Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE EDUCATIE CIVICA CLASELE III IV

PROGRAMA SCOLARA PENTRU ELEVII CU DEFICIENTA MINTALA USOARA SI MODERATA

APROBAT PRIN ORDIN MEC NR.__/_____

CONSTANTA 2005

Motivatie
Fiecare copil este unic Orice copil poate invata Programa de Educatie civica cls. III-IV propune demersuri specifice bazate pe recomandarile din: Rezolutia privind Educatia pentru democratie, drepturile omului si toleranta adoptata la a XVIII-a sesiune a Conferintei Permanente a Ministrilor Educatiei (Madrid 23-24 martie 1994) Declaratia de la Viena a Sefilor de stat si de guvern ale tarilor membre a Consiliului Europei 9 octombrie 1993 Conventia privind drepturile copilului 1989 Conform programei conceputa ca o resursa ancora, continuturile . trebuie sa vizeze cunoasterea de sine si cunoasterea lumii inconjuratoare in scopul armonizarii vietii sociale si a raporturilor copilului cu grupurile din care face parte (familie, scoala, biserica, diferite organizatii, etc.). Optimizarea relatiilor de grup se va face prin intelegerea nevoii de a respecta regulile, de a cunoaste drepturile, dar si indatoririle fata de comunitate. Educatia trebuie sa vizeze formarea abilitatile de comunicare, maturizare afectiva, dezvoltarea capacitatii de rezolvare a problemelor cotidiene, observarea si intelegerea deosebirilor dintre persoane, acceptarea, toleranta, socializarea. Elevii vor fi antrenati intr-o participare activa prin stimularea gandirii, prin recunoastere; problematizare, cooperare, discriminare, descoperire, generalizare pe baza continuturilor concrete, din viata cotidiana, evitandu-se abstractizarea si teoretizarile. Abordarea subiectelor se va face diferentiat, de la elev la elev, profesorul lucand cu subgrupe de elevi si in functie de acestea stabilind obiectivele omogene de invatare. Abordarea temelor se va face intr-un limbaj accesibil carstei si particularitatilor elevilor, care sa le imbogateasca limbajul si sa le stimuleze creativitatea, initiativa, integrarea. Diversitatea situatiilor concrete si tipurile de deficienta ale elevilor face posibila si necesara o diversitate de strategii didactice. Din acest punct de vedere, programa propune solutii elastice si nu retete fixe. Echilibrul dintre diferite abordari si solutii va fi rezultatul proiectarii didactice personale si al cooperarii cu elevii fiecarei clase in parte.

Diferentele dintre curriculum-ul anterior si cel actual.

Curriculum-ul anterior

Currciculum-ul actual

teoritizare excesiva; invatare prin descoperire, joc, povestiri, dramatizari; este axat pe latura reproductiva a invatarii invatarea este orientata pe elev; permite initiative ale profesorilor si asigura un feedbak rapid al elevilor; creativitatea si incurajeaza activitatea diferentiata; povestiri si dramatizari care faciliteaza abordarea din anii urmatori de studiu.

A) OBIECTIVE CADRU

1. Formarea si dezvoltarea capacitatilor perceptiv-motrice si senzoriale structurate pe relatia limbaj-rationament utilizand cunoasterea de sine si a celorlalti in termeni de persoana 2. Formarea atitudinii pozitive integratoare fata de lumea inconjuratoare (lucruri, plante, animale) manifestand comportamentele echilibrate si ecologice. 3. Intelegerea si integrarea in micro si macrogrupurile sociale pe baza respectului si a tolerantei.

4. Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de comportament civilizat care sa optimizeze integrarea in social.

