Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

Studiu de caz

Raport de expertiza

Profesor Coordonator Chis Alexandru Mircea

Student Dumitrache

An III, sectia ECTS, gr 701

Tribunalul CLUJ-NAPOCA

Dosar civil nr. 223/2012 Judecator: Matei Popescu Dosar nr: 451/2012

Partile:
Reclamant: SC S&V SERVICE IMPEX SRL Parat: SC FABER CASTELL PENS SRL

Termen

Termen

Inceput: 10 martie Terminat: ______________

Cuprins

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Preambul Istoricul litigiului Obiectul expertizei Procedura investigatiilor Constatarile expertizei Concluzii Borderou de anexe :
Anexa nr.1 Imputernicirea Anexa nr.2 Contract de distributie Anexa nr.3 Factura fiscal Anexa nr.4 Delegatie expert Anexa nr.5 Proces verbal de receptive a marfii Anexa nr.6 Nota de consemnare Anexa nr.7 Recomandare Anexa nr.8 Recomandare Anexa nr.9 Chemare in judecata

1. Preambul

Subsemnatul , Andron Vasile, expert judiciar atestat de catre Ministerul Justitiei Biroul central pentru expertize judiciare conform ordonantei de guvern a Romaniei nr.3/21.03.2001 (M.OF.nr.33/28.03.2001), cu nr legitimatie 1445/2008 aflata in evidenta biroului de expertize din cadrul tribunalului ClujNapoca, domiciliat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Constantin Notarra nr.12, ap.2. Numit prin ordonanta emisa de catre tribunalul Cluj, in cadrul sentintei din 10 martie, mi s-a dispus efectuarea unei expertize, in cadrul dosarului civil nr.223/2012, prin imputernicirea nr. 4451/249763.

2. Istoricul litigiului

Tribunalul Cluj-Napoca
Cauza dosar : nr 223/2012

Parte reclamanta: SC S&V SERVICE IMPEX SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, jud Cluj, str. Universitatii, nr. 1, tel. 0744524616. Reprezentantul reclamantului: Ioan Dumitrescu, in calitate de administrator domiciliat in Bistrita, str. Paraiasului nr.9, ap 7, identificat cu CI, seria XB, nr: 279463.

Partea parata: SC FABER CASTELL PENS SRL, cu sediul in Bucuresti, sect. 1, intrarea Rigas, bl. 7, ap 24, tel. 0213455589. Reprezentatul paratului: Bogdan Mateescu, avocat, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, nr. 9, ap 29 identificat cu CI seria XC nr. 442981.

In luna mai a anului 2011 s-a incheiat contractul de distributie dintre SC S&V SERVICE IMPEX SRL si SC FABER CASTELL PENS SRL, prin acest contract societatea comerciala FABER CASTELL PENS SRL ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor FABER CASTELL se obliga sa ambaleze si sa livreze rollere, pixuri, stilouri de lux in baza unei comenzi facute in prealabil catre SC S&V SERVICE IMPEX SRL ce are ca obiect de activitate vanzarea cu amanuntul de produse de birotica, papetarie. Pe 5 martie 2012 SC S&V SERVICE IMPEX SRL plaseaza o comanda prin telefon de 20 stilouri de lux Rhombus si 30 de pixuri marca Ambition in valoare de 12164,03 RON. Pe 6 martie 2012, marfa comandata intra in posesia firmei beneficiare SC S&V SERVICE IMPEX SRL. La receptia marfurilor s-a constatat ca 15 stilouri Rhombus prezentau zgarieturi pe corpul stiloului, 3 din cele 15 avand si penita placata cu aur indoita, iar 10 pixuri Ambition aveau corpul indoit. Firma beneficiara a instiintat imediat firma vanzatoare de cele constatate la receptia marfurilor si a solicitat inlocuirea celor 15 stilouri Rhombus si a celor 10 pixuri Ambition, ele neputand fi puse in vanzare din cauza starii in care se aflau cand au fost livrate. Firma furnizoare nu onoreaza cererea clientului, motivand faptul ca marfa corespundea calitativ in momentul trimiterii ei.

La data de 7 martie 2012 SC S&V SERVICE IMPEX SRL depune o plangere legata de stilourile si pixurile achizitionate de la SC FABER CASTELL PENS SRL. Prima afisare in fata instantei are loc la data de 10 martie 2012, atunci cand se decide prin sentinta judecatoreasca numirea expertului Andron Vasile pentru realizarea expertizei marfurilor.

