P. 1
Specificul românesc din Ardeal

Specificul românesc din Ardeal

|Views: 6|Likes:
Published by blue_bird90
Specificul românesc din Ardeal
Specificul românesc din Ardeal

More info:

Published by: blue_bird90 on Jan 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

S

pecificul românesc din Ardeal

EDITORIAL | 06-03-2011 16:16

Există un specific ardelean? E o întrebare dificilă la care încearcă să răspundă numeroşi intelectuali cu pretenţii elitiste din Transilvania. Ei merg „pe mâna” unei viziuni regionaliste care se poartă ca modă în Europa. Dar, cum se ştie de la Eminescu orice modă este trecătoare, „vreme trece, vreme vine./ Toate-s vechi şi nouă toate…” De cele mai multe ori paradigma se pune greşit din punctul de vedere a unei specificităţi ardelene autonome şi nu ca parte a unei identităţi mai largi, româneşti. Premisa este exacerbarea unei identităţi regionale rupte de contextul unei comunităţi culturale de tip naţional. Ce poate însemna Transilvania din punct de vedere cultural fără Vechiul Regat? O întrebare care nu merită răspunsul, deoarece cultura română se prezintă ca un spectru cu bogate irizări spirituale specifice ce îşi pierd valoarea şi frumuseţea luate în parte, adică rupte de spiritul de comuniune al spaţiului danubiano pontic. E în spiritul timpului (zeitgeist) să promovăm regionalismul, să exacerbăm individualităţile locale, dar la o analiză pertinentă nu le putem despărţi definitiv de vechile individualităţi arhetipale care le au creat şi dezvoltat în construcţia ideologică a comunităţilor naţionale. E adevărat Transilvania are o îndelungată şi singulară istorie a ei, aşa cum o are şi Ţara Românească şi Moldova. Există un model cultural intra carpatic şi unul extra carpatic, dar ele nu sunt independente, ci complementare. Aceste complementarităţi culturale specifice trebuie cultivate, dar nu autonomizate, pentru că astfel îşi pierd identitatea, rădăcinile spirituale care le fac atractive şi originale. Specificitatea fără complementaritate nu are valoare culturală ontogenetică. Arhetipul românesc secular este tocmai spiritul unităţii care i a animat pe locuitorii celor trei provincii istorice: Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Înainte de formarea naţiunii române moderne în secolul al XIX lea, acest spirit al unităţii s a evidenţiat mai ales prin religie, în speţă ortodoxia a fost liantul care a dat conţinut identit ar românilor ce au trăit sub diverse stăpâniri sau influenţe străine. Chiar Unirea lui Mihai Viteazul de la 1600 a fost văzută, mai ales de românii ardeleni, ca o emancipare religioasă faţă de religiile recepte, catolică şi reformată. Domnitorul muntean a înfiinţat o mitropolie ortodoxă de Alba Iulia fiind astfel conştient de rolul ortodoxiei ca factor unificator al Ţărilor Române, cu o populaţie majoritară de rit bizantin. A devenit clar, pentru cercetătorii de azi, că Unirea religioasă de la 1698, a fost o încercare de emancipare religioasă a românilor din Transilvania de a depăşi starea de toleraţi impusă de clasele dominante prin actele constituţionale medievale, Aprobate şi Compilate. Paradoxal, deşi austriecii au

