Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Master Management Sanitar, Seria XV

REFERAT LA DIS I!LI"A MA"A#EME"T FI"A" IAR

Anali$a %er&'rmanel'r ec'n'mic'(&inanciare a S%italului Munici%al Media

''rd'nat'ri)
Prof. Univ. dr. Livia Ilie Lector dr. Vasile Mooc

Masterand)
erban Alexandra Voichia

Sibiu,201
1

Intr'ducere
Mana!e"entul este o #tiin$% #i art%. &a #tiin$%, "ana!e"entul studia'% (rocesele de "ana!e"ent #i rela$iile de "ana!e"ent. Sarcina de ba'% a "ana!e"entului fir"ei, aceea de a (une )n valoare (erfor"an$ele oa"enilor, factorul de (roduc$ie deter"inant, devine reali'abil% nu"ai dac% )"brac% o di"ensiune concret% #i (o'itiv% )n ra(ortul "ana!e"ent * (rofit * valoare fir"%. &a ur"are, latura financiar% se re!%se#te )n toate co"(onentele activit%$ii "ana!eriale, adic%+ )n toate func$iile actului "ana!erial+ (revedere, or!ani'are, coordonare, antrenare #i control,evaluare)n toate ele"entele siste"ului de "ana!e"ent+ siste"ul or!ani'atoric, siste"ul infor"a$ional, siste"ul deci'ional, siste"ul "etodelor #i tehnicilor de "ana!e"ent etc. .e ase"enea, )n )ntrea!a structurare #i "ateriali'are (ractic% a func$iilor fir"ei /cercetare,de'voltare, de (roduc$ie, co"ercial%, de (ersonal #i financiar,contabil%0, ele"entele de natur% financiar% /resurse necesare #i consu"ate * cost * (rofit0 re(re'int% (ara"etrii esen$iali (entru ale!erea oric%rei variante de deci'ie. Mana!e"entul financiar, )n aceast% acce($iune, se (oate defini ca fiind un subsiste" al "ana!e"entului !eneral al fir"ei, av1nd ca sco( asi!urarea resurselor financiare necesare, alocarea #i utili'area lor (rofitabil%, cre#terea valorii fir"ei, de'voltarea, consolidarea #i si!uran$a (atri"oniului acesteia, )nde(linind un rol activ, (ornind de la resursele financiare "obili'abile )n stabilirea obiectivelor strate!ice #i tactice ale fir"ei #i )n controlul #i evaluarea )nde(linirii acestora. Mana!e"entul financiar 2eoria financiar% cunoa#te o "ul$i"e de defini$ii a activit%$ii #i a "ana!e"entului financiar financiare ca #tiin$%. Activitatea financiar% este un (unct de tan!en$% )ntre sursele de "i3loace ale )ntre(rinderii #i utili'area lor. Activitatea financiar% cu(rinde (rocesul de elaborare #i i"(le"entare a deci'iilor financiare )n cadrul )ntre(rinderii. Mana!e"entul financiar (oate fi (rivit% ca un ansa"blu de "%suri #i activit%$i )n cadrul unei or!ani'a$ii #i care )n confor"itate cu obiectivele (use contribuie la diri3area fluxurilor financiare. Mana!e"entul financiar% )n cadrul )ntre(rinderii este res(onsabil de ob$inerea #i utili'area fondurilor b%ne#ti de o "anier% care s% duc% la "axi"i'area valorii fir"ei. Iar (rinci(alul indicator al succesului )ntre(rinderii este "axi"i'area continu% a valorii )ntre(rinderii #i i"(licit a avu$iei (ro(rietarilor ei. 2

