Sunteți pe pagina 1din 9

Relaţiile dintre

Federaţia Rusă şi
Uniunea Europeană
Context internaţional
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu au fost niciodată
ușoare, dar în 2014 au intrat într-o fază nouă și deosebit de
dificilă, după o confruntare între cele două părți privind Acordul
de Asociere al Ucrainei cu UE și agresiunea Rusiei în Crimeea și
Ucraina de Est.->sancţiuni economice
În ciuda tensiunilor politice, legăturile economice dintre cele
două părți rămân apropiate:
UE este de departe cel mai mare partener comercial al Rusiei
Rusia este principalul furnizor de energie al UE
Cele 5 principii care stau la baza
politicii Uniunii Europene faţă de
Federaţia Rusă
La 14 martie 2016, miniștrii de externe ai celor 28 de state membre ale UE
au convenit asupra celor cinci principii directoare ale politicii UE față de
Rusia:
insistarea asupra implementării depline a acordurilor de la Minsk înainte ca
sancțiunile economice împotriva Rusiei să fie ridicate;
urmărirea unor relații mai strânse cu fostele republici sovietice din
vecinătatea estică a UE (inclusiv Ucraina) și din Asia Centrală;
politicile UE să devină mai rezistente la amenințările rusești, cum ar fi
securitatea energetică, amenințările hibride și dezinformarea;
în ciuda tensiunilor, angajarea selectivă a Rusiei într-o serie de chestiuni de
politică externă, printre care cooperarea în Orientul Mijlociu, combaterea
terorismului și schimbările climatice;
sporirea sprijinului acordat societății civile ruse și promovarea contactelor
interpersonale, dat fiind că sancțiunile vizează mai degrabă regimul decât
situaţia societăţii civile ruse.
Relaţiile politice
Actuala bază juridică pentru relațiile UE-Rusia o reprezintă Acordul
de Parteneriat și Cooperare (APC), care a intrat în vigoare în 1997,
inițial timp de 10 ani. Din 2007 a fost reînnoit anual. Acesta a stabilit
un cadru politic pentru o consultare periodică între UE și Rusia, pe
baza principiilor respectării democrației și drepturilor omului, a
libertății politice și economice și a angajamentului față de pacea și
securitatea internațională.
În calitate de membri ai Organizației Națiunilor Unite, Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliului
Europei, UE și Rusia se angajează să susțină și să respecte valorile
și principiile fundamentale ale democrației, drepturilor omului,
statului de drept și economia de piață.
Din cauza istoriei, a proximității geografice și a legăturilor
culturale, Rusia este unul dintre principalii actori din Europa și din
vecinătatea sa.
Relaţii economice şi comerciale
(cf. Eurostat 2015)
Exporturile UE spre Rusia Exporturile Rusiei faţă
(2015) de UE (2015)
Relaţiile în domeniul justiţiei,
libertăţii şi securităţii
Cooperarea dintre UE și Federația Rusă în domeniul justiției,
libertății și securității de la începutul anilor 1990 a constituit o
componentă-cheie în dezvoltarea unui parteneriat strategic.
UE s-a concentrat pe realizarea progresului în implementarea foii de
parcurs pentru spațiul comun de libertate, securitate și justiție UE-
Rusia, care a fost adoptat în 2005:
Consiliile Permanente de Parteneriat (PPC)
Reuniunile Oficiale ale Seniorilor (SOM)
FRONTEX
Cooperare tehnică şi
financiară
* Inițial, UE a acordat asistență tehnică Rusiei într-o mare varietate
de domenii în cadrul programului TACIS (1991-2006). În această
perioadă au fost implementate mai multe proiecte de succes și au
fost lansate programe precum Tempus (în domeniul cooperării în
domeniul învățământului superior) și Cooperarea transfrontalieră.
* De aproape un deceniu, finanțarea UE disponibilă pentru
cooperarea cu Rusia a fost în mare măsură canalizată pentru a
sprijini dialogurile politice continue în cadrul spațiilor comune UE-
Rusia și a parteneriatului pentru modernizare.
* De asemenea, UE acordă sprijin societății civile din Rusia prin
intermediul Institutului European pentru Democrație și Drepturile
Omului (IEDDO) și al Organizațiilor Societății Civile (OSC) și
sprijină, de asemenea, dialogurile politice prin intermediul
instituţiilor de parteneriat.
Bibliografie
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_EU-Russia-Relations.pdf,
accesat la data de 28.04.2018.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589857/E
PRS_BRI(2016)589857_EN.pdf, accesat la data de 28.04.2018.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en, accesat
la data de 28.04.2018.