P. 1
Promovarea Turismului Gastronomic in Judetul Tulcea

Promovarea Turismului Gastronomic in Judetul Tulcea

|Views: 200|Likes:
Published by yoana91
Promovarea Turismului Gastronomic in Judetul Tulcea
Promovarea Turismului Gastronomic in Judetul Tulcea

More info:

Published by: yoana91 on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

Absolvent:

CONSTANŢA 2008
1

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

PROMOVAREA TURISMULUI GASTRONOMIC ÎN JUDEŢUL TULCEA

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

Absolvent:

CONSTANŢA 2008

2

CUPRINS
Introducere ……………………………………………………………………………… Capitolulu I. Elemente definitorii ale potenţialului turistic al judeţului Tulcea……. 1.1.Localizarea şi caracterizarea judeţului Tulcea………………………. 1.1.1. Scurt istoric al judeţului Tulcea…………………… 1.1.2. Aşezarea geografică 1.2.Resurse turistice naturale existente în judeţul Tulcea 1.2.1. Relieful 1.2.2. Clima 1.2.3.Reţeaua hidrgrafică 1.2.4.Solurile 1.2.5.Bogăţiile naturale ale subsolului. 1.2.6.Flora 1.2.7.Fauna 1.3.Potenţialul turistic antropic al judeţului Tulcea Capitolu II. Infrastructura generală şi infrastructura turistică 2.1.Infrastructura pentru transport 2.1.1.Transporturile feroviare 2.1.2.Transporturile rutiere 2.1.3.Transporturile nalale 2.1.4.Transporturile aeriene 2.2.Structuri turistice de primire 2.2.1.Structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare 2.2.2. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune Capitolul III. Cererea turistică manifestată în judeţul Tulcea în perioada 2004-2007………………………………………………………… 3.1.Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare 3.1.1. Sosiri ale turiştilor în structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare 3.1.2.Înnoptări ale turiştilor în structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare 3.2. Calculul indicatorilr specifici circulaţiei turistice 3.2.1. Durata media a sejurului 3.2.2. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare 3.2.3. Densitatea turistică în raport cu suprafaţa judeţului Tulcea 3.2.4. Densitatea turistică în raport cu populaţia judeţului Tulcea Capitolul IV. Promovarea turismului gastronomic practicat in delta dunarii Studiu de caz………………………………………………………………………….. 4.1. Aspecte definitorii ale turismului gastronomic 4.1.2. Specificul bucătăriei ardeleneşti

3

4.1.3. Specificul bucătăriei bănăţene 4.1.4.Specificul bucătăriei munteneşti 4.1.5. Specificul bucătăriei olteneşti 4.1.6. Specificul bucătăriei moldoveneşti 4.1.7. Specificul bucătăriei dobrogene 4.2. Tradiţii şi specialităţi culinare specifice Deltei Dunării 4.2.1. Structura etnică a locuitorilor din judeţul Tulcea 4.2.2. Specificul comunităţii greceşti din judeţul Tulcea 4.2.3. Specificul comunităţii turcilor tătari din judeţul Tulcea 4.2.4. Specificul comunităţii ruşilor lipoveni din judeţul Tulcea 4.3. Promovarea turismului gastronomic în oraşul Sulina…………........…………………............. Bibliografie

4

cu o valoare ecologică remarcabilă şi prezenţa multor specii floristice şi faunistice pot constitui un punct de atracţie pentru doritorii de peisaje indedite. De asemenea. Adresându-se unor segmente sociale largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora. prin caracterul său de masă şi prin conţinutul complex. În turism se disting două categorii de relaţii: relaţii materiale. cu creste stâncoase. cu un relief de tip alpin. cu civilizaţia. influenţat de evoluţia ei.INTRODUCERE Turismul. un paradis faunistic şi floristic. 5 . şi relaţii imateriale. cultural. Motivaţiile pentru practicarea turismului sunt diversificate şi cu ajutorul lor se pot distinge multe forme de turism: pentru recreere. caracterizat pe scurt. care apar atunci când turiştii recurg la anumite servicii plătite. instituţiile publice din zona vizitată. Delta Dunării. asupra relaţiilor interumane naţionale şi internaţionale. o zonă încă prea puţin cunoscută şi valorificată din punct de vedere turistic. cultura. commercial expoziţional. Numărul mare de mănăstiri şi lăcaşe de cult sunt în aşteptarea credincioşilor de pretutindeni. religios. pentru cumpărături. montan şi de sporturi de iarnă etc. turismul se detaşează printr-un înalt dinamism. dispune de un bogat potenţial natural şi antropic ce se aşteptă a fi descoperit. puternic ancorat în viaţa societăţii şi. odihnă şi divertisment. iar siturile arheologice. pentru vânătoare şi pescuit. cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii. Dintre acestea. La fel şi Munţii Măcinului. apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne. de secole. atât la nivel naţional. rezultate din contactul cu populaţia locală. ştiinţific. muzeele şi alte obiective turistice interesante de pe tot cuprinsul judeţului oferă o mulţime de posibilităţi pentru petrecerea timpului. cca. sportiv. ca atare. de tratament şi balneoclimateric. Judeţul Tulcea. ascuţite şi pereţi abrupţi. tradiţiile. monumentele arhitecturale. 17 etnii ale căror obiceiuri şi credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi spirituală a regiunii. de agreement. cât şi internaţional. cu peisaje de neuitat şi bălţi pline cu peşte reprezintă o premisă pentru practicarea turismului în cele mai variate forme. turismul antrenează un vast potenţial material şi uman. Pe teritoriul judeţului Tulcea convieţuiesc în armonie.

ea beneficiind de un potenţial turistic foarte ridicat. 6 . dar pe lângă acestea mai sunt multe delicatesuri care merită încercate. şi în special ruşii şi lipovenii sunt cei care şi-au păstrat tradiţiile şi modul de viaţa. iar arta culinară specifică fiecărei comunităţi reprezintă baza turismului gastronomic pe teritoriul judeţului. Fiecare etnie are secretele ei în domeniul gastronomic. Toţi turiştii care au vizitat această zonă au gustat măcar un borş de peşte sau o baclava. Chiar dacă turismul gastronomic reprezintă o formă de turism relativ nouă la noi în ţară. care au împrumutat multe din bucatele tradiţionale lipoveneşti sau turceşti. şi tocamai de aceea trebuie ca această zonă să fie făcută cunoscută. Cei mai mulţi sunt impresionaţi de specificul locuitorilor din Delta Dunării şi de bucătăria tradiţională de aici. el este practicat cu succes în alte locuri şi de aceea merită ca o încercare de promovare a produselor culinare tradiţionale din zona Tulcea. preparatele lor fiind apreciate atât de locuitorii judeţului. dar şi de turiştii care au vizitat judeţul. turcii şi tătarii.grecii.

pag. cele de la Agighiol. Începând cu secolul al IV-lea î. 22. Dobrogea este primul teritoriu din ţara noastră unde cultura neolitică îşi incheie activitatea către sfârşitul mileniului al III-lea î.n. Primii locuitori ai acestei epoci au fost numiţi în mod convenţional ca purtătorii culturii Hamangia. Tomis.1.. 1975. 7 .799 î. Callatis. TULCEA – Ghid turistic. judeţul Tulcea). sau pe scurt “cultura Hamangia”. asistăm la o adevărată explozie de aşezări sau necropole getice pe tritoriul Dobrogei.n. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Petre Coteţ.e.1. Murighiol. la care se adauga mai tarziu Axiopolis (lângă Cernavodă) ş.500-2.n. după numele localităţii unde s-au făcut primele descoperiri (astăzi comuna Baia.e. SCURT ISTORIC AL JUDEŢULUI TULCEA În judeţul Tulcea.e. 1 2 Coteţ P.n. pag... se produce colonizarea greacă în bazinul Pontului Euxinus. Popovici I. Astfel apar oraşele Histria.1. 19.). 1975. LOCALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA JUDEŢULUI TULCEA 1. În anul 44 î.e. Buerebista uneşte Dobrogea cu statul centralizat dac pentru o scurtă perioada de timp.e. Gavrilă S.a.n. Enisala şi Teliţa aduc un aport substanţial în elucidarea vieţii materiale şi spirituale a geţilor din această zonă. Ioan Popovici. 1 Datorită poziţiei sale geografice.. provocată de mutaţii social-economice şi de sărăcia endemică din metropolă. Editura……Bucureşti. arheologii au descoperit urme ale existenţei umane datând din neolitic (aproximativ 5.2 Dintre toate descoperirile din judeţul Tulcea. Bucureşti.CAPITOLUL I ELEMENTE DEFINITORII ALE POTENŢIALULUI TURISTIC AL JUDEŢULUI TULCEA 1. În secolele VII-VI î.

Primul secol e.n. a marcat începerea dominaţiei romane în Dobrogea, dominaţie care a durat şapte secole. În secolele II şi III e.n., Dobrogea cunoaşte o perioadă de dezvoltare. Hărţile timpului3 ilustrează puternica reţea de drumuri şi fortificaţii ale Scythia Minor. Numai pe limes-ul judeţului Tulcea de azi sunt înscrise 10 castre militare romane, iar urmele lor se conturează până în prezent: la Tulcea se află ruinele cetăţii Aegyssus, la Isaccea – Noviodunum, la Turcoaia – Troesmis, la Măcin – Arrubium, la Garvăn – Dinogeţia etc. 4 Dominaţia împăratului Diocleţian, de la 284 până la 305 e.n. înseamnă, pentru regiunea dintre Dunăre şi Mare, nu numai obţinerea unui nume nou, Scythia Minor, ci şi începutul epocii de sfârşit al Imperiului roman, numită perioada romano-bizantină. 5 Apariţia creştinismului a constituit un fenomen care a promovat pe teritoriul dobrogean arta bizantină. Pe pământul Dobrogei continuă să se descopere tot mai multe aşezări din perioada secolelor VII-XI. Dintre staţiunile cunoscute de pe teritoriul judeţului Tulcea, cele mai cercetate sunt aşezarea şi necropola de la Beroe (Piatra Frecăţei), a cărei continuitate din perioada romană şi romano-bizantină până în secolul al X-lea, dă istoriei cele mai de seamă valori documentare de viaţă materială şi spirituală a locuitorilor de aici. 6 În secolele XII-XIV, genovezii au construit fortificaţii puternice la Chilia, Enisala şi Vicina. În secolul al XIV-lea, domnitorul Mircea cel Batrân şi-a extins dominaţia peste Dobrogea. Domnia lui Mircea peste Dobrogea a fost însă de scurtă durată deorece la 1416 armatele otomane au invadat regiunea de unde nu vor mai pleca decât după patru secole şi jumâtate, în urma războiului de independenţă. În timpul razboaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea, Dogrogea devine principalul teatru de razboi fiind pustiită şi devastată, şi numită atunci Drumul Tătarilor sau Drumul Razboiului. Otomanii au acceptat aşezarea lipovenilor, ucrainienilor şi bulgarilor veniţi din nordul Crimeii, a germanilor din sudul Rusiei, cât şi a grecilor, evreilor şi armenilor aduşi aici de comerţul înfloritor.
3 4

Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini Petre Coteţ, Ioan Popovici, Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic, Bucureşti, 1975, pag. 24. 5 Petre Coteţ, Ioan Popovici, Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic, Bucureşti, 1975, pag. 24. 6 Petre Coteţ, Ioan Popovici, Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic, Bucureşti, 1975, pag. 25.

8

Războiul de independenţă (1877-1878) a pus capăt dominaţiei otomane care a influenţat viaţa etnografică, numele şi cultura locală. În noiembrie 1878, după 460 de ani de stăpânire a Imperiului Otoman, Dobrogea, străvechi pământ românesc, revenea la patria mamă. Pe 14 noiembrie 1878, trupe româneşti din Divizia Ploieştilor, conduse de generalul Anghelescu, îşi făceau o intrare triumfală în Tulcea. Întregul oraş era cuprins de o atmosferă de sărbatoare, tulcenii întâmpinându-şi fraţii cu o bucurie greu de descris în cuvinte. Generalul Anghelescu va fi întâmpinat la intrarea în oraş de prefectul numit de regele Carol, de oficialităţile oraşului şi de înalte feţe bisericeşti. În 1879, judeţul Tulcea a fost format ca unitate administrativ-teritorială, având ca reşedinţă administrativă oraşul Tulcea, cea mai populată localitate din Dobrogea la acea vreme. În primele decenii ale secolului XX, în viaţa judeţului Tulcea intervin elemente noi, generate de dezvoltarea porturilor Tulcea şi Sulina şi de extinderea suprafeţelor cultivate. Abia după eliberarea patriei, în procesul edificării socialiste a întregii ţări, în judeţul Tulcea se înregistrează un continuu şi puternic avânt al vieţii social-economice.7

1.1.2. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
Judeţul Tulcea se situeaza în extremitatea sud-estica a României şi ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, a cărei însemnătate vine din aşezarea sa la gurile Dunării şi ieşirea la Marea Neagră. Paralela de 45º latitudine nordică taie judeţul Tulcea în partea centrală, iar meridianul de 29º 41’ 24" longitudine vestică străbate oraşul Sulina 8, care este extremitatea estică a României. Înconjurat din trei parţi de apă, judeţul se învecinează: la vest cu judeţele Brăila şi Galaţi, la nord cu Ucraina prin graniţe naturale - Dunărea, la est cu Marea Neagră, având hotar terestru doar la sud cu judeţul Constanţa. Suprafaţa judeţului este de 8 499 km² (3.5% din suprafaţa României) din care 42.5% sunt reprezentate de teren agricol, 41.6% apă şi mlaştini, 11.2% păduri. Populaţia judeţului
7 8

Petre Coteţ, Ioan Popovici, Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic, Bucureşti, 1975, pag. 26. http://www.tulcea-turism.ro/Imag_Resurse/Tulcea_Turism_Romana/Relief_si_clima.htm

9

Tulcea este de 25 0641 locuitori. Gradul de urbanizare este de 49%. Judeţul are cea mai mică densitate, 29.7 locuitori/km², faţă de media pe ţară de 91 locuitori/km², acest lucru datorânduse suprafeţei mari acoperită de ape. Tabelul 1.1. Populaţia judeţului Tulcea, a municipiilor şi oraşelor sale la 1 iulie, în perioada 2004-2007 Judetul Tulcea Municipii Tulcea Babadag Isaccea Macin Sulina Anii Numar locuitori 2004 2005 2006 92676 10239 5313 11125 4708 92874 10145 5312 11099 4606 124036 128449 252485 92652 10278 5284 11034 4630 123878 127736 251614 2007 92379 10146 5341 11011 4593 123470 127171 250641

Populatie urbana 124061 Populatie rurala 129358 Populatie judet 253419

Sursa: Anuarul statistic al României, ediţiile 2004-2007, Institutul Naţional de Statistică

Reşedinţa administrativă a judeţului este oraşul Tulcea, situat pe malul drept al Dunării, la mila 40 şi cu o populaţie de 92 379 locuitori, fiind cel mai important centru comercial al judeţului. Din punct de vedere etnic, structura populaţiei este după cum urmează: români 88.7 %, ruşi (incluzând lipovenii) 7.5%, ucrainieni 1.4%, turci şi tătari 1.3%, rromi 0.5%, greci, armeni, evrei, italiani, germani 0.4 %. Din punct de vedere al religiei structura populaţiei este: români ortodocşi 91.1%, români ortodocşi de rit vechi 6%,musulmani1.3%.9 Judeţul cuprinde 51 de unităţi administrativ-teritoriale, din care: Municipiul Tulcea, cu o treime din populaţia judeţului, 4 oraşe: Babadag, Isaccea, Sulina şi Măcin, şi 46 de commune.

9

http://www.apmtl.ro/prezentare_judet.html

10

Tabelul 1.2. Organizarea administrativă şi teritorială, în perioada 1990-2007 Anii Numarul oraselor si Din care: 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 municipiilor 5 5 5 5 5 5 5 municipii 1 1 1 1 1 1 1 Numarul comunelor 43 43 44 45 46 46 46 Numarul satelor 133 133 133 133 133 133 133

Sursa: http://www.tulcea.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=470

1.2. RESURSE TURISTICE NATURALE EXISTENTE ÎN JUDEŢUL TULCEA
1.2.1. RELIEFUL
Datorită poziţiei sale geografice, judeţul Tulcea are aproape toate formele de relief din România. Aici se întalnesc două grupe distincte de unităţi de relief: relieful înalt, cel mai vechi din ţara noastră, şi relieful jos, cel mai nou din ţara noastră. Relieful tulcean variază între 0 m altitudine la nivelul Mării Negre (localitatea Sfântul Gheorghe) şi 467 m altitudine (în vârful Greci din Munţii Măcinului). Relieful înalt, care formează horstul dobrogean, ocupă partea centrală a judeţului, unde predomină munţii şi dealurile tocite de acţiunea îndelungată a factorilor externi şi este reprezentat prin Munţii Măcinului, Dealurile Niculiţelului, Dealurile Tulceai, Podişul Babadagului şi partea nordică a Podişului Casimcei.10 Munţii Măcinului reprezintă cel mai evident martor al orogenezei hercinice la noi în ţară, care s-a format la sfârşitul paleozoicului şi din care n-a mai rămas astăzi decât un ciot deluros ce domină ostrovul Brăilei. Munţii Măcinului se desfăşoară pe linii paralele sub forma mai multor culmi, mai numeroase în sud şi una singură în nord – pintenul Bugeacului. În
10

Petre Coteţ, Ioan Popovici, Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic, Bucureşti, 1975, pag. 9.

11

Editura Ceres. altitudinea medie a reliefului deltei fiind de 0. Fenomenul de înaintare a deltei în detrimentul mării se datorează cantităţii mari de aluviuni (58. Ciocârlan V. dispusă sub forma unui larg sinclinoriu. situată la periferiile de vest şi nord ale judeţului. fac trecerea spre regiunile joase. lacolitic.7 milioane tone) transportate anual de Dunăre. Ioan Popovici. 12 .general. ca orientare a culmilor. Relieful deltei este plan. care separă Podişul Dobrogei de nord de Podişul Dobrogei Centrale. acestea fiind acoperite cu un strat de loess de 5 până la 30m. extinse pe cca. Treptele marginale ale horstului dobrogean. cu dealuri puternic erodate. 62% din teritoriul judeţului Tulcea includ Delta Dunării. Zona Tulcea prezintă un relief larg vălurit. pag. dar cu altitudini mai mici. Bucureşti.12 Delta înaintează în mare în dreptul gurilor de vărsare ale Dunării: la gura braţului Chilia se formează o deltă secundară. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic.5 m. În cadrul Podişului Babadag se remarcă o importantă linie de falie. Podişul Babadagului este constituit dintr-o întinsă cuvertură sedimentară. FLORA DELTEI DUNĂRII. cea mai nouă formaţiune de relief a României. 1975. cu o foarte mică înclinare de la vest la est. lunca Dunării. în care eroziunea foarte accentuată şi îndelungată a scos la zi granitele cu aspectul lor structural. aceşti munţi au forma unui anticlinoriu. pe care se dezvoltă un relief în trepte.. 11 Dealurile Niculiţelului reprezintă continuarea directă a Munţilor Măcinului. cât şi în ceea ce priveşte vârsta. Prin aluviunile 11 12 Petre Coteţ. din care o parte se varsă în mare. iar restul se depune în cuprinsul deltei contribuind la aluvionarea sa continuă. Bucureşti. atât în ceea ce priveşte constituţia petrografică. Circa 3/4 din suprafaţa deltei este situată la altitudini pozitive şi 1/4 sub nivelul de 0 m al mării. între Peceneaga (la nord-vest) şi Camena (la sud-est). pag. 10. nord şi est. cu câteva depresiuni şi câmpii interioare. Aici găsim incluse formaţinuni cu o mare variabilitate. iar la gura braţului Sfântul Gheorghe a apărut insula Sacalin. 1994. astfel încât. cu altitudini şi aspecte diferite de pseudoterase şi de glacisuri piemontane acoperite cu loess. Unităţile joase de relief.7. precum şi câmpia lagunară din preajma Lacului Razelm. se poate spune că este un “muzeu geologic natural”. de cueste (coaste) şi suprafeţe structurale. inundabile. Horstul dobrgean a avut o evoluţie în timp foarte frământată. din vest.

de la nord) inclusă deltei datorită formării şi evoluţiei braţului Chilia şi este acoperit cu loess. 15 Grindul Letea are altitudinea maximă din Deltă (13m) şi reprezintă o mare acumulare de nisip. gârle.ro/istoric. grinduri fluvio–maritime (transversale) orientate pe direcţia nord-sud: Letea.16 13 14 http://www. grinduri continentale ce reprezintă resturi din uscatul predeltaic: Chilia şi Stipoc. formează. Grindul Sărăturile.ro/geografie. cu un relief de dune. pag. mlaştini. Bucureşti. la care se adaugă resturile organismelor moarte.. Pe acest grind se află pădurea Hăşmacu Mare-Letea. 16 http://www. Cantitatea de aluviuni adusă anual de către fluviu. Caraorman. Grindurile şi ostroavele reprezintă relieful pozitiv al deltei. pe ţărm. Sărăturile. vor face ca procentul uscatului să crească în detrimentul reliefului negativ.deltadunarii.14 Grindurile marine sunt formate din nisipuri modelate de vânt sub formă de dune. care însoţesc braţele Dunării şi sunt orientate pe direcţia vest-est. Grindul Chilia (cu altitudinea de 9m) este o porţiune a uscatului predeltaic (Câmpia Bugeacului. praful eolian etc. bălţi şi lacuri. Grindul Stipoc (cu altitudinea de 3m) este mult erodat (genetic este tot un grind continental).5-5m. canale. dispusă în fâşii aproape paralele sub forma unui evantai. Editura Ceres. monument al naturii (rezervaţie de flora).9.aduse de Dunăre sau resedimentate de curentul circular al Mării Negre. s-au creat în Pleistocen sistemul de grinduri conjugate din Delta Dunării. 1994.ro/geografie.delta-dunarii. situat la vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în mare. având altitudini de 0. Grindul Caraorman (cu o altitudine maximă de 8m) reprezintă de asemenea o mare acumulare de nisip. Dranov etc. 13 Uscatul deltaic reprezintă 13% din suprafaţă şi este reprezentat prin: grinduri fluviatile (longitudinale).delta-dunarii. cea mai lată plajă din ţară. Ivancea.html http://www.asp 15 Vasile Ciocârlan: FLORA DELTEI DUNĂRII.. iar relieful negativ este exemplificat prin: braţele Dunării.html 13 . acestea fiind cele mai impunătoare în peisaj şi cele mai atractive pentru botanişti.