Altfel s(us aceast% (ractic% include toate activit%$ile )ndre(tate s(re !estiunea cu finan$ele, deter"inate de sco(urile #i structura )ntre(rinderii. Iar rolul !estiunii financiare este de a fi un inter"ediar )ntre fir"% #i (ie$ele de ca(ital, unde se afl% (rinci(alele surse de bani, de a asi!ura continuitatea activit%$ilor fir"ei 4estiunea financiar% asi!ur% (rocurarea banilor necesari de (e (ie$ele de ca(ital, diri3ea'% (rocesul de investire a acestor bani )n active (e ter"en lun! #i curente, care a(oi !ener1nd fluxuri (o'itive de bani trebuie s% asi!ure ra"bursarea )"(ru"uturilor, (lata dividendelor #i dob1n'ilor, #i sursele necesare (entru de'voltare. .o"eniul de studiu al "ana!e"entului financiar cu(rinde (rinci(alele teorii ale finan$elor "oderne, co"(arti"entele analitice ale contabilit%$ii /anali'a st%rii financiare a )ntre(rinderii, anali'a #i !estiunea crean$elor etc.0 #i co"(arti"ente ale teoriei !estiunii cor(ora$iilor. Mana!e"entul financiar se (re'int% ca o sinte'% a finan$elor, "ana!e"entului fir"ei #i contabilit%$ii. Mana!e"entul financiar )n cadrul )ntre(rinderii se ba'ea'% (e diri3area activelor #i (asivelor )ntre(rinderii. .eosebi" !estiunea financiar%, (e ter"en scurt, a activelor #i (asivelor curente #i !estiunea financiar% (e ter"en "ediu #i lun!, a activelor #i (asivelor (er"anente.

*rgani$area &inanciar+
6n cadrul acestei func$ii sunt incluse activit%$ile necesare )nde(linirii obiectivelor financiare ale fir"ei, a#e'area lor, ca sarcini, (e salaria$i #i structuri or!ani'atorice #i statuarea tuturor acestora )ntr,un cadru (recis conturat de luare #i ur"%rire a deci'iilor. La conce(erea structurilor or!ani'atorice ale fir"ei #i a co"(onentelor func$ionale deci, trebuie s% se aib% )n vedere, cu (rioritate sarcinile cu caracter financiar ce le revin /di"ensionarea resurselor (e care le an!a3ea'%, #i eficien$a utili'%rii lor la nivelul acestora0, constituirea centrelor de (rofit /de eficien$%0, sau de costuri /de res(onsabilitate0, de (erfor"an$%. 6n fiecare co"(onent% trebuie s% se asi!ure ba'a adecvat% de infor"a$ii cu caracter financiar, care s% (er"it% "ana!erilor acelei structuri ca, (rin utili'area indicatorilor econo"ico,financiari de (erfor"an$%, s%,#i (oat% or!ani'a activitatea, astfel )nc1t s% (oat% reali'a acea deter"inare absolut necesar%+ diferen$a dintre eforturi #i efecte. 7%r% a )nde(lini aceast% cerin$%, actul "ana!erial r%"1ne la nivelul unui de'iderat, nedefinit #i )nc%rcat de riscuri. Privite din aceast% (ers(ectiv%, )n cadrul fir"elor sunt dou% cate!orii de structuri or!ani'atorice+ structuri cu atribu$ii de ba'% de alt% natur% dec1t cea financiar%, atribu$iile financiare revenindu,le co"(le"entar structuri cu atribu$ii de ba'% de natur% financiar%, c%rora sarcinile tehnice #i tehnolo!ice ale fir"ei le revin co"(le"entar . 6ntruc1t (roble"ele #i activit%$ile financiare din cadrul unei fir"e sunt at1t de variate #i de co"(lexe, )nc1t (entru a fi )n$elese trebuie reali'at un (roces co"(lex de clasificare du(% criterii s(ecifice "ana!e"entului fir"ei, un (ri" criteriu este le!%tura lor cu obiectul de ba'% al fir"ei, du(% care activit%$ile se clasific% )n dou% "ari cate!orii+ activit%$i tehnico,econo"ice, cu i"(lica$ii financiare activit%$i financiare cu i"(lica$ii asu(ra activit%$ilor tehnico,econo"ice. 6n ra(ort de natura (roble"elor financiare, co"(lexitatea lor este, de ase"enea, "are+ (roble"e de or!ani'are de natur% !estionar% (roble"e de or!ani'are de natur% contabil%-

(roble"e de or!ani'are de natur% fiscal% (roble"e de or!ani'are de natur% a rela$iilor cu siste"ul bancar #i cu (ia$a de ca(ital etc. 6n do"eniul financiar se reali'ea'% lucr%ri de cea "ai "are i"(ortan$% #i interes (entru fir"%, (entru ac$ionari, clien$i etc., dintre care este suficient s% "en$ion%"+

bu!etul fir"ei /veniturile #i cheltuielile fir"ei0bilan$ul contabil /cu darea de sea"% contabil%0contul de (rofit #i (ierdere /cu re(arti'area (e destina$ii a (rofitului0evaluarea fir"eistabilirea (re$urilor #i tarifelorasi!urarea ca(acit%$ii de (lat% a fir"eior!ani'area #i exercitarea controlului #i auditului financiarrela$iile fir"ei cu bu!etul (ublic na$ionalrela$iile fir"ei cu ac$ionarii, cu b%ncile, cu (ia$a de ca(ital etc. 7unc$ia de coordonare cu(rinde activit%$ile (rin care se ar"oni'ea'% deci'iile #i

ac$iunile (ersonalului fir"ei #i ale subsiste"elor sale )n cadrul strate!iilor, (rocedurilor tactice #i a siste"ului or!ani'atoric, ado(tate. Privit% )n evolu$ie, coordonarea este, (ractic, a#a cu" s(un "a3oritatea s(eciali#tilor, or!ani'area )n dina"ic% a fir"ei. 8fectele coordon%rii se re!%sesc sti"ulativ sau restrictiv, )n func$ie de calitatea ei, )n !radul de flexibilitate #i ada(tabilitate a fir"ei, )n "odul de sti"ulare #i valorificare a (oten$ialului creativ #i de ini$iativ% al oa"enilor. .eci se observ% ce s(ectru lar! are i"(actul /(o'itiv sau ne!ativ0 al co"unic%rii.

'ntr'lul ,i evaluarea &inanciar+


Prin reali'area acestei func$ii se cuantific% finalitatea "odului de reali'are a celorlalte atribute ale actului "ana!erial /(revi'iunea, or!ani'area, coordonarea #i antrenarea0, iar (rin co"(ararea re'ultatelor ob$inute cu (ara"etrii (restabili$i se cuantific% abaterile #i se stabilesc cau'ele care le,au deter"inat, (unctele forte #i slabe ale fir"ei, (recu" #i "%surile care se i"(un (entru )ndre(tarea lucrurilor, (revenirea re(et%rii feno"enelor ne!ative #i (entru sti"ularea extinderii ariei de "anifestare a efectelor feno"enelor (o'itive a(%rute. .e ase"enea, (rin instru"entarul acestei func$ii se reali'ea'% evaluarea fir"ei )n ansa"blu #i (e ele"ente (atri"oniale. 6n toate do"eniile de activitate su(use refor"ei #i tran'i$iei s,au elaborat sau sunt )n curs de elaborare strate!ii adecvate, care s% eficienti'e'e (rocesele econo"ice #i s% le a#e'e )n cadrul rela$iilor statului de dre(t #i al (rinci(iilor econo"iei de (ia$%. Un ase"enea "od de tratare a lucrurilor trebuie s% se (roduc% #i )n do"eniul controlului econo"ic #i financiar al fir"elor, f%r% care )ntre!ul (roces de restructurare a siste"ului #i (roceselor de "ana!e"ent din cadrul acestora este ne)ncheiat, inco"(let, dar, "ai ales, este f%r% finalitatea scontat% /controlul fiind, a#a cu" a" ar%tat, una dintre func$iile i"(ortante ale "ana!e"entului fir"ei0. Abordarea (roble"aticii controlului econo"ic #i financiar )n aceast% (ers(ectiv% este de "are actualitate, )ntruc1t controlul trebuie conce(ut, structurat #i exercitat )n condi$ii de autono"ie, libertate, de"ocra$ie, de res(ectare ri!uroas% a dre(turilor o"ului, de descentra, li'are a deci'iilor etc. .e ase"enea, este actual% )ntruc1t vi'ea'% un control care se efectuea'% )n entit%$i econo"ice cu o nou% structur% #i func$ionalitate.

Evaluarea financiar a Spitalului Municipal Media


S(italul este unitatea sanitara cu (aturi, de utilitate (ublica, cu (ersonalitate 3uridica, ce furni'ea'a servicii "edicale. Structura cu (aturi a S(italului "unici(al Media# /totalul (aturilor este de 5590+ , Sec$ia "edicin% intern%+ 99 (aturi din care + , co"(arti"ent oncolo!ie "edical%+ 10 (aturi , co"(arti"ent diabet 'aharat, nutri$ie #i boli "etabolice+ 9 (aturi , co"(arti"ent )n!ri3iri (aliative+ , co"(arti"ent !astroenterolo!ie+ : (aturi : (aturi

, &o"(arti"ent recu(erare, "edicin% fi'ic% #i balneolo!ie+ 1: (aturi , Sec$ia chirur!ie !enerala+ 9 (aturi din care+ , co"(arti"ent orto(edie #i trau"atolo!ie+ 9 (aturi , Sec$ia A2I+ 19 (aturi , Sec$ia obstetrica,!inecolo!ie+ 0 (aturi , &o"(arti"ent neonatolo!ie+ 20 (aturi , Sec$ia (ediatrie+ 5: (aturi , Sec$ia boli infectioase+ 50 (aturi din care , co"(arti"ent ;IV<SI.A+ 10 (aturi , &o"(arti"ent =>L+ (aturi (aturi , &o"(arti"ent oftal"olo!ie+ , Sec$ia neurolo!ie+ 29 (aturi , Sec$ia cardiolo!ie+ 29 (aturi , &o"(arti"ent (neu"olo!ie+ 20 (aturi din care+ , co"(arti"ent 2?&+ 12 (aturi , Statie he"odiali'a+ : a(arate , &o"(arti"ent (ri"ire ur!en$e /&PU0 .e activitatea financiar% a S(italului Munici(al Media r%s(unde .irectorul 7inaciar &ontabil, care are ur"atoarele atribuii s(ecifice+ , asi!ur% #i r%s(unde de buna or!ani'are #i desf%#urare a activit%$ii financiare a unit%$ii, )n confor"itate cu dis(o'i$iile le!ale,or!ani'ea'% contabilitatea )n cadrul unit%$ii, )n confor"itate cu dis(o'i$iile le!ale, #i asi!ur% efectuarea corecta #i la ti"( a )nre!istr%rilor, asi!ur% )ntoc"irea la ti"( #i )n confor"itate cu dis(o'i$iile le!ale a balan$elor de verificare #i a bilan$urilor anuale #i tri"estriale, (ro(une defalcarea (e tri"estre a indicatorilor financiari a(roba$i )n bu!etul de venituri #i cheltuieli, asi!ur% executarea bu!etului de venituri #i cheltuieli al s(italului, ur"%rind reali'area indicatorilor financiari a(roba$i #i res(ectarea disci(linei contractuale #i financiare, (artici(% la ne!ocierea contractului de furni'are de servicii "edicale cu casele de asi!ur%ri de s%n%tate, an!a3ea'% unitatea (rin se"n%tura al%turi de "ana!er )n toate o(era$iunile (atri"oniale, av1nd obli!a$ia, )n condi$iile le!ii, de a refu'a (e acelea care contravin dis(o'i$iilor le!ale@

, anali'ea'%, din (unct de vedere financiar, (lanul de ac$iune (entru situa$ii s(eciale (rev%'ute de le!e, (recu" #i (entru situa$ii de cri'%, (artici(% la or!ani'area siste"ului infor"a$ional al unit%$ii, ur"%rind folosirea c1t "ai eficient% a datelor contabilit%$ii, evaluea'%, (rin bilan$ul contabil, eficien$a indicatorilor s(ecifici,asi!ur% )nde(linirea, )n confor"itate cu dis(o'i$iile le!ale, a obli!a$iilor unit%$ii c%tre bu!etul statului, asi!ur% (lata inte!ral% #i la ti"( a dre(turilor b%ne#ti cuvenite (ersonalului )ncadrat )n s(ital, asi!ur% )ntoc"irea, circuitul #i (%strarea docu"entelor 3ustificative care stau la ba'a )nre!istr%rilor )n contabilitate, or!ani'ea'% eviden$a tuturor crean$elor #i obli!a$iilor cu caracter (atri"onial care revin s(italului din contracte, (rotocoale #i alte acte ase"%n%toare #i ur"%re#te reali'area la ti"( a acestora-ia "%suri (entru (revenirea (a!ubelor #i ur"%re#te recu(erarea lor, asi!ur% a(licarea dis(o'i$iilor le!ale (rivitoare la !estionarea valorilor "ateriale #i ia "%suri (entru $inerea la 'i #i corect% a eviden$elor !estion%rii, r%s(unde de )nde(linirea atribu$iilor ce revin serviciului financiar,contabilitate cu (rivire la exercitarea controlului financiar (reventiv #i al asi!ur%rii inte!rit%$ii (atri"oniului, )nde(line#te for"ele de sc%dere din eviden$a a bunurilor de orice fel, )n ca'urile #i condi$iile (rev%'ute de dis(o'i$iile le!ale- s. )"(reun% cu serviciul ad"inistrativ )ntoc"e#te #i (re'int% studii (rivind o(ti"i'area "%surilor de bun% !os(od%rire a resurselor "ateriale #i b%ne#ti, de (revenire a for"%rii de stocuri (este necesar, )n sco(ul ad"inistr%rii cu eficien$% "axi"% a (atri"oniului unit%$ii #i a su"elor )ncasate )n ba'a contractului de furni'are servicii "edicale, or!ani'ea'% #i ia "%suri de reali'are a (erfec$ion%rii (re!%tirii (rofesionale a cadrelor financiar,contabile din subordine, or!ani'ea'% la ter"enele stabilite #i cu res(ectarea dis(o'i$iilor le!ale inventarierea "i3loacelor "ateriale. Institu$ii (ublice finan$ate inte!ral din venituri (ro(rii, s(italele func$ionea'% (e (rinci(iul autono"iei financiare. Veniturile cu(rinse )n bu!etul de venituri #i cheltuieli al s(italului (rovin din ur"%toarele surse+ venituri din contracte )ncheiate cu &AAS, Venituri de la ?u!etele Locale, Venituri de la ?u!etul de Stat (entru (ro!ra"e de s%n%tate ,dis(ensar 2?&, "edici re'identi, venituri (ro(rii

din diverse surse /servicii efectuate la cerere,contracte de )nchiriere0,venituri din s(onsori'%ri,venituri din dona$ii.
In cursul anului 2011, S(italul Munici(al Media a reali'at venituri in valoare de 95.02B.BCB , iar )n anul 2012 valoarea veniturilor a fost de 9.200.522 lei din care+

Venituri din contractele cu CAS Alba in valoare de 41.469.140 lei, din care: , confor" contract nr. &S 5<51.01.2011 (entru Pro!ra"e Dationale de Sanatate, in su"a de @. C2.B59,1: lei, astfel+ , Sub(ro!ra"ul de trata"ent a (ersoanelor cu infectie ;IV,SI.A si trata"entul (ostex(unere, 529.:B ,C5 lei, Sub(ro!ra" de trata"ent al bolnavilor cu tuberculo'a, 29.B@2,9 lei, Sub(ro!ra" de trata"ent al bolnavilor cu afectiuni oncolo!ice, :.2 , Pro!ra"ul national de diabet 'aharat, 1@.@ 9,:0 leiVenituri din servicii de spitalizare continua decontate pe caz DR "9.16#.61$,$# lei% , Venituri din servicii de s(itali'are de 'i 5 @.229 lei, Venituri din servicii de in!ri3iri (aliative 11.22C lei, Venituri din servicii "edicale de chirur!ie (lastica de C.@: ,: lei, Venituri din servicii "edicale de recu(erare ?M7 @95.1CB,0: lei, Venituri din servicii "edicale de recu(erare neurolo!ica C09. 5@,2 lei, Venituri din servicii "edicale recu(erare (re"aturi 19B.12 ,22 lei, Venituri din investi!atii (araclinice 1.0C@.C9 ,0@ lei. Venituri din contractele cu Directia de Sanatate &ublica Sibiu in valoare de #."'9.""6 lei din care:
- pentru Actiuni de sanatate 5.310.336 lei; - pentru Programe nationale de sanatate 19.000 lei;

.:: ,CC lei-

in su!a de

Venituri din contractele cu DS& din veniturile proprii ale (S in valoare de 666.6') lei, din care:
,pentru Actiuni de sanatate 568.241 lei; -pentru Programe nationale de sanatate 98.386 lei; Venituri din contractele cu Medicina Le!ala Sibiu,)n valoare de CB1.20C lei , sume utili ate pentru plata c!eltuielilor de personal a anga"atilor de la medicina legala din cadrul #pitalului $unicipal $edia..

Venituri din sponsorizari in valoare de #9.##4 lei, din care: C

, 5C.900 lei S& &heEe .e3euner S>L, din care 55.000 lei incasata in 2C.12.2011si cu(rinsa in bu!etul anului 2012, .200 lei S& 2o( .ia!nostic S>L, 5.::C lei S& AF4 Medical S>L,9.@: lei S& Infor" 2ehnica Medicala S>L, :. 21 lei Asociatia S(italului Munici(al Media. Venituri din servicii !edicale la cerere, rapoarte !edico*le+ale, debite persoane e,ternate ca ur!are a unei a+resiuni si vata!ari corporale, debite !edici etc. in valoare de 1.6').6#6 lei% Venituri din subventii de la Consiliul (unicipal (edia, in valoare de 1.1"4."9$,"4 lei, din care: , Pentru finantarea cheltuielilor curente+ 200.52C,95 lei,Pentru finantarea cheltuielilor de ca(ital+ C5 .0:B,B1 lei. Venituri din subventii de la -u+etul de stat , in valoare de #$$.$64 lei. STRU TURA -ELTUIELIL*R .in veniturile reali'ate in 2011,2012, S(italul Munici(al a an!a3at cheltuieli in valoare de :0. 1C. @0 lei du(a cu" ur"ea'a+ , cheltuieli de (ersonal in valoare de 5@.910.292 lei in (rocent de G, cheltuieli cu bunuri si servicii 9.00@.1@1 lei in (rocent de 2C.:2 G , re(aratii curente in valoare de 20@.055 lei , hrana in valoare de 1.5:9.09@ lei , "edica"ente si "ateriale sanitare in valoare de 12.C@1.102 lei %unuri de natura o%iectelor de in&entar in &aloare de 122.2'9 lei ; , de(lasari, detasari si transferari in valoare de C.: 9 lei -

,"ateriale de laborator 11@.C9C lei , (re!atire (rofesionala in valoare de @. :5 lei , alte cheltuieli in valoare de 119.55 lei. , cheltuieli (entru investitii in valoare de 2.CB:.1@9 lei, din care + , "asini, echi(a"ente si "i3loace de trans(ort in valoare de 2.B:B.@2@ lei , "obilier, a(aratura birotica si alte active cor(orale in valoare de C .B@9 lei , alte active fixe in valoare de 22.9@5 lei.

10

Rezultatul finaciar contabil al Spitalului Municipal Media la data de 31.12.2011 este de 2.609.42 lei. !rocentul c"eltuielilor cu personalul din totalul c"eltuielilor spitalului ,Prevedere bu!etara cheltuieli de (ersonal an 2011,2012<(revederi bu!etare total an 2011, 2012H100 I 5@.@99,C<:@.@0:,:1H100I 99,@:G 22 !rocentul c"eltuielilor de personal#$alcul pe finantare $%S Sibiu , Prevedere bu!etara cheltuieli de (ersonal contracte<finantare I 51.:B@,B< @.21C,91H100 I :@,11G !rocentul c"eltuielilor cu &edica&entele din totalul c"eltuielilor spitalului , Prevedere bu!etara cheltuieli cu "edica"entele<Prevederi bu!etare totale I 12.09B,15<:@.@0:,:1H100 I 1@,B1G $ostul &ediu #zi de spitalizare , &heltuieli efective s(ital<nu"ar 'ile s(itali'areH100 I 91.:0:,2 <21@.B29H100I 25:,C2 lei !rocentul veniturilor proprii din total venituri ,Venituri (ro(rii incasate cu exce(tia veniturilor &AS Sibiu<total venituri incasateH100 I 10.0BC, :<9@.50B,C@H100 I 1@,:1G

11

'nclu$ii %rivind activitatea &inanciar+


6n anul 2011,2012 au fost diversificate serviciile "edicale incheiate cu &AS Sibiu, (rin contractarea serviciilor "edicale de s(itali'are de 'i, (aliative si (sihiatrie cronici, S(italul Munici(al reali'andu,se ur"atoarele venituri + ,Venituri din servicii de spitalizare de zi "4).''# lei% ,Venituri din servicii de in+ri.iri paliative 11.''9 lei% , Venituri din servicii !edicale psi/iatrie cronici 4$.#04 lei% T*TAL VE"ITURI) ./01234 lei1 , au fost reduse cheltuielile cu utilitatile (rin schi"barea furni'orului de ener!ie electrica, s,a reali'at (rin co"asarea sectiilor de interne I , chirur!ie i =bstretica 4inecolo!ie reducerea costului (e 'i de s(itali'are de la 2 B,0: lei la 25:,C2 lei, au fost duse la inde(linire (ana la data de 50.12.2021 "asurile lasate (rin Procesul Verbal al &a"erei de &onturi si anu"e+ ( a fost elaborata (rocedura de inventariere a (atri"oniului unitatii iar inventarierea a fost efectuata confor" (rocedurii( a fost elaborata (rocedura de evidenta a (ersoanelor externate ca ur"are a unor a!resiuni si vata"ari cor(orale( au fost calculate (enalitati de intar'iere (entru achitarea cu intar'iere a clientilor din chirii( au fost intoc"ite fisele (ostului (entru (ersonalul din subordine. , au fost di"inuate datoriile curente (e (arcursul anului 2011,2012, cu su"a de 1.55:.590 lei, (rin dotarea cu un a(arat de ?ronhosco(ie au fost reduse costurile de trans(ort si investi!atii "edicale (entru servicii "edicale de ?ronhosco(ie (entru care in anul 2011, 2012 a fost incheiat contract de (restari servicii,s,a asi!urat executarea bu!etului de venituri #i cheltuieli al s(italului, s,a ur"%rit reali'area indicatorilor financiari a(roba$i #i s,a res(ectat disci(lina contractuala #i financiara,s,a asi!urat (lata inte!ral% #i la ti"( a dre(turilor b%ne#ti cuvenite (ersonalului )ncadrat )n s(ital, s,au alocat in bu!et su"e (entru finantarea cheltuielilor cu (re!atirea (rofesionala a an!a3atilor, s,a or!ani'at eviden$a tuturor crean$elor #i obli!a$iilor cu caracter (atri"onial care revin s(italului din contracte, (rotocoale #i alte acte ase"%n%toare #i s,a ur"%rit reali'area la ti"( a acestora.

12

Bibli'gra&ie
1. 4heor!he Manolescu, ,,Abordare econo"ico,financiar%J, 8ditura 8cono"ic%, ?ucureti 1CC@2. Prof. Univ. .r. Livia Ilie, Lector dr. Vasile Mooc, ,,Mana!e"ent 7inanciar, suort de cursJ, Universitatea Lucian ?la!a din Sibiu5. htt(+<<biblioteca.re!ielive.ro<cursuri<"ana!e"ent<"ana!e"entul,financiar, @B .ht"l-

. htt(+<<KKK.inclu'iunesociala.ro<u(ls<C@Lsu(ortLdeLcursL"ana!e"entLfinanciar.(df9. htt(+<<KKK.referatele.co"<referate<econo"ie<online <MADA48M8D2, 7IDAD&IA>,&=D&8P2,,7UD&2II,,,&U>SU>I,referatele,co".(h(-

:. >e!istre situaii financiare S(italul Munici(al Media.

15