Sunteți pe pagina 1din 26

FINANTELE PUBLICE. 1.CONTINUTUL SI FUNCTIILE FINANTELOR PUBLICE. Finanele publice reprezint ansamblul de cheltuieli ale statului.

Din punct de vedere etimologic, cuvntul finane provine din limba latin, ceea ce nseamn plat n bani. Putem spune c finanele publice sunt acele resurse financiare ce sunt puse la dispoziia instituiilor publice, asigurnd exercitatea funciilor lor n societate. Funciile de baz a finanelor publice sunt: de control si functia de repartitie. O alta abordare a functiilor finantelor publice este oferita de autorii occidentali, care spre depsebire de autorii romni si rusi, fac distinctie intre functia de alocare de stabilizare, si fubctia de distribuire. Functia de repartitie a finantelor publice cunoaste doua faze, interdependente: constituirea fondurilor,si distribuirea fondurilor. Prima faza consta in formarea fondului de resurse financiare publice. La constituirea acestora participa: intreprinderele indeferent de forma de proprietete asupra capitalului statutar si de forma organizatorico-juridica, institutiile publice si unitatile subordinea acestora, persoanele fizice si persoanele juridice reyidente in strainatate, populatia. Participarea la constituirea fond publice se manifesta in forme diferite si anume impozite, taxe, CAS, imprumuturi publice, dobinzi aferente imprumuturilor acordate, donatii, amenzi, penalitati. A doua faza are functia de repartitie, consta in distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe beneficiari-persoane fizice si juridice. Repatitia propriuzis este precedata de inventarierea nevoilor sociale existente in perioada de referinta, cunatificarea acestora in expresie baneasc si ierarhiyarea acestora in functie de importanta. Distribuirea resurselor financiare reprezinta de fapt diminsionarea volumului cheltuielilor publice pe destinatii si anume pentru invatamint, sanatate, cultura, asigurari sociale, protectia sociala, gosodarie comunala si locuinte, aparare nationala, ordine publica, datorie publica. Functia de control necesitatea acestei functiei decurge din faptul ca fondul de resurse financiare publice aflate la dispozitia statului apartine intregii societati. Aceasta este cionteresata in dirijarea resurselor respective in conditii de maxima eficienta economica, sociala, in armonizarea intereselor sociale cu cele de perspectiva la dimensionarea resurselorfinanciare. Organelor specilizate in controlul de stat le revine sarcina de a controla integritatea patrimoniului publice , eficienta folosirii fondurilor de productie si de circulatie aflate la dispozitia unitatilor economice cu capital de stat, legalitatea, necesitatea, oportunitatea cheltuielilor efectuate de institutiile publice. In literatura de occidentala de specialitate finantele publice sunt tratare ca mijoc indispensabil de interventieguvernamentala, mai ales in sfera economica, care se implica activ in solutionarea problemelor economice complexe cum ar fi: combaterea inflatiei si a somajului, asigurarea stabilitatii economice in timp. Functia de alocare corespunde obiectivelor considerate clasice ale puterii publice. Puterea publica mereu a fost nevoita sa faca fata unor asemenea cheltuieli administrativ-traditionale(justitie, aparare nationala, politie, administratia generala). Astfel este asigurata producerea unor bunuri pulice si functionarea unor servicii publice ce nu pot fi satisfacute din initiativa privata. Functia de alocare presupune asigurarea eficienta a bunurilor bublice si ridica totodata o problema economica traditionala, problema distributie. Functia de redistribuie a veniturilor sa deyvoltat in special dupa cel de al doilea rayboi mondial datorita preocuparilor de justitie sociala sisub influenta ideilor keynesiste, conform carora puterea publica, redistribund veniturile in profitul categoriilor social defavorizate, sustin cresterea consumului intregii natiuni.redistribuirea se bazaza pe mecanismele de securitate socila, pe fiscalitate(adica pe progresivitatea impunerii venturilor), si pe anumite cheltuieli bugetare. Cea mai recenta si mai importanta functie a statului este cea de stabilizare a economiei, adica sustinerea economiei private pentru a obtine atit folosirea deplina a resurselor, cit si un nivelstabil al preurilor. Practic, aice se urmareste realiyarea unui compromis intre doua obiective adeseori contradictorii: folosirea deplina a fortei de munca(reducerea somajului) si o inflatie moderata.

2. ETAPELE DE EVOLUIE A FINANELOR PUBLICE I ROLUL LOR N ECONOMIA MODERN. Se contureaz dou etape distincte: corespunde capitalismului premonopolist,(conceptii clasice) epocii imperialismului, (conceptii moderne) Concepiile clasice reflect doctrina liberal predominant n perioada capitalismului ascendent, potrivit creia actvitatea economic trebuie s se desfoare evitnd interveniile din partea autoritii publice care ar putea deranja iniiativa privat, libera concuren, aciunea legilor obiective ale pieii. Activitatea economic trebiue s rmn o caracteristica a ntreprinderilor private, orice participare a statului la viaa economic fiind considerat contraindicat. Este n interesul societii ca statul burghez s se limiteze la sarcinile sale tradiionale viznd meninerea ordinii interne, aprarea rii i ntreinerea de relaii diplomatice, iar cheltuielile publice s se restrng la minimum. De aici rezult c sarcina fin pb const n asigurarea resurselor necesare ntreinerii instituiilor publice, funcionrii normale a acestora; impozitele, mprumuturile i celelate metode de procurare a resurselor financiare trebuie astfel concepute nct s aib un caracter neutru, s nu modifice relaiile social economice existente. n aceast etap a statului jandarm n care prevala doctrina liberalismului economic, preocuparea specialitilor era orientat cu precdere spre problemele procurrii resurselor necesare statului, utilizrii lor cu spirit de economie, repartizrii s arcinilor fiscale pe categorii de pltitori, contractrii i rambursrii mprumuturilor, ntocmirii i executrii echilibrate aa bugetului, respectrii anumitor reguli care in de disciplina financiar i de buna gestionare a fondurilor, conceptul de finane are un pronunat caracter juridic. n sec. XX locul statului jandarm ar fi fost luat de ctre statul providen, care i lrgete sensibil sfera preocuprilor. n legtur cu activitatea economic a statului, se afirm tot mai mult concepia intervenionist, conform creia autoritatea public este chemat s joace un rol activ n viaa economic, s influeneze procesele economice, s corecteze evoluia cicilic, s previn crizele. Pentru statul modern, fin pb nu mai sunt un simplu mijloc de asigurare a acoperirii cheltuielilor sale de administraie, ci nainte de toate un mijloc de intervenie n economie. Preocuparea principal a specialitilor devine studierea instrumentelor cu ajutorul crora statul poate s intervin n viaa economic, a modalitilor de influenare a proceselor economice, a relaiilor sociale. n noile condiii, de la studiul mijloacelor de acoperire a cheltuielilor publice, obiectul cerectrii se dplaseaz spre analiza mijloacelor de intervenie a statului prin intermediul ch i veniturilor. n abordarea modern a fin pb, la unii economiti contemporani prevaleaz conceptul economic, n timp ce la alii, accentul cade pe conceptul sociologic. Unii economisti afirma ca dupa anul 1980 sa conturtat o a treia etapa in evolutia finantelor publice si a arolului acestora conceptia postmoderna sau contemporana despre finantele publice. Dupa anul 1980, ca urmare a esecurilor unor politici economice de inspiratie keynesista statele au fost nevoita sa puna in discutie principiile lor de politica bugetar-financiara. In acesta perioada apar curentele de gindire neokeynisist si neoliberal, care incearca sa adapteze teoria clasica a liberalismului economic, la noile conditii economice. Astfel sa acordat prioritate mediului economic fata de interventia directa a statului, sa dat intietate productiei(influentarii ofertei), si au intervenit modificari in redistribuirea valorii adaugate in favoarea productiei, dirijismul a fost inlocuit tot mai mult cu stimularea initiativei, iar reglementatrea globala a cedat in fata deciziilor descentralizate. 3.SISTEMUL FINANCIAR Sistemul finantelor publice poate fi vazut ca un ansamblu de organe, de institutii publice care institutiile publice cu competenta financiara, sunt si componente ale sistemului administratiei publice, avnd trasaturile structurilor administrative definite n doctrina dreptului administrativ ca fiind colectivitati umane constituite pe baza si n executarea legii, nzestrate cu mijloace materiale si financiare potrivit legii, precum si cu personalitate juridica si competenta necesara pentru a putea actiona n vederea organizarii executarii si a executarii legii. Prin structura sistemului financiar ntelegem felul n care se organizeaza realizarea finantelor publice ca activitate. Sistemul financiar este astfel construit pentru a realiza att activitati care intereseaza colectivitatea sociala n ansamblu, ct si activitati care privesc colectivitatile sociale constituite n unitatile administrativ-teritoriale.n structura sistemului financiar gasim institutii publice (organe) cu competenta generala n domeniul finantelor publice, ct si altele cu competenta materiala speciala. 2

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova i unica autoritate legislativ a statului, care i desfoar activitatea n baza Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 797-XIII din 02.04.96. Acest organ dezbate i accept programul Guvernului, care traseaz liniile directoare ale politicii interne i externe a statului i controleaz aplicarea acestuia adopt legi care reglementeaz activitatea din toate domeniile vieii sociale, inclusiv cele referitoare la problemele economice, financiare i monetare. Parlamentul examineaz i aprob anual bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat,bugetul fondurilor speciale, precum i conturile de execuie ale respectivelor bugete. n cadrul administratiei publice statale centrale, un organism cu competenta generala n domeniul finantelor publice este Guvernul, cel care in temeiul constitutiei RM si al Legii cu privire la Guver, dar si potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice. Guvernul initiaza proiectele principalelor acte normative din domeniul finantelor publice si adopta, n virtutea delegarii legislative, acte de forta juridica a legii n aceasta materie sau emite hotarri, conform Constitutie, pentru organizarea executarii legilor financiare. Guvernul adopta hotarri si ordonante. Hotarrile se emit pentru organizarea executarii legilor. Ordonantele se emit n temeiul unei legi speciale de abilitare, n limitele si n conditiile prevazute de aceasta. Hotarrile si ordonantele adoptate de Guvern se semneaza de primulministru, se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor n executare si se publica n Monitorul Oficial. Nepublicarea atrage inexistenta hotarrii sau a ordonantei. Hotarrile care au caracter militar se comunica numai institutiilor interesate. Guvernul elaboreaza proiectele bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora si le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare. De asemenea, exercita conducerea generala a activitatii executive n domeniul finantelor publice, n care scop examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetului public national si a bugetelor fondurilor speciale si stabileste masuri pentru mentinerea sau mbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz. Curtea de Conturi, isi desfasoara activitatea in baza Legii RM privind Curtea de Conturi nr 312-XIII din 08,12,1994, acesta fiind organul suprem de control financiar. Ca autoritate administrativa autonoma, exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de ntrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. n conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate, exercitnd, n conditiile legii, si atributii jurisdictionale. Acesta prezinta anual perlamnetului pina la data de 15 iunie un raporta asupraadministrarii si intrebuintarii resurselor financiare publice, si asupra modului de gestionare a patrimoniului public. Ministerul Finantelor Ministerul Finanelor i desfoar activitatea n baza Hotrrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura, efectivul i Regulamentul Ministerului Finanelor nr. 75 5 din 30.07.2001, fiind definit ca organ central de specialitate al administraiei publice care elaboreaz, promoveaz i dirijeaz politica unic de stai n domeniul financiar i bugetar-fiscal. Ministerul Finanelor asigur respectare drepturilor i intereselor financiare ale statului. Conducerea Ministerului Finantelor se exercita exclusiv de catre ministrul Finantelor, membru al Guvernului, numit, ca si secretarii de stat, pe criterii politice. Stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale ntre structurile ministerului sunt realizate de catre secretarul general al ministerului. Acesta este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism. n directa subordonare a Ministerului Finantelor functioneaza si Garda Financiara. Ministrul Finantelor conduce ntreaga activitate a Ministerului finantelor si l reprezinta n relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate. Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul Finantelor, prin ordin. Personalul din structura Ministerului Finantelor are calitatea de functionar public, fiindu-i aplicabile prevederile generale statutare n materie. Dintre competentele principale ale Ministerului Finantelor, retinem: a)luarea masurilor necesare pentru asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului, cheltuirea cu eficienta a resurselor financiare; b)elaborarea normelor metodologice pentru ntocmirea bugetelor publice;

c)colaborarea cu Banca Nationala la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si prezinta semestrial Guvernului informari n acest sens; d)participarea, n numele statului, n tara sau strainatate, dupa caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si de combatere a evaziunii fiscale si mpreuna cu Banca Nationala a Romniei, n problemele financiare, valutare si de plati; e)este autorizat sa contracteze si sa garanteze mprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, n vederea asigurarii fondurilor necesare refinantarii datoriei publice interne, finantarii deficitului bugetar la nivelul nregistrat la finele fiecarui an si a echilibrului balantei de plati externe, n limitele aprobate prin lege; f) elaboreaza si nainteaza Guvernului proiectul bugetului de stat, pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget; g)executa, prin organe de specialitate, controlul financiar asupra constituirii si utilizarii resurselor financiare publice si solutioneaza, printr-o procedura administrativjurisdictionala, litigiile ivite cu aceasta ocazie. Banca Naional a Moldovei este banca central a statului i ea i desfsoara activitatea n baza Legii cu privire la Banca Naional a Moldovei nr. 548-Xlll di 21.07.95. Obiectivul principal ol acetici instituii este de a realiza i a menine stat litatea monedei naionale. Pentru atingerea acestui scop. Banca Naional stabile; i menine condiiile pieei monetare, de credit i valutare care conduc la dezvoltai economicfi susinut, stabila a statului i, In special, a sistemului financiar i valul bazat pe legile pieei. Ministerele i celelalte organe ale administraiei centrale de stat ndeplinesc, prin subdiviziuni specializate, o serie de sarcini n domeniul financiar. Astfel, acestea elaboreaz bugetele de venituri i cheltuieli i urmresc realizarea acestora; se ocup de repartizarea creditelor bugetare organelor ierarhic inferioare; exercit controlul financiar intern asupra activitii unitilor subordonate i iau sau propun, dup caz, msuri pentru nlturarea deficienelor constatate, asigurarea integritii patrimoniului, respectarea disciplinei financiare. Administra/ia public local este definit, in Legea privind administraia public local nr. 186-XIV din 06.11.98, ca totalitate a autoritilor cu competen general sau special, constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei uniti administrativ-teritoriale. Administraia public local funcioneaz n baza principiilor autonomiei locale, in conformitate cu aceeai lege, autonomia local reprezint dreptul si capacitatea colectivitilor locale de a rezolva i de a gestiona, n condiiile legii, sub proprie rspundere i in favoarea lor, o parte important din problemele publice. Totodat, administraia public in unitile admimstrativ-teritoriale se ntemeiaz pe principiile descentralizrii serviciilor publice, ale eligibilitii autoritilor administraiei publice locale si ale consultrii cetenilor in problemele de intere deosebit.

