Sunteți pe pagina 1din 7

Realizat de: Grecu Gabriel Garleanu Alex Dinu Rodica

Electroliza
y Electroliza este procesul

de orientare i separare a ionilor unui electrolit (substan a c rei molecule prin dizolvare sau topire se disociaz n ioni, permi nd trecerea curentului electric continuu) cu ajutorul curentului electric continuu.

Legile electrolizei
y Masa de substanta (m) separata dintr-un electrolit este proportionala cu sarcina electrica transportata(Q): y m= kQ (m= kIDt) , y (prima lege a electrolizei) y k fiind numit echivalent electrochimic al substantei neutralizate

y Echivalentul

electrochimic al unei substante este direct proportional cu masa molara a substantei si invers proportionala cu modulul valentei acelui element chimic (a doua lege a electrolizei).

Electroliza apei
y 1800:Aceast form a ob inerii hidrogenului din ap a fost pentru prima dat eviden iat de chimistul german Johann Wilhelm Ritter. y Reac ia are loc ntr-un recipient umplut cu electrolit bun conductor de curent (sare, acid, baz ), n care se g sesc doi electrozi printre care circul un curent continuu.

y Procesul poate fi descris prin dou reac ii par iale: y Catod: y Anod: y n principiu la anod se elibereaz electroni care mai

apoi sunt capta i la catod. Din aceste dou procese par iale rezult de fapt reac ia de separare a atomilor de oxigen i hidrogen din ap . y Reac ia de separare:

Avantaje
y Procesul este deosebit de

avantajos pentru c pe lng hidrogen i oxigenul rezultat se poate utiliza efficient n alte procese tehnologie, nefiind l sat liber n atmosfer .. Exist aparate de electroliz industrial cu presiune nalt cu o capacitate de produc ie de 60 Nm/h.

Bibliografie
Surse de inspiratie ne-au fost: y www.wikipedia.ro y www.electrochim.ro y Manual Chimie, clasa a XIIa, autor Elena Alexandrescu, editura Educational, 2007.