P. 1
Metode de Analiza

Metode de Analiza

|Views: 264|Likes:
Published by mougal

More info:

Published by: mougal on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

Sections

 • I. ANALIZE GENETICE
 • Aplicaţii ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare
 • II. CULTURI CELULARE
 • Culturi celulare
 • III. MICROSCOPUL CONFOCAL RAMAN
 • Microspectroscopia Raman
 • IV. SPECTROMETRUL IR
 • Spectroscopia de absorbţie în infraroşu
 • Tendinţe moderne în spectroscopia de absorbţie IR
 • V. SPECTROFLUORIMETRUL
 • Spectrofluorimetria
 • Spectrofluorimetria - aplicaţii
 • VI. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ
 • Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S)
 • Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide
 • VII. MĂSURĂTORI TERMICE
 • Analiză termică diferenţială Analiză calorimetrică diferenţială
 • VIII. DIFRACTOMETRUL DE RAZE X
 • Difracţie de raze X pe pulberi
 • Determinarea structurii cristaline prin difracţie de raze X
 • IX. MICROSCOPUL ELECTRONIC DE BALEAJ ŞI DE TRANSMISIE
 • Microscopia electronică
 • Microscopia electronică - partea a II-a
 • X. MICROSCOPUL DE FORŢĂ ATOMICĂ
 • Microscopia de forţă atomică
 • Spectroscopia fotoelectronică
 • XII. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ ELECTRONICĂ DE SPIN
 • Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin
 • Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin – partea a II- a
 • XIII. METODE ELECTROCHIMICE
 • Electrochimia unei substanţe cu potenţial biologic activ Studiu de caz
 • Sisteme de analiză a suprafeţei specifice şi a dimensiunii particulelor

Editori Mihaela Aluaş Simion Simon

Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nano-sistemelor

1

2

Editori Mihaela Aluaş Simion Simon

METODE EXPERIMENTALE AVANSATE
PENTRU STUDIUL ŞI ANALIZA BIO-NANO-SISTEMELOR

Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2012 3

Coperta: Patricia Puşcaş

Editură acreditată CNCSIS (24)

© Universitatea „Babeş-Bolyai”, 2012

Material editat în cadrul proiectului „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară”, ID 36154

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nanosistemelor / ed.: Mihaela Aluaş, Simion Simon. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-17-0115-5 I. Aluaş, Mihaela (ed.) II. Simon, Simion (ed.) 53

4

Prefaţă
În calitate de director al proiectului cu titlul „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară”, cod contract” POSDRU/21/1.5/G/36154, doresc să mulţumesc tuturor colaboratorilor care au contribuit prin expertiza şi profesionalismul lor la realizarea acestui volum şi, implicit, la dezvoltarea programului doctoral. Mulţumirile mele se îndreaptă de asemenea către echipa de management a proiectului, în următoarea componenţă: Prof. dr. Simion Simon, coordonator ştiinţific program doctoral Prof. dr. Octavian Popescu, coordonator ştiinţific relaţii internaţionale Cristina Dominic, asistent manager Andra Ghira, responsabil logistic şi asistent manager Jr. Alexandru Braşoveanu, consilier juridic Ec. Gelu Silviu Moldovan, responsabil financiar Ing. Carmen Ciplea, expert IT Ec. István Püsök, expert contabil Am convingerea că informaţia cuprinsă în această lucrare va sprijini generaţiile prezente şi viitoare de conducători de doctorat în activitatea lor de cercetare. De asemenea, va facilita orientarea doctoranzilor în lumea minunată a ştiinţei contribuind la determinarea acestora de a face din meseria de cercetător o vocaţie. Proiectul „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară”, cod contract POSDRU/21/1.5/G/36154, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. C.S.III. dr. Mihaela ALUAŞ 5

6

Cuvânt înainte
Institutul de Cercetări Interdisciplinare a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din data de 30.05.2001, ca unitate de cercetare şi transfer tehnologic, având ca obiectiv de activitate atât realizarea de studii şi cercetări interdisciplinare în domeniile biologie moleculară, biomateriale şi sisteme biologice, materiale avansate şi mediu ambiant, sisteme nanostructurate natural şi artificial, cât şi transferul rezultatelor obţinute către beneficiari locali, naţionali sau internaţionali. Institutul beneficiază de o clădire proprie, cu o suprafaţă desfăşurată de peste 3000 mp, modernizată la nivelul standardelor internaţionale din punct de vedere al dotărilor conexe şi având laboratoare de cercetare structurate în acord cu nevoile cercetărilor interdisciplinare menţionate. Între timp institutul, prin efortul conjugat al celor care au decis să-şi dedice energia şi cunoştinţele cercetărilor la interfaţa Bio-NanoSistemelor, a devenit Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-NanoŞtiinţe (ICI-BNS). În cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea în prezent 12 profesori universitari (dintre care 10 conducători de doctorat), 25 alte cadre didactice şi cercetători şi peste 40 de doctoranzi cu frecvenţă. Aceştia aparţin domeniilor Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Ştiinţa mediului şi Psihologie. Proiectul „Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară” a oferit posibilitatea de a mobiliza un set de cercetători valoroşi, cu experienţă deosebită în tehnicile experimentale frecvent utilizate în cercetările interdisciplinare din domeniul Bio-Nano-Ştiinţelor. Marea majoritate a experţilor a beneficiat de stagii doctorale sau postdoctorale în prestigioase laboratoare din lume unde au dobândit o bogată experienţă în utilizarea echipamentelor de înaltă performanţă de care dispune Institutul nostru. Studenţii doctoranzi, dar şi specialişti din domenii ca: fizică, chimie, biologie, geologie sau ştiinţa mediului interesaţi în studii experimentale interdisciplinare vor găsi în materialele incluse în prezentul volum date teoretice dar mai ales practice, despre tehnici experimentale avansate prezentate într-o formă accesibilă, cu exemple semnificative, menite a facilita înţelegerea fenomenelor studiate şi a contribui la creşterea aportului fiecărui cercetător la dezvoltarea domeniului în care îşi va desfăşura activitatea ştiinţifică. Prof. Dr. Simion SIMON Director ICI-BNS

7

8

CUPRINS
I. ANALIZE GENETICE ................................................................................................. 13 Clonarea şi exprimarea genelor – o metodă excepţională pentru obţinerea de proteine.......................................................................................................................... 13 Asist. univ. dr. Iulia Lupan Aplicaţii ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare ........... 36 Asist. univ. dr. Iulia Lupan II. CULTURI CELULARE ............................................................................................... 64 Culturi celulare ........................................................................................................... 64 Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac Culturi celulare – partea a II-a .................................................................................... 82 Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac III. MICROSCOPUL CONFOCAL RAMAN............................................................ 101 Microspectroscopia Raman....................................................................................... 101 Conf. dr. Monica Maria Baia Microspectroscopia Raman – partea a II-a................................................................ 121 Conf. dr. Monica Maria Baia IV. SPECTROMETRUL IR........................................................................................... 134 Spectroscopia de absorbţie în infraroşu .................................................................. 134 Lect. dr. Nicolae Leopold Tendinţe moderne în spectroscopia de absorbţie IR ............................................. 147 Lect. dr. Nicolae Leopold V. SPECTROFLUORIMETRUL .................................................................................. 160 Spectrofluorimetria .................................................................................................... 160 Conf. dr. Dana Maniu Spectrofluorimetria - aplicaţii ................................................................................... 172 Conf. dr. Dana Maniu VI. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ ......... 191 Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) .................. 191 C.S.I. dr. Claudiu Filip, C.S.III. dr. Mihaela Aluaş Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implementarea de metode avansate RMN-S pentru aplicaţii pe sisteme moleculare organice în faza solidă .......................................................................................................... 216 C.S.I. dr. Claudiu FILIP, C.S.III. dr. Mihaela Aluaş

9

Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide ................................................ 246 Lect. dr. Mihai Vasilescu VII. MĂSURĂTORI TERMICE .................................................................................. 266 Analiză termică diferenţială. Analiză calorimetrică diferenţială......................... 266 Conf. dr. Raluca Ciceo-Lucăcel Ghid de utilizare a aparatelor de analiza termică diferenţială si analiză calorimetrică diferenţială. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG şi DSC........................................................................................................................... 275 Conf. dr. Raluca Ciceo-Lucăcel VIII. DIFRACTOMETRUL DE RAZE X ................................................................... 286 Difracţie de raze X pe pulberi ................................................................................... 286 C.S.I. dr. Gheorghe Borodi Determinarea structurii cristaline prin difracţie de raze X................................... 305 C.S.I. dr. Gheorghe Borodi IX. MICROSCOPUL ELECTRONIC DE BALEAJ ŞI DE TRANSMISIE ........... 327 Microscopia electronică ............................................................................................. 327 şef lucrări dr. Lucian Barbu-Tudoran Microscopia electronică - partea a II-a .................................................................... 347 şef lucrări dr. Lucian Barbu-Tudoran X. MICROSCOPUL DE FORŢĂ ATOMICĂ ............................................................ 365 Microscopia de forţă atomică ................................................................................... 365 Conf. dr. Ioan Burda Microscopia de forţă atomică – partea a II-a ........................................................... 378 Conf. dr. Ioan Burda XI. SPECTROMETRUL DE FOTOELECTRONI DE RAZE X ŞI ULTRAVIOLETE .......................................................................................................... 394 Spectroscopia fotoelectronică ................................................................................... 394 C.S.III. dr. Maria Teodora Radu Studiul prin spectroscopie fotoelectronică de raze X a suprafeţelor diferitelor tipuri de materiale ................................................................................... 424 C.S.III. dr. Teodora Maria Radu, C.S.dr. Emilia Sabina Varga XII. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ ELECTRONICĂ DE SPIN .......... 437 Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin ................................................... 437 C.S. dr. Milica Todea Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin – partea a II- a ............................ 452 C.S. dr. Milica Todea

10

.. dr.................................... Graziella Liana Turdean XIV. Studiu de caz ..... 467 Elaborarea............. 509 Sisteme de analiză a suprafeţei specifice şi a dimensiunii particulelor ............ dr. 467 Conf.. 490 Conf........... 509 Lect. ing........XIII.................... Réka Barabás     11 ............ ing........... METODE ELECTROCHIMICE . ing.. testarea şi verificarea protocoalelor de practică experimentală pentru echipamente de investigare prin metode electrochimice .......... dr...................................... SISTEME DE ANALIZĂ A SUPRAFEŢEI SPECIFICE ŞI A DIMENSIUNII PARTICULELOR .................... Graziella Liana Turdean Electrochimia unei substanţe cu potenţial biologic activ....

  12 .

......... Informaţia genetică nu poate fi transmisă invers.................... 31 3.... Utilizarea clonării de gene şi exprimării de proteine recombinate în studii interdisciplinare . care este sintetizat în procesul de transcriere a ADN de către o enzimă numită ARN polimerază.......... Bibliografie ....... Informaţia genetică poate fi transmisă de la ARN la ADN în cazul retrovirusurilor la care materialul genetic este ARN... Iulia Lupan Cuprins 1....... 34 1........................................................... 13 .... 33 4.................................. Păstrarea include transmiterea materialului genetic nemodificat de la o generaţie la alta........... Practic ARN este cărăuşul informaţiei din nucleu în citoplasmă unde are loc sinteza proteinelor............. Infrastructura existentă în cadrul Centrului de Biologie Moleculară ............................ ANALIZE GENETICE Clonarea şi exprimarea genelor – o metodă excepţională pentru obţinerea de proteine Asist.. Prezentarea principiilor metodei de clonare şi exprimare a genelor în sistem procariot ADN în sine are doar 2 funcţii importante şi anume păstrarea informaţiei genetice şi furnizarea acesteia pentru sinteza de proteine................... de la proteine la ADN....................... A doua funcţie este legată de descifrarea informaţiei pentru sinteza de proteine... dr...... Prezentarea principiilor metodei de clonare şi exprimare a genelor în sistem procariot . univ. Dogma centrală a biologiei presupune transmiterea unidirecţională a informaţiei de la ADN la proteine prin intermediul ARN (Figura 1)............... ARNm rezultat serveşte ca matriţă în procesul de traducere a ADN (sinteza proteinelor) care are loc în ribozomi..... Mesagerul informaţiei între ADN şi proteine este ARN................ Nu există cazuri de transmitere a informaţiei de la ADN direct la proteine..................I.......... Acest fapt este realizat prin replicarea ADN şi împărţirea egală a celor două copii în timpul diviziunii celulare............ 13 2........................

Există 2 modalităţi de a obţine fragmentul dorit. Deoarece fragmentul ADN de interes sau ţintă se află într-un genom este necesară extragerea acestuia. Sumar. O genă este considerat orice fragment de ADN care se transcrie într-o moleculă de ARN. Moleculele de ARN rezultate în urma transcrierii pot fi împărţite în 2 categorii: • ARN funcţional • ARN informaţional ARN funcţional este ARN care nu se traduce. ci un fragment de ADN care nu poate fi separat dintr-un amestec heterogen de molecule apropiate ca mărime.Clonarea genelor constă în izolarea unei gene dintr-un genom şi introducerea ei în alte celule gazdă pentru multiplicare şi în unele cazuri pentru exprimare. procesul clonării constă din următoarele etape: • amplificarea genei de interes • introducerea genei de interes într-un vector de clonare • introducerea moleculelor recombinate în celule gazdă • selecţia celulelor transformate (purtătoare ale moleculei recombinate) Figura 1. Tăierea fragmentului din genom este mai dificilă deoarece necesită prezenţa unor situsuri (secvenţe specifice) la capetele fragmentului. îndeplineşte anumite funcţii în celulă (în cea mai mare parte participă la procesul de traducere) şi ocupă cea mai mare parte din ARN total din celulă: ARN ribosomal (ARNr) şi ARN de transport (ARNt). De cele mai multe ori genele de interes care sunt scopul clonării codifică un polipeptid. care necesită apoi o izolare din amestecul de fragmente generate. iar numărul moleculelor deci şi cantitatea de ADN este mică. ARN informaţional este ARN mesager (ARNm) care codifică un polipeptid şi serveşte ca matriţă în procesul de traducere (sinteză a proteinelor). În alte cazuri scopul clonării nu este obligatoriu o genă. Dogma centrală a biologiei. • verificarea moleculelor recombinate Amplificarea genei de interes. fie prin tăierea acestuia din genom. Din această cauză în continuare se va utiliza doar termenul fragment ADN de interes pentru a evita confuziile. Prin multiplicarea celulelor cu genele clonate se pot obţine milioane de copii ale unei singure gene. fie prin copierea acestuia. A doua opţiune de copiere a fragmentului din genom este cea mai des 14 .

cum ar fi spre exemplu denaturarea ADN. e nevoie de mai mult timp. Denaturarea din primul ciclu durează câteva minute (2-6) deoarece pentru denaturarea moleculelor de ADN genomic. În acest scop se utilizează tehnica PCR (Polymerase Chain Reaction). Aceste amorse sunt complementare cu extremităţile secvenţei ţintă şi formează cu acestea porţiuni scurte dublu catenare. în special la capetele acesteia. este rapidă şi sensibilă deoarece necesită cantităţi foarte mici de ADN matriţă. Tehnica este pe larg utilizată. aici rolul unora dintre ele este preluat de unii factori fizici. O condiţie obligatorie pentru o amplificare reuşită este cunoaşterea secvenţei ţintă. care sunt foarte mari.utilizată. sunt secvenţe scurte de ADN monocatenar. cea mai simplă formulă de calcul pentru o amorsă de până în 25 de nucleotide este: Tm = 4 (G + C) + 2(A + T) 15 . Etapele de denaturare după primul ciclu sunt mai scurte. catenele complementare formând molecula dublu catenară după înlăturarea agentului de denaturare. Ca agent denaturant se utilizează temperaturi înalte de 94-98ºC. Temperatura de aliniere se stabileşte la câteva grade (2-5ºC) mai puţin decât temperatura de topire (Tm) a amorsei. Această etapă este numită de aliniere sau hibridizare. Procesul este reversibil. atunci se vor analiza cel puţin secvenţe ADN omoloage de la alte specii sau secvenţa de aminoacizi a proteinei dacă este vorba despre o genă. Principiul tehnicii PCR este o imitaţie a procesului de replicare a ADN care are loc în celule. iar după 35-40 de cicluri se obţin milioane de copii ale fragmentului ţintă pornind de la o singură copie. Denaturarea ADN este necesară pentru separarea celor 2 catene. denumite şi oligonucleotide. Pentru alinierea amorselor la secvenţele complementare. Amorsele (termenul englezesc este primer). Există mai multe formule de calcul. Reacţia de amplificare este una ciclică. Temperatura de topire se calculează în dependenţă de lungimea amorsei şi de compoziţia ei. temperatura este coborâtă la 40-60ºC timp de câteva zeci de secunde. Denaturarea ADN presupune separarea celor două catene. fiecare ciclu fiind alcătuit din 3 etape: • denaturarea ADN • alinierea amorselor • sinteza catenei complementare de către ADN polimerază După fiecare ciclu practic cantitatea de ADN se dublează. Dacă secvenţa este necunoscută. Dacă în celule pentru replicare se foloseşte o întreagă serie de proteine. Această tehnică poate fi considerată un adevărat copiator de gene. doar de 30-45 sec.

Numărul de G şi C se înmulţeşte dublu faţă de A şi T deoarece între acestea există 3 legături de hidrogen. Taq polimeraza are activitatea optimă la 72°C şi nu se denaturează la temperaturi ridicate de peste 90°C foarte repede.Unde G. izolată de la o bacterie termofilă Thermococcus aquaticus (de unde şi denumirea ei). Există câteva reguli pentru construirea amorselor şi anume: • numărul de nucleotide este de 15-35 • temperatura de topire a amorselor trebuie să fie între 40 şi 70ºC • conţinutul de G şi C nu trebuie să depăşească 50-55% • la capătul 3' al amorsei este de dorit să fie o G sau C. ADN polimeraza catalizează sinteza catenei complementare în direcţia 5'→3' (Figura 2). care are activitatea optimă de sinteză la 37°C. Astfel amplificarea fragmentelor de ADN era una foarte costisitoare. Această enzimă este o ADN polimerază. pe larg utilizată şi astăzi este Taq polimeraza. care nu poate porni sinteza de la zero şi are nevoie de un capăt liber 3'. Salvarea acestei metode a venit după descoperirea şi descrierea ADN polimerazelor de la bacteriile termofile. Viteza de polimerizare a Taq polimerazei este de 16 . Iniţial la originea tehnicii PCR se folosea ADN polimeraza izolată de la bacteria Escherichia coli. Cel mai mare dezavantaj al utilizării acestei enzime era inactivarea termică în timpul denaturării ADN. iar ca rezultat se vor amplifica porţiunile scurte rămase monocatenare. în caz contrar amorsa poate forma secvenţe interne dublu catenare care au aspect de stem sau buclă • cele două amorse sens (forward) şi antisens (reverse) nu trebuie sa fie complementare între ele. deoarece oferă o stabilitate mai mare • amorsele nu trebuie să prezinte complementaritate internă. în consecinţă moleculele bogate în G şi C au o temperatură mai mare de topire. care sintetizează polimerizarea nucleotidelor trifosfat într-un lanţ polinucleotidic în direcţia 5′→3′. A şi T sunt numărul de nucleotide ce conţin aceste baze azotate. dar şi ca punct start pentru ADN polimerază. Enzima revoluţionară în acest sens. Amorsele servesc în primul rând la delimitarea fragmentului amplificat. polimeraza poate iniţia sinteza catenei complementare. astfel după câteva ore la 95°C pierderea de activitate este nesemnificativă. altfel se vor forma porţiuni dublu catenare sau dimeri de amorse. C. În acest fel tuburile de reacţie trebuiau schimbate de la o temperatură la alta şi după fiecare ciclu era nevoie de un surplus de ADN polimerază. De la aceste porţiuni dublu catenare formate între catena matriţă şi amorsa ADN.

iar pentru un fragment de 2000 de nucleotide – 2minute. Etapa iniţială de denaturare 5' 3' ADN genomic cu fragmentul ţintă 3' 5' 5' 3' 3 5' Alinierea amorselor la capetele fragmentului ţintă 3' 5' 3 ' 5' Ciclu I 5' 3' Etapa de elongare sau sinteză a catenei complementare de către ADN polimerază 3' 5' 5' 3' Sfârşitul primului ciclu 3' 5' 5' 3' 3' 5' 5' 3' 3' 5' 5' 3' 5' 3' 3' 3' 5' Ciclu II 5' 3' 5' 3' 3' 3' 5' 17 . Durata elongării necesare sintezei va fi în dependenţă de mărimea fragmentului ţintă.aproximativ 1000 de nucleotide per minut. Pentru un fragment de 500 de nucleotide vor fi suficiente 30 sec.

Aceste enzime au fost descoperite la bacterii şi se presupune că funcţia lor este de apărare contra bacteriofagilor (virusuri ale bacteriilor). Enzime de restricţie Enzimele de restricţie sau restrictazele sunt enzime care taie molecule monocatenare sau dublu catenare de ADN la anumite situsuri specifice. Restrictazele recunosc doar anumite secvenţe scurte numite situsuri specifice de recunoaştere. În mo18 . Reprezentarea schematică a primelor cicluri de PCR. Enzima responsabilă de această sinteză este transcriptaza inversă. Transcriptaza inversă a fost izolată de la virusurile care au material genetic ARN şi în momentul intrării în celulă necesită sinteza unei copii a materialului său genetic. În ambele cazuri se porneşte de la ARNm (ARN informaţional care codifică proteine). care este de fapt o ADN polimerază ARN-dependentă. se fixează de acestea şi taie legăturile fosfoesterice între nucleotide. Taq polimeraza este o ADN polimerază deoarece sintetizează ADN şi este ADN dependentă deoarece utilizează o matriţă ADN pentru sinteză. doar că foloseşte o matriţă de ARN pentru a sintetiza ADN. Ele pot fi numite cu alte cuvinte adevărate foarfece de ADN.5' 3' 5' 3' 3' 5' 3' 5' 5' 3' 3' 5' 3' 3' Ciclu III 5' 3' 3' 5' 3' 5' 3' 5' 5' 3' 3' 5' 5' 3' 3' Taq polimeraza amorsă amorsă ce indică direcţia de sinteză Figura 2. Un tip special de PCR este RT-PCR sau PCR de transcriere inversă. RT-PCR se utilizează pentru obţinerea copiilor de gene eucariote care nu conţin introni şi analiza exprimării de gene. Acest tip este asemănător PCR obişnuit.

Secvenţele de recunoaştere pentru enzimele EcoRI (A) şi SmaI (B) şi capetele libere după tăiere. Locurile de tăiere sunt indicate cu săgeţi. Enzima BamHI şi EcoRI generează capete coezive după tăiere. Până acum au fost descrise 4000 de enzime de restricţie de la câteva sute de specii bacteriene. iar enzimele SmaI şi EcoRV generează capete drepte sau netede (Figura 3). Secvenţa palindrom este alcătuită din 4-6 nucleotide şi citită pe ambele catene în direcţia 5′→3′ este identică. Toate aceste enzime se împart în 3 clase: I. HindIII este izolată de Heamophilus influenzae tulpina Rd. Nomenclatura enzimelor de restricţie porneşte de la denumirea bacteriei de la care a fost izolată. 19 . enzimele de restricţie.mentul intrării ADN fagic în bacterii. A EcoRI B SmaI 5′ GAATTC CTTAAG 3′ 3′ 5′ 5′ GGGCCC CCCGGG 3′ 3′ 5′ 5′ G CTTAA 3′ AATTC G 3′ 5′ 5′ GGG CCC 3′ CCC GGG 3′ 5′ Figura 3. care au secvenţa de recunoaştere un palindrom şi utilizează ioni de Mg2+ ca şi cofactor. ADN bacterian propriu este protejat contra enzimelor de restricţie prin metilarea unor baze azotate. în general. Cu ajutorul unor programe speciale se pot alcătui hărţi de restricţie care reprezintă situsurile de recunoaştere pentru diferite restrictaze într-o secvenţă (Figura 4). II şi III. Capetele libere după tăierea de către enzimele de restricţie pot fi de 2 feluri: coezive sau drepte. Această clasificare este în dependenţă de cofactorul utilizat şi de secvenţa de recunoaştere. Enzimele cele mai utilizate în tehnicile moleculare sunt cele de tip II. Astfel. enzimele de restricţie digeră aceste molecule. iar EcoRI de la Escherichia coli tulpina RY13. nu taie ADN metilat.

care este circulară. Vectori de clonare Prin vectori de clonare subînţelegem molecule de ADN transportatoare ale fragmentului de ADN străin în celulele gazdă. Funcţia ligazei în celule vii este legarea fragmentelor în timpul replicării. închisă şi capabilă de replicare autonomă în celule 20 . Cu cifre în paranteze sunt indicate situsurile enzimelor de restricţie. Figura 5. Pentru legarea fragmentelor de ADN se utilizează o enzimă numită ADN ligază. Harta de restricţie a unei gene de la drojdia Saccharomyces cerevisiae. recombinării şi după repararea ADN. Această enzimă reface legăturile fosfoesterice între gruparea hidroxil a unui nucleotid (capătul 3′) şi gruparea fosfat de la nucleotidul altui fragment (capătul 5′) (Figura 5). Ligarea fragmentelor de ADN Deşi moleculele de ADN pot fi asemănate cu nişte fire.B am H I (533) H inf I (7 5) E co RV (5 8) H inf I (32) H inf I (461) E co RI (605) H inf I (616) E co RI (633) B am H I (7 7 3) NcoI (7 7 7 ) H inf I (942 Y LR3 7 7 C 1047 bp Figura 4. bacteriofagi. Aceşti vectori sunt utilizaţi în dependenţă de scopul clonării. Cea mai des utilizată este ADN ligaza T4 izolată de la bacteriofagul T4. ADN ligaza T4 utilizează ATP ca şi cofactor. Un plasmid este o moleculă dublu catenară de ADN. Cele mai pe larg utilizate sunt plasmidele. acestea nu pot fi legate prin creare de noduri sau nu există nici un lipici special. Vectorii sunt de mai multe tipuri: cosmide. Reprezentarea schematică de legare de către ADN ligază a două fragmente ADN care au capete netede. plasmide şi vectori artificiali.

Nicio moleculă de ADN nu poate fi replicată fără o origine de replicare. Plasmidele comerciale utilizate pe larg sunt plasmide naturale izolate de la bacterii care au fost modificate. Plasmidele care conţin gena pentru această enzimă vor proteja celulele bacteriene de efectul antibioticului. Dacă β-galactozidaza este activă atunci va metaboliza acest substrat. Astfel dacă un amestec de celule transformate cu plasmide care vor conţine atât celule cu. O regiune foarte importantă într-un vector de clonare este Situsul Multiplu de Clonare (termenul englezesc este Multiple Cloning Site). atunci produsul acestei gene împreună cu subunităţile codificate din genomul celulei gazdă bacteriene vor forma o enzimă activă capabilă să metabolizeze un derivat al galactozei numit X-Gal (bromo-cloro-indolil galactopiranozid) care este adăugat în mediu şi este incolor. Spre exemplu dacă SMC se află în gena lacZ′ care codifică subunitatea α a enzimei β-galactozidază. Atât vectorul cât şi fragmentul ADN sunt tăiate cu aceleaşi enzime de restricţie şi legate împreună cu ajutorul ligazei. clonării. În acest scop situsul multiplu de clonare se află într-o genă ce codifică o enzimă. β-lactamaza conferă rezistenţă la ampicilină. Plasmidele au nişte secvenţe specifice necesare replicării. Dacă în SMC a fost introdus un fragment ADN atunci gena este modificată şi produsul ei este inactiv.gazdă. O altă componentă foarte importantă a plasmidelor sunt markerii de selecţie care sunt de obicei nişte gene. Pentru replicarea autonomă în celule gazdă plasmidele conţin secvenţa ori. SMC conţine secvenţele de recunoaştere pentru mai multe enzime de restricţie care nu se conţin în altă regiune a vectorului. Insert se referă la fragmentul de ADN ţintă clonat. Dacă în SMC nu a fost introdus niciun fragment ADN atunci gena este intactă. cât şi fără plasmid. În acest fel coloniile re21 . a căror produs (enzimă) fac posibilă selectarea celulelor cu plasmid de cele fără plasmid care sunt mai numeroase. În această regiune se introduce fragmentul ţintă de ADN cu ajutorul enzimelor de restricţie şi a ligazei. Originea de replicare este o regiune a moleculei de ADN de unde poate începe replicarea şi care este recunoscută de anumite proteine care iniţiază replicarea. selecţiei şi uneori exprimării genelor. mai corect spus produsul genei conferă rezistenţă. care este originea de replicare. Cei mai frecvenţi markeri utilizaţi sunt genele ce conferă rezistenţă la antibiotice. se însămânţează pe un mediu cu ampicilină. Un alt fel de selecţie este selecţia celulelor transformate cu plasmid recombinat adică cu insert de cele cu plasmid fără insert. iar produsul format în urma reacţiei va avea o culoare albastră. Spre exemplu. produsul ei este o proteină activă. vor supravieţui doar celulele care conţin plasmidul.

codonii START şi STOP care delimitează cadrul deschis de citire (termenul englezesc este Open Reading Frame). Cele mai des utilizate sunt eticheta de 6 histidine (His-tag). Plasmidele de exprimare trebuie să mai conţină câteva elemente în plus faţă de vectorii de clonare. Promotorul este o secvenţă care se află în amonte de genă şi este recunoscut de factorii de transcriere. Codonul STOP este inclus şi el de obicei în situsul de clonare. în caz contrar acesta se poate introduce în fragmentul ţintă cu ajutorul amorselor. Un alt tip de selecţie utilizează o enzimă toxică pentru celulele bacteriene. celulele cu plasmid fără insert au gena funcţională care va provoca moartea celulelor. Pentru vectorii mai mari numărul copiilor per celulă este mai mic. doar de câteva mii de pb şi în care pot fi inserate fragmente de ADN de la 100 pb până la 2000-3000 pb (Figura 6: A.zultate după transformare care conţin vectorul fără insert vor fi albastre. Numai în prezenţa promotorului exprimarea va fi foarte scăzută. Acest codon este de obicei inclus în situsul multiplu de clonare. în consecinţă şi pentru a obţine o cantitate mai mare de ADN este necesară o cantitate mai mare de cultură. Glutation S-transferaza (GST) şi proteina de legare a maltozei (Maltose Binding Protein. deoarece ele nu produc enzimă activă capabilă de metabolizarea substratului X-Gal. situsul de legare al ribosomilor. Ribosomii se leagă la acest situs şi se deplasează de-a lungul ARNm până întâlnesc primul codon START de unde începe traducerea. Codonul START la procariote este în cele mai dese cazuri ATG. O caracteristică importantă pentru plasmide este numărul de copii per celulă. B). MBP este termenul în engleză). Celulele bacteriene care au plasmidul cu insert vor avea gena nefuncţională şi vor supraveţui. În unele cazuri acesta este prezent după regiuni care codifică anumite aşa-zise etichete. care se fixează la nivelul promotorului şi iniţiază transcrierea. Acest fapt permite obţinerea unei cantităţi mari de ADN plasmidic dintr-o cultură mică de bacterii (din 3-5 ml de cultură se pot obţine câteva μg de ADN plasmidic). Etichetele facilitează purificarea proteinelor recombinate prin cromatografie de afinitate. Aceste etichete vor fi parte integrantă a proteinelor la 22 . Vectorii de exprimare sunt de asemenea vectori de clonare dar care oferă în plus posibilitatea exprimării genei clonate (Figura 6 C). Vectorii de clonare mai mici au de obicei un număr mai mare de copii per celulă. iar cele ce conţin vector recombinat vor fi albe. Astfel. de aceea situsul de legare al ribozomilor (termenul englezesc este Ribosome Binding Site) este o secvenţă care se transcrie dar care nu se traduce şi care este recunoscută de ribosomi. Vectorii de clonare au de obicei mărime mică. Aceste elemente sunt cele care se găsesc şi în genom şi fac parte dintr-o genă: promotorul.

23 . rezistenţa la antibioticul respectiv se va pierde . C – harta vector de exprimare pET21a de la Novagen care include gena bla care conferă rezistenţă la ampicilină. B – harta plasmidului de clonare pTZ57R comercializat de firma Fermentas. Plasmidul are rezistenţă la ampicilină. în dependenţă de gena selectată pentru inserare. Hărţile unor vectori plasmidici. situsul multiplu de clonare care conţine un codon START şi un codon STOP după eticheta de 6 histidine. A – harta plasmidului pBR322 include 2 gene de rezistenţă la antibiotice: Apr conferă rezistenţă la ampicilină. promotorul de la fagul T7 care este inductibil cu IPTG. iar situsul multiplu de clonare se află în gena lacZ' care oferă selecţia alb-albastră a clonelor pozitive. iar TCr rezistenţă la tetraciclină.capătul ei C-terminal sau N-terminal dacă secvenţa ce codifică eticheta este prezentă după sau înainte de situsul de clonare respectiv. situsul multiplu de clonare îl poate constitui oricare dintre cele două gene de rezistenţă. A Eco RI (4360) Sca I (3847) Pvu I (3737) Cla I (25) HindIII (30) Eco RV (188) Bam HI (376) Sph I (567) Sal I (652) B LacZ Eco RI Sac I (6 AP r Pst I (3612) bla(AmR) Kpn I (6 TC r pTZ57R 2886 bp Xba I (6 Bam HI pBR322 4361 bp MCS Apa I (6 Sal I (6 Pst I (6 Hin dI ORI Bst Z17I (2247) T7 p T7 terminator C f1 origin His tag XhoI (159) Not I (167) HindIII (174) Sal I (180) Sac I (191) Ori M CS Eco RI (193) bla (Ap) Bam HI (199 Nde I (239 pET-21a 5443 bp T7 prom Bgl II (34 lacI ColE1 pBR322 origin Figura 6. Etichetele vor conferi proteinelor recombinate afinitate faţă de anumite răşini cromatografice.

Introducerea moleculelor recombinate în celule gazdă Introducerea plasmidelor recombinate în celule gazdă se numeşte transformare dacă sunt utilizate celule bacteriene sau transfecţie dacă sunt celule eucariote. timp de maxim 2 minute. Acest timp este suficient pentru intrarea moleculelor recombinate în celulele bacteriene. ai cărei pereţi laterali sunt electrozii. Amestecul de celule competente şi plasmide recombinate vor fi depuse într-o cuvă specială de electroporare. o valoare foarte mare ţinând cont de faptul că avem nevoie de o singură colonie 24 . acestea având cea mai mare aplicabilitate şi simplitate în scopul obţinerii clonelor şi proteinelor recombinate. la 42°C. Există două tipuri de transformare a celulelor bacteriene pe larg utilizate în laboratoarele de biologie moleculară: • transformarea chimică • transformare sub influenţa câmpului electric. Aceste spălări repetate vor asigura eliminarea ionilor care pot afecta transformarea. Numărul obţinut de la transformarea a 1 ng de ADN plasmidic se raportează la 1 μg de ADN (înmulţind valoarea la 1000). După transformare celulele şocate sunt preluate în mediu de cultură şi apoi însămânţate pe mediu selectiv cu antibiotice. Eficienţa de transformare a celulelor se poate măsura efectuând o transformare cu o cantitate de 1 ng de ADN plasmidic şi apoi numărând coloniile rezultate. Transformarea în câmp electric este mai eficientă decât transformarea chimică. Prepararea celulelor competente presupune doar creşterea lor până în faza logaritmică (D=600nm = 0. Doar unele celule bacteriene sunt transformate. deoarece E. În continuare se va detalia doar transformarea celulelor procariote.6-0. Pentru acest tip de transformare este necesar un aparat numit electroporator. În acest scop se realizează o cultură de E.8) şi înlăturarea prin spălări repetate a mediului de cultură. Celulele sunt şocate termic foarte scurt. O eficienţă bună de transformare este 106. adică fără plasmid. care va crea câmpul electric între doi electrozi. coli şi prin tratarea celulelor cu clorură de calciu la rece se poate induce transformarea celulelor bacteriene (Figura 7 A). Transformarea are loc la o tensiune de 1800 sau 2500 V timp de câteva msec (Figura 7 B). coli nu are proprietăţi de transformare naturală. Numărul de colonii va corespunde numărului de celulele transformate deoarece fiecare colonie ia naştere dintr-o singură celulă. Această competenţă în cazul transformării chimice este indusă cu CaCl2. cea mai mare parte dintre ele fiind netransformate. ceea ce înseamnă ca la transformarea unui μg de plasmid s-ar obţine 1 milion de colonii. Ambele tipuri de transformare necesită inducerea unei competenţe de transformare.

Electroforeza acizilor nucleici Electroforeza este procesul de migrare a moleculelor cu sarcină într-un câmp electric. Desigur în amestecul de ligare numărul de molecule recombinate este mic şi din această cauză este recomandată o eficienţă cât mai mare a celulelor competente.coli Însămânţarea celulelor transformate pe mediu selectiv Spălarea celulelor bacteriene 1800 V 5 msec Figura 7. Primul loc în utilizarea vizualizării acizilor nucleici aparţine electroforezei în gel de agaroză. Moleculele de acizi nucleici sunt încărcate negativ datorită grupărilor fosfat. Fiecare dintre cele două metode de transformare prezintă avantaje şi dezavantaje legate de eficienţa de transformare şi de costuri. ea este utilizată cu succes deoarece este mai simplă. B – electroporarea celulelor bacteriene. Pentru proteine se aplică cel mai des electroforeza proteinelor în condiţii denaturante în gel de poliacrilamidă (termenul englezesc SDS-PAGE). Poliacrilamida se poate utiliza ca matrice şi pentru electroforeza acizilor nucleici care oferă o rezoluţie foarte bună a separării fragmentelor de ADN. Metoda este aplicată pentru analiza proteinelor şi a acizilor nucleici. A – transformarea chimică cu CaCl2.sau de câteva când avem un amestec eterogen de molecule ţintă. Deşi metoda oferă o rezoluţie inferioară celei din poliacrilamidă. mai ales în cazul fragmentelor mici. Transformarea celulelor bacteriene cu ADN plasmidic. A CaCl2 2 min 42ºC B Celule de E. deoarece este mai laborioasă. Această matrice este folosită mai rar în laboratoarele de analize genetice. Această sarcină face posibilă migrarea moleculelor de ADN şi ARN 25 .coli Celule transformate de E. dar mai ieftină deoarece nu necesită aparatură şi cuve costisitoare. Migrarea moleculelor se realizează printr-o matrice specifică. Transformarea chimică este mai puţin eficientă decât electroporarea.

A B Figura 8. Acest amestec de molecule se numeşte marker molecular ADN.1 şi 10 kpb. Deoarece ADN nu poate fi vizualizat cu ochiul liber este necesară utilizarea unui colorant. La concentraţii mai mici de agaroză. Gelurile de agaroză sunt plasate între cei doi electrozi în cuve speciale care conţin tampon de migrare. Agaroza este un poliglucid extras din alge marine roşii. Pentru estimarea aproximativă a mărimii fragmentelor în acelaşi gel. Cu cât concentraţia agarozei este mai mare. iar concentraţii mari pentru fragmente mici. Gelurile de agaroză se realizează prin încălzirea agarozei într-un tampon specific. B – fotografia aceluiaşi gel. Gelurile de agaroză de 1% sunt cel mai des utilizate. iar cele mai mari vor avansa mai lent. dar în godeu separat se va migra un amestec de molecule cu mase moleculare diferite dar cunoscute. Cele mai folosite tampoane sunt TAE (Tris/Acetat/EDTA) şi TBE (Tris/Borat/EDTA). Cel mai des folosită în acest scop este bromura de etidiu. porii vor fi mai mari şi migrarea moleculelor mai rapidă. În concluzie concentraţii mai mici se folosesc pentru fragmente mari (câteva mii de pb). Separarea unor fragmente de ADN cu ajutorul electroforezei în gel de agaroză. Astfel separarea moleculelor va fi în dependenţă de masa lor moleculară. A – imaginea gelului la expunerea în UV. Moleculele mici se vor deplasa mai repede prin porii matricei. Bromura de etidiu se intercalează între bazele azotate din molecula dublu catenară de ADN. Amestecul de molecule nu se va deplasa în câmp electric cu aceeaşi viteză.într-un câmp electric de la catod la anod. care fixată de ADN în lumină ultravioletă devine fluorescentă şi are o culoare portocalie (Figura 8). Concentraţia agarozei în gel poate fi între 1 şi 3% în dependenţă de scopul urmărit. Vizualizarea ne oferă informaţii despre integritatea ADN 26 . Acest tampon este acelaşi folosit şi pentru realizarea gelului. cu atât mărimea porilor va fi mai mică. Lungimea de undă a luminii ultraviolete la care este expus gelul trebuie să fie cuprinsă între 260 şi 300 nm. Electroforeza în gel de agaroză este utilizată pentru vizualizarea şi purificarea ADN. oferind separarea moleculelor între 0.

(ADN genomic. Acest principiu presupune utilizarea unei variante de PCR pentru secvenţiere. Ziua următoare din bacteriile rezultate se va purifica ADN plasmidic cu ajutorul unor metode clasice sau cu ajutorul unor kituri speciale. În acest scop se va efectua o cultură lichidă de 3-5 ml de mediu cu antibiotic care se va însămânţa cu o singură colonie. estimarea cantităţii de ADN obţinută în reacţiile PCR sau de extracţie. dar asigură de obicei randamente de sinteză mai mari. Astfel de ADN polimeraze sunt Vent polimeraza. Secvenţializarea fragmentului ţintă este verificarea definitivă a clonării. Digestia ADN plasmidic se va realiza cu enzimele de restricţie cu care acesta a fost introdus în vector sau care se află la extremele situsului multiplu de clonare. Tli polimeraza ş. În unele cazuri se utilizează un amestec de 2 polimeraze (3 părţi de Taq polimerază şi o parte Pfu polimerază) pentru a combina un randament mai mare cu o fidelitate crescută. rezultatul digestiilor enzimatice. Apariţia coloniilor nu indică neapărat şi o reuşită deplină a clonării. deoarece acestea pot conţine un amestec de colonii pozitive şi colonii cu plasmid fără insert. Cultura se va incuba peste noapte cu agitare la 37°C. apoi la unul din capetele sale are loc ataşarea 27 . Pentru a evita erorile în produşii PCR se poate utiliza o ADN polimerază care are proprietatea de a corecta erorile introduse. Verificarea moleculelor recombinate Rezultatul ligării şi transformării se poate vedea doar după 12-18 ore de la transformare când apar coloniile de E. Taq polimeraza nu are activitate de corectare a erorilor. Această verificare este necesară deoarece ADN polimeraza utilizată pentru amplificarea insertului prin PCR poate introduce erori de sinteză. ADN plasmidic urmează a fi analizat iniţial prin digestie enzimatică şi apoi prin secvenţializare. ADN plasmidic etc). coli pe mediu selectiv. dar nu va furniza nicio informaţie despre secvenţa fragmentului clonat. Chiar dacă se foloseşte un sistem alb-albastru de selecţie a coloniilor pozitive. ADN poate fi purificat din gel de agaroză după migrare prin excizarea fragmentului ţintă şi purificarea din gel cu kituri special predestinate acestui tip de purificări. Analizor Genetic CEQ™ 8800 Genetic Analysis System (laser cu detecţie pentru 4 fluorocromi). Această digestie va confirma prezenţa insertului în plasmid şi aproximativ mărimea acestuia. Ambele aparate utilizează principiul Sanger de secvenţiere. Applied Biosystems. SUA (laser cu detecţie pentru 5 fluorocromi). acestea necesită totuşi o dovadă în plus a prezenţei plasmidului recombinat. Matriţa ADN ce urmează a fi secvenţiată este denaturată. În cadrul Centrului de Biologie Moleculară există 2 secvenţiatoare: Analizorul Genetic ABI Prism 310. Pfu polimeraza. a.

Figura 9. ceea ce permite sinteza tuturor fragmentelor care se opresc în toate punctele matriţei de ADN. Electroforegramele sunt apoi analizate şi comparate cu secvenţa existentă în bazele de date. 28 . Pentru detecţia fragmentelor. iar la final cele mai mari. Exprimarea genelor în sistem procariot Clonarea genelor vizează în principal două obiective posibile: multiplicarea unui fragment ADN sau exprimarea genei clonate.unei amorse de la care ADN polimeraza va porni sinteza catenei complementare. În ultima parte a capilarului există o fereastră transparentă prin care un fascicol laser va excita fluorocromii. care presupune utilizarea unui capilar cu un diametru de ordinul micrometrilor. Amestecul de fragmente rezultate sunt separate cu ajutorul electroforezei capilare. Numărul de cicluri este de 40. O cantitate de câţiva microlitri vor fi separaţi în gelul din capilar. Migrarea fragmentelor în gel este în dependenţă de mărimea lor. Amestecul PCR conţine dezoxiribonucleozide trifosfat (dNTP) dar şi di-dezoxiribonucleozide trifosfat (ddNTP) care nu conţin gruparea OH în poziţia 3' a dezoxiribozei. Lipsa acestei grupări va face imposibilă continuarea sintezei ADN. Electroforegrama unei secvenţe obţinută cu ajutorul analizorului ABI Prism 310. Rezultatul acestui PCR vor fi fragmente monocatenare (deoarece se foloseşte o singură amorsă) de diferite mărimi. În acest scop amestecul de fragmente se clonează într-un vector de clonare. iar fluorescenţa emisă va fi captată şi prezentată sub forma unei electroforegrame (Figura 9). Clonarea în scopul multiplicării fragmentului este utilizată atunci când ADN supus analizei este de fapt un amestec de fragmente care nu pot fi separate cu ajutorul electroforezei şi la care se urmăreşte cunoaşterea secvenţei. deoarece ADN polimeraza nu poate adăuga următorul nucleotid. Pentru fragmente mai mari sau pentru matriţe dificile (cu secvenţe repetitive) este necesară utilzarea unor kituri speciale. Mărimea fragmentelor de ADN care pot fi secvenţializate variază între 600 şi 800 pb. fiecare ddNTP este marcat cu un fluorocrom. cele mai mici vor fi primele. iar clonele pozitive sunt apoi secvenţializate.

Spre exemplu. Cel mai des utilizat inductor este IPTG (isopropil-tio-galactozid). Plasmidul pET21 conţine promotorul de la fagul T7. Ele pot fi numite adevărate fabrici de proteine la comandă. Clonarea în scopul exprimării genei şi obţinerii de proteină recombinată include câteva aspecte care sunt importante pentru exprimare. codonul START în situsul multiplu de clonare şi codonul STOP după o etichetă de 6 histidine. Promotorii din aceste tipuri de plasmide sunt de tip inductibil.Celulele de E. coli şi simpla prezenţă a plasmidului în celulele bacteriene nu va sigura o exprimare a genei. Foarte important în acest caz este păstrarea cadrului deschis de citire. Dacă se optează pentru prezenţa unei etichete 6×His la capătul C-terminal a proteinei pentru facilitarea purificării. coli sunt utilizate pe larg în obţinerea de proteine recombinate. Promotorul T7 nu este recunoscut de către ARN polimeraza de la E. coli care conţin gena pentru ARN polimerază de la fagul T7. Dacă această etichetă nu este necesară. coli în lipsa inductorului. adică împărţirea exactă pe codoni a genei de la primul codon tradus până la ultimul. atunci în genă se va păstra codonul STOP şi traducerea se va opri înainte de etichetă. Gena codificatoare poate fi clonată direct în vectorul de exprimare. care însă câteodată „refuză” să sintetizeze proteinele comandate şi de ce cele mai dese ori străine celulei bacteriene. situsul de recunoaştere a ribosomilor. Vectorii pET necesită tulpini de E. Figura 10. care este un analog al galactozei. Inhibiţia exprimării genei pentru ARN polimeraza de la fagul T7 şi a genei ţintă în celulele gazdă de E. vectorii de tip pET de la Novagen asigură de obicei o supraexprimare a genelor clonate. un codon START şi unul STOP la capetele situsului multiplu de clonare. Această genă se află sub controlul promotorului lac UV5 şi a operatorului lac (Figura 10). atunci din genă se va înlătura codonul STOP. un situs de legare a ribosomilor (rbs). 29 . Plasmidele de exprimare conţin neapărat un promotor recunoscut de ARN polimeraza celulei gazdă.

Aceasta din urmă va recunoaşte promotorul T7 din plamsid şi va transcrie gena ţintă. cum este spre exemplu situsul pentru trombină în cazul plasmidului pET28. ceea ce reduce timpul necesar şi asigură randamente de purificare mai mari (Figura 11). Purificarea proteinelor recombinate Proteinele recombinate pot fi purificate prin metode cromatografice. astfel promotorul lac devine accesibil pentru ARN polimeraza de E. Moleculele de IPTG se fixează de represorul lac şi cauzează disocierea acestuia de la operatorul lac. A B C Figura 11. În absenţa T7 ARN polimerazei nu va exista nici transcrierea genei ţintă din plasmid. În acest scop pentru clonare şi exprimare se va alege un plasmid care conţine situsul pentru peptidază. 30 . Reprezentarea schematică a purificării de proteine recombinate prin cromatografie de afinitate. Pentru o purificare cât mai bună din amestecul total de proteine este necesară purificarea în cel puţin 2 etape prin metode cromatografice diferite. atunci se poate recurge la înlăturarea acesteia prin digestie cu peptidaze. Dacă eticheta deranjează în analiza ulterioară a proteinei. Atunci când în mediu nu există lactoză (sau analogi ai lactozei) represorul lac se fixează la operatorul lac şi împiedică transcrierea genei pe care o reglează. care în acest caz este gena pentru T7 ARN polimerază. Represorul lac este codificat de gena lacI care se află atât în genomul bacteriei gazdă cât şi în plasmidul de exprimare. A – încărcarea amestecului total de proteine pe coloana cu răşină. C – eluarea proteinei ţintă de pe coloană. Acest sistem de exprimare este unul foarte puternic şi care poate asigura o producţie de proteină care va alcătui până la 50% din proteinele totale bacteriene.Operatorul lac este o secvenţă recunoscută de către o proteină numită represorul lac. coli care va transcrie gena pentru T7 ARN polimerază. B – spălarea coloanei cu tampon şi fixarea proteinei ţintă de răşină. Ataşarea unor etichete la proteinele recombinate asigură purificarea proteinelor într-o singură etapă. Agentul care induce exprimarea este un analog al galactozei IPTG.

spre exemplu pentru purificarea unei proteine din bacterii este necesară o cantitate de zeci de litri de cultură bacteriană. • fuzionării. Una dintre aplicaţiile acestei tehnici. spre exemplu regiunea N-terminală a unei proteine de la o specie se poate fuziona cu capătul C-terminal al aceleiaşi proteine de la o specie înrudită. • deleţii în care porţiuni întregi din lanţul polipeptidic pot fi înlăturate. • purificarea se face în mai multe etape care necesită timp. Proteinele pot fi marcate 31 . cum ar fi spre exemplu cazul unor proteine umane. Clonarea genelor şi exprimarea lor în celule gazdă reprezintă o sursă foarte preţioasă de proteine.2. consumabile şi are randamente mai mici. Aceste dezavantaje ale purificării direct din material biologic sunt eliminate în cazul exprimării genelor în celule gazdă. • proteinele recombinate pot fi marcate. Un mare avantaj al acestei metode este posibilitatea introducerii de mutaţii care pot dezvălui rolul unor domenii sau aminoacizi particulari în activitatea proteinei. • inserţii care constau în introducerea de fragmente noi în gena codificatoare şi respectiv în proteina recombinată. • obţinerea materialului pentru purificare implică probleme etice. importante nu numai pentru biologie. • obţinerea unei cantităţi mari de ţesut pentru purificare este aproape imposibil. În cele mai multe cazuri purificarea unei proteine din celulele în care aceasta se exprimă în mod firesc natural prezintă mai multe dificultăţi: • cantitatea de proteine în ţesuturi este foarte mică. Prin intermediul tehnicilor de mutageneză pot fi introduse mai multe tipuri de mutaţii: • mutaţii missens care schimbă un aminoacid cu altul. se pot fuziona proteine între ele sau regiuni ale unei proteine cu regiuni ale altei proteine. spre exemplu cum este cazul unor bacterii pe care nu putem să le cultivăm în condiţii de laborator. iar rezultatul purificărilor în câteva etape pot fi sub 100 mg de proteină. obţinerea de proteine din celule umane ar fi imposibilă. Utilizarea clonării de gene şi exprimării de proteine recombinate în studii interdisciplinare Clonarea genelor în ultimii ani a devenit o tehnică indispensabilă în laboratoarele de biologie moleculară. dar şi pentru studii interdisciplinare este utilizarea ei în scopul obţinerii de proteine recombinate.

cu anumite molecule care sunt introduse în proteine în procesul lor de sinteză sau pot fi fuziuni. Exprimarea genelor şi sinteza proteinelor în celulele procariote asigură doar structura primară exactă a polipeptidului sintetizat. Proteinele sunt structuri cu mai multe nivele de organizare. 32 . Proteinele denaturate purificate în acest mod pot fi utilizate pentru imunizarea de animale în scopul producerii de anticorpi. Dacă prezenţa acestor modificări este absolut necesară. în alte cazuri este nevoie de condiţii speciale şi alte proteine care contribuie la adoptarea conformaţiei proteinei active. glicozilări ş. a. Majoritatea proteinelor de la eucariote necesită nu numai adaptări conformaţionale dar şi modificări post-traducere cum ar fi fosforilări. Cel mai important aspect pentru imunizare este secvenţa de aminoacizi a proteinei şi nu structura ei secundară sau terţiară. Un alt exemplu este marcarea proteinelor prin fuziunea lor cu proteine fluorescente. astfel o proteină are structură: primară. Cauzele neexprimării pot fi toxicitatea proteinei asupra celulelor gazdă. secundară. Un exemplu în acest sens este marcarea proteinelor cu izotopi stabili sau radioactivi. Exprimarea proteinelor sub forma corpilor de incluziune nu poate fi prezisă pe baza apartenenţei genei sau pe baza analizei structurii primare. coli nu reuşesc să adopte o structură secundară corectă. Există cazuri când acumularea proteinei sub forma corpilor de incluziune este un avantaj. care apoi facilitează detecţia lor. O altă problemă care poate apărea este neexprimarea genei. deoarece este mai rapidă şi mai puţin costisitoare. atunci se va recurge la clonarea genei în sistem procariot şi exprimarea ei în celule gazdă eucariote. În acest fel proteina recombinată nu va fi modificată şi se va putea deduce rolul acestor grupări în activitatea proteinei. Corpii de incluziune oferă posibilitatea unei purificări printr-o singură etapă în condiţii denaturante. în mod specific sau randomic. Unele proteine atât de la eucariote cât şi de la procariote sintetizate în celule gazdă de E. Un alt dezavantaj (deşi în unele cazuri este un avantaj) este lipsa modificărilor post-traducere a polipeptidelor sintetizate în celule bacteriene. Lipsa modificărilor post-traducere este un avantaj atunci când este cunoscută funcţia proteinei active şi se doreşte să se cunoască rolul grupărilor care sunt adăugate după sinteză. În unele cazuri proteinele adoptă structura secundară independent după sinteză. iar ca rezultat polipeptidele acumulate în citoplasmă formează corpi de incluziune. Clonarea genelor şi exprimarea lor în sistem procariot este tehnica la care se apelează cel mai des. terţiară şi cuaternară.

Germania Centrifugă de masă Sigma 1-13. Jasco. cu termostatare. 70 litri. Belgia pH-metru P901 (două bucăţi). autocalibrare. Sigma. interfaţă pentru calculator şi imprimantă Incubarea culturilor bacteriene şi a probelor moleculare de la temperatura camerei la 70ºC Incubarea probelor biologice pana la 100ºC. gradient de temperatură Transformarea celulelor electrocompetente – bacterii şi drojdii Interval de fotometrare. rotor 6x30ml.5ml şi placi ELISA cu 96 de godeuri. gradient de temperatură în tub Pentru amplificarea ADN-ului prin PCR în tuburi de 0. Marea Britanie Spectrofotometru Jasco V-530 dublu-fascicul cu termostatare. electrod combinat prevăzut cu senzor de temperatură Congelare probe biologice la -82ºC Congelare probe biologice la -82ºC Domeniul de măsurare de la 0. rezoluţie 1 nm. Infrastructura existentă în cadrul Centrului de Biologie Moleculară Denumire echipament Instalaţie de preluare şi prelucrare a imaginilor Ced Limited. Memmert. Snijders Scientific. Marea Britanie Centrifugă cu răcire Sigma 3K18 (4 rotoare).3. Sanyo. Japonia Patru instalaţii electroforeză proteine. Germania Doua bai de apa cu agitare. rotor Eppendorf (24 tuburi). Australia Electroporator Eppendorf.1mg la 160g. Olanda Două balanţe analitice. Eppendorf. 100 litri. Consort. maximum 28000xg. Elga-Lab Water. Germania Două incubatoare bacteriologice. max. rotor 8x50ml şi rotor 4x250ml Fără răcire cu rotor Eppendorf (12 tuburi. 198-1000 nm.2 MΩ/cm (apa MilliQ) Centrifugarea probelor. Belgia Congelator temperaturi foarte scăzute. Germania “Thermocycler”. 48 probe Masurarea pH-ului. Germania Spectrofotometru UV-Vis monofascicul M301. Consort.2ml la 1 litru. pentru cinetică enzimatică Electroforeză verticală în gel de poliacrilamidă. Corbett Research. Belgia Şase instalaţii electroforeza acizi nucleici. Germania “Thermocycler”. 13000xg) Pentru amplificarea ADN-ului prin PCR în tuburi de 0. Marea Britanie Instalaţie de apă ultrapură.2ml şi plăci ELISA cu 96 de godeuri. Consort. max. răcire de la temperatura camerei la 0°C. CamSpec. (3%) 33 . Memmert. 32 probe Electroforeza orizontală în gel de agaroză.2ml. Germania Caracteristici Achiziţia şi interpretarea imaginilor de pe geluri de poliacrilamidă sau geluri de agaroză Purificarea apei până la o rezistivitate de 18. 198-1000 nm. Japonia Congelator temperaturi foarte scăzute. Scaltec. 0. de la 0. rezoluţie 1 nm Interval de fotometrare. Sigma.

. (2006).. 2nd Edition.. 5th edition New York: W.3 Hota flux laminar biohazard µm 99. Griffiths A. Academic Press. (2002).3 um 99.C.. 7... Berk A. flux de aer 100.R. (2009). filtru HEPA (0..C.97%).. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. rialelor şi instrumentelor Spania Ultrasonicator cu patru sonde.. soft-uri speciale pentru secvenţiere şi genotipare. (2000)..5 m/s). detecţia simultană a 4 fluorocromi Separarea probelor prin cromatografie de înaltă perforInstalaţie HPLC. DNA Cloning: A Practical Approach: Expression Systems (The Practical Approach Series).Bibliografie 1. 4. and Robertson D.D. (1995). 5. 6. Australia Secvenţierea fragmentelor de ADN.. Spania re. Biochemistry.. Oxford University Press. preparare probe PCR (4% Filtru exahustare HEPA (0. Miller J.. Corbett Research. (2000). Glover D.M. Modern Genetic Analysis. 4. 5th edition.L. Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. Nikon. Griffiths A. Jasco. (2005).M. (2002).. identificare umană şi determinarea polimorfismelor genetice.35-0.M. electroforeza capilară la 15kV. Lewis J. 7th edition. Glick B. Raff M. 4th edition. and Lewontin R. New York: W. Spania Sterilizarea umedă sau uscată a mediilor de cultură. 4th edition. and Gelbart W. Dezintegrarea celulelor bacteriene. Carson S. SUA laser cu detecţie pentru 5 fluorocromi Analizor Genetic CEQ™ 8800 Genetic Analysis System laser cu detecţie pentru 4 fluorocromi Instalaţie Real Time PCR. Pasternak J. Zipursky L. 9. Berg J. Suzuki D. ASM Press.... 8.. 2d edition. Telstar. 34 . An Introduction to Genetic Analysis. Tymoczko J. Japolă. Wiley-Blackwell Publishing. (1999). Brown T..Analizor Genetic ABI Prism 310. H.L... Japonia manţă. Matsudaira P. Applied Biosystems. Freeman Company. filtru bacteriologic HEPA. Freeman Company. Molecular Biology of the Cell. H. and Walter P. Selecta..J. Patten C. iluminasteril. Amplificarea ADN-ului în timp real. Hames B. prefiltru reciclabil (3-30 µm).. Freeman Company. Alberts B.. Manipulation and Expression of Recombinant DNA. Miller J.. New York: W.T. 4th edition. New York: Garland Science... gradient binar de înaltă presiune şi gradient cuaternar de joasă presiune Microscop inversat NIKON Studiul preparatelor celulare şi tisulare în lumina normaEclipse TE2000S.. Freeman Company. Roberts K. contrast de fază şi fluorescenţă nia Autoclav 80l. New York: W.. Johnson A.. 3.. and Stryer L. Lewontin R. Gelbart W.97%). 2.M.. H. Coreea de Sud reglabil în 9 trepte (0.A. Baltimore D. Molecular Cell Biology. Lodish H. mateAutoclav AE-75-DRY Raypa. H. ţesuturilor animale şi Sonics & Materials vegetale în volume de la 1ml până la 1 litru Hota PCR cu flux laminar Flux laminar vertical. Darnell J.

Springer-Verlag Telos. Working with DNA (THE BASICS (Garland Science)).. 35 ..A. Taylor & Francis. McPherson M.M. W. Recombinant DNA: Genes and Genomes . 1st edition. Myers R. PCR.A.G. Mǿller S.. Editura Tehnică.. H. (2006).. Bucureşti. 3rd Edition. 1990.J. Caudy A. Basics: from Background to Bench. Watson J. 13. Freeman Company.. Metzenberg S.D.A Short Course. Witkowski J. (2007).. and. (2000). Popescu O.10. 1 edition. 12. 11.. Electroforeza proteinelor în geluri de poliacrilamidă.

......... • se pot sintetiza D-izomeri..... Iulia Lupan Cuprins 1........ presiune..... piruvat şi săruri de amoniu.... şi de derivaţi ai acizilor aminaţi............ care nu se pot obţine prin fermentare directă sau prin extracţie....... fiind stimulată sinteza lor prin diverse metode...... care nu se găsesc în natură. Sinteza enzimatică continuă prin imobilizarea enzimelor a fost aplicată în producerea L-tirozinei cu β-tirozinază şi a triptofanului cu triptofanază. Totuşi metoda enzimatică prezintă unele avantaje faţă de alte metode.. Bibliografie ....... 60 1......... Tendinţe actuale în aplicarea bionanotehnologiilor ......... 57 3....... • sintezele sunt uşor de manipulat........ pornind de la indol... Metoda enzimatică de sinteză a acizilor aminaţi Un număr mare de aminoacizi se pot obţine prin sinteză enzimatică. se foloseau enzime nerecombinate produse de microorganisme............ dr......... • cantităţile produse şi concentraţiile sunt mai mari....... Imobilizarea enzimelor în sintezele enzimatice prezintă două avantaje importante şi anume reutilizarea multiplă a enzimelor costisitoare şi recuperarea substratelor rămase.... Pentru a reduce costul sintezelor............. enzimele nu se purificau şi se folosea lizatul celular ce conţinea enzime specifice... pentru producerea acizilor aminaţi pe cale enzimatică.. • necesită condiţii blânde de temperatură.Aplicaţii ale tehnicilor de biologie moleculară în studii interdisciplinare Asist... 36 2.......... pH..... O sursă de triptofanază 36 ...... La început........ Metoda enzimatică de sinteză a acizilor aminaţi..... folosite în exces... deoarece: • izomerii optici ai aminoacizilor se pot obţine direct din substratele corespunzătoare....... care nu se aplică la scară industrială la fel ca în fermentarea directă......... Această metodă capătă o amploare mai mare pe an ce trece datorită cererii mari de aminoacizi............ din cauza costurilor prea mari a substratelor........ • se pot obţine derivaţi ai aminoacizilor sau aminoacizi rari........ univ....

NADPH). cu glucozo dehidrogenază pentru regenerarea NADH.. 1973].. [1990] au sintetizat L-alanina şi L-valina folosind sistemul cuplat de alanin dehidrogenază. 1981. Celule imobilizate de E. Mediul de sinteză mai conţine formiat de amoniu. În strategia de sinteză s-au utilizat enzime provenite de la un singur microorganism şi anume Bacillus megaterium. coli cu o activitate mare a aspartazei au fost utilizate în sinteza acidului aspartic [Fusee şi colab. Acest impediment a cauzat folosirea sistemelor enzimatice cuplate. pentru regenerarea NADH [Schütte şi colab.poate fi lizatul brut de E .. 1974]. 1990]. Utilizarea enzimelor de la microorganismele termofile prezintă avantajul că au o stabilitate mai mare. 3-fluoroalanina s-a obţinut din 3-fluoropiruvat. costisitori în sintezele enzimatice. la care s-a indus sinteza acestei enzime. iar ionul formiat pentru reacţia de regenerare a NADH [Oshima şi colab. Utilizarea de cofactori (NADH. Producerea acidului aspartic la scară industrială s-a realizat enzimatic pornind de la fumarat şi săruri de amoniu şi utilizând aspartaza ca şi catalizator [Chibata şi colab. S-a testat eficienţa sintezelor în cazul folosirii lizatelor şi a enzimelor purificate.. nu permite extinderea sintezelor la scară industrială. 1976]. Producerea continuă de L-valină folosind valin dehidrogenaza şi glucozo dehidrogenaza pentru regenerarea NADH a fost studiată detailat [Monot şi colab. Sinteza continuă a fost realizată prin încorporarea enzimelor în gel de poliacrilamidă. 1985] şi formiat dehidrogenaza de la Candida boidinii.coli. folosite în exces [Deconttignies-Le Maréchal şi colab.. respectiv valin dehidrogenază. în cazul folosirii fracţiunilor purificate. 1988. Astfel. în cazul folosirii lizatului brut până la 92%.. ionul de amoniu fiind necesar în reacţia de sinteză a aminoacidului. 37 .. Imobilizarea asigură sinteza continuă a aminoacizilor şi reciclarea amoniului şi piruvatului neutilizate. Tosa şi colab. reacţie catalizată de alanin dehidrogenază într-un sistem cuplat cu formiat dehidrogenaza pentru regenerarea NADH. în care se utilizează enzime pentru regenerarea cofactorilor. Numai în cazul sintezei alaninei s-a evidenţiat o creştere a randamentului sintezei de la 80%. 1979. utilizând leucin dehidrogenază de la Bacillus stearothermophilus [Oshima şi colab. Aceeaşi metodă de imobilizare a fost folosită şi în sinteza alaninei cu celule de Pseudomonas dacunhae care prezentau o activitate mare a L-aspartat β-carboxilazei [Fusee şi Weber. Fukui şi colab... Honorat-Pascal şi colab. Sistemul multienzimatic a fost utilizat şi în sinteza L-leucinei din α-cetoisocaproat. 1988]. 1984].. 1976]. Honorat şi col.

dar există şi câteva enzime care reacţionează şi cu aminoacizii β. Enzima are un rol important în furnizarea energiei necesare germinării sporilor.1) catalizează reversibil reacţia de dezaminare a L-alaninei cu formare de piruvat. L-alanina + NAD+ + H2O ↔ piruvat + NADH + H+ + NH3 Alanin dehidrogenaza a fost descrisă de către Wiame şi Piérard în 1955 [Norbert şi colab. 38 . valin.X) sunt enzime care fac parte din familia oxidoreductazelor. 1. Nu există asemănări semnificative între secvenţele alanin dehidrogenazelor (AlaDH) şi membrii acestei familii de aminoacid dehidrogenaze. Deoarece ele acţionează stereospecific. Alanin dehidrogenaza Aminarea reductivă a cetoacizilor la L-aminoacizi în procese NAD(P)H-dependente este catalizată de o suprafamilie de enzime omoloage de aminoacid dehidrogenaze. 1994]. Cele mai bine studiate aminoacid dehidrogenaze sunt cele care au importanţă industrială (fenilalanin-.4. caracteristic în unele patologii.Aminoacid dehidrogenaze Aminoacid dehidrogenazele (EC 1. care este comun pentru toate aceste enzime. enzimele produc L-izomeri ai aminoacizilor naturali puri. alanin-.1.şi glutamat dehidrogenaza). alanin dehidrogenazele şi suprafamilia de aminoacid dehidrogenaze au evoluat separat [Baker şi colab. în prezenţă de NAD(P)+. Alanin dehidrogenaza (L-alanin oxidoreductază NAD+ dependentă. 1998]. Aminoacid dehidrogenazele au fost intens studiate în vederea utilizării lor în diverse ramuri industriale. care pot să monitorizeze nivelul ridicat de aminoacizi din plasma sanguină. care include fenilalanin dehidrogenaza (PheDH). valin dehidrogenaza (ValDH) şi glutamat dehidrogenaza (GluDH). Aminoacid + NAD+ + H2O ↔ α-cetoacid + NADH + H+ + NH3 Majoritatea aminoacid dehidrogenazelor sunt specifice pentru α-aminoacizi.4. Aceste enzime catalizează eliminarea grupării amino din L-aminoacizi cu formare de cetoacizi corespunzători. leucin dehidrogenaza (LeuDH). leucin-. această caracteristică fiind foarte importantă pentru industria farmaceutică. Ele au fost folosite la construirea biosenzorilor. S-a demonstrat că în lipsa enzimei sporularea avea loc cu mari dificultăţi [Siranosian şi colab. Această enzimă a fost purificată şi studiată în principal la mai multe specii din genul Bacillus. Aceste enzime au întrebuinţare şi în sinteza industrială de aminoacizi. Deşi realizează unul şi acelaşi proces biologic.1.. cu excepţia domeniului de legare a cofactorului...

Mycobacterium. AlaDH poate utiliza ca substrate în reacţia de aminare atât piruvatul. 1988]. sphaericus. Enzima nu-şi pierde activitatea după incubare timp de 30 min la 70ºC [Oka şi colab. Una din aceste enzime este cea de la B. detergenţi.4. iar proteina exprimată în celule de E. [Delforge şi colab. coli. Aminoacizii din vecinătatea acestei lizine prezintă o regiune conservată.1. [Nagata şi colab.9) (LeuDH) este o oxidoreductază NAD+-dependentă. subtilis. 1994]. cum ar fi cele de la B. 1989]. stearothermophilus. NAD+ se leagă înaintea piruvatului în reacţia de dezaminare oxidativă. 2003]. a cărei genă codificatoare a fost clonată. subtilis este esenţială în cataliză şi este conservată şi la alte alanin dehidrogenaze. Natronobacterium magadii MS-3 [Katoh şi colab. cereus.. Thermus. Enzimele termostabile nu prezintă numai avantajul termostabilităţii. LeuDH intervine în catabolismul unor aminoacizi. 1997].1. O mare atenţie s-a acordat leucin dehidrogenazelor provenite de la microorganisme mezotermofile. care catalizează reversibil dezaminarea L-leucinei şi a unor L-aminoacizi alifatici la cetoacizii corespunzători. B.1993]. mediu acid sau alcalin. fiind. Leucin dehidrogenazele studiate provin în mare parte de la genul Bacillus precum şi de la Thermoactinomyces [Ohshima şi colab. B. Mecanismele cinetice ale AlaDH au fost studiate la mai multe specii. Leucina + NAD+ + H2O ↔ α-cetoisocaproat + NADH + NH4+ + H+ Echilbrul reacţiei este deplasat spre formarea aminoacidului. deoarece sunt mai stabile. iar NADH în reacţia de aminare. B. prin denaturare termică. stabile şi la alţi factori care afectează proteinele. Diferenţele de termostabilitate ale proteinelor totale de E..3. 1989]. cu ultimul reacţia fiind mult mai lentă. solvenţi organici. dar care nu este specifică altor aminoacid dehidrogenaze. Alanin dehidrogenaza este o enzimă oligomerică. Lizina din poziţia 74 din secvenţa de aminoacizi a AlaDH de la B. Această enzimă poate fi foarte utilă în sinteza de L-serină din 3-hidroxipiruvat [Nagata şi colab. cum ar fi enzime proteolitice. cât şi 3-hidroxipiruvatul. Leucin dehidrogenaza Leucin dehidrogenaza (EC 1.. Aspartat amoniu-liaza L-aspartat amoniu-liaza (AAL) sau aspartaza (EC 4..1) catalizează reversibil transformarea acidului L-aspartic la fumarat şi NH4+.. Un caz unic printre alanin dehidrogenazele bacteriene este cea de la Bacillus sp DSPM730 care reacţionează în egală măsură cu ambele substrate. Majoritatea enzimelor studiate sunt hexameri. în general. coli şi proteina recombinată de LeuDH permit purificarea acesteia într-o singură etapă. Alanin dehidrogenaza este o enzimă NAD+ dependentă.. stearothermophilus. Ca şi majoritatea aminoacid dehidrogenazelor. Anabaena. Această 39 .

glucoz dehidrogenaza de la Bacillus subtilis şi aspartaza de la Escherichia coli au fost amplificate prin metoda PCR utilizând amorse specifice. Enzima este activată în prezenţă de ioni de Mg2+ la un pH alcalin. Vectorii de exprimare au fost digeraţi cu aceleaşi enzime de restricţie. de circa 50 kDa. Enzima AlaDH Q08352 LeuDH P13154 ALL (P0AC38) Amorsele utilizate 5΄-GAGGGATCCGATGATCATAGGGGTTCCTAAAG-3΄ 5΄-GGTCTCGAGTATAGCACCCGCCACAGATGATT-3΄ 5΄-GGTGGATCCGATGGAATTGTTCAAATATATGG-3’ 5΄-TATTCTCGAGTATTGCCGAAGCACCTGC-3΄ 5' –GGTAGGATCCGATGTCAAACAACATTCGTATCG– 3' 5' –GCTACTCGAGTTACTGTTCGCTTTCATCAGTA– 3' Escherichia coli Bacillus subtilis Bacillus stearothermophilus Organism sursă Enzime de restricţie BamHI XhoI BamHI XhoI NdeI BamHI NdeI BamHI NdeI BamHI Vector utilizat pET21b pET21b pET21b 5'-GGAATTCCATATGCTGAACGAAACTCCCGCAC-3' GalM Escherichia coli (P0A9C3) 5'-CGCGGATCCTCACTCAGCAATAAACTGATATTCCG-3' GlucDH P12310 5΄-GGAATTCCATATGTATCCGGATTTAAAAGGAAAAG-3΄ 5΄-CGCGGATCCTCAACCGCGGCCTGCCTGG-3΄ Bacillus subtilis pET24a pET24a Fragmentele ADN au fost purificate din gelul de agaroză. Pentru inserarea genelor în vectori s-a utilizat ADN ligaza. alanin dehidrogenaza de la Bacillus subtilis. 1991]. care are proprietatea de a 40 .enzimă joacă un rol important în metabolsimul azotului la bacterii. la pH mai mic ea nu necesită ioni de metal [Karsten şi Viola. alanin dehidrogenaza şi aspartaza s-a utilizat vectorul de exprimare pET21b (Novagen). Tabelul 1. Amorsele utilizate pentru amplificarea prin PCR a genelor. Produşii PCR au fost purificaţi din gel şi digeraţi cu enzimele de restricţie corespunzătoare (Tabel 1). Pentru clonarea genelor ce codifică leucin dehidrogenaza. În secvenţa amorselor au fost incluse situsurile pentru enzime de restricţie necesare inserării genei în vectorul de exprimare. Produşii de digestie (produşii PCR şi vectorii) au fost separaţi cu ajutorul electroforezei în gel de agaroză. Acest vector oferă posibilitatea exprimării genelor la inducere cu IPTG. Majoritatea aspartazelor studiate au masa moleculară în jur de 200 kDa şi sunt alcătuite din patru monomeri identici. Metode Clonarea genelor pentru aminoacid dehidrogenaze Genele ce codifică leucin dehidrogenaza de la Bacillus sterothermophilus.

s-a indus exprimarea genelor cu izopropil-β D-tiogalactopiranozid (IPTG) 1 mM. Sinteza de proteine recombinate în celulele gazdă de E.1 Figura 1. Moleculele recombinate rezultate după ligare (vector + gena) au fost introduse prin transformare în tulpina de Escherchia coli DH5α. iar supernatantul cu proteinele solubile a fost utilizat pentru măsurarea activităţii enzimatice. După câteva ore de la inducere (3-5 ore) bacteriile au fost centrifugate şi păstrate la -80°C până la utilizare.4→ 30 20. Secvenţele genelor clonate au fost verificate prin secvenţializare cu un aparat ABI Prism 310 Genetic Analyzer utilizând kitul de secvenţializare BigDye Terminator v3.0 50 mM.reface legăturile fosfoesterice. moleculele corect recombinate au fost introduse prin transformare în tulpina de Escherichia coli BL21(DE3). Celulele bacteriene au fost preluate în tampon Tris HCl pH=8. Sintezele enzimatice au fost realizate cu extracte celulare bacteriene. După ce densitatea optică (DO) la 600 nm a atins valorile de ~1. 41 . Cu cifre sunt indicate masele moleculare ale proteinelor din markerul molecular. Analiza exprimării genelor şi sintezei de proteine recombinate în celulele de E. O purificare a proteinelor recombinate ar implica costuri şi timp suplimentar.1 14. iar orice proces biotehnologic este cu atât mai valoros cu cât implică mai puţine costuri.1 (Applied Biosystems). Pentru obţinerea de proteine recombinate s-au realizat culturi mai mari (0. Se poate observa cantitatea mare de proteine recombinate raportată la cantitatea de proteine totale din celulele bacteriene.4 30→ 20. Producerea de proteine recombinate Pentru exprimarea genelor. coli.1→ 14. Pereţii celulelor bacteriene au fost distruse prin sonicare. coli a fost urmărită cu ajutorul electroforezei în gel de poliacrilamidă în condiţii denaturante în prezenţă de SDS (Figura 1). AlaDH 1 2 3 94 67 43 LeuDH 1 2 3 AAL 1 94→ 67→ 43→ ←54 2 ← ← 42→ ← ← ← ← 94 67 43 → → → → → ← 42 30 20. După sonicare extractul bacterian a fost centrifugat (20 min la 21 000 ×g la 4°C).5-1L). preum şi masele moleculare ale proteinelor recombinate.

15 mM.0 în reacţia de aminare.0 f) AAL (aspartat amoniuliaza): acid L-aspartic 100 mM. L-alanină 10 mM. astfel încât valorile DO/min să fie cuprinse între 0.0.54 ·103 ·M-1 ·cm-1.22 ·103 ·M-1 ·cm-1.5 în reacţia de dezaminare b) AlaDH (alanin dehidrogenaza): piruvat 10 mM.15 mM.15 mM. GDH 1 U e) LDH (lactat dehidrogenaza): piruvat 1 mM. NAD 2 mM.5 în reacţia de dezaminare c) GDH (glucozo dehidrogenaza): glucoză 10 mM.0 în reacţia de aminare. L-leucină 10 mM.05 şi 0. NADH 0. Tris HCl 50 mM pH 8. Tris HCl 50 mM pH8. NH4Cl 1 M. S-a ales porţiunea dreptei cu activitatea cea mai mare.0 d) GalM (galacto mutarotaza): glucoză 10 mM. Tris HCl 50 mM pH 8. La această lungime de undă NADH prezintă maximul de absorbanţă şi are un coeficient molar de extincţie de 6.3.22]*(Vr/Vp) *FD *103 U/l DO/min – variaţia densităţii optice pe minut la 340 nm Vr – volumul reacţiei Vp – volumul probei FD – factorul de diluţie O unitate enzimatică (1U) corespunde formării unui µmol de produs într-un minut. Sinteza de aminoacizi marcaţi cu 15N Mediul de reacţie pentru sintezele de aminoacizi marcaţi cu 15N a conţinut: 42 . NAD 2 mM. NH4Cl 1 M. glicocol 50 mM pH 10. NAD 2 mM. Pentru măsurarea activităţii enzimatice s-au folosit câţiva µl de enzimă purificată sau extract brut bacterian.Măsurarea activităţii enzimatice a enzimelor Măsurătorile de activitate enzimatică a dehidrogenazelor s-au efectuat la 30ºC cu un spectrofotometru Jasco V-530 urmărindu-se scăderea absorbanţei NADH (reacţia de aminare a cetoacizilor) sau formarea acestuia (reacţia de dezaminare a aminoacizilor) la 340nm. Tris HCl 50 mM pH 8. care are un coeficient molar de extincţie la aceasă lungime de undă egal cu 2. glicocol 50 mM pH 10. NADH 0. Mediile de reacţie pentru enzime au fost următoarele: a) LeuDH (leucin dehidrogenaza): cetoacid 10 mM.5. NAD 2 mM. Tris HCl 50 mM pH 8. Tris HCl 50 mM pH 8. NADH 0. Activitatea enzimatică s-a calculat după formula: A=[(DO/min)/6. MgCl2 6 mM Pentru măsurarea activităţii enzimatice a aspartzei s-a urmărit formarea acidului fumaric la 240 nm.

a fenolnitroprusiatului şi a cloraminei.8 0.4 0. Sintezele au fost oprite prin denaturarea termică a enzimelor.0 cu NaOH. în forma H+.6 0. Aminoacidul s-a eluat cu NH4OH 1M. Developarea culorii s-a făcut prin incubarea probelor timp de 2-3 min la 100ºC. Ca martor a servit amestecul de sinteză fără clorură de amoniu (din care cauză se adăuga la sfârşit).068852 + 0. y = 0. În Figura 2 este prezentată curba etalon de la sinteza de [15N]-L-metionină.2 0 0 20 40 60 80 100 120 DO 623nm NH Cl (% ) 4 Figura 2.99935 1. Fracţiunea cu aminoacid s-a concentrat pe 43 . Sintezele de aminoacizi marcaţi au fost efectuate la 30ºC cu urmărirea pH-lui şi agitare.013334x R= 0. Această metodă constă în formarea unui compus de culoare. 200 µl de hipoclorit de sodiu şi 590 µl apă. la interacţiunea ionului de amoniu.2 1 0. timp de 15 min la 85ºC. Curba etalon de la sinteza [15N] L-Metionină. 200 µl de fenolnitroprusiat. Probele s-au preparat după următoarea procedură: 10 µl de probă diluată de 20 ori. Pe baza curbelor etalon s-a calculat cantitatea de ion de amoniu rămas în mediul de sinteză. Reacţia s-a declanşat prin adăugarea enzimelor. după care s-a spălat până la un pH neutru. Amestecul de sinteză filtrat s-a încărcat pe coloană şi apoi s-a spălat cu apă (10 volume). Înainte de declanşarea sintezelor s-a preluat o probă care a servit la alcătuirea unei curbe etalon.4 1.• cetoacid 100 mM • 15NH4Cl 100 mM • NADH 1 mM • glucoză 670 mM Amestecul de sinteză a fost ajustat la pH 8. Activarea umpluturii s-a făcut prin tratare cu HCl 2N. Purificarea aminoacizilor sintetizaţi Aminoacizii sintetizaţi au fost purificaţi pe o coloană cu răşină schimbătoare de ioni Dowex 50W x 8. Controlul eluării s-a făcut cu ninhidrină pentru aminoacizi. S-a măsurat absorbanţa la 623 nm. Pe parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl prin metoda Berthelot.

în calitate de catalizator. Aceste metode prezintă un şir întreg de dezavantaje. reactivul având şi un conţinut de 1% terţ-butil-dimetil-clorsilan. iar precipitatul obţinut s-a filtrat şi uscat. Acest tip de derivatizare are avantajul că. iar prin ruperea legăturii dintre carboxil şi atomul de carbon alfa. Precipitarea s-a lăsat peste noapte. cum ar fi consumul unei cantităţi mari de amoniac. cu 150 µl de acetonitril ca solvent şi 50 µl reactiv MTBSTFA. randamente scăzute datorită mai multor etape de sinteză. Sinteza de aminoacizi marcaţi cu 15N Marcarea aminoacizilor cu izotopi stabili se poate realiza prin sinteze chimice şi enzimatice. Analiza aminoacizilor sintetizaţi prin spectrometrie de masă Pentru analiza calitativă prin metoda spectrometriei de masă a aminoacizilor este necesară o derivatizare a produsului de reacţie. M-57 şi M-85. care introduce la fiecare funcţiune polară din moleculă câte o grupare terţ-butil-dimetilsilil (TBDMS). 44 . Separarea gaz-cromatografică a produşilor de sinteză sub formă de TBDMS-derivaţi s-a făcut pe o coloană capilară cu fază staţionară DB5 de 30 m lungime. Masele ionilor fragment fiind caracteristice fiecărui aminoacid. iar spectrele s-au înregistrat cu un spectrometru de masă cuadrupolar HP 5985. Derivatizarea s-a făcut utilizând ca reactiv N-metil-N-(terţ-butil-dimetilsilil) triflouroacetamida (MTBSTFA) în calitate de donor al grupării silil. la carboxil şi amină. Derivatizarea s-a făcut pe cantitaţi de probă de ordinul 0. La ionizarea cu impact de electroni. Pentru analize s-a utilizat un cromatograf de gaze Hewlett Packard 5840 A. utilizând metoda Das Neves şi Vasconcelos. purităţii şi concentraţiei izotopice. obţinerea racemicului. şi nu una sau două în mod statistic. la amină se introduce o singură grupare silil. care trebuie facută la ambele funcţiuni polare ale moleculei de aminoacid. adiacent. ia naştere un fragment cu masa M-159. la 120ºC timp de 20 minute. Prin ruperea în diferite poziţii din gruparea tert-butildimetilsilil se formează ioni cu masele M-43. s-a facut prin sililare.baia de apă. cu hidrogen ca şi gaz purtător şi cu temperatură programată între 55 şi 250ºC. datorită substituentului terţ-butil voluminos.5-1 mg de probă. aminoacizii astfel obţinuţi au fost supuşi determinării structurii. În continuare. Derivatizarea. după care s-a precipitat cu etanol absolut. cum se întâmplă în cazul derivatizării cu grupări trimetilsilil. aminoacizii sub formă de TBDMS-derivaţi se produc în cea mai mare parte sub formă de ioni prin fragmentarea moleculelor. În primele etape de marcare a acizilor aminaţi cu izotopi stabili s-au folosit metode de sinteză chimică.

Reacţiile de sinteză sunt cuplate cu reacţii de regenerare a cofactorilor costisitori. Sinteza de aminoa45 . Schema de sinteză a acizilor aminaţi cu 15N. care constă în oxidarea unui mediator şi transferul electronului la NAD(P)+.Folosirea enzimelor în sinteze de aminoacizi marcaţi cu izotopi stabili prezintă mai multe avantaje faţă de metodele chimice. Schema de sinteză a aminocizilor marcaţi cu 15N utilizată în prezenta lucrare este reprezentată în Figura 3. 2000]. Un dezavantaj al metodei îl prezintă specificitatea şi viteza de regenerare reduse. 1989). AADH – aminoacid dehidrogenză Aminoacid dehidrogenazele catalizează reacţia de formare a aminoacizilor pornind de la 15NH4Cl şi cetoacizii corespunzători. marea majoritate provenind de la bacterii. • regenerarea enzimatică în vitro. Din cauza preţului mare a acestora utilizarea lor în cantităţi stoichiometrice nu este eficientă. Piridin nucleotid transhidrogenaza de la Pseudomonas fluorescens a fost utilizată în regenerarea atât a NAD cât şi a NADP pentru producerea de hidromorfonă [Boonstra şi colab. O metodă relativ simplă şi mai utilizată pentru obţinerea de aminoacizi marcaţi cu 15N este sinteza enzimatică pornind de la cetoacizi şi săruri de amoniu (15N). datorită faptului că decurg stereoselectiv şi au randamente superioare. Sursele enzimelor utilizate în regenerarea coenzimelor sunt destul de variate. cele mai utilizate enzime pentru regenerarea coenzimelor în sinteze fiind alcool dehidrogenaza şi formiat dehidrogenaza (Hummel şi Kula. • regenerarea electrochimică. Modalitatea cea mai eficientă pentru regenerarea coenzimelor rămâne metoda enzimatică. Această metodă prezintă dezavantajul manipulării laborioase a celulelor şi caracterul enantioselectiv scăzut al reacţiei. cu utilizare de celule în creştere.. Majoritatea enzimelor utilizate în sinteza diverşilor compuşi necesită coenzime (NADH sau NADP). 15NH4Cl Cetoacid NADH AADH Acid gluconic GDH GalM β-glucoză -glucoză L-(15N)aminoacid NAD+ Figura 3. Pentru a evita acest fenomen există câteva căi de regenerare continuă a coenzimelor pe parcursul sintezelor: • regenerarea în vivo.

Sinteza de L-alanină marcată cu 15N s-a realizat pentru o cantitate de 8 mmol. Figura 4. exprimate în celule de E. Activitatea alanin dehidrogenazei din B. Pe tot parcursul sintezei alaninei s-a urmărit consumarea clorurii de amoniu prin metoda Berthelot (Figura 4 A) care este o metodă colorimetrică foarte sensibilă de dozare a amoniacului. 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-alanină. M = 318. subtilis. [1990] au testat sinteza de L-alanină şi L-valină cu enzime (alanin dehidrogenază şi valin dehidrogenază) purificate şi în lizat bacterian. (A) Consumul. coli. constanta de inhibiţie calculată de noi Ki=4. Astfel. Sinteza de [15N]-alanină. Enzimele recombinate. nu conduce la mărirea randamentului reacţiei. în general. 15NH4Cl 130 mM. GlucDH a servit la regenerarea NADH.cizi a fost cuplată cu reacţia catalizată de glucozo-dehidrogenaza (GlucDH) de la B. Purificarea acestora este o etapă suplimentară care. NADH 1 mM. Acest fapt nu a influenţat randamentul sintezelor. subtilis este inhibată de piruvat. (B) Spectrul de masă al [15N]-Alaninei. Honorat şi colab. Reacţia s-a declanşat la adăugarea enzimelor (115 U de leucin dehidrogenază şi 60 U de glucozo-dehidrogenază). După purificarea aminoacidului randamentul sintezei a fost de 60%. Mediul de reacţie utilizat a conţinut: piruvat de Na 150 mM. Sinteza de [15N] L-Ala Amestecul de sinteză a fost ajustat la pH 8. la concentraţii mari de substrat activitatea enzimei este redusă. glucoză 670 mM. O soluţie în acest 46 .25 mM. utilizând ca substrat glucoza cu formare de acid gluconic. înainte de adăugarea enzimelor. DMTBS derivat. cca 97 atom % 15N NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. reprezintă aproximativ 50% din proteinele totale existente în lizatul bacterian.0. În unele sinteze s-a folosit galactozo-mutarotaza pentru transformarea α-glucozei în β-glucoză. Enzimele utilizate în sintezele de aminoacizi marcaţi nu au fost purificate.

Tabelul 2. a fost necesară o cantitate mai mare de enzimă. 260.0. masa moleculară exactă pentru leucină fără marcare izotopică la azot este M=359. Mediul de reacţie pentru sinteza de [15N]-leucină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode. stearothermophilus sunt prezentate în Tabelul 2. Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 5 A). În cazul leucinei derivatizate cu două grupări silil. Enzima are cea mai mare specificitate de substrat pentru acidul α-cetoisovaleric. În ambele cazuri este necesară o urmărire minuţioasă a consumului clorurii de amoniu. NH4Cl 1M şi NADH 0. stearothermophilus în prezenţa diferiţilor α-cetoacizi α-cetoacid Acid α-cetoisovaleric Acid α ceto-β-metilvaleric Acid α-cetoizocaproic Acid α-cetocaproic Acid α-ceto-γ-metiltiobutiric Acid α-cetobutiric LeuDH429 168 (100) 46. pH 8.6) 4. Sinteza de [15N]-L-Leu Leucin dehidrogenazele au specificitate pentru un număr mai mare de cetoacizi. 232 şi 158.15 mM. ceea ce demonstrează marcarea alaninei nu 15N (Figura 4 B). În sintezele de aminoacizi la care enzima are o specificitate mai mică pentru precursorul acestora. 302. şi respectiv 200. De aceste valori ale activităţii enzimatice s-a ţinut cont în sintezele de aminoacizi marcaţi cu izotopul stabil al 15N.8 (4. Masele fragmentelor ion ale alaninei cu conţinut izotopic natural sunt m/z 274. 274. Masa moleculară a alaninei fără marcare izotopică este 317.5 (28) 36. Între paranteze este exprimată activitatea procentuală considerând rezultatul obţinut cu acid α-cetoisovaleric ca 100%.4 (10) 7. În cazul aminoacizilor mar47 .caz ar fi declanşarea reacţiei de sinteză cu cantităţi mai mari de enzimă.7 (2. Activitatea specifică (U/mg de proteină) a LeuDH din B.8 (22) 17.8) Activitatea enzimatică a fost determinată la 30°C în tampon Tris-HCl 50 mM. α-cetoacid 10 mM. Analiza spectrelor de masă a arătat prezenţa fragmentelor ion cu o unitate mai mult decât cele menţionate mai sus. O altă soluţie poate fi adăugarea piruvatului în mai multe etape. Specificităţile de substrat ale leucin dehidrogenazei native din B. Masele caracteristice ale ionilor fragment ale leucinei cu conţinut izotopic natural au valorile m/z 316.

Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 6 A). DMTBS derivat. (B) Spectrul de masă al [15N]-valinei. M = 346. (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-valină. Figura 5. (B) Spectrul de masă al [15N]-Leucinei. atât masa moleculară cât şi masele ionilor fragment cresc cu o unitate de masă (Figura 5 B). M = 360. Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 8.0 mmol.2 mmol. Sinteza de [15N]-valină. Sinteza s-a declanşat cu 200 U de leucin dehidrogenază şi 125 U de glucozo-dehidrogenază. NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero.caţi cu 15N. înainte de adăugarea enzimelor. DMTBS derivat. cca 97 atom % 15N. cca 97 atom % 15N NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. înainte de adăugarea enzimelor. raportul reactan48 . Raportul molar al reactanţilor (acid α-ceto isovaleric:15NH4Cl )a fost de 1:1. Sinteza de [15N]-leucină (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-leucină. Sinteza s-a declanşat cu 205 U de leucin dehidrogenază şi 110 U de glucozo dehidrogenază. Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 8. Sinteza de [15N]-L-Val Mediul de reacţie pentru sinteza de [15N]-valină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode. S-au realizat câteva sinteze. Figura 6.

şi deci şi consumul de clorură de amoniu este foarte mare în primele minute de sinteză. Astfel.0 12. 292.0 8. În continuare viteza reacţiei a scăzut. Viteza reacţiei a scăzut foarte mult după primele 10 min când s-au consumat 50% din substrate (Figura 7 A). 288. Datele spectrometrice de masă obţinute confirmă pe deplin prezenţa valinei marcate cu 15N în produsul reacţiei enzimatice. Masele caracteristice ale ionilor fragment a valinei cu conţinut izotopic natural au valorile m/z 302. Masa moleculară a metioninei derivatizată cu două grupări silil este de 377. După purificarea aminoacidului s-a constatat un randament al sintezei de 94%. 260 şi respective 186.0 15NH 4Cl 3. Din această cauză a fost nevoie de o cantitate mai mare de proteină.0 8. Sinteza de [15N]-L-Met Mediul de reacţie pentru sinteza de 15N-metionină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode.ţilor şi randamentele sintezelor sunt prezentate în Tabelul 3. Cel mai mare randament s-a constatat în cazul sintezei de 12 mmol. În cazul metioninei marcate cu 15N. după 10 min s-a consumat 50% clorură de amoniu. Spectrul de masă al valinei marcate isotopic este prezentat în Figura 6 B. şi 218. acumularea de produşi de sinteză care pot inhiba activitatea enzimelor. În cazul valinei derivatizate cu două grupări silil. Sinteze de [15N]-L-valină Reactanţi (mmol) Acid cetoisovaleric 3. atât masa moleculară cât şi masele ionilor fragment cresc cu o unitate de masă.0 Randamentul sintezei (%) 79 86 92 Viteza de reacţie este. Viteza a scăzut mult după încă 10 min (în primele 20 min ale sintezei s-au consumat 80% clorură de amoniu). Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 7 A). atât masa moleculară cât şi 49 . Pentru consumarea celorlalte 20% NH4Cl au fost necesare 100 min.0 12. masa moleculară exactă pentru valina fără marcare izotopică la azot este M=345 . Masele caracteristice ale ionilor fragment ale metioninei fără marcare izotopică au valorile m/z 320. viteza reacţiei fiind direct proporţională cu concentraţia de substrat până la anumite valori. Activitatea specifică relativă a leucin dehidrogenazei pentru acidul α-ceto-γ-metiltiobutiric este aproximativ 8 U/mg proteină. Scăderea vitezei de reacţie se poate explica prin scăderea concentraţiei substratelor. Tabelul 3. iar în cazul valinei marcate cu 15N.

7 mmol. Sinteza s-a declanşat cu 200 U de leucin dehidrogenază şi 125 U de glucozo dehidrogenază.masele ionilor fragment cresc cu o unitate de masă. cca 97 atom % 15N Sinteza de [15N]-L-NorLeu Mediul de reacţie pentru sinteza de [15N]-norleucină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode. (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-norleucină. Raportul molar al reactanţilor (acid α-ceto-γ-metiltiobutiric:15NH4Cl )a fost de 1:1. Raportul molar al reactanţilor (acid α-ceto caproic:15NH4Cl )a fost de 1:1. 100 A 100 90 80 70 60 73 201 B 80 NH Cl (%) 60 I. Spectrul de masă al metioninei marcate isotopic este prezentat în Figura 7 B. (B) Spectrul de masă al [15N]-norleucinei. Datele spectrometrice de masă obţinute confirmă pe deplin prezenţa metioninei marcate cu 15N în produsul sintezei enzimatice. Sinteza de [15N]-norleucină. M = 378. DMTBS derivat. DMTBS derivat. % 50 40 30 20 10 0 4 40 57 75 147 133 275 303 15 20 346 0 50 100 150 200 m/z 250 300 350 400 0 0 5 10 20 min 30 70 90 120 Figura 8. înainte de adăugarea enzimelor. Figura 7.8 mmol. (B) Spectrul de masă al [15N]-metioninei. Sinteza s-a declanşat cu 106 U de leucin dehidrogenază şi 86 U de glucozo dehidrogenază şi 39 U de galacto mutarotază. cca 97 atom % 15N 50 . Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 4. Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 5. NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. Sinteza de [15N]-metionină. (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-metionină. M = 360. NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. înainte de adăugarea enzimelor.

0 4. 100 A 100 90 80 187 73 B 80 NH4Cl (%) 70 60 I. Masele fragmentelor ion ale norleucinei cu conţinut izotopic natural sunt sunt m/z 316. cca 97 atom % 15N 51 . Sinteza s-a declanşat cu 310 U de leucin dehidrogenază şi 204 U de glucozo dehidrogenază. Raportul molar al reactanţilor (acid α-ceto butiric:15NH4Cl)a fost de 1:1.7 15NH 4Cl Randamentul sintezei (%) 78 78 2. Raportul reactanţilor şi randamentele sintezelor sunt prezentate în Tabelul 4. Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 8. Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 9 A).0 4. Tabelul 4. Sinteza de [15N]-norvalină. ceea ce demonstrează marcarea norleucinei nu 15N (Figura 8 B). Activitatea specifică relativă a leucin dehidrogenazei pentru acidul cetobutiric este cea mai mică dintre substratele analizate (4. Sinteza de [15N]-L-Norval Mediul de reacţie pentru sinteza de [15N]-norvalină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode. (B) Spectrul de masă al [15N]-norvalinei.Activitatea specifică relativă a leucin dehidrogenazei pentru acidul cetocaproic este relativ mică (17. Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 8 A).7 Masa moleculară a norleucinei fără marcare izotopică este 359. % 60 50 40 261 147 57 133 303 331 0 50 100 150 200 250 300 350 289 15 40 30 20 20 10 0 0 0 5 15 30 m in 60 90 120 m/z Figura 9. înainte de adăugarea enzimelor.4 U/mg proteină). 302. ceea ce constituie 2. M = 346. Sinteze de [15N]-L-norleucină Reactanţi (mmol) Acid cetocaproic 2.03 mmol. NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-norvalină. 274 şi 200. DMTBS derivat. Analiza spectrelor de masă a arătat prezenţa fragmentelor ion cu o unitate mai mult decât cele mai menţionate mai sus.8% din activitatea pentru acidul cetoisovaleric).7 U/mg proteină.

M = 360. Datele spectrometrice de masă obţinute confirmă pe deplin prezenţa valinei marcate cu 15N în produsul reacţiei enzimatice.În cazul norvalinei derivatizate cu două grupări silil. ceea ce demonstrează marcarea izoleucinei cu 15N (Figura 10 B). 274.27 mmol. şi respectiv 200. 52 . Din fiecare reactant s-a utilizat o cantitate de 5. Masele caracteristice ale ionilor fragment ale izoleucinei cu conţinut izotopic natural au valorile m/z 316. NH4Cl 100% s-a considerat cantitatea de clorură la timpul zero. În cazul aminoacizilor marcaţi cu 15N. atât masa moleculară cât şi masele ionilor fragment cresc cu o unitate de masă. Spectrul de masă al norvalinei marcate isotopic este prezentat în Figura 9 B. A 100 80 NH Cl (%) 100 90 80 70 60 201 73 B I. Sinteza de [15N]-L-Ile Mediul de reacţie pentru sinteza de [15N]-izoleucină s-a realizat cu reactivii la concentraţiile descrise la capitolul de materiale şi metode. 260 şi 186. masa moleculară exactă pentru norvalină fără marcare izotopică la azot. (B) Spectrul de masă al [15N]-izoleucinei. Masele caracteristice ale ionilor fragment ale valinei cu conţinut izotopic natural au valorile m/z 302. iar în cazul norvalinei marcate cu 15N .8 U/mg proteină). înainte de adăugarea enzimelor. Sinteza s-a declanşat cu 290 U de leucin dehidrogenază şi 221 U de glucozo dehidrogenază. Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de NH4Cl (Figura 10).5 U/mg proteină) este mai mare decât pentru acidul cetoisocaproic (36. (A) Consumul de 15NH4Cl pe parcursul sintezei de [15N]-isoleucină. 288. Masele fragmentelor ion obţinute prin spectrometrie de masă sunt mai mari cu o unitate. cca 97 atom % 15N În cazul izoleucinei derivatizate cu două grupări silil. % 60 4 50 40 15 303 57 75 147 133 275 40 30 20 20 10 0 0 0 5 10 20 40 min 60 90 120 345 50 100 150 200 250 300 350 400 0 m/z Figura 10. este M=345. Sinteza de [15N]-isoleucină. masa moleculară exactă pentru izoleucină fără marcare izotopică la azot este M=359. 302. Activitatea specifică relativă a leucin dehidrogenazei pentru acidul α-ceto-β-metilvaleric (46. atât masa moleculară cât şi masele ionilor fragment cresc cu o unitate de masă. DMTBS derivat.

coli Concentraţia iniţială (mM) Concentraţia de echilibru (mM) Keq L. Reacţia de formare a acidului aspartic din fumarat este reversibilă.352 0. Pe tot parcursul sintezei s-a urmărit consumul de acid fumaric prin citirea absorbanţei la 240 nm (Figura 11 A). La echilibru nu se mai observă nici o variaţie de extincţie.0 0 3.0 10.. 53 .0 0 0. Determinarea constantei de echilibru (Keq = [NH3] [acid fumaric] / [acid aspartic]) a reacţiei catalizate de aspartaza din E. Se adaugă apoi 1 U de aspartază recombinată. Sinteza de acid aspartic s-a realizat la temperatura camerei. Dozarea activităţii enzimatice a aspartazei s-a făcut de asemenea la temperatura camerei. Tabelul 5. Celule imobilizate de E. 1981. iar acidul aspartic având o cerere mare pe piaţa de aminoacizi.477 3.352 4.0 40. Producerea acidului aspartic la scară industrială s-a realizat enzimatic din fumarat şi săruri de amoniu utilizând aspartaza ca şi catalizator [Chibata şi colab.69 mM (sau 3. coli cu o activitate mare a aspartazei au fost utilizate în sinteza acidului aspartic [Fusee şi colab.432 3.53). Reacţia de sinteză s-a oprit prin denaturarea termică a enzimei.Asp NH4Cl Fumarat (mM) 1. metoda fiind foarte eficientă şi simplă.648 20.0 0 1.523 10. În cazul reacţiilor reversibile nu se consumă tot substratul şi ca rezultat randamentul sintezelor scade.Asp NH4Cl Fumarat L. 1976].70 Mediul de reacţie conţine la un volum de 1 ml următorii reactivi: tampon Tris-HCl 50 mM (pH 8.477 0. Rezultatele şi condiţiile acestor determinări sunt prezentate în Tabelul 5.. care este deplasat spre formarea de acid aspartic. Acid L-aspartic ↔ Acid fumaric + NH4+ După o anumită perioadă de timp.35 4.69 x 10 –3 M). care este proporţională cu concentraţia de acid fumaric format (εmM = 2.566 30. 1973].Media celor 4 măsurători au indicat o valoare a Keq = 3.251 0. iar la diferite intervale de timp se citeşte extincţia la 240 nm. Tosa şi colab. Pentru a determina concentraţiile reactanţilor la care se stabileşte echilibrul reacţiei am făcut mai multe determinări ale constantei de echilibru.0 10..434 0.749 10.0 0 1. Concentraţiile la echilibru de L-Asp şi NH4Cl se calculează din concentraţiile lor iniţiale şi concentraţia la echilibru de acid fumaric. între cei doi reactanţi (fumarat şi acid aspartic) se stabileşte un echilibru.Sinteza de acid L-aspartic Aspartaza este folosită cu succes în sinteza de acid aspartic din acid fumaric şi clorură de amoniu.0 20.251 3. diverse concentraţii de acid aspartic şi NH4Cl. MgCl2 6mM. indicate în partea stângă a tabelului.43 2.5).28 2.

catalizată de aspartaza recombinată din E. NH4Cl 0. Masa moleculară a acidului aspartic derivatizat cu trei grupări silil este de 457. 390 şi 316. Masele caracteristice ale ionilor fragment ale acidului aspartic fără marcare izotopică au valorile m/z 432. stearothermophilus cu 9 aminoacizi lipsă la capătul C-terminal are o activitate specifică în reacţia de dezaminare a L-leucinei. Acesta reprezintă cel mai mare impediment în utilizarea AADH în sinteza enzimatică a cetoacizilor.5 cu NaOH.Fumarat mM Aspartat mM 1000 100 90 80 73 Fumarat/Aspartat (mM) 800 70 60 600 I. Sinteza de acid aspartic. coli. pH s-a ajustat la valoarea de 8. Reacţia s-a declanşat cu aspartază 2 U/ml. fără marcare cu 15N. % 50 40 400 30 20 75 200 10 0 0 50 100 147 202 244 150 200 250 302 316 300 350 418 390 400 450 460 500 0 0 50 100 150 200 min 250 300 350 m/z Figura 11. Acest fapt ne-a determinat să testăm o sinteză de acid cetoisocaproic (Figura 12). Aspartaza a servit la înlăturarea ionului de amoniu format în urma reacţiei 54 . coli. 418.8 M. Datele spectrometrice de masă obţinute confirmă pe deplin prezenţa acidului aspartic în produsul sintezei enzimatice. Sinteza de acid α-cetoisocaproic Sinteza chimică a cetoacizilor este dificil de realizat. (A) Consumul de acid fumaric şi formarea de acid aspartic în cursul reacţiei de sinteză a acidului aspartic. (B) Spectrul de masă al acidului aspartic. fapt care explică şi costurile mari a acestora. Componenţa mediului de sinteză a fost: acid fumaric 1 M. Pentru sinteză am utilizat şi aspartază recombinată de la E. Până acum nu a fost descrisă o metodă enzimatică eficientă de producere a cetoacizilor. După purificare s-a constat un randament de 70%. DMTBS derivat. Leucin dehidrogenaza de la B. Aminoacid dehidrogenazele (AADH) catalizează dezaminarea L-aminoacizilor cu formare de cetoacizi corespunzători. iar echilibrul este deplasat spre formarea de aminoacid. Reacţiile sunt reversibile. aproape de două ori mai mare decât enzima nativă. M = 457. Spectrul de masă al acidului aspartic fără marcare izotopică este prezentat în Figura 11 B.

L-leucină

NAD+ LeuDH358 NADH LDH

Lactat

Acid αcetoisocaproic NH4+

Piruvat

+
Fumarat AAL Acid aspartic

Figura 12. Schema de sinteză a acidului cetoisocaproic.

de dezaminare a L-leucinei. Reacţia catalizată de aspartază este şi ea reversibilă, dar în acest caz echilibrul reacţiei este deplasat spre formarea de acid aspartic, deci spre consumarea de NH4+. Pentru regenerarea coenzimei am utilizat lactat dehidrogenaza din muşchi de bovine. Un impediment care poate apărea pe parcursul sintezelor de acest gen (cu mai multe enzime) este reacţionarea enzimelor secundare cu produsul sintezei. Este cunoscută specificitatea strictă a aspartazei pentru acid aspartic, de aceea am testat numai activitatea LDH cu diferiţi cetoacizi (Tabelul 6). Surprinzător este faptul că, totuşi, unii cetoacizi sunt substrate pentru LDH. Pentru sinteza cetoacizilor ce servesc ca substrate şi pentru LDH trebuie căutate alte enzime pentru regenerarea coenzimei.
Tabelul 6. Activitatea LDH din muşchi de bovine (Boehringer) în prezenţa diferiţilor α-cetoacizi în raport cu substratul fiziologic (acid piruvic) α cetoacid Acid piruvic Acid hidroxipiruvic Acid fluoropiruvic Acid α cetobutiric Acid α cetocaproic Acid α cetovaleric Acid α ceto γ metiltiobutiric Acid α cetoizocaproic Acid α ceto β metilvaleric Activitate U/mg proteină 140 69 38 10 0,38 0,13, 0,02 0,00 0,00 % 100 49 27 7,1 0,27 0,093 0,014 0,00 0,00

Mediul de reacţie conţine în volumul final de 1 ml: tampon Tris–HCl 50 mM (pH 8,5), MgCl2 6 mM, NADH 0,15 mM, α-cetoacid 1 mM.

55

Sinteza de acid isocaproic s-a realizat pentru o cantitate de 5 mmol. Temperatura la care a fost efectuată sinteza a fost de 35ºC. Reacţiile au fost oprite prin denaturarea termică a enzimelor (15 min la 85ºC). Formarea acidului cetosiocaproic s-a urmărit prin consumarea piruvatului (Figura 13).
Piruvat mM cetoisocaproat mM 120

100 Piruvat/cetoisocaproat (mM)

80

60

40

20

0 0 50 100 min 150 200 250

Figura 13. Consumul de acid piruvic şi formarea de acid α-cetoisocaproic în cursul reacţiei de sinteză a acidului α-cetoisocaproic în sistemul cuplat LeuDH/AAL/LDH. Componenţa mediului de sinteză a fost: acid fumaric 150 mM, acid piruvic 120 mM, L-leucină 100 mM, NAD 1 mM, pH-ul s-a ajustat la valoarea de 8,5 cu NaOH. Reacţia s-a declanşat cu 2 U/ml aspartază, lactat dehidrogenază şi leucin dehidrogenază (LeuDH358).

Din amestecul de sinteză s-a purificat leucina rămasă după sinteză. Cantitatea de leucină recuperată a servit la calcularea randamentului sintezei, care a fost de 30%. Deşi randamentul este mic, sinteza este rentabilă din punctul de vedere al preţului reactanţilor, cei folosiţi sunt mai ieftini decât produsul final. În concluzie, tehnicile care utilizează ADN recombinat au aplicaţiile cele mai diverse în biotehnologie. Aplicarea lor cere însă expertize variate cum sunt: - calcularea randamentelor de reacţie pe baza echilibrelor termodinamice şi a parametrilor cinetici a enzimelor implicate, - utilizarea unor procedee rapide de purificare prin cristalizare sau cromatografie, dar nu în ultimul rând şi cunoaşterea pieţei internaţionale privind cererea şi oferta produselor. Piaţa moleculelor marcate cu 15N este redusă dar interesantă, considerând valoarea ridicată a acestor compuşi. Pentru comparaţie, 1 kg 56

de acid L-glutamic valorează în prezent ~1 €, în timp ce 1 g acid [15N]-L-glutamic valorează ~150 €

2. Tendinţe actuale în aplicarea bionanotehnologiilor
Bionanotehnologiile moderne se inspiră din organizarea celulară a lumii vii. Astfel, structurile nano la fel ca şi structurile vii, sunt alcătuite din componente de natură organică şi anorganică. Aceste structuri sunt speranţa pentru tratarea a numeroase cancere, existând în prezent deja aplicaţii ale nanoparticulelor în tratamentul unor cancere. Nanoparticulele sunt o speranţă nu numai pentru tratamentul numeroaselor boli, dar şi pentru stabilirea unor diagnostice. Utilizarea nanoparticulelor în medicină este axa prioritară în aplicarea bionanotehnologiilor. Limitările bionanotehnologiilor sunt: incapacitatea de a sintetiza particule de aceleaşi dimensiuni cu aceeaşi suprafaţă, controlul organizării lor. Ţesuturile tari, cum ar fi ţesutul osos, cochiliile la moluşte, conţin una sau mai multe componente organice de natură proteică care controlează organizarea structurală . Aplicaţii ale bionanotehnologiilor Nanoparticulele de aur (NP-Au) sunt o adevărată speranţă în diagnosticul şi tratamentul cancerelor. Au a fost utilzat timp de câteva decenii în diverse aplicaţii în medicină (implanturi dentare) datorită caractersticilor sale neutre. Nanoparticulele de Au au început să fie din ce în ce mai des utilizate în depistarea şi chiar tratamentul unor celule canceroase datorită faptului că acestea sunt inerte, non-toxice, au stabilitate mare, dimensiuni mici şi capacitate de legare mare. NP-Au sunt capabile de a acţiona asupra unor anumite tipuri de celule chiar în absenţa oricăror grupe funcţionalizate. NP-Au induc moartea celulară liniei de celule de carcinom pulmonar A549 de la om, dar nu au nici un efect asupra altor linii de celule HepG2 (carcinom hepatic hepatocelular uman) şi BHK21 (celule juvenile din rinichi de hamster) (Patra şi col., 2007). Diagnostic Diagnosticul nanomolecular al cancerului poate asigura depistarea celulelor canceroase în faze incipiente ale bolii. Nanoparticule de aur derivatizate cu nucleotide tiolate au fost utilizate pentru depistarea celulelor canceroase (Conde şi col., 2010). NP-Au la care s-au ataşat oligonucleotide de ADN au fost utilizate pentru diagnosticul timpuriu al leucemiilor mieloide acute. Oligonucleotidele ADN utilizate în acest scop 57

reprezentau un fragment din joncţiunea care rezultă în urma translocaţiiei t(9;22)(q34;q11). Un fragment dintr-un cromozom este translocat la un alt cromozom, în acest caz fragmentul de la cromozomul 9 este transferat pe cromozomul 22, cromozomul find cunoscut sub denumirea de cromozom Philadelphia. Această translocaţie este cauza leucemiilor mieloide cronice şi care sunt cauzate de fuziunea a 2 gene BCR(22)-Abl(9) (Figura 14).

Figura 14. Formarea cromozomului Philadelphia – translocaţia reciprocă între cromozomul 9 şi 22.

Produsul acestei gene este o proteină himeră cu activitate tirozin-kinazică. Metoda de detecţie cu ajutorul nanoparticulelor se bazează pe formarea de porţiuni hibride ADN:ARN (ADN sonda: ARNm din celulele canceroase) dublu catenare, care vor împiedica agregarea nanoparticulelor de Au odată cu creşterea concentraţiei de săruri. Metoda nanosondelor pentru diagnosticul acestui tip particular de cancer oferă avantaje faţă de metodele utilizate actual în diagnostic (FISH, transcrierea inversă a ARNm şi amplificarea prin PCR) prin faptul că este mai ieftină şi mai rapidă (~30 min) şi necesită cantităţi mici de ARNm (10 ng/μl). Diagnosticul timpuriu în asemenea cazuri este foarte important, în fazele ulterioare celulele canceroase devenind rezistente la chemoterapice. Nanoparticulele de argint (NP-Ag) au devenit atractive în domeniul bionanotehnologic după descoperirea efectului lor antibactericid (Sondi şi Salopek-Sondi, 2004). Acest efect este unul de importanţă majoră datorită faptului că bacteriile capătă din ce în ce mai multă rezistenţă la antibiotice. Nanoparticulele de argint par a avea o influenţă nu numai asupra bacteriilor, dar şi asupra virusurilor. Astfel NP-Ag la concentraţii non-toxice pentru celule inhibă replicarea virală (sinteza materialului genetic ai virusului) 58

atunci când nanoparticulele sunt administrate înainte de infectare sau imediat după (2-4 ore) aceasta (Speshock şi col., 2010). Unele substanţe chimice s-au dovedit a avea un efect inhibitor asupra proliferării celulare, angiogenezei şi rol antiinflamator. Un astfel de exemplu este colorantul DCPIP (2,6-diclorofenol-indofenol) care induce apoptoza (moartea celulară) în celule umane de melanom A375 şi G361 (Cabello şi col., 2009). DCPIP s-a dovedit a avea acţiune antiangiogeneză şi antiinflamatoare asupra celulelor canceroase umane de colon HCT116. Efectul acestuia este mai intens dacă este încapsulat în particule de poliacizi (lactic şi glicolic). Concentraţiile de ≥6 μg/ml de colorant (DCPIP) induc moartea celulară prin apoptoză (Mondalek şi col., 2010). Nanobiotehnologiile urmăresc nu numai crearea de nano-vehicule pentru transportarea diferitor substanţe, dar şi crearea şi manipularea unor adevărate nano-motoare, utile în nanomanipulare celulară. F1-ATP-aza este un veritabil nano-motor rotativ, a cărei mişcări pot fi controlate cu ajutorul unor stimuli optici şi chimici (Ristic şi col., 2009). Sisteme particulare capabile de transport ţintit şi eficient a diferitor substanţe, cu puţine efecte adverse, se datorează probabil endocitozei transportorilor. Nanoparticule cationice formate din lipide cationice şi polielectroliţi s-au dovedit a fi cărăuşi excelenţi pentru transportul amfotericinei B – un antifungicid pentru Candida albicans (Vieira şi Carmona-Ribeiro, 2008). Nanodiscurile de HDL (High Density Lipoprotein) sunt un strat bifosfolipidic cu aspect de disc (ND-HDL). Este cunoscut faptul că HDL este numit “colesterolul bun” deoarece este implicat în transportul moleculelor hidrofobe (colesterol) în fluxul sangvin care este un mediu hidrofil. Structura HDL (liporoteine cu densitate mare) este una simplă, fiind alcătuit din fosfolipide şi apolipoproteină (apo). Cea mai abundentă formă de lipoproteină din plasma sanguină umană este apoA-I, care este alcătuită din 243 de aminoacizi, este bine caracterizată şi la incubarea cu vezicule de fosfolipide în vitro formează HDL revers, capabil de transportul moleculelor hidrofobe (Ryan, 2010). Fosfolipidele cele mai frecvent utilizate pentru asamblarea veziculelor sunt DMPC (dimirisstoil-fosfatidil colina) şi DMPG (dimirisstoil-fosfatidil glicerol). Incubarea acestor vezicule cu apoA-I se autoasamblează ND-HDL. Aceste nano-discuri se pot autoasambla chiar dacă nu este utilizată enzima integrală, ci numai fragmente de apolipoproteine (Weers şi col., 2001). ND-HDL reprezintă astfel un mediu favorabil pentru studierea proteinelor transmembranare, transportul unor substanţe hidrofobe. 59

Stratul bilipidic este un mediu natural pentru proteinele transmembranare care îşi păstrează proprietăţile sale conformaţionale şi activitatea. Suprafaţa unui nanodisc cu diametrul de 20nm este de ~300 nm2, o suprafaţă suficientă pentru integrarea câtorva molecule proteice. Avantajul utilizării acestor structuri comparativ cu miceliile de detergenţi, este că asigură un mediu natural apropiat, fără prezenţa detergenţilor care pot schimba conformaţiile proteinelor. ND-HDL au fost utilizate în studierea a numeroase proteine transmembranare cum ar fi bacteriorodopsina (Bayburt ţi col., 2006; Blanchette şi col., 2008), citoromul p450 3A4 (Baas şi col., 2004), toxina antraxului (Katayama şi col., 2010), hidrogenaze enzime de membrană produse de Pyrococcus furiosus care pot sintetiza H2 (Baker şi col., 2009). ND-HDL au fost testate în utilizarea lor pentru transportul diferitor substanţe hidrofobe, care sunt insolubile în mediu sangvin hidrofil. Un exemplu în acest sens este transportul de către ND-HDL a amfotericinei B un potenţial antifungicid care inhibă creşterea Saccharomyces cerevisiae şi a altor fungi patogene, care administrat sub această formă nu mai este toxic la anumite concentraţii (Oda şi col., 2006). ND-HDL ce conţineau cucurmină (un polifenol hidrofob natural obţinut din Curcuma longa) au inhibat creşterea liniei celulare hepatice HepG2 comparativ cu administrarea curcuminei libere (Ghosh şi col., 2010). O altă aplicaţie a nanodiscurilor de HDL a fost încorporarea de lipide cu ioni bivalenţi de Ni2+, care au capacitatea de a fixa proteinele cu etichetă de 6-His (histidine). Proteina din învelişul virusului West Nile (Fischer şi col., 2010)

3. Bibliografie
1. Baas B. J., Denisov I. G., Sligar S. G., (2004). Homotropic cooperativity of monomeric cytochrome P450 3A4 în a nanoscale native bilayer environment, Archives of Biochemistry and Biophysics, 430(2), 218-28. Baker S. E., Hopkins R. C., Blanchette C. D., Walsworth V. L., Sumbad R., Fischer N. O., Kuhn E. A., Coleman M., Chromy B. A., Letant S. E., Hoeprich P. D., Adams M. W., Henderson P. T., (2009). Hydrogen production by a hyperthermophilic membrane-bound hydrogenase în water-soluble nanolipoprotein particles, Journal of the American Chemical Society, 131(22), 7508-7509. Baker P., Sawa Y., Shibata H., Sedelnikova S., Rice D., (1998). Analysis of the structure and substrate binding of Phormidium lapideum alanine dehydrogenase. Nature Structural Biology, 5, 561-67. Bayburt T. H., Grinkova Y. V., Sligar S. G., (2006). Assembly of single bacteriorhodopsin trimers în bilayer nanodiscs, Archives of Biochemistry and Biophysics, 450(2), 215-22. Blanchette C. D., Cappuccio J. A., Kuhn E. A., Segelke B. W., Benner W. H., Chromy B. A., Coleman M. A., Bench G., Hoeprich P. D., Sulchek T. A., (2008). Atomic force microscopy differentiates discrete size distributions between membrane protein

2.

3.

4.

5.

60

6.

7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14.

15. 16.

17.

18.

19.

20. 21.

containing and empty nanolipoprotein particles, Biochimica et Biophysica Acta, 1788(3), 724-31. Boonstra B., Rathborne D. A., French C. E., Walker E. H., Bruce N. C., (2000). Cofactor regeneration by a soluble pyridine nucleotide transhydrogenase for biological production of hydromorphone. Applied Enviromental Microbiology, 66, 5161-66. Cabello C. M., Warner B. Bair W. B., Bause A. S., Wondrak G. T., (2009). Antimelanoma activity of the redox dye DCPIP (2,6-Dichlorophenolindophenol) is antagonized by NQO1, Biochemical Pharmacology, 78(4), 344-54. Chibata I., Tosa T., Sato T., (1976). Production of L-aspartic acid by microbial cells entrapped în polyacrylamide gels. Methods în Enzymology, 44, 739-746. Conde J., de la Fuente J. M., Baptista P. V., (2010). RNA quantification using gold nanoprobes - application to cancer diagnostics, Journal of Nanobiotechnology, 8:5. Deconttignies-Le Maréchal P., Calderon-Seguin R., Vandecasteele J.,P., Azerad R., (1979). Synthesis of L-tryptophan by immobilized Escherichia coli cells. European Jornal of Applied Microbiology and Biotechnology, 7, 33-44. Delforge D., Devreese B., Dieu M., Delaivre E., Beeumen J., Remacle J., (1997). Identification of lysine 74 în pyruvate bineding of alanine dehydrogenase from Bacillus subtilis. Journal of Biological Chemistry, 272, 2276-84. Ghosh M., Singh A. T., Xu W., Sulchek T., Gordon L. I., Ryan R. O., (2010). Curcumin nanodisks: formulation and characterization, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, Honorat A., Monot F., Ballerini D., (1990). Synthesis of L-alanine and L-valine by enzyme system from Bacillus megaterium. Enzyme and Microbial Technology, 12, 515-20. Honorat-Pascal A., Monot F., Ballerini D., (1990). Coparative stady of the enzymatic synthesis of L-valine by purified enzymes, crude extract or permeabilized cells from Bacillus megaterium. Applied Microbiology and Biotechnology, 34, 236-41. Hummel W., Kula M-R., (1989). Dehydrogenases for the synthesis of chiral compounds. European Journal of Biochemistry, 184, 1-13. Fischer N.O., Infante E., Ishikawa T., Blanchette C.D., Bourne N., Hoeprich P.D., Mason P.W., (2010). Conjugation to nickel-chelating nanolipoprotein particles increases the potency and efficacy of subunit vaccines to prevent West Nile encephalitis, Bioconjugate Chemistry, 21(6), 1018-22. Fukui S., Ikeda S., Fujimura M., Yamada H., Kumagai H., (1974). Production of L-tryptophan, L-tyrosine and their analogues by immobilized tryptophanase and immobilized β-tyrosinase. European Journal of Applied Microbiology, 1, 25-39. Fusee M., Swann W., Calton G., (1981). Immobilization of Escherichia coli cells containing aspartase activity with polyurethane and its application for L-aspartic acid production. Applied Enviromental Microbiology, 42, 672-76. Fusee M., Weber J., (1984). Immobilization by polyurethane of Pseudomonas dacunhae cells containing L-aspartat β-decarboxylase activity and application to L-alanine production. Applied Enviromental Microbiology, 48, 694-98. Karsten W.E., Viola R.E., (1991). Kinetic studies of L-aspartase from Escherichia coli: pH-dependent activity changes. Archives of Biochemistry and Biophysics, 287, 60-67. Katayama H., Wang J., Tama F., Chollet L., Gogol E. P., Collier R. J., Fisher M. T., (2010). Three-dimensional structure of the anthrax toxin pore inserted into lipid nanodiscs and lipid vesicles, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(8), 3453-57.