4. MECANISMUL FINANCIAR ELEMENTELE, ROLUL MECANISMULUI FINANCIAR CA PARTE INTEGRANT A MECANISMULUI DE FUNCIONARE A ECONOMIEI NAIONALE.. Mecanismul financiar ca parte component a mecanismului economic are o structur complex care cuprinde: sistemul financiar; prghiile financiare utilizate de stat pentru influenarea activitii economice; metodele administrative de conducere folosite n domeniul finanelor;cadrul instituional alctuit din instituii i agenii cu atribuii n domeniul finanelor;cadrul juridic format de actele normative din domeniul finanelor. 1. Sistemul financiar este alctuit din:sistemul financiar public (sau fonduri publice de resurse financiare);sistemul financiar privat (sau fonduri private de resurse financiare). Sistemul financiar public cuprinde urmtoarele componente:fonduri prevzute n bugetul general consolidat al statului constituit - n principal din(bugetul de stat (al administraiei centrale de stat);bugetele locale;bugetul asigurrilor sociale de stat etc),fondurile prevzute pentru asigurarea de bunuri, persoane i rspundere civil realizate prin societile cu capital de stat;creditul acordat de bncile cu capital de stat, precum i mprumutrile contractate de stat; fondurile societilor comerciale cu capital de stat (regii autonome, companii naionale etc.). Sistemul financiar privat cuprinde urmtoarele componente:fondurile firmelor private; fondurile societilor private de asigurare i reasigurare (bunuri, persoane i rspundere civil);fondurile de creditare ale bncilor comerciale private. 2. Prghiile financiare Prghiile economico-financiare sunt instrumente ale conducerii economiei naionale prin care statul acioneaz asupra interesului economic al unei colectiviti determinate sau al membrilor acesteia luai individual, pentru realizarea unui anumit obiectiv. Prghiile economicofinanciare sunt:Prghiile cu caracter preponderent financiar, legate nemijlocit de funcia de repartiie a finanelor: impozite, taxe i cotizaii sociale (prghii fiscale);prghii bugetare-achiziii publice,subvenii,transferuri. Prghiile financiar monetare (bancare, valutare): preurile i tarifele; masa monetar; volumul creditelor i rata dobnzii; rata dobnzii de politic monetar;cursul de schimb valutar. Prghiile cu caracter preponderent economic: sistemul de salarizare (salariul minim pe economie, venitul minim garantat);sistemul de amortizare a imobilizrilor corporale i necorporale. Prghiile economico -financiare influeneaz direct nivelul i structura veniturilor i cheltuielilor populaiei, operatorilor economici i statului, prin cele dou roluri pe care le au n economie: rolul de redistribuire i alocare a fondurilor, cu influenarea eficienei economice, a nclinaiei de a economisi, a investi i a munci (prin diferenierile existente ntre impozitul pe capital, impozitul pe profit i impozitul pe salariu); rolul de stabilizatori automai ai activitii economice urmrind:stimularea dezvoltrii sau restrngerii unor activiti (agricultur, export, investiii strine etc.);creterea ocuprii forei de munc;atingerea unor obiective sociale, demografice i politice. Folosirea prghiilor economico-financiare nu exclude necesitatea utilizrii n completare a unor metode administrative. 3. Metodele administrative de conducere. Utilizarea instrumentelor (prghiilor) fiscal-bugetare, monetare, bancare i valutare nu exclude, n paralel, utilizarea a 2 instrumente de tip administrativ: realizarea perspectivei financiare; exercitarea controlului financiar. Realizarea perspectivei financiare presupune ntocmirea de prognoze, programe i planuri pentru a cunoate n ce direcie, n ce ritmuri, cu ce eforturi i cu ce rezultate se dezvolt economia. La nivel macroeconomic exist 2 instrumente: balana financiar de sintez, care cuantific toate resursele financiare ale economiei (publice i private), precum i destinaia acestora (consum public i privat, formare brut de capital, creteri de stocuri i rezerve, transferuri n strintate); n fapt este o previziune a produsului intern brut, cu caracter orientativ i care servete ca instrument de fundamentare a echilibrului financiar la nivel macroeconomic; bugetul general consolidat al statului, cu caracter obligatoriu. La nivel microeconomic ntlnim: bugetele de venituri i cheltuieli ale firmelor, elaborate conform normelor stabilite de Ministerul Finanelor Publice. Previziunea financiar reflect nevoia de administrare riguroas i de management pragmatic al unor fonduri, n contextul dinamicilor transformri politice, demografice i economice, n plan european i global. Previziunea financiar trebuie s evidenieze n urma 5

unei analize foarte complexe:punctele tari i punctele slabe, precum i oportunitile i ameninrile;strategiile de realizarea a prioritilor;programarea financiar multianual;mecanismele de implementare. Ar putea sa par surprinztor, dar Comisia European a elaborat Perspectiva financiar pentru perioada 2007 2013, adic un fel de eptenal. Exercitarea controlului financiar se realizeaz la 3 niveluri:controlul Parlamentar, exercitat de Curtea de Conturi;controlul Executivului, exercitat, n principal, de Ministerul Finanelor Publice i de alte ministere i agenii;controlul intern al entitii respective. 4.Cadrul instituional este constituit din instituii i agenii cu atribuii n domeniu. n domeniul finanelor publice ntlnim:1.instituii ale autoritii publice, precum Parlamentul i instituiile subordonate (Curtea de Conturi):Parlamentul este organul reprezentativ suprem i unic autoritate legiuitoare a rii; dezbate i aprob programul Guvernului care traseaz liniile directoare ale politicii economice i financiare; aprob legea finanelor publice, legile bugetului general consolidat al statului i legile de execuie a acestora;aprob prin lege impozitele, taxele i cotizaiile sociale.2.instituii ale administraiei publice centrale i locale:Guvernul;ministerele; prefecturile;primriile i consiliile judeene, municipale, oreneti, comunale.3.instituii financiare specializate: Ministerul Finanelor Publice este instituia de specialitate a administraiei publice centrale care aplic strategia i programul Guvernului n domeniul orientrii economiei i al finanelor publice. Banca Naional a Moldovei, care este o instituie monetar (organ unic de emisiune al statului), dar cu unele atribuii n cadrul sistemului financiar; bncile comerciale cu capital de stat (inclusiv C.E.C.); societile de asigurare / reasigurare cu capital de stat. Toate aceste instituii au atribuii diferite:unele au dreptul de a lua decizii;altele au dreptul de a controla modul de aplicare a deciziilor;o parte sunt nsrcinate cu executarea deciziilor organismelor superioare, avnd competene limitate de decizie, control i ndrumare. n domeniul finanelor private ntlnim instituii financiare private cum ar fi:burse de valori;bnci comerciale;societi de asigurare/reasigurare;fonduri private de pensii etc. 5. Cadrul juridic este alctuit din reglementrile emanate de la organele puterii legislative (Parlamentul) i ale puterii executive (Guvernul) i care trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii (principii):au caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice i juridice din Romnia;sunt unitare pe ntreg teritoriul rii;prevd sanciunile care se aplic n cazul nerespectrii prevederilor legale. Reglementrile de natur financiar sau cu efecte financiare pot fi grupate la 4 niveluri:Constituia, ca lege suprem;Legile aprobate de Parlament i promulgate prin decrete de ctre Preedinie;Ordonanele (simple i de urgen) i hotrrile emise de Guvern, cu meniunea c primele sunt emise prin delegare legislativ, adic trebuie aprobate de Parlament;Regulamentele, instruciunile i normele emise de minitrii i de efii diferitelor agenii guvernamentale. ntre regulamentele emise la diferite niveluri trebuie s existe o concordan deplin:Legile emise de Parlament trebuie s corespund cu litera i spiritul Constituiei;Ordonanele i hotrrile emise de Guvern trebuie s se circumscrie riguros n limitele i condiiile stabilite de lege;Regulamentele, instruciunile i normele emise de minitrii trebuie s se refere exclusiv la problemele ce le-au fost date spre soluionare, fr s modifice sensul i sfera de aplicare a prevederilor legii. Cerinele de stat membru al Uniunii Europene necesit adoptarea acquis-ului comunitar n domeniul finanelor publice adic adoptarea cadrului legislativ i instituional, prin aplicarea unor reglementri armonizate cu cele europene. Ca urmare, n ultimii ani au fost necesare n Romnia modificri legislative i restructurri instituionale n domenii precum: legea finanelor publice, achiziiile publice, codul fiscal, controlul financiar i auditul public intern etc.

5. CONTINUTUL , ROLUL SI DIRECTIILE POLITICII FINANCIARE LA ETAPA ACTUAL N REPUBLICA MOLDOVA. Politica financiar a statului reprezint un sir de masuri privind crearea si intrebuintarea resurselor financiare. Politica financiara a autoritailor publice este o activitate de influentare a proceselor economice de netur financiara in vederea realizrii scopurilor macroeconomice si obtinerea echilibrului general adecvat n economie. Principalele domenii de manifestare a polit financiare sunt: Emisiunea monetar, cursul valutei nationale, creditul si dobinda, chelt pub si veniturile, prevatizarea si nationalizarea, asig. si asistenta social. Politica financiar are 2 componente de baz: politica monetar-creditar; politica monetar-fiscal. Politica monetar-creditar ca parte component a politicii financiare reprezint activitate de influenta a proceselor sociale-econom prin oferta de bani n vederea realizarii principalelor scopuri macroeconom. Instrumentele politicii monetar-creditare; 1. operatiuni pe piata deschisa cu hirtii de valoare; 2. modificarea ratei dobinzii; 3. modificarea ratelor rezervelor obligatorii; 4. interventia pe piata valutara. Politica bugetar fiscal este o politica ce tine de modificarea cheltuielelor i veniturilor publice cu scopul mentinerii echilibrului economic si stimulrii unor ramuri ale economiei nationale. Politica bugetar-fiscala are ca scopuri urmatoarele: 1. finantarea masurilor in limita veniturilor fara majorarea marimii maximale a deficitului bugetar; 2. finantarea deficitului bugetar fara emisiunea monetara suplimentara, sursa careia reprezinta hirtiile de valoare de stat; 3. majorarea eficientei folosirii finantelor publice in rezultatul reexamenarii de catre organele administrative publice a retelei institutiilor bugetare; 4. implimentarea unei politici dure cit priveste luarea deciziilor ce duc la marirea datoriei publice interne si externe; Politica financiar - exprim totalitatea metodelor, mijloacelor, instrumentelor, instituiilor privind procurarea i dirijarea resurselor financiare utilizate de stat pentru influenarea proceselor economice i a relaiilor sociale n vederea realizrii scopurilor macroeconomice i obinerea echilibrului general adecvat n economie. Obiectivele de baz ale politicii financiare constau: 1. n stabilirea, dezvoltarea i creterea economic. 2. Reducerea omajului. 3. Reducerea inflaiei. 4. Creterea nivelului de trai al populaiei. Politica financiar acioneaz nemijlocit n sfera repartiiei. Aceasta se vede prin modul n care se nfptuiete repartizarea resurselor financiare prin dimensionarea i desfiinarea fondurilor constituite. Vorbind despre politica financiar trebuie s definim dou noiuni de strategie i tactic. Strategia financiar reprezint programele de perspectiv ndelungat, iar tactica financiar include actele administrative i de planificare pe perioade scurte, precum i msurile prevzute a se lua pentru executarea planurilor financiare i a sarcinilor specifice unei perioade. Politica financiar a statului difer n funcie de interesele pturilor sociale pe care le exprim partidele de la putere: 1. de potenialul a fiecrei ri, 2. de ornduirea social, 3. de metoda de conducere. n acelai timp politica financiar reprezint o sfer relativ independent n activitatea statului i mijloc important de realizare a politicii statului n orice domenii de activitate economic. La baza realizrii politicii financiare stau un ir de principii generale i specifice. Principiile generale de asigurare a politicii financiare eficiente sunt: 1. luarea n vedere a aciunii legilor economice obiective, 2. luarea n vedere a condiiilor istorice concrete, 3. luarea n vedere a experienei proprii din anii anteriori i experienei mondiale Principiile specifice: 1. asigurarea structurii raionale a sistemului financiar din societate, 2. asigurarea constituirii unui mecanism financiar raional, 3. echilibrarea cheltuielilor i veniturilor n toate compartimentele a sistemul financiar, 4. crearea rezervelor financiare, 5. concentrarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor social- economice principale ale statului prin elaborarea politicii fiscale raionale, 7

