Sunteți pe pagina 1din 72

TEFAN OLTEAN

LUMILE POSIBILE N STRUCTURILE


LIMBAJULUI
BCU Cluj-Napoca
FILOL 2003 00664
Editura Echinox, 2003
Coperta: Octavian BOUR
Lector: Liana POP Culegere i tehnoredactare: tefan OLTEAN
Aprut: 2003 !un de tipar 0"#0"#2003 $or%at &0'(00)2" *+rtie off,et -0 g)%
2
Editura EC*.NO/
0tr# T# 1ro23e,cu (2
3"004 Clu56Napoca4 7o%+nia
e6%ail: echino'8%ail#dntci#ro
Cuprin,
Cu39nt 9nainte ) &
1. Introducere: argumente pentru o semantic refer enial /10
Locul semanticii refereniale n cadrul teoriilor
semnificaiei ) (3
Noiuni de semantic referenial ) (-
Sens i referin I 2(
Argumente pentru includerea referinei 123
Probleme I 2&
Concluzii ) 3(
. !ipuri de lucruri / ""
". #rocedura de formali$are ) "%
eprezentarea n limba!ul formal" calcul
predicaional i calcul propoziional #"0
Atribuirea de $alori semantice #"2
Cuantificarea" analiza clasic ) :(
A$anta!e ale cuantificrii i ale reprezentrii n
calcul predicaional # :"
Analiza generalizat a cuantificrii # ::
&. 'umi posi(ile ) )1
Introducere # ;(
Calcul predicaional intensional # ;3
Conceptul de lume posibil # ;:
Cte$a probleme ale teoriei lumilor posibile # %1
.dentitatea 9n lu%ile po,i<ile ) &(
=rip>e de,pre nu%ele proprii ) &"
Alte categorii de de,ignatori rigi2i ) &&
?e,crip@ii definite i nu%e fic@ionale ) &-
0tatutul ontologic al lu%ilor po,i<ile ) -:
Lumi posibile i tipuri de propoziii # -&
*. Construcii intensionale / %0
&odalitatea #A:
'impul gramatical i aspectul $erbal #(0;
Propoziii declarati$e incapsulate ) (((
.nterpretarea de re i de dicto )(((
Propo2i@ii declarati3e cu 3er<e nonfacti3e )(("
Propo2i@ii declarati3e cu 3er<e facti3e )((:
(ntrebri ) ((;
)*clamaii #(2(
Ad!ecti$e intensionale # (22
Concluzii # (2& B
). Inde+icalitatea /1,
-. .iscursul ficional /i lumile posi(ile )1"%
Introducere # (3A
Lumile posibile n analiza ficiunii" cte$a
precizri preliminare #("2
'+omas Pa$el i lumile ficionale ) (":
,a$id Le-is i .regor/ Currie despre ade$rul
n ficiune )(";
&arie0Laure /an i ficiunea ca sistem
alternati$ de lumi ) (:"
)$aluarea celor patru concepii )(:-
,. .iscursul indirect li(er /i lumile posi(ile /1)"
Introducere 1 (;3
,iscursul indirect liber i problema referinei ) (;A
2i$ocalitatea discursului indirect liber # 1%%1
Concluzii #(-0
1lo,ar ) (-2
7eferinte )(A3
CUVINT NAINTE
.deea unei cr@i de,pre pertinen@a lu%ilor po,i<ile pentru anali2a ,tructuriilor li%<a5ului %i6a fo,t dat
de cur,urile de ,e%antic for%al i de ,e%antic a lu%ilor po,i<ile predate ,tuden@ilor de la
$acultatea de Litere din Clu5 9n ulti%ii ani# Cartea e,te4 9n ace,t ,en,4 o introducere 9ntr6un curent
logico6,e%antic de %are rele3an@ pentru cercetarea conte%poran a ,e%nifica@iei 9n li%<ile naturale
i cu a%ple i%plica@ii 9n do%eniul ling3i,ticii ,au al raporturilor ace,teia cu logica i filo,of9a#
0e%antica for%al4 de3enit4 la 7ichard Contague4 ,e%antic a %odelelor teoretice ,au ,e%antic a
lu%ilor po,i<ile4 ,e re3endic de la tradi@ia analitic 9n logica i filo,ofia continental i4 %ai cu ,ea%4
cea anglo6a%erican# 7efle'ele ace,tei tradi@ii ,9nt e3idente 9n de%er,ul practicat 9n cadrul ace,tei
teorii ,e%antice i 9n in,tru%entele ei preci,e de anali24 care au fo,t aplicate 9n %od ,i,te%atic4 9n
ulti%ii trei2eci de ani4 la cercetarea ,e%nifica@iei 9n li%<ile naturale# La noi 9n @ar4 cel care a
9%<r@iat cu %ult pa,iune i dedica@ie un a,e%enea do%eniu a fo,t re%arca<ilul ling3i,t4 E%anuel
Da,iliu#
Chiar dac acea,t teorie ,e%antic nu a g,it deoca%dat ,olu@ii pentru toate pro<le%ele
,e%nifica@iei4 prin i%pre,ionantului ,u aparat logic ea a reuit4 totui4 , genere2e ,uficiente re2ultate
care , ate,te e'i,ten@a unor propriet@i e,en@iale ale li%<ilor naturale ce nu pot fi 9n@ele,e 9n a<,en@a
unei a<ordri din per,pecti3 for%ali,t# Carea putere e'plicati3 a teoriei4 capacitatea
ei de a penetra ni3ele ale ,tructurrii li%<a5ului inacce,i<ile pe alte ci4 de%on,trarea naturii logice a
li%<a5ului u%an4 ,9nt factori care au contri<uit la per%anenta ei e'pan,iune i la con,acrarea ei ca o
direc@ie funda%ental 9n anali2a ,e%antic#
Cartea 9i propune , de,crie %etodologia ace,tei teorii ,e%antice4 , pre2inte ideile i no@iunile ei de
<a24 ,a le e3alue2e4 iar apoi , te,te2e pertinen@a a<ordrii din acea,t per,pecti3 teoretic a unor
feno%ene apartin9nd at9t u2ului nonliterar al li%<a5ului4 c9t i celui literar# .n %,ura po,i<ilului4 a%
redactat te'tul de aa %anier 9nc9t , fie %ai uor acce,i<il4 %oti3 pentru care a% ane'at i un .losar
9n partea final# Natura 9n, nu 9ntotdeauna facil a de%er,ului e'plic caracterul uneori %ai Eer%eticE
al di,cur,ului#
Cartea ,e adre,ea2 %ai %ultor categorii de cititori intere,a@i de natura li%<a5ului u%an4 de ling3i,tica
conte%poran4 de ,e%antic ,au de rela@iile ace,tora cu logica i filo,ofia: ling3itilor4 prin ,chi@area
per,pecti3elor oferite de acea,t direc@ie fecund 9n a<ordarea conte%poran a ,e%nifica@iei
logicienilor i filo,ofilor4 prin aplica@iile logicii 9n do%eniul anali2ei li%<a5ului u%an ,au prin
re3er<era@iile filo,ofice ale te%ei a<ordate teoreticienilor literari4 prin de,crierea4 din acea,t
per,pecti34 a di,cur,ului fic@ional i a di,cur,ului indirect li<er i4 9n pri%ul r9nd4 ,tuden@ilor de la
facult@ile de litere care ur%ea2 cur,uri de ,e%antic for%al ,au de ,e%antic a lu%ilor po,i<ile#
?ore,c , adre,e2 %ul@u%iri colegilor care4 prin ,uge,tiile lor4 au propu, clarificri fructificate 9n
lucrare# Printre ei ,e nu%r Liana Pop4 care a <ine3oit , citea,c te'tul cr@ii i , aduc o<,er3a@ii
e'tre% de pertinente4 i Circea !orcil i Car%en Dlad4 cu care a% a3ut di,cu@ii deo,e<it de utile pe
%arginea te%ei a<ordate# Nu 9n ulti%ul r9nd4 dore,c , le %ul@u%e,c
,tuden@ilor %ei pentru 9ntre<rile4 nu 9ntotdeauna co%ode4 pu,e 9n cadrul cur,ului de ,e%antic a
lu%ilor po,i<ile4 predat la %a,teratele de ling3i,tic ale $acult@ii de Litere din Clu5#
66666 tefan Oltean
Clu54 22 %artie 2003
1. INTROUCERE! AR"U#ENTE $ENTRU O %E#ANTIC&
REFEREN'IALA
0e%antica li%<ilor naturale e,te un do%eniu e'tre% de co%ple'4 datorit nu nu%ai %ultitudinii de
feno%ene care cad ,u< inciden@a ei4 ci i nu%eroa,elor de%er,uri practicate# La ace,tea ,e adaug
rela@iile contro3er,ate4 in,uficient elucidate4 cu ,inta'a i prag%atica
(
4 ,au de2acordul care per,i,t cu
pri3ire la de,crierea %ecani,%elor de producere a ,en,ului# Lucrarea de fa@ nu 9i propune di,cutarea
unor a,e%enea a,pecte4 alt%interi deo,e<it de i%portante i foarte intere,ante4 ci pre2entarea unei
direc@ii funda%entale care %archea2 a<ordarea ,e%nifica@iei 9n perioada conte%poran4 cuno,cut
,u< denu%irea generic4 de semantic referenial3 i care ,e aplic unor orientri %a5ore 9n cercetarea
,e%nifica@iei:
semantica $ericondiional FEtruth6
conditional ,e%antic,EG4
semantica formal i
semantica modelelor teoretice FE%odel6
theoretic ,e%antic,EG 6 3er,iune actual a
,e%anticii for%ale 6 ,au semantica lumilor
posibile4
Ace,te orientri au fo,t de23oltate 9n %are %,ur 9n cadrul logicii i al filo,of9ei li%<a5ului de
,orginte continental i anglo6a%erican i4 prin aplicarea
Pentru raportul cu ,inta'a4 3e2i4 ,pre e'e%plu4 E%anuel Da,iliu H(A&0: &-6-"I ,au Carol 7o,en H(AA;6(AA&I4 iar pentru
raportul cu prag%atica4 3e2i JacKue, Coe,chler i Anne 7e<oul H(AAA F(AA"G: ("623I ,au *er%an Parret H(A-3I#
10
lor ,i,te%atic la ,tudiul li%<ilor naturale4 ele au de3enit4 9n ulti%ele decenii4 unele dintre direc@iile
cele %ai i%portante i %ai fecunde 9n anali2a ,e%nifica@iei# A fo,t ela<orat un i%pre,ionant aparat
tehnic care a per%i, de,crierea elegant a nu%eroa,e a,pecte ,e%antice4 au fo,t captate propriet@i ale
li%<ii naturale inacce,i<ile pe alte ci#
Chiar dac ,e%antica referen@ial 9n diferitele ei ipo,ta2e nu a g,it ,olu@ii pentru toate pro<le%ele
cercetate i a nu a reuit , re2ol3e o ,erie de contro3er,e4 ea nu ,6a l,at de,cura5at4 ci a per,e3erat 9n
a de,crie4 prin inter%ediul i%pre,ionantului aparat logic pe care i (6a apropriat4 nu%eroa,e a,pecte
legate de ,e%nifica@ie# 1ra@ie puterii ei e'plicati3e4 a c9tigat 9n %od con,tant teren i ,6a i%pu, ca un
de%er, funda%ental 9n anali2a ,e%antic a li%<ii naturale#
C9nd a% po%enit de aplicarea de%er,ului de factur logic la ,tudiul ,e%nifica@iei4 a% a3ut 9n 3edere4
chiar dac nu 9n pri%ul r9nd4 9n pofida pre,upo2i@iilor filo,ofice diferite4 i concep@ia generati3
cho%,>ian de,pre li%<a54 care i6a propu, ,chi%<ri radicale 9n do%eniul cercetrii ling3i,tice#
Contri<u@ia %a5or a lui Noa% Cho%,>L H(A:&I con,t 9n aceea c el afir% pentru pri%a dat c
li%<ile naturale pot fi generate de ,i,te%e for%ale ,au4 cu alte cu3inte4 c ele pot fi de,cri,e a,e%enea
,i,te%elor for%ale H!ach (A-A 3e2i i Da,iliu (A&0I# .deea4 deloc conforta<il4 i6a g,it