61

22. Katoh R., Nagata S., Ozawa A., Ohshima T., Kamekura M., Misono H., (2003). Purification and characterization of leucine dehydrogenase from an alkaliphilic halophile, Natronobacterium magadii MS-3. Journal of Molecular Catalysis, 23, 231-38. 23. Mondalek F. G., Ponnurangam S., Govind J., Houchen C., Anant S., Pantazis P., Rama P Ramanujam R. P., (2010). Inhibition of angiogenesis- and inflammation-inducing factors în human colon cancer cells în vitro and în ovo by free and nanoparticle-encapsulated redox dye, DCPIP, Journal of Nanobiotechnology, 8:17, 1-9. 24. Monot F., Benoit Y., Lemal J., Honorat A., Ballerini D., (1988). Simultaneous production of amino acid dehydrogenase and glucose dehydrogenase by Bacillus megaterium and their utilization for L-valine synthesis with NADH regeneration. Biocatalysis, 2, 161-74. 25. Nagata S., Misono H., Nagasaki S., Esaki N., Tanaka H., Soda K., (1989). Thermostable alanine dehydrogenase of Bacillus sp.DSM730: gene cloning, purification, and characterization. Biochemistry, 71, 559-63. 26. Nagata S., Tanizawa K., Esaki N., Sakamoto Y., Ohshima T., Tanaka H., Soda K., (1988). Gene cloning and sequence determination of leucine dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus and structural comparison with other NAD(P)+-dependent dehydrogenases. Biochemistry, 27, 9056-62. 27. Norbert M., Brunhuber W., Blanchard J.S., (1994). The biochemistry and enzymology of amino acids dehydrogenases. Critical Reviews în Biochemistry and Molecular Biology, 29, 415-67. 28. Oda M. N., Hargreaves P. L., Beckstead J. A., Redmond K. A., van Antwerpen R., Ryan R. O., (2006). Reconstituted high density lipoprotein enriched with the polyene antibiotic amphotericin B, Journal of Lipid Research, 47(2), 260-67. 29. Ohshima T., Nishida N., Bakthavatsalam S., Kataoka K., Takada H., Yoshimura T., Esaki N., Soda K., (1994). The purification, characterization, cloning and sequencing of the gene for a halostable and thermostable leucine dehydrogenase from Thermoactinomyces intermedius. European Journal of Biochemistry, 222, 305-12. 30. Ohshima T., Wandrey C., Conrad D., (1988). Continous production of 3-fluoro-L-alanine with alanine dehydrogenase. Biotechnology and Bioengineering, 34, 394-97. 31. Ohshima T., Wandrey C., Kula M-R., Soda K., (1985). Impovement for L-leucine production în a continously operated enzyme membrane reactor. Biotechnology and Bioengineering, 26, 1616-18. 32. Oka M., Yang Y.S., Nagata S., Esaki N., Tanaka H., Soda K., (1989). Overproduction of thermostable leucine dehydrogenase of Bacillus stearothermophilus and its one-step purification from recombinant cells of Escherichia coli. Biotchnology and Applied Biochemestry, 11, 307-11. 33. Patra H.K., Banerjee S., Chaudhuri U., Lahiri P., Dasgupta A., (2007). Cell selective response to gold nanoparticles, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3, 111–19 34. Ristic Z., Vitali M., Duci A., Goetze C., Kemnitz K., Zuschratter W., LillH., Bald D., (2009). Two-stimuli manipulation of a biological motor, Journal of Nanobiotechnology, 7:3. 35. Ryan R. O., (2010). Nanobiotechnology applications of reconstituted high density lipoprotein, Journal of Nanobiotechnology, 8:28. 36. Schütte H., Flossdorf J., Sahm H., Kul, M. R., (1976). Purification and properties of formaldehyde dehydrogenase and fromate dehydrogenase from Candida boidinii. European Journal of Biochemistry, 62, 151.

62

37. Siranosian J.K., Ireton, K., Grossamn D.A., (1993). Alanine dehydrogenase (ald) is required for normal sporulation în Bacillus subtilis. Journal of Bacteriology. 175, 6789-96. 38. Sondi I., and Salopek-Sondi B., (2004). Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria, Journal of Colloid and Interface Science, 275, 177–82. 39. Speshock J. L., Murdock R. C., Braydich-Stolle L. K., Schrand A. M., Hussain S. M., (2010). Interaction of silver nanoparticles with Tacaribe virus, Journal of Nanobiotechnology, 8:19. 40. Tosa T., Sato T., Mori T., Chibata I., (1974). Basic studies for continous production of L-aspartic acid by immobilized Escherichia coli Cells. Applied Microbiology, 27, 886-89. 41. Vieira D. B., and Carmona-Ribeiro A. M., (2008) Cationic nanoparticles for delivery of amphotericin B: preparation, characterization and activity în vitro, Journal of Nanobiotechnology, 6:6. 42. Weers P. M., Narayanaswami V., Ryan R. O., (2001). Modulation of the lipid binding properties of the N-terminal domain of human apolipoprotein E3, European Journal of Biochemistry, 268, 3728-35.

63

II. CULTURI CELULARE Culturi celulare
Lect. dr. Mircea Teodor Chiriac Cuprins
1. Prezentarea principiului tehnicii experimentale .................................................... 64 2. Prezentarea informaţiilor care se pot obţine pe diferite sisteme de studiu ............. 67 3. Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente .................................................. 71 3.1. Echiparea laboratorului de culturi celulare ..................................................... 71 3.2. Strategii de lucru ............................................................................................ 74 3.3. Instruirea personalului ................................................................................... 75 3.4. Cultivarea celulelor ......................................................................................... 78 3.5. Separarea prin centrifugare a celulelor din mediul de cultură şi stabilirea viabilităţii acestora .......................................................................................... 78 3.6. Îngheţarea şi dezgheţarea celuluor .................................................................. 79 3.7. Subclonarea; tripsinizarea............................................................................... 81 4. Bibliografie ............................................................................................................. 81

1. Prezentarea principiului tehnicii experimentale
Multe dintre tehnicile introduse la un moment dat în diferite ştiinţe au revoluţionat felul în care acea ştiinţă a fost percepută ulterior. Culturile celulare sunt un asemenea exemplu în biologie. Introducerea acestei tehnici în urmă cu aproximativ 100 de ani a permis practic importul naturii în laborator, ceea ce a dus la standardizarea tehnicilor şi generalizarea strategiilor de studiu între cercetătorii din diverse instituţii, urmată de o explozie informaţională în lumea biologică. Avansarea cunoaşterii bio-medicale din ultimele decenii nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea printre altele a metodelor de lucru cu celulele. Cercetarea bio-medicală actuală foloseşte tehnicile de lucru cu celulele pentru investigarea unor probleme din domenii ca: biofizica, biochimie, biologie celulară şi moleculară, genetica, biologia dezvoltării organismelor, evolutionism, medicina moleculară, farmacologia, bio-nano-tehnologia, inteligent drug design etc. 64

presupune prelevarea şi cultivarea unui organ în totalitate. secundare şi imortale/canceroase Proprietăţi Inhibiţia de contact1 Fenotipul faţă de situaţia in vivo Genotipul faţă de situaţia in vivo Necesarul factorilor de creştere Diferenţiate Număr de diviziuni Timp necesar cultivării Reproductibilitatea rezultatelor 1 primare da identic identic crescut da 2-3 crescut scăzută secundare da asemănător identic crescut da <100 scăzut crescută imortale/canceroase unele/nu asemănător/rotunde asemănător/diferit crescut/limitat da/nediferenţiate nelimitat scăzut crescută în mod normal. Dacă ne referim la cultura de celule. eritropoietina). Celulele canceroase pierd această caracteristică fenotipică şi după ce ajung să fie confluente încep să crească una peste cealaltă formând ghemuri de celule uşor de distins la microscopul optic. hormoni.presupune prelevarea unor ţesuturi şi digestia lor pentru obţinerea unei suspensii unicelulare care este apoi cultivată mai departe. testarea agenţilor anticanceroşi. cancere şi altele. secundare şi imortalizate (tabel 1). 65 . Tabel 1. interferoni. Aceasta include şi cultivarea unor embrioni întregi. există trei tipuri de celule animale care sunt cultivate în laborator: primare. celulele cresc în vasul de cultură până când stabilesc contact cu vecinele lor. celulele pot fi folosite ca şi model pentru studiul răspunsurilor fiziologice la diferiţi factori de stres din mediu. Caracteristicile celulelor primare. anticorpi monoclonali folosiţi în cercetare şi clinica medicală. cultivarea organelor şi ţesuturilor cu aplicaţii în bolile cronice degenerative. producţia glico-proteinelor recombinante (cytokine. metabolism. deocamdată teoretic.Este practic de neimaginat desfăşurarea activităţii într-un centru de cercetare bio-medical lipsit de laboratorul de culturi celulare.presupune prelevarea unor fragmente de ţesuturi şi cultivarea lor. Din punct de vedere al tipului de cultură se poate vorbi despre: . . Aplicaţii curente sunt legate de: folosirea culturilor celulare pentru elaborarea vaccinurilor. . cultura celulară poate cuprinde cultura ţesuturilor şi organelor. Avansarea cercetării din domeniul celulelor stem şi lucrul cu celulele embrionare face posibilă. moment în care îşi opresc creşterea. studii de genomică. Pe de altă parte. Într-un sens mai larg.cultura de ţesuturi .cultura de celule .cultura de organe . apoptoză.

Aceste celule vor creşte aderente de suprafaţa vasului de cultură. Pe lângă derivarea culturilor secundare. Este posibil ca celulele să formeze aderenţe între ele dar de obicei acestea sunt de o mică intensitate. celulele canceroase au unele proprietăţi care le diferenţiază de celelalte celule imortale necancreoase: nu mai prezintă inhibiţia de contact. După cum se poate observa din tabelul 1. Pe de altă parte. Pentru a le separa de acesta şi pentru separarea celulelor unele de altele se folosesc de obicei enzime proteolitice (tripsina). Deşi nu prezintă alterări ale setului de cromozomi (karyotipului). cu alte cuvinte transplantarea lor la animalele de laborator este urmată de apariţia tumorilor la acestea. Diferite substanţe (factori de creştere ai diferitelor populaţii leucocitare şi/sau mitogeni – substanţe care stimulează mitoza) pot fi utilizate pentru diferenţierea şi înmulţirea celulelor în cultură.Culturi primare Majoritatea celulelor din culturile primare necesită ancoraj. pot creşte cu mai puţini nutrienţi etc. 66 . evitarea confluenţei care poate avea ca rezultat inhibarea creşterii. Cultivarea celulelor provenite din piele (keratinocite. Unele dintre aceste celule imortale (transformate) pot avea caracter oncogenic. îndepărtarea celulelor moarte şi a produşilor de metabolism celular şi adăugarea substanţelor nutritive. cultivarea celulelor prelevate din sângele periferic se face într-o manieră care nu necesită ancorarea acestora de pereţii vasului de cultură. fizici (radiaţii) sau biologici (virusurile oncogene). Culturi secundare Prin subcultivarea celulelor dintr-o cultură primară se pot obţine aşa-numitele culturi secundare. fibroblaste) se face prin biopsierea ţesutului şi formarea unei suspensii unicelulare. Culturi de celule imortalizate Este posibil ca unele celule din culturile secundare să sufere anumite transformări care le conferă caracterul de imortalitate adică posibilitatea de a se divide la nesfârşit. aceste celule acumulează anumite caracteristici fenotipice care le fac să devină o linie celulară distinctă. Celulele dintr-o cultură secundară pot parcurge până la 100 de diviziuni înainte de a-şi pierde potenţialul proliferativ. Aceste celule pot apărea ca urmare a unor modificări (transformări) la nivelul cromozomului prin factori chimici. subcultura are ca scop menţinerea celulelor în faza logaritmică de creştere.

eritropoietina). hormonilor şi factorilor de creştere (insulina. Mai mult. Este de aşteptat ca acest domeniu să revoluţioneze tratamentul diferitelor afecţiuni. factorilor de coagulare. traficului de membrană. antirabic). Anticorpii monoclonali Una dintre aplicaţtiile culturilor celulare cu cel mai mare impact pentru societate la ora actuală este reprezentată de tehnologia de obţinere a anticorpilor monoclonali prin folosirea hibridoamelor. În urma acestei fuziuni.2. antiparotidita epidemică. anticorpii monoclonali şi-au găsit foarte rapid aplicaţii în domenii variate cum ar fi: diagnosticul şi trata67 . ciclului celular. diferenţierii. se formează celule hibrid (de unde şi numele de hibridoame) dintre care unele produc anticorpii cu specificitatea dorită (caracter dobândit de la celula B a animalului imunizat) într-o manieră continuă (dobândind caracterul imortal de la celulele de mielom). anticorpilor monoclonali şi altor substanţe imunomodulatoare (interferoni. antivaricela. Datorită specificităţii deosebit de mari (se consideră că un anticorp poate distinge antigenul pereche între 108 molecule). enzimelor. agenţilor anticanceroşi etc. Aceste celule sunt fuzionate apoi în prezenţa poli-etilen-glicolului (PEG) cu o linie celulară canceroasă de mielom (cancer al plasmocitelor). Această tehnologie a fost pusă la punct de către Milstein şi Koehler în urma cu aproape patru decenii. celulele animale sunt deosebit de utile în testarea citotoxicităţii diferitelor substanţe incluzând noile terapii anticanceroase. Nu în ultimul rând. prin folosirea tehnologiei AND-ului recombinat este posibilă crearea celulelor transgene care constituie per se un model de studiu pentru investigarea metabolismului energetic. dezvoltarea în ultimii ani a cunoştinţelor şi tehnologiei de lucru cu celulele stem constituie una dintre temele cele mai actuale în domeniul biomedical. În 1975 cei doi cercetători au publicat rezultatele prin care pot fi obtinuţi anticorpii monoclonali. îmbătrânirii şi apoptozei. Prin diferite metode de screening se pot găsi aceste celule care sunt ulterior subclonate dând naştere astfel unor linii celulare pure şi stabile are produc anticorpii monoclonali. Prezentarea informaţiilor care se pot obţine pe diferite sisteme de studiu Aplicaţiile culturilor celulare îşi găsesc utilitatea în producerea: vaccinurilor (antirubeolic. Pe scurt tehnica presupune imunizarea unui animal de experienţă cu un antigen şi recoltarea celulelor B (cele care produc anticorpii) la un anumit interval de timp după imunizare (figura 1). În plus. interleukine).

Screeningul face posibilă identificarea coloniilor care produc anticorpi faţă de antigenul dorit. cercetare fundamentală şi aplicată (metode de izolare a diferitelor substanţe recunoscute).mentul clinic. Celulele B sunt izolate şi combinate cu mieloamele (partea stângă) în prezenţa PEG care mediază fuziunea celulelor. Urmează apoi subclonarea realizată prin diluarea celulelor din coloniile producătoare în aşa fel încât fiecare 68 . Folosirea terapeutică a anticorpilor monoclonali în diferite afecţiuni umane urmează două direcţii: markeri diagnostici care pot identifica diferite tipuri de antigene din populaţii celulare in vivo şi terapia ţintită a diferitelor afecţiuni în care anticorpului monoclonal îi sunt ataşate substanţe chimice toxice sau radioactive. Celulele hibrid sunt singurele care vor supravieţui în mediul suplimentat cu Hypoxanthine Aminopterin Thymidine (HAT). antigen PEG HAT Screening Subclonare Linie celulară producatoare de anticorp monoclonal Figura 1 Producerea anticorpilor monoclonali Splina este izolată la câteva saptămâni (timp necesar pentru îmbogăţirea repertoriului de celule B specifice) după imunizarea animalului cu antigenul faţă de care se doreşte producerea anticorpilor monoclonali. catalizatori ai reacţiilor chimice (abzymes).

în ultimii ani. Există la ora actuală şi peste 30 de anticorpi monoclonali folosiţi ca şi agenti terapeutici în diferite afecţiuni umane.recipient să conţină teoretic o singură celulă. anticorpii monoclonali produşi în şoarece prezintă neajunsul de a fi străini organismului uman. Deşi cercetarea în acest domeniu este relativ la început. Aceste celule sunt reprezentate de către ovulul fertilizat şi celulele obţinute din primele diviziuni ale acestuia. oligopotente. După sursa de provenienţă există două tipuri de celule stem: celule stem embrionare şi celule stem adulte. După numărul de precursori ai liniilor diferenţiate pe care le poate produce. Ajunşi în organism aceşti anticorpi ca orice altă substanţă străină iniţiază un răspuns imun din partea gazdei care se poate manifesta prin secreţia de anticorpi umani anti-anticorpi monoclonali de şoarece. celulele totipotente sunt capabile să formeze un organism în totalitate. Cele mai bine studiate celule stem sunt cele derivate din măduva osoasă şi care constituie precursorii tuturor celulelor din sânge. Cu timpul anticorpii umani pot neutraliza şi distruge anticorpii monoclonali injectaţi anulându-le efectele terapeutice. anticorpii de şoarece au fost umanizaţi. Această abordare a permis medicilor oncologi să obţină rezultate spectaculoase în diferite forme de cancere. pluripotente. numărul celor aflaţi în diferite stadii de testare depăşeşte 100. După cum implică numele. Celule stem Următorul pas în revoluţia din domeniul biomedical a fost reprezentat de posibilitatea cultivării celulelor stem în laborator. Din acest motiv. multipotente. cercetătorii au reuşit să izoleze şi cultive cu succes 69 . Se obţin în acest fel colonii în care toate celule provin dintr-o singură celulă mamă şi deci vor produce acelaşi anticorp ca şi aceasta. celule stem pot fi clasificate în: totipotente. Se poate vorbi la ora actuală de cancere tratate cu anticorpi monoclonali în care pacienţii supravieţuiesc fără recidivă la 30 de ani de la administrarea terapiei. O schiţă a diferenţierii celulare se găseşte în figura 2. Tehnologia ADN-ului recombinat a făcut posibilă ataşarea părţii specifice (cea care recunoaşte antigenul) derivată de la şoarece cu un braţ constant (care consituie cea mai mare parte) de la om. Interesul major pentru biologia celulelor stem este explicat de potenţialul de diferenţiere al acestora în orice tip de ţesuturi şi organele dintr-un organism. Deşi nu sunt toxici. Prin definiţie celulele stem sunt acele celule care prin diviziune dau naştere unei celule fiică identică şi unei alte celule care poate fi diferită.

Pe lângă potenţialul terapeutic enorm. atunci urmaşii unei împerecheri dintre doi astfel de şoareci chimera pot produce un knock-out/knock-in pentru acea genă. Celula stem Pluripotentă Celula stem Multipotentă Celula stem cu potenţial limitat Celula diferenţiată Parţial Celula diferenţiată final. În urma analizelor care pot să depisteze diferite defecte genetice se poate decide neimplantarea embrionului în uterul viitoarei mame. celulele stem prezintă şi aplicaţii diagnostice. postmitotică Figura 2 Celulele stem pot da nastere unui numar mare de celule diferentiate final 70 . Dacă aceste organe sunt chiar gonadele. Este posibil ca una dintre cele opt celule ale embrionului rezultat în urma fertilizării in vitro a unui ovul să fie îndepărtată şi analizată din punct de vedere genetic (celula este dispensabilă deoarece restul celulelor rămase refac embrionul).anumite celule stem din diferite surse unele dintre ele fiind apoi diferenţiate în numeroase celule finale. tehnologia cultivării celulelor stem embrionare este puternic îngrădită de normele actuale ale eticii cercetării. Deşi deosebit de atractivă. Se pot produce astfel animale „chimera” care exprimă genele implantate în diferite organe. Folosirea acestor celule face posibilă şi obţinerea animalelor modificate genetic prin introducerea unor gene în embrionul tânăr.

aranjarea spaţiului de lucru este descrisă în figura 4. • este prevazută în mod obligatoriu cu o lampă de UV care va fi pornită 5-10 minute înainte de începerea lucrului şi repornită pentru 5-10 minute după încheierea lucrului. Hota cu flux laminar • Serveşte lucrului efectiv cu celulele. Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente 3. Rămâne de văzut dacă potenţialul unor astfel de celule stem adulte este la fel de nelimitat ca şi al celor embrionare. Incubator cu sursa de CO2 • creşterea celulelor. Echiparea laboratorului de culturi celulare Organizarea generală a laboratorului de culturi celulare include următoarele echipamente de bază (figura 3): a. concentraţia de CO2 este în general ajustată între 5% şi 7% pentru a obţine un sistem tampon optimal în combinaţie cu substanţele din mediul de cultură. b. Această nouă descoperire pune sub semnul întrebării principiile actuale care stau la baza tratamentului cancerului. calitatea celulelor şi a reactivilor. tehnica asepteică (prezentate în cele ce urmează) şi experienţa personală a operatorului care contribuie decisiv la primele trei. Succesul în lucrul cu celule depinde de factori variaţi cum ar fi: utilarea laboratorului. 3. • tipul de hotă folosită pe scară largă în cultura celulelor animale este hota cu flux de aer vertical care oferă o protecţie bună atât pentru celule cât şi pentru operator.1. 71 .Disputele asupra aspectelor etice ale lucrului cu celule stem embrionare au încurajat dezvoltarea tehnicilor de lucru cu celulele stem adulte. Recent au fost descrise şi celule stem canceroase. Experimental s-a dovedit că un număr de doar 200 de celule considerate ca fiind celule stem canceroase este suficient pentru a transfera cancerul de la un animal la un altul în timp ce un număr de câteva sute de ori mai mare de celule canceroase care nu prezintă caracteristicile celulelor stem sunt incapabile să transfere boala. Existenţa acestor celule canceroase stem poate explica apariţia recidivelor prin participarea unui număr redus de celule care nu pot fi distinse/distruse prin tehnicile actuale. în funcţie de tipul de celulp.

DMSO) se poate folosi şi ca sistem de aspirare a mediilor folosite. celulele sunt în general situate pe suprafaţa bazei recipientului se foloseşte microscopul inversat. halat). f. c. Centrifuga de masă cu răcire • centrifugarea suspensiilor de celule în diverse scopuri.• responsabil pentru menţinerea unei atmosfere sterile (filtre HEPA. • Autoclav şi sterilzor cu aer uscat o Folosite pentru sterilizarea diferitelor soluţii şi recipiente folosite. umede şi cu temperatura constantă. de obicei se găseşte într-o incintă anexată. manuşi. igienizare uşoară. e. • 72 . Alte componente • Baie de apă o păstrarea mediilor şi altor reactivi la temperatura de 37 grade Celsius. stocuri de antibiotice. Pompa de vid şi sisteme de sterilfiltrare o pentru lichidele instabile la autoclavare (de ex. Frigider/congelator • stocarea reactivilor L-glutamina etc. Microscop optic inversat cu contrast de fază (opţional aparat foto) • serveşte la observarea celulelor. de aceea este necesară utilizarea echipamentului de protecţie (ochelari/mască facială. • o precauţie deosebită trebuie acordată faptului că recipientul este extrem de rece (-196 grade Celsisus) şi azotul poate produce arsuri în urma contactului cu pielea sau mucoasele. high efficiency particulate air). Recipient cu azot lichid • stocarea celulelor pe termen lung. stabilitate în timp. o o alternativă este înlocuirea apei cu perle metalice care prezintă următoarele avantaje: reducerea contaminării reactivilor cu care vin în contact. d.) (medii cultură. • contrastul de fază îmbunătăţeşte vizualizarea specimenelor transparente (celulelor). economisirea consumului de energie. • deoarece în cultura de celule animale.

Organizarea laboratorului de culturi celulare Consumabile • pipete serologice. 73 . • vase de cultură .Figura 3. pot fi din plastic (de unică folosinţă) sau din sticlă (refolosibile după sterilizare).codate în funcţie de aria utilă de cultivare şi de volumul maxim de mediu care poate fi conţinut. • medii de cultură (multe celule pot fi cultivate în DMEM/RPMI+10%FBS la care se adaugă diferite concentraţii de L-glutamina şi antibiotice).

accesul personalului în această cameră va fi restricţionat pe cât posibil. săruri.2. Chiar dacă este vorba de un mediu sintetic. microelemente. factori de creştere şi alte componente. • personalul care urmează să lucreze cu celulele va fi instruit corespunzător (vezi mai jos). acizi graşi.de unde şi numele de fetal bovine serum (FBS). cu unele excepţii serul este considerat un component de bază. există riscul contaminării cu diferite microorganisme care datorită ratei 74 . Este de dorit ca această încapere să fie oarecum izolată faţă de restul laboratoarelor pentru a limita riscul de contaminare. glucoză şi altele în funcţie de particularităţile experimentului.Strategii de lucru Din punct de vedere tehnic. Compoziţia mediilor de cultură este complexă incluzând: aminoacizi. bicarbonat. La ora actuală. în general de la vacă .4. carbohidraţi. de aceea se va permite doar accesul celor care sunt direct implicaţi în procesul de lucru cu celulule.Conologic se poate vorbi de existenţa a două categorii de medii. • suplimente pentru mediile de cultură: antibiotice – uzual se foloseşte un ameste de penicilină/streptomicină. Tot din acest motiv. toate acestea trebuie adaptate liniilor celulare cu care urmează a se lucra în laborator. de aceea încăperile vor fi semnalizate corespunzător. Cele mai multe medii conţin şi phenol red. celulele animale sunt pretenţioase în ceea ce priveşte condiţiile în care pot sa crească. există câteva principii de bază ale lucrului cu celulele: • culturile celulare vor fi făcute într-o cameră dedicată acestui scop. serul provine de la animale mari. 3. un indicator al pH-ului care trebuie să rămână între 7 şi 7. Na-pyruvat. hormoni. cele naturale care includ serul sanguin şi alte secreţii de origine animală şi medii sintetice în care componentele de bază sunt produse separat şi apoi amestecate de obicei de către firme specializate. vitamine. • toate mediile şi suplimentele care urmează a fi folosite în cultura celulară trebuie să fie certificate pentru lucrul pe culturi de celule (indicaţia cell culture certified/approved trebuie să apară pe ambalaj/descrierea produsului). Dacă acesta virează spre galben indicând un mediu acid este cazul ca mediul să fie schimbat. • acele încăperi care sunt dedicate lucrului cu celule prezintă risc infecţios pentru cei implicaţi. L-glutamină. • spre deosebire de celulele vegetale şi bacterii. Mediile de cultură sunt soluţii saline tamponate.

celulele animale se vor opri din creştere după un număr de generaţii care depinde de sursa primară a celulelor. în plus factori ca spre exemplu temperatura (37 de grade Celsius pentru celule mamifere). fie la 37 grade Celsius (10-20 min e suficient. tripsina). substanţele pot fi preîncălzite fie la 22. creşterea celulelor animale urmează o curbă cu trei faze: o faza de echilibrare (primele 24h) în care celulele se acomodează cu noul mediu în care sunt introduse. creşterii densităţii peste un nivel critic. contaminarea se poate propaga din aproape în aproape şi duce în final la compromiterea nu doar a celulelor la care contaminarea a fost iniţial sem75 . o nimic din ceea ce vine în contact direct cu celulele nu se deschide în afara hotei sterile. o faza de creştere exponenţială care durează în jur de 7-10 zile. Cu alte cuvinte. celulele animale sunt limitate în ceea ce priveşte numărul de generaţii pe care le produc. Instruirea personalului Cultivarea celulelor este un lucru care se poate învaţa repede. lucrul bine organizat şi desfăşurat fără grabă este esenţial pentru o eficienţă maximă: o mişcările vor fi măsurate şi sigure. Odată aparută. Chiar şi în condiţii optime.• • • • de creştere mult superioară celulelor animale vor deveni majoritare în scurt timp. oricine poate învaţa să menţină culturile de celule după doar câteva zile petrecute în laborator dacă respectă protocoalele şi are la dispoziţie echipamentul necesar. şi o concentraţie a CO2 între 5 şi 7% condiţionează clutura celulelor animale (sistemul de tampon cel mai frecvent utilizat este cel cu bicarbonat de sodiu sau potasiu din mediul de cultură + CO2 din incubatorul folosit). Singurul lucru care este şi mai uşor şi nici măcar nu necesită învatare este să contaminezi celulele. o faza de inhibare a creşterii datorită inhibiţiei de contact. pH-ul. 3.. o imediat după adăugarea suplimentelor în mediile de cultură se notează acest fapt pe recipientul respectiv. se poate porni un cronometru pentru a evita „uitarea” mediilor pentru un timp îndelungat şi degradarea lor (L-glutamina. scăderii potenţialului de metabolizare a mediului. De aceea desfăşurarea activităţii în linişte este esenţială în laboratorul de culturi celulare. osmolaritatea (290-310mOsm).3. înainte de scoaterea din hotă se verifică etanşeitatea închiderii.

Chiar şi după câştigarea independenţei în lucru. • Instrumentele de lucru trebuie igienizate la intervale regulate. 3 Este vorba despre acele medii/suplimente/alte substanţe care nu mai pot fi sterilizate (fie prin sterilfiltrare fie prin autoclavare) şi respectiv obiecte care nu mai pot fi sterilizate. • Orice mediu sau obiect contaminat din greşeală va fi aruncat3.pentru evitarea contaminării celulelor şi operatorului: o halat cu mâneci lungi o pantofi închişi o mănuşi de unică folosinţă • Spălatul pe mâini înainte şi după lucrul cu celulele. • Orice pipetă trebuie folosită o singură dată2. Doar după această perioadă este permis lucrul direct. Orice obiect (pipeta. • Orice lichid care ajunge în contact cu suprafaţa de lucru sterilă va fi îndepărtat imediat cu ajutorul unui prosop de hârtie îmbibat în ethanol 70%. • O soluţie antimicrobiană1 de ethanol 70% trebuie să fie în permaneţă la îndemână. ei vor începe prin a observa manoperele de lucru şi a le discuta cu un coleg familiarizat deja cu tehnicile. Practic. cel proaspăt iniţiat va fi supravegheat din umbră de către un coleg cu experienţă care ar putea observa anumite manopere executate neconform cu normele curente. antibioticele care acţionează în interiorul organismului şi de asemenea dezinfectantele care distrug microorganismele aflate pe suprafeţele neaparţinând fiinţelor vii. Pe lângă considerentele financiare. 2 Excepţie fac pipetele de sticlă care pot fi spălate şi sterilizate. nu este permisă păstrarea pipetei în mediu sau folosirea unei pipete pentru a transfera mediu de la un recipient la altul. Toţi cei care urmează să lucreze cu celule vor fi în prealabil instruiţi teoretic înainte de a pătrunde pentru prima dată în laborator.nalată ci a întregului stoc de celule. 1 În categoria substanţelor cu efect antimicrobian sunt incluse alături de antisepticele aplicate pe ţesuturi vii. Asigurarea asepsiei şi antisepsiei Există anumite măsuri care asigură igiena în lucrul cu celulele: • Utilizarea echipamentului de protecţie . 76 .) care urmează să fie introdus în hota pentru lucrul steril trebuie dezinfectat înainte sau imediat după introducere. mai întâi sub supravegherea directă a celor familiarizaţi şi mai apoi în mod independent. contaminarea recipientelor cu conţinut original (celule produse în laborator şi care nu pot fi achiziţionate de la companiile specializate sau transferate de la alţi investigatori) reprezintă cel mai neplăcut aspect care poate afecta un laborator de culturi celulare. recipient etc.

Se pot lua probe care sunt analizate pentru stabilirea prin diferite tehnici a gradului de puritate/contaminare. Figura corespunde pentru persoanele care folosesc cu precădere mâna dreaptă.• Este necesară investigarea stării de sănătate a celulelor în fiecare zi. Figura nu este la scală. Se pot de asemenea observa contaminări cu alte celule sau microorganisme. Se pot astfel observa caracteristicile normale sau abateri de la acestea. Trebuie evitată supraîncărcarea spaţiului de lucru care poate duce pe de o parte la blocarea fluxului de aer şi pe de altă parte la accidente nedorite care pot produce contaminarea celulelor sau reactivilor. Pentru organizarea eficientă a „mesei” de lucru se poate consulta figura 4. aşa cum este ea întalnită în mod frecvent în majoritatea laboratoarelor. Linia din faţă: Dreapta – pipeta/pompa aspirare medii prevazută la capăt cu pipetă de unică folosinţă Centru – recipientul cu celule În plan posterior: Stânga – vasele cu resturi lichide şi respeciv solide etichetate corespunzător 77 . WASTE Figura 4 . Organizarea spaţiului de lucru steril Figura prezintă organizarea de bază a spaţiului. Organizarea spaţiului pentru lucrul steril Pentru reducerea la maxim a pericolului de contaminare este esenţială aranjarea locului de muncă sub hotă într-un mod care să evite încrucişarea mâinilor deasupra vaselor de cultură/mediilor.

suport pentru tuburi În afara hotei la îndemană . în anumite situaţii este nevoie de utilizarea unor soluţii de tripsina/EDTA pentru crearea suspensiilor unicelulare (vezi Tripsinizarea).5. se recomandă ca celulele să fie subcultivate. de asemenea se pot planifica în acest fel anumite experimente pentru anumite date. flacon cu ethanol 70%. celulele care cresc aderent trebuie să apară distribuite pe suprafaţa de contact cu vasul în care cresc şi de cele mai multe ori capătă o formă poligonală. există anumite formule de calcul care permit aflarea cu precizie a combinaţiilor optime.Dreapta – mediile de cultură Centru.4. subcultivarea celulelor: deoarece aglomerarea celulară poate influenţa negativ vitalitatea celulelor (a se vedea mai sus). celulele eucariote pot fi împarţite în două mari categorii: cele care cresc aderent pe vasul de cultură şi cele care cresc în suspensie. Mediul de 78 . Cultivarea celulelor • după felul în care cresc în flacoanele de cultură.pipete serologice de diferite mărimi. evaluarea celulelor se face în mod normal în fiecare zi prin vizualizarea lor sub microscopul optic. Separarea prin centrifugare a celulelor din mediul de cultură şi stabilirea viabilităţii acestora Pentru a subcultiva celulele/folosi celulele într-un anumit protocol este nevoie de stabilirea numărului de celule pe unitatea de volum. iar celulele care cresc în suspensie rămân rotunde şi uneori (în funcţie de linia cultivată) pot forma aglomerări de celule (asemănător cu o ciorchină de struguri). • • • 3. culoarea standard a mediilor este roşu-orange. această procedură care se aplică în faza logaritmică de creştere a celulelor permite obţinerea unor cantităţi crescute de celule prin împărţirea/transferul acestora dintr-un recipient de cultură în mai multe recipiente fiecare reprezentând o nouă sursă de celule. o evaluare de primă instanţă a celulelor se realizează prin vizualizarea macroscopică a culorii mediului din sticlele de cultură. starea de sănătate a celulelor este confirmată şi de creşterea numărului de la o zi la alta. o culoare care virează spre galben indică necesitatea schimbării mediului. Modul de lucru este asemănător pentru toate celulele dar există anumite particularităţi de care trebuie ţinut cont în cazul fiecărei grupe. 3.

5% şi pipetate în camera de numărat. Pentru o separare bună este nevoie de 10 minute la 200-250g/min (într-o centrifugă de masă cu rotor standard 1000rpm). de aseme79 . În funcţie de tipul camerei de numărăt. cryoconservarea este o metodă practică din punct de vedere economic: este mult mai simplu să păstrezi un tub cu celule îngheţate care nu au nevoie decât de o completare periodică a rezervei de azot decât să cultivi în mod repetat celulele în laborator. Celulele vor sedimenta ca şi în figura 5. După centrifugare celulele se resuspendă în mediu proaspăt şi apoi 10 microlitri sunt combinaţi cu 10 microlitri de soluţie Trypan blue 0. leucocitele apar ca şi celule gălbui/transparente cu o membrană brună. Îngheţarea şi dezgheţarea celuluor Doi paşi critici ai lucrului cu celulele sunt constituiţi de către îngheţarea şi dezgheţarea celulelor. Aspectul celulelor în tub după centrifugare 3. Sub microscopul optic. Figura 5 .dacă avem un singur tub cu celule va trebui să folosim un al doilea tub cu aceeaşi greutate care poate să conţină apă distilată sau orice alt lichid cu densitate asemănătoare). Îngheţarea este indispensabilă din următoarele considerente: • Celulele sunt supuse în permanenţă variaţiilor în compoziţia cromozomilor.6. • În plus. există formule de calcul după care putem să aflăm numărul total de celule. Soluţia de trypan blue va pătrunde în celulele moarte care apar albastre. O viabilitate de peste 90-95% este în general acceptată pentru toate manipulările ulterioare. De aceea cea mai sigură metodă de prezervare a liniilor celulare este cryoprezervarea care opreşte procesele metabolice nelăsând astfel loc modificărilor genotipului.cultură conţinând celulele este transferat unor tuburi în care se centrifughează (centrifuga trebuie echilibrată în prealabil .

celulele vor fi resuspendate direct în mediul de îngheţare răcit în prealabil la 4 grade la o concentraţie de 1x106-1x107/ml6 şi transferate imediat7 la -20 de grade C pentru 1-2 ore. pe gheaţa uscată. 6 Numărul de celule/aliquot variază În funcţie de tipul de celule. 7 DMOS este toxic pentru celuele la temperatura camerei. Se centrifughează în general la 200rpm timp de 2-5 min pentru a elimina urmele mediului de îngheţare. Urmează apoi transferul peste noapte la -80 de grade Celsius şi apoi stocarea de lungă durată în azot lichid. De aceea trebuie limitat contactul acestuia cu celulele. la îngheţare apa iese din celule unde presiunea osmotică va creşte. 4 5 80 . După câteva ore (cel târziu a doua zi dimineaţa) se verifică starea celulelor prin vizualizarea la microscop. Există linii celulare la care se preferă folosirea altor substanţe în locul DMSO. metoda face posibilă revenirea la celule cu un număr mai mic de pasaje. numărul de celule. După centrifugarea şi verificarea vitalităţii (se recomandă folosirea celulelor vitale în proporţie de >90-95% la colorarea cu trypan blue). • Nu în ultimul rând. este important să avem o suspensie omogenă unicelulară.autoclavat). Dezgheţarea celulelor trebuie făcută extrem de rapid (ideal în mai puţin de un minut) prin transferul acestora din recipientul cu azot. Se resuspendă în 10 ml de mediu şi se transfera în sticlele de culturp etichetate. Îngheţarea4 va fi lentă şi constantă pentru a minimaliza efectele adverse asupra viabilităţii celulelor.nea transportul între laboratoare este mai uşor dacă celulele sunt îngheţate. numărul de pasaj şi data la care a fost creat stocul. Este esenţial ca înainte de începerea procedurii respective să notăm următoarele detalii pe fiecare tub: tipul de celulă. Mediul de îngheţare5 cel mai frecvent folosit conţine mediul de cultură recomandat pentru linia celulară + 20% FCS + 5-10% cryoprotector -Dimethyl sulfoxid (DMSO) sau 10-15% glycerol care are rolul de a scădea temperatura de îngheţ permiţând apei să iasă din celulă şi împiedicând astfel formarea cristalelor de gheaţă care ar putea distruge membrana. 8 Pentru a preveni socul osmotic. Prin mişcări fine se distribuie celulele. după care se poate adăuga mai rapid mediu până la 10ml. Există dispozitive speciale care permit coborarea temperaturii cu un grad pe minut. Mediul va fi schimbat pentru a înlătura celulele moarte şi resturile de cryoprotector (DMSO – sterilfiltrat sau glycelor . direct în baia de apă la 37 de grade Celsius. Odată ce dezgheţarea permite pipetarea suspensiei (>75% dezgheţată) aceasta se transferă într-un tub de 15ml peste care se adaugă picătură cu picătură8 o cantitate de mediu preîncălzit echivalentă cu de două-trei ori cantitatea suspensiei.

4. Roberts K. 3. Harford JB. John Wiley & Sons 2004 Zell.und Gewebekultur – 4. 6. 2002 Short Protocols în Cell Biology – 1st ed. Celulele nu trebuie lăsate neacoperite timp îndelungat.protocol-online. Imediat. 5. A doua zi se recomandă schimbarea mediului care permite înlăturarea celulelor moarte şi a resturilor de tripsină/EDTA. Lindl T. Raff M. Lewis J. celule pot fi direct numărate iar densitatea lor este ajustată prin adăugarea mediului proaspăt. Subclonarea. După centrifugare celulele sunt resuspendate în mediu pentru a obţine o suspensie unicelulară şi apoi numărate/investigate la microscop prin colorarea cu trypan blue (proporţia celulelor moarte). Pentru a ajuta separarea este posibilă uşoara bătaie a sticlei de podul palmei. Freshney RI. spălarea cu o soluţie salină tampon fără9 calciu şi magneziu şi adăugarea unei cantităţi de trispină/EDTA care să acopere stratul de celule. celulele sunt apoi transferate vaselor noi de cultură şi incubate până a doua zi. Pentru cele mai multe protocoale/manopere este necesară obţinerea unei suspensii unicelulare. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique. 2. se urmează paşii din protocolul respectiv.Garland Science. Bonifacino JS. Yamada KM.. Dasso M..org www. Walter P . 4. Johnson A. unele celule care cresc în suspensie). Celulele devin rotunde odată ce pierd aderenţele. Cea mai frecventă combinaţie folosită în acest scop este tripsina/EDTA. Dacă este vorba de celule aderente protocolul de lucru presupune îndepărtarea mediului. John Wiley & Sons 5th Edition 2005 Molecular Biology of the Cell – 4th ed. Alberts B. Dacă tripsinizarea s-a făcut în cadrul protocolului de subcultivare. Lippincott-Schwartz J.invitrogen. Urmărind sub microscop separarea celulelor (durează câteva minute) se poate evita efectul nociv al unei incubări prea îndelungate. Dacă manopera s-a făcut în alt scop. acţiunea trispinei este antagonizată prin adăugarea de ser urmată de transferul într-un tub adecvat şi centrifugarea. tripsinizarea Celulele formează aderenţe între ele şi suprafaţa vasului de cultură (celule aderente) şi/sau între ele (celulele aderente. Spektrum Akademischer Verlag 2000 www.3.com 9 Acesti ioni pot scadea eficienţa tripsinei/EDTA 81 .7. La fiecare 2-4 săptămâni se centrifughează şi resuspendă celulele neaderente în mediu proaspăt.Bibliografie 1. Auflage. La celulele neaderente nu se face tripsinizarea.

.1....2............... Bibliografie ..... În acest context.... inteligent drug design etc..... medicina moleculară. De asemenea dezvoltarea industriei farmaceutice a profitat din plin de avansarea tehnicilor de lucru cu celulele............ farmacologia.. Recomandări pentru abordarea de noi tipuri de experimente şi metodologii ........ Dintre aplicaţiile moderne ale culturilor celulare....................... Mircea Teodor Chiriac Cuprins 1.. biologie celulară şi moleculară... vom discuta în cele ce urmează folosirea celulelor ca şi entităţi de producţie a proteinelor recombinate cu aplicaţii în autoimunitate şi producerea şi caracterizarea anticorpilor monoclonali bio-nano-funcţionalizaţi cu aplicaţii în cancere şi boli autoimune..... Acesta este reprezentat de către totalitatea celulelor.... culturile celulare sunt folosite fie ca mini-bioreactoare pentru producerea diverselor produse biotehnologice fie ca şi model organismic pentru testarea efectelor/toxicităţii noilor medicamente...................... Imunologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul sistemului imun................................. bio-nano-tehnologia........... genetică................ ţesuturilor şi proceselor biochimice care au funcţia de a ne proteja faţă de efectele nedorite ale agenţilor patogeni din mediu şi/sau acţiunii dăunătoare a structurilor proprii 82 ....... 88  2...... 94  4.... Anticorpii monoclonali bio-nano-functionalizaţi ............ evoluţionism... dr... Adaptarea/importul acestora la tematicile de cercetare ale platformei .... biochimie.... Studiul de literatură privind cercetări exploratorii recente .. 99  1........ 82  1.............. biologia dezvoltării organismelor.....Culturi celulare – partea a II-a Lect. Producerea proteinelor recombinate în celule mamifere................ 88  1......... 93  3.... Studiul de literatură privind cercetări exploratorii recente Culturile celulare reprezintă una dintre cele mai puternice tehnologii/metodologii utilizate de către comunitatea ştiinţifică internaţională din domenii ca: biofizică.

celulele natural killer etc. • răspunsul adaptativ numit şi specific care este iniţiat atunci când răspunsurile înnăscute nu reuşesc să producă efectul dorit. sudoare etc. Se vorbeşte despre un sistem imun cu componente umorale adică cel în care produşii celulelor imune circulă prin sânge sau secreţii (lacrimi. Datorită diversităţii extraordinare pe care mediul o oferă. Acest fapt permite apariţia unor erori care au ca şi rezultat declanşarea unor reacţii împotriva propriilor structuri. Ele pot fi clasificate în boli specifice pentru anumite organe aşa cum este spre exemplul pemfigusul vulgar care interesează pielea 83 . Se consideră că bolile autoimune constituie un grup heterogen de afecţiuni care apar la aproximativ 5% din populaţie. fenomen caracteristic bolilor autoimune. Există aşa-numitele celule.) într-o formă finită. funcţia sistemului imun este să ne protejeze faţă de patogenii din mediu şi faţă de structurile proprii modificate. După cum menţionam anterior.alterate (cum ar fi celulele tumorale). celulele B1. Deoarece sistemul imun adapatativ nu apare în urma unui salt brusc de la sistemul imun înnăscut. recunoaşterea structurilor străine se face într-un mod indirect. În ciuda specificităţii remarcabile a răspunsurilor imune. Răspunsurile adaptative apar pentru prima dată pe scara evolutivă la peştii cartilaginoşi ca o completare a sistemului imun înnăscut. există din ce în ce mai multe date care au permis elaborarea unor teorii şi modele experimentale care s-au dovedit utile în caracterizarea acestor boli. Celulele ca şi macrofagele. de sine stătătoare şi cel cu componente celulare în care celulele sunt cele care îndeplinesc funcţia majoră de apărare (Figura 1. NKT sunt considerate a fi cele care prin diverşi receptori şi căi de semnalizare celulară fac posibilă comunicarea între sistemul adaptativ şi cel înnăscut. există diferite structuri care asigură trecerea lină de la un sistem la altul asigurând astfel o continuitate între cele două sisteme. care aparţin sistemului imun înnăscut şi alte celule cum sunt limfocitele care aparţin sistemului adaptativ. cum ar fi granulocitele. există diverse mecanisme care au evoulat cu timpul pentru a satisface cu eficienţă maximă rezolvarea fiecărei situaţii ivite. răspunsul imun poate cuprinde două variante: • răspunsul înnăscut care reprezintă o primă barieră întâmpinată de către agenţii patogeni veniţi din afară (acest tip de răspuns apare pe scara evolutivă încă de la bacterii şi plante şi este păstrat şi la mamiferele superioare inclusiv la om). celulele dendritice. Tabel 1). Deşi mecanismul apariţiei acestor boli nu este pe deplin înţeles. Se poate vorbi în acest context despre o împărţire judicioasă a sarcinilor în sistemul imun al mamiferelor. Din punct de vedere didactic.

NK. sistemul imun este organizat ierarhic în sensul ca există o unitate de control care integreaza informatiile primite de la toate celelalte componente şi pe baza lor stabileşte care este cea mai bună soluţie de urmat. celule natural killer. Acesta primeşte informaţii de la sistemul imun înnăscut. produsi de secretie ai celulelor imune care mijlocesc schimbul de informatii intre acestea (sageata cu doua sensuri). Acest centru de control şi decizie este reprezentat de către celula (limfocitul) T helper (Th). coordoneaza activarea sistemului imun adaptativ şi controleaza mecanismele efectoare ale sistemului innascut inchizand astfel circuitul. Peptide antimicrobiene Anticorpii (imunoglobulinele) celulele dendritice şi monocitele/macrofagele aparţin didactic imunităţii înnăscute dar se găsesc din punct de vedere funcţional la graniţa dintre acesta şi sistemul adaptativ în sensul că fac legătura dintre antigen şi centrul de comandă reprezentat de limfocite. sistem complement Tc B (Ig) Figura 1 Organizarea ierarhică a sistemului imun al mamiferelor. 1 Limfocitele B şi limfocitele T Imunitate umorală Sistemul complement. Tabel 1 Componente ale sistemului imun al mamiferelor Linia de apărare Primară = imunitatea înnăscută Secundară = imunitatea dobândită (adaptativă sau specifică) 1 Imunitate celulară Granulocite. macrofage.Th Imunitate înnăscută Imunitate adaptativă Granulocyte. diabetul zaharat de tip I care afectează celule beta ale pancreasului sau tiroidita Hashimoto care apare la glanda tiroida. La mamifere. şi boli autoimnune generalizate care interesează mai multe organe sau ţesuturi aşa cum este spre exemplu lupusul sistemic eritematos în care unul dintre au84 . Exista totodata schimburi directe intre sistemul innascut şi cel adaptativ care au loc cel mai adesea prin intermediul citokinelor. şi mucoasele.

Cercetările din ultimii ani au reuşit să precizeze o parte dintre mecanismele efectoare responsabile de patologia observată. Scenariul fazei efectoare propune o succesiune de evenimente care debutează cu legarea autoanticorpilor la nivelul autoantigenelor ţintă urmată de fixarea componentelor sistemului complement. O grupă de boli autoimune care se manifestă la nivelul pielii şi mucoaselor este caracterizată de prezenţa autoanticorpilor şi celulelor T autoreactive îndreptate faţă de autoantigenele de la nivelul pielii şi mucoaselor. Necesitatea înţelegerii mecanismelor patogenetice la nivel molecular este esenţială nu doar din punctul de vedere al tratamentului dar şi din perspectiva unei depistări precoce sau chiar a posibilelor mijloace de prevenţie a unor asemenea afecţiuni. autoanticorpii prezintă reactivitate cu forme recombinate ale autoantigenelor ţintă atât în ELISA cât şi în imunoblot. Aceste celule odată activate produc şi eliberează specii reactive de oxigen care activează enzime 85 . printre care se numară epidermoliza buloasă dobândită şi pemfigoidul bulos/pemfigoidul cicatricial sunt caracterizate de prezenţa anticorpilor circulanţi şi a anticorpilor legaţi la nivelul joncţiunii dermo-epidermale care fixează complementul in situ. Bolile din această grupă. Paraclinic. lipsa unei înţelegeri depline a mecanismelor care iniţiază şi mai apoi întreţin distrucţia ţesuturilor proprii se repercută nefavorabil asupra prognosticului şi totodată calităţii vieţii celor afectaţi. De asemenea. majoritatea pacienţilor sunt tratati cu ajutorul cortizonului şi derivaţilor acestuia. serurile majorităţii pacienţilor recunosc fomele native ale autantigenelor ţintă atât în imunoblot cât şi pe secţiuni de piele îngheţată.toantigenele ţintă este reprezentat de cromatina [1]. substanţe care produc deprimarea sistemului imun ca mijloc de aparare împotriva celulelor hiperreactive care întreţin distrucţia tisulară. La ora actuală. adică răspunsul autoimun este întreţinut în permanenţă de existenţa unui anumit nivel rezidual al autoantigenului. Din punct de vedere clinic aceste boli se caracterizează prin prezenţa bulelor la nivelul pielii şi mucoaselor. bule care se sparg lasând în urmă eroziuni acoperite parţial de cruste. Fie că este vorba despre boli specifice de organ fie că este vorba despre cele generalizate. Dezavantajul major al acestui tip de tratament se manifestă prin apariţtia multiplelor „atacuri” din partea microorganismelor patogene din mediu care găsesc un teren propice pentru dezvoltare într-un organism în care sistemul imun este deprimat. Anticorpii recrutează şi activează fie direct fie prin intermediul complementului granulocitele in situ. bolile din grupa celor generalizate au tendinţa de a se croniciza. Deoarece cromatina se găseşte practic în toate celulele nucleate.

Folosirea unui amestec de granulocite cu (b) superoxid dismutază sau (c) catalază.6. Într-un model experimental ex vivo. prin degradarea inhibitorilor acestor enzime. (d) Controlul nostru negativ.7.proteolitice prezente în veziculele granulocitare fie direct fie indirect.10. (e) Diagrama prezintă lanţul de reacţii care produce speciile reactive de oxigen cu enzimele implicate (fundal roz şi albastru) şi respectiv inhibitori ai acestora (pe fundal verde) a-d. (a) Secţiunile incubate cu granulocite în lipsa altor substanţe rezultă în apariţia bulei experimentale. Reprezentare schematică a implicării speciilor reactive de oxigen în patogeneza bolilor subepidermale. în care am folosit un ser de la un donator sănătos în loc de ser de la bolnavi. caracterizarea exclusivă a fazei efectuare a răspunsului autoimun nu generează nici o indicaţie asu86 . e Figura 2. Deşi deosebit de utilă în precizarea posibilelor ţinte terapeutice specifice lipsite de efectele adverse ale terapiilor actuale.3.11.8. criosecţiuni de piele umană sunt incubate cu anticorpi de la (a-c) pacienţi cu boli autoimune subepidermale şi apoi cu granulocite amestecate sau nu cu diferite substanţe capabile să influenţeze nivelul producţiei de specii reactive de oxigen în granulocite.12] (Figura 2). două enzime care sunt responsabile pentru conversia superoxidului în peroxid de hidrogen şi respectiv a celui din urmă în apă şi oxigen nu rezultă în inhibarea producerii separării dermo-epidermale.5.9. arată lipsa separării dintre derm şi epiderm. Odată eliberate aceste enzime digeră structurile proteice responsabile de asigurarea joncţiunii derm-epiderm [2. mărire 200x (după [13]).4.

caracterizării şi utilizării anticorpilor (Figura 3) monoclonali ca mijloace moderne de combatere a diverselor afecţiuni mergând de la cancer la boli autoimune sau boli degenerative va fi descrisă în cele ce urmează. proteinele sunt produse prin tehnologia ADN-ului recombinat şi exprimate apoi în celulele mamifere care oferă un sistem de expresie superpozabil cu cel întâlnit in vivo. Prezentare schematică a unei imunoglobuline. receptorii pentru porţiunea Fc de pe fagocite. sau cu receptorii de pe celulele placentei – permit trecerea anticorpilor de la 87 . interacţiunea cu diverse componente ale sistemului imun (cum ar fi complementul. În cele ce urmează vor fi descrise anumite caracteristici şi metode utile pentru înţelegerea acestor tehnologii. De aceea eforturile din ultima perioadă urmăresc reproducerea bolii prin imunizarea activă a animalelor cu proteine recombinate.pra cauzelor care declanşează reacţia autoimună. Pentru aceste modele active de boală. De asemenea tehnologia producerii. Din punct de vedere funcţional. imunoglobulina (numită şi anticorp când se gaseşte sub formă circulantă în sânge/secreţii) are două porţiuni: zona superioară (N-terminală) Fab are rolul de a recunoaşte specific antigenul iar zona inferioară (C-terminală) Fc are rolul de a îndeplini funcţiile efectoare. -COOH Fab Fc -NH2 Figura 3. Lanţurile grele sunt identice între ele la fel cum lanţurile uşoare sunt identice între ele. Imunoglobulinele sunt glicoproteine heterogene alcătuite din două lanţuri grele (cu masa moleculară mai mare. situate spre interior în această figură) şi două lanţuri uşoare (situate înspre exterior în partea de sus).

urmează exprimarea proteinelor codate şi purificarea acestora [14. este semnalată folosirea serurilor pentru protejarea persoanelor în Turcia şi apoi odată cu experimentele doctorului Edward Jenner de la sfârşitul secolului al XVIII şi în Anglia. folosind acest ADN complementar pot fi amplificate secvenţele de interes prin reacţia de PCR.15]. ţesutul care conţine antigenul ţintă este prelevat de la sursa de interes după care ARN-ul mesager obţinut în urma extracţiei este folosit ca şi matriţă pentru sinteza ADN-ului complementar [14.mamă la făt). • anumite aspecte adverse (apriţia unui răspuns imun faţă de însuşi anticorpii) datorită utilizării anticorpilor de la alte specii. Anticorpii monoclonali bio-nano-functionalizaţi Terapia biologică cu ajutorul anticorpilor este considerată la ora actuală ca fiind cea mai activă branşă a industriei farmaceutice[16]. Chinezii şi indienii sunt cei cărora li se atribuie folosirea terapeutică a serurilor (fracţiunea sângelui în care se găsesc anticorpii alături de alte proteine) încă înaintea erei noastre.1. Apoi în funcţie de aplicaţia dorită. În ciuda efectelor terapeutice extraordinare. prevenţia/terapia cu ajutorul anticorpilor este o procedură folosită de câteva mii de ani.15]. Ataşat de aceste cozi Fc. După clonarea acestor fragmente în celule. 1.2. Din punct de vedere istoric. Totusi folosirea pe scară mai largă a anticorpilor în scop terapeutic a început să fie practicată începând cu secolul XX. • dificultăţilor tehnice în izolarea/producerea lor şi • necunoaşterea posibilelor ţinte terapeutice esenţiale pentru diferite afecţiuni. folosirea anticorpilor a fost însă limitată de anumite aspecte dintre care cele mai neconvenabile au fost: • lipsa unei surse constante de anticorpi omogeni. În urmă cu câteva secole. 88 . fragmentele de interes sunt amplificate prin tehnica PCR. Producerea proteinelor recombinate în celule mamifere Tehnica de bază pentru producerea acestor proteine implică mai multe etape care sunt menţionate în tabelul 3. se găsesc reziduuri de glucide care au rol în modularea interacţiunii dintre Fc şi receptorii sistemului imun (vezi text). Pe scurt. 1. Cu ajutorul amorselor specifice. acestea vor fi utilizate fie la imunizarea pentru modelul activ de boală fie pentru cel pasiv. După întocmirea strategiei de lucru.

doi cercetători anunţă în revista Nature [17] o metodă prin care se pot obţine cantităţi teoretic nelimitate de anticorpi cu specificitatea dorită. Cel mai probabil din acest motiv. Totuşi în anii care au urmat. lumea bio-medicală şi industria farmaceutică a fost în prima instanţă rezervată la posibila utilizare a acestora pe scară largă. Chiar dacă uşor exagerată şi poate nu cea mai potrivită din punct de vedere bio-medical. noua tehnologie a premis obţinerea lor prin tehnici relativ simple şi cu costuri substanţial diminuate înlăturând astfel cel de-al treilea dintre dezavantajele amintite anterior. cu timpul. folosirea acesteia are un substrat uşor de înţeles şi anume în literatura de specialitate de limba engleză termenii „tailor made antibodies” sunt folosiţi pentru a descrie producerea de anticorpi monoclonali specifici pentru diferite situaţii [18]. Diferenţa între anticorpii policlonali (cei care erau la acea oră în uz medical) şi noii anticorpi (numiţi monoclonali) poate fi comparată. 89 . cu diferenţa dintre două persoane. În ciuda acestor piedici. forme şi culori şi a doua purtând haine personalizate de către un croitor profesionist. Dezvoltarea acestei noi tehnici. entuziaştii au continuat însă lucrul la producerea anticorpilor monoclonali ducând la aprobarea utilizării primului anticorp produs în acest fel nu însă mai repede de un deceniu de la publicarea metodologiei de către Koehler şi Milstein [16]. Într-o lucrare de referinţă pentru literatura biomedicală. cel de-al patrulea neajuns amintit mai sus) cât şi de către pragmatismul industriei farmaceutice (care găsea o nouă mină de aur în comercializarea noilor „gloanţe magice” aşa cum le numea Paul Ehrlich. a dus la înlăturarea primului din cele două mari dezavantaje ale folosirii anticorpilor policlonali. chiar şi numai pentru a face lucrurile mai uşor de înţeles. şi anume lipsa unei surse constante de anticorpi cu caracteristici omogene. prima purtând haine de diferite mărimi. Anticorpii monoclonali produşi iniţial au păstrat neajunsul de a fi produşi în alte specii ducând la declanşarea unui răspuns imun masiv din partea primitorului (cel de-al doilea neajuns). Această temere a fost dublată şi de avansarea tehnicilor industriale de producere a moleculelor cu masă moleculară mică care păreau să fi rezolvat în sfârşit problema inexistenţei unor medicamente perfecte. începând de la lenjerie şi până la ultimul nasture al paltonului. de asemenea. Începând cu 1975 situaţia avea însă să se schimbe. potenţialul imens al noii tehnologii a incitat atât curiozitatea comunităţii ştiinţifice (interesată în definirea noilor aplicaţii pentru care anticorpii monoclonali reprezentau unealta mult-căutată.Descoperirea antibioticelor în anii 30-40 ai secolului trecut alături de celelalte inconveniente amintite au dus la intrarea anticorpilor într-un con de umbră.

anticorpii sunt în aproape toate situaţiile luaţi în calcul la stabilirea strategiei terapeutice alternative sau câteodată constituie chiar terapia de primă alegere. La ora actuală. Desigur această turnură a fost posibilă prin îmbunătăţirea permanentă a protocoalelor de lucru şi obţinerea unor anticorpi modificaţi prin tehnologia ADN recombinat. majoritatea sunt destinaţi tratării cancerelor. Mai mult. în topul primelor zece produse folosite în tratamentul diverselor afecţiuni existau. urmaţi de cei conjugaţi cu material radioactiv şi o mică proporţie sunt reprezentaţi de cei conjugaţi cu toxine. dezvoltarea tehnologiei producerii anticorpilor monoclonali reprezintă inovaţia secolului trecut în ceea ce priveste importanţa terapeutică. În 1997. Aceste date au menirea de a sublinia interesul major al comunităţii bio-medicale şi al guvernelor statelor industrializate (din moment ce majoritatea studiilor sunt finanţate din bani publici) pentru găsirea unor strategii terapeutice specifice pentru tratarea acestei maladii. Dacă în anul 2000. un anticorp monoclonal împotriva CD20 de pe celulele 90 . De asemenea dintr-un total de 1500 de studii clinice în care sunt testaţi noi anticorpi monoclonali peste75% sunt axate pe folosirea acestora în tratarea cancerelor. cu o singură excepţie. Datorită eşecului relativ al utilizării acestui medicament şi datorită timpului îndelungat necesar dezvoltării unui nou medicament. Dintre cei peste 25 de anticorpi monoclonali aflaţi la ora actuală pe lista medicamentelor aprobate pentru tratamentul afecţiunilor umane. rituxan (rituximab). cu mai bine de un secol în urmă) [19].părintele hematologiei şi chemoterapiei (acesta din urmă fiind un termen pe care l-a introdus chiar el). După unii. Majoritatea sunt folosiţi ca atare (neconjugati). se estimează că cinci din cele zece substanţe vor fi reprezentate de anticorpi în 2014 [16]. După cum aminteam anterior la 11 ani de la publicarea lucrării lui Koehler şi Milstein. administrarea acestui anticorp a dus la apariţia sindromului eliberării sistemice de cytokine [21] datorită interacţiunii OKT3 cu receptorii pentru porţiunea Fc a IgG. tehnici care au cunoscut o dezvoltare extraordinară în ultimele două – trei decenii. timpul scurs până la aprobarea celui de-al doilea anticorp monoclonal a fost de încă opt ani de la aprobarea OKT3. diagnostică şi preventivă a îmbolnăvirilor umane [16]. Folosirea pe scară largă a Orthoclone OKT3 (muronomab CD3) a fost însă limitată de faptul că acest anticorp de origine murină (produs în celule de şoarece care diferă suficient de celulele umane) induce un răspuns imun amplu în organismul uman [20]. în 1986 este aprobată utilizarea primului anticorp monoclonal pentru prevenirea rejetului de transplant. doar substanţe cu greutate moleculară mică.

îmbunătăţirea interacţiunii cu receptorii Fc sau Fc de tip neonatal (FcRn) de pe celulele efectoare. Între timp acest medicament este folosit şi în tratamentul unor boli autoimune cum ar fi artrita reumatoidă. prelungirea duratei de injumătăţire cu efecte favorabile datorate reducerii dozajului fie prin PEG-ylarea fragmentelor (scFv. Fab) fie prin fuzionarea lor pe domenii de Ig. diabetul zaharat de tip I. Acest anticorp chimer (combinaţie între uman şi murin) are multiple mecanisme de acţiune dintre care merită amintite: inducerea toxicităţii celulare indusă de anticorpi (ADCC) şi citotoxicitatea mediată de complement (CDC). alături de un mecanism de inducere a apoptozei celulelor care exprimă CD20 pe suprafaţă. adică adăugarea unei alte specificităţi în zona de recunoaştere a Fab. anemia hemolitică autoimună. . investigaţii actuale sunt concentrate asupra diversificării activităţii prin schimbarea clasei şi deci a paletei de efecte posibile. Dintre acestea amintim: o modificarea porţiunii Fc a anticorpilor pentru: . o multispecificitatea. vasculita autoimună etc. anticorpii sunt substanţe care interacţionează cu structuri extracelulare sau de pe suprafaţa celulelor. pemfigoidul). Pe scurt. există câteva direcţii prin care se urmăreşte creşterea posibilelor interacţiuni terapeutice. anticorpul păstrează specificitatea pentru care a fost creat pe unul dintre fragmentele Fab cu care se va lega de ţinta dorită urmând ca pe celalalt fragment Fab să lege un receptor de pe o celulă efectoare (spre exemplu CD3 de pe celula T) care are proprietatea de a distruge celula recunoscută specific. În plus dacă anticorpii iniţiali aparţineau clasei IgG1. Utilitatea acestei modificări poate fi exemplificată ca şi în figura 4. o 91 . bolile buloase (pemfigusul.îmbunătăţirea proprietăţilor efectoare prin optimizarea interacţiunii cu sistemul complement. Mai mult.B devine cel de-al treilea medicament admis pe piaţa din SUA pentru tumori ale celulelor B. În general. Mare parte dintre eforturile actuale au menirea de a creşte penetranţa acestor glicoproteine pentru ţinte din interiorul celulelor.

o enzimă sau chiar o cytokină care să crească puterea distructivă a anticorpului fie direct. în acest caz de pe celula tumorală. fie. (A) Clasic. (D) Este de asemenea posibil ca nanosfera să conţină un material radioactiv.A Celula tumorala B Celula tumorala Celula imun Celula imun C Celula tumorală D Celula tumorală Celula Celula imun imun nano nano + Figura 4. Celula imună figurată cu linie punctată ramasă la distanţă nu este capabilă să distrugaă celula tumorală. Puntea creată are ca efect reducerea dramatică a spaţiului dintre cele două celule permiţând celulei imune să distrugă celula canceroasă în condiţii optime. Existenţa a două fragmante Fab duce la legarea unui anticorp de două antigene invecinate. anticorpul monoclonal recunoaşte antigenul specific. de care se leagă. în cazul cytokinei prin recrutarea altor celule imune în zona respectivă. 92 . (B) Modificarea unuia dintre fragmentele Fab poate fi făcută în aşa fel încât acesta să nu mai recunoască ţinta iniţială ci un receptor de pe o celulă imună efectoare aducând-o în imediata vecinătate a celulei tumorale. (C) Alternativ porţiunea Fc poate fi modificată (funcţionalizată) prin ataşarea unei nanosfere care poate avea ca atare un efect toxic asupra celulei tumorale. Modul de acţiune al anticorpilor bispecifici. o toxină.

vor fi luaţi în calcul anticorpi consacraţi cum ar fi anti-human CD20 alături de alţi anticorpi a căror ţintă se află tot pe celulele B dar a căror eficienţă în distrugerea acestor celule este încă necunoscută. la ora actuală. De aceea. în paralel este de dorit abordarea acestei problematici din punct de vedere terapeutic. un diagnostic precoce şi un tratament specific al acestor afecţiuni. De altfel. celule cu rol cheie în patogeneza autoimună a acestor boli. implementarea metodologiei şi tehnicilor moderne este un deziderat al activităţii prezente şi viitoare a grupului de cercetare. Tehnicile de lucru cu celulele mamifere sunt puse la punct în laborator. Într-un set de experimente menite să caracterizeze potenţialul anticorpilor specifici faţă de diferiţi receptori de pe suprafaţa celulelor B de a determina distrugerea acestora. caracterizarea precisă a mecanismelor patogenetice implicate în distrucţia tisulară din bolile autoimune sa permită o prevenţie. În vederea atingerii acestui obiectiv. Este de aşteptat ca o caracterizare precisă a mecanismelor patogenetice să necesite o perioadă relativ lungă de timp. grupul de cercetare include în preocupările sale problematica legată de caracterizarea răspunsului autoimun în diferite modele de boală.2. Odată produse aceste fragmente vor fi caracterizate din punct de vedere bio-chimic şi folosite apoi fie separat fie în diferite combinaţii pentru producerea de anticorpi şi/sau pentru reproducerea bolii umane în animalele de experienţă. Desigur importul premanent de know-how relevant pe plan internaţional este esenţial pentru consolidarea cercetării locale şi recunoaşterea validităţii datelor obţinute de către comunitatea ştiinţifică internaţională. De asemenea instruirea personalului şi co-interesarea şi implicarea cercetătorilor externi în tematicile de cercetare ale platformei este esenţială pentru întărirea resursei umane cu expertiză în domeniu. Într-o primă fază. Adaptarea/importul acestora la tematicile de cercetare ale platformei Este de dorit ca în viitor. De asemenea protocoale specifice a căror necesitate poate să apară pe parcursul desfăşurării experimentelor pot fi obtinute de la colaboratorii din afara Institutului. Potenţialul acestor anticorpi va fi studiat fie în preparaţii care conţin doar anticorpul pur fie în alte instanţe cu anticorpul funcţionalizat (Tabelul 2). un deziderat este reprezentat de funcţionalizarea anticorpilor îndreptaţi faţă de molecule de pe celulele B. 93 . utilizând tehnicile şi aparatura specifică culturilor celulare vor fi produse diverse fragmente recombinate ale unor proteine cu rol cheie în asigurarea adeziunii dintre derm şi epiderm. În acest context.

Recomandări pentru abordarea de noi tipuri de experimente şi metodologii Una dintre direcţiile de cercetare care vor fi abordate în viitor se va concentra pe producerea de fragmente recombinate ale diferitelor proteine autoantigen cu ajutorul culturilor celulare eucariote. odată produse aceste fragmente ar putea fi folosite în diferite combinaţii pentru a reproduce caracteristicile bolii umane în animalele de experienţă. De aceea.Tabel 2. la funcţii de recrutare şi transducerea semnalului. Defecte ale acestor integrine sunt considerate a fi implicate în patogeneza bolilor autoimune. 94 . Ca şi metodologie de lucru. Nu este deocamdată clar în ce fel şi în ce masură autoanticorpii faţă de aceste molecule sunt implicaţi în patogeneza autoimună. Atenţia va fi concentrată pe producerea acelor autoantigene a cpror patogenitate este încă incomplet elucidată. Un interes primar pentru preocupările noastre îl constituie producerea fragmentelor recombinate ale proteinelor care asigură adeziunea keratinocitelor de stratul dermal. producerea unui model de boală şi modularea acestuia în scop preventiv/terapeutic implică mai multe etape (Tabelul 3). Integrinele sunt o clasă heterogenă de proteine implicate în diverse procese de la asigurarea contactelor dintre celule şi mediul înconjurător. Un exemplu în acest sens îl constituie clonarea fragmentelor de integrine. contribuind astfel într-un mod inovativ la definirea naturii autoimune a diferitelor entităţi clinice. 3. Strategiile de lucru abordate pentru atingerea celor două obiective majore. Obiective Stablilirea dozei 50%1 Model de studiu Culturi celulare ex vivo Strategie Anticorp pur Anticorp funcţionalizat cu nanosfere Anticorp funcţionalizat cu nanosfere + Rx/toxic Anticorp pur Anticorp funcţionalizat cu nanosfere Anticorp funcţionalizat cu nanosfere + Rx/toxic Stabilirea potenţialului preventiv/curativ al anticorpilor funcţionalizaţi 1 Model animal în vivo Este vorba despre doza care provoacă moartea a 50% dintre celule.

adjuvanţi.folosirea nanosferelor direcţionate specific împotriva celulelor imune autoreactive Imunizarea unor animale intermediare cu diferite combinaţii de proteine recombinate şi izolarea anticorpilor specifici produşi Transferul pasiv al acestor anticorpi în şoarecii de laborator Dezvoltarea strategiilor de prevenţie.izolarea claselor şi subclaselor din sursa de anticorpi policlonali şi investigarea mecanismelor efectoare prin care aceştia produc boala . granulocite prin FcR etc.Tabel 3.folosirea diverselor căi de administrare.) .folosirea anticorpilor din diferite surse şi evaluarea mecanismelor patogenetice specifice fiecăruia (sistem complement. folosirea autoantigilor modificaţi . diagnostic şi tratament a bolii induse: . Etape recomandate pentru modelare în scop preventiv/terapeutic a unei boli autoimune în animalele de experienţă Denumire etapă Obţinerea fragmentelor recombinate ale autoantigenului Activităţi Stabilirea planului de clonare Designul şi producerea de amorse specifice Izolarea ARN-ului mesager RT-PCR Clonarea produşilor obtinuţi prin PCR Exprimarea proteinelor recombinate Imunizarea animalelor de experienţă cu diferite combinaţii de proteine recombinate Evaluarea clinică şi paraclinică a inducerii bolii Dezvoltarea unor strategii de prevenţie.folosirea anticorpilor monoclonali cruzi sau funcţionalizaţi cu nanosfere . diagnostic şi tratament: .modificarea anticorpilor prin tehnica ADN-ului recombinat (se urmăreşte în acest fel modularea interacţiunii cu diferite mecanisme efectoare prin modificarea spre exemplu a porţiunii Fc a anticorpului) Producerea modelului activ de boală Producerea modelului pasiv de boală 95 . cantităţi variabile de autoanitgen.

prin modificarea 96 . anticorpii multispecifici posedă şi alte specificităţi care să le crească capacitatea funcţională benefică. semnificaţia funcţională a acestui detaliu structural a rămas un mister până de curând. Este vorba despre adăugarea diferitelor lanţuri glucidice care fac anticorpii entităţi glicoproteice. De altfel interesul tot mai mare în explicarea la nivel molecular a susceptibilităţii la anumite afecţiuni a dus din ce în ce mai frecvent la obţinerea secvenţelor de nucleotide care codează pentru anticorpi. Tendinţa actuală este de a grupa aceste polimorfisme de la nivelul ADN în funcţie de capacitatea anticorpilor de a activa/inhiba o anumită clasă de celule efectoare cu implicare în terapia afecţiunilor autoimune şi cancerelor. S-a dovedit recent că o scădere a syalilarii lanţului glucidic din această porţiune duce la creşterea activării celulelor efectoare cu receptror Fcgamma. patra etc. Ideea de bază este că un sistem imun „acordat” perfect reuşeşte să distrugă celulele nedorite prin implicarea la timpul şi momentul potrivit a potenţialului uriaş pe care celulele imunităţii il posedă. De asemenea structura primară a lanţului polipeptidic care formează porţiunea Fc a anticorpilor este implicată în reactivităţile diferite observate la folosirea diverselor preparaţii de anticorpi. Spre exemplu. cea de-a doua porţiune Fab poartă specificitatea agentului terapeutic (nanosfera radioactivă sau toxina. specificitate pentru un alt receptor de pe o celulă citotoxică spre exemplu). interesul extraordinar în găsirea combinaţiilor optime de anticorpi care să identifice celulele tumorale ţintă şi în acelaşi timp să angajeze un răspuns prin modificare celui de-al doilea fragment Fab a început să fie balansată de interesul pentru modificarea porţiunii Fc în vederea creşterii efectivităţii. Cercetări recente au arătat că există diferenţe esenţiale între acţiunea diverşilor anticorpi care la prima vedere sunt identici. Deşi acest lucru era cunoscut de mai multă vreme. un accent deosebit a fost pus pe studierea interacţiunilor dintre porţiunea Fc a anticorpilor şi alte proteine efectoare din sistemul imun (receptorii pentru Fc de la nivelul celulelor imunităţi înnăscute.În ultimii ani. Se vorbeşte în acest sens despre anticorpi trispecifici/multispecifici în care pe lângă specificitatea porţiunii Fab pentru ţinta dorită. Astfel. Explicaţia propusă a fost că diferenţa este datorată unor modificări postranslaţionale apărute în porţiunea Fc a anticorpilor. iar o a treia. specificitate este adusă de către modificarea/modificările din porţiunea Fc astfel încât acestea să poată activa cu succes diverse mecanisme imune (Figura 5). S-a dovedit astfel existenţa unei concordanţe între aceste secvenţe şi capacitatea lanţurilor codate de a activa anumite mecanisme efectoare. Pe lângă specificitatea pentru celula tumorală ţintă şi cea pentru nanoparticule. sistemul complement).

Mecanisme de acţiune ale anticorpilor multispecifici. anticorpul capătă proprietăţi sporite de activare a sistemului complement care fie direct (2) fie indirect (3) duce la distrugerea celulei canceroase/autoimune.timpul de înjumătăţire crescut faţă de moleculele cu greutate moleculară mică ceea ce face posibilă scăderea dozei utilizate .specificitatea şi afinitatea mare 97 . În prezent se urmăreşte lărgirea paletei de experimente şi metodologii care pot fi oferite la nivelul laboratorului. Dintre avantajele folosirii anticorpilor ca şi agenţi biologici în tratamentul cancerului amintim: . În plus. Numeroşi membri ai acestuia se află în prezent în diverse laboratoare partenere unde deprind metode şi tehnici noi pe care dorim să le implementăm odată cu reintegrarea acestora în laboratorul de origine. proteaze CDC Figura 5. porţiunii Fc pe partea stângă a figurii. De asemenea.6…). prin „personalizarea” interacţiunii fragmentului Fc cu celulele care poartă receptori pentru acesta (partea dreapta jos) sunt transduse semnale puternice care pot avea ca rezultat o activare crescută a acestor celule cu producerea speciilor reactive de oxigen şi eliberarea proteazelor efectoare (5. folosirea unei duble specificităţi a porţiunii variabile a fragmentului Fab face posibilă recrutarea în vecinătatea tumorii a celulelor T citotoxice (4).Celula imună Celula tumorală/ autoimună 4 5.6… Celula imună 3 2 1 nano-r x/tox ROS.

24] [22] [25] [26] [26] [27] [28. Cercetări recente au arătat că ADCC este mai eficientă la acei indivizi care prezintă anumite polimorfisme în porţiunea Fc (respondenţi cu grad înalt) [23. toxine. Diferite mecanisme de acţiune ale anticorpilor monoclonali Mecanism de acţiune propus ADCC1 CDC Inducerea apoptozei Blocarea interacţiunii factorilor de creştere cu receptorii specifici Blocarea fizică a dimerizării receptorilor pentru factorii de creştere Inhibarea neoformării vaselor sangvine Blocarea factorilor de creştere în forma solubilă Funcţionalizarea/conjugarea cu radioizotopi. 98 . enzime sau cytokine 1 Reprezentant Anti-CD20 Anti-CD20 Anti-CD20 Anti-EGFR Anti-EGFR Anti-Her2/neu Anti-EGFR Anti-VEGF-A AntiDiverşi Referinţa bibliografică [23. legarea concomitentă a Fv (partea a Fab) de antigenul ţintă şi a Fc de o celulă cum ar fi macrofagul sau celula NK care posedă receptori pentru această porţiune duce la activarea celulei imune urmată de distrugerea celulei ţintită specific.24]. fie prin inducerea apoptozei fie prin antagonizarea efectelor factorilor de creştere [22]. Tabel 4.- - multiple mecanisme de acţiune care pot fi combinate (vezi anticorpi multispecifici pentru ADCC şi CDC) posibilitatea folosirii acestora ca şi terapie complementară/alternativă oricărei forme de terapie anti-canceroasă tradiţională utilizarea lor ca şi vehicul specific pentru transportul diverselor substanţe anticanceroase spre diverse destinaţii (vezi anticorpi bispecifici) utilizarea lor ca şi markeri de diagnostic/prognostic pentru diferite afecţiuni în anumite cazuri anticorpii pot per se să controleze creşterea tumorii prin interferarea cu căile de semnalizare celulară.29] [22] Majoritatea anticorpilor monoclonali utilizaţi acţionează asupra ţintelor specifice prin acest mecanism.

Feldrihan V. Roesler J. J Dermatol 37: 194-204. J Clin Invest 115: 870-878. et al. Zhiqiang A (2009) Therapeutic Monoclonal Antibodies: From Bench to Clinic. J Autoimmun. Haußer I. 7. Sitaru C (2007) Immunopathology and molecular diagnosis of autoimmune bullous diseases. 11. Schroeder TJ. et al. 16. Murphy KM. Shibaki A. J Immunol 178: 6514-6521. N Engl J Med 350: 1079-1080. Chiriac MT. J Pathol 212: 56-65. Nishie W. New Jersey: Wiley. Mihai S. Sesarman A. Li N. Mihai S. Shinkuma S. Norman DJ. Nishie W. et al. et al. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University. Ujiie H. Evensen M. J Immunol 183: 4088-4093. 10. In: Zhiqiang A. Methods 36: 11-24. Takahashi K. 12. editor. Chiriac MT. 9. 6. Goodall M. (1995) The OKT3 4. (2007) The alternative pathway of complement activation is critical for blister induction în experimental epidermolysis bullosa acquisita. J Autoimmun 31: 331-338. 18. Chiriac MT. Thurman JM. Sawamura D. et al. Fritsch A. (2007) Humanization of autoantigen. Scharffetter-Kochanek K. Jefferis R. Kimball JA. Lisi P. Natsuga K. Shimizu H (2010) What's new în bullous pemphigoid. (2008) Subepidermal blistering induced by human autoantibodies to BP180 requires innate immune players în a humanized bullous pemphigoid mouse model. (2007) NADPH oxidase is required for neutrophil-dependent autoantibody-induced tissue damage. Shibaki A. et al. 3. Ujiie H. Sui W. 8. (2005) Induction of dermal-epidermal separation în mice by passive transfer of antibodies to type VII collagen. et al. J Cell Mol Med 11: 1117-1128. Chiriac MT. Mihai S. Travers P. Milstein C (1975) Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Sindrilaru A. (2010) A novel active mouse model for bullous pemphigoid targeting humanized pathogenic antigen. Liu Z. Sitaru C. Goto M. Kohler G. Oswald E. Mihai S. Vidarsson G. Shield CF. Shibaki A. Sawamura D. Sitaru C. Chiriac MT. 19. 15. (2010) Cross-reactivity of autoantibodies from patients with epidermolysis bullosa acquisita with murine collagen VII. Ito K. et al. Holers VM. Walport M (2007) Janeway's Immunobiology. New York and London: Garland. Sitaru C. 20. (2009) A novel humanized neonatal autoimmune blistering skin disease model induced by maternally transferred antibodies. Chowdhury PS. 2. Nat Med 13: 378-383. Csorba K. Nishie W. J Immunol 184: 2166-2174. et al.Bibliografie 1. Zhao M. (2007) IgG4 autoantibodies induce dermal-epidermal separation. Chiriac MT (2007) Inflammatory Mechanisms of Tissue Damage Induced by Antibodies. J Cell Mol Med 11: 462-481. Wang G. 5. Schwartz RS (2004) Paul Ehrlich's magic bullets. Otto C. 17. Sawamura D. Herrero-Gonzalez JE. et al. Nature 256: 495-497. et al. Zillikens D. Exp Dermatol 14: 861-875. Zillikens D (2005) Mechanisms of blister induction by autoantibodies. 120 p. 14. Nishie W. Li Z. 99 .4. Goto M. Cell Mol Life Sci 67: 1343-1351. 1st ed. (2009) Pathogenicity of IgG subclass autoantibodies to type VII collagen: Induction of dermal-epidermal separation. 13. Recke A. Wu H (2005) Tailor-made antibody therapeutics.

25. Antibody Response Study: a multicentre study of human anti-mouse antibody (HAMA) production following OKT3 use în solid organ transplantation. Press OW (2000) Signaling events involved în anti-CD20-induced apoptosis of malignant human B cells. 29. Cancer Immunol Immunother 48: 673-683. Salles G. 22. Nature 362: 841-844. et al. Shan D. Mellado B. Ferguson KM (2004) Active and inactive conformations of the epidermal growth factor receptor. 24. Levy R (2003) Two immunoglobulin G fragment C receptor polymorphisms independently predict response to rituximab în patients with follicular lymphoma. Codony J. 27. Blood 99: 754-758. Armanini M.21. Reiter Y (2007) Novel antibodies as anticancer agents. Transplantation 49: 697-702. Ferran C. Chatenoud L. Kim KJ. Oncogene 26: 3714-3733. Rovira A. Adv Exp Med Biol 532: 253-268. (1993) Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis suppresses tumour growth în vivo. 100 . Legendre C. Bardos P. 23. Winer J. Thouard I. Gerber HP. et al. Systemic cytokine release and modulation by corticosteroids. Dacheux L. J Clin Oncol 21: 3940-3947. Li B. Ferrara N. Hillan KJ. et al. Cartron G. Gascon P (2003) Mechanism of action of anti-HER2 monoclonal antibodies: scientific update on trastuzumab and 2C4. Albanell J. Michaeli Y. Nat Rev Drug Discov 3: 391-400. an anti-VEGF antibody for treating cancer. Gillett N. (2002) Therapeutic activity of humanized anti-CD20 monoclonal antibody and polymorphism în IgG Fc receptor FcgammaRIIIa gene. 28. Weng WK. (1990) în vivo cell activation following OKT3 administration. Merite S. Ledbetter JA. 26. Novotny W (2004) Discovery and development of bevacizumab. Transpl Immunol 3: 212-221. Zafir-Lavie I. Solal-Celigny P. Biochem Soc Trans 32: 742-745.

.............................................. 107 2....... Imagistica Raman confocală.................................. 102 1........1.............. Efectul Raman .......3.......................1................. Parametrii optimi de funcţionare .1............................2........... Microspectroscopia Raman confocală .............................2.... Prezentarea echipamentului de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 .....2.......................2.................................... MICROSCOPUL CONFOCAL RAMAN Microspectroscopia Raman Conf............... Structuri alotrope de carbon ...............................................1........................... 109 2............................................................................................ Aplicaţii în stiinta mediului......................1..............................1...................2.............................. Aplicaţii în ştiinţa materialelor ...................................3................. 103 1........... Aplicaţii bio-medicale .................................. Modul de microscopie de forţă atomică model alpha 300 ...... 109 2................3...............III......... Studii structurale ale componentelor solului: Acidul humic .. 113 3....... 111 3.................. 113 3...................................... Identificarea fazelor cristaline şi a tranziţiilor de fază.................................2.................. 109 2....................3................................. 111 2.............................2......... Bibliografie .............................2.............. 107 2....... Analiza medicamentelor anticanceroase ..... 117 3.......... Analiza domeniilor amorfe ............ Înregistrarea spectrelor Raman confocale ...............................4.............................. 110 2................1......................3................................... 119 4................................................................................. Cipuri ADN ................... 119 101 ........... 115 3................................. 108 2. Prezentarea echipamentului de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 şi a parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse aplicaţii ...........................3...... 107 2................1................ Localizarea şi identificarea unor bacterii .3................... Detecţia poluanţilor din apă......................................... 112 3............. Efectul Raman rezonant..1........ 105 2................................................2..................2....... Aspecte generale ale spectroscopiei Raman .. Spectroscopia Raman amplificată de suprafaţă ...1........ Celula Linkam . 108 2........2................2......... 104 1.....................2........ 111 2...1..... Accesorii ................3........ 102 1................................. Aplicaţii ale microspectroscopiei Raman........3........ dr...... 117 3..................................... Monica Maria Baia Cuprins 1... 112 3............

hν 0 . 2].) interacţionează cu atomii sau moleculele constituiente şi poate fi absorbită sau împrăştiată [1.1. Diagrama tranziţiilor care au loc între diferite nivele energetice vibraţionale şi care corespund proceselor de împrăştiere Rayleigh şi Raman La temperatura mediului ambiant cea mai mare parte a electronilor se află pe nivelele vibraţionale ale stării electronice fundamentale cu energiile cele mai mici. 2].h ν s hν0 h ν0 hν0 hν0 + hνs v=1 v=0 Imprastiere Rayleigh Imprastiere Raman (Stokes) Imprastiere Rayleigh Imprastiere Raman (anti-Stokes) Figura 1. etc. Aspecte generale ale spectroscopiei Raman 1. Efectul Raman O rază de lumină incidentă pe o probă (de exemplu o celulă biologică. De aceea. de o parte şi de cealaltă a liniei Rayleigh [1. procesul Raman. aşa încât. 102 . 1). are o probabilitate de apariţie mult mai mare decât cel în urma căruia se eliberează o cuantă de energie hν 0 + hν s (linii anti-Stokes). Dacă o cuantă de lumină hν 0 nu este absorbită de o moleculă ea poate să sufere fie un proces de împrăştiere elastică. în urma căruia este eliberată o cuantă de energie hν 0 − hν s (linii Stokes). un micro-organism. Liniile Raman denumite Stokes şi anti-Stokes se găsesc simetric. Nivel electronic excitat Energie hν0 hν0 hν0 h ν0 . în conformitate cu legea de distribuţie a lui Boltzmann. pe nivelele vibraţionale ale stării fundamentale cu energii mai mari se va găsi un număr mult mai mic de electroni. în urma căruia rezultă o cuantă a cărei energie rămâne neschimbată. şi care poartă numele de împrăştiere Rayleigh.1. fie un proces de împrăştiere inelastică care este cunoscut sub denumirea de împrăştiere Raman şi în urma căruia sunt emise cuante de energie hν 0 ∓ hν s (Fig. un material.

Aceste neajunsuri pot fi înlăturate prin utilizarea unei surse de excitare (laser) cu lungimea de undă situată în domeniul infraroşu-apropiat (NIR) sau prin utilizarea unor tehnici speciale cum ar fi cea bazată pe efectul Raman rezonant sau spectroscopia Raman amplificată de suprafaţă (surface-enhanced Raman spectroscopy SERS) [1-4]. evitându-se astfel excitarea fluorescenţei [1. deci doar 10-6. 2).Intensitatea benzilor Raman este în general de 3 ÷ 5 ordine de mărime mai mică decât intensitatea liniei Rayleigh. 3]. 1. (b) efectului Raman pre-rezonant. cu cât energia de excitare este mai apropiată de energia necesară tranziţiei electronice cu atât este mai mare intensitatea 103 . Efectul Raman rezonant În spectroscopia Raman se folosesc în mod curent ca surse de excitare lasere cu lungimi de undă situate în domeniul vizibil (verde şi rosu) şi infraroşu-apropiat care nu au energie suficientă pentru a produce prima tranziţie electronică a majorităţii moleculelor. h ν0 h ν0 h ν0 . În unele cazuri observarea efectului Raman este impiedicată de apariţia fluorescenţei. care la rândul său reprezintă aproximativ 10-4 .h ν s h ν0 . Totuşi există substanţe care au capacitatea de a împrăştia radiaţia laser cu o intensitate de până la 106 ori mai mare decât cea a semnalului Raman normal.10-3 din intensitatea radiaţiei incidente excitatoare. 2.hνs (a) (b) (c) Figura.2. (c) efectului Raman rezonant. care este mai intensă cu câteva ordine de mărime decât semnalul Raman şi care apare mai ales la investigarea biomoleculelor şi a sistemelor biologice. Se face distincţie între două tipuri de efecte Raman rezonant: efectul pre-rezonant şi efectul rezonant (vezi Fig.h ν s h ν0 hν0 . ceea ce limitează detecţia unor molecule aflate în concentraţie mică. În cele mai multe cazuri. Diagrama tranziţiilor care au loc între diferite nivele energetice în cazul (a) efectului Raman convenţional.10-8 din fotonii incidenţi sunt transformaţi în fotoni Raman. dacă energia laserului este apropiată de valoarea energiei necesare unei tranziţii electronice (efect Raman rezonant).

1. Efectul chimic al amplificării este asociat suprapunerii funcţiilor de undă ale metalului şi adsorbatului. proteine). în lipsa unor semnale spectrale datorate mediului înconjurător (ex. săi în 1974 [5].3. se modifică regulile de selecţie şi vor fi amplificate doar anumite tranziţii vibraţionale Raman. O contribuţie majoră la amplificarea electromagnetică este datorată plasmonilor de suprafaţă. care sunt asociaţi oscilaţiilor colective ale electronilor de conducţie de pe suprafaţa particulelor metalice. cum sunt cele biologice. Amplificarea semnalului Raman (de 106-108 ori) este explicată cu ajutorul a două mecanisme principale de amplificare [1. În plus. O amplificare suplimentară apare datorită excitării plasmonilor de suprafaţă de către radiaţia Raman emisă de molecule. Spectroscopia Raman rezonantă se foloseşte mai ales la investigarea moleculelor poliatomice mari. biochimie şi biologie. Amplificarea semnalului Raman rezultă din excitarea acestor plasmoni de suprafaţă de către radiaţia incidentă. sunt deseori observabile într-un spectru Raman rezonant. unde absorbţia este localizată într-o anumită zonă a moleculei. Modificarea regulilor de selecţie precum şi amplificarea tranziţiilor vibraţionale specifice de până la 106 ori permit utilizarea spectroscopiei Raman pre-rezonantă cât şi rezonanţa la un număr mare de aplicaţii din fizicp. 5]: electromagnetic (amplificare a semnalului Raman de 104÷106 ori) şi chimic (amplificare a semnalului Raman de 10÷102 ori). 4. apar benzi noi din analiza cărora se pot obţine informaţii structurale suplimentare. se folosesc doar lasere cu lungime de undă variabilă care să permită ajustarea energiei de excitare la valoarea necesară unei absorbţii electronice. Ionul negativ obţinut are configuraţii geometrice de echilibru diferite faţă de cele 104 . la aşa numiţii cromofori. chimie. Pentru folosirea efectului Raman rezonant nu este necesar un echipament special. care duce la procese de transfer de sarcină între nivelele fundamentale şi cele excitate ale moleculelor adsorbite [6]. Spectroscopia Raman amplificată de suprafaţă Efectul amplificării semnificative a semnalului Raman al moleculelor adsorbite pe suprafaţa rugoasă a unui electrod de argint a fost descoperit de Fleischman şi colab. Tranziţiile de ordin superior. care de obicei nu se observă într-un spectru Raman convenţional. Amplificarea Raman rezonantă permite izolarea benzilor Raman datorate acestor cromofori şi a unităţilor structurale situate în vecinătatea lor facilitând astfel analizarea zonei cromoforice care este de obicei zona activă. care este proporţională cu pătratul amplitudinii câmpului electric incident pe moleculă. Astfel. Câmpurile locale rezultate amplifică intensitatea radiaţiei Raman emise.benzilor observate.

sunt utilizate mai multe tipuri de substrate active SERS. modurile de vibraţie care rezultă dintr-o modificare a polarizabilităţii perpendicular pe suprafaţă vor fi amplificate. Astfel.4. Acest lucru combinat cu faptul că intensitatea câmpului electromagnetic scade cu creşterea distanţei faţă de suprafaţă permite determinarea orientării speciilor adsorbite în raport cu suprafaţa. 105 . 1. etc. deoarece intensitatea câmpului electromagnetic local este maximă pe direcţia perpendiculară la suprafaţă. antrax [12].ale moleculei neutre neadsorbite. suspensiile coloidale de Au şi Ag. biomedical. filmele metalice de Au şi Ag. Pentru realizarea unui experiment SERS se foloseşte în principiu acelaşi echipament ca şi în cazul realizării unui experiment Raman convenţional. Îmbunătăţirea majoră era dată de folosirea unui obiectiv de microscop prin intermediul căruia se realiza atât iluminarea probei cât şi colectarea luminii împrăştiate. Recent. şi de securitate globală şi naţională [9]. a unor antigene specifice prostatei [13]. 8]. glucoza [14] şi a unor reziduuri nucleare [15]. Cele mai des folosite sunt electrozii de Au. Cu. SERS a fost utilizată ca un mecanism de transpunere a semnalului în senzori chimici. În particular. SERS poate fi exploatată la identificarea selectivă a unor specii moleculare precum şi la detecţia unei singure molecule [10]. Ag. de mediu. Pentru a întelege mai bine raţiunile care au stat la baza evoluţiei spectroscopiei micro-Raman este foarte importantă cunoaşterea tuturor factorilor care contribuie la modificarea intensităţii semnalului ( S ) „livrat” de detectorul unui spectrometru în cazul unei linii Raman înregistrată la o lungime de undă λ .Microspectroscopia Raman confocală În urmă cu aproximativ două decenii au fost efectuate primele măsurători Raman cu ajutorul unui microscop. Datorită sensibilităţii de detecţie remarcabile şi a flexibilităţii sale de aplicare tehnică SERS este utilizată în mod frecvent pentru a soluţiona o mare varietate de probleme cu caracter analitic. transferul de sarcină duce la apariţia unei molecule neutre excitată vibraţional şi la emisia unui foton Raman. Astfel de exemple sunt analiza unor cantităţi reduse de pesticide [11]. Pentru a optimiza amplificarea electromagnetică frecvenţa laserului trebuie să coincidă cu frecvenţa de rezonanţă plasmonică. Deoarece amplificarea depinde de proprietăţile substratului. Regulile de selecţie ale spectroscopiei Raman amplificată de suprafaţă (SERS surface-enhanced Raman spectroscopy) sunt în principiu aceleaşi ca şi în cazul spectroscopiei Raman convenţionale [7. De aceea.

doar câţiva parametrii pot fi modificaţi astfel încât să se compenseze reducerea numărului de molecule N m . Ω este unghiul solid din care se face colectarea luminii împrăştiate Raman. etc. a cărei putere poate fi reglată într-un domeniu relativ larg. unde I L este intensitatea radiaţiei laser incidentă pe probă (W⋅cm-2). duce atât la obţinerea unui spectru Raman mai bun din punct de vedere calitativ cât şi la localizarea unei anumite zone de interes comparativ cu cazul în care acesta este înregistrat fără obiectiv de microscop [16]. Se poate observa că atunci cand se doreşte examinarea unui volum V P foarte mic dintr-o probă. Important în astfel de situaţii ramâne faptul ca mediul în care se face imersarea să nu influenţeze structura şi proprietăţile probei investigate. σ λ este secţiunea specifică de împrăştiere Raman (cm2⋅sterad-1⋅molecula-1). Se poate observa că în cazul unor măsurători efectuate cu un obiectiv de microscop imersat într-un mediu al cărui indice de refracţie este apropiat de cel al probei investigate (nu există o modificare a drumului razelor de lumină la trecerea într-un mediu cu indice de refracţie diferit) apare o îmbunătăţire a eficienţei de colectare şi a rezoluţiei spaţiale. Eficienţa de colectare a luminii este aproape în totalitate influenţată de apertura numerică NA a obiectivului de microscop care este definită de relaţia NA = n sin θ max în care n este indicele de refracţie al mediului dintre obiectiv şi probă iar θ max este unghiul maxim de colectare al obiectivului. care focalizează radiaţia laser şi culege lumina împrăştiată sub un unghi solid mare. Utilizarea unui astfel de mediu (apă. Aceştia sunt intensitatea radiaţiei laser incidentă pe proba I L şi unghiul solid Ω din care se face colectarea luminii împrăştiate Raman. ulei. În microscopul convenţional întregul câmp vizual este uniform 106 . utilizarea unei linii laser. şi rezoluţie spaţială paralelă la axa optică sau rezoluţie axială). specificate foarte exact de către producător. iar Tλ and s λ reprezintă capacitatea de înregistrare a instrumentului şi respectiv sensibilitatea detectorului la lungimea de undă λ .S ∝ I L ⋅ σ λ ⋅ N m ⋅ Ω ⋅ Tλ ⋅ s λ . În numeroase studii micro-Raman apare un neajuns deoarece informaţia spectrală obţinută nu este culeasă dintr-un volum suficient de mic (referirea se face în termeni de rezoluţie spaţială perpendiculară la axa optică sau rezoluţie laterală. Astfel. N m reprezintă numărul de molecule din volumul de probă investigat V P .) impune utilizarea unor obiective speciale care posedă caracteristici diferite pentru fiecare mediu. şi a unui obiectiv de microscop.

1. 2. în cazul unor medicamente anticanceroase care nu prezintă fluorescenţă. microscopul confocal utilizează o diafragmă (pinhol) care izolează radiaţia luminoasă care provine din zona marginală a volumului în care a fost focalizat fascicolul laser (zona din afara focarului). Spectroscopia Raman poate fi utilizată pentru a examina interacţiunile dintre molecule mici şi ADN. În paragrafele următoare sunt prezentate succint principalele informaţii care se pot obţine în urma aplicării microspectroscopiei Raman pe diferite sisteme de studiu. modificările structurale şi morfologice care apar în diferite tipuri de probe poate oferi şi unele avantaje unice în comparaţie cu alte tehnici. nedistructivă şi extrem de puţin sensibilă la prezenţa apei.iluminat şi observat.9 – 0. această tehnică spectroscopică poate fi considerată.22λ/NA şi o adâncime de 4λ/NA2 [17]. În plus. Aplicaţii ale microspectroscopiei Raman Spectroscopia Raman este o tehnică care pe lângă faptul că permite obţinerea de informaţii extrem de rapide despre structura. Astfel. în funcţie de tipul aplicaţiei. în cele mai multe cazuri aplicarea ei nu necesită prepararea prealabilă a probei. Aplicaţii bio-medicale 2. 2.1. Analiza medicamentelor anticanceroase Producerea unor structuri moleculare capabile să se ataşeze de diferite secvenţe ale unui lanţ de ADN reprezintă un domeniu de cercetare intens datorită importanţei pe care o are acest subiect în obţinerea unor compuşi noi cu potenţial terapeutic.1. Spre deosebire de acesta. ca fiind neinvazivă. Utilizarea primei metode de obţinere a confocalităţii necesită în general folosirea unor obiective de microscop cu apertură numerică mare (NA = 0. Experimentele iniţiale constă în înregistrarea spectrelor medicamentelor în soluţie în vederea realizării unei caracterizări Raman fundamentale. la detector ajungând doar radiaţia din volumul în care a fost focalizat laserul [17]. spectroscopia Raman poate fi singura metodă care să permită detecţia lor în interiorul celulelor în absenţa unor marcări fluorescenţi. Astfel.95) şi poate conduce la obţinerea de informaţie spectrală dintr-un tub focal cu un diametru de 1. Astfel. 107 . prin prezenţa pinholului se realizează o filtrare spaţială a radiaţiei. Confocalitatea poate fi de asemenea obţinută şi prin restrângerea ariei de pe detector unde intensitatea radiaţiei Raman este mare (realizarea unei ”aperturi electronice”).

Localizarea şi identificarea unor bacterii Cercetările din medicină şi biologie se confruntă cu necesitatea identificării precise a unor micro-organisme. În plus. dacă sunt posibile formele protonate sau neprotonate) [18]. fapt care face posibilă testarea diferitelor secvenţe care există într-o zonă a cipului. (b) localizarea sa într-o anumită regiune sub-celulară (de ex. în care diagnosticarea pe baza hibridizării este utilizată în mod eficient pentru a obţine informaţii despre secvenţele de ADN. microscopia Raman se poate utiliza pentru a studia medicamentele în interiorul celulelor şi a furniza informaţii despre: (a) interacţiunea dintre compus şi mediul celular. Astfel. se poate determina secvenţa de ADN din acel lanţ [18].2. ca de ex.1. Prin înregistrarea spectrului Raman este posibilă diferenţierea marcărilor fluorescenţi care dau benzi Raman specifice. Astfel.1. dacă există o secvenţă cunoscută de ADN fixată într-o anumită zonă a suprafeţei cipului şi dacă apare procesul de hibridizare al unui lanţ de ADN în acea poziţie. 2. Metoda standard de detecţie a procesului de hibridizare foloseşte marcări fluorescenţi. pentru a detecta cantităţi extrem de reduse ale unui anumit lanţ de ADN existent într-o probă se foloseşte tehnica SERS [18]. În cele din urmă. dacă în spectrul SERS se observă benzile moleculei folosite ca marker înseamnă că s-a produs hibridizarea ADN-ului. Majorita108 . În aceste experimente. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de hibridizare şi stă la baza tehnologiei de obţinere a cipurilor ADN. Tehnica SERS poate fi utilizată în semnalarea unirii unui lanţ de ADN cu lanţul complementar şi formarea structurii dublu elicoidale. (c) forma chimică a compusului în interiorul celulei (de ex.3. suprafaţa cipului se foloseşte atât ca imobilizator al lanţului de ADN cât şi ca substrat activ SERS pentru lanţul de ADN marcat care va fi adus în vecinătate datorită procesului de hibridizare cu lanţul imobilizat.Următorul pas constă în efectuarea de studii Raman ale medicamentelor ataşate de anumite secvenţe ale unor oligonucleotide pentru a obţine informaţii de bază care vor fi mai apoi utilizate când se studiază in vitro aceste procese [18]. 2. bacterii sau viruşi. Cipuri ADN Biocipurile revoluţionează diagnosticarea clinică modernă şi tehnicile farmaceutice datorită rapidităţii de testare a probelor şi de livrare a rezultatelor. nucleu sau citoplasmă).

s-a reuşit identificarea celor două bacterii. existent în Micrococcus luteus. Aplicaţii în ştiinţa materialelor 2. Cunoaşterea spectrelor Raman ale diferitelor faze cristaline permite caracterizarea tranziţiilor de fază care apar la modificarea temperaturii sau a presiunii prin analiza comparativă a modificărilor care apar în cazul modurilor de vibraţie. Pentru aceasta au fost cultivate mai multe bacterii Rhodotorula rubra şi Micrococcus luteus.tea metodelor de identificare folosesc o evaluare morfologică combinată cu teste specifice în care se urmăreşte dezvoltarea micro-organismelor în diferite medii şi care durează până la 72 de ore. 2. poate fi de asemenea evidenţiată prin spectroscopia Raman.2. sarcinaxantin) în citoplasma membranei.1. care uneori este în strânsă corelare cu tranziţiile de fază.2. Identificarea fazelor cristaline şi a tranziţiilor de fază Spectrul Raman a diverse nanostructuri este asemănător spectrului unui monocristal. De exemplu. observarea unor moduri vibraţionale interzise în spectrele Raman reprezintă o dovadă a distorşilor care apar la nivelul reţelei cristaline [19]. ceea ce facilitează identificarea directă a fazelor cristaline [19]. După înregistrarea spectrelor Raman şi analizarea benzilor date de β-carotina. În plus. 2. contribuţiile celorlalte componente nefiind prezente în spectru [3]. Analiza domeniilor amorfe Informaţiile obţinute prin aplicarea spectroscopiei micro-Raman sunt uneori mult mai utile decât cele determinate din analiza de raze X. Este cazul structurilor preponderent amorfe. Trebuie menţionat faptul că prin folosirea laserului care excită rezonant cromoforii se obţin doar benzile acestora.2. apoi au fost amestecate şi o mostră de analiză a fost investigată cu ajutorul unui echipament Raman confocal. Existenţa unei diferenţe în energia de suprafaţă ca urmare a modificării dimensiunii nanoparticulelor. Spectroscopia Raman confocală oferă posibilitatea identificării unor bacterii individuale.2. obţinuţi prin depunere din faza gazoasă. Atât studiile cristalografice cât şi 109 . care este prezentă în Rhodotorula rubra şi a benzilor date de sarcinaxantin. S-a arătat faptul că structura cristalină a clusterilor nanometrici de TiO2. Un alt studiu a dovedit că temperatura la care are loc tranziţia de fază ortorombic-tetragonal a structurii ceramice de BaTiO3 depinde de mărimea grăunţilor [21]. s-a reuşit identificarea unor bacterii care conţin un cromofor (β-carotina. suferă o tranziţie de la faza de rutil la anatas atunci când dimensiunile lor depăşesc 5 nm [20].

Cel mai rapid mod de a obţine componenta amorfă şi cea cristalină este de a deconvoluţiona modurile Raman situate la numere de undă mici în vecinătatea liniei Rayleigh care conţin cele două componente [23]. nanotuburi.cele de spectroscopie Raman se bazează pe a interpreta măsura dezordinii în termeni de lărgime a benzii. Lărgimea celorlalte benzi Raman este în principal afectată atunci când au loc modificări ale câmpului cristalin local. Dacă se ţine seama de descrierea moleculară a vibraţiilor. cu precădere în cazul structurilor dominate de legături covalente puternice. fulerene.1-0. de la structuri cu grad de cristalinitate extrem de ridicat la structuri amorfe.5 nm) şi respectiv în cea de a doua (0. în spectrele Raman ale acestor structuri 110 . modurile Raman de deformare sunt influenţate de dezordinea geometriei locale. 2. sau cu cele obţinute prin simulări teoretice [25.2. dar nu poate fi facută o separare spaţială a acestora [22]. etc. Separarea fazelor poate fi de asemenea studiată în cazul sticlelor unde valoarea numărului de undă la care apare semnalul Raman este strâns legată de conectivitatea unităţilor structurale poliedrice constitutive [24]. Atribuirea benzilor în aceste cazuri se face pe baza comparaţiei cu spectrele experimentale obţinute pe faze cristaline similare compoziţional structurii sticlelor sau vitroceramicilor investigate. Este una dintre puţinele tehnici sensibile la modificările structurale care apar în aceste tipuri de materiale. Aplicarea spectroscopiei micro-Raman la studiul materialelor şi în special al polimerilor poate face uneori distincţie între domeniile conformaţionale submicrometrice cristaline şi amorfe. mai exact atunci când apar modificări structurale în ordinea la mică distanţă. în prima sferă de coordinare (0. În timp ce în cazul difracţiei de raze X apariţia lărgimii benzii este asociată cu abaterile de la periodicitate a reţelei cristaline pentru un număr însemnat de atomi. în cazul spectroscopiei Raman doar modurile de vibraţie ale reţelei şi cele de libraţie (care se găsesc la numere mici de undă) sunt afectate de dezordinea la mare distanţă. grafit. Structuri alotrope de carbon Microspectroscopia Raman a fost des utilizată la studiul structurilor alotrope ale carbonului (diamant. Astfel. în timp ce modurile de intindere sunt afectate de dezordinea vecinătăţilor. care sunt reprezentate de anumiţi atomi ai altor subreţele sau de defecte care apar ca urmare a substituţiei de atomi sau a prezenţei vacanţelor. Raportul ariilor celor două benzi oferă o bună estimare a gradului de cristalinitate al probei. Din datele obţinute în urma analizei de difracţie de raze X se poate evidenţia faptul că există domenii cu structura periodică şi dezordonată.5-5 nm) [19].).3. 26].

Acidul humic apare în sol şi în apele subterane şi este implicat în numeroase procese chimice şi biologice care au loc în mediul terestru şi acvatic. Acestea au stabilit o concentraţie maximă permisă a acestor compuşi în apa potabilă de < 1 μg/l.3. Extrem de important este faptul că în cazul nanotuburilor de carbon apar. derivaţii toxici de azot. în regiunea numerelor mici de undă (< 200 cm-1). 2. Detecţia poluanţilor din apă Prezenţa poluanţilor organici în apă a devenit o problemă de actualitate pentru comunitatea internaţională. 111 . Studiile SERS ale acidului humic au condus la obţinerea unor informaţii legate de mecanismele de legare şi/sau configuraţiile de complexare ale acidului humic. Determinarea substratului SERS cel mai potrivit pentru fiecare tip de poluant reprezintă un prim pas în dezvoltarea unui senzor bazat pe metoda SERS. Cunoaşterea proprietăţilor chimice este esenţială pentru dezvoltarea unor modele ecologice folosite pentru remedierea şi detoxificarea de compuşi antropogenici sau chiar de reziduuri nucleare [3].2. fenolii sau derivaţii naftalinei sunt prezenţi în mediile acvatice datorită utilizării lor ca pesticide sau în procesele industriale. Persistenţa precum şi efectele toxicologice ale acestor compuşi şi ale produşilor lor intermediari sunt semnale de alarmă pentru agenţiile de resort din lume. Cu ajutorul acestei tehnici este posibilă determinarea orientării şi a modului de adsorbţie al acestor molecule pe suprafaţa substratului activ SERS [27].apar clar definite benzi datorate vibraţiilor date de structuri grafitice (notate G) şi de structuri dezordonate (notate D şi D’). Compuşi chimici precum hidrocarburile aromatice. Tehnica SERS datorită sensibilităţii sale este capabilă să detecteze concentraţii extrem de scăzute ale acestor substanţe.3. 2. Pentru a detecta aceste concentraţii mici este necesară folosirea unor tehnici instrumentale extrem de sensibile. Studii structurale ale componentelor solului: Acidul humic Caracterizarea structurală a acidului humic precum şi determinarea comportamentului lui de complexare sunt extrem de importante în ştiinţa mediului. benzile datorate modurilor de respiraţie radială (Radial Breathing Mode) cu ajutorul cărora se poate determina diametrul nanotubului (relaţie de inversă proporţionalitate cu valoarea frecvenţei Raman) [19].1. Aplicaţii în ştiinţa mediului 2.3.

posibilitate de poziţionare a probei în planul x-y într-o regiune de 20 mm x 20 mm cu o rezoluţie mai mică de 1 μm. incluzând de asemenenea un obiectiv (cu cantilever ataşat) pentru analiza AFM în lichide şi o cameră video color.25 şi mărire 10X.achiziţie de spectre din arii selectate (confocal micro-Raman) . două reţele de difracţie cu 600 şi respectiv 1800 linii/mm. detector CCD cu răcire Peltier (1340 x 100 pixeli) şi iluminare prin spate tip Marconi. 0. conectori. x-z şi y-z (pănă la 1024 x 1024 pixeli) . 112 . detecţie Raman între 150-3500 cm-1.8 şi 1. acurateţe de poziţionare pe direcţiile x şi y sub 4 nm iar pe direcţia z sub 1 nm. cuplaj cu fibră optică standard SMA. Prezentarea echipamentului de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 şi a parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse aplicaţii 3. 50X şi respectiv 100X (uscat şi în ulei de imersie).achiziţie de spectru/pixel (scanare) . fibre optice multimod (100. un YAG 532 nm şi un He-Ne 633 nm. Dimensiunea maximă a probelor care pot fi măsurate este de 120 mm în diametru şi 20 mm înălţime. pe direcţiile x-y. reflector de câmp intunecat . Echipamentul mai conţine un sistem de focalizare motorizat cu posibilitate de deplasare pe o distanţă de 30 mm şi o rezoluţie de 50 nm (un pas) şi o platformă de scanare prin acţionare piezo-electrică cu următoarele caracteristici: suprafaţa de scanare de 200 μm x 200 μm x 20 μm. spectrometru UHTS 300.imagistica spectrală Raman la lungimi de undă fixe. 0.imagistica de fluorescenţă confocală (prin montare de filtre adecvate) Sistemul dispune în prezent de 2 lasere.3.3. 3) [28].45. 50 şi 25 μm). Rezoluţia optică laterală la linia laserului de 532 nm este de 250 nm. Sistemul de microscopie Raman confocală lucrează în următoarele moduri de operare: . Prezentarea echipamentului de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 Echipamentul de microscopie Raman confocală CRM 200 cu scaner este dotat cu un microscop optic care este echipat cu 4 obiective plan acromatizate de apertura numerică (NA) 0. 20X. domeniul lungimilor de undă de excitaţie 442-785 nm.microscopie de câmp întunecat cu obiectiv EC Epiplan-Neofluar 100X/0. Drumul razelor în interiorul echipamentului CRM 200 este prezentat în schema de mai jos (Fig.1.microscopie confocală în reflexie .9 HDDIC.

5. spectrometru UHTS 300 07. lampa cu lumină albă pentru iluminare 08. λ lungimea de undă.1. Partea stângă a ecuaţiei este legată doar de parametrii obiectivului de microscop. 3. unde M este mărirea obiectivului. 3. laserul 02. camera video Figura.2. pentru a obţine cea mai mare rezoluţie laterală vPmax ≤ 0. d0 diametrul ≥ NA v P max λ pinholului. Echipamentul CRM 200 are în dotarea standard trei fibre multimod cu diametre de 100. iar pentru vPmax ≤ 4 nu se modifică semnificativ rezoluţia axială).01. obiectivul 04. iar vPmax este un parametru variabil a cărui valoare trebuie stabilită în funcţie de tipul de informaţie spectrală care se doreşte a fi obţinută (ex. Fibra este montată în planul imagine al microscopului şi poate fi ajustataă astfel încât să se obţină eficienţa maximă de colectare.2. fibra optică multimod 06. NA apertura numerică a obiectivului de microscop. colectată cu ajutorul obiectivului de microscop. Diametrul acestei fibre joacă rolul pinholului cu ajutorul căruia se realizează confocalitatea [29]. sistem de focalizare motorizat pe axa z 09. Parametrii optimi de funcţionare 3. 113 . Drumul razelor în microscopul Raman WITec CRM 200. este transmisă spectrometrului echipat cu o cameră CCD prin intermediul unei fibre optice multimod. 50 şi 25 μm. fibra optică standard 03. platforma de scanare 05. Înregistrarea spectrelor Raman confocale În echipamentul CRM 200 radiaţia laser ajunge în microscop printr-o fibră optică standard iar radiaţia Raman împrăştiată. Relaţia care trebuie îndeplinită în cazul măsurătorilor Raman confocal este πd 0 M .

Tabelul 1. Raportul πd0/2. În caz contrar. se schimbă obiectivul de 100X. în experimente SERS pe molecule biologice se foloseşte o putere a laserului sub 1 mW. Înaintea efectuării măsurătorilor propriu-zise. Astfel.5λ pentru diferite lungimi de undă şi diametre ale pinholului. se pot utiliza puteri mai mari (≤ 3 mW). De exemplu. un obiectiv de microscop cu mărire de 100 şi o apertură numerică de 0.stabilirea timpului de înregistrare se face în funcţie de intensitatea semnalului Raman obţinut (se poate alege de ordinul milisecundelor sau de ordinul minutelor) 114 . Puterea laserului trebuie aleasă astfel încât să nu inducă transformări probei (fotodegradare.se lucrează cu fibra de 100 şi cu obiectivul de 20X sau 50X.25 53 20 / 0.9 111 100 / 1. În anumite situaţii se poate schimba şi fibra (vezi detaliile despre confocalitate prezentate mai sus) . se parcurg următoarele etape: .6 67 60 / 0. Dacă proba de interes nu este predispusă la transformări din cauza laserului.25 80 100 / 1. apare riscul de a obţine semnal de la contaminanţi sau se poate degrada molecula.9. se foloseşte intensitatea liniei Rayleigh (ar fi bine să nu depăşească 400 ccd cts.). Dacă semnalul Raman obţinut este bun. în cazul în care nu se obţine semnal Raman se creşte puterea laserului).4 71 Tabelul 2.pentru a stabili puterea laserului. etc.4 50 40 / 0. în vederea stabilirii parametrilor optimi. Obiectiv microscop M/NA 10 / 0.8 75 100 / 0. pentru măsurători în care este utilizat un laser cu lungimea de undă de 532 nm. . fiind indicat să fie chiar mai mică de 200 ccd cts. cea mai mare rezoluţie axială s-ar obţine pentru un diametru optim al pinholului de 50 μm. Raportul M/NA pentru diferite tipuri de obiective de microscop. Lungime de undă [nm] d0 = 10 μm d0 = 25 μm d0 = 50 μm d0 = 100 μm d0 = 200 μm 440 29 71 142 286 571 488 26 64 129 258 515 532 24 59 118 236 472 633 20 50 99 199 397 785 16 40 80 160 320 Cu ajutorul celor două tabele poate fi determinată mărimea corectă a pinholului în măsurătorile Raman confocal efectuate cu echipamentul CRM 200. iar spectrele obţinute să aibă un raport semnal/zgomot multumitor. în timp ce cea mai mare rezoluţie laterală s-ar obţine pentru un diametru optim al pinholului de 10 μm.

Imagistica Raman confocală Pentru imagistică este indicată utilizarea obiectivului de 100X (în aer sau cu imersie în ulei).8 nm • puterea laserului 640 μW • timp de integrare/măsurare 60 s 3. 35000 30000 25000 Intensity [ccd cts] 20000 15000 10000 5000 0 400 600 800 1000 1200 -1 1400 1600 1800 Raman shift [cm ] Parametrii folosiţi: • fibra multimode de 100 μm • obiectivul 100X aer • linia laser 632. de puterea laserului şi de aria scanată. Înaintea efectuării unei scanări se stabilesc parametrii optimi de înregistrare (puterea laserului şi timpul de integrare) prin măsurarea spectrelor individuale şi time series.Exemplu: Spectrul SERS al adeninei înregistrat pe substrat solid obţinut prin picurarea soluţiei coloidale de argint cu adenină pe o sticlă de microscop.2. În ceea ce priveşte stabilirea numărului de linii şi de puncte pentru suprafaţa pe care dorim s-o scanpm. Harta spectrală a intensităţii benzii Raman de la 737 cm-1 din spectrul SERS al adeninei înregistrat pe substrat solid obţinut prin picurarea soluţiei coloidale de argint cu adenina pe o sticlă de microscop.2. 115 . iar stabilirea lui depinde de tipul probei. Referitor la timpul de integrare.1 s şi 1 s). Exemplu. ideal este să fie cât mai mic cu puţinţă (între 0. în general pentru o arie de 10 μm x 10 μm se utilizeazp minim 75 linii şi 75 de puncte pentru fiecare linie (la un număr prea mic de linii şi de puncte imaginea este de proastă calitate).

500

737

400

Intensity [ccd cts]

300

200

100

0 500 1000 1500
-1

Raman shift [cm ]

În spectrul selectat din imaginea scanată se poate observa semnalul “curat” de la adenină. Parametrii folosiţi: • fibra optică multimod 100 μm • obiectivul 100X (aer) • linia laser 632.8 nm • puterea laserului: 640 μW • suprafaţa scanată: 10 μm x 10 μm • 75 linii; 75 puncte/linie • timp de integrare 0.5 s/punct (softul calculează timpul de integrare pentru o linie – în acest caz 37,5 s (trace) şi 0.075 s (retrace) Exemplu. Imagistica Raman pe o secţiune dintr-un dinte, la interfaţa dintre dinte şi plombă

116

Parametrii folosiţi: • fibra optică multimod 100 μm • obiectivul 100X (aer) • linia laser 532 nm • putere laser 3 mW. • suprafaţa scanată 10 μm x 10 μm • nr. de linii 150, puncte 150/linie • timp de integrare 0.2 s/punct

3.3. Accesorii
3.3.1. Modul de microscopie de forţă atomică model alpha 300 Echipamentul de microscopie Raman confocală CRM 200 cu scaner este combinat cu un modul de microscopie de forţă atomică (AFM) model alpha 300.

01. camera video 02. unitatea de deflexie a razelor 03. lampa cu lumină albă pentru iluminare 04. obiectivul AFM cu cantilever 05. platforma de scanare 06. masa antivibraţie

Figura 4. Drumul razelor în microscopul de forţă atomică alpha300.

Microscopul AFM alpha 300 lucrează în următoarele moduri: contact mod, forţă laterală, acustic (tapping) mod, contact mod intermitent cu imagistica în fază şi amplitudine cu o rezoluţie de 16 bit, digitizare 5 MHz, şi frecvenţa 10-500 KHz. Sistemul dispune de un laser de deflexie 980 nm, o unitate de detecţie a deflexiei, masa antivibraţie 0.7 – 1000 Hz, > 1000 Hz pasivă. Aria de scanare este de 100 μm x 100 μm x 20 μm. Drumul razelor în interiorul microscopului de forţă atomică alpha 300 este prezentat în schema de mai sus (Fig. 4) [30]. 117

Parametrii optimi de funcţionare 1. Modul acustic (AFM AC-Mode) • Este modul de operare uzual, utilizat mai ales în cazul probelor moi (probe biologice). • Se folosesc tip-uri de Si3N4 fixate pe cantilever-uri cu frecvenţa de rezonanţă mare (200 – 300 kHz). • În vederea realizării alinierii se efectuează următorii paşi: • Se determină frecvenţa liberă de oscilaţie a cantileverului aplicând o tensiune de 0.05 –0.1 V • Se ajustează amplitudinea oscilaţiilor libere ale cantilever-ului până la o tensiune de 2 V • Se setează un setpoint de 1.5 V • Se setează P-gain (proportional gain) la 5.0 şi I-gain (integral gain) la 5.0. • Valorile tipice ale parametrilor pentru scanare sunt: • Număr puncte pe linie: 256 • Număr linii pe imagine: 256 • Timpul scanare pe linie: 0.5 – 2 s • În timpul scanării se ajustează P-gain şi I-gain astfel încât drumul înainte şi drumul înapoi să coincidă. • Apropierea tip-ului de substrat se face automat.

Imagine topografică AFM

Imagine fază AFM

2. Modul contact (AFM contact mode) - Permite înregistrarea de imagini, scanarea de-a lungul unei singure linii sau înregistrarea curbelor de forţă. - în vederea realizării alinierii se efectuează următorii paşi: - Se utilizează tip-ul de AFM dorit. 118

Se setează P-gain (proportional gain) la 5.0 şi I-gain (integral gain) la 5.0. - Apropierea tip-ului de substrat se face automat. - Valori tipice ale parametrilor pentru scanare: - Număr puncte pe linie: 256 - Număr linii pe imagine: 256 - Timpul scanare pe linie: 0.5 – 2 s peraturi.
• • • • •

3.3.2. Celula Linkam pentru efectuarea unor măsurători la diferite temDomeniul de temperatură: -196 - 600 °C. Stabilitate < 0.1 °C. Rata de încălzire: max 150 °C/min. Senzor din platină 100 Ω. Sistem de răcire a corpului celulei cu apă pentru temperaturi > 300 °C.

4.Bibliografie
I. R. Lewis, H. G.M. Edwards (Eds.), Handbook of Raman Spectroscopy, Marcel Dekker Inc. New York, 2001. 2. S. Astilean, Metode şi tehnici moderne de spectroscopie optica, Spectroscopia IR şi Raman, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2002. 3. R. Petry, M. Schmitt, J. Popp, Raman Spectroscopy–A Prospective Tool în the Life Sciences, ChemPhysChem, 4, 14, 2003. 4. S. Schluecker, (Ed.), Surface Enhanced Raman Spectroscopy: Analytical, Biophysical and Life Science Applications, Wiley VCH, 2010. 5. M. Fleischmann, P. J. Hendra, A. J. McQuillan, Raman spectra of pyridine adsorbed at a silver electrode, Chem. Phys. Lett., 26, 163, 1974. 6. T. Vo-Dinh, SERS chemical sensors and biosensors: new tools for environmental and biological analysis, Sensors and Actuators B, 29, 183, 1995. 7. J. A. Creighton în Spectroscopy of Surfaces, Vol. 21 (Eds.: R. J. H. Clark, R. E. Hester), John Wiley & Sons, New York, 1988. 8. D. A. Weitz, M. Moskovits, J. A. Creighton în Surface-Enhanced Raman Spectroscopy with Emphasis on Liquid - Solid Interfaces, Vol. 2 (Eds.: R. B. Hall, A. B. Ellis),VCH, Deer field Beach, FL, pp. 197- 243, 1986. 9. G. A. Baker, D. S. Moore, Progress în plasmonic engineering of surface-enhanced Raman-scattering substrates toward ultra-trace analysis, Anal. Bioanal. Chem. 382, 1751, 2005. 10. K. Kneipp, H. Kneipp, P. Corio, S. D. M. Brown, K. Shafer, J. Motz, L. T. Perelman, E. B. Hanlon, A. Marucci, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, Surface-Enhanced and Normal Stokes and Anti-Stokes Raman Spectroscopy of Single-Walled Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Let. 84, 3470, 2000. 11. N. Weissenbacher, B. Lendl, J. Frank, H. D. Wanzenboeck, B. Mizaikoff, R. Kellner, Continuous Surface Enhanced Raman Spectroscopy for the Detection of Trace Organic Pollutants în Aqueous Systems, J. Mol. Struct. 539, 410, 1997. 1.