6. concentrarea resurselor financiare importante n minile statului, 7. echilibrarea politicii financiare i monetar-creditare. Datorit faptului c Republica Moldova se afl ntr-o criz economic deja de un deceniu, statul se confrunt cu mari dificulti de ordin financiar, care mpiedic atingerea obiectivelor politicii generale a statului. Problemele financiare i lipsa unor investiii consistente caracterizeaz toate componentele activitii publice private. Identificarea, antrenarea i fluidizarea resurselor financiare, reclam politici i aciuni neordinare. Republica Moldova are nevoie de un aflux masiv de resurse financiare. Investiiile strine directe nu vor ntrzia dac va exista o consecven politic n favorizarea acestor plasamente. Sunt absolut necesare msuri energice n perfecionarea sistemului legislativ privind investiiile, extinderea exportului(prin sporirea competitivitii produselor autohtone), disciplinarea regimului fiscal, negocierea Politica financiar a Republicii Moldova prevede urmtoarele obiective i aciuni: Obiective: 1. Onorarea obligaiunilor financiare la toate nivelurile; 2. Stimularea antreprenoriatului prin politica bugetar; 3. Coordonarea nivelului cheltuielilor bugetare cu dinamica PIB; 4. Promovarea echitii fiscale, transparenii, stabilitii i simplitii politicii financiare; 5. Asigurarea stabilitii fiscale Aciuni: 1. Ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilitile reale de colectare a veniturilor; 2. Echilibrarea bugetului consolidat, innd cont de sporirea locurilor de munc 3. Fixarea volumului cheltuielilor bugetare, innd cont de programele ealonate pentru fiecare perioad; 4. Limitarea cotei externe n volumul anual al PIB; 5. Finanarea deficitului bugetar cu preponderen din contul mprumuturilor interne. 6. TIPURI DE POLITIC FINANCIAR Politicile financiare includ dou componente principale: 1. Politica bugetar-fiscal. 2. Politica monetar-creditar I. Politica bugetar-fiscal reprezint activitatea de influenare a proceselor social-economice prin venituri i cheltuieli publice, n vederea realizrii principalelor scopuri macroeconomice i obinerea echilibrului general. Instrumentele politicii bugetar-fiscale sunt: 1. Impozitul, care reprezint instrument de preluare a unei pri din veniturile sau averea persoanelor fizice i juridice la dispoziia statului. 2. Taxa, care reprezint plata efectuat de persoanele fizice, juridice pentru serviciile prestate acestora de ctre instituiile publice. 3. Transferul, pli guvernamentale fr rambursare (compensare) fcute cetenilor. 4. Achiziii guvernamentale, cheltuieli bneti pentru procurarea de bunuri i servicii necesare statului. Politica bugetar - reprezint politica n domeniul cheltuielilor publice. Ea stabilete: 1. mrimea, destinaia, structura optimal a cheltuielilor 2. obiectivele ce trebuie atinse n efectuarea diferitor cheltuieli, cile i metodele ce se realizeaz pentru atingerea scopurilor reieind din faptul ca eforturile s fie minime. Dimensionarea cheltuielilor publice poate fi stabilit prin dou mrimi: 1. mrimi absolute, mrimea cheltuielilor n valuta naional 2. mrimi relative: a) cheltuielile publice absolute se raporteaz la produsul intern brut. b) cheltuielile publice pe locuitor = cheltuielile publice absolute / numrul populaiei. Politica fiscal reprezint politica n domeniul stabilirii resurselor financiare publice. Ea stabilete: 8

1.volumul i proveniena resurselor ce pot fi procurate de stat de la fondurile sale 2.metode de preluare ce se utilizeaz n procesul de constituire a fondurilor financiare, deci stabilirea sistemului i instrumentelor fiscale. 3.obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale folosite n procesul de constituire a fondurilor financiare. Volumul i proveniena resurselor financiare se determin n dependen de: 1. cheltuielile publice care sunt redate de necesarul de resurse financiare, 2. produsul intern brut, 3. nivelul i progresivitatea impozitelor. Fondurile financiar-publice se pot forma n baza unei contribuii egal pltit de contribuabili sau de o contribuie diferenial care depinde de mrimea venitului, de situaia personal i de capacitatea de munc i domeniul de activitate. II. Politica monetar-creditar reprezint activitatea de influenare a proceselor social-economice prin oferta de bani n vederea realizrii principalelor scopuri macroeconomice. Instrumentele politicii monetar-creditare: 1. Operaiuni pe piaa deschis cu hrtiilor de valoare (vnzarea cumprarea de ctre Banca Naional a Moldovei (BNM) a hrtiilor de valoare emise de Guvernul rii ce urmrete scopul de mrire sau reducere a cantitii de bani n circulaie). 2. Modificarea ratei dobnzii (micorarea sau mrirea ratei dobnzii contribuie la mrirea sau micorarea resurselor creditare a bncilor comerciale). 3. Modificarea cotei rezervelor obligatorii (schimbarea cotei depozitelor obligatorii a bncilor comerciale care se pstreaz n numerar la Banca Naional a Moldovei). 4. Intervenia pe piaa valutar(stabilizarea cursului valutar prin vnzarea sau cumprarea monedei de ctre Banca Naional a Moldovei).n schema de mai jos sunt concretizate Domeniile de manifestare a politicii financiare: 7. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE: CONINUTUL I CLASIFICAREA CHELTUIELILOR. Ch. Publice exprim relaii economico sociale n form bneasc, care se manifest ntre stat, pe de o parte, i de ctre persoanele fizice i juridice, pe de alt parte, cu ocazia repartizrii i utilizrii resurselor financiare ale statului, n scopul ndeplinirii funciilor acestuia. Coninutul economic al ch.pb se afl n strns legtur cu destinaia lor. Astfel, unele ch.pb exprim un consum definitiv de produs intern brut, n timp ce altele se materializeaz n bunuri de folosin ndelungat sub form de echipamente de investiii, construcii de drumuri, poduri, porturi, aeroporturi, cldiri aparatur, reprezentnd o avansare de produs intern brut. Ch. Publice au nregistrat o tendin de cretere rapid dup al doile rzboi mondial. Dac la nceputul secolului XX ponderea ch.pb. n produsul intern brut era de aproximativ 3%, spre sfritul deceniului al noulea ele depesc 40% n majoritatea statelor. Factorii care influeneaz creterea ch.pb. pot fi delimitai n: Factorii demografici se refer la creterea populaiei i modificarea structurii acesteia pe vrste i pe categorii socio profesionale. n legtur cu acestea cresc ch.pb. pentru plata salariilor funcionarilor publici, pentru locurile de munc n sectorul public; Factorii economici referitori la dezvoltarea economiei si modernizarea acesteia pe baza cercetrii tiinifice. Din bugetul de stat se asigur finanarea unor aciuni economice costisitoare, proiecte economice legate de risc; Factorii sociali creterea venitului mediu pe locuitor n societate impune statul s depun efortuir sociale ca s aloce resurse pentru armonizarea veniturilor categoriilor sociale cuprinse n sectorul public, inclusive i pentru asistena social; Urbanizarea acest process necesit resurse suplimentare pentru crearea i dezvoltarea centrelor urbane ct i pentru finanarea unor utiliti publice caracteristiec mediului respectiv; Factorii militari pregtirea sau purtarea de rzboaie conduc la creterea ch.pb; Factorii de ordin istoric se manifest prin transmiterea de la o perioad la alta a nevoilor sporite de cheltuieli i de suportare a poverii celor fcute n anii anteriori prin mprumuturi publice; Factorii politici se refer la creterea considerabil a sarcinilor statului contemporan. 9

Clasificarea ch.pb.: Clasificaia administrativ are la baz criteriul instituional prin care se efectuiaz ch.pb, aceasta este necesara in vederea identificarii responsabilitatilor pentru principalele grupe de cheltuieli publice si pentru administrarea operativa a bugetului. Cheltuielile uremeaza sa fiedivizate pe sectiuniseparate pentru fiece minister departement sau agentie. Prezentarea adminstartiv sau juridic a ch.pb nu permite o veritabil reliefare a repartiiei ch.pb pe marile domenii de intervenie, nici evidenierea costului diverselor misiuni ndeplinite de ctre stat; Clasifiacaia economic folosete dou criterii de grupare:unul conform cruia cheltuielile se impart n ch. de capital i ch.curente, iar altul care mparte ch n: ch ale serviciilor publice i ch de transfer. Ch de capital sau de investiii se concretizeaz n achiziionarea de bunuri de folosin ndelungat cu destinaie sferei de producie materiale sau a sferi nemateriale. Ch curente asigur funcionarea i nterinerea instituiilor publice. Ele reprezint un consum definitiv de produs intern brut i trebuie s se rennoiasc annual. Ch privind serviciile publice i administrative cuprind n general remunerarea serviciilor, a prestaiilor, a furniturilor aduse la adminiatraia statului necesare pentru funcionarea instituiilor publice sau pentru echipamente de investiii. Ch de transfer pot avea carcter economic sau social; Clasificaia funcional cuprinde ch pentru servicii publice generale: aprare, educaie, sntate, asigurri sociale i aciuni sociale, locuine i servicii comunale, servicii economice, alte scopuri. Acesta este importanta pentru analiza alocarii resurselor intre sectoare.aceasta clasificare numita si clasificarea ONU este detaliata dupa trei niveluri: diviziunea( de la 1 la 10), grupa si clasa.ss0000000000000000

Clasificarea cheltuielilio dupa caracterul lor, permanent sau incidetal, subdivide cheltuielile in doua mari categorii: chltuieli ordinare, care se efectuiaza in fiecare an , volumul lor fiind previzibil; si cheltuieili extraordinare(exceptionale), care se efectuiaza numai in situatii deosebite 8. PROCESUL BUGETAR IN RM, FONDURILE BUGETULUI PBLIC NATIONAL. Bugetul de stat este elaborat n fiecare an de ctre Guvern i aprobat ulterior de Parlament. El cuprinde 2 pri:1)veniturile 2)cheltuielile. Bugetele, n dependen de organizarea teritorial a unei ri pot fi. centrale, locale, regionale, de provincii (n RM sistemul bugetar cuprinde Bugetul de Stat, Bugetele locale, Bugetul Asigurrilor sociale de Stat i Fondurile extrabugetare). Primul buget independent al RM a fost ntocmit n 1991. Regula principal a bugetului de stat const n faptul c cheltuielele statului trebuie s fie egale cu veniturile. Aa c, bugetul de stat poate avea trei stri: 1. buget echilibrat=ch=venituri. 2.beget excedentar=venituri statului sunt mai mari dect ch. 3. beget deficitar = ch. statului sunt mai mari dect veniturile. Cum am spus mai sus el cuprinde 2 pri: veniturile care includ impozite i ncasri, constituind n medie de 90-98% din toate veniturile bugetare. impozite pe venitul ntreprinderilor i al populaiei, pe circulaia mrfurilor. taxe i ncasri, accize, confiscri, penaliti i alte venituri; cheltuielele depind de sarcinele economice, politice, sociale pe care trebuie s le rezolve (investiii de stat n ec. naional, formarea programelor sociale, ch. de aprare...) Politica bugetar. Obiectivul pol. bugetare l constituie utilizarea ch. i veniturilor publice p/u a modifica echilibrul macroeconomic global n vederea asigurrii dezvoltrii economice n condiii de stabilitate. 10

Politica bugetar are 2 componente: pol. ch.publice i pol. fiscal. Variaia mrimii ch. publice influeneaz mrimea PIB. Impozitarea afecteaz economia real pe 2 ci: pe de o parte, o cretere a impozitelor reduce venitul disponibil al pop. ceeea ce va duce la diminuarea sumelor cheltuite pentru cumprarea bunurilor i serviciilor, adic va micora cererea agregat i pe aceast cale se va diminua PIB, pe de alt parte creterea impozitelor va afecta preul bunurilor i factorilor de producie. De ex: cretere a impozitului pe profit poate provoca descurajarea investiiilor pentru creterea stocurilor de capital, avnd efect negativ asupra nivelului produciei naionale. Succesul pol. bugetare depinde de: 1) exactitatea prognozei. 2)efectul total al modificrii ch. i impozitelor asupra evoluiei sectorului real al economiei. 3) timpul p/u diminuarea fluctuaiilor ciclului economic. Pol. bugetar n RM. 1)optimizarea cotelor impozitare. 2)reducerea incertitudinii condiiilor de impozitare.3)perfecionarea colectrii impozitelor.4) pol. pasiv a ch. generatoare de venituri. 1.n funcie de tipul de proprietate, avem:
Fonduri financiare Public Privat -fonduri bugetare, fondurile ntreprinderilor cu capital -fonduri extrabugetare; privat; -fonduri speciale constituite la fondurile de asigurare create de dispoziia organelor de stat ntreprinderile private; -centrale sau locale; fonduri de creditare private. -fondurile de asigurare; -fondurile de creditare; -fondurile financiare ale ntrep rinderilor cu capital de stat.