%ateriali2area 9n aplicarea %odelelor %ate%atice la ,tudiul cunoaterii li%<ii4 9ncerc9ndu6,e a,tfel
%odelarea ,i,te%elor cogniti3e care e'plic feno%enele ling3i,tice# Pri%ele ,ucce,e i%portante au
fo,t repurtate 9n ,inta'4 9n@elea, ca ,tudiu al a,pectelor ,trict for%ale ale li%<ii4 fr referire la ,en,4
de unde pro3ine i conceptul cho%,>ian al li%<ii ca ,i,te% for%al# .deea ,e reg,ete i 9n cadrul
3er,iunii for%ali,te a ,e%anticii referen@iale
11
conte%porane H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0 !ach (A-A 0aeed (AA& Da,iliu (A&0I4 care
operea2 cu gra%atici generati3e ale li%<a5elor for%ale#
P9n nu de %ult 9n,4 de,crierea tiin@ific a ,e%nifica@iei 9n li%<ile naturale a fo,t negli5at4 din
%oti3ul c ace,tea ,9nt %ult prea 3agi i a%<igue pentru a li ,e aplica aparatul de,cripti3 al li%<a5elor
for%ale# Mn punct de 3edere diferit (6a a3ut 9n, 7ichard Contague4 care 9n lucrrile ,ale ,cri,e la
,f9ritul anilor B;0 i 9nceputul anilor &0 a ,u,@inut c li%<ile naturale pot fi tratate a,e%enea li%<a5elor
artificiale ale logicianului# El a for%ulat a,tfel ceea ce E%%on !ach H(A-A: -I nu%ete Ete2a lui
ContagueE4 9n confor%itate cu care li%<ile naturale pot fi caracteri2ate ca ,i,te%e for%ale interpretate
FEinterpreted for%al ,L,te%,EG# .deile filo,ofului i %ate%aticianului a%erican4 adaptarea %etodelor
,e%anticii logice la de,crierea ,e%nifica@iei co%ple'e e'pri%ate prin inter%ediul li%<ilor naturale4 au
a3ut un %are r,unet i au influen@at 9n %od e,en@ial de23oltrile recente 9n do%eniul ,e%anticii#
Ace,tea ,9nt doar c9te3a e3olu@ii care au contri<uit la refor%ularea %etodelor i4 par@ial4 a o<iecti3elor
,e%anticii ling3i,tice 9n general i a ,e%anticii referen@iale 9n particular4 9n cadrul a ceea ce poart
denu%irea de semantic formal3 de3enit4 la Contague4 semantic a modelelor teoretice ,au
semantic a lumilor posibile4 9n di,cutarea nepreten@ioa, a ace,tora porni% 9n, de la a,u%p@ia c
ling3i,tica nu include doar ,tudiul li%<ii ,au al interpretrii ei ca un ,i,te% a<,tract4 ci i %odul 9n care
un a,e%enea ,i,te% e,te repre2entat 9n %intea u%an i utili2at pentru e'pri%area g9ndurilor i pentru
co%unicarea lor# Do% a3ea deci 9n 3edere nu nu%ai o ,e%antic 9n ,en,ul ,trict al ter%enului4
preocupat doar de ,en,ul e'pre,iilor ling3i,tice4 ci i ceea ce 3or<itorii ,e%nific prin
1
utili2area ace,tor e'pre,ii4 a,pect care 9i g,ete ,pri5in4 printre altele4 9n unele e3olu@ii recente4 cu%
ar fi teoria situaiilor FE,ituation theorLEG4 care ,e pre3alea2 de aparatul for%al al ,e%anticii pentru
de,crierea preci, a ,itua@iilor H3e2i i%pre,ionantele 3olu%e editate de Cooper4 Cu>ai i PerrL Fed#G
(AA0 i !arNi,e4 1aNron4 Plot>in i TutiLa Fed#G (AA(I#
Locu( )*+anticii r*,*r*n-ia(* .n cadru( dir*c-ii(or d* c*rc*tar* a )*+ni,ica-i*i
?rept prea%<ul la pre2entarea ,e%anticii referen@iale4 propune% o ,curt di,cu@ie cu pri3ire la locul pe
care ea 9l ocup 9n cadrul direciilor de cercetare a semnificaiei 9n li%<ile naturale# Cu ri,cul de a
,i%plifica lucrurile4 9n %o%entul de fa@ ,e pot di,tinge trei direc@ii %a5ore 9n a<ordarea ,en,ului
ling3i,tic#
La unul dintre poli ,e ,ituea2 teoriile reprezentaionale3 9n confor%itate cu care anali2a ,e%antic
3i2ea2 de,coperirea ,tructurilor conceptuale ,ituate la <a2a li%<ii# Pentru adep@ii ace,tor teorii4
cercetarea ,e%nifica@iei e,te echi3alent cu cercetarea repre2entrilor %entale# 0e%nifica@iile ,9nt4 9n
acea,t 3i2iune4 o<iecte %entale ,au concepte ,ituate 9n %intea noa,tr# 0ur,a conceptelor e,te
%ultipl: ,e pare c un nu%r de :06(00 ,9nt nnscute i identice 9n toate li%<ile 6 ter%enii ,e%antici
pri%ari i uni3er,ali4 cu rol e,en@ial 9n generarea altor concepte
2
H,pre e'e%plu4 ce$a3
5 Ter%enii ,e%antici pri%ari con,tau dintr6un nu%r de le'e%e care ,e reg,e,c 9n toate li%<ile naturale# E'i,t un con,en,
general 9n legtur cu apartenen@a la ace,t ,et a apro'i%ati3 :0 de ter%eni H,pre e'e%plu a gndi3 lucru3 a dori 0 3e2i
Oier2<ic>a (AA;: 3:6(((I4 iar ,tatutul a altor :0 e,te 9nc contro3er,at H,pre e'e%plu4 a nelege 03e2i i<id#I#
(3
acesta3 cellalt3 eu3 tu3 unu3 doi3 muli3 a ti3 a dori3 a simi3 bine3 ru3 a putea3 dac3 fiindc3 nu6 3e2i
in3entarul propu, 9n Oier2<ic>a (AA;I altele iau natere 9n ur%a interaciunii cu mediul i ,e tran,%it
9n co%unitatea ling3i,tic H,pre e'e%plu4 tigru3 balen3 lmie etc 3e2i4 pentru teoria lan@ului cau2al4
Chierchia i CcConnel61inet (AA0I4 ,au ,e 9n,ue,c prin descrieri $erbale H,pre e'e%plu4 c$adruped3
rud de gradul doi74 Mlti%ele dou tipuri ar fi re,pon,a<ile pentru diferen@ele %arcante care ,epar
le'iconul li%<ilor naturale# Pentru un repre2entant al teoriei inneiste3 cu% ar fi Cho%,>L4 conceptele
9nn,cute ,9nt %ulte ca nu%r4 ele pro3in din e,en@a naturii noa,tre u%ane4 iar ,arcina noa,tr ca fiin@e
dotate la natere cu o gra%atic uni3er,al i cu o capacitate de for%are a conceptelor e,te4 printre
altele4 de a ataa etichete ace,tora Hcu3intele propriu62i,eI# 0tudiul ,e%nifica@iei4 care con,t4 9n teoria
9n di,cu@ie4 9n cercetarea %anierei de reali2are a repre2entrilor %entale a,ociate cu di3er,ele
con@inuturi4 ,e identific aadar cu ,tudiul repre2entrilor ,e%antice# Acea,t tradi@ie %archea24
printre altele4 o 2on i%portant a cercetrii ,e%antice 9n cadrul p,ihologiei i al inteligen@ei artificiale#
La cellalt pol ,e ,ituea2 teoriile refereniale ,au denotaionale3 orientate 9n,pre e'terior4 9n,pre lu%e4
i preocupate de ,e%nifica@ia infor%a@ional a li%<ii4 de faptele4 de ,itua@iile de,cri,e prin inter%ediul
ace,teia# 0e%nifica@ia con,t4 9n acea,t concep@ie4 9n rela@ia dintre e'pre,iile ling3i,tice ,au
configura@iile de e'pre,ii i diferitele tipuri de lucruri Hcu pri3ire la tipurile de lucruri 3e2i infra4 cap#
2I4 ca2ul cel %ai tipic fiind numele proprii3 a cror ,e%nifica@ie e,te epui2at de referent# Li%<a ne
per%ite , 3or<i% i de,pre ,trile interioare4 , e'pri%% atitudini i proce,e %entale4 cu% ar fi
con3ingeri4 ,peran@e4 dorin@e etc4 ca2 9n care ,e%nifica@ia
("
ei infor%a@ional e,te pre2ent4 dar nu e,te e3ident deoarece infor%a@ia nu e,te de acea,t dat
pu<lic i o<iecti34 ci indi3idual i ,u<iecti34 la ea a39nd acce, doar e'peri%entatorul Hcf#
co%entariul e'tin, al lui Oittgen,tein (A:- F(A:3G cu pri3ire la caracterul pri3at i indeter%inat al
,e%nifica@iei cu39ntului pain FEdurereEG din li%<a engle2I# 9n con,ecin@4 arunci c9nd 3or<i% de
,e%nifica@ia infor%a@ional ne referi% nu nu%ai la rela@ia cu feno%ene concrete din lu%ea e'terioar4
ci i la feno%ene %entale ,au lucruri a<,tracte# 0e%antica referen@ial ,au ,e%antica denota@ional
e,te un tip de teorie ,e%antic preocupat de ,e%nifica@ia infor%a@ional a li%<ii4 de raportul dintre
simbolurile ling$istice i realitate3 fie ea i interioar#
E'i,t de a,e%enea teorii sociale ,au pragmatice ale ,e%nifica@iei4 care pun accentul pe func@ia de
co%unicare a li%<ii4 9n@elea, ca acti3itate ,ocial# 0e%nifica@ia con,t4 9n acea,t concep@ie4 9n %odul
9n care ,e 9ntre<uin@ea2 li%<a 9n cur,ul interac@iunii co%unicati3e# Prin inter%ediul cu3intelor
9nfptui% ac@iuni Ha ,pune4 ,pre e'e%plu4 EPro%it , nu %ai %intE con,tituie4 9n anu%ite 9%pre5urri4 o
promisiune3 un tip de act de limba!74 A,pectele care pri3e,c actele cu rele3an@ ,ocial pe care le
efectu% prin utili2area li%<ii ocup un loc central 9n con,idera@iile de ordin ,e%antic i tre<uie
inclu,e 9ntr6o teorie a ,e%nifica@iei#
Teoriile ,chi@ate %ai ,u, nu ,9nt 9ntru totul inco%pati<ile4 9ntruc9t ,e%nifica@ia co%port4 alturi de
co%ponenta reprezentaional3 a,pecte denotaionale i a,pecte pragmatice3 dup cu% ilu,trea2
9n@elegerea propo2i@iei
H(I 0cri,oarea a fo,t tri%i, ,u<,e%natului 9n data de (- %artie 2002#
(:
Pentru o interpretare ,e%antic adec3at4 receptorul tre<uie , ,ta<ilea,c cu e'actitate de,pre ce e,te
3or<a 9n acea,t propo2i@ie4 iar 9n ace,t ,cop ,e i%pune %ai 9nt9i ca el , ai< o reprezentare mental
adec$at a coninutului propoziiei4 Or4 acea,ta pre,upune4 la r9ndul ,u4 repre2entri interne
core,pun2toare ale ,en,urilor ter%enilor scrisoare3 trimite3 subsemnatul #a#%#d# Cai %ult dec9t at9t4
pentru recuperarea ,e%nifica@iei ace,tor ter%eni4 ,e i%pune ca receptorul , cunoa,c o ,erie de
a,pecte conte*tuale rele$ante 8aspecte pragmatice73 pe <a2a crora , identifice denota@ia cu3intelor
E,cri,oareaE ,au E,u<,e%natuluiE4 ,pre e'e%plu4 i , ,ta<ilea,c a,tfel e'act de,pre ce ,cri,oare e,te
3or<a i cui i6a fo,t acea,ta tri%i,# 9n continuare4 el poate deter%ina $aloarea de ade$r a propoziiei
9ade$rtat ,au fals73 pe <a2a core,ponden@ei dintre con@inutul repre2entat i realitate# 7ele3an@a
a,pectelor denotationale ,au refereniale e,te ,u<liniat de ur%torul ,cenariu: .on Pope,cu pri%ete o
,cri,oare de a%enin@are 9n data de (- %artie4 el depune o declara@ie la poli@ie4 iar propo2i@ia H(I
