Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT

PRIVIND LUCRAREA DE LICEN A ABSOLVENTULUI(EI) Nume i prenume PROMOIA 2 !!

!" Ti#$u$ $u%r&rii 'Imp(r#)n*) m)n)+emen#u$ui re,ur,e$(r um)ne -n %).ru$ C"A"S Ar)./ 2" S#ru%#ur) $u%r&rii Introducere Capitolul 1 Managementul resurselor umane - Definirea conceptelor de management, management public i managementul resurselor umane - Definirea resurselor umane - Procesul de asigurare a resurselor umane n cadrul C.A.S. Arad Capitolul Sistemul de trening i e!aluarea performan"elor n cadrul C.A.S. Arad - #esponsabilit$"i ale Compartimentului #esurse %mane pri!ind sistemul de trening - &!aluarea performan"elor profesionale indi!iduale ale func"ionarilor publici Capitolul ' Aspecte pri!ind numirea n func"ie public$ - Modul de ocupare a func"iei publice - (ia postului Conclu)ii . *pinii +ibliografie Ane,e 0" Apre%ieri ),upr) %(n*inu#u$ui $u%r&rii .e $i%en*&, (r+)ni1)re $(+i%&2 m(. .e )3(r.)re2 %(mp$e4i#)#e2 )%#u)$i#)#e2 .e5i%ien*e -ucrarea de licen"$ are o succesiune logic$ a capitolelor, un mod de abordare original i comple, fiind mbinat$ teoria cu aspectele practice. .ema surprinde aspectele socio-economice actuale. 6" Apre%ieri ),upr) $u%r&rii - num$rul titlurilor bibliografice consultate/ ' 0din care 1 c$r"i i articole de specialitate, restul fiind site-uri 2eb3 - frec!en"a notelor de subsol/ 4 , o parte din citate includ autorul n te,t, iar o parte fac referiri la di!ersele site-uri utili)ate. - sursele consultate sunt de calitate i actuale - absol!enta a prelucrat informa"iile din sursele bibliografice - modul de abordare este original.

7" C(n%$u1ii (8)$()re) $u%r&rii e$)3(r)#e .e )3,($8en#2 re$e8)n*) ,#u.iu$ui -n#reprin,2 %(mpe#en*e$e )3,($8en#u$ui2 %(n,e%8en*) i ,eri(1i#)#e) .e %)re ) .)# .(8).& )3,($8en#u$ pe p)r%ur,u$ .(%umen#&rii i e$)3(r&rii $u%r&rii) Abordarea temei 5Importan"a managementului resurselor umane n cadrul C.A.S Arad6 denot$ serio)itatea i consec!en"$ n elaborare. 9" Re.)%#)re) $u%r&rii re,pe%#& n(rme$e .e re.)%#)re :" Nu e4i,#& ,u,pi%iuni .e re)$i1)re prin 5r)u.& ) pre1en#ei $u%r&ri ;" C(n,i.er %& $u%r)re) -n.ep$ine#e %(n.i*ii$e pen#ru ,u,*inere -n ,e,iune) .e E4)men .e $i%en*& -n 2 !!"

Ar).2 D)#) ! " 9"2 !!

<n.rum&#(r #iin*i5i%

Se !or nlocui p$r"ile de te,t scrise cu r(u cu datele personale ale studentului7