B) Obiective de referinta si tipuri de activitati de invatare

1. Formarea si dezvoltarea capacitatilor perceptiv-motrice si senzoriale structurate pe relatia limbaj-rationament utilizand cunoasterea de sine si a celorlalti in termeni de persoana Obiective de referinta 1.1.sa recunoasca termenii specifici limbajului civic 1.2.sa exprime oral notiunea de persoana Exemple de activitati de invatare -ex.de succesiuni de imagini; -ex. de recunoastere a propriei persoane; -ex. de identificare a asemanarilor si deosebirilor a persoanelor din grupul lui, in contexte variate (imagini, lecturi); - ex. de descriere a propriei persoane; -activitati practice de sesizare a asemanarilor si deosebirilor la persoanele din jurul lui, din imagini, din povestiri; -joc de rol; -jocuri didactice; -punerea unor intrebari, completarea unor propozitii; -rezolvarea unor rebusuri pe teme date; -dialoguri in baza unor povestiri; -completare de propozitii; -jocuri didactice;

1.3.sa compare diferite persoane pe baza asemanarilor si deosebirilor dintre ele, in vederea acceptarii diferentelor si formarii unui comportament tolerant 1.4. sa manifeste respect si grija fata de propria persoana si fata de celelalte persoane

1.5. sa identifice trasaturile morale ale unei persoane

2. Formarea atitudinii pozitive integratoare fata de lumea inconjuratoare (lucruri, plante, animale) manifestand comportamentele echilibrate si ecologice. Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare 2.1.sa identifice lucruri si fiinte -ex. de numire a fiintelor si lucrurilor din imediata lor apropiere; in imagini; in povestiri; 2.2.sa identifice reguli cu privire la -povestiri despre lucruri, plante, raporturile persoanei cu lucrurile, animale, oameni; cu plantele si animalele si cu -ghicitori privind raporturile ceilalti oameni persoanei cu lucruri si fiinte jocuri de rol pe teme date;

2.3.sa construiasca povestiri despre plantele si animalele preferate

2.4. sa-si dezvolte atitudini si comportamente pozitive fata de mediu 2.5. sa identifice reguli si norme de comportament civic in diferite situatii

-ex.de gasire a imaginilor- pe o tema data; -ex.de completare a imaginilor cu informatii minimale; -jocuri de rol pe teme date; -completarea unor rebusuri; -joc de rol; -comentarii despre situatii diferite; -discutarea in clasa a unor reguli; -participarea la stabilirea regulilor in cadrul grupurilor din care fac parte; -exersarea unor roluri specifice prin activitati pe grupe de lucru;

3. Intelegerea si integrarea in micro si macrogrupurile sociale pe baza respectului si a tolerantei. Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare 3.1. sa identifice grupurile sociale -ex.de identificare: familie, grup de din care face parte elevi, vecini, prieteni; -enumerarea membrilor grupurilor din care face parte; 3.2. sa descopere relatiile sociale -rebus; dintr-un grup -propozitii lacunare; -realizarea unor dialoguri a relatiilor de grup; 3.3. sa participe activ la procesele -joc de rol; de interactiune de grup -initiere de competitie pe diferite teme; -joc de rol; 3.4. sa respecte si sa aplice -dialog pe teme date; normele, deprinderile de -desene cu tema civica; comportare civilizata, de convietuire in mediu social 3.5. sa descrie si sa valorizeze tipuri -analiza unor situatii concrete de de relatii si atitudini sociale pornind colaborare, competitie, solidaritate, toleranta, intoleranta; de la situatii concrete

4. Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de comportament civilizat care sa optimizeze integrarea in social.

Obiective de referinta 4.1.sa exerseze principalele activitati umane cu adoptarea socioumana in diferite situatii 4.2.sa-si modifice conduitele in functie de situatiile de viata 4.3.sa stabileasca relatii interpersonale corecte, diferentiate in functie de varsta, statut, situatii concrete 4.4.sa-si formeze si exerseze comportamente adecvate si civilizate in situatii speciale (vizita, biserica, zile onomastice, sarbatori sociale si culturale)

Exemple de activitati de invatare -ex.de igiena a activitatilor zilnice; de sarbatoare, traditii; -ex.practice de simulare a diferitelor situatii; -joc de rol; -discutarea unor situatii concrete din grupul de elevi; -joc de rol; -citirea si comentarea unor texte si imagini cu continut civic; -joc de rol; -vizite, excursii, competitii, spectacole;

C) CONTINUTURILE TEMATICE

CLASA a III - a

I.

Persoana cunoastere si autocunoastere Ce inseamna sa fiu persoana Identitatea mea Corpul meu Asemanatori si diferiti Persoane cu nevoi speciale Trasaturi morale ale persoanei - Curajos sau fricos - Bun sau rau 7. Evaluare - rebusuri joc. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II.

Lucruri si fiinte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce sunt lucrurile? Lucrurile mele vorbesc despre mine Cum ne comportam fata de lucruri? Ce sunt fiintele? Nevoia de plante si animale Atitudinea fata de plante si animale Evaluare privire inapoi inainte de capitolul trei

III.

Raporturile noastre cu ceilalti oameni 1. Grupurile din care facem parte familia clasa de elevi 2. Relatii pozitive in grup 3. Evaluare fac parte din grup ?

CLASA a IV a I. Persoana cunoastere si autocunoastere 1. Trasaturi morale ale persoanei sincer sau mincinos bunatare sau rautate incredere si neincredere respect, lipsa de respect 2. Evaluare care trasatura mi se potriveste II. Relatiile noastrecu ceilalti oameni 1. 2. 3. 4. 5. Relatii de rudenie Relatii de prietenie Relatii dintre oameni in situatii deosebite Probleme personale sau probleme de grup? Evaluare o zi activitati, personale, relatii.

III. Comunitatea 1. Localitatea in care traiesc sat, comuna, oras judet, tara 2. Poporul (obiceiuri, traditii, legende, eroi ai neamului) 3. Evaluare locul in care traiesc IV. Societate si stat simboluri ale statului roman (imnul, ziua nationala, drapelul si stema) drepturi si indatoriri fata de tara Evaluare tara mea

D) COMPETENTE

OBIECTIVE DE REFERINTA 1. Formarea si dezvoltarea capacitatilor perceptiv motrice si senzoriale structurate pe relatia limbaj rationament utilizand cunoasterea de sine si a celorlalti in termeni de persoana

2. Formarea atitudinii pozitive integratoare fata de lumea inconjuratoare (lucruri, plante, animale) manifestandcomportamente echilibrate si ecologice 3. Intelegerea si integrarea in micro si macrogrupuri sociale pe baza respectului si tolerantei

4. Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de comportament civilizat care sa optimizeze integrarea in social.

COMPETENTE C1 Utilizarea corecta a termenilor specifici educatiei civice C2 Exprimarea prin cuvinte proprii a unor fapte, imagini situatii vizand comportamentul civic C3 Integrarea cunostintelor din lecturi, presa, alte obiecte de studiu in rezolvarea exercitiilor C4 Manifestarea unui comportament pozitiv fata de lucruri, plante, animale C5 cunoasterea si folosirea unui numar de norme si reguli care regleaza relatia om mediu C6 Cunoasterea si folosirea unui set de norme si reguli de comportare in societate in situatii diverse. C7 Formularea unor enunturi simple pro sau contra in vederea transcrierii normelor in fapte C8 Declinarea identitatii si apartenentei fiecarui copil la familie, scoala, localitate natala, judet, patrie. C9 Sa aprobe fapte, actiuni proprii si ale semenilor care sunt in concordanta cu normele morale si cu cerintele societatii.

Bibliografie 1. Indrumator pentru utilizarea manualului de educatie civica Marcela Penes, Vasile Molan, ed. Aramis 2. Terapia educationala integrata Constantin Paunescu (colectiv de autori ed. Pro Humanitate, 1997 3. Evaluarea in invatamantul primar MEC Ed. Tentant, 1998 4. Manuale alternative pentru clasa a III-a si a IV-a, invatamant de masa, Ed. Es. Print Dramis, 1998 5. Caiet de educatie civica, cls. a III-a si a IV-a, Ed. All, Coresi