Sunteți pe pagina 1din 13

Capitolul I.

PRINCIPIILE DE TERAPIE ANTIBACTERIANA Tratamentul bolilor infectioase trebuie sa indeplineasca mai multe deziderate: sa fie initiat cat mai devreme in evolutia bolii, aceasta fiind o conditie esentiala; sa fie complet, cumuland toate posibilitatile de atac. Se disting astfel 4 tipuri de masuri terapeutice : 1. tratamentul etiologic ; 2. tratamentul patogenetic ; 3. tratamentul simptomatic ; 4. tratamentul igieno-dietetic. sa fie individualizati in functie de particularitatea cazului ; sa fie malabil, adaptat evolutiei ; sa aiba in vedere toleranta, contraindicatiile si nu in ultimul rand, pretul de cost. Tratamentul etiologic : insumeaza masurile destinate ani ilarii agentului patogen sau a to!inelor elaborate de acestea. Se diferentiaza doua posibilitati : tratamentul etiotrop propriu-zis prin utilizarea preparatelor antibacteriene, antivirale, antimicotice ; tratamentul imun prin care unii agenti sau to!inele lor sunt ani ilati pe calea apararii a organismului prin anticorpi specifici. Tratamentul patogenetic : prin aceasta forma se inteleg toate masurile necesare combaterii unor efecte induse de agentul patogen sau corectarii unor insuficiente sau dezec ilibre ma"ore, cum ar fi : terapia antiinflamatoare, anticonvulsivanta, depletiva, reec ilibrarea idroelectrolitica, acido-bazica, carditonica, etc. Tratamentul simptomatic : aceasta urmareste combaterea sindromului algic #prin utilizarea antialgicelor$, a iperpire!iei #prin utilizarea antitermicelor$, atenuarea tusei #in ibitori centrali$, sedare #sedative$, etc. Tratamentul igienico-dietetic : acest tip cuprinde repausul la pat, regimul alimentar # idro-lacto-za arat, iposodat, ipoglucidic, ipoproteic$ adaptat de la caz, la caz. %ecizia de a initia, continua si&sau sista terapia antibacteriana, trebuie efectuata cu precautie. I. Alegerea terapiei antibacteriene empirice

'gentul etiologic este adesea necunoscut in momentul initierii unui tratament. (n acest caz, tratamentul prezumtiv trebuie orientat spre agentii etiologici cei mai frecventi intalniti, utilizand o sc ema ce poseda cel mai ingust spectru ce poate acoperi microorganismele implicate. Tratamentul va trebui uterior modificat, in concordanta cu evolutia pacientului si cu rezultatele de laborator. (n momentul evaluarii initiale ) efectuarea unei coloratii gram din *materialul+ patologic potential infectat, permite adesea un diagnostic prezumtiv, rapid si poate fi esentiala pentru interpretarea rezultatelor ulterioare. 1

Modele de sensibilitate locala ) trebuie luate in considerare in selectarea empirica a terapiei, deoarece acestea pot varia in limite foarte largi intre comunitati. Hemoculturile, culturile sunt necesare pentru un diagnostic precis si pentru testarea sensibilitatii germenilor. Testarea sensibilitatii antibacteriene permite o selectie rationala a agentilor antimicrobieni si trebuie utilizata pe aproape toate culturile pozitive semnificative. Testarea diagnostica rapida cum ar fi utilizarea reactiei de polimerizare in lant #,-.$ si detectarea antigenelor bacteriene, poate sa furnizeze o confirmare precoce a prezentei unui agent infectios. II. !tatusul ga"dei

