Sunteți pe pagina 1din 25

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

CUPRINS
CLASIFICAREA SUBSTANELOR ORGANICE................................................................................2
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALEMONOVALENTE............................................................2
1. Compui halogenai R X ........................................................................................................2
2. Compui hidroxilici R OH ........................................................................................................3
3. Amine R NH2..........................................................................................................................5
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE DIVALENTE...................................................................6
4. Compui carbonilici a) Aldehide ................................................................................................6
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE TRIVALENTE.................................................................6
5. Compui carboxilici R COOH..................................................................................................6
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE MIXTE.............................................................................7
1. Hidroxiacizi...................................................................................................................................7
2. Aminoacizi
Sunt compui naturali cu funciune mixt care stau la baza sintezei proteinelor ................8
REACII ALE COMPUILOR ORGANICI.........................................................................................11
REACII DE ADIIE........................................................................................................................11
REACII DE SUBSTITUIE............................................................................................................12
REACII DE ELIMINARE...............................................................................................................14
REACII DE TRANSPOZIIE.........................................................................................................15
REACII DE OXIDARE...................................................................................................................15
RANDAMENT...............................................................................................................................16
IZOMERIE OPTIC..............................................................................................................................17
ZAHARIDE ...........................................................................................................................................18
COMPUI CU IMPORTAN BIOLOGIC......................................................................................20
PROTEINE.........................................................................................................................................20
NOIUNI DE BIOCHIMIE...................................................................................................................22
ENZIME. GENERALITI.................................................................22
ACIZI NUCLEICI cod genetic...........................................................................................................23
ACTIVITATE DE TIP PROIECT..........................................................................................................25

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

CLASIFICAREA SUBSTANELOR ORGANICE

HIDROCARBURI

Alcani
CnH2n+2
Saturate Izoalcani CnH2n+2
Cicloalcani CnH2n
Alchene
CnH2n
Nesaturate Alcadiene CnH2n-2
Alchine
CnH2n-2
Mononucleare CnH2n-6
Aromatice
Polinucleare

CnH2n-6x

DERIVAI AI HIDROCARBURILOR
1. Compui halogenai R X (F, Cl, Br, I)
2. Compui hidroxilici a) Alcooli R OH
b) Fenoli Ar OH
3. Amine R NH2
4. Compui carbonilici a) Aldehide
H
C=O
H
b) Cetone
R
C=O
H
5. Compui carboxilici R COOH
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALEMONOVALENTE
1. Compui halogenai R X
Sunt compui organici care conin n molecul unul sau mai muli atomi de halogen
(F, Cl, Br, I).
Denumirea lor se face parcurgnd urmtoarele etape:
- se precizeaz poziia ocupat de atomul de halogen
- prin prefix se indic numrul atomilor de halogen
- se citete numele halogenului
- n final se adaug numele hidrocarburii de la care provine

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Clasificare
a) Dup natura radicalului
1. Radical saturat
CH3 CH2 Cl 1-cloro etan
2. Radical nesaturat CH2 = CH Cl 1-cloro eten (clorur de alil)
3. Radical aromatic
CH2 Cl

b) Dup numrul atomilor de halogen


1. Monohalogenai CH3 CH CH3
Br
(2-bromo propan)
(bromur de izopropil)
2. Polihalogenai
a) vicinali
CH2 CH CH3
Cl
Cl
(1,2-dicloro propan)
b) geminali CH2 C CH3
Cl
Cl
(2,2 di-cloropropan)
APLICAII
A Se dau urmtorii compui halogenai:
a) 2-cloro-3-bromobutan; b) 1,2-difloropropan; c) 1,4-diclorobenzen
Scriei formulele structurale i precizai din ce clas parte fiecare.
2. Compui hidroxilici R OH
Sunt compui organici care conin n molecul una sau mai multe grupe hidroxil
OH
Clasificarea lor se face n funcie de natura radicalului de care este legat grupa OH n:
alcooli cnd atomul de carbon care leag gruparea OH este alifatic
formnd numai legturi simple ;
enoli - cnd atomul de carbon care leag gruparea OH este implicat
ntr-o legtur dubl;
fenoli cnd cnd atomul de carbon care leag gruparea OH face parte
dintr-un nucleu aromatic.
3

