Sunteți pe pagina 1din 19

E U TA N A S I E R E A P E R S O A N E L O R P R I N

D E C O N E C TA R E A D E L A A PA R A T U TA
M E D I C A L Ă S A U P R I N I N J E C Ţ I I L E TA L E

Profesor coordonator: Dan Pop


Elevă: Bojaru Alice Liliana
CUPRINS

 Introducere  Eutanasierea din punct de


 Definirea eutanasiei vedere filozofic
 Istoria eutanasiei  Eutanasierea în diferite ţari
 Eutanasierea din punct de  Concluzii
vedere medical
 Bibliografie
 Eutanasierea din punct de
 Anexe
vedere religios
INTRODUCERE
După cum vom vedea în

cele ce urmează, cei care se opun


eutanasiei aduc ca argument
suprem necesitatea respectării

dreptului la viaţă al fiecărei fiinţe


umane.
Libertatea de a alege momentul si felul morţii
constituie o modalitate de păstrare a demnităţii
individului in faţa suferinţei şi a morţii.
DEFINIREA EUTANASIEI

 Actiunea prin care se suprimă, in mod nedureros,viata unui om.

 reprezintă o problemă extrem de complexă, care se situează practic


la confluenţa dintre viaţă şi moarte.

 Problema legalizării eutanasiei se află în centrul atenţiei opiniei


publice în majoritatea ţărilor vest-europene şi în Statele Unite ale
Americii.
În țările în care aceasta
este permisă, se
procedează la eutanasie
atunci când pacientul
suferă de dureri intense,
boala sa se află într-o fază
terminală și are
consimțământul și alege
de bunăvoie acest mod de
renunțare la viață.
ISTORIA EUTANASIEI

 . În secolul XX s-au format numeroase organizaţii care militeaza


pro sau contra eutanasiei. Prima a fost constituită în 1935 de un grup
de medici londonezi şi se numea The Voluntary Euthanasia Society.
Aceasta a fost urmată, în 1938, de Hemlock Society, înfiinţată în Statele
Unite.
„Visăm la o vreme când toţi americanii vor putea
trăi şi muri ca oameni liberi, în demnitate şi
Hemlock Society conform cu propriile valori”, spune preşedinta
asociaţiei, Barbara Lee
EUTANASIA DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL

Monitorizarea pacienţilor se face cu:


• aparatură ultraperformantă
• aparatură de susţinere respiratorie
• cardiocirculatorie
Eutanasia a fost clasificată în:
• eutanasia activă
• eutanasia pasivă
• eutanasia nonvoluntară
EUTANASIEREA DIN PUNCT DE VEDERE
RELIGIOS

 Conform religiei, dreptul de


ridicare a vieţii omului, aparţine
exclusiv lui Dumnezeu.
Viaţa umană este o realitate irepetabilă, din acest
motiv, ea trebuie apărată şi îngrijită în orice
moment s-ar găsi purtătorul acesteia.
Dreptul de a muri poate deveni o ameninţare la
viaţa pacienţilor care nu au bani să fie trataţi. De
aceea eutanasia este o formă de ucidere sau de
sinucidere, depinde dacă pacientul participă sau nu
la ea. În acest caz, legile care se referă la sinucidere
trebuie aplicate şi la eutanasie, care trebuie
considerată sinucidere premeditată şi orice ajutor
la sinuciderea cuiva este un foarte mare păcat.
EUTANASIEREA DIN PUNCT DE VEDERE
FILOZOFIC

„Moarte demnă” „Manifestul eutanasiei”

 Înseamnă plecare din această  „Afirmăm că este imoral să


viaţă fără durere, fără suferinţă. accepţi şi să impui suferinţa.
Sfera slujirii medicinei este următoarea: de a ajuta
pe oameni în vindecarea bolilor lor şi în uşurarea
suferinţei umane. Datoria unui doctor este de a
face tot ceea ce este posibil să uşureze şi să
mângâie pe cei bolnavi. Aici se sfârşeşte slujirea
unui doctor pământesc.
HIPPOCRATE
A formulat principiul său de etică
medicală trăind într-o societate în care
sinuciderea era acceptată – în cultura
Vechii Grecii şi a Romei
EUTANASIEREA IN DIFERITE TARI

„Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a


victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestate
medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat”.
În SUA, eutanasia este În Franţa, Codul Penal
interzisă. distinge două feluri de
eutanasie: activă şi pasivă.
În Canada,
eutanasia În Marea
voluntară si Britanie, În Suedia, ajutorul la
suicidul eutanasia suicid nu se pedepseşte
medical este după lege.
sunt interzisă.
interzise.

În Olanda prin majoritatea


În Belgia şi Elveţia
parlamentară, a fost legalizată
sunt permise atât
eutanasia la data de 1 aprilie
eutanasia cât şi
2002.
suicidul medical
asistat.
CONCLUZII

Putem spune că reacţiile şi atitudinile cu privire la eutanasie, fac din aceasta


un subiect controversat în lumea largă.

Odată cu creşterea acceptării eutanasiei sau sinuciderii asistate


medical, va interveni o schimbare în perceperea bolii, morţii şi a
tratamentului medical.
Concluzie

Nimeni nu are dreptul de a decide moartea unei persoane.

Vă multumesc.

S-ar putea să vă placă și