Sunteți pe pagina 1din 22

U,

INDBX

pag.

A
Aluat pizza

.
Andivebreze.

.....441
....349

Andive cu sos de sm6ntdnd . . . . . .277

Andiveinfoietaj ........277
. . .278
Andive sote cu ciuperci
Angemacht cu carne de miel . . . .695
Angemacht din carne de pui . . . . .499

B
Baghete umplute cu brAnz[ . . . . . .153

Bail

Bame cu carne de
Bame cu carne de

......73

vit[
vilel

. . . .618
. . .672

Bastonaqedincartofi .....134
Batoane din carne de pui . . . .. . .455
...7t0
Berbec ctvarzd

Antricot de porc la grdtar . . . . . . 155


Antricot de vit[ bragovean . . . . . .610
. . .611
Antricot de vit[ clujean
Antricotde vitdcu ceapd . . . . . . .611
Antricot de vitd cu ciuperci

Biftec cu ceapl pr[jitd

Antricot de vit[ cu sos de vin . . . .613


Antricot de vitd la grdtar . . . . . . . .760
Antricot de vit[ la tingire . . . . . . .614
Antricot de viti mure$an . . . . . . . .614
Antricot de vitd,,Pragao' . . . . . . . .615
Antricot de vitd timiqorean . . . . . .616
. . .616
Antricot de vit[ tirolez
. . .617
Antricot de vitl umplut
. . .672
Antricot de vilel pan6 .
. . . .278
Ardei copfi cu sos alb
Ardei gras umplut cu past[

......73
Borq.
Borqcraiovean.. ........265
. . .269
Borq cu carne de miel .
Borq cu sfeclI gi carne de vit[ . . .270

sdrbesc
Ardeiumplufi

Borqmoldovenesc .......271

....612
gismdntdn[
Antricot de vit[ cu smdntind . . .613

debrdnzdgimdsline ....87

Ardei

Ardei
Ardei
Ardei
Ardei

.....279
....485

umpluli cu brAnzd . . . . . . . .279


umplufi cu legume . . . . . . .280
. . . .280
umplufi cu orez
umplufi cu salat[ de vinete

.........89
girogii
Aspiccugelatind .........39
....39
Aspicf[r[gelatind ...

(berlinez)
......486
.....619
Bifteccuoud
Blanchetdevit[ ........619
Blanchete de pui cu orez . . . . . . . .499
Blanchete din carne de miel . . . . .695
Boeuf breze cu ciuperci . . . . . . . .620

Borg cu spanac qi carne de

vit[

. . .274

BorEdeciuperci ........265
Borqdedovlecei ........266
. . .266
Borq de lobod[
.....267
Borgdepraz
Borqdeprimdvarl .......267
Borqde zarzavat ........268
. . , .270
Borq din cap de miel .
Borp moldovenesc cu fasole

. . .268
boabe
Borqpesc[resc... .......271
........272
BorEpolonez ...
......273
Borgrusesc
. . . .273
Borq rusesc cu rinichi
...275
Borqucrainean
Brdnzd. de vaci cu

883

ou[ qi ceapfl . . . .87

Budinc[,,Cina'o

...815

Budinc[ din t[itei cu

devanilie

sos

......827

Budinci ctbrdnzdde vaci . . . . . .815


Budincdcu fructe confiate . . . . . .816

Bulz (cocoloq) ciobdnesc

Budincl de cartofi cu carne

Burgheri din carne de curcan

Budincd de cl5tite cu sos de

vin . .817
BudincldincaEcaval. . .. .. .. . ..147

Buqeuri cu macaroane

Budinc[ din carne cu

Butoiaqe din

Budinclcugunc[ .......180
devitl

dinlegume

clubrdnzd.
cubrdnzd

........469

.....470

....

urd[giardei.

devaci

sos

........819

tomat

...417

Budinc[ din macaroane

cuqunc[

.......417

Budinc[ din macaroane qi sirop . .819


Budincd din mere sau alte

fructe

Budinc[
Budincl
Budinci
Budincd
Budinc[

...820

din morcovi . . . . . . . . . . .283

dinorez

........821

din orez cu mere . . . . . . .821


din orez cu nuci . . . . . . .822
din orcz cu sos

decacao

.......823

Budinc[ din orez cu sos de vin . . .823


Budincd din pdine alb[ cu mere . .824
Budinc[ din pdine alb[ cu sos

...418

Came demiel cutarhon ........697


Carne de miel la frigare . . . . . . . .752
Carne de porc cu sos

smdntdn5.... ......282

Budincd din macaroane cu sos

.1 11

.
.....696
Capdeporcfiert ........547
Carasprdjit.
.....355
Carbonaralacuptor ......4l9

Budincidinlegume .....282
Budinc[ din macaroane cu brdnzd.

.........

Capdemiellatav[

... ....

de

.....151

morcovi

C
Cannelloni cu carne de vit6,

....
...134
Budinc[ din ciuperci . . . . . .. . . . .349
Budinci din conopidd . . . . . . . . . .281
Budincl din creier cu smdnt0nd . .621
Budinc[dinficatdepui
.500
Budinc[ din griq cu sirop . . . . . . .818
Budincd din griq cu sos de vin . . .818

Budincl din legume cu

......455

qiciuperci

sos

Budincldinciuperci

......151

desmAntdndl.... ......547

Carne de porc cu verde(uri . . . . .,548


Carne de porc in
. . .548
Carne de vit[ cu sos picant . . . . . .621
Carne tocatd, in foietaj

crustI

(culibiaca)

.....470

Cartofi cop,ti cu crusti de sare . . .285


Cartofi cuceap[
........769
porc
Cartofi cu ciolan de
. . . . . . . .54:9
Cartofi cuciuperci .......285
Cartofi cu cotlet de porc
(dobrogean) ....
......550
Cartofi cu cotlet de porc

lacuptor

......550

Cartofi cu fripturl de porc . . . . . .551


Cartofi cum[sIine
.......286
Cartofi cu muqchi de viti

papricat

.;.... .......622

........284
Budincldinspanac ......284

Cartofi cu smdntdnl . . . .. . . . . .,286


Cartofi cu sm0ntdnd
(ardeleneqti) .. ".
......287
Cartofi cu guncd gratinati

Budinc[ din 6itei cu mac . . . . . . .825


Budinc[ din ditei cu nuci . . . . . . .826

Cartofi cu unt gi smdntdn[

devin
dinpraz

...825

Budinc[

(farsmac)

884

.....,287
.288

Cartofi cu usturoi la cuptor . . . . . .288


-...289
Cartofi fiertjcuunt .'
Cartofi franfuze.sti .......135
Cafiofi franfuzeqti cu PulPd

Chiftele din carne de porc . . - . . . .463


Chiftele din carne de vit[ . . . - . . -471

Cartofi gratinat) cu brdnz[

Chiftele din cartofi cu sos

Cartofi in creml de muqtar . . .' . .290

Chiftele din legume fierte . . . . . . .136


Chiftele din varzd cu smdnt0nil . . .136
Chiftele marinate din stavrid . . . . .356

........551
deporc
...289
Cartofigratinali
........289
devaci
Cartofi inlbuqi.ti cu cotlet
. .552
de porc
....770
Cartofinatur.
........290
Cartofi parrzieni
.....770
Cartofipr[ji1i
. . .769
Cartofi prljili cu ceaP[
.....770
Cartofisot6.
...291
Cartofisurpriz[
Cartofi timpurii cu sos

desm0ntdn[.... ......291
...292
Cartofiumplufi

Cartofi umpluli cu brdnzi . . . . . . .292


Cartofi umpluli cu carne de pui . .456
Cartofi umplufi cu ciuperci . . . . . .293
Cartofi umpluli cu legume . . . ., .135
. . .293
Cartofi umplu[i cu orez
Cartofi urnplu[i cu stavrid . . . . . . .355
Caserol[cu mere qipui . . . . . . . . .501
Caserol[ cu pui qi cdrnafi . . . . . . .501
Castraveli cu carne de vit[ . . . . . .622

CastravefiumPlufi .......486
Castravefi umPlu[i cu Pastl

debrdnzd,

.......88

CaqcavallacaPac .......147

Caqcavalpan6.
Cagcavalsufl6.
Cataif

...147
...148
... ' '828

Cirnali proasPe(i de Porc

....-.-755
latigiie
...:.....700
Chebabdemiel
....502
Chebabdepui
....828
Checcucacao
....829
Checcurahat
Checcusmdnt0n[ ... " "830
Chiftele de cartofi cu carne . - . .' .462

Chifteledincartofi ......736
Chiftele din cartofi ca mazdte

sot6

....294

.""'294

del[mdie

Chiftelutecuciuperci ....487
Chiftelute cu ciuperci qi sos

desm6ntdn[.... ......488

Chiftelu,tecum[rar ......4-88

Chiftelufe cu sos de mlrar . . . . . .673


Chiftelule cu sos de smdntdnd . . .489
Chiftelule cu sos de vin ...... ..490
. . .490
Chifteluqe cu sos tomat

Chiftelu,tecutarhon .....491

Chiftelu{e cu tarhon qi sos


......492
de smintdndl....
Chifteluqe din cartofi cu Piure

despanac

.'....295

Chiftelute din legume cu Piure

......295
despanac
Chifteluqedinorez ......296
Chiftelufe din Pegte cu salatl

decastraveti.... ......357
Chifteluqedinstavrid ...'.357
Chiftelugemarinate ......471
Chiftelule semivegetariene . . . . . .181

