P. 1
Unlock-Teste Grila Microbiologie, Anul II, 2010-2011, Sem I

Unlock-Teste Grila Microbiologie, Anul II, 2010-2011, Sem I

5.0

|Views: 1,856|Likes:
Published by Kaybukan Constanta

More info:

Published by: Kaybukan Constanta on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE Aleea Universităţii nr.

1, Campus, Corp B, Constanţa TEL./FAX: 0241-605050 E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro Web: http://www.pharmaovidius.ro
CATEDRA DISCIPLINE FARMACEUTICE NR. I Nr. Inregistrare 400 /17.01.2011

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE SEMESTRUL I, SESIUNEA DE IARNĂ Specializarea FARMACIE, Anul II

Şef Catedră DISCIPLINE FARMACEUTICE NR. I Prof. univ. dr. RODICA SIRBU

Şef Disciplină MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE Şef lucrări dr. RAMONA MIHAELA STOICESCU

2010-2011

Tematica 1. Introducere în microbiologie, definiţie, istoric. Microorganisme, clasificare şi nomenclatură. Morfologie bacteriană. Structura celulei bacteriene (structuri interne, structuri externe). Complement simplu
1. Regnul Protista include urmatoarele cu o excepţie: A. Bacteriile B. Fungii C. Algele D. Protozoarele E. Helminţii 2. Virusurile au dimensiuni de: A. 0,02 – 0,3 µm B. 1-5 µm C. 3-10 µm D. 15-25 µm E. 5nm 3. Agenţii patogeni cu cele mai mici dimensiuni sunt: A. Virusurile B. Bacteriile C. Prionii D. Fungii E. Helminţii 4. Nucleul de tip procariot apare la: A. Virusuri B. Bacterii C. Fungi D. Prioni E. Protozoare 5. Levurile se înmulţesc prin: A. Replicare binară B. Înmugurire C. Mitoză D. Cicluri de viaţă complexe E. Încorporare de proteina prionică nouă 6. Înmulţirea prin replicare binară este caracteristică:

2

A. B. C. D. E.

Virusurilor Bacteriilor Fungilor Protozoarelor Helminţilor

7. Înmulţirea prin încorporare de proteina prionică nouă este caracteristică: A. Virusurilor B. Bacteriilor C. Prionilor D. Protozoarelor E. Helminţilor 8. Înmulţirea prin înmugurire este caracteristică: A. Virusurilor B. Bacteriilor C. Levurilor D. Protozoarelor E. Helminţilor 9. Structura suprafeţei externe a virusurilor este: A. Capsida proteică, anvelopa lipoproteica B. Perete rigid ce conţine peptidoglican C. Perete rigid ce contine chitină D. Membrana flexibilă E. Nu au inveliş exterior 10. La exterior au membrana flexibilă: A. Virusurile B. Bacteriile C. Levurile D. Protozoarele E. Prionii 11. Perete rigid ce conţine chitină au: A. Virusurile B. Bacteriile C. Fungii D. Protozoarele E. Prionii 12. Perete rigid ce conţine peptidoglican au: A. Virusurile B. Bacteriile C. Levurile D. Protozoarele

3

E. Prionii 13. Capsida proteică, anvelopa lipoproteică au: A. Virusurile B. Bacteriile C. Levurile D. Protozoarele E. Prionii 14. Nu au înveliş exterior: A. Virusurile B. Bacteriile C. Levurile D. Protozoarele E. Prionii 15. Microorganismele lipsite de metabolism propriu sunt: A. Virusurile B. Bacteriile C. Fungii D. Protozoarele E. Helminţii 16. Microorganisme unicelulare de tip procariot sunt: A. Virusurile B. Bacteriile C. Fungii D. Protozoarele E. Helminţii 17. Se vizulizează numai la microscopul electronic: A. Virusurile B. Bacteriile C. Fungii D. Protozoarele E. Helminţii 18. Sunt paraziţi intracelulari obligatorii: A. Virusurile B. Bacteriile C. Fungii D. Protozoarele E. Helminţii 19. Urmatoarele afirmaţii sunt adevărate cu o excepţie: A. Fungii sunt microorganisme unicelular de tip eucariot

4

B. C. D. E.

Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot Protozoarele sunt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot Virusurile conţin numai ARN Prionii sunt proteine infecţioase

20. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu o excepţie: A. Fungii sunt microorganisme unicelular de tip procariot B. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot C. Protozoarele sunt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot D. Virusurile contin ARN si ADN E. Prionii sunt proteine infecţioase 21. Urmatoarele afirmaţii sunt adevarate cu o excepţie: A. Fungii sunt microorganisme unicelular de tip eucariot B. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot C. Protozoarele sunt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot D. Virusurile contin ARN şi ADN E. Prionii sunt proteine infecţioase 22. Unitatea taxonomică fundamentală este: A. Specia B. Familia C. Ordinul D. Clasa E. Genul 23. Speciile care au aparut din evoluţia unui strămoş comun formează: A. Specia B. Familia C. Ordinul D. Clasa E. Genul 24. Bacteriile din aceeaşi specie, izolate într-un anumit moment dintr-un anumit produs patologic reprezintă: A. Biotipul B. Tulpina C. Colonia D. Lizotipul E. Clona 25. Bacteriile aceleiaşi specii care au crescut în acelaşi loc pe o placa cu mediu solid de cultura, dintr-un număr foarte redus de bacterii, numite unităţi formatoare de colonii CFU reprezintă: A. Tulpina B. Colonia C. Clona

5

D. Serotipul E. Biotipul 26. Populaţia de bacterii care au rezultat din diviziunea unei singure celule reprezintă: A. Tulpina B. Colonia C. Clona D. Serotipul E. Biotipul 27. Formatiuni structurale bacteriene obligatorii sunt urmatoarele cu o excepţie: A. Capsula B. Nucleul C. Citoplasma D. Membrana citoplasmatică E. Peretele celular 28. Formaţiuni structurale facultative sunt următoarele cu excepţie: A. Cilii B. Sporul C. Capsula D. Pilii E. Membrana citoplasmatică 29. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu o excepţie: A. Peretele celular la bacteriile Gram negative este mai subţire (3-8 nm) dar este mai complex din punct de vedere structural B. Peretele celular al bacteriilor Gram negative este acoperit de o structură complexă numită membrana externă C. Membrana externă este alcătuită din lipoproteine şi lipopolizaharide ataşate de peptidoglican D. Peretele celular la bacteriile Gram negative este uniform, cu pori mici, are o grosime de 1550 nm, fiind constituit din peptidoglicani 40-80% şi componente minore E. Peretele celular la bacteriile Gram negative conţine mult mai puţin peptidoglican şi nu conţine acizi teicoici 30. Alegeţi răspunsul incorect: A. Bacteriile sunt organisme monocelulare B. În funcţie de morfologie bacteriile se clasifică în coci, bacili şi organisme spiralate C. Structurile obligatorii ale bacteriilor sunt structurile externe D. Structurile obligatorii ale bacteriilor sunt structurile interne E. Bacteriile au un singur cromozom 31. Alegeţi răspunsul incorect referitor la celula eucariotă: A. are nucleul delimitat de o membrană nucleară B. are nucleul nedelimitat de membrană nucleară C. are nucleul format dintr-un singur cromozom

6

D. are un perete celular E. prezintă anumite granulaţii de depozit 32. Alegeţi răspunsul corect referitor la celula procariotă: A. are nucleul nedelimitat de membrană nucleară B. nucleul este delimitat de membrană nucleară C. citoplasma prezintă organite celulare D. citoplasma prezintă aparat Golgi E. citoplasma prezintă mitocondrii 33. Structura internă a bacteriilor cuprinde: A. Nucleu B. Capsulă C. Cili D. Spor E. flageli 34. Structura externă cuprinde: A. Nucleu B. Citoplasma C. Pili D. perete celular E. ribozomi 35. În natură bacteriile se găsesc: A. numai sub formă de spori B. numai sub formă de celule vegetative C. unele numai sub formă de celule vegetative, altele alternativ, când sub formă vegetativă, când sub formă de spori D. numai sub formă de rezistenţă E. nici un răspuns nu este adevărat 36. Peretele celular bacterian: A. conţine polizaharide B. conţine peptidoglican C. are o structură polipeptidică D. conţine acid hialuronic E. este reprezentat de glicocalix 37. Din structura externă fac parte următoarele structuri cu o excepţie: A. capsula B. pilii C. cilii D. sporul E. nucleul

7

este ştiinţa care studiază organismele cu dimensiuni microscopice. Staphylococcus aureus B. ribozomii 39. Protista. regnul procariote. regnul animal şi regnul Protista (alge. regnul animal. 43. Regnurile lumii vii sunt: A. molecule organice şi anorganice D. bacterii) 44. citoplasma C.38. nucleul face parte din structura internă a bacteriei E. bacterii) E. Streptococcus agalactiae 41. Animalia C. bacteriei C. peretele celular conţine peptidoglican C. Streptococcus pyogenes D. conferă caracterul de celulă diploidă. are o lungime de 2-4 mm 42. fungi. nucleul B. cromozomul are formă lineară E. prezintă membrană nucleară B. Din structura internă fac parte următoarele structuri cu excepţia: A. este o ramură a biologiei. fungi. D. este format dintr-un singur cromozom D. nucleoidul conţine ADN B. Neisseria meningitidis E. În patologia umană sunt implicaţi diferiţi agenţi infecţioşi care aparţin următoarelor regnuri: 8 . protozoare. este ştiinţa care studiază organismele cu dimensiuni microscopice. protozoare. Metaphyta. regnul Monera. regnul eucariote D. citoplasma conţine apă. Alegeţi răspunsul fals: A. regnul animal. structura celulei bacteriene este studiată macroscopic 40. este o ramură a biologiei. de ordinul micrometrilor (10-6) şi nanometrilor (10-9). Streptococcus pneumoniae C. E. care studiază fenomenele şi legile eredităţii B. care studiază bacteriile C. de ordinul nanometrilor (10-6) şi micrometrilor (10-9). regnul animal şi regnul vegetal B. Ce studiază microbiologia? A. sporul D. este ştiinţa care studiază organismele cu dimensiuni microscopice. de ordinul nanometrilor (10-9) şi picometrilor (10-9). peretele celular E. Următoarele bacterii sunt Gram pozitive cu excepţia: A. Nucleoidul bacterian are următoarele caracteristici: A. vegetal şi regnul Protista (alge.

Galton B. Louis Pasteur 47. Lejeune C. unicelulare cu membrană nucleară E. acelulare D. virusologiei 46. taxonomiei E. acelulare D.A. Protozoarele şi Helminţii implicaţi în patologia umană sunt studiaţi în cadrul: A. micologiei B. Unul dintre fondatorii microbiologiei este: A.celule procariote 48. procariote C. eucariote B. virusuri. Carl Linné D. de dimensiuni nanometrice 50. B. Identificaţi corespondenţa corectă: A. acelulare D. Bacteriologia studiază microorganisme: A.celule procariote D. Virusurile sunt microorganisme: A. bacteriologiei D. D. unicelulare B. multicelulare 9 . multicelulare C. J. Helminţii sunt organisme: A. procariote C. eucariote 49. prioni. regnul vegetal şi regnul Protista regnul Monera. Gregor Mendel E. procariote E.microorganisme eucariote B. regnul Animalia şi regnul Plantae 45. helminţi.celule eucariote C. bacterii. E. parazitologiei C.celule eucariote E. C. fungi. F. regnul animal şi regnul vegetal regnul Animalia şi regnul Protista regnul procariote şi regnul vegetal regnul animal. unicelulare B.

streptococi D. în ciorchine . formă sferică cu dispoziţie în lanţuri. cu formă de bob de cafea D. în ciorchine – streptobacili B. „bob de cafea” C. formă de bastonaş – stafilococi E. În funcţie de dispoziţia lor cocii pot fi grupaţi: A. în diplo. „ pişcot” B. protozoare 52. cu formă de virgulă 54. coci cu aspect de bastonaşe 10 . formă spiralată –spirili C. în spirale –cocobacili E. spiralate C. „virgulă” E.stafilococi D. Actinomyces sunt: A. streptococi D. diplobacili C. acelulare E. protiste superioare B. vibrioni B. Bacteriile sunt: A. bacili cu capete drepte 57.vibrioni C. în lanţ. formă sferică – coci B. protiste inferioare C. Bacteriile care produc holera au o formă aparte de : A. eucariote D. de dimensiuni nanometrice 51. Bacilii sporulaţi din genul Clostridium au formă de: A. „racheta” D. stafilococi E. cu formă de bastonaş E. formă spiralată cu o singură tură de spire – vibrioni 53. Bacteriile din sp.E. Bacteriile sub formă de bacili sunt A. „litere chinezeşti” 56.stafilococi 55. sferice B. Identificaţi corespondenţa greşită între forma fundamentală a bacteriilor si denumirea lor: A.

2 – 5 nm D. spirili adevăraţi. 2 – 5 μm E. spirili adevăraţi. Cocii au diametrul de aproximativ: A. Cocii care în urma diviziunii celulare se grupează în lanţuri sunt: A. nu au ADN E. stafilococii B. au membrana nucleară C. D. în general patogeni C.6-1 mm 59. spirochete saprofite.6-1 nm B. meningococii C. nu au perete celular D. C. bacili foarte lungi cu aspect de ramificaţii spirochete stafilococi dispuşi în diplo streptobacili 58. 0. cu perete rigid B. cum ar fi Treponema pallidum 61. Mycoplasmele sunt bacterii care: A. 0. grupată în ciorchine E. au perete celular B. E. Cocii care în urma diviziunii celulare se grupează în ciorchine sunt: A. gonococii 63. gonococii E. 0. streptococii 62. pneumococii C. stafilococii D. saprofiţi. cu aspect de litere chinezeşti D. foarte rezistente 11 . Bacillus anthracis este o bacterie: A. gonococii B.6-1 μm C. în general saprofite. Bacteriile cu mai multe ture de spire pot fi A. sub formă de bastonaş cu aspect de rachetă 60. sub formă de bastonaş cu capetele rotunjite C.B. streptococii D. spirili falşi E. spirochete fixe. meningococii E. sub formă de bastonaş cu capetele drepte B. cu perete rigid D.

anticorpilor E. spirilii D. Treponema pallidum E. într-un nucleoid al cărui perete nuclear nu delimitează informaţia genetică de restul citoplasmei 67. Peretele celular se găseşte la toate bacteriile cu excepţia: A. Bacteriile cu mai multe ture de spire.64. Ribozomii au rol în: A. Treponema pallidum 70. în nucleul celular C. în timpul diviziunii celulare D. sinteză proteică D. fenomenul de germinare 65. antibiogramei D. Vibrio cholerae 69. fagocitoză B. sub formă de cromatină condensată în cromozomi. macrofagelor C. plastide E. În citoplasma celulei bacteriene se găsesc următoarele organite: A. diapedeză C. aparatul Golgi 68. Formele „L” sunt celule bacteriene deformate sub acţiunea: A. mitocondrii D. Bacteriile au informaţia genetică: A. sub formă de ADN ribozomal B. antibioticelor 66. Mycoplasmelor D. Bacillus anthracis E. ribozomi C. streptococilor B. lizozomi B. Prin meioză 12 . factorilor de mediu B. stafilococilor C. sinteză lipidică E. într-o moleculă de ADN circular E. vibrionii C. Diviziunea celulară la bacterii este: A. spirochetele B. sunt: A. saprofite.

perete celular C. membrană citoplasmatică. flageli.B. perete celular 76. ARN bacterian 13 . membrană plasmatică. capsulă. citoplasmă. perete celular. citoplasma. membrana celulară. membrană plasmatică. citoplasmă cu ribozomi. perete celular. E. perete celular. spor. citoplasma. perete celular. pili. nucleoid. perete celular D. membrana citoplasmatică. ribozomi. capsulă. spor. citoplasma. nucleoid. membrană citoplasmatică. citoplasmă cu ribozomi. nucleu. capsulă B. pili 74. citoplasmă. spor B. D. flageli 73. perete celular. Identificaţi ordinea corectă a formaţiunilor obligatorii ale celulei bacteriene de la interior către exterior: A. nucleoid. Informaţia genetică bacteriană poate fi reprezentată de: A. perete celular. Plasmide C. porilor nucleari 72. capsula. Celula bacteriană cuprinde următoarele formaţiuni structurale obligatorii: A. citoplasmă. nucleoid. membrană plasmatică. ADN mitocondrial B. nucleului E. Ribozomi D. citoplasma. membrană citoplasmatică. citoplasma. citoplasmă cu ribozomi. cili. capsulă. peretului celular B. perete celular B. capsulă. Celula bacteriană cuprinde următoarele formaţiuni structurale facultative: A. capsulă. citoplasmă. nucleu. citoplasma. C. nucleoid D. nucleoid. cili. perete celular C. nucleoid E. flageli. nucleoid D. capsula. nucleoid C. ribozomilor C. Celula eucariotă cuprinde următoarele formaţiuni cu excepţia: A. capsula. membrană citoplasmatică. perete celular C. fimbri. Identificaţi ordinea corectă a formaţiunilor celulei bacteriene de la exterior către interior: A. citoplasmă cu ribozomi. capsula B. nucleoid. membrană celulară. perete celular. capsulă. citoplasmă. nucleoid. capsulă. membrană celulară. Prin mitoza Prin sciziparitate Prin apoptoză Prin germinare 71. perete celular. nucleoid E. citoplasmă. membrana celulară. nucleoid. fimbri. mitocondriilor D. capsulă. nucleoid E. nucleoid 75. nucleoid E. perete celular D.

sunt: A. Sintezele proteice sunt codificate de către ADN-ul bacterian. Celula bacteriană poate avea şi alte structuri citoplasmatice pe lângă ribozomi şi moleculele de ARN. ARN-ul mesager aduce la nivel ribozomal aminoacizii corespunzatori secvenţei codate şi ARNul ribozomal participă la sinteza moleculei proteice D. Sintezele proteice sunt codificate de către ADN-ul bacterian.incluzii cu glicogen la Enterobacterii 80. intracitoplasmatic ARNt aduce la nivel unităţilor ribozomale aminoacizii corespunzători secvenţei codate şi ARNr participă la sinteza moleculei proteice E. incluzii cu material de rezervă pentru metabolismul celular. spirilii adevăraţi B.corpusculii metacromatici Babes-Morgan la Enterobacterii B.incluzii cu glicogen la bacilul difteric C. saprofite. Plasmidele sunt formaţiuni bacteriene care codifică următoarele caractere de patogenitate cu excepţia: A. eliberarea de substanţe cu potenţial toxic pentru alte bacterii. incluzii cu material de rezervă pentru metabolismul celular. sinteza de exotoxine D. ADN capsular 77. intracitoplasmatic ARNr aduce la nivel ribozomal aminoacizii corespunzători secvenţei codate şi ARNt participă la sinteza moleculei proteice 79. spirochetele C. Aceste structuri sunt: A. rezistenţa la Penicilina C. iar informaţia este copiată pe ARNt. În citoplasma bacteriană are loc sinteza proteică care cuprinde următoarele etape: A. iar intracitoplasmatic ARNm. aduce la nivel ribozomal aminoacizii corespunzători secvenţei codate şi ARNr participă la sinteza moleculei proteice C. Informaţia genetică este copiată de către ARNm în nucleol. incluzii cu metafosfati. Bacteriile cu mai multe ture de spire. cunoscute sub denumirea de bacteriogene B. Sintezele proteice sunt codificate de către ARN-ul bacterian. cu perete flexibil D. Informaţia genetică este copiată de către ADN-ul bacterian pe ARN-ul de transport. cunoscute sub denumirea de bacteriocine E.corpusculii metacromatici Babes-Ernst la Enterobacterii D. mobile E. incluzii cu metafosfati. iar informaţia este copiată pe ARNm. rezistenţa la antibiotice 78. aminoacizii sunt aduşi la nivel ribozomal de către ARNt şi are loc obţinerea moleculei proteice structurale sau funcţionale la nivelul unităţilor ribozomale B. incluzii citoplasmatice cu rol în metabolismul celular – incluzii cu glicogen la bacilul difteric E. iar informaţia este copiată pe ARNt. Treponema pallidum 14 . eliberarea de substanţe cu potenţial toxic pentru alte bacterii.E.

cu o grosime de 15-20 nm B. Bacteriile Gram negative au peretele celular de o grosime de 15-20 nm B. alcătuit din mai multe straturi suprapuse de peptidoglicani 86. Bacteriile Gram pozitive prezintă au peretele celular de o grosime de 15-20 mm 85. la nivelul căreia se află peptidoglicanul E. Moleculele de ARN pot indeplini funcţia de ARN de transport (ARNt) folosit ca moleculă adaptor pentru sinteza proteinelor B. se prezintă pe frotiu de culoare: A. Toate afirmatiile sunt false 82. Bacteriile Gram negative au peretele celular constituit din mai multe straturi de peptidoglicani C. sinteza peretului celular C. violet 15 . Bacteriile Gram pozitive au un strat polizaharidic în peretele celular care reprezintă endotoxina acestor bacterii D. Rolurile membranei citoplasmatice bateriene sunt următoarele cu o excepţie: A. este sediul receptorilor pentru bacteriofagi si bacteriocine C. Bacteriile Gram pozitive. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarată? A. barieră osmotică B. Peretele celular al bacteriilor Gram negative este: A. alcătuit dintr-o zonă periplasmică. La nivelul unităţilor ribozomale are loc biosinteza proteică C. în urma coloraţiei Gram. participă la diviziunea celulară B. Bacteriile Gram negative prezintă la periferia membranei citoplasmatice o zonă periplasmică. Peretele celular al bacteriilor prezintă următoarele funcţii cu excepţia: A. prezintă plasmide 84. sinteza proteică D. verde B. Identificaţi corespondenţa corectă între proprietatea specifică a peretelui celular si tipul de bacterie la care se regăseşte: A. negru D. roşu C. cu o grosime mai mare decât a bacteriilor Gram pozitive E. galben E. la nivelul căreia se află peptidoglicanul C. generarea energiei celulare 83. prezintă structura antigenică de suprafaţă D. este structura ţintă pentru lizozim şi antibiotice E.81. Unele molecule de ARN pot indeplini functia de ARN mesager (ARNm) D. formarea septului de diviziune E. Toate afirmatiile anterioare sunt adevarate E. alcătuit dintr-o zonă periplasmică care este mărginită la exterior de citoplasmă D.

rigide 92. faptului ca reprezintă forma de rezistenţă a bacteriilor 91. rigide fara rol in locomoţie B. în urma coloraţiei Gram.87. pot fi de două feluri: pili comuni (sexuali) sau de conjugare (somatici) C. negru 88. au origine proteică (piline) cu funcţie antigenică 16 . scurte D. Identificaţi raspunsul greşit referitor la caracterizarea fimbriilor: A. sunt formaţiuni facultative ale celulei bacteriene E. Următoarele afirmaţii referitoare la cili sunt adevărate cu excepţia: A. pot exista atât la bacteriile mobile cât şi la bacteriile fixe B. Identificaţi corespondenţa adevărată între numărul cililor unei celule bacteriene şi denumirea tipului de cili: A. violet E. roşu D. sunt formaţiuni apendiculare de natura proteică B. rolului pe care îl au în propulsarea celulei spre sursa de hrană C. verde C. apar mai ales la bacteriile Gram negative E. Bacteriile Gram negative. filamentoase. Identificaţi răspunsul greşit referitor la caracterizarea pililor: A. au rol în propulsarea celulei spre sursa de hrană C. filamentoase. procesului de conjugare sexuală E. sunt în general dispuşi la suprafaţa celulei D. bacterii amfitriche – au căte un cil la ambii poli celulari E. au rol în locomoţie E. se prezintă pe frotiu de culoare: A. sunt structuri multiple. care sunt antigenice (antigenul H-flagelar). rolului pe care îl au în transmiterea informaţiei genetice D. fiind capabile să determine sinteza de anticorpi specifici B. bacterii lofotriche – au cili multipli în jurul celulei bacteriene 90. Flagelii conferă un important factor de patogenitate la bacterii datorită: A. bacterii atriche – au căte un cil la ambii poli ai celulei C. galben B. bacterii peritriche – au cili multipli (mănunchi) la unul dintre polii celulei B. conferă celulei bacteriene un important factor de patogenitate D. proteinelor ciliare. sunt structuri drepte. bacterii monotriche – bacterii fără cili D. reprezintă factori de patogenitate C. sunt structuri multiple. sunt formaţiuni specifice bacteriilor fixe 89.

glicocalixul inhibă activitatea bactericidă a sistemului complement E. un halou necolorat în jurul celulei E. capsulă 17 . Pilii somatici sunt codificaţi cromozomial şi au rol în: A. Capsula este o structură a celulei bacteriene care prezintă următoarele caracteristici cu excepţia: A. Capsula este prezentă la următoarele bacterii cu excepţia: A. o sferă colorată în interiorul celulei D. Staphilococcus aureus 98. asigură rezistenţa celulei bacteriene la acţiunea factorilor fizici si chimici E. formarea fusului de diviziune 94. prezintă următoarele funcţii cu excepţia: A. să sintetizeze incluzii cu material de rezervă pentru metabolismul bacterian B. are funcţie antifagocitară importantă C. să manifeste rezistenţă faţă de anumite antibiotice. să transfere material genetic cromozomial între perechi de celule D. sinteza proteică pentru celula bacteriană E. crearea unui canal de conjugare D. poate fi capsula flexibila . este învelişul extern al unor bacterii B. transferul de material genetic C. aderarea la structurile celulare ţintă B. să adere la structurile celulare ţintă 95. inhibă activitatea bactericidă a sistemului complement şi a altor factori serici B. Neisseria meningitidis E.glicocalix ( o masă de fibre polipeptidice întretăiate) D. capsula flexibilă nu se evidenţiază microscopic 96. formarea capsulei are loc în afara organismului animalelor receptive D. Haemophillus influenzae C.93. filamente mici negre în interiorul celulei B. faţă de care erau sensibile înaintea fenomenului de conjugare C. Structura facultativă a bacteriilor. este vizibilă la microscopul optic (capsula adevărată) C. o masă de substanţă uniform dispusă în citoplasmă 97. Cu ajutorul pililor sexuali unele bacterii pot: A. Forma de rezistenţă a bacteriilor la condiţiile nefavorabile din mediu este reprezentată de: A. este antigenică (antigenul K-capsular) 99. Streptococcus pneumoniae B. capsula. Capsula se prezintă la microscopul optic ca: A. să manifeste mobilitate E. Clostridium perfringens D. un strat polipeptidic care înveleşte celula C.

aşezare centrală – Clostridium tetani C. microcapsulă – care poate fi evidenţiată la microscopul optic B. Genul Staphylococcus B. la microscopul electronic se poate evidenţia cortexul care determina rezistenţa la căldură şi la menţinerea deshidratării 102. poate fi de mai multe feluri: A. microcapsulă – care nu poate fi evidenţiată microscopic E. D. Genul Corynebacterium 103. reprezintă o proprietate de specie utilă în identificarea bacteriilor C. În patologia umană sunt implicate următoarele genuri bacteriene sporulate: A. Sporul bacterian prezintă următoarele caracteristici cu excepţia: A. capsulă adevărată – care poate fi evidenţiată la microscopul optic 101. aşezare centrală – Bacillus cereus E. sintetizeaza proteine D.Clostridium tetani 18 . capsulă flexibilă – care difuzează în mediu si poate fi evidenţiată la microscopul electronic D. Genul Escherichia E. Învelişul extern al unor bacterii.B. aşezare terminală. În patologia umană sunt implicate următoarele genuri bacteriene sporulate: A. aşezare subterminală. Genul Corynebacterium 104. E. Genul Vibrio C. Genul Bacillus B. spor pili forma vegetativă cili 100. Genul Streptococcus D. în condiţii prielnice. este forma de rezistenţă a bacteriilor B. Genul Neisseria C. capsulă adevărată – care nu poate fi evidenţiată microscopic C. aşezare subterminală – Bacillus cereus D. Genul Clostridium E. capsula.Bacillus anthracis B. Identificaţi corespondenţa corectă între modificarea formei celulei sporulate faţă de celula bacteriană şi bacteria la care se întâlneşte: A. Genul Streptococcus D. poate reveni la forma vegetativă prin fenomenul de germinare E. C.

Bacterii C. Virusurile B.replicare binară B.Complement multiplu 1. Fungi D. Bacteriile C. Levurile 5. Bacteriile C. În regnul Protista intră următoarele: A. Mucegaiuri – înmugurire D. Protozoarele E. Nucleu de tip eucariot au: A. Helminţii E. Protozoarele E. Fungii D. Protozoare E. Fungii D. Bacteriile C. Levuri – mitoză C. Care din urmatoarele organisme importante din punct de vedere medical au organizare celulară: A. Protozoarele E. Fungii B. Helminţii . Care sunt asocierile adevărate referitoare la replicare: A. Mitocondriile sunt prezente la: A.cicluri de viaţă complexe E. Bacteriile C. Helminţii 4. Bacteriile . Virusurile D. Prionii 3. Protozoarele 2. Nu au nucleu: A. Bacteriile – încorporare de proteine 19 . Virusuri B. Helminţi 6. Virusurile B. Prionii D. Virusurile B.

Fungii sunt microorganisme unicelular de tip procariot D. cu organizare primitivă B. reticul endoplasmic.nucleoid. lizozomi. Bacteriile se vizualizeaza numai la microscopul electronic E. Protozoarele sunt microorganisme monocelulare. aparat Golgi 20 . Care sunt asocierile false referitoare la structura suprafeţei externe: A. Fungii . Celula eucariotă – organite celulare absente 12. Bacteriile . Bacteriile sunt microorganisme unicelulare. constituit dintr-o molecula circulară de ADN ce formează un singur cromozom E.membrana flexibila E.capsida proteică.capsida proteică. celule de tip procariot. Celula eucariotă .7. Care sunt afirmaţiile false: A. Fungii . Bacteriile sunt particule lipsite de metabolism propriu. celule de tip procariot. Care sunt asocierile adevarate: A. Care sunt asocierile adevărate referitoare la structura suprafeţei externe: A. Fungii . cu organizare superioară C.perete rigid ce contine peptidoglican D. Virusurile se vizualizează numai la microscopul electronic E. anvelopa lipoproteică B. fara membrană nucleară. fara membrană nucleară. Bacteriile . Care sunt asocierile false: A. celule de tip eucariot. Celula eucariotă . constituit dintr-o moleculă circulară de ADN ce formează un singur cromozom C. Care sunt afirmaţiile adevarate: A.perete rigid ce contine chitina C. Bacteriile . cu organizare primitivă B.nucleoid. celule de tip eucariot. Virusurile sunt particule lipsite de metabolism propriu 10. Protozoarele . fiind paraziţi intracelulari obligatorii 11. Fungii .mitocondrii.perete rigid ce conţine peptidoglican D. Virusurile . Celula procariotă . alcătuiţi din ADN B. Protozoarele .nucleu tipic cu membrana nucleară şi mai mulţi cromozomi.perete rigid ce conţine chitina 8. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare.perete rigid ce contine chitina 9. Celule procariote . Fungii sunt microorganisme unicelular de tip eucariot D. Celula eucariotă – ribozomi tip 80S D. Protozoarele sunt microorganisme monocelulare.perete rigid ce contine chitina C. cu organizare superioara C. anvelopa lipoproteica B.membrană flexibila E.

unitatea taxonomică fundamentală B. Biotipul D.unitatea taxonomică fundamentală 18. Informaţia codificată în ADN E. E.speciile care au aparut din evoluţia unui strămoş comun B.speciile care au aparut din evoluţia unui strămoş comun D.perete celular Celule eucariote – endocitoza Celule procariote – diviziune directă Celule eucariote – ribozomi de tip 80S 13. Familia . Care sunt caracteristicile comune celulelor eucariote şi procariote: A.B. Endocitoza B. Nu formează organisme multicelulare E. Diviziunea binară E. divizate pe baza sensibilităţii fagice 21 . Genul .bacterii din aceeaşi specie. Celule animale . izolată intr-un anumit moment dintr-un anumit produs patologic C. Genul . Rangurile taxonomice superioare genului sunt: A. Capacitatea de diferenţiere C. Ordinul E. D. izolată intr-un anumit moment dintr-un anumit produs patologic E. Diviziunea binară 15. Lizotipul . Care sunt asocierile adevărate: A. Specia B. Care sunt caracteristicile celulelor eucariote: A. Familia C. Tulpina . Mecanismele de sinteză a proteinelor B. Care nu sunt caracteristicile celulelor procariote: A.bacterii din aceeaşi specie.bacterii din aceeaşi specie. Specia . Endocitoza B. Capacitatea de diferenţiere 16. Structura şi funcţia membranei citoplasmatice C. Informaţia codificată în ARN D. Lipsa capacităţii de diferenţiere D. Clasa 17. Capacitatea de a forma organisme multicelulare D.speciile care au aparut din evoluţia unui strămoş comun C. Organitele celulare C. Serotipul . Care sunt asocierile false: A. Clona . Mitoza 14. C.

lanţuri C. Au formă de bacili: 22 . Stafilococii . Meningococii – lanţuri E. de coci urmatoarele bacterii: A. Streptococii 25. Forma C.populaţie de bacterii care au rezultat din diviziunea unei singure celule 19. Stafilococ – forma perfect sferica B. Tipul coloniilor 20. Stafilococii B. Colonia . Pneumococ – reniform C. Ce caractere bacteriene se studiaza la microscopul optic: A. Corynebacterium E. Streptococul – drept sau uşor încurbat E. Caracteristicile biochimice E. Meningococul – forma ovoidală cu capete ascuţite reniform D. Streptococii 24. Pneumococii D. Care sunt asocierile corecte: A. Gonococii E. Dispoziţia D. Mycobacterium 21. Pneumococii D. Gonococii – perechi 23. Meningococii C. Streptococii – ciorchini D. Care sunt dispunerile caracteristice ale cocilor: A.D. Nu au dispunere în lanţuri: A. Biotipul . Streptococcus pneumoniae C. Neisseria D. Au forma sferică. Meningococii C. Stafilococii B. Coloraţia B. Dispunere caracteristică în perechi au: A. Gonococii E. Staphylococcus B. Gonococul – bob de cafea 22. divizate pe baza caracteristicilor biochimice E. Pneumococii – perechi B.bacterii din aceeaşi specie.

Care sunt asocierile corecte: A. Mycoplasmele au o membrana foarte rigida si o structura diferită de a bacteriilor D. Formele L se formează sub acţiunea anumitor antibiotice asupra peretelui celular bacterian 30. Bordetella B. Care sunt afirmaţiile adevărate: A.aspect de ramificaţii a unor bacili foarte lungi D. E. Mycobacterium 28. Formele L nu au perete celular B. Anthracis – bacili cu capete drepte B. Mycoplasmele nu au perete celular C.bacili scurţi sub forma de virgulă C. Care sunt afirmaţiile false: A. Mycoplasmele sunt forme modificate ale bacteriilor ca o consecinţă a condiţiilor nefavorabile de creştere C. Mycobacterium – corzi E. Intra în categoria cocobacili: A. Treponema D. Vibrio cholerae . Formele L sunt bacterii cu perete incomplet E. Leptospira E. Vibrio E. Leptospira C. Sunt bacterii cu forma spiralată: A. Corynebacterium .A. Corynebacterium Mycobacterium Neisseria meningitidis Actinomyces Anthracis 26. Care sunt formaţiunile structurale bacteriene obligatorii: A. Mycoplasmele au structura asemănătoare cu a celorlalte bacterii 31. Actinomyces . Treponema B. Brucella C. C. Neisseria D. Nucleoidul 23 . Actinomicetele prezintă o mare fragilitate D. Actinomicetele sunt bacterii care formează filamente lungi care se aseamănă cu hifele sau fungii B. D. Formele L apar in conditii favorabile de creştere E.sub forma literelor chinezeşti 27. Corynebacterium 29. B.

cu pori mici B. Conţine acizi teicoici 35. Conţine peptidoglicani în cantitate mare D.B. Protoplastul reprezintă o structură sferică totalmente lipsită de perete celular. Sporul D. Are o structură complexă B. C. Bacteriile Gram pozitive apar colorate în violet B. Escherichia coli C. Streptoccocus viridans 37. Are o structură trilaminară 24 . Flagelii Citoplasma Peretele celular Sporul 32. Bacteriile acido-rezistente rămân colorate în violet C. Este subţire (3-8 nm) C. Capsula 33. Cilii B. Peretele celular la bacteriile Gram negative: A. Are o grosime de 15-50 nm C. Membrana citoplasmatică: A. Se situează între citoplasmă şi peretele celular B. D. Bacteriile Gram negative apar colorate în roşu D. Pilii C. Care sunt formaţiunile structurale bacteriene facultative: A. Este uniform. Peretele celular E. Este acoperit de membrana externă 34. parţial lipsită de perete celular. Staphyloccocus aureus E. Nu conţine acizi teicoici E. Neisseria meningitidis B. Peretele celular la bacteriile Gram pozitive: A. Conţine peptidoglicani în proporţie de 40-80% E. este o bacterie Gram negativa bogată in peptidoglican şi înconjurată de membrana externă şi membrana citoplasmatică 36. E. Bacterii Gram pozitive sunt: A. Sferoplastul este o structură sferică sau neregulată. obţinută din bacterii Gram pozitive E. Are o membrană externă alcatuită din lipoproteine şi lipopolizaharide D. Care sunt afirmaţiile adevărate: A. Streptoccocus pneumoniae D.

Este compartimentată C. temporară şi reversibilă 38. Conţine organitele celulare D. Contţne enzime E.C. participă la formarea septului de diviziune E. Este puternic acidofilă 42. Este structura ţintă pentru dezinfectante (detergenţi) şi antibiotice (polimixine şi colimicine) 40. Sunt structuri complexe alcatuiţi din mai multe molecule de ADN şi proteine C. Imprimă proprietăţile morfotinctoriale E. Nu apar la bacteriile Gram negative D. Mezozomii: A. Apar la bacteriile Gram pozitive C. Este un sistem coloidal alcătuit din 80% apă şi molecule mici: molecule organice B. Prezintă antigene de suprafaţă (funcţie antigenică) D. sunt centrul sintezei proteice D. Rolurile membranei citoplasmatice sunt: A. Membrana citoplasmatica: A. ce codează informatia genetică C. Conţine peptidoglicani D. Este reprezentat de cromozomul unic bacterian. Nu poseda membrană nucleară B. Funcţie bioenergetică C. Ribozomii: A. Citoplasma: A. Este constituit din ADN bicatenar circular D. Sunt structuri complexe alcatuiţi din mai multe molecule de ARN şi proteine B. O structură dinamică. Participă la diviziunea celulară D. fluidă. Se evidenţiază la microscopia optica E. Sunt invaginaţii incomplete ale membranei citoplasmatice în citoplasmă 41. Conferă forma bacteriilor datorită rigidităţii sale 39. Este fin granulată E. Sunt invaginaţii complete ale membranei citoplasmatice în citoplasmă B. Reprezintă ţinta de atac a antibioticelor β lactamice (peniciline. Nucleul bacterian: A. Bariera osmotică B. sunt alcătuiti din două subunităţi. Este constituit din ARN bicatenar circular 25 . una mai mare cu coeficient de sedimentare 50 unităţi Svedberg şi cealaltă de 30 unităţi Svedberg 43. Prezintă receptori pentru bacteriofagi (virusuri ale bacteriilor) şi bacteriocine C. Participă la formarea septului de diviziune E. cefalosporine) B.

Se găsesc în citoplasma celulei bacteriene 47.E. Flagelii: A. Pot fi evidenţiaţi prin microscopia optică E. Fac parte din structurile bacteriene obligatorii B. Sunt specifici bacteriilor mobile D. se gasesc in citoplasma celulei bacteriene 45. Confera un important factor de patogenitate la bacterii D. conferă bacteriei caractere suplimentare E. Sunt molecule mari de ARN la nivelul nucleului B. Conferă bacteriei caractere suplimentare E. Atriche – bacterie imobilă B. Lofotriche . Nu poseda membrană nucleară B.cili multipli in jurul celulei bacteriene 49. Plasmidele: A. Peritriche . Sunt incapabile de replicare autonomă C. Care sunt asocierile corecte: A. Nu au rol în locomoţie 48. Este constituit din ADN bicatenar circular D. Sunt incapabile de replicare autonomă C. Este constituit din ARN bicatenar circular E. Care sunt afirmaţiile false referitoare la nucleul bacterian: A. Flagelii: A. Nucleu tipic cu membrană nucleara şi mai multi cromozomi. Se transmit celulelor fiice la diviziunea bacteriei D. Monotriche . Se transmit celulelor fiice la diviziunea bacteriei D.cili multipli (mănunchi) la unul dintre poli E. este reprezentat de cromozomul unic bacterian. Care sunt afirmatiile false referitoare la plasmide: A. Nucleu tipic cu membrana nucleara şi mai multi cromozomi.câte un cil la ambii poli D. Sunt o structura externa a bacteriilor E. Sunt formaţiuni apendiculare de natura proteică B. Amfitriche . ce codează informaţia genetică C. alcătuiţi din ADN 46. Pilii: A. Sunt molecule mari de ARN la nivelul nucleului B. Apar mai ales la coci C.cil unic la unul dintre poli C. Au o lungime mai mare decat corpul bacterian 50. Au structura lipidică C. Fac parte din structurile bacteriene obligatorii 26 . alcătuiţi din ADN 44.

capsular) 27 . Au rol in transferul de material genetic extracromozomial (plasmide) între perechi de celule donoare şi acceptoare 52. Este formată din polimeri organici sintetizaţi în mediul natural de viaţă al bacteriilor E. Barieră de permeabilitate pentru substanţe toxice (antibiotice. Barieră protectoare faţă de factori antiinfecţioşi (complement. Este prezentă la toate bacteriile D. Capsula este prezentă la: A. Pilii somatici: A. D. Inhiba activitatea bactericidă a sistemului complement şi a altor factori serici B. Au originea în membrana celulară D.B. Pilii sexuali: A. Neisseria meningitidis E. fagocite) D. Conferă forma bacteriilor datorită rigidităţii sale 56. drepte. rigide Nu au rol în locomoţie Apar doar la bacteriile mobile Reprezintă factori de patogenitate 51. C. Rol în aderarea la structurile celulare ţintă C. Sunt codificaţi cromozomial B. ioni metalici) C. Sunt codificaţi cromozomial B. Sunt codificaţi de plasmide E. Haemophillus C. Aderare la receptorii structurilor tinta E. Este vizibilă la microscopul optic B. Funcţiile capsulei: A. Au originea în membrana celulară D. Funcţiile capsulei: A. Klebsiella D. Sunt structuri multiple. Au rol in transferul de material genetic extracromozomial (plasmide) între perechi de celule donoare şi acceptoare 53. Reprezintă învelişul extern al unor bacterii C. Streptococcus viridans B. Împiedică desicarea bacteriei B. scurte. Capsula: A. E. Este antigenică (antigenul K. Clostridium perfringens 55. Sunt codificaţi de plasmide E. filamentoase. Rol în aderarea la structurile celulare ţintă C. Reprezintă învelişul extern al nucleului bacterian 54. Reprezintă material de rezervă celular C.

care este limitat de 2 membrane D. E. Care sunt afirmaţiile adevarate: A. Mobilitatea bacteriilor E. Stadiul II .sporul matur este eliberat iar celula-mamă se dezintegrează C. capsular) D. Sporul are aşezare subterminală (forma de racheta) la Clostridium tetani D. Clostridium perfringens E. În condiţii nefavorabile. Metoda de control a sterilizarii se face cu tulpini sporulate de Bacillus stearotermophillus B. 59. Printre funcţiile capsulei nu se numără: A. A. forma vegetativă a bacteriei trece în forma de rezistenţa (spor) prin procesul de sporulare E.D. Stadiul III . Stadiul IV .formarea cortexului de peptidoglican între cele 2 membrane 61.înglobarea completă a presporului. în care se sintetizează proteine Este util în identificarea bacteriilor Proprietăţile sporului: Inactiv metabolic Conţinut scăzut de apă liberă Conţinut mare (până la 10%) în dipicolinat de calciu Rezistent la temperaturi şi pH extreme Sensibil la desicare.formarea tunicii proteice la exterior şi maturarea sporului E. C. Mobilitatea bacteriilor E. Sporul are aşezare terminală (forma de băţ de toboşar) la Bacillus cereus C. agenţi chimici şi fizici 60. B. C. Mycobacterium 62. Stadiile V-VI . Inhiba activitatea bactericidă a sistemului complement şi a altor factori serici B. D. Bacterii sporulate: A. Stadiile sporogenezei: A. A. D.se formează filamentul axial. radiaţii. Este antigenică (antigenul K. Sporul bacterian: Reprezintă forma de rezistenţă a bacteriilor la condiţiile nefavorabile din mediu Este o proprietate de clasă Este declanşat în special de carenţe nutritive sau condiţii nefavorabile ale mediului extern Este o stare dormantă a bacteriilor. B. Bacillus anthracis B. Reprezintă material de rezervă celular C. Clostridium tetani D. compus din ADN B. Transferul de material genetic extracromozomial 57. Bacillus cereus C. dezvoltându-se forma vegetativă 28 . Transferul de material genetic extracromozomial 58. Stadiul IV . E. În condiţii favorabile sporul germinează.

Structura externă: A. Nucleoidul conţine o moleculă de ARN C. absenţa organitelor celulare B. Peretele celular este situat la interiorul membranei celulare D. Cilii sunt formaţiuni filamentoase scurte D. prezintă citoplasmă D. prezenta peretelui celular C. Alegeţi răspunsul corect: A. ribozomi de tip 70 S E. prezintă spor C. prezintă cili B. prezintă perete celular E. Nucleoidul conţine o moleculă de ADN B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la capsula bacteriană: A. Celula eucariotă are următoarele caracteristici: A. Pilii sunt formatiuni filamentoase lungi formate din lipide E. prezintă flageli 66. Citoplasma se caracterizează prin absenţa organitelor C. Casula este un înveliş constant la bacterii 29 . Celula procariotă se caracterizează prin: A. Flagelii sunt formaţiuni filamentoase scurte formate din proteine 68. Pilii sunt formaţiuni filamentoase scurte alcătuite din proteine C. Peretele celular este prezent 64. Citoplasma conţine ribozomi şi molecule de ARN 69. Peretele celular este absent E. diviziune prin mitoză 65. prezintă nucleu B. Nucleul delimitat de o membrană nucleară B. Cilii sunt formaţiuni filamentoase lungi B. prezintă perete celular D. prezintă capsulă 67.63. prezintă pili E. prezenţa mai multor cromozomi D. Peretele celular este alcătuit din peptidoglican E. Structura celulară internă: A. Conţine ribozomi de tip 80 S D. Alegeţi răspunsurile incorecte: A. prezintă cili C.

nucleul este format din mai mulţi cromozomi C. glicocalixul C. ARN-ul mesager D. Structura externă a celulei procariote cuprinde: A. nucleul are membrană nucleară B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la microorganisme: A. Membrana citoplasmatică este structura ţintă pentru dezinfectante 72. nucleul este format dintr-un singur cromozom circular D. stochează energia celulară sub formă de ATP D. protozoare. D. Este o structură dispusă în interiorul membranei celulare C. E. nucleoidul B. Este o structura de rezistenţă a bacteriilor B. se divid prin mitoză 75. C. pilii comuni 73. rol în diviziune B. Bacteriile sunt celule de tip procariot D. rol în sinteza peretelui celular C. Fungii sunt microorganisme unicelulare de tip procariot 30 . nucleul B. C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la peretele celular bacterian: A.fungi B. Funcţiile membranei celulare sunt: A. Capsula este un înveliş extern Capsula poate avea o structură polizaharidică Capsula nu are rol în invazivitatea bacteriană Capsula este antigenică 70. Partea peptidică este constituită din catene liniare paralele în care alternează N-acetylglucozamina cu acidul N-acetyl-muramic D. rol în sinteza capsulei E. citoplasma nu prezintă organite celulare E. Structura internă a celulei procariote cuprinde: A. Protistele inferioare sunt alcătuite din alge. Alegeţi rafirmaţiile corecte pentru celulele procariote: A. mezozomii E. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare. ribozomii D. ribozomii C. La bacteriile Gram pozitive are în structură şi acizi teichoici 71.B. pilii 74. Componentul structural principal este un polimer mixt numit peptidoglican E. capsula E.

milimetrilor B. regnul Monera 81. „Epoca de aur” a microbiologiei D. Celula procariotă prezintă un perete celular C. Conţine peptidoglican în cantitate mică B. Å 80. Peretele celular al bacteriilor Gram pozitive: A. Membrana nucleară este absentă la bacterii 78. Lumea vie se împarte în următoarele regnuri: A. Care din următoarele afirmaţii nu sunt false: A. Celula bacteriană se divide prin mitoză E. „A doua Epoca de aur” a microbiologiei 82. Secolul XX C. Este format din acizi teichoici C. regnul Plantae E. Prionii sunt particule infecţioase alcătuite din ADN 76. regnul Fungi C. nanometrilor E. Perioada în care au fost descoperiţi agenţii etiologici ai principalelor boli infecţioase este: A. Prezintă capsulă 79. Este acoperit de membrana externă 77. Celula eucariotă prezintă în citoplasmă organite celulare D. Este format din peptidoglican B. Contine lipopolizaharide în cantitate crescută C. Posedă acizi teichoici în cantitate mare E. Celulele procariote au nucleoidul format din mai mulţi cromozomi B. Corespunde perioadei în care au trăit Louis Pasteur şi Robert Koch cei care au fundamentat conceptul de etiologie specifică a bolilor infecţioase E. micrometrilor C.E. Peretele bacteriilor Gram negative: A. Cercetători români care au avut o contribuţie deosebită pentru microbiologie sunt: 31 . Este mai subţire decât del al bacteriilor Gram negative D. Sfârşitul secolului XIX B. regnul Protista D. regnul Animalia B. Prezintă o membrană externă fosfolipidică D. Microbiologia este o ramură a biologiei care studiază organisme de ordinul: A. Este reprezentat de endotoxina E. picometrilor D.

stafilococii E. Louis Pasteur E. meningococii D. Paulescu Ion Cantacuzino Victor Babeş Grigore T. streptococii 84. gonococii B. regnul Fungi C. Carl Linné D.studiază Protozoarele şi Helminţii implicaţi în patologia umană D. Identificaţi corespondenţe incorecte: A. regnul Protista 85. Virusologia – studiază celula virală E. la sfârşitul secolului XVIII B. E. Întelegerea organizării structurale şi a metabolismului microorganismelor şi descoperirea diferitelor antibiotice a avut loc: A. ecologie D.A. astrologie C. B. pneumococii C.studiază algele B. alimentaţie E. D. Victor Babeş 88. regnul Plantae E. Robert Koch C. În patologia umană sunt implicaţi agenţi infenţioşi care aparţin următoarelor regnuri: A. tehnologia bio 87. Coci cu aspect de „boabe de cafea” sunt: A. Micologia – studiază fungii 86. Popa Ion T. Gregor Mendel B. Parazitologia. agricultură B. în secolul XX 32 . Niculescu 83. regnul Monera D. C. Microbiologia poate fi aplicată în următoarele domenii: A. Cei care au fundamentat conceptul de etiologie specifică a bolilor infecţioase şi care sunt consideraţi fondatorii microbiologiei sunt: A. regnul Animalia B. Micologia. Bacteriologia – studiază fungii C. N.

forme intermediare. Microorganismele pot fi: A. fungi. în lanţuri. în ciorchine.virusurile B.protozoarele 91.spirili D. alge verzi-albastre – protiste inferioare 92.pneumococii C.cocobacili B. eucariote.bacteriile 90.fungii E. formă spiralată. sunt bacterii rotunde cu diametrul de aproximativ 0. eucariote. pot avea diferite forme deviate de la cea sferică – cum ar fi forma de „boabe de cafea” – pneumococii C.protiste inferioare B. protozoare – protiste superioare E.gonococii 94. în „Epoca de aur” a microbiologiei D. sunt bacterii rotunde cu diametrul de aproximativ 0. procariote. la sfărşitul secolului XIX 89. unicelulare.6 – 1 nm D. proteine. bacterii – protiste superioare C. multicelulare – viermii D. în diplo. În urma diviziunii celulare cocii pot rămăne alipiţi: A. în lanţuri – stafilococii B.meningococii E. multicelulare – fungii E. Microorganismele pot fi: A.virusurile B.algele verzi-albastre D. Pot exista următoarele tipuri de bacterii în funcţie de forma lor: A. formă sferică – coci 93.coci E.stafilococii D. unicelulare. alge roşii –protiste superioare D. formă de bastonaş.6 – 1 μm B. în „A doua Epocă de aur” a microbiologiei E.C. eucariote.prionii C. Identificaţi corespondenţa corectă. A. Identificaţi caracteristiciile corecte ale cocilor: A. Regnul Protista este structurat în protiste superioare şi protiste inferioare. procariote-bacteriile C. formă sferică – bacili C. pot fi în „flacără de lumânare” – pneumococii 33 . în diplo.

coci sub formă de „boabe de cafea” – meningococii 96. formă de băţ de toboşar – bacilii din genul Clostridium 99. pot fi reniforme: meningococii 95.gonococii E. cu o singură tură de spire – bacteriile care produc holera C. formă spiralată – bacilii din genul Clostridium E. coci sub formă de „flacără de lumânare” . pot avea capete rotunjite 97. cocobacili reniformi – pneumococii D. Identificaţi caracteristicile corecte ale bacililor: A. spirochetele. au diametrul longitudinal mult mai mare decât diametrul transversal D. formă de pişcot. spirilii. Bacteriile cu formă spiralată pot fi : A. Treponema pallidum E. cu o singură tură de spire – spirili D. Bacteriile sub formă de bastonaş pot avea aranjări specifice: A. Cocii pot avea forme deviate de la cea sferică. formă de halteră.E. au diametrul sagital mult mai mare decât diametrul longitudinal B. cu mai multe ture de spire – spirochete E. au formă de bastonaşe C. în lanţuri – stafilobacili C. spirochete mobile 34 . patogene. în struguri –stafilococi D. formă de rachetă – bacilii din genul Corynebacterium B. coci reniformi – pneumococii B. pot avea formă reniformă . cu aşezare în grămezi C. în diplo – diplobacili B. cu mai multe ture de spire – spirili patogeni 100. cu mai multe ture de spire – vibrionii B. aspect de „litere chinezeşti” – Bacillus anthracis E. cu perete rigid D. cu aşezare în grămezi D. Bacteriile cu mai multe ture de spire.meningococii E. sunt: A. vibrionii C. De exemplu: A. coci uşor alungiţi – streptococii C. Bacilii pot apare uşor deformaţi datorită prezenţei anumitor incluziuni sau a sporilor. cum ar fi: A. aspect de ramificaţii a unor bacili foarte lungi – Actinomyces spp 98. cu perete rigid B.

sunt mobile 104. Spirilii adevăraţi sunt bacterii cu mai multe ture de spire care: A. cu perete rigid E. iau naşterer din coci si bacili E. procariote 35 . se dezvoltă în organismul gazdă şi produc boli B. sunt rezistente D. cocobacili E. cu perete flexibil D. meningococi 105. de forme variabile (coloidale. cu perete flexibil E. cu perete rigid 103. Bacteriile care nu au perete celular în mod natural sunt: A. forme de rezistenţă 107. forme „L” D. filamentoase) D. au perete rigid E. au perete celular B. mycoplasmele C. saprofite. Bacteriile sunt: A. au forme variabile C. produc diferite boli la copii D. coloidale E. prezintă o mare fragilitate 106. spirilii adevăraţi B. formele „L” B. Mycoplasmele sunt bacterii care: A. Bacteriile cu mai multe ture de spire.101. mycoplasme B. bacterii cu mai multe ture de spire B. sunt: A. patogene D. Treponema pallidum 102. Spirochetele sunt: A. streptococi C. spirochetele C. saprofite C. În afara de cele 3 forme fundamentale ale bacteriilor pot exista : A. sunt saprofite C. pot fi filamentoase.

În cazul celuleor cu nucleu adevărat. diviziunea celulară poate fi făcută prin: A. mitoză C. dispusă în nucleoid B. dispusă lax intracitoplasmatic C. despărţită de restul citoplasmei celulare de o membrană nucleară E. eucariote protiste inferioare protiste superioare protozoare 108. mycoplasme C. cu ribozomi E. Citoplasma celulelor procariote poate fi: A. compartimentată B. sciziparitate B. eucariote D. Peretele celular este structură obligatorie pentru: A. procariote E. amitoză 112. Citoplasma celulelor eucariote este: A. fără organite specifice D. forme „L” 36 . cu mitocondrii 111. E. reprezentată de o molecula de ADN mitocondrial D. o molecula de ADN circular 109. necompartimentată C. Celula bacteriană are informaţia genetică reprezentată de: A. diviziune directă D. cu reticul endoplasmatic rugos C. reprezentată de un cromozom 110. cu lizozomi 113. În cazul celulei procariote. bacterii B. mai mulţi cromozomi în funcţie de genul din care face parte E. informaţia genetică este: A. D. C. nucleu D.B. o molecula de ARN B. cu ribozomi E. un singur cromozom C. cu incluzii pentru metabolismul celular B. compartimentată D. meioză E.

flagel. formaţiune obligatorie – peretele celular 120. nucleoid. membrană citoplasmatică. capsulă. Identificaţii corespondenţa greşită între tipul de formaţiune structurală a bacteriei şi formaţiunea propriu-zisă: A. capsulă D. formaţiune facultativă – capsula C. spori B. zona periplasmică C. meioză 115.114. formaţiune facultativă – peretele celular D. nucleoid B. perete celular. mycoplasma B. peretele celular 119. reprezentată de o molecula de ADN suprarăsucită 116. Bacteriile se înmulţesc prin: A. capsula E. inclusă in nucleoid C. sciziparitate D. diviziune indirectă B. formaţiune obligatorie – nucleolul B. nucleul E. Celulele bacteriene prezintă în mod obligatoriu: A. ribozomi E. citoplasma D. lizozomi 117. citoplasmă. citoplasmă. pilii D. delimitată prin membrana nucleară de restul celulei D. În cazul celulelor eucariote informaţia genetică este: A. perete celular. Celula bacteriană poate fi alcătuită de la exterior către interior din: A. delimitată de restul citoplasmei B. capsulă 37 . nucleolii B. amitoza E. Identificaţi structurile bacteriene facultative: A. nucleoidul C. Următoarele structuri bacteriene sunt obligatorii: A. formaţiune obligatorie – membrana nucleară E. perete celular C. organizată în cromozomi E. membrana citoplasmatică 118. mitoza C. membrană citoplasmatică.

Citoplasma celulei bacteriene este: A. sinteza de endotoxine E. flagel. capsulă. corpusculi metacromatici E. ADN extracromozomial E. Plasmidele prezintă material genetic care codifică: A. granulată D. codifică caractere de patogenitate C. cromozom C.Ernst la Corynebacterium diphteriae B. rezistenţa la antibiotice D. capsulă. neutrofilă 38 . cromatină 122. Nucleoidul bacterian nu prezintă următoarele formaţiuni: A. sinteza de proteine structurale C. membrană nucleară E. este reprezentat de nucleoid B. corpusculii Babes. perete celular. Incluziunile cu material de rezervă pentru metabolismul bacterian pot fi: A. eliberarea de bacteriocine 124. citoplasmă. eliberarea de substanţe toxice pentru alte bacterii B. membrană citoplasmatică. ADN –ul mitocondrial B. nucleoli B. citoplasmă. este reprezentat de plasmide E.bacteriocine 123. nucleoid 121. incluzii cu glicogen la bacilul difteric C. agranulată B. incluzii cu glicogen la Enterobacterii 125. codifică sinteza de endotoxine D. acidofilă E. nucleoid E. perete celular. o moleculă de ADN circular C. codifică elibararea de substanţe toxice. nucleoid D. citoplasmă cu ribozomi.C. perete celular. incluzii cu metafosfaţi la Enterobacterii D. aparat mitotic D. plasmide D. membrană citoplasmatică. ADN-ul bacterian poate fi reprezentat de : A. membrană citoplasmatică. ADN-ul extracromozomial prezent la bacterii: A. ADN extracromozomial 126. bazofilă C.

cum ar fi: A. bilaminară B. corpusculi metacromatici 131. Ribozomi C. ribozomi D. trilaminară C. organite specifice B. incluzii cu material de rezervă B. Membrana citoplasmatică a celulelor bacteriene este structura ţintă pentru: A. Incluzii cu material de rezervă 128. ARNm participă la sinteza moleculei proteice în ribozomi C. La sinteza proteinelor structurale sau funcţionale ale bacteriei participă următoarele formaţiuni: A. plastide fotosintetizatoare D. sinteza peretelui celular E. ADNt E. În citoplasma celulei bacteriene are loc sinteza proteinelor care cuprinde următoarele etape: A. ARN E. lizozomi E. alcătuită din peptidoglicani 132. Rolurile membranei citoplasmatice bacteriene sunt următoarele cu excepţia: A. ADN cromozomial C. alcătuită din proteine E. barieră osmotică B. Polimixine C. Citoplasma bacteriilor conţine: A. incluzii cu glicogen C. ARN mitocondrial B. ARNt aduce la nivel ribozomilor aminoacizii B. ARNr participă la sinteza proteinelor structurale E. alcătuită din fosfolipide D. ARNr 130. Membrana citoplasmatică bacteriană are o structură: A. sinteza proteinelor structurale D. sediul receptorilor pentru bacteriofagi 133.127. funcţie bioenergetică C. În citoplasma bacteriană pot exista şi structuri pentru metabolismul celular. Cefalosporine B. ADNm copiază informaţia genetică de pe ADN-ul bacterian 129. ADN-ul bacterian codifică sinteza proteică D. Incluzii cu metafosfaţi D. Colistine 39 .

sintetizează capsula D. constituenţii utili din mediu sunt direcţionaţi în citoplasma prin membrana citoplasmatică fără consum de energie prin difuziune simplă C. sintetizează peretele celular 138. Lizozim D. imprimă bacteriei proprietăţi morfotinctoriale 136. Peniciline 134. sintetizează membranele sporale 135. are funcţie bioenergetică E. este situată între capsulă si citoplasmă B. sintetizează membranele sporului bacterian C. este sediul receptorilor pentru bacteriocine 137. sediul receptorilor pentru bacteriofagi B. constituenţii utili din mediu sunt direcţionaţi în citoplasma prin membrana citoplasmatică cu consum de energie prin transport pasiv B. preia rolul citoscheletului din celulele eucariote E. Identificaţi răspunsurile greşite referitoare la membrana citoplasmatică a bacteriilor: A. Polimixine E. Peretele celular al celulei bacteriene: A. Peniciline B. stochează energia celulară B. structuri care stochează energia celulară D. Identificaţi răspunsurile corecte referitoare la membrana citoplasmatică a bacteriilor: A. În peretele celular al bacteriilor se află: A. este structură ţintă pentru dezinfectante E. β lactamice E. are rol de barieră osmotică C. β lactamice 139. prezintă la exterior peretele celular D. participă la formarea fusului de diviziune prin mezozom D. sediul sistemelor de transport pentru substanţele nutritive C. antigenul O somatic pe baza căruia se poate face clasificarea diferitelor bacterii 40 . Peretele celular al bacteriilor este structură ţintă pentru : A. Colistine C. este sediul receptorilor pentru bacteriofagi C. sintetizează peretele celular E. este situat între capsulă si membrana plasmatică B.D. participă la diviziunea celulară D. Printre funcţiile membranei citoplasmatice ale bacteriilor se numără şi: A.

Genului Leptospira B. citoschelet 143. are la periferia membranei citoplasmatice zona periplasmică 141. se pot obţine următoarele coloraţii ale bacteriilor pe frotiu: A. Peretele celular al bacteriilor Gram pozitive este alcătuit din: A. are o grosime de 15-50 μm C. Bacteriile Gram negative au peretele celular: A. Genului Pseudomonas 145. prezintă la interior un strat polizaharidic E. bacteriile cu peretele celular foarte subţire – se colorează violet B. proteine D. este alcătuit din mai multe straturi suprapuse de peptidoglicani D.Neelsen identifică bacilii acido-alcoolorezistenţi coloraţi în roşu (fuxină) datorită următoarei particularităţi a celulei bacteriene: A. Cilii se întâlnesc la bacterii care aparţin: A. bacteriile cu peretele celular alcătuit din mai multe straturi suprapuse de peptidoglicani – se colorează în violet E.E. alcătuit dintr-o zonă periplasmică la nivelul căreia se află peptidoglicanul D. Genului Klebsiella C. conţinut scăzut de lipide în peretele celular C. conţinut crescut de acizi micolici în peretele celular 144. bacteriile cu peretele celular foarte subţire – se colorează roşu D. coloraţia uzuală în bacteriologie. conţinut crescut de acizi nucleici în citoplasmă E. prezintă la interior capsula 142. mai complex din punct de vedere structural decât bacteriile Gram pozitive B. are o grosime de 3-8 nm B. bacteriile cu peretele celular cu o grosime mai mare – se colorează în roşu 41 . conţinut crescut de lipide în peretele celular D. acizi teichoici E. polizaharide B. conţinut crescut de proteine în peretele celular B. În urma coloraţiei Gram. bacteriile Gram pozitive – se colorează roşu C. sediul receptorilor pentru bacteriocine 140. Genului Treponema D. cu o grosime de 15 – 50 nm C. acizi nucleici C. Coloraţia Ziehl. Genului Salmonella E. are o structură mai simplă decât cel al bacteriilor Gram negative E. Peretele celular la bacteriile Gram pozitive: A.

bacterii atriche – au câte un cil la ambii poli D. cu rol în conjugare 151. flagelii E. cilii: A. Multiple. Fimbriile prezintă: A. Organele de locomoţie ale bacteriilor. peretele celular B. bacterii monotriche – au un singur cil la unul dintre poli B. scurte B. Genul Enterobacteriaceae C. bacterii lofotriche – au câte un manunchi de cili la unul dintre poli 150. formaţiuni obligatorii B. drepte C. pilii 147. conferă bacteriilor un important factor de patogenitate B.146. Genul Staphylococcus D. bacterii amfitriche – au câte doi cili la ambii poli C. cu rol în locomoţie E. Pilii celulelor bacteriene sunt structuri: A. bacterii peritriche – au multipli cili în jurul celulei bacteriene E. de natură proteică E. rigide D. capsula C. sunt alcătuiţi din lipide capabile sa determine sinteza anticorpilor specifici C. factori de patogenitate B. Flagelii celulelor bacteriene sunt: A. Genul Pseudomonas 152. Genul Vibrio E. au rol în chemotactism D. forma de rezistenţă D. filamentoase. flageline cu funcţie antigenică 42 . formaţiuni apendiculare C. Genul Neisseria B. Structurile facultative ale bacteriilor sunt: A. au rol în fenomenul de conjugare sexuală E. organe de locomoţie 148. Fimbriile se întâlnesc mai ales la bacteriile din: A. de natură lipidică D. sunt alcătuiţi din flageline antigenice (antigenul H – flagelar) 149. Bacteriile mobile pot fi clasificate în funcţie de numărul si dispoziţia cililor în: A.

antigen. sporularea 158. Pilii celulelor bacteriene pot fi: A. în condiţii nefavorabile. pili somatici codificaţi cromozomial B. procesul prin care celula bacteriană trece în forma capabilă să se multiplice şi să producă boala 157. facultativă C. pili de conjugare codificaţi de plasmide E. aderararea celulei bacteriene la celula gazdă D. procesul în urma căruia bacteriile devin sensibile la unele antibiotice 156. Capsula este o structură bacteriană: A. obligatorie B. cu rol în transferul de material genetic 155. procesul de trecere din forma vegetativă în forma de rezistenţă B. sintetizează membranele sporale C. pe care bacteriile o secretă in vitro E. procesul prin care bacteria devine incapabilă să mai producă boala D. cu rol în aderare la structurile ţintă D. în special de rezistenţă la antibiotice E. cu rol de material de rezervă celular 43 . piline cu funcţie antigenică D. procesul în urma căruia bacteriile capătă proprietăţi noi. procesul care are loc în condiţii nefavorabile metabolismului bacterian D. cu rol în locomoţie D. cu rol în aderarea la structurile celulare ţintă C. codificaţi de plasmide E. transferul de material genetic cromozomial de la o bacterie donoare la o bacterie acceptoare B. abilitatea de a induce sinteza de anticorpi specifici E. pili sexuali codificaţi extracromozomial D. procesul prin care celula bacteriană devine capabilă să sintetizeze proteine E. procesul prin care bacteria. procesul de trecere din forma sporulată în forma activă metabolic C. fenomenul prin care forma de rezistenţă a bacteriei pierde învelişurile E.H 153. pili comuni codificaţi de plasmide C.C. Fenomenul de conjugare bacteriană reprezintă: A. pili vegetativi codificaţi extracromozomial 154. procesul prin care celula bacteriană nu mai este capabilă de diviziune B. Germinarea bacteriană reprezintă: A. transferul printr-un canal de conjugare a materialului genetic între perechi de celule C. Fenomenul invers germinării bacteriene este: A. codificaţi de ADNul cromozomial B. Pili sexuali prezenţi la unele bacterii sunt: A.

Genul Corynebacterium B. capsulă flexibilă B. asigură multiplicarea celulor bacteriene 164. Neisseria meningitidis D. slime C. poate fi evidenţiată prin reacţia de umflare a capsulei cu ajutorul anticorpilor antiK D. care difuzează în mediu (capsula flexibilă) C. capsulă adevarată E. Streptoccocus pneumoniae B.159. utilă în identificarea bacteriilor B. Glicocalixul este: A. Capsula poate fi: A. Genul Clostridium D. aşezare subterminală (formă de suveică) – Baccilus cereus 44 . Bordetella pertusis C. este o proprietate de specie. În funcţie de forma celulei în urma fenomenului de sporulare se pot identifica bacterii care prezintă: A. are rol în aderare la structurile ţintă 161. reprezintă polimeri anorganici sintetizaţi în mediul natural de viaţă al bacteriilor B. Genul Neisseria 165. capsula: A. are funcţie fagocitară E. Forma de rezistenţă a bacteriilor: A. Genul Klebsiella E. capsulă falsă C. este o stare a celulei bacteriene în care se sintetizează proteine C. glicocalix D. o reţea de fibre polipeptidice D. În patologia umană sunt implicate următoarele genuri bacteriene sporulate: A. Clostridium perfringens E. asigură formarea biofilmelor bacteriene E. capsulă flexibilă B. este antigenică (antigenul K) 160. Învelişul extern facultativ al bacteriilor. macrocapsulă 162. asigură rezistenţa bacteriilor la temperaturi ridicate E. Genul Bacillus C. este o reţea de fibre polizaharidice. Bacterii care prezintă capsulă sunt: A. Neisseria gonorrhoeae 163. este o formă activă metabolic D.

este adaptat parazitării celulelor eucariote B. toxinele produse inhibă alte bacterii de aceeaşi specie sau din specii diferite E. transferul de material genetic printr-un canal de conjugare format de pilii sexuali 4. În care fază a multiplicării bacteriene celulele au toate caracteristicile morfologice. aşezare terminală (formă de băţ de toboşar) – Clostridium tetani aşezare centrală (formă de rachetă) – Baccilus anthracis aşezare terminală (formă de suveică) . Alegeţi răspunsul corect referitor la Plasmidele (factorul) Col: A. biochimice şi antigenice specifice şi sunt sensibile la acţiunea agenţilor antimicrobieni: A. faza de log C. faza de declin E. Genetica bacteriană. toate fazele 2. E. nu are o strictă specificitate pentru un anumit tip de bacterie 3. faza staţionară D. Sinteza proteinelor bacteriene. modificarea ADN bacterian prin conversia lizogenică E. Curba creşterii bacteriene. au efect letal asupra bacteriilor producătoare 45 . nu codifica producerea de toxine extracelulare D. Replicarea semiconservativă a ADN. Metabolismul bacterian. preluarea moleculei de ADN transformant C. câştigarea materialului genetic prin intermediul bacteriofagului D. înlocuirea unei baze purinice sau pirimidinice B. capul bacteriofagului conţine ADN sau ARN viral C.Baccilus anthracis Tematica 2.– Baccilus cereus aşezare centrală (formă de suveică) . conţin gene ce codifică producerea de toxine la bacteriile Gram pozitive C. participă la variabilitatea genetică prin procesul de transformare E. conţin gene de rezistenţă la antibiotice B. Creşterea şi multiplicarea bacteriilor. faza de lag B. Bacteriofagul este un virus care are următoarele proprietăţi: A. Fiziologie bacteriană. D.Variaţia genetică la bacterii COMPLEMENT SIMPLU 1. C. Nutriţia bacteriană. participă la transferul genetic prin conjugare D. Mutaţiile genetice se caracterizează prin: A.B.

Transferul de material genetic intercelular un implică recombinarea genetică C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. Reacţiile de oxidare se numesc reacţii de dehidrogenare 9. Oxidarea reprezintă câştigarea a 2 atomi de hidrogen E. Molecula de ATP leagă reacţiile anabolice şi catabolice 10. Energia rezultată din reacţiile catabolice este folosită pentru combinarea ADP cu un grup fosfat pentru a resintetiza ATP-ul B. cromozomial şi extracromozomial B. Oxidarea reprezintă înlăturarea de electroni dintr-o moleculă D. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. O parte din energia eliberată în catabolism este pierdută în mediu sub formă de căldură 46 . ADN-ul cromozomial formează un singur cromozom D. O moleculă de ATP este formată dintr-o moleculă de adenină. Oxidarea şi reducerea sunt procese cuplate E. Pentru a extrage energie din compuşi organici organismele transferă electroni de la un compus la altul printr-o serie de reacţii de oxidare şi reducere B. Reacţiile chimice prin care compuşii organici complecşi sunt transformaţi în compuşi simpli reprezintă catabolismul B. Cuplarea reacţiilor care necesită energie şi a celor care eliberează energie se realizează prin ATP C. ADN-ul bacterian e format dintr-o singură moleculă de ADN dublu catenar C. Bacteriile posedă mai mulţi cromozomi E. organismele transferă electroni de la un compus la altul printr-o serie de reacţii de oxidare şi reducere C.5. Informaţia genetică e codificată în secvenţa bazelor purinice şi pirimidinice 6. Alegeţi enunţul corect referitor la procesul de transducţie în cursul transferului genetic bacterii : A. Transferul genetic se referă la schimbul de gene între două molecule de ADN la 7. ATP înmagazinează energia produsă din reacţiile anabolice D. Transferul genetic are ca mecanism mutaţia genetică B. Transferul genetic reprezintă modificări în secvenţa bazelor în AND D. Procesul de reducere este o pierdere de electroni D. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. Bacteriile posedă două tipuri de ADN. Doar o parte din energia eliberată în catabolism este disponibilă pentru funcţiile celulare 8. o moleculă de riboză şi trei grupuri fosfat E. Transferul genetic determină substituţia unui aminoacid în proteina sintetizată. Când acidul lactic este oxidat pentru a forma acid piruvic. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. acidul lactic pierde 2 atomi de hidrogen B. Procesul de reducere este un câştig de electroni C. Pentru a stoca energia în celule. E. Care din următoarele afirmaţii nu este corectă: A.

Când o substanţă este oxidată atomii de hidrogen eliberaţi rămân liberi în celulă E. Cofactorul poate fi un ion metalic sau o moleculă organică complexă numită apoenzimă 14. Celulele preiau substanţele nutritive şi le degradează din compuşi înalt reduşi cu mulţi atomi de hidrogen în compuşi înalt oxidaţi (cu mulţi atomi de oxigen sau legături multiple) 47 . NAD+ (nicotinamid adenin dinucleotid) este o apoenzimă 13. Substanţele care pot creşte viteza reacţiilor chimice. Coenzimele flavinice. ce este o altă vitamina B B. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. Compuşii precum glucoza. sunt compuşi înalt oxidaţi D. Coenzima A (coA) joacă un rol important în sinteza şi desfacerea grăsimilor şi într-o serie de reacţii de oxidare numită ciclul Krebs C. care au mulţi atomi de hidrogen. FMN (flavin mononucleotid) şi FAD (flavinadenindinucleotid) sunt importante în reacţiile fotosintetice E. Unele enzime sunt formate în întregime din proteine E. Când NAD este redus la NADH sunt câştigaţi 2 ioni de hidrogen şi 2 electroni 15. Coenzimele flavinice. NAD+ şi NADP+ sunt două coenzime frecvent utilizate de celule pentru transportul atomilor de hidrogen E. ATP-ul este o sursă de energie pentru reacţiile ce necesită energie C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. FMN (flavin mononucleotid) şi FAD (flavinadenindinucleotid) conţin derivaţi ai vitaminei B riboflavina D. Coenzimele ajută enzima acceptând atomii înlăturaţi de pe substrat B. NAD+ (nicotinamid adenin dinucleotid) şi NADP+ (nicotinamid adenin dinucleotid fosfat) conţin derivaţi ai vitaminei B acid nicotinic B. Fiecare enzimă va afecta mai multe substraturi C. Coenzimele ajută enzima donând atomi ce sunt necesari substratului C. Multe enzime sunt formate dintr-o fracţiune proteică şi un component neproteic 12. Acidul piruvic câştigă 2 atomi de hidrogen şi rezultă acidul lactic D. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A.C. CoA este utilizată în reacţiile de carboxilare D. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. Substraturile sunt molecule care reacţionează într-o anumită reacţie chimică D. Enzimele sunt catalizatori specifici. fără a fi alterate. Fracţiunea neproteică a unei enzime se numeşte cofactor E. fiecare enzimă va afecta numai substratul specific B. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian: A. Fracţiune proteică a unei enzime se numeşte apoenzima D. se numesc catalizatori 11. Enzimele care îndepărtează atomii de hidrogen dintr-o moleculă se numesc dehidrogenaze C. Coenzima A (coA) conţine derivaţi de acid pantotenic. Oxidarea este de obicei o reacţie producătoare de energie B.

Calea Entner-Doudoroff este altă cale pentru oxidarea glucozei la acid piruvic 19. Electronii produşi prin oxidarea glucozei sunt preluaţi de NADH 17. În timpul glicolizei NADH este redus la NAD+ E. Glicoliza este numită şi calea Embden-Mayerhof C. poate apare în condiţii aerobe şi anaerobe B. Streptococcus faecalis nu pot care utiliza calea pentozo fosfaţilor E. Alegeţi răspunsul incorect referitor la respiraţia celulară la bacterii: 48 .E. Ciclul Krebs e reprezentat de o serie de reacţii biochimice în care o cantitate mare de energie potenţială este stocată în substanţe intermediare derivate din acid piruvic C. În timpul glicolizei produc 2 molecule de ATP prin fosforilarea substratului 18. Pe măsură ce electronii trec prin lanţ. Glicoliza constă într-o succesiune de zece reacţii chimice fiecare catalizată de o enzimă diferită C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la catabolismul carbohidraţilor (în metabolismul bacterian): A. Pentru producerea energiei din glucoză microorganismele folosesc respiraţia C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la respiraţia celulară la bacterii: A. Glucoza este o substanţă nutritivă. Alegeţi răspunsul incorect referitor la respiraţia celulară la bacterii: A. Glicoliza nu necesită oxigen. Prin glicoliză glucoza (6 atomi de carbon) este desfăcută în zaharuri cu 3 atomi de carbon D. Electronii produşi prin oxidarea glucozei sunt preluaţi de NAD+ E. Alegeţi răspunsul incorect referitor la metabolismul bacterian A. Respiraţia este un proces generator de ATP D. Pentru producerea energiei din glucoză microorganismele folosesc fermentaţia D. Leuconostoc mesenterides. Glicoliza este de obicei primul stadiu în catabolismul carbohidraţilor B. După descompunerea glucozei în acid piruvic acesta poate lua calea fermentaţiei B. valoroasă pentru organisme 16. După descompunerea glucozei în acid piruvic acesta nu poate lua calea respiraţiei C. Respiraţia este un proces în care compuşii chimici sunt oxidaţi E. Acidul piruvic produs prin glicoliză este divizat şi un fragment este ataşat de o coenzimă numită coenzima A (coA) 20. Pentru majoritatea microorganismelor cea mai mare parte a energiei celulare este obţinută prin oxidarea carbohidraţilor B. În respiraţia aerobă acceptorul final de electroni al lanţului este hidrogenul D.coli. Lanţul de transport de electroni este format dintr-o secvenţă de molecule carrier capabile de oxidare şi reducere E. E. Ciclul Krebs se numeşte ciclul acizilor tricarboxilici B. Şuntul pentozo fosfaţilor sau şuntul hexozo monofosfaţilor funcţionează simultan cu glicoliza D. se eliberează energie care este folosită în generarea ATP 21. Alegeţi răspunsul incorect referitor la catabolismul carbohidraţilor (în metabolismul bacterian): A. Bacillus subtilis.

energie. D. În respiraţia anaerobă acceptorul final de electroni este o moleculă anorganică. În respiraţia anaerobă acceptorul final de electroni este o substanţă anorganică alta decât oxigenul D. C. La celulele procariote lanţul de transport de electroni se găseşte în membrana plasmatică C. În respiraţia aerobă acceptorul final de electroni al lanţului este oxigenul D. C. purine şi pirimidine B. Cea mai mare parte din energia produsă în procesul de fermentaţie rămâne în legăturile chimice ale produşilor finali 24. B. bacteriile au nevoie de: A. aminoacizi. numai una sau 2 molecule pentru fiecare moleculă de material iniţial E. este o diviziune binară. Pentru a supraviețui şi a se multiplica. care afirmație este adevărată ? 49 . are ca etapă replicarea semiconservativă a cromozomului. D. doar substanțe necesare pentru metabolismul celular. E. E. doar substanțe necesare pentru sinteza de componente structurale 26. B. Fermentaţia nu necesită oxigen. În timpul respiraţiei aerobe dintr-o moleculă de glucoză se produc 18 de molecule de ATP C. separarea celulelor-fiice are loc dupa una sau mai multe diviziuni consecutive. alta decât oxigenul. Despre diviziunea bacteriană se pot spune următoarele. ciclu Krebs sau lanţ de transport de electroni D. se divid oricum. acizi organici. Oxidarea finală este reversibilă în ambele tipuri de respiraţie 22. Alegeţi răspunsul incorect referitor la procesul de fermentaţie la bacterii: A. diviziunea celulară se opreşte când creşterea constituenților celulari atinge o masă critică. La celulele eucariote lanţul de transport de electroni este conţinut de membrana internă mitocondrială B. În ceea ce priveşte necesarul de substanțe nutritive pentru supraviețuirea şi multiplicarea bacteriilor. Alegeţi răspunsul incorect referitor la respiraţia celulară la bacterii: A. E. lanţul de transport de electroni E. 25. fără participarea unor factori externi. substanţe necesare pentru degradarea de componente structurale şi pentru metabolismul celular. În timpul respiraţiei aerobe dintr-o moleculă de glucoză se produc 38 de molecule de ATP B. După ce glucoza este descompusă în acid piruvic. Fermentaţia eliberează energie din: zaharuri. Produce cantităţi mici de ATP. Respiraţia aerobă constă în glicoliză. ciclul Krebs. acesta poate lua calea respiraţiei sau fermentaţiei 23. În procesul de fermentaţie donorul de electroni sunt substanţe anorganice C. cu excepția: A.A. este o diviziune simplă.

B. 30. pot fi chimiolitotrofe. unele bacterii le pot obține prin degradarea enzimatică a unor molecule complexe. nu există nicio diferență în ceea ce priveşte necesarul de substanțe nutritive pentru bacterii . E. D. E. D. numai fototrofe. B. folosesc lumina ca sursă de energie. heliu şi argon. C. fosfor. se mai numesc şi bacterii chemosintetice . În ceea ce priveşte sursa de energie după care se stabilesc tipurile nutriţionale de bacterii. fototrofe şi autotrofe . Bacteriile fototrofe: A. C. sursa de amoniu. C. carbon. B. 50 . chemotrofe şi fototrofe. folosesc reacții de oxido-reducere ca sursă de energie. C. pot fi chimioorganotrofe. 28. D. E. Tipurile nutriționale de bacterii se stabilesc pe baza criteriilor: sursa de energie şi sursa de carbon. heterotrofe şi chemotrofe. sursa de hidrogen. oxigen. sursa de carbonaţi. azot. Tipurile nutriţionale de bacterii se stabilesc pe baza criteriului: A. nu este posibilă sintetizarea tuturor substanțelor necesare pornind de la elementele cele mai simple . B. azot. fosfor. hidrogenul. unele necesită substanțe organice gata sintetizate sau cel mult le pot obține prin sintetizarea din substanțe simple (proteine. D. D. În ceea ce priveşte sursa de carbon. altele necesită substanțe anorganice gata sintetizate. B. E. sursa de energie. Cele mai importante elemente anorganice necesare bacteriilor sunt: A. C. numai chemotrofe. hidrogen. clor. B. azot. sulf. 29. hidrogen. carbon.A. autotrofe şi heterotrofe. C. D. bacteriile pot fi : A. 31. acizi nucleici) preluate din mediu. 27. sursa de oxigen. oxigenul. E. autotrofe şi heterotrofe . E. homotrofe şi heterotrofe . oxigen. oxigen. fototrofe si chemotrofe . hidrogen. bacteriile pot fi: A. chemotrofe şi heterotrofe. deuteriu.

este reprezentată de carbohidrați care sunt degradați prin oxidare şi fermentare (în prezență de oxigen) . Principala sursă se carbon pentru bacteriile cu importanță clinică medicală : A. D. autotrofe . Au ca principală sursă de carbon carbohidrații care sunt degradați prin reducere. 37. au ca sursă de carbon CO2 . fototrofe. C. C. D. se dezvoltă pe medii alcătuite doar din substanțe anorganice . fac parte din bacteriile ce folosesc lumina ca sursă de energie. pot fi : A. chemoheterotrofe . chemoautotrofe şi chemoheterotrofe . B. necesită substanțe organice drept sursă de carbon. utiliează carbonul din substanțe anorganice. În mediul de viață reprezentat de organismul uman.32. au energie furnizată de la sursa de carbon. având nevoie să utilizeze mecanisme de biosinteză proprii. chimioorganotrofe. 51 . heterotrofe . Bacteriile chemoheterotrofe: A. disponibile. E. C. Bacteriile care au nevoie atât de energie cât şi de sursă de carbon pentru a se dezvolta. fotoautotrofe. E. autotrofe şi heterotrofe . au energia furnizată de lumină . care necesită compuşi organici ca sursă de C şi energie (de ex. Bacteriile heterotrofe : A. fotoautotrofe şi chemotrofe . 33. ele găsesc substanțe nutritive simple. E. D. au energia furnizată prin reacții de oxido-reducere doar a compuşilor anorganici . 36. chemotrofe şi fototrofe. heterotrofe. D. este reprezentată de carbohidrați care sunt degradați prin reacții de oxido-reducere . fototrofe . B. În mediul de viaţă reprezentat de organismul uman. autotrofe. D. Bacteriile care au nevoie atât de energie cât şi de sursă de carbon pentru a se dezvolta. E. Au ca şi bacterii patogene şi cele asociate omului bacteriile autotrofe. B. B. disponibile cu greu . necesită substanțe organice drept sursă de carbon. C. E. au întregul materiale celular sintetizat pornind numai de la CO2. 34. Sunt bacterii parazite. C. fotoheterotrofe. glucide). sunt cele : A. Bacteriile cu importanță clinică medicală : A. autotrofe. chemoautotrofe şi heterotrofe. B. 35. ele găsesc substanţe nutritive omplexe. B.

care difuzează liber prin membrana celulară. C. forma universală de rezervă a energiei . este reprezentată de carbohidrați care sunt degradați prin reducere. D. Apa şi hidrogenul. saprofite. temperatura. cu consum energetic. C. fiind nevoie de o sursă exterioară. E. cu excepţia: A. Enzimele care facilitează trecerea transmembranară a acestor molecule mari sunt ataşate membranei şi pot fi: constitutive şi inductibile. 39. cu ajutorul unor sisteme de transport. D. E. B. Următoarele afirmații cu privire la nutriția bacteriană sunt adevărate. se dezvoltă numai în medii cu oxigen.C. folosesc respiraţia oxibiotică. le preiau şi le degradează enzimatic până la aminoacizi. 52 . Unele substanţe necesare bacteriilor sunt molecule mari. care difuzează lent. În ceea ce priveşte factorii organici. Unele substanţe necesare bacteriilor sunt molecule mici. Oxigenul şi hidrogenul molecular. gram pozitive şi gram negative. C. Doar apa. B. În general nu pot fi sintetizaţi de bacterii. saprofite condiţionat patogene. cu excepția : A. următoarele afirmații sunt adevărate. pH-ul. B. osmolaritatea. acest proces furnizând şi energia sub formă de ATP. 41. Alte substanţe sunt molecule mari. 38. este reprezentată de carbohidrați care sunt degradați prin oxidare şi fermentare (în abstența oxigenului). E. cu excepția: A. Apa. O sursă exterioară pot fi aminoacizii care sunt obţinuţi de bacterii din proteinele pe care le găsesc în mediu. În ceea ce priveşte influenţa oxigenului. E. 40. anaerobe şi aerobe. B. Factorii de mediu nu au influenţă asupra bacteriilor. bacteriile pot fi: A. Purinele şi pirimidinele sunt precursori ai acizilor nucleici şi ai coenzimelor. 42. Vitaminele necesare pentru formarea coenzimelor nu pot fi considerate o sursă exterioară. este reprezentată de carbohidrați care sunt degradați prin oxidare şi fermentare. D. acest proces furnizând şi energia sub formă de GTP . care difuzează liber prin membrana celulară. Unele difuzează împotriva unui gradient de concentraţie. Factorii de mediu cu influenţă asupra bacteriilor sunt: A. D. patogene. D. oxigenul. O sursă exterioară pot fi purinele şi pirimidinele. B. Următoarele afirmaţii cu privire la bacteriile strict aerobe sunt adevărate. C. care vor fi utilizaţi în sinteza proteinelor bacteriene. E.

minimă – peste care bacteriile nu se mai divid. C. C. Următoarea afirmaţie cu privire la bacteriile strict anaerobe este neadevărată: A. În prezenţa oxigenului lor s-ar produce peroxid de oxigen. dar posedă superoxid dismutază. Bacteriile strict anaerobe nu posedă: A. “fură” electroni. C. exemple sunt bacteriile din genul Mycobacterium. 44. se scrie O2-. E. Oxigenul le este toxic. bacterii psihrofile cu o temperatură optimă între 25-40oC. catalază şi superoxid dismutază. 43. D. bacterii termofile cu o temperatură optimă între 25-40oC. 46. D. B. doar SOD. D. maximă – sub care bacteriile nu se mai divid. maximă – la care multiplicarea se face cu viteza specifică speciei. D. B. catalază şi SOD. B. numai catalază. optimă – la care multiplicarea se face cu viteza specifică speciei. este toxic pentru celule. D. C. Temperatura reprezintă un factor foarte important de mediu care influențează multiplicarea bacteriilor. Neisseria spp.C. Nu au enzime de degradare a peroxidului de oxigen. optimă – sub care bacteriile se divid lent. C. În funcție de temperatura optimă. exemple sunt bacteriile din genul Bacillus. E. D. B. sunt reprezentate de majoritatea bacteriilor patogene pentru om. se dezvoltă în prezenţa unei cantităţi mici de CO2 (5-20%). 48. C. În ceea ce priveşte superoxidul. E. 45. toxic. 53 . Folosesc procesele fermentative pentru eliberarea energiei. bacterii psihrofile cu o temperatură optimă de sub 20oC. E. Exemple sunt bacteriile din genurile Mycobacterium şi Bacillus. E. bacterii mezofile cu o temperatură optimă între 55-80oC. folosesc procesele fermentative pentru eliberarea energiei. B. D. numai superoxid dismutază. putând fi: A. nu toate organismele produc superoxid. bacteriile se clasifică în: A. exemple sunt Brucella spp. E. 47. trebuie neutralizat. au energia necesară obținută prin fermentație sau respirație oxibiotică. următoarea afirmație este falsă: A. B. se pot dezvolta şi în medii cu oxigen. Bacteriile anaerobe-aerotolerante: A.

D. streptococii.2). 50. pneumococii. Metabolismul bacterian are o intensitate scăzută şi o viteză mare de reacție. Alcalină.5). B. D. C. ce au loc cu consum de energie. anabolismul şi catabolismul. 49. psihrofile. Vibrio cholerae care are un pH optim foarte acid (de 2 ). B. B. Câteva specii de bacterii pot tolera pH în zona: A.6. proteine) cu eliberare de energie. E. bacterii mezofile cu o temperatură optimă sub 20oC. gonococii. Cele două laturi ale metabolismului. 6. stocată în ATP. 54. PH-ul mediu pentru bacterii este de: A. Acidă. Acidă. D. C.2-6. C.4.5-6. este restricţionat genetic. C. lipide.1-8. C. este teleonomic. E. criofile. Bacteriile cu importanţă medicală în funcţie de temperatura optimă sunt: A. 51.E. Acidă. Alcalină.7-7. 6. Lactobacillus (flora vaginala) care preferă pH acid (pH de 1). D. D. B. 52. Lactobacillus (flora vaginala) care preferă pH alcalin (pH de 9. Reacţiile biochimice de degradare a diferitelor sustanţe organice (glucide. Procesele biochimice de sinteză a componentelor celulare. B. Informaţia incorectă cu privire la metabolismul bacterian este: A. termofile. Lactobacillus (flora vaginala) care preferă pH acid (pH de 2). E. poartă numele de catabolism. stafilococii. nu trebuie neapărat să fie în perfect echilibru pentru a asigura creşterea şi multiplicarea optimă a bacteriilor. este unicelular. 5. B.2-7. E. poartă numele de catabolism. D. 53. Bacteriile care se dezvoltă mai bine în condiţii de osmolaritate crescută sunt: A. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? A. Vibrio cholerae care are un pH optim foarte alcalin (de 8. E. 7. C. este necompartimentat. 8.2. 54 . meningogocii.4. are o mare rigiditate. mezofile. xantofile.

şuntul pentozo-fosfaților. ciclul acizilor tricarboxilici şi ciclul Embden-Meyerhof. E. În ceea ce priveşte respirația anaerobă. C. Ciclul Embden-Meyerhof. 55 . În ceea ce priveşte ciclul celular. 57. D. glicoliza. Glicoliza. B. B. Glicoliza. 58. C. Procesele biochimice de sinteză a componentelor celulare. NADP). ce au loc cu consum de energie. 56. E. E. fermentația şi respirația anaerobă. Principalele tipuri de energie la bacterii sunt: respirația (oxibiotică). C. Afirmația incorectă cu privire la anabolismul bacterian este: A. următoarea afirmație este neadevărată: A. sau pot fi transportatori liberi (NAD. Are ca şi etapă lizarea proteinelor structurale şi funcționale pe baza informației genetice. D. E. Ciclul acizilor dicarboxilici. glicoliza şi beta-oxidarea acizilor graşi. B. care în acest caz echivalează cu donare de hidrogen (H+) şi acceptare de hidroxil(OH-). şuntul pentozo-fosfaților şi ciclul acizilor tricarboxilici. D. şi anume: A. C. Energia din substanţele organice folosite de bacteriile heterotrofe se eliberează prin procese de oxido-reducere. C. intervin transportatorii de electroni. D. În catabolizarea glucozei. calea de degradare aerobă a glucozei. Are ca şi etapă controlul activității enzimatice. ADN-ul cromozomial codifică proteinele. B. În ceea ce priveşte metabolismul bio-energetic al bacteriilor. bacteriile folosesc trei căi principale. alfa-oxidarea acizilor graşi. glicoliza. Suma evenimentelor celulare de la iniţierea sintezei proteice până la diviziunea celulară constituie ciclul celular. Metabolismul bacterian este pluricelular – activitatea sa se desfăşoară în mai multe celule. şuntul pentozo-fosfaților şi beta-oxidarea acizilor graşi. donorul este o substanță organică iar acceptorul este o substanță anorganică diferită de O2 59. Are ca şi etapă pătrunderea substanțelor nutritive în celulă. Ciclul celular este controlat de ADN-ul cromozomial. 55. Șuntul pentozo-fosfațulor. calea de sinteză aerobă a glucozei. următoarea afirmație este falsă: A. poartă numele de anabolism. Deoarece electronii nu pot exista decât ca părţi ale unor molecule. Majoritatea căilor metabolice folosite de bacterii sunt sunt cele întâlnite la toate celulele vii (eucariote şi procariote): A. Este reprezentat de totalitatea proceselor metabolice care asigură biosinteza materialului celular necesar pentru creşterea şi multiplicarea microorganismelor.E. beta-oxidarea acizilor graşi şi ciclul acizilor tricarboxilici. ciclul acizilor dicarboxilici. B. Transportatorii de electroni pot fi legați de membrană (lanțul respirator celular).