2.n funcie de nivelul la care se administreaz diferite fonduri, se disting:


Fonduri financiare 1. centralizate administrate la 2. descentralizate administrate la nivelul nivelul macro sau mediu economic. microeconomic.

3.dup rolul pe care l ndeplinesc n procesul reproduciei, fondurile pot fi:


de consum social Fonduri financiare de investiii de consum

4.dup scopul urmrit prin constituirea i utilizarea fondurilor financiare, pot fi:
Fonduri financiare destinate s satisfac nevoi de destinate nlocuirii sau creterii activelor consum curent. fixe sau finanrii investiiilor

9.ROLUL I DIRECIILE POLITICII BUGETARE N R.M Politica bugetar ete o politic ce ine de modificarea cheltuelilor i veniturilor publice cu scopul meninerii echilibrului economic i stimulrii dezvoltrii unor ramuri ale economiei naionale. Politica bugetar are urmtoarele scopuri: finanarea msurilor n limita veniturilor fr majorarea mrimii maximale a deficitului bugetar, finanarea deficitului bugetar fr emisiunea monetar suplimentar, majorarea eficienei folosirii finanelor publice n rezultatul reexaminrii de ctre organele administrative publice a reelei instituiilor bugetare, implimentarea unei politici dure ct privete luarea deciziilor ce duc la mrirea datoriei publice interne i externe, determinarea direciilor strategice pentru investiii n proiectele economice. Direciile politicii bugetare sunt : realizarea programelor viznd economisirea cheltuelilor publice, centralizarea veniturilor i mijloacelor bugetare pe conturile trezoreriei, restructurarea datoriei publice, inventarierea mprumuturilor interne i externe i rezultatele folosirii lor, trecerea crizei bugetare. n calitate de criterii de eficien a politicii bugetare se menioneaz urmtoarele: nivelul ncasrilor veniturilor bugetare, nivelul executrii obligaiunilor bugetare, volumul resurselor financiare folosite pentru deservirea datoriei publice, dinamica PIB-lui. 11

10.NECESITATEA SI PROBLEMELE FINANTARII SFEREI SOCIALE N RM. Trecerea de la un sistem de relaii social-economice la altul este un proces complex i dificil, care afecteaz mai mult sau mai puin toate categoriile de populaie. n condiiile perioadei de tranziie pe care o parcurge Republica Moldova ntr-o situaie deplorabil sau pomenit n special familiile cu muli copii, copiii orfani, persoanele cu disabiliti, persoanele vrstnice. Starea dat a lucrurilor impune necesitatea dezvoltrii serviciilor de asisten social, pregtirii specialitilor care vor lucra cu cele mai diverse categorii de oameni aflai n dificultate. Toate acestea au devenit n prezent o preocupare important a statului . Astfel, au fost adoptate Strategia Naional privind Protecia Copilului i Familiei, Legea asistenei sociale i un ir de alte acte legislative adresate persoanelor n dificultate; au fost create Departamentul Asisten Social n cadrul Ministerului Muncii i Proteciei Sociale, seciile raionale de asisten social i protecie a familiei; a fost instituit unitatea de asistent social n statele de funcii ale primriilor; se prevd locuri bugetare pentru pregtirea asistenilor sociali n instituiile de nvmnt superior etc. Asistenta sociala reprezinta la rindul sau servicii sociale de bani sau in natura cum sunt de exemplu: servicii medicale, diverse forme de recuperare sociala si profesionala, servicii de plasare in cimpul muncii, servicii sociale acordate famiililor, bolnavilor, invalizilor. Asistenta sociala cuprinde trei categorii de de sprijin: 1)ajutor in bani sau in natura, sub multiple forme- burse, ingrejire sanitara gratuite pentru categorii sociale cu venituri scdazute, alocatii pentru copii, mese gratuite pentru nevoiasi; 2)finantarea unor institutii care se ocupa de persoane care necesita ingrejire speciala permanenta- orfelinare, institutii pentru copii/maturi handicapati sau pentru virstnici; 3)furnizarea de servicii specilizate celor care le solicita- suport social si psihologic, sprijin terapeutic si plasament falimilial sau adoptie de copii, sprijinirea femeilor mame singure, locinte pentru famiile sarace, diferite tipuri de consultatii educationale, juridice. Obiectivele asistenei sociale constau n depirea strii de dependen social sau n nlturarea strii de dificultate a persoanelor sau a familiilor i n asigurarea integrrii lor sociale. Aceasta intervine n scopul de a sprijini pe cei aflai n dificultate s obin condiiile necesare unei viei decente, ajutndu-i s-i dezvolte propriile capaciti i competene pentru o funcionare social corespunztoare. Considerm c refacerea i dezvoltarea sistemului de securitate social trebuie s aib la baz: -stabilirea i asigurarea condiiilor minime necesare existenei tuturor cetenilor cu stare social precar, precum i a unor drepturi sociale acordate de stat acestora; -stabilirea, prin lege, a unui raport corespunztor ntre contribuia social individual a fiecrui cetean i datoria societii de a-i proteja pe cei aflai la nevoie; -realizarea efectiv a drepturilor de securitate social, prin redistribuirea echitabil, a veniturilor create n societate; -diversificarea tipurilor de asigurri sociale n raport cu gradul de contribuie la constituirea fondurilor de asigurri sociale; specificarea n acte legislative i normative a modului de participare a agenilor economici la dezvoltarea sistemului de protecie social a salariailor (construirea de locuine, protecia i sprijinirea tinerilor familii, reciclarea i perfecionarea profesional, integrarea profesional a handicapailor, acordarea suplimentelor la pensii etc.); -asistena social difereniat a salariailor i compensarea veniturilor tuturor persoanelor ale cror surse snt inferioare minimului vital, stabilit prin lege. 11. NECESITATEA I CONINUTUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT. Dezvoltarea forelor de producie i perfecionarea relaiilor de producie au determinat crearea unui sistem de protecie social care urmeaz s fie extins i perfecionat. Protecia social nsumeaz mijloace eficiente care permit stabilirea nivelului necesar de solidaritate ntre persoanele care obin venituri din munc i persoanele care nu au venituri din cauza vrstei naintate, strii de sntate sau imposibilitii de a-i gsi un loc de munc. Componentele proteciei sociale: asigurrile soc i asistena social. Asig soc-acea parte a relaiilor socialec bneti, cu ajutorul crora n procesul repartiiei PIB-ului, se formeaz, se repartizeaz, se gestioneaz i se utilizeaz fondurile bneti necesare ocrotirii obligatorii a cetenilor aflai n incapacitatea temporar sau permanent de munc. Asig soc de asemenea ocrotesc i membrii familiilor acestora. Asistena soc 12

ansamblu de servicii soc, n bani sau n natur, cum sunt, de ex., serviciile med, diversele forme de recuperare soc i profesional, serv de plasare n cmpul muncii, serv soc acordate familiilor, btrnilor, invalizilor. n cazul asig soc drept surse fin p/u plata i prestarea serv servesc fondurile specializate, formate prin participarea nemijlocit a asigurailor. Asig soc se compune din: asig obligatorie (de stat i profesional) i asig voluntar (general i profesional). Asig oblig-sumele acumulate i utilizate n corespundere cu legile respective. Asig voluntar difer de cea oblig prin faptul c relaiile civile i legale apar n urma acordului mutual al prilor: al companiilor de asigurri i al asiguratului. n R.M. cea mai important parte a sistemului de asig revine asig oblig. Componena asig oblig de stat: 1.pensii(a.vrst,b.handicap,c.supravieuitor);2.incap temporar de munc;3.asig mamelor;4.asig omerilor. 12. SISTEMUL ASIGURRILOR SOCIALE N RM, PROBLEMELE AFERENTE LUI. Protecia social reprezint obiectivul central i strategic al politici sociale a statului i instrument de realizare a unor acorduri sociale bine definite, care urmresc realizarea strii de siguran social la nivel individual, de grup sau de ar, precum i protejarea deosebit a unor categorii de populaie defavorizate sau marginalizate social sau economic. Protecia social realizat la moment n RM poate fi grupat n dou direcii mari: A. asigurri sociale; B. asistena social. Asigurrile sociale sistem de sprijin bnesc, cu caracter contributoriu, rezultat n urma funcionrii mecnismului distinct de transfer financiar realizat de ctre stat prin intermediul procesului de redistribuire. Principiul de funcionare a sistemului asigurrilor sociale const n aceea c toi membrii societii expui la risc contribuie bnesc la formarea fondului de asigurri sociale, dar beneficiaz doar acei aflai efectiv la nevoie. Sistenul de asigurri sociale se clasific dup mai multe criterii, cel mai important fiind dup nivelul de realizare: a) sist de asig soc de stat, de regul obligatoriu, stabilit prin lege i garantat de bug de stat; b) sist de asig soc private, care cuprind asigurrile absolute voluntare. Asig soc de stat sunt garantate de condiiile legislaiei n vigoare, i se exrcit prin intermediul Sistemului public de asig soc. Veniturile i rezultatele financ ale Sist public de asig soc sunt cuprinse n cadrul Buget asig soc de stta, care fac parte din bug public naional i este independent de Bug de stat. odat cu trecerea RM la economia de pia a aprut necesitatea reformrii sist vechi de asig soc i aducerea lui n concordan cu noile realiti ec. n baza Hot Guv RM nr.52, cu scopul separrii sist de asig soc de la sist bugetar de finanare a fost nfiinat Fondul Soc al RM. Odat cu adoptarea Strategiei de reformare a Sist de Asig soc, n anul 1999, prin Hot Guv RM nr 128 Fondul Social a fost trabsformat n Casa Na. de Asig Soc. n componena CNAS a intrat Fondul Soc, Depart de pensii i indemnizaii, Centru de Calcul din componena Minster Societii i Proteciei Soc. CNAS este o instiuie public autonom de interes naional, cu personalitate juridic ce administreaz i gestioneaz Sist public de asig soc. CNAS i execut funciile colectnd i distribuind mijloacele financiare, acumulate n rezultatul achitrii contribuiilor de ctre persoanele asigurate i asigurtori; i de asemenea pregtind propuneri legislative n domeniul asig soc, stabilirii pensiilor, alocaiilor compensaiilor din bug de stat i organiznd achitarea lor prin intermediul caselor teritoriale de asig soc. Guvernul elaboreaz anual, n baza propunerilor CNAS, proiectul Legii bug asig soc de stat, pe care l supune aprobrii Parlamentului. n RM cea mai important parte a sist de asig soc revine asig obligatorii. Dintre toate componentele sist de asig soc, poziia majoritar, din punct de vedere al resurselor i acoperirii, este ocupat de sistemul de pensionare pentru pers n vrst. Sist public de asig soc se organiz i func. n baza unor principii: p. unicitii, p. egalitii, p. solidaritii soc, p. obligativitii, p. contributivitii, p. repartiiei, p. autonomiei. Surs de formare a fond asig soc sunt contrib, care se pltesc de regul, de ctre ag ec, ca procente aplicate asupra fondului de salarii brut al acestora, dar i unele contribuii individ pltite de asig, precum i res care provin din bug de stat. n RM peste 75% din venit bug asig soc de stat sunt asig de ncasrile din contrib. de asig soc de stat obligat, transferurile de la bug de stat deinnd n suma tot a venit n medie 18%. n ceea ce privete repart ch bug asig soc de stat, fondului de pensii i indemniz i revine n medie peste 70% din tot ch. lund n considerare criza domeniului social din RM, n sist asig soc de stat au fost puse la punct msuri de restruct, dei au fost nregistrate anumite succese la introducerea noului sist de asig soc, totui rmn numeroase probleme complexe.