Chiftelu{especiale .......181

Ciolan de porc cu sos picant . ' . ' .553


Ciolan de porc cu usturoi . . . . . . .553
Ciolan de viPl (Osobuco

milanez)

... -...674

Ciorbd ardeleneasc[ cu carne

demdnzat

.....245

Ciorb[ ardeleneasc[ cu carne

demiel

........245

Ciorbi ardeleneasc[ cu carne

deporc

Ciorbd ardeleneasc[ cu
885

...-..-.246

lobod[

. . .237

Ciorb[ de mdruntaie de pui

Ciorbd bdndleand cu carne

(dlagrec)

deiepure
......246
Ciorb[bulglreascd ......231
Ciorb[ cu bureti
. . .231

Ciorbdde miel cumdcriq ...... -258


Ciorb[ de paslre cu usturoi . . . - .258
Ciorb[ de periEoare (d la grec) . . .254

Ciorbd cu carne de berbec

qilegume

......247

Ciorbddepotroace ......259
Ciorbddestavrid ........359

-.-..248

Ciorb6 devarzd cu afum[turd, . . . .260


Ciorbd din legume proaspete . . . .242

Ciorb[ cu carne de mdnzat

(dlagrec)

Ciorbdcu carne de miel . . . . . . . .248


Ciorbd cu carne de pui
. . .249
Ciorb[ cu carne de pui

(ilagrec)

..-..250

Ciorbd cu carne de pui qi roqii . . .250


Ciorbd cu cilrne de vitd

(hlagrec)

.....251

Ciorbd cu carne de

qilegume

vit[

......251

Ciorb[ cu carne de vitd qi varzd. . .252

Ciorb[cucartofi ........232
Ciorbdcudovlecei ......238
Ciorb[ cu dovlecei

(i

la grec) . . . .238

Ciorbd cu dovlecei umplu(i . . . . . .239


Ciorb5 cu fasole
. . .233
Ciorb[ cu fasole boabe

boabe

qicostigl

......233

verde
. . .240
Ciorbdculobodd ........233
Ciorb[ cu mdcriq
- -234
Ciorb[ cu fasole

Ciorbdcu periqoarel . . . . . . . . ...253


Ciorb[cuperiqoare II . . . . .. . . . .253
Ciorbd cu perigoare din stavrid . . .358
Ciorbi cupraz
.. -.240
Ciorb[ cu salat[ verde .
. . .234

Ciorbdcusfecll ........235
Ciorbdcutarhon .. -.....241
Ciorb[ cu urzici
. . .235
Ciorb[cuvarzd,albd .
....242
Ciorbd de burtd
. . .255
Ciorb6 de cartofi cu sos

Ciorbddecrap

alb

.....257

. . . . .236

Ciorbi de fasole boabe cu sos

Ciorbipescdreasc[ ......260
Ciorbd {SrIneasc[ cu carne

demdnzat

deporc

........262

Ciorb5 t[rdneasc[ cu carne


de porc (d la grec)
Ciorbd fSrineasc[ cu carne

. . . . .263

depui

...262

Ciorbd f5r6neascd cu carne

devitd

........264

Ciorb[ f5rdneascl din legume . . .243


Ciorbd ucraineanl din legume . . .244

Ciulamacuciuperci .....296
Ciulama de pui cu
Ciulama de rinichi

mdmilig[

. . . .503

cumdmdliguf[.. ......719

Ciulama din pulpe de pui


cu ciuperci si mdm[ligd . . . . . .503
Ciuperci cu carne de miel . . . . . . .697
Ciuperci cu carne de porc . . . . . . .554
Ciuperci cu carne de vitd . . . . . . .623
Ciuperci ctrotez
........297
Ciuperci cu sm6nt0ni . . . . . .... .297
Ciuperci cu sos de lImdie

(ilagrec)

Ciuperci in aluat de

cl[tite

......90

. . . . . .137

Ciupercilagrdtar .......771
Ciuperciumplute .........90
Ciuperciumplute ........137
Ciuperci umplute cu carne

deporc

....256

alb ..
...256
Ciorb[dehamei ........236

.....261

Ciorbd {Srdneasc[ cu carne

........463

Cl[tite cubrdnzd,de vaci . . . . . . . .830


Cl[tite cu carne
. . .472

Cl[titecuciuperci .......152
886

Cl[titecudulceat[ .......831
Cl[titecugem
....831
Clltite umplute cu carne de pai . .457

Cocoqcuvin
Cocteil cubrdnzd. de vaci
qiportocale

Cotletdeporc (bihorean) . . . . . . .556


Cotlet de porc cu cArnali . . . . . . . .560
Cotlet de porc cu creier gi piure

decartofi

.....505
....832

(ilagrec)

Cod cu ierburi aromatice

lacuptor
Codcullmdie

......360

......560

Cotlet deporc cu legume . . . . . . .561


Cotlet de porc cu sos de l[m0ie

.....562

Cotlet de porc cu sos

....360

desmdnt0ne.... ......562

Cod cu pesmet Ei sos Pesto . . . . . .361


Cod pan6 cu plante aromatice . . . .361

Cotlet de porc cu sos de tarhon . .563


Cotlet de porc cu sos picant . . . . .563
Cotlet de porc cu gunc[ qi piure

Codrulatinbacon ......362

Collunagi ctbrdnzd,de vaci . . . . .832


Collunagi cu carne de pui . . . . . . .504
Col,tunaqi din cartofi cu carne

deporc

........464

Compot de caise sau piersici . . . .833

Compotdecireqe .......833
Compotdegutui ........833
Compot de mere sau pere

.. . . . . .834

Compotdeviqine .......834

Condimentepizza .......442

Conopidd cu carne de porc . . . . . .554


Conopid[cu carne de vitd . . ....624

decartofi
de
de
de
de

cusosdevin ....:. ...751


sos
......363
Crapcumisline ........364

Conopidlcu smdntAne . . . . . . ...298

Crap afumatin

Conopidd cu sos de sm6ntdna . . . .298


Conopid[ cu sos Rernulad . . . . . .298
Conopidd cu unt gi caqcaval . . . - .299

Crap cu sos Madera

Conopid[gratinat[ ......299
Conopidd gratinatd cu ciuperci . . .300

Conopiddlacuptor ......300

Conopidlpand

...301

Conopiddpolonez[ ......301
Consom6
........222
Cordon Bleu din fi16 de pe$te . . . .363

Cornuridinfoietaj .......153

Cornuri umplute cu guncd,


parLzer qi salam
.......182
Cotlet cu porc cu qunc[ qi piure

decartofi

Cotletdec[prioare
Cotletdemiel pand

...
.

......574
...782
.....698

Cotlet de porc (ardelenesc) . . . . . .555


Cotlet de porc (bdn[!ean) . . . . . . .556

......563

porc cu usturoi . . . . . . . .564


porc (gridindresc) . . . . .557
porc la grdtar
. . .755
porc la tav[
. . . .756
Cotletdeporc pand .
...,.565
Cotletdeporc (sdrbesc) . .. . . . . .558
Cotlet de porc (secuiesc) . . . . . . . .558
Cotlet de porc (v6n[toresc) . . . . . .559
Cotlet de vigel cu pere gi tarhon . .674
Cotlet din came de porc mistref
Cotlet
Cotlet
Cotlet
Cotlet

(Matelot)

. . .364

Crapcuverdeluri .......365

Crap dunlrean cu ciuperci,


arpagic, mdsline qi l[mAie . . . . .366

Crapmariniresc ........366
Crappan6
.......367
Crappesciresc
...367
Crappevarzd.
....367
Crapportughez ..
.......368
Crapprdjit
...:...369
Crapprovincial ..
......,369
Craprasol
.....,.370
Crapsdrbesc ...
........370
Crap spaniol ....
.......371
Crapumplutc\orcz .....371
Crapunguresc ...
.......372
Creiercu maioneze . . . . . .. . . . . .720
Creier cu oud qi quncd
. . . .720
887

Creier de vit[ cu salatd

Crochete din ciuperci cu sos

dlarusseinaspic ......97
Creier de vit[ cu sos de limdie
(ilagrec)
......98
Creier de vit[ in aspic
. . . . .98
Creier de vit[ la gr[tar
. . .760
Creierdevitdpan6 .
.....183

desmdntdndl.... ......139

Crochete din creier cu sos

tartar .
........184
Crochetedingris ........153
Crochete din griE qi maz[re . . . . .154
Crochete din ou cu sos tartar . . . . .93

.....761

Crochetedinstavrid .....373
Crochetedinquncd ......185

....722

Crochete din quncd cu sos tartar . . .99

Creier la gratin cu ciuperci . . . . . .721

Creierprijit.