119

12. X. Zhang, M. A. Young, O. Lyandres, R. P. Van Duyne, Rapid Detection of an Anthrax Biomarker by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, J. Am. Chem. Soc. 127, 4484, 2005 13. D. S. Grubisha, R. J. Lipert, H. Y. Park, J. Driskell, M. D. Porter, Femtomolar detection of prostate-specific antigen: an immunoassay based on surface-enhanced Raman scattering and immunogold labels, Anal. Chem., 75, 5936, 2003. 14. K. E. Shafer-Peltier, C. L. Haynes, M. R. Glucksberg, R. P. Van Duyne, Toward a Glucose Biosensor Based on Surface-Enhanced Raman Scattering, J. Am. Chem. Soc., 125, 588, 2003; C. R. Yonzon, C. L. Haynes, X. Zhang, J. T. Jr. Walsh, R. P. Van. Duyne, A glucose biosensor based on surface-enhanced Raman scattering: improved partition layer, temporal stability, reversibility, and resistance to serum protein interference, Anal. Chem. 76, 78, 2004. 15. L. Bao, S. M. Mahurin, R. G. Haire, S. Dai, Silver-doped sol-gel film as a surface-enhanced Raman scattering substrate for detection of uranyl and neptunyl ions, Anal. Chem. 75, 6614, 2003. 16. J. M. Chalmers and P. R. Griffiths, (Eds.), Handbook of Vibrational Spectroscopy, John Wiley and Sons, Chichester, pp. 1419-1428, 2002. 17. N. J., Everall, Depth Profiling with Confocal Raman Microscopy, Part II, Spectroscopy 19, 16, 2004. 18. C. G. Coates, J. J. McGarvey, On the Pulse: Andor tehchnology, 1(8), 2001. 19. G. Gouadec, P. Colomban, Raman Spectroscopy of nanomaterials: How spectra relate to disorder, particle size and mechanical properties, Progress în Crystal Growth and Characterization of Materials 53, 1, 2007. 20. E. Barborini, I. N. Kholmanov, P. Piseri, C. Ducati, C.E. Bottani, P. Milani, Engineering the nanocrystalline structure of TiO2 films by aerodynamically filtered cluster deposition, Appl. Phys. Lett. 81, 3052, 2002. 21. M. H. Frey, D. A. Payne, Grain-size effect on structure and phase transformations for barium titanate, Phys. Rev. B, 54, 3158, 1996. 22. A. Guinier, Théorie et Technique de la Radiocristallographie, Dunod, Paris, 1956. 23. M. F. Cerqueira, L. Rebouta, M. Andritschky, J.A. Ferreira, M. F. Da-Silva, Microcrystalline silicon thin films prepared by RF reactive magnetron sputter deposition, Vacuum 46, 1385, 1995. 24. D. G. Georgiev, M. Mitkova, P. Boolchand, G. Brunklaus, H. Eckert, M. Micoulaut, Molecular structure, glass transition temperature variation, agglomeration theory, and network connectivity of binary P-Se glasses, Phys. Rev. B, 64, 134204, 2001. 25. D. G. Georgiev, P. Boolchand, K.A. Jackson, Intrinsic nanoscale phase separation of bulk As2S3 glass, Phil. Mag., 83, 2941, 2003. 26. Y. Wang, J. Wells, D. G. Georgiev, P. Boolchand, K. Jackson, M. Micoulaut, Sharp Rigid to Floppy Transition Induced by Dangling Ends în a Network Glass, Phys. Rev. Lett., 87, 185503, 2001. 27. E. A. Carrasco, M. Campos-Vallette, P. Leyton, G. Diaz, R. E. Clavijo, J. V. Garcıa-Ramos, N. Inostroza, C. Domingo, S. Sanchez-Cortes, R. Koch, Study of the Interaction of Pollutant Nitro Polycyclic Aromatic Hydrocarbons with Different Metallic Surfaces by Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy (SERS and SEIR), J. Phys. Chem. A, 107, 9611, 2003. 28. http://www.witec.de/en/company/witecnews/19/crm200flyer.pdf 29. Manual WITec CRM200. 30. www.witec.de/en/download/AFM/alpha300Aflyer.pdf

120

Microspectroscopia Raman – partea a II-a
Conf. dr. Monica Maria Baia Cuprins
1. Stadiul actual al cercetărilor exploratorii prin spectroscopie Raman................... 121 1.1. Substrate SERS ............................................................................................. 122 1.2. Identificarea unor bacterii ............................................................................. 122 1.3. Caracterizarea celulelor ................................................................................. 123 1.4. Diagnosticarea unor boli ............................................................................... 124 1.5. Aplicaţii în domeniul farmaceutic................................................................. 125 1.6. Aplicaţii în domeniul alimentar .................................................................... 125 1.7. Nanotuburi de carbon ................................................................................... 126 2. Tematici de cercetare ale laboratorului de microscopie Raman confocală din cadrul platformei ICI-BNS................................................................................... 126 3. Tematici de cercetare posibil de implementat în cadrul laboratorului de microscopie Raman confocală al platformei ICI-BNS .......................................... 128 4. Bibliografie ........................................................................................................... 130

1. Stadiul actual al cercetărilor exploratorii prin spectroscopie Raman
În ultima perioadă, odată cu dezvoltarea tehnologică a aparaturii aferente care permite înregistrarea rapidă a spectrelor Raman folosind diferite linii de excitare laser precum şi vizualizarea zonelor cu ajutorul microscopiei de forţă atomică sau a celei electronice de baleiaj, microspectroscopia Raman este din ce în ce mai mult aplicată în diverse domenii cum ar fi: medicină, biologie, studiul materialelor, geologie şi mineralogie, arta, ştiinţa mediului, controlul calităţii alimentelor, etc. [1]. Datele bibliometrice furnizate de Thomson Reuters ISI Web of Science confirmă faptul că în perioada 2001-2009 numărul publicaţiilor referitoare la spectroscopia Raman şi aplicaţiile ei s-a dublat de la 1931 înregistrate în 2001 la 4078 apărute în 2009 [1]. Această creştere a numărului de publicaţii este datorată, în principiu, următoarelor motive: (a) dezvoltării continue a metodei SERS; (2) progresului extraordinar înregistrat în domeniul fabricării controlate a nanomaterialelor şi a nanostructurilor; (3) creşterii eficienţei în imagistica biomedicală şi de diagnosticare a bolilor; (4) numărului tot 121

mai mare de aplicaţii în afara laboratorului (artă, arheologie, criminalistică, farmaceutice), (5) designului tot mai sofisticat şi controlat al pulsurilor laser ultrarapide utilizate în aplicaţii care exploatează efectele Raman neliniare. Din domeniul vast de aplicabilitate al spectroscopiei Raman se remarcă cu precădere aplicaţiile biomedicale, axate pe diagnosticarea unor boli, de identificare a unor bacterii, de investigare a unor celule vii, cele din domeniul nanoparticulelor şi nanomaterialelor, precum şi cele din domeniul artei şi arheologiei, farmaceutic şi alimentar. Astfel, în continuare vom face o trecere în revistă a principalelor domenii de aplicabilitate, făcând o referire concretă la cele mai recente cercetări.

1.1. Substrate SERS
În ultimii ani, metoda SERS s-a dezvoltat considerabil datorită obţinerii unor substrate SERS capabile să producă o amplificare importantă a semnalului Raman al speciilor adsorbite, reproductibilă şi stabilă în timp. Uniformitatea răspunsului SERS al substratelor depinde de morfologia lor. Astfel, s-a dovedit că gradul de amplificare poate fi controlat prin utilizarea unor metode de nanofabricare a structurii suprafeţei în termeni de mărime, formă şi distanţa dintre formaţiunile de pe suprafaţă, pe care adsorb speciile moleculare. Astfel, în ultima perioadă pe lângă substratele SERS obţinute prin litografie cu fascicul de electroni, litografie cu nanosfere de polistiren [2-4] au fost preparate şi substrate constând din nanoparticule anizotrope de forme diferite [5, 6]. De asemenea, au fost realizate noi substrate constând din nanotuburi de TiO2 pe care a fost depus Ag, sau nanofire de ZnO pe care a fost depus Au [7, 8] toate manifestând o activitate SERS remarcabilă.

1.2. Identificarea unor bacterii
Identificarea rapidă şi precisă a micro-organismelor a devenit o cerinţă importantă nu numai pentru analizele clinice, sau cele ale unor materiale frauduloase, ci şi în diferite aplicaţii cum ar fi producţia de medicamente sau tehnologia de procesare a mâncării. În toate aceste aplicaţii este de dorit ca timpul de cultivare a micro-organismelor să fie minimizat pentru a prescrie pacienţilor în timp util tratamentul corespunzător sau pentru a reduce timpul în care unităţile de producţie sunt închise din cauza unor disfuncţionalităţi. Majoritatea metodelor convenţionale de identificare a bacteriilor se bazează pe efectuarea unor teste chimice după cultivarea microorganismelor în diferite medii şi necesită timp îndelungat. Dintre tehnicile 122

care permit identificarea rapidă a micro-organismelor spectrosopia Raman a devenit una dintre cele mai promiţătoare metode [9] . Procedura de caracterizare a unei celule bacteriene cu ajutorul spectroscopiei Raman constă în patru etape: colectarea micro-organismelor, localizarea moleculelor biologice cu ajutorul unor markeri fluorescenţi, înregistrarea spectrelor Raman şi compararea lor cu alte spectre existente în baze de date în scopul identificării bacteriilor. Combinând rezultatele Raman cu o metodă de clasificare bazată pe chemometrie s-a reuşit identificarea subspeciei unor bacterii cu o probabilitate de 98% [10]. O altă modalitate de identificare a bacteriilor şi/sau a sporilor este cu ajutorul metodei SERS. În acest caz, se detectează prezenţa unui compus chimic, cunoscut ca biomarker al sporilor sau al bacteriei [11]. Relativ recent, a fost dezvoltată o metodă de identificare a unor bacterii pe un cip microfluidic [12]. Prin aplicarea unui câmp electric pe un electrod de aur s-a reuşit sortarea bacteriilor, concentrarea lor şi apoi, prin înregistrarea specrelor SERS în cip, cercetătorii au fost capabili să identifice fiecare bacterie pe baza semnăturii sale spectrale. Testele au fost efectuate pentru două tipuri de bacterii Gram positive (Staphylococcus aureus) şi Gram negative (Pseudomonas aeruginosa). Cu ajutorul acestei metode se îmbunătăţeste semnificativ timpul şi efortul necesar identificării diferitelor bacterii din mâncare sau altă materie organică.

1.3. Caracterizarea celulelor
Spectroscopia Raman este o metodă sensibilă pentru studiul biochimic al celulei fiind capabilă să pună în evidenţă modificări care apar în urma interacţiunii cu diferiţi agenţi [13]. Pe de altă parte, microscopia de forţă atomică oferă informaţii despre topografia suprafeţei, adeziunea şi elasticitatea celulară a unei celule. Prin utilizarea combinată a celor două metode pot fi investigate proprietăţile biomecanice şi biochimice ale celulelor vii în diferite condiţii fiziologice [14]. Spectrele Raman ale celulelor vii constă din benzi corespunzătoare biopolimerilor existenţi în celule (lipide, proteine, ADN, ARN). Cu ajutorul spectrelor Raman este posibilă discriminarea celulelor vii de cele moarte. Acest lucru este extrem de important în realizarea unui biosenzor. De asemenea, cu ajutorul spectroscopiei Raman este posibilă monitorizarea în timp a interacţiunii dintre celule şi diverse medicamente, precum şi diferite elemente toxice folosite în bioterorism, în vederea stabilirii efectelor acestei interacţiuni.

123

1.4. Diagnosticarea unor boli
După introducerea spectroscopiei Raman în studiul pielii de către Williams et all în 1992 [15] utilizarea ei în acest domeniu a devenit tot mai frecventă. În prezent, spectrele Raman înregistrate pe piele sunt bine analizate şi pe baza diferenţelor s-a pus în evidenţă existenta unor boli [16, 17]. Deoarece intensitatea semnalului Raman este scăzută, timpii de achiziţie sunt extrem de lungi şi din această cauză aplicaţiile clinice sunt reduse. Relativ recent, s-a reuşit implemetarea spectroscopiei Raman în aplicaţii clinice prin intermediul unui sistem capabil să înregistreze şi să analizeze în timp real spectre Raman in vivo [18]. Cu ajutorul acestui sistem s-a reuşit efectuarea unei evaluări a pielii unor voluntari precum şi diagnosticarea unor boli ale pielii. S-a constatat că există regiuni spectrale care prezintă benzi specifice pentru piele provenită din diferite regiuni ale corpului. De asemenea, s-a constatat că semnăturile spectrale specifice ale pielii diferă de la un individ la altul. Astfel, prin evaluarea raportului dintre conţinutul de lipide şi proteine se poate face o evaluare a pielii precum şi o diagnosticare cu ajutorul spectroscopiei Raman [19]. De asemenea spectroscopia Raman permite identificarea şi monitorizarea melaninei, un pigment natural care acţionează ca un scut împotriva radiaţiei solare, înlătură speciile chimice active şi produce radicali activi care afectează ADN-ul. Cancerul este o boală complexă indusă de o instabilitate genetică şi o acumulare a unor alternări moleculare multiple [20]. Deoarece diagnosticarea timpurie implică o rată de supravieţuire ridicată, un interes deosebit l-a avut dezvoltarea unor metode de detecţie moleculară care să permită vizualizarea unor biomarkeri sau a unor evenimente celulare şi să indice starea de fapt a cancerului. Spectroscopia Raman este o metodă utilă în diagnosticarea cancerului datorită sensibilităţii sale de a detecta modificări moleculare extrem de mici care sunt asociate cu cancerul, cum ar fi o creştere a raportului dintre nucleu şi citoplasmă, existenţa cromatinei dezordonate, o activitate metabolică crescută şi modificări ale cantităţilor de lipide şi proteine [21]. În principal spectroscopia Raman a fost aplicată la diagnosticarea cancerului de piele, de sân, de tract gastrointestinal şi cervical sau de col uterin [21]. Senzorii optici bazaţi pe metoda SERS au fost în ultima perioadă destul de des folosiţi pentru diagnosticarea in vitro şi in vivo a cancerului [22]. Ei sunt capabili să ofere informaţii moleculare specifice despre moleculele ţintă de interes, fără o marcare prealabilă a acestora.

124

1.5. Aplicaţii în domeniul farmaceutic
Spectroscopia Raman a devenit o metodă rapidă, directă şi nedistructivă în analizele farmaceutice, odată cu dezvoltarea aparatelor şi a metodelor chemometrice de analiză. Majoritatea studiilor se bazează pe investigarea ingredientului farmaceutic activ şi în consecinţă, bazele de date existente conţin informaţii referitoare la aceste ingrediente. Reletiv recent [23] a fost publicată o bază de date cu spectre Raman ale mediului excipient în care este înglobat ingredientul farmaceutic activ, astfel încât se pot realiza analize complete ale produselor farmaceutice. În ultima perioadă, creşterea cantităţii de medicamente contrafăcute pe piaţă pune în pericol sănătatea cetăţenilor şi ridică un semnal de alarmă. Aceste produse pot fi dăunătoare sănătăţii deoarece conţin impurităţi inodore, pot fi inactive şi/sau să aibă o absorbabilitate scăzută sau chiar inexistentă. De asemenea, aceste medicamente pot conţine alte ingrediente decât cele dorite, cantităţi incorecte ale agenţilor farmaceutici activi sau ambalaje necorespunzătoare. Cu ajutorul spectroscopiei Raman se pot obţine informaţii specifice legate de identificarea ingredientului farmaceutic activ, a mediului excipient, precum şi informaţii utile legate de identificarea elementelor necunoscute [24].

1.6. Aplicaţii în domeniul alimentar
Melamina este un ingredient folosit la obţinerea plasticului, dar este frecvent adăugat în mod abuziv şi în mâncare, pentru a crea impresia falsă a unui conţinut ridicat de proteine, deoarece această moleculă conţine un număr mare de atomi de azot. În anul 2007, aproximativ 1700 de câini şi pisici din SUA au murit ca urmare a consumului de mâncare contaminată cu melamină [25]. În ţesuturile şi urina animalelor moarte au fost detectate, pe lângă melamină, şi cantităţi reduse de acid cianuric, amelina şi amelida, care au rezultat cel mai probabil din descompunerea unor derivaţi ai melaminei [26]. În anul 2008, 54000 de copii au fost intoxicaţi iar 5 au murit ca urmare a consumului de lapte contaminat, produs în China. Mai târziu s-a aflat că melamina a fost introdusă intenţionat în multe alte produse lactate produse în China şi destinate exportului [25]. Spectroscopia Raman a fost utilizată în analizarea melaminei din gluten, hrana pentru pui, prăjituri şi tăiţei [27]. A fost de asemenea identificată melamina din făina contaminată, gluten din porumb, hrana pe bază de soia, lapte praf şi a fost stabilit un algoritm de analiză calitativă şi cantitativă a melaminei din amestecuri [26]. În plus, spectroscopia Raman împreună cu 125

Nanotuburi de carbon Spectroscopia Raman este o metodă consacrată pentru caracterizarea nanotuburilor de carbon.imagistica Raman au fost utilizate pentru o testare rapidă a hranei în vederea detecţiei melaminei pentru a creşte siguranţa şi securitatea publică. C59N şi antracena. precum şi a unor 126 . nanotuburi de carbon cu un perete sau cu mai mulţi pereţi. carbon poros grafitizat şi grafit. în general şi a celor funcţionalizate. fructoza şi β-carotenul. Astfel. Limita de detecţie a melaminei a fost de 1%. În toate aceste studii s-a urmărit banda caracteristică a melaminei de la 676 cm-1. S-a demonstrat modul în care deschiderea sau închiderea reversibilă a nanotuburilor poate fi utilizată pentru a monitoriza cu succes procesul de umplere [32]. această metodă ar putea oferi informaţii şi despre caracteristicile lor biochimice. Astfel. Acest fapt ar permite utilizarea acestei metode pentru monitorizarea on-line a conţinutului acestor substanţe în sucurile aflate în diferite stagii de producţie. monitorizarea apei. pe lângă faptul că ar detecta particule nedorite. S-a determinat existenţa a trei componente importante ale sucurilor de fructe şi anume pectina. se desfăşoară cercetări interdisciplinare axate pe fabricarea şi biofuncţionalizarea unor nanoparticule de metal nobil. Tematici de cercetare ale laboratorului de microscopie Raman confocală din cadrul platformei ICI-BNS În prezent. În plus.7. 2. etc. printre tematicile de cercetare ale platformei se regăsesc multe dintre cele prezentate anterior. Heise şi colaboratorii săi [31] au caracterizat materiale pe bază de carbon utilizând spectroscopia Raman prin compararea spectrelor înregistrate pe filtre cu nanotuburi de carbon. Spectroscopia micro-Raman confocală a fost utilizată şi la stabilirea compoziţiei unor sucuri de fructe [28]. în cadrul grupului care utilizează echipamentul de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 combinat cu un modul de microscopie de forţă atomică (AFM) model alpha 300. Prin utilizarea combinată a spectroscopiei Raman cu alte tehnici de analiză se pot obtine informaţii cantitative referitoare la particulele nedorite prezente în sucurile de fructe [29]. în special [30]. Spectroscopia Raman a fost de asemenea aplicată la investigarea nanomaterialelor încapsulate în nanotuburi de carbon pentru a determina procesul de umplere a nanotuburilor cu C60. microspectroscopia Raman poate fi o metodă de analiză complementară sau alternativă măsurătorilor de turbiditate care sunt de obicei utilizate în industria alimentară în producţia berii. 1.

(a) (b) Figura. În cadrul unui studiu. mai ales cele constând din nanoparticule de metal nobil. S-a studiat interacţiunea diferitelor biomolecule (triptofan. folosind metode de auto-asamblare. Selecţie de imagini a substratelor SERS ordonate (a) şi a nanoparticulelor de metal nobil sintetizate (b). cu scopul de a permite dezvoltarea unor noi aplicaţii spectroscopice şi plasmonice. O parte a substratelor SERS obţinute. chimice 127 . În figura de mai jos (Fig.) cu nanoparticule metalice de forme şi dimensiuni diferite [39-41. 43. 42]. s-a reuşit corelarea activităţii SERS cu topologia substratului cu ajutorul imagisticii Raman [35]. iar în cazul celor dezordonate au fost obţinute diferite tipuri de nanoparticule metalice care au fost asamblate pe substrate solide funcţionalizate/nefuncţionalizate anterior [37-45]. 1. glutation etc. Astfel. 1a) şi a nanoparticulelor sintetizate şi testate din punct de vedere a capacităţii lor de amplificare a semnalului Raman al unor specii moleculare adsorbite pe suprafaţa lor (Fig. 1) este prezentată o selecţie a tipurilor de substrate SERS ordonate obţinute (Fig. etc. O mare parte a activităţii de cercetare este concentrată pe obţinerea de noi substrate SERS. chitosan. albumină. proteine şi biopolimeri relevanţi (PEG. 44]. Câteva dintre nanoparticulele obţinute au fost utilizate în aplicaţii biomedicale cu impact în nanomedicină bazate pe proprietăţile optice. s-a dovedit a avea proprietăţi multifuncţionale atât ca senzor SERS cât şi ca senzor LSPR [33. în cazul substratelor ordonate s-au folosit nanosfere de polistiren peste care au fost depuse filme metalice [33-36].).nanostructuri hibride. Prin combinarea imagisticii AFM cu imaginile SERS înregistrate prin microspectroscopie Raman confocală s-a reusit evidenţierea implicării mecanismului plasmonic de amplificare la semnalul de bază SERS [36]. ordonate şi dezordonate. Toate aceste studii contribuie la înţelegerea mecanismelor care stau la baza amplificării SERS. 1b). 41.

la animale şi în câteva cazuri şi la oameni. s-a demonstrat că o serie de nanobastonaşe de aur sau alte nanoparticule de metal nobil anizotrope. s-ar putea aborda noi tipuri de experimente bio-medicale de diagnosticare a unor boli cum ar fi cele ale sistemului osos sau arteroscleroza. În cadrul unui alt studiu s-a dovedit că o serie de nanoparticule de argint de formă triunghiulară invelite în chitosan posedă activitate bactericidală. 47]. în grupul de cercetare care utilizează echipamentul de microscopie Raman confocală WITec CRM 200 combinat cu modulul de microscopie de forţă atomică (AFM) model alpha 300. cercetătorii au considerat spectroscopia vibraţională ca o metodă capabilă să furnizeze informaţii legate de diagnosticarea bolilor care apar la nivelul ţesuturilor muscularo-scheletale [46. Au fost efectuate numeroase investigaţii cu scopul înţelegerii spectrelor. 3. fiind capabile să distrugă Staphylococcus aureus [45]. În majoritatea studiilor spectroscopia Raman a fost acompaniată de imagistica Raman sau AFM. care constă dintr-o serie de defecte genetice care afectează scheletul.şi termice ale nanoparticulelor de aur în detecţia şi tratamentul la nivel celular al cancerului (hipertermie locală indusă laser) sau în evaluarea profilului de toxicitate a nanopartirculelor în medii celulare. Se ştie că 128 . Au fost investigate două dintre cele mai importante boli ale oaselor şi anume osteoporoza. realizându-se şi studii complementare de absorbţie în IR. o boală metabolică. Există numeroase studii în literatură referitoare la utilizarea metodelor spectroscopice complementare Raman şi de absorbţie în IR în analizarea osului şi a cartilajelor. caracteristici care conferă acestui tip de markeri SERS aplicabilitate ca şi agenţi imagistici în interiorul organismelor vii [44]. Au fost de asemenea efectuate studii de detecţie SERS intracelulare utilizând nanoparticule de aur PEGylate şi marcate cu coloranţi [44] Rezultatele obţinute demonstrează faptul că nanoparticulele prezintă stabilitate. Astfel. şi corelării caracteristicilor spectrale cu modificările care apar datorită vârstei sau a diverselor boli. şi osteogeneza imperfectă. Doar în ultimii ani. pot fi utilizate în terapia fototermică a cancerului [40]. de obicei învelite într-un strat polimeric biocompatibil. Tematici de cercetare posibil de implementat în cadrul laboratorului de microscopie Raman confocală al platformei ICI-BNS Având în vedere stadiul actual al cercetărilor exploratorii prin spectroscopie Raman precum şi dotările existente în cadrul platformei. conservându-şi identitatea Raman in vitro.

Studii efectuate pe nanostructuri poroase 129 . În cadrul unui studiu a fost analizată dependenţa deplasării benzilor Raman în funcţie de dimensiunea unor nanocristale [52]. Metodele spectroscopice complementare Raman şi de absorbţie în IR sunt capabile să coreleze informaţiile histopatalogice ale unei aorte afectate de arteroscleroză cu compoziţia chimică a unei aorte sănătoase [49-51]. Ea se datorează prezenţei aşa-numitelor plăci ateromatoase pe pereţii arterelor. prin depunerea de calciu se formează plăcile ateromatoase. maladia se tratează medical cu aminobisfosfonaţi iar spectroscopia poate juca un rol important în urmărirea progresului tratamentului. Arteroscleroza stă la baza apariţiei majorităţii bolilor cardiovasculare (angina pectorală. şi se pot localiza plăcile ateromatoase prin prezenţa benzilor caracteristice carbonatului de calciu [49-51].un os afectat de osteoporoză are un grad de cristalinitate crescut şi un domeniu mai îngust de cristalinitate decât osul sănătos. elastina. Această confinare duce la modificări ale spectrului de vibraţie al materialelor nanostructurate în comparaţie cu cel al materialului bulk. S-a constatat că în principiu metodele spectroscopice vibraţionale pot fi atât un instrument de diagnosticare cât şi o metodă care să monitorizeze progresul tratamentului asupra bolii. vor exista contribuţii ale fotonilor din afara acestei zone. Această boala apare ca urmare a mutaţiilor de la nivelul genelor care codifică producerea de colagen tip I. infarct miocardic. Ele stânjenesc din ce în ce mai mult circulaţia liberă a sângelui prin artera afectată: din laminară şi fluentă. ea devine turbulentă şi inegală. Metodele spectroscopice vibraţionale sunt capabile să identifice ţesuturile anormale afectate de această boală [48]. cardiopatie ischemică. Se pot monitoriza benzile caracteristice proteinelor (colagen. în spectrul Raman. deoarece absenţa periodicităţii la dimesiuni sub cele ale particulei relaxează regulile de selecţie ale fononilor optici în regiunea centrală a zonei Brillouin şi prin urmare. spectroscopia Raman s-a dovedit a fi o metodă fezabilă în studiul materialelor nanostructurate. În prezent. 47]. Aceste modificări ale structurii sunt reflectate în spectrele Raman şi IR ale probelor [46. actina. arteriopatie obliterantă etc. accident vascular cerebral. În timp. etc. manifestată în special prin fracturi la nivelul oaselor lungi. De asemenea au fost investigate prin spectroscopie Raman efectele de confinare a fononilor optici în materialele nanostructurate [53]. Osteogeneza imperfectă este o maladie genetică al cărei principal semn clinic este fragilitatea osoasă crescută. În ultima perioadă. Aceste plăci se formează datorită colesterolului şi grăsimilor prezente în cantităţi excesive în sânge (datorită greşelilor de alimentaţie) care se "infiltrează" în pereţii arterelor.).) şi lipidelor.

L. Materny. Li şi colaboratorii săi [58] au realizat analiza decoraţiunilor şi au identificat pigmenţii folosiţi la decorarea unui covor chinezesc din secolul al 5-lea cu ajutorul tehnicilor complementare micro-Raman şi FT-IR. J. T. McFarland. Baia. Balster. B 106. Dick. 2006. A. ceramici. 4. L. sticle. 2. Metoda este prezentă în departamentele de conservare şi restaurare a celor mai recunoscute muzee şi librării din lume şi este utilizată pentru identificarea unor materiale. În acest mod. 41. monumente de piatră [56]. Recent advances în linear and nonlinear Raman spectroscopy. Astfel. P Van Duyne. Baia. Popp.semiconductoare au dovedit faptul că în cazul unor unităţi structurale de câţiva nanometri. De exemplu. C. Raman Spectrosc. acompaniată în ultimii ani de microscopie şi de tehnica SERS. utilizate în artifacte ca de exemple manuscrise. Chem. J. aşa cum au fost observate în cazul şi sau Ge poros. Acest lucru a fost confirmat cu ajutorul microspectroscopiei Raman [57]. 23982. S. forma şi compoziţia nanofirelor [55]. Gold Films Deposited over Regular Arrays of Polystyrene Nanospheres as Highly Effective SERS Substrates from Visible to NIR. Phys. A. Nafie. 853. 130 . Phys. de la pigmenţi anorganici la biomateriale. Haynes. 1566. Astilean. spectroscopia Raman.Bibliografie 1. J. Cu ajutorul acestei metode se obţin informaţii despre compuşii moleculari aflaţi în probele supuse analizei. efectele de confinare pot fi utilizate pentru a determina dimensiunea acestora [54]. s-au dovedit a fi pictate la sfârşitul secolului al 19-lea sau începutul secolului 20. J. M. având în vedere aceste considerente şi ţinând seama de echipamentele existente în cadrul platformei. Studii Raman ale nanofirelor sau nanoconurilor de GaP au dovedit faptul că există o dependenţă între intensitatea spectrală şi caracterul spaţial al radiaţiei Raman împrăştiate şi dimensiunea. 2002. L. Nanostructured Gold Surfaces as 3. D. 4. R. 2010. Bom. picturi. printre tematicile de cercetare care ar putea fi abordate în viitor s-ar putea regăsi atât studiul unor materiale nanostructurate de tipul nanofirelor şi a filmelor nanostructurate cât şi al unor obiecte din patrimoniul cultural. A. A. Chem. M. presupuse a fi lucrări medievale autentice. L. Metal Film over Nanosphere (MFON) Electrodes for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS): Improvements în Surface Nanostructure Stability and Suppression of Irreversible Loss. pot fi diferenţiate operele de artă veritabile de cele contrafăcute sau falsificate. B 110. S. a devenit o metodă de investigare extrem de utilă în domeniul patrimoniului cultural. textile. Pe de altă parte. un număr de cinci picturi în miniatură achiziţionate de Muzeul Victoria şi Albert în 2008. Sackmann. Part IV. sculpturi.

în vivo nonmelanoma skin cancer diagnosis using Raman microspectroscopy. 14. R.-L. Int. 40. 277.5.. Edwards. Lui. J. 21. Zeng. Pisarek. Ed. Raman Spectrosc. în Biomedical Photonics Handbook. J. M. Applications and Education A.. J. Vo-Dinh. Hofer. Reference database of Raman spectra of pharmaceutical excipients. Pharm.-Y. Surface-enhanced Raman spectroscopic detection of a bacteria biomarker using gold nanoparticle immobilized substrates. Ed. R. Online monitoring and identification of bioaerosols (OMIB). 24. 2010. R. H. 2007. Fourier transform Raman spectroscopy a novel application for examining human stratum corneum. 30:1–30:27. J. Petry. Sant’Ana. pp. McLean. Single-molecule and single-nanoparticle SERS: from fundamental mechanisms to biomedical applications. Size-dependent SERS enhancement of colloidal silver nanoplates: the case of 2-amino-5-nitropyridine. Wu. G. M. H. Reproducible Substrates for Surface Enhanced Raman Spectroscopy. 19. Chem Soc Rev. Raman Spectrosc. Lieber. Thiele. P. 18. 40. Díaz (Eds. Sensors. J. McEwen. Raman Spectrosc. Riesenberg. 81. Combined în Vivo Confocal Raman Spectroscopy and Confocal Microscopy of Human Skin. 10. Khan. M. M. H. Popp.-D. 2009. E. C. 10. J. S. J. J. N. Ellis. J. InTech. Notingher. A. Zhao. M. J. 461. H. T. A. And Tech. Cell 100. 1652. Hanahan. 2009. I. Burkhardt. 16. A. Weinberg.-Q. Billheimder. A. H. X.. Surface-enhanced Raman scattering spectroscopy via gold nanostars. 515-522. 9902. 1343. M. Gold-coated zinc oxide nanowire-based substrate for surface-enhanced Raman spectroscopy. T. Lucassen. Harz.0856. Williams. 2009. I. Caspers. 9. Shanker. A. Cheng. T. New Developments în Biomedical Engineering. M. L. 37. 85. H. C. McLean. Combined AFM/Raman microspectroscopy for characterization of living cells în near physiological conditions. Lin. Domenico Campolo. C. Remon. Yu. 7. M. Schuele. 14. 912. 20. Moens. Qian. J. Mahadevan-Jansen. D. Z. Wiley-VCH. A.1200708. G.. 572. 7. D. 86. B. Zhou. Zhao. pp. P. de Veij. 183. M. 2009. Nie. Lui. R. 2003. R. Lin. (CRC Press. Popp. D. R11. A. 38. G. Zeng. FORMATEX 2010. 1992. H. Vandenabeele.-L. P. Schmautz. 297. Identification of micro-organisms by Raman spectroscopy. 40. Raman Spectroscopy Cell-based Biosensors. Mahadevan-Jansen. M. A. 2000. 2003). Hogan. Cheng.Weinheim. H. R. 1539. P. 40. 8. Lewandowska. Kudelski. K.-C. S.-W. O. D. SPIE Proceeding. C.).1117/2. Esenturk. Biophotonics: Vision for a better Health Care. Integrated real time Raman system for clinical în vivo skin analysis. 2009. H. Witkowski. Janik-Czachor. Chang. Zanchet. Raman investigations of TiO2 nanotube substrates covered with thin Ag or Cu deposits. H. Majumder. Puppels. The use of Raman spectroscopy în the detection of counterfeit 131 . pp. Temperini. S. 2008. T. A dielectrophoretic chip with a roughened metal surface for on-chip surface-enhanced Raman scattering analysis of bacteria. L..-Y. Y. 81. Barry. Washington DC. A. H. Ronneberger. Huan. Krause. Microscopy: Science. Shen. 22. D. Motzkus. D. Raman Spectrosc.A. Anal. S. Roguska. B. 2008. 40.. 2008. 6.. Chem. I. Biomicrofluidics 4. 11. 2007. Dolata. Santos. 484. G. Skin Res. Technology. J. J. De Beer. M. Raman Spectrosc. 23. Lankers. Wu. The Hallmarks of Cancer. 15. HightWalker. I-F.-W. P. 17. D. H. 2006. pp. Peschke. A. Rocha. 2009. 455-474. Roesch. Lasers în Surgery and Medicine. G. 57. M. R. Raman Spectrosc. ch. 034104. A. S. A. M. D. 13.-C. P. 2010. 40.Wuttig. Méndez-Vilas and J. Biophys. 89–165. 12.

Ojha. Raman Spectrosc. S. J. Schaman. Farcau. D. Formation 132 . and Processed Foods Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy and HPLC. M. Chao. E. Farcau . S. Graupner. Potara. D. B 267. J. L. M. J. 704. 73. Lancet. A. Raman scattering from nanomaterials encapsulated into single wall carbon nanotubes. Nanotechnology 21. R. Solution-phase. 30. Boca. Chem C 114. C. R. B. Chem. S. D. Methods Phys. 3625. Canpean. Struct. M. 344. Evidence of a surface plasmon-mediated mechanism în the generation of the SERS background. S. Zenone. 993. Biro. Plank. 2007. Spectrosc. Tuschel. Nucl. Baldeck. 11717. 34. R. J.. Srivastava. Characterisation of carbonaceous materials using Raman spectroscopy: a comparison of carbon nanotube filters. 193110. 7. Asthana. 2009. Liu. S. V. Potential of Raman spectroscopy and imaging methods for rapid and routine screening of the presence of melamine în animal feed and foods. 31. 2009. S. S. dual LSPR-SERS plasmonic sensors of high sensitivity and stability based on chitosan coated anisotropic silver nanoparticles. 1444. N. Noes. J. 2011. Appl. January/February 2005. J. G. M. Maniu. Pagona. 420. V. F. 33. 36. Li. Tagmatarchis. J. Iosin. Toderas. O. Astilean. K. Farcau. 2843. A. Simon. C. Astilean. A. F. S. Astilean. 41. 406.. Sensors. Silver half-shell arrays with controlled plasmonic response for fluorescence enhancement optimization. Y. Chicken Feed. D. Mater. Wiley: New York. Investigation on Clarified fruit juice composition by using visible light micro-Raman spectroscopy. Study of tryptophan assisted synthesis of gold nanoparticles by combining UV–Vis. 2008. Y. 95. M. H. Nanopart. Chan. 27.25. H. Pfeiffer. V. Kuzmany. Detoxification of gold nanorods by conjugation with thiolated poly(ethylene glycol) and their assessment as SERS-active carriers of Raman tags. 47. W. N. Multilayer Structures of Self-Assembled Gold Nanoparticles as a Unique SERS and SEIRA Substrate. G. 477. P. S. 2010. Multivariate Calibration. Astilean. 43. Priore. 38. 3861. C. 2010. Astilean. Public-health risks of melamine în milk products. Boca. Camerlingo. Gabudean. C. 2007. 40. Raman spectroscopy of covalently functionalized single-wall carbon nanotubes. R. 38. S. Chem. 673. 2009. Farcau. F. Raman Spectrosc.. M. American Pharmaceutical Review. Y. Baia. M. G. 2011. 35. Olkhovyk. 28. Lin. Phys. A. 235601. 3574. 29. S. Astilean. L. 37. H. Astilean. Phys. He. L. 38. Rotas. 2049. Multifunctional plasmonic sensors on low-cost subwavelength metallic nanoholes arrays. R. Res. 2011. 2010. W. Mustapha. Awika. P. 21. and SERS spectroscopyJ. ChemPhysChem 10. Martens. C. Ledoux. T. H. J. A. Raman Spectrosc. M. Mita. Mol. M. Baia. Mapping the SERS Efficiency and Hot-Spots Localization on Gold Film over Nanospheres Substrates. Heise. D. Astilean. Detection of Melamine în Gluten. Lett. Instrum. Astilean. single. 1106. I. Sect. 2008. 1993. S. C. Lepore. S. The study of Raman enhancement efficiency as function of nanoparticle size and shape. fluorescence. Yang. 63. 42. Griffiths. F. S. Chen. Astilean. 2009. D. Res. Gabudean. 2007. K. Delfino. Ch. 372. Diano. Focsan (Iosin). Srivastava.and multi-walled nanotubes. Appl. and adulterated pharmaceutical products. S. 32. Maniu. 26. Astilean. A. Commun. Kim. Localized surface plasmon resonance (LSPR) and surface-enhanced Raman scattering (SERS) studies of 4-aminothiophenol adsorption on gold nanorods. 2009. Hasi. Kuckuk. J Food Sci. 12. M. graphitised porous carbon and graphite. Lab Chip 9. Gabudean. 40. 2009. Canpean. T129. 39.

L. Canpean. Damert. M. Ravindran. G. 2006.-S.. Raman scattering of nanoporous semiconductors. M. Raman Spectrosc. Yeh. Synergistic Antibacterial Activity of Chitosan–Silver Nanocomposites on Staphylococcus Aureus. Spectroscopic investigation of modern pigments on purportedly medieval miniatures by the "Spanish Forger". J. A. P. 11. Smukler. K. 031117. 2009. Ricci. T. J. McHugh. Martin. 52. of size and shape tunable gold nanoparticles în solution by bio-assisted synthesis with bovine serum albumin în native and denaturated state. 56. R. W. Burgio. 40. B. 2007. 2006. Nanotechnology 22. Li. X. Silveira. 38. Raman Spectrosc. B. Crane. P. M. 2007. 50. Edwards. J.. D. 1134. Vanasse. Popescu. K A. J. Arora.. 2011. 55. 060502. 46. D. Raman spectroscopy of optical phonon confinement în nanostructuredmaterials. S. J. Transcutaneous fiber optic Raman spectroscopy of bone using annular illumination and a circular array of collection fibers. O.44. M. Potara. J. Yang. A. S. 697. J. A. Applied Spectroscopy. An analytical form for the Raman shift dependence on size of nanocrystals. V. Sivasubramanian. Salis. 60. T. 2005. Shi. în situ investigation of the chemical composition of ceroid în human atherosclerosis by Raman spectroscopy. Naudin. Bakker Schut. A. Elsevier 2009. D. 33. Chem. van der Laarse. Raman Spectrosc. Rousseau. Matousek. Adar. A. 939. R. Puppels. 604. E. Valenzuela. Jakab. Irmer. 1341. Nabet. Roessler. M. 2009. D. Y. Jelicks. A. 2006. L. Identifying chemical changes în subchondral bone taken from murine knee joints using Raman spectroscopy. Pintea. A.. . L. Hark. Phys. R. Raman spectroscopy study of atherosclerosis în human carotid artery. J. Laim. 2011. Appl. 38. Optics. Pasqualucci. V. Dehring. Boca. T. 40. C. E. 57. Cao. Raman Spectroscopy. 49. Dooley. Y.. Goldstein. 54. 2011. Fang.133-173. 129. Opt. Spectrosc. Inverse Spatially Offset Raman Spectroscopy for Deep Noninvasive Probing of Turbid Media. Pacheco. Elucidation of the atherosclerostic disease process în apo E and wild type mice by vibrational spectroscopy. 055702. S. 40. Jr. S. Laane Ed. S. T. R. Astilean. 2007. 53.M. J. V.-F. 2009. Zângaro. 64. characterization and their application as SERS-active tags inside living cells. L. On the Raman scattering from semiconductor nanowires. Chavantes. R. K. C. Raman Spectrosc. A. Morris. A. Spanier. 10. 634. M. Pigment identification and decoration analysis of a 5th century Chinese lacquer painting screen: a micro-Raman and FTIR study.G. Raman Spectrosc. J. T. 1911. 133 . Rugina. 51.1 of 9). C. Rajalakshmi. J. Q.. Biomed. 48. 60. Barbu-Tudoran. Mat. G. J. Wang. 47. Clark. J. M.-J. C. Nanotechnology 22. M. Biomed. A. N. 38. C. Schulmerich. Flower-shaped gold nanoparticles: synthesis. Astilean. 58. 544. G. Morris. J. Xie. A.. 2002. 135101. P. “Raman Spectroscopy în Art and Archaeology: A New Light on Historical Mysteries” în Frontiers of Molecular Spectroscopy. E. M. A. L. 2031. He. J. J. C. H. B. van de Poll.. R. Nogueira. V. S. T. 45. L. pp.-Y.SPIE 2004. F. 7 5321A-11 (p.-L. Anedda. H. Raman Spectrosc. D. V.-M.

... Nicolae Leopold Cuprins 1.................................... Aceste sarcini nu sunt doar sarcini izolate (monopoli).................................................................................................... 137 4.. În interacţiunea luminii cu materia..... 138 5................................... cum ar fi un atom... câmpul electric oscilează cu o frecvenţă de aproximativ 1015 Hz.......... sau un solid prezintă o distribuţie de sarcină specifică... Instrumentaţia şi metodologia obţinerii spectrelor IR ................................................. dr. Oscilatorul armonic ....................... 139 6...... Introducere ........................... nuclee..... 146 1................................. Reguli de selecţie pentru spectroscopia IR .. Legea Lambert-Beer ........................ ioni pozitivi şi negativi......... o moleculă... ci sunt sarcini pozitive şi negative ce formează dipoli şi multipoli electrici...................... câmpul electric (şi într-o măsură mai mică şi cel magnetic) al undei electromagnetice poate să modifice distribuţia de sarcină şi în acest fel să inducă un moment de dipol........ ceea ce înseamnă că modificarea distribuţiei de sarcină va avea loc 134 ........................................... 135 3. Fiecare subdiviziune a materiei................. SPECTROMETRUL IR Spectroscopia de absorbţie în infraroşu Lect........... 141 7.............................. Moduri de vibraţie ..................................................... Bibliografie .....................IV.......... 134 2...................... În unda de lumină..... Introducere Materia este formată din electroni.

O vibraţie va fi activă IR dacă are loc o variaţie a momentului de dipol în timpul vibraţiei. Astfel. în cazul moleculelor cu centru de simetrie. Gradele de libertate rămase corespund numărului modurilor de vibraţie: 3N-5 pentru molecule liniare. pot fi privite ca fiind complementare. pe scurt spectroscopia IR. Geometria moleculară este specificată de coordonatele carteziene ale fiecărui atom. pot fi observate doar frecvenţele de vibraţie ale probei. şi alte două (molecule liniare) sau trei (molecule neliniare) grade sunt necesare pentru a specifica mişcarea de rotaţie. molecula unei anumite substanţe de exemplu. unde moleculele se pot roti liber. şi invers. Benzile vibraţional-rotaţionale sunt observate doar când proba se află în stare de gaz. sau generarea unui foton când sistemul trece de la o stare energetică ridicată la una joasă. În teoria cuantică. Probabilitatea specifică. schimbul de energie între unda electromagnetică şi materie este de asemenea specifică. ca fotonii să interacţioneze cu materia este descrisă de aşa numita “secţiune eficace “ a efectului spectroscopic. Conform acesteia. vibraţiile active Raman nu sunt active IR. Moduri de vibraţie Spectroscopia de absorbţie în infraroşu. De vreme ce distribuţia de sarcină este specifică pentru un anumit tip de materie. IR şi Raman. Aceste procese.cu aceeaşi frecvenţă în materie. şi 3N-6 pentru moleculele neliniare. O regulă simplă de simetrie este aşa numita “regula excuziunii mutuale”. 135 . sunt în tratarea clasică procesele de bază ale fiecărei metode spectroscopice. precum un dipol oscilator poate genera. În fazele condensate (lichidă sau solidă). trei dintre aceste grade fiind folosite pentru specificarea mişcării de translaţie a moleculei în spaţiu. oferind informaţii unice despre materie. precum şi spectroscopia Raman oferă informaţii despre modurile vibraţionale şi vibraţional-rotaţionale ale moleculelor. În schimb. urmate de tranziţia în stări de energie mai mari. acele vibraţii care duc la o modificare a polarizabilităţii moleculare vor fi active Raman. modificări (oscilaţii) ale distribuţiei de sarcină. la rându-i. Numărul modurilor de vibraţie posibile al unei molecule poate fi determinat din numărul atomilor N din moleculă şi geometria moleculară. ce apar la interacţiunea luminii cu materia. procesele sunt descrise de anihilarea unui foton. În funcţie de simetria moleculei. activitatea unui mod vibraţional depinde de simetria lui şi de simetria moleculei. 2. cele două tehnici. Molecula are aşadar 3N grade de libertate. un câmp electric. Pe de altă parte.

De exemplu, vibraţiile fundamentale ale moleculei de apă, H2O, sunt prezentate în Figura 1. Apa, fiind o moleculă neliniară prezintă trei vibraţii fundamentale:

întindere simetrică

întindere asimetrică

deformare (forfecare)

Figura 1. Moduri de vibraţie de întindere şi deformare ale H2O.

Dioxidul de carbon, CO2, este o moleculă liniară, astfel că va prezenta patru vibraţii fundamentale (Figura 2). Vibraţia de întindere asimetrică a CO2 generează o bandă intensă în spectrul IR la 2350 cm-1. De menţionat este că această bandă se observă de regulă în spectrul IR al background-ului, datorită prezenţei CO2 în atmosferă.

întindere asimetrică

deformare (forfecare) perpendiculară pe planului foii

întindere simetrică

deformare (forfecare) în planul foii

Figura 2. Moduri de vibraţie de întindere şi deformare ale CO2.

Cele două vibraţii de deformare (forfecare) sunt echivalente, vibraţia acestora având loc la aceeaşi frecvenţă, fiind astfel numite degenerate, şi apar în spectrul IR la 666 cm-1. Vibraţia de întindere simetrică a CO2 este inactivă IR deoarece această vibraţie nu produce modificare în momentul de dipol al moleculei.

136

3. Oscilatorul armonic
Cel mai simplu model pentru vibraţia unei molecule diatomice este oscilatorul armonic. În acest model se consideră cei doi atomi de mase m1 şi m2 ai moleculei legaţi printr-un resort elastic. Descrierea matematică a mişcării de vibraţie a acestor două corpuri cu masele m1 şi m2 poate fi simplificată prin considerarea unui singur corp cu masa redusă µ=m1*m2/(m1+m2), ce oscilează în jurul centrului de masă al moleculei biatomice, într-un câmp potenţial de tipul kx2/2.

Figura 3. Modelul oscilatorului armonic pentru molecula diatomică. Variaţia energiei potenţiale cu distanţa internucleară.

Din punct de vedere fizic, aşa cum se poate deduce din Figura 3, o energie mai mare a oscilatorului armonic corespunde unei amplitudini mai mari a oscilaţiei, frecvenţa fiind aceeaşi pentru toate nivelele de energie. Energiile vibraţionale cuantificate se obţin în urma rezolvării ecuaţiei Schrödinger pentru oscilatorul armonic: Ev=hν(v+

1 ) , v=0,1,2…. 2

(1.1)

unde v este numărul cuantic de vibraţie, ν este frecvenţa de vibraţie şi h este constanta lui Planck. Frecvenţa de vibraţie a oscilatorului armonic depinde de puterea legăturii (constanta de forţă a legăturii k) şi masa redusă µ: ν=

1 2π

k

μ

(1.2)

137

Nivelele de energie vibraţionale sunt la distanţe egale (echidistante) în modelul oscilatorului armonic, diferenţa între două nivelele de energie adiacente E fiind: ΔE=hν=ћ k μ (1.3)

4. Reguli de selecţie pentru spectroscopia IR
O moleculă diatomică va absoarbe radiaţie IR numai dacă momentul ei de dipol se modifică în urma variaţiei distanţei internucleare. Probabilitatea de tranziţie depinde de diferenţa de populaţie ΔN dintre două stări cuantice şi pătratul momentului de dipol al tranziţiei, M: probabilitatea de tranziţie ~ ΔN M
2

(1.4)

unde, pentru o moleculă aflată într-o stare electronică dată, momentul de dipol al tranziţiei pentru o tranziţie vibraţională este dat de:
* (e) M= Ψν " μ 0 Ψν ' d τ

(1.5)

Funcţiile de undă ψ ν " şi ψ ν ' reprezintă stările vibraţionale finală şi respec(e) tiv iniţială, iar μ 0 este momentul de dipol electric permanent în această stare electronică. Pentru vibraţia unei molecule diatomice, momentul de dipol electric permanent poate fi extins într-o serie Taylor după distanţa internucleară de echilibru re :

∂μ ⎞ (e) =µe+ ⎛ μ0 ⎜ ⎟ q+ ⎝ ∂r ⎠ re

1 2

⎛ ∂ 2 μ ⎞ q2+ … ⎜ ⎜ ∂r 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ re

(1.6)

Aici q=r-re, iar r este distanţa internucleară la un moment dat, şi µe este momentul de dipol când legatura se află în poziţia de echilibru. Probabilitatea apariţiei unei tranziţii vibraţionale într-o moleculă diatomică poate fi obţinută substituind forma extinsă a momentului de dipol electric permanent în ecuaţia momentului de dipol pentru tranziţia vibraţională:

∫ Ψν

*
'

(e) μ0 Ψν d τ =
'

* µe Ψν " Ψν ' d τ + ⎜

⎛ ∂μ ⎞ 1 * ⎟ ∫ Ψν ' q Ψν d τ + 2 ⎝ ∂r ⎠ re
'

⎛ ∂2μ ⎞ ⎜ ⎜ ∂r 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ re

∫ Ψν

*
"

q2 Ψν ' d τ + … (1.7)

138

Primul termen din această ecuaţie este egal cu zero de vreme ce funcţiile de undă vibraţionale ψ ν " şi ψ ν ' sunt ortogonale. Al doilea termen este diferit de zero doar dacă momentul de dipol depinde de distanţa internucleară r

⎛ ∂μ ⎞ ⎜ ⎟ ≠0 ⎝ ∂r ⎠

(1.8)

De aceea, moleculele biatomice prezintă absorbţie vibraţională în spectrul IR doar atunci când există o modificare a momentului de dipol în cadrul mişcării de vibraţie. Moleculele diatomice homonucleare au momentele de dipol zero pentru toate lungimile legăturilor, astfel nu prezintă spectru de absorbţie vibraţional. Astfel, teoria mecanicii cuantice specifică faptul că absorbţia luminii infraroşii va apărea doar dacă un mod vibraţional implică o modificare a momentului de dipol şi că nivelele de energie vibraţionale în moleculă sunt cuantificate. Teoria ne spune de asemenea şi faptul că tranziţiile pot avea loc doar între nivele de energie adiacente, deoarece integrala din cel de-al doilea termen pentru polinoamele Hermite care descrie funcţia de undă a oscilatorului armonic, este diferită de zero doar dacă Δv= ± 1.

5. Legea Lambert-Beer
Domeniul spectral IR al radiaţiei electromagnetice este poziţionat între domeniul vizibil şi cel al microundelor. Prin convenţie, domeniul spectral IR este subdivizat în domeniul IR apropiat (Near Infrared Region - NIR), IR mijlociu (Mid Infrared Region - MIR) şi IR îndepărtat (Far Infrared Region FIR) (Figura 4). Spectrele IR discutate în această lucrare sunt toate din domeniul spectral MIR.

Figura 4. Domeniile spectrului electromagnetic şi subdiviziunile domeniului IR.

139

Spectrul IR se obţine prin înregistrarea intensităţii radiaţiei în lipsa probei de analiză (spectrul background) şi a intensităţii radiaţiei IR după ce aceasta trece prin probă. În urma trecerii prin probă, intensitatea fasciculului se va atenua datorită absorbţiei de radiaţie de către analit, precum şi a împrăştierii radiaţiei la interfaţa şi în interiorul probei (Figura 5a). Astfel, spectrul IR reprezentat va fi dat de mărimea: T= Is/IR unde, T este transmitanţa, Is intensitatea radiaţiei IR după, iar IR înainte de a traversa radiaţia proba. Valorile transmitanţei sunt între 0 şi 1, sau 0–100% pentru transmitanţa exprimată în procente. Între transmitanţă şi concentraţia unui compus relaţia este logaritmică. De aceea, pentru o reprezentare mai convenientă, în majoritatea cazurilor, în locul transmitanţei se foloseşte o altă mărime, absorbanţa A:

A = lg

1 = − lg T T

Relaţia dintre transmitanţă şi absorbanţă în funcţie de concentraţie este reprezentată în Figura 5b

Figura 5. (a) Atenuarea unui fascicul de radiaţie la refelexia interfeţei probei, împrăştierea de către particule şi absorbţia analitului. (b) Relaţia dintre transmitanţă, T, şi absorbanţă, A, în funcţie de concentraţia unui compus ipotetic.

În mod independent, Bouguer în 1729 şi Lambert în 1760, au stabilit că la concentraţie constantă, absorbanţa este direct proporţională cu grosimea probei, iar Beer în 1852 a observat că dacă grosimea probei este constantă, absorbanţa este proporţională cu concentraţia. Combinarea acestor observaţii a dus la legea Lambert-Beer, ce exprimă absorbanţa: 140

(I.2) unde a este absorbtivitatea – o constantă de proporţionalitate a moleculei la o lungime de undă specifică, d este lungimea drumului optic prin probă, iar c reprezintă cocentraţia substanţei analizate. Concluzionând, spectroscopia IR oferă atât informaţii moleculare calitative, prin modurile de vibraţie specifice fiecărei molecule, cât şi informaţii cantitative, aşa cum rezultă din legea Lambert-Beer.

A = a⋅d ⋅c

6. Instrumentaţia şi metodologia obţinerii spectrelor IR
Odată cu introducerea spectroscopiei transformată Fourier (FTIR) principalele dezavantaje ale spectroscopiei ”clasice” dispersive IR au putut fi înlăturate. Pe scurt, spectroscopia FTIR nu mai înregistrează intensitatea la fiecare lungime de undă, în mod secvenţial, la o lungime de undă după alta, şi de asemenea, spre deosebire de spectrometrele dispersive nu necesită prismă sau reţea de difracţie monocromatoare, unde apar pierderi majore în energia emisă de sursa IR la trecerea prin diferite fante de intrare şi ieşire. În spectroscopia FTIR, se aplică modularea interferometrică a radiaţiei (Figura 6). Pentru aceasta, un divizor de undă, de regulă din KBr acoperit cu un film de germaniu, împarte radiaţia în două fascicule, un fascicul fiind direcţionat către o oglindă fixă, iar celălalt fascicul către o oglindă mobilă (Figura 6). Aceste două fascicule sunt reflectate înapoi pe divizorul de undă, după care se recombină, intensitatea fasciculului variind în timp, datorită alternării interferenţei constructive şi destructive în funcţie de diferenţa de drum optic dintre cele două oglinzi, la fiecare moment de timp. Astfel, fiecare parcurs al oglinzii mobile este caracterizat de o interferogramă în funcţie de timp. Diferenţa de drum δ este proporţională cu timpul t, deoarece oglinda mobilă se deplasează cu viteză constantă v, astfel că δ = 2vt. Prin folosirea unui algoritm de transformată Fourier rapidă (Fast Fourier Transform - FFT algorithm), interferograma în funcţie de timp, I(δ), este convertită într-o interferogramă în funcţie de frecvenţă, I( v ), folosind următoarea relaţie:

I (δ ) = 0.5 H (v ) I (v ) cos 2πvδ I (δ )
unde H( v ) este un factor de corecţie dependent de numărul de undă şi de caracteristicile spectrometrului. Interferograma convertită în domeniul frecvenţelor se numeşte spectru de tip single-beam.

141

IR-light source

Figura 6. Spectrometrul FTIR. (a) Schema bloc a componentelor de bază ale unui spectrometru IR. (b) Principiul de funcţionare a unui interferometru Michelson format din sursă de lumină, divizor de undă, oglindă fixă, oglindă mobilă, detector şi probă (panel sus). Oglinda mobilă a interferometrului (panel sus) produce un semnal sinusoidal la detector pentru fiecare frecvenţă modulată (panel central). Pentru sursa IR, cu domeniu spectral de frecvenţe larg, semnalele modulate se suprapun şi formează o interferogramă complexă (panel jos).

Spectrometrele FTIR prezintă mai multe avantaje faţă de instrumentele convenţionale IR dispersive, incluzând o îmbunătăţire dramatică a raportului semnal-zgomot (S/N), obţinută prin multiplexare (detectarea simultană a tuturor frecvenţelor), reducerea timpului de scanare, precum şi un câştig mai mare în energia radiativă. Un alt avantaj important este reproductibilitatea excelentă în lungimea de undă a spectrometrelor FTIR, datorită utilizării unui laser de referinţă intern (de regulă HeNe, 632.8 nm ), ceea ce permite manipularea datelor spectrale, cum ar fi scăderea, adunarea sau scalarea spectrelor cu un grad foarte ridicat de acurateţe. De asemenea, progresul spectroscopiei FTIR a fost facilitat şi de dezvoltarea calculatoarelor personale, ce permit utilizarea de programe soft complexe, pentru aplicaţii calitative şi cantitative. Pentru partea practică a acestei lucrări, spectrele au fost înregistrate cu un spectrometru Jasco FTIR-6200 cuplat cu un microscop IR Jasco IRT-5000 (Figura 7). 142

Figura 7. Aparatura IR Jasco: spectrometrul FTIR-6200 şi microscopul IRT-5000.

Principalele părţi componente ale spectrometrului FTIR sunt sursa de emisie, interferometrul şi detectorul. Sursa de emisie IR este componenta cea mai simplă a instrumentului, constând într-un filament incadescent (10000C). Interferometrul este de tip Michelson, iar parcursul maxim al oglinzii mobile determină rezoluţia spectrală a spectrometrului. Alegerea detectorului este legată de aplicaţiile abordate. Astfel dacă se urmăreşte de exemplu cinetica unei reacţii chimice, este absolut necesară folosirea unui detector de tip MCT (Mercury Cadmium Telluride). Acestea sunt de două tipuri: MCT A, detector de foarte înaltă sensibilitate în domeniul spectral 650-7800 cm-1 ce permite înregistrarea rapidă a spectrelor (până la ns), şi MCT B, detector de înaltă sensibilitate în domeniul spectral 400-7800 cm-1, de asemena pentru înregistrări rapide. De menţionat că detectoarele MCT necesită răcirea cu azot lichid. Detectoarele de tip DTGS (Deuterated L-Alanine doped Triglycene Sulphate) lucrează la temperatura camerei într-un domeniu spectral larg 10-7800 cm-1, însă sensibilitatea acestora este de până la două ordine de mărime mai mică faţă de detectoarele MCT. De menţionat însă că domeniul spectral de detecţie al spectrometrului este limitat de fereastra din faţa detectorului (de regulă KBr) precum şi de divizorul de undă (beamsplitter, de regulă din KBr acoperit cu un strat de Ge), astfel că spectrometrele IR uzuale nu permit înregistrarea spectrelor sub 400 cm-1. Spectrometrul FTIR-6200 permite înregistrarea spectrelor IR în modul transmisie, pentru acest mod fiind necesară prepararea în prealabil a probe143

lor sub formă de dispersie în pastile KBr. Tot pentru măsurători IR în transmisie se poate presa proba între două discuri/ferestre dintr-un material ce nu absoarbe (este transparent) în domeniul IR mijlociu, de exemplu ZnSe, Si, Ge, KBr etc. Microscopul IRT-5000 este dotat cu un obiectiv tip Cassegrain şi unul de tip ATR (Attenuated Total Reflectance). Obiectivul de tip Cassegrain se pretează doar pentru probe plane (filme, suprafeţe lucioase etc.). În prealabil, la folosirea obiectivului Cassegrain, se înregistrează spectrul background prin focalizarea pe oglinda de aur, un accesoriu din dotare. Modul de analiză ATR (Attenuated Total Reflection) este utilizat pentru investigarea probelor lichide şi solide. De asemenea, modul ATR se pretează pentru caracterizarea materialelor care sunt fie prea groase sau prea puternic absorbante pentru a fi analizate prin spectroscopie în transmisie. În modul de analiză ATR, radiaţia IR trece printr-un cristal transparent în infraroşu, cu un indice de refracţie ridicat, astfel că fasciculul IR va efectua reflexii interne succesive în cristalul ATR, aşa cum este prezentat schematic în Figura 8.

Figura 8. Prezentare schematică a tehnicii de analiză ATR-IR.

În vederea analizei, suprafaţa probei este presată astfel încât să fie în contact optic cu suprafaţa superioară a cristalului ATR. La reflexia internă a fasciculului, aşa numita undă evanescentă IR pătrunde în afara cristalului ATR, astfel că o mică parte din radiaţie penetrează proba. În modul de analiză ATR nu este necesară o preparare în prealabil a probei în vederea analizei. Dezavantajul constă în limitarea spectrală datorită cristalului ATR, de exemplu pentru un cristal ATR din ZnSe spectrele se pot înregistra începând de la 650 cm-1. De regulă, în prealabil, la folosirea modului ATR, se înregistrează spectrul background al atmosferei, cristalul ATR fiind în aer. Folosind microscopul IRT-5000 în modul de analiză ATR, au fost înregistrate spectrele FTIR/ATR a următoarelor substanţe de interes farmaco144

logic: aspirina, paracetamol şi deferoxamina. Structurile moleculare ale acestora sunt prezentate mai jos.

Aspirina

Paracetamol

Deferoxamina Tabloul spectral din Figura 9 prezintă spectrele de absorbţie în IR ale celor trei substanţe analizate.

Figura 9 Spectrele FTIR/ATR ale substanţelor de interes farmacologic: aspirina, paracetamol şi deferoxamina.

145

Infrared and Raman Spectroscopy . 9. 146 . 2. 2001. Schrader. Casa Cărţii de Ştiinţă. Casa Cărţii de Ştiinţă. 2004. Chichester. 1998. 2005. I. Chiş.E. Modern Spectroscopy. Teoria Grupurilor în Fizica Atomului şi Moleculei. Leopold. Smith and G. 2000. Grecu. Iliescu. 1992. Napoca Star. 2002. Cluj-Napoca. Cozar. Ed. UK. Probleme de Fizica Moleculei. Iliescu. L. B. Chichester. 2002. R. VCH. 10. Spectroscopie Optică Moleculară. T. David. Maniu. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Cluj-Napoca. Leopold. Weinheim. Metode şi tehnici moderne de spectroscopie optică. Stuttgart. Engelke. Cluj-Napoca.Methods and Applications. F. Bibliografie 1. Aplicaţii ale spectroscopiei vibraţionale. Cluj-Napoca. Litografia Universitatii Babes-Bolyai. T. 1986. Simetrie Moleculară. 3. 2007. 4. Cîntă-Pînzaru. N. S. 5. Chiş. Cluj-Napoca. Spectroscopia IR şi Raman. Aştilean. O. Wiley. Cluj-Napoca.Spectrele din Figura 9 sunt caracteristice structurilor moleculare corespunzătoare. Napoca Star. Selected Applications. pentru fiecare substanţă putându-se identifica o amprentă spectrală caracteristică. Cozar. V. Germany. Aufbau der Moleküle. Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach. O. 8. 7. Vol. W. 6. Wiley. Litografia Universităţii Babeş-Bolyai. Simon. Germany. Cluj-Napoca. UK. N. Aştilean. Dent. Atribuirea benzilor de vibraţie se poate face pe baza literaturii de specialitate comparând spectrele cu cele ale compuşilor asemănători sau prin calcularea teoretică a spectrelor IR folosind programe dedicate de chimie cuantică. Casa Cărţii de Ştiinţă. Teubner. 2009. J. 7. Hollas. 11. S.M. D. S.

........... Cuplajul on-line cromatografia de lichide (lc)-IR ..................... Spectroscopia IR în calitatea şi siguranţa alimentelor ................ 151 4...... 150 2.................................. Cuplajul on-line electroforeza capilară (CE)-IR ............... Introducere .... 155 6......................... Publicaţiile din ultimii 5 ani cu tematica legată de spectroscopia de absorbţie IR pot fi clasificate pe domenii ştiinţifice după cum este prezentat în Figura 1............................................. Îmbunăţiri tehnice recente în cuplajul LC-IR.................... 154 5......2.. dr........... 148 2.. 157 1.... Nicolae Leopold Cuprins 1.Tendinţe moderne în spectroscopia de absorbţie IR Lect......................... Aplicaţii analitice ale spectroscopieie IR ............. 150 3................................................................................... Aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR .............. 147 2.....................................................1.............. Aplicaţii ale spectroscopiei IR în geoştiinţe................1.. Bibliografie .... 147 .................................................................................. 149 2.......1................................. Introducere Spectroscopia de absorbţie în infraroşu (IR) reprezintă o metodă analitică de investigaţie moleculară utilizată într-un număr vast de domenii.....

scopus.Figura 1. Aplicaţii analitice ale spectroscopieie IR Aplicaţiile analitice ale spectroscopiei IR sunt extrem de diversificate. De aceea s-a ales în mod reprezentativ cuplarea on-line a detecţiei IR în metodele de separare cromatografie de lichide (LC) şi electroforeza capilară (CE). 148 . astfel că pot fi foarte greu cuprinse într-o prezentare unitară.com) Este evident din numărul mare al publicaţiilor în domeniile chimiei şi a fizicii că spectroscopia de absorbţie IR este în continuare o metodă experimentală de bază în cercetarea fundamentală. Clasificarea pe domenii a numărului de publicaţii din ultimii 5 ani cu tematica legată de spectroscopia de absorbţie IR (www. 2.

De regulă. Două dintre cele mai citate dezavantaje ale cuplajului LC-FTIR sunt următoarele: i) dificultatea de a corecta absorbţia de fond a solvenţilor şi a aditivilor folosiţi pentru prepararea fazei mobile. identificare şi cuantificare. fie on-line folosind celule de curgere (flow-through cells) transparente pentru radiaţia infraroşie. Utilitatea spectroscopiei de absorbţie IR. Cuplarea cromatografiei de lichide cu un sistem de detecţie IR se poate realiza fie în modul off-line după înlăturarea solventului. abordarea on-line este de preferat datorită unor avantaje majore. absorbţia UV-VIS sau spectrometria de masă. cristalizare sau degradare oxidativă. Cuplajul on-line cromatografia de lichide (lc)-IR Cromatografia de lichide este cea mai uzuală metodă instrumentală folosită în laboratoarele analitice pentru separarea amestecurilor fizice. aceste metode de separare sunt cuplate cu metode de detecţie ca. Totuşi. În dectecţia off-line folosirea interfeţelor de înlăturare a solventului duce la îmbunătăţirea senzitivităţii. Cuplarea on-line permite totodată înregistrarea de spectre IR pentru analiţi fără o anumită orientare. precum şi posibilitatea de a utiliza soluţii tampon nevolatile [3-4]. în mod special a celei cu transformată Fourier (FTIR) ca şi mijloc de detecţie on-line în urma separării cromatografice a fost demonstrată în mod repetat în ultimii ani [1-3]. Cele două subiecte sunt strâns corelate. detecţia substanţelor interzise. incluzând o rezoluţie cromatografică îmbunătăţită. aceste metode prezintă avantaje şi dezavantaje în funcţie de analizele efectuate. Cert este faptul că în ultimii ani sunt depuse eforturi pentru a cupla cu spectrometria de masă şi alte metode de detecţie cum ar fi spectroscopia Raman sau spectroscopia de absorbţie IR. laboratoare medicale.Metodele de separare cromatografice şi electroforetice sunt tehnici standard în laboratoare analitice privind siguranţa şi autenticitatea alimentelor. sau laboratoare pentru studii farmacologice. şi ii) senzitivitatea redusă datorată utilizării unui drum optic redus al celulor pentru a evita saturarea semnalului ce intervine datorită absorbţiei eluentului.1. furnizarea de informaţii în timp real. fiind pusă la îndoială în mod frecvent viabilitatea acestui cuplaj. 2. 149 . Desigur. iar atunci când sunt ambele luate în considerare este uşor de înţeles numărul limitat de referinţe cu privire la cuplarea on-line a spectroscopiei de absorţie IR cu cromatografia de lichide. aspecte ce pot interveni la înlăturarea solvenţilor. Detecţia on-line LC-FTIR a fost limitată în trecut de un anumit număr de restricţii privind aplicabilitatea în problemele analitice de tip real-life.

quantum-cascade laser. Folosind tehnica gradienţilor s-au putut obţine spectre de înaltă calitate ale analiţilor în urma aplicării unei corecţii ale fondului (semnal background) la datele înregistrate.2. Acest lucru a fost evidenţiat de coeficienţii de corelare cuprinşi între 89-96% (în regiunea spectrală 1700-1050 cm-1) şi utilizaţi pentru compararea spectrelor de referinţă cu cele obţinute în urma injectării în sistemul cromatografic a unei cantităţi între 230-270 ng din analiţi. 2. [5] folosind o micro-celulă de curgere [6] cu ferestre transparente în IR mijlociu din CaF2. Un alt factor de limitare pentru detecţia IR cuplată cu cromatografia de lichide este legată de absorbţia puternică a apei în domeniul spectral MIR. care a fost plasat pe un condensor al fasciculului optic ataşat spectrometrului. Un set-up optic bazat pe trei oglinzi de aur şi un separator de fascicule din ZnSe a fost folosit pentru a direcţiona lumina emisă de laser printr-o celulă fluidică cu un drum optic de 52 µm către un detector MCT (mercury-cadmium-telluride). cu un volum intern al celulei de 7. [12] au folosit două lasere QCL pentru detecţia on-line în cromatografia de lichide de înaltă performanţă.05% TFA-acid trifluoroacetic):acetonitril] timp de 15 min pentru separarea soluţiilor standard de nitrofenoli. Avantajul surselor IR de tip QCL constă în posibilitatea reglării lungimii de undă a laserului prin reglarea temperaturii de funcţionare [12]. obţinându-se astfel on-line. Sistemul a fost utilizat pentru separarea a opt constituenţi ai vinului şi ai sucului de struguri. Prin reducerea dimensiunii şi a costurilor aparaturii se conturează o direcţie clară în ceea ce priveşte detecţia on-line IR dedicată cromatografiei de lichide. Au fost puşi în mişcare gradienţi liniari în limitele 50:50-35:65 [apă(0.5 nL. Kuligowski et al. Urmând studii anterioare [7]. Dezvoltarea din ultimii ani a unei noi tehnologii laser pentru surse IR. limite de detecţie între 35-94 ng. 150 . pe coloană. QCL . duce la o nouă abordare a detecţiei IR on-line [7-10] folosind noi dispozitive [11]. Îmbunăţiri tehnice recente în cuplajul LC-IR Pentru a creşte senzitivitatea cuplajului LC-FTIR şi pentru a obţine astfel o limită de detecţie mai bună s-a realizat interfaţarea unui sistem de cromatografie capilară pentru lichide cu spectrometrul FTIR.1. mai ales în analizele bio-chimice din cauza eficienţei mari a separării cât şi consumului redus de substanţă [13-15].2. Cuplajul on-line electroforeza capilară (CE)-IR Electroforeza capilară (CE) a devenit o tehnică de separare importantă.1. fapt care duce la o curgere electro-osmotică în capilar. facilitând o serie de noi aplicaţii. Separarea apare în urma aplicării unei tensiuni înalte.

prostată [54-55]. Acest articol raportează prima separare a unor proteine în electroforeza capilară cu detecţia FTIR on-line. Informaţia moleculară specifică livrată de spectrul IR poate fi interpretată în mod avantajos. 3. distinct. colon [56-59]. bucal [50]. sau pentru monitorizarea glucozei [67]. Interacţiunea moleculelor analit cu selectorul chiral a produs diastereomeri cu un spectru IR clar. În măsurători de transmisie folosind celule transparente manufacturate special pentru IR o parte din spectru este blocat din cauza absorbţiei puternice a fazei lichide. limfon non-Hodgkin’s [53].De obicei. fibroblast [60]. Alte studii relevante au fost efectuate pe bacterii [63-64] ADN [65]. medicamente anti-cancer [66]. gastrointestinal [43-46]. Wood et al. Aplicaţiile principale în acest domeniu sunt cele privind dinamica proteinelor şi elucidarea structurii secundare. din cauza concentraţiei mici de substanţă disponibilă pentru detecţie. limfocite [52]. Un alt domeniu în care spectrometria IR poate furniza informaţii importante este analiza proteinelor. col uterin [26-34]. [26] au evidenţiat potenţialul spectroscopiei FTIR ca instrument de biodiagnostic în cancerul de col uterin. sân [38-42]. Recent însă. Aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR Analiza FTIR este folosită într-o serie largă de studii biologice cuprinzând măsurători pe diverse ţesuturi ca: piele [21-25]. iar în cazul detecţiei UV-Vis sensitivitatea este limitată de diametrul mic al capilarului. plămân [35-37]. Maturitatea cuplajului CE-FTIR on-line este considerată prin separarea şi cuantificarea cu succes a glucidelor din băuturi răcoritoare [18]. rezultatele fiind foarte bune din punct de vedere calitativ şi cantitativ [17]. Utilitatea detecţiei FTIR on-line a fost demonstrată prin separarea şi cuantificarea adenosinei. os [61] sau ţesut tumoral [62]. permiţând discriminarea moleculelo analit [19]. Detecţia on-line bazată pe tehnica reflexiei totale atenuate ocoleşte această problemă prin reducerea eficientă a drumului optic. Un alt studiu prezintă separarea şi detecţia IR a 5 analiţi. detecţia în CE este dificilă. tot mai multe studii arată că detecţia on-line FTIR este utilizată cu succes. aşa cum s-a arătat la discriminarea on-line de enantiomeri în timpul separării chirale într-un mediu neapos. limfoid [51]. Pentru detecţia prin spectroscopia infraroşie mijlocie s-au raportat măsurători atât off-line cât şi on-line. creier [47-49]. Acest ultim aspect este cel care face spectroscopia FTIR o metodă de analiză biomoleculară foarte atrăgătoare [20]. guaninei şi a adenosinei-5’ monofosfat în domeniul ng folosind electroforeza capilară convenţională [16]. Spectrele înregistrate 151 .

[30] pe melanom fixat cu formalină şi pe celule canceroase de col uterin bazat pe microspectroscopia FTIR a urmărit detecţia unor biomarkeri comuni care apar în cele două afecţiuni. Caracteristicile spectrale care sugerează transformări de malignitate sunt în principal modurile de vibraţie simetrice şi antisimetrice ale grupării fosfat precum şi reducerea în intensitate a benzii atribuite glicogenului. Wang et al. [28] au investigat cu microspectroscopia FTIR tipurile de celule şi potenţialele variabile care ar duce la confuzii în diagnosticarea malignităţii acestui ţesut. Acestea reprezintă un factor discriminant privind ţesutul de plămân canceros şi cel normal. [36] se bazează pe posibilitatea de achiziţie directă de pe ţesut de plămân canceros sau normal prin microscopia FTIR. Nivelul acestora din urmă s-a dovedit a fi un bun indicator în diagnosticarea şi detecţia cancerului de col uterin. Rezultatele lor demonstrează că sunt diferenţe semnificative între celulele normale din plămân şi cele tumorale. [35] s-au concentrat asupra studiilor microscopice FTIR ale celulelor canceroase din fluidul pleural. Yano et al. La nivel macroscopic. Acest studiu a demonstrat potenţialul de aplicabilitate a tehnologiei automatizate FTIR în monitorizarea cancerului de col uterin în mediul clinic. fosfaţi şi carbohidraţi. Wood et al. Privind aceeaşi afecţiune. Spectrele înregistrate au fost analizate privind posibilele modificări în ceea ce priveşte nivelul biomoleculelor: ADN. încercând astfel diferenţierea ţesutului canceros de cel normal. în vederea implementării acesteia ca şi tehnică medicală în acest domeniu. Scopul acestui studiu a fost determinarea eficienţei spectroscopiei IR în diagnosticare şi în acest sens s-a descoperit că leucocitele. probele păreau să fie 152 . şi totodată o pronunţată bandă atribuită întinderii simetrice a grupării fosfat la 1078 cm-1. Într-un alt studiu. atribuite glicogenului şi colesterolului. Diferenţa considerabilă este reprezentată de raportul benzilor de la 1030 şi 1080 cm-1. ARN. Studiul iniţiat de Mordechai et al. Zona de interes a studiilor comparative de spectroscopie IR pentru Fabian et al.pe celule epiteliale normale prezintă benzi intense ale glicogenului la 1022 cm-1 şi 1150 cm-1. Un avantaj major al acestei metode îl reprezintă posibilitatea de a obţine rezultate determinante foarte rapid. [38] a fost reprezentată de cancerul la sân. respectiv limfocitele au o caracteristică spectrală în zona legăturii fosfodiester (1300-900 cm-1). a culturilor celulare şi a xenogrefelor de acest tip. sugerând prin aceasta modificări spre malignitate. Pentru evaluarea cantitativă a malignităţii s-au ales intensităţile benzilor de la 1045 şi 1465 cm-1. atribuită glicogenului şi grupării fosfat din acizii nucleici.

Ulterior s-au detectat modificări în conţinutul de colagen şi a depozitării celulelor lipidice. ficat şi a altor părţi ale sistemului digestiv cu ajutorul fibrei optice FTIR şi a spectroscopiei FT-Raman. Rezultatele au indicat faptul că banda atribuită întinderii C=O a adipozei poate fi identificată în spectrele probelor de ţesut normal. Andrus şi Strickland [51] au monitorizat gradual tumori limfoide cu ajutorul spectroscopiei FTIR. cancer de stomac şi gastrită cronică prin comparare cu ţesut normal şi a obţinut o acurateţe în diagnostic de 90%. Weng et al. [23] a utilizat spectroscopia ATR-FTIR (spectroscopia IR cu tranformată Fourier în reflexie totală atenuată) pentru a măsura gradul de hidratare al corneei. Prin comparare cu spectre ale cheratinei pure şi ale colagenului s-au obţinut rezultate care să susţină introducerea acestor investigaţii în clinici. Fujioka et al. Dovbeshko et al. urmărind vibraţia de deformare a apei în combinaţie cu cea de întindere a legăturii OH în cazul unei suprafeţe normal hidratată de cornee şi a uneia nehidratate suficient din cauza unor ocluzii. Se presupune că pentru această apreciere este necesară obţinerea de informaţii fundamentale privind pătrunderea şi pierderea lichidului apos de la nivelul corneei. S-a concluzionat că un studiu de spectroscopie IR poate deveni foarte util în interpretarea corectă şi înţelegerea pe deplin a patologiei acestui ţesut. respectiv să diferenţieze materia albă de cea cenuşie cu acurateţe de 90%. [44] au studiat tumori de stomac. 74%. însă foarte rar în cele de ţesut tumoral. respectiv 90%.omogene din punct de vedere al ţesutului conjunctiv care a fost ales ca şi amprentă spectrală. Astfel. [47] au aplicat spectroscopia IR în diagnosticarea afecţiunii Alzheimer investigând spectre achiziţionate pe ţesut uman de sistem nervos central. urmărind absorbţia atribuită colagenului. Choo et al. colon. Li et al. Lucassen et al. [46] au realizat o investigare a biopsiilor cu spectroscopia ATR-FTIR privind afecţiuni ca şi: gastrită superficială. achiziţia de informaţii având loc la contactul cu o sondă ATR. Utilizând spectroscopia FTIR s-a realizat această discriminare cu o acurateţe de 88. [43] au raportat diferenţierea spectroscopică între ţesutul gastric normal şi cel tumoral. intestin subţire. Fukuyama et al. dar acest stu153 . s-a reuşit determinarea cantitativă a apei în fiecare caz. [50] au folosit spectroscopia FTIR pentru a studia diferenţele între celule canceroase gingivale şi celulele epiteliale gingivale normale.6%. [62] au ales un studiu de reflexie FTIR prin absorpţie amplificată la suprafaţă a acizilor nucleici din celulele tumorale. rect. 66%. urmărindu-se raportul benzilor de la 1460 şi 1400 cm-1. Prin utilizarea mai multor metode multivariate au arătat că este posibil să se clasifice datele spectroscopice non-subiectiv.

Regresia de tip parţial least-squares (PLS) ce corelează conţinutul de fructe şi spectrele FTIR centrate pe o bandă la 1729 cm-1 a asigurat o bună calibrare statistică la analizarea gemului de căpşuni [69]. Extracţia fazei solide a minimizat interferenţa zahărului cu spectrele şi a izolat componentele fenolice care au oferit o amprentă unică în autentificarea sucurilor. merişor. industria agroalimentară este deja familiarizată cu această tehnologie şi cu potenţialul ei de implementare în monitorizarea alimentelor. struguri Concord. rapide şi nedistructive ale compuşilor chimici. atribuită în principal întinderii C=O [68]. Spectre înregistrate după extracţia fazei solide din sucuri a îmbunătăţit puterea de modelare pentru compararea cu sucul pur şi a recunoaşterii prin folosirea unui tipar (soft independent analysis of class analogy (SIMCA)) şi a permis diferenţierea sucurilor de origini diferite.diu a ridicat anumite probleme.Spectroscopia IR în calitatea şi siguranţa alimentelor Spectroscopia FTIR este o tehnologie promiţătoare pentru industria agroalimentară deoarece permite măsurători simple. Un parametru important în monitorizarea autenticităţii piureurilor. [70] au analizat afine. Spectre MIR au fost folosite pentru a diferenţia sucurile concentrate pure din rodii de cele contrafăcute cu suc de struguri concentrat (2%-14% v/v) folosind analiza de componente principale (PCA) în regiunea IR 1780-1685 cm-1. În concluzie. respectiv apariţia prin interpretarea spectrelor a unor configuraţii “ciudate” de baze şi zaharuri. Autorii au 154 . 4. preparatelor şi a gemurilor de fructe este procentul care desemnează conţinutul de fructe. Datorită utilizării tehnicii FTIR în aplicaţii de control a calităţii şi a procesării. până la părţi pe milliard (ppb). spectroscopia de absorbţie IR reprezintă o metodă senzitivă în ceea ce priveşte analiza malignităţii ţesuturilor cu potenţial real pentru aplicaţii clinice în detecţia şi diagnosticarea a diverse afecţiuni. iar pentru fiecare produs s-au stabilit limite inferioare ale acestuia. He et al. spectroscopia MIR a fost de mare succes în diferenţierea varietăţilor de fructe şi a originilor geografice. Spectroscopia MIR a fost folosită în autentificarea sucurilor cu ingrediente de înaltă calitate contrafăcute din surse inferioare. În mod similar. Rodiile sunt foarte apreciate pentru activitatea lor antioxidantă cât şi pentru potenţialele efecte chemopreventive împotriva cancerului de prostată [68]. nectar de prune şi sucuri de mere de la diferiţi producători. Progresul în instrumentaţia FTIR combinat cu dezvoltarea unor metode statistice multivariate de analiză a datelor fac această tehnologie ideală pentru monitorizare rapidă cât şi caracterizarea compuşilor din alimente la nivel de urme.

2 % (wt) H2O. inclusiv în procesul de extracţie şi asupra nevoii unui spectru larg de probe pentru a îmbunătăţi repetabilitatea acestui model. Masa brută a dacitelor din Sumisu Caldera conţine între 1.atras atenţia asupra limitărilor acestei metode. rezultatul analizei PCA a separat vinurile organice de cele anorganice. şi analiza discriminantă liniară (LDA). regresia PLS discriminantă (DPLS). Explorarea rezultatelor analizei PLS nu a desemnat un parametru chimic individual care să fi explicat diferenţierea vinurilor. dar au subliniat că această metodă este o îmbunătăţire reală comparativ cu încercărilor anterioare [70]. iar pentru obsidian 0. DPLS a clasificat corect 85% din vinurile organice. Aproape 200 de soiuri de vinuri roşii şi albe din 13 regiuni din Australia au fost analizate folosind spectroscopia MIR combinată cu PCA. Metodele tradiţionale pentru autentificarea sucurilor de fructe includ cromatografia sau analiza raportului izotopilor de carbon. incluzând compuşi fenolici volatili şi nevolatili. iar LDA a reuşit să clasifice 75%. Aplicaţii ale spectroscopiei IR în geoştiinţe Concentraţia şi distribuţia apei în rocile vulcanice din Sumisu Caldera şi Vulcanul Torishima din arcul Izu-Bonin (Japonia) au fost studiate de Wysoczanski şi Tani [72]. Consumatorii sunt tot mai interesaţi de produse organice şi sunt dispuşi să plătească un preţ mai mare pentru aceste produse. Autorii aduc la cunoştinţă că spectroscopia MIR combinată cu tehnici chemometrice au permis o discriminare bună între probele produse în sisteme de producţie organică şi anorganică. [71] au fost primii care au folosit tehnologia IR pentru a clasifica vinuri comerciale provenite de la sisteme de producţie organică şi anorganică.4 % (wt) H2O. niciuna dintre ele fiind foarte practică pentru că sunt costisitoare din punct de vedere al timpului necesar efectuării lor şi al setărilor pentru controlul de calitate. Cozzolino et al. estimată la circa 5µm [72]. care ar contribui la discriminarea vinurilor. Până în 2009 nu a fost o metodă standardizată în industria viticolă care să permită determinarea eficientă a compoziţiei şi autenticităţii vinurilor organice [71]. 155 . folosesc solvenţi dăunători şi monitorizează doar un parametru la un moment dat. Rezultatele au fost comparabile cu cele obţinute prin metoda convenţională bazată pe micro-FTIR. 5. Industria de vinuri a recunoscut acest trend şi astfel în multe podgorii se pune accentul pe vinuri organice. rezultând o precizie similară şi o rezoluţie spaţială chiar mai bună. ci mai degrabă mai mulţi compuşi chimici.2-1. valori corespunzătoare cu saturarea apei la presiunile de erupţie. În general. dar a existat o uşoară suprapunere [71].

Mircescu şi Mast. Aceste incluziuni determină totodată şi dezvoltarea modelelor restrictive în geneza depozitării minereurilor şi oferă informaţii pentru exploatarea geotermală şi petrolieră în producţia la nivel industrial. la 3500 cm-1 şi la 3245 cm-1. De fapt. faptul că acel conţinut de CO2 depinde puternic de faza mineralului [82]. a fost că imagistica FTIR a distribuţiei apei în leucite reprezintă un instrument valoros în monitorizarea evoluţiei sistemelor magmatice. Analiza apei în minerale [79] şi roci [80] cu ajutorul spectroscopiei FTIR este aproape o tehnică de rutină. Aplicând fluorescenţa de raze X. 156 . Nicoleta E. în special privind studiile arheologice şi problemele de conservare.Este bine cunoscut faptul că mineralele anhidride nominale formate în condiţii de înaltă presiune conţin urme de specii hidride [73-74]. fugacitatea oxigenului şi compoziţia fluidelor în sistemele minerale. de aceea aceste materiale merită ca toată atenţia. conţinutul de CO2 din lazurite a fost propus ca şi indicator al sursei naturale ultramarine de pigmenţi. Pe lângă caracterizarea cristalo-chimică. Italia). Studiile care tratează incluziunile de fluide sunt foarte utile în definirea rolului fluidelor în geneza. Astfel se susţine ideea că o analiză amănunţită a speciilor volatile din minerale poate oferi informaţii cantitative şi calitative privind activitatea apei şi a CO2. Della Ventura et al. În acest context. colecţia de imagini obţinute prin scanare a arătat. fiind 3 peak-uri bine definite la 3604 cm-1. Krisztian Herman la redactarea acestui material. procesele de deformare cât şi a unui “geotermometru” privind rocile din crusta terestră [83]. mineralele au o largă răspândire în istoria rocilor ornamentale sau a pigmenţilor utilizaţi în operele de artă. analiza spectroscopică a CO2 fiind comună în studiul rocilor. studiul speciilor volatile în minerale are aplicaţii şi în alte domenii. Numeroase studii recente au arătat că specii volatile ca şi CO2 şi specii hidride ca şi OH şi H2O pot fi de asemenea încorporate în circumstanţe speciale în majoritatea mineralelor din crustă [75-77]. Concluzia lui Della Ventura et al. Mulţumiri pentru suportul acordat de Drd. [76] au studiat un set de cristale leucite transparente atent selecţionate provenind din vulcanul Alban Hills (Roma. precum era de aşteptat. O microanaliză preliminară a acestor probe a dezvăluit o absorpţie în regiunea 3000-4000 cm-1 datorată vibraţiilor de întindere a apei. aceste studii fiind folositoare în determinarea genezei şi a evoluţiei sistemelor magmatice [78]. dar teste efectuate pe incluziunile de fluide din minerale sunt rare [81].

Faist. N. C. Quintas. Wong. A. Applied Spectroscopy 58 (2004) 662-666. Biospectroscopy 4 (1998) 75-91. L. M. Journal of Biomedical Optics 3 (1998) 267-280. Svasek. Tait. D. 5. V. R. 9. 20. Muller. Romeo and D. Austria http://daylightsolutions. Chiriboga. Lucassen. 18. Lammerhofer. Wood. Rigas. 10. G. T. Karlberg and B. H. P. Frank. M. Zakim and M. Sindhuphak. Sukuta and R. Zscherp. B. T. J. 27. 157 . D. M. 23. Lendl and B. Analyst 128 (2003) 2-6. Frank. Beck and J. Lendl and M. Diem. M. Journal of Chromatography A 934 (2001) 123-128. Hislop. A. Lendl. Gornik and G. S. Jansen. Barth and C. P. Applied Spectroscopy 58 (2004) 667-670. Schaden. M. Arce. B. R. C. Strasser. S. Hinsmann. Schrenk. Issaravanich. 3.com J. Journal of Raman Spectroscopy 23 (1992) 641-645. W. Burden and D. T. A. Kolhed. Xie. 7. A. Lendl. R. Karlberg. J. Journal of Chromatography A 856 (1999) 213-242. 25. Argov. Anastos. M. M. Crowson. S. H. http://www. Sahu. 15. Guterman. McNaughton. Kolhed. Talanta 64 (2004) 1127-1146. Svasek. Vellekoop. Brinkman. 4. Journal of Chromatography A 1080 (2005) 132-139. Warakamin. Journal of Microscopy-Oxford 215 (2004) 86-91. Svasek. 2. Lewis. 21. Analytical Chemistry 74 (2002) 3843-3848. P. Yee. Somsen. Sindhuphak. B. S. A. T. N. Hinsmann. Frank. Nilsson. D. V. M. Analytical Chemistry 72 (2000) 1645-1648. C. Lasers în Surgery and Medicine 24 (1999) 382-388. J. B. Gooijer and U.com Vienna. N. R. P. Karlberg. W.6. Lendl. P. N. Ruzicka. B. P. P. 6. P. Edelmann. E. Lammerhofer and B. K. Williams. Journal of Chromatography A 1068 (2005) 3-30. B. Svasek. Biospectroscopy 4 (1998) 47-53. Grekin. M. A. Lendl. Kuligowski. Veen and J. Laurell. T. R. 28. Baena. J. Podshyvalov. G. Stranc. Gallignani and M. F. Frank. Righetti. Dusitsin. Goldstein and S. Quinn. Srisookho. E. Zarou. G. A. Sensors and Actuators a-Physical 115 (2004) 591-599. M. 29. Applied Physics B-Lasers and Optics 99 (2010) 833-840. T. I. Wood. V. Talanta 67 (2005) 269-279. J. B. P. Brunetto. K. R. Mordechai. Z. D. M. 30. 16. A. L. Haberkorn. Quinn. Quintas and B. M. B. Kuligowski and B. Lendl. G. H. Lendl. L. 17. M. Bruch. F. J. G. M. M. S. Journal of Investigative Dermatology 112 (1999) 951-956. M. Karlberg. Jackson. Frank.quantared. 11. Lendl and B. McIntosh. Baena and B. C. H. Biospectroscopy 2 (1996) 143-153. 19. Godwin. W. R. W. M. W. Journal of Chromatography A 1079 (2005) 24-40. Ashdown. 22. 13. Mantsch. Hinsmann. M. Lendl. Electrophoresis 24 (2003) 687-692. B. Lendl. J. Vigorita. 24. Surowiec. Bibliografie 1. 8. Gynecologic Oncology 90 (2003) 10-14. W. 12. Mark. G. S. S. C. Udomprasertgul. Barnett and S. R. R. M. Edwards and A. Schindler. Pilavdzic and A. Quarterly Reviews of Biophysics 35 (2002) 369-430. McNaughton. Kolhed and B. Goldstein. Barry. J. Cancer Research 53 (1993) 762-765. J. Pivik and B. A. Analyst 130 (2005) 772-778. Boonbundarlchai and N. Hammody. S. Kolhed. G. P. 26. Kantarovich. H. J. Analytical Chemistry 81 (2009) 3746-3753. B. 14. R. Trojanowicz and B.

Technology în Cancer Research & Treatment 5 (2006) 157-167. Levi. H. T. M. Kline and P. Redd. Argov. Richards-Kortum. Cohen. H. L. R. Guan. Clinical Chemistry 51 (2005) 346-350. Senterman. 36. S. Y. A. J. Biospectroscopy 4 (1998) 37-46. 45. R. H. 44. G. Yoshida. B. J. J. Vibrational Spectroscopy 27 (2001) 165-173. S. 42. Fukuyama. Hu. Takeshita. Fung. F. Morimoto. E. R. R. Salman. Shanks. C. Mahadevan-Jansen. Zelig and S. 34. G. N. V. F. F. Fabian. Yang. C. 49. Biospectroscopy 3 (1997) 281-290. L. Sato. R. Applied Spectroscopy 55 (2001) 955-959. M. Watson. Huo. 35. Gazi. K. 41. Q. N. W. Zakim and M. P. Andrus. C. S. I. Science of the Total Environment 204 (1997) 283-287. E. Yuasa. 46. T. 48. A. Y. F. U. Biospectroscopy 1 (1995) 37-45. Zhou and J. N. M. I. Sockalingum. J. S. P. Mordechai. P. Biospectroscopy 4 (1998) 55-59. J. J. Lacelle. Xu. A. Treado. K. Manfait and A. Mordechai. Xu. P. Biospectroscopy 2 (1996) 155-165. D. T. J. Wade. S. 40. C. A. D. O. J. T. H. Strickland. Z. Z. Nguyen. 33. W. M. Y. L. C. C. P. 50. P. A. Hart and M. D. N. X. Gridina. T. C. Chiriboga. T. B. G. W. Watanabe and H. Diem. G. Shafer-Peltier. L. G. Miyazaki. Zarou. Dasari and M. S. D. 53. Y. L. M. Myles. Frank. H. Z. Biospectroscopy 5 (1999) 117-126. H. Shohat. Shi and J. K. Argov. G. El Haj. H. Weng. Weng. Arai and M. Hammody. Kwiatek. S. S. H. B. A. Sule-Suso. K. Li. Zhang. A. S. I. B. Ghanbari-Siahkali. Mikhael. Haka. Sakai. Wu. Fung. C. McCreery and D. M. Somorjai. J. 39. S. Xie. Yano. Kikuchi. L. 32. S. 51. Biopolymers 78 (2005) 311-317. Andrus and R. Murphy. Zhang. Dwyer. 37. 55. J. Y. S. H. 56. Analytical Biochemistry 287 (2000) 218-225. E. N. W. J. Ling. Y. Erukhimovitch. X. Malpica. H. P. R. Journal of Raman Spectroscopy 33 (2002) 552-563. U. Y. Mordechai. W. J. Pashchuk. M. Sun. Kumaido. Biospectroscopy 1 (1995) 141-148. V. 43. Follen and R. P. Analytical Chemistry 67 (1995) 777-783. Journal of Molecular Structure 565 (2001) 329-334. Che and W. Chaims and Z. Gotou. Y. Ohoshima. Proceedings of the SPIE 3918 (2000) 66-77. L. E. Yang. Mantsch. Choo. V. Senterman and N. Fitzmaurice. F. Moser and J. Lacelle and P. Kegelaer. 47. Gardner. Application of FTIR microspectroscopy for the follow-up of childhood leukemia chemotherapy 4491 (2001) 243-250. T. 158 . M. Vickerman. Miyan. American Clinical Laboratory 19 (2000) 20. Mantsch.31. 38. Bernshtain. S. K. Huleihel. Okuyama. R. D. Brown. 54. Kapelushnik C. N. Ramesh. Wang. Dovbeshko. A. F. Pizzi. D. Utzinger. G. Erukhimovitch. L. X. Journal of Pathology 201 (2003) 99-108. M. M. K. M. P. Wang and Y. Clarke. J. Y. S. Eckel. L. J. P. Kruglova and O. K. Yang. A. Li. Jackson. Shimizu. Journal of Raman Spectroscopy 28 (1997) 119-&. Song. Salman. Lockyer. Katayama. A. Biopolymers 75 (2004) 384-392. Huang. J. Wong. O. Halliday and H. Fichtner and H. Fujioka. N. M. Moriguchi and H. Cancer Detection and Prevention 28 (2004) 32-36. Huang. Wu. 52. Biospectroscopy 1 (1995) 357-364. J. Z. J. Yanagisawa and M. Yoshida. Crowe. Vigorita. X. P. J. Feld. Heintzelman. X. Kobayashi. S. M. Mansfield. M. J. S. Talanta 53 (2000) 233-246. X. Sun. Wong. Jackson. Mordehai. Scott. Mikhael. Goldstein. S. K. Y. Sahu. Paluszkiewicz and W.

G. M. J. 159 . P. M. A. Skogby. K. Dovbeshko. Della Ventura. D. M. Food Chemistry 108 (2008) 742-748. Frezzotti and E. F. S. Ihinger. 73. M. K. H. 62. J. Tay. Bellatreccia and M. Yamada. E. G. E. M. M. Dambergs. M. 63. W. U. Burke. Nielsen. M. 72. R. L. Tarumi. Niehaus. McMillan. 75. C. D. Jayakumar. Z. Todor and C. F. Webster. R. J. Physics and Chemistry of Minerals 23 (1996) 319-327. J. H. 78. F. 81. G. I. V. Salzer. A. 77. J. E. I. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55 (2007) 4443-4452. J. B. Water în natural mantle minerals II: Olivine. A. G. Tamura. Rahim. Wade. A. Mauer. Y. Canadian Mineralogist 42 (2004) 1275-1282. Cavallo and M. N. Degtyarenko. Infrared and NIR raman spectroscopy în medical microbiology 3257 (1998) 245-257. A. Piccinini. Nieminen. Arimoto and Y. Vibrational Spectroscopy 38 (2005) 229-235. V. Vibrational Spectroscopy 28 (2002) 103-110. garnet and accessory minerals 62 (2006) 169-191. Linnen. Shirshov. P. R. Johnson. P. Solyanik. Giusti. M. T. Rehman. T. A. G. F. M. Richter. R. L. Piccinini. F. F. 65. F. A. Trends în Food Science & Technology 16 (2005) 433-441. 80. Hammody and S. S. Journal of Biochemical and Biophysical Methods 50 (2002) 111-121. 58. Beran and E. Carle and A. Brilli. 59. Jalkanen. Rendiconti Lincei-Scienze Fisiche E Naturali 19 (2008) 141-159. Fry. V. Rodig and B. Salman. T. Jensen. I. Steiner. G. Erukhimovich. Cozzolino. T. 71. Rigas and P. Mossoba. 64. Pettit and O. Joe. 69. Jung. C. Wong. Ramesh. Nardi. B. V. A.57. Water în Nominally Anhydrous Minerals 62 (2006) 155-167. Cancer Research 52 (1992) 84-88. T. Wysoczanski and K. 66. Sterner. International Journal of Quantum Chemistry 106 (2006) 1160-1198. Naumann H. 82. Rodriguez-Saona and M. Biopolymers 67 (2002) 470-486. Water în Nominally Anhydrous Minerals 62 (2006) 117-154. Keppler. J. Elements 1 (2005) 19-24. Abraham. A. I. Ozen and L. M. Volatiles în Magmas 30 (1994) 67-121. Mordechai. Keppler and S. G. V. Murakami. J. P. T. F. Tani. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87 (1990) 8140-8144. Goldman and P. 76. T. 60. Holdstock. Cynkar and P. H. 61. 70. J. Journal of Materials Science-Materials în Medicine 5 (1994) 775-778. Al-Khaldi. Mineral. M. R. R. M. Claussen. H. Sedman and A. Kirkwood. R. M. O. A. M. Lithos 55 (2001) IX-XI. Abu-Id. De Vivo. Huleihel. Libowitzky H. J. Tryndiak. Johannsen. T. Frimand and S. M. R. I. K. 73 (2009) 399-413. Jurgensen. G. Knapp-Mohammady. Repnytska. Shimada. Bellatreccia. Andersen. R. R. Suhai. I. Wong. R. M. S. 74. Della Ventura. B. R. L. A. Della Ventura. Smith. S. Morgello. Fugel. H. I. Ismail. H. Lima and J. Schieber. F. 67. He. Mag. S. Journal of Raman Spectroscopy 35 (2004) 939-946. Rigas. W. Hervig and P. D. Binoy. Piccinini. B. Food Chemistry 116 (2009) 761-765. R. L. 83. Smith and I. Chegel. M. 68. R. Libowitzky and G. H. Physics în Medicine and Biology 48 (2003) 2373-2390. Vardin. Mantsch. Bergmann. Journal of Volcanology and Geothermal Research 156 (2006) 302-314. Bellatreccia and M. Herrmann. D. Gridina. Rossman. American Mineralogist 93 (2008) 1538-1544. H. S. 79. Y. M. A. A.

.......................................V...... Aplicaţii ale spectrofluorimetriei ................................. deci nu emit radiaţie de fluorescenţă...................... procesul se numeşte fluorescenţă................. 166 4... În starea electronică fundamentală moleculele fluorescente se află într-o configuraţie stabilă..... Moleculele care au această proprietate.... 169 6.... Dacă molecula se dezexcită (electronul trece din starea excitată în starea fundamentală) prin emisie de lumină................................................................. Din aceeaşi clasă fac parte şi fosforescenţa şi fosforescenţa întârziată... Există o mulţime de nivele vibraţionale ale stării electronice excitate pe care se poate afla o moleculă fluorescentă. Bibliografie .......... Energia stării excitate nu poate fi menţinută decât o perioadă foarte scurtă....................................................................................... 164 3....... Atunci când radiaţia luminoasă ajunge pe o moleculă fluorescentă.................... De aceea ele 160 . se numesc molecule fluorescente sau fluorofori............... Avantajele spectrofluorimetriei ........... molecula dezexcitându-se............... SPECTROFLUORIMETRUL Spectrofluorimetria Conf........ Dana Maniu Cuprins 1............... 166 5........ 171 1......... Aparatura disponibilă ......................... 160 2......... Moleculele fluorescente sunt instabile atunci când se află pe un nivel vibraţional al stării electronice excitate............................. dr...... Consideraţii teoretice Fluorescenţa este un fenomen de fotoluminiscenţă (procesul prin care substanţele absorb lumină şi după aceea reemit lumină cu o lungime de undă diferită)............................... Consideraţii teoretice. aceasta poate trece într-o stare electronică excitată (cu energie mai mare) în urma absorbţiei de energie de la radiaţia luminoasă...................... Energia acestor nivele depinde de energia (lungimea de undă) radiaţiei luminoase care produce excitarea......... Tehnica experimentală ... Prin absorbţie de radiaţie luminoasă moleculele pot fi excitate prin trecerea unui electron de pe nivelul fundamental pe un nivel excitat............

deci procesul descris mai sus poate fi repetat. deci emisia de fosforescenţă poate continua şi după încetarea iradierii iniţiale. sunt posibile următoarele procese (ilustrate în figura 1): . Acest proces este numit “photobleaching“. procesul de fluorescenţă este ciclic şi are loc atâta timp cât există o radiaţie luminoasă.trec în cea mai joasă stare electronică excitată. . O radiaţie luminoasă de mare intensitate poate provoca modificarea structurii moleculei fluorescente. moleculele fluorescente trec din stare electronică excitată în stare electronică fundamentală. De fapt.conversia internă (IC) . Radiaţia luminoasă de fluorescenţă are energie mai mică decât radiaţia luminoasă absorbită de moleculă. Acest proces se poate observa la atomii grei (Br. Molecula fluorescentă poate absorbi energie luminoasă din nou.fosforescenţa . stare de singlet (S1). Deci lungimea de undă a radiaţiei emise este totdeauna mai mare decât lungimea de undă a radiaţiei absorbite datorită energiei pierdute de moleculă în timpul trecerii pe cea mai joasă stare electronică excitată.moleculele aflate pe diferite nivele vibraţionale se relaxează pe nivelul fundamental al stării electronice respective. De obicei fosforescenţa apare doar la temperaturi scăzute sau în medii cu vâscozitate mare (dezexcitatea nivelului T1 se poate face şi prin conversie internă sau alte procese neradiative).unele molecule aflate în prima stare electronică excitată. Această proprietate face ca fluorescenţa să fie o tehnică foarte senzitivă (chiar şi o mică cantitate de substanţă poate fi detectată). deoarece înseamnă că o moleculă poate emite radiaţie de fluorescenţă de mai multe ori. În realitate. excesul de energie dintre cele două stări regăsindu-se în energia radiaţiei luminoase emise în procesul de dezexcitare. 161 . Intervalul de timp în care o moleculă fluorescentă se află în stare excitată se numeşte “timp de viaţă“ şi are o valoare foarte mică (între 10-15 şi 10-9 s). I) sau la metale. După acest interval. ceea ce face posibilă degradarea ei. astfel încât aceasta să nu mai emită radiaţie de fluorescenţă. relaxarea vibraţională se face prin pierderea de energie în urma ciocnirilor dintre molecule (10-14 . În urma absorbţiei unui foton de către o moleculă.moleculele aflate în starea de triplet pot să se dezexcite prin emisia unui foton. care să excite molecula. .10-11 s). moleculele fluorescente sunt instabile structural în intervalul de timp cât se află în stare de excitaţie (timpul de viaţă).intersystem crossing (ISC) . O tranziţie triplet-singlet este mult mai puţin probabilă decât o tranziţie singlet-singlet. pot trece în prima stare de triplet (T1). pierderea de energie este neradiativă. făcându-se prin ciocnirea cu alte molecule. Acest fapt este deosebit de util. care este semi-stabilă. Timpul de viaţă a unei stări excitate de triplet poate ajunge până la 10 s.

De aceea. moleculele fluorescente au spectre de absorbţie şi de fluorescenţă caracteristice.fluorescenţa. este proprietatea moleculelor de a emite radiaţie electromagnetică la trecerea de pe prima stare excitată de singlet S1 pe un nivel vibraţional al stării electronice fundamentale S0. Fluorescenţa se poate măsura cu ajutorul eficienţei cuantice Q (randament cuantic): Q = (numărul de fotoni emişi) / (numărul de fotoni absorbiţi) Q are o valoare fixă pentru fiecare moleculă (pentru aceleaşi condiţii). Majoritatea moleculelor nu sunt fluorescente deoarece starea excitată S1 se suprapune cu nivelele vibraţionale ale stării fundamentale S0. Diagrama Perrin-Jablonski. Fluorescenţa poate să apară doar în timpul absorbţiei (timpul de viaţă a unei stări excitate de singlet este între 10-9 şi 10-15 s). Atât absorbţia cât şi emisia de fluorescenţă sunt unice pentru fiecare moleculă.Figura 1. Fluorescenţa de tip Stokes reprezintă emisia de fotoni cu lungime de undă mai mare (frecvenţă mai mică) de către o moleculă ce a absorbit fotoni cu o lungime de undă mai mică (frecvenţă mai mare). . 162 . Fluorescenţa observată cu ajutorul spectrofluorimetrelor este cunoscută ca Fluorescenţa de tip Stokes. valoarea maximă fiind 1. Lumina emisă are totdeauna lungime de undă mai mare decât lumina absorbită (figura 2). În acest caz relaxarea vibraţională este mai rapidă decât relaxarea prin fluorescenţă.

Curba de calibrare 163 . Dacă ţinem cont de legea Beer: I/I0 = 10-εbc . Intensitatea radiaţiei fluorescente este proporţională cu intensitatea radiaţiei absorbită de o moleculă fluorescentă: F = K'(I0-I) unde I0 este intensitatea radiaţiei incidente pe probă. Spectru de fluorescenţă (emisie) şi de absorbţie (excitaţie) caracteristic.Figura 2. unde A = bcε este absorbanţa.10-εbc) Figura 3. iar K' este o constantă ce depinde de condiţiile experimentale şi de eficienţa cuantică a fluorescenţei. atunci printr-o simplă înlocuire se obţine legea fluorescenţei: F = K' I0 (1 . I este intenstitatea radiaţiei după ce a traversat un strat de substanţă de lungime b.

Astfel.. Spectrofluorimetrele folosesc două monocromatoare.Spre deosebire de legea Beer. se înregistrează şi se prelucrează datele. Radiaţia emisă este colectată la un 164 . proprietăţile fluorescente ale probei pot fi scanate pentru un domeniu larg de lungimi de undă ale radiaţiei excitatoare (200-1000 nm). Tehnica experimentală Pentru a măsura fluorescenţa există două tipuri de instrumente: fluorimetre şi spectrofluorimetre.05) termenii de ordin superior pot fi consideraţi nuli.. Avantajul spectrofluorimetrelor este faptul că permit variaţia controlată a lungimii de undă a radiaţiei excitatoare. deci putem scrie: F = 2.3 ⋅ ε ⋅ b ⋅ c)3 − . intensitatea radiaţiei de fluorescenţă nu depinde liniar de concentraţie. monocromator al radiaţiei emise. detector (figura 4). Părţile principale ale unui spectrofluorimetru sunt: sursa.⎤ F = K ' I 0 ⎢2. unul pentru lumina excitatoare şi unul pentru radiaţia de fluorescenţă emisă. Pentru o concentraţie mai mare decât c1 curba de calibrare nu mai este liniară. Fluorimetrele se folosesc pentru măsurători cantitative pentru compuşi specifici (măsurători de rutină). iar celalalt analizează lungimea de undă a radiaţiei de fluorescenţă (emise).3 ⋅ ε ⋅ b ⋅ c − ⎥ 2! 2! ⎣ ⎦ Dacă εbc are o valoare suficient de mică (< 0. Dacă folosim o descompunere în serie Taylor. Un fluorimetru măsoară abilitatea unei probe de a absorbi lumină la o anumită lungime de undă şi de a emite lumină la o lungime de undă mai mare. orice spectrofluorimetru modern este interfaţat cu un computer cu ajutorul căruia se setează parametrii de măsurare. Primul monocromator analizează lungimea de undă a radiaţiei excitatoare. camera probei. avem: ⎡ (2. 2. Semnalul detectat poate fi reprezentat în funcţie de cele două lungimi de undă sau numai în funcţie de una din cele două lungimi de undă. Bineînţeles.3 ⋅ ε ⋅ b ⋅ c)2 + (2.3·K'·ε·b·c·I0 Relaţia de mai sus ne arată ca pentru concentraţii suficient de mici intensitatea de fluorescentă este proporţională cu concentraţia şi cu intensitatea radiaţiei excitatoare la frecvenţa de absorbţie.. monocromator a radiaţiei excitatoare.

Fanta de intrare este ajustabilă continuu (cu ajutorul soft-ului) pentru a se asigura maximul de rezoluţie şi reproductibilitate. Camera probei este de obicei destul de spaţioasă. Acesta descompune radiaţia de fluorescenţă emisă de probă în culorile componente. Prin fanta de ieşire a monocromatorului radiaţiei excitatoare iese lumină cu lungimea de undă dorită. Deoarece radiaţia de fluorescenţă are totdeauna lungime de undă mai mare decât radiaţia excitatoare. Astfel radiaţia luminoasă incidentă pe probă poate să aibă lungime de undă fixă pentru tot timpul măsurătorii. Detectorul este poziţionat la ieşirea din cel de-al doilea monocromator. sau pentru controlarea temperaturii probei. lichide şi gazoase. elementul dispersiv al celui de-al doilea monocromator este astfel conceput încât să aibă maximul de eficienţă în domeniul vizibil. Lumina emisă de probă este focalizată pe fanta de intrare al celui de-al doilea monocromator.unghi de 90° faţă de radiaţia excitatoare pentru a preveni orice interferenţă între radiaţia excitatoare şi cea emisă. Lumina emisă de sursă este focalizată pe fanta de intrare a primului monocromator cu ajutorul unei oglinzi sferice sau eliptice. Primul monocromator descompune radiaţia excitatoare în culorile componente. 165 . sursă monocromator detector probă monocromator Figura 4. pentru a permite instalarea diferitelor accesorii pentru probe solide. cât şi lungimea de undă a acesteia este monitorizată şi controlată cu ajutorul unui fotodetector suplimentar situat între monocromator şi camera probei. Schema bloc pentru un spectrofluorimetru Sursa unui spectrofluorimetru emite în domeniul UV şi vizibil (de obicei se folosesc lămpi cu Xenon). sau poate să se modifice continuu pe tot domeniul de emisie al sursei. Atât intensitatea luminoasă a radiaţiei incidente.

Fluorescenţa oferă informaţii asupra dinamicii. Viteză şi simplitate: spectrofluorimetria este o tehnică analitică relativ simplă. Datele obţinute în urma măsurătorilor efectuate se pot prelucra cu ajutorul programelor speciale. prin intermediul computerului se pot seta toţi parametri necesari derulării diferitelor tipuri de măsurători. Specificitatea: Spectrofotometrele măsoară doar lumina absorbită. Tehnicile spectrofotometrice au probleme de interferenţă deoarece multe materiale absorb lumina. Domeniu de concentraţie: Intensitatea semnalului de fluorescenţă este direct proporţional cu concentraţia substanţei fuorescente pe un domeniu larg. Senzitivitatea şi specificitatea mare a acestei tehnici reduce sau chiar elimină procedurile de preparare a probelor. sau chiar dacă au fluorescentă este puţin probabil ca două substanţe să absoarbă şi să emită radiaţie de fluorescenţă în acelaşi domeniu. face ca această tehnică să fie folosită atât pentru cercetări avansate cât şi pentru analize de rutină sau controlul calităţii în domeniile farmaciei şi medicinii. studiile pot fi efectuate în soluţii apoase fără a fi nevoie ca probele să fie tratate. hidrocarburi aromatice. 4. 3.Toate spectrofluorimetrele moderne sunt controlate de computer. rigidităţii şi structurii proteinelor. Avantajele spectrofluorimetriei Senzitivitatea: Limitele de detecţie depind în mare măsură de proprietăţile probei de măsurat. Fluorimetria poate fi folosită pe un domeniu mare de concentraţii fără a fi nevoie de diluţia eşantioanelor sau de modificarea celulei în care se pune eşantionul. etc. Spectrofluorometrele au o specificiate ridicată şi apar mult mai puţine probleme de interferenţă deoarece substanţele fluorescente pot fi incluse în solvenţi sau matrici care nu sunt fluorescente. Pentru multe substanţe fluorescente este obişnuită o limită de detecţie de părţi/miliard sau chiar părţi/triliard. ceea ce face dificil izolarea semnalului de la materialul de analizat din matricea în care se află. Aplicaţii ale spectrofluorimetriei Medicină şi farmacologie Sensitivitatea deosebită a spectroscopiei de fluorescenţă. Spectrofluorimetrele au limite de detecţie mult mai bune decât spectrofotometrele.) folosind probe foarte mici. Astfel. vi166 . Această extraordinară senzitivitate permite detecţia sigură a substanţelor fluorescente (clorofilă. De asemenea.

producătorii trebuie să identifice contaminanţi.ruşilor. Cu ajutorul fluorescenţei se poate identifica prezenţa unui număr foarte mare de analiţi chiar dacă aceştia sunt în cantităţi foarte mici (sub picomolar). Pentru a asigura calitatea produselor alimentare. Mediul înconjurător Cu ajutorul fluorescenţei se poate monitoriza calitatea aerului. toxine.momentul de dipol al stării excitate . mucegaiuri. AND-ului. Deoarece probele preluate din mediul înconjurător sunt deosebit de complexe. fapt ce are deosebite aplicaţii în imunologie. Fluores167 . pot fi elaborate metode şi teste de rutină pentru analizele de laboratoar. emisie. şi chiar pesticide utilizate în mod normal pentru a preveni răspândirea unor boli. De asemenea măsurătorile de fluorescenţă 3D sunt folosite pentru determinarea surselor geologice a diferitelor eşantioane de petrol. creşterea termenului de garanţie precum şi a calităţii ambalajelor. pentru detectarea diferitelor substanţe sunt necesare tehnici de mare senzitivitate şi selectivitate care să evite multiplele surse de interferenţă. Spectrele de fluorescenţă 3D pot fi folosite ca o amprentă unică care duce la identificarea calitativă a compuşilor. microorganisme.efectul general de solvent . a apei şi a solului prin detectarea urmelor de substanţe organice sau inorganice. etc. randament cuantic) ale unei substanţe fluorescente. mutageni sau substanţe canceroase. După ce sunt determinate caracteristicile de bază (excitaţie.reacţia la diferite suprafeţe Industria alimentară şi agricultura În industria alimentară este importantă îmbunătăţirea calităţii nutriţionale a alimentelor.timpul de viaţă şi randamentul cuantic . Calitatea ambalajelor este de asemenea importantă atât ca membrană protectoare împotriva oxidării alimentelor cât şi datorită faptului că sunt o posibilă sursă de contaminare cu urme de plastic sau de polimeri. Prin determinări de fluorescenţă pot fi determinate: . Chimia analitică În chimia analitică se studiază spectrele de luminescenţă precum şi eficienţa cuantică a speciilor flourescente în funcţie de matriţa în care sunt puse. Culturile de bacterii ce pot să apară pe alimente sunt distructive şi periculoase datorită potenţialului de contaminare şi îmbolnăvire pe care îl au.efectul temperaturii .efectul prezenţei atomilor grei .

. 168 . Aplicaţiile fotochimice ale fluorescenţei includ: . .folosirea "quantum dots"-urilor ca probe biologice în diagnosticarea cancerului şi studierea ţesuturilor. şi a altor substanţe biologice. înălbitorilor optici şi suprafeţelor fosforescente. Fotochimie Mecanismul absorbţiei luminii precum şi proprietăţile fotofizice ale unei substanţe determină rolul său în procesele biologice şi chimice. De asemenea. . fluorescenţa este folosită ca instrument de cercetare în domeniul biotehnologiilor. Fabricanţii de instrumentar medical şi clinic studiază sistemele invazive pe bază de fibre optice (ce pot fi introduse în interiorul arterelor sau a altor orificii). Biologie celulară În studiul proceselor biologice sunt implicaţi o largă varietate de markeri fluorescenţi. emolientele pe bază de lipide şi cremele anti-rid. Una din tehnicile cele mai folosite în acest domeniu este determinarea raportului dintre intensităţile semnalului de fluorescenţă emis de markerul folosit la diferite lungimi de undă. identificarea şi controlul tumorilor.o tehnică pentru localizarea. a plascticelor. carotenoide.caracterizarea substanţelor fotoreceptoare (flavine. .capturează energie luminoasă şi o foloseşte pentru a transfera protoni în exteriorul celulei). Industrie Producătorii folosesc fluorescenţa pentru a monitoriza calitatea vopselelor. Aceştia pot fi caracterizaţi cu ajutorul spectrelor de fluorescenţă de excitaţie şi de emisie. proteinelor.cenţa poate fi folosită şi în determinarea randamentului şi calităţii anumitor culturi în urma aplicării fertilizatorilor. etc).mecanismul molecular de transfer prin membrana de proteină a bacteriorhodopsinei (o membrană integrală de proteină care acţionează ca o pompă de protoni . tehnică mai avantajoasă decât cea clasică în care se măsoară intensitatea absolută de fluorescenţă la o singură lungime de undă. pentru analiza medicamentelor.terapia fotodinamică . a polimerilor.conversia biologică de energie în fotosinteza plantelor verzi. hormonilor. Companiile de cosmetice şi produse pentru îngrijirea sănătăţii evaluează eficacitatea unor noi produse cum ar fi loţiunile pentru protecţie solară. vitaminelor.

determinarea stabilităţii intensităţii de fluorescenţă în timp. . 169 . .determinarea spectrului de fosforescenţă a unei probe.viteza de scanare este între 20 şi 10. atât ca lăţime cât şi ca înălţime.zgomot este 200:1 sau mai mare. Aparatura disponibilă Spectrofluorimetru Jasco FP 6500 Spectrofluorimetrul Jasco 6500 are următoarele caracteristici: Sursa este o lampă cu xenon de 150 W dotată cu un fotomultiplicator ce monitorizează şi compensează orice variaţie în intensitate asigurându-se astfel maximul de stabilitate. . .determinarea timpului de viaţă în cazul probelor fosforescente.determinarea spectrului de fluorescenţă a unei probe. precum şi cu suporturi pentru diferite tipuri de probe (solide. Alte caracteristici ale spectrofluorimetrului Jasco FP 6500 sunt: .raportul semnal . .determinarea concentraţiei de substanţă fluorescentă (analiză cantitativă). ceea ce asigură maxim de senzitivitate pe întregul domeniu de lungimi de undă (200-850 nm). Calibrarea spectrofluorimetrului se face cu ajutorul kit-ului inclus ce utilizează ca probă standard Rodamina B. Spectrofluorimetrul este echipat cu accesorii pentru modificarea controlată a temperaturi probei şi pentru polarizarea luminii incidente.măsurători 3D de fluorescenţă.măsurători la lungimi de undă fixă. . lichide şi gazoase). .măsurători de cinetică.000 nm/ min pentru ambele monocromatoare. . . Cu ajutorul spectrofluorimetrului Jasco 6500 pot fi efectuate următoarele tipuri de măsurători: . Fantele monocromatoarelor au dimensiuni reglabile.5.acurateţea lungimii de undă este ±2 nm pentru ambele monocromatoare. .rezoluţia monocromatoarelor este de 1 nm. Cele două monocromatoare sunt echipate cu reţele de difracţie holografice concave (1500 trăsături/mm) cu unghi de "blaze" optimizat.

Controlul acestor măsurători se face folosind programul "Spectra manager" Modul "Quantitative analysis": pentru a efectua o analiză cantitativă trebuie trasată o curbă de calibrare. fapt deosebit de util pentru probe necunoscute. Modul "Fixed wavelength measurement" permite efectuarea măsurării fluorescenţei probelor la maxim 4 lungimi de undă simultan. construirea şi stocarea curbei de calibrare. Modul "Time course measurement" permite verificarea stabilităţii în timp a intensităţii fluorescenţei soluţiilor. Se pot face spectre de excitaţie sau de emisie. Modul "Spectrum measurement" permite măsurarea fluorescenţei probelor prin scanare de spectru. Modul "3D Fluorescence measurements" permite măsurarea în acelaşi timp a (i) spectrului de fluorescenţă a unei probe în timp ce se modifică lungimea de undă a radiaţiei excitatoare şi (ii) măsurarea spectrului de excitaţie în timp ce se modifică lungimea de undă de emisie. fie pe emisie. Se obţin spectre tridimensionale (pe o axă este reprezentată intensitatea semnalului de fluorescenţă şi pe celelalte două axe avem lungimea de undă de excitaţie. la viteze diferite de scanare.) Analiza acestor spectre permite determinarea poziţiei maximului de excitaţie şi de emisie. Această acţiune presupune măsurarea soluţiilor etalon. Astfel. respectiv de emisie. selectabile fie pe excitaţie. 170 . Se face citirea la o lungime de undă selectabilă într-un interval de timp selectabil. Rezultatele măsurătorilor probelor de concentraţie necunoscută vor fi date în unitatea de măsură de concentraţie în care a fost construită curba de calibrare. se pot face spectre pe tot domeniul sau pe un domeniu selectat de utilizator.

Ed.aspx 171 . 3.jascoinc. spectrum measurement" permite măsurarea spectrului de fosforescenţă al probelor. Bernard Valeur. Wiley-VCH. Ed. 2. Springer. Bibliografie 1.com/Products/Spectroscopy/FP-6000-Series-Spectrophotom eters. 2002 Joseph Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 6. Molecular Fluorescence: Principles and Applications.Modul "Phospho. 2006 http://www.

.. Unele molecule excitate vor emite radiaţie de fluorescenţă înainte de durata 172 .................. .................................................................... Este important să ne amintim că timpul de viaţă de fluorescenţă este timpul mediu pentru ca o moleculă să rămână în stare excitată înainte de a emite un foton............ Evaluarea modificărilor conformaţionale induse în albumina bovină adsorbită la suprafaţa nanoparticulelor de aur.......2........... Multe evenimente macromoleculare........................ dr...... 174 2..... determinarea acestui timp de viaţă este deosebit de util în determinarea stării fluoroforului........................ pentru a obţine informaţii chimice mai amănunţite trebuie determinată variaţia în timp a fluorescenţei.................................. apar pe aceeaşi scară temporală cu emisia de fluorescenţă...................... Microscopia de fluorescenţă prin scanare optică în câmp apropiat (NSOM) ....... Microscopia de fluorescenţă avansată ...................... Microscopia de fluorescenţă folosind excitaţia cu doi fotoni (two-photon excitation fluorescence microscopy) ..... Fluorescenţa în timp real Deşi măsurătorile normale de fluorescenţă pot fi folosite ca o sondă non-invazivă extrem de selectivă şi sensibilă..................... 184 3............................................................................... în urma modificărilor de temperatură şi pH.....................................1. Deoarece timpul de viaţă de fluorescenţă a unei molecule este foarte sensibil la vecinătatea sa moleculară.......Spectrofluorimetria ........... Fluorescenţa în timp real .................... Astfel................ 180 3............................ 187 4........ Dana Maniu Cuprins 1..................................................3....... Bibliografie . Exemple de aplicaţii ale spectrofluorimetriei ...................... 178 3.............................. spectroscopia de fluorescenţă în timp real poate fi utilizată pentru a investiga aceste procese şi a obţine informaţii despre vecinătatea chimică a fluoroforului................. Microscopia confocală de fluorescenţă ............... cum ar fi difuzia rotaţională................1..................2.. Monitorizarea denaturării termice a albuminei bovine la diferite valori ale pH-ului ............................................ 180 3......... 190 1...............3....... 176 2........... Determinarea interacţiunii dintre albumina bovină şi nanoparticule de aur .... Fluorescenţa în timp real furnizează mai multe informaţii despre moleculele ce se află în imediata vecinătate a fluoroforului....... transferul rezonant de energie şi stingerea dinamică.aplicaţii Conf.. 175 2... 172 2... Fiecare moleculă individuală emite aleatoriu după excitaţie.....

deşi în unele cazuri pot avea ordinul sutelor de nanosecunde sau să fie mai mici decat 1 ns (sute de femtosecunde). Deci dacă interesează întreg domeniu de fluorescenţă. O sursă laser emite un puls ultra scurt (de ordinul femtosecundelor) cu lungimea de undă λ1 corespunzătoare frecvenţei ω1. iar pulsul de frecvenţă ω2 este focalizat pe probă (flow cell). în general. Cu cât este mai mare decalajul temporar dintre pulsul ω1 şi emisia de fluorescenţă ωfl. Intensitatea Isum a pulsului cu frecvenţa ωsum pentru un anumit decalaj temporar între pulsul de frecvenţă ω1 şi emisia de fluorescenţă de frecvenţă ωfl este proporţională cu funcţia de corelaţie dintre intensitatea de fluorescenţă Ifl şi intensitatea I1 a pulsului de frecvenţă ω1: I sum (τ ) ≈ ∫ I fl (t ) I1 (t − τ )dt −∞ ∞ În acest fel se poate determina dependenţa intensităţii de fluorescenţă de timp prin modificarea timpului de întârziere (prin intermediul dispozitivului "optical delay line"). Cristalele din borat de bariu au avantajul transparenţei în UV şi eficienţei cuantice mai mare (cu un factor de 4-6).medie de viaţă. De obicei. fiind separat de fundamentală cu ajutorul unui divizor de undă dicroic. de ordinul 1-10 ns. Timpii de viaţă de fluorescenţă sunt. cu atât intensitatea de fluorescenţă este mai mică. Emisia de fluorescenţă incoerentă emisă de probă este colectată şi mixată cu pulsul de frecvenţă ω1 într-un cristal neliniar. numai pentru un domeniu îngust din spectrul de fluorescenţă apare coincidenţa temporală şi spaţială cu pulsul de frecvenţă. Armonica a doua a acestui puls (frecvenţa ω2) este generat într-un cristal neliniar. În figura 1 este prezentat un montaj experimental folosit pentru determinări de fluorescenţă în timp real. Această mixare ("fluorescence up-conversion") generează lumină cu frecvenţa ωsum = ω1 + ωfl . Pentru o poziţie dată a cristalului. Pulsul de frecvenţă ω1 trece printr-un dispozitiv optic ce produce o întârziere de fază (optical delay line). iar alte molecule excitate vor emite radiaţie de fluorescenţă mult timp după durata medie de viaţă. 173 . ceea ce ne demonstrează că există o coincidenţă temporală şi spaţială între ω1 şi ωfl. Din această cauză este foarte important ca aparatura experimentală folosită pentru acest tip de masurători să aibă rezoluţie temporală foarte bună. cristalele neliniare sunt confecţionate din potasiu-dihidrogen-fosfat (KDP) sau borat de bariu (BBO). cristalul trebuie rotit la diferite unghiuri.

fluorescenţa în timp real a fost folosită cu succes în studii ale proceselor biologice care au loc în prezenţa luminii (proteina galbenă fotoactivă. Lungimea de undă de excitaţie este selectată cu ajutorul unui filtru de interferenţă sau a unui monocromator. proteina verde fotoactivă etc. Un microscop de fluorescenţă convenţional diferă de un microscop standard prin faptul că este folosită o sursă de lumină (lampă cu mercur sau oxigen) ce emite şi în domeniu UV.cameră video. PM .fotomultiplicator. fotodegradarea polimerilor naturali.placă semi-undă. HW . BBO -cristal neliniar. Profunzimea de câmp a unui microscop convenţional cu fluorescenţă este 2-3 µm. Observarea emisiei de fluorescenţă poate fi efectuată cu ajutorul ochiului observatorului. iar rezoluţia maximă este aproximativ egală cu jumatatea lungimii de undă a radiaţiei folosite la excitare.oglindă dicroică. pentru a investiga celulele şi ţesuturile vii.) şi a proceselor intermoleculare (elctron transfer etc. dar este de asemenea folosită pentru a studia diferite sisteme chimice cum ar fi coloizi.numărător) Măsurătorile de fluorescenţă în timp real sunt foarte potrivite pentru investigarea proceselor intramoleculare fotoinduse (charge transfer. cristale lichide.coupled device). proteina albastră fluorescentă. Set-up experimental pentru fluorescenţă în timp real (Mialocq and Gustavsson.monochromator. M . (DM . 2.). mixturi polimerice. 2001). proton transfer etc.). CCD . în principal.filtru. GG420 . De asemenea. a unui film fotografic sau a unei camere cu detector CCD (charge. 174 . Microscopia de fluorescenţă avansată Microscopia de fluorescenţă convenţională este folosită. colorarea fibrelor etc. lockin .Figura 1.

prin folosirea microscopiei optice în câmp apropiat (near-field scanning optical microscopy (NSOM)) se poate lucra dincolo de limita de difracţie optică. Deoarece în microscopia confocală de fluorescenţă se colectează numai 175 . 2.În cazul în care proba este mai subţire decît valoarea profunzimii de câmp. În acest caz imaginea se poate îmbunătăţi cu ajutorul computerului. fasciculul de lumină este focalizat pe probă. De asemenea. grosimea secţiunilor confocale poate atinge limita teoretică de aproximativ 0. Emisia de fluorescentă produsă de proba situată în afara planului de focalizare nu va trece prin fanta multiplicatorului deoarece se va lovi de tubul ocularului (figura 2).5 µm. Microscopia confocală de fluorescenţă În cazul unui microscop confocal. deci prin deplasarea probei pe verticală se obţine imaginea tridimensională a acesteia. Figura 2. Astfel. Una din caracteristicile microscopiei confocale de fluorescenţă este faptul că se pot obţine imaginile unor straturi cu o grosime bine definită. este de preferat folosirea altor tehnici. cum ar fi microscopia confocală (confocal microscopy) sau microscopia prin excitaţia cu doi fotoni (two-photon excitation microscopy).1. de obicei. dar. Emisia de fluorescenţă este separată de lumina excitatoare cu ajutorul unei oglinzi dicroice şi este focalizată cu ajutorul lentilelor obiectivului pe fanta unui fotomultiplicator. imaginea este neclară datorită defocalizării. folosind o lentilă cu apertură numerică mare. Principiul microscopiei confocale (stânga) comparativ cu microscopia convenţională (dreapta).