3. Obiectul expertizei
Produsele returnate constau in 15 stilouri Rhombus si 10 pixuri Ambition care au fost receptionate in data de 6 martie 2012 de catre SC S&V SERVICE IMPEX SRL . Motivul pentru care au fost returnate este starea in care se aflau ele prezentand zgarieturi si corpul lor fiind indoit, fapt constatat in momentul deschiderii coletului. Starea necorespunzatoare a produselor livrate catre SC S&V SERVICE IMPEX SRL, o determina sa o cheme in judecata pe SC FABER CASTELL PENS SRL, motiv care presupune implicarea unui expert, care sa efectueze un raport de expertiza si care sa stabileasca momentul si cauza deteriorarii produselor. Nu exista expertize anterioare pentru dosarul nr. 223/2012.

4. Procedura investigatiilor
S-au trimis recomandatele nr.1 (anexa nr 7) pentru partea reclamantului si nr.2 (anexa nr 8) pentru partea paratului, in vederea efectuarii investigatiilor tehnice la fata locului in data de 12 martie 2012. Reprezentantul partii parate trebuie sa puna la dispozitia expertului factura eliberata, denumirea produselor, cantitatea, pretul, data eliberarii, date privind expeditia, data, ora si semnaturile persoanelor in prezenta carora s-a facut expedierea, semnatura de primire, total de plata, aviz de insotire a marfii. Imputernicitul firmei reclamante trebuie sa dea informatii cu privire la nota de constatare a nonconformitatii si sa puna la dispozitia expertului probe pentru a putea fi supuse analizei intr-un laborator de specialitate. Imputernicitii firmei trebuie sa dea informatii despre predarea marfii din depozit, despre persoana care a efectuat predarea, verificarea facturii fiscale si calitatea produselor.

5. Constatarile expertizei
In conformitate cu actele si documentele expertizate ale celor doua firme implicate in litigiul comercial nr. 223/2012, s-au constat urmatoarele: Pe 5 martie in urma plasarii unei comenzi reprezentatul firmei SC FABER CASTELL SRL, a pregatit un colet in vederea livrarii acestuia catre SC S&V SERVICE IMPEX SRL. Coletul nu prezenta probleme in momentul asezarii acestuia in masina folosita pentru livrare. Cand a avut loc receptia marfii la sediul societatii comerciale S&V SERVICE IMPEX SRL s-au constatat nereguli cu produsele livrate.

6. Concluzii
In conformitate cu examinarile produselor, formulez urmatoarele concluzii: Neconformitatea a aparut in timpul transportului Cauza neconformitatii a fost neatentia cu care a fost manipulate coletul de catre reprezentantul firmei SC FABER CASTELL SRL Pixurile Ambition si stilourile Rhombus livrate in 6 martie 2012 nu corespund contractului de distributie incheiat intre SC S&V SERVICE IMPEX SRL si SC FABER CASTELL SRL.

Anexa 1

Romania Tribunalul Cluj-Napoca 10 martie 2012 Dosar nr. 223

Catre Andron Vasile,

Prin prezenta va facem cunoscut ca prin incheierea sedintei publice dindata de 10 martie 2012, ati fost numit expert in cauza civila, cu dosarul nr 223/2012 , privind pe reclamantul SC S&V SERVICE IMPEX SRL, cu domiciliul in Cluj-Napoca, impotriva paratului SC FABER CASTELL PENS SRL, cu domiciliul in Bucuresti, avand ca obiect, prejudiciul adus societatii comerciale prin livrarea de produse necorespunzatoare calitativ. S-a acordat termen in cauza pentru data de 10 mai 2012, data pana lacare va rugam sa va prezentati la sediul Tribunalului Braov, pentru a fii introdusa in cauza , a depune juramantul si de a efectua raportul de expertiza, avand ca obiect urmatoarele: stabilirea momentului aparitiei neconformitatii la produsele achizitionate de societatea comerciale S&V SERVICE IMPEX SRL; stabilirea aparitiei celor 10 pixuri si 15 stilouri defecte intre celelate

stabilirea gradului de corespondenta a calitatii cu contractul de vanzarecumparare.