Creiersirinichisot6

Curcancum[sline .......506

Cremi cu macaroane . . . . . . . . . . .223


Cremd cu sos de cacao
. . .834
Cremi dezahdr caramel ........835

Curcan cu umplututd, de orez

lacuptor

Cremd de zahdr caramel

cullmdie

deciuperci

......835

Crem[ de zahdr caramel


cuportocale ....
Crem[ din carne de pui

. . .229

Crem[ din ciuperci cu carne

degiin[

.......230

Cremddin conopidd . . . . . . . . . . .224


Cremddin dovlecei . . . . ........224
Crem[ din fasole boabe . . . . . . . .225
Cremd din gulii
. . .225

Cremddinlegume .......226

CremI dinmazdre .......226


Cremddin morcovi .... ........227
Crem[ din orez
. . .227
Crem[ din salat[verde . . . . . . . . .228

Crem[dinspanac .......228
Crem[dinqelini ........229
Crenvurqti cu maionezd. . . . . . . . .183
Crenvurgti in aluat de cl[tite . . . . .184
Creveli in foi de
. .372
Crochete din carne de porc . . . . . .565
Crochete din carne de porc

pl[cint[

cupiuredecartofi .....566

Crochete din carne de pui

cumazdre

.....505

Crochete din cartofi qi mazdre . . .138

Crochetedincaqcaval ....148
Crochete din ciuperci cu peqte . . .138

....508

Curcanpicant,,laminut" . . . . . . .509
Curry de miel (kori d'agneau) . . .698

......836

Crem[dincartofi .......223

......507

Curcan la tav[ cu sos

D
Dovlecei cu carne de vit[ . . . . . . .624
Dovlecei cu carne de vitel . . . . . . .675

Dovleceicucimbru ......301
Dovleceicupiper .......302
Dovlecei cu sm0ntAnl

(ardelenegti).... ......302
(ilagrec)
...........303

Dovlecei cu sos de llmdie

Dovlecei cu sos de smOntdne . . . .303


Dovlecei cu unt qi smdntdnd . . . . .304

Dovleceigratinafi .......304
Dovleceigreceqti ........139

Dovleceipan6.
...305
Dovlecei[Irlneqti .......140
Dovleceiumplu,ti .......L41

Dovleceiumplu.ti ........473

Dovlecei umplufi cu ciuperci . . . .140


Drob cu organe de miel
. . .722
Drob din miruntaie cu sos
tartar .
.. ... . ..185

E
Escalop bln[qean cu sos de vin . .566
Escalop de porc (blnilean) . . . . . .567
Escalop de porc cu sos picant . . . .567
BBB

Escalop
Escalop
Escalop
Escalop
Escalop

de porc,,Zingara" . . . . . .568
de
. . .761
de vi(el (clujean) . . . . . . .676
de vilel cu ciuperci . . . . .676
de vilel cu ciuperci

Ficat de porc prdjit cu ceapl

(lionez)

vilel

Ficatprljit

qisosolandez ........374
(siberian)
......374

qisosdesmdntdnd .....677

Fil6 de morun sau nisetru

Fil6 de qaldu cu ciuperci . . . . . . . .375


Fil6 de qaldu cu legume qi sos

.....782

Esenf[deoase(glac6) .....74

Esen[[depeqte

.....-.762

Fil6 de morun cu sparanghel

Escalop de vilel cu sos de vin . . . .678


Escalop din carne de cdprioard

cuciuperci

.......186

Ficat de porc,,tirolez" . . . - . . . . . .727

decacao

....74

Fi16 de qal[u cu salatd

inaspic

.......376
la russe

.......376

Fil6 de qaldu cu sos Madera

(hotelier)

Fasole boabe cu carne

boabe cu carne de porc . . .568


boabe cu carne de vitd . . . .625
boabe cu ciolan de porc . . .569
verde cu carne de miel . . . .699
Fasole verde cu carne de porc . . . .570
Fasole verde cu carne de vitd, . . . .626
Fasole verde cu smdntAn[
(ardeleneascd)
......306
Fasole verde cu unt qi smAntAn[ . .306
Fasole verde cu
. . .771
Fasole
Fasole
Fasole
Fasole

..

usturoi

Fasoleverdesot6 ........772

indbuqit
Fazanlatavd
Fazan

Fazanpevarzd.acrd ..
Ficat de porc cu ceap[
Ficat de porc cu sos

....783
.....783
....784
. . .723

desmdntdna.... ......723

Ficat de porc cu sos de smdntdnl


qimacaroane ....
.....724
Ficat de porc impdnat

cuslinind

.....724

Ficat de porc la grdtar


. . . .756
Ficatde porc Meunibre . . . . . . . . .725

Ficatdeporcpan6 .......725

Ficat de porc papricat . . . .......725


Ficat de porc papricat
cu smdntdnd si g5luste ... . .. .726

......377

Fil6 de gal5u cu sos Meunidre . . . .377


File de qal5u franluzesc (Orly) . . .378
Fi16 de galiu gratinat . . . . . . .....378
Fi16 de qaldu inlbuqit cu sos
de capere ;i cu cartofi naintr . . .379

Fil6deqal[upan6 .......379
Fi16 de qallu portughez . . . . . . . . .379

Fil6desal5upr[jit .......380

Fil6 de galdu provincial . . . . . . . . .380

Fil6deqal[urasol .......381
Fil6deqtiuciprljit .
.....381
Fil6deqtiucdrasol ......382
Fil6vienez
.......464

Foi de clitite dincartofi . . . . .....74


Foietaj crud .
......75
Fricando de viqel d la Stefania . . .678

Frigdnele
........772
Frig[nelectmazdre .....307

Frigdrui asortate .. . . . . ........762


Frig5rui asortate cu organe . - . . . .763
Frig[rui din carne de porc . . . . . . .756
Frig[rui din carne de porc

siberbec

......757

Frig[rui dobrogene cu carne

deberbec

......754

Fripturd breze din carne de pui

cuciuperci
.....509
defazan ........784
Friptur[deiepure .......785
Fripturi
889

Friptur[ de miel la tav[

. . .753

Fripturldepegte ........382
Fripturd de porc cehoslovac[ . . . .570
Fripturd de porc cu ciuperci . . . . .571
Friptur[ de porc cu ghiveci

bulgdresc

......572

Galantin[degdin[ ......457
Garnitur[degutui .......773
Giini

rasol cu legume qi hrean . . .5Lz


Gilugte cu antricot de viti

gimazdre

Fripturi de porc cu mere . . . . . . . .757

FripturddeTurda .......758
. . .763
Fripturd de vilel la tavd.
Fripturd de vi.tel sau muqchi

devacdcumere .......764

Fripturi din carne de curcan


la tavd, cu varzd,cdliti . . . . . . . .510

Gdlugte cu antricot de

qisospapricat

..

vitl

......629

......620

G[luqte cu rinichi de porc . . . . . . .727


Gilugte dinbrAnzd de vaci . . . . . .149
GXlugte din brAnzd de vaci

gismAntAn[

....149

Fripturd din carne de porc

Gdluqte din cartofi pentru

Friptur[ din carne de porc

Gdluqte din fdind pentru papricaq . .76

curoqii

marindreasce ....
Fripturd din carne de pui

cumere

.....573

.......751

Fripturd din carne de pui cu sos

delegume

.....510

Fripturi din carne de pui cu sos

tomat

...511

Fripturd din carne de pui latavil . .752


Friptur[ din carne de pui la tav[

culegume

.....511

Fripturd din carne de pui la tav[


cumujdei si mIm[lig5 . . . . . . .512
Friptur[ din carne de vitl
cu ficat (h la Strasbourg) . . . . . .626
Fripturi din carne de vitd
. . .627
cu sos de vin
Fripturd din carne de viti

impdnatdcusldnind ....T64

Friptur[ din carne de vit[

........76

Gdlugtedinficat .........77
....77
Gdlugtedingriq
Gdluqte din griq cu piure

......307
despanac
Glluqteungureqti .......154
Ghivecibulglresc .......574

Ghiveci cu carne de vitd . . . . . . . .631


. . .383
Ghiveci cu crap

Ghivecidinlegume .....308

Ghiveci din legume (de toamnd) . .309


Ghiveci din legume proaspete cu
carne de vitl (cap de piept) . . . .632
Ghiveci din legume proaspete

devar[

........310

Ghiveci din m[runtaie de miel . . .699

Ghivecinafional ........633
Gnocchiflorentini .......419
.,......420
Gnocchi gratinafi
Gogonele murate umplute

latavd,

........765

devit[

........628

Fripturd glasatlcu sos alb . . . . . .765


Fripturd indbuqit[ de miel . . ., . . .753
Fripturd picant[ din carne

Fripturi tocatd (berlinezd) . . . . . . .492


Fripturd vdnltoreasc[ din carne

devitd

papricaq

........572

........628

Fudulii de berbec la grdtar . . . . . .754

cucarnedeporc ......465

Gogoqari ct orezqi ochiuri . . . . . .350


Gogogari umplu(i cu salatl

decrudit[1i

.....91

Gogoqele (Caroline) cu diferite

umpluturi

......155

Gogoqi de cartofi cu quncl . . . . . .186

Gogoqidincartofi .......155
....149
Gogoqipripite
890

Gogoqi pripite cu caqcaval . . . . . .150


. . .574
Grdtar de porc
Griq cu friqcd gi fructe confiate . . .837

marinat

....837
Grigculapte.
.......773
Griq garniturd ...
....575
Gulaqberlinez
. . . .513
Gulaq cu carne de pui
....634
Gulagmure$an
....576
Gulaqsecuiesc
...634
Gulagunguresc

Jumdri de ou[ cu cagcaval . . . . . . .165


. . . .166
Jum[ri de oud
Jumdri de oud simple

simple

cuciuperci

.....166

Jum[ri de oud simple cu creier . . .166


Jumdri de ou6 simple cu flcat . . . .167
. . .167
Jum[ri pe aburi

Kievskaiadepui ........513

Gulaq vegetarian (bulgdresc) . . . . .311

Gulaqvienez
Gutui cu carne de porc
Gutui cucarne de vitd

..