13

13. SISTEMUL ASIGURRILOR MEDICALE N R.M, PROBLEME AFERENTE LUI. Pe parcursul perioadei de tranziie, dup obinerea independenei de stat, standardele de via n Republica Moldova s-au deteriorat vdit. Acest fapt a condus la o crestere a presiunii asupra sistemului de sntate, n sensul majorrii cererii de servicii medicale. Lipsa autonomiei financiare i manageriale a furnizorilor de servicii, calitatea joas a asistenei medicale, insuficiena tehnologiilor medicale moderne nu permiteau adaptarea sistemului la necesitile populaiei. n situaia n care resursele disponibile erau deficitare, iar cererea de servicii cretea constant, a aprut necesitatea elaborrii unui program coerent de intervenie, axat pe mbuntirea managementului financiar i instituional, cu implicarea diferitor parteneri i grupuri de interese n dialogul politic pentru atingerea consensului referitor la direciile de dezvoltare a sistemului de sntate. Cea mai nefavorabil situaie n istoria modern a sistemului de sntate din Repub lica Moldova s-a nregistrat n perioada 1997- 2003. Analiza dinamicii cheltuielilor publice pentru sntate denot scderea lor din PIB de la 6,2% n anul 1996 pn la 3,1% n 2003. Reducerea substanial a finanrii a micorat semnificativ accesul populaiei la serviciile de sntate. Calitatea ngrijirilor medicale s-a diminuat evident. n aceast situaie, factorii de decizie trebuiau s utilizeze resursele publice extrem de limitate (circa 10 dolari SUA per capita) ntr-un mod strategic i s gseasc metode de mobilizare durabil a finanelor extrabugetare, pentru a face fa provocrilor aprute. Asigurrile sociale de sntate pot fi implementate doar dac n ara respectiv exist mai multe condiii potrivite ce contribuie la atingerea obiectivelor politicii de sntate, inclusiv sporirea accesului populaiei la serviciile medicale calitative i ameliorarea strii de sntate a populaiei. Selectarea modelului de finanare a sistemului de sntate prin asigurri sociale depinde de condiiile concrete existente n ar principalele dintre ele fiind: economie n dezvoltare, o structur favorabil a forei de munc, existena unei infrastructuri de colectare a cotizaiilor i de prestare a serviciilor medicale, consens social i politic. Pregtirea i implementarea asigurrilor obligatorii de asisten medical n Republica Moldova: evaluarea fezabilitii asigurrilor obligatorii de asisten medical prin prisma riscurilor politice, financiare, administrative i participative ale comunitii; estimarea avantajelor diferitor sisteme de asigurri sociale de sntate i stabilirea particularitilor acestuia n Republica Moldova; argumentarea tiinific a sistemului de administrare i finanare a asigurrilor obligatorii de asisten medical; analiza complex comparativ a rezultatelor de activitate a instituiilor medicale n condiii experimentale i n situaii neexpuse asigurrilor obligatorii, pentru identificarea problemelor majore i argumentarea formelor organizatorice noi de prestare a asistenei medicale populaiei;

14.IMPOZITELE.ESENA, FUNCIEI, PRINCIPIILE I ELEMENTELE. Impoz-o contribuie bneasc obligatorie cu titlul nerambursabil datorat conform legii statului de ctre pers. fiz. i jur. p/u veniturile care le obin sau p/u averea care o posed. Plata impoz. se efect. n continuu i termenul stabilit prin lege. Rolul impoz. n: plan fin.-acesta constit. mijl. princip. de procurare a res. fin. necesare p/u acoperirea ch. publice; plan ec.-n ultimul timp s-a accentuat rolul impoz. prin ncercrile statului de a le folosi ca un mijloc de intervenie n activ. ec; plan soc-prin intermediul lui statul procedeaz la redistribuirea unei pri din PIB ntre clase i pturi soc. Funciile impoz:*contribuia la formarea fondurilor generale de dezv. a soc.*redistribuirea unor venituri primare sau derivate; *reglarea unor fenomene ec. sau soc. Elementele impoz:1) obiectul impoz.-poate fi diferit n funcie de proviniena impoz., scopul urmrit i natura pltitorului. Ca obiect al impoz. poate aprea venitul care poate fi profitul age. ec. i veniturile pers. fiz., averea-cldiri, terenuri; ch.-care constitue produsul, serviciul prestat sau bunul suportat n cazul impoz. indirecte;2)baz de calcul-elementul pe care se bazeaz evaluarea sau calculul impoz;3)subiectul impoz.-pers. fiz. sau jur. deintoare de obiectul impozabil i care potrivit legii este obligat la plata acestuia; 4) suportatorul impoz.-cel care cumpr obiectele comercializate;5) sursa impozabil-arat din ce anume se pltete impoz;6)cota impozabil-unitatea de valoare a impoz;7)modul de aezare-ansamblul msurilor privind intentificarea subiectului i obiectului impozabilului, evaluarea 14

obiectului i determinarea datorat statului; 8)termenul de plat-indic data la care impoz. trebuie achitat fa de stat; 9) nlesnirile fiscale-elem. prevzut de actele normative fiscale sau fin. i se refer la reducerea, amnri ale plii la buget. Principiile impoz:1)p. impunerii echitabile-presupune egalit. n materie fiscal, se cunoate egalit. n faa impoz. i egalit. prin impoz. Egalit n faa impunerii presupune c impun. s se fac n acelai mod p/u toate pers. fiz. sau jur. indiferent de locul unde triesc sau i au sediul, totodat impun. s se fac n acelai mod p/u toate activ. ec. indiferent de form- de propriet. Egalit. prin impun. presupune diferen. sarcinii fiscale de la o pers. la alta n funcie de mrimea materiei impozabile, natura i provinien venitului; 2)principiiile pol. fin.- stabilit. i elasticit. impoz., care e considerat stabil cnd nu se modific, adic nu crete n raport cu sporirea produciei i nu scade n fazele de crize cnd se reduce materia impozabil. Un impoz. e considerat elastic atunci cnd e capabil de a se adapta nevoilor bugetare s poat f i majorat sau deminuat cnd ch. bugetare cresc sau se reduc; 3)princip pol.ec-prin mrimea impoz. statul infl. dezv. sau restrngerea activ. unor ramuri ec. sau stimuleaz sporirea produciei sau a consum. unor anumite mrfuri, extinde sau limiteaz rel. comerciale cu alte state; 4)princip. soc-pol-se aplic o impunere difereniat a veniturilor sau averii diferitor categorii soc. n funcie de interesele partidului de guvernare. n practica fiscal internaional intlnim o diversitate de impozite, care se deosebesc ca form i continu. De aceea, pentru a identifica uor efectele diferitelor categorii de impozite n plan economic, financiar, social i politic este necesar gruparea acestora pe baza urmatoarelor criterii: - trsturile de form ale impozitelor; - obiectul asupra crora se aeaz; - trsaturile de fond; - scopul urmarit de stat prin instituirea lor; - frecvena perceperii lor; - instituia care le administreaz etc. n funcie de scopul urmrit de stat prin introducerea lor, impozitele se grupeaz: - Impozite financiare, instituite de stat in scopul realizarii de venituri necesare acoperirii cheltuielilor statului (cum sunt, de exemplu, impozitele pe venit, taxele de consumatie etc.). - Impozite de ordine, introduse de stat in scopul limitrii unei activiti anume sau n vederea realizrii unor obiective nefiscale cum sunt, de exemplu, introducerea unor accize ridicate asupra consumului de alcool i tutun sau utilizarea unor taxe vamale antidumping in scopul limitarii importului anumitor mrfuri ce au pret de dumping. Dup frecvena cu care se realizeaz (respectiv, se percep la buget), distingem: - Impozite permanente (ordinare), care se percep cu regularitate (de regula, anual), fiind inscrise n cadrul fiecarui buget public. - Impozite incidentale (extraordinare), care se instituie n situaii excepionale (cum ar fi, de pild, n situaii de criz i rzboi) i se percep o singur dat, motiv pentru care ele nu sunt inscrise n bugetul public. Dup instituia care le administreaz, impozitele se grupeaz n funcie de tipul statelor n care se instituie i percep, astfel: n statele de tip federal distingem : - impozite federale, impozite ale statelor membre ale federaiilor; - impozite locale, ale departamentelor, provinciilor sau judetelor, ale municipiilor, oraelor i comunelor. n statele de tip unitar distingem: - impozite ale administratiei centrale de stat; - impozite locale, ale organelor administrativ-teritoriale. Dup forma plii impozitele sunt: - impozite n bani; - impozite n natur; Avndu-se n vedere obiectul asupra crora se aeaz, impozitele se clasific n: - impozite pe venit; - impozite pe avere; 15

- impozite pe consum (sau pe cheltuieli). n functie de trasaturile de fond impozitele se grupeaz n dou categorii: - impozite directe; - impozite indirecte. Impozite directe se stabilesc nominal n sarcina unor persoane fizice sau/i juridice, n funcie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor legale de impunere i se percep direct de la subiectul impozitului la anumite termene precis stabilite. De regula, n cazul acestor impozite, subiectul i suportatorul impozitului sunt una i aceea persoan. Pe baza criteriilor care stau la baza aezrii impozitelor directe, n practica mondial, se grupeaza n: 1) impozite reale (obiective, pe produs), care: - se stabilesc n legatur cu deinerea unor obiecte materiale, fcndu-se abstracie de situaia personal a subiectului impozitului; - au cunoscut o larg aplicabilitate n secolul XIX, dar ele se practic i n prezent n cazul cldirilor, terenurilor ocupate de cldiri, exploatrilor agricole; - n aceast categorie se includ: impozitul funciar; impozitul pe cldiri; impozitul pe activiti industriale, comerciale i profesii libere; impozitul pe capitalul mobiliar sau bnesc. 2) impozite personale (subiective), care se aeaz asupra veniturilor sau averii avndu-se n vedere i situaia personal a subiectului impozitului. n aceast categorie se includ: - impozitele pe veniturile persoanelor fizice; - impozitele pe veniturile persoanelor juridice; - impozitele pe averea propriu-zis; - impozitele pe circulatia averii; - impozitele pe sporul de avere etc. Impozite indirecte se percep cu ocazia vnzarii unor bunuri i al prestrii unor servicii, fiind vrsate la bugetul public de ctre producatori, comerciani sau presttori de servicii i suportate de ctre consumatorii bunurilor i serviciilor impozabile. n cazul acestor impozite, prin lege, se atribuie calitatea de subiect al impozitului altei persoane fizice sau juridice dect suportatorului acestora. n funcie de forma lor de manifestare, impozitele indirecte se grupeaz n: - taxe de consumatie; - monopoluri fiscale; - taxe vamale; - taxe de timbru i de nregistrare.

15. ROLUL IMPOZITELOR DIRECTE SI INDIRECTE CA SURSE PRINCIPALE DE FORMARE A BUGETELOR SI INSTRUMENTELOR ALE POLITICII FINANCIARE. Impozitele directe au caracteristic faptul ca se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice sau juridice, in functie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor de impozit prevazute in lege. Ele se incaseaza direct de la subiectul impozitului la anumite termene dinainte stabilite. Rolul impozitelor se manifest pe plan financiar, economic i social, diferit de la o etap de dezvoltare a economiei la alta. Rolul cel mai important al impozitelor se manifest pe plan financiar, n sensul c impozitele reprezint mijlocul principal de procurare a resurselor bneti necesare acoperirii cheltuielilor publice. n rile dezvoltate din punct de vedere economic prin intermediul impozitelor i taxelor se procur ntre 8090% din totalul resurselor financiare publice. Pe plan economic, rolul impozitelor se manifest prin intermediul msurilor pe care statul le ia pentru a interveni n activitile economice; impozitele pot fi folosite ca un instrument de schimbare sau frnare a unei activiti economice, de cretere sau reducere a produciei sau a consumului unui anumit produs , de stimulare sau ngrdire a comerului exterior etc. Pe plan social, rolul impozitelor se manifest n mai multe direcii, dintre care se poate meniona rolul de instrument de redistribuire a unei pri din PIB ntre clase i pturi sociale, ntre persoane fizice i juridice etc. 16