Starea clinica a pacientului contribuie la luarea deciziei asupra rapiditatii cu care trebuie instituit tratamentul, caii de administrare si terapiei. ,acientii necesita a fi evaluati prompt, din punct de vedere al stabilitatii emodinamice, evolutiei procesului infectios, rapid, progresiv, care poate ameninta viata, dar si din punct de vedere al deficitelor imunologice. Momentul initierii terapie antimicrobiene ) in situatia unui tablou clinic acut, terapia empirica este initiata imediat dupa prelevarea probelor biologice. Se impune intsruirea tratamentului antibacterian la pacientii splenectomizati, neutropenici, si in general la toti pacientii imunodeprimati. Calea de administrare ) in infectiile sistemice, de cele mai multe ori, se recurge la administrarea intravenoasa in bolus sau microperfuzii. 'dministrarea orala este recomandata petru continuarea tratamentului parenteral, sau cand este tolerata in infectii usoare si medii, doar daca este posibil atingerea de concentratii adecvate la locul infectiei. Tipul tratamentului ) tratamentul bactericid este de preferat fata de cel bacteriostatic, mai ales in cazul infectiilor severe, la pacientii imunodeprimati Graviditatea si perioada puerperala ) desi nici un agent antibacteria nu este cunoscut a fi complet sigur in timpul sarcinii, betalactaminele si cefalosporinele sunt cele mai frecvent utilizate in aceasta situatie. Tetraciclinele, fluoroc inolonele, aminoglicozidele, sulfamidele, sunt total contraindicate.

III.

Combinatii antimicrobiene

/tilizarea combinatiilor antimicrobiene trebuie pe cat se poate evitata, datorita to!icitatii antagonismului farmacologic si selectiei de tulpini rezistente. /tilizarea

empirica a combinatiilor antibacteriene pentru a acoperi un spectru cat mai larg, este "ustificata doar la pacientii cu infectii severe in situatii in care : (dentificarea agentului patogen nu este clara ; 'gentul etiologic suspectat are o susceptibilitate antimicrobiana variabila ; 0secul initierii unei terapii antibacteriene eficiente ar putea creste morbiditatea sau mortalitarea. -ombinatiile antibacteriene sunt indicate pentru a crea sau a produce un efect sinergic #de e!. sepsis, endocardite, peritonite, meningite, etc.$ I#. !tabilirea terapiei antibacteriene (n momentul initerii unui tratament antibacterian, trebuie luate in considerare urmatoarele : 'gentul etiologic a fost identificat1 0ste adecvata concentratia agentului la locul infectiei1 S-au dezvoltat agentii patogeni rezistenti 1 %aca sindromul infectios persista, aceasta se datoreaza unui proces infectios, sau este vorba despre o alta afectiune 1 I#. Durata terapiei %epinde de natura infectiei si de severitatea tabloului clinic. Tratamentul antibiotic necesita a fi continuat si dupa ce pacientul a devenit afebril, aceasta fiind monitorizat clinic, bilogic. (n general, in infectiile medii, durata terapiei este intre 12-14 zile, iar in infectiile severe, aceasta se poate prelungi la saptamani, luni #endocardite, artrite, osteomielite, etc.$.

Capitolul II. TRATA$ENT%L ANTIBACTERIAN Tratamentul antibacterian insumeaza tote masurile destinate ani ilarii agentului patogen, inclusiv a to!inelor elaborate de agentii infectiosi. 'ctiunea antibioticelor asupra germenilor sensibili poate fi : 3actericida - distrugerea bacteriana ; 3acteriostatica - stoparea procesului de multiplicare bacteriana. PRINCIPALELE CLA!E DE ANTIBI&TICE I. BETALACTA$INELE 3

,enicilina #1441- descoperita de 5leming$ este cel mai frecvent utilizata in zilele noastre Sunt antibiotice bactericide, nu poseda un efect postantibiotic #cu e!ceptia carbapenemelor$ CLA!I'ICARE

6 6 6 6 6

,eniciline 'socieri de betalactamine cu in ibitori de betalactamaze -efalosporine -arbapeneme 7onobactami

