FLORILE ÎN VIAŢA NOASTRĂ Florile sînt una din cele mai mari bucurii ale vieţii noastre. Ne place să le cultivăm în jurul casei, să le avem în ferestre, să le ţinem în cameră, în glastre. Ele nu lipsesc nicăieri în ţară, nici din jurul caselor ţărăneşti, nici din grădinile şi apartamentele muncitorilor de la oraşe sau din parcurile publice. Ele îţi dau o mulţumire deosebită şi satisfac simţul estetic al fiecărui om. Ele te însoţesc la bucurii şi împărtăşesc cu tine durerile. Plantele în genere, dar mai ales florile din grădină, au fost şi sînt un izvor nesecat de inspiraţie pentru manifestările atît de variate ale artei populare şi ale celei culte. Nu putem intra în analiza rolului pe care îl joacă florile în poezie şi literatură, căci acesta este un subiect inepuizabil, începînd cu legendele florilor, cu acele culegeri de „Doine şi lăcrămioare" sau „Trandafiri şi viorele", pînă la operele celor mai de seamă poeţi. Trebuie să accentuăm însă cît de mare este rolul florilor în operele de artă ale poporului, născute spontan în casele ţărăneşti în contact cu natura, la aer şi în strălucirea soarelui, dintr-un irezistibil îndemn estetic de a exprima în forme şi culori frumuseţile naturii. Crestăturile în lemn la porţile curţilor din Oltenia şi la fîntîni reproduc adesea flori şi viţa de vie. Mobilele din case şi uneltele de lucru, furcile de tors, doniţele şi lingurile sînt uneori decorate cu motive vegetale, îmbrăcămintea ţăranului este mai adesea împodobită cu cusături în stil geometric, dar şi cu flori. Covoarele sînt în unele regiuni, ca în Oltenia şi pe valea Someşului, decorate în întregime cu motive de frunze şi flori. Ceramica populară încă face uz de motive vegetale, în special. În Oltenia, în Maramureş, în ţinuturile săseşti, săcuieşti şi în Moldova. Căni şi ulcioare, străchini şi talgere, vase de flori şi farfurii poartă adesea un delicat decor de flori. Să mai vorbim de picturile nemuritorilor maeştri ai penelului, Grigorescu, Luchian, Tonitza şi alţii? ISTORICUL CULTURAL AL GRĂDINILOR NOASTRE DE FLORI Grădinile de flori sînt o istorie culturală nescrisă a poporului care le cultivă. E aşa de interesantă istoria şi uneori chiar odiseea acestor flori ornamentale care alcătuiesc zestrea grădinilor de la ţară şi de la oraş, a florilor ce sînt podoaba şi bucuria tuturor! Plantele noastre de podoabă sînt o veche moştenire, la care fiecare veac, fiecare generaţie a mai adăugat ceva. GRĂDINILE ŢĂRĂNEŞTI Ele sînt unul din cele mai interesante obiecte de studii comparate, fiindcă variază mult de la o regiune la alta, atît ca bogăţie cît şi în privinţa numelui ce-l poartă florile. Sînt mai sărace grădinile la munte, în satele mici, ascunse şi ferite de calea largă a migraţiilor diferitelor popoare şi mai adăpostite de influenţele lor culturale. E mult mai îmbelşugată podoaba grădinilor la şes, în satele din apropierea centrelor urbane, în regiunile unde contactul cu alte popoare a fost mai intens. Nu putem ilustra mai bine deosebirile dintre grădinile ţărăneşti din diferite regiuni ale ţării, decît enumerînd plantele de ornament cultivate în cîteva ţinuturi reprezentative, cu numirile lor atît de felurite. Banat. La Naidăş (raionul Oraviţa, regiunea Timişoara) am consemnat, cu ocazia unei anchete, următoarele plante de podoabă: căldăruşe, cactus, ştir roşu, tămîioara, şlaierblume, iarbădalbă, şofran, lămîi, tămîiţă, golopăr, creată, floare-de-toamnă, cane, ochişele, ochiu-boului, vineţele sau chip-de-om (Commelina communis), lăcrămioare sau mărgăritar, gheorghină, garoafe, para-focului, ciorceluş (Dicentra spectabilis), iederă, flori galbene (Helianthus tuberosus), crin galben, zambile, vasărlilie, stînjeniţă, persăcel, rocorele, mături, crin alb, micşunele, mătăşină, izmă, leandru, reginanopţii, busuioc, bujor, muşcat, mac, iazmin, nudli sau gheaţă, pomogram, boabe-de-turbă, trandafirchitat, roazăbăl, ruzmărin, rută, flori galbine, pipară, urechea-babei, urechelniţa, sîmziene (Solidago canadensis), liliac, forfologi, turlipan, verbine, foifiu, viorele, măgrin-vînăt, budieni şi încă 10 specii recent introduse, fără nume. Lista lungă de flori şi numirile lor arată vechi influenţe germane şi sîrbeşti. Am enumerat 71 de plante dintr-o singură comună. Dar cîte am văzut în numeroase alte sate, înşirînduse în lista speciilor! Muntenia. Aici am găsit cea mai mare bogăţie de flori, prin comunele situate de-a lungul Argeşului, a Dîmboviţei, Sabarului şi Neajlovului. Iată plantele de ornament consemnate în comunele Colibaşi, Copăceni, Vlad Ţepeş, Comana, Mihai Bravu, Mitreni, Budeşti: zambile albe şi albastre, crin (Iris germanica), crin galben, ghiocei albi (Narcissus poeticus), recin, mărgăritar, muşcată roşie şi creaţă, leandru, ghiocei-de-grădină (Narcissus pseudonarcissus), smochin, cuişor, floarea-soarelui,

lămîi, garoafă, maghiran, piparoase (Lilium candidum), crizantină, talie sau dalii, cerceluş, rozet, micsandre, gheti-şoare, izmă, merişor, trandafir galben şi alb, călţunaş, moţu-curcanului, alimon, calofir, busuioc, gălbinele, canele, steluţe, cirişar, limbă, zorele, lalele, tufănică, bujor, nalbă, florialbastre, iarbă-mare, lămîiţa, salcie (Elaeagnus), micşunele, gurarea-porcului, cartofei, guriţa-mie Iu lui sau gura-leului, facelie, muşeţel-de-grădină, schinduşi (Trigonella foenum-graecum), săpunaşi scînteioară, mac, regina-nopţii, floarea-mortului (Mahonia aquifolium), busuioc roşu, călţunaş, ghemu, căldăruşe, rozmarin, cîrciumărese, pietricică, cancicică (Impatiens balsa-mina),floarea-miresei, ciocuberzei, begonia,mateolă(Matthiola bicornis), gladiole, băşicuţe (Symphoricarpus albus), iarbă-mare (Phalaris), lobodă roşie. Am mai văzut 15 feluri de plante fără numiri populare, în total 90 de specii. Din această regiune se aprovizionează cu flori şi florăresele din Bucureşti. Dar ar trebui să scriu pagini întregi despre bogăţia de flori a pieţelor şi a parcurilor din Bucureşti, despre aspectul pitoresc al colţurilor de străzi şi bulevarde. Magazinele de flori sînt încărcate cu cele mai moderne soiuri de flori, cu crizanteme, gladiole, garoafe, gloxinii şi ultimele creaţii de roze superbe. În anii regimului democrat-popular, în grija pentru continua înfrumuseţare a vieţii poporului, a intrat şi preocuparea pentru îmbogăţirea grădinilor, aşa fel, încît astăzi puţine oraşe din lume se pot lua la întrecere cu capitala ţării noastre! Moldova. În regiunile Iaşi, Suceava şi Galaţi am consemnat în două campanii etnobotanice (1952 şi 1953) florile din grădinile ţărăneşti. În nordul Moldovei am văzut: bună dimineaţa, nalbă de grădină, nasu-curcanului, gura-leului, măturiţă, soponele, veselia-casei (Begonia), gălbinele, ochiuboului, parfumuraşi şi cărăfior, calapăr, dumitriţe, româniţe, nemţişor, fluturaşi şi ochiu-băietului sau ochiu-cavaIerului, gheorghine, garofiţă, ochii-băieţelului (Gaillardia;, gladiola, floarea-soarelui, crin galben, crin de toamnă, răchiţele, beţivă, stînjeni albaştri, mături, sovîrf, micşunele, nintă, floritomnatice, oleandru, regina-nopţii, mac, viţă sălbatică, pilargonia-roz, nalbă (Pelargonium zonale), betonii, gura-paharului sau zorele, chiparoase, cuişoare, trandafir alb, carcadel sau acadîr, trandafir-dedulceaţă, trandafir galben, mărită-mă-mamă, flori-de-parfum, sînziene (Solidago canadensis), liliacnemţesc, căşiuliţi, conduraşi, beţi-de-zăpadă, crîşmăreasă sau pofta-femeii. În total 54 de specii. In sudul Moldovei şi în nordul Dobrogei am notat următoarele: sălcioara, smochin, hortensia, iederă (Parthenocissus), iasomie, cuişoare, trandafir de dulceaţă, trandafir galben, maghiran sau floareamiresii, liliac, liliac nemţesc, nalbă, bosioc roşu, gura-leului, căldăruşe sau chipigicuri, măturică, floarea-studentului sau dumitriţă, crăciuniţă, gălbinele, ochiu-boului, popuşoi (Canna indica), şofran, pufuleţi, calapăr, crizantine sau dumitriţe, româniţe sau bunghişori, lăcrămioare, catifeluţe sau guriţacucoanei, mustaţa-flăcăului sau steluţe, gherghină, caranfilă, floare-domnească, spicu-vieţii, floareasoarelui sau răsărita, gulii şi cartofi dulci, floare-de-hîrtie, crin galben, crin de toamnă, zîmbiluri, copăcei, stînjenei, mături de grădină, cafeluţe, buchet-roşu, micşunele, alămîiţă sau busuiocii stupului, mintă-creaţă, izmă, chişuliţe sau podoaba-zilei, regina-nopţii, piper-negru, busuioc, bujor, bujor-depădure (Paeonia peregrina), mac, betunii sau petunii ori bitoane, zorele sau bună-dimineaţa şi garoafe, fasole roşie de floare, flox, buchet, iederă (Polygonum aubertii), moţu-curcanului, portolac sau gheţişoare, căpuşi, marghioale, săpunele, gheaţă sau iarbă-grasă, drăgaică, crăiţe, antajicuri sau conduraşi ori călţunaşi, urzicuţe, pansele, viorele, nemţoaice, crin albastru, lămîi, crini roşii, urzicuţe, datura, ghem, nu-mă-deranja, cerceluş, uleandru, pelargon sau sacîz şi sacîzel, muşcată, floare-creaţă, cactus, primăvară, acăţătoare sau miresică. Peste 10 specii nu au încă nume romînesc. În total sînt 102 specii. Oltenia are de asemenea grădini ţărăneşti bogate în flori. Într-o lucrare preliminară la o etnobotanică a Olteniei am adunat numirile de plante ornamentale auzite de mine, de discipolii mei şi culese din literatură. Sînt aproape la o mie. Numirile citate mai jos au fost culese în timpul unei campanii de cîteva luni de zile din satele Mehedinţilor, regiunea Craiova. Păstrez şi acum amintirea surprizei şi încîntării mele de atunci, văzînd belşugul de flori cultivate în case şi în grădini. Cele mai multe numiri provin din Slivileşti, Turceni, Valea lui Cîine, Novaci, Polovraci, Balateşti, Aninoasa, Murgeşti; lista lor este următoarea: floarea-pîinii, pufuleti, sabur şi sanabur, nălbi, moţu-curcanului, gura-leului, căldăruşi, rozmalin (!), măturice sau peliniţă, ciucuri sau mocofană, bucuria-casei, cearăroşie sau mireasă, părăluţe, crăciuniţă sau ianuarie, gălbinuşi sau nocoţele, ochiu-boului sau flori-rotate, cană, şofran, busuioc sau creasta-cocoşului, micşunele, tămîioasă, calapăr sau calomfir, tufănici sau crizantine, românite sau mostrătăl, urzicuţe, gheţişoară sau scînteioară, dosnica, mărgăritari, răcorele, albiniţ-ă sau coconită, steluţă, gherghină sau dalii, garoafe sau cuişoare, sălcioara, boabe-de-venin (Euphorbia lathyris), floarea-miresei, smochin, cerceluşi, priboi, gladiole, iederă, floarea-soarelui, gheorghine galbene, siminoc, crin galben, liliac de grădină, crin de toamnă, ortensie, cangei sau dragăMărioară, oman, stînjenei, mătrui, indruşiaim, crin alb, cafea, schinteioară, măgheran, micşunele (Matthiola incana), mătăcină, izmă-creaţă, iarbă-neagră sau mentă, leandru, regina-nopţii, uncheşel, piper, busuioc, coada-pisicii (Cereus flagelliformis), bujor alb şi roşu, mac sau moaci, muşcată, floarede-vin, muşcată-creaţă, puturoasă, betonii sau parfum, panglicuţă, răcorele sau zorele, fasui cu teacă

ca împrumut recent. recent apărute la noi. budiene. flori-de-rug (Rosa centifolia). le găseşti ici-colo. betonie. Şi aceasta e adusă abia de un veac din Orient. cănţălarie (Calceolaria). păpucichi. iarbă-scumpă. bujor. banat. fluxe. mac. rubin. bosîioc. raionul Turda: iarba-mîţii. unde este mult mai mică. compus din 16 comune. c) Mai vechi decît aceste daruri sînt acelea ce-au venit în evul mediu şi mai tîrziu din vestul . roze. galbene ori albe. dulcea verbină şi suava levănţică. bosioc. gheţişoare. fucsie. mîndră. fiind introduse recent. aşa de răspîndită acum. trandafir. introduse în Europa numai de cîteva decenii. tătăişi (Callistephus chinensis). cum sînt America de Nord şi cea de miazăzi. Mai largă răspîndire au rujile de toamnă. firfirică sau flori-de-gheaţă. şi care altădată purtau un singur nume în tot cuprinsul patriei. vestit pentru varietatea mare de flori. ruji sau ruja-soarelui. rozmalin. zorele sau clopoţei. liliac. În această provincie sînt deosebit de numeroase plantele cultivate pentru podoabă. regiunea Cluj. zmeuriţă. plituţe. mneriori (Centaurea cyanus). cuişor sau liliac galben. iederă. dulceag. ţine tot de grupa florilor din Orient. cerceluşi. trandafir alb. venite din America. Putem deosebi mai multe categorii de flori în privinţa originii lor şi a vechimii la noi. gheorghină roşie şi mieruie. călupăr. domnişoare. din punct de vedere istoric. săpunele sau berbeci. bizantină. un ţinut altădată foarte sărac şi izolat. cheiţa-raiului. La noi e apreciată mult de stupari. vioaie. rujmalin. lemnu-domnului. moţu-curcanului. pupi sau scînteiuţe sau bumbuşcuţe (Gom-phrema globosa). cocoara-muierii sau tulipan (Iris germanica). pejma. agave. clopoţei. cînepioară sau verbine. Transilvania. oglicele. broască. rozetă. atît la populaţia romînă cît şi la minorităţile naţionale. scrinte (Syringa) şi vie sălbatică. adusă din America de Nord. cupe. halînguţă sau atîrnătoare. începînd din veacul al XVI-lea. ruşiori. Din nenumăratele grădini cercetate în comunele româneşti. vetrice. trandafir galben. ţîpruş. Floarea numită cuişoare sau ceara de albine (Asclepias siriaca) este o buruiană comună din Statele Unite. carpăn (calapăr). venite abia de un veac de peste ocean. Iată plantele de podoabă din aceste sate: gura-leului. garoafe. vom da aici lista din două regiuni mai conservatoare a tezaurului de flori şi a numirilor populare: Munţii Apuseni şi Ţara Oaşului. scînteiuţa. care au revoluţionat arta grădinărească din Apus. floare (Calendula officinalis). grădinile ţărăneşti au primit multe elemente de la coloniştii saşi şi din alte părţi. cel mult de un secol — două. cadoul japonez. cu florile mari. a) Prima categorie mare este aceea a florilor „moderne". gherghină galbenă. mălin. mari. cetină. nemirositoare. Aşa se numeşte în graiul poporului raionul Oaş din regiunea Baia Mare. flori-tărcăcioare. carnaval. chiparoase. măgheran. De la ei au intrat în horticultura toate liliaceele. Acest popor de stepă a crescut în mijlocul lalelelor şi a zambilelor din cîmpurile înierbate ale Asiei Mici. floareasoarelui. tulipan galben. Tot nouă e şi iasomia. lămîi. Munţii Apuseni. săseşti şi maghiare. garoafa. frumoasa crizantemă. lămîiul. Mai sînt vreo 10 specii care nu au numiri populare. Foarte repede s-a răspîndit în ultimii 30 de ani cultura gheorghinelor sau rujilor galbene (Rudbeckia laciniata). Nalba de grădină. lemnuş. care cuprind peste 200 de specii ornamentale. slavă şi turcă. iarbă-grasă. Turcilor li se datorează şi introducerea la noi a cărujelelor. schintei. turb. sînziene de grădină. numită impropriu jasmin. din alte continente bogate în flori. a diferitelor neamuri de flori pe care le întîlnim cu atîtea numiri. bîrsacan. Dăm lista florilor şi plantelor de leac găsite în grădinile de la Scărişoara. Multe s-au încetăţenit şi în grădiniţele ţărăneşti. pinteni. Ţara Oaşului. crin. Elemente noi şi neîncetăţenite încă la noi sînt: rodia. briboi. creaţă. cactus. flori-de-paie. ce-l exală florile ei albe. trandafiri-tăfălogi. cercei. portulachie. iazmin. cu mirosul îmbătător. Pe lîngă vechea moştenire dacoromană. macitină. trandafir. butduci sau flori-galbine. sfunduc. sau Extremul Orient. rujăbujă. rezedă. cinci-cote. În total am văzut 123 de specii ornamentale.lată. camfor (Mentha piperita). jaleş. mac. ricin. căldare. amor. nasucurcanului. muşcată de oală. panseluţe. trandafir-de-luni. lupidragi sau călţunaşi. lalea. ignele. cîrciumărese sau cătănuţe. barbînoc. viorele. dar răspîndite prin turci şi slavi. regina-nopţii. măieran. fonchiu. mături. Recentă este şi floarea-soarelui. lilion galben. fiolă (Matthiola incana). ANALIZA ISTORICĂ A GRĂDINILOR ŢĂRĂNEŞTI Să încercăm să facem o analiză. Nu au încă nume românesc patru flori introduse de curînd. lilion alb. lămîiţa. nalbă. verbine. stînjeni. tătăişi. Numărul total al plantelor ornamentale se ridică la vreo 44 de specii. boglar. te împiedici de ea la fiecare pas. gheorghine. trandafir. Din aceste 53 de specii de flori. În zilele noastre e în plină expansiune Cosmos bipinnatus (fluturaşii) de aceeaşi origine transoceanică. b) Mai veche este zestrea primită de la turci. numite şi crăiţe ori vîzdoage. 15 sînt cultivate numai în parcul de la Bicsad şi în alte cîteva grădini. leordini sau ruji-galbini (Rudbeckia laciniata). picioci-curate. Cîmpeni şi Vidra. măzăruică.