Gena poate fi: 56 . E. Creşterea în vivo diferă de cea în vitro.D. E. E. 62. La bacteriile cu diviziune rapidă (Mycobacterii). faza de latență – când. forma şi caracteristicile structurale. iar numărul lor creşte logaritmic. lipsa de interacțiune cu alte microorganisme. Faza de declin (log). C. pH-ul mediului. timpul de generație este de 20 de ore. C. Faza exponențială (Iag). D. C. 61. Gena la bacterii este reprezentată de o secvență unică de perechi de baze azotate care codifică o proteină unică şi care poate avea lungimi variabile. faza de declin . Faza staționară (Iag). La bacteriile de diviziune rapidă (majoritatea). D. 65. statusul nutrițional al pacientului. B. Faza de declin. se numeşte timp de generație. Următoarea afirmație cu privire la creşterea bacteriană este adevărată: A.faza în care celulele se divid în mod constant. nefiind influențată de factori ca: A. C. nu există diferențe între creşterea în vivo şi cea în vitro. B.faza de pregătire celulară pentru creştere şi multiplicare. timpul de generație este de 20 min – 3 h. B. 63. enzimele gazdei. Creşterea bacteriană se referă la creşterea numărului de celule. Timpul necesar unei populații bacteriene să se dividă. faza exponențială – când numărul bacteriilor care mor este mai mare decât al celor care se divid. ADN-ul cromozomial se replică după diviziunea celulară. E. D. E. acumulării de metaboliți toxici. timpul de generație este de 20 de ore. reacțiile biochimice. Faza de latență (log). iar numărul lor creşte logaritmic. Care asociație cu privire la fazele unei culturi bacteriene este adevărată? A. ADN-ul cromozomial se replică înainte de diviziunea celulară. B. C. 60. 64. Următoarele caracteristici sunt caracteristici moştenite ale microorganismelor. metabolismul. faza de latență . E. D. cu excepția: A. faza staționară – faza în care celulele se divid în mod constant. din cauza scăderii concentrației oxigenului. mobilitatea. factorii de apărare celulară şi umorală. faza de pregătire celulară pentru creştere şi multiplicare B. Fazele unei culturi bacteriene sunt: A. rata diviziunilor începe să crească. deci să-şi înjumătățească numărul. La bacteriile cu diviziune lentă (majoritatea). modificării pH. D.

B. D. T. cele două lanțuri sunt ataşate prin legături de azot. D. G. În ceea ce priveşte codul genetic/codonul. E. secvenţa bazelor de la nivelul genelor determină aminoacizii să formeze o proteină. trei baze azotate formează un codon. T. fiecare zahar este ataşat de o bază azotată. C. care este produsul unei gene E. ARN-ul de transfer este un codon complementar codului triplu al ADN-ului. 69. A. gruparea fosfit. următoarea afirmație este falsă: A. C. C. timina cu citozina.A. Bazele azotate se împerechează specific: A. E. fiecare lanț are o legătură între un zahar alternativ şi o grupare hidroxil. ex CODONUL START. ADN ribozomal şi ADN de transfer. B. 67. CODONUL STOP. D. 68. o pentoză (proteină). E. E. D. cele patru lanțuri sunt ataşate prin legături de hidrogen. E. există sub forma de 4 lanțuri de nucleotide răsucite împreună. Este conţinut în secvenţa bazelor purinice şi pirimidinice ce formează lanţul de ADN. reglatoare – codifică sinteza proteinelor de structură. 57 . D. B. adenina cu timina. pentru sinteza ARN de transfer. Bazele purinice sunt: A. C. C. În ceea ce priveşte ADN-ul celular bacterian. C. B. B. citozina cu timina. D. 70. structurală – controlează funția ADN-ului pentru sinteza de ADN mesager. A. 71. B. C. o bază azotată. citozina cu adenina. 66. C. între cele două baze azotate. C. Nucleotidele au în compoziția lor: A. o hexoză. Fiecare CODON codifică sinteza unui aminoacid sau a unei secvenţe reglatoare. gruparea tio. G. A. structurală – pentru sinteza ARN mesager şi ribozomal. adenina cu guanina. următoarea afirmație este adevărată: A. un codon este reprezentat de un dublet de nucleotide. Următoarea afirmație este adevărată: A.

următoarea afirmație este adevărată: A. Cu privire la replicarea ADN. factorii Col. Cu privire la diferențele dintre ADN şi ARN. 74. iar ADN monocatenar. Care asociere este corectă? A. 72. cele două catene se separă şi se conservă intacte în cele două molecule de ADN fiice. plasmidele R. B. 73. Caracterul ereditar este relativ instabil pentru că pot apărea modificări în secventa de nucleotide. ARNm – implicat în sinteza proteinelor. C. 75. C. E. maşinăria celulară a sintezei proteice. E. Sinteza proteinelor are ca etapă translația care este denumită şi transcripție. Caracterul ereditar este relativ stabil pentru ca pot apărea modificări în gruparea fosfat. C. E. ARNt – formează parte integrantă din ribozomi. Sinteza proteinelor are ca etapă transcrierea.B. Replicarea ADN -ului este semiconservativă. iar la ADN riboza. denumită şi “traducere”. Complementaritatea bazelor la ARN este C-U. 58 . D. ARNr – formează parte integrantă din ribozomi. următoarea afirmație este falsă: A. iar la ADN dezoxiriboza. Replicareaa ADN se face cu intervenţia enzimei ADN-polimeraza ADN dependentă. Sinteza proteinelor are ca etapă transcrierea. Codul genetic este reprezentat de o succesiune de lipide. D. C. adică transformarea informației conținute în secvența de ARNm în secvență de aminoacizi. Replicarea ADN apare la nivelul furculiţei de replicare. zaharul este dezoxiriboza. Complementaritatea bazelor la ARN este A-T. C. C. maşinăria celulară a sintezei proteice. B. În ceea ce priveşte tipurile de plasmide. ceea ce determină apariția unor caracteristici noi. D. E. Următoarea afirmație cu privire la biosinteza proteinelor este adevărată: A. codul genetic codifică un aminoacid care va intra în structura lanțului protidic într-o poziție corespunzătoare poziției codonului în structura genei. ADN ligaza formează sonde (primeri) scurte de ARN. E. 76. B. La ARN. factorul F. plasmidele utilizate de vectori în ingineria genetică. Este procesul prin care informaţia din ADN este transformată în proteine ce controlează activitatea celulară. La ARN. zaharul este riboza. plasmidele M. formând o proteină la nivelul ribozomilor. ARNt – codifică pentru proteine. D. B. ADN polimeraza extinde primerii ARN apoi digeră Primerii ARN şi îi înlocuieşte cu ADN. ARN este bicatenar. E. Sinteza proteinelor are ca etapă translația informației genetice din ADN într-o moleculă de ARNm. D. acestea nu pot fi: A. B. ARNr – implicat în sinteza proteinelor. D.

UAG. Afirmația corectă cu privire la ciclul litic este: A. B. UAA. Necesită ADN polimerază. E. E. substituții de baze (pierderea uneia sau a mai multor baze. 81. deleții (o bază azotată este înlocuită cu alta). mutația cadrului de citire: se creeaza un codon non-sens (STOP) în mijlocul lanțului de ARNm. cu modificarea codonilor). inserții de ADN mitocondrial. oprind sinteza de proteine funcționale. Alegeți varianta corectă cu privire la procesul de translație: A.77. B. mutația non-sens: o singură bază e înlocuită cu alta. substituție de baze: o singură bază e înlocuită cu alta. UAG şi AUG. care cuprinde informaţia pentru o proteină. 82. B. UGA servesc ca semnale la terminarea sintezei proteice. 59 . Necesită o sursă de nucleotide ARN. D. Fiecare ribozom este format din 3 subunități. Regiunea unde ARN polimeraza se leagă iniţial de ADN se numeşte PROMOTER SITE. B. C. de asemenea cu modificarea codonilor. Un lanţ de ARN m este sintetizat folosind o porţiune de ADN celular. inserții de baze. modificări de temperatură. 80. B. C. Codonii stop sunt UAA. E. ei trebuie activaţi prin ataşarea de ARNt. Afirmația falsă cu privire la procesul de transcripție este: A. D. Mutația se poate datora unei: A. E. bacteriofagii vor fi puşi în libertate prin sinteza celulei bacteriene gazdă. În citoplasmă sunt 200 de aminoacizi diferiți ce pot participa la sinteza proteic. D. C. B. AGU şi UAA. se începe cu asamblarea bacteriofagilor maturi într-un număr crescut. C. mutația non-sens: deleție (pierderea unei baze) şi inserție a unei baze adiționale. Codonul start e codonul non-sens pentru metionină. Cu privire la codonii start şi stop. C. Alegeți asocierea corectă cu privire la tipurile de mutații: A. acidul nucleic rămâne autonom în citoplasmă şi dirijează întreg metabolismul celular spre sinteza materialului bacteriofagic. Codonul start este UAA. Pentru fiecare tip de aminoacid există un tip de ARNr. C. substituție de baze: deleție (pierderea unei baze) şi inserție a unei baze adiționale. D. E. Ribozomii conțin un ARN special numit ARNm şi proteine. Înainte ca aminoacizii potriviţi să se unească pentru a forma o proteină. Codonii stop sunt UGA. D. Transcripţia este limitată la o porţiune a unei catene ADN.o genă specificădrept tipar 78. urmatoarea afirmație este adevărată: A. 79.

Genele incluse in fragmentul respectiv se pot apoi exprima. E. B. Formarea pilului sexual este codificată de gena plasmidică dura. bacteriofagii vor putea începe ciclul litic prin părăsirea altor celule bacteriene.D. acidul nucleic rămâne autonom în citoplasmă şi dirijează întreg metabolismul celular spre liza materialului bacteriofagic. C. Afirmația falsă cu privire la transducție este: A. Este cea mai frecventa cale de câştigare a rezistenţei la antibiotice D. Acestea transmit în general caracterul de rezistență față de un anumit tip de antibiotic (plasmide F) sau transmit un factor de sex (pilii) (plasmidele R). În timpul replicării fagilor în bacterie. respectiv să devină plasmidă a acesteia. prin intermediul pililor. D. Se efectuează prin intermediul plasmidelor conjugante. se realizează contactul dintre cele două. Transducţia este o formă de transfer care are loc prin intermediul bacteriofagilor (virusuri care parazitează şi se multiplică în bacterii). sunt segmente de ADN care se pot muta de la o plasmidă la cromozom D. Se produce prin intermediul pililor comuni 60 . care se dezintegrează în genomul celulei gazdă şi determină la aceasta producerea de toxină. 83. achiziționează noi gene. fragmentul de ADN agăţat va fi introdus şi recombinat in cromozomul noii bacterii gazdă. Transferul de material genetic printr-un canal de conjugare C. Gena ce codifică producerea toxinei difterice poate fi slab transferată prin intermediul unui fag temperat. Transpozonii: A. în special pneumococii. sunt segmente de ADN care se pot muta rapid de la o plasmidă la alta C. 84. Două celule bacteriene: una F+ (nepiliata) si alta F.(piliata) se apropie. Conjugarea: A. sunt fragmente de ARN B. B. D. E. fragmente din ADN-ul cromozomial sau plasmidic al bacteriei poate fi accidental inclus în ADN-ul fagic. Alegeţi răspunsurile false referitoare la procesul de conjugare bacteriană : A. După liza bacteriei şi eliberarea fagilor. sau. E. codifica colicine 2. COMPLEMENT MULTIPLU 1. şi. sunt segmente de ADN care se pot muta rapid dintr-o regiune a unui cromozom în altă regiune E. C. este mecanismul cel mai important prin care bacteriile. când aceştia infectează alte bacterii. Este un proces în care se produce transferul de material genetic prin bacteriofag B. ADN-ul plasmidic este transferat de la o celulă donor la o celulă receptor prin intermediul unui pil sexual.

Un lanţ al ADN-ului este utilizat ca tipar pentru a sintetiza un lanţ complementar de ARN mesager 4. Frecvenţat transformării este crescută D. Pot fi punctiforme B. Pot fi induse C. Informaţia genetică din ADN este transcrisă într-o secvenţă de baze complementare a ARN B. D. E. Se efectuează prin intermediul unui bacteriofag C. 61 . Sinteza ADN se poate produce numai în direcţia 3’ către 5’. 7. Translaţia are loc la nivelul ribozomilor E. Are loc în doua etape B. 8. Se efectuează prin intermediul plasmidelor conjugante B. Se pot realiza prin deleţia unei baze azotate Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de biosinteză a proteinelor la bacterii: A. Translaţia reprezinta transformarea informaţiei din ARN mesager într-o secvenţă de aminoacizi D. Implică un bacteriofag Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de transducţie în cursul transferului genetic la bacterii : A. Este semiconservativă B.E. Are loc între o celula donor şi una acceptor 3. Au loc prin recombinare genetică E. Frecvenţa transformării este scăzută C. Replicarea se face cu ajutorul ARN mesager Alegeţi enunţurile corecte referitoare la mutaţiile genetice bacteriene : A. 6. Implica transcrierea informaţiei din ADN în ARN de transfer C. 5. Translaţia are loc în nucleu Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de biosinteza proteinelor la bacterii: A. Implică plasmidele R de rezistenţă la antibiotice E. Este o mutaţie indusă Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de replicare a ADN-ului bacterian: A. Se realizează cu ajutorul ADN polimerazei C. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de transformare în cursul transferului genetic la bacterii A. Cele doua celule fiice sunt identice cu parentala D. Implică pilii sexuali E. Determină conversia fagică a tulpinilor de Corynebacterium diphteriae nontoxigene în tulpini toxigene. Se produce cand fragmentele de ADN exogen sunt absorbite în celula receptoare B. Pot avea loc prin transfer de fragmente de ADN D.

La începutul translaţiei cele 2 subunităţi ale ribozomului se unesc cu ARNul de transfer C. Codonul UUA codonul sens pentru metionina D. Există 64 de codoni cu sens B.C. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de transcripţie: A. Activarea aminoacizilor se produce prin ataşarea aminoacidul de ARN de transfer specific 13. Timina din ADN dictează Uracilul din ARNm D. Celula foloseşte informaţia codificată în ARN mesager pentru a sintetiza proteina specifică E. ARN de transfer transferă informaţiei genetică din ADN într-o moleculă de ARN-mesager D. D. Capătul 5’ al moleculei de ARN mesager se asociază cu un ribozom B. Procesul de transcripţie are nevoie o sursă de nucleotide ARN. Procesul de transcripţie are nevoie de o enzimă numită ADN polimerază B. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de biosinteză a proteinelor la bacterii: A. Codonii cu sens codifică aminoacizii C. UGA. Transcripţia este limitată la o porţiune a unei catene ADN E. Codonii non-sens servesc ca semnale la începerea sintezei proteice. ARN-ul de transfer conţine codonii D. C. UGA D. 14. Pentru fiecare tip de aminoacid există un tip de ARN mesager E. Adenina din ADN dictează Timina din ARNm 10. Codonul start este AUG B. Pe fiecare moleculă de ARN transfer există 3 nucleotide numite anticodon 62 . UAG. AUG E. Codonul start este UUA C. În citoplasma sunt 20 aminoacizi diferiţi ce pot participa la sinteza proteică. Codonii non-sens sunt UAA. Citozina din ADN dictează Guanina din ARNm C. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de translaţie a bacteriilor: A. Regiunea unde ARN polimeraza se leagă iniţial de ADN se numeşte furculiţa de replicare 11. Guanina din ADN dictează Citozina în ARNmesager B. Un codon este un set de trei nucleotide E. Codonii non-sens sunt UUA. ARN ul este sintetizat în direcţia 5’ către 3’ 12. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la codoni A. ARN mesager face parte integrantă din ribozomi 9. ARN -ul mesager conţine anti codonii C. Procesul de transcripţie are nevoie de o enzimă numită ARN polimerază D. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la procesul de rescriere a informaţiei genetice din ADN în secvenţa de baze a ARN: A. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la codoni: A. Regiunea unde ARN polimeraza se leagă iniţial de ADN se numeşte site promotor E. Adenina din ADN dictează Uracilul din ARNm E. ARN-ul mesager codifică informaţia pentru proteine B.

În celula vie reacţiile chimice în care se combină substanţe simple în molecule complexe poartă numele de catabolism D. Procesul de oxidare este un câştig de electroni 17. Reacţiilor biologice de oxidare sunt numite reacţii de dehidrogenare D.15. Substraturile nu determină specificitatea enzimelor 18. Şuntul hexozo monofosfaţilor furnizează mijloace pentru descompunerea pentozelor şi a glucozei 20. Apoenzima nu funcţionează după îndepărtarea cofactorului. De fiecare dată când o substanţă este oxidată o altă substanţă este simultan redusă B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la metabolismul bacterian: A. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la metabolismul bacterian: A. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la metabolismul bacterian: A. Atomii de hidrogen eliberaţi în procesul de oxidare nu rămân liberi în celulă ci sunt transferaţi imediat de către coenzime către un alt compus C. Catalizatorii sunt degradaţi în cursul reacţiei chimice în care intervin E. Oxidarea este de obicei o reacţie producătoare de energie B. În reacţiile catabolice este folosită apa pentru a desface legăturile chimice E. C. Coenzimele ajută enzima acceptând atomii înlăturaţi de pe substrat sau donând atomi ce sunt necesari substratului D. 19. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la metabolismul bacterian: A. În timpul glicolizei NAD+ este redus la NADH şi se produc 2 molecule de ATP prin fosforilarea substratului E. Multe enzime sunt formate din 2 componente: o fracţiune proteică numită apoenzima şi un component neproteic numit cofactor. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la metabolismul bacterian A. Acidul piruvic este oxidat pentru a forma acid lactic E. B. Calea Entner-Doudoroff este altă cale pentru oxidarea glucozei la acid piruvic 63 . Când NADH este oxidat la NAD se câştigă 2 ioni de hidrogen şi 2 electroni. Catalizatorii sunt substanţe care pot creşte viteza reacţiilor chimice. Anabolismul este reprezentat de reacţii de sinteză ce necesită energie C. ADP-ul este o sursă de energie pentru reacţiile ce necesită energie C. 16. Energia rezultată din reacţiile catabolice este folosită pentru combinarea ATP cu un grup fosfat pentru a resintetiza ADP-ul. D. Majoritatea reacţiilor biologice de oxidare implică pierderea atomilor de hidrogen C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la enzimele ce intervin în metabolismul bacterian: A. Oxidarea reprezintă înlăturarea de electroni dintr-o moleculă B. În procesul de respiraţie şi fermentaţie electronii produşi prin oxidarea glucozei sunt preluaţi de NAD+ D. Catabolismul este reprezentat de reacţii de degradare care eliberează energie B. Enzimele care îndepărtează atomii de hidrogen dintr-o moleculă se numesc hidrogenaze E.

E. E. În timpul respiraţiei aerobe dintr-o moleculă de glucoză se produc 38 de molecule de ATP C. E. D. D. D. C. E. se termină când creşterea constituenților celulari atinge o masă critică. B. Există diferențe mari între bacterii în ceea ce priveşte necesarul de substanțe nutritive. Pentru a supraviețui şi a se multiplica. Unele pot obține substanțetele nutritive prin degradarea enzimatică a unor molecule complexe preluate din mediu. astfel încât: A. Unele pot sintetiza toate substanţele necesare pornind de la elementele cele mai simple. Fermentaţia are ca produşi finali acidul lactic sau etanolul. nu are ca etapă formarea septului de diviziune. Lanţul de transport de electroni este format dintr-o secvenţă de molecule carrier capabile de oxidare şi reducere B. substanțe necesare pentru sinteza de componente structurale. 21. 64 . Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la respiraţia celulară la bacterii: A. sulfat. este o diviziune simplă. B. D. Unele necesită substanțe organice gata sintetizate. substanțe necesare pentru metabolismul celular. În respiraţia anaerobă acceptorul final de electroni este o substanţă anorganică alta decât oxigenul B. Nu pot sintetiza substanțe pornind de la elementele cele mai simple. bacteriile au nevoie de: A. C. energie. 24. lipide. Au nevoie doar de substanțe organice gata sintetizate. B. 23. Oxidarea finală este ireversibilă în ambele tipuri de respiraţie D. este o diviziunea binară. La bacterii lanţul de transport de electroni este conţinut de membrana internă mitocondrială E. 25.B. În respiraţia anaerobă acceptorul final de electroni al lanţului este oxigenul C. are ca etapă separarea celulelor fiice. Calea Entner-Doudoroff poate fi întâlnită la genul Pseudomonas Calea Entner-Doudoroff poate fi întâlnită la bacteriile Gram pozitive Unele bacterii pot degrada orice moleculă organică în timpul respiraţiei La bacteriile anaerobe acceptorul final de hidrogen este o moleculă anorganică de exemplu nitrat. C. apă. carbonat. Fermentaţia necesită cilcul Krebs pentru producerea de energie D. C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la respiraţia celulară la bacterii A. Fermentaţia foloseşte substanţe organice ca acceptor final de electroni E. Diviziunea bacteriană: A. Flavinmononucleotide FMN sunt molecule carrieri în lanţul de transport de electroni 22.

fac parte din tipul nutrițional de bacterii bazat pe criteriul sursei de carbon. 30. bacterii chemotrofe. se dezvoltă pe medii alcătuite doar din substanțe organice. hidrogenul. 27. Cele mai importante elemente anorganice necesare bacteriilor sunt: A. În ceea ce priveşte sursa de energie. E. B. bacterii fotoautotrofe. Bacteriile autotrofe: A. E. C. D. B. utilizează carbonul din substanțe organice. au întregul material celular sintetizat pornind doar de la CO2. pot fi chimiolitotrofe.26. chimioorganotrofe. carbonul. sursa de carbon. D. C. Tipurile nutriționale la bacterii se stabilesc pe baza criteriilor: A. sursa de apă. Alegeți asocierile corecte: A. Combinând criteriile de clasificare a tipurilor nutriționale de bacterii rezultă: A. 65 . bacterii fotoheterotrofe – energia este furnizată prin reacții de oxido-reducere a compuşilor organici sau anorganici. se dezvoltă pe medii alcătuite doar din substanțe anorganice. bacterii fotoheterotrofe – lumină. B. pot fi heterotrofe. azotul. E. se mai numesc şi bacterii fotosintetice. sursa de azot. B. chemotrofe. heterotrofe. furnizează energia prin reacții de oxido-reducere a compuşilor organici sau anorganici. sursa de substanțe anorganice. bacteriile pot fi: A. C. Bacteriile chemotrofe: A. C. sulful. bacterii autotrofe. C. D. E. D. E. compuşi organici. C. E. 32. B. 29. B. oxigenul. fototrofe. necesitând substanțe organice drept sursă de carbon. 28. utilizează carbonul din substanțe organice. autotrofe. D. sursa de energie. D. 31. B. bacterii heterotrofe. bacterii chemoheterotrofe.

oxidare. În mediul de viaţă reprezentat de organismul uman. E. Sunt autotrofe dacă sunt bacterii patogene sau saprofite. disponibile. 35. În ceea ce priveşte nutriția bacteriană: A. Aminoacizii sunt obţinuţi de bacterii din proteinele pe care le găsesc în mediu. îi preiau şi îi cuplează enzimatic până la peptide. sunt bacterii parazite care necesită compuşi organici ca sursă de carbon şi energie. având în acelaşi timp nevoie să utilizeze şi mecanisme de biosinteză proprii. necesitând substanțe organice drept sursă de carbon. ele găsesc substanţe nutritive complexe. bacterii chemoheterotrofe . Proteinele sunt obţinute de bacterii din aminoacizii pe care îi găsesc în mediu. Urme de Cu. Mg. sunt bacterii parazite care necesită lumina ca sursă de energie. Elemente anorganice necesare pentru funcțiile celulare ale bacteriilor sunt: A. În mediul de viaţă reprezentat de organismul uman. B. care sunt degradați prin: A. Fe. fermentare (în prezența O2). următoarele afirmații cu privire la factorii organici sunt adevărate. care vor fi utilizaţi în sinteza proteinelor bacteriene. bacterii chemoautotrofe – lumină. Vitaminele nu sunt necesare pentru formarea conenzimelor. 66 . Principala sursă de carbon pentru bacteriile cu importanță clinică este reprezentată de carbohidrați. Zn. B. D. care difuzează rapid. P B. Vitaminele sunt necesare pentru formarea coenzimelor. E. disponibile. Ar. C. cu excepția: A. acest proces furnizând şi energia sub formă de ATP. C. bacterii fotoautotrofe – compuşi anorganici sau organici. reducere.energia este furnizată prin reacții de oxido-reducere a compuşilor organici sau anorganici. D. C. le preiau şi le degradează enzimatic până la aminoacizi. D. C. E. Mn. CO2. 37. În ceea ce priveşte bacteriile. D. Unele substanțe sunt molecule mari. 36. 34. Co. B. E. Purinele şi pirimidinele sunt precursori ai tuturor acizilor organici şi coenzimelor. 33. ele găsesc substanţe nutritive complexe. care vor fi utilizate în sinteza proteinelor bacteriene. fermentare (în absența O2). E. neavând nevoie să utilizeze mecanisme de biosinteză proprii. Bacteriile cu importanță clinică: A.C. D. oxidare. CO2.

mezofile. bacterii aerobe – facultativ anaerobe. 41. acestea pot fi: A. Unele sunt molecule mici. În funcție de temperatura optimă. bacterii criofile – au o temperatură optimă la 55-80oC. bacterii strict anaerobe. C. maximă. D. 38. D. B. B. bacterii strict anaerobe – folosesc respirația oxibiotică. criofile. care difuzează liber prin membrana celulară. B. higrofile. Alegeți asocierile corecte: A. Alegeți asocierile corecte: A. D. minimă. bacterii microaerofile – care nu au enzime de degradare a peroxidului de hidrogen. D. 39. Unele substanțe neceare bacteriilor sunt molecule mici. bacterii strict aerobe – se dezvoltă în prezența unei cantități mici de CO2. B. bacterii anaerobe-aerotolerante. E. psihrofile. bacterii mezofile – au o temperatură optimă la 30-40oC. bacterii microaerofile. care difuzează lent. bacterii termofile – au o temperatură optimă la 60-70oC. care difuzează lent. 42. C. D. xantofile. 40. E. Unele difuzează împotriva unui gradient de concentrație. Temperatura reprezintă un factor foarte important de mediu care influențează mult multiplicarea bacteriilor. optimă. C. bacterii anaerob – aerotolerante : obțin energia prin fermentațiie. B. psihrofilă. E. 67 . Unele substanțe sunt molecule mari.B. C. termofilă. C. putând fi: A. E. bacterii strict aerobe. fără consum energetic. E. bacteriile se clasifică în: A. cu ajutorul unor sisteme de transport. bacterii psihrofile – au o temperatură optimă peste 20oC. dar oxigenul nu le este toxic. D. C. În ceea ce priveşte influența oxigenului asupra bacteriilor. bacterii aerobe – facultativ anaerobe : sunt reprezentate de majoritatea bacteriilor pentru om. E. bacterii mezofile – au o temperatură optimă sub 10oC.

cromozomul bacterian codifica sinteza a aproximativ 3000 proteine. C. Reacţiile biochimice de degradare a diferitelor substanţe organice (glucide. Reacţiile biochimice de degradare a diferitelor substanţe organice (glucide. B. D. stocată în ATP. câteva specii pot tolera pH în zona alcalină (Lactobacillus). D. au o temperatură optimă de creştere la 40oC. au o temperatură optimă de creştere la 37oC. Care din următoarele afirmaţii cu privire la metabolismul bacterian sunt adevărate? A. necompartimentat – întreaga activitate se desfăşoară strict în interiorul unei singure celule. are o intensitate crescută şi o viteză mare de reacţie. B. poartă numele de catabolism. E. proteine) cu eliberare de energie. C. flexibilitate mare – permite adaptarea rapidă a bacteriei la condiţii variabile de mediu. majoritatea bacteriilor se dezvoltă mai bine la o concentraţie fiziologică a sărurilor. unicelular – a dezvoltat reacţii metabolice şi sisteme de control care să asigure o mare eficienţă. are o mare rigiditate. este condiţionată de concentraţia sărurilor din mediul de dezvoltare. B. D.43. E. sunt cele mezofile. 48. lipide. C. E. D. poartă numele de anabolism. 44. câteva specii pot tolera pH în zona alcalină (Vibrio cholerae). Cu privire la osmolaritate ca şi factor de influenţă asupra bacteriilor putem spune că: A. bacteriile halotolerante sunt streptococii.4. B. D. E.7. 68 . 46. Despre bacteriile cu importanţă medicală din punct de vedere al temperaturii optime. proteine) cu eliberare de energie. Alegeţi asocierile corecte cu privire la caracteristicile metabolismului bacterian: A. 45.2-8. au o temperatură optimă de creştere la 22oC. intensitate crescută şi viteză mare de reacţie – E. lipide. C. este pluricelular. pH-ul optim pentru bacterii este de 8. teleonomic .5-6. C. B. Următoarele afirmații cu privire la influența pH-ului asupra bacteriilor sunt false: A. B. Variantele corecte cu privire la metabolismul bacterian sunt: A. este restricţionat genetic. C. câteva specii pot tolera pH în zona acidă (Lactobacillus) care preferă pH de 2. Coli are un timp de diviziune de aprox. Procesele biochimice de sinteză a componentelor celulare ce au loc cu consum de energie poartă numele de anabolism. 47. sunt cele criofile. este teleonomic. 20 de minute. E. majoritatea bacteriilor nu sunt osmotolerante. stocată în ATP. unele bacterii se dezvoltă mai bine în condiţii de osmolaritate crescută. se poate spune că: A. pH-ul optim pentru bacterii este de 6.

51. Şuntul pentozo-fosfaţilor: A. energie. Atomii de carbon rezultaţi în urma proceselor metabolice. B. D. E. are ca etapă controlul activităţii enzimatice. B. B. D. C. E. reprezintă etapa prin care acidul piruvic este complet oxidat la CO2. aminoacizi. 49. B. C. este calea cea mai importantă. cât şi la eucariote. are ca etapă biosinteza proteinelor structurale şi funcţionale pe baza informaţiei genetice. este una dintre cele trei căi principale prin care bacteriile catabolizează glucoza. ciclul acizilor dicarboxilici. Ciclul Embden-Meyerhof. lipide. este calea finală a metabolismului glucidic. cu ajutorul luminii. Şuntul pentozo-fosfaţilor. Beta-oxidarea acizilor graşi. Ciclul acizilor monocarboxilici. B. are ca etapă pătrunderea substanţelor nutritive în celulă. substanţe anorganice. respirația anaerobă. D. glucide. 52. E. 53. E. anabolismul şi catabolismul. atât la procariote. 54. C. 69 . glicogeneza. Cele două laturi ale metabolismului. D. C. Majoritatea căilor metabolice folosite de bacterii sunt cele întâlnite la toate celulele (eucariote şi procariote): A. B. amono-oxidarea acizilor graşi. este reprezentat de totalitatea proceselor metabolice care asigură biosinteza materialului celular necesar pentru creşterea şi multiplicarea microorganismelor. 50. D. E. C. trebuie să fie în perfect echilibru pentru a asigura creşterea şi multiplicarea optimă a bacteriilor. şuntul pentozo-fosfaţilor. Procesele biochimice de sinteză a componentelor celulare ce au loc cu consum de energie poartă numele de catabolism. Principalele tipuri de eliberare de energie la bacterii sunt: A.D. fermentația. pot fi îndreptaţi spre producerea de : A. are ca etapă glicoliza. bacteriile folosesc următoarele căi: A. glicoliza. Anabolismul bacterian: A. C. Glicoliza. E. În catabolizarea glucozei. are ca şi produs final piruvatul.

până la epuizarea substanțelor nutritive din mediu. pH-ul mediului. rata diviziunilor începe să scadă. C. În ceea ce priveşte creşterea şi multiplicarea bacteriilor. fiind influențată de factori ca: A. D. B. fazele multiplicării unei culturi bacteriene sunt: A. Replicarea semiconservativă este precedată de formarea septului de diviziune. la bacteriile cu diviziune lentă. faza staționară (log). respirația (oxibiotică). D. B. C. modificării pH. Alegeți asocierile corecte cu privire la fazele multiplicării unei culturi bacteriene: A. În ceea ce priveşte creşterea în vitro. cu acumularea de produşi toxici. faza de declin. Are loc separarea celulelor fiice (după una sau mai multe diviziuni consecutive) identice atât între ele cât şi cu celula parentală. faza de latență – celulele. Diviziunea celulară începe când creşterea constituenților celulari atinge o masă critică. 58. complement). faza staționară. C. scăderea pH-ului şi a concetranției O2. au toate caracterele morfologice. enzimele gazdei (Ig. faza de latență – când din cauza scăderii concentrației oxigenului. se referă la înjumătățirea numărului de celule. Diviziunea bacteriană este o diviziune binară. 55. în această fază. Creşterea în vivo diferă de cea în vitro. faza exponențială – faza în care celulele se divid în ritm constant. D. se referă la creşterea numărului de celule. 70 . iar numărul creşte logaritmic. B. C. 59. E. faza exponențială (Iag). D. următoarele afirmații sunt adevărate: A. E. la bacteriile de diviziune rapidă (Mycobacterii). procese de oxido-reducere. umiditatea. factorii de apărare celulară (protează. timpul de generație este de 20 h. D. statusul nutrițional al pacientului. 56. timpul necesar unei populații bacteriene să se dividă se numeşte timp de generație. acumulării de metaboliți toxici. faza staționară – când numărul bacteriilor care mor este mai mare decât al celor care se divid.D. sunt tinere. C. B. B. prin sciziparitate. E. faza de declin – când substanțele nutritive din mediu se epuizează treptat. E. E. E. 57. biochimice şi antigenice specifice. Afirmațiile false cu privire la creşterea bacteriană sunt următoarele: A. faza de latență (Iag). Diviziunea bacteriană este o diviziune complexă. timpul de generație este de 20 min – 3 h. hialuronidază).

62. E. C. Faptul că există bacterii care au un timp de generație de 20 de minute permite studiul unui număr mare de generații. gene reglatoare – gene pentru sinteza ARNt. B. mobilitatea. Alegeți asociațiile corecte: A. gene reglatoare – care controlează funcția ADN-ului. 65. B. Cu excepția virusurilor ARN. gene pentru sinteza ARNm – codifică sinteza proteinelor de structură. are fiecare nucleotid alcătuit dintr-o bază azotată şi o grupare fosfat.T. Caracteristicile sunt transmise succesorilor prin materialul ereditar. C. acestea incluzând: A. are bazele azotate purinice sau pirimidinice. lipsa de interacțiune cu alte organisme. Afirmațiile adevărate cu privire la genetica bacteriană sunt: A. B. B. Nu toate caracteristicile microorganismelor sunt moştenite. E. conține în jur de 3000-4000 de gene. în timp foarte scurt. C. dublu helicoidală. fiecare lanț are o legătură între un zahar alternativ şi un grup fosfat. cele două lanțuri sunt ataşate prin legături ionice între cele două baze azotate.60. doarece codul genetic este unic în lumea vie. 71 . există sub forma a 2 lanțuri de nucleotide răsucite împreună. D. gene structurale – care codifică sinteza proteinelor de structură. are fiecare zahar ataşat de o grupare fosfat. are ca baze purinice: A. Toate caracteristicile microorganismelor sunt moştenite. D. reacțiile chimice. metabolismul. este reprezentat de o moleculă de ARN. E. D. C. D. D. are ca baze pirimidinice: C. morfologia. are gena reprezentată de o secvență dublă de perechi de baze azotate. C. D. Cromozomul bacterian: A. molecula de ADN are un dinamism propriu ce-i asigură în timpul ciclului celular autoreplicarea şi transcrierea informației de pe ADN pe ARN. 61. C. Studiul geneticii bacteriene a stat la baza studiului genetic în general. niciun micoorganism nu are informația genetică înscrisă în ADN. este o macromoleculă compusă din unități repetitive numite nucleotide. care este unitatea stucturală a genei. 63. B. ADN-ul celular bacterian: A. 64. are molecula de ADN circulară. ADN bacterian: A. E. E. gene structurale – gene care controlează funcția ADN-ului. G. B.

conţine o grupare fosfit. 66. Datorită complementarităţii bazelor. legăturile de hidrogen fac ca dublul helix să fie o structură instabilă. un codon este reprezentat de un cvartet de nucleotide. codonii stop sunt UAA. C. B. 71. cele două lanțuri de ADN se pot separa sub influența proteinelor de “desfacere”. nucleotidele formează prin răsucirea lor un dublu helix. D. B. Bazele se împerechează specific. dar nu proprietăţile respective. Fenotipul este o colecţie de proteine. are lanţuri antiparalele de nucleotide. 67. C. B. D. separarea lanţurilor permite ca cele două lanţuri separate de ADN să servească drept tipar pentru replicare. Lanțurile de ADN sunt complementare. Răspunsurile corecte cu privire la structura ADN sunt următoarele: A. Afirmațiile false cu privire la complementaritatea bazelor azotate sunt următoarele: A. Structura ADN: A. Fenotipul reprezintă proprietăţile potenţiale. 70. ADN mitocondrial. ADN-ul bacterian conţine: A. D. are bazele azotate ce înaintează după direcţia 5’. se poate şti structura lanţului complementar. Afirmaţiile corecte cu privire la codoni sunt: A. E. E. În termeni moleculari. separarea lanţurilor permite apariţia a două molecule de ADN fiice. E. E. Alegeţi afirmaţiile false: A. codonul codifică un aminoacid care va intra în structura lanţului protidic într-o poziţie corespunzătoare poziţiei codonului în structura genei. dacă se cunoaşte structura unui lanţ. B. Fenotipul se referă la proprietăţile existente. cele două lanţuri sunt ataşate prin legături de hidrogen între grupările fosfat. B. B. fenotipul este o colecţie de gene. succesiune de codoni reprezintă codul genetic. UAG. UGA. are bazele cu structură identică.E. D. Guanina se împerechează cu timina. Adenina se împerechează cu citozina. C. fiecare codon codifică sinteza unui aminoacid sau a unei secvenţe reglatoare.3’. ce exprimă caracteristicile bacteriilor la un moment dat. 69. D. E. C. Fenotipul unui organism este reprezentat de informaţia ce codifică pentru caracteristicile particulare ale unui organism. 72 . în ciuda instabilității. este triplu catenară. 68. C. ADN cromozomal.

D. ADN plasmidic. are informația genetică codificată în secvența bazelor purinice şi pirimidinice. 76. D. ADN ARNm generală a geneticii moleculare). Plasmidele R – gene ce codifică anumite proteine utile sunt ataşate de plasmide bacteriene cu multiplicare rapidă. Sinteza proteinelor se realizează în patru etape. 72. Pot exista integrate în cromozomul bacterian. B. citozina şi uracilul. Nu pot exista în stadiu autonom în citoplasmă. are ca baze azotate: adenina. 73. Transcrierea/ Traducerea informaţiei genetice din ADN într-o moleculă de ARN-mesager este una dintre etape.C. este format dintr-o singură moleculă radiară de ADN. B. C. Replicarea ADN-ului este semiconservativă. Replicarea ADN se face cu intervenţia enzimei ADN-polimeraza ADN independentă. Plasmide utilizate ca vectori în ingineria genetică – plasmide ce conțin gene ale rezistenței la antibiotice. ADN polimeraza formează sonde (primeri) scurte de ARN. C. Afirmațiile corecte privitoare la biosinteza proteinelor sunt următoarele: A. superhelicoidal. Sunt molecule de ADN cu cerc închis. Este procesul prin care informaţia din ARN este transformată în proteine ce controlează activitatea celulară. proteine (schema reprezintă legea 73 . B. C. B. transcripţie translaţie D. D. ADN cromozomial bacterian: A. C. 74. ADN polimeraza se ataşază de lanţul ADN care creşte după alinierea nucleotidelor în mod identic. D. ADN de transfer. este dublu catenar. Pot exista în epizomi. Factorul F – se inseră în cromozomul bacterian şi promovează frecvența crescută a recombinărilor. B. ADN extracromozomal. 75. E. Alegeți asocierile corecte cu privire la tipurile de plasmide: A. E. D. cele două catene se separă şi se conservă intacte în cele două molecule de ADN fiice. E. astfel încât expresia lor este foarte eficientă. se consideră că formează mai mulți cromozomi. Factorul F – de fertilitate. Ce putem afirma despre replicarea ADN? A. E. Plasmidele: A. Factorii Col – conțin gene ce codifică producerea de toxine extracelulare. Sunt molecule de ARN asemănătoare cu cea cromozomială. E. guanina. C. Replicarea ADN apare la nivelul furculiţei de replicare.

E. Transferul de material genetic extracelular. D. semnalează terminarea lanţului polipeptididc şi acesta este eliberat de pe ribozom.o genă specificădrept tipar. AUG. Pentru fiecare tip de aminoacid există un tip de ARNm. C. 77. Cuplarea codon-anticodon apare numai când ARNm se ataşază de un ribozom. C. ARNt – conține anticodonul. Codonii NON sense sunt: A. Mutația indusă de factori chimici. STOP codon din ARNm. Transferul de material intracelular. numită anticodon. 78. Răspunsurile corecte cu privire la procesele din timpul translației sunt: A. B. D. 79. Mutația se poate datora unei: 74 . B. Tanscripția necesită o enzimă numită ADN polimerază. UAA. Mecanismele care duc la variații genetice sunt: A. Iniţial. 81. numit sense codon. C. capătul 5’ al moleculei de ARNt se asociază cu un ribozom (sediul sintezei proteice). C. ARNr – conține un codon. E. Mutația indusă de factori fizici. D. Pe fiecare moleculă de ARNt există o porţiune specială formată dintr-un set de 3 nucleotide. AUU. D. B.E. 80. UGA. care este complementar cu codonul pentru aminoacidul transportat de ARNt. ARN este monocatenar. E. Alegeți răspunsurile corecte: A. ARNm – conține 3 baze. T. Celula foloseşte informaţia codificată in ARNm pentru a sintetiza proteina specifică prin procesul de translație. Translaţia adică transformarea informației conţinute în secvenţa de ARN-m în secvenţă de aminoacizi formând o proteină. E. 82. C. D. Un codon special. Mutația spontană.ADN dictează A-ARNm. B. Alegeți asocierile corecte cu privire la tipurile de ARN: A. ARNm – transferă aminoacizii către ribozomi pentru sinteza proteinelor. la nivelul ribozomilor reprezintă a doua etapă. B. ARNr – conține ribozomul 50 S. E. Un lanţ de ARNm este sintetizat folosind o porţiune de ADN celular. UAG.

Mutație nonsens – deleție sau inserție a unei baze adiționale. Transformarea – plasmidele sunt transferate de la o bacterie la alta prin intermediul unui pil sexual. Substituția de baze . B. unde va iniția un ciclu litic. Sunt bacterii ale virusurilor. Transformarea – genele sunt transferate de la o bacterie la alta sub formă de ADN „gol”. Înlocuirii unei baze azotate cu altă bază azotată. Transformare. E. Prezintă o coadă. C. 86. Prezintă o capsidă ce conține o moleculă de acid nucleic. B. Deleții (sintetizarea de mai multe baze). Mutație nonsens – se creează un codon STOP în mijlocul lanțului de ARNm. Transducție. Ciclul lizogen . D. E. B. B. E.tranziție sau transversie. ARN şi coadă. guler. Conjugarea – plasmidele sunt transferate de la o bacterie la alta prin intermediul unui pil sexual. Substituția de baze. Conjugare. Transducția – ADN-ul este transferat de la o bacterie la alta către un virus. Alegeți asocierile corecte cu privire la transferul genetic: A. E. Translație. E. Ciclul litic . oprind sinteza de proteine funcționale. fără modificarea codonilor.rar acidul nucleic fagic se poate desprinde de cromozom şi rămâne autonom în citoplasmă. D. 85. Conjugarea – ADN-ul este transferat de la o bacterie la alta către un virus. 83. Alegeți asocierile corecte cu privire la procesele din ciclul litic şi ciclul lizogen: A. C. D. Prin intermediul cozii detaşază la receptori specifici prezenți la suprafața structurilor țintă. Mutația cadrului de citire – o singură bază e înlocuită cu alta. gât. fără modificarea codonilor). Alegeți asocierile corecte cu privire la tipurile de mutații: A. C. C. D. 75 . Mutația cadrului de citire : GC se schimbă în AT. Inserții de baze. C. Sunt formați din cap.A.în final se vor asambla bacteriofagi maturi într-un număr crescut. Transferul genetic la bacterii se face prin: A. Ciclul litic . 84. Rotație. teacă. B. 87. Deleții (pierderea uneia sau a mai multor baze. B. Bacteriofagii: A. C.acidul nucleic fagic se integrează în ADN-ul bacterian şi se replică în paralel cu acesta. D.

Se efectuează prin intermediul plasmidelor conjugante.bacteriofagii vor fi puşi în libertate prin liza celulei bacteriene gazdă şi vor putea începe un nou ciclu litic prin invadarea altor celule bacteriene. C. Alegeți variantele corecte cu privire la ea: A.acidul nucleic rămâne autonom în citoplasmă şi dirijează întreg metabolismul celular spre sinteza materialului bacteriofagic. Se produce atunci când fragmente de ADN bacterian exogen sunt absorbite într-o celulă receptoare. Frecvența transformărilor este scăzută. Este o formă de transfer care are loc prin intermediul bacteriofagilor (virusuri care parazitează şi se multiplică în bacterii). Ciclul litic . Este mecanismul cel mai important prin care bacteriile. 76 . 88. D. D. E. Este o formă de transfer care are loc prin intermediul bacteriofagilor (virusuri care parazitează şi se multiplică în bacterii). Transducția este una dintre metodele de transfer de material genetic. fragmente din ADN-ul cromozomial sau plasmidic al bacteriei poate fi accidental inclus în ADN-ul fagic. ADN-ul plasmidic este transferat de la o celulă donor la o celulă receptor prin intermediul unui pil sexual. Se produce atunci când fragmente de ADN bacterian exogen sunt absorbite într-o celulă receptoare. în special enterobacteriile achiziţionează noi gene. Ciclul lizogen . D. C. în special enterobacteriile achiziţionează noi gene. C. Se produce atunci când fragmente de ADN bacterian exogen sunt absorbite într-o celulă receptoare. Se efectuează prin intermediul plasmidelor conjugante. B. În timpul replicării fagilor în bacterie. Este o formă de transfer care are loc prin intermediul bacteriofagilor (virusuri care parazitează şi se multiplică în bacterii). Este mecanismul cel mai important prin care bacteriile. 90. E. Conjugarea este una dintre metodele de transfer de material genetic.D. Este detectată prin modificarea unor caractere ale bacteriei receptoare. fiind urmată de recombinarea cu cromozomul bacterian. fiind urmată de recombinarea cu cromozomul bacterian. în special enterobacteriile achiziţionează noi gene. Transformarea este una dintre metodele de transfer de material genetic. 89. fiind urmată de recombinarea cu cromozomul bacterian. E. Alegeți variantele corecte cu privire la ea: A. E. B. Alegeți variantele corecte cu privire la ea: A. B. Este mecanismul cel mai important prin care bacteriile.

Streptococcus pyogenes E. Salmonella tiphy C. sunt de natură polizaharidică C. este patogenă C. exo. se găseşte în sânge 4. produc leucocitoză D. se găseşte în articulaţii E. Flora saprofită: A. La nivelul tractului respirator superior putem găsi următorii germeni saprofiţi cu o excepţie: A. Streptococcus viridans D. Patogenitate bacteriană. Streptococcus pyogenes B. este formată din bacterii care nu populează în mod normal tegumentele şi mucoasele D. este reprezentată de flora normală care populează tegumentele şi mucoasele B. se folosesc la prepararea anatoxinelor 2. Din intestinul gros putem izola specii ale unui gen bacterian saprofit: A. Flora saprofită şi rolul benefic. multiplicare şi invazivitate. acţionează numai pe vase E. Shigella D. Virulenţa (colonizare. Relaţia dintre microorganisme şi gazdă. Streptococcus pneumoniae 5. au capacitate nocivă redusă D. pot produce şoc endotoxic B. Escherichia coli enteropatogen 77 . Difteromorfi C.Tematica 3. Staphylococcus aureus B.şi endotoxine) Complement simplu 1. Patologie. sunt difuzibile pe cale sanguină şi nervoasă B. infecţia bacteriană. stimulează foarte slab răspunsul imun 3. sunt de natură proteică C. sunt termolabile E. Endotoxinele bacteriene au următoarele caracteristici: A. Proteus E. Exotoxinele bacteriene au următoarele proprietăţi: A.

Boala apare atunci când o infecţie produce modificări ale stării de sănătate. enterococi C. B. C. Apariţia procesului infecţios este dependentă: A. 11. numai de efectorii imunităţii umorale 9. Bifaţi răspunsul corect: A. În ceea ce priveşte flora comensală. în 1/3 inferioara a uretrei pătrunde flora intestinală pe cale ascendentă E. Menţionaţi care din următoarele specii bacteriene este o specie saprofită condiţionat patogenă: A. numai de factorii de patogenitate ai microorganismului D. numai de factorii de apărare ai macroorganismului B. Termenii de infecţie sau de boală pot avea semnificaţii diferite. Bacilii din genul Proteus sunt patogeni pentru intestinul gros C. După naştere E. Salmonella tiphy B. pe tegumente se pot găsi: stafilococi. Infecţia este reprezentată de invazia organismului de microorganisme. D. E. în vagin se găsesc bacilii Doderlein 8. care din următoarele afirmaţii este falsă: A. Pielea nu este colonizată de Staphylococcus epidermidis E. bacili Gram pozitivi şi rari bacili Gram negativi B. C. streptococi. atât de factorii de apărare ai macroorganismului cât şi de factorii de patogenitate ai bacteriei C. 7. pneumococi. Infecţia cu virusul HIV la debut nu prezintă semne sau simptome. Flora microbiană saprofită este compusă în special din bacterii şi fungi D. în tractul respirator se pot gasi : Mycobacterium tuberculosis. lactobacili. D. Klebsiella pneumoniae E. Flora vaginală este formată dintro singură specie bacteriană B.coli şi alte bacterii din alimente vor coloniza intestinul gros. numai de integritatea barierelor anatomice la nivelul macroorganismului E. în tractul digestiv se pot găsi: bacili Gram negativi. Vibrio cholerae 10. Care răspuns cu referire la flora normală este incorect? A. B. Multe organisme saprofite se stabilesc şi în alte localizări ale corpului uman şi pe suprafaţa acestuia. Shigella flexneri D. 78 . Numărul bacteriilor care colonizează organismul uman este mai mare decât numărul celulelor ce alcătuiesc organismul. Microorganismele încep sa colonizeze omul după aproximativ o saptămână de la naştere.6. La nivelul orofaringelui putem întâlni ca saprofit Neisseria gonorrhoeae. streptococi beta hemolitici D. Care enunţ referitor la patologie este fals? A. Salmonella paratiphy C. O infecţie nu poate exista în absenţa unei boli detectabile.

B. Bacteriile din intestinul gros sunt reprezentate de următoarele bacterii aerobe cu excepţia: A. Bifidobacterium. Stomac. Bacteroides. Până la instalarea ciclului menstrual şi după menopauză în vagin sunt prezente diferite specii de bacterii aerobe şi anaerobe. D. C. Bilă. B. Proteus. Bifidobacterium. C. D. E. E. normal sterile nereprezentate de: A. 16. Uretra inferioară este colonizată de Staphylococcus epidermidis. Coci anaerobi. 79 . Microorganismele care colonizează suprafaţa şi cavităţile naturale ale organismului alcătuiesc flora saprofită (flora normală). B. Staphylococcus epidermidis. E.E. E. Uretra distală a ambelor sexe este colonizată de flora saprofită.coli. Urină. D. În orofaringe întâlnim următoarele mai puţin: A. Enterobacter. E. 14. Bacteroides. Bacteriile din intestinul gros sunt reprezentate de următoarele bacterii anaerobe cu excepţia: A. C. Lactobacili. În orofaringe întâlnim următoarele mai puţin: A. Klebsiella. E. 12. B. Neisserii saprofite. D. Haemophilus influenzae. Fusobacterium. Corynebacterii. 15. Intestin gros. 17. Streptococcus pneumoniae. D. Pe lângă zonele populate cu bacterii saprofite există zone ale corpului uman. C. Lichid articular. Neisseria meningitidis. E. 13. C. Staphylococcus aureus. corynebacterii. Care afirmaţie referitoare la tractul genital este adevărată? A. D. B. B. Streptococi viridans.coli. C. Flora vaginală este mai specifică şi nu este influenţată de statusul hormonal.

E. Coliformi. E. Multe dintre microorganismele florei normale sunt comensale. C. Propionibacterium acnes. E. 19. Fimbrii la enterobacterii. D. E. Capacitatea de a forma lipide. Următoarele boli pot fi comunicabile sau transmisibile cu excepţia: A. Coci anaerobi. 18. Pili. 22. Factorii de colonizare. C. Mutualism este o formă de simbioză în care beneficiază ambele organisme. D. Herpes. Frecvenţa apariţiei unei boli infecţioase determină următoarele tipuri de boli mai puţin: A. Alt tip de simbioză este reprezentat de relaţia numită parazitism în care un organism beneficiază în defavoarea celuilalt. În perioada de activitate hormonală ovariană sub influenţa hormonilor endrogeni se modifică flora vaginală. E. Corynebacterii. D. Staphylococcus epidermidis. Macromolecule proteice de adeziune codificate cromozomial sau plasmidic. B. D. Endemică. apare ocazional. 80 . Mycobacteriile de la nivelul canalului auditiv dăunează. Febră tifoidă. Virulenţa este determinată de următoarele. Varicelă. Epidemică un număr mare de pacienţi se îmbolnăvesc într-o perioadă scurtă de timp. D. B. Cili. boală constant prezentă în populaţie. În relaţia simbiotică numită comensalism unul dintre organisme beneficiază pe seama celuilalt dar cel din urmă nu este afectat. B. 23. Pandemică o boală endemică cu răspândire globală. 20. C. B. Pandemică o boală epidemică cu răspândire globală. Glicocalixul la streptococi. Sporadică. Adezinele sunt reprezentate de următoarele cu excepţia: A. E. Tuberculoză. Capacitatea de a elabora toxine. mai puţin: A. C. B. Enzime. aduc beneficii. C. Principalele bacterii de pe tegument sunt reprezentate de următoarele cu excepţia: A. C. B. E. Tetanos. 21. Invazivitatea. Care răspuns cu referire la relaţia dintre flora normală şi gazda umană este incorect? A. D.

Există trei grupe de exotoxine. D. C. Au structura glucidică. D. Sunt produse în interiorul unor bacterii în cursul creşterii şi metabolismului lor. 25. Bolile produse de bacterii care produc exotoxine prezintă manifestări cauzate de toxine şi nu de bacterii. Citotoxinele distrug celulele gazdă sau funcţia lor. Capsula este o structură facultativă ce creşte rezistenţa bacteriei. Care răspuns cu referire la exotoxine este incorect? A. C. Streptococcus pyogenes conţine proteina M ce mediază ataşarea bacteriilor de celulele epiteliale ale gazdei şi împiedicând fagocitoza. 26. Exotoxinele pot fi transformate în anatoxine (vaccinuri ce mai poartă denumirea de toxoizi). D. Exotoxinele produc semne şi simptome specifice. Organismul produce anticorpi numiţi antitoxine ce furnizează imunitate împotriva toxinelor. Reprezintă componente structurale ale membranei externe a peretelui celular bacterian ale bacteriilor gram negative şi sunt eliberate numai după moartea (liza) acestora. B. Peretele celular al unor bacterii conţin substanţe chimice ce contribuie la virulenţa bacteriană. În prezenţa anticorpilor anticapsulari pe suprafaţa capsulei bacteriene. 27. B. C. Enterotoxinele afectează celulele tractului respirator. B. Sunt eliberate în spaţiul înconjurător. uneori nervoasă. Despre exotoxine sunt false următoarele enunţuri: A. 81 . producând efecte la distanţă de locul producerii lor. Sunt termostabile. C. E. E. Despre exotoxine sunt false următoarele enunţuri: A. B. B. Determină formarea unor antitoxine (anticorpi) eficiente. E. Nu pot fi transformate în anatoxine (toxoid). D.24. E. împiedicând fagocitoza. Sunt termolabile. 28. Neurotoxinele împiedică transmisia normală a impulsului nervos. E. Invazia centrală sau directă speciile de salmonela invadează ţesuturile prin joncţiunile celulelor epiteliale. Care răspuns cu referire la puterea de invazie este incorect? A. Sunt caracteristice bacteriilor Gram pozitive. D. Afirmaţia falsă despre endotoxine este următoarea: A. Sunt difuzibile pe cale limfatică. C. nu se produce distrugerea prin fagocitoză. Au o acţiune specifică datorită legării specifice anumitor receptori de membrană. Toate produc aceleaşi semne şi simptome.

Exotoxină tetanică are afinitate pentru sistemul nervos central C. Exotoxină botulinică are afinitate pentru sistemul nervos periferic D. Hialuronidaza. Au efecte locale 4. produse de stafilococi. Sunt de natură proteică B. produsă de streptococi. Produc efecte la distanţă de locul producerii lor E. dizolvă acidul hialuronic. pot fi produse de stafilococi.29. Nespecific B. Exotoxinele bacteriene: A. Să existe un anumit număr de bacterii la poarta de intrare pentru a putea produce boala B. ce favorizează răspândirea infecţiei. Complement multiplu 1. Alegeţi enunţurile corecte referotoare la endotoxinele bacteriene: A. Sintetizate de bacterii Gram pozitive C. Alegeţi răspunurile corecte caracteristice patogenităţii bacteriene: A. odată legate de substrat C. Exotoxinele sunt elaborate de bacterii Gram pozitive D. Clostridium perfringens. streptococi. Sunt toxinele bacteriilor Gram negative B. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la exdotoxinele bacteriene : A. C. Coagulazele sunt enzime bacteriene ce coagulează fibrinogenul din sânge. Exotoxina difterică acţionează la nivelul laringelui producând crupul difteric 5. D. Referitor la enzime este neadevărat enunţul următor: A. Kinazele bacteriene degradează fibrina. Hemolizinele produc liza eritrocitelor. streptococi pot distruge neutrofilele (polimorfonuclearele PMN). Sunt termostabile E. Pot fi transformate în anatoxine D. Sunt componentele structurale ale peretelui celular C. Acţiunea patogenă a exotoxinelor bacterine se manifestă: A. Au structura lipopolizaharidică E. Pot servi la prepararea unor vaccinuri antibacteriene B. Se pot transforma în vaccinuri 2. Sunt eliberate dupa liza bacteriilor Gram pozitive D. un tip de polizaharide din ţesutul lipidic. Proteina M a Streptococcus pyogenes mediază ataşarea bacteriilor de celulele epiteliale ale gazdei 82 . Ireversibil. B. E. Sunt de natură lipo – polizaharidica E. Prezintă antigenicitate scăzută 3. Leucocidinele. Aderenţa bacteriană nu influenţează puterea de invazie C.

Microorganismele încep sa colonizeze omul de la naştere. Au structură lipopolizaharidică B. Lactobacilii vor deveni microorganismele predominante ale nou născutului după începerea respiraţiei şi a hrănirii. D. 10. Cauza sau etiologia unei boli. Care din următoarele răspunsuri sunt adevărate? A. Stimulează slab răspunsul imun umoral şi răspunsul imun celular 8. Capsula bacteriană favorizează fagocitoza E. B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la endotoxinele bacteriene: A. Patogeneza. Hialuronidaza creşte virulenţa bacteriană B. Sunt sintetizate de bacterii Gram pozitive E. Efectele bolii asupra organismului. Kinazele au rol rol în invazivitatea bacteriană C. C. Boala apare atunci când o infecţie produce modificări ale stării de sănătate. Speciile de Salmonella produc invazia centrală sau directă a ţesuturilor 6. 11. fiind distruse la 60 grade Celsius C. Sunt de natură glucido-lipido-polipeptidica D. Prezintă antigenicitate crescută D. mai ales prin neutropenie E. Coagulazele sunt produse de stafilococi 7. O infecţie nu poate exista în absenţa unei boli detectabile. Primul contact cu microorganisme al nou născutului este cel cu lactobacilii din uterul matern. E. Leucocidinele stimulează activitatea polimorfonuclearelor D. Produc leucopenie. Sunt termostabile C. C. Care din următoarele eunţuri sunt adevărate? A. Coagulazele au rol în aderare la locul infecţiei E.D. B.coli şi alte bacterii din alimente vor coloniza intestinul subţire. Schimbările structurale şi funcţionale produse de boală. C. 83 . Termenii de infecţie sau de boală pot avea semnificaţii diferite. E. modul în care se dezvoltă o boală. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la factorii de patogenitate bacteriană : A. D. Sunt de natură proteică B. Sunt termolabile. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la exotoxinele bacteriene: A. D. Studiul simptomelor şi semnelor diferitelor boli. Infecţia cu virusul HIV la debut prezintă semne sau simptome. Se pot transforma in vaccinuri 9. precum şi al metodelor de a le pune în evidenţă. Patologia se ocupă cu: A. B. După naştere E. Infecţia este reprezentată de invazia organismului de microorganisme.

Microorganismele care colonizează suprafaţa şi cavităţile naturale ale organismului alcătuiesc flora patogenă (flora normală). Microorganismele pot contribui la îmbolnăvire. Flora saprofită poate produce îmbolnăviri prin dezechilibre cauzate de terapia cu antibiotice sau prin alte mecanisme. B. substrat nutritiv şi pentru receptorii celulari ai ţesuturilor umane. După naştere E. articulaţii. reprezentând un mijloc de apărare a organismului.coli şi alte bacterii din alimente vor coloniza intestinul gros. D. bilă. 12. Numărul bacteriilor care colonizează organismul uman este mai mic decât numărul celulelor ce alcătuiesc organismul. În anumite situaţii flora patogenă poate produce îmbolnăviri (din acest motiv se numeşte saprofită condiţionat patogenă). D. 84 . urină. D. LCR. 13. articular. C. După naştere microorganismele vor rămâne în intestinul gros pe tot parcursul vieţii. Numărul microorganimelor poate să crească sau să scadă în funcţie de modificarea condiţiilor de mediu. Vibrio cholerae etc). Care din următoarele eunţuri sunt false? A.E. Competiţia dintre bacteriile saprofite şi patogene este o competiţie pentru spaţiu. Flora saprofită poate produce îmbolnăviri prin pătrunderea în cavităţi sau lichide normal sterile (sânge. 15. Multe organisme saprofite se stabilesc în diferite localizări ale corpului uman şi pe suprafaţa acestuia. Există bacterii ce alcătuiesc flora tranzitorie ce poate fi prezentă pentru 2-3 ani şi care poate dispărea. E. B. normal sterile reprezentate de: organele interne. E. Care din următoarele eunţuri sunt false? A. E. Flora saprofită este localizată specific în anumite regiuni. lichid peritoneal. sânge. Datorită conformaţiei anatomice ale acestei zone şi a mecanismelor de apărare locală zonele normal sterile se menţin nepopulate de bacterii. După naştere microorganismele vor rămâne în intestinul gros pentru o scurtă durată de timp. Care din următoarele răspunsuri sunt adevărate? A. B. E. Care din următoarele răspunsuri sunt adevărate? A. Pe lângă zonele populate cu bacterii saprofite există zone ale corpului uman. Flora saprofită acţionează antagonist faţă de flora patogenă. B. pleural. urină etc.). Există bacterii patogene ce nu produc întotdeauna îmbolnăvirea (Mycobacterium tuberculosis. În anumite situaţii flora saprofită poate produce îmbolnăviri (din acest motiv se numeşte saprofită condiţionat patogenă). C. Numărul bacteriilor care colonizează organismul uman este mai mare decât numărul celulelor ce alcătuiesc organismul. 14. lichid cefalo-rahidian LCR. După naştere microorganismele vor coloniza intestinul subţire. C. D. C.

În orofaringe există: A. Staphylococcus aureus. Enterobacter. Staphylococcus epidermidis. D. Intestinul gros conţine o floră bacteriană extrem de bogată datorită prezenţei umezelii şi substanţelor nutritive. Tractul respirator inferior este steril dar cel superior este colonizat în special la nivelul nazo-faringelui şi cavităţii bucale. Klebsiella. E. 19. 20. E. B. Saliva conţine aproximativ 108 bacterii per mililitru. D. 85 . Saliva conţine aproximativ 118 bacterii per mililitru. Bacterii anaerobe: E. Staphylococcus aureus. 21. Bacterii anaerobe: Proteus. C. jejunul. Saliva conţine aproximativ 98 bacterii per mililitru. E. Bacteroides. Staphylococcus aureus. 17. Esofagul are o floră similară cu cea a faringelui. Corynebacterii. C. coci anaerobi. B. C. Lactobacili. În fosele nazale se găseşte: A. E. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia: A. Stomacul (fără alimente) este steril datorită pH-ului bazic. B. Streptococi viridans. Corynebacterii. E. Streptococcus faecalis. Tractul respirator superior este steril dar cel inferior este colonizat în special la nivelul nazo-faringelui şi cavităţii bucale. B. Bacterii anaerobe: Citrobacter. C. D. C. Bacteriile din intestinul gros sunt reprezentate de: A. 18.coli. ileonul superior au o floră redusă. Streptococcus pyogenes. Streptococcus pneumoniae. Bifidobacterium. Neisserii saprofite. D. C. D. Bacterii anaerobe: Fusobacterium. B. Stomacul poate conţine bacterii bazo-rezistente ca Helicobacter pylori. În orofaringe există: A. B. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia: A. Haemophilus influenzae. Streptococcus pneumoniae.16. Duodenul. E. Bacterii anaerobe: Bacteroides. Staphylococcus epidermidis. D.

E. C. Bacterii aerobe: Bacteroides. B. 25. Bacterii aerobe: E.22. Principalele bacterii de pe tegument sunt reprezentate de: A. 27. B. Flora vulvară prezintă o floră asemănătoare cu a regiunii perineale. Care din următoarele variante sunt adevărate? A. coci anaerobi. Bacterii aerobe: Enterobacter. Bacterii aerobe: Klebsiella. 24. E. Microorganismele coliforme sunt frecvent prezente în zonele umede. Streptococcus faecalis.5) nefavorabil dezvoltării altor specii bacteriene. Materiile fecale conţin un număr enorm de bacterii care reprezintă până la o pătrime din greutatea acestora. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia: A. Citrobacter. Bacteriile din intestinul gros sunt reprezentate de: A. Uretra distală a ambelor sexe este colonizată de flora saprofită. Flora vaginală este mai specifică şi este influenţată de statusul hormonal şi de activitatea sexuală. lactoferină au rol de barieră împotriva pătrunderii microorganismelor. În glandele sebacee şi în jurul lor predomină bacteriile aerobe. Proteus. Are o floră bacteriană rezidentă.coli. D. La nivelul cervixului există mucusul cervical ce conţine substanţe antimicrobiene: lizozim. În zona de tranziţie a colului uterin spre exocol flora se reduce numeric. E. 26.8 4. Cu referire la tegument putem spune următoarele: A. Bacterii aerobe: Bifidobacterium. corynebacterii. În glandele sebacee şi în jurul lor predomină bacteriile anaerobe. E. C. Colul uterin în zona internă prezintă o floră asemănătoare florei vaginale. Lactobacilii prin utilizarea glicogenului produc acid uric. În zona de tranziţie a colului uterin spre endocol flora se reduce numeric. Flora vulvară cantitativ şi calitativ este în strânsă legătură cu igiena fiecărei persoane. 23. C. D. C. Coci anaerobi. lactoferină. E. Substanţele antimicrobiene: lizozim. Până la instalarea ciclului menstrual şi după menopauză în vagin sunt prezente diferite specii de bacterii aerobe şi anaerobe. D. D. D. B. C. B. Cu referire la flora vaginală care din următoarele variante sunt adevărate? A. deci un pH vaginal acid (3. Uretra inferioară este colonizată de Staphylococcus epidermidis. În perioada de activitate hormonală ovariană sub influenţa hormonilor estrogeni se modifică flora vaginală. Depozitele de glicogen din celulele epiteliale ale mucoasei vaginale favorizează dezvoltarea genului Staphylococcus. Microorganismele coliforme sunt frecvent prezente în zonele uscate. B. Propionibacterium acnes. 86 . Fusobacterium. B.

Propionibacterium acnes. 87 . C. B. Mycobacteriile de la nivelul canalului auditiv nu dăunează. C. B. D. inhibând creşterea levurilor. spălarea intravaginală excesivă. Coliformi. Staphylococcus aureus. Coliformi. Relaţia dintre flora normală şi gazda umană se numeşte simbioză. C. Staphylococcus epidermidis. În relaţia simbiotică numită comensalism unul dintre organisme beneficiază pe seama celuilalt iar cel din urmă este afectat. B. Flora bacteriană vaginală menţine un pH neutru. Staphylococcus epidermidis.C. D. D. Multe dintre microorganismele florei normale sunt comensale. Privind relaţia dintre flora normală şi gazda umană sunt adevărate următoarele: A. În cazul mutualismului intestinul gros furnizează substanţele nutritive pentru supravieţuirea bacteriilor. E. C. Intestinul gros conţine bacterii ca: E. pH-ul vaginal devine acid şi Candida albicans se poate înmulţi devenind microorganismul dominant. E. Corynebacterii. Corynebacterii. D. B. Bacteriile de pe tegument mai puţin frecvente sunt: A. 30. Streptococcus faecalis. coli ce sintetizează vitamina A şi unele vitamine B. 29. D. Dacă populaţia bacteriană este distrusă prin: antibiotice. În relaţia simbiotică numită comensalism unul dintre organisme beneficiază pe seama celuilalt dar cel din urmă nu este afectat. produse de igienă şi deodorante nepotrivite. D. B. Flora saprofită aduce beneficii gazdei umane prin prevenirea creşterii microorganismelor patogene. Propionibacterium acnes. Mutualism este o formă de simbioză în care beneficiază ambele organisme. nu aduc beneficii. Privind relaţia dintre flora normală şi gazda umană sunt adevărate următoarele: A. C. 32. Dezechilibrul florei saprofite poate duce la apariţia bolii. Uneori cerumenul poate conţine mycobacterii. În cazul mutualismului vitaminele sunt absorbite în sânge şi distribuite pentru uzul celulelor bacteriene. 31. Referindu-ne la relaţia dintre flora normală şi gazda umană sunt false următoarele: A. Mycobacteriile de la nivelul canalului auditiv nu sunt comensale. E. Corynebacterii. Staphylococcus epidermidis. E. Conductul auditiv extern este o prelungire a tegumentului iar speciile ce pot coloniza această regiune sunt reprezentate de: A. E. 28.

33. D.induraţie). febră. tuberculoză. B. 88 .induraţie). varicelă). Boli necontagioase ce nu se transmit de la o gazdă la alta. Bolile infecţioase pot fi: A. E. boală constant prezentă în populaţie (malaria în Africa subsahariană). B. Uneori un grup de simptome şi semne specifice acompaniază o anumită boală. plămâni. un număr mare de pacienţi se îmbolnăvesc într-o perioadă scurtă de timp (de exemplu gripa). Infecţia reprezintă pătrunderea şi multiplicarea unui agent infecţios în organismul gazdă. Pandemică o boală epidemică cu răspândire globală. Semne care sunt aspecte obiective pe care medicul le poate observa şi măsura (paralizie. D. C. În anumite condiţii un microorganism ca E . rujeolă. B. 35. leziuni poate produce infecţii urinare. coli nu produce infecţii atât timp cât rămâne în intestinul subţire. D. Acesta poartă numele de sindrom. Sporadică. Procesul infecţios este condiţionat de mecanismele de apărare ale organismului uman. Boli comunicabile sau transmisibile(herpes. Boli netransmisibile ce nu se transmit de la o gazdă la alta.E. D.coli poate deveni patogen. USA). E. apare frecvent (febra tifoidă în Europa. E. pulmonare sau abcese. În funcţie de rezultatul conflictului dintre gazdă şi microorganisme infecţia poate fi urmată (sau nu) de boala infecţioasă (procesul infecţios). 34. Procesul infecţios este condiţionat de factorii de patogenitate şi de virulenţă ale microorganismelor. USA). Simptome acestea fiind aspecte subiective pe care le resimte pacientul (durere. B. E. Boli comunicabile sau netransmisibile ce nu se transmit de la o gazdă la alta. Alt tip de simbioză este reprezentat de relaţia numită parazitism în care un organism beneficiază în defavoarea celuilalt. 37. În cursul infecţiilor pot fi alterate funcţii şi structuri ale organismului şi se pot manifesta ca: A. C. D. greaţă). Oportunistele produc infecţii în habitatul lor normal unei persoane sănătoase. Privind mecanismele de patogenitate ale microorganismelor sunt adevărate următoarele: A. B. Epidemică. C. Referindu-ne la relaţia dintre flora normală şi gazda umană sunt false următoarele: A. Frecvenţa apariţiei unei boli infecţioase determină bolile: A. Simptome acestea fiind aspecte obiective pe care le resimte pacientul (durere. Semne care sunt aspecte subiective pe care medicul le poate observa şi măsura (paralizie. C. coli ajunge în alte locuri cum ar fi: vezica urinară. C. apare ocazional (febra tifoidă în Europa. rubeolă). Endemică. febră. Boli comunicabile sau necontagioase (febră tifoidă. Dacă E. Stadiul SIDA al infecţiei HIV este frecvent acompaniat de infecţii oportuniste ca: pneumonia cu Pneumocystis carinii. acestă infecţie secundară dezvoltându-se din cauza statusului imun scăzut. greaţă). 36. Sporadică. E.

42. D. Virulenţa indică gradul de patogenitate a unei tulpini bacteriene în cadrul unei specii. enzime. Care afirmaţii cu privire la invazivitate şi puterea de invazie sunt corecte? A. se produce distrugerea prin fagocitoză. Exotoxinele sunt produse în interiorul unor bacterii în cursul creşterii şi metabolismului lor şi sunt eliberate în spaţiul înconjurător. Care afirmaţii cu privire puterea de invazie sunt incorecte? A. Sunt caracteristice bacteriilor Gram negative. 40. Care afirmaţii cu privire la exotoxine sunt false? A. factorii de colonizare. Patogenitatea (puterea patogenă) este un atribut de specie şi este capacitatea potenţială a unei specii microbiene de a nu determina un proces infecţios la o gazdă aflată în stare normală de rezistenţă. Peretele celular al unor bacterii conţin substanţe chimice ce contribuie la virulenţa bacteriană. trec în sistemul limfatic şi în sânge ducând la septicemie. D. capacitatea de a prelua vitamine. Exotoxinele au structura lipidică şi sunt termolabile. Unele bacterii nu au putere de invazie şi se multiplică doar la poarta de ieşire (de exemplu bacilul difteric). E. În prezenţa anticorpilor capsulari pe suprafaţa capsulei bacteriene. B. 89 . C. Invazivitatea este capacitatea unui microorganism de a se răspândi în organismul gazdei. capacitatea de a elabora toxine. C. C. E. 39. Alte bacterii depăşesc bariera epitelială. Termenul de toxemie se referă la simptomele produse de toxinele eliberate în sânge. 38. Streptococcus pyogenes conţine proteina G ce mediază ataşarea bacteriilor de celulele epiteliale ale gazdei şi împiedicând fagocitoza. Capsula este o structură facultativă ce creşte rezistenţa bacteriei.E. cu proprietăţi imunogenice şi care stabilesc legături specifice cu receptorii tisulari. Aderenţa bacteriană previne eliminarea bacteriilor de către fluidele din ţesuturi şi este asigurată de hidrofobicitatea suprafeţei celulelor bacteriene şi de prezenţa unor adezine bacteriene. C. Invazia centrală sau directă: speciile de salmonela invadează ţesuturile prin joncţiunile celulelor epiteliale. împiedicând fagocitoza. D. Care afirmaţii cu privire la capacitatea de a elabora toxine sunt corecte? A. Adezinele sunt macromolecule lipidice de adeziune codificate cromozomial sau plasmidic. 41. Aceasta este determinată de: A. Toxinogeneza este capacitatea microorganismelor de a produce toxine. B. B. E. invazivitatea. E. Toxinele bacteriene sunt de 2 tipuri: exotoxine şi endotoxine. D. B.

formaldehidă. C. Au o acţiune specifică datorită legării specifice anumitor receptori de membrană. B. D. 43. B. B. 44. Hemolizinele nu produc liza eritrocitelor. numită lipidul A este endotoxină. Hemolizinele produc liza eritrocitelor. streptococi pot distruge neutrofilele (polimorfonuclearele PMN). Virulenţa unor bacterii este favorizată de producerea de enzime intracelulare şi extracelulare. D. pot fi produse de stafilococi. Care afirmaţii cu privire la exotoxine sunt corecte? A. B. şoc toxicoseptic. Bolile produse de bacterii care produc exotoxine prezintă manifestări cauzate de toxine şi nu de bacterii. Cu referire la enzime nu putem spune următoarele: A. Sunt difuzibile pe cale sanguină. Porţiunea lipidică a lipopolizaharidelor. E. streptococi. Endotoxinele reprezintă componente structurale ale membranei interne a peretelui celular bacterian ale bacteriilor gram pozitive şi sunt eliberate numai după moartea (liza) acestora. C. nu mai produc boala dar sunt capabile să stimuleze producerea de anticorpi antitoxină (îşi pierd patogenitatea dar îşi păstrează imunogenitatea). D. Exotoxinele pot fi transformate în anatoxine (vaccinuri ce mai poartă denumirea de toxoizi). Virulenţa unor bacterii este favorizată de producerea de enzime intracelulare. D. Virulenţa unor bacterii este favorizată de producerea de enzime extracelulare. Virulenţa unor bacterii este favorizată de producerea de endoenzime. C. Corynebacterium diphteriae. streptococi. Există patru grupe de exotoxine. C. Cu referire la enzime putem spune următoarele: A. Toate endotoxinele produc aceleaşi semne şi simptome (nu sunt specifice unei boli) : febră. Leucocidinele. streptococi nu pot distruge neutrofilele (polimorfonuclearele PMN). Exotoxinele nu produc semne şi simptome specifice. produse de stafilococi. Endotoxinele determină formarea unor antitoxine (anticorpi) eficiente. E. Virulenţa unor bacterii este favorizată de producerea de exoenzime. produse de stafilococi. Când exotoxinele sunt activate prin căldură.B. 45. Cu referire la endotoxine putem spune următoarele: A. Leucocidinele. E. slăbiciune generală. Exemple de bacterii care produc exotoxine: Clostridium botulinum. C. hemoragie viscerală. D. 90 . Clostridium tetani. 46. Organismul produce anticorpi numiţi antitoxine ce furnizează imunitate împotriva toxinelor. pot fi produse de stafilococi. E. stafilococul auriu. hipotensiune. uneori nervoasă. Endotoxinele sunt termostabile şi pot fi transformate în anatoxine (toxoid). producând efecte la distanţă de locul producerii lor.

favorizeaza extinderea gangrenei gazoase. Hialuronidaza. 48. 91 . pot fi produse de stafilococi. distruge fibronogenul ce formează ţesutul conjunctiv din muşchi şi alte organe şi ţesuturi. Care afirmaţii cu privire la enzime sunt corecte? A. Coagulazele sunt produse de stafilococi. D. B. Cheagul de fibrină nu poate proteja bacteriile de fagocitoză. Kinazele bacteriene degradează fibrina. B. C. E. Coagulazele sunt enzime bacteriene ce coagulează fibrinogenul din sânge. Care afirmaţii cu privire la enzime sunt corecte? A. D. Colagenaza produsă de câteva specii de Clostridium. 47. Cheagul de fibrină poate izola bacteriile de alte mecansime de apărare ale gazdei. Colagenaza produsă de câteva specii de Clostridium. C. Fibrinolizina este produsă de Streptococcus pyogenes şi stafilokinaza este produsă de Staphylococcus aureus. ce favorizează răspândirea infecţiei. produsă de stafilococi.E.dar nu şi de streptococi. Coagulazele sunt produse de stafilococi. Hemolizinele produc liza eritrocitelor. E. dizolvă acidul hialuronic. un tip de polizaharide din ţesutul conjunctiv.

Referitor la vaccinuri sunt adevărate afirmaţiile cu excepţia: A. vaccinuri facultative sunt: vaccinul antigripal. vii atenuate B. Mecanismele specifice cuprind: A. se desfăşoară în două etape:ataşarea şi digestia 3. răspunsul imun umoral 2. este un mecansim specific de apărare B. organele limfoide periferice D. Definiţie şi clasificare a vaccinurilor Complement simplu 1. pielea B. vaccinurile produc răspuns imun B. Mecanismele de apărare specifice: noţiuni de baza asupra imunităţii. tegumentul E. anatoxine C. organele limfoide centrale B. Mecanismele de apărare nespecifice cuprind: A. lizozimul D. imunitatea obţinută cu ajutorul vaccinurilor vii este de scurtă durată C.Tematica 4 Mecanismele de apărare antiinfecţioasă ale gazdei. implică limfocitele C. Vaccinurile pot fi: A. Fagocitoza: A. Mecanisme nespecifice (bariere mecanice. vaccinuri care conţin fragmente antigenice E. sistemul complement E. distruge microorganismele complet sau cu păstrarea antigenului D. mucoasele C. sistemul imun C. vaccinuri indispensabile sunt: BCG. vaccinuri complete sau corpusculare D. toate răspunsurile sunt corecte 5. este efecuată de hematii E.DiTePer 92 . anti-Haemophylus E. celulele fagocitare şi procesul de fagocitoza). sistemul imun 4. anatoxinele sunt eficiente în boli ca tetanosul D.

Rasa: unoeri poate fi un factor. transpiraţie şi urină. virusuri şi predispun gazda la infecţii bacteriene. D. 11. fum de ţigară. Beta-lizina este un aminoacid produs de trombocite în procesul coagulării. Ocupaţia: poate constitui un factor de risc. Scăderea capacităţii normale de apărare prin tratamente cu imunosupresoare. sunt contraindicate la gravide D. Aparatul mucociliar numit şi „liftul ciliar” poate fi afectat de alcool. B. B. Răspunsul fals referitor la factorii legaţi de apărarea gazdei este: A. C. C. C. de unde bacteriile pot fi eliminate. E. Lizozimul are rol antibacterian prin hidroliza peretelui bacterian (lizează mucopeptidele bacteriilor Gram pozitive). C. 9. între 8-10 şi acizii graşi produşi de glandele sebacee ale pielii au activitate antibacteriană şi antifungică. Tegumentul intact reprezintă prima linie de apărare împotriva multor microorganisme. E. sunt contraindicate la imunodeprimaţi E. B. Properdina se găseşte în plasmă. D. Mucoasa tractului respirator cu epiteliul ciliat şi secreţia mucoasă. Despre substanţele cu rol antimicrobian din sânge şi secreţii este fals următorul enunţ: A. salivă. Lactoferina este o glicoproteină în salivă. se administrează în doză unică B. 93 .6. Vaccinurile vii atenuate: A. secreţii nazale. Sexul:neimportant. Scăderea capacităţii normale de apărare prin tratamente cu corticosteroizi. D. granulaţiile leucocitelor. Răspunsul fals referitor la factorii legaţi de apărarea gazdei este: A. după administrare se obţine un răspuns imun durabil C. Despre substanţele cu rol antimicrobian din sânge şi secreţii este incorect următorul enunţ: A. Vârsta: pacienţii în vârstă sunt predipuşi la îmbolnăviri. Vârsta: nou-născuţii în special prematurii sunt predipuşi la îmbolnăviri. lacrimi. D. Transferina se găseşte în ser şi la nivelul mucoaselor. 10. 8. secreţii nazale. Toate răspunsurile sunt corecte 7. predispune la infecţii. Tegumentul este o barieră mecanică iar pH -ul crescut. de exemplu rasa caucaziană mai predispusă la tuberculoză decât rasa neagră. Lizozimul se găseşte in lichidul cefalorahidian LCR. de exemplu antraxul la zootehnişti. Lizozimul se găseşte în plasmă. Starea de nutriţie: malnutriţia vitaminică predispune la infecţii. Scăderea capacităţii normale de apărare prin tratamente cu radioterapie. E. lacrimi. B. Mişcările coordonate ale cililor conduc mucusul înspre cavitatea nazală şi cavitatea bucală. Starea de nutriţie: malnutriţia proteică. ser. B. E. Care din următoarele răspunsuri cu referire la mecanismele de apărare nespecifice este incorect? A. îndepărtează mecanic impurităţile şi bacteriile.

C. E. Chemotaxia este nu un factor chemotactic. 14. Fagocitele emit pseudopode în jurul bacteriilor şi formează un fagolizozom. 15. Fixe: macrofage. D. bacterii. Care din următoarele răspunsuri este fals? A. căldura. Circulante: neutrofile. E. C. paraziţi şi tumori. Care din următoarele enunţuri cu referire la răspunsul inflamator şi fagocitoza este incorect? A. Chemotaxia constă în migrarea PMN prin peretele vaselor capilare spre locul infecţiei numită şi diapedeză. prostaglandine. leukotriene. Interferonii sunt glicoproteine numiţi şi citokine. în interacţiunea dintre celule şi reacţionează cu complementul . Prezenţa microorganismelor în organismul gazda produce apariţia răspunsului inflamator. Chemotaxia reprezintă procesul de atragere la locul infecţiei. Circulante: monocite. C. Dintre celulele care apar la locul infecţiei si care au funcţii de fagocitoză. Fibronectina glicoproteină din plasmă. 94 . Fagocitoza. Interferonii sunt proteine produse şi eliberate de limfocite ca răspuns la prezenţa patogenilor: virusuri. Circulante: eozinofile. Principalele etape ale răspunsului inflamator sunt următoarele cu excepţia: A. 12. Chemotaxia este enzima care catalizează formarea de bradikinină. Răspunsul inflamator e caracterizat clinic prin apariţia la locul infecţiei a următoarelor semne: înroşire(eritem). tumefiere. mediatorul durerii. Răspunsul inflamator este un complex de reacţii locale cu rolul de a delimita şi opri evoluţia procesului infecţios. B. Extravazarea leucocitelor şi proteinelor plasmatice. primele sosite sunt eozinofilele şi monocitele. Vasodilataţie capilară. Celulele fagocitare nu pot fi: A. Circulante: macrofage. D. Chemotaxia este determinată de factorii chemotactici: fracţiunea c5a a complementului. Scăderea permeabilităţii capilare prin acţiunea mediatorilor chimici: histamina. Care din următoarele răspunsuri referitoare la chemotaxia este fals? A. E. B. C. Creşterea fluxului sanguin. C.C. E. Chemotaxia este determinată de factorii chemotactici: kalikreina. D. Fagocitoza face parte din raspunsul inflamator. B. E. 16. proces în care bacteriile sunt înglobate „fagocitate”de celulele polimorfonucleare PMN şi macrofage. B. durere. Chemotaxia constă în ataşarea PMN la endoteliul vascular de la locul infecţiei de pe suprafaţa celulelor endoteliale. D. 13. B. D. are rol în opsonizare. impotenţă funcţională.

20. Funcţie virală directă. prin anticorpi materni. 18. B. Distrug celulele infectate viral şi celulele neoplazice prin secreţia de citokine. Anticorpii au următoarele funcţii de apărare mai puţin: A. D. B. În fagolizozom bacteriile sunt distruse prin diferite sisteme enzimatice. 21. reprezintă 85% şi sunt reprezentate de următoarele cu excepţia: A. 95 . Lizozomii din neutrofile (conţin enzime hidrolitice şi alte substanţe bactericide) migrează spre fagozom şi fuzionează formând un fagolizozom. Ficat. Limfocitele T helper nu au următorul rol: A. E. E. Nucleaze. D. Funcţie antibacteriană în prezenţa complementului. D. Stimulează acţiunea limfocitelor T supresoare. 17. B. Sunt limfocite mici cu granulaţii. E. E. Rol în liza bacteriană. Măduvă osoasă. Privind limfocitele natural ucigaşe NK (Natural Killer) care enunţ este greşit? A. C. C. E. B. Timus. C. Granulaţiile eliberează enzimele înglobate în lizozomi.D. Sistemul imun este format din următoarele organe imune cu excepţia: A. Imunitate naturală activă prin trecerea prin boală. C. Inelul Waldeyer. Mieloperoxidază. Nu au specificitate pentru un anumit virus. transmisă transplacentar. Inhibă producţia de anticorpi a limfocitele B. C. D.Granulele lizozomale mici. Stimulează acţiunea limfocitelor T citotoxice. Lactoferine. Neutralizează toxine bacteriene. B. Lipaze. Sunt efectorii răspunsului de hipersensibilitate întârziată. Activează limfocitele B în plasmocite pentru a produce anticorpi. D. Favorizează fagocitoza prin opsonizare bacteriilor. Acţiunea lor nu este influenţată de o expunere anterioară. 19. Plăci Peyer. B. Imunitate naturală pasivă. Imunitatea antiinfecţioasă nu poate fi: A. Au rol în imunitatea naturală. 22. E. Proteaze.

Di-Te-Per. Vaccinuri facultative. 96 . E. D. E. Vaccinul antiholeric. sau cu risc infecţios: vaccinul antigripal. Vaccinul antileptospirotic. etc. vaccinul antirabic.. antipoliomielitic oral şi injectabil. Vaccinul antitifoidic. Imunitate artificială activă prin vaccinare. E. B. Vaccinuri complete sau corpusculare. Vaccinul antipertussis. vaccinul anti-haemophylus. Vaccinuri vii atenuate cu microorganisme (virusuri sau bacterii) vii sunt următoarele cu excepţia: A. 23. Persistenţa imunităţii induse o perioadă cât mai lungă (ani. bătrâni).C. D. Vaccinul antihaemophilus (Hib). necesare unor grupe de vârstă extreme (copii. vaccinul antipneumococic. E. 25. C. luni). Vaccinul anti-hepatita A. C. C. Obiectivele imunizării active (vaccinării)sunt următoarele cu excepţia: A. care conţin bacteria sau virusul în întregime sunt următoarele cu excepţia: A. care nu sunt obligatorii: BCG. E. Producerea unui titru adecvat de anticorpi protectori. Imunitate naturală activă care asigură protecţie aproximativ 6 luni după naştere. Vaccinul antirubeolic. Vaccinuri de interes regional (boli tropicale): antiamaril. Imunitate artificială pasivă prin administrare de anticorpi preformaţi (seruri hiperimune sau imunoglobuline specifice). C. Vaccinuri indispensabile. Vaccinuri folosite ocazional. Imunitate durabilă. antifebra Q. B. D. 24. B. Obţinerea unei populaţii de celule cu memorie imunologică. vaccinurile pot fi clasificate în următoarele cu excepţia: A. D. Persistenţa imunităţii induse o perioadă relativ scurtă (săptămâni. B. Vaccinuri pentru persoane cu risc profesional (zoonoze): anti-cărbunos. în focare epidemice delimitate: antimeningococic. D. toată viaţa). antitifoidic. În funcţie de utilitatea lor în practica imunizării. Vaccinul antivaricelos. Vaccinul inactivat injectabil antipoliomielitic Salk. 26. Vaccinul antiamaril.

artificială pasivă prin vaccinare C. Mecanismele de aparare nespecifice cuprind: A. eozinofilelor. macrofagele predomină în infecţii cronice sau granulomatoase B. Flora saprofită C. Transferina B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la fagocitoză: A. Principalele celule efectoare sunt neutrofilele 3. bacteriile sunt distruse prin diferite sisteme enzimatice în fagolizozom 5. Lactoferina 6. Celulele natural ucigaşe NK D. naturală activă prin trecerea prin boală B. monocitelor C.Complement multiplu 1. Proteinele de fază acută C. Are ca principale celule limfocitele E. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la imunizarea antiinfecţioasă: A. artificiala pasivă prin administrarea de anticorpi preformaţi E. Plasmocitele B. Face parte din mecanismele nespecifice ale apărării C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la sistemul imun : A. Răspunsul imun umoral D. Lizozimul 2. naturala pasivă transmisă transplacentar D. Răspunsul imun celular E. Activarea limfocitelor T ucigaşe NK E. presupune ataşarea şi digestia bacteriilor D. Properdina C. Face parte din mecanismele specifice ale apărării B. Limfocitele E. Complementul B. pasivă prin trecerea prin boală 7. Activarea limfocitului B D. Printre mecanismele de apărare nespecifice se numără: A. Vaccinurile complete sau corpusculare sunt : A. Mecanisme de apărare specifică includ: A. Este format din organe limfoide centrale D. Interferonii 4. este un proces prin care bacteriile sunt distruse complet sau incomplet E. Se realizează cu ajutorul neutrofilelor. Anti-haemophilus 97 .

conţin microorganisme vii care prin tehnici de atenuare şi-au pierdut capacitatea patogenă B. răspunsul imun primar se datorează limfocitelor B cu memorie 11. în special legat de riscul profesional. nivelul complementului în ser depinde de gradul de imunizare a persoanei 12. imunitatea obţinută nu este durabilă E. C. Care afirmaţii sunt adevărate? A. activarea e declansata de bacterii E. eficienţi în prevenirea bolilor produse de exotoxine C. se obtin din exotoxine prin tratare cu formaldehidă D. toxoizii nu au actiune specifica E. E. D. B. 13. anatoxinele se obtin din exotoxine care îşi păstrează capacitatea toxică 9. Sistemul complement A. activarea e declansata de complexe imune D. răspunsul imun umoral constă în elaborarea de anticorpi de către plasmocite D. săracia favorizează transmiterea bolilor infecţioase într-o colectivitate. simptomatologia clinică postvaccinal este asemănătoare bolii dar foarte redusă D. 98 . o parte din limfocitele B se transformă în limfocite B cu memorie E. se administrează în doze multiple C. este un complex de 20 substanţe proteice B. C. componentele acestuia se activează în cascadă C. Factorii legaţi de apărarea gazdei sunt reprezentaţi de statusul socio-economic. Despre vaccinuri vii atenuate se pot afirma următoarele: A. Referitor la răspunsul umoral următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. B. Aglomerările. se mai numesc anatoxine B. Malnutriţia nu favorizează transmiterea bolilor infecţioase într-o colectivitate. Anti-pertussis Antiholeric Antimeningococic Anti-hepatită B 8. Sexul: deseori important. D. Infecţia se poate produce cu bacterii ce alcătuiesc flora normală prin ruperea echilibrului dintre gazdă şi microorganisme. Răspunsurile false referitore la factorii legaţi de apărarea gazdei sunt: A. Vârsta: nou-născuţii în special prematurii dar şi pacienţii în vârstă sunt predipuşi la îmbolnăviri. nu sunt contraindicate la gravide 10. Infecţia se poate produce cu bacterii patogene. E. este un mecanism nespecific de apărare C. Care afirmaţii referitoare la toxoizi sunt adevărate: A.B. răspunsul imun umoral constă în activarea limfocitului B B.