PENICILINELE NAT%RALE Spectrul de actiune al penicilinelor este legat de capacitatea de penetrare in celula bacteriei, inegala de la o specie, la alta. ,enicilina este activa 8in vitro9 pe : - -oci gram pozitivi #streptococi, pneumococi, streptococi anaerobi$ ; - -oci gram negativ #memingococi, gonococi$; - 3acilli gram pozitiv: : aerobi #carbunos, difteric$; : anaerobi #clostridiile, bacillus tetani$. - Spiroc etacee #treponema, leptospira, borrelia$; - 3acilli gram negative #pasteurella si fusobacterium$; ,enicilina ;: - %isponibila sub doua forme: sodica si potasica ; - %oza : <2222 /-2<2222 7/&=gc&zi ; - 5ractionata in 2-3 prize, intramuscular, intravenos ; - 0liminare renala ; - ,enetrabilitate inegala, e!celenta in tractul respirator superior, inferior, nula in oase, articulatii, oc i, saliva, limfa; - >eto!ica in doze mari. ,eniciline orale: - ,enicilina ? %oza: 3-@ 7/&zi la adult; 2.2< 7/&=g la copil 'dministrare per os, in absenta alimentelor ,eniciline cu actiune prelungita: - ,rocain-penicilina - 3enzantin-penicilina - 7oldamin, 0fitard ) 1222222 7/ la adulti, @22222 / la copii, utilizate pentru profila!ia reumatismului articular acut #.''$ si glomerulonefrita poststreptococica #;>,S$ PENICILINELE C% !PECTR% LAR(IT a) Aminopenicilinele : spectrul de actiune ) tulpini nesecretorii de penicilinaze ale enetrobacteriaceelor uzuale #Salmonella, S igella, 0sc eric ia coli, Alebsiella, B. influenzae, 3ordetella pertussis si parapertussis$ 1. 'mpicilina : oral, parenteral %ifuziune e!celenta in tesuturi .esorbtie buna si rapida, neinfluentata de alimentatie %oza : 4

<2-222 mg&=gc&zi la copii #oral, i.v., i.m.$ 2<2-<22 mg-4!&zi la adulti 2. 'mo!icilina : 'ntibiotic utilizat frecvent in infectii acute ale tractului respirator superior, inferior <2-1<2 mg&=gc #oral, i.v., i.m.$ b) Carbo*ipenicilinele: 1.-arbenicilina : active ,seudomonas, ,roteus, 0nterobacter, 7organella, ,rovinencia, Serratia spp ; se utilizeaza numai parenteral. 2. Ticarcilina : Spectru asemanator, mai activ pe ,seudomonas %oza : <2 mg-222 mg&=gc&zi i.v., in infectii sistemice 3. TicarcilinaC'cid clavulanic #Timentin$: mult mai active pe germeni gram negative c) %reidopenicilinele: 1. 'zlocilina 'ctive pe coci gram pozitiv, 0nterobacteriacee, 'cinetobacter, Serratia marcescens, ,seudomonas aeruginosa, Alebsiella, 0sc eric ia coli; %oza: 12-1@g&zi la ore, i.v. 2. ,iperacilina 3. 7ezocilina : 'ctiva pe gram negativ, actiune antipiocianic, ,roteus <2-222 mg&=gc&zi i.v. 4. ,iperacilina&TazobactamDTazocilina #Tazocin$ %oza: <2-122 mg&=gc&zi i.v. 222-3<2 mg&=gc&zi d) Amidino-penicilinele: - active doar pe bacili gram negative ,ivmecilinam, 7ecilinam 2,@)1,@ g&3!&zi i.v. la adult 12-1< mg&=gc&zi i.v. la copil 'ctive pe 0sc eric ia coli, Alebsiella, 0nterobacter, ,roteus 'dministrare : oral, parenteral 222-@22 mg&3!&zi e) Peniciline antista+ilococice : (zo!azolipeniciline ) E!acilina, -lo!acilina, %iclo!acilina 7etilicilina >afcilina (n prezent, rezistenta stafilococului la aceste antibiotice se ridica pana la 32F. %oza : <2-122 mg&=gc&zi i.v., i.m., p.o. Peniciline asociate cu in,ibitori naturali de betalactama"e : 1. 'ugmentin #'mo!icilinaC'cid clavulanic$ 2. Timentin #TicarcilinaCSulbactam$ 3. /nasGn #'mpicilinaCSulbactam$ 4. Tazocilina #,iperacilinaCTazobactam$ 'ugmentin : <

'ciune : Baemof ilius influenzae, 3ran amella #infectii de cai respiratorii superioare, inferioare$ %oza :32-<2 mg&=gc&zi 2-3 adm. p.o., i.v. Trimentinul: /tilizat in infectiile genitourinare, abdominale, pelviene cu activitate pe bacili gram negative %oza: 3,1 g la @ ore i.v. Tezobactamul: 12-22,< g&zi la adult, i.v.&24 , la H interval %ifuzeaza e!celent in I-., activ pe bacili gram negativ #piocianic, Alebsiella$ CE'AL&!P&RINELE S-a propus, si se mentine clasificarea cefalosporinelor in generatii #(, ((, (((, (?$ in functie de ordinea aparitiei lor, dar si tinandu-se cont de farmacologia si spectrul lor de actiune.