16.OBIECTUL,SUBIECTUL,COTELE,TERMENUL DE PLAT A IMPOZITELOR DIRECTE I IMPOZITELOR INDIRECTE (IMP PE VENIT,TVA,ACCIZELOR). Impozitul reprez o contribuie bneasc obligatorie i cu titlu nerambursabil, datorat bugetului de stat de ctre pers fizice i jur p/u veniturile pe care le obin sau bunurile pe care le posed. I.Imp directe-se stabilesc nominal n sarcina unr pers fiz sau jur,n funcie de venit sau averea acestora,pe baza cotelor de impunere prevzute de lege. Aceste impozite se ncaseaz direct de la contribuabili la anumite termene.Imp directe se pot grupa n imp reale(se stabilesc n legtur cu anumite obiecte materiale pe baza unor criterii exterioare care nu redau puterea economic a subiectului) i imp personale(care in cont de situaia personal a subiectului impozabil:imp pe venit i pe avere). Din categoria imp directe fac parte imp pe venit i imp pe bunurile imobiliare. Imp pe venit. Subieci ai impunerii snt pers fiz sau jur care obin pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate n R.M.,precum i pers jur i fiz rezidente care obin venit investiional i financiar din surse aflate n afara R.M.Obiect-este venitul brut(inclusiv facilitile)obinut din toate sursele de ctre orice pers jur sau fiz,exceptnd deducerile i scutirile la care are dreptul aceast persoan.Cotele de impozitare:a)p/u pers fiz,inclusiv gospodriile rneti i ntreprinderile individuale:-7%din venitul anual impozabil ce nu depete suma de 16200lei,-10%ce depete suma de 16200 i nu depete suma de 21000lei,-20%ce depete suma de 21000lei;b)p/u pers jur-15%din venitul anual impozabil.Termenul de plat-n mdalitatea declarrii veniturilor se aplic met de globalizare a veniturilor.Obligaiunea de declarare a venit apare din cauza c exist mai multe surse de venit,iar p/u fiecare tip se aplic diferite cote.n aceste condiii,globaliznd veniturile la finele anului de gestiune i aplicnd cotele imppe venit stabilite de legislaie,obinem situaia cnd contribuabilul trebuie s mai achite suplimentar imp pe venit sau a efectuat o supraplat a imp.Cetenii pstreaz la sursa de plat impozitarea preventiv lunar a salariului i a altor venituri.Declaraia persoanei fiz cu privire la imp pe venit se prezint pn la data de 31 martie a anului urmtor dup anul fiscal de gestiune Perioada fiscal privind impozitul pe venit (1) Prin perioad fiscal privind impozitul pe venit se nelege anul calendaristic la ncheierea cruia se determin venitul impozabil i se calculeaz suma impozitului care trebuie achitat. (2) Pentru ntreprinderile nou-create, perioad fiscal se consider perioada de la data nregistrrii ntreprinderii pn la finele anului calendaristic. (3) Pentru ntreprinderile lichidate sau reorganizate, perioad fiscal se consider perioada de la nceputul anului calendaristic pn la data radierii ntreprinderii din Registrul de stat. Subieci ai impunerii snt: a) persoanele juridice i fizice rezidente ale Republicii Moldova, cu excepia societi lor specificate la art.5 pct.9), care desfoar activitate de ntreprinztor, precum i persoanele care practic activitate profesional, care, pe parcursul perioadei fiscale, obin venit din orice surse aflate n Republica Moldova, precum i din orice surse aflate n afara Republicii Moldova; b) persoanele fizice rezidente ceteni ai Republicii Moldova care nu desfoar activitate de ntreprinztor i pe parcursul perioadei fiscale obin venituri impozabile din orice surse aflate n Republica Moldova; c) persoanele fizice rezidente ceteni ai Republicii Moldova care nu desfoar activitate de ntreprinztor i obin venit din investiii i financiar din orice surse aflate n afara Republicii Moldova; d) persoanele fizice rezidente ceteni strini i apatrizi care desfoar activitate pe teritoriul Republicii Moldova i obin venit din orice surse aflate n Republica Moldova i din orice surse aflate n afara Republicii Moldova pentru activitatea lor n Republica Moldova, cu excepia venitului din investiii i financiar din orice surse aflate n afara Republicii Moldova;e) persoanele fizice nerezidente care nu desfoar activitate de ntreprinztor pe teritoriul Republicii Moldova i pe parcursul perioadei fiscale obin venituri conform capitolului 11 din prezentul titlu. (2) Subiecii impunerii snt obligai s declare venitul brut obinut din toate sursele. Obiect al impunerii este venitul brut, inclusiv facilitile acordate de patron, obinut de persoanele juridice sau fizice din toate sursele aflate n Republica Moldova, precum i venitul obinut de persoanele juridice i fizice care practic activitate de ntreprinztor din orice surse aflate n afara Republicii Moldova i venitul din investiii i financiar obinut de persoanele fizice ceteni rezideni din surse aflate n afara 17

Republicii Moldova, cu excepia deducerilor i scutirilor la care au dreptul aceste persoane. Ca obiect al impunerii este considerat venitul estimat n conformitate cu art.225. (2) Sursele de venit snt stabilite n cap.2 i 11. (3) Prin derogare de la prevederile alin.(1) i (2) ale prezentului articol, obiect al impunerii pentru ctigurile i veniturile specificate la art.901 alin.(1), (3), (31), (33) i (34) este exclusiv acest ctig i/sau venit. Cotele de impozit Suma total a impozitului pe venit se determin: a) pentru persoane fizice, cu excepia gospodriilor rneti (de fermier) i ntreprinztorilor individuali, n mrime de: 7% din venitul anual impozabil ce nu depete suma de 25200 lei; 18% din venitul anual impozabil ce depete suma de 25200 lei; b) pentru persoanele juridice n mrime de 0% din venitul impozabil; c) pentru gospodriile rneti (de fermier) i ntreprinztorii individuali n mrime de 0% din venitul impozabil; d) pentru agenii economici al cror venit a fost estimat n conformitate cu art.225 n mrime de 15% din depirea venitului estimat fa de venitul brut nregistrat n evidena contabil de agentul economic. Modul de determinare a obligaiilor fiscale Determinarea obligaiilor fiscale, n conformitate cu prevederile prezentului titlu, se efectueaz n modul stabilit de Guvern. II.Imp indirecte-se stabilesc asupra vnzrii bunurilor i prestrii serviciilor.Fac parte:taxele de consumaie,monopolurile fiscale,taxele vamale,.a.TVAeste imp indirect general de stat,care reprez o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate,serv prestate care snt supuse impozitrii pe teritoriul R.M.,precum i a unei pri din valoarea mrfurilor,serv impozabile importate n R.M.Obiectula)livrarea de ctre subiecii impozabili a mrf i serv,care reprez rezultatul activitii de ntreprinztor n R.M.,b)importul mrf i srv n R.M.,cu excepia mrf de uz sau consum personal importate de pers fiz,a cror val nu depete limita stabilit n legea bugetului pe anul respectiv.subiectul-a)pers fiz i jur care sunt nregistrate ca pltitori de TVA,b)pers fiz i jur care import mrfuri,cu excepia pers fiz care import mrf de uz sau consum personal, a cror val nu depete limita stabilit n legea bugetului pe anul respectiv,c)pers fiz i jur care import servicii considerate ca livrri impozabile efectuate de pers menionate.Cotele: 1)cota standard20% din mrimea impozabil a mrfurilor i serviciilor efectuatepe teritoriul R.M.;2)cota redus de 8% la pinea i produsele de panificaie,la laptele i prod lactate,la medicamente;3)cota redus de 6%la gazele naturale i lichefiate;4)cota zero p/u:mrf i serv p/u export,energia electric i termic destinat populaiei,lucrrile de construcie a locuinelor efectuate prin met ipotecar,mrf i serv destinate folosinei oficiale a misiunilor diplomatice i a altor misiuni asimilate lor n R.M.,.a.Termenul de plat-subiectul impozabil care efectueaz o livrare impoz este obligat s prezinte cumprtorului factura fiscal pe livrarea n cauz.Fiecare subiect impoz este obligat s prezinte declaraia privind TVA p/u fiecare perioad fiscal.Declaraia se ntocmete oficial i este prezentat Serv Fiscal de Stat dar nu mai tirziu de ultima zi a lunii care urmeaz dup ncheierea per fiscale.Fiecare subiect impozabil este obligat s verse la buget suma TVA,care urmeaz a fi achitat p/u fiecare per fiscal,dar nu mai trziu de data stabilit p/u prezentarea declaraiei p/u aceast per.Excepie constituie achitarea TVA n buget la serv importate,a cror achitare se face la momentul efecturii plii p/u serviciul importat.Accizeimp ind gen de stat care este impus asupra unor mrfuri de larg consum.Subiecii:a)pers fiz i jur care prelucreaz i/sau produc mrfuri supuse accizelor pe teritoriul R.M.;b)pers fiz i jur care import mrfuri supuse accizelor cu excepia mrf scutite de plata imp dat. Obiect al impunerii: mrf supuse accizelor: cafea, icre, ampanie, vinuri, divinuri, brandy,lichioruri,igri,uleiuri,motorin.hidrocarburi,parfumuri,.a. Cotele accizelor se stabilesc:a)n sum absolut la unitatea de msur a mrfii;b)ad valorem in %de la val mrf,fr a ine cont de accize i TVA,sau de la val n vam a mrf importate,lund n considerare imp i taxele ce urmeaz a fi achitate la monent importului,fr a ine cont de accize i TVA.Termenele de plat:a)subiecii care transport mrf achit accizele la moment transportrii mrf din ncperea de acciz;b)accizele la mrf importate se achit o dat cu achitarea taxelor vamale. 18

17. PROBLEMELE SISTEMULUI DE IMPUNERE SI DIRECTIILE PRINCIPALE ALE POLITICII FISCALE IN RM. Impoz-o contribuie bneasc obligatorie cu titlul nerambursabil datorat conform legii statului de ctre pers. fiz. i jur. p/u veniturile care le obin sau p/u averea care o posed. P/u acoperirea ch publice statul este motivat s aib i venituri.Principalele surse de venituri ale statului:venituri de la ntreprinderile sectorului public,taxele de nregistrare,impozitele.Ansamblul impozitelor i taxelor, mpreun cu legile i regulile care i oblig pe ceteni s plteasc aceste impozite i taxe formeaz politica fiscal. Sistemul fiscal al RM include urm elemente:sistemul de impozite,aparatul fiscal,legislaia fiscal.n sistemul de impozite trebuie sa se respecte unele principii:echitatea,simplitatea procedurilor i metodelor de det a tuturor elementelor de impunere,claritatea obligaiilor i drepturilor contribuabililor.Sistemul de impunere trebuie s asigure stabilitatea impoz i taxelor,s propun un nivel optimal al fiscalitii care nu ar stopa activitatea material a pop.Legislaia fiscal este chemat s stabileasc normele juridice de instituire a impozitelor i sanciunile p/u nerespectarea disciplinei fiscale.Conform codului fiscal-sistemul fiscal al RM reprez totalit impozitelor i taxelor,a principiilor,formelor i metodelor de stabilire, modificare i anulare a acestora prevzute de prezentul regulament precum i totalit msurilor ce asigur achitarea lor. Sistemul de impunere al RM reprez totalit impozitelor,taxelor altor pli ce pot fi clasificate dup 2 criterii:1.dup trsturile de fond i form:directe-impozitul pe venit,impoz privat,funciar,pe bunurile imobiliare,taxe locale, i indirecte-impoz pe valoare adugat,taxe vamale,accizele-n RM taxele vamale la import sunt stabilite n cote % ce variaz ntre 5 i 15%din costul vamal al mrfurilor.2.dup institiii ce le administreaz:1.impoz de stat-impozit pe venit,TVA,accizele,impozit privat,taxa vamal,taxele percepute n fond rutier.2.impoz locale-impoz pe bunuri imobiliare,p/u folosirea res nat,taxele p/u amenajarea teritoriului,hotelier,de pia. Aparatul fiscal al R.M l constituie:*inspectoratul fiscal principal de stat;*inspect. fiscale de stat teritoriale. Insp. fiscal princ. de stat are urm. funcii:1)Organizarea activitii:inspect. fiscale subordonate;2)Deine controlul asupra activitii;3)Organiz. explicrii n mase a legilor cu privire la imp. i taxe;4)Elaboreaz metode i metodologie n domeniul fiscalitii.Inspect. fiscale teritoriale are urm. funcii:1)Asigurarea evidenei complete a contribuabililor i tuturor obiectelor impozabile; 2)Executarea hotrrilor org. locale de autoadministrare referitor la determ. imp. i taxelor locale i acordarea nlesnirilor fiscale;3)Asigurarea complititudinii transferului lor la buget;4)Organizarea evidenei, evalurii i realizrii averii confiscate i patrimoniului sechestat.Legislaia fiscal n R.M e/e reprezentat:1)Codul fiscal;2)Acte legislative adoptate n conformitate cu codul fiscal (legea R.M cu privire la serviciul fiscal, legea RM cu privire la invest. strine, leg. RM cu privire la bazele sist. fisc. al RM cu priv. la protejarea antreprenoriat i mic. bussines.

