Sunteți pe pagina 1din 9

Limba romînă în

localitatea mea
•A vorbi în limba română-este ca o duminică.
• În primii ani de viață, limba română a fost doar un
instrument cu ajutorul căruia am interacționat cu
ceilalți oameni din jurul meu, odată cu trecerea
timpului a devenit patria mea. Ea este locul comun
în care mă pot înțelege cu părinții, frații și cunoscuții
mei. Pe teritoriul patriei mele, format din cuvintele
limbii române știu cel mai bine să simt, să iubesc, să
visez, să cred și să mă rog. Fără patria mea, limba
română, m-aș simți fără identitate, aș fi doar un om
care viețuiește, dar care nu știe de unde vine și
încotro se îndreaptă. Limba română este patria mea
și pentru că ea înseamnă pentru mine trecut,
prezent și viitor.
Informații despre limba română
•Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbiloe
romanice. Printre limbile romanice, româna este a cincea după numărul de vorbitori, în
urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei. Din motive de diferențiere tipologică, limba
română mai este numită în lingvistica comparată limba dacoromână sau dialectul dacoromân. De
asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât în România cât și în Republica Moldova, unde circa
75% din populație o consideră limbă maternă (inclusiv sub denumirea de „limba moldovenească”).
•Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 de
milioane o au ca limbă maternă. Din numărul total de vorbitori, peste 17 milioane se află
în România, unde româna (dialectul dacoromân) este limbă oficială și, conform recensământului
populației din 2011, este limbă maternă pentru peste 90% din populație. Limba română este una
dintre cele șase limbi oficiale ale Provinciei Autonome Voivodina (Serbia). De asemenea este limbă
oficială sau administrativă în câteva comunități și organizații internaționale, precum Uniunea
Latină sau Uniunea Europeană (de la 1 ianuarie 2007).
Curiozități despre limba română
•Cel mai lung cuvânt din limba română care conţine o singură vocală este ABRACADABRA.
•”C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română.
• Sunt în jur de 19.750 de definiţii ale cuvintelor ce încep cu litera ”C”. “Y” este litera cu care încep cele mai puţine cuvinte în limba română.
•Există şi un cuvânt care conţine grupul de litere ABC, primele litere din alfabet. Acesta este ABCES.
•Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere. Acesta este un termen medical şi nu îl găsim în Dicţionarul explicativ. Acesta este
“pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” – mai exact denumirea unei boli pulmonare. Cel mail lung cuvânt pe care îl regăsim şi în DEX este tot un
termen medical: ”electroglotospectrografie” (25 de litere).
•Cea mai lungă denumire de localitate din România este Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27 de litere), un sat din județul Braşov, cea mai lungă denumire de
localitate din România formată dintr-un singur cuvânt este Streisângeorgiu (15 litere), iar cea mai scurtă denumire de localitate din România este Ip (2
litere).
•Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNŢĂRILE  conţine toate cele 8 vocale din limba română.
•Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină cu o vocală, iar în rest nu conţine dorar consoane este ÎNSPRE.
•Sunt doar câteva adjective neregulate în limba română: JUNE, RĂU, ROŞU.
•Substantive cu forme neregulate de plural sunt puţine în limba română: OM – OAMENI, SORA – SURORI, NORA – NURORI, CAP – CAPETE.
•Verbe neregulate sunt: A FI, A AVEA, A VREA, A DA (A PREDA, A REDA), A LUA (A PRELUA, A RELUA), A BEA, A MÂNCA, A STA,  A ŞTI, A LA, A USCA .