Perii nazali. E. Mişcările coordonate ale cililor conduc mucusul înspre cavitatea nazală şi cavitatea bucală. fum de ţigară. Care afirmaţii sunt adevărate cu privire la mecanismele de apărare nespecifice (tegumentul şi mucoasele)? A. Stranut. Mucoasa tractului respirator cu epiteliul ciliat şi secreţia mucoasă. 17. C. virusuri şi predispun gazda la infecţii bacteriene. interferonului. eozonofile. B. D. E. C. C. Celulele fagocitare reprezentate de monocite. corticosteroizi. 18. de unde bacteriile pot fi eliminate. Lizozimul din mucus (se găseşte şi în lacrimi). Scăderea capacităţii normale de apărare prin tratamente cu imunosupresoare. E. 16. Diaree. îndepărtează mecanic impurităţile şi bacteriile. E. 99 . Tegumentul este o barieră mecanică iar pH -ul crescut. PH-ul neutru de la nivelul stomacului. de exemplu rasa caucaziană mai predispusă la tuberculoză decât rasa neagră. 14. Barierele fizice reprezentate de tegumentele şi mucoasele intacte. Rasa: unoeri poate fi un factor.C. Macrofagele alveolare. 15. B. lizozimului. de exemplu antraxul la zootehnişti. D. B. Glucide de tipul solatrioza. D. Tegumentul intact reprezintă prima linie de apărare împotriva multor microorganisme. Enzimele salivare. Ocupaţia: poate constitui un factor de risc. bazofile. stachinoza. Tuse. Enzimele degradative. C. macrofage şi celulele NK („Natural Killer”). E. B. B. Alte mecanisme protectoare ale aparatului respirator sunt reprezentate de: A. Reflexul de tuse (ce previne aspirarea în plămâni). D. D. Proteine de tipul complementului. Mecanismele de apărare nespecifice (care protejează împotriva microorganismelor în general) se pot clasifica în următoarele mari categorii: A. Vomă. Mecanismele nespecifice de la nivelul tractului digestiv includ: A. C. Macrofagele de la nivelul intestinului subţire. Aparatul mucociliar numit şi „liftul ciliar” poate fi afectat de alcool. Macrofagele de la nivelul intestinului gros. Se elimină mari cantităţi de microorganisme prin reflexele: A. Limfocite alveolare. D. radioterapie. Celulele fagocitare reprezentate de neutrofile. între 8-10 şi acizii graşi produşi de glandele sebacee ale pielii au activitate antibacteriană şi antifungică. rafinoza.

E. Urină. Mucoasa vaginală este protejată de un pH neutru produs de lactobacili ce fac parte din flora saprofită locală. Lactoferina este o glicoproteină în: A. Secreţii nazale. Se găseşte în lichidul cefalorahidian LCR. Micţiune. Care afirmaţii sunt false referitor la substanţe cu rol antimicrobian din sânge şi secreţii? A. Lizozimul are rol antibacterian prin hidroliza peretelui bacterian (lizează mucopeptidele bacteriilor Gram pozitive). Care afirmaţii sunt adevărate cu privire la mecanismele de apărare nespecifice (tegumentul şi mucoasele)? A. C. Transpiraţie. Lacrimi. C. D. Un mecanism de apărare specific reprezintă şi acţiunea de spălare a aparatului urinar în timpul micţiunii. Transferina leagă fierul. 19. Lizozimul se găseşte în: A. permiţând unei bacterii Clostridium difficile să producă infecţii de tipul colitei pseudomembranoase. Importanţa florei saprofite este observată în terapia antibiotică cand se suprimă aceste microorgansime benefice. B. Secreţii nazale. vaginului. Activează complementul în absenţa complexelor imune (calea alternă de activare a complementului). nazofaringelui. D. C. E. Salivă. B. Transferina intră în competiţie cu bacteriile pentru fier ca şi lactoferina. Lacrimi. D. Importanţa florei saprofite este observată în terapia antibiotică cand se suprimă aceste microorgansime benefice. C. B. Se găseşte în plasmă. Beta-lizina este un aminoacid produs de hematii în procesul coagulării. 21. 100 . permiţând unei bacterii Candida albicans sa produca infecţii vaginale (candidoze vaginale) 20. împiedică dezvoltarea şi proliferarea bacteriilor patogene la aceste niveluri prin competiţia pentru receptorii celulari. E. 22. Care afirmaţii sunt corecte cu privire la properdină? A. Flora saprofită de la nivelul tegumentului. Acţionează asupra bacteriilor Gram negative. Acţionează asupra bacteriilor Gram pozitive. B. E.E. B. Beta-lizina produce liza bacteriilor Gram-negative. 23. Urină. colonului. D. C.

Activarea complementului se poate produce pe cale alternă prin complexe antigenanticorpi. Rol în opsonizare. Granulaţiile eliberează enzimele înglobate în lizozomi: A. Nu prezintă activitate antifungică. Se activează în cascadă. B. C. Lactoferine. 28. D. C. Se leagă de receptorii de pe suprafaţa celulelor bacteriene. Ambele căi duc la formarea moleculei C3b cu 2 funcţii. Rolurile lactoferinei sunt următoarele: A. reprezintă 15%. Ser. Granule lizozomale mici reprezentate de lactoferine. bacterii. E. levuri. properdina. splină. Care afirmaţii sunt false referitor la interferoni? A. Nu reacţionează cu complementul. 26. Interferonii au şi alte funcţii: cresc capacitatea celulelor neinfectate viral să reziste infecţiei (inducând în celulele infectate viral producerea de proteine antivirale). E. Leagă fierul dar nu intră în competiţie cu bacteriile pentru acesta. Granule lizozomale mici. C. 25. Denumirea provine de la capacitatea de a „interfera”replicarea virală în celule gazdei. nucleaze şi lipaze. Prezintă activitate antivirală. E. Se leagă de lipopolizaharidele peretelui bacterian. proteaze. Referitor la complementul (alexina) care enunţuri sunt corecte? A. 101 . 24. D. 29. E. Interferonii au şi alte funcţii: activează celulele natural ucigaşe NK („natural killer). Rolurile fibronectinei sunt următoarele: A. C. D. Rol în interacţiunea dintre celule . macrofagele. paraziţi şi tumori. macrofage. reprezintă 85%. bacterii.D. Granulele lizozomale mici sunt reprezentate de: A. D. B. Granule lizozomale mari. E. B. C. B. Sunt glicolipide numiţi şi citokine. Sunt proteine produse şi eliberate de macrofage ca răspuns la prezenţa patogenilor: virusuri. Activarea complementului se poate produce pe cale clasică: activare prin molecule neimune: polizaharide. E. endotoxine bacteriene. Activează celulele natural ucigaşe NK („natural killer). Granulaţiile leucocitelor. Granule lizozomale mari conţin mieloperoxidază. Este o familie de glicolipide sintetizate în ficat. B. Granule lizozomale mari conţin enzime degradative. afectând permeabilitatea membranară şi liza celulei. Reacţionează cu complementul . D. paraziţi. 27. lizozim.

B. Nu produc H2O2. Nucleaze. D. E. C. Sunt limfocite mici cu granulaţii. Neutralizează viruşi. E. plăci Peyer. Acţiunea lor nu este influenţată de o expunere anterioară. 34. Anticorpii sau imunoglobulinele sunt glucide şi au activitate specifică. 102 . Organe imune: organe limfoide secundare: inelul Waldeyer. Au rol în imunitatea naturală. O parte din limfocitele B de memorie se vor transforma în limfocite B activate. Sunt implicate limfocitele B activate ce se transformă în plasmocite şi elaborează anticorpi (răspuns imun primar). Organe imune: organe limfoide primare: măduva osoasă şi timusul. M. Distrug celulele infectate viral şi celulele neoplazice prin secreţia de citokine. D. 31. E. 33. Sunt 5 clase de anticorpi: G. Referitor la răspunul imun umoral sunt corecte următoarele enunţuri: A. D. B. E. C. Mieloperoxidază. Produc superoxid. Proteaze. E. O parte din limfocitele B activate se vor transforma în limfocite B de memorie. B. D. B. Favorizează fagocitoza prin opsonizare bacteriilor. Referitor la răspunul imun umoral sunt false următoarele enunţuri: A. Funcţie antivirală indirectă. Sunt implicate limfocitele T activate ce se transformă în plasmocite şi elaborează anticorpi (răspuns imun primar). Funcţie antibacteriană în prezenţa complementului. A. Nu pot produce ion hipoclorit. 32. Nu produc superoxid. Nu poseda mieloperoxidază. C. Anticorpii sau imunoglobulinele sunt proteine şi au activitate specifică. Despre limfocitele natural ucigaşe NK (Natural Killer) nu se poate spune că: A. C. B. 30. Celule imune: limfocite T. C. D. Au rol în liza bacteriană.B. Sistemul imun este format din: A. Celule imune: limfocite B. B. E. Organe imune: organe limfoide primare: ganglioni limfatici şi splina. Anticorpii au următoarele funcţii de apărare: A. Lipaze. C. 35. Despre macrofage sunt incorecte următoarele: A. Au specificitate pentru un anumit virus. D. D. E.

37. Este important în infecţiile produse de microorganisme care se multiplică intracelular. Imunitatea antiinfecţioasă nu poate fi : A. bruceloza. Este important în prezenţa bacteriile ce produc tuberculoza. Limfocitele T citotoxice: distrug alogrefele. Distrug celelele infectate viral şi alogrefele. Stimulează acţiunea limfocitelor T supresoare. virusuri. Limfocitele T supresoare: inhibă producţia de anticorpi a limfocitelor T citotoxice. C. B. Producerea unui titru adecvat de anticorpi protectori. Imunitate durabilă. care asigură protecţie aproximativ 1 an după naştere. B supresoare. Imunitate artificială pasivă prin vaccinare. Este important în infecţiile produse de microorganisme ce persistă. C. Limfocitele B sunt o populaţie de limfocite responsabile de răspunsul imun celular. La o pătrundere ulterioară a aceluiaşi antigen în organism.C. D. Obiectivele imunizării active (vaccinării) sunt: A. prin anticorpi materni. răspunsul imun va fi mai intens. Limfocitele B sunt de mai multe tipuri:limfocite B helper. C. 38. Referitor la răspunul imun umoral sunt corecte următoarele enunţuri: A. D. B citotoxice. Imunitate artificială activă prin administrare de anticorpi preformaţi. C. B. D. D. va fi prezent un răspuns anamnestic. La o pătrundere ulterioară a aceluiaşi antigen în organism. C. La o pătrundere ulterioară a aceluiaşi antigen în organism. 41. Activează limfocitele T în plasmocite pentru a produce anticorpi. B. Persistenţa imunităţii induse o perioadă cât mai lungă (ani. D. Limfocitele T citotoxice: distrug celelele infectate viral. E. E. E. 36. Referitor la răspunul imun umoral sunt corecte următoarele enunţuri: A. 40. răspunsul imun se va instala mai rapid. Despre vaccinuri vii atenuate cu microorganisme (virusuri sau bacterii) vii putem spune că: 103 . Limfocitele T helper: A. B. 39. E. toată viaţa). D. B. Sunt efectorii răspunsului de hiposensibilitate întârziată. transmisă transplacentar. Limfocitele T helper sunt efectorii răspunsului de hipersensibilitate întârziată. Limfocitele T helper activează limfocitele B în plasmocite pentru a produce anticorpi. E. Stimulează acţiunea limfocitelor T citotoxice. Imunitate naturală pasivă. Imunitate naturală activă prin trecerea prin boală. Imunitate artificială pasivă prin administrare de seruri hiperimune sau imunoglobuline specifice. Obţinerea unei populaţii de celule cu fără memorie imunologică. E. Obţinerea unei populaţii de celule cu memorie imunologică.

Vaccinul anti-hepatita A. Vaccinul antipoliomielitic oral Sabin. B. C. E. Vaccinul antirubeolic. 42. Vaccinul antivaricelos. C. Acestea nu se multiplică în organismul uman. Acestea nu mimează infecţia naturală. Vaccinurile de mai jos sunt vaccinuri vii atenuate cu microorganisme (virusuri sau bacterii) vii: A. Vaccinuri care conţin fragmente antigenice sau sub unităţi bacteriene sau virale : proteine. Nu sunt contraindicate la imunodeprimaţi. B. Vaccinul BCG (împotriva tuberculozei). C. B. Imunitatea obţinută este durabilă. Vaccinul antitifoidic. 47. C. E. Sunt lipsite complet de putere patogenică. D. B. Vaccinurile de mai jos sunt vaccinuri vii atenuate cu microorganisme (virusuri sau bacterii) vii: A. Vaccinul inactivat injectabil antipoliomielitic Salk. Este necesară administrarea a 4 doze. Este necesară administrarea unei singure doze. cu microorganisme omorâte se pot spune următoarele: A. Vaccinul antirujeolic. Vaccinul anti-hepatita A. Prin tehnici de atenuare şi-au păstrat capacitatea imunogenă. D. 104 . Prin tehnici de atenuare şi-au pierdut în cea mai mare parte puterea patogenă. polizaharide conjugate cu proteine. Vaccinul antileptospirotic. Sunt contraindicate la gravide (efect teratogen). 43. Vaccinul anti-hepatită B. E. Pot fi administrate la imunodeprimaţi. D. C. E. Vaccinuri complete sau corpusculare. Despre vaccinuri inactivate (inerte). E. B. D. Vaccinul antiholeric. B. Vaccinul anti-hepatită B. 44. care conţin bacteria sau virusul în întregime sunt următoarele: A. Vaccinul antiamaril. Despre vaccinuri vii atenuate cu microorganisme (virusuri sau bacterii) vii putem spune că: A. C. obţinute prin purificare sunt următoarele: A. Pot fi administrate la gravide E. D. Vaccinul anti-febra galbenă. Simptomatologia clinică nu este asemănătoare bolii. B. Vaccinul antiamaril. Simptomatologia clinică este foarte redusă. D. Vaccinul antipertussis.A. Acestea nu se multiplică în organismul uman. 45. 46.

Vaccinul împotriva difteriei şi tetanosului. Antitoxina difterică. E. D. E. 48. prin tratarea cu formaldehidă. luni). Exemple: A. Vaccinuri folosite ocazional. în focare epidemice delimitate: antimeningococic. 49. E. Vaccinuri de interes regional (boli tropicale): antiamaril.. Imunizarea pasivă realizează obţinerea unei imunizări rapide. Vaccinul antipoliomielitic oral Sabin. D. E. 51.C. C. Vaccinuri pentru persoane cu risc profesional (zoonoze): BCG. Vaccinul antipneumococic. Exemple de anatoxine: A. Antitoxina tetanică. D. C. 50. Antitoxina antimeningococică. B. C. Antitoxina botulinică. vaccinurile pot fi clasificate în : A. vaccinul antirabic. imediat după injectare. Vaccinul antihaemophilus (Hib). Vaccinuri indispensabile. C. sau cu risc infecţios: vaccinul antigripal. Sunt vaccinuri eficiente în boli în care toxina reprezintă principalul factor patogen. etc. În funcţie de utilitatea lor în practica imunizării. Vaccinul diftero-tetanic. necesare unor grupe de vârstă extreme (copii. Vaccinul Di-Te. Se mai numesc toxoizi. la cald. Di-Te-Per. Acestea îşi pierd puterea toxică. bătrâni). vaccinul anti-haemophylus. Despre anatoxine sunt adevărate următoarele: A. B. 105 . D. E. Vaccinul inactivat injectabil antipoliomielitic Salk. D. Antitoxina antitifoidică. Anatoxinele se obţin din endotoxinele bacteriene. anti-hepatită B şi anti-rujeolic. B. de regulă obligatorii în majoritatea ţărilor: antipoliomielitic oral şi injectabil. B. vaccinul antipneumococic. Vaccinuri facultative. Vaccinul antimeningococic . antitifoidic. Acestea îşi păstrează puterea antigenică. dar care durează puţin (săptămâni.

sunt substanţe antibacteriene obţinute prin sinteză chimică D. Leewenhoek B. În funcţie de modul de acţiune al antibioticelor există următoarele asocieri recomandate: A. cele bactericide sunt necesare în infecţii severe precum meningita B. bacteriocin cu bactericid B. bactericid cu bacteriocin 5. Louis Pasteur C. principalele clase de antibiotice cu indicaţii clinice. sunt substanţe antibacteriene naturale E. Mecanisme de rezistenţă ale bacteriilor la acţiunea antibioticelor. sunt extrase din fungiii din genul Penicillium B. sunt necesare în viroze respiratorii 2. spectru antibacterian. Bacteriofag D. Bactericide E. Citostatic B. clasificare. Antibiotice. Sir Alexander Fleming D. bacteriofag cu bactericid E. bactericidele se asociază cu bacteriostaticele pentru a avea un efect sinergic D. Actiunea factorilor fizici şi chimici asupra bacteriilor Complement simplu 1. bacteriostatic cu bactericid C. Antibioticele: A. Penicilina a fost descoperită de: A. A. mecanisme de acţiune. Homeopatic 3. Identificaţi caracteristica comună a antibioticelor şi chimioterapicelor: A.Tematica 5. Definiţie. sunt extrase din fungii din genul Streptomyces 4. sunt un grup de medicamente capabile să distrugă sau să inhibe multiplicarea microbiană C. Antibioticele pot avea următorul mecanism de acţiune: A. Gregor Mendel 106 . gentamicina este antibiotic de elecţie pentru tratarea meningitelor C. bactericid cu bactericid D. reacţii adverse. Bacteriocin C. Robert Koch E. tetraciclina este un antibiotic cu spectru îngust E.

Bacillus anthracis D. scarlatina E. Penicilina C. pneumonie D. angină streptococică B. agenţi antivirali E. sfărşitul secolului XIX 11. începutul secolului XX C. mijlocul secolului XVIII E. Penicilina a devenit dispobilă pe piaţă pentru tratamentul infecţiilor bacteriene. Clostridium tetani 7. agenţi antimicrobieni sintetici D. Streptoccocus pyogenes B. Ernst Chain şi Gerhard Domagk 8. mijlocul secolului XX D. mijlocul secolului XIX B. Gerhard Domagk şi Howard Florey E. Ion Cantacuzino şi Victor Babeş C. tuberculoză C. faringite 12. Cloramfenicolul 9. în special a celor stafilococice si streptococice la: A. Prontosilul D.6. Fleming a observat acţiunea unei culturi de Penicillinium asupra unei tulpini de: A. Staphyloccocus aureus C. Meticilina E. Salmonella typhi E. Genul Staphyloccocus şi Streptoccocus produc un procent important de infecţii cu excepţia: A. antibiotice naturale B. la fel de eficiente ca şi antibioticele naturale 10. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la antibacterienele naturale: 107 . Sir Alexander Fleming şi Robert Koch D. o moleculă cu proprietăţi antibacteriofage B. Cei care au izolat penicilina pentru a o folosi ca metoda de tratament în infecţiile bacteriene din al doilea război mondial au fost: A. Gerhard Domagk a fost cel care a descoperit: A. Ernst Chain şi Howard Florey B. Sulfamidele sunt: A. derivate de penicilina C.

Penicillium notatum C. tetracicline C. Streptomyces lactamdurans 16. fungii din genul Penicillium B. cu excepţia: A. Bacillus anthracis B. fungi din genul Penicillium E. pentru prevenirea unei infecţii pentru un pacient cu risc 108 . aminoglicozide E.A. Cefalosporinele sunt obţinute din: A. bacterii din genul Corynebacterium 17. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la folosirea terapiei antibiotice: A. B. Antibioticele extrase din actinomicete sunt următoarele. bacterii din genul Bacillus E. cefalosporine D. din actinomicete 15. ca terapie empirică B. actinomicete C. fungii din genul Streptomyces D. bacterii din genul Vibrio E. macrolide B. Polimixinele sunt antibiotice obţinute din: A. bacterii din genul Clostridium 18. bacterii din genul Bacillus B. în profilaxie C. actinomicete C. ascomicete D. polimixinele şi bacitracina sunt produse de bacterii din genul Bacillus penicilinele sunt obţinute din Penicillium notatum aminoglicozidele sunt extrase din actinomicete cefalosporinele sunt extrase din Penicillium cephalosporum macrolidele sunt extrase din ascomicete 13. ascomicete B. lincomicina 14. E. C. Cloramfenicolul este extras din: A. bacterii din genul Bacillus C. Penicillinum cephalosporum E. D. fungi din genul Penicillium D. Bacitracina este un antibiotic obţinut din: A. Streptomyces caespitosus D.

bacilii Gram negativi C. Antibioticele cu spectru de tip streptomicinic sunt active pe: A. eritromicina 109 . penicilina C. tetraciclinele B. Bacillus anthracis E. Corynebacterium diphteriae 24. colimicina E. Bacillus anthracis 23. ca terapie ţintită pentru prevenirea unei infecţii înaintea unei intervenţii chirurgicale 19. spectrul antibacterian iniţial este stabilit pentru fiecare antibiotic în parte D. Dintre antibioticele cu spectru de tip streptomicinic face parte: A. polimixina D. neomicina 22. antibioticele au fost clasificate în: antibiotice cu spectru îngust şi antibiotice cu spectru larg C. gentamicina C. Antibioticele cu spectru de tip penicilinic nu sunt active pe: A. Dintre antibioticele cu spectru larg face parte: A. în funcţie de spectru antimicrobian iniţial. bacilii Gram pozitivi B. Dintre antibioticele cu spectru de tip penicilinic face parte: A. eritromicina C. Următoarele afirmaţii referitoare la spectrul antimicrobian sunt adevărate. ca terapie ţintită bazată pe cultivarea produsului patologic şi testarea sensibilităţii tulpinii prin antibiogramă E. bacilii difterici D. cloramfenicolul E. Neisseria meningitidis C. coci Gram negativi D. pentru stabilirea spectrului antibacterian iniţial sunt precizate categoriile de bacterii sensibile. lincomicina D. colimicina B. cocii Gram pozitivi B. cu excepţia: A. Bordetella pertusis E. cloramfenicolul 21. intermediar sensibile şi rezistente în mod natural la antibioticul respectiv E. cuprinde totalitatea bacteriilor asupra cărora antibioticul este activ B.D. apărute prin emergenţa unor tulpini rezistente 20. penicilina B. este necesară cunoaşterea spectrului antibacterian iniţial şi nu modificările ulterioare.

cu excepţia: A. Inhibiţia sintezei proteinelor 110 . Inhibiţia sintezei sau a funcţiei acizilor nucleici C. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la modul de acţiune al antibioticelor: A. lincomicina E. Neisseria meningitidis E. Antibioticele cu spectru de tip streptomicinic nu sunt active pe: A. infecţii uşoare E. Streptococcus pyogenes B. se pot asocia 2 sau trei bactericide cu mecanisme diferite de acţiune D. Inhibiţia sintezei peretelui celular C. obţinerea unui efect bactericid sau bacteriostatic depinde de natura antibioticului şi de mecanismul său de acţiune E. un antibiotic bacteriostatic poate avea un efect bactericid. se pot asocia un antibiotic bactericid cu un antibiotic bactericid. adică de distrugere a bacteriilor B. în concentraţii mai mici 27.D. antibioticele bactericide nu se asociază cu cele bacteriostatice B. cu efect bactericid sinergic C. tetraciclinele 25. Antibioticele bactericide nu sunt strict necesare în: A. în concentraţii mai mici C. adică de inhibare a multiplicării bacteriene D. o penicilină se poate asocia cu un aminoglicozid. Alterarea structurii membranei celulei bacteriene E. Antibioticele au următoarele mecanisme de acţiune. infecţii bacteriene cronice 28. antibioticele pot avea efect bacteriostatic. cu efect sinergic 29. Alterarea funcţiei mitocondriilor E. Bacillus anthracis D. Inhibiţia sintezei peretelui celular D. se pot asocia un antibiotic bacteriostatic cu un antibiotic bactericid E. Neisseria gonorrhoeae 26. infecţii severe B. meningite D. Inhibiţia sintezei proteinelor B. antibioticele pot avea efect bactericid. Bordetella pertusis C. Identificaţi afirmaţia greşită referitoare la regulile de asociere a antibioticelor: A. Alterarea structurii membranei celulei bacteriene 30. Inhibiţia metabolismului bacterian D. un antibiotic bactericid poate avea şi un efect bacteriostatic. Antibioticele betalactamice au ca mecanism de acţiune: A. infecţii generalizate C. Inhibiţia metabolismului bacterian B.

Inhibiţia sintezei proteinelor B. antibioticele care au ca mecanism de acţiune inhibiţia peretelui celular sunt toxice pentru celulele umane D. Chinolone şi fluorochinolone au ca mecanism de acţiune: A. Inhibiţia sintezei sau a funcţiei acizilor nucleici E. Următoarele afirmaţii referitoare la mecanismele de acţiune ale antibioticelor sunt false. tetraciclina D. Antibioticele care inhibă sinteza proteinelor sunt: A. aminoglicozidele 34. Inhibiţia metabolismului bacterian C. inhibiţia sintezei proteinelor se poate realiza prin ataşarea la subunitatea 50S a ribozomilor bacterieni a lincosamidelor E. prin inhibarea polimerizării peptidoglicanului din structura peretelui celular al bacteriilor. Trimetoprimul inhibă transformarea acidului folic în acid folinic C.31. macrolidele C. se produce liza bacteriei C. cu excepţia: A. vancomicina B. inhibiţia sintezei proteinelor se poate realiza prin ataşarea la subunitatea 30S a ribozomilor bacterieni a macrolidelor 32. linezolidul E. cu excepţia: A. rezultă liza bacteriei E. ADN giraza de care se leagă 111 . chinolonele stimulează replicarea ADN ului bacterian prin inhibiţia unei enzime. sulfamidele inhibă competitiv acidul para-aminobenzoic (PABA). eritromicina C. Antibiotice ce alterează structura membranei celulare sunt: A. polimixinele B. colimicina D. antibioticele ce alterează structura membranei celulare induc modificări ale permeabilităţii membranei celulare prin legarea de fosfolipide D. Alterarea structurii membranei celulei bacteriene D. cefalosporinele E. precursor al acidului tetrahidrofolic (THFA) B. polimixina B 33. Inhibiţia sintezei peretelui celular 35. prin ataşarea la subunitatea 50S a ribozomilor bacterieni. tetraciclina inhibă translaţia B. prin stimularea polimerizării peptidoglicanului din structura peretelui celular al bacteriilor. Următoarele afirmaţii referitoare la mecanismele de acţiune ale antibioticelor sunt adevărate.

sulfamidele inhibă competitiv acidul tetrahidrofolic (THFA). sulfamidele inhibă competitiv acidul tetrahidrofolic (THFA). enzima care se leagă în mod normal de PABA. cu excepţia: A. rifampicina D. rezultând un produs inactiv metabolic 38. În prezenţa sulfamidei (antimetabolit). norfloxacin B. colimicina 39.36. Trimetoprimul inhibă transformarea acidului folic în acid folinic B. streptomicina D. Următoarele antibiotice inhibă sinteza sau funcţia acizilor nucleici. Celulele umane îşi sintetizează propriul THFA în consecinţă nu sunt afectate de antibioticele care blocheaza calea THFA E. trimetroprim C. ARN si anumiţi aminoacizi D. colimicina B. ARN si anumiţi aminoacizi C. Sulfonamidele sunt analogi structurali ai PABA care este utilizat ca primă enzimă în calea THFA 37. polimixina B B. precursor al acidului paraaminobenzoic (PABA) D. amfotericina B E. precursor al acidului paraaminobenzoic (PABA) B. trovafloxacin 40. În prezenţa sulfamidei (antimetabolit). levofloxacin E. rifampicina D. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la metabolismul bacterian şi antibioticele care au ca mecanism de acţiune inhibiţia metabolismului bacterian: A. rezultând un produs inactiv metabolic E. ciprofloxacin C. enzima care se leagă în mod normal de PABA. Trimetoprimul inhibă transformarea acidului folinic în acid folic C. Următoarele afirmaţii referitoare la metabolismul bacterian si modul de acţiune al antimetaboliţilor sunt false. PABA este un cofactor esenţial utilizat în sinteza bazelor din ADN. THFA este un cofactor esenţial utilizat în sinteza bazelor din ADN. cu excepţia: A. se leagă de antimetabolit. se leagă de antimetabolit. nistatin C. claritromicina 41. cloramfenicol E. cu excepţia: A. Următoarele antibiotice alterează structura membranei celulare a bacteriilor. Macrolidele au următorul mecanism de acţiune: 112 . Următoarele antibiotice alterează structura membranei celulare a bacteriilor: A.

antibiotice betalactamice C. Teicoplanina aparţine clasei: A. colimicina 47. neomicina D. streptomicina B. claritromicina C. E. linezolid D. kanamicina E. polimixine B. lincomicina B. vancomicina C. kanamicina C. teicoplaina 45. Următoarele antibiotice sunt macrolide: A. C. cu excepţia: A. azitromicina C. D. Următorul antibiotic inhibă fenomenul de translaţie din procesul de sinteză a proteinelor: A. lincomicina C. ciprofloxacin 44. colimicina B. gentamicina E. gentamicina 43. penicilinele B. Următoarele antibiotice inhibă sinteza peretelui celular: A. tetraciclina E. B. cloramfenicolul B. macrolide 113 .A. rifampicina E. amfotericina B D. aminoglicozide D. azitromicina D. levofloxacin 46. trovafloxacin E. Inhibiţia metabolismului bacterian Inhibiţia sintezei sau a funcţiei acizilor nucleici Inhibiţia sintezei peretelui celular Alterarea structurii membranei celulei bacteriene Inhibiţia sintezei proteinelor 42. Următoarele antibiotice sunt aminoglicozide. bacitracina D. Următoarele antibiotice inhibă sinteza proteinelor: A.

Mecanismele biochimice ale rezistenţei sunt: A. E. să nu dobandească rezistenţă C. polimixine D. Linezolidul aparţine clasei: A. creşterea permeabilităţii bacteriei pentru antibiotic 52. Următoarele afirmaţii referitoare la asocierile cauzale între uzul de antibiotice şi rezistenţa la antibiotice sunt adevărate. scăderea permeabilităţii bacteriei pentru antibiotic (forme L. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la rezistenţa la antibiotice: A. protoplaşti. modificarea proteinelor din membrana externă astfel încât antibioticele să poată intra în celula bacteriană. lincosamide B. macrolide C. antibioticul este inactivat prin producerea de enzime inactivatoare de către bacterii B. Rezistenţa naturală se datorează transferului extracromozomial sau cromozomial (rar) de la o bacterie rezistentă la alta C.E. Rezistenţa disociată apare atunci când rezistenţa la un antibiotic nu este acompaniată de rezistenţa la antibiotice înrudite D. cu excepţia: A. cu excepţia: A. în circumstanţe potrivite. Mecanismele biochimice ale rezistenţei sunt următoarele. Modificările în folosirea antibioticelor merg in paralel cu modificările în prevalenţa rezistenţei D. enzima sau substratul cu care antibioticul interacţionează devenind rezistent E. Pacienţii cu infecţii intraspitaliceşti prezintă probabilitatea mai mică sa fi primit anterior antibiotice decât pacienţii din populaţia generală. Secţiile din spital cu cea mai mare rată a rezistenţei au şi cea mai mare rată de consum de antibiotice B. modificarea locului de acţiune a antibioticului. D. inactivarea antibioticului prin producerea de enzime activatoare de către bacterii B. Rezistenţa naturală este un caracter de specie şi este totală. glicopeptide 48. 50. Nu există probabil nici un antibiotic la care bacteriile. Creşterea duratei de tratament cu antibiotice duce la scăderea posibilităţii colonizării cu bacterii rezistente. sinteza de către betalactamaze a inelului betalactam responsabil pentru activitatea antibacteriană a penicilinelor şi cefalosporinelor C. Rezistenţa dobândită poate fi faţă de un singur antibiotic (monorezistenţa) sau poate fi multirezistenţă. oxazolidinone E. fiind genetic determinată 51. E. sferoplaşti) 114 . Rezistenţa dobândită se datorează apariţiei şi selectării unor mutante rezistente B. aminoglicozide 49.

C. modificarea locului de acţiune a antibioticului în care enzima sau substratul cu care antibioticul interacţionează devine rezistent sau este capabil să funcţioneze normal în prezenţa drogului D. creşterea permeabilităţii bacteriei pentru antibiotic (forme L, protoplaşti, sferoplaşti) E. modificarea proteinelor din membrana externă astfel încât antibioticele nu mai pot intra în celula bacteriană. 53. Identificaţii afirmaţiile false referitoare la principiile terapiei antimicrobiene: A. Antibioticul ales trebuie să fie activ pe tulpina bacteriană (izolată şi identificată), conform antibiogramei B. Să nu existe contraindicaţii ale pacientului la substanţa respectivă (alergie, sarcină, insuficienţă renală, hepatică, etc.) C. Calea de administrare (orală, parentereală) să corespundă localizării infecţiei, dozei care urmează să se administreze şi urgenţei obţinerii unei concentraţii active D. În infecţiile severe (septicemii, meninigite) tratamentul antibiotic se administrează numai oral. E. Antibioticul ales trebuie să difuzeze bine şi să realizeze o concentraţie activă în focarele în care este localizată infecţia. 54. Identificaţii afirmaţiile false referitoare la principiile terapiei antimicrobiene: A. în infecţiile urinare alegem antibiotice ce se excretă prin urină în concentraţie mică B. toxicitatea severă poate fi sub forma unei toxicităţi directe, spre exemplu ototoxicitatea la aminoglicozide C. toxicitatea severă poate fi sub forma unei hipersensibilităţi D. doza de antibiotic trebuie să asigure o concentraţie corespunzătoare la locul infecţiei E. Antibioterapia se administrează numai în cazurile documentate de infecţie bacteriană 55. Antibioticele betalactamice au următorul mecanism de acţiune: A. inhibiţia competitivă a PABA precursor al acidului tetrahidrofolic (THFA) B. împiedicarea replicării ADNului bacterian prin inhibarea ADN girazei sau a topoizomerazei IV C. inhibiţia sintezei peptidoglicanului, în etapa de polimerizare, prin legarea de transpeptidazele de pe proteinele de legare a penicilinei PBP (penicillin binding proteins). D. inhibarea sintezei proteice prin legarea de subunitatea 50S a ribozomilor E. inhibarea sintezei proteice prin legarea de subunitatea 30S a ribozomilor 56. Următoarele antibiotice fac parte din clasa penicilinelor naturale, cu excepţia: A. Procain PG B. Benzatin penicilina C. Fenoximetil penicilina D. Ampicilina E. Benzatin PG 57. Amoxicilina face parte din categoria: A. Peniciline naturale B. Aminopeniciline

115

C. Carbapenemi D. Peniciline rezistente la penicilinază E. Ureidopeniciline 58. Următoarele antibiotice sunt peniciline cu spectru larg: A. Oxacilina B. Moldamin C. Mezlocilina D. Bacitracina E. Moxifloxacin 59. Următoarele antibiotice sunt peniciline cu spectru larg, cu excepţia: A. Carbapenemi B. Ureidopeniciline C. Oxazolidinonele D. Monobactami E. Carboxipeniciline 60. Oxacilina şi meticilina sunt: A. Aminopeniciline B. Peniciline naturale C. Aminopeniciline cu inhibitori de betalactamaze D. Carboxipeniciline E. Peniciline rezistente la penicilinază 61. Piperacilina şi mezlocilina sunt: A. Peniciline rezistente la penicilinază B. Aminopeniciline C. Carbapenemi D. Ureidopeniciline E. Monobactami 62. Tienamicina şi imipenemul sunt: A. Monobactami B. Cefalosporine C. Carbapenemi D. Polimixine E. Rifamicine 63. Spectrul de acţiune al penicilinelor naturale nu acoperă: A. Cocii Gram pozitivi B. Bacilii Gram pozitivi C. Majoritatea bacteriilor anaerobe D. Bacilii Gram negativi E. Cocii Gram negativi

116

64. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la Penicilina G cristalină: A. nu este modificată de sucul gastric B. este numai pentru uz parenteral C. se găseşte sub formă de sare de sodiu sau de potasiu D. este prototipul penicilinelor naturale E. este antibiotic de elecţie pentru infecţiile cu Streptococcus pyogenes 65. Benzatin-penicilina G (Moldamin) realizează un nivel stabil, scăzut de antibiotic pe o perioadă de 2-4 săptămâni, fiind utilă în: A. tratamentul tuturor infecţiilor cu bacterii anaerobe B. profilaxia reinfecţiilor cu streptococ C. profilaxia reinfecţiilor cu Bordetella pertusis D. tratamentul infecţiilor cu Haemophilus influenzae E. profilaxia infecţiilor cu bacili Gram negativi 66. Penicilina G cristalină nu are indicaţii pentru: A. clostridii B. fusobacterii C. neiserii D. coci Gram pozitivi E. bacili Gram negativi 67. Modul de acţiune al Penicilinei G este: A. bacteriostatic B. bactericid C. bacteriocin D. bacteriostatic cu bacteriostatic E. bactericid cu bacteriostatic 68. Medicamentul de elecţie pentru tulpinile de stafilococi rezistente la meticilină este: A. Meticilina B. Nafcilina C. Vancomicina D. Oxacilina E. Dicloxacilina 69. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la ampicilină: A. este bine tolerată de gravide, sugari şi copii mici B. se administrează oral şi parenteral C. realizează o bună concentraţie biliară şi în lichidul cefalo-rahidian LCR D. are spectru lărgit faţă de Penicilina G E. nu este activă pe enterococi, Haemophillus, genul Shigella, salmonele, Proteus, Klebsiella 70. Următoarele antibiotice conţin inhibitori de betalactamaze, cu excepţia: A. Augmentin

117

B. C. D. E.

Zosyn Vancocin Unasyn Timentin

71. Identificaşi afirmaţia falsă referitoare la carboxipeniciline: A. sunt sensibile la acţiunea betalactamazelor B. se administrează intravenos în infecţiile cu bacili Gram negativi, îndeosebi Pseudomonas aeruginosa, Proteus C. se pot asocia cu inhibitori de betalactamaze D. au eficienţă crescută în infecţiile cu Gram pozitivi E. se utilizează în secţiile de terapie intensivă în septicemii, peritonite, abcese abdominale, osteoarticulare 72. Carbenicilina şi ticarcilina sunt: A. ureidopeniciline B. carboxipeniciline C. aminopeniciline D. carbapenemi E. monobactami 73. Piperacilina, mezlocilina, azlocilina sunt: A. monobactami B. aminopeniciline C. carboxipeniciline D. ureidopeniciline E. cefalosporine 74. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la carbapenemi: A. au o structură ce le asigură rezistenţa la acţiunea betalactamazelor B. au fost obţinuţi iniţial din tienamicină, derivat natural al Streptomyces cattleya C. sunt o clasă de antibiotoce betalactamice cu spectru larg D. au ca mecanism de acţiune: inhibiţia sintezei proteinelor E. Sunt antibiotice de rezervă pentru multe infecţii cu bacili Gram negativi aerobi (E.coli, Klebisella) sau anaerobi (Bacteroides) 75. Următoarele antibiotice sunt din categoria carbapenemilor, cu excepţia: A. meropenem B. ertapenem C. imipenem D. doripenem E. azactam 76. Antibioticele cu acţiune pe Pseudomonas sunt următoarele, cu excepţia: A. imipenem B. penicilină

118

C. meropenem D. azlocilină E. piperacilină 77. Monobactamii au acţiune pe: A. Pseudomonas aeruginosa B. Streptococcus pyogenes C. Staphylococcus aureus D. Bacillus anthracis E. Corynebacterium diphteriae 78. Generaţia I de cefalosporine nu sunt active pe: A. Streptococcus agalactiae B. Enterococcus fecalis C. Streptococcus pneumoniae D. Streptococcus pyogenes E. Escherichia coli 79. Cefalosporinele care nu difuzează în LCR sunt: A. cefotaxim, ceftriaxon B. cefalexin, cefazolin C. cefepim, cefpirom D. cefixim, cefpodoxim E. ceftazidim, cefoperazon 80. Antibioticul din clasa cefalosporinelor care are acţiune pe stafilococul meticilino-rezistent este: A. cefalozin B. cefalotin C. cefaclor D. cefalexin E. ceftobiprol 81. Cefalosporinele eficiente pe Enterobacter sunt: A. cefuroxim B. cefalexin C. cefazolin D. cefalotin E. clindamicina 82. Cefalosporine de generaţia aIIa sunt: A. cefazolin, cefalotin B. cefixim, cefpodoxim C. cefaclor, cefuroxim D. cefpirom, cefepim E. cefotaxim, ceftriaxon

119

83. Cefalosporine de generaţia I sunt: A. cefamandol, cefoxitin B. cefotaxim, ceftazidim C. ceftadizim, cefoperazon D. cefixim, cefpodoxim E. cefalexin, cefalotin 84. Cefalosporine de generaţia aVa sunt: A. ceftobiprol B. cefalotin C. ceftadizim D. cetotaxim E. cefixim 85. Cefalosporine de generaţia aIIIa sunt: A. cefotxitin B. cefixim C. cefazolin D. cefalexin E. cefalotin 86. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la cefalosporinele de generaţia aIIIa: A. difuzează în lichidul cefalorahidian B. din 2007, în USA, ceftriaxonul sau cefiximul sunt singura terapia recomandată în tratamentul gonoreei C. sunt mai putin active pe bacilii Gram negativi decât cele din generaţia I şi II dar mult mai eficiente pe Gram pozitiv D. sunt mult mai rezistente la betalactamaze E. sunt antibiotoce de rezervă pentru tratamentul infecţiilor severe produse de Gram negativi şi a infecţiilor nosocomiale 87. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la cefalosporine: A. pot fi distruse de către betalactamaze (cefalosporinaze) B. ceftriaxonul în doza mare poate produce stază biliară C. bacteriile pot dezvolta ca mecanism de rezistenţă efluxul cefalosporinelor din bacterie D. pot avea ca reacţie adversă o suprainfecţie cu Clostridium difficile E. nu pot avea ca reacţii adverse producerea de candidoze sau anemii hemolitice 88. Glicopeptidele sunt antibiotice de elecţie pentru: A. Neisseria meningitidis B. Neisseria gonorrhoeae C. Clostridium difficile D. Bordetella pertusis E. Haemophylus influenzae 89. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la vancomicina şi teicoplanina:

120

A. sunt antibiotoce de elecţie pentru tulpinile de Staphylococcus aureus care sunt rezistente la aproape toate celelalte antibiotice B. penetrează membrana exterioara a bacteriilor Gram negative C. administrarea lor se face intravenos în perfuzie D. acţionează pe bacterii Gram pozitive: streptococi, enterococi, stafilococi meticilinorezistenţi MRSA, Bacillus, Clostridium E. au spectru de acţiune îngust 90. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la eritromicină şi claritromicină: A. sunt antibiotice bacteriostatice B. au un spectru de acţiune de tip penicilinic C. nu au acţiune asupra Haemophilus, Bordetella, Chlamydia D. reprezintă o alternativă la pacienţii alergici la penicilina E. pot avea ca efecte adverse: greaţă, vărsătrui, diaree, hepatotoxicitate 91. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la oxazolidinone: A. se poate administra parenteral (intravenos) sau oral B. au ca mecanism de acţiune blocarea sintezei peretelui celular C. acţionează asupra bacteriilor Gram pozitive, inclusiv asupra stafilococilor meticilinorezistenţi MRSA D. eficienţa lor este asemănătoare cu a glicopeptidelor (vancomicina) E. primul reprezentant aprobat este linezolidul (Zyvox) 92. Cloramfenicolul este un antibiotic care: A. are efect bactericid B. se administrează strict parenteral C. inhibă sinteza proteică prin legarea de subunitatea 30S a ribozomilor. D. nu difuzează în LCR E. poate produce sindromul cenuşiu („grey baby syndrome) la sugarii imaturi sau la copiii mai mari şi chiar la adulţi prin supradozare 93. Identificaţi afirmaţia adevărată referitoare la streptomicină, gentamicină, tobramicină şi amikacină: A. sunt antibiotice bacteriostatice B. mecanismul lor de acţiune este alterarea structurii membranei celulare C. difuzează în lichidul cefalorahidian LCR D. au spectru de acţiune îngust E. nu au efect pe anaerobi, spirochete, chlamidii, rickettsii, 94. Următoarele afirmaţii referitoare la tetracicline sunt adevărate, cu excepţia: A. inhibă sinteza proteică prin legarea de subunitatea 30S B. se poate administra sub 12 ani C. reprezentanţi: tetraciclina, doxiciclina, minociclina D. administrarea este orală şi absorbţia lor interferă cu alimentele, antiacidele E. sunt antibiotice bacteriostatice cu spectru larg de acţiune

121

sunt bacteriostatice 99. Despre chinolone nu se poate afirma faptul că: A. rezultând un produs inactiv metabolic D. enterobacterii (Acinetobacter şi Pseudomonas) 97. sunt antibiotce active pe bacili Gram negativi B. bacitracina este toxică şi se utilizează doar local E. sulfamide cu acţiune urinară D. în prezenţa sulfamidei (antimetabolit). cu excepţia: A. se administrează oral pentru efectul la nivelul tubului digestive. sunt antibiotice de sinteză ce cuprind acidul nalidixic şi derivaţii săi. bacitracina) sunt adevărate. dezvoltă rapid rezistenţă secundară. Următoarele afirmaţii referitoare la polimixine (colimicina. mecanismul lor de acţiune este împiedicarea replicării ADN ului bacterian prin inhibarea ADN girazei sau a topoizomerazei IV. are acţiune bacteriostatică C. este activă pe Mycobacterium tuberculosis. nefrotoxicitate. motiv pentru care în terapia tuberculozei se asociază cu alte antituberculoase E. sunt bactericide E. Următoarele afirmaţii referitoare la nitrofurantoin sunt adevărate cu excepţia: 122 . nu sunt active pe Pseudomonas aeruginosa 96. pot prezenta ca reacţii adverse neurotoxicitate. D. aminopeniciline asociate cu inhibitori de betalactamaze E. antibiotice betalactamice 100.95. Mycobaterium leprae. sulfamide cu acţiune pe Mycobacterium leprae C. sunt bacteriostatice cu spectru îngust B. Sulfizoxazolul (Neoxazol) face parte din categoria: A. genitale. D. Rifampicina este un antibiotic care: A. sistemice se administrează parenteral C. iar pentru infecţii urinare. au ca mecanism de acţiune inhibiţia competitivă a PABA. MRSA. cu excepţia: A. polimixina B şi E. nu poate pătrunde intrafagocitar pentru a distruge microorganisme cu multiplicare intracelulară B. inhibă sinteza proteinelor D. levofloxacin este un antibiotic de rezervă în infecţii respiratorii cu bacterii rezistente la macrolide 98. se leagă de antimetabolit. enzima care se leagă în mod normal de PABA. Următoarele afirmaţii despre sulfamide sunt adevărate. precursor al acidului tetrahidrofolic (THFA) B. mecanismele de rezistenţă se produc prin schimbarea enzimei ţintă sau scăderea permeabilităţii bacteriene E. este un antimetabolit C. C. sulfamide cu acţiune intestinală B.

nu se utilizează pentru tratametnul infecţiilor urinare înalte (pielonefrite. În legătură cu antibioticele sunt adevărate afirmaţiile: A. Vibramicina pătrunde bine în ţesuturi E. Tetraciclinele sunt bacteriostatice B. mecanismul de acţiune este lezarea ADN ului bacterian A. Vancomicina este un antibiotic de rezervă E. C. ciprofloxacinul este o chinolona C. Fluorochinolonele pot produce ca efecte secundare: A. spectru: coci Gram pozitivi. precum penicilina G E. Cefalee C. D. Neisseria gonorrhoeae este o bacterie Gram pozitivă D. abces renal) in vitro nitrofurantoinul şi quinolonele au efect sinergic are efect bactericid se recomandă numai pentru tulpinile sensibile de Escherichia coli şi Staphylococcus epidermidis. E. Linezolidul este un antibiotic activ asupra bacteriei Staphylococcus aureus meticilinorezistente 4.vărsături B. au acţiune pe bacilul Piocianic D. B. Care din următoarele variante sunt adevărate: A. Mecanismul de acţiune a sulfonamidelor este inhibiţia competitivă a acidului para-aminobenzoic C. Sindromul cenuşiu survine la sugarii imaturi ca efect secundar la administrarea fluorochinolonelor 5. inhibă sinteza peptidoglicanului B. Sulfamidele au acţiune competitivă asupra PABA D. Rezistenţa dobândită a bacteriilor rezultă în urma prin recombinării genetice C. Leucopenie 123 . penicilina are o toxicitate ridicată B. Tetraciclina este un medicament administrat frecvent femeilor gravide deoarece nu are niciun efect asupra fătului B. Greaţă. Rifampicina este un antibiotic ce alterează structura membranei celulare bacteriene D. Care afirmaţii despre penicilinele naturale sunt false: A. spirochete C. bacili Gram pozitivi. Complement multiplu 1. Bacteriile aerobe sunt rezistente la aminoglicozide E. Care din următoarele variante sunt false: A. mod de acţiune bacteriostatic 3. se pot administra injectabil. Penicilina este inactivă asupra bacilului anthracis 2.

Care afirmaţie despre aminoglicozide este adevărată? 124 . Cefotaxime B. Cefaclor E. Sinteza de proteine bacteriene poate fi inhibată: A. Inhibiţia sintezei peretelui celular B. au modul de acţiune asemănător penicilinelor E. Se administrează oral D. de streptomicină. Sindromul “sugarului cenuşiu” 6. Ceftriaxon C. Artralgii E. Care din cefalosporinele următoare nu sunt de generaţia III-a? : A. Ceftazidim D. prezintă cinci generaţii B. se administrează numai parenteral C. Mecanismele de acţiune ale antibioticelor sunt următoarele cu excepţia: A. Găsiţi afirmaţiile false despre penicilina G A. E.D. prima generaţie este mai eficienta pe bacteriile Gram negative D. are toxicitate redusă E. Contraindicat în infecţiile urinare E. Alegeţi enunţurile false referitoare la cefalosporine: A. de peniciline B. de cloramfenicol C. Este antibioticul de electie pentru Streptococul pyogenes B. Activ pe Staphylococcus aureus 7. Cefoxitin 10. de tetraciclină 12. Bactericid B. Inhibiţia sintezei polizaharidelor 11. Este bacteriostatică C. Inhibiţia sintezei proteinelor E. cefalosporinele de generaţia a 3-a au spectru restrâns 9. Utilizat în infecţii ORL D. Inhibiţia sintezei lipidelor D. de quinolone D. Activ pe enterobacterii C. Nitrofurantoinul este: A. principala reacţie adversă este hipersensibilitatea 8. Alterarea structurii membranei celulare C.

Carbenicilina B. Folosite in tratamentul abceselor abdominale produse de anaerobi D. au toxicitate crescuta C. Ticarcilina C. B. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la aminoglicozide : A.sunt reprezentate etambutol 18. sunt reprezentate de norfloxacin E. se datorează apariţiei şi selectării unor mutante rezistente D. Chlamydii 14. Piperacilina 17. C. E. D. Penicilina D. Cu privire la tetraciclina se pot afirma urmatoarele: A. Mycobacterium tuberculosis este rezistentă natural la peniciline E. Eritromicina E. este un caracter de specie B. se administrează numai parenteral 15.Ricketsii. este determinată genetic C. Chinolonele : A. toate raspunsurile sunt corecte 16. Pot fi administrate la gravide D.A. sunt antibiotice de sinteză C. sunt antibiotice naturale B. Acţionează pe Mycoplasme.intestinal Au efect pe anaerobi Nu pătrund în LCR Au efect pe bacterii cu dezvoltare intracelulară 13. Au efect bactericid B. Cu privire la Macrolide se pot afirma urmatoarele: A. e. Ca si peniciline cu efect asupra bacilului piocianic recunoaştem: A. Rezistenţa naturală la antibiotice a microrganismelor: A. Utilizate în tratamentul meningitelor bacteriene 125 . au spectru ingust D. sunt bacteriostatice B. macrolidele se pot administra la pacientii alergici la penicilina E. Inhibă sinteza proteică prin legarea de subunitatea 50S C. Sunt bacteriostatice cu spectru larg B. Antibiotice cu efect bactericid Se absorb bine la nivel gastro. din aceasta grupa face parte gentamicina D. Sunt ototoxice si nefrotoxice C. Pătrund bine în ţesuturi E.

Penicilinele şi cefalosporinele sunt extrase din fungii din genul Penicillium (şi alte ascomicete) E. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la antibiotice: A. are efect bactericid B. sulfonamide B. nu se administreaza la gravide 22. a descoperit o moleculă sintetică cu proprietăţi antibacteriene. administrare orala D. polimixinele şi bacitracina sunt produse de bacterii din genul Bacillus. sulfamide 126 . Cefalosporinele au fost obţinute din Penicillinum cephalosporum C. antifungice 23. D. pot produce vertij D. Gerhard Domagk. Vancomicina D. cefalosporine D. Antivirale D. Rifampicina C. Penicilina B. poate produce ruprura tendonului achilean 21. peniciline C. Penicilinele obţinute din Penicillinum cephalosporum 24. care a devenit primul dintr-o lungă serie de antibiotice sintetice numite: A. tetraciclinele. Etambutol E. pot produce ruperea tendonului achilean E. Chimioterapice E. Linezolid 20. cloramfenicolul. Prontosilul. eficient pe bacterii Gram pozitive si Gram negative C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la fluorochinolone: A. inhiba sinteza peretelui bacterian C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cloramfenicol: A. Antibiotice C. În infecţiile stafilococice se testează la antibiograă următaoree antibiotice: A. lincomicina sunt extrase din ascomicete B. Antiparazitare B. macrolidele. aminoglicozidele. sunt bactericide B. penetreaza in LCR E. un medic german. Au efect bacteriostatic 19. Medicamentele capabile să distrugă sau să inhibe multiplicarea bacteriană sunt: A.E.

Antibioticele cu spectru îngust au fost împărţite după acţiunea în mod predilect asupra bacteriilor Gram pozitive şi Gram negative în: A. kanamicina E.penicilinele. polimixina D. sptreptomicina C. kanamicina E. Antibioticele cu spectru de tip streptomicinic sunt active pe: A. antibiotice cu spectru de tip penicilinic .colimicina.neomicina. antibacteriene B. gentamicina E. neomicina B. Antibioticele cu spectru de tip penicilinic sunt: A.eritromicina. bacili Gram pozitivi 30. eritromicina 127 .E. coci Gram negativi B. coci Gram negativi şi Gram pozitivi sunt: A. gentamicina 28. eritromicina B. kanamicina C. C. antibiotice cu spectru de tip streptomicinic. lincomicina 29. antibiotice cu spectru de tip streptomicinic. coci Gram negativi şi Gram pozitivi sunt: A. Antibioticele cu spectru îngust active pe bacili Gram negativi. lincomicina B. penicilina D.streptomicina. macrolide 25. bacili Gram negativi C. Bacillus anthracis E. lincomicina E. eritromicina D. polimixina. Antibioticele cu spectru îngust active pe bacili Gram pozitivi. antibiotice cu spectru de tip penicilinic. antiparazitare 26. antibiotice cu spectru de tip streptomicinic. antifungice E. gentamicina C. kanamicina D. Medicamentele antimicrobiene pot fi: A. antivirale C. antibacteriofage D. coci Gram pozitivi D. eritromicina 27. lincomicina B.

gentamicina D. eritromicina C. Antibiotice cu spectru larg sunt: A. Următoarele afirmaţii sunt adevărate. Antibioticele pot avea: A. monobactami C. efect bactericin adică de distrugere a bacteriilor 36. coci Gram negativi D. bacili Gram pozitivi E. în infecţiile severe cu tulpini rezistente. kanamicina 33. adică de distrugere a bacteriilor B. efect bactericid adică de distrugere a bacteriilor E. neomicina 35. cefalosporine de generaţia a5a 34. carbapenemi D. coci Gram pozitivi B. cloramfenicolul B. peniciline B. efect bactericid adică de inhibare a multiplicării bacteriene C. efect bacteriostatic. efect bacteriostatic adică de inhibare a multiplicării bacteriene D. tetraciclina E. Penicilinele şi eritromicina sunt active pe: A. Antibiotice cu spectru de tip streptomicinic din categoria aminoglicozidelor sunt: A. cu excepţia: A. un antibiotic bacteriostatic nu poate avea niciodată un efect bactericid 128 . Bacillus anthracis 32. bacili Gram negativi C. eritromicina C. cefalosporine de generaţia a3a E. obţinerea unui efect bactericid sau bacteriostatic depinde de natura antibioticului şi nu de mecanismul său de acţiune C.31. obţinerea unui efect bactericid sau bacteriostatic nu depinde de concentraţia efectivă de antibiotic realizată la locul conflictului microorganism-gazdă B. obţinerea unui efect bactericid sau bacteriostatic depinde de stadiul de dezvoltare al bacteriei E. lincomicina E. un antibiotic bactericid poate avea şi o acţiune bacteriostatică în concentraţii mai mari D. sunt: A. gentamicina D. Antibioticele cu spectru larg şi ultralarg folosite ca antibiotice de rezervă. polimixina B.

Antibioticele care au ca acţiune inhibarea sintezei proteinelor sunt: A. osteomielite. teicoplanina D. dermatite C. inhibarea polimerizării peptidoglicanului din structura peretelui celular al bacteriilor B. bacteriile Gram-pozitive sunt mai sensibile decât cele Gram-negative C. tetraciclina 129 . inhibarea sintezei reticulului endoplasmatic şi a Aparatului Golgi E. spre exemplu: A. infecţiile uşoare sau ce severitate medie E. cefalosporinele 43. inhibarea sintezei sau a funcţiei acilzilor nucleici 41. tuberculoza 38. inhibarea polimerizării fosfolipidelor din membrana nucleară D. Antibioticele pot avea următoarele mecanisme de acţiune: A. peritonite D. produc liza bacteriei (sunt bacteriostatice) B. endocardite D. infecţiile severe C.37. alterarea structurii membranei nucleare E. polimixina B C. produc liza bacteriei (sunt bactericide) D. Antibioticele pot avea următoarele mecanisme de acţiune: A. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la antibioticele care inhibă sinteza peretelui celular A. inhibiţie metabolismului bacterian 40. alterarea structurii membranei celulare D. osteomielite B. vancomicina E. meningite. bacteriile Gram-negative sunt mai sensibile decât cele Gram-pozitive 42. modifică permeabilităţii membranei celulare prin legarea de fosfolipide . Antibioticele bactericide sunt strict necesare în infecţiile bacteriene în focare greu sterilizabile. tuberculoze E. Antibioticele care au ca mecanism de acţiune inhibarea sintezei peretelui celular sunt: A. tromboflebite 39. Antibioticele din această categorie nu sunt toxice pentru celulele umane E. cloramfenicolul B. Antibioticele bactericide sunt necesare în: A. inhibiţia sintezei proteinelor B. tromboflebite. infecţiile bacteriene cronice sau cu tendinţă la cronicizare B. inhibiţia sintezei mitocondrilor C. cu pierderea unor metaboliţi importanţi din celula bacteriană C.

Antibioticele care nu au ca mecanism de acţiune inhibarea sintezei peretelui celular sunt: A. penicilina D. Antibioticele care inhibă sinteza peretelui celular din categoria polimixinelor sunt: A. linezolidul E. cefalosporinele E. macrolide B. Antibioticele care au ca acţiune inhibarea sintezei proteinelor sunt: A. colimicina E. streptomicina B. D. lincosamide D. vancomicina B. eritromicina C. eritromicina E. vancomicina B. Antibioticele care inhibă sinteza proteinelor sunt din categoria: A. gentamicina D. lincomicina C. bacitracina 48. C. kanamicina C. azitromicina D. polimixine C. glicopeptide 130 . E. Antibioticele care inhibă sinteza proteinelor prin ataşarea la subunitatea 50S a ribozomilor sunt: A.B. amikacina E. azitromicina 45. penicilina D. colimicina bacitracina gentamicina azitromicina 44. polimixina B D. claritromicina 49. oxazolidinone E. tetraciclinele C. tetraciclinele 47. penicilinele B. Antibioticele betalactamice sunt: A. kanamicina C. cloramfenicolul B. rifampicina 46.

bacitracina B. cloramfenicol D. Antibioticele care inhibă sinteza proteinelor prin ataşarea la subunitatea 30S a ribozomilor sunt: A. Următoarele antibiotice sunt macrolide: A. Următoarele antibiotice fac parte din clasa chinolonelor şi a fluorochinolonelor: 131 . streptomicina B. lincomicina C. amfotericina 55. kanamicina D. colimicina B. kanamicina C.vancomicina. cefalosporinele D. gentamicina E. polimixinele D. eritromicina B. gentamicina E. ciprofloxacin C. fluorochinolonele C. teicoplanină 52. macrolide. tetraciclina D.lincomicina C. cloramfenicol B. chinolonele B. glicopeptide . oxazolidinone – linezolid E. Următoarele antibiotice fac parte din categoria aminoglicozidelor: A. Identificaţi corespondeţa corectă între antibiotice şi categoria de antibiotice din care fac parte: A. eritromicina 54. Următoarele antibiotice inhibă replicarea ADN ului bacterian prin inhibiţia unei enzime. vancomicina 53. Următoarele antibiotice au ca mecanism de acţiune inhibarea sintezei sau funcţiei acizilor nucleici: A. azitromicina 51. aminoglicozidele E. aminoglicozide . lincosamidele 56.50. azitromicina E. claritromicina C. levofloxacin D. polimixine – colimicina. rifampicina E.penicilinele. ADN giraza de care se leagă: A.

Sulfamidele inhibă competitiv acidul para-aminobenzoic (PABA). ARN si anumiţi aminoacizi C. rezistenţa dobândită poate fi faţă de un singur antibiotic (monorezistenţa) sau poate fi faţă de mai multe antibiotice (multirezistenţă) 132 . B. pacienţii cu infecţii intraspitaliceşti prezintă probabilitatea mai mare sa fi primit anterior antibiotice decat pacienţii din populaţia generală. prin transfer cromozomial (rar) sau extracromozomial de la o bacterie rezistentă la una sensibilă. D. Mycobacterium tuberculosis este sensibil la peniciline C. C. bacteriile strict anaerobe sunt rezistente la aminoglicozide D. B. B. Trimetoprimul inhibă transformarea acidului folic în acid folinic B. cantităţi imense de antibiotice sunt produse şi eliminate în mediu E. E. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la asocierile cauzale între uzul de antibiotice şi rezistenţa la antibiotice: A. aminoglicozidele D. antibioticele betalactamice B. nistatin acid nalidixic norfloxacin ciprofloxacin tetraciclina 57. Alegeţi afirmaţiile adevărate: A. Următoarele antibiotice au efect bactericid: A. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la rezistenţa la antibiotice: A. Celulele umane nu şi sintetizează propriul THFA (îl procură sub forma de acid folic din dieta) în consecinţă nu sunt afectate de antibioticele care blocheaza calea THFA E. scăderea duratei de tratament cu antibiotice duce la creşterea posibilităţii colonizării cu bacterii rezistente D. trimetroprimul 58. rezistenţa dobândită se datorează apariţiei şi selectării unor mutante rezistente. THFA este un cofactor esenţial utilizat în sinteza bazelor din ADN. precursor al acidului tetrahidrofolic (THFA) D. modificările în folosirea antibioticelor merg in paralel cu modificările în prevalenţa rezistenţei C. sulfamidele C. chinolonele E. sunt folosite aproximativ de 10 X mai multe antibiotice în agricultură decât pentru tratarea oamenilor 60. rezistenţa naturală este un caracter de specie care se datorează procesului de conjugare bacteriană E.A. Sulfonamidele sunt analogi structurali ai THFA care este utilizat ca primă enzimă în calea PABA 59.

în etapa de polimerizare B. Următoarele antibiotice fac parte din categoria antibioticelor naturale: A. piperacilina C. cuprind macrolidele şi oxazolidinonele C. un exemplu poate fi faptul că bacteriile rezistente la o tetraciclină sunt rezistente la toate tetraciclinele E. bacteriostatic+ bacteriostatic acţiunea poate fi aditivă C. mecanismul lor de acţiune este inhibiţia sintezei peptidoglicanului. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la antibioticele betalactamice: A. tienamicina D. apare când rezistenţa la un antibiotic conferă rezistenţă faţă de un alt antibiotic de obicei cu structură înrudită C. protoplaşti. un exemplu poate fi faptul că rezistenţa la gentamicină nu este întotdeauna asociată cu rezistenţa la tobramicina. E. modificarea locului de acţiune a antibioticului în care enzima sau substratul cu care antibioticul interacţionează devine rezistent sau este capabil să funcţioneze normal în prezenţa drogului C. cuprind carbapenemi şi monobactami 65. Următoarele antibiotice sunt carbapenemi: A. ampicilina B. bacteriostatic+ bacteriostatic acţiunea poate fi antagonistă D. carbenicilina 133 . sferoplaşti) D. meticilina 66. scăderea permeabilităţii bacteriei pentru antibiotic (forme L.61. modificarea proteinelor din membrana externă astfel încât antibioticele să poată intra în celula bacteriană 62. elaborarea în exces sau modificarea enzimelor care reprezintă ţinta de acţiune a antibioticului E. bactericid + bactericid acţiunea poate fi antagonistă 64. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la combinaţiile de antibiotice: A. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la rezistenţa disociată a bacteriilor: A. bactericid + bacteriostatic acţiunea poate fi antagonistă E. au în structura chimică inelul beta-lactamic D. se leagă de transpeptidazele de pe proteinele de legare a penicilinei PBP (penicillin binding proteins). B. inactivarea antibioticului prin producerea de enzime inactivatoare de către bacterii B. imipenemul E. apare atunci când rezistenţa la un antibiotoc nu este acompaniată de rezistenţa la antibiotice înrudite D. apare atunci când rezistenţa la un antibiotoc este acompaniată de rezistenţa la antibiotice înrudite 63. bactericid + bactericid acţiunea poate fi sinergică B. Mecanismele biochimice ale rezistenţei sunt: A.

oxacilină+acid clavulanic C.B. Penicilinele rezistente la penicilinază sunt: A. Aminopenicilinele sunt: A. aztreonam 68. tienamicina B. D. Neisseria meningitidis 134 . carbenicilina+sulbactam 71. ampicilina C. Ureidopenicilinele sunt: A. carbapenemii C. oxacilina D. amoxacilina E. aminopenicilinele E. aztreonam B. meticilina E. ampicilină+sulbactam B. ureidopenicilinele B. aminopeniciline cu inhibitori de betalactamaze 69. Spectrul de acţiune al penicilinelor naturale acoperă: A. piperacilina E. pneumococi C. piperacilina+tazobactam E. E. carboxipenicilinele D. Din categoria penicilinelor cu spectru larg fac parte: A. mezlocilina C. mezlocilina B. Aminopenicline cu inhibitori de betalactamaze sunt: A. C. amoxicilină+acid clavulanic D. Listeria monocytogenes D. oxacilina D. tienamicina 70. fenoximetil penicilina C. benzatin PG penicilina G cristalină fenoximetil penicilina oxacilina 67. spirochete B. amoxicilina 72. carbenicilina D.

coci Gram negativi B. genul Treponema D. Klebsiella. se administrează după masă. Este antibiotic de elecţie pentru infecţiile cu streptococul beta-hemolitic de grup A D. Tulpinile de stafilococi rezistente la meticilină şi-au modificat receptorul pentru peniciline şi astfel au devenit rezistente şi la: A. are spectrul de acţiune lărgit faţă de penicilina G (pe unele salmonelle. Toxicitatea ei este crescută E. leptospire. este o penicilina de uz parenteral C.E. este o penicilină naturală care acţionează pe enterococi. Haemophillus. cu respectarea intervalelor dintre doze 77. lincosamide B. genul Klebsiella E. coci Gram pozitivi anaerobi. este o penicilina de uz oral E. treponeme. coli) C. fusobacterii 76. Penicilinele naturale sunt active pe: A. vancomicină 78. Spectrul ei de acţiune cuprinde: stafilococi albi şi aurii nesecretori de penicilinază. genul Shigella B. E. se administrează oral şi parenteral D. cu respectarea intervalelor dintre doze B. Este antibiotic bactericid C. sugari şi copii mici 135 . spirochete D. realizează o bună concentraţie biliară şi în lichidul cefalo-rahidian E. macrolide E. Se administrează oral B. Bordetella pertusis 73. unele tulpini de Proteus. bacili Gram negativi C. genul Escherichia C. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la penicilina G cristalină: A. bacili Gram pozitivi E. genul Leptospira B. nu se poate administra la gravide. cefalosporine D. neisserii. Spectrul de acţiune al penicilinelor naturale nu acoperă: A. are efecte similare cu penicilina G D. oxacilină C. clostridii. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la ampicilină: A. se administrează cu o oră inainte de masă. Penicilina V (Fenoximetilpenicilina): A. genul Streptococcus 75. corynebacterii 74.

bacili Gram negativi producători de betalactamază. Referitor la amoxicilină se poate spune că: A. Proteus. vărsături. ticarcilina E. Proteus E. cuprinde antibiotice precum meticilina sau oxacilina 82. abcese abdominale sau dentare E. Streptococcus pyogenes 83. febra tifoidă C. Următoarele afirmaţii sunt false referitoare la aminopenicilinele cu inhibitori de betalactamaze cu excepţia: A. Carboxipenicilinele se administrează îndeosebi în infecţiile cu: A. este un antibiotic care acţionează asupra sintezei peretelui celular al bacteriilor D. diaree. sunt antibiotice active pe unele tulpini de stafilococ auriu. Escherichia coli. D. are o eficienţă scăzută în boli diareice. monobactam E. are o biodisponibilitate superioară ampicilinei B. Inhibitori de betalactamaze sunt: A. Antibioticele utilizate de obicei în asociere cu un inhibitor de betalactamaze sunt: A. sulbactam C. rash. Peptostreptococcus 136 . piperacilina B. are o biodisponibilitate inferioară ampicilinei D. este eficientă pe bacili gram negativi aerobi: Pseudomonas. amoxicilina C. clavulanat D. face parte din categoria cefalosporinelor C. Enterococcus fecalis C. pneumonii. sunt antibiotice active pe bacteriile sensibile la ampicilină şi amoxicilină B. este o ureidopenicilină ineficientă pe coci Gram pozitivi: Enterococcus. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la mezlocilina: A. are o eficienţă crescută în infecţii pulmonare 80. nu sunt indicate în sinuzite. poate avea ca reacţii adverse: greţuri. Staphylococcus aureus B. imipenem 84. tazobactam B. Serratia. E. cefotaxim 81. Peptococcus. E. Pseudomonas aeruginosa D.79. face parte din categoria antibioticelor betalactamice penicilinice cu spectru largB. inhibă acţiunea enzimelor produse de bacterii care distrug inelul beta-lactam C. ampicilina D.

cefepim E. forma de administrare E. au un spectru larg: Gram pozitivi. ceftobiprol 90. anaerobi. Pseudomonas este sensibilă la ertapenem D. aerobi. ertapenem D. au o structură ce le asigură rezistenţa la acţiunea betalactamazelor C.85. penetrare în LCR 88. mecanism de acţiune C. spectru B. cefepim B. cefalexin B. cefazolin 137 . Cefalosporine de generaţia aIIIa sunt: A. imipenem 86. cefoxitin 91. doripenem E. cefuroxim E. Următoarele antibiotice fac parte din categoria carbapenemilor: A. meropenem B. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la carbapenemi: A. 87. Cefalosporinele diferă ca: A. Cefalosporine de generaţia aIIa sunt: A. ceftazidim E. Pseudomonas E. ceftriaxon D. rezistenţă la betalactamaze D. cefepim D. Gram negativi. nu există la ora actuală antibiotice care să distrugă tulpinile rezistente la carbapenemi B. Cefalosporine de generaţia aIa sunt: A. cefpirom 89. Cefalosporine de generaţia aIVa sunt: A. cefotaxim C. aztreonam C. cefazolin C. cefaclor C. recent s-a anunţat apariţia rezistenţei la carbapenemi a coliformilor prin producerea unei enzime numite NDM1 (New Delhi metalo-beta-lactamase). cefalexin B. ceftriaxon D.

ceftadizim 96. unele tulpini de stafilococi E. Morganella E. formele injectabile sunt folosite în profilaxia infecţiilor chirurgicale. streptococi B. cefixim B. unele tulpini de Escherichia coli 93. E. nu sunt indicate în infecţiile nosocomiale 97. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cefalosporinele de generaţia aIIa: A. Gram negativi. Cefalosporinele de generaţia aIVa : A. Formele de cefalosporine de generaţia aIIIa injectabile sunt : A.B. Escherichia 94. Staphylococcus C. Sunt ineficiente pe Gram negativi. cefotaxim C. sunt antibiotoce de rezervă pentru tratamentul infecţiilor severe produse de Gram negativi şi a infecţiilor nosocomiale B. au indicaţii în infecţii severe de tip septicemii de etiologie necunoscută D. Cefalosporinele de generaţia I sunt active pe: A. exemplu Haemophilus influenzae. Cefalosporinele de generaţia aIIIa: A. D. cefepim cefaclor cefpirom ceftobiprol 92. sunt mai putin active pe Gram pozitiv decât cele din generaţia I şi II 138 . pneumococi D. inclusiv Pseudomonas aeruginosa C. enterococi C. Enterobacter. Proteus 95. Următoarele genuri de bacterii prezintă rezistenţă naturală faţă de cefalosporinele de generaţia I: A. ceftriaxon D. au spectru extins : Gram pozitivi. difuzează în LCR C. Enterobacter B. infecţii urinare necomplicate C. difuzează în LCR B. formele orale indicate în infecţii respiratorii. cefpodoxim E. ORL. au spectru mai larg decât cefalosporinele de generaţia I fiind mai rezistente la betalactamaze E. D. Serratia D. sunt mai active pe Gram pozitivi decât generaţia I B. C. sunt rezistente la unele betalactamaze E.

acţionează prin inhibarea sintezei proteinelor bacteriene prin legarea de subunitatea 30S a ribozomilor C. Clostridium C. reprezintă o alternativă la pacienţii alergici la penicilină E. Enterococcus fecalis D. sunt mult mai eficiente pe bacilii Gram negativi (enterobacterii. Chlamydia. au acţiune asupra Haemophilus. Clostridium difficile C. au un spectru de acţiune de tip streptomicinic D. Mycoplasma. azitromicina D. claritromicina E. cu excepţia: A. Bordetella. penicilina C. Staphylococcus aureus E. MRSA B. Escherichia 99. sunt foarte sensibile la betalactamaze E. neiserii C. Linezolidul acţionează pe: A. streptococi 100. Clostridium perfrigens C. eritromicina B. streptomicina 103. Streptococcus pneumonia D. Următoarele afirmaţii referitoare la macrolide sunt adevărate. Neisseria E. actionează asupra sintezei peretelui celular (antibiotice bactericide) B. Glicopeptidele acţionează pe următoarele genuri de bacterii: A. Yersinia pestis 139 . Următoarele antibiotice sunt macrolide: A. enterobacterii E. enterococi B. Pseudomonas aeruginosa) decăt cele din generaţia I şi II 98. Bacteroides 102. Stafilococul auriu meticilino-rezistent MRSA B. salmonele D. Bacillus B. Streptococcus D. Vancomicina şi teicoplanina acţionează pe: A. Spectrul de acţiune al glicopeptidelor nu cuprinde: A. Shigella disenteriae E.D. Neisseria meningitidis 101.

au ca reacţii adverse: iritaţie gastrointestinală. inhibă sinteza proteică prin legarea de subunitatea 50S 106. chlamidii. decolorarea dinţilor D. gentamicina. motiv pentru care poate fi utilizat fără alte antibiotice în terapia tuberculozei E. rickettsii. Identificaţi afirmaţiile corecte referitoare la Rifampicină: A. este ineficient în infecţiile cu anaerobi sau cu MRSA 107. este bactericid D. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la clindamicină: A. Mycoplasma. B. Pseudomonas C. Shigella). se administrează sub 12 ani E. Chlamydia.104. Tetraciclinele sunt antibiotice care: A. este un antibiotic activ pe bacili Gram negativi. claritromicina. are acţiune bacteriostatică şi nu se administrează în cursul sarcinii. sistemice D. toxicitate hepatică. tobramicina. Aminoglicozidele care inhibă sinteza proteică prin legarea de subunitatea 30S ribozomală sunt: A. sunt bactericide cu spectru larg de acţiune care difuzează uşor în LCR C. acţionează pe bacterii Gram pozitive. de exemplu Mycobacterium tuberculosis şi Mycobaterium leprae. face parte din clasa polimixinelor E. vărsături. este toxic C. spirochete. pătrunde intrafagocitar distrugând microorganisme cu multiplicare intracelulară. Bacitracina este un antibiotic care: A. eficiente pe anaerobi. eritromicina. alăptării sau la nou născuţi 109. poate avea ca reacţie adversă infecţia cu Clostridium difficile manifestată prin colită pseudomembranoasă ce poate fi fatală E. se administrează parenteral pentru infecţii urinare. inhibă sinteza acizilor nucleici B. Bacteriile genetic rezistente la rifampicină sunt: A. gastrită. Staflococul meticilino-rezistent 140 . alterează structura membranei celulare B. netilmicina C. renală. inhibă sinteza proteinelor bacteriene B. antibiotice bacteriostatice care difuzează în LCR B. face parte din categoria lincosamidelor C. administrate parenteral în infecţii cu bacterii Gram pozitive şi negativ aerobe E. legionelle 105. C. nu dezvoltă rezistenţă secundară. greaţă. Rickettsia. inclusiv pe Pseudomonas aeruginosa 108. Acinetobacter B. Azitromicina D. genitale. este activă pe bacterii Gram pozitive şi Gram negative D. amikacina. fotosensibilizare. Gram negative (inclusiv pe Vibrio.

ciprofloxacina D. acidului tetrahidrofolic este un cofactor esenţial utilizat în sinteza lipidelor B. adulţi E. meningite. Referitor la metabolismul bacterian şi mecanismul de acţiune al antimetaboliţilor sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. adolescenţi D. sunt antibiotice de sinteză E. ating concentraţii terapeutice numai în urină 112. se administrează pe cale orală C. sunt reprezentate de ciprofloxacină şi norfloxacină E. norfloxacina E. biliare. în infecţii urinare. D.D. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la chinolone: A. Următoarele afirmaţii referitoare la chinolone sunt false. osteomielite. mecanismele de rezistenţă se produc prin creşterea permeabilităţii bacteriene la antibiotic B. ofloxacinul 114. tovafloxacinul face parte din categoria chinolonelor de generaţia aIIa B. chinolonele de generaţia aIIa au acţiune sistemică datorită bunei difuziuni tisulare D. au o difuziune intracelulară de circa 200 de ori mai bună. nu au efect pe Legionella pneumophila. derivaţii acidului nalidixic. chinolonele de generaţia aIVa se administrează pe cale orală 113. copii C. septicemie E. femei B. acidul nalidixic B. Chinolonele de generaţia I sunt antibiotice care: A. Chinolone de generaţia aIIa sunt: A. chinolonele de generaţia aIIIa sunt antibiotice de rezervă în infecţiile respiratorii cu bacterii rezistente la macrolide C. se absorb bine din tractul gastrointestinal D. pulmonare. cu excepţia: A. genitale. mecanismul de acţiune este de împiedicare a replicării ADNului bacterian prin inhibarea ADN girazei sau a topoizomerazei IV C. fluorochinolonele. Mycoplasma pneumoniae şi pe bacteriile anaerobe 111. Meningococul E. tovafloxacinul C. Din cauza riscului afectării cartilajelor chinolonele nu se recomandă la: A. se administrează parenteral B. Trimetoprimul inhibă transformarea acidului folic în acid folinic 141 . tovafloxacin se administrează intravenos. Enterobacteriile 110. bătrâni 115.

În prezenţa sulfamidei (antimetabolit). rezultând un produs inactiv metabolic (mod de acţiune bacteriostatic). conservarea implică distrugerea sau inhibarea creşterii microorganismelor şi este frecvent folosită pentru produse medicamentoase E. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la nitrofurantoin: A. este cel mai bun bactericid pentru anaerobi datorită penetranţei tisulare deosebite. neuropatie. sterilizarea este proedeul prin care sunt distruse microorganismele: bacterii în forma vegetativă şi formele de rezistenţa (sporii). Dezinfecţia – decontaminarea tegumentelor şi mucoselor cu ajutorul unor substanţe chimice antiseptice bacteriostatice (netoxice pentru tegument) D. Alegeţi definiţiile corecte: A. Decontaminarea include: A. Metronidazolul este un antibiotic care: A. acţionează prin lezarea ADN ului bacterian C. contaminarea microbiană este procedeul prin care se îndepărtează sau se distrug microorganismele contaminante C. Antisepsia. se leagă de antimetabolit. poate manifesta ca reacţii adverse febră. paraziţii.decontaminarea tegumentelor şi mucoselor cu ajutorul unor substanţe chimice antiseptice bacteriostatice (netoxice pentru tegument) 119. 117. Sterilizarea. produce metaboliţi toxici pentru anaerobi şi acumularea acestor produşi D. virusurile.distrugerea microorganismelor de pe suprafeţe. Dezinfecţia – distrugerea microorganismelor de pe suprafeţe. Entamoeba histolytica) B.C. cu ajutorul unor substanţe chimice dezinfectante bactericide (toxice pentru ţesuturile vii) B. hemoragie digestivă B. se recomandă numai pentru tulpinile sensibile de Escherichia coli şi Staphylococcus epidermidis E. Antisepsia. din aer. fungii de la nivelul unui substrat B. mecanismul de acţiune este inhibiţia competitivă a PABA precursor al acidului tetrahidrofolic (THFA) D. Asepsia înseamna absenţa microorganismelor şi presupune aplicarea tehnicilor aseptice pentru a împiedica pătrunderea microbilor într-un substrat steril 142 . dezinfecţia este procedeul prin care sunt distruse majoritatea microorganismelor de pe obiectele din mediul inert.distrugerea sau îndepărtarea doar a formelor vegetative bacteriene E. nu are acţiune pe Helicobacter pilori C. cu ajutorul unor substanţe chimice dezinfectante bactericide(toxice pentru ţesuturile vii) C. din aer. atinge concentraţii terapeutice numai în urină D.inclusiv a formelor de rezistenţă (sporilor bacterieni) D. are acţiune pe bacteriile anaerobe şi pe protozoare ( Trichomonas. are efect bacteriostatic E. Celulele umane îşi sintetizează propriul THFA E. Sulfamidele sunt bacteriostatice. se poate asocia în terapie cu chinolone 118. 116. enzima care se leagă în mod normal de PABA.

uleiurile anhidre D.120. ansa bacteriologică de unică folosinţă C. aerul umed B. vibraţiile ultrasonice B. aerul cald la 100°C. În pupinel se pot steriliza: A. aerul cald la 180°C. aerul umed la 134°C. virusul hepatitei B 143 . sterilizarea prin căldură B. pupinel D. Agentul de sterilizare al etuvei este: A. timp de două ore D. compuşi fenolici E. etuvă C. bisturiu din oţel inoxidabil D. gâtul unei eprubete E. sterilizarea cu formaldehidă D. sterilizarea cu ajutorul radiaţiilor ionizante şi neionizante E. timp de o oră E. radiaţiile UV 122. autoclav B. autoclavul C. fibră sintetică 126. Prin căldura umedă la 100°C se distrug: A. Sporii de Bacillus anthracis B. instrumentar chirurgical E. ansa bacteriologică (cu buclă sau fir) care poate fi refolosită B. aerul uscat C. pensă chirurgicală din metal 123. glutaraldehida D. formele vegetative de Clostridium perfringens C. sterilizatoare cu oxid de etilenă 124. soluţiile apoase C. timp de 30 minute 125. radiosterilizarea 121. obiectele din porţelan B. Sterilizarea prin căldură uscată (cu aer cald) se realizează în: A. Prin încalzire la incandescenţă se pot steriliza: A. Metodele fizice de sterilizare sunt: A. Pentru sterilizarea chimică se pot folosi: A. sterilizarea prin filtrare C. băi de nisip E.

Prin autoclavare se pot steriliza: A. Sterilizarea cu oxid de etilenă se poate aplica echipamentului medical din: A. medii de cultură lichide sau solide E. teflon 132. PVC B.D. timp de 10 minute E. formaldehida soluţie apoasă 8% D. instrumetarului chirurgical E. Radiaţiile ionizante se pot folosi pentru sterilizarea: A. aerului B. timp de 18 minute B. la temperatura de 100°C D. Sterilizarea prin filtrare se poate aplica: A. Prionii pot fi denaturaţi în autoclav: A. antibioticelor E. materiale textile din bumbac D. truselor de perfuzii B. compuşii iodaţi 1-2% B. lamele din sticlă 128. latex E. Următoarele substanţe sunt antiseptice: A. glutaraldehida 133. instrumentar chirurgical metalic C. anumitor materii organice D. materialele contaminate din laborator B. la temperatura de 81°C C. formele vegetative de Bacillus anthracis 127. ansei bacteriologice 130. polipropilenă D. unor medii de cultură C. seringilor D. silicon C. la temperatura de 134°C 129. sporii de Clostridium perfringens E. permanganatul de potasiu E. H2O2 în concentraţie de 5-6% C. hormonilor 131. sălilor de operaţii C. pipete. Următoarele substanţe sunt dezinfectante puternice: 144 .

acidul peracetic 0. hipoclorit de sodiu 2% C. acidul peracetic etanolul hipocloritul de sodiu formaldehida soluţie apoasă 8% albastrul de metilen 134. clorura de benalkonium C. nitratul de argint 0.3-0. conservarea suspensiilor microbiene B. amestecul sulfocromic 135. conservarea alimentelor 137.5-2% Tematica 6:Coci Gram pozitivi: Genul Staphylococcus.5% B. Liofilizarea se aplică pentru: A.A. sterilizarea seringilor C. B. alcoolul iodat C. mertiolat de sodiu 0. tinctura de iod 136. fuxina B. conservarea vaccinurilor D. C.2-1% E. Următoarele substanţe sunt antiseptice: A. Genul Streptococcus 145 . conservarea serurilor E. Fenolul 0. D. E. Drept conservanţi pentru produsele farmaceutice se pot folosi: A. glutaraldehida E.1% E.004-0. Următoarele substanţe sunt dezinfectante: A. hipocloritul de sodiu D. compuşii fenolici B. benzoat de sodiu 0.02% D. betadina D.

Alegeţi răspunsul corect referitor la caracterele de patogenitate ale Staphylococcus aureus: A. Nu există transmiterea interumană D. Sunt considerate prototipul infecţiilor piogene B. Ritmul de diviziune este de 10-12 ore E. Tratamentul de elecţie este penicilina G C. Se vede doar la microscopul cu fond întunecat B. Care este factorul ce produce toxiinfecţia alimentară stafilococică? A. Leziunile sunt nedureroase şi dispar spontan 7. nu elaborează hemolizine 5. cresc pe mediile hiperclorurate D. Staphylococcus epidermidis are unele dintre următoarele proprietăţi: A. Este o bacterie strict patogena E. la uscăciune şi întuneric. Lipazele 4. Produce scarlatina 6. Următoarele caractere generale se întâlnesc la specia Staphylococcus aureus: A. Formează colonii S. 2. Hialuronidaza E. cu capetele măciucate C. Produce endocardită acută D. Proteaza B. Nu are capacitate de aderenţă la mucoase 146 . elaborează pigment citrin. la autoclavare E. Determină reumatismul articular acut B. elaborează un pigment alb D. solubil E. Este un bacil imobil. Stafilococii sunt rezistenţi: A. la dezinfectante şi antiseptice în concentraţii uzuale B. Hemolizinele D. C.Complement simplu 1. Exotoxina A C. sunt mobili. Staphylococcus aureus are următoarele proprietăţi: A. Este o bacterie mobilă 3. sunt coci Gram negativi B. Prin ce se caracterizează infecţiile stafilococice? A. Este bacil acid-alcoolo-rezistent C. la pasteurizare. cu cili peritrichi C. Netratate duc la apariţia reumatismului articular acut E. la temperatura de 60 grade Celsius timp de 15 minute D.

Produce hipertermie 9. Lecitinaza. D. Catalaza stafilococică activeaza peroxidul de hidrogen C. Toxina epidermolitică şi exfoliativă produce ruperea desmozomilor C. Acizii teichoici din structura bacteriei pot determina hipersensibilizarea 8. Alegeţi răspunsul fals referitor la toxinele stafilococice: A. Nucleazele stafilococice sunt sintetizate de tulpinile coagulazo. Aparţine florei normale a tegumentului 10. Produce rash eritematos D. Leucocidinele cu rol antifagocitar cu acţiune selectivă pe macrofage şi polimorfonucleare D. Este o specie saprofită C.pozitivi B. Stafilochinaza descompune acidul hialuronic 12. Nu produce infecţii urinare D. Leucocidinele inhibă chemotactismul leucocitelor B. Enterotoxinele au rol antifagocitar D. Toxinele stafilococice sunt sunt de natura proteică B. Din clasificarea Lancefield nu fac parte următorii streptococi: A. Scindează lecitinele din membranele celulare C. scindează lecitinele din membranele celulare C. Hemolizinele au acţiune dermonecrotică 13.negative B. Alegeţi răspunsul corect referitor la toxina şocului toxic stafilococic: A. Coagulaza liberă este insolubilă legată de suprafaţa corpului bacterian E. Produce hipertensiune arterială E.B. Alegeţi răspunsul fals referitor la toxinele stafilococice A. Coagulaza legată determină coagularea plasmei umane şi de iepure recoltată pe anticoagulant D. Streptococcus pyogenes B. Betalactamaze determină rezistenţa la aminoglicozide E. Hemolizine au acţiune hemolitică E. Alegeţi răspunsul corect referitor la enzimele stafilococice: A. Epidermolizina induce la distanţă de focarul infecţios clivarea intraepidermică 11. Alegeţi răspunsul fals referitor la Staphylococcus epidermidis: A. streptococii de grup B 147 . Enterotoxinele stafilococice rezistă la tratamentul termic la 100C timp de 1 oră E. Sunt stafilococi coagulazo. Enterotoxina stafilococică creşte reaborbţia de apă la nivelul intestinului C. Produce toxiinfecţie alimentară B. Are potenţial patogen scăzut E. Hialuronidaza descompune acidul hialuronic împiedicând difuzarea stafilococilor în ţesutul conjunctiv.

Care dintre următoarele proprietăţi corespund Streptococului pyogenes: A. antigenul capsular B. Sunt bacilli Gram negativi E. Determină reumatismul articular acut B. carbohidratul C C.C. Streptococ nehemolitic E. Pe mediile de cultură formează colonii R. streptococii de grup D D. Sunt coci gram pozitivi dispuşi în lanţuri 18. streptococii viridans E. Sunt sensibili la optochin D. Pot produce infecţii grave la nou născut C. streptococii de grup G 14. În funcţie de tipul de hemoliză Streptococcus pyogenes este: A. conform clasificării Lancefield. Pe mediile de cultură formează colonii S. Suportă medii hiperclorurate E. fibrinolizine E. Produce scarlatină 16. Alfa hemolitic B. Sunt coci Gram pozitivi dispuşi în grămezi B. se face în funcţie de: A. Suportă medii hiperclorurate D. Care dintre următoarele proprietăţi corespunde speciei Streptococcus pyogenes: A. Care dintre următoarele proprietăţi corespunde streptococilor de grup B: A. Producător de hemoliza viridans 148 . Beta hemolitic C. pigmentate auriu D. Care dintre următoarele proprietăţi corespund pneumococului (Streptococcus pneumoniae): A. antigenul M D. Împărţirea în grupe a streptococilor. carboxidaze 19. Sunt coci Gram negativi C. Diagnosticul imunologic se realizează prin reacţia ASLO 17. Produce eritrotoxina din scarlatina C. aspect de “cap de meduză” C. Sunt sensibili la bacitracină D. Gamma hemolitic D. Diagnosticul imunologic se realizează prin reacţia ASLO 15. Produce toxina eritrogenă B. Nu produc streptolizină O B. Determină pneumonia francă lobară E. Elaborează coagulază liberă E.

în alcătuirea dublei spirale de ADN adenina se leagă cu timina E.20. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate pentru pneumococi? A. Pilii sexuali au rol în adecenta celulară B. Streptococcus pneumoniae este o bacterie care face parte din flora saprofită a cavităţii nazale E. Pseudomonas aeruginosa este o bacterie care se poate întâlni în apa distilată 23. Capsulă E. Mediul Loffler D. Streptolizină S D. Klebsiella pneumoniae este o bacterie intestinală C. Sindromul reprezintă un ansamblu se simptome 22. Bacteriile lofotriche prezintă mai mulţi flageli pe toată suprafaţa bacteriei D. Nu produce pneumonia francă lobară C. în faza de lag numărul de bacterii creşte în ritm constant D. Streptococcus penumoniae are ca principal factor de patogenitate: A. Streptococcus pneumoniae prezintă capsulă B. Bacitracina este un antibiotice scos din uzul intern din cauza toxicităţii C. Există tulpini pneumoncocice rezistente la penicilină D. Diagnosticul imunologic se realizează prin reacţia ASLO 21. 25. Mediul Bordet-Gengou E. Infecţia cu Stafilococul auriu rezistent la meticilina (MRSA) poate fi tratată cu penicilină E. Streptococcaceae 149 . Care afirmaţie este falsă: A. Proteină R. Care din următoarele afirmaţii nu sunt adevărate: A. Geloză simplă B. Mediul AABTL 26. Pentru diagnostic se utilizează testul în vitro Eleck E. Se identifică prin reacţia de coaglutinare B. Care afirmaţii sunt corecte: A. Streptolizină O B. C. Anticorpii antistreptolizina O formaţi în serul pacientului constituie dovada infecţiei recente cu Streptococ beta hemolitic de grup A 24. Geloză-sânge C. modificarea structurii vasculare este o fază a inflamaţiei care favorizează trecerea proteinelor şi a leucocitelor C. Genul Staphylococcus aparţine următoarei familii: A. Proteină M. Sunt sensibili la optochin D. Streptococii patogeni se cultivă pe următoarele medii A. Rash-ul reumatismal este o boală post-streptococică B.

A. strict anaerobi. D.B. β hemolitici . E. E. D. coci gram negativi D. circulare. Sunt coci gram negativi. bombade. pe medii cu sânge – tulpinile capsulate determină o turbiditate omogenă a mediului. 25 specii 30. pe medii cu sânge . α hemolitic – hemoliza este absentă. necapsulaţi E.5 microni. D. E. Alegeți asocierea corectă cu privire la caracterele de cultură ale streptococilor. C. pe medii solide . microaerofili. pe medii solide – dezvoltă hemoliză. D. aerobi. B. În funcție de necesarul de oxigen. coci gram pozitivi C. Pot fi sferici sau ovalari. Alegeți asocierea corectă cu privire la tipurile de hemoliză la streptococi: A. B. grupaţi “în ciorchini” după diviziune 31. nesporulaţi B. strict aerobi. Streptococii: A. facultativ anaerobi. α’ hemolitici . Micrococcaceae Mycobacteriaceae Enterobacteriaceae Picornaviridae 27. 32. 150 . Genul Staphylococcus cuprinde: A.produc o hemoliză incompletă. Sunt dispuși în ciorchini. translucide. Aparțin familiei Micrococcaceae. streptococii sunt: A. anaerobi-aerotoleranți. γ hemolitici – tip de hemoliză determinat de Streptococii piogeni. E. B. 3 specii D. 15 specii C. 18 specii E. 20 specii B. C. cu excepţia: A. 28. Următoarele caracteristici referitoare la stafilococi sunt adevărate.dezvoltă hemoliză în jurul coloniei. D. C. pe medii lichide – dezvoltă colonii foarte mici. B. C. C.dezvoltă grunji care se depun la fundul tubului. 29. Au diametrul celular de aproximativ 0.hemoliza este cu margini neclare.

animale. Polizaharidul C este un factor de patogenitate. sunt bacterii halotolerante D. antibiotip. doar la oameni şi în atmosferă 37. sunt bacterii nepretenţioase C. cu timp lung de generaţie D. sensibile la căldura şi medii bogate în săruri C. D. stafilococii sunt bacterii: A. Din punct de vedere metabolic. bactericinotip. E. bacterii strict aerobe B. aer. 33. Alegeți afirmația corectă cu privire la streptococi: A. în sol nu şi în apă D. apă. lizotip.E. C. sunt bacterii sensibile la bacteriofagi B.oameni E. bacterii anaerobe – aerotolerante E. Streptococii care prezintă polizaharidul C au fost denumiți streptococi non-grupabili. sunt bacterii care supravieţuiesc în alimente conservate în sare 151 . Staphylococcus pyogenes 36. Barbara Lancefield i-a grupat și a notat grupele de la A la Z. α hemolitic – hemoglobina este degradată complet. bacterii strict anaerobe D. stafilococul auriu B. Staphylococus saprophyticus E. Fiecare grup se subîmparte în: serotip. Spahylococcus epidermidis C. Genul Staphylococcus cuprinde următoarele 3 specii importante. Stafilococii se găsesc: A. În funcţie de influenţa oxigenului asupra celulei bacteriene. Citrin D. 34. Stafilococii au următoarele proprietăţi metabolice. în sol. sunt bacterii care se dezvoltă încet E. cu excepţia: A. halotolerante 38. Majoritatea streptococilor au în structura peretelui celular un determinant genic numit polizaharidul C. doar la organismele animale B. rezistente la bacteriofagi E. care au cerinţe nutritive speciale B. în aer nu şi în sol C. stafilococii sunt: A. Pe baza diferențelor de microstructură a polizaharidului C la diferite tulpini de streptococi. bacterii aerobe facultativ anaerobe C. B. cu excepţia: A. bacterii anaerobe facultativ aerobe 35. dar apar zone în care un toate hematiile sunt lizate.