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

A. ALCOOLI
Formula general:

R OH

Denumire : la numele hidrocarburii cu acelai numr de atomi de


carbon n molecul se adaug sufixul ol.
Exemple:
a) CH3OH ; b) CH3 CH2 OH ; c) CH2 = CH OH
metanol
etanol
propenol
O alt denumire utilizeaz cuvntul alcool, numele radicalului i sufixul ic.
a) alcool metilic ; b) alcool etilic ;
c) alcool alilic
CH3OH ;
CH3 CH2 OH ; CH2 = CH OH
Cnd exist mai multe grupe - OH n molecul, se specific
numrul lor prin prefixe: di, tri, tetra etc. adugate naintea sufixului ol.
HO CH2 CH2 OH

HO CH2 CH CH2 OH

1,2 etan diol


(glicol)

OH
1,2,3 propan triol
(glicerin)
Au i denumiri uzuale, scrise n paranteze.
Clasificare
I. Dup natura radicalului
a) alcooli cu radical saturat
b) alcooli cu radical nesaturat
c) alcooli cu radical aromatic

CH3 CH2 OH
CH2 = CH OH
CH2 OH

II. Dup numrul grupelor OH


a) monohidroxilici (monoalcooli) CH3 OH
b) polihidroxilici (polialcooli)
HO CH2 CH2 OH
III. Dup natura atomului de carbon de care se leag grupa OH
a) Alcooli primari
CH3 CH2 OH
b) Alcooli secundari
CH2 = CH OH
c) Alcooli teriari
CH3 CH CH3
OH
4

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

APLICAII
A

Scriei doi alcooli teriari.

Clasificai glicerina i alcoolul alilic dup cele trei criterii.

B. FENOLI
Formula general:

Ar OH

Denumire : Se specific poziiile i numrul gruprilor OH i se adaug


cuvntul fenol
Exemple:

OH

OH

OH

fenol
OH
1,4-difenol
(hidrochinon)

-naftol

3. Amine R NH2
Sunt compui organici care conin n molecul una sau mai multe grupe amino
- NH2.
Denumire : la numele radicalului de hidrocarbur se adaug cuvntul amin.
CH3 CH2 NH2 etil amin (amino etan), se denumesc radicalii legai de
atomul de N n ordine alfabetic, precedai de prefixe: di, tripentru cei identici la care
se adaug cuvntul amin
CH3 CH2 N CH2 CH3
di-etilmetilamin
CH3
Clasificare: Dup numrul radicalilor legai de atomul de azot pot fi:
a) primare CH3 CH CH3
NH2
izopropil amin (2-aminopropan)
b) secundare CH3 CH2 NH CH2 CH3
di-etilamina
c) teriare
CH3 CH2 N CH3
di-metiletilamina
CH3
5

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE DIVALENTE


Sunt compui organici care conin n molecul gruparea funcional carbonil
C=O
4. Compui carbonilici a) Aldehide
H
C=O
H
b) Cetone
R
C=O
H
Denumirea aldehidelor se face adugnd sufixul al la numele hidrocarburii
H
C=O metanal
H
sau cuvntul alcool urmat de numele uzual al acidului pe care l formeaz la
oxidare
H
C=O aldehid formic
H
Denumirea cetonelor se face adugnd sufixul on la numele hidrocarburii
CH3 CH CH3 propanon
O
sau se citesc radicalii n ordine alfabetic, precedai de prefixe: di, tridup care se
adaug cuvntul ceton.
CH3 CH CH3 di-metilceton
O
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE TRIVALENTE
5. Compui carboxilici R COOH
Sunt compui organici care au n molecul una sau mai multe grupe carboxil)
COOH.
Denumire: Utilizam cuvntul acid urmat de numele hidrocarburii i sufixul oic.
Numrul de grupe carboxil se specific prin prefixe (di, tri ) adugate naintea sufixului
oic.
6

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

CH3 COOH
acid etanoic
(acid acetic)

HOOC COOH
acid etan dioic
(acid oxalic)

COOH
acid benzoic

Au i denumiri uzuale (notate n paranteze).


