Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

TEMA NR.2

TEMA NR. 2
1.Se cunosc urmtoarele date cnform tabelului de mai jos:
Nr.
Simbol
n-2
crt.
Indicatori
1

Venituri din exploatare

VE
1

1200

n-1
1000

n
800

Cheltuieli de exploatare

ChE

1000

1200

600

Numrul mediu de salariai

N s (sal.)

Rezultatul exploatrii (1-2)

Rexpl.

200

-200

200

Timpul total de munc

T (ore)

952

1204

807

Numrul mediu de ore pe


salariat

190.4

150.5

115.28

Productivitatea medie orar

wh

1.26

0.83

0.99

Profitul mediu din exploatare


la 1 leu venituri din exploatare

0.16

-0.2

0.25

pre

Se cere
1. S se analizeze din punct de vedere factorial rezultatul exploatrii
2. sa se reprezinte grafic evolutia rezultatului exploatarii si sa se comenteze.
REZOLVARE
I)

R expl n-2 = VE n-2 Ch E n-2 = 1200-100 =200


R expl n-1 = 1000-1200 = -200
R expl n = 800-600 = 200
t n-2 = Tn-2 / Nsn-2 = 952/5 = 190.4
t n-1 = 1204 / 8 = 150.5
t n = 807 / 7 = 115.28
wh n-2 = VE n-2 / T n-2 = 1200/952 = 1.26
wh n-1 = 1000/1204 = 0.83
wh n = 800/807 = 0.99
pre n-2 = R expl n-2 / VE n-2 = 200/1200 = 0.16
2

pre n-1 = -200/1000 = - 0.2


pre n = 200/800 = 0.25
R expl = R expl 1 R expl 0 = 200-200 = 0
a) Influenta modificarii veniturilor din exploatare (V expl)
R expl (V expl) = (V expl 1 - V expl 0)*pre 0
=(800-1200)*0.16 = - 64
a1) Influenta modificarii fondului total de timp de munca
R expl (T) = (T 1 T0)*wh 0*pre 0
= (807-952)*1.26*0.16 = -29.23
1)

Influenta modificarii numarului mediu de salariati


R expl (Ns) = (Ns 1 Ns 0)*t 0* wh 0*pre 0
= (7-5)*190.4*1.26*0.16 = 76.76

2) Influenta modificarii timpului mediu pe salariat


R expl(t) = Ns 1* (t 1 t0) * wh 0 * pre 0
= 7 * (115.28 190.4) * 1.26 * 0.16 = - 106
a2) Influenta productiei medii orare
R expl (wh) = Ns 1*t1* (wh 1 wh 0) * pre 0
7 * 115.28 * (-27) * 0.16 = - 34.86
b) Influenta modificarii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare
R expl (pre) = V expl 1 * (pre 1 pre 0)
= 800 * (0.25-0.16) = 800 * 0.09 = 72
II)

Se recomanda o schimbare a politicii privind resursele umane, dar si a timpului dedicat activitatii
2. Se cunosc urmtoarele date conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.
1

Indicatori

Simbol

UM

Cifra de afaceri

CA

lei

Numrul mediu
de personal

Ns

Numrul mediu
de zile lucrate

Durata medie a
zilei de lucru

P0

P1

2900

1930

66.55

Pers.

30

53

176.66

Nz

zile

230

225

97.82

Dz

ore

7,8

7,2

92.30

Se cere:
1. S se calculeze ritmul de cretere;
2. S se determine productivitatea anual a muncii, productivitatea zilnic i orar;
3. S se analizeze influena variaiei timpului de munc asupra productivitii anuale a
muncii;
4. S se analizeze corelaia dintre indicii productivitii muncii.
% = (P1 / P 0) * 100
Productivitatea anuala a muncii (Wa)
Wa = CA / Ns
4

Wa P0 = CA P0 / Ns P0 = 2900 / 30 = 96.66 lei/sal


Wa P1 = CA P1 / Ns p1 = 1930 / 53 = 36.41 lei/sal
Productivitatea zilnica (Wz)
Wz = CA / (Nz * Ns)
Wz P1 = Ca P1 / (Nz P1 * Ns P1)
= 1930 / (225*53) = 1930/11925 = 0.16 lei/sal
Wz P0 = 2900/ (230*30) = 2900/6900 = 0.42 lei/sal
Productivitatea orara (Wh)
Wh P1 = CAP1 / ( Dz P1 * Nz P1*NsP1) = 1930 / (7.2*225*53) = 1930/ 85860 = 0.022
WhP0 = 2900/(7.8*230*30) = 2900/53820 = 0.053
Influena variaiei timpului de munc asupra productivitii anuale a muncii
Wa = Wa1 Wa0 = 36.41 - 96.66 = - 60.25
a) Influena numrului mediu de zile (Nz) asupra productivitii anuale a muncii (Wa)
Wa (Nz) = (Nz1 Nz0) * Dz0 * Wh0 = (225-230)*7.8*0.053 = - 2.067 lei/sal
b) Influena duratei medie a zilei de lucru (Dz) asupra productivitii anuale a muncii (Wa)
Wa (Dz) = Nz1 * (Dz1 - Dz0) * Wh1 = 225 * (7.2 - 7.8)*0.022 = -2.97
c) Influena productivitii orare (Wh) asupra productivitii anuale a muncii (Wa)
Wa (Wh) = Nz1 * Dz1 * (Wh1 - Wh0) = 225 * 7.2 * (0.022- 0.053) = - 50.22
d) IWa = (WaP1 / WaP0 )*100 = (36.41 / 96.66)*100 = 37.66%
IWz = (WzP1 / WzP0)*100 = (0.16/0.42)*100 = 38.09 %
IWh = (WhP1 / WhP0)*100 = (0.022/0.053)*100 = 41.50%

S-ar putea să vă placă și