Sunteți pe pagina 1din 618

CUPRINS

1. SOSUHI
A. Sosurl reci
1. Sos alb (chauc.J-!roid)
2. Aspic cu gelnlinli
3. Aspic !Mii gclatinil.
4. Sos brun (chnud-!roid)
5. Sos de (<'1 In grec)
6. ?-.'laione7.Ii
7. Sos de cu aspic
8. Sos de cu mu'lt:1r
9. Sos de cu \'crdca\:1
10. Sos ravigot
lJ. Sos rcmuJ:1d
12. So tartar
13. Sos dt! unt (maitrc d'llotPI)
H. Sos de usturoi (mujdei)
15. Sos YCrde pentru
I G. \' inegrct
n . Sosuri ca lde
17. Sos alb din lapte (Bechame\)
iB. Sos :.lb picant (cehoslovac)
J9. Sos alb pentru rumcnit. (Morncy)
fo. Sos alU di n de paSiire (SUPI'Cm)
21. Sos alb cu vln
brun (spaniol)
23. Sus brun cu miidUYlL
Sus elin
25. din c(apli
2G. Sos din ciuperci
27. Sos Colbert . . . . . . . . .
28. Sos !l'lpturi
29. Sos dcml-g\ace
30. Sos de hrean
31. Sos Madcra
32. Sos de mCicri!i'
33. Sos de
3-1. Sos de mere
3:.. Sos Meuniere
36. Sos ?-.Icunicre caperc
37. Sos de (ardelenesc)
38. Sos olandez
39. Sos din oufi unt {IX'rncz)
40. Sos picant
41. Sos p icant cu (Hul,.,rt)
42. Sos de smlnlinii
4:J. Sos de smlnUnil vinat
44. Sos de lal"lwn
4;i. de Utrhon
46. Sos tunHll
47. Soo; unguresc
PARTEA I
J7
J7
!8
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
"
" 25
25
" 2G
2G
" 27
27
27
2B
'"
28
"
"'
29
30
:lO
"'
31
31
31
32
32
32
:tl
33
4.8. Sos de vin <1\b
49. de vin
JO. Sos de uslu1-o!
li. SEl\'llPHEPARATE
(Se la unor JWcp:uate
c ulinar<')
51. 3J
52.
:i3. ES('ll \11 de (1-!IU("C)
J-1. de PC'ilc
5J. Foi de cliLlitc di u C.'lL\nrJ
5r.. Foietaj crud
57. din c:wttorJ pentru papriUl)
5:l. din !tiin;, IX'Oiru
50. din ficat
60. din
Gl. Pai
62. Past:1 din cu OOia
G.1. Pas\.i.i din
G ... din
65. Pasld din ca1ne de porc
66. Pateu din ficat de pnrc
67. RU71Iturti de Himlie
68. Hulou din foie taj
69. de carne (bulion)
70. de oase
il. Supil de oasq din l>Up{j CtJn,cntrnhl
Sup<l
n Tiii(ei din cmtofi
n T.'ii\cl de
iJ. Tal'lc pent ru umplut
7G. Vol-au-vcnt
lll. GUSTAlll
.4.. Gus tAri reci
a. Din brfn:::eturi
7i. Ardei gras umplut cu pastll de brlnz
'il msllne
78. de vaci cu OU[t ('{'apii
7!). Castrave\[ umplu\i cu p.tstd de brlnz:1
M. din cu
b. Diu legume
83. Ardei cu de \ Inele
IR Ciuperci cu sos de lt'lmlle (Ula grec)
85. CiU[lCrci umplute
fiU. umt>l u\1 cu de tTUdit.1\i
87. Ho-:-ii umplute t'U sn\a \.1 de l<'gume
3.1

