Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA Ovidius din Constanta FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE Specializarea: Administrarea Afacerilor in, Turism,Comert i Servicii

EXPERTIZA MARFURILOR Studii de caz

Coordonator tiinific: Prof. univ. dr. Condrea Elena Absolvent: Chirita Camelia- Adriana

CONSTANTA - 2012

CUPRINS

Capitolul I METODOLOGIA EFECTUARII EXPERTIZEI 1.1. 1.2. Acceptarea expertizei Pregatirea expertizei 1.2.1. Cunoasterea istoricului litigiului si stabilirea cronologiei faptelor 1.2.2. Studierea documentelor operative 1.2.3. Studierea actelor normative 1.2.4. Documentarea biblografica 1.3. 1.4. Investigarea obiectivelor expertizei Elaborarea raportului de expertiza

Capitolul II RAPORTUL DE EXPERTIZA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Preambulul raportului de expertiza Scurt istoric al litigiului Obiectivele expertizei Investigatiile expertului Constatarile expertizei Concluziile expertizei Mentiuni cu privire la desfasurarea expertizei Borderou de anexe

BIBLIOGRAFIE

Capitolul I METODOLOGIA EFECTUARII EXPERTIZEI 1.1. Acceptarea expertizei


Subsemnatul Teodorescu Gabriel, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Calea Giulesti, nr 17, Sector 6, avand locul de munca la S.C. TEO G SRL, expert evaluari bunuri mobile in expertize judiciare si extrajudiciare, cu carnetul de expert seria B.U. Nr. 1923, eliberat de Ministerul Justitiei, numit expert in litigiu care formeaza obiectul dosarului Nr. 329100/2011, emis de Judecatoria Bucuresti in baza citatiei Nr. 674421/2011, privind degradarea calitativa a unei cantitati de zahar ambalat individual, care constituie obiectul litigiului dintre societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A. si societatea comerciala Agrana Romania S.A. Am luat la cunostinta acuzele pe care societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A. le aduce societatii comerciala Agrana Romania S.A. ca urmare a degradarii calitative a unei cantitati de zahar ambalat individual achizitionat cu facture nr. BILL2010224952/2011, in baza contractului nr. BV004252. Am luat la cunostinta termenul de 2 saptamani pe care Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei l-a stabilit pentru efectuarea expertizei. Am intrat in contact cu partile, care mi-au expus punctual lor de vedere referitor la litigiul in cauza, fiecare parte aducand argumente in sustinerea pozitiei lor. Firma furnizoare mi-a prezentat documentatia care releva faptul ca societatea comerciala Agrana Romania S.A. detine urmatoarele certificari: Certificat ISO 9001/2000 privind managementul calitatii Certificate privind comercializare produselor alimentare, conf legii 321/2009 Autorizatie de depozitare a produselor alimentare Autorizatie de transport rutier a produselor alimentare - foaia de parcurs Nr.3443/2010 a camionului numarul B 10 LZR. Buletinul de analiza Nr. 325647/2010 eliberat de propriul laborator al societatii.

Reprezentantii societatii comerciale Selgros Cash & Carry S.A. mi-au prezentat: Autorizatia de manipulare, pastrare si depozitare a produselor alimentare.

Certificat ISO 9001/2000 privind managementul calitatii

Ca urmare a acestor consemnari si a degradarii calitative a pungilor cu zahar, beneficiarul societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A. doreste returnarea marfii si stornarea facturii nr BILL2010224952/2011. Obiectivele expertizei care constituie cadrul dosarului nr. 329100/2011 sunt urmatoarele: Cauzele degradarii calitative a pungilor cu zahar Locul degradarii calitatii Imprejurarile degradarii calitative a marfurilor Dupa ce s-a stabilit obiectul litigiului si au fost consultate ambele parti am formulat urmatoarele intrebari referitoare la aspectele neelucidate ale acestor cauze: Care au fost conditiile tehnice in momentul ambalarii, respectiv conditiile de igiena si starea materialului ambalat Care au fost conditiile de ambalare, pastrare si de transport in perioada depozitarii si a circulatiei tehnice a produselor pana in momentul depistarii lor calitative Cum s-au efectuat receptiile Tinand cont de rezultatele primelor probleme, trebuie sa se lamureasca locul, cauzele si imprejurarile degradarii produsului

1.2.

Pregatirea expertizei
In calitate de expert desemnat prin imputernicirea nr. 123 pentru efectuarea expertizei de

marfuri alimentare, din cadrul dosarului nr. 329100/2011 care are ca obiect degradare calitativa a unei cantitati de zahar ambalat individual, am stabilit efectuarea unei documentari aprofundate avand ca prima faza cunoasterea istoricului litigiului.

1.2.1. Cunoasterea istoricului litigiului si stabilirea cronologiei faptelor


In acest sens am organizat purtarea unor discutii cu partile implicate, atat separate, cat si a unor discutii commune. In urma schimbului de informatii avut cu partile, a rezultat urmatorul istoric al litigiului:

Partile aflate in litigiu care formeaza obiectul dosarului Nr 329100/2010, in baza citatiei Nr. . 674421/2010, sunt: Reclamant : Societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A., cu sediul in Strada Calea Bucureti nr. 231, Braov, Jud. Braov, reprezentata prin Domnul Alexandrescu Vladimir, in caligtate de administrator, legitimat cu C.I. seria RT, Nr. 134664, emis de politia Municipiului Brasov la data de 4/05/2004. Parat: Societatea comerciala Agrana Romania S.A., cu sediul in Strada oseaua Struleti nr. 178 - 180, sector 1, Bucureti, reprezentata de Domnul Stoica Romeo, in calitate de director adjunct, legitimat cu C.I., seria RR, Nr. 135423, emis de Politia Municipiului Bucuresti, la data de 03/10/2007. In urma studierii dosarului litigiului, au fost constatate urmarele: a) Fabrica de zahar a ambalat la data de 30.09.2009, 10000 de pungi cu zahar de Coronita si 15000 de pungi cu zahar Margaritar ( toate fiind produse in aceeasi zi si ambalate individual). b) La aceeasi data 30.09.2009, fabrica a depozitat produsele in spatial propriu de depozitare, fapt confirmat prin procesul verbal de autoreceptie Nr. 443654, intocmit de gestionarul depozitului Domnul Tudor Alexandru. c) Pentru intreaga cantitate de marfa, calitatea acesteia este atestata prin Buletinul de analiza Nr. 325647/2010 eliberat de propriul laborator al societatii. d) Lotul a fost pastrat in intregime in depozit timp de 150 de zile pana la data de 27.02.2010, cand 15000 pungi cu zahar au fost livrate conform Scrisorii de Trasura Nr.223355/2010, catre Societatea Comercila Selgros Cash & Carry S.A., conform contractului incheiat intre parti Nr. BV004252, respectandu-se astfel graficul de livrare si anexele de contract. Marfa a fost livrata cantitativ si calitativ la receptie, rezultatele fiind trecute in procesul verbal de receptie Nr. 87542/2010, incheiat cu aceasta ocazie. Marfa a fost verificata din punct de vedere calitativ, prin metode organoleptice si fizico-chimice in laboratorul propriu din cadrul societatii, rezultatele fiind consemnate in Buletinul de analiza Nr.1945/2010, in data de 03.03.2010, lotul de 15000 de pungi de zahar a intrat in depozitul societatii comerciale Selgros Cash & Carry S.A., unde va ramane pana la data de 03.04.2010, cand in urma efectuarii verificate de gestionarul depozitului Domnul Tudor Alexandru, s-au constat deprecieri calitative ale lotului ( pietrificarea zaharului din pungi ) si s-a procedat la o prelevare de probe care au si fost trimise spre analize la laboratoarele LACECA.

f) Buletinul de analiza Nr.3242/2010, eliberat de LACECA confirma deprecierea calitativa a produselor -pungile cu zaharg) La data de 12.04.2010, Societatea Comerciala Selgros Cash & Carry S.A. solicita in scris Societatii Agrana Romania S.A. trimiterea unui delegat in vederea constatarii deprecierii calitative a pungilor cu zahar si preluarii marfii in retur, solicitand totodata, si returnarea contravalorii marfii 7126 lei, achitata in factura Nr. BILL2010224952/2011. h) In data de 17.04.2010, la sediul Societatii Selgros Cash & Carry S.A., se prezinta Doamna Popescu Gabriela, in calitate de Sef Laborator verificari calitative al Societatii Comerciale Agrana Romania S.A., care constata deprecierea calitativa a pungilor cu zahar (pietrificarea zaharului din pungi ) si efectueaza si o analiza organoleptica a produsului in sine. Doamna Chirila Elena impreuna cu Domnul Ionut Simion, in calitate de Sef Serviciu Vanzari la aceasi unitate, refuza preluarea pungilor cu zahar depreciate, livrate pe motivul verificarii calitatii acestora prin procesul verbal de receptie 9238/2010. i) In urma aparitiei litigiului intre cele doua societati comerciale, societatea Selgros Cash & Carry S.A. cheama in instanta societatea Agrana Romania S.A., prin cererea de actionare in litigiu din data de 29.04.2010.

1.2.2. Studierea documentelor operative


Pentru cunoasterea concreta a situatiei litigioase am studiat documentele de la dosarul spetei printer care se enumera: Cererea de actionare in litigiu, intampinarea prezentata de reclamant si documentele care sprijina itampinarea, procesele verbale din instanta, precum si toate actele depuse ulterior. Am efectuat un studiu aprofundat al documentelor care reglementeaza relatiile dintre vanzator si beneficiar: Contractul Nr. BV004252 Proces verbal de autoreceptie Nr. 251/2010 Factura Nr. BILL2010224952/2010, valoare 7126 lei Aviz de expeditie Nr. 426/2010 Proces verbal de receptie Nr. 9242/2000 Nota de receptie si constatarea de diferente Nr. 247/2010

Foaia de parcurs Nr. 3443/2010 Buletin de analiza Nr. 342/2010 Buletin de analiza Nr. 5220/2010 Am studiat de asemenea Procesul Verbal de predare-primire Nr. 9242/2000 in care este

specificat faptul ca incheierea si semnarea acestui document a fost posibila ca urmare a faptului ca in decursul receptionarii marfii nu au fost constatate nereguli. De asemenea urmatoarele documente studiate nu au furnizat indicii deosebite in ceea ce priveste obiectul litigiului: factura fiscala, aviz de insotire a marfii, fiind doar documente care prezinta derularea fireasca a contractului si indeplinnirea acestuia din punct de vedere financiar-contabil.

1.2.3. Studierea actelor normative


O etapa importanta in desfasurarea pregatirii expertizei consta din documentarea si analiza urmatoarelor acte normative sau standarde care reglementeaza si prescriu calitatea produselor alimentare in sistemul de management total al calitatii. Conformitatea activitatii firmelor producatoare si/sau furnizoare cu astfel de documente este un indiciu ca produsele fabricate si comercializate indeplinesc un minimum in ceea ce priveste calitatea acestora. ISO 9001/2000 ISO 9002/2000 ISO 9003/2000 ISO 9004/2000 ISO 9005/2000 ISO 3245/1980 STAS 90/ 2-64 (preluarea probelor) STAS 90/ 3-67 (preluarea probelor) Pe baza standardelor referitoare la produs am luat act de regulile pentru verificarea calitatii, metodele de verificare, metodele de analiza si control si de condtiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca produsul in vederea acceptarii spre comercializare si consum a acestor tipuri de alimente.

1.2.4. Documentarea biblografica


De asemena am studiat diverse articole de specialitate din domeniu, documentatii merceologice si site-uri web privind calitatile si proprietatile zaharului printre care: Proprietati organoleptice (aspect, culoare, aroma si gust) Proprietati microbiologice Proprietati fizico-chimice Ambalarea, marcarea, transportul si pastrarea

1.3.

