Sunteți pe pagina 1din 6

Cultura biologic a ardeiului

Horticultura,10 Jun 2009 - 18:00,1 comentarii

Ardei grai colorai Asolamente i rotaii Ardeiul (Capsicum annuum L.) d cele mai bune rezultate atunci cnd este cultivat n primul an dup ntoarcerea solei nierbate, de obicei lucerniere dup doi ani de folosin. n asolamentele fr ierburi, se cultiv dup castravei, dovlecei, varz, conopid, legume care au fost ngrate cu gunoi de gra!d n anul culturii. "e mai poate cultiva, cu bune rezultate, dup mazre i fasole. #u se cultiv dup solano$fructoase i dup cartofi i pot reveni pe aceeai sol numai dup minimum trei ani.

Alegerea terenului Sunt indicate terenurile plane, cu expoziie udic!, "ine ni#elate, pentru a permite o irigare uni$orm!, $!r! "!ltirea apei i un randament c%t mai mare pentru agregatele $olo ite la mecanizarea lucr!rilor& Solurile cele mai indicate unt cele

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

luto-ni ipoa e, a$%nate, permea"ile, uoare, pro$unde, cu p%nza de ap! $reatic! la cel puin 2 m ad%ncime, $ertile *azot total 0,2-0,1+,, $o $or mo"il 1+-20 mg(100 g ol, pota iu c'im"a"il 12-18 mg(100 g ol-, cu coninut ridicat .n 'umu , de pe te +,/ pH-ul olului tre"uie ! $ie cuprin .ntre 0 i 0,0& 1n cazul .n care olul are pH-ul u" 0, ace ta tre"uie amendat .n preala"il cu amendamente calcaroa e& 2in%nd eama de cele menionate anterior, recomand!m olurile alu#iale cu di$erite grade de e#oluie, cernoziomurile le#igate, precum i olurile "run-rocate de p!dure, cu textur! luto-argiloa !& 1n general, ace tea unt oluri cu $ertilitate ridicat!, "ine tructurate, cu capacitate mare de in$iltraie a apei& Sunt contraindicate olurile grele, impermea"ile, exce i# de umede, cu depre iuni pe care tagneaz! apa i cele .m"uruienate au in$e tate cu "oli i d!un!tori& %regtirea terenului &ucrri e'ecutate toamna 3 4!runirea re turilor #egetale ale culturii premerg!toare, care e execut! cu maina de di tru #re5i de carto$i 4678-9, ce lucreaz! .n agregat cu tractorul :0+0 4 * au #ariante di poni"ile pe pia!-& 3 A$%narea terenului .n #ederea ni#el!rii e execut! cu grapa cu di curi ;<-=,2 i tractorul :-0+0 4& >deal, lucrarea e execut! cu culti#atorul a$%n!tor *cizel- .n agregat cu tractorul :-0+0 4, care $ace o a$%nare a olului p%n! la ad%ncimea de =+-+0 cm& 3 ?i#elarea de .ntreinere e execut! imediat dup! a$%narea olului, pentru deni#el!ri de (- 10 cm& Se execut! cu ni#elatorul mecanic ?4-2,8 i cu tractorul :-0+0 4 prin dou! au mai multe treceri .n diagonal!, ultima .n direcia pantei terenului& 3 @ertilizarea de "az!: cu c%t e $ace mai de#reme, cu at%t mai "ine, dar nu mai t%rziu de $%ritul lunii eptem"rie i .ntotdeauna pe teren ni#elat& Se admini treaz! 90-+0 t('a gunoi de gra5d "ine de compu , admini trat uni$orm la upra$aa olului& 3 Ar!tura ad%nc!, la 28-=0 cm ad%ncime, e execut! toamna imediat dup! admini trarea .ngr!!mintelor, la o umiditate de 00-0+, din capacitatea de c%mp pentru ap! a olului re pecti#& Aentru a pre#eni deni#elarea olului, e te "ine, .n cazul c%nd terenul e te

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

amena5at pentru irigare pe rigole lungi, de 2+0-900 metri, ca ar!tura ad%nc! ! e execute cu a5utorul unui plug re#er i"il .n agregat cu tractorul& &ucrri e'ecutate primvara 3 ;r!patul terenului e execut! imediat dup! ce olul -a z#%ntat, cu grapa cu coli regla"ili& 3 4odelarea terenului, .nainte de plantare, e $ace .n "razde .n!late, cu l!imea la coronament de 99 cm& 6oate lucr!rile de prim!#ar! pot $i executate concomitent, cu apte-opt zile .nainte de plantare, cu agregatul complex pentru preg!tit olul i modelat& 3 <e c'iderea canalelor pro#izorii i de leg!tur!, pentru conducerea apei .n rigole de udare/ e $ace dup! modelarea terenului& %lantarea Alantarea e $ace c%nd temperatura .n ol e menine pe te 12oB timp de treipatru zile, ceea ce coincide, .n anii normali, cu prima 5um!tate a lunii mai& Aentru plantare pot $i $olo ite dou! c'eme: 3 teren modelat .n "razde ridicate cu l!imea la coronament de 0,99 m, ecartament 1,90 m, pe care e planteaz! dou! r%nduri la C0 cm di tan! .ntre r%nduri i 12-1+ cm .ntre plante pe r%nd/ 3 teren modelat .n "razde ridicate cu l!imea la coronament de 0,+0 m, ecartament 1,92 m, pe care e planteaz! dou! r%nduri la =0 cm .ntre r%nduri i 20 cm .ntre plante pe r%nd& Aentru toate peciile culti#ate, e te de dorit ca r%ndurile de plante ! $ie orientate pe direcia ?-S& <at! $iind en i"ilitatea i temului radicular, at%t la exce ul de ap!, c%t i la ecet!, e te pre$erat! cultura pe teren modelat .n "razde .n!late, cu l!ime de 190-1+0 cm, cu r%nduri ec'idi tante la C0-C+ cm& <en it!ile di$erite e realizeaz! din di tanele dintre plante pe r%nd& &ucrri de ntreinere a culturii Bompletarea golurilor - atunci c%nd condiiile climatice ne$a#ora"ile dup!

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

plantare *#%nturi puternice, exce de ecet! etc&-, duc la apariia unui procent de goluri de pe te +, e te nece ar ca ace tea ! $ie completate cu r! ad din acelai oi i de aceeai #%r t! cu r! adul iniial *din rezer#a de r! aduri-& Bompletarea golurilor e $ace .n maxim 10-12 zile dup! plantare, de o"icei .naintea primului irigat& >rigarea culturii& >rigarea e te o #erig! deo e"it de important! .n te'nologia culturii de ardei, dat! $iind en i"ilitatea ace tei pecii, cauzat! .n principal de uper$icialitatea i temului radicular& Atenie( Ba toate peciile ce e .n$iineaz! prin r! ad, ardeiul e irig! moderat .n momentul plant!rii& Arimul irigat dup! plantare e e$ectueaz! dup! 10-19 zile, lip a apei .n acea t! perioad! $a#oriz%nd creterea i temului radicular c!tre zonele mai pro$unde, .n c!utarea apei& 1n timpul #egetaiei, e #a iriga de * !pt!m%nal- cu cantit!i mici de ap!, norma de udare $iind de 100-1+0 m&c& ap!('a& D te pre$era"il i temul de irigare pe "razde au irigatul prin picurare& Se comit greeli .n urm!toarele cazuri: c%nd e irig! cu ap! prea rece/ c%nd prin irigare e creaz! condiii improprii, adic! o cilaii mari .n ceea ce pri#ete regimul de temperatur!, de umiditate i de aeri ire din ol& 1n raport cu ace te a pecte, cele mai mari greeli e pot comite prin irigare, mai ale c%nd ardeiul e te culti#at pe locuri 5oa e i pe terenuri grele/ c%nd e ud! a"undent .n cele mai c!lduroa e ore ale zilei i mai ale cu o cantitate in u$icient! de ap!& Se e#it! greelile dac! irig!m .n mod corect& 6re"uie reinut c! dup! udarea de la plantare, ardeiul nu e mai irig! deloc timp de dou!-trei !pt!m%ni, adic! dup! ce $runzele din #%r$ul plantelor cap!t! o culoare #erde .nc'i & 1n $uncie de precipitaiile naturale i de natura olului, la .nceput ud!rile e $ac mai rar, la inter#ale de apte-zece zile, a t$el .nc%t umiditatea olului ! $ie con tant!, la ni#elul de C0-80, din capacitatea de c%mp& 1n c'im", .n timpul apariiei ma i#e a $ructelor, c%nd plantele de ardei au cea mai mare ne#oie de ap!, adic! .n mod practic dup! prima recoltare, ud!rile e $ac mai de , la inter#ale de cinci-a e zile, a t$el ca umiditatea .n ol ! $ie .n mod con tant de 80-8+, din capacitatea de c%mp pentru ap!& Se e#it!, pe c%t po i"il, udarea .n timpul .n$loririi ma i#e, c!ci e poate diminua i c'iar compromite recolta& ?orma de udare e te de =00-=+0 m&c ap! pe 'ectar, iar num!rul de ud!ri #ariaz! .n $uncie de condiiile naturale, de la 10-12 p%n! la 18-20 pe .ntreaga perioad! de #egetaie a culturii de ardei& Ar!itul e $ace cu gri5! deo e"it!, in%nd eama de particularit!ile pe care le prezint! i temul radicular al plantelor de ardei& Ea .nceput e pr!ete dup! $iecare udare, iar mai t%rziu, c%nd plantele au cre cut i um"re c "ine p!m%ntul,

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

prailele e $ac mai rar& <eoarece .nr!d!cinarea plantelor de ardei e te uper$icial!, pe terenurile uoare prailele e e$ectueaz! la ad%ncimea de +-0 cm, iar pe terenurile mai grele .n 5ur de 10 cm& 1n total, e e$ectueaz! patru praile mecanice .ntre r%nduri i dou! praile mecanice pe r%nd& @ertilizarea& Sola de tinat! culturii ardeiului, e $ertilizeaz! cu amendamente organice - compo t de $erm! au gunoi de gra5d "ine de compu *mrani!-, .n cantitate de =+-90 t('a, admini trate uni$orm toamna au prim!#ara de#reme, .ncorporate uper$icial, la 10-12 cm ad%ncime& ?u e $ace $ertilizare localizat! *la cui"- au pe r%nd, pentru a e#ita exce ul de azot olu"il rezultat din mineralizarea rapid! a materiei organice din ol& Bom"aterea "uruienilor e $ace manual au mecanic, concomitent cu lucr!rile de .ntreinere a olului& 4ulcirea olului& Ba toate olanaceele, ardeiul r! punde $oarte "ine mulcirii olului cu re turi organice #egetale au paie, ace tea contri"uind at%t la meninerea unei umidit!i uni$orme i con#ena"ile .n ol, c%t i la realizarea unei acti#it!i micro"iologice poziti#e la ni#elul tratului uper$icial de ol& Alanta i mulciul r! pund $a#ora"il unui tratament cu in$uzie de urzic!& 7!rirea $ructelor& Ea unele oiuri exi t! tendina $orm!rii unui num!r $oarte mare de $ructe pe #%r$urile de cretere, urmare a caracteri ticii de .n$lorire i legare la $iecare rami$icaie p eudodi'otomic! a tulpinii& @enomenul e o" er#! la $%ritul lunii augu t i .nceputul lunii eptem"rie& Aentru a .m"un!t!i calitatea produciei, e te "ine ! e menin! numai +-0 $ructe pe plant!, .ndep!rt%ndu- e cele mici, precum i #%r$urile de cretere, .nc! din a doua 5um!tate a lunii augu t& )*C+&,A)*A 4omentul recolt!rii e ta"ilete .n $uncie de pecie, de tinaia produciei i exigenele pieei& Ardeiul gras - e recolteaz! la maturitatea de con um, c%nd are dimen iunile caracteri tice i culoarea #erde, gal"en! au gal"en-#erzuie, core punz!toare oiului& Se poate recolta i la maturitate $iziologic! *$ructe roii-, atunci c%nd piaa o cere& Ardeiul lung - e recolteaz! de o"icei la maturitatea $iziologic!, atunci c%nd are $orma, culoarea i dimen iunile caracteri tice& Se poate ta"ili, .n $uncie de cerinele pieei, i o maturitate F#erdeF&

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

Ardeiul gogoar - e recolteaz! numai la maturitatea $iziologic!/ $ructele unt de o"icei rou inten -grena& Ardeiul iute - e recolteaz! #erde au rou, .n $uncie de olicit!rile pieei& Ardeiul pentru boia - e recolteaz! numai la maturitate $iziologic!, la upracoacere, c%nd inten itatea culorii rou e te maxim!& 7e turile #egetale rezultate .n timpul recolt!rilor au dup! recoltarea $inal!, e di tri"uie uni$orm pe upra$aa olului ca re tituie organic!& "+-.)- )*C+/A#0A,* Ardei gras: Dxport, Bere , 4ini, ;al"en uperior, Gpal, :ria de Bali$ornia Ardei lung - tip Hapia: Siret, Ilaten 4edal, Grange, Bo min Ardei gogoar: Eider, Breola, ;lo"u , 7u"in, Splendid, 6itan Ardei iute: Aortocaliu, Aicant, >ute delicio

'ttp:(()))&dmurariu&eu(culti#area-zmeurului- i-al-murului(

S-ar putea să vă placă și