de la cronicarii moldoveni Grigore Ureche şi. Revoluţia Română de la 1848 a fost coordonată de revoluţionarii români în toate provinciile istorice cum a dictat mersul mişcării. la începutul secolului al XVIII lea. de factură germanică. uşor comic. Moldovenii Cuza şi Kogălniceanu au participat la evenimentele din Transilvania. s a impus în Transilvania pe un fond autohton nealterat de invazii asiatice aşa cum s a . Seriozitatea şi ţinerea „cuvântului dat” este specific ardeleanului. unui Avram Iancu pragmatic. privind unitatea neamului românesc. Bălcescu era un idealist care vedea o Românie într o Europă virtuală. în mijlocul moţilor transfiguraţi de război. nu întâmplător Inochentie Micu Klein a acţionat ca episcop greco catolic în apărarea şi afirmarea drepturilor românilor din Ardeal. că a fixat teoretic originea noastră latină „de la Râm” (Roma). reprezintă o componentă a caracterului românului ardelean. Toate acestea au dus la un latinism exacerbat. a fost firesc ca unirea religioasă cu Roma oraş mitic întruchipat în Cetatea Eternă ca o Cetate a lui Dumnezeu să fie considerată de către contemporani ca şi o reîntoarcere la originea latină. prin ritul liturgic bizantin. exagerare latinistă astâmpărată de un critic de şcoală germană şi la obârşie ardelean. prin Şcoala Ardeleană şi cărturarii Timotei Cipariu şi Aron Pumnul. care avea statut de religie de stat în Austria.României. În celebra noapte din Munţii Apuseni. Buna intenţie a lui Nicolae Bălcescu a fost apreciată de Avram Iancu. Era o viziune umanistă cu rădăcini în gândirea lui Nicolae Olahul. Astfel.dorit ca unirea religioasă să întărească Biserica catolică. Amprenta civilizaţională a Europei Centrale. noua Biserică greco catolică a fost percepută de români ca o perpetuare. care apăra cu arma în mână drepturile românilor ardeleni faţă de şovinismul aristocratic al ungurilor. pentru o viitoare Europă Unită. în cunoştinţă de cauză ca ideolog al naţiunii române moderne. Titu Maiorescu. iar Avram Iancu un român realist ce dorea să afirme şi să apere drepturile imediate ale românilor oprimaţi de un regim cu puternice conotaţii feudale. pragmatic. De aceea. Tocmai acest realism imediat. care ştim. Miron Costin. conştient de românitatea populaţiei de pe ambele versante ale Carpaţilor. mai ales. Nicolae Bălcescu îi vorbea de o împăcare cu ungurii. la lumina focului. El avea precedentele intelectuale.000 de ţărani ardeleni au strigat lozinca: „Noi vrem să ne unim cu Ţara”. a identităţii lor religioase şi de ce nu naţionale. Pe Câmpia Libertăţii de la Blaj peste 40. în dauna reformaţilor unguri. iar Nicolae Bălcescu s a implicat activ într o împăcare istorică şi iluzorie între Kossuth şi Avram Iancu. dar depăşea utopic realitatea epocii. La 1848 exista clare et distincte o conştiinţă a unităţii neamului românesc şi un proiect al reunirii tuturor teritoriilor locuite de români sub forma romantică a restaurării Daco.

faţă de civilizaţia materială şi spirituală superioară din Transilvania în contrast cu situaţia fanariotizată şi coruptă din Ţara Românească. dar hotărâtă să armonizeze legislaţia şi să rezolve gravele probleme de integrare administrativă a Transilvaniei în structurile de stat ale Vechiului Regat. Caragiale care dorea iniţial să se instaleze în Transilvania. devenită suverană şi Regat. şi au însuşit seriozitatea şi metafizica de tip Mittel Europa. pe la 1820. preferând să meargă în capitala „germanismului”. alimentând trăsăturile aparte ale Transilvaniei româneşti. evidenţiind ludic diferenţele de abordare culturală dintre două civilizaţii diferenţiate de stăpâniri străine opuse. În imaginar. la Cluj. A devenit o legendă faptul că el măsura cu metrul poziţia tablourilor din muzeul sibian al guvernatorului Bruckenthal.întâmplat în Ţara Românească şi Moldova. Deşi teritorii româneşti. După Marea Unire. precum şi hegemonia greco levantină de câteva secole a modificat unele trăsături iniţiale ale caracterului românesc de la sud şi est de Carpaţi spre o atitudine uşor contemplativă de curgere atemporală la Porţile Orientului. la 1 Decembrie 1918. Iuliu Maniu. ardelenii s au simţit stăpâni la ei acasă. De aceea şi astăzi. Numeroşi români ardeleni privesc cu melancolie la perioada când la Sibiu. a funcţionat până în aprilie 1920. pentru a se elibera de „teroarea balcanismului” din Vechiul Regat. care o vedeau asediată de poftele revizioniste ale iredentiştilor de la Budapesta. prin deschiderea culturală de tip occidental spre Universităţile Europei Centrale. Deşi oprimaţi românii ardeleni. Un guvern tranzitoriu. care temperează iniţiativa individuală. Ne place sau nu. Sunt cunoscute însemnările admirative ale boierului muntean Dinicu Golescu. La 1905. când românii ardeleni au aclamat Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă. cochetau cu eleganţă ca „mici Parisuri”. era încântat de „germanismul” civilizator al oraşului de pe Someş. Berlin. Transilvania era „Ţara Nemţească” aşa cum o descriu cronicarii şi contemporanii. Împlinirea teritorială şi spirituală a României s a hotărât pe Câmpia lui Horea de la Alba Iulia. El nu s a mai mutat în Transilvania datorită poliţiei secrete maghiare care îl supraveghea de aproape. stăpânirile şi influenţele străine şi au pus amprenta lor pozitivă sau negativă. coordona o administraţie ardeleană neprofesionistă. statistic. chiar dacă numeroase oraşe din România Mică. în imaginarul . numit „Consiliu Dirigent”. În sfârşit. dar semi autonom din punct de vedere administrativ. Acestea au contribuit la conturarea unor specificităţi locale şi regionale în cadrul aceleaşi comunităţi naţionale. pentru românii din epoca Fanarului. trebuie să recunoaştem că incursiunile turco tătare. al unui Ardeal unit cu Ţara. Transilvania a devenit fortăreaţa cea mai de preţ în mentalitatea guvernelor de la Bucureşti.