37
31
:17
38
38
38
39
39
39
40
40
<O
"
.,
42
43
43
43
"
"
"
"
"
"
H
41
41
48
48
49
UB. umplute cu i1 la rus
89. umplute cu , inele tocate
c:. Din ou/1
90. Crochete clin uu cu sos !Jrlar
91.
92. cu maioncdt
93. cu verde
D4. Ouil cu n aspic
95. cu sos !artar
!16. Ouii. umplute cu legume
97. Ouit umplute cu pastii clin
98. umplute cu pa\C\1 din fi ca t
rl.lcrc
99. Icre de crap !MIU
100. Icre tmama
c. Din COrt!C prcparotc d in camc
101. Pirlic clin carne de curcan
102. de porc cu sa\alil la rus in
10.1. Pateu din ficat de porc in aspic
IOl. Pateu din f icat cle porc (clujean)
105. Creier de cu ;\ la rus fn aspic
JOii. Creier de cu sos de liitn!ie (il la grec)
!Oi. Creier de vitil in aspi c
108. de \"il.'\ cu sos remu1<1d
Hl9. Limbii de Yllii cu sos remulad
110. de cu sos \artar
III. Limln1 de .in aspic
112. de '"itli cu il. la In aspic
113. de \'iii in aspic
1 H. Cmchctc din cu sos \artar
115. Muie de in aspi c
116. din in aspic
f. Ru/owi
117. din cu SIJanac
118. Rulou cu pastii din
lHl. Rulou cu pateu din ficat
120. Rulou cu d in
121. Hulou din camc de porc cu ou!\ in aspic
122. Hulou din parizer cu
123. Rulou din cu a la rus in aspic
g. Salate
49
49
50
50
51
51
51
52
52
53
53
53
"
" 55
55
56
56
57
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
63
64
64
124. boeuf 64
125. din 65
126. din cu
telemca 65
127. din cu iaurt 66
128. din cu ele
sau porc GG
129. din cu sos Ketchup 67
l:W. din cruditii \ i cu .mere 67
din hoabc 67
132. din fasole Ycrdc 68
133. f1ancei 68
134. 69
135. din legume (bu!gJrclsdi) 69
136. Salau.1 din legume proaspete cu llliliOnclii iO
137. il1 Mosco,a 70
138. de 71
139. Snlat;l de vanl 71
HO. de 72
141. Salatii eu 72
H2. Salatii din cu 72
143. Sa\al de 73
JH. Salatii de in aspic 73
H5. S:1lnt:l il la Pn).(a
146. U la rus 14
H 7. de spaghete cu sos vincgret
148. din
1-19. din cu
150. din vinete
151. din vinete cu
h.
152. cu brln7.1i .5i
153. cu brln71i tc!emea
154. cu
I:J5. cu de brinzii
156. cu
157. cu parizer
158. cu salam
159. cu s l lam de Sibiu
JGO. cu
161. cu de
162. cu tob<1
1133. eu sardclc
IG4. cu ftiptun1 de
165. spcdal cu de porc
n. calde minut uri
"Din legume
166. din cartofi
167. din ciuperci
168. Cartofi cu legume
169. Cliiftclc din cartofi
170. Chi[tclc din cu
171. Crochete din cartofi
172. Crocl1ete din ciupel'ci cu sos de
173. Dovlecci .
17-l. Dovlecci cu k>:umc
175. Iahnie din ciuperci
176. din cartofi cu a fumati\
177. Varz<l cu legume
178. Vinete pane cu
179. Vinele umplute cu legume
180. Vinete umplute cu legume
181. Vol-au-vent cu
b. Din brinzeturi
182. din
183. la capac
184. pane
185. sufle
lfl6. Crocl1ete din
187. din de vaci
188. din de vaci
189. cu
190. Suneu din
c. Din paste crupc
191. Bulz ciobltncsc cu brntil.
192. cu macaroane ciuperci
193. Cllttitc cu ciuperci
194. Ci'ochctc din
195. Crochete din cu tll':l:1re
196.
197. din earlo!i
198. pripite cu
19!:1. cu hrlnzlt ou;i ia cu,plor
200. cU hrinzi'l de vaci unt
201. cu unt
202. Musaca din pine
20.1. Pogaci cu
:::ni. HulaU;i de piine albit .;unc;i
205. T<trle cu macnro<nlc ciuperci
74
75
75
75
16
16
16
77
77
17
78
78
78
79
79
70
80
80
80
81
81
82
" 83
83
..
84
85
85
86
"
87
87
88
88
89
89
89
..
00
91
91
91
92
"
92
93
93
" 94
95
95
95
96
96
9tl
97
" 98
d. Din oui1
20G. JumArl cu
207. cu
208. cu (portugheze)
209. OchiUri cu la capac
210. Ochiu1'i cu ciuperci la capac
211. Ochiuri cu ia capac
212. Ochi uri cu parizer la capac
213. Oc!Ji UI'I cu la capac
214. Ochiuri cu la capac
21.5. OC'hi uri
2W. Ochiuri cu
217. Ochiuri cu
218. Ochiuri In \arte pe pircu
ele spanac
21:1. Od1lurl cu
:?20. Omlet<l
221. cu
222. OmlciJ cu ci uperci
:?23. Omlciii cu de pas1rc
2:H. <'U legume
22.'5. cu !1l8Z1ll'c
226. cu
227. Omlel..'l. cu
228. OmleUi cu ardei gras
229. cu
230. Omlcta
231. OmietA cu
232. oua ficrtc moi
233. Oul\ ru C"rcier
234. Oui'i moi In tarie cu chmcrci
235. moi In ta11e gratinatc
23G. moi In tarie
e. Din carne. subprodu.se
preparate din carne
237. Budinc<i cu
238. (Quiche-Lorralnc)
230. speciale
98
98
99
99
99
1110
1110
! IlO
!Oi
101
101
102
102
102
103
103
103
104
104
104
105
105
10>
106
106
106
107
107
107
108
108
109
109
IlO
semivegetarienc 110
Creier df! pane 111
242. Crochete din creier cu sos \artar 1 Il
Crochete din 112
24A. Drob din de porc ll2
215. Ficat de porc cu (lloncz) 112
246. de porc 113
247. Parizer pane 113
248. H.!ni chl de 113
240. nuladil din carne de cu ouil umplute lH
250. Rulou cu carne de porc ciUperci 114
251. Rulou cu 11:i
f. Tar!ine calde
252. Tartlnc calde cu legume l 15
25:3. Tartine calde 116
'l':lrtinc calde 116
255. Tartlne calde cu ochi uri sardclc 117
256. Ta rtlne ca lde cu ochiuri,
117
IV. PREPARATE LICHIDE CALDE
(Supe, consomeuri, crcme, ciorbe,
J\. Supc
a. Pre1Jarate din legume ,l'i fructe
257. cu fasole boabe costi\.11
258. Supii cu mere
250. cu
260. Supli itllianli.
b. Preparale din legume oase
261. bulion cu orez
119
119
120
120
121
262. cu cartoti ciuperci
263. cu chimen
26-i. Sup cu ci uperci
265. cu ciuperci orez
266. cu
267. Supil cu fidea
21iq. cu din
2fi!J .. 'iup;1 (' U guli i
2i'l. n1 :<:'i
2il. Supfi cu ort>Z
272. cu
27:1. cu praz
2H. Sup1i cu praz cartofi
::m. SuP<l cu
276. Sup;i cu l.iii\ei cartofi
277. Supti cu
278. Supll el:n cartofi
27!'1. Supti din
280 .. <:;upU din legume
261. Sup.'l din cu orez
282. Supil cu
28:1. Supt1 cu
c. Preparate din legume carne
din carne de cu prorttcrol
285. din carne de cu tAI\ei
286. Supll din carne de Siiinii cu
287. din carne de gAi na
288. Supi.i din carne de pui cu
289. din carne de pui cu pal p3m1ezan
290. din carne de pui {rasol) cu Ui\ei
29!. Supll. (ragut) din pasAre cu
292. din carne de cu
293. Supll din carne de vita cu pal parmc1an
294. din carne de cu ravJoll
295. Supll din carne de vita cu
206.
8. Consomeuri
297. Consome
C. Creme
a. Pre porote din legume ,l'i oase
208. din carto[i
299. elin
:JOO. Crem(t din clovlecci
301. Cremil din fasole boabe
302. Cremli din gulii
303. Crcmfl din legu me
JO I. C1-cmA cu macaroane
305. elin
306. CremA din morco.,.;
:107. Cremll din orez
:J'I. Ctemll din sal alii Yerdc
300. din span1c
310. din
b. Preparale di11 legume corne
311. Cremli din ciuperci cu carne de gii inli
31:!. Crclll ii elin carne de pui
O. Ciorbe
a. Preparate din legu me
31:1. CiorbA
314. Clorbii cu cartofi
315. Ciorb.'l cu fasole boabe
31G. cu fasole boabe costl\A
:1 17. Ciurb;l cu lubod!i
318. Cior bi\ cu verde
121
122
122
123
123
123
124

