Sunteți pe pagina 1din 6

Alexandra

Comportamentul consumatorului

 Reprezintă o interacțiune dinamică dintre impresie și percepție,conduită


și întâmplări naturale,comune prin care un individ își dirijează schimbările
survenite în propria viață.
 Prin comportamentul consumatorului se subînțelege totalitatea
reacțiilor și actelor decizionale care apar la indivizi în procesul de
cumpărare a bunurilor,serviciilor,ideilor.
Operaționalizarea conceptului de comportament al consumatorului este
condiționată de câteva noțiuni ce se leagă de
1)dinamica comportamentului consumatorului
2)caracterul interacționist
3)consum
4)clasificarea consumatorilor
5)tipurile de comportamente de cumpărare.
 Dinamica comportamentului consumatorului.Comportamentul consumatorului
este într-o continuă schimbare.Aceasta se întâmplă deoarece acest tip de
comportament este dependent de o serie de factori-culturali,sociali,economici.
 Caracterul interacționist.Este necesar să știm ce anume cred consumatorii,care
este percepția lor față de produse/servicii,ce anume simt,ce impresie au și cum
anume se comportă.De asemenea,are o relevanță deosebită mediul înconjurător
care influențează comportamentul consumatorului.
 Consum.Consumul reprezintă un moment autonom,parte integrată a circuitului
economic aflat în strânsă interdependență cu producția,repartiția și schimbul de
produse.Trebuie să accentuăm rolul activ pe care îl are consumul în cadrul
economiei.Consumul poate fi definit ca și procesul de utilizare a produselor sau
serviciilor.
 Clasificarea consumatorilor.Cercetarea consumului propriu zis este un demers
esnțial pentru firmele interesate în cunoașterea pieței,în păstrarea unei anumite
piețe de desfacere a produselor sau serviciilor lor,în dezvoltarea pieței deținute
precum și în dobândirea de noi piețe.Consumatorii se pot clasifica în câteva criterii
-în funcție de vârstă,
-în funcție de sex,
-în funcție de ocupație.
Clasificarea consumatorilor
Criteriul vârstă Caracteristici specifice
Copiii-alcătuiesc o parte • Ei diferențiază mai greu esențialul de neesențial
însemnată a publicului • Sunt ușor influențabili ,atrași de culori vii,de sunete
consumator • Sunt foarte afectivi,dar nu-și pot exprima cu claritate și
putere dorințele
• Sunt foarte sensibili,creativi,imaginativi
Adolescenții-constituie o • Preferința pt produse care au o anumită personalizare
altș categorie de astfel încât se pot identifica cu ele
consumatori • Grad înalt de independență în luarea deciziilor de cupărare
și consum
Adulții-persoanele mature În domeniul acest lucru se reflectă prin aceea că cere din
cu un comportament în partea ofertanților un efort mai mare de a-i convinge să
mare măsură conștient,cu cumpere,să consume anumite produse și servicii.Modificarea
gusturi și preferințe atitudinii,a intențiilor sau a preferințelor este mai greu de
diferențiate,dar și realizat,spre deosebire de adolescenți și copii.De asemenea
stabilizate această categorie de consumatori este cea mai numeroasă
pe piață,iar atenția ofertanților se impune de la sine.
Vârsta a III –Această categorie de consumatori manifestă caracteristici specifice,precum
și comportamente specifice. Este vorba în special de atașamentul puternic față de
produsele existente care se află de mai multă vreme pe piață și față de metodele
tradiționale de vânzare sau prestare de serviciu.
Clasificarea
consumatorilor
după sex

CONSUMATORII-sunt de regulă foarte


CONSUMATOARELE-dau dovadă de o deciși,nedorind să-și piardă timpul.Având
sensibilitate mai accentuată,trăiesc mai încredere în propria persoană,nu primesc
intens actul de cumpărare decât ușor sfatul personalului
bărbații.Ele pot fi mai ușor influențate și comercial.Apreciază în schimb
manifestă pt noutăți,adoptând mai argumentele raționale aduse în favoarea
repede produsele noi care apar pe produselor și nu pe cele de ordin
piață.Având un spirit gospodăresc mai afectiv.Cunoașterea și valorificarea
dezvoltat decât bărbații,sunt mai acestor caracteristici,diferite în funcție de
exigente față de produse și mai atente sexul consumatorului și introducerea lor
la prețul lor. în strategiile și politicile de marketing ale
companiilor,vor conduce cu siguranță la
creșterea succesului pe piață.
Clasificarea consumatorilor după
ocupație
 Profesia determină,în anumite limite,gusturile,preferințele și obiceiurile
de consum ale indivizilor.Rolul profesiei este de identificare a acelor
trăsături pe care le manifestă grupul de indivizi.În studiile de specialitate
se investighează relația între tipul de profesie și personalitate.Toate
cercetările în comportamentul consumatorului pornesc de la premisa că
totalitatea indivizilor care practică aceeași profesie au comportamente
de cumpărare similare.

S-ar putea să vă placă și