Investigarea obiectivelor expertizei


Pentru efectuarea investigarii obiectivelor expertizei am stabilit o procedura de

investigare, am stabilit continutul investigarilor pe teren precum si consemnarea rezultatelor investigatiilor. In calitate de expert am convocat partile implicate in litigiu prin trimiterea unor invitatii scrise. Investigatiile au fost prevazute a se efectua la sediile ambelor pari aflate in litigiu in zilele de 10.05.2010 16.05.2010, data de intalnire fiind fixata la sediul societatii Selgros Cash & Carry S.A. in ziua de 17.05.2010, la ora 11:00. Reclamant : Societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A., cu sediul in Strada Calea Bucureti nr. 231, Braov, Jud. Braov, reprezentata prin Domnul Alexandrescu Vladimir, in caligtate de administrator, legitimat cu C.I. seria RT, Nr. 134664, emis de politia Municipiului Brasov la data de 4/05/2004. Parat: Societatea comerciala Agrana Romania S.A., cu sediul in Strada oseaua Struleti nr. 178 - 180, sector 1, Bucureti, reprezentata de Domnul Stoica Romeo, in calitate de director adjunct, legitimat cu B.I., seria RR, Nr. 135423, emis de Politia Municipiului Bucuresti, la data de 03/10/2007. La finalul sedintei s-a incheiat un process verbal semnat de mine, in calitate de expert, si de ceilalti participant.

In cadrul primei faze de investigatii pe teren m-am deplasat la sediul SC Selgros Cash & Carry S.A. Au fost efectuate o serie de teste privind depozitarea pungilor cu zahar si au fost inspectate normale de igiena precum si condiile de mediu (temperatura, umiditate, presiune). De asemenea au fost prelevate probe din mai multe pungi cu zahar si duse la laborator pentru analiza. Au fost verificate toate documentele de primire ale produselor cat si termenul de valabilitate, conditiile de pastrare si calitatea zaharului. Pentru efectuarea expertizei au fost utilizate drept etalon: Proprietati organoleptice Aspect, culoare, aroma si gust Zaharul si produsele zaharoase formeaza o grupa larga de alimente ce se caracterizeaza prin continut mare de zahar solubil(zaharoza, glucoza), aspect atragator, gust dulce cu nuante diferite si aroma placuta. Valoarea psiho-senzoriala consta tocmai in gustul specific, dulce, de intensitati si nuante variabile, in aroma, coloratia, consistenta si caracteristicile estetice specifice produselor zaharoase, constituind principalul element de atractie al consumatorilor. Dintre proprietatile zaharului, culoarea este esentiala, reprezentand un criteriu de evaluare ale gradului de rafinare si de diferentiere pe tipuri a zaharului. Zaharul de culoare inchisa, galbuie contine de regula mai multe impuritati organice. Pentru aprecierea calitatii zaharului serveste si culoarea unei solutii de zahar de 10%. La zaharul de buna calitate solutia de zahar 10% este incolora. Zaharul brut se supune rafinarii prin spalarea cristalelor de substante organice aderente la suprafata acestora. Rafinarea continua cu dizolvarea zaharului brut in apa, albirea cu ajutorul carbunelui activ care fixeaza substantele colorante, filtrarea, concentrarea, malaxarea, centrifugarea si uscarea zaharului. Sortimentul de zahar cuprinde:

Zaharul cristal (tos) diferentiat dupa gradul de rafinare in alb numarul 1,2,3,4. Zaharul alb numarul 4 este utilizat ca materie prima pentru industria alimentara;

Zaharul bucati forma bucatilor poate fi prismatica, sa imite animale, legume, fructe pentru sporirea atractiei unor segmente de consumatori. Bucatile de zahar pot prezenta duritate mare sau redusa;

Zahar pudra (farin) rezulta prin macinarea zaharului cristalizat si uscat. Se diferntiaza dupa finete; Zaharul candel este constituit din cristale gigant de zaharoza formate pe centrii de cristalizare, introdusi in zeama concentrata rezultata de la rafinare. Acest zahar poate fi colorat, aromatizat si comercializat ca atare;

Zaharul lichid se poate prezenta sub forma de sirop de zaharoza neinvertita sau partial invertita si se poate utiliza ca materie prima in patiserie, la fierberea berii, sampaniei, vinurilor spumoase, etc.

Proprietati microbiologice Prezenta bacteriilor din genul Leuconostoc in zahar, in numar mare, asociata cu cresterea activitatii apei, poate determina degradarea zaharului. La o activitate a apei mai mare de 0,9, la care se ajunge ca urmare a prezentei apei in spatiile de pastrare, a umiditatii relative a aerului ridicata, pete 80% sau/si a variatiilor de temperatura, sub actiunea bacteriilor din genul Leuconostoc se formeaza din zaharoza macromolecule de dextran ce nu sunt tolerate de anumite organisme. Modificarea biochimica este insotita de schimbarea culorii, zaharul devenind galbui si de siropare, zaharul devenind lipicios. Proprietati fizico-chimice Dintre proprietatile fizico-chimice de compozitie se utilizeaza, pentru controlul calitatii, urmatoarele:

Continutul de apa, maxim 0,1 % Continutul de zaharoza minim 99,6 % Continutul de substante reducatoare (zahar invertit), maxim 0,07% Continutul de substante insolubile in apa intre 10 si 300 mg/kg, in functie de sortiment Continutul de cenusa este foarte redus.

Ambalarea, marcarea, transportul si pastrarea zaharului Prin sistemul de ambalare (ambalaj de desfacere, de transport sau manipulare) si de depozitare, zaharul trebuie protejat impotriva apei si a vaporilor de apa.

