Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrarea practic nr.

3
CPITN (community periodontal index treatment needs)
Reprezint un indicator comunitar al bolii parodontale i nevoii de tratament.
Stabile te nevoile de tratament parodontal (TN) fun ie de situa ia clinic (CPI). Pentru
evaluarea CPITN se folosete sonda parodontal cu vrf sferic! cu diamentru de "!# mm! cu
$rada%ii la &!# mm! '!# mm i (( mm. )e obicei por%iunea dintre $rada%ia &!# mm i '!# mm
este colorat *n ne$ru pentru a uura determinrile.
Metoda determinare:
+ se *mpart arcadele dentare *n se,tan i- (.+(/! (&+0&! 0/+0.! &.+&/! &&+/&! //+/.. 1n
se,tant se e,amineaz numai dac e,ist cel pu in 0 din i care s nu prezinte indica ie de
e,trac ie.
+ se utilizeaz sonda parodontal cu vrf sferic! care se introduce cu o presiune medie
*n sulcusul $in$ival *n 2 puncte (mezio+vestibular! centro+vestibular! disto+vestibular! mezio+
oral! centro+oral! disto+oral) pn la u oara isc3emie a mucoasei. P entru tinerii cu vrsta pn
la (4 ani! pentru evaluarea CPITN se iau *n calcul urmtorii din%i- (2! ((! 02! &2! &(! /2.
Pentru pacien%ii peste 0" de ani se iau *n calcul din%ii din fiecare se,tant! ale$ndu+se
valoarea cea mai mare pentru fiecare se,tant. 5n studiile epidemiolo$ice se analizeaz din ii
reper- (.! (2! ((! 02! 0.! &.! &2! &(! /2! /.
+ se determin -
+ prezen a 6 absen a sn$errii $in$ivale
+ prezen%a 6 absen%a tartrului supra+sub$in$ival
+ prezen%a 6 absen%a pun$ilor parodontale
Scor CPITN :
"7 parodon%iu sntos (culoare roz+corai! consisten ferm! aspect de coa8 de portocal!
sulcus $in$ival pn la (!'+0 mm adncime! papila interdentar la nivelul ambrazurii! sub
punctul de contact interdentar)
( 7 sn$erare la sondare
0 7 tartru supra6sub$in$ival
& 7 pun$i parodontale pn la # mm adncime
/ 7 pun$i parodontale peste 2 mm adncime
Necesar de tratament
" 7 nu se recomand tratament
( 7 educa ie sanitar 9 peria8 professional
0 7 educatie sanitar 9 detartra8 9 peria8 profesional
& 7 educa ie sanitar 9 detartra8 9 peria8 profesional 9 c3iureta8 parodontal
/ 7 tratament comple, c3irur$ical parodontal
Dezavantaje:
+ nu prezint suficient specificitate i senzitivitate ca elemente predictive
+ nu apreciaz mobilitatea dentar i recesiunea $in$ival