•A DEVENI este singurul verb care nu poate funcţiona ca verb predicativ. El este întotdeauna verb copulativ.
•Cel mai lung cuvânt care conţine doar vocale: uiuiu.
Eseu
•Precum pomul are un singur loc, așa și omul are o singură patrie și o singură limbă. Adevărata dragoste de patrie este de neconceput fără dragostea pentru limba ei.
Limba română s-a născut odată cu poporul român , se dezvoltă odată cu acest popor și dacă va muri, va muri tot odată cu acest popor. Iar noi suntem acei ce trăim
prin limba maternă și ne mândrim cu ea. Limba cu care pășesc alături încă din copilărie este limba română. În această limbă au vorbit strămoșii mei,această limbă au
folosit-o poeții români în scrierea operelor sale pline de farmec și mister și tot în acestă limbă învăț «micii mei îngerași» să-și exprime dragostea pentru mamă, pentru
neam și patrie. Limba română e viitorul nostru, liniștea și mângâierea noastră. Ea este copilăria noastră, dulcele cântec de leagăn. De mici copii ne-am aflat între
români, am crescut din rădăcinile acestui neam românesc . Pentru noi, limba este o colină domolă și o vrajă de codru des , ea este balada sufletului nostru.Precum
izvorul răsare și crește din pământ, astfel și sufletul nostru blând izvorăște din limba maternă.Suntem acei ce trăim prin limba maternă,și ne mândrim de ea. Pentru ca
să păstrăm acestă limbă frumoasă și să ne mândrim cu ea , trebuie să păstrăm tot ce-i al nostru, al românilor:obiceiurile vechi și noi, cântecele populare, cuvintele
înțelepte ale bătânilor, folclorul, pământul străbunilor, codrii milenari, crângurile cu păsări călătoare ce ne mângâie auzul cu trilul lor superb și acest picioruș de plai –
colț de rai numit Bucovina. Greșește foarte mult acela care a crescut între români și nu recunoaște limba sa. Cel ce nu recunoaște limba , nu-și recunoaște nici gliasa și
nici munca celor ce au plăsmuit această limbă. Această limbă este hrana sufletului nostru.Ea este un izvor nesecat, un glas ce luminează din adâncuri. După cerul
înstelat cad stele și vor cădea veșnic stele ostenite, dar steaua limbii românești va arde pururi și ca români suntem îndatorați să cinstim această comoară a neamului și
dacă o vom păstra, ea va lumina veșnic ca și steaua lui Eminescu – Luceafărul. Limba română este trăinicia noastră de milenii. Strămoșii noștri și-au apărat cu cinste
țara,dar nu le-au fost niciodată rușine că sunt români. Ei au fost întotdeauna mândri de numele de român și românul de la țară român a rămas. După cum a spus
Lucian Blaga " veșnicia s-a născut la sat". Întemeietorul acelei veșnicii este țăranul român care muncește cu cinste zi și noapte pentru a dobândi bucățica de pâine.
Țăranul român a fost și a rămas singura realitate permanentă și nealterabilă. Suntem țărani care vorbim românește și numai pentru că suntem neam pașnic de țărani
ne păstrăm ființa și pământul. Când au fost marele urgii, oamenii bogați, posedanți de toate felurile, erau gata de plecare. Ei părăseau orașele și castelurile unde
locuiau, erau siguri căci cu arul lor, în alte țări, în alte orașe și în alte castele vor putea continua viața ușoară de belșug. Ei plecau, lăsau pământurile natale și căutau
locuri unde era pace și liniște, dar țăranul nostru nu pleca nici de voie și nici de nevoie. El n-avea unde să-și mute sărăcia, pentru că dacă pleca din locurile unde s-a
născut se simțea ca un arbore scos din rădăcină. De aceea țăranul e pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoriului național. Pentru țăranul nostru pământul este o ființă
vie, față de care nutrește un sentiment straniu de adorație și de teamă. El se simte zămislit și născut din acest pământ ca o plantă fermecată care nu se poate mișca pe