12;;
12:5
12;';
126
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133

134
133
133
136
136
137
137
138
138
]:10
139
HO
HO
Hl
Hl
142
142
1<3
143
IH
IH
143
1<5
B6
B6
147
1<7
B8
319. cu un-:ici
b. !'reparate din legume oase
320. cu
321. cu dovlecel
322. cu dovlecel (il la grec)
323. cu dovlecel umplu\i
324. cu fasole YCrdc
325. cu praz
:126. cu tarhon
:J27. cu alba
:!28. Ciorb11 din legume
:129. din legume
:130. din legume
c. Preparate din cwne
331. cu carne de betbec lcg umu
3:.J2. de crHp
333. cu carne de iepure
3:H. cu carne de miel
335. Ciorbii cu carne de miel ca la grec)
.136. Ciorb<1 cu carne de mnzat
:137. cu de mi nzat ca la grec)
338. cu ClrllC de min:.-:at
339. cu carne de pui
:140. cu carne de pui ca la grec)
.1-11. cu carne de pui
:H2. de de pui (li lu grec)
:143. de potroace
3H. cu carne de pui
:H5. cu carne de porc
346. carne de porc (<.'t la grec)
:147. cu carne de porc
cu carne de la grec)
:HO. cu L-:trne de legume
330. cu carne de
:15 1. cu
352. cu la grec)
3.53. cu speciale
354. cu carne de
355. de
E.
a. Preparcllc diu legume
336. moldO\"I'nesc cu fn!Solc boabe
b. Preparutc din legume canw
3:i7. Bor.'! cu carne de miel
338. din cap de miel
:159. rnoldo\encsc
360.
361. polonez
362. rusesc
3GJ. rusesc cu J"inichi
rusesc cu
:165. cu came de
36G ucroincan
V. MINCARURI
A. Mi ncAruri d in legume
rz. Prcpon!lc legume
367. Andive cu sos de
368. An dive sote cu ciuperci
:l6o. Ardei umplu\i cu orez
;110. din
:171. Budindi din legume
din !eg-umc cu dl' !>llllntin<i
373. din morcovi
148
H9
149
150
JSU
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
1;)6
156
157
157
1511
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
16'
16'
165
16;.1
160
166
167
167
108
168
169
160
170
170
Jil
li\
17::!
173
173
m
IH
17:l
li5
176
374. Budinct' din spanac 176
375. Cartofi cu ciuperci 177
376. Cartofi cu 177
377. Cartofi cu smint!ncl 178
378. Ca rtofi cu 178
379. Cartofi cu gralill"l\1 (far5mak) 178
380. Cartofi cu unt 179
361. Cartofi cu unt 179
382. Ca rtofi gratina\i 179
383. Cartofi gra\i!ld\i cu brln:dl. de vaci 180
Cattofi parizieni 180
385. Cartof! surpr ise 181
:180. Cartofi timpurii cu sos de 181
.187. Cartofi umpluii 181
3!111. Clrtofi umplu\i cu 182
389. Cartofi umplu\i cu orer. 182
390. Chiftele din cartofi cu sos de liimiie 183
:191. Chiflelu\e din c1rtofi sote 183
392. din cartofi cu pireu de spanac 184
393. Chiflelu\e din legume cu pireu de spanac 184
394. Ciulmna cu ciupl'n:i 185
.1(15. Ciuperci cu 185
39G. cu 183
397. cu sos 186
396. cu sos de 186
:mo. cu unl 186
400. 187
401. gratinatit cu ciuperci 187
-102. p1nc 188
polonezii 188
lJO\"lecei C\1 cimbru 188
105. Dovlecci <u sos de 189
lJoyJecei cu 189
Dovlecel cu sos de liimic la grec) 100
408. !Jov!ecci cu unt smlntlml 190
409. Do\"lccci 190
410. Fasole I!H
411. Fasole verde cu 191
412. Fasole verde cu unt: 192
413. Frigancle cu 192
414. din cu pireu din spanac 192
415. Ghheci din legume 193
416. Ghiveci di n legume de 193
Ghiveci din legume proaspete {de 194
418. Gu!a.5 \"e6elarian 194
4!9. Iahnie de CJ.r tofi 195
no. Iahnie de fasole boabe
Legume asortate gratinate 196
422. \crdc cu 196
42:i. Musaca din legume cu sos tomat 197
424. Mn care din morcovi 197
Mincare din verde 198
426. Morcovi sote 198
127. cu ciuperci 198
128. Pash1 din Clrlofi cu maionez.:l 199
429. Pel"i'i-Uaro din car tofi cu sos tomat 199
430. Pilaf cu praz 199
431. P ilaf cu prunc uscate 200
4:!2. Pirc1z de mere 200
Pireu din spanac cu ochiuri rornUne>:oti 200
Pirl'u din cartofi cu friganelc 201
4:15. Pircu din spanac frlgnnele 201
4:16. Pircu din spanac cu usturoi 201
4:J7 Pireu din jclinli cu friganclc 202
438. Pircu din ul-tiei cu usturoi 202
439. Praz cu 203
R:l\"ioli. eu 203
Hl. umplute cu ciuperci 204
4.42. umplute cu orez 20-l
443. Sarmale cu in foi del 205
4H. Sarmale cu orez In foi de 205
-145. Sarmale cu o1cz in foi de Vi\.i:i 20G
446. din legume 206
447. vcgctarian din cart.o!i 207
UB. Spanac cu ciuperci gratinate 207
449. Sufleu din sp1nae 203
450. Suileu din vinete 208
451. Tarie cu ciuperci 209
452. cu 20:)
453. cu sos de 210
45-t. Toeanil de orez cu legume 210
455. din legume 210
456. dcbrogcaml din legume 211
457. an<l cu 21 1
458. 212
459. panc 212
460. cu orez 212
<161. cu tlli\cl 213
462. Vinete 213
463. Vinete impiinale 2J.I
464. Vinete pane 2J.l
465. Vinete provincial 215
466. Vol-au-v('n\ cu legume ciuperci 215
467. Vol-1u-vent cu legume 2\G
b. Preparate din legume cu supd de oase
468. Andive breze 216
469, din ciuperci 217
470. cu orez ochiuri 217
471. Musaca din legume 21R
472. Pilaf ciuperci sos de 218
473. Pilaf cu ciuperci 219
41-:1. Pilnf din dovlecel 21!.)
475. Rizoto milanez 220
4i6. Rizoto cu 221)
477. 221
B. Minc!ruri cu
478. Caras ptiijit 223
479. Crap cu 223
480. Cr11.p cu orez 224
481. Crap cu sos de vin 221
>182. Crap cu sos Madera {Matelot) 225
483. Crap cu 225
484. Crap 226
485. Crap pane 226
486. Ctap 227
487. Crap pe varz 227
488. Crap portughez 228
48!1. Crap 228
490. Crap provincial 229
491. Crap rasol 229
492. Cr.lp sirbesc 230
493. Crap spaniol 230
494. Crap umplut cu 230
495. Crap 2:11
496. File de hck 231
497. File de morun sau nisetru, (siberian) 231
498. File de cu ciuperci 232
499. File de cu la rus in aspic 232
500. File de cu Madcra (Hotelier) 333
501. File de cu sos Meun!ere 333
502. File de (Orly) 333
503. File de 234
504. File de panc 234
505. File de pottltgltcz 235
506. File de 235
507. File de pro;incia\
508. File de rasol
509. File de
5!0. File de rasol
5l!. Ghiveci cu crap
512. Jlek pnljit
Jn. Marinnti\ cu crap
514. cu stanid
515. Morun ;:ratinat cu ciUp<'l"ci
iiiG. Morun plnc
5)7. Morun sau nisctru cu sos de llitniic
(it ta stce)
518. Morun sau niset1u
51(). Morun suu nisetru pnljit
520. ?<.IOJun o;;au n!sctru pro\incia1
521. Morun niscii'U rasol
522. Pibtrtt\'i ii l01 l'US
52:1. prJji\i
524. Pilaf cu lin (indian)
52-1. Plarhic din crup
526. Pui de cu sos 11-l euniere
527. Pui de b;1lt<l panc
528. din scrumbii de mnre
cu
329. de caras
530. Saramurlt de ciortan
531. de crap
532. Srrumbii ele Dunilre Cll de lrlmiic
(il la srcc)
533. Scrumbii de JJun.:it"e \a
:n-t. Scrumbii in pctgamcnt
535. Somn cu ciuperci sos de smintn,\
536. Somn cu
537. Somn Mcunierc
538. Somn panc
.'}39. Somn rasol
540.
c. i\linciiruri din paste flinoase
din macaroane cu sos tomat
iH2. Budinc(l din macatoane cu
5-tJ. Gnoki f\orentini
544. Gnoki
545. Jofc] cu brlnzli de \"aci
5-IG. Macaroane cu brlnzil
5-ti. Maca1oane cu ciu perci sos tomat
548. MJcaroane cu de
sos tomat
54!:1. Macat"Oane grati natc
550. l'>"lacaroanc milanezc
551. Macaroane cu sos tomat
552. Macntoanc cu sos tomat
553. Ravioli cu ciuperci
534. Spaghete cu brinzil de vaci
555. Spaghete (macat"Oanc) cu ciuperci
556. cu brinzll
U. tiin came locatii
cu drerit e atlaosuri
a. Preparate cu carne de
557. Cartofi umplu\i cu carne de pui
558. Cllit itc u mplute cu cnrne de pui
559. Pirjoale din carne de pui
560. Ravioli cu ca rne de pui
561. Sarmale cu carne de pui in !oi de
562. cu c.1rne de pui
b. Preparate cu carnetle JlOrc
j63. Chiftelc de cu carne
2>5
236
237
237
237
238
2.18
238
230
239
"' 240
240
241
241
2B
242
242
213
2-13
2H
2H
2H
245
245
245
246
246
216
"'
247
247
2'8
"'
"' 250
"' 251
251
252
252
252
253
253
254
254
254
255
235
256
257
"' 258
259
260
260
"'
Chlflele din carne de porc 261
56.i. Ciuperci umplute cu carne de !>vre 262
;,GG. din c.1rtofi cu carne de pure 262
5G7. Gogonele mu,ate umplute cu (urne de potc 2G3
JG8. Huluu din toc:ll[t de pun in
suc pl"opl'iu 26:3
56!"1. Samtalc cu carne de pure in foi de \"<11"1.<1
5"j0. Varzi\ cu catnc tocn\,1 de porc
r. PrCJIGratc cn caruc (/e tilc'i
i't>l. Bud:nr;1 de cartofi cu c11rnc de
572. Budincil din carne cu sos din legume
5iJ. Carne tora\i1 in foict;Jj (Culibiaca)
cu nune
575. Chiftelc din carne de \"it<1
57G. Chiftcl tt\c mari 1ntc
577. IJodecci umplu\i
;J78. Mac;u(Janc cu carne de \"i\.J.
579. Musaca din cartofi
580. Mus;1ca din c;utofi cu iaurt
581. Musaca din dovlecel
582. din macatoane
583. l\ l us:tta din \'inctc
din vinele cu iaurt
.)85. fiiUSilCil din \eJin;1
586. Prjo;1!e
587. Ra\"ioli cu came de vitrl lutna t
588. umplute cu carne de \"il<l
509. Ru ladit din carne de \"itii cu fic<l\ci
590. Sarmale cu cJrne de \"itil in foi de \'iit"F-<1
591. Varzii umplutii cu carne de \"it;1
592. Vinete umplute C\1 carne de
el. Prc!jJara/c cu carl!c ele JlOrc citii
59.1 . .A rd(i umpluji
5!H. Biftec cu (berlinez)
5D5. Castra\"e\i umplu\i
596. Chiftclu\e cu ciuperci
507. cu ciuperci sos de
598. Chiftcluie cu
59D. ChiflelU\C cu tarhon
600. ChiftC']ujc cu ta rhon !'li sos de
601. Chiftelu\c cu sus de
602. Chiftelu\c cu sos toma \
GOJ. ChiCtclu\c cu de \"in
friptur<1 tocat..i cbcr\incz;1)
605. cu \crd!!a\ii
GOG. Sitt"lllMu\e n foi de spanac
GO'i. in foi de !:olevie
2G:i
2G5
266
'"' 267
267
2ti8
2611
2G9
"'
270
20!
271