45. C. S.39. Alegeţi asocierea corectă cu privire la enzimele conţinute de streptococul de grup A: A. pentru cultivarea şi izolarea lor se foloşeşte următorul mediu selectiv: 152 . B. favorizând invazia tisulară. e sensibil la frig. Ribonucleaza. S. E. pyogenes sunt următoarele. D. Streptokinaza – responsabilă de hemoliza de tip β şu are în vivo o activitate citolitică . se găsesc pe tegumente și mucoase ca saprofiți . Dezoxiribonucleaza – activează plasminogenul şi astfel se va produce liza cheagului de fibrină. Datorită capacităţii stafilococilor de a se dezvolta la concentraţii crescute ale NaCl (până la 10%). 42. E. B. exotoxina pirogenă A. are colonii de 1-2 mm. 44. SLS. fecium – streptococul de grup B. 41. fecalis – streptococ de grup D . trăieşte numai pe medii obişnuite. exotoxina C. C. E. B. 43. apă. Streptolizina O – este antigenică şi induce formare de anticorpi specifici anti-SLO (ASLO). E. nu e sensibil la antiseptice. B. S. toxina eritrogenă. Alegeți afirmația falsă cu privire la streptococi: A. C. C. D. are hemoliză tip beta. D. Enzimele conţinute de S. se găsesc în aer. Fibrinolizina. eritrotoxina. Toxina produsă de stafilococ de grup A ce produce fasciita necrozantă se numeşte: A. SLS – degradează acidul hialuronic din peretele celular. E. C. Hialuronidaza – se utilizează în tratarea trombozelor. D. D. Streptolizina O. cu excepţia: A. Alegeți asocierea falsă cu privire la streptococi : A. B. singurul patogen este streptococul de grup B. pyogenes – streptococul de grup A. C. E. Streptococii viridans – negrupabili. Streptococul β-hemolitic de grup A: A. exotoxina B. B. specia Peptostreptococcus este anaerobă. 40. Hialuronidaza. S. Streptococus pneumoniae – s-a desprins din grup. D. sol. agalactiae este streptococul de grup B.

dezvoltă colonii circulare cu diametrul de 1-3μm 47. mediul Muller-Hinton solid cu adaos de NaCl 2% mediul Bordet. B. 50. hemolizine C. cu excepţia: A. Coloniile de stafilococi prezintă următoarele caracteristici. celulită. se extinde progresiv. scarlatină. bilă. este un eritem cutanat cu burelet marginal. reprezintă o complicaţie nesupurativă tardivă a unei infecţii faringiene cu SβhA. se prezintă sub formă de colonii marii nepigmentate C. este însoţită de febră. eritrotoxine E. Afirmaţia falsă cu privire la erizipel este: A. face parte din bolile poststreptococice. sunt colonii opace B. 153 . C. E. este produsă prin reacţii de hipersensibilitate de tip I şi II. este localizat cu predilecţie la nivelul extremităţilor. 51. dezvoltă colonii circulare cu diametrul de 1-3mm E. D. Care este boala ce nu face parte din bolile acute streptococice produse de S. leucodine B.Gengou mediul Chapmann mediul cu selenit de sodiu mediul ABE (agar. Afirmaţia adevărată cu privire la reumatismul articular acut este: A. betalactamaze 49. sunt pigmentate E. faringită. C. B. reumatism articular. D. sunt colonii concave D. fasciită necrozantă. B. atingând maximul în săptămâna 7-8. streptokinaze D. tulbură uniform aceste medii B. C. escutină) 46. În cultură pe medii solide. D.A. pyogenes? A. ASLO creşte după 3-4 săptămâni de la debutul infecţiei cu SβhA. se prezintă sub formă de colonii R D. stafilococii: A. E. Enzimele extracelulare sintetizate de tulpinile de stafilococi pot fi: A. B. C. au diametru de 1-3 mm 48. sunt de tip S C. E.

D. Titrurile ASLO mai mari de 1000 U/I semnifică perioada de sfârşit pentru RAA; E. Din punct de vedere epidemiologic, principala sursă de infecţie cu streptococi patogeni o reprezintă purtatării bolnavi. 52. Tratamentul de elecţie pentru infecţie cu S. pyogenes este: A. eritromicină; B. gentamicină; C. vancomicin; D. penicilină; E. amoxicilină. 53. Afirmaţia falsă cu privire la streptococul de grup B este următoarea: A. este o bacterie strict parazită a omului; B. poate produce la nou-născuţi meningite; C. poate produce la nou-născuţi pneumonie; D. poate produce la nou-născuţi septicemii; E. se face screeningul gravidelor pentru statutul de purtător sănătos. 54. Enterococul nu produce: A. infecţii urinare; B. endocardită bacteriană subacută; C. erizipel; D. boli cardiovasculare; E. meningite. 55. Tulpinile de stafilococi sintetizează următoarele enzime extracelulare, cu excepţia: A. hialurodinaze B. betalactamaze C. catalaze D. hemolizine E. coagulaze 56. Factorii toxici sintetizaţi de tulpinile stafilococice sunt de natură: A. lipidică B. proteică C. glucidică D. anorganică E. minerală 57. Enzima extracelulară, coagulaza, are următoarea acţiune: A. descompune acidul hialuronic din substanţa fundamentală, favorizând difuzarea stafilococilor în ţesuturi B. acţionează asupra lipidelor plasmatice şi asupra grăsimilor de la suprafaţa tegumentelor C. permite liza coagulului de fibrina şi progresia stafilococilor din zona exudatului inflamator în ţesuturile sănătoase din jur D. induce formarea coagului de fibrina în jurul celulelor bacteriene secretante

154

E. are rol antifagocitar cu acţiune selectivă pe macrofage şi PMN 58. Stafilokinaza este una dintre enzimele extracelulare stafilococice, care: A. este sintetizată de tulpinile coagulazo-pozitive B. acţionează asupra grăsimilor de la suprafaţa tegumentelor C. realizează “protecţia bacteriei” faţă de factorii bacteriolitici locali şi faţă de fagocitoză D. are tropism faţă de zonele în care sunt mai active glandele sebacee E. permite liza coagulului de fibrina şi progresia stafilococilor din zona exudatului inflamator în ţesuturile sănătoase din jur 59. Leucocidinele sunt toxine sintetizate de stafilococi care : A. rol antifagocitar cu acţiune selectivă pe macrofage şi PMN B. produc toxiinfecţii alimentare C. au tripla acţiune (hemolitică dermonecrotică şi letală) D. mai sunt denumite şi TSS (Toxic Shock Syndrome) E. acţionează asupra lipidelor plasmatice 60. Unele tulpini de stafilococi eliberează enterotoxine, care: A. nu produc toxiinfecţii alimentare B. sunt în număr de 8 (A,B,C,D,E,F,G,H) C. sunt eliberate în alimente şi rezistă la tratamentul termic (la 100°C timp de o oră) D. au rol antifagocitar cu acţiune selectivă pe macrofage şi PMN E. permite progresia stafilococilor din zona exudatului inflamator în ţesuturile sănătoase din jur 61. Infecţia stafilocică este favorizată de următoarele condiţii, cu excepţia: A. plăgi traumatice B. diabet zaharat C. incizii chirurgicale D. prezenţa unei concentraţii crescute de NaCl (peste 10%) E. tehnici invazive ATI 62. Din punct de vedere al patogenităţii, genul Staphylococcus este: A. strict saprofit B. strict patogen C. saprofit condiţionat patogen D. patogen condiţionat saprofit E. nici una dintre variantele de mai sus 63. Stafilococii sunt prezenţi ca saprofiţi la nivelul următoarelor ecosisteme ale omului, cu excepţia: A. tract intestinal B. tegument C. căi respiratorii superioare D. căi respiratorii inferioare E. vagin 64. La nivelul fanerelor şi al ţesutului cutanat, stafilococii pot produce următoarele infecţii:

155

A. celulită B. septicemie C. rinofaringita D. sinusite E. panariţiu 65. Afirmaţia corectă cu privire la S. pneumoniae este: A. este o bacterie strict parazită a omului; B. sunt coci gram negativi; C. au formă lanceolată; D. sunt dispuşi în ciorchine; E. sunt necapsulaţi. 66. Afirmaţia falsă cu privire la proprietăţile metabolice ale S. pneumoniae este: A. în culturile mai vechi apare fenomenul de hemoliză, datorită eliberării unor enzime lipolitice şi proteolitice; B. pe mediile cu bilă dezvoltă fenomenul de bilioliză; C. germenii sunt pretenţioşi, având necesar metabolic crescut; D. sunt aerob-anaerobi facultativi, microaerofili; E. bilioliza reprezintă autoliza favorizată de prezenţa compuşilor biliari. 67. Ce variantă de răspuns cu privire la caracterele de cultură ale S. pneumoniae este adevărată? A. tulbură mediul lichid la întâmplare; B. pe mediile cu sânge dezvoltă hemoliză β; C. pe medii solide dezvoltă colonii lanceolate; D. pe medii solide dezvoltă colonii cu contur regulat; E. pe medii solide dezvoltă colonii cu aspect rugos. 68. Boala care nu este produsă de pneumococi este: A. impetigo; B. septicemie; C. otite; D. pneumonia francă lobară; E. conjunctivită. 69. Streptococii viridans: A. sunt saprofiţi condiţionat patogeni în tractul respirator; B. fermentează zaharurile, cresc pH-ul, favorizează cariogeneza; C. provoacă endocardită bacteriană acută la pacienţii valvulopaţi post-chirugie dentară; D. provoacă placa dentară; E. au hemoliza tip γ. 70. Produsul patologic care nu poate fi recoltat pentru a confirma existenţa S. pyogenes este: A. sânge; B. secreţie vaginală; C. exudat faringian; D. secreţie de plagă;

156

E. exudat nazal. 71. Afirmaţia adevărată cu privire la culturile de streptococ de grup A este: A. se dezvoltă sub formă de colonii tip R; B. mediul de elecţie este geloza-chocolat; C. incubarea se face la 37oC, timp de 24 h; D. sunt culturi lucioase, concave; E. au marginile neregulate. 72. Factorii toxici sintetizaţi de unele tulpini stafilococice, pot produce următoarele afecţiuni, cu excepţia: A. osteomielita B. toxiinfecţiile alimentare C. sindromul toxico-septic D. T.I.A E. boala „pielii opărite” 73. La nivel subcutanat, stafilococii pot produce următoarele infecţii: A. rinofaringita B. faringo-amigdalita C. celulita D. acneea juvenilă E. abces 74. Înfecţiile respiratorii produse de Genul Staphylococcus pot fi: A. cistite B. bronhopneumonii C. endocardite D. hidrosadenite E. pielonefrite 75. Infecţia produsă de stafilococ care are aspectul unui furuncul antracoid rezultat prin confluarea mai multor furuncule şi care afectează şi ţesutul subcutanat adiacent poartă denumirea de: A. acnee B. foliculită C. panariţiu D. carbuncul E. abces 76. În ceea ce priveşte testele specifice ale S. pyogenes: A. testul catalazei este negativ; B. testul oxidazei este pozitiv; C. testul catalazei este pozitiv; D. testul bacitricinei este negativ; E. testul biseptolului este pozitiv.

157

77. Streptococcus agalactiae se găseşte la aproximativ 30% dintre persoanele sănătoase în: A. LCR; B. Tractul respirator; C. Cavitatea bucală; D. Flora intestinală; E. Esofag. 78. Coloniile streptococului de grup B sunt de tip: A. M; B. R; C. G; D. R sau M; E. S sau M. 79. În ceea ce priveşte testele specifice pentru detectarea streptococului de grup B, următoarea afirmaţie este falsă: A. S. agalactiae este rezistent atât la bacitracină cât şi la biseptol; B. Produce hidroliza hipuratului CAMP-test – pozitiv; C. Identificarea serologică se face prin latex aglutinare cu trusele specifice; D. Aglutinarea se face cu serul de grup A; E. Hidroliza hipuratului CAMP-test – pozitiv presupune producerea unei proteine (factorul CAMP), care interacţionează cu alfa hemolizina stafilococică şi determină hemoliza completă. 80. Afirmaţia adevărată cu privire la streptococii de grup C este: A. sunt identificaţi preliminar ca streptococi γ-hemolitici; B. sunt rezistenţi la bacitracină; C. identificarea de certitudine se face prin aglutinare cu ser de grup B; D. sunt rezistenţi la biseptol; E. se diferenţiază de streptococii viridans prin testul la optochin. 81. Genul Enterococcus are un număr de specii egal cu: A. 18; B. 11; C. 9; D. 7; E. 12. 82. În ceea ce priveşte morfologia streptococilor de grup D: A. au diametrul de 1-2 microni; B. sunt coci gram negativi; C. au majoritatea tulpinilor imobile; D. sunt grupaţi în perechi sau lanţuri scurte; E. au formă lanceolată. 83. Hemoliza enterococilor este:

158

A. B. C. D. E.

α; α’; β; β’; γ, mai rar α sau β.

84. Următoarea afirmaţie cu privire la testele specifice pentru detecţia enterococilor este adevărată: A. dau aglutinare cu serul de grup C; B. testul la bilă-esculină este pozitiv; C. pe mediul ABE apar nişte coloraţii gri pe mai mult de jumătate din mediul însămânţat, semnificând reacţie pozitivă; D. teste care nu se mai folosesc sunt: testul de hidroliză a argininei, testul de hidroliză a hipuratului, toleranţa la mediul hipersalin, fermentarea unor zaharuri; E. creşterea se face în mediu acid. 85. Infecţia glandelor sudoripare, cu localizare mai ales la nivel subaxilar, poartă denumirea de: A. acnee B. panariţiu C. carbuncul D. furuncul E. hidrosadenită 86. Infecţiile căilor respiratorii superioare produse de stafilococi se pot extinde în sfera ORL producând următoarele afecţiuni: A. toxiinfecţia alimentară B. cistite C. anexite D. sinuzite E. pneumoni 87. La nivelul aparatului digestiv stafilococii pot induce toxiinfecţii alimentare care au următoarele simptome, cu excepţia: A. metrite B. greţuri C. vărsături D. scaune diareice E. crampele intestinale 88. La nivelul aparatului uro-genital stafilococii pot produce următoarele infecţii, cu excepţia: A. pieolonefrite B. septicemii postabortum C. anexite D. mastoidite E. abces renal

159

89. Anumite tulpini stafilococice eliberează toxina exfoliativă care produce, mai ales la nou-născuţi, următoarea afecţiune: A. sindromul toxico-septic B. pielonefrita C. sindromul „pielii opărite” D. toxiinfecţia alimentară E. foliculite 90. Pneumococii: A. sunt coci gram negativi; B. au formă ovalară; C. sunt grupaţi în diplo; D. sunt necapsulaţi; E. sunt situaţi intracelular. 91. Alături de pneumococi, pe frotiu apar: A. leucocite mononucleare; B. trombocite; C. eritrocite; D. lecucocite polimorfonucleare; E. monocite. 92. În ceea ce priveşte cultura pneumococilor, următoarea afirmaţie este adevărată: A. pe mediul de geloză sânge apar sub formă de colonii aplatizate; B. au marginile deprimate; C. au centrul ridicat; D. sunt înconjurate de hemoliză β; E. au colonii diferite de streptococii viridans. 93. Testul la optochin: A. diferenţiază enterococii de streptococii viridans; B. se face prin însămânţarea a 2-3 colonii de cultură primară pe un sector de placă cu geloză sânge, în centrul sectorului aplicând un microcomprimat cu optochin, incubându-se 24 h la 37oC; C. au ca rezultat rezistenţa pneumococilor la optochin; D. au ca rezultat sensibilitatea streptococilor viridans la optochin; E. au ca rezultat formarea unei zone de inhibiţii din partea pneumococilor de maxim 5 mm diametru. 94. Streptococii viridans nu posedă polizaharid C, deci: A. au hemoliză β; B. au hemoliză γ; C. pe baza antigenelor capsulare sunt grupaţi în 80 de serotipuri; D. nu sunt grupabili; E. au hemoliză α.

160

Speciile de streptococi viridans nu pot fi diferenţiate între ele prin: A. Glicopeptide 99. alterarea receptorilor pentru antibiotic C. pozitiv pentru streptococi. Cefalosporine D. D. B. Chinolone D. hidroliza streptokinazei. La examenul microscopic. eliminarea activă a antibioticului din organism 100.95. 161 . dispuşi în diplo. inactivarea prin enzime (penicilinază) E. conţine proteine recombinate C. streptococii viridans apar : A. conţine componente microbiene purificate. Stafilococii sunt rezistenţi la: A. testul oxidazei – negativ pentru stafilococi. sporulaţi. scăderea permeabilităţoo bacteriei B. negativ pentru stafilococi B. Rifampicină E. testul coagulazei legate– pozitiv pentru streptococi. Testul diagnostic ce diferenţiază stafilococii de streptococi este: A. Chinolone E. hidroliza ureei. Vancomicină 98. E. B. cu excepţia: A. dezvoltarea unei căi metabolice alternative D. 96. Ca tratament adjuvant în infecţiile stafilococice se poate administra autovaccinul. E. recoltat în condiţii specifice D. Antibioticele testate la antibiogramă sunt următoarele. C. 97. conţine anatoxine E. S-a evidenţiat faptul că tulpinile de stafilococi au elaborat următorul mecanism de rezistenţă la Penicilină: A. Vancomicină C. dispuşi în ciorchine. Oxacilină B. fermentarea unor zaharuri (manitol şi sorbitol). hidroliza argininei. D. Penicilină C. care: A. coci gram negativi. C. conţine germeni omorâţi prin căldură. proteice sau polizaharidice conjugate proteic 101. administraţi în funcţie de serotip B. hidroliza esculinei. Amoxicilină B. necapsulaţi. conţine germeni atenuaţi obţinuţi din produsul biologic propriu.

Leziunile sunt produse de enzimele streptococice E. dezaminarea proteinelor B. polizaharizi necapsulari E. Coloniile sunt beta hemolitice C. testul catalazei – pozitiv pentru streptococi. Coloniile sunt mari. Trusele de Latex aglutinare. testul coagulazei libere. Se depun complexe imune circulante pe membrana bazală glomerulară 162 . Cardita reumatismală C. de tip R 2. Se cultivă pe geloză sânge B. pozitiv pentru streptococi 102. proteina A D. printr-o reacţie de coagulare în tuburi cu plasmă recoltată pe EDTA peste care se adaugă suspensie preparată din cultură şi se citeşte la 10-15 minute 103. Caracterele generale întâlnite la specia Streptococcus pyogenes sunt următoarele: A. fermentarea peptidelor D. pe lângă detecţia coagulazei. lipoproteina A 104. negativ pentru streptococi D. evidenţiază şi prezenţa unui alt factor de patogenitate al stafilococilor. Sindromul nefrotic D. printr-o reacţie de coagulare în tuburi cu plasmă recoltată pe EDTA peste care se adaugă suspensie preparată din cultură şi se incubează la termostat E. Testul coagulazei libere pentru stafilococi se determină : A.negativ pentru stafilococi. testul catalazei – pozitiv pentru stafilococi. dezaminarea zaharurilor Complement multiplu 1. Cocii sunt dispuşi în grămezi D. printr-o reacţie de coagulare pe lamă cu o picătură de plasmă citratată peste care se depune conţinutul unei anse încărcate cu 1-2 colonii de stafilococ D. denumit: A. Apare reumatismul poliarticular acut B. Au o cantitate redusă de peptidoglican în peretele celular E. negativ pentru stafilococi E. fermentarea zaharurilor C. printr-o reacţie de coagulare pe lamă care se citeşte în circa 10-15 minute B. printr-o reacţie de coagulare în tuburi care se citeşte în circa 10-15 secunde C. proteina Q C. În boala poststreptococică: A.C. lipoproteina C B. hidroliza zaharurilor E. Testele biochimice de identificare a principalelor specii de stafilococi se bazează pe: A.

Are o multiplicare strict intracelulară 8. Reumatismul articular acut. toxina socului toxic D. E. Nu posedă antigen specific de grup C. Pneumonia D.3. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Streptococcus pneumoniae: A. enterotoxine B. Este o bacterie saprofită B. cu hemoliză verzuie în jur C. Dezvoltă colonii mici. lecitinază. Furuncule B. Toxinele elaborate de stafilococ sunt: A. streptokinaza C. Sunt coci laceolaţi B. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la streptococii viridans A. hialuronidaza. cu hemoliză de tip beta pe geloză sânge D. S. Majoritatea tulpinilor sunt sensibile la penicilina G C. Coloniile sunt mici. Nu sunt grupabili în clasificarea Lancefield B. toxina botulinică E. toxina tetanică 7. 6. Care dintre următoarele enzime sunt elaborate de stafilococ: A. toxina epidermolitică şi exfoliantă C. 5. E. Stafilococul nu elaboreaza penicilinaza 9. Gangrena gazoasă. toxina şocului septic D. Endocardită C. Pe baza antigenelor capsulare sunt grupaţi în peste 80 de serotipuri 4. Se face conform antibiogramei B. Vancomicina e un antistafilococic de rezervă E. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la Streptococul din grupul serologic A : A. lipazele B. Elaborează hemolizină beta D. Au polizaharid C C. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la tratamentul infecţiei stafilococice: A. Care dintre următoarele boli sunt produse de stafilococi? A. Este întotdeauna sensibil la penicilină G E. În colecţiile profunde atafilococice e nevoie de tratament chirurgical D. Pot creşte pe medii simple E. Sunt saprofiti conditionat patogeni 163 .

Toxiinfecţia alimentară produsă de stafilococ se tratează cu amoxicilină B. Stafilococul epidermis este un stafilococ coagulazo-negativ B. Care din următoarele afirmaţii referitoare la enterococi sunt adevărate: A. C. Care din următoarele afirmaţii nu sunt false: A. Sunt coci Gram pozitivi dispuşi în diplo C. Streptococcus agalactiae este prezent în flora saprofită a vaginului C. Streptococii viridans posedă antigen specific de grup E. Sunt bacterii sporulate. Produc toxiinfecţii alimentare E. Bacili Gram pozitivi B. impetigo este infecţia foliculului pilos E. Catalaza hidrolizează acidul hialuronic 164 . “Sindromul pielii opărite” stafilococice afectează mai ales copiii nou-născuţi D. majoritatea tulpinilor de streptococi de grup D sunt mobile D. Streptococul beta-hemolitic grup A este sensibil la căldură şi antiseptice C. Au habitat intestinal B. E. Infecţia e favorizată de manevre invazive E. stafilococii se pot clasifica în funcţie de prezenţa în peretele celular a polizaharidului C B. Nu se gasesc în salivă 10. Stafilococul auriu se poate izola în mediul hipercloruratChapman 15. Produc infecţii uşor de tratat D. Sunt coci Gram pozitivi dispuşi în lanţuri B. Nu sunt implicaţi în infecţii intraspitaliceşti 13. Coci Gram negativi. Care din următoarele afirmaţii referitoare la streptococi sunt adevărate: A. Pot produce infecţii urinare C. Purtătorul sănătos de stafilococ auriu hemolitic la nivel faringian nu se tratează cu antibiotice în mod normal D.D. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. Pot produce endocardita bacteriană subacută D. Încercuiţi răspunsurile corecte: A. Care din următoarele afirmaţii referitoare la streptococii de grup D sunt adevărate: A. antibioticul de elecţie în cazul infecţiilor cu Streptococcus pyogenes este eritromicina 11. Foliculita este infecţia mai multor foliculi piloşi C. Sunt bacterii patogene 14. Pot produce endocardita bacteriană subacută E. Toxiinfecţia alimentară produsă de stafilococ este o boala deosebit de gravă E. Sunt aerobi facultativ anaerobi 12. Uneori pot prezenta o capsulă din acid hialuronic D.

se găsesc în sol. Staphylococcus aureus. sunt coci Gram negativi B. B. antifagocitară C. Factorii toxici produşi de stafilococi. sunt bacterii dispuse în perechi sau lanţuri B. 22. sunt în general capsulaţi 19. D. sunt bacterii sferice sau ovalare E. prezintă spori E. coagulează 17. Din punct de vedere epidemiologic. sunt bacterii pretenţioase. C. sunt coci Gram pozitivi. 3 fiind cele mai importante: A. sunt strict aerobi. sunt bacterii mobile D. sunt bacterii reniforme D. Din punct de vedere al proprietăţilor metabolice. hemolitică B. B. E.16. sunt strict paraziți ai omului. pot determina o infecţie endogenă sau exogenă. dermonecrotică D. Staphylococcus pneumoniae. D. 21. E. 20. Genul Staphylococcus cuprinde 20 de specii. letală E. Staphylococcus epidermitis. au următoarele acţiuni: A. hemolizinele.5 microni. sunt sporulaţi. stafilococii: A. sunt ubicuitari.2-0. Caracteristicile generale ale stafilococilor sunt: A. 165 . B. C. Genul Streptococcus prezintă următoarele caracteristici: A. au diametru de 0. B. Staphylococcus saprophyticus. aer. au ca surse sunt doar purtătorii sănătoşi. sunt dispuşi în ciorchini 18. Citrin. se poate spune despre stafilococică: A. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la streptococi: A. rămân ataşaţi în ciorchini. au diametrul celular aproximativ 1 nm C. apă. sunt coci Gram pozitivi C. au un timp scurt de generaţie. E. D. C.

De ce este utilă proprietatea stafilococilor de a se dezvolta la concentraţii crescute de NaCl? A. pe mediile solide – dezvoltă colonii translucide E. pe mediile lichide – apar în general grunji care se depun la fundul tubului C. nu este o proprietate importantă. translucide B. sunt bacterii imobile C. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la streptococi: A. pe mediile cu sânge. există şi stafilococi strict anaerobi: Peptococcus. cresc pe medii uzuale. această proprietate explică supravieţuirea stafilococilor în alimentele conservate în sare. diametru 2-4 mm după 24 h de incubare. 23. stafilococii nu se pot dezvolta la concentraţii crescute de NaCl. B. această proprietate este utilă pentru izolarea şi cultivarea stafilococilor prin utilizarea mediului Chapman. Genul Streptococcus nu prezintă următoarele caracteristici: A.C. stafilococii tulbură uniform aceste medii: B.facultativ anaerobe D. sunt bacterii aerobe –facultativ anaerobe B. D. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la caracterele de cultură ale Genului Streptococcus: A. E. bombate. E. pe medii lichide. sunt bacterii microaerofile E.majoritatea nu dezvoltă hemoliză în jurul coloniei 26. majoritatea streptococilor dezvoltă hemoliza în jurul coloniei D. sunt bacterii sporulate E. D. D. 166 . s-au identificat patru tipuri antigenice distincte. sunt bacterii fără cerinţe nutritive speciale D. sunt bacterii nesporulate C. E. pe medii solide dezvoltă colonii foarte mici circulare. sunt bacterii în general capsulate 25. pe mediile lichide – tulpinile capsulate determină o turbiditate neomogenă a mediului B. coloniile sunt în general de tip S. C. 28. stafilococii dezvoltă colonii circulare cu diametrul de 1-3 mm. în anaerobioză sau microaerofilie. sunt bacterii strict anaerobe B. pe medii solide apar. în general. C. grunji care se depun la fundul tubului 27. au capacitatea de a se dezvolta la concentraţii scăzute ale NaCl. pe medii solide. pe medii cu sânge. sunt bacterii aerobe. sunt sensibile la bacteriofagi. pe mediile solide – dezvoltă colonii foarte mari de tip M D. sunt bacterii nesporulate 24. pe medii lichide tulpinile necapsulate determină o turbiditate omogenă a mediului E. variantele C şi D. pe medii solide tulpinile capsulate determină o turbiditate omogenă a mediului C. În ceea ce priveşte caracterele de cultură ale stafilococilor: A. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la caracterele de cultură ale streptococilor: A.

D. C. coagulaza. mediul. 30. lipazele – acţionează asupra lipidelor plasmatice şi asupra grăsimilor de la suprafaţa tegumentelor. Streptococul de grup B E. sunt de natură proteică şi reprezintă factori majori de patogenitate. Streptococul beta hemolitic de grup A D. B. pot fi enterotoxinele eliberate de unele tulpini de stafilococi. hemolizinele. Factorii de patogenitate pentru stafilococi sunt: A. stafilokinaza . 31. D. Streptococcus fecalis C. C. B.29. Tulpinile streptococice patogene sunt: A. lipazele. 32. pot fi hemolizine cu dublă acţiune. E. nu produc toxiinfecţii alimentare. Tulpinile streptococice saprofite condiţionat patogene sunt: A. stafilokinaza. E. B. nucleazele. D. Enzimele extracelulare ale stafilococilor sunt: A. Streptococcus agalactiae D. C. Alegeţi asocierile corecte cu privire la enzimele extracelulare ca factori de patogenitate ai stafilococilor: A. E.descompune acidul hialuronic din substanţa fundamentală. coagulaza – induce formarea coagului de fibrină în jurul celuleor bacteriene secretante. 33. catalaza – permite liza coagului de fibrină şi progresia stafilococilor din zona exudatului inflamator în ţesuturile sănătoase din jur. proteinaze – sunt sintetizate de tulpinile coagulazo-pozitive. toxinele. D. Streptococcus pyogenes B. E. există 5 astfel de toxine – enterotoxine. enzimele. Alegeţi variantele false cu privire la toxine ca factori de patogenitate ai stafilococilor: A. favorizând difuzarea stafilococilor în ţesuturi. streptococul de grup D B. Streptococcus pneumoniae E. catalaza. C. Streptococul de grup D 34. leucocidinele. B. streptococul de grup A 167 . Streptococcus pyogenes C.

β hemoliza = hemoliza este completă şi este determinată de Streptecocii piogeni care elaborează toxina SLS (streptolizina oxigen stabilă) 37.35. hemoglobina este degradată complet. dar apar zone în care nu toate hematiile sunt lizate (streptococi de grup B şi D) C.produce o hemoliză incompletă vizibilă ca un halou îngust în jurul coloniei. ca o zonă întinsă. streptococii de grup A B. neclară în jurul coloniei (streptococii piogeni . Identificaţi răspunsurile false referitoare la tulpina de streptococ şi tipul de hemoliză pe care îl produce: A. streptococ α hemolitic. Streptococii care produc hemoliză γ sunt: A. α’ hemoliza = hemoliza este completă. enterococii C. streptococ α’ hemolitic. dar apar zone în care nu toate hematiile sunt lizate E.produce o hemoliză incompletă . clară în jurul coloniei B. de culoare verzuie (streptococi de grup B şi D) B. perfect transparentă în jurul coloniei D. hemoliza α – hemoliză absentă D. ca o zona întinsă. β hemoliza = hemoliza este cu margini neclare. degradarea hemoglobinei se face până la stadiul de biliverdină 38. streptococ γ hemolitic – nu produce hemoliză (enterococii) E. degradarea hemoglobinei se face până la stadiul de biliverdină B. Identificaţi răspunsurile adevărate referitoare la tipul de hemoliză pe care îl produc tulpinile streptococice şi caracteristicile hemolizei: A. γ hemoliza = hemoliza este absentă C. Identificaţi răspunsurile false referitoare la tipul de hemoliză pe care îl produc tulpinile streptococice şi caracteristicile hemolizei: A. streptococii de grup B D. Streptococii viridans 168 . streptococii de grup D E. α hemoliza = hemoliza este incompletă. ca o zona întinsa. dar apar zone în care nu toate hematiile sunt lizate E. pneumococii 39. C si G) D. Tulpinile de streptococi care nu produc hemoliză α sau α’ sunt : A. hemoliza γ – hemoliză incompletă. streptococ β hemolitic . hemoglobina este degradată complet. hemoliza α – hemoliză incompletă.produce o hemoliză cu margini neclare. hemoglobina este degradată complet.hemoliză cu margini neclare. streptococ α hemolitic . hemoliza β . hemoliza β – hemoliză completă. vizibilă ca un halou îngust în jurul coloniei.produce hemoliza incompletă. de culoare verzuie C.degradarea hemoglobinei se face până la stadiul de biliverdină (Streptococi viridans) 36.de grup A. clară. B.

42. E. incizii chirugicale etc. La nivelul aparatului digestiv. stafilococii pot induce toxiinfecţii alimentare despre care se poate spune că: A. T. panaritiu. Bolile produse prin toxine de către stafilococi sunt: A. sursa de infecţii poate fi reprezentată de flora comensală de la nivelul mucoasei conjunctivale. poarta de intrare este la nivelul foliculului pilos.I. E. B. frecvent. acneea juvenilă. panaritiu. D. rinofaringită. arsuri. carbuncul. Foliculită. toxiinfecţii alimentare. TSS. C. cistite.A. 169 . B. Osteomielită. foliculite. B. incubaţia este de peste 4 ore. D. E. sindromul pielii opărite. La nivelul tractului respirator. Bolile cu localizare cutanată şi la nivelul fanerelor produse de stafilococi sunt: A. 45.B. Bolile invazive produse de stafilococi pot fi: A. printre condiţiile permisive se numără şi administrarea de imunosupresoare. În ceea ce priveşte procesul infecţios stafilococic: A. D. stafilococii produc: A. abces. a glandelor sebacee sau sudoripare. B. deseori. C. furuncul. 43. Impetigo. 44. TSS. pneumonii. sursa de infecţie este reprezentată de streptococii proprii. E. 41. C. C. C. E. E. e favorizat de existenţa unor condiţii permisive: plagi traumatice. faringe-amigdalită. foliculite. D. B. D. C. D. Streptococcus pyogenes streptococii de grup A streptococii de grup C Streptococcus agalactiae 40..

Streptococii de grup B 50. D. E. pielonefrite. Hemoliza α sau α’ poate fi produsă de următoarele tulpini de streptococi: A. Streptococcus pneumoniae B. 47. stafilococii nu produc toxiinfecţie alimentară. cistite. E. remisiunea simptomelor este spontană. Streptococii de grup B E. 46. D. C. în maximum 24 de ore. Streptococii de grup C D. induce scaune diareice. Streptococul de grup C 170 . are un debut brusc cu greţuri însoţite de vărsături. Hemoliza γ nu poate fi produsă de următoarele specii de streptococi : A. Streptococii viridans D. Streptococcus pneumoniae E. Streptococii de grup A 48. Streptococcus pneumoniae C. Streptococii de grup C 51. anexite. toxiinfecţii alimentare. Streptococii de grup A C. Tulpinile de streptococi care produc hemoliză β sunt: A. La nivelul aparatului uro-genital. Streptococii piogeni B. stafilococii produc: A. Streptococcus viridans D. Streptococcus agalactiae C. C. Hemoliza β nu poate fi produsă de următoarele tulpini de streptococi: A. Streptococul de grup A E. Streptococcus viridans C. Streptococcus pyogenes C. septicemii postabortum. Pneumococii E.B. Tulpinile de streptococi care nu pot produce hemoliză β sunt: A. Streptococcus viridans D. B. Streptococii viridans B. Streptococii de grup C D. Streptococii de grup D 49. Streptococcus pyogenes B. Streptococcus pneumoniae B. Streptococii de grup D E.

B. produsul patologic reprezentat de lichid de vărsătură. sânge (otită). B. catalaza este o enzimă prezentă la genul Micrococcus. materii fecale dintr-o toxiinfecție alimentară se însămânțează pe geloză-chocolat. fermentarea manitei pe mediul Chapman. testul coagulazei. coloniile de stafilococ auriu hemolitic sunt înconjurate de o zonă de hemoliză. E. E. 54. C. se face după tipul de hemoliză pe care îl produce tulpina streptococică D. prin urmare anticorpii specifici au rol în apărare. D. polizaharidul C este un factor de patogenitate. catalaza este o enzimă prezentă la genul Staphylococcus. D. C. Alegeți asocierile false cu privire la testele de patogenitate pentru stafilococi: A. C. prezența hemolizei – se poate face cu trusele de latex aglutinare. pentru a detecta o infecție stafilocociă se poate recolta: A. Testele de patogenitate pentru stafilococi sunt: A. catalaza este o enzimă absentă la genul Staphylococcus. E. Testul catalazei este testul diagnostic ce diferențiază stafilococii de streptococi. Afirmațiile adevărate cu privire la cultura stafilococilor sunt: A. produsele patologice necontaminate și cele moderat contaminate se însămânțează în bulion și pe geloză-sânge 8%. În funcție de sediul infecției. catalaza este o enzimă prezentă la genul Streptococcus. fermentarea manitei pe mediul Chapman – în urma fermentării zahărului. pe cultura în bulion apar colonii S iar cultura de pe geloză-sânge are un aspect tulbure omogen. evidențierea enterotoxinelor. D. B. D. C. spută (pneumonie). secreție conjunctivală (în caz de pneumonii). se face pe baza diferenţelor de microstructură a polizaharidului C din peretele celular B. B. secreție otică (în caz de septicemii). 53. E. streptococii care nu prezintă polizaharidul C au fost denumiţi streptococi grupabili C. Identificaţi răspunsurile false referitoare la clasificarea Lancefield a streptococilor: A. catalaza este o enzimă absentă la genul Streptococcus. prezența hemolizei. testul la optochin. 56. astfel: A. plăcile se incubează șa 37oC pentru 24h și se obține cultura caracteristică. 57. pe baza diferenţelor de microstructură a polizaharidului C la diferitele tulpini de streptococi Barbara Lancefield i-a grupat şi a notat grupele de la A la W E. se modifică pH-ul și culoarea virează din roz în galben. secreție conjunctivală (conjunctivită). 55. B.52. 171 .

B. sisteme comerciale automatizate și miniaturizate de identificare biochimică. Testarea sensibilității la antibiotice a tulpinilor de stafilococi se efectuează prin: A. E. testul catalazei. D. B. modificarea culorii mediului. Identificaţi asocierile greşite: A. 62. Alegeți asocierile adevărate cu privire la testele de patogenitate pentru stafilococi: A. Antibioticele antistafilococice care se testează sunt: A. prezența hemolizei – considerată factor de patogenitate ca și culoarea aurie a pigmentului. E. coagulaza liberă – stafilococul coagulazo-pozitiv produce mici precipitate. E. Oxacilină. D. B. E. Testele biochimice de identificare a principalelor specii de stafilococi se bazează pe: A. D. B. fermentare. evidențierea enterotoxinelor – se poate face prin tehnici de aglutinare. E. metoda difuzimetrică. sisteme ce permit efectuarea unei antibiograme cantitative. E. metoda diluțiilor. Norfloxacin. Penicilină. sisteme miniaturizate. B. 61. 59. coagulaza legată – se poate determina prin radioimunodifuzie RIA. 58. Modificarea culorii mediului ca metodă pe care se bazează testele biochimice de identificare a principalelor specii de stafilococi pot fi: A. C. C.C. testul la bacitracin-biseptol 60. datorită precipitării fibrinogenului în fibrină. Streptococcus agalactiae – streptococ de grup C 172 . Rifampicină. reacția de evidențiere a coagulazei – este un test rapid cu citire vizuală care evidențiază apariția grunjilor de culoare roșie în cazul unei reacții pozitive. C. D. Vancomicin. testul oxidazei. sisteme automatizate. C. Streptococcus viridans – streptococ de grup B B. API-STAPH. sisteme ce permit un diagnostic exact de specie. testul ELISA. sub formă de grunji. D. coagulaza liberă – se poate determina prin reacția imunoenzimatică ELISA. C. reacția de evidențiere a coagulazei – se determină printr-o reacție de coagulare în tuburi. sisteme ce permit efectuarea unei antibiograme calitative. 63. D. coagulaza liberă – se determină printr-o reacție de aglutinare pe lamă.

C. erizipel 173 . are activitate citolitică (hemolitică şi leucolitică) C. exotoxina pirogenă A B. Dezoxiribonucleaza degradează ADN-ul celulelor şi este antigenica (induce apariţia anticorpilor antiSD) D. Streptococii β hemolitici pot produce următoarele boli poststreptococice: A. se utilizează în tratarea trombozelor C. este antigenică – induce apariţia anticorpilor antiSK E. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la factorii de patogenitate enzimatici sintetizaţi de tulpinile streptococice: A. care: A. activează plasminogenul şi astfel produce liza cheagului de fibrină B. este responsabilă de hemoliza de tip β 66. Dezoxiribonucleaza (Streptodornaza) este o enzimă produsă de streptococii β hemolitici care: A. are activitate cardiotoxică D. toxina eritrogenă E. leucolitică şi trombolitică) 65. este antigenică şi determină sinteza de anticorpi antiSK E. glomerulonefrita acută difuză C. este antigenică şi induce formarea de anticorpi specifici anti-SLO (ASLO) E. favorizează invazia tisulară 67. are un rol major în declanşarea glomerulonefritei acute poststreptococice B. Streptococcus fecalis – streptococ negrupabil Lancefield 64. Hialuronidaza activează plasminogenul şi astfel se va produce liza cheagului de fibrina. Streptokinaza este produsă de toţi streptococii β hemolitici de grup A şi are un rol major în declanşarea glomerulonefritei acute poststreptococice (GNAcPS) B. Streptolizina O (SLO) activează plasminogenul şi astfel produce liza cheagului de fibrină. reumatism poliarticular acut E. scarlatina D. degradează ADN-ul celulelor D. se utilizează în tratarea trombozelor C. Streptococii β hemolitici pot produce următorii factori de patogenitate toxici: A. hialuronidaza 68. enterotoxina C. Streptococcus pyogenes – streptococ de grup A D. Streptolizina oxigen-labilă (SLO) este un factor de patogenitate enzimatic al streptococilor β hemolitici de grup A. stenoza mitrală B. exotoxina B D. Streptolizina oxigen-stabilă (SLS) este responsabilă de hemoliza de tip β şi are în vivo o activitate citolitică (hemolitică. Streptococcus pneumoniae – streptococ de grup B E.

testul coagulazei C. Streptococii β hemolitici pot produce următoarele boli acute streptococice: A. titrurile ASLO mai mici de 1000 U/l. pneumonii B. se poate folosi ca tratament claritromicina E. monitorizarea titrului ASLO fiind importantă pentru aprecierea eficienţei tratamentului şi al evoluţiei bolii 72. Streptococcus agalactiae poate produce la nou-născuţi: A. fasciită necrozantă D. ASLO creşte. titrul ASLO descreşte după săptămâna 3-4 de la debutul infecţiei.69. febră puerperală E. ceea ce semnifică acalmia RAA şi vindecarea GNAcPS C. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la tratamentul în infecţiile cu streptococii β hemolitici de grup A: A. dacă boala evoluează spre vindecare E. stenoza mitrală 71. ASLO creşte după prima săptămână de la debutul infecţiei cu streptococ β hemolitic. pentru persoanele alergice la penicilină se pot folosi ca tratament eritromicina sau azitromicina D. reacţiile de aglutinare E. scarlatina C. antibiograma este obligatorie 74. toate tulpinile Streptococului de grup A sunt sensibile la penicilină C. piodermite B. testul oxidazei B. testul la Bacitracină şi Biseptol D. celulită C. Identificarea grupului streptococic se face prin: A. după tratament corect. toate tulpinile Streptococului de grup A sunt rezistente la penicilină B. amigdalită acută purulentă 70. glomerulonefrită acută difuză E. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoarele la titrurile ASLO: A. faringite D. septicemii 174 . meningite C. semnifică perioada de debut pentru reumatismul articular acut (RAA) sau a glomerulonefritei acute poststreptococice (GNAcPS) B. un titru <200 U/l se consideră normal. reacţia ASLO 73. Streptococii β hemolitici pot produce următoarele boli acute streptococice: A. atingând maximul în săptămâna 3-4 D. reumatism poliarticular acut B.

sunt saprofiţi ai tractului respirator inferior B. testul de tolerantă la mediul hipersalin (enterococii nu tolerează mediul hipercloruratNaCl 6. ser. cu extremităţile lărgite faţă în faţă. Enterococcus avium E.D. Diferenţierea între streptococul de grup A si streptococul de grup B se poate face prin: A. prezintă hemoliză de tip β C. testul CAMP – pozitiv pentru streptococul de grup B E. încapsulaţi – capsula polizaharidică determinând 85 de tipuri antigenice specifice 80. testul la Bacitracină şi Biseptol. Enterococcus fecium D. majoritatea tulpinilor de enterococi sunt mobile E. anexită E. testul de hidroliză a argininei B. peste 50% dintre oameni sunt purtători sănătoşi C. Enterococcus fecalis B. pot produce peritonită D. sunt coci Gram negativi. Identificarea streptococilor de grup D se poate face prin: A. dispuşi în diplo. Enterococcus solitarius 77.5%) E. pot produce infecţii biliare 78. au un necesar metabolic crescut – medii de cultură cu adaos de sânge.streptococul de grup A este sensibil şi la Bacitracină şi la Biseptol C. testul la Bacitracină şi Biseptol. încapsulaţi D. lanceolaţi. Enterococcus durans C. identificare serologică prin latex aglutinare 76. interes medical deosebit prezintă: A. testul de aglutinare pozitiv cu serul de grup D 79. nu prezintă capsulă E. cistită 75. testul negativ la bilă esculină C. Din Genul Enterococcus care cuprinde 12 specii. sunt coci nesporulaţi. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la enterococi: A. nesporulaţi. testul catalazei – pozitiv pentru streptococul de grup A şi negativ pentru streptococul de grup B B. pot produce endocardită bacteriană subacută B. lichid de ascita 175 . Pneumococii prezintă următoarele proprietăţi metabolice: A.streptococul de grup B este rezistent şi la Bacitracină şi la Biseptol D. testul pozitiv la bilă esculină D. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la Streptococcus pneumoniae: A.

cu contur regulate E. polizaharizi necapsulari E. lipoproteina C Tematica 7. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la Streptococii viridans: A. Coci Gram negativi. Testul la optochin – diferenţiază Streptococcus pneumoniae de streptococii viridans C. produc colonii transparente cu aspect mucoid 82. sunt saprofiţi condiţionaţi patogeni în cavitatea bucală C. denumiţi: A. Testul CAMP 83. evidenţiază şi prezenţa unor alţi factori de patogenitate al stafilococilor. pot produce endocardită bacteriană subacută la pacienţii valvulopaţi E. dezvoltă pe mediile cu săruri biliare fenomenul de bilioliză sunt germeni stric aerobi sunt bacterii aerobe-facultativ anaerobe. Teste de aglutinare cu seruri antipneumococice E. D. E. meningitidis. sunt saprofiţi condiţionaţi patogeni în vezica urinară B. pe lângă detecţia coagulazei. dezvoltă β hemoliză D. polizaharizi capsulari D. produc colonii rotunde. Pentru identificarea pneumococilor se folosesc următoarele teste specifice: A. microaerofile în culturile mai vechi apare fenomenul de autoliza 81. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la caracterele de cultură ale pneumococilor: A. Testul la optochin – pneumococii sunt rezistenţi la optochin D. Testul la Bacitracină şi Biseptol B. Trusele de Latex aglutinare. favorizează cariogeneaza D. genul Neisseria: N. proteina Q B. 176 . aplatizate. prezintă hemoliză alfa 84. C.B. tulbură uniform mediile solide B. proteina A C. dezvoltă α hemoliză C.

sunt bacterii sporulate E. au forma de rinichi. dispuşi în diplo. În mediul lichid formează colonii R 6. speciile patogene sunt comune omului şi animalelor D. o complicaţie a infecţiei cu Mycoplasma pneumoniae 5. gonorrhoeae Complement simplu 1. Care dintre următoarele proprietăţi referitoare la gonococ sunt adevărate? A. Gram negativi C. cuprinde numai specii saprofite B. O toxiinfecţie alimentară stafilococică D. coci reniformi. coci lanceolaţi B. O reacţie de hipersensibilitate E. Se poate transmite transplacentar 177 . Prin transfuzie D. Alegeţi enunţul corect referitor la Genul Neisseria: A. dispusi in diplo. Bacili Gram-negativi dispuşi în perechi C. Creşte pe mediul AABTL C. Alegeţi enunţul corect referitor la bacteriile genului Neisserria gonorrhoeae : A. cuprinde numai specii patogene C.N. Bacili Gram-pozitivi încapsulaţi 4. Este o bacterie pretenţioasă . Exotoxina se mai numeşte eritrotoxină E. Coci Gram negativi dispuşi în diplo E. Prin secreţii nazale sau picături Pflugge B. Care sunt căile de transmitere a meningitei meningococice ? A. cu concavitatile fata in fata 3. posedă o cantitate mare de peptidoglican în peretele celular D. speciile saprofite cresc pe medii de cultură speciale E. se folosesc medii îmbogăţite B. Determină enterite D. Meningococemia prin şoc endotoxic C. speciile patogene sunt rezistente în mediul extern 2. O boala produsă de exotoxina eliberată de meningococ B. Caracterele generale ale genului Neisseria sunt: A. Prin contactul tegumentelor cu apa contaminată C. Cocobacili Gram-negativ D. Sindromul Waterhouse-Fridericksen este: A. Coci Gram pozitivi dispus în diplo B.

C. Gram negativi. Favorizată de contactul prelungit şi apropiat. C. B. nazale sau faringiene. D. D. B. colonizând mucoasa bucală. Neîncapsulaţi. Serogroup Y în China şi Canada. C. 8. Omul e singura gazdă. Serogroup A in Africa şi unele părţi din Asia. Mobili. D. Care afirmaţie este falsă referitor la serogrupuri în cazul Neisseria meningitidis? A. E. E. Cu formă reniformă. D. Gram negativi.E. muşte 7. Foarte sensibili la variaţii de temperatură. Serogroupuri B şi C : America şi Europa. Factori de risc: condiţii insalubre de trai şi aglomeraţie. C. Care posedă enzima citocrom-oxidază. 12. pavilioane militare. E. C. Dispuşi în diplo (cu concavităţile faţă în faţă). Cu forma reniformă ( boabe de cafea). E. B. de la un purtător sănătos sau bolnav (picături Pflugge). B. B. Cu formă de boabe de cafea. Anaerobi. 9. Care în vitro cresc mai bine în mediu cu CO2. Genul Neisseria nu se caracterizează prin coci: A. 10. apă. Calea digestivă :prin alimente. Foarte sensibili la variaţii de umiditate. pelerinaj. Nesporulaţi. 11. picături Pflugge sau direct prin sărut. D. Serogroup W135 în Saudi Arabia şi West Africa in 2000-2002. Referitor la patogenitatea Neisseriei meningitidis este fals următorul enunţ: A. Factori de risc: colegii. E. Transmitere: aeriană. Privind metabolismul. B. D. Infecţia se produce prin inhalarea picăturilor. Colonizează mucoasa faringiană şi devin parte a florei tranzitorii a tractului respirator. E. 178 . C. Referitor la transmiterea Neisseriei meningitidis este incorect următorul răspuns: A. Serogroup A provoacă cea mai crescută incidentă a bolii meningococice rezultând epidemii de mari proporţii. dispuşi în diplo (cu concavităţile faţă în faţă). 5% pot ramane purtători sănătoşi (reprezintă sursa de infecţie). Purtătorii (4-40%) sunt de obicei asimptomatici. Neisseria meningitidis nu se caracterizează prin coci: A.secreţiilor respiratorii. putem spune că genul Neisseria nu se caracterizează prin coci: A. Nesporulaţi. Direct: sărut.

Nu fermentează lactoza. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat subţire. B. Rigiditate nucală. 12-18 h. 15. 17. D. D. B.. 6-12 h. Fotofobie. B. 18. Meningita produsă de Neisseria meningitidis nu se manifestă prin: A. C. C. meningele nu este afectat astfel: A. Nu fermentează glucoza.D. Secreţie purulentă. Cefalee. În cazul meningitei. Este posibil să aibă anticorpi protectori la un grup şi sa fie susceptibil la infecţia cu alt grup. 19. Disurie. C. Fermentează glucoza.I. 18-24 h. Meningele sufera un proces inflamator acut cu tromboza vaselor de sânge. Despre Neisseria meningitidis nu este adevărat că: A. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat purulent. Se corelează cu prezenţa anticorpilor specifici anticapsulari. E. E. Febră ridicată. C. B. E. Imunitatea este specifică de grup. 16. Despre rezistenţa la boală în cazul Neisseria meningitidis nu putem spune: A. Despre tratamentul în cazul Neisseriei meningitidis nu este adevărat că: 179 . Meningele sufera un proces inflamator acut cu exudat bogat în PMN. B. Şoc. E. B. 24-48 h. În cazul Neisseriei meningitidis incubarea se face în atmosferă îmbogăţită cu CO2 timp de: A. Purpură.13. 14. Redoare a cefei. Complementul : rol în apărare ( persoanele cu deficit de complement au o incidenţă crescută a bolii). E. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat gros. D. Meningococemia (septicemia) nu se manifestă prin: A. D. C. D. Fermentează maltoza. 24-36 h. D. Nu fermentează zaharoza. E. C. C. Majoritatea purtătorilor dezvoltă anticorpi protectori în 4 săptămâni de la colonizare.

E. cefalosporine. 21. E. B. E. Ca orice vaccin polizharidic. B. B. Referitor la Neisseria meningitidis se recoltează următoarele produse patologice cu excepţia: A. Se începe tratamentul urgent. D. D. D. 180 . Este folsoit pentru persoane care călătoresc în zone endemice. Neisser în 1879. Prima descriere a Neisseria gonorrhoeae a fost făcută de A. D. 22. Meningococii nu sunt sensibili la cloramfenicol. B. Menomune nu induce imunizare la nivelul mucoaselor. Mobili. D. 24. Menomune MSV4 asigură imunitate 5 ani sau mai puţin la copiii sub 5 ani pentru ca nu generează limfocite T cu memorie. Ca orice vaccin polizharidic. Despre vaccinurile utilizate în cazul Neisseriei meningitidis este fals următorul răspuns: A. E. Relaţia etiologică cu boala umană a fost făcută ani mai târziu folosind voluntari. B. C.A. Neisseria gonorrhoeae nu prezintă coci: A. Despre istoricul gonoreei este fals următorul enunţ: A. Nesporulaţi. Exudat nazal.5%. C. Gonoreea şi sifilisul sunt considerate aceeaşi boală. Sânge. 20. Meningococii sunt sensibili la ampicilină. D. Menactra este pentru persoane 11. În 1530 Paracelsus a spus: gonoreea este un prim stadiu al sifilisului. Menomune este singurul vaccin pentru persoane de peste 55 ani. Exudat faringian. Se face antibiograma din cultură. Care afirmaţie este falsă referitor la Neisseria gonorrhoeae? A. ciprofloxacin. E. Necapsulaţi. LCR. Despre vaccinul Menomune MSV4 utilizat în cazul Neisseriei meningitidis este fals următorul răspuns: A. Din 2007 FDA aproba Menactra şi pentru copii 2-10 ani. Menactra este pentru persoane de peste 55 ani. B. E. Dispuşi în diplo. Este o boala specifică numai omului. Transmiterea se face pe cale sexuală~99. C. C. C. Ca orice vaccin polizharidic. Menomune nu induce“Herd immunity”. 23. B. Cu formă de rinichi (boabe de cafea). Menactra este primul vaccin cu licenţa in USA. Termenul de gonoree este folosit in sec IV de Galen. C.55 ani. Se utilizează antibiotice care străbat BHE. Menomune nu induce “imunizarea de grup”. 25. Secreţie otică.

C. Cistită. Secreţie vaginală. D. E. Conjunctivita purulentă. Flagelii prin care se ataşează de mucoasă. E. 31. Vaginită cu leucoree mucopurulenta verzui. Farinigită. Este o bacterie parazită strict umană. D. Referitor la Neisseria gonorrhoeae factorii de virulenţă nu sunt reprezentaţi de: A. B. Poliurie. B. Artrită la nivelul genunchilor. E. Transmitere se face de la mamă la făt la naştere. Secreţie oculară. În situaţii particulare poate trece în torentul sanguin şi se pot fixa în apropiere. Exotoxina. E.C. C. Peritonită. D. Sângerari intermenstruale. Proctită. Cefalee. 27. Disurie. B. 28. Secreţie uretrală. B. Secreţie purulentă. Referitor la Neisseria gonorrhoeae se recoltează următoarele produse patologice cu excepţia: A. 29. 30. C. producând abcese. Lichid sinovial. D. pe sinovialele articulare sau în alte organe. Endotoxina. C. Alte manifestări clinice date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. C. D. Papule şi pustule hemoragice la nivelul mâinilor si antebraţelor. B. Salpingită. E. Manifestările clinice la bărbaţi date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. E. B. D. Inflamaţie. D. Endocervicită. Artrită la nivelul mâinilor. Uretrită. E. Manifestările clinice la femei date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. C. Secreţie otică. 26. Artrită la nivelul gleznelor. Oftalmie gonococică. Alte manifestări clinice date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. IgA proteaza. Pilii prin care se ataşează de mucoasă. 181 .

se face tratament conform sensibilitaţii cunoscute a speciei. Se face antibiogramă în clinică. În USAşi în majoritatea ţărilor lumii există tulpini cu rezistenţă multiplă la tetraciclină şi eritromicină. Linezolid. B. 36. Cefalosporine. Cu marginile regulate. De 2-3 mm. B. La Neisseria gonorrhoeae coloniile nu sunt: A. C. Ceftriaxon. Au fost raportate cazuri sporadice de rezistenţă ridicată la ceftriaxon. D.32. Neisseria gonorrhoeae nu este sensibil la: A. Complement multiplu 182 . B. În 1976 a fost descrisă prima tulpină rezistentă la penicilină. B. C. Ciprofloxacină. Se face antibiogramă din cultură. Penicilină. C. C. Care afirmaţie este falsă referitor la Neisseria gonorrhoeae? A. Penicilină. Eritromicină. Rotunde. E. De tip S. Tetraciclină. Oflaxacină. Transparente sau opace. Referitor la Neisseria gonorrhoeae în USAşi în majoritatea ţărilor lumii există tulpini cu rezistenţă multiplă la următoarele cu excepţia: A. 35. Tratamentul de elecţie este cu ceftriaxon. C. Cel mai frecvent. D. Tetraciclină. B. E. E. În 1986 a fost descrisă prima tulpină rezistentă la tetraciclină. D. E. E. D. D. 33. Despre tratamentul în cazul Neisseriei gonorrhoeae nu este adevărat că: A. 34. CDC: infecţia necomplicată: cefalosporină de generaţia a 4 a sau o fluorochinolonă. În USAşi în majoritatea ţărilor lumii există tulpini cu rezistenţă multiplă la eritromicină şi cefalosporine.

Eritrotoxina 4. În meningite apar următoarele semne şi simptome: A. Lichidul cefalorahidian în meningita meningococică prezintă următoarele caracteristici: A. Predominant celule mononucleare în camera de numărat 183 . gentamicina C. Pneumonie 2. Sindromul Waterhouse-Friedericksen C. amoxicilina E. Dureri abdominale 7. Cresc pe medii simple D. Otita E. Se clasifica în serogrupe in funcţie de structura capsulei B. Infecţia se transmite pe cale digestivă D. penicilina administrată parenteral B. Imunitatea e specifica de grup E. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la meningococ: A. Coagulaza E. E. Meningococcemia D. 6. Caracterul oxidazo-negativ 3. Redoarea cefei. Toate persoanele colonizate care dezvoltă boala C. Capsula polizaharidică B. Neisseria meningitidis se caracterizează prin următoarele: A. Endotoxina C.1. Hemoragie digestivă B. Prezintă o capsulă C. cotrimoxazole D. Glucoza scazută B. Vărsături C. ciprofloxacina 5. IgA proteaza D. Meningita cerebrospinala epidemică B. Factorii de patogenitatea ai meningococului: A. Rezistentă la temperatura de 22 grade C E. În tratamentul meningitei meningococice se pot folosi: A. Patogenitate numai pentru om B. Lichidul cefalo-rahidian clar ca apa de stâncă C. Fotofobie D. Persoanele cu deficit de complement au o incidenţa crescută a bolii. Neisseria meningitidis poate produce A.

Pot apare papule şi pustule hemoragice E. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la oftalmia gonococică: A. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la infecţia cu Neisseria gonorrhoeae : A. Artrita gonococică e o forma rară de artrita septică D. 184 . Infecţia se poate transmite de la mama la făt în cursul travaliului B. Infecţia netratată duce la boala inflamatorie pelvină C. Testul oxidazei pozitiv 9. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Neisseria gonorrhoeae: A. Profilaxia oftalmiei gonococice la nou născut se face prin instilarea în sacul conjunctival de nitrat de argint la 3 luni E. 10. Profilaxia oftalmiei gonococice la nou născut se face prin instilarea în sacul conjunctival de nitrat de argint imediat dupa naştere D. Care dintre următoarele enunţuri referitoare la meningita meningococică sunt adevărate : A. Neisseria sica. Femeile infectate sunt în procent mare asimptomatice B. Neisseria flava. Testul catalazei negativ D. Vaccinul antimeningococic polizaharidic tetravalent se administrează la grupa de vârstă 1155 de ani E. Pe frotiul colorat Gram se observă coci Gram negativi dispuşi în diplo 8. Are tropism numai pentru mucoasa genitală C. Este o infecţie localizată. Pentru diagnostic se face puncţie lombară pentru recoltarea lichidului cefalorahidian B. Este o conjunctivită care netratată se remite spontan. Cresc pe mediile de cultură simple C.D. Genul Neisseria cuprinde următoarele specii patogene: A. B. fără complicaţii C. Profilaxia oftalmiei gonococice la nou născut se face prin instilarea de eritromicină în sacul conjunctival imediat dupa naştere 13. Bărbaţii infectaţi sunt în procent mare asimptomatici D. nu diseminează pe cale hematogenă. Sunt bacili Gram pozitivi B. Apare prin contaminarea în cursul travaliului B. Sunt coci Gram negativi dispuşi în perechi E. Mediul de cultură este mediul Loeffler incubat în atmosfera de CO2 C. Sunt bacterii imobile D. Bărbaţii infectaţi dezvoltă în general o uretrită E. Sunt bacterii nesporulate 12. Cultivarea se poate face numai pe culturi celulare 11. Pe frotiul colorat Gram se observă coci Gram pozitivi dispuşi în diplo E. Alegeţi răspunsurile corecte feritoare la infecţia gonococică: A.

D. D. D. 17. D. Nu sunt sensibili la variaţii de pH. D. 15. Gram negativi. Genul Neisseria cuprinde coci: A. Fără capsulă. Gram negativi. B. B. Neisseria meningitidis. Gram pozitivi.C. B. Neisseria meningitidis prezintă coci: A. Transportul probelor se face pe medii preîncălzite la 37C. Sporulaţi. Cu capsulă. Cu concavităţile faţă în faţă. Neisseria flava. Cu formă reniformă. B. Genul Neisseria cuprinde următoarele specii saprofite: A. Nu posedă enzima citocrom-oxidază. Genul Neisseria cuprinde coci: A. Sunt aerobi. E. C. D. 19. Sporulaţi. 14. E. E. Mobili. Posedă enzima citocrom-oxidază. Neisseria lactamica. Gram pozitivi. C. E. D. E. Încapsulaţi. Cu formă reniformă. Sunt anaerobi. E. Neisseria sica. Însămânţarea se face pe medii preîncălzite la 37C. Neisseria gonorrhoeae. E. Nu sunt sensibili la variaţii de umiditate. 18. C. C. Dispuşi în diplo. Neisseria mucosa. În vitro cresc mai bine în mediu cu CO2. 16. Cu formă de boabe de cafea. Despre cocii genului Neisseria se pot spune următoarele: A. Sunt sensibili la variaţii de temperatură. B. 185 . C. Neisseria lactamica. Despre cocii genului Neisseria se pot spune următoarele: A. C. B. Neisseria meningitidis.

E. Africa. În funcţie de antigenele capsulare se împart in 13 serogrupuri. Are rol fagocitar. C. În ţările dezvoltate majoritatea cazurilor apar în condiţii de endemie dar există şi fluctuaţii ciclice ce determină apariţia epidemiilor. D. B. Cele mai rare sunt Y şi W135. Africa. Serogroup A în America şi Europa. C. Europa. Unele părţi din Asia. Care afirmaţii sunt corecte referitor la serogrupuri în cazul Neisseria meningitidis? A. Israel. B.20. E. Este bine cunoscut că turismul internaţional şi migraţia au contribuit la răspândirea bolii meningococice în întreaga lume. Care afirmaţii sunt incorecte? A. Referitor la capsula Neisseriei meningitidis sunt corecte următoarele enunţuri: A. 21. mortalitate: 10%. Care afirmaţii sunt corecte referitoare la epidemiologia Neisseriei meningitidis? A. B.2 million persoane pe an. Cele mai frecvente sunt A. D. Global. D. D. 24. Reprezintă cauza principală a meningitei cerebrospinale în întreaga lume. Referitor la Neisseria meningitidis serogroupuri B şi C se întâlnesc în: A. B. B. “The meningitis belt of Africa” este o zonă hiperendemică riscul fiind crescut în sezonul uscat. E. Are rol antifagocitar.000 decese. Serogroupuri B şi C în Africa şi unele părţi din Asia. 186 . Canada. 23. China. meningita meningocociă afectează 1. “The meningitis belt of Africa”. 22. între luna martie până în septembrie. C. Serogroup A provoacă cea mai crescută incidentă a bolii meningococice rezultând epidemii de mari proporţii. USA. Chiar cu tratament adecavat. B. E. În zonele temperate majoritatea epidemiilor apar vara şi toamna. Are structura polizaharidică. C. America. C. mortalitate: 5%. În Europa au ezistat pandemii repetate “meningitis belt”. C. E. Chiar cu tratament adecavat. D. 25. E. Serogroup Y în Europa. Referitor la Neisseria meningitidis serogroup A se întâlneşte în: A. C. În funcţie de antigenele capsulare se împart in 10 serogrupuri. B. Europa. se întinde din Senegal (in vest) până în Etiopia (în est). cu 80. D.

O IgA protează. D. Endotoxina (LPZ). E. De la nivelul nazofaringelui pot trece în sânge ( bacteriemie) şi pot disemina în meninge sau la nivelul articulaţiilor. Iniţial meningococii nu pot produce rinofaringite. C. B. C. 27. B. Nu se poate transmite direct prin sărut. E. B. 29. În condiţii de scădere a rezistenţei generale a organismului. O alta modalitate de evoluţie este septicemia. În condiţii de scădere a rezistenţei generale a organismului. B. Care afirmaţii sunt corecte referitoare la patogenitatea Neisseriei meningitidis? A. O alta modalitate de evoluţie este meningococemia. bacteriile ajung în torentul sanguin. Transmiterea este favorizată de contactul prelungit. Despre infecţia cu Neisseria meningitidis se pot spune următoarele: A. colonizând mucoasa nasofaringelui. D. O IgA protează. În condiţii de scădere a rezistenţei locale sau a unei soluţii de continuitate. Transmiterea se poate face direct prin sărut. 31. Transmiterea este favorizată de contactul apropiat. În condiţii de scădere a rezistenţei locale sau a unei soluţii de continuitate. 28. bacteriile străbat mucoasa. 15% pot ramane purtători sănătoşi (reprezintă sursa de infecţie). D. Care afirmaţii sunt corecte referitoare la meningococi? A. Neisseria meningitidis are următorii factori de virulenţă importanţi : A. B. D. Omul nu e singura gazdă. E. Despre rezistenţa la boală în cazul Neisseria meningitidis nu putem spune următoarele: A. se localizează la nivelul meningelui. E. 30. Purtătorii (3-30%) sunt de obicei simptomatici. Se corelează cu prezenţa anticorpilor specifici capsulari. Capsula polizaharidică. de la un purtător sănătos sau bolnav (picături Pflugge). Transmiterea se poate face prin picături Pflugge.26. nazale sau faringiene. E.secreţiilor respiratorii. C. C. străbat membrana hematoencefalică. care lizează IgA. Colonizează mucoasa faringiană şi devin parte a florei tranzitorii a tractului digesiv. care ajută bacteriile să se ataşeze de mucoasul căilor respiratorii inferioare. Exotoxina(LPZ). 187 . Factori de risc: condiţii insalubre de trai şi aglomeraţie. D. C. Infecţia se produce prin inhalarea picăturilor. Care afirmaţii sunt false referitoare la patogenitatea Neisseriei meningitidis? A. Transmiterea se poate face pe cale aeriană.

Este posibil să aibă anticorpi protectori la un grup şi sa fie susceptibil la infecţia cu alt grup. Febră ridicată. Polifagie. C. Complementul : rol în apărare ( persoanele cu deficit de complement au o incidenţă crescută a bolii). E. C.I. D. Majoritatea purtătorilor dezvoltă anticorpi protectori în 1 săptămână de la colonizare. B. B. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat purulent. D.D. 32. Polidipsie. 188 . C. Insufienţa glandelor suprarenale. D. cea mai severa formă se manifestă prin: A. B. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat gros. D. Secreţie uretrală. Meningita produsă de Neisseria meningitidis se manifestă prin: A. Vărsături. În cazul meningitei.B. E. Şoc. Poliurie. 36. Cefalee. B. LCR. 35. Purpură. Suferă un proces inflamator acut cu tromboza vaselor de sânge. Imunitatea este specifică de grup. C. Suprafaţa creierului este acoperită cu un exudat subţire. C. Meningita produsă de Neisseria meningitidis se manifestă prin: A. D. E. 33. 34. Colaps circulator. Rigiditate nucală. Secreţie otică. Referitor la Neisseria meningitidis se recoltează următoarele produse patologice cu excepţia: A. Poliurie. B. Poliurie. B. E. C. meningele este afectat astfel: A. Insufienţa glandei tiroide. 37. Septicemia. D. E. Colaps respirator. C. C. Redoare a cefei. Suferă un proces inflamator acut cu exudat bogat în PMN. Febră. Glicozurie. Meningococemia se manifestă prin: A. E. Fotofobie.

Fermentează lactoza. D. Aminoglicozidele nu strabat BHE. 42. 43. E. B. Referitor la testele specifice la Neisseria meningitidis sunt false următoarele răspunsuri: A. Exudat nazal. C. E. Fermentează maltoza. C. E. E. C. Despre Neisseria meningitidis este adevărat că: A. D.D. D. Cu concavităţile faţă în faţă. 38.R. Meningococii sunt oxidazo-pozitivi. Se utlizează penicilina G în terapia de elecţie. 41. De tip S. Cloramfenicol. Mici. B. C. se observă prezenţa unui număr foarte mare de leucocite polimorfonucleare şi a cocilor: A. Mueller-Hinton. E. Meningococii sunt sensibili la sulfamide. 189 . 40. Mari. Despre tratamentul în cazul Neisseriei meningitidis nu este adevărat că: A. Opace. ciprofloxacin sunt antibiotice care străbat BHE. Se poate testa fermentarea zaharozei şi în sistemul miniaturizat API. Meningocii nu sunt sensibili la ampicilina. Referitor la Neisseria meningitidis la examenul microscopic al frotiului efectuat din sedimentul L. Identificarea se face prin teste biochimice de fermentare a zaharozei. Identificarea serologică de grup se face prin latex aglutinare. B. B. D. Nu fermentează sucroza. Meningococii sunt catalazo-pozitivi. Referitor la Neisseria meningitidis culrura se face pe mediile: A. Sânge. E. D. Fermentează glucoza. cefalosporine. E. C. ciprofloxacin. Thayer-Martin. Cary Blair. B. Geloză – chocolat. Dispuşi în diplo. Reniformi. 39. C. B. D. MILF.C. Fermentează zaharoza. Gram pozitivi. Gram negativi. Referitor la Neisseria meningitidis coloniile sunt: A. cloramfenicol. Lucioase.

C. B. C. Un vaccin polizaharidic. Un vaccin polizaharidic. Menactra este: A. Un vaccin pentru persoane de peste 55 ani. Asigură durată crescută de imunizare. C. 47. B. Menomune: A. Neisseria gonorrhoeae prezintă coci: A. B. B. Capsulaţi. Este singurul vaccin pentru persoane de peste 55 ani. B. Ca orice vaccin polizharidic nu induce imunizare la nivelul mucoaselor. 48. B. Disponibil din 1970. Menveo este: A. Gram pozitivi. Induce imunitate de grup “herd immunity”. Un vaccin antimenigococic. B.proteic). C. D. D. Sporulaţi. Cu formă de boabe de cafea. E. Din 2007 FDA aproba Menveo şi pentru copii între 2-10 ani. 50. Primul vaccin cu licenţă în USA. Un vaccin conjugat. Un vaccin cu licenţa în 2010. Gram negativi. D. Este folosit pentru programe naţionale de prevenire. Induce imunizare de scurtă durată. Neisseria gonorrhoeae prezintă coci: A. Se administrează doar dacă MCV4 nu sunt disponibile. Menomune este: A. Disponibil din 1870. E. Cu formă de rinichi. 46. Un vaccin administrat în cazul prevenirii Neisseriei meningitidis. Oferă imunitate 5 ani sau mai puţin la copiii sub 5 ani pentru că nu generează limfocite T cu memorie. E.44. D. D. 49. Imobili. C. 45. C. Asigură scăderea titrului de anticorpi prin rapel. E. Conţine antigene conjugate cu complexul toxoid difteric (polizharidic. D. 190 . E. Menactra: A. Un vaccin pentru persoane între11-55 ani. Nu induce imunizare la nivelul mucoaselor. Un vaccin pentru persoane de peste 55 ani. Este folosit pentru persoane care călătoresc în zone endemice. E.

Colecistită. D. Neisser în 1879. IgA lipaza. C. În situaţii particulare poate trece în torentul sanguin şi se pot fixa în apropiere. Dipuşi în diplo. Rect. C. B. C. 51. În 1530 Paracelsus a spus: gonoreea este un prim stadiu al sifilisului. E. B. Secreţie purulentă. Pilii ( flagelii) prin care se ataşează de mucoasă. Referitor la Neisseria gonorrhoeae colonizarea se face prin intermediul pililor comuni pe suprafata mucoaselor indemne: A. verzui. Faringe. C. 56. D. E. D. 55. Transmitere pe cale sexuală~69. Despre istoricul gonoreei sunt false următoarele enunţuri: A.5%. 54. B. Endocervicită. Gonoreea şi sifilisul nu sunt considerate aceeaşi boală. 191 . Termenul de gonoree folosit în sec I de Galen. Vagin.C. B. 53. Uretră. Inflamaţie. Transmitere de la mamă la făt la naştere. Relaţia etiologică cu boala umană a fost făcută ani mai târziu folosind voluntari. Sângerari intermenstruale. Disurie. Manifestările clinice la bărbaţi date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele: A. B. E. 52. Manifestările clinice la femei date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. C. E. Referitor la Neisseria gonorrhoeae factorii de virulenţă nu sunt reprezentaţi de: A. D. Exotoxina. D. B. Uretrită. Endocardită. pe sinovialele articulare sau în alte organe. Este o bacterie parazită strict umană. E. Cavitate bucală. Prima descriere a Neisseria gonorrhoeae a fost făcută de A. IgA proteaza. Mobili. Nesporulaţi. Endotoxina. C. D. D. Vaginită cu leucoree mucopurulenta verzui. Care afirmaţii sunt corecte referitor la Neisseria gonorrhoeae? A. producând abcese. E. Colonizarea se face prin intermediul pililor comuni pe suprafata mucoaselor indemne.

se face tratament conform sensibilităţii cunoscute a speciei. În 1976 a fost descrisă prima tulpină rezistentă la tetraciclină.E. Au fost raportate cazuri sporadice de rezistenţă ridicată la fluoroquinolone. Cel mai frecvent. Au fost raportate cazuri sporadice de rezistenţă ridicată la spectinomycin. Secreţie vaginală. Secretie oculară. Referitor la Neisseria gonorrhoeae se recoltează următoarele produse patologice: A. D. Se face tratament cu ceftriaxone. B. Se face antibiograma din cultură sau în clinică. Glicozurie. Complicaţiile la femei date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. Alte manifestări clinice date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele cu excepţia: A. Artrită la nivelul genunchilor. C. 59. 62. Secreţie col uterin. Despre tratamentul în cazul Neisseriei gonorrhoeae este adevărat că: A. Poliurie. Peritonită. E. ciprofloxacin sau oflaxacin. Care afirmaţii sunt false referitor la Neisseria gonorrhoeae? A. D. Farinigita. B. 57. Artrită la nivelul gleznelor. E. C. 58. Cistită. Oftalmie gonococică. D. Fără tratament: orbire. Secreţie uretrală. B. C. B. E. Alte manifestări clinice date de Neisseria gonorrhoeae sunt următoarele: A. C. PID. Oftalmie neonatorum. C. Astenie. E. 60. Sterilitate. C. CDC: infecţia necomplicată: cefalosporină de generaţia a 4 a sau o fluorochinolonă. B. D. D. 61. Vaginită. Tratamentul de elecţie este cu penicilină. Salpingită. B. Secreţie otică. E. D. În 1986 a fost descrisă prima tulpină rezistentă la penicilină. Conjunctivita purulentă. cefixime. 192 .

Tematica 8. În USAşi în majoritatea ţărilor lumii există tulpini cu rezistenţă multiplă la tetraciclină şi eritromicină. Brucella Complement simplu 193 . Parvobacterii: Haemophylus.E. Bordetella.

în 24 de ore. Creşterea pe mediile de cultură este rapidă. Infectează gazda prin colonizarea celulelor epiteliale respiratorii 3. Infecţia afectează tractul respirator superior D. Alegeţi răspunsul corect referitoare la Bordetella pertussis: A. Sursa infecţiei este reprezentată de animalele bolnave 7. Sunt rezistente la majoritatea dezinfectantelor D. Tratamentul se poate face cu tetraciclina B. Alegeţi răspunsul corect referitor la genul Brucella: A. Pentru diagnosticul bolii se preferă diagnosticul bacteriologic în favoarea celui serologic E. Au cerinţe nutritive complexe. Mediul de cultură Bordet Gengou este selectiv prin conţinutul de săruri biliare C. Afectează tractul digestiv E. 6. Bordetella pertussis este rezistentă la eritromicină 5. Alegeţi răspunsul corect referitor la Bordetella pertussis: A. un există diagnostoc serologic E. Alegeţi răspunsul incorect referitor la genul Brucella: A. Haemophilus B. Mediul de cultură Bordet Gengou este selectiv prin conţinutul de cefalexină B. Este o bacterie saprofită condiţionat patogenă D. Gardnerella C. B pertussis are rezistenţă deosebit de crescută C. Brucella 2. încapsulaţi. 4. Boala se numeşte febra ondulantă C. Tratamentul se poate face cu ampicilina C. În afara organismului. Nu face parte din genul Parvobacterii: A. Pasteurella D. Nu produce toxine C.1. Sunt bacterii care rezistă la pasteurizare C. Debtul brucelozei este insidios B. Conţine o hemaglutinină de suprafaţă B. Rezistenţa este scăzută în mediul extern B. Contagiozitatea bolii este redusă E. Sunt bacili Gram pozitivi. Mediul de cultură Bordet Gengou este selectiv prin conţinutul de nistatin D. Sunt coci Gram negativi dispuşi în diplo B. Formele cronice pot dura ani D. Klebsiella E. Diagnosticul este bacteriologic. necesită medii îmbogăţite E. Infecţia se produce prin ingestia de produse contaminate 194 . Alegeţi răspunsul corect referitoare la Bordetella pertussis: A. Alegeţi răspunsul incorect referitor la genul Brucella: A.

Cocobacili Gram negativi. Este agentul etiologic al şancrului moale D. Alegeţi răspunsul incorect referitor la H. Alegeţi răspunsul incorect referitor la genul Brucella: A. Boala debutează la nivelul rinofaringelui B. Sunt distruşi de dezinfectantele obişnuite C. H influenzae este patogen prin invazivitate 10. Prezintă o coloraţie bipolară E. D. Pentru tratament se recomandă ceftriaxon C.D. Sunt Gram negativi. Este o bacterie saprofită condiţionat patogenă C. Anticorpii specifici de tip IgG au valoare maximă la 4-6 săptămâni C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la H. Poate evolua ca o epiglotită C. Ducrey A. 8. Endotoxina are rol esenţial în patogenitate E. Alegeţi răspunsul incorect referitor la H. influenzae: A. Rezistenţa în mediul extern este scăzută 11. Capsula are un rol esenţial în patogenitate D. Infecţia se produce prin contact la nivelul leziunilor tegumentare E. B. Sunt saprofiţi condiţionat patogeni în flora tractului respirator B. Sunt implicaţi frecvent în acutizările bronşitei cronice D. Anticorpii specifici de tip IgM apar în câteva săptămâni. Nu produce gripa E. Este o bacterie strict patogenă pentru om B. imobili 9. D. sporulaţi E. Leziune caracteristică este şancrul moale E. influenzae: A. Au habitat pe mucoasa tractului respirator la 75% dintre copii şi adulţi B. Pentru cultivare necesită factor X şi CO2 10% 13. Alegeţi răspunsul incorect referitor la Bordetella pertussis: 195 . Prezintă adezine de suprafaţă 12. Toxina pertussis este factorul major de virulenţă. H influenzae este patogen prin multiplicare E. Poate produce endocardita D. Uneori ganglionii inghinali pot abceda 14. Sunt patogeni C. Alegeţi răspunsul incorect referitor la H. influenzae: A. B. Cocobacili Gram negativi. Pentru tratament se recomandă azitromicina. Infecţia nu se produce prin inhalare. Alegeţi răspunsul incorect referitor la H. Ducrey: A.

19. D. Bacteriile din genul Haemophilus: A. B. C. B. Pseudomonas. E. Gardnerella. Streptococcus.5 microni. Neisseria. Actinobacillus. D. Bacillus anthracis. Treponema pallidum. Bordetella. Haemophilus. Staphylococcus. Corynebacterium. C. C. C. D. E. D. sunt pretențioase. Genul ce nu aparține grupului heterogen de parvobacterii este: A. B. Bacillus 17. Helycobacter. B. 18. nu au nevoie de medii îmbogățite. sunt primul organism cu genom incomplet decodat. C. D. conține cocobacili polimorfi. Rezistă maxim 2 ore la temperatura camerei. Pasteurella. D. D. Francisella. Familia Pasteurellaceae cuprinde: A. C. B. 0. 16. La 55 C distrusă în 30 minute Se transmite pe cale respiratorie Boala se poate complica cu hemoragie cerebrală Contagiozitatea bolii este redusă 15. Vibrio. conține bacterii strict aerobe. C. E. sunt Gram pozitive. Ce gen aparține grupului de parvobacterii? A. Care gen aparține grupului de parvobacterii? A. 20. conține bacterii Gram pozitive. E. Escherichia coli. 196 . Mycobacterium tuberculosis. Varianta corectă cu privire la genul Haemophilus este: A. conține cocobacili imobili. Haemophilus influenzae. E. Neisseria. E. B.A.5-2. conține cocobacili sporulați. B.

influenzae – saprofit al tractului respirator superior. are lanțuri scurte. H. sunt mobile. Ducrey. are ca habitat mucoasa otică. influenzae este: A. Factorul V (NAD sau NADP). B. H. 197 . Factorul V (hemin). poate produce conjunctivite. B. meningite. B. H. H. are rezistență scăzută în mediu extern. B. Genul Haemophilus nu conține specia: A. Următoarea afirmație cu privire la H. 25. D. C. preferă un mediu de cultură simplu. este un microorganism strict parazit al omului. 26. produce foarte rar acutizări. D. H. pH-ul optim de dezvoltare este 6. H. otite. E. otite medii. Ducrey . are un diametru de 1-1. e distrus de dezinfectantele obișnuite sau de menținerea la 56oC timp de 30’: D. parainfluenzae – saprofit. în laborator. Factorul X (NAD). Factorul Y (NADP). C. aegyptius. poate coloniza mucoasa conjunctivală și tractul genital la 30-70% din populația sănătoasă. E. se cultivă pe geloză chocolat. parainfluezae – saprofit al TRS.E. E. D. C. cum ar fi: A. anthrachis. H. C. B. 21.6. 22. Haemophilus influezae preferă un mediu de cultură complex. prezintă adezine la suprafață. epiglotite. C. E.5 microni. B. sinuzite. D. E. parainfluenzae. Afirmația incorectă cu privire la Haemophilus influenzae este: A. Alegeți asocierea corectă cu privire la speciile genului Haemophilus: A. aegyptius – implicat în acutizările bronșitei cronice. H. 23. se cultivă de obicei în anaerobioză sau în mediu de CO2. influenzae este falsă: A. H. temperatura optimă de dezvoltare este între 30-35oC. 24. H. E. există la 75% dintre copii și adulți în nazofaringe. pot rezista în spută până la 48 de ore. cu factori de creștere performanți care se găsesc în sânge.agentul etiologic al șancrului moale. influenzae. Afirmația adevărată cu privire la caracterele metabolice ale H. D. C. Factorul W (hemin).

Capsula bacteriei H. E. în întreaga lume. capsula este cea care permite fagocitarea bacteriei. Fatalitatea pentru boala invazivă Hib este de 10-20% în țările dezvoltate. poate apărea în 90% din cazurile de infecție severă. C. Produce tulburări de limbaj. vârsta – copiii mici sunt mai expuși decât ceilalți copii. culoarea pielii. boli subiacente – afecțiuni hematologice și imunologice severe. este de 8 tipuri. B. este de 5 tipuri. influenzae: A. D. Hib este o cauză majoră a morbidității și mortalității la copiii peste 2 ani. îngrijirea în centre de zi. C. nu are un rol important. D. pierderea auzului. C. 28. se fac următorii pași. infecții virale anterioare – ex: pneumonia provocată de pneumococ. C. bolile subiacente. D. dacă este tipul b. Pentru a diagnostica meningita provocată de Hib. vârsta. frați de vârstă școlară. martie-mai. urmată de laringotraheită. B. putem spune că: A. cu excepția: 198 . tulpinile netipabile sunt foarte invazive și nu sunt capabile să producă un răspuns inflamator. B. are ca debut o rinofaringită acută. E. E.27. probabil în asociere cu o infecție virală la nivelul tractului respirator. B. 29. E. D. apare în 75% din cazurile de infecție severă. incidența atinge nivele ridicate în septembriedecembrie. bacteriile necapsulate pot pătrunde prin epiteliul nazofaringian și invadează capilarele sangvine în mod direct. D. În ceea ce privește patogenitatea bacteriei H. 31. 30. infecțiile virale anterioare. sezonalitatea – în zone temperate. factori care cresc probabilitatea expunerii la agentul patogen – locuintța mare. Legat de epidemioligia bacteriei Haemophilus influenzae de tip b. Alegeți asocierea incorectă cu privire la factorii ce influențează apariție infecției Hib invazive: A. C. tulburări motorii cu efecte nefavorabile asupra comportamentului și performanței școlare. 32. influenzae: A. Hib e responsabilă pentru 20% dintre cazurile de meningită la copiii sub 2 ani în țările dezvoltate economic. otită și infecție virală. are ca debut epiglotita. E. Nu produce sechele neurologice supraviețuitorilor. aglomerată. sezonalitatea. dacă este tipul a. Factorul ce nu influențează apariția infecției Hib invazive este: A. B.

vaccinurile sunt disponibile ca preparate monodoză sau în combinație cu vaccinurile antihepatită B.A. D. se administrează vaccin pentru sugari. B. pacienți imunodeprimați. este denumit asfel datorită faptului că este o bacterie nepretențioasă (nu are cenrințte nutritive speciale). până la sosirea antibiogramei. anti-polio. pertussis. se recoltează lichid cefalo-rahidian. Cu privire la rezistenţa B. ca și morfologie. 35. Coloniile sunt concave. E. 38. e o bacterie Gram pozitivă. Speciile ce aparțin genului Bordetella sunt: A. C. 33. pertussis. tetanosului. anti-difteric. D. E. În ceea ce privește vaccinul anti Hib: A. se face colorația Gram a frotiului pentru orientare și tratament rapid. conține 10 – 15 μg polizaharid capsular conjugat cu o proteină carrier. pe lângă om. Streptococcus pyogenes. se evită supraaglomerările. reprezintă cocobacili dispuși în ciorchini. E. E. se face biochimia LCR. 37. anti-pertussis. Coloniile sunt de tip S. profilaxie cu Ceftriaxon în colectivități. Incubarea se face 2 zile la 35oC. E. C. C. se pot face următoarele lucruri. putem spune că: 199 . D. se administrează Penicilină de elecție. 36. B. și animalele sunt gazde naturale. D. anti-tetanos. D. preparatul este dizolvat în 5 ml tampon. 34. Coloniile sunt mari. Haemophilus influenzae. Cu privire la caracterele de cultură ale B. E. vaccinare. D. B. unele preparate conțin săruri de mangan ca adjuvanți. igienă. sau infecției cu N. C. meningitidis. Bordetella bornchiseptica. copii. Afirmația adevărată cu privire la Haemophilus Ducrey este: A. se face însămânțare la patul bolnavului. putem spune că: A. Pentru prevenirea infecției cu Hib. este agentul etiologic pentru șancru moale. vaccinurile conferă protecție împotriva difteriei. Corynebacterium diphteriae. B. Staphylococcus aureus. B. C. B. Coloniile sunt foarte transparente. C. cu excepția: A.

44. B. B. E. leziuni cerebrale prin hipoxie. adenilat ciclaza. D. D. convalescenţa durează până la o săptămână.A. C. Afirmaţia falsă cu privire la patogenitatea B. E. Diagnosticul serologic pentru B. Detecţia de anticorpi IgG anti-pertussis. toxina pertussis. nu e contagioasă. ASLO. 41. D. Hemoleucogramă. pertussis: A. C. B. multiplicare. în afara organismului. E. epistaxis. e patogenă prin localizare. 43. transmiterea se face pe cale aeriană. citotoxina traheală. C. boala nu este endemică. în faza I se acumulează mucusul în trahee şi bronhii. la 55oC este distrusă în 15 minute. E. pertussis se face prin: A. rezistă maxim 1 oră la temperatura camerei. B. C. apnee. pertussis are rezistenţă crescută. apar epidemii în fiecare an. rezistă minim 2 ore la temperatura camerei. are o perioadă de incubaţie de 5 zile. toxinogeneză. Toxina care nu este eliberată de B. În ceea ce priveşte epidemiologia bacteriei B. are 3 faze. E. B. la 55oC este distrusă în 30 de minute. prin tuse se elimină bacterii. B. pneumonie. 40. erizipel. Tusea convulsivă: A. B. 200 . pertussis este: A. sursa de epidemiologie sunt purtătorii sănătoşi. pertussis. detecţia de anticorpi IgE. dermonecrotica. conţin o hemaglutinină de suprafaţă dar care nu se leagă de cilii epiteliilor de suprafaţă. 42. infectează gazda prin colonizarea celulelor epiteliale. în faza II apare tuse paroxistică. D. pertussis este: A. E. se transmite pe cale respiratorie. C. 39. Următoarea boală nu reprezintă o complicaţie a B. C. eritrotoxina. D. D. B. D. următoarea afirmaţie este adevărată: A. C.

D. E. Afirmaţia corectă cu privire la morfologia Brucellei este: A. Brucella neotomae – porci. bruceloză. D. C. pertussis sunt următoarele. Revaccinarea I la 6 luni de la primovaccinare. Brucella melitensis – oi. Perioada de incubație a Brucellei este de: 201 . Revaccinarea I la 36 de luni. E. eritromicină. E. Coprocultură. D. are sensibilitate la majoritatea dezinfectantelor. 47. 51. diabet insipid. B. au rezistență crescută în mediu. Brucella abortus – capre. C. Revaccinare I la 12 luni de la primovaccinare. penicilină. este: A. sedative. D.E. C. rifampicină. C. Boala produsă de genul Brucella se numește: A. pot avea ca habitat mediul extern. sunt nesporulați. 48. B. B. Revaccinarea a II-a la 48 de luni. sunt coci Gram negativi. Varianta falsă cu privire la caracteristicile generale ale Brucellei este: A. prezintă eventual o capsulă. Revaccinarea a II-a la 24 de luni. 50. sunt mobili. au ca habitat organismul infectat. endocardită bacterianăn subacută. pertussis sunt: A. E. Măsuri specifice pentru prevenirea infecţiei cu B. sunt cocobacili Gram pozitivi. nu sunt distruse de pasteurizarea laptelui. 45. 46. Tratamente pentru B. C. Brucella maris – vaci. E. Brucella canis – şobolani. B. cu excepţia: A. 49. B. D. oxigenoterapie. C. B. E. anemie hemolitică. impetigo. D. Alegeţi asocierea corectă cu privire la speciile de Brucella ce pot infecta animalele şi pot infecta accidental omul.

E. E. omul. dureri articulare. E. gonococ. stafilococ. B. E. Brucella. D. C. meningococ. sindrom de fatigabilitate. 56. E. C. creștere în greutate. infecții osoase. câteva ore. D. insecte. apa. o saptămână. bulion. endocardită. B. D. 54. E. streptococ. 2 ani. geloză-chocolat. medii îmbogățite geloză sânge. 202 . H. C. câteva minute. mialgii. aerul. Perioada de stare pentru bruceloză nu cuprinde: A. animale bolnave. B. C. influenzae este cultivabilă numai pe: A. Diagnosticul serologic nu se face. D. 55. IgM apar după 1-3 săptămâni. Complicația care nu poate fi dată de bruceloză este: A. C. putem spune că: A. Sursa de epidemiologie pentru Brucella este: A. Diagnosticul bacteriologic este ușor de dat. D. 57. geloză simplă. adenopatie. B. Rifampicina cu doxiciclină minim 6 săptămâni se dau în cazul infecției cu: A. C. B. disfuncție renală.A. C. 52. meningită. Anticorpii IgG persistă în cazul unei infecții cronice. D. D. valoare maximă la 4-6 săptămâni. cefalee. IgM apar în câteva minute și persistă câteva săptămâni. În ceea ce privește diagnosticul de laborator al Brucellei. 53. 2-3 săptămâni. B. B.

influenzae debutează la nivelul: A. bătrâni. B. C. flora tractului respirator. sunt culturi hemolitice.5-1% CO2. copii cu vârste mai mari de 7 ani. D. C. H. 10 tipuri de antigene de suprafață. 61. În ceea ce privește testele specifice ale genului Bordetella. mucoasa otică. E. laringelui. sunt colonii de tip R. mucoasa rectală. Infecția cu Bordetella apare în special la: A. C. D. B. 6 tipuri de antigene de suprafață. C. 59. 64. flora intestinală. au aspectul unor picături de rouă transparente. au diametrul de 2-5 mm. S sau M. Coloniile de H. 62. influenzae sunt de tip: A. Tratamentul profilactic pentru infecția cu Bordetella constă în: 203 . adolescenți. influenzae sunt saprofiți condiționat patogeni în: A. Afirmația adevărată cu privire la cultura de H. doar M. B. la 35-37oC. B. B. D. medii îmbogățite geloză sânge sau geloză-chocolat. preșcolari. îmbogățite cu 0. E. E. persoane cu vârste sub 35 de ani. tegumente. C. traheii. în atmosferă umedă. 58. rinofaringelui. 5 tipuri de antigene de suprafață. influenzae este: A. E. G. există: A.E. 60. C. Boala provocată de infecția cu H. D. D. cultura se dezvoltă în 24-48 h. 63. doar S. 8 tipuri de antigene de suprafață. E. R. E. plămânilor. B. ochilor. D. 2 tipuri de antigene de suprafață.

E. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Haemophilus influenzae: A. Cocobacili dispuşi în lanţuri paralele cu aspect de “ lanţ de bicicletă” B. Sunt bacterii încapsulate C. Elaborează o endotoxină cu rol scăzut în patogenitate E. Ceftriaxonul este antibioticul de elecţie până la sosirea antibiogramei B. Un există profilaxie specifică a infecţiilor cu Haemophilus influenzae 2. administrare de rifampicină. Agentul etiologic al şancrului dur D. Cultura se face pe geloza sânge îmbogăţita cu factorii X şi V. Alegeţi răspunsurile incorecte referitoare la Haemophilus Ducrey: A. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Haemophilus influenzae: A. administrare de ceftriaxon. Sunt saprofiţi condiţionat patogeni în flora tractului respirator. D. H influenzae este patogen prin multiplicare şi invazivitate B. D. influenzae C. Agentul etiologic al şancrului moale C. Se dezvoltă pe medii simple de cultură 3. Vaccinul monovalent din polizaharid capsular conjugat cu toxoidul tetanic conferă imunitate împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae şi a tetanosului. Sunt cocobacili Gram negativi B. dezinfectanţi obişnuiţi. Alegeţi răspunsurile false referitoare la Haemophilus influenzae: A. C. Sunt 13 serotipuri în funcţie de structura capsulei 4. Alegeţi răspunsurile incorecte referitoare la Haemophilus influenzae: A. 204 . Sunt sensibili la uscăciune. 5. vaccinare cu vaccin Hib. Se transmit prin leziuni tegumentare E. Peniclina G este antibioticul de elecţie până la sosirea antibiogramei C. Meningita cu Haemophilus influenzae este o infecţie severă cu mortalitate mare E. Infecţia invazivă în zonele temperate atinge nivele ridicate în lunile de vară E. Tipul b apare în 90% din cazurile de infecţie severă cu H. Adezinele de suprafaţă au rol în patogenitate B. Complement multiplu 1. E. B. Pe placa cu geloză sânge creşterea coloniilor de Haemophilus influenzae seste inhibată de Staphylococcus aureus. C.A. vaccinare cu vaccin DiTePer. Se dezvoltă pe mediul selectiv Bordet-Gengou D. Sunt bacterii strict patogene D. Poate produce meningită acută purulentă la copiii preşcolari D. administrare de eritromicină.

anti-difteric. E. Haemophilus influenzae.Haemophilus influenzae sunt disponibile ca preparate monovalente D. Reacţia de polimerizare în lanţ este o tehnică ieftină dar cu specificitate scăzută C. 12. Sunt nesporulate. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la genul Brucella: A. Sunt cultivabili pe mediul Bordet Gengou C. Au dimetrul de 0. sunt cocobacili polimorfi. Bacteriile genului Haemophilus: A. D. D. D.5-1. Vaccinurile anti. anti-polio. Familia Pasteurellaceae cuprinde: A.5 microni. Sunt Gram pozitive. Gardnerella. Boala este strict umană D. Boala produsa se numeste bruceloză E. Vaccinurile anti. E. Actinobacillus. Pe geloză sânge coloniile sunt de tip R.6. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Bordetella pertussis: A. C. Nu exista vaccin pentru prevenirea bolii 8. Vibrio. Boala se numeste febra ondulantă E.2-0. Sunt cultivabili pe mediul diferenţial AABTL D. C. 10. hemolitice 7. Grupul heterogen de bacterii numite Parvobacterii cuprinde următoarele genuri: A. B. B. anti-tetanos anti-pertussis. 11. Sensibili la pasteurizare C. Neisseria gonorrhoeae. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Haemophilus influenzae: A. Bacillus anthracis. Neisseria. Specii ale genului Haemophilus sunt: 205 . Pentru diagnosticul infecţiei cu Haemophilus influenzae se utilizează testul de latex aglutinare de detecţie a antigenului B. E. Pasteurella. Coci Gram negativi B. C. Sunt mobile. E. Pasteurella. Boala se numeste pestă 9.3/0. B.Haemophilus influenzae sunt disponibile în combinaţie cu vaccinurile anti-hepatită B. Actinobacillus. Sunt cocobacili Gram negativi B.

aegyptius. meningite. B. temperatura de 35-37oC. Factorul W (hemin). Factorul V (hemin). se găseşte în orofaringe. C. 15. otite medii. E. orofaringe. mucoasa tractului respirator. E. D. Temperatura şi pH-ul optim de dezvoltare al H. poate produce conjunctivite. H. temperatura de 30oC. poate coloniza mucoasa conjunctivală şi tractul genital la 30-70% din populaţie. Factorul V( NAD sau NADP). Ducreyi. H. 16. pyogenes. pe geloza-chocolat în laborator. influenzae sunt: A. sinuzite. N. E. C. mucoasa rectală. H. Habitatul bacteriei H. în anaerobioză. H. meningitidis. aegyptius – implicat în acutizările bronşitei cronice. Haemophilus influenzae preferă un mediu de cultură complex cu factori de creştere preformanţi care se găsesc în sânge: A. 17. C. pH de 7. Afirmaţiile corecte cu privire la habitatul H. Haemophilus influenzae se cultivă: A. se găseşte în nazofaringe. B. E. B. B. B. influenzae este în: A. 13. E. E.1. influenzae – foarte rar produce acutizări. Ducrey – agentul etiologic al şancrului moale. C. pH de 8. Factorul X (NAD). D. C. H. S. 14. 206 . D. B.A. H. D. Ducreyi – saprofit. D. mucoasa otica. influenzae sunt: A. 18. 75% se găseşte în nazofaringe la copii şi adulţi. S. e saprofit în mucoasa rectală. temperatura de 32-33oC. nazofaringe. D. B. aureus. Alegeţi asocierile corecte cu privire la speciile genului Haemophilus: A. Factorul X (hemin). epiglotite. parainfluenzae – saprofit al tractului respirator superior.6. otite. H. C.

este responsabilă pentru 60-70% din cazurile de meningita la copiii sub 2 ani în ţările dezvoltate economic. 30-40% din supravieţuitorii bolii invazive pot avea sechele neurologic. E. toate acestea având ulterior efecte nefavorabile semnificative asupra comportamentului şi performanţelor şcolare. B. are o capsulă cu rol esenţial. Răspunsurile adevărate cu privire la Hib sunt: A. Afirmaţiile adevărate cu privire la rezistenţă H. are rezistenţă crescută în mediu extern. D. D. influenzae sunt: A. B. influenzae. are rezistenţă scăzută în mediu extern. influenzae sunt: A. 23. C. retard mental. Afirmaţiile false privitoare la caracterele de patogenitate ale H. este cauza majoră a morbidităţii şi mortalităţii la copiii între 8-10 ani din întreaga lume. Referitor la patogenitatea H. tipul b de capsula apare în 90% din cazurile de infecţie severă cu H. Factorii ce influenţează apariţia infecţiei Hib invazive sunt: A. sezonalitatea. provoacă tulburări de limbaj pierderea auzului. B. D. C. 21. E. are ca debut epiglotita. sunt distruşi de menţinerea timp de 20 de minute la 35oC . putem spune că: A.C. tulpinile netipabile (capsulate) sunt mai puţin invazive. D. 207 . D. E. E. infecţii virale anterioare. C. capsula permite bacteriei să reziste procesului de fagocitoza şi a lizei mediate de complement la o gazdă neimunizata. D. deteriorare vizuală. sunt distruşi de dezinfectantele obişnuite. influenzae. în aerobioză. este un microorganism strict parazit. e urmată de rinofaringită acută. prezintă adezine de suprafaţă. în mediu de CO2 (5%). probabil în asociere cu o infecţie virală la nivelul tractului respirator. E. E. 19. C. 22. în mediu de CO2 (25%). în sputa pot rezista până la 48 de ore. bacteriile încapsulate pot pătrunde prin epiteliul nazofaringian şi invadează capilarele sangvine în mod direct. C. obezitatea. tulburări motorii. B. dar sunt capabile de a produce un răspuns inflamator ce determină boala. B. 20. capsula prezintă 10 tipuri. fatalitatea pentru boala invazivă Hib este de 40% în ţările dezvoltate. vârsta. bolile subiacente.

vaccin doar pentru persoane peste 18 ani. B. nu există vaccin pentru Hib. boli imunologice severe. C. 27. copii. monodoza (PRP-T). format din 7. cefalee.5-10 μg polizaharid capsulat conjugat cu o proteină carrier care este dizolvat în 0. C. 25. anti-pertussis. E. durere în gât. este un saprofit condiţionat patogen pentru om. D. C. antipolio şi anti-hepatita B). D. Vaccinurile anti Hib pot fi: A. afecţiuni hematologice. locuinţa aglomerată. Afirmaţiile false privitoare la H. C. igienă. pacienţi imunodeprimati. E. anti-tetanus.5 ml tampon. 29. recoltarea mucoasei conjunctivale . Factorii ce influenţează apariţia infecţiei Hib invazive sunt: A. E. infecţii virale anterioare. febră. însămânţare la patul bolnavului. Hib). hexavalent (în combinaţie cu vaccinurile anti-diferic. vaccin pentru sugari. 28. Diagnosticarea meningitei date de Hib se face prin : A. E. D. este agentul etiologic al şancrului moale . C. B. C. D. B. a fost descris de Auguste Ducrey în 1876 prin autoinoculare repetată din secreţie purulentă a pacienţilor infectaţi. 26. 208 . Epiglotita debutează cu: A. evitarea supraaglomerărilor. B. D. celularitate. recoltarea LCR . asemănătoare bacteriilor genului Haemophilus. profilaxie cu Penicilina în colectivităţi la contacţi. E. Prevenţia infecţiei cu Hib se face prin: A. B. pentavalent (DTP. respiraţie zgomotoasă. este denumit astfel datorită cerinţelor nutritive speciale. faptul că în zonele temperate incidenta atinge nivele ridicate în august-septembrie şi ianuarie-martie. frotiu colorat Gram pentru orientare şi tratament rapid . B. polio inactivat. D. senzaţie de prurit la nivelul foselor nazale.24. Ducrey sunt: A.

209 . necesită CO2 0. S.E. B. C. bronchiseptica. cu eritem în jur. 33. D. 34. Genul Bordetella cuprinde următoarele specii: A. C. Se numeşte Bordetella bronchiseptica. dispuşi în perechi sau lanţuri paralele . microscopie. Privitor la caracterele de cultură ale H. urmată de apariţia unei pustule şi a unei eroziuni care ulcerează. anthracis. C. Este o bacterie Gram negativă. B. C. E. a fost izolat pe medii de cultură după un deceniu după ce a fost descris de Auguste Ducrey. parapertussis. E. cocobacili. necesită CO2 20%. D. necesită CO2 10%. E. necesită factor V. apare la 2-3 zile de la contactul infectant în zona genitală. Este o bacterie încapsulată. B. nu pot exista şancre multiple. Faca parte din genul Neisseria. apar în lanţuri lungi. au coloraţie bipolară. Despre agentul etiologic al tusei convulsive putem spune că: A. C. în frotiuri din produs. iniţial apare o papulă sensibilă. B. E. E. 30. cultură pe geloză simplă.5%. cultură pe geloză-chocolat în atmosferă de CO2. Cum putem caracteriza H. sunt afectaţi ganglionii limfatici prin adenopatie dureroasă. coci Gram negativi . ducrey putem spune că: A. B. C. Afirmaţiile corecte privitoare la şancrul moale sunt: A. B. recoltarea produselor patologice. N. B. necesită factor X. Ducrey din punct de vedere morfologic ? A. Ducrey se face prin: A. B. D. E. 31. D. epidermitis. Diagnosticul de labaorator bacteriologic direct pentru infecţia cu H. D. testul ELISA. B. meningitidis. 32. D. Face parte din genul Brucella. ganglionii nu pot supura. 35.

Mediul special Bordet Gebgou folosit pentru cultivarea Bordetellei pertussis devine selectiv prin adăugare de: A. multiplicare. mari. E. bacteriile produc toxina letală ce împiedică mişcările cililor. pertussis. C. a fost un bacteriolog francez. În 1919. citotoxina traheală. B. producându-se astfel tusea ca reflex de apărare. C. Tusea convulsivă: 210 . rezistă minim 2 ore la temperatura camerei. împiedicând curăţarea resturilor celulare din plămâni. E. 37. 42. E. A fost un microbiolog şi imunolog belgian. C. odată fixate. E. rezistă maxim 2 ore la temperatura camerei. conține o hemaglutinină de suprafață ce se leagă de cilii epiteliilor de suprafață. Afirmaţiile adevărate cu privire la Jules Bordet sunt: A.36. În 1894 primeşte premiul Nobel în medicină şi fiziologie pentru descoperirile sale în Imunologie. Afirmaţiile false privitoare la rezistenţa Bordetellei pertussis sunt: A. B. e patogenă prin localizare. toxinogeneză. adenilat ciclaza. cu strălucire metalică. pertussis sunt: A. eritrotoxina. Tetraciclină. B. pertussis sunt: A. concave. pertussis sunt: A. în 1906. 38. împreună cu Octave Gengou izolează în cultură pură B. Caracterele de cultură ale B. D. colonii de tip R. Ceftriaxon. Cefalexină. Vancomicin. B. B. D. D. în laboratorul lui Elia Metchnikoff descrie fagocitoza şi hemoliza. uşor transparente. Afirmațiile adevărate cu privire la patogenitatea B. E. D. la 55oC este distrusă în 10 minute. D. dermonecrotica. E. infectează gazda prin colonizarea celulelor epiteliale. C. Penicilină. B. 39. Toxinele produse de B. la 55oC este distrusă în 30 de minute. 41. în afara organismului are rezistenţă scăzută. C. 40. prin tuse nu se elimină bacterii. C. exotoxina B. D.

claritromicină. D. E. hemoragie cerebrală. Brucella maris – câini. tuse paroxistică. Brucella neotomae . hipertensiune arterială. B. 46. imobili. totdeuna încapsulați. D.A. are o contagiozitate mare. E. se transmite pe cale aeriană. are ca agent etiologic H. C. între 2001 și 2006 am avut între 10 și 20 cazuri pe an. în România. B. C. oxigenoterapie. B. boala nu este endemică. Cu privire la epidemiologia tusei convulsive. vaccinare cu DiTePer (profilactic). C. C. 48. C. 47. are 3 faze. D.șobolani. Speciile ce pot infecta animalele și omul accidental sunt: A. B. E. E. Tratamentul pentru tusea convulsivă poate fi: A. Faza a II-a a tusei convulsive presupune: A. are o perioadă de incubație de 7-10 zile. o durată de 10 zile. D. Complicațiile date de B. Ducrey. pneumonie. sedative. pertussis pot fi: A. prezintă uneori și complicații: encefalita pertussis. putem spune că: A. Brucell abortus – vaci. B. 43. D. Brucella suis – capre. C. cocobacili Gram negativi. tahicardie. B. leziuni cerebrale prin hipoxie. D. 30 accese de tuse pe zi. sursa este reprezentată de adulții nediagnosticați. febră. E. oi. 45. D. eritromicina în faza catarală. B. Brucella canis – porci. are o convalescență ce nu durează niciodată mai mult de 2 săptămâni. C. Caracterele morfologice ale genului Brucella sunt: A. 44. 211 . E. sporulați. strănut.

Complicațiile produse de bruceloză pot fi: A. organismul infectat. apă. D. Habitatul bacteriilor din genul Brucella poate fi în: A. descompun mai mult sau mai puțin ureea. astenie. B. cefalee etc. 49.. D.E. au o rezistență scăzută în mediu. 50. aer. Gram pozitivi. 52. leziuni cerebrale. D. e produsă de infecții cu bacterii din genul Bordetella. D. indispoziție. are sindrome polimorfe (s-au descris peste 200 de semne clinice). meningită. hemoragie cerebrală. B. e produsă de o infecție cu Bordetella pertussis. cresc pe medii simple. E. rezistă câteva săptămâni în țesuturile fetale. rezistă 6 zile în urină. Bruceloza prezintă: A. B. 53. are perioada de incubație de maxim 2 săptămâni. Afirmațiile false cu privire la bruceloză sunt: A. C. pot rezista 3-4 săptămâni în aer sau sol. de peste 2 zile. B. Caracterele de cultură ale bacteriilor din genul Brucella sunt: A. C. nu produc catalază. D. B. D. E. aparatul genital. tahicardie. adenopatie. au cerințe nutritive complexe. au o creștere lentă. C. dureri de spate. endocardită. E. B. 51. 54. rezistă 5-6 săptâmâni în praf. C. C. pneumonie. Afirmațiile adevărate cu privire la rezistența bacteriilor din genul Brucella sunt: A. Măsurile de prevenire împotriva brucelozei sunt: A. astenie. are un debut insidios. pasteurizarea laptelui. C. neîmbogățite. 55. E. E. mialgii. 212 . sol. E.

tipul b produce epiglotită acută. D. geloza simplă. D. influenzae. 57. geloza chocolat. B. bulion. intrarea în contact cu animalele posibil bolnave. E. Tematica 9. Afirmațiile adevărate cu privire la culturile de H. E. Prezintă fenomenul de satelitism. tipul c produce meningită. Au aspectul unor picături de rouă transparente. geloză simplă. D. 56. există 6 tipuri de serotipuri. Bordet-Gengou. Chapman. B. C. Bacteriile genului Bordetella se cultivă pe medii ca: A. B. clasificarea se face în funcție de antigenul polizaharidic de capsulă. D. evitarea contactului cu animalele bolnave. E. Corynebacterium diphteriae 213 . mănuși. C. afirmațiile adevărate cu privire la tipurile de serotipuri sunt: A. B. Bordet-Gengou. C. Coloniile sunt de tip R. exista 11 tipuri de serotipuri. geloză chocolat. măsuri de protecție pentru personalul la risc: echipament de protecție.B. influenzae sunt: A. C. geloza sânge cu carbune. geloza sânge. Bacili Gram pozitivi: Bacillus anthracis. Au aspect mat. Bacteriile genului Haemophilus pot fi cultivate pe medii ca: A. E. consum de lapte și brânzeturi nepasteurizate. E. 59. C. ochelari. D. În ceea ce privește H. 58. Coloniile sunt de tip S sau M.

Antraxul digestiv este o formă rară E. Genul A. scalpul C. Alegeţi enunţul corect referitor la Bacillus anthracis: A. B. Bacillus anthracis are următoarele caracteristici. Care afirmaţie este falsă? A. Bacteriile din genul Corynebacterium au formă: A. Antraxul pulmonar netratat. Antraxul pulmonar este denumit şi pustulă malignă B. nu prezintă polizaharid capsular D.Complement simplu 1. Au forma lanceolată D. E. Strict anaerob 6. Produce o exotoxină E. are o evoluţie fatală D. D. nici una din formele de mai sus. este încapsulat în produsele patologice C. Sunt bacili mari. Alegeţi enunţul corect referitor la antrax: A. C. se transmite interuman 214 . Creşte pe mediul Bordet Gengou 3. Antraxul digestiv netratat poate duce la apariţia septicemiei 5. Este o bacterie nepretenţioasă B. Antraxul cutanat afectează predominant gâtul. nu se dezvoltă bine pe medii de cultură uzuale E. 7. Creşte pe medii uzuale C. groşi cu capete tăiate drept B. cu excepţia : A. Sunt bacterii spiralate cu corpul format din mai multe spire C. Are capacitatea de invazie D. Este un bacil Gram-pozitiv B. Sunt bacili cu un capetele măciucate E. Este o bacterie sporulată care se găseşte în sol C. este strict anaerob 4. Alegeţi afirmaţia adevărată despre Corynebacterium diphteriae: A. este bacil Gram negativ B. Produce o exotoxină citotoxică E. Corynebacterium cuprinde: bacili Gram pozitivi bacili sporulaţi bacili mobili bacili Gram negativi bacili coloraţi uniform la coloraţia del Vecchio 2. Este încapsulat în produsele patologice D.

D. cărbune. Bacillus polymixa. cunoscută sub numele de: A. pneumonie. E. Câte specii cuprinde genul Bacillus? A. E. Bacillus licheniformis. Bacillus subtilis. Bacillius anthracis este agentul etiolic al unei antropozoonoze. 75. 48. E. 12. Bacillus licheniformis. B. Crupul difteric duce la insuficienţa respiratorie obstructivă D. Bacillus subtilis. D.B. Bacillus aereus. Bacillus polymixa. Bacillus polymixa. tuberculoză. Specia producătoare de Bacitracină se numește: A. Bacillus anthracis. Bacteria patogenă pentru numeroase animale și pentru om din genul Bacillus se numește: A. C. Specia producătoare de Polimixina B și E se numește: A. Bacillus anthracis. Alegeţi răspunsul incorect referitor la bacilii difterici: A. Difteria faringiană e cea mai frecventa forma de difterie localizată C. Există forme de difterie digestivă 9. 10. Se multiplică la poarta de intrare B. este o antropozoonoză este cauzat de Bacillus subtilis prezintă 4 forme clinice nici un răspuns nu este adevărat 8. 133. Bacillus subtilis. D. C. Bacillus aereus. 31. Bacillus anthracis. C. Există forme de difterie cutanată E. D. C. 13. 215 . Bacillus aereus. C. B. D. E. impetigo. D. C. B. E. 11. B. poliomelită. E. Bacillus licheniformis. B. 12.

14. Numele de cărbune dat de infecţia cu B. anthracis a fost dată de: A. Koch; B. Hipocrat; C. Davaine; D. Pasteur; E. G. E. Palade. 15. Alegeţi afirmaţia incorectă cu privire la sporii bacililolor: A. în mediul exterior, bacilii sporulează; B. sporii nu sunt foarte rezistenţi la condiţiile fizico-chimice din pământ; C. solul este rezervorul cel mai important de bacili cărbunoşi; D. sporogeneza este condiţionată de prezenţa oxigenului liber; E. sporii se pot forma în sol; F. sporii se pot forma în substanţele organice moarte. 16. Alegeţi afirmaţia corectă cu privire la sporii bacililor: A. sporii se formează în ţesutul animalului viu; B. sporii se formează în cadavrele nedeschise; C. deschiderea sau jupuirea cadavrelor animalelor moarte de antrax contribuie la răspândirea sporilor cărbunoşi în sol; D. sporogeneza este condiţionată de prezenţa hidrogenului liber; E. sporii nu se pot forma în substanţe organice moarte. 17. Agentul antraxului: A. este un bacil mobil; B. are dimensiuni relativ mici, de 0,5-1,5 microni lungime şi 0,2 microni lăţime; C. este Gram negativ; D. poate prezenta un spor central sau subterminal cu diametrul mai mare decât grosimea bacteriei; E. are capetele “tăiate”drept. 18. În produsele patologice, bacilii: A. Sunt încapsulaţi; B. Sunt sporulaţi; C. Au capetele uşor convexe ca urmare a fixării lor; D. Au lanţul ce imită trestia de bambus; E. Sunt numai izolaţi. 19. Afirmaţia falsă cu privire la capsula bacilului B. anthracis este: A. capsulogeneza are loc în organismul animalelor receptive, respectiv al omului; B. în vitro se formează numai pe geloză-simplă; C. în condiţii favorabile, producerea capsulei devine evidentă în 5-10 minute; D. producerea capsulei ajunge la dezvoltare maximă în 6 ore; E. are o afinitate slabă faţă de coloranţi şi, prin metodele uzuale de colorare, apare ca un halou incolor în jurul celulei bacteriene.

216

20. Sporogeneza bacilului B. anthracis: A. are loc doar în absenţa oxigenului; B. are loc doar pe organisme vii; C. este optimă la o temperatură de 30-35oC; D. are ca timp necesar de germinare a sporilor de 2-3 ore; E. se opreşte sub 43oC. 21. pH-ul optim sporogenezei bacilului B. anthracis este: A. uşor alcalin (7,8-8); B. net alcalin (6,5-7); C. uşor alcalin (7) sau net alcalin (7,2-7,4); D. uşor alcalin (7,2-7,4) sau net alcalin (7,8-8); E. acid (2). 22. Următoarea variantă nu poate fi considerată drept caracter de cultură al B. anthracis: A. este o bacterie anaerobă; B. este o bacterie ce se dezvoltă cu uşurinţă pe mediile uzuale; C. pe geloză simplă sau geloză sânge, tulpinile virulente dezvoltă colonii rotunde, opace, cu suprafaţă rugoasă, marginile neregulate; D. pe geloză simpla sau geloză sânge au aspectul unei împletituri de filamente „cap de meduză”; E. pe geloză simpla sau geloză sânge au aspectul unei împletituri de filamente “coamă de leu”. 23. B. anthracis are colonii de tip : A. S; B. G; C. M sau S; D. R sau S; E. R sau M. 24. Referitor la rezistenţa sporilor bacilului B. anthracis, este adevărat că: A. în sol au o rezistenţă mai mică de un an; B. căldura uscată le distruge în 2 ore la 140oC şi în 3 ore la 160oC; C. sporii sunt distruşi prin autoclavare în 20 de minute la 120oC; D. între 5 și 10oC, sporii rămân viabili și după 10 ani; E. în frotiuri fixate și colorate își pierd viabilitatea. 25. În cadavrele nedeschise, neformându-se spori, bacilii se distrug în: A. 14 zile; B. 2 luni; C. 2-3 zile; D. 5-7 zile; E. 15-20 de minute.

217

26. Bacilii se distrug la temperaturi scăzute în: A. 2-3 luni; B. 2-3 zile; C. 3 săptămâni; D. 14 zile; E. 5-7 zile. 27. În ceea ce privește rezistența bacililor, lumina solară directă distruge: A. formele vegetative în 6-15 ore; B. sporii în 6-15 zile; C. formele vegetative în 3-4 zile; D. sporii în 2-4 ore; E. formele vegetative în 3 luni. 28. Alegeți afirmația falsă cu privire la rezistența bacililor: A. formolul 1-2% și clorura de sodiu 5% distrug sporul în câteva minute; B. apa oxigenată 3% distruge sporul într-o oră; C. alcoolul etilic 50-70% distruge sporul în câteva ore; D. fenolul 1% omoară formele vegetative în 2 minute; E. fenolul 5% omoară sporii în 2-5 zile. 29. Toxinele Bacilului anthracis sunt reprezentate de: A. factorul X; B. factorul edematos; C. factorul V; D. exotoxina B; E. eritrotoxina. 30. Antraxul afectează de obicei: A. animalele carnivore; B. animalele ierbivore; C. păsările; D. omul; E. animalele omnivore. 31. Poarta de intrare pentru antrax la animale este: A. tegumentul (fără soluții de continutate); B. blana; C. cavitatea bucală și tractul gastro-intestinal; D. mucoasa rectală; E. mucoasa otică. 32. Bacilii se răspândesc pe calea vaselor limfatice și pătrund, multiplicându-se: A. pe tegumente; B. în mucoase; C. nu se multiplică;

218

D. în sânge și țesuturi; E. în vasele limfatice.

33. Inecția cu B. anthracis nu se transmite la om prin: A. animalele bolnave; B. consumul de produse alimentare provenite de la animalele bolnave; C. contaminare în situații de criză – arme biologice; D. transmitere interumană; E. produsele obținute de la animalele bolnave. 34. Care din următoarele variante nu este o cale de pătrundere a B. anthracis în organism? A. mucoasa otică; B. mucoasa digestivă; C. tegumentele (prin soluții de continuitate); D. mucoasa căilor respiratorii; E. conjunctivele. 35. Perioada de incubație a antraxului după expunea cu B. anthracis este de: A. maxim 2 zile; B. 2-4 săptămâni; C. 2-3 ore; D. 1-6 săptămâni; E. 1-6 zile. 36. Mortalitatea în antraxul pulmonare este de: A. sub 25%; B. 45-50%; C. 50-60%; D. 10-15%; E. peste 95%. 37. Perioada ce include febră, stare generală alterată, adenopatie se numește: A. perioada de latență; B. perioada prodromală; C. perioada de stare; D. perioada de convalescență; E. perioada de incubare. 38. Antraxul cutanat se mai numește: A. erizipel; B. impetigo; C. buba neagră; D. rujeolă; E. celulită.

219

39. Următoarea caracteristică este un semn de antrax cutanat: A. edem local, moale; B. edem local, dureros; C. maculă galbenă; D. papulă; E. vezicule sangvinolente, ulterior seroase. 40. Denumirea de cărbune dată antraxului vine de la: A. macula roșie; B. edemul local; C. veziculele seroase; D. leziunii inițiale care se ulcerează, prezentând în centru o zonă de necroză; E. veziculele sangvinolente. 41. Edemul malign, forma gravă a antraxului cutanat, prezintă dominant: A. vezicule seroase; B. papulă; C. edem local; D. maculă roșie; E. stare toxică. 42. Antraxul cutanat poate disemina în: A. 1/2 din cazuri; B. 1/5 din cazuri; C. 1/4 din cazuri; D. 1/3 din cazuri; E. 1/6 din cazuri. 43. Mortalitatea antraxului cutanat cu tratament este de: A. 1%; B. 15%, C. 25%; D. 6%; E. Peste 95%. 44. Forma cea mai gravă de antrax este: A. buba neagră; B. antraxul gastrointestinal; C. antraxul pulmonar; D. antraxul cutanat; E. pustula malignă. 45. Doza minimă infecțioasă pentru antraxul pulmonar este de: A. 200-300 de spori; B. 5000-10000 de spori; C. 4000-8000 de spori;

220

D. 100000-200000 de spori; E. 40000-80000 de spori. 46. Afirmația falsă cu privire la evoluția antraxului pulmonar este: A. perioada de incubație este de 1-6 zile; B. sporii inhalați sunt fagocitați de macrofagele pulmonare și ajung la nivelul ganglionilor hilari și mediastinali; C. stadiul inițial prezintă insuficiență respiratorie acută, hipoxie, cianoză, febră moderată alternând cu hipotermie, stridor prin compresia traheală de către adenopatia mediastinală, exitus; D. fără tratament, mortalitatea este peste 95%; E. radiologic se observă lărgirea mediastinului, adenopatie hilară și traheală, revărsate pleurale cu aspect normal al parenchimului pulmonar. 47. Forma cea mai rară de antrax este: A. antraxul cutanat; B. antraxul gastrointestinal; C. antraxul pulmonar; D. buba neagră; E. pustula malignă.

48. Antraxul gastrointestinal apare: A. prin intrarea în contact cu piele, lână, de la animalele bolnave; B. prin ingestia cărnii infectate, preparată suficient; C. prin infectarea leziunilor cu B. anthracis; D. la persoanele ce lucrează în industria pielăriei și textilă; E. prin ingestia cărnii infectate, insuficient preparată termic. 49. Antraxul orofaringian nu prezintă ca semne: A. adenopatie cervicală; B. edem; C. necroza tegumentului lezat; D. disfagie; E. febră. 50. Afirmația adevărată privitoare la antraxul gastrointestinal este: A. simptomele apar în câteva săptămâni de la ingestie; B. se manifestă inițial prin cefalee, febră; C. din cauza numărului mare de bacili din vasele limfatice, pot apărea ascita și ileusul; D. nu există riscul septicemiei; E. mortalitatea este de 10-20%. 51. Ce boală cauzată de infecția cu B. anthracis are o mortalitate de aproape 100%, indiferent dacă se folosește tratament sau nu? A. buba neagră; 221

B. C. D. E.

antraxul orofaringian; antraxul pulmonar; meningoencefalita cărbunoasă; antraxul gastrointestinal.

52. Meningoencefalita cărbunoasă apare ca urmare a: A. edemului cauzat de antraxul cutanat; B. septicemiei cu punct de plecare de la nivel cutanat, pulmonar sau gastrointestinal; C. febrei cauzate de antrax; D. ascitei și ileusului provocate de antraxul gastrointestinal; E. insuficienței respiratorii acute din faza a doua a antraxului pulmonar. 53. Afirmația falsă privitoare la tratamentul antraxului este: A. Se poate trata şi cu Ciprofloxacină 500 mg de 2 ori pe zi sau Doxiciclină 100 mg de 2 ori pe zi timp de 7 zile; B. Majoritatea tulipinilor sunt rezistente la Penicilina G; C. Există tulpini ce produc beta-lactamaze; D. Nu se recomandă Cefalosporine; E. Antraxul cutanat cu edem marcat sau simptome sistemice necesită tratament cu 2-3 antibiotice asociate: Ciprofloxacin intravenos 400 mg la 12 ore sau Doxiciclină 100 mg la 12 ore asociat cu Penicilină sau Rifampicină, Vancomicină, Clindamicină, sau Claritromicină. 54. Persoanele expuse la antrax pe cale respiratorie (în cazurile de bioterorism) necesită tratament cu: A. Ciprofloxacină 500 mg de 2 ori pe zi sau Doxiciclină 100 mg de 2 ori pe zi, timp de 60 de zile; B. Penicilina G, în doză de 2 milioane unităţi la 8 ore, timp de 10-14 zile; C. Tetraciclină pentru 7-10 zile; D. Eritromicină pentru 5-10 zile; E. Ciprofloxacină 500 mg de 2 ori pe zi sau Doxiciclină 100 mg de 2 ori pe zi timp de 7 zile. 55. Afirmația adevărată cu privire la tratamentul profilactic în infecțiile cu B. anthracis este: A. Imunizarea constă în 2 doze administrate la 3 săptămâni. Se pot administra adiţional la 3, 6 şi 9 luni; B. Vaccinoprofilaxia se poate aplica personalului expus infecţiei; C. Vaccinul, numit AVA (anthrax standard vaccine) este un filtrat steril de culturi a unei tulpini virulente ce elaborează un antigen protector; D. În cazul expunerii, AVA nu se administrează niciodată simultan cu antibioterapia; E. Nu este necesară vaccinarea personalului militar activ din U.S.A. 56. Toxinogeneza bacilului anthracis se evidențiază prin: A. testul la bacitracină; B. testul catalazei; C. prezența hemolizei;

222

Bordetella. Streptococcus agalactiae. B. mediu de îmbogățire OCST. geloza sânge. testul la optochin. E. Bordet-Gengou. 60. B. E. 62. mediu cu telurit de potasiu. Vibrio. Brucella. Helycobacter. testul Elek.D. B. Bacteriile grupate caracteristic sub forma “literelor chinezeşti” sau “beţe de chibrituri răsturnate” aparțin genului: A. D. Mediul de îmbogățire ce conține ou. E. Bordetella pertussis. Bacteriile genului Corynebacterium necesită medii ca: A. B. mediu Chapman. C. geloză simplă. D. au extremitățile îngroșate. Campylobacter jejuni. mediu Loeffler cu ser. C. Bacillus. 57. D. E. Staphylococcus. telurit de potasiu se numește: A. C. 61. sunt bacterii Gram pozitive. E. 58. D. C. E. C. Campylobacter. cistină. Corynebacterium. mediu cu telurit de potasiu. D. Vibrio cholerae. geloză chocolat. 59. Afirmația falsă cu privire la bacteriile genului Corynebacterium este: A. D. Corynebacterium. E. geloză chocolat. sunt bacterii imobile. 223 . Corynebacterium diphteriae. sunt colorate neuniform datorită corpusculilor metacromatici sau incluziilor Babeș-Ernst. B. sunt bacili sporulați. Bacilul difteric aparține genului: A. ser. C. Agentul etiologic al difteriei se numește: A. B. Haempohilus.

anemie hemolitică. Difteria se caracterizează prin: A. D. E. E. mediu MacConkey. D. pneumonie. 224 . C. Mycobacterium tuberculosis. B. C. Bacillus anthracis. cu excepția: A. mediu Chapman. tulpinile toxigene produc endotoxina difterică ce determină boala numită difterie. D. mediu Wilson Blair. C. 66. E. B. Corynebacterium diphteriae. aurii. D. C. toxina difterică nu are tropism pentru miocard. B. bradicardie. hipotensiune arterială. Pe mediu cu telurit de potasiu. B. C. Vaccinul DtaP/IPV/Hib introdus în UK în 2004 produce imunizare împotriva următoarelor boli. 64. paralizia faringelui și a palatului. necroza focală în diferite organe. roșii. maronii-negre. 65. E. voce nazonată. B. se multiplică la poarta de intrare formând pseudomembranele. pierderea vederii. albe. antrax. suprarenale. 69. Mediul cu telurit de potasiu folosit ca mediu special de cultură pentru Corynebacterium diphteriae se mai numește și: A. 68. odată fixată. are capacitatea de invazie. Bacteroides fragilis. B. E. 67. C. nervi periferici. E. Afirmația adevărată cu privire la patogenitatea bacilului difteric este: A. Mediul Loeffler cu ser este folosit ca mediu special de cultură pentru bacteria: A. Vibrio cholerae. mediu Tinsdale. acțiunea toxinei difterice este reversibilă. mediu Lowenstein-Jensen. ficat. avitaminoză. regurgitare a fluidelor pe cale nazală. bacilii speciei Corynebacterium diphteriae au colonii: A. D. Care dintre următoarele variante nu este o complicație a bolii produse de bacilul difteric? A. verzui.63. D.

serozitatea – sangvinolentă. E. sânge. C. 72. albastru de metilen. materiile fecale – aspect hemoragic. C. B. D. C. C. material necroptic. colorația May-Grunwald-Giemsa. verde malachit. C. B. E. E. C. C. ulcerans. În antraxul cutanat se recoltează ca și produs patologic: A. 70. ei se colorează în verde. C. Care dintre următoarele bacterii nu fac parte din genul Corynebacterium? A. 71. pseudodiphtericum. lichidul de edem – aspect hemoragic. 73. Prin metode speciale. D. D. B. C. D. fucsină. E. lichid cefalorahidian. B. difterie. se recoltează ca și produs patologic: A. E. albastru de metilen. C. materii fecale. lichid cefalorahidian. jejuni. xerosis. sputa – sangvinolentă. E. D. diphteriae. tuse convulsivă. Froutirile realizate din produsele patologice pentru diagnosticarea antraxului se colorează cu: A. C. sputa. 75. B. În meningita produsă de antrax. alegeți asocierea corectă: A. materiile fecale din forma digestivă – hemoptoice. D. În ceea ce privește examinarea macroscopică și microscopică a produsului patologic din antrax. sânge. Ce colorant se folosește? A. poliomielită. lichid de edem. 74. tetanos. ci apar sub forma unei vacuole ovalare în corpul colorat al formei vegetative.B. serozitate din veziculă sau pustulă. Prin colorațiile uzuale. violet de gențiană. spută. 225 . verde metil. sporii nu se colorează. B.

R. D. D. Mediul diferențial între bacilul difteric și difteroizi este: A. C. 76. zaharoza. fructoza. G. M sau G. C. D. D. 78. PCR. violet de gențiană. trehaloza. E. M. anthracis însămânțate pe geloză dreaptă au aspectul: A. E. Următorul test de identificare nu se folosește pentru identificarea bacteriei B. B. verde malachit. unui brad răsturnat. D. C. G. E. Mediu geloză chocolat. Pe mediu Tinsdale. antracis nu fermentează: A. Mediul Tinsdale. D. E. B. fucsină. E. M. 77. S. Testul ELISA. B. E. Datorită proprietăților caracteristice. Titrul ASLO. unei frunze de stejar. Detecția anticorpilor serici de tip IgG la antigenul PA. 81. unor ciorchini de struguri. D. 226 . Mediul MacConkey. 79. Mediul Chapman. de litere chinezești. Coloniile bacilului anthracis sunt de tip: A. galactoza. mediile de B. C. E. B. Imunohistochimie. tulpinile virilente ale bacilului difteric au colonii de tip: A. C. anthracis: A. B. maltoza. Mediul Bordet-Gengou. C.C. 80. B. S. S sau M. R. unor viermi. B.

B. cel de-al doilea tampon recoltat se descarcă direct pe mediile solide specifice. Afirmația falsă cu privire la mediile pe care sunt însămânțați cel de-al doilea și cel de-al treilea tampon recoltate pentru diagnosticarea bacilului difteric este: A. C. E. 86. D. în special de C. E. Testarea toxinogenezei pentru C. C. telurit de potasiu. 83. B. Intermedius – aspect de colonii mari cu suprafață granulară. cum ar fi: mediul Loffler electiv. bacilul difteric fermentează glucoza. ulcerans. cum ar fi: mediul Gundel-Tietz diferențial cu sânge 10%. de exemplu Gravis sunt colonii mari cu suprafață granulară. difteromorfii fermentează zaharoza. cel de-al treilea tampon se introduce în mediul lichid de îmbogățire OCST pentru 12 h la 37oC. proba ureazei este pozitivă pentru bacilul difteric și negativă pentru C. Mitis – colonii cu caractere intermediare între coloniile R-S. 85. Gravis – colonii cu margini colorate. 84. caracterele biochimice produc diferențierea de difteromorfi. Alegeți asocierea corectă cu privire la aspectul coloniilor de bacili difterici. diphteriae se poate face în vitro prin testul: 227 . mediu Tinsdale – colonii negre cu aspecte diferite în funcție de biotip. D. Pentru diagnosticarea bacilului difteric se recoltează trei tampoane. lucioase. aspect de margaretă cu centrul mai negru (colonii R). în funcție de mediul de cultură: A. E. Intermedius – colonii cu aspect de margaretă. fermentarea zaharurilor pe mediul Hiss ajută la încadrarea în specie și biotip. cenușii-negre cu halou cafeniu. granulare. cel de-al doilea tampon recoltat se descarcă direct pe mediile solide specifice. C. B. cel de-al doilea tampon recoltat se descarcă direct pe mediile solide specifice. Mitis – colonii mari sau mijlocii. având centrul mai negru. Afirmația falsă cu privire la reacțiile de identificare a bacilului difteric este: A. după care se administrează pe medii solide specifice. cum ar fi: mediu Bordet-Gengou. diftericul transformă cistina în H2S care împreună cu acetatul de plumb formează sulfura de plumb de culoare neagră iar difteromorfii dau reacție negativă. B. telurit de potasiu. mediu Gundel – Tietz – colonii negre cu aspecte diferite în funcție de biotip. E.82. Alegeți asocierea corectă în ceea ce privește biotipul de Corynebacterium diphteriae și caracterizarea lui: A. ulcerans. cu ser coagulat de bou. mediu Loffler – colonii mici. cistină. albe. D. tiosulfat de sodiu). cel de-al doilea tampon recoltat se descarcă direct pe mediile solide specifice. D. de exemplu Mitis sunt colonii mari cu suprafață granulară. mediu Gundel – Tietz – colonii negre cu aspecte diferite în funcție de biotip. margini crenelate. aspect de margaretă cu centrul mai negru (colonii R). margini crenelate. cum ar fi: mediul Tinsdale selectiv și diferențial (cu sânge formolat. netede. C. mediu Gundel – Tietz – colonii mici.

Vaccin DiTe la 6 ani E. Aspectul tipic al coloniilor în „cap de meduză” apare la: A. Se poate preveni prin administrare de vaccin D. Bacilul carbunos 228 . Posedă corpusculii metacromatici Babeş Ernst E. Profilaxia difteriei se face cu: A. ASLO. latex-aglutinării. E. Vaccin DiTePer la 6 ani D. Elek Ouchterlony Frobisher. Administrarea prelungită de penicilină B. C. 30o. 45o. Se tratează cu ser antitoxic si antibiotice E. Se tratează exclusiv cu antimicrobiene 3. 60o. Sunt mobili C. B. Este o boală gravă datorată producerii de toxină C. Shigella boydii D. Ser antidifteric 4. Au capetele măciucate D. Despre Corynebacterium difteriae se pot afirma următoarele: A. La testul Eleck pentru testarea toxinogenezei pentru C. Salmonella tiphy C. 120o. 90o. Pe frotiu au o grupare caracteristică sub forma literelor chinezeşti 2. E. Este o boală gravă datorată invazivităţii bacililor B. 87. diphteriae apar linii de precipitare între banda de hârtie și striurile de însămânțare în unghi de: A.A. Bacillus anthracis E. Sunt bacili Gram pozitivi nesporulaţi B. Corynebacterium difteriae B. Despre difterie se pot afirma următoarele: A. Vaccin DiTePer la sugari C. C. D. Complement multiplu 1. coagulazei. D. B. catalazei.

5. au extremităţile rotunjite E. sunt bacili Gram pozitivi sporulaţi B. Este folosit în diagnosticul febrelor enterale 6. Toxina are actiune locală D. Lowenstein Jensen 8. Genital E. Alegeţi răspunsurile incorecte referitoare la Bacillus anthracis A. prezintă un spor central nedeformant 9. Cutanat B. sunt încapsulaţi C. Testul Eleck: A. Nitrofurantoin E. Cefalosporine B. Exotoxina e produsă de tulpinile lizogenizate cu profagul temperat B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Corynebacterium diphteriae: A. Geloza simplă E. Este folosit în diagnosticul antraxului E. Este o reacţie antigen anticorp D. Formele clinice de antrax sunt: A. Urinar C. sporulează în prezenţa oxigenului C. Digestiv 10. Ser anticărbunos D. Toate tulpinile de bacil difteric produc exotoxina C. Pulmonar D. Este saprofit condiţionat patogen B. Se dezvolta pe mediul Gundel Tietze C. Este folosit în diagnosticul tulpinilor toxigene de Corynebacterium diphteriae C. capsula nu e factor de patogenitate 229 . Toxina produce miocardita 7. Se dezvolta pe mediul Loeffler B. Toxina este difuzibilă pe cale sanguină E. Penicilină C. Tratamentul antraxului se face cu: A. Bacilul difteric: A. În bulion glucozat D. au extremităţile drepte D. Biseptol 11. Alegeti raspunsul corect referitor la Bacillus anthracis: A. Este folosit în diagnosticul tulpinilor netoxigene de Corynebacterium diphteriae B.

Bacillus subtilis. B. Este o reacţie de precipitare pentru diagnosticarea infecţiei cu Salmonella tiphy B. Bacillus polymixa. E. Producerea toxinei cărbunoase D. Ce bacili pot cauza infecții umane (meningite. pneumonii. D. Sinuzita 16. Despre Bacillus anthracis se pot afirma următoarele cu excepţia: A. Bacillus licheniformis. Se foloseşte în diagnosticul tulpinilor toxigene ale Corynebacterium diphteriae E. D. Elaborarea de enzime proteolitice C. Coagulaza liberă E. Polizaharidul capsular B. Septicemia B. Ce specii ale genului Bacillus sunt producătoare de antibiotice? A. Ce antibiotice produce B. este o reacţie antigen anticorp D. Eliberează o exotoxină 13. Artrita D. E. 17. Se foloseşte în diagnosticul retrospectiv al antraxului C. polymixa? 230 . Bacillus polymixa. Coagulaza legată 15. 18. Creşte pe medii de cultură speciale C. Formează colonii de tip R D. Se foloseşte în diagnosticul febrei tifoide 14. Bacillus aereus. Bacillus anthracis. Patogenitatea bacilului anthracis e data de: A. capsula e factor de patogenitate E. Bacillus anthracis. Bacillus subtilis. toxiinfecții alimentare)? A. C. Boala nu are complicaţii E. Complicaţiile infecţiei cu Bacillus anthracis: A. B.D. Bacillus licheniformis. Bacillus aereus. C. Formează colonii de tip S E. nu sporulează în prezenţa oxigenului 12. Meningita C. Reacţia Ascoli: A. Creşte pe medii de cultură uzuale B.

B. În produsele patologice bacilii anthracis sunt: A. Eritromicină. Sporogeneza nu este condiționată de prezența oxigenului liber. 19. D. D. E. Bacillus anthracis este agentul etiologic al unei antropozoonoze cunoscută sub numele de: A. C. 22. 231 . sporii se pot forma în sol. agentul antraxului este un bacil mobil. în lanțuri scurte. izolați. B. În mediul exterior bacilii sporulează. D. C. D. necapsulați. În vitro se formează numai pe medii simple. 20. antrax. Capsulogeneza are loc în organismul animalelor receptive. D. C. cu diametrul mai mare decât grosimea bacteriei. în condiții favorabile sporogenezei prezintă un spor central sau subderminal. sporii fiind extrem de rezistenți la condițiile fizicochimice din pământ. Are o afinitate mare față de coloranți. Alegeți variantele corecte cu privire la habitatul și sporogeneza bacilului anthracis: A. C. C. Polimixina B. respectiv al omului. B. 23. are dimensiuni relativi mari de 3-15 microni lungime și 2 microni lățime. Deschiderea sau jupuirea cadavrelor animalelor moarte de antrax nu contributie la răspândirea sporilor cărbunoși în sol. Prin metodele uzuale de colorare apare ca un halou incolor în jurul celulei bacteriene. sunt bacterii Gram negative. Afirmațiile adevărate referitoare la morfologia bacilului anthracis sunt: A. Sporii nu se formează în țesuturile animalului viu și nici în cadavrele nedeschise. B. producerea capsulei devine evidentă în 1-2 ore și ajunge la dezvoltare maximă în 6 ore. În condiții favorabile. sporulați. holeră. anthracis își are habitatul în țesuturile și umorile animalelor bolnave. E. difterie. febră tifoidă. E. în substanțele organice moarte. ca urmare a fixării bacililor. capetele lor devin ușor concave. Polimixina E. B. B. Afirmațiile false referitoare la capsula bacilului anthracis sunt: A. are capetele “tăiate” drept. E. C. B. E. cărbune. E. 21. D. Penicilină. Bacitracină.A.

are loc doar în prezența oxigenului. C. iar sporii în 1-2 zile.24. piei provenite de la animale moarte de antrax. B. D. C. în apă rezistă câțiva ani. 27. blănuri. chimici și biologici a B. D. rezistă câteva săptămâni în plante furajere. D. B. B. formele vegetative au o rezistență crescută. suprafață netedă. uneori. lactoza. E. pe medii de cultură sau în cadavrele deschise. maltoza. fructoza. la 18oC sporogeneza are loc în 2 zile. la un optimum de 35-38oC. B. trehaloza. în frotiuri fixate și colorate nu își pierd viabilitatea. anthracis fermentează fără producere de gaz: A. C. ferit de razele de soare. E. are loc în organism. lactoza. sporii sunt distruși în 10 minute la 100oC. pe geloză simplă sau geloză sânge. Bacillus anthracis: A. 25. pe geloză simplă sau geloză sânge au aspectul unei împletituri de filamente “cap de meduză”. B. D. în cadavrele nedeschise (formându-se spori). maltoza. C. 232 . au culturi de tip S. trehaloza. E. tulpinile virulente dezvoltă colonii rotunde. opace. 28. 26. arabinoza. 29. aerob. timpul necesar germinării sporilor este de 1-7 ore. sub 15oC şi peste 43oC formarea sporilor se opreşte. chimici și biologici a B. Afirmațiile adevărate cu privire la rezistența la agenții fizici. Afirmațiile adevărate cu privire la rezistența la agenții fizici. B. în sol rezistă mai mult de 30 de ani. B. bacilii se distrug în 5-7 zile. C. “coamă de leu”. D. margini regulate. prin sterilizare la căldura umedă (autoclavare). E. C. E. la uscăciune. lumina solară directă distruge formele vegetative în 2-3 ore. anthracis nu fermentează: A. anthracis sunt: A. D. arabinoza. sporii nu se conservă pentru mult timp. B. anthracis sunt adevărate? A. Care afirmații privitoare la sporogeneza B. anthracis sunt: A. glucoza. datorită capsulei pot avea caracter mucos. se dezvoltă cu uşurinţă pe mediile uzuale.

toxinogeneză. E. 33. poarta de intrare o reprezintă cavitatea bucală și tractul gastro-intestinal. 30. C. B. C. mucoasa digestivă. 233 . E. 31. animalele prezintă edem al gâtului și faringelui cu apariția edemului glotic și moartea prin asfixie și toxemie. rezultând un edem gelatinos și congestie. E. 34. cefalee. 35. agresine. Afirmațiile false cu privire la apariția antraxului la animale sunt: A. mucoasa otică. forma vegetativă de pe sol pătrunde în leziuni. D. B. C. D. anthracis la animale sunt: A. C. lână). B. E. conjunctivele. cavitatea bucală. D. D. D. germinează și se transformă în spori. sânge. tractul gastro-intestinal. E. piele. bacilii se răspândesc pe calea vaselor sangvine și se multiplică în limfă și țesuturi. mucoasa conjunctivală. B. tunderii etc. Bacillus anthracis acționează prin: A. animalele prezintă sângerări prin orificiile naturale. febră. proteaze. Antraxul se transmite la om prin: A. adenopatie. B. mucoasa otică. tegumentele (prin soluții de continuitate). 32. oase. C. contaminare în situații de criză (arme biologice). tegumentul.) D.E. mucoasa căilor respiratorii. contactul cu produsele obținute de la animalele bolnave (carne. sacrificării. consumul de produse alimentare provenite de la animalele bolnave. Porțile de intrare pentru B. transmitere interumană. E. febră. lecitinaze. este asimptomatică. lipide. B. Căile de pătrundere ale antraxului la om sunt: A. stare generală alterată. contactul cu animalele bolnave (în timpul îngrijirii. formolul 1-2% și clorura de sodiu 5 distrug sporul în câteva minute. Perioada prodromală a antraxului poate include: A. C.

B. D. 37. Formele antraxului sunt: A. Semnele antraxului cutanat sunt: A. E. C. Forma cea mai gravă de antrax nu este: A. stadiul inițial de antrax pulmonar prezintă insuficiență respiratorie acută. edem local. sporii inhalați sunt fagocitați de macrofagele pulmonare și ajung la nivelul ganglionilor limfatici hilari și mediastinali. buba neagră. Afirmațiile false cu privire la antraxul pulmonar sunt: A. dacă tabloul clinic e dominat de edem extins. B. buba neagră. există o evoluție trifazică. Forma cea mai frecventă de antraxul este: A. D. 40. moale. dalacul. revărsate pleurale cu aspect normal al parenchimului pulmonar. buba neagră. dalacul. antrax gastrointestinal. pustula malignă. cianoză. B. antrax pulmonar. maculă galbenă. antraxul gastrointestinal. C. E. incubația este de 1-6 zile. antraxul pulmonar. febră ridicată și stare toxică. febră moderată alternând cu hipotermie. radiologic. 234 . 38. B. este vorba de edemul malign. pustula beningă. antrax cutanat. se observă lărgirea mediastinului. leziunea inițială se ulcerează într-o săptămână și centrul leziunii prezintă o zonă de necroză. antraxul cutanat. D. exitus. antraxul pulmonar. E. 41. E. ulterior sangvinolente. Afirmațiile adevărate cu privire la antraxul pulmonar sunt: A. dureros. 39. C. doza minimă infecțioasă fiind cuprinsă între 4000 și 8000 de spori. C. vezicule seroase. E. adenopatie hilară și traheală. B. clinic. B. D. este forma cea mai ușoară. antraxul gastrointestinal.36. forma gravă a cărbunelui cutanat. hipoxie. D. stridor prin compresia traheală de către adenopatia mediastinală. infecția se poate produce prin inhalarea sporilor. C.

44. bacilii ajung la nivelul ganglionilor limfatici mezenterici. C. simptomele apar în câteva zile de la ingestie. C. nu există tulpini care să producă beta-lactamaze. E. D. meningele sunt hemoragice și edematoase. ulterior durerilor abdominale și febrei apar grețurile. febră. apare ca urmare a septicemiei cu punct de plecare de la nivel cutanat. antraxul cutanat. mortea survine în 25-60% din cazuri. febră. datorită numărului mic de bacili din vasele limfatice. D. pustula malignă. foarte rar apare ca localizare primară. E. C. terapia cu antibiotice dă rezultate. buba neagră. disfagie. nu există riscul apariției asciitei și ileusului. diareea. 43. E. bacteriile pot pătrunde în sânge ducând la apariția bacteriemiei urmată de septicemie și exitus. prin necroză și ulcerații poate apărea diaree sangvinolentă sau hematemeză. vărsături. D. D. moartea survine rapid în absența tratamentului antibiotic și a reechilibrării hidroelectrolitice. D. Cu privire la tratamentul antraxului. al doilea stadiu de antrax pulmonar prezintă astenie. edem. dureri abdominale. 45.C. E. B. vărsăturile. Afirmațiile legate de meningoencefalita cărbunoasă sunt: A. pulmonar sau gastrointestinal. D. 47. Caracteristicile antraxului orofaringian sunt: A. C. 46. mialgii. moartea survine în 10% din cazuri. B. antraxul pulmonar. E. unde se înmulțesc și duc la apariția bacteriemiei. 235 . B. E. B. C. durere retrosternală. B. Caracteristicile antraxului gastrointestinal propriu-zis sunt: A. iar stomacul și intestinul devin edematoase. există o mortalitate de peste 95%. apare staza vasculară. grețuri. disfagie. 42. putem spune că: A. fără tratament. Afirmațiile adevărate privitoare la evoluția antraxului gastrointestinal sunt: A. adenopatie cervicală. Forma cea mai rară de antrax nu este: A. antraxul gastrointestinal.

se dau preventiv antibiotice la contacți. Tetraciclină. în doză de 2 milioane unități la 12 ore. Tratamente pentru antrax pot fi: A. E. în cazul expunerii. C. D. C.cu D. imunizarea constă în 5 doze administrate la 2 săptămâni Se pot administra adiţional la 3. C. D. neasociat cu vreun alt antibiotic. AVA se poate administra simultan cu antibioterapia. “coamă de leu”. 52. Eritromicină. Afirmațiile false referitoare la profilaxia în cazul antraxului sunt: A. timp de 60 de zile. imunizarea activă a animalelor ierbivore (vaccinare) se face cu vaccin viu atenuat. Cloramfenicol pentru 10-14 zile. nesporulați. E. E. Corynebacterium xerosis. mobili. E. 51. 236 . C. 48. Pentru antraxul cutanat: Ciprofloxacin intravenos 400mg la 12 ore sau Doxiciclină 100 mg la 12 ore. colorați uniform datorită corpusculilor metacromatici sau incluziilor Babeș-Ernst. Difteroizii. B. sub forma unor “bețe de chibrituri răsturnate”. Ciprofloxacină 500 mg de 2 ori pe zi sau Doxiciclină 100 mg de 2 ori pe zi timp de 7 zile. tulpina Stern. este necesar un tratament cu 2-3 antibiotice asociate. 50. se recomandă cefalosporine. marea majoritate a tulpinilor sunt rezistente la Penicilina G. timp de 5-7 zile. sub forma “literelor chinezești”. sub formă de ciorchine. B. B.B. E. Genul Corynebacterium cuprinde bacili Gram pozitivi: A. E. B. Corynebacterium diphteriae. Corynebacterium ulcerans. C. Penicilina G. D. sub formă de brad răsturnat. vaccinul. în cazurile grave se folosește și serul anticărbunos. 49. Persoanele expuse la antrax pe cale respiratorie (în cazurile de bioterorism) necesită tratament cu Ciprofloxacină 500 mg de 2 ori pe zi sau Doxiciclină 100 mg de 2 ori pe zi. 6 şi 9 luni. numit AVA (anthrax standard vaccine) este un filtrat steril de culturi a unei tulpini virulente ce elaborează un antigen protector. sub formă de măciucă. Difteromorfii. D. B. C. Speciile saprofite ale genului Corynebacterium sunt: A. extremitățile îngroșate. D. Genul Corynebacterium are bacteriile grupate: A.

se multiplică la poarta de ieșire. E. Alegeți asocierile corecte privitoare la recoltarea produselor patologice pentru confirmarea diagnosticului de Bacillus anthracis: A. tulpinile toxigene produc exotoxina difterică ce determină boala (difterie). D. B. D. D. D. Ce pot produce C. tetanosului. B. E. E. B. materii fecale – antrax cutanat. suprarenale. B. Ser antidifteric. C. C. C. Cefalosporine. difteriei. C. ficat. Penicilină. 237 . Vaccinul DTaP/IPV/Hib produce imunizare împotriva: A. infecții urinare. 55. B. are capacitate de invazie. sânge – meningită. D. acțiunea toxinei este reversibilă. După aspectul coloniilor de C. intermedius. ulcerans și C xerosis? A. acestea pot fi în variantele: A. E. 57. B. 59. regurgitarea fluidelor pe cale nazală. nervi periferici. encefalită. holerei. 56. toxina are tropism pentru miocard. Tinsdale. C. endocardite. pneumonie.53. pseudodiphtericum. bradicardie. Rifampicin. 54. 58. poliomielitei. impetigo. febrei tifoide. OCST. Tratamentele pentru difterie pot fi: A. formând pseudomembranele. Eritromicină. C. meningită. paralizia faringelui și a palatului. otite. E. Complicațiile date de difterie pot fi: A. D. C. mitis. Afirmațiile adevărate privitoare la patogenitatea bacilului difteric sunt: A. E. B. diphteriae pe telurit și gravitatea bolii. gravis.

C. mediul Loffler. netede. E. Intermedius – colonii mari cu suprafaţă granulară. un tampon nazal şi unul faringian. prin reacţia ASCOLI se evidenţiază antigenul cărbunos în organele cadavrelor printr-o reacţie de precipitare în inel cu ser anticărbunos. coloniile de B. cel de-al doilea tampon recoltat se descarcă direct pe mediile solide specifice: mediul Tinsdale. Gravis – colonii mici plate. C. anthracis sunt: A. se face pe organisme vii. mediul Gundel-Tietz. B. anthracis se colorează: A. B. anthracis includ: A. cu diametrul de 4-5 mm. D. opace. reacţia ASCOLI se foloseşte în cazul cadavrelor vechi.C. D. cu albastru de metilen. B. cel de-al treilea tampon se introduce în mediul lichid de îmbogăţire OCST. B. D. Testul coagulazei. D. D. E. se face pe cadavre animale. Testele serologice pentru identificarea infecţiilor cu B. intrate în putrefacţie. ELISA. Frotiurile realizate din produsele patologice. 61. B. lichid de edem – antrax cutanat. B. C. obligatoriu. 63. Alegeţi asocierile corecte privitoare la variantele coloniilor de C. PCR. 238 . E. mediile se incubează 12 ore la 30 de grade. cu verde metil. se face pe cadavre umane. E. negre. C. E. Imunohistochimie. anthracis apar sub formă de colonii: A. Mitis – colonii mari sau mijlocii. diphteriae: A. 60. E. Afirmaţiile adevărate privitoare la recoltarea şi cultivarea produselor patologice pentru diagnosticarea bacilului difteric sunt: A. cu violet de gențiană. C. prin metoda Gram. 62. 64. Afirmaţiile adevărate referitoare la diagnosticul retrospectiv pentru B. C. serozitate din veziculă sau pustulă – septicemii. Pe mediile solide. cu fucsină. spută – antrax pulmonar. pentru a diagnostica B. ASLO. tampoanele recoltate de la purtători se însămânţează în Tinsdale şi apoi în OCST. de tip S. 65. D. de la nivelul leziunii se recoltează 3 tampoane şi.

B. proba ureazei. suprafaţă granulară (caractere intermediare între coloniile R-S). Mitis – margini colorate. este imobil C. C. Despre vibrionul holeric se pot afirma următoarele cu o excepţie: A. testul la optochin. Mitis – colonii R. Prezintă antigenul H flagelar C. Nu posedă flageli C. Prezintă antigenul O somatic D. Genurile Vibrio. D. D. 66. este un bacil Gram pozitiv B. Intermedius – colonii intermediare între coloniile R-S. Alegeţi enunţul corect referitor la Campylobacter jejuni: A. Sensibili la lumina solară şi la acţiunea antisepticelor 3. Gravis – colonii mari sau mijlocii. Mitis – centrul negru. E. proba cistinazei. Intermedius – aspect de margaretă cu centrul mai negru. Gravis – margini crenelate. Tematica 10. Campylobacter. diphteriae: A. Cresc pe medii cu concentraţie crescută de oxigen 239 . Produce holeră. Alegeţi enunţul corect referitor la vibrionul holeric: A. lucioase. B. creşte pe medii de cultură cu pH alcalin D. Alegeţi asocierile false privitoare la variantele coloniilor de C. 67. Sunt bacilli Gram negativi B. E. E. Diferenţiera de difteromorfi a bacilului difteric se face prin: A. testul coagulazei. boală cu caracter invaziv B. netede. C.D. Eliberează enterotoxină holerică E. are o dimensiune de 10 µ 2. este o bacterie saprofită E. Helicobacter Complement simplu 1. fermentarea zaharurilor pe mediul Hiss.

Vibrio vulnificus. Vibrio parahaemolyticus. Vibrio cholerae. D. B. Fermentează zaharurile 5. B. lungi. Se pot identifica anticorpii anti Helicobacter pylori din materiile fecale 6. Alegeţi enunţul corect referitor la diagnosticul de laborator al infecţiei cu Helicobacter pylori A. 8. Vibrio vulnificus. Vibrio parahaemolyticus. B. Alegeți afirmația adevărată privitoare la morfologia speciilor din genul Vibrio: A. Examen microscopic colorat Giemsa efectuat din mucoasa gastrică E. au formă de virgulă. E. Culturi rapide pe medii de cultură 7. Următoarea specie produce diaree de tip invaziv: A. imobile. încapsulați. Nu invadează celulele epiteliale C. C.D. D. C. Vibrio fluvialis. D. Formează colonii conopidiforme de tip R E. Este sensibil la aciditatea sucului gastric B. Detectarea antigenelor Helicobacter pylori din sânge B. Nu este incriminat în apariţia cancerului gastric D. Nu se transmit pe cale fecal orală E. Testul ureazei negativ D. Diagnosticul se realizează frecvent prin hemocultură D. bacili Gram pozitivi. Vibrio fluvialis. 9. Alegeţi enunţul corect referitor Campylobacter jejuni A. E. 10. Vibrio cholerae. Vibrio algynoliticus. Agentul etiologic al holerei se numește: A. Sunt bacilli Gram pozitivi B. Se transmite pe cale fecal orală C. Alegeţi varianta adevărată referitoare la Helicobacter pylori: A. Detecţia anticorpilor Helicobacter pylori din materii fecale C. E. Sunt catalazo-negativi 4. Toate persoanele infectate cu Helicobacter pylori dezvoltă ulcer gastric E. Antigenul “O” somatic ce se găsește pe speciile genului Vibrio: 240 . C. Vibrio algynoliticus.

concave. 6.2-7. 5. Alegeți asocierea corectă referitoare la serotipurile determinate de serogrupul O:1 și combinația celor 3 determinanți antigenici: A. alcalin (9-9. 241 . D. 15. 13. C. D. D.4). 20.4). 14. 11. Vibrionii produc pe medii solide colonii: A. B. cu aspect de litere chinezești. Inaba – a+b. 20. C. În câte grupe sunt împărțiți vibrionii în funcție de antigenul O? A. slab acid (6. Hikojima – a+c. rotunde. este antigenul specific de grup. B. 16.5-6. neutru. E. C. Sub 30. albastră. E. C.2). E. B. B. este de natură proteică. Câte serogrupuri O există? A. 80. este termolabil. Peste 500. B. 2.7).A. C. cu aspect transparent. D. slab alcalin (7. D. galbenă. E. Ogawa – a+b+c. Vibrionii produc pe mediul TCBS colonii de culoare: A. nu este antigenul specific de grup. B. Peste 100. C. acid (2-3. B. C. anticorpii dezvoltați împotriva acestei proteine nu conferă protecție antiinfecțioasă. tip R. Inaba – a+b+c. Vibrionii preferă pH: A. D. E. 12. E. roșie. 12. Ogawa – a+b.

sunt sensibili la lumina solară. pacienții cu pH bazic (9-9. subunitatea A se leagă de moleculele gangliozidice ale membranei celulelor epiteliului intestinal. D. Pe ce fel de medii se face coprocultura pentru diagnosticarea infecțiilor cu vibrionul holeric? A. B. D. 19. E. geloză chocolat. E. este formată din 2 subunități.D. În funcție de pH-ul gastric. C. pacienții cu pH neutru. anurie. rezistă în intestinul pacienților netratați câteva zile. B. diaree abundentă. D. C. 242 . Afirmația falsă referitoare la rezistența vibrionilor holerici este: A. E.4). Chimioprofilaxie. colaps. 17. TCBS. pacienții cu pH acid (2-2. B. rezistă în alimente până la 7 zile. E. Penicilină.2). 18.5-6.2-7. 22. E.6). C. E. ce tip de pacienți sunt mai predispuși la infecție cu vibrionul holeric? A. pacienții cu pH slab bazic (7. C. geloză sânge. 20. perioada de incubație este de 2 săptămâni. C. Tinsdale. D. sunt sensibili la acțiunea căldurii. deshidratare severă. subunitatea B pătrunde intracelular. D. verde. reechilibrare hidroelectrolitică pe cale endovenoasă. B. Care dintre următoarele variante nu este o manifestare clinică a holerei? A. D. 21.2). este o toxină de natură lipidică. B. Care dintre următoarele variante nu este o formă de tratament împotriva holerei? A. E. Bordet-Gengou. Tetraciclină. maro închis. este o toxină de natură lipopolizaharidică. C. Afirmația adevărată referitoare la enterotoxina holerică este: A. B. pacienții cu pH slab acid (6. sunt sensibili la antiseptice. Cloramfenicol.

26. B. aureus. PCR. B. sunt mobile. B. PCR.23. D. D. Fermentarea sucrozei și manozei. 24. B. D. jejuni este de 32oC. 29. Afirmația adevărată privitoare la morfologia speciilor genului Campylobacter este: A. E. Identificarea biochimică a vibrionul holeric se face prin: A. B. D. C. Diagnosticarea serologică a vibrionul holeric se face prin: A. D. sensibilitatea la acidul nalidixic. PFGE. temperatura optimă de creștere a C. sunt bacili sporulați. PFGE. testul la optochin. 28. sunt bacili încapsulați. E. sunt oxidazo-pozitive. 50 de specii. Cauza principală a toxiinfecţiilor alimentare în ţările dezvoltate este bacteria: A. C. D. 34 de specii. sunt bacili imobili. dar nu a manozei. reducerea nitratului. sunt bacili Gram negativi. Afirmația falsă referitoare la speciile genului Campylobacter este: A. Fermentarea sucrozei și arabinozei. 18 specii. Reacții de aglutinare cu seruri polivalente O. C. fetus. E. sensibilitatea la cefalotin. C. 27. dar nu a arabinozei. Peste 115 specii. cu excepţia: A. E. E. Testul oxidazei pozitiv. B. hidroliza hipuratului. Testele de diferenţiere între diferitele specii de vibrioni sunt următoarele. fermentează zaharurile. sunt catalazo-pozitive. Genul Campylobacter cuprinde un număr de: A. nu au morfologie asemănătoare cu cea a vibrionilor. B. Testul oxidazei pozitiv. S. 243 . C. C. E. C. Reacții de aglutinare cu seruri de grup. 8 specii. 25.

în intestinul a numeroase specii de mamifere. jejuni. C. febră. B. E. jejun. E.C. 34. C. C. B. diphteriae. H. D. 104 microorganisme. 244 . E. C. 305 microorganisme. 30. D. Clinic. Infecţia cu C. jejuni reuşeşte să determine boala la: A. Prin atingere. B. stare generală modificată. Principala cauză a bolii diareice în întreaga lume este bacteria: A. E. C. în apa contaminată cu materii fecale (apele reziduale provenite din abatoare şi crescătorii de animale). coli. D. Pe cale respiratorie. D. ileon. pylori. E. diaree cu sânge şi mucus. 35. jejuni pătrunde şi se multiplică în: A. în intestinul omului. cavitatea bucală. jejuni. D. jejuni se transmite: A. fecalis. Pe cale fecal-orală. 33. C. D. jejuni nu provoacă: A. lumenul intestinal. E. C. B. dureri articulare. E. B. colon. C. Prin picăturile Pflügge. C. C. C. E. B. C. coli. H. Prin tegumente (soluţii de continuitate). 28 microorganisme. D. în intestinul a numeroase păsări. 31. Unde nu îşi au habitatul campylobacteriile? A. pylori. 32. cefalee. 223 microorganisme. în mucoasa conjunctivală a omului. E. E. 146 microorganisme.

E. sindromului Klinefelter. 245 . C. Care este bacteria care a schimbat concepţia conform căreia nicio bacterie nu poate supravieţui la pH normal al stomacului? A. 39. Aşezaţi în ciorchine. B. jejuni nu se face pe următorul mediu: A. C. streptokinază. 42. C. coli. B. Imobili. E. Afirmaţia adevărată cu privire la C. OCST. jejuni este considerat a fi cauză a: A. catalază. jejuni este: A. Gram pozitivi. E. CCDA. 41. 40. Microaerofili.36. B. C. pylori. Skirow. CSM. D. C. D. B. D. E. anemiei hemolitice. B. Însămânţarea produselor patologice contaminate cu C. H. sunt microorganisme nepretenţioase. D. D. 38. au nevoie de medii de cultură înalt selective. sindromului Guillain-Barre. 37. E. amilază. Neproducători de urează. E. endocarditei bacteriene subacute. Afirmaţia corectă referitoare la incidenţa infecţiei cu H. pylori este: A. coli. peptidază. jejuni. C. temperatura optimă de incubare este de 37oC. C. pylori poate contracara efectul HCl cu ajutorul unei enzime numită: A. B. există o incidenţă de 20% la adulţi peste 40 de ani. C. Helicobacter pylori sunt bacili: A. faecium. E. D. C. gigantismului. Campy. E. au nevoie de o incubare de 24 de ore. H. au nevoie de o atmosferă de incubare optimă (anaerobioză). urează.

C. B. E. 23% prezintă ulcer duodenal. Enterococcus fecalis. Helicobacter pylori. 50% prezintă ulcer duodenal. infecţia cu H. D. există o incidenţă de 50-60% la adulţi peste 60 de ani. 30% din pacienţii cu infecţie gastrică. D. E. peste 95%. 246 . B. Helicobacter pylori. B. C. Enterococcus faecium. B. C. Vibrio cholerae. există o incidenţă de 50-60% la copii. consumul de asipirină şi NSAID. C. 43. jejuni. Testul ureazei în respiraţie. D. C. 45. E. 15% din pacienţii cu infecţie gastrică. Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. pylori. 21% din pacienţii cu infecţie gastrică. pylori se poate face prin: A. infecţia cu enterococi. 10%. 5%.B. PCR detectează prezenţa bacteriei Helicobacter pylori în placa dentară la: A. D. Testul respirator. PCR. 48. infecţia cu C. Enterococcus fecalis. Escherichia coli. C. consumul de paracetamol. 46. 75% din pacienţii cu infecţie gastrică. D. C. 44. Majoritatea adeno-carcinoamelor şi limfoamelor apar la pacienţi cu infecţie prezentă sau trecută cu: A. D. Escherichia coli. B. 30% din ulcerele gastrice sunt legate de: A. E. 25%. Aproape toate persoanele cu ulcer duodenal sunt pozitive la: A. Infecţia anuală cu H. 2% din pacienţii cu infecţie gastrică. Identificarea anticorpilor în serul pacienţilor pentru diagnosticarea infecţiei cu H. 18%. E. B. 47. pylori apare la copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 8 ani în proporţie de: A. E.

C. D. pylori? A. Inhibitor de pompa de protoni folosit în terapia pentru infecţia cu H. E. Rabenprazole. pylori este: A. Metronidazol. C. D. 50%. Famotidină. Inhibitor de pompa de protoni folosit în terapia pentru infecţia cu H. pylori? A. Azitromicină. 54. B. E. înroşirea tegumentului. 51. Detecţia antigenelor în materii fecale. Testul ureazei în respiraţie are o acurateţe de: A. Metronidazol. B. Famotidină. D. Care dintre următoarele variante reprezintă un antibiotic folosit în terapia pentru infecţia cu H. D. 50. 78-80%. Nizatidină. Nizatidină. pylori pot fi: A. C. Famotidină.D. diaree. B. Care dintre următoarele variante reprezintă un antibiotic folosit în terapia pentru infecţia cu H. Pantoprazole. Esomeprazole. Omeprazole. Ranitidină. colorare permanentă a dinţilor. Ranitidină. Claritromicină. D. C. cefalee. 52. Rabenprazole. Amoxicilină. risc mic de alergii. E. E. D. Levofloxacin. 88-90%. E. Riscurile terapiei cu Pepto-Bismol sau De-Nol pentru infecţiile cu H. 75%. E. Amoxicilină. C. pylori este: A. E. B. B. 96-98%. Metoda imunoenzimatică ELISA. C. B. 49. Omeprazole. 53. 247 .

Inhibitor al receptorilor H2 folosit în terapia pentru infecţia cu H. Scaunul în holeră are aspect de “apă de orez” E. Reechilibrare hidroelectrolitică B. B. Vaccin ce conţine extract lipozaharidic C. D. Administrare de tetraciclină D. Provoacă o boală diareică severă C. Claritromicină. Administrare de cloramfenicol E. Pantoprazole.55. B. Levofloxacin. Posedă antigenul flagelar H D. Este un bacil Gram pozitiv B. Vibrionul holeric creşte pe mediul Bordet Gengou C. Este o boală produsă de o bacterie din genul Vibrio B. Alegeţi răspunsurile adevărate: A. Are o incubaţie de 1-4 zile D. Inhibitor al receptorilor H2 folosit în terapia pentru infecţia cu H. E. pylori este: A. E. Posedă antigenul somatic O E. 56. Tratamentul şi profilaxia holerei se fac prin: A. Amoxicilină. Ranitidină. Pantoprazole. Tetraciclină este antibioticul de elecţie în holeră B. Este imobil 4. Vibrionul holeric: A. D. Complement multiplu 1. Vibrionul holeric este o specie saprofită pt om D. Este o infecţie cu caracter invaziv C. pylori este: A. Administrare de ripfampicina 248 . Azitromicină. Principala cauză a decesului este deshidratarea masivă şi acidoză 3. Debutul este lent E. C. C. Levofloxacin. Deshidratarea apare rapid 2. Despre holeră se pot afirma următoarele: A. Esomeprazole. Famotidină.

Se transmite pe cale fecal-orală 9. Este o specie saprofită condiţionat patogenă 11. Se cultivă in vitro la pH acid 6. Transmiterea este pe cale fecal orală B. Testul catalazei pozitiv C. Scaunele din holeră au aspect caracteristic de “apă de orez” 7. Campylobacter jejuni provoacă diaree cu mucus şi sânge D.C. pylori vor dezvolta gastrită C.R. Este o specie saprofită E. Sunt bacili Gram negativi B. Anticorpii anti antigen somatic O nu conferă protectie antiinfecţioasă C. Sunt sporulaţi D. Anticorpii anti-H (antiflagelari) nu conferă protecţie antiinfecţioasă B. Vibrio cholerae serogrupul 0:1 poseda 2 biotipuri D. Alegeţi afirmaţiile corecte legate de Campylobacter jejuni: A. Toţi pacienţii infectaţi cu H. Testul oxidazei negativ D. C. Produce enterite D. Poseda un flagel polar E. Dureri abdominale colicative B. Sunt neîncapsulaţi E. Alegeţi răspunsurile adevărate: A. Determină o boală diareică D. Infecţia cu Vibrio cholerae se asociază cu anemia feriprivă B. Pentru diagnostic se efectuează examenul L. Evidenţierea fermentării zaharurilor 10. Diagnosticul de laborator al Campylobacter jejuni presupune: A. Despre bacteriile din genul Campylobacter se pot afirma următoarele: A. Efectuarea coproculturii ca metodă de elecţie pentru diagnostic B. Triplă terapie este tratamentul de electie în holeră E. Diaree cu sânge şi mucus 249 . Nu este o specie patogenă pentru om C. Sunt imobili C. Infecţia cu Campylobacter e sugerată de: A.5. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la vibrionul holeric: A. Despre Campylobacter jejuni se pot afirma următoarele cu excepţia: A. Este un bacil Gram pozitiv B. Sunt microaerofili 8. Se dezvoltă pe mediul selectiv Campy E. Creşte bine în atmosferă cu concentraţie redusă de oxigen E.

2 antibiotice. B. Sunt bacili Gram pozitivi B. Elaborează ureaza E. Administrarea terapiei timp de 5-7 zile E. Identificarea antigenelor H. Alegeţi afirmatiile corecte referitoare la persoanele infectate cu Helicobacter pylori : A. Hemoptizie 12. Vibrio vulnificus – specie saprofită condiţionat patogenă. Determină reşterea capacităţii secretorii a acidului clorhidric C. Dezvoltă anticorpi de clasă IgM martori ai infecţiei recente B. Elaborează coagulaza 14. Se dezvoltă pe mediul Campy E. Se efectuează cultură pe geloză sânge şi AABTL D. Tuse E. Terapia cvadrupla.H. Ameţeli D. Pentru diagnostic nu se recomandă biopsia mucoasei gastrice E. Transmiterea infecţiei se face pe cale hematogenă D. Pacienţii infectaţi nu dezvoltă gastrită sau ulcer duodenal 15. 250 . Tratamentul Helicobacter pylori constă în: A. Identificarea anticorpilor anti. Triplă terapie. pylori din scaun C. Administrarea terapiei pentru 14 zile 16. D. Nu fermentează zaharurile 13. Vibrio algynoliticus – provoacă diaree de tip enteroinvaziv. Vibrio cholerae – agentul etiologic al holerei. pylori în serul pacientului B. Regim alimentar B. antisecretorii şi bismut coloidal D. Determină leziuni celulare şi reacţie inflamatorie la nivelul mucoasei gastrice B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Campylobacter: A. Pot dezvolta anemie feripriva C. Pentru diagnosticul infecţiei cu Helicobacter pylori : A.C. 2 antibiotice şi antisecretorii C. Se efectuează biopsie din mucoasa gastrică 17. Vibrio fluvialis – provoacă diaree de tip enteroinvaziv. Microaerofili D. Pe termen lung pot dezvolta cancer gastric D. E. C. Bacili extrem de mobili prin prezenţa unui mănunchi de flageli polari C. Alegeţi asocierile corecte cu privire la speciile genului Vibrio: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare Helicobacter pylori: A. Se efectuează testul ureazei E. Vibrio parahaemolyticus – specie saprofită condiţionat patogenă.

Pot creşte pe apă peptonată la pH alcalin. Campylobacter jejuni. cu aspect opac.2). Vibrionii preferă pH acid (3-3. B. Ogawa (a+b). sunt specii imobile. B. Hikojima (a+b+c). Vibrionii produc pe medii solide colonii: A. Alegeţi variantele corecte referitoare la structura antigenică a speciilor genului Vibrio: A. E. ubicuitare în apele de suprafaţă marine şi dulci. Afirmaţiile corecte referitoare la morfologia speciilor genului Vibrio sunt: A. E. 20. D. B. E. 22. B. Antigenul „O” somatic – anticorpii anti-O conferă protecție. Vibrio vulnificus. C. D. Există aproximativ 50 de serogrupuri O. 19. rotunde. sunt bacili în formă de virgulă. D. E. concave. vibrionii sunt împărțiți în 6 serogrupuri. Majoritatea speciilor de Vibrio tolerează NaCl în mediu. nu conferă protecție antiinfecțioasă. Mycobacterium leprae. Ogawa (a+b+c). Sunt bacterii nepretenţioase. C. E. tip M. Specii sunt: A. galbene pe mediul TCBS. 21. Anticorprii dezvoltați împotriva antigenului flagelar H care are natură protecă. Hikojima (a+b). D. sunt încapsulaţi. D. B. Mycobacterium tuberculosis. În funcție de antigenul O. C. sunt nesporulaţi. E. Antigenul flagelar H este lipopolizaharidic. Inaba (a+c). Vibrio fluvialis. 23. fiind antigenul specific de grup. în asociere cu peştii şi fructele de mare. C. Care sunt pacienţii mai predispuşi la holeră? 251 . Serogrupul O:1 al genului Vibrio posedă 3 determinanți antigenici: a. C. 24. sunt bacili Gram negativi. C. Afirmațiile false referitoare la cultivarea speciilor genului Vibrio sunt: A. b și c din combinația cărora rezultă cele 3 serotipuri: A. Rezistă în medii cu geloză – sânge care sunt folosite ca medii selective. termostabil. B. D.18.

27. C. în zonele cu temperaturi ridicate. E. E. subunitatea A se leagă de moleculele gangliozidice ale membranei celulelor epiteliului intestinal şi subunitatea B pătrunde intracelular. D. E. D. B. greață. îl colonizează şi se fixează pe microvilii intestinali cu ajutorul pililor numiţi TCP. principalul factor de patogenitate e reprezentat de enterotoxină. cei cu pH gastric bazic. C. 29. Alegeți afirmațiile false privitoare la vibrionul holeric și holeră: A. are ca acțiune pierdere de bicarbonat. holera este o boală invazivă. rezistă în intestinul pacienților netratați câțiva ani. E. Riscuri crescute de epidemie de holeră apar: A. enterotoxina holerică este formată din 2 subunităţi. la 100oC sunt distruși aproape instantaneu. C.A. C. C. 25. A (activity) şi B (binding). 28. are ca acţiune scăderea activităţii adenilat ciclazei. Cu privire la rezistența vibrionilor holerei. D. enterotoxina holerică este o toxină de natură lipidică. rezultă diaree apoasă ușoară. E. când sunt distruși. enterotoxina nu determină producerea diareei secretorii. 252 . când au loc calamități. B. Manifestările clinice ale holerei sunt: A. putem spune că: A. B. are ca acţiune creşterea concentraţiei de AMPc cu inhibiţia reabsorbţiei Na+ şi excreţia de apă şi electroliţi (Cl-) în lumenul intestinal. sunt sensibili la acțiunea căldurii. 30. cei cu pH acid. 26. D. după ingestie. bacteriile aderă la epiteliul intestinal. vibrionii eliberează și endotoxină. sunt sensibili la antiseptice. E. în sezon ploios. B. Afirmaţiile adevărate cu privire la patogenitatea vibrionului holeric sunt: A. după inundații. cei cu aclorhidrie. în sezon secetos. deshidratare ușoară. B. cei care sunt pe terapie cu antisecretorii. bacteriile nu intră în torentul circulator. rezultă acidoză. Afirmaţiile corecte referitoare la patogenitatea agentului etiologic al holerei sunt: A. cei cu gastrită hiperacidă. se multiplică şi eliberează enterotoxina holerică. sunt sensibili la lumina solară. D. B. C. D.

Ce produse patologice se recoltează în cazul holerei? A. de îmbogățire cu apă peptonată alcalină. jejuni. 35. Testele de indentificare a vibrionului holeric sunt: A. Care dintre următoarele reprezintă tratamente pentru holeră? A. reacții de aglutinare cu seruri polivalente O. colaps. dar nu şi arabinoza. C. deshidratare ușoară. D. paradiphteriae. diphteriae. fermentează sucroza. testul oxidazei negativ. E. C. B. B. vărsături. Materii fecale. Tetraciclină 4g/zi. LCR. Chimioprofilaxie în perioada călătoriilor în zone endemice. E. E. manoza. B. C. C. 36. simple: geloză sânge. C. C. rată de deces de peste 95% în lipsa tratamentului. C. Reechilibrare hidroelectrolitică pe cale endovenoasă. solide ce conțin săruri biliare. dar nu şi sucroza. E. anurie. Care dintre următoarele variante reprezintă manifestări clinice ale holerei? A. E. Cloramfenicol.B. 32. Lichid vărsătură. fetus. D. Penicilină. D. 33. 31. E. B. D. Exudat faringian. E. testul oxidazei pozitiv. fermentarea manoza şi arabinoza. 34. C. sunt: A. înalt selective – Tinsdale. dezechilibre hidroelectrolitice. Exudat nazal. E. Speciile ce aparțin genului Campylobacter. B. Coprocultura făcută pentru diagnosticarea holerei se face pe medii: A. B. D. D. C. D. 253 . C. coli. perioada de incubație de 2 săptămâni. importante în patologia umană. diaree ușoară. C. moderat selective TCBS. acidoză.

se numeşte Campylobacter jejuni. jejuni e asociată şi cu boli mai severe: A. E. reduc nitratul. mucoasa conjunctivală a omului. D. Afirmațiile adevărate privitoare la principala cauză a bolii diareice în întreaga lume sunt: A. Care dintre următoarele variante se referă la morfologia speciilor ce aparțin genului Campylobacter? A. este o bacterie ce aparține genului Vibrio. Afirmațiile adevărate referitoare la patogenitatea bacteriei Campylobacter jejuni sunt: A. se numește Campylobacter jejuni. D. rezervor pentru C. morfologie foarte diferită de cea a vibrionilor. B. aspect de “coamă de leu”. este cauza principală a toxiinfecțiilor alimentare în țările dezvoltate. B. artrită. E.37. cavitatea bucală a omului. C. endocardită. D. se numeşte Helicobacter pylori. bacili Gram negativi. D. C. este o bacterie ce aparține genului Helicobacter. majoritatea infecțiilor umane cu C. apa contaminată cu materii fecale (apele reziduale provenite din abatoare şi crescătorii de animale). microaerofili cu creștere favorizată de atmosferă 5% oxigen și 10% CO2. D. E. B. septicemie. B. jejuni au fost citate în urma consumului de: 254 . natură. 40. meningită. jejuni sunt: păsările. sindromul Guillain-Barre. încapsulați. E. oxidazo-pozitivi. Campylobacteriile sunt larg răspândite în: A. 39. mobili. e o specie saprofită. B. condiționat patogenă. C. D. 41. B. e inclusă în categoria B a agenților de bioterorism de catre NIH și CDC. C. Cele mai frecvente focare epidemice cu C. 38. E. fermentează zaharurile. jejuni apar prin consumul cărnii de porc. E. C. 43. Care dintre următoarele caracteristici se referă la speciile ce aparțin genului Campylobacter? A. intestinul a numeroase specii mamifere. C. catalazo-negativi. 42. Infecţia cu C. hidrolizează hipuratul. colonizate asimptomatic.

afecţiuni cutanate. B. E. B. C. E. D. jejuni este considerată a fi cauză a: A. B. 47. C. D. tratamentele cu antibiotice. starea organismului. bărbaţi. 45. glucide în exces. B. D. 255 . femei.A. pe cale respiratorie. jejuni sunt: A. adulţi tineri. corticosteroizii. consumarea alimentelor provenite de la animalele bolnave. ocazional. 49. e rezistent la acţiunea sucului gastric. ingestia de apă sau alimente contaminate. bacteriile pot trece prin circulaţie. jejuni sunt: A. C. picăturile Pflügge. D. bolii Cushing. carne de porc. jejuni provoacă: A. 44. C. 46. B. materii fecale ale animalelor sau persoanelor bolnave care pot contamina apa. C. sindromului Down. C. C. copii. jejuni sunt: A. E. febră. Căile de transmitere a infecţiei cu C. dureri abdominale colicative. Clinic. Majoritatea pacienţilor simptomatici cu infecţie de C. E. ileon şi colon. consumul cărnii de porc. D. E. C. cefalee. spitalizarea prelungită. Factorii de risc ai bolii diareice acute (BDA) în sectorul pediatric sunt: A. 48. C. solul. stare generală modificată. apă contaminată. B. nu produc leziuni inflamatorii. E. D. pătrund şi se multiplică în celule epiteliale din jejun. Afirmaţiile adevărate referitoare la patogeneza bacteriei C. sindromului Guillain-Barre. carne de pui insuficient preparată termic. B. lactate. reuşeşte să determine boala la 104 microorganisme. bătrâni. vegetalele.

C. Marshall şi J. sunt bacili microaerofili. o incubare de 24 de ore. jejuni. D. Mediul cu ou-cistină-ser-telurit de potasiu OCST. o atmosferă de incubare optimă (anaerobioză). D. 53. Afirmaţiile adevărate privitoare la Helicobacter pylori sunt: A. B. C. Skirow. lari. B. Seroreacţia ASLO. este o bacterie ce poate trăi în stomac şi duoden. paraliziei acute la nivelul sistemului nervos periferic. B. Reacţia de polimerizare în lanţ cu detecţia ADN-ului bacterian. C. permite cuantificarea celor 3 specii de Campylobacter. microaerofilie. jejuni: A. C. sunt bacili producători de urează. E. 50. C. E. C. Real Time PCR pentru diagnosticarea C. jejuni sunt microorganisme cu exigenţe deosebite de cultivare şi necesită utilizarea unor procedee speciale: A. C. oferă rezultatul în ziua următoare pentru probele cu un număr mic de bacterii. Robin Warren pentru: A. 54.D. D. rolul bacteriei Campylobacter jejuni în bolile diareice. E. E. Detecţia anticorpilor serici anti Campylobacter prin ELISA. Comitetul Nobel de la Institutul Karolinska acordă Premiul Nobel în Fiziologie şi Medicină în 2005 lui Barry J. coli şi C. 55. descoperirea bacteriei Helicobacter pylori. hipotiroidismului. rolul bacteriei Helicobacter pylori în producerea gastritei şi a ulcerelor. Frotiurile colorate Gram sau Giemsa. permite diferenţierea între speciile patogene de C. oferă rezultatul în aceeaşi zi pentru probele ce necesită etapa de îmbogăţire. 51. D. 256 . D. B. medii de cultură înalt selective (cu conţinut de cefalosporine). Campy. D. C. Mediul selectiv cu carbon CSM. jejuni se face prin: A. Teste rapide imunocromatografice. sunt bacili imobili. 52. descoperirea bacteriei Campylobacter jejuni. E. E. sunt bacili Gram negativi. o temperatură optimă de incubare: 42-43oC. jejuni sunt: A. Tinsdale. B. E. B. Mediile de cultură speciale pentru C. oferă rezultatul în 36 de ore pentru probele cu conţinut microbian crescut. Diagnosticul imunologic pentru C. descoperirea bacteriei Treponema pallidum.

C. C. Prevalenţa H. D. conţin un mănunchi de flageli polari. pylori a schimbat concepţia conform căreia nicio bacterie nu poate supravieţui la pH normal al stomacului. D. hidroliza ureei este folosită ca un test important de diagnostic al infecţiei cu C. D. E. C. bacili Gram negativi. la pacienţii cu vârsta sub 40 de ani este de aproximativ 20% 62. trăieşte la nivelul pulmonului. imigranţi din ţările în curs de dezvoltare E. D. Căile de transmitere ale infecţiei cu H. descoperirea H. la adăpost. descoperirea H pylori a schimbat concepţia conform căreia stomacul este o cavitate sterilă. prin atingere. E. 59. pylori sunt: A. trăieşte la nivelul epiteliului mucoasei stomacului protejat de pH acid. Vârsta. doar 1% prezintă ulcer duodenal. 50-60% adulţi este 60 de ani. B. prin apă contaminată cu materii fecale ce conţin H. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la H. B. 10% adulţi sub 40 de ani. transformă ureea din salivă în bicarbonat şi amoniac. 58. Afirmaţiile adevărate privitoare la urează sunt: A. 60. hidroliza ureei se numeşte testul respirator. pylori în USA se corelează cu: A. Afirmaţiile adevărate privitoare la H. pylori sunt: A. transformă ureea din sucul gastric în bicarbonat şi amoniac. pylori să contracareze efectul HCl. E. pylori este: A. B. incidenţă crescută la copii faţă de adulţi B. 30% prezintă ulcer duodenal. calea orală. C. bacili extrem de mobili. D. B. bacili Gram pozitivi. pylori poate contracara efectul HCl cu ajutorul unei enzime numită urează. 57. pylori şi ulcer: 257 . D. Pe cale respiratorie . Incidenţa infecţiei cu H. ajută bacteria H. pylori este de: A. H. C. Aspectul la microscopul optic al bacteriei H. pylori. calea fecal-orală. B. E. jejuni. Prevalenţa crescută la unele minorităţi (afro-americani – 40-50%). 20% adulţi sub 40 de ani.56. 61. statusul socio-economic. bacili imobili. E. C.