Judecator: Matei Popescu Grefier : Ioana Apostolache

Anexa 3- factura fiscala

SC FABER CASTELL PENS SRL


Nr.Reg.Com.: J12/3033/2007 CIF:

Nume/Firma Cumparator: CNP/Nr.Reg.Com.:

SC S & V Service Impex SRL


J12/3018/1992 RO 252113

RO22066545

FACTURA
Nr. Factura: Data (z,l,a): exemplar original

CUI:

Sediul: Bucuresti Str. intrarea Rigas, bl. 7, ap 24

DSC 10044 05.03.2012

Adresa: Universitatii nr 1 Cluj-Napoca

Cont: Banca:

Capital social: 200 RON

Cota TVA : 24%

Nr.crt

Denumireaproduselor sa serviciilor u 1 Pix Ambition FABER CASTELL 2 Stilou Rhombus FABER CASTELL

UM buc buc

Pret unita r ra Ca te (fa TVA) ntita 30 149,99 20 265,50

Valoare -lei-

Valoare TVA -lei-

4499,70 5310,00

1079,93 1274,40

Total:

5310,00

1274,40

TOTAL de plata, LEI Date privind expeditia -- CURIER Numele delegatului Toma Iosif Buletinul/CI: seria XB nr. 279463 eliberat SPCLEP Bistrita-Nasaud Mijlocul de transport , nr. .... Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de martie 2012 ora . Semnaturile de primire

12164,03

Anexa nr. 4
Delegatie expert Biroul Local de Expertiza Cluj-Napoca

Ordin de deplasare
Domnul , Andron Vasile, expert juridic, avand legitimatia nr.1445/2008, aflat in evidenta Biroului Local de Expertiza Cluj-Napoca, in baza imputernicirii nr. 4451/249763, emisa de Tribunalul judetean Cluj, este delegat sa elucideze obiectivele in dosarul civil nr.223/2012. Misiunea se va desfasura la sediul firmei SC FABER CASTELL PENS SRL, cu sediul in Bucuresti, intrarea Rigas, bl7, ap24.

Presedinte Birou Local de Expertiza, Cluj-Napoca

Iosif Dumitrescu

Anexa nr. 5

Proces verbal de receptie

Incheiat azi 06.03.2012, intre subsemnatii, Toma Iosif, reprezentant vanzari, angajat la firma SC FABER CASTELL PENS SRL si Dumitrescu Ioan, administrator la SC S&V SERVICE IMPEX SRL, am procedat la predarea, respectiv la primirea celor 30 de pixuri si 20 de stilouri conform contractului nr .32/13.05.2011.

Am predat, Toma Iosif

Am primit, Dumitrescu Ioan

Anexa nr. 7
Recomandata Nr.11 21 Martie 2012

Catre Bogdan Mateescu,

Prin prezenta va aducem la cunostint c in data de 21 Martie 2012 trebuie sa va prezentati la sediul SC FABER CASTELL SRL pentru inceperea investigatiilor in privinta litigiului in care este implicat firma reprezentat dedumneavoastr, cu dosarul 223/2012

Expert Andron Vasile

Anexa nr. 6

Nota de consemnare
Incheiat astazi 3 aprilie 2012, cu ocazia finalizarii investigatiilor efectuate in cazul dosarului 223/2012. In urma analizelor efectuate am constatat ca din cele 30 de pixuri o treime adica 10 pixuri nu corespund calitativ, iar din 20 de stilouri 15 adica 75% din acestea nu corespund calitativ. Se recomanda ca in schimbul celor 15 stilouri si 10 pixuri deteriorate sa se trimita altele corespunzatoare din punct de vedere calitativ si sa se achizitioneze un automobil specializat pentru transport colete.

24.03.2007 Expert Andron Vasile Cluj-Napoca

Anexa nr. 8
Recomandata Nr.12 22 Martie 2012

Catre Ioan Dumitrescu,

Prin prezenta va aducem la cunostint c in data de 22 Martie 2012 trebuie sa va prezentati la sediul SC SV S&V SERVICE IMPEX SRL pentru inceperea investigatiilor in privinta litigiului in care este implicata firma administrata de dumneavoastra, cu dosarul 223/2012.

Expert Andron Vasile

Anexa nr. 9

Cerere de chemare in judecata Incheiata astazi 23.03.2012

SC S&V SERVICE IMPEX SRL,J12/3018/1992 cu sediul pe str. Universitatii nr. 1 Cluj-Napoca, cheama in judecata pe paratul SC FABER CASTELL PENS SRL, inregistrat laRegistrul Comertului sub numarul J 12/3003/2007 , cu sediul in Bucuresti, intrarea Rigas, bl 7, ap 24, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, acesta va fi obligat la despgubiri pentru repararea prejudiciului produs.

De asemenea SC S&V SERVICE IMPEX SRL, roaga la dispunerea obligatorie aparatului la plata cheltuielilor de judecata.