27:l

2H
27j
276
ZiG

277
278

279
279
280
280
281
281
282
282
233
283

284
608. Satmalc In foi de {cu orez) 285
G09. Snrmalc in foi de varZ<i 285
610. S;'innitlu\e in !oi ele \"i\U (cu anx1c115 orez) 21lG
E. di n cu ca rn e de
6\J. Angltcmacht din carne de pui 2117
Gl 2. Bl<mchete Ue pui cu orez 287
613. Budincii din ficat de pui 288
614. Ciulamu de pui cu 28B
615. cu carne de pui 289
616. Cmchele din carne de pui cu 289
617. Curcan cu
Gl 8. Cur(;)n In cu sos de ciuperci
Gl9. din carne de pui cu
ciuperci
Friplurti din c;1rnc de la tavt1
cu \"aJ'dt
621 Friptur.:i din carne de pui eu sos
de legume
290
290
291
291
292
fi22. din carne de pui cu sos tomat
Friptur;1 din cnrnc de pui la cu
legume
F'riptuni din carne de pui !a tar' cu
mujdei !:> mi"im<'dir:;J
t!2:>. Gilin;i rasol cu le;,:u111c htean
cu came de pui
fi27. Kevsbin de pu;
Legume cu carne de pui
U29. fllacaruanc cu piept de pui
u:m. din ('a rnc de pui
u:n. cu cnrne de pui
li:J2. Pilar cu carne de curcan
c;:n. Pilaf cu came de pui
Pilaf cu mtiruntaie de pui .
liJ3. Pilaf cu pu\pe de
G:JG. Pui c u ciuperci
li:J7. Pui c11 tiuperci
li38. l'll i cu conopid;i
u:m. Pui eu fasole \'L't'de
Pui tu
lil l . l'ui cu morcovi
Pui cu orc7
Pui l'tl
Pui ("U sn1intn:t
Ptti cu \"inele
616. Pui in aspic
tHi. Pui in aspic cu salnt;"t il la rus
Pui n cascrole
64!1. Pui pnnc
G:iO. Pui parizian
f.ijl. Pui svtc cu
Pui sote cu ciuperci '>ti'> de &min tin;"t
ti5:J. Pui sot(' c u conopirhi
Pui sote cu
li.'iS. Pui sote cu sm!ntin.i
fi56. Pui umplut la tavi1
637. Ragut din ca rne de pui
1358. R!;.:oto cu de
639. Sote din de pui
GGO. cu clrne de pul
6GI. Vo\ . autcnt cu came de sos alb
Vol-a U\cnt cu de sos
t.Iadcril
GGJ. Vo\<IU-\"enl cu CiH"llC de SOS
de
F. din legume cu car ne de por c
292
293
29.1
293
"'
"'
295
2D5
296