figurea2 9n declara@ia a%intit# Cunoaterea a,pectelor denotationale de3ine o<ligatorie 9ntr6un
a,e%enea ca24 ele fiind e,en@iale pentru de%ararea i <una de,furare a anchetei4 9n ace,t ,en,4 dac
denota@ia identificat pe cale conte'tual a ter%enului subsemnatul e,te E.on Pope,cuE i propo2i@ia
e,te ade3rat4 atunci ancheta 3a ur%ri cu precdere a,pecte rele3ante pentru ,e,i2area 9n di,cu@ie4
petrecute pro<a<il 9n5urai datei tri%iterii ace,tei ,cri,ori#
Prin ur%are4 cele trei co%ponente 8reprezentaional3 denotaional i pragmatic7 ,9nt %ai degra<
co%ple%entare4 o teorie care ignor 3reuna dintre ele fiind ne,ati,fctoare# 9n ace,t ,en,4 ar fi
re2ona<il4 ,pre e'e%plu4 ca ,e%nifica@ia , fie tratat at9t din per,pecti3a co%ponentei infor%a@ionale4
c9t i a celei
(;
repre2enta@ionale ,au a celei prag%atice# ?intre ace,tea4 ,e%antica ,e preocup de a,pectele care cad
,u< inciden@a pri%elor dou co%ponente Hinfor%a@ional i repre2enta@ionalI4 pe care le pune 9n
rela@ie chiar 9n cadrul 3er,iunii ,e%anticii referen@iale cuno,cut ,u< denu%irea de semantic a
modelelor teoretice ,au semantic a lumilor posibile4 Acea,ta din ur% reali2ea2 !onciunea
abordrii denotaionale cu cea reprezentaional 9n ,pa@iunl e'tin, acordat ,tudierii feno%enelor
apar@in9nd laturii inten,ionale Hnonreferen@ialeI a ,e%nifica@iei H3e2i infra4 cap# "I Hcf# i .one,cu (AA&:
;"6;AI e'plica@ia ace,tora ridic pro<le%e de natur p,ihologic4 de genul acelora din cadrul
a<ordrilor repre2enta@ionale4 cu% ar fi pro<le%a ,ta<ilirii rela@iei dintre un cu39nt i un referent ,au o
e'ten,iune4 a%intit de 0aeed H(AA&: 2A"I4 care pre,upune4 cel %ai de,4 un ni3el al repre2entrilor
%entale#
0e%anticienii difer 9n, cu pri3ire la ponderea acordat co%ponentelor 9n di,cu@ie44 adep@ii teoriilor
repre2enta@ionale ignor9nd pur i ,i%plu ,e%nifica@ia infor%a@ional4 o<iecti3 a li%<ii# E,te e3ident
c e'i,t a,e%nri funda%entale 9ntre repre2entrile noa,tre %entale de,pre lu%e4 ceea ce face
co%unicarea po,i<il i eficient4 i c acea,t a,e%nare ,e datorea2 naturii noastre umane comune
HCho%,>L (A--I4 unei e'perien@e percepti3e ,i%ilare4 unui contact ,i%ilar cu %ediul# 9n ace,t ,en,4
legtura cu lu%ea repre2entat e,te funda%ental4 ,u,@in 1ennaro6Chierchia i 0allL CcConnell61inet
H(AA0I4 pentru c lu%ea ofer <a2a pentru a,e%nrile care %archea2 e'perien@a noa,tr percepti3 i
9i g,e,c reflectarea 9n e'pre,iile ling3i,tice#
(&
No-iuni d* )*+antic/ r*,*r*n-ia(/
$iind intere,at de rela@iile dintre ,i%<olurile ling3i,tice i lu%e4 ,e%antica referen@ial operea24
pentru captarea lor4 cu o teorie a ade3rului 9n ,en,ul corespondenei cu realitatea# .n ace,t ,en,4 ,e
pre,upune ca 3or<itorii au capacitatea de a 9n@elege ,itua@ia de,cri, de enun@ i de a ,ta<ili dac
acea,t ,itua@ie are core,pondent 9n realitate# ?ac are4 atunci propo2i@ia ,au enun@ul e,te ade$rat3
dac nu are4 atunci e,te fals4 Cu alte cu3inte4 3or<itorii ,9nt contien@i de condiiile de ade$r ale
propo2i@iei4 condi@ii care4 con,t9nd 9n ,trile de lucruri ce fac propo2i@ia ade3rat4 deter%in ,en,ul
propo2i@iei HDa,iliu (AA0: "3I# La pri%a 3edere4 un a,e%enea de%er, pare a fi 9n, aplica<il nu%ai
propo2i@iilor declarati$e3 deoarece e,te contraintuiti3 a<ordarea ntrebrilor ,au a poruncilor3 ,pre
e'e%plu4 ca de,crieri de ,itua@ii# ?e a,e%enea4 ,9nt nu%eroa,e ca2uri 9n care core,ponden@a nu poate fi
,ta<ilit pentru c enun@urile de,criu situaii ipotetice3 posibile3 imaginare etc# 7epre2entan@ii
,e%anticii referen@iale au 9ncercat , r,pund 9n, unor pro<le%e de ace,t gen4 ela<or9nd un aparat
prin inter%ediul cruia , poat da ,ea%a i de a,e%enea ,itua@ii#
E'i,t %ai %ulte %oti3e pentru care ,e%antica referen@ial 9n 3er,iunea cuno,cut ,u< denu%irea de
,e%antic a %odelelor teoretice4 care are un aparat for%al ,ofi,ticat4 a c9tigat teren 9n ulti%ele decenii
i a reuit , ,e i%pun ca o orientare funda%ental 9n cercetarea conte%poran a ,e%nifica@iei
ling3i,tice# Mn a3anta5 con,t 9n aceea c utili2area li%<a5elor logice pentru de,crierea ,e%nifica@iei
e'pre,iilor ling3i,tice per%ite captarea 9ntr6o %anier conci,4 elegant i preci,4 prin inter%ediul
unei for%ule clare4 a unor rela@ii a cror ,pecificare e,te ,au i%po,i<il pe alte ci4 datorit naturii lor
prea a<,tracte4 ,au ar recla%a pa,a5e lungi de pro24
18
uneori con3olut# Pentru %o%ent %en@ion%4 9n ace,t ,en,4 i%portantele de,chideri reali2ate 9n
do%eniul ,e%anticii 9ntre<rilor H3e2i infra4 cap# :I ,au po,i<ilitatea de,crierii preci,e a unor propo2i@ii
a%<igue4 cu% ar fi EToat lu%ea iu<ete pe cine3aE ,au ETigrul e,te feroceE4 ale cror ,e%nifica@ii
di,tincte H,pre e'e%plu4 ETo@i tigrii ,9nt feroceE4 EAce,t tigru e,te feroceEI ,9nt e'plicate prin
actuali2area4 9n conte'te diferite4 a unor ,tructuri ,u<iacente diferite4 identifica<ile prin for%ali2are4
prin operarea cu cuantificatori i prin in3ocarea no@iunii de do%eniu FE,copeEG al cuantificatorului
H3e2i infra4 cap# 3I# Mn alt a3anta5 con,t 9n faptul c de%er,ul practicat per%ite e3itarea circu9arit@ii
9n e'plicarea ,e%nifica@iei e'pre,iilor ling3i,tice4 a crei ,pecificare nu ,e %ai reali2ea2 prin
inter%ediul unei li%<i naturale4 cu% ,e 9nt9%p9 9n ca2ul a<ordrilor tradi@ionale4 ci prin traducerea
9ntr6un li%<a5 logic cu o ,inta' i ,e%antic clar definite 6 calculul predicaional ,au prepoziional"
E%etali%<a5 uni3er,alE4 dup 0aeed H(AA&: 2&(I 64 ancorat la r9ndul ,u ,e%antic prin raportare la
,itua@ii din lu%ea real#
?incolo de ace,te a3anta5e4 e'i,t i de2a3anta5e4 dintre care unul de natur , 9i de,cura5e2e pe
9nceptori: ,e%antica %odelelor teoretie nu e,te uor acce,i<il# Ea pre,upune %ult di,ciplin4
%eticulo2itate i rigoare4 r<dare 9n 9n,uirea li%<a5ului logic i a tehnicilor nece,are for%ali2rilor4
iar re2ultatele nu apar i%ediat# ?up 9n,uirea %etodologiei 9n,4 a3anta5ele trec e3ident pe pri%ul
plan# ?e a,e%enea4 dei ,6au 9nregi,trat progre,e i%en,e 9n a<ordarea din per,pecti3 logic a li%<ii
naturale4 %ai e'i,t feno%ene ling3i,tice pentru care nu ,6a reuit deoca%dat o e'plica@ie
core,pun2toare din acea,t per,pecti3# 9n acea,t ordine de idei4 a%inti% 9n pri%ul r9nd pro<le%ele
a,ociate cu $ariabilitatea sensului cu3intelor 9n u2ul
(A
ling3i,tic4 feno%en care poate crea i%pre,ia c ,en,ul e,te Eindeter%inatE ,au prea E3agE H3e2i
Oittgen,tein (A:- F(A:3G Au,tin (A;(I pentru a fi de,cri, 9n ter%enii unui li%<a5 logic in,uficient de
nuan@at pentru a capta a,e%enea a,pecte i care operea2 cu dou 3alori: ade$rat ,au fals4 Ne pute%
9ntre<a aadar care e,te ,en,ul preci, al unor ter%eni precu% mas ,au mobilier3 ,pre e'e%plu4 date
fiind po,i<ilele utili2ri ale ace,tora 9n referiri la o<iecte ce nu ,9nt 9n %od tipic E%e,eE ,au nu au
propriet@ile caracteri,tice ale E%o<ilieruluiE# E,te oare ade3rat ,au fal, o propo2i@ie 9n care
cu39ntul mas are un a,e%enea ,en, Ede3iantEP $r a 9%<r@ia teoriile indeterminrii ,en,ului
ling3i,tic4 ne d% totui ,ea%a c a,pectele %en@ionate ridic pro<le%e pentru o ,e%antic care 9i
propune , opere2e cu defini@ii preci,e# Tre<uie , re%arc% 9n, c 9n %a5oritatea ca2urilor ter%enii
ling3i,tici re,pect totui criterii clare de 9ntre<uin@are4 mas i mobilier de,ign9nd %e,e ,au pie,e de
%o<ilier tipice4 i c ,e%antica referen@ial are 9n 3edere 9n pri%ul r9nd a,e%enea ,itua@ii# Alte
feno%ene care pot ridica pro<le%e ,9nt acelea a,ociate cu $ariabilitatea actelor de limba! 9ntrebare3
porunc3 e*clamaie etcI4 e'plicarea ace,tora He'cept9nd a,er@iunileI din per,pecti3a unei ,e%antici
3ericondi@ionale pr9nd4 la pri%a 3edere4 contraintuiti3: oare e,te o 9ntre<are4 o porunc ,au o
e'cla%a@ie ade3rat ,au fal,P Preci2% 9n, c i 9n cercetarea ace,tor feno%ene ,e%antica de care
ne ocup% a 9nregi,trat progre,e re%arca<ile H3e2i infra4 cap# :I4 reuind , dea ,olu@ii intere,ante la
pro<le%e in,uficient aprofundate 9n cadrul altor direc@ii de cercetare# 0e pare deci c a3anta5ele
pre3alea24 totui4 9n co%para@ie cu de2a3anta5ele4 fapt care ar e'plica e'pan,iunea con,tant4 9n
ulti%ele decenii4 a ace,tei ,e%antici4 9n 3er,iunea ei actual4 ,e%antica %odelelor teoretice#
20
%*n) 0i r*,*rin-/
Aa cu% a% ,u<liniat4 o teorie ,e%antic referen@ial nu poate epui2a pro<le%a ,e%nifica@iei4
deoarece e'pre,iile ling3i,tice au4 9n afara designaiei lor4 i un coninut ,au un sens4 9n plu,4 e'i,t 9n
li%<a natural categorii de e'pre,ii nonreferen@iale H3e2i infra4 cap# 2I# 1ottlo< $rege4 un renu%it
logician i filo,of care a pu, <a2ele ,tudiului din per,pecti3 logic a li%<ii naturale i care a
influen@at 9n %od ,e%nificati3 de23oltrile 9n do%eniul ,e%anticii4 a operat4 9n ace,t ,en,4 o di,tinc@ie
funda%ental 9ntre referin i sens i a de,cri, natura lor 9n ca2ul diferitelor tipuri de e'pre,ii