64.pylori ca şi omul. B. pylori. D. Identificarea anticorpilor în serul pacienţilor. în ţările vestice. pylori este pentru cancerul gastric ceea ce reprezintă fumul de ţigară pentru cancerul pulmonar (clasa I carcinogeni). pylori negative. E. B. H. D. D. B. 20% din persoanele cu vârsta sub 40 de ani şi 50% din cei cu vârsta peste 60 de ani. ulcerul gastic e legat de infecţia cu H. C. pylori sunt: A. 65. pylori. C.A. Uneori apare inflamaţia manifestată sub formă de gastrită. pylori se face prin: A. PCR. pylori afectează aprox. În ţările în curs de dezvoltare. 63. E. grupul celor care dezvoltă ulcer e mai mare faţă de cel al celor care dezvoltă cancer. majoritatea adulţilor nu sunt infectaţi. Diagnosticul de laborator pentru H. E. 30% din cazurile de ulcer gastric sunt legate de consumul de aspirină şi antiinflamatoare nesteroidiene C. În ceea ce priveşte evoluţia clinică a infecţiei cu H. pylori. B. PCR detectează prezenţa Helicobacter pylor în placa dentară la 10% din pacienţii cu infecţie gastrică. Afirmaţiile adevărate referitoare la incidenţa infecţiei cu Helicobacter pylori sunt: A. În ceea ce priveşte identificarea anticorpilor în serul pacienţilor pentru diagnosticarea infecţiilor cu H. următoarele afirmaţii sunt adevărate: A. B. Testul catalazei. C. statusul socioeconomic scăzut este un factor favorizant al infecţiei. pylori poate apare cancerul gastric. 67. În 20-30 ani de infecţie cronică cu H. E. pylori în SUA din 1968. Metoda imunocromatografică. Majoritatea pacienţilor infectaţi au simptome. H. aceasta se face prin: A. Afirmaţiile adevărate cu privire la epidemiologia infecţiei cu H. B. testul respirator. D. În nordul Braziliei. pylori afectează foarte des copiii mici. Aproape toate persoanele cu ulcer duodenal sunt H. studii epidemiologice arată că majoritatea persoanelor din lume nu sunt infectate cu H. Testul ureazei în aerul respirat . infecţia apare anual la 10% dintre copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 8 ani. Câinii şi pisicile au acelaşi fel de H. 66. D. 258 . Imunohistochimie. D. studiile epidemiologice arată o creştere a prevalenţei cu H. calea orală reprezintă o altă posibilitate de infecţie. pylori. cancerul gastric e cel mai frecvent tip de cancer. testul coagulazei. majoritatea celor infectaţi sunt adolescenţi. Reacţia de polimerizare în lanţ PCR. E. H. C. C.

teste respiratorii şi mai multe cure de tratament antibiotic în diferite combinaţii. pacientul ingeră soluţie de uree marcată C13 sau C14. În ceea ce priveşte endoscopia cu testul ureazei pentru identificarea infecţiilor cauzate de H. ani) . 72. 69. C. B. E. Amoxicilină. biopsii. B. Endoscopie-biopsie-cultură-antibiogramă. E. În ceea ce priveşte tratamentul în infecţiile cu H. C. E. Nu se recomandă testul respirator şi endoscopia. Riscurile sunt relativ mari. D. Metoda imunoenzimatică ELISA.pylori este prezent. dacă H. 71. Levofloxacin. ureaza descompune ureea. următoarele afirmaţii sunt false: A. Post terapeutic nu se mai repetă testările pentru H. B. cu o săptămână înainte nu se iau antisecretorii de tip inhibitori de pompă de protoni PPI. D. Penicilină. B. 70. vor fi detectaţi izotopii în aerul inspirat. D. Poate apărea riscul diareei în tratamentul cu Pepto-Bismol sau De-Nol. pylori sunt: A. 73. Serologic. dacă H.pylori . 259 . D. 68. C. C. pylori se face prin: A. cu 24 de ore înainte nu se iau antisecretorii de tip PPI. se recomandă: A. D. Afirmaţiile corecte privitoare la riscurile terapiei în infecţiile cu H. IgG pot rămâne prezenţi într-un titru ridicat ca marker ale infecţiei (luni. Antibioticele determină un risc mare de alergii. se recomandă claritromicină. C. cu o lună înainte nu se administrează bismul coloidal. Poate apărea riscul constipaţiei în tratamentul cu Pepto-Bismol sau De-Nol. E.E. cu o lună înainte nu se iau antisecretorii anti-H2. pylori. B. pylori sunt: A. pylori sunt: A. Antibioticele recomandate în infecţiile cu H. E. testul poate fi folosit şi după tratament. pylori. Are loc o colorare permanentă a dinţilor şi a limbii în tratamentul cu Pepto-Bismol sau De-Nol. cu 24 de ore înainte nu se iau antisecretorii anti-H2. Terapia pentru infecţiile cu H. are o acurateţe de 50%. metronidazolM B. tratamentul se asociază cu alcool. Afirmaţiile corecte privitoare la testul ureazei în respiraţie folosit pentru identificarea infecţiilor cu H. cura cu antibiotice este de minim 14 zile. C. pentru tratamentul optim se recomandă antibiograma. Unii pacienţi necesită endoscopii repetate. pylori este prezent post-terapeutic înseamnă că e rezistent la antibioticele folosite.

75. Nizatidina. lizotipie. E. ribotipie. Azitromicină. Famotidina. Reacţie de polimerizare în lanţ PCR. Ranitidină. tehnica ELISA. testul oxidazei negativ. D. Nizatidina.D. Antisecretoarele de tip inhibitori de pompa de protoni (PPI). C. C. D. Antisecretoarele inhibitori ai receptorilor H2. Ranitidină. Metronidazol. Teste specifice pentru identificarea vibrionului holeric pot fi: A. Rabenprazole. Pantoprazole. pylori sunt: A. D. pylori sunt: A. recomandate în infecţiile cu H. Omeprazole. E. 76. 74. Famotidina. recomandate în infecţiile cu H. B. Tematica 11 Familia Enterobacteriaceae: Genurile Escherichia. C. Omeprazole. B. B. E. 260 . E.

E pe baza antigenului O D. Rickettsia prowazeki B. Au proprietatea de a migra pe mediile gelozate C. Au antigen capsular K B. Salmonella D. Escherichia coli B. Escherichia coli E. majoritatea monotrichi 261 . Salmonella. Se împart în 5 grupuri serologice A. Yersinia pestis D. Enterobacteriaceele au următoarele caracteristici. Asocierea unor specii de Salmonella 4. Klebsiella pneumonia E.C.B. Proteus B. Yersinia 6. Salmonella typhi murium E.Klebsiella. cu specificitate de grup şi tip C. Caracterele antigenice şi de patogenitate ale bacilior dizenterici sunt: A. Au capacitate de invazivitate E. Sunt bacterii care pozitiveaza testul fenilalanindezaminazei E. Febră tifoidă este produsă de: A. Sunt bacili scurţi B. Proteus. Pot fi izolate numai prin inoculare în sisteme celulare 3. Rezervorul de boală este reprezentat de animale 2. Sunt bacterii cu patogenitate certă D. Sunt bacili Gram negativi cu habitat intestinal B. Salmonella typhi D. Bacteriile din genul Escherichia se caracterizează prin următoarele: A. Au capete rotunjite C. Următoarele Enterobacteriaceae se caracterizează prin formarea de colonii-lactozo pozitive: A. Proteus mirabilis C. Yersinia Genul Pseudomonas Complement simplu 1. Sunt bacili mobili. Au antigen de perete O. Shigella.D. Shigella flexneri 5. Salmonella typhi murium C. Fenomenul de căţărare pe agar înclinat este caracteristic pentru: A. cu excepţia: A. Shigella C.

12.D. glucoză nefermentativă D. Sunt imobili C. nu creşte pe medii de cultură lichide E. singurul rezervor de bacilli dizenterici este omul B. glucoza negativă B. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la caracteristicile enterobacteriilor: 262 . Alegeţi enunţul corect referitor la genul Salmonella: A. Sunt lactozo-fermentativi 11. nu creşte pe medii de cultură solide D. Salmonella creşte pe medii de cultură: A. Sunt nesporulati 7. Majoritatea nu sunt capsulaţi E. creşte pe culturi celulare 8. dizenteria este o boală invazivă E. urează pozitivă 9. Calea de transmitere este cutanată 10. lactozo – negativă. coli determină cel mai frecvent: A. Boală diareică acută B. rezervorul e reprezentat de animalele ierbivore D. Meningite E. sub formă de colonii R C. bacilii dizenterici fac parte din flora saprofita a intestinului gros C. Septicemii. Alegeţi enunţul corect referitor la izenteria bacilară: A. Fac parte din familia Enterobacteriaceae E. Nu se pot cultiva pe medii artificiale D. Se găsesc ca saprofiţi la nivelul tractului respirator al omului B. Din punct de vedere al caracterelor biochimice bacilul Shigella este: A. deshidratarea e principalul semn al bolii 13. lactozo – pozitivă. Infecţii ale tractului urinar C. Sursa de infecţie sunt doar animalele E. Shigella face parte din flora saprofită a intestinului gros D. Escherichia. zaharoză pozitivă E. Infecţii respiratorii D. Care din afirmaţiile de mai jos privind infecţia cu genul Shigella este adevărată: A. Bacteriile pătrund pe cale respiratorie prin picăturile Pflugge B. Boala la om este consecinţa puterii enteroinvazive a shigelelor C. sub formă de colonii S B. glucoza pozitivă C.

E. C. Produce febra tifoidǎ 19. Bacili Gram-pozitivi cu flageli bipolari 16. Escherichia coli enteropatogen EPEC produce: A. Produce o diaree asemǎnǎtoare dizenteriei C. Sunt bacterii anaerobe facultativ aerobe Majoritatea bacililor sunt imobili alţii sunt mobili Majoritatea bacililor sunt neîncapsulaţi Bacilii sunt sporulaţi Bacilii sunt mobili datoritǎ unui flagel bipolar 14.numitǎ diareea turistilor.numitǎ diareea turistilor. sunt reprezentate de antigenul H şi antigenul R C. Escherichia coli enterohemoragic EHEC produce: A. Produce o diaree asemǎnǎtoare dizenteriei C. Epidemii diareice în spitale B.numitǎ diareea turistilor. Bacili Gram-negativi cu cili peritrihi E. sunt reprezentate de antigenul O şi antigenul R D. sunt reprezentate de antigenul O. Epidemii diareice în spitale 263 . Produce o diaree asemǎnǎtoare holerei. Escherichia coli enteroinvaziv EIEC produce: A. Genul Escherichia cuprinde: A.persoane ce consumǎ alimente procurate din comerţul stradal si fǎrǎ sa se spele pe mâini D. Produce o diaree hemoragicǎ de obicei tulpini serotipul O157:H7 E. B.A. Produce o diaree asemǎnǎtoare holerei. Produce rinoscleromul 17. sunt reprezentate de antigenul K şi antigenul M E. Escherichia coli enterotoxigen ETEC produce: A. sunt reprezentate de antigenul M şi antigenul R 15. Produce o diaree hemoragicǎ de obicei tulpini serotipul O157:H7 E. Epidemii diareice în spitale B. Toxiinfecţii alimentare si enterocolite acute 18. Epidemii diareice în spitale B. Produce o diaree asemǎnǎtoare dizenteriei C. Bacili Gram-negetivi sporulaţi D.persoane ce consumǎ alimente procurate din comerţul stradal şi fǎrǎ sǎ se spele pe mâini D. persoane ce consumǎ alimente procurate din comerţul stradal şi fǎrǎ sǎ se spele pe mâini D. Specii saprofite al tubului digestiv al omului şi animalelor B. D. Bacili Gram-pozitivi nesporulaţi C. Produce o diaree hemoragicǎ de obicei tulpini serotipul O157:H7 E. antigenul H şi antigenul K B. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la stucturiile antigenice: A. Produce o diaree asemǎnǎtoare holerei.

fetidǎ a mucoasei nazale D. Prezintǎ bacili Gram-negativi B. Coloniile sunt de tip S (datoritǎ prezenţei capsulei bacteriene) C. Care este rǎspunsul corect referitor la caracterele de culturǎ ale genului Klebsiella : A. Reacţia ureazei este negativǎ 23. un granulom distructiv al nasului si faringelui C. Nu produc lizina D. Produc indol şi hidrogen sulfurat 24. Nu folosesc citratul ca sursǎ de atomi de carbon C. Bacilii sunt sporulaţi şi încapsulaţi E. Nu produc lizina D. o atrofie progresivǎ. fetidǎ a mucoasei nazale B. un granulom distructiv al nasului si faringelui 25. Produce o diaree asemǎnǎtoare dizenteriei C. Produc indol si hidrogen sulfurat E. Klebsiella rhinoscleromatis produce rinoscleromul.B. Klebsiella pneumoniae este asociatǎ cu ozena. Produce o diaree asemǎnǎtoare holerei. Klebsiella pneumoniae produce rinoscleromul. Coloniile sunt de tip M (datoritǎ prezenţei capsulei bacteriene) B.gelozǎ sânge) 22. Reacţia ureazei este negativǎ E. Produce cresterea numǎrului de micţiuni 20. un granulom distructiv al nasului si faringelui E.numitǎ diareea turistilor. Klebsiella ozenae produce rinoscleromul. Coloniile sunt de tip R (datoritǎ prezenţei capsulei bacteriene) D. Alegeţi rǎspunsul corect referitor la genul Klebsiella: A. Folosesc citratul ca unicǎ sursǎ de atomi de carbon C. Klebsiella rhinoscleromatis este asociatǎ cu ozena. Cresc greu pe mediile de culturǎ (geloza. Sunt bacili lactozo-pozitivi B. Bacilii sunt asezaţi în lanţuri lungi pe frotiurile din culturǎ 21. o atrofie progresivǎ.persoane ce consumǎ alimente procurate din comerţul stradal şi fǎrǎ sǎ se spele pe mâini D. Produce o diaree hemoragicǎ de obicei tulpini serotipul O157:H7 E. In microscopia genului Klebsiella se observǎ: 264 . Coloniile sunt de tip G (datoritǎ prezenţei capsulei bacteriene) E. Prezintǎ bacili Gram-pozitivi C. Posedǎ flageli D. Alegeţi afirmatia corectǎ : A. Sunt bacili lactozo-negativi B. Alegeţi rǎspunsul corect referitor la caracterele biochimice ale genului Klebsiella: A. Alegeţi rǎspunsul corect referitor la caracterele biochimice ale genului Klebsiella: A.

Identificaţi afirmaţia corectǎ referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Proteus: A. C. Bacilii polimorfi au forme scurte 1-3 microni şi forme lungi filamentoase pânǎ la 30 de microni B. Identificaţi afirmaţia corectǎ referitoare la genul Proteus: A. Lactozǎ pozitiv C. Nu grupeazǎ enterobacteriile cu un polimorfism accentuat B. Enterobacteriile sunt foarte mobile având capacitatea de a migra pe mediile solide D. Bacili Gram-negativi Bacili lungi Bacili sporulaţi Bacili neîncapsulaţi Bacili Gram-pozitivi 26. Bacili nesporulaţi 27. Citrat negativ 28. Enterobacteriile sunt foarte mobile având capacitatea de a migra pe mediile semisolide 30. Indol negativ D. În identificarea biochimicǎ a genului Klebsiella se observǎ: A. E. Bacili încapsulaţi E. Enterobacteriile sunt imobile C. Lactozǎ pozitiv C. Enterobacteriile sunt foarte mobile având capacitatea de a migra pe mediile lichide E. Bacilii nu prezintǎ cili peritrihi 31. Bacilii sunt mobili C. Glucozǎ pozitiv B.A. Ureazǎ negativ E. Ureazǎ pozitiv E. Bacteriile sunt anaerobe facultativ aerobe dezvoltându-se usor pe mediile simple B. Bacili sporulaţi D. În identificarea biochimicǎ a genului Klebsiella nu se observǎ: A. B. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la caracterele morfologice ale genului Proteus: A. D. Glucozǎ negativ B. In microscopia genului Klebsiella nu se observǎ: A. Bacteriile sunt aerobe facultativ anaerobe dezvoltându-se greu pe medii simple 265 . Bacilii sunt sporulaţi D. Bacili G ram-negativi B. Citrat negativ 29. Indol pozitiv D. Bacilii sunt capsulaţi E. Bacili scurţi C.

Reacţia indolului este negativǎ D. 5 specii C. Sunt bacili Gram-pozitivi B. Fermenteazǎ lactoza C. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la bacilii genului Salmonella: A. Alegeţi rǎspunsul corect referitor la caracterele biochimice ale genului Proteus: A. Sunt necapsulaţi 37. Sunt sporulaţi E. Sunt bacili sporulaţi 266 . Sunt bacili nesporulaţi D. În funcţie de caracterele biochimice ale genului Proteus se împarte în: A. Pe mediile cu lactozǎ (AABTL. Genul Salmonella este alcǎtuit dintrun numǎr mic de specii B. Pe geloza sânge nu produce fenomenul de invazie a plǎcii D.C. Sunt bacili mobili datoritǎ cililor peritrihi C.animalelor. 8 specii 33. 3 specii D. Nu prezintǎ cili D. Genul Salmonella este alcatuit dintr-un mare numǎr de specii C. Nu fermenteazǎ lactoza C. Speciile genului Salmonella nu se gasesc în intestinul omului. ADCL) fenomenul de invazie este inhibat E. 2 specii E. Speciile genului Salmonella nu pot rezista mai mult de o lunǎ în apele poluate 36. Sunt imobili C. Pe mediile cu lactozǎ (AABTL. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la genul Salmonella: A. Care este rǎspunsul corect referitor la caracterele biochimice ale genului Proteus: A. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la bacilii genului Salmonella: A. Nu produc fenilalanindezaminazǎ 34. Speciile genului Salmonella nu pot contamina solul si apa E. Nu produc lizindecarboxilazǎ E. Reacţia indolului este negativǎ D. Nu produc hidrogen sulfurat B. Unii bacili prezintǎ o pseudocapsulǎ E.pǎsǎrilor D. ADCL) apare fenomenul de invazie 32. Sunt bacili Gram-negativi B. 4 specii B. Produc lizin decarboxilazǎ 35. Nu produce fenilalanindezaminazǎ E. Nu produc hidrogen sulfurat B.

Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Salmonella: A. B şi C produc febrele paratifoide E. Hemocultura nu se practicǎ în toate cele 4 septenare B. Dupa ingestie în faza iniţialǎ salmonellele se multiplicǎ pasiv în submucoasǎ D. Produce indolul E. Degradarea glucozei se realizeazǎ cu producere de gaz B. 10-14 zile B. Din sistemul limfatic samonelelle trec în foliculii limfatici 42. Transmiterea febrei tifoide nu se face pe cale fecal-oralǎ C. Alegeţi afirmaţia corectǎ: A. Alegeţi rǎspunsul fals referitor la caracteristicile caracterelor biochimice ale genului Salmonella: A. Este absentǎ fermentarea lactozei C. Febra tifoidǎ nu este asociatǎ cu sǎracia.38. Medulocultura nu se recomandǎ în febra tifoidǎ C. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la febrele tifo-paratifoidele: A. Coprocultura este investigaţia cea mai solicitatǎ pentru diagnosticul de salmonelozǎ intestinalǎ E. Bilicultura se efectueazǎ în cazul în care coproculturile si uroculturile sunt în mod repetat pozitive D. Febra tifoidǎ afecteazǎ 1 milion de oameni anual B. 2-3 zile C. Perioada de incubaţie pentru febra tifoidǎ este: A. Elaboreazǎ hidrogen sulfurat D. Alegeţi afirmaţia corectǎ : A. lipsa igienei C. mizeria. Coprocultura nu este investigaţia cea mai solicitatǎ pentru diagnosticul de salmoneloza intestinalǎ 267 . Salmonella typhi produce febra paratifoidǎ 41. Pe mediul ADCL apar colonii lactozo-pozitive cu centrul alb C. Salmonella paratyphi A. 7-8 zile E. Pe mediul Mc Conkey apar colonii lactozo-pozitive (la18h) de talie mare cu margini transparente E. Sursa de infecţie nu o reprezintǎ apa contaminatǎ B. Produsele pluricontaminate nu se însǎmânţeaza iniţial în medii de îmbogatire 39. 5-6 zile D. Este prezentǎ lizindecarboxilaza 40. Dupa ingestie în fazǎ iniţiala salmonellele se multiplicǎ activ în submucoasǎ E. 9 zile 43. Salmonella typhi nu produce febra tifoidǎ D. Pe mediul Mc Conkey apar colonii lactozo-negative (la18h) de talie micǎ D. Coloniile sunt de tip S lactozo-pozitive pe mediile diferenţiale B.

Sunt bacili nesporulaţi D. Dezvoltarea se face pe medii de îmbogaţire. Alegeţi rǎspunsul fals referitor la caracterele morfologice ale genului Shigella: A. Sunt necapsulaţi E. Pe mediul selectiv Leifson se dezvoltǎ colonii translucide care nu modificǎ culoarea mediului datoritǎ lipsei de fermentare a lactozei 47. Sunt imobili C. Bacilii dizenterici fermenteazǎ lactoza D. Sunt bacili Gram-negativi B. În dizenteria cronicǎ se poate recolta produsul direct de la nivelul leziunii sub control rectoscopic E. În cazul toxiinfecţiilor alimentare se recolteazǎ materii fecale de la bolnavi D. Genul Shigella cuprinde o specie D. responsabile de dizenteria bacilarǎ şi alte boli diareice B. Speciile genului Shigella produc la om dizenteria amibiană 49. Bacilii dizenterici nu fermenteazǎ glucoza B. Pe mediul diferenţial AABTL se dezvoltǎ colonii rotunde. translucide care modificǎ culoarea mediului E. Diagnosticul de laborator este bacteriologic şi constǎ în izolarea şi identificarea germenilor în produsele patologice B. Mediile de imbogatire. selective si diferentiale contin saruri biliare D. Identificarea serologicǎ se face prin: A. Shigella nu produce de dizenteria bacilarǎ C. Bacilii dizenterici nu fermenteaza zaharoza E. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la genul Shigella: A. Genul Shigella cuprinde 4 specii E. Pe mediile selective şi diferenţiale ADCL şi AABTL se dezvoltǎ colonii rotunde. selective si diferenţiale B. Produsele patologice sunt reprezentate de materiile fecale C. Alegeţi rǎspunsul fals referitor la caracterele de cultura ale genului Shigella: A. Bacilii dizenterici fermenteazǎ zaharoza 48. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la caracterele biochimice ale genului Shigella: A. Clasificarea nu se face pe baza stucturii antigenului care există în peretele celular 45. translucide care nu modificǎ culoarea mediului C. Alegeţi rǎspunsul fals referitor la genul Shigella: A. Sunt enterobacteriaceae care includ specii saprofite condiţionat patogene. Sunt mobili datoritǎ cililor peritrihi 46.44. Bacilii dizenterici fermenteazǎ glucoza cu producere de gaz C. Stabilirea stucturii antigenice de bacil dizenteric şi încadrarea acesteia într-una din cele 4 grupe antigenice (subgrupa A B C D ) 268 .

Cuprinde bacili mobili E. Stabilirea stucturii antigenice de bacil dizenteric şi încadrarea acesteia într-una din cele 3 grupe antigenice (subgrupa A B C ) D. Bacili Gram negativi aerobi B.B. Pacientul prezintǎ hipotermie D. Cuprinde bacili neincapsulaţi D. 4 specii D. ulcereazǎ şi formeazǎ bubonul. Bacili Gram negativi anaerobi C. Bacili Gram pozitivi aerobi D. Bacili Gram pozitivi anaerobi E. mobili datorita unor flageli bipolari 269 . Cuprinde bacili Gram-negativi B. Stabilirea stucturii antigenice de bacil dizenteric şi încadrarea acesteia într-una din cele 5 grupe antigenice (subgrupa A B C D E ) C. 2 specii C. Bacteriile se multiplicǎ la poarta de intrare. Alegeti afirmatia corecta referitoare la genul Yersinia: A. Cuprinde bacili grupaţi în 2 specii 51. Cuprinde bacili grupaţi în 3 specii 52. Genul Pseudomonas cuprinde: A. Cuprinde bacili nesporulaţi C. E. Se caracterizeazǎ printr-o perioadǎ de incubaţie de aproximativ 7 zile de la infecţie B. Bacilii genului Pseudomonas sunt: A. Cuprinde bacili sporulaţi C. cu deces în 75% din cazuri 54. Cuprinde bacili încapsulaţi D. Ganglionii devin hipertrofiaţi. o specie E. trec în vasele limfatice şi ganglionii locali şi regionali C. dureroşi. 3 specii B. Boala poate evolua rapid spre forme septicemice. 5 specii 53. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la pesta bubonică: A. Cuprinde bacili Gram-negativi B. Coci Gram negativi anaerobi 55. Identificarea serologicǎ se realizeazǎ prin reacţia de fixare de complement Wasserman 50. Cuprinde bacili mobili datoritǎ cililor peritrihi E. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la bacilii genului Yersinia: A. Bacilii genului Yersinia sunt grupaţi în: A. Stabilirea stucturii antigenice de bacil dizenteric şi încadrarea acesteia într-una din cele 2 grupe antigenice (subgrupa A B ) E.

Bacilare. Anaerobe. Microaerofile. Bacilul cărbunos D. Pseudomonas aeruginosa şi Pseudomonas putida C. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN mesager B. lungi filamentoase în culturile vechi C. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN ribozomal 57. Pseudomonas aeruginoasa mai este numitǎ: A. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ADN D. coci reniformi în diplo 61. nepretenţioase nutritiv D. Streptococul beta hemolitic de grup A E. pretenţioase din punct de vedere nutritiv B. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN de transport C. saprofite. Pseudomonas aeruginosa şi Pseudomonas fluorescens B. Principalele specii de interes medical al genului Pseudomonas sunt: A. Bacteriile care aparţin genului Pseudomonas sunt: A. E. Pseudomonas alcaligenes şi Pseudomonas mendocina E. Bacilul tific B. Bacteriile genului Pseudomonas pot prezenta forme: A. Bacilul piocianic 59. Anaerobe. Pseudomonas pseudoalcaligenes şi Pseudomonas mendocina D. D. pretenţioase nutritiv E. saprofite. Genul Pseudomonas se clasificã în: A.B. strict patogene pentru om D. mobili datorită unui flagel polar imobili nesporulaţi imobili sporulaţi mobili sporulaţi 56. Bacilare scurte granulare în culturi vechi sau forme lungi filamentoase în culturile tinere D. Bacilul Koch C. coci ovalari în lanţuri scurte E. Bacilare. nepatogene B. Pseudomonas fluorescens şi Pseudomonas putida 58. condiţionat patogene 60. Aerobe. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ADN mitocondrial E. scurte granulare în culturi tinere B. Bacteriile din genul Pseudomonas sunt: A. strict patogene pentru animale C. preferând 10%CO2 270 . nepretenţioase nutritiv C. Aerobe. Întotdeauna nepatogene E. C.

Plǎgile chirurgicale cu apariţia unui puroi albastru-verzui D. Bacili Gram negativi. hialuronidazǎ. nesporulaţi şi necapsulaţi B. Preferenţial pe mediul Tinsdale C. imobili E. Preferenţial pe mediul Lowenstein Jensen B. Familia Enterobacteriaceae este formată din: A. dispuşi în lanţuri nesporulaţi. coagulazǎ. nesporulaţi şi necapsulaţi C. B. Cataterele periferice E. Plǎgile chirurgicale cu apariţia unui puroi roşiatic C. Una din caracteristicile enterobacteriilor este: A.Gengou 63. Nu poate produce infecţii severe la nou nǎscut 64. Prezintă actori de patogenitate reprezentate de catalazǎ. Sunt bacterii anaerobe aerotolerante 271 . Cateterele centrale endovenoase 65. Bacili Gram pozitivi. Alegeţi răspunsul corect referitor la Pseudomonas aeruginoasa : A. Plǎgile chirurgicale cu apariţia unui puroi galben cremos B. sporulaţi şi necapsulaţi D. Prezintă morfologie de coci Gram pozitivi. sporulaţi şi încapsulaţi 66. Examenul microscopic al P. Bacilul piocianic poate suprainfecta: A. Coci Gram pozitivi cu habitat intestinal la om E. sporulaţi şi necapsulaţi E. E. Peste 200 specii de bacili Gram negativi. C. Peste 200 specii de bacili Gram pozitivi. lipaze şi betalactamaze D. Preferenţial pe mediul Bordet. Bacili Gram pozitivi. Peste 400 specii de bacili Gram negativi. Cocobacili Gram negativi cu habitat intestinal în intestinul omului şi animalelor 68. Familia Enterobacteriaceae este formată din: A. Bacili Gram negativi cu habitat intestinal în intestinul omului şi animalelor B. aeruginosa arată: A. Are o virulenţǎ crescută la persoanele imunocompetente C. Pe medii de culturǎ simple D. Pe culturi celulare E. 67. Are o virulenţǎ scǎzutǎ la persoanele imunocompetente B. Bacili Gram negativi. Peste 400 specii de bacili Gram pozitivi. Bacili Gram pozitivi cu habitat intestinal în intestinul omului şi animalelor C. Peste 500 specii de bacili Gram negativi. Bacteriile din genul Pseudomonas se pot dezvolta: A. D. Coci Gram negativi cu habitat intestinal la om D.62. Bacili Gram negativi.

B. C. D. cu rol de endotoxina. Majoritatea încapsulaţi.5 microni în diametru.9 microni în diametru. Majoritatea sunt mobili prezentând cili. C. Structurile antigenice ale enterobacteriilor sunt reprezentate de: A. cu acţiune asupra enterocitelor şi responsabile de manifestarile digestive. Majoritatea sunt mobili (cili). Shigella spp. B. coli. de exemplu enterotoxine eliberate de E. Majoritatea neîncapsulaţi. 69. Sporulaţi. D. Scurţi. 9-10 microni lungime şi 0. Caracteristicile enterobacteriilor sunt următoarele cu excepţia: A. B. Caracterul biochimic comun al enterobacteriilor este: A. Nici o specie nu prezintă capacitate de supravieţuire şi multiplicare intracelulară 73. Antigenul O (flagelar) prezent doar la bacteriile imobile. C. Capacitatea de a produce indol. Scurţi. Fermentarea glucozei ( G+). etc B. 72. D. Nesporulaţi.4 microni în diametru. 7-8 microni lungime şi 0. Factorii de patogenitate ai enterobacteriilor cei mai importanţi sunt reprezentaţi de următoarele cu excepţia: A. Majoritatea sunt imobili. 2-3 microni lungime şi 0. Exotoxine. C. Antigenul H (somatic) care este prezent in peretele celular al tuturor Enterobacteriilor. alţii sunt imobili.9 microni în diametru. Lungi. Antigenul K (capsular) (la Klebsiella spp) care determină caracterul mucos al coloniilor pe mediile solide de cultură. Pilii comuni au cu rol esenţial în aderarea la mucoase D. febră. 1-2 microni lungime şi 0. Scurţi. Sporulaţi. D. E. cu rol de endotoxina.3 microni în diametru. Enterobacteriile sunt bacili: A. Antigenul K (somatic) care este prezent in peretele celular al tuturor Enterobacteriilor. 70. 71. Sunt oxidazo-pozitivi E. acestea prezentand cili (flageli). E. coli). E. alţii sunt imobili. E. Incapacitatea de a reduce nitraţii la nitriţi D. B. 3-4 microni lungime şi 0. 272 . Capacitatea crescută de multiplicare şi de invazie a tractului intestinal şi urinar (E.B. Antigenul O (flagelar) prezent doar la bacteriile mobile. C. Lungi. E. Endotoxine responsabile de şocul endotoxinic şi coagularea intravasculara diseminată. Prezenţa citocromoxidazei C. Sunt bacterii aerobe facultativ anaerobe.

genul Arizona.74. Enterobacteriile se dezvoltă pe mediile de cultură având un bogat echipament enzimatic: A. genul Citrobacter. genul Serratia. Medii cu tetrationat şi verde briliant de tipul mediului Muller. D. D. Enterobacteriile sunt bacili: A. Scurţi. Rapid 18-24h B. Rapid 3-6h C. Genul Salmonella. genul Arizona. genul Serratia. Genul Proteus. Tribul III: genul Klebsiella. B. B. Următoarele enterobacterii sunt lactozo-fermentative cu excepţia: caracterele 273 . Greu 36-48h 76. Tribul IV genul Proteus. Mediul diferenţial AABTL pentru evidenţierea capacităţii de fermentare a lactozei E. 3-4 microni lungime 75. C. genul Shigella. B. Mediul selectivo-diferenţial ADCL Leifson D. Care din următoarele variante este falsă? A. genul Enterobacter. Genul Escherichia. genul Povidencia.Kauffmann şi Rappaport pentru salmonele 80. Genul Klebsiella. Majoritatea imobili D. Familia cuprinde mai multe genuri ce pot fi grupate în triburi în funcţie de biochimice. 6. Rapid 8-10h D. C. genul Shigella. Cu capete rotunjite E. Tribul V:genul Yersinia. genul Shigella. E. 7. Mediul Mc Conkey B. Pentru coprocultură în cazul enterobacteriilor se utilizează urmatoarele cu excepţia: A. E. 77. 5. Greu 24-36h E. 3. C. genul Citrobacter. Majoritatea încapsulaţi B. Tribul I: genul Escherichia. În funcţie de caracterele biochimice în câte triburi pot fi grupate genurile familiei Enterobacteriaceae ? A. 78. Tribul II :genul Salmonella. 79. Genul Yersinia. E. genul Enterobacter. Tribul I cuprinde: A. D. Sporulaţi C. 4. Mediul Gundel-Tietz C.

Genul Escherichia inhibă dezvoltarea florei proteolitice şi ajută la sintetizarea unor vitamine: A. B.H2S. Următoarele enterobacterii sunt lactozo-nefermentativi cu excepţia: A. geloză). 81. C. Vitamina E. În general capsulaţi. 83. B. 274 . Citobacter. C. Vitamina A. C. C. C. 84. S de culoare galbenă prin fermentarea glucozei. Imobili. Vitamina C. Vitamina K. Producerea de hidrogen sulfurat . D. S de culoare galbenă prin fermentarea lactozei. Klebsiella. S de culoare verde prin fermentarea glucozei. C. 82. D. B. Shigella. Alte proprietăţi biochimice sunt utilizate pentru identificarea enterobacteriilor cu excepţia: A. B. Cu cili peritrichi. E. E. Klebsiella. Gram pozitivi. Formarea indolului din triptofan. Vitamina D. Proteus. E. Serratia. Cu dezvoltare de durată pe medii de cultură simple (bulion. 85. B. E. C. Proteus. Bacilii din genul Escherichia sunt: A. Formarea lizinei. D. Escherichia. 86. Bacilii din genul Escherichia pe mediul diferenţial AABTL formează colonii de tip: A. Nesporulaţi. E. Fermentarea altor zaharuri cu sau fără producerea de gaz. E. Utilizarea citratului ca sursă de oxigen. În general capsulaţi. Anaerobi facultativ aerobi. Bacilii din genul Escherichia sunt: A. S de culoare verde pentru că nu fermentează lactoza lactozei. Imobili. D. Yersinia.A. Salmonella. D. D. D. B. Sporulaţi. B.

D. B. 91. Alegeţi răspunsul corect referitor la tulpinile de Escherichia coli ce produc diareea malignă a nou născuţilor este: A. 87. Colecistite. Fermentează zaharoza cu producere de gaz. Infecţii de plagă. Hipotermie. Caracterele biochimice ale bacililor din genul Escherichia sunt următoarele cu excepţia: A. Diareea hemoragică are următoarele simptome cu excepţia: A. Escherichia coli enterohemoragic EPEC. B. ETEC eliberează o enterotoxina „cholerae-like” (exotoxina termolabilă). E. C. D. 88. Produce o diaree hemoragică. C. D. Produce o diaree asemănătoare holerei. Escherichia coli enterotoxigen EIEC. Poate apare la persoane ce consumă alimente procurate din comerţul stradal. 93. Care din următoarele afirmaţii cu referire la Escherichia coli enterotoxigen ETEC este falsă? A. Nu formează indol. D. Produce „diareea turiştilor”. Nu se dezvoltă pe medii cu citrat ca unică sursă de atomi de carbon. Dureri abdominale. B. E. Care din următoarele afirmaţii cu referire la Escherichia coli enteropatogen EPEC este falsă? 275 . E. Produce o diaree asemănătoare dizenteriei. B. B. E. E. S de culoare verde prin fermentarea zaharozei. B. C. Boală diareică. D. Fermentează glucoza cu producere de gaz. Produce „diareea turiştilor”. Vărsături. În anumite situaţii bacilii genului Escherichia pot produce infecţiile următoare cu excepţia: A. 92. Escherichia coli enteroinvaziv şi enterotoxigen 90. C. Febra tifoidă 89. C. Produce o diaree asemănătoare dizenteriei. C. Produce o diaree asemănătoare holerei. Escherichia coli enteropatogen EPEC. Fermentează lactoza cu producere de gaz. Escherichia coli enteroinvaziv ETEC.E. Frecvent sanguinolentă. Febra~38C. Peritonite. Care din următoarele afirmaţii cu referire la Escherichia coli enteroinvaziv este adevărată? A. D. Produce epidemii diareice în spitale. E.

Escherichia coli enteroinvaziv EIEC produce o diaree asemănătoare dizenteriei. Tulpinile care produc boli la om produc boli animalelor rumegătoare. B. C.A. B. D. C. Vezica urinară. 30% din populaţie. Escherichia coli enteropatogen EPEC produce epidemii diareice în spitale. D. cerbi. E. C. D. E. Klebsiella pneumoniae poate fi prezentă ca saprofit în: A. C. În cazul prezenţei EHEC în organism spitalizarea nu este obligatorie. B. Tractul respirator inferior. E. Escherichia coli enterotoxigen ETEC produce o diaree asemănătoare holerei. Tractul respirator superior. Produce o diaree asemănătoare dizenteriei. C. Care din următoarele afirmaţii este adevărată referitoare la Escherichia coli enterohemoragic: A. Produce epidemii diareice în spitale. Klebsiella pneumoniae poate fi prezentă ca saprofit în: A. Urină. păsările pot prelua EHEC şi pot contribui la raspândirea lui. Lichid peritoneal. Apare la nou născuţi prin contaminare exogenă. EHEC produce o diaree hemoragică de obicei tulpini serotipul O167:H5. Alte animale ca porcii. Care din următoarele afirmaţii este falsă? A. E. Pentru identificarea la laborator a enterobacteriilor din genul Escherichia se face recoltarea următoarelor produse patologice cu excepţia: A. B. Puroi. elani. Exudat nazal. Intestinul subţire. 276 . Sânge D. E. Klebsiella pneumoniae poate fi prezentă ca saprofit la aproximativ: A. 96. 95. D. Sinusuri . D. Escherichia coli enteropatogen EIEC produce diareea epidemică malignă a nounăscuţilor. Produce diareea epidemică malignă a nou -născuţilor. E. Intestinul gros. Peritoneu. numită diareea turiştilor. C. Apare în condiţiile lipsei de igienă. 99. 94. LCR. Lichid cefalorahidian. B. EHEC nu se poate afla în intestinul animalelor rumegătoare: vaci. Bilă 98. B. Escherichia coli enterohemoragic EHEC produce o diaree hemoragică. 97.

Nesporulaţi. Infecţii urinare D. C. 70% din populaţie. 40% din populaţie. Infecţii nosocomiale (intraspitaliceşti) 105. enterocolite) D. B. Coloniile sunt de tip R E. B. D. Produc carboxilază. Nu produc lizină. 102. E. Caracterele morfologice ale enterobacteriilor din genul Klebsiella sunt urmatoarele cu excepţia: A. 50% din populaţie. Infecţii urinare C. saprofiţi condiţionat patogeni nu pot produce: A. B. datorită fermentării lactozei produc colonii cu aspect de picătură de miere (galbene. B. Pneumonii B. Dizenterie. C. D. D. B. 60% din populaţie. lucioase).B. E. Cresc uşor pe mediile de cultură (geloză sânge). Folosesc citratul ca unică sursă de atomi de carbon. 101. E. Mobili D. Referitor la genul Klebsiella. Infecţii digestive (colite. Imobili C. Peritonită E. Tifos exantematic C. Bacili Gram negativi. Cresc uşor pe mediile de cultură (geloză). 100. Încapsulaţi. Nu produc indol. Coloniile sunt de tip M D. Reacţia ureazei este negativă. 103. Caracterele de cultură ale enterobacteriilor din genul Klebsiella sunt următoarele cu excepţia: A. Sunt bacili lactozo-pozitivi. Nu produc indol. Caracterele biochimice ale enterobacteriilor din genul Klebsiella sunt urmatoarele cu excepţia: A. Nu produc H2S. saprofiţi condiţionat patogeni nu pot produce: A. Folosesc citratul ca unică sursă de atomi de carbon. Referitor la genul Klebsiella. Meningită 277 . 104. C. C. E. Caracterele biochimice ale enterobacteriilor din genul Klebsiella sunt următoarele cu excepţia: A. Produc lizină şi carboxilază. Pe AABTL.

Limbii C. Mucoasei bucale C.E. Traheei D. Urină C. Urechii E. Septicemie 106. Buzelor 108. Nasului. o atrofie progresivă. D. Lichid peritoneal E. E. Citrat negativ. D. B. Pentru identificarea la laborator a enterobacteriilor din genul Klebsiella se face următoarelor produse patologice cu excepţia: A. Chapman hiperclorurat 111. Epiglotei 109. fetidă a: A. Spută B. Obrajilor D. ADCL Leiffson C. Klebsiella rhinoscleromatis produce rinoscleromul. Cartilajului nazal şi faringelui E. Identificarea biochimică la genul Klebsiella evidenţiază: A. Sucului gastric recoltarea 110. Lactoza pozitiv. un granulom distructiv al: A. Mac Conkey. Mucoasei nazale B. Klebsiella rhinoscleromatis produce rinoscleromul. Urează negativ. 278 . un granulom distructiv al: A. Mucoasei faringelui 107. B. Klebsiella ozenae este asociată cu ozena. Mucoasei uterine D. Indol pozitiv. AABTL Drigalski B. Glucoza negativ. Lichid cefalorahidian D. Mucoasei vaginale E. Esofagului B. Pentru genul Klebsiella cultura nu se face prin cultivarea produselor de laborator pe medii de tip: A. Laringelui C. C. Geloză sânge E.

Bacili polimorfi cu forme lungi filamentoase până la 50 microni. Imobile B. Au o marcată acţiune proteolitică. Este foarte răspândit unde se găsesc materii organice în descompunere C. E. P. E. 118. Bacili polimorfi cu forme scurte. B. specii cu 279 . genul Proteus se împarte în următoarele excepţia: A.rettgeri. P.vulgaris. C. Produc în majoritate H2S.mirabilis. Bacterii aerobe. Bacili monomorfi cu forme scurte. P. Pe geloză simplă şi geloză sânge fenomenul de invazie este inhibat C. 4-7 microni. Neprezentând migrare în valuri pe geloză sânge D. 1-3 microni. În funcţie de caracterele biochimice. Caracterele morfologice ale genului Proteus sunt următoarele: A. P. Pe mediul diferenţial cu lactoză AABTL fenomenul de invazie este inhibat D.morgani. D. D. Referitor la genul Proteus este fals următorul răspuns: A. Grupează enterobacterii cu un polimorfism accentuat 114. Mobile C. E. P. ape poluate B. D.typhi. C. B. Bacili monomorfi cu forme scurte. 1-3 microni. Încapsulate 113. 115. 3-6 microni. Bacili polimorfi cu forme lungi filamentoase până la 30 microni. Caracterele morfologice ale genului Proteus sunt următoarele: A. Genul Proteus grupează enterobacterii : A. Cu invazia mediului AABTL E. 116. Bacili polimorfi cu forme scurte. 3-6 microni. B. Se dezvoltă uşor pe medii simple 117. B. Bacili polimorfi cu forme scurte. Bacili monomorfi cu forme lungi filamentoase până la 40 microni.112. Se găseşte în număr mare în intestinul omului şi animalelor E. Coloniile de Proteus sunt lactozo-negative E. Bacili polimorfi cu forme lungi filamentoase până la 40 microni. Este foarte răspândit pe sol. Bacili monomorfi cu forme lungi filamentoase până la 30 microni. C. Care din următoarele afirmaţii cu referire la genul Proteus este falsă? A. Caracterele de cultură ale enterobacteriilor din genul Proteus sunt următoarele cu excepţia: A. facultativ anaerobe B. gunoaie. Este agent obişnuit al proceselor de putrefacţie a cărnii D.

Produc lizin decarboxilază. B. 120. 123. Aproximativ 2 ani.6-0. Referitor la genul Proteus este fals următorul răspuns: A. Otite C. Dacă însămânţarea se face la baza gelozei înclinate. Bacteriile saprofite condiţionat patogene ale geului Proteus când părăsesc habitatul lor natural pot produce următoarele cu excepţia: A. D. Peste 300. Genul Salmonella este alcătuit dintr-un mare număr de specii: A. E. Bacili necapsulaţi D. C. Dacă pe aceeaşi placă cu geloză se însămânţează în 2 puncte opuse două tulpini diferite acestea se vor dezvolta până la un punct în apropierea liniei de întâlnire a tulpini lor. în partea superioară a culturii se obţine cultură pură de bacili Proteus. La genul Proteus prin examenul microscopic observăm următoarele mai puţin: A. Peste 150. C. Aproximativ 1 an. 6-10 luni. Peste 1500.8 microni. Cresc pe medii de citrat ca unică sursă de carbon. Bacili polimorfi B. 119. D. Bacili nesporulaţi C. Pneumonie B. 280 . E. B. Produc fenilalanindezaminază. E. E.C. Genul Salmonella este alcătuit dintr-un mare număr de specii care rezistă în apele poluate: A. Nu poate produce septicemie E. Caracterele morfologice ale genului Salmonella sunt următoarele cu excepţia: A. Peste 200. 1-2 luni. D. Bacili Gram negativi. C. Bacili cu lungimea de 4-7 microni/0. B. Peritonite. Sinuzite 121. D. Bacili Gram negativi E. Produc în majoritate H2S. 124. C. B. Peste 3000. cu cili peritrichi. Bacili mobili. 2-6 luni. Bacili Gram pozitivi 122. Reacţia indol este pozitivă. Fermentează lactoza. D.

Alterarea stării generale E. Endocardită. Hemoragia intestinală. Febră înaltă: 39-41 C B. D. 1 an.D. 17 milioane oameni anual.000 decese. Febra tifoidă fără tratament are o evoluţie ce durează: A. E. Prezenţa indolului E. Perforaţia intestinală. 11 milioane oameni anual. 4 ani. Cefalee D. 3 ani.000 decese. Febra tifoidă afectează aproximativ: A.000 decese. 127. B. Febra tifoidă poate avea următoarele complicaţii cu excepţia: A. cu aproximativ 400. Salmonelozele minore se manifestă prin următoarele cu excepţia: 281 . Bacilii genului Salmonella rezistă în pulberea de ouă: A. 131. cu aproximativ 600.000 decese. C.000 decese. Prostraţie 130. cu aproximativ 500. C. 8 săptămâni 129. C. cu aproximativ 200. 2 ani. 7 săptămâni. 5 ani. Febra tifoidă se caracterizează prin următoarele cu excepţia: A. D. 2 săptămâni B. 13 milioane oameni anual. E. cu aproximativ 100. Bacili necapsulaţi. B. Bacili nesporulaţi. Degradarea glucozei cu producere de gaz B. Diaree din primele zile C. E. E. Caracterele biochimice caracteristice ale genului Salmonella sunt următoarele cu excepţia: A. 9 milioane oameni anual. Peritonita tifică. Elaborarea de H2S D. 15 milioane oameni anual. Prezenţa lizindecarboxilazei 126. 125. 6 săptămâni D. Abcesul foliculilor limfatici. D. 4 săptămâni C. B. Absenţa fermentării lactozei C. E. 128.

E. Care afirmaţie este corectă? A. C. 3 ani D. B. Care gen cuprinde cei mai puternici patogeni în grupul enterobacteriilor? A. Grupul B (Shigella flexneri) cuprinde 3 tipuri E. Referitor la genul Salmonella: Pentru materiile fecale se utilizează mediul de conservare şi transport ce asigură supravieţuirea salmonelelor timp de 4-6 zile: A. D. Yersinia. 2 ani C. B. C. 30. 137. C. 10. 5 ani 134. 50. Grupul B este cel mai patogen D.A. 282 . MIU C. E. Lowenstein-Jensen D. Salmonella. Pneumonie. 4 ani E. Typherix) oferă imunitate până la: A. Dizenterie. E. Astenie Constipaţie Anorexie Greaţă Mialgii 132. D. C. B. Escherichia. B. B. C. Schaedler E. OCST B. Vaccinul inactivat din antigen de suprafaţă (Typhim Vi. D B. Cary Blair 133. 20. Ciumă. 40. Grupul A (Shigella dysenteriae) cuprinde 5 tipuri C. D. Arizonae. Grupul C (Shigella boydii) cuprinde 7 tipuri serologice 135. Câte bacterii din genul Shigella sunt suficiente pentru a provoca boala la om? A. 136. 1 an B. Yersinia pestis produce: A. Genul Shigella are 4 grupuri serologice: A. Shigella.

Reacţia indol negativă. Fluorochinolone. Cloramfenicol. D. E. Peritonită. B. E. Nu fermentează zaharoza. E. Cistită. Utilizează citratul ca unică sursă de carbon. 8 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN de transfer. 8 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN ribozomal. Pneumonie. B. Aztreonam. Co-trimoxazol. 139. 141. 9 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN ribozomal. Care afirmaţie referitoare la caracterele biochimice ale genului Pseudomonas este falsă: A. D. D. Yersinia este rezistentă la: A. C. B. 143. C. 144. Nu fermentează lactoza. Cistită. Genul Pseudomonas se clasifică în: A. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN de transfer. Care afirmaţie referitoare la Pseudomonas este falsă: 283 . 140. Apendicită. D. E. C. Oxidează glucoza. Nu hidrolizează esculina. 11 genuri repartizate în 5 grupe de omologie de ARN ribozomal. Referitor la Yersinia enterocolitica: din cauza adenitei mezenterice. C. Imipenem. D. C. 138. Referitor la genul Pseudomonas: bacilul piocianic este genetic rezistent la: A. D. Dizenterie. infecţia poate mima o: A. C. Endocardită. Nu produce H2S. E.D. Penicilină B. E. 142. E. B. Aminoglicozidele. Ampicilină. Ureaza negativă. Ceftazidim. Reacţia roşu metil pozitivă. Care afirmaţie referitoare la caracterele biochimice ale genului Pseudomonas este falsă: A. Streptomicină. Reacţia Voges Proskauer pozitivă. B.

Complementului C. 5. În cursul bolii apare leucocitoza E. Prezintă fenomenul de căţărare pe geloză-simplă C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la familia Enterobacteriaceae: A. Speciile sunt grupate în 4 subgrupe 284 2. Salmonellele invadează măduva hematopoietică şi ficatul Caractere de cultură întâlnite la genul Proteus sunt: A. Nesporulaţi Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la febra tifoidă: A. Celulelor fagocitare Complement multiplu 1. În cazul genului Pseudomonas exoenzima S acţionează asupra: A. Produce fenomenul de invazie pe geloză-sânge şi geloză simplă B. Bacili Gram negativi imobili B. Pe mediile selective cu bilă creşte sub formă de colonii izolate. B. 4. Dimensiuni cuprinse între 10-16 microni lungime C. D. 3. Pe mediul AABTL formează colonii lactozo-pozitive E. fără invazie D. Sunt strict anaerobi E. Imunitatea postinfecţie este pe viaţă Care din următoarele afirmaţii sunt false: A. Este strict saprofit condiţionat patogen Produce infecţii urinare Este strict patogen Poate produce septicemie Produce infecţii nosocomiale 145. Există purtători cronici sănătoşi de bacili tifici D. Salmonellele invadează formaţiunile limfatice şi splina C. Salmonellele nu se multiplică în plăcile Peyer B.A. Limfocitelor natural ucigaşe NK E. C. Trombocitelor D. În prima săptămână de boală pacientul are diaree muco-sanguinolentă D. Este produsă de Salmonella typhi B. . Transmiterea se face pe cale respiratorie E. E. Este formată din peste 200 specii bacili Gram negativi B. Hematiilor B. Este o boala invazivă C. Absenţa citocrom-oxidazei D. Între două tulpini diferite se formează linia de demarcaţie Care afirmaţii referitoare la genul Shigella sunt adevărate: A.

Determină colonii în picătură de miere. încapsulaţi B. Sunt bacili gram negativi. Scaunele diareice au aspect riziform 6.C. Bacterie cu patogenitate certă B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la pestă: A. Sunt bacterii patogene Escherichia coli este: A. Care afirmatii referitoare la genul Shigella sunt adevarate: A. În pestă se face diagnosticul serologic 7. Este specifică omului B. Evoluează septicemic C. Transmiterea este fecal orala D. Coprocitograma evidenţiază prezenţa polimorfonuclearelor C. Imposibil de cultivat în medii lichide D. Metoda de elecţie in diagnosticul infecţiei este coprocultura B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Yersinia pestis: A. Perioada de stare e caracterizata prin diaree cu sange. Sunt bacili dispuşi în lanţuri scurte C. Are o mare capacitate de invazivitate E. Pe medii diferenţiale se dezvolta sub forma de colonii lactozo pozitive D. Produc endotoxina si exotoxina 285 . 10. Evoluează clinic manifest numai la persoane imunodepresate 11. Diagnosticul serologic se face prin reactie de aglutinare cu seruri specifice E. Mobili C. Se transmite pe cale aerogenă E. Necapsulaţi D. Se transmite prin puricele de şobolan D. Este produsă de către Salmonella typhi B. de tip mucos D. Prezintă antigen capsular D. Se transmite prin păduche C. Coprocitograma evidenţiază prezenţa mononuclearelor Caracterele generale ale genului Klebsiella sunt următoarele: A. 8. Cultivabilă pe orice mediu de cultură E. Sunt bacili Gram pozitivi B. Bacterie nesporulata C. Sunt bacili lactozo-negativi E. 9. Bacterie condiţionat patogenă Specia Yersinia pestis are următoarele caractere generale: A. mucus şi puroi E.

Care dintre afecţiunile de mai jos sunt produse de Yersinia pestis: A. Determină apariţia gastritei şi a ulcerelor duodenale E. Produce infecţii urinare D. Forma pneumonică se transmite interuman 13. Determină fenomenele de invazie medii de cultură cu bila 15. Produc colonii în "ochi de pisică” pe mediile solide E. Boala evolueaza spre septicemie E. Uroculturi C. Febră tifoidă E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Klebsiella pneumoniae: A. Determină eliberarea de exotoxine D. Produc colonii S pe mediile solide B. Biopsie de mucoasă gastrică E. Pe ADCL Leifson produce colonii semitransparente 17. Pesta bubonică se transmite prin intermediul puricilor B. Produc colonii R pe mediile solide C. Scurţi sau filamentoşi B. Genul Proteus reuneşte bacili: A. Caracteristic este aparitia adenopatiei şi a ganglionilor cu edem si hemoragii D. Ciuma D. Coproculturi B. Pestă B. Pe AABTL este lactozo-negativa D. Holera C. Produce infecţii respiratorii C. Pentru confirmarea diagnosticului de febră tifoidă se pot efectua. Sindromul dizenteric se caracterizează prin: 286 . Glomerulonefrită acută 16. Spălătură bronşică 14. în funcţie de etapa bolii: A. Pnfectii intraspitaliceşti E. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Yersinia pestis: A. Bacterie saprofită condiţionat patogenă B. Pesta bubonică se transmite prin muşcatura de şobolan C.E. Cu cili peritrichi C. Agentul etiologic al ciumei 12. Care dintre caracterele de cultură de mai jos aparţin genului Shigella: A. Mobile cu cili peritrichi 18. Hemoculturi D.

sunt bacterii strict patogene C. E. întotdeauna se tratează conform antibiogramei D.A. genul Salmonella E. sunt bacili mobili cu cili peritrichi B. produce infecţii indiferent de statusul imun al pacienţilor D. Alegeti răspunsurile corecte referitoare la Pseudomonas aeruginosa: A. cresc pe medii speciale E. Alegeti răspunsurile corecte referitoare la Escherichia coli: A. infecţiile sunt favorizate de manevrele invazive 287 . exista tulpini ce produc boala diareică C. produce infecţii nosocomiale B. cultura degajă un miros aromat caracteristic de “flori de tei” D. elaborează pigmenţi exocelulari C. genul Proteus C. C. produce infecţii urinare C. pe medii de cultura produce colonii de tip R lactozo negative E. Care dintre genurile familiei Enterobacteriaceae sunt întotdeauna patogene: A. sunt imobili 23. tratamentul de elecţie este penicilina 21. genul Klebsiella 20. rezistent la tratament. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la genul Proteus: A. se mai numeşte bacil tific B. strict patogen E. genul Escherichia B. prezintă rezistenţă crescută la antibiotice C. încapsulat 22. bacili Gram pozitivi încapsulaţi 24. poate produce abcese abdominale mixte impreuna cu bacilii anaerobi D. produc pigmenti hidrosolubili D. sunt bacterii saporofite condiţionat patogene B. Alegeti răspunsurile corecte referitoare la Pseudomonas aeruginosa: A. D. Scaune sanguinolente şi mucoase Scaune riziforme Colici abdominale Tenesme Disurie 19. Alegeti raspunsurile corecte referitoare la Pseudomonas aeruginosa: A. cel mai frecvent agent etiologic al infecţiilor urinare B. genul Shigella D. B. sunt coci Gram negativi E.

Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracteristicile enterobacteriilor: A. sunt bacterii anaerobe facultativ aerobe B. nu fermentează glucoza 28.E. genul Citrobacter C. genul Shigella B. prezenţa citocromoxidazei E. genul Povidencia 29. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la enterobacteriile saprofite condiţionat patogene: A. tribul IV cuprinde genul Yersinia E. genul Serratia. tribul I cuprinde genul Escherichia. cuprinde genul Proteus cu speciile Pseudomonas aeruginosa şi Pseudomonas fluorescens E. tribul V cuprinde genul Proteus. tribul II cuprinde genul Salmonella. fac parte din flora normalǎ a intestinului fiind patogene numai în anumite cazuri B. alţii sunt imobili C. genul Citrobacter şi genul Serratia D. cuprinde genurile Enterobacter si genul Serratia 30. alţii sunt imobili C. majoritatea sunt neîncapsulaţi E. majoritatea sunt mobili. genul Morganella şi genul Providencia E. cuprinde genul Escherichia cu specia tip Escherichia coli C. genul Arizona. cuprinde genul Klebsiella cu 3 specii importante: Klebsiella Pneumoniae. Klebsiella Ozenae D. fermentează glucoza B. genul Enterobacter D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la triburile enterobacteriilor: A. majoritatea sunt capsulaţi D. genul Escherichia şi genul Klebsiella B. sunt sporulaţi 26. absenţa citocromoxidazei C. tribul III cuprinde genul Klebsiella. Care sunt caracteristicile enterobacteriilor: A. genul Proteus şi genul Enterobacter C. sunt nesporulaţi E. majoritatea sunt capsulaţi D. Enterobacteriile saprofite condiţionat patogene sunt reprezentate de genurile: A. sunt nesporulaţi 27. Enterobacteriile patogene cuprind genurile: 288 . capacitatea de a reduce nitraţii la nitrili D. Caracterele biochimice comune ale enterobacteriilor sunt: A. genul Bordetella şi genul Corynebacterium 31. întotdeauna sensibil la penicilina 25. sunt bacterii aerobe facultativ anaerobe B. majoritatea sunt mobili. Klebsiella rhinoscleromates.

32.3 microni lungime si 0. Antigenul K prezent doar pe mediile lichide de culturǎ 33. Antigenul K (capsular) la Klebsiella spp care determinǎ caracterul mucos al coloniilor pe mediile solide de culturǎ. E. pilii comuni D. exotoxine C.coli. genul Salmonella genul Shigella genul Yersinia genul Escherichia genul Morganella Structurile antigenice ale enterobacteriilor sunt reprezentate de: A. Antigenul H prezent doar la bacteriile imobile E. sunt bacili Gram-negativi nesporulaţi D.coli) 35. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la enterobacterii: A. C. acestea prezentând cili C.4 microni în diametru B. pilii comuni cu rol esenţial în aderarea la mucoase si pilii sexuali cu rol în transferul de material genetic prin conjugare D. Antigenul H (flagelar) prezent doar la bacteriile mobile. sunt bacili scurţi 2. endotoxine B. capacitate scǎzutǎ de multiplicare şi de invazie a tractului intestinal şi urinar (E. capacitate scǎzutǎ de multiplicare şi de invazie a tractului intestinal şi urinar (E. Exotoxinele sunt lipopolizaharide din peretele celular responsabile de şocul endotoxinic C. B. D. Enterobacteriile se dezvoltǎ rapid (18-24h) pe mediile de culturǎ având un bogat echipament enzimatic C. Transportul pentru pǎstrarea viabilitaţii enterobacteriilor patogene în produsul patologic este asiguratǎ prin însǎmânţarea produsului pe mediu semisolid Cary Blair B. Factorii de patogenitate cei mai importanţi ai enterobacteriilor sunt reprezentaţi de: A. Enterobacteriile sunt bacterii aerobe facultativ anaerobe 289 . cu rol de endotoxinǎ B. majoritatea sunt mobili si neîncapsulaţi E. Antigenul O (somatic) care este prezent în peretele celular al tuturor enterobacteriilor. capacitatea de supravieţuire si multiplicare intracelularǎ cu posibilitatea de diseminare în tot organismul 34. capacitate scǎzutǎ de multiplicare şi de invazie a tractului intestinal şi urinar (E. Endotoxine sunt enterotoxine eliberate de E.coli) E. D.coli) E. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la morfologia enterobacteriilor: A. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la factorii de patogenitate ai enterobacteriilor: A. Shigella spp cu acţiune asupra enterocitelor şi responsabile de manifestǎrile digestive B.A. sunt bacili Gram-pozitivi nesporulaţi 36. au capetele rotunjite C.

gelozǎ) C. Lactozo – fermentativi: Proteus. Produce indol D. Salmonella. Escherichia coli poate fi prezentǎ in tractul respirator 40. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la toţi membrii familiei Enterobacteriaceae: A. Inhiba dezvoltarea florei proteolitice si ajutând la sintetizarea unor vitamine din grupul B si vitamina K E. sol C. D. Peritonite C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Escherichia: A. Lactozo – nefermentativi: Proteus. Shigella. Au o dezvoltare rapidǎ pe medii de culturǎ simple (bulion. Se dezvolta pe medii cu citrat ca unica sursa de atomi de carbon 42. Pe mediul diferenţial AABTL formeazǎ colonii S de culoare galbenă E. Lactoza – nefermentativi: Escherichia.D. Escherichia fermentează lactoza. Nu se dezvolta pe medii cu citrat ca unica sursa de atomi de carbon E. In intestin este principalul reprezentant al florei normale D. Sunt oxidazo – negativi ( nu posedǎ citocromoxidozǎ) C. zaharoza şi glucoza cu producere de gaz B. Lactozo – fermentativi: Morganella. mobili cu flageli cu localizare bipolarǎ 37. Reduc nitriţii la nitraţi 38. Salmonella. Tulpinile endogene sau exogene ale genului Escherichia realizeazǎ contaminarea unor regiuni anatomice producând infecţii ca: A. Reduc nitraţii la nitriţi D. Sunt bacili Gram-pozitivi. Lactozo – fermentativi: Escherichia. Serratia E. Bacilii sunt aerobi facultativ anaerobi B. Infecţii urinare B. Providencia 39. Cuprinde specii saprofite al tubului digestiv al omului si animalelor B. Nu fermentează lactoza. zaharoza si glucoza C. Fermenteazǎ glucoza (glucozo – pozitivi) B. Colecistite D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele biochimice ale genului Escherichia: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Escherichia: A. C. Klebsiella. Capacitatea de fermentare a lactozei a enterobacteriilor se clasifica în 2 categorii: A. Serratia B. Yersinia. Pe mediul diferenţial AABTL formeazǎ colonii M de culoare galbene 41. Yersinia. Nu fermenteazǎ glucoza (glucozo negativi) E. Shigella. Infecţii de plagǎ 290 . Citobacter. Citobacter. Familia Enterobacteriaceae se clasificǎ în 11 genuri repartizate in 5 grupe de omologie de ARN ribozomal E. Klebsiella. Sunt bacterii rǎspandite in apǎ aer. Pe mediul gelozǎ sânge produc colonii de tip S sau M D.

Pe ADCL. Tulpinile ce produc boli diareice ale genului Escherichia sunt: A. diaree. McConkey. Unele infecţii sunt usoare. Bacili Gram negativi B. Escherichia coli enterohemoragic EHEC E. Produce o diaree asemǎnǎtoare dizenteriei 45. Elibereazǎ o enterotoxinǎ „cholerae – like” care determinǎ transformarea enterocitului din celula absorbantǎ în celula secretantǎ C. Alegeţi afirmaţile corecte referitoare la Escherichia coli enterohemoragic EHEC A. Bacili nesporulaţi cu sau fǎrǎ capsulǎ C.E. Escherichia coli enteroinvaziv EIEC C. elani E. Produce dureri abdominale. Escherichia ozenae 44. Produce o diaree hemoragicǎ de obicei tulpini serotipul O157:H7 B. vǎrsǎturi. Care sunt mediile de culturǎ în funcţie de tipul produsului patologic pentru genul Escherichia ? A. Alegeţi afirmaţile corecte referitoare la Escherichia coli enterotoxigen ETEC: A. Gelozǎ sânge. Coci Gram pozitivi 48. Nu produc meningitǎ la nou nǎscut 43. altele severe putând duce la exitus D. Unii prezintǎ sindromul hemolitico uremic. Cultura se face în anaerobiozǎ strictǎ 49. febrǎ 38C C. Pe ADCL. AABTL pentru uroculturǎ. Aproximativ 5 – 10% dezvoltǎ ca şi complicaţie sindromul hemolitico uremic E. Duce la cresterea eliminǎrilor de apǎ şi electroliţi în lumenul intestinal D. Alegeţi enunţurile corecte referitoare la morfologia genului Escherichia : A. Prezintǎ dureri abdominale. diaree. vǎrsǎturi. cerbi. Se trateatză cu antibiotice D. Bacili Gram pozitivi D. Tulpinile care produc boli la om produc boli şi animalelor rumegǎtoare 47. Escherichia coli enterotoxigen ETEC D. Coci Gram negativi E. infecţii plagǎ B. Gelozǎ sânge. pentru uroculturǎ D. Spitalizarea nu este obligatorie 46. Escherichia coli enteropatogen EPEC B. Alegeţi afirmaţile corecte referitoare la Escherichia coli enterohemoragic EHEC: A. C. AABTL pentru coproculturǎ E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la antibiograma genului Escherichia: 291 . Produce o diaree asemǎnǎtoare holerei B. febrǎ 38C B. Se poate afla în intestinul animalelor rumegǎtoare: vaci. pentru coproculturǎ C. McConkey. Duce la cresterea motilitǎţii intestinale. urmatǎ de diaree apoasǎ E.

Se testeazǎ setul de antibiotice pentru bacili Gram negativi B. Pe AABTL datoritǎ fermentarii lactozei produc colonii cu aspect de picaturǎ de miere ( D. Se poate realiza cu ajutorul sistemului standardizat şi miniaturizat API 50. K. Sunt mobili posedǎ flageli C. În cazul infecţiilor urinare se testeazǎ antibioticele pentru infecţii cu bacili Gram negativi urinari C. pneumoniae este prezentǎ în sol si apǎ E.A. Sunt imobili C. Folosesc citratul ca unicǎ sursǎ de atomi de carbon C. pneumoniae nu este prezentǎ în tractul respirator D. K. Sunt Gram negativi B. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la caracterele biochimice ale genului Klebsiella: A. K. Se testeazǎ setul de antibiotice pentru bacilii Gram pozitivi D. pneumoniae este prezentǎ în tractul respirator C. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la bacilii genului Klebsiella: A. Produc lizinǎ şi carboxilazǎ D. În cazul infecţiilor urinare se testeazǎ antibiotecile pentru infecţii cu bacili Gram pozitivi urinari E. Sunt sporulaţi şi încapsulaţi D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Klebsiella A. K. pneumoniae este este prezentǎ în intestinul gros 51. ozenae ). Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Klebsiella: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Klebsiella: A. K. Coloniile sunt de tip glossy 54. B. pneumoniae. Reacţia ureazei este negativǎ E. Sunt sporulaţi şi neîncapsulaţi 53. Sunt asezaţi în lanţuri scurte pe frotiurile din culturǎ şi lanţuri lungi pe frotiurile din produse patologice E. Sunt Gram negativi B. rhinoscleromatis si K. Sunt Gram pozitivi 52. Coloniile sunt de tip S E. Nu produc indol şi hidrogen sulfurat 292 . Sunt bacili lactozo-pozitivi B. Bacilii sunt în lanţuri lungi pe frotiurile din culturǎ şi lanţuri scurte pe frotiurile din produse patologice E. Cuprinde specii saprofite condiţionat patogene ( K. Coloniile sunt de tip M (datoritǎ prezenţei capsulei bacteriene ) C. Sunt nesporulaţi şi neîncapsulaţi D. Cresc uşor pe mediile de culturǎ gelozǎ. gelozǎ sânge B.

C. La microscopia genului Klebsiella se observǎ: A. Infecţii urinare E. Klebsiella rhinoscleromatis produce rinoscleromul. Klebsiella ozenae este asociatǎ cu o atrofie progresivǎ. Klebsiella rhinoscleromatis este asociatǎ cu infecţiile nosocomiale E. Produc lizinǎ şi carboxilazǎ D. Infecţii urinare B. Colonii de tip M B. fetidǎ a mucoasei nazale B. Klebsiella pneumoniae produce rinoscleromul. Rinoscleromul 58.negativi B. Meningitǎ B. Încapsulaţi C. Nesporulaţi D. Bacili incapsulaţi E. Pe mediile diferenţiale AABTL. Peritonitǎ C. Pesta pneumonică 57. Nu produc indol şi hidrogen sulfurat 56. Septicemie E. Bacili scurţi C. Sunt bacili Gram negativi B. un granulom distructiv al nasului si faringelui 59. Infecţii nosocomiale D. Alegeţi afirmaţiile corecte: A.55. Klebsiella pneumoniae pot produce : A. Bacili Gram negativi B. ADCL colonii sunt lactozo. Bacili nesporulaţi D. Indol negativ E. Klebsiella ozenae produce rinoscleromul. Alegeţi răspunsruile corecte referitoare la genul Klebsiella ? A. D. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la caracterele biochimice ale genului Klebsiella: A. Klebsiella pneumoniare poate produce: A. Nu folosesc citratul ca unicǎ sursǎ de atomi de carbon C.pozitive 293 . Sensibili la penicilina G 60. Bacili lungi 61. Infecţii digestive C. Sunt bacili lactozo. Peritonită D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cultura genului Klebsiella: A. Reacţia ureazei este negativǎ E.

Produc catalaza şi coagulază 65. Pe mediile diferenţiale AABTL.pozitiv B. Bacilii sunt sporulaţi E. Antibiograma este obligatorie 64. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele morfologice ale genului Proteus: A. Ureazǎ negativ E. Se testeazǎ antibiotice pentru Gram negativi şi Gram negativi urinari penru infecţiile urinare C. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la caracterele morfologice ale genului Proteus: A. aspect de „cap de meduză” 62. Indol negativ D. Bacilii sunt foare mobili datorita cililor peritrihi D. Produc fenomenul de satelitism în jurul unui striu de stafilococ pe mediul geloză sânge E. Urmeazǎ întotdeauna izolǎrii în culturǎ B. gunoaie. Sunt bacili polimorfi cu forme filamentoase pânǎ la 30 microni C. Bacilul Proteus este rǎspândit pe sol. Se gasesc în numar mic în intestinul omului şi animalelor B. Sunt bacili polimorfi cu forme scurte 1-3 microni B. Colonoii de tip R E. Sunt bacili polimorfi cu forme scurte 1-3 microni B. Produc fenomenul de invazie a plăcii D. Colonii de tip R. Glucozǎ. Populaţia intestinalǎ de bacil Proteus poate deveni predominantǎ prin procese de selecţie în urma unui tratament cu antibiotic la care aceastǎ bacterie este rezistentǎ C. tulpinile având o sensibilitate cunoscută D. Alegeţi enunţurile corecte care aparţin genului Proteus: A. Au un polimorfism accentuat B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la antibiograma genului Klebsiella : A. ADCL coloniile de tip M sunt lactozo. Lactozǎ pozitiv C. ape poluate unde se gasesc materii organice în descompunere D. Bacilii sunt imobili 294 .C.negative D. Întodeauna rezistent la penicilină E. Caracterele biochimice ale genului Klebsiella sunt: A. Foarte mobile având capacitatea de a migra pe mediile solide C. Proteusul poate fi saprofit al bilei 66. Sunt bacili polimorfi cu forme filamentoase pânǎ la 30 microni C. Citrat negativ 63. Nu este nevoie de antibiograma. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Proteus: A. Bacilii sunt necapsulaţi 67. Bacilul Proteus este agent obisnuit al proceselor de putrefacţie a cǎrnii E.

Pe AABTL fenomenul de invazie este inhibat. Pe geloza simplǎ şi gelozǎ sânge produc fenomenul de invazie a plǎcii C. Însǎmânţarea se face la baza gelozei înclinate datoritǎ mobilitǎţii mai mare a bacilului Proteus faţǎ de alte bacterii din flora asociatǎ D. Reacţia indolului este negativǎ E.D. Produc fenilalanindezaminaza E. Fenomenul de cǎţǎrare constituie un mijloc de izolare şi identificare E. Alegeţi caracteristicile morfologice ale genului Proteus? A. Produc lizin decarboxilazǎ 72. Proteus rettgeri E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Proteus: A. D. Proteus aeruginosa 71. Dacǎ însamânţarea se face la baza gelozei înclinate apare fenomenul de „căţărare” B. Se dezvoltă uşor pe medii simple 70. În funcţie de caracterele biochimice genul Proteus se împarte în următoarele specii: A. Care din următoarele afirmaţii referitoare la caracterele biochimice ale genului Proteus sunt adevărate: A. Produc hidrogen sulfurat C. Nu produc hidrogen sulfurat B. Bacili necapsulaţi 295 . Proteus morgani D. Bacilii sunt capsulaţi 68. Proteus vulgaris B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele biochimice ale genului Proteus: A. Bacilii sunt sporulaţi E. Cresc pe medii de citrat ca unicǎ sursǎ de carbon 73. Sunt anaerobe aerotolerante aerobe B. Bacili polimorfi B. Dacǎ pe aceeasi placǎ cu geloza se insǎmânţeaza în doua puncte opuse douǎ tulpini diferite apare fenomenul liniei de demarcaţie 69. Coloniile de proteus sunt lactozo-pozitive E. Fermenteazǎ lactoza C. Dacǎ însǎmânţarea se face la baza gelozei înclinate cultura se dezvoltă numai în partea inferioară a eprubetei C. Au o acţiune proteoliticǎ B. Bacili nesporulaţi C. Reacţia indolului este pozitivǎ D. Proteus mirabilis C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Proteus: A. Nu fermenteazǎ lactoza D.

Structura antigenicǎ a genului Salmonella cuprinde: A. sângele. Antigenul H somatic 79. întâlnit la speciile foarte virulente D. situat pe suprafaţa corpului microbian.6microni B. Infecţiile sunt clasificate în salmoneloze minore şi salmoneloze majore 78. Prezintǎ bacili Gram-negativi 2-4microni/0. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cultura genului Proteus: A. Unii bacili prezintǎ o pseudocapsulǎ 296 . Coprocultura se însămânţează pe mediul Gundel Tietz 76. Rezistǎ 2-6 luni în apele poluate D. Urina. Se se dezvolta colonii lactozo-pozitive B. Antigenul Vi (de virulenţǎ ). Prezintǎ bacili Gram negativi 75. Coproculturǎ se însǎmânţeazǎ pe medii selectivo-diferenţiale de tip McConkey şi ADCL D. Antigenul H flagelar. Bacili Gram pozitivi E. Prezintǎ bacili sporulaţi B. pǎsǎrilor de unde pot contamina mediul C. Se gǎsesc în intestinul omului. Puroiul se însǎmânţeazǎ pe ADCL şi Mc Conkey E. Bacili Gram negativi 74. Sunt adevarate urmǎtoarele afirmaţii referitoare la genul Salmonella: A. puroiul se însǎmânţeazǎ pe mediul cu geloza sânge şi AABTL C. Nu se dezvoltă pe medii simple E. Mediul de elecţie este mediul Cary Blair 77. Prezintǎ bacili capsulaţi C. Colonii lactozo negative C. proteic. de naturǎ glucido-lipido-polipeptidicǎ B.pe baza cǎruia sunt împǎrţite în tipuri serologice C. Antigenul O somatic. Sunt bacili polimorfi E. Este alcǎtuit dintr-un mare numǎr de specii. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la microscopia genul Proteus : A. de grup. Sunt bacili Gram pozitivi D. Este alcǎtuit dintr-un numǎr mic de specii E. Identificaţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele morfologice ale genului Salmonella: A.animalelor. Alegerea mediilor de culturǎ pentru însǎmânţarea produselor patologice se face în funcţie de tipul acestora B. peste 1500 B.4-0. Antigenul O flagelar E. Bacilii sunt mobili cu cili peritrihi C. Colonii de tip R D. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la cultura genului Proteus: A.D.

D. Elaborarea hidrogenului sulfurat C. negre D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Salmonella pe mediul Mc Conkey? A. Lactozo-pozitive la 18h 83. Lactozo-negative la 18h B. Sunt bacterii aerobe facultativ anaerobe B. Prezintǎ halou metalic datoritǎ reducerii sǎrii de bismut la bismut metalic 84. Cu margini semitransparente D. Sunt bacili Gram-pozitivi 2-4microni/0. Prezintǎ bacili sporulaţi E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Salmonella: A. Prezenţa lizindecarboxilazei E. Coloniile sunt de tip S lactozo-negative pe mediile diferenţiale D. Prezintǎ bacili nesporulaţi D. Care sunt afirmaţiile false referitoare la caracterele morfologice ale genului Salmonella? A. Coloniile sunt aderente de mediu. Caracterele biochimice false ale genului Salmonella sunt: A. Coloniile sunt de tip S lactozo-pozitive pe mediile diferenţiale E. Degradarea glucozei cu producere de gaz B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la aspectul coloniilor de Salmonella pe mediul Wilson Blair: A. Prezenţa indolului 297 . Absenţa lizindecarboxilazei 85. cu luciu şi halou metalic E. Bacteriile se cultivǎ pe medii selective şi diferenţialeADCL. Apar colonii ( la 48 ore ) B. XLD C.6microni B. Pe mediul Mc Conkey apar colonii manito-pozitive la 18h 82. Bacilii sunt imobili C. mijlocie C. Caracterele biochimice ale genului Salmonella sunt: A. Colonii de tip R E. Prezenţa fermentǎrii lactozei C. Coloniile sunt mici. Absenţa fermentǎrii lactozei D. De talie micǎ. Nu elaboreazǎ hidrogen sulfurat B.4-0. Prezenţa indolului E. Absenţa indolului D. Prezintǎ bacili capsulaţi E. Prezintǎ bacili mobili datoritǎ cililor peritrihi 81. Mc Conkey. Coloniile sunt mari. Prezintǎ bacili capsulaţi 80. negre C.

Bacteriile pot trǎi 4 ani în pulberea de ouǎ E. S. Salmonella paratyphi A. Reacţiile de aglutinare pe lamǎ pot fi executate de pe mediul ADCL E. Salmonella typhi produce febra tifoidǎ C. Bacteriile se distrug în 5-7 minute la 100 grade B. Din sistemul limfatic trec în sânge 298 . Febra tifoidǎ este asociatǎ cu sǎrǎcia. Una din sursele de infecţie o reprezintǎ apa contaminatǎ B. S. Enteritidis. Febra tifoidǎ afecteazǎ aproximativ 2 milioane de oameni anual. de serogrup si de serotip D. S. S. mizeria. Cholerae suis nu produc enterocolite D.86. cu aproximativ 600 000 decese B. enteritidis. Alegeţi afimaţiile corecte referitoare la identificarea serologicǎ a genului Salmonella: A. Dupa ingestie în fazǎ iniţiala salmonellele se multiplicǎ pasiv în submucoasǎ E.B si C produc febrelele paratifoide D. pǎsuni rezistǎ 200 zile C. S. Typhi murium. Alegeţi rǎspunsurile false: A. S. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la patogenitatea genului Salmonella: A. cu aproximativ 200 000 decese 89. Enteritidis. Nu sunt distruse de dezinfectante 88. lipsa igienei şi a apei potabile D. Dupa ingestie în fazǎ iniţialǎ salmonellele se multiplicǎ activ în submucoasǎ D. Reacţiile de aglutinare pe lamǎ pot fi executate pe medii selectivo diferenţiale 87. Transmiterea se face pe cale fecal – oral C. Typhi murium. Pe sol. Cholerae suis produc infecţii extradigestive articulare 91. Bolile produse de genul Salmonella poartǎ numele generic de dizenterie B. Salmonella typhi produce febra paratifoidǎ B. În ţǎrile dezvoltate apar cazuri sporadice de febrǎ tifoidǎ C. S. typhi murium. Febra tifoidǎ afecteazǎ aproximativ 17 milioane de oameni anual. Reacţiile de aglutinare pe lamǎ nu pot fi executate de pe medii selectivo diferenţiale C. S. Alegeţi rǎspunsurile corecte: A. Typhi murium. Identificarea serologicǎ a salmonellor la nivel de laborator de bacteriologie chimicǎ vizeazǎ identificarea de gen. Transmiterea se face pe cale fecal – oral ( apa şi alimente contaminate ) E. B si C produc febrelele tifoide C. cholerae suis produc toxiinfecţii alimentare de tip infecţios E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la febrele tifo-paratifoide: A. În alimente trǎiesc de la 10 la 180 zile D. S. Salmonella typhi produce febra paratifoidǎ 90. S. Enteritidis. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la rezistenţa bacteriilor din genul Salmonella: A. Reacţiile de aglutinare pe lamǎ pot fi executate de pe mediul TSI sau de pe AABTL B. S. Cholerae suis produc enterocolite E. Salmonella paratyphi A. S.

Gastroenteritele produse de salmonelle debuteazǎ la 16-18 ore de la ingestia alimentelor sau a apei contaminate 94. Medulocultura se recomandǎ în special în febra tifoidǎ cu hemoculturi negative C. Poate apare deshidratarea accentuatǎ E. constipaţie D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Salmonella: A. Diagnosticul de laborator indicǎ hemocultura în fazǎ de debut C. Doza infectantǎ este de 105 – 108 bacterii C. Febrǎ 39-41 grade B. Culturile de 18-24 ore de pe mediile de îmbogaţire vor fi dispersate pe medii selective diferenţiale asociind un mediu de îmbogǎţire puternic inhibat cu unul selectiv moderat B. Recoltarea mǎduvei osoase din stern nu se executǎ prin puncţie osoasǎ E. cefalee D. Culturile de 18-24 ore de pe mediile de îmbogǎtire vor fi dispersate pe medii selective diferenţiale asociind un mediu slab inhibat cu unul major selectiv C.92. Urocultura se executǎ în perioada de convalescenţǎ şi la fostii bolnavi de febrǎ tifoidǎ pentru depistarea stǎrii de purtǎtor cronic 96. Nu se realizeazǎ prin evidenţierea agentului patogen în produsele patologice care sunt prelevate în funcţie de stadiul bolii E. Hemocultura se practicǎ în toate cele patru septenare de febrǎ tifoidǎ B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la salmonelozele minore: A. diaree. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la diagnosticul de laborator ale genului Salmonella: A. Gastroenteritele produse de salmonelle debuteazǎ la 6 -48 ore de la ingestia alimentelor sau a apei contaminate B. Diagnosticul de laborator indicǎ coprocultura în faza de stare D. Leucopenie prin infiltrarea mǎduvei hepatoproteice E. Coprocultura este investigaţia cea mai solicitatǎ pentru diagnosticul de salmonelozǎ intestinalǎ D. greaţǎ. Se realizeazǎ prin evidenţierea agentului patogen în produsele patologice care sunt prelevate în funcţie de stadiul bolii B. Simptomele gastroenteritelor se caracterizeazǎ prin anorexie. vǎrsǎturi. Leucocitozǎ prin infiltrarea mǎduvei hepatoproteice 93. Cefalee C. Simptomatologia digestivǎ: anorexie. Coprocultura nu este investigatia cea mai solicitatǎ pentru diagnosticul de salmonelozǎ intestinalǎ E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la coprocultura genului Salmonella: A. Medulocultura se recomandǎ în special în febra tifoidǎ cu hemoculturi pozitive D. Perioada de stare a febrelor tifo-paratifoide se caracterizează prin: A. Pentru materiile fecale se utilizeazǎ mediul de conservare şi transport Wilson Blair 299 . Diagnosticul de laborator nu indica bilicultura în fazǎ de convalescenţǎ 95.

Sunt bacili capsulaţi 100. quinolone E. Shigella sonnei E. cotrimoxazole. Genul Shigella cuprinde cinci specii: Shigella dysenteriae. Shigella flexneri. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la caracterele morfologice ale genul Shigella: A. Sunt bacili necapsulaţi E. Sunt bacili mobili 101. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la caracterele morfologice ale genul Shigella? A. Shigella boydii. Dot EIA pentru detecţia rapidǎ a IgM şi IgG specifice pentru Salmonella typhi C. ampicilinǎ. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Genul Shigella: A. Bacilii dizenterici fermenteazǎ glucoza cu producere de gaz B. Shigella boydii. ampicilinǎ. Sunt bacili Gram negativi B. quinolone 98.selective şi diferenţiale B.translucide care nu modificǎ culoarea mediului datoritǎ lipsei de fermentare a lactozei E. Dezvoltarea se face pe mediile de îmbogǎţire. Pentru tratament se recomandă cloramfenicol. Bacilii dizenterici fermenteazǎ lactoza şi zaharoza 300 . Genul Shigella cuprinde cinci specii: Shigella dysenteriae. Pe mediile MC Conkey şi Wilson Blair se dezvoltǎ colonii rotunde 102. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Shigella: A. Pentru tratament nu se recomandă cloramfenicol. Pe mediile diferenţiale ADCL şi AABTL se dezvoltǎ colonii rotunde. Shigella sonnei si Shigella typhi D.97. Sunt Enterobacteriaceae responsabile de dizenteria bacilarǎ şi alte boli diareice C. Tyhpiliza reacţie imunoenzimaticǎ de detecţie cantitativǎ a IgM specifici B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Shigella: A. Sunt Enterobacteriaceae care includ specii obligat patogene B. Sunt bacili Gram negativi C. Clasificarea genului Shigella nu se face pe baza structurii antigenului din peretele celular 99. Sunt bacili mobili datoritǎ cililor peritrihi D. Shigella flexneri. Sunt bacili nesporulaţi E. Pe mediile diferenţiale ADCL şi AABTL se dezvoltǎ colonii rotunde. Sunt bacili Gram pozitivi B.translucide care modificǎ culoarea mediului datoritǎ lipsei de fermentare a lactozei D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la tehnicile noi de identificare serologicǎ ale genului Salmonella: A. Typhidot Test rapid pentru detecţia IgM specifici ( metoda imunocromatograficǎ ) D. selective şi diferenţiale conţin sǎruri biliare pentru inactivarea florei saprofite C. cotrimoxazole. Sunt bacili sporulaţi D. Sunt bacili imobili C. Mediile de îmbogǎţire.

Produsele patologice sunt materiile fecale B. Shigella nu face parte din flora intestinalǎ ci sunt prezente în materiile fecale ale bolnavilor E. Bacilii dizenterici fermenteazǎ glucoza fǎrǎ producere de gaz E. Speciile genului Shigella produc la om dizenteria bacilarǎ C. Grupul B ( Shigella flexneri) cuprinde şase tipuri C.MIU. În dizenteria cronicǎ se poate recolta produsul direct de la nivelul leziunii sub control rectoscopic D. probe din alimente incriminate C. Produsul patologic recoltat este urina E. Speciile genului Shigelle produc la om toxiinfecţii alimentare D. Speciile genului Shigella nu produc la om dizenteria bacilarǎ 106. Dizenteria este o boalǎ specific umanǎ care se transmite pe cale fecal oralǎ B. In cazul dizenteriei produse de Shiga dizetenterie tip 1 se adaugǎ şi efectul toxinei Shiga D. Transmiterea este fecal-oralǎ de la persoanǎ la persoanǎ prin mâini murdare sau prin apǎ şi alimente contaminate 105. Boala la om este consecinţa puterii enteroinvazive a shigelelor: C. Singurul rezervor de Shigelle este tubul digestiv al omului C. Grupul A este cel mai patogen E. Bacilii dizenterici nu fermenteazǎ glucoza 103. Genul Shigella nu cuprinde cei mai puternici patogeni în grupul Enterobacteriilor E. Grupul C ( Shigella boydii ) cuprinde 14 tipuri serologice D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la grupurile serologice ale genului Shigella: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la patogeneza genului Shigella: A. Grupul D ( Shigella sonnei ) cuprinde 3 faze: faza I (S ) . Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la epidemiologia genului Shigella: A. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la recoltarea produselor patologice recoltate pentru diagnosticul infecţiei cu Shigella? A. Genul Shigella cuprinde cei mai puternici patogeni în grupul Enterobacteriilor B. În cazul toxiinfecţiilor alimentare se recolteazǎ materii fecale de la bolnavi.faza II ( R ) si faza III ( M) 104. personal care mânuieste alimentele. Bacteriile ajunse la nivelul intestinului trec în sânge 107. Bacteriile ajunse la nivelul intestinului se multiplicǎ şi produc inflamarea mucoasei ce poate progresa spre submucoasǎ cu formarea ulcerelor B.C. În dizenteria cronicǎ se face hemocultura 301 . Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la patogenitatea genului Shigella: A. Evidenţierea caracterelor enzimatice se face prin însamantarea tulpinilor pe medii speciale (TSI. Grupul A (Shigella dysenteriae) cuprinde zece tipuri B. Ulceraţiile apar la nivelul peretelui intestinal în special la nivelul ileonului şi sigmoidului E. Shigella face parte din flora intestinalǎ D.Simmons) sau în sistem API D.

Se transmite prin muşcătua căpuşelor 112. Genul cuprinde bacili mobili 111. În anul 1603 ciuma a omorât aproximativ 38. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Pesta bubonica: A. Pandemia a început în Europa şi s-a rǎspândit şi în Asia centrala E. În secolul 19 dispare din Europa 113. mai produce astǎzi cazuri izolate în toatǎ lumea C. Produce tifosul exantematic E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la cultura genului Shigelle: A. Ciuma a revenit la fiecare generaţie cu virulenţǎ şi mortalitate variatǎ pânǎ în 1700 C.108. ADCL sau Salmonella-Shigella D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la genul Yersinia: A. Genul cuprinde bacili neîncapsulaţi D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la ciumǎ : A. Coprocultura se efectueazǎ pe medii selectivo-diferenţialede tip Mc Conkey. Însǎmânţarea trebuie efectuatǎ imediat B.durerosi. Pacientul prezintǎ febrǎ. Se caracterizeazǎ printr-o perioadǎ de incubaţie de aproximativ 7 zile de la infecţie B. Quinolone E. Probele sunt transportate în mediul Carry Blair C. Urocultura se efectueazǎ pe medii selectivo-diferenţiale de tip Mc Conkey. Genul cuprinde bacili Gram-negativi B. Eritromicina 110. Boala poate evolua foate rapid spre forme septicemice 302 .leziune inflamatorie hemoragicǎ D.000 londonezi D. Aceastǎ boalǎ care a produs epidemii în Evul Mediu. Genul cuprinde bacili nesporulaţi C. Produce pesta D. Ampicilinǎ B. ADCL sau Salmonella-Shigella 109. Amoxicilinǎ C. Numǎrul total de morţi este estimat la 75 milioane din care aproximativ 25-50 milioane în Europa B. Tratamenul genului Shigella se face cu: A. Genul cuprinde bacili imobili aerobi facultativ anaerobi E.ganglionii devin hipertrofiaţi. Coloniile sunt opace lactozo-pozitive E. Produce ciuma B.ulcereazǎ şi formeazǎ bubonul. Bacteriile se multiplicǎ la locul de intrare dar nu trec în vasele limfatice şi ganglionii locali C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Yersinia pestis: A. Tetraciline D.

aer. Incubaţia este de circa 7 zile E. Se caracterizeazǎ printr-o perioadǎ de incubaţie de aproximativ 15 zile de la contaminare 114. Bacteriile genului Pseudomonas pot supravieţui în: A. Gram-negativi aerobi. Diagnosticul de laborator se pune pe evidenţierea de numeroase hematii în materiile fecale 116. Diagnosticul etiologic este pus prin culturi efectuate din produsele patologice. Din cauza adenitei mezenterice infecţia poate mima o apendicitǎ mai ales la persoane cu imunitatea deprimatǎ E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Yersinia enterocolitica: A. B. Yersinia este rezistentǎ la ampicilinǎ E. Gram-pozitivi anaerobi. Yersinia este sensibilă la ampicilinǎ 117.E. puroi. Gastro-enterita acutǎ se manifestǎ prin diaree. Genul Pseudomonas cuprinde bacilii: A. Diagnosticul de laborator se pune pe evidenţierea de numeroase leucocite în materiile fecale şi izolarea în coproculturǎ a tulpinii patogene şi identificarea biochimicǎ B. Gram-negativi anaerobi. mobili datoritǎ unui flagel polar E. C. Infecţia se produce prin ingestia de alimente contaminate B. medii uscate C. Gram-pozitivi aerobi. Pacientul prezintǎ febrǎ. LCR şi hemoculturi 115. Nu sunt afectaţi copiii D. pe plante C. toalete D. doar in sol E. mobili datoritǎ unui flagel polar B.mobili datoritǎ unui flagel polar 119. Bacteriile genului Pseudomonas se întâlnesc: A. în apǎ.dureri abdominale.stare generalǎ alteratǎ şi manifestǎri clinice pulmonare C. spitale 303 . mobili datoritǎ unui flagel polar C. medii umede in bǎi B. in intestinul si pe tegumentul omului si animalelor 118. Antibioticele de elecţie sunt co-trimoxazolul şi cloramfenicol D. Transmiterea este interumanǎ prin aerosoli. Alegeţi afirmaţiile corcte referitoare la pesta pneumonică: A. sputǎ. sol B. Mortalitatea este de peste 90% D. doar in apǎ D. producǎtori de pigmenţi hidrosolubili D. Cazurile uşoare se pot vindeca spontan C. febra. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la Yersinia pseudotuberculosis? A. cu debut rapid.

pseudoalcaligenes. cu internǎri frecvente si spitalizare prelungitǎ D.P. saprofite B. atât specii fluorescente cât si specii nonfluorescente 122.mendocina) D.mendocina) C.P.putida. Pseudomonas cu speciile fluorescente(P. Primul grup al genului Pseudomonas este reprezentat de: A. la persoanele cu imunitate crescutǎ B.P. 5 grupe 121. scurte granulare in culturi vechi E. scurte filamentoase in culturi vechi D.fluorescens) E. Bacteriile din genul Pseudomonas sunt: A. nesaprofite D. mobili C. în urma unor manevre de cateterizare intramuscularǎ sau urinarǎ 124.pseudoalcaligenes. foarte puţin rǎspândite în naturǎ 123.P. la persoanele cu imunitate scazutǎ C.fluorescens) B.P. 4 grupe C.E.aeruginosa. Pseudomonas cu speciile fluorescente (P.aeruginosa. condiţionat patogene nesaprofite E. cu flageli cu localizare nepolarǎ D. Bacteriile care aparţin genului Pseudomonas sunt: 304 . Gram negativi B.putida. Pseudomonas cu speciile nonfluorescente(P. Bacilii din genul Pseudomonas sunt: A. Pseudomonas cu speciile nonfluorescente (P. Bacilii din genul Pseudomonas pot prezenta forme: A. 15 genuri D.alcaligenes. Infecţiile severe din genul Pseudomonas se produc: A. lungi granulare in culturi vechi C. 11 genuri E. necapsulaţi 125. 12 genuri B. lungi filamentoase in culturi tinere 126. condiţionat patogene C. scurte granulare in culturi tinere B.P. în urma unor manevre de cateterizare intravenoasǎ sau urinarǎ E. Genul Pseudomonas se clasificǎ în: A.P.alcaligenes. nesporulaţi E.P. prezenţa unor substanţe dezinfectante 120.