Clasificare:
1. dup natura radicalului:
acizi saturai: CH3 CH2 COOH acid propionic
acizi nesaturai: CH2= CH COOH acid acrilic
COOH
acizi aromatici:
acid benzoic

2. dup numrul de grupri COOH


acizi monocarboxilici:
CH3 CH2 CH2 COOH
acid butanoic
(acid butiric)
acizi policarboxilici:

HOOC CH2 CH2 COOH


acid butandioic
(acid succinic)

Structura gruprii carboxil:


C = O conine o grupare carbonil i o grupare hidroxil ,,OH
OH
legate la acelai radical
Nu se manifest separat proprietile specifice fiecrei grupri n parte.
COMPUI CU GRUPE FUNCIONALE MIXTE
1. Hidroxiacizi
Sunt compui cu funciuni mixte care conin n molecul grupe funcionale
hidroxil OH i carboxil COOH legate la acelai radical: R COOH
OH
Denumire: se face utiliznd cuvntul acid, prefixele di, tri hidroxi i numele uzual
al acidului carboxilic.
7

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

CH3 CH CH2 COOH

COOH
OH

OH
acid 3-hidroxibutanoic
acid 2-hidroxibenzoic
acid orto-hidroxibenzoic
(acid salicilic)
APLICAII
A Un acid monocarboxilic conine 21%O. S se afle acidul is se
denumeasc.
B Completai reacia:
CH3 COOH + Ca(OH)2

2. Aminoacizi
Sunt compui naturali cu funciune mixt care stau la baza sintezei
proteinelor
necesare dezvoltrii organismelor vii.
Au formula general R C OOH
NH2
Fiecare aminoacid are o denumire uzual pe lng cea tiinific preluat din
domeniul biochimiei. Aminoacizii naturali sunt de tip alfa ().
EXEMPLE DE AMINOACIZI NATURALI
1. Monoamino monocarboxilici
CH2 COOH; CH3 CH COOH;
NH2
NH2
glicin
alanin
(glicocol)
2. Monoamino dicarboxilici
HOOC CH2 CH2 CH COOH;

CH3 CH CH COOH
CH3 NH2
valin
HOOC CH2 CH COOH

NH2
acid glutamic
(acid glutaric)

NH2
acidul asparagic
(acidul aspartic)
8

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

3. Diamino monocarboxilici
CH2 CH2 CH2 CH2 CH COOH
NH2

NH2
lisin

4. Aminoacizi hidroxilici
CH2 CH COOH
OH

NH2

5. Aminoacizi tiolici
CH2 CH COOH
SH

NH2

serin

cistein

PROPRIETI
Sunt substane solide, cristaline, cu puncte de topire ridicate, uor solubile n ap,
greu sau insolubile n solveni organici.
Cele dou grupri funcionale cu caracter chimic opus (acid i bazic) n soluii apoase
i compenseaz reciproc sarcinile:
R CH COO-

R CH COOH

NH2
NH3+
Soluiile apoase ale aminoacizilor au caracter amfoter i se numesc soluii
tampon pot regla Ph-ul ntre anumite limite.
Aminoacizii pot reaciona cu:
- acizii
- bazele
- alcoolii
- PCl5
- cloruri acide
Principala proprietate este eliminarea intermolecular a apei cu formarea de
peptide i n final proteine.
APLICAII
A Care dintre probele de mai jos reprezint cel mai corect structura
glicocolului?
H2N CH2 COOH;
H2N CH2 COO+;
H3N CH2 COOI
II
III
a. I
b. III
9

B
C

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

c. II
La trecerea unui curent electric continuu prin soluia unui aminoacid, n
mediu puternic bazic, ionii aminoacidului:
a. vor migra la catod
b. vor migra la anod
c. nu vor migra
C Care este formula procentual a valinei?
a. 54,62% C; 11,86% H; 22,23% O; 11,29% N.
b. 60%C; 10% H; 20% O; 10%N.
c. 51,28% C; 9,4%H; 11,96%N; 27,35%O.
d. 27,36% C; 11,96 %H; 5 1,28 %N; 9,4 %O.
D Are loc reacia glicocolului n soluia unui acid tare.
A +
Glicocol

H3O+

H2 O

B este:
a. H2NCH2COONa
b. H3N+ CH2 COOH
c. H2NCH2CCOOE Un aminoacid monoamino-monocarboxilic contine 18,66%
azot iar altul are coninutul de azot egal cu 15.74%. S se afle aminoacizii
respectivi.
F Un aminoacid monoamino-dicarboxilic conine 9,523% azot n molecul.
S se afle structura lui i izomerii si.
TESTUL 1
1. Denumii urmtorii compui:
a)

CH2-Cl

b) CH3 CH CH3

c)

COOH

OH
Cl
.1,5p
2. Completai reacia i denumii compuii:
CH3COOH

Ca(OH)2

?
. 2p

3. Un acid monocarboxilic conine 53,33%O. S se afle acidul i s se denumeasc.


10

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

.2p
4. Scriei reacia glicolului n soluia unei baze tari. Care este structura lui B?
A +
Glicocol

