Sunteți pe pagina 1din 12

REALIZAT DE:

INST. SIMONA CNCEA


"Citete! Citind mereu, creierul tu va deveni
un laborator de idei i imagini, din care vei
ntocmi nelesul i filosofia vieii."
(Mihai Eminescu
Citirea este un instrument
al activitatii intelectuale.
CALITATILE CITIRII
I.-citirea corecta implica :rostire clara ,fara
omisiuni,fara adaugiri de sunete,fara inversiuni de
silabe sau de cuvinte;
II.-citirea fluenta:se refera la ritmul fluent,curgator al
citirii;
III.-citirea constienta:presupune atat citirea corecta ,
cat si intelegerea sensului la urmatoarele niveluri:
-sensul cuvantului;
-sensul propozitiei;
-sensul textului.
-inseamna citire active,opusa citirii
mecanice(adesea bazata pe memoria auditiva), care
angajeaza operatiile de gendire si procesele affective
ale elevului si care contribuie essential la intelegerea
mesajului textului.
IV.-citirea expresiva include citirea corecta si constient-
activa , precum si capacitatea de a sugera prin
intonatie, accente,ritm,afectivitate,ideile si
sentimentele exprimate in text.
I.CITIREA CORECTA
Implica aspectele:
-citire si rostire clara,fara
omisiuni sau adaugiri de sunete sau de
silabe:
-citire fara repetari de
silabe sau inversiuni de silabe;
-citire cu accentuarea
corecta a cuvintelor;
-citire cu intonatia
corecta a enuntului,in functie de semnele
de punctuatie.
PROCEDEE DE REALIZARE A
CITIRII CORECTE
Pregatirea pentru citire se va concretize in urmatoarele actiuni:
-se aleg cuvintele grele din text;
-se analizeaza fonetic;se face sinteza fonetica;
-se explica sensul lor;
-elevii vor compune cuvintele din litere din alfabetul decupat(actiune optionala0.
Citirea demonstrativa a invatatorului este o actiune care poate fi facuta in unul din
urmatoarele momente:
-inainte de citirea elevilor-in cazul unui text lung;
-dupa citirea elevilor,pentru a se evita citirea mecanica.
Se va citi corect, in ritm potrivit,marcand prin intonatie semnificatia semnelor de
punctuatie.
Citirea in cor a unei parti de text, alese de inavatator.
Controlul permanent al invatatorului asupra elevilor si corectarea imediata.
Controlul elevilor asupra colegilor si corectarea imediata.
Pronuntarea cu glas tare, cu articulare clara a fiecarui cuvant mai greu de
pronuntat.
Reglarea ritmului de citire;reglarea ritmului respiratiei in ritmul pronuntarii.
Citirea ubui text scris de mana, pe tabla, pe caiete sau pe fise.
II.CITIREA FLUENTA SAU
CURENTA
Implica aspectele:
-ritmul citirii trebuie sa
evite atat graba, cat si lentoarea;
-ritmul lecturii este
conditionat de ritmul vorbirii si de ritmul
intelegerii sensului textului citit;
-ritmul citirii,fluenta citirii
se dezvolta o data cu celelalte
aspecte:corectitudine, caracter constient
si expresivitate.
PROCEDEE DE REALIZARE A
CITIRII FLUENTE
-textul sau un fragment de text, va fi citit,succesiv, de
mai multi elevi,cu ritm de lectura diferite:
-ritm grabit, alert;
-ritm lent;
-ritm normal;
-se va face o comparative intre cele
trei tipuri de ritm si se va alege aspectul corect;
-se va solicita citirea selectiva ;
-se va citi textul pe roluri;
-citirea poeziilor.
III.CITIREA CONSTIENTA conduce
la o buna intelegere a textului
Implica aspectele:
-citirea constienta
insumeaza corectitudinea citirii si
intelegerea sensului
cuvintelor,propozitiilor, textului,simultan
cu actul citirii;
-prin citirea activa,opusa
citirii mecanice sunt angajate operatiile
de gandire si procesele afective ale
elevului,contribuind astfel la o nuantata si
sensibila intelegerea a textului.
PROCEDEE DE REALIZARE A
CITIRII CONSTIENTE
Elevii vor intelege sensul si mesajul textului,numai daca inteleg sensul cuvintelor
care il compun.
Explicarea si, in consecinta,intelegerea sensului cuvintelor se vor realize prin unul
sau mai multe din urmatoarle moduri:
-se arata elevilor obiectul numit de substantiv;
-se prezinta un desen al obiectului;
-gesturile pot sugera o actiune(verb);
-mimica poate sugera stari afective(uimire);
-se pot explica prin sinonime;
-se explica:
-prin perifraze sau prin definitie;
-prin analiza notiunii generale;
Exemplu:unelte:topor,fierastrau,ciocan etc.;
Publicatii:ziare,reviste etc.;
-prin generalizarea notiunii:
Exemplu:urs-animal;porumbel-pasare;
Trandafir-floare.
-prin analiza lexicala sau gramaticala;
Exemplu:audio-vizual,scolar,suprapus;
-prin descrierea obiectului-forma,culoare,functie.
Explicarea cuvintelor poate fi facuta in urmatoarele momente:
-inaintea citirii,cuvintele grele vor fi selectate si explicate,
-in timpul citirii se vor explica unele cuvinte prin sinonime sau perifraza;
-prin citire,se vor explica unele expresii figurate,metafore,comparatii.
IV.CITIREA EXPRESIVA
Implica aspectele:
-pe langa citirea
corecta,fluenta,constienta, include si
capacitatea de a sugera prin
pauze,accent,intonatie,ritm,ton,eufonie,afectivi
tate,ideile si sentimentele exprimatede autor.
Conditiile cu care se realizeaza expresivitatea
citirii sunt urmatoarele:
-intelegerea sensului cuvintelor
si a mesajului general al textului;
-respectarea pauzelor
gramaticale,logice si psihologice impuse de
text, a intonatiei, accentuarii si ritmului.
PROCEDEE DE REALIZARE A
EXPRESIVITATII
Expresivitatea citirii se poate realiza prin abordarea
urmatoarelor modalitati:
-citirea model a invatatorului;
-citirea model a elevilor ;
-citirea pe roluri;
-declamarea colectiva;
-modele de lectura inregistrate pe
caseta.
Citirea expresiva se realizeaza cu urmatoarele
mijloace:
-vocea,tonul,eufonia.
Reglarea respiratiei in functie de ritmul rostirii si de
intensitatea vocii.
Pronuntarea clar articulata a sunetelor a
sunetelor,silabelor si cuvintelor.
Nuantarea pronuntarii prin intonatie.
CONSECINTELE CITIRII
EXPRESIVE SUNT:
-contribuie esential la intelegerea
nuantata a sensului si a mesajului
textului;
-dezvolta imaginatia
si emotiile elevului;
-citind constient si
expresiv, elevul intelege si traieste
afectiv mesajul transmis de text;
-citirea expresiva
contribuie la formarea capacitatii de
comunicare corecta, fluenta si expresiva.