Temperaturile sunt mai scăzute în vest.2. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Bucureşti. braţe secundare (Tătaru. Letea (pădure cu aspect tropical. dar cu umiditate atmosferică ridicată (în zonele deltei.17 Câmpia lagunară Razelm-Goloviţa se caracterizează prin predominarea elementului acvatic şi prin prezenţa unor rare grinduri marine.9. cu un pronunţat caracter excesiv.Terenurile joase cuprind mlaştini. Bucureşti. 19 Vasile Ciocârlan: FLORA DELTEI DUNĂRII. 1994. Sacalin-Zătoane (situată în apropiere de Sfântu Gheorghe. canale (Litcov. Ioan Popovici. marcate adesea de viscole şi cu fenomene de nivaţie destul de frcvente.19 Vara.2. ca şi prin întinderea mare a eleşteelor sau pepinierelor piscicole pe latura de est şi de nord a lacului Razelm. În Deltă există 18 zone strict protejate. CLIMA Clima judeţului Tulcea este temperat-continentală. gârle. Lunca Dunării este o cîmpie aluvială predeltaică care se continuă din Balta Brăilei spre nord prin localităţile Smârdan şi 23 August. Cernovca etc. Suprafaţa deltei creşte anual cu 40m. ca urmare a evaporaţiei de pe întinsele suprafeţe de apă). 17. 17 18 Petre Coteţ. 18 1. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Matiţa. Dunăvaţ etc.). ostroave (Tătaru. relicte sau actuale. din necesitatea de a conserva procesul natural de evoluţie. în partea de vest. aflată la cea mai mare altitudine). Acestea sunt terenuri inundabile şi parţial. 14 . îndiguite şi desecate. Babina. Petre Coteţ. vânturile puternice aduc aer cald şi uscat care usucă pamântul şi transformă solul în praf. Dranov. Bucureşti. Editura Ceres. fauna şi flora specifice: Roşca-Buhaiova (în împrejurimile Lacului Roşca există cea mai mare colonie de pelicani din Europa). pag.). 1975. unul dintre rarele locuri unde poate fi întâlnit pelicanul creţ) etc. dintre care cele mai importante sunt Crapina şi Jijila. în zona de deal. ierni reci. 14. prin amplitudi mari de temperatură şi prin precipitaţii reduse. Merhei etc. Obretin. pag. 1975. Cernovca etc.). de unde se prelungeşte spre est până la Ceatalul Chiliei şi oraşul Tulcea. Ioan Popovici.). 67 milioane tone de aluviuni depuse de fluviu. Este o câmpie umedă datorită numeroaselor lacuri care se află aici. datorită celor cca. pag. manifestat prin veri calde şi secetoase. lacuri (Isac.

-26.1ºC la Sulina şi Isaccea şi 10.Zona litoral-maritimă a regiunii se caracterizează printr-un climat mai blând.3m/s. vărsându-se în Marea Neagră prin trei braţe: Chilia. este de –0. viteza vândului este mai mare decât vara. iar minima absolută. 20 http://www.1%). viteza vânturilor şi frecvenţa acestora în judeţul Tulcea sunt mari. Dealtfel.3. Temperatura medie anuală variază între 11. Sulina şi Sfântu Gheorghe. urmate de cele dinspre nord-vest (17. În timpul verii. variaţiile între diverse puncte din judeţ fiind destul de mari. se manifestă o circulaţie termică locală a aerului.5ºC. care străbate judeţul pe o lungime de 276km. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ Cel mai important element pentru hisrografia judeţului Tulcea este fluviul Dunărea.2.20 Regimul vânturilor este determinat. Iarna.6 º C).2%) şi dispre nord (13%) cu viteze medii anuale cuprinse între 0. în al doilea rând.3%).apmtl. dinspre est (15. 39.7ºC la Babadag. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nordic şi sudic. Temperatura maximă.8ºC. sub forma brizei de mare (ziua) şi brizei de uscat (noaptea) care se resimte la o distanţă de 10-15km spre interiorul uscatului.ro/prezentare_judet. 1.8 şi 5. în primul rând.html 15 . ceea ce îl îndreptăţea pe geograful Constantin Brătescu să supranumească această zonă “drumul vântului”. în condiţii de stabilitate atmosferică. la Tulcea (24 ianuarie 1943). aproximativ 10% din lungimea ei totală. de relieful accidentat al judeţului. cu veri a căror căldură este atenuată de briza răcoroasă a Mării Negre şi ierni cu temperaturi nu prea coborâte (media termică a lunii celei mai reci. s-a înregistrat la staţia meteorologică Mircea Vodă (20 august 1945). de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează ţara noastră şi. Vânturile predominante bat cu o frecvenţă mai mare dinspre nord-est (18. la Sulina. Precipitaţiile medii anuale însumează cantităţi cuprinse între 359 mm la Sulina (cele mai mici din ţară) şi 455 mm la Isaccea.

prin braţul său secundar. cu două grupări de ramificaţii şi o microdeltă proprie. pentru ca aici. mici şi cu o importanţă economică redusă. la cca. Cerna. Luncaviţa. Este folosit numai pentru navigaţie de interes local. Lăţimea maximă este 1000m şi adâncimea maximă 39m.32 m. 19. 5km amonte de comuna Dăeni. atinge teritoriul judeţului la extremitatea sud-vestică. se pot grupa după locul de vărsare astfel: a) ape care se varsă în Dunăre. situate în partea vestică şi nordică a judeţului. puţine la număr şi cu un debit redus. Debitul Dunării cunoaşte variaţii destul de mari: primăvara şi vara.7% din apele fluviului şi este canal de trafic fluvio-maritim (la adâncimea minimă obligatorie de 7. 16 . el atinge cca. 60% din totalul apelor fluviului. 40% din apele fluviului şi este cale principală de navigaţie. Cele mai importante sunt: Topologu. Braţul Tulcea se întinde între ceatalurile Chilia şi Sfântu Gheorghe. 17.8% din apele fluviului şi este folosit pentru navigaţie locală. 18 000 m³/s. Are lungimea de 64km. Peceneaga. Are o lungime de 105km până la Periprava. 70km de ţărmul mării. lăţimea maximă 550m şi adâncimea maximă 26m. 1975. 6 000 m³/s. De la Smârdan şi pâna la Ceatalul Chilia curge pe o singură albie. la Ceatalul Ismail. la cca. 21 Petre Coteţ. Transportă cca. până la cca. Are lungimea de 64km. Bucureşti. lăţimea maximă 250m şi adâncimea maximă 18m. Celelalte ape curgătoare din judeţ. după circa 19km. are lungimea de 19km.21 Braţul Chilia este cel mai nordic braţ şi cel mai activ. pag. Transportă cca. care. iar vara şi toamna. lăţimea maximă 300m şi adancimea maximă 34m. Transportă cca. 15. Dunărea să se despartă în două braţe: Chilia şi Tulcea. pot circula nave de 7 000 t). mai drept şi mai amenajat braţ de vărsare. Braţul Sulina este cel mai scurt. se desface în alte două braţe: Sulina şi Sfântu Gheorghe. Ioan Popovici. Transportă cca. Isaccea. Braţul Sfântu Gheorghe este cel mai vechi braţ de vărsare al Dunării în mare. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic.Dunărea. Dunărea Veche.

respectiv aproape 75% din suprafaţa întregului complex. canaluri (sahale rectificate şi dragate). lagune (vechi golfuri marine). Dintre lacurile aflate în lunca Dunării. Hidrografia Deltei 22 23 1 100ha. Merheiul Mare cu cca. cu peste 2 000ha. cu o suprafaţă de cca. 4 componenete: sahale (foste braţe ale Dunării în curs de colmatare).ro/index. Adâncimile sale variază între 2. mlaştini (ape puţin adânci care pot seca).22 Lacurile. Casimcea. Caracteristică lacurilor din deltă este adâncimea lor mică.23 Complexul Razelm.5 şi 2m. datorită aportului de apă din braţul Sfântu Gheorghe.ro/apele. Leahova cu 1 http://www.5 şi 3m. ele constituind principala sursă a producţiei de peşte.a. variind între 0.50-3m).deltadunarii. deversat aici prin canalele Dranov şi Dunavăţ. Puiu cu 800ha ş.rapitori. cea mai importantă zonă lacustră a ţării. Rotundu. În Delta Dunării există un număr însemnat de lacuri. Şontea. mai importante fiind: Taiţa. Dranov. Saon. Slava. Fortuna. complexul lagunar Razelm s-a format în diferite etape. Morfogenetic. guri pe unde se face schimbul de ape). prin bararea unor golfuri marine de către cordoane litorale.). Se alatură acestora formaţiunile de natură depresionar-lacustră simple: ghioluri (adâncime 0. fiind situate de-a lungul Dunării. periboine (spărturi de litoral. 000ha.ro/articole_arata. cel mai mare fiind lacul Dranov. precum şi faptul că sunt legate cu braţele Dunării sau între ele printr-o ramificaţe de canale. japşe (ape de la viituri) şi complexe: lacuri depresionare (Padina. de regulă cu suprafeţe întinse. cu 1 300ha. De asemenea. Fortuna cu peste 900ha.asp 24 http://www. în Delta Dunării şi pe litoralul Mării Negre sunt mult mai bine reprezentate.b) ape care se varsă în lacurile litorale ale Mării Negre.24 Reţeaua hidrografică secundară a Deltei Dunării are.php?cat=1&id=45 17 . ca cele din vest şi nord. limanuri (la gura unor mici râuri). Alte lacuri cu suprafeţe asemănătoare sunt: Gorgova. Obretin etc.ropedia. 54 600ha. Ceamurila. Racova.php?mod=judet&judet_id=20 http://www. este reprezentat în judeţul Tulcea prin lagunele Razem şi Goloviţa. în linii mari. Roşu tot cu 1 300ha. Somova şi Câşla. Agighiol. Matiţa. Teliţa. gârle (sahale de mici dimensiuni). gradul de mineralizare diferă: lacurile Razem şi Goloviţa au ape mai dulci. cu lungimi şi debite mai mari. cele mai importante sunt: Jijila. Crapina.

în ultima zonă fiind frecvent răspândite solurile scheletice. 18 .ici.26 Soluri freatice umede apar în jurul complexului Razelm.4. 25 26 http://www. mai accentuat acolo unde învelişul vegetal este slab dezvoltat. cu o adâncime mai mică de 25m. SOLURILE Cu toate că în cea mai mare parte este înconjurat de ape.html Petre Coteţ. 1975. Ioan Popovici. la sud-est de Măcin şi în sectorul Dunavăţ. soluri cu o răspândire largă şi care acoperă aproape toate arealele cu altitudini mai joase. în zona Tulcea şi în zona Casimcea-Dorobanţu se produce fenomentul de eroziune. dar mai ales datoritaă curenţilor marini. Pe pantele mai accentuate din Culmea Pricopanului. În zonele Niculiţel şi Babadag. Platforma continentală se prelungeşte până la 100-200km în larg. Bucureşti.2.ro/romania/ro/turism/dd_hidro. zona maritimă situată în lungul ţărmului. Predominante în judeţul Tulcea sunt solurile bălane şi cernoziomurile carbonatice. Factorii pedogenetici care imprimă caracterele învelişului de sol sunt relieful. influenţată de vărsarea apelor dulci. Ţărmul mării este jos şi nisipos. 25 Judeţul Tulcea deţine mai puţin de jumătate din lungimea litoralului românesc al Mării Negre. între acesta şi zona înaltă a judeţului interpunându-se o zonă joasă de mlaştini şi lacuri. 1. lată de 10-15km. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. judeţul Tulcea se caracterizează prin predominarea solurilor de climă aridă. 12. O altă caracteristică a litoralului marin ce aparţine judeţului Tulcea o constituie modificarea neîncetată a configuraţiei ţărmului datorită influenţei gurilor de vărsare ale Dunării. roca de solificare. pag.cuprinde totodată cordonul litoral corespunzător. ca şi în zona Culmii Pricopanului se întânlesc soluri brune podzolice. În aceleaşi sectoare se găsesc şi soluri halomorfe. precum şi situarea judeţului întro zonă de tranziţie de la climatul continental al Europei estice la climatul temperat premediteranean al Peninsulei Balcanice. zonă în care se întânlesc şi soluri nisipoase.

mai ales cele de la Sfântu Gheorche. Ioan Popovici. Sofia Vrabie: SFINXUL DELTEI MUNICIPIUL TULCEA – Ghid turistic. Consul şi Turcoaia. 17. Tulcea. Isaccea. pag. gresii.2.2. se exploatează la Parcheş. Bucureşti. conţin minerale grele ca: titan. Dobrogea de nord şi nord-vest a constituit o sursă importantă de roci de contrucţie. calcare de diferite vârste.Delta Dunării este caracterizată printr-o varietate mare de soluri hidromorfe. porfire. folosite pentru mozaic. foarte rezistente. Pe grindurile Chilia şi Stipoc se întânlesc soluri bălane formate pe depozite loesside. BOGAŢIILE NATURALE ALE SUBSOLULUI Horstul dobrogean şi Delta Dunării prezintă interes practic. Greci. o rezervă importantă reprezentând-o zăcământul de marmură de la Agighiol. Cârjelari. 1975. în special.5. 1.27 1. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Din cele mai vechi timpuri. cât şi din punctul de vedere al potenţialului minier. de la unele în curs de formare până la soluri evoluate în timp. Porfirele. Rezerve de marmură şi calcar marmorean. uneori detritice. cu excepţia arealelor din apropierea braţelor fluviale. 72. în comuna Somova. Sunt bogate în materie organică. Editura Harvia.6 FLORA 27 28 Petre Coteţ. Nisipurile din delta maritimă. atât în ceea ce priveşte valorificarea rocilor comune. mai puţin rezistente. se exploatează în zona de vest a judeţului. mai puţin bogate în carbonaţi. climatului arid din reginue. Unele areale au potenţial ridicat de salinizare datorită. cele mai însemnate cariere fiind la Turcoaia. iar in nordul grindului Letea şi în sudul grindului Caraorman se întânlesc nisipuri mobile. zircon. Din carierele judeţului Tulcea se extrag diferite varietăţi de granite. la Slava Cercheză. caolin. 19 . în podişul Babadag.28 Granitele. se extrag din carierele Camena. Calcarele de diferite vârste sunt exploatate ca piatră de construcţie în carierele de la Zebil. pag. cuarţite şi calcare marmoreene. 2005. granaţi. Tulcea. Măcin şi Piatra Roşie.

iarba mare. În Podişul Babadag şi Munţii Măcin se întâlneşte un etaj forestier alcătuit îndeosebi din păduri de gorun. specii mediteraneene. silvostepa şi pădurea. în care este foarte abundent teiul şi jugastrul. situat la punctul de interferenţă a unor mari regiuni floristice. 20 . Solurile fiind fertile sunt folosite pentru agricultură. se întinde tentacular în depresiunile dintre formaţiunile înalte. Ioan Popovici. porumbar şi specii caracteristice Dobrogei: păliur şi iasomie. Aceasta apare în îmbinare cu terenurile agricole. Ultimul factor împarte unitatea administrativă în două zone distincte: Horstul Dobrogean şi Delta Dunării.Vegetaţia judeţulului Tulcea se caracterizează prin bogăţie şi diversitate. apar elementele pontice: otrăţelul. extinsă în părţile de est vest şi sud ale judeţului. se situează aşezarea geografică. precum şi cu mici pâlcuri de păduri. balcanice şi din stepa asiatică. ulm. vânturi. alături de elementele autohtone. de cel muntos şi de întinsele suprafeţe acvatice şi de lunci. În judeţul Tulcea. plus 64 subspecii de plante reprezentând cca 1/3 din totalul de specii cunoscute în flora României. 29 Silvostepa se interpune ca o zonă de trecere de la stepă la pădure sub forma unor fâşii înguste. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. între care. fânuţa cu bulbi şi colilia. variabilitatea vegetaţiei este determinată şi de temperatură. pag. există. 13. garoafa. 1994.17. Vegetaţia prezintă câteva diferenţieri teritoriale. negara. Vasile Ciocârlan: FLORA DELTEI DUNĂRII. carpen. Horsul Dobrogean determină existenţa a 3 zone biogeografice: stepa. pe primul loc. Bucureşti.30 29 30 Petre Coteţ. precipitaţii. Editura Ceres. de relief deluros. constituite din stejar pufos şi stejar brumăriu şi amestecuri de jugastru. cu pajiştile stepice secundare degradate. Bucureşti. O mare răspândire o au gramineele adaptate regiunilor uscate: păiuşul. Pe lângă speciile autohtone. soluri şi condiţii fizico-geografice. peliniţa. tei. vegetaţia spontană ocupă suprafeţe restrânse pe pantele mult înclinate şi coastele văilor. În acelaş timp. Local apare şi fagul. Flora Deltei Dunării însumează 955 specii. arţar. desţelenită în proporţie de peste 95%. În zona de stepă vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin arbuşti: păducel. pag. bărboasa. păr pădureţ. elementele mediteraneene: aişor pe o mică suprafaţă la marginea pădurii de la Slava Rusă şi elementele ponto-sudice şi siberiene: căciula mocanului şi mărgica. 1975. legate de fondul general al climatului de stepă. determinate de factori multipli. Zona stepei.