cu numiri adesea latineşti ori greceşti. Busuiocul frumos mirositor. atît la ei cît şi în noua lor provincie: Dacia. Romînii au descoperit şi plante de podoabă curată. ornamental. care sînt desigur cea mai veche moştenire botanică. destul de asemănătoare cu cele de astăzi. aceasta. sînt cele mai răspîndite în grădinile de la noi. este tot o plantă de origine sudică. roiba. Banat. prin curţile domneşti sau direct prin neamurile ce s-au stabilit la noi. nelipsita floare a ţărănoii. Mintă sau izmă. cultivate mai mult pentru miros şi în scopuri medicale. prescurăriţă) cultivată pe şuri şi case cu credinţa neîntemeiată că cei ce o cultivă sînt scutiţi de trăsnet. Unele se vor fi pierdut în vremuri de bejenie. Oltenia pînă în Dobrogea. Spînzul şi saschiul. ca de lămîie. Tot dintre florile sălbatice s-a desprins şi mîndrul nostru priboi (Geranium macrorrhizum) cu flori şi frunze de un miros suav. Aşa este chiar muşcata. Aceste 11 flori de podoabă. e) înşir acum la urmă frumoasele fiice sălbatice ale florei romîne. cum sînt merele pătule şi poinice din Ardeal. Măgheranul (Majorana vechilor romani) a fost şi el o plantă medicinală. lăcrimioarele şi albăstreaua au fost introduseşi ele din pădure şi de la cîmp în mijlocul florilor de origine străină. sălbatic pe la noi şi poftit de oamenii iubitori de flori în grădiniţe. izmă. Aşa sînt pintenaşii (Tropaeolum) numiţi şi butucaşi sau nemţoicir de origine americană. dar venită pe calea împrumutului din ţările din Apus. Mătrăguna. aduse de geţi şi daci pe aceste plaiuri din meleagurile calde ale Sudului. bogăţia ei! Ca încheiere voi arăta cît este de importantă contribuţia grădinilor noastre la îmbogăţirea grădinilor din alte ţări. El a păstrat şi numele lor dace. d) în afara florilor enumerate mai înainte în cele trei categorii. Aşa este trandafirul (cu nume ce vine de la cuvîntul neogrecesc tri-antafillon = treizeci de foiţe) cultivat din vechime de coloniştii romani. Nu mă gîndesc aici la excelentele soiuri de pomi fructiferi descoperiţi. Melisa este tot sudică. Astăzi se păstrează mai mult ca podoabă prin grădinile ţărăneşti mai vechi. întemeietori ai unei noi civilizaţii pe plaiurile noastre. cu miresme ce îmbată simţurile şi cu flori ce înfrumuseţează viaţa. care au intrat de-a dreptul în sanctuarul grădiniţei. Iată cîte seminţii şi cîte feluri de flori s-au adunat de veacuri prin grădiniţa noastră. sporind din neam în neam frumuseţea. generalizate acum la sate. rămînînd cu cel culinar şi.Europei. moştenire rămasă de la romani. cu frunze creţe ori drepte. Ea a fost adusă de romani ca plantă de leac. veniţi tot prin nemţi. ungurii şi şvabii au mijlocit desigur introducerea în preajma caselor a multor flori. De origine romană este şi rozmarinul numit la noi şi rujmalin. saşii au răspîndit pe Semper-vivum (urechelniţa. mixandrele şi garoafa. Dar n-am isprăvit încă trecerea în revistă a gingaşelor flori ce împodobesc grădina ţăranului romîn. Saşii. filiminele sau rujile poartă numiri vechi slave. în grădinile ţărăneşti rămîne totuşi un număr mare de flori ornamentale cu largă răspîndire. decît pentru culoarea florilor. de afară de la cîmp. Cît e de caracteristic în această privinţă splendidul bujor (Paeonia romanica). doamnă-mare ca şi iarba-mare (Inula helenium) se folosesc mai mult ca plante medicinale. împreună cu cele 25 de tovarăşe de acelaşi fel. mătăcina. Bănuiesc că unele din ele. merele domneşti din Muntenia. cimbrul au fost văzute la vechii daci de marele părinte al botanicii. Dioscoride. deşi e sigur istoriceşte că aceste flori nelipsite din grădinile tuturor satelor noastre au fost cultivate de strămoşii noştri romani. împreună cu cimbrul sînt folosite mai mult cu rosturi aromante decît ca podoabă. dar şi-a pierdut pe urmă rostul acesta. cultivaţi şi dăruiţi pe urmă civilizaţiei universale. e moştenit tot de la greco-romani. a fost buruiană medicinală odinioară. Strămoşii noştri desigur lau luat de prin pădurile Craiovei şi Cernei. rar. unde creşte din belşug. medic de legiuni romane. superba floare albă. fiind reintroduse în timpuri mai noi. Calapărul. originară din sudul Africii. E veche în cultura noastră. pe care le-au cultivat şi hărăzit ca nobil dar întregii omeniri: aşa este chiar . cu puternicul lui parfum. Calapărul. după înfrîngerea lui Decebal. a fost adoptat de toate grădinile. adevăratele flori naţionale. din codru şi nu au fost aduse din alte ţări. Melinul sau liliacul. Jalea sau Salvia este de asemenea o plantă Mediteraneană. Crinul. scumpie. arbust de podoabă ce creşte sălbatic în Arad. dar cu timpul a devenit plantă ornamentală. sînt mai vechi la noi decît domnia imperiului roman. Din categoria aceasta mai fac parte rezeda. numit şi iorgovan.

reunite în bucheţele. 3. Anuală. Perenă. Mult m-am gîndit în ce ordine să spun povestea aceasta a florilor. mai ales prin parcuri. Cultivată ici-colo prin grădiniţe la sate. Agapanthus umbellatus L'Herit. Alte numiri: Cocoşei. Figurile vor ajuta să recunoaştem o seamă de flori din ce le mai comune. Alte numiri: Crinulafrican. Ferigă din regiunea mediteraneană. Liliaceae. prin grădinile şi casele oamenilor muncii.d. introdus la 1823 în Europa. Alte numiri: Floarea-pîinii. cu descrierea noilor croaţii. dinţate. populare sau cărturăreşti. Orăşenii îl cultivă în ghivece pentru florile mari albastre ridicate de o tijă puternică. bună-dimineaţa. 2. ce înfloresc tîrziu. Are mai multe rude asemănătoare.liliacul trecut în zestrea horticolă universală. un prea frumos liliac găsit în stare sălbatică pe valea Someşului şi Arieşului. e o bijuterie scumpă a prietenilor florilor de pretutindeni. 1. 18. Polypodiaceae. Cu florile-i liliachii-palide. Pentru grădinile rustice se consideră o plantă recentă.15. la oraşe. cu o petală superioară ca o căciulă sau ca păpuceii. Althaea officinalis L. Plantă perenă cu frumoase flori albastre. 5. ENUMERAREA FLORILOR DIN GRĂDINILE NOASTRE Cartea „Florile din grădina mea" nu este un manual de horticultura. (Aloe sp. cu sfaturi grădinăreşti. să le înşir tot alfabetic. „Florile din grădina mea" este o călăuză în lumea florilor cultivate mai des în ţara noastră. tot astfel e melinul moţilor.) 6. Alte numiri: Sanabur. sabur. Abutilon theophrasti Medik. aloe. — Omag-de-grădina Fam. mexicanum Sweet) — Pufuleţi Fam. Ageratum houstonianum Mill. din apartamente. — Părul-Vinerii Fam. după numele lor botanic ştiinţific. P1. Alte numiri: Buricul-Vinerii. 4. —Crin albastru Fam. — Nalbă-mare . ca: sanabur. Să ne mîndrim cu aceasta. (4. Acest capitol din povestea grădiniţei reprezintă o pagină frumoasă în contribuţia noastră la progresul cultural al omenirii. Cultivat sporadic prin grădini. Originară din Alpi. La noi este subspontană uneori. prin iunie. adesea fără nume. doctor. părul-fetei. numit apoi în horticultura liliac romînesc (Syringa josikaea).C şi pl. iar numirile romîneşti. Adiantum capillus-generis L. Şi nu mă înşel desigur căutînd originea priboiului din grădinile altor popoare. Ea nu ţine locul unui catalog de flori de la vreo pepinieră. — Prlstolnic Fam. Aloe ferox Mill. papucaşi. cultivat şi în grădini săteşti. care este primul leagăn al acestei plante. păpucei. cum să cultivăm florile noastre din ferestre. răspîndit la noi de aproximativ 80 de ani. se vinde în farmacii. Se cultivă în apartamente de amatorii de plante suculente (grase). cu enumerarea tuturor soiurilor şi noutăţilor horticole. trei-cumnate-supărate.e. Întrebuinţată de săteni în Oltenia ca medicament. dar şi otrăvitoare. ca reminiscenţă a culturii ei altădată mult mai răspîndită decît azi. Perenă. Saburul plămădit în rachiu cu alte plante se foloseşte ca medicament popular contra icterului. fasolică. E şi medicinală. Cultivată în grădinile minerilor şi ţăranilor din nordul ţării. Ranunculaceae. Patria de origine este regiunea Mediteranei şi Asia Mică. şi alte două specii — Sabur Fam. (P1. Plantă originară din Africa de nord.) 7. Malvaceae. Mai simplu şi mai sigur este să le enumăr în ordine alfabetică. Liliaceae. Se cultivă rar în apartamente. se vinde în farmacii. Are flori mărunte. Aconitum stoerkeanum Rchb. trudă şi răbdare. Compositae. Iată care sînt florile cultivate mai adesea în „grădina mea" şi care este pe scurt istoria lor culturală. cultivată în regiuni calde pentru sucul solid extras din frunzele cărnoase. într-un index care trimite la planta respectivă indicată printr-un număr curent. dornici să afle cît mai multe despre florile cultivate de ei cu atîta dragoste. albastre-deschise. din grădinile ţărăneşti şi cele ale muncitorilor de la oraşe. Se cultivă în grădini şi parcuri. Originar din Mexic. Fructul se pune pe azime la nunţi şi urma se coace ca un sigil. tot în grădinile sătenilor romîni. teişor. Perenă.19.

nasulcurcanului. rujalină. Alte numiri: Pelin alb. Arboraş de apartament cu frunze mărunte.Fam. Amaranihus caudatus L. ll. Este o plantă utilizată la . — Pelin Fam. Ranunculaceae. Este originară din Orient. — Nalbă de grădina Fam. (Fig. Alte numiri: Căscate. Plantă de podoabă. Perenă. alimon. La noi. Veche plantă medicinală. Malvaceae. Ara bis alpina L. ştir roşu. lămîiţa. pelin adevărat. Alte numiri: Brad de apartament. intrată prin Apus în grădinile europene. peline. nalbă bună. Althaea roşea (L) Lav. Alte numiri: Rozmalin. Introdusă recent. La noi a fost adusă mai recent. nalbă-înaltă. galbene. 11. 1. Alte numiri: Bojor. Creşte şi spontan la munte. prin grădini ţărăneşti şi cimitire. introdusă de sute de ani. Antirrhinum majus L. Alte numiri: Cănăcei. Este o importantă plantă medicinală. roşii şi aproape negre. mucul-curcanului. (Pl. pelin bun.e.) 9. rozmarin. cinci-coade. căldăruşi. Artemisia abrotanum L. Amaranthaceae. Este o buruiană înaltă. floarea-clopotului. împreună cu obiceiurile legate de ea. anuală.) 8. Coniferae. gură-dragă. Compositae. — Lemnul-domnului Fam. Are nenumărate varietăţi cu flori galbene. guriţă. are inflorescenţe roşii atîrnătoare. la noi a fost introdusă recent. leoaie. 2 şi Pl. Amaranthus cruentus L. coada-vulpii-purpurii. Plantă anuală. clopoţei-cornuţi. prin parcuri. căldăruşe. Oamenii de la sate o întrebuinţează ca medicament. Anuală sau bianuală. nalbă. gura-mie-lului. S-a introdus în grădinile Europei în evul mediu. focşor. Se cultivă uneori şi prin grădini rustice. ruji-de-pe-tuleu. Are frunze puternic mirositoare. la oraşe. nalbă de lună. cornuţi. (Fig. Compositae.) 12. 13. trandafir-cu-pai. ţurţălăi. lemnuş-verde. Malvaceae. bujor. 10. Artemisia absinthium L. Araucaria excelsa L. Plantă ornamentală cu flori mari de diverse culori: albe. originară din ţinuturi mediteraneene. — Căldăruşă Fam. trompa-elefantului.mucul-curcanului. clopoţei. nalbă roşie. — Araucaria Fam. iarba-fecioarelor. Buruiană de rîpi. gura-ursului. pelin verde. amarant-încruntat. Durează 3—4 ani. foarte mult în Ardeal. căldare. Cultivată foarte rar în Oltenia şi Muntenia. ştirul-codat. Are flori palid-roşiatice. ştir romînesc. peliniţă. Cultivată frecvent pentru ornament prin grădini. ruji-de-botă. lemnuş. ciocănaşi. Originară din Asia Mică. împărţite în aripioare foarte subţiri. pelin de grădină. a devenit plantă ornamentală încă din evul mediu. Cultivată rar în grădiniţe în nordul ţării. 23. Originară din Orient. Perenă. nalbă de pădure. roşii-tărcate care se deschid ca o gură. lemndomnesc. 4). — Gura-leului Fam. 16. rujă. Se cultivă numai sporadic. leoaie-mare. Se cultivă mai mult la oraşe. Vivace. pelinaş. 3). Cultivată frecvent pentru podoaba grădinilor ţărăneşti. cîine. Alte numiri: Nălbi. guriţa-leului. frecventă în sud. Crucifere. cinciclopoţei.—Gîscâriţâ Fam. lemn-dulce. La noi recentă. Acum e pe cale de dispariţie. Se cultivă în apartamente la oraş. focuşor. (Fig. Originară din insulele Norfolk. guriţa-mielului. în grădinile rustice mai recent. Aquilegia vulgaris L. şanţuri şi stepe. Originară din regiunea Mării Mediterane. Cultivată sporadic prin grădini. dacă le apăsam lateral. Amaranthaceae. candelute. ştir. busuioc roşu. pelin amar. — Moţul-curcanului Fam. Alte numiri: Gîscăriţă alpină.b. ştir. Foarte mult cultivată prin grădini. nalbă-mare de grădină. alimană. Originară din Alpi. nalbă de cîmp. gura-morunului. (Fig. Alte numiri: Naiba albă. — Busuioc roşu Fam. pelin de cel mare. pentru florile albe timpurii. Alte numiri: Bujor. Scrophulariaceae. toporaşi. cupe şi altele. toporaşi de grădină. care creşte prin zăvoaie. 15. ştirul-purpuriu. La noi recentă. 14.

) 17. Originară din America de Nord. mocofană. urechea-hîrţului (şoarecelui). măturiţă. ficăţea. 19. lemnuldomnului. dragun. mătelută. piperul-lupului. măturică-mirositoare. mătura-beciului. năzdrăvan. măturice. po-chivnic. la ţară. Perenă. Euruieniţă comună prin păduri de deal. Plantă de ornament. Alte numiri: Ciucuri. Plantă medicinală. Asarum europaeum L. (Fig. lobojană. mătura-raiului. Are frunze de forma rinichilor. înfloreşte timpuriu cu flori vişinii-bordo. năfurică. coada-raiului. 5. Se cultivă. — Peliniţă Fam. cătuşnic. — Popîlnic Fam. ciucurel. ceară. Aristolochiaceae. cuişoare. Anuală. în medicina populară şi oficială. Compositae. tămîiţă. Originară din Orient. Cultivată sporadic.pregătirea vinului (pelin amar). lingurapopii. Asclepias syriaca L.—Ceara-albinei Fam. răspîndită recent la noi. . se cultivă uneori la oraşe. călugăriţă. Alte numiri: Chipăruş. vatocinie. Încercată şi pentru cauciucul ce s-ar putea extrage din latexul său. bogată în miere. cbiperul-îupului. dafin mic. mătură-turcească. Alte numiri: Buruiană de ţară. Artemisia annua L. cu flori ca ceara. Perenă. ascunse. Uneori se găseşte şi în stare sălbatică. mătura-împăratului. Perenă. smirnă. tulipin. măturişcă. Este amintit şi în poezia populară: popîlnic. Asclepiadaceae. introdusă recent în Europa centrală. pochipnic. pelin anual. de asemenea. dar creşte şi spontan prin curţi şi grădini. tămîioara. vetricică. Se folosesc oblojeli cu mături de pelin contra reumatismului. pipăruş. 18.

Liliaceae. 22. aspidistra cu foile înguste. Alte numiri: Asparag. 22 a). Perenă.20. iar recent a fost introdusă şi la noi ca plantă delicată de apartament. iar la noi. 21. Asparagus sprengeri Rgl. Frunzele (propriu-zis ramuri de forma frunzelor aciculare) sînt mai groase ca la specia precedentă. Asparagus plumosus Bak. Liliaceae. Alte numiri: Aron. floare-de-stuh. porumb. pana-cocoşului. în oraşe. Perenă. — Asparagus Fam. Originară din Africa de sud. (Pl. . Din Africa de sud a venit în Europa de un secol. Aspidistra elatior Blume. — Asparagus plumosus Fam. Liliaceae. brad. — Aspidistra Fam. de curînd. această plantă de apartament s-a introdus mai recent în Europa.