297
''" 29fl
293
"' 209
300
300
301
.101
302
30:
303
:J03
304
304
303
:105
305
306
30G
307
307
308
308
309
309
3!0
310
31 1
311
312
Cap de porc fictt 3\3
G65. Carne de po1c cu sos de 3 13
fitiG. Cartofi cu ciulan de porc 314
6G7. Cartofi cu cotlet de porc (dobi'Oge)n) 314
6G8. Cartofi cu cotld de porc la cuptor 315
GG9. Cartofi cu fripturJ de porc 313
GiO. Cnrtofi cu de porc 316
671. Cnrtofi cu cotlet de. porc. 316
672. Castra\eii cu carne de porc 317
G73. Ciolan de poJc cu sos picant 317
GH. Ciolan de porc cu usturoi 318
675. Ciulama de rinichi ct(
Gi6. Ciuperci cu carne de pure
677. Conopidil cu camc de porc
678. Cotlet de porc (ardelenesc)
679. Cotlet de porc (bilnil\ea n)
fiBO. Cotlet de por(' (hibl>t"eln)
661. Cotlet de porc cu clrna\i
318
319
319
320
320
321
321
682. Collet de porc cu creier p!reu de
cartofi
683. Cotlet de porc cu legume
681. Cotlet de cu sos picant
685. Cotlet de porc cu pircu de
cartofi
686. Cotlet de porc cu sos de
687. Cotlet de porc cu sos de larhon
688. Cotlet de f)Oi'C cu usturoi
fi8!J. Cotlet de porc
690. Cotlet de po1-c pane
691. Cotlet de porc (secuiesc)
692. Cotlet de po1c (sirbesc)
693. Cotlet de porc (vinlitorcsc)
69-J. Cotlet de po1-c cu sos de liimlie
(il. la grec)
6!:15. Crei<'l" rinichi sote
696. Crochete din cnmc de porc
697. Cmchetc di n carne de porc cu pireu
ele cartofi
098. de porc
699. Escalop de porc cu sos de vin
700. Estalup de pure cu sos picunt
iOI. Escalop de porc
702. boabe cu ("ilrnc de pon
703. F'usole boabe cu ciolao. de porc
701. Fasole ,.e,dc cu came de i>Orc
705. Ficat ele po1"C cu ccapli
70fi. Fi cat de pore cu M.JS de smintim"\
707. Ficat de porc cu SO!i de smlnUnJ.
i08. Ficat de !)OI"C lmp.inat cu
709. Ficat de J)Ol"C Meunlcre
7JO. Ficat de porc pane
711. Ficat de porc Tl roletM
71 :?. Ficat plpricat de porc
713. Ficat papricat df.' pore cu

714. de potc
715. de ])OI'C CU CiUpei"Ci
716. de porc cu ght,cci
717. din came de porc cu
718. Fripturii din carne de potc
719. cu rinichi de pure
7::!0. Ghi\'CCi buJgliL'eSC
721. berlinez
722. Gula<;
723. Gutui cu carne de porc
i:!.J. Lesume cu ciolan de I>Ol'C
725. Legume cu cotlet de potc {Jardinier)
726. J..cgume cu cotlet de porc ciuperci
727. Madire cu carne de porc
728. Medalion dl( porc cu sos picam
729. de potc cu sos din ctupercl
730. de porc cu !>OS ruhiniu
731. Orez cu "iolan de porc
73:?. Ostropd ("U c"!lrnc de porc
733. din carne de porc cu cartofi
734. Paprica'i din came de porc cu
735. din rinichi de ]JOI'C cu
736. Piept de porc
737. Pilaf oriental cu carne de porc
738. din carne de porc
73D. Pulpil de porc cu ciuperci
740. Hini chi de porc cu macmounc
741. eu 1'.1rnc d!"' pOl'!"'
71:! .. "itJll' Uiti ar1w dc pure (li
H.1. Sok din fient de j)urc
10
322
322
323
323
321
324
3:?1
325
323
326
:l26
:127
327
328
328
329
320
330
3:1fl
:130
331
331
332
:n2
333
33.1
331
".
131
:>.11
333
3Jj
336
336
337
337
3:18
333
:139
339
3<0
3<0
341
341
342
"' 3<3
3U
,..
33<

