Sunteți pe pagina 1din 23

11.

ELEMENTE DE
CALCUL AL
PUNȚILOR

1
Prof.dr.ing. Ciobotaru Ticușor
1. DATE DE INTRARE
1.1 Date inițiale
Calculul punților necesită următoarele date inițiale:
1. Mărimi caracteristice ale automobilului: parametrii dimensionali,
parametrii masici, poziția centrului de masă pentru automobil și
pentru masa suspendată, masa nesuspendată care revine punții,
momentul motor, rapoartele de transmitere pentru transmisia
principală și din treapta întâi a SV, valoarea maximă a forței de
frânare;

2. Definirea cinematicii punții.

3. Stabilirea regimurilor de calcul pentru punte.

2
1. DATE DE INTRARE
1.2 Regimuri de calcul
1. Regimul de tracțiune, ex: regimul de demarare, regimul de
sarcină maximă

2. Regimul de frânare, ex. la o decelerație de 0,8 g

3. Regimul de derapare, ex la o accelerație laterală de 0,4 g

4. Regimul de trecere peste obstacole, ex. accelerație verticală


de 3 g.

3
2. PUNTEA MOTOARE RIGIDĂ SPATE
2.1 Calculul forțelor

m2 R ( f )  G2
Reacțiunile verticale Z 2 R ( f ) s  Z2 R( f )d 
2
M M  iSV 1  i0 
Reacțiunile tangențiale în regim de tracțiune X 2 Rs  X 2 Rd  
rd 1 

sau, pentru mai multe punți motoare X 2 Rs  X 2 Rd  Z 2 


Reacțiunile tangențiale în regim de frânare X 2 fs  X 2 fd  Z 2 fs ( d ) 
4
2. PUNTEA MOTOARE RIGIDĂ SPATE
2.2 Calculul momentelor
Momentul de încovoiere în plan vertical M ivR ( f )  Z 2 R ( f )  l

Momentul de încovoiere în plan orizontal M ihR ( f )  X 2 R ( f )  l


Momentul de torsiune Secțiunea periculoasă

M tR ( f )  X 2 R ( f )  rd

Momentul echivalent

M ech 
 M ivR
2
(f)  M 2
ihR ( f )  M 2
tR ( f )

5
2. PUNTEA MOTOARE RIGIDĂ SPATE
2.3 Calculul
forțelor în regimul
derapării

Ecuația de echilibru a G2 hg G2 hg
momentelor față de Z Rs   Fy  Z Rd   Fy 
punctele de contact roată 2 E2 2 E2
- cale

Reacțiunile transversale la YRs  Z Rs  YRd  Z Rd 


derapare

Echilibrul forțelor pe direcție Fy  YRs  YRd   Z Rs  Z Rd    m2  g 


transversală

1 hg  1 hg 
Z Rs  m2  g      Z Rs  m2  g     
2 E2  2 E2 
6
2. PUNTEA MOTOARE RIGIDĂ SPATE
2.3 Calculul momentelor de încovoiere în regim de derapare
Secțiunea
periculoasă

7
2. PUNTEA MOTOARE RIGIDĂ SPATE
2.4 Regimul traversării obstacolelor

m2  g
Z Rs  Z Rd  kd 
2
2,5 pentru autocamioane și autoturisme de teren
coeficientul kd  1,75 pentru autoturisme și autobuze

8
3. PUNTEA NEMOTOARE RIGIDĂ FAȚĂ
3.1 Calculul
forțelor în regimul
frânării

G1  m1 f
Reacțiunile normale Z fs  Z fd 
2
Reacțiunile tangențiale la limita de aderență X fs  Z fs 

X fd  Z fd 
3. PUNTEA NEMOTOARE RIGIDĂ FAȚĂ
3.1 Calculul momentelor în regimul frânării

M v  Z fs  l2
M h  Z fs   l2

M t  Z fd   rd
3. PUNTEA NEMOTOARE RIGIDĂ FAȚĂ
3.2 Calculul
forțelor în regimul
derapării

G1  2   hg  G1  2   hg 
Reacțiunile normale Z Rs  1   Z Rd   1  
2  E1  2  E1 
  G1  2   hg 
Reacțiunile tangențiale YRs  1  
2  E1 
  G1  2   hg 
YRd  1  
2  E1 
3. PUNTEA NEMOTOARE RIGIDĂ FAȚĂ
3.2 Calculul momentelor în regimul derapării