9. Begoniaceae.gheţişoare. 28. Atriplex hortensis L. la munte. Originară din Asia centrală. împărăteasa-buruienilor. doamna-codrului. Perenă. Pz. Se cultivă uneori prin grădini ţărăneşti. Begoniceae. Aster salignus Willd. Cultivată sporadic. lobode roşii de vărzare. mărgărită. adesea subspontană. carnaval. cu flori de un roz delicat. 22 a. introdusă recent la noi prin grădini. cucoanăfrumoasă. Begonia sanguinea şi alte specii — Begonia Fam.9. cinstită. unde s-a introdus de un secol. bănuţele.25. şi mai des prin parcuri. Introdusă din bătrîni. steiţă alpină. şi alte specii nord-americane — Flori-de-toamnă Fam. păscute. Originară din India. Perenă. Saxifragaceae. viorea albă. (Fig. Begonia rex L. Anuală. ca şi Begonia metallica şi Begonia ricinifolia. — Bănuţi Fam. begonie. boglari. iernează acoperită şi prin grădini. Cultivată rar în ghivece ca plantă de ornament. steluţă. se leagă în buchete frumoase albastre. Introdusă recent şi la noi. Compositae. 29.) Engl. pe grupe de stîncării. Solanaceae. Florile apar pe rizom. năsturei. În grădinile ţărăneşti le întîlnim foarte rar. pentru podoaba grădinilor. Floricică de pajişti. Cu flori albe.) 24. doamnă-mare. Bergenia crassifolia (L. Perenă. albastre-pal. Originară din sudul Europei. floarea-paştelui. Originară din Brazilia. produse în horticultura. galbene şi purpurii. gheţişoare. cireaşa-lupului. vinete. floricele-frumoase. Se cultivă rar la oraşe. sporadică. Atropa belladonna L. gheţar. Alte numiri: Ceară roşie. Asemănător e A. introdusă recent şi la noi. Perenă. nădrăgulă. Perenă. Introdusă recent şi la ţară. bumbuşte. velişoară. Cultivată rar în ghivece. fruşiţă. floare-frumoasă.Plantă de apartament originară din Japonia. — Ochiul-boului Fam. Cunoscută în zicala: Foaie verde lobodă. crăciuniţă. gura lumii-i slobodă. 30. Bellis perennis L. — Bergenia Fam. Originară din Alpi. .c).b).mireasă. Perenă. Alte numiri: Lobodă albă de grădină. talpa-gîştei. Cultivată în ghivece. Plantă de ornament. badan. Bună de leac. steluţa alpină. beladonă. Chenopodiaceae.d. vineţele.— Begonie mică Fam. varietăţi involte aduse din Apus. Alte numiri: Floarea-codrului. Alte numiri: Rujnici de munte. îngheţată. Alte numiri: Ungurenci. de 20—40 cm lungime. de aici în ghivece. gheaţă. Plantă de ornament. Compositae. Compositae. mătrăgună-iarbă-bună. lobode roşii boiereşti. Înfloreşte prin ianuariefebruarie. Originară din Brazilia. lămîiţa. cu flori roşiatice. veselia-casei. 26. ştir alb. soponele. Alte numiri: Saxifraga. iarba-codrului. -(P1. butculiţe. (Fig. cultivată pentru frunzele mari ca nişte limbi ascuţite. — Begonia rex Fam. floarea-studentului. mădrăgună-doamnă-mare. Alte numiri: Părăluţe. Begoniceae. — Lobodă Fam. Pirinei şi Carpaţi. crăciuniţă. prin ferestre. Se pomeneşte în poezii populare (lobodă). în nenumărate variante. bănuţei. uneori ca podoabă. Cultivată în apartamente pentru frunzele mari. novae-angliae L. fragă. dumitriţă.6). în lumea antică şi mai tîrziu se cultiva mai mult decît se cultivă astăzi spanacul. schinteiuţe. Perenă. sălcioara. vădană. mătrăgiune. Begonia semperflorens Link et Otto. gheaţă. 25. Cultivată frecvent în scopuri alimentare. (P1. Se cultivă recent. curechi. ţigancă. Alte numiri: Bucuria-casei. (P1. 26 b. ianuarie. 23. unde înfloreşte anual. ascunse. 25 a) 27. 7). Begonia tuberhybrida (Pl. Aster alpinus L. introdusă recent în Europa şi nu de mult în parcuri la noi. Creşte prin tăieturi de păduri. cu desene multicolore. rezistente. bumbicei.— Mătrăgună Fam. bumbuşcuţe.

şi Pl. probabil numai în evul mediu a fost luată în cultură. — Fi li mi ne Fam. Introdusă recent în horticultura. Otrăvitor. La noi se întîlneşte foarte sporadic. Originară din Japonia. Originară din Africa. Introdusă recent în Europa. tătăişi. gălbenuş. ochişele. Unii oameni din Oltenia îl întrebuinţează ca medicament. merişor-turcesc. hilimică. aster. ruşnică.bănuleţ. (Pl.)— Cala Fam. vîzdoage. Calendula officianalis L.P. florigalbene. Compositae. Perenă. cimişier. roate. roşioară. Compositae. mirositoare. buccel. crăiţe. flori-bulgăreşti. Alte numiri: Năcoţele. cimişirul-pururea-verde. flori-oşeneşti. Buxus sempervirens L. pentru florile mari de forma unui pantof. calendula călinică. Cultivată mai nou în ghivece şi răspîndită prin parcuri. 33. Se cultivă destul de rar. hybrida— Calceolaria Fam. în apartamente şi în sere temperate iarna. Originară din Chili. floare-de-tigru. 34. cimişir-vulgar. Alte numiri: Richardia. bulgărele. roşulită. cu pete purpurii. cilimină. rotogoale. La noi e veche prin grădinile ţărăneşti. şimşir. Alte numiri:Merişor. răcorele. b).13.e). Alte numiri: Ochiul-boului. calistegia pufoasă. flori-boiereşti. Buxaceae. Originară din regiunea Mediteranei. Calla aethiopica (Zantedeschia ae. Calystegia pubescens Lindl. gălbinei. 22. filimică. originar din vestul şi sud-estul submediteran al Europei. căldăruşe. Calceolaria corymbosa R. ochi-galbini. 35. palaneţe. 36. boance. calcea. fetişcă.31. gălbinuşi. Convolvulaceae. Scrophulariaceae. flori-domneşti. pene de toamnă. bănuţi. 8. (P1.c). Grădinarii mai cultivă şi alte specii. bărgui. (Convolvulus japonirus)—Volbură pufoasă Fam. cultivat şi la noi în timpuri recente. avînd o spată albă mare. Introdusă la noi de vreun secol. şi C. adesea şi prin parcuri pentru florile galbene sau portocalii. Este o plantă ornamentală. — Cimişir Fam. coconite. Araceae. garofiţe. 32. 4. tătăişi. Cultivată în grădini la ţară şi oraşe. iar în trecut era socotită ca plantă medicinală. flori-rotate. . Arbust veşnic verde. (Fig. Callistephus ckinensis Nees — Ruji de toamnă Fam. silumini. flori-armeneşti. ciulumnini. Perenă. anuală. Perenă. Alte numiri: Volbură. iar vara în grădină. Din florării se cumpără florile tăiate.

10. — Camelia Fam. Cultivată rar ca plantă de seră la oraşe. mai mult albe şi liliachii. introdusă în Europa după 1750. (Pl. mari. de către călugărul Camellus. ca plantă nepretenţioasă. Arbust originar din Japonia. Camelliaceae (Theaceae).a). Cameliia japonica L. acest arbust stă iarna afară şi constituie la începutul primăverii o podoabă a grădinilor.c — P1. Recentă în grădinile ţărăneşti de la noi. cu inflorescenţe multicolore. S-a adus în Europa pe la începutul secolului al XVII-lea.Cultivată frecvent prin grădini. la sate şi oraşe. 37. . Anuală. În China centrală şi în alte părţi cu clima mai dulce.26. Este una din cele mai frumoase plante de seră temperată şi rece. Originară din China.

originar dinEgipt. Chenopodiaceae. Originară din sudul Europei. (CM.C. Centaurea cyanus L. 48. albe. Compositae. Originară din India de răsărit. Alte numiri: Micşunele. cănăfiori. talpa-gîştei. Compositae.38. Alte numiri: Viţa-cu-trompete. albastre şi roşiatice. Campanula medium L. Avem aproape 200 de varietăţi. serped. Centaurea moschata Willd. cana. Nu este răspîndită nici azi la sate. o dată cu cerealele.) 47. Originară din Orient.) 45. Cultivată foarte rar. Cultivată sporadic pentru mirosul plăcut. 43. centauree-vînătă. 41 Carthamus tinctorius L. ţifros. şaboi. Originară din America tropicală. vioaia galbenă. Alte numiri: Cornuţul-de-Caucaz. de forma unei trompete. Cultivată prin grădini. Cultivat sporadic. floareaperversităţii. ţifruş. iar la noi cultivată în jurul vilelor. pentru florile galbene-aurii sau ruginii şi pentru mirosul suav. — Cane Fam. celosie. de mosc. micşunea. (Fig. didinele. Anuală. albăstrea. Are flori mari. 40. Alte numiri: Clopoţei. sălbăticită adesea prin grădini ţărăneşti. dar foarte mult prin parcuri. Perenă. tîmîiţă. peliniţă grecească. probabil de turci. popuşoi. (P1. cunoscută de 160 de ani şi la noi. clocoţei. şofrănel. l. 44. cultivată pe morminte în cimitire şi pentru rabate în grădini. Bignoniaceae.)— Pejmă Fam. Compositae. La noi introdusă în secolul al XVII-lea. Chenopodium ambrosioides L.— Clopoţei de grădină Fam. Perenă. cultivată odinioară caplantă medicinală puternic mirositoare. tămîioara. cârlan. prin grădini la oraşe. astăzi se cultivă ca soiuri ameliorate. (Pl. — Vineţele Fam. Cruciferae. sglăvoc. Inflorescenţa roşie-liliachie este turtită (fasciată) ca o creastă de cocoş. canaindia. dioc. 39.23 c). era la început plantă medicinală.d. vineţică. tămîiţă de grădină. Alte numiri: Busuioc roşu. Bianuală. Cultivată extrem de rar de particulari. Anuală. vioară galbenă. crăpuşnic. (Tecoma radicans Juss. prin grădini. introdusă în Europa în secolul al XVI-lea.)—Tecoma Fam. Anuală. Canna indica L. limba-boului. Alte numiri: Chenopodiul mexican. Anuală. introdusă recent la noi. corobatică-muşcată. a pătruns şi la sate. Anuală. peşmă. Buruiană de semănături cu flori albastre ca cerul. penetrant. spanacul mexican. buruiană-mnerie. canaida. flori-de-violă floare-de-vioară. (P1. Originară din Europa de sud. Cultivată ici-colo pentru podoabă. floare-vînătă. Alte numiri: Măturică. micşunele galbine. Campanulaceae. viu colorate. 9). corobatică. belşiţă. (Amberboa moschata D. introdusă recent în grădinile locale. Caryophyllaceae. (Fig. mixandre. viorele galbine. Alte numiri: Şofran. Originară din Mexic. oţetar. — Creasta-cocoşului Fam. scăişori.a). cu flori mari. Se cultivă şi alte specii. — Şofrănaş Fam. pufuleţi. busuioc. vineţica-parfumată. 46. acum înlocuieşte şofranul pentru colorarea cozonacilor şi a ciorbelor. ştir-cu-creastă. Cerastium biebersteinii D. E o liana frumoasă. Cultivată rar la oraşe. (Pl. Alte numiri: Trestie-indiană. Alte numiri: Bumbi. cu flori roşii întunecate. introdusă în Europa tîrziu. Chiorophyturn comosum Bak. la sate pătrunde numai recent în grădini. sternbergianum Steud. fără nume. Mică plantă lînoasă cu flori albe. Cheiranthus cheiri L. Originară din America de Nord. 17 e). cultivată de mult prin oraşe.a oraşe. originară din Caucaz. 10. Campsis radicans (L) Secm. Celosia cristata L. — Cornuţ-de-grădină Fam. Cannaceae. introdusă în timpuri preistorice din răsărit. — Micşunele-ruginite Fam.) — Clorofitum . Amarantaceae.2. — Tămîiţă Fam. cultivată de greci şi romani.C. floarea-grîului ghioc.5. 42. slăvoc.

pelinaş. caramfil. dumitriţă. mostrăţel. Alte numiri: Voalul-miresei. roşii. (Fig. margarete de cîmp. (Pl. La noi e veche cultura plantei. poartaraiului. crizanteme albe. ferecea. dar are inflorescenţe mai mari. Cultivată prin grădini rustice şi ca plantă decorativă prin parcuri. varietăţi mai mici. Originară din India şi sudul Chinei.) Bernh. Chrysanthemum parthenium (L. iarbă-creaţă. năsturei. ruji de toamnă. granată. Chrysanthemum vulgare (L. Chrysanthemum balsamita L. galbene. Cultivată frecvent în grădini ţărăneşti ca plantă puternic mirositoare. Cultivată în ghivece. Asemănătoare cu ochiul-boului. introdusă recent la noi ca plantă de apartament şi prin spitale. 52. — Tufănică Fam.iarbă-mare. muşeţel alb.Fam. granată. tomnatică. Se cunosc şi la noi nenumărate varietăţi superbe. Cultura plantei regresează. — Vetrice Fam. Chrysanthemum leucanthemum L. 49.) Bernh. N-am văzut-o la sate. — Ochiul-boului Fam. Alte numiri: Tufănici. Originară din sudul Europei. margarete de grădină. ca plantă atîrnătoare foarte rezistentă. mărgărite de cîmp. În Europa au fost aduse primele crizanteme în secolul al XVII-lea. mătrişe. aurată. crizantem. Alte numiri: Tufănică. generalizate din 1890. La noi a fost introdusă prin slavii de sud. smirnă. crezentină. iarbajunghiului. granat. 53. cu frunze lungi. maximum Ramond. cultivată în evul mediu. crizanteme. crizantemă de toamnă. Liliaceae. Perenă (Fig. încrestate pe margini. tarhon. răspîndite numai prin 1850 în Anglia. Acum se cultivă frecvent şi prin grădinile ţărăneşti de la noi. Alte numiri: Buruiană-de-ceas-rău. Perenă. De origine sud-africană. Soiuri ameliorate se cultivă ca plante de ornament prin grădinile orăşeneşti. cultivată de greci şi romani ca buruiană de leac contra frigurilor. tătăişi. floare-grasă. flori de toamnă.) Perenă. romaniţa de grădină. gura-paharului. Compositae. iarba-tăieturii. În medicina populară se întrebuinţează contra anuriei. calofir. iarba-raiului. floarea-morţilor. Alte numiri: Calapăr. 11. Plantă perenă. originară din Pirinei. Compositae. În poezia populară se citează: granat. în Olanda. (La Alba-Iulia am văzut-o pe la 1898. Originară din sudul Europei. calupăr. Compositae. roman. dar se citează în literatură. pene de iarnă. Prin grădini la oraşe întîlnim specia Ch. roman. (pi. Chrysanthemum indicum L. tufănică albă. 12). 11 a). Odinioară era plantă de leac.) 50. . — Calomfir Fam. — Spilcuţe Fam. matriţă. 51. Alte numiri: Măturice.. dar e în regres la sate. românite. carpîn. Compositae. iarbă-amară. spi-culeţe. 13). crizantine albe. (Fig. mintă romînească. Compositae. Plantă răspîndită prin fîneţe. Perenă.

La noi se importă fructele gustoase. ca varietăţi acre. Se cultiva odinioară de greci şi romani. — Lămîi Fam. — Portocale Fam. pomoroancă. Perenă. Rutaceae. ţitron. Alte numiri: Alămîie. dar se şi cultiva de ţărani. citron. limonium L. introdus în Europa numai în evul mediu prin arabi. Citrus aurantium L. Se cultivă rar prin apartamente şi sere reci. subsp. noroanţă. citroane.Buruiană comună prin şanţuri. . fiind introduse de portughezi la 1520. Alte numiri: Noramză. 54. Întrebuinţată de popor ca medicament. Portocalele dulci au venit în Europa din China de sud. chitră. pomoranţă. zăvoaie. Rutaceae. Citrus medica. 55. L. Copăcel originar din Asia.

Sălbăticită prin unele grădini. Amarylidaceae. flori-domneşti. Originar din India. Cosmos bipinnatus Cav. Răspîndită sporadic prin pădurile de foioase. dumbrăvioară. Anuală. 60. Alte numiri: Răcorele. Produs horticol din Apus. Anuală. rochiţa-rîndunicii în trei culori. g) . 59. cu mii de ani înainte de era noastră. Cultivată în ghivece. Alte numiri: Gura-leului. ca plantă ornamentală. dar fără nume generalizat. recent de tot foarte răspîndită la noi. Originară din Orient şi j sudul Europei. Introdus de arabi în Spania. Alte numiri: Nemţişor. urzică de grădină. florile sale roşiatice. Originară din India orientală. crin-de-Vîlcea. sufletele. a fost introdusă în Europa la 1854. înşirate într-un racem lung. 14). georgiţe. Clematis jackmanni Jackm. mărgăritari. lepscănoaie. carajoi. i 61. frumoasa-zilei. Cultivată foarte rar ca plantă de ornament.— Curpen de grădină Fam. cupe. albe şi trandafirii. umbrăvioară. mustaţa flăcăului. Sînt aşa de frumoase frunzele colorate în roşu sau tărcate. petrişor. 11 e) şi 64 b Cosmos sulphureus (Pl. — Fluturaşi Fam. Labiatae. — Lăcrămioare Fam. .J — Lipscănoaie Fam.c). (Calliopsis bicolor Rchb. nemţoici. bărbaţi. introdusă la 1835 în Anglia. ciocănaş. cătinuţă. floarea-doamnei. landaş. cerceluş. În poezia populară se aminteşte: lămîi (Fig. lăcrimiţă. La noi. Colonia Capului. — Scinteioară Fam. la sate şi oraşe. Convolvulaceae. păhăruţe. Alte numiri: Ochiul-boului. scînteiuţe. (Pl. Commelina communis L. Originară din Africa de sud. ciocul-păsării. pentru frumoasele sale inflorescenţe galbene-ruginiiroşcate. 56. margarete. Anuală. fluturi. guriţa-cucoanei. floare de mărar. scăişor. Coleus blumei Benth. Convallaria majalis L. destul de frecvent. Commelinaceae. albiniţe. Alte numiri: Crin de oală. Consolida ajacis (L. recent şi la sate. ca podoabă a ferestrelor! Cultivată în ghivece. albe sau roşiatice. nemţişori de grădină. mărăraş. urechea-porcului. Perenă. ocheşele. şapte-fraţi. (Pl. — Crini roşii Fam. destul de frecvent şi la sate. Originară din America de Nord. clematite. cheiţa-raiului. Originară din sud. Composiţae.) Schur (Delphinium ajacis L. 62. cu inflorescenţe mari. cu frunze îngust penate. Alte numiri: Gheţişoară. (Pl. Composiţae. 11. 58. Perenă. 64. Alte numiri: Floarea-turcului. Anuală. Alte numiri: Clematis. miniata Bernh. ursonic. În poezii populare este amintită adesea. 16. Ranunculaceae. Alte numiri: Surguci. curpenul Jackmann. Îngheaţă la temperatura de 4-2oC. albinuţă. floarea-cochetăriei.Cultivat în ghivece sau hîrdaie. mărgeluţă. mărgăritar. caţifeluţe. ochiulfetiţei. la noi introdusă recent. cunoscut de romani. Perenă. Perenă şi foarte rezistentă. coada-cocoşului. Coreopsis tinctoria Nutţ. Anuală. gărgăuni. la noi se răspîndeşte recent şi prin grădini ţărăneşti. prin anii 1820 introdusă în Europa. — Zorele pitice | Fam. atîrnătoare. zorele. Liliaceae. steluţe. Originară din Mexic. lilion-bun. 57. volbură-tricoloră. mai mult de orăşeni. ciocul-cioarei. coconită. ţîţa-caprei. urzică. mai rar la ţară. florile-de-sticlă. Cultivată frecvent prin grădini săteşti. papucei. Se diseminează singură. noroc. clopotele. mărăriţă. liliuăn alb. Se cultivă prin parcuri.) — Nemţişori Fam.20 c). Ranunculaceae. sînt un decor permanent al ferestrelor. Clivia nobilis Lindl. această viţă cu flori albastre mari pătrunde tot mai mult în grădinile noastre. Cultivată sporadic. dar se şi cultivă. introdusă recent şi la noi. în secolul al Xl-lea. ochiul-cavalerului. adunate într-un smoc. introdus poate de turci. 63. urzică-moartă. Introdusă recent la noi. mărgărit. Se cultivă mult la oraş pentru florile albastre. toporaşi.— Mireasă Fam. urzicuţe. Originară din America de Nord. ici-colo. şi CI. Cultivată mult în regiunea Craiova şi în Banat pentru frumoasele floricele albastre. cu numele indian: limu. Medicament popular contra durerilor de cap. Convolvulus tricolor L. introdusă la noi numai recent de tot.