Ambalajul de desfacere poate fi confectionat din pungi de hartie cu strat dublu, pungi din folii de polietilena si alte materiale. Drept ambalaje de transport se folosesc saci de tesaturi liberiene, pentru zaharul nepreambalat sau cutii de mucava, palete lazi metalice cu role, captusite cu hartie rezistenta, sulfat inalbita. Marcarea. Ambalrea de transport provenite din import trebuie sa fie marcate prin etichetare si/sau inscriptionare directa pe ambalaj, cu urmatoarele mentiuni minime obligatorii : Denumirea produsului si sortimentului Tara din care provine Masa neta a produsului Felul si numarul ambalajelor de desfacere in cazul ambalajelor de transport care contin aceste ambalaje de desfacere Anul in care a fost facuta reclota Data ambalarii Denumirea produsului Continutul produsului respectiv Denumirea intreprinderii care a ambalat produsul Standardul de calitate EN ISO 9001 Laboratorul care a testat produsul Termenul de garantie Conditiile de pastrare ale produsului Cantitatea pe care o contine fiecare produs, fiecare punga de zahar Un cod de bare specific produsului Clitatea produsului Pe unele ambalaje pot fi trecute si unele retete, care se pot realiza cu respectivul produs La cererea beneficiarului se pot marca si alte mentiuni, in functie de cererile acestuia. Pastrarea, transportul si documentele zaharului se face in spatii curate, uscate la tempeartura constanta, racoroasa, de maxim 20 grade celsius, si cu o umiditate relativa a aerului de cel mult 75%. Continutul de apa si activitatea apei redusa din zahar nu favorizeaza

dezvoltarea microorganismelor (bacterii, mucegai). Totusi normele de igiena stabilesc conditii microbiologice ce trebuie indeplinite (natura microorganismelor si gradul de infectare) la fel ca si pentru alte produse deshidratate, deoarece pe parcursul depozitarii, prezenta apei, umiditatea relativa a aerului ridicata si temperatura variabila din timpul pastrarii pot favoriza degradarea microbiologica. Documentele nu trebuie sa lipseaca niciodata, cand este vorba despre un transport de marfa, in special cand cantitatile transportate sunt foarte mari. Fiecare lot de zahar trebuie sa fie insotit de un document de certificare a calitatii, intcmit conform dispozitiilor legale in vigoare. Fara documentele necesare lotul respectiv de marfa nu va putea fi transportat, depozitat, deci lotul respectiv nu va putea fi vandut daca nu indeplineste toate conditiile necesare. De asemenea mijloacele de transport trebuie sa foarte curate, bine aerisite si fara nici un fel mirosuri sau alte lucruri care pot afecta transportul de marfa. Trebuie sa se tina cont de toate aceste lucruri pentru realizarea unui transport cat mai sigur si mai eficient de marfa. Continutul de pesticide Conform reglementarilor legale in vigoare. Luarea probelor Conform STAS 90/ 2-64 si STAS 90/ 3-67 Metoda de analiza Determinarea cenusii Conform STAS 90/2-56 Determinarile caracteristicilor se efectueaza astfel : Prepararea amestecului in vederea determinarii cxaacteristicilor organoleptice : Conform ISO 9001/2000 Determinarea extractului apos Conform ISO 9002/2000 Determinarea cenusii solubile in apa Conform ISO 9003/2000 Determinarea cenusii insolubile cu alte substante Conform ISO 9004/2000 Determinarea continutului de apa Conform ISO 9005/2000

Determinarea cenusii solubile in apa si continutului de celuloza Conform ISO 3245/1980 Determinarea continutului de vitamine si minerale si identificarea colorantilor artificiali. Conform metodelor stabilite intre parti. Determinarea continutului de pesticide Conform metodelor stabilite de producator si avizate de Ministerul Sanatatii. In urma cercetarilor in depozitul SC Selgros Cash & Carry S.A s-au constat: Analiza microbiologica Pungile cu zahar Coronita si pungile cu zahar Margaritar produse si ambulate la data de 30.09.2009 sunt in regula, respectiv nu contin agenti patogeni si nici semne de alterare provocate de plantele (sfecla de zahar ) din care s-a obtinut zaharul. La data efectuarii receptiei calitative la beneficiar nu s-au constatat abateri calitative ale produselor, verificarea fiind facuta prin desfacerea 20 pungi cu faina extrase din 10 baxuri diferite. S-a aplicat metoda de esantionare, extragerea oarba. Exceptia calitativa s-a facut pe baza buletinului de analiza Nr.123/2011, emis de laboratorul societatii comerciale Selgros Cash & Carry S.A. Verificarea constand in : Verificarea aspectului exterior si al marcarii Examen organoleptic Analiza fizico-chimica Unul dintre lucrurile importante in aceasta analiza este acela ca beneficiarul nu a impartit proba supusa verificarii in doua, in vederea constituirii unei contraprobe. Alt fapt important este ca nu s-a specificata modalitatea de prelevare a probelor cu scopul asigurarii identitatii lor cu totalitatea insusirilor produselor din respectivul lot. De asemenea, ar fi fost esential un examen bacteriologic, care sa determine clar posibila depreciere a produselor depozitate si o verificare din punct de vedere al temperaturii la care ar fi trebuit pastrate pungile cu zahar. Mentionam faptul ca aceste metode de analiza erau obligatorii si deosebit de importante, in vederea pastrarii in siguranta deplina a produselor respective. Materialele in care au fost ambalate produsele au corespuns cerintelor de calitate prevazute de standardele in vigoare. Aceste materiale indeplineau toate conditiile necesare