345
346
3<6
3<7
3<7
3<7
J.l8
3<8
,.,
:119
350
7H. Sote din carne de porc In foielaJ 350
745. Sote din rinichi de po1-c 351
H6. Spanac cu carne de porc 351
7-17. Spanac cu fri pturi\ de ]JOrc 352
7-18. flart(l cu sos Madcra 352
749. de porc 352
730. de porc cu sos de 353
751. de IJOL'c cu usturoi 353
7j2. de pore 354
753. de IX>I'L" 354
731. .. Fig3roM 353
755. $ni\cl florentin 355
756 356
737. natu1 din carne de porc 356
758. pane din carne de porc 357
7j9, papricat cu sn1inti n;,i 357
760. parizian din cnrne de JXlrc 357
76 1. de po1c umplut 358
762. umplut cu CI'Cict 358
763. Tal'll()n cu came de porc 359
7tH. Tocanil cu came (le porc ,.nrdelcncasclt" :15!:1
7G5. Tocanlt cu earne de porc .. CazlnoM 360
1!il). Tocam1 cu de porc 3GO
7l)7. Toeani'i cu tmnc de porc 361
708. TocllnCl cu <le porc smlntlnli
(germanii) 361
7fill. cu curnc de porc 362
7i0. Tocan;i cu ficat de porc 362
771. Tocr.ml plpl'ratli cu ca,ne de porc 363
772. Varzit cu carne de pure 363
773. Vat"tii. tu de porc 36-J
7i4. Lll can1C de porc
77j, cu drna\l de porc 365
776. Vm7.'l cu ciolan de porc 363
777. ru ('Otlct de porc 366
ii8. Varl cu Criptur5 de pore 366
779. Vinete cu camc de pure 367
G. Mi ncAruri din lc&ume cu ca rne de
!> ca rne de
a. Preparate cu taruc de vitil
780. AntrJcot de 36:1
781. AntriL'Ot de 370
782. Antrlcot (]e clujean 370
71:13. Antri<'ot de \'it..'!. cu ceap(l 371
78-1 . Anll'icot de vi\.<i cu ciupcJ'ci 371
785. Antricot de \"ilii cu de vin 372
786. Antricot de \"itli cu smfntinil 372
787. Antricot de ,.it<i la tingire 373
788. An tri cot de 'itti 373
789. Antricot de 371
790. Allll'iL'Ot dt Ulllp!Ut 37-i
791. Antrlt'Ot de ti roicz 375
792. Blllle cu carne de viU\ 375
iV:l. Hiftec cu oud 376
79-1. Blanchcl de 3i6
793 Bocu! hrt'ZC tu ci upcrt-i 377
i96. Budincli din crck, cu smintln;i 377
797. Carne de ,Jt.l cu "'S picanl 378
n.l8. Ca1tofi cu de Yitli 378
799. Castra\e\1 cu carne de \"lUi 3 i 9
1.100. Ciu1>c1'd cu de vit.J.i 37!1
801. Conopldii cu carne de vilA 380
802. Dovli..>cei cu carne de v!t.:l 380
r.03. Fasole lxnbl' cu camc de 381
801. Fasole \'Crdc cu cornc de vtU't 381
SIJ.l. Fripturli din t:unc dl' ,it:i ru fi c.1 t
(il tu 382
800. Fl'lptuni din CUI'lle ele vit;j cu ws de vi n 382
8Cl7. plcanll\ din camc de vit<1 383
808. Fri 1>tunl dmltorcuscn din cltrne de 383
800. cu :onlritot <It: ':'i maziirc
810. ..:u nntrlcol de \'i\11 sos
paprlcat 36.j
81 L Ghiveci cu carne de viti'i 365
812. Ghiveci din legume prolspctc cu carne
de vit.:1 (cnp de pit>pl) 385
8!3. Gltl\'l.:d 386
8H. nwre')C:an 387
813. unguresc :;87
816. vienez 388
Sti. Gutui cu carne de viUl 388
818. Legume cu antricot de wCa.dno 389
8Hl. Legume ru antric()t <le \"ilii 389
!!20. l ..cgume cu cHrnc de \'itl 390
821. Legume CU de \itli :l90
822. Limbl.l cu 391
823. Limb.:i cu plrcu ele Clrtofi 391
824. Limbii lm:!Ze cu ci upcrd 392
823. Limlxl bret.c cu macaroane 392
826. b1eze cu pireu de spanac 393
627. cu milsllne 393
628. Limb:i cu sos alb 394
829. CU SOS Madei'A 394
8:1{1. cu sos picant 395
631. cu sos de smintina 395
832. Limbii pane 396
833. rasol cu cartofi 396
834. rasol cu legume 3!)7
835. cu tarhon 397
836. cu sos tomat 308
837. carne de ''iU\ 398
838. Morco,i cu Clrne de 399
339. de viltl cu ciuperli 399
840. de cu costi\li 400
841. de In foletaj 400
842. de viUl. umplut 401
843. Qslropel cu CArne de ,.itil. .j0J
8H. din carne de cu cartofi
845. din carne de cu 402
846. Pilaf cu creier de 403
847. Prunc cu carne de \'illl .j03
848. Pulpi! de la la\il cu pireu din cartofi .j04
849. Pulpii lmptina\<1 de .j04
850. Ramstcc 405
851. Rmnst cc cu din ciuperci 405
852. Hazm.tcc german 406
853. de \"it;", 406
854. cu carne de 407
853. Rosbrat cu legume {ardelenesc) 4U7
836. Rulou din carne de vll;l umplut cu
"'
837. din carne de 408
858. din carne de vitA cu ceapd 409
859. din carne de \')tJ cu orez .j09
860. din came de ''it..'i. cu sos de ardei 410
861. nat ur cehoslovac 410
862. panc din carne de vitA
86J. parit. ian din Clrne de \"Jt.'i. 411
864. umplut {w -111
865. Sote din crciet de vit.:'i .jJ2
86fi. Sote din carne de vltll cu cartofi -112
867. Sote din carne de viUl (Ni (.'(JI'C'fli) -113
868. Sote din cRrnc de vit.:'i 413
869. Spanac !'\' carne de \"ilit 414
ll70. Sturat cu carne de \'il1l 414
871. Telinft cu carne de vit11 415
R72. Tocanfl NI c:une de 415
873. cu nu1mlllil!u\t1 416
874. din carne de vit.'l cu sminlln-1 416
87:5. Tvcaml 4t7
876. marinlireasc-1 417
877. Tocann. 418
878. 418
87!1. C\t came de \"itli 419
880. Toc<Jn[t \<'inlmasc(l 419
881. Turnedo cu ronopi<h'i 420
882. Tuslama 420
8!13. cu de 'ito'i -121
884. Vinete cu carne de ''itA -121
885. de 'it<l cu !asole 'crde 422
886. de vilit cu sos de bere .
b. /'repar-ate CII oor11e de vi/ el
887. Antl'icot de pane .J2J
888. Ba111c cu t a rnc de v]\el HJ
889. cu sos de miirllr
890. Ciolan de \'I\Cl (0sobuc.:o milanr-11 424
891. Ciolml de vilei cu 1)11l>l'ic<H 425
692. Clolln de l'awl cu h1can .j25
893. DoYiecei cu curnc Uc \"1\t'\ 426
Escalop de cu ciuperci 426
89j_ Escalop de vitel (clujean ) 427
800. Escalop de ']\el t'U dupCI'l'i
de 427
69i. Escalop de cu sos de vin 428
898. Fricando de la 428
899. i\-lcdalion de t "i\Cl 429
900. din piciO<lre de 429
001. Piept de umplut 430
902. Pilaf cu camc de vitel 430
903. Pulptt implinntii de \"i\cl 431
90-1. Ragut de vilei cu sos de legume .j31
903. Rulou de umplut cu ciuperci 'ii 432
906. Rulou de umplut cu creier orez 432
007. Rulou de umplut tU de pul 433
908. Rulou de umplut cu 'ii
de 4.14
909. Cll creier 434
910. natur de 435
91 1. plne de \' i\el U5
912. p;t riziun de "Hel 433
913. de Yi\cl .,Prag11" 436
914. d<.l Vi\C1 .,PillCI'IllO" 436
915. de cu ws tomat 436
916. de ,-i\l'l 437
917. de la 437
fH8. Stek de vHcl <u ticnt de pui 438
!Jl9. Stufat de \"\cl .jJS
!.120. Tocun;1 ca la Alba Iulia 439
!121. Tocuni\ .. 439
922. TocanJ. ca In w$<tpte .j40
!123. de \\cl 440
de (polonezCI) Hl
H. l\linclruri din leg ume cu Cllrne de ovine
u. Preparate din conu!: de mlrl
923. t\nghemacht cu carne de miel 4H
926. Blanchet din carne de miel 4H
927. Cup de miel Ju la\'(t 442
!128. Carne de miel cu tarhon H:J
929. Ciuperci cu ("arnc de miel 443
9:10. Collel de miel p1!l< 444
!l:ll. Drol1 li mlcl 441
!)32. Fasole \'t:nlc <; U carne de miel -:145
11
!133. Gbi\'L'C din de miel 445 11.
!134. M<1z<1re cu carne de miel HG
935. Mie! cu sos de (fricase) 416
936. Paprica5 de miel cu carloli +H
937. Paprl c<t5 de miel cu g;Jlu':lc 447
938. Pilaf cu carne de miel 448
939. Sa5llc de miel -118
940. cu carne de miel 449
9H. Slu!at de miel H9
942. cu c:trne de miel 450
943 Toc<mi\ de primd\ar(t cu de miel 450
9H. Verde\uri cu cnrne de miel 451
b. Preparate din carne de bed)ec cHr rJc
988. Cartofi cu 470
989. Cartofi naturi 470
990. Cartofi 470
99!. Cartofi sote Hl
992. Ciuperci !<1 griltar 471
993. Fasole ve1de sote 4il
99-1. 472
99;). 472
9!JG. Legume asnrtate 472
997. Macaroane cu unt 473
!l98. ptipit(t 47S
999. din mldai exll-.1 473
tie oaie
1000. 474
!H:i. Berbec cu \nrz:i 4[)1
1001 din m;llai extta 474
!HG. hoabt! ru t<mw de ilerhc-c 45:!
1002. sote 474
!IH. Jigu (pulp!\} de berbec ni botbc 4;)2
100:1. MOtTOI"i sute 475
Legume CI I rarnc de IJLrbcc 4.1:1
Pilaf 475
9lrl. Pulpii de be!'i)(.'C cu sos \n;1toresc 453
1005. Pireu din cnrlnfi 475
950. Hagut de bcrhcc 434
1006. Varz;1 ciilil;1 .f76
951. Hagul de berbec (gcrrnan) 454
9J2. pnne din de bcrbl'o' 455
1007. Varz;i (c.'ilil[t) 476
'153. CII c:nne de herlx'c (lmlg<"in!a-.r;i) 455 VII. SALATE
934. Tocanit cu carne de berbec c<trtrofi 456
1008. S{tlat;_i de andil'e 4i7
055. TocanCt t'\1 carne de uaie 4;iG
1009. de J:nlei COp\i 477
VI. FRIPTUHI Gi\RNITUHI
1010. de ardei rO'fii
lOII din ciuperci HH
1\. Fript uri
1012. de castra\e\i (c\ujeantl) 478
o. Din carne r/e pas(lre JOJ:l. Salat1i de r-astra\e\i mura\i 479
956. Fripl\lr;i din nrne de pui la la1J 4J9
1()]4, Sa\lt;i de custra1c\i cu 479
937. Pui lH f1'iJ,torc .JJ9
!015. Salal<l din castrm'e\i, 11nlci gras
!-,,Din carne de miel
Carne de mid la fti;::nre
fJJ9. de miel 460
960. Fiplur;'i de miel la 460
9Gl. PUIJ>ii de miel la frigutc 461
ceaptt 479
1fll6. din caslra\-c\i cu :-,i 480
1017. din ciuperci (polonc7..1)
1018. Sala1<1 din conopid<l -180
10 10. Salati"i din cu mu"t<Jr 481
1020. crea\ii 481
c. Din ccn-11c de berbec
J02l. de morcovi 4S1
962. Fudulii de berbec la gri:ilar 4G1
1022. Salat.'l. din -182
963. FrigUrui dohtogcnc cu carne de IJcrhtc 461
1023. Salat.'i din (moldOI'eneasc) 482
rl. Din cnr11e de JlOrc 1024. Salat;i din umplute -182
9G4. 1\ntricot de pun: Ja grt\t<.tr 462
1025. din 4S2
!'IG3. CirnJ\i proawe\l de porc la 462
91i6. Cntkt de porc la 462
1026. Salat.il din \'ar7.<1 cu ardei gns 483
1027. SalaUt din 48i
967. Cutlct de porc la 46:1
1028. <lin varlii
9G8. Ficat de porc la 463
1029. din vami TO!iie 484
969. Frigiirui din c:trnc de pure 463
1030. Sal-Jtil verde 484
970. Frig<ii'Ui din carne de pOt'C bedJC'C 464
103L Salatil verde :tt'dc!cncascCt 485
97l. de porc la 464
1032. \erde cu sos de 485
972. de porc la gn\1.11'
973. de porc impiinat 465
9H. Piept de porc la gr;1t;tr 465
975. de porc la 463
976. Rinichi de porc la gr:tbr 466
c. Din carne de citd carne tlc
V!IT. PREPARATE DIN VINAT
1033. Collct din carne de porc cu sos
de vin 487
103-l. din ca rne de c.lprluari\ cu
ciuperci 487
10:15. Fazan la tav;J
9i7. Anlri cot de la gn1tar 1031i. Iepure cu sos de ( la grec) 489
978. Creier de viW la gtJtar 466 1037. Iepure cu ciuperci 489
979. Frigiirui 4G7 1038. Iepure cu 490
980. Frigiirui asortate cu organe 467 1039. Medali on din carne de cu
98!. din tmne de vit;i impJnal;,"t ciuperci 490
cu sl;lninii -167 1040. din carne de porc
982. F,iplurlt din l:<lrne de vil<"t la !ani 491
983. de 11\c\ la t;"Jni 468 1041. de potc In aspic 491
981. de 1it;i J;t gnitnr 468 I0-12. Sarmale cu carne de vinat in foi
985. de la 469 de var7.<i
986. de vit;i Jn gTJlur 4G9 10-lJ. Si\'C cu carne de Iepure 493
!!87. de l'it<'t !a 469 mlltn din UH"ne de po1c 4g3
12
1045. Spill<lrc de cu sos
de
1046. Tcrinti de intrC'ag;i)
!OH. Terini1 de iepure inlrcagit)
10.f8. Toc)nil cu carne de IX!l'C mislre\
I X. DULCI UHI DE BUCAT,\ IUf:
1049. Budincit .,Cina';
1050. Budinci:i cu de \aci
1051. Budincil Cll frudc conriatc
1052. Budincit de diitile cu sos de \"in
1053. Budinc!\ din cu shop
1054. Budincli din cu sus de vin
!055. Budincii din macnronne cu hrinz;1
de vaci
1056. BuditW<1 din 111/ltaroane sirop
10:'17. l3udimil din urez ctt nlC"rc
1058. din orez cu sos de cacao
1039. Budinctl din orez cu sos de vin
1060. Budinc<i din piine a\b11 cu mcte
1061. din pine albil cu sos de \"n
1062. Hudincii din t:ti\ei cu mac
JOG.1. Budinl"<1 din tili\l:.'i cu nuci
JOG4. Budincii din \lii\ei cu sos de nmi\ie
10G5. Cliltitc cu brinzli de vaci
IOGli. Clil t itc cu
J0G7. C!;i\ it c cu
1068. Cocteil eu Urindi de \"aci si
IUG9. Col1una5i cu l.JI"ini de vaci
1070. Compot de caisc sau piersiri
IU71. Compot de
1072. Compot de gutui
1073. Compot dc mere sau pere
10H. Compot de
1075. eu sus de cacao
1076. de ;whi:ir cnramel
1077. Cremt1 de zah[n caramel cu Wmiie
1078. de zaht1r cmnmel cu pot"tocalc
1079. cu
1080. G1i5 cu fructe confiate
1081.
1082. Lapte de
1083. Minciunele
i084. Mere coapte
1085. Mere in Ioicl<d
1086.Mcresufle
1087. Omlett1 cu mere
1088. sufle
1089 cu fri'iC<i
1090. Orez cu \apte
1091. Orez cu mete
1092.
1093. fier\i
1094. c u
1095. cu brnzil. de vaci
1096. cu de \"ad
1097. cu mere
1098. de
1099. de porlota le
1100. Sufleu
ll OJ. Sufl e u de vanle
1 102. cu brinzil de \"aci
1103. CU lllCt"e
C\1 llrirl?.il. de \"at"i
1105 Tiii\ei c u mac
1106. Ti.li\Ci cu nuci
1107. 'J";Jr\e cu brnz:1 dc \"aci
"' m
495
49.3
497
497
"'
"' 4!.19
409
000
300
001
001
502
502
503
503
504
504
303
305
506
ii06
507
507
507
503
500
508
509
509
510
510
51!
511
512
512
513
513
513
5H
514
515
515
515
516
516
516
517
517
51R
518
518
519
51!:1
S20
520
521
521
X. PRIOPAIV\T8
SE:MIPREPAHATE
.. GOSPODINA"
1108. A1dei. umplu\i cu carne de pure 5i \"it;,
110!.1. Ardei cu r<1rne de \it;t
1\10. Ardei umpluji cu urez
1 1 Il . Aspic cu gei<Jtin<"i
li 12. p;Jne
111J. ChiHelutc din cartofi
li H. Chiftelc din cartofi cu carne de pure
1115. C!1iftclc din cartofi cu carne de porc