(Pl. 16. prin grădini rustice. din Franţa. Rutaceae. (Chaenomeles japonica hindi. Alte numiri: Merişor. Pl. garofil. cerceluş. — Ciclamen Fam. spata dracului.) — Cerceii -doamnei Fam. după botanistul rus Georgi. ca plantă medicinală veche. Compositae. Originară din regiunea Mediteranei apusene. A intrat recent în parcuri şi în grădini la oraşe. — Frăsinet Fam. sacfiu. 72. dar a fost introdusă în horticultura din Siberia.—Garoafă Fam.) * Gutui japonez Fam. Originară din Asia de răsărit. 69. în oraşe. ceranfila. minunat colorate. poate prin mijlocire italiană sau slavă. Alte numiri: Frăţinel. cu flori roşii ca sîngele.— garofiţe de grădină şi Dianthus chinesis L. scai-voinicesc. 10 a). Alte numiri: Clopoţei. cu flori ca inima. Originară din regiunea Mediteranei. 74. pînă în prezent. în numeroase forme cu flori albastre înşirate în raceme lungi. Cynara scolymus L. fîneţe. — Anghinare Fam. bordzalăi. (Fig. sînfireji. Cyclamen persicum Mill. Delphinium elatum L — Nemţişor Fam. suaveolens H. cercică. (Altă specie Pl. produse şi prin hibridări. froţinel. Datura arborea Hort. Numele prim este mai răspîndit. feligă. această frumoasă floare de primăvară. prin stepe. Perenă. descoperită în 1813. abia la sfîrşitul evului mediu este luată în cultură ca plantă de leac. prin biologul Palocsay din Cluj şi răspîndite prin staţiunea horticolă-pomicolă din acest oraş. Dryopteris filix-mas (L. 73. (Pl. Alte numiri: Garofiţă. 67. a ajuns recent de tot. schinteiuţe. ciurcei. 12. spasul-dracului. — Ferigă Fam. Perenă. Dictamnus albuş L. ignele. frăsinet.) Schott. creasta-cocoşului. variabilis Desf. introdusă în Europa tîrziu. Originară din Peru. Solanaceae. Plantă care creşte în Carpaţii noştri. tontologi. cuişoare. Se cultivă în seră temperată şi vara afară. Înfloreşte mult cu flori parfumate. 66. Alte numiri: Ferega. Primulaceae. Dahlia pinnata Cav. — garofiţe cu florile ţepoase. dalii. iarba- . 70. l. Alte numiri: Pita porcului. Alte numiri: Buzăşoară.65. Originară din Asia Mică.B. Caryophyllaceae. răspîndită pe dealuri. De curînd au fost introduse şi la noi varietăţi mari. cerceluşi.)—Datură Fam. Humboldt trimite prima dalie la Berlin în 1804. (D. ciclamă. de culoare roşie-purpurie şi albă. Perenă. anghinare sălbatică. garoafă olandeză. 23. secfiu. Recent se răspîndeşte şi lăsate. fraţinel. originară din China. cu tufa ornamentală. gherghine de grădină. s-a răspîndit mult la oraşe şi sate. 71. Cultivată mult prin grădini la oraşe şi sate. flori-domneşti. abia la 1824 se cultivă în mai multe varietăţi. La noi. Dianthus caryophyllus L. introdusă la noi recent de tot. Uneori se cultivată. cercelică.a). Anuală şi bianuală. (Diclytra DC. Plantă arborescentă cu flori mari. albe-verzui. garoafă de grădină. Polypodiaceae. Se mai cultivă şi Dianthus barbatus L. Cydonia japonica Pers. Perenă. dicentra spectabilă. cercel. neginea.d). Pl. iar azi există peste 200 de forme. din Apus. Compositae. Alte numiri: Gherghină. pline. Papaveraceae. Ranunculaceae. Rosaceae. caramfilă. ce atîrnă în jos ca nişte clopote. La noi recentă de tot. dictam. saschie. (Fig. Floare frumoasă. Cultivată frecvent în grădini. inimi.d). diptam. La noi a venit din Apus de vreo 50—70 de ani şi se răspîndeşte tot mai mult şi la sate. introdusă la 1784 în Spania. Originară din America de nord (Mexic) numită şi georgină. ca legumă şi ca plantă ornamentală. ferică. — Gherghină Fam. Perenă. Perenă. Originară din China. 15. Perenă. Dicentra spectabilis Borkh. al doilea este însă valabil în ştiinţă. Cultivată frecvent în grădini şi ghivece. La noi în ţară este introdusă din Apus. 16. şi D. a). vîzdoagă. Se cultivă în oraşele din sudul ţării. Se cultivă în apartamente şi sere reci. 68.

spini. Alte numiri: Eşeverie. Din acest neam de plante cu foi cărnoase se cultivă. (Echinocactus) —Ghem Fam. mai ales fără nume. barba-sasului. Perenă. Originară din Mexic şi California. năvalnic. Întrebuinţată de săteni ca medicament. coccinea DC. Crassulaceae. Ferigă răspîndită prin păduri şi cultivată prin grădini. grădini şi chiar ferestre. cu alte ferigi. prin parcuri. Cultivată sporadic. Cactaceae.) — Floare de ceară Fam. 15 a).şerpelui. şi altele. şi alte specii: E. filiuţă. 76. s-a introdus la noi numai de cîteva decenii. Echinopsis eyriesii Zucc. Alte numiri: Pumnul-babei. E. Perenă. Echeveria metallica DC (Cotyledon L. . secunda. la oraşe. părul-Venerei.pentru buchete. 75. firigă. (Pl. limba-şarpelui.

Iridaceae. 83. a fost adusă în 1696 la Paris şi abia la 1788 este răspîndită în toată Europa. 12 c). Alte numiri: Barba-împăratului. Euphorbiaceae. gailardă. (Pl. prin sere şi apartamente. La noi recent introdusă ici-colo. Elaeagnus angustifolia (europaea) L. Prin apartamente se cultivă rar. gailetară. Alte numiri: Nu-mă-deranja. introdusă de două secole în Europa. Perenă. bianuală şi perenă. focşor. floarea-vinului. Fritillaria imperialis L. 80. săpunaş. Copăcel originar din regiunea mediteraneană cultivat şi la noi pentru ornament. s-a răspîndit vertiginos în ultimii 20 de ani. voalul-miresei. Perenă. cumătră. —Ficus Fam. crin marmorat. 15 d). Numirile romîneşti caracterizează foarte bine forma florilor roşiatice. Alte numiri: Ficul elastic. floride-cauciuc. se cultivă ca plantă de comerţ. (Pl. Plantă grasă (suculentă). O altă specie — Euphorbia pulcherrima Willd. (G. 77. crin roşu. Este originar din India. pentru frunzele mari. pentru frunzele ovale cu margini albe. pentru florile cu bractee roşii ca sîngele. Perenă. Elaeagnaceae. introdusă prin secolul al XVII-lea. Acest copăcel se cultivă în apartamente şi sere temperate. Se cultivă tot mai mult în camere. glandiole. 82. Descoperită în Peru.. — Gladiole Fam. — Cerceluş Fam. — Epifilum Fam.7 d). 86. în Europa. mireasă. La noi e introdusă recent. pulchella Foug. muşcată. muş-cata-jinului. pentru florile mari adunate într-un moţ decorativ. Alte numiri: Strîmtoare. Gladiolus gandavcnsis Hort. Alte numiri: Salcie. Anuală. floarea-raiului. Alte numiri: Gailardia zugrăvită. Perenă. Compositae. (E. în grădini sau în ghivece şi foarte mult în parcuri. 79 a. Alte numiri: Cănăcel. 81. Fuchsia coccinea Ait. în timpuri recente. 10 e) şi prin grădinile şi parcurile noastre. (Pl. Originară din America de Nord şi Centrală. (Cu flori „pline" Pl.7 a). Gaillardia picta Don. originară din America de Sud. clopoţei. 17). 9 a). bănat. focuşor. smochin elastic. Cultivată frecvent. Freesia refracta Klatt. Ficus elastica Rorb. Perenă. uneori fără nume. Anuală. Epiphyllum truncatum Haw. talpa-gîştei. Introdusă recent şi la noi. pliscul-cucoarei. Geranium macrorrhizum L. margarete. G. (Pl.Originară din America. spicul-vieţii. otravă. ciucurei. Perenă. pieloase. Alte numiri: Briboi. Cultivată excepţional de unii intelectuali de la sate. fucsie. Geraniaceae.)— Gailardie Fam. la ferestre. 84. Onagraceae. variegata Sims. coroană-împărătească. la oraşe. — Priboi Fam. Creşte spontan în Banat şi Oltenia şi la Polovraci. introdusă de mult în Europa. 78. lalea. Urticaceae. Originară din America de Nord. steluţă. (Pl. Cultivată ici-colo. Originară din Asia centrală. nu este veche în grădinile Europei. cerceluş. pălăria-cucului. 5 c). — Lalea pestriţă Fam. Originară din Africa de . limnă.) — Floarea-miresei Fam.. ciucurei. Cultivată tot mai frecvent şi la ţară în ghivece. borvirag. cătane. (Fig. schicu-vieţii. în apartamente. uneori pentru podoabă şi miros plăcut (în Transilvania este mai frecvent ca în Oltenia). Liliaceae. 85. La noi recentă. săbiuţă. în ferestre. laba-gîştei. La noi a fost adusă din Apus. Alte numiri: Floare-boierească. Cactaceae. 79 b. cunoscută de grădinari sub numele de Poisettia pulcherrima Grah. (P1. aristata Pursh (Pl. Euphorbia marginala Pursh. — Fresia Fam. avînd frunze argintii şi floricele parfumate. — (Măslin sălbatic) Sălcioara Fam. cu înfăţişarea unor cercei. În poezia populară se aminteşte adesea. Iridaceae. bicolor Lam. Cultivată prin grădini. Originară din Africa de sud. floare-domnească. se cultivă împreună cu G. mireasă. 27 b).

cartofi porceşti. Helianthus tuberosus L. romăniţă-mare. floarea-soarelui de grădină. et K. la noi venită prin Apus. dreţ galbin. topinambur. pentru florile mari. tulipani. pai. Plantă medicinală. Helleborus odorus W. ochiul-soarelui. ruji-de-paie. 89. tulipan galben. Helianthus annuus L. siminic. cardinalis au produs în Olanda hibrizi. niger. ruja-soarelui. La noi este recentă. crumpi porceşti. spînz purpuriu. 93. deosebit de frumoase. Heliotropium peruvianum L. cultivaţi azi sub numele de Gl. Introdusă recent. ciupuţi. din sudul Europei. Gomphrena globosa L. rujioancă. baraboi porcesc. napi. bujo-ţel. piciorcă. Frumuseţea constă în brac-teele florilor. Anuală. Alte numiri: Morcovi. Acum răspîndită şi la sate. crin de toamnă. Compositae. piciogne. bojoţel. guruline. Originară din America de Nord. budieni. la noi s-a introdus recent. ciocarîpe. Mai răspîndite sînt în regiunea Baia Mare. vanilia peruviană. Alte numiri: Ruji. şi H. soreancă. floarea-damelor. Înfloreşte toată vara. vanilie de grădină. 91. Alte numiri: Scînteiuţa. Originară din Brazilia. Prima este spontană prin nisipării. Anuală. Cultura ei regresează. (Pl. solele. 88. crinul-broaş-tei. pirole. Compositae. spin. brojbe. ţlava L. şuvar sălbatic. frunză lată. bumbuşcuţe. poranici. crinul-finului. (Fig. 18). spîns. Alte numiri: Siminoc. Siminic. floare de vanilie. cirişir. Sînt trei varietăţi cu flori albe. Mult cultivată la cîmp şi prin grădini ca plantă oleaginoasă.) Moench şi H. Rar de tot se mai cultivă azi în grădini.. heliotrop peruvian. păiş. Ranunculaceae. 9 b). răspîndită prin păduri. Rar se cultivă şi H. se cultivă mult prin parcuri şi prin grădini. Perenă. ochiul-soarelui peruvian. ierboaie. cu flori galbene. Alte numiri: Stînjinei galbini. coroana-împăratului. 2 a). Se mai cultivă şi H.sud. spînţi. cartofi de iarnă. gheorghine galbene. Hemerocallis fulva L. flori galbine. ţădede-bîlic. scăiuş. bobonei. 94. a fost introdusă în horticultura mai recent. ca imortele. această floare cu un pătrunzător şi plăcut miros de vanilie. veche în Europa. 87. 4 b) 92. Se întrebuinţează ca medicament introducîndu-se în crestătura urechii porcului. Alte numiri: Heliotropium. Originară din Peru. introdusă de peste 100 de ani. Liliaceae. napi-turceşti. boţoţel. picioici curate. iarba-nebunilor. Se întîlneşte şi prin grădini ţărăneşti şi prin parcuri. Perenă. la capre şi oi. gulii. cosiţa-galbenă. — Spînz Fam. la oraşe. cirişel. a doua originară. Gloxiniaspeciosa Ker. et K. (Pl. bracteatum Willd — Flori-de-paie Fam. ruje de pe cîmp. purpurascens W. mere-de-pămmt. floare-de-hîrtie. şi G. caşiţă. floarea-iubirii. sorină. Amaranthaceae. mere-de-iarnă. introdusă în Europa în secolul al XVII-lea. Originară din America de Nord. (Pl. —Floarea-soarelui Fam. Hibrizi frumoşi au produs la Cluj biologul Palocsay şi horticultorul Jablonovski. E veche şi la noi. Semenic. sora-soarelui. Alte numiri: Niprală. Originară din preajma Alpilor. . floarea-neuitării. — Napi porceşti Fam. gătlane galbene. Cultivată frecvent pentru podoabă şi hrana animalelor. stînjene. — Crin galben Fam. flori-uscate. păpuşoieş. mărgică. întîmplătoare. Florăriile din Bucureşti au şi ele soiuri superbe. răsărita. flori-de-iarnă. La noi. soarea-soarelui. galbene sau stropite. dar generalizată numai recent. — Pupi Fam. bondinaşi. Compositae. cutcurechi. anuală.hybrida Hort. cutcurig. gălbinele. lalele. a fost introdusă în Spania la 1696 şi s-a răspîndit în Apus de vreo 120 de ani. care sînt solzoase şi acoperă caliciul. — Vanilie Fam. barba-lupului. Originară din Indiile orientale. Speciile Gladioluspsiltacinus şi Gl. În poeziile populare se aminteşte: siminoc. — Gloxinia Corect: Sinningia speciosa Fam. lilion galben. Boraginaceae. gandavensis. ochişori. Inflorescenţele se păstrează mult. Perenă. floareabaraboiului. din Alpi. a devenit plantă ornamentală numai din secolul al XVI-lea. Se comercializează. Helichrysum arenarium (L. imortelălila. 90. Cultivată şi în apartamente. mai rar. L. prin case. Gesneriaceae Se cultivă în sere reci şi în ghivece.

Cultivată ici-colo. şibiog. roşii ca sîngele. a fost cultivată şi de romani. 95. liliac franţuzesc. prin grădini.nu portocalii ca precedenta. — Heucheră Fam. (Fig. La noi introdusă de aproximativ 150 de ani. pupăză. nopticoasă. Saxifragaceae. mirodenie. liliac nemţesc. la oraşe. . Heuchera sanguinea Englm. Alte numiri: Floarea-sîngelui. Originară din America de Nord. Cultura ei este azi în regres. micşunea. Hesperis matronalis L. pe stîncării pentru frumoasele flori mărunte. 19 şi 20).— Viorea de noapte Fam. prin parcuri. vioară-de-noapte. 96. Cruciferae. Alte numiri: Liliac de grădină. mirodea. Perenă. Cultivată sporadic pentru florile liliachii ce exală noaptea un puternic parfum. Originară din Europa de sud. floarea-nopţii.