HO-

H2 O
....1,5p

REACII ALE COMPUILOR ORGANICI


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reacii de adiie
Reacii de substituie
Reacii de eliminare
Reacii de transpoziie
Reacii de oxidare
REACII DE ADIIE

Sunt specifice compuilor cu legturi multiple C=C, C=O, C = N


Compusul organic care particip la reacie se numete substrat i poate fi:
a) Hidrocarburi nesaturate:
- alchene
- alcadiene
- alchine
- aromatice
b) Compui carbonilici:
- aldehide
- cetone
c) Nitrili
Reaia de adiie pe cazul general
R CH = CH R + A B
R CH CH R
A

Reactantul A B poate fi Cl2, Br2, HCl, HOH...


APLICAII ALE REACIEI DE ADIIE
Bromurarea propenei
CH2 = CH CH3 + Br2

CH2 CH CH3
11

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Br Br
1,2-dibromopropan
CH2 = CH CH3 + HBr

CH2 CH CH3
H
Br
bromur de izopropil

Bromurarea acetilenei
a) cu Br2
HC = CH

Br
+ Br2

HC = CH

+ Br2

Br Br
1,2-dibromoeten

Br

HC CH

Br Br
1,1,2,2-tetrabromoetan

b) cu HBr
HC = CH

+ HBr

HC = CH

+ HBr

H
Br
1-bromoeten

H3C CH Br
Br
1,1-dibromoetan

Hidrogenarea grsimilor
Grsimile lichide (uleiurile) prin hidrogenare se transform n grsimi
solide. Exemplu: MARGARINA
Polimerizarea
polimerizare
n CH2 = CH
(CH2 CH)n
R

R
APLICAII

A Scriei polimerizarea principalilor monomeri vinilici:


CH2 = CH
CH2 = CH Cl
CH2 = CH CN
clorur de vinil
acrilonitril

stiren
REACII DE SUBSTITUIE

12

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Sunt nlocuii unul sau mai muli atomi de hidrogen cu atomi sau grupe de atomi
ai elementelor organogene.
H

RCH + AB

RCA + HB

Reaciile de substituie sunt clasificate n funcie de natura substituentului


n:
-

reacii de halogenare
reacii de nitrare
reacii de sulfonare
reacii de alchilare
reacii de acilare
APLICAII ALE REACIEI DE SUBSTITUIE

1. Clorurarea propanului
CH3 CH2 CH3

+ 2 Cl

CH3 CH2 CH2 Cl + CH3 CH CH3

- 2HCl

Cl
2-cloropropan

1-cloropropan

2. Nitrarea fenolului
OH

OH
H2SO4

O2N

NO2

+ 3 HNO3

+ 3H2O
NO2
1,3,5-trinitrofenol

3. Alchilarea benzenului cu propen


CH3 CH CH3
+ CH2 = CH CH3

AlCl3

13

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

APLICAII
A Completai urmtoarea reacie:

+ CH3 CH2 CH2 OH

REACII DE ELIMINARE
Sunt eliminate molecule mici din molecule moleculele organice.
Poate fi o eliminare:
- intramolecular
- intermolecular
REACII DE ELIMINARE INTRAMOLECULAR
1. Dehidrohalogenarea compuilor halogenai (eliminarea de hidracizi din
compuii halogenai).
NaOH

CH3 CH2 Cl

CH2 = CH2 +

HCl

alcool
2. Deshidratarea alcoolilor (eliminarea apei din alcooli).
R CH CH3
R CH = CH2 + HOH
alchen

OH

REACII DE ELIMINARE INTERMOLECULAR


1. Reacii de esterificare
H+
CH3 COOH + CH3 OH

CH3 C = O
+ H2O
OCH3
acetat de etil
14

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

REACII DE TRANSPOZIIE
Sunt reaciile n care anumii atomi sau grupe de atomi i schimb locul n
molecul.
APLICAII ALE REACIEI DE TRANSPOZIIE
1. Izomerizarea alcanilor
AlC3; 50-1000C
CH3 CH2 CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH2 CH3


CH3
2-metilbutan
(izopentan)

2. Tautomeria enolilor n aldehide sau cetone


CH = CH

TAUTOMERIE

CH3 C = O
H
etanal (aldehid acetic)