De exemplu. 2.o parte din fasciculul de fluorescenţă emis. În consecinţă. frequency-domain) pentru a se obţine imagini din perioada numită timp de viaţă al fluoroforului (lifetime imaging). atunci fotonii sunt diferiţi (1/λe = 1/λ1 + 1/λ2). vor fi excitaţi numai fluoroforii situaţi într-o 176 . Reducerea efectelor nedorite datorate fenomenului de photobleaching se face prin utilizarea de fluorofori stabili şi prin folosirea unui microscop confocal echipat cu detector cu sensibilitate mare şi obiectiv cu apertură numerică mare. imagistica pH. Creşterea energiei fasciculului de excitare duce la descompunere fotochimică a fluoroforului. Dacă se folosesc două lasere. Microscopia confocală de fluorescenţă este o tehnică utilizată pe scară largă în biologia celulară (vizualizarea celulelor. pentru a putea folosi unui fascicul excitator cu putere mai mică. cei doi fotoni absorbiţi sunt identici. Microscopia de fluorescenţă folosind excitaţia cu doi fotoni (two-photon excitation fluorescence microscopy) În spectroscopia de fluorescenţă convenţională.). etc. absorbţia a doi fotoni din domeniul roşu poate excita o moleculă care absoarbe în domeniul UV. fenomen numit photobleaching. imagistica Ca2+. Microscopia confocală de fluorescenţă poate fi combinată cu tehnicile domeniu-timp şi frecvenţă-timp (time-domain. Secţiunea eficace a procesului de absorbţie a doi fotoni este foarte mică (10-50 cm4·s/foton·moleculă pentu rodamina B). determinarea distribuţiei potenţialului electric. microscopia confocală de fluorescenţă a fost folosită în studii din domeniul coloizilor. Excitaţia fluoroforului este. de asemenea.2. Dacă este folosit un singur laser. fluoroforul este excitat prin absorbţia unui foton a cărui energie corespunde cu diferenţa de energie dintre starea electronică fundamentală şi starea electronică excitată. energia de excitare necesară trebuie să fie mai mare decât în microscopia de fluorescenţă convenţională. Probabilitatea absorbţiei a doi fotoni depinde de coincidenţa temporală şi spaţială a fotonilor incidenţi (diferenţa dintre timpul în care cei doi fotoni ajung la fluorofor trebuie să fie sub 10-18 s). iar tehnica se numeşte microscopia de fluorescenţă folosind excitaţia cu doi fotoni (two-photon excitation fluorescence microscopy). posibilă prin absorbţia simultană a doi fotoni de energie mai mică (lungime de undă mai mare) prin intermediul unei stări virtuale cu timp de viaţă foarte scurt (Figura 3). De asemenea. Excitaţia cu doi fotoni este un proces neliniar. iar tehnica se numeşte microscopia de fluorescenţă folosind excitaţia cu două culori (two-color excitation fluorescence microscopy). absorbţia depinde de pătratul intensităţii luminii folosite la excitaţie. a cristalelor lichide şi a amestecurilor de polimeri.

fenomenul de difuzie duce la scăderea intensităţii fasciculului de fluorescenţă emis din focar.regiune unde fluxul de fotoni este foarte mare. cum ar fi laserul cu Ti-safir. peste 80% din intensitatea totală de fluorescenţă va fi emisă dintr-o zonă situată la 1 mm în jurul focarului. Figura 3. ceea ce duce la creşterea adâncimii de penetrare a fasciculului excitator. în cazul excitarii cu două culori nu apare decât o creştere minimală a background-ului de fluorescenţă. Excitarea cu două culori se foloseşte atunci când se doreşte observarea unor obiecte microscopice situate în medii puternic difuzante.1-1 femptolitri. 177 . în ambele tipuri de excitari (cu doi fotoni sau cu două culori).25 şi un fascicul de excitare având 780 nm. Deci. Excitarea cu doi fotoni permite obţinerea unei rezoluţii tridimensională deosebită în microscopia de fluorescenţă. ceea ce duce la obţinerea unui contrast mai bun pentru obiecte de mici dimensiuni. Comparaţie între excitaţia cu doi fotoni şi excitaţia cu un foton. acesta reprezintă o reducere a volumului de excitare de 1010 ori. Deşi.) Deoarece intensitatea fasciculului de excitare variază cu pătratul distanţei de la planul focal. Folosind un obiectiv cu o apertură numerică de 1. Comparativ cu fluorometrele convenţionale. Deşi efectul secţionării 3-D este comparabil cu cel din microscopia confocală. nedorit. deci trebuie folosiţi laseri cu putere mare şi funcţionare în impulsuri. în cazul excitării cu doi fotoni avem următoarele avantaje: (i) deoarece fasciculul de excitare este concentrat atât în timp cât şi în spaţiu nu apare fenomenul de photobleaching în afara focarului şi (ii) fasciculul excitator nu este atenuat de abosorbţia din afara focarului. Volumul de excitaţie este de ordinul a 0. probabilitatea de absorbţie a doi fotoni în afara regiunii focale scade cu puterea a patra a distanţei. excitarea cu doi fotoni a fluoroforului poate avea loc doar în focar. (Linia punctată reprezintă starea virtuală care mediază absorbţia a doi fotoni.

de tip NSOM (Figura 5). Suprafaţa probei este poziţionată în imediata apropiere a fantei. Microscopia de fluorescenţă prin scanare optică în câmp apropiat (NSOM) Rezoluţia unui microcop convenţional este limitată datorită fenomenelor de interferenţă şi difracţie. Synge (figura 4). care permite deplasarea pe verticală .3. montat sub suportul pe care se află proba şi detec178 . H. care oferă avantajul de a furniza imagini normale şi permite ca regiunea de studiat să fie localizată cu rezoluţie mare. astfel încât fasciculul emergent este forţat să interacţioneze cu proba. Principiul scanării în câmp apropiat (conform ideii lui Synge) Ideea de optică în "câmp apropiat" este atribuită cercetătorului E. care permite deplasarea ei în planul xy. Limita de rezoluţie este de aproximativ λ/2. Radiaţia luminoasă incidentă trece printr-o fantă cu dimensiuni sub-lungime de undă. Majoritatea instrumentelor NSOM sunt construite în jurul unui microscop cu fluorescenţă inversat.axa Oz). Lumina din vârful NSOM ataşat fibrei optice excită proba.2. Figura 4. unde λ este lungimea de undă a sursei de luminii. Vârful este montat într-un cap piezo. Această limită poate fi depăşită prin utilizarea unei surse de lumină cu lungime de undă mai mică şi prin plasarea probei foarte aproape de această sursă (în câmp apropiat). Fanta acţionează ca o sondă luminoasă de dimensiune sub-lungime de undă care poate fi folosită pentru a lumina suprafaţa probei înainte ca lumina să fie difractată. Fasciculul laser trece printr-o fibră optică uni-modală la ataşată de un vârf special pentru determinările în câmp apropiat (vârf NSOM). Această tehnică are o rezoluţie spaţială foarte mare (de ordinal sub-micrometrilor) şi o sensibilitate foarte bună. Proba se află pe un suport piezo. iar emisia de fluorescenţă este colectată de obiectivul cu apertură numerică mare.

cartografierea cromozomilor şi microstructura membranelor. etc. Această amplitudine poate fi monitorizată şi folosită pentru a genera un semnal de feedback cu ajutorul căruia se controlează distanţa dintre probă şi vârf în timpul scanării. Sistemele care scanează piezo şi înregistrează imaginile sunt similare cu cele utilizate în microscopia de forţă atomică. Cu ajutorul tehnicii NSOM au fost investigate cu succes sisteme fotosintetice. (polimeri electroluminiscenţi. Când vârful NSOM interacţionează cu câmpul de forţe Van der Waals a probei. a capacităţii de cartografiere a topografiei suprafeţei şi datorită faptului că fenomenul de photobleaching este redus. cristale lichide. localizarea proteinelor. proba este iluminată de la un câmp îndepărtat şi emisia de fluorescenţă este colectată de către un vârf NSOM. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul feedback-ului bazat în general pe metoda de forţă-forfecare: vârful este intercalat lateral la una dintre frecvenţele sale de rezonanţă cu o amplitudine de aproximativ 2-5 nm. Pentru a obţine imagini de înaltă rezoluţie este necesară poziţionarea precisă a vârfului NSOM (de ordinul nm) faţă de suprafaţa probei. Tehnica NSOM este remarcabilă pentru analiza filmelor subtiri. forţele de forfecare atenueză amplitudinea vibraţiilor acestuia. 179 .). Figura 5.tată printr-un filtru (pentru a elimina lumina reziduală de la laserul folosit pentru excitare) şi un detector. Microscopia de fluorescenţă prin scanare optică în câmp apropiat poate oferi noi perspective în studiul sistemelor biologice complexe din cauza rezoluţiei mai mari decât în microscopia confocală.mod iluminare. în modul colectare. Acest mod este numit modul iluminare. Alternativ. Instrument NSOM construit în jurul unui microscop de fluorescenta inversat .

fiecare domeniu fiind format din şase elice. ce le permite conjugarea uşoară cu diferite biomolecule. Soluţia de bioconjugate (nanoparticule de aur şi BSA) a fost pusă într-o cuvă de cuarţ având dimensiunea de 10 mm. Structura nativă a albuminei bovine (BSA) este caracterizată de un singur lanţ polipeptidic compus din 583 reziduri de aminoacizi. În unele cazuri interacţiunea dintre proteină şi suprafaţa nanoparticulelor de aur poate determina modificări de structură ce duc la alterarea proprietăţilor proteinei. Albumina bovina (Bovine Serum Albumin) este o proteină globulară.1. Exemple de aplicaţii ale spectrofluorimetriei 3. Albumina bovină (BSA) se găseşte în cantităţi mari în plasmă. Pe de altă parte conjugarea dintre proteină şi nanoparticulele de aur nu are ca efect doar stabilizarea sistemului proteină-nanoparticulă. datorită prezenţei celor două reziduuri de triptofan din structura ei. Iosin şi colaboratorii [4] au înregistrat spectrele de fluorescenţă ale bioconjugatelor BSA-nanoparticule de aur cu ajutorul unui Spectrofluorimetru Jasco LP-6500 cuplat cu un dispozitiv pentru controlarea temperaturii (ADP-303T). cu ajutorul căruia temperatura poate fi modificată controlat de la −10 °C la +110 °C. Nanoparticulele de aur (GNP) sunt sonde ideale pentru investigarea proceselor biologice datorită biocompatibilităţii lor. Albumina bovină (BSA) este utilizată ca proteină model în studiile biologice deoarece are o structură bine cunoscută şi posedă proprietăţi de fluorescenţă specifice. este foarte importantă determinarea modificărilor conformaţionale pe care le suferă proteina în urma adsorbţiei la suprafaţa nanoparticulei. ci determină biocompatibilizarea (funcţionalizarea) acestor nanoparticule pentru alte interacţiuni sau cuplaje cu mediul biologic. structura terţiară cuprinde trei domenii omoloage (I. II şi III).3. 180 . Cunoaşterea efectelor biologice ale nanoparticulelor de aur necesită determinarea legăturilor ce apar între nanoparticule şi proteinele cu care interacţionează. Deoarece interacţiunea dintre proteine şi nanoparticulele de aur este foarte sensibilă la starea conformaţională a proteinei şi la chimia suprafeţei nanoparticulelor. cu formă aproximativ elipsoidală (4nm×4nm×14nm). Semnalul de fluorescenţă al albuminei (BSA) a fost obţinut la 337 nm prin excitarea reziduului de triptofan cu o radiaţie având lungimea de undă 280 nm. folosită des în aplicaţii din domeniul bio-nanotehnologiilor. şi joacă un rol important în procesele fiziologice. Determinarea interacţiunii nanoparticule de aur dintre albumina bovină şi Iosin şi colaboratorii [4] au demonstrat interacţiunea directă dintre nanoparticulele de aur şi albumina bovină. stabilizate de o reţea internă de 17 legături disulfide.

1×10-11 M.2×10-11 M. Spectrele de fluorescenţă ale unor soluţii având diferite concentraţii de nanoparticule de aur şi albumină bovină (BSA) au fost monitorizare în domeniul 290-450 nm. au monitorizat stingerea semnalului de fluorescenţă prin creşterea concentraţiei nanoparticulelor de aur de formă sferică. 181 . iar fluorescenţa tirosinei este aproape stinsă dacă este ionizată sau dacă este aproape de un grup amino.Din spectrele de fluorescenţă se pot obţine informaţii importante (constanta de legătură şi numărul ”siturilor” de legătură) referitoare la modul de legare a proteinelor de suprafaţa nanoparticulelor de aur. (b) 0. iar nanoparticulele de aur nu prezintă emisie de fluorescenţă. Albumina bovină (BSA) conţine trei cromofori: triptofan. (e) 2. bandă ce este datorată emisiei reziduurilor de triptofan. de aceea studiul emisiei de fluorescenţă a acestuia este deosebit de utilă în determinarea modificărilor conformaţionale ale proteinei şi adsorbţia la nanoparticule. Măsurătorile de fluorescenţă au fost efectuate cu o radiaţie excitatoare de 280 nm. Fsat – intensitatea de fluorescenţă relativă a soluţiei de BSA saturată cu nanosfere de aur. lungime de undă ce este departe de banda plasmonică de rezonanţă a nanoparticulelor de aur. Triptofanul este deosebit de senzitiv la modificarea vecinătăţii locale. carboxyl sau triptofan.65×10-11 M. F – concentraţii intermediare. Spectrele de fluorescenţă ale reziduului de triptofan din BSA pentru diferite concentraţii ale nanosferelor de aur: (a) 0. (d) 1. F0 – intensitatea de fluorescenţă relativă a soluţiei apoase de BSA. În realitate. tirosina şi fenilalanina a căror emisie de fluorescenţă poate fi stinsă. Iosin şi colaboratorii [4]. Pe langă efectul evident Figura 6. fluorescenţa intrinsecă a BSA-ului este dată în principal de reziduurile de triptofan. După cum se poate observa în figura 6. deoarece fenilalanina are un randament cuantic foarte mic. (c) 1. Soluţia apoasă de BSA are o bandă puternică de fluorescenţă cu maximul situat la 336 nm.55×10-11 M. regiune ce coincide cu banda de emisie a triptofanului.

deplasare ce indică o modificare a polarităţii din jurul reziduului de triptofan.18×10-14 M. (e) 4. intensitatea emisiei de fluorescenţă rămâne constantă după atingerea unui nivel de concentratie a nanoparticulelor de aur. folosind metoda descrisă de Tedesco et al. F0 – intensitatea de fluorescenţă relativă a soluţiei apoase de BSA. Se observă că intensitatea benzii de fluorescenţă descreşte odată cu creşterea concentraţiei de nanobastonaşe de aur. Din spectrele de fluorescenţă de mai sus autorii au determinat constanta de legătură (Kb) precum şi numărul siturilor de legătură dintre nanoparticulele de aur şi BSA. În figura 7 sunt prezentate spectrele de fluorescenţă ale complexului BSA-nanobastonaşe de aur. Figura 7. În cazul complexului BSA-nanobastonaşe nu se observă nici o deplasare a maximului benzii de fluorescenţă odată cu modificarea concentraţiei.12×10-14 M.de stingere a fluorescenţei.24×10-14 M. în ambele cazuri. Spectrele de fluorescenţă ale reziduului de triptofan din BSA pentru diferite concentraţii de nanobastonaşe de aur: (a) 0. Fsat – intensitatea de fluorescenţă relativă a soluţiei de BSA saturată cu nanobastonaşe de aur. adaugarea în continuare a nanoparticulelor nu duce la apariţia de noi legături BSA-nanoparticule). Fsat şi F sunt intensităţile de fluorescenţă datorate reziduurilor de triptofan din BSA: 182 . F – concentraţii intermediare. (d) 3. (b) 1. Această comportare se datorează unui efect de saturaţie (când toate moleculele de BSA sunt legate de nanoparticulele de aur. [6]: (F0 – Fsat)/(F – Fsat) = ([M]/Kdiss)n unde F0. pentru diferite concentraţii. autorii au observant şi o deplasare spre roşu a maximului benzii de fluorescenţă cu 4 nm (de la 336 nm la 340 nm).06×10-14 M. (c) 2.

F0 este intensitatea de fluorescenţă a soluţiei apoase de BSA pur. indus de suprafaţa metalică a nanoparticulei comjugată. [M] este concentraţia particulelor (în moli). În plus nanobastonaşele sunt stabilizate cu citrat de sodiu pe când nanosferele sunt stabilizate cu CTAB. [M] reprezintă concentraţia nanoparticulelor de aur. nanosfere de aur nanobastonaşe de aur Kb 2. F este F intensitatea de fluorescenţă a soluţiilor de BSA având concentraţii intermediare. Tabelul 1.F)/ (F . d este grosimea cuvei folosită pentru înregistrarea spectrelor. Valorile astfel calculate se găsesc în tabelul 1.Fsat)] = 0 au obţinut constanta de disociere (Kdiss). interacţiunea locală dintre nanoparticulele de aur şi albumina bovină a fost investigată cu ajutorul spectroscopiei de fluorescenţă. e reprezintă coeficientul de extincţie molară Pentru a calcula parametrii ‘‘n” şi ‘‘Kb” autorii au reprezentat grafic log[(F0 . Fsat este intensitatea de fluorescenţă a soluţiei de BSA saturată cu nanoparticule de aur.34 × 1011 0.Fsat)] în funcţie de log([M]). În concluzie.37 0.5 × 105 n 1. Concentraţia nanoparticulelor de aur a fost estimată cu ajutorul relaţiei A = [M]dε unde: A este absorbanţa soluţiei. 183 .38 Valoarea mai mare a constantei de legatură în cazul nanosferelor este datorată faptului că cele două tipuri de nanoparticule au sarcinii electrice şi o chimie a suprafeţei diferite: nanobastonaşele au sarcină electrică pozitivă. iar din valoarea lui log[M] pentru care log[(F0 . n reprezintă numărul ”siturilor” de legătură dintre nanoparticulele de aur şi BSA Kdiss este valoarea reciprocă a constantei de legătură Kb. iar nanosferele au sarcină electrică negativă. Din panta graficului au calculat numărul siturilor de legătură ‘‘n”. folosind efectul de stingere a emisiei de fluorescenţă a triptofanului din BSA.F)/(F . Constanta de legătură (Kb) şi numărul siturilor de legatură (n) pentru complexul BSA-nanoparticule de aur.

a diabetului şi a afecţiunilor cardiovasculare.7 [7]. în principal printr-un mecanism static (constanta de legatură Kb este dependentă de valoarea pH-ului). M. Iosin şi colaboratorii [5] au monitorizat mecanismul de interactiune între albumina bovină (BSA) şi nanoparticulele de aur cu ajutorul spectroscopiei de fluorescenţă. în soluţie. 336 nm respectiv 339 nm. Structura albuminei bovine este puternic dependentă de pH şi temperatură. Proprietăţile fluorescente ale albuminei bovine (BSA) sunt datorate.2. atracţia sau respingerea nanoparticulelor de aur. unde pI reprezintă punctul izoelectric [6]. Modificări conformaţionale ale proteinelor pot fi induse de variaţii ale temperaturii şi ale pH-ului. în consecinţă. Spectrele înregistrate sugerează faptul că nanoparticulele de aur inhibă emisia de fluorescenţă a reziduurilor de triptofan din BSA. 5 (spectrul b) şi 9 (spectrul d) au maximul benzii de emisie la 324 nm. neutră pentru pH= pI şi negativă pentru pH> pI. după cum am mai amintit. Valoarea pH-ului afectează atât structura albuminei bovine cât şi sarcina grupării funcţionale a proteinei. punctul izoelectric este 4. grupare expusă mai puternic influenţei vecinătăţii hidrofilice) şi în interiorul proteinei (în domeniul II: Trp-213. iar spectrele de fluorescenţă ale soluţiilor de BSA cu valori ale pH-ului 2 (spectrul a). Aceste modificări ale structurii proteinelor pot duce la apariţia cancerului. grupărilor de triptofan ce sunt localizate pe suprafaţa proteinei (în domeniul I: Trp-134. determinând. Deplasarea maximul benzii de emisie indică faptul că modificarea pH-ului soluţiei duce la obţinerea de stări con184 . Evaluarea modificărilor conformaţionale induse în albumina bovină adsorbită la suprafaţa nanoparticulelor de aur. în urma modificărilor de temperatură şi pH. spectrul de fluorescenţă al soluţiei pure de BSA (pH = 6. Sarcina netă a albuminei bovine este puternic dependentă de pH-ul soluţiei. fiind pozitivă pentru pH< pI. având o influenţă majoră asupra interfeţei dintre nanoparticule şi substanţele biologice. poate fi folosită pentru a obţine informaţii legate de modificările coinformaţionale ale proteinelor induse de interacţiunea cu nanoparticulele de aur la diferite valori ale pH-ului şi la diferite temperaturi. datorită senzitivităţii mari. grupare aflată într-o poziţie hidrofobică). După cum se observă în figura 8. spectrul c) are maximul benzii de emisie la 337 nm. Nanoparticulele de aur folosite sunt încărcate negativ la suprafaţă datorită faptului că sunt acoperite cu citrat pentru a prevenii agregarea lor.3. Spectroscopia de fluorescenţă. În cazul albuminei bovine. fiecare stare conformaţională având formă şi dimensiune proprie.

formaţionale diferite ale albuminei. Astfel.55×10−11 M la 2. Figura 8. pH 5 (b). iar deplasarea maximului benzii de emisie spre lungimi de undă mari ne indică faptul că triptofanul este mai expus solventului. Iosin şi colaboratorii [5] au folosit o concentraţie fixă de BSA titrată în cantităţi diferite de soluţie de nanoparticule de aur. pH 6 (c) şi pH 9 (d).form’). în timp ce la pH = 2 şi pH = 9 albumina bovină are formă extinsă (‘E-form’) respectiv bazică (‘B. în comparaţie cu emisia albuminei bovine de tipul ‘N-form’.75×10−11 M). Emisia de fluorescenţă a albuminei bovine de tipul ‘E-form’ are maximul deplasat spre albastru. 185 . Din spectrele de fluorescenţă. datorită creşterii separaţiei inter-domeniu şi schimbării configuraţiei proteinei astfel încât gruparea triptofan are o vecinătate mai hidrofobică. Spectre de fluorescenţă ale albuminei bovine la pH 2 (a). autorii au calculat constanta de stingere a fluorescenţei (KSV) folosind ecuaţia Stern–Volmer: F0/F = 1 + Kqτ0[GNPs] = 1 + KSV[GNPs] unde: F0 şi F sunt intensităţile relative de flkuorescenţă ale triptofanului în absenţa şi în prezenţa nanoparticulelor de aur. Spectrele de fluorescenţă înregistrate (figura 9) demonstrează scăderea drastică a emisiei de fluorescenţă (quenching) a triptofanului din albumina bovină la pH = 2 odată cu creşterea concentraţiei nanoparticulelor de aur (de la 0. la pH neutru albumina bovină are o formă nativă (‘N-form’). Pentru a obţine informaţii legate de emisia de fluorescenţă a triptofanului din albumina bovină la diferite valori ale pH-ului în prezenţa nanoparticulelor de aur. Deplasarea maximului benzii de emisie spre lungimi de undă mai mici indică faptul că triptofanul din albumina bovină are o vecinătate mai hidrofobică (se modifică structura terţiară).

34×1018 M−1 s−1 la pH = 6. Deci.11×109 M−1. obţinându-se valorile: Kq = 0. respectiv Kq = 0.65×10−11 M.97 la 186 . obţinându-se valorile KSV = 1. în cazul bioconjugatelor BSA–GNPs stingerea emisiei de fluorescenţă nu este iniţiată de ciocniri dinamice ci de formarea unui complex nefluorescent în urma unui mecanism de stingere static. Kq = 0.Kq este constanta de stingere bimoleculară. [GNPs] reprezintă concentraţia nanoparticulelor de aur. (e) 2.7×109 M−1 pentru pH = 6 şi KSV = 1. În mod similar au fost calculate constantele de stingere Stern–Volmer pentru pH = 6 şi pH = 9. τ0 = 5×10−9 s este timpul de viaţă mediu al albuminei bovine în absenţa nanoparticulelor de aur. Astfel. Iosin şi colaboratorii [5] au determinat constanta de legătură la echilibru Kb (indică echilibrul dintre speciile adsorbante şi cele resorbante). (c) 1.0×1010 M−1 s−1) în cazul stingerii emisiei de fluorescenţă a macromoleculelor biologice datorită mecanismului de ciocnire.75×10−11 M. Prin fitare liniară s-a obţinut KSV = 1. Figura 9.32×1018 M−1 s−1 la pH = 9.2×10−11 M şi (f) 2. 1.1×10−11 M.77 la pH 2. (b) 0. constanta de stingere bimoleculară Kq a fost calculată. (d) 1. Valoarea obţinută pentru constanta de stingere bimoleculară Kq este mai mare decât valoarea obţinută (2. Spectre de fluorescenţă ale grupării triptofan din BSA la pH = 2 pentru diferite concentraţii ale nanoparticulelor de aur: (a) 0.22×1018 M−1 s−1 pentru bioconjugatele BSA– GNPs la pH = 2. KSV este constanta de stingere Stern–Volmer.6×109 M−1 pentru pH = 9. precum şi numărul siturilor de legătură (n) dintre nanoparticule şi BSA conform relaţiilor din pargraful anterior. ce indică senzitivitatea fluoroforului la molecula ce determină stingerea fluorescenţei (quencher). În urma calculelor s-au obţinut următoarele valori pentru numărul siturilor de legătură (n): 1. Graficul inserat reprezintă curba Stern–Volmer.55×10−11 M.

Platoul curbei de denaturare indică faptul că albumina îşi menţine starea nativă pînă la aproximativ 42 ºC.6×109 M−1 la pH 2. Graficul inserat (denaturation curve) indică o relaţie neliniară între deplasarea maximului benzii de absorbţie şi temperatură. respectiv pentru constanta de legătură Kb: 2. prin creşterea temperaturii forma nativă a proteinei devine mai flexibilă. La temperatura camerei. cerntrată la 337 nm. iar cealaltă la 65 ºC. maximul benzii de fluorescenţă datorată triptofanului se deplasează spre numere de undă mai mici.03×109 M−1 la pH 9. Iosin şi colaboratorii [5] au studiat modificările structurale ce apar în cazul denaturării termice a albuminei bovine. De fapt. autorii au studiat formarea bioconjugatelor la pH = 5. valori ce indică faptul că adsorbţia maximă a moleculelor de albumină la suprafaţa nanoparticulelor de aur apare pentru o valoare a pH-ului apropiată de punctul izoelectric (pI) al BSA-ului. La aceste temperaturi apare o modificare a vecinătăţii triptofanului din albumină. 3.348×1018 M−1 s−1.76 la pH 9. prima temperatură de tranziţie apărând în 187 . De menţionat că valorile mai mari ale constantei de legătură indică o atracţie mai puternică între cele două specii. soluţia apoasă pură de BSA are o emisie de fluorescenţă puternică. 1. Odată cu creşterea temperaturii. În acest scop. deci determinarea condiţiilor în care are loc acest proces este foarte importantă pentru înţelegerea stabilităţii proteinelor.82×109 M−1.74×109 M−1 şi Kq = 0. Numărul siturilor de legătură şi constanta de legătură pentru pH = 5 este: n = 1. Constanta de stingere Stern–Volmer şi constanta de stingere bimoleculară obţinute pentru această valoare a pH-ului sunt: KSV = 1. Ca urmare a acestui fapt. analizând emisia de fluorescenţă a triptofanuluui din BSA. au fost monitorizate modificările emisiei de fluorescenţă a triptofanului din BSA pentru temperaturi cuprinse între 22 ºC şi 85 ºC (domeniu în care apare o modificare importantă a structurii terţiare a albuminei). înainte şi după absorbţia la suprafaţa nanoparticulelor de aur. deci creşterea temperaturii duce la apariţia de modificări structurale ale proteinei. ajungând până la 330 nm (figura 10).3.85 şi Kb = 2. După cum observă şi autorii. sau regiunile hidrofobice devin predispuse la interacţiuni intermoleculare noi. Pentru a mima o vecinătate biologică reală. curba de denaturare a albuminei bovine pure sugerează existenţa a două temperaturi de tranziţie: una la 43 ºC.81×109 M−1 la pH 6 şi 2. grupările –SH libere.pH 6 şi 1. Monitorizarea denaturării termice a albuminei bovine la diferite valori ale pH-ului Denaturarea termică a proteinelor este un proces intrinsec.

s-a determinat faptul că procesul de denaturare termică a albuminei bovine este ireversibil. în mediu alcalin (pH mare) temperatura de tranziţie este mult mai scăzută (32 °C) decât în mediu neutru (pH = 6) ceea ce indică o denaturare termică mult mai rapidă în mediu bazic. În urma măsurătorilor efectuate s-a observat o dependenţă accentuată de valoarea pH-ului a temperaturii de tranziţie la care proteina îşi modifică conformaţia. O dată cu creşterea temperaturii. deplasare ce sugerează tranziţia albuminei de la starea nativă (compactă) la o stare cu o structură mai deschisă. creşterea temperaturii de la 22 ºC la 85 ºC determină descreşterea cu 72% a emisiei de fluorescenţă.jurul pragului maxim admis al febrei ce apare în condiţii de boală (42 ºC).la creşterea şi descreşterea temperaturii). În mod contrar. valoare la care apare un al doilea platou în curba de denaturare. Între 43 ºC şi 65 ºC se observă o deplasare spre albastru a maximului emisiei de fluorescenţă a albuminei bovine. apare şi scăderea în intensitate a emisiei de fluorescenţă a triptofanului. Denaturarea completă a proteinei se face după 65 ºC. Inserat: curba de denaturare termică (variaţia maximului benzii de fluorescenţă în funcţie de temperatură .9). pe lângă denaturarea proteinei. Astfel. Prin măsurarea emisiei de fluorescenţă a triptofanului din albumină în procesul de răcire. datorită expunerii triptofanului la moleculele de solvent. la pH 6. Autorii au studiat efectul combinat al pH-ului şi al temperaturii înainte şi după conjugarea albuminei bovine cu nanoparticulele de aur. Astfel. prin compararea denaturării termice (între 22 ºC şi 85 ºC) a proteinei în soluţie pentru diferite valori ale pH-ului (2 . temperatura de tranziţie la care începe denaturarea termică este mai mare (46 °C) decât în mediu neutru. în mediu acid (pH mic) proteina este mai stabilă termic. Dependenţa de temperatură a emisiei de fluorescenţă a grupărilor de triptofan din albumina bovină. Figura 10. După cum se observă în figu188 .

ra 11. modifică forma curbei de denaturare. Inserat: dependenţa constantei de stingere Stern–Volmer de temperatură. 189 . a emisiei de fluorescenţă. spre numere de undă mari. în funcţie de temperatură pentru diferite valori ale pH-ului. prezenţa nanoparticulelor induce o deplasare. bioconjugarea albuminei bovine cu nanoparticule de aur. Pentru a investiga efectul temperaturii asupra fenomenului de stingere a fluorescenţei albuminei bovine de către nanoparticulele de aur a fost calculată constanta de stingere KSV pentru diferite temperaturi. deci modifică comportarea termică a proteinei. rezultând creşterea temperaturii de tranziţie indiferent de valoarea pH-ului. După cum se observă şi din figura 11. Curbele Stern–Volmer pentru stin gerea fluorescenţei BSA-ului de către nanoparticule de aur (pH = 6). respectiv din bioconjugatul BSA-nanoparticule. Figura 11. Variaţia maximului emisiei de fluorescenţă a triptofanului din BSA. Deci. pentru pH = 6 temperatura de tranziţie creşte de la 42 °C la 47 °C. Figura 12. De exemplu. prezenţa nanoparticulelor de aur îmbunătăţeşte stabilitatea termică a proteinei.

Biophys. 2.88x109 5.11x109 6. Biol. Eds B. Constanta de stingere KSV şi parametrii termodinamici pentru complexul BSA-nanoparticule de aur.9994 0. Fluorescence Spectroscopy: New Trends în Fluorescence Spectroscopy. F. Springer Verlag. Gunner.9980 0.70 -64. Crystal structural analysis of human serum albumin complexed with hemin and fatty acid. Baldeck. Iosin.41x109 9. V. 217.0782 0.0700 R 0.79 132.59 55. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. S. J. 5. Study of protein-gold nanoparticle conjugates by fluorescence and surface-enhanced Raman scattering. Valeur.-C. Zunszain. Bernard Valeur. E. J. E.and thermally induced conformational changes of Bovine Serum Albumin adsorbed onto gold nanoparticles. Springer. “Molecular Fluorescence: Principles and Applications”. Curry. 7. P.0651 0. Iosin. Brochon. M.87 53. 190 . Alexov. Astilean.-C. 4.0601 0.E. 338. M.60x109 1. Mol. Tabelul 2.R. Struct. 395-401. Canpean.70x109 1. (2006). 3 (2003) 1–9. J. la pH 6 pentru diferite temperaturi (295. 924–926 (2009) 196–200. confirmă faptul că mecanismul de stingere a fluorescenţei triptofanului din albumina bovină de către nanoparticulele de aur este iniţiat de formarea unui complex ne-fluorescent prin adiţia moleculelor de albumină bovină la nanoparticulele de aur. Wiley-VCH.9975 ΔH(kJ/mol) ΔS(J/mol K) ΔG(kJ/mol) -48. Investigation of femtosecond chemical reactivity by means of fluorescence up-conversion.35 -54. Ed. Berlin (2001). 318. Ghuman. M.Graficul Stern-Volmer ce caracterizează stingerea emisie de fluorescenţă a triptofanului din albumina bovină de către nanoparticulele de aur. Bibliografie 1. R.0721 0. Ed. Toderas.deviaţia standard pentru valorile coeficientului KSV. BMC Struct. Tsuchida.22 2 Proporţionalitatea inversă dintre constanta de stingere KSV şi temperatură (tabelul 2). (SD . “Principles of Fluorescence Spectroscopy”. T.A. S. J. (2002). Joseph Lakowicz.11 10. S.96 81. Komatsu. 4.29 -28. 358 K) ne indică faptul că constanta de stingere KSV scade odată cu creşterea temperaturii (figura 12). J. R . Georgescu.9988 0.0683 0.9983 0. P. 83 (2002) 1731–1748.32 51. Spectroscopic studies on pH.G. 6.05x109 SD 0. Gustavsson. (2011). Mialocq and T.coeficientul de corelaţie) pH 6 T (K) 295 318 338 295 318 338 KSV (L/mol) 1. Combining conformational flexibility and continuum electrostatics for calculating pKas în proteins.9982 0. 3. Astilean.

...... sunt prezentate în tabelul de mai jos: 191 .. Bibliografie ...........I..... Infrastructura existentă la UBB Cluj pentru exprimente RMN-S ... T1................. 196 3.S......... în jurul direcţiei câmpului magnetic static (direcţia z)........... dr........γiB0.................. Principalele proprietăţi ale câtorva nuclee active RMN........ proba va fi caracterizată de o magnetizare macroscopică orientată de-a lungul direcţiei câmpului magnetic extern.. Principiul metodei Generarea semnalului RMN Spectroscopia RMN se bazează pe fenomenul de rezonanţă magnetică aplicat asupra momentelor magnetice nucleare μi = γiS...... 215 1........... astfel încât după o perioadă de ordinul aşa numitului timp de relaxare longitudinal.............III. SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) C.........S....... Tehnici experimentale de bază pentru aplicaţii RMN-S în sisteme moleculare organice ............................ are două efecte majore: (i) axa polarizării de spin efectuează o mişcare de precesie cu frecventa Larmor.. 202 4.....VI.. distribuite izotrop în momentul aplicării lui B0.. unde S este numărul cuantic de spin.. Principiul metodei............. B0 ~ 7-23 T (generat cu ajutorul unei bobine supraconductoare).. ω0.. cu relevanţă în special pentru sisteme moleculare organice.........i = .......... Plasarea probei care conţine momente magnetice nucleare într-un camp magnetic extern intens. şi (ii) polarizările spinilor............ se vor reorienta sub acţiunea câmpurilor magnetice locale fluctuante uşor datorită mişcării termice... asociate speciei nucleare i.... dr..... 191 2................ iar γ i reprezintă factorul giromagnetic............... Mihaela Aluaş Cuprins 1............ Claudiu Filip C..................

sau este apropiată de aceasta: în literatura RMN această precesie este deseori denumită nutaţie.7 Abundenţa naturală [%] 99.7 1.1 99.37 ν0.1 6.02 1. După încetarea acţiunii pulsului rf magnetizarea Figura 1 192 .6 0.i tp = π/2) necesită aplicarea câmpului rf pe durata tp de ordinul câtorva µs.5 125 35. xy.7 T 500 76. şi amplitudinea B1. rf) va determina o mişcare de precesie cu frecvenţa ω1. frecvenţa de nutatie ν1.i /2π este de ordinul zecilor de kHz.7 225 63. Deşi în practică B1 << B0. i 1H 2H 13C 14N 15N γ iγ S 1/2 1 1/2 1 1/2 [ 107 rad s-1T-1] 26.9 90 Deoarece magnetizarea longitudinală nu poate genera un semnal RMN.i = γiB1 a polarizării spinilor i în jurul direcţiei lui B1 dacă ωrf satisface condiţia de rezonanţă. ωrf = ω0.Specia nucleară.i [MHz] B0 = 11. astfel încât rotirea magnetizării în plan transversal (ω1. câmpul oscilant (numit şi câmp de radiofrecvenţă. este necesară mai întâi rotirea polarizării de spin în planul transversal. Acest lucru se realizează prin aplicarea unui câmp magnetic oscilant cu frecvenţa ωrf.i.9 -2. Pentru valori tipice ale lui B1 utilizate în spectroscopia RMN-S. adică sub forma unui puls. perpendicular pe câmpul magnetic extern: el este generat de curentul aplicat asupra unei bobine de transmisie în interiorul căreia este plasată proba.i = ω1.98 0.5 50 B0 = 21 T 900 137.8 4.

astfel încât amplitudinea lui se apropie de zero. în jurul lui ω0. corespunzător modului de detecţie în cuadratură. adică înregistrarea de spectre RMN distincte pentru fiecare specie nucleară în parte.i. Atât semnalul în domeniul temporal. de exemplu deplasările (faţă de ω0. prezenţa aşa-numitor interacţiuni de spin interne conduce la valori ale câmpului magnetic local la poziţiile diferitor spini i uşor diferite de B0. Parametrii spectrali.i. conţin o parte reală şi una imaginară. şi este ilustrat schematic în Fig. ω0. Considerând doar interacţiunea cu câmpul static extern. soluţia practică utilizată în spectroscopia RMN modernă corespunde aşa-numitului mod de lucru pe canale rf distincte. sau FID (free-induction decay). despicările şi/sau lărgirile liniilor individuale sunt în directă conexiune cu elemente de structură chimică/spaţială bine determinate. 1 se obţine un spectru RMN 1D (unidimensional) ale cărui proprietăţi (poziţii. După o perioadă de aproximativ t0 ~ 5T1 polarizarea de spin se reconstruieşte de-a lungul direcţiei z şi experimentul poate fi repetat. adică spectrul RMN. Frecvenţele asociate interacţiunilor de spin interne sunt mult mai mici decât frecvenţele Larmor. În realitate. Cu ajutorul experimentului din Fig. FID-ul este înregistrat în intervalul de timp t2. şi constituie astfel baza multiplelor aplicaţii ale spectroscopiei RMN în (bio)chimie. să existe o fereastră spectrală de lărgime limitată.i care conţine întregul spectru RMN-1D al speciei nucleare respective. ceea ce face ca pentru fiecare specie nucleară i. numit timp de achiziţie. B0. forme şi intensităţi de linie) depind în mod esenţial de interacţiunile la care sunt supuşi spinii nucleari pe durata t2. iar conţinutul lui de informaţii ar fi extrem de sărac. etc. Descrierea de mai sus se referă la aşa-numitul experiment RMN de “un puls”.transversală va precesa liber în jurul lui B0. spectrul asociat speciei nucleare i ar conţine o singură linie la poziţia frecvenţei Larmor asociate.i). ştiinţa materialelor. Detecţia semnalului RMN Aplicând transformata Fourier asupra FID-ului se obţine reprezentarea acestuia în domeniul de frecvenţă. Această mişcare induce un curent electric oscilant pe bobina de detecţie (aceeaşi cu bobina de transmisie) ce poartă numele de semnal RMN. pe durata căruia se produce defazarea polarizării transversale. 2 în cazul nucleelor 13C: 193 . ΔΩi << ω0. În acest context. 1. precum este cel ilustrat în Fig. şi deci implicit la apariţia mai multor linii în spectrul RMN 1D. cât şi cel în domeniul de frecvenţă.

Figura 2 Interacţiunile de spin cu relevanţă în aplicaţiile spectroscopiei RMN-S pe probe organice.şi heteronucleara).C ca urmare a diferenţelor în intensitatea câmpului magnetic local indus de distribuţia electronică din vecinătate. aşa-numitele deplasări chimice. Ele produc în general spectre cu linii foarte largi caracterizate prin suprapuneri severe ce fac imposibilă extragerea de informaţii utile. Primele două sunt dominante în cazul nucleelor cu spin ½ (având constante de cuplaj de la câţiva kHz până la aproximativ 100 kHz) şi au un caracter anizotrop. În consecinţă. În acest mod. De exemplu. Deplasările chimice reflectă deplasările frecvenţei de precesie la diferite poziţii ale nucleelor 13C în sistemul molecular investigat faţă de valoarea ω0. şi interacţiunea scalară (cuplajul J). şi sunt prin urmare reprezentative pentru gruparea chimică din care nuceele respective fac parte. spectre RMN 1D precum cel ilustrat în Fig. poziţiile liniilor în spectrul 13C din Fig. 2 sunt determinate de valorile izotrope ale ecranării chimice. 194 . sunt interacţiunea dipolară (homo. interacţiunea de ecranare chimică. prin identificarea grupărilor chimice distincte din moleculă în funcţie de regiunea spectrală specifică în care se plasează liniile RMN. au fost dezvoltate o serie de tehnici speciale numite de decuplare: ele acţionează în sensul atenuării efectului produs de anizotropia interacţiunilor de spin şi conduc la spectre RMN-S de înaltă rezoluţie. 2 sunt utile pentru determinarea structurii chimice. cu linii suficient de înguste încât să permită identificarea componentelor izotrope ale acestora.

Pentru exemplificare. factorul giromagnetic.Noţiunile introductive vor fi completate în final cu câteva precizări utile. menite să asigure legătura între baza conceptual-teoretică prezentată mai sus şi elementele concrete cu caracter aplicativ. (ii) faza pulsului. • Poziţiile liniilor într-un spectru RMN sunt date fie în unităţi absolute de frecvenţă (Hz). etc. în cazul în care ωrf nu este exact în rezonanţă cu frecvenţa de precesie Larmor a speciei nucleare i. Valoarea optimă a lui N (denumit număr de scanuri în terminologia de specialitate) depinde pentru fiecare specie nucleară de sensibilitatea asociată. Δωi = ωrf . cu un timp de repetiţie determinat de valoarea lui t0 (conform Fig. care reprezintă unghiul φ pe care îl face B1 faţă de axa Ox. ca şi deplasare faţă de o linie de referinţă caracteristică fiecărei specii nucleare. privind implementarea lor concretă în practica curentă: • Un spectrometru RMN este caracterizat în mod tradiţional prin valoarea frecvenţei Larmor a spinilor 1H în câmpul magnetic al acestuia (de exemplu un spectrometru cu un criomagnet care produce un câmp B0 = 11. 1). în timp ce pentru un spectru 1H de calitate este suficientă înregistrarea unui singur scan.7 T va fi denumit spectrometru de 500 MHz) • Pentru a obţine un spectru RMN de calitate (cu raport semnal/zgomot cât mai mic) este în general nevoie de înregistrarea unui număr N de FID-uri. câmpul magnetic static. abundenţa izotopică şi numărul de poziţii chimice distincte în sistemul studiat.i. spectrul RMN-S 13C a unui compus în faza policristalină cu izotopul 13C în abundenţă naturală şi cu un număr de până la 10 poziţii chimice distincte a carbonilor din moleculă necesită acumularea unui număr de ordinul miilor de scanuri pentru a obţine un raport semnal/zgomot acceptabil (> 30). • Un puls rf se caracterizează prin trei parametri distincţi: (i) unghiul α de rotire a magnetizării faţă de direcţia z – aşa-numitul unghi de tilt (de exemplu α = π/2. şi (iii) frecvenţa de offset.ω0.). π. care vor fi adunate pentru a genera semnalul RMN final. Cel de-al doilea mod este de obicei preferat pentru că poziţiile liniilor într-un compus dat vor fi aceleaşi indiferent de valoarea câmpului magnetic . • Fiecare specie nucleară distinctă este caracterizată de o aşa-numită fereastră spectrală de lărgime limitată în interiorul căreia se plasează toate liniile RMN posibile: de exemplu lărgimile tipice ale acestei 195 . Aceasta din urmă este dată în principal de cantitatea de probă. fie în unităţi relative numite părţi pe milion (ppm) care reprezintă raportul dintre această deplasare faţă de frecvenţa de referinţă şi frecvenţa Larmor a speciei respective.

1) se realizează în mod discret (digital) cu un timp de eşantionare numit dwell time. Infrastructura existentă la UBB Cluj pentru experimente RMN-S Descrierea componentelor hardware Laboratoarele Centrului Naţional de Rezonanţă Magnetică (CNRM) sunt dotate cu două spectrometre Bruker. precum şi la implementarea lor experimentală. 2. iar câmpul generat de acesta este de 9. achiziţionate în anii 2002 şi 2009. pot fi găsite în literatura de specialitate. Exemplul prezentat în Fig. simultan pe mai multe canale rf. 1 prezintă cel mai simplu experiment posibil în spectroscopia RMN. şi se realizează utilizând aşa-numitul algoritm FFT (fast Fourier transform). Magnetul acestora este autoecranat.1 Tesla cu frecvenţa de rezonanţă pentru nucleii de hidrogen de 400 MHz şi 600MHz.• • ferestre spectrale sunt de aproximativ 20 ppm (pentru 1H). această tehnologie fiind introdusă chiar de firma Bruker în 1996. şi permit extragerea selectivă a informaţiilor dorite. Referinţe detaliate cu privire la fundamentarea teoretică a acestor tehnici moderne. şi 500 ppm (pentru 15N). Spectrometrul Bruker DRX 400 din dotarea CNRM 196 . respectiv 14. În consecinţă. transformarea Fourier se va aplica asupra acestui semnal digitizat. De-a lungul timpului a fost dezvoltată o diversitate foarte mare de tehnici RMN complexe care presupun aplicarea de secvenţe multi-puls extrem de sofisticate.4 Tesla. 300 ppm (pentru 13C). Achiziţionarea directă a semnalului RMN (pe durata lui t2 în Fig.

Ambele sisteme pot analiza atât probe în stare condensată cât şi probe în stare lichidă.Spectrometrele Bruker DRX 400 şi Bruker DRX 600 sunt complet digitale iar controlul acestora se face în totalitate prin intermediul unui calculator de tip PC. 69Ga etc. Pot fi efectuate măsurători spectroscopice de rezonanţă magnetică nucleară pe o gamă foarte largă de nuclee: 1H. 15N. iar rotirea mecanică a probei se poate face la o frecvenţă de rotatie de până la 35 kHz. 27Al. 13C. Magnetul spectrometrului Bruker DRX 600 din dotarea CNRM Unitatea MAS folosită pentru controlul automat sau manual al rotirii probelor solide la unghiul magic 197 . 57Fe. Pentru studiul probelor solide există în dotare mai multe capete de sondă care permit efectuarea experimentelor la temperaturi între -80 °C şi 200 °C.

Se mai poate observa şi conexiunea cablului care serveşte la detectarea.Capul de probă folosit pentru măsurătorile pe probe solide introdus în câmpul magnetic static. a vitezei de rotaţie a probei. Cele două versiuni ale soft-ului de comandă Bruker diferă prin interfaţa grafică şi prin numărul 198 . În imaginea de mai sus se poate observa rotorul şi instrumentaţia specifică. Se pot observa conectările acestui cap de probă la surse de aer necesar atât pentru rotirea probei la unghiul magic cât şi pentru controlul temperatuii probei. iar programul TopSpin comandă spectrometrul Bruker DRX 600. necesară introducerii şi tasării substanţei de măsurat precum şi scoaterii acesteia din rotor. primul este instalat pe spectrometrul Bruker DRX 400. Descrierea componentelor software Pentru comanda modulelor electronice ale unui spectrometru RMN există pachete software specializate prin intermediul cărora elementele distincte ale unui experiment RMN sunt transpuse în comenzi specifice. şi respectiv TopSpin. prin intermediul fibrei optice. Corespunzător echipamentelor existente la UBB Cluj. începând cu generaţia de spectrometre Avance III. În cazul spectrometrelor Bruker. soft-ul de comandă se numeşte XWin NMR (până la generaţia Avance II).

31 – indicele asociat).. incluzând cazul general în care acestea nu sunt multipli de 900. 1). cu faza ph1. respectiv: pulsuri rf.. durata fiecăruia dintre acestea şi. în funcţie de tipul acţiunii. o serie de proprietăţi specifice • Primul tip de acţiuni corespunde elementelor standard ale unui experiment RMN (precum cel ilustrat în Fig. x. şi go=n (go – este un script care transmite comenzi specifice receptorului pentru achiziţionarea digitală a semnalului RMN. 90. 31 – indicele asociat). iar în reprezentarea modelului vectorial. n = 0 . perioade de evoluţie liberă şi perioada de achiziţie directă. 1. ν1 trebuie să fie 100 kHz. • Sensibilitatea spectrală maximă se obţine pentru o valoare α = 900 a unghiului de tilt pentru pulsul p1 (asa-numitul puls de 900). 1). iar n este eticheta liniei de comandă care va fi efectuată după încheierea achiziţiei) • În programul de pulsuri prezentat mai jos (care implementează experimentul RMN de un puls în Fig. Ea specifică durata acestuia. De aceea. prin intermediul unor variabile care poartă acelaşi nume.. comune ambelor programe: • Comanda unui experiment RMN se realizează prin intermediul aşa numitului program de pulsuri (pulse program) care specifică acţiunile aplicate în cadrul experimentului. de exemplu la 2. în rest. Pentru o privire completă a modului de lucru cu fazele. 180 şi respectiv 2700. p1. precum şi faptul caă este aplicat pe canalul f1. α. În mod similar se procedează şi în cazul în care se calibrează un puls cu orice altă valoare a unghiului de tilt. conform relaţiei 2πν1tp = π/2). dn (d – delay.sporit de scripturi pentru calibrarea parametrilor experimentali existente în TopSpin dar.5 μs. Faza ph1 este în schimb explicitată la sfârşitul programului de pulsuri (valorile corespund convenţiei Bruker în care 0. -x şi –y). În practică. Ele au asociate următoarele comenzi specifice în programul de pulsuri: pn (p – puls. se recomandă consultarea manualului de utilizare Bruker. după care se ajustează puterea la ieşire a transmiţătorului astfel încât curentul transmis pe bobină să producă o intensitate B1 a câmpului rf care să corespundă unui puls de 900 (în cazul exemplificat.. comanda referitoare la aplicarea pulsului rf este p1:f1 ph1. Valorile lui p1 şi f1 sunt introduse explicit de către utilizator în aşa numita tabela de achiziţie (acquisition table). 199 . n = 0 . y. calibrarea acestui puls se realizează prin fixarea duratei lui p1. ele sunt echivalente la nivel conceptual. necesar în experimentul considerat. 2 şi 3. în continuare vom face o foarte scurtă prezentare axată pe evidenţierea principiior fundamentale. reprezintă fazele 0.

valorile pln sunt date în decibeli (dB). wr #0 (scrie în memorie datele achiziţionate. în afară de recycle delay vor exista mai multe perioade de evoluţie liberă a sistemului. adică semnalul RMN digitizat). În convenţia Bruker. a fazelor. Ele corespund în general unor comenzi care se aplică asupra modulelor electronice. Linia de comandă 2 d1 din programul de pulsuri de mai jos reprezintă o perioadă de durată d1 (a cărei valoare este introdusă explicit în tabela de achiziţie) în care intensitatea câmpului rf transmis/receptat este zero. În experimente multi-puls mai complexe.• • • Nivelul de putere al unui puls rf este cel specificat în programul de pulsuri anterior comenzii de aplicare a pulsului respectiv. respectiv recycle delay. go=2 ph31. care vor fi specificate prin comenzi de tipul dn. şi corespund atenuării care trebuie aplicată la ieşirea transmiţătorului pentru a obţine valoarea dorită a câmpului rf pe bobina. 2us pl1:f1 (pe durata unui delay fixat la 2 μs se setează atenuatorii la ieşirea transmiterului la valoarea specificată prin parametrul de achiziţie pl1. 200 . Din acest motiv. de exemplu între pulsuri rf consecutive. ce reprezintă punctul de unde experimentul RMN se repetă. În exemplul de mai jos.) şi au asociat un timp (ideal cât mai scurt) pe durata căruia comutarea se poate realiza din punct de vedere fizic. linia de comandă are în faţă indicele 2. iar în exemplul nostru concret d1 corespunde unei valori rezervate. aceste tipuri de acţiuni sunt reprezentate de comenzile: 1 ze (efectuează resetarea tuturor modulelor electronice la valorile lor iniţiale). pl1. şi sunt necesare pentru implementarea practică a elementelor componente în experimentul RMN dat (de exemplu comutarea frecvenţelor de offset. Al doilea tip de acţiuni specificate într-un program de pulsuri nu au echivalent în schema standard a unui experiment RMN. unde ph31 este faza receptorului). a nivelurilor de putere la ieşirea transmiţătorului. în exemplul nostru. iar valoarea lui este introdusă explicit în tabela de achiziţie. Ea reprezintă aşa numitul delay. pentru a achiziţiona un nou scan: acest fapt este explicitat în linia de comandă asociată achiziţiei semnalului RMN. cu scopul comutării lor între diferite regimuri de funcţionare. scrierea datelor achiziţionate etc. adică timpul necesar reconstruirii magnetizării longitudinale după detecţia sa. şi exit (comanda de încheiere a experimentului). astfel încât orice comandă pn care apare după aceasta linie va aplica un puls rf de durata pn şi cu un nivel de putere pl1).

etc. domeniul temporal (td) – numărul de puncte achiziţionate. însă reprezintă doar o mică parte din numărul total de parametri posibili (câţi anume dintre aceştia sunt utilizaţi efectiv într-un experiment dat depinde de complexitatea lui). etc. Parametri specifici acestui proces sunt incluşi în aşa numita tabelă de procesare. tabela de achiziţie va mai conţine în mod obligatoriu şi alţi parametri caracteristici experimentelor RMN. şi reprezintă devierea (cu + sau -) faţă de frecvenţa de bază pe canalul respectiv (sf1. tipul de achiziţie directă (qsim – în cuadratură. dar colectând altenativ puncte în partea reală şi imaginară a semnalului RMN. de asemenea. adică durata între două puncte consecutive. În afară de aceştia.). se recomandă consultarea manualelor Bruker. numărul de scanuri (ns) – numărul de semnale RMN achiziţionate direct şi adunate între ele în scopul reducerii nivelului de zgomot la un nivel acceptabil. colectând simultan puncte în partea reală şi imaginară a semnalului RMN. etc. numele programului de pulsuri utilizat în experimentul considerat (pulprog). Aceştia sunt parametri cei mai importanţi în cadrul unui experiment RMN tipic. După cum s-a precizat mai sus. pe canalul f2. o2. frecvenţele de offset pe canalele pe care se lucrează (o1. care oferă informaţii cu privire la: tipul de experiment (1D. 2D. valorile numerice ale parametrilor incluşi în programul de pulsuri sunt specificate în tabela de achiziţie. exprimate de obicei în multiplii de 16.) – se exprimă în Hz sau ppm. f2. : pentru fiecare nucleu aceasta este fixată în momentul configurării spectrometrului). reprezintă linii de comentarii: ele sunt necesare (în special în cazul experimentelor multi-puls mai complexe) pentru a explicita semnificaţia parametrilor incluşi în programul de pulsuri asociat. 201 . etc. tipul nucleului asociat cu canalele rf utilizate în experimentul dat ( f1. sf2.).• • • Liniile care încep cu . pe canalul f1. iar tipul şi numărul acestor parametri depinde de complexitatea experimentului avut în vedere. etc. Pentru o descriere detaliată. qseq – în cuadratură. După achiziţionarea semnalului RMN. se recomandă consultarea manualelor Bruker.). acesta trebuie supus transformării Fourier pentru a genera spectrul RMN. dewll time (dw) – durata de eşantionare a semnaluilui RMN digitizat. Pentru detalii.

Tehnici experimentale de bază pentru aplicaţii RMN-S în sisteme moleculare organice Tehnici specifice de înaltă rezoluţie în solide: rotirea în jurul unghiului magic (MAS – Magic Angle Spinning). 1-5 * T1 3. decuplarea homonucleară.Avance2.d1 : relaxation delay. în 202 . păstrându-se doar partea lor izotropă. 1 diferă fundamental în funcţie de starea de agregare a probei.incl 1 ze 2us pl1:f1 2 d1 p1:f1 ph1 go=2 ph31 wr #0 exit ph1=0 2 2 0 1 3 3 1 ph31=0 2 2 0 1 3 3 1 . În stare solidă mişcarea rapidă de reorientare moleculară este absentă.p1 : f1 channel .incl" 1 . şi spectrul aceluiaşi compus aflat în stare solidă. caracterizat de rezoluţie înaltă. adică un spectru cu linii de rezonanţă înguste şi bine separate în funcţie de deplasările chimice izotrope. respectiv lichidă sau solidă. Anizotropia interacţiunilor prezintă pe de o parte dezavantajul de a conduce la pierderea rezoluţiei prin suprapunerea liniilor RMN: în Fig. fapt care duce la menţinerea caracterului anizotrop al interacţiunilor de spin şi.pl1 : f1 channel . obţinut spre exemplu cu ajutorul experimentului de un puls ilustrat în Fig.high power pulse .1D sequence # 1 "C:/Bruker/XWIN-NMR/exp/stan/nmr/lists/pp/Avance.power level for pulse (default) . 3 este ilustrată comparaţia dintre un spectru 1H RMN tipic al unui compus organic în soluţie.# 1 "C:/Bruker/XWIN-NMR/exp/stan/nmr/lists/pp/zg" . şi decuplarea heteronucleară Aspectul liniilor de rezonanţă dintr-un spectru RMN 1D. implicit. Spectrele compuşilor în soluţie sunt caracterizate de o rezoluţie foarte bună. datorată mişcării moleculare rapide: prin aceasta. la lărgirea liniilor de rezonanţă. efectul componentelor anizotrope ale interacţiunilor de spin prezente în sistem este mediat la zero.

Având în vedere toate aceste considerente. În mod explicit.care se observă cu usurinţă pierderea completă a rezoluţiei prin suprapunerea severă a liniilor RMN. iar anizotropia cuplajului dipolar conţine informaţii despre distanţele internucleare. care să conducă la separarea liniilor RMN-S în funcţie de deplasările chimice izotrope ale diferitelor grupări chimice din sistemul molecular investigat. manifestarea caracterului anizotrop al interacţiunilor de spin în probe solide prezintă şi avantaje de ordin practic. la mijlocul anilor ’50 a fost introdusă tehnica MAS 203 . anizotropia ecranării chimice furnizează informaţii despre structura electronică (prin tipul orbitalilor moleculari) şi legăturile dintre atomi. deoarece componentele anizotrope conţin informaţii importante cu privire la structura şi dinamica din sistem. adică la rezoluţie spectrală înaltă şi (ii) reintroducerea selectivă pe durata celorlate perioade ale exeprimentului a unor componente anizotrope ale interacţiunilor de spin (care să afecteze mărimi spectrale altele decât lărgimile de linie). pentru a codifica în spectrul obţinut şi informaţii specifice cu privire la structura şi/sau dinamica moleculară din sistem – în acest scop sunt aplicate aşa numitele metode de recuplare. Figura 3 Comparaţie între spectrul 1H RMN static al unui compus organic tipic în stare solidă (a) şi în stare lichidă (b) Pe de altă parte. rezultă necesitatea dezvoltării de metode specifice ale spectroscopiei RMN-S care să conducă în cadrul aceluiaşi experiment la două efecte distincte: (i) pe durata anumitor perioade ale experimentului să se obţină medierea componentelor anizotrope ale interacţiunilor de spin. care vor fi introduse în raportul următor. Pentru a diminua efectul negativ al anizotropiei interacţiunilor de spin în spectroscopia RMN-S.

∀ t1 . ilustrată schematic în Fig. şi două componente dependente de timp ce corespund unei modulări periodice cu frecvenţele υR. Conform descrierii teoretice de mai sus. şi implicit asupra lărgirii liniilor RMN. numit “unghiul magic”. şi respectiv 2υR. care devine zero când axa de rotaţie este înclinată la unghiul magic în raport cu direcţia câmpului magnetic static. După cum se va prezenta în continuare. mediază efectul anizotropiei interacţiunilor de spin prin faptul că rotaţia mecanică a probei determină oscilaţia în timp a termenilor anizotropi şi prin aceasta micşorează efectul lor de lărgire asupra liniilor RMN. efectul lor asupra dinamicii de spin. De asemenea. efectul termenilor modulaţi devine din ce în ce mai mic cu creşterea frecvenţtei de rotaţie a probei: în perioada scursă de la introducerea metodei MAS şi până în prezent tehnologia în domeniu a avansat extrem de mult. Figura 4 Majoritatea metodelor RMN-S moderne de înaltă rezoluţie sunt aplicate în condiţii de rotaţie a probei în jurul unghiului magic. Din acest punct de vedere. H (t2 )] = 0. mecanismul de îngustare prin MAS a liniilor RMN în solide se bazează pe manipularea părţii spaţiale a hamiltonianului de interacţiune: termenii anizotropi ai acestuia în proba rotită se descompun într-o componentă statică. permiţând rotaţii de până la 70 kHz ale probei în jurul unghiului magic. în raport cu direcţia câmpului magnetic static. în funcţie de forma explicită a hamiltonienilor asociaţi acestor interacţiuni. trebuie menţionat că. t2 şi (ii) interacţiuni omogene (interacţiunea dipola204 . se pot evidenţia două cazuri distincte: (i) interacţiuni neomogene (deplasarea chimică şi interacţiunea dipolară heteronucleară pentru care [ H (t1 ). 4. va fi diferit.(Magic Angle Spinnining) în cadrul căreia proba este rotită în jurul unei axe înclinate la un unghi. Această metodă.

În aceste două cazuri. respectiv adamantanul şi policarbonatul. respectiv ale policarbonatului (b). precum şi benzile de rotaţie laterale. Mergând spre limita superioară a frecvenţei de rotaţie. datoraţi interacţiunii dipolare homonucleare în sisteme multi-spin. în Fig. se consideră acţiunea Hamiltonienilor de tip omogen. încep să se contureze atât linia centrală de rezonanţă. în care datorită numărului mare de protoni inter205 . caracterizaţi prin dinamica moleculară complet diferită. 5 sunt prezentate spectrele 1H RMN pentru diferite frecvenţe de rotaţie υR în cazul a doi compuşi organici. în cazul static se obţine doar un spectru foarte larg. Evoluţia lărgimii liniilor RMN. t2 .ră homonucleară în [ H (t1 ). Figura 5 Spectele 1H RMN-MAS ale adamantanului (a). pentru frecvenţe de rotatie în intervalul 0 – 35 kHz Un pas foarte important în îmbunătăţirea rezoluţiei spectrale pentru sisteme de tip multi-spin. sisteme multi-spin) pentru care Pentru a ilustra efectul interacţiunilor omogene asupra formei şi lărgimii liniilor de rezonanţă. forma spectrelor se apropie de cea întalnită în cazul în care predomină interacţiunile neomogene. care apar la multiplii întregi ai frecvenţei de rotaţie. ∀ t1 . exemplifică modalitatea prin care frecvenţa de rotaţie acţionează asupra caracterului omogen al interacţiunilor de spin din sistem. H (t2 )] ≠ 0. iar pentru υR ~ 3 kHz. fără rezoluţie. pornind de la cazul static până la domeniul de frecvenţe înalte (35 kHz). Astfel.

constă în combinarea tehnicii MAS cu metode de decuplare homonucleară. la 0. 206 .acţiunea dipolară homonucleară. În Fig. Acestea presupun aplicarea pe canalul 1H (care este şi canalul de detecţie) a unor secvenţe de pulsuri adecvate care să conducă la medierea efectului produs de interacţiunile dipolare homonucleare. de tip omogen. deoarece este aplicabilă în cazul rotirii probei cu frecvenţe înalte de ordinul a 65 – 70 kHz. mai pot fi enumerate şi FSLG. astfel încât interacţiunea dominantă din sistem rămâne ecranarea chimică (cu componentele ei izotropa. Comparând spectrele obţinute se observă o creştere apreciabilă a rezoluţiei spectrale în cazul decuplării homonucleare.32 ppm în cazul (b). iar apoi prin aplicarea celor două tehnici . precum şi RNnυ şi SAM (Smooth Amplitude Modulation). pe lângă mai sus amintita metodă DUMBO. astfel încât lărgimea liniei grupării metil scade de la 1. este predominantă. ultimele două metode fiind aplicate în timpul perioadei de evoluţie indirectă a experimentelor de tip bidimensional. se numeşte DUMBO. 6 este prezentat spectrul 1H al dipeptidei β-L-Asp-L-Ala obţinut rotind proba cu υR= 65 kHz (a). În cazul sistemelor de spini cu factor giromagnetic mic (de exemplu 13C sau 15N) în abundenţă naturală (adică separaţi prin distanţe mari) cuplajele dipolare devin neglijabile.MAS şi decuplare homonucleră cu ajutorul secvenţei DUMBO (b). una dintre secvenţele intens utilizate în prezent. respectiv anizotropa).1 ppm în cazul (a). De exemplu. PMLG. Figura 6 În clasa metodelor de decuplare homonucleră.

evoluţia cu frecvenţa de rotaţie a liniilor într-un spectru RMN 1D într-un sistem de trei spini 13C care nu interacţionează dipolar dar sunt supuşi ecranării chimice este prezentată în Fig. Forma liniilor este dată de valoarea parametrului de asimetrie. υR= 1 kHz. Pentru a creşte rezoluţia spectrală în aceste cazuri este nevoie de combinarea teh207 . situate la multiplii întregi ai frecvenţei de rotaţie. 7 corespunde unui model teoretic idealizat.3 pentru CH3. în care se consideră doar efectul ecranării chimice. respectiv 0. Odată cu creşterea lui υR până la valori mari. Spectrul static al L-Alaninei prezintă caracteristicile tipice întâlnite în cazul unui sistem de spini izolaţi. care ilustrează comportarea în condiţii de MAS a unor interacţiuni de spin de tip pur neomogen: în realitate. 0. liniile de rezonaţă fiind largi. nucleele 13C (15N) sunt Figura 7 Evoluţia cu frecvenţa de înconjurate în compuşii organici de un rotaţie a liniilor de rezonanţă din număr mare de protoni. Din punct de vedere teoretic.În acest caz. Chiar şi în cazul frecvenţelor de rotaţie mari se vor obţine linii de rezonanţă ale 13C (15N) cu lărgimi reziduale mari dacă se foloseşte doar tehnica MAS. este de aşteptat în principiu ca odată cu creşterea frecvenţei de rotaţie a probei să se obţină spectre cu rezoluţie şi sensibilitatea spectrală din ce în ce mai înalte. intensităţile benzilor rotaţionale se reduc semnificativ astfel încât un spectru MAS de înaltă rezoluţie va conţine cu o bună aproximaţie doar linii poziţionate la valori ale deplasărilor chimice izotrope corespunzătoare grupărilor chimice din probă. în interacţiunilor suplimentare datorate acesprezenţa ecranării chimice tora nu poate fi neglijat în practică. Situaţia prezentată în Fig.5 pentru CH2. adică η =1 în cazul grupării COO-. astfel încât efectul spectrul RMN 13C al L-alaninei. centrate la valori ale deplasării chimice izotrope asociate fiecărei grupări chimice. La o frecvenţă de rotaţie mică. liniile celor trei grupări se descompun într-o serie de benzi de rotaţie laterale. 7.

În esenţă. utilizarea decuplării heteronucleare în condiţii de MAS conduce la linii de rezonanţă înguste. al cărui program de pulsuri este listat la finalul Secţiunii 2. Calibrarea parametrilor pe canalul 1H cu ajutorul experimentului de un puls Pentru calibrarea nivelului de putere (sau echivalent.nicii MAS cu o tehnică suplimentară numită decuplare heteronucleară în scopul de a se limita efectul de lărgire produs de protonii din vecinătate. procedura constă în următoarele: • Se utilizează adamantanul drept probă standard pentru calibrarea nivelurilor de putere pe canalul protonilor deoarece spectrul 208 . cu o diferenţă de un ordin de mărime faţă de valorile întâlnite în mod uzual în cazul compuşilor în stare lichidă. 1. asemănătoare celor simulate pentru cazul idealizat al interacţiunilor pur neomogene (Fig. poziţionate la valori ale deplasării chimice izotrope caracteristice fiecărei grupări structurale. Figura 8 După cum se observă în Fig. 8 pentru cazul spectrului RMN pe 13C al L-alaninei măsurat la o frecvenţă de rotaţie de 10 kHz. 7). în timpul achiziţionării semnalului RMN pe canalul 13C (15N). această tehnică constă în aplicarea pe canalul 1H a unui câmp rf intens. valoarea B1 a câmpului rf exprimat în kHz) generat de transmiter pe canalul 1H în funcţie de valoarea atenuării (in dB) se utilizează experimentul simplu de un puls din Fig. Din punct de vedere practic. Lărgimile liniilor pentru toate cele trei grupări sunt în intervalul 20 – 50 Hz. bine separate. sub formă continuă sau de pulsuri cu modulaţie în fază.

p1 = 5. p1) considerate. cu lărgime mai mică decât a altor compuşi organici în fază solidă (sub 1 kHz pentru frecvenţe de rotaţie a probei mai mari decât 10 kHz). şi se datorează faptului că molecula de adamantan nu este rigidă în reţeaua cristalină ci efectuează mişcări rapide de rotaţie simultan în jurul a trei axe de simetrie. Se recomandă calibrarea în ordinea descrescătoare a câmpului rf . ceea ce reduce foarte mult tăria cuplajelor dipolare 1H-1H După plasarea probei în magnet. Trebuie avut însă în vedere că scăzând câmpul 209 . 75 şi 50 kHz). Se repetă apoi în mod identic procedura de baleiere a nivelurilor de putere pl1 descrisă mai sus pentru toate valorile câmpului rf (implicit. Aceste proprietăţi favorabile conduc la o sensitivitate şi o rezoluţie foarte bună care permit calibrarea rapidă şi precisă a pulsului de 1800 (după cum se va descrie mai jos). şi 10 us. Pentru fiecare dintre aceste valori fixe se baleiează parametrul pl1 până când intensitatea liniei din spectrul RMN-S înregistrat devine zero. se procedează la operaţiunile preliminare standard de acordare a frecvenţei de rezonanţă şi a impedanţelor (aşa numitele tuning şi matching). în cadrul căruia se modifică durata pulsului (p1) şi nivelul de putere asocial (pl1) şi se înregistrează spectrul RMN-S 1H al adamantanului. În funcţie de capul de probă folosit. caz în care se va putea începe cu o valoare de strat pl1 = 2-0 dB care va fi scăzută în paşi mai mari la început (de exemplu 0.67. sau direct prin comenzile p1 <valoare> (in us).1 dB) în jurul valorii pentru care acesta s-a obţinut. şi se determină în final valoarea exactă a pl1 pentru care intensitatea liniei se anulază complet: această valoare va corespunde deci pulsului de 1800 pentru câmpul rf considerat. şi respectiv pl1 <valoare> (in dB) Mai întâi se fixează durata pulsului p1 astfel încât aceasta să corespundă unui puls de 1800 pentru un set de valori dorite ale câmpului rf pe canalul 1H (de exemplu. se scanează pl1 cu paşi mai mici (0. În cazul inversării. Modificarea acestor parametri se poate face înscriind valorile dorite în tabela de achiziţie. se recomandă utilizarea unor frecvenţe de rotaţie cuprinse între 10 şi 30 kHz Se începe apoi procedura de calibrare a puterilor pe canalul protonilor prin rularea repetată a experimentului de un puls (programul de pulsuri redat mai sus. 6.5 dB) până se constată anularea (sau inversarea) liniei RMN-S. şi se utilizează comanda zg). pentru câmpuri de 100.• • • • RMN-S 1H al acestui compus constă dintr-o singură linie. şi stabilizarea rotaţiei la frecvenţa aleasă.

basic cp experiment 1 ze 2 d1 do:f2 210 . În practică se preferă calibrarea prin intermediul pulsului de 1800 şi nu 900. de putere. şi delay-uri. Pentru a face mai uşoară o comparaţie directă între aceasta reprezentare schematică. şi implementarea ei pe spectrometrul Bruker.• rf valoarea de start a parametrului pl1 creşte în mod corespunzător.0) . pn. incluşi în programul de pulsuri cp-const asociat acestei secvenţe. în figură sunt menţionaţi explicit parametrii de timp (pulsuri. 9. Calibrarea parametrilor pe canalul 13C cu ajutorul experimentului CP-MAS Secvenţa de pulsuri asociată experimentului de Cross-Polarizare în condiţii MAS (CP-MAS) este ilustrată în Fig. şi listat mai jos.cp (TopSpin 2. phn. pln. dn. pentru a se evita de exemplu să se pornească cu o valoare care deja corespunde unui puls > 1800. deoarece monitorizarea rezultatului prin intermediul unui semnal care se anulează este mai sensibilă decât dacă s-ar urmări valoarea maximă a acestuia. descrisă în Fig. şi respectiv de fază. Figura 9 # 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/cp-const" . sau <valoare> us). 9 utilizând reprezentarea schematică convenţională din RMN.

se va considera în detaliu doar primul aspect.1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 1u pl12:f2 . precum 13C sau 15N. În general se lucrează cu valori ale câmpului în jur de 50 kHz pe canalul protonilor. este necesară calibrarea unui câmp rf pe canalul carbonului de 35 sau 65 kHz pentru a asigura un transfer maxim de 211 .pl12 is used here with tppm. şi vom începe prin a explica de ce se preferă în practică experimentul CP-MAS pentru a înregistra spectre RMN-S 1D ale 13C(15N) în locul experimentului mult mai simplu de un puls.2.pl12 is used here with cw . El este un experiment standard în spectroscopia RMN-S care se utilizează atât pentru înregistrarea spectrelor 1D convenţionale ale nucleelor cu factor giromagnetic mic. De exemplu. pentru o rotaţie cu νR = 15 kHz (o valoare uzuală pentru înregistrarea spectrelor 13C) a probei în jurul unghiului magic. 9). Procesul de transfer prezintă maxime de eficienţă dacă amplitudinile celor două câmpuri rf de contact satisfac aşa-numita condiţie Hartmann-Hahn de matching. unde n=1.13C(15N) şi se desfăşoară în condiţiile iradierii simultane cu câmpuri rf pe canalele asociate (aşa numitele pulsuri de contact: Fig. cât şi ca parte componentă în experimente multi-dimensionale mai complexe. la condiţia de matching n =1: aceasta înseamnă că valoarea câmpului pe canalul 13C(15N) va fi astfel calibrată încât să fie mai mare (sau mai mică) cu valoarea frecvenţei de rotaţie a probei.go=2 ph31 cw:f2 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu. ν1H = ν13C +(-) nνR. and p30 the pulse CP-MAS este un experiment de dublă rezonanţă. Procesul de transfer de polarizare 1H <-> 13C(15N) prin aşa-numitul mecanism de polarizare încrucişată (cross-polarization. CP) este un proces coerent generat de interacţiunile dipolare heteronucleare 1H. În cadrul prezentului raport. 1m exit ph3= 1 3 ph1= 0 0 2 2 1 1 3 3 ph2= 0 ph31= 0 2 2 0 1 3 3 1 . deoarece presupune aplicarea de câmpuri rf (pulsuri) simultan pe două canale distincte (f1: 13C şi f2: 1H în cazul particular ilustrat mai sus).

şi valoarea optimă a pulsului de contact va creşte corespunzător (în acest caz se obţine un transfer maxim de polarizare la valori ale p15 cuprinse între 3-7 ms). Deoarece. însă şi în aceste condiţii câştigul în intensitate al semnalului RMN este semnificativ. cuplajul dipolar 1H.5 ori mai mare decât cuplajul 1H. Avantajele principale ale unui experiment CP-MAS rezultă din faptul că polarizarea iniţială care conduce la formarea semnalului RMN-S este cea transferată de la spinii 1H. Polarizarea transferată pe 212 . şi respectiv de zece ori în cazul spinilor 15N. în Fig. De asemenea. până la 1-2 ms: această durată depinde direct de tăria medie a cuplajelor dipolare dintre fiecare spin 13C din probă şi protonii cei mai apropiaţi. prin aplicarea pulsului p3 de 900 cu faza y pe canalul f2 asociat protonilor). rezultă o amplificare de aproximativ patru ori în intensitatea semnalului RMN-S 13C. d1. Plecând de la secvenţa de pulsuri ilustrată schematic în Fig.polarizare 1H -> 13C. În realitate aceşti factori teoretici sunt rareori obţinuţi în practică datorită proceselor de relaxare care se desfăşoară pe durata pulsului de contact. Simultan se aplică pulsul de contact de aceeaşi durată p15 şi pe canalul carbonului cu un nivel de putere corespunzător unui transfer maxim de polarizare 1H->13C (adică să satisfacă una dintre condiţiile de matching Hartmann-Hahn descrise mai sus). un experiment CP/MAS standard (sau convenţional) se derulează în modul următor: mai întâi se aduce polarizarea longitudinală a spinilor nucleari 1H în planul transversal (de exemplu de-a lungul direcţiei x.15N la aceeaşi distanţă internucleară. şi respectiv programul de pulsuri asociat. 9). şi nu polarizarea asociată nucleelor 13C(15N). comparativ cu intensitatea care s-ar obţine printr-un experiment de un puls. valorile optime pentru durata pulsului de contact (p15) în cazul nucleelor de 13C este cuprinsă între câteva sute de μs. Această polarizare este apoi „blocată” – aşa-numitul „spin locking” – cu ajutorul pulsului de contact p15 aplicat pe canalul f2 cu faza x (deoarece direcţia câmpului rf asociat şi direcţia polarizării trebuie să coincidă). Ambele mecanisme conduc la creşterea substanţială a sensibilităţii spectrale în cazul utilizării metodei CP/MAS. Utilizarea polarizării transferate de la protoni mai are încă un avantaj important care este determinat de valorile mult mai mici ale timpului de relaxare longitudinal T1 în cazul nucleelor 1H în comparaţie cu cei asociaţi 13C(15N): deoarece aceşti timpi practic guvernează valoarea duratei de repetiţie a experimentului (aşa-numita recycle delay. Deoarece la echilibru termic raportul dintre aceste polarizări este proporţional cu raportul factorilor giromagnetici corespunzători. rezultă că într-un anumit interval dat se pot acumula mult mai multe scanuri cu ajutorul CP/MAS decât ar fi posibile în cazul utilizării experimentului simplu de un puls. 9.13C este de aproximativ 2.

care conţine două subcicluri suprapuse: (i) alternarea cu 1800 a fazei pulsului p3. respectiv 0. cu Δφ având valori cuprinse în general între 15 şi 300. pentru a elimina contribuţia polarizării iniţiale a spinilor 13C la semnalul detectat. iar în cadrul unei metode mai recente. câmpul se aplică în mod continuu cu faza arbitrară. În principiu. Pentru a obţine spectre RMN-S 13C de calitate ale compusului studiat. ea evoluează liber şi poate fi achiziţionată ca şi semnal RMN (FID). φ = φ + Δφ. adică în cazurile în care nu este necesar aplicarea unor câmpuri rf de decuplare foarte intense. adamantanul prezintă avantajul că se obţin linii 13C RMN-S relativ înguste (2-3 Hz). de exemplu în scopul calibrării experimentului CP/MAS.durata lui p15 se construieşte de-a lungul direcţiei câmpului de contact aplicat pe canalul f1: aceasta reprezintă în fapt o polarizare transversală a spinilor 13C astfel că. toate tehnicile de decuplare heteronucleară constau în aplicarea unui câmp rf pe canalul protonilor de-a lungul întregii durate de achiziţie a semnalului RMN. deoarece acesta necesită în general 213 . cu performanţe îmbunătăţite. sau la înregistrarea de spectre 15N RMN-S. Ca şi în cazul calibrării puterilor pe canalul 1H. 90. adamantanul este considerat un compus ideal pentru procesul de calibrare a experimentului CP/MAS. respectiv ph3 = 90 şi 2700. numite Continuous Wave – CW. TPPM este tehnica de decuplare heteronucleară cel mai des utilizată pentru înregistrarea de spectre 13C RMN-S pe compuşi organici cristalini. În final trebuie menţionat că detecţia FID-ului se face în condiţii de decuplare heteronucleară. adică prin utlizarea unor tehnici speciale care au drept scop minimalizarea efectelor produse de interacţiuniile dipolare 1H-13C şi 1H-1H (în special efectul de lărgire a liniilor spectrale) pe durata achiziţionării semnalului RMN 13C. pentru un experiment CP/MAS: în acest fel. a fazei receptorului în sincronie cu faza ph1 a pulsului de contact pe canalul f1 (aşa-numitul Cyclops phase cycling) pentru a elimina eventualele imperfecţiuni ale circuitelor de detecţie în cuadratură. câmp ce trebuie să satisfacă anumite cerinţe în funcţie de condiţiile experimentale concrete: în cadrul celei mai simple metode. de ordinul zecilor de secunde. ceea ce conduce la o sensibilitate spectrală foarte bună. în momentul încetării acţiunii pulsului de contact. însă şi metoda CW este preferată uneori. În mod uzual un experiment CP/MAS se efectuează cu un phase cycling de 8 paşi. numita TPPM (Two Pulse Phase Modulation) câmpul se aplică sub formă de trenuri de două pulsuri cu faze alternante. şi (ii) alternarea în paşi de 900. parametrii caracteristici ai experimentului CP/MAS trebuie mai întâi calibraţi cu ajutorul unor compuşi de referinţă (standard). Compuşii standard cel mai des utilizaţi în acest scop sunt adamantanul (calibrarea nivelelor de putere pe canalul carbonului) şi glicina (ajustarea valorii unghiului magic). 180 şi 2700. respectiv la un timp de acumulare scurt.

5 ppm. (ii) nivelurile de putere ale pulsurilor de contact p15 pe cele două canale sunt astfel ajustate încât să îndeplinească condiţia Hartmann-Hahn de matching descrisă mai sus. În cazul fiecărui parametru optimizarea se face prin maximizarea intensităţii liniilor RMN în spectrul achiziţionat (în cazul particular al adamantanului avem două linii poziţionale la 29. Pentru a evita posibile efecte de offset. Curba de matching Hartmann-Hahn prezintă cinci maxime corespunzătoare celor cinci condiţii menţionate anterior. cu n = 0.5 şi 38. determinate de grupările CH şi CH2 din moleculă). astfel încât acestea să corespundă unei valori a câmpului rf de 50 kHz: şi în acest caz se utilizează rezultatele anterioare ale calibrării puterilor pe canalul 1H. Setul de spectre obţinut astfel furnizează aşa-numită curba de matching Hartmann-Hahn. 214 . pl1. şi (iii) tehnica de decuplare utilizată să conducă la îngustarea maximă posibilă pentru compusul dat. pentru pulsul de contact pe canalul protonului.achiziţionarea unui număr mare de spectre până când sunt determinate valorile optime ale tuturor parametrilor de interes. trebuie deci calibrate puterile pl3. • Se ajustează valoarea puterii pl1 a câmpului de contact pe canalul carbonului până când se obţine o intensitate maximă a liniilor RMN în spectrul CP/MAS achiziţionat. Conform schemei experimentale din Fig. pl2 şi pl12 (în condiţiile în care se consideră fixate valorile pulsurilor p3 şi p15. 9. şi respectiv câmpul de decuplare prin CW. respectiv a eficienţei procesului de transfer de polarizare prin CP. intensitatea spectrală obţinută este maximă dacă sunt îndeplinite simultan următoarele trei condiţii: (i) pulsul p3 pe canalul protonilor este un puls 900. Aceasta este etapa cea mai laborioasă din cadrul procedurii. frecvenţa de iradiere pe canalul f2 va fi cea corespunzătoare frecvenţei de rezonanţă a liniei adamantanului din spectrul 1H RMN-S. 2. În particular. Valorile particulare ale parametrului pl1 pentru care se obţin aceste maxime se transformă în valori ale câmpului rf asociat utilizând relaţia ν13C = 50 kHz +(-) nνR. • Se setează valorile pl2 şi pl12. procedura de calibrare a experimentului CP/MAS poate fi descrisă pe scurt în felul următor: • Pentru valorarea fixată a lui p3 se setează puterea pl3 (determinată anterior în procesul de calibrare a puteriolor pe canalul protonului) astfel încât aceasta să corespundă unui puls de 900.1 dB mergând înspre valori mici. Corespunzător acestor elemente. 5 dB) şi se scanează acest parametru în paşi de 0. respectiv dependenţa puterii pe canalul 13C a intensităţii spectrale. se porneşte de la valori mari ale lui pl1 (de exemplu. 1. Plecând de la aceste considerente. iar metoda de decuplare utilizată pentru adamantan este CW).

Oxford 1987 M. de ordinul a 50 kHz. Pentru valoarea setată a lui pl12. se modificăa uşor înclinarea axei rotorului până ce se obţine un spectru 13C RMN-S a glicinei în care linia carbonilului (de la 176. 3. NMR Spectroscopy. 4. şi se reţine acea valoare pentru care intensitatea spectrală atinge un maxim absolut. astfel încât calibrarea lui p31 se face pornind de la această valoare de referinţă. 2008 215 . Datorită faptului că glicina este o moleculă relativ rigidă în reţeaua cristalină (aşa cum sunt majoritatea compuşilor organici) decuplarea prin CW la câmpuri mici. astfel încât se preferă metoda TPPM la câmpuri intense (ideal pl12 ar trebui să corespundă unor câmpuri de cel puţin 100 kHz). R. Gullion. Alegerea acestui compus standard este motivată de faptul că el are un spectru RMN-S simplu care conţine doar două linii (deci sensibilitate spectrală mare) dintre care una corespunde grupării carbonil a cărei lărgime este foarte sensibilă la deplasări mici ale înclinării axei de rotaţie a probei faţă de valoarea unghiului magic: acest efect se datorează anizotropiei mari a deplasării chimice. Wokaun. Wiley 2001 Bruker Biospin Group. În practică. Wiley 2010 T. Guenther. Levitt. Wiley 2008 J.• În final. Oxford University Press. amplitudine maximă).H. Această etapă este necesară deoarece valorile câmpului rf pe canalul 1H în general sunt determinate cu un grad de eroare mai mare prin experimentul de un puls decât cu ajutorul experimentului CP/MAS. Ernst. După acest pas este trecut se procedează în continuare la ajustarea pulsului p31 în secvenţa de decuplare heteronucleară prin TPPM pentru a se obţine în final îngustarea maximă posibilă a liniilor spectrale. Bodenhousen. Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance. 2. Introduction to High-Resolution Solid-State NMR. A. durata optimă a pulsului p15 se apropie în general de cea a unui puls de 1800. prin modificarea uşoară a puterii pl3 în jurul valorii fixate iniţial. Experimentul CP/MAS cu parametri calibraţi pe adamantan din punct de vedere al nivelurilor de putere. 6.5 ppm) are lărgime minimă (implicit. TOPSPIN User Manual. pentru o ajustare mai fină a pulsului iniţial de 900 pe canalul protonului se revine la primul pas. Principles of Nuclear Magnetic Resonance în One and Two Dimensions. Understanding NMR Spectroscopy. Keeler. nu mai poate produce o rezoluţie spectrală satisfăcătoare. se utilizează în continuare pe glicină pentru ajustarea valoarii unghiului magic şi pentru optimizarea pulsurilor p31 asociate decuplării prin metoda TPPM.Bibliografie 1. Elsevier Science 2007 H. 4. 5.R. G.

.............237 5.......... în ordinea creşterii complexităţii lor: se vor descriere mai întâi experimente care necesită înregistrarea de seturi de date bidimensionale (2D)............................................... Mihaela Aluaş Cuprins 1.. şi vom ajunge în final la prezentarea de metode care 216 ..................... Metode RMN-S 2D de corelare 13C-13C ................... recomandăm studenţilor aprofundarea lor cel puţin la nivel teoretic (consultând bibliografia indicată mai sus)..............................I..... nu vor putea fi prezentate o serie de metode RMN-S intensiv utilizate în domeniu........... dr.......... dr...... Accentul va fi pus pe experimente RMN-S de dublă rezonanţă pe 13C.................................. chiar dacă nu pot fi utilizate în practică la UBB Cluj.... Metode RMN-S 2D de corelare DQ (Double Quantum) – SQ (Single Quantum) ................245 1.. Introducere ......... care să permită rotaţii ale probei până la 70 kHz... Metode RMN-S 2D de separare pentru pe investigarea dinamicii transferului de polarizare 1H-13C ........................................ Deoarece acestea sunt considerate ca făcând parte din „arsenalul de bază” al metodologiei moderne RMN-S pe sisteme moleculare organice.219 3........ cu aplicaţii în investigarea structurii sistemelor moleculare organice cristaline.....216 2....226 4......... sau metode de înaltă rezoluţie pe 1H.....III.... însă doar în cazul acelor compuşi unde se obţine o rezoluţie spectrală satisfăcătoare în condiţiile tehnice date.............Spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară pe solide (RMN-S) – Implementarea de metode avansate RMN-S pentru aplicaţii pe sisteme moleculare organice în faza solidă C.S.. Vor fi ilustrate de asemenea tehnici bazate pe detecţia 1H............................... Claudiu Filip C............... Drept urmare.... care necesită o electronică adaptată secvenţelor de decuplare homonucleară [2] şi/sau capuri de probă de tip „ultra-fast MAS”.... metode ce au fost până în prezent implementate şi testate experimental pe infrastructura existentă la UBB Cluj............. Introducerea metodelor se va face progresiv........ de exemplu cele care implică lucrul simultan pe trei canale rf [1] (metode de triplă rezonanţă).......................S. Introducere În acest raport se vor prezenta în mod detaliat o serie de experimente RMN-S avansate................... dar care nu necesită transformarea lor în spectre 2D................... Bibliografie .........

pentru fiecare tehnică RMN-S avută în vedere. Pentru a se obţine spectrul în frecvenţă. Un spectru RMN 2D se obţine în următorul mod: se aplică secvenţa de pulsuri pentru t1 = 0. în spectroscopia RMN bidimensională (2D). deoarece ea defineşte corelaţiile care se stabilesc între mărimile care evoluează în t1 şi polarizarea transversală asociată fiecărui spin care se detectează în mod direct. se presupune că mai întâi au fost parcurşi paşii prezentaţi în raportul anterior. şi în special nivelurile de putere pe fiecare canal rf. semnalul RMN este descris de o funcţie care depinde de două variabile de timp.) care va evolua pe durata t1. respectiv că toţi parametri experimentali relevanţi. Următoarea perioadă – perioada de mixing. cea de preparare.furnizează informaţii structurale pe bază de spectre RMN-S 2D de corelaţie. în acest caz transformata Fourier trebuie aplicată de două ori. coerente de mai multe cuante. constă în aplicarea celui de-al doilea puls (sau pulsuri) de radiofrecvenţă. Această succesiune de perioade poartă denumirea de secvenţă de pulsuri 2D. 2Δt1. unde spectrul RMN se obţine prin transformarea Fourier a FID-ului. se înregistrează şi se stochează FID-ul corespunzător acestei valori. În consecinţă. Spre deosebire de varianta unidimensională. etc. 3Δt1…nΔt1. polarizare transversală. Secvenţa de mixing are rolul cel mai important într-un experiment 2D. iar informaţia care se regăseşte în spectrul RMN depinde concret de tipul interacţiunii care a fost selectată în perioadele de preparare şi de mixing. Figura 1: Schema de principiu a unui experiment RMN bidimensiuonal (2D) În prima perioadă. t1 şi t2. în afară de aspecte pur practice se va face şi o scurtă prezentare a fundamentelor teoretice pe care aceasta se bazează. se aplică unul sau mai multe pulsuri rf. t1 (corespunzător dimensiunii indirecte F1) şi t2 (corespunzător dimensiunii directe F2). 217 . au fost calibrate corespunzător. unde n este de obicei cuprins între câteva zeci şi câteva sute). este de menţionat că. De asemenea. prin intermediul semnalul RMN. Schema generală pentru un experiment RMN bidimensional este redată în Fig. semnalul RMN bidimensional constă dintr-un set de n FID-uri. Apoi se repetă aceeaşi procedură pentru t1 egal cu multiplii întregi ai perioadei de sampling Δt1 (adica Δt1. În fiecare caz. 1. şi va depinde explicit de ambele variabile temporale. în urma cărora se generează o mărime fizică asociată sistemului de spini (de ex. pe durata lui t2.

De 218 . numite peak-uri diagonale. Astfel. ilustrată în Fig. t1. dacă într-un spectru 2D va apărea un peak poziţionat la ωA în dimensiunea F1 şi la ωB în dimensiunea F2 (aşa numitele cross-peakuri). Spre deosebire de spectrele RMN 2D de separare. vor exista diferenţe în ceea ce priveşte (i) mărimea fizică asociată sistemului de spini (de exemplu coerente de una sau mai multe cuante). În cazul spectrelor bidimensionale de separare. respectiv cross-peakurile Modul de apariţie a peak-urilor în spectre RMN bidimensionale şi interpretarea acestora vor fi descrise pe scurt în cele ce urmează. iar interacţiunea recuplată va genera peakuri de corelatie (cross-peakuri) între nucleele diferitelor grupări chimice dintr-un anumit compus. generează spectre care conţin ambele tipuri de peak-uri. Multe dintre tehnicile RMN 2D utilizate în mod curent. şi perioada de mixing coincid. care va evolua în dimensiunea indirectă F1. Un alt tip de peak-uri care se pot obţine într-un spectru RMN 2D. şi (ii) interacţiunea de spin recuplată pe durata perioadei de mixing. 2(c). iar pe durata perioadei de mixing acelaşi semnal a fost transformat cu ajutorul unei anumite secvenţe de pulsuri într-un alt semnal care evoluează cu frecvenţa ωB pe durata t2. În funcţie de tipul de experiment RMN de corelare utilizat. de exemplu Fig. pentru fiecare linie izotropă. În practică. în cazul spectrelor de corelare ambele dimensiuni codifică deplasările chimice izotrope. F1. iar în dimensiunea indirectă.Figura 2: Exemple de spectre RMN 2D şi modalitatea în care apar peakurile diagonale. Conform schemei generale a unui experiment 2D. o secvenţă de pulsuri specifică spectroscopiei RMN 2D de separare corespunde cazului particular în care domeniul temporal indirect. corespund cazului în care frecvenţa de rezonanţă a unui semnal generat în timpul perioadei de preparare va rămâne neafectată de pulsul (sau pulsurile) care alcătuieşte perioada de mixing. se obţine spectrul anizotrop al interacţiunii recuplate. şi respectiv de corelare [3]. în funcţie de succesiunea de pulsuri aleasă. se pot obţine două tipuri distincte de spectre RMN 2D: de separare. 1. separat. atunci pe durata perioadei de preparare s-a format un semnal care a evoluat cu frecvenţa ωA de-a lungul lui t1. în dimensiunea F2 se obţine spectrul izotrop al compusului studiat.

Toate celelalte elemente (comenzi. cu eficienţe care depind de distanţele dintre spinii nucleari implicaţi. în figură sunt mentionaţi explicit parametrii de timp (pulsuri. sau <valoare> us). etc. roşu şi verde reprezintă durate. dn. Metode RMN-S 2D de separare pentru pe investigarea dinamicii transferului de polarizare 1H-13C Metoda RMN-S 2D bazată pe secvenţa CP-MAS clasică Exemplul cel mai ilustrativ al unei metode RMN-S 2D de separare este reprezentat de experimentul de recuplare a interacţiunii dipolare heteronucleare C – H cu ajutorul secvenţei clasice CP-MAS ce are drept efect un transfer de polarizare între protoni şi nucleele 13C din vecinătate. phn. utilizând reprezentarea schematică convenţională din RMN. şi anume. şi anume experimente de corelare homonucleare sau heteronucleare. şi delay-uri. Referitor la notaţiile atât în reprezentarea schematică. parametri adimensionali. variabilele notate cu albastru. şi respectiv faze asociate acestor pulsuri. cât şi în programul de pulsuri. descrisă în raportul anterior. de putere. pln. Figura 3: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D de investigare a transferului de polarizare 1H-13C prin intermediul secvenţei CP-MAS clasice 219 . Secvenţa de pulsuri asociată acestui experiment este redată mai jos în Fig. 3. incluşi în programul de pulsuri cp-var asociat acestei secvenţe.) sunt reprezentate cu negru. se foloseşte aceeaşi convenţie ca şi în raportul anterior. Pentru a face mai uşoară o comparaţie directă între această reprezentare schematică. şi implementarea ei pe un spectrometru Bruker. şi respectiv de fază. niveluri de putere ale pulsurilor rf.asemenea. 2. pn. şi listat mai jos. experimentele bidimensionale pot fi clasificate şi în funcţie de tipul de nuclee implicate.

# 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/cp-var" .pl12 is used here with cw . şi se obţine astfel 220 .cp (TopSpin 2. 1m 1m if 1m ivp lo to 2 times td1 exit ph3= 1 3 ph1= 0 0 2 2 1 1 3 3 ph2= 0 ph31= 0 2 2 0 1 3 3 1 .go=2 ph31 cw:f2 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu. de un număr de ori specificat prin parametrul de achiziţie td1) – repetă experimentul de N ori (N = td1) pentru a acumula toate datele prevăzute în experimentul 2D. care constă dintr-un număr N de semnale RMN 13C distincte. Valorile acestor pulsuri sunt stocate într-o aşa-numită listă de pulsuri (variable pulse list) care este apelată în cadrul programului de pulsuri prin comanda vp (variable pulse). După achiziţionarea celor N semnale RMN distincte. În programul de pulsuri. ivp (increment variable pulse – trece la următoarea valoare a pulsului de contact specificată în lista de pulsuri). secvenţele CP-MAS efectiv utilizate diferă între ele prin durata pulsului de contact.0) . urmează procesarea datelor: concret.basic cp experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (vp ph1):f1 (vp ph2):f2 1u pl12:f2 . achiziţionate prin intermediul secvenţei CP-MAS clasice: la fiecare dintre cele N repetiţii ale experimentului. experimentul descris în Fig. 3 presupune înregistrarea unui set de date 2D. se aplică transformata Fourier de-a lungul dimensiunii directe (F2) prin intermediul comenzii xf2. Lista este cuprinsă în fişierul care este specificat în tabela parametrilor de achiziţie. lo to 2 times td1 (loop la linia 2.pl12 is used here with tppm. and p30 the pulse În esenţă. modul de achiziţie 2D este specificat prin comenzile de incrementare şi de repetiţie (loop) specifice: if (increment file – trece la un nou fişier unde va fi stocat următorul FID din cadrul setului de date 2D).

Acesta este format din N spectre 13C CP-MAS. în locul curbelor CP se vor obţine aşa-numitele spectre dipolare: cele două modalităţi de a extrage informaţii despre parametrii interacţiunii dipolare sunt însă echivalente. În Fig. proprietăţile caracteristice ale unei asemenea curbe descriu. respectiv COOH. respectiv COOH). contribuţii însemnate vor avea cei situaţi până la o distanţă de 2. CH3. cu cât rata de creştere a unei astfel de curbe CP este mai mare şi oscilaţiile dipolare mai pronunţate (vezi curba CP corespunzătoare grupării CH comparativ cu cele pentru CH3.setul de date 2D. aşezate în ordinea crescătoare a duratei pulsurilor de contact p15 utilizate. în dimensiunea indirectă se obţin curbele de transfer de polarizare (CP) corespunzătoare fiecărei grupări chimice: forma specifică a fiecărei dintre aceste curbe reflectă tăria cuplajelor dipolare heteronucleare recuplate. pentru durate ale pulsului de contact p15 cuprinse în intervalul 0 – 200 μs e preferabilă utilizarea unei eşantionări în paşi egali (de exemplul. obţinându-se în final aşa-numitele curbe CP-MAS. 30-50. Transformata Fourier s-a aplicat doar în dimensiunea directă. şi se manifestă prin apariţia aşa-numitelor oscilaţii dipolare în curbele CP-MAS corespunzătoare. pentru fiecare poziţie chimică distinctă a atomilor de carbon din sistemul molecular investigat. se recomandă de asemenea înregistrarea curbei până la valori ale pulsului de contact de 3 – 5 ms.5-3 Å). În practică. Considerând variaţia intensităţilor de linie cu poziţia spectrului CP-MAS din setul de date 2D. Pentru fiecare dintre liniile RMN din spectru. Peste această valoare a lui p15 se pot utiliza creşteri cu paşi din ce în ce mai mari. Astfel. care afectează dinamica procesului de transfer de polarizare 1H -> 13C la durate de ordinul milisecundelor. care coincide cu numărul de puncte ce definesc curbele CP-MAS înregistrate. Pentru a putea caracteriza şi parametrii relaxării spin-reţea în sistemul rotitor. 5 – 10 μs). deoarece în interiorul acestui domeniu temporal caracterul coerent al procesului de transfer este dominant. dinamica procesului de transfer de polarizare de la protonii învecinaţi (în principiu. cu cele trei linii de rezonanţă caracteristice grupărilor CH. să fie menţinut la o valoare rezonabilă. ţinând cont de caracteristicile procesului de transfer de polarizare 1H -> 13C. astfel încât numărul de N de repetiţii ale experimentului. cu atât cuplajul dipolar heteronuclear asociat este mai puternic. 4 este prezentat un set de date bidimensional înregistrat utilizând tehnica descrisă mai sus în cazul particular al L-Alaninei. se reprezintă grafic evoluţia intensităţii de linie în funcţie de durata lui p15. Dacă transformata Fourier se aplică şi de-a lungul lui t1. Procedura descrisă mai sus face parte dintr-o clasă mai largă de metode RMN-S numite 221 . obţinându-se spectrul izotrop al compusului.

iar în dimensiunea indirectă sunt ilustrate curbele CP corespunzătoare acestor grupări. în condiţii de rotire a probei la unghi magic.de tip SLF (Separated Local Field Spectroscopy): în cadrul acestora. cum ar fi metodele LG (Lee-Goldburg) sau FSLG (Frequency-Switched Lee-Goldburg). Aceste curbe au fost înregistrate după ce în prealabil puterile pe cele două canale rf au fost calibrate la condiţia n = -1 de matching Hartmann-Hahn. În general. însă extinde domeniul acesteia de aplicabilitate prin încorporarea unei noi secvenţe în perioada de preparare. care să ţină cont de detaliile structurale dorite. această secvenţă numită CPPI (Cross-Polarization Polarization-Inversion) are drept scop generarea unei 222 . 5]. Metoda Remote Protons CP-MAS O nouă metodă RMN-S 2D de separare este bazată pe experimentul anterior. În dimensiunea directă se aplică transformata Fourier şi se obţin liniile de rezonanţă ale grupărilor chimice din compus. se obţine o recuplare eficientă a interacţiunii dipolare heteronucleare. prin combinarea tehnicii de recuplare heteronucleară CP cu metode de decuplare homonucleară a protonilor. şi de prezenţa sau nu a ordonării în probele investigate. tehnica CP-MAS de recuplare a interacţiunii dipolare heteronucleare este în general înlocuită cu tehnici mai sofisticate [4. Figura 4: Set de date 2D obţinut în cazul compusului L-alanina.

cp (TopSpin 2. Noua stare iniţială constă într-o distribuie neuniformă a polarizării protonilor.remote protons CP-MAS experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 (p16 ph1):f1 (p16 ph6):f2 (vp ph1):f1 (vp ph8):f2 1u pl12:f2 .0) .pl12 is used here with cw .pl12 is used here with tppm. 1m 1m if 1m ivp . p15 şi p16.go=2 ph31 cw:f2 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu. iar faza celui de-al doilea bloc este inversată în raport cu faza primului.stări iniţiale diferită de polarizarea uniformă 1H. Figura 5: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D „Remote Protons CP-MAS” de investigare a transferului de polarizare 1H-13C de la protonii nelegaţi chimic de catonii din probă # 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/rem_prot_cp" . and p30 the pulse 223 . care poate fi creată cu ajutorul configuraţiei experimentale formată din cele două blocuri CP ale secvenţei CPPI de durate bine determinate. cum este cazul experimentului CP-MAS clasic.

lo to 2 times td1 exit ph3= 1 3 ph1= 0 0 2 2 1 1 3 3 ph2= 0 ph4= 2 ph31= 0 2 2 0 1 3 3 1

Alternând fazele celor două pulsuri CP care formează secvenţa CPPI se creează o stare iniţială de polarizare egală cu zero atât pentru nucleul 13C, cât şi pentru protonii direct legaţi chimic de acesta. Ca o condiţie necesară pentru ca în curbele de transfer de polarizare să fie cuantificat doar procesul de transfer de la protonii îndepărtaţi, secvenţa CPPI trebuie să aducă simultan la zero polarizarea spinului central 13C şi a protonilor direct ataşaţi, în timp ce polarizarea protonilor îndepărtaţi este menţinută la o valoare cât mai mare. Pentru a verifica în ce măsură această condiţie este îndeplinită, am efectuat simulări numerice utilizând programul Spinevolution. În acest scop, sistemul de spini ales este format dintr-un nucleu 13C înconjurat de 7 protoni, care aparţin moleculei de L-Alanina. Pentru cazul grupării CH rezultatele analizei sunt prezentate în Fig. 6: în aceste grafice este ilustrată evoluţia polarizării pentru fiecare spin din sistem în funcţie de creşterea timpului de inversie, p17, şi pentru trei valori diferite ale frecvenţei de rotaţie, νR = 5; 8, respectiv 15 kHz. Pentru sistemul de spini utilizat, primul bloc CP are o durata fixă, p16 = 70 μs, corespunzătoare transferului maxim de polarizare de la protonul legat chimic de spinul central 13C. Dependenţa curbelor de polarizare

Figura 6: Simulări ale dependenţei polarizării de spin de timpul de inversie τ2 din secvenţa de pulsuri CPPI pentru υR = 5; 8 respectiv 15 kHz, în cazul grupării CH din L-Alanina. Prin linie continuă sunt reprezentate curbele de inversie ale polarizării pentru spinul 13C (cu negru), respectiv a protonului legat chimic de acesta (cu roşu). Cu linie punctată este reprezentată polarizarea remanentă pe protonii îndepărtaţi, care aparţin grupării CH3 (albastru), respectiv NH3 (verde) din sistemul de spini considerat.

224

din Fig. 6 arată că polarizările din cadrul grupării CH (adică nucleului 13C şi a protonul sau direct ataşat) pot fi aduse simultan la zero pentru frecvenţe de rotaţie a probei mai mari decât 5 kHz, iar valoarea efectivă a duratei pulsului p17 pentru care această condiţie este îndeplinită depinde în mod explicit de valoarea frecvenţei de rotaţie: de exemplu pentru νR = 8 kHz se obţine un puls de contact p17 cu o durată de 42 μs. În măsura în care starea iniţială dorită poate fi generată cu ajutorul secvenţei CPPI, curbele de transfer de polarizare înregistrate experimental prin incrementarea duratei celui de-al treilea bloc CP din Fig. 5 se consideră ca reflectă doar contribuţia protonilor îndepărtaţi. Pentru a verifica acest lucru, predicţiile teoretice referitoare la procesul de transfer de polarizare de la protonii îndepărtaţi realizat prin noua metodă Remote Protons CP-MAS, au fost testate experimental [6]. În acest scop, am extins configuraţia utilizată în simulări numerice la un sistem de 10 spini (9 protoni şi un nucleu 13C) din L-Alanina, iar curbele CP simulate au fost comparate cu cele experimentale. Molecula de L-Alanina a fost alesă deoarece poziţiile protonilor, şi implicit distanţele H-H şi C-H, sunt determinate precis, prin difracţie de neutroni (cu precizie de ±0.003 Å). Simulările numerice au fost efectuate considerând două cazuri distincte şi anume: în primul caz se consideră gruparea NH3 ca fiind rigidă, iar în cel de-al doilea caz aceeaşi grupare se consideră în regim de rotaţie rapidă în jurul axei sale. În ambele situaţii gruparea CH3 este considerată a efectua o mişcare de rotaţie rapidă. Prin compararea curbelor CP-MAS simulate cu cele experimentale (Fig. 7)

Figura 7: Comparaţia între curbele CP/MAS teoretice şi experimentale corespunzătoare nucleului 13C din gruparea CH din L-Alanina, obţinute prin utilizarea secvenţei CP clasice (curbele roşii), respectiv a secvenţei de transfer de la protonii nelegaţi (curbele cu albastru). Curbele experimentale sunt reprezentate prin cercuri, iar cele simulate prin linie punctată (pe un sistem format din 8 spini), respectiv linie continuă (sistem format din 10 spini). Gruparea CH3 se consideră a efectua o mişcare de rotaţie rapidă în ambele cazuri, iar gruparea NH3 se consideră în aproximaţie rigidă în (a), respectiv în regim de rotaţie rapidă în (b).

225

se observă o foarte bună concordanţă în cazul în care gruparea NH3 este considerată quasi-rigidă. Totuşi, există unele mici diferenţe între curba calculată şi cea măsurată, diferenţe care cel mai probabil se datorează faptului că gruparea NH3 efectuează în realitate o mişcare de rotaţie lentă (la scală de timp a procesului de transfer de polarizare, de ordinul µs). Cea mai importantă concluzie care rezultă în urma comparării efectuate este sensibilitatea crescută a curbei Remote CP-MAS la dinamica moleculară prezentă în sistemul molecular studiat, în timp ce curba CP clasică nu este atât de sensibilă la detalii ale mişcării moleculare caracteristice grupării NH3.

3. Metode RMN-S 2D de corelare 13C-13C
Metoda Proton Driven Spin-Diffusion Metoda RMN-S 2D numită Proton Driven Spin Diffusion (PDSD) este o metodă de corelare: după cum se observă din schema experimentală asociată acestui experiment (Fig. 8), pe durata ambelor perioade de evoluţie indirectă şi directă, t1 şi t2, magnetizarea transversală 13C evoluează în condiţii de decuplare heteronucleară prin TPPM aplicată pe canalul protonilor şi rotaţie a probei în jurul unghiului magic, astfel încât ambele dimensiuni spectrale în spectrul RMN 2D vor codifica preponderent informaţii cu privire la deplasările chimice izotrope ale carbonilor din sistemul molecular investigat (cu o lărgire reziduală determinată de imperfecţiunea metodei de decuplare). Pe durata perioadei de mixing, se generează o stare de polarizare longitudinală

Figura 8: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D „Proton Driven Spin-Diffusion” (PDSD) de investigare a transferului de polarizare 13C-13C mediat de interacţiunea dipolară cu protonii

226

diferenţială, care va fi transferată între spinii 13C între care există cuplaje dipolare suficient de puternice. Din această cauză, în afară de peakurile diagonale, în spectrul RMN 2D obţinut prin metoda PDSD apar şi cross-peakuri de corelaţie între oricare două poziţii chimice distincte între care se stabileşte transfer de polarizare (spin diffusion), cu intensităţi care depind de distanţa la care se află nucleele 13C corespunzătoare.
# 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/sp-diff" ;cp (TopSpin 2.0) ;13C-13C spin diffusion experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 1u cpd2:f2 1u pl12:f2 d0 pl4:f1 1u do:f2 (p1 ph4):f1 d5 (p1 ph5):f1 1u pl12:f1 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu, 1m 1m if 1m in0 lo to 2 times td1 exit

; tau mix ;pl12 is used here with tppm, and p30 the pulse

ph3= 1 3 ph1= (4) 0 0 2 2 ph2= 0 ph4= 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ph5= 1 1 1 1 3 3 3 3 ph31= 0 2 2 0 1 3 3 1

Transferul de polarizare 13C-13C în experimentul PDSD este iniţiat de interacţiunile dipolare homonucleare între spinii nucleari corespunzători, însă el se produce prin intermediul protonilor situaţi între aceşti carboni. Deoarece aceste cuplaje dipolare C-C sunt în general slabe, durata perioadei de mixing, d5 – în secvenţa de pulsuri ilustrată mai sus, trebuie să fie 227

relativ mare, între câteva sute de µs până la 10-100 ms, pentru a avea un transfer eficient în domeniul de distante 2-5 Å. Din această cauză, metoda este preponderent utilizată pe probe marcate uniform cu 13C: cu toate acestea, există şi câteva cazuri în care PDSD a fost demonstrat şi pe probe cu 13C în abundenţă naturală, însă în aceste cazuri este nevoie de durate de mixing de ordinul secundelor pentru a identifica cross-peakuri cu intensităţi măsurabile. Cu privire la implementarea practică a unui experiment RMN 2D, introduse prin acest exemplu, trebuie menţionate următoarele aspecte: (i) sintaxa ph1= (4) 0 0 2 2 utilizată în programul de pulsuri asociat secvenţei PDSD pentru faza pulsului de contact p15 pe canalul 13C specifică procedura numită TPPI (Time Proportional Phase Incrementation) aplicată pentru înregistarea semnalului în cuadratură pe dimensiunea indirectă – în practică înseamnă că la fiecare experiment nou în dimensiunea indirectă fazele vor fi incrementate cu 3600/4 = 900 faţă de experimentul anterior (adică dacă pentru primul FID din setul de date 2D se utilizează fazele 0 0 2 2 pentru pulsul p15, al doilea FID va avea fazele 1 1 3 3, şi aşa mai departe; (ii) pasul temporal în dimensiunea indirecta este denumit in0 (increment delay 0), iar durata totală de achiziţie indirectă este notată cu aq1, şi se calculează înmulţind incrementul in0 cu numărul de puncte al semnalului înregistrat în dimensiunea indirectă, respectiv td1.

Figura 9: Spectru 13C CP-MAS pe L-Tirozina HCl, şi o reprezentare schematica a atribuirii liniilor pentru cele 7 poziţii chimice distincte ale carbonilor din molecula

228

În final vom ilustra utilizarea metodei PDSD cu rezultatele experimentale obţinute în cazul particular al compusului L-Tirozina HCl, marcată uniform cu 13C. Mai întâi prezentăm în Fig. 9 spectrul 13C RMN-S 1D obţinut prin CP-MAS la o frecvenţă de rotaţie a probei de 10 kHz. Atribuirea liniilor spectrale corespunde indexării poziţiilor de carbon din reprezentarea schematică a moleculei de L-Tirozina inclusă în aceeaşi figură. Am ales acest caz particular pentru că ne permite comportaţii în cadrul unor domenii de distanţe internucleare 13C-13C scurte (1.5 Å – între carboni direct legaţi chimic), medii (3-4 Å, de exemplu între carbonii alifatici şi cei de pe inelul benzenic), şi respectiv lungi (4-5.5 Å, între C1 şi C7 sau C8). Posibilitatea de a estima astfel de distante C-C din spectre PDSD de corelaţie 13C-13C este ilustrată în continuare prin exemplele prezentate în Fig. 10. Primul corespunde unei durate de mixing scurte, de 300 µs, şi evidenţiază faptul că la această scală de timp transferul de polarizare este eficient doar pe distanţe scurte, între carbonii direct legaţi chimic. Utilitatea practică a unui asemenea spectru este evidentă, respectiv identificarea conectivităţilor chimice în cazul unui compus nou, şi pe această cale este un instrument extrem de util în procesul de atribuire spectrală.

Figura 10: Spectre RMN 2D de corelaţie 13C-13C obţinute pe L-Tirozina aplicând metoda PDSD; ele ilustrează dinamica procesului de transfer de polarizare la durate de mixing scurte (300 μs), şi respectiv lungi (5 ms)

Cel de-al doilea spectru PDSD ilustrat în Fig. 10 corespunde unei perioade de mixing mult mai mari, de 5 ms, şi este reprezentativ pentru situaţia în care transferul de polarizare se reduce pe distanţe mult mai mari, până la 5 Å, după cum se poate observa din prezenţa peakului de corelaţie C1-C7. Astfel de spectre sunt utile pentru a extrage constrângeri structurale utile pentru investigarea conformaţiei moleculare în sistemul investigat. 229

Metoda CHHC Metoda CHHC pe care o vom discuta în continuare permite determinarea distanţelor 1H-1H, cu rezoluţie înaltă datorită implementării în cadrul spectroscopiei RMN-S 2D de corelaţie 13C-13C. Metoda este demonstrată efectiv pe L-Tirozina·HCl sintetizată sub formă poli-cristalină şi marcată uniform cu 13C. L-Tirozina·HCl a fost aleasă drept sistem model deoarece spectrul 13C RMN-S 1D prezintă o rezoluţie suficient de bună pentru a putea separa liniile corespunzătoare tuturor grupărilor chimice din molecula (Fig. 9), iar structura sa cristalină este bine caracterizată. În Fig. 11 este ilustrată secvenţa de pulsuri asociată metodei CHHC. Experimentul începe cu prepararea unei stări iniţiale prin transfer de polarizare prin CP de la 1H la 13C. Polarizarea transversală astfel creată evoluează sub influenţa deplasărilor chimice izotrope al carbonilor pe durata perioadei de evoluţie indirectă, t1, în condiţii de decuplare heteronucleară prin TPPM pe canalul 1H. Polarizarea 13C care a evoluat cu deplasările chimice izotrope corespunzătoare fiecărei poziţii distincte din moleculă este apoi transferată prin intermediul unei perioade scurte (65 μs) de cross-polarizare (CP) a protonilor direct conectaţi chimic. Polarizarea transversală astfel obţinută este apoi adusă de-a lungul direcţiei z (este transformată în polarizare longitudinală) prin aplicarea unui puls π/2 asupra spinilor 1H. Deoarece polarizările 1H astfel obţinute nu au aceeaşi valoare la toţi protonii, pe durata perioadei de mixing, tmix, se va realiza o redistribuire a acestora prin intermediul aşa-numitului proces de schimb de magnetizare, şi se generează astfel cross-peakuri a căror intensitate este proporţională cu cantitatea de

Figura 11: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D CHHC de investigare a transferului de polarizare 1H-1H codificat în spectre de corelaţie 2D 13C-13C

230

polarizare schimbată de protonii corelaţi. Deoarece schimbul de magnetizare se datorează interacţiunilor dipolare 1H-1H, intensitatea fiecărui cross-peak obţinut codifică informaţii cu privire la tăria cuplajului dipolar dintre protonii implicaţi si, implicit, cu privire la distanţele internucleare dintre aceştia. După parcurgerea etapei de mixing urmează transformarea polarizării longitudinale în polarizare 1H transversală (prin aplicarea a incă unui puls π/2 pe canalul 1H), iar aceasta apoi transferată către nucleele 13C direct conectaţi chimic (prin intermediul unei perioade scurte de CP, similară celei prin care s-a realizat transferul 13C->1H iniţial). În final, polarizarea transversală 13C este detectată sub formă de semnal RMN pe durata perioadei de evoluţie directă, t2. Detecţia semnalului se face de asemenea în condiţii de înaltă rezoluţie, adică se urmăreşte evoluţia polarizării transversale 13C sub acţiunea deplasărilor chimice izotrope asociate carbonilor din probă, în condiţii de decuplare heteronucleară prin TPPM.
# 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/chhc" ;cp (TopSpin 2.0) ;13C-13C spin diffusion experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 1u cpd2:f2 1u pl12:f2 d0 1u do:f2 1u pl2:f2 (p16 ph5):f1 (p16 ph4):f2 1u pl3:f2 p3:f2 ph8 d5 p3:f2 ph9 1u pl2:f2 (p16 ph7):f1 (p16 ph6):f2 1u pl12:f1 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu, 1m 1m if 1m in0

; tau mix

;pl12 is used here with tppm, and p30 the pulse

231

lo to 2 times td1 exit ph3= 0 0 2 2 1 1 3 3 ph1= (4) 1 ph2= 3 3 3 3 0 0 0 0 ph4= 3 1 ph5= 1 ph6= 1 ph7= 1 1 3 3 2 2 0 0 ph8= 0 ph9= 2 ph31= 3 1 3 1 0 2 0 2

Un spectru CHHC tipic este ilustrat în Fig. 12, unde este considerat cazul particular al spectrului 2D de corelaţie 13C-13C înregistrat la o valoare tmix de 50 μs, utilizând o fereastră spectrală care se limitează la carbonii protonaţi (indexaţi conform schemei din Fig. 9). Corelaţiile care se stabilesc între protonii asociaţi diferitelor poziţii de carbon din moleculă sunt identificate în spectrul CHHC prin apariţia cross-peakurilor care conectează poziţiile chimice corespunzătoare. Deoarece mecanismul de stabilire a corelaţiilor în spectre CHHC se bazează pe schimbul de magnetizare longitudinală 1H-1H determinat de interacţiunea dipolară, amplitudinea fiecărui cross-peak va fi o măsură a tăriei acestui cuplaj şi, implicit, a distanţei internucleare dintre protonii asociaţi poziţiilor de carbon corelate. Acest mecanism este exemplificat în Fig. 12 cu corelaţii ale carbonului A (a se vedea liniile punctate). În particular, se observă apariţia unui cross-peak intens între A şi carbonul C, însă este de remarcat de asemenea lipsa uni peak de corelaţie similar cu carbonul din poziţia B. Din punct de vedere calitativ, acest rezultat este în perfectă concordanţă cu distanţele intra-moleculare dintre protonii conectaţi chimic de aceştia, şi anume: 3.2 Å între protonii cei mai apropiaţi de carbonii A şi C, şi respectiv de 4.8 Å pentru ceilalţi doi protoni prezentaţi în exemplul din Fig. 12. O analiză cu caracter cantitativ relevantă pentru determinarea de distanţe 1H-1H cu ajutorul metodei CHHC trebuie însă să ia în considerare şi alte efecte care influenţează intensităţile cross-peakurilor din spectru: pentru aceasta am elaborat un model teoretic al dinamicii de spin în condiţii specifice experimentului CHHC [7]. Rezultatele modelării ne-au permis îmbunătăţirea procesului de analiză a datelor experimentale, prin introducerea de corecţii adecvate pentru o serie de procese perturbative, şi anume: (i) caracterul neselectiv al transferului de polarizare 1H<->13C pe durata blocurilor CP care “flanchează” perioada de transfer de magnetizate (tmix în Fig. 11), (ii) efectul protonilor care nu contribuie direct la semnalul RMN-S detectat (protonii care nu sunt legaţi chimic de carbon, şi respectiv protonii din molecule nemarcate izotopic cu 13C), şi 232

Figura 12: Spectru RMN 2D de corelaţie 13C-13C obţinute pe L-Tirozina marcată uniform cu 13C aplicând metoda CHHC; spectrul a fost obţinut pentru o durată de mixing de 50 µs şi ilustrează modul în care dinamica procesului de transfer de polarizare 1H-1H (si implicit distanţa dintre protonii implicaţi) este codificată prin intensitatea cross-peakurilor corespunzătoare din spectrul de corelaţie 2D.