21 a). Este un arbust care se cultivă sporadic. harmafon. Se întîlneşte prin parcuri şi grădini particulare.97. (Amaryllis vittata) — Amarilis Fam. Se cultivă la oraşe. . Amaryllidaceae. 24 a). Hibiscus syriacus L. 98. Introdus la noi recent. Malvaceae. Originar din Orient. în apartamente sau sere temperate. Alte numiri: Gramafon. (Pl. Originară din America de Sud. Mai rar se cultivă Hibicus rosa-chinensis din China (pi. Are flori bogate şi mari. Hippeastrum vittatum Herb. — Hilisc Fam.

prin sere reci şi chiar de ţărani la Comana şi în regiunea Bucureşti. 102. garofiţă. curvavirag. smîntînică. —Zambilă Fam. iacint de grădini. Alte numiri: Crin francez. zambilă de grădină. caciţă. introdusă în ultimele decenii şi la noi la sate prin ghivece. crin vînăt. lemn-de-apă. Perenă. Alte numiri: Limba-mării. ţăvrusi albe. mari. la oraş şi prin parcuri. Perenă. I. 27 c). Originară din Asia de răsărit. ţipăruşi. cavaler. Perenă. canagiugiuc. Cultivată sporadic. (Pl. sălcioara. — Canale mici Fam. canari. Alte numiri: Dragă-Mărioară. iberideumbelat. 101. Creşte la margini de pădure. 21). 15 c).răchiţică. Originară din regiunea mediteraneană. (Pl. iarbă-neagră. cicicăi. (Pl. lalea. — Iarbă-mare Fam. umbellata are flori liliachii. ochiul-boului. Balsaminaceae. florile se colorează în albastru. — Ceară Fam. 14 b). spectaculoase. hortensie de grădină. Are flori sterile. floare de ceară. 106.) — Hortensia Fam. copăcei. crin de sacsîn. Hosta plantaginea (Lam. a fost adusă mai întîi din China în Anglia. mixa. Originară din Africa centrală. punga -ciobanului. 100. frunză-lată. căchi-ţele. ici-colo. Se cultivă ca. dar cei mai mulţi bulbi s-au adus din Olanda. 7 b). lilie vînătă. sambilă. — Iberis Familia Cruciferae. crin. balsamina. Perenă. Alte numiri: Ortensie. ca plantă de ornament. 20 a). introdusă în Europa în secolul al XVI-lea. (Pl. Hoya carnosa R. homan. 20 d). în grădini şi parcuri. recent introdusă şi la noi. borjomină. Balsaminaceae. adunate într-o inflorescenţă sferică. Iridaceae. Liliaceae. călţuni. tulipan. Impatiens balsamina L. hortensis Sieb. covoara-muierii. floarea-viorelei. Tulpina. La noi introdusă recent. 105. zambină. Originară din India orientală. Alte numiri: Oman. Are flori mari. Br. Cultivată rar. (Pl. — Canale Fam. găitane vinete. Compositae. pene-domneşti. Iris germanica L. ca plantă medicinală. 99. Hyacinthus orientalis L. XVI—XVII. bucuria-casei. cana. dardacică. Alte numiri: Stînjen. Viişoara. (H. Arbust. plantă de apartament. . isţint. s-a introdus recent la noi în grădinile de la oraş împreună cu I. în ghivece. pentru podoabă. la noi recent. în grădiniţe. viorele. cangei. roză galbenă. păpucichi. 11 d). miliori. crin. busuioacă. plîngerea-miresei. Adăugînd diferite săruri în pămînt. vasărlilie. floarea-nerăbdării. în grădinile noastre de un secol. Asclepiadaceae. copăcei. Hydrangea opuloides Lam. Perenă. holman. iarba-ce-înmoaie-vinele. Alte numiri: Gheaţă. (Funkia ovata Spreng. răţişoare. Se cultivă şi afară. goroncuţă. (Pl. floare vînătă. Uneori se cultivă prin grădini ţărăneşti. cănăluţe. 103. roz etc. liliom. cerică. Liliaceae. ţigan-virag. La romîni. beţină. florile parcă-s modelate din ceară albă. ca şi specia asemănătoare Hosta coerulea Trtk. chipăruşi. busucel. Inula helenium L. Originară din Australia şi Asia. bruscălan. stînjinei. 107. hiacint. (Pl. „amirocalis". Saxifragaceae. piersecel. bălsămină de grădină. Alte numiri: Ghirlandă. perjişori. ontanţă. — Stînjini Fam. păpunaşi-deşi. zîmbiluri. S-a răspîndit în Europa prin turci în sec.introdusă de mult în Europa. Originară din regiunea Mediteranei şi Orient. Anuală. Impatiens sultani Hook. frunzele şi florile sînt cărnoase. papucii-domnişoarei. venită prin mijlocirea Apusului. limbuşoară. slăbănogmirositor. Perenă. crin grecesc. iarbă-lată. Cultivată rar prin grădini. la tară şi la oraş.). 104. (Fig. Femeile se spală pe cap cu apă în care s-au fiert rădăcinile acestei plante. La noi ajunge prin ei. stînjen vînăt. Originară din Asia de răsărit. păpucaşi. busuiocel. — Crin de toamnă Fam. amara (cu flori albe). Alte numiri: Iacint. limbuşoara-umbrelată. roză vînăce. la 1788. Se cultivă mult în ghivece.) Asehers. chişom-papuc. Iberis umbellata L. de portughezi. omag. Cultivată frecvent în ferestre.

116. În grădinile romîneşti se cultivă ca plantă medicinală şi de podoabă. Labiatae. livant. În grădinile ţărăneşti pătrunde din ce în ce mai mult. 113. caşiţă. 111. (Pl. floare de mazăre. crin vînăt. Alte numiri: Lilie. Rosaceae. — Lemn-ciinesc Fam. crin albastru. Cultivată prin grădini. Gris. Utilizat de săteni în Oltenia ca medicament. Alte numiri: Indruşiam. se cultivă şi la noi din timpuri recente. mălin negru. — Aurică Fam. — Stinjini de Florenţa Fam. caprifoi.) DC. măzărată. 26 d). Trainic şi nepretenţios. şi H. (Alte specii: Pl. Lilium candidum L. salbă-moale. Originară din America de Sud. peşmă. Iridaceae. stînjinei. a fost introdusă în horticultura în secolul al XIX-lea. mături de ţară. Anuală. Perenă. pline. (L. (Pl. parfumate (Pl. mălainegru. (Pl. Cultivată frecvent şi sălbăticită. Arbust comun prin păduri de stejar. Anuală. 24 e). Cu flori mari. Alte numiri: Măliniţă. spănăcilă. se cultivă din antichitate. 3 b). 3 a). Alte numiri: Rădăcină de micşunele. levant. crin de grădină. Alte numiri: Maturele. Originar din Japonia. Kentia (Howea) belmoreanaBece. La noi a fost adus recent şi se cultivă mai mult la oraşe. Lantana cămara L. mături de grădină. — Mături Fam. forsteriana Bece. Ligustrum vulgare L. var. 27 d şi Pl.. Rizomul este important ca drog medicinal. Originară din Europa de sud. Perenă. În China a devenit buruiană de garduri. Leguminosae. Arbust ornamental. originar din Europa de sud şi Africa. Laburnum vulgare. a. Originară din sudul Europei. indrişaiul de grădină. 114. Verbenaceae. — Crin Fam. 13 d). timp rus. cultivată în multe variante de culori. Mic arbust puternic mirositor. Rochia scoparia (L. mă-zărică. crin nemţesc. Lavandula officinalis Chaix. spichinat.coco-şei vineţi. trandafir galben. La noi. Howe. Originar din regiunea mediteraneană. albe şi parfumate. — Teişor Fam. (Cytisus laburnum L. recent. lemnul-cîinelui. hybrida hort. floarea-delicateţei. crin alb. 117. mai mult la oraş. parcuri şi apartamente. spica L. —Kentia Palmieri de apartament. cultivaţi şi în sere reci. crin. levănţică. Altă numire: Lantană. mirtoi. chiparoase. Originară din sudul Europei. 115.) — Salcîm galben Fam. şi L. Lathyrus odoratus L. Liliaceae. mătură de curte. floare vînătă. Se cultivă mult prin parcuri şi grădini formînd gard viu. Chenopodiaceae. Se foloseşte pentru parfumarea rufelor şi ca medicament. ca plantă de garduri şi balcoane. 110. stînjinei albi. Plantă lemnoasă. Alte numiri: Livănţică. stînjinel. 108. angrişai. introdus în horticultura numai în evul mediu. angustifolia Ehrh. Este otrăvitor.) Schrad. măzărichea de grădină. Se cultivă prin parcuri. tulichioară. Cultivat sporadic la sate. indrişain. introduşi recent şi la noi. — Sîngele-voinicului Fam. Arbust trainic. vera DV sau L. spetează. Alte numiri: Urzicuţă. (Pl. Kerria japonica (L. oreşniţă. Se cultivă prin sere. Leguminosae. lilie albă. Este un arbust cu ciorchine de flori galbene-aurii.) — Levenţică Fam. Originari din insula Oceanului Pacific. linte-mirositoare. aspic. Originar din Asia . La noi introdusă recent. cultivat tot mai mult pentru florile galbene. muşcată. stînjini vineţi. intrată în cultură în ultimii ani. Are flori albe. Plantă originară din sudul Europei. Oleaceae. Iris florentina L. 4 a). L. Perenă. 109. lilion alb. lilie vînătă. 112.

22). (Fig. stele. Lupinus polyphyllus Lindl. se cultivă foarte rar prin parcuri (Sinaia). caşie. Se cultivă la cîmp şi uneori în grădini. (Pl. Alte numiri: Liliacel. L. trecută prin Italia în Apus. pentru boabe şi ca îngrăşămînt. Viţă cu flori parfumate. 23 a. Flori roşii ca sîngele. iarba-babei-capre. Perenă. floare-de-stea. cafeluţe. Este apreciată tot mai mult ca plantă agricolă pentru boabe şi ca plantă de nutreţ. năvalnic. floarea-potecului. 120. capra-oii. Perenă. Are flori albe. — Arsinic Fam. 118. parfumate. cafele. caşii. cultivată întîi de turci. originară din regiunea mediteraneană. Se cultivă sporadic prin grădini de flori. — Lupinul alb Fam. Originară din Asia Mică şi Rusia de sud. adunate într-un ghem. Cu floricele mici albastre. 19 d). in cu flori mari. regale. 19 a). caprifoaie. La noi. garofiţă-de-gră-dină. Se cultivă prin parcuri şi rar prin grădinile orăşenilor. Alte numiri: Scînteioară. pene-demătasă. Peren. — Lobelie Fam. Este originară din regiunea mediteraneană. 126. Anuală. 124. Lobelia erinus L.ceae. scaunul-popii. Astăzi cultivarea crinului ca plantă de ornament este în regres. curpene albe. bob. Alte numiri: Cafea. pietricele. Cruciferae. Anuală. Se cultivă rar. urşinic. 122. introdusă mai nou în Europa. caprifoiul mirositor. focul-drăguţei. (Pl. niprală galbenă. lemnuş. Anuală. Caryophyllaceae. — Cafeluţâ Fam. Alte numiri: Măzăriche turcească. lupin galben. (Altă specie: Pl. (lilie roşie) în regiunea Năsăud. destul de rar. —Nipralâ Fam. Leguminosae. (Pl. Se cultivă rar. (Fig. Are flori purpurii. Originară din Algeria. introdusă recent la noi în grădini. Originară din Mexic şi Carolina. Cultivată sporadic. Se cultivă încă prea puţin la oraşe pe filegorii şi garduri. 119. cu flori frumoase de culoare purpurie-cardinal. mai ales în nordul Transilvaniei. Anuală. opăţel. Lobelia cardinalis L. 23). chinezoaică. . 125. Linum grandiflorum Desf. 13 a). 123. Anuală. Alte numiri: In. para-focului. mai ales la oraş. caprifolia-adevărată. Perenă. Alte numiri: Caprifoi. Introdusă recent în Europa. longijlorum Thunb. iarba-lunii. (Pl. — Lobelia roşie Fam. scînteiuţa. A fost cultivată în Germania abia pe la 1840. Originară din California. Lychnis chalcedonica L. 121. Se cultivă prin parcuri. Leguminosae. căpriţă. Lunaria annua L — Pana zburătorului Fam. Alte numiri: Cafeluţe. buchetroşu. — In de grădină Fam. La noi reintrodus prin bizantini.. Cultivată în grădiniţe. Originară din Africa de Sud. cafeu.Mică. scînteiuţe roşii. lupinul american. şi L. Lupinus varius L. introdusă recent ca plantă de ornament şi plantă agricolă. Lonicera caprifolium L. Are flori galbene. Lobeliaceae.. focşor. Caprifolia. Linaceae. cultivat de greci şi romani. —Caprafoi Fam. originar din Japonia. mai ales pentru fructele ei ca nişte ochelari argintii. Se cultivă pentru piaţă şi florării şi L. Lupinus luteus L. Originară din Europa. mărişi frumoase. cruciuliţe. catrafoi. Leguminosae. caprifoicăpresc. 6 a). bogate. Se mai cultivă sporadic Lilium bulbiferum L. tigrinum Gawl. cafea. Lobeliaceae. la noi recent de tot. curpen. Originară din America de Nord. bianuală. frunza-caprei. de unde a venit la noi. Cunoscută în poezia populară şi ca plantă de leac. floare de niprală galbenă.

127. Lychnis coronaria Lam. — Curcubeu Fam. Caryophyllaceae. Alte numiri: Flocoşele, flocoşică, barba-îm-păratului, floarea-cununei. Are flori albe sau roşiatice. Spontană în sudul şi vestul ţării prin păduri. Se cultivă adesea la oraşe. Perenă. (Fig. 24). 128. Majorând hortensisMnch. (Origanum major ana L.) — Măgheran Fam. Labiatae. Alte numiri: Maghiran, măieran, mederean, mărgăran, măghieran, măgiran, megirean.

Cultivată sporadic prin grădini şi ghivece. Originară din Africa de nord, cultivată de greci şi romani. La noi, introdusă din Apus. Odinioară cultivată mai mult. Plantă condimentară. Anuală — bianuală. (Fig. 25). 129. Matthiola incana (L.) R. Br. — Mixandre Fam. Cruciferae. Alte numiri: Micşunele, micsandră, vioară-roşie, şiboi, micşunele bătute, floare-de-vioară, meteolă, garoafă, levcoaie-roşie, micşunică, foalchine. Cultivată mai mult la oraşe, mai puţin la sate, are flori albe sau roşiatice cu miros plăcut. Originară din regiunea Mediteranei, a fost cultivată ca plantă de leac de greci şi romani. La noi în ţară a venit prin turci şi din Apus. Bianuală. (Pl. 4 d). 130. Melissa officinalis L. — Roiniţa Familia Labiatae. Alte numiri: Mătăcină, iarba-stupului, stupelniţă, roişte, mătăcine, voioşniţăde-albini, lămîiţa, mătăşină, iarba-roilor, buruiană-de-stup, izmă stupilor, mintă turcească, moţoacă, răstupească, busuiocul-stupului, a lămîiţa. Buruiană foarte răspîndită prin pădurile din sudul şi vestul ţării. Se cultivă sporadic pentru stupi (cu ea se freacă coşniţele de prins roiurile). (Fig. 26). 131. Mentha crispa L. —Izmâ-creaţă Fam. Labiatae. Alte numiri: Mintă-creaţă, izmă-bătrînească, iarbă neagră, nintă-creaţă, nintătrandachir, creaţă-defaşcata, iarbă-creaţă, mintă de apă, giugiuimă-creaţă. Cultivată tot mai rar ca plantă medicinală. Provenită din Mentha aquatica şi M. silvestris, cultivate în trecut ca medicament. La noi este foarte veche. Perenă. (Fig. 27). 132. Mentha longifolia (L.) Nath. (M. silvestris L.) — Izmă Fam. Labiatae. Alte numiri: izmă de cîmp, mintă, voieşită, mintă broaştelor, mintă sălbatică, giosmă, izmă-proastă, giugiuimă, minta-calului, izmă-pădureaţă, voieştniţă, iarba guşteriţei, boleşniţă, izmă-lungă, minta-cailor, izmă sălbatică, nintă. Cultivată prin grădini, ca plantă de leac. Este spontană în flora noastră. Are nenumărate varietăţi. Medicament popular contra frigurilor. Perenă. 133. Mentha piperita L. — Izmâ-bună Fam. Labiatae. Alte numiri: Mentă, camfor, iarbă-neagră, izmă-de-leac, giugiuimă, izmă, izmă-domnească, mintă-rece, izmă de grădină, mintă-sură, mintă-neagră, izmă-spirtoasă. Cultivată pentru miros şi ca plantă de leac. Provine din izmă sălbatică cunoscută din vechime. Străveche la noi. Perenă. (Fig. 28). 134. Mesembryanthemum crystallinum L. — Gheaţă Fam. Aizoaceae. Alte numiri: Floare de gheaţă, barba-caprei, gheţară. Originară din Africa de sud (Colonia Capului). Introdusă în ţara noastră în ultimul secol. Se cultivă în ghivece, împreună cu alte specii asemănătoare. Perenă. (Altă specie: Pl. 15 b). 135. Mimulus luteus L. — Mimulus Fam. Scrophulariaceae. Alte numiri: Mimul galben. Originară din California, se cultivă rar chiar şi în Munţii Apuseni, unde s-a sălbăticit. Anuală, cu flori mari, galbene, ca nişte clopoţei. (Pl. 10 b). Rar se cultivă şi M. moschatus var. sessilifolius (Pl. 21 c). 136. Mirabilis jalapa L. — Noptiţâ Fam. Nyctaginaceae. Alte numiri: Frumoasa-nopţii, norea, barba-împăratului, floareaîmpăratului, holtei, tutun, zorele de noapte,ardeiaş, zorele pitice, chişculiţe, garoafe oloage, podoaba zilei (Olt), flori-tomna-tice (Iaşi). Cultivată foarte rar pentru podoabă, mai ales în parcuri. Originară din Peru, introdusă în Europa la începutul secolului al XVII-lea. În grădinile ţărăneşti se întîlneşte rar. Odinioară se cultiva ca plantă medicinală. Perenă. Florile sînt albe, roşii sau galbene şi au forma unei pîlnii. (Pl. 10 d) 137. Monstera deliciosa Liebm. (Philodendron pertusum C. Kch. et. Bch.) — Filodendron Fam. Araceae. Este deosebit de ornamentală prin frunzele mari cu limbul lobat. Originară din Mexic. Plantă de apartament, mult cultivată, introdusă recent. Se întîlneşte uneori şi la sate. Perenă.