pag. Stipoc şi diferite grinduri fluviatile.34 Plaurul este o formaţiune specifică stufăriilor masive. care împarte vegetaţia în terestră şi acvatică. Iniţial fixat. Ardelean. Acestor păduri care apar pe grindurile Letea şi Caraorman le este caracteristică şi prezenţa unor plante agăţătoare care le oferă un aspect de păduri tropicale (liana. plutica. plaurul se desprinde de fundul ghiolurilor şi bălţilor transformându-se în insule plutitoare cu diferite mărimi care. stejar. Mohan. corn etc. plop negru. Ea este reprezentată prin păduri amestecate. zăvoaie. Georgescu: REZERVAŢII ŞI MONUMENTE ALE NATURII DIN ROMÂNIA. pag.tulcea-turism. Caraorman. carpenul de pădure). unde dau o nota caracteristică peisajului. în amestec cu salcia pitică si numeroase alte specii.deltadunarii.În dezvoltarea vegetaţiei din deltă rolul principal revine regimului hidrologic şi variaţiei mici pe verticală a reliefului. rogozul. lemn câinesc. păşuni şă terenuri de cultură. brădişul. măceş. Bucureşti. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. coada calului etc.htm 33 Gh.asp 21 . 76. 32 Sunt numite de localnici „ hăşmacuri”. arin. diferiţi arbuşti (alun. salcie mirositoare etc. În Delta Dunării predomină şi o vegetaţie de mlaştină stuficolă.31 Pădurile amestecate sunt constituite din plop alb. 1975. Editura Scaiul. 19.ro/Imag_Resurse/Tulcea_Turism_Romana/Delta_Dunarii. plop tremurător. este un strat gros de 1-1. viţa sălbatică. plop. la care se adaugă cele cu frunze plutitoare: nufărul alb sau galben. 34 http://www. M. ulm. mârţul. iarba broaştelor. care ocupă circa 78% din suprafaţa totală.6m format dintr-o împletitură de rizomi de stuf şi de rădcini ale altor plante acvatice în amestec cu resturi organice şi sol. Zăvoaiele sunt păduri de salcie în amestec cu frasin. papura. împinse de vânt.33 Plantele submerse sunt destul de numeroase: broscăriţa apei. porumbar. cosorul etc.ro/flora. Bucureşti.). Sunt specifice deltei fluviale. http://www. Principalele specii sunt: stuful. se deplasează pe suprafaţa apei. A. meri şi peri pădureţi. păducel. Ioan Popovici. în special pe grindurile cele mai înalte: Letea. 31 32 Petre Coteţ. Vegetaţia tufişurilor dezvoltate pe nisipurile câmpurilor marine sau pe cele de pe ţărmurile marine active se extinde numai pe 1% din totalul suprafeţei deltei şi sunt dominate de cătină roşie şi albă. Vegetaţia terestră ocupă suprafeţe reduse. care cresc pe grindurile fluviatile. Chilia. sărmuliţa.. 1992.

feriga de apă.caraorman.36 Delta Dunării este un adevărat paradis faunistic. Alături de stuf întâlnim rogozul. roşioara. cerbul lopătar. zvârluga. frunzăriţa cenuşie. florintele. muscarul negru. orbetele mic şi altele. şopârla de pustiu.html 22 . cu foarte multe specii: crapul. mistreţul. şoarecele cu guler şi pârşii. restul migrând primăvara din Marea Neagră. cucuta de apă. precum şi plante agăţătoare.7. pag. spârcaciul preferă stepa. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. iar dintre carnivore dihorul pestriţ şi dihorul de stepă. Dintre rozătoare amintim şi iepurele de câmp. piţigoil albastru. plătica şi cosacul. mai frecvent se întânlesc: căprioara. şobolanul cenuşiu şi negru. Fauna este bogată. Dintre reptile. Unele caută malurile înalte: dumbrăveanca şi prigoria. lupul şi rozătoarele mici cum ar fi: şoarecele scurmător. pasărea ogorului.ro/delta/pesti/Pesti.2. salcia pitică. Alte specii reprezentative sunt : broaştele de pământ şi broaştele râioase. prepeliţa. Bucureşti. 1975. troscotul. Stuful se dezvoltă aici în cele mai bune condiţii. Între aceştia din urmă.37 35 36 Petre Coteţ. 1.Vegetaşia plaurului diferă de restul stufăriilor. cât şi acvatice. În zona de pădure. carasul. Potârnichea. şoarecele decâmp.35 Păsările sunt destul de numeroase: ciocârlia de Bărăgan. 13. pag. formată din specii locale. 37 http://www. sturionii şi scrumbiile au rol important. Bucureşti. FAUNA Fauna zonelor de stepă şi silvostepă cuprinde multe specii de rozătoare cum ar fi: popândăul. fâsa de câmp. fiind mai înalt si mai gros. Petre Coteţ. 13. şopârla de iarbă. cei mai mulţi de apă dulce (60%). cele mai caracteristice pentru această zonă sunt: guşterul vărgat. silvia mică. cât şi economic. menta. un număr mare de păsări populează frunzarul arborilor: piţigoil mare. Ioan Popovici. ţiparul). şoarecele de casă. Peştii sunt prezenţi prin 110 specii (somnul. babuşca. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. atât ştiinţific. pisica sălbatică. Dintre mamifere. dar şi migratoare. Pe pantele însorite se întânleşte destul de frecvent broasca ţestoasă de uscat. Cei mai mulţi dintre peştii deltei aparţin familiei Cyprinidae. cuprinzând atât exemplare de uscat. 1975. Ioan Popovici.

de pescăruşi. 38 39 http://www. cicârliile. sunt frecvente guguştiucul. Colonia de pelicani din zona cu regim de protecţie integrală Roşca-Buhaiova este cea mai mare din Europa şi este un exemplu de colonie mixtă. Avifauna acvatică din Delta Dunării este alcătuită dintr-un nucleu de specii vechi. mai ales dintre raţe. la care se adaugă. Nucleul avifaunei este format din 75 specii a căror viaţă este legată de prezenţa apei. lopătari. corcodei.ro/pasari. de pelicani. cormorani şi stârci. În pajiştile de stepă nisipoasă sunt specifice potârnichea. barza. mierle. gâşte. ciocănitori. încă de la începutul secolului ca un paradis avian. speciile accesorii şi speciile cosmopolite. populaţia dezvoltându-se rapid. rândunica. strict stenotope (cufundari. ţigănuşi şi cormorani. pănă la sute de perechi de pelican creţ şi cormoran mare. specii de stufării (toate speciile de paseriforme acvatice). cu zeci. gaia brună. vulturul pescar etc. Acestea se grupează în 5 tipuri ecologice principale : specii strâns legate de apă. 38 Multe specii. În pădurile de pe câmpurile marine Letea şi Caraorman cuibăresc 64 specii tipice avifaunei pădurilor nemorale (silvii. muscari. apar frecvent în diferiţi biotopi. lopătari. devenind din ce în ce mai numeroase pe măsura transformării ecosistemelor acvatice. de chirighite. În satele deltei. specii de ţărmuri (stârci. furtunari.asp 23 . acvila pitică. măcăleandru.turismdelta. la care se adăugă. specii de ţărmuri marine (unele laride). precum şi codalbul. specii de pajişti hidrofile cu vegetaţie bogată continuate cu stufării (ralide). cinteze. cunoscută. lăstunul. Zăvoaiele sunt populate de silvii. Aici se asociază mai multe mii de perechi de pelican comun. Coloniile de cuibărit au reprezentat dintodeauna atracţia deltei.Păsările sunt cele care au creat faima deltei. În Delta Dunării sunt mai multe tipuri de colonii : de stârci. bine adaptate la mediul acvatic. filomele. vrabia de casă. în timpul cuibăritului. pasărea ogorului. de avoazete şi ciocântorşi. piţigoi. pe lângă gospodării.ro/fauna.deltadunarii. piţigoi. cormorani). Speciile accesorii sunt cele care se integrează secundar în avifauna acvatică. raţe. pescăruşi. pelicani. Renumele se datorează celor 327 specii pe care le putem întâlni în deltă si care reprezintă 81% din avifauna României. de chire. Fazanul a fost introdus prin colonizare. prepeliţa. 39 O serie de specii acvatice se asociază în timpul cuibăritului formând colonii.htm http://www. ţigănuşi). graur.

iepurele. Printre mamiferele care populează Delta. ursul. lupul. pag. monument de arhitectură datorită materialului de construcţie (marmură cioplită cu grosimea de 85 cm) şi al numărlui mare de ferestre (32 -dispuse 14 în zona inferioară şi 18 în zona superioară. dihorul.deltadunarii. monumente etc. care astăzi figurează pe lista monumentelor de arhitectură. 41 Singurul lăcaş de cult reprezentant al cultului musulman existent în municipiul Tulcea este geamia Azzizie. 28-30. Catedrala ortodoxă Sfântul Nicolae pictată de Ştefan Luchian şi Constantin Artachino.ro/fauna. hermina. 2005. nutria (toate din familia animalelor cu blana preţioasă). Biserica Armenească. cel mai important edificiu romano-catolic din oraş. nurca. vulpea. biserici. Editura Harvia. din documentele vremii reieşind că în anul 1834 această biserică deservea minoritatea armenească din oraş. construită în formă de corabie. vizonul.3. Biserica Înălţarea Domnului este cea de-a doua bisericuţă ortodoxă de rit vechi. care reprezintă un element de potenţial religios ce merită vizitat. pisica sălbatică. 40 1. porcul mistreţ. cetăţi.asp Sofia Vrabie: SFINXUL DELTEI MUNICIPIUL TULCEA – Ghid turistic. Biserica Sfântu Gheorghe. 24 . Biserica Sfânta Treime care aparţine cultului ortodox de rit vechi. trebuie menţionate vidra. 40 41 http://www. Tulcea. Biserici din localitatea Tulcea: Biserica Sfântul Mihail Arhanghelul. între care unele cu deosebită importanţă economică. pentru a asigura o bună iluminare). Biserica Buna Vestire a aparţinut un timp comunităţii greceşti care locuia în oraşul Tulcea.POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC AL JUDEŢULUI TULCEA Judeţul Tulcea cuprinde un bogat patrimoniu turistic antropic cuprinzând muzee.Plaurii şi uscăturile din deltă sunt ocupate şi de mamifere. cunoscută şi sub numele de „Biserica cu ceas”. declarată monument de arhitectură deoarece a fost singura biserică ortodoxă de pe întregul cuprins al Imperiului Otoman căreia i s-a permis sa îşi înalţe turlele mai sus decât ale geamiilor.

podoabe). Muzeul Delta Dunării are o colecţie formată din peste 1900 de piese biologice şi un ierbar voluminos. greco-elenistică. Devine sediul Muzeului de Artă la data de 23 august 1982. sticlă. mamologie şi mineralogie.Singura mărturie a existenţei cultului mozaic în municipiul Tulcea este Sinagoga. ornitologie. Parcul Personalităţilor din Tulcea se întinde pe o suprafaţă de 17. Între 1950-1970. 42 Găzduit într-o frumoasă clădire monument de patrimoniu arhitectural. Muzeul de Istorie şi Arheologie a fost înfiinţat în anul 1975 şi deţine colecţii de arheologie: pre şi protoistorie. medievală.000m². Muzeul de Artă din Tulcea deţine colecţii de pictură. denumit atunci şi Conacul Paşei. 42 Sofia Vrabie: SFINXUL DELTEI MUNICIPIUL TULCEA – Ghid turistic. care astăzi. situată în imediata apropiere a Casei Cărţii şi cuprinde 14 busturi ale persnalităţilor de vază ale Dobrogei. 2005. Piaţa Civică. artă decorativă şi orientală. care însumeaza peste 65. Corpul Portăreilor şi Curtea de juraţi. având la parter Tribunalul Judeţului. realizată pe un soclu de travertin de către Ion Jalea.Clădirea a fost ridicată ca Palat Administrativ al Sângeacului de Tulcea. sculptură. într-o manieră de prezentare cu totul deosebită. preparate umede. icoane. 55. entomologie. 25 . Muzeul de Etnografie oferă publicului vizitator posibilitatea cunoaşterii patrimoniului etnografic din nordul Dobrogei. grafică. În prezent patrimoniul cultural al muzeului cuprinde colecţii de botanică. După reunirea Dobrogei cu ţara. realizat de artistul Vasile Chiriachide în 1913 şi dezvelit în 1922. În faţa liceului „Spiru Haret” se află bustul marelui cărturar. Tulcea. pag.000 de piese muzeale. Editura Harvia. unelte. arme. genoveze. a funcţionat ca Sfatul Popular Raional Tulcea. numismatică: antică. acest lăcaş de cult este actualmente închis. daco-romană. malacologie. modernă (tezaure monetare cu piese romane. medievală (ceramică. tătăreşti). devine sediul Prefecturii Judeţului Tulcea. loc ce marcheaza centrul municipiului este dominată de statuia ecvestra a lui Mircea cel Batrân. lapidariu (monumente epigrafice şi sculpturale). construită în stil neoclasic. datorită restrângerii comunităţii evreieşti ca urmare a emigrărilor şi a deceselor. plăci de gravură.

php? id_sub=7&id_loc=1952&id_jud=40&sub=Biserici&jud=Tulcea&loc=Isaccea&lg=1 44 Petre Coteţ. prezintă minaret şi o preţioasă decoraţie sculptată în piatră.În oraşul Babadag se pot vizita: Geamia Ali-Ghazi Paşa. fiind cea mai veche clădire de acest fel din judeţ. Tot aici se găseşte Catredala ortodoxă “Sfântul Nicolae”. Legat tot de spiritualitatea islamică a acestor locuri este şi cavoul lui Baba Sari Saltuk Dede. 45 http://www. cu biserica construită din lemn. Ioan Popovici.43 În acest oraş se mai poate vizita Cetatea Noviodunum. ţesături decorative orientale (covoare de cult.php? id_sub=7&id_loc=2896&id_jud=40&sub=Biserici&jud=Tulcea&loc=Sulina&lg=1 26 . Biserica Sfântul Gheorghe din Isaccea datează din secolul al XVIII-lea şi prezintă un iconostas executat din lemn. care a fost adus de la Mănăstirea gălăţeană „Adam“. denumită după numele întemeietorului ei. 1975. datată din secolul XX. un mic port dunărean atrage atenţia prin geamia construită în 1860. una dintre cele mai vechi cetăţi din Dobrogea. situată la intrarea în geamie are alimentare directă de la un izvor natural. veche fortificaţie romană la Dunare. 45 43 http://www. Cişmeaua Kalaigi. obiecte de aramă. Oraşul Măcin. piese vestimentare.obiective-turistice. Muzeul de artă orientală este găzduit de “Casa Panaghia” şi prezintă exponate legate de prezenţa etniilor turcă şi tătară pe teritoriul Dobrogei de Nord: lucrări de artă orientală.ro/index. în stil maramureşean şi care adaposteşte o raclă cu părţi din veşmintele Sfintei Paraschiva şi părţi din Sfinţii Mucenici de la Hozeva.obiective-turistice. În curte se găseşte Mausoleul în care odihneşte întemeietorul acestui Sfînt lăcaş. Pe malul drept al Dunării au fost descoperite urmele castrului roman Arrubium şi ale unei aşezări romane şi apoi romane-bizantine. conducătorul cetelor turceşti care au întemeiat 40 de sate.ro/index. A fost construită în anul 1610.44 Biserica “Sfântul Nicolae” din Sulina (biserică ce a aparţinut comunităţii elene) a fost construită 1863–1868 şi refăcută în anul 1923. printre care şi actualul oraş Babadag. obiecte de podoabă. şaluri şi broderii persane). 72-74. Geamia din Isaccea datează din secolul al XVI-lea. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Bucureşti. iar în popor se spune ca cine bea apă din acel izvor va rămâne în Babadag. prin Mănăstirea Măcin. pag. care se impune prin masivitate.

Cimitirul ortodox. A fost construit în 1982 ca far maritim.php?id_ob=2295 http://www. pag.D. 47 Palatul Comisiei Europene a Dunării de Jos este un monument de arhitectură laică.E. Cimitirul maritim se prezintă ca un ansamblu de trei cimitire: Cimitirul creştin (împărţit în Cimitirul C.Farul Observator ( Farul Vechi ) de la Sulina este farul construit în perioada Comisiunii Europene a Dunării.obiective-turistice. 1975. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic.ro/index. iar legatura sa cu partea continentală se realizează printr-un lung dig de piatră.48 Satul Beidaud.ro/index.49 În partea de nord-est a satului Răhmanu (Rahman). 46 47 http://www. comuna Casimcea. Măiestria construcţiei şi sălbăticia naturii în care este amplasat.obiective-turistice. Farul observator este cel la care s-au realizat filmări pentru filmul “Toate pânzele sus”. La 3km de sat se găsesc urmele unui zid a ceea se presupune a fi fost o “villa rustica". formş de locuire rurală română. 65. are picturile realizate de către Rafael Mateef şi sculpturile aparţin artistului Gheorghe Valleanos. Ioan Popovici. Cimitirul ortodox de rit vechi-lipovenesc şi Cimitirul bisericilor europene occidentale).php?id_ob=2294 48 Petre Coteţ.php?id_loc=1945&id_jud=40&jud=Tulcea&loc=Beidaud&lg=0 27 . Este situat pe malul stâng al Dunării. Edificiul a fost construit în 1860 de Comisia Europeană a Dunării.. actualmente scos din funcţiune. cu o compozitie simetrica în plan şi spaţiu. echipele de arheologi au scos la lumina urmele a două aşezări romane.46 Farul nou este o construcţie modernă de 59m înălţime. Printre morminte de ofiţeri şi comandanţi din Marina Regală Româna poate fi găsit mormântul Prinţesei Ecaterina Moruzi. Ceea ce este fascinant la acest dig este faptul ca el încă mai păstrează inscripţiile celor ce au participat la construcţia sa. în stil neoclasic. Construită între anii 1858-1860.obiective-turistice. 49 http://www. resedinţa comunei omonime păstrează ca şi monument biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae”. omul de încredere al inginerului şef al Comisiei Europene a Dunării. dau acestui obiectiv un aer misterios şi arhaic.ro/index. nepoata Voievodului moldovean Ioan Sturza şi mormântul lui William Simpson. Bucureşti. Biserica Sfinţii Voievozi din Agighiol este considerată monument istoric. Cimitirul musulman şi Cimitirul evreiesc.

Cea mai însemnată descoperire în ruinele de la Halmyris a fost bazilica paleocreştină 50 51 Petre Coteţ. Ioan Popovici. reproduceri dupa fotografii. unde poetul a slujit ca şi dascăl. ediţii ale operei poetice. rezervaţie arheologică. acte de stare civilă şi de studii. Din cetatea existentă în sec. curator al muzeului este chiar strănepoata poetului. Dinogeţia este cel mai vechi oraş feudal atestat arheologic pe teritoriul României. VI se păstrează zidul de incintă. Petre Coteţ. 50 În comuna Crişan de pe canalul Sulina. În exterior sunt prezentate unelte agricole tradiţionale. referinţe critice. 1975. cunoscut pentru potenţialul său natural se remarcă monumentul în formă de obelisc care s-a ridicat cu ocazia finalizării lucrărilor de amenajare a braţului Sulina. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. ne întâmpină ruinele fortificaţiei antice Halmyris. Împreuna cu insula Bisericuţa. ce se află la câţiva kilometri înaintea sa. care ilustrează pregnant activitatea din această zonă. documente. Bucureşti. În localitatea Jijila se pot vizita vestigiile aşezării romane Dinogeţia. în scop strategic peste o veche aşezare getică. Bucureşti.n. centru de artă populară şi olărit. În apropiere se găseşte centrul etnografic Luncaviţa. constituie un punct de atracţie al turismului nord-dobrogean.51 Localizată nu departe de drumul comunal ce leagă localităţile Murighiol şi Dunăvăţu de Sus. 71. străjuit de 14 turnuri. Ioan Popovici. Cetatea greco-romană Argamum din Jurilovca constituie unul dintre siturile arheologice cele mai interesante ale Dobrogei. unelte agricole şi casnice. pag. În satul Teliţa din comuna Frecăţei se poate admira Biserica Adormirea Maicii Domnului. Comuna este centru etnografic cu arhitectură populară şi artă populară tradiţională specificş satului de tip pescăresc (port popular tradiţional lipovenesc).. gros de 3 m. care indică rolul militar al cetăţii. nemaigăsindu-se alta în ţară.Casa memorială Panait Cerna se află în apropierea bisericii din satul Cerna. Muzeul este organizat în trei săli şi prezintă datele bibliografice ale poetului. Unicitatea ei în judeţ constă în faptul că este singura biserică cu şase turle. În celelalte spaţii expoziţionale s-a reconstruit interiorul ţărănesc tradiţional din acest areal. mobilierul şi cusăturile datează din secolul al XIX-lea. 1975. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic. Cetatea Halmyris a fost ridicată din ordinele împăratului Traian în secolul al II-lea e. în apele lacului Razelm. 63. 28 . a unor drumuri. pag. Momentan. În incintă se află ruinele unei bazilici. De la vechea cetate s-au găsit ruinele unei clădiri cu ziduri groase.

consideraţi de către specialişti primii martiri din această parte a continentului. cu aprobarea autorităţilor musulmane. În 1911. în judeţ nemaigăsindu-se decât la Mânăstirea Celic-Dere.ro/index.obiective-turistice. de către călugări români şi ruşi. mânăstire de călugăriţe. 52 Patrimoniul turistic antropic al comunei Niculiţel este format din biserici şi mănăstiri. Mânăstirea Celic-Dere. Descoperirea monumentului s-a datorat unor ploi torenţiale care. când a fost demolată. Gherontie şi Isaia. a fost înfiinţată în 1846 ca schit de călugări. fotografii color şi diapozitive completează muzeal vizitarea întregului ansamblu paleocreştin. ce rezistă până în anul 1910. Lângă stăreţie. aşezământ monahal înfiinţat în 1841-1844. nu departe de lac se găseşte o moară de vânt. 52 53 http://www. a patru racle ce adăpostesc părticele din moaştele sfiinţilor martiri Zotikos. În anul 1853 se construieşte o nouă biserică de piatră pe lângă cea originală construită din nuiele lipită cu pâmănt. înaltă de 30 m.php?id_ob=2570 http://www. Localizată în partea estică a Podişului Niculiţel.ro/index. în primăvara anului 1971.în a cărei criptă au fost găsite rămăşiţele martirilor întru creştinătate Epictet şi Astion. În anul 1881 este construită biserica cu hramul “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. împreună cu chillile construite în stil oriental şi învelite cu blănuri au fost trecute în anul 1959 în categoria monumentelor istorice.de Biasse.obiective-turistice.php?id_loc=2895&id_jud=40&jud=Tulcea&loc=Niculitel&lg=0 29 . Mânăstirea a fost fondată în anul 1833 de către călugări veniţi de la Mânăstirea Neamţ: Visarion. Kamasis şi Philipos. într-o zonă pitorească. obiectiv de arhitectură religioasă. se afla Mânăstirea Cocoş. sub îndrumarea arhitectului Toma Dobrescu se începe construcţia bisericii mari care a fost finalizată în anul 1913 cu pictură în stil bizantin realizată de F. Mânăstirea Saon. Biserica “Sfânta Paraschiva” am inclus-o în cadrul elementelor de potenţial turistic datorită existenţei în sfântul lăcaş. care a rămas neatinsă după incendiul care a cuprins schitul în timpul stăreţiei monahului Filimon. înconjurată de dealuri împădurite. Expoziţia permanentă de obiecte paleocreştine. Attalos. de către monahi veniţi de la Mânăstirea Celic-Dere. Martirionul de la Niculiţel este un monument unic în Europa. artist italian. Biserica.53 În apropierea localităţii Nicolae Bălcescu se gaseşte. au provocat apariţia unei porţiuni din cupola criptei.