OH

APLICAII
A Reacia de eliminare conduce la formarea de compui..
(saturai/nesaturai).
B Adiia are loc la(alchene/alcani)
REACII DE OXIDARE
Sunt reaciile care conduc:
- la creterea coninutului de oxigen al unei molecule;
- la creterea numrului de legturi chimice prin care oxigenul se leag de
carbon;
- la scderea coninutului de hidrogen al moleculei
APLICAII ALE REACIEI DE OXIDARE
1. Oxidarea alcoolilor
a) Blnd

K2Cr2O7/H2SO4
15

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

CH3 CH2 OH

b) Energic
CH3 CH2 OH

CH3 C = O
H
Etanal

+ HOH

KMnO4/H2SO4
CH3 C = O + HOH
OH
acid etanoic
RANDAMENT

Randamentul unei reacii chimice se calculeaz dup urmtoarea formul:


Cp
.
%=
100
Ct
unde Cp = cantitatea de produs practic obinut n mod real iar
Ct = cantitatea de produs care s-ar putea obine teoretic n mod ideal
APLICAII
A Scriei reacia de oxidare a izopropanolului cu dicromat de potasiu n soluie de
acid sulfuric i denumii compusul format.
B n urma adiiei bromului la 2 moli de propen a rezultat 1,6 moli de
1,2-dibromopropan. Calculai randamentul de obinere a compusului
dibromurat.
TESTUL 2
1. Scriei reacia de polimerizare a acetatului de vinil
CH2 = CH
O CO CH3

.2p

2. Completai urmtoarea reacie:

+ CH3 CH2 OH

Denumii compuii
.2p
3. Se d urmtoarea reacie. Cum se numete reacia i ce denumiri au
16

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

substanele respective:

AlC3; 50-1000C
CH3 CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH3

CH3
4. Prin deshidratarea 2-butanolului se obine1-buten/2-buten

.2p
.1p

IZOMERIE OPTIC
Se refer la structura spaial a moleculelor.
Stereoizomerii difer ntre ei prin aranjarea spaial a atomilor.
Atom de carbon asimetric este carbonul care are 4 substitueni diferii.
Compui care pot avea n molecul atomi de carbon asimetrici sunt:
- hidroxiacizi
- aminoacizi
- zaharide
Un atom de carbon asimetric genereaz dou structuri care se comport ntre ele ca
obiect i imagine n oglind i se numesc enantiomeri. Cei doi enantiomeri formeaz o
pereche.
a
a
C

d
b
c
enantiomer (+)

c
b
enantiomer (-)

planul oglinzii
Cei doi enantiomeri difer ntre ei prin activitatea lor prin modul de a roti planul luminii
polarizate
- unul spre dreapta (dextrogir)
- unul spre stnga (levogir)
Numrul de stereoizomeri (izomeri optici) atunci cnd sunt mai muli atomi de carbon
n molecul (n) se calculeaz dup formula:
Nr. izomeri = 2n, iar numrul de perechi de enantiomeri dup formula:
2n
Nr. perechi =
2
Dac doi atomi de carbon au substitueni identici atunci numrul de izomeri se reduce la
jumtate i apare o mezoform care este optic inactiv.
17

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Izomerii optici care nu aparin aceleai perechi se numesc diastereoizomeri. ntre


diastereoizomeri nu exist relaia obiect imagine n oglind.

ZAHARIDE
Zaharidele sunt compui naturali ce intr n compoziia celulelor vii i sunt alturi
de proteine, grsimi, vitamine principalii factori n hrana oamenilor i a animalelor. Se
mai numesc i glucide de la gustul dulce pe care multe dintre ele l au.
Clasificare:
Monozaharide
Dizaharide
Polizaharide
Zaharidele sunt produi de reacie ai fotosintezei n plantele verzi:
nCO2 + nH2O

energie solar

CnH2nOn + nO2

clorofil

Principalele monozaharide sunt:

Glucoza aldohexoz

Fructoza cetohexoz

fructoz furanozic
(structur spaial)

glucoz piranozic
(structur spaial)

Proprieti fizice:
- cristalizate, incolore, solubile n ap greu solubile n solveni organici
- fructoza este cea mai dulce zaharid.
Proprieti chimice:
Hidrogenarea conduce la acelai polialcool numit hexitol
CH2OH
CH2OH
CH=O
C=O

H2

(CH2)4

H2
18

(CH2)4

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

(CH2)3

CH2OH

CH2OH

CH2OH

Oxidarea este caracteristic glucozei:


C6H12O6 + 2Cu(OH)2
glucoz

reactiv Fehling

C6H12O7 + Cu2O + 2H2O


acid gluconic

Utilizri:
Glucoza este utilizat n medicin n cazuri de malnutriie, hipoglicemie, ca
diuretic etc. Se utilizeaz n locul zaharului, n alimentaie.
Mierea de albine (un amestec natural de glucoz i fructoz) se folosete din ce n
ce mai mult n alimentaie n locul zaharozei.
Principala dizaharid este zaharoza sau zahrul obinuit, format din
glucoz i fructoz:

Zaharoza este o substan cristalizat, incolor, cu gust dulce, uor solubil n


ap, greu solubil n alcool i ali so1veni organici.
Principalele polizaharide sunt:
Amidonul prezent n regnul vegetal ca produs al
fotosintezei n plante cum ar fi:
o boabe de orez (62-82%)
o gru (57-75%)
o porumb (65-72%)
o tuberculi de cartofi (14-25%)
Amidonul ca structur este format din granule cu mijlocul din amiloz i
exteriorul din amilopectin.
Este e pulbere alb format din uniti de glucoz, insolubil n ap rece. La 900C
granulele de amidon se umfl i se sparg n prezena
apei formnd un gel numit coc sau clei de amidon. Numai amilopectina formeaz coc.
Utilizat la paste finoase, patiserie i alte produse de panificaie. n industria berii i a
alcoolului etilic, ca apret n industria textil.
19

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Glicogenul este o polizaharid de rezerv a omului i a animalelor. Este


sintetizat n ficat din glucoz ca atare sau sub form de amidon. Se
depoziteaz n ficat i esuturi de unde este utilizat de cte ori organismul are
nevoie de glucoz.
Celuloza rspndit n pereii celulelor vegetale. Se gsete n:
o semine de bumbac (90%)
o lemnul arborilor (45%)
Este format din uniti de glucoz. Este insolubil n ap i n solveni
organici. Este solubil n reactiv Schweitzer - [Cu(NH)4](OH)2.
Principalele utilizri ale celulozei sunt:
*obinerea hrtiei
*obinerea mtsii artificiale
APLICAII
A O monozaharid are masa molecular 120. Determinai numrul de atomi
de carbon din molecula monozaharidei.
COMPUI CU IMPORTAN BIOLOGIC
PROTEINE
DEFINIIE. Sunt combinaii macromoleculare formate din resturi de aminoacizi
unite prin legturi peptidice (-CO-NH-).
Polipeptidele cu mai mult de 100 de resturi de aminoacizi n molecul se numesc
proteine.
Proteinele intr n compoziia oricrei celule vegetale sau animale. Se gsesc n
cantiti mari n nucleul celulelor i formeaz masa protoplasmei celulare. Prin hidroliz
se transform n -aminoacizi. Proteinele au fost descoperite pentru prima oar n 1838
i sunt considerate ca fiind cele mai importante componente ale celulei, ele
reprezentnd peste 50% din masa corpului animalelor. Termenul de proteine provine
din grecescul proteios = primar. Proteinele pot fi gsite
att n componena fibrelor insolubile din pr i piele, ct i n componena globulelor
ce asigur reaciile metabolice. Specifice fiecrui corp i fiecrui organ, 30000 de feluri
de proteine se gsesc n corpul fiecrui om, avnd rol n creterea i digestia celulelor.
Proteinele sunt componente eseniale alturi de ap, sruri anorganice, lipide,
hidrai de carbon, acizi nucleici, vitamine etc... care particip la interaciunile chimice i
fizice din celule asigurnd astfel viaa. Ca aspect, la microscop, proteinele sunt subiri,
ca nite bastoane gelatinoase. n organele animale apar sub forma de muchi, piele, pr.
Ele se gsesc i n plante, n cantiti mai mici. Exist proteine cu activitate
biologic puternic numite enzime.
Pigmenii respiratori, hormonii i anticorpii sunt tot de natur proteic. Tot o
20

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

protein este i substana contractil din fibrele


musculare care transform energia chimic n energie mecanic.
Proteinele se caracterizeaz prin specificitate. De aceea n natur exist un numr
extrem de mare de proteine care sunt tipice pentru diferite specii animale i vegetale. n
funcie de solubilitate se disting doua clase de proteine:
Insolubile

Fibroase
(scleroproteide)