Figura 13: Curbe CHHC reprezentative pentru protoni cu contacte intermoleculare scurte (de exemplu protonul legat de C5 de pe inelul aromatic), şi respectiv lungi (protonii ataşaţi lui C2) în urma împachetării moleculelor de L-Tirozina în reţeaua cristalină (figura din dreapta)

233

(iii). Figura 14: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D CHCC de investigare a transferului de polarizare 1H-13C codificat în spectre de corelaţie 2D 13C-13C # 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/chcc" . Metoda CHCC Având în vedere rezoluţia spectrală limitată a protonilor în experimente RMN-S 2D de tip HETCOR. am proiectat şi implementat practic un nou tip de experiment de corelare 13C-13C. care sunt utilizate în mod tradiţional pentru investigaţii structurale bazate pe determinarea de distante C-H. efectul multiplicităţii protonice pentru diferite grupări chimice din sistem (CH. În această figură ilustrăm comportamentul observat pentru transferul de polarizare în care sunt implicaţi protonii ataşaţi poziţiilor de carbon C2. metoda CHCC se aplică în cazul compuşilor uniform marcaţi cu 13C. Corecţiile introduse conduc la creşterea semnificativă a gradul de precizie cu care sunt estimate distanţele proton-proton din spectre RMN-S de tip CHHC.0) 234 . În mod similar cu metoda CHHC.cp (TopSpin 2. iar procesul care stă la baza experimentului CHCC este şi în acest caz transferul de polarizare proton-carbon. Informaţia codificată în acest tip de spectre se referă tot la cuplajele dipolare 1H-13C. şi respectiv C5 din molecula de L-Tirozină. 13). CH2. unde transferul de polarizare este utilizat pentru a codifica cuplajele dipolare 1H-1H. adică spectre de înaltă rezoluţie. în particular prin intermediul aşa-numitelor curbe CHHC extrase dintr-un set de astfel de spectre înregistrate pentru diferite valori ale timpului de mixing (Fig. numit CHCC: acesta prezintă avantajul de a cuantifica pe ambele dimensiuni spectrale deplasări chimice ale nucleelor 13C. CH3).

dintre care ultimele două formează perioada de mixing a experimentului. 1m 1m if 1m in0 lo to 2 times td1 exit ph3= 1 3 1 3 1 3 1 3 ph1= (4) 0 ph2= 0 ph4= 1 ph5= 0 ph6= 1 ph7= 1 1 3 3 2 2 0 0 ph31= 1 3 3 1 2 0 0 2 . atât în dimensiunea directă. and p30 the pulse Secvenţa de pulsuri corespunzătoare metodei CHCC (Fig. 14) constă în trei blocuri CP distincte. cât şi în cea indirectă.. Informaţii cu privire la eficienţa procesului de transfer de polarizare de la nuclee individuale 1H la toate nucleele 13C aflate în vecinătate sunt codificate în perioada de mixing.13C-13C spin diffusion experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 1u cpd2:f2 1u pl12:f2 d0 1u do:f2 1u pl2:f2 (p16 ph5):f1 (p16 ph4):f1 (p17 ph7):f1 (p17 ph6):f2 1u pl12:f1 go=2 ph31 cpd2:f2 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu. Pe durata celui de-al doilea bloc CP din secvenţa de mixing transferul de polarizare 1H-13C se realizează în mod clasic. polarizarea de spin va evolua în condiţii de decuplare heteronucleară prin TPPM. astfel încât liniile de rezonanţă specifice fiecărei grupări chimice să fie separate. astfel încât polarizarea fiecărui 13C este transferată în mod selectiv doar către protonul (protonii) direct legaţi. Pentru a obţine rezoluţie înaltă. 235 . Primul bloc CP din perioada de mixing este unul de durată scurtă.pl12 is used here with tppm.

236 . iar prin asterisk este marcat în fiecare caz evoluţia cross-peakului specificat. conform programului de pulsuri asociat schemei experimentale din Figura 14. Fig. Sz. şi de polarizarea rămasă pe canalul carbonilor după pulsul CP scurt (din cauza că această polarizare nu se transferă în întregime protonilor direct legaţi) se impune ca asupra secvenţei CHCC să se aplice procedeul de ”phase cycling”. (iii) incrementând durata ultimului puls CP (tmix) polarizarea 1H Figura 15: Spectru RMN 2D de corelaţie 13C-13C obţinute pe L-Tirozina marcata uniform cu 13C aplicând metoda CHCC pentru valori ale ultimului puls de contact (p17) de 0. spectrele 1D de mai jos reprezintă felii de-a lungul dimensiunii directe ce corespund poziţiilor de carbon C2 şi C8. informaţiile extrase în urma aplicării schemei experimentale CHCC sunt codificate în spectre 2D de corelaţie 13C-13C. Cross-peakurile CHCC sunt generate conform următoarei scheme: (i) primul pas este format dintr-un bloc CP standard. Deoarece selectivitatea metodei CHCC poate fi afectată de influenţa polarizării iniţiale a carbonului. în funcţie de distanţele carbon-proton individuale. Ca şi în cazul celorlalte două metode de corelare prezentate mai sus. (ii) aplicarea unui bloc CP de durată scurtă.5 ms (a). urmat de evoluţia pe durata t1 a polarizării 13C sub acţiunea interacţiunii de ecranare chimică şi în condiţii de decuplare heteronucleră prin TPPM. şi respectiv 1 ms (b). aleasă astfel încât polarizarea de spin să fie transferată de la nucleele de 13C doar la protonii direct legaţi.către toate nucleele de carbon aflate în vecinătate. 15.

În prealabil. respectiv 1 ms) spectrele codifică informaţii structurale despre contactele intramoleculare scurte.se transferă atât nucleelor 13C direct legate de protonii polarizaţi.65 Å (H3-C8). Acest lucru arată că pentru timpii de mixing aleşi (tmix = 0.6(a).15 – 2. cross-peakurile datorate corelaţiilor între spini aflaţi la distanţe mai mari sunt şi ele bine conturate.6 b). fiind în bună concordanţă cu datele teoretice (Figura 5. Secvenţa INADEQUATE constă în două pulsuri de 900 separate de o evoluţie liberă pe durata perioadei de mixing.7 Å). unde r este disţanta 1Hi . C3-C5. aceasta este transformată în polarizare longitudinală care apoi este utilizată pe durata aplicării secvenţei INADEQUATE (Fig. C2-C4) corespund celor mai mici distanţe internucleare 1H-13C. În dimensiunea indirectă. Totuşi. Spectrele bidimensionale CHCC ale L-Tyrozinei·HCl uniform marcate 13 cu C pentru timpi de mixing de 0. spre exemplu C7-C5(C4) (pentru distanţa C7-H5(H4) de 2.5 ms. tmix. Eficienţa transferului de polarizare către nuclee 13C individuale este reflectată în intensitatea cross-peakurilor obţinute. 16b) pentru a genera coerenţele DQ. Metode RMN-S 2D de corelare DQ (Double Quantum) – SQ (Single Quantum) Metoda INADEQUATE Metoda numită INADEQUATE (Incredible Natural Abundance Double Quantum Transfer Experiment) este o metodă RMN-S 2D de corelatie 13C-13C în cadrul căreia în perioada de preparare se generează coerente de două cuante (DQ – Double Quantum). iar în dimensiunea directă ele dau naştere semnalelor izotrope corespunzătoare ambilor spini. respectiv 1 ms sunt prezentate în Fig. pentru a refocaliza evoluţia cu deplasarea chimică 13C la sfârşitul procesului de generare a coerenţelor DQ. rata de transfer fiind proporţională cu 1/r3. Distanţele intra-moleculare 1H-13C acoperă un interval larg de valori. cât şi celor aflate în vecinătate. Secvenţa de pulsuri asociată experimentului INADEQUATE este redată în Fig. La o analiză atentă a spectrelor CHCC se poate observa că cross-peakurile cele mai intense (C7-C8.13 Å (H7-C8).68 Å). respectiv (b). şi C2-C7 (4.5. iar la jumătatea acestei perioade se aplică un puls de 1800.9 Å). 16. C3-C4 (3. se mai aplică o dată secvenţa INADEQUATE care va reconverti coerenţele DQ care au evoluat pe durata lui t1 în coerenţe 237 . ω1+ω2. Discuţia rezultatelor experimentale se va concentra doar pe distanţe intermoleculare proton-carbon mai mici de 6 Å. de la 2.13Cj. 5. situate în intervalul 2. adică ω1 şi ω2.20 Å. utilizând cuplajul J dintre diferite poziţii chimice în molecula investigată. aceste coerenţe evoluează cu o frecvenţă egală cu suma deplasărilor chimice asociată spinilor corelaţi. Experimentul generează polarizare transversală a spinilor 13C prin secvenţa CP-MAS: cu ajutorul pulsului de 900 aplicat după pulsul de contact pe canalul carbonului. 4. la 5.

13C-13C INADEQUATE experiment 1 ze 2 d1 do:f2 1u pl3:f2 (p3 ph3):f2 (1u pl1:f1) (1u pl2 f2) (p15 ph1):f1 (p15 ph2):f2 1u (pl12:f2) (pl4:f1) (p1 ph4):f1 1u cpd2:f2 (p1 ph5):f1 d5 (2p1 ph6):f1 d5 (p1 ph7):f1 238 . în exemplul de spectru INADEQUATE prezentat în Fig.de tip Single Quantum (SQ). În cazul nucleelor 13C.0) .cp (TopSpin 2. 17 nu va apărea cross-peakul corespunzător coerentei ω1+ω3. adică între nucleele C1 şi C3. Figura 16: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D INADEQUATE utilizat pentru investigarea eficienţei procesului de generare a coerenţelor Double Quantum (DQ) 13C-13. cuplajul J are valori semnificative pentru a produce coerente DQ în general între poziţii direct conectate prin legături chimice: din aceasta cauză. codificat în spectre de corelaţie 2D 13C-13C # 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/inadequate" .

d0 (p1 ph8):f1 d5 (2p1 ph9):f1 d5 (p1 ph10):f1 1m do:f2 wr #0 HaltAcqu. ωi şi ωj. corespund formării unei coerenţe DQ care evoluează în dimensiunea indirectă cu frecvenţa ωi + ωj şi indică conectivitatea chimică directă între carbonii corespunzători 239 . 1m 1m if 1m in0 lo to 2 times td1 exit ph3= 1 1 1 1 3 3 3 3 ph1= 0 ph2= 0 ph4= 3 3 3 3 1 1 1 1 ph5= (8) 0 2 4 6 ph6= (8) 0 2 4 6 ph7= (8) 4 6 0 2 ph8= 1 ph9= 1 ph10= 3 ph31= 0 2 0 2 2 0 2 0 Figura 17: Exemplu ilustrativ de spectru RMN 2D INADEQUATE: peakurile de corelaţie între două poziţii chimice.

în abundenţă naturală. în abundenţă naturală [8]. metoda INADEQUATE este intens utilizată în investigaţiile structurale din chimia organică. Datorită acestui fapt. 18 corespunde spectrului 13C INADEQUATE înregistrat pe acetatul de colesteril (C29H48O2). În urma analizei spectrului 2D INADEQUATE s-au determinat toate corelaţiile posibile între nucleele de carbon din moleculă. Un exemplu relevant pentru acest tip de aplicaţii practice ilustrat în Fig. care conţine două molecule în unitatea asimetrică. spectrul 13C unidimensional conţine 58 de linii RMN (fiecărei poziţii individuale a unui nucleu 13C ii va aparţine o linie de rezonanţă dublată). majoritatea situate în regiunea spectrală 10 – 60 ppm. în scopul stabilirii conectivităţilor chimice dintre diferitele grupări prezente în molecula investigată.Datorită particularităţilor sale. această moleculă prezintă o structură cristalină puternic ordonată. În stare solidă. concluzionându-se asupra acurateţei metodei INADEQUATE în caracterizarea conectivităţilor chimice în sisteme moleculare complexe. Figura 18: Spectrul RMN 2D de corelare corespunzător acetatului de colesteril în abundenţă naturală (2 molecule pe unitatea asimetrică) obţinut cu ajutorul secvenţei de pulsuri INADEQUATE 240 .

BABA2. În prezentul raport vom considera aşa-numita secvenţă BABA (Back to Back) [9].Metoda 1H-1H DQ-MAS Metodele bazate pe excitarea coerentelor DQ se pot aplica şi în cazul protonilor. pentru excitarea coerenţelor ilizează secvenţa numita BABA2 241 . detectabile direct. 19) este aceeaşi ca şi în cazul INADEQUATE. unele implicând acţiunea continuă a câmpurilor rf. codificat în spectre de corelaţie 2D 1H-1H. condiţie necesară pentru a realiza o recuplare eficientă a interacţiunilor dipolare 1H-1H. iar altele aplicarea de pulsuri rf intense: toate au însă în comun sincronizarea duratei secvenţei de excitare DQ cu perioada de rotaţie a probei în jurul unghiului magic. şi respectiv o versiune perfecţionată a ei. care conţine două cicluri BABA cu fazele relative astfel proiectate încât să minimizeze efectul evoluţiei sub acţiunea deplasărilor chimice 1H pe Figura 19: Reprezentarea schematică a experimentului RMN 2D 1H-1H DQ-MAS utilizat pentru investigarea eficienţei procesului de generare a coerenţelor Double Quantum (DQ) 1H-1H . în cazul metodelor 1H-1H DQ-MAS coerenţele de două cuante se generează interacţiunile dipolare homonucleare 1H-1H recuplate pe durata perioadei de excitare şi reconversie cu ajutorul unor secvenţe de pulsuri specifice. schema generală a experimentului 1H-1H DQ-MAS (Fig. În practică. şi respectiv de a le reconverti la coerenţe SQ. Spre deosebire de experimentul INADEQUATE prezentat anterior. singura deosebire fiind secvenţa de pulsuri aplicată pentru a genera coerenţe DQ. Drept urmare. au fost dezvoltate numeroase metode de excitare DQ pentru protoni. unde rezoluţia spectrală este asigurată prin rotaţia rapidă în jurul unghiului magic.

astfel încât duratele implicate în Fig.1H-1H DQ-MAS experiment 1 ze 2 d1 1u pl1:f1 (p1 ph1):f1 d1 (p1 ph1):f1 1u (p1 ph2):f1 d1 (p1 ph3):f1 1u (p1 ph1):f1 d1 (p1 ph1):f1 1u (p1 ph3):f1 d1 (p1 ph2):f1 d0 1u (p1 ph4):f1 d1 (p1 ph4):f1 1u (p1 ph5):f1 d1 (p1 ph6):f1 1u (p1 ph4):f1 d1 (p1 ph4):f1 1u (p1 ph6):f1 d1 242 .0) .cp (TopSpin 2. având o separare între ele egală cu o jumătate de perioadă de rotaţie.durata perioadei de excitare/reconversie. Fiecare ciclu BABA conţine două perechi de pulsuri de 900 alipite între ele. 19 sunt tmix = 2tBABA = 2τR # 1 "C:/Bruker/TOPSPIN/exp/stan/nmr/lists/pp/user/dq-baba" .

şi respectiv (CH. NH3).ω2).(p1 ph5):f1 go=2 ph31 wr #0 HaltAcqu. Analizând spectrul se constată şi similarităţi cu un spectru tipic INADEQUATE. (ω1. dar şi din cauza tăriei mari a cuplajelor dipolare 1H-1H care permit evidenţierea corelaţiilor dintre protonii CH (ω2) aparţinând la două molecule vecine (corelaţii intermoleculare): în cazul peakurilor diagonale ωj. Eficienţa maximă s-a obţinut pentru o singură secvenţă BABA2. (CH3. unde am utilizat secvenţa BABA2. În spectrul DQ-MAS al L-alaninei acesta este cazul pakurilor de corelaţie (ω1. 1m 1m if 1m in0 lo to 2 times td1 exit ph1= (4) 0 2 4 6 ph2= (4) 2 4 6 0 ph3= (4) 4 6 0 2 ph4= 0 ph5= 1 ph6= 3 ph7= 1 1 3 3 2 2 0 0 ph31= 1 3 3 1 2 0 0 2 Aplicaţiile practice ale metodei 1H-1H DQ-MAS vor fi ilustrate în continuare. Deosebirile sunt legate de faptul că în spectre 1H-1H DQ-MAS pot apărea şi peakuri diagonale.ω3) corespunzătoare coerenţelor DQ care se generează între protoni aparţinând grupărilor (CH3. ωi+ωj. de exemplu ωi şi ωj în dimensiunea directă. dar şi deosebiri. NH3). Concret. în dimensiunea indirectă (DQ).ω3) şi (ω2. datorită multiplicităţii protonilor dintr-o anumită grupare chimică. 20. 243 . cum este cazul grupărilor CH3 (ω1) şi NH3 (ω3) în spectrul din Fig. la o frecvenţă de rotaţie a probei în jurul unghiului magic de νR = 30 kHz. frecvenţa de evoluţie în dimensiunea DQ va fi de 2ωj. asemănările sunt legate de faptul că liniile de rezonanţă corespunzătoare spinilor 1H corelaţi. 20). evoluează cu o frecvenţă egală cu suma deplasărilor chimice asociată spinilor. considerând cazul relativ simplu al spectrului de corelaţie 1H-1H înregistrat pe L-alanina (Fig. CH).

şi anume 19 u. corespunde unor distanţe intranucleare mici. obţinută pentru peakul diagonal (ω2. ω1) a cărui intensitate în unităţi arbitrare este de 20 u. ω2). şi respectiv de 18. Pentru cross-peakurile (ω1+ ω2. În primul caz. care formează o reţea compactă de spini. o analiză riguroasă a intensităţilor relative ale peakurilor din spectrul 2D 1H-1H DQ-MAS ne poate conduce la 244 .. În consecinţă. ω2) şi (ω3+ ω2.3 Å între protonii grupării CH aparţinând la două molecule vecine din reţeaua cristalină a L-Alaninei. De exemplu. ω2). pentru coerenţele de două cuante generate între grupările CH-CH3.Figura 20: Spectrul RMN 2D de corelare 1H-1H DQ-MAS achiziţionat utilizând secvenţa BABA2 pe L-Alanina.a. reflectă o distanţă semnificativ mai mare de ~2.7 Å. peakului diagonal (2ω1.a în cazul grupărilor CH-NH3 cu distanţa intramoleculara de ~2. intensitatea de ~ 4 u.a.3 Å. de ~1.5 u. care implică o distanţă intramoleculară de ~2. Prin comparaţie.a. intensităţile sunt comparabile.6 Å. Informaţii mai cantitative cu privire la distanţele internucleare dintre protonii din probă se pot obţine din analiza spectrelor 1H-1H DQ-MAS comparând intensităţile relative ale peakurilor de corelaţie. între protonii grupării CH3.

Ladizhansky. A. Aluas. Chem. A. K. C. G. Spiess. S.M. Magn.E. R. Tripon. Reson. R. Magn. Demco. Emsley.J. SolidSate Nuclear Magnetic Resonance 35 (2009) 2-11 R. Principles of Nuclear Magnetic Resonance în One and Two Dimensions. G. X. 4. Tripon. S. De Paepe. A. A 122 (1996) 214.cuantificarea tuturor proximităţilor proton-proton din proba investigată. T. J. S.R. 183 (2006) 68. Wokaun. Magn. J. Reson. 6.. Ramamoothy. Filip.H. A. 9. Aluas. Reson. 199 (2009) 173. Gullion.. C. Phys. Ramamoorthy. Brown. Griffin. Introduction to High-Resolution Solid-State NMR. D. J. 245 . D. Magn. Oxford 1987 C. C. Ernst. Filip. Bibliografie 1. S. Griffin. rezultând caracterul aplicativ al acestei metode în caracterizarea structurală a compuşilor moleculari în fază solidă. J. J. M. Bodenhousen. Feike. 5. Lett.W. 8. X. 7. Wu. T. M. Steuernagel. P. Hafner. Elsevier Science 2007 P. Filip. ChemPhysChem 5 (2004) 869-875. Madhu. V. Lesage. 2. H. C. M. 408 (2005) 118-122. Filip. Oxford University Press. 5..K. Graf. 3. Lee.G. Opella. L. Narasimhaswami. Reson A 109 (1994) 270-272.

.. prezentăm mai jos protocolul de lucru pentru aceste echipamente.......264 4.............................4 Tesla şi posibilităţi de analiză atât a probelor lichide cât şi a celor solide ........ precum şi înţelegerea modului în care acestea funcţionează şi a rolului fiecărei părţi........................ vor răspunde acestor efecte........... 246 ...................265 În dotarea Facultăţii de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se află două spectrometre de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) performante şi anume: ....................... Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară are loc în regiunea undelor radio şi este asociată cu tranziţiile energetice ale spinilor nucleari...................246 2...............................spectrometrul Bruker Avance 400 cu câmp central de 9.............. Bibliografie ....... dr... Prezentarea principiului tehnicii experimentale .................. oscilant.........Rezonanţa magnetică nucleară pe sisteme lichide Lect................ cunoaşterea părţilor componente ale unui spectrometru........ Prezentarea principiului tehnicii experimentale Rezonanţa magnetică nucleară este un fenomen ce apare atunci când nucleele de un anumit tip se găsesc într-un câmp magnetic static şi sunt expuse la un al doilea câmp magnetic....... Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente ........spectrometrul Bruker Avance 600 cu câmp central de 14 Tesla şi posibilităţi de analiză atât a probelor lichide cât şi a celor solide Utilizarea acestor spectrometre de către studenţii Facultăţii de Fizică presupune o stăpânire temeinică a noţiunilor şi principiilor de bază din RMN... Deoarece legăturile chimice sunt asociate cu valenţa ionilor şi structura moleculară................... Prezentarea informaţiilor care se pot obţine pe diferite sisteme de studiu ..... Mihai Vasilescu Cuprins 1.............253 3....... doar acele spectroscopii care au scala lungimilor apropiată frecvenţelor de rezonanţă caracteristice...... 1. O particularitate importantă asociată cu tehnica RMN este sensibilitatea sa la mediul chimic. În scopul facilitării activităţilor de practică experimentală pentru utilizarea acestor echipamente de ultimă generaţie.

53 24. alte posibile nuclee rezonante fiind excluse prin reglarea spectrometrului pe domeniul de frecvenţe de interes. Tabel 1. care conţin informaţii specifice structurii locale. Toate nucleele cu moment magnetic sunt capabile să ofere informaţii detaliate despre ordinea locală. Proprietăţi RMN ale unor nuclee într-un câmp de 9. Pentru 247 .395 T: Izotop 1H 2H 13C 14N 15N 17O 31P 35Cl 37Cl 43Ca Frecvenţa RMN (MHz) 400 61 100 29 40 54 161 39 32 27 Abundenţa naturală (%) 99. Astfel se pot obţine date despre unghiurile dintre legături şi lungimea legăturilor. presupune reprezentarea grafică a unui bilanţ energetic.015 1. Pentru proton aceasta corespunde unor frecvenţe de rezonanţă între 100-600MHz. Cele mai importante interacţii sunt interacţia de deplasare chimică pentru toate nucleele şi interacţia cuadrupolară pentru nucleele cu I>1/2.37 0.47 0.145 Rezonanţa magnetică nucleară. câmpul magnetic este în domeniul 2. Domeniul corespunzător pentru C13 este 25-150MHz. ele vor fi multe de acest fel. Într-un spectru RMN pot fi înregistrate semnale de la un singur tip de nuclee. câmpul efectiv din zona nucleului este influenţat şi de câmpurile locale interne. Valorile frecvenţelor cu care se lucrează în RMN fac însă folosirea lor foarte anevoioasă. precum şi despre procesele dinamice. Pe lângă câmpul magnetic static.108 99.3-14 T.63 0. Spectroscopia RMN este o metodă foarte utilă pentru studiul structurii locale şi a dinamicii constituenţilor compuşilor.Spectroscopia RMN dă date despre toate nucleele rezonante din sistem. ca orice metodă spectroscopică. tipic.037 100 75. despre atomii învecinaţi (din prima şi a doua sferă de coordinare). Aceste diferenţe mari ale frecvenţelor de rezonanţă (unele exemple sunt date în Tabelul 1) fac posibilă observarea nucleelor diferitelor elemente relativ independent unele de altele. în experimentele de RMN. în diverse medii chimice. simetria locală şi numerele de coordinare.98 0. De obicei.

şi modificând câmpul magnetic principal. ci prin iradierea cu un câmp electromagnetic slab. Îngustimea liniilor în cazul lichidelor se datorează mişcării moleculare rapide [1]. A doua abordare demonstrează chiar mai clar distincţia dintre rezonanţa magnetică nucleară şi alte spectroscopii şi exemplifică folosirea descrierii clasice a câmpului de radiaţie. Îngustimea extraordinară a liniilor RMN este cea care face ca efectele deplasărilor chimice mici să fie măsurabile şi utile. Acesta este cunoscut ca sistemul rotativ (“the rotating frame”). acum reprezentându-se în loc de scală energetică propriu-zisă. Ulterior s-a recurs la un artificiu. Prima este similară ca şi concepţie cu alte forme dispersive de spectroscopii şi implică o analiză (“sweep”) spectrală în care fiecare condiţie de rezonanţă posibilă (echivalentă absorbţiei) este căutată secvenţial. De obicei. ea fiind rezultatul energiei foarte joase implicate în experimentele RMN. pentru rezonanţa magnetică nucleară. de ordinul zecilor sau sutelor de ppm. Deplasările chimice întâlnite în RMN sunt. a căror frecvenţă de rezonanţă să fie considerată nivelul zero al scalei energetice. Pentru a observa semnalele pot fi urmate două strategii. substanţe de referinţă. Această abordare este adesea utilizată în RES. Această abordare este mai uşoară din punct de vedere tehnic şi are la bază ecuaţia: ω0 = -γB0 echivalentă cu parcurgerea frecvenţelor. Pentru a urmări experimentul este necesar să folosim un sistem de coordonate care se roteşte cu frecvenţa Larmor ω0. de frecvenţă fixată. În aceste 248 . dar a devenit rară în spectroscopia RMN. De obicei. acesta va fi un sistem de bobine acordate. o scală a deplasărilor chimice date de formula: δ = ν −ν 0 ν0 Unitatea de măsură pentru deplasările chimice este "partea per milion" sau "ppm". de obicei.simplificare s-a ales ca primă soluţie folosirea unor etaloane. aceasta nu se face prin parcurgerea domeniului de frecvenţe. Baza experimentului de rezonanţă magnetică este plasarea probei într-un câmp magnetic uniform intens şi asigurarea iradierii ei cu un câmp electromagnetic printr-un sistem potrivit de emisie şi recepţie a frecvenţelor radio sau de microunde.

în loc să aplicăm un puls de 180.γ B1 t aşa că magnetizarea poate fi înclinată la orice unghi doar prin simpla aplicare a unui puls electromagnetic de putere şi durată cunoscute. B1. Radiaţia electromagnetică este descrisă de componenta sa magnetică ca un vector la un anumit unghi faţă de direcţia câmpului. Când aplicăm B1 magnetizarea răspunde precesând în jurul lui B1 cu o frecvenţă ω1 dată de: ω1 = . (b) Magnetizarea după un puls de 1800. Figura 1. atunci va părea statică în sistemul de coordonate astfel ales. În sistemul rotativ. Aceasta corespunde unei inversii a populaţiei nivelelor energetice şi este. care este direcţia câmpului magnetic principal. (c) Magnetizarea după un puls de 900. aplicăm un puls cu durata jumătate. o situaţie de non-echilibru.condiţii magnetizarea nucleară poate fi descrisă de un vector paralel cu direcţia z. În această situaţie fiecare vector nuclear individual (vectori care sunt însumaţi pentru a da magnetizarea macroscopică) 249 . în mod clar. cunoscut ca timp de relaxare spin-reţea sau timp de relaxare longitudinală. T1. Dacă radiaţia electromagnetică este de aceeaşi frecvenţă cu frecvenţa Larmor. B0 poate fi ignorat şi este necesar doar să considerăm efectele câmpului de radiaţie. (a) Magnetizarea (M0) în sistemul rotativ în prezenta câmpului de radiofrecvenţa (B1). Revenirea la echilibru este caracterizată de un timp. Situaţia este ilustrată în figura 1(a) [2].γ B1 Unghiul la care se mişcă magnetizarea este θ. atunci magnetizarea se roteşte cu 90 de grade în planul x’y’. cunoscut ca plan transversal (fig 1c). Figura 1(b) ilustrează acest proces pentru un unghi de 1800. Dacă. După un “puls de 180” sensul magnetizării se inversează complet. dat de: θ = ω1 t = .

(c) şi (d) arată evoluţia în timp după un puls de 900. Semnalul obţinut prin relaxare se referă de obicei la relaxarea liberă a magnetizării (free induction decay. numit relaxare spin-spin sau transversală. Figura 2.este forţat de câmpul de radiaţie să se rotească coerent cu frecvenţa Larmor ω0. Pe măsura trecerii timpului suma vectorilor se va reduce la zero. oscilează cu o frecvenţa egală cu diferenţa dintre frecvenţa de referinţă şi frecvenţa de rezonanţă a semnalelor deplasate. În lichide. atunci setul de spini nucleari. Există o relaţie importantă între relaxarea transversală şi lărgimea liniei. vom avea tot atâtea nuclee ce se mişcă mai rapid ca şi numărul celor ce se mişcă mai lent. Când apar deplasarea chimică (“chemical shift”) sau rezonanţele cuplate scalar. Efectele de câmp aleatoare. vor produce variaţii aleatoare ale frecvenţei Larmor. dependente de timp. Acest proces. FID) şi poate fi transformat într-un spectru printr-un proces matematic cunoscut sub numele de transformare Fourier. care vor face ca vectorii nucleari individuali să se mişte cu viteze diferite faţă de viteza sistemului rotativ. sistemul începe să se relaxeze. Relaxarea transversală – fiecare săgeată reprezintă un vector magnetizare nucleară. este ilustrat în figura 2. (a). Imediat după ce aplicarea pulsului încetează. Acest proces este ilustrat în figura 3. prin: 250 . ν½ . corespunzând liniilor deplasate. această relaxare poate fi adesea caracterizată ca un proces exponenţial cu constanta de timp T2. (b). Pentru o descreştere exponenţiala spre echilibru. Cum aceste câmpuri sunt aleatoare. T2 este legat de lărgimea liniei la jumătatea înălţimii peak-ului. Acolo unde avem un număr de rezonanţe deplasate se obţine un semnal oscilator complicat al relaxării. numit timp de relaxare spin-spin sau timp de relaxare transversală.

intensitate (a) timp (b) frecventa Figura 3. din cauza lărgimii liniei deplasarea chimică sau informaţiile privind cuplajul sunt obscure sau chiar pierdute. În multe cazuri. care este acum metoda aleasă în cele mai multe experimente RMN.ν½ = 1/(πT2) de aceea. Transformarea Fourier a unui FID (a) într-un spectru (b) Tehnica transformării Fourier. Principiul unei astfel de metode este ca. toate frecvenţele sunt excitate în mod 251 . cu cât relaxarea se produce mai rapid. este un exemplu de metodă multiplex. respectând condiţia ca pulsul excitaţiei să acopere o lărgime de bandă potrivită. cu atât linia observată este mai largă.

Metoda transformatei Fourier nu este însă lipsită de probleme. vor avea doar o mică contribuţie la FID. În cazul RES. Figura 4. de interes. unde apa este adesea componentul majoritar şi poate domina spectrul. acest avantaj este foarte consistent. de exemplu. Aceasta poate fi o problemă importantă în spectrele RMN pentru protoni.egal şi toate contribuie la toate punctele din FID. Dimpotrivă. Dacă aceasta este foarte scurtă. avantajul semnal/zgomot al metodei transformatei Fourier asupra metodei CW pentru acelaşi timp de achiziţie este N unde N este numărul de frecvenţe. cu linii foarte înguste. Ca o consecinţă. atunci liniile spectrale sunt foarte largi şi digitizarea devine o problemă. pot apărea probleme cu digitizarea semnalului. Dacă nu avem o rezoluţie suficientă în convertorul analog – digital. Vedere generala asupra spectrometrului 252 . CW) frecvenţele sunt excitate secvenţial. În aceste condiţii s-ar putea să fie avantajoasă folosirea metodei CW cuplată cu tehnici de scanare rapidă. atunci când se fac analize pe alimente. A doua problemă este direct legată de avantajul multiplexului. Ca rezultat al acestei metode. Prima este durata FID-ului. Deoarece N este de obicei mii sau zeci de mii. Cum toate frecvenţele contribuie la fiecare punct. deoarece semnalele mici. În RMN pot apare dificultăţi cu semnalele solidelor. CW tinde să fie mult mai lentă decât metoda transformatei Fourier. în metoda undelor continue (continous wave. iar partea iniţială a semnalului este distorsionată de revenirea sistemului de recepţie după pulsul de radiaţie. aceasta limitează metoda transformatei Fourier la doar un grup restrâns de sisteme. un semnal foarte intens în anumite părţi ale spectrului va creşte intensitatea tuturor punctelor din FID. În cazuri ideale. atunci contribuţia semnalelor mici poate fi pierdută cu totul.

bobina.Magnetul • cea mai scumpă parte a spectrometrului • electromagnet din fire supraconductoare • câţiva km de fir • solenoid. 253 .4 K) • straturi termoizolante şi ecranante • orificiu central vertical (îngust sau larg) Figura 5. bobine helmholtz • heliu lichid (T = 4.2 K) • straturi termoizolante şi ecranante • azot lichid (T = 77. Prezentarea informaţiilor care se pot obţine pe diferite sisteme de studiu Cel mai adesea analizele probelor lichide se concentrează pe studiul spectrului RMN corespunzător nucleelor de hidrogen sau carbon. anume a izotopilor 1H şi 13C. Interpretarea acestor spectre ne permite identificarea structurii probelor analizate. Secţiune schematică printr-un magnet RMN 2. Dizolvarea probelor se face în solvenţi deuteraţi. Analizele se fac utilizând recipienţi speciali pentru analize RMN. eprubete de quartz de 5 mm diametru. spectrometrul realizând fixarea câmpului cu ajutorul nucleelor de deuteriu.

Proba: ciclohexan (C6H12) .512 ppm pentru 1H.16 ppm pentru 1H. respectiv 30 ppm şi 206 ppm pentru 13C. solvenţii au şi rol de referinţă.01 ppm pentru 13C. Proba: benzen (C6H6).156 ppm pentru 1H. Solvent: CDCl3 Figura 7. • C3D6O (acetona deuterata) are frecvenţa de rezonanţă de 2. respectiv 128. • D2O (apa deuterată) are frecvenţa de rezonanţă de 4. • C6D6 (benzen deuterat) are frecvenţa de rezonanţă de 7. Astfel: • CDCl3 (cloroform deuterat) are frecvenţa de rezonanţă de 7.78 ppm pentru 1H.În acelaşi timp. respectiv 39.032 ppm pentru 13C. • TMS (tetrametilsilandeuterat) are frecvenţa de rezonanţă de 0 ppm pentru 1H.47 ppm pentru 13C. Solvent: CDCl3 254 . respectiv 0 ppm pentru 13C şi 0 ppm pentru 29Si. respectiv triplet la 77. • DMSO (dimetilsulfoxid deuterat) are frecvenţa de rezonanţă de 2. Redăm mai jos şi câteva exemple de analize 1H NMR pe probe relativ simple [3]: Figura 6.26 ppm pentru 1H.

Proba: toluen (C6H5CH3). Proba: etil benzen (C6H5CH2CH3). Proba: acetona (CH3(C=O)CH3) . Solvent: CDCl3 Figura 10. Solvent: CDCl3 Figura 9.Figura 8. Solvent: CDCl3 255 .

Solvent: CDCl3 Figura 12. Proba: etanol (CH3CH2OH) . Solvent: CDCl3 256 . Proba: metil etil cetona (CH3(C=O)CH2CH3).Figura 11. Solvent: D2O Figura 13. Proba: apa (H2O) .

Proba: 1-propanol (CH3CH2CH2OH).Figura 14. Proba: etanol (CH3CH2OH). Solvent: CDCl3 Figura 16. Solvent: D2O Figura 15. Proba: 2-propanol ((CH3 )2CHOH). Solvent: CDCl3 257 .

Solvent: CDCl3 Figura 18.Figura 17. Solvent: CDCl3 258 . Solvent: CDCl3 Figura 19. Proba: piridina (C5H5N). Proba: 2-butanol (CH3CH2CH(OH)CH3 ). Proba: t-butanol ((CH3 )3COH).

în general. aşa cum se vede în figura 20: Figura 20. în timp ce protonii grupării legate de CH2 dau semnal despicat (n+1). deci triplet. Analizele de tip 13C NMR vor utiliza diferite metode ce conduc la îmbunătăţirea semnalului RMN. senzitivitatea este îmbunătăţită de creşterea câmpului magnetic utilizat [5]. Astfel. identificarea corespondenţei celor trei semnale de rezonanţă este completă. Integrarea semnalelor pentru proba: metil etil cetona (CH3(C=O)CH2CH3). Informaţii suplimentare se obţin dacă calculăm integralele liniilor de rezonanţă. Cum semnalul RMN creşte odată cu creşterea diferenţei de populaţie dintre nivelele energetice.Pentru aceste exemple identificarea corespondenţei între semnalele de rezonanţă şi poziţia protonilor în moleculă se face relativ simplu. diferenţa de populaţie poate fi crescută prin scăderea temperaturii probei. Senzitivitatea spectrometrului RMN este o măsură a numărului minim de spini detectabili. De asemenea. acestea reprezentând de fapt intensitatea relativă a semnalelor şi fiind. Pentru a identifica semnalele celor doua grupări CH3 vom ţine cont de faptul că protonii grupării legate de C=O dau semnal simplu (singlet). proporţionale cu numărul de nuclee care produc semnalele respective. Redăm mai jos şi câteva exemple de analize 13C NMR pe probe relativ simple: 259 . corespunzător numărului de protoni legaţi de fiecare dintre nucleele de carbon. Solvent: CDCl3 Raportul relativ al celor trei integrale este 2:3:3.

Solvent: CDCl3 260 . Solvent: CDCl3 Figura 22. Proba: benzen (C6H6). Proba: toluen (C6H5CH3). Proba: ciclohexan (C6H12) .Figura 21. Solvent: CDCl3 Figura 23.

Figura 24. Solvent: CDCl3 Figura 25. Proba: etil benzen (C6H5CH2CH3). Proba: metil etil cetona (CH3(C=O)CH2CH3). Proba: acetona (CH3(C=O)CH3) . Solvent: CDCl3 261 . Solvent: CDCl3 Fiurag 26.

Proba: etanol (CH3CH2OH) .Figura 27. Solvent: CDCl3 Figura 28. Proba: etanol (CH3CH2OH). Solvent: CDCl3 262 . Proba: 1-propanol (CH3CH2CH2OH). Solvent: D2O Figura 29.

Proba: t-butanol ((CH3 )3COH). Solvent: CDCl3 263 . Proba: 2-propanol ((CH3 )2CHOH). Solvent: CDCl3 Figura 31. Proba: 2-butanol (CH3CH2CH(OH)CH3 ). Solvent: CDCl3 Figura 32.Figura 30.

Etapele înregistrării spectrului RMN pe probe lichide la spectrometrul Bruker Avance 400 din dotarea laboratorului: • se ia o eprubeta de 5 mm diametru. se observă şi semnalul corespunzător solventului la 77.1-0.4Tesla şi posibilităţi de analiză atât a probelor lichide cât şi a celor solide. • se pune solventul în eprubetă.5 ml solvent). 264 . • se pune eprubeta în suportul special: • se aşează eprubeta cu suportul în dispozitivul special de reglaj al distanţei şi se aşează eprubeta astfel încât ulterior proba să fie în centrul câmpului magnetic. până când coloana de lichid are aproximativ 4 cm înălţime (circa 0.01 ppm.4 grame proba). utilizabil pentru analiza probelor lichide. • se dă comanda „lift on” de la BSMS pentru a crea perna de aer pentru eprubeta. • se agită pentru dizolvarea probei. specială pentru analize RMN. Solvent: CDCl3 În toate spectrele de mai sus.Figura 33. peste probă. acolo unde s-a utilizat ca solvent CDCl3. semnal foarte util şi pentru a calibra spectrul în funcţie de referinţă. la nevoie se încălzeşte uşor eprubeta pentru a facilita dizolvarea. curată • se pune proba în eprubetă (circa 0. se află spectrometrul de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) Bruker Avance 400 cu câmp central de 9. Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente În dotarea Facultăţii de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Proba: piridina (C5H5N). 3.

• se dă comanda „efp” pentru a trece din semnal timp (FID) în semnal frecvenţa (spectru). • se fazează corespunzător. A. p. se centrează semnalul de „lock” în fereastra de control a BSMS-ului.edu/htbooks/nmr/ Mihai Vasilescu.se aşează eprubeta pe perna de aer. Vol. p.cis. funcţie de structura moleculară. • se dă comanda „wobb” şi din şuruburile speciale ale capului de sondă se reglează frecvenţa de rezonanţă pentru nucleul studiat. modificând în principal câmpurile Z1 şi Z2. (1994). Z4. Aceasta se realizează cu comanda „popt” şi se referă în general la setarea duratei pulsului de excitare (p1) şi respectiv a timpului de relaxare dintre două achiziţii consecutive (d1). 3. marcând peak-urile de rezonanţă. 5. 31. • se analizează spectrul. • se calibrează spectrul în funcţie de referinţa aleasă. London (1967) 265 . Grimmer and B. Blumich. Teza de doctorat. (1995). Chapman and Hall. măsurând integrala lor şi atribuind în final semnalele nucleelor. P. 30. Academic Press. la nevoie se modifică şi Z3. Hornak. 1-60.rit. deci câmpul va fi fixat şi stabilizat. Joseph P. McLachlan. R. Belton.S. Bibliografie 1. 4. spectrometrul va intra în modul „lock”. Annual Reports on NMR Spectroscopy. • se realizează măsurătoarea efectivă alegând un număr de achiziţii potrivit pentru obţinerea unui raport semnal/zgomot suficient de bun. • se setează parametrii de achiziţie. 2007 Carrington. Anterior înregistrării unui spectru este posibil ca parametrii de achiziţie să necesite o optimizare. X sau Y. făcându-se automat corecţiile variaţiilor externe. http://www. 1-18. 2. Introduction to Magnetic Resonance. • • • • 4. NMR Basic Principles and Progress. Vol. • se realizează reglajele de „shimm” făcând corecţiile necesare de la BSMS.D. • se alege programul de pulsuri dorit şi nucleul pe care se doreşte realizarea analizei RMN. se dă comanda „lift off” şi proba coboară în magnet. se dă comanda „lock” şi se alege solventul potrivit.

Termenul de “metoda diferenţială” provine de la fap266 . Analiză calorimetrică diferenţială Conf. • temperaturile caracteristice ale transformărilor de fază. sublimare. • capacităţi calorice. Raluca Ciceo-Lucăcel Analiza termică a materialelor acoperă o categorie largă de metode prin care sunt determinate proprietăţile fizice şi chimice ale acestora. etc. descompunerea.C.. răcire. Metodele de analiză termică diferenţială reprezintă varianta modernă a metodelor clasice de investigare a efectelor termice induse de variaţia temperaturii unui corp fiind pentru prima dată folosite de către W. de-vitrificare etc.. Fenomenele fizice şi chimice. • re-cristalizarea sticlelor metalice etc. • oxidarea. cristalizare. • tranziţii vitroase ale solidelor ne-cristaline. • puritatea şi compatibilitatea materialelor. • coroziunea metalelor în diferite atmosfere.VII.Robert Austin în anul 1899. dr. călduri specifice. tratamente izoterme. constantele de material detectabile sau măsurabile prin analiza termică sunt: • comportarea materialelor la topire. • căldurile de topire. • cinetica reacţiilor şi a formării fazelor. reducerea. de reacţie etc. în funcţie de temperatură sau timp pe baza efectelor termice care însoţesc transformările din probă în timpul supunerii acesteia la procese de încălzire. MĂSURĂTORI TERMICE Analiză termică diferenţială. hidratarea – dehidratarea etc. cristalizare.. fierbere.

[1] Concret. metoda constă în încălzirea sau/şi răcirea în condiţii identice a unei probe şi a unui material de referinţă inert din punct de vedere termic. Graficele obţinute în urma determinărilor se numesc curbe de analiză termică sau termograme. De aceea. DTA poate fi folosită si pentru a studia proprietăţile termice şi transformările de faze care nu se produc cu modificarea entalpiei materialului. 1. Suportul pentru probe conţinând termocuplurile şi containerele pentru probe plasate într-un bloc ceramic sau metalic. 1) sunt: 1. iar panta curbei în orice punct va depinde de microstructura probei la temperatura respectivă.tul că aceste tehnici permit determinarea diferenţelor dintre variaţiile unor mărimi fizice ale probei în raport cu cele ale unui etalon. 2. Suprafaţa de sub aria curbei este proporţională cu modificarea entalpiei şi nu depinde de capacitatea calorică a probei. Principalele componente ale unui sistem termic diferenţial Principalele componente ale unui sistem termic diferenţial (Fig. Programatorul de temperatură. 3. Linia de bază a unei înregistrări DTA prezintă astfel discontinuităţi la temperaturile de tranziţie.[2] Figura. Cuptorul. 267 . Analiza termică diferenţială (DTA) este suficient de sensibilă pentru a determina variaţii foarte mici de temperatură şi este capabilă să sesizeze transformările lente ce se produc în intervale largi de temperatură. concomitent înregistrându-se continuu temperatura cuptorului T şi diferenţa de temperatură ΔT (la metodele DTA) sau de flux termic Δ (dQ / dτ ) (la metodele DSC) care apare între probă şi materialul de referinţă.

Orice proces endoterm sau exoterm (cum ar fi topirea sau cristalizarea) care are loc în probă la încălzire este înregistrat ca un peak în direcţia negativă.conform IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Termenul calorimetrie se referă exclusiv la măsurarea căldurii. nu de temperatură. 2 Schema idealizată a unei curbe DTA Calorimetria dinamică diferenţială (DSC) este o tehnică în care diferenţa de energie dintre o substanţă (şi/sau produşii de reacţie) şi un material de referinţă este măsurată ca funcţie de temperatură (sau timp) în timp ce substanţa şi materialul de referinţă sunt supuse unui program de temperatură controlat . Căldura poate fi o cantitate de energie schimbată sub forma unui flux de căldură între două corpuri într-un interval de timp.4. respectiv pozitivă a axei X. în scopul menţinerii unei atmosfere inerte în cuptor (pentru inhibarea oxidării probei. 5. 2). Sistemul de înregistrare. amplificat şi 268 . Figura. Calorimetrele cu baleiaj diferenţial sunt tehnici îmbunătăţite ale DTA (analiza termică diferenţială) în sensul că ele au fost calibrate pentru măsurători de energie calorică. Sistemul de furnizare a gazelor. Efectul termic care se produce în cazul unei tranziţii termice sau a unui proces fizico-chimic este înregistrat ca diferenţă de flux caloric între probă şi referinţă şi la rândul lui este tradus în semnal electronic. eliminarea volatilelor şi asigurarea unui transfer termic cât mai bun). pe care este reprezentată diferenţa de temperatură (semnalul DTA) (Fig.

Semnalul măsurat redat în termograma DSC este direct proporţional cu capacitatea calorică a probei. 269 . fluxul diferenţial de căldură de la cuptor spre probă şi referinţă este măsurat pe căi complet diferite. atunci semnalul DSC va arăta ca o linie dreaptă. 3). astfel că orice diferenţă ce apare în capacitatea calorică a probei conduce la modificarea termogramei DSC. Sistemul „heat flux” DSC înregistrează diferenţa de temperatură între probă şi referinţă care apare în cursul unei transformări fizico-chimice. Figura. • calorimetre DSC cu compensarea puterii calorice („power compensated” DSC). 3 Tipuri de procese care pot apărea într-o înregistrare DSC Există două tipuri de tehnici DSC utilizate în analizele termice: • calorimetre DSC cu flux de căldură („heat flux” DSC). drept pentru care linia serveşte ca şi referinţă şi este numită linie de bază.apoi prelucrat de componenta software a instrumentului. Faţă de această linie se vor măsura intensitatea şi temperatura la care se manifestă procesele termice din probă. Deşi în ambele tipuri semnalul măsurat reprezintă diferenţa de temperatură generată de senzori. Înregistrarea se redă sub forma unei curbe numită termogramă DSC care reprezintă o dependenţă a fluxului caloric măsurat funcţie de temperatură (analiză în regim dinamic) sau timp (analiză în regim izotermal). iar „power compensated” DSC transformă această diferenţă de temperatură în puterea calorică necesară restabilirii echilibrului termic dintre probă şi referinţă. Dacă proba de analizat nu suferă o transformare fizico-chimică sau o tranziţie termică. În continuare vom prezenta pe scurt câteva detalii pentru fiecare tehnică in parte. Schematic este prezentată o termogramă DSC în care linia de bază prezintă multiple modificări datorate proceselor şi tranziţiilor termice din probă (fig.

Căldura transportată la probă şi referinţă printr-un platan din argint sau constantan. care este şi parte integrantă a sistemului de înregistrare a temperaturii. în funcţie de tipul procesului.Heat flux DSC – măsoară diferenţa de temperatură dintre probă şi etalon. 5) – măsoară diferenţa de flux termic proba-etalon indirect. care este convertită în flux de căldură printr-o construcţie specială (Fig. 4. pentru a menţine diferenţa de temperatură zero. prin diferenţa de putere electrică introdusă în rezistenţele de încălzire aşezate în imediata vecinătate a probei şi etalonului. diferenţa de temperatură este zero. Figura. se modifică gradientul de temperatură al probei faţă de etalon. Proba şi referinţa sunt menţinute la aceeaşi temperatură printr-un sistem electric format din două rezistenţe de încălzire. iar graficul înregistrează aşa-numita linie de bază în funcţie de timp sau temperatură. 4). iar în grafic apare o deviere de la linia de bază sub forma unor peak uri endoterme sau exoterme. Schema de principiu a metodei heat flux DSC Power compensated DSC (Fig. 270 . Semnalul măsurat este folosit ulterior la măsurarea diferenţei de flux de căldură. este controlată în timp ce se înregistrează diferenţa de temperatură dintre cele două. Dacă în cuptor fluxul de căldură este echilibrat. Dacă în probă au loc transformări de fază sau alte procese care se produc la o anumită temperatură.

sau endoterm). 5. Din punct de vedere experimental. Materialele ceramice utilizate la confecţionarea locaşurilor sunt 271 . pentru ca temperatura probei să nu difere de cea a referinţei se cuplează sau decuplează rezistenţa de încălzire a acesteia până la egalizarea temperaturilor. 2. dar peak-urile înregistrate sunt mai largi. însă pot apărea suprapuneri de peak-uri. La o viteză mai mică efectele termice au loc la temperatură mai joasă. Semnalul electric dat de diferenţa de putere dintre cele 2 rezistenţe este proporţional cu diferenţa de flux termic şi este înregistrat sub forma curbei de analiză termică.Figura. există o serie de factori care influenţează în mod direct efectele termice analizate şi implicit forma termogramelor. cu peak-uri mai înguste. Viteza de creştere sau descreştere a temperaturii în cuptor: viteza de încălzire afectează înălţimea şi lăţimea efectelor termice înregistrate de curbele DTA şi DTG. oţelul inoxidabil la temperaturi înalte. Principalii astfel de factori de influenţă sunt [3]: 1. La viteze de încălzire mai mari efectele termice sunt evidenţiate mai bine. Schema de principiu a metodei power compensated DSC Dacă în probă are loc un proces (exo. Metalele cele mai frecvente utilizate le temperaturi înalte sunt nichelul. metalele nobile şi seminobile. Influenţa vitezei de încălzire asupra curbelor se explică prin aceea că odată cu creşterea ei creşte şi cantitatea de produşi sub formă de gaz care generează o diferenţă de temperatură mai mare între probă şi cuptor. Rolul formei şi al materialului din care este format locaşul pentru probe Materialele folosite la construcţia locaşelor sunt de două categorii: metalice sau ceramice.

din cauză că transferul de căldură care are loc se face rapid prin pereţii lor şi între aceşti pereţi şi masa probei. 3. Cantitatea de probă ce trebuie luată în lucru este de 272 .2 şi 1g.alumină cu adaus de silice. Influenţa gradului de mojarare a probei: cu cât granulaţia probei este mai mică cu atât temperaturile de descompunere sunt mai joase. pe cât posibil. argilă arse. 5. ele pot influenţa forma efectelor termice sau să se impurifice. la obţinerea unei linii de bază a curbei DTA sub forma unei linii drepte sau prin acoperirea probei se protejează unele reacţii violente ca de exemplu: fierberile sau descompunerile în urma cărora ar ieşi o cantitate de probă afară din locaş. Densitatea sau gradul de tasare a probei în locaş: diferenţele în densitatea sau gradul de tasare a probei în locaş sunt cauzele cele mai obişnuite ale devierilor de la linia de bază a curbei DTA. grafitul. Locaşurile metalice. care sunt mai frecvent utilizate. fapt ce denaturează foarte mult forma curbelor termice. 4. iar suprafeţele efectelor termice sunt mai mici (cu excepţia oxidărilor). din cauză că transferul de căldură are loc încet prin pereţii lor. pe de altă parte. au avantajul că pot fi mult mai uşor de confecţionat. în decursul timpului. 6. Un alt dezavantaj este acela că datorită structurilor poroase. Dar dezavantajul lor este că intensitatea efectelor termice tinde să fie mică. Cantitatea de probă luată în lucru: greutatea probei luată în lucru poate să varieze între 0. în anumite cazuri. pentru aceeaşi cantitate de material reactant ca şi în cazul celor metalice. dau efecte termice cu intensităţi mari. sticle rezistente la temperatură şi. deci ale liniei de bază a curbei DTA. nu sunt poroase şi dau mici deviaţii ale fluxului de căldură. în timpul procesului termic. în cazul când în probă se află un compus care se topeşte. de multe ori. În ceea se priveşte forma locaşelor pentru probe. Locaşurile ceramice. s-au impus două tendinţe: utilizarea locaşurilor în formă de blocuri şi utilizarea locaşurilor în formă de creuzet. aşezarea lor în cuptor este dificilă din cauza faptului că au o slabă conductibilitate termică iar atunci trebuie foarte bine centrate. fără ca această variaţie să aibă prea mare influenţă asupra rezultatelor. cu probele descoperite. Cu toate acestea este bine să se lucreze. Cum ar fi. Dar au şi acestea dezavantajele lor . Rolul acoperirii sau descoperirii probei Acoperirea probei poate să ajute. Această precauţie de a se lucra cu proba descoperită se ia pentru a nu influenţa admisia şi emisia gazelor şi a vaporilor de apă care însoţesc reacţiile termice şi care dacă ar fi într-un sistem închis ar duce la suprimarea unor reacţii.

Cele mai bune materiale inerte sunt acelea care au aceeaşi conductivitate termică ca şi materialul de cercetat. presiunea trebuie menţinută constantă pe tot parcursul determinărilor. dar. Natura şi proprietăţile termocuplelor: un termocuplu este format din doi conductori de compoziţie diferită. el trebuie să aibă aceeaşi mărime granulară şi să se ia aceeaşi cantitate în lucru ca şi proba de cercetat. fiecare. între 100-800˚C se pot folosi termocuple confecţionate din aliaje speciale de Ni şi Cr. Termocuplele ideale sunt cele constituite din metale nobile. 9. Acţiunea atmosferei din cuptor asupra desfăşurării reacţiilor: oricare ar fi procedeul experimental de reglare a presiunii din cuptor. Se lucrează în atmosferă de azot şi aer la un flux de 70 ml/min. Măsurătorile de analiză calorimetrică se realizează pe un calorimetru diferenţial Shimadzu tip DSC-60.obicei determinată de sensibilitatea aparaturii şi de intensitatea proceselor termice care au loc în substanţa cercetată. Alegerea substanţei termice inerte este foarte importantă. În analiza termică se foloseşte o substanţă termică inertă în vederea determinărilor fenomenelor care au loc la încălzirea unui produs solid. comparativ cu această substanţă termică inertă. Măsurătorile de analiză termică diferenţială se realizează cu un derivatograf termic Shimadzu tip DTG-60/60H. Institutului de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe deţine două aparate performante destinate analizelor termice. Pentru temperaturi cuprinse între 100-2200˚C se folosesc termocuple confecţionate dintr-un fir de Pt şi celălalt dintr-un aliaj de Pt cu rodiu.8 mm x h: 2. Materialul de referinţă şi probele de analizat sunt puse în celule standard din 273 . sudaţi la un capăt între ei şi care au proprietatea ca prin încălzire la locul sudurii să dea naştere unui curent electric proporţional cu cantitatea de căldură aplicată. Materialul de referinţă şi probele de analizat sunt puse în celule standard din alumină (având dimensiunile Ø: 5. cu o rată de încălzire a cuptorului de 5-10ºC/min (uzual) în domeniul maxim de temperatură de la 23 ºC (sau temperatura camerei) până la 1600 ºC. care sunt rezistente la atacul termic şi au o durată de utilizare lungă în comparaţie cu cele confecţionate din metale inferioare. Substanţa termică inertă. 7.5 mm). oricare ar fi materialul folosit. 8.

Kluwer Academic Publishers. teze de doctorat si lucrări ştiinţifice cotate ISI (anexa I). Todor D.aluminiu Se lucrează în atmosferă de azot şi aer la un flux de 70 ml/min fiecare (având dimensiunile Ø: 5. V. 3. Ed. Introduction to thermal analysis: techniques and applications. 2001. N. camerei) până la 600ºC. Tehnică. Fizica Materialelor. Second edition. masteranzilor. Michael E. Bucureşti. Jumate. cercetătorilor din UBB sau din Universităţi. Chicinaş. I. Ed. în domeniul maxim de temperatură 23ºC (sau temp. Rata de încălzire a cuptorului este de 5-10ºC/min (uzual). 2. O baie de azot lichid permite determinări la temperaturi scăzute (de la -150ºC). 2001. Accesul la aceste aparate este deschis tuturor studenţilor. Brown. obţinute prin măsurători efectuate la ICIBNS se regăsesc în o serie de lucrări de licenţă. 274 . Informaţii importante privind proprietăţile termice ale unor materiale. Analiza termică a mineralelor. Cluj Napoca. doctoranzilor.8 mm x h: 1.N. Bibliografie 1.. dizertaţie .Metode Experimentale.Pop. Presa Univ.5 mm). cadrelor didactice. 1972. Centre de Cercetare partenere. Clujeană.

....................... Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG si DSC Conf....... Ghid de utilizare a aparatelor de analiză termică diferenţială şi analiză calorimetrică diferenţială Metodele termice diferenţiale constau................. 275 2.........Ghid de utilizare a aparatelor de analiza termică diferenţială si analiză calorimetrică diferenţială................ Bibliografie .......... Analiza termică diferenţială simultan (DTA/TG) – aparat Shimadzu tip DTG-60/60H cu termogravimetria Specificaţii aparat: • Intervalul de temperatură pe care se pot face măsurători: temp............................. 285 1...... care prezintă pe abscisă timpul sau temperatura iar pe ordonată diferenţa de temperatura probă-referinţă (la DTA) sau diferenţa de flux termic (la DSC)...... Raluca Ciceo-Lucăcel Cuprins 1... În cele ce urmează sunt prezentaţi paşii necesari efectuării măsurătorilor DTA/TG şi DSC............ 279 3.. camerei – 1500ºC • Acurateţea balanţei: ± 1% • Detectorii: termocuplu de Pt plus 10% Pt/Rh 275 ....... dr.................. raportat la cele două aparate de măsura existente în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe.......... Ghid de utilizare a aparatelor de analiză termică diferenţială şi analiză calorimetrică diferenţială....... în încălzirea sau/şi răcirea în condiţii identice a unei probe şi a unui material de referinţă inert din punct de vedere termic.. ca principiu.............. Graficele obţinute în urma determinărilor se numesc curbe de analiză termică sau termograme.. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG şi DSC ....... concomitent înregistrându-se continuu temperatura cuptorului T şi diferenţa de temperatură ΔT (la metodele DTA) sau de flux termic Δ (dQ / dτ ) (la metodele DSC) care apare între probă şi materialul de referinţă............................. Cluj Napoca............

Se deschid aparatele şi se aşteaptă 30 min pentru a permite gazelor să formeze o atmosferă inertă în cuptor. Se pregătesc două creuzete curate: unul pentru proba de referinţă (α-alumina) altul pentru proba de analizat. Se deschid recipientele de gaze pentru a asigura atmosfera în cuptor. • Cantitatea de probă folosită: max.5 mm). • Se lucrează în atmosferă de aer şi azot la un flux de ~ 50-70 ml/min.0ºC/min pe un domeniu de temperatură de la temperatura camerei (minim) până la 1500 ºC (maxim). Se pune creuzetul cu materialul de referinţă pe suportul din partea stângă. 1 g Paşi în efectuarea unei măsurători DTA: 1. 4. Se deschide cuptorul apăsând tasta [OPEN/CLOSE]. Se apasă tasta [OPEN/CLOSE] de pe afişajul digital al aparatului pentru a închide cuptorul. Se deschide cuptorul apăsând pe tasta [OPEN/CLOSE] de pe afişajul digital al aparatului. 7.8 mm x h 2. 6.1÷50. 8. Se aşteaptă un timp pentru stabilizarea semnalului. apoi se apasă tasta [ZERO] pentru aducerea la valoarea zero a balanţei. • Rata de încălzire a cuptorului: 0. se ia creuzetul 276 . 5. Se apasă o dată pe tasta [DISPLAY] când ecranul digital al aparatului afişajează valoarea masei.• • • Interval măsurabil semnal DTA: ± 1 la ± 1000 µV Nivel de zgomot: < 1µV Materialul de referinţă (α-alumina) şi proba de analizat se pun în cellule standard din alumină (având dimensiunile Ø 5. 3. 2. iar creuzetul gol pe suportul din partea dreaptă.

ca şi greutatea probei. existând posibilitatea salvării datelor înregistrate până în acel moment. ecranul digital al aparatului afişează valoarea semnalului DTA. 11. Valoarea afişată după stabilizarea semnalului TG reprezintă masa de probă. Se apasă de două ori pe tasta [DISPLAY]. 13. asistarea transferului de căldură şi protejarea detectorilor (în cazul de fază aerul). apoi se pune din nou creuzetul pe suportul de probă. 9. Specificaţii aparat: • Intervalul de temperatură pe care se pot face măsurători: temp. unde se poate alege numele fişierului şi directorul unde va fi salvat. • Interval măsurabil semnal DSC: ± 40 mW • Nivel de zgomot flux de căldură: < 1µW 277 . Analiza calorimetrică (DSC) – calorimetru diferenţial Shimadzu tip DSC-60. 12. dar şi la un sistem de gaz care asigură evacuarea elementelor volatile. fişierul de analiză fiind salvat automat în directorul specificat. camerei – 500ºC sau minus 150ºC – 500ºC când se foloseşte baia de azot lichid. Oprirea măsurătorii se face în condiţii normale. 10. care se aduce la zero prin apăsarea tastei [ZERO]. Pornirea măsurătorii se face cu butonul [Start]. Se închide cuptorul.) se poate face din programul de analiză TA60 care permite asemenea prelucrări ale termogramelor ca şi convertirea şi salvarea datelor în format text pentru prelucrări ulterioare în alte tipuri de programe de prelucrare date. identificare temperaturi evenimente termice etc. TA-60WS Collection Monitor şi se introduc valorile parametrilor de analiză (programul de temperatură şi informaţii despre fişier) în fereastra [Measure] – [Setting Parameters]. Aparatul este conectat la un sistem de purjare a unui gaz inert (în cazul de faţă azotul) care asigură o atmosferă inertă pentru protejarea probelor la oxidare. Se deschide programul de analiză al aparatului.gol de pe suport şi se pune în el o cantitate optimă de probă. Analiza datelor (pierderi de masă. Dacă se doreşte oprirea măsurătorii înainte de finalizarea programului stabilit se apasă butonul [STOP].

ecranul digital al aparatului afişează valoarea semnalului DSC. 2. • Se lucrează în atmosferă de aer şi azot la un flux de ~ 50-70 ml/min. 3.8 mm x h 1. Într-un creuzet se pune o cantitate de referinţă (α-alumina). Şi acest aparat este conectat la sistemul de purjare a unui gaz inert (în cazul de faţă azotul) care asigură o atmosferă inertă pentru protejarea probelor la oxidare. Se deschide programul de analiză al aparatului. TA-60WS Collection Monitor şi se introduc valorile parametrilor de analiză (programul de temperatură şi informaţii despre fişier) în fereastra [Measure] – [Setting Parameters]. Se pregătesc două creuzete curate. 6. iar creuzetul gol pe suportul din partea dreaptă.• Materialul de referinţă (α-alumina) şi proba de analizat se pun în celule standard din aluminiu (având dimensiunile Ø 5. 4. Se apasă o dată pe tasta [DISPLAY].5 mm). iar în celălalt creuzet se pune proba. 5. Se deschid aparatele şi se aşteaptă 30 min pentru a permite gazelor să formeze o atmosferă inertă în cuptor. asistarea transferului de căldură şi protejarea detectorilor (în cazul de fază aerul). 278 . Paşi în efectuarea unei măsurători DSC: 1. Se apasă tasta [ZERO] pentru aducerea la valoarea zero a semnalului. şi la sistemul de gaz care asigură evacuarea elementelor volatile. Se deschid recipientele de gaze pentru a asigura formarea atmosferei în cuptor. Se pune creuzetul cu materialul de referinţă pe suportul din partea stângă. • Rata de încălzire a cuptorului: 1 ÷ 50 ºC/min. cântărită în prealabil pe o balanţă digitală. • Proba: substanţe în formă solidă sau lichidă la temperatura camerei.

• cinetica reacţiilor şi a formării fazelor. • tranziţii vitroase ale solidelor ne-cristaline. cristalizare. Ghid de interpretare a măsurătorilor DTA/TG şi DSC La modul general. descompunerea. de reacţie etc. Când probele cristalizează. În cadrul laboratorului de analize termice de la Institutul de Cercetare Interdisciplinară în Bio-Nano-Ştiinţe au fost abordate o parte din aceste tipuri de măsurători. ca şi greutatea probei. Oprirea măsurătorii se face în condiţii normale. În mod identic cu datele obţinute de la analiza DTATG. fenomenele fizice şi chimice. 2.. rearanjarea atomic este un proces exotermic. sublimare. • cristalizarea sticlelor metalice etc. mai jos fiind prezentate câteva exemple semnificative cu scopul de a oferi o imagine cât mai exactă a modului de intepretare a datelor furnizate de metodele termice diferenţiale: 279 . Pornirea măsurătorii se face cu butonul [Start]. • căldurile de topire. • capacităţi calorice. călduri specifice. cristalizare. hidratarea-dehidratarea etc. unde se poate alege numele fişierului şi directorul unde va fi salvat. reducerea. datele salvate într-o măsurătoare DSC pot fi analizate cu programul TA60. • puritatea şi compatibilitatea materialelor. existând posibilitatea salvării datelor înregistrate până în acel moment. 8. • coroziunea metalelor în diferite atmosfere. fişierul de analiză fiind salvat automat în directorul specificat. iar proba eliberează mai multă căldură decât în referinţa. de-vitrificare etc. Dacă se doreşte oprirea măsurătorii înainte de finalizarea programului stabilit se apasă butonul [STOP].7. fierbere.. Modificări subtile ale semnalului DTA pot indica prezenţa unui peak exotermic asociat cu o separare de faze. • temperaturile caracteristice ale transformărilor de fază. constantele de material detectabile sau măsurabile prin analiza termică sunt: • comportarea materialelor la topire.. • oxidarea.

00 8.8 169. fără pierdere de masă → topirea NH4NO3 • Tendo = 260ºC. • Texo = 274.38% → dehidratarea probei prin pierderea apei adsorbite pe suprafaţa probei. fără pierdere de masă → transformare structurală a NH4NO3 format în probă din precursorii azotaţi şi hidroxidul de amoniu introdus pentru cataliza bazică a hidrolizei din procesul sol-gel • Tendo = 169.00 260 100 200 Temp [C] 300 Semnalul DTA prezintă patru peak-uri endoterme: • Tendo = 58ºC.4 10.37 C 10.00 6.382% -1. pierdere de masă în TG ~ 1.7 -10.00 132 57. 280 . eliminarea altor reziduuri volatile din probă.094 % 20. pierdere de masă de ~ 52%→ suprapunerea unor evenimente termice cum ar fi: descompunerea NH4NO3. identificate prin analiza XRD după un tratament termic la 500ºC.00 274.4ºC. • Tendo = 132ºC. Analiza DTA/TG a unui sistem aluminosilicatic cu Fe60SiO2·20Al2O3·20Fe2O3 preparată prin metoda sol-gel la pH 8.00 -20.00 274.7ºC.1.5 TGA mg 12.38% Weight Loss -52% -52. fără pierdere de masă → începutul procesului de cristalizare a fazelor magnetit şi hematit.00 0.00 DTA uV -1.

• Tendo = 93. x = 0.2.7ºC şi 171ºC → topirea NH4NO3 • Tendo = 221ºC şi 241ºC → suprapunerea unor evenimente termice cum ar fi: descompunerea NH4NO3. respectiv topirea NH4NO3). rezultat din precursorul folosit pentru Al [Al(NO3)3·9H2O]: • NH4OH + HNO3 → NH4NO3 + H2O • Tendo = 128ºC şi 129ºC → transformare structurală a NH4NO3 • Tendo = 169. prin metoda sol-gel. indicând faptul că prezenţa în matrice a unei cantităţi mai mari de Fe influenţează schimburile energetice şi cauzează întârzierea producerii anumitor evenimente termice în probă. HNO3.4ºC → eliminarea apei rezultate din reacţia hidroxidului de amoniu (introdus în soluţie pentru obţinerea unui pH de 8. 15.7 x=15 55 x=20 93.5. DSC mW x=0 129 230 93 128. 20. diferind doar temperaturile la care au loc evenimentele (în special cele două evenimente care indică descompunerea. Linia semnalului DSC pentru cele 2 probe ce conţin Fe este aceeaşi. Analiza DSC a unor sisteme aluminosilicatice cu Fe(80-x)[SiO2]· 20Al2O3· x[Fe2O3]. eliminarea altor reziduuri volatile din probă.5) cu acidul azotic.4 56 129 171 221 241.6 169. cele pentru 20% Fe fiind deplasate mai sus cu câteva grade. la pH 8. 281 .6 0 100 200 300 Temp [C] 400 500 Semnalele DSC ale probelor prezintă cinci peak-uri endoterme: • Tendo = 54ºC şi 56ºC → dehidratarea probei prin pierderea apei adsorbite pe suprafaţa probei.

Al2Si2O7.4ºC).5%) şi pot fi atribuite deprotonării graduale prin oxolare a metakaolinitului.50 0 500 Temp [C] 1000 • Pierderea iniţială de masă de ~0. corespunzător unei tranziţii structurale de stare solidă.00 7.4 10.5 ºC (unde apare peak-ul exoterm îngust) într-o fază aluminiu-siliciu spinel.00 6. Si3Al4O12.00 DTA uV -0.3% în intervalul de temperatură 30-109ºC corespunde dehidratării probei prin pierderea apei adsorbite la suprafaţa probei. fără pierdere de masă în TG. care corespunde unui proces tipic de dehidratare prin dehidroxilarea caolinitului cu producerea fazei dezordonate metakaolinit.00 -10. Analiza DTA/TG a unei argile minerale cu structură majoritară de caolinit TGA mg 8. • În intervalul 977 ºC – 1007 ºC.542% -20.353% -14. se transformă la temperatura la 995. Dar pierderi continue de hidroxil sunt observate până la 900°C (~0. • În intervalul de temperatură 354–660ºC se observă un peak endoterm foarte larg. Faza dezordonată de metakaolin.3.00 505 -0. având un maxim la 505ºC şi însoţit de o pierdere de masă de ~14 % din totalul masei probei.00 7. o conversie structurală a metakaolinitului în altă stare polimorfă aluminosilicatică. care este considerată o structură tip γ-alumină [1]: 2 Al2Si2O7 –> Si3Al4O12 + SiO2 282 .765% 993. Al2Si2O7. semnalul DTA etalează un peak exoterm (cu maximul la 993.50 1046 0.

838% 50.530% 8.00 6.00 100 200.417% 5.94C 445 7.4.90C -13.32C -6.00 400.00 -10.00 DTA uV 371 371.907% -20.00 5.00 0.00 10.00 1000.00 0. cu pierderi de masă în TG – dehidroxilare • la 491 ºC şi la 507 ºC.00 85 84.5 491 491.00 Temp [C] 600.00 445.026% 15. Analiza DTA/TG a unei probe de corn de cerb deproteinată TGA mg 9. cu pierdere de masă – descompunerea termică propriu-zisă în TCP (fosfat tricalcic) şi TTCP ( fosfat tetracalcic): Ca 10 ( PO 4 ) 6 ( OH ) 2 → 2 Ca 3 ( PO 4 ) 2 + Ca 4 P2 O 9 + H 2 O gas 5.554% 507 507.00 -13.786% 20. Analiza DTA/TG a două probe de hidroxiapatită (cu 30%Fe şi 50%Fe) – tratate termic la 450º C TGA mg -12.t HA+30%Fe-t 0.ºC şi 100ºC.00 Temp [C] 600.00 10.18C HA+50%Fe .00 Semnalul DTA prezintă două peak-uri endotermice clare: • la 83.00 400.00 4.00 -50.00 -22.00 83.00 200.00 283 .00 800.00 DTA uV 20.00 -8.00 -12.68C -30.

format din două peak-uri cu maximele la 371ºC şi la 446ºC. • un eveniment exoterm de intensitate mare în intervalul de temperatură 350–500ºC. asociat cu o scădere a masei probei în curba TG (pe intervalul 50ºC–150ºC). însoţite de pierderi de masă considerabile.4] 6. Analiza DTA/TG a unor materiale compozite polimer-sticle[5] Semnalele TG prezintă patru trepte de pierdere de masă: • I – intervalul de temperatură 20-400°C – volatilizarea apei de pe suprafaţa probelor 284 . dar şi eliminării apei libere ataşate în matricea de hidroxiapatită.Procedeul de deproteinare a probei a constat în degresare în acetonă timp de 48 h şi cu eter etilic timp de 30 min. Aceste evenimente pot corespunde degradării şi respectiv arderii matricii organice a osului însoţită de volatilizarea compuşilor gazoşi rezultaţi din acest proces. apoi uscare în cuptor la 40ºC până la îndepărtarea completă a solventului.[2.3. Semnalul DTA etalează trei evenimente termice: • un peak endoterm având maximul la 85ºC. eveniment dependent şi de gradul de hidratare al materialului. eveniment care ar corespunde denaturării structurii triplu helix a colagenului din matricea osoasă.

III – intervalul de temperatură 500-800°C curba DTA prezintă la T ~ 740 °C un peak endotermic pronunţat care poate fi atribuit unui proces de disociere fără pierdere de masă IV – la aproximativ 810-830 °C apare un peak exotermic mic. M. Tamas. Bucio. M. V. C. Artioli. 4 (2008). Journal of Materials Science 38 (2003) 4777-4782 M. Thermal Analysis study of human bone.E.. M. T. Javadpour. 4 (2009). M. J. R. Vol. Belio. 2 (2009). acompaniat de o pierdere de masă. 285 .. Journal of Ceramic Processing Research. Kinetic study of the kaolinite-mullite reaction sequence. 479-483. I. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. A. Pena-Rico.Bibliografie 1.F. Colceriu. Radu. 1995. Gomez-Cortes. Characterisation of natural hydroxyapatite extracted from bovine cortical bone ash.A. Thermal kinetics analysis of bone tissue organic phase. cel mai probabil datorat formării unei faze cristaline în structura compozitelor. Silaghi-Dumitrescu. Vol. intensitatea acestor peak-uri poate fi legată de efectul interacţiunii mutuale dintre produşii de hidratare cu polimerul utilizat în sinteză.M. Ma. S. G. No. 11. A. No.• • • II – intervalul de temperatură 400-500°C – însoţită în DTA de un peak exoterm cu maximul la ~T = 450ºC – o reacţie de dehidroxilare aferentă restructurării reţelei polimerice a compozitelor.. no. L. 5. Ocotlan-Flores. Băciuţ. 2. Phys. A. 129-138. Minerals 22. 10. Lozano. Simon.A. L. Coman. 207-214 . Prejmerean. C. L. and Clark. M. 3. Bellotto. vol. 958-960. Thermoanalytical characterisation of new dental ionomer biocomposites. Javidi. Gualtieri. V. 3. Tămăşan. 4. S. Simon. Simon. S. A. Bahrololoom. V. Chem. Acesta este. Heredia. Menţionăm că toate aceste măsurători au fost publicate şi/sau prezentate în cadrul unor conferinţe naţionale/internaţionale de specialitate.. J. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Pe de altă parte. Velazquez. 10. Part I: kaolinite dehydroxylation.

.290 2.....4.........................290 2..................................2.. Analiza calitativă de faze cristaline ............... Rafinarea Pawley sau Le Bail .........3........................ Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente ................ Analiza microstructurală. Metoda Warren-Averbach........................... Metoda de căutare în spaţiul direct.....................299 2.....................295 2........2...............................VIII........................... Determinarea structurii cristaline din pulberi ...................................1.............................................................. Rafinarea structurilor cristaline prin metoda Rietveld ...............................................................................296 2......1. Metode bazate pe analiza Rietveld ......2.. Indexarea Difractogramelor ......293 2...2.................303 1.........294 2................... Această tensiune se aplică între catodul şi anodul tubului de raze X................................................. Principiul metodei ...........2.................................... Informaţiile care se obţin din difracţia de raze X pe pulberi .......................... Metoda bazată pe analiza Rietveld ..............................................................I.........297 2.....292 2.......S........289 2.................................................................................................4.. Aplicarea unor procedee de calcul pe monocristale la pulberi .. Analiza cantitativă de faze ...................... dr........................4...4.....1................................................289 2...... DIFRACTOMETRUL DE RAZE X Difracţie de raze X pe pulberi C...300 3.....292 2.......3........302 4.............................................3..................1. Metoda Scherrer ................................4..292 2............... Principiul de funcţionare a unui difractometru de raze X este următorul: Cu ajutorul unui generator de înaltă tensiune se obţine tensiune de ordinul zecilor de kV..............2............................................... Metode bazate pe utilizarea de standarde ...................... Gheorghe Borodi Cuprins 1...............................................3......................294 2................ Principiul metodei Difracţia de raze X este una dintre metodele cele mai utilizate pentru investigarea compuşilor în faza solidă cristalină.....................3.....1. Bibliografie ..4..............................3.........................4...3..............................................2............. 286 .............286 2.....

k. Spectrul continuu nu depinde de natura anodului în schimb spectru caracteristic depinde de anodul folosit. iar liniile caracteristice pentru Cr si Co au lungimi de undă mari. un anumit grup spaţial şi un mod de aranjare a atomilor în celula elementară. Anozii tuburilor de raze sunt din următoarele materiale: Cu. 2 θ . Fe. Co. Orice compus cristalin cristalizează într-un anumit sistem cristalografic cu parametrii de reţea bine precizaţi. Se poate considera difracţia pe astfel de plane cristalografice după cum este arătat în figura următoare: 287 . Cr.Catodul tubului de raze X este alcătuit dintr-un filament care este de asemenea alimentat la o sursă de joasă tensiune şi care face ca filamentul să emită electroni. Monocromatizarea radiaţiei X se face cu ajutorul filtrelor de raze X sau cu ajutorul monocromatoarelor de raze X. dar există şi alte tipuri de montaje experimentale. Dintre lungimile de undă emise de un tub de raze X cea mai intensă este radiaţia K α . c/l. trece printr-un sistem de fante care sunt montate pe goniometru după care radiaţiile X ajung la detector unde este înregistrată. Acest lucru se realizează în cazul montajului θ . Proba este aşezată pe un suport plan. l) dacă cel mai apropiat plan cristalografic faţă de origine intersectează axele cristalografice la distanţele: a/h. b/k. Radiaţia X emisă de tubul de raze X intră într-un goniometru. Ag etc. Electronii care lovesc anodul fac să se emită radiaţii X sub forma unui spectru continuu şi a unui spectru caracteristic. Electronii respectivi sunt acceleraţi între catodul şi anodul tubului. Liniile caracteristice pentru elementele grele cum sunt Mo şi Ag au lungimi de undă mică. În timp ce proba se roteşte cu un anumit unghi. Cea mai uzuală interpretare este difracţia Bragg pe planele cristalografice. Cu are lungimea de undă intermediară şi este cel mai utilizat. Astfel. Mo. unghiul dintre radiaţia incidentă şi probă este egal cu unghiul dintre radiaţia difractată şi planul probei. detectorul se roteşte cu un unghi dublu în aşa fel încât tot timpul unghiul de incidenţă este egal cu unghiul de reflexie. un set de plane cristalografice echidistante are indicii Miller (h. Pentru aplicaţiile practice de difracţie pe pulberi este necesar să folosim o radiaţie cât mai monocromatică. Difracţia razelor X se poate explica în mai multe feluri. În celula elementară se pot construi diverse seturi de plane cristalografice fiecare set fiind caracterizat prin indicii Miller corespunzători.

radiaţii X. de parametrii celulei elementare şi de indicii Miller. atunci fiecare atom din celula elementară împrăştie radiaţiile incidente. iar λ lungimea de undă. Intensitatea radiaţiei X împrăştiate de către un singur atom este caracterizată prin factorul de împrăştiere atomic. intensităţile de difracţie vor depinde de natura şi 288 . iar rezultanta este dată de factorul de structură. Factorii de împrăştiere atomici scad cu unghiul de împrăştiere. θ unghiul de difracţie. Prin urmare. Vibraţiile vectorului câmpului electric produc oscilaţii ale electronilor atomilor. Dependenţa intensităţii factorilor de împrăştiere de sin θ / λ este dată în tabelele internaţionale sub forma unor relaţii empirice. Dacă radiaţia X cade pe probă. Factorii de împrăştiere atomici depind de numărul de electroni din componenta atomului dat. Dar orice sarcină care oscilează produce la rândul ei unde electromagnetice.Condiţia de difracţie este dată de relaţia: 2dsin θ = λ (1) unde d este distanţa interplanară. De aici se observă că fiecare set de plane cristalografice corespunde unui anumit unghi de difracţie. De exemplu. De aici rezultă că poziţiile maximelor de difracţie depind exclusiv de tipul reţelei cristaline şi de parametrii celulei elementare. Să vedem în continuare de cine depind intensităţile de difracţie. pentru sistemul ortorombic avem 1/d2 = h2/a2 + k2/b2 + l2/c2. iar în cazul acesta. Pentru alte sisteme cristalografice avem alte formule de calcul a distanţelor interplanare. Radiaţia X constă din unde electromagnetice în care componenta vectorului câmp electric şi magnetic oscilează perpendicular pe direcţia de propagare a undei. Expresia factorului de structură este dată de relaţia: Fhkl= ∑ fj exp π 2 i(hxj+kj+lzj) (2) Intensităţile de difracţie sunt proporţionale cu pătratul factorilor de structură. Aceste unde electromagnetice produse de atomii din celula elementară se suprapun şi se compun. Distanţa interplanară este determinată de sistemul cristalografic.

poziţia atomilor în celula elementară. Intensităţile de difracţie depind şi de alţi factori. 2.(e2/mc2)2·Vcr·I0·Lp·A·T·I·FhklI2 unde (3) λ este lungimea de undă ω viteza unghiulară cu care se roteşte monocristalul V volumul celulei elementare I0 intensitatea fasciculului incident Lp este factorul Lorentz-polarizare A factorul de absorbţie T factorul de temperatură. e fiind sarcina electronului.1. 289 . iar c viteza luminii. Pulberile constau din foarte multe cristalite mici de ordinul zecilor până la ordinul miilor de Å orientate haotic unele în raport cu altele. V. În concluzie. Astfel se demonstrează că intensitatea radiaţiei difractate de către un mic monocristal care se roteşte cu viteza unghiulară ω este dată de relaţia [1] : Ihkl = ( λ 3/ ω V2). iar (e2/mc2) sunt constante universale. Analiza calitativă de faze cristaline Analiza cantitativă de compuşi chimici în faza solidă se poate face prin metode chimice. poziţiile maximelor de difracţie depind de celula elementară. Probele se pun de obicei pe suporturi plane. iar Fhkl este factorul de structură. Vcr. Acesta rezultă din aceea că pot să existe mai multe plane cristalografice care să producă difracţie la acelaşi unghi θ . ω . Vom obţine difracţie numai de la planele cristalografice care sunt paralele cu suprafaţa suportului de probă. Informaţiile care se obţin din difracţia de raze X pe pulberi 2. numărul de cristalite care participă la difracţie este foarte mic. iar intensităţile de difracţie de poziţiile atomilor în celula elementară. dar acestea necesită o abordare mai laborioasă şi timp mai mult. I0 sunt constante pentru un experiment de difracţie. În felul acesta intensitatea de difracţie corespunzătoare unui set de plane cristalografice este dată de relaţia: Ihkl=K·m·Lp·A·T·I·Fhkl·I2 (4) În această relaţie s-a introdus şi m care este factorul de multiplicitate. m masa acestuia. toate acestea se pot grupa împreună sub forma unei constante notată cu K. De aceea. Deoarece în general λ .

cum se mai spune. Identificarea fazelor cristaline se bazează pe următoarele considerente: fiecare fază cristalină aparţine unui anumit sistem cristalografic. Deci. difractograma rezultată va fi o suprapunere a difractogramelor individuale. Analiza de faze cristaline se bazează pe compararea difractogramei de raze X experimentală cu difractogramele care se găsesc în bazele de date.1. Obţinerea componentei procentuale a fazelor dintr-un amestec se poate face atât prin metode chimice. cu luarea în considerare a coeficienţilor de absorbţie a fazelor componente.2. atunci putem să simulăm difractograma acelui compus şi să o comparăm cu difractograma experimentală. în diferite faze cristaline. analiza calitativă de produşi chimici cristalini se face în cea mai mare măsură prin difracţie de raze X pe pulberi. Difracţia de raze X pe pulberi deosebeşte cu uşurinţă diferite forme polimorfice ale unui anumit compus. Compararea difractogramei experimentale cu cele din catalog se face utilizând bazele de date. din analiza de faze putem să identificăm o anumită fază numai dacă aceasta a fost catalogată în prealabil. are parametrii de reţea bine determinaţi sau care variază într-un interval relativ mic. Analiza cantitativă de faze În foarte multe cazuri. Se ştie că acelaşi compus chimic poate să se prezinte în diferite forme polimorfice sau. în special PDF-2. pentru o anumită fază α există relaţia: 290 . iar atomii compusului se plasează în anumite poziţii în celula elementară. Aceasta face ca fiecare fază cristalină să aibă intensităţile de difracţie şi unghiurile la care apar aceste intensităţi bine determinate. Dacă avem la dispoziţie baza de date CSD sau o altă bază de date. aparţine unui anumit grup spaţial. iar dacă avem mai multe faze.În prezent. ne interesează compoziţia procentuală a fiecărei faze din amestec. Analiza cantitativă de faze se bazează pe faptul că fiecare fază cristalină produce propria difractogramă.2. când avem un amestec de faze cristaline. PDF-4. deoarece proprietăţile fizico-chimice depind de compoziţia procentuală. Metode bazate pe utilizarea de standarde Între intensităţile de difracţie şi fracţia în greutate Wα. În anumite cazuri difracţia de raze X pe pulberi cristaline poate să fie o metodă rapidă şi eficientă. 2. 2. cât şi prin difracţie de raze X. care ne dă datele cristalografice complete pentru compuşii care ne interesează.

I iα = C i α Wα x ρα μ m (5) unde Ciα este o constantă pentru reflexie (sau un grup de reflexii) i a fazei α. măsurarea lui Iiα şi estimarea lui μ m O altă metodă este aceea a standardului intern care presupune includerea unui standard intern în proba de compoziţie procentuală cunoscută Ws. O altă metodă este aceea a raportului intensităţii de referinţă (RIR) (Reference Intensity Ratio). Intensitatea de reflexie Ijs este dată de relaţia: I js = C js Ws x ρsμm (6) Împărţind cele două relaţii rezultă: is Wα = K α sWs I iα I js (7) ij unde K α s = C js ρα Ciα ρ s ij poate fi determinat făcând un amestec cunoscut de fază standard şi Kα s fază de analizat. Pentru aplicarea acestei relaţii este necesară (i) determinarea constantei Ciα prin prepararea de standarde cu compoziţie procentuală a fazei α bine x a probelor determinată şi estimarea coeficientului de absorbţie masic μ m x pentru probe necunoscute. I jsWd Fracţia Wα pentru faza necunoscută se determină în funcţie de fracţia Ws pentru proba standard. Ca standard extern se alege în general corundum. iar μ m este coeficientul de absorbţie masic pentru întreaga probă [2]. standard (ii). şi de raportul dintre intensitatea liniei i a probei de analizat şi intensitatea liniei j a probei standard după relaţia: Wα = I iα W s I js RIRαs (8) 291 . Se defineşte RIRαs = I isWs . x ρα este densitatea fazei α.

Factorii care limitează precizia analizei de fază sunt: dimensiunea diferită pentru particulele aparţinând la diferite faze de analizat. Metoda bazată pe analiza Rietveld Analiza cantitativă de faze se poate face şi cu analiza Rietveld [3]. din analiza Rietveld rezultă fracţia de faze din probă. numite cristalite.1. Cu cât dimensiunile cristalitelor sunt mai mici cu atât liniile de difracţie sunt mai largi. distribuite haotic unele în raport cu altele. orientarea preferenţială a cristalitelor. Trebuie menţionat că dimensiunile particulelor sunt diferite de dimensiunile cristalitelor. β este lărgimea liniilor de difracţie 292 . Reducerea coeficienţilor de absorbţie se poate face prin utilizarea tuburilor de raze X cu lungime de undă mai mică. inclusiv procentul de fază necunoscută. Dacă reţeaua este mai deformată sau dacă avem mai multe defecte. Astfel. Dacă dimensiunile cristalitelor sunt sub 20 Å. a deformării reţelei cristaline şi a probabilităţilor de defecte. 2. Dar la lărgimea liniilor de difracţie contribuie şi deformările reţelei cristaline şi probabilităţile de defecte.2.2. Se filtrează toţi parametrii de care depinde intensitatea de difracţie.3. Analiza microstructurală Analiza microstructurală include determinarea dimensiunilor microcristalitelor şi eventual distribuţia acestora după dimensiune. liniile de difracţie de asemenea se lărgesc. Dimensiunile acestor cristalite sunt de ordinul zecilor până la ordinul miilor de Å. Erorile sunt cu atât mai mici cu cât dimensiunea particulelor este mai mică şi cu cât coeficienţii de absorbţie vor fi mai mici. microabsorbţia. 2. Intensităţile de reflexie pentru probele cu coeficient mai mare de absorbţie vor fi mai intense. Se ştie că pulberile cristaline sunt formate din mici monocristale.2.3. se consideră că compusul respectiv este sub formă amorfă. Metoda Scherrer Scherrer a arătat pentru prima dată că dimensiunile cristalitelor sunt legate de lărgimea de difracţie prin relaţia [2]: D= Kλ β cos θ (9) D este dimensiunea microcristalitelor. Într-o particulă pot să existe mai multe cristalite (monocristale) orientate diferit între ele.

2. precum şi de alţi factori. Pentru a obţine b. dacă aceasta se defineşte ca fiind dimensiunea liniară sau rădăcina de ordinul 3 din volum.corectată de lărgimea instrumentală. iar b este lărgimea de difracţie instrumentală.89. unde ε este un parametru care reflectă deformaţia reţelei cristaline şi reprezintă deplasarea medie a atomilor faţă de poziţia de echilibru. până la 1000Ǻ. se foloseşte o probă foarte bine cristalizată şi se măsoară lărgimea maximelor de difracţie pentru unghiurile de difracţie apropiate cu cele ale probei de măsurat. iar θ este unghiul de difracţie. Dependenţa de unghiul θ a lărgimii liniilor de difracţie datorată dimensiunilor cristalitelor este diferită de dependenţa de unghiul θ a lărgimii liniilor de difracţie datorată deformării reţelei cristaline. dacă profilul de difracţie este o funcţie de tip Gauss. 293 . deoarece cu cât dimensiunile sunt mai mari lărgimea liniilor de difracţie se apropie de lărgimea instrumentală şi depinde foarte mult cât de corect am ales lărgimea instrumentală. Lărgimea liniilor de difracţie creşte cu unghiul.9λ + 4ε sinθ D (10) în cazul în care profilul liniei de difracţie este de tip Lorentz. În această relaţie B este lărgimea de difracţie măsurată. Lărgimea instrumentală se obţine din lărgimea de difracţie experimentală astfel: β = B-b. Astfel avem relaţia: β cosθ = 0. K este o constantă care depinde de modul cum se defineşte dimensiunea D. Precizia legată de determinarea dimensiunilor cristalitelor scade odată cu creşterea acestora. Unii autori iau ca lărgime a liniilor de difracţie lărgimea integrală. care se defineşte ca fiind aria maximului de difracţie împărţită la intensitatea maximă pentru maximul respectiv. dacă profilul de difracţie este o funcţie de tip Lorentz şi β2 = B2 –b2. Cea mai utilizată valoare a lui K = 0.3. Domeniul pe care precizia determinării dimensiunilor cristalitelor se consideră acceptabilă este de la aproximativ 20Å. Ca măsură a lărgimii liniilor de difracţie se consideră lărgimea la semiînălţime. Metoda Warren-Averbach Am amintit că lărgimea liniilor de difracţie scade atât cu scăderea cristalitelor cât şi cu creşterea deformaţiilor reţelei cristaline.2.

2. ar trebui să obţinem o dreaptă. V. în funcţie de sin2θ. W si P. Conform formulei lui Caglioti.3. Y. Dimensiunile cristalitelor se mai pot determina şi din analiza Fourier a liniilor de difracţie. astfel: ΓL = X + Y tgθ cosθ (12) pentru un profil de tip Lorentz. dacă considerăm diferite linii de difracţie. Numărul intensităţilor de difracţie care se pot obţine din pulberi cristaline este de ordinul zecilor. În continuare dimensiunile cristalitelor şi deformaţiile reţelei se calculează în funcţie de aceşti parametrii. atunci avem relaţia: β 2 cos 2 θ = λ2 D2 + 16ε 2 sin 2 θ (11) Din reprezentarea grafică a lui β2cos2θ. rezultă dimensiunile cristalitelor şi deformările reţelei. lărgimea la semiînălţime depinde de unghiul θ. unde ΓL este lărgimea la semiînălţime.Reprezentând grafic βcosθ în funcţie de sinθ. dar poate ajunge şi până la 200. Numărul intensităţilor de difracţie care se pot obţine din difracţia pe monocristale este de ordinul zecilor de mii.4.3. Determinarea structurii cristaline din pulberi Determinarea structurii cristaline se face în general din datele de difracţie obţinute din monocristale. Ordonată la origine pentru această dreaptă reprezintă 0. 2.9λ . Pentru un profil de tip Gauss avem: ΓG = Utg 2θ + Vtgθ + W + P cosθ (13) Din fitarea Rietveld rezulta X. iar panta D dreptei reprezintă 4ε. Metode bazate pe analiza Rietveld O altă modalitate de determinare a dimensiunilor cristalitelor şi a deformării reţelei cristaline se poate face prin analiza [4] Rietveld. Dacă profilul liniilor de difracţie este de tip Gauss. Se obţin mai puţine intensităţi de difracţie deoarece liniile de difracţie pot să se suprapună şi de ase294 . iar X si Y parametrii de fit. De aici putem să determinăm ε şi D. U.

După cum se ştie. b. Se ştie că difracţia razelor X pe atomi poate fi privită ca difracţie pe planele cristalografice. unele maxime de difracţie se suprapun în cazul pulberilor. Determinarea structurii cristaline pentru un anumit compus înseamnă determinarea sistemului cristalografic. Numărul de maxime de difracţie în cazul pulberilor care se observă este foarte mic comparativ cu numărul de maxime de difracţie observate pentru monocristal. β. Concordanţa dintre poziţiile maximelor de difracţie calculate şi obser295 . a grupului spaţial şi a poziţiilor atomilor în celula elementară. Etapele principale pentru determinarea structurii cristaline din pulberi sunt: 2. Se obţin maxime de difracţie dacă este îndeplinită condiţia lui Bragg: Maximele de difracţie au intensităţi mai mari sau mai mici în funcţie de modul de distribuţie a atomilor în celula elementară. De asemenea. β. Din reflexiile interzise se pot atribui grupurile spaţiale cele mai probabile. Orice compus este caracterizat de o anumită celulă elementară care este un paralelipiped cu muchiile a. În funcţie de a. c. determinarea structurii cristaline este mult mai dificilă pentru pulberi decât pentru monocristale. a parametrilor celulei elementare. b/c si c/l de origine. α.4. Pentru o anumită celulă elementară putem să definim planele cristalografice. Deoarece numărul de intensităţi de difracţie care se pot colecta din difractograma pe pulberi este mult mai mic decât pentru monocristale. difracţia razelor X poate fi privită ca difracţia de pe planele cristalografice. γ. l este un plan care intersectează axele cristalografice la distanţele a/h. b. Parametrii care caracterizează celula elementară se numesc parametrii celulei elementare. Un plan cristalografic de indicii Miller h. c şi unghiurile dintre ele α. În acest caz se apelează la determinarea structurii cristaline din pulberi. γ.1 Indexarea Difractogramelor A indexa o difractogramă înseamnă a determina sistemul cristalografic în care cristalizează compusul. a determina parametrii celulei elementare şi a atribui fiecărui maxim de difracţie indicii Miller corespunzători. avem şapte sisteme cristalografice.menea unele intensităţi de difracţie sunt foarte slabe şi nu se pot observa. Dar există situaţii când anumiţi compuşi nu se pot cristaliza şi totuşi ne interesează structura lor cristalină. Numărul mai mic de maxime de difracţie observat în cazul pulberilor precum şi suprapunerea unor maxime provenite de la plane cristalografice diferite este motivul pentru care este mult mai dificil de determinat structura cristalină din pulberi faţă de monocristale. k.

Metoda Le Bail [11] de extragere a intensi296 . dar mai ales pentru sisteme cristalografice cu simetrie joasă şi se datoreşte creşterii numărului de reflexii independente. De exemplu. Suprapunerea reflexiilor este cu atât mai probabilă cu cât celula elementară are volumul mai mare.M. Au fost dezvoltate două metode de extragere a intensităţilor de difracţie din pulberi. N20 este numărul de linii diferite calculate până la linia corespunzătoare lui Q20.N (θg ) (15) unde N( θg ) este numărul de linii de difracţie calculate până la θ g. 2. Una dintre figurile de merit se datorează lui P. Există mai multe moduri de definire ale figurilor de merit sau gradului de încredere în indexarea respectivă. Suprapunerea exactă a intensităţilor de difracţie are loc mai ales pentru sistemele cristalografice de înaltă simetrie. reflexiile 333 şi 511 pentru sistemul cubic sau 43l şi 50l pentru sistemul tetragonal. şi anume: Metoda Le Bail şi metoda propusă de Pawley. iar <Q> este abaterea medie dintre liniile de difracţie calculate şi observate. metoda Dicvol [8] X-Cel [9] si metoda Treor [10]. Un alt factor de încredere datorat lui Smith si Snyder [6] se defineşte astfel: FN= N < Δ 2θ > . Există mai multe metode de indexare dintre care cele mai importante sunt: Metoda Ito[7].2. Suprapunerea accidentală are loc atât pentru sisteme cu simetrie ridicată. indexarea este probabil corectă.4. Există o suprapunere sistematică a intensităţilor de difracţie şi o suprapunere accidentală. de Woolf [5]: M 20 = Q 20 2 < Q > N 20 (14) Q20 este valoarea lui Q pentru a 20-a linie de difracţie. care este valoarea în θ pentru limita superioară selectată. < Δ 2 θ > este abaterea medie dintre liniile de difracţie calculate şi observate. Dacă avem M20 > 10.vate se caracterizează şi prin aşa numite figuri de merit. Rafinarea Pawley sau Le Bail Rafinarea Pawley sau Le Bail este utilizată pentru extragerea intensităţilor de difracţie. Cea mai utilizată figură de merit este M20. rafinarea celulei elementare şi atribuirea grupului spaţial cel mai probabil.

5 dintr-un pas de înregistrare a difractogramei. Mărimea matricei nu este o problemă deoarece matricea este cvasidiagonală.14] au căutat să elimine maximele negative prin rafinarea mărimii factorilor de structură în schimbul intensităţilor de difracţie. Obţinerea unui model structural 2. Dar cel mai important aspect care a contribuit la creşterea popularităţii metodei Le Bail este că aceasta poate să fie uşor încorporată în tehnica Rietveld de rafinare. Această metodă nu cere extragerea factorilor de structură din difractogramă.1. Rietveld a propus un algoritm simplu de evaluare a factorilor de structură observaţi pentru o suprapunere parţială sau totală a maximelor de difracţie. Tipul unităţilor structurale care trebuie să fie localizate în celula elementară depinde de natura compusului.4. ca de exemplu. astfel ca difractograma calculată să se suprapună cât mai bine cu difractograma experimentală.4. în care mărimile care trebuie determinate sunt intensităţile de difracţie. Metoda de căutare în spaţiul direct Metoda de căutare în spaţiul direct sau metoda grid search este o metodă de localizare a unităţilor structurale în celula elementară. termenii nediagonali diferiţi de zero provin de la suprapunerea maximelor de difracţie vecine.tăţilor de difracţie este inspirată din metoda Rietveld. metoda Pawley rezolvă problema de extragere a intensităţilor de difracţie printr-o tehnică matricială. În timp ce metoda Le Bail este o metodă iterativă. există şi cazuri când prezintă instabilităţi. tetraedrii. Pentru compuşii anorganici avem atomi sau grupe de atomi aranjaţi sub diverse forme. Aceasta este o metodă de analiză prin cele mai mici pătrate. molecule. Unii autori [13.3. Rezultatele intensităţilor de difracţie extrase nu depind de valoarea intensităţilor iniţiale. Deşi procesul de rafinare este în general stabil. fragmente din molecule. mai ales atunci când fondul de difracţie este supraestimat. octaedrii etc. Deşi metoda este în general robustă. 2. maxime de difracţie foarte apropiate pot duce uneori la apariţia de maxime de difracţie negative. Putem să avem atomi. 297 . Pawley [12] a elaborat o metodă pentru determinarea intensităţilor de difracţie din difractograma de raze X fără a avea un model structural. Experienţa arată că aceasta are loc când poziţiile a două maxime de difracţie sunt mai apropiate unele de altele cu 0. Ca intensităţi de pornire se pot considera valorile calculate ale intensităţilor de difracţie. grupe de atomi aranjaţi într-o anumită configuraţie.3.

În schimbul utilizării unui singur lanţ de configuraţii. se testează potrivirea dintre difractograma calculată şi cea experimentală. Fox [16. un alt algoritm a fost dezvoltat.17]. definit în felul următor: Σ i wi ( y Rwp=[ obd i − i y calc i )2 ]1/2 (16) Σ i wi ( y ) 2 obs Dacă funcţia de cost CF este mai mică decât cea precedentă. se consideră funcţia de cost CF. în celula elementară putem avea o moleculă sau mai multe în unitatea asimetrică. celelalte molecule fiind generate prin operaţiile de simetrie ale grupului spaţial care caracterizează compusul respectiv. În cazul metodei de răcire simulată se generează configuraţii întâmplătoare în spaţiul parametrilor de căutare. cu descreşterea temperaturii se aleg de la 298 . în faza iniţială a procesului de căutare a configuraţiei optime se poate uşor trece de la un minim local la un alt minim în scopul determinării minimului absolut. dintre care amintim Powder Solve [15]. Funcţia de cost CF se poate alege în diverse moduri. În timpul procesului de căutare temperatura se scade treptat.Pentru moleculele organice ca unităţi structurale putem să considerăm întreaga moleculă ca fiind rigidă sau fragmente rigide din molecula care se mişcă unele în raport cu altele. Astfel pentru fiecare compus avem un număr de grade de libertate care trebuie să fie modificate până când difractograma calculată se suprapune cât mai bine peste difractograma experimentală.Δ CF/T). pentru a evita să cădem într-un minim local. probabilitatea de a găsi un alt minim este de asemenea mică. o variantă a acesteia numită Parallel tempering şi Tehnica algoritmilor genetici. dar în faza finală. eventual a unghiurilor de valenţă şi a distanţelor dintre atomi. când T este foarte mic. atunci se reţine noua configuraţie. dintre care amintim: Răcire simulată (simulated annealing). Probabilitatea relativă a celor două configuraţii de încercare respectă legea lui Boltzman: P1/P2 = exp[(CF2-CF1)/T]. Totuşi. Astfel. Una dintre posibilităţi este să se aleagă ca fiind rezidiul R. Pentru moleculele organice. Există diverse tehnici Monte Carlo de căutare a configuraţiei optime. Există mai multe programe de calcul care au implementat această modalitate de determinare a minimului global. T fiind temperatura distribuţiei. Ca o măsură a potrivirii dintre difractograma calculată şi cea experimentală. Dacă CF este mai mare decât cea precedentă. modificându-şi configuraţia prin modificarea unghiurilor de torsiune. şi anume Parallel Tempering (PT) [18]. atunci se reţine noua configuraţie cu probabilitatea exp(.

până la 3 sau 4 sute. Aceste corecţii pot să fie făcute şi în cadrul extragerii intensităţilor de difracţie.început mai multe configuraţii (un număr mic de configuraţii). în unele cazuri s-au obţinut rezultate bune. Cu toate acestea. factorul de absorbţie. Dar factorii de structură sunt numere complexe. numărul de intensităţi care se pot obţine pentru pulberi este de ordinul zecilor.3. pentru obţinerea modelului structural se poate urma procedeul care se foloseşte pentru monocristale. Aplicarea unor procedee de calcul pe monocristale la pulberi După extragerea intensităţilor de difracţie prin metoda Le Bail sau Pawley.2. Periodic se testează configuraţiile paralele şi se alege configuraţia optimă prin aceeaşi schemă ca în cadrul unui singur proces. Cunoscând factorii de struc299 . deci în acest caz factorii de structură sunt numere reale pozitive sau negative. 2. În timp ce pentru monocristale se pot colecta câteva mii de intensităţi. posibilitatea de a se obţine minime locale este mai mică. Dificultatea adaptării procedeului de calcul pentru monocristale la pulberi provine din aceea că metodele de calcul sunt metode statistice şi necesită un număr mare de intensităţi de difracţie. dintre care amintim: Factorul Lorentz. Determinarea fazei factorilor de structură când se cunoaşte modulul factorilor de structură este cea mai complexă problemă în procesul de determinare a structurilor cristaline pentru monocristale. Dacă se fac corecţiile intensităţilor de difracţie. se obţine modulul factorilor de structură. intervine un factor de scală K care trebuie determinat. Paşii care trebuie urmaţi sunt: corectarea intensităţilor de difracţie de diverşi factori. Deoarece intensităţile de difracţie se măsoară în unităţi arbitrare. faza acestor numere complexe este arbitrară pentru structuri necentrosimetrice şi are valoarea 0 sau π pentru structuri centrosimetrice. Datorită faptului că atomi oscilează în jurul poziţiilor de echilibru.20]. În felul acesta. Determinarea fazei factorilor de structură [19. intensităţile acestora se reduc cu un factor de temperatură.4. se determină factorul de scală şi de temperatură. factorul de extincţie. Metodele de determinare a fazei factorilor de structură se numesc în cristalografie metode directe şi se bazează pe metode statistice aplicate invarianţilor şi semiinvarianţilor. Sinteza Fourier şi sinteza Patterson. factorul de polarizare. fiecare configuraţie porneşte cu o anumită temperatură care scade treptat. Determinarea factorului de scală şi a factorului global de temperatură.

Rafinarea modelului structural prin metoda celor mai mici pătrate.4. k . Rafinarea structurilor cristaline prin metoda Rietveld După obţinerea unui model structural este necesară rafinarea parametrilor de care depinde difractograma experimentală în aşa fel încât difractograma calculată să se suprapună cât mai bine peste difractograma experimentală [21]. y . 2. Pe baza densităţii electronice se poate construi un model structural aproximativ. k . atunci putem face sinteza Patterson. Dacă nu s-au determinat fazele factorilor de structură şi avem numai modulul acestora.factorul de pondere şi este wi=1/yi. deoarece nu sunt necesare variaţii mari ale acestor parametrii. În cazul metodei Rietveld de rafinare se presupune că suntem în apropierea unui minim. Cu ajutorul sintezei Patterson putem localiza poziţiile atomilor grei din celula elementară dacă aceştia există.w)= 1 V h .l ∑F 2 h .tură. putem să determinăm densitatea electronică de sarcină în celula elementară cu ajutorul următoarei relaţii: ρ ( x. de aceea este posibilă ajustarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate. În cazul obţinerii modelului structural s-a făcut o căutare globală potrivindu-se parametrii de structură astfel încât difractograma calculată să concorde cât mai bine cu difractograma observată. 300 . Dintre programele de calcul cel mai utilizat este GSAS [22]. unde densitatea electronică este mai mare. z ) = 1 V ∑F hkl hkl exp( −2πi ( hx + ky + lz )) (17) Densitatea electronică de sarcină se exprimă direct în unităţi electronice astfel încât.l cos( 2π ( hx + ky + lz )) (18) Cu ajutorul acestei relaţii putem să determinăm distanţe dintre atomi şi mai ales distanţele dintre atomii grei. Ajustarea parametrilor de care depinde difractograma experimentală se face prin metoda celor mai mici pătrate. .v. Funcţia ce trebuie minimizată este: S y = ∑ wi ( y i − y ci ) 2 i (19) unde: wi . după relaţia: P(u. există o probabilitate mai mare să avem atomi şi ne indică aproximativ şi numărul de atomi Z pentru maximul de densitate electronică respectivă.4.

În ceea ce priveşte rafinarea poziţiilor atomilor în celula elementară.intensitatea calculată la pasul i. W sunt parametri care se pot rafina. Calitatea rafinării se apreciază pe baza unor indici de rezidiu. La început se rafinează factorul de scală. Urmează rafinarea deplasării punctului de zero pentru difractogramă. H este lărgimea la semiînălţime şi U. factorul care descrie absorbţia razelor X. Din literatură şi din experienţă proprie am constatat că este necesar să se adopte următoarea strategie.intensitatea observată la pasul i. V.yi . Pentru o reuşită în rafinarea Rietveld trebuie adoptată o anumită strategie referitoare la ordinea în care se rafinează diferiţi parametrii de care depinde difractograma[24]. Profilul liniilor de difracţie depinde de parametrii ce caracterizează dimensiunile cristalitelor. În general. În ultimele etape. se rafinează poziţiile atomilor în celula elementară şi eventual factorii de ocupare pentru atomi. yci . Lărgimea la semiînălţime se notează cu FWHM (full width half maximum) şi are următoarea dependenţă unghiulară. Forma funcţiei de profil a liniilor de difracţie depinde şi de semilărgimea la semiînălţime a liniei de difracţie respective. mai ales dacă avem un număr mare 301 . Pentru o difractogramă oricât de perfectă maximele de difracţie calculate sunt uşor deplasate faţă de cele experimentale. în general trebuie impuse constrângeri. fondul difractogramei se descrie cu un polinom a cărui grad poate fi între 10 şi 40. şi factorul de polarizare. factorul de temperatură şi coeficienţii polinomului care descriu fondul. În continuare se rafinează parametrii de reţea după care urmează parametrii care descriu profilul liniilor de difracţie. deformaţiile de reţea. factorii care descriu asimetria liniilor de difracţie etc. care iau în considerare concordanţa dintre modelul calculat şi cel experimental şi care se definesc în felul următor: RP = ∑| y − y ∑y i i ci | (21) 1/ 2 RWP 2 ⎧ ⎪ ∑ wi ( y i − y ci ) ⎫ ⎪ =⎨ ⎬ 2 ⎪ ⎪ ⎩ ∑ wi ( y i ) ⎭ (22) unde wi=1/yi şi se numesc factori de pondere. exprimată prin funcţia lui Caglioti [23]: H 2 = U tan 2 θ + V tanθ + W (20) unde.

Este recomandat ca difractometrul să fie aliniat în fiecare dimineaţă înainte de a începe experimentele. aceste distanţe pot să varieze între anumite limite. în procesul de rafinare a complecşilor de incluziune. mai este necesară o calibrare mai complectă la fiecare lună. Constrângerile slabe este necesar să fie impuse asupra distanţelor dintre atomi deoarece există distanţe standard dintre atomi. În cazul în care se fac măsurători pentru compuşi anorganici cu 302 . Timpul de înregistrare pentru difractograme şi fantele folosite depind de tipul de măsurători efectuate. Prezentarea aparaturii disponibile şi stabilirea parametrilor optimi de funcţionare pentru diverse tipuri de experimente Aparatura de difracţie disponibilă este un difractometru Shimadzu XRD–600 prevăzut cu un monocromator pentru fasciculul difractat. Modul de aliniere şi calibrarea lunară se găsesc în documentaţia de folosire a difractometrului. Pentru analiza calitativă. Unităţile glicozidice au fost legate între ele prin constrângeri slabe. De exemplu. Totuşi. fiecare din cele şapte unităţi glicozidice care intră în componenţa ciclodextrinei împreună cu atomii de oxigen secundari au fost considerate ca “rigid body”. de aceea. La fel se pot impune constrângeri slabe pentru unghiurile de legătură şi pentru unităţile structurale care sunt planare. Difractometru este prevăzut cu o bază de date pentru efectuarea de analize calitative şi cu software pentru determinarea raportului cristalin-amorf. au fost adaptaţi alţi suporţi de probă care să permită difracţie pentru cantităţi foarte mici de probă. De exemplu. Aceasta ar trebui făcută săptămânal. Suporţii de probă aduşi de firmă nu au permis analiza unor cantităţi mici de probă.de atomi pe celula elementară. Există două tipuri de constrângeri: constrângeri slabe sau “soft restrain” [25] şi “rigid body“ [26]. dar forma ansamblului să nu se schimbe. este necesar ridicarea unei difractograme pentru un etalon de siliciu. de exemplu C–C. Constrângerile puternice sau “rigid body” se aplică atunci când urmărim ca o grupare de atomi să se mişte împreună sau să se modifice distanţele dintre atomi. pentru ciclu benzenic se impun constrângeri slabe referitoare la planeitatea acestui ciclu [27]. Acest fel de constrângeri urmăreşte să se reducă numărul parametrilor ce trebuie rafinaţi şi obţinerea unui model de structură realist. C–O pentru legături simple sau duble. permiţând translaţia şi rotaţia acestora. Pentru o mai mare siguranţă referitoare la punctul de zero al difractometrului. 3. timpul de înregistrare este suficient să fie 0 2 /minut. Pe lângă aceasta.

Ed.P. Cryst. ci doar înregistrarea maximelor de difracţie care trebuie să se facă cât mai precis. 24. 89 (1969). 10. 356-365 (2003). Appl. Powder Diffraction Reviews in Mineralogy Vol 20 1989. Snyder J.celula elementară mică. Appl.W. 5. Pentru analiza microstructurală nu este necesară înregistrarea difractogramei pe întreg domeniul. Klug and L. 2. 6. Cryst. iar pentru compuşi organici care au celula elementară mai mare între 3 si 450. C. M. adică timpul de înregistrare să fie în jur de 20 ore.E. Alexander X-Ray Diffraction Procedures J. Oxford University Press 2002. De asemenea. 108-113 (1968). G. Powder diffraction. R. Appl. Ed. P. Boultif.M. 252-255 (1977). eventual să se lase aparatul să funcţioneze şi peste noapte. 3.C Publishing 2008. H. de Woolff. R. Nu este indicată achiziţionarea de tuburi de raze X care să nu se utilizeze deoarece tuburile de raze X se deteriorează în timp. Dinnebier and S. Fundamentals of crystallography.L. măsurătorile trebuie să se facă aproximativ între 10 si 800. 2. Din punct de vedere tehnic. adâncimea de pătrundere a razelor X este mult mai mică în cazul utilizării tubului de Cr.Bish and J.J. În acest caz. Cryst. Tubul de Cu dă fluorescenţă pentru probele care conţin Fe sau Mn.L. Post. În cazul în care se încearcă determinarea structurii pentru un nou compus. 7. Dacă se lucrează cu probe care conţin Fe sau Mn este de dorit să se folosească tub de Cr care există în dotarea laboratorului. Appl. 4. Inc 1974. Giacovazzo.E.L. este indicat să se controleze filtrele pentru apă odată la 3 luni şi. să fie curăţate. Neumann J. 8. D.S. Willey& Sons. Visser J. Billinge. dacă este cazul. 1. J. timpul de înregistrare trebuie să fie mare. 303 . Smith and R. Eds D. 4.Louer J. Pentru indexarea compuşilor şi determinarea parametrilor de reţea este indicat să se folosească şi standard intern deoarece în acest caz se poate evalua mai precis punctul de zero al difractometrului şi se pot determina mai exact poziţiile liniilor de difracţie. Cryst. când dorim să vedem efectele structurale de suprafaţă sau când avem probă puţină.E. Cryst. chiar dacă acestea nu funcţionează. 36. J. fantele trebuie să fie cât mai înguste. 9. Appl. Bibliografie 1. care poate fi chiar proba cântărită din etalonul de Si. este avantajos utilizarea tubului de Cr.S. A. de aceea. 987-993 (1991). Pentru analiza cantitativă de faze este indicat să se lucreze cu metoda standardului intern.

Eriksson. H. McCusker. L. D. J. 35. 16. O.S. USA. Westdahl J. Favre-Nicolin and R. Koning. 15. S.Wilke. Los Alamos National Laboratory. Cryst. G. 32. F. 835-840 (2002). V.J. B47.C. Appl. Konig. 12.E.Scardi J. G. 304 . Phys. Appl. 21.10. Oxford University Press 2002. 357-361 (1981). Attfield and J. Chem.E. Appl.P.A. Bull. Cryst. Coelho J. 746-757 (1991). 87545. 33. Appl. Cerny Z. Fundamentals of crystallography. 26. Von Dreele General Structure Analysis System (GSAS). Werner. Cole Acta Cryst. M. Von Dreele. I. Young Oxford University Press (1993). Engel. Le Bail. 23. Harris. Appl. 24. 18. Cox. 11. C. Cryst. 22. 32. 2. 18. Oxford Science Publications 1999. R.E. 32. 20. S. 19. Leusen J. V. Appl. Fourquet Mater. Deem J. Falcioni. 36-50 (1999). Louer and P. 447-452 (1988). Cryst. Le Bas. 367-370 (1985). Ed. Crystallogr. 65-71 (1969). Direct phasing in crystallography. M. C. Giacovazzo. Mavridis. Wike. Tsoucaris Acta. F. The Rietveld Method. Kristallogr. NM. M.M Rietveld J. Cryst. K. 27. P. 219.B. Duroy. 17. 1754-1766 (1999). Favre-Nicolin and R. L.B. 84-92 (1999). Mentzafos. Cryst. Report LAUR 86-748. Crystallogr. H.E. B B58. Res.D. Nowell.B. 1169-1179 (1999). A. H. Pawley J.M. A. 1169 (1999). 13.C. D. 734-743 (2002). 110. Leuse.W. J. G. Cerny J. 899-908 (2000). Ed. G. Giacovazzo. J.Harris. Dinnebier Powder Diffraction 14.M. G. K. 25. 23. Larson & R. Appl.D.Engel. R.L. 14. D. O. R.E. Crystallogr. 847-856 (2004). 14. Appl.

.........................................2.......1....I.............3............. 322 5...................................... Totuşi............1...................................... 325 Determinarea structurii cristaline este foarte importantă...... Algoritmi de indexare ................ a parametrilor celulei elementare............ 319 4.........1............. În cazul în care nu se pot obţine monocristale se încearcă determinarea structurii cristaline din pulberi....................3......................... 311 2....... În general... foarte multe intensităţi de difracţie se suprapun...................... 319 4................2. . Determinarea structurii cristaline pentru complexul de incluziune Atenolol + β ciclodextrina................................. Exemple privind determinarea structurii cristaline din pulberi ..........2... dr........... Structura cristalină pentru N-(5-etil-[1. Rafinarea structurilor cristaline prin metoda Rietveld .......................... 316 4.......................................... cât şi în industrie şi tehnologie.................. Indexarea difractogramelor ............4]-tiadiazol-2-il0-toluensulfonamida...............................1...... 307 1.................... 312 2........................................ dar de foarte mare ajutor sunt metodele spectroscopice şi de modelare moleculară care pot să furnizeze informaţii structurale deosebit de utile........................ în cazul pulberilor... A determina structura cristalină pentru un anumit compus înseamnă determinarea sistemului cristalografic în care acesta cristalizează................................ Gheorghe Borodi Cuprins 1....... Obţinerea modelului structural ... se obţin doar câteva zeci...................1...... Pe lângă aceasta.................. 306 1............ Extragerea intensităţilor de difracţie............................... Câteva metode uzuale de idexare .. Determinarea structurii cristaline din pulberi este mai dificilă deoarece... în timp ce la monocristale se pot colecta mii de intensităţi de difracţie............................ 305 .... iar extragerea acestora este dificilă şi afectată de erori..........2......... 311 2..... 309 2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o difractogramă pentru a putea fi indexată corect ......Determinarea structurii cristaline prin difracţie de raze X C................... Aplicarea unor procedee de calcul pe monocristale la pulberi .... Determinarea structurii cristaline se face în principal prin difracţie de raze X...................... Bibliografie ..............S............... atât în diferitele ramuri ale ştiinţei............................ 314 3......... Pentru orice compus nou preparat într-un anumit fel este de dorit să se determine structura cristalină.... 307 1................................................. 311 2..... Metoda de căutare în spaţiul direct ... deoarece proprietăţile materialelor în stare solidă depind de structura cristalină şi moleculară a acestora.................. structura cristalină se determină din monocristale..................... a grupului spaţial şi a poziţiilor atomilor în celula elementară...................................... Metodele pentru monocristale aplicate la pulberi ....1........................

la difracţia pe pulberi se obţin doar câteva zeci de unghiuri de difracţie din care se determină modulul vectorilor corespunzători din reţeaua reciprocă. dar se alege acea celulă care are volumul cât mai mic şi simetria cât mai mare. trebuie menţionat că indexarea este cu atât mai dificilă cu cât simetria este mai scăzută. atunci se obţin poziţiile tuturor atomilor din celula elementară. nu se poate determina structura cristalină. dintre care unele se suprapun 306 . Vom descrie aceste etape. datele experimentale sunt proiecţia unidimensională a reţelei reciproce care este tridimensională. foarte multe structuri cristaline au fost determinate din pulberi. cât şi direcţia pentru un număr foarte mare de vectori din reţeaua reciprocă. 1. Indexarea difractogramelor este primul pas în determinarea structurii cristaline. parametrii celulei elementare şi atribuirea fiecărei linii de difracţie a indicilor Miller corespunzători. În general. datorită creşterii puterii de calcul şi rezoluţiei difractometrelor. cel mai uşor se indexează compuşii care cristalizează în sistemul cubic şi. cu atât are mai multe linii de difracţie. din difractogramele pe pulberi se determină unghiurile de difracţie din care rezultă modulul unui număr limitat de vectori din reţeaua reciprocă din care se doreşte să se reconstituie întreaga reţea reciprocă. cel mai dificil. Astfel. Deoarece în cadrul ICE există difractometru pentru pulberi ne vom ocupa doar de determinarea structurii cristaline din pulberi cristaline. Celula elementară este un paralelipiped în interiorul căruia se găsesc atomii sau moleculele şi dacă acesta se translatează după cele 3 direcţii. De asemenea. Astfel. iar la final se vor da câteva exemple de determinare a structurii cristaline din pulberi. cu cât sistemul cristalografic are simetrie mai joasă. Aceasta este total diferită faţă de cazul determinării structurii cristaline din monocristale. în timp ce în cazul difracţiei pe monocristale se obţin mii de vectori din reţeaua reciprocă. indexarea ar fi imediată. compuşii care cristalizează în sistemul triclinic. în cazul pulberilor. unde se determină atât modulul. o celulă elementară se poate defini în mai multe moduri.în ultimul timp. Dificultăţile în indexarea difractogramelor provin din erorile legate de determinarea poziţiilor maximelor de difracţie. Aceasta deoarece. Etapele principale pentru determinarea structurii cristaline din pulberi sunt: indexarea difractogramelor. obţinerea modelului structural şi rafinarea Rietveld a modelului obţinut. dacă poziţiile maximelor de difracţie ar fi determinate exact. Indexarea difractogramelor A indexa o difractogramă înseamnă a determina sistemul cristalografic. dacă aceasta nu este făcută corect. Astfel. Dificultatea indexării provine din faptul că.

Pentru corectarea erorilor sistematice se poate folosi atât standard extern. 1. ceea ce face ca să nu se poată determina precis poziţiile maximelor de difracţie.parţial. dacă avem impurităţi. Indexarea difractogramelor se face în mod automat folosind diferiţi algoritmi de calcul[1]. pentru sistemul ortorombic depinde de trei parametrii. d) Să nu existe impurităţi în proba de analizat. Aceasta deoarece la unghiuri mici peak-urile de difracţie sunt mai rare şi şansele de a se suprapune sunt mai mici. În cazul căutării în spaţiul direct. În general.2 Algoritmi de indexare Există două abordări pentru algoritmii de indexare şi anume căutarea în spaţiul direct şi în spaţiul reciproc. Cea mai precisă corecţie se face prin utilizarea de standard intern. Aceasta presupune introducerea în proba de analizat a unui compus pentru care se ştiu exact poziţiile maximelor de difracţie. atunci la indexare s-ar putea să avem o celulă cu o constantă de reţea dublă faţă de cea reală. Dacă. c) Să avem o precizie mare pentru determinarea poziţiilor de difracţie. Acest lucru este foarte important deoarece nu se poate distinge între liniile de difracţie ale compusului şi liniile de difracţie ale impurităţii.1 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o difractogramă pentru a putea fi indexată corect sunt: a) Să existe linii de difracţie observabile la unghiuri cât mai mici. b) Numărul de extincţii pentru maximele de difracţie la unghiuri mici să nu fie foarte mare. În programele de calcul elaborate în ultimul timp se poate face indexarea chiar când există un număr mic de reflexii care aparţin impurităţilor şi acestea sunt excluse dacă celelalte linii de difracţie se potrivesc cu celula elementară găsită. 1. de exemplu. unul dintre indicii Miller este tot timpul par din cauza reflexiilor interzise. Cele mai importante erori sistematice sunt poziţia de zero a difractometrului şi deplasarea probei. se variază parametrii celulei elementare într-un anumit mod şi se aleg acele 307 . Indexarea este cu atât mai dificilă cu cât simetria reţelei cristaline este mai joasă. Astfel. definirea celulei elementare pentru sistemul cubic depinde de un singur parametru. Erorile sistematice pot să fie minimizate prin alinierea difractometrului. obţinem o celulă elementară incorectă. iar pentru sistemul triclinic depinde de şase parametrii. cât şi standard intern. Erorile sistematice sunt mai nefavorabile pentru indexare decât erorile întâmplătoare.