Administrare parenterala -efalotina : 2-12 g&zi i.v. la adult -efaloridina copil -efazolina : 2-@ g&zi i.v. la adult -efacetril -efanona Tabel ( ) -efalosporinele de generatia (

Administrare orala -efale!ina : 2-4 g&zi p.o. la adult -efadro!il : <2-122 mg&=gc la -efatrizina : 2-3 g&zi p.o. -efradina -efadrezil 2,<-1 g 2!&zi p.o.

Spectru actiune: -oci, bacili gram pozitiv, inclusive stafilococul secretor de penicilinaza ;ram negativ: 0sc eric ia coli, ,roteus, Alebsiella 'bsorbtie digestive buna, difuziune tisulara buna, toleranta buna. (neficiente pe enterococi, Iisteria, S'7. (ndicatii : infectii E.I, bronsite comunitare, infectii urinare "oase, infectii cutanate, antibiotico-profila!ie in c irurgie. Administrare parenterala -efamandola : <2-1<2 mg&=gc i.v. -efuro!im a!etil : 22-122 mg&=gc i.v.la copil -efotiam -efo!itina : H2-1@2 mg&=gc i.v. Tabel (( ) -efalosporinele de generatia a ((-a 'u o activitate antibacteriana mai puternica, fata de stafilococii patogeni, streptococi, enterococi si pe unii bacili gram negativ #Baemop ilius$, coci gram negativ #>eisseria spp.$ @ Administrare orala -efaclor : 22-42 mg&=gc -efprozil

,enetrabilitate tisulara buna, e!ceptand S>- ; (ndicatii : infectii E.I, pneumonii comunitare, infectii ginecologice, cutanate si de parti moi, infectii urinare, antibiotico-profila!ie. -efalosporinele de generatia a (((-a Spectru antibacterian larg, difuziune tisulara prin membrane, stabilitate la actiunea betalactamazelor -efalosporinele de e*trema stanga ) activi pe bacili gram negativ si coci gram pozitiv #-eftria!ona$ -efalosporinele de centru cu activitate pe bacilul piocianic #-eftazidima si -efoperazona$ -efalosporinele de e!trema dreapta ) activitate deosebita pe bacili gram negativ anaerob #3acteroides fragilis$ >u sunt active pe enterococ, Iisteria, S'7. ,enetrabilitate e!celenta tisulara, I-. Administrare orala -efi!ima: H mg&=gc&zi la copil -efpodo!ima: 222-422 mg&zi la adult -efdinir:322-@22 mg&zi la adult -eftibuten: 4 mg&=gc&zi la copil

Adminstrare parenterala -efota!ime: 122-222 mg&=gc i.v. -eftizo!ime: 122-222 mg&=gc i.v. -eftria!ona: <2-122 mg&=gc i.v. -efoperazona: <2-122 mg&=gc i.v. -eftazidima: <2-122 mg&=gc i.v. -efsulodina: <2-122 mg&=gc i.v. 7o!alactam: <2-122 mg&=gc i.v. 5lemo!ef: <2-122 mg&=gc i.v.

Tabel ((( ) -efalosporinele de generatia a (((-a -efalosporinele de generatia a (?-a 'ctivitate pe: -itrobacter, 0nterobacter, ,seudomonas aeruginosa (ndicatii: infectii severe intraabdominale, infectii bacteriene la neutropenici -uprind : : -efeprim : 2-@ g&zi i.v. la adult : -efpiramida : -efpirom : 2-4 g&zi i.v. la adult CARBAPENE$E Sunt agentii importanti, utilizati in infectiile sistemice severe, cu agentii patogeni, producatori de betalactamaze #,seudomonas aeruginosa, 'cinetobacter spp., 0nterobacter spp., Serratia spp., ,roteus vulgaris, ,rovidencia spp., 7organella$ Spectrul de actiune : coci gram pozitiv, coci gram negativ, bacili gram negativ, bacili gram pozitiv, unii anaerobi; sunt antibiotice cu spectru ultra larg. ,ot fi utilizate in monoterapie, in infectii sistemice severe. Tienamicina-Cilastatin .Tienam): (nactiva pe S'7., ,seudomonas aeruginosa %oza: 1<-2< mg&=gc&zi, i.v. la H-12 ore la copil 2-4 g i.v. la adult; nu se recomanda in infectiile sistemului nervos central $eropenem-$eronem : J