Proteine
Globulare

Keratina (din pr,copite,unghii)


Colagenul (din piele)
Fibrina (din mtase)
Miosina (din muchi)
Hemoglobina (din snge)
Albuminele (din albuul de ou)
Globulinele (din serul sanguin)
Gluteinele (din cereale)

Solubile
Heteroproteine
(proteide)

Fosfoproteide (caseina din lapte)


Lipoproteide (resturi de gliceride)
Glicoproteide (resturi de zaharide)
Metaloproteide (pigmei cu cupru)
Nucleoproteide (A.D.N, A.R.N)

Rolul proteinelor poate fi sintetizat astfel:


1. Plastic.
2. Funcional (realizeaz presiunea osmotic; particip la echilibrul acido-bazic:
particip la constituirea enzimelor, hormonilor; constituie receptori
membranari; intr n constituia altor substane active).
3. Aprare (refacerea esuturilor lovite, anticorpi; troficitate a celulelor sistemelor
de aprare specific i nespecific; crete rezistena fa de aciunea nociv a
unor substane toxice: Pb, Hg, Cd, Cr, Se, As, benzen, toluen, amine,
nitrobenzen, cloroform CCI4, pesticide organoclorurate, sulfamide, antibiotice
toxice - tetraciclin, sruri de Au).
4. Energetic, prin ardere dau 4,1 Kcal/g proteine; nu ard complet dnd natere
unor substane toxice (amine toxice: indol, triptamina histamina) care cer un
efort hepatic suplimentar.
TESTUL 3
1. O monozaharid are masa molecular 150. Determinai numrul de atomi
de carbon din molecula monozaharidei.
.2p
2. Denumii reactivul Schweitzer - [Cu(NH)4](OH)2.
.2p
3. Keratina se afl n:
21

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

a) piele
b) muchi
c) unghii
d) mtase
.1p
4. n componena proteinelor intr aminoacizii. Scriei, denumii i calculai masa unui
aminoacid natural cu 5 sau cu 4 atomi de carbon n molecul
.2p
NOIUNI DE BIOCHIMIE
Biochimia este tiina care studiaz chimia vieii. Considerat mult vreme o
ramur interdisciplinar aflat la grania dintre chimie i biologie, biochimia s-a
dezvoltat n special n ultimele decenii ca o disciplin de sine stttoare, abordnd
subiecte ca structura chimic a substanelor din care sunt formate organismele,
interaciunile ntre aceste substane i transformrile metabolice pe care acestea le
sufer n vitro. n mare, se poate considera c biochimia are dou ramuri:
biochimia metabolismelor i biochimia structural.
Biochimia structural se ocup cu studiul moleculelor vieii: proteine i
aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici. De asemenea, aceast ramur studiaz i
vitaminele i enzimele.
Se impune o definiie: METABOLISMUL este suma proceselor biochimice ce au
loc la nivelul esuturilor i const n ANABOLISM, adic acele reacii care transform
moleculele mai mici n molecule mai mari i CATABOLISM, acele reacii care
convertesc moleculele mari endogene, deci cele aparinnd organismului, ct i
biodegradarea xenobioticelor (substane din afara corpului, cum ar fi hrana).
,,Metabolismul reprezint multitudinea proceselor fizice i chimice n organism, prin
care substanele sunt produse, meninute sau distruse i prin care energia este pus la
dispoziia celulelor.
ENZIME. GENERALITI
Enzimele sunt catalizatori biochimici propriu-zii, aadar sunt compui care
mresc viteza reaciilor chimice ce se desfoar n sistemele biologice, fr s se
consume n cursul lor. Enzimele s-au dovedit c sunt purttorii vieii din orice organism
viu, fiind deci i materia vie din alimentele noastre (atta timp ct nu sunt distruse prin
fierbere).
Din cea mai ndeprtat antichitate sunt cunoscute procese enzimatice cum sunt
fermentaia vinului, dospirea pinii etc. Dar cunotine sistematice n acest domeniu sau obinut ncepnd cu identificarea primelor enzime: amilaza din mal (Kirchoff,
1814), amilaza salivar (Leuchs, 1831) i pepsina (Schwann, 1836). Ulterior, progrese
importante s-au realizat prin lucrrile privind cataliza i biocataliza ale lui Berzelius
22

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

Liebig, prin studiile asupra cineticii ale lui Michaelis i Menten (1912), prin obinerea
enzimelor n stare cristalizat (Sumner, 1926).