.....635
. . .576
. . . . . . . .636

H
Homari cu trufe qi

tditei

. . . . . . . .384

I
Iahniedecartofi ........311
Iahnie de fasole boabe
. . .312
Iahniedin ciuperci . . . . .. ..
Icre de crappreparate . . . . .,
Icre de crap sau qtiuc6
Icre din brdnzd, cu rogii

Lango;i
Lapte de pas[re

Legumeasortate ........774

Legume asortate gratinate . . . . . . .312


Legume combinate gratinate . . . . .313
Legume cu antricot de vitd
.636
,,Cazino"
Legume cu antricot de vitd

gism6nt6nd

. ...I41
. . . .384
. . , . .96
. . . .88

Legume
Legume
Legume
Legume
Legume

IcreTarama
....,.,97
Iepure cu ceapd
. . .785
Iepurecuciuperci .......786
Iepurecum6sline .......786
(hlagrec)

.577

qiciuperci

.....578

Legumeculdmdie .......3l4

.....787
......788

Legume cu smdntdn[ qi oud

fiertetari

......142

Legume cu sos de ou6 crude . . . . .315


Legume cu sos
. . .314
Legume cu stavridrasol . . . . . . . .385
Limblbreze crciuperci . . . . . . . .728
Limb[ breze ctmacaroane . . . . . .729
Limb[ breze cu piure de spanac . .729
Limbd cu
. . .730

. . .758

dietetic

J
Jigo (pulpd) de berbec cu fasole

ceapd
Limbicuciuperci .......730

boabe
...712
Jumdri ctbrdnzd, ........164
Jumdri cu cArnatafumat . . . . . . . .164
Jum[ri cu costi![ afumatI . . . . . . .164

Limbdcu maionezdl . . . . . . . . . . . .731


Limbd cu mdrar
. . .731

Limbdcumdsline .......732

....165

Jumdri cu roqii (portugheze) . . . . .165

....637

carne de berbec . . . , .713


carne de pui
.5t4
carne de vit[
.638
.577
ciolan de porc
cotlet de porc

(ardinier)

Inimldeporcprdjit[ .....I87
Iofca cu brdnzd de vaci
. . .420

Jumdricuroqii

cu
cu
cu
cu
cu

Legume cu cotlet de porc

Iepure cu sos de llmdie

Iepurecusosragu .
Inim[ de porc la grdtar

. . .838
. . .838

Limbd cu piure de cartofi


891

.732

Limb5 cu roqii si

ardei

. . .733

Limb[cu smdntdnd, . -... .. .....734


Limblcusosalb ..
......734
Limb[ cu sos de smdntdnd . . . . . .736
Limb[cu sosMadera :. .... ....735

Limb[cusospicant .....736
Limbdcusostomat ......737
Limb[cutarhon ........737

Limbd de vit[ cu sos Remulad . . . .99


Limbd de vit[ cu sos Remulad

qiroqii

........100

LimbI de vitd cu sos tartar .. . . . .100


Limbl de vit[ in aspic
. . . .101
pand
Limbi
.
.....738
Limb[ rasol cu cartofi
. . . .738

M[miligi crbrinzi, de vaci.


qiunt .
.............157
Mdm[lig[ crbrdnzd, qi ouI
Mdmdligdcu unt sibr6nzd ......157
Mdmdligdromdneascd ...776
Mdmdlig[ romdneasc[ din m[lai

extra.
Mlmlligu![pripitl

...776

......775

Mlmlliguf[ pripit[ din mdlai

extra.

...775

Mdncare de cartofi cu cdrnat

afumat

.....

. ..580

Mdncare de ceap[ cu carne . . . . . .580


Mdncare de iepure cu smdntdndl . .789

legume . . .739
Linguinicubacon .......421
Liptauer
....89

MAncaredelinte ........316

Mdnc[ric[ de ciuperci cu creier . .739


Mdnclricd de ciuperci cu ficat . . .740
Mazdrecu carne de miel . . . . . . . .701
Mazdrecu carne de porc . . . . . . . .579

Limb6 rasol cu

Liptauertimiqorean .......89
Macaroanecubrdnz[ ....421
Macaroane cu brOnzfl gi ton . . . . .422
Macaroane cu carne de
. . . . .474
Macaroane cu ciuperci qi sos

vit[

tomat

...422

Macaroane cu fic[1ei de paslre

qisostomat

....423

Macaroane cu sos Pesto

qispanac

......423

Macaroane cu pieptde pui . . . . . .515


Macaroane cu sos tomat . . . . . . . .424
Macaroane cu quncl qi sos tomat . .424

...... .......774
Macaroanegratinate .....424
Macaroanemilaneze .....425
Macaroanecuunt

Mdncaredemorcovi .....316

Mdncare de roqii cu carne . . . . . . .639


M0ncare de salat[ verde . . . . . . . .317

Mdncaredeurzici .......317

Mazdrecu carne de vitd . . . . . . . .639


Medalion de porc cu sos picant . .581

Medaliondeviqel .......679
Medalion din carne de c[prioarl

cuciuperci

.....789
Medaliondinstavrid .....387
Merdenele cubrdnzdde oi . . . . . .157

Merecoapte.... ........839
Mere in aluat de cl[tite
. . .840
Mereinfoietaj
....840
Meresufl6
.......841
I\{erluciu fript in tigaie

Marinatl cu peqte slrat . . . . . . . . .386

cusmAntAn[.... ......387
(fricase)
.......701
Minciunele
......839
Mititei
....474

Mazdreverde cu smdntdn[ . . . . . .315

Morcovisot6.

Maionezfl
.........40
Margarete cabrdnzd, .....156
Marinatdcucrap ........385
Marinat[custavrid ......386
Mazdre sot6 ..
....774

Miel cu sos de sm0nt0nl

Morcovi cu carne

892

devitl

. . . . . . .640

....318

Morcovisot6.
Morun
Morun
Morun
Morun

....775

cu ciuperci si roqii . . . . . . .388


gratinat cu ciuperci . . . . . .388
pane
.....389
sau nisetru cu sos

lImdie (i la grec)
. . .389
Morun sau nisetru pesc[resc . . . . .389
Morun sau nisetru pr[jit . . . . . . . .390
Morun sau nisetru provincial . . . .390
Morun sau nisetruiasol ........391
de

Muqchi de porc cu salat[


d la russe in aspic
Mugchi de porc cu sos

deciuperci

. . . . .L02

.....581

Muqchi de porc cu sos rubiniu . . .582


Mugchi de porcimplnat . . . . . . . .758
Muqchi de porc la gr[tar . . .. . . . .759
Muqchi de viti cu ciuperci . . . . . .641
Muqchi de vit[cu costigd . . ... . .641
Muqchi de vit[ cu salatl
i la russe in aspic
. . . . .102
Mugchi de vit[ in aspic
. . .103
Mugchi de vitdin foietaj . . . . . . . .642
Muqchi de vitd la grdtar . . . . . . . .766
Muqchi de vitd latavd, in sAnge,
cu garnitur[ de telini

qicul[mAie

....643

Muschi de vit[ umplut


. . .643
Muschiulef de porc implnat
cu usturoi si costi@
. . . .582
Musaca de cartofi cu stavrid . . . . .392
Musaca de legume cu sos tomat . .318
Musaca de orez cu legume

gicarne

.......493

Musaca de varzd acrd, frartd.


inoalasub presiune . . . . ......465
Musaca de vinete Ei boabe

defasole

......319
Musacadincartofi .......475
Musaca din cartofi cu iaurt . . . . . .475
Musacadindovlecei . . . . .......476
Musaca din legume ,,Gr[dinar" . .351
Musaca dinmacaroane . . . .. . . . .477
Musaca din p6ine albd 9i brdnzd.

devaci

........158

Musacadinlelin[ .......477

Musacadinvinete .......478
Musaca din vinete cu

iaurt

. . . . . .479

o
Ochiuri cu caqcaval la capac . . . . .168
Ochiuri cu ciuperci la capac . . . . .168
Ochiuri cu costifd la capac . . . . . .168
Ochiuri cu parizer la capac . . . . . .169
Ochiuri cu roqii la capac . . . . . . . .169
Ochiuri cu smdntdna . .... ......t69
Ochiuri cu gunc[ la capac . . . . . . .LlO
Ochiuri in cuib de cartofi . . . . . . .170

Ochiuriromdneqti .......I70
Ochiuri
Ochiuri
Ochiuri
Ochiuri

romAneqti cu

ceapd . . . . .171

romdneqti cu mlmiliga .
rom0neqti cu sos alb . . .
romdnegti in cuib

depanzer

.nl

.l7I

......172

Ochiuri romdneqti in tarte

pepiuredespanac .....172

Omletd
....173
Omletlcabrdnzd. .......173
Omletdcuciuperci ......173
Omletd cu frc[1ei de pas[re . . . . . .174

Omlet5culegume .......174
OmletI cumazdre
Omlet[ cu mere

.......I74
. . .841

Omletd cu muqchi (igdnesc . . . . . .175


OmletI cu parmezan sau

cagcavalras ..
........L75
Omlet[ cu roqii
. . .175
Omlet[ cu rogii si ardei gras . . . . .176

Omlet[cuqunc[ ........176
Omlet[cuverdeaf[ ......L76
Omletlspumoasd .......L77

Omlet[ spumoas[ la cuptor . . . . . .177

Omlet[sufl6.
Orez cu ciolan de porc
Orezcufrigc[.
Orezculapte.
Orezclmere.