ambalarii produselor din toate punctele de vedere, deci nu s-a inregistrat nici o problema in ceea ce priveste ambalajul pungilor cu zahar. Conditiile din timpul transportului Lotul de 15000 de pungi cu zahar a fost transportat din localitatea Bucuresti, pe cale rutiera (conform Foii de parcurs Nr. 3443/2010) pana in localitatea Brasov, judetul Brasov. Lotul a fost transportat pana la sediul societatii Selgros Cash & Carry S.A. cu camionul Nr. B 10 LZR care corespunde normelor tehnice de transport in vigoare. Astfel, mijlocul de transport a fost acoperit, curat, fara crapaturi sau fisuri, igienizat inainte de efectuarea transportului si dezinfectat, uscat si aerisit. Pe timpul transportului situatia meteo a fost stabila, fara variatii mari de temperatura, si fara averse de ploaie. Depozitarea si pastrarea pungilor in depozitul Societatii Agrana Romania S.A. Consultand Registrul de mentiune al conditiilor de pastrare a marfurilor in depozit, s-a constatat ca au fost respctate conditiile de temperatura, de umiditate si de ventilatie a aerului. Depozitarea si pastrarea cutiilor in depozitul Societatii Selgros Cash & Carry S.A. Consultand Registrul de mentinere a conditiilor de pastrare a marfurilor in depozit, s-a constatat ca nu au fost respctate conditiile de temperatura, de umiditate si de ventilatie a aerului, valorile acestora depasind cu mult valorile prescrise in standardul STAS 90/88. Valorile de temperature din depozitul societatii Selgros Cash & Carry S.A. au dapasit cu mult valorile prescrise. Din cauza temperaturii scazute si in special din cauza umiditatii zaharul din din pungi s-a pietrificat. Un factor care a determinat deteriorarea produselor a fost lipsa ventilatiei. Fara un sistem de ventilatie bine pus la punct zaharul nu poate fi pastrata corespunzator. Ambalajele (pungile) in care a fost pastrata faina nu au suferit transformari, acestea ramanand intacte, doar continutul acestora depreciind-se. Un lucru foarte important de mentionat este acela ca temperatura din camera unde au fost depozitate produsele a variat. Din cauza variatiei de temperatura nu toate pungile cu zahar au fost afectate, ci unele dintre ele, in special cele de la suprafata baxurilor. Intr-o prima etapa am considerat necesara o cuantificare a produselor afectate, depreciate calitativ, fapt pentru care, in prezenta gestionarei laboratorului Doamna Popescu Gabriela, am desfacut toate baxurile ce contineau pungile cu faina.

Am separat toate pungile care pareau a fi intarite, rezultand un numar de 3000 de pungi cu zahar (circa 12%), provenite din baxuri diferite. De mentionat ca in interiorul baxurilor nu toate pungile erau intarite. Din aceasta cauza, am considerat necesara nu numai analiza calitativa a pungilor intarite, ci si analiza unui esantion din cele aparent fara probleme calitative. Din cele 3000 de pungi cu zahar cu deprecieri calitative au fost extrase prin metoda oarba 50 de pungi, astfel incat in total vom analiza 70 de pungi cu zahar Coronita si 70 de pungi cu zahar Margaritar. Esantionul a fost preluat in baza unui proces verbal de prelevare de mostre, semnat de delegatii partilor aflate in litigiu si de gestionarul depozitului. Din cele 70 de pungi extrase s-a observat, in ciuda conditiilor de ambalare si de depozitare respectate, circa 10% erau intarite. Analiza a fost efectuata in laboratoarele acreditate ale Catedrei de Merceologie si Managementului Calitatii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Examenul Bacteriologic a fost, de asemenea, efectuat separate atat asupra pungilor cu zahar fara deprecieri calitative, cat si asupra celor cu deprecieri calitative. Consemnarea investigatiilor In urma deplasarii pe teren la cele doua unitati, impreuna cu reprezentantii acestora la data de 17.05.2010 s-a incheiat procesul verbal nr. 789/17.05.2010, prin care s-a consemnat activitatea efectuata in timpul diferitelor investigatii, inclusive efectuarea probelor, cu care partile au fost de acord. Investigatia a durat 10 zile, in perioada cuprinsa intre 07.05.2010-16.05.2010 Investigatia s-a desfasurat conform contractului Investigatia a avut loc la sediile partilor aflate in litigiu Societatea comerciala Agrana Romania S.A., in data 10.05.2010 Societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A., in data 16.05.2010

Investigatiile au cuprins studierea diverselor documente operative ale celor doua unitati, precum si efectuarea unor teste de laborator privind calitatea si componenta microbiologica a produslui alimentar degradat. La investigatii au participat:

Cercetatori stiintifici din cadrul laboratorului LACECA si din cadrul laboratorului Catedrei de Merceologie si Managementului Calitatii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Reprezentantii celor doua societati: Domnul Alexandrescu Vladimir, in caligtate de administrator al SC Selgros Cash & Carry S.A. si de Domnul Stoica Romeo, in calitate de director adjunct al SC Agrana Romania S.A. Pe baza investigatiilor intreprinse la SC Selgros Cash & Carry S.A. si SC Agrana

Romania S.A. am constatat anumite neconformitati legate de receptia, pastrarea si depozitarea lotului de zahar, acest lucru ducand si la degradarea calitativa a acestuia.

1.4.

Elaborarea raportului de expertiza


Ca urmare a investigatiilor efectuate, a testelor, probelor si evaluarilor la care au fost

supuse atat pungile cu zahar degradate cat si cele nedegradate rezulta raportul de expertiza perzentat in cele ce urmeaza.

