cauza nivelului de trai ridicat vin numerosi elevi si studenti straini sa invete acolo), si tari in curs de dezvoltare, precum Bulgaria si Romania, care datorita unui nivel de trai scazut si al unui numar de profesori mici raportat la o populatie a elevilor/studentilor mai mare fac ca acest indicator sa inregistreze niste cifre mari, si tari care prezinta valori mai mici(cea mai mica cifra fiind inregistrata de Lituania, care fiind o tara in curs de dezvoltare si membra a Uniunii Europene, prezinta o populatie ocupata in invatamant mai mare raportata la o populatie a elevilor/studentilor mai scazuta).

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 6

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Din punct de vedere al populatiei ocupate in invatamant pe categorii de sexe, se observa o dominanta a sexului feminin in cadrul acestei populatii. Exista tari care inregistreaza o populatie de sex feminin in invatamant de peste 75%(Bulgaria, Italia, Letonia si Lituania) iar altele prezinta o cifra de peste 55%(Elvetia, Norvegia si Germania). Acest indice nu poate fi cauzat de nivelul de trai al fiecarei tari, ci, putem spune in general ca persoanele de sex feminin prezinta abilitati pedagogice mai deosebite comparativ cu persoanele de sex masculin. In ceea ce priveste clasificarea populatiei in functie de numarul de ore lucrate pe zi, putem spune faptul ca majoritatea cadrelor didactice prefera sa lucreze cu norma plina, exemple ce le putem intalni fie in tari dezvoltate precum Franta, Italia, Norvegia (care au un nivel de trai ridicat si al unui salariu mediu lunar de peste 1500 euro4, si a unei oferta de munca mai scazute), fie in tari in curs de dezvoltare precum Bulgaria, Romania, Lituania, Letonia(care au nivel de trai mai scazut comparativ cu tarile mentionate anterior, si cu o oferta de munca mai scazuta). Exista insa si unele tari a caror populatie ocupata in invatamant in functie de numarul de ore lucrate pe zi este predominant de sub 8 ore pe zi, tari dezvoltate precum Elvetia si Germania, care datorita nivelului de trai ridicat si al unor salarii medii lunare de 5000 euro 5 si unde cresterea timpului liber este un fenomen ce ia amploare din ce in ce mai mult. Din punct de vedere economic, aceste diferente intre Romania si restul tarilor mentionate este datorat in primul rand nivelului de trai net ridicat inregistrat de cele 9 tari mentionate, cu toate ca, exista insa si unele tari in curs de dezvoltare precum Bulgaria, Letonia si Lituania, a caror populatie ocupata in invatamant are o tendinta de crestere sau a caror indici analizati anterior sunt mai mari fata de cei ai tarii noastre.

b) PRODUSUL INTERN BRUT


Tara PIB in educatie (milioane $)6 Cheltuieli publice/elev (invatamantul primar) ($)7 1852 8267 7961 8286 8648 (19,9% PIB/loc) (21,2%) (17,8%) (18%) (61,4%)

Romania Italia Germania Franta Lituania Croatia

7002

(3,5% PIB total)

108.752 (4,7% PIB total) 168.962 (4,6%) 160.549 (5,6%) 2790 (5,9%) 3119 (4,5%)

Date inexistente

4 5

Date preluate de pe http://www.worldsalaries.org/france.shtml Date preluate de pe http://www.worldsalaries.org/germany.shtml 6 La nivelul anului 2008 7 La nivelul anului 2008

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 7

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Letonia Bulgaria Norvegia Elvetia 1975 (5,8%) 1817 (3,5%) 34.339 (7,6 %) 29.015 (5,8%) 3531 997 27561 15876 (23,6%) (15,2%) (29,2%) (23,2%)

