Sunteți pe pagina 1din 34

ELECTROCUTIA

EXPERTIZA MEDICO-LEGALA,
LEZIUNI SI CAUZE TANATO-
GENERATOARE
• Definitie - Modificările morfofuncţionale
locale şi generale la trecerea curentului prin
corpul uman.
Modalităţi de realizare a contactului cu sursa de curent:
contact direct->sursa de curent vine în contact nemijlocit cu o zonă
a corpului omenesc
• -unipolar : o singură sursă – o singură parte a corpului
• -bi / multipolar : 2 / mai multe surse – 2 / mai multe zone
corporale
• contact indirect->corpul
vine în contact cu o
sursă de curent prin
interpunerea unui
element ce acţionează
întâmplător (ex.jet de
apă de la robinet,duş,jet
urinar)
• -formă particulară =
arcul voltaic
factori ce ţin de proprietăţile curentului electric

– tensiunea
• -joasă < 500 V (efecte generale foarte ↑)
• -mijlocie (medie) 500-5000 V (↓ efectele generale,↑
efectele locale)
• -înaltă > 5000 V (efecte locale foarte ↑->deces)
– intensitatea->principala responsabilă de efectele letale
• - 20-150 mA->cele mai grave leziuni (majoritatea
electrocutărilor letale)
• - peste 5-6 A->nu duc imediat la moarte - leziuni foarte
grave la zona de contact
– tipul curentului (alternativ / continuu)
• -curentul alternativ este cel mai periculos,de 3-4 ori
mai mortal faţă de curentul continuu cu aceleaşi
caracteristici
factori biologici->esp.rezistenţa
organismului
• -d.p.d.v. electric corpul uman este
un conductor neomogen alcătuit
din numeroase ţesuturi,cu
conductibilitate electrică variată şi
rezistenţă variată
• -unele ţesuturi (oase,pielea
uscată,tendoanele,păr,unghii) au
rezistenţă ↑
• -alte ţesuturi
(muşchi,viscere,sânge,umori) au
rezistenţă ↓↓
• -corpul = conductor neomogen-
>rezistenţa globală = suma
rezistenţelor parţiale ale
ţesuturilor şi organelor
-pt.a trece prin corp
curentul electric trebuie
să învingă:
• -rezistenţa pielii la
intrarea în corp
• -rezistenţa ţesuturilor
şi organelor pe traiectorie
• -rezistenţa pielii la
ieşire
-rezistenţa globală a
corpului în condiţii
normale este > 100.000
ohmi
• -dată în principal
de rezistenţa pielii-
>dacă este uscată este
de aprox.50.000 ohmi
• -rezistenţa pielii
umede este de
aprox.1.000 ohmi-
>periculozitatea
curentului în mediul
umed
circumstanţele de producere a electrocutării

• -suprafaţa de contact :
suprafaţă ↑-
>periculozitate ↑
• -numărul de contacte :
număr ↑->mai multe
traiectorii în organism-
>letalitate ↑
• -timpul de contact ↑-
>risc letal ↑
• -localizarea
contactului : mai
periculos în zona
capului,toracelui,me
mbrelor superioare-
>în traiectoria sa
curentul electric
interesează organe
vitale
traiectoria curentului electric:
 -mai mare->risc ↑ de a întâlni organe
vitale
 -mai puţin periculos->contactul picior-
sursă
efectele curentului electric asupra organismului:

termice
• -arsuri electrice
• -marca electrică->cea
mai caracteristică leziune
din electrocutare
biochimice
• -fenomene de electroliză
cu migrări ionice şi
tulburări de
permeabilitate celulară
• -edem electrogen
• -metalizarea zonei de
contact
mecanice->leziuni distructive
mecanismele tanatogeneratoare

curenţi electrici slabi-


>deces prin:
• -asfixie->contractura
tetanică a musculaturii
respiratorii
• -rar->fibrilaţie
ventriculară
curenţi electrici
mijlocii->deces prin:
• -paralizia centrilor
nervoşii superiori
• -asfixie
• -fibrilaţie
ventriculară
curenţi electrici
puternici->paralizia
centrilor nervoşi
superiori
morfopatologie
marca electrică->cea mai caracteristică leziune
->valoare de amprentă în electrocutare
Macroscopic

• mică depresiune a pielii <


1-1.5 cm
• consistenţă dură
• formă rotundă,ovalară,
alungită
• culoare brun-
gălbuie,cenuşiu-gălbuie
• margini uşor elevate
Microscopic
-strat bazal - în palisadă
-strat spinos palid, celule vacuolizate
-strat cornos zone de clivare, lame de cheratină
intens colorate
Aspect microscopic de clivaj al stratului
spinos
Arsuri electrice
efect termic al
curentului electri
produse prin contact
direct cu conductor /
scânteia arcului
voltaic
frecvent la nivelul
membrelor
superioare,al
capului,mai rar la
nivelul membrelor
inferioare
Arsuri electrice
macroscopic:
• dure,uscate,
• nesângerânde
• culoare cenuşie / brună
• margini bine delimitate
 Rezistă la procesul de
putrefacţie
 curenţii electrici
puternici determină
carbonizare şi
calcinarea oaselor
leziuni distructive

• - sunt consecinţa efectului


mecanic al curentului
electric
• - determinate de curenţi
electrici foarte puternici
• - plăgi tegumentare
neregulate,anfractuoase
• - rupturi
musculare,viscerale
leziuni osteo-articulare
-luxaţii
-dezarticulări
-fracturi
metalizarea zonei de contact

• efect biochimic al
curentului electric
• încrustarea pe suprafaţa
pielii a unor mici particule
metalice provenite din
conductor
• zona metalizată este
uscată,rugoasă,
rigidă,brun-gălbuie sau
cenuşie-negricioasă
edem electrogen
• tumefiere
palidă,dură,de întindere
variabilă,la zona de
contact
Aspecte medico-legale:

• Accidente - casnice sau


profesionale
Aspecte medico-legale:

• sinucideri->relativ rare
ELECTROCUTIA
JUDICIARA
Trăsnirea şi fulgeraţia

trăsnirea = descărcare
electrică sub formă de
scânteie între un nor şi
un obiect de pe pământ
Trăsnirea şi fulgeraţia

• fulgeraţia = descărcare
electrică sub formă de
scânteie între 2 nori de
polaritate opusă
Trăsnirea şi fulgeraţia

efecte termice:
• -arsuri grave->carbonizare,
calcinare
• -„figura de trăsnet”-
>asemănătoare cu ramura
de brad;dispare în câteva
ore
• -aprinderea îmbrăcămintei-
>arsuri produse de flacără
• -obiectele de metal se
topesc
Trăsnirea şi fulgeraţia

efecte mecanice leziuni


distructive foarte
grave:
• plăgi profunde,
penetrante,
crateriforme
(asemănătoare
armelor de foc)
• rupturi musculare
grave,rupturi
viscerale,
dezarticulări, fracturi
Trăsnirea şi fulgeraţia

• efecte biochimice->edem electrogen •


• efect electromagnetic -
>magnetizarea obiectelor metalice
din jurul victimei