1116. Clliftcle din st:l\"rid
1lli. C1ap pentru
1118. Doy\ecci umplu\i cu carne de porc
1119. Fasole
112U. Foi de
l 121. t'oi de cliitite din l"<lrlufi
1122. cu ptunc
1!23. Ghi\"eci cu lcgun1c
1124. lalm:e de fasole boabe
!123. Liml.J;J 1h: Yilil cu hoia
1126. Maioncz,!
1127. Otez cu lapte
1128. Oufi <i la tus
ll2!1. Qu[1 a la rus n
11:10. cu Urim;) de \aci
11:)1. din cartofi, O\t'i fiet"lc
maioneztt
113:::. Pnsti din san!clc
11:1:1. din st;n-rid
l 134. cu \"CJ"dejuri
JJ:l5. Piftie cu c;:ttnc 1le pui
JJ:JG. Pirjoale
1137. P\i:ieint<i sii.Ji;mli
113ll. Pui l<l
1139. Pui panc
lHO. umplute cu u1ez
1Hl. Huladii din legume C<lt"nc ele
J H2. Sala tii din ardei copji
IH3. &dat[ boeuf
1H4. berlnczli
1 H5. din br!m:it cu
l HU. Sala tii din cartofi cu
(cehoslovaccl)
1147. din chllc<l
1 HB. Salal;i din legume cu carne