B. dupa ce se adunǎ pigmentul albastru verzui se degajǎ un miros caracteristic de flori de salcâm 131. mai ales cocilor Gram-negativi B. dupǎ incubarea bacilului 24 h mediul devine vâscos C. Pigmenţii secretaţi de Pseudomonas aeruginosa sunt: A. are necesitǎţi nutriţionale maximale C. Care dintre urmǎtoarele afirmaţii aparţin genului Pseudomonas? A. Care sunt mediile de culturǎ pe care se dezvoltǎ bacteriile din genul Pseudomonas? A. Mc Conkey E.A. Cary Blair 128. are necesitǎţi nutriţionale minimale B. piocianina de culoare verde B. prin cultivarea în bulion se observǎ cresterea stafilococilor aurii 130. piocine C. mai ales cocilor Gram-pozitivi 305 . fluoresceína de culoare galben fluorescent D. este o bacterie nepretenţioasa D. cresterea bacilului determinǎ apariţia unei membrane rosii la suprafaţǎ E. dupǎ incubare se formeazǎ o membranǎ sub care se adunǎ pigmentul albastru verzui E. dupǎ incubare se formeazǎ o membranǎ sub care se adunǎ pigmentul galben verzui D. prin cultivarea în bulion se observa incetinirea cresterii bacilului C. Alegeţi rǎspunsurile corecte referitoare la genul Pseudomonas: A. pioverdina de culoare galben verzui fluorescent E. geloza sange C. C. E. substanţe cu acţiune antibacterianǎ împotriva altor specii. prin cultivarea în bulion se observǎ cresterea bacilului B. este o bacterie pretenţioasa E. piocianina de culoare albastrǎ C. bulion sau geloza simplǎ B. este o bacterie aeroba 129. Pseudomonas aeruginosa produce: A. dupǎ incubarea bacilului 12 h mediul devine vâscos B. Alegeţi rǎspunsurile corecte referitoare la Pseudomonas aeruginosa: A. AABTL D. piorubrina 132. cresterea bacilului determinǎ apariţia unei membrane cenusii la suprafaţǎ D. D. anaerobe aerobe nepretenţioase pretenţioase aerobe si nepretenţioase 127. substanţe cu acţiune antibacterianǎ împotriva altor specii.

carbapenem(imipenem) D. Este formată din peste 200 specii de bacili Gram negativi. infecţii ale cailor urinare D. Este formată din bacili cu habitat intestinal (în intestinul omului şi animalelor). Despre familia Enterobacteriaceae sunt corecte următoarele afirmaţii: A. imunodepresie in bolile cronice grave 133. mezlociline B. un mediu lichid E. o specie condiţionat nepatogenǎ C. frecvent izolate de la pacienţii cu infectii respiratorii C. 306 . frecvent izolate de la pacienţii cu infectii urinare 135. cefalosporine de generaţia aIII-a si a IV-a E. B. Antibiotice beta-lactamice B. aminoglicozide C.D. ticarciline D. D. carbeniciline C. o specie condiţionat patogenǎ B. infecţii oculare 136. o specie aparţinând Familiei Mycobacteriaceae 134. este o specie cu numerosi factori de virulenţǎ D. sinuzite) E. însamantaţi pe mediul gelozǎ sange producând hemolizǎ incompletǎ E. azlociline E. pigmentul auriu specific speciei S. Pseudomonas aeruginosa poate fi sensibilǎ la: A. Enterobacteriile se găsesc în mod frecvent şi în mediul exterior unde sunt eliminate de oameni şi animale odată cu dejecţiile. frecvent izolate de la pacienţii cu fibrozǎ chisticǎ B. cefalosporine de generaţia I-a si a II-a 137. Este formată din peste 200 specii de bacili Gram pozitivi. E. C. Coci Gram pozitivi ovalari D. La nivelul tegumentelor bacilul piocianic poate produce: A. Penicilinǎ 138. infecţii respiratorii C. Enterobacteriile nu se găsesc la animale. infectii ORL(otite. Pseudomonas aeruginosa este: A. La care dintre urmatoarele substanţe Pseudomonas aeruginosa poate fi sensibilǎ: A. suprainfectarea arsurilor B.aureus E. Tulpinile mucoide de Pseudomonas aeruginoasa sunt: A.

Klebsiella. Citrobacter E. Escherichia. Tribul II :genul Salmonella. Shigella. Tribul III: genul Klebsiella. Tribul V:genul Yersinia. Yersinia. Escherichia. C. Absenţa citocromoxidazei ( oxidazo-negativi). Majoritatea neîncapsulaţi. Genul Escherichia cu specia tip Escherichia coli. E. D. genul Enterobacter. B. Fermentarea maltozei. E. Caracteristicile enterobacteriilor sunt: A. 307 . Povidencia. E. B. Din tribul III al enterobacteriilor fac parte genurile: A. Serratia. Majoritatea sunt mobili. B. B. C. 145. Shigella. Enterobacteriile saprofite condiţionat patogene fac parte din flora normală a intestinului fiind patogene numai în anumite cazuri: A. E. Arizona. genul Serratia. Familia cuprinde mai multe genuri ce pot fi grupate în triburi în funcţie caracterele biochimice: A. D. Din tribul I al enterobacteriilor fac parte genurile: A. Enterobacter. Salmonella. genul Povidencia. C. B. 143. genul Enterobacter. Proteus. Capacitatea de a reduce nitratii la nitriţi. 141. Din tribul IV al enterobacteriilor fac parte genurile: A. Nesporulaţi. genul Arizona. C. D. Caracterele biochimice comune ale enterobacteriilor sunt : A. 140. E. Sunt bacterii aerobe facultativ anaerobe. Yersinia. Fermentarea lactozei. B. D. Proteus.139. D. C. Tribul I: genul Escherichia. genul Citrobacter. Tribul IV genul Proteus. C. D. 144. Fermentarea glucozei. 142. Majoritatea sunt imobili.

Genul Providencia. K. C. D. Salmonella enteritidis. coli). Salmonella cholerae suis. Pilii comuni(fimbriile) cu rol esenţial în aderarea la mucoase şi pilii sexuali cu rol în transferul de material genetic prin conjugare. vulgaris. rettgeri. D. D. cu 3 specii: Y. acestea prezentand cili (flageli). 149. Genul Salmonella.) cu acţiune asupra monocitelor şi responsabile de manifestarile digestive. Genul Salmonella. Sonnei. Capacitatea de supravieţuire şi multiplicare intracelulară (intrafagocitar) cu posibilitatea de diseminare în tot organismul (infecţii sistemice produse de Salmonella spp). P. Genul Klebsiella cu 3 specii importante: K. cu rol de exotoxină. Shigella spp. Genul Serratia. etc. febră. Exotoxine (enterotoxine eliberate de E. C. pestis. E. Enterobacterii patogene: A. Genul Providencia. B. Endotoxine (lipopolizaharide LPS sau Antigenul O din peretele celular) responsabile de şocul endotoxinic şi CID (Coagulare Intravasculara Diseminată). C. cu 3 specii: Y. Enterobacteriile sunt bacili: A. S.B. enterocolitica. acestea prezentand cili (flageli). B. Pseudotuberculosis. cu speciile Proteus mirabilis. D. Genul Citrobacter. coli. Genul Morganella. 150. Salmonella paratyphi A. Enterobacteriile saprofite condiţionat patogene fac parte din flora normală a intestinului fiind patogene numai în anumite cazuri: A. Genul Enterobacter. P. C. Genul Shigella cu 4 specii: S: disenteriae. E. Structurile antigenice ale enterobacteriilor sunt reprezentate de: A. B. E. Antigenul O (flagelar) care este prezent în peretele celular al tuturor Enterobacteriilor. Pseudotuberculosis. Salmonella paratyphi A. pestis. E. Klebsiella rhinoscleromatis. cu speciile: Salmonella typhi. E. 308 . Lungi. B. Antigenul H (somatic) prezent doar la bacteriile mobile. Y. Antigenul H (flagelar) prezent doar la bacteriile mobile. 147. 146. Capacitatea crescută de multiplicare şi de invazie a tractului intestinal şi urinar (E. Salmonella cholerae suis. Y.morgani. Genul Proteus. Y. B. D. S. Genul Yersinia. Ozenae. P. enterocolitica. S. boydii. Salmonella enteritidis. flexneri. Factorii de patogenitate ai enterobacteriilor cei mai importanţi sunt reprezentaţi de: A. 148. B. Y. cu rol de endotoxină. Genul Morganella. Antigenul O (somatic) care este prezent în peretele celular al tuturor Enterobacteriilor. C. cu speciile: Salmonella typhi. pneumoniae. C. C. Genul Yersinia. Antigenul K (capsular) (la Klebsiella spp) care determină caracterul mucos al coloniilor pe mediile lichide de cultură.

Klebsiella. B. 309 . Fermentează glucoza (glucozo-pozitivi). Gram pozitivi. Nesporulaţi. Enterobacteriile din categoria lactozo-nefermentativi sunt: A. Referitor la enterobacterii. D. E. C. 153.4 microni în diametru. D. 154. Enterobacteriile sunt bacili: A. Enterobacteriile din categoria lactozo-fermentativi sunt: A. 151. Cu 0. B. Serratia. Majoritatea imobili. 152. pentru coprocultură se utilizează: A. Yersinia.B. Sunt oxidazo-negativi. C. B. Proteus. Escherichia. pemiţând multiplicarea salmonelelor şi inhibând flora de asociaţie). Diferenţiale (AABTL) pentru evidenţierea capacităţii de fermentare a zaharozei. C. selectivo-diferenţiale de tip agar-deoxicolat-citrat-lactoză ADCL (Leifson). B. Cu flageli ( cei mobili). D. Reduc nitraţii la nitriţi. mediile neselective. D. E. Majoritatea neîncapsulaţi. C. Enterobacteriile sunt bacili: A. Scurţi. D. Gram negativi. E. D. E. Sporulaţi. Majoritatea mobili. 156. Cu 2-3 microni lungime. D. B. E. C. E. Salmonella. De îmbogăţire (obligatorii în cazul salmonelozelor. C. B. Toţi membrii familiei Enterobacteriaceae: A. Citobacter. Klebsiella. C. Cu 6-7 microni lungime. Citobacter. Majoritatea încapsulaţi. Cu capetele rotunjite. Nu fermentează glucoza. Nu posedă citocromoxidază. mediile selective. 155.

răspândit în apă. B. Inhibă dezvoltarea florei proteolitice. 161. Fermentează zaharoza.carbinolului ca produs final de fermentaţie a lactozei (reacţia Voger . Infecţii urinare (produce aproximativ 50% din totalul infecţiilor urinare). D. C. Genul Escherichia: A. E. Ajută la sintetizarea unor vitamine: vitamina A şi vitamina D. Gram negativi. C. C. B. C. În stomac este principalul reprezentant al florei normale. Referitor la genul Escherichia: în anumite situaţii. Genul Escherichia prezintă bacili: A. Fermentează glucoza. 162. D. Referitor la caracterele biochimice ale genului Escherichia. 160. Pe mediul diferenţial AABTL formează colonii S de culoare verzi prin fermentarea lactozei. Cu cili peritrichi. Fermentează lactoza. produce infecţii ca: A. sunt adevărate următoarele: A. Nu formează indol. E. 159. C. sunt adevărate următoarele: A. Alte proprietăţi biochimice sunt utilizate pentru identificarea speciilor enterobacteriilor: A.Proskauer). 157. E. Fermentarea altor zaharuri cu sau fără producerea de gaz. Cuprinde specii saprofite al tubului digestiv al omului şi animalelor. Pe mediul diferenţial AABTL formează colonii S de culoare galbene prin fermentarea glucozei. D. În intestin este principalul reprezentant al florei normale. geloză). Formarea lizinei. B. 310 . Sporulaţi. B. 158. Producerea de hidrogen sulfurat .E. B. sol. Formarea acetil -metil . B. Referitor la caracterele de cultură ale genului Escherichia. În general necapsulaţi. Nu se dezvoltă pe medii cu citrat ca unică sursă de atomi de carbon. Bacilii au dezvoltare rapidă pe medii de cultură simple (bulion. în care tulpini endogene sau exogene realizează contaminarea unor regiuni anatomice sau ţesuturi normal sterile. Utilizarea citratului ca sursă de oxigen. E. D. E. aer. D. Pe mediul geloză sânge dau colonii de tip S sau M pentru variante cu microcapsulă. de unde este eliminat cu materiile fecale. Peritonite. Shigella. Mobili.H2S. Pe mediul diferenţial AABTL formează colonii S de culoare galbene prin fermentarea maltozei.

Escherichia coli enteropatogen EPEC produce: A. B. E. E. Eliberează o enterotoxina „cholerae-like”. C. D. Aproximativ 30% dezvoltă o complicaţie: sindromul hemolitico uremic. Dureri abdominale. C. Duce la o diaree apoasă. E. Care afirmaţii legate de Escherichia coli enterotoxigen ETEC sunt corecte? A. Colecistite. Frecvent sanguinolentă. C. 167. B. Exotoxina termolabilă determină transformarea enterocitului din celula absorbanta în celula secretantă. O diaree asemănătoare holerei. D. D. 311 . Diareea epidemică malignă a nou –născuţilor. 168. Dureri de cap. O diaree asemănătoare dizenteriei. E. Exotoxina termolabilă determină transformarea enterocitului din celula secretantă în celula absorbantă. Escherichia coli enterohemoragic EHEC. Escherichia coli enteropatogen EPEC. C. B. B. O diaree la nou născuţi prin contaminare exogenă. Escherichia coli enterotoxigen ETEC produce: A.C. altele severe. 165. Unele infecţii sunt uşoare. D. Infecţii de plagă. O diaree hemoragică. Escherichia coli enterotoxigen ETEC. Care afirmaţii legate de Escherichia coli enterohemoragic EHEC sunt corecte? A. 164. Escherichia coli enteroinvaziv EHEC. Diareea turiştilor. Produc meningită la nou născut. în condiţiile lipsei de igienă. Escherichia coli enterohemoragic EHEC produce o diaree hemoragică cu următoarele simptome: A. D. 163. putând duce la exitus. D. Epidemii diareice în spitale. Endotoxina termolabilă determină transformarea enterocitului din celula absorbanta în celula secretantă. Referitor la genul Escherichia tulpinile ce produc boli diareice sunt: A. Diareea epidemică malignă a nou -născuţilor. Febra~40C. Vărsături. 166. B. O diaree muco-sanguinolentă. C. E. Escherichia coli enteroinvaziv EIEC. O diaree asemănătoare dizenteriei. E. B.

Biologie moleculară cu sonde nucleotidice. B. McConkey pentru urocultură. D. 312 . Spitalizarea nu este obligatorie. E. C. Referitor la Escherichia coli identificarea biochimică se face prin: A. În apă. 172. 173. Sistemul miniaturizat API. Imunofluorescenţă indirectă (cu anticorpi monoclonari). În sol. B. B. 170. C. LCR. 174. Cercetarea caracterelor biochimice prin seria clasică. ECEH se poate afla în intestinul păsărilor. E. Tulpinile care produc boli la om produc boli animalelor rumegătoare. PCR. E. C. elani. E. ECEH se poate afla în intestinul animalelor rumegătoare: vaci. ADCL pentru coprocultură. D. Referitor la Escherichia coli: cultivarease face pe diferite medii de cultură în funcţie de tipul produsului patologic: A. Unii dezvoltă afecţiuni cornice: insuficineţă renală cronică IRC sau mor. E. Referitor la Escherichia coli antibiograma constă în: A. C. 169. D. Tulpinile care produc boli la om nu produc boli animalelor rumegătoare. D. În intestinul subţire. cerbi. E. Tractul respirator. Gram negativi. Majoritatea se vindecă. În cazul infecţiilor urinare se testează antibiotocele pentru infecţii cu bacili Gram negativi urinari. D. Se testează setul de antibiotice pentru bacili Gram negativi. D.C. AABTL pentru infecţii plagă. B. Geloză sânge pentru urocultură. Klebsiella pneumoniae poate fi prezentă în: A. Se testează setul de antibiotice pentru bacili Gram pozitivi. În intestinul gros. B. Porcii pot prelua EHEC şi pot contribui la raspândirea lui. În cazul infecţiilor urinare se testează antibiotocele pentru infecţii cu bacili Gram pozitivi urinari. McConkey pentru coprocultură. Care afirmaţii legate de Escherichia coli enterohemoragic EHEC sunt corecte? A. 171. B. Aglutinare pe lamă cu seruri polivalente. Gram pozitivi. C. În cazul infecţiilor intestinale se testează antibiotocele pentru infecţii cu bacili Gram negativi intestinali. Klebsiella pneumoniae prezintă bacili: A.

Enterocolite. D. Rinoscleromul este un granulom distructiv al nasului şi faringelui. E. Septicemie. Caracterele biochimice la Klebsiella pneumoniae sunt evidenţiate prin următoarele: A. Cresc uşor pe mediile de cultură (geloză. Produc carboxilază. Aşezaţi în lanţuri scurte pe frotiurile din cultură. Coloniile sunt de tip S (datorită prezenţei capsulei bacteriene). E. Infecţii orofaringiene. Endocardită. Klebsiella rhinoscleromatis produce rinoscleromul. Reacţia ureazei este pozitivă. D. Rinoscleromul este un granulom distructiv al faringelui. Klebsiella ozenae este asociată cu ozena. B. 177. Peritonită.C. C. Referitor la Klebsiella pneumoniae saprofiţii condiţionat patogeni pot produce: A. C. Nu produc lizină. Nu produc H2S. C. Coloniile au o consistenţă particulară (se întind la atingere cu ansa). Nu produc indol E. Caracterele biochimice la Klebsiella pneumoniae sunt evidenţiate prin următoarele: A. datorită fermentării glucozei produc colonii cu aspect de picătură de miere (galbene. C. 178. D. B. Produc lizină. D. fetidă a mucoasei bucale. E. 176. Sunt bacili lactozo-pozitivi. B. geloză sânge). lucioase). Infecţii digestive. E. B. B. D. C. Referitor la Klebsiella pneumoniae saprofiţii condiţionat patogeni pot produce: A. Sunt bacili lactozo-negativi. Imobili (nu posedă flageli). C. B. Pneumonii. Nu produc carboxilază. Coloniile sunt de tip M (datorită prezenţei capsulei bacteriene). Ozena este o atrofie progresivă. E. Pe AABTL. 313 . Aşezaţi în lanţuri lungi pe frotiurile din produse patologice. Meningită. D. Infecţii urinare. Caracterele de cultură la Klebsiella pneumoniae sunt evidenţiate prin următoarele: A. 179. 180. Colite. 175. Care afirmaţii sunt corecte? A. D. Folosesc citratul ca unică sursă de atomi de carbon. E.

Grupează enterobacterii ce prezintă migrare în valuri.181. Glucoză pozitiv. Mac Conkey. Grupează enterobacterii cu un polimorfism accentuat. Lactoză pozitiv. ADCL (Leiffson). Carbapenemi. 182. Grupează enterobacterii ce prezintă fenomenul de căţărare pe mediile lichide turnate în pantă în tuburi. C. C. C. Geloză chocolat. Este agent obişnuit al proceselor de putrefacţie a cărnii. Cultura la genul Proteus se face pe: A. Se testează antibiotice pentru infecţiile urinare pentru Gram negativi şi G negativi urinari: A. D. Genul Proteus: A. D. Indol pozitiv. AABTL B. B. D. D. Referitor la identificarea biochimică a genului Klebsiella putem identifica: A. C. Quinolone. E. D. gunoaie. Geloză sânge unde dau fenomenul de invazie a plăcii. Grupează enterobacterii ce prezintă invazia mediului. Aminoglicozide. Populaţia intestinală de bacil Proteus poate deveni predominantă prin procese de selecţie în urma unui tratament cu antibiotic la care această bacterie este rezistentă. 185. B. C. Geloză sânge. B. Geloză simplă unde dau fenomenul de invazie a plăcii. 184. Este foarte răspândit pe sol. B. Urează pozitiv. Citrat pozitiv. Genul Proteus: A. E. Geloză simplă unde fenomenul de invazie este inhibat. B. Cefalosporine gen II şi III. E. E. Grupează enterobacterii foarte mobile având capacitatea de a migra pe mediile lichide. Referitor la genul Klebsiella: antibiograma urmează întotdeauna izolarii în cultură. 186. 314 . C. Referitor la genul Klebsiella: prin cultivarea produselor de laborator se dezvoltă coloniile caracteristice de tip M pe mediile: A. 183. E. ape poluate unde se găsesc materii organice în descompunere. D. Se găseşte în număr mic în intestinul omului şi animalelor. Cefalosporine gen I şi III. AABTL unde fenomenul de invazie este inhibat. Se găseşte în număr mare în intestinul omului şi animalelor.

D. Au o marcată acţiune lipidică. 188. E. D. Nu produc fenilalanindezaminază. 189. Infecţii genitale. Caracterele biochimice la genul Proteus sunt evidenţiate prin următoarele: A. B. Caracterele biochimice la genul Proteus sunt evidenţiate prin următoarele: A. 315 . E. Peritonite. B. 192. Referitor la genul Proteus care afirmaţii sunt corecte? A. Otite. culturale şi biochimice cultura se face pe mediile: A. Enterocolite acute. Produc în majoritate H2S. Referitor la genul Proteus: bacterii saprofite condiţionat patogene pot produce infecţii când părăsesc habitatul lor natural: A. Urina. Puroiul şi alte exudate purulente se însămânţează pe mediul cu geloză sânge şi AABTL. Nu produc în majoritate H2S. unde fenomenul de invazie este inhibat. Nu produc lizin decarboxilază. Pneumonie. Nu fermentează lactoza. ADCL. C.E. E. Au o marcată acţiune proteolitică. TCBS. D. Pojar. B. B. 187. E. C. ADCL. sângele se însămânţează pe mediul cu geloză sânge şi AABTL. 190. B. E. 191. D. Produc lizin decarboxilază. B. Rubeolă. Reacţia indol este pozitivă. C. Referitor la genul Proteus: bacterii saprofite condiţionat patogene pot produce infecţii când părăsesc habitatul lor natural: A. Sinuzite. Referitor la genul Proteus: în funcţie de produsul patologic şi identificarea pe baza caracterelor morfologice. C. Toxiinfecţii alimentare. Alegerea mediilor de cultură pentru însămânţarea produselor patologice se face în funcţie de tipul acestora. Mc Conkey. Rujeolă. Geloză sânge. AABTL. Produc fenilalanindezaminază. C. C. D.

de natură glucido. De talie mică. Antigenul H poate fi de faza III sau/şi de fază IV. Pe mediul ADCL apar colonii lactozo-negative cu centrul negru (la 24h). D. E. E. Cu cili peritrichi. Este alcătuit dintr-un mare număr de specii (peste 3000). Antigenul H flagelar. ex. C. 195. Antigenul Vi (de virulenţă) întâlnit la speciile foarte virulente.A. situat pe suprafaţa corpului microbian. Rezistă 7-9 luni în apele poluate. apa). B. Antigenul O somatic. Antigenul Vi (de virulenţă). B. C. Produsele pluricontaminate se însămânţează iniţial în medii de îmbogăţire. La genul Salmonella coloniile sunt: A. B. 198. B. B. 316 . Referitor la genul Salmonella: Bacterii aerobe. E. Infecţiile sunt clasificate în salmoneloze minore şi salmoneloze majore în funcţie de etiopatogenie. 197. D. E. La genul Salmonella pe mediul McConkey apar colonii: A. proteic. de grup. Gram negativi. Unele specii prezintă antigenul Vi. E.Salmonella typhi. păsărilor de unde pot contamina mediul (solul.lipido-polipeptidică. Pe mediile Mc Conkey şi ADCL se dezvoltă colonii lactozo-pozitive. De talie mijlocie. De tip M.D. B. 194. TCBS. C. Imobili. Unele specii prezintă o pseudocapsulă. de suprafaţă. XLD. 196. animalelor. Genul Salmonella prezintă bacili: A. C. Genul Salmonella: A. McConkey. evoluţie şi gravitatea complicaţiilor. B. C. D. De tip S. facultativ anaerobe. Structura antigenică a genului Salmonella este: A. Lactozo-negative pe mediile diferenţiale.S. Este alcătuit dintr-un mare număr de specii (peste 1500). se cultivă pe medii se1ective şi diferenţiale: A. E. C. ADCL. Se găsesc în intestinul omului. Materiile fecale pentru coprocultură se însămânţează pe medii selectivo-diferenţiale de tip Mc Conkey şi ADCL. Lactozo-negative (la 12h). 193. D. pe baza căruia sunt împărţite în tipuri serologice. D.

Fără luciu. Reacţia Widal nu mai este însă de uz curent. Absenţa lizindecarboxilazei. D. C. Salmonella typhi produce febra paratifoidă. La 24h. B. Aderente de mediu. Caracterele biochimice caracteristice ale genului Salmonella sunt: A. lipsa igienei. fiind înlocuită de tehnici noi imunologice. vizează identificarea de gen. Febra tifoidă afectează aproximativ 20 milioane oameni annual. de serogrup şi de serotip. a apei potabile. C. C. E. Reacţiile de aglutinare pe lamă pot fi executate de pe mediul AABTL. B. mizeria. Absenţa fermentării lactozei. Pe sol. Salmonella paratyphi A produce febra paratifoidă. Mici şi negre. 201. 204. Sunt distruşi în 1-2 minute la 100 C. D. D. Bolile produse poartă numele de salmoneloze. În ţările dezvoltate apar cazuri sporadice ( facilităţi sanitare). 199. E. B. B. Care afirmaţii sunt corecte cu referire la genul Salmonella? A. Despre rezistenţa bacililor genului Salmonella putem spune: A. Febra tifoidă este asociată cu sărăcia. C. E. 200. E. La genul Salmonella pe mediul înalt selectiv Wilson Blair apar colonii: A. Reacţiile de aglutinare pe lamă pot fi executate de pe mediul TSI. Cu halou metalic. C. În alimente rezistă 10-180 zile. Nu sunt distruşi de dezinfectante. E. Febra tifoidă produce aproximativ 800. Referitor la patogenitatea genului Salmonella care afirmaţii sunt corecte? A. Absenţa indolului. B.D. Elaborarea de H2S. 202. C. D. păşuni rezistă 300 zile. 203. D.000 decese anual. Salmonella paratyphi B produce febra paratifoidă. D. Cu margini semitransparente. Identificarea serologică a genului Salmonella constă în: A. Transmiterea se face pe cale fecală-orală ( apa şi alimente contaminate). Identificarea serologică a salomonellelor la nivel de laborator de bacteriologie chimică. E. Reacţiile de aglutinare pe lamă pot fi executate de pe medii selectivo-diferenţiale. Degradarea glucozei cu producere de gaz. E. Salmonella paratyphi B produce febra paratifoidă. B. 317 . De talie mare. În pulberea de ouă rezistă 4 ani.

samonelele se elimină prin materiile fecale. 210. E. Prostraţie. B. Sursa de infecţie: ouă de raţă contaminate. S. typhi murium produc infecţii respiratorii. B. Despre febrele tifo-paratifoide sunt corecte următoarele: A. Fără tratament boala durează 7 săptămâni (septenare). 318 . Incubaţia: 10 -14 zile. pentru a întrerupe lanţul epidemiologic. C. Diaree încă din primele zile. în faza iniţială. 209. Febră înaltă: 39-41 C. C. se fac controale periodice la angajaţii din alimentaţia publică şi colectivităţi de copii. Perioada de stare în cazul febrelor tifo-paratifoide este caracterizată prin: A. Referitor la patogenitatea genului Salmonella care afirmaţii sunt corecte? A. Doza infectantă este de aproximativ 1000 bacterii. dar aproximativ 5% din foştii bolnavi rămân purtători cronici prin cantonarea salmonelelor la nivelul vezicii biliare constituind un important rezervor de Salmonele. C. Transmiterea se face pe cale fecal-orală. apoi trec în ganglionii mezenterici. măduvei osoase hematopoietice. Salmonelele se descarcă în sânge (a doua bacteriemie). determinând bacteriemie. Salmonelele se elimină masiv şi prin bilă şi urină. Doza infectantă este de aproximativ 1500 bacterii. C. 206. Anorexie. B. Cefalee. E. Perioada de stare în cazul febrelor tifo-paratifoide este caracterizată prin: A. Din foliculii limfatici abcedaţi în intestin şi prin bilă. În scop epidemiologic. Splenomegalie. insuficient preparate termic. apoi invadarea tuturor formaţiunilor limfatice. salmonelele se multiplică activ în submucoasă şi formaţiunile limfoide ale intestinului (plăci Peyer).205. E. B. D. typhi murium produc toxiinfecţii alimentare de tip infecţios (prin ingestia unui număr mai redus de bacterii). D. D. 208. B. S. Fără tratament boala durează 5 săptămâni (septenare). Din sistemul limfatic trec în LCR. Sursa de infecţie este apa contaminată. enteritidis produc enterocolite (prin ingestia masivă de germeni). typhi murium produc infecţii extradigestive. B. Despre febrele tifo-paratifoide sunt corecte următoarele: A. S. Hepatomegalie. S. C. ficatului şi a altor organe. D. Despre febrele tifo-paratifoide sunt corecte următoarele: A. cholerae suis produc infecţii meningeale. splinei. E. 207. S. D. E. Boala este autolimitată. După ingestie.

D. Cefalee. Leucocitoză. C. 213. Salmonelozele minore se manifestă prin: A. Referitor la genul Salmonella diagnosticul de laborator constă în următoarele: A. Referitor la genul Salmonella: pentru economie de timp se însămânţează în paralele şi pe suprafaţa mediilor selective: 319 . Alterarea stării generale. Hemoragia intestinală. E. Anorexie. Se indică coprocultura în faza de convalescenţă. D. 212. proporţia de rezultate pozitive este de aproximativ 80% în prima săptămână de boală. Hemocultura se practică în toate cele şase septenare de febră tifoidă. Referitor la genul Salmonella: în laborator este obligatorie etapa de îmbogăţire prin însămânţare pe două medii de îmbogăţire : A. B. E. C. D. Mialgii. Mediul ADCL. Mediul selenit acid de sodiu. Coprocultura este investigaţia cea mai solicitată pentru diagnosticul de samoneloză intestinală. Urocultura se execută în perioada de convalescenţă şi la foştii bolnavi de febră tifoidă pentru depistarea stării de purtător cronic. D. care sunt prelevate în funcţie de stadiul bolii. C. E. C. E. Peritonită tifică. B. Constipaţie. Mediul Mc Conkey. Endocardită. E. Se indică hemocultura în faza de debut. 215. D. 211. E. 214. Complicaţiile febrelor tifo-paratifoide sunt: A. Mediul Wilson Blair. Abcesul foliculilor limfatici. Se realizează prin evidenţierea agentului patogen în produsele patologice. B. Se indică hemocultura în faza de stare. Medulocultura se recomandă în special în febra paratifoidă cu hemoculturi negative. Bilicultura se efectuează în cazul în care coproculturile şi uroculturile sunt în mod repetat negative dar există suspiciune clinică şi epidemiologică. B. C. Se indică bilicultura în faza de convalescenţă. Referitor la genul Salmonella diagnosticul de laborator constă în următoarele: A. D. Mediul Muller Kauffmann (cu tetrationat). Constipaţie. Perforaţia intestinală. 216. Astenie. B.C.

B. B. Monovalente anti-O.reacţie imunoenzimatică ( ELISA). tratamentul se face conform antibiogramei cu: A. Este eficient după 1 săptămână. Seruri anti-H. B. Dau o imunitate durabilă. Cloramfenicol. C. B. B. C.5ml intramuscular . Divalente anti-O. Quinolone. Mc Conkey. Referitor la genul Salmonella. Typhidot Test rapid pentru detecţia IgM specifici (metoda imunocromatografică). E. E. D. D. C. B. C. Geloză simplă. B. E. ADCL. Tyhpiliza pentru detecţie cantitativă a IgM specifici împotriva antigenului reprezentat de membrana externă proteică a Salmonella typhi. Ampicilina. Geloză sânge. D. Seruri anti-Vi. în majoritatea cazurilor.2ml subcutanat. 217. 320 . Referitor la genul Salmonella: identificarea serologică a tulpinilor izolate se face prin aglutinare cu seruri: A. C. 220. D. 221. Dau o imunitate care persistă toată viaţa. Referitor la febrele enterice care afirmaţii sunt corecte? A. Referitor la genul Salmonella:pentru identificare se utilizează şi tehnici noi: A. Tyhpiliza . D. 219.A. D. Polivalente anti-O. Cotrimoxazole. Care afirmaţii sunt corecte cu privire la vaccinul inactivat din antigen de suprafaţă (Typhim Vi. C. O doză 0. Anticorpii protectori sunt anti-O. E. O doză 0. Rapel la 3ani. paratyphi A. Imipenemi. 218. Dau o imunitate de până la 3 ani. Tyhpiliza pentru detecţie cantitativă a IgM specifici împotriva antigenului reprezentat de membrana internă proteică a Salmonella typhi. C. Typherix)? A. E. Wilson Blair. Dot EIA pentru detecţia rapidă a IgM şi IgG specifice pentru S. Imunitatea durează pănă la 3 ani. Anticorpii protectori sunt anti-Vi. E.

Referitor la genul Shigella: dezvoltarea se face pe medii ce conţin săruri biliare pentru inactivarea florei saprofite: A. Imobili. Nu fermentează zaharoza. bacilii dizenterici: A. C. E. B. B. Opace. Referitor la genul Shigella. 226. E. 225. Referitor la genul Shigella: pe mediile diferenţiale (ADCL. Bordet Gengou. Clasificarea genului se face pe baza structurii antigenului (o structură polizaharidică) din peretele celular. C. Simple. Sunt Enterobacteriaceae care includ specii responsabile de dizenteria bacilară şi alte boli diareice. Nu produc ureează. Shigella sonnei. Uzuale. Genul Shigella prezintă bacili: A. C. Necapsulaţi. D. D. Genul Shigella: A. C. B. Selective şi diferenţiale. 227. Clasificarea genului se face pe baza structurii antigenului (o structură polizaharidică) din membrana internă. E. Lowenstein-Jensen. E. D. Lactozo-pozitive. Referitor la caracterele biochimice ale genului Shigella: evidenţierea caracterelor enzimatice se face prin însămânţarea tulpinilor în sistem API sau pe medii speciale: A. Gram negativi. Lactozo-negative. 224.222. E. Fermentează glucoza cu producere de gaz. D. Nu fermentează lactoza. Cuprinde patru specii: Shigella dysenteriae. Nesporulaţi. De îmbogăţire. Shigella boydii. Mobili. MIU. AABTL) se dezvoltă colonii: A. TSI. D. C. B. 223. C. Translucide. 321 . B. D. B. Nu produc H2S. Rotunde. Sunt Enterobacteriaceae care includ specii obligat patogene. Shigella flexneri. Complexe.

Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la patogenitatea genului Shigella? A. D. Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la patogeneza genului Shigella? A. Cuprinde cei mai puternici patogeni în grupul enterobacteriilor. Grupul A este cel mai patogen. Speciile genului Shigella produc la om dizenteria bacilară. C. E. Transmiterea se face pe cale fecal . Speciile genului Shigella nu produc la om toxiinfecţii alimentare. 228. Grupul B (Shigella flexneri) cuprinde 6 tipuri. Există şi epidemii hidrice. Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la epidemiologia genului Shigella? A. 230. Dizenteria se transmite pe cale fecal orală de obicei de la bolnavi. Grupul A (Shigella dysenteriae) cuprinde 7 tipuri. 233. C. sau prin apă şi alimente contaminate. Bacteriile ajunse la nivelul intestinului se multiplică şi produc inflamarea mucoasei ce poate progresa spre submucoasă cu formarea ulcerelor la acest nivel. D. Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la structura antigenică a genului Shigella? A. D. 322 . Shigella face parte din flora intestinală normală. Grupul D (Shigella sonnei) cuprinde 2 faze: faza 1 (R) şi faza II (S). C. D. E. Grupul B (Shigella dysenteriae) cuprinde 6 tipuri. C. prin mâini murdare. C. de la persoană la persoană. Boala la om este consecinţa puterii enteroinvazive a shigelelor:penetrarea în celulele epiteliale ale colonului. Tipul Shigella Shiga este cel mai patogen dintre toate tipurile. B. 232. Shigella este prezentă în materiile fecale ale bolnavilor. B. E. Speciile genului Shigella produc la om toxiinfecţii alimentare. Cuprinde cei mai slabi patogeni în grupul enterobacteriilor. Grupul C (Shigella boydii) cuprinde 15 tipuri serologice. 10 bacterii sunt suficiente pentru a provoca boala la om. purtătorilor.orală. D. Grupul D (Shigella sonnei) cuprinde 2 faze: faza 1 (S) şi faza II (R). 229. Singurul rezervor de Shigelle este tubul digestiv al animalului. B. E. 231. B. Dizenteria este o boală specific umană. elaborând o endotoxină neurotropă. B. Simmons. Genul Shigella are 4 grupuri serologice: A. C. Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la epidemiologia genului Shigella? A. B. B. Bacteriile ajunse la nivelul stomacului se multiplică şi produc inflamarea mucoasei ce poate progresa spre submucoasă cu formarea ulcerelor la acest nivel. Grupul A (Shigella dysenteriae) cuprinde 10 tipuri. C. Shigella nu face parte din flora intestinală normală. E. Care răspunsuri sunt adevărate referitoare la structura antigenică a genului Shigella? A. Există şi epidemii alimentare.E. D.

C. Care răspunsuri sunt corecte referitoare la patogeneza genului Shigella? A. Boala nu produce u1ceraţii ale mucoasei colonului. C. mucus şi puroi. af1ânduse la originea unor viitoare infecţii. Afectarea submucoasei şi diseminarea sistemică sunt excepţionale. B. 236.S. 234. 238. Salmonella-Shigella. Boala determină apariţia de mucus în scaune. Apar dureri abdominale. Antibiograma este obligatorie din cauza prezenţei multirezistenţei la antibiotice. 235. Care răspunsuri sunt corecte referitoare la patogeneza genului Shigella? A. disenteriae tip 1. D. Produsele patologice sunt materiile fecale. D. Referitor la genul Shigella coprocultura se efectuează pe medii selectivo . În cazul dizenteriei produse de S. După vindecare unii pacienţi pot rămâne purtători sănătoşi de bacilli dizenterici. ADCL. Apar tenesme rectale şi febră. D. E. Mc Conkey. Schaedler. Care răspunsuri sunt corecte referitoare la simptomatologia genului Shigella? A. Boala se manifestă rapid. Boala determină o reacţie inflamatorie puternică a mucoasei. E. folosind trusa de seruri imune standard antidizenterice. Apare sindromul dizenteriform caracterizat prin diaree cu sânge. Boala la om este consecinţa puterii enteroinvazive a shigelelor: multiplicarea intracelulară. polivalente şi monovalente. B. D.D. B. 237.diferenţiale. de tip: A. D. În dizenteria cronică se poate recolta produsul direct de la nivelul leziunii sub control rectoscopic. ce determină acumulare lichidiană hemoragică în intestinul subţire.A. C. Infecţia nu este limitată la mucoasă. Ulceraţiile apar la nivelul peretelui intestinal în special la nivelul ileonului şi sigmoidului. Apare deshidratarea. Boala determină apariţia de sânge în scaune. C. C. E. la acest mecanism se adaugă şi efectul toxinei Shiga: o enterotoxină. Boala la om este consecinţa puterii enteroinvazive a shigelelor: invazia celulelor vecine şi a ţesutului conjunctiv al vilozităţilor. Identificarea serologică se realizează prin reacţii de aglutinare pe lamă. E. B. Care răspunsuri sunt corecte referitoare la genului Shigella? A. E. Boala produce abcese ale mucoasei colonului. prin apariţia la 12. E.18 h de la infecţie. B. 323 . Identificarea serologică se face prin stabilirea structurii antigenice de bacil dizenteric şi încadrarea acesteia într-una din cele 5 grupe antigenice. B.

Pandemia a început în America centrală şi s-a răspândit în Europa. Care afirmaţii sunt corecte legate de genul Yersinia? A. Transmiterea se face printr-o insectăvectoare. Yersinia pestis: agentului etiologic al ciumei. Rezervorul este reprezentat de păsări. B. B.60% din populaţia Europei şi că populaţia a scăzut de la 450 milioane la aproximativ 375 milioane în anul 1600. Transparente. D. Genul Yersinia cuprinde bacili: A. Numărul total de morţi este estimat la 75 milioane. Amoxicilina-acid clavulanic. Imobili. 245. D. Incolore. 240. C. Imipenemi. B. E. D. Ciuma a revenit la fiecare generaţie cu virulenţă şi mortalitate variată până în 1700 (peste 100 de epidemii în Europa). 241.239. 243. C. E. 242. B. Yersinia enterocolitica. Bacilii din genul Yersinia sunt grupaţi în următoarele specii: A. Infecţia la om are două forme clinice: pesta bubonică şi pesta pulmonară. Nesporulaţi. Yersinia pseudotuberculosis: agentul etiologic al pestei. E. Rezervorul este reprezentat de şobolani şi şoareci. Ampicilina. D. C. E. Yersinia pestis: agentului etiologic al pestei. E. C. Gram pozitivi. Pesta bubonică se caracterizează prin următoarele: 324 . Referitor la genul Shigella. Încapsulaţi.boala diareică. Amoxiclina. B. Se estimează ca a murit 30% . Opace.000 londonezi. Care afirmaţii sunt corecte legate de Pesta-Ciuma “Moartea neagră” (“Black Death”)? A. În anul 1603 ciuma a omorât aprox 38. 244. tratamentul se face conform antibiogramei cu: A.boală diareică. D. Puricele transmite infecţia de la şobolan la şobolan şi de la şobolan la om. din care aproximativ 25–50 milioane în Europa. Tetraciclinele. B. La genul Shigella coloniile sunt: A. Lactozo-pozitive. D. Lactozo – negative. C. E. Aerobi facultativ anaerobi. Yersinia pseudotuberculosis. C.

D. C. C. Plămân. Care afirmaţii sunt corecte legate de genul Yersinia? A. B. C. Pesta bubonică se caracterizează prin următoarele: A. Esofag. Identificarea biochimică nu este obligatorie. Poate apare după o perioadă de incubaţie mai scurtă de 1-3 zile. Deratizare şi dezinsecţie. C. Boala poate evolua rapid spre forme septicemice cu deces în 20% din cazuri. D. E. Referitor la pesta bubonică. B. B. C. Bacteriile se multiplică la locul de intrare. C. E. Intestin gros. dar nu formează bubonul. Stomac. Diagnosticul etiologic este pus prin culturi efectuate din produsele patologice: puroi şi spută.A. Splină. Ficat. Se poate complica cu septicemie şi meningită. Transmitere interumană prin aerosoli. D. Diagnosticul etiologic este pus prin culturi efectuate din produsele patologice: LCR şi hemoculturi. Pe frotiurile efectuate din puroi sau LCR apar şi leucocite. Referitor la genul Yersinia. 247. dureroşi. infecţia diseminează în: A. D. Pesta pneumonică se caracterizează prin următoarele: A. cu edem şi hemoragie care abcedează. 249. Ganglionii formează o leziune inflamatorie hemoragică. B. E. B. Bacteriile trec în ganglionii locali şi regionali. Ganglionii devin hipertrofiaţi. Referitor la pesta bubonică. 248. Inimă. Laringe. E. Totuşi pacientul nu prezintă febră. B. E. 246. E. Ganglionii ulcerează. întreruperea lanţului epidemiologic se realizează prin: A. D. Bacteriile trec în vasele limfatice. 325 . 250. Rinichi. Ganglionii formează o aglomerare de ganglioni tumefiaţi. 251. Boala poate evolua rapid. infecţia diseminează în: A. D. O perioadă de incubaţie de aproximativ 4 zile de la contaminare. Sistem nervos central SNC. Mortalitatea este de 30%. Pe frotiurile efectuate din puroi sau LCR apar bacili Gram negativi neîncapsulaţi.

B. Gram-negativi. Despre Yersinia pseudotuberculosis putem spune următoarele: A. C. febră. D. 3-4 săptămâni. Este distrus în prezenţa unor substanţe dezinfectante. Gastro-enterita acută se manifestă prin diaree. B. toalete. pe plante. Genul Pseudomonas cuprinde bacili: A. 255. Gram pozitivi. 256. 254. B. Carantinarea timp de 3 zile a persoanelor care au călătorit în zone endemice. D.B. Incinerarea cadavrelor. Despre genul Pseudomonas putem spune următoarele: A. Streptomicină. 257. C. aer şi sol. dureri abdominale. Producători de pigmenţi hidrosolubili. Izolarea în spital a bolnavilor. C. Se întâlneşte în intestinul şi pe tegumentul omului dar nu şi al animalelor. D. Antibioticele de elecţie sunt ampicilina şi cloramfenicolul. Care afirmaţii sunt corecte legate de genul Pseudomonas? 326 . Cazurile uşoare se pot vindeca spontan. Sunt bacterii larg răspândite în natură. Poate supravieţui în medii umede: în băi. D. Tetraciclină. C. Se manifestă mai ales la persoane cu imunitatea deprimată. Raportarea de urgenţă a primului caz apărut şi comunicarea OMS. Fluorochinolone. Infecţia se produce prin ingestia de alimente contaminate. Pentru a se stabili diagnosticul de laborator. tratamentul se face cu: A. Sunt afectaţi în special bătrânii. urmată de efectuarea antibiogramei. E. se face izolarea în coprocultură a tulpinii patogene şi identificare biochimică. în special în spitale. Yersinia este rezistentă la co-trimoxazol. E. ce pot evolua. C. D. E. Mobili datorită unui flagel nepolar. 252. Referitor la genul Yersinia. B. Din cauza adenitei mezenterice. infecţia poate mima o apendicită (dureri abdominale pseudoapendiculare). D. E. E. Se întâlneşte în apă. Cloramfenicol. Diagnosticul de laborator se pune pe evidenţierea de numeroase trombocite în materiile fecale (examenul coprocitologic). E. fără tratament. B. Aerobi. Carbapenemi. Despre Yersinia enterocolitica putem spune următoarele: A. C. 253.

Coloniile nu au reflexe metalice. AABTL. fluoresceina de culoare galben fluorescent) sunt difuzibili în mediu (hidrosolubili). C. În spitale sunt selecţionate tulpini deosebit de rezistente la antibiotice. În spitale sunt selecţionate tulpini deosebit de rezistente la antibiotice. pe AABTL şi Mc Conkey apar colonii: A. Negre. Gri.A. pe geloză sânge coloniile sunt: A. D. Referitor la genul Pseudomonas. R sau M în funcţie de originea tulpinii şi vârsta culturii. Semitrasparente. Lactozo-negative. 261. Transfer de material genetic mai ales cu rol în transferul de rezistenţă faţă de antibiotice. Care afirmaţii sunt corecte legate de cultura genului Pseudomonas? A. ca saprofiţi. Prin cultivarea în bulion se observă creşterea bacilului prin apariţia turbidităţii mediului şi apariţia unei membrane cenuşii la suprafaţă. responsabile de infecţii nosocomiale. B. B.aeruginosa (piocianina de culoare albastră. Geloză sânge. În număr mare. C. B. Mici. D. C. B. E. Sunt bacterii saprofite.S. aderentă la pereţii eprubetei. D. E. pot produce infecţii severe. Genul Pseudomonas cuprinde bacterii aerobe. Capacitatea de aderenţă datorită fimbriilor. deasupra formându-se o membrană sub care se adună pigmentul albastru verzui şi se degajă un miros caracteristic de flori de salcâm. 327 . La persoanele cu imunitate scăzută. Cu aspect metalic. C. se găsesc în flora tegumentului şi a intestinului subiecţilor sănătoşi. cu internări frecvente şi spitalizare prelungită. E. Pseudomonas aeruginosa este o specie condiţionat patogenă. 262. 260. Pe geloză simplă pot apare colonii de mai multe tipuri: S. Mari. responsabile de infecţii intraspitaliceşti. Diferiţii pigmenţi secretaţi de P. B. 259. D. Opace. C.A. având însă numeroşi factori de virulenţă: A. E. Hemolitice. B. nepretenţioase ce se pot dezvolta pe mediile: A. condiţionat patogene. D. Bulion. După incubare 12 h mediul devine vâscos. B. Geloză simplă. Lucioase. Referitor la genul Pseudomonas. 258. E.

Bacilul piocianic poate suprainfecta plăgile chirurgicale cu apariţia unui puroi galben intens. D. respectiv fibrina. C. D. 265. diabet. La om se întâlneşte pe tegumente. B. E. B. B. C. în cavităţiile naturale şi în tubul digestiv. Testul catalazei este pozitiv. Reacţia oxidazei este negativă. Hidrolizează esculina. Care afirmaţii sunt corecte legate de antibiograma genului Pseudomonas? A. Referitor la patogenitatea genului Pseudomonas sunt adevărate următoarele enunţuri: A. Invazivitatea datorată enzimelor proteolitice intraceluleare: elastaza şi proteaza alcalină. C. D. poate produce infecţii respiratorii. Genul Mycobacterium : Mycobacterium tuberculosis. ce lizează elastina. colagenul. Caracterele biochimice specifice genului Pseudomonas sunt: A. E. imipenem. etc). Reacţia oxidazei este pozitivă. endocardite. 263. B. 266. infecţii ORL (otite. Mucopolizaharidul tulpinilor capsulate favorizează formarea unui biofilm aderent şi protejează bacteriile de activitatea fagocitelor şi de acţiunea unor antibiotice. E. D. IgA şi complementul. Pseudomonas aeruginosa are o virulenţă scăzută la persoanele imunocompetente devenind un agent infecţios periculos la extremele de vîrstă (bătrânii şi sugarii) care sunt supuşi unor manevre invazive (puncţii. Testul catalazei este negativ. Se poate realiza prin metodă difuzimetrică. E. Se poate realiza cu ajutorul sistemului standardizat şi miniaturizat API. Nu hidrolizează esculina. mucoase. Caracterele biochimice specifice genului Pseudomonas sunt: A. ceftazidim. Reacţia Voges Proskauer este negativă. la unele cefalosporine. neoplazii). ca saprofit. D. Utilizează citratul ca unică sursă de carbon. Pseudomonas aeruginosa are o virulenţă scăzută la persoanele imunocompetente devenind un agent infecţios periculos la pacienţii imunodeprimanţi (imunodepresie în boli cronice grave. Invazivitatea datorată fosfolipazei şi lecitinazei. Tematica 12. 264. C. aminoglicozidele şi chinolonele. ale căilor urinare. Printre antibioticele eficiente putem enumera aztreonam. La nivelul tegumentelor poate provoca suprainfectarea arsurilor. E. Bacilul piocianic este genetic rezistent la penicilinele de grup A. Mycobacterium leprae 328 . cateterizări. Oxidează glucoza.C. Reacţia roşu metil este negativă. infecţii ale tubului digestiv. Ig G. Nu este obligatorie. sinuzite).

Mycobacterium tuberculosis creşte pe mediul Lowenstein Jensen C. sunt bacili acid-alcoolo sensibili Mycobacterium tuberculosis sunt : A. Coloraţia Gram la cald C. Mycobacterium tuberculosis: A. Rezistenţi la acţiunea radiaţiilor solare şi a razelor ultraviolete C. 5. Coloraţia cu Lugol Mycobacterium leprae : 329 2. Mycobacterium tuberculosis creşte pe mediul Simmons E. Sunt implicaţi în etiologia leprei E. Mycobacterium tuberculosis se dezvoltă pe medii uzuale B. Se colorează în albastru la coloraţia Ziehl-Nielsen E. Sensibili la etambutol E. Coloraţia cu albastru de metilen B. Întotdeauna rezistenţi la streptomicină D. Sunt nesporulaţi Alegeţi afirmaţia corectă: A. 4. Anaerobi D. 7. Bovine B. 3. Coloraţia May-Grunwald Giemsa cu colorare prelungită E. Sunt bacili Gram negativi C. Bacili sporulaţi B. Mycobacterium tuberculosis creşte pe mediul Loeffler Bacilii genului Mycobacterium sunt: A. Bolnavi D. . Coloraţia Ziehl-Neelsen D. Sensibili la acţiunea antisepticelor şi dezinfectantelor B. Sunt coci Gram pozitivi B. Creşterea mycobacteriilor este rapidă 24-48 ore D. Manopere de sondare şi cateterizare Coloraţia de elecţie pentru depistarea Mycobacterium tuberculosis în spută este: A. Mobili C. În general rezistenţi la rifampicina Cele mai importante surse de infecţie cu Mycobacterium tuberculosis sunt reprezentate de: A. Apă de la robinet contaminată E. Se colorează în roşu prin coloraţia Ziehl-Nielsen D. 6. Păsări C.Complement simplu 1.

Mycobacterium phlei D. Cloramfenicol E. Mycobacterium africanum B. Dezinfectante C. Louis Pasteur C. 5zile 11. Un antigen flagelar E. D. Un antigen somatic D. 8. Ernst Chain E. Antiseptice B. Mycobacterium avium E. Mycobacterium bovis D. 48 ore E. 20-24 ore B. Mycobacterium africanum C. Mycobacterium tuberculosis B. Penicilină Bacilii tuberculoşi au o complexă structură antigenică din care reţinem: A. 10. Un antigen solubil. Mycobacterii saprofite sunt: A. Mycobacterium tuberculosis a fost descoperit de: A. 20 minute C. 13 zile D. Robert Koch D. Mycobacterium leprae 13. Izoniazidă D. Carl Linné B. C.A. Gerhard Domagk 12. Mycobacteriile au urmatorul timp de generaţie: A. Un antigen capsular 9. Mycobacterium avium 330 . Un antigen solubil. Mycobacterium leprae C. Sunt bacili acid alcoolo-rezistenţi Se multiplică strict extracelular Sunt sensibili la acizi şi baze Produc o boală cu incubaţie scurtă Boala nu se transmite prin secreţii nazale Mycobacterium tuberculosis este o bacterie sensibilă la: A. endotoxină C. Mycobacterii condiţionat patogene sunt: A. B. tuberculină B. E.

331 . Mycobacterium smegmatis 15. acid-a1coolo-rezistenţă D. acid-alcoolo-sensibilitate B. Supravieţuirea M. o rezistenţă crescută la hidratare E. B. D B. cord factorul 17. Cord factorul formează granuloamele şi nu serveşte ca adjuvant antigenic 16. Lipidele din structura celulară a mycobacteriilor sunt următoarele cu excepţia: A. tuberculosis în interiorul macrofagelor D. ceruri A. Mycobacterium intracelulare C. sunt frecvent neutre la coloraţia Gram B. Alegeţi afirmaţia falsă referitoare la proprietăţile tinctoriale ale mycobacteriilor: A. mycobacteriile se vor decolora. ceara D C. Mycobacterium leprae B. Mycobacterium kansassii D.Neelsen micobacteriile apar ca bastonaşe roşii pe fond albastru D. în coloraţia clasică Ziehl . tuberculoproteinele 18. Polimerizarea peptidoglicanului din structura peretelui celular nu este catalizată de THFA C. peptidoglicani E. Lipidele din peretele celular sunt legate de arabinoglicani şi peptidoglicani subiacenţi B. sunt bacilii care nu pot fi decoloraţi cu acid-alcool C. Permeabilitatea foarte scăzută a peretelui celular a mycobacteriilor se datorează faptului că: A. dacă frotiurile fixate şi colorate la cald cu fucsina fenicată sunt tratate cu o soluţie slabă de acid – alcool. fosfolipide B. C. lipoarabinomananul facilitează supravieţuirea M. lipoarabinomananul E. o sensibilitate crescută la desicare C. Mycobacterium bovis 14. fosfolipide D. Mycobacterium avium E. Cord factorul (trehaloze acetilate) inhibă migrarea leucocitelor. Mycobacterii patogene sunt: A. tuberculosis în interiorul macrofagelor este facilitată de: A. acid micolic C.E. incapacitatea de a supravieţui la desicare 19. determină leziuni granulomatoase şi serveşte ca adjuvant antigenic E. cord factorul D. Structura peretelui celular realizează o barieră hidrofobă la pătrunderea în celulă a coloranţilor hidrosolubili şi conferă micobacteriilor: A.

se utilizează medii speciale: Lowenstein-Jensen (amidon. bacili mobili C. genitală. fixareaa solidă a anumitor coloranţi pe corpii bacilari ai mycobacteriilor rezistă selectiv acţiunii decolorante a acizilor şi alcoolului 20. cutanată. este o afecţiune infecto-contagioasă. Următoarele afirmaţii referitoare la tuberculoza secundară sunt adevărate. infecţie localizată pulmonar care de obicei este asimptomatică cu evoluţie spre vindecare prin calcificare E. tuberculoza secundară apare ca urmare a reactivării bacililor din leziunile primare sau ca urmare a unei reinfecţii. Transmiterea se face pe cale respiratorie. cu excepţia: A. În faza în care a apărut adenopatia satelită şi a rezultat complexul primar bacilii pot disemina pe cale limfatică şi sanguină şi pot ajunge în alte organe E. renală. Următoarele afirmaţii referitoare la tuberculoză sunt adevărate. sunt microorganisme strict anaerobe E. cu tendinţă la cronizare cu evoluţie în pusee acute. determinând o reacţie inflamatorie de tip exudativ. boala presupune obligatoriu o infecţie prealabilă dar nu orice infecţie evoluează spre îmbolnăvire (numai 10% dintre infectaţi se îmbolnăvesc în decusul întregii vieţi) 23. Următoarele afirmaţii referitoare la patogeneza tuberculozei sunt adevărate. prezintă o creştere eugonică: colonii mari. coci Gram pozitivi B. cu excepţia: A. Macrofagele fagocitează bacilii şi îi distrug în totalitate. bacili capsulaţi E. glicerină. cu timp de generaţie de 20 ore D. tuberculoza secundară poate fi pulmonară în 20% din cazuri dar şi extrapulmonară (digestivă. meningeală. peritoneală) D. Bacilii se multiplică intracelular. Caracterele de cultură al Mycobacterium tuberculosis sunt următoarele. legate şi de un status imun scăzut C. R conopidiforme. eventual cu adaus de antibiotice ca penicilina. prin intermediul picăturilor Pflugge care conţin bacilii tuberculoşi eliminaţi de omul bolnav B. alveolită. B. osoasă. Bacilii inhalaţi ajung în alveolele pulmonare aferente teritoriului pulmonar lobar mijlociu şi inferior. cu excepţia: A. separate de perioade de remisiune. bacili nesporulaţi 21. diseminează pe cale limfo-hematogenă la nivelul ganglionilor traheobronşici D. cu excepţia: A. pacientul putânduse vindeca prin diseminarea pe cale limfatică sau sanguină C. bacili de 10 μm D. numită şancru de inoculare 24. are o creştere lentă. galbene B. forma primară de tuberculoză reprezintă infecţia iniţială la indivizii neexpuşi anterior. ganglionară. cultura se dezvoltă în 2-3 săptămâni C. ou. Mycobacteriile sunt: A. acidul nalidixic 22. verde malahit).E. poate apare şi prin reinfecţie 332 .

tratamentul este combinat şi întotdeauna pacientul va primi “cocktailuri”de antituberculoase pentru a preveni apariţia rezistenţei la tratament. cu excepţia: A. se poate repeta testarea cu 10 unităţi după minim 15 zile E. are durata lungă (minim 6 luni până la 2 ani) B. cicloserină. necapsulaţi şi imobili C. din leziunile de diseminare postprimară. bacilii tuberculoşi dormanţi. Mycobaterium leprae are următoarele caracteristici. reacţia este negativă. pacientul a avut complexul primar care s-a vindecat. P. se poate face vaccinul BCG 28. sunt bacili nesporulaţi. prin incubare la 0-7°C 26. se transmite prin secreţii nazale 333 . atunci sunt adevărate următoarele afirmaţii.P. Dacă diametrul este mai mic de 10 mm.D este un extract proteic purificat de tuberculină B. cu excepţia: A. îşi pot relua multiplicarea C. se caracterizează prin formarea de tuberculoame şi cazeificare D. Sunt acid-alcoolo rezistenţi B. prin incubare la 137°C C. Antibioticele antituberculoase majore sunt ethionamidă. în atmosferă de 35-37% CO2 E. constituie un argument pentru diagnosticul de tuberculoză B.P. sunt implicaţi ganglionii loco-regionali E. Următoarele afirmaţii referitoare la tratamentul antituberculos sunt adevărate. poate fi cultivat pe medii artificiale D. este necesară asocierea de 4 antibiotice în faza de atac şi minim 2 în faza ambulatorie C. cu excepţia: A. ciprofloxacină E. prin incubare la 50-57°C B. Rifampicina şi izoniazida sunt antibiotice antituberculoase majore 29. induraţie.1 mI.unde concentraţia de oxigen este crescută. Se realizează prin injectarea în zona antebraţului a 0.D : A. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la intradermoreacţia la P. Dacă intradermoreacţia la P.B. semnifică existenţa hipersensibilităţii C. După 12 ore se citeşte reacţia urmărindu-se aspectul tegumentului şi diametrul zonei de eritem şi induraţie C. Cultura pe mediu Loweinstein Jensen se realizează: A. nu se va face niciodată vaccinul E. O reacţie cu diametrul mai mare de 10 mm. cu extindere în sens apico-caudal 25. de la nivelul vârfului pulmonar. D. flictenă sau chiar necroză poate constitui un argument pentru diagnosticul de tuberculoză 27.D este pozitivă. de obicei. cu apariţia de edem. În anumite condiţii sau morbidităţi predispozante. a fost vaccinat sau are tuberculoza activă D. având 2 unităţi tuberculină D.P. reactivarea endogenă debutează. în atmosferă de 8-10% CO2 D.

Creşterii cantităţii de mucus prin excitarea glandelor secretorii din mucoasa respiratorie Profilaxia tuberculozei în România se face: A. Muşcătura animalului bolnav 2. Prin vaccinare cu BCG dacă IDR la PPD este negativă C. cu afectarea nasului. Capacităţii de invazivitate a bacililor D. conopidiforme C. . coloniile sunt de tip S C. creşterea pe mediul de cultură este de tip disgonic Patogenitatea bacilului tuberculos se datorează: A. la împlinirea vârstei de 14 ani E. Leziunile sunt de tip granulomatos difuz. tip R B. Picături Pflugge B. cresc foarte rapid. se foloseşte mediul special Lowenstein Jensen D. Secreţiei unei endotoxine foarte agresive pentru epiteliul mucoasei respiratorii B. Bacilii tuberculoşi au următoarele caractere de cultură A. distrucţie progresivă a septului nazal Complement multiplu 1. Leziunile sunt cutanate. Sânge C. Prin IDR la tuberculină urmată de vaccinare cu BCG dacă IDR este pozitiv B. la un ritm de diviziune de 10-12 minute B. ulcere trofice dureroase B. Lepra tuberculoidă prezintă următoarele manifestări clinice: A. mucoide 334 3. Capacităţii de multiplicare intracelulara a bacililor C. Prin chimioprofilaxia cu izoniazida la contacţii cu vârste sub 18 din focarele de tuberculoză Alegeţi afirmaţiile corecte privind aspectul coloniilor de Mycobacterium tuberculosis în cultură A. 4. Praf D. Prin administrarea vaccinului BCG la nou-născuţi D.cu urechilor. produce cele mai numeroase cazuri de lepră în Asia 30. nedureroase D. extensiv. Tuberculoza se transmite prin: A. sunt strict aerobi E. sub formă de macule apigmentare.E. pomeţilor E. 5. Prin administrarea vaccinului BCG la toţi copiii. pierderea degetelor C. Lapte E. Secreţiei de exotoxină ce acţionează la nivelul terminaţiilor nervoase ce controlează reflexul de tuse E.

9. sunt sensibili la acţiunea radiatilor solare C. sunt sensibili la penicilină Următoarele afirmaţii sunt adevărate în tuberculoză: A. izolarea persoanei bolnave C. e posibila diseminarea pe cale limfatica sau hematogena E. Alegeţi raspunsurile corecte referitoare la evoluţia TBC primară: A. regula este de vindecare cu fibroza si calcificare B. profilaxia nespecifică a bolii presupune creşterea rezistenţei nespecifice a organismului B. 10. efectuarea IDR la PPD E. IDR la PPD pozitiv permite vaccinarea cu BCG Pentru tratamentul tuberculozei este important: A. localizarea cea mai frecventa este baza pulmonară 335 . tip S 6. IDR la PPD-ul pozitiv. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la TBC secundară: A.12 saptamani de la infecţie B. testarea sensibilităţii tulpinii izolate de la bolnav la antibiotice B. se poate reactiva dupa ani de zile 11. răspunsul imun celular se verifică prin IDR la PPD D. efectuarea IDR la tuberculină D. denotă prezenta hipersensibilitatii la tuberculină E. zona centrala se poate necroza cu formarea de cazeum 7. exista localizari pulmonare şi extrapulmonare C. se formeaza o leziune numita tuberculom E. sunt sensibili la cloramină E. se poate produce prin reactivarea leziunilor primare D. vindecare completa cu disparitia leziunii C. 8. se poate produce prin reinfecţie E. Care dintre variantele enumerate sunt corecte privind rezistenţa Mycobacterium tuberculosis: A. hipersensibilitatea este de tip I C. există numai localizarea pulmonara B. sunt rezistenţi la acţiunea antisepticelor şi dezinfectantelor D.D. apare hipersensibilitatea la 4. vaccinarea BCG se efectuează la naştere şi apoi doar la 1 an şi la 7 ani C. vaccinarea cu BCG În TBC primară: A. hipersensibilitatea este de tip IV D. rezistă luni sau ani în praf B. neregulate şi uscate E. e posibila extensia din aproape in aproape D.

caracteristic este prezenţa complexului primar Ghon 13. apare o reactie inflamatorie de tip exudativ în alveolele din lobul mijlociu şi inferior E. ronică persistentă peste o lună B. vaccinarea se poate repeta în cursul vieţii după testarea IDR la PPD negativ D. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la lepra lepromatoasă: A. apare la persoane cu deficit al imunitatii celulare C. se face la nou nascuti fara IDR la PPD B. apare nevrita D. apare la persoane cu imunitate celulara indemnă B. apare la persoane cu imunitate celulara indemnă 336 . vaccinarea se poate face oricând fără testare IDR la PPD 15. apare la persoanele cu deficit al imunităţii celulare B. se coloreaza în roşu la coloratia Ziehl Nielsen D. nedureroase D. apar leziuni ale nervilor cu parestezii E. subfebrilitate vesperală C. Alegeţi raspunsurile corecte referitoare la Mycobacterium leprae A. febra ridicata D.12. se coloreaza în roşu la coloratia Gram E. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la vaccinarea BCG A. apare în copilărie B. agentul etiologic al ciumei bubonice B. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la lepra tuberculoidă: A. vaccinarea se poate repeta după IDR la PPD pozitiv E. apar macule apigmentare. apar leziuni de tip granulomatos 17. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la TBC primară: A. este o bacterie saprofită condiţionat patogenă 16. bacil acid alcoolo rezistent C. hemoptizie E. apar leziuni granulomatoase extinse C. apare la adulţi C. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la TBC pulmonară A. facies leonin E. apare o reactie inflamatorie de tip exudativ în alveolele din lobul apical D. se face la nou născuti cu testare IDR la PPD C. cefalee 14.

Mycobacterium avium 23. determină leziuni granulomatoase B. familiei Mycobacterium 20. Mycobacterium smegmatis 22. Mycobacterium intracelulare B. B. peptidoglicani D. inhibă migrarea leucocitelor C. Mycobacteriile condiţionat patogene sunt: A. Mycobacteriile aparţin: B. Mycobacterium africanum E. C. Mycobacterium kansassii 21. Cord factorul (trehaloze acetilate)prezent la tulpinile virulente are următoarele funcţii: A. Mycobacterium tuberculosis D. serveşte ca adjuvant antigenic 337 . Tratamentul leprei se face cu: A. fosfolipide C. eritromicina 19. D B. ordinului Ascomycota F. Mycobacterium bovis C. Mycobacteriile saprofite sunt: A. clofazimine D. familiei Mycobacteriaceae D. cord factorul E. Mycobacterium phlei D. Mycobacteriile strict patogene sunt: A. Mycobacterium intracelulare C. Lipidele din structura mycobacteriilor sunt: A. Rifampicina C. Dapsone B. Mycobacterium kansassii E. Mycobacterium leprae E. Mycobacterium kansassii B. ordinului Actinomycetales E. vibramicina E.18. ceruri A. Mycobacterium bovis B. Mycobacterium avium C. Mycobacterium phlei D. acid micolic 24. genului Mycobacterium C.

Referitor la caracterele de cultură sunt adevărate afirmaţiile: A. este responsabil de necroza cazeoasă E. Mycobacterium tuberculosis prezintă o creştere eugonică: colonii mari. galbene. bacili drepţi sau încurbaţi B. apare ca urmare a reactivării bacililor din leziunile primare B. nu se colorează cu fuxină B. cu tendinţă la cronizare. bacterii cu o lungime de 2. leprae nu este cultivabil pe medii artificiale D. eventual cu adaus de antibiotice ca penicilina. boala este fatală la 50% din indivizi C. este o afecţiune infecto-contagioasă. Proprietăţile tinctoriale ale familiei Mycobacteriaceae sunt: A. M. Forma primară de tuberculoză prezintă următoarele caracteristici: A. În lipsa tratamentului specific. rezistă la decolorarea cu amestecul de acid mineral şi alcool D. nesporulaţi 28.alcoolo-rezistenţă B. nu rezistă la decolorarea cu amestecul de acid mineral şi alcool 27. ou. necapsulaţi. reprezintă infecţia iniţială la indivizii neexpuşi anterior 338 . Micobacteriile sunt microorganisme strict anaerobe C. S. Boala presupune obligatoriu o infecţie prealabilă dar nu orice infecţie evoluează spre îmbolnăvire E. Mycobacteriile sunt: A. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la tuberculoză: A. Se utilizează medii speciale: Lowenstein-Jensen (amidon. dar cea mai frecventă localizare este cea cardiacă B. verde malachit). realizează o barieră hidrofilă la pătrunderea în celulă a coloranţilor liposolubili D.D. o rezistenţă crescută la desicare E. Mycobacterium bovis prezintă creştere disgonică: colonii mici. coci grupaţi în lanţuri C. Structura peretelui celular al mycobacteriilor conferă celulei bacteriene următoarele proprietăţi: A. cu dezvoltare în 2-6 săptămâni E. acidul nalidixic 29. cu dezvoltare în 4-8 săptămâni B. agentul etiologic al tuberculozei este Mycobacterium bovis D. sunt frecvent neutre la coloraţia Gram E. o rezistenţă scăzută la desicare 26. tuberculosis în interiorul macrofagelor 25. glicerină.5-3 microni D. Poate afecta orice organ. flagelaţi.evoluţie în pusee acute. facilitează supravieţuirea M. R conopidiforme. acid. se colorează cu fuxină concentrată C. nesporulaţi E. realizează o barieră hidrofobă la pătrunderea în celulă a coloranţilor hidrosolubili C. separate de perioade de remisiune 30.

peritoneală) 31. poate prezenta o evoluţie spre vindecare prin calcificare E. formarea unui granulom cronic în jurul leziunii iniţiale de alveolită D. bacilii tuberculoşi dormanţi. expectoraţie D.C.. este o infecţie localizată pulmonar care de obicei este asimptomatică D. sindrom febril/subfebril prelungit. transpiraţii nocturne C. prin tusea. din leziunile de diseminare postprimară. se caracterizează prin formarea de tuberculoame şi cazeificare C. Simptomele tuberculozei sunt: A. Bacilii se multiplică intracelular dar nu diseminează pe cale limfo-hematogenă E.I. Evoluţia tuberculozei cuprinde următoarele etape: A. numită şancru de inoculare D. vesperal E. creştere ponderală 36. se asociază frecvent cu cu infecţia H. Macrofagele fagocitează bacilii şi distrug bacilii în totalitate C. este o infecţie de obicei extrapulmonară (digestivă. Bacilii inhalaţi determină o reacţie inflamatorie – alveolită. renală. strănutul sau vorbitul omului infectat E. meningeală. testul nitrat-reductazei 339 . Transmiterea se poate face: A. pe cale respiratorie C. Bacilii inhalaţi ajung în alveolele pulmonare aferente teritoriului pulmonar lobar mijlociu şi inferior B. hipersensibilitatea la tuberculoproteine B. o stimulare a imunităţii mediate celular C. Referitor la tuberculoza secundară sunt adevărate afirmaţiile: A. După 4-12 săptămâni după ce subiectul a inhalat bacilii tuberculoşi apare: A. îşi pot relua multiplicarea în anumite condiţii B. SIDA 35. o zonă centrală de celule gigante multinucleate derivate din macrofage (celule Langerhans) ce conţin bacili E. de la un animal bolnav 32. nu poate apărea prin reinfecţie E. cutanată.V. apare adenopatia satelită şi rezultă complexul primar (Complexul Ghon) 33. genitală. prin intermediul picăturilor Pflugge care conţin bacilii tuberculoşi D. sunt implicaţi ganglionii loco-regionali D. ganglionară. Testele biochimice de identificare a tuberculozei sunt: A. pe cale cutanată B. testul catalazei B. osoasă. o regiune periferică cu celule Langerhans 34. tuse cronică cu durată peste 3 săptămâni B.

Leziunile din lepra lepromatoasă sunt de tip granulomatos difuz. Incubaţia este de 2-10 luni C. streptomicina E. dapsonă C.P. se asociază 4 antibiotice în faza de atac şi minim 2 în faza ambulatorie B. Reacţia IDR la PPD pozitivă semnifică existenţa hipersensibilităţii (pacientul a avut complexul primar care s-a vindecat. Testul la bacitracină 37. cu afectarea nasului. Testul oxidazei E. Afirmaţiile adevărate referitoare la tratamentul tuberculozei sunt: A. Antibioticele majore antituberculoase sunt: A. O reacţie cu diametrul mai mare de 10 mm. Intradermoreacţie (IDR) la P. Tratamentul leprei cuprinde următoarele antibiotice: A. Niacin-test D. Lepra lepromatoasă apare la persoanele cu deficit al imunităţii celulare D. ciprofloxacina 40. se administrează “cocktailuri”de antituberculoase pentru a preveni apariţia rezistenţei la tratament 39. reacţia este pozitivă B. are o durată relativ scurtă (1 lună) D. Transmiterea bolii se face prin contact sexual B. nedureroase E. izoniazida C. rifampicină D. IDR la PPD nu este util pentru vaccinarea BCG E. diametrul este mai mic de 10 mm. o reacţie pozitivă nu este echivalentă numai cu boala ci reprezintă o reacţie de hipersensibilitate 38. cu apariţia de edem. pomeţilor 41.C. induraţie.D (“Purified Protein Derivate”) are următoarea interpretare: A. Referitor la Mycobacterium leprae sunt adevărate următoarele afirmaţii: A. extensiv. sub formă de macule apigmentare. este necesară iniţierea promptă a tratamentului C.cu urechilor. cicloserina B. flictenă sau chiar necroză este pozitivă C. Leziunile din lepra tuberculoidă sunt cutanate. rezistenţa la monoterapie apare foarte repede E. clofazimin E. sulfonamide B. penicilină Tematica 13 340 . rifampicina D. a fost vaccinat sau are tuberculoza activă) D.

2. Veilonella. A. Peptostreptococcus. oxigenul este toxic pentru bacteriile anaerobe D. bacteriile anaerobe utilizează energia rezultată din reacţii oxidative C. Nu fac parte din flora normală a intestinului B. B. 6. E. Au habitat în colon următoarele bacterii anaerobe cu o excepţie: A. atât anaerobii exogeni cât şi cei endogeni pot produce infecţii. bacteriile anaerobe nu utilizează oxigenul pentru creştere şi reacţii metabolice B. Se găsesc şi la nivelul cavităţii bucale. B. Peptococcus. Mycobacterium. D. bacteriile anaerobe utilizează energia rezultată din reacţii fermentativ C. Produc infecţii cand ajung in situsuri normal sterile D. 300 specii anaerobe. 5. Următoarele afirmaţii despre bacteriile anaerobe sunt adevarate. D. Eubacterium. C. Veilonella. cuprinde peste 30 de genuri. B. E. bacteriile anaerobe nu utilizează oxigenul pentru creştere şi reacţii metabolice B. Despre anaerobii endogeni se cunosc următoarele. C.Bacterii anaerobe. Peptostreptococcus. Bifidobacterium. endogene ( Bacteroides si Fusobacterium) şi exogene: Genul Clostridium Complement simplu 1. Următoarele afirmaţii despre bacteriile anaerobe sunt adevarate. Nu fac parte dintre anaerobii endogeni: A. Peptococcus. E. 4. pe mucoase şi tegument C. Lactobacillus. Au habitat în colon următoarele bacterii anaerobe cu o excepţie: A. Propionibacterium. cuprinde specii foarte diferite din punct de vedere morfotinctorial E. 3. cuprinde specii asemănătoare din punct de vedere morfotinctoria.cu excepţia: A. Veilonella. C. oxigenul este toxic pentru bacteriile anaerobe D. De obicei produc infecţii mixte E. Propionibacterium. Bifidobacterium. 341 . atât anaerobii exogeni cât şi cei endogeni pot produce infecţii. cu excepţia. cu excepţia: A.

E.5 zile 11. E. este maltoză pozitiv. 9. 48 h. Lactobacillus. 10. însămânţarea se face pe medii simple D. D. E. B. D. Eubacterium. Veilonella. C. E. Corynebacterium. Propionibacterium. nu fermentează zaharoza. E. cu excepţia: A. C. 13. Genul Bacteroides are următoarele caractere biochimice. este sucroză negativ. Eubacterium. C. B. fermentează glucoza C. Nu fac parte dintre anaerobii endogeni: A. Peptococcus. Fusobacterium.D. B. C. D. 8. fermentează zaharoza B. Bacteroides. produsele patologice se recoltează normal B. transportul produselor patologice se face în contact cu aerul C. Alegeţi răsunsul incorect referitor la anaerobii endogeni: 342 . fermentează lactoza. nu fermentează glucoza. Streptococcus. cu excepţia: A. incubare se face în aerobioză. este sucroză negativ D. fermentează lactoza E. Eubacterium. D. Pentru stabilirea diagnosticului in cazul anaerobilor endogeni: A. este maltoză pozitiv 12. Enterobacter. Nu fac parte dintre anaerobii endogeni: A. Veilonella. Peptostreptococcus B. Bifidobacterium 7. Genul Bacteroides are următoarele caractere biochimice. Eubacterium. însămânţarea se face pe geloză sânge Schaedler E. Nu fac parte dintre anaerobii endogeni: A. Peptostreptococcus.

muscular) C. Coloniile sunt înconjurate de o zonă de hemoliză E. Se dezvoltă în strictă anaerobioză 15. Din punct de vedere morfologic una dintre afirmațiile despre bacteriile Clostridium perfringens este falsă: A. translucide. Următoarele afirmaţii despre gangrena gazoasă sunt adevărate. se cultivă şi în mediul lichid cu thioglicolat de sodiu D. de tip S sau cu aspect rugos E. produc miros caracteristic C. Formele vegetative produc enzime D. cu excepţia: A. Prin procese fermentative are loc producerea de gaz cu prezenţa de crepitaţii tisulare 18. cloramfenicol şi cefoxitin Din grupul fragilis sunt rezistenţi la penicilină Sunt rezistenţi toţi la aminoglicozide Sunt producători de betalactamază 14. E. habitatul lor este exclusiv intestinul omului E. formează colonii de dimensiuni mari. Nu face parte din caracterele de cultură ale bacteriilor Clostridium perfringens: A. au capsulă E. sunt imobili 17. sunt Gram pozitivi B. Alegeţi răspunsul corect referitor la Genul Clostridium: A. cuprinde bacili Gram pozitivi B. se cultivă pe geloză sânge cu adaus de aminoglicozide. sunt bacili cu dimensiuni mici C. C. sunt nesporulaţi D. majoritatea tulpinilor produc hemoliză dublă 19. Sporii se înmulţesc în ţesuturi (subcutanat. D. 343 . B. În ceea ce priveşte cultura fusobacteriilor. regulate D. nu putem afirma că: A. se cultivă pe geloză sânge cu adaus de aminoglicozide B. Alfa-toxina sau lecitinaza. Contaminarea ţesuturilor traumatizate se face cu spori din sol sau prin instrumente incorect sterilizate B. nu prezintă spori D.A. Se dezvoltă pe medii îmbogăţite cu hemină şi bilă proaspătă C. Sunt rezistenţi la metronidazol Sunt sensibili la lincomicină. are efect necrozant şi hemolitic E. Necesită o perioadă relativ scurtă pentru dezvoltare B. Coloniile sunt fine. cele mai multe specii sunt imobile 16. Nu face parte din caracterele de cultură ale bacteriilor Clostridium perfringens: A. au capetele rotunjite C.

administrarea de antibiotice C. nu au activitate proteolitică. pe cale intravenoasă) D. administrarea de antitoxină (în doze mari. Tetanolizina care este o hemolizină 24. Lactobacillus C. cu excepţia: A. E. sunt bacili lungi. toxina tetanică este o exotoxină C. Afirmaţiile de mai jos sunt adevărate în privinţa bacilului Clostridium tetani. toxina tetanică are două componente D. sunt mobili 22. D. prezintă capete rotunjite D. 20. sunt rezistenţi la aminoglicozide E. nu produc miros caracteristic. administrarea de antispastice 21. nu fac parte din flora intestinală B. Anaerobii endogeni: A. Oxigen hiperbar E. groşi. cu excepţia: A. toxina tetanică este o endotoxină C. sunt întotdeauna saprofiţi D. C. Tetanospasmina se fixează la nivelul receptorilor gangliozidici de la nivelul sistemului nervos central şi permite eliberarea mediatorilor chimici E. formează colonii de dimensiuni mari. Despre Clostridium tetanii sunt adevărate toate afirmaţiile de mai jos cu excepţia: A. este agentul etiologic al tetanosului B. Afirmaţiile de mai jos sunt adevărate în privinţa bacilului Clostridium tetani. Din grupul bacteriilor anaerobe endogene fac parte urmatoarele cu o excepţie: A. C. prezintă un spor subterminal deformant (aspect de rachetă de tenis) E.B. Clostridium 344 . Tetanospasmina se fixează la nivelul receptorilor gangliozidici de la nivelul sistemului nervos central şi blochează eliberarea mediatorilor chimici E. Peptococcus B. sunt rezistenţi la metronidazol 25. majoritatea tulpinilor produc hemoliză dublă. Tetanolizina care este o hemolizină 23. tratamentul chirurgical B. este agentul etiologic al tetanosului B. cu excepţia: A. sunt întotdeauna patogeni C. Tratamentul gangrenei gazoase constă în următoarele. sunt bacili Gram negativi B. de tip M. toxina tetanică are două componente D. cu capete rotunjite.

Se incubează în lipsa oxigenului E. Toxiinfecţii alimentare D. Tetanosul este o boală produsă de o bacterie sporulată aerobă C. Gangrena gazoasă C. Determină paralizii musculare E. Determină contracţii clonice ale musculaturii striate C. endocardite E. Tratamentul de elecţie este penicilina 30. Peptococcus sunt coci Gram pozitivi anaerobi 32. abcese intraabdominale B. toate raspunsurile sunt corecte 31. Însămânţarea se face pe medii speciale cu substanţe reducătoare C. Au ca habitat natural solul şi intestinul omului E. Sunt anaerobi endogeni B. Diagnosticul bacteriilor anaerobe endogene se face în urmatoarele etape: A. Care din următoarele variante este falsă: A. Streptococcus penumoniae este un anaerob endogen E. Clostridium perfrigens determină: A. Sunt bacili Gram pozitivi scurţi 28. Infecţii de tip invaziv E. Bacteriile din genul Bacteroides şi Fusobacterium determină: A. Bacteroides E. Sunt bacili Gram negativi B. Fusobacterium 26. Peptostreptococcus are habitat normal în colon D. peritonite C. Bacteriile din genul Clostridium: A. Despre Clostridium botulinum se pot afirma urmatoarele : A. Sunt nesporulate D. Care răspuns este incorect refertor la bacteriile anaerobe? 345 .D. Bacteroides are habitat normal în intestinul gros B. Mionecroza B. Sunt bacterii Gram negative C. Mediul folosit poate fi Shaedler D. Toate raspunsurile sunt corecte 27. colecistite D. Sunt imobili D. Toate raspunsurile sunt adevărate 29. Produsele recoltate trebuie transportate fără a avea contact cu aerul B.

Abcese cerebrale. E. C. Bacteriile anaerobe folosesc energia rezultată din reacţii fermentative. Lactobacillus cu habitat vaginal. Bacteriile anaerobe utilizează oxigenul pentru creştere. 300 specii anaerobe. 200 specii anaerobe. Eubacterium: habitat în colon. D. 38. Se găsesc şi pe mucoase. Septicemii. Peste 40 genuri. Scarlatină C. E. Anaerobii endogeni se clasifică în: A. Bacilii Gram negativi pot produce următoarele. C. 36 h . C. Peritonite. Peste 10 genuri.3 zile. 12 h – 2 zile. D. cavitate bucală. 33. C. 34. Peptococcus: habitat în colon. D. D. 37.A. B. Incubarea anaerobilor endogeni se face în anaerobioză timp de: A.5 zile. E. 48 h . Propionibacterium: pe tegument. B. Despre anaerobii endogeni putem spune următoarele cu excepţia: A. 400 specii anaerobe. Bifidobacterium: habitat în colon. Se găsesc şi pe tegument. 36. 346 . Septicemii. D. Bacilii Gram negativi pot produce următoarele. Abcese abdominale. mai puţin: A.4 zile. 35. Abcese pulmonare. 24 h . Acnee. D. Se găsesc şi la nivelul cavităţii bucale. mai puţin: A. Bacteriile anaerobe nu utilizează oxigenul pentru reacţii metabolice. B. Oxigenul este toxic pentru bacteriile anaerobe. C. Fac parte din flora normală a intestinului. B. Peste 30 genuri. Endocardite. E. B. Bacteriile anaerobe sunt bacterii care trăiesc în absenţa oxigenului. B. Peste 40 genuri. Colecistite. E. B. C. 300 specii anaerobe. Anaerobii endogeni sunt reprezentaţi de următorii bacili Gram pozitivi cu excepţia: A. 300 specii anaerobe. Peste 20 genuri. Fac parte din flora normală a stomacului. D. E. cavitate bucală.

C. Cefoxitin E. Regulate. Dimensiuni de 5-8 microni. cu excepţia: A. D Flora intestinului gros >108 /gram materii fecale. D.E. Lincomicină C. C Flora intestinului gros >1010 /gram materii fecale. C. În cazul genului Bacteroides antibiograma este obligatorie. În cazul fusobacteriilor tratamentul se face cu următoarele antibiotice. Cloramfenicol D. E. Fine. C. Dimensiuni de 1-3 microni. Metronidazol B. Ca şi ceilalţi anaerobi sunt sensibili la următoarele antibiotice. 3-6 zile. Înconjurate de o zonă de hemoliză. B Flora intestinului subţire >1010 /gram materii fecale. B. Clindamicină D. Nesporulaţi. Opace. Carbapenemi 347 . cu excepţia: A. 1-2 zile. B. În cazul fusobacteriilor coloniile nu sunt: A. mai puţin una: A. E. 39. se găsesc în număr foarte mare în: A Flora intestinului subţire >108 /gram materii fecale. Translucide. 3-5 zile. D. Ovali. Metronidazol B. Rifampicină C. În cazul genului Bacteroides la examenul microscopic pe frotiu se observă prezenţa bacililor cu următoarele caracteristici. Genul Bacteroides cuprinde în acest moment foarte multe specii. B. E Flora intestinului gros >109 /gram materii fecale. 41. 44. 40. 2-3 zile. 6 h – 1 zi. D. 3-4 zile. Bacili Gram negativi. Cultura fusobacteriilor pe medii îmbogăţite cu hemină şi bilă proaspătă în strictă anaerobioză necesită pentru dezvoltare o perioadă de: A. E. Gentamicină 42. 43.

Îndepărtarea ţesuturilor devitalizate. Cu capete rotunjite. B. Lungi şi subţiri. E.E. Imobili. Monobactami 45. Plăgile devitalizate. tratamentul nu constă în: 348 . 51. D. În cazul infecţiei cu Clostridium tetanii. Apar contracţii tonice ale musculaturii netede. B. E. necrozate. Prezenţa de oxigen. D. 46. Plăgile anfractuoase. 48. Moartea se produce prin afectarea muşchilor respiratori. Contractura are loc în hiperextensie. Tratamentul chirurgical cu debridarea şi toaleta chirurgicală a plăgii cu apă oxigenată. Lichefiază gelatina. Nu lichefiază serul coagulat. Tratamentul gangrenei gazoase nu constă în: A. Contracţiile sunt violente. La Clostridium perfringens bacilii Gram pozitivi nu sunt: A. În cazul gangrenei gazoase majoritatea tulpinilor prezintă următoarea caracteristică: A. C. E. De dimensiuni mici. C. Convexe de tip S. Administrarea de anatoxină pentru neutralizarea toxinei E. B. Pacientul e conştient. B. În cazul infecţiei cu Clostridium tetanii este fals răspunsul următor: A. germinarea nu e favorizată de: A. Rotunde. pot fractura oasele. E. În cazul infecţiei cu Clostridium tetanii . D. 49. dureroase. C. Administrarea de antibiotice (penicilină şi metronidazol) pentru a preveni formarea de toxină. Sporulaţi. Încapsulaţi. Oxigen hiperbar. 47. B. Nu lichefiază gelatina. D. C. Plăgile profunde. Cu margini regulate. Lipsa de oxigen. Nu sunt zaharolitice. Nu sunt proteolitice. D. Cu aspect rugos. C. B. 50. E. C. Coloniile de Clostridium perfringen nu sunt: A. D.

C. 56.5/7-30. B. D. Are nevoie de anaerobioză strictă. D. Administrarea de antitoxină antitetanică în doze foarte mici Ventilaţie artificială. B. Datorită mobilităţii sale deosebite produce invazia mediului de cultură (fenomenul de migrare). E. legume. Bacili cu capete rotunjite. gelatinază B. Sporii de la Clostridium botulinum contaminează alimentele (carne. D. B. În cazul infecţiei cu Clostridium tetanii este fals răspunsul următor: A. 57. 55. Localizat central. 4. Cultura are miros de corn ars. 0. Clostridium botulinum nu sunt: A. D. Se produce toxina botulinică. mediu care devine selectiv prin adăugarea de aminoglicozide sau pe mediul Robertson. Administrarea de antibiotice (penicilină şi metronidazol). Produsele biologice sunt reprezentate de secreţiile din plăgile infectate. 53. E. C. D. 52. Clostridium botulinum are dimensiuni de: A. Miorelaxante pentru a controla contracţiile tonicoclonice. E.5/3-20 microni.5-3/5-20 microni. Se face identificarea biochimică. D. 54. Localizat subterminal. Localizat codal. C. Tratamentul chirurgical: toaleta chirurgicală a plăgii. B. Clostridium botulinum nu poate prezenta un spor: A. Bacili sporulaţi. Deformant. E. 349 . C. Produce diferite enzime proteolitice: peptidaze. E. Se cultivă pe geloză sânge. 3 serotipuri. C. B. care este o neurotoxină cu: A. Bacili mobili.5-1.5-6/8-30. Fermentează glucidele. Datorită mobilităţii sale deosebite produce colonii de tip mucos E. 6-8/10-30.A. fructe). 1. C. 3-4. Produce hemolizină. Bacili scurţi. Localizat terminal. Bacili Gram pozitivi. În cazul infecţiei cu Clostridium tetanii este incorect răspunsul următor: A.

B. B. Peptostreptococcus. D. C. 15 minute. Peptococcus. 40 minute. botulinum este foarte importantă sterilizarea la 120°C. C. B. F şi G între care nu există şi diferenţe farmacologice. B. Bacteroides. Complement multiplu 1. 2 ore. 80%. timp de: A. 58. În cazul infecţiei cu Clostridium botulinum există şapte tipuri serologice: A. 60%. Veilonella C. E. B şi E. D. cloramfenicol şi cefoxitin 350 . 10 serotipuri. E. D. C şi D. B. D. F şi G. 10 minute. 10 minute. 1 oră. C. D.B. A. 3 minute. C. B. Toxiinfecţia la om este produsă de serotipurile: A. E. 8 serotipuri. 10%. 20 minute. D. D. C. C. E. 20 minute. Pentru distrugerea sporilor de Cl. sunt sensibili la metronidazol B. Eubacterium. 90%. Toxina botulinică este termolabilă şi poate fi distrusă prin fierbere timp de: A. 5 minute. Bifidobacterium E. 59. 30%. D şi F. În cazul infecţiei cu Clostridium botulinum procentul de mortalitate este de: A. 61. E. 5 serotipuri. sunt rezistenţi la lincomicină. F şi G. E. Corynebacterium spp D. 12 serotipuri. Fusobacterium 2. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la anaerobii endogeni: A. C. 60. Fac parte dintre anaerobii endogeni: A.

translucide. habitatul lor natural este solul şi intestinul omului şi animalelor. nu se cultivă în mediul lichid cu thioglicolat de sodiu D. de tip S sau cu aspect rugos E. putem afirma: A. E. cultivă pe medii îmbogăţite cu hemină şi bilă proaspătă C. În ceea ce priveşte cultura fusobacteriilor. perioada de incubaţie este de 24 de ore. B. cele mai multe specii sunt imobile. regulate D. În ceea ce priveşte cultivarea fusobacteriilor. mate. putem afirma: A. coloniile sunt fine. se cultivă pe geloză sânge cu adaus de aminoglicozide. sunt bacterii lungi B. sunt sensibili la aminoglicozide E. sunt nesporulaţi. cuprinde bacili Gram negativi. Din punct de vedere morfologic bacteriile Clostridium perfringens sunt: A. sunt bacili cu dimensiuni mari. sunt producători de betalactamază 3. Fusobacteriile: A. formează colonii de dimensiuni mari. Caracterele de cultură ale bacteriilor Clostridium perfringens sunt: A. coloniile sunt fine. din grupul fragilis sunt rezistenţi la penicilină D.C. necesită o perioadă mai îndelungată (3-5 zile) pentru dezvoltare B. B. cu sporul subterminal. C. cultivă în strictă anaerobioză 5. coloniile sunt înconjurate de o zonă de hemoliză E. încapsulaţi E. C. au capetele rotunjite 4. sunt bacili scurţi E. lungi şi groşi. neregulate D. cultivă pe medii îmbogăţite cu hemină şi bilă proaspătă C. cultivă în aerobioză 6. coloniile nu au zonă de hemoliză E. Gram negativi B. deformant D. 7. mobili 8. necesită o perioadă relativ scurtă pentru dezvoltare B. majoritatea tulpinilor produc hemoliză dublă 351 . D. sunt deseori pleomorfe D. cu capetele rotunjite C. sporulaţi. Genul Clostridium: A. au capetele ascuţite C.

groşi C. Despre contracţiile musculare din tetanos se afirmă: A. apar contracţii tonice ale musculaturii striate B. tardiv apare trismusul C. se găsesc la nivelul cavităţii bucale C. prezintă un spor subterminal deformant (aspect de rachetă de tenis) E. Sunt bacili Gram negativi C. sunt bacili Gram negativi B. Sunt bacterii anaerobe B. contracţiile cuprind treptat musculatura D. Caracterele de cultură ale bacteriilor Clostridium perfringens sunt: A. moartea se produce prin afectarea muşchilor respiratori 12. dureroase.9. prezintă capete drepte D. perioada de incubaţie este de 2-5 zile 10. sunt întotdeauna patogeni. apar contracţii tonice ale musculaturii netede B. sunt mobili 11. contracţiile sunt violente. Sunt nesporulaţi D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Clostridium perfrigens: A. nu produc răspuns caracteristic E. nu au activitate proteolitică D. formează colonii de dimensiuni mari. Sunt bacterii saprofite condiţionat patogene B. Produc infecţii de tip invaziv 352 . de tipM B. sunt bacili lungi. sunt întotdeauna saprofiţi E. Clostridium tetanii: A. contracţiile sunt nedureroase E. pot fractura oasele E. majoritatea tulpinilor nu produc hemoliză C. Sunt bacili patogeni Gram negativi C. Despre bacteriile anaerobe endogene se pot afirma urmatoarele: A. se însămânţează pe medii de cultură cu substanţe reducătoare D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Clostridium perfrigens: A. 14. Despre contracţiile musculare din tetanos se afirmă: A. fac parte din flora normala a intestinului B. Sunt coci Gram pozitivi E. la debut apare trismusul cu „risus sardonicus” C. contracţiile nu cuprind restul musculaturii D. Sunt sporulaţi 15. moartea se produce prin afectarea muşchilor respiratori 13.