M v  Z Rs  l2

M vs  YRs  l2
M vd  YRd  l2
4. PUNTEA FRACȚIONATĂ

Gr  Greutatea roții

Gs  Greutatea suspensiei

Q  Z1s  Gr  Gs

F1  F2 
 Z1s  Gr   a  Gs  b
2
1
P Q
Valori recomandate t
3
 0, 4...0,6 Barele / brațele suspensiei independente se
1 calculează la:
•Întindere / compresiune
2 •Flambaj
 0,9...1, 2
3
5. CALCULUL FUZETEI
5.1 Calculul în regim de frânare
Forțele de calcul Reacțiunea normală
Frânare

Momentul de încovoiere a fuzetei

M î  c  Z12s  X 12fs 
G1
 m1 f  c  1  2
2
Efortul unitar de încovoiere a
fuzetei

Mî Mî
î   
Wî 0,1  d 3

G1
 m1 f  c  1   2

0, 2  d 3
5. CALCULUL FUZETEI
5.2 Calculul în regim de derapare în viraj
Calculul se execută separat pentru
cele două roți
Momentul de încovoiere a fuzetei
M îs  Z1s  c  Y1s  rd 
G1  2   hg 
 1 
2     c    rd 
B 
M îd  Z1d  c  Y1d  rd 
G1  2   hg 
 1 
2     c    rd 
B 
M îd M îd
îd   
Wî 0,1  d 3

G1  2   hg 
  1
3 
0, 2  d     c    rd 
B 
5. CALCULUL FUZETEI
5.3 Calculul în regim de trecere peste denivelări
Calculul se execută la momentul de
încovoiere dat de reacțiunile normale
G1
Z1s  Z1d  md 
2

Momentul de încovoiere a fuzetei


G1
M îd  Z1s  c  Z1d  c  md  c 
2
Efortul unitar de încovoiere a
fuzetei
Mî Mî G1
î    md  c 
Wî 0,1  d 3
0, 2  d 3

Valori admisibile Oțel 41Cr10 sau 41MoCr11: 450…600 MPa


6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.1 Calculul forțelor și momentelor
1.Forțele transversale
generate de reacțiunile
normale

L  c  Z1s  a
a
L1  L2  Z1s  
c
G1 a
 m1 f  
2 c
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.1 Calculul forțelor și momentelor 2. Forțele longitudinale generate
de forța de frânare

f G f
F1  X 1 f   m1 f  1 
c 2 c
e G1 e
F2  X 1 f   m1 f  
c 2 c
3. Forțele longitudinale
generate de momentul de
frânare
rd
N1  N 2  X 1 f  
c
G1 rd
 m1 f   
2 c
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.1 Calculul forțelor și momentelor
Forțele transversale generate de
reacțiunea sistemului de direcție
Q  l  X1 f  a
a
Q  X1 f  
l
G1 a
 m1 f   
2 l
n
Q1  Q  
c
G1 a  n
 m1 f   
2 cl
k
Q2  Q  
c
G a k
 m1 f   1 
2 cl
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.1 Calculul forțelor și momentelor
Calculul reacțiunilor

R1   L1  Q1    N1  F1 
2 2

R2   L2  Q2    N 2  F2 
2 2

2
G1  n
R1  m1 f    a    a     2   rd  f 
2

2c  l
2
G1  k
R2  m1 f    a    a       rd  e 
2 2

2c  l
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.2 Calculul pivotului la încovoiere

M î 1  R1  h1
M î 2  R2  h2

M î1 R1  h1
î 1  
Wî 0,1  d 3
M î 2 R2  h2
î 2  
Wî 0,1  d 3

Valori admisibile
Oțel 41Cr10 sau 20MoCr12:
500…600 MPa
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.3 Calculul pivotului la forfecare

R1 4  R1
1  
A d2
R2 4  R2
2  
A d2

Valori admisibile

Oțel 41Cr10 sau 20MoCr12:


50 MPa
6. CALCULUL PIVOTULUI FUZETEI
6.4 Calculul pivotului la tensiuni de contact (presiune)

R1 R1
p1  
A1 t1  d
R2 R
p2   1
A2 t2  d

Valori admisibile

Bucșe din bronz:


30 MPa