18. FORMELE SI CONTINUTUL CREDITULUI PUBLIC. FORMELE CREDITULUI PUBLIC 1)IMPRUMUTURI BANCARE 2)IMPRUMUTURI OBLIGATARE se contracteaza prin emitere de obligatiuni sau alte titluri de stat. In functie de termenul pentru care se contracteaza imprumuturile, titlurile emise au denumiri diferite a)imprumuturi pe termen scurt. - certificatele de depozit = titluri pe 3 sau 6 luni, emise la hotarirea guvernului pt. a acoperi deficitul bugetar al anului in curs. Au dobinda fixa, valoarea de emisiune este egala cu valoarea nominala exceptind certificatele de depozit cu discount. -certificate de trezorerie = inscrisuri pe 1, 3 sau 6 luni emise de catre trezoreria statului pentru a acoperi nevoia temporara de resurse care apare din cauza necolectarii corespunzatoare si la timp a venitului public. Au rata dobinzii fixa si o valoare nominala predefinita. certificate de impozit = titluri care apar pe pietele dezvoltate si sint folosite de populati pentru plata impozitelor datorate statului. Suma imprumutata nu este rambursabila dar se face o compensare intre datoria statului fata de creditor, care este detinatorul inscrisului si datoria creditorului fata de stat reprezentata de impozitul pe profit. b) imprumuturi pe termen mediu si lung. - obligatiuni= valori mobiliare care dau posesorului calitatea de creditor dar si dreptul de a incasa la un anumit termen dobinda cuvenita si suma de rambursat. Aceasta se face fie la maturitatea imprumutului 19

(scadenta finala) fie in rate anuale. Statul emite obligatiuni publice iar colectivitatile locale (judete, municipii, orase) emit obligatiuni municipale. c)imprumuturi fara termen. -titluri de renta perpetua. Statul se obliga sa plateasca dobinda anuala dar nu face nici o precizare cu privire la momentul rambursarii creditului. Rambursarea poate avea loc oricind in viitor atunci cind statul va dispune de resurse. Statul rascumpara titlurile de renta perpetua prin tragere la sorti. Sub aspect economic creditul public reflect relaiile economice de redistribuire a resurselor temporar disponibile ale persoanelor fizice i juridice n favoarea autoritilor publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societii. Creditul public mbrac urmtoarele forme: - mprumuturile de stat; - atragerea disponibilitilor bneti prin casele de economii. n prezent, mprumuturile de stat constituie principala form a creditului public. Din destinaia diferit pe care o are creditul bancar i cel public reiese deosebirea dintre aciunile i obligaiunile emise de societile de capital, pe de o parte, i obligaiunile mprumuturilor de stat, pe de alt parte. Aciunile emise de ctre societile de capital reprezint nscrisuri care certific deintorului lor calitatea de creditor i-i dau dreptul s primeasc o dobnd la sumele mprumutate, indiferent de rezultatele financiare obinute de societatea care a emis obligaiunile. Aciunile, ca i obligaiunile societilor de capital, nu au valoare proprie, ci reprezint numai o anumit valoare din valoarea capitalului corporativ. Ele circul independent de capitalul real, adic se cumpr, se vnd i se gajeaz ca i cum ar avea o asemenea valoare. Aceste nscrisuri sunt, prin urmare, capital iluzoriu sau fictiv. Obligaiunile mprumuturilor de stat constituie titluri care atest deintorului lor calitatea de creditor al statului. Dei nu au o valoare proprie, ele circul ca i cum ar avea o asemenea valoare. n msura n care sumele mprumutate de stat nu snt folosite n scopuri productive, ci pentru consum, obligaiunile mprumuturilor respective nu au n spatele lor un capital real, capabil s produc o valoare nou. Cu toate acestea, ele dau deintorului lor dreptul de a primi o dobnd din partea statului care se suport din resursele bugetare. Prin urmare, obligaiunile mprumuturilor de stat reprezint dublu capital fictiv. Dobnda pltit de stat pentru mijloacele bneti mprumutate i utilizate de acestea n scopuri neproductive exprim relaii de redistribuire a venitului naional; se redistribuie, n principal, veniturile persoanelor fizice i juridice mobilizate la buget pe calea impozitelor i taxelor, n favoarea celor care au acordat bani cu mprumut statului i pentru care ncaseaz dobnzi. Sub aspect juridic, mprumutul de stat apare ca o nelegere intervenit ntre o persoan fizic sau juridic, pe de o parte, i stat, pe de alt parte, prin care prima consimte s pun la dispoziia statului o sum de bani, sub form de mprumut, pe o perioad determinat, iar acesta din urm se angajeaz s o ramburseze la termenul stabilit i s achite dobnda i alte costuri curente. Trsturile caracteristice ale mprumutului de stat sunt: a) mprumutul de stat are caracter contractual. Spre deosebire de impozit, care constituie o prelevare obligatorie, stabilit n mod unilateral de ctre stat n sarcina unei persoane fizice sau juridice, mprumutul exprim acordul de voin al prilor. Condiiile de emisiune i rambursare a mprumutului, forma i mrimea venitului pe care l asigur, precum i alte eventuale avantaje acordate mprumuttorilor se stabilesc de organele de decizie competente ale statului, fr consultarea prealabil a subscriitorilor poteniali. n cazul contractului de credit bancar, condiiile de acordare i rambursare a mprumutului se negociaz de banc cu fiecare solicitant. n plus, acest contract prevede obligaia debitorului s prezinte o garanie material n favoarea creditorului. n cazul mprumutului contractat de stat, acesta nu ofer o asemenea garanie celor ce mprumut.De regul, mprumuturile de stat au la baz principiul facultativitii. Istoria a cunoscut ns i cazuri de mprumuturi forate, cnd subscrierea a avut un caracter obligatoriu (la mprumuturi forate un stat recurge n mprejurri excepionale). b) mprumutul are caracter rambursabil. Ca mijloc de procurare a resurselor bneti de care statul are nevoie, mprumutul se caracterizeaz prin aceea c se restituie la termenul fixat, persoanelor fizice i juridice care l-au acordat, spre deosebire de impozit, care constituie o prelevare, la dispoziia statului, definitiv i nerambursabil. 20

c) mprumutul de stat asigur deintorilor de nscrisuri publice, pe lng rambursarea sumei mprumutate, i o anumit contraprestaie. Pentru a putea intra n posesia sumei de bani care i lipsete i a o folosi potrivit trebuinelor sale, statul se angajeaz s achite sistematic deintorilor de nscrisuri publice, preul acestei folosine. Preul la care ne referim mbrac forma dobnzii, forma ctigului ori ambele forme, dup caz, la care se adaug adesea i alte avantaje materiale.

19. CRITERIILE DE EVALUARE ALE NIVELULUI IMPRUMUTULUI DE STAT (RM). La contractarea unui mprumut este necesar stabilirea urmtoarelor elemente tehnice care l definesc din punct de vedere juridic: - denumirea mprumutului care se contracteaz; - valoarea menionat pe fiecare cupiur a nscrisului acelui mprumut; - termenul de rambursare; - dobnda; - eventuale alte avantaje materiale acordate deintorilor de nscrisuri, pentru a face mprumutul mai activ. Denumirea mprumutului poate s fie legat de destinaia acestuia. Atunci cnd statul dorete s atrag atenia opiniei publice asupra caracterului excepional al mprumutului sau asupra obiectivului urmrit prin acel mprumut, considerat de interes naional, precizeaz acest lucru n nsi denumirea lui (de exemplu: mprumut pentru finanarea proiectului de aprovizionare cu ap potabil a regiunii de nord a Moldovei n valoare de 25 milioane dolari S.U.A., ncheiat ntre Guvernul Republicii Moldova i Export Credit Bank (Turcia) .a.). n cazurile n care mprumuturile se contracteaz cu o oarecare regularitate pentru acoperirea deficitelor bugetare sau pentru alte destinaii (construcii de drumuri .a.), n denumirea lor se precizeaz anul cotractrii, nivelul dobnzii, forma pe care o mbrac venitul (mprumut de stat cu ctiguri), dup caz. Valoarea nominal, valoarea real i cursul. Pentru fiecare mprumut contractat pe pia, statul emite nite nscrisuri, denumite generic efecte publice, titluri, hrtii de valoare, obligaiuni etc., n cupiuri de o anumit valoare (de exemplu: de 200 de dolari S.U.A., 2000 de euro etc.). Suma nscris pe titlul unui mprumut de stat, denumit valoare nominal, exprim mrimea creanei pe ca re deintorul acesteia (creditorul) o are de ncasat de la stat (sau, invers, datoria statului fa de deintorul nscrisului respectiv). Cnd mprumutul se ramburseaz la termenul pentru care a fost contractat, statul achit deintorului nscrisului valoarea nominal a acestuia. Dac deintorul dorete s-i recupereze banii plasai n nscrisuri ale unui mprumut de stat nainte de termen, el poate s le vnd la burs. Suma cu care se cumpr (se vinde) un nscris, demunit valoare real, poate s fi e egal, mai mic sau mai mare dect valoarea nominal a acesteia. Mrimea valorii reale depinde de cursul la care coteaz nscrisurile respective. Cursul exprim preul cu care se cumpr i se vinde 100 de uniti monetare valoare nominal i acesta poate fi: al pari, adic egal cu 100; sub pari, adic mai mic dect 100, sau supra pari, adic mai mare dect 100. La lansarea unui mprumut, cursul obligaiunii unui mprumut de stat este, de regul, sub pari i numai uneori al pari sau supra pari. Cursul depinde de raportul dintre cererea i oferta de capital de mprumut, de nivelul dobnzii la mprumutul respectiv, ca i de alte avantaje oferite de stat deintorilor nscrisurilor acelui mprumut. n acest context, folosirea noiunilor de valoare nominal i valoare real este convenional, deoarece obligaiunile mprumuturilor de stat, aa cum s-a artat mai sus nu au valoare proprie. Termenul de rambursare. Exist mprumuturi pe termen scurt ( contractate pe o perioad de pn la un an inclusiv), pe termen mijlociu sau mediu (pe o perioad de peste un an pn la cinci ani inclusiv) i pe termen lung (pe o perioad de peste cinci ani). La mprumuturi pe termen scurt statul apeleaz atunci cnd, dei este echilibrat pe ntregul an, bugetul prezint neconcordane ntre momentul lansrii veniturilor prevzute i cel al afecturii cheltuielilor aprobate. mprumuturi pe termene mijlocii i lungi statul contracteaz atunci cnd are nevoie de resurse bneti pentru acoperirea deficitelor bugetare devenite cronice sau pentru finanarea unor cheltuieli de investiii de mare valoare. 21

Pentru mprumuturile pe termen scurt se emit bonuri de tezaur, polie de tezaur, certificate de datorie, certificate (bonuri) de impozite etc. Poliele de tezaur, spre deosebire de bonurile de tezaur i de celelalte nscrisuri pe termen scurt, sunt supuse dreptului cambial, care reglementeaz condiiile n care pot fi scontate la bnci, executate silit etc. Bonurile de tezaur pot fi lombardate la bnci i vndute la licitaie la cursuri variabile. Certificatele de impozite sunt nscrisuri nepurttoare de dobnd, pe care statul le nmneaz creditorilor si pentru plata unor furnituri sau alte angajamente. Deintorii acestor nscrisuri le pot folosi pentru plata impozitelor. Pentru mprumuturile pe termen mijlociu i lung se emit titluri de rent, iar pentru cele fr termen titluri de rent perpetu. nscrisurile emise de stat se mai deosebesc i prin faptul c unele sunt negociabile (nscrisuri cu circulaie liber), n timp ce altele nu pot fi negociate i nici lombardate. Dobnda. Preul pe care statul l pltete creditorilor si pentru folosirea sumei mprumutate mbrac forma dobnzii (venit fix de care beneficiaz toi deintorii de nscrisuri, proporional cu suma mprumutat); ctigurilor (venituri difereniale ca mrime, de care beneficiaz numai un numr restrns de deintori); forma combinat a dobnzii i ctigurilor sau forma altor avantaje. La mprumuturile de stat cu dobnd, fiecare obligaiune are anexat un numr de cupoane care se detaeaz periodic (o dat sau de dou ori pe an) i se prezint la ghieul Bncii Centrale sau al altei instituii desemnate de stat, de unde se ncaseaz dobnda cuvenit. La mprumuturile de stat cu ctiguri (premii), ctigurile se pltesc numai deintorilor obligaiunilor ctigtoare la tragerile la sor. Suma total a ctigurilor se stabilesc innd seama de rata dobnzii. Cu alte cuvinte, suma pe care statul ar fi pltit-o ca dobnd dac mprumutul ar fi fost cu dobnd se repartizeaz sub form de ctiguri. Rata dobnzii la nprumuturile de stat se menine, n general, la un nivel apropiat de cel al ratei dobnzii la creditul bancar. La rndul su, rata dobnzii la creditul bancar este n funcie de cererea i oferta de capital de mprumut i de rata medie a profitului. n mod normal, rata dobnzii este mai mic dect rata medie a profitului i manifest tendin de scdere. Practic, pot fi observate i situaii cnd, drept urmare a politicii de restrngere a creditului ban car promovat de stat, rata dobnzii s se situeze la nivelul ratei profitului mediu sau chiar s-l depeasc. Dobnzile la mprumuturile de stat se difereniaz n funcie de termenul de rambursare a acestora: cu ct este mai ndelungat acest termen, cu att mai ridicat este rata dobnzii. Statul ncearc s protejeze interesele persoanelor care i mprumut bani pe perioade mai ndelungate, acordndu-le o dobnd mai mare care s acopere mcar parial pierderea suferit de acestea prin diminuarea puterii de cumprare a banilor, ca urmare a inflaiei. Cele expuse pn aici se refer la rata de emisiune a dobnzii, denumit i rata nominal, deoarece ea se calculeaz la valoarea nominal a nscrisurilor emise de stat. n cazul n care mprumutul de stat se plaseaz pe pia la un curs sub pari, suma ncasat de la subscriitori (valoarea real) va fi mai mic dect cea pe care o datoreaz acestora i la care calculeaz dobnzi (valoarea nominal). Raportnd mrimea absolut a dobnzii datorate de stat creditorilor si la valoarea real a mprumutului, va rezulta c, de fapt, rata real a dobnzii este mai ridicat dect rata nominal a acesteia. Noiunea de rat real a dobnzii mai are i sensul de venit net ce revine creditorului de pe urma unei sute de uniti monetare date cu mprumut pe termen de un an i se determin prin corectarea dobnzii nominale cu influena creterii (descreterii) preurilor pe pia. Astfel, atunci cnd preurile de pe piaa intern nregistreaz o cretere de la un an la altul, aceasta diminueaz, practic, venitul realizat de creditor sub form de dobnd; n schimb, scderea preurilor majoreaz venitul real ce revine creditorului din dobnzi. Diferena dintre dobnda nominal i cea real constituie o pierdere pentru creditor i un avantaj de egal valoare pentru debitor. La fel se ntmpl i n cazul mprumuturilor contractate n strintate. Dac preurile produselor rii debitoare nregistreaz o scdere pe piaa extern, atunci dobnda real a acestui mprumut va fi mai mare dect cea nominal. n cazul creterii preurilor la exportul produselor rii debitoare dobnda real va fi mai mic dect cea nominal, ceea ce o avantajeaz. n acest caz, rata real a dobnzii se calculeaz 22