veci. Așa este țăranul român – unde s-a născut acolo dorește să moară. Pentru el locul natal este locul bucuriilor și al durerilor, al suferințelor și necazurilor. Orișicât n-
ar fi acest locușor de strivit, de batjocorit, el este pământul natal de unde ne-am luat zborul în viață. Pământul nostru are un glas pe care țăranul îl aude și-l înțelege. E
«sfânt pământul ispititor» care ne-a modelat trupul și sufletul, care prin soarele , apele , munții și șesurile lui ne-a dăruit toate calitățile și defectele cu care ne
prezentăm azi în lume. Pământul acesta parcă nici nu poate produce decât numai români. Cu cât se înmulțeau suferințele și treceau vremurile, țăranul român s-a
îndărătnicit în răbdare. Dragostea lui de pământ s-a întărit și mai tare. În trecutul nostru n-avem nici un război de cucerire, ci numai de apărare. Au trăit mai mult în
sate, la umbra evenimentelor făcătoare de istorie. Țăranul de la sat e baza tuturor evenimentelor petrecute în istorie. Cu credință și-a apărat pământul natal pe care s-
a născut. Dar la rândul ei, țara nouă , pentru care țăranul român a jerfit și a sângerat cel mai mult, trebuie să-i înlesnească și lui soarta mai bună ce i se cuvine. Nu prin
fraze și hârtii scrise, nici prin pomeni și făgăduieli deșarte, ci printr-o educație nouă care să-i asigure muncă rodnică și trai omenesc. Și mai ales, și mai presus de toate,
dăruindu-i ceea ce râvnește de multe veacuri fără încetare și în zadar:lumină și dreptate. Suntem și vom fi întotdeauna neam
Compunere despre limba română
•Limba romana este o parte din mine, este cel mai dulce grai, este viata mea. Este limba in care am spus primul
cuvant, in care am invatat tot ce stiu pana acum,cu care am crescut alaturi de traditiile si obiceiurile din tara mea,
Romania. Totul în viața mea se învârte în jurul acestei limbi, pe care nu doar că o vorbesc și o înțeleg, dar care a
devenit o parte din mine, fără de care nu mă pot imagina. Privind toate acestea nu e prea mult dacă spun că eu sunt
român pentru că vorbesc romaneşte. Limba română devine moştenirea poporului roman, transmisă prin viu grai sau
prin scris tuturor urmaşilor. În felul acesta, oriunde m-aș afla pe acest glob pământesc eu, la fel ca ceilalți oameni care
vorbim limba română suntem români. Fără patria mea, limba română, m-aș simți fără identitate, aș fi doar un om care
viețuiește, dar care nu ştie de unde vine și încotro se îndreaptă. Limba română este patria mea și pentru că ea
înseamnă pentru mine trecut, prezent și viitor. Limba Română este cea mai frumoasă limbă, pe care toți cred că ar
dori să o ştie, dar Limba Română, deşi este una frumoasă este și grea de învățat deoarece are foarte multe sensuri și
unele cuvinte greu de pronunţat şi pentru noi! Trebuie să ne mândrim că vorbim o asemenea Limbă prețioasă, sau
cum îi mai spun eu: Magică
Nu oricine are parte de o asemenea Limbă, dar nici de tradiţiile şi obiceiurile pe care le avem alături de acesta Limbă
Minunată. Pe mine mă uimește acestă limbă, cu atatea sensuri și cuvinte care abia asteapta sa fie invatate.
Limba Română - Corneliu Vadim Tudor
Nu-mi place să vorbesc în limbi străine În limba ta-Grigore Vieru
Limba românească-Gheorghe Sion
Eu sunt un vultur, nu sunt papagal În aceeași limbă
Mult e dulce şi frumoasă Toată lumea plânge,
Privighetoarea cântă pentru sine
Limba ce-o vorbim, În aceeași limbă
Altă limbă-armonioasă Un singur cântec, dar e magistral.
Râde un pământ.
Ca ea nu găsim. De ce-aş vorbi engleză sau germană
Ci doar în limba ta
Sau graiul rus, francez sau spaniol?