7ai activi, decat anteriorul pe piocianic 're o penetrare antibacteriana mai rapida si mai intensa 0ste preferat in infectiile S> %oza : 32-42 mg&=gc&zi i.v.la H ore Ertapenem: /tilizat frecvent in infectiile severe abdominale, peritonite, pancreatite, infectii cutanate si da parti moi %oza: 1 g&zi i.v. la adult in priza unica 'lti reprezentanti ai seriei: ,anipenem, %oripenem, 5eropenem. $&N&BACTA$I ,oseda un singur inel betalactamic. 'ztreonam ) spectru de activitate redusa : germeni gram negativ, inactiv pe coci gram pozitiv. ,enetreaza bine tisular si I-.. /tilizat in infectii urinare, genitale, epatobiliare, abdominale, osteoarticulare, sepsis, meningite. $ACR&LIDELE ,rimul reprezentant al seriei ) 0ritromicina #14<2$ Toate macrolidele actioneaza intracelular 0ritromicina ) bacteriostatica in doze mici, bacteriocida in doze mari Spectru de actiune: coci si bacili gram pozitiv, aeobi si anaerobi, coci gram negative 3acili gram negativ ) 3ordetella pertussis, Baemop ilius influenzae, Iegionella, Belicobacter 7icrobacterii atipice Spiroc ete -lamGdia pneumoniae, ric=etsii To!oplasma gondii. De e*tractie naturala -u 12 atomi -u 14 atomi -u 1< atomi -u 1@ atomi -u 1J atomi De semisinte"a 7etilmicina 0ritromicina Eleandomicina Trioleandomicina .o!itromicina -laritromicina 'zitromicina .o=itamicina 7io=acina

Spiramicina Kosamicina Iancacidina

Tabel (? ) -lasificarea macrolidelor 0rirtromicina: 32-<2 mg&=gc&zi p.o. Spiramicina: <2 mg&=gc&zi p.o. -laritromicina: 2<2-<22 mg&2!&zi p.o., i.v. #1< mg&=gc&zi$ 'zitromicina: 2<2-<22 mg&zi la adult p.o., i.v. ; 12 mg&=gc&zi la copil p.o., i.v. /ET&LIDELE: reprezinta o noua clasa de antibiotice din familia macrolidelor. H

Telitromicina: active pe streptococ, stafilococ, pneumococ, bacili gram negative, Baemop ilius, 7ora!ella, 3ordetella, Iegionella. Sunt utilizate in pneumonii comunitare, sinuzite, angine, faringite. !INER(I!TINE: #LuinupristinC%alfopristinDSinercid$: 'ntibiotice active pe germeni gram pozitiv si gram negativ, aerobi si anaerobi #S'7., pneumococi, entreococi$. LINC&!A$&DELE: 7ai active pe 3acteroides, penetreaza in os si articulatii, plamani, sinusuri, cai biliare. (ndicate: in tratamentul osteomielitelor si osteoartritelor stafilocicice, si in infectiile cu bacili gram negativ, anaerob ) pulmonare sau genitoabdominale-pelvine Lincomicina : 32-42 mg&=gc&zi, 2-3!&zi i.v., i.m. Clindamicina : %erivat de semisinteza a Iincomicinei 'dministrare orala #%alacin$, i.m, i.v. %oza 1<-42 mg&=gc&zi la copii 2,@-2,4 g&zi la adulti 0fecte adverse: colite secundare, ulceromembranoase cu -lostridium dificile (LIC&PEPTIDELE : 7ecanism de actine : in iba sinteza peretelui celular 'ntibiotice bactericide Spectru de actiune : stafilococ aureu patogen si epidermidis, inclusiv tulpinele rezistente la meticilina, streptococi de grup 3, enterococi, pneumococi, germeni anaerobi gram pozitiv si negativ, Iisteria monocGtogenes (ndicate in infectiile severe cu S'7. 0fe!te adverse: nefroto!icitate Teicoplanina: @ mg&=gc&zi prima zi 3mg&=gc&zi i.v. #ancomicina: 12-42 mg&=gc&zi i.v. #penetrabilitate in I-.$ A$IN&(LIC&0IDELE 3actericide, sunt utilizate in asociere cu alti agenti antibacterieni, in infectii severe, cauzate de germeni aerobi, gram pozitiv si negativ 'dministrare i.m., i.v. .eactii adverse:ototo!icitate, nefroto!icitate, blocada neuromusculara Spectru larg: bacili gram negativ, coci gram pozitiv, microbacterii tipice, atipice 1444 Streptomicina : 1< mg&=gc&zi i.m. >eomicina Aanamicina ;entamicina: 3-< mg&=gc i.v., i.m.&zi 4