În localitatea Sarichioi se află fascinanta cetate Enisala.obiective-turistice.n. veniţi în secolul al XVII-lea pe aceste meleaguri. Mai târziu. astfel că au părăsit actualul schit şi s-au mutat mai spre vest. http://www. 54 55 Petre Coteţ.e. Ioan Popovici. Bucureşti. în satul Slava Rusă. se pot vedea urmele lăsate de un leu imemorial. a fost ridicat un monument sub forma unui obelisc în memoria marinarilor care şi-au jertfit viaţa în timpul Războiului de Independenţă. Mânăstirea Voievodenia este localizată în partea centrală a Podişului Babadagului. perioada romană şi cele mai noi din medievalul timpuriu. pag. călugării au simţit nevoia să se izoleze şi mai mult. construită pe locul unei vechi cetăţi traco-romane din sec. Mânăstirea numără 40 de măicuţe care trăiesc o viaţă de obşte. unde au întemeiat actualul schit Uspenia. vis-a-vis de municipiul Brăila. Flăcări ciudate răzbat din când în cănd dinspre peştera unde se spune că altădată locuia sfetnicul de taină al conducătorului cetăţii şi. către izvoarele Slavei. 60.. cele 400 de morminte dacice descoperite în zonă sunt din secolul al IV-lea i. 1975. IV i. Deşi abia în sec. în vremea împăratului Traian. locul a fost vizitat de o văduvă bogată moscovită care a adus aici câteva măicuţe. stareţul din acele vremuri aducând de la Kazan (Rusia) icoana Maicii Domnului ca odor de preţ al mânăstirii. În localitatea Turcoaia se pot vizita ruinele Cetătii Troesmis.e.php?id_loc=3068&id_jud=40&jud=Tulcea&loc=Slava %20Cercheza&lg=0 30 . pe stanca dinspre miazănoapte. în general. situată pe braţul Dunărea Veche. Gavrilă Simion: TULCEA – Ghid turistic.54 Situată între dealurile Babadagului. istoria se simte în fiecare fibră a acestui munte tocit de vreme. Odată cu întemeierea satului Slava Rusă de către ruşii lipoveni şi extinderea teritorială a acestuia. Undeva.n. 55 În comuna Smârdan. mânăstire de călugări. situat pe dealurile din sudul localităţii Peceneaga. Oraşul Troesmis a fost o amplă aşezare romană cu două fortificaţii. XII a fost reconstruită de genovezi. se poate vizita Mânăstirea Uspenia. pe cursul superior al pârâului Slava. Vestigiile descoperite cuprind de la topoare de piatră şlefuită la vase ceramice şi chiar scheletul unui mamut. reînviind astfel mânăstirea. Construcţia mânăstirii se datorează călugărilor ruşi. rezervaţie arheologică. care au înfiinţat iniţial un schit cu biserică din lemn.ro/index. au fost descoperite urme de locuire pe mai multe nivele începând cu perioada geto-dacică.În punctul “La Piscul Sărat”.

1. TRANSPORTURILE FEROVIARE 31 .1. INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSPORT 2.CAPITOLUL II INFRASTRUCTURA GENERALĂ ŞI INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 2.1.

6 12.7 12. la 31 decembrie. distanţa de 343km parcurgându-se în 5 ore şi cu trenul personal pe ruta Constanţa – Medgidia – Tulcea.57 56 Nicolae Neacşu.7 Total (km) 71 73 108 108 2002 2004 2006 2007 din care: electrifi cate - Sursa: http://www. 32 . Bucureşti. determinată de specificul cererii sezoniere ale turiştilor şi de diversitatea itinerarelor parcurse. 291. Transporturile turistice pe calea ferată prezintă avantajul siguranţei. microbuzele şi autoturismele.Transportul pe cale ferată este mijlocul de transport cel mai important al timpurilor noastre şi. Petre Baron.1. Oscar Snak: ECONOMIA TURISMULUI. printre care ponderea cea mai mare o deţin autocarele. şi economicităţii călătoriilor.2.4 8. după toate probabilităţile.56 Tabelul 2.tulcea. pag. Editura Pro Universitaria. distanţa fiind de 144km şi parcurgându-se în 4 ore. viitorul va confirma rolul său marcant pentru expansiunea turistică de masă. regularităţii.ro/main. TRANSPORTURILE RUTIERE Transporturile turistice rutiere se caracterizează printr-o intensitate variabilă a traficului.insse.php?lang=fr&pageid=514 Accesul în judeţul Tulcea pe cale feroviară se relizează cu trenul accelerat pe ruta Bucureşti – Medgidia – Tulcea. 2006. în perioada 2002-2007 Judeţul Tulcea Anii Din total: Linii cu ecartamen normal Total Cu o Cu cale două cai 71 71 73 73 108 108 108 108 Densita tea Linii cu ecartament liniilor la 1000km² larg terotoriu 8. pe tipuri de linii. păstrându-şi înaintatea pentru formele turismului organizat cu caracter de masă şi pentru călătoriile efectuate la distanţe medii. Liniile de cale ferată în exploatare. 2. confortului. Ele se realizează cu preponderenţă prin folosirea mijloacelor motorizate de transport.1.

278.C.şi moderni zate zate comunale zate 306 338 339 339 295 326 327 327 295 326 327 327 888 946 991 991 11 12 12 12 Densitatea drumurilor publicepe 100km² teritoriu 13. Există curse regulate cu autobuze sau microbuze care leagă Tulcea de restul ţării. Petre Baron. Institutul Naţional de Statistică: BREVIAR JUDEŢUL TULCEA.php?lang=fr&pageid=586 Accesul în judeţul Tulcea pe cale rutieră se poate face cu automobilul pe traseele: Bucureşti (DN 22) – Hârşova (DN 22A) – Tulcea. pe tipuri de drumuri.Reţeaua de drumuri publice din judeţul Tulcea are o lungime totală de 1318km. Lăpuşneanu. Editura Pro Universitaria.insse. distanţa fiind de 93km şi Constanţa (DN 22) – Tulcea cu o distanţă de 125km. pe traseul Bucureşti – Urziceni – Slobozia – Tulcea autobuzele pleacă din Bucureşti de pe Calea Plevnei nr. TRANSPORTURILE NAVALE 57 Nicolae Neacşu. ediţia 2007. din care 327km reprezintă drumuri naţionale şi 991km reprezintă drumuri judeţene şi comunale.1.5 15. Brătianu. în fiecare zi din două în două ore.0 15.tulcea. pag. 2. din Bd.ro/main. distanţa fiind de 343km. la 31 decembrie. având staţii în fiecare localitate de pe traseu.5 Sursa: http://www.9 15. în fiecare zi din jumătate în jumătate de oră. Microbuzele Constanţa – Tulcea pleacă de la Autogara Tomis Nord.2 Drumurile publice. Galaţi (DN 2B) – Brăila (DN 22) – Tulcea. ]n perioada 2002-2007 Judeţul Tulcea Total (km) Anii 2002 2004 2006 2007 1183 1272 1318 1318 Tipuri de drumuri publice Drumuri Din care Drumuri Din care judeţene Din care moderni. 236. 58 Tabelul 2. Constanţa. Bucureşti. 58 33 . Al. Din Bucureşti.3. Pentru cursele Galaţi – Tulcea autobuzele pleaca de la punctul de trecere cu bacul de maşini din localitatea I. Oscar Snak: ECONOMIA TURISMULUI. 2.naţionale moderni. pag. 2006.

Tulcea – Crişan (1.30-2 ore). Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. singura cursă reulată este Bucureşti – Tulcea. Dunărea este cale navigabilă fluvio-maritimă între Măcin şi Sulina. Navele de pasageri au ca punct de plecare Portul Tulcea. Cursele rapide sunt: Brăila – Galaţi – Tulcea – Sulina (4.30 ore). Cursele clasice sunt: Brăila – Galaţi – Tulcea – Sulina (8 ore). care are o durată de 45 minute.Transporturile navale sunt des folosite pentru practicarea turismului în judeţul Tulcea. În prezent. 2. Tulcea – Sulina (4 ore). la multe dintre ele neputându-se ajunge pe altă cale de transport. Tulcea – Sfântu Gheorghe (4 ore). în perioada 2004 – 2007 34 .2.30 ore).30 ore) şi Tulcea – Mila 23 (1-1. în judeţul Tulcea.30 ore). TRANSPORTURILE AERIENE Transporturile aeriene sunt slab dezvoltate în judeţul Tulcea.1.30-2 ore). pe şoseaua Tulcea . Tulcea – Crişan (1-1. 2. deoarece ele fac legătura cu Delta Dunării şi cu localităţile aflate aici. dar aeroportul organizează la cerere şi curse charter. STRUCTURI TURISTICE DE PRIMIRE Prin structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare se înţelege orice construcţie sau amenajare care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii pentru turişti. acostate la faleza de pe malul Dunării.3.4. Crişan – Mila 23 (1 ora). ale localnicilor. dar spre deltă se poate ajunge şi cu nave particulare. Este un aeroport intern. Aeroportul „Delta Dunării” din judeţ se află la 17km distanţă de municipiul Tulcea şi 3km faţă de localitatea Cataloi. Tabelul 2. iar braţele Sfâtu Gheorghe şi Chilia Veche sunt căi de acces fluviale. dar la cerere poate fi deshis şi pentru traficul internaţional. Tulcea – Chilia Veche – Periprava (4.Constanţa. Tulcea – Sulina (1.

pe tipuri de structuri de primire şi categorii de clasificare în judeţul Tulcea în anul 2007 Tipuri de structuri Total de primire turistică din total. ediţia 2006 şi CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ LA 31 IULIE.Judeţul Tulcea Tipuri de structuri Hoteluri Hoteluri pentru tineret Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Pensiuni agroturistice Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanţa Bungalouri Tabere de elevi şi prşcolari Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave Total 2004 19 6 2 20 3 9 19 12 2 1 1 26 3 10 133 Anii 2005 16 2 1 39 1 10 20 1 2 1 26 3 1 5 128 2006 19 2 1 51 1 11 24 2 3 26 3 1 4 148 2007 16 1 1 40 1 9 25 1 2 1 2 3 6 108 Sursa: Breviar statistic: TURISMUL JUDEŢULUI TULCEA . vilelor turistice şi hotelurilor. Singurele structuri de primire al căror număr este din nou în creştere.4. pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate 35 . iar în judeţ nu au existat niciodată hoteluri pentru tineret. 2006. ediţia 2007. Pe de altă parte se poate observa desfiinţarea pensiunilor agroturistice începând cu anul 2006 şi a căsuţelor turistice în 2007. dar în anul 2007 înregistrează o scădere bruscă în rândul bungalourilor. de unde rezultă intensificarea turismului rural pe teritoriul judeţului Tulcea. Institutul Naţional de Statistică Numărul unităţilor de primire este în creştere din anul 2004 până în 2006. sunt spaţiile de cazare pe nave. Structurile de primire turistică cu funcţiuni decazare turistică. Tabelul 2. Taberele de elevi şi preşcolari se menţin la un nivel constant în perioada analizată. De remarcat este creşterea numărului de pensiuni rurale şi a vilelor turistice. după o perioadă de declin din anii 2005.

ediţia 2007.1.2. clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. omologare.Hoteluri 16 Hoteluri pentru tineret Moteluri 1 Hanuri 1 Vile turistice 40 Cabane turistice 1 Pensiuni turistice urbane 9 Pensiuni turistice rurale 25 Pensiuni agroturistice Campinguri 1 Popasuri turistice 2 Sate de vacanţa 1 Bungalouri 2 Tabere de elevi şi prşcolari 3 Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave 6 Total 108 1 1 2 9 3 5 1 3 23 Statistică 10 30 1 1 4 1 1 2 2 53 3 5 11 1 1 21 1 5 6 1 3 4 Sursa: CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ LA 31 IULIE. Singura unitate de cazare de 5 stele de pe teritoriul judeţului Tulcea este complexul de vile “Delta Nature Resort” din localitatea Somova. Tabel 2.5.2007 Tipuri de structuri de primire turistică Hoteluri Hoteluri pentru tineret Moteluri 2004 1076 404 36 Anii 2005 1051 64 2006 1210 72 2007 1171 24 . şi cu preponderenţă vilele turistice. STRUCTURI TURISTICE DE PRIMIRE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie. exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. 2. Institutul Naţional de Din tabel se oservă că numărul cel mai mare îl deţin structurile de primire de categoria 3 stele. în judeţul Tulcea în anii 2004.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. ediţia 2007.2. Se exprimă în locuri-zile. urmate de taberele pentru elevi şi preşcolari şi de vilele turistice. În general se înregistrează scăderi în majoritatea tipurilor de structuri. ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise structurile de primire turistică în perioada considerată.6. CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE Capacitatea de cazare turistică în funcţiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. cele mai însemnate fiin în moteluri. Cea mai mare pondere a numărului de locuri existente în structurile de primire în anul 2007 este deţinută de hoteluri. acestea din desfiinţându-se. ediţia 2006.Hanuri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Pensiuni agroturistice Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanţa Bungalouri Tabere de elevi şi prşcolari Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave Total 33 176 34 127 202 95 454 40 20 78 632 180 3551 20 581 8 203 231 810 52 156 78 549 120 96 4019 20 452 8 173 366 956 62 90 620 148 99 4276 20 522 8 152 368 310 94 50 24 558 117 3418 Sursa: Breviar Statistic: TURISMUL JUDEŢULUI TULCEA . Trebuie remarcată creşterea numărului de locuri de cazare de pe nave şi apariţia locurilor de cazare în sate de vacanţă în anul 2007 faţă de anul 2006. Institutul Naţional de Statistică Din tabel se remarcă o scădere a capacităţii de cazare în anul 2007 faţă de 2006. Tabelul 2.2. şi CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ LA 31 IULIE. în judetul Tulcea în perioada 2004-2007 37 . campinguri şi căsuţe turistice. 2.

satele de vacanţă căsuţele turistice şi spaţiile de cazare pe nave. vile turistice şi pensiuni turistice rurale. 38 . Institutul Naţional de Statistică Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în perioada 2004-2006 a înregistrat cea mai mare creştere din anul 2004 în anul 2005. capacitatea de cazare în funcţiune scăzând cu 58 687 locuri-zile faţă de anul 2006. În anul 2007 capacitatea de cazare în funcţiune cunoaşte o uşoară involuţie. diferenţa fiind de 72 217 locuri-zile. care a crescut cu 71 147 locuri-zile şi în campinguri. Evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune din anul 2005 în anul 2006 a fost de numai 14 810 locurizile. în această perioadă desfiinţându-se cabanele turistice. ediţia 2006 şi FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE. cea mai mare diferenţă înregistrăndu-se în rândul vilelor turistice.zile. Cu toate că în anul 2005 s-au desfiinţat pensiunile agroturistice şi bungalourile. dar şi a apariţiei popasurilor turistice şi a căsuţelor turistice. dar mărindu-se în mod simţitor capacitatea de cazare în funcţiune în vilele turistice. capacitatea de cazare a crescut datorită creşterilor semnificative a locurilor-zile în hoteluri.Tipuri de structuri de primire turistică Hoteluri Hoteluri pentru tineret Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Pensiuni agroturistice Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanţa Bungalouri Tabere de elevi şi prşcolari Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave Total 2004 250623 - Anii 2005 282122 - 2006 266977 - 2007 293582 - 42076 6940 18155 488 12009 14246 1895 31212 900 8128 102561 2010 491243 14244 6560 30698 736 18091 24298 16470 2745 9516 143682 11040 3258 563460 10008 4424 101845 18992 10710 51785 5419 110110 578270 3052 3370 43158 248 14996 10392 68602 4278 8790 109110 9176 2520 571274 Sursa: Breviar Statistic: TURISMUL JUDEŢULUI TULCEA. ediţia 2008. de numai 6 996 locuri.

pe malul Lacului Ciuperca se află retaurantul de tip grădină de vară. Pe de o parte. în judeţul Tulcea capacitatea de cazare în funcţiune a structurilor de primire turistică nu a înregistrat modificări semnificative. jocuri diverse. baruri de zi şi de noapte. karaoke. pe teritoriul judeţului se întâlnesc şi unităţi de alimentaţie pentru servirea consumatorilor independente. De asemenea. de 108 în anul 2007. cherdele. Dintre restaurantele din localitatea Tulcea. merdenele. Restaurantele clasice. 65 dintre acestea beneficiază de restaurant şi unităţi similare de alimentaţie publică. singurul din judeţ. restaurant cu specific local. unde turiştii servesc masa înconjuraţi de apă şi stuf şi unde pot face plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta pe întinsul lacului. dar acestea se găsesc cu precădere în localităţile din Delta Dunării. pizzeriile şi snack-barurile. În cofetăriile şi patiseriile tulcene se serveşte o gamă largă de produse specifice judeţului: plăcintă dobrogeană. care servesc un larg sortiment de preparate culinare. Nici restaurantele cu specific local. Pentru distracţia turiştilor şi în special a celor tineri se găsesc multe cluburi. Sezonalitatea este un alt factor care influenţează acest indicator.Per ansamblu. pescăresc nu sunt puţine. pentru că serviciile turistice şi condiţiile de cazare nu s-au îmbunătăţit. iar pe de altă parte deoarece timpul liber pe care îl are fiecare turist este în scădere. se găsesc în număr semnificativ pe teritoriul judeţului Tulcea. discoteci. bufetele tip expres. cafenele cu diferite programe: standup comedy. numit Regina Nopţii. În oraşul Tulcea. Alte unităţi de servire foarte numeroase pe teritoriul judeţului sunt unităţile de tip fastfood cum sunt: restaurantele-autoservire. Din numărul total al structurilor de primire turistică din judeţul Tulcea. aşezat pe o insulă din lacul Ciuperca. baclavale şi multe alte dulciuri foarte apreciate de turiştii români dar mai ales de cei străini. Acesta este amenajat cu mobilier specific de grădină şi decoraţiuni adecvate şi atrage turiştii prin programul artistic cu dansuri şi cântece populare româneşti şi dobrogene pe toată perioada verii. nu s-au depus eforturi susţinute de atragere a turiştilor. cel mai mult atrage restauranul Insuliţa. motiv pentru care turismul de week-end câştigă teren. În oraşul Tulcea se află o sală o foarte mare sală destinată în exclusivitate doritorilor 39 .