Toxina blochează eliberarea de acetilcolina la nivel sinaptic cu apariţia paraliziei de tip flasc D. combina tratamentul chirurgical şi cel antibacterian E. nu fermenteaza glucidele C. Patogenitatea este dată de endotoxine E. Diagnosticul de laborator se face prin evidentierea toxinei în serul bonavului 20. profilaxia consta în vaccinarea BCG 353 . Toxina blocheaza eliberarea de acetilcolină la nivel sinaptic cu apariţia contracţiilor musculare tonico-clonice E. este un bacil Gram pozitiv sporulat B. antibacterian si antitoxic. este produs de o bacterie aerobă B. se multiplica în alimentele conservate în anaerobioză 19. se administrează antibiotice D. se trateaza cu ser antitoxic E. combina tratamentul chirurgical. se trateaza chirurgical şi prin administrarea de antitoxină E. Despre Clostridium tetanii se poate afirma: A. se trateaza chirurgical D. se manifesta cu febră inaltă 18. Boala apare prin ingestia de spori de bacil botulinic B. 17. imobili E. sporii pot contamina carnea şi legumele C. Alegeţi afirmatiile corecte referitoare la Clostridium botulinum A. Tetanosul: A. produce hemolizina D. este exclusiv antitoxic D.D. Este o specie patogenă E. Boala apre prin ingestia de toxina botulinică preformată în alimente C. este un tratament complex C. este o toxiinfecţie alimentară B. Alegeţi afirmatiile corecte referitoare la botulism: A. produce o neurotoxina termostabilă D. Tratamentul infecţiilor cu Clostridium perfrigens: A. Botulismul: A. Elibereaza alfatoxina cu efect necrozant şi hemolitic 16. Este un bacil aerob 21. produce enzime proteolitice B. are o perioada de incubaţie de 4-5 zile pana la 2 săptămâni C. are o incubaţie de 7 zile C. este exclusiv chirurgical B.

tetanospasmina blochează eliberarea de acetilcolină cu aparitia contracturii musculare E. C. foarte diferite din punct de vedere morfotinctorial: coci şi bacili. Coci Gram pozitivi sunt: 354 . Infecţiile pot fi produse de anaerobi endogeni şi anaerobi exogeni. Se găsesc şi pe mucoase. Anaerobii endogeni: A. E. Alegeţi răspunsul corect referitor tetanos: A. B. Fac parte din flora normală a intestinului. Produc infecţii când ajung în situsuri normal sterile. Anaerobii endogeni: A. 28. D. patogenitatea sa e data de capacitatea de a elabora toxine B. se produc contracţii tonico-clonice uşoare B. Cuprind numeroase specii bacteriene. C. tetanosul se remite spontan fara tratament E. Alegeţi răspunsul corect referitor la bacilul tetanic: A. 27. Sunt bacterii care trăiesc în prezenţa oxigenului. caracterizat prin contracţii ale musculaturii striate B. tetanospasmina blochează eliberarea de glicină cu apariţia contracturii musculare D. germinarea e favorizata de plăgile profunde E. B. 26. Se găsesc şi la nivelul cavităţii bucale. 24. Folosesc energia rezultată din reacţii fermentative. dignosticul de laborator se bazează pe însămânţarea produselor patologice pe geloză sânge în anaerobioză 5 zile D. Gram pozitivi şi Gram negative. Referitor la bacteriile anaerobe sunt adevărate următoarele răspunsuri: A. Pot produce infecţii: anaerobi-anaerobi. la debut apare trismusul C. poate apare la nou nascuţi prin contaminarea plăgii ombilicale D. E. Nu produc infecţii când ajung în peritoneu. C. Nu pot produce infecţii: anaerobi cu aerobi facultativ anaerobi. tetanospasmina determina aparitia unei paralizii de tip flasc. D. Nu produc infecţii mixte. se produc contracţii violente ce duc la fracturi osoase C. mortalitatea este redusă fara tratament 25. Utilizează oxigenul pentru creştere şi reacţii metabolice. Fac parte din flora normală a stomacului. bilă.22. B. patogenitatea e data de eliberarea de glicină C. Se găsesc şi pe tegument. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la tetanos: A. apare paralizia muşchilor feţei 23. D. E.

Pot produce infecţii biliare. Bacteroides poate produce colecistite. Au habitat în colon. Veilonella: A. E. D. cerebrale. Bacteroides are habitat în cavitatea bucală. B. C. Veilonella. Care afirmaţii sunt false referitor la anaerobii endogeni? A. Bacteroides poate produce peritonite. C. Eubacterium poate determina infecţii biliare. Au habitat în cavitatea bucală. E. Propionibacterium. Propionibacterium poate produce acneea. D. Eubacterium. C. Bifidobacterium poate produce acneea. Peptostreptococcus: A. Lactobacillus. Care afirmaţii sunt false referitor la anaerobii endogeni? A. B. Lactobacillus. C. B. Bacili Gram pozitivi sunt: A. C. Peptococcus. B. Propionibacterium se găseşte pe tegument. B. orofaringiene. Sunt bacili Gram pozitivi. Fusobacterium are habitat în colon. Fusobacterium. B. Fusobacterium nu poate produce septicemia. D. Pot produce abcese. Pot produce infecţii polimicrobiene. Eubacterium. C. E. Propionibacterium are habitat în colon. E. Bifidobacterium.A. Peptococcus are habitat în cavitatea bucală. D. Care afirmaţii sunt adevărate referitor la anaerobii endogeni? A. Peptostreptococcus. pulmonare. 32. Sunt bacili Gram negativi. Pot produce infecţii pulmonare. Au habitat în duoden. E. 34. 30. Lactobacillus are habitat în cavitatea bucală. E. D. Peptococcus. Au habitat în colon. B. 355 . 31. Lactobacillus are habitat vaginal. D. 33. C. Fusobacterium poate produce abcese abdominale. 29. D.

40. Peptostreptococcus are habitat în cavitatea bucală. Dintre anaerobii Gram negativi din flora vaginală majoritatea aparţin speciilor B.2 zile. E. Cuprinde foarte multe specii. Puroi. carbapenemi. B. C. B. Exudat nazal. C. Numai 5% sunt Bacteroides fragilis. În cavitatea bucală fusobacteriile reprezintă 20%. Care afirmaţii sunt false referitor la anaerobii endogeni? A. imipenemi. Cuprinde puţine specii. C. 36. Lichid peritoneal. Abcese abdominale. Referitor la genul Bacteroides se recoltează următoarele produse patologice: A. Infecţii asociate tumorilor maligne. Se găsesc în număr foarte mare în flora intestinului gros >1010 /gram materii fecale. Septicemii. D.oralis. E. Incubarea se face în anaerobioză. Peritonite. C. 356 .melaninogenicus. Produsele patologice sunt transportate astfel încat să nu vină in contact cu aerul. Bacilii din genul Bacteroides pot produce: A. Sânge pentru hemocultură. Anaerobii endogeni sunt sensibili la cloramfenicol. D. În cavitatea bucală fusobacteriile reprezintă 5%.melaninogenicus şi B. 38. În cavitatea bucală cea mai frecventă specie este B. D. Numai 10% sunt Bacteroides fragilis. Se găsesc în număr foarte mare în flora intestinului subţire >1010 /ml. 37. B. B.E. D. Însamânţarea nu se face pe medii speciale cu geloză sânge Schaedler. oralis. 50% dintre bacterii aparţin grupului fragilis. E. În cavitatea bucală cea mai frecventă specie este B. 80% dintre bacterii aparţin grupului fragilis. Infecţii prin diseminarea de la nivel stomacal (infecţii de plagă accidentală sau chirurgicală). Cea mai frecvenă specie din cavitatea bucală reprezintă 80%. D. C. B. E. 39.timp de 12 h. Se găsesc în număr foarte mic în flora intestinului gros < 210 . C. Exudat faringian. Care afirmaţii sunt adevărate referitor la genul Bacteroides? A. Care afirmaţii sunt corecte referitor la genul Bacteroides? A. E. E. B. 35. D. Care afirmaţii sunt adevărate referitor la genul Bacteroides? A. Însamânţarea se face pe medii speciale cu substanţe reducătoare.

E. C. B. B. Pe mediul geloză chocolat. Cu capetele ascuţite. C. C. C. De dimensiuni mari 3-8/0. Ca şi ceilalţi anaerobi sunt sensibili la metronidazol. Gram pozitivi. Înconjurate de o zonă de hemoliză. Referitor la Clostridium perfringens sunt corecte enunţurile: A. Translucide. Antibiograma nu este obligatorie. Lungi. Pe mediul Schaedler. Referitor la genul Bacteroides coloniile sunt: A. B. B. în materii fecale.5 microni. Pe mediul geloză sânge. 44. Rareori pleomorfe. Deseori pleomorfe. D. În anaerobioză. Sporii se găsesc pe sol. Nu toţi anaerobii sunt rezistenţi la aminoglicozide. Sporii rezistă în praf o perioadă îndelungată (ani). Ovali. Opace.41. C. Gram negativi. E. 45. În cazul genului Bacteroides la examenul microscopic pe frotiu se observă prezenţa bacililor: A. 43. De dimensiuni mici 1-3/0. B. E. 47. C. Pe mediul cu bilă şi esculină BBE. D. Mulţi sunt sensibili la lincomicină. Care afirmaţii sunt corecte referitor la genul Bacteroides? A. E. D. Majoritatea imobili datorită flagelilor peritrichi. C. B. Genul Clostridium prezintă bacili: A. B. Referitor la genul Bacteroides cultura se face: A. Cu dimensiuni de 1-3 microni. 42. Grupul fragilis este rezistent la penicilină datorită producerii de betalactamază. 46.2 microni. Cu habitat în intestinul omului şi animalelor. Regulate. Fine. Bacteriile sunt foarte răspândite în natură. Scurte. Cu dimensiuni de 3-6 microni. cloramfenicol şi cefoxitin. D. D. Referitor la genul Bacteroides fusobacteriile sunt: A. Sporulaţi. 357 . D. E. E.

B. asociate cu necroză şi contaminare cu bacterii aerobe pot să se infecteze şi cu Cl. Plăgile profunde. Sporii germinează. Cu sporul subterminal. E. Ca urmare a peroceselor fermentative are loc producerea de gaz (prezenţa de crepitaţii tisulare). cu evoluţie rapidă spre diseminare intramusculară. B. Secreţie vaginală. C. Formele vegetative se pot găsi în vagin la 25-30% persoane sănătoase. D. 50. E. D. Groşi. cu margini regulate. 48. Lungi. Clostridium perfringens prezintă bacili: A. Formele vegetative se pot găsi în intestin la 5% persoane sănătoase. Referitor la gangrena gazoasă sunt corecte enunţurile: A. Referitor la Clostridium perfringens sunt corecte enunţurile: A. Clostridium perfringens prezintă bacili: A. B. 52. C. 51. D. Cu sporul deformant. Secreţie uretrală. bacteriile vegetative înmulţindu-se în ţesuturi (subcutanat. Sânge. dintre care cea mai redutabilă este alfa-toxina sau lecitinaza. C. C. Imobili. cu efect necrozant şi hemolitic. E. rotunde. E. Subţiri. În cazul gangrenei gazoase se recoltează produsele patologice: A. perfringens sau alte specii de clostridii. Cu capete rotunjite. muscular). proteolitice. Puroi. E. Secreţie otică. D. Scurţi. Formează colonii de dimensiuni mici. Nesporulaţi. Neîncapsulaţi. Majoritatea tulpinilor nu produc hemoliză dublă.D. B. lichefiază gelatina şi serul coagulat. E. C. Majoritatea tulpinilor sunt zaharolitice. B. D. cu producerea de enzime. producându-se o infecţie severă. 53. Nu are activitate proteolitică şi produce un miros urât. Contaminarea ţesuturilor traumatizate (plăgi) se face cu spori din sol sau prin instrumente incorect sterilizate. Nu poate pune în pericol viaţa pacientului. Formează colonii convexe de tip S sau cu aspect rugos. Tratamentul gangrenei gazoase constă în: 358 . 49.

C. În cazul patogenităţii la Clostridium tetanii putem spune că: A. dureroase. Îndepărtarea ţesuturilor necrozate. 58. blochează eliberarea mediatorilor chimici rezultând contractura musculară spastică. Mortalitate: 20%. În cazul patogenităţii la Clostridium tetanii putem spune că: A. Administrarea de antitoxină în doze mici D. anfractuoase. E. D. C. Infecţia cu Clostridium tetanii constă în următoarele: A. devitalizate. 56.A. Perioada de incubaţie este 6-7 zile. B. De obicei apare trismusul cu „risus sardonicus”. Toxina tetanică este o endotoxină. C. 359 . Pacientul e inconştient. 55. D. D. Germinarea e favorizată de plăgile profunde. B. Toxina tetanică difuzează pe cale sanguină. Toxina tetanică este o exotoxină. E. C. Scurţi. prezenţa de oxigen. Cu sporul cu aspect de rachetă de tennis. Tratamentul chirurgical cu debridarea şi toaleta chirurgicală a plăgii cu apă oxigenată. D. C. Infecţia se produce prin contaminare la nivelul plăgilor produse accidental prin înţepare sau prin accidente. Mobili. E. Infecţia cu Clostridium tetanii constă în următoarele: A. B. E. Apar contracţii tonice ale musculaturii netede. Administrarea de antibiotice (penicilină şi metronidazol) pentru a preveni formarea de toxină.2 săptămâni. D.3 săptămâni. Clostridium tetanii se prezintă sub formă de bacili: A. C. Groşi. Îndepărtarea ţesuturilor devitalizate. Contracţiile cuprind treptat restul musculaturii. Contractura are loc în hipoextensie. 57. B. B. Perioada de incubaţie este 4-5 zile. Moartea se produce prin afectarea muşchilor respiratori. Lungi. Tetanosul este o toxiinfecţie produsă prin infectarea plăgilor cu Clostridium tetani. Tetanolizina este o hemolizină. Tetanospasmina se fixează la nivelul receptorilor gangliozidici de la nivelul sistemului nervos periferic. E. 54. B. Contracţiile sunt violente. Infecţia se produce prin contaminare la nivelul plăgilor produse prin bont ombilical sau operator cu intrumentar steril. Toxina tetanică difuzează pe cale nervoasă. E.

D. Produce peptidaze. În Marea Britanie 12-15 cazuri pe an (0. Gram pozitivi. Are nevoie de anaerobioză strictă. Scurţi. Clostridium botulinum prezintă bacili: A.2 per milion). E. C. Administrarea de antitoxină antitetanică în doze mari. E. Referindu-ne la epidemiologie putem spune că: A. C. B. E. E.000 morţi în 1992 la nivel modial.59. D. Tratamentul chirurgical: toaleta chirurgicală a plăgii. D. despre diagnosticul de laborator putem spune următoarele: A. a rămas o boală endemică în ţările în curs de dezvoltare cu aproximativ 1. Se cultivă pe mediul Tinsdale. B. Se cultivă pe mediul Robertson.000. Miorelaxante pentru a controla contracţiile tonicoclonice. C. B. pe cale intravenoasă) pentru neutralizarea toxinei C. Lungi. Mobili. Se cultivă pe geloză sânge. Produsele biologice sunt reprezentate de secreţiile din plăgile infectate. tratamentul constă în: A. D. Boala e rară în ţările dezvoltate. Se cultivă pe un mediu care devine selectiv prin adăugarea de aminoglicozide. E. B. B. despre diagnosticul de laborator putem spune următoarele: A. În cazul Clostridium tetanii. Produce hemolizină. În cazul tetanosului. 360 . E. Cultura are miros de corn ars. B. C. C. Produce gelatinază. Administrare de oxigen pe mască D. Administrarea de antibiotice (penicilină şi metronidazol). 60. 63.2 per milion). D. 62. 64. despre diagnosticul de laborator putem spune următoarele: A. În Africa de Sud aproximativ 600 cazuri pe an (6 per milion). Datorită imobilităţii sale produce creştere în valuri. În cazul Clostridium tetanii . În SUA 50 -70 cazuri(0. Se face identificarea biochimică. În ciuda eforturilor Organizaţiei Modiale a Sănătăţii de a eradica tetanosul până în 1995. Fermentează glucidele. În cazul tetanosului. 61. Datorită mobilităţii sale deosebite produce fenomenul de migrare. Cu capete rotunjite. Datorită imobilităţii sale deosebite nu produce invazia mediului de cultură.

68. F provoacă botulismul la om. Alegeţi răsunsurile corecte referitoare la Clostridium botulinum: A. Referitor la Clostridium botulinum. Toxina botulinică este o neurotoxină cu 11 serotipuri. Bacteriile acestui gen nu sunt foarte răspândite în natură. 66. E. B.5-1. E.65. D. E. C. putem spune următoarele: A. 67. E. Boala se produce prin consumul de alimente cu toxină preformată. Pacientul este conştient. fructe). B. putem spune următoarele: A. Toxina absorbită în stomac ajunge în sânge. B. E. B. Sporii contaminează alimentele (carne. D. În alimentele conservate sau în mezeluri are loc germinarea favorizată de anaerobioză şi păstrarea la temperatura camerei. C. Mortalitate: 20% 361 . Pacientul este afebril. Se produce toxina botulinică.5/3-20 microni. referitor la Clostridium botulinum putem spune următoarele: A. Miopie. Are dimensiuni de 3-4/6-20 microni. Despre patogenitatea la Clostridium botulinum. Rezultă paralizia flască. Are dimensiuni de 0. legume. C. putem afirma următoarele: A. D. Poate prezenta un spor localizat central. deformant. 69. C. Pacientul este inconştient. Poate prezenta un spor localizat subterminal. B. Sporul nu se transformă în forma vegetativă. Poate prezenta un spor localizat terminal. deformant. Toxina poate fi distrusă prin fierbere 10 minute. deformant. Vorbire dificilă. Diplopie. Determină blocarea transmiterii nervoase prin blocarea eliberării de noradrenalină (neurotrasmiţător). Clinic. D. 70. E. Disfagie. Despre patogeneza la Clostridium botulinum. B. E. Strabism. după o incubaţie de 18-24 ore apar paralizii ale muşchilor capului cu: A. C. Paralizia musculaturii respiratorii duce la moarte prin asfixie. B. D. C. Referindu-ne la Clostridium botulinum. Bacteriile produc o neurotoxină deosebit de puternică care prin consumul o dată cu alimentele poate duce la o toxiinfecţie cu evoluţie rapidă şi letală. Toxina absorbită în intestin ajunge la sinapsele neuronilor periferici. Serotipurile A. D. Toxina este termolabilă.

botulinum este foarte importantă sterilizarea la 120°C. Pentru distrugerea sporilor de Cl. C. Pentru distrugerea sporilor de Cl. Clostridium. Care afirmaţii sunt corecte referitor la Clostridium botulinum? A. E. D. C.71. Privind cultura la Clostridium botulinum care afirmaţii sunt corecte? A. F. F şi G între care nu există şi diferenţe farmacologice. C. B. E. Genurile Chlamidia. timp de 20 minute. Tratamentul constă în administrare de antitoxină în funcţie de rezultatele testelor biologice şi susţinere respiratorie. Rickettsia şi Mycoplasma Complement simplu 362 . D. botulinum este foarte importantă sterilizarea la 200°C. botulinum produce lipază. Paralizia musculaturii digestive duce la moarte. E. Tematica 14. De aproximativ 1 mm diametru. E. 72. Toxiinfecţia la om este produsă de serotipurile A. Se face în anaerobioză strictă. Trebuie evitat consumul de alimente conservate în condiţii improprii. D. B. timp de 10 minute. Antibioticele nu au efect asupra toxinei botulinice. Opace. C. De aproximativ 3 mm diametru. D. 74. E. Care afirmaţii sunt corecte referitor la Clostridium botulinum? A. Toxiinfecţia la om este produsă de serotipurile C. Coloniile la Clostridium botulinum sunt: A. D. B. C. Diagnosticul constă în punerea în evidenţă a toxinei în serul bolnavului. Diagnosticul constă în punerea în evidenţă a toxinei în lichidul de vărsătură. Diagnosticul constă în punerea în evidenţă a toxinei în alimentul incriminat după recoltarea produsului şi cultivare. B. Transparente. Există şapte tipuri serologice: A. B şi E. D. După o incubaţie de 5-10 ore apar paralizii ale muşchilor capului.Treponema pallidum. 73. Semitransparente. B. Genul Treponema.

Alegeţi afirmaţia falsǎ: A. Cuprinde specii patogene şi nepatogene D. Nu prezintǎ mişcǎri în jurul axei E. Antigene de suprafaţǎ. Cele patogene fac parte din flora normalǎ a cavitǎţii bucale E.1-0.Treponema pertenue si Treponema carateum 2. refringente. Treponemele patogene nu pot fi cultivate pe medii artificiale. Alegeţi afirmaţia corectǎ: A. Treponemele nu se coloreazǎ în coloraţia Gram B. Treponema Reiter este cultivabilǎ în vitro în condiţii de anaerobiozǎ în mediul ce conţine aminoacizi. Sunt bacterii spiralate subţiri B. cu adaus de substanţe reducătoare. Treponema pallidum poate rǎmâne viabilǎ în sângele integral sau în plasmǎ pǎstrate la 4 C cel puţin 24 ore. Evoluţia sifilisului dobândit are loc în trei stadii 363 . Existǎ trei specii nepatogene pentru om: Treponema pallidum. Sunt bacterii spiralate. Antigene proteice. caracteristice treponemelor nepatogene 6. treponemele apar albe.1. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la genul Treponema: A. utilizate în reacţia de fixare de complement C. Cardiolipina este un antigen de naturǎ fosfolipidicǎ prezent la toate treponemele şi în unele ţesuturi animale sau umane B. Cuprinde doar specii saprofite C. La examinarea în câmp întunecat. Treponemele pot fi evidenţiate la microscopul cu câmp întunecat C. foarte specifice. caracteristice treponemelor patogene D. Sunt formate din spire neregulate D. Toate afirmaţiile de mai sus sunt corecte E. ceea ce face posibilǎ transmiterea bolii prin sângele transfuzat D. determinǎ apariţia de anticorpi ce reacţioneazǎ în reacţiile de imunoflorescenţǎ E. subţiri 6-15 microni lungime/ 0.2 diametru E. Antigene ale corpului bacterian. strǎlucitoare D. În medii lichide adecvate. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la morfologia genului Treponema: A. foarte specifice. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la morfologia genului Treponema: A. Nu prezintǎ mişcǎri active în jurul axei bacteriene 4. Sunt bacterii spiralate lungi C. comune tuturor treponemelor. vitamine. Cuprinde doar specii patogene B. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la structura antigenicǎ a genului Treponema: A. Sifilisul nu este o boală specifică omului B. Treponemele nu sunt sensibile la penicilinǎ 5. albuminǎ sericǎ C. pe oul de gainǎ embrionat sau culturi celulare B. Treponemele se coloreazǎ în coloraţia Gram 3. Antigene ale corpului bacterian.

Leziunile au aspect de ulcer cu baza indurată D. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la sifilisul secundar: A. Sifilisul congenital se transmite de la mamǎ la fǎt E. Afectare hepaticǎ 11. Treponemele pǎtrund prin mucoasă şi se înmulţesc la poarta de intrare de unde pot ajunge şi la nivelul ganglionilor limfatici regionali producând adenopatie B. Imunoflorescenţa directǎ C. Nu se colorează Gram 12.C. Descuamarea pielii de la nivelul palmelor şi plantelor D. Leziuniile apar şi dispar “în valuri” care se succed pe o perioadǎ de maximum 1-3 ani. Microscopie optică. Treponemele sunt în numǎr foarte mare în leziunile terţiare 10. perianalǎ având contagiozitate crescutǎ 9. coloraţie prin impregnare argentică Levaditi-Fontana-Tribondeau D. La 2-6 sǎptǎmâni dupǎ contactul infectant apare la locul inoculării o leziune unicǎ care se erodeazǎ central. Sifilisul congenital precoce prezintǎ urmǎtoarele caracteristici : A. Apare un rash maculo-papular cutanat C. Este însoţitǎ de o adenopatie localo-regionalǎ E. Transmiterea este de obicei pe cale sexualǎ. Leziunile caracteristice sunt numite sifilide B. Cultivarea se face pe medii artificiale 364 . În sifilisul primar în cazul şancrului de inoculare. Toate afimaţiile de mai sus sunt corecte E. Microscopia în câmp întunecat B. Manifestǎrile apar dupǎ o perioada de 1-20 ani B. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la sifilisul terţiar: A. de aceea sifilisul dobândit este o boalǎ venericǎ cu declarare obligatorie 7. Erupţie tegumentară maculo-papulară C. fiind acoperitǎ de o crustǎ sub care se aflǎ o serozitate bogatǎ în treponeme D. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la diagnosticul genului Treponema: A. C. Coriza luetică B. Imunofluorescenţă indirectă E. Condiloamele apar la nivelul mucoaselor bucalǎ. Leziuni degenerative la nivelul sistemului nervos D. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la sifilisul primar: A. Leziunea este dureroasǎ. Leziunile sunt de tip granulomatos în diferite organe şi ţesuturi C. Răspunsul inflamator local este caracterizat prin predominenţa limfocitelor şi plasmocitelor 8. E. Toate rǎspunsurile sunt corecte E. treponemele se pot evidenţia direct prin: A. Sifilisul dobândit se poate transmite prin transfuzii sau prin manipulare de produse patologice contaminate D.

Se pozitiveazǎ mai târziu în cursul evoluţiei infecţiei decât testele nespecifice 18. În contact cu serul pacientului ce posedǎ anticorpi antitreponemici. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la testele serologice non. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la testele de diagnostic ale infecţiei luetice: A. Este o reacţie de aglutinare pe lamǎ B. Rezultatul pozitiv este atunci când aglutinarea este prezentǎ în orice grad D. Testul nontreponemic VDRL este un test de screening. Rezultatul este pozitiv când serul se clarifică şi se observă grunjii de culoare neagră E. Se folosesc ca test de confirmare a RPR sau VDRL pozitiv C. Nu sunt teste utile ca indicator de reinfecţie E. cu prezenţei undei de antigen 16. B. Este reacţia de hemaglutinare treponemicǎ B. C.: A. Cardiolipina reacţioneazǎ cu anticorpii de tip IgM si IgA D. Alegeţi afirmaţia corectǎ referitoare la testul de aglutinare netreponemic RPR: A. urmǎrind scǎderea titrului ca urmare a unui tratament adecvat 17. Utilizeazǎ ca antigen extras din treponemele patogene B. Rezultatul este negativ în lipsa aglutinării. Sunt teste specifice dar mai puţin sensibile D.treponemice: A. Testul nontreponemic RPR este un test de screening. Cardiolipina este pusă în contact cu serul pacientului E. Cardiolipina este asemanǎtoare structural cu antigeneletreponemice C. care se poate aplica serului şi lichidului cefalorahidian C. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la testul TPHA de diagnostic în sifilis: A. Testul nontreponemic VDRL este un test de screening. Antigenul folosit este cardiolipina lipid extras din cordul bovin. Antigenul este reprezentat de cardiolipină adsorbită pe particule de colesterol D.R. D.L. Extractele treponemice sunt adsorbite pe suprafaţa hematiilor C.D. Sunt teste foarte sensibile de diagnostic E. E. Toate afimaţiile de mai sus sunt corecte 14. Cultivarea se face pe culturi celulare Cultivarea se face pe oul de găină embrionat Diagnosticul de rutină este cel de evidenţiere a genomului bacterian Diagnosticul de rutinǎ este cel serologic 13. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la testele treponemice: A. apare reacţia de aglutinare a hematiilor 365 . Este o reacţie de fixare de complement C. Antigenul adsorbit va forma agregate în câteva minute cu anticorpii din serul pacientului 15. rapid şi simplu D.B. Anticorpii se gǎsesc în serul pacientului la 2-3 sǎptǎmâni de la infecţie E. Pot fi efectuate cantitativ. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la testul V. Cardiolipina este adsorbită pe particule de colesterol C. rapid şi simplu B. Cardiolipina este adsorbitǎ pe particulele de carbon B.

Gram pozitive B. Agetul etiologic al sifilisului este: A. Rezultatul negativ la TPHA şi VDRL negativ semnifică absenţa infecţiei C. Mycobacterium avium C. Nu se recomandă testarea RPR/TPHA din lichidul cefalorahidian pentru nou născut 21. Detectarea antigenului B. Metoda ELISA C. Se manifestǎ prin febrǎ. Se datoreazǎ lizei brutale a unui numǎr mare de treponeme C. La nou nǎscuţii cu sifilis congenital sau suspiciune de sifilis congenital. Bacteriile din genul Chlamydia sunt: A. dureri osoase. Nu produc leziuni caracteristice D. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la sifilisul congenital: A. Imunofluorescenţă E. Diagnosticul infecţiilor cu Chlamydia se poate face prin următoarele tehnici cu excepţia: A. ca semn al trecerii prin boalǎ E. semnificând o infecţie actualǎ sau în antecedente B. Mamei i se efectuează teste serologiceVDRL sau RPR şi TPHA D. Nou-născutului i se efectuează teste serologiceVDRL sau RPR şi TPHA E. Mobile 23. cefalee. Nu posedă peptidoglican E. Apare la numai la gravide 22. Treponema pallidum 366 .D. Anticorpii antitreponemici pot rǎmâne prezenţi câţiva ani sau chiar toatǎ viaţa dacǎ infecţia a fost tratatǎ. Rezultatul pozitiv indicǎ prezenţa anticorpilor specifici antitreponemici. Extracelulare C. Rezultatul negativ la TPHA şi pozitiv la VDRL poate indica o infecţie foarte recentă D. Se datoreazi eliberării de endotoxine bacteriene D. Reacţia poate fi efectuatǎ calitativ sau cantitativ E. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la interpretarea testului TPHA de diagnostic în sifilis: A. Treponema carateum B. Anticorpii dispar rapid şi TPHA se negativează imediat după tratamentul corect al infecţiei 20. Testul catalazei 24. Metoda PCR D. se recolteazǎ LCR înainte de începerea tratamentului B. Poate apare în cursul terapiei cu penicilină a sifilisului B. Alegeţi afirmaţia falsǎ referitoare la reacţia Herxheimer: A. Nou-născutul poate prezenta malformaţii congenitale C. tahicardie. Antigenul este reprezentat de cardiolipină 19. greaţǎ E.

SIDA 26. sunt sensibile la temperaturi peste 42°C C. este o boală venerică cu declarare obligatorie C.6 săptămâni după contactul infectant apare la locul infecţiei o ulceraţie caracteristică. este dureroasă B. candidoza D. Referitor la sifilisul dobândit sunt false afirmaţiile: A. Treponemele pătrund prin mucoasa genitală sau mucoasa bucală. medii artificiale B. culturi celulare E. se caracterizează prin vindecare spontană. adenopatie. are loc în trei stadii: sifilisul primar. se colorează în coloraţia Gram 27. Până în anul 1838 sifilisul era confundat cu: A. sunt rezistente la dezinfectante. penicilina are un efect bacteriostatic în doze mari E. numită şancru dur 30. ou de găină embrionat C. fără tratament D. este spiralată cu o lungime de 10-15 mm B. Caracteristicile leziunii primare din sifilis sunt următoarele: A. după o săptămână de la debutul şancrului dur treponemele diseminează pe cale limfatică şi hematogenă şi apare sifilisul secundar 367 . gonoreea C. geloză sânge 28. trichomoniaza B. prezintă sub crustă o serozitate lipsită de treponeme C. sunt rezistente la uscăciune B. La 2 . săruri de bismut D. este formată din spire regulate C. testicul de iepure D. Treponemele pot fi cultivate pe: A. perianală dar nu se înmulţesc la poarta de intrare D. Treponemele produc la nivelul ganglionilor limfatici regionali. herpesul genital E. Mycobacterium bovis 25. nu prezintă mişcări de flexie sau de pendulare în jurul axei E.D. Klebsiella ozenae E. sunt rezistente la penicilină 29. E. secundar şi terţiar B. Referitor la rezistenţa treponemelor sunt adevărate afirmaţiile: A. este imobilă. Caracterele morfologice ale bacteriei Treponema pallidum sunt: A. datorită spirelor D.

Chlamydiaceae D. posedă ribozomi B. Referitor la sifilisul terţiar sunt adevărate următoarele afirmaţii. Leziunile sunt de tip granulomatos (gome). Chlamydia pneumoniae 36. Chlamydiales C. Genul Chlamydia cuprinde bacterii: A.E. În cazul testului treponemic (specific) FTA (fluorescent treponemal antibody) în care se utilizează imunofluorescenţa indirectă. În sifilisul primar. binară 368 . În sifilisul secundar. penicilina C. este primul test care se pozitivează în sifilisul primar 33. Predomină reacţiile de hipersensibilitate de tip întârziat faţă de antigenele treponemice E. Antibioticul de elecţie pentru tratarea sifilisului este: A. leziuni ale mucoaselor C. gentamicina E. Gram pozitive cu habitat obligatoriu intercelular 35. Chlamydiile au următoarele caractere specifice. la nivelul pielii. Următoarele afirmaţii referitoare la diagnosticul de laborator al sifilisului sunt adevărate. Testul de aglutinare VDRL este o reacţie de aglutinare pe lamă în care antigenul reprezentat de cardiolipină adsorbită pe particule de colesterol este pus în contact cu serul pacientului D. Gram pozitive cu habitat obligatoriu extracelular E. Chlamydia B. Gram pozitive cu habitat obligatoriu intracelular D. Gram negative cu habitat obligatoriu extracelular C. Manifestările apar după o perioadă de 1-20 ani B. cu excepţia: A. oaselor. streptomicina 34. cu excepţia: A. Chlamydiile fac parte din familia: A. VDRL şi RPR sunt teste de screening utile ca indicator de reinfecţie E. cefepim D. treponemele se pot evidenţia folosind coloraţia Gram C. Chlamydia psittaci E. Gram negative cu habitat obligatoriu intracelular B. au perete celular rigid C. Treponemele sunt în număr foarte mic D. ceftobiprol B. În această perioadă pacientul este contagios 32. treponemele se pot evidenţia microscopia în câmp întunecat B. ficatului. Răspunsul inflamator local este caracterizat prin absenţa limfocitelor şi plasmocitelor 31. cu excepţia: A. în cazul şancrului de inoculare. se divid prin diviziune simplă.

Tehnica imunoenzimatică ELISA cea mai utilizată metodă în prezent de evidenţiere a anticorpilor IgG anti-Chlamydia trachomatis sau C.L3 produc limfogranulomatoza veneriană care netratată evoluează spre obstrucţia vaselor limfatice cu limfedem. pneumonie 39.K produc cervicită. serotipurile D.K produc la femei vaginită. o keratoconjunctivită cronică.J. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la diagnosticul imunologic şi cel serologic: A. rezistent în mediu extracelular D.I. cu excepţia: A. coloraţia Del Vecchio B. disurie.E. care se poate complica adeseori cu salpingite. Chlamydiile sunt mobile.J.H.F.E.G. faringite B. formele neinfecţioase sunt corpi elementari (CE). Chlamydia pneumoniae determină următoarele infecţii. bronşite D. Chlamydia trachomatis este agent etiologic al următoarelor infecţii.J.L2. menoragii.H. Corpusculul reticulat (CR) sau "corpusculul iniţial" a lui Lindner este activ metabolic. sinuzite E. de 800-1000nm B. conjuntivite E. metoda cu lugol E.E. uretrite C. E. serotipurile L1. contagioasă care poate duce la orbire C.H. formele infecţioase sunt corpi reticulaţi (CR). nu posedă ARN E. de 300-400nm C.F.K produc conjunctivita cu incluzii a nou născutului. serotipurile D. cervicita cu evoluţie subacută. Afirmaţiile adevărate referitoare la formele de chlamydii sunt următoarele: A. boală inflamatorie pelvină. cu excepţia: A.G. pneumoniae în serul pacienţilor C. uretrită sau rectită D.K produc trachomul.D.F. pneumonia nou născutului.G. sunt sensibile la antibiotice 37. cu o evoluţie strict intracelulară.F. imunofluorescenţa D. cauze frecvente ale sterilităţii şi sarcinilor extrauterine 40. coloraţia Gram C. coloraţia Gimenez 41. un titru de 1:64 obţinut la testul ELISA nu este sugestiv pentru infecţie.I. Metoda de diagnostic de elecţie pentru Chlamydia trachomatis este: A.E. iar pasajul de la o celulă la alta se face prin intermediul corpilor elementari 38. detectarea antigenelor de Chlamydia se poate face prin reacţia de polimerizare în lanţ PCR de detecţie a genomului bacterian B. serotipurile D. serotipurile D.H. elefantiazis la nivelul organelor genitale şi stricturi rectale B.I.I. dar scăderea titrului în dinamică confirmă infecţia 369 . Corpusculul elementar (CE) este activ metabolic.J.G.

vaginită E. precursori de acizi nucleici (din levuri) şi uree pentru U. după descărcarea produsului şi eventual centrifugare. traheobronşită. care produce dismenoree. prin raclare uşoară (celule epiteliale). tetracicline 43. care produce infecţii respiratorii B. Speciile cele mai importante de mycoplasme în patologia umană sunt următoarele. pneumonie atipică la persoanele cu imunitate scăzută B.2-0. cu excepţia: A. Mycoplasmele sunt sensibile la peniciline şi alte antibiotoce betalactamice 370 . Mycoplasmele au următoarele caracteristici. stare febrilă postpartum 46. Ureaplasma urealyticum. Mycoplasma hyopneumoniae. rifampicina D. În tratarea infecţiile cu Chlamydia nu se folosesc următoarele antibiotice: A. supernatantul este folosit pentru detectarea antigenelor 42. fac parte din clasa Mollicutes B. 100-300 microni diametru. nu se colorează prin coloraţia Gram (Gram negative) 45. apoi se introduc în tuburi cu medii speciale E. fluorochinone de generaţia a doua şi a treia C. sunt bacterii pretenţioase. coloniile se dezvoltă în aproximativ 3 zile B. au membrană plasmatică şi se prezintă ca forme filamentoase şi pleomorfe E. Mycoplasma pneumoniae. Formează colonii mici. azitromicina B.8 microni) C. Mycoplasma genitalium. Mycoplasma hominis. Cresc in vitro pe medii de cultură acelulare C. eritromicina E. necesită medii suplimentate cu colesterol. Referitor la infecţiile cu Mycoplasma pneumoniae sunt adevărate următoarele afirmaţii. Referitor la caracterele de cultură ale mycoplasmelor sunt false afirmaţiile: A. rifampicine E. sunt cele mai mici bacterii (0. glicopeptide D. penicilina 44. au perete celular D. Poate produce faringită. 47. cu excepţia: A. boală inflamatorie pelviană. care produce pielonefrită. care produce uretrită non-gonococică D. care produce uretrită non-gonococică C. produsele patologice sunt recoltate cu tampoane terile. vizibile cu lupa D.urealyticum. macrolide B. Coloniile au aspect de”ouă ochiuri” E. cu excepţia: A.D. doxiciclina C. Chlamydia posedă rezistenţă naturală la următoarele antibiotice: A.

Cultivarea se face în bulion cu extracte de cord bovin şi ser de cal. Antibioticele de elecţie folosite în tratamentul infecţiilor cu Rickettsia rickettsii şi Rickettsia prowazekii sunt: A. Mycoplasma hominis produce: pielonefrită. Referitor la diagnosticul serologic al Mycoplasma pneumoniae sunt false afirmaţiile: A. boală inflamatorie pelviană. Portajul de Ureaplasma este de 15%. Se poate folosi imunofluorescenţa directă sau ELISA pentru detecţia antigenelor în spută 49. Se poate folosi metoda imunoenzimatică ELISA de detecţie a IgM în infecţia recentă D. Antibioticele de elecţie în infecţiile cu mycoplasme sunt: A. Următoarele afirmaţii referitoare la genul Rickettsia sunt adevărate. În reacţia de fixare a complementului. în centre specializate 52. stare febrilă postpartum şi postabortum. căpuşe D. titrul de anticorpi apare la 4-6 săptămâni: o creştere de 4 ori a titrului în dinamică (între debutul bolii şi convalescenţă) precizează diagnosticul (semnifică o infecţie recentă) B. cuprinde paraziţi intracelulari obligatorii C. Afirmaţiile false referitoare la Mycoplasma hominis şi Ureaplasma urealyticum sunt următoarele: A. rezervorul acestor specii patogene este reprezentat de animale şi artropode şi sunt transmise prin păduchi. penicilinele C. Tusea neproductivă persistentă este manifestarea cea mai caracteristică E.20% la persoanele active sexual C. Mucoasa faringiană este eritematoasă 48. penicilinele şi cefalosporinele B. Pătrund în celula eucariotă prin fagocitoză indusă şi formează un fagozom E. polimixinele 50. macrolidele B. urmată de trecere pe geloză îmbogăţită cu aceleaşi elemente 51. Testul aglutininelor la rece este nespecific şi numai 50% dintre bolnavi dezvoltă hemaglutinine la rece E. tetraciclinele şi cloramfenicolul 371 . În infecţiile genitale tetraciclina şi doxiciclina sunt antibiotice de elecţie E. cuprinde bacili Gram pozitivi care se colorează slab B. ci se pot dezvolta doar pe culturi celulare. cefalosporinele D. În infecţiile genitale. aminoglicozidele E. Reacţia polimerizare în lanţ este folosită pentru detecţia IgM în infecţia recentă C. D. cu excepţia: A. Mycoplasmele se ataşază de epiteliul respirator printr-o proteină de aderenţă P1 blocând mişcările cililor respiratori şi producând distrugerea stratului superficial epitelial. B. Mycoplasmele sunt depistate mai ales prin culturi ale secreţiilor uretrală sau vaginală şi prin teste imunologice D. nu pot fi cultivate pe medii artificiale.C.

C. Afirmaţiile false referitoare la Rickettsia conori sunt următoarele: A. Sunt bacterii spiralate cu un singur rând de spire 372 . produce tifosul exantematic B. produce tifosul exantematic B. Bacteriile prezintǎ mişcǎri active în jurul axei E. Treponema porcinum 2. sărăcia C. Bacteriile sunt formate din spire regulate la distanţǎ de aproximativ 1 micron C. Rezervorul este este reprezentat de animale şi sunt transmise prin căpuşe D. Diagnosticul de laborator este serologic şi constă în evidenţierea anticorpilor IgG şi IgM anti-Rickettsia conori E. glicopeptidele şi polimixinele D. Diagnosticul de laborator este serologic şi constă în evidenţierea anticorpilor anti-Rickettsia prowazekii prin reacţia de fixare a complementului (R. Factorii favorizanţi ai bolii sunt reprezentaţi de aglomerările umane. macrolidele şi lincosamidele E. Complicaţiile tifosului exantematic sunt reprezentate de miocardită şi tulburări neurologice prin afectarea sistemului nervos central E. lipsa de igienă. Transmiterea se face prin muşcătura de căpuşă.). Bacterii sunt formate din spire neregulate D.C. Tratamentul se poate face cu: doxiciclină. chinolonele şi fluorochinolonele 53. ciprofloxacin Complement multiplu 1.1-0. cloramfenicol. Sunt reprezentate de cocobacili Gram negativi B. Treponemele se coloreazǎ în coloraţia Gram 3. Treponema berlinense E. Treponema carateum D. Rezervorul şi vectorul sunt reprezentate de căpuşa câinelui Rhipicephalus sanguineus C. Speciile patogene din genul Treponema pentru om sunt: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la morfologia genului Treponema: A. reacţia de latex-aglutinare sau prin imunofluorescenţa indirectă IIF 54. iar la locul înţepăturii se poate observa o escară sau o pată de culoare neagră.2 diametru B.F. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la morfologia genului Treponema: A. subţiri 6-15 microni lungime/0. care uneori trece neobservată D. Cuprinde bacterii spiralate. Treponema pallidum B. Treponema pertenue C. Alegeţi afirmaţia falsă referitoare la Rickettsia prowatzekii : A.

caracteristice treponemelor patogene D. un antigen de naturǎ fosfolipidicǎ prezent doar la speciile patogene B. foarte specifice. E. La 2-6 sǎptǎmâni dupǎ contactul infectat apare la locul infecţiei o leziune numită “şancru moale” D. strălucitoare. 4. Sensibile la sǎruri de mercur E. T. vitamine. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la caracterele de culturǎ ale genului Treponema: A. treponemele apar refringente. Leziunea este dureroasǎ şi pruriginoasǎ. Antigene de suprafaţǎ. Leziunea se caracterizeazǎ prin vindecarea spontanǎ a leziunii primare. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la sensibilitatea speciei Treponema pallidum: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul secundar: 373 . Cardiolipina. fǎrǎ tratament 9. B.C. Transmiterea este de obicei pe cale sexualǎ C. Treponema pallidum poate rǎmâne viabilǎ în sângele integral sau în plasmǎ pǎstrate la 4 C cel puţin 24 ore 5. Pot ajunge la nivelul ganglionilor limfatici regionali producând adenopatie C. Evoluţia sifilisului dobândit are loc în douǎ stadii: sifilisul primar şi secundar E. Antigene proteice diferite în funcţie de specie C. Treponema pallidum nu poate pǎtrunde prin mucoasele intacte D. Bacteriile se pot colora prin metoda Fontana Tribondeau E. Cardiolipina. Rezistente la săruri de arseniu 6. prezent la toate treponemele patogene şi nepatogene şi în unele ţesuturi animale sau umane E. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul dobândit: A. un antigen de naturǎ fosfolipidicǎ. Treponema Reiter este o treponema patogenă înrudită antigenic cu T. Sensibile la dezinfectante D. Treponemele patogene pot fi cultivate în culturi celulare C.pallidum poate pătrunde prin soluţiile de continuitate ale epidermei 8. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul primar: A. Antigene ale corpului bacterian. Treponema Reiter poate fi este cultivatǎ în vitro în condiţii de anaerobiozǎ într-un mediu ce conţine aminoacizi. albuminǎ sericǎ D. Evoluţia sifilisului dobândit are loc în trei stadii B. Treponemele pǎtrund prin mucoase şi se înmulţesc la poarta de intrare B. În medii lichide cu adaus de substanţe reducatoare. Rezistente la temperaturi de peste 42 C C. Bacteriile nu se pot colora cu fluorocromi din cauza structurii peretelui celular D. pallidum E. determinǎ apariţia de anticorpi ce reacţioneazǎ în reacţiile de imunoflorescenţǎ 7. La examinarea microscopică în camp întunecat. Sensibile la uscǎciune B. Treponemele patogene nu pot fi cultivate pe medii artificiale. Care sunt afirmaţiile corecte referitoare la structura antigenicǎ a speciilor genului Treponema? A.

Sifilisul congenital precoce determină urmatoarele caracteristici la nou-născut: A. D. Evoluţia sifilisului secundar este: 25% cǎtre vindecare spontanǎ. leziunile având contagiozitate crescută 12. Icter D. B. Gome tegumentare D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la testele serologice non-treponemice: A. Sifilisul matern poate determina moartea intrauterinǎ a fǎtului C. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la sifilisul secundar: A. Poate apare hepatosplenomegalie. Coriza lueticǎ B. Afecţiune hepatica manifestatǎ prin icter E. Dinţi Hutchinson 15. Treponemele se transmit transplacentar de la mamǎ la fat B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul terţiar: A. Dinţi Hutchinson 14. 25% cǎtre un sifilis latent. C.A. 374 . Evoluţia sifilisului secundar este 50% cǎtre vindecare spontanǎ. Sifilisul matern nu determină naşterea prematurǎ D. Leziunile se numesc sifilide C. Pot apare condiloame la nivelul mucoaselor având contagiozitate scazutǎ B. Dupǎ vârsta de 2 ani. 50% cǎtre faza terţiara E. mai frecvent la pubertate B. La nivelul leziunilor numărul treponemelor este foarte mare. Tulburǎri neurologice E. C. D. Antigenul folosit este cardiolipina lipid extras din cordul bovin. 25%cǎtre faza terţiara 11. Apar leziuni ale aparatului cardiovascular E. Sifilisul matern poate determina infecţie congenitalǎ 13. Manifestǎrile apar dupǎ o perioadă de 1-20 ani B. Poate apare micropoliadenopatie generalizatǎ. Erupţie maculo-papularǎ C. 25% cǎtre un sifilis latent. Sifilisul matern poate determina moartea neonatalǎ E. Apar leziuni degenerative la nivelul sistemului nervos D. Keratita interstiţială C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul congenital: A. În sifilisul congenital tardiv leziunile apar: A. E. Leziunile caracteristice sunt numite sifilide Leziunile caracteristice se numesc gome Apare un rash maculo-papular cutanat Leziunile în stadiul secundar sunt contagioase Leziunile în stadiul secundar nu conţin treponeme 10.

Reacţia se citeşte la 2 ore 17. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la reacţiile de fixare a complementului RFC Wassermann: A. Reacţia se pozitivează la pacienţii cu anticorpi antitreponemici în ser. Rezultatul este pozitiv în lipsa aglutinării E. Alegeţi afirmaţiile false referitoare la testul de diagnostic serologic al sifilisului VDRL: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la testul TPHA de diagnostic serologic în sifilis: A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la testele de diagnostic în sifilis: A. VDRL şi RPR sunt teste utile ca indicator de reinfecţie E. VDRL şi RPR sunt teste de screening. Antigenul e reprezentat de serul pacientului C. Eritrocitele sunt tratate sǎ adsoarbǎ pe suprafaţa lor treponemele C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la testul de diagnostic serologic al sifilisului RPR: A. Este o reacţie cu sensibilitate crescută dar este nespecifică E. Antigenul este reprezentat de cardiolipina adsorbitǎ pe particulele de carbon B. Se preferǎ testele de aglutinare pentru rapiditatea tehnicii 20. Rezultatul este pozitiv când apare aglutinarea D. D. Antigenul reprezentat de cardiolipina adsorbitǎ pe particule de colesterol C. În reacţie participǎ antigen treponemic inactivat cu serul pacientului C. nu pot fi efectuate cantitativ 19. În reacţie participă anticorpi anti-imunoglobulinǎ umanǎ D. VDRL şi RPR sunt numai teste calitative. 375 .B. rapide şi simple din punct de vedere tehnic C. Se bazează pe proprietatea complementului de a se fixa pe antigen C. Se bazează pe proprietatea complementului de a se fixa pe anticorpi D. Cardiolipina se aseamănă structural cu antigenele treponemice Cardiolipina reacţioneazǎ cu anticorpii de tip IgG Anticorpii se gǎsesc în serul pacientului la 2-3 zile de la infecţie Pot fi reacţii de aglutinare sau de fixare de complement 16. Este o reacţie de fixare de complement D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la testul FTA (fluorescent treponemal antibody) de diagnostic în sifilis: A. Antigenul adsorbit va forma agregate în cateva minute cu anticorpii din serul pacientului E. C. E. VDRL este util pentru diagnosticul serologic al lichidului cefalorahidian D. Este primul test care se pozitiveazǎ în sifilisul primar 21. Este o reacţie de aglutinare pe lamǎ B. Se bazeazǎ pe proprietatea complementului de a fixa pe complexul antigen-anticorp B. Este reacţia care se bazează pe aglutinarea eritrocitelor B. Este o reacţie foarte specifică de diagnostic 18. Este o metodǎ mai laborioasǎ E. Utilizeazǎ imunofluorescenţa indirectǎ B. VDRL şi RPR sunt teste treponemice de diagnostic serologic în sífilis B.

Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la Chlamydia trachomatis : A. În contact cu serul pacientului ce posedǎ anticorpi antitreponemici. Reacţia se pozitivează la pacienţii sănătoşi. nu se diagnostichează imunologic C. produc incluzii caracteristice vizibile la microscop D. TPHA negativ cu RPR pozitiv semnifică fie absenţa infecţiei fie o infecţie foarte recentǎ D. determină boala diareică acută E. Rezultatul negativ indicǎ prezenţa anticorpilor 23. semnificând imunizarea şi protecţia faţă de o infecţie ulterioară cu Treponema pallidum C. TPHA pozitiv cu RPR negativ semnifică infecţia actuală sau o infecţie trecută. sunt imobile 25. Rezultatul pozitiv (1-4+). produce trachomul B. se poate transmite de la mamă la făt în momentul naşterii E. determină cervicită la femei şi uretrită la bărbaţi E. semnificând o infecţie actualǎ sau în antecedente B. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la Chlamydia trachomatis: A. au dimenisuni foarte mici. produce infecţii genitale de tip cervicită la femei C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la interpretarea testului serologic TPHA de diagnostic în sifilis: A. vindecată (anticorpi anamnestici) E. neinfectaţi E. se transmite pe cale aeriană 376 . este sensibilă la penicilină D. se cultivă pe medii simple 24. formele morfologice sunt reprezentate de corpii elementari şi corpii reticulaţi B. cresc pe medii de cultură uzuale E. indicǎ prezenţa anticorpilor specifici antitreponemici. Rezultatul pozitiv (1-4+). produce rash cutanat 26. se coloreaza Gram D. 150-250 nm B. sunt bacterii extracelulare B. sunt sensibile la azitromicină şi doxiclină C. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la Chlamydia: A. au perete celular C. produce uretrită la barbati D. Alegeţi răspunsurile corecte referitoare la Mycoplasme A. indicǎ prezenţa anticorpilor specifici antitreponemici. apare reacţia de aglutinare a leucocitelor 22. formeaza colonii cu aspect characteristic de “ ouă ochiuri” 27. Alegeti raspunsurile corecte referitoare la Mycoplasma pneumoniae: A.D.

tratament de elecţie este tetraciclina 33. Ureaplama urealyticum se trasmite pe cale sexuală E. Mycoplasma hominis se transmite pe cale aerogenă 29. recoltarea produselor patologice de la nivelul mucoasei conjunctivale. Mycoplasma hominis produce infecţii respiratorii B.B.uretrale. Rickettsia ricketsii: A. mialgii. sunt paraziţi intracelulari B. C. cresc numai pe culturi celulare E. antibioticele de elecţie sunt din clasa macrolidelor 30. Bacteriile din genul Rickettsia: A. produce febra butoanoasă B. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la diagnosticul de laborator al infecţiei cu Chlamydia : A. se utilizeaza diagnosticul serologic prin metoda imunoenzimatica ELISA E. cultivarea e diagnosticul de rutină D. Mycoplasma pneumoniae se transmite pe cale aerogenă D. se pot găsi şi extracelular C. D.rash D. Mycoplasma hominis produce infecţii genitale C. se transmite pe cale aerogenă E. se cultivă pe medii artificiale D. Ricketsia prowatzekii: A. Clinic se manifestă prin apariţia bubonului E. se transmite prin păduchele de corp 32. examenul microscopic C. infecţia se însoţeşte de febră C. diagnosticul este serologic 31. produce febra pătată a Munţilor Stâncoşi B. se tratează cu tetraciclină şi cloramfenicol D. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Mycoplasma hominis şi Ureaplasma: A. E. clinic se manifestă prin febra. se transmit pe cale sexuala B. Despre bacteriile din genul Mycoplasma se pot afirma următoarele: A. transmisa de păduchele de corp C. produce tifosul exantematic C. cervicale B. produc frecvent infecţii ale tractului respirator superior produc frecvent pneumonii manifestarea tipică este tusea persistenta neproductivă tratamentul se face cu penicilina 28. cultivarea pe medii simple 377 .

Alegeti afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul terţiar: A. care dispare după 2 săptămâni B. adenopatie regională. Este produs de Treponema pertenue E. sunt bacterii spiralate B. sifilis 38. şancru nedureros. Apare la 2-3 luni de la contactul infectant D. Se poate transmite transplacentar E. Leziunea este nedureroasă şi dispare spontan. se coloreaza Gram C. dură D. şancru moale. Leziunea primară conţine un număr mare de treponeme C.D. adenopatie regională masivă. Se manifestă prin şancru E. rezistă relativ bine la uscăciune E. dureros C. tratamentul de elecţie este penicilina 378 . C. Boala produsă de Treponemă pallidum se numeşte: A. diagnostic imunologic E. Se manifestă cu leziuni maculo –papuloase ulcerative 36. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul primar A. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la Treponema pallidum: A. Rar prin picături Flugge 37. gome sifilitice 39. şancru C. Este un organism foarte fragil în mediul extern. Poate conduce la atrofia bazei nasului: nas “ în şa” B. fără tratament D. Poate avea ca şi consecinţe paralizia generalizată progresivă C. lues E. Uneori prin insecte hematofage D. Referitor la Treponema pallidum putem afirmă: A. B. diagnostic serologic 34. cu abcedare şi fistulizare E. Sifilisul se transmite de cele mai multe ori prin contact sexual. În sifilisul primar apar următoarele leziuni: A. cervicită D. Leziunea primară se numeşte şancru dur B. uretrită B. Apare după o fază de latenţă aparentă 35. nu sunt cultivabile pe medii artificiale D.

Structura antigenică a treponemelor este reprezentată de: A. sunt bacterii spiralate. Leziunile caracteristice se numesc sifilide C. se transmite transplacentar B. apar leziuni la nivelul mucoaselor B. Leziunile nu sunt contagioase E. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la treponeme: A. leziunile sunt contagioase E. Speciile patogene pentru om din genul Treponema sunt: A. stigmat: “dinţii in fierăstrau” D.2 diametru B. subţiri de 6-15 microni lungime/ 0. Apare la 2-6 saptamani de la contactul infectant B.40. temperaturi sub 38°C 46. nasul “în şa” E. bismut. Treponema Reiter E. nu se colorează în coloraţia Gram C. se colorează prin metoda de impregnare argentică Fontana Tribondeau sau cu fluorocromi. Antigene proteice. săruri de mercur. Treponema pallidum B. Treponema pertenue D. apar leziuni ale sistemului nervos central C. penicilină E. Treponemele sunt sensibile la: A. D. arseniu D. apar leziuni ale sistemului cardiovascular D. leziunile sunt produse prin reacţii de hipersensibiltate de tip întârziat 42. nu pot fi evidenţiate la microscopul cu câmp întunecat E. Poate apare micropoliadenopatie 41. de pendulare.1-0. comune tuturor treponemelor utilizate în reacţia de fixare de complement 379 . Treponema phagedenis 44. dezinfectante C. Sifilisul congenital: A. gome tegumentare 43. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul terţiar: A. poate duce la moartea intrauterine sau moartea neonatală C. Leziunile caracteristice se numesc gome D. temperaturi peste 42°C B. Treponema carateum C. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la sifilisul secundar: A. în jurul axei. prezintă mişcări active. de progresie şi de flexie 45.

B. Cardiolipina, un antigen de natură fosfolipidică, prezent la toate treponemele (patogene şi nepatogene), precum şi în unele ţesuturi animale sau umane C. Antigene ale corpului bacterian, nespecifice, caracteristice treponemelor nepatogene D. Antigene de suprafaţă, determină apariţia de anticorpi ce reacţionează în reacţiile de imunofluorescenţă E. Cardiolipina, un antigen de natură proteică, prezent doar la treponemele patogene 47. Sifilisul dobândit se poate transmite: A. prin transfuzii B. pe cale sexuală C. de la mamă la făt D. prin manipulare de produse patologice contaminate E. pe cale orală 48. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la sifilisul primar: A. Treponemele pătrund prin mucoasa genitală sau mucoasa bucală, perianală în organism şi diseminează imediat în tot organism producând septicemie B. La 2 - 6 săptămâni după contactul infectant apare la locul infecţiei o leziune unică care se erodează central, rezultând o ulceraţie caracteristică, numită şancru dur C. Leziunea este nedureroasă, nepruriginoasă, cu caracter eroziv şi necontagioasă, acoperită de o crustă D. Leziunea primară se vindecă spontan, însa reacţiile serologice rămân pozitive iar pacientul este în continuare contagios E. la 3 - 6 săptămâni de la debutul şancrului apar manifestările de infecţie treponemică generalizată: sifilisul secundar 49. Identificaţi afirmaţiile false referitoare la sifilisul secundar şi terţiar: A. leziunile caracteristice sifilisului terţiar se numesc sifilide B. condiloamele din sifilisul secundar sunt umede, palide, iar serozitatea este bogată în treponeme, pacientul fiind extrem de contagios C. în sifilisul terţiar apar leziuni de tip granulomatos, leziuni degenerative la nivelul sistemului nervos şi leziuni cardiovasculare D. pacientul care prezintă sifilis terţiar este extrem de contagios E. sifilisul secundar mai poate prezenta ca manifestări micropoliadenopatie generalizată, hepatosplenomegalie, meningită, corioretinită, hepatită, nefrită 50. Referitor la diagnosticul serologic al sifilisului sunt adevărate afirmaţiile: A. testele serologice non-treponemice pot fi teste de aglutinare (VDRL, RPR) utile ca indicator de reinfecţie B. reacţiile de fixare a complementului RFC Wasserman, care se bazează pe proprietatea complementului de a se fixa pe complexul antigen-anticorp este un test treponemic (specific) C. VDRLul şi RPRul pot da rezultate fals negative în până la 40% din cazuri în sifilisul primar şi 25% din cazuri în sifilisul secundar. D. cardiolipina reacţionează cu reaginele sau anticorpii de tip IgM şi IgA care se găsesc în serul pacientului la 2-3 săptămâni de la infecţie

380

E. Testele non-treponemice (nespecifice) utilizează antigen extras din treponemele patogene pentru confirmare a RPR sau VDRL pozitiv 51. Referitor la testele treponemice sunt adevărate afirmaţiile: A. în testul FTA-abs eritrocitele tratate să adsoarbă pe suprafaţa lor treponemele aglutinează în contact cu serul pacientului ce posedă anticorpi antitreponemici B. testul FTA utilizează antigen treponemic inactivat cu serul pacientului şi anticorpi antiimunoglobulină umană C. în TPHA serul pacientului aste absorbit cu un extract de antigen obţinut din tulpina Reiter pentru îndepărtarea anticorpilor îndreptaţi împotriva treponemelor saprofite D. se poate folosi reacţia imunoenzimatică (ELISA) de detecţie a anticorpilor specifici în serul pacientului E. se mai poate folosi şi teste rapide imunocromatografice sau reacţia de amplificare a genomului 52. Antibioticele folosite în tratarea sifilisului pot fi: A. penicilina B. eritromicina C. ceftriaxonul D. tetraciclina E. vancomicină 53. Chlamydia trachomatis face parte din: A. ordinul Chlamydia B. familia Chlamydiaceae C. genul Chlamydia D. ordinul Chlamydiales E. familia Chlamydiales 54. Speciile din genul Chlamydia cu importanţă clinică pentru om sunt: A. Chlamydia pneumoniae B. Chlamydia psitacii C. Chlamydia trachomatis D. Chlamydia muridarum E. Chlamydia suis 55. Referitor la formele infecţioase ale chlamydiilor sunt false afirmaţiile: A. sunt numite corpi reticulaţi B. sunt numite corpi elementari C. au dimensiuni de 800-1000 nm D. sunt active metabolic şi au o evoluţie strict intracelulară E. au perete celular rigid şi o afinitate pentru coloranţii bazici 56. Structura antigenică a chlamydiilor constă în : A. antigenele specifice de tip B. antigenul specific de gen asemănător cu lipozaharidul bacteriilor Gram pozitive

381

C. antigenele specifice de specie – din structura proteinei majore a membranei externe D. antigenele specifice de gen care împarte genul în 4 specii E. antigenele specifice de specie care împarte genul în 3 specii 57. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la ciclul de dezvoltare al chlamydiilor: A. corpusculul reticulat se ataşează de membrana celulei gazdă şi este fagocitat într-o veziculă endozomală sau fagozom B. corpusculul elementar este reorganizat într-un corpuscul reticulat neinfecţios dar activ metabolic C. corpusculul reticulat se multiplică în interiorul fagozomului utilizând energia celulei D. fagozomul care conţine corpusculul elementar este numit incluziune E. corpusculul reticulat se diferenţiază în corpuscul elementar, iar datorită creşterii în volum a incluziei, membrana fagozomală se rupe, iar corpusculii elementari sunt eliberaţi extracelular 58. Serotipurile D, Da, E, F, G, H, 1, Ia, J şi K ale Chlamydia trachomatis pot produce următoarele infecţii: A. cu transmitere pe cale sexuală B. limfogranulomatoza veneriană C. uretrita negonocociă, cervicite, salpingite D. trachomul, Sindrom Reiter E. epididimite, prostatite, proctite 59. Complicaţiile uretritei chlamydiene pot fi: A. epididimita B. stricturi uretrale 2-4% C. prostatita D. artrita reactivă E. trachomul 60. Conjunctivita neonatală cu incluzii prezintă următoarele simptome: A. secreţie purulentă oculară B. hiperemie C. menoragii D. edemul pleoapelor E. cervicita 61. Imunofluorescenţa directă sau indirectă folosită în diagnosticarea infecţiilor cu Chlamydia este o metodă care: A. pune în evidenţă incluziunile intracitoplasmatice şi corpusculii elementari B. necesită reactivi relativi scumpi, microscop cu lampă UV C. nu este o metodă de diagnostic de elecţie pentru infecţiile cu chlamydii D. se obţin multe rezultate fals negative E. are o sensibilitate de până la 80%, iar specificitatea de 99% 62. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la antibioticele folosite în infecţiile cu Chlamydia:

382

A. B. C. D. E.

Azitromicina inhibă dezvoltarea chlamydiilor la începutul ciclului de dezvoltare Eritromicina se administrează mai ales la gravide, nou născuţi şi copii Chlamydiile sun sensibile la betalactamice şi glicopeptide Tetraciclinele reprezintă antibiotice de elecţie Conjunctivita nou-născutului se previne prin instilarea de colir cu vancomicină

63. Mycoplasma hominis poate produce: A. infecţii respiratorii B. pielonefrită C. uretrită non-gonococică D. stare febrilă postpartum E. boală inflamatorie pelviană 64. Referitor la caracterele de cultură ale mycoplasmelor sunt adevărate afirmaţiile: A. cresc in vitro pe medii de cultură acelulare B. necesită medii suplimentate cu colesterol, precursori de acizi nucleici C. necesită medii cu uree pentru Mycoplasma pneumoniae D. formează colonii mici de 100-300 microni cu aspect de ”ouă ochiuri” E. coloniile se dezvoltă în 3 zile 65. Referitor la caracteristicile biochimice ale mycoplasmelor sunt false afirmaţiile: A. Mycoplasma pneumoniae metabolizează ureea B. Mycoplasma hominis metabolizează arginina C. Mycoplasma urealyticum metabolizează glucoza D. Mycoplasma pneumoniae metabolizează glucoza E. Mycoplasma hominis metabolizează ureea 66. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la diagnosticul de laborator al infecţiilor cu Mycoplasma pneumoniae: A. Examenul microscopic este foarte sugestiv B. mycoplasmele nu se colorează în coloraţia Gram C. în reacţia de fixare a complementului, titrul de anticorpi apare la 1-2 săptămâni D. pentru detecţia antigenelor în spută se foloseşte imunofluorescenţa directă (ELISA) E. metoda imunoenzimatică ELISA se foloseşte pentru detecţia ADN ului bacterian 67. Următoarele afirmaţii referitoare la Mycoplasma hominis şi Mycoplasma urealyticum sunt false, cu excepţia: A. cultivarea lor se face pe medii speciale bulion cu extracte de cord bovin şi ser de cal, urmată de trecere pe geloză îmbogăţită cu aceleaşi elemente B. Ureaplasma creşte de obicei în 2-3 zile, iar Mycoplasma hominis într-o săptămână. C. Coloniile sunt foarte mari, cu marginile neclare, cu aspect caracteristic de “băţ de chibrit“ D. Pentru infecţiile genitale, tetraciclina şi doxiciclina sunt antibiotice de elecţie E. Pentru diagnosticul serologic nu se utilizează reacţia de fixare de complement 68. Familia Rickettsiaceae cuprinde bacili: A. Gram pozitivi

383

B. C. D. E.

Care se colorează slab De dimensiuni foarte mici (0,3x1,2 microni) Care se colorează Giemsa Extracelulari obligatorii

69. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la Rickettsia rickettsii: A. produce “Febra pătată a Munţilor Stâncoşi” B. simptomele pot fi: febră, cefalee, dismenoree, rash cutanat cu evoluţie centrifugă, de la nivelul trunchiului înspre palme şi plante C. manifestările clinice apar după o perioadă de incubaţie de 1-5 zile după muşcătura păduchelui Dermacentor infectat D. Erupţia este maculopapulară dar poate deveni peteşială şi chiar hemoragică E. Diagnosticul de laborator este serologic şi constă în evidenţierea anticorpilor antiRickettsia 70. Următoarele afirmaţii referitoare la Rickettsia prowatzekii sunt adevărate, cu excepţia: A. Rezervorul este omul iar vectorul care produce transmiterea la om a Rickettsiei este căpuşa Dermacentor B. produce febra butonoasă C. Tetraciclinele şi cloramfenicolul sunt antibioticele de elecţie D. Complicaţiile sunt reprezentate de miocardită şi tulburări neurologice E. În lipsa tratamentului mortalitatea poate depăşi 50% 71. Identificaţi afirmaţiile adevărate referitoare la Rickettsia conori: A. Rezervorul şi vectorul sunt reprezentate de căpuşa câinelui Rhipicephalus sanguineus B. La locul înţepăturii căpuşei Dermacentor se poate observa o escară sau o pată de culoare neagră C. Manifestările clinice ale infecţiei apar după o săptămână şi sunt reprezentate de febră cu frisoane, cefalee, fotofobie, erupţie cutanată maculo-papuloasă cu evoluţie centrifugă D. Evoluţia este în general benignă, dar pot fi şi forme severe. E. Nu poate afecta sistemul cardio-vascular sau respirator 72. În tratamentul infecţiilor cu Rickettsia conori sunt indicate: A. doxiciclina B. ciprofloxacinul C. cloramfenicolul D. vancomicina E. penicilina 73. Biologic, în infecţiile cu Rickettsia conori se constată: A. trombocitopenie B. trombocitoză C. sindrom inflamator D. creşterea lactic dehidrogenazei E. scăderea lactic dehidrogenazei

384

74. Referitor la Coxiella burnetii sunt adevărate afirmaţiile: A. poate supravieţui luni-ani în sol şi în apă B. infectează macrofagele şi supravieţuiesc în fagolizozom unde se înmulţesc C. produce febra Q, o boală cu răspândire universală D. diagnosticul de rutină este serologic – se evidenţiază prezenţa anticorpilor de tip IgM E. hepatosplenomegalia este prezentă la 10% dintre pacienţii infectaţi 75. Tratamentul infecţiilor cu Coxiella burnetii poate cuprinde următoarele antibiotice: A. cloramfenicol B. macrolide C. penicilina D. fluorochinolone E. tetraciclina

385

1 Tematica 1. Introducere în microbiologie, definiţie, istoric. C.S C.M 1E 47 B 93 A 1 ABE 47 2A 48 C 94 B 2 BCD 48 3C 49 B 95 C 3 CDE 49 4B 50 D 96 D 4 AC 50 5B 51 B 97 E 5 CDE 51 6B 52 D 98 C 6 AD 52 7C 53 D 99 B 7 ADE 53 8C 54 E 100 E 8 AB 54 9A 55 C 101 C 9 CD 55 10 D 56 A 102 D 10 ABCD 56 11 C 57 B 103 A 11 ABC 57 12 B 58 B 104 C 12 AB 58 13 A 59 A 13 ABCE 59 14 E 60 C 14 AB 60 15 A 61 E 15 ABD 61 16 B 62 A 16 BDE 62 17 A 63 C 17 BE 63 18 A 64 C 18 ACD 64 19 D 65 E 19 ABC 65 20 A 66 D 20 ABC 66 21 B 67 B 21 AE 67 22 A 68 C 22 AE 68 23 E 69 C 23 BCD 69 24 B 70 C 24 ABCD 70 25 B 71 A 25 ABDE 71 26 C 72 D 26 ABD 72 27 A 73 A 27 AB 73 28 E 74 D 28 AB 74 29 D 75 E 29 ABE 75 30 C 76 B 30 ABC 76 31 A 77 A 31 ACD 77 32 A 78 D 32 ABCE 78 33 A 79 E 33 ABC 79 34 C 80 A 34 DE 80 35 C 81 D 35 ACD 81 36 B 82 C 36 CDE 82 37 E 83 E 37 ABE 83 38 C 84 D 38 ABC 84 39 E 85 B 39 ABC 85 40 C 86 E 40 ABD 86 41 C 87 C 41 AD 87 42 C 88 E 42 ACE 88 43 D 89 D 43 ABC 89 44 B 90 A 44 CDE 90 45 B 91 D 45 DE 91 46 E 92 B 46 AB 92

CD AB ACE BCE ABC DE ABD BCDE ABCD ABC ABC ACE ABCD AB ABCD ADE ACD ABD AC ABE AB BC BCE ADE ABCE ACD DE CD BC AB BCE AC BD ACD ACD BC AC AE ABD ACDE BD BD BDE BE CDE CE

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

BCE ADE BE BCE AE BCE BD DE AD ACD BD ACD BDE BC AC BE ABE ADE BD AD AD CD ACD BD CE CD ACD AC BCD BDE ACE ADE ACDE BC CDE AD BE ABE BC CE BC BCE ABCE AE ABDE ACE

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

ABDE CD AC ACD CE DE CD BCDE BDE ACE ADE ABCE ABE ACD ACD DE BD BDE ABCE BCDE BCE ABDE ACD ABCD AD BC BE

1

Creşterea şi multiplicarea bacteriilor C.M 1B 47 E 1 BCD 47 BD 2B 48 A 2 AD 48 BCE 3A 49 B 3 AB 49 ABCE 4D 50 D 4 BE 50 BD 5D 51 B 5 ABC 51 ABD 6E 52 D 6 ABE 52 ABD 7C 53 C 7 ACD 53 AE 8D 54 C 8 ABD 54 BCDE 9C 55 B 9 ABD 55 BDE 10 D 56 E 10 BCD 56 BE 11 B 57 C 11 ADE 57 AD 12 E 58 D 12 ACE 58 BCD 13 E 59 E 13 BC 59 BD 14 C 60 A 14 AD 60 AC 15 C 61 D 15 ABD 61 ABCD 16 E 62 C 16 ABC 62 BC 17 D 63 E 17 ABC 63 DE 18 D 64 B 18 ABC 64 ABC 19 B 65 D 19 ACDE 65 BDE 20 C 66 A 20 ABDE 66 DE 21 E 67 A 21 ACE 67 CD 22 B 68 C 22 AB 68 ADE 23 B 69 D 23 ABD 69 ACE 24 C 70 E 24 CDE 70 BE 25 B 71 B 25 ABC 71 BCD 26 D 72 B 26 BCDE 72 BC 27 C 73 D 27 CD 73 BDE 28 A 74 A 28 ACE 74 ACE 29 C 75 B 29 BD 75 BC 30 A 76 B 30 ABD 76 DE 31 D 77 C 31 CE 77 ABCD 32 E 78 E 32 BE 78 BE 33 D 79 C 33 AB 79 CD 34 C 80 B 34 BC 80 BCE 35 E 81 C 35 ABCD 81 BCDE 36 A 82 B 36 ACD 82 DE 37 D 83 E 37 BE 83 AD 38 B 84 B 38 ACDE 84 ADE 39 A 39 BE 85 BCD 40 C 40 BCD 86 BC 41 E 41 ACE 87 BCE 42 D 42 AB 88 CDE 43 C 43 BE 89 BD 44 E 44 ABD 90 ACE 45 D 45 ACE 46 B 46 ACE 2 .2 Tematica 2. Fiziologie bacteriană.S C.

3 Tematica 3:Patologie. 1A 21 E 1 ABD 21 AE 41 ABCD 2A 22 D 2 ABC 22 CDE 42 AE 3A 23 B 3 BCD 23 DE 43 ACE 4D 24 D 4 ABC 24 ABC 44 BD 5D 25 D 5 ACE 25 AB 45 BD 6C 26 A 6 ABE 26 ACE 46 BCE 7C 27 D 7 AD 27 ABCD 47 ACD 8B 28 E 8 AD 28 DE 48 ABE 9D 29 E 9 ABCD 29 CDE 10 D 10 ABC 30 ABE 11 A 11 ACE 31 AE 12 D 12 BDE 32 ACDE 13 E 13 CD 33 BD 14 B 14 ACDE 34 BCE 15 C 15 AB 35 BCD 16 E 16 BDE 36 ACDE 17 D 17 BCE 37 ABCD 18 E 18 ABDE 38 ABCE 19 C 19 ABC 39 ACD 20 B 20 BC 40 BD Tematica 4:Mecanismele de apărare antiinfecţioasă ale gazdei C.M. infecţia bacteriană. C. Flora saprofită şi rolul benefic C.M.S.S. C. 1D 21 D 1 ABCE 21 ACE 2C 22 C 2 ACD 22 BC 3E 23 E 3 ABE 23 ABDE 4E 24 B 4 BDE 24 BCD 5B 25 A 5 AC 25 BCD 6E 26 C 6 ACD 26 AB 7E 7 BC 27 BE 8A 8 ABC 28 CDE 9B 9 AC 29 ABDE 10 A 10 ACD 30 CE 11 A 11 ABCD 31 BD 12 D 12 ABCE 32 BCDE 13 C 13 BC 33 BC 14 D 14 ABD 34 BDE 15 D 15 ACDE 35 ACDE 16 C 16 ACDE 36 ABC 17 B 17 ACE 37 DE 18 B 18 ABCD 38 ABCD 19 A 19 CDE 39 BCD 20 E 20 ABC 40 ACDE 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ABE BCD ABC ACE ABD ABE CDE ABDE ADE ABE ABCD 3 .

Definiţie. mecanisme de acţiune C.4 Tematica 5. Antibiotice.M 1A 47 E 93 E 1 ABC 47 CDE 93 2D 48 D 94 B 2 CE 48 BCE 94 3B 49 E 95 E 3 AC 49 ACD 95 4C 50 B 96 D 4 BD 50 ACD 96 5C 51 D 97 A 5 ABCD 51 ADE 97 6B 52 D 98 D 6 AB 52 BD 98 7A 53 D 99 C 7 BC 53 BDE 99 8C 54 A 100 B 8 BCE 54 BCD 100 9C 55 C 9 DE 55 AB 101 10 C 56 D 10 CE 56 BCD 102 11 B 57 B 11 BDE 57 ACDE 103 12 E 58 C 12 AD 58 ABCD 104 13 C 59 C 13 ADE 59 ABDE 105 14 B 60 E 14 AD 60 BD 106 15 D 61 D 15 ABD 61 ABCD 107 16 B 62 C 16 ABE 62 AC 108 17 D 63 D 17 BD 63 CE 109 18 E 64 A 18 AB 64 ACDE 110 19 E 65 B 19 BCE 65 CD 111 20 B 66 E 20 BCD 66 BCD 112 21 D 67 B 21 ACDE 67 BD 113 22 D 68 C 22 BD 68 ABCE 114 23 B 69 E 23 BCD 69 BD 115 24 B 70 C 24 AD 70 AC 116 25 C 71 D 25 ABDE 71 CD 117 26 E 72 B 26 CDE 72 ABCD 118 27 D 73 D 27 ACD 73 ACDE 119 28 D 74 D 28 ABD 74 BD 120 29 D 75 E 29 ABC 75 AD 121 30 C 76 B 30 AE 76 CDE 122 31 D 77 A 31 ACDE 77 ABCD 123 32 B 78 B 32 AD 78 BCD 124 33 A 79 B 33 BCDE 79 ADE 125 34 D 80 E 34 CE 80 ABC 126 35 E 81 A 35 CD 81 ABC 127 36 C 82 C 36 ABC 82 CD 128 37 E 83 E 37 ABCE 83 ABCD 129 38 C 84 A 38 ACDE 84 ACD 130 39 D 85 B 39 ACE 85 ACDE 131 40 A 86 C 40 ABE 86 ABDE 132 41 E 87 E 41 BCD 87 ACDE 133 42 B 88 C 42 BCDE 88 BCD 134 43 B 89 B 43 ADE 89 AB 135 44 D 90 C 44 BDE 90 BDE 136 45 A 91 B 45 ABCD 91 BD 137 46 C 92 E 46 CD 92 ACDE ACD ABCD BCE BCD ABCE ABC BCD ABCD AC ACD ABC BD AC ABD ABDE ABC ABE BCD BCE BCD CDE BCE BCE ACE ABCD BE ADE ABDE CD AE BC BD ACD BE ABCD AE ABC ACDE BCDE AD ACD ABCD ACD ACD ACD 4 . clasificare.S C.

S C.M 1B 47 C 93 B 1 AB 47 2C 48 E 94 D 2 AB 48 3B 49 B 95 E 3 ABE 49 4C 50 C 96 C 4 ADE 50 5C 51 B 97 B 5 ABC 51 6A 52 D 98 A 6 ABC 52 7E 53 A 99 D 7 CD 53 8C 54 C 100 C 8 ACD 54 9A 55 D 101 C 9 ACD 55 10 B 56 B 102 D 10 BC 56 11 B 57 D 103 C 11 CE 57 12 C 58 E 104 B 12 ABC 58 13 D 59 A 13 AD 59 14 C 60 C 14 CE 60 15 E 61 D 15 ABC 61 16 B 62 C 16 ACD 62 17 E 63 D 17 BD 63 18 B 64 E 18 BCDE 64 19 B 65 C 19 ACDE 65 20 C 66 A 20 AD 66 21 B 67 D 21 ACE 67 22 C 68 A 22 BCD 68 23 D 69 D 23 BCE 69 24 D 70 B 24 CDE 70 25 B 71 C 25 BD 71 26 B 72 A 26 BDE 72 27 D 73 C 27 AB 73 28 B 74 B 28 DE 74 29 A 75 D 29 BCDE 75 30 C 76 A 30 ABD 76 31 A 77 D 31 BD 77 32 B 78 E 32 AB 78 33 E 79 D 33 BDE 79 34 B 80 B 34 BE 80 35 E 81 E 35 AC 81 36 D 82 D 36 ABE 82 37 E 83 E 37 BCD 83 38 D 84 B 38 BD 84 39 C 85 E 39 BC 40 E 86 D 40 BCE 41 C 87 A 41 CDE 42 D 88 D 42 CD 43 C 89 C 43 BCDE 44 E 90 C 44 DE 45 C 91 D 45 BCD 46 D 92 A 46 ABCD ADE BDE AD ABCE AC BCE CE ACE BDE ACDE BCE BC AB ABCD ABDE ACDE ABDE CE BCD AC ACD ABD ABCE BCD CDE CDE AE ABC CDE AC ACDE ACE BE ABDE BDE BD BCDE BC 5 .5 Tematica 6:Coci Gram pozitivi: Genul Staphylococcus C.

1D 21 E 41 D 61 B 1 CDE 21 BE 2E 22 D 42 C 62 D 2 CE 22 ACE 3A 23 B 43 B 63 C 3 CE 23 ABCD 4A 24 E 44 D 64 E 4 ABC 24 ACDE 5D 25 D 45 B 5 ADE 25 ACD 6D 26 A 46 E 6 ACD 26 ACDE 7E 27 C 47 D 7 AB 27 BDE 8D 28 B 48 E 8 BD 28 ABCE 9B 29 E 49 C 9 ABD 29 AC 10 C 30 C 50 A 10 ABE 30 BCE 11 D 31 D 51 C 11 BCE 31 CD 12 B 32 E 52 D 12 AD 32 BD 13 C 33 C 53 A 13 AC 33 BE 14 E 34 E 54 C 14 BCD 34 AC 15 C 35 A 55 D 15 ABDE 35 CD 16 D 36 E 56 C 16 BC 36 DE 17 B 37 B 57 E 17 CD 37 BE 18 C 38 C 58 D 18 ACD 38 BD 19 B 39 C 59 B 19 BCE 39 BDE 20 A 40 E 60 D 20 BCE 40 BDE 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ABC BD BD ACD BCE ABCD CD AD AE BCD ACE CD ABCE DE ABDE CD ACE ACD CD 6 .M. 1B 21 B 1 ABC 2E 22 A 2 AB 3D 23 E 3 ABC 4B 24 A 4 ADE 5A 25 E 5 AE 6A 26 D 6 BCD 7E 27 B 7 AE 8A 28 C 8 AE 9C 29 A 9 ABD 10 C 30 D 10 AD 11 A 31 C 11 CDE 12 D 32 E 12 ACE 13 B 33 D 13 DE 14 A 34 C 14 BCDE 15 D 35 E 15 ACD 16 E 36 B 16 ABCD 17 E 17 ACD 18 E 18 ADE 19 D 19 ACD 20 B 20 ACE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 AB CD CE AE BD ACDE AE BCD BCDE ABD AB ABDE AE ABCE ABD ABD BC BCDE ABE ACE 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ABC CD BC ABE AC ACD ABE ABD ABE ACE AB BCDE ABCD CD BD ABCD DE DE ABCD ABCD 61 ABE 62 AB Tematica 8: Parvobacterii: Haemophylus. C.S.S. Brucella C.M. Bordetella. genul Neisseria C.6 Tematica 7: Coci Gram negativi. C.

S. C.Corynebacterium diphteriae C.M. C. 1A 24 C 47 B 70 C 1 ACDE 23 BE 45 ADE 2D 25 D 48 E 71 C 2 BCD 24 ACE 46 ABC 3B 26 C 49 C 72 B 3 BD 25 ACD 47 BC 4A 27 A 50 C 73 D 4 DE 26 BCD 48 ACD 5E 28 C 51 D 74 C 5 BC 27 CD 49 CD 6D 29 B 52 B 75 B 6 ADE 28 BE 50 ACD 7B 30 B 53 B 76 D 7 AB 29 DE 51 BC 8E 31 C 54 A 77 A 8 ABCE 30 ACDE 52 BCDE 9C 32 D 55 B 78 B 9 ACE 31 CD 53 ACD 10 B 33 D 56 D 79 E 10 BC 32 AD 54 CD 11 D 34 A 57 D 80 B 11 ACE 33 ACDE 55 ACDE 12 A 35 E 58 B 81 B 12 BD 34 ABCD 56 ABC 13 E 36 E 59 C 82 D 13 BC 35 ABD 57 ACD 14 B 37 B 60 E 83 D 14 ABC 36 ABCE 58 BCD 15 B 38 C 61 A 84 B 15 AB 37 ACE 59 CE 16 C 39 D 62 D 85 C 16 BD 38 ACE 60 BD 17 E 40 D 63 D 86 D 17 BC 39 ABDE 61 BC 18 D 41 E 64 C 87 A 18 CE 40 BCE 62 BCE 19 B 42 B 65 B 19 CD 41 BD 63 BCDE 20 C 43 A 66 C 20 BCD 42 BCDE 64 ABD 21 D 44 C 67 D 21 BC 43 ABE 65 AE 22 A 45 C 68 E 22 CDE 44 ACE 66 CD 23 E 46 C 69 A 67 ACD Tematica 10:Genurile Vibrio. Helicobacter C.M.7 Tematica 9: Bacili Gram pozitivi: Bacillus anthracis. Campylobacter. 1C 20 A 39 C 1 ACE 20 2A 21 D 40 E 2 ADE 21 3A 22 E 41 C 3 BCD 22 4A 23 C 42 C 4 ABCD 23 5B 24 B 43 A 5 ACD 24 6D 25 C 44 D 6 CE 25 7B 26 A 45 B 7 ADE 26 8C 27 D 46 E 8 CDE 27 9D 28 B 47 A 9 ABD 28 10 B 29 D 48 D 10 BDE 29 11 D 30 E 49 E 11 AB 30 12 C 31 C 50 C 12 CDE 31 13 A 32 D 51 C 13 ABD 32 14 E 33 B 52 A 14 ABC 33 15 B 34 E 53 B 15 BCE 34 16 C 35 D 54 E 16 ABDE 35 17 C 36 A 55 D 17 CD 36 18 B 37 B 56 A 18 BD 37 19 E 38 C 19 ABD 38 BCE BDE BC BDE CD ABD BCE AD ABC BCDE ACE BDE ABDE BD BD BCE AB AD BDE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ACE BE ACD ACD BD BC ABCE ADE BD ACDE CD BCE ADE BCD ABD ACDE BD ACDE ABCE 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 BCE CDE ACD BCDE CD AC ABE ABD BCD CE ACD BCE ABD CD BC ACDE BD ACD ACDE 7 .S.

8 Tematica 11:Familia Enterobacteriaceae: Genurile Escherichia C.S 97 A C.M 1B 49 A 98 D 1 ABC 47 AB 93 ABCD 2A 50 A 99 C 2 ABE 48 AB 94 ABC 3C 51 D 100 C 3 BCE 49 ABE 95 ABE 4B 52 A 101 D 4 ABCE 50 ABDE 96 ABC 5D 53 C 102 C 5 ABCD 51 ABCD 97 ABCD 6C 54 A 103 E 6 ABD 52 BCDE 98 ABD 7A 55 B 104 A 7 ABC 53 ABC 99 BD 8B 56 E 105 B 8 BDE 54 ABCE 100 CE 9B 57 A 106 A 9 CD 55 ABD 101 ABD 10 D 58 E 107 D 10 BCD 56 ABCD 102 CD 11 B 59 E 108 A 11 DE 57 ABCD 103 ABD 12 A 60 C 109 E 12 ACDE 58 AB 104 ABDE 13 C 61 B 110 E 13 ABCD 59 ABCD 105 ABC 14 A 62 C 111 B 14 ABE 60 ABCD 106 ABCD 15 A 63 A 112 B 15 AC 61 AB 107 ABC 16 A 64 C 113 D 16 ACE 62 ABC 108 ABC 17 B 65 B 114 A 17 ABCD 63 ABDE 109 ABCD 18 C 66 C 115 C 18 ACD 64 ABC 110 ABD 19 D 67 A 116 B 19 CD 65 ABCD 111 ABC 20 A 68 B 117 E 20 ABC 66 ABCE 112 ABCE 21 A 69 E 118 C 21 ABC 67 CDE 113 ACD 22 B 70 A 119 B 22 BC 68 BCE 114 ABCE 23 A 71 C 120 D 23 AC 69 ACDE 115 ABD 24 E 72 E 121 E 24 ABD 70 ABCD 116 ABCD 25 A 73 B 122 A 25 ABD 71 ABC 117 ABE 26 C 74 D 123 B 26 BDE 72 CDE 118 CD 27 B 75 A 124 B 27 ABC 73 ABCE 119 ACDE 28 E 76 B 125 D 28 ABC 74 ABC 120 DE 29 C 77 D 126 D 29 ABCE 75 ABC 121 ABE 30 A 78 D 127 A 30 ABCD 76 AC 122 AB 31 D 79 B 128 B 31 ABC 77 ABC 123 BCD 32 A 80 E 129 B 32 ABC 78 ABC 124 ABDE 33 D 81 D 130 C 33 ABCE 79 ABC 125 DE 34 B 82 C 131 B 34 ABD 80 ABD 126 BCE 35 B 83 A 132 E 35 ABCD 81 ABC 127 ABCD 36 E 84 D 133 C 36 ABC 82 ABC 128 ACE 37 E 85 C 134 A 37 ABC 83 ACDE 129 AC 38 C 86 B 135 A 38 AB 84 ABC 130 BDE 39 D 87 D 136 D 39 ABCD 85 ABE 131 BCDE 40 D 88 E 137 B 40 ABC 86 ABC 132 BCE 41 D 89 A 138 C 41 ACD 87 ABCD 133 AC 42 A 90 D 139 E 42 ABCD 88 ABCD 134 AB 43 D 91 C 140 C 43 ABCD 89 BCD 135 ABCD 44 D 92 B 141 A 44 ABCD 90 ABC 136 ABCD 45 E 93 E 142 E 45 ABCD 91 ABCE 137 ABCD 46 D 94 E 143 D 46 ABD 92 ABCD 138 BDE 47 D 95 D 144 C 48 E 96 C 145 E 8 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ABDE ADE DE ABC CE CD ABDE ACDE ABC DE ACDE BCE ABD ACE ACE ABCD ABCD ADE ABD ABD ACDE AB ABCE BCDE ABCE ABE BE ACE ACD ADE ACE ABCE CD BD ABDE ACDE ACD ACD ACDE ABCD ABCE ACDE ABCD ABDE ACDE ACD 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ACDE ACDE BDE ABD ACDE BCD ABCD ABCD ACE ABDE ACDE CDE BCE BCE BCE ABCD ABDE CD CDE ACDE CDE ABCE ACDE CDE ABCE ABDE BCDE ABDE ABDE CDE AB BCD ACDE BCD BCDE ACDE BDE ABCD ACDE AB ABD BCDE BDE ABD BCD ACD 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 BCDE ACD ACDE ABDE BDE BCDE ABDE ACD BCD ABCD BCDE ABCD BDE ACDE BCD ACD AD AE ABCD ABD ABCE ABCE ADE AE ACE ABD ACDE ABCE ACE ACDE BCE ABDE ABCE ACE ACDE BCDE .

C.S.S. endogene ( Bacteroides si Fusobacterium) şi exogene C.M. 1C 24 D 1 ACD 23 ABDE 2E 25 C 2 CD 24 ABC 3B 26 B 3 BC 25 ABD 4D 27 E 4 BCE 26 BCD 5C 28 D 5 ABD 27 ACE 6C 29 C 6 ABD 28 ACDE 7A 30 C 7 ACD 29 BDE 8C 8 AB 30 BCD 9A 9 ACDE 31 BCD 10 A 10 ACDE 32 ACE 11 C 11 BCD 33 ABCD 12 D 12 ADE 34 ABE 13 C 13 ABD 35 ABCD 14 A 14 AC 36 ABC 15 A 15 BC 37 BCE 16 D 16 ACD 38 ABDE 17 D 17 ABCD 39 BCD 18 C 18 ABC 40 CDE 19 D 19 BCD 41 ABCD 20 E 20 AD 21 D 21 CE 22 C 22 ADE 23 B Tematica 13:Bacterii anaerobe. 1B 20 E 39 C 58 D 1 ABDE 20 ABC 39 BCDE 58 2D 21 A 40 B 59 C 2 ACE 21 BCD 40 ACE 59 3A 22 B 41 E 60 E 3 ABC 22 ABC 41 BDE 60 4C 23 D 42 D 61 B 4 BDE 23 AC 42 ADE 61 5D 24 D 43 D 5 ABC 24 BCD 43 BDE 62 6A 25 C 44 B 6 BD 25 BDE 44 ACD 63 7B 26 E 45 A 7 BCD 26 ACDE 45 ABDE 64 8C 27 D 46 A 8 ADE 27 AD 46 ACD 65 9E 28 E 47 C 9 CD 28 AE 47 ABC 66 10 D 29 D 48 D 10 BDE 29 ABCD 48 CDE 67 11 B 30 E 49 E 11 BDE 30 ACDE 49 BCD 68 12 A 31 D 50 A 12 ACE 31 ABC 50 ACDE 69 13 A 32 A 51 B 13 ABC 32 ABE 51 DE 70 14 A 33 B 52 D 14 AE 33 CD 52 BE 71 15 A 34 C 53 B 15 ACE 34 DE 53 ABDE 72 16 C 35 D 54 B 16 BE 35 CD 54 ACDE 73 17 B 36 E 55 A 17 AD 36 AC 55 ABE 74 18 B 37 B 56 D 18 ABE 37 ACE 56 ADE 19 C 38 A 57 C 19 BCE 38 BCE 57 ADE BC ABDE ABDE ABDE ADE ACDE ABDE ACDE BCD ACD ACE ACDE ABC CDE ABCE CD ABCD 9 .M. C.9 Tematica 12: Genul Mycobacterium : Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium leprae C.

C.10 Tematica 14:Genul Treponema.S.M. 1C 20 E 39 B 1 ABC 2A 21 E 40 C 2 ABD 3E 22 D 41 C 3 ABC 4D 23 E 42 C 4 ACE 5E 24 C 43 E 5 ACD 6A 25 B 44 C 6 CDE 7C 26 B 45 D 7 ABE 8C 27 C 46 A 8 ABE 9D 28 B 47 B 9 ACD 10 D 29 C 48 B 10 AE 11 D 30 C 49 A 11 ACD 12 E 31 E 50 B 12 ABDE 13 E 32 B 51 A 13 ABD 14 B 33 B 52 B 14 ABDE 15 B 34 A 53 C 15 ABE 16 D 35 C 54 A 16 CE 17 D 36 D 17 AC 18 E 37 D 18 BCD 19 E 38 B 19 ADE 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ABCE ABC ACD BC ADE ABCD AE ABD BCD ABDE ADE BCE ACE ABDE BE ABC ABD DE AC 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ACE BE ABCE ABCD ABC ABCE ABCD ABD ABDE BDE AD ACD BDE ABCD BCD AC BE ACE BCE 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ACE ABCD ABD ABE ABD BDE ABD ACE BD ABD BCD ADE AB ACD ABC ACD ABCD ABDE 10 .Treponema pallidum C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->