Capitolul II RAPORTUL DE EXPERTIZA 2.1. Preambulul raportului de expertiza


Subsemnatul Teodorescu Gabriel, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Calea Giulesti, nr 17, Sector 6, avand locul de munca la S.C. TEO G SRL, expert evaluari bunuri mobile in expertize judiciare si extrajudiciare, cu carnetul de expert seria B.U. Nr. 1923, eliberat de Ministerul Justitiei, numit expert in litigiu care formeaza obiectul dosarului Nr. 329100/2011, emis de Judecatoria Bucuresti in baza citatiei Nr. 674421/2011, consemnez in prezentul raport rezultatul sarcinii ce mi s-a incredintat de Instanta de Judecata a sectorului 1. 2.2. Scurt istoric al litigiului Partile aflate in litigiu care formeaza obiectul dosarului Nr 329100/2010, in baza citatiei Nr. . 674421/2010, sunt: Reclamant : Societatea comerciala Selgros Cash & Carry S.A., cu sediul in Strada Calea Bucureti nr. 231, Braov, Jud. Braov, reprezentata prin Domnul Alexandrescu Vladimir, in caligtate de administrator, legitimat cu C.I. seria RT, Nr. 134664, emis de politia Municipiului Brasov la data de 4/05/2004. Parat: Societatea comerciala Agrana Romania S.A., cu sediul in Strada oseaua Struleti nr. 178 - 180, sector 1, Bucureti, reprezentata de Domnul Stoica Romeo, in calitate de director adjunct, legitimat cu B.I., seria RR, Nr. 135423, emis de Politia Municipiului Bucuresti, la data de 03/10/2007. In urma studierii dosarului litigiului, au fost constatate urmarele: a) Fabrica de zahar a ambalat la data de 30.09.2009, 10000 de pungi cu zahar de Coronita si 15000 de pungi cu zahar Margaritar ( toate fiind produse in aceeasi zi si ambalate individual). b) La aceeasi data 30.09.2009, fabrica a depozitat produsele in spatial propriu de depozitare, fapt confirmat prin procesul verbal de autoreceptie Nr. 443654, intocmit de gestionarul depozitului Domnul Tudor Alexandru. c) Pentru intreaga cantitate de marfa, calitatea acesteia este atestata prin Buletinul de analiza Nr. 325647/2010 eliberat de propriul laborator al societatii.

d) Lotul a fost pastrat in intregime in depozit timp de 150 de zile pana la data de 27.02.2010, cand 15000 pungi cu zahar au fost livrate conform Scrisorii de Trasura Nr.223355/2010, catre Societatea Comercila Selgros Cash & Carry S.A., conform contractului incheiat intre parti Nr. BV004252, respectandu-se astfel graficul de livrare si anexele de contract. Marfa a fost livrata cantitativ si calitativ la receptie, rezultatele fiind trecute in procesul verbal de receptie Nr. 87542/2010, incheiat cu aceasta ocazie. Marfa a fost verificata din punct de vedere calitativ, prin metode organoleptice si fizico-chimice in laboratorul propriu din cadrul societatii, rezultatele fiind consemnate in Buletinul de analiza Nr.1945/2010, in data de 03.03.2010, lotul de 15000 de pungi de zahar a intrat in depozitul societatii comerciale Selgros Cash & Carry S.A., unde va ramane pana la data de 03.04.2010, cand in urma efectuarii verificate de gestionarul depozitului Domnul Tudor Alexandru, s-au constat deprecieri calitative ale lotului ( pietrificarea zaharului din pungi ) si s-a procedat la o prelevare de probe care au si fost trimise spre analize la laboratoarele LACECA. f) Buletinul de analiza Nr.3242/2010, eliberat de Laceca confirma deprecierea calitativa a produselor -pungile cu zaharg) La data de 12.04.2010, Societatea Comerciala Selgros Cash & Carry S.A. solicita in scris Societatii Agrana Romania S.A. trimiterea unui delegat in vederea constatarii deprecierii calitative a pungilor cu zahar si preluarii marfii in retur, solicitand totodata, si returnarea contravalorii marfii 7126 lei, achitata in factura Nr. BILL2010224952/2011. h) In data de 17.04.2010, la sediul Societatii Selgros Cash & Carry S.A., se prezinta Doamna Popescu Gabriela, in calitate de Sef Laborator verificari calitative al Societatii Comerciale Agrana Romania S.A., care constata deprecierea calitativa a pungilor cu zahar (pietrificarea fainei din pungi ) si efectueaza si o analiza organoleptica a produsului in sine. Doamna Chirila Elena impreuna cu Domnul Ionut Simion, in calitate de Sef Serviciu Vanzari la aceasi unitate, refuza preluarea pungilor cu zahar depreciate, livrate pe motivul verificarii calitatii acestora prin procesul verbal de receptie 9238/2010. i) In urma aparitiei litigiului intre cele doua societati comerciale, societatea Selgros Cash & Carry S.A. cheama in instanta societatea Agrana Romania S.A., prin cererea de actionare in litigiu din data de 29.04.2010.

2.3. Obiectivele expertizei


La baza investigatiilor efectuate de expert a stat cererea instantei judecatoresti de a se lamuri urmatoarele problemele legate de litigiul dintre cele doua societati comerciale : Cauzele degradarii calitative a pungilor cu zahar Locul degradarii calitatii Imprejurarile degradarii calitative a marfurilor

Conform acestor indicatii expertul a retinut urmatoarele probleme principale : Care au fost conditiile tehnice in momentul ambalarii, respectiv conditiile de igiena si starea materialului ambalat Care au fost conditiile de ambalare, pastrare si de transport in perioada depozitarii si a circulatiei tehnice a produselor pana in momentul depistarii lor calitative Cum s-au efectuat receptiile Tinand cont de rezultatele primelor probleme, trebuie sa se lamureasca locul, cauzele si imprejurarile degradarii produsului ,,Pungi cu zahar Coronita si Margariar

2.4. Investigatiile expertului


Pentru efectuarea investigatiilor in legatura cu obiectul expertizei, am invitat legal prin adresa Nr.4377/2011 reprezentantii partilor aflate in litigiu, care sa prezinte si documente referitoare la situtia de fapt. Investigatiile au fost prevazute a se efectua la sediile ambelor pari aflate in litigiu in zilele de 07.05.2010 16.05.2010, data de intalnire fiind fixata la sediul societatii Selgros Cash & Carry S.A. in ziua de 17.05.2010, la ora 11:00. Reprezentantul invitat al societatii reclamante Selgros Cash & Carry S.A. a fost desemnat in persoana Domnului Popa Liviu, in calitate de administrator, identificat cu C.I., seria RR, Nr.241540, emisa de Politia Municipiului Brasov, la data de 08.11.2008. Reprezentantul invitat al societatii parate Agrana Romania S.A., a fost desemnat in persoana Doamnei Stancu Mihaela Ionela, cu functia de Sef de Departament Asigurarea Calitatii, legitimata cu C.I., seria RD, Nr.528535, emisa de Politia Municipiului Bucuresti la data de 06.08.2009. Rezultatele deplasarii pe teren au fost consemnate in Procesul Verbal Nr. 789, cu care partile au fost de acord.