Bineînţeles. Există şi diferenţe de accent la românii ardeleni şi cei din Vechiul Regat şi diferenţe lingvistice . acestea sunt de un pitoresc fermecător. tocmai parcă a mări contrastul la graniţa dintre cele două provincii româneşti. simţ civic şi pragmatism. Poate. Revoluţia Română din Decembrie 1989 s-a declanşat la Timişoara şi în marile centre urbane din Transilvania.R. case cu cerdac în stil fanariot şi biserici construite după modelul bizantin. basarabenii nu doresc. La aceasta se adaugă propensiunea românului ardelean spre valorile occidentale: individualism. Vecinătatea cu ţări ce aveau regimuri mai liberale a permis românilor ardeleni să fie informaţi despre evenimentele revoluţionare în derulare din Europa Centrală. Nu întâmplător. în perioada comunistă.colectiv raptul vienez al Ardealului de Nord în beneficiul Ungariei horthyste. Casele solid construite într un stil săsesc şi central european sunt frumos înşiruite pe străzi şi uliţe drepte la satele de la ieşire din Sibiu. Consider că nu se mai poate oculta diferenţa şi congruenţa de mentalitate şi imaginar dintre românii de pe ambele versante ale Munţilor Carpaţi. tocmai datorită acestui ţinut istoric racordat la valorile occidentale ale individualismului şi libertăţii. are mai mare relevanţă în inimile românilor decât ultima¬tumul sovietic din iunie 1940 privind cedarea Basarabiei. fiind capitala Ţării. Odată cu trecerea de Turnu Roşu – vechea vamă dintre Transilvania şi Ţara Românească – în primul sat din Vechiul Regat. contemplativă. la aproape 90 de ani de la Marea Unire. datorită unor îndelungate experienţe istorice orientale de extracţie levantină. deocamdată. precum şi uliţe sinuoase care se obturează brusc în câmp. mâine în toată Ţara”. Celelalte oraşe din Vechiul Regat şi au manifestat entuziasmul revoluţionar după fuga lui Nicolae Ceauşescu cu elicopterul de pe acoperişul Comitetului Central al P. care nu a ştiut să gestioneze noile provocări pe scena relaţiilor internaţionale. „Azi în Timişoara. Câineni. Bucureştiul. care au învinovăţit clasa politică de la Bucureşti de situaţia geo politică creată. Aceste cedări teritoriale fără să se tragă un glonţ de către Armata Română a dezamăgit pe românii din aceste provincii. În vorba populară s a încetăţenit.C. unirea cu România. s-a revoltat la câteva zile urmând exemplul şi îndemnul timişorenilor. iniţiativă privată. dintre anii 1940 1944. Chiar şi în zilele noastre. de aceea. În acest context. că „mămăliga românească nu explodează”. În Vechiul Regat predomina o mentalitate „statică”. „toată Ţara” a însemnat marile oraşe din Ardeal şi Bucureştiul. Ca o accentuare a diferenţei la intrarea pe defileul Oltului se înalţă o fostă cazemată austriacă construită în cel mai germanic stil militar. românul care călătoreşte cu automobilul pe Valea Oltului poate sesiza diferenţele de arhitectură şi de plan urbanistic dintre localităţile din preajma Sibiului şi cele de la întâmpinarea municipiului Râmnicu -Vâlcea. se observă de către călător.