Anexa nr.2

CONTRACT DE DISTRIBUIE nr. 32/2011


ntre: SC S&V SERVICE IMPEX SRL, cu sediul n Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, jud. Cluj, avnd certificat de nmatriculare nr. J12/3018/1992, CIF RO 252113, reprezentata de Ioan Dumitrescu avnd functia de administrator, denumita n continuare Distribuitor si

SC FABER CASTEL PENS SRL, cu sediul n Bucuresti, intrarea Rigas, bl7, ap 24, avnd certificat de nmatriculare nr. J12/3003/2007, CIF RO 22066545, reprezentata de Grigore Andreica avnd functia de director general, denumita n continuare Furnizor. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1.Obiectul prezentului contract consta n stabilirea conditiilor n care Distribuitorul urmeaza sa achizitioneze de la Furnizor produsele cuprinse n oferta acestuia, n vederea revnzarii lor catre terti. 1.2.Vnzarea produselor se face cu respectarea dispozitiilor legale si a celor din prezentul contract. 1.3.Conditiile speciale ale fiecarui act de vnzare-cumparare realizat ntre parti, n baza prezentului contract, vor fi cuprinse n Anexe la prezentul contract. 2. PREURI. MODALITI DE PLAT. LIVRARE 2.1.Preturile unitare ale produselor vor fi comunicate de catre Furnizor Distribuitorului ori de cate ori este nevoie. 2.2.Plata se va face n una din urmatoarele variante: 2.2.1. Plata se va face prin CEC conform urmatoarelor termene :

[5,10] unitati achizitionate - 7 zile, [11,20] unitati achizitionate - 14 zile, [21,.) unitati achizitionate - 21 zile, 2.2.2. Pentru comenzi speciale, conditiile de plata sunt negociabile si se vor stipula n Anexe la prezentul contract. 2.2.3. Prin "numar de zile" se ntelege numarul de zile calendaristice scurs de la data facturii pna la data creditarii contului Furnizorului cu suma cuprinsa n factura sau data chitantei de ncasare pentru numerar. 2.3.Echipamentele vor fi livrate astfel: 2.3.1. 2.3.2. 3. Prin curierul agreat de Furnizor (FAN Courier), pe cheltuiala Furnizorului; Prin orice alta modalitate solicitata de Distribuitor, pe cheltuiala acestuia.

TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 3.1. Dreptul de proprietate trece de la Furnizor la Distribuitor la data achitarii integrale a facturii corespunzatoare produselor ce fac obiectul acestui contract. 3.2. Riscurile sunt transferate catre Distribuitor la data nscrisa pe documentul de livrare, prin document de livrare ntelegndu-se factura sau aviz de expeditie.

4.

GARANIA ECHIPAMENTELOR 4.1. Termenele de garantie ale echipamentelor sunt cele specificate n certificatele de garantie ale acestora. Furnizorul nu garanteaza ca bunurile sunt potrivite pentru vreun alt scop dect cel general admis pentru bunurile respective. Furnizorul nu raspunde pentru eventualele pierderi de informatie ca urmare a defectarii suporturilor pentru nregistrarea acestora. 4.2. Garantia articolelor cumparate nu acopera deteriorarea bunurilor din neglijenta utilizatorilor, nerespectarea instructiunilor de folosire, nentretinerea bunurilor sau

eventualele modificari asupra bunurilor facute de catre Distribuitor sau de alte persoane. Ruperea sigiliilor si a etichetelor de identificare aplicate de Furnizor pe produse sau deteriorarea acestora duce la iesirea respectivelor articole de sub prevederile conditiilor de garantie. 4.3. Materialele consumabile si ntretinerea curenta nu intra n gratuitate. 4.4. Pentru a beneficia de garantie utilizatorul final trebuie sa prezinte factura de cumparare si certificatul de garantie, chiar daca provin din alta tara. 4.5. n cazul produselor defecte, Distribuitorul este obligat sa ndrume clientii catre centrele de service indicate n certificatul de garantie original al Furnizorului. 5. DREPTURILE DOBNDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI 5.1. Furnizorul transmite Distribuitorului dreptul de folosinta pentru produsele distribuite n baza contractului, a marcilor de comert distribuite de acesta. Aceste marci ct si cele care mai pot aparea sunt si ramn proprietatea exclusiva a Furnizorului. 5.2. Distribuitorul va folosi aceste marci numai pentru produsele care fac obiectul acestui contract si numai pentru reclama, publicitate, expozitii privitoare la aceste produse. 5.3. Distribuitorul nu dobndeste nici un drept de proprietate industriala privitor la aceste produse. 5.4. La ncetarea prezentului contract, dreptul de folosinta asupra marcilor de comert va nceta de drept. 6. OBLIGAIILE PRILOR 6.1. Distribuitorul se obliga: 6.1.1. sa achite pretul marfurilor comandate, n conformitate cu clauzele prezentului contract; obligate la plata unor penalitati in valoare de 1%/zi de intarziere din valoarea serviciului neefectuat. Totalul penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. 6.1.2. 6.1.3. sa asigure conditiile necesare vnzarii produselor marca Expert; sa raporteze toate solicitarile de rezervare de stoc n cel mai scurt timp posibil;