Tabel 2.2.1 Analiza comparativa la nivel international, in anul 2008 8

In urma analizei datelor prezentate in tabelul de mai sus putem trage anumite concluzii. In legatura cu procentul din PIB, respectiv valoarea absoluta acordata invatamantului, se observa ca Germania detine primul loc in acest capitol, si Bulgaria ultimul. Trebuie mentionat desigur faptul ca PIB-urile tarilor analizate sunt variate, si de aceea contributia fiecareia la educatie trebuie luata in legatura cu acest factor (acesta este motivul pentru care desi Bulgaria si Romania aloca acelasi procent din PIB, valorile sunt cu mult diferite). De aceea, valoarea relativa ne arata teoretic importanta pe care guvernele acestor tari le acorda domeniului in cauza: si anume, Norvegia este tara care are cel mai mare procent din PIB in invatamant, iar Bulgaria si Romania cel mai mic. In ceea ce priveste cel de-al doilea indicator, cheltuielile publice per elev din invatamantul primar (am ales acest indicator deoarece am crezut ca este mai relevant decat cel din invatamantul secundar, respectiv universitar). In valoare absoluta Norvegia este tara ce cheltuie cea mai mare suma de bani dintre tarile analizate in tabel. Cea mai mica cheltuiala este facuta de catre Bulgaria, unde suma cheltuita un depaseste 1000$. Avand in vedere relationarea acestui indicator cu PIB-ul/locuitor, trebuie de asemenea analizate procentele aferente fiecarei tari: se poate observa cu usurinta, ca Lituania depaseste 50%, Bulgaria limitandu-se la numai 15,2%. Rezultatele analizei celui de-al doilea indicator sunt importante, deoarece arata care este nivelul de implicare al guvernului in legatura cu educatia fiecarui elev in parte, si care sunt diferentele de costuri de la o tara la alta. Pentru a face analiza si mai obiectiva, am putea de asemenea studia si care este numarul elevilor straini (si de asemenea care dintre ei beneficiaza de bursa oferita din partea statului) si care sunt nationali. Trebuie precizat si faptul ca in multe din tarile dezvoltate, numarul locurilor oferite de stat in institutiile de invatamant sunt cu mult reduse, de aceea, tari ca Franta, Germania si Norvegia, au o si mai mare greutate pentru sumele/elev pe care le cheltuie.

3. Perspectivele serviciilor de invatamant in perioada 2008-2010 a) POPULATIA OCUPATA


In vederea previziunii pe 3 ani vom studia prin trei metode de estimare, acestea fiind: a) metoda sporului mediu, b) metoda indicelui de dinamica, c) metoda trendului liniar.
8

Date preluate de pe www.nationmasters.com

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 8

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Dupa calcularea prin cele trei metode vom calcula indicele de variatie. Daca acesta depaseste 5% atunci metoda nu este eficienta. Daca mai multe metode dau sub 5%, atunci metoda a carei indice de variatie e cea mai mica va fi cea aleasa. Daca insa niciuna din cele trei metode nu inregistreaza un indice de variatie de peste 5% atunci se va analiza cel a carui cifra este cea mai mica.
a.1) Metoda sporului mediu Ani 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 TOTAL

yi
persoane) 281272 285861 281034 277318 276849

(nr.

ti
0 1 2 3 4

yi y1 A xti
281272 280166 279060 277954 276848

yi yi 2
~

0 32433025 3896676 404496 1 36734198

Tabel 3.1.1 Ajustarea seriei de date prin metoda sporului mediu

Nota:

A 1106 persoane

y 280467 persoane
=

( y y )
i i
_

n =2710.5~2711

v= / y =0.966% < 5% Rezulta ca metoda ajusteaza bine seria de date. a.2) Metoda indicelui mediu de dinamica Ani 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 TOTAL

y i (nr. persoane)
281272 285861 281034 277318 276849

ti
0 1 2 3 4

yi y1 x I
0 280146 279026 277910 276798

_ ti

yi yi 2
~

0 32661225 4032064 350464 2601 37046354

Tabel 3.1.2 Ajustarea seriei de date prin metoda indicelui mediu de dinamica

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 9

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Nota:

I 0.996
=

( yi yi )2
_

n =2721.99~2722

v= / y =0.97% < 5% Rezulta ca si aceasta metoda ajusteaza seria bine. a.3) Metoda trendului liniar

Ani

(nr. persoan e)

yi

ti

ti

y i x ti

yi y ti x
~ _

yi xti ti2

yi yi 2
~

2003/200 4 2004/200 5 2005/200 6 2006/200 7 2007/200 8 TOTAL

281272 285861 281034 277318 276849

-2 -1 0 1 2

4 1 0 1 4 10

-562544 -285861 0 277318 553698 -17389

283943 282206 280467 278728 276989

17134241 13359025 321489 1988100 19600 22822815

Tabel 3.1.3 Ajustarea seriei de date prin metoda trendului liniar

Nota:

y 280467 persoane
=

( yi yi )2
_

n =2136.4~2136

v= / y =0.76% < 5% Rezulta ca si aceasta serie ajusteaza bine datele. Din cele trei metode, rezulta ca cea mai buna metoda este ultima, si anume metoda trendului liniar.
Populatia ocupata previzionata in invatamant 3 2008-2009 275250 4 2009-2010 273511 5 2010-2011 271772 Tabel 3.1.4 Prezivionarea populatiei ocupate in educatie dupa metoda trendului liniar