....842

Omlet[ldrdneasci .......177

. . .583

...842

....843
....843

Ostropel cu carne deporc . . . . . . .583


Ostropel cu carne de
. . . . . . .644

vitl

893

Ostropel din carne de

pui

. . . . . . .515

..
.........93
Oudcucreier
.....178
Oudcumaionez[ .........94
Oud cu rosii si ceapi verde . . . . . . .94
Oudcusostartar .........94
Ou[ cu qunc[ in aspic
. . . . .95
Ou[fiertemoi ..
........178
Ou[lacapac
.....179
Ou'd,,Cazino"

Oud moi in tarte cu ciuperci . . . .


Oud moiin tarte gratinate . . . . . .
Oud moi in tarte,,Zi{rgata" . . . . .
Oudumplute cu legume . . . . . . .
Oud umplute cu pastl dinbrdnzd,
Ou[ umplute cu pateu de ficat . .

.179
.179
.180
. .95
. .96
. .96

Pasti din brdnzd,qi caqcaval . . . . . .78


Past[din carne deporc . . . . . . . . . .79
Past6 din cartofi cu maionezA . . . .320
Pastd din pegte slrat sau afumat . .393
Pastddin guncdin aspic . . . . . . . .103
Paste fdinoase,,All' Am aticiana"

(picante)

......426

Paste fdinoase cu cdrnati

trandafir

.......426

Paste flinoase cu fasole . . . . . .


Paste f[inoase cu legume

..427

....
.....427
sicondimente ........429

deprimdvar[

Paste fdinoase cu legume


Paste fbinoase cu legume

priljite . .428

Paste flinoase cu mozzarelia

;iroqii

P
Pacea din picioare de

Paiparrnezan ...
Pan6 de stavrid

vilel

. . . . . .679

.........77

. . .393

Papanaqi

........844

Papanaqi din lapte bdtut

sauiaurt
Papanagifierti.
Papar[ de p6ine

.......844
...845

. . .158
Pappardelle cu sos de spanac . . . .425

Papricaqcuciuperci ....32O
Papricaq de miel cu cartofi . . . . . .702
Papricaq de miel cu gdluqte . . . . . .703
Papricag din carne de porc

cucartofi
......584
Papricaq din carne de porc
cugiluqte
.......585

Papricaq din carne de porc


mistre( (vdn[toresc) . . . . . . . . . .790
Papricaq din came depui . . . . . . .516
Papricaq din came de vitl

cucartofi
......645
Papricaq din carne de vitd
cugdluqte
.....645
Papricaq din rinichi de porc

cuofez
........741
Parizerpanl. ...........187
Pastddinbrdnzd, ...... ...78
Pastd din brdnzd,cu

boia . . . . . . . . .78

niut

........429

Paste fdinoase cu
. . . .430
Paste flinoase cu pui qi ghimbir . .431
Paste fdinoase cu sos de l5mdie,

nuciqimigdale .......431
Pateu din ficat de porc
. . . .79
Pastefdinoasepicante ....432

Pateu din ficat de porc (clujean) . .104


Pateu din ficat de porc in aspic
(timiqorean)
... . ..104

....
Pateuridinfoietaj .......159
PIstrIvilarusse ........394
Pdstrlvpr[jit.
Pdstrdvumplut

....395
...395

Pdrjoale din carne de pui . . . . . . .458


Pdrjoale moldoveneqti . . . . . . . . . .480
Periqoare cu smAntAnd . . . . . . . . . .493

Peri;oarecuverdea{5 ....494
Periqoare din cartofi cu sos

tomat
...321
piept
pasdre
Perigoare din
de
cusucderoqii ........458
Periqoare din stavrid cu sos
tomat
...395
Peqtepesclresc ..
.......396
........396
Peqtepicant ....
Pegterasol cu sos devin . . . . . . . .397
Piept deporcindbuqit . . . . . . . . . .585
894

Piept de porc (scdricic[)

lagriltar

.......759

Piept de pui cu sos de ciuperci

sismdntAni

....516

Piept de pui infdqurat in

qunc[

. . .517

Pieptde vilelumplut .. . . . . . . . ..680


Piept de vilel umplut cu fic[1ei,

rinichiqispanac ......741

Piftie din carne de curcan . . . . . . .105

Pilaf.
Pilaf
Pilaf
Pilaf
Pilaf
Pilaf
Pilaf

cu
cu
cu
cu
cu
cu

.....777

de curcan . .. . . .. .518
. . .703
de miel
. . .518
de pui .
. . .680
de vilel
ciuperci qi caqcaval . . . . .351

carne
carne
carne
carne

.
.
.

ciuperci qi sos

desmdntdnd.... ......352

Pizzaat sardele
Ptzza,,Diavola" ..

PizzadiRoma
Przzaexotica ....
Przzafrtness ...

...445

...,...447

....446

.......447

........448
Ptzza,,Matgherita" ......449
........450
Przza,,Mario" ..
Plzza,,l;4lexicafiao' .......450
Ptzza,,Napo1etana" ......45l
Ptzza,,Prosciutto e funghi" . . . . . .45l
Pizza,,Qtattro formaggr" . . . . . . .448
Pizza,,Quatffo stagionl" . . . . . . . .449
Przza,Romarraoo .,......452

........452
Pizzafdrdneascd. ........453
Przzavegetariani ........454

Ptzzafxceascd

. . . .742
Pilaf cu creier de vit[
Pilaf cu fi16 de peqte (indian) . . . .398
Pilaf cu mdruntaie de pui . . . .. . .519

Plachie de
Plachie de fasole

Pilafcupruneuscate .....32I

Pldcintd ctbrdnzdde vaci . . . . . . .846


Pl[cint[ cubrdnzd de vaci

Pilafcupraz

.....321

Pilaf cu pulpe de curcan . . . . . . . .519


. . .399
Pilaf cu stavrid

Pilafdedovlecei ........777
Pilafdindovlecei .......352
Pilaf exotic cu fructe de mare . . . .399
Pilaf oriental cu carne de porc . . .586

Piramiddsurprizi .....,.799
Pirogti cubrdnzd. ....... .845
Piure cu spanac cu
Piure de

usturoi

cartofi
Piuredemere

. . . . . .324
. , .778

....322

Piure din cartofi cu frigdnele . . . .322


Piure din spanac cu frig[nele . . . .323
Piure din spanac cu ochiuri

romAne;ti

Piure din telind cu

......323

frig[nele

. . . . .324

Piure din wzicicu usturoi . . . . . . .325

Pizza,,Alexandres" ......442

Pizzaaltonno

....443

Ptzza,,Boloqnesa" ......443
Pizza,,Calzoneoo,.......444
Pizza,,Capricciosa" .....444

. . .400
crap
boabe . . .325
Plachiedestavrid .......400

qistafide

......846

Pldcint6 cu carne tocat[


de vit[ qi cu ciuperci . . . . . . . . .480
PlScint[ cu ceapd, varzd

.....159
saubrdnzI
gi
.
.
. . . . .401
crevefi
Pldcintdcu cod
........847
Pldcintdcumere
Pl[cint[ cu mere qi br6nzd
........848
devaci
Pldcint[dinfoietaj ......160
Pl[cinfele cu spanac qi carne
tocat[deporc . - -.....466
Pog[cicujum[ri ........160
Popiete din carne de porc . . . . . . .586
. . .326
Praz cl mdsline
......327
Prazcuunt
Prljiturlcufructe .......848
Prepelilelafrigare .......791
. . .646
Prune cu carne de vitil
....520
PuiilaKiev.
Pui cu boabe de porumb

,jalousie"
ciuperci

Pui cu
895

......520
. . .521

Pui cu ciuperci qi maionezd . . . . .522


Pui cu ciuperci gi m[sline, . . . . . .522
Pui cu conopidd
. . .523

Puicufasoleverde ......524
Puicum[sline
....524
Pui cu morcovi
. . .525
Pui cu orez qi sos suprem . ..

