Sunteți pe pagina 1din 11

Etica Islamică

Proiect realizat de: Profesor coordonator:


Arnăutu Andreea Petre Vulpe
Visoschi Cătălin
 Musulmanii consideră că principala înregistrare scrisă a
revelației către omenire este Coranul, pe care îl consideră
perfect, reprezentând revelația finală a lui Dumnezeu.
Musulmanii cred că părți ale Bibliei și ale Torei au fost
pierdute, interpretate greșit sau distorsionate de
credincioși.
 Din această perspectivă Coranul este văzut ca o corectură
adusă cărților sfinte iudaice și creștine.
Musulmanii susțin că islamul conține în esență aceeași
credință ca a tuturor trimișilor lui Dumnezeu omenirii de
la Adam, Coranul codificând revelația finală a
lui Dumnezeu. Învățătura islamică
vede iudaismul și creștinismul ca derivând din învățăturile
unora din acești profeți - în special Avraam - și recunoaște
rădăcinile lor avraamice, în timp ce Coranul îi numește
Oameni ai Cărții.
 Islamul acoperă toate aspectele vieţii politice,
economice, sociale. El este, mai degrabă, un model
normativ atât pentru individ, cât şi pentru societate,
decât o religie
 Preocupată de mântuirea individului. Musulmanii
consideră că Islamul exprimă, în acelaşi timp,
aspiraţii eterne şi nevoi practice ale individului.
Organizarea societăţii, a comunităţii credincioşilor se
face pornind de la Coran şi învăţăturile Profetului,
care depăşesc contingentul şi tind spre transcendent.
Relaţia dintre religie şi putere este raportată la relaţia
dintre Coran şi modelul de cetate ideală pe care îl
reprezenta Medina pe vremea Profetului şi care se
prelungeşte până astăzi.
 Morala islamică se bazează pe Coran şi pe tradiţia
legată de Profet.
 În Coran,comunitatea islamică – cea mai bună
dintre comunităţi – este cea care îndeamnă la bine
şi interzice răul. “Binele” înseamnă, în primul
rând, îndeplinirea obligaţiilor rituale şi apoi o serie
de virtuţi printre care cele de ordin social ocupă un
loc important: ospitalitate, protejarea orfanului, şi
a celui slab, respect fată de viaţa semenului şi faţă
de bunurile acestuia, respect fată de părinţi, bune
relaţii cu familia, cu vecinii, fidelitate fată de
cuvantul dat etc.
 Solidaritatea între credincioşi este recomandată în
Coran: “Nu vă certaţi între voi, căci astfel veţi
ajunge să cedaţi cu toţii şi puterea voastră va
dispărea”
Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obligații,
musulmanul trebuie să fie major și cu mintea întreagă
 Mărturisirea de credință
 Rugăciunea
 Postul
 Dania, care reprezintă a 40-a parte (2,5%) din
economiile ținute mai mult de un an
 Pelerinajul la Mecca
Coranul îndeamnă la protejarea vieţii oamenilor:
“Cine a omorât un om fără ca acesta să fi ucis o fiinţă vie
sau să fi raspandit stricăciunea pe pământ, va fi
considerat ca şi cum ar fi omorât toţi oamenii, iar cel
care salvează viaţa unui singur om va fi considerat ca şi
cum ar fi salvat toţi oamenii”.
Marile păcate sunt :
 injurii aduse profetului
 omorul
 relaţiile sexuale în afara căsătoriei
 rea purtare cu părinţii
 fuga în caz de atac
 camăta etc.
 Cel mai de temut păcat este « facerea de părtași lui
Dumnezeu », căci prin aceasta se neagă însăși esența
religiei islamice. Pedeapsa – dată pe aceasta lume –
celui ce se face vinovat de un astfel de păcat este
moartea
Declaraţia asupra drepturilor omului în Islam se
bazează pe texte din Coran şi hadith, care servesc
drept:
 garanţie pentru demnitatea persoanei umane
 nediscriminare rasială
 unitatea
 demnitatea familiei
 Întrajutorare
 libertatea conştiinţei
 protecţia bunurilor altuia
 inviolabilitatea domicililui
 grija pentru săraci
 dreptul la învăţătură şi sănătate.
O particularitate a civilizaţiei islamice constă în faptul că
aceasta a acordat primul loc principiilor morale în
toate sistemele şi în toate domeniile de activitate şi nu
a renunţat la aceste valori niciodată şi nu le-a
transformat într-un prilej de a aduce avantaje unui
stat, unei comunităţi sau unor indivizi.
 In timpul vietii profetului, razboiul continuu a lasat un
numar mare de femei vaduve care nu mai puteau sa se
intretina si sa isi creasca copii. Considerand ca este
mai bine ca un barbat sa aiba mai multe neveste, decat
o femeie sa traiasca singura si sa nu aiba posibilitatea
de a se intretine, Coranul permite poligamia.
 Un barbat nu trebuie insa sa aiba mai mult de patru
neveste si trebuie sa fie capabil de a fi drept si just fata
de fiecare dintre ele.
 O femeie care va deveni a doua sotie poate refuza sa se
casatoreasca cu un barbat pe motivul ca acesta are deja
o sotie. Poligamia nu este incurajata cu exceptia
situatiilor de mai sus, iar in zilele de astazi este foarte
rar practicata si interzisa prin lege in majoritatea
tarilor islamice.
În ultima perioadă, organizațiile care apară
drepturile omului încearcă să se implice într-un
dialog cu autoritățile islamice pentru eliminarea
acelor pedepse prevăzute de legea islamică
precum crima de onoare pedepse ce aduc o gravă
atingere drepturilor fundamentale ale omului.
Astfel de dialoguri se află încă la început,
rezultatele nefiind încă vizibile