Documentatia utilizata in cadrul expertizei a constat in actele si documentele prezentate de parti.

2.5. Constatarile expertizei


Din depozitul societatii Agrana Romania S.A. au fost preluate 15000 de pungi cu zahar (150 de baxuri) dupa 200 de zile de la data intrarii acestora in depozitul societatii (data care coincide cu data fabricatiei produselor), pe baza contractului Nr. BV004252 si a facturii Nr. BILL2010224952/2011, intra in posesia societatii Selgros Cash & Carry S.A., Marfa a fost transportata rutier, cu un camion Nr. B 10 LZR, in baza Foii de parcurs Nr.3443/2010. Pana la intrarea baxurilor cu pungile de zahar in depozitul societatii Selgros Cash & Carry S.A. trec doua zile pentru care nu exista documente referitoare la situatia si locul descarcarii produselor in cauza, pungile cu zahar. In data de 30.09.2009, lotul intra in depozitul societatii Selgros Cash & Carry S.A. pe baza procesului verbal de receptie si constatare de diferente Nr.425. Calitatea produsului ,, Pungi cu zahar Coronita si Margariar, momentul ambalarii este atestata de Buletinul de analiza Nr.556432/2010, dupa cum urmeaza : Analiza microbiologica Pungile cu zahar Coronita si pungile cu zahar Margaritar produse si ambulate la data de 30.09.2009 sunt in regula, respectiv nu contin agenti patogeni si nici semne de alterare provocate de plantele (sfecla de zahar ) din care s-a obtinut zaharul. La data efectuarii receptiei calitative la beneficiar nu s-au constatat abateri calitative ale produselor, verificarea fiind facuta prin desfacerea 20 pungi cu faina extrase din 10 baxuri diferite. S-a aplicat metoda de esantionare, extragerea oarba. Exceptia calitativa s-a facut pe baza buletinului de analiza Nr.123/2011, emis de laboratorul societatii comerciale Selgros Cash & Carry S.A. Verificarea constand in : Verificarea aspectului exterior si al marcarii Examen organoleptic Analiza fizico-chimica Unul dintre lucrurile importante in aceasta analiza este acela ca beneficiarul nu a impartit proba supusa verificarii in doua, in vederea constituirii unei contraprobe.

Alt fapt important este ca nu s-a specificata modalitatea de prelevare a probelor cu scopul asigurarii identitatii lor cu totalitatea insusirilor produselor din respectivul lot. De asemenea, ar fi fost esential un examen bacteriologic, care sa determine clar posibila depreciere a produselor depozitate si o verificare din punct de vedere al temperaturii la care ar fi trebuit pastrate pungile cu zahar. Mentionam faptul ca aceste metode de analiza erau obligatorii si deosebit de importante, in vederea pastrarii in siguranta deplina a produselor respective. Materialele in care au fost ambalate produsele au corespuns cerintelor de calitate prevazute de standardele in vigoare. Aceste materiale indeplineau toate conditiile necesare ambalarii produselor din toate punctele de vedere, deci nu s-a inregistrat nici o problema in ceea ce priveste ambalajul pungilor cu zahar. Conditiile din timpul transportului Lotul de 15000 de pungi cu zahar a fost transportat din localitatea Bucuresti, pe cale rutiera (conform Foii de parcurs Nr. 3443/2010) pana in localitatea Brasov, judetul Brasov. Lotul a fost transportat pana la sediul societatii Selgros Cash & Carry S.A. cu camionul Nr. B 10 LZR care corespunde normelor tehnice de transport in vigoare. Astfel, mijlocul de transport a fost acoperit, curat, fara crapaturi sau fisuri, igienizat inainte de efectuarea transportului si dezinfectat, uscat si aerisit. Pe timpul transportului situatia meteo a fost stabila, fara variatii mari de temperatura, si fara averse de ploaie Depozitarea si pastrarea pungilor in depozitul Societatii Agrana Romania Consultand Registrul de mentiune al conditiilor de pastrare a marfurilor in depozit, s-a constatat ca au fost respctate conditiile de temperatura, de umiditate si de ventilatie a aerului. Depozitarea si pastrarea pungilor in depozitul Societatii Selgros Cash & Carry Consultand Registrul de mentinere a conditiilor de pastrare a marfurilor in deposit, s-a constatat ca nu au fost respctate conditiile de temperatura, de umiditate si de ventilatie a aerului, valorile acestora depasind cu mult valorile prescrise in standardul STAS 90/88. Valorile de temperature din depozitul societatii Selgros Cash & Carry S.A. au dapasit cu mult valorile prescrise. Din cauza temperaturii scazute si in special din cauza umiditatii zaharul din din pungi s-a pietrificat. Un factor care a determinat deteriorarea produselor a fost lipsa ventilatiei. Fara un sistem de ventilatie bine pus la punct zaharul nu poate fi pastrata