. darts. CAPITOLUL III CEREREA TURISTICĂ MANIFESTATĂ ÎN JUDEŢUL TULCEA ÎN PERIOADA 2004-2007 40 . cu multe jocuri de genul: biliard. bowling. tenis de masă.de distracţie. jocuri electronice. clubul Regnum. .

3. indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă. Din tabel se observă că numărul de turişti sosiţi pe teritoriul judeţului Tulcea în perioada 2004-2007 variază semnificativ de la an la an.1. cel mai scăzut fiind în anul 2006. În general s-au înregistrat scăderi ale sosirilor de turişti din 2004 până în 2006.1.1. dar în anul 2007 numărul acestora este din nou în creştere. Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. pe tipuri de structuri. Institutul Naţional de Statistică. În fiecare structură de primire se socoteşte o singură sosire pe turist. în anul 2007 Judeţul Tulcea Tiputi de structuri Hoteluri Hoteluri pentru tineret Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice Sosiri total români stăini 56584 37651 18933 358 190 168 112 110 2 4915 4453 462 112 87 25 41 . FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE 3. dar şi numărul turiştilor români a fost foarte redus. ediţia 2008. Tabelul 3. Tabelul 3. ediţia 2007 şi FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ. an în care numărul de turişti străini sosiţi a fost foarte mic în comparaţie cu ceilalţi ani. în perioada 2004-2007 Judeţul Tulcea Sosiri Români Străini Total 2004 56557 16684 73241 2005 54617 22959 77576 Anii 2006 43294 11868 55162 2007 53630 20445 74075 Sursa: BREVIAR JUDEŢUL TULCEA. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE TURISTICE DE PRIMIRE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE Sosire unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică.2.1. pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. Sosiri ale turiştilor români şi străini în judeţul Tulcea.

Înnoptări ale turiştilor români şi străini în judeţul Tulcea. Tabelul 3. Acestea sunt urmate de vile turistice şi pensiuni turistice rurale datorită avântului pe care l-a luat turismul rural în ultima perioadă în judeţul Tulcea. pentru care o persoană este ănregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat. 3. ediţia 2008. chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. un motiv însemnat fiind acela că unele dintre ele sunt deschise tot timpul anului. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti). ÎNNOPTĂRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE TURISTICE DE PRIMIRE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE Înnoptarea este intervalul de 24 de ore.2. se observă că cel mai mare număr de turişti sosiţi îl înregistrează hotelurile.Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Pensiuni agroturistice Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanţa Bungalouri Tabere de elevi şi prşcolari Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave Total Institutul Naţional de Statistică. în perioada 2004-2007 Judeţul Tulcea Anii 42 .1. Pentru anul 2007. 2232 3593 1927 144 282 2866 2097 3043 1882 125 247 2866 135 550 45 19 35 50 21 20445 856 806 94 73 74075 53630 SURSA: FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE.3. incepând cu ora hotelieră.

În anul 2006 se înregistrează o scădere bruscă. ediţia 2008. Tabelul 3. al căror număr de înnoptări s-a redus foarte mult.Înnoptări Români Străini Total 2004 100393 30169 130562 2005 107746 46319 154065 2006 113500 27833 141333 2007 113123 33610 146733 Sursa: BREVIAR JUDEŢUL TULCEA. pe tipuri de structuri. Institutul Naţional de Statistică. Înconcluzie. o uşoară creştere a acestui indicator. nu atât din cauza turiştilor români. Anul 2007 înregistrează. Înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare . tot datorită turiştilor străini.4. datorită creşterii numărului de înnoptări ale turiştilor străini. cât din cea a turiştilor străini. ediţia 2007 şi FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ. în anul 2007 Judeţul Tulcea Tipuri de structuri Hoteluri Hoteluri pentru tineret Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice total 107089 588 222 10067 248 43 Înnoptări români străini 74610 30679 360 228 220 2 9095 972 193 55 . turiştii străini sunt cei care au influenţat numărul de înnoptări în structurile de primire turistică de pe teritoriul judeţului Tulcea pe toată perioada analizată. Din tabel se remarcă o creştere semnificativă a numărului de înnoptări ale turiştilor din anul 2004 în 2005.

98 2.Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Pensiuni agroturistice Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanţa Bungalouri Tabere de elevi şi prşcolari Căsuţe turistice Spaţii de cazare pe nave Total 3030 6686 6114 248 682 10429 1050 280 146733 2815 5574 6021 210 589 10429 975 232 113123 215 1112 93 38 93 75 48 33610 Sursa: FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE.34 44 .2.78 1.97 2.62 2.5.01 1.80 1.77 1. Institutul Naţional de Statistică. Tabelul 3.2. CALCULUL INDICATORILOR SPECIFICI CIRCULAŢIEI TURISTICE Principalii indicatori ce caracterizează circulaăia turistică pe teritoriul unui judeţ sunt: durata medie a sejurului.1 DURATA MEDIE A SEJURULUI Durata medie a sejurului se calculează prin impărţirea numărului de nopţi relizate. 3. 3. indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică şi densitatea turistică în raport cu suprafaţa şi cu populaţia judeţului. ediţia 2008. la numărul de sosiri ale turiştilor şi se exprimă în număr de zile. Durata medie a sejurului în judeţul Tulcea în perioada 2004-2007 Anii 2004 2005 2006 români străini total Români Străini total Români Străini Sosiri 56557 16684 73241 54617 22959 77576 43294 11868 Înnoptări 100393 30169 130562 107746 46319 154065 113500 27833 Durata medie a sejurului 1.

într-o perioadă determinată.7.44 25.10 1. Tabelul 3. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 2004-2007 Anii 2004 2005 2006 2007 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune 491243 563460 578270 571274 Înnoptări 130562 154065 141333 146733 Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare 26. Tabelul 3. la capacitatea de cazare turistică în funcţiune.64 1. în judeţul Tulcea.2. DENSITATEA TURISTICĂ ÎN RAPORT CU SUPRAFAŢA JUDEŢULUI TULCEA Densitatea turistică în raport cu suprafaţa se calculează ca raport între numărul turiştilor care vizitează o zonă şi suprafaţa zonei respective.98 3. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE TURISTICĂ Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizare efectivă a acesteia de către turişti.12 6. în perioada 2004-2007 Anii 2004 2005 2006 2007 Sprafaţa judeţului Sosiri Tulcea (km²) 8499 73241 8499 77576 8499 55162 8499 74075 Densitatea turistică în raport cu suprafaţa 8. Acest indicator se exprimă în număr turişti pe kilometru pătrat. Densitatea turistică în raport cu suprafaţa.2007 total Români Străini total 55162 53630 20445 74075 141333 113123 33610 146733 2.3.57 27.71 3.68 3.2.2.6.34 24.61 9.56 2. din perioada respectivă.4 DENSITATEA TURISTICĂ ÎN RAPORT CU POPULAŢIA JUDEŢTULUI TULCEA 45 .2.49 8. Acest indice se calculează prin raportarea numărului total de înnoptări realizate.

cuprinde 46 .1. BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ Bucătăria românească este denumirea pe care o poartă rezultatul sintetizării.21 0.STUDIU DE CAZ 4.29 . în perioada 20042007 Anii 2004 2005 2006 2007 Numărul locuitorilor 253419 252485 251614 250641 Sosiri 73241 77576 55162 74075 Densitatea turistică în raport cu populaţia 0. a gusturilor şi obiceiurilor gastronomice specifice poporului român. ASPECTE DEFINITORII ALE TURISMULUI GASTRONOMIC 4.30 0. Densitatea turistică în raport cu populaţia. în judeţul Tulcea. în timp.1.28 0. CAPITOLUL IV PROMOVAREA TURISMULUI GASTRONOMIC PRACTICAT ÎN DELTA DUNĂRII .8. Tabelul 3.Densitatea turistică în raport cu numărul de locuitori se calculează ca raport între numărul turiştilor care vizitează o zonă şi numărul locuitorilor zonei respective.1. Ea este diversă.

Dulciurile care sfârşesc masa de sărbătoare. Lipiile astfel obţinute se servesc tradiţional la mesele de botez ale creştinilor. uleiuri vegetale. preparate cu aluat de cozonac şi unse cu ou şi smântână. cârnaţi. cu care poporul român a intrat în contact dealungul istoriei. se prepară mai întâi piftiile. tobă. Un loc aparte în Bucătăria românească îl au dulciurile. este pentru întreaga creştinătate prilej de bucurie şi praznic împărătesc pentru că prin Învierea Domnului se mântuieşte tot păcătosul 47 . diverse vinuri. palincă. Poporul român fiind creştin încă de la începuturile formării sale. pentru praznicul Crăciunului. dezlegarea la mâncare de dulce. amintind de turtele făcute pentru Domnul Iisus Hristos de Maica Precista în timpul Fugii în Egipt. Din carne de porc. După postul Crăciunului. perioadă de înfrânare atât trupească cât şi spirituală. se prepară slănină. Toate aceste preparate prezintă diversificări în funcţie de zona etnografică şi sunt însoţite de băuturi specifice fiecărei zone: ţuică. Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos. cartaboşi. guşă. plăcinta şi lipiile. Alături de ele se pot mânca prăjituri şi cozonaci.nenumărate obiceiuri şi tradiţii culinare. când temperaturile reci culminează în perioada de iarnă. lapte. bucătăria românească cuprinde numeroase bucate de praznic rânduite în funcţie de anotimpul şi sărbătoarea pomenită. aduce după sine numeroase obiceiuri şi o diversitate de preparate din carne de porc şi dulciuri de sărbătoare. reprezintă pentru poporul român prilej de mare bucurie. plăcintele. urechi. dulceţurile. produse lactate cât şi din carne şi subproduse din carne. a Sfintelor Paşti. friptură de porc. Amintind de îngheţurile Bobotezei. Boboteaza aduce după sine un arsenal de obiceiuri şi bucate tradiţionale care să bucure trupeşte şi sufleteşte pe cei omeniţi. mâncăruri specifice. Crăciunul. împreună cu obiceiuri provenite prin intersectarea culturii gastronomice cu tradiţii ale altor popoare. ciorbă de oase. Bucatele româneşti sunt alcătuite atât din legume. sau cu care sunt omeniţi oaspeţii care calcă pragul casei şi colindătorii sunt: cozonacul. Dulciurile obişnuite sunt lipiile. cereale. Bucătăria românească cuprinde atât bucate de zi cu zi cât şi preparate speciale de sărbătoare. Acestea preparate din picioare de porc. Sărbătorirea Învierii Domnului. Tăierea porcului se face în ziua de Ignat. sarmale. muşchi şi aromate cu usturoi trebuiesc pregătite şi aşezate pe foc în ziua în care intră Preotul cu Botezul ca să sfinţească cu Sfânta Aghiazmă Mare întreaga gospodărie. Nu lipsesc sarmalele şi carnea friptă cu cârnaţi.

ouăle roşii au devenit un simbol al Învierii Mântuitorului. Uitându-se la ele. Postul Sfintelor Paşti. Plângând în hohote. cel mai lung şi cel mai aspru post de peste an. la răstignirea lui Iisus Hristos. vom constata că există particularităţile zonale.1. ciorbă de miel. al modului de preparare. Salatele.ro/articol_Bucataria_ardeleneasca. În felul acesta. Maica Domnului a adus un coş cu ouă pe care a vrut să le dea paznicilor. fie ca e tare. se realizează pe bază de carne şi în special carne de porc. Alături de aceste bucate se pregătesc ouă înroşite. SPECIFICUL BUCĂTĂRIEI ARDELENEŞTI În Ardeal. românii. presupune ca trecerea la mâncăruri de dulce să fie cumpătată şi cu chibzuială. se folosesc legumele. maghiarii. Masa tradiţională pentru Sfintele Paşti este alcătuită la creştinii români din: drob de miel. şiroind din trup. sau este folosită la prepararea diferitelor mâncăruri. batjocorindu-L şi mai mult pe Iisus. al structurii şi asocierii diferitelor materii prime. s-a completat şi s-a imbogăţit din punct de vedere sortimental şi calitativ. Mâncărurile obţinute în bucătăria din Transilvania grase. ca de altfel şi sosurile se îndulcesc cu zahăr. friptură de miel. Maica Domnului a lăsat coşul la picioarele Răstignitului. care se consumă în tot timpul anului. Bucătaăria românească poate fi definită ca un tot unitar.2. Tradiţia populară spune că. 59 http://www. Aceştia au refuzat darul. Sosurile sunt în general albe dar şi colorate cu boia de ardei. gustoase şi piperate. al condimentării. Fiecare provincie istorică are un specific aparte care s-a menţinut. a împestriţat ouăle. bine pregătită. dar dacă analizăm structura mâncărurilor din punct de vedere sortimental. Celebra slană cu ceapă este doar o expresie fadă a ceea ce reprezintă bucătăria ardelenească în imperiul bucatelor. 4. germanii şi alte culturi şi popoare s-au întrecut să lase într-un mare coş bunătăţi şi reţete culinare din cele mai felurite. 59 În Ardeal se foloseşte mult slănina afumată.primind iertare de greşelile spovedite şi hrănindu-se trupeşte şi sufleteşte cu Sfintele Paşti primeşte viaţă nouă.html 48 . Sângele. regionale.afterhours. laptele şi brânzeturile precum şi ouăle. chiar şi vara. Iisus Hristos a şoptit că din acea zi toţi creştinii vor vopsi ouă roşii. iar ca dulciuri se mănâncă cozonacul cu diverse umpluturi şi pasca cu brânză. La obţinerea lor se foloseşte untura de porc şi rântaşul obţinut din ceapă înăbuşită şi făină puţin rumenită. zarzavaturile.

venite de dincolo de Dunăre. cu sosuri din făină. Bucureşti.3. o altă invenţie secuiască compusă din găluşte de făină amestecate cu ouă. turta de chimen. „drese” cu gălbenuşuri de ouă. SPECIFICUL BUCĂTĂRIEI BĂNĂŢENE Apropierea geografică şi condiţiile istorice asemănătoare au făcut ca bucătăria bănăţeană să se asemene foarte mult cu bucătăria ardelenească. chişcă. 60 61 http://www. adică neacrite. mâncarea de prune sau gutui cu carne. Specifice zonei sunt şi gulaşul unguresc cu picioci (mai pe româneşte cartofi) şi kaiserul săsesc. papara de peşte. dar şi uşoare influenţe slave. de chimen sau de roşii.html Pentru mai multe detalii a se vedea RADU ANTON ROMAN:Bucate. şorici şi varză. adică praful de ardei iute tocat este o delicatesă care iuţeşte minţile şi gurile mesenilor. unt şi opţional brânză. 60 Sarmalele ardeleneşti sunt cât se poate de mari şi gospodinele practică o tehnică de gătitit a sarmalelor numită “turnişorul”. în special celor de fasole. capitolul:Ardealul. vinuri şi obiceiuri româneşi. papricaşul. cu legume prăjite şi înăbuşite în untură sau ulei. din care nu lipseşte paprika. păpădia de Orăştie etc. Scoaca din Apuseni este singura ciorbă cu lapte de la noi din ţară. cu multe legume şi carne şi îmbunătăţite.ro/articol_Bucataria_ardeleneasca. Specifice zonei sunt şi ciorbele dulci. supe de griş. Sunt foarte apreciate supele gulaş şi papricaş cu tarhon.. servite cu fiertură de viţel cu ardei. 49 . În unele zone se foloseşte pentru acrit agrişul şi rubarbura. sare de lămâie sau zeamă de varza. iar ciorba de porc cu tarhon completează o paletă pe cât de colorată pe atât de gustoasă. smântână şi făină.Aici sunt preferate supele şi ciorbele de pasăre şi de vită. 2001. folosit pentru a da aromă ciorbelor. Alte specialităţi ardeleneşti sunt: mâncarea de pui cu bulion de caise. cănd sarmalele se înşiră roată pe lângă pereţii oalei iar în mijloc se face turn de carne şi slană afumată. cu găluşte din griş sau făină. tăiţei de casă. Ciorbele de aici sunt acrite cu oţet.afterhours. Editura Paideia. 61 4. Caracteristic zonei este tarhonul. condimentate cu piper. Mâncărurile pregatite în Banat sunt realizate din carne de porc în special. Se regăsesc şi aici preparate caracteristice bucătăriei maghiare şi germane. la pohta ce pohtim noi. foarte bogate.1. Nici supa de mere sau de vişine cu smântână nu sunt cunoscute în alte zone ale României. de cartofi sau de salată.

sunt nişte adevăraţi artişti. Se mănâncă mult papricaşul cu găluşte obţinute din făină şi ouă fierte în apă cu sare. ca şi în Ardeal.62 Tăiţeii de casă se folosesc mult atât la prepararea gustărilor. bogate. Bucătăria din Banat se caracterizează prin mâncăruri gustoase. Există renumitele pogacele obţinute din aluat cu jumări. care sunt ţi ele apreciate.cimbru. 462 50 . Sarmalele bănăţene se pregătesc din carne tocată cu satârul. Din tăiţei de casă se obţin renumitele preparate "iofca" cu varză. Ciorbele şi mâncărurile de aici sunt grase. nu au fineţea celor din Moldova dar sunt gustoase. unde se taie porci mulţi şi graşi dar. supele gulaş şi ciorbele cu tarhon. 2001. învelită în foaie de placintă şi coaptă în cuptor. cu brânză. Editura Paideia. sunt foarte apreciate supele cu tăiţei de casă. dar apar mai rar în meniul bănăţenilor. ci ajunge în primul rând untură şi jumări. „Destul de rar gătit în ultimii ani. Rântaşul se foloseşte chiar şi la sarmale. din cauza căldurii slănina nu se afumă sau fierbe. cu nucă. ca un drob. sunt mari. care se servesc la ţuică. boia de ardei. Mâncărurile se caracterizează prin sosuri cu rântaş obţinut din făină încinsă care „se stinge” cu supă de oase sau supă de zarzavat şi îmbunătăţite cu smântână. cu lapte. o amestecatură de cărnuri tocate. vinuri şi obiceiuri româneşi. cu brânză de vaci. a mâncărurilor dar şi la obţinerea dulciurilor.php?artID=1503 ANTON ROMAN:Bucate. hrănitoare. şoriciul se mai umple înca în zonele bogate din Banat. Se consumă multe supe şi ciorbe dulci. iar uneori sunt uşor legate cu rântaşuri. Ei ştiu să desprindă din scândura groasă de slănină o foaie lata de sorici captusit cu un degeţel subtil de grăsime”.vacantesicalatorii. chimen. cu mac. Bitocul este cea mai mare chiftea din lume. breslaşi ai pregătirii porcului din străbunic în nepot. Meşterii şvabi. ouă moi şi smântână foarte bine condimentată şi prăjită la foc mic într-o formă de cozonac. neacrite. Pentru acritul ciorbelor se utilizează cu precădere sarea de lămâie sau oţetul.pag.63 62 63 http://www. Exista în Banat un preparat numit „Varga Beleş” care este o budincă din tăiţei de casă cu brânză de vaci şi stafide. grase. scluptând în osânză şi cărniţă mai ceva ca moţul în lemn.ro/modules/revista/articole/articol. Şi aici. Este preferată carnea de porc şi de pasăre faţă de carnea de vită şi peşte. Bucureşti.