14@3

14J2 14J< 14JH 14H2

Tobramicina: 2 mg&=gc&zi i.v. Sisomicina %ibe=acina: 3 mg&=gc.zi i.v., i.m. 'mi=acina: <-J-1< mg&=gc&zi i.v., i.m. >etilmicina: 4-J mg&=gc&zi i.v., i.m. (sepamicina: H-1< mg&=gc&zi i.v., i.m. <- 0pisisomicina Sagamicina

Tabel ? ) 'minoglicozide si anul descoperirii ANTIBI&TICELE P&LIPEPTIDE Sunt antibiotice de e!tractie naturala, din bacterii di genul 3acillus: poliminele 3 si 0, 3acitracina, Tirotricina 'ntibiotice bactericide ) nu se absorb din intestin, prezinta actiune locala ) to!icitate renala Colimicina .Colistina1 Polimi*ina E) : -el mai putin to!ic 'dministrare ) orala, i.v. %oza : 122222-2<2222 /&=g&zi, recomandat in boala diareica acuta, cu germeni sensibili #S igella, Salmonella$ 'dministrat parenteral, este indicat in infectii urinare, genitale, sistemice, meningite #activa pe 'cinetobacter, ,seudomonas aeruginosa, enterococ$ CL&RA$'ENIC&LII 'ntibiotice bacteriostatice, mod de administrare oral, parenteral #-loramfenicolul, Tiamfenicolul$ Spectru de actiune: streptococi, grupele ', 3 si viridans, pneumococi, gonococi, meningococi, Iisteria, Salmonella, S igella, Baemop ilius, ?ibrio c olerae, ric=etsioze ,enetrare in I-. ) utilizat in meningite, abcese cerebrale %oza: 2<-<2 mg&=gc&zi 0fecte secundare: anemie emolitica, aplastica, ireversibila si fatala !%L'A$IDELE ,reparate bacteriostatice Spectru de actiune e!tinsa: Baemop ilius, S igella, Iisteria, ,neumococ, ,neumocGstis 0fectele secundare : anemie aplastica, neutropenie, reactii alergice #sindrom Stevens-Ko nson$ Clotrima"olul .BI!EPT&L): -uprinde Trimetoprim&Sulfameto!azol 'dministrare orala, parenterala %oza: 4-@ mg 2!&zi Pirimetamina-!ul+ado*ina2'ansidar: folosit in tratamentul malariei, to!oplasmozei 'L%R&C3IN&L&NELE 12

14@2 ) 'cidul nalidi!ic 'ntibiotice bactericide Spectru de actiune: coci gram pozitiv #stafilococi, enterococi$, gram negativ #>eisseria spp.$, enterobacteriacee, bacili gram negativ, inclusive ,seudomonas aeruginosa, microbacterii, mGcoplasme, clamGdii 'dministrare orala, parenterala 0liminare urinara, biliara 0fecte secundare: sunt contraindicate la copii ematologice, nervoase, epatice

>orflo!acina: H22 mg&zi p.o. ,eflo!acina: H22 mg&zi p.o. -iproflo!acina: H22 mg&zi p.o.; 422-@22 mg&zi i.v. Eflo!acina: 422-H22 mg&zi p.o.

Iomeflo!acina: 422-H22 mg&zi p.o. Sparflo!acina ;atiflo!acina: 422 mg&zi p.o. Ievoflo!acina: <22-1222 mg&zi p.o., i.v. 7o!iflo!acina: 422 mg&zi p.o., i.v.