Deci se cunosc un număr limitat de vectori ai reţelei reciproce şi se urmăreşte să se găsească vectorii elementari ai reţelei reciproce care să genereze întreaga reţea reciprocă. O altă posibilitate de căutare este utilizarea metodei Monte Carlo. Metoda de încercare şi eroare se bazează pe atribuirea de indici Miller la un număr minim de peak-uri de difracţie. Prima este mai eficientă pentru sisteme cu simetrie ridicată de la cubic la ortorombic. merită menţionate următoarele: Autox [2]. Metodele de indexare care utilizează spaţiul reciproc sunt mai eficiente decât cele de căutare în spaţiul direct.01 Å şi unghiurile α. Astfel. Dintre programele de calcul care utilizează căutarea în spaţiul direct. este mult mai mare decât în spaţiul reciproc. McMaille [3] şi SVDIndex [4] care se bazează pe metode de căutare de tip Monte Carlo. Aceasta este tot o variantă a metodei Monte Carlo. se variază parametrii celulei elementare a. este o metodă iterativă şi Monte Carlo ce utilizează poziţiile liniilor de difracţie pe baza descompunerii difractogramei şi extragere a intensităţilor de difracţie LSI (Least Square Indexing) and LP-Search [5]. Valoarea indicilor Miller variază între 0 308 . În cazul indexării. γ cu 0. Această metodă este metoda directă de căutare în spaţiul direct. Din vectorii elementari ai reţelei reciproce rezultă imediat vectorii elementari ai reţelei directe. şi anume: metoda de încercare şi eroare şi metoda de căutare pe zone. O altă tehnică de indexare foarte puternică şi care este implementată în programul de calcul de către firma Bruker Topas. utilizând spaţiul direct. este 2 şi aşa mai departe. La căutarea în spaţiul reciproc se caută să se găsească vectorii elementari ai celulei reciproce folosind unghiurile de difracţie. Timpul de calcul. pentru sistemul triclinic fiind 6.valori pentru care poziţiile maximelor de difracţie calculate se potrivesc cât mai bine cu cele observate. β . mai ales în cazul compuşilor cu simetrie scăzută. Există şi posibilitatea utilizării algoritmilor genetici pentru indexarea difractogramelor. care se numeşte setul de bază şi care sunt liniile de difracţie cu cele mai mici unghiuri. în special pentru sistemul triclinic şi monoclinic.10 şi se caută cea mai bună potrivire dintre poziţiile calculate şi observate ale unghiurilor de difracţie. dacă se lucrează în spaţiul direct.b. iar a doua variantă este mai eficientă pentru sisteme cu simetrie joasă. Vectorii reţelei reciproce sunt legaţi de unghiurile de difracţie prin relaţia (2sin θ )/ λ =1/d. Căutarea în spaţiul reciproc poate fi implementat în două variante. pentru sistemul cubic numărul unghiurilor din setul de bază este 1 pentru sistemul tetragonal. Numărul unghiurilor de difracţie din setul de bază este egal cu numărul parametrilor ce caracterizează celula elementară.c cu aproximativ 0.

k. Se reţin acele valori ale parametrilor de reţea care se potrivesc cel mai bine cu valorile experimentale şi se calculează pentru acestea factorul de încredere. Aceste valori sunt între 2 şi 4. dar cele mai bune rezultate se obţin pentru sistemele cu simetrie ridicată.k.0. l notate cu hm.0. h. adică de tipul h. 0.0.0. Pentru fiecare permutare a indicilor se determină parametrii celulei elementare.3 Câteva metode uzuale de idexare Metoda Treor. Dacă difractograma experimentală are şi impurităţi. Când o zonă tridimensională (reţeaua) a fost construită.0. se generează unghiurile de difracţie şi se verifică dacă unghiurile calculate se potrivesc cu cele experimentale. Se testează toate sistemele cristalografice începând de la sistemul cubic până la sistemul triclinic. Operaţia se repetă atribuind alţi indici Miller primelor maxime de difracţie şi se ordonează soluţiile în ordinea descrescătoare a factorilor de încredere. 1. adică de tipul h.h. Având parametrii celulei elementare. Cu acest program se poate indexa orice sistem cristalografic. dacă în intervalul respectiv se găseşte soluţia elementară.l şi construirea zonelor tridimensionale utilizând liniile comune din zonele bidimensionale.l.l şi bidimensionale. Metoda Dicvol [7] este o metodă de căutare în spaţiul direct şi se bazează pe metoda dihotomiei care constă în variaţia lungimilor celulei elementare şi a unghiurilor dintre axe între anumite limite şi reducerea intervalelor respective.k. Metoda căutării pe zone începe prin căutarea zonelor unidimensionale. 0. care este de simetria cea mai ridicată şi termină cu sistemul triclinic. atunci această metodă nu poate să facă corect indexarea deoarece nu are posibilitatea să dis309 . 0. Se reţin acei parametrii de reţea pentru care unghiurile calculate se potrivesc cel mai bine cu unghiurile experimentale şi care indexează toate sau aproape toate unghiurile experimentale. se încearcă atribuirea indicilor Miller pentru toate reflexiile Bragg observate. km. Programele de calcul care fac indexarea prin metoda Dicvol încep de la sistemul cubic. după care se calculează parametrii celulei elementare [6]. lm. se generează toate poziţiile posibile ale maximelor de difracţie şi se verifică dacă poziţiile unghiulare ale maximelor de difracţie observate sunt incluse în cele calculate în limita unor erori de măsură.0. după care se calculează factorul de încredere.şi valori maxime preselectate pentru h. Această metodă este o metodă de căutare în spaţiul reciproc şi se bazează pe atribuirea unor indici Miller la primele linii de difracţie. Metoda Dicvol.

Ca o remarcă generală: cu cât poziţiile liniilor de difracţie sunt determinate mai precis şi cu cât proba de analizat este mai pură. c) Reducerea celulei găsite şi transformarea acesteia în una din cele 14 reţele Bravais. Programul cere cel puţin 20 de reflexii Bragg şi nu funcţionează cu mai puţine linii de difracţie. b) Construirea reţelelor tridimensionale prin găsirea de zone bidimensionale care au o zonă unidimensională comună. dar care nu este foarte sensibilă la impurităţi se numeşte X-cel [8]. O primă observaţie este că dacă nu au fost indexate toate liniile de difracţie. din programele de indexare rezultă mai multe soluţii foarte diverse între ele. În general. se calculează eroarea medie dintre poziţiile maximelor calculate şi cele experimentale şi se trece la pasul următor. Se ordonează soluţiile în ordinea descrescătoare a erorii medii. Pentru a se indexa cu această metodă se parcurg următorii paşi: a) Găsirea potenţialelor zone utilizând primele 20 unghiuri Bragg. Cu această metodă de indexare se obţine şi grupul spaţial la care aparţine compusul. Pe lângă aceste programe de calcul am mai elaborat şi noi un program [10] care se bazează pe căutarea în spaţiul direct pentru parametrii reţelei cuprinşi într-un anumit interval şi cu un anumit pas. Metoda Ito. Această metodă de calcul. O altă observaţie în alegerea soluţiei corecte se referă la densitatea calculată. acestea să aparţină unor impurităţi. cu atât şansa de a obţine mai repede soluţia corectă la indexare este mai mare. cu condiţia ca liniile de difracţie neindexate să fie de mică intensitate şi. s-ar putea ca soluţia să fie corectă. realizează o căutare a zonelor în spaţiul reciproc şi transformare a axelor celulei pentru a găsi o celulă cât mai potrivită [9]. Cele mai comune versiuni sunt ITO13 şi ITO15. în acest caz. rămânând una sau două linii de difracţie neindexate. dar aceasta trebuie confirmată. împreună cu programul aferent. d) Atribuirea indicilor Miller pentru toate maximele observate şi calcularea figurilor de merit.tingă între liniile de difracţie ale compusului şi ale impurităţilor. Programul mai ţine cont de densitatea aproximativă a compusului şi de numărul posibil de molecule pe celula elementară. în special triclinic şi monoclinic. Maximelor de difracţie experimentale li se pun în corespondenţă cele mai apropiate maxime de difracţie calculate. Programul Ito este folosit în special pentru indexarea sistemelor cu simetria joasă. O metodă asemănătoare cu Dicvol şi care se bazează tot pe procedeul dihotomiei. Un număr de 30-35 de reflexii Bragg este recomandat. După indexare cunoaştem volu310 . Pentru fiecare combinaţie de parametrii ai celulei elementare se generează poziţiile maximelor de difracţie.

Le Bail a extins această metodă pentru estimarea valorilor absolute a factorilor de structură. 2. Deşi metoda este în general robustă. Dacă indexarea se face cu Dicvol. Dacă indexarea este corectă. Treor sau Ito. modelul structural obţinut nu va putea fi rafinat. mai ales atunci când fondul de difracţie este supraestimat. 2. în caz contrar. când nu există un model structural. Există două tehnici de extragere a intensităţilor de difracţie.1. Dacă s-a determinat densitatea experimentală. metoda Le Bail şi metoda Pawley. Vom descrie pe scurt cele două tipuri de metode. Densitatea calculată trebuie să aibă o valoare rezonabilă în funcţie de elementele care se găsesc în compus. mai întâi se extrag intensităţile de difracţie deoarece se ştie că în cazul difracţiei pe pulberi foarte multe intensităţi de difracţie se suprapun. 2. Obţinerea modelului structural Pentru obţinerea modelului structural există două posibilităţi. atunci o putem compara cu densitatea calculată şi să confirmăm dacă indexarea poate fi corectă cu soluţia aleasă. Un alt criteriu foarte important este valoarea figurii de merit. se pot considera valorile calculate ale intensităţilor de difracţie. atunci putem să mergem mai departe pentru a obţine modelul structural şi să-l rafinăm. Ca intensităţi de pornire. Le Bail a propus o metodă iterativă de determinare a intensităţilor de difracţie observate. şi anume.mul celulei elementare şi dacă presupunem un anumit grup spaţial putem determina numărul de molecule pe celula elementară şi de aici densitatea. şi anume: metode utilizate în cazul monocristalelor şi metode de căutare în spaţiul direct. Intensităţile de difracţie pentru iteraţia (r+1) se exprimă în funcţie de intensităţile de difracţie pentru iteraţia r. Rietveld a propus un algoritm simplu de evaluare a factorilor de structură observaţi pentru o suprapunere parţială sau totală a maximelor de difracţie.1 Extragerea intensităţilor de difracţie Metoda Le Bail de extragere a intensităţilor de difracţie este inspirată din metoda Rietveld. Dar cel mai important aspect care a contribuit la creşterea popularităţii metodei 311 .1 Metodele pentru monocristale aplicate la pulberi În acest caz. Rezultatele intensităţilor de difracţie extrase nu depind de valoarea intensităţilor iniţiale. figura de merit trebuie să fie neapărat mai mare ca 4. există şi cazuri când prezintă instabilităţi. Vom descrie pe scurt cele două metode.

Le Bail este că aceasta poate să fie uşor încorporată în tehnica Rietveld de rafinare. Primul pas. 2. (iii) Determinarea fazei factorilor de structură. Dar factorii de 312 . maxime de difracţie foarte apropiate pot duce uneori la apariţia de maxime de difracţie negative. se determină factorul de scală şi de temperatură şi se obţine modulul factorilor de structură. Cu toate acestea. intensităţile acestora se reduc cu un factor de temperatură. Paşii care trebuie urmaţi sunt: (i) Corectarea intensităţilor de difracţie. Metoda Pawley este o metodă pentru determinarea intensităţilor de difracţie din difractograma de raze X. Aceştia sunt: Factorul Lorentz. care nu necesită un model structural. Experienţa arată că aceasta are loc când poziţiile a două maxime de difracţie sunt mai apropiate unele de altele cu 0. metoda Pawley rezolvă problema de extragere a intensităţilor de difracţie printr-o tehnică matricială. Unii autori au căutat să elimine maximele negative prin rafinarea mărimii factorilor de structură.1. Mărimea matricei nu este o problemă deoarece matricea este cvasidiagonală. în schimbul intensităţilor de difracţie. În timp ce pentru monocristale se pot colecta câteva mii de intensităţi. Dacă se fac corecţiile intensităţilor de difracţie. în unele cazuri s-au obţinut rezultate bune. după ce au fost obţinute intensităţile de difracţie. pentru obţinerea modelului structural se poate urma procedeul care se foloseşte pentru monocristale. Deşi procesul de rafinare este în general stabil. Datorită faptului că atomii oscilează în jurul poziţiilor de echilibru. În timp ce metoda Le Bail este o metodă iterativă. numărul de intensităţi care se pot obţine pentru pulberi este de ordinul a zecilor până la 3 sau 4 sute. este corectarea acestora de factori fizici sau geometrici care afectează intensităţile de difracţie. Dificultatea adaptării procedeului de calcul pentru monocristale la pulberi provine din aceea că metodele de calcul sunt metode statistice şi necesită un număr mare de intensităţi de difracţie. factorul de polarizare. (ii) Determinarea factorului de scală şi a factorului global de temperatură.2 Aplicarea unor procedee de calcul pe monocristale la pulberi După extragerea intensităţilor de difracţie prin metoda Le Bail sau Pawley. Aceste corecţii pot să fie făcute şi în cadrul extragerii intensităţilor de difracţie. termenii nediagonali diferiţi de zero provin de la suprapunerea maximelor de difracţie vecine.5 dintr-un pas de înregistrare a difractogramei. factorul de absorbţie şi factorul de extincţie.

w reprezintă respectiv Δ x.l cos( 2π ( hx + ky + lz )) V h . Modelele structurale obţinute prin metodele directe sau metoda Patterson sunt adesea incomplete chiar şi pentru monocristale. Cu ajutorul sintezei Patterson putem localiza poziţiile atomilor grei din celula elementară. Δ z. mai ales. y . k . Δ y.w) = ∑ Fh . Determinarea fazei factorilor de structură când se cunoaşte modulul factorilor de structură este cea mai complexă problemă în procesul de determinare a structurilor cristaline pentru monocristale. putem să determinăm densitatea electronică de sarcină în celula elementară. după relaţia: 2 1 P(u. dacă aceştia există. cu ajutorul relaţiei: 1 ∑ Fhkl exp( −2πi(hx + ky + lz )) V hkl Densitatea electronică de sarcină se exprimă direct în unităţi electronice astfel încât. v.v. Pe baza densităţii electronice se poate construi un model structural aproximativ. există o probabilitate mai mare să avem atomi şi ne indică aproximativ şi numărul de atomi Z pentru maximul de densitate electronică respectivă. deci în acest caz factorii de structură sunt numere reale pozitive sau negative.l unde u. k . iar pentru pulberi cu atât mai mult pentru că numărul de intensităţi experimentale este mult mai mic. z ) = 313 . Pentru a îmbunătăţi şi completa modelul se apelează la tehnici de rafinare Fourier. ρ ( x. Dacă nu s-au determinat fazele factorilor de structură şi avem numai modulul acestora.structură sunt numere complexe. Cunoscând factorii de structură. (v) Rafinare Fourier. Cele mai importante tehnici de rafinare Fourier sunt: Sinteze Fourier succesive şi Sinteza Diferenţă. distanţele dintre atomii grei. (iv) Sinteza Fourier şi sinteza Patterson. atunci putem face sinteza Patterson. Metodele de determinare a fazei factorilor de structură se numesc în cristalografie metode directe şi se bazează pe metode statistice şi probabilităţi condiţionate. dacă densitatea electronică este mai mare. Cu ajutorul acestei relaţii putem să determinăm distanţe dintre atomi şi. faza acestor numere complexe este arbitrară pentru structuri necentrosimetrice şi are valoarea 0 sau π pentru structuri centrosimetrice.

Dacă. ca de exemplu. grupe de atomi aranjaţi într-o anumită configuraţie. unghiurilor de legătură dintre atomi şi. celelalte molecule fiind generate prin operaţiile de simetrie ale grupului spaţial care caracterizează compusul respectiv. Există diverse tehnici Monte Carlo de căutare a configuraţiei optime. Pentru moleculele organice. Să presupunem că la cele 6 grade de libertate (translaţii şi rotaţii) se adaugă doar 4 grade de libertate interne şi să avem în total 10 grade de libertate. presupunem că pentru fiecare grad de libertate corespunde doar 10 zece paşi de căutare. rezultă că numărul total de configuraţii care trebuie să fie testat este de 10x10=1010. metoda Monte Carlo inversă [11]. Aceasta înseamnă că nu se pot testa toate configuraţiile şi de aceea se apelează la metode probabilistice. pentru fiecare compus avem un număr de grade de libertate care trebuie să fie modificate până când difractograma calculată se suprapune cât mai bine peste difractograma experimentală. în celula elementară putem avea o moleculă sau mai multe în unitatea asimetrică. o variantă a acesteia numită parallel tempering şi tehnica algoritmilor genetici. octaedrii etc. eventual a unghiurilor de valenţă şi a distanţelor dintre atomi. Astfel. Putem să avem atomi. molecule. Tipul unităţilor structurale care trebuie să fie localizate în celula elementară depinde de natura compusului. de exemplu. tetraedrii. La aceasta se adaugă gradele de libertate interne legate de modificarea configuraţiei moleculare prin modificarea unghiurilor de torsiune.2. În acest caz. se generează configuraţii întâmplătoare în spaţiul parametrilor de căutare. mai rar. Să presupunem că avem doar o moleculă pe celula elementară. În cazul metodei de răcire simulată. 3 grade de libertate de rotaţie. modificându-şi configuraţia prin modificarea unghiurilor de torsiune. dintre care amintim: Răcire simulată (simulated annealing).2. ceea ce cere un timp foarte mare de calcul. Metoda de căutare în spaţiul direct Metoda de căutare în spaţiul direct sau metoda grid search este o metodă de localizare a unităţilor structurale în celula elementară. astfel ca difractograma calculată să se suprapună cât mai bine cu difractograma experimentală. ca de exemplu. Pentru moleculele organice ca unităţi structurale putem să considerăm întreaga moleculă ca fiind rigidă sau fragmente rigide din molecula care se mişcă unele în raport cu altele. fragmente din molecule. se testează potrivirea dintre difractograma calculată şi cea expe314 . distanţe. avem în mod obligatoriu 3 grade de libertate de translaţie. Pentru compuşii anorganici avem atomi sau grupe de atomi aranjaţi sub diverse forme. Această metodă nu cere extragerea factorilor de structură din difractogramă.

Există mai multe programe de calcul care au implementat această modalitate de determinare a minimului global. Ca o măsură a potrivirii dintre difractograma calculată şi cea experimentală. se aleg de la început mai multe configuraţii (un număr mic de configuraţii). poate să se introducă ca şi criteriu pentru modelul obţinut. Difractogramele pot fi modelate ca o sumă de două funcţii. Periodic se testează configuraţiile paralele şi se alege configuraţia optimă prin aceeaşi schemă ca în cadrul unui singur proces.14].rimentală. Parallel Tempering (PT) [15]. Orientarea preferenţială poate fi descrisă prin funcţii de tip March-Dollase. Dacă CF este mai mare decât cea precedentă. şi anume. când T este foarte mic. atunci se reţine noua configuraţie. În schimbul utilizării unui singur lanţ de configuraţii cu descreşterea temperaturii. în faza iniţială a procesului de căutare a configuraţiei optime. în scopul determinării minimului absolut. definit în felul următor: Rwp=[ Σ i wi ( y obd i − i y calc i )2 Σ i wi ( y ) obs 2 ]1/2 Dacă funcţia de cost CF este mai mică decât cea precedentă. temperatura se scade treptat. minimizarea energiei potenţiale de interacţiune inter . 315 . Totuşi. În procesul de căutare a minimului global ca şi Cost Function. se consideră funcţia de cost CF. În felul acesta. funcţia care descrie fondul (background) şi o funcţie care sumează liniile de difracţie. dar în faza finală. se poate uşor trece de la un minim local la un alt minim. Lorentziana sau pseudos-Voigt. fiecare configuraţie porneşte cu o anumită temperatură care scade treptat. Fox [13. Powder Solve [12]. un alt algoritm a fost dezvoltat. Probabilitatea relativă a celor două configuraţii de încercare respectă legea lui Boltzman: P1/P2=exp[(CF2-CF1)/T]. Funcţia de cost CF se poate alege în diverse moduri. Pentru ca unităţile structurale să nu se apropie foarte mult unele de altele. în afară de potrivirea dintre difractograma calculată şi cea observată. probabilitatea de a găsi un alt minim este de asemenea mică. fiecare linie de difracţie fiind centrată corespunzător. Una dintre posibilităţi este să se aleagă ca fiind reziduul R.Δ CF/T). atunci se reţine noua configuraţie. se poate introduce un factor numit ‘anti-bump’. dintre care amintim. În timpul procesului de căutare. posibilitatea de a se obţine minime locale este mai mică. pentru a evita probabilitatea să cădem într-un minim local. cu probabilitatea exp(. Astfel. T fiind temperatura distribuţiei. Profilul liniilor de difracţie se descrie de obicei prin funcţii standard de tipul Gaussiana.şi intramoleculară. şi anume.

În cazul obţinerii modelului structural. factorul de absorbţie. se poate aproxima prin diverse funcţii: de tip Gauss. funcţia de profil pentru liniile de difracţie. pV. iar wi=1/yi este factorul de ponderare. Rafinarea structurilor cristaline prin metoda Rietveld După obţinerea unui model structural. fj . xj. deoarece nu sunt necesare variaţii mari ale acestor parametrii. Profilul liniei de difracţie. Funcţia ce trebuie minimizată este: (1) S y = wi ( y i − y ci ) 2 ∑ i unde yi si yci sunt intensităţile observate şi calculate la pasul i. etc. fondul de difracţie în punctul respectiv etc. cea mai utilizată este funcţia pseudo Voigt. şi anume: de factorii de structură şi indicii Miller corespunzători factorilor de structură respectivi. s-a făcut o căutare globală. Cu alte cuvinte.factorul de structură pentru atomul j. Lorentz. Expresia factorilor de structură este dată de relaţia: Fhkl ⎛ B sin 2 θ ⎞ = ∑ N j f j exp[2Π(hx j + ky j + lz j )]exp⎜ ⎟ ⎜ − λ2 ⎟ j ⎠ ⎝ (2) unde: Nj . factorul Lorentz–polarizare. factorul de scală. este necesară rafinarea parametrilor de care depinde difractograma experimentală în aşa fel încât difractograma calculată să se suprapună cât mai bine peste difractograma experimentală [16]. de aceea este posibilă ajustarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate.3. Forma liniilor de difracţie este o convoluţie datorată probei şi efectelor instrumentale.factorul de ocupare. Dintre acestea.factorul de temperatură (care se datoreşte vibraţiilor termice). cel mai utilizat este GSAS [17]. dându-se intensitatea de difracţie la fiecare pas. Dintre programele de calcul. Ajustarea parametrilor de care depinde difractograma experimentală se face prin metoda celor mai mici pătrate.coordonatele atomului j. pseudo-Voigt. care este descrisă ca fiind o combinaţie a funcţiei Gauss şi Lorentz: 316 . potrivindu-se parametrii de structură astfel încât difractograma calculată să concorde cât mai bine cu difractograma observată. În cazul metodei Rietveld de rafinare se presupune că suntem în apropierea unui minim. yci este difractograma care se calculează la pasul i pentru că difractograma se calculează în paşi. yj. zj . B . yci depind de o serie de factori. ϕ.

Forma funcţiei de profil a liniilor de difracţie depinde şi de semilărgimea la semiînălţime a liniei de difracţie respective. W sunt parametri care se pot rafina. unde 0 se referă la 100% orientare preferenţială a cristalitelor în probă şi 1 se referă la orientare complet întâmplătoare a cristalitelor. G . exprimată prin funcţia lui Caglioti[18]: H 2 = U tan 2 θ + V tanθ + W (3) unde. ca de exemplu. Orientarea preferenţială poate fi modelată matematic cu ajutorul unor funcţii. H este lărgimea la semiînălţime şi U. L fiind funcţia Lorentz. αK . Iobs . care iau în considerare concordanţa dintre modelul calculat şi cel experimental şi care se definesc în felul următor: RB = RP = ∑| I K ( obs ) ∑| y − y ∑y i i ∑I − I K ( calc) | (5) (6) K ( obs ) ci | 317 .funcţia pseudo-Voigt . Orientarea preferenţială are loc când cristalitele din probă tind să se orienteze preferenţial după anumite direcţii. March-Dollase [19]: I cor = I obs (G 2 cos2 α K + 1 2 sin α K ) −3 / 2 G (4) unde. Lărgimea la semiînălţime se notează cu FWHM (full width half maximum) şi are următoarea dependenţă unghiulară. iar altele mai puţin intense faţă de cazul când nu ar exista orientare preferenţială. PK este funcţia care descrie orientarea preferenţială. Aceasta face ca unele maxime de difracţie să fie mai intense.coeficientul March care variază între 0 şi 1.intensitatea corectată pentru orientare preferenţială.unghiul ascuţit dintre vectorul de împrăştiere pentru reflexia K şi direcţia preferenţială de orientare a planului cristalitelor faţă de planul probei. V.intensitatea măsurată. Icor . Calitatea rafinării se apreciază pe baza unor indici de rezidiu.pV = ηL + (1-η)G unde: pV . G funcţia Gaus iar η parametru de amestecare a celor două funcţii.

factorul care descrie absorbţia razelor X şi factorul de polarizare. mai ales dacă avem un număr mare de atomi pe celula elementară. maximele de difracţie calculate sunt uşor deplasate faţă de cele experimentale. Totuşi. În ceea ce priveşte rafinarea poziţiilor atomilor în celula elementară. factorii care descriu asimetria liniilor de difracţie etc. C-O. funcţia ce trebuie minimizată este: SyR= ∑ w (y i i oi-yci) 2+C w ∑ w (R -R j oj cj(x)) 2 . mai trebuie să adăugăm şi termenii care iau în considerare constrângerile slabe. În continuare se rafinează parametrii de reţea după care urmează parametrii care descriu profilul liniilor de difracţie. pentru legături simple sau duble. pentru ciclu benzenic se impun constrângeri slabe referitoare la planeitatea acestui ciclu. am constatat că este necesar să se adopte următoarea strategie. deformaţiile de reţea. În acest caz. de exemplu C-C. care trebuie minimizată. Pentru o reuşită în rafinarea Rietveld trebuie adoptată o anumită strategie referitoare la ordinea în care se rafinează diferiţi parametrii de care depinde difractograma [20]. Dacă rafinarea se face ţinând cont de constrângerile slabe. De exemplu. Urmează rafinarea deplasării punctului de zero pentru difractogramă. La fel se pot impune constrângeri slabe pentru unghiurile de legătură şi pentru unităţile structurale care sunt planare. Din literatură şi din experienţa proprie. wj=1/ σ 2 (Roj) (8) (yoi) j unde yoi şi yci sunt intensităţile observate şi calculate la pasul i. aceste distanţe pot să varieze între anumite limite. atunci la funcţia din formulă (5). Constrângerile slabe este necesar să fie impuse asupra distanţelor dintre atomi deoarece există distanţe standard dintre atomi. În general fondul difractogramei se descrie cu un polinom a cărui grad poate fi între 10 şi 40. Profilul liniilor de difracţie depinde de parametrii ce caracterizează dimensiunile cristalitelor. La început se rafinează factorul de scală.RWP 2 ⎧ ⎪ ∑ wi ( y i − y ci ) ⎫ ⎪ =⎨ ⎬ 2 ⎪ ⎪ ⎩ ∑ wi ( y i ) ⎭ 1/ 2 (7) Cei mai utilizaţi indici sunt RP si RWP. Există două tipuri de constrângeri: constrângeri slabe sau “soft restrain”[21] şi “rigid body“[22]. wi=1/ σ 2 (yoi) . σ 318 este . Pentru o difractogramă oricât de perfectă. în general trebuie impuse constrângeri. În ultimele etape se rafinează poziţiile atomilor în celula elementară şi eventual factorii de ocupare pentru atomi. factorul de temperatură şi coeficienţii polinomului care descriu fondul.

β -ciclodextrina este compusă din 7 unităţi glicosidice. iar Rcj(x) este valoarea calculată din poziţiile atomilor (x. În general. Unităţile glicozidice au fost legate între ele prin constrângeri slabe. fiecare din cele şapte unităţi glicozidice care intră în componenţa ciclodextrinei. atunci este necesară aplicarea constrângerilor de planeitate [23]. se porneşte cu un cw mare. permiţând translaţia şi rotaţia acestora. unghiuri etc (aşa numita pseudo observabilă). δ (Roj) este deviaţia standard a pseudo-observabilei. În cazul programului de rafinare GSAS [17]. când în afară de constrângerile slabe se aplică şi constrângeri ca molecula să fie planară. constrângerile puternice “rigid bodies” sunt incompatibile cu constrângerile slabe. Cu cât cw este mai mare. una dintre aceste unităţi este prezentată în figura 1. cu atât constrângerile sunt mai puternice. împreună cu atomii de oxigen secundari. 4. aceasta înseamnă că atomilor care aparţin unui corp rigid nu le pot fi aplicate constrângerile slabe în acelaşi timp. în procesul de rafinare a complecşilor de incluziune. ca de exemplu. De exemplu. cw este un factor de ponderare care permite să se varieze contribuţia constrângerilor în procesul de rafinare. Roj este valoarea aşteptată pentru mărimea stereochimică respectivă care poate fi lungime de legătură. şi se tot reduce în procesul de rafinare. pentru ciclu benzenic. solubilitatea şi stabilitatea diferitelor medicamente în soluţii apoase. au fost considerate ca “rigid body”. Constrângerile puternice sau “rigid body” se aplică atunci când urmărim ca o grupare de atomi să se mişte împreună sau să se modifice distanţele dintre atomi dar forma ansamblului să nu se schimbe. Acest fel de constrângeri urmăreşte să se reducă numărul parametrilor ce trebuie rafinaţi şi obţinerea unui model de structură realist.z). de ordinul miilor. 319 . Complecşii de incluziune cu β -ciclodextrina se folosesc pentru a îmbunătăţi biodisponibilitatea. În cazul în care există şi grupări plane.deviaţia standard a intensităţii lor măsurate.1 Determinarea structurii cristaline pentru complexul de incluziune Atenolol + β ciclodextrina. Exemple privind determinarea structurii cristaline din pulberi 4.y. Aceasta are o formă toroidală în care se pot încapsula diferiţi compuşi bioactivi şi se poate realiza eliberarea treptată a acestora.

De aceea. configuraţia moleculară pentru atenolol a fost calculată cu ajutorul programului de modelare moleculară Cerius 2. indexarea s-a făcut cu ajutorul programului de calcul Ito [9]. Formula structurală pentru Atenolol este prezentată în figura 2.0 [20]. Figura 2 Formula structurală pentru Atenolol După determinarea poziţiilor maximelor de difracţie. Configuraţia moleculară pentru β ciclodextrină a fost luată din baza de date Cambridge Structural Database [29].Figura 1 Unitate glicozidică din componenta β Ciclodextrina Noi am urmărit să determinăm structura cristalină pentru Atenolol cu β -Ciclodextrina. grupul spaţial. Dar la interacţiunea cu atenololul structura cristalină se modifică total în sensul că se schimbă grupul spaţial. Structura cristalină pentru atenolol nu a fost cunoscută la acel moment. Structura cristalină pentru β Ciclodextrină se cunoştea. În urma indexării s-a stabilit că. celula elementară şi modul în care interacţionează şi se cuplează cele două molecule pentru a forma complexul de incluziune. adică să determinăm sistemul cristalografic. complexul de incluziune cristalizează în sistemul monoclinic având grupul spaţial C2 cu 4 molecule de 320 . celula elementară şi configuraţia moleculară.

De asemenea. background-ul. fd fiind factorul de pondere pentru restrângerile de distanţe. Astfel. pentru restrângerile slabe este permisă mişcarea atomilor. iar oxigenii de la capătul grupărilor glicozidice au fost legaţi între ei prin restrângeri slabe (soft restrains).640. Fiecare unitate glicozidică. a fost considerată ca “rigid bodies”. Au fost aplicate restrângeri de planeitate pentru gruparea fenil din cadrul atenololului. În schimb. γ =900.05 Å. cu ajutorul restrângerilor de planeitate. s-a pus condiţia ca toţi cei 7 atomi de oxigen O4 să fie aproximativ în acelaşi plan. Pentru unităţile glicozidice. Restrângerile slabe nu se pot aplica pentru atomii din cadrul unui grup aparţinand la “rigid body”. Reamintim că în cadrul unui grup de atomi care au fost definiţi ca “rigid bodies” nu se permite nici o mişcare a atomilor din cadrul grupului. s-a permis rotaţia şi translaţia. unele în raport cu altele. punctul de zero pentru 321 . au fost aplicate restrângeri slabe pentru toate distanţele dintre atomi şi unghiurile de legătura dintre aceştia. Au fost rafinaţi de asemenea parametrii termici. fa pentru restrângerile de unghiuri. rigidizarea este cu atât mai mare cu cât factorii de pondere pentru restrângerile slabe sunt mai mari. parametrii de reţea. Volumul celulei elementare este V=6772.375g/cm3. Iniţial. Pentru obţinerea unui model structural realist s-a procedat la aplicarea unor serii de restrângeri şi constrângeri. β =110. Obţinerea modelului structural s-a făcut cu ajutorul programului de calcul. În urma modelării s-a constatat că molecula de atenolol intră în cavitatea β -ciclodextrinei. În continuare. c=15.ciclodextrină şi 4 molecule de atenolol pe celula elementară şi următorii parametrii de reţea: a= 18.649Å . H.. Profilul de difracţie a fost aproximat prin funcţii de tip pseudo-Void.914Å. O. De asemenea. α =900. Densitatea calculată este ρ =1. s-a procedat la rafinarea modelului structural prin metoda Rietveld.450Å. adică fondul de difracţie care a fost aproximat cu un polinom. unghiurile de torsiune dintre unităţile glicizidice şi unghiurile dintre unităţile glicozidice. N. iar fp pentru restrângerile de planeitate. Pentru funcţiile de profil s-au folosit 12 parametrii. dar între anumite limite. restrângerile slabe referitoare la planeitatea atomilor (O4)n a fost în cazul ciclodextrinei de 0. unghiurile de torsiune pentru molecula de atenolol. factorii de pondere pentru restrângerile slabe au fost: fd=fa=fp=5000. b=24. împreună cu atomii de oxigen O4. utilizând tehnica ”simulated anealling” şi ”paralel tempering”. Ca grade de libertate au fost translaţiile şi rotaţiile pentru molecula de ciclodextrină şi molecula de atenolol.55Å3. o valoare plauzibilă pentru compuşii organici care conţin C. Pentru aceasta s-a utilizat programul de calcul GSAS.

difractogramă şi.8% şi Rwp=11. bineînţeles.58%. formând un fel de dimeri.3. Configuraţia moleculară pentru complexul de incluziune văzut după axa b şi după axa c este prezentată în figura 3. În mod asemănător s-a determinat structura cristalină pentru complexul de incluziune Acid Mefenamic.2. În final. s-a obţinut un rezidiu Rp=7.β CD.β -Ciclodextrina. parametrii de poziţie. Figura 3 Configuraţia moleculară pentru complexul de incluziune atenolol. Structura cristalină pentru N-(5-etil-[1.4]-tiadiazol-2-il0-toluensulfonamida Structura cristalină pentru acest compus a fost determinată prin combinarea difracţiei de raze X pe pulberi cu informaţii obţinute din RMN pen322 . care au fost în număr de 288. 4. Se observă ca moleculele de ciclodextrină şi cele de atenolol se grupează între ele prin legături de hidrogen. vedere după axa b şi c.

914 Å3.5364Å. În continuare s-a făcut fitarea Le Bail a difractogramei experimentale pentru confirmarea grupului spaţial selectat. Modelul structural de pornire a fost obţinut cu ajutorul programului de calcul Molden. care reprezintă o valoare rezonabilă. cel mai probabil grup spaţial a fost găsit ca fiind Pbca. utilizând programul de calcul GSAS [17] combinat cu interfaţa grafică EXPGUI [31] . Modelul obţinut în acest mod a fost în continuare rafinat prin metoda Rietveld.072. b=15.tru 13C şi din modelare moleculară. Pentru a avea un model structural realist în timpul rafinării.0148 Å si c=21. Menţionăm că. Profilul maximelor de difracţie de pe întregul interval 2 θ = 3. Un factor de temperatură global a fost rafinat pentru toţi atomii. unghiuri fa şi planeitate fp au fost reduşi treptat în cursul ciclurilor de rafinare de la 500 la 100.37g/cm3. prin urmare.5-500 au fost modelate cu funcţii de profil de 323 .54056Å. s-au aplicat o serie de restrângeri slabe pentru distanţe. Factorii de pondere corespunzători restrângerilor pentru distanţe fd. Deoarece deplasarea chimică obţinută din RMN pe solide este sensibilă chiar şi la mici modificări de împachetare moleculară şi modificare conformaţională din spectrul RMN. Deoarece nu există nici un motiv ca moleculele să se plaseze în poziţii speciale. prin ajustarea a 10 grade de libertate. S-a lucrat varianta geometria Bragg-Brentano θ -2 θ prin reflexie. în cele mai multe cazuri. rezultă că numărul de molecule pe celula elementară este 8. D8 Advance. Noi vom descrie în special aportul difracţiei de raze X la determinarea structurii cristaline pentru acest compus. echipat cu un monocromator de Ge (111) pentru fasciculul incident pentru înlăturarea radiaţiei K α 2 şi. La acest grup spaţial corespund un număr de 8 poziţii generale. Indexarea compusului s-a făcut utilizând programul de calcul Dicvol [9]. dintre care 6 corespund pentru poziţia moleculei şi orientarea acesteia. Difractograma de raze X pe pulberi a fost obţinută cu difractometrul de raze X. Determinarea structurii cristaline s-a făcut prin metoda căutării în spaţiul direct. Considerând 8 molecule pe celula elementară. unghiuri şi planeitate a grupării fenil. iar 4 la unghiurile de torsiune pentru moleculă.3846 Å şi volumul celulei elementare fiind V=2740. Prin examinarea difractogramei cu ajutorul programului de calcul Checkcell [28]. pentru un anumit grup de reflexii interzise corespund mai multe grupuri spaţiale. S-a obţinut un fit cu Rp=0. ceea ce confirmă grupul spaţial ales din reflexiile interzise. s-a calculat densitatea ca fiind ρ =1. s-a utilizat radiaţia Cu K α 1 9 λ =1. Cea mai bună soluţie corespunde sistemului ortorombic cu următorii parametrii de reţea: a=8. se obţin informaţii structurale foarte importante.05 şi Rwp=0. folosind programul de calcul Dash [30].

71.053. Rwp=0. Rexp= 0. s-au obţinut următorii factori care caracterizează figura de merit a modelului structural: Rp=0. În final.079. În figura 4 este prezentată împachetarea în celula elementară pentru compusul studiat şi aranjarea supramoleculară sub formă de două şuviţe formate din molecule puse cap la cap. χ 2=6. Figura 4 Împachetarea în celula elementară şi aranjarea supramoleculară Un alt compus pentru care s-a determinat structura cristalină prin combinarea difracţiei pe pulberi cu spectroscopie RMN şi modelare moleculară a fost Etoxiazolamida [27]. Fondul de difracţie a fost modelat cu un polinom Chebyshev de ordinul întâi. Se observă o potrivire foarte bună între cele două difractograme. difractograma calculată şi diferenţa dintre difractograma calculată şi cea experimentală.113. În figura 5 este prezentată difractograma experimentală. În continuare.tipul pseudo-Voight cu 18 termeni. 324 . modelul a fost îmbunătăţit utilizând tehnici de modelare moleculară combinată cu informaţii obţinute din măsurători de deplasare chimică din spectul RMN. deci modelul structural este corect.

847-856. 249 (2004) J. Appl.Deem J.Pusztai . 36. 1180 (2000). (2002) V. 11.Leusen. 13. W.Engel. A. (2004). 4. O. 37.Mol. Lou¨er. 69 (1992). Oxford University Press. S.Appl. Gh.. J.Simul. 356 (2003). J. Cryst. Kern.Favre-Nicolin and R. Guagliardi. Rizzi. 35. 33.L. The Third Pharmaceutical Powder X-ray Symposium (PXRD-3). 15. Le Bail. M. Cryst. Borodi. IUCr monographs on crystallography .McGreevy.A. P.Wilke . Appl.Cerny Z. 325 .(1999) V. 5 Comparaţie dintre difractograma observată şi cea calculată 5. Powder Diffraction.D. A.W. Crystallogr. Monte Carlo indexing with McMaille. F. 2.Harris .Falcioni. C.Werner.Kristallogr.Appl. Cryst. 16. I. A. Coelho. J. Boultif and D. I.B. Appl. 1169. Bratu.Cerny J. Autoindexing. (1969) 2.359 (1988) G. Moliterni. 89 (1969) Gh.Phys. Cryst. 51(7-10) 983 (1999) R.M. L. 1. Visser. Bibliografie 1. Oxford.E. Shankland. 65. Cryst. 5.Cryst. 8.-E. A. in: Structure determination from powder diffraction data. K. New York (2002) J. L. Mihailescu. R. 25. J. Werner J. Appl.W.Figura. McCusker. 14. 6.Koning. P. 724 (2004) J. Gavira Roumanian Reports in Physics. 10.Favre-Nicolin and R. 36. Eds. 7. 9. David. 734. and Ch. 12. Giacovazzo.Chem. Cryst. Appl. A. (2004) M.Appl. Cryst. A. 32. 19.J. 2. F.-E.M Rietveld . Appl. Baerlocher. 3.G. Altomare. 86 (2003). K. 110 .G. 1754 (1999) H. 219. J.A.

C. A. E. W.J. 21.B. L. D. 36. 1041. K. Tsoucaris. R. Morari. (2010) 27. Shenk Acta Cryst. Report LAUR 86-748. J. W. Borodi and C.M. J. 615. Goubitz.. Borodi. 87545. Von Dreele.and B.Scardi J. (1001) 326 .Louer and P. Cryst. 267. Colaborative Computational Project Number 14 (CCP14).Cole. Motherwell. Cox.Pidcock. R. Filip. G. G. France. De Ridder. W.S. Acta Cryst. Attfield and J. 18. B66. Acta. 84.Cole. J. Helmbholdt. K. 26. C. Dollase.B B58 835. Hangan. J. A.A. Chem. X.H.Mavridis. Young Oxford University Press (1993) 19. M.E.Shankland. B58.I.Bochu CHECKCELL. NM.D. Peschar.F. Koeller J. 19. 31. D. R.1039/c1cp21878f. J. I.Chem.E. 116. C.. L. Bogdan. Dragan. Oprean and C. Los Alamos National Laboratory. Tripon. Laboratoire des Materaux et du Genie Physique de l’Ecole Superieur de Physique de Grenoble. B47. (1986) 20. Chem. G.C.A. 746 (1991) 24. A.(1994) 30. 910. David. 1036. (2002). Bratu. G.A.Am. Cryst. Phys. Borodi. T. J. 29. Von Dreele General Structure Analysis System (GSAS). Spectrochimica Acta A.(2002 22. Filip. Peschar.210. R. Soc. G. (1999) 23. Van de Streek. R. Borodi. Mentzafos. Appl. USA. Phys. Appl.B.Laugier. J.Pop. F.Nowell. Steiner and G. H.70. 34.17. le Bas.P.. Cryst. 10. Filip. (2006). Toby. X. DOI. D. Acta Cryst. B. B. D. The Rietveld Method edited by R.Larson & R.39.Cryst.5122. Dinnebier Powder Diffraction 14. McCusker. G. Hernanz.B. M. I. H. (2008) 25. Cryst. 32.Appl. Filip.C.Appl. 28.

IX... Accelerarea electronilor permite reducerea lungimii de undă a unui fascicul de electroni ceea ce face posibila vizualizarea detaliilor cele mai fine. Doi ani mai târziu.................... iar în 1939 primul microscop electronic de transmisie a fost produs în scopuri comerciale. 327 ..... Limitările microscopiei optice constă în rezoluţia obţinută prin această tehnică (aprox.... Microscopia electronică de baleiaj (Scannig Electron Microscopy – SEM) ...... Cel mai comun microscop este lupa........ Compania Siemens a patentat invenţia celor doi germani... 328 3.... Generalităţi ............. Pentru observarea detaliilor mai mici a fost necesar crearea unui microscop care să utilizeze o sursă de iluminare caracterizată printr-o lungime de undă mult mai mică................ 338 1. fizicianul Ernst Ruska şi inginerul Max Knoll au construit un microscop electronic prototip............... 327 2.. Lucian Barbu-Tudoran Cuprins 1....... Rezoluţia este limitată de lungimea de undă a fotonilor utilizaţi ca sursă de iluminare a specimenului... În 1931............... obiect ce utilizează lentila pentru a focaliza lumina reflectată de un obiect într-o imagine mai mare. ceea ce înseamnă că două caracteristici aflate la o distanţă mai mică de 250 nm nu vor putea fi diferenţiate....... Generalităţi Microscoapele sunt instrumente utilizate pentru a facilita observarea unor obiecte la o mărire mai mare decât cea a obiectului observat...... Ruska a creat primul microscop a cărui rezoluţie era superioară unui microscop optic................ 250 nm). Printre alte surse se numără razele X şi neutronii........... Microscoapele optice (figura 1) sunt instrumente mai complexe care conţin un set de lentile care măresc imaginea... Microscopia electronică de transmisie (Transmission Electron Microscopy – TEM) ..... MICROSCOPUL ELECTRONIC DE BALEAJ ŞI DE TRANSMISIE Microscopia electronică şef lucrări dr.

Microscopul optic 2. Probele analizate trebuie să fie foarte subţiri deoarece ar absorbi o mare parte a fasciculului de electroni. Organizarea unui microscop electronic 328 .1 – ocular 2 – revolver 3 – obiective 4 – viza macrometrică 5 – viza micrometrică 6 – platina 7 – sursă de lumină 8 .diafragma şi lentila condensor Figura 1. informaţiile aparţinând axei z se vor pierde. Astfel obiectele având structură internă diferită pot fi diferenţiate deoarece proiecţiile acestora vor fi diferite. Microscopia electronică de transmisie (Transmission Electron Microscopy – TEM) Prin intermediul TEM imaginea observată este proiecţia probei în grosimea ei. incluzând suprafaţa şi structurile interne. interacţionează cu aceasta în grosimea ei. Electronii pătrund prin probă. Ca limitare se aminteşte natura bidimensională a proiecţiei rezultate. aceştia putând fi deviaţi sau nu.

un vârf Wehnelt şi un anod de extracţie. În vârful coloanei există un emiţător de electroni cu voltaj înalt care va genera fasciculul de electroni care va traversa coloana. Tunul de electroni Electronii sunt emişi de un filament supraîncălzit de un curent electric până când suficientă energie va fi produsă (aprox. În interiorul coloanei se va stabili un vid înalt pentru a minimaliza interacţiunile dintre electroni şi molecuFigura 2 .Secţiune prin coloana unui TEM lele de aer. care este încărcat mult mai negativ decât filamentul în sine. Tunul de electroni are mai multe componente: filamentul. Prin conectarea filamentului de partea negativă a generatorului de energie. Aperturile de pe traseul fasciculul de electroni au rolul de a schimba contrastul şi rezoluţia imaginii. Aceşti electroni vor penetra proba şi vor trece printr-o serie de lentile magnetice. 329 . se asigură convergenţa optimă a electronilor încă din momentul emisiei. Cele mai comune microscoape sunt cele de emisie termionică si FEG (Field Emission Guns). Pentru a modifica mărirea şi punctul focal al unei imagini se pot utiliza diferite lentile.Principiile funcţionării unui croscop electronic de transmite nu diferă cu mult faţă de cele ale unui microscop optic. electronii pot fi pompaţi de către filament spre placa anodică şi coloana microscopului. Prin construirea unui cilindru Wehnelt. circuitul de interferenţă (biasing circuit). de obicei tungsten sau hexaborid de lantaniu. prin probă. Electronii emişi au o distribuţie Boltzman a energiei şi trebuie să fie concentraţi pentru ca fasciculul rezultat să străbată coloana. lentile şi aperturi. iar în final vor fi focalizaţi pe ecranul situat la capătul coloanei. astfel circuitul fiind complet. 2500K) pentru a învinge ’’the work function’’ a metalului.

Emisia de electroni este asigurată de aplicarea unui puternic câmp electric imediat în vecinătatea vârfului filamentului. Figura 4. pe măsură ce filamentul se încălzeşte electronii vor fi emişi. Schema unui tun de electroni Tipuri de tunuri de electroni Tungsten: filamentul este fabricat din tungsten. FEG: filamentul nu este unul termic. dar are ”the work function” mai mică. de aceea este mai eficient. Hexaborid de lantaniu: este tot un filament de emisie termionică.Figura 3. iar principiul de funcţionare se aseamănă cu cel al funcţionării unui bec. Tipuri de tunuri de electroni: filament de tungsten şi cristal de hexaborid de lantaniu 330 . Mărimea şi gradul de apropiere a câmpului electric cauzează desprinderea electronilor de pe filament.

focalizează şi proiectează imaginea finală pe suprafaţa folosită pentru vizualizare. Deoarece electronii emişi sunt supraîncălziţi. Prin urmare în urma trecerii fasciculului printr-o lentilă acesta va suferi o scindare. Faza electronilor afectează coerenţa fasciculul. Prima apertură. este localizată în vecinătatea tunului de electroni şi este utilizată pentru concentrarea electronilor şi menţinerea coerenţei fasciculului. Dacă electronii sunt defazaţi. Aperturile Aperturile sunt găuri de-a lungul coloanei microscopului care pot limita mărimea fasciculul de electroni. adică distribuţia energiei să fie o mică fracţiune din energia medie a electronilor. Lentilele Lentilele utilizate în microscopia electronică sunt bobine magnetice care au scopul de a focaliza şi direcţiona fasciculul de electroni. ideal toţi electronii emişi ar trebui să fie în fază. În cazul lentilelor electro-magnetice acestea pot roti fasciculul de electroni dacă sunt ajustate corespunzător. iar fasciculul va pierde din intensitate. mărirea imaginii sau pattern-ul de difracţie. apertura obiectiv. este localizată sub probă imediat după lentila obiectiv. Lentila intermediară controlează. distribuţia energiei nu este sub forma unui singur peak. Această aberaţie cromatică se aseamănă cu scindarea luminii când o rază traversează o prismă.Fasciculul de electroni se caracterizează prin coerenţă. Lentila obiectiv are rolul de a realiza primul pas de mărire şi focalizare a unei imagini. Când acest fenomen are loc imaginea se va roti pe măsură ce vor fi introduse în coloană alte lentile. în schimb distribuţia este de tip Boltzman şi diferă în funcţie de natura filamentului. Dacă electronii sunt în fază ei vor interfera constructiv. În cazul prismei lumina este refractată sub diferite unghiuri. Ultima lentilă – lentila proiector . Se referă la intensitatea fasciculului. Funcţia unei aperturi este determinată de poziţia acesteia în coloana microscopului. Această apertură controlează contrastul unei imagini. Dacă electronii emişi sunt paraleli atunci fasciculul va fi coerent o mai multă perioadă. Deoarece lentilele sunt reglate pentru o anumită lungime de undă acestea vor concentra electronii cu alte lungimi de undă mai puţin uniforme. prin poziţia şi puterea ei. lumina fiind descompusă în radiaţii cu lungimi de undă diferite. Coerenţa temporală. A doua apertură. apertura condensator. 331 . Coerenţa spaţială. În cazul unui microscop performant se doreşte ca raportul ∆E/E să fie cât mai mic. Pentru formarea imaginii se folosesc 3 tipuri de lentile. Cuplată cu apertura obiectiv va genera contrastul de amplitudine. vor interfera distructiv.

5). Acest electron va cauza apariţia zgomotului în imagine. prin intermediul goniometrului. curentul. În cazul microscopiei electronice de transmisie proba analizată este depusă pe o grilă de metal. 332 . Principii ale formării imaginii În momentul în care fasciculul trece prin grosimea unui specimen au loc mai multe fenomene. Acest electron va conferi o rezoluţie înaltă imaginii. Pe consolă se mai află butoane care controlează poziţia specimenului în interiorul coloanei. astfel când electronul va ajunge la nivelul ecranului va avea energia diminuată şi un unghi de incidenţă necunoscut.Holder utilizat în microscopia electronică de transmisie Dacă se doreşte vizualizarea unei probe sub diferite unghiuri sau realizarea unei tomograme. În cazul unei ciocniri inelastice electronul va ceda o cantitate variabilă de energie specimenului. goniometrul se poate roti pentru a schimba unghiul probei. Acest holder de metal. iar aceasta într-un holder de metal (fig. iar legea conservării momentului va determina unghiul la care acesta a fost deviat de la traiectorie. Dacă electronul intră în contact cu atomi din probă poate suferi o ciocnire elastică. valoarea defocalizării. Figura 5 . Dacă electronul nu loveşte un atom din probă acesta va avea o traiectorie nedeviată până la ecranul care va colecta imaginea. va asigura introducerea probei în vidul din coloana microscopului cu o scădere minimă a presiunii din interiorul coloanei. focalizarea şi mărirea. Microscoapele electronice de nouă generaţie au interfeţe cu computerele ceea ce conferă utilizatorului o mai mare flexibilitate şi control. alinierea. luminozitatea fasciculului. nu va pierde din energie. voltajul curentului etc.Exteriorul microscopului Consola utilizatorului constă dintr-un ecran pe care se vor afişa parametrii sub care funcţionează microscopul precum: mărirea.

Într-un microscop electronic de transmisie electronii trec prin probă înainte de a impresiona ecranul şi conţin informaţii cu privire la structura internă a acestei probe. aceste informaţii fiind pierdute. Observarea directă a imaginii de către utilizator are loc la nivelul unui ecran de fosfor. Electronii care vor fi deviaţi de la traiectoria iniţială în urma interacţiunii cu atomii specimenului vor interfera constructiv sau distructiv cu fasciculul principal de electroni. Pentru a înregistra imaginea se utilizează negative care sunt impresionate de fasciculul de electroni sau camere CCD (Charge Coupled Device) care traduc în format digital interacţiunile electronilor cu senzorul camerei. Diferenţa dintre proiecţiile unei sfere solide şi a unei sfere goale în momentul vizualizării la TEM Microscoapele electronice pot fi utilizate pentru vizualizarea pattern-urilor de difracţie a probelor. Pattern-ul de difracţie se formează ” in the back focal plane” al lentilei obiectiv.Electronii pot fi deviaţi la unghiuri mai mari de 90°. astfel de electroni nu sunt folosiţi în microscopia electronică. Un pattern de difracţie poate fi colectat din probe care conţin un motiv care se repetă. de exemplu din cristale bidimensionale. Aceste proiecţii diferă deoarece gradul de întunecare a unei imagini este direct proporţional cu capacitatea materialului de a absorbi electronii. Dacă se utilizează o apertură obiectiv mică electronii care sunt deviaţi sub un unghi mare nu vor contribui la formarea imaginii. proiecţiile acestora vor diferi (figura 6). marginea fiind cea mai închisă. Contrastul dintr-o imagine ia naştere în urma interferenţei electronilor ce au unghiuri diferite. Sfera solidă va genera un disc întunecat la interior. Electronii cu deflecţie mare conţin informaţii importante legate de rezoluţie. Figura 6. iar contrastul este îmbunătăţit. Colectarea imaginilor se poate face în diverse moduri. dacă privim o sferă goală pe dinăuntru sau una plină. În cazul sferei goale gradientul va fi în direcţia opusă. 333 . Lentila intermediară determină vizualizarea imaginii sau a pattern-ului de difracţie pe ecran. Spre exemplu. intensitatea diminuându-se spre marginile discului.

Substanţa se găseşte sub formă solidă şi este solubilă în solvenţi organici. Deasupra platoului pe care sunt aşezate cele două foiţe de mică se află un fragment de sfoară de carbon conectată la un circuit de mare voltaj. iar noile plăci sunt introduse cu partea proaspăt clivată în interiorul unei camere în care se va stabili un vid înalt. Feţele proaspăt clivate ale micăi sunt perfect plate din punct de vedere atomic ceea ce îmbunătăţeşte proprietăţile filmului de carbon.05 mm care prezintă o reţea. După stabilirea vidului un 334 . nichel. cei mai utilizaţi fiind cloroformul şi dioxanul. Filmele de carbon Probele trebuie depuse pe un film care este foarte stabil sub acţiunea fasciculului de electroni. hexagon). vedere superioară şi secţiune Filme de suport Filmul Formvar este un film de natură polimerică (formal de polivinil). Grilă de microscopie electronică. O foaie de mică este proaspăt clivată. fiind des folosit în microscopia electronică.Tehnici de preparare a probelor Grile În cazul microscopiei electronice de transmisie specimenele sunt depozitate pe grile. Principiul evaporării carbonului este unul foarte simplu. iar a doua depunerea pe grile a filmului flotat. Filmele de carbon sunt foarte stabile. Figura 7. Există două metode pentru depozitarea filmului pe grile: una implică aşezarea grilelor pe suprafaţa filmului flotat pe apă. platină) având un diametru de 3. Pe această grilă se va depozita un film care va conferi suport specimenului. Pentru a obţine un film continuu de Formvar o lamă de sticlă pentru microscopia optică este curăţată şi scufundată uniform în soluţia de Formvar. Ochiurile reţelei pot avea diferite dimensiuni şi forme (pătrat. aur. Grilele sunt discuri de metal (cupru.

Plăcile de mică sunt imersate treptat în apă ceea ce permite filmului hidrofob să se desprindă. în acest moment carbonul se va evapora şi depozita pe mică formând un film continuu. În funcţie de cantitatea de energie absorbită intensitatea fasciculului care va impresiona ecranul diferă şi se va forma o imagine. Carbonul este o substanţă hidrofobă. azot şi hidrogen. În ultimii ani. Coloraţia în cazul microscopiei electronice de transmisie se bazează pe săruri de metale grele derivate din molibden. uraniu sau tungsten. Pentru a îmbunătăţi contrastul se folosesc diferite tehnici. Grilele sunt aşezate pe o sită de metal într-un vas plin cu apă. După coloraţie. Pentru ca o coloraţie să aibă efect trebuie să se lege de preferenţial anumite părţi ale probei. pentru o vizualizare mai bună. Depozitarea filmului de carbon are loc prin evacuarea vasului de apă. oxigen. iar când voltajul este aplicat între anod şi catod potenţialul electronic ionizează aerul din încăpere. Pentru a face filmele mai accesibile substanţelor aflate în soluţie apoasă carbonul trebuie hidrofilizat. proba se va usca şi va putea fi examinată la microscop. Microscopia electronică de transmisie utilizează un fascicul de electroni de înaltă energie pentru a bombarda specimenul. contrastul specimenului este prea slab pentru ca ochiul uman să diferenţieze marginile şi detaliile probei observate. acestea nefiind foarte dense. În cazul probelor biologice care sunt formate din atomi precum carbon.curent se aplică sforii de carbon până când aceasta devine incandescentă. probele sunt impregnate cu săruri de metale grele. În cazul glow discharching grilele sunt introduse într-o cameră parţial evacuată. Ionii de 335 . Alte metode se bazează pe colorarea probelor pentru evidenţierea unor caracteristici. cantitatea de energie absorbită este foarte mică comparativ cu energia fasciculului. datorită descoperirii graphene-ului şi a remarcabilelor sale proprietăţi se investighează aplicaţia acestui film în microscopia electronică. De aceea. Ionii negativi se vor depozita pe suprafaţa filmului de carbon. în cazul acestei tehnici lumina care penetrează proba suferă o schimbare a fazei. această nouă rază va interfera cu fasciculul iniţial şi contrastul se creează. În cazul microscopiei optice se aplica contrastul de fază. Aceasta se poate realiza fie prin tratarea cu UV a grilelor sau prin glow discarching. Coloranţii se bazează fie pe vopsele sau pe materiale foarte absorbante. iar dacă o picătură de apă este depusă pe suprafaţa unui astfel de film aceasta va avea tendinţa de a-şi micşora suprafaţa care întră în contact cu carbonul. Coloraţia negativă În cazul microscopiei.

Pregătirea probei nu necesită aparatură şi nu ia mult timp (aprox. electronii ce vor interacţiona cu atomii de metale grele vor fi puternic deviaţi. Zona este neacoperită deoarece proba (proteina de exemplu) împiedică depunerea sării pe filmul de carbon. În cazul proteinelor menţinerea unei stări hidratate este importantă pentru păstrarea configuraţiei. Alterarea datorită radiaţiei este irelevantă deoarece sărurile metalice nu sunt la fel de susceptibile la efectele electronilor precum molecule organice. Rezoluţia este limitată la 20 Å în condiţii optime. 336 Contra În timpul colorării particulele pot fi distorsionate. Contrastul optim se obţine când coloraţia înconjoară complet specimenul si zonele adiacente.metale grele vor interacţiona cu electronii. Interacţiunea dintre un specimen (coloraţie negativă) şi fasciculul de electroni Avantaje şi dezavantaje ale coloraţiei negative Pro Contrast foarte mare. . Ca urmare a distribuţiei inegale a coloraţiei pot să apară artefacte. de aceea diferite regiuni ale probei pot avea diferite densităţi de electroni şi pot fi diferenţiate în proiecţiile obţinute. Coloraţia cu aceşti atomi grei se numeşte coloraţie negativă deoarece în microscop se va observa o zona neacoperită de colorant înconjurată de coloraţia negativă. Aceasta corespunde cu mărimea granulei sării folosite pentru coloraţia negativă. ceea ce va determina contrastul şi rezoluţia imaginii. Figura 8. 4 minute). Contrastul apare în urma interacţiunii electronilor cu specimenul. În timpul uscării specimenul îşi pierde învelişul hidratant. iar apertura obiectiv îi va elimina pe cei care vor fi deviaţi la un unghi prea mare. În figura 8 se observă o proteină colorată negativ. Tehnica este una simplă: proba este depusă pe grilă şi lăsată câteva zeci de secunde urmată fiind de ‘’spălarea’’ grilei cu 3 picături de colorant. Excesul va fi îndepărtat cu ajutorul unei hârtii de filtru. iar după uscare grila poate fi examinată. Colorantul absoarbe electronii mult mai bine decât mediul înconjurător.

cristaline care va estompa detaliile specimenului. -195˚). Nu există colorant care să distorsioneze preparatul. Îngheţarea se face prin dropping a unei grile pe care proba este deja depozitată. Doza recomandată e de 6-10 electroni/Å2. Azotul lichid are o temperatură ideală (aprox. apa din jurul probei va îngheţa.Îngheţarea probei – metoda cryo Microscopia cryo este o tehnică prin care proba este îngheţată într-un refrigerent pentru o mai bună păstrare şi protecţie în timpul observaţiei. Procesul este laborios deoarece plonjarea grilei în recipientul de etan lichid trebuie să fie suficient de rapidă pentru a împiedica formarea gheţii cubice. în momentul introducerii unei grile aflate la temperatura camerei fierbe ceea ce favorizează formarea gheţii cristaline. Pregătirea probelor necesită mult 337 . Schemă a instalaţiei utilizate pt. dar capacitatea calorică este foarte mică. sită o doză minimă de electroni penîngheţarea probei tru a evita alterarea probei datorită radiaţiei. Pentru a vizualiza proba în cryo-electronmicroscopie trebuie foloFigura 9. Avantaje şi dezavantaje ale cryo-electronmicroscopiei faţă de coloraţia negativă Avantaje Specimenul este tot timpul în soluţie şi nu intră în contact cu suprafeţe. Proba poate să aibă o orientare preferenţială pe grilă în cazul Dezavantaje Raportul semnal/zgomot este foarte mic deoarece absorbţia electronilor e scăzută. iar proba va fi protejată. Înregistrarea imaginilor pentru tomografie e dificilă deoarece prin rotire stratul de gheaţă expus este prea gros. prin urmare forma observată este cea reală în stare nativă. De aceea se preferă utilizarea etanului lichid.

coloraţiei negative. Deşi principala lui utilizare este de a obţine imagini topografice la o mărire cuprinsă între de 10-10000 de ori. Fasciculul de electroni este concentrat şi utilizat pentru a scana suprafaţa obiectului observat. Se foloseşte doza minimă de electroni. Microscopia electronică de baleiaj (Scannig Electron Microscopy – SEM) În cazul SEM. de la jurnale ştiinţifice la reviste de popularizare şi filme. Acest înveliş metalic asigură o suprafaţă conductoare. Prin intermediul microscopiei electronice de baleiaj se pot observa detalii de pe suprafaţa unui specimen. Microscopul electronic scanning (SEM) permite observarea şi caracterizarea materialelor organice şi anorganice heterogene la o scară cuprinsă între nanometri (nm) şi micrometri (µm). 338 . poate fi problematică. ceea ce se evită timp. Popularitatea SEM-ului e datorată capacităţii sale de a obţine imagini aparent tridimensionale ale suprafeţelor unei game largi de materiale. specimenele sunt acoperite cu un strat subţire de metal pentru ca electronii să fie reflectaţi. iar informaţiile privitoare la structura internă lipsesc. astfel se evită încărcarea electrică a probei. Imaginile SEM sunt utilizate într-o mare varietate media. Imaginea se formează pe un ecran datorită electronilor care sunt reflectaţi de învelişul metalic. SEM-ul are o adaptabilitate mare. 3. iar obţinerea gheţii vitroase în cazul cryo. ceea se asigură prezervarea probei.

care e cea responsabilă în parte pentru aparenţa tridimensională a imaginii specimenului. Aceste semnale se obţin din emisii de volum specifice probei şi pot fi folosite pentru a examina multe caracteristici ale probei (topografia. această calitate a SEM-ului fiind cea mai apreciată de către un utilizator. Tipurile de semnale rezultate din interacţiunea fascicolului cu probă includ electroni secundari. Emisia de electroni secundari. care poate fi trecut în raster (linie cu linie) deasupra suprafeţei specimenului pentru a forma mai multe imagini. regăsiţi într-un volum foarte mic în apropierea zonei de impact a fascicolului. Aparenţa tridimensională a imaginii se datorează unei adâncimi mari a câmpului microscopului electronic. precum şi efectului de umbră dat de contrastul electronilor secundari şi reflectaţi. se emit şi raze X caracteristice. cristalografia. Capacităţi de imagistică Microscopul electronic scanning este unul dintre cele mai versatile instrumente disponibile pentru examinarea şi analizarea caracteristicilor microstructurale ale obiectelor solide. ca şi rezultat al bombardamentului de electroni. Semnalele de imagine de cel mai mare interes sunt electronii secundari şi reflectaţi. sau care poate fi static pentru a obţine analiza unei singure poziţii. O altă caracteristică importantă a SEM-ului este adâncimea câmpului. Cele mai multe micrografii SEM se efectuează la măriri sub 8000 de ori. suprafaţa de examinat sau microvolumul de analizat este iradiată cu un fascicol îngust de electroni.). unde aparatul ope339 . Cu cât e mai mare această adâncime a câmpului cu atât se furnizează mai multe informaţii despre specimen. Un motiv puternic pentru utilitatea SEM-ului este rezoluţia mare ce poate fi obţinută când sunt examinate obiecte voluminoase. La SEM. rezoluţii instrumentale cu ordin de 1-5 nm (10-50 Å) se folosesc azi ca rutină la instrumente comerciale. electroni reflectaţi. compoziţia etc. Evoluţia SEM-ului şi capacităţile specifice ale instrumentelor comerciale moderne se vor discuta în cele ce urmează. din regiuni ale unui specimen având mărimea de 1µm în diametru şi 1µm în adâncime (în condiţii normale de operare). aleasă la diferite valori ale energiei razei de electroni. permite formarea de imagini la o rezoluţie apropiată de cea a mărimii fascicolului de electroni. Analiza acestor raze emise de către probă poate scoate în evidenţă atât caracteristici calitative cât şi informaţii cantitative de element.La SEM. raze X caracteristice şi alţi fotoni cu energii variate. pentru că aceştia variază în primul rând datorită diferenţelor topografice.

şi primul care a utilizat perechi 340 . Spre exemplu.rează bine în limitele propriilor capacităţi de rezoluţie. Oatley şi studentul său D. mai târziu Wells (1959) a făcut primele studii ale efectelor penetrării fascicolului cu scopul formării imaginii la SEM. Primul SEM utilizat să examineze specimene dense a fost descris de Zwokyn şi col. De asemenea a îmbunătăţit sistemul de scanare prin introducerea de scanare prin dublă deflecţie. iar aparatul său includea multe instrumente care de atunci au devenit standard. care a fost apoi transmisă printr-o ţeavă de lumină direct pe suprafaţa fotomultiplicatorului. Schimbarea multiplicatorului de electroni cu mult mai eficientul fotomultiplicator a crescut cantitatea semnalului colectat şi a rezultat un mai bun raport semnal-zgomot. prin comparaţie cu performanţele obţinute atunci cu TEM-ul în continuă perfecţionare. W. (Smith. Prima lucrare recunoscută ca descriind conceptul de microscop electronic scanning este cea a lui Knoll (1935). proprietate foarte utilă în studii de criminalistică şi nu numai. şi părţile electronice asociate. Atât aspectele teoretice cât şi cele practice ale STEM-ului au fost explicate în detaliu de către von Ardenne. (1942). pentru că imaginea SEM vine cu informaţii adiţionale imaginii obţinute la microscopul optic. SEM-ul are capacitatea de a analiza la măriri foarte mici. Ei au adăugat un scintilator pentru a converti electronii în lumină. mecanisme de contrast mai slab ar putea fi mai bine studiate. şi a introdus amplificarea neliniară a semnalului. 1956) Următorul pas înainte a fost refacerea detectorului secundar de electroni. de către Everhart şi Thornley (1960). Dar. Colectorul a fost înclinat pozitiv aproximativ cu 50 V înspre specimen şi al doilea curent acumulat în el a produs o cădere de tensiune de-a lungul unui rezistor. Alte utilizări ale SEM-ului au fost dezvoltate în această perioadă. Autorii au realizat că emisia de electroni secundari este cea responsabilă pentru contrastul topografic. Principalele componente ale SEM-ului sunt sistemele de lentile. C. A urmat apoi von Ardenne (1938) care a construit microscopul electronic scanning de transmisie (STEM) prin adăugarea unei lentile de baleiere la microscopul electronic de transmisie (TEM). În plus. astfel s-a obţinut o rezoluţie de aproximativ 50 nm. şi a fost primul care a inclus un stigmator în SEM. Oatley şi Everhart au putut observa pentru prima dată contrastul de voltaj.Mullan a fost urmat de Smith (1956) care a observat că procesarea semnalului ar putea îmbunătăţi micrografiile.Mullan au construit primul lor SEM care până în 1952 a atins rezoluţia de 50 nm. colectorul de electroni. Astfel. Mc. Mc. această metodă a fost considerată neincitantă şi dezvoltarea pe această ramură a stagnat. tubii catodici fotocolectori de raze. tunul. În următorii câţiva ani.

Cu această sursă o mai mare cantitate de electroni au putut fi concentraţi pe o suprafaţă mai mică. diferenţiere etc. la nivel de rutină. Sursa de emisie de electroni. Imaginile pot fi observate pe un ecran. Sursele de electroni au nevoie totuşi de vid de ordinul a cel puţin 10-8 Pa pentru a opera într-un mod de încredere.stereografice pentru a produce imagini tridimensionale la SEM. Germania şi Franţa. În anii ce au urmat mai mult de 50 000 de unităţi SEM au fost vândute de către producători din S. utilizată pentru prima dată la SEM în 1942. 1972). Japonia. una din ele fiind dezvoltarea surselor de lumină puternică precum catodul de hexaborid de lantan (LaB6).. Majoritatea SEM-urilor sunt dotate cu capacitatea de a stoca imagini digitale. s-a dezvoltat în aşa măsură încât poate fi acum folosită pentru imagini de cea mai înaltă rezoluţie. Avantajul tunului de emisie este dimensiunea sa mică astfel încât poate fi obţinută o imagine a unei probe de 1 nm. G. printate sau reţinute pe un CD sau alte unităţi de memorie. Alte avansări în utilizarea SEM-ului includ mecanismele de contrast precum contrastul prin canalizarea electronilor produs prin variaţii în orientarea cristalografică şi contrast magnetic produs din domenii magnetice din materiale uniaxiale şi cubice. obţinându-se astfel o rezoluţie mai bună. decât filamentele convenţionale de tungsten. Acest aparat a devenit primul prototip comercial numit . cu trei lentile magnetice. Odată stocată în format digital imaginea poate fi procesată în multe moduri. 341 . (Wells. deşi în aparatele mai vechi imaginile încă se mai fac prin fotografierea tubului catodic de raze. aceste microscoape şi-au găsit utilitatea în numeroase domenii de cercetare şi tehnologie în care rezoluţia înaltă şi energia mică a sursei sunt importante. Disponibilitatea unor computere puternice şi ieftine dotate cu capacitate de stocare mare şi pachete de soft capabile de o varietate mare de procesări şi funcţii pentru imagini digitale. A.A. care conţinea şi sistemul detector Everhart-Thornley. Această lumină puternică permite pătrunderea a de 1000 de ori mai mulţi electroni pe cele mai mici dintre probe. oferă microscopistului o mare flexibilitate şi uşurinţă în utilizarea SEM-ului. D. Cu toate că au crescut costurile şi complexitatea SEM-urilor cu emisie de curent. 1960) Pease a construit un sistem cunoscut ca SEM V. Stewart şi coechipierii de la compania Cambridge Scientific Instrument au finalizat design-ul comercial şi împachetarea produsului (Oatley. precum prin amplificare non-lineară. Marea Britanie. şi astfel de nevoi cer o atenţie specială tehnologiei de vidare.. Olanda.Stereoscan” (Cambridge Scientific Instruments Mark I). De la primul aparat comercial din 1965 s-au făcut numeroase îmbunătăţiri.U.

1993). Imaginile tridimensionale permit interpretarea corectă a caracteristicilor morfologice şi măsurarea lor. termolabile. îndepărtării sau imobilizării fluidelor celulare. pentru că mediul înconjurător specimenului nu mai este nevoie să fie la vid înalt (Danilatos. şi este cunoscută sub numele de difracţie electrono-reflectată (EBSD). Totuşi. Un sistem diferenţial de pompare a vidului este folosit pentru a menţine tunul de electroni la vid înalt în timp ce specimenul este sub o presiune mai mare.. Majoritatea materialelor biologice sunt umede. care au fost suficient de puternice pentru a rezista procesului de vidare fără să se deformeze (Smith şi Oatley. Analiza structurală Una din cele mai promiţătoare dezvoltări din domeniul SEM-ului este abilitatea de a determina structura cristalină şi orientarea lor pe suprafaţa specimenelor preparate. În formatul său modern.20 torri). de contrast mic şi emisivitate de electroni slabă şi sunt. În plus. 2000).Printre primele micrografii scanate au fost câteva materiale biologice precum carcasa unor insecte sau fibre lemnoase. VPSEM-ul poate detecta electroni secundari şi retroîmprăştiaţi la fel de bine precum razele X. aşadar. Una dintre cele mai importante descoperiri recente este microscopul electronic scanning cu presiune variabilă (VPSEM). Probele biologice sunt ideale pentru studiul la acest aparat. Dimensiunea mare a adâncimii câmpului întâlnită la SEM face posibilă observarea tridimensională a obiectelor utilizând stereoscopia. 1955). şi acoperirii lor cu un strat subţire de material conductor. sensibile la radiaţii. Dezvoltarea procesărilor la temperaturi scăzute a ajutat la reducerea pierderii de masă şi a distrugerilor termice la specimenele sensibile (Echlin. Au apărut echipamente care permit evaluarea cantitativă a suprafeţei şi urmărirea în timp real şi de înaltă rezoluţie a specimenului prin intermediul SEM-ului. suprafaţa specime342 .2. Mediul poate fi alcătuit din vapori de apă sau alte gaze în intervalul de 25-2500 Pa (0. uscat sau umed. Mai târziu Thornley a prezentat imagini SEM ale materialelor uscate prin îngheţare şi analizate la 1 keV pentru a evita încărcarea electrostatică. Acest tip de aparat permite examinarea suprafeţelor a aproape oricărui tip de specimen. slabi conductori. se pot efectua experimente în aparat în care suprafaţa specimenului poate interacţiona cu atmosfera gazoasă. 1992). Această capacitate se foloseşte de difracţia electronilor reflectaţi de pe suprafaţa specimenului (Schwartz şi col. Pentru a colecta maximum de intensitate în modelul de difracţie. dezvoltările în domeniul biologic au depins de avansarea în prepararea specimenului. 1991. S-a dat multă atenţie la stabilizarea materialelor organice delicate.

U. Dezvoltarea unui instrument de analiza chimică localizată a probelor solide (EPMA) s-a produs deodată cu apariţia SEM-ului. Dacă până atunci microprobele electronice operau cu fascicole statice de electroni.A. Castaing sub îndrumarea lui A. precum şi contrastul semnalului. Intensitatea modelului reflectat Kikuchi este relativ mică. 1947). şi de abia în 1949 R.microsondă electronica”(Castaing.1 µm pe specimen. De asemenea mai făcea parte din aparat şi un microscop optic pentru găsirea corectă a punctului de analiză şi una sau mai multe spectrometre WDS pentru analizarea intensităţii radiaţiei X emise în funcţie de energie.Guinier au descris şi construit un instrument numit . de aceea e nevoie de camere ultrasensibile şi senzori fini de captare a contrastului.. cei doi oameni de ştiinţă treceau fascicolul brusc pe suprafaţa probei. 1951).. dar a şi subliniat modul în care această informaţie poate fi cuantificată. Cosslett şi Duncumb (1956) au construit primul microanalizor electronic scanning de probe la Laboratoarele Cavendish în Cambridge. aşa cum se face azi în SEM-rile actuale.nului este dintr-o dată răsucită la un unghi de 70º faţă de orizontală. Deşi conceptul de analiză locală cu raze X este în sine un stimulent pentru folosirea microanalizatorului. Indexarea automată a modelelor şi cartarea orientării straturilor de cristale asistată electronic permite identificarea fazelor de cristalizare şi arată orientarea greşită printre limitele cristalelor. În teza sa de doctorat. Optica electronică era formată dintr-un tun electronic urmat de lentile convergente ce formau o sondă electronică cu un diametru de 0. adăugarea 343 . Analiza elementală SEM-ul poate fi utilizat pentru a obţine informaţii legate de compoziţie folosind razele X caracteristice. Recunoaşterea complexităţii transformării intensităţii razelor X în compoziţie chimică a dus la perfecţionarea analizei cantitative de către numeroşi investigatori pe parcursul ultimilor 50 de ani. Cea mai recentă descoperire în aplicaţia modelului Kikuchi la volume de analizat este dezvoltarea sistemului de înregistrare a modelului folosind o cameră video de înaltă sensibilitate sau mai recent o cameră video tensio-cuplată (CCD). Castaing nu numai că a demonstrat că o analiză chimică localizată poate fi desfăşurată pe suprafaţa specimenului. Conceptul unui microanalizator electronic de probe a apărut în anii 1940 (Hillier.1. iar primul aparat comercial a fost introdus de CAMECA în Franţa în 1956. În timpul anilor 1950 câteva aparate EPMA au fost dezvoltate în laboratoare din Europa şi S. Aceste pattern-uri sunt mai apoi analizate printr-o metodă de indexare asistată de computer.

printre care o descoperire a fost de mare importanţă: difracţia cristalelor din moleculele organice cu spaţieri mari interplanare 344 . câteva descoperiri recente au dat noi tendinţe în conceptele de detectori şi design. Spectrometrele dispersive de energie moderne sunt capabile de detectarea razelor X caracteristice ale tuturor elementelor cu număr atomic mai mare decât 4. toate găsind o tot mai mare utilizare în cadrul SEM-ului. SEM-ul şi EPMA-ul au fost considerate aparate separate pentru încă un deceniu. Un EPMA modern are în mod normal capacităţile unui SEM. După ce pentru mulţi ani principalele linii de concentrare au fost în direcţia dezvoltării tehnologiilor existente. pe lângă analiza calitativă rapidă. două sau mai multe spectrometre de lungime de undă (WDS)..conceptului de scanare a fost o contribuţie foarte semnificativă.1968). un microscop optic pentru observarea suprafeţei specimenului şi un fascicol de curent de electroni care se stabilizează prin analiza de raze X. pe când WDS-ul este utilizat pentru detecta razele X ale elementelor minore (<10 wt%) sau chiar pentru a le recunoaşte în probă. Proba este analizată fără a fi afectată şi analiza cantitativă poate fi obţinută la o rezoluţie spaţială de 1 µm pe probă. la curenţi tipici utilizaţi la imagistica electronică secundară a SEM-ului. În plus. Pentru probe plate şlefuite. detectorii din derivaţi de silicon. Atracţia acestei forme de acumulare a informaţiei este detaliul microcompoziţional ce poate fi corelat cu metalografia optică şi electronică. dar azi EPMA-ul este considerat a fi un echipament aparţinând SEM-ului. s-au făcut numeroase îmbunătăţiri. EDS-ul e utilizat pentru a analiza razele X caracteristice elementelor majore (>10 wt%). Detectorii de raze X se bazau pe o formă solidă de silicon derivat de litiu [Si (Li)]. Sistemul EDS oferă o modalitate rapidă de analiză a elementelor constituente în probă. printr-o analiză normală cu fascicolul de electroni se obţine o acurateţe de 1-2% (5-10% la probele biologice) din cantitatea respectivului element prezent. O altă însuşire importantă a SEM-ului cu EDS şi WDS este capacitatea de cartare compoziţională folosind raze X caracteristice. prin spectrometrie EDS de raze X se mai poate realiza şi o analiză cantitativă foarte fină. şi utilizarea de spectrometre de cristale plate împreună cu optică capilară X-ray. Marea majoritate a SEM-urilor vândute azi sunt echipate cu capacităţi EDS. Câteva dintre acestea cuprind microcalorimetria în raze X. având şi lentile optice şi una şi mai multe unităţi WDS. În anii ce au urmat de la prima apariţie a EPMA-ului. Într-un SEM tipic echipat cu detectori EDS şi WDS. Adăugarea unui spectrometru EDS la microanalizorul electronic pentru a măsura razele X a atras atenţia asupra nevoii utilizării lui şi în cadrul SEM-ului (Fitzgerald şi col.

În ultima vreme. După ce s-a observat capacitatea de măsurare a razelor X care poate fi extinsă şi la specimene nonmetalice. Deşi prepararea specimenului biologic este mult mai exactă decât procedura pentru alte ştiinţe. în primul rând datorită faptului că unii parametri de corecţie sunt funcţie de concentraţie şi. 1965).(Henke. S-au creat programe care pot să convertească raportul intensităţii razelor X în compoziţii chimice. Microanaliza în raze X a materialelor biologice şi polimerice întâlneşte aceiaşi problemă în examinarea probelor la SEM. Aceste cristale eliberează raze X cu lungime mare de undă din elementele cu număr atomic mic (B. N. De exemplu. în care efectele absorbţiei şi de fluorescenţă sunt neglijabile. produsă din interacţiunea electronilor cu specimenul a fost asociată cu prezenţa unor impurităţi în material (Long şi Agrell. metodele cantitative sunt în principiu simple. în plus preparatorul trebuie să fie foarte atent ca elementele pentru măsurat să rămână în cadrul punctului de analiză şi să nu se îndepărteze sau să dispară pe parcursul preparării. Efectele de suprafaţă pot fi mai uşor de măsurat. Avantajul energiei mici a fascicolului de electroni este că apare posibilitatea minimizării dimensiunii sursei de raze X şi a minimizării efectului de absorbţie în procedura cantitativă. Utilizarea tot mai intensă a computerului împreună cu SEM-ul a crescut calitatea şi cantitatea de informaţii adunate prin intermediul aparatului. C. deşi intervine problema contaminării cu carbon din cauza vacumizării slabe a SEM-ului. Ele se bazează pe analiza unor secţiuni subţiri. aparatele au fost construite să permită posibilitatea unei analize de încredere cu fascicol de electroni si raze X de energie mică. O) ce pot fi măsurate de spectrometre dispersive de lungime de undă. În plus. 1965). Recent au fost dezvoltaţi difractori mari de spaţii interplanare ce utilizează depunerea fizică alternativă de straturi de vapori de elemente grele şi uşoare. prin urmare. Totuşi materialele biologice sunt mult prea uşor afectate de fascicolul de electroni şi astfel că în deceniile trecute s-a depus mult efort în instrumentare precum şi în procedurile preparative şi analitice cum sunt analiza la temperatură scăzută. a apărut ipoteza folosirii şi altor tipuri de fenomene de excitaţie. culoarea luminii vizibile (catodluminiscenţa). fac aproximările succe345 . Capacitatea de a detecta elemente cu număr atomic mic le dă utilizatorilor de EPMA posibilitatea de a investiga numeroase noi probleme ale aparatului. 1966). se mai poate studia şi emisia de fotoni vizibili din recombinarea excesului de perechi de goluri de electroni dintr-un semiconductor (Kyser şi Wittry. Măsurarea catoluminiscenţei a devenit azi o parte importantă a SEM-ului mai ales în industria microelectronicelor.

sive necesare. În acest fel analistul poate să revadă analizele corespunzătoare fiecărui pixel sau şir de pixeli. Dezvoltarea cartării compoziţiei cantitative este un alt punct forte în legătura dintre imagistică. pentru fiecare rază discretă din suprafaţa scanată. Valorile concentraţiilor corespunzătoare poziţiei razelor pe specimen sunt asamblate într-o imagine digitală cu un procesor de imagini prin codificarea axelor concentraţiei cu nuanţa de gri corespunzătoare. iar hărţile pot fi corelate cu imagini SEM preparate prin oricare alt fel de semnal. la cartarea cantitativă de compoziţie. creşte numărul analizelor efectuate. capacitatea de analiză cantitativă a elementelor şi utilizarea automatizată computaţională a SEM-ului. şi îi permite operatorului să se concentreze pe evaluarea analizelor. 346 . În plus programele pot acum să controleze fascicolul de electroni. Se face câte o analiză completă executată de calculator. mişcarea specimenului. Automatizarea e de mare ajutor în operaţiunile repetitive. Imaginile rezultate sunt hărţi compoziţionale şi au la fiecare element constitutiv (pixel) valoare numerică completă a concentraţiei. Aceste programe derulează calcularea compoziţiei în câteva secunde şi astfel operatorul se bucură de mai multă flexibilitate în obţinerea rezultatelor. şi spectrometrele.

..... virusuri cu ultrastructuri similare pot fi diferenţiaţi cu sensibilitate mare.. în timp ce detaliile probelor biologice.... gradul alterării probei depinzând foarte mult de tehnica de pregătire a materialului biologic...... luarea în calcul a tratamentelor la care este supusă proba până la ajungerea în faza de examinare........Microscopia electronică ...... Lucian Barbu-Tudoran Cuprins 1.....2 nm) a permis vizualizarea unui singur atom de metal greu... Când microscopia imunoelectronică este folosită în conjuncţie cu coloraţia negativă....partea a II-a şef lucrări dr... 359 Din păcate.... acestea sunt acceptate.... nu sunt mai bune de 1..... absolut necesare pentru obţinerea unor imagini utilizabile...... fiind una din cele mai uşoare şi mai rapide proceduri pentru detectarea virusurilor. Dezvoltarea unui microscop electronic de baleiaj şi transmisie (STEM) de înaltă rezoluţie (0............. iar înţelegerea acestora este esenţială pentru extrapolarea detaliilor oferite de microscop la situaţia existentă in vivo.... performanţă uşor de atins acum pentru materiale anorganice.. Atâta vreme cât artefactele inevitabile sunt interpretabile.... Microscopia electronică de transmisie....... virusurilor........ Microscopia electronică de baleiaj ........ în general...... coloraţia negativă este cea mai utilizată metodă pentru vizualizarea topografiei şi structurii bacteriilor......5 – 2.... organitelor celulare izolate (inclusiv membrane) şi macromoleculelor... răspunzătoare de acurateţea interpretării imaginilor. problemele preparării probelor biologice au rămas mult în urma îmbunătăţirilor aduse performanţelor microscoapelor electronice... Plaja efectelor induse de diferitele tratamente premergătoare analizei electronomicroscopice este foarte largă...... Pe lângă metodele clasice de contrastare a probelor biologice.. ce oferă un contrast superior şi mai multe tipuri de informaţii simultan sau prin utilizarea câmpului întunecat într-un TEM convenţional... eliminându-se astfel nevoia contrastării....5 nm pentru specimenele biologice s-ar putea realiza prin utilizarea acestui STEM....... 349 2.... O imagine electronomicroscopică este diferită de situaţia reală din organismul viu. deci........ iar marcarea antigenilor de suprafaţă se poate realiza cu uşu347 .. fiind necesară..................0 nm...... Depăşirea barierei de 1.........

chiar la 370C. deşi. picornavirus şi parvovirus. obişnuit. Dintre avantajele fixării cu căldura microundelor menţionăm: capilarele pulmonare interstiţiale nu colapsează cum se întâmplă în cazul fixării cu formaldehidă. vitrificarea nefiind uşor de realizat. respectiv. iar ca dezavantaje: deteriorarea eritrocitelor din ţesuturile nefixate. pe lângă beneficiile crioprotecţiei. antigenilor virali şi a anticorpilor. O altă abordare este utilizarea coloraţiei negative în combinaţie cu vitrificarea pentru realizarea unui contrast crescut. dar suficientă pentru a interacţiona cu cele necovalente cum sunt legăturile sterice (legături de H şi interacţiuni van der Waals). oscilaţia dielectrică a moleculelor de apă şi o energie a fotonului de 10-5 eV. ce includ răcirea ultrarapidă a celulelor şi ţesuturilor. artefactele dependente de timp. Un marker de aur coloidal este util. fixarea cu glutaraldehidă într-un cuptor cu microunde. straturile superficiale pot fi suprafixate.microscopia probelor colorate negativ este o metodă importantă pentru investigarea structurii tridimensionale a proteinelor cristalizate. 348 . şi aici există pericolul producerii de artefacte în intervalul de temperatură dintre cea fiziologică şi cea de imobilizare. pentru detecţia virusurilor foarte mici. Undele electromagnetice sunt radiaţii neionizante ce produc deplasări moleculare prin migrarea ionilor şi rotirea moleculelor dipolare. esenţiale funcţiilor biologice. Coloraţia negativă a probelor deshidratate prin îngheţare ar putea evidenţia ultrastructura virusurilor şi a membranelor fără colapsul specimenului. astfel. Unele din acestea pot fi evitate prin fixarea cu aldehide într-un cuptor cu microunde. apar destul de des. scopul acestora fiind de a stabiliza ultrastructura celulei aşa cum există in vivo. cu o frecvenţă de 2. precum şi în cazul nivelelor scăzute de virusuri. Criotehnicile.4 cm. De asemenea. Fixarea pieselor de dimensiuni mari prin metode convenţionale prezintă un gradient de calitate a fixării. dilatarea excesivă a secţiunilor anumitor ţesuturi (limfoid). Microundele sunt unde electromagnetice generate. cromatina este mult mai distinctă în ţesuturile tumorale. Marcarea imunogold în combinaţie cu coloraţia negativă au un potenţial considerabil în detectarea virusurilor.45 GHz (1 GHz = 109 cicluri / sec) şi prezentând o lungime de undă de 12. cum ar fi contractarea sau umflarea probelor şi extracţia componentelor celulare datorate difuziei lente a fixatorilor. în special. În plus. Cea mai bună soluţie rămâne combinarea celor două metode. crioelectron . energie prea mică pentru a afecta legăturile covalente. în timp ce cele din zona profundă vor fi subfixate. sunt o alternativă la fixarea chimică.rinţă prin colorarea imunonegativă.

acţionate în sens contrar pentru a se evita lezarea mecanică (zdrobirea/sfâşierea) ţesutului.1 M. Pentru decuparea cuburilor se recomandă folosirea a două lame de ras noi. până la secţionare.1. încapsularea. RECOLTAREA Recoltarea fragmentelor de ţesut trebuie efectuată foarte rapid (1-2 min) după sacrificarea animalelor pentru a se împiedica instalarea unor alterări morfo-funcţionale la nivelul ţesutului. se trec rapid pe glutaraldehidă 2. includerea. înainte de recoltare. principalul agent de fixare utilizat în microscopia electronică de transmisie. Rezultate foarte bune se obţin dacă.7%) în Tampon fosfat 0.5 mm. examinarea şi developarea suporturilor fotografice. Dimensiuni mai mari nu ar permite penetrarea pieselor de către tetraoxidul de osmiu. Începând cu această etapă. fixarea. sunt următoarele: recoltarea. Se prelevează fragmente suficiente pentru prepararea a câte 3 blocuri/probă (adică cel puţin 6 cuburi). înainte de prelevarea acestuia din organismul animal. cu latura de maxim 1 mm. Acesta nu fixează corespunzător la o profunzime mai mare de 0. fragmentele recoltate la rece (pe gheaţă). se pipetează soluţia de glutaraldehidă pe suprafaţa organului de inte349 . Din fragmentele aflate pe glutaraldehidă se taie foarte repede cuburi mici. cu ajutorul unor agenţi capabili să creeze legături încrucişate între moleculele constitutive ale materialului prelucrat. datorită toxicităţii mari a reactivilor cu care se lucrează. cu doi agenţi fixatori la 4ºC. secţionarea. modelarea. Pentru menţinerea neschimbată a ultrastructurii – deci păstrarea ei identică cu cea din momentul sacrificării animalului. Prefixarea Prefixarea se efectuează cu o soluţie de glutaraldehidă 2-6% (2. contrastarea. Se realizează o fixare chimică a pieselor. toate celelalte operaţii. se vor desfăşura sub nişă. Este indicată pipetarea soluţiei de glutaraldehidă peste organul ce urmează a fi recoltat. nepermiţându-se deteriorarea arhitectonicii ultrastructurale. deshidratarea. Microscopia electronică de transmisie Principalele etape de a căror acurateţe depinde foarte mult obţinerea unor informaţii cât mai apropiate de situaţia reală din celula vie. A.7-3% (primul agent fixator). FIXAREA Procesul de fixare asigură stabilizarea structurii biologice cât mai aproape de starea nativă.

Dacă este ţinută la temperatura camerei. iar fixarea se va face la 4ºC. Glutaraldehida se utilizează în soluţie apoasă 2. respectiv introducerea fixatorului în circulaţie. posibilitatea perfuziei ţesuturilor cu fixator. Glutaraldehida este primul fixator utilizat curent. După 15-30 minute se schimbă glutaraldehida şi se continuă fixarea timp de încă 1-2-3 ore în funcţie de consistenţa ţesutului. Glutaraldehida pură prezintă un singur vârf de absorbţie în UV. prepararea soluţiei 2. Ele se acoperă cu dop (de cauciuc rezistent) – care nu se va fărâmiţa sub acţiunea substanţelor ce se vor folosi.res.036 g) Până la 500 ml 2 ml 10 ml 4. permite o mai uşoară manipulare a preparatului.1 M se prepară după reţeta: . Există.Apă distilată Tamponul fosfat 0.apă distilată 350 1. deoarece este mai puţin toxic.7% preparată extemporaneu după reţeta: .1 M pH 7. După obţinerea cuburilor de ţesut. Tuburile de sticlă cu care se lucrează vor fi foarte curate (bine spălate cu detergent şi amestec sulfocromic. asigurându-se astfel o răspândire rapidă a acestuia la nivelul ţesuturilor. care vor avea un nou vârf de absorbţie la 235 nm.Na2HPO4 anhidru (Na2HPO4 · 12H2O) . acestea sunt trecute în tuburi de sticlă şi păstrate timp de 15-30 minute în 1-1. formând punţi încrucişate şi punţi intermoleculare. conferind astfel o mare stabilitate structurilor celulare cu care vine în contact. Deci glutaraldehida 25% (sau 50%) stoc se va păstra numai la frigider.5 ml glutaraldehidă.NaH2PO4 · H2O (NaH2PO4 · 2H2O) . Glutaraldehida [O=CH-(CH2)3-CH=O] are proprietatea de a lega grupările active de hidrogen.2 ml .37 g (1. în soluţie apar polimeri ai glutaraldehidei. pătrunde mai uşor şi acţionează rapid asupra ultrastructurii preparatului.(din moleculele proteice) şi imino-.4 .154 g (18.Glutaraldehidă (25%) pentru microscopie electronică . de asemenea.7% se va face extemporaneu. urmate de spălare abundentă cu apă distilată). la 280 nm.Tampon fosfat 0. în special de la alcooli şi grupările amino.56 g) 7. Prin urmare va prezerva foarte bine ultrastructura celulară şi activitatea enzimatică a celulelor.

1 M.15 M se prepară după reţeta: . Tamponul fosfat 0.Na2HPO4 anhidru (Na2HPO4 · 12H2O) 10. pe care o colorează prin depunerea osmiului. dacă urmele de aldehide nu sunt eliminate din ţesut. Spălarea După prefixare.139 g) . Prin reacţia posibilă între cele două substanţe fixatoare aplicate succesiv. şi spălarea se va face în aceleaşi condiţii.15 M. dar şi de a mări contrastul la nivelul ultrastructurii ţesutului.064 g (2.4 în 4 băi succesive a câte o oră (în a patra baie piesele se pot ţine peste noapte). la post-fixare lipidele din membrane nu se vor fixa bine cu OsO4. se adaugă o soluţie proaspătă de OsO4 în care piesele vor mai sta timp de 85 minute. poate rezulta un precipitat electron-dens care dăunează calităţii preparatului.apă distilată Până la 500 ml OsO4 2% se prepară astfel: 1 g OsO4 se trece într-o sticlă foarte curată. în tuburile cu piesele prefixate şi spălate se adaugă cel de-al doilea agent fixator. Dacă prefixarea s-a făcut la frigider. şi anume.15 M pH 7.B. este foarte important a se înlătura prin spălare orice urmă de glutaraldehidă. După îndepărtarea glutaraldehidei se adaugă peste piese (care nu vor rămâne niciodată neacoperite) tampon fosfat 0.765 g (27. După înlăturarea tamponului fosfat. Există cazuri când fixarea a fost prelungită peste noapte pentru fiecare fixator. conţinând 50 ml tampon fosfat 0. cu dop rodat.366 g) . iar trecerea soluţiei în alte flacoane se va face numai prin răsturnare. pH 7. Se înlătură această soluţie. Rolul acidului osmic este de a stabiliza atât proteinele cât şi bistraturile lipidice. Prin procedura de fixare menţionată se urmăreşte stoparea proceselor metabolice din ţesturi. Se închide sticla şi se agită puternic până la spargerea fiolei. prezervarea structurii fine a celulelor şi stabilizarea acestora pentru a face posibile etapele ulterioare de preparare în scopul vizualizării în microscopul electronic de transmisie. C. Culoarea unei soluţii proaspete de OsO4 este galben pal.4.4. În plus. Se va evita contactul soluţiei cu obiecte metalice. 351 . după care se lasă 24 ore la 4ºC pentru dizolvarea completă. pH 7. Postfixarea Postfixarea se realizează cu tetraoxid de osmiu (OsO4) 1-4% în funcţie de consistenţa ţesutului de studiat.NaH2PO4 · H2O (NaH2PO4 · 2H2O) 2. ale cărei reziduuri vor împiedica legarea osmiului. pentru 15 minute. o soluţie 1% (sau 2%) de OsO4 în Tampon Fosfat 0.

100% (anhidră) timp de 15 minute. DESHIDRATAREA În vederea includerii pieselor (pentru a se putea efectua secţiunile ultrafine) se utilizează răşini epoxidice: Vestopal W sau Epon 812 care sunt substanţe organice hidrofobe. Spălarea După terminarea procesului de fixare pe cale chimică trebuie să urmeze imediat spălarea pentru înlăturarea totală a excesului de fixator din ţesut. Prezenţa urmelor de fixator în ţesut facilitează reacţii între acesta şi soluţiile de solvenţi organici folosite la deshidratare. cu urmări asupra polimerizării blocurilor la includere. şi spălarea se va face în aceleaşi condiţii. Cantitatea de soluţie folosită pentru fiecare etapă de deshidratare trebuie să fie de 2-5 ml în funcţie de numărul pieselor din fiecare flacon. pentru o cât mai bună includere. În cazul fixărilor succesive duble.15 M. Dacă fixarea s-a făcut la frigider. Deci. în 4 băi succesive de câte o oră (în a patra baie piesele se pot ţine peste noapte). 70% timp de 30 minute. 100% (anhidră) timp de 15 minute. 100% (anhidră) timp de 15 minute. Pentru deshidratare se utilizează acetona (pentru epon se poate folosi şi alcoolul etilic) şi în unele cazuri oxidul de propilen. spălarea trebuie efectuată după fiecare fixator folosit. 90% timp de 30 minute. Până la concentraţia de 70% se lucrează la temperatura de 4ºC după care tuburile vor putea fi păstrate la temperatura camerei. înlocuirea solventului trebuie făcută foarte rapid. Extragerea apei se face treptat şi în timpi scurţi pentru ca procesul să nu fie însoţit de alterări structurale (eventuale extracţii de proteine din ţesut). La includerea în Epon 812 pot urma două băi de oxid de propilen de câte 15 minute fiecare. deoarece alcoolul sau acetona se evaporă uşor şi piesele pot suferi procese 352 . este necesar ca toată apa introdusă în timpul spălării în piese să fie extrasă fără a produce modificări în structura moleculară a celulelor.4. Când se ajunge la etapele finale. 80% timp de 30 minute. 50% timp de 15 minute.D. în soluţii apoase de concentraţii crescătoare: 30% timp de 15 minute. pH 7. După îndepărtarea tetraoxidului de osmiu se adaugă peste piese (care nu vor rămâne niciodată neacoperite) Tampon Fosfat 0. dioxan sau toluol în etapele finale.

Eponul 812. respectiv acetona (sau dacă este cazul – alcoolul etilic). prin infiltrarea în ţesut. Dintre răşinile poliesterice. ceea ce se poate realiza introducând în vase o cantitate oarecare de sulfat de sodiu anhidru. Există şi medii de includere hidrofile. Vestopal W Vestopalul W este o răşină poliesterică – un copolimer format dintr-un poliester nesaturat şi stiren. Epon 812 –Araldită. etc. Toate operaţiile de includere şi încapsulare se desfăşoară în nişă. Specimenele sunt infiltrate în toată masa lor cu materialul de includere. A. DER 332 – DER 732. să nu altereze structurile. Tot ca intermediar este recomandat xilolul sau toluolul. glicol-metacrilatul sau aquonul. cel mai frecvent utilizat este Vestopalul W. cel mai bun intermediar este oxidul de propilen care acţionează ca deshidratant şi fixator şi. rigolacul. prepolimerizaţi împreună până la starea unui 353 . fiind mai volatil. 1:1. 3:1 şi în Vestopal (Epon) pur. În cazul includerii cu răşini epoxidice. În cazul cercetărilor de localizare enzimatică. Din categoria mediilor de includere hidrofobe fac parte cele pe bază de metacrilat. peste noapte. dar care. care nu necesită deshidratarea pieselor după fixare şi spălare. care înlocuieşte substanţa în care se efectuează deshidratarea. asigură o foarte bună infiltrare a ţesuturilor. Pentru includera în Vestopal sau Epon piesele sunt ţinute câte 1 oră în soluţii de Vestopal (Epon)/acetonă (anhidră) în concentraţii crescătoare: 1:2. fiind foarte fluid şi miscibil cu aceste răşini. 2:1. prin grosimea lor redusă să permită transmisia electronilor şi deci obţinerea imaginilor în TEM este condiţionată de includerea pieselor într-un mediu suficient de dur care să faciliteze secţionarea pieselor.de strângere. urmate de modificări nedorite. răşini poliesterice şi unele răşini epoxidice. acest solvent trebuie evitat deoarece inhibă unele enzime. Este recomandabil ca alcoolul sau acetona folosite în ultimele băi să fie anhidre. Maraglas 655 – DER 732. INCLUDEREA Obţinerea secţiunilor ultrafine care. selectronul etc. fără dop. Din această categorie pot fi amintite: durcupanul. Între soluţiile de deshidratare şi cele de includere este bine să se intercaleze câteva băi cu solvenţi de tranziţie. În paralel cu deshidratarea se prepară soluţie de Vestopal sau Epon pentru includere. Dintre răşinile epoxidice se pot enumera: Araldita. din aceeaşi clasă mai fac parte lacul poliesteric ME 6611.

pătrunde repede în ţesuturi. îşi pierd activitatea în decurs de o lună. şi pentru deshidratare trebuie să se folosească acetona. chiar la rece. Secţiunile sunt rezistente la fasciculul de electroni. duritatea blocurilor poate fi modificată după dorinţă.4 ml) Peroxidul de benzoil se activează în prealabil prin recristalizarea din cloroform.Vestopal W . 354 . Blocurile se pot secţiona uşor cu cuţitul de sticlă. cristale care se răzuiesc şi se mărunţesc.Peroxid de benzoil . se adaugă Vestopal în cantitate de 1 g/bloc. se omogenizează din nou foarte bine şi se adaugă 8 picături de activator (la 3 probe) (octoat de cobalt) cu o pipetă la care 1 ml corespunde pentru 20 de picături. Cel care expiră mai repede este activatorul. se prepară vestopalul astfel: se adaugă în puţin Vestopal peroxidul de benzoil (iniţiator al polimerizării Vestopalului) pentru predizolvare şi se amestecă foarte bine cu o baghetă de sticlă. Substanţa activată se depune sub formă de cristale incolore pe pereţii vasului respectiv. În timpul lucrului se va avea grijă să nu se amestece direct iniţiatorul cu activatorul. obţinută prin condensarea epiclorohidrinei cu glicerol. Ca amestec de includere. Vestopalul W nu este miscibil cu alcoolul. dioxanul sau chiar glicometacrilatul. Atât răşinile cât şi iniţiatorul şi activatorul se pot păstra la rece. deoarece amestecul este exploziv. iar secţiunile sunt foarte rezistente la fascicolul de electroni. ţesuturile au un contrast ridicat şi sunt excelent prezervate. aceştia din urmă trebuie reînnoiţi în fiecare lună. nu produce procese de strângere a ţesuturilor. Pentru 3 probe (15 blocuri) reţeta de preparare a Vestopalului este următoarea: . În timp ce răşina poate fi păstrată câteva luni la rece. De aceea. Epon 812 Eponul 812 este o răşină epoxi-alifatică pe bază de glicerol. Pentru includere şi încapsulare. care îşi schimbă culoarea.sirop consistent. se pot monta pe grile fără pelicule suport şi permit obţinerea unei înalte rezoluţii. B. Fiind parţial polimerizat. uşor gălbui.Octoat de cobalt preparat astfel: 1 ml α-metil stiren + 7 picături de octoat de cobalt 15 g 150 mg 8 picături (0. iniţiatorul şi activatorul. se secţionează uşor cu cuţitul de sticlă. după care se pun în tuburi. stirenul. altfel blocurile vor fi moi şi de slabă calitate.

După încapsulare se induce polimerizarea mediului de includere prin introducerea capsulelor la etuvă la o temperatură de 60ºC timp de 24-48 de ore.Reţeta de preparare a Eponului este următoarea: Soluţia A Epon 812 (Epitoke 212) DDSA (anhidrida dodecenil-succinică) ml 66 100 Soluţia B (dă duritatea) Epon 812 NMA (anhidrida metil-nadică) ml 100 84 Soluţiile A şi B pot fi păstrate timp de peste 6 luni la 4ºC în sticle bine închise şi ferite de umezeală. Se completează cu Vestopal (Epon) circa 3/4 din volumul capsulelor. Înainte de amestecarea celor două soluţii. Raportul 5:5 duce la obţinerea unor blocuri potrivit de dure. Se amestecă foarte bine cu o baghetă de sticlă şi apoi se centrifughează pentru eliminarea bulelor de aer. pentru ca blocul să fie relativ scurt. Temperatura mai ridicată poate duce la polimerizarea neomogenă. MODELAREA BLOCURILOR Blocurile de răşină se fasonează cu ajutorul unei lame de ras nouă. deci includerea corectă. sau chiar la spargerea acestora. Ulterior se face etichetarea capsulelor (pe etichete se scrie cu creionul chimic pentru Vestopal şi cu creion obişnuit pentru Epon – pentru a se evita ştergerea simbolurilor la contactul cu mediul de includere) şi completarea concomitentă a tuturor capsulelor de gelatină. spre a intra aproape în întregime în suportul ultramicrotomului. Pentru două probe (6 blocuri).4. ceea ce ar afecta polimerizarea. sub o lupă binoculară cu posibilităţi de mărire de 70-100×. raportul de combinare A:B = 5:5 la care se adaugă 150 μl DMP 30 (2. dacă predomină soluţia A (7:3).6-dimetil-aminometil fenol) – acceleratorul polimerizării. blocurile vor fi mai moi. cu preponderenţă la periferia blocurilor. transparente. În vârful blocurilor. ÎNCAPSULAREA Încapsularea specimenelor se face în capsule de gelatină foarte bine uscate (ţinute câteva ore la etuvă la 60°C) – în fiecare capsulă se pune o picătură de mediu de includere şi apoi câte două cuburi dintr-o probă pentru fiecare bloc. conţinând în interior piesele – de culoare neagră. blocurile vor fi mai dure. În urma polimerizării se obţin blocuri dure. iar dacă predomină soluţia B (3:7). ele trebuie scoase de la frigider şi ţinute la temperatura camerei timp de câteva ore pentru a evita condensarea vaporilor de apă pe ele. 355 .

sub formă de bare. lungi de 400 mm. de aceeaşi intensitate pe toată linia de tăiere. poate fi folosită orice sticlă albă plană. Tăierea se va face pe o folie de cauciuc. cu o grosime care să permită străbaterea lor de către fasciculul de electroni acceleraţi la tensiuni de 50-100 kW în TEM. barele de sticlă se curăţă uşor cu un tampon de vată cu acetonă anhidră după care se şterg cu o bucată de tifon curat. Pentru realizarea cuţitelor se poate utiliza aparatul special conceput pentru aceasta (knife maker). imediat sub tăişul cuţitului se formează o linie curbă. Folosirea knife-maker-ului are ca rezultat obţinerea de cuţite cu tăiş drept. la o mărire de 50-100×. strălucitoare. şi la fracturare sticlei se produc tensiuni care afectează calitatea cuţitului. cuţitele pot avea muchia de tăiere oblică. Se poate întinde înainte de tăiere o urmă de petrol cu ajutorul unui tampon de vată. Cuţitele selecţionate pentru secţionare se păstrează ferite de praf. în cazul tăierii manuale. Operaţiunea de modelare a blocurilor este necesară pentru ca în momentul secţionării să se obţină secţiuni trapezoidale care vor forma benzi rectilinii. pentru care se foloseşte ca materie primă. Cu cât secţiunile sunt mai groase. pe diagonala cărora se va face o nouă tăietură. asigurându-se astfel o tăiere uşoară şi o rupere a benzilor de sticlă fără tensiuni.la nivelul probei se execută un trunchi de piramidă care să poarte în vârf o suprafaţă trapezoidală cu laturile de aproximativ 0. Apăsarea pe foaia de sticlă trebuie să fie uşoară. late de 25 mm şi groase de 5. cu ajutorul căreia se poate detecta zona utilă a cuţitului. cu atât tensiunea de accelerare a electronilor va trebui să fie mai mare pentru a se putea obţine imaginea pe ecranul fluorescent al microscopului. Cele mai potrivite sunt rondelele de metal din comerţ. La marginea 356 . mult mai accesibile. Din barele de sticlă se vor tăia în prima fază pătrate. cu grosimea de 5-8 mm. deoarece acestea pătrund prea adânc. Se modelează câte două blocuri pentru fiecare probă. S-a demonstrat că dacă nu există sticlă specială pentru cuţite. SECŢIONAREA Această operaţie este necesară pentru obţinerea secţiunilor ultrafine. Înainte de folosire este necesară pregătirea suplimentară a cuţitelor. Din cauza tensiunii de fracturare.2 mm. Aceasta începe în punctul unde linia Wallner se curbează: zona cea mai ascuţită examinată la microscopul stereoscopic al ultramicrotomului. rezultând câte două cuţite de formă triunghiulară.5 mm. în timp ce zonele învecinate prezintă dinţi de fierăstrău. Pentru tăierea sticlei nu se folosesc cuţite de diamant. câte un bloc fiind păstrat ca rezervă. Înainte de confecţionarea cuţitelor. sticla pentru cuţite. apare ca o linie albă. aşa-zisa linie Wallner.1-0. Pentru secţionare se pot folosi cuţite de diamant sau cele de sticlă. prismatică.

Pentru secţionare blocurile se montează pe rând în dispozitivul barei de înaintare al ultramicrotomului LKB. apoi se face oglinda. Se spală de cel puţin 3 ori cu alcool (10% sau acetonă 10%) sau cu apă distilată. grosimea acestora fiind apreciată după culoarea lor: Cenuşie Cenuşiu-argintie Argintie Argintiu-gălbuie Galben pai 100-200 Å 300-400 Å 500 Å 600 Å 650-700 Å Galben intens-maroniu Maro Maro – albăstrui Albăstrui Verde 700-800 Å 800-850 Å 900-1000 Å 1000-1100 Å 1300-1500 Å 357 . La nivelul bazinului se va ajusta cantitatea de alcool 10% astfel încât. După fiecare mişcare de tăiere. Pentru aceasta. De asemenea. temperatura camerei trebuie să fie cât mai scăzută posibil. şi apoi micrometrică a ultramicrotomului. pe o suprafaţă cât mai mare posibilă (ideal este completă) a acesteia. oglinda de apă trebuie să fie orizontală. În poziţia blocată a barei de înaintare. Secţiunile obţinute vor pluti la suprafaţa apei distilate din baia cuţitului (care formează oglinda).prismei unde se află suprafaţa de secţionare se construieşte un bazin prin lipirea unei benzi adezive în poziţie perfect orizontală. în zona cea mai ascuţită a acestuia. să nu prezinte menisc. prin reglarea poziţiei lămpii fluorescente. astfel încât suprafaţa de secţionare a blocului cade pe faţa de tăiere a cuţitului de sticlă sau de diamant. reflexia luminii să se realizeze cât mai uniform la suprafaţa băii. În cazul ultramicrotomului LKB avansul este controlat prin dilatarea termică a unei tije metalice (aliaj de nichel). bara înaintează cu o distanţă reglabilă. Bara de înaintare va efectua mişcări succesive în plan vertical. Pentru realizarea acestui lucru se reglează angrenajele intermediare care ajută la fixarea suportului care poartă blocul de bară de înaintare a ultramicrotomului. mişcând uşor. egală cu grosimea secţiunii (500-1000 Å). Blocurile se montează astfel ca baza mare a trapezului din vârful piramidei să fie perfect paralelă cu lama cuţitului. Cuţitul se instalează în ultramicrotom raportat la limitatorul din stânga locaşului cuţitului şi la un unghi de 3º. bara de înaintare în sus şi în jos prin acţionarea manuală a acesteia – de la viza de pe panoul de comandă. Se apropie cât mai mult posibil cuţitul de bloc prin manevrarea voxelor macrometrică. în paralel. ceea ce ar putea determina udarea blocului şi compromiterea secţionării. piramida realizată la nivelul probei trebuie să se afle la nivelul gurii cuţitului (în plan vertical).

Uscarea grilelor se face cu hârtie de filtru prin tamponarea laterală a grilelor. grilele fiind ferite de praf. După uscarea peliculei la temperatura camerei.Alcool etilic 50% în apă distilată 358 2. Soluţia de acetat de uranil se prepară după reţeta: . cu faţa în jos. Stratul de carbon are rolul de a proteja pelicula de parlodion de acţiunea distrugătoare a fasciculului de electroni. Contrastarea urmăreşte creşterea capacităţii de împrăştiere diferenţiată a electronilor de către materialul biologic secţionat. Grosimea secţiunilor se va alege şi ţinând cont de caracteristicile microscopului în care se va face examinarea. Contrastarea cu acetat de uranil. şi ca urmare. Grilele sunt apoi scoase cu ajutorul unor rondele de hârtie. se trece la acoperirea cu carbon (un strat de circa 100 Å) a grilelor într-un evaporator cu vid (metalizor). contrastul acestora este foarte scăzut. H). datorită fineţei lor şi a compoziţiei chimice. cu doi contrastanţi diferiţi: A. Pe această peliculă se aşează grilele. în mijlocul unui cristalizor cu apă bidistilată se pipetează o picătură de parlodion. obţinute prin electroliză. Numărul de ochiuri pe care le poate avea o grilă variază între 50 şi 1000.6 g 20 ml . N.Acetat de uranil . O. pentru a le evidenţia sunt contrastate cu săruri ale metalelor grele. Deoarece moleculele din structurile biologice sunt constituite din atomi cu număr atomic mic (C. cu atât dispersia electronilor şi implicit contrastul imaginii sunt mai mari. Contrastul imaginii obţinute în microscopul electronic depinde de numărul atomic al elementelor din care este alcătuit specimenul: cu cât acest număr este mai mare. Pentru obţinerea peliculei de parlodion. au putere mică de împrăştiere a electronilor. Secţiunile sunt preluate pe grile electrolitice de cupru (200 mesh) acoperite în prealabil cu o peliculă fină de parlodion. Grilele electrolitice sunt reţele de cupru cu cadrul de 3 mm. Grilele se păstrează în cutii Petri cu capac pentru a fi ferite de praf (pe hârtie de filtru pe care se trec simbolurile corespunzătoare specimenelor). CONTRASTAREA Ţesuturile biologice incluse în mase plastice.Pentru cercetări de rutină. În cazul de faţă contrastarea se face în două etape. însă în mod curent sunt folosite grile cu 100-200 de ochiuri. Din fiecare bloc se vor culege secţiuni pe cel puţin câte 2 grile. Se evaporă diluantul rămânând o peliculă de 100 Å grosime. secţiunile de culoare argintie sunt foarte convenabile.

după care se lasă grilele cu secţiunile în jos pe picăturile de contrastant. Soluţia de citrat de plumb se prepară după reţeta: Citrat de plumb (GM 1053. iar colorarea să se facă în apropierea câtorva granule de NaOH care să absoarbă CO2. Imaginea finală. se numeşte raster. sub 10 nm. B. într-un sistem cu mai multe lentile. simultan. imaginea se formează punct cu punct în forma rasterului. Contrastarea cu citrat de plumb.Se pipetează acetatul de uranil în godeurile unei plăci de parafină (ceară). Microscopia electronică de baleiaj Microscopul electronic de baleiaj sau scanning (SEM) diferă fundamental de microscopul electronic de transmisie în privinţa modului de formare a imaginii. interacţionează cu materialul. filtrată. În microscopul electronic de transmisie clasic imaginea se formează în întregime.410 g 8 ml Se dizolvă în 30 ml apă distilată şi se agită puternic timp de 5-10 minute 2. care se compune din numărul total al liniilor. se va evita contactul contrastantului cu aerul atmosferic. Pentru evitarea apariţiei precipitatelor (reprezentate de carbonatul de plumb ce apare la contactul citratului de plumb cu CO2 atmosferic). pe suprafaţa probei cercetate. într-un fascicul îngust al cărui diametru în locul de încrucişare are.5–30 kV) sunt concentraţi. Se pipetează citratul de plumb în godeurile plăcii de parafină (ceară). Raza primară (incidentă) a electronilor acceleraţi şi concentraţi ce cade pe suprafaţa probei. în timp ce la cel de baleiaj.85) NaOH 1N Se agită timp de 5 minute Apă distilată Se aduce pH-ul la valoarea 12 Se completează până la 50 ml 1. Electronii emişi de tunul de electroni al microscopului şi acceleraţi de o tensiune înaltă (0. după care se spală la jet de apă distilată. Se ţin grilele pe acetat de uranil 15-20 minute după care se spală la jet de pisetă cu apă distilată-alcool şi se iau pe hârtie de filtru spre a nu adera la vârful pensei fine cu care se lucrează. după care s-au lăsat grilele cu secţiunile în jos pe picăturile de contrastant. Cel mai bine este să se folosească o soluţie proaspătă preparată. interacţiune în urma căreia apar următoarele semnale: 359 . Se ţin grilele pe citratul de plumb maxim 9 minute (timp după care apar precipitate).

4 . Ca şi în cazul TEM. Deşi rezoluţia acestui microscop nu permite observarea unor detalii de ordinul celor din TEM.prefixarea cu glutaraldehidă 2. dar pentru probele biologice este necesară acoperirea acestora cu un strat foarte subţire de metal (prin evaporare în vid).• Electroni secundari (SE) • Electroni reflectaţi (BE) • Electroni Auger • Electroni absorbiţi de probă (AE) • Electroni transmişi prin probă (TE) • Fotoni • Radiaţii X. DESHIDRATAREA LA PUNCT CRITIC Deshidratarea la punct critic reprezintă o metodă de eliminare a oricărei substanţe volatile.trei băi consecutive a câte 60 minute fiecare. a patra peste noapte.4 pentru 60 – 90 minute la 4 0C. dimensiunilor probei. în special. suficient de profunde pentru a nu mai înregistra un aspect normal al acestora. pH 7. toate la 4 0C. de asemenea la 4 0C. îndepărtându-se orice urmă de solvent sau a vreunei substanţe volatile din materialul biologic. Pentru fixarea probelor biologice cu conţinut ridicat de apă se foloseşte aceeaşi combinaţie de fixatori ca şi pentru microscopia electronică de transmisie: .postfixarea cu acid osmic (Os O4) 1% în tampon fosfat 0. Timpii de lucru ai acestor etape vor fi adaptaţi tipului de ţesut organic şi. limitarea fiind dată doar de mărimea incintei probei. o deshidratare naturală a materialului biologic produce alterări ale suprafeţei probelor datorate tensiunii superficiale. examinarea desfăşurându-se. . pH 7. generatoare de vapori (ce pot diminua nivelul vidului din microscop) dintr-o probă biologică în vederea examinării acesteia la microscopul electronic cu baleiaj.4 timp de 75-90 minute. . de asemenea.15M.1M. pentru SEM dimensiunile preparatelor pot depăşi 3 cm grosime.15M. şi aici probele trebuiesc deshidratate. pH 7.7% în tampon fosfat 0. Neavând de a face cu electroni transmişi prin probă.îndepărtarea fixatorului în exces prin trecerea probei în tampon fosfat 0. în condiţii de vacuum înalt. capabil de a genera electroni secundari sub impactul fasciculului incident provenit din filamentul microscopului. 360 .

meniscul devine plat. indicând o reducere a tensiunii superficiale. Dacă proba biologică a fost în lichid. aşteptându-se deformări minore ale suprafeţei probei în timpul deshidratării. dar se pot folosi şi alte gaze lichefiate ca şi fluid de tranziţie. metodă superioară sublimării apei în vid. intervenţia aşa-numitei continuităţi de fază sugerează o metodă de deshidratare pentru care tensiunea superficială poate fi redusă la zero. cu păstrarea nealterată a detaliilor de suprafaţă. Dacă tensiunea superficială scade foarte mult. va parcurge această tranziţie spre un mediu gazos “uscat” fără a fi în contact cu suprafaţa. Prin creşterea temperaturii gazului lichefiat. studierea morfologiei suprafeţelor probelor biologice implică prezervarea detaliilor de suprafaţă. Totuşi. Anderson a dezvoltat această metodă folosind CO2 lichid. spre deosebire de acetonă. în final. Cel mai comun mediu al probelor biologice este apa.În 1952. trece în faza de gaz. unde aceasta este de câteva ori mai mică. Deshidratarea normală prin evaporare la temperatura camerei induce deformări ale majorităţii specimenelor. cauza primară a acestora fiind efectele tensiunii superficiale. suprafaţa lichidului devine foarte instabilă şi. care prezintă o tensiune superficială la aer foarte mare. Tensiunea superficială poate fi redusă prin substituirea cu un lichid ce are o tensiune superficială mult mai mică decât a apei. În acest sens. evitând astfel posibilitatea apariţiei deformărilor datorate tensiunii superficiale. proba fiind supusă forţelor prezente la limita fazei lichid – vapori. Când este atins punctul critic este posibilă trecerea de la faza de lichid la faza de gaz fără modificări dramatice. 361 .

apa din proba biologică trebuie înlocuită cu un alt fluid miscibil cu CO2. aceasta fiind temperatura critică căreia i se asociază o presiune critică. Acest fapt este realizat pe izoterma de 31. este mult mai precis termenul de vapori. Dacă lichidul a fost încălzit într-o incintă închisă. o continuitate de stare. Deasupra acestei temperaturi gazul nu poate fi lichefiat prin aplicarea presiunii. coincid. devin similare şi. de regulă. în consecinţă. CONSTANTE CRITICE Substanţa Temperatura critică (oC) HIDROGEN -234. sub această valoare. Chiar dacă valorile critice ale diferitelor substanţe pot fi atinse practic. la atingerea punctului critic (caracterizat de valori ale presiunii şi temperaturii foarte precise). CO2 rămâne cel mai utilizat mediu pentru deshidratarea la punct critic şi este numit fluid de tranziţie. schimbă apa din ţesut şi este miscibil cu CO2. astfel.1 oC pentru CO2.5 OXIGEN -118 AZOT -146 DIOXID DE CARBON +31. valori la care are loc tranziţia. cel mai utilizat fiind. Nefiind miscibil cu apa. deşi se pot utiliza şi variante cu două fluide intermediare. tensiunea superficială fiind zero având. procedura glutaraldehidă – osmium. Aşa cum s-a menţionat. Înaintea acestor etape se realizează fixarea probei. proprietăţile stării de lichid şi ale stării de gaz (vapori) ale aceleiaşi substanţe. Acest fluid intermediar. o substanţă poate fi clasificată drept gaz doar deasupra temperaturii critice. în final.Graficul indică faptul că. stadiul intermediar implică deshidratarea probei biologice cu ajutorul lichidului intermediar: (proba umedă) H2O > Acetonă > CO2 > DPC (proba uscată) 362 . unde poate fi lichefiată. în cazul probelor biologice la unele dintre acestea ar interveni modificări termice suplimentare. orice menisc vizibil va dispărea. aşa încât presiunea critică să poată fi atinsă la temperatura critică. dioxidul de carbon.1 APĂ +374 Presiunea critică (atm) 20 50 33 73 36 219 Deci.1 MONOXID DE CARBON -141. tipic pentru microscopia electronică. deci.

În situaţii extreme.7% şi OsO4 1% în tampon fosfat. 5. deshidratarea cu acetonă. specimenele nonconductive examinate la parametri optimi prezintă invariabil fenomenul încărcării electrice ce conduce la distorsionarea imaginii şi la distrucţii termice. În absenţa stratului de acoperire. fixarea probei cu glutaraldehidă 2. _______________acetonă________________________ H2O > 30% > 50% > 60% > 70% > 80% > 90% > 100% > CO2 ¤ ------------------. fiind mai puţin susceptibil deformărilor datorate evaporării fluidului de tranziţie ce-l va înlocui. 6. eliberarea vaporilor de CO2. încălzirea incintei până la atingerea punctului critic. imersia probei în acetonă în incinta aparatului.Specimenul este trecut prin diferite concentraţii crescătoare ale fluidului intermediar. deoarece prezintă o tensiune superficială foarte scăzută. Această acoperire este necesară pentru eliminarea sau reducerea încărcării electrice ce se instalează rapid la suprafaţa unei probe neconductive la baleierea acesteia de către un flux de electroni de energie înaltă. proba acţionând în acest caz ca oglindă pentru electroni. 4. 2. 3.câte 10 minute fiecare ---------------------¤ . ACOPERIREA CU METALE Toate probele neconductive necesită acoperirea cu un film subţire de material conductiv. specimenul poate acumula o încărcătură suficient de mare pentru a decelera fluxul primar. 363 . substituirea acetonei cu CO2 lichid sub presiune – operaţie repetată în funcţie de dimensiunile probelor. având drept rezultat pierderi semnificative de material din probă. culminând cu înlocuirea completă a apei din ţesut cu acest fluid.trei schimbări FLUIDE INTERMEDIARE / DESHIDRATANTE Substanţa ETANOL ACETONĂ FREON (113) APĂ Tensiunea superficială (dyne/cm) 23 24 19 73 Principalele etape ale deshidratării la punct critic: 1. Materialul uzual pentru acoperirea probelor este aurul.

la capete aplicându-se o tensiune continuă de 1 – 3 kV. aşa încât zona de interes să fie expusă direct fasciculului de electroni ce balează proba. în timp ce. palpi (insecte). putându-se realiza chiar hărţi cu distribuţia fiecărui element chimic în zona luată în studiu. Astfel. pot fi aranjate în ordine pe un singur suport. dispozitiv instalat într-o incintă ce menţine un nivel de vacuum (10-2 Pa) suficient pentru a asigura o depunere a atomilor de aur într-un strat uniform şi foarte subţire. sporii sau alte probe ce nu pot fi manipulate cu pensa. compoziţia chimică a probei analizate atât calitativ cât şi cantitativ. de câteva sute de nanometri. Probe biologice de tipul insectelor chitinoase. imaginile fiind preluate în format digital sau clasic pe film.Când scopul analizei nu este achiziţia unui spectru de raze X. abia apoi realizându-se acoperirea cu metale a acestora. Orientarea probei pe suport în aceasta fază este foarte importantă. la celelalte probe este obligatorie uscarea la punct critic pentru prevenirea deformărilor datorate unei deshidratări brutale în aer. ce presupune legarea metalului la polul pozitiv şi a probei la cel negativ. EXAMINAREA DIFERITELOR PROBE IN SEM Probele pentru examinarea în SEM sunt montate pe suporturi conductive din cupru cu ajutorul unor discuri de carbon adezive pe ambele feţe. montarea probelor se va realiza sub lupa binocular unde. antene. Detectorul special al EDX identifică. vor fi presărate pe suportul adeziv. precum şi cele cu un conţinut nesemnificativ de apă (frunze uscate) pot fi montate pe suport şi metalizate fără deshidratare. Acoperirea se realizează prin evaporarea metalului în vid. aurul este cel mai utilizat element pentru acoperirea probelor. surplusul fiind îndepărtat în momentul introducerii în vid pentru metalizare. Probele astfel pregătite se introduc în microscop si se examinează la diferite măriri. ţinând cont de posibilitatea limitată de înclinare a probei în microscop. probe de tipul microfosilelor (foraminifere) sau segmente de aparate bucale. Pulberile. pe baza radiaţiei X (specifică fiecărei specii chimice) generate din probă. O anexă importantă a SEM este sistemul de microanaliza elementală cu raze X (EDX). 364 .