138. Muşa ensete Gmel. — Muza Fam. Musaceae. Alte numiri: Bananier de podoabă, pisang.

Se cultivă prin parcuri, în mijlocul rondurilor, avînd frunze uriaşe de 1—2 m lungime, 20—40 cm lăţime. Iernează în seră rece. Originară din Abisinia, introdusă recent. Perenă. 139. Myosotis palustris Roth. — Nu-mă-uita Fam. Boraginaceae. Alte numiri: Ochii-şoarecelui, ochiul-şarpelui, urechea-şoarecelui, grîulcucului, ochii-păsăricii. Plantă indigenă de lîngă pîraie şi şanţuri. Are minunate floricele albastre. Se cultivă la oraşe şi

Solanaceae. La noi introdus prin slavii de sud. fulie. Narcissus pseudonarcissus L. ea se cultivă frecvent prin grădini. cocoriţă. — Leandru. Fam. cu flori mari galbene. Pentru florile sale albe cu miros puternic seara. Anual. Perenă. Ocimum bisilicum L. tubaroje. 30). Narcissus poeticus L. Paeonia officinalis L. Perenă. Plantă veninoasă. romanica . numită Narcissus angustifolius şi în romîneşte „unguroaice" etc. introdusă de aproximativ două secole la oraşe. rusculiţe. simple sau involte. este introdusă în grădini şi Paeonia peregrina Mill. barba-leului. 146. (Pl. (Fig. Alte numiri: Regina-nopţii. În antichitate era cunoscut ca plantă medicinală. semperflorens şi floarea-a Ibis. găluşte. bosîoc. 2 b). la Comana. — Bujor Fam. Alte numiri: Trifoi. Originară din America de Nord. Alte numiri: Uncheşel. cultivat din antichitate. Perenă. barba-bo ierului. (Pl. văsileac (maced. 26 b). Fam. trifoiaş. Iernează în pivniţe. 21 b). nevestele. 29 şi Pl. Alte numiri: Oleandru. — Narcise. burţi. Anuală. Ranunculaceae. Cultivat frecvent pentru miros şi ca plantă de ornament. vergură-învelită. 144. — Chica voinicului.negruşcă. Cultivat frecvent prin grădini ca plantă ornamentală. (P. Este şi azi foarte răspîndit la sate. liandru. buşor. De origine mediteraneană. — Busuioc. bosîoace. busic. rujioară. zarnacadele. Amaryllidaceae. bojor. Bianuală. (Pl.). lean-dăr. Se cultivă tot mai mult şi în grădini rustice. Nerium oleander L. narcisul în buchet. În sudul ţării. Cultivată uneori şi în grădini ţărăneşti. Apocynaceae. bosioc. Are petale albastre şi caliciul puternic umflat. Alte numiri: Ghiocei albi. mălăcină. zarnacadele. roşii sau albe. var. Alte numiri: Coprine. bucioc. 27 a). Se cultivă atît la sate cît şi la oraşe în hîrdaie. Se cultivă mult şi M. Plantă mediteraneană recent introdusă la noi pentru florile albe. mai adesea în florării şi în ghivece. Fam. Azi constituie un decor foarte popular. (Fig. cu o paracorolă galbenportocalie şi cu miros plăcut. Labiatae. (cu var. nigeluţă. La romîni a pătruns de cîteva secole de la slavii de sud. La noi a fost reintrodus tîrziu. atropurpurea) — Oxalis Fam. silvatica Hoffm. Se foloseşte ca plantă medicinală. uliandru. Amaryllidaceae. Originară din Orient. O specie aproape identică. boarze. landru. După 1200 devine floare ornamentală în grădinile castelelor feudale. biziloc. Nicotiana silvestris Speg. (Pl. 145. Alte numiri: Rujă-bujă. borjolic. roşii sau galbene. (Pl. Oxalis corniculata L. zarnacadeaua poeţilor. Se cultivă sporadic. Fam. megirean. la noi.sate în varietăţi selecţionate: grandi-flora. 19 b). Originar din America. bosîoc rotund. Fam. — Narcise galbene Fam. tutunaş. dar se şi sălbăticeşte. ruja-buja roşie. 142. introdusă recent la noi din Apus. introdus recent la noi. Acum se întîlneşte rar. 140. ghiocei de munte. odinioară se cultiva mult în grădini la oraşe şi chiar la sate. et Comes — Floarea-nopţii. coprine. basic. Ranunculaceae. caprine. narcis. ruscuţă plină şi goală. narcisul sălbatic. Se întrebuinţează în medicina populară. 8 b). Arboraş cu frunze pururea verzi şi flori mari albe. Perenă. Originar din regiuni mediteraneene răsăritene. cu flori foarte mari. Oxalidaceae. recent introdusă şi le sate (Comana). flori de primăvară. Alte numiri: Busuiog. bajarujii. creşte în masă prin livezile de narcise din Banat şi Transilvania. ruscuţa plină şi goală. 147. puternic mirositoare. cocoşei. 143. floare de narcis galbenă. cultivat în antichitate din India pînă la Roma. busuioc de grădină. se cultivă în Europa din secolul al XVI-lea. alpestris. Originar din Orient. narcisul galben. mătăcină. flori-de-primăvară.nigeliuţă-de-Damasc. de unde trece în popor. 141. ghiocei de grădină. narcisul în buchet. Nigella damascena L.

muşcată-caţitroana. Cu frunze ca de urzică. s-a răspîndit de un secol şi la noi. — Muşcată creaţă Fam. Alte numiri: Planticuţă. muş-cater rotund. Geraniaceae. petac. introdusă la 1774 în Europa. Ait. — Petunii Fam.) Ait.) Britton. muşcată puturoasă. moaci.) Willd. pelargon. Cultivată frecvent în ghivece. Alte numiri: Paparoane. plănticele. Se mai cultivă în ghivece Pelargonium grandiflorum (Andrz. muşcatele. Se află în plină răspîndire şi prin grădinile ţărăneşti. care se cultivă aproape în toate casele din regiunea Craiova dar şi în restul ţării. Gramineae. floare-lată. betonie. betonii. muşcaţi-ca-mărul. Numirile populare indică proprietatea principală: mirosul plăcut de lămîiţa. mac alb. nankinensis (Lour. plăntiş. Pelargonium peltatum (L. parfum. roseum. paparună. Alte numiri: Garoafe. 151. — Muşcată urcătoare Fam. care cere să fie acoperită iarna. Se cultivă prin parcuri pentru bordură (TîrguJiu). tolceruţ. Cultivată foarte rar în ghivece. Papaveraceae. Perenă. Anuală. cu flori foarte mari. şi P. iarbă. flori-de-fereastră. iarbă-grasă. talpa-gîştei. la bază lemnoasă. Se urcă pe suporturi sau atîrnă. lipică. betunii. Phalaris arundinaceae L. sporadic. violacea Lindl. introdusă la 1724 în Anglia. Anuală. dar de un roşu închis. cultivată pretutindeni în ghivece şi prin parcuri. iarbă-şierţească. muşcată roză. belogonii. Peren. Frunzele multiplu segmentate. Pelargonium radula (Cav. Originară din Africa de sud. muşcat roz. 153. Perilla irutescens (L. bitoane. introdus recent. iarbă-tărcată. rotunda. introdusă recent de tot. adusă în Europa la 1824. 1 Rar mai întîlnim şi bujorii mari Paeonia chinensis. Se aminteşte şi în cîntece populare. Mai răspîndit este hibridul P. fetele. americană. muşcată-încrestată.Cunoscut de grecişide romani. Pelargonium zonale (L. de culoare albă. Pelargonium odoratissimum Ait. — Mac de grădină Fam. 22 d). Bîrlad). floare-creaţă. lămîiţa. cu multe varietăţi pompoase şi Paeonia arborea. la noi se răspîndeşte de vreo 60— 80 de ani. se cultiva de vechii egipteni cu 1100 ani înainte de era noastră. Petunia hybrida Vilm. duble-flori-de-hîrb. somnişor. muşcat de oală.) Decne. Cultivat frecvent. mac involt. pirigoane. bruştean. Alte numiri: Muşcat. 154. mac bun. Cu flori mari ca pîlnia. —Muscată Fam. introdusă la 1690 în Europa şi la 1710 în Anglia. în multe varietăţi simple şi involte. Geraniaceae.Brîndză) din pădure1. 148. Anuală. 152. ce răspîndesc un parfum plăcut. la noi de 80—90 ani. muşcată rotată.) Ait. nalbă (Iaşi).) l'Herit. . — Iarbă albă Fam. muşcată care miroase. roşii. Alte numiri: Floarea-ca-via. muşcată de oală. originar din sudul Europei. muşcată de mere. muşca-tire-creţ. Geraniaceae. mac adormitor. muşcat creţ. atkinsiana Don. muşcat alb şi roşu. (PI 17 b). puturoasă. introdusă la 1701 în Europa. Papaver somniferum L. (P. picta (L. Originară din Brazilia. pilargonia-roz. Labiatae. floarea-somnului. — Muşcată Fam. Perenă. floarea-odihnei. Originară din Africa de sud. Originară din Africa de sud. violetă şi pestriţă. 150.) provenită din încrucişarea P. Geraniaceae. Floare tipică a ferestrelor. P. luţă. 155. Solanaceae. Cultivată în ghivece. 149. În grădini ţărăneşti abia a pătruns. zonale inquinans. |bună-di-mineaţa. puternic mirositoare. panglicuţă. Se mai cultivă sporadic la oraşe Papaver orientale L. vinete. a ajuns în grădinile ţărăneşti în ultimii 80 de ani. Alte numiri: Peogonie. originar din Caucaz. muşcată tărcată. Originară din Africa de sud. floare-creaţă. panglică. de cîteva secole. (mac oriental).) Nym. var. nyctaginiilora Juss cu P. — Perila Fam. ca plantă somniferă. pilargonia-pansele (sacîzel. Reintrodus la noi de la vecini. mac cultivat. indruşaim. gheţuşcă. cordele. Originară din China. floare roşie de sacsîie. Perenă. Alte numiri: Creaţă. (Pl. muşcată-ca-nalba.

Originară din America meridională. Alte numiri nu se cunosc. Copac originar din Africa. 161. adesea fără nume. iarba-lui-Timofti. asu-mie. Pharbitis nil Choisy (Convolvulus nil L. fasole bihoaică. rozete. Se cultivă în sere temperate. limonade. cu flori albe şi trandafirii ce răspîndesc un puternic miros dulceag. liliecuţ. Saxifraga cea e. floare-de-harag. buruiană-demătasă. flora. Leguminosae. fasole mare. fasole roşie de floare. fasole înfocată. zosmen. (Ph. Originară din America de Sud. fasole spaniolă. lămîiţa. decussata) — Flox paniculat Fam. găzdoi. căţărători. Trainică şi rezistentă. Cultivată mult la oraşe. ca nişte pîlnii. iarbă-dalbă. tolcere. /. 6 b). iasmin de grădină. iarba-mîţei. Anuală. originară din America de Nord. zorele-schimăioase. brumărele. sămăcişă. unde a devenit plantă ornamentală. ibrumărele. Phaseolus coccineus L. a fost introdusă în Anglia la 1597. floare-înfocată. Îşi deschide florile mari. (reclinata Jacq. plox. iazomie. ananas (regiunea Timişoara). fasole bivolească. buchet. sipică. — Fasole mare Fam. bîrsacăn. Hook. Pokmoniaceae. grînoasă. iasomin. Poenix canariensis hort. Phlox drummondii Hook. Plantă de ornament recentă. rotocoale. ierbăluţă-vărgată. Cultivată frecvent prin grădini ţărăneşti. sălcioara. iar la noi în ultimele decenii. Perenă. Anuală. Nu cere o îngrijire deosebită. Este o plantă urcătoare. Anuală (Pl. Alte numiri: Ploscuţa-lui-Drummondi. Philadelphus coronarius L. —Flox Fam. rubrocoerulea. păstaie pentru flori. arsenică. bălan. Pharbitis purpurea (L. Foarte des o întîlnim la oraşe şi uneori la sate. 31).r. 6 c). 160. poate prin turci. mălin alb. iarbă-de-mătase. Se mai cultivă şi specia nord-americană Philadelphus inodorus L. 159. iarbă-bălaie. Originar din Texas. a devenit arbust ornamental în secolul al XVI-lea. — Zorele Fam. iajmin. botcuţe. La noi s-a introdus tîrziu. perei. fasole bivolărească. La noi a intrat recent în grădini. vara prin parcuri şi mai rar în apartamente.baldingeră. scumpină. (Pl. mai corect Jpomoea purpurea (L. lemn-alb. 158. Se recunoaşte după florile •ei roşii. patifoane. barba-împăratului. Convolvulaceae. clocotici. . 157 c. gura-paharului. floarea-focului. fără miros. coada-mîţei. Alte numiri: Făsui cu teacă lată. 5 d). nouraşi. tirou. holbură-bună. mălin-alb-de-pă-lemn. Originar din Alpii orientali. Iarbă cultivată tot mai rar ca podoabă în grădini ţărăneşti. penate. pomul-raiului. hărăgele. Phlox paniculata L. buruiana-fe-telor. Alte numiri: Bună-dimineaţa. 157 b. 32. iasmen. (Fig. — (Pl. 6 d).. 11 c).) Lam. din apus.. 156.. Alte numiri: Finic. făsuică ce se urcă. 162. fasole :grasă. răcorele. zbînţuitori. fasole daia pentru flori.) — Palmierul fenix Fam. (Pl. se cultivă prin grădini şi parcuri pentru florile multicolore care înfloresc toată vara.) Voigt. zburătoare. Ipomoea triloba L. Palmeae. zorele purpurii. holburică. cu frunze lungi. aşumie. 16 b). volbură-pă-roasă.) — Zorele mici Fam. Introdus în Europa abia la 1835. flox. răspîndită recent şi la noi. ursărele. (Pl. liliac nemţesc (Muntenia). "Florile albe au un miros puternic de lămîiţa. — Iasomie Fam. Alte nifmiri: Fluxe. Polemoniaceae. sau a fost adusă din Apus ca plantă alimentară şi ornamentală. floareadevotamentului. Alte numiri: Sirinderică. Arbust cultivat sporadic. trestioară. 157 a. Convolvulaceae. în zorii zilei. (Fig. Originară din America de Sud. iasmin. pentru frunzele şi portul lui frumos. (Pl. adesea fără nume.

ascuţite. limba-boului. — Limbă Fam. — Flox mărunt Fam. Plantă grasă cu flori mari roşii. cu flori liliachii sau albe. Perenă.163. cu frunze înguste. struguri-de-mare. rumenioară. Phyllocactus phyllanthoides S. Originar din America de Nord. strugurel. Alte numiri: Broască. ca bordură de flori timpurii.) S.) şi Ph. (Ph. Phytolacca americana L. cultivată ici-colo în ghivece ca podoabă a ferestrelor.D. dar fără nume popular. acinosa Roxb^ — Cîrmîz Fam. . cartuş. Phytolaccaceae. Polemoniaceae. cactus. 165. palmă. ackermanni (Haw. Alte numiri: B ob-de-mare. Perenă. Phlox setacea L. decandra L.D. Cactaceae. şi Ph. 164. iar în ţara noastră pătrunde şi în grădini ţărăneşti. se cultivă tot mai mult în zilele noastre prin grădini şi parcuri. Introdusă din America la mijlocul secolului al XVII-lea. În Europa se cultivă mult la oraşe de vreun secol.

Arbust de apartament cu flori delicate albastru-deschis. ciucurani. auberti. înflorind la începutul primăverii cu flori mari galben-deschise. 170. (Pl. Punica granatum L. arodie. Plumbago capensis Thunb. plum-baginea africană. 24 c). Primulaceae. ştir. Cultivată frecvent prin grădini ţărăneşti. S-a răspîndit tîrziu în Europa. portulace de mare. chiparose. gheţişoară. originară din America centrală. 173. Alte numiri: Iarbă grasă de grădină.) Grufb. măr-grănat. tuberose. utilizată şi în medicina populară» Perenă. răspîndită poate în timpul turcilor. (Pl. Perenă. 16 e). igdicele. — Rozetă. prescurea. (Pl. zmeurică. Anuală. Prin atingerea frunzelor mulţi capătă urticarie. oglistei. Polyanthes tuberosa L. floare-de-piatră. (Pl. 18 e). floarea-amorului. mireasă. introdusă în Europa în secolul al XVIIlea. Alte numiri: Rozătă. cu frunzele creţe. roşii şi zemoase. Are varietăţi cu flori mari albe. gălăţene. nudlii. Arbust. Punicaceae. iarba-roşie-orientală. grăjnicioară. 166. Fam. gricileni. Anuală. rozet. Cultivată sporadic. Primula obconica Hance. cultivat rar. cultura lui este foarte veche. Plumbaginaceae. L. 168. Florile roşiatice se menţin foarte mult. fiind introdusă în ţară de un secol. floare de nisip. anuală. Plantă grasă. (L. aglice. Originar din regiunea mediteraneană. Cultivat sporadic în hîrdaie. În grădinile noastre a început să se răs-pîndească abia de cîteva decenii. primulă-fărinoasă. La noi este tot mai mult cultivată pentru pieţe şi magazine de flori. rozetele. Alte numiri: Oglici. Buruiană originară din America de Nord. iar astăzi aproape că nu se mai cultivă. foarte răspîndită şi încetăţenită prin locuri necultivate şi prin păduri. Reseda odorata. Copăcel cu flori roşii ca rubinul şi cu fructe comestibile care nu se coc la noi. iacint de India. răspîndită prin dumbrăvi şi lunci de munte. tiparoasă. Se cultivă mai recent şi la oraşe prin pajişti şi stînci. Floare cu miros plăcut. Indigenă. rozetă mirositoare. cu floricele galben-verzui. Portulacaceae. aglici. busuioc-domnesc. Polygoniaceae. cănăcel Are frunze mari şi nenumărate flori roşii. gheaţă. pitlingea. 171 a. Alte numiri: Zambila-de-India. 1 c). floare-domnească. Se cultivă pentru podoabă şi pentru vopsitul cozonacilor. creasta-co-coşului. agurijoară. betonică de primăvară. (Pl. rodiu comun. agricele. Polygonum orientale L. Fam. Alte numiri: Rubin. Se mai cultivă: P. înşirate într-un racem lung. ruzeta. — Moţul-curcanului Fam. 172. — Chiparoase. Primula acaulis. 23 b). Originar din Ajfrioa de sud. La noi a fost adus de turci şi s-a răspîndit mai întîi în grădinile ţărăneşti din Oltenia şi regiunile calde din ţară. tuberoza de grădină. Portulaca grandiflora Lindl. unde a fost descoperită în 1733 şi trimisă la Paris. Alte numiri: Primăvară. iarbă-grasă. mucul-curcanului. plantă urcătoare. În Europa se răspîndeşte abia în secolul al XVI-lea. .Cunoscută pentru fructele mărunte. (Pl. Plantă ierboasă. galbene. — Portulac Fam. ciuboţica-cucului necolorată. rodier. pomogram. Plantă originară din Indiile orientale. Amaryllidaceae. Alte numiri: Amor. — Primulă Fam. Originară din China. vulgaris) — Primulă Fam. Alte numiri: Nasul-curcanului. În ghivece se mai cultivă: 171 b. portocalii. La noi se găseşte foarte rar în grădinile ţărăneşti. Perenă. (Pr. Se cultivă destul de frecvent în ghivece şi sere reci. Primulaceae. rechie. cu un miros dulce. gande. — Rodiu Fam. Resedaceae. roşii sau pătate. puternic. aglicele. Se cultivă sporadic la oraşe şi rar la sate. zmeuriţă. portolac. pietricică. originară din China. Primula malacoides. 167. Originară din Africa de nord. originară din America de Sud. roze. 169. tîrîtoare. — Plumbago Fam. 7 c).