Poezii
Saltă inima-n plăcere Durerea poți s-o mângâi,
Când o ascultăm, Când limba mea-i balsam de pus pe rană Iar bucuria
Și pe buze-aduce miere Izvor de apă vie, nu nămol. S-o preschimbi în cânt.
Când o cuvântăm. În limba asta mă simt cel mai bine

despre
În limba ta
Românașul o iubește Ea varsă raze de argint în jur.
Þi-e dor de mama,
Ca sufletul său, Mai dulce e ca mierea de albin Și vinul e mai vin,
Vorbiți, scrieți românește,
e Limba Română, templu de azur. Și prânzul e mai prânz.
Pentru Dumnezeu. Frați ce-n

limba
Ea s-a născut şi a-nflorit sub mâna Și doar în limba ta
dulcea Românie
Poți râde singur,
Nașteți și muriți Lui Dumnezeu în 2.000 de ani.
Și doar in limba ta
Și-n lumina ei cea vie Regină între graiuri e româna
Te poți opri din plâns.
Dulce vieţuiți! N-o poate nimeni cumpăra cu bani.

română
De ce limba românească Ce n-ar da alţii, Doamne, să vorbească Iar când nu poți
Să n-o cultivăm? Atât de dulce, simplu şi bogat! Nici plânge și nici râde,
Au voiți ca să roșească Când nu poți mângâia
Ei ştiu să latre, să maimuţărească
Țărna ce călcăm? Și nici cânta,
Să dea comenzi scrâşnit şi cadenţat. Cu-al tău pământ,
Limba, țara, vorbe sfinte
Nu-mi place să vorbesc în limbi străine Cu cerul tău în față,
La strămoși erau;
Vorbiți, scrieți românește, Deşi le ştiu şi chiar le preţuiesc. Tu taci atuncea
Pentru Dumnezeu! Fiţi demni, urmaşi de legiuni latine, Tot în limba ta.
De acest vechi veşmânt împărătesc.
Proverbe despre limba română
•Cine nu vorbeste limbi străine n-o cunoaste nici macar pe a lui
•Câte limbi stie omul să vorbească de atâtea ori e om
•Dușmanul cel mai aproape omului este limba,si prietenul cel mai dulce tot ea.
•Limba când greseste,adevarul grăieste
•Limba dulce,mult aduce
•Limba este martorul fals al inimii
•Limba pacatosului adevar vorbeste
•Limba sloboda mult te vatama
•Boul se leaga de coarne,omul de limba
•O rochie prea lunga impedica picioarele,o limba prea lunga zapaceste capul
•Inteleptul invarteste limba de sapte ori in gura inainte de a vorbi
•Limba este talmaciul inimii
• Cunoasterea unei limbi,completeaza omul
•1.Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei Limbi atât de
frumoase şi înţelepte cum este Limba Română? (Grigore Vieru)
•2. Limba noastră-i o comoară,
•Eu zic să o păzim, flăcăi,
•Că astăzi pe diverse căi

Citate
•Vin unii şi o… omoară! (David Boia)
•3. Am văzut Limba Română ca pe-o mireasă: intangibil de fatală! (Costel Zăgan)
•4. Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe uşor şi rusul. (Grigore Vieru)

despre
•5. Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet. (Fănuș
Neagu)
•Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă
Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie. (Ion Luca Caragiale)

limba •7. Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în aur.
A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face
din împărăteasă cerşetoare… (Mihai Eminescu)

română
•8. S-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române. (Grigore Vieru)
•9. Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se
pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi
care implică fiinţa umană în totalitatea sa. (Mircea Eliade)
•10. A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De
aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se
spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.
(Nichita Stănescu)
Localitatea
mea natală
•Localitatea mea natală este un Hănăseni,un sat din
cadrul comunei Pleșeni din raionul
Cantemir,Republica Moldova.Îmi iubesc satul
natal ,pentru că aici am crescut m-am educat am zis
primele cuvinte ,aici m-am lovit pentru prima
data ,pentru ca aici este cel mai bine si simt cel mai
confortabil cand zic acasa.Satul nostru este foarte
dezvoltat are cinci magazine,o biserica minunata
care se afla printre cele mai frumoase biserici,o
scoala la care preda cei mai intelepti profesori ,un
oficiu postal,o gradinita
modernă,medicina,farmacie,biblioteca si multe
altele pe care se enumara si satenii gospodari si
inteligenti.

S-ar putea să vă placă și