Sunteți pe pagina 1din 3

Raspunderea penala a persoanelor juridice (15 Februarie 2008-Tribuna Economica) In vederea alinierii legislatiei noastre la cea europeana, odata

cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, problema raspunderii penale a persoanei juridice a constituit obiect de preocupare atat pentru legiuitorul roman cat si pentru doctrina juridica. Acesta fiind un considerent important, a determinat ca legiuitorul roman sa introduca, prin Legea nr. 278/ 2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, institutia raspunderii penale a persoanei juridice. (jr. Monica BAIDOC ) Temei legal Sediul materiei se afla in art. 191 Cod penal care prevede urmatoarele: persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului lor de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de legea penala. Reguli privind aplicarea pedepselor Art. 711 din Codul penal stipuleaza cateva reguli, dupa cum urmeaza: cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 5 000 lei, iar maximul special este de 60 000 lei; iar cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 10 000 lei, iar maximul special al amenzii este de 900 000 lei. Calitatea de persoana juridica este o conditie pentru autor care trebuie sa fie indeplinita, adica sa existe: in momentul savarsirii infractiunii. Declansarea raspunderii penale. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca infractiunea pentru ca raspunderea penala a persoanei juridice sa fie angrenata sunt urmatoarele: 1) infractiunea sa fie savarsita in realizarea obiectului de activitate ori in numele sau interesul persoanei juridice; 2) infractiunea sa fie savarsita de orice persoana care actioneaza individual, fie ca membru al unei persoane juridice care are atributii de conducere in sanul ei 3) sa fie indeplinita forma de vinovatie prevazuta de lege; 4) infractiunea sa nu fie savarsita de catre stat, autoritati publice sau institutii publice care nu desfasoara activitati din domeniul privat. Recidiva. Potrivit continutului art. 402 Cod penal, exista recidiva si pentru persoana juridica in urmatoarele situatii: I) cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata; II) cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara a fost executata sau considerata ca executata. Amenda consta in suma de bani pe care persoana juridica este obligata sa o plateasca drept urmare a savarsirii unei infractiuni. Plata unei amenzi, sanctiune pecuniara, are cateva avantaje: atinge in mod direct patrimoniul persoanei juridice, dar prezinta si costuri minime pentru executare, iar daca este bine individualizata, asigura in mod direct realizarea scopului pedepsei. Pedepsele instituite impotriva persoanelor juridice care au savarsit infractiuni sunt prevazute in art. 531 Cod penal, dupa cum urmeaza: 1. Pedeapsa principala plata unei amenzi in suma de la 2 500 lei la 2 000 000 lei si 2. Pedepse complementare:

1) dizolvarea persoanei juridice; 2) suspendarea activitatii persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre acti-vitatile persoanei juridice in legatura cu care s-a savarsit infractiunea pe o durata de la 3 luni la 3 ani; 3) inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice de la 3 luni la 3 ani; 4) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani; 5) afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare. Tentativa este prevazuta de Codul penal si in cazul persoanei juridice, care este sanctionata cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate. Potrivit art. 21 alin. 3 Cod penal, la aceasta pedeapsa se pot adauga una sau mai multe pedepse complementare. Concursul de infractiuni este prezent si in cazul persoanei juridice, pedepsita drastic prin aplicarea la maximul special al pedepsei amenzii a unui spor de 600 000 lei sau 900 000 lei. Pe langa pedeapsa principala a amenzii, potrivit art. 712 716 Cod penal, introduse prin Legea nr. 278/ 2006, se pot aplica persoanei juridice, de catre instanta de judecata, una sau mai multe pedepse complementare. Dizolvarea persoanei juridice este cea mai aspra pedeapsa complementara, care poate fi pronuntata in urmatoarele situatii: a) atunci cand persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni sau cand obiectul sau de activitate a fost deturnate in acest scop; b) in caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. 531 alin. 3 lit. b-d Cod penal (suspendarea activitatii persoanei juridice sau suspendarea uneia dintre activitatile persoanei juridice in legatura cu care s-a savarsit infractiunea, inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice; interzicerea de a participa la a- chizitii publice). Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, iar o copie de pe dispozitivul hotararii definitive de condamnare se va comunica instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. O copie de pe dispozitivul hotararii de condamnare definitiva,se comunica organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organului care a inregistrat persoana juridica pentru a lua masurile necesare (art. 47910 alin. 2 Cod de procedura penala, introdus prin Legea nr. 356/2006). Masura dizolvarii persoanei juridice nu se aplica in cazul partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase apartinand minoritatilor care au fost constituite potrivit legii si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei. Suspendarea activitatii sau a uneia din activitatile persoanei juridice consta in: interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, in realizarea careia a fost savarsita infractiunea. Aceasta sanctiune se poate dispune si atunci cand persoana juridica, cu rea-credinta, nu executa pedeapsa complementara prevazuta in art. 531 alin. 3 lit. 3 Cod penal afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare. Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice poate fi aplicata pe o durata de la 3 luni la 3 ani. O copie de pe dispozitivul hotararii de condamnare prin care s-a aplicat aceasta masura,se comunica, la data ramanerii definitive, organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organului care a inregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare (art. 47911 Cod de procedura penala). Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice se refera la:- inchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru ale persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea. Masura poate fi dispusa pe o perioada de la 3 luni la 3 ani. Persoanelor juridice care isi desfasoara activi-

tatea, in domeniul presei, nu li se poate aplica o asemenea pedeapsa complementara Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice. Masura consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect (simulatie prin interpunere de persoane), la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice pe o perioada de la 1 la 3 ani. O copie de pe dispozitivul hotararii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la achizitii publice se va comunica, la data ramanerii definitive, Oficiului Registrului Comertului, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate in registrul comertului, Ministerului Justitiei, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, precum si altor autoritati care tin evidenta persoanelor juridice, in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate (art. 47912 alin. 1 C. pr. pen). Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare produce un efect negativ asupra : imaginii de marca, reputatiei comerciale, pozitiei persoanei juridice, care duce la pierderea clientelei si diminuarea credibilitatii acesteia. Potentialele victime ale persoanei juridice sunt astfel atentionate si devin mai precaute in incheierea unei relatii contractuale cu persoana juridica in cauza sau pot sa se orienteze spre alti parteneri. Punerea in practica a acestei pedepse complementare se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta pentru o perioada intre o luna si 3 luni. Publicarea se mai poate face si in presa scrisa sau audiovizuala, instanta de judecata stabileste numarul de aparitii, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni. Persoana juridica condamnata are obligatia de a inainta instantei de executare dovada inceperii executarii afisarii sau, dupa caz, dovada executarii publicarii hotararii de condamnare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data inceperii executarii ori, dupa caz, de la executare. O copie de pe hotararea de condamnare se comunica, la data ramanerii definitive, organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organului care a inregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare (art. 479.i 14 C. pr. penala). Atentie !!! Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi infractiuni. Aceasta reglementare este legitimata de realitatile sociale si economice, deoarece s-au inregistrat situatii in care persoanele juridice au fost create si utilizate de persoane fizice ca instrumente in vederea savarsirii de infractiuni sau pentru acoperirea savarsirii unor infractiuni economice, concurenta neloiala, licitatii frauduloase, spionaj economic etc.Un alt motiv al instituirii raspunderii persoanei juridice a fost dat de conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Noua reglementare conditioneaza angajarea raspunderii persoanei juridice de savarsirea infractiunii in realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice sau in interesul ori in numele acesteia, fara ca raspunderea penala a persoanei juridice sa excluda raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni. NOTA AvocatNet: articolul a aparut in nr. 5/2008 al revistei Tribuna Economica.

S-ar putea să vă placă și