64 http://www. Ciorbele sunt realizate din carne de pasăre şi vacă dar şi din legume. fiind o mâncare bazată pe burtă de vacă şi piciore În Muntenia se mănâncă de asemenea friptura cu prune uscate şi plăcinta cu brânză sau dovleac.Printre mâncărurile tradiţionale din această zonă amintim: zacusca. foloseşte un sortiment variat de legume. Piftia de cocoş sau de gâscă este preferată de munteni. Când e fiartă. mai ales iarna. Cele din legume sunt îmbunătăţite cu orez. bine curăţată şi fiartă în apă sărată. lapte.travelguide-romania. taşchia. delicateţe. plăcinta de ceapă.ro/romania_gastronomy. Friptura de pui cu gutui sau cu caise ori raţa cu măsline pot concura onorabil pentru un loc printre favorite. ingeniozitate. orientală. cu sos rezultat din iaurt.1. unt. apoi se lasă să se răcească. zarzavaturi şi condimente. piper şi usturoi. stanglele cu nuci. găluşte cu mămăligă şi multe altele la fel de gustoase. fineţea şi rafinamentul bucătăriei franceze şi până în zilele noastre înfluenţa italiană. ceapa umplută. Ea a suferit de-a lungul vremii influenţa grecească. chiftele de legume. paste făinoase. . Turiştii care vizitează această regiune îşi vor aminti mult timp de delicioasa ciorbă de burtă. Pentru această ciorbă foarte gustoasă ingredientul principal este burta de vită. ceapă. Tuslamaua este şi ea foarte căutată. SPECIFICUL BUCĂTĂRIEI MUNTENEŞTI Bucătăria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate. împreună cu făşiile de burtă.php 51 . sarmale bătrâneşti. cât şi pentru faptul că este un remediu împotriva mahmurelii.64 de viţel. carne. se adaugă morcovi. Se fierb împreună. Bucătăria din Muntenia. produse din came. fructe. deşi iarna se prepară şi piftie de porc. Burta este tăiată în fâşii înguste. dar şi cu „zdrenţe” obţinute din ouă cu făină. sunt acrite mai ales cu borş şi se foloseşte mult leuşteanul care le da un gust aparte. Se serveşte cu oţet sau smântână. peşte. ciorba de viăţel. supa este strecurată şi totul se lasă apoi pe foc. apreciată atât pentru valoarea ei nutritivă.4. 4.

oltenesc. chifteluţele de burtă. puiul se pune pe lângă foc mic şi se unge tot timpul cu smântână până se rumeneşte. mămăligă. salata de fasole verde. ce o fi. ţin foarte mult la mâncărurile lor specifice şi le plac mai ales felurile condimentate. ciulamaua. capitolul:Valahia de Miazazi 66 http://www. Alte preparaete tradiţionale din Muntenia sunt: renumiţii mititei. iar vara se fac sarmale din legume tocate: ceapă. Bucătăria din Oltenia păstrează şi astăzi obiceiul de a pregăti mâncarea în oale de pământ la „test”.La prepararea bucatelor se foloseşte untdelemnul.5. ghiveciul măcelaresc etc. ardei gras.65 4. salata de crudităţi etc.66 Puiul la frigare. Sosurile sunt de regulă colorate şi se obţin din roşii vara şi bulion în timpul iernii. Editura Paideia. gogoşari. antricotul măcelăresc. vinuri şi obiceiuri româneşi. vinuri şi obiceiuri româneşi. piper şi sare. ouă. Cârnaţii olteneşti sunt faimoşi. brânzeturi. de obicei foarte grăbiţi. este întotdeauna asezonată cu ridichi şi ardei iute. Bucureşti. harnici dar duri. Tras într-o ţeapă.ro/romania_gastronomy. untul dar şi untura mai ales în timpui iernii. Salatele sunt într-un sortiment foarte diversificat. iar cu această pastă sunt umplute intestine de oaie. Bucureşti. frecat cu sare şi piper şi împănat sub piele cu slănină şi usturoi. Se serveşte cu mujdei.”67 Sarmalele olteneşti se fac în special din carne de viţel. tocată şi amestecată cu usturoi. cârnaţii olteneşti sunt un deliciu. care poartă parfumul bucătăriei noastre ţărăneşti. Editura Paideia. 2001. Pentru cei care au un stomac sănătos. pastrama de mânzat.travelguide-romania. legume. dovlecei. SPECIFICUL BUCĂTĂRIEI OLTENEŞTI Oltenia este cunoscută prin oamenii ei cinstiţi.1. 2001. de obicei simpla. Aceşti oameni. mărar şi leuştean. pag. se obţin din legume proaspete sau fierte în combinaţii cu fructe. Apoi cârnaţii sunt afumaţi timp de doua ore. Mâncarea oltenească. 52 .php 67 RADU ANTON ROMAN:Bucate. tehnologie care oferă un gust deosebit bucatelor. 65 Pentru mai multe detalii a se vedea RADU ANTON ROMAN:Bucate. se prepară dintr-un “pui mare de curte. „legate” între ele cu sosuri şi mai ales cu maioneză care este un „liant” foarte apreciat: salata de ciuperci. vinete. 371. Sunt preparaţi din cantităţi egale de carne de vită şi porc. ostropelul de pui. ori cu ceva pe lângă.

Mămăliga acompaniază de asemenea şi sarmalele. plăcinte cu dovleac. sare şi piper. Se spune ca aceasta este remediul contra mahmurelii. saramura de peşte. sunt mici şi se servesc câte 8-10 sarmale mici înfăşurate toate într-o foaie de varză. Întotdeauna gospodinele moldovence. indiferent în ce oraş locuiesc. vacă şi porc. SPECCIFICUL BUCĂTĂRIEI MOLDOVENEŞTI Se spune că bucătăria moldovenească este cea mai rafinată dintre toate. 4. morcov ras fin. Se pregătesc cum numai oltenii ştiu s-o facă. băbuşoare. Ciorba de fasole. chiftele marinate. turtă dulce cu miere. roşiile umplute cu carne sau numai cu orez. Tocătura 53 . În Moldova se mănâncă mult dulciurile de bucătărie realizate din aluaturi cu diferite umpluturi din legume. gustoasele ciorbe de praz. Umplutura se face din carne tocată foarte mărunt. varza călită sau iahnia sunt preferate de moldoveni. orez şi borş. cu omletă cu jumări şi brânză. Acest fel nu este servit niciodată fară mămăligă. ceapă.1. totul foarte bine călit. peştele. care este o ciorbă de pasăre şi legume fierte în oală de pământ în spuză pe vatră. Cea mai neaşteptată mâncare românească se întâlneşte aici: flori de bostan umplute.6. praz umplut şi multe alte mâncăruri tradiţionale care demonstrează că în bucătărie totul este posibil. Când vorbim de bucătăria oltenească. de ştevie şi lobodă. Florile se culeg toamna. Ciorbele se acresc cu borş şi se îmbunătăţesc cu smântână şi ouă. patrunjel. Legumele sunt transformate în mâncăruri apetisante în bucătăria moldovenească. tochitura oltenească. sau cu faimoasele plăcinte “poale-n brâu”. lactatele şi brânzeturile. se scobesc de stamine şi se umple. Tochitura moldovenească diferă de felurile asemănătoare care se fac în alte zone ale ţării. Dintre ciorbele şi supele lor se remarcă ciorba de potroace. îndulcită cu ceapă. carnea de pasăre. fiertura oltenească.În bucătăria oltenească se folosesc legumele proaspete. Este făcută din ficat şi rinichi de porc tăiate mărunt şi prăjite în untură. făcuta din măruntaie de pui fierte cu morcov. la care se adaugă un pahar de vin. pască. papanaşi etc. nu putem să nu amintim preparatele specifice acestei zone: ciulama de pui cu mămăliguţa. brânzeturi. Prăjiturile specifice acestei regiuni sunt atât de multe şi de diverse încât li s-a pierdut numărul: cozonac moldovenesc. care sunt fine şi delicate. fructe. piper şi usturoi. işi primesc oaspeţii cu delicioasa ciorbă de pui.

usturoi. dar şi carnea de porc. pătrunjel. suferă influenşa marilor bucătării europene. brânză şi smântână. guguloi moldovenesc. Dobrogea este bogată în legume şi fructe. căci moldovenii sunt foarte inventivi. La prepararea mâncărurilor se foloseşte mult peştele. bulion de roşii şi apă şi se dau la foc mic. sunt realizate din legume şi mai ales peşte. La prepararea mâncărurilor se foloseşte în special carnea de pasăre şi peştele. Bucătăria Moldovenească nu este foarte aglomerată în condimente. Se folosesc mult gustările din legume proaspete sub formă de salată în combinaţie cu ouă. de climă. piftie de porc.1. De-a lungul istoriei.7. 4. vacă şi porc. Ciorbele se acresc cu borş. untul şi margarina. Nu putem să vorbim despre bucătăria din Moldova dacă nu amintim de preparate cum ar fi: alivenci. se tipăresc cu câte o felie subţire de roşie. şi mai ales după primul Război Mondial. vânatul precum şi legumele. se scaldă în sos subţire de vin alb. saramură de peşte. ardei iute. gustoase.se amestecă cu miez de jimblă muiat în lapte şi stors şi două ouă. laptele ouăle şi brânzeturile. Preparatele de bază sunt însoţite de garnituri din orez. la pregătirea acestora se foloseşte mult untdelemnul. Sosurile sunt colorate cu pastă de roşii. Bucatele sunt uşoare. cimbru. pârjoale. bucătăria dobrogeană. vacă. Florile se potrivesc în oala unsă cu unt cu corola în sus. se obţin din legume înăbuşite cu făină dizolvată în apă şi “stinse” cu supă de oase. răcituri de pasăre. lapte. SPECIFICUL BUCĂTĂRIEI DOBROGENE Bucătăria din Dobrogea este influenţată în primul rând de faună. zeamă de varză dar şi cu oţet. iaurtul dar şi brânza telemea care se consumă ca atare dar şi în pregătirea altor mâncăruri. dar şi de bucătăria orientală. Mâncarurile din Dobrogea redau cu prisosinţă bogăţia materiilor prime de care dispune această zonă. Se foloseşte mult laptele bătut. odată cu dezvoltarea staţiunilor de pe malul Mării Negre. leuştean etc. se foloseşte mărar. vânatul şi carnea de oaie dar şi carnea de pasăre. legume dar şi paste făinoase. 54 . borş moldovenesc. togmăgei umpluţi şi multe alte preparate. brânzeturi şi ouă.

marinatele din peşte. cât şi prin note particulare. nemţi. similitudinile. Elementele comune. crapul umplut. gustoase. ale fiecărei etnii în parte. saslâcul. pe pământul dobrogean. italieni. greci.1.mâncărurile sunt fine. mielul la proţap. cât şi a populaţiilor alogene. TRADIŢII ŞI SPECIALITĂŢI CULINARE SPECIFICE DELTEI DUNĂRII 4. chefirul. chebabul. a populaţiei aborigene şi a suprapunerii în straturi succesive atât a elementului românesc din celelalte ţinuturi. dar şi baclavalele. 4. vestigiile arheologice şi documentele istorice demonstrează permanenţa. pe de o parte. turci şi tătari. mocani. individuale. STRUCTURA ETNICĂ A LOCUITORILOR DIN JUDEŢUL TULCEA Din punct de vedere etnografic. şi diferitele populaţii stabilite aici: bulgari. garniturile de orez. saramura de crap. peştele la proţap. se îmbunătăţeşte sortimentul de preparate culinare dar şi calitatea acestora. dulciurile cu stafide şi rahat. În timp s-a creat o civilizaţie care se caracterizează atât prin elemente comune tuturor etniilor. cârnaţii de oaie. pe de altă parte. se datorează convieţuirii în acelaşi habitat (dacă 55 . ciorba de burtă. delicate.2. sarailiile. Dintre specialităţile specifice dobrogene amintim: ciorbele pescăreşti.2. Bucătăria dobrogeană poate rivaliza cu oricare altă bucătărie cu tradiţie. păstori transilvăneni. musacaua. Fiecare fapt de cultură populară din judeţul Tulcea dezvăluie relaţii de convieţuire între românii autohtoni: moldoveni. lipoveni şi ucraineni.

modul de viaţă. fetele de până la 16 ani cântă şi primesc ouă. secvenţa de timp în care sa conturat obiceiul. grecii din Izvoarele au prenume româneşti. iar la final rostogolesc sita. pentru ca vara să fie bogată. sau ”ziua babei”. manifestările la nivel mental în acest areal în decursul timpului.2. atunci când flăcăii satului se întrec să aprindă pe înălţimi cele mai mari focuri. In localitatea Izvoarele insa. De ”Florii”. 68 Alte tradiţii sunt “udatul mirelui”. oferindu-i vorbe dulci şi colaci împletiţi ca semn al dragostei. religia. a unor concepţii arhaice care în evoluţia mentală a omenirii s-au materializat în credinţe şi obiceiuri (dacă avem în vedere cultura spirituală). Acestea şi-au respectat reciproc obiceiurile. SPECIFICUL COMUNITĂŢII GRECEŞTI DIN JUDEŢUL TULCEA În judeţul Tulcea se gaseste un numar mare de greci raspanditi pe intreg teritoriul acestuia. în fapt. Horhubal. fără bărbaţi. Toleranţa a constituit întotdeauna nota esenţială a comportamentului comunităţii tradiţionale dobrogene. dar vorbesc greceşte şi şi-au păstrat portul popular. în judeţul Tulcea. de locul de origine al etniei respective.ro/articole/99726/traditii-vechi-cu-o-fata-noua. la ”Lăzărel”. bani şi făină. 68 http://bucatarie. de variantele reprezentării acelor credinţe arhaice generate de : religie. când băieţii abia căsătoriţi sunt băgaţi cu capul la uluc. Istoria şi dinamica vieţii sociale. care torc şi povestesc în jurul unei gropi pline cu jar. 4. Elementele de diferenţiere în cultura tradiţională a fiecărei etnii ţine. În present. Aşa se face că obiceiurile şi tradiţiile lor s-au modificat de-a lungul timpului. Printre obiceiurile pur greceşti care au supravieţuit timpului şi se practică şi astăzi întâlnim: Elefterio . Aceste elemente n-au împiedicat însă. se află una dintre cele mai vechi comunităţi greceşti ce exemplifică cel mai bine modul în care grecii au fost “modelaţi” de lumea în care au ales să trăiască. “Dragomanul” se practică de Sfântul Ion.jurnalul. când flăcăii intră cu calul frumos împodobit chiar în casa fetei iubite.2.avem în vedere civilizaţia materială) cât şi a aceluiaşi fond străvechi mitic.html 56 . convieţuirea paşnică a tuturor etniilor. permite să considerăm şi să definim judeţul Tulcea drept zonă de convieţuire etnică. zi în care femeile fac ce poftesc şi petrec până dimineaţa. fiind influenţate de cele româneşti sau bulgăreşti. o adunare a femeilor.

mentă.Bucătăria grecească este una deosebit de aromată. păstrează multe dintre tradiţiile religiei lor. Simbolurile “Nevruzului” sunt grâul încolţit. focul prezent şi în casele oamenilor care aprind lumânări în cele patru colţuri ale camerelor. Condimentele folosite: oregano. iar lumea aruncă în foc hainele vechi şi-şi cumpără altele noi. Această sărbătoare începe cu o curăţenie generală. nu va sosi primavăra”. Se gătesc totodată peste şapte feluri de mâncare. lumina. busuioc. deşi convieţuiesc împreună cu românii. Se vopsesc şi ouă roşii care semnifică speranţa. souvlaki.jurnalul. mai ales brănză şi spanac.html http://www.2.divers.70 Altă sărbătoare religioasă a turcilor care se mai ţine încă în judeţul Tulcea este Ramadam Bairam. bucuria. halva şi cozonaci. tinerii fac focuri în jurul cărora dansează şi recită versuri despre această sărbătoare. Aceştia încă folosesc nume şi prenume turceşti. foi de dafin. Conform tradiţiei. simbolizând că necazurile şi supărările se aruncă odată cu hainele cele vechi. mâncăruri din carne de oaie. Oamenii ciocnesc ouăle pentru că este un vechi proverb care spune că “Până ce coaja oului nu va cădea la pământ. care semnifică noul an. cimbru şi seminţe de chimion îi dau o savoare cu totul specială. Apoi.ro/articole/99726/traditii-vechi-cu-o-fata-noua. mărar. rahat.69 4. Cea mai importantă şi cea mai veche sărbătoare a turcilor care încă se mai păstrează este “Nevruzul”. Se fac foarte multe prăjituri. usturoi. fistic. plăcintele. oamenii sar peste foc. sarailii. vorbesc limba turcă în familie şi merg să se roage la geamii. pentru că şapte este un număr cu noroc.3. cu diverse umpluturi. deoarece pe masa fiecărui musulman se găsesc baclavale însiropate cu miere şi umplute cu nucă. SPECIFICUL COMUNITĂŢII TURCILOR TĂTARI DIN JUDEŢUL TULCEA În judeţul Tulcea trăiesc un număr destul de mare de turci si tatari care. Printre preparatele tradiţionale se află pastisio. gyros. suc şi limonadă. baclavalele şi pitele. sărbătoarea se mai numeşte Seker Bairam (bairamul dulce). bucate tradiţionale specifice. halviţă.ro/traditii_turci_ro 57 . De asemenea. 69 70 http://bucatarie. În Dobrogea.

judeţul Tulcea este pe primul loc şi concentrează aproape jumătate din numărul lor total (16350 de locuitori). iar calendarul folosit este cel iulian. după un post negru de 30 de zile. reţetele fiind îvăţate dea lungul timpului şi de romăni: baclavalele. Şi în prezent. sărmăluţele în foi de viţă. Pânş în zilele noastre.php 58 . Dimineaţa. halviţa cu ciuen sunt doar căteva din delicatesele culinare specifice comunităţii turceşti. Cele 30 de zile de post de dinaintea sărbătorii. Crăciunul islamic).php 73 http://www. georek (o lipie uriaşa). ei reprezintă o mare atractivitate pentru turişti. nu au nici o relevanţă dacă musulmanii nu se împacă între ei de Ramadam Bairam. suberek (placinte cu carne). aceştia şi-au păstrat cel mai bine credinţele şi obiceiurile.iar în Delta Dunării.crlr. Credinţa ruşilor lipoveni din judeţul Tulcea este creştin-ortodoxă de rit vechi. fasolea cu coadă de oaie şi murături. este un prilej de împăcare între credincioşii de cult islamic. slujbele religioase se ţin în limba slavonă.SPECIFICUL COMUNITĂŢII RUŞILOR LIPOVENI DIN DELTA DUNĂRII În ceea ce priveşte repartiţia ruşilor lipoveni pe teritoriul Roâniei. 71 72 http://www. cobete. iar la această ceremonie religioasă (Bairam Tas) nu participă decât bărbaţii din comunitate.71 4. Bucatele turceşti din şudeţul Tulcea sunt deosebit de gustoase. care ţine trei zile.crlr. Sărbătoarea.newschannel.2.ro/lipoveni_religie. placintele cu carne de vita sau pui care se numesc pide. păstrată neschimbată încă din timpul creştinării Rusiei Kievene în anul 988 de către cneazul Vladimir Sveatoslavici. decalat cu 13 zile.ro/stiri/39/10572/Etnoturism-cu-baclavale. 72 Dintre toate minorităţile din judeţ. pilau (pilaf).4. imam baildi.73 Obiceiurile ruşilor-lipoveni sunt strâns legate de sărbătorile religioase. la ora 7:47.credincioşii işi urează “Bairam Kairl Bolsun!”.ro/lipoveni_repartitie. sarailiile. toţi bărbaţii de cult islamic sunt prezenţi la slujbă. fiind cel iulian. tocana cu ciuperci şi carne de vită. urmează pentru musulmani Kurban Bairamul (Ziua Sacrificiului.html http://www. Peste 70 de zile după această sărbatoare. care se oficiază până la ora 8:10. Calendarul pe care îl respectă a rămas neschimbat.

există şi la ruşii lipoveni obiceiul de a colinda. în ziua de Lăsata Secului. Căsătoria la ruşii lipoveni a păstrat poate cele mai multe particularităţi tradiţionale. În toată perioada Paştelui. în Joia Mare. ce se sfinţesc în dimineaţa Învierii. preluat din cântarea bisericească („Hristos se naste” – „Hristos rajdaetsja”). ocazie cu care se organizează petreceri la casa fiecăruia dintre cei logodiţi („acolisnaia” la băiat şi „devisnic” la viitoarea mireasă). În judeţul Tulcea. se sărbătoreşte în familie. piroghi. baieţii le urmăresc pe fete pentru a le mânji cu funingine. când se intra în Postul Mare.la ruşii lipoveni s-a păstrat obiceiul efectuării semnului crucii în aproape orice acţiune pe care o întreprind. ruşii lipoveni păstrează şi obiceiuri legate de evenimentele importante din viaţa lor. etc. Lângă foc se pune o cană cu apă şi un coş cu ouă. ouăle sunt date copiilor din sat. gunoiul de pe lângă casă se adună în trei grămezi cărora li se dă foc. În gospodăriile din zona Razelm. respectiv săptămâna de dinaintea intrării în postul Paştelui. A doua zi. În localităţile din Delta Dunării. în timp ce credincioşii ţin în mâini lumânări şi crenguţe de salcie sfinţite cu această ocazie. nu numai pe cele legate de sărbătorile creştine. însă nu înainte de sărbătoare. În timpul slujbei de Florii. De asemenea. o sărbătoare foarte importantă pentru ruşii lipoveni. Până 59 . Mielul nu face parte din tradiţia ruşilor lipoveni. pronunţând „Hristos a înviat!” („Hristos voskrese!”) şi respectiv „Adevarat a înviat!” („Voistinu voskrese!”). iar cei care dorm în timpul acelei zile trebuie să se aştepte la nenorocire. După ce se termină focul. vestind Naşterea Domnului. în Vinerea Mare. şi cu un singur colind în repertoriu. ci după liturghie. cu ouă vopsite şi cozonac. cu apă neîncepută. Cel mai bine s-au păstrat obiceiurile legate de Maslenita (Săptămâna Brânzei sau Lăsata Secului) . oamenii obişnuiesc să se spele pe faţă direct în Dunăre. se face un banchet şi are loc “bătutul halviţei”. există la aceştia obiceiul de a se pupa de trei ori când se întâlnesc. O bucată de halviţă atârnă de tavan şi cei care participă la joc trebuie să o prindă cu gura. blini. după liturghie. pentru a avea câştig la bogăţie. podelele bisericilor sunt acoperite cu un covor de iarbă. Paştele. Este o săptămână de voie bună. Căsătoria este precedată de logodna celor doi tineri. De Crăciun. sărbătorită cu cântece vesele pe străzile localităţilor şi cu preparate lactate specifice: vareniki.