ling3i,tice# .n conceptuali2area propu,4 referin@a e,te pu, pe ,ea%a rela@iei dintre e'pre,iile
ling3i,tice i denotatul lor4 iar ,en,ul e,te un ni3el de repre2entare %ental ,ituat 9ntre e'pre,iile
ling3i,tice i lu%e4 ni3el care preced i per%ite referin@a
3
# .n e,en@4 referin@a ,au e*tensiunea
:
unui
grup no%inal referen@ial e,te un obiect indi$idual3 9n ti%p ce ,en,ul ,au intensiunea lui e,te un
concept indi$idual;4 0pre e'e%plu4 referin@a e'pre,iei luceafrul de diminea e,te planeta Denu,4 iar
,en,ul ,u4 ,teaua care di,pare ulti%a de pe fir%a%ent di%inea@a# 7eferin@a e'pre,iei luceafrul de
sear e,te identic4 dar ,en,ul ,u e,te diferit: ,teaua care apare pri%a pe fir%a%ent ,eara# HMn
3or<itor neautori2at poate a,ocia diferen@a de ,en, dintre cele dou e'pre,ii cu o diferen@ referen@ial
i4 9n con,ecin@4 le poate utili2a pe ace,tea pentru a de,e%na
De2i Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: :&I4 care arat c 9n confor%itate cu $rege referina unei e'pre,ii con,t 9n ceea
ce ea # de,e%nea2 9n ca2ul unei anu%ite utili2ri4 9n ti%p ce ,en,ul ,u e,te dat B de %aniera 9n care e,te pre2entat referin@a#
De2i i 0aeed H(AA&: 32I#
"
Logica i ,e%antica conte%poran operea24 de la 7udolf Carnap 9%coace4 cu ter%enii de
e*tensiune i intensiune3 care core,pund referin@ei i4 re,pecti34 ,en,ului fregean# De2i di,cu@ia 9n Da,iliu H(A&0:B(236(2-I#
Pentru no@iunea de concept indi$idual3 3e2i Da,iliu H(A&0: (2:I#
2(
dou corpuri cereti di,tincte#I E,te prin ur%are po,i<il ca dou e'pre,ii cu referin@ identic , ai<
,en,uri diferite4 ace,tea core,pun29nd unor %oduri di,tincte de pre2entare# Cu alte cu3inte4 a,e%enea
e'pre,ii4 dei au aceeai referin@4 e'pri% ,en,uri diferite# eferina unui predicat e,te 9n, un set de
indi$izi3 iar intensiunea ,a e,te o anu%it proprietate4 0pre e'e%plu4 referin@a e'pre,iei este student
e,te ,etul de indi3i2i care ,9nt ,tuden@i4 iar ,en,ul ,u4 proprietatea4 calitatea de a fi ,tudent# 7eferin@a
unei propo2i@ii con,t 9n ,chi%< 9n $aloarea ei de ade$r 0 ade3rat ,au fal, 64 9n ti%p ce ,en,ul ,u
e,te dat de g9ndul ,au propoziia logic e'pri%at# 0pre e'e%plu4 referin@a propo2i@iei Luceafrul de
diminea este luceafrul de sear e,te 3aloarea ei de ade3r Hade3rat 9n %od nece,ar4 a posteriori73
iar ,en,ul ,u4 propo2i@ia e'pri%at: E0teaua care ,e 3ede di%inea@a e,te identic cu ,teaua care ,e
3ede ,earaE#
Ta<elul (4 in,pirat din Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: :-I4 red cla,ificarea ,en,ului i a
referin@ei dup $rege:
'abelul 1
E'e%plu 0en, 7eferin@
1rup 3er<al e,te ,tudent Proprietate 0et de
indi3i2i
1rup
no%inal
Luceafrul de
di%inea@
Concept
indi3idual
Denu,
Propo2i@ie Luceafrul de
di%inea@ e,te
luceafrul de
,ear
19ndul
e'pri%at ,au
propo2i@ia
logic
Daloarea de
ade3r
Prin ur%are4 accept9nd di,tinc@ia fregean4 care4 refor%ulat4 ,tr<ate 9ntreg do%eniul ,e%anticii
referen@iale4 con,tat% c pentru ace,t tip de a<ordare ,e%nifica@ia unei e'pre,ii ling3i,tice nu con,t
e'clu,i3 9n denota@ie4 ci pre,upune 9n %od conco%itent i ,en,ul#
22
0e%antica referen@ial4 cel pu@in 9n 3er,iunea ei de care ne ocup%4 nu tre<uie deci identificat cu o
,i%pl teorie referen@ial4 ea fiind preocupat4 printre altele4 cu% 3o% 3edea4 i de pro<le%a ,itua@iilor
i%aginare ,au a entit@ilor %entale#
E'i,t aadar dou a,pecte ale ,e%nifica@iei: aspectul interior3 con,t9nd 9n ceea ce e'i,t 9n %intea
noa,tr4 i aspectul e*terior3 deter%inat de ceea ce e'i,t 9n lu%ea real# Cu alte cu3inte4 ,e%nifica@ia
pre,upune at9t co%ponenta reprezentaional3 c9t i co%ponenta referenial3 ulti%a fiind re,pon,a<il
de 3aloarea Einfor%a@ionalE HChierchia i CcConnell61inet (AA0I a li%<ii4 dat de %odul 9n care ea
,e raportea2 la realitate# Pe de o parte4 acea,t raportare nu e,te 9n, nicidecu% predeter%inat de
,tructura fi2ic a %ediului e'terior4 tot aa cu% nici infor%a@ia pro3enit din ace,t %ediu nu e,te
9nregi,trat 9n %od pa,i34 ci pre,upune participarea acti3 a %in@ii u%ane i a %ecani,%elor de
percep@ie# Pe de alt parte 9n,4 core,ponden@a dintre li%< i %ediu are o natur ,i,te%atic4 dat fiind
c fiin@ele u%ane4 9n 3irtutea naturii lor4 ,e raportea2 9ntr6o %anier 9n %ulte pri3in@e ,i%ilar la
lu%e# Cu% ar fi altcu%3a po,i<il utili2area li%<ii 9n de,crieri de e3eni%ente ,au 9n tran,%iterea de
in,truc@iuni etcP 9n con,ecin@4 ,e pare c o parte i%portant a ,e%nifica@iei unui enun@ con,t 9n
9n@elegerea ,itua@iei de,cri,e ,au 9n infor%a@ia co%unicat# ?ar , 9ncerc% , ur%ri% %ai 5o, ace,t
a,pect de,tul de contro3er,at#
1Ar2u+*nt* 3*ntru inc(ud*r*a r*,*rin-*i4444444444444444444444444444
E'i,t %ai %ulte %oti3e care 9ndea%n la includerea referin@ei 9n anali2a ,e%antic a li%<ilor
naturale# Ca2ul cel %ai la 9nde%9n 9l repre2int4 de,igur4 numele proprii3 care func@ionea2
preponderent referen@ial4 9n ,en,ul c
23
,9nt4 de regul4 ne,tructurate FEun,tructuredEG 6 nu au con@inut de,cripti3 care , %edie2e legtura cu
purttorii lor ,au4 cu alte cu3inte4 le lip,ete ,en,ul 6 i denot direct un anu%it indi3id din lu%ea real
HEconcept indi3idualE4 Da,iliu (A&0: (2: !oNer, i 7eichen<ach (A&-: 2:I# Ele apar@in termenilor
singulari FE,ingular ter%,EG ,au russellieni FE7u,,ellianEG HE3an, (A-2I4 a cror ,e%nifica@ie depinde
9n e'clu,i3itate de e'i,ten@a referin@ei4 care e,te fi'at 9n %od con3en@ional# Nu%ele proprii ,9nt
designatori rigizi H=rip>e (A&2I4 fiind lip,ite de a%<iguitate4 fiind ataate direct referentului printr6un
cere%onial originar de Enu%ireE HChierchia i CcConnell61inet (AA0: -:I i func@ion9nd a,e%enea
unui cod nu%eric per,onal# O ,erie de ,u<,tanti3e co%une4 ,pre e'e%plu4 tigru3 pisic3 ,e a,ea%n cu
nu%ele proprii pri3ind %odul 9n care ,9nt ataate o<iectelor de,e%nate# ?ei ,itua@ia e,te4 de acea,t
dat4 %ai co%plicat4 i ele pre,upun ca 9n ca2ul nu%elor proprii un botez iniial Hi<id#I4 prin care ,e
creea24 la un %o%ent dat4 o legtur referenial 9ntre cu3intele 9n di,cu@ie i diferite cla,e de
referen@i 4 care ,e propag apoi 9n cadrul co%unit@ii ling3i,tice H3e2i infra4 cap# "I# ?up 0aul =rip>e
i *ilarL Putna%4 ini@iatorii ace,tei teorii a lanului cauzal3 o cla, i%portant de cu3inte ,9nt ataate
direct referen@ilor po,i<ili4 ,e%nifica@ia lor co%port9nd un co%ponent de%on,trati3 de care nu ,e poate
face a<,trac@ie H,pre e'e%plu4 3or<itorul arat 9n,pre o<iectele core,pun2toare i ,pune: E.on Pope,cu
e,te ace,t indi3idE EPi,icile ,9nt ani%ale de ace,t tipEI
&
# Chierchia i CcConnell61inet H(AA0I %erg
chiar %ai departe4 ,uger9nd c li%<a natural 9i are originea 9n potri3irea
De2i co%entariul de,pre teoria cauzal a referinei3 pre2entat 9n Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: -36-;I#
&
?e,igur4 nu toate cu3intele ,e co%port a,tfel# 09nt %ulte cu3inte care au o ,tructur ,e%antic intern rele3ant ,au
e'pri% rela@ii ,e%antice 9ntre cu3inte#
24
FE%atchingEG dintre un ,i%<ol i entit@ile din %ediul e'terior4 cu% e,te ca2ul ,i,te%elor de ,e%ne al
pri%atelor4 care func@ionea2 ,trict referen@ial 6 ,e%ne di,tincte fiind utili2ate pentru tipuri diferite de
ani%ale de prad H,pre e'e%plu4 3ulturi4 erpi4 felineI#
Chiar dacB ,9nt %ai pu@in e3idente4 a,pectele referen@iale ,9nt pre2ente i 9n ca2ul propo2i@iilor#
Cinciuna i ironia4 ,pre e'e%plu4 pre,upun cunoaterea de ctre 3or<itor a condi@iilor de ade3r ale
enun@urilor ro,tite4 fapt care face po,i<il e'pri%area prin re,pecti3ele enun@uri a unor ,tri de lucruri
ce nu ,9nt confor%e cu realitatea actual# Lucrurile pot fi 9n, %ai ,u<tile# Ade3rul e,te pre2ent i 9n
proce,ul de achi2i@ie a li%<ii de ctre copil4 chiar dac ace,ta nu e,te contient de aa ce3a# Copilul
9ncepe prin a identifica condi@iile de ade3r ale unui nu%r li%itat de propo2i@ii pe care le aude4
ata9nd glo<al propo2i@iile unor ,itua@ii fr a anali2a contri<u@ia ele%entelor lor co%ponente4
neoper9nd4 aadar4 cu no@iunea de co%po2i@ionalitate a ,en,ului# Apoi4 el identific referen@ii
cu3intelor printr6un proce, de a<,tracti2are4 9n func@ie de contri<u@ia lor la de,crierea ,itua@iilor ,au4
%ai ,i%plu4 de %odul 9n care enun@urile percepute ,e confor%ea2 ,trilor de lucruri reale4 ,au4 altfel
,pu,4 9n func@ie de $aloarea de ade$r a propoziiilor4 .n ace,t proce,4 copilul 3a utili2a aparatul su
ling$istic nnscut3 care include4 alturi de sinta*a uni$ersal H3e2i Cho%,>L (AA: i Coo> i NeN,on
(AA-I i conceptele nnscute H3e2i Oier2<ic>a (AA;I4 capacitatea uman de formare a conceptelor
H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0I# Cu o a,e%enea Q %inte Efor%atatE4 cu o predilec@ie pentru
identificarea o<iectelor di,crete i a ac@iunilor4 el 3a for%a4 pe <a2a regularit@ilor con,tatate4 categorii
mentale care reune,c lucrurile de acelai tip i 3a intui a,tfel ,e%nifica@ia corect a cu3intelor H3e2i i
Pin>er (AA"I#
2:
7eferin@a intr aadar pe rol prin contri<u@ia ei la condi@iile de ade3r ale propo2i@iilor4 iar cunoaterea
ace,tor condi@ii Hcircu%,tan@ele 9n care propo2i@iile ,9nt ade3rateI con,tituie un prea%<ul la
cunoaterea ,en,ului cu3intelor i al prepo2i@ilor# Pentru a fi %ai clari4 recurge% la un ,cenariu i
anu%e: un copil e,te hrnit4 printre altele4 cu %ere4 %iere4 ceai4 <anane etc# i aude propo2i@ii precu%
ECrul e,te dulceE4 ECierea e,te dulceE4 ECeaiul e,te dulceE4 E!anana e,te dulceE etc# Cuno,c9nd de5a
cu3intele E%rE4 E%iereE4 EceaiE4 E<ananE4 prin a<,tracti2are i 3ariate proce,e inferen@iale4 el 3a putea
identifica ,e%nifica@ia cu39ntului EdulceE din li%<a ro%+n prin confruntarea propo2i@iilor cu ,itua@iile
percepute#
.ncluderea ade3rului ,au a condi@iilor de ade3r 9ntr6o teorie ,e%antic a li%<ilor naturale 9i g,ete
,pri5in i 9n pre2en@a $erbelor facti$e H3e2i =ipar,>L i =ipar,>L (A&(I4 precu% a ti3 a obser$a3 care
pre,upun ade3rul co%ple%entelor lor H3e2i infra4 cap#:I# A,tfel4 propo2i@ii precu% E.on tie c
p%9ntul e,te rotundE i E.on tie c doi i cu doi fac patruE ,9nt ade3rate i deci accepta<ile din punct
de 3edere ,e%antic deoarece co%ple%entele lor ,9nt ade3rate4 ceea ce nu ,e poate afir%a de,pre E.on
tie c doi i cu doi fac cinciE4 care e,te fal,
-
# A,e%enea propo2i@ii ,9nt neade3rate i deci
inaccepta<ile ,au cel pu@in <i2are i dac propo2i@ia incap,ulat H,u<ordonatI nu e,te ade3rat4 ,pre
e'e%plu4 9n E.on tie c regele $ran@ei e,te chelE H!oNer, i 7eichen<ach (A&-: 3A t#n#4 #O#I4 unde
de,crip@ia definit Eregele $ran@eiE are referin@ 3id pentru c 9n
-
A3e% 9n 3edere ,en,ul ne%arcat4 facti34 al lui a ti i nu ca2urile %arcate4 9n care ace,t 3er< are un co%porta%ent nonfacti34
9n,e%n9nd dup cte tie3 crede4 A,tfel4 propo2i@ia E.on tie c doi i cu doi fac cinciE4 cu accentul pe cinci3 poate , ai<
,en,ul E.on crede c ) dup c9te tie .on doi i cu doi fac cinciE4 fiind accepta<il din punct de 3edere ,e%antic#
2;
realitatea actual nu e'i,t un rege al $ran@ei# 9n ca2ul 9n, al 3er<elor nonfacti3e 6 care nu pre,upun
ade3rul co%ple%entelor lor i nu conectea2 la lu%ea real 64 propo2i@iile cu ano%alii de genul celor
,e%nalate %ai ,u, ,9nt perfect accepta<ile: E.on crede c doi i cu doi fac cinciE ,au E.on crede c
p%9ntul e,te platE H3e2i i infra4 cap# :I# .n con,ecin@4 c9nd ,pune% c cine3a tie ce3a4 nu ne referi%
doar la actul %ental al per,oanei re,pecti3e4 ci i la fapte o<iecti3e din lu%ea real4 9n ti%p ce atunci
c9nd ,pune% c cine3a crede ce3a4 unicul a,pect rele3ant e,te ,tarea %ental#
9n final4 tot cu pri3ire la ro,turile ,e%anticii referen@iale4 3ericondi@ionale4 e,te intere,ant , re%arc%
c o <un parte dintre enun@urile 9n li%<ile naturale H%a5oritatea4 de faptI ,9nt de,pre lu%ea real4
de,criind de regul ,itua@ii din 3ia@a cotidian4 %oti3 pentru care nu e,te deloc indiferent dac 9n
anali2a lor ,e%antic ,e are ,au nu ,e are 9n 3edere 3aloarea lor de ade3r#
$ro5(*+*
Argu%entele 9nf@iate %ai ,u, ,9nt rele3ante pentru ,e%antica referen@ial ,au 3ericondi@ional# Ele
nu ,9nt 9n, do3e2i inconte,ta<ile4 deoarece pro<le%a ,e%nifica@iei pre2int o co%ple'itate
deconcertant#
0 con,ider%4 ,pre e'e%plu4 numele proprii4 0e%nal%4 cu pri3ire la ele4 c ace,tea ,9nt poten@ial
a%<igue4 fapt ilu,trat de conte'te tipic de2a%<igui2ante4 cu% ar fi:
QQQQQQQRQQ Eun .on Pope,cu care locuiete la Clu5E4 unde
nu%ele propriuE,e cuplea2 cu o propo2i@ie S S relati3
E.on Pope,cu din Clu5E4 E.thaca din 0tatul NeN Tor>E4 Eun 0ha>e,peare al 3re%urilor
27
noa,treE4 unde nu%ele proprii apar 9n grupuri
no%inale de un anu%it tip
EE'i,t un .on Pope,cu 9n Clu5E4 unde
nu%ele propriu e,te utili2at 9ntr6o propo2i@ie
666666666666 e'i,ten@ial#
E,te de a,e%enea po,i<il ca unul i acelai indi3id , ai< dou nu%e diferite4 ,pre e'e%plu4 Samuel
Lang+orne Clemens i &ar< '-ain ,au ,an 2arbilian i Ion 2arbu4 9n con,ecin@4 a<ordarea ,trict
referen@ial a nu%elor proprii4 ideea c ele ,e refer 9ntotdeauna la concepte indi3iduale4 ,u,@inut cu
trie de Contague H(A&"I4 nu e,te co%plet lip,it de pro<le%e# ?e a,e%enea4 re%arc%4 9n ace,t ,en,4
,uge,tia lui Chierchia U CcConnell61inet H(AA0I cu pri3ire la faptul c nu e,te deloc clar dac
no@iunea de denotaie poate fi 9n@elea, independent de semnificaia enun@ului# Chiar i utili2area
e'pre,iilor ,trict referen@iale4 cu% ar fi nu%ele proprii4 pre,upune4 ,u,@in cei doi cercettori4 %ai %ult
dec9t ,i%pla lor ro,tire# 0pre e'e%plu4 9n@elegerea unui nu%e precu% Pa$arotti de ctre o per,oan
care nu tie de,pre cine e,te 3or<a nu e,te po,i<il dec9t printr6un ge,t indicia9 9ostensiune" art9nd
9n,pre cele<rul c9ntre@I4 printr6o descriere ,au printr6o co%<ina@ie a celor dou# Or4 ,i%pla o,ten,iune
are i ea un con@inut4 9n,e%n9nd EAcea,t per,oan e,te Pa3arottiE4 Prin ur%are4 ar fi 3or<a4 i 9ntr6un
a,e%enea ca24 de un tip de cunoatere prepo2i@ional# Cai %ult chiar4 pentru ca o,ten,iunea , fie
eficient4 tre<uie , e'i,te capacitatea u%an de a di,tinge per,oanele de alte tipuri de o<iecte# Cu alte
cu3inte4 ,ti%ulii perceptuali ,9nt in,uficien@i pentru caracteri2area o<iectelor de,ignate prin li%<ile
naturale4 referin@a pre,upun9nd un ,i,te% conceptual# .n con,ecin@4 legtura dintre cu3inte i o<iecte
nu e,te total%ente ne%ediat4 noi nu ata% direct etichete lucrurilor4 ci recurge% la un Eproce, de
a<,tracti2are care
2-
ne per%ite , identific% o<iectele ca F###G nite regularit@i ,ituate dincolo de ,trile de lucruriE Hi<id#:
;( t# n#4 #O#5#
0 lu%4 9n continuare4 grupurile nominale nonrefereniale de tipul Eun ,tudentE4 Enici un ,tudentE4
Efiecare ,tudentE# Ele ,9nt lip,ite de denota@ie4 dar au totui un i%portant rol ,e%antic4 co%<in9ndu6,e
cu o proprietate a,ociat4 de pild4 cu Ea fu%aE He'e%plu preluat din Chierchia i CcConnell61inet
(AA0I pentru a de,crie o ,itua@ie 9n care nici un ,tudent nu fu%ea24 9%preun cu nu%ele de entit@i
a<,tracte HEcin,teE4 E3irtuteEI4 care pun pro<le%e ,erioa,e atunci c9nd ,e 9ncearc atri<uirea de referen@i
Hcf# infra4 cap# 2I4 ,au cu ad5ecti3ele inten,ionale 9presupus din Epre,upu,ul cri%inalE4 nc+ipuit din
E,criitorul 9nchipuitEI4 ele repre2int o pro3ocare pentru o teorie ,e%antic referen@ial care 9i
propune , dea ,ea%a de ,e%nifica@ia e'pre,iilor ling3i,tice pe <a2a rela@iei ace,tora cu denotatul lor#
Con,tat% pro<le%e i 9n ca2ul referinei propoziiilor3 care con,t4 aa cu% a% preci2at4 9n 3aloarea
lor de ade3r# Acea,t concep@ie ,tandard ,e confrunt 9n, cu unele dificult@i 9n ca2ul enun@urilor ce
con@in propo2i@ii co%pleti3e ) 9ncap,ulate introdu,e prin EcE4 con,truite cu 3er<e de atitudine
prepo2i@ional nonfacti$e Hcare nu pre,upun ade3rul co%ple%entelor lor 6 3e2i infra4 cap# :I4 cu% ar
fi crede 9n Ecrede c p=3 unde p e,te propo2i@ia incap,ulat# Pro<le%a con,t4 de acea,t dat4 9n faptul
c a,e%enea enun@uri ,e refer nu at9t la 3alori de ade3r4 c9t la propo2i@ii# 0pre e'e%plu4 iQECaria
credQeQc Qp%9n@ulQQeQ,te platE e,te o propo2i@ie ade3rat independent de 3aloarea de ade3r a
propo2i@iei 9ncap,ulate Ep%9ntul e,te platE dac ECaria crede p=3 unde p V Fp%9ntul e,te platG#
Enun@ul 9n di,cu@ie ,e refer aadar i la propo2i@ia p ,au4 cu alte cu3inte4 la
2A
sensul propo2i@iei 9ncap,ulate# John !oNer, i MNe 7einchen<ach H(A&-: 33I ,e%nalea2 un feno%en
,i%ilar i 9n ca2ul de,crip@iilor definite
A
lip,ite de referent4 cu% ar fi E7egele $ran@eiE din cele<rul
e'e%plu E7egele E$ran@ei e,te chelE4 anali2at de !ertrand 7u,,ell H(A0:I# Cei doi ,ugerea2 c4
referin@a fiind o %ul@i%e 3id4 9ntruc9t nu e'i,t nici un rege al $ran@ei 9n realitatea actual4 ,ingurul
lucru care contea2 9n ace,t ca2 e,te sensul de,crip@iei definite4 e'pre,iile de tipul %en@ionat referindu6
,e la sensul ,au intensiunea lor# Ace,ta ar fi un %oti3 ,uficient pentru ca propo2i@ia , fie cel pu@in
<i2ar4 dac nu chiar fal,4 ,u,@ine 7u,,ell
(0
#
$eno%enele ,e%nalate nu tre<uie nicidecu% ignorate4 deoarece ele ,ugerea2 c att ade$rul cit i
referina depind de sens4 ?up opinia noa,tr ele 9i g,e,c 9n, o re2ol3are prin aplicarea cadrului
lu%ilor po,i<ile4 care4 identific9nd inten,iunile e'pre,iilor ling3i,tice cu func@ii din,pre lu%i 9n,pre
entit@i ,au 3alori de ade3r H3e2i infra4 cap# :I4 e'tind ,fera 3alorilor ,e%antice la $alorile posibile3 ce
con,tau 9n ,etul complet de entit@i ) 3alori a,ociate cu e'pre,iile funda%entale ale unei li%<i# 9n ace,t
,en,4 3alorile po,i<ile ale de,crip@iei
A
?e,crip@iile 9n,o@ite de articolul hotr9t4 de articolul de%on,trati3 ,au de ad5ecti3ul de%on,trati3 ,9nt descripii definite3 9n
ti%p ce de,crip@iile 9n,o@ite de articolul nehotr9t ,9nt descripii indefinite4 E,te intere,ant de re%arcat c rolul ,e%antic al
de,crip@iilor nu e,te epui2at de referin@4 ci ele identific referentul prin inter%ediul unui Econ@inut de,cripti3E# 0pre e'e%plu4