Tabel ?( ) 5loroc inolone noi BEN0I$IDA0&LI $etronida"olul Spectru de actiune: anaerob, gram pozitiv si negativ 0fect bactericid 7od de administrare : oral, parenteral (ndicatii : parazitoze, tetanos, Belicobacter ,Glori, colita ulceroasa, c irurgia colonului %oza : <2 mg&=gc&zi 3!&zi CICLINELE Sunt antibiotice bacteriostatice, dar pot fi bactericide in anumite situatii 'ctive pe coci gram pozitiv, coci gram negative, bacilli gram pozitiv, bacili gram negativ -ontraindicatie in sarcina, alaptare, copii, pacienti cu insuficienta renala Tertaciclina: 2<-32 mg&zi p.o., i.v. Do*iciclina: 222 mg&zi p.o., i.v. $inociclina: 222 mg&zi p.o., i.v. Tigec4lina .T4gacil): ) activ pa S'7. &5A0&LIDIN&NE Sunt antibiotice bacteriostatice 'ctive pe: coci gram pozitiv aerobi, inclusiv S'7., enterococ fecal, bacili gram pozitiv; indicate in infectii severe, pneumonii nozocomiale, infectii de parti moi1 neuroin+ectii1 etc. Line"olid: 1,2 g&zi i.vi., p.o., la 12 ore ANTI'%N(ICE 5ungicide, fungistatice 'ntifungice sistemice, locale 11

Clasa de anti+ungice 61 Poliene 'mfotercina 3 'mfotercina 3 liposomala >istatina 71 A"oli Aetoconazol 7iconazol 5luoconazol (ntraconazol ?oriconazol ,osaconazol 81 Alilamine Terbinafina 91 'lucito"a :1 (riseo+ul;ina <1 Ec,inocandine 'nidulafungin -aspofungin 7icafungin

$ecanism de actiune 5ungistatice 5ungicide la doze mari

3loc eaza sinteza ergosterului

5ungicid (n iba sinteza acizilor nucleici (n iba sinteza acizilor nucleici si mitozele 3loc eaza sinteza 1,2 beta-glucan cu dezorganizare de peretele celular fungic

Tabel ?(( ) 'ntifungice ) clasificare Indicatii: infectii sistemice cu -rGptococcus, candidoze severe #'mfotericina 3, 5luconazol$, aspergiloza invaziva, fusarioza, infectii invazive cu tulpini de -andida nonalbicans #?oriconazol, -aspofungin$, stomatite #>istatin$. Efecte adverse: epatoto!icitate, nefroto!icitate, fotosensibilizare, ipotensiune arteriala, tulburari digestive. A(ENTI ANTI3ERPETICI 'ciclovir: 12-42 mg&=gc&zi p.o., i.v., indicat un encefalita erpetica, erpesul neonatal, infectii cu ??M sau BS?, erpes genital ?alaciclovir: 2,< g 2!&zi p.o., indicat in erpes zoster, infectii genitale cu BS? 5amaciclovir: 2,< g 3!&zi p.o., indicat pe susele acGclovir rezistente ;laciclovir: 2!< mg&=gc&zi p.o. sau intravitros ) utilizat in terapia sau profila!ia infectiei cu -7?. .eactii adverse : medulo!icitate, apatoto!icitate, nefroto!icitate, cefalee, convulsii ?alganciclovir: 422!2 mg&zi p.o. utilizat in terapia sau profila!ia infectiei cu -7? 5oscarnet: 2!42 mg&=gc&zi p.o. utilizat in infectia -7? si cea cu erpes virusuri -idofovir :< mg&=gc i.v., utilizat in infectia -7?, la pacientii B(? si in papilomatoza A(ENTI ANTI#IRALI 12

'gentii antigripali suprima replicarea virala 'mantadina, .imantadina: 122 mg!2&zi p.o. 0fecte adverse : cofuzie, agitatie, tulburari de somn. Manamivirul #.elanza$: 12 mg!2&zi, < zile. Se utilizeaza in decurs de 32 ore de la debutul simptomelor gripale, activ pe virulsul gripal ',3 Eseltamivir #Tamiflu$: J< mg!2&zi p.o., < zile, in ibitor al neuraminidazei, activ pe virusul gripal ', 3.

13