În Băltenii de Sus sau Mahmudia. ocazie cu care sunt interpretate diferite cântece. de multe ori petrecerea prelungindu-se pe durata a 2-3 zile. părinţii trebuie să sară peste un foc făcut în curte. pe care scrie în slavonă „Sfinte . nunta lipovenească era marcată de un aer de sobrietate. spre locul unde stă crucea. se practică un obicei de „cumpărare-vânzare” a miresei de la casa parintească. seara. Astăzi însă nu mai este aşa. La decesul unui lipovean. puternice şi nemuritorule Dumnezeu. Pentru cei mai în vârstă cărora li se naşte un copil sunt pregătite o serie de obiceiuri care diferă de la un sat la altul. Slujba de înmormântare are loc la biserică. Cununia civilă şi petrecerea propriu-zisă are loc spre după-amiază. ducând împreună o icoană şi fiind însoţiţi pe noul drum de către preoţi. Înainte de cununia religioasă. În trecut. în localităţile C.A. în semn că au lăsat în urmă necazurile. îndură-te de noi!”. pe care apoi le dăruie nuntaşilor. Coliva la ruşii lipoveni este făcută din grâu fiert . Mortul este pus în groapă cu picioarele spre est. acesta este privegheat timp de trei zile în camera din faţă a locuinţei. S-a păstrat obiceiul până în zilele noastre ca mirii să se cunune la biserică în costumele tradiţionale pentru viaţa religioasă. Pentru a se feri de blesteme şi farmece.la nunta propriu-zisă se organizează şezători la care fetele şi femeile cântă şi confecţionează batiste cu marginea dantelată. iar în mână i se pune o hârtie cu binecuvântarea preotului. Lipovenii nu lasă pe nimeni să le fluiere în barcă deoarece le aduce ghinion. deaorece apa trebuie să le spele gândurile negre. 60 . amestecat cu miere de albine. întrucât există credinţa că la învierea morţilor. După oficierea slujbei de cununie. În Murghiol. O monedă de schimb des utilizată de pescarii din Deltă este rachiul sau vodca. ci doar anumite cântece folclorice interpretate de meseni. Se aprinde candela. care trebuie să ardă timp de şase săptămâni. mirii se îndreaptă către casa mirelui. care are loc imediat după liturghie. fiind citită neîntrerupt Psaltirea. nefiind permisă muzica. pentru ca asupra acestora să cadă eventualele nenorociri. În jurul capului celui decedat se pune o cunună de hârtie. Cei mai bogaţi işi pot răscumpăra “udatul” cu o cinste la crâşmă pentru toţi cei care trec pe acolo. primul lucru pe care îl va vedea cel decedat să fie crucea. iar după aceasta se organizează o masă întinsă la casa celui trecut în nefiinţă. părinţii sunt răsturnaţi cu barca. Rosetti şi Caraorman se pun cranii de cal la poartă.

. aici era graniţa dunăreană a Imperiului Roman. Aşadar. prima menţiune datorându-i-se lui 61 . 4.1. Peştele la proţap fript deasupra jarului se consumă în general cu mămăligă şi mujdei de usturoi. pe ambele maluri ale Canalului Sulina. Batogul de peşte este peştele afumat. situat în Delta Dunării. care este de aproximativ 3 km.3. Mlaştinile şi terenurile inundabile îl opresc să se dezvolte şi în lăţime.3. ORAŞUL SULINA – SCURT ISTORIC La capitolul “istorie nescrisă” există supoziţia cum că Sulina ar exista de prin secolele VI – VII î. Se spune ca borşul pescăresc gătit cu apă de Dunăre are un gust aparte. iar saramura reprezintă peştele în sos sărat.n. blinî (clătite cu urdă sau brânză). ceea ce ar plasa Sulina între cele mai vechi aşezări din ţară. La capitolul “istorie scrisă”. documentele ni-l prezintă începând cu perioada bizantină. iar lăţimea maximă este de 500 m. vreo 2700 de ani vechime. vareniki (colţunaşi cu brânză). odată cu apariţia primelor colonii pe malul Pontului Euxinus. o are numai în sensul lungimii. Ceva mai sigur este că aproape 1000 de ani mai târziu. destrămat la 476 e. fiindcă întinderea lui.n. kasnik sau psovnik (budinca de orez).e. Ciorba pescărească de peşte se găteşte din mai multe soiuri de peşte şi este foarte condimentată.Bucătăria specifică lipovenească se caracterizează în primul rând prin abundenţa peştelui. Dacă galerele Romei ancorau în portul Sulina ar însemna ca Sulina sa aibă doar 1700 de ani vechime. Alte specialităţi culinare ale ruşilor lipoveni sunt: chifteluţe de cartofi sau de peşte. Acest plăcut oraş este Sulina. se vede un oraş ce pare nesfârşit. 4. PROMOVAREA TURISMULUI GASTRONOMIC ÎN ORAŞUL SULINA Intrând pe canalul Sulina şi apropiindu-ne de gura braţului.

ridicate pe plajă. când turcii încep să aleagă drumul apei până la Constantinopol. O şosea modernă. a luat fiinţă la Sulina Comisia Europeană a Dunării (C. şeful haremului imperial. Cu timpul.E. Astfel. în partea cea mai frecventată a oraşului. tâlhăria era organizată şi practicată nepedepsit. oraşul a început să decadă. trecând pe braţul Sulina.Constantin Porphyrogenetul care. Asigurarea cu apă potabilă s-a făcut prin construirea instalaţiilor necesare. Un rol important în acordarea acestui statut l-a avut C. din 30 martie 1856. Germania şi Anglia. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra dezvoltării ulterioare a oraşului. Astfel. cu scopul evident de o mai bună administrare a intereselor comerciale pe fluviu. serveau drept adăpost acestor aventurieri. Tot în această perioadă. care a pus capăt Războiului Crimeei. îl pomeneşte cu numele de Solina. Sulina a putut fi declarată porto-franc. un port modern al României din acea perioadă. pe pieptul de nisip. în anul 1745. în lucrarea sa “De Administrando Imperii”.D. Besir Aga. astfel încât prin anul 1853 nu număra mai mult de 1000 de locuitori. s-au construit la Sulina cu sprijinul 62 . au fost construite diguri pentru îngustarea canalului şi prelungirea lui în mare. Cele mai multe ştiri despre viaţa localităţii Sulina încep să apară din secolul XVIII. devine tot mai pronunţată. a fost construit de-a lungul acestei şosele. Iluminatul portului şi al cheurilor era asigurat la început de felinare cu petrol până s-a trecut la iluminatul electric. asigura circulaţia pe o distanţă de 5 mile.).D. Un trotuar de beton pentru pietoni. Câteva barăci din lemn sau simple colibe din trestie. Ţările care urmareau acest lucru erau: Austria. cel mai înaintat. De asemenea. a căror ocupaţie consta în a-i prăda pe nefericiţii căpitani de vase. Pentru ameliorarea procesului de colmatare. Datorită situaţiei pe care a dobândit-o la gurile Dunării. singurul navigabil la acea vreme. Franţa.E. Sulina devenind unul dintre oraşele cele mai înfloritoare. în cea mai mare parte ionieni. construită pe malul drept. a fost cel care a făcut o donaţie pentru construirea unui far la Sulina. un far a cărei poziţie era absolut necesară la jumătatea secolului trecut. Totuşi. gurile Dunării mărindu-se. După încheierea Tratatului de la Paris. greci şi maltezi. tendinţa marilor ţări industriale ale Occidentului de a acapara acest punct strategic al navigaţiei. s-a construit în anul 1802.

sectorul de la sudul canalului Sulina.unitatea lacustră Puiu . 4. Roşu). . constituie o unitate de interacţiune a mai multor factori locali. Privilegiul de porto-franc a conferit Sulinei. ca teritoriu al deltei. se face pe latura estică.zona Roşu . care este un ţărm de acumulare şi eroziune. populaţiei oraşului şi marinarilor care erau în trecere prin port. suprafaţa mare a luciilor de apă. Teritoriul Sulinei.-ului.sectorul dintre gura braţului Stambulul Vechi şi gura canalului Sulina. influenţată pe de-o parte de Marea Câmpie Rusă.D.D. care este un ţărm de transgresiune. Plajele litoralului sunt diferenţiate astfel: . INFORMAŢII GENERALE DESPRE ORAŞUL SULINA Teritoriul administrativ al Sulinei este inclus în unitatea geomorfologică „Delta maritimă”.C. În pofida faptului că se află aproape de mare. este înconjurat de grindurile marine Letea. o vastă zonă mlăştinoasă plană.E.E. Ungaria. 63 constituit din aluviunile fluviului şi de curentul marin contrar. Deschiderea spre mare. care asigurau consultaţii şi spitalizarea personalului C. cum sunt: poziţia la Dunăre şi Marea Neagră. dar şi de intermediar în cadrul relaţiilor de schimb între ţările occidentale şi întreaga zonă de la Dunărea de Jos. iar pe de altă parte de Marea Neagră.depresiunea marilor lacuri (Lumina.2.zona de la nordul Sulinei. nu numai un rol important la import şi export. clima este excesiv de continentală (de uscat). escală pentru produsele vest europene spre regiuni ca Transilvania. morfologia terenului. . Canalul Sulina delimitează două mari zone ale depresiunii: . Serbia şi Bulgaria. în care Marea Neagră a avut o mare influenţă morfologică în interacţiune cu fluviul. .. două spitale dotate cu instalaţii moderne. aflată sub nivelul mării. în special în timpul furtunilor cauzate de vânturile de est şi nord-est.Împuţita. Oraşul Sulina.Lumina. apărată de un cordon litoral subţire.3. etc. Puiu.zona Iacob. Caraorman şi Sărăturile. care la rândul ei se divide în: . .

Roşulet. Starea vântului îi poate interesa doar pe cei ce practică sporturile nautice. de la unele soluri în curs de formare până la soluri evoluate în timp. cu multe exemplare de animale. de 11. altele sunt primite cu „bohumaţi” (înjurătură de origine slavă).1°C (în delta propriu-zisă fiind de 10. care trebuie vizitat de toţi cei care ajung în această localitate. iar primăvara se încălzesc mai greu decât porţiunile de uscat. Pescarii din deltă cunosc 10 vânturi mai importante. Vătafu. ceva mai rare fiind cele din sud-vest şi nord-vest.6°C). din braţul Sulina. dunelor de nisip şi depresiunilor lacustro-mlăştinoase. golful Musura. Peste 55% din precipitaţii cad în lunile calde. putem menţiona faptul că Delta Dunării se caracterizează printr-o mare varietate de soluri hidromorfe. Temperatura medie anuală la nivelul deltei. fără egal în Europa. fiecare din ele având o denumire specifică. de unele se bucură. pe care se dezvoltă soluri sărate. Vântul bate mai ales din nord-est. respectiv de plante. Cele mai frecvent întâlnite soluri sunt cele ale regiunilor joase inundabile: soluri azonale neevoluate. scade puţin spre vest de litoral. Lumina. Precipitaţiile au o repartiţie neuniformă. solonceacuri. foarte variate. În delta fluvio-maritimă predomină solurile nisipoase de dune constituite din nisipuri. Oraşul Sulina dispune de un potenţial turistic antropic bogat. sunt variabile şi se produc la intervale mari de timp. cu vegetaţie halofilă.Imensele depozite de apă funcţionează asemenea unor depozite termice: toamna se răcesc mai uşor. condiţionate de microrelieful grindurilor. Reaţeaua hidrologică este constituită. care se combină în peisaje extraordinare. dar nu este o raritate nici cel de sud-est. lacurile Roşu. 64 . Din punct de vedere al condiţiilor pedologice. Rotundu şi numeroase gârle şi canale. în principal. în funcţie de consecinţele acestora: dacă mână scrumbia şi chefalii spre mal sau dacă umple năvoadele de alge şi meduze moarte sau le răpeşte lotcile uşoare. Simplul vizitator al deltei se poate mulţumi să fie la curent cu faptul ca aici mai tot timpul adie vântul (la zile fără vânt ne putem aştepta doar 25-30 de zile pe an!). cea mai ridicată fiind la Sulina. Fauna şi flora din jurul oraşului Sulina sunt specifice Deltei Dunării.

ucraineni. Festivalul Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Copiii cântă marea”. Tulcea. precum şi de pe întreg cuprinsul ţării.3. dezvoltă în rândul concurenţilor spiritul competitiv şi atracţia către un act cultural de calitate. 8 – 12 ani şi 12 – 16 ani. festivalul generează apariţia de noi valori în sfera interpretării muzicale. Lansat în anul 2005. Brăila. pentru a se întrece în a demonstra valoarea etniilor din care provin. ansambluri de dansuri populare şi grupuri vocale evoluând pe rând pe scena festivalului. în special. ce sosesc din Braşov.3. Structurat pe două categorii de vârstă. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Populare Tulcea şi Centrul Artistic Tulcea. Festivalul Minorităţilor „Serbările Deltei” atrage grupuri de ruşi – lipoveni. această manifestare şi-a propus să descopere şi să promoveze tineri interpreţi şi ansambluri. aducând în acest fel o contribuţie la perpetuarea în timp a tradiţiilor specifice fiecărei minorităţi. îşi propune să cultive în inimile acestora. Scopul a fost atins: interpreţi. rromi. Organizată pentru prima oară în anul 2001. festivalul dedicat copiilor între 8 şi 16 ani. turci. MANIFESTĂRI CULTURALE ÎN ORAŞUL SULINA FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ „COPIII CÂNTĂ MAREA” Apariţie nouă pe scena manifestărilor culturale găzduite de oraşul Sulina. Casa de Cultură Sulina. Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural Tulcea. Sulina sau Crişan. Dej.4. Festivalul se organizează în ultima duminică a lunii iulie de către Primăria oraşului Sulina. Asociaţia Administraţiilor Publice Locale din Delta Dunării. au dovedit publicului dragostea pentru tradiţie. germani. dragostea pentru artă în general şi cea pentru muzică. maghiari sau greci. FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE MUZICALĂ „SULINA” 65 . FESTIVALUL MINORITĂŢILOR „SERBĂRILE DELTEI” Manifestare în cadrul salbei de acţiuni artistice ce acoperă sezonul de vară. Bucureşti. Direcţia Judeţeană pentru Cultură.

derularea acestui proiect a avut ca parteneri o serie de instituţii şi agenţi economici locali şi din ţară. formându-şi propriile trupe. La prima ediţie. în anul 1998. Unii dintre concurenţii premiaţi au evoluat în timp. Buzău. Pe parcurs. Tulcea. Organizatorii festivalului sunt Primăria oraşului Sulina şi Casa de Cultură Sulina. festivalul se desfăşura în cadrul unei singure secţiuni: creaţie muzicală. să 66 . S.A. timp de două seri. Satu Mare. În cadrul festivalului.Festivalul . demonstrând în acest fel implicarea din ce în ce mai mare a maselor largi de tineri. TV Electron M Bit. Navrom Delta S. Direcţiei Judeţene pentru Cultură. Galaţi. fiecare secţiune fiind încheiată de recitaluri susţinute de interpreţi de marcă şi trupe consacrate.. manifestarea s-a îmbogăţit cu secţiunea interpretare. TV Crescendo. Bacău. Oradea – şi lista poate continua – au fost prezenţi de-a lungul timpului la Sulina. Consiliului Judeţean Tulcea. Bârlad.aflat anul trecut la cea de-a X-a ediţie – are propria sa istorie. Dorindu-se ca un spectacol de divertisment.C. SPECTACOLUL „CÂNTECELE MĂRII” Spectacolul . Societatea Română de Radiodifuziune. Constanţa. Beneficiind de o locaţie cu totul aparte – plaja din SULINA – organizatorii acestui eveniment. s-a impus deja ca o manifestare de tradiţie care atrage an de an tot mai mulţi participanţi. totuşi manifestarea a dat la iveala tinere talente care acum se află pe drumul consacrării. aflându-se la a VI-a ediţie. Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural Tulcea. Zalău. Vaslui. Începând cu cea de-a doua ediţie. dintre care amintim: Produktiv Sound & Lights Bucureşti. pe scenă evoluează concurenţii înscrişi.concurs „Cântecele Mării”. Organizat în ultima duminică a lunii august în punctul cel mai estic al ţării. Concurenţi din: Bucureşti. Timişoara. Craiova. dornici de a fi în mijlocul actului cultural modern. Brăila. cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor. Banca Comercială Română – filiala Sulina. vă invită ca în cea de-a doua sâmbătă a lunii iulie. să fiţi prezenţi pe plajă. festivalul reprezintă prin locaţia aleasă o invitaţie cu caracter permanent pentru toţi aceia care doresc un strop de inedit în marea vieţii lor. Deva. Iaşi. Asociaţia Administraţiilor Publice Locale din Delta Dunării etc.

sărituri în sac. prins raţe. într-o atmosferă cu totul specială. divertisment şi bună – dispoziţie. aici practicându-se cu precădere turismul rural. îşi serbează toţi navigatorii. mers pe şcondru. dans. STRUCTURILE TURISTICE DE PRIMIRE Unităţile de primire cu funcţiuni de cazare din oraţul Sulina se concretizează în special în pensiuni. Cu această ocazie sunt organizate slujbe religioase. turiştii români şi străini. împreună cu toţi aceia ce ne vizitează oraşul. dar mai ales. acolo unde marinarii primesc salutul veşnicului călător Danubiu. în fiecare an cu ocazia Zilei Marinei şi a Sfintei Maria. Divertisment. să dansaţi. 4. Spectacol de sunet. manifestarea atrage ca un adevărat magnet atât localnicii. unde navigatorii şi familiile lor. oraşul Sulina. asemenea tuturor porturilor româneşti. să cântaţi alături de cei ce urcă pe scenă şi să vă bucuraţi de cadrul natural cu totul deosebit : plaja Mării Negre la oră de seară. ziua de 15 august reprezentând o sărbătoare cu conotaţii speciale. Ziua Marinei se organizează în fiecare an pe faleza din Sulina. tras parâma. Seara se organizează Balul Marinarilor. ar putea fi doar câteva din cuvintele care caracterizează această zi deosebită. Aici se găseşte un singur hotel de 3 stele „Jan Bart”. bună dispoziţie. lumină şi culoare. muzică. sărituri de la trambulină.participaţi la concursuri.4. 67 . ZIUA MARINEI Plecând de la ideea că una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor oraşului este navigaţia. se bucură de această mare sărbătoare. precum şi diferite concursuri tipic marinăreşti cu caracter de divertisment. fete) cu repartizare pe categorii de vârstă şi diferite distanţe. din această categorie putând aminti:        întrecere bărci cu rame concurs înot (băieţi.3.