JH!J. din s[eclil
1150. orienta!li de i arni:i
l\_31. orlentahi de primli\'111".1
1152. Sa\atii de \"llrii
1153. Salatil i;. la r us
11.34. Sarmale cu carne ele porc in [oi
de
1153. Sarmale cu c.trnc de porc in foi
de var71l cu orez
113(,. Siirmli\U\e cu camc de porc in foi
de (cU
1157. Snnllnlc cu carne de porc .5i \"it;",
!n !oi de Yarz[i
lliiB. cu carne de vil:"t n foi
de
1159. Satamunl din st;1vrid
1160. pnnc din de porc
1161. panc din came de vi\11
523
523

524
525
52.3
525
526
52G
527
527
527
528
528
528
529
529
530
530
530
531
531
531
5.12
532
532
533
5.13
534
5.1-t
534
535
535
535
536
536
536
537
537
537
538
538
538
539
539
539
540
540
541
54 1
"'
512

54 3
u
1162. Stanid prJj it
cillit;t
lltH. Var1.;1 ("U L"<li"Jlt: de ]}()fC
11133. cu orez
116G. v,ud mur:tl<"i t u('a\;1
\'irwlc pnnc
XL PREPARA'n: PIZZ.\
II Gil . Alu:tt piznt
llilll. Sos pizza
lliO. Pizzn
1171. ..
1172. .. Capl iciosa
1li3. Pizza .. DuL" stagiune'"
JIH. Pizza .. Italiana"
1175. Pizza .,Napolitana"
1176. Pizlit .Bomana'
Xll. PREPARATE CULINAHE
DIN STAVRID
A. reci
1177. din st<Jnid
11711. Cr-naU din slanid
1179. CliHitc l"U pas\;'1 din st<n-l"id
1180. Cr-ochete din st<wlid
1161. din stanid
1162. Jl,l edalinn din stnwid
1163. Hulou din staYrid c u snlatii. i In rus
118-1. Salal{t din stanid cu ceapti
1180. Stanid cu orientalfi
1186. Stavrid cu sos de maionczii (Jemulnd)
1187. Tort apl' ritiv din stnvrid
B.
11811. cu din !>l<nTid
1189. Bo1"5 din sta\-rid
1190. cu din
119!. Cio1b! de stavrid
C. MincAruri
1192. Ardei umplu\! cu stanid
1193. C<H"lOfi umplu\i cu sta\Tid
1194. Chirtele marinate din s\avrid
1195. File din stnwid !ll'atinat
1196. Ghii"<.'Ci cu
1 J9i. Musaca de cHrtofi cu s\avrid
IHJ!I. Pi rjoa\c din s\a\Tid
1199. din slaiTd c u sos toma\
1200. Ptarhic cu stanid
1::!01. Ro:;oii umplute cu stav1ld
1202. Sarmale din staHid
1203. Stavrld pane
54!.!
050
050
551
.152
532
55:1
553
554
:iH
535
555
556
55i
557
508
559
55!1
5tl0
500
5GI
O(i!
562
5fi2
5(;.1
564
I:?N. Stanid pcscii rcsc
] ;!fl.j. Cll pi]flf
. .Sial' rid m"'ul r.; u legume
1207. SlniTid in
1208. Stavrid cu sos de l.1miic (it la grec)
1:?09. Stanid cu so" de usturoi ( ... paniolj
1:?10. Sta\Ti<l pc 1arz[t
1211. Vinete umplute cu stanid
1212. Zacusca cu st.wrld
D. SemiprCJJarat e
1213. Aspic din stavrid
121-1. din oase de st11nid
E:. Semipreparate .,Gos podinn"
1215. din stavrld
I:?IG. Pustii din st<ll"l'id pcntn! chi ftele
1:?!7. Pasti:i din stavrid ]>entru cl rn<l\
1218. din slavrid pentru gustll ri
1219. Pas\t1 din sta\Tid pentru pirjoa \e
1220. din sta.ltid pent ru sannale
1221 din stanid pentru umplut legume
XIII. PHEPAHATE
DE CARiviANGERIE
A. Preparate ele cnnnangeri e din carne
de porc, 5i ovlne
Burduf eu snge
122:1. Cnp de porc ricrt t u lmia l'! usturoi
122-1. pmaspc\i de porc
122.1.
1226. CinHl\i ullcne<:oti
1227. cu orez .
12211. cu orez
12:Jil.f.lititci (cu carne d(' vitti)
12:11. Mititei (cu prapure)
1232. Mititei (cu carne de viUl' oaie)
123.1. Patncieni
Jl. Preparate din C:trne de \' na t
1:!:1-1. afuma\i de
123:i. de cerb
123fl. de
12.17. Cotlet de afumat
123!1. de
12:19. de
12-10. de c<"ipr lom;l
12-11. Pastnuwi de cerb
12-12. Pastt-.uml de
12-1:1. Rulad<1 de c;1prioorii
J2..j..j, de
Toh;1 1\e
PARTEA AII-A
- Termeni tf'hnlci In cuptinsul

- khnin pri1ind prindpnlclc
metode mode!'ne de prelucnnc
- Tabel e de n produselor
alimentare
- Metodologin de determinare a Ynlorii
ca\orice -:;i nutriti,e a prc-p.w:tle\OJ
culinare
14
587
089
592
"'
- lndicn\il pri vind tttili1.area dlrnii de
minzat porc pc grupe de pr{'parate
culina re
- lnrli cii medii real il.a\i la carnea de
in l-a carnea de porc in ca!"casu.
n carmangcriilc Intreprinderilor
de
- Index altabeti c
564
565
565
566
560
5G7
507
568
569
569
570
570
571
571
57:!
572
5i3
:17:..:
.i75
515
57tJ
57(;
577
577
578
578
578
570
570
579
580
580
581
581
581
582
582
582
583
583
583
584
601
GO:l
GOi