6.1.4. sa respecte interesele Furnizorului si sa nu ntreprinda actiuni care ar putea leza interesele acesteia; 6.1.5. sa asigure plata produselor primite n momentul livrarii sau n max. 48 de ore de la receptia acestora; 6.1.6. sa ntocmeasca n prezenta carausului si sub semnatura acestuia, n termen de maximum 24 de ore de la receptie, un proces-verbal de receptie si de integritate, constatnd integritatea marfii receptionate si faptul ca aceasta corespunde cu cea facturata. Eventualele reclamatii privind lipsuri cantitative sau deteriorari pot fi indicate doar pe baza acestui proces-verbal. 6.1.7. sa ia decizia acordarii garantiei n cazul produselor prezentate de catre achizitori n acest scop, n functie de defectiunile sau disfunctionalitatile constatate, n conformitate cu conditiile stipulate n certificatul de garantie; 6.1.8. sa preia de la achizitori produsele ce necesita interventii de service si sa le trimita integral catre FABER CASTELL PENS spre reparatie, prin curierul rapid agreat de FABER CASTELL PENS (Fan Courier). 6.2. FABER CASTELL PENS se obliga:

6.2.1. sa furnizeze Distribuitorului produsele solicitate n cel mai scurt timp posibil sau sa anunte lipsa unui produs din stoc atunci cnd este cazul; 6.2.2. sa asigure service-ul produselor la care se constata defectiuni, conform perioadei de garantie si conditiilor de acordare a garantiei stipulate n certificatul de garantie; 6.2.3. sa asigure plata transportului produselor Expert catre achizitorii finali prin curierul agreat (Fan Courier); 6.2.4. sa informeze Distribuitorul despre modificari de pret, produse noi si specificatiile tehnice ale acestora, orice alte informatii ce pot fi utile n promovarea echipamentelor. 6.2.5. sa sprijine campaniile publicitare sau orice alte actiuni ce au drept scop promovarea produselor - obiect al prezentului contract, numai n conditiile aprobarii acestor actiuni nainte de desfasurare. 7. SOLUIONAREA LITIGIILOR 7.1.Prezentul contract este reglementat de dreptul comercial romn. 7.2.n cazul oricaror dispute aparute ntre partile contractante n legatura cu interpretarea, executarea si/sau modificarea prezentului contract se va ncerca, n primul rnd, rezolvarea lor pe cale amiabila. 7.3.n cazurile n care rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, litigiile derivnd din prezentul contract sau n legatura cu el vor fi solutionate de instanta Curtii de Arbitraj de pe lnga Camera de Comert si Industrie a Romniei si a Municipiului Bucuresti, n conformitate cu dispozitiile legale. 8. NCETAREA CONTRACTULUI 8.1.Prezentul contract nceteaza prin: 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. ajungere la termen; acordul partilor reziliere, n cazul nendeplinirii obligatiilor contractuale

8.2.Rezilierea nu exonereaza partile de ndeplinirea obligatiilor contractuale al caror termen de executie se situeaza naintea datei de ncetare a contractului. 9. FORA MAJOR 9.1.Forta majora, convenita ca fiind un eveniment imprevizibil si de nenlaturat, care mpiedica una dintre parti sau partile sa-si ndeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca n conditiile legii. 9.2.Partea care invoca forta majora va nmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta n maxim 48 de ore de la obtinere. 9.3.Daca durata confirmata a cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni n mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau rezilierea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora. 10. CLAUZA DE CONFIDENIALITATE 10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract. 11. DISPOZIII FINALE

11.1. Pentru executarea defectuoasa a prezentului contract, de catre una dintre parti, prin care s-a pricinuit celeilalte parti un prejudiciu, aceasta din urma este ndreptatita la repararea prejudiciului precum si la daune. 11.2. Conform dispozitiilor Legii 469/2002 actualizata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda neefectuarea, cu rea credinta, de catre debitor, a platilor la data scadentei. 11.3. Modificarea clauzelor contractuale se poate face doar prin acordul partilor, prin ncheierea unui act aditional la prezentul contract. ncheiat astazi, 13 mai 2011 n 2 (doua) exemplare, fiecarei parti revenindu-i cte un exemplar. FURNIZOR, SC FABER CASTELL PENS SRL Grigore Andreica DISTRIBUITOR, SC S&V SERVICE IMPEX SRL Ioan Dumitrescu