CLASIFICAREA ENZIMELOR
Enzimele se clasific dup tipul reaciilor pe care le provoac sau dup
substraturile asupra crora acioneaz. Numele enzimelor se formeaz adugndu-se
sufixul ,,aza la numele reaciilor provocate, excepie fac numele istorice al unor
enzime cum ar fi emulsina, pepsina i zimaza etc.
n clasificarea adoptat aici enzimele sunt mprite n cinci clase principale
(dup Hoffmann Ostenhof 1953), fiecare divizat n mai multe sub clase:
1. Hidrolaze
2. Transferaze
3. Oxido reductaze
4. Liaze i simpetaze
5. Izomeraze i racemaze
ACIZI NUCLEICI cod genetic
Civa acizi nucleici ns, nu se gsesc n nucleu ci n citoplasma celulei. Acizii
nucleici au cel puin dou funcii s treac caracteristicile ereditare de la o generaie la
alta i s produc proteine specifice. Cum reuesc acizii nucleici s efectueze aceste
funcii este obiectul celei mai intense cercetri ale zilelor noastre. Se crede c s-au
format acum trei milioane de ani cnd cele mai elementare forme de viat an aprut pe
pmnt. Originea codului genetic, a fost acceptat de cercettori ca fiind foarte
apropiata de cea a vieii nsi. Biochimitii au reuit s descifreze codul, adic s
determine cum acizii nucleici dicteaz structura proteinelor.
Acizii nucleici sunt compui macromoleculari cu structur complex i mase
moleculare cuprinse ntre cteva zeci de mii milioane. Sunt, mpreun cu proteinele,
componentele nucleoproteidelor, compui de important biologic, existeni n celulele
vii. Dup proveniena lor, respectiv dup materialele din care an fost extrase, acizii
nucleici erau considerai de doua tipuri: acizi timonucleicii (acizi nucleici din timus sau
acizi nucleici animali) i acizi zimonucleici (acizi nucleici din drojdie sau acizi nucleici
vegetali). ntruct s-a constatat c deosebirea dintre ei const n natura componentului
glucidic (acizii timonucleici conin n molecula lor dezoxi-D-riboza, iar acizii
zimonucleici conin D-riboza), denumirile lor au fost nlocuite cu denumirile de acizi
dezoxiribonucleici (ADN) i acizi ribonucleici (ARN). Cercetri ulterioare au dovedit,
ns, c aceste doua tipuri de acizi nucleici sunt prezente n toate organismele vii, avnd
rol important n desfurarea proceselor vitale normale i patologice; acizii
23

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

dezoxiribonucleici sunt substanele de baz n aparatul genetic, care asigur ereditatea i


variabilitatea, pe cnd acizii ribonucleici au mai mult rol funcional legat de sinteza
proteinelor.

ADN
ADN-ul reprezint materialul genetic din care sunt alctuite genele majoritii
organismelor i este localizat exclusiv n cromozom; fiecare cromozom conine cte o
molecul de ADN rezultat din polimerizarea unor monomeri denumii
dezoxiribonucleotizi. Prezena n cromozom a ADN-ului a fost relevat de chimistul
german R.Feulgen, n 1924, prin utilizarea unui colorant vital -fuxina bazic- care
coloreaz rou-violaceu cromozomii; substana din cromozomi, care reacioneaz
specific cu colorantul, era ADN.
ADN-ul ca i ARN-ul const dintr-un lan lung de molecule de zahar, cu o
nucleotid ataat unui inel de atomi de carbon i azot. ADN-ul prezint dou lanuri
lungi unite ntr-o spiral, cu nucleotidele n interior, aa nct ntreaga molecul
gigantic are aspectul unei scri rsucite.

24

ILCO GHEORGHE rezumat clasa a XI-a

ACTIVITATE DE TIP PROIECT


ntocmete un referat cu tema:
1. ,,Hidroliza proteinelor surs de energie pentru organism.
Pentru documentare: www.cem.msu.edu/rusch/virtualtext/proteins.htm
2. ,,Bioenergetic hidroliza ATP.
Pentru documentare: www.wikipedia.org
www.amnosine-triphosphate.lib.bioinfo.pl
3. ,,Fiecare organism poate fi identificat dup secvena ADN-ului
propriu i alfabetul ereditii are doar 4 litere: A, C, G, T.
Pentru documentare: www.dnaftb.org

Autor profesor chimie ILCO GHEORGHE, grad didactic I

25