.......... dr....... Gerber and E................... Aplicaţii ale Microscopiei de Forţă Atomică ...... Imagine SEM x1000 pentru un cantiliver – tip.............................. 371 4............................................. An observation of this dependence between a W-tip and Pt surface by G.............. se poate vizualiza dintr-un eşantion maxim 150 X 150 um dacă rugozitatea în zona scanată este 365 Figura 1.................. Rohrer... MICROSCOPUL DE FORŢĂ ATOMICĂ Microscopia de forţă atomică Conf.. 1......................... H......... Nanolitografie cu Microscopul de Forţă Atomică .......... Ioan Burda Cuprins 1................................................................................ 375 8........................................................................ Microscopia de Scanare a Probei ..... 376 Quantum mechanics predicts an exponential dependence of tunneling current with a separate distance between the two electrodes.............. Microscopia de Scanare a Probei Microscopia cu scanarea probei (Scanning Probe Microscopy ........... În cazul celor mai performante echipamente SPM disponibile în prezent.... 371 5........................ 369 3................... 374 7.............................................. Nanomanipularea cu ajutorul Microscopului de Forţă Atomică .........................X........ Bibliografie ......................................... Avantajele şi Limitele Microscopiei de Forţă Atomică .... Weibel in 1981 was marked as the invention of STM.... 365 2.. 373 6... Microscopia de Forţă Atomică ..................... ....................................... Spectroscopia de Forţă Atomică ...... Ch.. Binnig............SPM) este o microscopie mecanică ce acoperă câteva tehnici de vizualizare a suprafeţei unui eşantion (morfologia suprafeţei) cu o rezoluţie la nivelul moleculelor sau a grupurilor de atomi.........

se definesc tehnicile SPM. Tehnologia SPM are la bază un concept simplu: scanarea unei suprafeţe cu ajutorul unui vârf (tip) foarte ascuţit (sharp. unde k este constanta de elasticitate a cantilever-ului. Un alt element de bază al unui SPM este scanner-ul piezoelectric. Detecţia deflexiei cu ajutorul deflexie. tip) şi eşantionul scanat. Figura 1). Pentru a calcula forţa de interacţie utilizăm legea lui Hook (F = kz).mai mică de 10 um. respectiv cu polaritatea acesteia. În prezent. Cu ajutorul unui astfel de sistem de detecţie este posibilă măsurarea indirectă a forţei dintre tip şi suprafaţa eşantionului studiat. Acest tip este ataşat de o grindă (cantilever) flexibilă. Scanner-ele sunt caracterizate Figura 3. atât cât se extinde sau contractă un material piezoelectric per volt. Pentru valori mari ale tensiunii. scanner-ul este construit sub forma unui tub (Figura 3) cu electrozi pentru deplasarea pe X. se poate spune că este singurul element puternic limitativ în evoluţia viitoare a microscopiei mecanice.electrice ale scanner-ului piezoelectric depind în ceea mai mare măsura performanţele întregului SPM. importantă pentru interpretarea imaginilor SPM sau pentru a determina proprietăţi mecanice locale ale eşantionului. Y şi Z iar cu ajutorul lui se poate poziţiona proba (tip-ul) cu extremă precizie în 3D (3 Dimensiuni). Scanner piezoelectric de forma prin sensibilitatea lor (raportul dintre tubulara. În funcţie de mecanismul de interacţiune dintre probă (vârf. astfel încât să poată fi urmărit profilul suprafeţei scanate. Mai mult. Cunoaşterea acestor forţe este unui fascicul laser şi a unui fotodetector. deplasarea pe o direcţie şi tensiunea aplicată pe acea direcţie) adică. Acest fascicul laser se reflectă de partea opusă tip-ului (fabricat din Si sau Si3N4) pe un fotodetector sensibil la poziţie (Figura 2). vârf cu raza de curbură de circa 3-50 nm. cele mai multe sisteme SPM utilizează un fascicol laser pentru a determina deflexia cantilever-ului. De regulă. iar z este distanţa pe care cantilever-ul a suferit o Figura 2. Scanner-ul SPM este realizat din material piezoelectric (PZT) care se expandează şi contractă proporţional cu tensiunea aplicată. De performanţele mecan. deplasarea nu este 366 .

toate eşantioanele de material de orice tip (inclusiv de natură biologică) pot fi investigate/măsurate cu AFM. Această situaţie experimentală este posibilă în cazul unor suprafeţe conductoare curate (practic fără rugozitate) precum şi în lipsa vibraţiilor ambientale. Prin utilizarea unei surse cvasi-punctiforme. Din această cauză. Pentru a limita efectele date de procesul de îmbătrânire. Proba (un tip de fibră optică plus o apertură) trebuie să fie foarte aproape de suprafaţa eşantionului. • Near-Field Scanning Optical Microscopy (NSOM) utilizează o sursă de lumină de foarte mici dimensiuni ca mecanism de formare a imaginii. Pentru a putea măsura efectul de tunelare distanţă dintre cei doi electrozi trebuie să fie de aproximativ 1 nm. Desigur că acest efect poate fi limitat prin aplicarea unei tensiuni neliniare pentru scanare (identificată în procesul de calibrare a scanner-ului). Cu toate acestea. Această diversitate este bazată pe principiul de funcţionare care implică existenţa unui tip (probă) în contact sau foarte apropiat de suprafaţa eşantionului. magnetice si mecanice. • Atomic Force Microscopy (Microscopia de Forţă Atomică) a apărut ca o extensie în utilizarea microscopiei mecanice (1986) pentru eşantioanele nu foarte conductoare. Principiul STM-ului este dat de efectul de tunelare al electronilor între doi electrozi în prezenţa unui câmp electric. fabricantul utilizează cel putin 48 de ore scanner-ul înainte de a fi livrat pentru o aplicaţie. Poate cel mai neplăcut lucru legat de scanner este procesul exponenţial de îmbătrânire ce determină o scădere a sensibilităţii în timp. fiind extrem de utilă în multe domenii de cercetare. Efectul final al acestei situaţii este identificat prin rezultate diferite funcţie de direcţia de scanare. o recalibrare frecventă a scanner-ului se impune mai ales în primul an de utilizare. Cele mai comune tehnici SPM sunt: • Scanning Tunneling Microscopy (STM) este tehnica SPM de bază care a generat întreg domeniul acoperit azi de microscopia mecanică. poate fi obţinută o rezoluţie dincolo de limita de difracţie. cu un diametru mai mic decât lungimea de undă. orice interacţiune dintre tip şi suprafaţa eşantionului este măsurabilă. această tehnică a cunoscut o dezvoltare rapidă (în comparaţie cu STM). aşa că.liniară cu tensiunea aplicată şi această dependenţă diferă de la scanner la scanner. AFM-ul a fost dezvoltat în ultimele decenii pentru a măsura o mare varietate de proprietăţi pe suprafaţa eşantionului cum ar fi proprietăţile electrice. 367 . Practic. Pe lângă morfologia suprafeţei.

Pentru a vizualiza imaginile. pentru a menţine o distanţă de lucru dintre probă şi suprafaţa eşantionului. dependenţa de lungimea de undă şi reflectivitate. cum ar fi indicele de refracţie. Mutarea laterală a tip-ului este denumită “shear-force” feedback. prin intermediul unei fibre optice. APD (Avalanche Photo Diode). dar intensitatea lumini este scăzuta si dependentă de forma probei. în cazul unui NSOM avem o rezoluţie laterală de circa 20 nm şi o rezoluţie verticală de 2-5 nm. sunt utilizate câteva mecanisme de contrast: polarizare. lumina laserului. eşantionul poate fi opac. • Colectare: eşantionul este iluminat dintr-o sursă externă cu arie mare de iluminare. Un al doilea mod este un mod rezonant (tuning fork) şi este monitorizată amplitudinea oscilaţiei când tip-ul se mişcă deasupra suprafeţei eşantionului. • Reflexie: lumina care vine prin apertura probei se reflectă pe suprafaţa eşantionului. avem mai multe moduri de operare: • Transmisie: lumina care vine prin apertura probei este transmisă prin eşantion. mecanismele de contrast pot fi uşor adaptate pentru studierea diferitelor proprietăţi. Dimensiunea punctului de lumină determină rezoluţia maximă ce poate fi obţinută. • Iluminare/Colectare: Proba este responsabilă atât de iluminare. adică prin intermediul unui cantilever şi a unui sistem de detecţie al deflexiei cu fascicul laser. sunt necesare eşantioane transparente. În cazul NSOM. indice de refracţie. 368 .mai aproape decât lungimea de undă. fluorescenţă. În acest caz. se realizează prin două metode. Detecţia semnalului se realizează prin: spectrometru. cât şi de colectarea luminii reflectate. Tipic. şi în acest caz. feedback-ul necesar în sistem. tub fotomultiplicator sau CCD (Charge Coupled Devices). De regulă. iar proba colectează lumina reflectată. Rezoluţia imaginii este limitată de dimensiunea aperturii detectorului şi nu de lungimea de undă a luminii incidente. La fel ca în orice microscopie optică. birefringenta. În funcţie de modul de obţinere a imaginii. structura chimică si stress-ul local. Această regiune limitată de proba şi eşantion este numită “Near-Field” de unde şi numele acestei microscopii. topografie. O prima metodă este echivalentă cu cea din cazul AFM. parcurge o apertură realizată prin acoperirea ei cu metal (cum ar fi Al) şi microfabricată la fel ca o probă AFM.

precum şi pentru a pune în evidenţă muchiile de pe suprafaţa eşantionului. Acesta a fost de altfel primul mod de operare AFM implementat ca o adaptare la STM. Modul de operare LFM este 369 . Tip-ul este în contact puternic cu suprafaţa eşantionului şi în modul distanţă constantă este posibilă rezoluţia atomică. de a măsura prin microscopie mecanică eşantioanele neconductoare. tip-ul este menţinut (de obicei) la o forţă constantă puternic de respingere. pentru suprafeţe ale eşantionului cu rugozitate scăzuta să se opereze în modul distanţă constantă. • Microscopia de Forţă Laterală (Lateral Force Microscopy . modificări la situaţii specifice: măsurători in lichide. sticle şi materiale biologice. Capabilitatea de a urmării suprafaţa eşantionului în acest mod este limitată doar de circuitul de feedback. în medii chimice corozive sau medii biologice termostatate. LFM este util în vizualizarea forţelor de frecare pe suprafaţa eşantionului. ceramici. Relativ la natura forţelor implicate şi interacţiunea dintre tip şi suprafaţa eşantionului definim cele mai importante moduri AFM de operare (clasice): • Contact Mode (modul contact). Potentialul Lennard-Jones versus modurile de operare AFM. materiale compozite.2. Marele avantaj al AFM-ului este capacitatea acestuia de a investiga practic orice tip de suprafaţă inclusiv polimeri. În acest scop. Versatilitatea AFM-ului a dus în timp la o diversitate de moduri de operare şi adaptări.LFM) măsoară forţele de frecare dintre tip şi suprafaţa eşantionului. tocmai de aceea. Aceste forţe sunt măsurate indirect prin deflecţia laterală (twist) a cantilever-ului. 1986) a fost dezvoltată ca o soluţie tehnică pentru STM. cantilever-ul este optimizat pentru sensibilitate mare la forţele de frecare laterală. iar cantilever-ul este mutat în sus sau în jos pe timpul scanării. cantilever-ul este foarte subţire. dacă eşantionul este special preparat. Potenţialul Lennard-Jones (Figura 4) este un model aproximativ pentru cazul izotropic (repulsie şi Figura 4. Microscopia de Forţă Atomică Microscopia de Forţă Atomică (AFM. care sunt determinate de neomogenităţile materialului. Se poate. de asemenea. atracţie) al forţei Van der Waals ca o funcţie de distanţă.

tipul este în contact constant cu suprafaţa eşantionului. în aşa fel încât. dar părţi ale oscilaţiei sunt extinse în regimul de respingere. iar slop-ul. Tabelul 1 este departe de a fi complet (doar modurile esenţiale) şi mai mult. Force Modulation este un mod AFM de operare ce se referă la utilizarea proprietăţilor materialului probei pentru a controla interacţiunea cu suprafaţa eşantionului. Acest mod de operare este un mod măsurat simultan cu modurile AC enumerate mai sus. cantilever-ul este oscilat îin regim de atracţie. iar mai recent este denumit DFM (Dynamic Force Mode). cantilever-ul este oscilat în apropierea suprafeţei eşantionului. în acest caz. 370 .• • • • un mod derivat din modul de operare Contact Mode. Detecţia se bazează pe măsurarea diferenţelor de cuplaj cu suprafaţa eşantionului care determină schimbarea frecvenţei de rezonanţă a cantilever-ului şi/sau a amplitudinii de oscilaţie. Şi în acest mod. Modurile de operare din Microscopia de Forţă Atomică sunt rezumate în Tabelul 1 cu referire la forţa de interacţiune pentru fiecare mod. ceea ce înseamnă că tip-ul este apropiat de suprafaţa eşantionului. tip-ul intră intermitent în contact cu suprafaţa eşantionului. Tip-ul este oscilat şi pus în regim de respingere. Tapping Mode) este denumirea clasică. adeziune. de ordinul pN. Phase Imaging este un mod în care sunt culese informaţii despre shift-ul de fază a cantilever-ului aflat în oscilaţie în raport cu semnalul de excitaţie. În acest caz. Prin acest mod de operare AFM se pot determina şi compara simultan morfologia şi proprietăţile locale. Acest shift de fază se corelează cu proprietăţi specifice suprafeţei eşantionului (frecare. NonContact Mode este un concept ce descrie familia modurilor AC (moduri de curent alternativ). forţa-distanţă este măsurată determinând astfel elasticitatea eşantionului. Desigur că forţele de interacţiune dintre tip şi suprafaţa eşantionului sunt foarte mici. dar nu este în contact cu aceasta. Avantajul acestui mod de operare este legat de rezoluţia laterală mai ridicată fără apariţia unor forţe de dragare. Aceste date pot fi culese simultan cu topografia suprafeţei eşantionului. vîscoelastice). în fiecare an se adăuga noi moduri de operare sau noi versiuni ale acestora. Contact Intermitent (Dynamic Force.

Spectroscopia de Forţă Atomică O altă aplicaţie majoră AFM este Spectroscopia de Forţă Atomică (FS.1 nm. AFM-ul poate aplica un stres mecanic controlat pe suprafaţa eşantionului (raza de curbură a tip-ului este de câţiva nm aşa că P = F/A determină presiuni ridicate. forţe Casimir) cum ar fi forţa de rupere a moleculelor de suprafaţa eşantionului.vibrarea probei forţele de frecare exercită o torsiune a cantileverului folosit în scanare câmpul magnetic de la suprafaţa eşantionului poate fi vizualizat distribuţia conductivităţii termice pe suprafaţa eşantionului este vizualizată. iar deflexia cantilever-ului este monitorizată în funcţie de deplasarea scanner-ului.vibrarea probei puternică de respingere . Această metodă este utilă în măsurarea contactului la dimensiune nano (legături atomice. Aplicaţii ale Microscopiei de Forţă Atomică Datorită faptului că AFM-ul poate investiga practic orice tip de material fără o preparare specială a eşantionului. Limita de măsurare este în domeniul pN.Tabelul 1. Aceasta tehnică inovativă este combinată cu probe specializate şi este corelată cu intensitatea spectrală (Raman) în timp real pentru a vizualiza legăturile chimice. O altă metodă modernă de investigare mediată de AFM este nanoidentarea (nanoidentation). tip-ul este împins în faţă şi apoi retras de la suprafaţa eşantionului. Force Spectroscopy) şi se referă la măsurarea directă a interacţiunii dintre tip şi suprafaţa eşantionului în funcţie de distanţa de separare. În această metodă. situaţie în care cantilever-ul este vibrat (metoda AC). 4. Spectroscopia de Forţă Atomică poate fi implementată ca şi deflexie statică sau mai recent în mod dinamic. 3. megapascali) care produce un shift în semnalul Raman corelat cu stresul aplicat. forţe Van der Waals. această tehnică experimentală a devenit în timp cea mai utilizată tehnică în studierea macromoleculelor sau 371 . iar distanţa pe axa Z este mai bună de 0. Mod de Operare contact mode non-contact mode intermittent contact mode lateral force mode magnetic force thermal scanning Forţa de Interacţie puternic de respingere – forţa constantă sau distanţa constantă slabă de atracţie .

încât multe din articolele ştiinţifice de ieri au devenit azi automatizare. Vizualizarea cu AFM a suprafeţelor pentru eşantioane cu relief înalt implică utilizarea unui 372 . în final. bacterii). medii de stocare a datelor. calitatea tip-ului. Calibrarea automată tridimensională a uşurat mult munca operatorului. În aceste situaţii. ceea ce vedem într-o imagine AFM este mai degrabă o imagine mediată a morfologiei suprafeţei eşantionului. Pentru a vizualiza atomi sau molecule este necesar ca interacţiunea să fie numai între tip şi atomul/molecula cea mai apropiată (acest lucru se poate realiza pentru rezoluţia atomică numai în tehnologia STM). La rezoluţii ridicate. dar nu este o alegere potrivită pentru suprafeţele moi. Acest lucru nu este posibil în cazul AFM şi este limitat atât fizic (Van der Waals). circuite integrate). ¾ Restaurarea Imaginii (Deconvoluţia Probei). vor degrada calitatea imaginii obţinute. Aşa că.eşantioanelor biologice (proteine. De asemenea. răşini naturale). este frecvent utilizată în studierea suprafeţelor în industria electronică (Silicon wafers. Modurile AC (cu vibrarea probei) sau intermitente au fost imaginate pentru a investiga suprafaţa unor eşantioane biologice. liniaritatea scanner-ului şi vibraţiile ambientale. cât şi tehnologic prin limita de ascuţire a tip-ului. precum şi de natura suprafeţei eşantionului. reţele de difracţie. Marii producători de echipamente de microscopie mecanicp au reuşit în ultimul timp să elimine o mare parte din limitările anterioare prin îmbunătăţirea componentelor mecanice şi electronice. cromozomi. imaginea obţinută este practic convoluţia dintre forma tip-ului şi morfologia locală. Murdăria şi efectele de capilaritate induse de apa de pe suprafaţa eşantionului vor avea un rol dominat si. deoarece poate produce o contaminare a tip-ului sau poate îndepărta material de pe suprafaţa eşantionului. dar va deforma mai puţin sau deloc eşantioanele moi. Dacă alegem un contact apropiat atunci AFM-ul va deveni foarte sensibil la zgomote (vibraţii) externe. Modul contact este o bună alegere pentru suprafeţele dure. ceramici. este importantă cunoaşterea formei tip-ului (geometria acestuia) pentru o interpretare corectă a imaginilor obţinute. de exemplu. în general. ADN. Reţinem din aceste timpuri istorice câteva distorsiuni induse de forma tip-ului care merită înţelese. Modul de lucru AFM trebuie ales în funcţie de caracteristicile ce prezintă interes în investigare. Performanţele unui AFM sunt limitate de un număr de factori dintre care amintim: capacitatea elementelor mecanice de a muta tip-ul cu precizie şi de a măsura poziţia acestuia. ¾ Distorsiuni ale imaginii induse de probă. precum şi în studierea unor nanostructuri (suprafaţa polimerilor.

Nanolitografia nu se rezumă la utilizarea AFM. Figura 5. trebuie să apelam la metode matematice pentru a restaura imaginea (deconvoluţie). o descriere sumară a principalelor tehnici este utilă: • Scanning Probe Lithography (SPL) este o unealtă/tehnologie promiţătoare pentru realizarea de pattering la scală nano. litografie AFM (5 um). Patter-ul poate fi creat manual sau automat. aşa că. Nanolitografie cu Microscopul de Forţă Atomică Nanolitografia se referă la fabricarea de structuri nanometrice mai mici de 100 nm. 5. În caz contrar.tip foarte ascuţit. atomi individuali pot fi manipulaţi prin utilizarea tip-ului unui STM. se pot vedea câteva exemple clasice de nanolitografie. Nanolitografie vectorială de la procedeu (a) la rezultat (b). această tehnică de utilizare a unui AFM este utilizată (nu foarte frecvent) în realizarea de circuite integrate (nanocircuite) sau de sisteme nanoelectromecanice (NEMS). Metoda efectivă de deconvoluţie depinde de caracteristicile suprafeţei eşantionului şi de geometria tip-ului (un subiect frecvent prezent în literatura ştiinţifică). 373 . În prezent. Trebuie menţionat că pe lângă nanolitografia de scanare a mai fost dezvoltată în ultimul timp şi litografia vectorială. De exemplu. ceea ce vedem poate fi imaginea tip-ului reflectată de suprafaţă. • Atomic Force Microscopic Nanolithography (AFMN) este o metodă de pattering pe o suprafaţă chimică-mecanică pentru AFM. Dip-Pen Nanolithography (DPN) a fost prima metodă SPL disponibilă comercial pentru AFM. În figura 5. În aceste situaţii.

După cum am menţionat. Un alt exemplu de nanomaipulare este prezentat în figura 7 a unor particule de latex cu diametrul de 100 nm într-o structură complicată. Figura 7. sau mai recent. Un exemplu de nanomanipulare a unor particule de aur (nano cuburi) cu diametrul de 100 nm pe o suprafaţă de sticlă se poate vedea în figura 6. Trebuie menţionat că AFM-ul poate fi utilizat ca un robot 3D (manipulator 3D) care are spaţiul de lucru la scală nano. Figura 6. Nanomanipularea unor nano cuburi de aur pe o suprafaţă de sticlă. cum ar fi nanotuburi şi nanofire care sunt pe suprafaţa unui eşantion. Prin utilizarea AFM-ului ca sistem nanorobotic. nanomanipularea poate deveni o operaţie relativ uşor de realizat.6. Nanomanipularea unor particule de latex cu diametrul de 100 nm. Nanomanipularea cu ajutorul Microscopului de Forţă Atomică Diverse structuri nanometrice. prin utilizarea unei interfeţe haptic şi a unei aplicaţii de realitate îmbunătăţită. pot fi manipulate pentru a realiza circuite electrice sau pentru a măsura proprietăţile lor mecanice. 374 . implicate în manipularea lor. pattern-ul poate fi realizat manual sau automat.

În acelaşi timp. hopping termal) au fost studiate şi verificate indirect experimental. iar altele ca un izolator. în ultimul timp. un exemplu este prezentat în figura 8. Elucidarea acestor situaţii nu se poate face decât prin experienţe de nanomanipulare a ADN-ului. în special nanomanipularea moleculelor ADN. în literatura de specialitate ADN-ul rămâne pentru moment un subiect neelucidat. în cazul AFM avem un profil 3D. Aceste molecule cunoscute de mai mult de o jumătate de secol au atras atenţia. Ambele mecanisme (tunelarea sarcinii. Microscopul de Forţă Atomică are în aceeaşi măsură avantaje şi limite. Nanomanipularea ADN-ului pe o placă de polycarbonat (aria de scanare este de 5 um).6 nm) care se repetă.4 nm şi este în esenţă o structură scurtă (3. pentru aplicaţii în nanotehnologie. După aproximativ 15 ani de controverse relativ la mecanismul de conducţie (transfer de sarcină) este acum bine demonstrată dependenţa de distanţă (tunelarea într-un singur pas sau hopping termic mai mulţi paşi). eşantionul nu necesită un tratament special (acoperirea cu metal sau carbon) care poate compro375 . Cunoaşterea acestor limite. unele rezultate sugerează că avem un bun conductor (chiar supraconductor la temperaturi joase). respectiv a avantajelor. Microscopia concurenta SPM (AFM) este SEM (Scanning Electron Microscopy) dar spre deosebire de SEM unde avem o proiecţie 2D sau mai exact o imagine 2D pentru eşantion. cum ar fi realizarea unor circuite electronice (motivată de studierea proprietăţilor electrice). Avantajele şi Limitele Microscopiei de Forţă Atomică La fel ca orice alt echipament. alte rezultate îl prezintă ca fiind un semiconductor.AFM-ul ca nano robot este extrem de util în nanomaipularea unor celule sau molecule. 7. este importantă în luarea unei decizii corecte înainte de a apela la acest echipament pentru investigarea unui eşantion. Molecula de AND are un diametru de circa 2. Mai mult. Figura 8.

"Fractured polymer/silica fiber surface studied by tapping mode atomic force microscopy". mai recent. 8. asigurând în principiu o rezoluţie mai bună decât SEM. Un alt avantaj este posibilitatea de a investiga eşantionul în condiţii ambientale. Journal of the American Chemical Society 127 (45): 15688–9 Zhong.mite. Aceste limitări sunt un subiect fierbinte în cercetarea instrumentală din acest domeniu şi câteva succese au fost obţinute prin utilizarea în paralel a mai multor cantilevere sau. M. Peter (2001). precum şi de efectele de mixare între axele X. în unele situaţii. "Advances în atomic force microscopy". făcând lipsită de precizie măsurarea unor structuri. Surface Science Letters 290: L688. AFM cu rata de scanare video. Hoffmann. Ahmet Oral. Giessibl. S (Nov 2005). Roiter. La fel ca şi în orice altă tehnică bazată pe realizarea de imagini este posibilă apariţia de artefacte care pot fi induse de tip-ul instabil sau mediul ambiental impropriu sau chiar de eşantionul studiat. Reviews of Modern Physics 75: 949. bine cunoscută limitarea puternică indusă de existent pe eşantion a unor pereţi drepţi sau şanţuri foarte adânci şi înguste a căror morfologie nu poate fi pusă în evidenţă decât prin utilizarea unor tip-uri speciale şi extrem de scumpe. Imaginile obţinute cu AFM pot fi. eşantionul. de asemenea. Este. Minko. Din păcate. de asemenea. Y.Y. această post-filtrare poate elimina unele caracteristici ale eşantionului. care în cazul SEM este de ordinul milimetrilor. Datorită faptului că timpul de scanare în cazul AFM-ului este mare. toate acestea la o viteză mult mai mare. distorsionate de efectul de hysteresis al materialului piezoelectric. Proceedings of the Royal Society a Mathematical Physical and Engineering Sciences 457: 1161. Ralph A.Z care necesită refacerea în software a imaginii. Aceste limitări au fost eliminate în cazul microscoapelor AFM moderne prin scannere în bucla închisă sau scanner-e ortogonale. 376 . Q (1993). cu posibilitatea de scanare simultană a unor arii diferite. drift-ul termic poate induce distorsiuni pe imagine. (2003). Franz J. 2. G. Bibliografie 1. 3. comparabilă cu rezoluţia unui TEM (Transmission Electron Microscopy). 4. Marele dezavantaj al AFM faţă de SEM se referă la aria scanată. "Direct measurement of interatomic force gradients using an ultra-low-amplitude atomic force microscope". lucru foarte important pentru eşantioanele biologice. "AFM single molecule experiments at the solid-liquid interface: în situ conformation of adsorbed flexible polyelectrolyte chains".

Ning Xi “Micro/Nano Motion Control for Biological Specimen Handling”. J C Wolfe and B P Craver. October. Appl. 2000. 377 . Proceeding of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation. F.Y. F. V. 6. Hong Kong. 2003. Lett. Ayres. 41 (2008) 024007 (12pp) 7. Review of Scientific Instruments (USA: AIP) 69 (9): 3268–3276. 8. Yu. M. W. M. Hummert. "Chemomechanical surface patterning and functionalization of silicon surfaces using an atomic force microscope". H. V.M. Lapshin (1998). H.5. J. Wang. Proceedings of the 2001 1st IEEE Conference on Nanotechnology 10. Xi. C. Phys. Davis et al. “SPM-Based Investigation of Site Specific Biological Interactions”. Goolsby. 9.Gilgenbach. Li. B. Ayres. Fung. R. Proceedings of International Symposium on Smart Structures and Microsystems.Saglik and D. G. N. Xi. V. R. Phys. K. N. Salam. 82 (5): 808–810. D: Appl. (2003). K. 3-D nanomanipulation using atomic force microscopy. May. Salam. "Automatic lateral calibration of tunneling microscope scanners". Taiwan. Phys. "Neutral particle lithography: a simple solution to charge-related artefacts în ion beam proximity printing".

în microscopia modernă prelevate odată cu informaţia topografică.................................5Å-20 μm Mechanism of contrast formation Range in XY Range in Z Light absorption (diffraction.......... polarization.................Microscopia de forţă atomică – partea a II-a Conf...............385 3.......... Bibliografie .......... Tehnici Experimentale ............386 4................................. dr.... de regulă........ Implementarea Noilor Tehnologii...................................................Scanning Probe Microscopy .. Tehnici Experimentale . în primul rând merită remarcată informaţia 3D reală a topologiei suprafeţei dublată de măsurarea unor mărimi fizice pe suprafaţă..........393 1............. Dintre acestea......... O evaluare obiectivă a tehnicilor microscopice (Tabelul 1) pune în evidenţă elemente de performanţă favorabile pentru SPM (Scanning Probe Microscopy).............. Bibliografie ......................Scanning Probe Microscopy Introducere........................... Optical microscope Scanning electron microscope Electron scattering Transmission electron microscope Electron absorption Atomic force microscope Forces of probe-sample interaction 1Å-200 μm 0. scattering etc) or fluorescence 200nm – 1mm 500nm – 10 mm 1nm-10 mm 1Å-100μm What is studied Complicated sample preparation optical slice optional 10 nm-1 mm limited by ultratome (10 nm-1 μm) surface real thin slice necessary necessary surface optional 378 ............378 2............................................................. Tabel 1...... Ioan Burda Cuprins 1...........................

nu de puţine ori. respectiv apelarea la instrumente SPM complexe (izolare la vibraţii avansată. respectiv amplitudinea de oscilaţie sau fază. subsistem pentru (din construcţie). Rezoluţia sistemului este asigurată de sistemul de control (electronic. Tehnica experimentală la nivel de detecţie a interacţiunii dintre un tip (sondă) şi eşantion se bazează pe un cantilever. să reţinem că acest detector mecanic este capabil să pună în evidenţă atomii.Dacă ne referim la modul de preparare a probelor pentru SPM. Obţinerea unor imagini unice în conţinut si performanţă. La o extremă. mari schimbări de conformaţie (myosin) sau forme spiralate ale moleculelor DNA. Scaning Probe Microscope. Digital Anolog Converter DAC) cantilever şi sondă (tip). atunci cuvântul „optional” nu sugerează întotdeauna ceva facil. Performanţa sistemului de control şi achiziţie este esenţială în performanţa finală a SPM-ului. Sistemul optic nu are alt rol decât de a măsura deflexia cantileverului. acest lucru nu este posibil datorită lipsei de rigiditate a acestora. dar în cazul unor eşantioane biologice (molecule). atmosferă controlată. dar nu poate elimina limitările mecanice Figura 1. …). 379 . Mărimea specifică de interes într-o situaţie particulară este detectată (Figura 1. orice material (de exemplu. Aşa că. Fasciculul este poziţionat în centrul unui foto-detector cu patru cadrane (fotodiodă). nici limitădetectia inneractiuni sonda (tip) si esantion.1) de un sistem opto-electronic bazat pe reflexia unui fascicul laser pe cantilever. În condiţii experimentale adecvate. SPM-urile moderne pot pune în evidenţă un singur atom. Viteza de scanare depinde de caracteristicile mecanice ale scanner-ului şi tot de calităţile mecanice ale acestuia depinde şi aria maximă ce poate fi scanată. ne obligă să apelăm la o preparare complexă a eşantioanelor. nu ne putem aştepta să vedem diferite domenii în moleculele de proteină. un fir de păr) este suficient de potrivit dacă nu are o rugozitate comparabilă cu capacitatea de deplasare a scanner-ului pe direcţia Z (perpendicular pe eşantion).1. Merită să reţinem că detectorul este mecanic şi de asemenea. temperatură scăzută. Consecinţa acestei situaţii se reflectă în performanţa finală a experimentelor în care apelăm la un SPM şi putem spune că în mare măsură performanţa este dependentă de iscusinţa experimentatorului.

Treponema Pallidum (Tp) antigens). Tehnologia experimentală actuală se bazează masiv pe conceptul de imagine. respectiv imagine 3D. Virus Ebola. Proteine (Seleno Protein. Bacterii (Anabaena Variabils. Specific şi unic în cazul SPM este capacitatea acestuia de a pune în evidenţă topoFigura 1. în general. cum ar fi: AFM plus microscopie laser confocală. reconstrucţia 3D şi nanomanipularea.2. Latice HPOG (stanga) grafia moleculară. Tocmai de aceea. după cum rezultă din Tabelul 1. Această situaţie este produsul unei lungi evoluţii a tehnologiilor de laborator şi asigură maximul de informaţie posibil în acest moment. SPM poate include în platforma sa tehnici optice în special în cazul AFM. interacţiunile respective latice MoTe2. sau imagine şi spectroscopie Raman. moleculare. 380 . o imagine mai bună este echivalentă cu mai multă informaţie. performanţa unei tehnici experimentale sau a unui echipament modern este complet definită de imaginea obţinută pentru un eşantion dat.rile induse de proprietăţile materialelor folosite la construcţia SPM-ului. acestea fiind parte din limitele fizice ale unui SPM.3. Informaţiile care se pot obţine pe diferite sisteme de studiu cu ajutorul unui SPM. DNA (sus). Helicobacter Pilory). nu pot fi considerate complementare cu alte tehnici experimentale. imaginea celulelor. cu o mai Figura 1. imagini SNOM.

De mare interes sunt imaginile ce pot fi obţinute pe eşantioane biologice. SNOM şi spectroscopiei Raman întregeşte această tehnică modernă. respectiv HOPG. În acest sens. baza funcţionării SPM-ului. exemple cu ceea ce poate „vedea” un SPM (Figura 1. În Figura 1.2 se poate vedea la rezoluţie atomică o latice de MoTe2. cu o mai bună liniaritate în sistemul de măsură. Interacţiunea dintre sondă (tip) şi eşantion. Lărgirea platformei cu elemente specifice microscopiei optice. este uşor de pus în evidenţă curba forţă– distanţă atunci când o legătură specifică apare. De asemenea. capacitatea de nanomanipulare simultană a acestor eşantioane asigură premisele unui nano laborator într-un singur echipament. dat fiind interesul crescut pentru biologie şi biotehnologii. sunt prezentate în continuare.3).y). b) între sondă şi suprafaţa Figura 1. este exploatată şi în spectroscopia locală de distanţă. este pusă în evidenţă o adeziune. adesiune intre sonda si suprafta esantionului. Într-o măsurătoare locală. Nu exista adesiune (jos). După cum se poate vedea în Figura 1.3). într-o poziţie dată (x.4. SPM are un rol bine definit prin capacitatea sa unică de a putea asigura o rezoluţie ridicată pentru eşantioane superficial pregătite (Figura 1.4. cu un mai bun raport semnal zgomot. În acest sens. adică toate mărimile fizice istorice se regăsesc în final în calitatea imaginii. eşantionului. două situaţii distincte pot fi observate în interacţiunea dintre sondă (tip) şi eşantionul studiat: a) nu există o adeziune la suprafaţa eşantionului. prin imagini.bună calitate. 381 . SPM-ul a fost primul echipament (STM) care a pus în evidenţă atomii şi acest lucru este posibil fără echipamente complexe pe eşantioane cu rugozitate scăzută (monostrat atomic).

numai pe baza acestor informaţii topografice. Sunt încă dificil de recunoscut proteine specifice. se poate imagina un sistem de recunoaştere moleculară. În general. are multe elemente particulare care. plecând de la tăria adeziunii pentru o situaţie dată. depind în mod esenţial de experienţa utilizatorului. Tehnica sondă-ligant şi analiza unei situaţii particulare prin intermediul curbelor locale forţă – distanţă sunt de mare folos în diferite experimente de recunoaştere a proteinelor. cum ar fi: a) celula este un sistem prea labil pentru a putea observa o singură proteină pe suprafaţa ei. Platforma Integrată pentru Nanotehnologii combină toate tehnologiile cunoscute în Scanning Probe Microscopy (SPM) într-un singur produs. Progresele recente privind rezoluţia spaţială a tehnologiei AFM au făcut din obţinerea unor imagini topografice a unei singure proteine o operaţiune de rutină. acizi nucleici) a unui vârf AFM a deschis o cale promiţătoare pentru recunoaşterea unor molecule particulare. În Figura 1. Discriminarea unor receptori pe suprafaţa unei perspectiva utilizării acescelule. S-a dovedit că receptori independenţi pot fi recunoscuţi de un vârf AFM funcţionalizat cu anticorpi. este cel mai recent echipament şi singurul 382 . Deoarece interacţiunea dintre liganzi şi receptori este foarte specifică. în final. b) acest lucru este dificil şi în cazul unei topologii moleculare.5. tuia.Bazat pe observaţia anterioară. generând astfel un nou şi performant echipament în acest domeniu. tehnica funcţionalizării cu anumite biomolecule (proteine. sonda funcţionalizată (molecula ligant) interacţionează cu un eşantion biologic special preparat. fiecare experiment în care este implicat SPM – ul. glicani. cum sunt receptorii. din Figura 1. avem câteva reguli generale. Sistemul NTegra produs de NT-MDT Inc.5 este reprezentat schematic un astfel de experiment care printr-o tehnică specifică permite discriminarea unor receptori pe suprafaţa unei celule. printr-o tehnică de cartare a forţei. Cu toate acestea. proteoglicani. Toate aceste rezultate au fost obţinute prin observarea unor probe corespunzător preparate pe suprafeţe substrat şi nu în condiţii fiziologice.

7). un sistem SPM şi un controler de temperatură pentru măsurarea probelor biologice în aer sau lichid (inclusiv în mediul de cultură. acesta este uşor de înţeles şi utilizat. Subsitem scanner integrat le (scratching. Programul de aplicaţie înglobează lunga experienţă NT-MDT Inc.6. doar prin program (mouse . cu posibilitatea schimbării acestuia pe durata măsurătorilor). chiar dacă sistemul este foarte complex. Acest concept este sugerat şi prin numele echipamentului format din grupul de litere cheie NT care sunt prescurtarea de la NanoTechnology şi un al doilea grup de litere cheie care sunt prescurtarea de la intEGRA. În acest moment. pentru litografie. care înseamnă perfect. current).6) a fost special proiectat pentru a permite înglobarea unor tehnici de analiză ştiinţifică (spectroscopie si/sau prepararea probelor) pe lângă cele specifice SPM. Aproape toate setările sistemului sunt controlate de programul NOVA. îmbiFigura 1.7. in microscopul optic. măsurarea caracteristicilor probei şi generarea automată de rapoarte. Laboratorul de Nanotehnologii Fizice are în dotare un sistem NTegra Vita care integrează două microscoape optice performante. inclusiv procesarea de imagine 3D. Rezultatul acestui concept permite reconfigurarea sistemului pentru orice aplicaţie particulară (Figura 1. 383 . Sitemul nând simplitatea utilizării cu facilităţile oferite.Vita. industrie şi nanotehnologie.click). de la achiziţia de imagine la arhivarea acesteia. Sistemul NTegra (Figura 1. astfel încât. trebuie menţionate metodele avansate de litografie disponibiFigura 1. Programul NOVA (NT-MDT) controlează întreaga platformă. Nu în ultimul rând. Sistemul NTegra se prezintă utilizatorului ca fiind o soluţie completă pentru cercetare. în producerea de echipamente şi programe pentru nanotehnologii.pe plan mondial care poate fi încadrat în conceptul de NanoLaborator. Toate sistemele integrate în platforma NTegra utilizează acelaşi suport electronic şi acelaşi program. Ntegra.

STM by sample Φ 40 mm. procesare imagine şi generare de rapoarte. În acest fel.005˚ C (typically). Metodele de bază SPM. Ntegra Vita are facilitaţi de excepţie pentru investigarea de probe biologice cum ar fi: incinte închise/deschise stabile chimic care pot opera cu discuri Petri. LFM (Lateral Force Microscopy). realizarea unor extensii sau automatizarea unor secvenţe de genul măsurare. Kelvin Probe Microscopy. Forces-Distance Curves STM/MFM (Magnetic Force Microscopy). <= +/. facilităţi de generare automată de imagini sau mai mult. Force Modulation. 15 mm in height and Φ 100mm . AFM Lithography (scratching). În proiectele noastre. 384 . sau între experimente.01 ˚ C in air only Sample size in air in liquid Scan Range Temperature control (for operation in fluid environment ) Range Stability O pagină help bine documentată cu descrierea funcţiilor de bază şi câteva exemple de utilizare asigură accesul utilizatorului la semnale de bază din sistem. Scanning Capacitance Microscopy. Lithography: AFM (current). diverse tipuri de încălzitoare pentru lichid şi măsurarea probelor biologice cu schimbarea lichidului cu flux controlat pe parcursul experimentului.0. AFI(Adhesion Force Imaging). Electrostatic Force Microscopy. Spreading Resistance Imaging. Tabel 2 SPM methods in air and liquid AFM(contact.5 mm and by probe up to 15x15x3 mm 100x100x10 μm up to 200x200x20 μm in DualScan mode from RT to 60˚ C +/. non-contact). prin Vbscript. 15 mm in height by probe by sample up to 14x14x2. Phase Imaging. utilizăm intensiv facilitatea open software a programului NOVA care permite. pot fi preluate imagini „gray level” şi transpuse pe suprafaţa de investigat.0. programul poate fi extins pentru orice aplicaţie utilizator fără a fi nevoie de cunoştinţe de programare avansată. controlul temperaturii pentru lichide. cât şi unele performanţe ale sistemului NTegra Vita sunt enumerate in Tabelul 2.programul NOVA are aplicaţii. semi-contact.

19. Stephens BJ. 129. and future. present. Liu Y. 1014-1017. Microsc Res Tech.two key technologies in nanoscience and templating. Seeman NC. 2007. 69. Rubio-Sierra FJ. Ann NY Acad Sci. 267. Strick TR. 16. Stark RW. 2008. Hu J. Liu F. 17. 78-92. 13. 9. Xu X. Drexler KE. Positioning scission of single DNA molecules with nonspecific endonuclease based on nanomanipulation. 12. Adv Eng Mater. Hench LL. Li B. 15. van der Lelie D. Hartmann U. 2. 998-1004. Molecular nanomachines: physical principles and implementation strategies. Zumbusch A. 11. Crocker JC. Zhang M. 2006. Wiley-Liss. Binding strength between cell adhesion proteoglycans measured by atomic force microscopy. Recent progress in AFM molecular recognition studies. Nanomanipulation of single DNA molecules and its applications. 843-847. Guthold M. New Jersey. Nat Methods. 2008. 124-126. 2002. Maye MM. Seitz M. 21. 451. and PCR amplification of single DNA molecules. 38. Ye M. J Am Chem Soc. IEEE Robot Autom Mag. 2004. Microsc Res Tech. Nature. 1010-1013. Anselmetti D.Eur J Physiol. Wagner P. Liu Z. Pflugers Arch . Single-molecule cut-and-paste surface assembly. Molecular self-assembly and nanomanipulation . 319. 10.. 7. 1998. Hu J. Cai Y. 23. Hu Q. Nanomanipulation by atomic force microscopy. Gaub HE. 2006. Tao J. DNA-guided crystallization of colloidal nanoparticles. Effect of crystallinity of calcium phosphate nanoparticles on adhesion. Tang R. Polak JM. 14. Sun L. Gao HB. Manipulation. Li MQ. 6. Nature. proliferation. Hoboken. Misevic GN. 70. Kufer SK. Nykypanchuk D. 237-245. Goodsell DS. 20. Ferreira A. dissection. 13. Winfree E. Lu J. Gumpp H. Guntherodt HJ. 372-381. Song Y. 3. 549-552. 193-196. Inc. Ann Rev Biophys Biomol Struct. 7. An H. Wang Y. Li B. 352–366. 2005. 534-540. Zhang Y. Puchner EM. Wenzler LA. Science. Simultaneous AFM manipulation and fluorescence imaging of single DNA strands. 2004. Peng L. 5. Bishop AE. Wang L. Hinterdorfer P. Ebright RH. Golden handshake. Virtual reality and haptics for nanorobotics. and differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. 4690-4698. 456. Dammer U. Surf Interface Anal. 6668-6669. Third-generation biomedical materials. 539-544. 1994. 2007. 18. Bonin K. Li X. 1995. 377-405. Yan SH. 1068. 4. Revyakin A. Gang O.2. Li M. 1173-1175. Heckl WM. Design and self-assembly of two-dimensional DNA crystals. Tan Z. 2008. 2005. 594-596. Nature. Li MQ. Hu J. Pan H. 36. Chem Phys Chem. 2005. 8. Science. and lithography using modified tapping mode atomic force microscope. Zhang Y. Zhang Y. 528-529. Bionanotechnology: lessons from nature. 2007. A combined atomic force/fluorescence microscopy technique to select apatamers in a single cycle from a small pool of random oligonucleotides. Popescu O. Surf Interface Anal. 451. Wei G. 2006. 295. Li H. 127-138. Zhou C. 394. Heckl WM. Lu JH. Science. Mavroidis C. 6. Hards A. 2006. Dufrene YF. Adv Eng Mater. Li Z. Liedl T. isolation. Single-molecule DNA nanomanipulation: Improved resolution through use of shorter DNA fragments. Cubicciotti R. 2. J Mater Chem. Polak JM. 2008. 385 . Nanodissection. Brauchle C. 6. 2004. Stem cells and tissue engineering: past. Bibliografie 1. 17.

Aceste maşini sunt denumite interfeţe haptice. noi vom avea mult de învăţat despre lumea la scală 386 . pentru a crea acestuia o percepţie naturală. Aceste dispozitive bazate pe interfaţa haptica prezintă o mare oportunitate în dezvoltarea unor aplicaţii generic asistative care să permită manipularea nano-obiectelor precum şi imersia totală în realitatea virtuală a utilizatorului. biomecanicii şi elemente neurologice ale percepţiei haptice. acestea au generat o adevărata competiţie în încercarea de a dezvolta o interfaţă haptică naturală. Studiul abilitaţilor tactile umane este o încercare recentă şi multe din sistemele disponibile astăzi nu incorporează cunoştinţe din domeniile psihofizicii. Nevoia unei interacţiuni om-maşină naturale. În viitorul apropiat. cercetătorul percepe că poate interacţiona direct cu suprafaţa de investigat. Dezvoltarea unor interfeţe şi dispozitive haptice moderne necesită studii extensive pentru a înţelege legătura dintre fenomenele perceptuale şi măsurătorile biologice. Când este utilizat un astfel de sistem. privim comportamentul lucrurilor care se mişcă sau se schimbă. putem lua lucrurile pentru a le rearanja şi putem interacţiona cu acestea pentru a vedea răspunsul lor. spre deosebire de alte modalităţi de interacţiune: percepţia vizuală.3. O problemă majoră legată de sistemul tactil uman constă în faptul că nu este foarte bine cunoscut. Motivare. Implementarea Noilor Tehnologii Introducere. privim în jurul nostru. Interfaţa ideală dintre om şi SPM trebuie să prezinte utilizatorului suprafaţa investigată ca o reprezentare 3D mărită pe care să o poată pipăi şi care să poată fi modificată cu ajutorul unor unelte controlate de mână. urmată de încorporarea acestor cunoştinţe în ingineria interfeţelor haptice. unde prin haptic înţelegem ştiinţa pipăitului. Deoarece cercetările iniţiale au fost promiţătoare. privim către lucruri din diverse unghiuri. vorbirea sau sistemul motor. Sistemul de control va translata mişcarea uneltei în mişcarea sondei SPM-ului şi va translata parametrii măsuraţi ai suprafeţei sub forma unei forţe aplicate uneltei simultan cu informaţii vizuale şi/sau audio despre parametrii suprafeţei. intuitive şi a unui feedback senzorial multi-modal a determinat proiectarea unor maşini care asigură utilizatorului generarea unor comenzi prin mişcarea mâinilor. În acelaşi timp. Când noi suntem prezenţi undeva. simţim lucruri interesante cu ajutorul mâinilor. utilizatorul primeşte informaţii despre forţe sau coliziuni ale mâinilor sale. Această metodă va asigura cercetătorului posibilitatea de a se concentra pe investigarea suprafeţei şi proprietarilor asociate şi nu asupra programării unei interfeţe. Mişcarea naturală a capului sau mâinilor poate fi utilizată pentru a investiga şi modifica suprafaţa care este afişata la scala cercetătorului.

Scopul unei interfeţe SPIDAR este de a asigura cercetătorului imersia virtuală în lumea la scală nano.1. Prin combinarea unui SPM cu o interfaţă de realitate virtuală asigurăm o afişare intuitivă a datelor produse de instrument. precum şi un control natural al funcţiilor acestuia. Figura 3.1) cu feedback de forţă împreună cu controller-ul şi o reţea de calculatoare PC cu facilităţi grafice avansate. Interfaţa SPIDAR. oferind cercetătorului posibilitatea de a fi virtual în dimensiune nano. Acest cluster local format din cel puţin trei calculatoare comunică printr-o reţea IP. Interfaţa utilizator avansată va juca un rol crucial prin modul transparent de a experimenta la scală nano. Semnificaţia interfeţei de realitate virtuală a SPM-ului este aceea de a simula prezenţa cercetătorului pe suprafaţa de investigat. Nanomanipularea dă o semnificaţie aparte acestor probleme. oferindu-ne posibilitatea de a investiga individual nano-obiecte cu facilitaţi de excepţie obţinute prin combinarea caracteristicilor unor proprietăţi fizice cu informaţiile structurale. transportul de sarcină şi dinamica acestor proprietăţi sunt afectate de structura la scală atomică a nano-obiectelor. inclusiv despre modul cum proprietăţile mecanice. Beneficiile unei asemenea tehnologii sunt: 387 . Nanomanipulatorul este obţinut prin integrarea unui microscop de scanare a probei împreună cu controller-ul. precum şi legat de interfaţa cu obiectele la scală nano. Sistemul de Nanomanipulare. Figura 3. un dispozitiv SPIDAR (Space Interface Devices for Artificial Reality.nano.

Figura 3. SPM-ul poate colecta multe alte date despre parametrii fizici specifici eşantionului. b) explorarea efectivă a suprafeţei de investigat.1. transmisia laser a diverse lungimi de undă şi polarizări (NFOM – near field optical microscopy). Acestea includ măsurători de conductanţă şi măsurarea de curbe curent/distanţă (STM). urmat de un feedback al parametrilor pe durata modificărilor şi utilizând pseudo-culori sau imagini ale liniilor. este util să afişăm aceşti parametri într-un spaţiu virtual. În acest caz. Pe lângă datele despre topografia suprafeţei. Microscopul de scanare a probei (SPM) este un instrument extrem de rafinat pentru explorarea şi manipularea la scală nanometrică. Multe experimente au fost realizate prin controlul preprogramat sau în buclă deschisă a probei SPM-ului. temperatură sau alţi parametri fizici. utilitatea unei tehnici este mult mai importantă decât realismul. pe măsura ce se colectează datele. dar această afişare nu permite cercetătorului să vadă corelarea dintre aceste informaţii şi topografia suprafeţei.a) îmbunătăţirea percepţiei structurilor 3D. într-un mod nerealist. c) abilitatea de a observa procese dinamice aproape în timp real d) şi posibilitatea de a modifica interactiv suprafaţa. Pentru vizualizarea ştiinţifică. 388 . dar într-o manieră utilă. Câţiva dintre aceşti parametri sunt reprezentaţi natural pe canalele vizuale ca informaţie de culoare sau înălţime. forţe laterale şi de adeziune (AFM). proprietăţi magnetice (MFM – magnetic force microscopy). Interfaţa SPIDAR.

Figura 3. În această etapă tehnologică. Interfaţa SPIDAR in timpul unei operaţii de nano-manipulare.2. acest concept este foarte elegant în simplitatea sa şi foarte util pentru o unitate de nanomanipulare. prin interfaţa haptică. Au fost studiate şi dezvoltate câteva moduri de vizualizare a unor seturi de date. este acum posibil să creăm un rendering în timp real al suprafeţei. pe măsură ce datele sunt achiziţionate de SPM. a feedback-ului de forţă.Sistemul Multimodal. efectiv o vedere cu raze X utilizatorului. Se poate asigura interacţiunea în timp real cu parametrii de vizualizare cum ar fi direcţia iluminării. unghiul de vizualizare şi scalarea. O afişare naturală a unui set de date 3D este posibilă prin iluminarea direcţionată a suprafeţei. Acest concept generează noi aplicaţii în nanomanipulare şi asigură. Utilizând procesarea de imagine 3D. O procesare de imagine 3D utilizează un mixaj de imagini într-un head-mounted display (HMD). tehnologie bine cunoscută în câteva aplicaţii de avionică.2). pe timpul unor situaţii complexe. introduce conceptul de realitate îmbunătăţită. Într-un caz simplu. setul de date pentru o abordare prin interfaţa SPIDAR este de fapt topografia suprafeţei (Figura 3. ca un exemplu a consideraţiilor implicate. prin combinarea unui rendering grafic computerizat cu elementele ascunse. Implementarea unei componente de vedere cu raze X la programul nanomanipulatorului SPM. 389 . A fost revăzută problema relativ simplă a rendering-ului 3D pentru o suprafaţă.

utilizând numai o lumină ambientală cu intensitatea funcţie de înălţime. grafica 3D bazată pe umbre cu hărţi de culoare iluminate puternic. Poziţia o-ring-ului în spaţiu poate controla diferite caracteristici afişate.Vizualizarea 3D nu este întotdeauna cea mai bună soluţie pentru suprafeţe cu mici denivelări. Abilitatea cercetătorului de a recunoaşte structuri moleculare specifice în prezenţa zgomotului este îmbunătăţită prin vedere stereoscopică. De asemenea. din caracteristicile imaginii. un feedback de forţă asigură un control intuitiv al probei şi permite sesizarea contururilor de pe suprafaţă. Asigurând afişarea stereoscopică şi nu cea monoscopică. Această tehnologie poate lucra bine pentru imagini lipsite de zgomot. de asemenea. Pentru caracteristicile care sunt semnificative numai prin diferenţa mare de înălţime faţă de suprafaţa imaginii. de regulă o vedere prin pseudo-culoare este superioară unei vizualizări 3D prin umbre. Este neaşteptat să ne imaginăm că putem acum oferi posibilitatea cercetătorului nu numai de a vedea nano suprafeţe cu ajutorul SPM. Conceptual. pe perioada modificărilor suprafeţei. Percepţia spaţială 3D a datelor SPM cu acurateţe face posibilă pentru cercetător utilizarea cunoştinţelor sale ştiinţifice la recunoaşterea unor structuri şi caracteristici de interes. dar imaginile din lumea reală conţin întotdeauna zgomot. dar să şi acţioneze asupra lor şi să le atingă. micile caracteristici de pe suprafaţă conţinute în alte mari variaţii sunt mai bine puse în evidenţă prin utilizarea unei hărţi de culoare şi iluminarea puternică a suprafeţei 3D (acestea ar fi imperceptibile într-o reprezentare 2D). pentru cercetător este mai uşor să perceapă adâncimea obiectelor virtuale apropiate. uneori reuşind. Folosirea umbrelor este echivalentă cu desenarea suprafeţei. acest sistem este echivalent cu un sistem tele-robotic care operează între două scale foarte diferite. Pentru imaginile SPM. Această abilitate 390 . cum ar fi controlul unghiului de vizualizare a suprafeţei. spre deosebire de sistemele tele-robot utilizate în chirurgie. din păcate. netezite micile fluctuaţii cauzate de zgomotul conţinut în imaginea suprafeţei. o suprafaţă plată are un mare conţinut de zgomot şi acesta este exprimat ca o fracţie. să le facă neobservabile. imaginile pseudo-colorate au dedicat întreg domeniul de intensităţi pentru a evidenţia aceste diferenţe. De asemenea. Acest lucru este adevărat din două considerente: pseudo-colorarea dedică întreg domeniul de intensitate adâncimii şi sunt. Noi utilizăm o interfaţă haptică cu feedback de forţă care sesizează poziţia 3D a o-ring-ului SPIDAR (cu capabilităţi adiţionale pentru a sesiza 3DOF – grade de libertate) şi aplică forţele de la nivel nano adecvat scalate în mâna utilizatorului. Acest zgomot va determina o fluctuaţie a iluminării caracteristicilor cu aceeaşi magnitudine.

iar cercetările psihologice au arătat că aceste modele nu sunt adaptate pentru percepţia de stimuli la distanţă. auz şi senzaţiile tactile determină redundanta în reprezentarea spaţială care asigură fiecăruia dintre noi utilizarea transferului intermodal şi coordonarea mecanică pentru activităţile spaţiale. simţind când proba SPM se apropie de punctul de la care sunt posibile modificările. incluzând topografia suprafeţei şi canalele externe. în special în discriminarea texturilor. Percepţia Multimodală şi Intermodală. aşa cum avem în cazul văzului. Cu toate acestea. în descrierea acestora. De asemenea. inclusiv corelarea cu proprietăţile măsurate cu o up-datare a imaginilor structurii. 391 .3) este extrem de importantă în activităţile zilnice cum ar fi conducerea maşinilor. cum ar fi conductanţa cu secvenţa de timp pe care o numim fişier stream. recunoaşterea obiectelor şi descrierea acestora. În al doilea rând. O abilitate deosebită a oamenilor este aceea de a dezvolta capabilităţi de coordonare intermodală şi de procesare a modelelor. În final. Feedback-ul de forţă este esenţial în găsirea structurilor ce urmează a fi modificate. Studiile efectuate pe persoane nevăzătoare arată că au abilitaţi eficiente în câteva activităţi spaţiale. Mai mult. Acest fişier poate fi redat mai târziu pentru a revedea întregul experiment. corelarea dintre văz . noi putem face o predicţie despre caracteristicile lui tactile cu o acurateţe rezonabilă. Un astfel de sistem poate fi de exemplu unul care construieşte nano-blocuri şi un dispozitiv care asistă cercetătorul şi asigură generarea de date haptice despre nano-mediul apropiat. Abilitatea de a sesiza şi percepe obiecte dincolo de zona accesibilă (Figura 3. numai dacă privim un obiect. persoanele nevăzătoare construiesc modele intercorelate între canalul auditiv şi cel haptic. o limitare majoră a percepţiei tactile este dată de dimensiunea kinesferei. Un sistem automat cu abilitatea de a face o predicţie despre cum simţim obiectele de tipul celor reprezentate prin valori ale pixelilor are multiple aplicaţii în generarea automată a datelor haptice. discriminarea formelor. De exemplu.asigură controlul precis al suprafeţei şi deschide calea unor noi experimente. descrierea formelor. sistemul de nanomanipulare înregistrează toate datele. fedback-ul de forţă asigură utilizatorului posibilitatea de a localiza obiecte şi caracteristici ale suprafeţei. navigaţia şi aşa mai departe. Utilizatorului ii este extrem de util să revadă experimentul pentru a vedea ce decizii a luat pe parcursul desfăşurării acestuia (analiza post-expriment). Vederea asigură fiecăruia abilitatea de a plănui şi executa activităţi spaţiale (zonă cunoscută ca fiind kinesferă). găsirea traseului pentru modificare şi asigurarea unei atingeri fine care să permită începerea unui ciclu experimental în secvenţa scanare-modificare-scanare.

în faza de antrenament. utilizatorul urmează să categorisească perceptual forma. Interfata SPIDAR in timpul unei operatii de recunoastere haptica a unei structuri create anterior prin nano-manipulare. textura şi materialul nano-obiectului haptic.3. Feedback-ul de forţă capturează procese din SPM şi acest lucru este denumit în literatura „explorare haptică a nano-obiectelor”. Aceste structuri de date care stochează atât caracteristicile vizuale cât şi pe cele haptice ale obiectului sunt baza dezvoltării unor cartografieri automate dintre diferite caracteristici vizuale şi haptice. Nevoia de noi experimente şi dezvoltarea de algoritmi care pot îmbunătăţi percepţia în lumea de scală nano prin stimulare în timp real vizual. Explorarea haptică a nano-obiectelor se referă în esenţă la mişcarea mâinii. utilizată de cercetător pentru a percepe un nano-obiect. Odată ce un obiect a fost capturat vizual. Aceste modele computaţionale sunt dezvoltate pe baza modelelor neuropsihologice şi cognitiv psihologice ale analizei caracteristicilor vizual-haptice. audio şi haptic este un domeniu fascinant de cercetare. Captura vizuală SPM poate fi ajutată prin stocarea profilului haptic sau de atingere al unui obiect sub forma miscărilor mâinii. Modelele computaţionale sunt dezvoltate la nivelul tehnologic actual ca şi prototipuri vizual-haptice. Aceste prototipuri stocate într-o bază de obiecte haptice împreună cu strategiile de explorare haptic 392 . dimensiunea.Figura 3. Gesturile utilizate de cercetător pentru a percepe caracteristicile unui nano-obiect au o structură logică şi asigură înţelegerea caracteristicilor unui nano-obiect. greutatea.

A. 4. Nature Methods 2. Terence R Strick... Jean-François Allemand. Taylor II.asigură baza de date pentru nano-spaţiu.450 (01 May 2006). 3... 5. A. Building and manipulating three-dimensional and linked two. Ariel Prunell. Christophe Lavelle. and Superfine. Gutmannsbauer. Microsc. Jean-Louis Viovy.. B. Meyer. W. Guangyu Zhang.. Jeffrey W.. E. Gaudeline Wagner. Dieter Neher. New York. 1998.. Nanomanipulation experiments exploring frictional and mechanical properties of carbon nanotubes. S. 1999. P. 444 . Richard H Ebright. Resch. Paulson. Nature Materials 4. S. Science 18 April 2003 300: 472-474. S. Requicha. Washburn. and Will. Nalwa.. 4. Microanal.. Clary. R. Julien Mozziconacci. a Scrunching Machine. Advanced Interfaces to Scanning Probe Microscopes. Bibliografie 1. Koel. BIOCHEMISTRY: RNA Polymerase. Jean-Marc Victor. R. F.. H. R.1981.703 (01 Sep 2005). G.. Helser. Structural plasticity of single chromatin fibers revealed by torsional manipulation. V. 1998. Natalia Conde e Silva. 6. Tubular Graphite Cones.. 8. Langmuir 14 (23). P.138 (01 Feb 2005). G. Aurélien Bancaud.. A.. Ludwig Brehmer. and Superfine. 699 . E. in Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology. Maria Barbi. and Guntherodt. Ullrich Pietsch. 271-308. 1994. Chi. M. 127 . Baur. 504-512. Brooks Jr.. Sled-Type Motion on the Nanometer Scale: Determination of Dissipation and Cohesive Energies of C60. H. pp. Andrey Revyakin. M. L. Michael Giersig. 9. and Enge Wang. H. Howald. 66136616. Taylorr II. Science 17 November 2006 314: 1097-1098. Science 266 (December 23).. 393 . Luthi. S. Falvo. Roberts. Single-molecule DNA nanomanipulation: Improved resolution through use of shorter DNA fragments. R. R.. From anisotropic photo-fluidity towards nanomanipulation in the optical near-field.. fiind suportul oferit de tehnologia actuală pentru viitoare aplicaţii în nano-robotică. Vincent Croquette.. J. Nature Structural & Molecular Biology 13. A... Burkhard Schulz. M. A. 4. Madhukar. 2. 1979 . Peter Karageorgiev.dimensional structures of nanoparticles using scanning force microscopy. Haefke. Academic Press. 7. Xin Jiang.. Bugacov. R. Burkhard Stiller.. C.

...................................5.........2............................ 414 1.2............. Izolarea Magnetică .................. 414 1. Modul de focalizare... Componente .............................. Sursa de raze X pentru FOCUS 500 (XR50 M) ..................................................2.........5............1........................................... Monocromatorul ....................2.................. Multiplicarea Electronică ............ 396 2...1..............................2........... 415 1............................................................... Principiu de funcţionare.. Răcirea cu apă ............. Design-ul şi principiul de funcţionare al spectrometrului de electroni .........S................................1.....3...................3...................2................................................................ 422 3.. Generarea fotonilor de raze X ............................................ Sistemul de lentile ............................1....................... 416 2. 412 1.. 417 2............................................................................................................3.2........................................ 416 2........ 417 2..........4..2. Analizorul de energie emisferic de tip PHOIBOS .............................. 395 2...... Flood-Gun 15/40 ... 395 1. Coerenţa între şi pas ............................................... SPECTROMETRUL DE FOTOELECTRONI DE RAZE X (XPS) ŞI ULTRAVIOLETE (UPS) Spectroscopia fotoelectronică C.... Informaţii generale în legătură cu sursa XR 50 M ....................... dr............................................................................................................. 402 1............ Bibliografie ........................................................1................. 422 3... 422 4..... 402 1...... 421 2......................... Descrierea Analizorului ......................................XI...........2..........2. 417 2.............. Informaţii generale ..... 397 2....2......................................... Maria Teodora Radu Cuprins I. Caracteristici generale ........2... Mecanismul de tăiere a orbitei ...................................................... Spectroscopia fotoelectronică cu radiaţie UV (UPS) .............................................. 421 2..................... 423 394 ......... Spectroscopia fotoelectronică de raze X . Principiile Detecţiei ........... 410 1..... 412 1..............................................5.....2...................................................... 398 3....................................... Descrierea sursei ....................1........ 405 1................. Detector Multicanal MCD ...............................5..................... Caracteristici generale ..............................Concepte de bază .........................................1......2.... 400 II...............................2. 415 2..... 402 1......................2.1.........3.......................3............................III........... Spectrele UPS şi energia de rezoluţie ....................2......................................................................... Analiza de suprafaţă .........2.. 401 1.................................. Analizorul Emisferic (HSA) ...................................... 422 3.......1..1.............................2.............................2.........

6 eV). inclusiv dispersia benzii de valenţă magnetismul 395 . cu gaze rare ca heliu (He I: 21. câţiva meV pentru lampa de descărcare şi aprox.2:1253. Electronii cu energia de legătura EB pot fi excitaţi deasupra nivelului E de către fotoni cu energia hν > EB + Φ0. de ex.6 eV) sau magneziul (Mg Kα1. suprapunerea dintre rezultatele experimentele de spectroscopie de fotoemisie şi teorie este necesară pentru investigarea a numeroase proprietăţi a stării solide. Această separare se bazează în principal pe cele două tipuri diferite de sursă de excitare cvazi-monocromatică disponibile în laboratoarele de cercetare şi anume: spectrul liniei UV a lampei de descărcare pentru energii în domeniul de aproximativ 10-50 e. la energii de legătură mai mari. Concepte de bază 1. Mai mult. Analiza de suprafaţă Spectroscopia fotoelectronică a fost stabilită ca una din cele mai importante metode de studiu a structurii electronice a moleculelor.V. şi a contribuit semnificativ la înţelegerea principiilor fundamentale din fizica corpului solid [1-5]. Deşi lărgimea liniei este de obicei suficient de mică pentru multe aplicaţii.Kα1.82 eV) şi liniile ceraracteristice ale unei surse de raze X care utilizează de obicei ca materiale pentru anod aluminiul (Al . 1 eV pentru anozii sursei de raze X.I. solidelor şi suprafeţelor [1-2].23 eV si He II: 40. În principiu se poate face distincţie între fotoemisia cu radiaţie în ultraviolet (UPS) utilizată în principal pentru investigaţii ale stărilor din benzile de valentă şi spectroscopia de fotoemisie cu raze X (XPS) care permite identificarea atomilor la suprafaţa solidelor şi determinarea deplasărilor în energiile de legătură ale core-level-urilor care sunt legate de diferite moduri de legături chimice. În general. pentru că proprietăţile fotoelectronilor emişi reflectă în principal stările electronice proprii ale sistemului investigat. Distribuţia fotoelectronilor I(Ekin) poate fi măsurată de analizor şi reprezintă în prima aproximaţie o imagine a densităţii stărilor electronice ocupate N(EB) în proba analizată. Principiul fundamental al procesului de fotoemisie este prezentat schematic în fig.1 Această figură simplificată arată atractivitatea spectroscopiei de fotoemisie.2: 1486. folosirea unui monocromator suplimentar poate fi un avantaj atât pentru energia de rezoluţie cât mai ales pentru suprimarea background-ului şi a intensităţilor sateliţilor care pot să apară în spectru. are pe scară largă implicaţii practice în diferite domenii ca de exemplu fizica şi chimia suprafeţelor sau ştiinţa materialelor.

în ultimii ani s-au efectuat îmbunătăţiri remarcabile d. în cazul chemosorbţiei metoda ne permite studierea nivelelor electronice de energie derivate din orbitali moleculari ai sistemului substrat absorbit. UPS joacă un rol important în obţinerea structurii benzii de valenţă a unui număr mare de solide şi suprafeţe. Investigarea experimentală a acestor proprietăţi necesită o energie de rezoluţie de ordinul meV. Turner pentru studierea moleculelor în faza gazoasă[6] şi ulterior dezvoltată până la nivelul actual. De asemenea. În acest context. tehnic în domeniul spectrometrelor de înaltă rezoluţie. Metoda a fost dezvoltată iniţial în 1962 de David W. furnizând informaţii despre dispersia fononilor în solide. trebuie menţionate câteva exemple pentru caracteristici “many-body” ce pot fi puse în evidenţă pe scala meV în spectrele de fotoemisie UPS a sistemelor solide: (111) stări de suprafaţă de tip Shockley pentru Cu(1 1 1) [7-8]. gap-ul supraconductor al unui supraconductor conven396 . şi suprafaţa Fermi. Prezentare schematică a procesului de fotoemisie în modelul uni-particulă. În prezent.d. Mai mult. 2. Spectroscopia fotoelectronică cu radiaţie UV (UPS) Această tehnică este folosită pentru a studia nivelele de energie din banda de valenţă şi legăturile chimice corespunzătoare.p. aproape la fel ca difracţia de neutroni.v.Figura 1.

1.diametrul capilarului (1. Aceste exemple sunt reprezentative pentru înţelegerea unor probleme mult mai complexe în fizica stării solide cum ar fi supraconductivitatea de temperatură înaltă (HTSC) şi compuşii cu fermioni grei.distanţa de la capilar la probă (aprox 40 mm). η . Figura 2.curentul fotonic pe probă. (CeCu2Si2) [10-11]. d .randamentul total de electroni 397 .unghiul solid (sr-1). Caracteristici generale Fluxul fotonilor emişi de sursa de-a lungul axei optice poate fi determinat utilizând formula Φ = I ph * Ω .densitatea fotonilor (sec-1sr-1). [9] şi rezonanţă Kondo în sistemele cu fermioni grei.raza ariei excitate din proba. dc . Schema pentru aproximaţia unghiului solid Fluxul de fotoni poate fi calculat folosind formula: Φ= 1 e*r . Ω. În prima aproximaţie unghiul solid rezultă din zona iluminată a probei şi distanţa dintre capilar şi probă: Ω= π + r2 d2 (2 ) (3 ) R= d (1 − 2d*cr ) R .3 mm). Iph .fluxul fotonilor (sec-1). unde (4) I. 2.ţional (V3Si). unde (1) Φ.

depind puternic de energia fotonilor excitanţi. Figura 3.22 mm diametru şi un curent pe proba de 55 nA. Descărcarea VUV acoperă un interval de energie al fotonilor de la 10 la 50 eV. 0. Lăţimea liniei de excitare. în plus faţă de XPS. Φ. Datorită caracterului cvasimonocromatic al liniilor de excitare se poate obţine energie de rezoluţie înaltă (aprox. Pentru energiile fotonilor VUV în intervalul 20 . sau< 12 eV energie a fotonilor) spectrele fotoelectronilor UV excitaţi.3 * 1015 fotoni sr-1sec-1 2. este în general de câţiva meV de aceea monocromatizarea suplimentară nu este necesară în cele mai multe cazuri. forma şi structura lor. spectrele UV ale fotoelectronilor exciţi pot fi comparate cu rezultatele teoretice obţinute din calculul structurilor de benzi. De aceea. cu UPS 398 . În intervalul VUV de energii joase (<20 ev. Determinarea funcţiei de lucru. Spectrele UPS şi energia de rezoluţie Sursa UV de tipul UVS 10/35 este în principal utilizată pentru studiul densităţii de stări a electronilor de valentă. şi folosite pentru determinarea unor informaţii specifice suplimentare în analiza de suprafaţă.Din (1) si (4) rezultă: ⎛ d ⎞ 2 ⎟ I ph = I * ⎜ ⎜ 1 − dc ⎟ / e *π * r *η ⎝ 2*r ⎠ 2 (5) Pentru o arie iluminată a probei de aprox. Dacă energia fotonilor este 40 eV structurile d-like sunt generate cu o probabilitate de excitare mare. densitatea fotonilor este calculată ca fiind: Iph= 8.2.40 eV structurile electronilor de valenţă s-like sunt suprimate în comparaţie cu orbitalii p-like. 2.01 eV) ceea ce permite rezolvarea structurilor vibraţionale moleculare.

EF. Φ. Un electron emis de la un nivel de energie Ex < Ef (figura 3C) are o energie cinetică minimă (Emin= 0). prin măsurători UPS Diferenţa dintre energiile cinetice ale electronilor la poziţiile A şi B este Emax . adică lăţimea spectrului cu ΔE= constant în figura 4.Emin) (11) 399 . este exprimată astfel: Φ= Evac . Pentru un electron emis de la nivelul Fermi (figura 3B).nivelul Fermi. funcţia de lucru poate fi calculată folosind formula: Φ= h * ν – (Emax . pentru energia de legătură şi energia cinetică avem: EB= 0 Emax= h * ν – Φ. Prin urmare.Potrivit figurii 3. unde (6 ) Evac. Acest electron ar apărea în poziţia A în figura 4. EF. funcţia de lucru.Φ) (7 ) unde. Determinarea funcţiei de lucru. hν este energia fotonului. În general.Emin= h * ν – Φ (10) Această diferenţă este egală cu distanţa de la A la B. pentru un electron emis de la un nivel de energie EB < EF: Ekin= h * ν – (EB . (8 ) (9 ) Figura 4. Φ.nivelul de energie al vidului. unde Emax este cea mai mare energie cinetică.Emin adică: Emax .

Aceşti electroni care sunt excitaţi şi scapă fără a pierde energie. spectrul XPS al plumbului este suprapus pe o reprezentare a orbitalilor electronici.Spectroscopia fotoelectronică de raze X În XPS. sau pot suferi pierderi de energie şi să contribuie la fundal. contribuind la vârfuri discrete. Acest lucru este ilustrat în figura următoare.EK . cunoscut sub 400 . unde hv este energia fotonilor. Energia fotoelectronului emis este apoi analizată de un spectrometru de electroni şi datele sunt prezentate ca un grafic de intensitate funcţie de energia fotoelectronilor emişi. Figura 5. atomul ionizat trebuie să se relaxeze. în general suntem preocupaţi de o formă specială de fotoemisie. Energia cinetică a electronilor (EK) este experimental măsurată cantitativ de spectrometru. unde. Operatorul doar selectează o scală de energie cinetică sau de legătură. deoarece toţi electronii cu o energie de legătură mai mică decât energia fotonilor vor fi cuprinşi în spectru. Cantităţile din dreapta relaţiei sunt cunoscute sau măsurabile. acest lucru va fi efectuat de către sistemul de control sau de sistemul de date asociat cu spectrometrul.W. Acest lucru poate fi realizat prin emisia unui foton de raze X. În practică. Spectru fotoelectronic al plumbului care arată modul în care electronii scapă din solid. care este considerată mai adecvată. cei care sunt supuşi unei împrăştieri inelastice şi suferă pierderi de energie. Odată ce fotoelectronul a fost emis. Relaţia dintre parametrii implicaţi în XPS este: EB = hv . contribuie la fondul spectrului. adică de emiterea unui electron de la un nivel de bază datorită acţiunii unui foton de raze X de energie hv.3. dar acest lucru depinde de energia fotonilor razelor X implicate şi de aceea nu este o proprietate a materialelor intrinseci. EK este energia cinetică a electronilor şi W (cst) este funcţia de lucru a spectrometrului. contribuie la vârfurile caracteristice în spectru. Energia de legătură a electronilor (EB) este parametrul care identifică specificul electronilor. Spectrul de fotoelectroni va reproduce structura electronică a unui element destul de precis. spectrul este suprapus pe o structură electronică schematică a plumbului pentru a studia modul în care fiecare orbital dă naştere la linii fotoelectronice.

O altă posibilitate o constituie ejecţia unui electron Auger. II. sistem de curăţare cu ioni de Ar etc. Astfel. 401 .numele de fluorescenţă de raze X. adesea denumit X-AES (X-ray induced Auger electron spectroscopy). Sursa de radiaţii primare pentru spectroscopia fotoelectronilor de raze X face uz de razele X. electronii Auger sunt produşi ca urmare a procesului XPS.). XR50 • Sursa de raze X cu monocromator FOCUS 500 • Sursa UV UVS 10/35 • Sursa sputter IQE 11/35 cu ioni de Ar • Neutralizator de tip Flood Gun FG 15/40 Acestea sunt cuprinse într-o cameră de vid. cu toate că nu se practică la scară largă. care funcţionează în regim de vid ultra-înalt (UHV). Design-ul şi principiul de funcţionare al spectrometrului de electroni Figura 6. X-AES. Sistemul de analiză a suprafeţelor SPECS În cel mai simplu mod. Camera de vid si de preparare poate fi dotată cu diferite instalaţii pentru prepararea probelor şi facilitaţi analitice auxiliare (neutralizator de sarcină. poate conduce la informaţii chimice valoroase despre un atom. Un sistem computerizat este folosit pentru achiziţia datelor şi de procesarea ulterioară. în general cu catodul de aluminilu (Al Kα) sau catodul de magneziu (Mg Kα). sistem de tăiere a probelor. spectrometrul de electroni conţine următoarele componente: • Analizor de energie a electronilor de tip PHOIBOS 150 • Sursa de raze X.

Unitatea poate fi folosită şi pentru aplicaţii la nivele mai mari de energie folosind un mod de operare corespunzător. este echipat cu 9 canale detectoare.1. Toate aceste 402 . Lentilele de intrare sunt proiectate pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicaţii. Voltajul emisferelor (între .Intervalul 1500 V. Voltajul emisferelor (între -400 şi 400 V) variază cu voltajul de întârziere (între -1500 şi 1500 V). cercetarea unor suprafeţe largi asociate diferitelor unghiuri de recepţie ale lentilelor. nefiind necesară intervenţia celui care o foloseşte. .Intervalul 3500 V. Acesta are patru moduri de operare pentru diferite intervale de voltaj: . De aceea.5 keV. Voltajul emisferelor (intre -40 si 40 V) ţi voltajul de întârziere (între -40 şi 40 V) sunt schimbate independent. de asemenea. Partea electronică pentru detecţie include un discriminator. Partea electronică de detecţie este alimentată împreună cu unitatea analizoare de control. Analizorul PHOIBOS 150.2. Caracteristici generale Analizorul SPECS de energie emisferic electrostatic de tip PHOIBOS permite înregistrarea spectrelor de energie pentru particulele negative (electroni) şi particulele pozitive (ioni) în intervalul energiilor cinetice de la 0 eV la 3. 1.Intervalul 40 V. Toate părţile sunt integrate într-o singură cutie compactă din aluminiu protejată RF. Analizorul de energie emisferic de tip PHOIBOS 1. Descrierea Analizorului Analizorul PHOIBOS este format dintr-un sistem de vidare şi patru componente majore interne care sunt arătate în figurile de mai jos.Intervalul 400 V. Toate componentele sunt controlate de un program SPECS. un numerator şi o interfaţă bus. analizorul permite măsurători rezolvate spaţial cu un diametru minim de 100 µm şi. Un ansamblu de lentile de transfer în doi paşi poate fi folosit în diferite moduri pentru rezolvarea spaţială şi unghiulară. Un mecanism de tăiere a orbitei şi o lentilă multi-mod fac selectabile zona de pe proba de analizat şi unghiul de recepţie. Generatorul HSA3500 pentru analizatorul PHOIBOS este controlat în totalitate cu ajutorul computerului. un preamplificator. Analizorul de acest tip poate detecta energii ale electronilor şi ionilor în intervalul 0-3500 eV cu o lărgime minimă a pasului de 7 meV.400 şi 400 V) variază cu voltajul de întârziere (între -3500 şi 3500 V). . . Voltajul emisferelor (între -400 şi 400 V) şi voltajul de întârziere (între -400 şi 400 V) sunt schimbate independent.1. Toate modurile lentilei pot fi setate electronic.

pentru a evita ciocnirea particulelor emise de pe suprafaţa probei cu moleculele de gaz. Figura 7. Schema de conectare a componentelor PHOIBOS Figura 8: Principalele componente ale analizorului şi principiul voltajului U0 – voltajul principal de întârziere. U0 = –Ekin(kinetic energy) + Ep(pass energy) + WF(work function).componente sunt introduse într-un mediu de vid ultra-înalt (UHV). Uchannel HV/ Base – potenţialul pe anod/catod pentru canale. 403 .

Înainte ca particulele să treacă prin analizorul semisferic. • Analizorul emisferic de 180° (HSA) cu un diametru de 150 mm pentru măsurători spectroscopice de energie. r0 – raza nominală a capacitorului (100 sau 150 mm).5 sau 9 canale).detectori mono/multi-canal de colecţie discretă (1. trec mai întâi printr-un sistem de lentile electronic care taie fasciculul de particule. S2 – planul de ieşire al capacitorului emisferic. Sistemul de lentile poate fi operat în diferite moduri pentru situaţii de rezolvare spaţială şi unghiulară pentru a adapta analizorul la diferite cerinţe. • Ansamblul detector pentru particule individuale. sistemul de lentile nu conţine sau nu are interfranje. Pentru analiza cu un spot mic este disponibilă o rezoluţie colaterală de până la 100 µm. În modurile de amplificare rezolvarea unghiulară este realizată cu o apertură iris în planul de difracţie al sistemului de lentile. Componentele interne sunt: • Sistemul lentilelor de intrare. C1…C9 . Succesiunea de lentile defineşte suprafaţa de analiză şi acceptanţa unghiulară prin imagistica particulelor emise la intrarea în analizor. UChannelBase-U0 – voltajul de conversie. Sursa excitatoare depinde de tehnica folosită. Sistemul de lentile electronic şi părţile tăiate (intrarea şi ieşirea) au efecte importante asupra împrăştierii energiei detectate de analizor. • Mecanism de tăiere a orbitei cu o interconexiune rotaţională exterioară. Particulele care trec prin lentile sunt focalizate în poarta de tăiere S1. Pentru obţinerea unei imagini nedegenerate.UHV–UBase – voltajul detectorului. S1 – intrarea de tăiere a capacitorului emisferic. folosind modul de amplificare puternică si o apertură iris corespunzătoare. unde sunt întârziate în lentile pentru o analiză energetică ulterioară. sau electroni. IH. dar de obicei se folosesc razele X sau alte tipuri de fotoni. T1…T10 – electrozi ai lentilei de transfer multi-mod. Toate modurile lentilei pot fi setate electronic. Sistemul de lentile de intrare include zece segmente de lentile. OH – emisfera interioară/exterioară. LA…LE – potenţialele pe lentile. pentru recepţionarea particulelor încărcate. În plus. • Apertură iris cu interconexiune rotaţională exterioară. ioni. panourile de lentile definesc acceptanţa unghiulară şi suprafaţa pentru o anumită mărime a tăierii de intrare. 404 .

montat în afara vidului. cu interfaţa pentru programul de achiziţie de date SPECS. Particulele cu o energie cinetică mai mare sunt focalizate mai departe spre exterior. cu înregistrarea simultană a unei benzi de energie în jurul valorii de trecere optime a energiei.2. rezoluţia unghiulară poate fi ajustată continuu menţinând suprafaţa de recepţie a probei constantă. 1. În capacitorul semisferic. fiecare canal este conectat la un preamplificator separat. Aceste moduri sunt concepute pentru schiţarea benzilor UPS. Particulele de pe traiectoria centrală au energia de trecere optimă. • a accelera/decelera particulele la energia de trecere. sunt focalizate mai în interiorul planului S2. Aceasta permite posibilitatea folosirii detectorilor multi-canal. Acesta poate fi folosit în diferite moduri care pot fi setate electronic. pentru rezolvarea spaţială şi unghiulară. dar. Cu detectorul multi-canal. Un sistem de lentile cu un mecanism variabil de tăiere a orbitei este necesar pentru: • a vizualiza planul probei pe intrarea plană HSA.Folosind irisul. Distanţa standard de lucru de 40 mm şi partea frontală de formă conică la un unghi de 44° al lentilei furnizează accesul optim la probă pentru toate tipurile de surse excitatoare. • a defini zona probei analizată şi unghiul solid de recepţie de pe probă. Rezoluţia colaterală este înrăutăţită şi suprafaţa de recepţie nu este definită în mod normal de lentile. iar particulele cu o energie cinetică mai mică. Poziţia radială a imaginii tăiate în planul S2 depinde de energia cinetică a particulelor în capacitor. informaţia dată de unghiurile de emisie este obţinută uşor. Particulele care trec prin planul de ieşire al capacitorului S2 sunt accelerate în sistemul de detectori C. La nivelul lentilei particulele ce ies de pe pro405 . Toată rezoluţia colaterală este pierdută. Modurile de transmisie sunt optimizate pentru transmisii înalte la mărimi diferite ale spotului. particulele care intră în S1 sunt focalizate în planul de ieşire al capacitorului S2.1. Sistemul de lentile Ansamblul de lentile de transfer în doi paşi a fost conceput pentru a oferi randament de transmisie foarte bun şi proprietăţi optice bine definite. suprafeţelor Fermi sau experimente similare. distribuţia emisiei după unghiuri este vizualizată în locul imaginii reale. În modurile unghiulare dispersive. Ele sunt focalizate pe poziţia centrală radială a ieşirii plane S2. Preamplificatorii sunt citiţi de către detectorii multi-canal (MCD).

Utilizatorul poate defini zona de recepţie a analizorului cu ajutorul intrării de tăiere deoarece traiectoriile electronilor emişi 406 . R fiind rata de întârziere. ţinând aberaţia sferică la o valoare cunoscută şi acceptabilă. Amplificarea este schimbată electric. proba fiind în planul focal al sistemului de lentile. Sistemul PHOIBOS poate funcţiona într-un nivel stabilit de întârziere (fixed retarding ratio – FRR) sau în transmisie stabilită de analiză (fixed analyzer transmission – FAT). (figura 9). Amplificarea înaltă. În modul FAT. datorită aberaţiei sferice a intrării lentilei. de exemplu. În interiorul primei lentile. Cu toate acestea.Epas + funcţie de lucru. 40 mm în faţa primului electrod al lentilei T1. Aceasta înseamnă că zona observată în planurile focale ale intrării sistemului de lentile este tot mai împrăştiată cu creşterea unghiului. energia de trecere are valoarea: Epas = Ekin / R. este în mod special potrivită pentru studii de rezolvare spaţială. voltajul aplicat pe emisfere este dat de ecuaţia: Epas = (-q)kΔV În modul FRR.ba S sunt vizualizate în intrarea de tăiere S1. Dacă S1 are diametrul D1. suprafaţa vizualizată a probei va avea dimensiunea DS egală cu: DS = D1 / M (1) Puterea de amplificare a planului de lentile poate fi selectată. Valorile voltajului sunt dependente de voltajul spectrometrului U0 care este preponderant egal cu Ekin . Planul imaginii probei este în coincidenţă cu planul intrării analizorului. Mărimea reală a suprafeţei probei de analizat DS este în principiu dată de ecuaţia (1). particulele trec printr-o imagine intermediară înainte să fie focalizate în intrarea de tăiere S1 a capacitorului emisferic (figura 4). Ekin este negativă pentru electroni şi pozitivă pentru ioni. La nivelul S1 particulele sunt întârziate de diferenţa de energie dintre particulele cu energia cinetică preponderentă Ekin şi energia preponderentă de trecere Epas. Gradul de difuzie creşte. conectând la electrozii lentilelor voltajul optim. rezultând astfel dimensiuni mai mari ale probei decât cele date de ecuaţia (1). atunci. pentru o amplificare dată. conform teoriei. cu unghiul de recepţie al intrării lentilei. Din această cauză unghiul de recepţie al lentilei este selectabil prin modurile de amplificare. imaginea în planul de intrare este difuză.

rezoluţia unghiulară este realizată cu ajutorul aperturii iris în planul de difracţie al sistemului de lentile.T1 având un potenţial fix care este setat ca fond la schimbarea sursei de alimentare. Mai mult. rezoluţia unghiulară poate fi încontinuu ajustată între ± 10 şi ± 90 . pot să găsească un drum spre intrarea analizorului. Pentru analiza cu spoturi mici. Razele apropiate de axa 407 . Datorită aberaţiilor lentilei. Mod de arie medie de către probă sunt influenţate de către câmpurile electrice din jurul probei.Figura 9. Mod de transmisie înaltă Figura 10. razele care intră în lentilă depărtate faţă de axa ei la unghiuri mari. aceste raze rele pot fi eliminate. o rezoluţie laterală de până la 100 µm este disponibilă. apertura iris poate fi utilizată pentru ajustarea unghiului de recepţie a analizorului. utilizând modul de amplificare înaltă şi apertură iris. În aceste moduri. menţinând zona de recepţie a probei constantă. Folosind irisul. Modurile de amplificare au fost optimizate pentru a permite unghiuri foarte mari de recepţie pentru surse punctiforme cu transmisie puternică (moduri de transmisie punctiformă). Cu o apertură iris.

Discul cu cea mai mică dezordine se află unde tubul de raze emergente are cel mai mic diametru.5 mm 7 mm 10 mm 13 mm 15. dar rezoluţia spaţială este înrăutăţită. în planul imaginii.5 mm 17. De aceea este realizat un unghi mare de recepţie. Figura 11.lentilei (raze paraxiale) sunt focalizate în focarul Gaussian. Asta face ca modurile de transmisie punctuale să fie cele mai potrivite pentru AES. implică deplasarea discului de cea mai mică dezordine. Razele care intră în lentilă la unghiuri mai mari.5 mm În noul mod de suprafaţă medie cu unghiuri rezolvate. Modul de amplificare înaltă Tabelul 1: Unghiul de recepţie versus diametrul irisului pentru o sursă punctiformă Unghiul de recepţie ± 1º ± 2º ± 3º ± 4º ± 5º ± 6º Diametrul irisului 3. converg mai puternic. ISS şi studii de sincroton. electronii care părăsesc proba la o anumită distanţă unghiulară sunt focalizaţi pe aceeaşi 408 . Focalizări mici sub lentilă.

Setarea optimă a aperturii iris depinde de mărimea tăierii şi de calitatea dorită a suprafeţei de analizat. Folosind apertura iris. a analizorului. apertura iris poate fi folosită pentru micşorarea suprafeţei de analizat. Modurile unghiulare permit utilizatorului să optimizeze rezoluţia unghiulară până la ± 0. Funcţia intensitate-poziţie a analizorului este o Gaussiană. Pentru o analiză cu spoturi mici. Figura 12.zonă a intrării analizorului indiferent de poziţia lor din probă.050 cu mecanismul de tăiere a orbitei. 409 . La PHOIBOS. aceste intensităţi pot fi suprimate. rezultând astfel un număr de combinaţii egal cu produsul dintre modurile de setare a lentilei şi numărul de tăieri. acest mod este alegerea ideală pentru studii de dependenţă unghiulară. fără restricţionarea unghiului de recepţie. aceste intensităţi pot fi suprimate. Profilul tipic intensitate-poziţie cu apertură iris Cozile de intensitate mică formează un disc. Suprafaţa de analizat a fost definită pentru a include între 90-99% din totalitatea semnalului fotoelectric. amplificarea şi apertura unghiulară sunt selectabile. Cu un sistem de detecţie 2-D se pot obţine unghiuri de rezoluţie mare pe direcţia dispersiei. Folosind apertura iris. Intensitatea sa integrată poate atinge acelaşi ordin de magnitudine ca intensitatea peak-ului. Setările lentilelor pot fi combinate cu diferite combinaţii ale tăierii. Există mai multe combinaţii diferite disponibile. dar cu intensităţi mai mari în regiunile de margine.

k= R in R out = 0. numai particulele cu energie cinetică cuprinsă într-un anumit interval. q – sarcina electrică a particulei.urilor individuale. Intrarea de tăiere S1 şi planul de ieşire S2 sunt centrate în jurul razei R0: R0 = R in + R out = 150 mm 2 (2) Pentru un gradient fix al câmpului electric. Dacă HSA acceptă jumătatea unghiului α pe direcţia dispersiei. Acele particule care intră în HSA perpendicular pe S1 şi se mişcă prin emisfere pe o traiectorie circular centrală. pot să treacă integral prin devierea unghiulară de la intrarea de tăiere S1 la planul de ieşire S2. ΔV – diferenţa de potenţial aplicată pe emisfere (Vout . Pentru liniile de fotoemisie cele mai importante contribuţii adiţionale sunt: a) Lărgimea proprie a liniei pentru nivelul atomic ΔElevel (de exemplu O 1s. Această valoare (S) este o constantă a analizorului. rezoluţia HSA sau FWHM (full width at half maximum). FWHMtotal observat este dat de convoluţia FWHM .Vin). b) Lărgimea naturală a liniei pentru radiaţia caracteristică folosită la excitare ΔEphoto (de exemplu Mg Kα. Razele emisferelor PHOIBOS sunt 1. a liniei transmise ΔEan este dată de : ΔEan S α2 = + Epas 2R0 4 (5) unde S = (S1 + S2)/2.1. C 1s). sunt deviate pe traiectorii eliptice de câmpul electric radial între emisfera internă Rin şi emisfera externă Rout.2.75 R0. au energia de trecere preponderentă Epass: Epass = (-q) kΔV. parcurgând un arc de cerc de rază R0.2. Analizorul Emisferic (HSA) Analizorul emisferic PHOIBOS (HSA) cu o rază R0 (100mm/150mm) măsoară energia particulelor încărcate. Există contribuţii în plus la lărgimea liniei observate în spectru. Particulele încărcate care intră în HSA prin intrarea de tăiere S1. Al Kα). k – constanta de calibrare.9375 2R0 (Rout − R in ) (3) (4) Aceste particule ajung pe S2. pentru lărgimea Gaussiană a liniilor: (6) FWHMtotal =(ΔEan 2 +ΔElevel2 +ΔEphoto2 )1/2 =ΔE 410 .25 R0 şi 0. de exemplu. Particulele cu energie cinetică mai mare se vor apropia de emisfera exterioară în timp ce particulele cu energie cinetică mai mică sunt deviate spre emisfera interioară.

FWHMtotal este de obicei stabilit folosind o probă de argint curăţată prin împrăştiere ionică şi înregistrarea nivelului Ag 3d5/2. rezoluţia HSA la nivelele joase ale energiei de trecere pentru Ag 3d5/2 este : HMMgKa= 0. Pentru o rezoluţie mai mare a instrumentului.65 eV este de obicei suficientă pentru studii de înaltă rezoluţie cu o excitare monocromatică a Al Kα. : Ekin Ekin (9) sunt valorile de recepţie pentru HSA. (11) 411 . Pentru radiaţia monocromatică. Analizorul poate fi operat în două moduri diferite: a) Gradul de întârziere fix (Fixed retarding ratio (FRR)). folosind doar o mică parte din suprafaţa spotului monocromatic de radiaţii X (datorită dispersiei energiei pe suprafaţa spotului).8 eV (7) În practică.44 eV. o rezoluţie de 0. este posibilă folosirea radiaţiei X monocromatice de excitare. o rezoluţie de 0. datorită îngustării lărgimii liniei proprii a nivelului Si 2p. cu costul unei mari pierderi în intensitate. suprafaţa de recepţie a probei AS şi rezoluţia HSA. în timp ce rezoluţia energetică scade. de unde rezultă valori mai mici pentru FWHMextreme. Pentru radiaţie Al Kα monocromatică şi pentru nivelul Ag 3d5/2 rezoluţia extremă este: (8) FWHMextreme = 0. FWHMtotal este uneori determinat înregistrând nivelul Si 2p3/2 în loc la Ag 3d5/2. gradul de întârziere R este definit ca: R= Ekin Epas (10) În acest mod toate particulele sunt decelerate cu acelaşi factor constant. de exemplu radiaţie Al Kα monocromatică în mare parte. energia de trecere este proporţională cu energia cinetică. după extracţia liniară a fondului. Intensitatea creşte cu creşterea energiei cinetice: I ∼ Ekin . FWHM-ul razelor X trebuie să fie foarte mic. Ele sunt constante ale unde analizatorului. În practică.9 eV este de obicei suficientă pentru măsurători la rezoluţie mare. De aceea.44 eV Pentru a atinge rezoluţia extremă de 0. Pentru excitarea Mg Kα. Intensitatea semnalului integral I al particulelor măsurate (suprafaţa cuprinsă în interiorul peak-ului până la nivelul fondului) este proporţională cu produsul dintre unghiul solid de recepţie ΩS. ΔEan : I:ΔEan ΩSAS =ΔEan Ω0A0 Epass Epass 2 . Ecuaţia rezultă din teorema lui Liouville.

Modul FAT este folosit preponderent în XPS şi UPS. (inclusiv câmpul magnetic al pământului) de aceea este esenţial să eliminăm aceste câmpuri în volumul închis al analizatorului. sunt măsurate cu aceeaşi scădere a rezoluţiei şi intensităţii cu energia cinetică: I∼ 1 Ekin (12) Cele două moduri sunt disponibile pentru toate tipurile de măsurători.3. Factorul de izolare pentru regiunea analizatorului este de aproximativ 35. Analizatorul. sistemul de lentile şi detectorul sunt înconjurate de un strat de 1. din materiale non-magnetice într-o carcasa de µ-metal. în întregime. unde este necesară o informaţie detaliată şi rezoluţia nu trebuie să depindă de energie. în timp ce tăierea anterioară serveşte la compararea împrăştierii unghiulare pentru analizor. Pentru o performanţă maximă a analizatorului şi sistemului de lentile. tăierea maximă posibilă poate fi selectată. Pentru o rezoluţie energetică dată. Raza de intrare este definită de două secţiuni care sunt la circa 6 mm depărtare. Modul FRR este folosit cel mai mult în AIS. ISS şi este preferabil pentru măsurători ale survey-ului. Dacă Ekin este constantă şi acelaşi peak este măsurat pentru diferite energii de trecere. în care Epass şi ΔEan din ecuaţia (5) sunt constante ajustabile.2. Există unele aplicaţii în care unul dintre ele este de obicei preferabil. Aceasta face posibilă cea mai mare rată de numărare permisă pentru aceşti parametrii şi de aceea rezultă un timp scurt de măsurare şi un raport bun semnal-zgomot. Mecanismul poziţionează o deschidere de intrare şi ieşire de o mărime adecvată în planul de intrare şi ieşire al analizorului. acestea sunt construite. Inelul de intrare poate fi poziţionat direct prin rotirea cadranului (vezi fi412 .5 mm grosime µ-metal pentru a ecrana câmpurile magnetice la un nivel minim. Semnalele date de toate particulele.b) Transmisie fixă a analizorului (fixed analyzer transmission(FAT)). rezultă că: I ∼ Epass 2 1. Tăierea posterioară se află în planul intrării şi defineşte energia de rezoluţie a analizorului (vezi ecuatia (5)). 1.4.2. Mecanismul de tăiere a orbitei Mecanismul de tăiere a orbitei este folosit pentru a schimba manual deschiderea intrării şi ieşirii analizorului. indiferent de energia lor cinetică. o zonă de analiză tolerată şi un unghi de recepţie. Izolarea Magnetică (13) Particulele încărcate sunt influenţate de câmpul magnetic rezidual.

folosind acelaşi sistem rotaţional. inelul de ieşire este poziţionat indirect prin intermediul inelului de intrare (vezi figura 11). Aranjamentul propriu-zis în analizor apare în secţiunea de tăiere a programului de control livrat împreună cu analizorul. Când deschiderea intrării şi ieşirii este schimbată. sau A. au 8 tăieri de intrare şi 2 de ieşire în configuraţia standard. Aceşti indicatori corespund celor care apar în setările programului de control al analizatorului SpecsLab2. începând cu ieşirea 5.gura 10). Figura 13. Pe de altă parte. Prin acest aranjament se pot alege puterile de intrare şi ieşire independent. poziţiile trebuie introduse în zona de editare a datelor. Analizorii PHOIBOS. Selecţia fantei de ieşire 413 .B sau C). Poziţiile tăierilor de ieşire sunt indicate cu litere (A-B. Poziţiile tăierii de intrare sunt indicate cu numere (1-8) pe cadranul rotaţional exterior.

În principiu. Imaginile electronilor. cu 9 ieşiri de tăiere în cercuri concentrice în planul de ieşire.5. poate fi adăugat. Schimbând tensiunea spectrometrului U0. traiectoria electronului este mutată între fiecare analizor pas cu pas.2. baleând spectrul odat peste suprafaţa detectorului. în planul ieşirii pentru electroni monocromatici cu energia preponderentă de trecere Epass. 5 sau 9 spectre paralele sunt înregistrate simultan. 1. rezultând numărul total de particule pentru fiecare energie cinetică. este dată de: R − R0 Ek − Epass D = × R0 E pass R0 unde D este dispersia la HSA. numărul particulelor din fiecare canal. având diferite energii în HSA. în principal datorită câmpurilor de refringenţă existente pe marginea analizorului. Principiile Detecţiei Datorită simetriei sferice a HSA. aparţinând aceleiaşi energii cinetice. iar aceste numere sunt stocate şi procesate într-o unitate de achiziţie a datelor. Detecţia multicanal se realizează aranjând corespunzător 9 CEMs (multiplicator de electroni cu canale) ca şi colectori. există o imagine 1:1 a intrării circulare de tăiere cu o rază de curbură R0. de voltaj înalt. Într-o primă aproximaţie raza de poziţie R a electronilor cu energia cinetică Ek. situată în vid • Preamplificatori MCD.1. Distanţa radială între ieşiri de tăiere vecine ΔR.1. Energia cinetică En a particulelor ce ajung la colectorul Cn. este selectată pentru a corespunde cerinţelor unei diferenţe de energie cinetică constantă între canalele vecine ΔEk. Detector Multicanal MCD Detectorul este format din următoarele părţi: • Un aranjament de multiplicatori de electroni MCD • O punte ceramică multi-pin. Valoarea teoretică a lui D este: D = 2R0 (16) (17) Valoarea experimentală determinată pentru dispersie poate fi puţin diferită. sunt cercuri concentrice. Numărul particulelor Nn care sosesc la fiecare colector Cneste numărat separat.5.2. 414 . cu o compensare fixă a energiei între canalele vecine. şi în acest fel fiecare colector înregistrează un spectru corect. fiind ştiută din ecuaţia (16).

1.1. În special în modul FRR. Algoritmul este uniechivoc.2. Acest efect este repetat succesiv. cum ar fi electronii şi ionii.3. etc) limitează lărgimea şi distanţa posibilă a paşilor. în final. Datorită procesului de interpolare. la distanţa ΔR unul de celălalt.2. este: ΔEk = ΔR D D ΔR Epass (18) sau: Epass = ΔEk (19) unde D este dispersia pe analizor. Performanţa acumulatorului (DAC steps. până când. un “nor electronic” se formează la ieşirea din CEM. un calcul al energiei detectate a particulelor este necesar. conectat la CEM. Programul validează valorile la cele mai apropiate valori. CEM este format dintr-un tub mic şi curbat de sticlă. câştigul trebuie selectat destul de înalt pentru a folosi CEMs în modul 415 . Pentru detectarea unei singure particule. Materialul rezistiv devine o dinodă (o serie de electrozi incorporaţi într-un fotomultiplicator) continuă când un potenţial este aplicat la capetele acestui tub. la energia cinetică nominală. sau radiaţia.5. Multiplicarea Electronică Un multiplicator de electroni cu canale (CEM) este un dispozitiv de achiziţie înaltă pentru detectarea particulelor energetice. Coerenţa între Epass şi pas Din ecuaţia de dispersie energetică pentru analizor.5. nu există o restricţie a pasului energiei datorată performanţei analizorului. un program calculează numărul de particule Nn în canalul Cn. Peretele interior este căptuşit cu un material de rezistenţă înaltă. unde energia de trecere se schimbă în spectru (şi diferenţa de energie dintre canalele învecinate). se numeşte câştigul G. Pentru asta. deoarece nu există niciodată mai mult decât o energie nominală între două poziţii ale energiei măsurate. Impactul particulelor încărcate formează electroni secundari care sunt eliberaţi din peretele CEM. diferenţa de energie Δ între canalele vecine. Numărul mediu de electroni care pleacă din ansamblul CEM pe particula incidentă.2. prin interpolarea între numerele măsurate în canalul Cn la energiile măsurate cel mai apropiat dedesubt şi deasupra energiei nominale. Aceşti electroni sunt acceleraţi de către voltajul înalt. şi eliberează noi electroni secundari prin impactul în continuare de-a lungul peretelui CEM.

4 eV pentru Al Kα.25 eV poate fi atinsă pentru Al Kα. Sursa de raze X pentru FOCUS 500 (XR50 M) 2. 416 . Selecţia între anodul 1 şi anodul 2 accesează fie radiaţia Al Kα la 1486. de exemplu. a cărui sarcină este independentă de micile schimbări în voltajul multiplicator. modul focalizare/non-focalizare este utilizabil pe amândoi anozii. în detectarea unei singure particule. şi pulsul sarcinii purtate de norul electronic este detectat ca provenind de la una din particulele incidente şi numărate în canalul preamplificatorului. câştigul minim pentru operaţia de saturare este de aproximativ 107. este accelerat în electrodul conectorului CEM.2 mm2 pe probă). mărimea spotului de raze X pe anod este de 3. Toate CEMs sunt montate într-o unitate paralelă pe o flanşă cu rol de punte.saturat.3 eV. monocromatorul este folosit în reflexia Bragg de ordinal 2. ca o componentă de multiplicare electronică pentru analizorii PHOIBOS.1.74 eV. de exemplu.5 x 0. această sursă este o sursă cu doi anozi. rezoluţia maximă a monocromatorului de 0. fie radiaţia Ag Lα la 2984.5 x 4 mm2 (corespunde la 3. spotul sursei de raze X pe anod este de 3. Norul electronic emis. Unul sau un grup de CEM este folosit într-un aranjament special. La fel ca şi XR 50.5 x 0. Puterea maximă este restricţionată la 150 W în modul de focalizare. numită XR 50 M. Datorită mărimii mici a sursei.5 x 1 mm2 pe probă) şi sursa de raze X poate fi operată la puterea maximă de 400 W ( 600 W pentru Ag Lα) la lărgimea liniei de 0. Principiu de funcţionare Monocromatorul FOCUS 500 de raze X este echipat cu o versiune specială a sursei de raze X XR-50. De obicei. Cum este menţionat mai sus. Dacă modul de focalizare este activat de către acumulatorul XRC 1000 M. având ca materiale constituente Al şi Ag. 2. sunt accelerate la o energie cinetică corespunzătoare în interiorul CEM. Dacă anodul de argint este activat. fiecare particulă incidentă eliberează un nor electronic la ieşirea aranjamentului CEM. Particulele ce trec de ieşirea aperturii. Fiecare anod poate fi operat în modul de focalizare sau non-focalizare.5 mm2 (corespunde la 3. Operaţia de saturare este necesară pentru o reflexie a zgomotului suficientă. un nor electronic format din mai mult de 107 electroni părăseşte CEM. iar XR 50 M trebuie să fie mutat cu 16 mm. În modul de non-focalizare.

Diagrama bloc a sursei de raze X este prezentată mai jos. Figura 14. Monocromatorul Radiaţia caracteristică este generată pe anodul XR-50 M şi pleacă de la sursă sub un unghi de 15°. de către electronii întârziaţi. amplasată în capul sursei. Modulul XR-50 M (cu alimentarea de apă şi protecţia HV scoase) poate fi încălzit până la 250°C. 2. Diagrama bloc a principiului de funcţionare a sursei 2. vor fi generate raze X sau electroni Auger. Voltajul de focalizare este generat de către un amplificator XRC 1000 M şi este transferat la sursa de raze X printr-un cablu de filament prin cele 4 punţi. care nu există în XR-50 standard. În afară de aceste două procese. va fi produsă şi o radiaţie cu o frecvenţă continuă a spectrului.2. Conectorii de filtrare rapidă permit îndepărtarea rapidă a liniilor de răcire cu apă şi HV (de înaltă tensiune). Descrierea sursei 2.1. arătând voltajul şi curenţii pe sursă.2.2. permiţând o operaţie UHV. are loc un proces de ionizare al nivelelor electronice.Efectul de focalizare este obţinut cu ajutorul unei lentile electronice adiţionale. Aceasta este reflectată după legea lui Bragg pe oglinda elipsoidală din cuarţ în monocromatorul FOCUS 500 şi focalizată pe probă. Dacă aceste locuri vacante sunt umplute cu electroni cu o caracteristică energetică mai înaltă. 417 .2. Generarea fotonilor de raze X Dacă un material în stare solidă este bombardat cu electroni de înaltă energie.

• Eliminarea Bremsstrahlung şi a radiaţiei termale de la sursa de raze X. Este folosit pentru poziţionarea oglinzii în vederea obţinerii unui fascicul de raze X monocromatic. Manipulatorul oglinzii poate genera trei moduri de mişcare: translaţie (focalizare) şi două direcţii de înclinare. care reduce semnificativ uzajul indus asupra sursei.A) Descrierea generală a monocromatorului: Ansamblul cristalului este compus dintr-o oglindă din cristal de cuarţ şi un manipulator al oglinzii.74 eV) sau Ag Lα (2984. • Un spot de raze X focalizat pe probă creşte sensibilitatea în XPS pe probe mici. 418 . Monocromatorul aduce următoarele avantaje sursei de raze X: • Distribuţia energetică a razei X cu benzi energetice înguste îmbunătăţeşte selectivitatea chimică. Oglinda este făcută dintr-un suport monolitic de încălzire. Sursa este alimentată de către un acumulator XRC 1000 M şi de către o unitate de răcire CCX60.3 eV). Figura 15. • Eliminarea razelor X nedorite de la sateliţi şi impurităţile anodului. cu plane de cristal monoatomice orientate precis. care simplifică analiza spectrală. • Un background mai mic. îngustând peak-urile spectrului. Prezentarea schematica a monocromatorului FOCUS 500 În anodul dual sunt produse raze X Al Kα (1486. Sursa de raze X XR 50 M este montată pe un manipulator după cele trei axe.

de lungime de undă λ cad pe cristal sub unghiul de incidenţă θ. 2θ = 25. Toate punctele de pe suprafaţă şi unghiul de reflexie 2θ al razei.096°. Toate punctele de pe suprafaţa cristalului. focarul şi suprafaţa oglinzii. O sursă de raze X divergentă. Când razele X. Cercul Rowland este o condiţie geometrică pentru reflexie. unghiurile de incidenţă θ1 şi unghiurile de reflexie θ2. Există două cerinţe pentru ca difracţia de raze X să aibă loc în concordanţă cu legea lui Bragg: 1.8419 nm eV Din cele două ecuaţii rezultă.149° şi pentru Ag Lα. trebuie să fie la fel ca şi cele din planul de reflexie. pentru Al Kα unghiul de difracţie 2θ = 23. luând 2d = 0. Situaţia este explicată de ecuaţia lui Bragg: 2d cosθ = n λ În termenii energiei avem: 2dE cosθ = n 1239. se află pe un cerc. 2. 419 .851243 nm.B) Monocromatizarea prin difracţia pe cristal Figura 16. are loc o interferenţă constructivă după împrăştiere numai dacă drumurile parţiale ale undelor pe plane diferă printr-un număr întreg de lungimi de undă. trebuie să fie constante. va fi focalizată dacă sursa. Configuraţia monocromatorului cristalin elipsoidal Cristalele de cuarţ individuale sunt folosite în procesul de monocromatizare.

Profilul Gaussian al peak-ului de difracţie al unei raze monocromatice (Al Kα) Curba intensitate-unghi de difracţie pentru un anumit tip de cristal este cunoscută sub numele de “rocking curve”. iar planele reflectoare ale cristalului să fie concave. XR M 50 este echipată cu o lentilă electrostatică care focalizează electronii pe anod.7 eV Pentru Al Kα. Aliniatorul sursei de raze X îi dă voie utilizatorului să poziţioneze anodul pe cercul Rowland. lărgirea datorată sursei este neglijabilă. Poate fi operată în două moduri diferite. În modul de focalizare. Sursa de raze X. cu raza egală cu diametrul cercului Rowland şi să fie tangenţiale la cercul Rowland în punctul c (figura 15). iar pentru Ag Lα este de 344 meV. Diferenţa din ecuaţia Bragg duce la expresia pentru rezoluţia intrinsecă a oglinzii: Rezoluţia energetică intrinsecă la o anumită aliniere a planurilor cristalelor este ΔE=n Δθ (cosθ)2 1456. 420 . unde se produce o lărgire datorată diametrelor finite ale spotului sursei de raze X. Pentru fluxuri înalte. Ambele condiţii sunt îndeplinite doar pentru reflexia simetrică din punctul c. rezoluţia energetică intrinsecă a FWHM este 167 meV.Condiţia de reflexie necesită ca sursa şi proba să se afle pe cercul Rowland. Există numeroase ajustări date pentru montajul optic. Figura 17. Legea lui Bragg presupune ca unghiul de reflexie să fie independent de punctul reflexiei. Pentru monocromatorul elipsoidal FOCUS 500 sunt folosite doar cristale cu Δθ = ±10" . Ansamblul cristalului poate fi înclinat în două direcţii şi mutat pe direcţia y pentru a duce suprafaţa cristalului pe cercul Rowland. poate fi operată în modul non-focalizare.

2. Pentru condiţiile optime de focalizare. Lărgimea spotului de raze X în functie de Puterea maximă şi tensiunea corespunzătoare UL pentru anozii de Al şi Ag. pot fi setate în interiorul sursei XRC 1000 M. mărimea spotului de raze X pe anod este 3. Fiecare anod poate opera în modul de focalizare sau non-focalizare. rezoluţia maximă a monocromatorului de 0. Informaţii generale în legătură cu sursa XR 50 M 2. Datorită mărimii mici a sursei. Ag focalizat (anod 1F). 2.5 x 4 mm2 şi sursa de raze X poate fi folosită la putere maximă. 4.1.3.25 eV poate fi atinsă pentru Al Kα. Figura următoare arată lărgimea spotului pe probă în funcţie de tensiunea de focalizare. 421 . Modul de focalizare În contrast cu sursa standard XR-50.3. În modul non-focalizare. Al focalizat (anod 2F). Această relaţie este setată automatic de către sursa XRC 1000 M. Această lentilă poate focaliza electronii care se fixează pe anod şi astfel este obţinut un spot de raze X de mărime variabilă. UL: Figura 18. sursa XR-50 M este echipată cu o lentilă electronică în capul sursei. Ag non-focalizat (anod 1N).5 mm2. Aceasta dă un total de patru moduri de operare pe anod: 1. spotul sursei de raze X pe anod este de 3.5 x 0. Dacă modul de focalizare este activat.2.2. 3. Al non-focalizat (anod 2N). UL trebuie să varieze liniar cu tensiunea pe anod.

2.2. Fasciculul de energie poate varia între 0 şi 500 eV. 3. Flood-Gun 15/40 3.1. a izolatorilor încărcaţi pozitiv. Componente: 1. .2. Filament. 2. Tensiunea şi curenţii necesari pentru operaţia FG-ului sunt asigurate cu PS FG 20. Răcirea cu apă Ca agent de răcire pentru XR-50 M se foloseşte apa. poate fi obţinută doar dacă presiunea de răcire a apei este mai mare decât 3. şi este folosit special pentru aplicaţii XPS. Diagrama operaţională • 422 Energia este controlată manual. Anod. sau semiconductorilor. fisurarea anodului şi eliberarea apei în camera de vid.1. Informaţii generale Flood-Gun–ul FG 15/40 a fost conceput pentru neutralizarea generală a sarcinilor probelor. 3. Disiparea maximă de putere pe anod a sursei de raze X. 3.5-3. Temperaturile înalte au ca şi consecinţă suprasolicitarea.1.3.5 bar (de obicei 5-6 bar) şi dacă debitul este de aproximativ 2. de exemplu evaporarea materialului anodului sau în cel mai rău caz. Lentile extractoare.5 l/m. Curentul de emisie poate varia de la 0 la 5 mA. Diagrama operaţională şi conexiunile electrice ale Flood-Gun-ului sunt arătate în figura următoare: Figura 19. Temperaturi mai mici decât temperatura camerei vor duce la condensarea apei şi fenomene de descărcare în interiorul conductei de apă sau al învelişului de protecţie.

PA: Saunders College) 11. Matzdorf R. Reinert F. Curentul de emisie este independent de energie şi este controlat manual 4. Fitton B and Willis R F 1978 Photoemission and the Electronic Properties of Surfaces (Chichester: Wiley) 4.Theory and Current Applications (Studies în Surface Science and Catalysis) 74) (Amsterdam: Elsevier) 5.) 6. Turner. Sci. Al (1962). 423 . M. Kevan S D (ed) 1992 Angle Resolved Photoemission . Forster F. Meister G and Goldmann A 1993 Temperature-dependent photoemission spectra from Cu(1 0 0) and Cu(1 1 1) surfaces Surf. Rev. Feuerbacher B. 56 317-23 8.• • Voltajul de extracţie nu este selectabil de către utilizator. Ashcroft N W and Mermin N D 1988 Solid State Physics (Philadelphia. W. Hüfner S 2003 Photoelectron Spectroscopy. "Determination of Ionization Potentials by Photoelectron Energy Measurement".. Eltner B. D. Nicolay G. Schattke W and Van Hove M A (ed) 2003 Solid-State Photoemission and Related Methods: Theory and Experiment (Weinheim: Wiley-VCH Dec. Shockley W 1939 On the surface states associated with a periodic potential Phys. Davison S G and Steslicka M 1992 Basic Theory of Surface States (Oxford: Oxford University Press) 9. The Journal of Chemical Physics 37:3007 7. Bibliografie Cardona M and Ley L (ed) 1978 Photoemission în Solids I (Topics în Applied Physics vol 26) (Berlin: Springer) 2. Schmidt S and Hüfner S 2004 The electron-phonon selfenergy of metallic systems determined by angular resolved high resolution photoemission Physica B 351 229-34 10.Principles and Applications 3rd edn (Berlin: Springer) 3. Jobory. 286 56-65 1. I.

C................ dr............ măsurătorile XPS trebuie efectuate în condiţii de vid ultra-înalt (UHV) din cauza distanţei la care se află instrumentele de detecţie în instalaţiile XPS... 1-5 µm) sunt recapturaţi sau blocaţi în diferite stări de excitare în interiorul materialului..S.. Această metodă permite determinarea elementelor care contaminează o suprafaţă şi uniformitatea compoziţiei elementale la suprafaţă sau în adâncime (depth profiling)... faţă de suprafaţa iradiată cu raze X............ Introducere .dr........................................... Bibliografie ........III. Înregistrarea energiei cinetice şi a numărului de electroni emişi de la suprafaţa materialului datorită acţiunii razei X de energie hν duc la obţinerea spectrului XPS...... Introducere Spectroscopia XPS este o tehnică de analiză foarte utilă în domeniul cercetării avansate în ştiinţa şi tehnologia materialelor...................... Fiecare element determină un număr caracteristic de vârfuri XPS la valori caracteristice ale energiei de legătură care ne permit identificarea directă a elementelor care există pe suprafaţa investigată....S... Instrumentul de bază pentru măsurarea numărului de 424 .........................424 2........Studiul prin spectroscopie fotoelectronică de raze X a suprafeţelor diferitelor tipuri de materiale C......... De asemenea se poate folosi în analiza modificărilor care apar în chimia suprafeţei unui material după ce acesta a fost supus unor tratamente fizico-chimice.... mai exact cei care pleacă din material de la o adâncime de aproximativ 10-12 nm..... Pentru majoritatea aplicaţiilor este de fapt o metodă nedistructivă prin care se determină chimia suprafeţei oricărui material. La baza cuantificării unui spectru XPS obţinut stă presupunerea că numărul electronilor înregistraţi este proporţional cu numărul de atomi într-o stare dată...............................436 1.. Toţi electronii fotoemişi de la adâncimi mai mari în urma penetrării materialului de către radiaţia X (aprox.. Este important de reţinut că XPS detectează numai acei electroni care ajung în vidul din incinta echipamentului.................... Teodora Maria Radu................... Pentru a detecta numărul de electroni la fiecare valoare a energiei de legătură (energie cinetica) cu eroare minimă.... Emilia Sabina Varga Cuprins 1..

Y%C. În aceste spectre de înaltă rezoluţie apar structurările secundare care ne permit studiul complex al elementelor în înconjurarea lor chimică şi structurală. t%Si1+) sau concentraţiile relative ale stărilor chimice prezente pe suprafaţă (x%Si4+. în consecinţă. concentraţiile relative ale stărilor de oxidare ale unui singur element ( x% Si4+. Trebuie menţionat că acest tip de analiză se realizează maximizând semnalul obţinut (sensibilitatea) cu preţul degradării rezoluţiei. calibrarea cu exactitate a scalei energetice şi a scalei de intensitate este crucială.. Obiectivele principale ale regiunii de cuantificare sunt: definirea domeniului de energie în care semnalul poate fi atribuit tranziţiei de interes şi specificarea tipului de aproximaţie adecvat pentru eliminarea semnalului de fond care nu aparţine vârfului de interes. crescând rezoluţia energetică. capacitatea de calibrare a scalei de energie este dependentă de capacitatea de compensare a sarcinii pozitive acumulate la suprafaţa probei în timpul măsurătorii şi de disponibilitatea unei linii spectrale la o energie de legătură cunoscută care să poată constitui un etalon pentru deplasarea scalei de energie. Y%Si3+. z%O. Cu ajutorul acestor spectre (“high resolution” spectra) se identifică stările chimice ale elementelor detectate (deplasările chimice) din poziţia şi forma liniilor spectrale.electroni înregistraţi pentru o stare atomică este regiunea de cuantificare. y%Si3+. Spectrele de înaltă rezoluţie se înregistrează pe domenii energetice restrânse (10-15 eV) micşorând fereastra energetică. Pentru a realiza măsurători de încredere şi pentru a putea face intercompararea rezultatelor cu alte laboratoare. În figura 1 este ilustrat un spectru survey analizat folosind un tabel de cuantificare din baza de date a software-ului de prelucrare a datelor (Casa XPS) pentru regiunile selectate. În marea majoritate a cazurilor primul pas în analiza probei este acela de a înregistra spectrul pe scala energetică maximă disponibilă a spectrometrului pentru a determina elementele prezente pe suprafaţă (survey analysis). t% C-C). Aşadar. Cu excepţia cazului când electronii emişi sunt înlocuiţi. Mai mult. Z%O. etc. prin aceasta micşorând transmisia analizorului şi. În acest caz numărul de “scan”-uri pe această plajă energetică îngustă va fi mai mare (10–20 baleiaje) pentru că sensibilitatea scade cu creşterea rezoluţiei. proba se va încărca relativ la suportul de probă având ca efect apariţia unui câmp electric de întârziere la suprafaţa probei care determină deplasarea spectrului spre energii cinetice 425 . z%Si2+. din spectrele XPS se pot obţine concentraţiile relative ale elementelor pe suprafaţă ca de exemplu: x%Si. Resursele software ajută la o analiză cantitativă (concentraţia relativă a tuturor elementelor prezente pe suprafaţă ) cu o precizie acceptabilă după 2-3 baleiaje a scalei energetice.

electric. mai mici (energii de legătură mai mari). Ca. O. compensarea de sarcină nu înseamnă neapărat neutralizarea suprafeţei probei ci mai mult stabilizarea suprafeţei probei a. energia masurată pentru o linie fotoelectrică poate varia în funcţie de energia cinetică a electronilor. Este important de menţionat că.v.d.un tun de electroni de energie joasă (flood gun) pentru a restabili o stare de echilibru d. În absenţa compensării efective de sarcină . Linia spectrală a carbonului. forma liniilor spectrale sa fie cea mai bună concomitent cu asigurarea că distanţa dintre vârfuri între tranziţii este inde426 .p. î. Pentru ilustrarea acestui efect.Figura 1 Exemplificare spectru XPS cuantificat pe o probă cu conţinut de C. pentru materialele izolatoare electronii emişi trebuie înlocuiţi de la o sursă externă . Pentru probe conductoare conectate electric la suport echilibrul de sarcină este restabilit uşor. C1s. B. figura 2 prezintă spectrul unei probe înregistrat înainte şi după compensarea de sarcină [1]. este deplasată cu 120 eV între cele doua situaţii (cu compensare de sarcina şi fără). Si şi Mg.

[1]. Un experiment în care compensarea de sarcină este făcută corespunzător necesită de obicei deplasarea în energia de legătură folosind pagina “ Calibration property” din programul de cuantificare al spectrelor. cu scopul de a pune în evidenţă performanţele tehnice ale echipamentului folosit. Figura 2 Efectul compensării de sarcină în spectrul XPS. De exemplu. Straturile de oxid pe materialele metalice pot transforma un material conductor într-o suprafaţă izolatoare care astfel necesita tratarea lor ca un material izolator. spectrul este deplasat cu 120eV şi distorsionat b) În prezenţa neutralizatorului de sarcina dar cu parametrii de lucru selectaţi incorect. Si şi O: a) În absenta neutralizării (flood gun off). însă forma vârfurilor este bună şi poziţiile relative ale vârfurilor sunt stabile. pe o proba cu conţinut de C. acumularea de sarcina este compensată insuficient c) Suprafaţa probei neutralizată corect. Casa XPS. aceste măsurători furnizează informaţii relevante despre limitele şi posibilităţile de îmbunătăţire ale acestei tehnici de analiză. Mai mult.pendentă de energia la care sunt măsuraţi electronii. Avantajele utilizării monocromatorului sunt: reduce semni427 . vârfurile sunt largi. Măsurătorile au fost realizate cu ajutorul unui echipament de tip SPECS PHOIBOS 150 MCD echipat cu o sursă AlKα monocromatică (hν=1486. vârfurile au forma foarte îngustă Măsurătorile XPS prezentate mai jos reprezintă sinteza unor studii complexe pe diferite tipuri de materiale. concretizate deja în lucrări ştiinţifice importante.6 eV). metalul Al oxidează chiar şi în vid iar stratul subţire de oxid se comportă ca un izolator. Obţinerea unei energii de legătură corecte pentru o tranziţie cunoscută nu e neapărat un indicator al unei bune neutralizări de sarcină.