Puicuroqii
Pui cu sm6ntdn[
Puicuqalote
Puicutarhon
Puicuvinete

.. . .526

......526

Pulpd de

vit[ latavd

decartofi

cu piure

vit[
Pulp[ impdnat[ de vilel

......647

Pulpd impdnat[ de
Pulpe de pui

. . .647
. . .681
cvparrnezan . . . . . . .540

QuicheLorraine ........182

. . .527

.....527
.....528
.....529

RaciinstilNantua,.....4O2
Ragutdeberbec ........715

Pui de balt[ cu sos MeuniEre . . . .402

Ragut de berbec (german) . . . . . . .716


Ragut de vilel cu sos

Pui franfuzesc cu ciuperci . . . . . . .530


Pui in aspic cu salat6

Ragut din carne de

Puidebaltd,pan6, ........402
Puifranfuzesc ..
........529

ilarusse

i..........531

Pui in aspic (pies6

intreag[)

Puiincaserole
Pui in sos cremos de

mere

delegume

Ramstec

pui

. . . . . .532

Puiinstiltoscan ........533
Puilarotisor
.....752

Pui marocan prljit la minut . . . . .534

Puiparizian
......535
Puisot6cuarpagic ......535

...648

...

Rasolcuafumiturl

Rasoldeviti

Ra[[ cu glantrd de miere


qigrapefruit ....
Ra[[ cu m[sline
Ravioli cu carne de pui

(gratinali)

Ravioli cu carne de

gisostomat

Pui sot6 cu ciuperci qi sos

desmdntdnd.... ......536

Puisot6cuconopid[ .....536

. . .540

Ramstec cu sos de ciuperci . . . . . .648

. . . . .531

....532

.....682

vitl

...650

.....650

......541
. . .542

......459
....481

Puisot6cuglluqte ......537
Pui sot6 cu smAnt0nd.... . .... . .537
PuiStroganoff ..
........538

Rlzltur[del[m0ie .......79

Pui umplutcu pastraml . .. . . . . .538

Rinichidevitdprljit

Pulpd de berbec ca la Br[ila . . . . .714


Pulpd de berbec cu sos

Rizoto aromatizat cu vin

Puiumplutlatavd .......539
vdndtoresc

.....714

Pulp[ de cdprioard,latavd . . . . . . .791


Pulp[ de miel la frigare
. . .753
Pulp[de porc cu ciuperci . . . . . . .587

Pulpldeporclatavd .....759
Pulp[ de porc mistre! in aspic . . . .792
Pulp6 de

vit[

la

tavd

. . . . .766

Rinichi de porc cu macaroane . . .743


Rinichi de porc la grdtar . . . . . . . .760

Rinichipr[jit.

qiparmezan

....187
....767

....328

Rizoto cu fic[1ei de paslre . . . .. .542


Rizoto cu qunc[ qi qvailer . . . . . . .353
Rizoto milanez
...353
Rondele din aluat fraged

cuficatsaubrdnzd .....107

Rosbrat de legume (ardelenesc) . .651


Roqii cu carne de
. . .588

porc

896

......

..651
. . .482

Rulou din carne de vitd umPlut

Roqii umplute cu ciuperci.. . . . . . .142


RoEii umplute cu ciuperci . . . . . . .328
. . . 329
Roqii umplute cu
Roqii umplute cu paste fdinoase . .143

Rulou din came tocatl de Porc

Roqiicucarnedevitd

..
Ro.sii umplute cu carne de

vit[

orez

Roqii umplute cu salat[

Rulou din parizer cubrdnzd' . . . . .110


Rulou din stavrid cu salatl

blarusse

.......91

irlarusse

Rogii umplute cu salatl

......92

delegume

Roqii umplute cu vinete tocate . . . .92


Rulad[ condimentat[ din carne

devitdqiporc
Rulad[ ctbrdnzd,
Ruladdcugunc6
Rulad[decurcan

cumacaroane .......'653
insospropriu .... -...467
Ruloudinfoietaj .......'.80

........652

......403

Rulou din qunc[ cu salat[


d la russe in aspic
S

Salat[ ]laMoscova

.. ..

Salat[dlaPraga
........106 ' Salat[ i la russe
........460 Salatlasortat[
.. ......150

Ruladd de pdine alb[ qi qunc[ . . . .161

Rulad[ din carne de vit[


. . . .482
cu fic[1ei de pasdre
Rulad[ din carne de vitd cu oud

... ....188

umplute

Rulad[ din cartofi cu costit[

afumatd

.......143

Rulad[ din omlet[ cu spanac . . . .106

Ruladdspecial[

...107

Rulou cu carne de porc

giciuperci

.....188
Ruloucucrenvur$ti ... . . . ......189
Rulou cu pasti din br6nz[ . . . . . . .108

Ruloucupast[din gunc[

...

..

. .108

. . .108
Rulou cu pateu de ficat
qi
.
.
.
. . .109
qunc[
.
sardele
cu
Rulou
Rulou de vilel cu andive

qibaconafumat .......682

Rulou de vilel umplut cu ciuPerci

. . . . .110

. . . . . . .111

........112
. . .112

..'.799

Salat[ bulglreascd din ciuperci . . .800


.....800
Salat[ creatd
Salat[ cu fructe de mare . . . . . . . .404

Salat[deandive ........800
....801
Salatddeardeicopfi .
Salat[ de ardei copli $i roqii . . . . .801

boeuf

Salatd de
Salat[ de castraveli (clujeand)
Salat[ de castrave(i cu roqii . .
Salat[ de castrave.ti murafi .,

. . .113
. . . .801
. . . .802
. . . .802

Salatddec[pquni ........849
Salat[ de ciuperci cu maionezd . . .802
Salatd de curcan qi portocale . . . .543
Salat[ de fasole verde

......803
cumaionezd ...
....804
Salat[demere
Salatldemorcovi .......803
Satatd de orczcu legume . . . . . . .804
. . .113
Salat[ de paslre

Rulou de vilel umplut cu creier

Satat[ de pasdrein aspic ., . . . . . .114


Salati de paste f[inoase NiEoise . .433

Rulou de vilel umplut

Salat[deportocale
Salatddeportocale

giorez

qiorez

........683
........743

cufic[{eidepui .......7M

Rulou de vilel umplut cu quncd

gisosdesmdnt0nd .....684

Rulou din carne de porc cu ou[

inaspic

...805
...
...849
...
.......805
Salatddeporumb
Salat[ de prazcu maioneze . . . . . .805
Salatdde sfecl[cu hrean . . . . . . . .806
Salat[ de spaghete cu sos

vinegret

.......109
897

.......114

Salatd francezd
SalatI greceascd din paste

Salatd de

felinl qi mere
cumaionezd ...
......807
Salatd de vinete cu maionezd . . . .807

f[inoase
Salat[italiand

Salatd din castraveti cu roqii

qi

ceapd

.. . ....807

.......433
....119

Salatd orientald cu maioneza . . . .122

Salati din castravefi, roqii,

Salati orientali cu maionezd

ardeigrassiceap[ .....808

(german[)

Salatd din ciuperci (polonez6) . . .808


Salatd din conopida . . . .. . . . . . . .809
Salatd din conopidd cu

maionezd

.. .118

.....123

SalatI orientaldde iarnd . . . . . . . .123


Salatd oriental6 de prim[vard . . . .124
Salat[ orientald de var[
. . .124

......809

Salatdverde.

Salatd din conopidd cu muqtar . . .809

.....812

Salatd verde ardeleneascl . . . . . . .813


Salatd verde cu sos de muqtar . . . .813

Salatddincruditdti ......t14

Saleuricrocante

Salatd din cruditdqi cu iaurr . . . . . .115

...162

Salati din cruditdfi cu iimbd

devit[sauporc .......115

Saleuri cuparrnezan . . . . . . . . . . .162

Salatd din cruditd.ti cu mere . . . . .116


Salatd din cruditdli cu sos

Sandviq ctbrdnzd qi maionezd . .127


Sandviq ctbrdnzd,telemea ... . . .127

ketchup

Saleuridinfoietaj .......163

.......116

Sandviqcucaqcaval ......l28

Salat[ din cruditdti cu quncl

Sandviq cu friptur[ de paslre . . . .128


Sandviq cu
. . .130
Sandvig cu qvaiter . .. .. . . . . ... .131
Sandviq cu pastd de gunci . . . . . . .129

sibr6nz[telemea ......117
Salatd din fasole boabe
. . .118

quncd

Salat[din fasole verde . . . . . . . . .118


Salatd din languste gi dovlecei . . .404

Sandviqcusalam ........I29

SalatI din legume


(bulgireascd) ...
......120
Salat5 din legume proaspete

Sandviq cu salam de

Sandvis special cu

deporc

deviqd

Salatd din vinete cu rosii

devarzd,

.......461

Sarmale cu carne de pui in foi

devarzd

.......460

Sarmale cu carne de vdnat in foi

devarzd,

...811

..122

........330

Sarmale cu carne de porc in foi

Salat[ din telind cu smAntdnA . . . .l2l


Salatd dinvarzd albd cu ardei

.
Salatddinvinete ........122

fripturi

Sarmale cu arpacaq in foi

cumaioneza.... ......405
Salatd din sfecld rosie .
. . .811
Salatd din stavrid cu ceapd . . . . . .405
Salat[ din telind
. . .I21
.

. . .130

........131
Saramurddecaras .......406
Saramurddeciortan .....406
Saramurddecrap .......406

Salat[ din roqii moldoveneasc[ . . .810


Salatd din rosii umplute
(bulgdreasc5) ...
......810
Salatd din scrumbii de mare

Salatd din varzdalbl muratd . . . . .811


Salat[ dinvarzd, albd proaspdtd, . . .812
Salatd dinvarzdros,ie
...812

Sibiu . .,

Sandviscusardele .......130

cumaionezdl.... ......120
Salatd din roqii
. . .810

gras

.....