dei e'pre,iile >alter Scott i autorul lui >a$erle/ ,9nt coreferen@iale4 a%<ele a39nd aceeai 3aloare ,e%antic4 autorul lui
>a$erle/ 9l identific pe Oalter 0cott 9ntr6o %anier ,pecific4 de,cripti34 a,pect pe care e'pre,ia >alter Scott nu 9l
pre,upune 9n,#
7u,,ell argu%entea2 c interpretarea ace,tei propo2i@ii pre,upune trei a,er@iuni4 care 9%preun tre<uie , fie ade3rate
pentru ca propo2i@ia , fie ade3rat 6 H(I e'i,t un rege al $ran@ei4 H2I ace,t indi3id e,te unic i H3I el e,te chel# ?eoarece
pri%a a,er@iune e,te fal,4 filo,oful <ritanic conchide c 9ntreaga propo2i@ie e,te neade3rat#
30
definite Preedintele Statelor ?nite ale Americii ,9nt date de ,etul ai crui %e%<ri ,9nt indi3i2ii care4
9n fiecare lu%e po,i<il Hactual4 anterioar4 3iitoare4 neactuali2at4 fic@ional etcI4 de@in func@ia
,upre% 9n ,tatul a%erican: 1eorge O# !u,h4 7onald 7eagan4 Ji%%L Carter4 !ill Clinton4 Oalter
Condale4 Al 1ore etc# Hulti%ii doi 9n lu%i neactuali2ateI#
Conc(u6ii
?in ace,t nepreten@io, co%entariu reie,e c pro<le%a ,e%nifica@iei e'pre,iilor ling3i,tice e,te
decorcertant i c o teorie ,e%antic a li%<ilor naturale pre,upune4 alturi de o teorie a ,en,ului
ling3i,tic4 o teorie a referin@ei# Nu tre<uie 9n con,ecin@ nicidecu% , ,urprind conclu2ia cu pri3ire la
ace,t feno%en4 a lui !oNer, i 7einchen<ach H(A&&: 3A6"0I4 for%ulat 9n ur%a unei pertinente anali2e
a rela@iei referen@iale: EFNGiciodata nu 3o% reui , epui2% ,e%nifica@ia e'pre,iilor din li%<ile
naturale# ?e aceea4 o teorie ,e%antic adec3at F###G tre<uie , fie independent de o teorie a
ade3rului4 dar totodat 9ndeaproape integrat cu acea,taE Ht#n#4 #O#I# Aadar4 chiar dac ,e%nifica@ia
nu e,te epui2at de referent ,au de 3aloarea de ade3r4 chiar dac legtura dintre e'pre,iile ling3i,tice
i o<iecte nu ,e ,ta<ilete direct4 ci e,te %ediat de ctre ,i,te%e conceptuale4 referin@a nu poate fi
ignorat 9ntr6o teorie ,e%antic a li%<ilor naturale fr ri,cul de a defini i%preci,4 unilateral ,au %ult
prea 9ngu,t no@iunea de ,e%nifica@ie4 care pre,upune copre2en@a i interdependen@a laturilor
reprezentaional i referenial4
?up ace,te preci2ri preli%inare cu pri3ire la ,e%antica referen@ial i la ro,turile ei4 9n capitolele
ur%toare ne propune% , 9nf@i% principalele no@iuni
31
i concepte cu care operea2 direc@iile %a5ore 9n cadrul ace,tei cercetri a ,e%nifica@iei 6 9n e,en@4
,e%antica %odelelor teoretice i ,e%antica lu%ilor po,i<ile 64 precu% i pertinen@a a<ordrii din ace,te
per,pecti3e teoretice a propo2i@iilor declarati3e incap,ulate4 a 9ntre<rilor i a ad5ecti3elor inten,ionale4
,pre e'e%plu4 ,au a di,cur,ului indirect li<er i a di,cur,ului fic@ional# ?up cu% 3o% 3edea4 ace,te
orientri 9n cadrul ,e%anticii logice ofer un cadru genero, pentru o anali2 elegant a feno%enelor
inten,ionale a%intite4 ca i a altor feno%ene de li%<a54 per%i@9nd4 prin aparatul lor ,uplu4 reperarea
unor a,pecte ,ituate dincolo de ni3elul o<,er3a@iei e%pirice i elucidarea %ecani,%ului de producere a
,en,ului lor#
2. TI$URI E LUCRURI
n capitolul precedent a% pre2entat ,uccint ro,turile ,e%anticii referen@iale ,au for%ale i unele dintre
a,u%p@iile funda%entale ale unui a,e%enea de%er, pri3ind ,e%nifica@ia 9n li%<ile naturale# .n centrul
aten@iei noa,tre ,6au ,ituat no@iuni precu% referin3 denotaie3 $aloare semantic3 $aloare de ade$r
i $ericondiiona0litate4 Pe parcur,ul di,cu@iei a% rele3at latura cogniti3 a proce,elor referen@iale i
a% punctat o ,erie de contro3er,e 9n 5urul no@iunilor %en@ionate i al a<ordrii din acea,t unghi a
feno%enelor ,e%antice# ?ac 9n %ulte ca2uri no@iunea de referen@ialitate nu pune pro<le%e4 li%<a
natural con@in9nd o %ultitudine de 3erita<ile e'pre,ii referen@iale Hnu%e proprii4 de,crip@ii definite
etcI4 e'i,t4 totui4 nu pu@ini ter%eni 9n ca2ul crora rela@ia referen@ial nu e,te e3ident ,au e,te pur i
,i%plu a<,ent# 7ea%inti%4 9n ace,t ,en,4 grupurile nominale nonrefereniale3 din propo2i@ii precu%
EMn ,tudent fu%ea2E4 ENici un ,tudent nu fu%ea2E ,au E$iecare ,tudent fu%ea2E4 9n care nu e'i,t
o referin@ clar pentru Eun ,tudentE4 Enici un ,tudentE4 Efiecare ,tudentE Har fi greit , con,ider% c
ulti%a e'pre,ie4 ,pre e'e%plu4 denot cla,a de ,tuden@i4 cu% ,6ar putea credeI# E'pre,iile
nonreferen@iale4 cu% a% %ai preci2at4 au 9n, un rol ,e%antic4 co%<in9ndu6,e cu o proprietate pentru a
de,crie o ,itua@ie 9n care fu%ea2 un ,tudent4 nu fu%ea2 nici un ,tudent ,au fu%ea2 fiecare ,tudent#
A%inti%4 9n continuare4 entitile abstracte HE%9nieE4 EdurereE4 Ecin,teE etcI4 numele de substane
HEnoroiE4 E%iereE4 EaurE etc#I i4 nu 9n ulti%ul r9nd4 ad!ecti$ele intensionale
33
,au nonpredicati$e din Epre,upu,ul cri%inalE4 Efo,tul preedinteE4 Epoetul 9nchipuitE4 ,pre e'e%plu
care confrunt ,e%atica referen@ial cu pro<le%e deloc tri3ialeE i recla%4 pentru ,pecificarea lor4
operarea cuQ no@iunea de lu%e po,i<il H3e2i infra4 cap4 "I# .n afara ace,tor ca2uri %ai %en@ion%
po,i<ilitatea referirii la pluralit@i de o<iecte4 cu% ar fi 9n propo2i@ia E0tuden@ii din ace,t c%in6,9nt
cet@eni ,triniE4 unde studenii din acest cmin are drept 3aloare ,e%antic %ul@i%ea finit de ,tuden@i
din uni3er,ul di,cur,ului H3e2i infra4 cap# 3I#
A,e%enea e'pre,ii ling3i,tice4 dar i e'pre,iile referen@iale propriu62i,e4 pre,upun4 printre altele4
atri<ute ale %in@ii ) creierului4 cu% ar fi capacitatea u%an de for%are a conceptelor i o co%ple'
capacitate inferen@ial H3e2i ,upra4 cap# (I4 i conectea2 ,e%antica la teoriile pri3ind tipurile de
lucruri3 teorii ela<orate din dorin@a de a capta unele a,pecte ,pecifice denota@iei 9n li%<ile naturale# Or4
un a,e%enea o<iecti3 e,te reali2a<il nu%ai 9n condi@iile fle'i<ili2rii de%er,ului i al operrii unor
di,tinc@ii care , per%it tratarea4 din per,pecti3a 9n di,cu@ie4 a a,pectelor contro3er,ate de genul celor
%en@ionate %ai ,u,# A,tfel procedea24 ,pre e'e%plu4 1ennaro Chierchia i 1reg Carl,on Hapud !ach
(A-A: A;I4 care propun cla,ificri4 9n %ulte pri3in@e ,i%ilare4 ale tipurilor de lucruri ace,te cla,ificri
,9nt pertinente pentru ,pecificarea unor proce,e co%plicate pri3ind categori2area realit@ii prin li%<a5
i totodat pentru aplanarea unor contro3er,e ,au pre5udec@i 9n 5urul rele3an@ei a<ordrii referen@iale#
Ta<elul de %ai 5o, ofer o ilu,trare %ode,t4 nepreten@ioa,4 a cla,ificrilor operate de cei doi
cercettori i a core,ponden@elor 9ntre
E Ad5ecti3ele inten,ionale ,9nt con,iderate drept func@ii din,pre propriet@i 9n,pre propriet@i HChierchia i CcConnell61inet
(AA0: 3&;I4 fapt care ar e'plica neocuren@a lor 9n po2i@ie predicati3 H3e2i i infra4 cap# :I#
34
%odelele propu,e4 9n cadrul crora tipurile de lucruri ,au propriet@ile ,9nt nite entit@i pri%are4 ,ituate
la acelai ni3el cu indi3idualit@ile i cu %anife,trile lor H,e%nul 9ntre<rii EPE ,i%<oli2ea2
dificultatea identificrii de ele%ente pentru unele categoriiI#
Carl,on: Tipuri
FE=ind,EG Chierchia:
Propriet@i
FEPropertie,EGQQQQQ
O<iecte
FEO<5ect,EG
Lucruri
FEThing,EG
0tri FE,tage,EG
0u<,tan@e FE0tuffBBG
E'e%ple: C9ini Nero4 !lanc 0tri: Nero fuge
Noroi & HniteI noroi
Alergtur
0 0
7ou & &
& Nero4 !lanc 0tri ale lui Nero
9n ta<el con,tat% trei categorii de entit@i: Tipuri ) Propriet@i4 O<iecte ) Lucruri i 0tri ) 0u<,tan@e# 'ipurile
de lucruri ,au proprietile ,9nt 9n acea,t accep@ie func@ii prepo2i@ionale4 predicate4 al cror corelat
indi3idual 9l repre2int obiectele ,au lucrurile propriu0zise3 %ai %ult ,au %ai pu@in concrete Hde
e'e%plu c9ini cu nu%ele lor ENeroE4 E!lancEI# Cu alte cu3inte4 un o<iect apar@ine ,etului de,e%nat de
un predicat care e'pri% proprietatea 9n di,cu@ie ,au el repre2int reali2area unei propriet@i4 dup cu%
ilu,trea2 i ur%torul e'e%plu4 in,pirat din Ern%on !ach H(A-A: A:I:
H(I !lanc are proprietatea de a fi c9ine dac i nu%ai dac !lanc e,te c9ine#
La r9ndul lor4 entit@ile indi3iduale au %anife,tri di,tincte H3e2i i Cre,,Nell (A&3I 9n circu%,tan@e
particulare4 care core,pund strilor ,au substanei FE,tuffG ce le con,tituie# 9n ace,t ,en, ,u<,tan@ele4
,pre
35
e'e%plu4 ,e identific cu cantit@ile de %aterie care core,pund indi3idualit@ilor 9n anu%ite lu%i#
?i,tinc@ia dintre o<iectele indi3iduale i ,trile ,au %anife,trile lor ,e ,pri5in pe tipurile diferite de
predicate corelate cu cele S dou categorii de entit@i: o ,erie de predicate ,e cuplea2 cu entit@ile
indi3iduale HF2G i F3GI4 9n ti%p ce altele4 cu %anife,trile ,au cu ,trile lor HF"G i F:GI#
H2I !lanc e,te inteligent#
H3I !lanc e,te negru#
H"I !lanc e,te o<o,it#
H:I !lanc fuge prin curte#
Principalele categorii de entit@i ,au lucruri ,9nt ilu,trate de grupuri no%inale4 cu% ar fi
W Ion Popescu3 &iss om@nia3 Preedintele om@niei Hlucruri o<inuiteI
W dini3 cai etc# Hlucruri o<inuite4 corelate indi3iduale ale unei func@ii propo2i@ionale ,pre