Măsurătorile se realizează utilizând o sursă de raze X de putere 250 W. a. temperatură de topire joasă. În Fig. asigură o rezoluţie energetică şi spaţială foarte bună. În acest studiu sunt comparate rezultatele XPS obţinute pentru sistemul (1-x) B2O3·xBi2O3 cu x = 25 – 65 cu echipamentul descris mai sus. Materialele oxidice cu structură vitroasă pe bază de Bi2O3 prezintă interes foarte mare atât din punct de vedere ştiinţific cât şi tehnologic deoarece prezintă proprietăţi fizice mai bune decât alte sticle: coeficienţi de expansiune termică mari.875 Intensitate ( u.6 x=0. elimină sateliţii din spectru (vârfuri secundare care însoţesc tranziţiile de interes) .375 (a) O1 (b) 540 535 530 525 520 Energie de legatura (eV) 540 535 530 525 520 Energie de legatura (eV) Figura 3 Deconvoluţia spectrului O1s de înaltă rezoluţie: (a) aşa cum a fost sugerată in literatură. spectrul O1s se deplasează spre energii de legătură mai mici. a. Prin măsurarea probei B2O3 autorii au determinat poziţia vârfului O1s la o valoare a energiei de legătură de 533. (b) propusă în studiul nostru 428 . Proba care urmează a fi analizată este fixată pe un suport de molibden cu ajutorul unei benzi dublu adezive de carbon. cu creşterea lui x. ) x=0. indicată în fig. Presiunea în camera de analiză este în intervalul 10-9. transmisie în ultraviolet (UV) şi caracteristici optice. pe acelaşi tip de probe. Autorii au propus descompunerea spectrelor O1s obţinute pentru acest sistem în două componente : O1 – asociată legăturilor de tip B-O-B şi O2 atribuită legăturilor B-O-Bi şi Bi-O-Bi. cu cele obţinute şi publicate recent [2] în literatura de specialitate cu un echipament similar. î.10-10 mbar.375 O3 O2 x=0. prezenţa O1s as prep x=0. Se observă că.6 x=0.875 O1s as prep x=0.2 eV.ficativ fondul de radiaţie. 3a este prezentată descompunerea spectrului O1s urmărind scenariul propus în literatură.3a prin linia punctată.

acest studiu confirmă faptul că rezoluţia spectrelor înregistrate are un rol foarte important în analiza şi modul de interpretare a datelor. deoarece prezintă o fotoactivitate mult crescută faţă de oxidul de titan pur. Fotopicul O1s prezintă o formă complexă. Astfel. Spectrul O1s pentru această probă constă din două componente atribuite legăturilor de tipul Bi-O-B şi Bi-O-Bi. În Fig.83 eV pentru cea tratată la 1400 eV. 5] în special pentru aplicaţii de fotocataliză. pentru proba cu x = 0.875. vârful corespunzător oxigenului din reţeaua TiO2 (Ti-O-Ti) prezent în jurul valorii de 530. O categorie de probe pe care au fost efectuate măsurători XPS în scopul evaluării modificărilor structurale induse la suprafaţa acestor sisteme prin aplicarea tratamentelor termice o reprezintă nanocompozitele pe bază de Si şi Ti preparate prin combinarea metodei sol-gel cu metoda uscării prin pulverizare. 4B). 4B). indicând o segregare a celor doua faze. indică prezenţa TiO2 evidenţiat 429 . iar spectrul de înaltă rezoluţie corespunzător Ti 2p pentru substratul de Ti:Si 1:2 (Fig. indică prezenţa oxigenului şi a carbonului de contaminare. cu preponderenţa fazei de siliciu la suprafaţă. spre deosebire de [3]. nu mai poate fi clar evidenţiată. în timp ce componenta atribuită legăturilor de tip B-O-B scade continuu a. Rezultatele XPS obţinute pentru sistemul cu raport Ti:Si 1:2. 3b este prezentată deconvoluţia spectrului O1s cu trei componente: O1. Analiza fotopicului Si 2p (102 eV) identifică formarea SiO2 (Fig. î. s-a reuşit o analiză mult mai detaliată a tipurilor de legături şi a modificărilor care apar la nivelul acestora în probe cu creşterea conţinutului de Bi. concentraţia legăturilor de tip Bi-O-Bi creşte. Acest tip materiale a atras o atenţie deosebită în ultimii ani [4. şi de valorile energiilor de legătură ale oxigenului în B2O3 şi Bi2O3 raportate în literatură [3].componentei B-O-B în spectru. 4C). Prin creşterea temperaturilor de tratament termic acesta se deplasează de la 530.84 eV pentru proba netratată termic. Se observă că. asimetrică datorită suprapunerii mai multor componente specifice oxigenului din structura sistemului investigat (Fig. la 532. această componentă nu mai poate fi pusă în evidenţă.monocromata) în laboratorul nostru. 4A. împreună cu Ti. Bi2O3 devine aşadar formator de reţea vitroasă ceea ce determina creşterea stabilităţii chimice a probelor. cu creşterea conţinutului de Bi. după cum se poate observa din spectrul survey prezentat în Fig. 4D).8 eV sunt bine separate (Fig. Începând cu proba tratată termic la 700°C. Bi-O-B şi Bi-O-Bi. O2 şi O3 atribuite legăturilor de tipul B-O-B. Si şi Gd.5 eV şi cel corespunzător oxigenului în reţeaua SiO2 (Si-O-Si) observat la 532. Ţinând cont de echipamentul de înaltă rezoluţie utilizat în achiziţionarea acestor spectre (sursa -AlKα.

) (f) (e) (d) (c) (b) (a) 110 105 100 95 90 470 465 460 455 450 Energie de legatura (eV) Energie de legatura (eV) Figura 4A: Spectrele XPS survey pentru sistemul Ti:Si 1:2 (a) netratat termic. reflectându-se astfel o substituţie a atomilor de Ti de către atomi cu o electronegativitate mai mare şi polarizabilitate mai mică.89 % pentru proba tratată termic la 1100°C.0 eV (Ti 2p3/2) şi 464. Formarea celor doi oxizi (SiO2 şi TiO2) este confirmată şi de forma vârfului O 1s (Fig. dar mai ales separării celor două faze. (e) 1100°C şi (f) 1400°C. în timp ce cantitatea de Si 2p creşte de la 16. (c) 700°C.Ti LMM C KLL Gd 3d O KLL O 1s Gd 4d (A ) Si 2p C 1s (B) (f) (e) (d) (c) (b) (a) 545 540 535 530 525 Intensitate (u.a. Cantitatea de oxigen la suprafaţa probelor descreşte odată cu creşterea temperaturii de tratament. (d) 900°C. 430 . prin peak-ul de la 459. cum sunt atomii de Si în reţeaua SiO2.05 %. (D) Ti 2p. cantitatea de Ti 2p la suprafaţă descreşte de la 12. pentru (a) proba netratată termic precum şi pentru probele tratate termic la (b) 350°C. (c) 700°C.) Ti 2p (f) (e ) (d ) (c ) (b ) (a ) 1200 900 600 300 0 E n e r g ie d e le g a t u r a ( e V ) Energie de legatura (eV) (C) (D) (f) (e) (d) (c) (b) (a) Intensitate (u.a. la 2. (C) Si 2p. 4B).87 % la 38. (d) 900°C. respectiv tratat termic la (b) 350°C. fapt datorat îndepărtării oxigenului specific compuşilor organici sau grupărilor OH.Spectrele XPS de înaltă rezoluţie corespunzătoare (B) O 1s.5 eV (Ti 2p1/2). (e) 1100°C şi (f) 1400°C . După cum se poate observa din Tabelul 1.28 % pentru proba netratată termic. Acest fapt poate fi explicat printr-o migrare a titanului de la suprafaţă spre interior şi a siliciului din interior spre suprafaţă.

164 27. Biocompatibilitatea este dictată de modul în care proteinele se adsorb la suprafaţa materialului odată ce acesta intră în contact cu mediul biologic. Pentru măsurători ulterioare pe probe funcţionalizate cu diverse tipuri de proteine este reco431 . probele spălate şi uscate au fost analizate cu ajutorul spectroscopiei XPS.Tabel 1.) O 1s 70.875 24. de la 101.281 11.18 0.549 2. Fe 2p.498 Si 2p 16. Concentraţia relativă a principalelor componente.37 Spectrele de înaltă rezoluţie corespunzătoare Si 2p (Fig.148 0. Si 2p şi Al 2p) pentru toate probele investigate.640 58. Prezenţa carbonului se explică prin expunerea probei la atmosferă. B)).22 0. 4B) sunt de asemenea deplasate spre energii de legătură mai mari.688 64. Spectrul XPS survey înregistrat înainte de imersie prezintă doar fotopicuri corespunzătoare elementelor care intră în compoziţia sistemului (Y 3p.15 0.684 62. Ceramicele vitroase aluminosilicatice sunt foarte stabile în organism iar prin adăugarea oxidului de fier şi ytriu ele pot fi optimizate pentru aplicaţii simultane de hipertermie şi radioterapie [6].367 7.76 29.829 59. dar şi datorită benzii dublu adezive de carbon pe care a fost imobilizată proba pentru măsurare. Motivul acestei deplasări este corelat cu deplasarea spectrelor O1s şi cu migrarea atomilor de Si spre suprafaţă odată cu creşterea temperaturii de tratament termic.260 9. excepţie făcând fotopicul de C 1s (Fig.894 5. precum şi în soluţie tampon fosfatică (PBS) îmbogăţită cu Fg.9 eV pentru proba tratată termic la 1400°C. Temperatura de tratament termic (ºC) Netratat termic 350 700 900 1100 1400 Compoziţia elementală (% at.procente molare). BSA şi Fg reprezintă principalele componente plasmatice şi proteinele relevante care se adsorb la suprafaţa biomaterialelor care intră în contact cu sângele.43 eV pentru proba netratată termic la 102. pentru sistemul Ti:Si 1:2. înainte şi după tratamentul termic.428 62. După procedura de imersie.653 38. 5 (A.798 Gd 3d 0.331 Ti 2p 12.057 34. Pentru exemplificare sunt prezentate caracteristicile de adsorbţie a albuminei serice bovice (BSA) şi a fibrinogenului (Fg) la suprafaţa unui compus aluminosilicatic cu conţinut de Fe şi Y preparat prin metoda sol-gel (60%SiO220%Al2O310%Fe2O310%Y2O3 .156 0. XPS ne permite de asemenea studiul biocompatibilităţii diferitelor tipuri de materiale. Experimentele de adsorbţie a proteinelor s-au realizat prin imersarea compusului aluminosilicatic în lichid biologic simulat (SBF) îmbogăţit cu BSA.

Rapoartele N:C de 0. Concentraţia relativă a principalelor componente.92 28.67 Compoziţia elementală (% at.21 35.a. Măsurătorile XPS de concentraţie de azot pot fi utilizate şi ca metodă indirectă de determinare a cantităţii de proteină adsorbită la suprafaţă [7].68 6.46 0.16 2.03 Y 0.49 0.) Fe 2p Y 3p Intensitate (u. Timpul de imersie 0 5 min 2 ore 24 ore C 6. În acelaşi timp.43 28. 2). datorită azotului prezent în fiecare aminoacid component al proteinelor.a.19 1. Fotopicul N 1s înregistrat la aproximativ 400 eV este tipic pentru azotul din compuşii organici [8].21 N 5.54 36.71 1.08 37.mandată utilizarea benzii de In în locul celei de C. Deoarece. analiza spectrelor survey indică fotopicuri corespunzătoare N 1s.2 23 Fe 0.) O Al Si 53. O 1s O KLL C KLL N 1s Y 3p C 1s Si 2s Si 2p Al 2p (A) O KLL C KLL Fe 2p O 1s C 1s (B) N 1s Intensitate (u. detecţia elementelor Y 3p. Deconvoluţia spectrelor de N 1s (Fig.7 37. Fe 2p.5. caracteristice grupărilor C-NH2. 3).93 33. Si 2p şi Al 2p a fost mai puţin evidentă datorită stratului de proteină format (Tabel 1. înregistrate deja după un timp de imersie de 5 minute.3 2. Tabel 2.2 respectiv 0.75 0. Rezultate similare au fost obţinute pentru ambele proteine (BSA/Fg) utilizate pentru funcţionalizare.47 25. denotă o ataşare rapidă a proteinei la suprafaţa compusului.42 432 .77 25. centrate la 398.04 0. concentraţia de azot a fost practic zero înainte de imersie în soluţiile cu proteină (Tabel 2.2 şi 400 eV. 2 ore (c) şi 24 ore (d) de imersie în soluţiile de SBF/BSA (A) şi PBS/Fg (B).46 6. înainte şi după imersia în soluţiile de SBF/BSA. azotul poate fi utilizat ca un indicator sigur al ataşării proteinelor.18 0. 6) de înaltă rezoluţie scoate în evidenţă două componente.) (d) (c) (b) (a) Si 2s Si 2p Al 2p O 2s (d) (c) (b) (a) 1200 800 400 0 1200 1000 800 600 400 200 0 Energie de legatura (eV) Energie de legatura (eV) Figura 5 Spectrele XPS survey înainte de imersie (a) şi după 5 minute (b). Este de remarcat faptul că pentru suprafeţele funcţionalizate cu proteine.

) C 6.53 N 10.) 410 405 400 395 390 410 Energie de legatura (eV) (a) Intensitate (u.) (c) (c) 410 405 400 395 390 410 405 400 395 390 Energie de legatura (eV) Energie de legatura (eV) (b) (b) Intensitate (u.83 Al 2.Tabel 3.41 0.3 0.) 405 400 395 Energie de legatura (eV) 390 (a) 410 405 400 395 390 410 405 400 395 390 Energie de legatura (eV) Energie de legatura (eV) Figura 6 Deconvoluţia spectrelor XPS de înaltă rezoluţie ale N 1s pentru BSA/Fg liofilizat (a) după 5 minute (b).96 13. (Fg).a. (BSA).02 Fe 0.25 27.a.52 O 53.81 48. Intensitate (u.26 23. În plus. şi 24 ore (c) imersie în soluţiile de SBF/BSA (coloana stângă) şi PBS/Fg (coloana dreapta).92 43.18 0.08 29. proteina mai mare. aşa cum este de aşteptat.77 15.8 0.01 Y 0.1 Si 36.02 10.02 0. Concentraţia relativă a principalelor componente.75 0.16 - Analizele XPS confirmă creşterea conţinutului de azot după diferite perioade de imersie.a.69 11. 433 . Timpul de imersie 0 5 min 2 ore 24 ore Compoziţia elementală (% at.11 51.5 13. înainte şi după imersia în soluţiile de PBS/Fg. produce un semnal de azot mai intens decât proteina mai mică.

8). datorită ataşării la suprafaţă a BSA/Fg-ului cu un conţinut scăzut în oxigen faţă de compusul oxidic utilizat (Fig.3 eV. După imersia în soluţiile cu proteină.8B) Astfel spectroscopia XPS a fost utilizată cu succes în acest studiu. ale C 1s pentru BSA/Fg liofilizat (b) precum şi după 5 minute (c).a. 2 ore (d) şi 24 ore (e) imersie în soluţiile de SBF/BSA (A) şi PBS/Fg (B). în cazul Fg-ului (Tabel 3). (A) Intensitate (u. fotopicul O 1s este evident lărgit şi se deplasează spre energii de legătură mai mici. În cazul probelor imersate în soluţiile cu proteină.) (B) (e) (d) (c) (b) (a) 545 540 535 530 525 545 540 535 530 (a) 525 Energie de legatura (eV) Energie de legatura (eV) Figura 8 Spectrele XPS de înaltă rezoluţie ale O1s înainte de imersie (a).a. semnalând formarea unor noi tipuri de legături specifice carbonului în proteine [8].) (e) (d) (c) (b) (a) 292 288 284 280 276 272 Energie de legatura (eV) 292 288 284 280 276 272 Energie de legatura (eV) Figura 7 Spectrele XPS de înaltă rezoluţie ale C 1s înainte de imersie (a). respectiv Fg-ului la 531. semnalele de înaltă rezoluţie ale C 1s (Fig. (A) (B) Intensitate (u. o cantitate de 14% N.a. După imersia în soluţiile cu proteine. evidenţiind ataşarea proteinelor la suprafaţa materialului şi totodată biocompatibilitatea materialului investigat [10-12]. conţinutul semnificativ diminuat al O 1s (Tabel 2.2 eV (Fig.) (e) (d) (c) (b) (a) Intensitate (u. pe baza componentei BSA-ului de la 530.Potrivit rezultatelor publicate anterior privind adsorbţia proteinelor.) (e) (d) (c) (b) Intensitate (u. 7) sunt mai largi şi prezintă o formă asimetrică. este un indicativ al formării unui monostrat complet de proteină [9]. 2 ore (d) şi 24 ore (e) imersie în soluţiile de SBF/BSA (A) şi PBS/Fg (B).a. 3) corespunde în mare parte oxigenului peptidic constituent al proteinelor. 434 . ale O 1s pentru BSA/Fg liofilizat (b) precum şi după 5 minute (c).

5SiO2·30. ) 300 300 0.3 0. Deconvoluţia liniilor spectrale indica prezenţa speciilor de Au Auδ+. Acest tip de materiale furnizează avantaje valoroase şi în diagnosticarea cancerului sau imagistica biomedicală.72 şi 85. Au0 şi Auδ+.6 0. 435 . Au0 şi Auδ. ΔE = 3.Biomaterialele dopate cu particule nano ( Au. atribuiţi la trei specii de Au diferite: Auδ-.7[61. Ag) prezintă un interes crescut datorită caracteristicilor remarcabile ale acestora.7P2O5] tratată termic la 110. Linia gri reprezintă spectrul obţinut pentru fiecare din cele trei probe fără nanoparticule de Au. Spectrul Au4f este caracterizat de două componente spin-orbită. având despicarea.în fiecare proba. Au4f δ0 ΔE 0. Aceste rezultate furnizează dovezi experimentale complete pentru corelaţia dintre dimensiunea şi structura electronică a nanoparticulelor de Au care a fost prezisă teoretic. 83.3 0.0 0.3 0.0 16 (b) 110 (a) 92 90 88 86 84 82 110 80 12 8 4 0 Energie de legatura (eV) Energie de legatura ( eV ) Figura 9(a) Spectrul XPS obţinut pentru Au 4f pe proba 0.6 T (°C) Au 5d T(°C) 500 δ+ 500 0.95 eV. are importanţă ştiinţifică mare datorită faptului că demonstrează foarte clar legătura care există între dimensiunea nanoclasterilor care se formează în matrice şi modificările observate în spectrul Au4f şi cel al benzii de valenţă cu creşterea temperaturii de tratament a probei. a. Au 4f7/2 şi Au 4f5/2.6 Intensitate (u.8CaO·7. Identificarea speciilor de Au prezente în probe este foarte importantă deoarece studii recente au demonstrat faptul că toxicitatea nanoparticulelor de Au în tratamentul cancerului depinde de sarcina acestora [13].0 0.3Au2O3·99. [14]. Mai jos sunt prezentate rezultatele XPS cu privire la nucleaţie şi procesul de creştere a nanoparticulelor de Au în sticla bioactivă CaO-SiO2-P2O5 tratată termic la diferite temperaturi. ce deschid noi oportunităţi în medicină. 300 şi 500°C. Acest studiu publicat recent.67 eV. Deconvoluţia spectrului Au4f înregistrat pentru probele tratate termic la 300 şi respectiv 500 °C prezintă trei dubleţi la energiile de legătură: 82. (b) Spectrul XPS al benzii de valenţa (Au 5d) obţinut pe aceleaşi probe.

Small 7. Mella O. 3. F. Simon. 2008. Drezek. XPS study of protein adsorption onto nanocrystalline aluminosilicate microparticles. of Solid State Chem. 257(2011) 2346-2352 L. M. Martins. B. R.C. Vanea. S. Prinz. Castner. Solid State Ionics. A. 12. P. N. 25:323-334. M.2. Simon. S. L. R. “Dual-Beam” Charge Neutralisation for monoXPS T. J. Benea. Cavalu. 21:12327–12332. European Cells & Materials. et al. Prinz. Brogueira. vol. Vanea. Dimitrov et al. Arcangeli G. Adv. Chem. 2006. 163. Neumann. Phys. Simon. A. J. C. 16. O. Int J Hyperther 2009. Arvidsson.32-40. Appl. 10. 169-183. Currie. R. Phys. 55. M. O. V. J. PhD Thesis. 11. J.L. doi:10. Mat. 5. Cavalu. Applied Surface Science. M. 2009. E. R. R. Bibliografie 1. Sul. 43. Mocuta.1063/1. 7. 2009. Coughlin. H.. 2. Gonzalez Gonzalez D. S. 764–76. 9.3681307 14. V. E. S. S1. Vanea. No. J Mater Sci: Mater Med. Structural characterization of some silicate xerogels and microspheres. December 2010 Overgaard J. 4. Lewinski. Kjellin. 8.T. Day. Neumann. Langmuir 2005. Y. M. Simon. Hu. 13. E. Saramago. 2011 T. Colaco. P. Stenport. Ciceo-Lucacel. Textor. E. D. J. J Biomed Mater Res. Honma et al. Neumann.. V. S.P. Y. 180. Ponta and S. Simon. M. M. 20:1869-1879. A. Serro. Simon. M. 100-112 (2002). 2002. Gispert. Pasche S. A New Era for Cancer Treatment: Gold-Nanoparticle-Mediated Thermal Therapies. 436 . Michel. 6. Glasses. V. P. D. (2008) 2325 Oana Ponta. L. Ponta. A. V. Dahl O.. S. V. A.. West.78A:581-589. Simon. G. Kennedy. 9. S. Hulshof MCCH. Opt. Bickford. Radu. Simon. 10.

......................................... 447 3. Exemple de spectre RES achiziţionate cu ajutorul spectrometrului portabil ADANI PS8400 . Bibliografie ............ Principiul de funcţionare al unui spectrometrul RES.................. Obţinerea şi analiza spectrelor RES .................... 441 2......................................................... Milica Todea 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 m agnetic field Cuprins 1........2..................................................... 449 4..................S.......................... RES este o metodă sensibilă la poziţiile atomilor în structură şi permite studiul simetriei locale..XII.. Spectrometrul portabil RES ADANI PS8400 ......................................3.................................2.....1............1..... Consideraţii teoretice ... Metoda constă 437 ............................ dr........................................ 438 1.................................................................................. Hamiltonianul de Spin .................................................... SPECTROMETRUL DE REZONANŢĂ ELECTRONICĂ DE SPIN Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin C............................ 447 3......... Consideraţii teoretice Rezonanţa electronică de spin este o metodă larg utilizată în descrierea stărilor fundamentale şi caracterizarea efectelor vecinătăţii asupra nivelelor energetice ale centrilor paramagnetici... 447 3............................................... Interacţiunea Zeeman ............. 443 3........................................................................... Caracterizarea instalaţiei experimentale RES ................................................ 437 1.... 451 1.........................

Defecte punctuale (imperfecţiuni localizate în cristale) în solide. lichidă sau gazoasă. Sistemele tipice care pot fi studiate prin RES sunt: 1. Prin utilizarea unor tehnici specializate variate (cum ar fi metoda capcanelor de spin şi a radicalilor nitroxidici. De exemplu. Frecvenţa de ordinul gigahertzilor (GHz). Interacţiunea Zeeman Metoda RES constă în studiul tranziţiilor induse între două subnivele Zeeman vecine. etc. 2. este folosită în cazul experimentelor RES. în domeniul microundelor. Astfel. etc. 4. Aceste câmpuri de obicei provin de la momentele magnetice nucleare ale diferiţilor nuclei care pot fi prezenţi în vecinătăţi (de exemplu. 2]. geologie. spectroscopia RES este capabilă să furnizeze detalii de structură moleculară inaccesibile altor metode analitice. Solidele. Ioni ai metalelor tranziţionale şi ai pământurilor rare [1. 1. chimie. ştiinţa materialelor. suficient de depărtaţi unul de altul. procesele de cinetică. 3. De-a lungul anilor. Sisteme cu electroni de conducţie (metale şi semiconductori). un electron prins într-o vacanţă ionică negativă. frecvenţele utilizate sunt de ordinul megahertzilor (MHz) din domeniul vizibil la cel ultraviolet.). astfel încât interacţiunea lor să fie slabă). Sisteme cu stare fundamentală de triplet (cu doi electroni neîmperecheaţi care interacţionează puternic). Biradicalii (molecule ce conţin doi electroni neîmperecheaţi. sub acţiunea unui câmp de microunde cu o anumită frec438 . spectroscopia RES a fost cu succes aplicată în diverse domenii ca biologie. 7. structura cristalină.1. Radicalii liberi în stare solidă.în studiul tranziţiilor dintre nivelele electronice ale atomilor în prezenţa unui câmp magnetic extern [1. cel mai cunoscut din această clasă este centrul F. fizică. 5. schimbul electronic. antropologie. În cazul experimentelor de Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN). ştiinţele medicale. procesele electrochimice. atomii interstiţiali dintr-un cristal sau matricea unei sticle. Aceasta se datorează faptului că momentul magnetic de spin al electronului neîmperecheat este foarte sensibil la câmpurile magnetice locale din interiorul probei. cataliza şi reacţiile de polimerizare au fost toate studiate cu mare succes. 6.2]. lichidele şi gazele sunt deopotrivă accesibile spectroscopiei RES. Sisteme cu trei sau mai mulţi electroni neîmperecheaţi. ESEEM şi ENDOR) în conjuncţie cu RES este posibil să se obţină informaţii detaliate privind unele teme de interes ştiinţific.

Introdus într-un câmp magnetic static B. spinul electronului poate avea două orientări. Energia interacţiunii Zeeman a unui electron într-un câmp magnetic aplicat B este dată de relaţia: E Zeeman = − μ s ⋅ B = g ⋅ β ⋅ B⋅ M S unde β este magnetonul Bohr. ⎛ 1⎞ E↓ = −⎜ ⎟⋅ β ⋅ g ⋅ B ⎝ 2⎠ (3) Regula de selecţie pentru tranziţia unui spin electronic este Δ M S = ± 1 . în energie. paralelǎ sau antiparalelǎ cu câmpul magnetic. Astfel. Un foton are momentul unghiular intrinsec egal cu . Din această cauză dacă Δ M S = + 1 când un foton este absorbit M I (numărul cuantic magnetic nuclear) trebuie să rămână neschimbat pentru ca momentul unghiular total să se conserve. 439 . S . care este privită clasic ca o rotaţie în jurul propriei axe. Ca urmare a acestei rotaţii electronul posedă un moment cinetic de spin S căruia i se asociază un moment magnetic μ S : → → μ S = −g ⋅γ ⋅ S → → (1) unde g este factorul Landé care pentru electronul liber are valoarea 2. depinde de intensitatea câmpului magnetic aplicat.venţă numită frecvenţă de rezonanţă [1]. Asemenea tranziţii corespund la o schimbare în momentul unghiular de spin de ( ± ). orientarea spinului trecând din cea paralelă cu câmpul în poziţia antiparalelă cu acesta. netic de spin care poate lua valoarea M S → → (2) β = γ ⋅ . se cunoaşte faptul că electronul posedă o proprietate cuantică numită “spin”. Astfel. iar MS este numărul cuantic mag= ± 1 2 . Astfel regulile de selecţie impuse sunt Δ M S = ± 1 şi Δ M I = 0 .0023. ecuaţia (2) poate avea doar două forme pentru o orientare dată a câmpului magnetic B: ⎛ 1⎞ E↑ = +⎜ ⎟ ⋅ β ⋅ g ⋅ B ⎝ 2⎠ .este momentul cinetic de spin. Diferenţa de energie în spectroscopia RES este predominant datorată interacţiunii electronilor neîmperecheaţi din probe cu câmpul magnetic produs de un magnet. În urma absorbţiei de energie electronii trec de pe nivelul de energie inferior pe unul superior. Diferenţa dintre cele două direcţii ale spinului. iar γ este raportul giromagnetic electronic. efect denumit efect Zeeman.

spectrul RES măsoară energia necesară tranziţiei electronului (ΔE) între cele două nivele energetice. în cazul unui electron neîmperecheat (S=1/2). iar B câmpul magnetic aplicat. De asemenea. Spectrul de absorbţie măsurat la condiţia de rezonanţă este schematic reprezentat în partea de jos a figurii. 1) sunt reprezentate schematic energiile Zeeman funcţie de magnetizarea câmpului aplicat B. figura ilustrează tranziţia între nivelul de energie inferior « spin jos » şi nivelul de energie superior « spin sus » indusă prin introducerea probei în câmpul de microunde de frecvenţă ν. Parametrul g determină poziţia liniei de absorbţie. într-un câmp magnetic exterior.Cu alte cuvinte. de obicei se obţine de la o sursă de energie electromagnetică. ν frecvenţa de rezonanţă. având o frecvenţă fixă de oscilaţie ν şi deci energia (h·ν). Această energie. De obicei linia de absorbţie nu este singulară apărând uneori un spectru de multipleţi datorită existenţei nucleelor magnetice în specia paramagnetică. Rezultă de aici condiţia de rezonanţă: h ⋅ν = g ⋅ β ⋅ B (4) unde h este constanta lui Planck. Figura 1. 440 . Nivelele energetice şi absorbţia de rezonanţă RES pentru interacţia Zeeman a unui electron (S = 1/2) În (Fig.

ƒ HQ – interacţiunea electrostatică cu momentul de cuadrupol q al nucleului.reprezintă energia ionului liber care nu depinde de spin. ƒ HN – reprezintă termenul interacţiunii hiperfine. ƒ HC – termenul câmpului cristalin şi reprezintă influenţa câmpului electrostatic cristalin. Folosind teoria perturbaţiilor se ajunge la forma bine cunoscută a hamiltonianului de spin: 1 ⎤ 2 2 2 Hs = β ⋅ ( g xx S x Bx + g yy S y By + g zz S z Bz ) + D ⋅ ⎡ ⎢S z − 3 S (S + 1)⎥ + E ⋅ (S x − S y ) (6) ⎣ ⎦ Primul termen din acest hamiltonian este aşa numita interacţiune Zeeman.2. Dacă simetria este axială. Hamiltonianul de Spin Fenomenul RES poate fi tratat teoretic prin două metode: tratarea clasică cu ajutorul teoriei lui Bloch şi tratarea cuantică. respectiv rombică. şi anume: H=H0+HLS+HSS+HZ+HN+HQ+HD+HC unde. Cel mai simplu formalism pentru interpretarea spectrelor RES este cel al hamiltonianului de spin. Hamiltonianul de spin conţine o serie de coeficienţi care sunt mărimi tensoriale. este descrisă printr-un hamiltonian compus din mai mulţi termeni [1]. ƒ HD – descrie proprietăţile diamagnetice.1. deci depind de forma funcţiei de undă şi de câmpul cristalin. axială. Starea unui ion paramagnetic având spinul nuclear nenul. termenul E fiind 0. În esenţă hamiltonianul de spin este un operator echivalent care acţionează numai asupra coordonatelor de spin conducând la aceleaşi rezultate ca şi hamiltonianul total al sistemului. rămân în hamiltonian numai termenul Zeeman şi termenul în D. ƒ HZ – reprezintă interacţiunea electronului cu câmpul magnetic exterior (termenul Zeeman). iar ultimii doi sunt termenii ce dau structura fină. HLS – este interacţiunea spin – orbită. H0 . Toţi coeficienţii tensoriali din expresia hamiltonianului de spin se exprimă prin matrici care pot fi diagonalizate. HSS – reprezintă interacţiunea de structură fină în aproximaţia de ordin II (sau termenul de despicare în câmp nul). introdus într-o reţea cristalină şi aşezat într-un câmp magnetic static. D şi E reprezintă constantele de despicare în câmp nul. 441 (5) ƒ ƒ ƒ .

pentru o simetrie axială hamiltonianul de spin are următoarea formă: H = g // ⋅ β ⋅ B Z ⋅ S Z + g ⊥ ⋅ β ⋅ B X ⋅ S X (8) unde BZ este componenta câmpului magnetic de-a lungul axei z (paralel). în cazul unor simetrii nesferice atât g. Ordinul de mărime al energiei hiperfine este de 0 ÷ 10-2 cm-1. Tocmai această interacţiune produce structura hiperfină a nivelelor energetice de spin. Interacţiunea dintre momentul magnetic de spin şi un moment magnetic nuclear se numeşte interacţiune hiperfină. cât şi Ai sunt mărimi tensoriale. Hamiltonianul de spin care descrie starea energetică a unui centru paramagnetic electronic în interacţiune cu n nuclee cu spinul nuclear diferit de zero va fi: H = → → ~⋅ S + S ⋅ A ⋅ I i β ⋅ B⋅ g ∑ i i =1 → → n → ~ → (10) unde. BX este componenta câmpului magnetic de-a lungul direcţiei perpendiculare (x). şi are următoarea formă: H = g ⋅ β ⋅ B ⋅ SZ (7) unde direcţia câmpului magnetic este aleasă ca fiind axa z. Pentru un singur electron cu g anizotrop hamiltonianul de spin este mai complicat din cauza diferiţilor operatori ai proiecţiei spinului. Dacă câmpul magnetic este direcţionat paralel cu direcţia axelor moleculare atunci situaţia este identică cu relaţia (7). Termenul HN (ecuaţia 5) reprezintă termenul interacţiunii hiperfine. descrisă de hamiltonianul de mai sus. fără interacţiuni hiperfine corespunzător ecuaţiei (4). Hamiltonianul de structură hiperfină produce o despicare simetrică a nivelelor energetice şi are următoarea formă: HN → ~ → = S⋅ A ⋅ I (9) unde A este tensorul interacţiunii hiperfine. SZ este operatorul de spin corespunzător proiecţiei acestuia după axa z.Cea mai simplă formă a hamiltonianului de spin este pentru un singur electron cu g izotrop. 442 . Acest termen reprezintă interacţiunea momentului cinetic de spin I cu momentul de spin electronic S . De exemplu.

g rămâne apropiat de valoarea electronului liber. obţinând o valoare a lui Δg pozitivă sau negativă. Deoarece sensibilitatea instrumentului creşte proporţional cu pătratul frecvenţei. Probele se introduc de obicei în tuburi şi. având în vedere posibilităţile de absorbţie şi de a da semnal RES al sticlei obişnuite. creşterea absorbţiei o dată cu creşterea frecvenţei. Spectrul RES al unui centru paramagnetic cu spinul ½ este bine definit dacă se cunosc tensorii g (factorul de despicare spectroscopică) şi A (constanta de despicare hiperfină). Totuşi.0023. Obţinerea şi analiza spectrelor RES În experimentele RES cele mai utilizate benzi de frecvenţe de microunde sunt benzile X (∼ 9. există limitări tehnice legate de utilizarea benzilor de frecvenţă ridicate: folosirea de probe de dimensiuni mici.0023. Măsurătorile RES se pot efectua pe probe gazoase. se datorează unui slab câmp perturbator indus.2. Cu toate acestea în probele care conţin centri paramagnetici intervin o serie de factori care abat valoarea factorului g de la valoarea amintită mai sus. pulberi şi monocristale. Aceşti tensori dau cele mai importante informaţii cu privire la structura centrului paramagnetic studiat. Pentru radicalii liberi. în afara unei mărimi constante intervine o mărime care dă abaterea factorului g de la valoarea corespunzătoare electronului liber. momentul de spin şi cel orbital se pot combina. abaterea factorului g de la valoarea 2. În celelalte cazuri. valoarea factorului g este ge = 2. provocat de mişcarea orbitală. Astfel. Acest câmp perturbator se poate adăuga sau scădea la câmpul exterior. ceea ce duce la scăderea sensibilităţii. Unul din factori este datorat faptului că electronul posedă în plus un moment unghiular orbital căruia i se asociază un moment magnetic.5 GHz) şi Q (∼ 35 GHz). trebuie luate în considerare contribuţiile la momentul magnetic ale mişcării orbitale a electronului. rezultă că se obţine o rezoluţie spectrală mult mai bună o dată cu creşterea frecvenţei de microunde. În expresia factorului g. notată Δg. Pentru un electron liber. Tuburile au diametre de câţiva milimetri şi lungimi de ordinul centimetrilor. Factorul g este o mărime tensorială caracterizată prin trei valori principale. dificultăţi de obţinere a omogenităţii câmpului (δH/H) la frecvenţe mari. pentru probe sub formă de soluţii. electronii neîmperecheaţi ocupă un orbital care poate fi localizat pe un singur atom sau poate fi delocalizat pe o întreagă moleculă sau pe un radical. soluţii îngheţate. În felul acesta în sisteme cu un electron neîmperecheat şi legătură π. Valoarea lui g definită prin 443 . În sistemele chimice. este indicat a se folosi cuarţul.

În experimentele RES uzuale efectuate în undă continuă se fixează frecvenţa şi se variază inducţia câmpului magnetic aplicat. poate fi β ⋅B diferită de 2.relaţia g = h ⋅ν .0. Astfel. Astfel. mai rar scade mult sub această valoare. Impurităţile paramagnetice pot de asemenea distorsiona semnalul RES. se poate introduce în cavitatea de rezonanţă pe lângă proba de studiat şi un etalon. Acestea sunt exemple de tehnici neliniare. S – numărul cuantic de spin. cunoscută şi sub denumirea de g efectiv (gef ). factorul g este calculat din condiţia de rezonanţă. acestea sunt influenţate atât de caracteristicile fizico-chimice ale substanţei paramagnetice. utilizând valorile măsurate ale frecvenţei şi câmpului la rezonanţă.0036. de exemplu ENDOR (Electron Nuclear DOuble Resonance) şi ELDOR (Electron Electron DOuble Resonance). valoarea lui g pentru un sistem paramagnetic oarecare se calculează utilizând următoarea relaţie: g = g etalon ⋅ B etalon B proba (12) Există posibilitatea de a combina metode în care pot fi îndeplinite mai multe condiţii de rezonanţă pe lângă cele referitoare la spinul electronic. iar această ecuaţie reprezintă formula lui Lande.00 . 444 . În acest caz valoarea factorului g depinde de numerele cuantice J. fiind necesar un câmp magnetic de ∼ 3300 G. L – numărul cuantic orbital. Cel mai uzual radical utilizat ca etalon pentru marcarea câmpului magnetic este DPPH (difenilpicrilhidrazil). cât şi de condiţiile experimentale. În ceea ce priveşte forma şi lărgimea semnalului RES. deoarece ambele depind de saturaţie [3]. în particular prin alterarea timpului de relaxare spin-reţea. pentru care g = 2. De obicei se lucrează în banda X. pentru semnale cu g ~ 2. L şi S astfel: g =1+ J ⋅ ( J + 1) + S ⋅ ( S + 1) − L ⋅ ( L + 1) 2 J ⋅ ( J + 1) (11) unde J – numărul cuantic total.00 sau mai mult. Liniile de rezonanţă ale probelor solide sunt considerabil distorsionate de anizotropia factorului g sau de cuplajul dintre spinii electronici şi nucleari. Pentru a determina valoarea factorului g mai uşor. Prezenţa anumitor tipuri de interacţiuni are ca efect lărgirea sau îngustarea liniei de rezonanţă. Valoarea lui g depinde de orientarea câmpului magnetic extern în raport cu cel electric cristalin şi este o mărime tensorială. dar poate ajunge la 9.

În cazul lărgirii omogene toţi spinii din probă răspund ca o unitate acţiunii cuantelor de microunde. interacţiunea dintre spinul electronic şi câmpul de microunde.2 Forma Lorentzianǎ şi gaussianǎ a liniilor RES Dacă numai anumite grupuri de spini sau pachete de spini din probă pot absorbi direct cuantele de o frecvenţă particulară. avem: neomogenitatea câmpului magnetic static B0.2). linia de rezonanţă are în general o formă intermediară între cele două cazuri limită. se apropie de o formă Gaussiană. Această linie este îngustă în zona centrală şi are o descreştere lentă spre extreme. Liniile lărgite omogen. 445 .Dintre factorii instrumentali care pot influenţa forma semnalului RES. difuzia de spin. linii care au maxime de absorbţie uşor diferite între ele datorită distribuţiei de câmp magnetic local în probă. diversele scheme de modulaţie utilizate pentru a creşte detecţia. apărute în urma unor fluctuaţii dinamice în sistemul de spini (variabile în timp). Lărgirea liniei RES poate fi omogenă sau neomogenă. Liniile lărgite neomogen. absorbind cuantele la o valoare bine determinată a câmpului magnetic. saturarea sistemului de spini cu o putere excesivă. Cauzele care determină lărgirea neomogenă sunt : interacţiunea dipolară între spinii de acelaşi tip. dipolare dintre spini cu frecvenţe Larmour diferite. fluctuaţiile datorate mişcării spinilor în câmpul magnetic local. anizotropiei tensorilor g şi de structura fină. Cauzele lărgirii neomogene sunt fluctuaţii spaţiale de câmp magnetic şi sunt datorate prezenţei unor interacţiuni hiperfine. atunci când lărgirea nu este provocată de interacţiunile anizotrope. atunci linia este lărgită neomogen. Liniile lărgite neomogen sunt înfăşurătoarele liniilor lărgite omogen corespunzătoare diferitelor pachete de spini. Figura. relaxarea spin – reţea. neomogenităţilor câmpului magnetic static. sunt simetrice şi au o formă aproximativ Lorentziană (Fig. Pentru sistemele reale. neliniaritatea amplificatorului sau a detectorului.

şi de densitatea de electroni cu spini neîmperecheaţi la fiecare dintre aceste nuclee. intensitatea lor şi valoarea despicării hiperfine depind de numărul nucleelor cuprinse în orbita electronului paramagnetic..0023). Prin aceasta. Factorul de despicare spectroscopică g are valoarea foarte apropiată de cea corespunzătoare electronului liber (g = 2. Studiile efectuate au pus în evidenţă la spectrele de rezonanţă ale radicalilor liberi. arată că la radicalii liberi există o interacţiune spin-orbită foarte slabă şi electronii cu spinii neîmperecheaţi au un grad mare de localizare. Prezenţa structurii hiperfine la radicalii liberi se datorează interacţiunii magnetice a electronului cu spin neîmperecheat cu momentul magnetic al nucleelor cuprinse în orbita acestui electron. caracterizate printr-un număr cuantic I. Factorul g nu permite identificarea radicalilor liberi. determinată de numărul de nuclee cuprinse în orbita electronului şi de gradul de localizare al electronului la fiecare dintre aceste nuclee. structura fină lipseşte pentru că spinul este egal cu ½ . structura hiperfină a spectrelor RES (când este bine rezolvată) furnizează informaţii mai importante despre radicali decât valoarea factorului g. dar situate la intervale neegale. care permite în multe cazuri identificarea radicalilor liberi. I. aşezate la intervale egale şi cu intensităţi care sunt mai mari în centrul spectrului şi descresc spre margini. Fiecare radical liber are o structură hiperfină caracteristică. Când orbita electronului cuprinde cu egală probabilitate un număr n de nuclee identice. descifrarea structurii hiperfine a spectrelor este destul de complicată.(2In+1) linii de egală intensitate. totuşi unele măsurători RES. structura hiperfină permite. III. căci apar (2I1+1)(2I2+1)…. foarte precise. iar poziţia spectrelor este aproximativ aceeaşi în câmpul magnetic [4]. În cazul când electronii paramagnetici înconjoară mai multe nuclee cu spini nucleari diferiţi. o serie de particularităţi [1]: I. spectrul va avea (2nI+1) linii de structură hiperfină. II.În cazul radicalilor liberi generaţi prin iradiere γ în sisteme biofarmaceutice şi de interes biomedical. Lărgimea liniei este de obicei mică. Valoarea factorului de despicare spectroscopică g apropiată de cea a electronului liber. au reuşit să pună în evidenţă dependenţa factorului g de structură într-o serie de substanţe organice [2]. de faptul dacă aceste nuclee sunt identice sau nu. Numărul liniilor de structură hiperfină. identificarea radicalului liber studiat. deoarece majoritatea radicalilor detectaţi sunt radicali centraţi pe carbon sau azot. II. Prezenţa unei structuri hiperfine caracteristice. 446 . în majoritatea cazurilor.

în care se introduce proba. cu lungimea de 20 cm şi diametrul interior de 1mm. Structura hiperfină a spectrelor apare în special în cazurile când electronii cu spin neîmperecheat sunt electroni s sau σ. Interacţiunea hiperfină izotropă sau interacţiunea hiperfină de contact (interacţiunea de contact Fermi).1 GHz ÷ 9. deoarece în multe cazuri interacţiunea hiperfină anizotropă nu se rezolvă şi are ca efect doar o lărgire a liniilor de rezonanţă sau o anizotropie a formei şi lărgimii liniei. Interacţiunea hiperfină izotropă este partea principală a interacţiunii hiperfine în radicali liberi. spectrometrul RES se compune dintr-un electromagnet capabil să creeze un câmp magnetic static B.2. Astfel. Interacţiunea hiperfină anizotropă este interacţiunea de tip dipol magnetic între electronul cu spin neîmperecheat şi nucleul cu moment magnetic diferit de zero. are loc între nucleul cu moment magnetic nenul şi electronii cu spini neîmperecheaţi. Spectrele RES se înregistrează la temperatura camerei cu ajutorul spectrometrului “ADANI Portable EPR Spectrometer PS8400”. Caracterizarea instalaţiei experimentale RES 3. în general despicarea hiperfină fiind mai mare decât lărgimea componentelor hiperfine. Structura fină lipseşte în cazul radicalilor liberi cu un singur electron neîmperecheat. De asemenea lărgimea mică a liniilor facilitează studiul structurii hiperfine. Principiul de funcţionare al unui spectrometru RES Funcţionarea spectrometrului se bazează pe înregistrarea într-un câmp magnetic static al polarizării induse de o probă electromagnetică în câmp de microunde datorită tranziţiilor cuantice între nivelele Zeeman ale particulelor paramagnetice. 3. o cavitate de microunde şi un sistem computerizat pentru înregistrarea şi observarea fenomenului de rezonanţă. Lărgimea liniei fiind mică permite determinări foarte precise de concentraţie a radicalilor liberi şi separarea efectelor diferiţilor radicali prezenţi în acelaşi timp în proba studiată. III. măsurătorile se efectuează folosind capilare speciale de sticlă. a căror densitate la locul nucleului este diferită de zero. 3.6 GHz) şi 447 . un generator de microunde.Există două tipuri de interacţiuni hiperfine: interacţiunea hiperfină anizotropă şi interacţiunea hiperfină izotropă. Toate aceste elemente se găsesc cuplate prin intermediul probei de studiat care se află sub acţiunea câmpului magnetic static şi al câmpului de microunde. un detector.1. Spectrometrul portabil RES ADANI PS8400 În cazul tuturor experimentelor. care operează în banda X (9.

Spectrometrul poate opera în următoarele condiţii : temperatura mediului cuprinsă între (+18°C) şi (+28°C) . Factorul de calitate este dat de relaţia Q = ν res . (630 mmHg . Sursa de radiaţie electromagnetică şi detectorul de află într-o cavitate numită “punte de microunde”. Puntea de microunde este o cutie de metal care ajută la amplificarea semnalelor slabe provenite de la probe. iar Δν lărgimea la semiînălţime a rezonanţei. umiditatea relativă între 20% şi 80%. 3 ADANI Portable EPR Spectrometer PS8400 Cavitatea de microunde este de formă rectangulară. O baleiere a câmpului este divizată în 4096 de paşi discreţi. Canalul de semnal cuprinde partea electronică necesară detectării senzitive în fază. în funcţie de probele care urmează a fi studiate.07 Gauss /cm. Parametrii spectrometrului utilizaţi la achiziţionarea spectrelor RES sunt diferiţi. Sursa de microunde este reprezentată de un oscilator “GUNN”. Schema bloc a spectrometrului portabil “ADANI PS8400” este redată în (Fig. unde νres este frecvenţa Δν de rezonanţă. iar rezoluţia este de 0. lucrează în modul TE102 şi are un factor de calitate Q = 5000. şi presiunea atmosferică (840 GPa – 1066 GPa). 448 .care este echipat cu un sistem de achiziţie al datelor. Modulaţia se realizează cu un semnal de frecvenţă ν = 100 kHz.3). Factorul de calitate Q indică cât de eficient stochează cavitatea energia de microundă. computerizat. Cu creşterea factorului de calitate Q. Valorile de “offset” ale câmpului magnetic şi timpul de baleiere sunt controlate de către sistemul de achiziţionare computerizat. 4). “ADANI PS8400” Figura.800mmHg) (Fig. sensibilitatea spectrometrelor creşte. Sensibilitatea spectrometrului RES tip “ADANI PS8400” este 5×106 spin /Gauss.

3. o tensiune de referinţă corespunzătoare valorii de “offset” a câmpului magnetic este trimisă către acea parte a controlerului care reglează bobinele de baleiere. Exemple de spectre RES achiziţionate cu ajutorul spectrometrului portabil ADANI PS8400 a) spectrele RES ale unor probe de hidroxiapatită cu fier 449 . Rata de baleiere este controlată prin varierea timpului de aşteptare între paşii individuali. 3. Toate aceste componente lucrează împreună pentru achiziţionarea unui spectru de rezonanţă electronică de spin (RES).Figura.4 Schema bloc a spectrometrului “Portable ADANI PS8400” La fiecare pas.

3 x (mol %) 70 60 Intensitate (u.a.b) spectrele RES ale unor probe vitroase şi vitroceramice care conţin fier [5]: g = 4.) 50 40 30 20 10 1000 2000 3000 4000 5000 50 40 g = 2.3 x (mol %) 70 60 g = 4.a.0 30 20 10 Camp magnetic (G) 1000 2000 3000 4000 5000 Camp magnetic (G) c) spectrele RES ale unor medicamente: spectrul experimental spectrul experimental spectrul simulat spectrul simulat 3250 3300 3350 B(G) 3400 3450 3250 3300 3350 B(G) 3400 3450 d) spectrele RES ale unor radicali liberi [6]: T im p (zile) 7 E (92 z) 5 1 E (ini) 0 3320 3340 3360 B (G ) 3380 3400 3250 3300 3350 B (G) 3400 3450 450 .) Intensitate (u.

61-64 (1980) L. Gamma-irradiated ExtraVit M nutritive supplement studied by EPR spectroscopy .4. 3. 6. Editura Didactică şi Pedagogică.S. Rezonanţa electronică de spin. Non-Cryst. Ed. S. Rezonanţa electronică de spin. 4. 352. Simon. Damian. Crucq. Chimie Nouvelle. 28-29. Study of radicalizing mechanisms of irradiated drugs (Radiosterilization of pharmaceuticals: radicals). Simon. Academiei R. G. Chiş. Solids. J. (1965) Al.Ursu. David. Dina Petrişor. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca. Cozar.România. Todea. Bucureşti. Rezonanţa magnetică. (2006) 2947. M. (1994) S. 12: 1356 -1359. 5. submis la Radiation Physics and Chemistry. 2. 2007 451 . I. V. Nicula. Bibliografie 1. O. Spectroscopic study on iron doped silica-bismuthate glasses and glass ceramics. Crăciun. C. (2001) A-S.

..................................... Spectrele RES înregistrate de asemenea în cazul: sistemelor necristaline............................ pulberilor policristaline... biologiei... monocristalelor..................a C..453 3.......... Rezonanţa electronică de spin este o metodă larg utilizată în descrierea stărilor fundamentale şi caracterizarea efectelor vecinătăţii asupra nivelelor 452 ............Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin – partea a II.... Introducere Spectroscopia de rezonanţă electronică de spin (RES) este una dintre cele mai eficiente metode................. chimiei................... Centrii paramagnetici.S............................. Milica Todea 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 m agnetic field Cuprins 1......... Bibliografie: .............. soluţiilor congelate sau în cazul soluţiilor lichide aduc contribuţii importante cercetărilor din domeniul materialelor................. Exemple de aplicaţii ale rezonanţei electronice de spin . mineralogiei si geologiei.... fizicii.......454 4....452 2.............. dr............ folosită pentru caracterizarea ordinii locale şi a interacţiunilor magnetice în materiale organice si anorganice.............465 1............................................ care pot fi investigaţi prin RPE sunt ionii metalelor de tranziţie şi elemente ale pământurilor rare sau centrii asociaţi cu sarcinile electrice sau cu defectele neutre.................. Introducere ...... Aplicaţii ale spectroscopiei de rezonanţă electronică de spin (RES) . non-distructive si non-invazive...........

În domeniul fizicii • concentraţii de spin • ioni paramagnetici ai metalelor de tranziţie. Aceste câmpuri de obicei provin de la momentele magnetice nucleare ale diferiţilor nuclei care pot fi prezenţi în vecinătăţi. studiul materialelor. nanomateriale. NO în sisteme biologice • fotosinteza 453 . RES este o metodă sensibilă la poziţiile atomilor în structură şi permite studiul simetriei locale. pământurilor rare şi actinidelor • defecte paramagnetice. aplicaţiile industriale etc. mediu. centrii de culoare. geologie. medicinii şi mediului • markeri de spin • antioxidanţi şi agenţi de contrast • oximetrie • radicali liberi în ţesuturi. chimie. Aceasta se datorează faptului că momentul magnetic de spin al electronului neîmperecheat este foarte sensibil la câmpurile magnetice locale din interiorul probei. Metoda constă în studiul tranziţiilor dintre nivelele electronice ale atomilor în prezenţa unui câmp magnetic extern [1. deformări locale • electroni de conducţie în conductori şi semiconductori • interacţii magnetice şi cristaline • procese de recombinare la temperaturi scăzute b. medicină. Cu ajutorul rezonanţei paramagnetice electronice (RES) pot fi studiate: a.energetice ale centrilor paramagnetici. spectroscopia RES este capabilă să furnizeze detalii de structură moleculară inaccesibile altor metode analitice. biologie.2]. radicali ai oxigenului. Aplicaţii ale spectroscopiei de rezonanţă electronică de spin (RES) Spectroscopia RES are aplicaţii în cadrul cercetărilor din diferite domenii cum sunt: fizică. În domeniul biologiei. În domeniul chimiei • radicali liberi • cataliza • procese de oxidare si reducere • stări de triplet a moleculelor • compuşi organo-metalici şi zeoliţi • cinetica de reacţie şi reacţii de polimerizare c. 2. Astfel. nanoştiinţelor.

1 GHz – 9. În domeniul caracterizării materialelor • proprietăţi ale polimerilor • defecte în fibre optice • materiale laser • conductori organici şi anorganici cu dimensionalitate redusă • influenţa impurităţilor şi defectelor în semiconductori • proprietăţi ale noilor materiale magnetice • proprietăţi ale materialelor utilizate în spintronică. fullerene şi compuşi derivaţi • proprietăţi ale conducţiei electrice şi transportului polaronic 3. optoelectronică • manganiţi cu magnetorezistenţa colosală • supraconductori oxidici cu temperatură de tranziţie ridicată • semiconductori f. care operează în banda X (9.6 GHz) şi este 454 . Exemple de aplicaţii ale rezonanţei electronice de spin Spectrele RES au fost înregistrate pe pulberi la temperatura camerei cu ajutorul unui spectrometru portabil RES “ADANI Portable EPR Spectrometer PS8400”.strat superficial ale nanoparticulelor magnetice • proprietăţi ale nanoparticulelor şi nanofirelor magnetice • interacţii magnetice dipolare şi de schimb: efectele dimensiunii • nanometrologie: dimensiune medie a nanoparticulelor metalice şi magnetice • caracterizare nanotuburi de carbon. nanocompozite • efecte miez interior . metabolism şi toxicitate • factori poluanţi d. În domeniul aplicaţiilor industriale • controlul calităţii produselor alimentare iradiate • dozimetrie pentru procesele de iradiere • vârste şi datări de materiale cu aplicaţii în arheologie. geologie • detecţia radicalilor în polimeri iradiaţi şi procese de coroziune • prospeţimea uleiurilor vegetale • controlul calităţii sticlelor optice speciale • procese oxidative în vopsele utilizate în industria auto e. În domeniul nanomaterialelor şi nanoştiinţelor • efecte ale reducerii dimensionalităţii • dinamica de spin în nanomateriale.• detecţie de droguri.

computerizat. 2).3 x (mol %) 70 60 Intensitate (u. g = 4. în timp ce liniile cu gef>2. 1) arătând că vecinătatea ionilor Fe3+ nu depinde foarte mult de compoziţia matricilor vitroase.3 se îngustează pe măsură ce înlocuim Bi2O3 cu SiO2 (Fig. Funcţionarea spectrometrului se bazează pe înregistrarea într-un câmp magnetic static a polarizării induse de o probă paramagnetică în câmp de microunde datorită tranziţiilor cuantice între nivelele Zeeman ale centrilor paramagnetici. sunt reprezentate în figura 1. 12]. Linia de la gef ≅ 4. pentru care termenul Zeeman este dominant .) 50 40 30 20 10 1000 2000 3000 4000 5000 Camp magnetic (G) Figura. 1 Spectrele RES înregistrate pentru probele netratate termic Caracteristicile spectrului RES pentru diferite rapoarte Bi2O3/SiO2 sunt complet similare pentru toate probele netratate termic (Fig. pentru probele vitroase din sistemul 0. Dependenţa lărgimii acestor linii de la gef ≅ 4. Observăm că linia de rezonanţă de la gef=4. 2.a.3 este specifică tuturor sticlelor ce conţin ioni Fe3+ ca impuritate sau ca dopant în concentraţii mici [5-8]. Sticlele şi vitroceramicile studiate conţin ionul paramagnetic Fe3+ (3d5 6S5/2).0. Spectrul conţine o linie principală de rezonanţă relativ largă cu gef ≅ 4. Îngustarea liniei de 455 .echipat cu un sistem de achiziţie a datelor.0 sunt atribuite ionilor paramagnetici aflaţi în poziţii caracterizate de câmp cristalin relativ puternic unde termenii de câmp cristalin sunt comparabili sau mai mari decât termenii Zeeman [9.99[xSiO2·(100-x)Bi2O3]. Liniile de la gef=2. acesta fiind în stare S şi frecvent utilizat în investigaţiile RES ale sticlelor.3 de compoziţia probelor este ilustrată în Fig.3 şi o linie foarte slab rezolvată la gef ≅ 2. Fe3+ Spectrele RES înregistrate. Exemplul1.0 sunt atribuite ionilor paramagnetici izolaţi în poziţii caracterizate de câmpuri cristaline relativ slabe.01Fe2O3·0.

Acest rezultat indică faptul că ordinea la scurtă distantă. Semnalul de la gef = 4. din jurul ionilor Fe3+ responsabili pentru acest semnal. 230 220 210 200 ΔB (G) 190 180 170 160 10 20 30 40 50 60 70 x (mol%) Figura. În probele tratate termic. În cazul probelor cu conţinut ridicat de siliciu (60 ≤ x ≤ 70) sunt prezente ambele linii.0. înregistrată pentru probele cu un conţinut scăzut de SiO2.4.0 este slab evidenţiat iar linia dominantă fiind cea de la gef ≅ 4. Caracteristicile spectrelor RES pentru ionii Fe3+ în probele tratate termic sunt evident modificate aşa cum se poate vedea în Fig. 3.3. scade cu x aşa cum se observă în Fig.3. Forma liniilor RES descrie şi dezordinea din jurul ionilor de fier rezonanţi şi caracteristicile structurale ale matricilor vitroase în care sunt încorporaţi aceşti ioni de fier. Pentru un conţinut scăzut de SiO2 (x ≤ 30) linia dominantă se găseşte la gef ≅ 2.6Si0. 3) arată schimbările apărute în ordinea locală în jurul ionilor de fier. este caracterizată de un câmp cristalin relativ puternic şi poate fi asociat cu poziţiile fierului în reţeaua necristalină bogată în siliciu.3.0 în timp ce linia mai puţin intensă se situează la gef ≅ 4. 2 Dependenţa lărgimii liniilor de rezonanţă de la gef ≅ 4. 4. 456 .rezonanţa pentru x>20 indică o vecinătate a ionilor Fe3+ mai uniformă în sticlele bogate în siliciu. semnalul de la gef ≅ 2. atât cea de la gef ≅ 2.0 cât şi cea de la gef ≅ 4.3 de compoziţia probelor Pentru probele cu un conţinut mai ridicat de SiO2 (40 ≤ x ≤ 50) şi în cazul cărora a fost identificată prin difracţia de raze X faza cristalină Bi5. Lărgimea liniei de la gef ≅ 2.3 este înregistrat pentru toate probele şi lărgimea liniei este de aproximativ 200 G pentru toate compoziţiile.5O9. spectrele RES ale Fe3+ (Fig.

) 50 40 g = 2. Luând în considerare razele ionice pentru ionii Bi3+ şi Fe3+ şi starea lor identică de valentă. Remarcăm de asemenea că linia se îngustează cu creşterea conţinutului de SiO2 (Fig. 4) ceea ce denotă tendinţa de ordonare structurală în jurul ionilor Fe3+ rezonanţi dispuşi în aceste poziţii.0 de compoziţia probelor 457 .g = 4.3 x (mol %) 70 60 Intensitate (u. 3 Spectrele RES pentru probele vitroceramice Linia cu gef = 2. 4 Dependenţa lărgimii liniei de la g ≅ 2. este de aşteptat ca ionii Fe3+ să ocupe poziţiile Bi3+ din faza cristalină Bi12SiO20.a.0 30 20 10 1000 2000 3000 4000 5000 Camp magnetic (G) Figura. 160 150 140 ΔB (G) 130 120 110 100 90 10 20 30 x (mol %) Figura. până la x = 30 şi este atribuit ionilor Fe3+ situaţi în poziţii cu câmp cristalin slab cu simetrie octaedrală.0 este linie rezolvată numai pentru conţinut scăzut de SiO2 .

5O9.Linia de rezonanţă slab rezolvată atribuită ionilor de fier dispuşi în câmp cristalin slab pentru probele vitroceramice cu 40 ≤ x ≤ 50 mol % arată că doar o mică parte dintre ionii de Fe3+ sunt situaţi în poziţiile Bi3+ ale fazei δ (Bi5.8. gadoliniul ocupă poziţii in regiuni cvasicristaline în acord cu modificarea difractogramelor acestor probe.5 4. odată cu creşterea conţinutului de bismut. 5).33 x = 0. Astfel.9 2.5 1000 2000 3000 4000 5000 B(G) 1000 2000 3000 4000 5000 B(G) Figura 5 Spectrele RES ale probelor preparate prin metoda sol-gel Figura 6 Spectrele RES ale probelor tratate termic 30 minute la 400oC b) Gd3+. 6).4 (Fig.6Si 0. 10.3 specifică ionilor de Fe3+ în poziţii cu câmp cristalin intens din matrici necristaline. În probele în care se dezvoltă faza cristalină de tipul Bi2SiO5 ( x = 60. Exemplul 2: Gd3+ a) Analizele de rezonanţă paramagnetică electronică au pus în evidenţă compoziţii diferite ale ionilor de gadoliniu în probe cu conţinut mai mare de bismut (Fig.14 x = 0. Acestea indică faptul că există poziţii în matricea amorfă unde ionii de Gd3+ se află în 458 .0 x=0 x=0 x = 0.0 5.9 şi2. 70) spectrele RES prezintă atât linia cu g ≅ 4. pe lângă asemenea poziţii.14 spectrele RES ale ionilor de Gd3+ sunt similare şi reflectă o vecinătate relaxată a acestora în matricea amorfă. Ti3+.33 x = 0.5O9. După tratamentul termic la 400oC ionii de gadoliniu ocupă poziţii în interiorul fazei cristaline de tip Bi5. vacante de oxigen Spectrele RES înregistrate în cazul microsferelor netratate termic sunt dominate de o linie largă centrată la g ≈ 2. dar se observă şi linii mici la ≈ 5.14 x = 0.8 5. 4. vecinătatea lor fiind puternic distorsionată [3.3 x = 0. 11]. 2.8 2.9 2.0 specifică ionilor din poziţii în câmp cristalin slab dar în vecinătate distorsionată sau între care se manifestă interacţiuni dipolare [15]. cât şi o linie largă la g ≅ 2. 14]. dacă în probele cu x = 0 şi x = 0.4).0 care reflectă o vecinătate relaxată în matricea amorfă.6Si0. Probabil că majoritatea ionilor Fe3+ să fie dispuşi în faza rămasă necristalină bogată în Si [13.

se modifică în intervalul de temperatură investigat. specific matricelor policristaline dezordonate care conţin ioni de Gd3+ destul de omogen distribuiţi. se modifică în intervalul de temperatură investigat [16].9. care reflectă în mod direct schimbările în rata de relaxare spin-reţea şi cel mai important în dinamica medie a anizotropiei factorului g. Prin aplicarea tratamentului termic. Modificările structurale induse în probele titano-silicatice amorfe prin tratamentele termice sunt bine puse în evidenţă în spectrele RES ale probelor parţial şi total cristaline (Fig. Linia de la g ≈ 4. legaţi anterior de atomul de oxigen. g ≈ 2. Se observă şi spectrul în ‘‘U’’ cu linii la g ≈ 5.8. 7-14). în timp ce titaniul difuzează de la suprafaţă spre interior. 459 .câmp intermediar. g ≈ 2. care creşte în intensitate odată cu creşterea temperaturii de tratament. unde se formează ionii de Ti3+. Spectrele RES pentru microsferele tratate termic în intervalul 350 – 1400°C sunt caracterizate printr-un semnal îngust. în câmp cristalin slab. În conformitate cu Kolodiazhnyi şi Petric am atribuit aceste linii vacanţelor de oxigen la titan (VTi) cu spin electronic neîmperecheat. rezultat în urma relaxării structurale dar încă cu un grad mare de dezordine în jurul lor. 700 şi 900°C ne indică că ionii de Gd3+ sunt preponderent dispuşi în faza reziduală necristalină. Unul dintre aceşti atomi de Ti captează un electron şi rămâne în configuraţia tetraedrală. suprapus peste componenta spectrală. care reflectă în mod direct schimbările în rata de relaxare spin-reţea şi cel mai important în dinamica medie a anizotropiei factorului g.3 este atribuită fierului (III) şi apare datorită tuburilor de sticlă în care se pune proba pentru a efectua măsurătoarea RES. Spectrele RES prezintă o uşoara asimetrie a liniei de rezonanţă (se abat de la o funcţie pur Lorentziană) care poate fi explicată prin prezenţa unei anizotropii uşoare şi/sau a unui fundal de rezonanţă relativ larg de o foarte joasă amplitudine. Lărgimea liniei de la g ≈ 2. În timp ce atomul de O difuzează el generează doi atomi de titan cu configuraţie incomplete.0 din spectrele probelor tratate termic la 350. Linia largă de la g ≈ 2. la g ∼ 2. iar celălalt atom de Ti se relaxează într-o configuraţie planar trigonală.0.0 din spectrele RES. Lărgimea liniei spectrelor RES. oxigenul difuzează din interior spre suprafaţă şi se formează în regiunea de sub-suprafaţă vacante de oxigen.

98 Ti:Si 1:1 Ti:Si 1:1 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 3000 3200 3400 B(G) 3600 3800 Figura 11 Spectrele RES ale microsferelor tratate termic la 1100°C.004 1.0 5. (b) 600 G. Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:1 Ti:Si 1:1 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 Figura 9 Spectrele RES ale microsferelor tratate termic la 700°C.8 2.98 Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:2 2.9 4.3 Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:1 Ti:Si 1:1 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 Figura 7 Spectrele RES ale microsferelor preparate prin metoda sol gel. 30 minute. Figura 10 Spectrele RES ale microsferelor tratate termic la 900°C. 30 minute. 30 minute. (a) (b) 2.2.004 1. 460 . Figura 8 Spectrele RES ale microsferelor tratate termic la 350°C. 30 minute. utilizând un baleiaj de (a) 4000 G.

neexistând vacanţe de O din cauza atmosferei reducătoare. dar au mai fost detectaţi în literatura de specialitate [19] la temperatura camerei.(a) (b) Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:2 Ti:Si 1:1 Ti:Si 1:1 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 3000 3200 3400 B(G) 3600 3800 Figura 12 Spectrele RES ale microsferelor tratate termic la 1400°C. Spectrele RES ale probelor tratate termic la 1400°C sunt caracterizate doar prin semnalul din jurul valorii g∼1. atribuit ionilor de Ti3+. (b) 600 G. (a) o 1400 C o 1100 C o 900 C o 700 C o 350 C (b) 2. utilizand un baleaj de (a) 4000 G si respectiv (b) 600 G. utilizând un baleiaj de (a) 4000 G şi respectiv (b) 600 G. 30 minutes.004 1. (a) o 1400 C 1100oC o 900 C 700oC o 350 C as-prep. 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 3000 3200 3400 B(G) 3600 3800 Figura 14 Spectrele RES ale sistemului Ti:Si 1:1 preparate prin metoda sol gel şi supuse diferitelor tratamente termice.98 o 1400 C o 1100 C o 900 C o 700 C as-prep. Centrii de Ti3+ sunt de obicei detectaţi la temperaturi sub 120K [17.98. (b) 2. utilizand un balaj de (a) 4000 G.18]. 461 .98 1400oC 1100oC 900oC 700oC 1000 2000 3000 B(G) 4000 5000 3000 3200 3400 B(G) 3600 3800 Figura 13 Spectrele RES ale sistemului Ti:Si 1:2 preparate prin metoda sol gel si supuse diferitelor tratamente termice.004 1.

deoarece sistemul Ti:Si 1:1 nu prezintă modificări esenţiale. Figura 16 Spectrele RES ale microsferelor tatate termic la 350°C.004 poate fi atribuit vacanţelor de oxigen. Ga2O3 Ga2O3 20% 10% 5% 1% 0% 20% 10% 5% 1% 0% 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 B(G) B(G) Figura 15 Spectrele RES ale microsferelor preparate prin metoda sol gel. Au mai fost raportate astfel de semnale RES de către Li şi col. Nakamura şi col. în urma tratamentelor termice.Din spectrele RES prezentate în Fig. În Figurile 13 si 14 sunt evidenţiate evoluţiile vacanţelor de oxigen (pentru g∼2. deoarece evoluţia defectelor: vacanţe de oxigen (g∼2.004) şi Ti3+ (g∼1. 14 se observă faptul că tratamentul termic joacă un rol important în formarea de centrii paramagnetici adiţionali. În cazul microsferelor cu conţinut de galiu se dezvoltă după tratamentul termic la 1400°C o nouă faza. cel mai probabil un electron captat la o vacanţă de oxigen. Ga2TiO5. [22] la g∼2. În cazul microsferelor tratate termic la 350.98).98) este similară cu cea discutată anterior. [20] au raportat faptul că semnalul RES la g∼2. iar Serpone [27] a atribuit semnalele din intervalul g = 2. cât si în TiO2 dopat cu B [25]. 700. Vor fi prezentate doar spectrele RES ale sistemului Ti:Si 1:2. Semnale similare au fost observate şi în TiO2 – anatase dopate cu C [22-24]. ambele sisteme având o dependenţă oarecum similară în raport cu tratamentul termic. Acest studiu este focusat în special pe efectul adiţiei oxidului de galiu în sisteme. semnalul RES provine numai de la ionii de Gd3+.0055 în spectrele RES în probe de titan dopat cu C. În cazul microsferelor preparate prin metoda sol gel.004 detectat pe plasma de TiO2 tratată termic provine de la un electron captat la o vacanţă de oxigen. în concordanţă cu difracţiile de raze X.004) si Ti3+ (pentru g∼1. după ce au fost folosite în teste fotocatalitice.003 – 2. cât şi de către Feng şi col.005 unui electron captat la o vacanţă de oxigen. peak-ul de la g∼2. Pentru microsferele tratate termic la 1100°C si 1400°C se observă efectul galiului în sensul prevenţiei formării vacanţelor de oxigen. în bună concordanţă cu literatura de specialitate şi rezultatele obţinute prin spectroscopie Raman unde a fost obţinut un semnal de fluorescenţă în cazul probelor tratate termic până la temperatura de 900°C.13. [26] în probe de TiO2 dopat cu N. Spectrele RES evidenţiază integrarea ionilor de Ti3+ în această fază.003 pe TiO2 redus în vid şi l-a atribuit unui defect. Serwicka [21] a observat un astfel de semnal la g∼2. 462 . 900 si 1100°C.

utilizand un baleaj de (a) 4000 G. (b) 600 G. 463 . (b) 600 G. utilizand un baleaj de (a) 4000 G.Ga2O3 (a) Ga2O3 (b) 20% 20% 10% 5% 10% 5% 1% 0% 1% 0% 3000 3200 3400 3600 3800 1000 2000 3000 4000 5000 B(G) B(G) Figura 17 Spectrele RES ale microsferelor tatate termic la 700°C. Ga2O3 (a) 20% (b) 20% 10% 10% 5% 5% 1% 0% 1000 2000 3000 4000 5000 1% 0% Ga2O3 3000 3200 3400 3600 3800 B(G) B(G) Figura 18 Spectrele RES ale microsferelor tatate termic la 900°C. utilizand un baleaj de (a) 4000 G. Ga2O3 (a) Ga2O3 (b) 20% 10% 5% 1% 20% 10% 5% 1% 0% 1000 2000 3000 4000 5000 0% 3000 3200 3400 3600 3800 B(G) B(G) Figura 19 Spectrele RES ale microsferelor tatate termic la 1100°C. (b) 600 G.

Liniile largi preconizate pentru o concentraţie atât de scăzută (0. în funcţie de compoziţia probelor. considerând că gadoliniu ar fi distribuit omogen în întregul volum de probă.0 fapt ce denotă că vecinătatea ionilor de Gd3+ se confruntă cu câmpuri cristaline slabe.5% mol Gd2O3). (b) 600 G. Prezenţa în probe a ionilor de Gd3+ ne dă informaţii cu privire la modificările structurale care au loc în vecinătatea lor. utilizand un baleaj de (a) 4000 G. Această lărgire a liniei de rezonanţă este în mod normal atribuită interacţiunii dipol-dipol dintre ionii de Gd3+. sprijină ipoteza distribuţiei sale pe suprafaţa nanoparticulelor. fiind mult mai grupată pentru probele cu raportul Si/Ge 1:2 şi 1:3. distanţa medie dintre ionii de gadoliniu este mai mică decât în cazul distribuţiei uniforme în întregul volum şi se confruntă cu interacţiuni magnetice puternice. unde efectul interacţiunii de schimb este clar evidenţiat [33]. c) Gd3+ Prin rezonanţa paramagnetică electronică a fost investigată ordinea structurală din jurul ionilor de Gd3+ si interacţiunea magnetică dintre ei. Spectrele RES ale probelor investigate sunt prezentate în figura 21. Spectrele constau din linii relativ largi cu g = 2. introduse în aceeaşi matrice. în funcţie de compoziţia matricii şi este utilă în caracterizarea locurilor în care s-ar putea distribuii alte pământuri rare neparamagnetice. În acest caz. 464 . arată că această distribuţie pe suprafaţa nanoparticulelor nu este uniformă.Ga2O3 (a) Ga2O3 (b) 20% 20% 10% 10% 5% 5% 1% 1% 0% 0% 1000 2000 3000 4000 5000 3000 3200 3400 3600 3800 B(G) B(G) Figura 20 Spectrele RES ale microsferelor tatate termic la 1400°C. ceea ce înseamnă că aceştia nu sunt incluşi în reţeaua silicatică sau germanată unde au avut o vecinătate mult mai distorsionată [28]. Diferenţele observate în forma liniilor. dar şi dezordinii locale [29-32].

J. Solids. E. Volume 20. Ardelean. Bucureşti. Lett. J. Proceedings of XX Int. M. Ed. Sugihara. D. Yahiaoui. Japan. S. 404 (2005) 25–29.C. Ioncu. Simon. Limmer. P. 3 (2000) 1503 I.P. Chimia 12 (2007) 61. Zolnierkiewicz. J. R. N. DiCicco. Nguyen. Seraji.J.P. J. K. 3336 – 3340. Karkas. Peteanu. 7. Zinsou. S. E. Nakamura. 17. Mol. Chem. 112. M. Simon. 32 (1960) 668d Y. 10. Guskos. I. S. Berger. Pop. Optoelectronics and Advanced Materials.K. Rev. 19. A. E. 2. Soc. Todea. 27Oct. Phys. S. D. Todea. 97. M.H. G. Cao. P. A: Chem.J. 18. A. Journal of Materials Science Letters. Academiei R. Nanba. K. Number 10. 20. Solids 180 (1995) 151 T. 10-13 September 2001 T. J. Kim. Serwicka.M. A. Bissey. K. Optoelectronics and Advanced Materials. S. Figiel. 14. 21. Todea. H. 2004. P-10-011 R. Hwang. 22. Biedunkiewicz. Bibliografie: 1. Japan 59 (1986) 259. M. E. A. T. 9 (2007). J. Simon. Rybicki. 15. Adv. Kokorin. Ciorcas. O.. Sci.S. Lee.S. Li. Phys. C.. 99 (1955) 1222 R. Anpo. Colloids Surf. 23 (2010) 189-195. Simon. J. Mater. J. Chem. Solids.H.-C. Tabuchi. 13 (1985) 287–293. M. Rezonanţa magnetică. 4. N. 10. J. Phys. 12. Y.Konstantiniva. Ber. Lips. Kliava. Cromack. Kubokawa. Ihara.S. Chem. A . J. Wu. 7277. A. 61-64 (1980) A. Miura. Phys. Simon. S. Non-Cryst. Chem. 21. (1993). I. Phys. Kodama. Negishi. Sands. N. Thurnauer. Notz. P. Congress. Chou. Newell. A. 1. Castner. V. Simon. Simon. Coldea. M. Editura Didactică şi Pedagogică. C. (1965) Al. S. I. 161 (2000) 205–212. 5. Anagnostakis. 6. Rev. V. Glastechn. 12 (2008). Beziade. S. Y. 331 (2003) 1 R. Holton. Sept. Kisch. Schlichter. Y. Bull. C. V.România.995[(1−x)SiO2·xGeO2] 4. 947-949(3). 9. A. Micic. 8. Forbess. H.Figura. Catal. W. Stößer. Kutsuna. Glass Sci. Nicula. 465 . 10 (2001) 5296 Pan. 6-thInternational Conference on Intermolecular Interactions în Matter. 90. Technol. K. 2001. Takeuchi. No. Spectrele RES ale probelor aparţinând sistemului 0. R. M. J. Gdańsk – Poland. Ghosh. Non-Cryst. 11. A.005Gd2O3·0. M. Non-Cryst. 13. Guskos. Zhang. G. 67 (1994) 156 S. Trifunac. Phys. Vol. Yabuta. F. Chem. M. Sakthivel. Rezonanţa electronică de spin.Ursu. 3. Glass. I. V. Tokyo. Y. T. Appl. J. 621-624.. S. Witkowska.. C. J. M. J. S. J. 16. 352 (2006) 2947. Typek.

Zarubina. Solid State Commun. Bruckental. Vicario. I. Fornasiero. E. Kuznetsov. V. Berger. A.M. Malakhovskii. Turcu. Rev. E. 26. K. S. J. N. 29. Feng. 339 (2007) 111–123. I. Chem. 27. Y. Serpone. Simon. Edelman. Melnikova. Kliava. Fornasiero. Z. V. J. Edelman. Cosma. T. E. M. Y.23. M. Malakhovskii. Rogatis. A. A. Jin. Optoelectr. I. G. Materials Science and Engineering B 172 (2010) 68–71 466 . Mater. Raftery. Z. Yeshurun. Inorg. A. 32. Y. Barreca. R. Diana-Louisa Trandafir. Montini. P. Y. V. Potseluyko. Reson. T. R. Simon. 32 (2008) 1038–1046. A. Simon. Zarubina. Chem. Zhang.S. Mater.V. Phys. S. Adv. Tondello. S. Gombac. Z. Solid State Nucl. I. R.A. Phys. Graziani. Graziani. I. C 113 (2009) 15110–15123. E. Wu. R. Filip. J. C. Sun. S. 30. Chem. Malakhovskii. Potseluyko. I. R. J. 35 (2009) 74–81. 33. 116 (2000) 83–86. S. D. Balducci. Bruckental. L. Bruckental. Edelman. S. 31. Gasparotto. D. T. 25. Zhang. I. J. B 71 (2005) 104406. Kliava. Magn. Mag. Y. A. Potseluyko. Petrakovskaja. I. 28. Yeshurun. Matter 15 (2003) 6671–6681. Gil. Wang. T. D.V. A. Y. G. J. Gombac. M. 272–276 (2004) 1647–1649. J. Petrakovskaja. Berger. Chim. J. Yeshurun. R. T. Zhang. Bratu. Fittipaldi. E.F. New J. Montini. Phys. Zarubina. Magn. Kliava. 24.V.: Condens. P. G. Phys. Petrovskii. Garcia. A. Petrakovskaja. 8 (2006) 99–101. N. Ardelean. Acta 361 (2008) 3980–3987.

...... există două tipuri de metode voltametrice: * voltametrie cu baleiaj liniar de potenţial (LSV)...... Una dintre aceste metode este voltametria..................................................... de la o limită inferioară la o limită superioară a potenţialului................XIII................................................ * voltametrie ciclică (CV)................................. Voltametria ciclică (sau CV) ....... Introducere ................Voltametrie cu baleiaj liniar de potenţial (LSV) În voltametria cu baleiaj liniar de potenţial (LSV)........ Voltametria ciclică cu un cuplu redox activ....... Graziella Liana Turdean Cuprins 1.................................... în care curnetul este măsurat ca o funcţie de potenţialul aplicat şi este utilizată la studiul cineticii reacţiei de transfer de electroni şi proprietăţile de transport ale reacţiilor........ de obicei....... ing.............. 467 ..... Voltametrie cu baleiaj liniar de potenţial (LSV) ........................................................................................... aşa cum se arată in figura 1... 467 2........................... testarea şi verificarea protocoalelor de practică experimentală pentru echipamente de investigare prin metode electrochimice Conf...... Introducere Metodele electrochimice moderne oferă chimistului electroanalist o varietate de tehnici pentru a rezolva problemele analitice.................................. 474 5..... Bibliografie ...... 474 6....... 467 3............ 471 4................. dr.... METODE ELECTROCHIMICE Elaborarea............................. 2.......... 488 1.................. În principal............................. Voltametria ciclică fără cuplu redox activ... potenţialul este baleiat într-un domeniu fix de potenţial cu o viteză constantă.....

Pentru a înţelege acest comportament. Pentru sistemul Fe3+/Fe2+. viteza reacţiei de transfer de electroni este mai rapidă în comparaţie cu viteza de baleiaj a potenţialului. la suprafaţa electrodului se stabileşte un echilibru identic cu cel prezis de termodinamică. ecuaţia lui Nernst este cea care prezice relaţia dintre concentraţie şi potenţial (diferenţă de potenţial). Forma semnalului de excitare în voltametria cu baleiaj liniar de potenţial. În mod clar prin schimbarea timpului necesar pentru a baleia domeniul de potenţial se modifică viteza de baleiaj (scanare). Caracteristicile voltamogramei înregistrate (figura 2) depind de o serie de factori. Dacă avem în vedere reducerea electrochimica a Fe3+ la Fe2+. Exemplu: Rezultatul măsurătorilor de LSV este rRESezentarea grafică a curentului obţinut versus potenţialul baleiat cu o viteză constantă. unde iniţial nu este curent. unda aparută se datorează reacţiei 1. trebuie să se ia în considerare influenţa potenţialului asupra echilibrului stabilit la suprafaţa electrodului. unde E este diferenţa de potenţial aplicat şi Eo este potenţial standard de electrod. conform ecuaţiei 2: 468 .Figura 1. Prin urmare. eventual. Viteza de scanare (v) se calculează din panta dreptei din figura 1. începe să apară un curent care. (1) Presupunem că scanarea începe din partea stângă a graficului curent/potenţial. Figura 2. Voltamograma cu baleiaj liniar de potenţial. cum ar fi: * viteza reacţiei de transfer de electroni. * reactivitatea chimică a speciilor electroactive. poate atinge şi un maxim înainte să scadă. Când potenţialul este baleiat spre dreapta (spre valori de reducere). * viteza de baleiaj a potenţialului. În echilibrul electrochimic.

poziţia de echilibru se modifică de la nici o conversie (la V1) la conversia completă (la V2) a reactantului la suprafaţa electrodului. maximul) apare deoarece la un moment dat stratul de difuzie a crescut suficient încât fluxul de reactant la electrod nu este suficient de rapid pentru a satisface cerinţele impuse de ecuaţia lui Nernst. alura voltamogramei se modifică şi ea (Figura 3). când potenţialul este baleiat de la valoarea V1 la V2. În această situaţie curentul începe să scadă. scăderea curentului urmează acelaşi comportament ca şi cel estimat prin ecuaţia Cottrell. apare un curent. Fiecare curbă are aceeaşi formă. echilibrul la suprafaţa electrodului începe să se modifice şi. poziţia de echilibru se deplasează continuu în sensul conversiei reactantului. Peak-ul (vârful. conform ecuaţiilor 3: (3) Aşa cum curentul creşte cu potentialul. În cazul în care se modifică viteza de baleiaj. Figura 3. Când potenţialul este baleiat de la valoarea iniţiala V1. Influenţa vitezei de baleiaj asupra voltamogramelor cu baleiaj liniar de potenţial. De fapt. datorită dimensiunilor stratului de difuzie şi a 469 . dar este evident că curentul creşte cu creşterea vitezei de baleiaj. Forma exactă a voltamogramei poate fi înţeleasă prin luarea în considerare şi a efectelor potenţialului şi transportului în masă.(2) Deci. ca urmare.

stratul de difuzie va creşte mai mult în comparaţie cu cazul în care viteza de scanare este mare. În consecinţă. deoarece 470 . fluxul de la suprafaţa electrodului este considerabil mai mic la viteze de baleiaj mici. Pentru aceste cazuri. se poate formula întrebarea referitoare la ce s-ar întâmpla în cazul în care procesele de transfer de electroni au fost "lente" (în raport cu viteza de baleiaj a potenţialului). grosimea stratului de difuzie de la suprafaţa electrodului va fi diferită în funcţie de viteza de baleiaj folosită.timpului necesar pentru a înregistra voltamograma. potenţialul aplicat nu va duce la generarea concentraţiilor la suprafaţa electrodului conform estimărilor din ecuaţia Nernst. timpul necesar pentru a înregistra o voltamogramă) influenţează puternic comportamentele observate. faţă de cele de la viteze de baleiaj mari. valoarea curentului va fi mai mică la valori mici ale vitezei de baleiaj. Figura 4. Acest lucru evidenţiază un punct important atunci când se examinează LSV (şi CV): deşi nu există o axă a timpului pe grafic. prin urmare. care au o cinetică rapidă de transfer de electroni. pentru diferite constante ale vitezei reactiei de reducere. Figura 4 arată o serie de voltamograme înregistrate la o singură viteză de baleiaj pentru diferite valori ale constantei vitezei reacţiei de reducere (kred). În consecinţă. Cum mărimea curentului este proporţională cu fluxul spre electrod. reacţiile sunt menţionate ca reacţii cvasi-reversibile sau ireversibile de transfer de electroni. Prin urmare. La o viteză de baleiaj mică. cu cât viteza de baleiaj este mai mică. În mod clar. Conditii experimentale: viteza de baleiaj identica. Aceste procese rapide sunt adesea menţionate ca reacţii reversibile de transfer de electroni. voltamograma se va obţine mai încet. Voltamograma cu baleiaj liniar de potential. În aceast caz. viteza de balaiaj a potenţialului (şi. O altă observaţie este poziţia curentului de peak: este clar că peak-ul apare la aceeaşi valoare de potenţial (figura 3) şi aceasta este o caracteristică a reacţiilor de electrod.

Curentul va creşte pe măsură ce potenţialul atinge potenţialul de oxidare a analitului. Acesta are loc deoarece curentul apare mai încet decât în cazurile reversibile.cinetica de reacţie este "lentă" şi. În această situaţie. pentru a studia proprietăţile electrochimice ale unui analit într-o soluţie. În voltametrie ciclică. peak-ul de reducere va avea o formă similară cu peak-ul de oxidare. în general. forma generală a voltamogramei înregistrate este similară cu cea de mai sus. astfel. Dacă transferul de electroni la suprafaţă este rapid şi curentul este limitat de difuzia speciilor spre suprafaţa electrodului. în cazul CV. în scanarea în sens direct se obţine un curent de peak pentru orice specie care poate fi oxidată în domeniul de potenţial baleiat. dar apoi va scădea deoarece concentraţia analitului se va epuiza în vecinătatea suprafeţei electrodului. Într-un experiment de voltametrie ciclică. După cum se observă în voltamograma din figura 6. Voltamograma ciclică obţinută este rRESezentarea grafică a curentul obţinut la electrodul de lucru (i) faţă de potenţialul aplicat (E). iar curentul este măsurat între electrodul de lucru şi electrodul auxiliar. potenţialul electrodului de lucru este baleiat liniar în funcţie de timp. ca şi în cazul voltametriei liniare.Voltametria ciclică (sau CV) Este metoda electrochimică potenţiodinamică foarte similară cu LSV. din astfel de experimente se obţin informaţii despre potenţialul redox şi despre vitezele reacţiilor electrochimice. echilibrele nu sunt stabilite rapid (în comparaţie cu viteza de baleiaj). deşi potenţialul este baleiat tot între două valori (V1 şi V2). În cazul în care cuplul redox este reversibil. dar spre deosebire de reacţia reversibilă. De obicei. care se încheie atunci când se ajunge la un potenţial stabilit (V2). Voltametria ciclică este folosită. iar potenţialul este baleiat înapoi la V1. panta dreptei fiind cunoscută ca viteza de baleiaj (v [V/s]). 3. atunci când potenţialul aplicat este invers. Ca urmare. atunci curentul de peak 471 . potenţialul de electrod este baleiat liniar faţă de timp (figura 5). când potenţialul atinge V2 sensul de baleiaj este inversat. poziţia curentului de peak/maxim se schimbă în funcţie de constanta vitezei de reducere (şi. Spre deosebire de voltametria cu baleiaj linear. Potenţialul este măsurat între electrodul de referinţă şi electrodul de lucru. de asemenea. Această inversare se poate produce de mai multe ori în timpul unui singur experiment. se va ajunge la potenţialul la care se va reduce produsul format în prima reacţie de oxidare şi se va produce un curent de polaritate inversă faţă de scanarea directă. de viteza de baleiaj a potenţialului).

Răspunsul la baleiajul în sens direct este identic cu cel de la LSV. Figura 6. Când sensul de baleiaj este inversat. O voltamogramă ciclică tipică. Reacţia de electrod şi capacitatea electrodului Figura 7 descrie procesul care are loc în reacţii de electrod simple. poziţia echilibrului se modifică în sens invers. În cazul reducerii. iar pentru descrierea sistemelor electrochimice se preferă acest model 472 . Când potenţialul electrodului este variat. Se pune întrebarea dacă un curent poate apărea dacă nu există nici o specie în soluţia care poate transfera electroni la suprafaţă electrodului. Semnalul de excitare în cazul voltametriei ciclice. O interfaţă electrod-soluţie. Figura 5. în absenţa unui cuplu redox nu este un condensator cu plăci paralele pur. aşa cum se arată în figura 8. ionii se mişcă spre suprafaţa electrodului pentru a forma un strat dublu electric. Curentul de la suprafaţă este generat prin transferul de electroni de la electrod la speciile redox. specia (Ox) capabilă de a primi un electron de la electrod difuzează spre suprafaţă. Această relaţie este descrisă de ecuaţia Cottrell. În soluţie. înregistrată pentru o reacţie reversibilă monoelectronică. curentul este transportat prin migraţia ionilor. Curentul apare din nou datorită speciilor din soluţie care difuzează spre electrod şi are sens invers decât procesul din prima etapă. la potenţialul de interes? Răspunsul este că un curent tranzitoriu poate circula deoarece interfaţa electrod-soluţie se va comporta ca un condensator.(vârf) va fi proporţional cu rădăcina pătrată a vitezei de scanare. ci se comportă mai degrabă ca şi cum ar fi. este prezentată în figura 6. primeşte un electron şi difuzează de la suprafaţă. Voltamograma ciclică pentru un rectant participând la o reacţie monoelectronică de transfer de electroni. convertind produsul (Fe2+) înapoi la reactant (Fe3+).

numim această mărime curent de încărcare. Figura 8.care permite să se înţeleagă comportamentul electrozilor în absenţa unui cuplu redox. εo este permitivitatea spaţiului liber. sarcina condensatorului (Q) este proporţională cu căderea de tensiune în condensator (E): Q=CE (4) Constanta de proporţionalitate C este capacitatea mediului. ℓ este distanţa de separare între plăcile paralele. iar A este aria de electrod. Capacitatea este un factor esenţial în experimentele electrochimice pentru că dă naştere la un curent în timpul de încărcare al condensatorului. Astfel. Schema stratului dublu electric. Cea mai simplă descriere a capacităţii electrochimice este dată de modelul Helmholtz: C εε 0 = A (5) unde: ε este constantă dielectrică a materialului de separare a plăcilor. Figura 7. se diferenţiază ecuaţia (1) în raport cu t şi presupune că capacitatea este o mărime constantă: dQ dE =C dt dt (6) 473 . Sistem electrochimic care include transferul de electroni şi circuitul echivalent corespunzător. pentru un condensator cu plăci paralele. Pentru a calcula mărimea acestui curent. cât şi de electrolitul suport. Acest model nu descrie în mod adecvat toate interfeţele electrochimice dacă capacitatea depinde atât de potenţial. Destul de logic (şi fără imaginaţie).

atunci acest curent este singurul care va fi observat. Voltametria ciclică cu un cuplu redox activ Deşi curenţii capacitivi în voltametrie ciclică sunt o realitate. Astfel. Figura 9. şi se aplică semnalul de excitare a potenţialului având forma din figura 9a. prin măsurarea curentului de încărcare la o anumită viteză de scanare. în care nu este prezent nici un cuplu redox activ (experimentul prezentat în figura 9).Identificând dQ/dt ca o expresie a curentului şi dE/dt cu viteza de baleiaj a potenţialului (v). se vor folosi condiţii în care curentul capacitiv este mic în comparaţie cu curentul de transfer de electroni (denumit curent faradaic). care se menţine atât cât se menţine variaţia de potenţial. Curentul atinge o stare de echilibru. în absenţa speciei redox active. 5. se poate determina capacitatea sistemului. 4. De obicei. Curentul faradaic depinde de doi factori: cinetica transferului de electroni şi viteza la care specia redox difuzează spre suprafaţa electrodului. atunci când se aplică o treaptă de potenţial. Rezultatul excitării sistemului este o creştere bruscă a curentului din cauza schimbării bruşte a vitezei de scanare (ν). La inversarea vitezei de scanare. puterea reală a acestei tehnici constă în capacitatea sa de a investiga mecanismul reacţiei de electrod. se obţine: I = C*v (7) Prin această derivare simplă. Experiment de voltametrie ciclică. iar când se opreşte scanarea. curentul îşi schimbă semnul. Dacă nu există nici o posibilitate de transfer de electroni între soluţie şi electrod (nu există un cuplu redox). curentul revine la zero. voltamograma obţinută are forma din figura 9b. se obţine o expresie pentru curentul de încărcare în stare staţionară. Voltametria ciclică fără cuplu redox activ Dacă se consideră cazul foarte simplu al voltametriei ciclice. 474 .

prin urmare. εo’ = 0. După cum se observă din ecuaţia 11. (Detalii cu privire la simulări în voltametria ciclică pot fi găsite în Anal. 706 şi Anal. concentraţia de Fe(CN)63.. 36.Pentru cuplul redox Fe(CN)63-/4-. Se poate observa că. aşa că se presupune că la suprafeţele electrodului. cu cât este mai mare gradientul de concentraţie. 37. (dC/dx)x=0 este gradientul de concentraţie la suprafaţa electrodului.→ Fe(CN)6 4. concentraţiile de Fe(CN)63. 1351). care participă la reacţia 8 a cărei cinetică de transfer de electroni este destul de rapidă. rRESoducerea fidelă a voltamogramei cuplului Fe(CN)63-/4(figura 6) necesită o soluţie analitică la două ecuaţii diferenţiale. cu atât este mai mare curentul catodic. x este distanţa de la suprafaţa electrodului.356 V vs.0592 log 4− [Fe(CN)6 ] − [Fe(CN)3 6 ] unde: E este potenţialul aplicat şi E0’ este potenţialul formal de electrod. Dacă presupunem că concentraţiile de la suprafaţa electrodului sunt reglementate prin ecuaţia lui Nernst. Interpretări calitative. Presupunând că viteza de transfer de electroni este foarte rapidă. deoarece potenţialul aplicat devine mai negativ.şi Fe(CN)64. cu atât este mai mare fluxul J şi. şi Cx=0 este concentraţia sa la suprafaţa electrodului. 1965. ENH (8) (9) E = E o' − 0. 475 . Chem.trebuie să scadă la suprafaţa electrodului. C* este concentraţia de specie oxidată în volumul soluţiei.respectă ecuaţia lui Nernst 9: Fe (CN)6 3. curentul i care este măsurat când potenţialul scade va fi direct proporţional cu fluxul speciilor oxidate care difuzează spre suprafaţa electrodului.+ 1 e. conform ecuaţiei 10: i=nFAJ Fluxul este guvernat de legea lui Fick: (10) (C * −C x = 0 ) ⎛ dC ⎞ ≅D J = −D ⎜ ⎟ Δx ⎝ dx ⎠ x = 0 (11) unde: D este coeficientul de difuzie a speciilor. Chiar şi în cazul asumării comportamentului nernstian. 1964. prin reacţia de reducere la Fe(CN)64-.. Chem. conform ecuaţiei 10. concentraţia de specii oxidate la suprafaţă va scădea odată cu negativarea potenţialului.

Parametrii electrochimici caracteristici. Figura 10. Se va obţine un curent de peak negativ şi apoi curentul va scădea în amplitudine. încă mai există un strat epuizat de specie oxidată. Înainte ca un potenţial să fie aplicat la electrod (t = 0). curentul catodic vor fi mai mari. concentraţia speciei oxidate se epuizează la suprafaţă. Cu cât scade gradientul de concentraţie. în cadrul experimentului de CV (numai baleiaj negativ).Schimbarea gradientului de concentraţie pentru regiunea catodică din voltamograma ciclică este prezentată în figura 10. Profilul de concentraţie la diferite momente de timp. 11). faza de volum a soluţiei care este epuizată în specia oxidată va creşte şi gradientul de concentraţie va începe să scadă. fluxul spre suprafaţă şi. În momentul în care se aplică un potenţial. astfel încât în conformitate cu legea de difuzie a lui Fick (ec. Apoi sistemul va trece prin intermediul profilelor de concentraţie similare pentru speciile reduse. dar concentraţia de suprafaţă începând să crească. Figura 11. curentul va scădea în continuare. În acelaşi timp. cu cât epuizarea stratului de specie redusă va creşte. nu există nici un gradient de concentraţie. Dacă se inversează potenţialul de scanare (nu este arătat în figura 10). cu atât va scădea fluxul spre suprafaţa electrodului şi curentul va începe să scadă. prin urmare. Toate acestea vor duce la obţinerea unei curbe curent-potenţial care are forma din figura 11. Alura voltamogramei ciclice pentru o reacţie electrochimică nernstiană. Această concentraţie mai mică la suprafaţă dă un gradient de concentraţie mai mare (cel puţin iniţial). În cele din urmă. Dacă se va continua negativarea potenţialului. 476 . concentraţia speciilor oxidate la suprafaţa electrodului va tinde spre zero. vom ajunge la o regiune unde curentul anodic începe să domine (figura 11). iar soluţia are concentraţia uniformă din faza de volum C*.

Acest suprapotenţial reiese dintr-o combinaţie a vitezelor de difuzie a analitului şi bariera intrinsecă de activare a transferului de electroni de la electrod la analit. este foarte de dorit ca analitul să prezinte peak-uri reversibile. Chiar şi cuplurile reversibile conţin suprapotenţiale de polarizare şi astfel prezintă o histereză între potenţialul absolut de reducere (Epc) şi de oxidare (Epa). Un peak reversibil se obţine atunci când un analit este redus sau este oxidat pe un sens al baleiajului de potenţial şi apoi este reoxidat sau redus pe sensul invers al baleiajului. Proces redox reversibil Utilitatea voltametriei ciclice este foarte dependentă de analitul studiat. conform reacţiei 12: Ox + e- → Red (12) Toate voltamogramele reversibile arată la fel şi au forma tipică indicată în figura 11. care se cuantifică conform figurii 11. Analitul trebuie să fie o specie redox în domeniul de potenţial experimentat. Curentul de peak într-o voltamogramă ciclică care conţine o singură specie este descrisă de ecuaţia Randles-Sevcik (ec. A este aria electrodului (în cm2). O descriere teoretică a suprapotenţialului de polarizare este inclusă în ecuaţia Butler-Volmer şi ecuaţia Cottrell. procesul redox este numit reversibil (echilibru impune ca concentraţiile de suprafaţă de Ox şi Red să fie menţinute la valorile prezise prin ecuaţia Nernst). Este foarte dificil pentru a atinge o sepa477 . n este numărul de electroni transferaţi.Epa) = 59/n [mV]. În 1964. De asemenea. la toate vitezele de scanare. la 25 °C: ip = (2. Următorii parametrii sunt folosiţi pentru a caracteriza voltamograma ciclică a unui proces reversibil: a.687 *105) n3/2 A D1/2 v1/2 C* (13) unde: ip este curentul de peak (în A). Nicholson şi Shain au efectuat simulări cantitative ale voltametriei care au dus la schimbări majore în domeniul electrochimiei. v este viteza de baleiaj (în V/s) şi C* este concentraţia în faza de volum a speciei (în mol/cm3). la 25 oC. Dacă un sistem redox rămâne în echilibru pe întreg domneiul de potenţial scanat. 13).Caracterizarea Aceasta a fost o descriere foarte calitativă a voltametriei ciclice. Simulările cantitative arată mai multe aspecte pentru un sistem nernstian. D este coeficientul de difuzie (în cm2 s-1). Parametrii importanţi pentru o voltamogramă ciclică sunt potenţialele de vârf (Ep ) şi curenţii de vârf (ip). Separarea potenţialului de peak ΔEp (= Epc .

b. ilustrat în figura 12. În cazul în care valorile constantelor de difuzie pentru speciile oxidate şi reduse sunt similare. funcţia ip/v1/2 este independentă de v. se pot determina informaţii termodinamice. iar conform ecuaţiei 13. Aceasta este o funcţie de pregătire a electrozilor. (Ep/2). c. Influenţa vitezei de baleiaj asupra voltamogramelor ciclice ale unui cuplu redox monoelectronic reversibil. este de 56. Diferenţa între potentialul de peak (Ep) şi potentialul la care curentul este jumătate decât la Ep. f. d. 478 .5/n [mV] la 25 °C. Figura 13. e. curentul este controlat atât de transferul de încărcare. Poziţia potenţialului de peak nu se modifică cu viteza de scanare. Figura 12. valoarea Eo’ poate fi estimată ca media aritmetică a valorilor potenţialelor de peak anodic şi catodic (Eo’ = (Epa + Epc )/2). pe majoritatea electrozilor solizi. ca funcţie de grosimea stratului de difuzie. (Se consideră o valoare mulţumitoare aceea de 70 mV. cum ar fi: potenţialul de semi-undă (E01/2). g. Atunci când se obţin peak-uri reversibile. unde: n este numărul de electroni transferaţi. Influenţa vitezei de scanare asupra curentului pentru un transfer de electroni reversibil. Acest raport poate fi perturbat pentru cuplurile reversibile în prezenţa unei reacţii chimice. cât şi de transportul de masă. în experimentele de stripare sau în prezenţa unui fenomen de nucleaţie. precum şi de viteză de scanare). poate fi explicată ca şi în cazul LSV. Procese redox cvasi-reversibile Pentru sistemele cvasi-reversibile (cu 10-1> k °> 10-5 cm/s). Curenţii de peak (ip) sunt proporţionali cu rădăcina pătrată a vitezei de scanare (v). Raportul curenţilor de peak este unitar (ipa/ipc = 1) la toate vitezele de scanare. Voltamograma pentru o reacţie cvasi-reversibilă pentru diferite valori ale constantelor vitezelor de reducere şi de oxidare.rare a peak-urilor în valoare de 59/n [mV].

sistemul va prezenta un comportament ireversibil. potenţial de peak în comparaţie cu un sistem reversibil. atunci procesul se spune că este cvasi-reversibil. Cu cât curentul este mai mic. v). Există două cazuri de comportament ireversibil descrise mai jos. În general. Deviaţiile de la comportamentul reversibil sunt identificate prin variaţii de la parametrii expuşi anterior (a-g). se poate demonstra rolul esenţial pe care îl joacă curăţenia electrodului prin compararea voltamogramelor obţinute cu electrodul curat şi modificat. În aceste cazuri se observă că separarea de peak este o funcţie de viteză constantă a transferului de electroni. la valorile cerute de ecuaţia lui Nernst. Dacă raportul ks/v este suficient de mic încât concentraţiile nernstiene nu pot fi menţinute. Atâta timp cât reversibilitatea depinde de valoarea raportului ks/v. sistemele devin mai lente şi sunt apte să prezinte control cinetic.Forma voltamogramei ciclice este funcţie de raportului k°/(πνnFD/RT)1/2. procesul se apropie de cazul reversibil. 1) Cinetica transferului de electroni lent Aşa cum s-a menţionat anterior. Când se efectuează o voltamogramă ciclică pe un electrod modificat cu un monostrat auto-asamblat. Cu toate acestea. dacă electrozii nu sunt curăţati (sau sunt acoperiţi cu monostraturi). comparativ cu difuzia. care scade când cuplurile redox nu sunt în măsură să ajungă la suprafaţa electrodului. Prin urmare. Un proces cvasi-reversibil se caracterizează prin: A) Separarea potenţialelor de peak are o valoare care depaşeşte 58/n mV şi care creşte cu creşterea v (ΔEp > 58/n mV). viteza de transfer de electroni are o şansă mai mare de a fi mai rapidă. Sistemele nernstiane de transfer de electroni la electrod complete sunt greu de găsit în practică şi moleculele redox-active sunt adesea destul de lente. Comportamentul unui electrod se poate apropia de cel al un sistem nernstian prin încetinirea vitezei de scanare. voltamogramele unui sistem cvasi-reversibil sunt mai extinse şi prezintă o separare mai mare. reversibilitatea impune ca cinetica de transfer de electroni să fie suficient de rapidă pentru a menţine concentraţiile de suprafaţă ale Ox şi Red. este posibil ca în scopul de a schimba un proces cvasi-reversibil într-unul reversibil să se micşoreze viteza de baleiaj v (ceea ce permite ca într-un timp mai îndelungat concentraţiile superficiale să se ajusteze la noile valori ce479 . De asemenea. reversibilitatea depinde de valorile relative ale constantelor de viteză a transferului de electroni eterogen (ks) şi viteza de schimbare a potenţialului (viteza de scanare. pentru valori mici ale acestuia. Pe măsură ce acest raport creşte.

Prin analizarea variaţiei potenţialului de peak. prin compensare electronică cu feedback pozitiv şi prin manipularea ulterioară a datelor. Valoarea curentului poate fi. separarea potenţialelor de peak nu mai este fixă. cât şi de reducere sunt încă rapide. 480 . B) Din păcate. când constantele de viteză sunt reduse. afectată de reacţii chimice care urmează după transferul de electroni. ks poate fi calculată din variaţiile Ep cu v. Dacă această valoare este mare. potenţialele de peak se deplasează spre valori mai pozitive/negative. prin urmare. În figura 13. dacă ambele specii Ox şi Red sunt stabile în timpul experimentului. 2) Reacţiile chimice ale Ox şi Red Valorile de echilibrul pentru Ox şi Red pot fi menţinute în timpul unui experiment de voltametrie ciclică. în timp ce valoarea ks este independentă de concentraţia de analit). prima curbă prezintă cazul în care constantele de viteză ale proceselor. în special despre procesul cinetic care urmează după cel electrochimic. cauzată de rezistenţa necompensată a soluţiei (Ru). acest lucru poate fi înţeles în termeni de echilibru la suprafaţă care nu este stabilit atât de rapid. cu toate acestea. în cazul în care reducerea de la Red la Ox este urmată de conversia lui Red la P. Cele două efecte pot fi distinse prin varierea concentraţiei de analit (scăderea potenţialului datorită rezistenţei necompensate a soluţiei şi astfel. În mod similar cu cazul de reversibilitate. viteza de reducere creşte şi potenţialul de peak (Epc) se deplasează spre o valoare mai pozitivă. atunci mai mult Red trebuie generat pentru a compensa pierderea de Red. Efectul unei reacţii chimice depinde de valoarea raportului k/v (unde k este constanta de viteză a reacţiei chimice). Efectul Ru poate fi minimizat printr-un design experimental atent. dar variază în funcţie de viteza de scanare. ΔEp depinde de valoarea ks/v şi. C) Atunci când peak-urile sunt semi-reversibile. valoarea ΔEp rezultată creşte cu creşterea curentului. curentul de peak variază în funcţie de rădăcina pătrată a ratei de scanare. este posibil să se determine mai multe informaţii. În plus. Din nou. creşterea ΔEp cu creşterea v poate fi. adică raportul ipa/ipc este diferit (mai mare sau mai mic) de 1. în funcţie de viteza de scanare este posibil să se obţină o estimare pentru constantele vitezelor de transfer de electroni. de asemenea. atât de oxidare. De exemplu. de asemenea. În aceste cazuri. Prin urmare. În plus.rute de schimbările de potenţial). raportul ipa/ipc este mai mic decât unitatea (din moment ce doar o parte din moleculele care au fost reduse prin baleiajul direct sunt disponibile pentru reoxidation prin baleiajul invers).

Acest fapt restrânge limita de detecţie la aproximativ 10-5 M. În ciuda acestor limitări. voltameteria ciclică nu poate determina dacă peak-ul este la potenţialul său termodinamic sau s-a deplasat la un potenţial mai extrem. Există un curent rezidual de încărcare în timpul experimentului. în ambele stări de oxidare. atunci constantele de viteză pentru aceste procese nu pot fi calculate folosind metode de simulare. Procese redox ireversibile (control de transfer de sarcină) În cazul transferului de electroni ne-reversibil. Cuplul redox ar putea fi ireversibil din cauza unui proces chimic care urmează. Efectele transferului eterogen de electroni lent şi reacţiile chimice nu pot fi separate. Acesta poate fi însă determinat. În plus. în timp ce un efect mai redus apare în cazul în care acest raport este mai mic. Prin urmare. plasând o limită superioară a lui v decât poate fi utilizată. există o serie de dezavantaje inerente în cadrul acestui procedeu: a. Deşi voltametria ciclică este foarte utilizată pe scară largă pentru caracterizarea speciilor redox (de exemplu: potenţiale redox şi stabilitatea diferitelor stări de oxidare) şi de investigare calitativă a reacţiilor chimice care însoţesc transferul de electroni.atunci reacţia chimică are un efect semnificativ. Când un peak este ne-reversibil. prin cresterea v. exprimat prin vCdl (unde: Cdl este capacitatea la interfaţa electrodului de lucru). fie prin investigarea efectului vitezei de baleiaj asupra raportului ipa/ipc. atunci viteze mari de scanare pot arăta peak-uri reversibile. un exemplu comun pentru metale tranziţionale este o schimbare în geometria sferei de coordonare. b. voltametria ciclică este una din tehnicile standard utilizate pentru caracterizare. Valoarea lui k poate fi calculată fie prin studii de simulare. în unele domenii de cercetare. Când peak-urile sunt ne-reversibile este imposibil să se determine parametrul E01/2. De asemenea. este posibil ca peak-ul să fie ireversibil din cauza unui proces fizic. este posibil să se elimine efectul reacţiei chimice (deci să se restabilească reversibilitatea). cu toate acestea el necesită adesea existenţa de cantităţi egale de analit. raportul dintre curentul de peak faradaic şi curentul de încărcare scade cu creşterea v (în timp ip este proporţional cu v1/2). cel mai frec481 . datorită unui suprapotenţial. există diferenţe considerabile în ceea ce priveşte parametrii voltamogramei. Într-adevăr. voltametria ciclică este foarte potrivită pentru o gamă largă de aplicaţii. Dacă este acesta cazul. Dacă ambele efecte sunt prezente.

ele sunt în general în afara domeniului de aplicare al voltametriei ciclice. cel puţin. electrozii sunt statici şi aşezaţi în soluţii negitate. poate modifica 482 . Unele speculaţii pot fi făcute în ceea ce priveşte peak-urile ireversibile.vent. de obicei. sarcina analitului. Solubilitatea unui analit se poate schimba drastic dacă se schimbă sarcina totală a acestuia. Această metodă cu soluţie staţionară are ca şi consecinţă apariţia caracteristicilor de peak controlate de difuzie. de asemenea. evidenţiind propria activitate redox în scanările ulterioare sau. cu toate acestea. Condiţii experimentale Metoda utilizează o combinaţie de trei electrozi: electrodul de lucru. acolo unde poate afişa în continuare activitate redox. Figura 14. electrolit şi electrodul de lucru specific determină intervalul de potenţial baleiat. De obicei. Această metodă permite. Celula electrochimică pentru experimentul de voltametrie liniară sau ciclică. În timpul voltametriei ciclice. Această stratificare a analitului poate izola suprafaţa electrodului. o formă de precipitare. este uzual pentru analitul redus sau oxidat să precipite pe electrod. electrolitul este adăugat la soluţia de testat pentru a asigura o conductivitate suficientă. după reducere sau oxidare. Combinaţia dintre solvent. ca o parte din analit să rămână. un electrod de referinţă şi un contraelectrod (figura 14). Agitarea soluţiei între trasarea voltamogramelor este importantă pentru ca să furnizeze suprafaţei electrodului analit proaspăt în fiecare nou experiment. Deoarece voltametria ciclică modifică.

de asemenea. poate fi orice material care conduce cu uşurinţă şi nu va reacţiona cu volumul soluţiei. se vor oxida sau reduce adesea electrolitul sau solventul. adesea este necesară curăţarea electrozilor între scanări. cum este în cazul electrozilor disc-rotitor şi disc-inel-rotitor. fluxul spre suprafaţa electrodului este realizat prin agitare. Electrozii de referinţă uzuali sunt cei de calomel sau de Ag/AgCl saturaţi cu KCl. Materialele uzuale pentru electrozii de lucru sunt: cărbunele sticlos. în general. Din acestea sau alte motive. având doar un disc expus la unul dintre capete. precum şi D. Pentru interpretarea rezultatelor de voltametrie ciclică este important ca electrodul să posede o arie a suprafaţei controlată cu o formă definită. atâta timp cât este asigurată o conducţie bună a curentului. Pentru a minimiza curentul şi rezistenţa. Aceşti electrozi sunt. ceea ce duce la denaturarea formei voltamogramei. platina şi aurul. care apar oricum indiferent dacă baleiajul se face dinspre valori pozitive sau negative. uneori separaţi de soluţia testată prin capilare Luggin care să împiedice infestarea electrolitului cu KCl. Exemplu Se realizează o soluţie de hexacianoferat de potasiu 0.suprafaţa electrodului. Pentru a executa experimente de voltametrie ciclică la viteze de scanare mari este insuficient un electrod de lucru obişnuit. Aceste tehnici ţintesc condiţiile de stare de echilibru. care au ca rezultat creşterea rezistenţei. pot fi folosiţi ultramicroelectrozi. ceea ce le limitează la voltametria cu baleiaj liniar de potenţial. ΔEp. Remarci Voltametrie ciclică nu este o tehnică hidrodinamică. 483 . Contraelectrodul cunoscut. Un electrod de lucru obişnuit are o rază de un ordin de mărime de câţiva mm. pompare a soluţiei sau rotaţia electrodului. Celula electrochimică conţine 10 ml soluţie de analit şi este echipată cu 3 electrozi: electrod de lucru din grafit. sub numele de electrod auxiliar.şi să se determine parametrii electrochimici: Eo’. Reacţiile care apar la suprafaţa contraelectrodului sunt lipsite de importanţă.5 mM K3Fe(CN)6 prin dizolvarea cantităţii corespunzătoare de sare în 100 ml de KCl 1 M. Vitezele mari de scanare creează peak-uri având intensităţi mari de curent. încastraţi într-un material izolator inert. ipa/ipc. Într-o tehnică hidrodinamică. contraelectrodul de platină şi electrodul de referinţă Ag/AgCl/KClsat. Pentru a menţine curentul observat la contraelectrod. Utilizând voltametria ciclică să sa investigheze comportamentul cuplului redox Fe(CN)63-/4.

Procesele de electrod sunt: reducere: oxidare: [FeII(CN)6]3. La rularea softului GPES se deschid 3 ferestre (figura 16). Potenţiostat Autolab PGStat 10. Figura 16. Eventual. după ce s-a dat comanda “Start”.+ e. Softul GPES pentru pilotarea potenţiostatului. 484 . În fereastra «Edit Procedure» se fixează parametrii experimentului: potenţialul de start. În fereastra «Manual Control» se bifează toată gama de curenţi pentru ca rRESezentarea grafică on-line să se autoscaleze. se fixează şi parametrii pretratamentului (depinde de sistemul studiat). Olanda) pilotat de computer (figura 15).→ [FeIII(CN)6]3. potenţialul de întoarcere. În fereastra «Data presentation» va apărea voltamograma on-line.→ [FeIII(CN)6]4[FeII(CN)6]4. numărul de cicluri şi viteza de baleiaj. Figura 15.+ e(13) (14) Aparatura folosită este un potenţiostat Autolab PGStat 10 (EcoChimie.

la diferite viteze de baleiaj. tampon fosfat 0. 2 cicluri.253 Ipa (A) 1.00075 log I 1E-4 I/A 0. KClsat. 2 cicluri. Cronoamperometrie Cronoamperometria este o tehnică electrochimică în care potenţialul electrodului de lucru este variat după un semnal tip treaptă. 485 . KClsat.0188:1)-Nafion în 5 mM K3[Fe(CN)6] + 1 M KCl.255e-4 -2.0188:1)-Nafion în 5 mM K3[Fe(CN)6] + 1 M KCl. Condiţii experimentale: electrolit. Parametrii electrochimici ai sistemului studiat în figura 17.00025 -0. se obţin voltamogramele din figura 17.303 0. curentul faradic rezultat la electrod este monitorizat ca funcţie de timp.254e-4 Ipc (A) -1.253 0. Log v pentru electrodul CV/NP (0.023e-4 2.1 M.1 V/ Ag/AgCl. pH = 6.8. cronoamperometria generează un curent mare.753e-4 Eo’ (V) 0.278 ΔEp (V) 0. tampon fosfat 0.Pentru sistemul studiat.050 ipa/ipc 0.4 0.00075 20 mV/s 50 mV/s 70 mV/s 100 mV/s 200 mV/s 0. se observă ca mărimile ΔEp şi ipa/ipc au valori care plasează sistemul studiat în cazul sistemelor monoelectronice. Condiţii experimentale: electrolit.0 0.8. 0.278 0.6 10 E/ V vs. potenţial de start. v (mV/s) 50 100 Epa (V) 0. Tabelul 1. reversibile (conform Anexei 1).050 0.818 Din datele prezentate în tabelul 1. Dependenţa log I vs. Curentul obţinut (figura 19) are două componente: un curent datorat încărcării stratului dublu (figura 20) şi altul datorat transferului de electroni.1 V/ Ag/AgCl. -0.00050 anodic catodic 1E-3 0.815 0. Figura 18. potenţial de start. KClsat log v Figura 17.00025 -0.303 Epc (V) 0. Ca şi toate tehnicile cu puls de potenţial.00050 -0.2 0. Ag/AgCl.1 M. Voltamograma ciclică pe CV/NP (0. -0. pH = 6.00000 0. ca orice circuit RC. Din panta rRESezentării log I vs log v (figura 18) se stabileşte puterea lui v şi astfel se verifică posibilitatea de a utiliza ecuaţia Randles-Sencik pentru calculul coeficientului de difuzie. care scade exponenţial cu timpul.

prin care Ox din cea mai mare parte a soluţiei trebuie să difuze la suprafaţa electrodului. Aşa cum s-a discutat anterior. de ex. Această situaţie este prezentată în Figura 21. Cu cât electrodul rămâne mai mult la acest potenţial de reducere. La un moment t0. potenţialul este modificat după un semnal de tip treaptă până la o valoare semnificativ mai negativă decât E0’ pentru cuplu redox (Es). un exces de electrolit inert. Un gradient similar. cum panta profilului de concentrare pentru Ox scade cu timpul în urma excitării sub formă de treaptă de potenţial. evaluate la x = 0. Cronoamperograma Figura 20. ∂Ci/∂x.Figura 19. asigurându-ne că doar Ox este prezent în soluţie. de asemenea. se extinde. acelaşi lucru se va observa şi în cazul curentului. Iniţial. unde este imediat redusă la Red. în faza de volum. care după formarea sa este liber să difuzeze departe de suprafaţa electrodului. Aceasta duce la formarea unui gradient de concentraţie pentru Ox. şi se lucrează în acele condiţii experimentale care să asigure că fluxul spre electrod să fie strict controlat de difuzie. pe măsură ce trece timpul. dar în sens opus există pentru Red.: 1 mM. 486 . concentraţia de Ox din vecinătatea electrodului este redusă la zero faţă de concentraţia iniţială. Profilul curentului stratului dublu electric Considerând o situaţie în care un electrod solid este cufundat într-o soluţie care conţine forma oxidată (Ox) a unui cuplu redox la concentraţie iniţială cunoscută (C0). Soluţia conţine. electrodul este fixat la un potenţial (Ei) mult mai pozitiv decat ale E0’ a cuplului Red/Ox. Ca urmare a transformării. iar forma Ox din vecinătatea electrodului este imediat transformată (după o cinetică reversibilă) la forma Red. în faza de volum de 1 mM. curentul faradaic în condiţii controlate de difuzie este direct legat cu gradientul de concentraţie. cu atât stratul de difuzie sărăcit în Ox. Astfel.

în care potenţialul revine la o valoare finală (Ef) după ce este menţinut o perioadă de timp τ. pentru un sistem reversibil (de reducere). Ecuaţia cea mai utilă în cronoamperometria este ecuaţia Cottrell. Curentul datorat încărcării stratului dublu. În exemplul de mai sus. scade ca funcţie de 1/t si are valori semnificative numai în perioada iniţială (de câteva ms) imediat după aplicarea semnalului treaptă.html). si D0 = constanta de difuzie pentru specia electroactiv (cm /s).chem. 487 2 3 . Acesta poate fi uşor înregistrat prin efectuarea experimentului într-o celulă care conţine doar electrolit. concentraţia de Ox la suprafaţă a atins imediat valoarea zero pentru o treaptă de potenţial mult mai negativă decât E0’ a cuplului redox. Pe lângă cel mai frecvent experiment de cronoamperometrie. raportul [Red] la [Ox] la suprafaţa electodului este dat de ecuaţia lui Nernst la orice potenţial. care descrie curentul observat (electrodul planar) în orice moment. Informaţii suplimentare cu privire la formarea de gradienţilor de concentrare.Figura 21. C0 = concentraţia speciei electroactiv (mol/cm ). De obicei. adică cel cu o singură treaptă de potenţial. Prin natura lui acest curent capacitiv. în care numai curentul rezultat este înregistrat. cu raportul 100:1 ajungând la o valoare de 118 mV mai negativă decât E0’. A = aria electrodului (cm ). în urma unui trepte de potenţial într-o reacţie redox reversibilă (sau la suprapotenţial mare) în funcţie de t-1/2.485 C/echivalent). această influenţă poate fi evitată numai luând în considerare datele i-t în ultimele 90% din timp. ic. contribuie la curentul total observat după aplicarea unei treapte de potenţial. F = constanta Faraday (96. Semnalul de excitare in cronoamperometrie si evolutia profilului de concentratie la suprafata electodului.uoa. pot fi găsite la (http://www. la potenţialul Es. există şi cele cu treaptă dublă de potenţial. În general. i = n F A Co Do1/2 π-1/2 t-1/2 [A] 2 (15) unde n = numărul de electroni implicaţi în reactie.gr/applets/AppletDiffus/Appl_Diffus2.

Cum era de aşteptat din ecuaţia Cottrell. sunt uşor de realizat măsurători. Brett Oliveira A.Bibliografie 1. Pentru cei interesaţi detaliile se află în Bard şi Faulkner. Brett C. valorile curentului măsurat la un moment egal cu τ/2. M. New York. .Prezenţa unei reacţii chimice după etapa de transfer de electroni va duce la un raport diferit de această valoare teoretică. Co si Do cunoscute]. Electrochemistry: Principles. Bard A. transferul de electroni este reversibil atât chimic.. Oxford University Press. curentul observat pentru prima treaptă scade cu t-1/2. USA. În acest exemplu. J. R. unde este menţinut un timp τ. 488 . Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. cât şi electrochimic. curentul din perioada de întoarcere este înregistrat tot pentru un inte rval de timp τ. Semnalul de excitare şi răspunsul în cronoamperometria cu treaptă dublă . În general. M. 6. reversibil poate fi identificat prin compararea valorile curentului direct şi invers măsurat în acelaşi interval de timp. 2.Cronoamperometria cu pas dublu de potenţial este ilustrată în figura 22. Curentul apărut la treapta de întoarcere este conceptual mai dificil de explicat decât cel de la prima treaptă. 2001. fie de n. fie de D0 pentru o specie electroactivă.. Cronoamperometria se pretează bine la măsurarea exactă a ariei electrodului (A) prin utilizarea unui cuplu redox bine-definit (cu n. Methods and Applications.. Metoda dublei trepte de potenţial este deseori aplicată în măsuratori de constante de viteză pentru reacţii chimice (inclusiv produşi de adsorbţie) care apar în urma primei trepte de potenţial. pentru ca apoi să revină la Ef = Ei. A. De exemplu. după fiecare treaptă de potenţial. Faulkner L. John Wiley and Sons Publishers. după fiecare treaptă (notat ir şi if în figura 22) pentru un astfel de sistem ar duce la o valoare egală cu 0. Figura 22. 1993. În partea stângă a figurii este arătat felul cum se aplică treapta de potenţial de la Ei la Es. Un sistem simplu. Cu o suprafaţă de electrod cunoscută.293 pentru raportul dintre [-ir (2τ)/if (τ).

.. S. Anal. Anal.Epa) = 59/n ipa/ipc = 1 Sisteme cvasi-reversibile ⎛ nF ⎞ i p = nFAC* D1/2 Ψ(E) v1/2 Ox ⎜ RT ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ RT ⎞ Ep/2 ... Berlin. 1965. Criterii de identificare pentru voltametria ciclică cu specia redox în soluţie ip = (2. 2008. 37. Chem. Mirčeski. Nicholson R. 7. 1351] E p .S. 178.N. S.5 [mV] ⎛ ⎞ E p/2 = E1/2 + 1. Komorsky-Lovrić. Chem. V..09⎜ ⎟ = E1 / 2 + n ⎝ nF ⎠ ΔEp (= Epc .(ISBN 978-0470843642) 4.Ep = (Λ . Anal. 37. Bartlett P. 37(11). Chem. Nicholson R. 1965. Chem. 10..109⎜ ⎟=− n ⎝ nF ⎠ RT 28. Anal.. John Wiley & Sons.78 + ln ⎜ D Ox ⎟ + ln ⎛ electroni transferaţi în E p = E o' ⎜ a ⎟ + lnv ⎟ o ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ αn a F ⎝ RT ⎠ ⎝ k ⎠ etapa determinată de ⎝ ⎠ viteză 47..5 [mV] ⎛ RT ⎞ E p . Shain I. 9. 2007. Compton R.co. 706. 1964. Singapore. se calculeaza D na = număr de 1/2 o ⎞ ⎛ 1/2 ⎞ RT ⎛ αn F ⎞ 1/2 . Banks C. Scholz. Anal. 371 + XII p. 1965.. E. ip = (2. In: Monographs in Electrochemistry (F.1. Shain I. Understanding voltammetry.3.uk/twiki/pub/People/ElectrochemistryPapers/TheoryandApplicationofC yclicVoltammetryforMeasurementofElectrodeReactionKinetics. S. M.. Chem. Lovrić: Square-Wave Voltammetry. se calculeaza k ⎜ 0. Theory and Application. 1965.687 *105) n3/2 AD1/2 v1/2C* [A]. 190. 6. World Scientific. ISBN 978-3-540-73739-1. Nicholson R. Chem. Ltd. Experimental Techniques and Applications.99 *105) n(αna)1/2 A D1/2 v1/2 C* [A]. Š. 37. α )⎜ ⎟ ⎝ nF ⎠ ⎛ ⎜ ⎜ ko Λ=⎜ nF ⎜ ⎡D1−α Dα ⎜ ⎢ Ox Red RT ⎝⎣ ⎞ ⎟ ⎟ 1/2 ⎟ ⎤ v⎥ ⎟ ⎟ ⎦ ⎠ 1/2 ⎛ ⎛ D ⎞α/2 ⎞ ⎜ ⎜ ox ⎟ k ⎟ .7 [mV].. 36.E1/2 = . (Editor) Bioelectrochemistry: Fundamentals. 667. Nicholson R. edt) Springer-Verlag. se calculează D Sisteme reversibile 28.ogt. S. 1351 (https://twiki. se calculează ks s ⎟ ⎟ ⎜ ⎜D ⎟v −1 / 2 Ψ = ⎜ ⎝ Re d ⎠ 1/2 ⎜ ⎡ nF ⎤ ⎟ D π ⎜ ox ⎥ ⎟ ⎜⎢ RT ⎦ ⎟ ⎠ ⎝⎣ Sisteme ireversibile.. Anal. Shain I.E p/2 = 489 . 8. Nicholson R .. 37.pdf) Anexa 1. ISBN 981-270-625-9 5.. 1965.. G. 2007.. se calculeaza αna αn a [Pentru identificarea notaţiilor şi detalii vezi: Nicholson.

............... Calculul constantei eterogene de transfer de electroni pentru sistemul G/SWCNT–Fe(III)P-Nafion ....................................... Exemplu de utilizare a voltametriei ciclice pe electrod de platină pentru estimarea coeficientului de difuzie... pentru o viteză de baleiaj de 50 mV/s.......490 2.....4.......... Ipa = 0...........................109 V..............................504 4.............. Eo’ = 0....................Calculul parametrilor electrochimici pentru o substanţă redox (pe bază de fier) în soluţie ...245 V...................Electrochimia unei substanţe cu potenţial biologic activ........ Influenţa vitezei de baleiaj asupra comportării heminei adsorbită (G/SWCNT–Fe(III) P-Nafion) pe electrod de grafit ............501 3.354 V........................987.......