var. 175. iarba-boilor. originară din China. dumentorum Thui. dar azi se întîlneşte tot mai rar. rug de măceşe. Cultivat foarte sporadic în grădini. iarba-minunată. — Ricin. roazăbăl. agriş. Rosaceae. rugul-vacii. Din măceşele acestor plante lemnoase. căpuşe comună. roză-de-Bengal. coacăza cu florile galbene. (Azalea mollis Blume) — Azalee Fam. Ericaceae.. — Trandafir alb Fam. trandafir de răzoare. diul-bălan. cultivat întîi de persanii vechi. de unde a trecut la babiloneni. rabintă. Saxifragaceae. rug. a fost cultivat în Egipt de mii de ani. În peluzele parcurilor este foarte decorativă. ruji de rug de grădină. La noi sînt recent aduse şi se cultivă în ghivece. rujă. Din Anglia a fost introdusă abia pe la 1890 în Germania ca legumă (cotoarele frunzelor sînt bune de compot). frunze mari palmate şi tulpini goale. 179. Se cultivă mai mult în cîmp pentru scopuri tehnice. apoi la greci şi romani. Arbust cu flori galbene-aurii. mai întîi la oraşe. carcadăr. scoabe. trandahir. originară din Orient. dumalis şi alte specii spontane. mocioş. mai ales în Franţa. rubarbă. Rosaceae. 182. Roşa alba L. trandafir roşu. moşmon. iarba-boierului. întîlnite pe coastele însorite. trandafir-thea. introduse ici-colo şi în grădini. trandaşirr rugi de ruji. ruj iţă. a ajuns de mult şi în grădinile ţărăneşti. (thea hibrizi. Fructele pot fi întrebuinţate pentru compot şi lichior. răspîndind un miros plăcut de cuişoare. măcuicele. introduse tîrziu în Europa. 176. Roşa canina L. Alte numiri: Trandafir-pe-luni. 180. Rosaceae. boabe-de-turb. Rkipsalis pachiptera Pfr. Fam. rebarbară. fragrans Lodd. cornişor. scoruş nemţesc. — Cuişor Fam. 178. se extrage vitamina C. Originar din Asia tropicală sau Africa. şi alte specii de Cactacee cultivate rar în ghivece. iarba-minunii. 177. Originare din America tropicală. — Măceş Fam. Ribes aureum Purch. măceş.. introdus de bizantini. se cultivă de cîteva decenii la noi prin parcuri şi în grădinile săteşti. Alte numiri: Turb. Orăşenii n-o mai cultivă. Rosaceae. Rhododendron sinense Sweet. nu-mă-deranja. Originar din America de Nord. roză albă. Rosa chinensis Jacq. Plantă cu o creştere rapidă. Mai tîrziu s-a cultivat pentru ulei. Alte numiri: Azalea indiană. Fam. Alte numiri: Rădăcină de gălbinare. Roza thea. trandafirul de grădină. Apoi a devenit plantă decorativă a parcurilor. reţin. Polygonaceae. Perene. Roză originară probabil din Caucaz. trindafil. La noi. rug. Cactaceae. cui-şoare. Cultivat rar prin grădiniţe. ghiol. floare-boierească. iar recent de tot se cultivă şi la sate. lemn-de-cuişoare. Alte numiri: Chipăruş. cu un port superb. Alte numiri: Măceşe. roza. La noi este o plantă anuală. Azi se întîlneşte destul de des prin grădinile de la ţară. R. cunoscută din antichitate ca plantă medicinală. ruji. utilizată şi astăzi foarte mult în toate ţările. flori de rug. Rizomul se foloseşte în farmacii ca medicament important. Ricinus communis L. ravent rabarbara. 22 c). iar vara afară în grădină. lemn-miraculos. ceai. La noi se cultivă rar la oraşe. glogheje. (Pl. rozariul sălbatic. În medicina populară se folosesc decocţiuni de măceş. crăciunele. mărăcinele-coţofanei. agriş nealtoit. bufte. de unde a fost introdus în anul 1800 în Europa. —Revent Fam. cacaşder. Prin hibridări a dat naştere la mii de varietăţi. În China abundă pretutindeni.— Trandafir lunar nemontant Fam. Perenă. rug. liliac galben. Alte numiri: Roză. — Trandafir de dulceaţă Fam. Originar din China. adesea fără nume. căpuşe. 181. Euphorbiaceae. Se . Se cultivă şi la noi recent de tot ca legumă (peţiolul frunzelor). Rheum officinale H. dar mai ales în China. zgorchin. adusă pe la 1789 în Europa. Ca plantă ornamentală este recentă şi reprezintă o podoabă rară. R. Arboraş ce se cultivă în apartamente şi sere reci. Rosa centifolia L. Alte numiri: Trandafir. Originar din Caucaz. Alte numiri: Carnaval. trandafir sălbatic.174. La noi s-au răspîndit de un secol rozele apusene. Plantă mare. A fost cunoscut şi de romani. Baill. În poezia populară se amintesc: ruguleţ. în mijloc roşii.

introdusă din Apus. spinul-şoarecelui. Alte numiri: Roza de oţet. Se cultiva uneori prin grădini rustice. La noi. Alte numiri: Rosmalin. bojorel galben. rujmărin. Gawl. hirta. roţigalbine. 18 c). Rosa foetida J. Alte numiri: Ghimpe-tăfălog. Mic trandafir sălbatic răspîndit în stepe şi prin răzoare. ochiul-boului. Labiatae. 183. răspîndit în nenumărate varietăţi obţinute prin încrucişări. Se cultivă foarte mult pentru florile (inflorescenţele) mari. pipară. Herm. Rudbeckia laciniata L. Se întrebuinţează în medicina populară. ruji de toamnă. utilizată în medicina populară. Originar din Asia de vest. rujă-bujă galbenă. schelvie. Alte numiri: Gherghină galbenă. Perenă. Are frunze argintii şi flori albe sau albastre. La noi odinioară se cultiva foarte mult la sate. coana-Marghioală. Originar din Japonia (sau China şi Coreea). întrebuinţată încă din antichitate ca podoabă. 188. — Răsură Fam. răspîndită prin pădurile calde din sudul şi vestul ţării. Plantă cu miros plăcut. merişor. merişor-ghimpos. În poezia populară se aminteşte: trandafiraş de sacsîie şi răsură. Perenă. Alte numiri: Jaleş. dalii galbene. pl. tufănică galbenă. trandafir de cîmp. 34). gherghine de iarnă. Rosmarinus officinalis L. Originară din America de Nord. Ruscus aculeatus L. salvie de grădină. Cultivat tot mai rar. guriţa cucoanei. (Pl. jalnică. 184. Rosaceae. trandafiri bulgăreşti. foicica. La noi a străbătut din Apus şi se cultiva mult odinioară în grădinile ţărăneşti. ghimpe-pădureţ. coachezi. — Trandafir urcător Fam. dendrului. foarte frecvent la oraşe şi prin parcuri. medicament şi în diferite credinţe. jale de grădină. salvie. Alte numiri: Trandafir. — Ruji galbine Fam. flori-de-paie. talie. trandafiri-de-Kazanlîc. roza roşie. pline. salvie. 185. trandafir pitic. mirtin. oţet de trandafir. jaleş bun. Labiatae. marghioale. Salvia officinalis L. Se cultivă şi ca plantă ornamentală. în secolul al XVIlea. mediteraneană. federa-spinoasă. jeleş. 190. Alte numiri: Jaleş. jale de grădină. salvie frumoasă. — Salvie roşie Fam. mărăcină. trandafir japonez urcător. salvie ■de grădină. floare-de-cucoană. crizantine galbene. ghimpe-mare. trandafirul de lună şi Roşa moschata. Liliaceae. mărită-mă-mamă. ruşmălin. Perenă. — Rozmarin Fam. jaleş de grădină. 186.] 189. cultura acestei plante. originar din Abisinia şi Asia de sud. rozmarin sălbatic. rujmalin. Se cultivă în ghivece. 33). foarte . leordini gal-bini. Plantă spinoasă. se află în regres. Plantă cu flori încîntătoare şi bractei de un roşu-aprins. Originară din regiunea mediteraneană. jaleş cultivat. 187. floarea-Elisabetei. jeleş. floarea-soarelui de cei mică. Cultivată sporadic prin grădini. În poezia populară: rozmarin. Întreaga plantă are un miros neplăcut. Cultivată rar prin grădini săteşti. Altă numire: Rug galben. rozmalin. budiană.. Cultivat sporadic la sate. Rosaceae. şalvie. Salvia splendens Ker. la noi a ajuns recent în grădinile ţărăneşti. jele. jaie. se cultiva numai în evul mediu ca plantă medicinală şi condimentară. trandafirul-demose. salbie de grădină. salvir. grăgătăraşi. (Fig. Labiatae. Rosa multiflora Thunb. — Jale Fam. jaie. trandafiraş. în ultimele secole. rozmolin. — Ghimpe Fam. gălbinele. mereu verde. ruxandre. răspîndit în Europa de turci. flori-galbene. galbene. În secolul al XIX-lea a pătruns şi în grădinile ţărăneşti. Grădinarii numesc acest trandafir Roşa polyan-tha. Perenă. 8 a). angelică. mai ales la sate şi se întrebuinţează ca medicament.cultivă mult la sate ca şi Rosa damascena Mill. (Fig.— Trandafir galben Fam. Azi. introdusă în Europa la începutul secolului al XVII-lea. Rosaceae. trandafiri tăfălogi. rozmalin. cunoscut şi de vechii romani. se adună în cantităţi mari pentru coroane funerare. Compositae. la bază lemnoasă. — (R. Rosa gallica L.

şimbru. Compositae. urechiuşe. Saponaria officinalis L. muşcatul-dracului purpuriu. introdusă recent. Se cultivă în toate grădinile. flori-detăietură. săpunele. iarba-lupului. în grădini. săpunică. iarbă-grasă. Alte numiri: Saxifragă viţoasă. 199. Anuală şi bianuală. iar la noi în parcuri şi în grădini în ultimii ani. Compositae. iar în deceniile din urmă şi la noi. Introdusă în secolul trecut la oraşe. 198. Santolina chamaecyparissus L. pline. Perenă. pe marginea straturilor şi a rabatelor. 19 e). cu frunze aproape rotunde. (Pl. introdusă de mult în horticultura pentru ornament şi ca plantă medicinală. Perenă. 193. săpunaş. care răspîndesc un miros plăcut. Originară din Japonia. introdusă la oraşe şi sate recent de tot. Perenă. rar crestate. 5 b). Subarbust trainic. floare-de-săpun. gheţişoare. pe care copiii le umflă (apăsîndu-le şi des-făcînd epiderma lor) apoi le lovesc şi „împuşcă". — Cimbru Fam. se întîlneşte astăzi şi la sate. soponele. văcărică. mai ales la sate. (Fig. iarbă-de-tutun. jinţură-de-gură-de-porci. — Săpunariţă Fam. oda-gaci. floarea-călugărului. mereu verzi. săpunel. Originară din sudul Europei. floarea-studentului. gheată. Alte numiri: Graşiţă. Labiatae. balanica. unde se cultivă mult la oraşe. iarbă-grasă. argintii. tîrîtoare. Plantă grasă. scapică. Întrebuinţată de săteni în Oltenia ca medicament şi la săpunitul rufelor. limbricariţă. Plantă tîrîtoare. Cultivată în ghivece. cimbru de grădină. Caryophillaceae. şimboră. Crassulaceae. Alte numiri: Săpuiori. urechea-babei. cunoscută de romani. Răspîndită prin zăvoaie. flori-albe. Sempervivwn tectorum JJŞ — Urechelniţa Fam. cipruşi. introdusă în cultură numai de vreo 80 de ani. Această plantă grasă. Cultivată sporadic în ghivece şi grădini. 196. urechişe. pipercuţă de grădină. originară din Caucaz. puternic mirositoare. Plantă joasă cu frunze mărunte. şimbru de grădină. s-a răspîndit mai tîrziu în Europa centrală. săpunul-popii. buruiană-albă. nu iernează afară. iarba-grasă-a-lui-Sieboldi. Este o plantă cu flori roşiatice. 35). muşcata-dracului. gheţişoare. s-a răspîndit numai recent de tot prin grădini particulare şi la sate. în altele foarte frecventă şi subspontană. 191. stînca-frînge. 194. gurarea-porcului. flori-bălăi. Plantă purpurie cu inflorescenţe roz sau purpurii. Cultivată prin cimitire şi în parcuri publice. Originară probabil din Italia. Se cultivă sporadic. (Pl. Scabiosa atropurpurea Desf. Satureja hortensis L. Perenă. Perenă. De origine mediteraneană. floare-grasă. sorporiţa-luiSieboldi. — Graşiţă japoneză Fam. cu viţe subţiri şi frunze rotunde. Alte numiri: Iarba-ciutei. Alte numiri: Cimburel. Se cultivă prin ferestre şi rar de tot pe stîncării. originară din China. Are frunze late. . În unele regiuni este rară. Plantă anuală cu frunze înguste şi floricele frumos mirositoare ca şi întreaga plantă. Sedum sieboldii Sw. a fost de mult introdusă în Europa. isop de grădină. groase. Alte numiri: Floarea-văduvei. B. cu floricele în racem. Crassulaceae. 192. ghiaţă. Se foloseşte în medicina populară. La noi a venit prin slavi. sipică. scabiosa. iarbă-de-ureche. oreoleşniţă. Alte numiri: Ţîţa-vacii. berbecei. Crassulaceae. Saxifraga sarmentosa L. Sedum spectabile Bor. spumăriţă. Alte numiri: Dălac. Alte numiri: Gogofoaie-de-limbrici. — Saxifraga cu viţă Fam. Saxifragaceae. saxifraga acăţătoare. — Graşiţă Fam. frunza-tăieturii. firfirică. — Graşiţă lată Fam. Se întrebuinţează ca medicament şi condiment. cu frunze îngust sectate. buruiana-porcului. — Chiparosul mic Fam. flori-de-parfum. — Muşcatul dracului Fam. jinţură. Originară din Brazilia. Sedum spurium M. flori-de-gheaţă. prin grădini. Crassulaceae. 18 b). Originară din China şi Japonia. de culoare-cenuşie. (Pl. ciumu-rică. Perenă.mult prin parcuri. 197. soponul-calului. 195. mintă-fe^neiască.

verzişoară. 200. drăgaică. (syn. Creşte mai ales la sate. Se cultivă sporadic prin grădini. Perenă. (Pl. Compositae. frumoase. — Năvalnic de Canada Fam. răspîndită în regiuni stîncoase. Anuală.) — Cineraria Fam. 18 a). srotina Ait). Solidago canadensis L.Răspîndită ca floare de apartament primăvăratică. Cultivată foarte frecvent şi devenită subspontană prin grădini. S. s-a răspîndit în cultură de peste un secol. — din America de Nord. Alte numiri: Pansele. varză-de-stînă. înşirate graţios pe ramuri îndoite. Senecio cruentus DC. 36). sînziene. Plantă cu foi groase dispuse în rozetă. Plantă înaltă. ca plantă de parcuri. . Caryophyllaceae. mărunte.nevăstuica. Compositae. (Fig. 202. Originară din insulele Canare. Perenă. 25 c). urecheriţa-de-acoperişuri. sălcioara. (Pl. năval-nicul-ăl-mare. ginţură. Prezintă nenumărate varietăţi şi hibrizi de culori diferite. cu inflorescenţe galbene. La noi se cultivă din ce în ce mai mult. pe case şi pe şuri de paie. pe lîngă pîraie. Silene armeria L. prescurea. În Europa a fost introdusă de un secol şi jumătate. curechiul-stîncii. Perenă. dar creşte şi spontan. Este originară — ca şi specia Solidago gigantea Ait. argintură. Se plantează şi prin parcuri. Plantă răspîndită pe coline. prescurată. Alte numiri: Sînziene de grădină. (Cineraria hybrida Willd. 201. pentru florile sale roşii. — Silena de grădină Fam. Acum se cultivă şi la noi.

.

melinr iorgovan. scuntie. scluntie. botănci. Anuală. guriţa-cucului. scump ia. cu un pinten şi frunze rotunde. Tagetes signata (Pl. guriţa-leului. Clarke). — Răcorele Fam. ciocănaşi. boroslan. ţigance. tămarişcă. — Condurul-doamnei Fam. ferfen mare. patula L. budieni. Alte numiri: Liliac pitic. catifelate. Oleaceae. liliac franţuzesc. lupi-dragi. deosebit de liliacul comun prin frunzele care sînt asemănătoare cu ale prunului. pinteni. Oleaceae. Compositae. Tropaeolum majus L. Cucurbitaceae. Tropaeolaceae. ciocîrlean. orgoian. svisdoage. Arbust cultivat mai mult decît specia următoare. La noi a fost adusă mai mult de slavii de sud. (Fig. 204. cupa oii. flori-romîneşti. Caşmir. 17 a). Fam. Alte numiri: Ochişele. scînteie. prin grădini şi prin ferestre. săscuţe. Tamarix gallica L. a fost luat în cultură mai întîi de turci. ferfen galben-carujele. laxa Willd. fii. liliac transilvănean. lopostani. femeia-defoc. Are flori mari. 209. Pallasii Desv. Are frunze mai mici. Oltenia şi chiar Muntenia şi Transilvania de vest. cu flori ornamentale de grădină.măchişele. şi T. are floricele gaben-verzui. broştean. buzdugi. floare-cu-două-cozi. lobidrag. boance galbene. urcînduse pe garduri. — Liliac. budiene-domneşti. crin galben. buruiene-domneşti. Fiind o plantă cu flori mai puţin frumoase se cultivă foarte rar. Sînt două specii asemănătoare cultivate în toată ţara. mălin-de-hăl-altoit. răspîndită nu de mult şi la noi prin parcuri pentru ramurile florifere acoperite cu nenumărate floricele de culoare roz. mălin. creiţe. Are florile tîrzii şi parfumate. A fost introdusă în ultimul secol. Alte numiri: Melin. scump ie. liliac carpatic. simple sau pline. pe care îl poartă această plantă. cocoşei. Himalaia de vest). tăţine. (T. rostoponi. butucaşi. ca de castraveţi. mălin verde. Creşte ca arbust spontan indigen în Banat. 208. liliacul de Persia. Cultivată frecvent la oraşe şi la sate. fărfălăi. 12 b). căşuliţi. Thladiantha dubia Bge. selinţe. capuţină. pene. boroştean. ţigănaş. buzdulugi mari. antajicuri.—Liliac sălbatic. calcarata Wallr. produs la sfîrşitul secolului al XVIII-lea în Europa.). Cultivat foarte mult la oraşe şi la sate. Fam. fîrfăn. budiană galbenă. sultanele. pieloase. A fost introdus în horticultura de 140 de ani şi se cultivă la noi sporadic prin parcuri. călin. Syringa vulgaris L. galben-roşcate. budiener bocioi.. Tagetes erecta L. Tamaricaceae. lemnul-vîntului. beciu. iergovan. (Fig. 37). — Cărujele mari şi mici Fam. Alte numiri: Lupisdrag. care emană un miros deosebit. Alte numiri: Cetină. pochi. boroştean-depădure. tamarişcă franţuzească. La noi se crede că a fost adus de turci. a ajuns la 1684 în . Tufă sau arboraş spontan şi endemic prin văile Munţilor Apuseni. nemţoaice. Arbust. Se răspîndeşte izolat şi la noi şi chiar se sălbăticeşte. scrinte. — Liliacul rominesc Fam. 206. cosoroabe. Tagetes erecta (Pl. a fost introdus în Europa la 1640 şi s-a răspîndit recent prin parcurile noastre. Se distinge prin frunzele mai mari. judecind după numele „liliac". ocheşele. tamasisie. atînjicuri. scum-pie-ultoită. Prin unele grădini s-a introdus din zăvoaiele rîurilor noastre şi T. ovat lanceolate şi flori palid roze. vîzdoage. liliacul unguresc. buglană. rostaponi. Syringa josikaea Jacq. bolidrag. floricele liliachii sau albe. Din Constantinopol a fost adus la Viena pe la 1560 şi s-a răspîndit spre vest. călţunaşi. liliac nemţesc. 38). Este originară din Asia de răsărit. ciocănăţei.203. Se mai cultivă şi hibridul Syringa chinensis Willd. pelin. (Th. mălin roşu. fiarfăm. Oleaceae. Plantă originară din Mexic. gherghivan. Alte numiri: Scumpie. cu inflorescenţe galbene. Originară din Peru. bobidragi. 205. — Cătină roşie Fam. floştani. Originar din Asia de vest (Persia. scumpină. butucaşi. Syringa persica L. burbău. liliac. argovan. Tamarix gallica este originară din Europa de sud. budiene mari. Afganistan. Alte numiri: Pere bolînde. liliac persan. 207. buzdulugi. În alte ţări se cultivă mai mult. la bază cordate. beft. budiană. crîşmăriţă. năsturţi. cu miros plăcut. a apărut în Europa (Spania) la 1535 şi s-a răspîndit ca plantă de ornament pînă în Ardeal.