dup aceeai formul, cu precizarea c la numitor, n locul deflatorului produsului intern brut, fugureaz indicele de pre al produselor exportate de ara debitoare. Alte avantaje conferite deintorilor de nscrisuri ale mprumuturilor de stat . O modalitate de a face mai atractiv un mprumut de stat const n nlocuirea dobnzii cu ctiguri. n acest caz, suma care ar fi revenit tuturor deintorilor de nscrisuri sub form de dobnd se repartizeaz deintorilor nscrisurilor ieite ctigtoare la tragerile la sor. Pentru unii deintori de disponibiliti bneti, probabilitatea chiar redus de a realiza un ctig mare este mai tentant dect perspectiva realizrii certe a unui venit de cteva procente pe an sub form de dobnd. Statul folosete calea plasrii mprumuturilor la un curs pari, pentru a-l face mai atractiv. n mod normal, dobnda la un mprumut de stat ar trebui s fie stabilit la nivelul celei practicate pe pia la creditul bancar acordat ntreprinderilor. Cum ns unii subscriitori poteniali, n condiii egale, prefer s i plaseze disponibilitile bneti spre valorificare la bnci, statul caut s-i atrag oferindu-le un avantaj suplimentar, materializat ntr-o dobnd real mai mare dect cea de emisiune i ntr-o prim de rambursare. Aceast prim reprezint diferena dintre cursul al pari, la care se ramburseaz mprumutul, i cursul sub pari, la care se plaseaz. Ea poate s apar i n cazul n care mprumutul se plaseaz la un curs al pari, dar se ramburseaz la un curs asupra pari. n afar de dobnzi, ctiguri i prime de rambursare, unele state acord deintorilor de efecte publice i alte avantaje, cum ar fi: scutirea de impozite i taxe a veniturilor provenind de la anumite mprumuturi i/sau a tranzaciilor la burs cu efecte publice; acceptarea de ctre st at a unor nscrisuri ale mprumuturilor sale la valoarea nominal, drept plat n contul impozitelor datorate de ctre deintorul lor nainte de expirarea termenului de rambursare; garantarea variaiilor monetare. n anumite ri, unele nscrisuri ale mprumuturilor de stat se bucur de privilegiul juridic de a nu putea fi supuse executrii silite, n cazul n care deintorul lor a ajuns n stare de faliment. Faptul c n numeroase ri inflaia a cptat un caracter cronic face ca persoanele care i pstreaz banii n stare lichid (n numerar sau n cont) i cele care i ofer cu mprumut s piard sistematic o parte din puterea lor de cumprare. Sunt ferii de acest pericol numai cei care i plaseaz banii n valori materiale nesupuse deprecierii. ntruct riscul deprecierii monetare este cert i de mare amploare, inflaia a devenit un obstacol serios n calea dezvoltrii creditului att public, ct i privat. Pentru a proteja interesele creditorilor si, statul are la ndemn dou soluii, i anume: 1) s stabileasc o rat mai nalt a dobnzii care s acopere deprecierea previzibil a banilor; 2) s ofere o garanie juridic mpotriva acestei deprecieri. Prima soluie, dei utilizat n practic, nu este pe deplin satisfctoare, deoarece dac are la baz o rat supraevaluat a inflaiei, atunci aceasta va crea avantaje nemeritate creditorilor i va scumpi nejustificat mprumutul de stat; dac rata dobnzii se bazeaz pe o rat a inflaiei subevaluat, acest lucru va proteja interesele creditorilor, dar va reduce costul mprumutului pentru stat. Cea de-a doua soluie const n: a) exprimarea mprumutului ntr-o alt valut mai stabil. O asemenea msur se aplic mai cu seam n cazul mprumuturilor contractate n strintate; b) punerea n corespundere a monedei n care s-a exprimat mprumutul cu coninutul su n aur. O asemenea soluie, fezabil n condiiile n care monedele definite printr-o anumit cantitate de aur fin, dup renunarea la convertibilitatea acestora n aur nu mai are aplicabilitate practic; indexarea mprumutului. Aceast soluie const n punerea n dependen a valorii mprumutului de cea a monedei naionale, calculat pe baza indicelui de pre al bunurilor de consum sau a preului anumitor produse (de exemplu: preul unei tone de crbune extras sau al unui kwh de energie electric), ori a tarifului anumitor servicii: tariful de transport pe cltor/km). Aceast soluie reflect mai corect mutaiile monetare determinate de modificrile de preuri i tarife pe piaa intern, dect cele nregistrate n raport cu alte monede sau cu preul aurului 20. DINAMICA IMPRUMUTULUI DE STAT EXTERN SI INTERN IN RM, EFECTELE IMPRUMUTULUI DE STAT IN ECONOMIE. Deficitul bugetar depirea cheltuielilor bugetare asupra veniturilor bugetare este un fenomen financiar, cu care pe parcursul istoriei s-au confruntat absolut toate rile lumii. 23

Apariia acestuia este determinat de mai multe fenomene, printre care pot fi evideniate urmtoarele: descreterea produciei sociale; cheltuieli exagerate n realizarea programelor sociale aprobate; creterea sectorului economiei tenebre; majorarea cheltuielilor marginale n cadrul produciei sociale; emisiuni necondiionate a banilor. Printre factorii enumerai o importan deosebit o au micorarea produciei sociale i creterea sectorului economiei tenebre. n Republica Moldova, deficitul bugetar a fost determinat de realizarea necalitativ a bugetului de stat. n aa fel, deficitul bugetar a constituit 1786,2 mln lei, comparativ cu anul 2010, intrri le n bugetul de stat pentru anul 2011 au sporit cu 3475,9 milioane lei, la fel i cheltuielile au crescut cu 3285,5 mil lei. Cauzele primordiale de sporire a deficitului bugetar n Republica Moldova sunt: 1. La situaia din 30 septembrie 2011, datoria extern a RM a ajuns la circa 13,771 mlrd lei sau 78% din datoria de stat. Pentru deservirea acestei datorii, n primele 9 luni ale anului 2011, au fost utilizate mijloace bneti n sum de 753,55 mln lei, arat datele Ministerului Finanelor, pe cnd, confo rm experienei internaionale, pentru funcionarea normal a sistemului economic se permite o cot parte a datoriilor externe ce nu depete 40%. 2. Datoria intern a statului, la data de 30 septembrie 2011, a constituit 5,4 mlrd lei; 3. Orientarea geografic a comerului exterior nu este perfect. Astfel, exportul ntr-o ar i importul dintr-o ar nu trebuie s depeasc corespunztor 30 i 20% din volumul total, pe cnd indicatorii relaiilor noastre cu Rusia sunt corespunztor 60% i 30%; 4. Indicatorul de eschivare de la plata impozitelor este foarte nalt i prezint un pericol pentru sigurana economic a statului; 5. Volumul investiiilor strine este insuficient. Prevaleaz tendina de migrare a capitalului peste hotarele rii, fapt ce denot decapitalizarea economiei. n programul msurilor concrete de diminuare a deficitului bugetar trebuie incluse i realizate msuri, care pe de o parte ar stimula fluxul disponibilitilor bneti n fondul bugetar al rii, iar pe de alt parte ar contribui la micorarea cheltuielilor de stat. Practica internaional, n ceea ce privete diminuarea deficitului bugetar, aplic pe larg atragerea n ar a capitalului strin. Atragerea capitalului strin ar deschide mai multe oportuniti i va contribui la mbuntirea situaiei n Republica Moldova. Printre beneficiile atragerii capitalului strin, pot fi numite cteva: se extinde baza de producere a mrfurilor i serviciilor; apar noi contribuabili (se majoreaz fluxul veniturilor n buget); se amelioreaz situaia balanei de pli. Deficitul bugetar este o asemenea stare a bugetului de stat cnd ch. depesc veniturile. Cauzele majore fiind reducerea veniturilor i/sau majorarea ch. Cauzele deficitului bugetar n RM:1) reducerea masei impozitare provocate de declinul transformaional.2)scuturile impozitare i evaziunile fiscale.3)majorarea ch. adm. publice n condiiile reducerii interveniei statului n ec. 4)creterea rapid a ch. de deservire public. Cile de reducere a deficitului bugetar: majorarea veniturilor publice, reducerea unor ch. publice, ncasri de la privatizare, mprumutuir interne i externe. Acoperirea deficitului bugetar se face i prin emisiunea suplimentar de bani (mai ales n cazul izbucnirii rzboaielor). n anul 2000 deficitul bugetului al RM a fost de 161 mln lei, ceea ce constituie aprox. 1% din PIB, iar n anul 2006 a fost de. Atunci cnd deficitul bugetar nregistreaz dimensiuni inseminate, are loc o cretere a datoriei publice, care reprezint totalitatea mprumutelor interne i externe contractate de ctre stat n scopul acoperirii deficitului bugetar, meninerea rezervei valutare a statului Datoria public. Datoria de stat poate fi intern i extern. Intern se formeaz n urma acumulrii datoriiilor guvernului fa de cetenii proprii neachitarea salariilor, mprumuturile interne).Dezastrul economic din RM, instabilitatea pol. au dus la creterea datoriei interne la 1,5 mlrd lei.Datoria extern se formeaz n urma mprumuturilor de peste hotare.Datoria extern a RM este de 1 mlrd lei.Datoria public a statului nu trebuie s depeasc 60% din PIB.Una din cile de eficientizare a datoriei publice externe const n convertirea acestora din datorii publice n datorii publice interne.Aceast convertire ar permite ob inerea 24

anual de ctre rezidenii RM a unor fonduri suplimentare de peste 1 mlrd lei. Problema acoperirii datoriei de stat este dificil att p/u stabilirea soc-pol din interiorul rii, ct i p/u imaginea ei n lume, fiind posibile conecinele: decalaj general n sistemul ec. na., zguduiri pol. i sociale. Reducerea deficitului bugetar i acoperirea datoriei de stat poate fi asigurat numai prin punerea n funciune a tuturor forelor de producie naionale: a resurselor umane, res. naturale, capitalului, tehnologiilor. Pn ce ara nu va lichida datoria extern o parte din produsul naional se va duce peste hotare. Ponderea datoriei publice n PIB =Datoria public/PIB (1.1) 2. Datoria public pe locuitor este un alt indicator ce se folosete pentru a dimensiona proporiile datoriei publice. Acesta se calculeaz n baza urmtoarei formule: Datoria public pe locuitor = Datoria public/Numarul de locuitori (1.2) 3. Rata de ndatorare permite s se msoare costul serviciului sau aptitudinea rii de a asigura acest serviciu, prin comparaie cu devizele strine sau cu producia la care ara trebuie s renune. Rata de ndatorare poate fi exprimat n baza relaiei 1.3: Rata de ndatorare = Suma datoriilor pe termen scurt i lung /Suma exporturilor de bunuri i servicii 100 Rata serviciului datoriei indic proporia n care exporturile anuale ale Rata serviciului datoriei = Principal costul creditului /Suma exporturilor de bunuri i servicii 100 n continuare vom analiza evoluia datoriei de stat interne a Republicii Moldova, precum i ponderea acesteia n datoria de stat total pentru perioada 2006-2010. Vom ncepe cu anul 2006 pentru ca apoi s analizm evoluia datoriei de stat interne n anii ce urmeaz. Potrivit raportului Ministerului Finanelor al Republicii Moldova, valoarea efectiv a datoriei de stat administrate de Guvern, la 31.12.2006, a nsumat 13059,0 mil.lei, echivalentul a 1011,9 mil. USD. Datoria de stat intern, la 31.12.2006, s-a cifrat la 3790,18 mil.lei., ceea ce constituie 29,0%

Din suma total pentru serviciul datoriei de stat interne au fost utilizate: - 74,3 mil.lei pentru plata dobnzii la mprumuturile reperfectate de ctre Banca Naional a Moldovei (18,8%); - 172,4 mil.lei pentru plata dobnzii la valorile mobiliare de stat convertite (43,7 %); - 147,9 mil.lei pentru plata dobnzii i cupoanelor la valorile mobiliare de stat emise prin licitaie (37,5 %).

25

Stocul datoriei externe de stat s-a majorat cu 12,7 mil. USD, sau cu 1,7 la sut: datoria de stat direct a crescut cu 2,1 la sut, cea garantat asumat de stat s-a micorat cu 16,4 la sut. Majorarea datoriei de stat a fost determinat de valorificri de mprumuturi n sum de 43,3 mil. USD, rambursri de principal la mprumuturi i la titluri de valoare 39,3 mil. USD, acumulri de dobnd 9,8 mil. USD (conform condiiilor de reealonare din acordurile cu Clubul Creditorilor de la Paris) i fluctuaia ratei de schimb a principalelor valute fa de dolarul SUA. Credite noi sub garania guvernului nu au fost contractate, din creditele anterioare agenii economici au achitat 2,6 mil. USD. Sectorul privat a beneficiat de noi mprumuturi n sum de 968,5 mil. USD, din care 233,1 mil. USD au fost contractate de bnci, restul de agenii economici din alte sectoare.

26

S-ar putea să vă placă și