printr o paletă diversă de exprimare spirituală. cât şi italienii sunt două naţiuni bine închegate. un popor. Nu poate fi gândit românul. Ţara Românească şi Transilvania. Oricum. Exemplele pot continua şi ele sunt foarte numeroase pe continentul nostru. Acest „bagaj” comportamental ardelean completează spiritul vizionar al moldovenilor şi dorinţa de neliniştită acţiune a muntenilor. românul poate fi analizat asemeni Treimei. astâmpărul. Vâlcenii ca olteni vorbesc foarte repede unind cuvintele între ele şi folosesc mai mult ca perfectul. Şi totuşi există un specific ardelean. între nordul prosper şi sudul sărac. Cea mai cunoscută falie de dezvoltare se găseşte în Italia. La fel ca în teologie. chibzuiala şi „treaba gândită de două ori” toate venite din sinteza originală dintre ortodoxia organizată a lui Andrei Şaguna. ci ca o componentă spirituală a naţiunii române. ca român. ci dimpotrivă îmbogăţesc cultural. Cu toate acestea. pe care nu a reuşit să o introducă Carol I la clasa politică din Vechiul Regat. plămădit de trei caractere inseparabile. limba literară scrisă s a impus la majoritatea românilor educaţi. astfel. seriozitatea. între provinciile Normandia şi Picardia. televiziune şi presă. Totuşi. ca şi unul muntean sau moldovean. clădiri publice în stilul arhitectural românesc a lui Mincu. ca o bogăţie culturală ce cristalizează civilizaţia românească. În mentalitatea ardeleanului descoperi . greco catolicismul Şcolii Ar delene şi „etica protestantă” de tip capitalist a lui Max Weber. Ardeleanul. În Ardeal s-au construit şi se construiesc biserici în cel mai pur stil bizantin. Bucovina. dar nu autonom. La aceasta se adaugă respectul faţă de „cuvântul dat” şi poate ce este cel mai important punctualitatea. Avem exemple de specificităţi regionale în Franţa. El este atins de geniul Occidentului – via Europa Centrală de model cultural german – al organizării şi disciplinei. atât francezii. Prin şcoală. munteanului şi moldoveanului. parcă are ceva în plus. La rândul lor fiecare provincie are subdiviziuni regionale culturale de un pitoresc fascinant: Banatul. Românul este. Aceste specificităţi provinciale nu dezbină.cunoscute ca regionalisme. iar blocurile ceauşiste de locuinţe au aceleaşi caracteristici urbanistice groteşti pe întreg teritoriul României. Se poate vorbi de un specific ardelean. aceste diferenţe sunt fireşti în Europa. în contrast cu ardelenii care vorbesc rar şi fac pauze între cuvinte. Dobrogea etc. fără trăsăturile caracteriologice ale ardeleanului. O caracteristică a ardeleanului este „lucrul bine făcut”. anii României Mari ca şi perioada comunistă au uniformizat atât urbanistic cât şi spiritual neamul românesc. Ce ar însemna naţiunea noastră standardizată în extrem. fără culoarea şi bogăţia culturală evidenţiată de fiecare provincie istorică în parte: Moldova. Oltenia. conturând plenar caracterul poporului român.

muntean. moldovean. adică occidentalizare politică. cât şi cultural. nu numai la nivelul elitelor . În comuniune cele trei ipostase formează naţiunea română. păstrându-se tradiţiile culturale ancestrale.politic. . care a pus stăpânire pe Ţările Române. O comparaţie se poate face cu Japonia „erei Meiji”. Românii trebuie să conştientizeze şi să parieze pe specificul ardelean în construcţia unei Românii democrate şi prospere. a fost un imperativ conştientizat de generaţia paşoptistă. Avem nevoie de o Românie occidentalizată în profunzime. Experienţa transilvană de factură occidentală. atât geo. pentru ca România să devină o ţară occidentală. datorită sinergiei arhetipale caracteristice poporului român. Există în imaginarul colectiv trei ipostase ale sufletului românesc: ardelean. de o ţară care să-şi regăsească şi fructifice valorile. printr o atitudine specifică unei societăţi deschise. Eliberarea din mlaştina levantină. toleranţa faţă de minorităţi. care nu a fost dus la bun sfârşit prin procesul de modernizare. economică în spiritul civilizaţiei euro-atlantice. dar cu păstrarea tradiţiilor culturale arhetipale româneşti. Trăsătura fundamentală a specificului ardelean se centrează pe caracterul de avangardă al occidentalizării României. Sovietizarea şi comunizarea au oprit temporar procesul occidentalizării României demarat cu succes de elita politică şi culturală interbelică. între secolele XVI şi XIX. datorită vicisitudinile istoriei ce ne au aşezat mereu „în calea lupilor”. trebuie fructificată de români.trăsături ale moldoveanului şi munteanului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->