Sarmale cu carne de

devarzd,

.......792

vit[ in foi

.......483

Sarmale cD orez in foi de varzd . .330


Sarmale ctr orez in foi de vild . . . .33I
Sarmalein foi de varzd, . . . . . . . . .495
898

Sarmale in foi de varzd, acrd

Sosdeciocolat[ .........68

Sarmale in foi de varzd


(cu arpacaq qi

Sos de ciocolatd cu alune . . . . . . . .69


Sos de fructe pentru budinci . . . . .69

cucarnedepeqte ......407

orez)

. . ..495
. . .850
Slrm[lutein foi de spanac . . . . . .496
Slrm[lule in foi de gtevie . . . . . . .497
S[rm61ute in foi de vi16
(cu arpacaq qi
. . . .498
S6rmiluqe in foi de vi1[ cu orez

Savarine

orez)
gistafide(depost) .....332

Scoici ,,Saint-Jacques" in aluat . .408


Scoici ;i crustacee cu gofran

incasoletd

.....407

Scrumbii de Dundre cu sos


de l[m6ie (i la grec)
. . .408
Scrumbii de Dun[re la grdtar . . . .409
Scrumbiiin pergament . . . . . . . ..409
Scrumbii proaspete la grdtar
cu sos picant
. . .4lO

Sfecldro;iecilitd .......778
Sfecld roqie cu carne de
Sirop de zahdr

vit[

. . . . .653

ars
. ...... .68
Sitari la frigare
. . .794
Sitariumpluti
....795
Sive cu carne de iepure
. . .793
Somn cu ciuperci qi sos

desmAntdn[.... ......410
Somncuroqii
....411
SomnMeunidre
...411
Somn pan6.
... . ..412
Somnrasol
......412
Sosalb
....48
Sos alb (chaud-froid) .....41
Sos alb din supi de pasdre

(suprem)

Sos
Sos
Sos
Sos

,.

.....49

alb pentru glasat fripturi . . . . . .50


alb pentru rumenit (Morney) . .50
alb picant (cehoslovac) . . . . . . .49

brun (chaud-froid) . . . . . . . . . .41

Sosbruncumdduvd ......51
Sosbrun(spaniol) ........51
SosColbert
.......52
Soscuafumdtur[ .........52

Sosdeciocolatdalbd.. ....68

Sosdegutui.
Sosdehrean.

......53
.....53

Sos de l[mdie (dla grec) . . . . . . . . .41


Sos de l[mAi sau portocale . . . . . . .54

Sosdem[cege
Sosdem[crig

.....54
.....55

Sos de maionezdcu aspic . . . . . . . .42


Sos de maionezd,cu mugtar . . . . . . .42
Sos de marmeladd sau dulcea![

pentrubudincidulci ....69
......55
Sosdemdrar
Sosdemere.
.....,56
.........62
Sosdemi-glace .

Sos de muqtar (ardelenesc) . . . . . . .56

......70
Sosdenuci.
verdeafd
Sos de otet cu
. . . .42
Sosdeportocale .........70
Sosdesmdnt6n[ .........57
Sos de smdnt6n[ pentru vdnat . . . . .57

Sosdetarhon

......57

Sos de tarhon (cehoslovac) . . . . . . .58


Sos de unt (maitre d'hotel) . . . . . . .43

Sosdeusturoi
.....58
Sos de usturoi (mujdei)
. . . .43
Sosdevinalb
.....59
Sos de vin rogu
. . . .59
Sosdeviqine
......59
Sosdincastrave{i ........60
Sosdinceapd
.....60
Sosdinciuperci
....61
Sos din iaurt qi smdnt0nd filr6, ou . .44
Sos din oud gi unt (bernez) . . . . . . .61

Sosgrecesc
SosMadera

Sos maionezd, din iaurt

sausmdnt6nd ...
SosMeunibre

.......44
.......62
.......62
.....63

Sos Meunibrefdrd,capere . . . . . . . .63

Sosolandez
899

.......63

Sos pentru

fripturi indbusite

Spinare de clprioard cu sos

....
.......64
desmdntAn[.... ......795
Sospentruracifier{i ......64 Stavrid cu sos de l[mdie
SosPesto
(dlagrec)
.........44
.....412
Sospicant
........65 Stavrid cu sos de maionezd
(Remulad)
Sos picant cu muqtar (Robert) - . . .65
.....4t3
Sospizza
........441 Stavrid cu sos de usturoi
(spaniol)
SosRavigot ....
......4t4
.........45
Stavridin
saramur[
SosRemulad ....
......414
........45
Stavridpescdresc
........4l4
Sosromdnesc
.....66
....415
Sostartar
.........46 Stavridprdjit.
Sostartarflrdulei ........46 Steak de vitel cu ficat de pui . . . . .746
Sostomat
.........67 Stridii cu sos de qampanie . . . . ..415
. . .655
Sosunguresc ...
.........66 Stufat cu carne de viti
Stufatdemiel
....705
Sos verde pentru pe$te
. . . .46
....685
Sos vinegret.. ..
.........47 Stufatdevitel
Sufleu de salat[
. . .333
Sot6 de mazdre
. . .332
Sufleudespanac ........334
Sot6 de vitd cu cartofi
. . . .692
Sufleudeqvailer ........151
Sot6 de vit[,,Nicoreqti" ........693
Sufleudevanilie ........850
Sot6 de vit[,,Stroganoff' . . . . . . .694
Sufleudevinete ........334
Sot6 din carne de porc
...851
cumdmlligutd.. ......588 Sufleusurprizi
Suplandaluzd, ...
.......193
Sot6 din carne de porc
infoietaj
......589 Supd-bulioncuorez .....199
Sup[-crem[ Ambasador . . . . . . . .I93
Sot6 din creier de vitl
. . . .745
Supd-cremideandive
....194
Sot6 din flcat de porc
. . . .746
(vdndtoresc)

Sot6 din mlruntaie de

pui

Supl-cremIdecartofi ....I99
SupI-cremlitaliand, ......195

. . . . . . .544

Supd-crem[ de conopidd . . . . . . . .194

SpagheteCarbonara .....434
Spaghete cu bacon qi

mlsline

. . .434

Supd cu cartofi 9i ciuperci . . . . . . .2OO


Supd cu
. . .200

Spaghete cubrdnzd,de vaci . . . . . .435


Spaghete cu rosii qi m[sline . . . . .435
Spaghete cu scoici picante . . . . . .436
Spaghete cu scoici qi usturoi . . . . .436
Spaghete cu usturoi qi piper . . . . .437
Spaghete cu vinete qi ardei .. . . . .437
Spaghetein stil oriental . . . . . . . .438
Spanac cu carne de miel . . . . . . . .704
Spanac cu carne deporc . . . . . . . .590
Spanac cu carne de
.654
Spanac cu ciuperci gratinate . . . . .333
Spanac cu friptur[ de porc . . . . .,590
Spanac cumaionezFl
..,12s
Spanac cu smdntdnl ...
Spanac cu sm0nt0n5 in roqii

vit[ .......
........

........778

crude

........779

chimen
Supicuciuperci ...,....207

Sup[cu ciuperci 9i gdlugte . . . . . .201


Suplcu ciuperci qi orez . . . . ... .20L

Sup[cuconopidl .......202
Suplcufidea.
....202
SupI cu g[luqte din griq . . . . . . . .203
Suplcugulii.
....203
Supd cu mazdreqi gilugte . . . . . . .204
Sup[cumere.
....196
Suplcuorez.
....204
Supd cu orez qi llmdie
. . .204
Sup6cuoud..
....205
Supdcupraz (germand) ., ...., .205
SupI cu fasole boabe qi costitrS . .I95

900

....206
Sup[cutaitei.
. . .206
Sup[ cu tditei Si cartofi
...207
Supdcuvarzd.
....196
Supdcuviqine
. . . .80
Supd de carne (bulion)
....214
Sup[decreier
Sup[dedovlecei ........208
....197
Supddelapte.
. . .210
SupI de legume
.....81
Supddeoase.
....81
Supddepaslre
. . .209
SupI de spanac
. . .197
Supd de toamnd
. . .197
Supd de usturoi
Supd din carne de gSind cu orez . .215

Sup[ din carne de gdin[

cuprofiterol.... ......214
glind
.......215
cut[i1ei
Sup[ din carne de pui
.....216
cugiluqte
pui
pai
de
cu
SupI din carne
patmezan ... j.. ......2I7

SupS din carne de

Sup[ din carne de pui (rasol)

cutdilei

.......217

Sup[ din carne de vitd


Sup[ din carne de vit[ cu pai

parmezan

....

..219

Sup[ din carne de vitd

......220
curavioli
SupI din carne de vitd
.....220
cuzdrenfe
. . .209
Sup[ din cartofi
. . .210
SupS din ceapd
qi
. . . .2ll
orez
Supd din roqii
.......221
Sup[gulaq
.......198
Sup[italianil ....
.......212
SupdMinesffone .
Supdpolonezdcurogii . . . . . . . . .212
Supd polonezd din carne

degdin[

Sup[ (ragut) din paslre

cuglluqte

.......216

$al[u gratinatcu tarhon . . . . . . . .416


$aql6c de miel (frig[rui) . . . . . . . .705

$odoudevanilie .........7l
......71
$odoudevin
. . .747
creier
cu
$nifel
. . .591
porc
.
.
.
.
.
Bratislava
de
$ni1el
. . .592
porc
cu
ceapd
de
$nitel
porc
cu
sos
de
$ni(el
......592
deldmdie
porc
.
.
. . . . . .593
cu
usturoi
de
$nilel
. . . .593
porc
Poiana
de
$nilel
.....594
$niteldeporcPraga
. . . .595
$nilel de porc umplut
vilel d la $tefania . . . . . .686
vilel cu sos tomat . . . . . .686
vilel,,Palermo" . . . . . . .687
. . .687
vilel ,,Praga"
$nilel de vilel somesan . . .687
. . .655
$nifel din carne de vit[
$nitel din carne de vitl

$niqel de
$nitel de
$nifel de
$nilel de

-......656
cuceap[
vit[
.....,..656
ctorez
$nitel din carne de vitd cu sos
.......657
deardei
$nileldinlegume .....,.335
.....595
$nifelFigaro
...596
$ni{elflorentin
$nilel din carne de

$nilel,,Lembergoo .......597

$nifel natur cehoslovac . . . . . . . . .658

$nitelnaturdevilel

.....688

$nifel natur din carne de porc . . . .597


$nilel natur din carne de porc

mistre[

$niqelpan6devilel

........796

.....688

berbec . .717
porc . . . .598
vitd . . . . .658
papricat
. . . . .598
smdntine
cu
$nitel
....659
parizian
$nilel
paizian
. . .689
de
vilel
$nipl
parrzian
din
carne
$ni{el

$ni1el pan6 din carne de


Snilel pan6 din carne de
$nilelpan6 din carne de

........599
deporc
parizian
carne
din
$ni1el
........659
devit[

.....218

Supd f5rlneasc[ cu tdifei . . . . . . . .213


901

creier
. . .748
Snitel umplut ..Tirolez"
. . .659
$nilel vegetarian din cartofi . . . . .336
$trudel cu brAnzd de vaci . . . . . . .BS2
.. .852
$trudel cu mere
$uncd fiartd cu sos Madera . . . . - .599
Snipl umplut cu

$uncdinaspic

Tocan[ cu cafile de berbec


(bulg[reascd) ...
Tocand cu carne de porc
,,ardeleneascd" ..
Tocand cu carne de porc

,,Cazino"
mistre!

qimustar

......438
Tagliatellecuciuperci ....439

qismAntAnl

Tartepentruumplut .......82

......191

Tartine calde cu oud ochiuri,

Tartine
tayr
Tartine
Tartine
Tartine

cu pastd din oud fierte

..

...I32

cupateu de ficat . . . . . . . .132


cu sos alb si ciuperci. . . . .133
cu unt de raci
. . . .133

cubrdnzd.
...439
cubrdnzd.de vaci . . . . . . . .854
T[iteiculapte
....854
Tdi[eicumac
.....855
Tdigeicunuci
....855
Tlileidecas[
.....92
T[iteidincartofi .........82
Terin[ de ciprioard (piesd
intreagd)
......796
T[itei
Tlitei

devitd

Tocand ca

laAlba-Iulia

.. ...706

........660

.66I
.338

Tocand de miel cu smAnt6nA . . . . .707


Tocand de orezcu legume . . . . . . .339
Tocand de primdvar[ cu carne

demiel

........708

Tocan[ de vitel (ardeleneasci) . . .690


Tocan[ de viqel (polonez[) . . . . . .69l
Tocan[ din carne de viti
cu smintdnd,.... ......662
Tocand din legume
(cdlugdreascd) ..
......339
Tocani dobrogeand

dinlegume

.....340

Tocand marindreascd . . . . . . . . . . .662


TocanI miceldreascd . . .. . . . . . . .663

Tocandmureqan[ ........664
Tocandnationald ........664
Tocand piperatd cu carne

deporc
devitd

Tocand piperati cu carne

........604
........665

Tocan6 sdrbeascd cu carne

deporc

. . . . . . . . .689

Tocan[ ca la ,,$apte vdn[tori" . . . .690

.602
.544
.749

TocanI,,Debre{in" .......692

Terind de iepure (piesd ?ntreagd) . .797

Tian de miel Nigoise .. . . ..


Tocand bulg[reasc[ cu carne

. .601

....602

pui
porc
mdmdligufd

Tartine calde cu legume . . . . . . . .189


Tartine calde cu ouI ochiuri

Tiartinecuciuperci .......131

rosii

Tocand cu carne de porc


gi smdntdnE (germani) . . . . . .
Tocand cu carne de
..
Tocand cu ficat de
..
Tocand cu
..
Tocandde ardei cu orez . . . . . . .

Tarte cu macaroane qi ciuperci . . .163

quncdqicaqcaval ......191

........798

Tocand cu carne de porc si


Tocand cu carne de porc

legume
vaci
Tartecuciuperci ........337

Tartine calde mure$ene . . . . . . . . .190


Tartine calde,,Neptun'o . . . . . . . . .190

......600

Tocan6 cu carne de porc

. . . . . . . .599
. . .336
. ..853

gisardele

.....603

Tocan[ cu carne de miel . . . . . . . .707


Tocan[cu carne de oaie ... . . . . .718
Tocand cu carne de porc

porc

......600

ungureasc[

....101

Thgliatelle cu ceapl cdliti

Tarhon cu carne de
Tart5 cu
Tarte cu brdnzd.de

......7t7

........604

Tocand{drlneascd .......666
902

Yarzd cu smdntdn[ qi suc

Toc[tur[ de curcan cu Paste

...-...461

fdinoase
Tochitur[ cu mdm[ligutd . . . . . . . .667
Tortellicucartofi ..... . ..440
Turnedou cu conopiddl. . . . . - - . . .667
Tuslamapopular[ .......668
T

. . .668
cu carne de vit[
'ielinicumdsline ...... -125
lelin[cum[sline -......340
. . . . . .341

ielin[

Jelin[ cu sos de smdntdndl


felind umplutl cu carne
U
Ugerde

vacdpan .......749
Ugerdevac[pr6jit ... -..768
Umplutur[ cubrdnzdde vaci . .' . .83
Umpluturdcucarne .'.....83

.......342
deroqii
....343
Yarzd,cut[ilei
Yarzd, de Bruxelles cu unt
......343
qil[mAie

Yarzdde Bruxelles prdjitd - - . - . . .344


Yarzdroqie in[bu$i6 (cdlitd) . . . .780
Yarzd,umplut[ cu carne de vit[ . . .484
Yarzd.umplut[ cu legume - . - - - . .144

Vegetalelatigaie ........344
Veideluri cu carne de miel
Verde{uri cu carne de miel

(1)
(2)

- . .709

. . .709

VineteBruschetta .......345
Vinetebulglreqti ........345
Vinete cu carne deporc . . . . . . . .609
. . .670
Vinete cu carne de vitd

Vinetecumdsline - -.....126
Vineteimp[nate ........346
.. -..346
Vinete pan6 .

UmpluturScuceaPd ......83
Umplutur[cuciuPerci ....84
Umpluturicucreier ......84
Umpluturdcuqunc[ ......85

Vinete pan6 cu quncd

Umpluturd

Vinete umplute cu legume - . - . . .145


Vinete umplute cu legume

ctvarzd,

.....

. .85

Umplutur[desPanac'....85

lJrzlcicu maionezA . . . . . . . . . . . .126

rJrzicic:uorez
v

....780

Yarzdacrdcrtsmdntdn[ ...341
Yarzdalbda;ezatd . . . . .. .354
Yarzdcilitd

.....779

Yarzdcehoslovacd . -.....341
Yarzduea[d.pan .......354

Porc
...
qicrenvurgti
Yarzd.cu carne de vit[

Yarudcu carne de
Yarzd cu carne de porc
(cehoslovacd)
YNzd cu carne de porc

Yarzd,cu

Yarzilcu

Yarzilcu
Yarzdcu

.. ...605
-...606

. . . .669
carne tocatd de porc . . . .468
cdrnali de porc . . . . . . .'606
. . .607
ciolan de
. . .607
cotlet de
friptur[ de porc . . . .' . .608

porc
Porc
Yarzd'cuotez

Yarzd,cu

, . .605

.. -..342

.....145
qicaqcaval
..
-.....347
Vineteprovincial
Vinete umplute cu caffire
.......'484
devit[

.... . .347
mexicane
Vinete umplute cu legume
........146
qiorez
.....86
,,Vo1-au-vent"
Vol-au-vent cu carne de g[in[
......545
qisosalb
Vol-au-vent cu carne de gdin[

qisosdesmdntAnl . -...546

Vol-au-vent cu carne de gdind


qi sosMadera .... -...546
'Vol-au-vent cu legume
. . .348
legume
cu
Vol-au-vent
:

' giciuperci..

,Vol-au-ventcumazdre
Vrdbioard de

vit[

...348

. . .146

cu fasole

.-......670
verde.
cu
sos
vitd
de
Vr[bioar6
...""'671
debere
Vr[bioar[
Vr[bioar[
903

de vitd
de vitd

la grdtat . . . . . .767
latavd . . . . . . . .767

S-ar putea să vă placă și