e'e%plu4 un grup no%inal precu% clini ,e corelea2 cu proprietatea indi3idual a,ociat cu
denota@ia ,u<,tanti3ului cline73 printre ale cror reali2ri ,e nu%r Nero3
5 2lanc3 Aido etc# Hproprietatea pe care acetia
o au 9n co%un e,te de,e%nat prin no%inali2area Ec9iniE ,au EcaiEI
W noroi3 aur Halte propriet@i4 corelate i ele cu di3er,e predicate4 anu%e predicate nu%e de
,u<,tan@e %anife,trile lor 9n diferite lu%i repre2int re,pecti3ele cantit@i de noroi4 aur etcI#
Noroi3 aur difer de clini3 cai prin faptul c nu au o ,tructur ato%ic4 9n ti%p ce ulti%ele pre2int o
a,e%enea ,tructur4 9n ,en,ul c e'i,t entit@i pri%are care au proprietatea de cline ,au cal3 lucru care
nu ,e
3;
poate 9n, afir%a de,pre aur3 ,pre e'e%plu# Li%<ile naturale difer4 totui4 9n pri3in@a %anierei 9n care
tratea2 indi3idualit@ile: sfaturi3 9n li%<a ro%+n4 pre2int o ,tructur ato%ic datorit pluralului4 9n
ti%p ce ,u<,tanti3ul ad$ice FE,fatE4 E,faturiEG din engle2 nu are o a,e%enea ,tructur4 lip,indu6i
pluralul# E'i,t i li%<i4 cu% ar fi chine2a4 9n care toate entit@ile ,9nt tratate ca a39nd o ,tructur
nonato%ic4 ,u<,tanti3ele fiind defecti3e de plural H,pre e'e%plu chine2e,cul d 9n,ea%n cal I cai3
aceeai for% denot9nd at9t un ,ingur indi3id4 c9t i un ,et de indi3i2iI# 9n con,ecin@4 tr,tura 9n
di,cu@ie e,te4 9ntr6o anu%it %,ur4 ,pecific fiecrei li%<i 9n parte4 chiar dac e'i,t o tendin@
firea,c a li%<ilor de a trata anu%ite entit@i ca fiind ato%ice4 iar pe altele nonato%ice4 9n func@ie de
natura realit@ii#
Codelele propu,e de Carl,on i de Chierchia includ i entit@i ce core,pund unor no%inali2ri de tipul
strigtur ,au puptur din li%<a ro%+n 6 nu%e de propriet@i4 corelate indi3iduale ale unor
predicate ,au func@ii prepo2i@ionale# Ele denot lucruri concrete care ocup un punct 9n ti%p i ,pa@iu4
iar 3aloarea lor e,te dat de ca2urile particulare de ,trigturi ,au pupturi 9ntr6o anu%it lu%e#
A,e%enea grupuri no%inale pot a3ea i for%e de plural4 pre2ent9nd aadar frec3ent o ,tructur
ato%ic4 fapt ilu,trat de ur%toarele e'e%ple:
H;I ?up alte dou ,trigturi4 licita@ia a fo,t 9ncheiat#
H&I Au fo,t %ulte pupturi la plecare#
H-I Au fo,t %ulte ,tr9ngeri de %9n la ,o,ire#
Alte cu3inte 9n,4 cu% ar fi mil3 minie3 plat3
galben3 au o pronun@at natur inferen@ial i de,e%nea2 tipuri de lucruri 9n %ulte pri3in@e diferite4
pre,upun9nd proce,e de a<,tracti2are i conceptuali2are %ai
37
co%plicate# ?up unele ipote2e H3e2i !rai,<L (AA0I4 galben3 ,pre e'e%plu4 ,6ar <a2a pe o generali2are
care pornete de la o<iectele gal<ene4 tot aa cu% plat ar porni de la o<iectele plate# A,e%enea cu3inte
de,e%nea2 aadar entiti abstracte care nu par , ai< 3reun %od di,tinct de e'i,ten@4 independent
de percep@ia noa,tr#
E'i,t i entiti ficionale3 de,e%nate prin nume ficionale H3e2i infra4 cap# "I4 cu% ar fi 2ond ,au
Bamlet4 Ele ,9nt inco%plete ,u< raport de,cripti34 unele propo2i@ii de,pre ele ,9nt ade3rate ,au fal,e4
iar altele nu au nici o 3aloare de ade3r H3e2i Currie (AA0 7e,cher (A&AI4 9n ti%p ce lucrurile reale
,9nt co%plete4 orice propo2i@ie de,pre ele fiind ,au ade3rat ,au fal,# Al@i ter%eni4 precu% Cuar<3 nu
au nici o 3aloare percepti34 con@inutul conceptelor e'pri%ate fiind total%ente deter%inat de rolul lor
inferen@ial H3e2i Carconi (AA&I#
9n con,ecin@4 tipurile de lucruri de,ignate prin e'pre,iile no%inale din li%<ile naturale au calitatea de
con,tructe4 ele pre,upun9nd 3ariate proce,e cogniti3e: categori2are4 a<,tracti2are4 proce,e inferen@iale
etc# Acea,t con,tatare nu di%inuea2 9n, nicidecu% i%portan@a referentului pentru o teorie
,e%antic4 ci 9ndea%n %ai degra< la recon,iderarea naturii ace,tuia i a naturii rela@iei dintre
grupurile no%inale i indi3idualit@i4 precu% i la reg9ndirea no@iunilor de indi3idualitate i
indi3iduare4 a cror ,pecificare recla% cuplarea ,e%anticii cu teorii pri3ind capacitatea u%an de
for%are a conceptelor4 teorii ale pluralit@ilor4 ale entit@ilor a<,tracte ,au ale entit@ilor fic@ionale#
1,i% aici %oti3e noi pentru a<andonarea unor pre5udec@i cu pri3ire la rele3an@a H,au irele3an@aXI
rela@iei referen@iale pentru o teorie ,e%antic4 care pro3in dintr6o 9n@elegere ,i%pli,t a ace,teia#
38
3. $ROCEURA E FOR#ALI7ARE
La 9nceputul capitolului precedent a% punctat o ,erie de pro<le%e cu care ,e confrunt ,e%antica
denota@ional 9n 9ncercarea de a ,pecifica referin@a %ai %ultor categorii de e'pre,ii ling3i,tice#
7epet% %ai 5o, c9te3a e'e%ple i con,ider% i altele noi:
H(I Nici un ,tudent nu fu%ea2#
H2I Cine3a fu%ea24 dar nu tiu cine#
H3I .on era ,tudent#
H"I ?ac .on ar fi ,tudiat4 ar fi pro%o3at e'a%enul#
H:I Caria tie 3or<i chine2ete#
H;I .on crede c p%9ntul e,te plat#
H&I Caria dorete , 3ad o 29n#
H-I Mnicornul e,te un cal cu un corn 9n frunte#
HAI Locuie,c aici#
A,e%enea propo2i@ii pun pro<le%e 9ntr6o ,e%antic 9n care no@iunea de referin@ e 9ngu,t i 9n care ea
,e aplic doar lucrurilor din lu%ea real# Propo2i@iile de ace,t gen au4 totui4 ,e%nifica@ie4 iar
cercettorii au cutat e'plicarea naturii lor prin recur,ul la cuantificare3 lumi posibile3 momente
temporale distincte ,au anali2e conte*tuale4
Alturi de no@iunile de cuantificare i # inde'icalitate4 lu%ile po,i<ile4 definite ca %oduri alternati3e4
diferite4 dar po,i<ile4 ale lu%ii HEA NaL thing, %ight <e4 not nece,,arilL the NaL theL areE4 LeNi,
F(A&AGI4 i6au do3edit 9n ace,t ,en, cu pri,o,in@ fecunditatea4 per%i@9nd4 9n calitatea lor de in,tru%ente
3A
preci,e de anali24 o de,criere nuan@at a denota@iei i a ,e%nifica@iei
(2
# 9nainte de a a<orda 9n, ace,te
feno%ene4 ne propune% o pre2entare ,uccint4 nepreten@ioa,4 a de%er,ului %etodologic cel %ai
frec3ent practicat 9n %o%entul actual 9n cadrul ,e%anticii for%ale63ericondi@ionale4 i anu%e
semantica modelelor teoretice4
R*3r*6*ntar*a .n (i+5a8u( ,or+ai! ca(cu( 3r*dica-iona( 0i ca(cu( 3ro3o6i-iona9
9n capitolul ( a% 9nf@iat unele ro,turi ale ,e%anticii referen@iale4 ca i di,tinc@ia fregean 9ntre
referin i sens3 care ,tr<ate ca un unui fir rou 9ntreaga ,e%antic for%al# A% pre2entat i
propunerea lui Contague pri3ind tratarea li%<ilor naturale dup %odelul li%<a5elor artificiale ale
logicianului# Con5unctura fa3ora<il ace,tei propuneri a canali2at eforturile 9n,pre adaptarea %etodelor
,e%anticii logice la de,crierea ,e%nifica@iei co%ple'e e'pri%ate prin li%<ile naturale i a du, a,tfel la
apari@ia semanticii modelelor teoretice3 cuno,cut prin Contague i ,u< denu%irea de semantic a
lumilor posibile6 e,te 3or<a de,pre o 3er,iune a ,e%anticii for%ale4 9n cadrul creia a,i,t% la o
refor%ulare a %etodelor i4 par@ial4 a o<iecti3elor ,e%anticii#
0e%antica for%al a %odelelor teoretice operea2 cu no@iunile de referin3 denotaie3 $aloare
semantic ,au $aloare de ade$r3 pri%ii trei aplic9ndu6,e denota@iei unui nu%e ,au a unei e'pre,ii
ling3i,tice4 iar ulti%ul4 denota@iei propo2i@iilor4 con,ider9nd c ace,tea4
(2
9%preun cu ,e%antica %odelelor teoretice4 lu%ile po,i<ile ,9nt utili2ate cu re2ultate pro%i@toare i pentru producerea de
,ofturi nece,are generrii de nara@iuni i fic@iuni H3e2i 3olu%ul Judith $# ?uchan4 1ail E# !ruder4 LLnne E# *eNitt Hed,#I#
,ei*is in Narrati$e4 A Cogniti$e Science Perspecti$e4 *ill,dale4 NeN Jer,eL: LaNrence Erl<au% A,,ociate,4 .nc#I#
40
cu% a% %ai preci2at4 ,e refer la 3aloarea lor de ade3r H3e2i !ach (A-A Chierchia i CcConnell6
1inet (AA0 0aeed (AA& i Da,iliu (AA04 (AA2I# Prin inter%ediul ace,tei ,e%antici ,e ,pecific
denota@ia e'pre,iilor ling3i,tice ,au a propo2i@iilor 9n cadrul unui li%<a5 artificial Hnu%it calcul
predicaional ,au calcul propoziional7 i ,e propun de,crieri ale repre2entrilor %entale a,ociate cu
e'pre,iile 9n di,cu@ie4 crora li ,e atri<uie apoi o 3aloare ,e%antic ,au de ade3r printr6o func@ie de
interpretare repre2entat prin parante2e drepte: F G# .nterpretarea e,te 9n raport de un %odei & ,au o
E,itua@ie %odelatE la care ,e refer diferitele e'pre,ii ale li%<a5ului ace,tea din ur% ,9nt de %ai
%ulte tipuri:
HaI $ariabile" *3 L4 z Hulti%ele litere ale alfa<etuluiI
H<I constante indi$iduale" a3 b3 c Hpri%ele litere ale alfa<etuluiI
HcI predicate3 care4 9n li%<ile naturale4 ,9nt reali2ate %orfologic prin 3er<e ,au non3er<e H,u<,tanti3e4
ad5ecti3eI ele ,9nt de %ai %ulte tipuri: predicate cu un ,ingur argu%ent H,pre e'e%plu4 a fugi3 a sta
trist3 fericit7" predicate cu dou argu%ente H,pre e'e%plu4 a iubi3 a0i plcea3 a $edea76 predicate cu
trei argu%ente
(3
H,pre e'e%plu4 a cumpra3 a drui76 9n calculul predica@ional4 predicatele ,9nt redate4
de regul4 printr6o liter %are4 ini@ial a cu39ntului ,i%<oli2at: ) pentru iubi3 P pentru plcea3 S pentru
sta3 2 pentru bea etc#
(3
Predicatele din li%<ile naturale H3er<e4 ,u<,tanti3e ,au ad5ecti3e in po2i@ie predicati3I pot fi ,u<categori2ate ,au