ti

Anul previzionat

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 10

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


Se observa o scadere a populatiei ocupate in invatamant in Romania in perioada 2008-2010, ca urmare a mai multor factori. Pe langa cei mentionati la punctul 1, se adauga si criza economica mondiala aparuta in anul 2008, care determina stagnarea salariului profesorului(chiar scaderea acestuia in unele situatii). In timp, toti acesti factori nu fac decat sa dauneze viitorului Romaniei, mai intai prin scaderea calitatii serviciilor de invatamant, si apoi prin afectarea directa a viitoarelor generatii ce intra in acest ciclu din viata. Ar trebui luate cat mai rapid posibil masuri de stopare si redresare a acestui fenomen, masuri precum: subventionarea de la stat pentru renovarea/infiintarea de noi scoli/licee/universitati, marirea salariului primit de un profesor(care lucreaza 8 ore pe zi, 7 zile pe saptamana) pentru cresterea motivatiei acestuia, modernizarea unitatilor de invatamant pentru motivatia elevilor/studentilor, plus o reforma care sa ajute invatamantul roman sa iasa din acest impas.

b) PRODUSUL INTERN BRUT


b.1) Metoda sporului mediu Ani 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL yi 6104,6 7276,1 7684,9 7962,4 9030,9 ti 0 1 2 3 4
9

6104,6 6836,17 7567,74 8299,31 11957,18

( i)2 0 193538,40 13726,46 113508,34 8563114,63 8.883.887,83

Tabel 3.2.1 Previziune pentru PIB in servicii prin metoda sporului mediu in Romania 2= (8.883.887,83/5= 1332,95

v = 1332,95/7611,78* 100 = 17,5% Metoda nu ajusteaza bine seria de date.


b.2) Metoda indicelui mediu si de dinamica Ani 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL yi 6104,6 7276,1 7684,9 7962,4 9030,9 ti 0 1 2 3 4 i= y1 6104,6 6165,64 6227,3 6289,57 6352,47
t1

( i)2 0 1110,46 1457,6 1672,83 2678,43 6919,32

Tabel 3.2.2 Metoda de ajustare a seriei de date pentru PIB in servicii prin metoda indicelui mediu in Romania = y1 + ti

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 11

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007

2= 6919,32/5= 1383,64

v = 1383,64/7611,78* 100= 18%


b.3) Metoda trendului liniar Ani 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
a= 7611,78 b= 6538,9/10= 653,89

Metoda nu ajusteaza bine seria de date

yi 6104,6 7276,1 7684,9 7962,4 9030,9

ti -2 -1 0 1 2 0

ti2 4 1 0 1 4 10

yi ti -12209,2 -7276,1 0 7962,4 18061,8 6538,9

i= a+bti 6304 6957,89 7611,78 8265,67 8919,56

(Yi-)2 39760,3 101257,6 5346,53 91972,6 12396,5 250733,63

Tabel 3.2.3 Metoda de ajustare a seriei de date prin trendul liniar pentru PIB in servicii 2003-2007

2= 250733,63/5= 223,93

v = 223,93/7611,78*100 = 2,9 Metoda ajusteaza bine seria de


ti 3 4 5 i= a+bti 9573,45 10227,34 10881,23

date An 2008 2009 2010

Tabel 3.2.4 Previzionarea PIB-ului in servicii pe anii 2008-2010

Evolutia PIB-ului 2003-2010


12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB 6104.6 7276.1 7684.9 7962.4 9030.9 9573.45 10227.3 10881.2

Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus, PIB-ul in educatie va creste in perioada 2008-2010. In ciuda faptului ca recesiunea economica va afecta in mod vadit acest
STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334 Page 12

PERSPECTIVELE SERVICIILOR DE INVATAMANT IN ROMANIA IN PERIOADA 2003-2007


sector al economiei nationale, rezultatul economic din educatie va creste. Diferentele nu sunt mari de la an la an, insa acest lucru reprezinta un avantaj, deoarece educatia este unul din cele mai importante capitole la nivel national. Intr-adevar, ar trebui realizata si o analiza a PIBului/locuitor pentru a inregistra efectiv consecintele acestor cresteri.

STEFANUCA SILVIA, SURLEA IOAN CRISTIAN, grupa 334

Page 13