tochitură dunăreană. relaxarea într-un peisaj mirific şi nu în ultimul rând participarea turiştilor la zilele oraşului Sulina. 68 . sfârâială dobrogeană. scrumbie friptă pe cărbuni. iar pe lângă aceasta.Majoritatea unităţilor de cazare oferă şi servicii de alimentaţie. Produsul turistic se adresează unui grup format din 10 turişti. Preparatele culinare din această zonă sunt foarte apreciate de turişti. scrumbie cu legume.5. batal la proţap. Tabelel 4. Structurile turistice de cazare Denumire Casa Alga Marina Aurora Casa Coral Elegant Adriana delfinul Astir Vihocencu Angy Josana Ana Rustic Flori Maxim Delta Categoria de confort 4* 4* 3* 3* 4* 2* 2* 3* 1* 2* 2* 2* 2* 3* 2* 2* Număr de locuri 20 20 15 32 20 12 10 7 10 10 8 10 21 7 20 11 Tarfe sezon 2008 camera dubla/noapte 160 RON 160 RON 150 RON 140 RON 160 RON 100 RON 110 RON 140 RON 70 RON 80 RON 80 RON 100 RON 100 RON 130 RON 120 RON 120 RON 4. Personalul de bucătărie al pensiunilor sau localnicii care oferă cazare şi masă oferă posibilitatea turiştilor să înveţe aceste reţete şi chiar îi ajută să gătească peştii prinşi de ei.3. CIRCUIT TURISTIC ÎN DELTA DUNĂRII Obiectivul principal al produsului turistic este cunoaşterea de către turişti a specificului culinar din zona Deltei Dunării. tocăniţă de cegă. iar lista lor este foarte lungă: borş pecăresc. ştiucă umplută sunt doar câteva din specialităţile care merită încercate neapărat dacă ajungeţi la Sulina. meniul cu specific pescăresc fiind predominant.1.

chifteluţe de şalău. 16:00 Grupul ajunge la Sulina unde se face cazarea la pensiunea „Aurora” 3*. sejurul fiind de 4 zile şi 3 nopţi. şi unde se ţin diferite spectacole cu ocazia zilelor oraşului. Pe acest traseu ajungem la Lacul Roşuleţ.Perioada de desfăşurare a circuitului este între 14 – 17 august. lapte sau cafea. etc. unde se află un atrăgător camping pentru tineret. unde se află cherhanaua Roşuleţ. şuncă presată sau salam de vară. 10:00 Turiştii sunt invitaţi pe faleza oraşului unde se ţin diverse activităţi şi concursuri cu ocazia Zilei Marinei: parâma. tras 69 . 12:00 Se pleacă cu vaporul în plimbare la Lacul Roşu. turiştii fiind însoţiţi de un ghid turistic. concurs înot. 11:30 Vaporul porneşte cătrea Sulina. Meniul cuprinde: ciorbă de peşte şi ştiucă umplută fiartă. Meniul cuprinde: marinată de hamsii. Pe tot parcursul sejurului se va circula numai cu vaporul. iar de aici ajungem la Lacul Roşu. întrecere bărci cu rame. pe canalele Dunării. 20:30 Turiştii sunt invitaţi să petrecă seara pe plaja din Sulina. prins raţe. Meniul cuprinde: tartine din peşte afumat şi rasol de şalău cu maioneză. ceai. 19:30 Se serveşte cina pe terasa pensiunii. Ziua 2 7:00 – 9:00 Se serveşte micul dejun. unde sunt terase şi discoteci în aer liber. 12:30 Servirea dejunului pe terasa vaporului. brânză dulce sau sărată. Tariful este de 650 RON /sejur/ persoană. iar la alegere gem sau miere de albine. Ziua 1 11:00 Turiştii sunt aşteptaţi în portul Tulcea – faleză de către ghidul turistic şi îmbarcaţi pe vaporaşul „Aurora”. caşcaval.

numit scordolea. BORŞ DE PEŞTE – reţetă tradiţională PEŞTE CARTOFI CEAPĂ ARDEI CURĂŢARE SPĂLARE TĂIERE T° C APĂ SUPĂ DE LEGUME FIERTE SARE ULEI OŢET SMÂNTÂNĂ PĂTRUNJEL T° C APĂ CIORBĂ DE PEŞTE 70 . într-un ceaun mare la un foc adevărat cu un strat de jar de 2-3 palme. în aer liber. biban). Cel mai adevărat borş de peşte se face cu apă din dunăre. Şi iese şi mai gustos dacă se prepară din cel puţin trei feluri de peşte viu sau foarte proaspăt (crab. Turiştii vor fi învăţaţi să gătească pescăreşte şi cei doritori vor participa la prepararea borşului de peşte tradiţional şi a unui fel de mâncare specific Sulinei.14:00 La lacul Roşu încep pregătirile pentru prânz. cegă.

Peştele poate să fie crap sau scrumbie. LAPTE. SCORDOLEA – reţetă tradiţională PEŞTE SARE PEŞTE SĂRAT APĂ T° C CARTOFI APĂ Tº C PEŞTE FIERT CARTOFI FIERŢI (macinare) CONDIMENTE: SARE. la săţietate dar şi la o bună dispoziţie.Scordoleaua este un fel de mâncare specific Deltei Dunării.se serveste nici firbinte nici rece. USTUROI PASTĂ. macrou sau hering. Piureul trebuie sa fie de mare calitate. cu cât mai mare cu atât mai bun. În zilele în care vrem să mâncăm peşte poate fi o rapidă şi delicată hrană. patrunjel SCORDALEA 71 . iar vinul alb duce rafinamentul acestei mese. potrivit. pufos şi parfumat de frunzele de patrunjel care il si coloreaza spre auriu. OŢET PIURE + măsline. ULEI.

şuncă presată sau salam de vară. 18:00 Grupul porneşte înapoi spre Sulina. Această zonă de protecţie integrală este aşezată pe grindul cu acelaşi nume fiind unul din cele mai vechi grinduri ale deltei. în vecinătatea căreia se află unul din cele mai complexe heleştee din Europa. rezervaţie naturală. spre nord. pe canalul Cardon. lapte sau cafea. 13:30 Se serveşte dejunul. cu care ocazie ne oprim la Cardon. pot vizita obiectivele turistice din oraş sau pot face o plimbare până la farul nou din Sulina cu şalupa.15:00 Se serveşte prânzul. După aceasta. Meniul Cuprinde: supă de peşte servită cu pâine prăjită şi plachie de crap. Letea poate fi abordată dinspre Sulina. ajungem în localitatea Sfistofca (denumirea sa în limbaj lipovenesc înseamnă „fluierătură”). Ziua 3 7:00 – 9:00 Se serveşte micul dejun. se pot plimba cu barca cu vâsle pe lac sau pot admira fauna şi flora din zonă. un obiectiv turistic important. brânză dulce sau sărată. unde se mănâncă hamsii pane şi se bea bere. putem ajunge mergând pe jos până la zona îngrădită a pădurii. restul este rezervaţie de protecţie integrală. caşcaval. 14:30 Se pleacă în plimbare cu vaporul la Pădurea Letea. Deplasându-ne mai departe. ceai. 20:30 Se serveşte cina. După micul dejun turiştii au timp liber în care pot merge la plajă sau la pescuit. 21:30 Turiştii sunt invitaţi la plimbare pe faleza din oraş unde au loc spectacole. Meniul cuprinde: salată de icre de ştiucă şi saramură de crap. şi unde pot aştepta impresionantul foc de artificii de la ora 00:00. 72 . iar la alegere gem sau miere de albine. De la debarcader. turiştii pot lenevi sau pot pescui. Meniul cuprinde: sandwichiuri cu pastă de peşte proaspăt sau cu ton gratinat.

RomTravel S. lapte sau cafea.R. caşcaval.L. nopţi): 50 RON/noapte x 3 nopţi = 150 RON/persoană 150 RON/persoană x 10 persoane = 1500 RON/grup − cheltuieli cu alimentaţia (tarif/zi x nr. RomTravel S. Meniul cuprinde: ciorbă de perişoare de peşte şi şalău în aspic cu garnitură de cartofi. După micul dejun. 15:00 Turiştii sunt îmbarcaţi pe vapor pentru transferul la Tulcea. 13:30 Se serveşte prânzul. brânză dulce sau sarată. Meniul cuprinde: zacuscă de şalău şi crap la cuptor cu sos de vin.C. 19:00 Se ajunge în portul Tulcea. zile): 50 RON/zi x 2 zile + 30 RON/zi x 2 zile = 160 RON/ persoană 160 RO/persoană x 10 persoane = 1600 RON/grup 73 . Organizator grup: S.19:30 Se serveşte cina.L. şuncă presată sau salam de vară. Ziua 4 7:00 – 9:00 Se serveşte micul dejun. turiştii au timp liber să meargă la plajă sau la pescuit. iar la alegere gem sau miere de albine. Meniul cuprinde: gogoşele umplute cu pastă de peşte.R. CALCULAŢIA PREŢULUI DE VÂNZARE a) Cheltuieli directe: − cheltuieli cu cazarea (tarif/noapte x nr. ANALIZA DE PRET Denumirea actiunii turistice: Circuit turistic in Delta Dunarii Perioada de desfasurare: 14 – 17 august 2008 Grup minim 10 persoane Telefon: 0240515124 Beneficiar: S.C. ceai. 20:30 Turiştii sunt invitaţi pe plajă la un foc de tabără şi distracţie.

45 RON/persoană e) Total costuri (a + b + c + d): 5500 RON + 275 RON + 550 RON + 104.5 Ron/grup 104.− cheltuieli cu transportul (tarif/oră x nr.5 RON/persoană c) Comision (30% x C.95 RON/persoana + 7.): 5% x 5500 RON= 275 RON/grup 275 RON : 10 persoane = 27.5 RON : 10 persoane = 642.5 RON : 10 persoane = 10.95 RON/persoană f) Rotunjire ±: + 7. ore): 100 RON/ora de marş x 16 ore = 1600 RON/grup 1600 RON : 10 persoane = 160 RON/persoană − cheltuieli cu ghidul (cotă/ghid): − 100 RON/grup/zi x 4 zile = 400 RON/grup 400 RON : 10 persoane = 40 RON/persoană − cheltuieli cu căpitanul vaporuluil (cotă/căpitan): − 100 RON/grup/zi x 4 zile = 400 RON/grup 400 RON : 10 persoane = 40 RON/persoană b) Asigurarea (5% x C.5RON = 6429.5 RON/grup 6429. (19% x comision): 19% x 550 Ron = 104.A.V.D.09 RON g) Total pret de vanzare (e + f): 642.09 RON = 650 RON/persoană 650 RON/persoană x 10 persoane = 6500 RON/grup 74 .): 10% x 5500 RON = 550 RON/grup 550 RON : 10 persoane = 55 RON/persoană d) T.D.

Modalităţile de plată sunt cash sau cu ordin de plată.Produsul turistic se adresează persoanelor cu vârsta de peste 25 .30 ani şi se comercializează în agenţiile de turism. HARTA TURISTICĂ A TRASEULUI 75 .

CONCLUZII 76 .

Buerebista uneşte Dobrogea cu statul dacic pentru o scurtă perioadă de timp. Enisala şi Vişina. În 14 noiembrie 1878. Invazia slavilor şi a bulgarilor din anul 679 a distrus fortificaţia romană. În 1879. Reşedinţa administrativă a judeţului este oraşul Tulcea. La sfârşitul secolului al VII-lea.417 locuitori. Primul secol e. iar Peninsula Balcanică rămâne sub dominaţia Imperiului Bizantin a cărui flotă a protejat gurile de vărsare ale Dunării. fapt probat de descoperirile arheologice. În timpul războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. declarată în 1990 Rezervaţie a biosferei. Având o populaţie de 97.n.e.. În secolele XII-XIV. judeţul Tulcea a fost format ca unitate administrativteritorială având ca reşedinţă administrativă oraşul Tulcea. fiind numit atunci Drumul Tătarilor sau Drumul Războiului. domnitorul Mircea cel Bătrân şi-a extins dominaţia peste Dobrogea în 1484. Clima judeţului Tulcea este temperat-continentală. a marcat începerea dominaţiei romane în Dobrogea. începuturile acestui judeţ fiind din neolitic. la nord fiind mărginit de Dunăre şi la est de Marea Neagră. în nordul Dobrogei.n. regiunea intrând sub dominaţia otomană. genovezii au construit fortificaţii puternice la Chitila. ce făcea parte din provincia Moesia de Jos. rezultând un vant numit crivaţ. Judeţul Tulcea este situat în sud-estul României. după căderea Chiliei. cea mai populată localitate din Dobrogea la acea vreme. situat pe malul drept al Dunării. când a început colonizarea greacă a ţărmului vestic al Mării Negre. au rămas numeroase vestigii ale unirii dintre populaţia geto-dacică autohtonă şi coloniştii greci. În anul 44 î. 77 . armata română a intrat în Dobrogea. dominaţie care a durat şapte secole. aflată sub egida UNESCO. formează Delta Dunării. este cel mai important centru comercial al judeţului. Apropierea de zona continentală a Rusiei aduce aer rece care vine de la nord-est spre sud-vest. la mila 40. la vărsarea în Marea Neagră. aceasta intrând sub guvernarea Statului Român. Dobrogea devine principalul teatru de război fiind pustiită şi devastată. Fluviul Dunărea.Istoria judeţului Tulcea este puternic ancorată în istoria patriei. În secolul al XIV-lea.

Dintre acestea. Durata medie a sejurului identificată în anul 2007 este de 1. 65 beneficiază de restaurant şi unităţi de alimentaţie similare. paradisul păsărilor migratoare venite din toată Europa şi de pe alte continente. care traversează teritoriul judeţului este divizat în 3 braţe: Chilia. În acest sanctuar al naturii care conţine lacuri. regiunea fiind cunoscută pentru peisajele pitoreşti. insuliţe plutitoare de trestie. Aici se întâlnesc două grupe geografice: Podişul Dobrogei de nord. regat al apelor şi al insulelor plutitoare. paradisul păsărilor şi al florei formând un peisaj unic. atât cu vapoare de pasageri. În anul 2007. Fluviul Dunărea. teren încă în formare. cât şi cu bărci rapide. indicatorul înregistrat pentru turiştii interni fiind de 2. S-a înregistrat un număr total de 146 733 de înnoptări. iar 184 sunt protejate de Convenţia de la Berna. dintre care 53 630 români şi 20 445 străini. „păduri” de trestie şi păduri de sălcii. Sulina (braţ maritim) şi Sfântul Gheorghe. şalupe sau bărci cu vasle. se găsesc peste 300 de specii din care. cu o capacitate de cazare totală de 3418 locuri.care aduce ierni foarte reci. înregistrându-se cele mai ridicate temperaturi pe timp de iarnă din ţară. 176 cuibăresc în Delta Dunării .64.98 zile/ turist. mai exact 113 123 înnoptări ale turiştilor ramâni şi 33 610 innoptări ale turiştilor străini. cateodată îngheţând chiar Dunărea şi Delta pe o perioadă de douatrei luni. judeţul Tulcea are aproape toate formele de relief din România. iar circulaţia pe teritoriul judeţului. Alţi indicatori care exprimă circulaţia turistică pe 78 . care împreună cu complexul de lacuri Razem-Sinoe ocupă o suprafaţă de 4. un adevărat paradis al pescarilor şi vânătorilor. în judeţul Tulcea au sosit 74 075 turişti. Structurile turistice de primire sunt în număr de 108 în anul 2007. Pe ţărmul braţului Sulina. Garvăn şi Isaccea. Rutele turistice merg spre Măcin.470 km². În judeţul Tulcea se ajunge pe cale terestră. rămăşiţele Munţilor Hercieni (cei mai vechi munţi din România) şi Delta Dunării. şi mai ales în Delta Dunării se face în principal pe cale navală. Cele mai importante rute sunt cele din Deltă. Datorită poziţiei sale geografice.10. iar pentru cei externi 1. briza mării aduce aer cald şi umed. navală şi aeriană.

Românii au împrumutat şi au învăţat de la aceste comunităţi multe reţete culinare şi secrete în ale bucătăriei. ruşiilipovenii şi turco-tătarii. 79 . peisajele minunate şi liniştea naturii. Oamenii din alte zone ale ţarii şi din afara acesteia nu cunosc tradiţionalele borşuri pescăreşti cu apă de Dunăre sau ştiuca umplută. să influenţeze românii din această zonă. întinderile de apă şi coloniile de păsări. pentru a face cunoscute specialităţile tradiţionale de aici celor pasionaţi de arta culinară. Pe teritoriul judeţului Tulcea trăiesc în armonie mai multe etnii. cei care şi-au păstrat cel mai bine obiceiurile sunt grecii. 8. am încercat să aduc un pic de gust unui sejur în Delta Dunării. numai aici poţi degusta adevăratele reţete pescăreşti.29. de-a lungul timpului. cum numai tulcenii ştiu sa le gătească.68. densitatea turistică în raport cu suprafaţa judeţului. 0. Pe lângă toate provocările de aici. Ei au reuşit. şi tocmai de aceea trebuie să-şi facă drum până la Tulcea sau mai bine zis până în inima deltei.71 şi în raport cu populaţia.teritoriul judeţului calculaţi pentru anul 2007 sunt: indicele de utilizare netă a locurilor de cazare care este 25. Şi cum în judeţul Tulcea peştele este la el acasă. fiecare cu cultura şi tradiţiile sale. Dintre aceştia. mai ales în ceea ce priveşte cultura gastronomică. rasolul de peşte sau srumbia la grătar.

Editura Ceres. A. Ediţia Mihai Pop – Obiceiuri tradiţionale româneşti. Petre Coteţ. 2004. Editura Uranus. Editura Polirom. 8. I... 1975. Tulcea. 1998. 2002. Bucureşti. Ioan Popovici. Datinele şi credinţele poporului roman.. Editura Paideia. Editura Saeculum I. Ediţia 2007. Bucureşti. ediţia a II-a. 9. 15. 2005. N. Ediţia *** Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic al României. 5. *** Institutul Naţional de Statistică – Breviar Judeţul Tulcea. 2006. 2. Bucureşti. 7. Editura Polmedia.. 3.Vegheş C. 13. Editura Uranus. 11. Bucureşti. Gavrilă Simion – Tulcea – ghid turistic. Editura Scaiul. Mocan. V. Editura Radu Anton Roman – Bucate. 4. 14. Editura Harvia. Balaure. Gh. 2005. Voronca E. Doamna E. Editura Humanitas. Ediţia Tudor Pamfile – Sărbătorile la români. 1999. 1992. 80 . 3. 1998. Bucureşti. O. 12. 2007. vinuri şi obiceiuri româneşti. 4.).BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti.. Vasile Ciocârlan – Flora Deltei Dunării. Cătoiu. Bucureşti. Georgescu – Rezervaţii şi monumente ale naturii Irina Nicolau – Ghidul sărbătorilor româneşti. (coord. 1994. V. Ediţia *** Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic al României. 2005. Sofia Vrabie – Sfinxul Deltei – Municipiul Tulcea. Bucureşti. Balaure. Bucureşti. M. 10. Iaşi. *** Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic al României. *** Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic al României. din România. 2001.. Superstiţii din batrâni. Bucureşti. 1992. Ardelean. Marketing. 2000. 6. Editura Univers. Marketing turistic. pentru Turism.

20.ro http://www.apmtl.ro http://www.ro http://www.ro http://bucatarie.ro http://www. 81 .ro http://www. 27. 25.ro http://www.newschannel. cu funcţiuni de cazare. Ediţia 2006. 31.ro http://www.ro iulie. 30. 17. 18.ro http://www. 33.ici.ro http://www. 35.deltadunarii. Ediţia 2007.ropedia.ro http://www.vacantesicalatorii. Ediţia 2008. 26.ro http://www.tulcea-turism. 22. 29.ro http://www. 23.travelguide-romania.ro http://www. 21.16. 36. 24.jurnalul.ro http://www. Institutul Naţional de Statistică – Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 Institutul Naţional de Statistică – Frecventarea structurilor de primire turistică http://www. 28. Institutul Naţional de Statistică – Breviar Statistic: Turismul Judeţului Tulcea.turismdelta.rapitori.ro http://www.delta-dunarii.caraorman.tulcea.divers.obiective-turistice. 19.afterhours. 32.ro http://www.insse. 34.crlr.

82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->