cununiţă-mare. (Pl. Florile-i albastre sînt o podoabă a locurilor umbroase din făgete şi păduri. Originară din Asia Mică. La noi. (Pl. Alte numiri: Urzicuţe. . 39). Alte numiri: Panseluţe. drimoc. sasău. sporie. Alte numiri: Lalele albe şi galbene. cuşi. tămîioasă sălbatică. ponchiu. Verbenaceae. Plantele din care s-a creat această specie hibridă sînt originare din America de Sud. toporaşi. f. cultivată întîi de turci. Alte numiri: Bărbănoc. cultivat mai ales la oraşe. (var. Pe la 1635. pervinca. călinar. merişor. în nenumărate varietăţi. care se ridică ca mici umbrele atrăgătoare. 212. verdeaţă. albe. (Fig. introdusă prin turci. cu frunze crenate. călinul comun. Tulipa gesneriaha L. păiuşcă. foaie-n-fir. hortensie. bulgări-de-zăpadă. călin. ca un bulgăr de zăpadă. Varietatea produsă în Apus. 210. Cultivată sporadic. foiofiu. călin bătut (sterp). hort. Apocynaceae. catifeluţe. 26 c). micşunele. perişor. Fiind mereu verde se utilizează pentru cununi. cultura lalelelor a luat proporţii mari în Olanda şi se făcea o speculă extraordinară cu cepele de varietăţi noi. vinca. lalea de grădină. Vinca major L. verdeaţa-iernii.) — Călin-de-zăpadă Fam. merişo-rul-mare. A pătruns şi în parcuri la oraşe. Apocynaceae. Violaceae. boţi-de-zăpadă. unde odinioară era mai răspîndită prin grădini la oraşe. Amintită în poeziile populare: lalea. cîrligeipătaţi. Din sud a venit şi la noi. (Pl. la 1559. guşa-găinii. barba-împăratului. grădinilor şi al magazinelor de flori. 214. Anuală. cînepioară. mălin (Moldova superioară). — Saschiu Fam. cununiţă. cununiţă. mortez. vervine italiene. care a fost introdusă recent şi la noi. soc de apă. călin de grădină. dar au fost aduse mai ales varietăţi moderne din Olanda. Este un minunat decor de primăvară al parcurilor. introdusă recent în horticultura. Perenă. albăstrele. ederică. O mică plantă tîrîtoare. Varietăţile de culori se moştenesc prin sămînţă. Alte numiri: Bulgăraş-de-aur. cu flori de diferite culori. rujar care face ruji albe. 17 d). Caryophyllaceae. (sau poate V. sterile DC. nu e nevoie să facem butaşi. Se cultivă de cîteva secole in Italia şi vestul Europei. la oraşe şi sate. iederă.) 215. vervin. verbenă pletoasă. 211. roseum. drimoz. brăbănoc. La noi mai recentă. se cultivă mult prin grădini. Plantă originară din regiunea mediteraneană. Vinca minor L. Alte numiri: Pervinca.Olanda şi curînd a devenit populară. La sate nu a pătruns decît sporadic. altaica Pali. guşa-găinii. înfloreşte prima dată la Augsburg. palme. pervancea-mare. plătindu-se pînă la 13 000 florini pentru o varietate nouă. zăpadă. Plantă spontană prin păduri. fonchiu. voalul-miresei. ruji albe. sporişi. Plantă perenă. destul de frecvent. coada-vînătorului. derivă din călinul sălbatic. cuci. pentru ornament. Viburnum opulus L. borbănoc. sacfiu. sporici.) — Pansele Fam. — Lalea Fam. — Verbină Fam. Arbust ornamental. Verbena hybrida hort. — Saschiu mare Fam. tulipan. Liliaceae. Are inflorescenţe mari. Viola tricolor L. 17 c. 213.

prin hibridări cu alte specii. Plantă cu flori albastre.Plantă ornamentală de primăvară dintre cele mai nepretenţioase7 cultivată în nenumărate soiuri multicolore. Violaceae.. Viola odorata L. 4 c). răspîndită în păduri şi prin tufişuri. de un miros suav. . Se cultivă mult varietăţile produse în Italia (violete de Parma etc). Panselele de grădină au fost produse întîi în Anglia pe la 1820 şi de acolo au trecut în grădinile de pretutindeni. Introduse de un secol la noi în parcuri. 216. Perenă. derivate poate din planta sălbatică Viola tricolor sau mai verosimil din Viola altaica Pali. Este considerată ca simbolul modestiei. — Viorele Fam. Perene. violete. tămîioara. Alte numiri: Toporaşi. (Pl. grădini orăşeneşti şi chiar la sate.

c. Pl. din cîmpiile aride. cuconi. Zinnia elegans Jacq. 1894. 14 c. P. căpitani. unele fiind traduse din limba latină şi maghiară. (Pl. Corbea T. introdusă la 1796 în Europa. „Bul. Billbergia şi Orhideele. în vechi vocabulare. la. *** În enumerarea aceasta nu figurează nenumăratele specii de plante suculente (plante grase) cultivate de amatori. halinguţă. Ele nu prezintă un intere» etnobotanic mai remarcabil. Cultivată sporadic în ghivece pentru frunzele sale frumoase. Creţu Gr. Altdeutsche Gartenflora. dînd numele a 24 de plante de podoabă. Timişoara. Gypsophila arenaria. maiori. Pl. Alte numiri: Pertinent. gura-paharului. Schnitzl. 1943. Se întîlneşte prin parcuri şi prin grădinile de flori. Borza Al. Laurus nobilis. Partenocissus quinquefolia. adunate într-o rozetă. Pl. Alte numiri: Garoafe. Clarkia elegans. flori-boiereşti. 1697. patlăvi. II. flori-bulgăreşti.8c: Digitalis purpurea. Stapelia lepida. nr. Gel dintîi este Lexiconul lui Mardarie Cozianul. Lexicon latin-romînesc. cuJ-tivaţi mai rar prin parcuri şi desigur nici multe din florile anuale şi trainice. Magyar Konyhâz. Symphoricarpus albus. 1925.. scris la 1649. Din istoria plantelor noastre ornamentale. 218.. Bucureşti. Originară din Mexic. mire-sică. Maho-nia. şi Stâni. Pl. de leac.. Borza Al. 3 d.. — Circiumârese Fam. Lexicon slavo-romînesc de Mardarie Cozianul. Din acestea din urmă cîteva sînt reproduse în planşe: Colchicum autumnale. Sorbaria sorbifolia. 24 d.. cu 5 nume de plante. 2 e : Ecballium elaterium. vindecuţă. Orăştie. atîrnătoare. R. Cretzu Bucureşti. mireasă. la noi datează de un secol. fugătoare. II. 21 d. 2 şi 3. O MICĂ INTRODUCERE IN BIBLIOGRAFIA PROBLEMEI Istoria migrării plantelor de ornament din patria de origine şi introducerea lor în grădinile din alte ţări este cunoscută în linii mari pentru U.. Borza Al. II 1921. Cultivată mult în grădini şi vărzării. Bot". „Lumina femeii". Zebrina pendula. ruguliţe. „Convorbiri ştiinţifice". Commelinaceae. Borza Al.S. Benko I. Pl. 1783. Panţu. de Gr. In afară de date cu totul sporadice din hrisoave. Cluj. introdusă tîrziu în Europa şi mai recent şi la noi. Dicţionarium Valachico-Latinuum. Platicodon grandiflorum. dar numele lor este tradus din ungureşte. Perenă. din care se ridică tulpina încărcată cu flori mari. Cu frunze lungi înţepătoare. Yucca filamentosa L. cavaler. 16 d). Leipzig. 2 c. Grădinile ţărăneşti din Munţii Apuseni. 1898. Manuscris. dar nu putem avea certitudinea că ele erau cultivate şi de romîni. Liliaceae. Originară din America de Nord. spînzurătoare. avem cîteva enumerări de flori cultivate la noi. pofta-femeii. Nomenclatura Vegetabilium tipărită la 1783 de Iosif Benkd este prima enumerare de numiri romîneşti care cuprinde numirile plantelor (prin colaboratorii săi) din Muntenia şi din Transilvania. telegraf. pp. (Pl. Dar şi despre introducerea lor în grădinile noastre ne vorbesc unii autori vechi. Teodor Gorbea enumeră în Dicţionarul său de pe la 1691—1703 mai multe flori. Pl. 8 d.S. 1918. garofle. Wistaria sinensis. Pl. 19—20 şi 84—86. impertinentă. ţinii. — Juca Fam.R. P1. Pl. C. pp. cultivate cu totul sporadic prin ţară. cătănute. 1958 . 24 b). geţişoara. Oeno-thera sp. A început să fie comună şi la sate.. Fam. budieni. Pl. 25 d. Salpiglossis sinuata. publ. nemţoaice. Pl.. Grad. pene bătucite. II. Astfel am omis: Lobularia (KLoniga). 3. Pl. Ceramica din Hurez. De la Benkd şi pînă azi mulţi au cercetat grădinile ţărăneşti şi au enumerat plantele ornamentale din ele. Bucureşti 1900. Anonymus Garansebesiensis. Petrescu P. Kiel u. dar vezi scurta bibliografie ce urmează. F i s c h e r-B e n z o n. obraznica. Plantele de podoabă. Flora grădinilor ţărăneşti romîne. Alte numiri: Cactus (greşit). Compositae. Originară din America Centrală. Nomenclatura vegetabilium în M o 1 n â r. O parte din aceste date etnobotanice sînt cuprinse în cartea clasică a lui Z. albe. turcoaice. tarleci. El enumeră 66 de plante de ornament.. şi Apus. leliţă. scris pe la anul 1693— 1706. nici arbuştii floriferi. fingele.. 219.217. urmat de Vocabularul de la Caransebeş. îndungat colorate. Pl. Plantă de podoabă. V. ruji-mici. Paphiopedilum insigne. pălangie. floareasimplici-tăţii. De asemenea nu figurează florile rare de seră şi din grădini botanice. 20 b. domnişori.Dimor-photheca aurantiaca hybr. de farmece şi credinţe. Corelaţia dintre flora Romîniei şi poporul romîn. — Atîrnătoare. De curînd a fost introdusă şi la sate. 49—74. ochiul-cucului. I. ochiul-boului. 12 d şi cîteva indeterminabile.

F. Ageratum houstonianum (mexicanum) 9. 8-Auf C. Cosmos bivinnatus 64b. Berlin. 1929 Oprescu G. Phlox drummondii 168. 1957. 1927. XL. 17 voi. Bucureşti. Schullerus Pauli ne. * Illustriertes Gartenbaulexicon. Peasant art in Roumania. Scabiosa atropurpurea . Pflanzen im Glaube und Brauch der Siebenburger Sachsen. Cosmos sulphureus 79. Helichrysum bracteatum 104. Gaillardia picta 88. Impatiens balsamina 110. Petunia hybrida 157. Papaver somniferum 153. Flora of cultivated plants. Matthiola incana 135. A. Kerria japonica 111. Mit botanischen Beitrăgen vol. A magyarsdg viragăi. 1911. V. Budapest. Consolida ajacis 62. Rochia scoparia 114. Leipzig.. Linum grandiflorum 120. Galendula officinalis 36. Coreopsis tinctoria (Calliopsis bicolor) 64a. Lobelia erinus 122. Commelina communis 60. Reseda odorata 178 Ricinus communis 195. London. nr. Lupinus varius 128. Helianthus annuus 91. Phaseolus coccineus 161. Comphrena globosa 89. TABELE DE PLANTE GRUPATE PE BAZA DURATEI ŞI LOCULUI DE CULTURĂ a. Gelosia cristata 44. Amaranthus cruentus 11. şi Moraru Z. 1921. Mori ova I. G.. Antirrhinum majus 33. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Obergang auş Asien nach Griechenland und Italian sowie in dos ubrige Europa. FLORI DE GRĂDINĂ ANUALE 5. Nicotiana silvestris 144. 1930. Nigella damascena 148. Mimulus luteus 143. Rapaies R.. II. Majorana hortensis 129. cu titlul şi în limba engleză). Pop E. Polygonum orientale 169. Lathyrus odoratus 118. „Ţara Bîrsei".. Engler u. Gallistephus chinensis 42. Plantele cunoscute de poporul romîn. 1902. Perilla frutescens (nanki-nensis) 154. Pharbitis purpurea 158. Bucureşti. 1929. Ed.Natur. Berlin. Amaranthus caudatus 10. Pax. kleine Encyclopădie. Panţu Z. Lunaria annua 123. Lupinus luteus 125. 1935 —1936 (ruseşte. Centaurea moschata 59. „Archiv". II. Euphorbia marginata 84. W u 1 f E. 1932. 2. Hehn V. Portulaca grandiflora 173.. Convolvulus tricolor 63. Cultura florilor. Cei dintîi culegători ai numelor romîneşti de plante. Moscow-Leningrad.

Mirabilis jalapa 138. Sedum spurium 202. Narcissus pseudonarcissus 146. Mentha longifolia 136. Dictamnus albus 82. Canna indica 43. Lilium bulbiferum 132. Heuchera sanguinea 99. Convallaria majalis 67. Hosta plantaginea 101. Helianthus tuberosus 92. Chrysanthemum indicum 51. Calystegia pubescens 38. Aconitum stoerkeanum 8. Tropaeolum majus 214. Primula acaulis 174. Tulipa gesneriana 212. Verbena hybrida 218. Silene armeria 206. Astersalignus şi altele 34. Cerastium biebersteinii 50. Lilium candidum 117 b. Dianthus caryophyllus 72.) 45. Rudbeckia laciniata 190. Centaurea (diverse sp. Sedum spectabile 198.) Pl. b. Iberis umbellata 106. Asclepias syriaca 22. Hesperis matronalis 96. Solidago canadensis 210. Muşa ensete 139. Arabis alpina 19. Narcissus poeticus 141. Phlox paniculata 165. 20. Delphinium elatum 71. Hyacinthus orientalis 103. 167. Myosotis palustris 140. Tagetes erecta. Salvia splendens 191. Zinnia elegans b. Dahlia pinnata 70. Aster alpinus 23. FLORI DE GRĂDINĂ BIENALE ŞI PERENE 2. Chrysanlhemum maximum 61. Aquilegia vulgaris 13. Oxalis corniculata 162. Althaea rosea 12. Polyanthes tuberosa 170. Heliotropium peruvianum 95. Campanula medium 40. Cynara scolymus 68. Fritillaria imperialis 90. Phytolacca americana Platycodon grandiflorum (Campanula g. Rheum officinale 187. patula signata 209. Inula helenium 107. Vinca major . Iris germanica şi alte-specii 117. Dicentra spectabilis 73. Santolina chamaecyparissus 197.201.

Yucca filamentosa d. Viola tricolor (altaica) hibrizi 216. Clivia nobilis 58. Gydonia japonica (Chaenomeles japonica) 77. Hydrangea opuloides (hortensis) 110. Euphorbia pulcherrima 80. Ligustrum vulgare 121. Syringa josikaea 204. Camellia japonica 48. Bergenia crassifolia 32. Citrus aurantium 55. Asparagus sprengeri 26. ARBUŞTI ORNAMENTALI 31.213. Citrus medica subsp. PLANTE DE CAMERĂ ŞI DE SERĂ 3. Laburnum vulgare 115. Philadelphus coronarius 175. Rosa centifolia 183. Lonicera caprifolium 142. Hibiscus syriacus 102. Lavandula officinalis 116. Begonia semperflorens 30. Kerria japonica 112. Begonia rex 27. Syringa vulgaris 207. 203. Pl. limonium 57. Adiantum capillus-veneris 4. Rosa alba 180. Agapanthus umbellatus 14. Coleurs blumei 65. Nerium oleander 159. Elaeagnus angustifolia 97. Fuchsia coccinea . Tamarix gallica 211. Rosa chinensis 182. Asparagus plumosus 21. Rosa foetida 184. Buxus sempervirens 39. Araucaria excelsa 20. Calceolaria corymbosa şi hybrida 35. Vinca minor 215. Viburnum opulus f. Rosa canina 181. Ribes aureum 179. Rosa multiflora 188. Freesia refracta 83. Ficus elastica 81. Cyclamen persicum 69. Clematis jackmanni 66. chinensis 205. Calla (Zantedeschia) aethiopica 37. Syringa persica şi S. Gampsis radicans (Tecoma) 56. Ruscus aculeatus Sorbaria sorbifolia. Viola odorata c. Dianthus caryophyllus 79 b. Datura arborea 71. Begonia sanguinea 28. d. Rosa gallica 185. roseum 219. Chlorophytum comosum (sternbergianum) 54. 21.

V. Pelargonium odorantissimum 150. Epiphyllum truncatum 100. Hîrtie velină de 80 gr. Piaţa Scînteii nr. Zebrina pendula e. Phoenix canariensis 166. Phyllocactus phyllanthoides şi Ph. Monstera deliciosa (Philodendron) 142. Grădinile ţărăneşti Analiza istorică a grădinilor ENUMERAREA FLORILOR DIN GRĂDINILE NOASTRE O mică introducere în bibliografia problemei Indicele alfabetic al numirilor romîneşti Tabele de plante grupate pe baza duratei şi locului de cultură Flori de grădină anuale Flori de grădină bienale şi perene Arbuşti ornamentali Plante de cameră şi de seră Cactee şi alte plante suculente (grase) de cameră Redactor responsabil de carte : P. Pelargonium peltatum 151. 8. Format 84x108/16.p. Nerium oleander 149. Dat la cules: 12. Tiraj: 10000+160 ex. CUPRINS FLORILE IN VIAŢA NOASTRĂ ISTORICUL CULTURAL AL GRĂDINILOR NOASTRE DE FLORI. Rhododendron sinense 194. Bucureşti — R. Primula obconica 171 b. Pentru bibliotecile mari indicele de clasificare 58. Mesembryanthemum crystallinum 164. Plumbago capensis 171. Coli edit. Hodorocea. m.960. CACTEE ŞI ALTE PLANTE SUCULENTE (GRASE) DE CAMERĂ 6.87. Senecio cruentus (Cineraria) 217. Echinopsis eyriesii 78.06. Saxifraga sarmentosa 200. Gloxinia speciosa şi G.50 + 27 planşe. ackermann 176. Bun de tipar: 2. Echeveria metallica 76. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificare: 58. Lantana cămara (hybrida) 137. Tiparul executat sub comanda nr. Impatiens sultani 109. Coli tipar 10. Primula malacoides 172. Sedum sieboldii Stapelia lepida Pl. Tehnoredactor : Gh. Punica granatum 177. Aloe ferox 75. 91844 la Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. Popovici Corector : Baticu I.08. Kentia (Howea) belmoreana 113.959. Pelargonium zonale 160..R. STALIN". A. Pelargonium radula 152. . : 06410:959. Rhipsalis pachiplera 196.P. hybrida (Sinningia speciosa) 98. 1a.12. Hoya carnosa 134. 1. Hippeastrum vittatum (Amaryllis vittata) 105.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful