Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 3

1. Documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,


datorii si capitalul propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar se
numeste :
a) cont de profit si pierdere si ofera utilizatorilor informatii cu privire la averea
proprietarilor;
b) bilant si ofera informatii cu privire la pozitia financiara a intrerinderii
c) tabloul fluxurilor de trezorerie si ofera informatii cu privire la variatia
fluxurilor de incasari si plati din diferite activitati;
d) balanta si ofera utilizatorilor informatii cu privire la performanta financiara;
2.n structura activelor circulante nu se includ:
a) stocurile
b) creantele
c) cheltuieli in avans
d) casa si conturile la banci
3. !are sunt criteriile de recunoastere a structurilor calitative in situatiile
financiare:
a) Total active, Cifra de afaceri neta, Numar mediu de salariati;
b) Total vanzari" !ifra de afaceri neta" #umar mediu de salariati;
c) Total active" !ifra productie" #umar mediu de salariati;
d ) Total active" !ifra de afaceri neta" #umar mediu al personalului de
conducere;
$. %atrimoniul" ca obiect de studiu al contabilitatii" reprezinta:
a) totalitatea drepturilor cu valoare economica" apartinand unei persoane
fizice sau &uridice
b) totalitatea obli'atiilor cu valoare economica" apartinand unei persoane fizice
sau &uridice
c ) totalitatea drepturilor si obli'atiilor cu valoare economica" apartinand unei
persoane &uridice
d ) totalitatea drepturilor si obli'atiilor cu valoare economica" apartinand unei
persoane fizice sau &uridice" precum si bunurile economice la care acestea se
refera;
(. ) obli'a*ie actual+ a entit+*ii ce decur'e din evenimente trecute ,i prin
decontarea c+reia se a,teapt+ s+ rezulte o ie,ire de resurse care -ncorporeaz+
beneficii economice . datoriile) poarta denumirea de:
a) %asiv
b) /enituri
c) 0ctiv
d) !1eltuieli
2. !re,teri ale beneficiilor economice -nre'istrate pe parcursul perioadei
contabile" sub form+ de intr+ri sau cre,teri ale activelor ori reduceri ale
datoriilor" care se concretizeaz+ -n cre,teri ale capitalurilor proprii" altele dec3t
cele rezultate din contribu*ii ale ac*ionarilor . casti'uri ) poarta denumirea de:
a) %asiv
b) Venituri
c) 0ctiv
d) !1eltuieli
4. 0ctivele circulante evidentiaza valorile economice ce imbraca forma
stocurilor si a productiei in curs de executie" creantelor" investitiilor financiare
pe termen scurt si a dsponibiliatilor banesti" valori ce au o viteza de rotatie:
a) %este un an ;
b) Sub un an ;
c ) 5axim cinci ani ;
d) 5inim cinci ani ;
6. Datoriile curente . datoriile pe termen scurt ) au termenul de exi'ibilitate:
a) mai mare de 12 luni;
b) mai mic de 12 luni;
c) mai mare de 2 luni;
d) mai mic de 2 luni;
7. Structura contului de profit si pierdere nu contine:
a) !ifra de afaceri neta
b) /ariatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
c)!1eltuieli cu personalul
d)Investitii pe termen scurt
18. Situatiile financiare nu ofera informatii cu privire la:
a) pozitia financiara a companiei
b) dezvoltarea in viitor a companiei
c) performanta companiei
d) tabloul fluxurilor de trezorerie al compaiei