corespunzator. Ambalajele (pungile) in care a fost pastrata zaharul nu au suferit transformari, acestea ramanand intacte, doar continutul acestora depreciind-se. Un lucru foarte important de mentionat este acela ca temperatura din camera unde au fost depozitate produsele a variat. Din cauza variatiei de temperatura nu toate pungile cu faina au fost afectate, ci unele dintre ele, in special cele de la suprafata baxurilor. Intr-o prima etapa am considerat necesara o cuantificare a produselor afectate, depreciate calitativ, fapt pentru care, in prezenta gestionarei laboratorului Doamna Popescu Gabriela, am desfacut toate baxurile ce contineau pungile cu faina. Am separat toate pungile care pareau a fi intarite, rezultand un numar de 3000 de pungi cu zahar (circa 12%), provenite din baxuri diferite. De mentionat ca in interiorul baxurilor nu toate pungile erau intarite. Din aceasta cauza, am considerat necesara nu numai analiza calitativa a pungilor intarite, ci si analiza unui esantion din cele aparent fara probleme calitative. Din cele 3000 de pungi cu faina cu deprecieri calitative au fost extrase prin metoda oarba 50 de pungi, astfel incat in total vom analiza 70 de pungi cu zahar Coronita si 70 de pungi cu zahar Margaritar. Esantionul a fost preluat in baza unui proces verbal de prelevare de mostre, semnat de delegatii partilor aflate in litigiu si de gestionarul depozitului. Din cele 70 de pungi extrase s-a observat, in ciuda conditiilor de ambalare si de depozitare respectate, circa 10% erau intarite. Analiza a fost efectuata in laboratoarele acreditate ale Catedrei de Merceologie si Managementului Calitatii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Examenul Bacteriologic a fost, de asemenea, efectuat separate atat asupra pungilor cu zahar fara deprecieri calitative, cat si asupra celor cu deprecieri calitative.

2.6. Concluziile expertizei


Din analizele efectuate si prin comparatie cu datele inscrise in Buletinul de analiza Nr. Nr.1945/2010, emis de laboratorul furnizorului, am constatat ca exista doua loturi de pungi cu zahar, unul (10000 de pungi care au ramas in depozitul producatorului) care respecta intru totul prevedarile din standardul de produs si pentru care rezultatele analizelor de laborator coincid cu cele din Buletinul de analiza Nr Nr.1945/2010, emis la data fabricarii acestora. Lotul nu a suferit nici un fel de modificare calitativa pe timpul pastrarii si care este propriu consumului uman, in limita termenului de valabilitate existent, fiind ambalat corespunzator. In cazul celui de al doilea lot (15000 de pungi vandute firemi Selgros) analizele de laborator efectuate nu coincid ca

rezultate cu cele inscrise in Buletinul de anliza Nr. Nr.1945/2010. Buletinul de analiza prezinta o incarcatura microbiana peste limita normala, fiind impropriu consumului uman. Din cauza acestor neregularitati si a conditiilor improprii in care a fost depozitat acest lot, 3000 de pungi cu zahar a suferit deprecieri calitative. Lotul de 15000 de pungi cu zahar a fost transportat din localitatea Bucuresti, pe cale rutiera (conform Foii de parcurs Nr. 3443/2010) pana in localitatea Brasov, judetul Brasov. Lotul a fost transportat pana la sediul societatii Selgros Cash & Carry S.A. cu camionul Nr. B 10 LZR care corespunde normelor tehnice de transport in vigoare. Astfel, mijlocul de transport a fost acoperit, curat, fara crapaturi sau fisuri, igienizat inainte de efectuarea transportului si dezinfectat, uscat si aerisit. Receptia calitativa a fost incorect efectuata, neexistand mentiuni cu privire la modalitatea de extragere a esantionului destinat probelor de laborator. Totodata, nu s-a constituit si o contraproba care ar fi fost foarte importanta si relevanta in cazul acestei expertize. Alt fapt important de mentionat este efectuarea receptiei cu doua zile intarziere fata de momentul ajungerii marfii la destinatie. Rezultatele verificarilor calitative ale produsului, Pungi cu zahar Coronita si Margariar, efectuate in laboratoarele acreditate ale Catedrei de Merceologie si Managementului Calitatii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti coincid cu cele efectuate de Laboratoarele LACECA, confirmand existenta unei temperaturi scazute, unei umezeli si unei lipse de ventilatie din depozitul SC Selgros Cash & Carry, fapt care a dus la deprecierea pungilor cu zahar.

2.7.

Mentiuni cu privire la desfasurarea expertizei


Cheltuielile facute de expert pentru realizarea acestui raport de expertiza sunt :

Cheltuieli cu privire la realizarea raportului de expertiza Diurna pe zi a expertului a fost de 700 de lei. Realizarea raportului s-a efectuat in 10 zile lucratoare. Analizele realizate in laborator au fost de circa 2000 de lei. Transportul realizat cu automobilul personal, decontat de una dintre parti, in valoare de 1000 de lei. Consumabile folosite in valoare de 600 de lei. Totalul cheltuielilor este de circa 10600 de lei

2.8.

Borderou de anaxe
Documente operarive 1) Cerere de actionare in litigiu 2) Contractul Nr. BV004252 3) Anexa 4 la Contract 4) Grafice de livrari 5) Nota de comanda din 03.03.2010 Documente de livrare-primire 1) Proces verbal de autoreceptie Nr. 251/2010 2) Factura Nr. BILL2010224952/2010 3) Aviz de expeditie Nr. 426/2010 4) Proces verbal de receptie Nr. 9242/2000 5) Nota de receptie si constatarea de diferente Nr. 247/2010 Documente de transport 1) Foaia de parcurs Nr. 3443/2010 Documente care atesta calitatea lotului de marfa 1) Buletin de analiza Nr. 342/2010 2) Buletin de analiza Nr. 5220/2010

BIBLIOGRAFIE

1. Agape Comsa Dana, Dominte Nicoleta - Rodica - Dimensiuni europene n asigurarea calitatii : Structuri ale UE. Elemente de legislatie specifica. Ed. Economica, Bucuresti, 2001. 2.Viorica Paraschivescu, Asigurarea, Certificarea i Controlul calitii mrfurilor, Editura Neuron, Focani, 1994, 3.Manualul Sistemului Calitii Ghid pentruimplementarea standardelor internaionaleISO 9000, Ed Tehnic, Bucureti, 1996 4.Ciobanu Marieta, Ciobanu E. - ISO 9000:2000. Rev. Calita nr. 6/2001. 5. Ciumac J. - Merceologia produselor alimentare. Ed. Tehnica, Chisinau, 1995. 6.www.listafirme.ro 7.www.scribd.com

S-ar putea să vă placă și