cla,ificate dup nu%rul de argumente pe care 9l accept Hele%ente cu care ,e co%<inI: predicate cu un argu%ent HE.on
studiaz=3 E.on este student=3 E.on este fericit=76 predicate cu dou argu%ente HE Pi,ica a prins oricelulE4 ECaria este
in$idioas pe colega eiEI i predicate cu trei argu%ente HECaria a cumprat un cadou prietenului ,uEI#
"(
Daria<ilele i con,tantele ,9nt grupate 9%preun 9n categoria termenilor4 E,te i%portant de tiut c
e'pre,iile pre2entate ,9nt nite ,i%ple ,i%<oluri apar@in9nd calculului predica@ional i4 nicidecu%4
ele%ente 9ntr6o li%< natural#
Celelalte e'pre,ii ale li%<a5ului ,9nt con,truite cu a5utorul unor reguli4 prin care ,e generea2 e'pre,ii
co%ple'e4 nu%ite formule 9A73 ,pre e'e%plu4 S9i74 ?eoca%dat4 ne afl% 9n do%eniul sinta*ei pure4
iar for%ula e,te doar o ,i%pl for%ul i ni%ic %ai %ult# Pentru ca ea , 9n,e%ne ce3a4 ,i%<olurilor
tre<uie , li ,e atri<uie $alori semantice3 cu% ar fi student pentru predicatul S i Ion pentru con,tanta )4
ca2 9n care ,en,ul ,u ar f9 Ion este student4 Li%<a5ul %ai con@ine conectori HU ) A V EiE4 EiarE4 3 V
E,auE4 2Y V Edac i nu%ai dacEI i operatorul pentru nega@ie V EnuE4 EnonE# Prin inter%ediul ace,tor
categorii de e'pre,ii pot fi con,truite formule comple*e 9A U A73 9A 3 A7 ,au nu%rul de for%ule poate
fi du<lat4 9n ca2ul nega@iei 9A ,au Zi$I# Practic 3or<ind4 pute% acu% crea for%ule de orice lungi%e#
Atri5uir*a d* :a(ori )*+antic*
Etapa ur%toare con,t 9n atribuirea de $alori e*presiilor din calculul predicaional3 o opera@ie de
natur semantic4 Pentru acea,ta ,9nt nece,are
interpretarea semantic a ,i%<olurilor4 definirea unui domeniu Hun %odel de ,itua@ie 9n care figurea2
entit@ile4 propriet@ile i rela@iile rele3anteI i
o funcie de atribuire de $alori ,i%<olurilor i propo2i@iilor 9funcie designatoare74
42
Interpretarea semantic difer 9n raport de tipul e'pre,iei: propo2i@ie4 con,tant4 predicat ,au
3aria<il# Ter%enii Hcon,tante i 3aria<ileI denot indi3i2i4 predicatele cu un ,ingur argu%ent4 %ul@i%i
de indi3i2i4 cele cu dou argu%ente4 %ul@i%i de perechi ordonate de indi3i2i4 iar propo2i@iile ,au
for%ulele4 3alori de ade3r: 1 Hade3ratI i D Hfal,I# 9n ca2ul propo2i@iilor4 EPf F ( ,au 0 Hpropo2i@ia P
e,te ade3rat ,au fal, 9n ,itua@ia 3I4 iar 9n ca2ul 3aria<ilelor4 ,pre e'e%plu4 E*G
$
9n,ea%n denotatul
lui * 9n 3#
,efinirea unui domeniu cori,t 9n ,pecificarea indi3i2ilor i a rela@iilor dintre ei 9ntr6o ,itua@ie4 3# 0
pre,upune%4 9n ace,t ,en,4 adapt9nd ,copurilor noa,tre o ,itua@ie de,cri, de =eith ?onelian Hapud
Chierchia U CcConnell61inet (AA0I4 9n care la o petrecere4 alturi de un o<,er3ator4 particip Luciano
Pa3arotti4 0ophia Loren i Ja%e, !ond4 c !ond i Pa3arotti au 9n %9n pahare cu un lichid incolor
a,e%enea <uturii Cartini4 c 9n paharul lui Pa3arotti e,te o %,lin4 iar 9n acela al lui !ond ,e afl
cu<uri de ghea@# 0 %ai pre,upune% c de fapt 9n paharul lui Pa3arotti e,te ap4 iar 9n paharul lui
!ond4 %artini cu ghea@4 c lui Pa3arotti 9i e,te antipatic Loren4 9n ti%p ce lui !ond 9i place de Loren4
i c !ond 9%preun cu Pa3arotti ,tau 9n picioare# Do% ,pune c ,itua@ia 3 con@ine un ,et de indi3i2i ?
V 82ond3 Pa$arotti3 Loren3 un obser$atorH 9ntre care ,9nt ,ta<ilite o ,ea% de rela@ii4 care 9%preun
for%ea2 uni$ersul discursului Hacolada E[\E de,e%nea2 o %ul@i%e finitI#
Atribuirea de $alori simbolurilor ,e reali2ea2 prin inter%ediul unei funcii designatoare I9*7 ,au
A9*73 care ne d e'ten,iunea fiecrui ,i%<ol 9n ,itua@ia 3: ,pre e'e%plu: E
I9b7 V !ond4 I9l7 V Loren4 I9p7 F Pa3arotti #a#%#d#4 9n ca2ul con,tantelor
43
I927 V indi3i2ii care <eau Cartini 9n 3 6 [!ond\4
%ul@i%e cu un ,ingur %e%<ru
I8P7 F %ul@i%ile de perechi ordonate de %di3i2i4
9n care pri%ului indi3id 9i place de cellalt 6S indi3id6[]!ond4 LorenY\
I9A7 V %ul@i%ile de perechi de indi3i2i 9n care
pri%ului indi3id 9i e,te antipatic cellalt indi3id 6
[]!ond4 LorenY\
I9S7 V indi3i2ii care ,tau 9n picioare 6 [!ond4
Pa3arotti\ #a#%#d# 9n ca2ul predicatelor Hnota@ia
J*3 /K de,e%nea2 o pereche ordonat de
%di3i2iI#
0e ,ta<ilete a,tfel un model3 care e,te o co%<ina@ie 9ntre un domeniu de indi$izi i o funcie
designaoare4 Ace,t %odel e,te %odelul &l3 co%pu, din J?13 II K3 unde ? e,te ,etul de %di3i2i 9n
,itua@ia 9n di,cu@ie4 iar I func@ia de,ignatoare# Cifra 1 relati3i2ea2 ele%entele din %odel la ,itua@ia
a3ut 9n 3edere i ne ,pune c pot e'i,ta o %ul@i%e de %odele diferite#
.n continuare4 prin raportare la %odelul ,ta<ilit4 ,e procedea2 la atribuirea de $alori de ade$r
propoziiilor con,truite 9n calculul predica@ional cu a5utorul ,i%<olurilor# Daloarea de ade3r4 dar i
3aloarea ,e%antic 9n general4 ,e atri<uie prin parante2e drepte4 dup cu% ur%ea2: E29b7G&l V (
deoarece EbG&l e E2G&13 for%ul care ne ,pune c !ond apar@ine %ul@i%ii de indi3i2i care <ea %artini
9n ,itua@ia %odelat4 propo2i@ia fiind a,tfel ade3rat4 fapt te,ta<il i prin for%ula I1927 V [!ond\ Hcu
alte cu3inte4 9n e'ten,iunea lui a bea &artini g,i% un ,ingur indi3id4 !ondI 9n ,chi%<4 EP9Jp3 1K7G&1
F 0 deoarece EJp3 1KG&1 L EPG&13 for%ul care ne ,pune c perechea ordonat de indi3i2i ]Pa3arotti4
LorenY nu ,e ,ituea2 9n e'ten,iunea predicatului a plcea 9n ,itua@ia %odelat4 acea,ta fiind II9P7 V
8Jb3 )Y\Hcu alte cu3inte4 predicatul a plcea
44
denot o %ul@i%e co%pu, dintr6o pereche ordonat de indi3i2i 9n care pri%ului indi3id 9i place de al
doilea indi3id4 alctuit din !ond i Loren i nu din Pa3arotti i LorenI propo2i@ia e,te4 9n con,ecin@4
fal,# O propo2i@ie 9n calculul predica@ional e,te deci ade3rat dac i nu%ai dac 3aloarea atri<uit
ter%enilor Hcon,tante4 3aria<ileI figurea2 9n 3aloarea predicatului4 con,tatare 3ala<il i pentru
propo2i@iile din li%<ile naturale4 care ,9nt ade3rate dac i nu%ai dac 3aloarea ,e%antic a
grupurilor no%inale argu%ente ale 3er<ului ,9nt 9n 3aloarea ) e'ten,iunea predicatului#
?e cele %ai %utle ori 9n, interpretarea e,te relati3i2at nu nu%ai la %odel4 ci i la funcia de
atribuire de $alori $ariabilelor HgI4 deoarece e'pre,iile co%ple'e precu% propo2i@iile pot con@ine 9n
afara con,tantelor indi3iduale i $ariabile4 Daria<ilele din calculul predica@ional ,e co%port
a,e%enea prenu%elor din li%<ile naturale4 9n ,en,ul c ele pot de,igna oricare indi3id dintr6un ,et dat4
put9ndu6li6,e atri<ui 3alori diferite4 ,u< re2er3a c 9n aceeai for%ul o anu%it 3aria<il are o ,ingur
referin@# .n ,copuri iulu,trati3e4 , con,ider% ur%torul e'e%plu:
H(0I Ea crede c 9n ,al ,e afl ,tuden@ii ei#
9n H(0I4 EeaE i EeiE pot a3ea aceeai 3aloare4 ,pre e'e%plu Caria ) F,tuden@iiG Criei4 ,au pot denota
indi3i2i diferi@i: Caria ) F,tuden@iiG .oanei# .n calculul predica@ional 3o% opera cu aceeai 3aria<il 9n
pri%ul ca24 ,pre e'e%plu *3 dar cu 3aria<ile di,tincte4 *3 /3 9n al doilea4 fapt reflectat 9n
ur%toarele tran,crierii
nepreten@ioa,e:
H((I Hcrede H'I c H9n ,al ,e afl ,tuden@ii lui *77
H(2I Hcrede 9*7 c H9n ,al ,e afl ,tuden@ii lui /!74
45
9n ti%p ce func@ia de,ignatoare I atri<uie o 3aloare con,tantelor indi3iduale i predicatelor4 9n ca2ul
3aria<ilelor oper% cu o func@ie diferit4 g3 care atri<uie o 3aloare unic pentru fiecare 3aria<il
di,tinct ,au Efi'ea2 3aloarea fiecrei 3aria<ileE HChierchia U CcConnell61inet (AA0:A-I:
* SY Caria / 0KM .oana
9n con,ecin@4 dac A e,te un predicat ,au o con,tant indi3idual4 atunci EAG&l3gl V II9A73 iar dac A
e,te o 3aria<il4 atunci EAG&l3gl F gl9A74 ?ac 9n, a3e% o propo2i@ie ade3rat S3 atunci ESG&l3gl V (
repre2int for%ali2area 3alorii ,ale4 ceea ce ne ,pune c S e,te ade3rat 9n raport de un %odel &l i o
func@ie gl H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0: AA6(00I dac ea e,te fal,4 3aloarea ei de ade3r
e,te 0#
9n ca2ul propo2i@iilor co%ple'e4 oper% cu logica propoziiilor ,au calculul propoziional3 preocupat
de %odul de co%<inare a propo2i@iilor ,i%ple 9n unit@i de di%en,iuni %ai %ari i de calcularea 3alorii
de ade3r a propo2i@iilor co%ple'e din 3alorile de ade3r ale pr@ilor co%ponente# Punctul de pornire
9l repre2int aici principiul compoziionalitii for%ulat de $rege Hapud Da,iliu (AA0: "2I4 dup care
,en,ul Hglo<alI al propo2i@iei ,au al fra2ei4 dar i al unei alte con,truc@ii ling3i,tice4 e,te o func@ie a
,en,urilor con,tituen@ilor ei# Calculul propo2i@ional include o ,ea% de ,i%<oluri ,au operatori 0
conectorii i nega@ia H3e2i ^ eprezentarea n limba!ul formal" calcul predicaional i calcul
propoziional7 0nece,ari tran,crierii propo2i@iilor co%ple'e i deter%inrii 3alorii lor de ade3r4 care
e'pri% con!uncia3 dis!uncia3 negaia i condiia4 Ei core,pund unor e'pre,ii ling3i,tice precu% i3
iar3 sau3 nu3 dac444atunci3 9nt9lnite 9n fra2e ,au propo2i@ii co%ple'e#
";
0 con,ider% ur%toarele e'e%ple:
H(3I .on e,te ,tudent i Cria e,te ele3#
H("I .on e,te ,tudent ,au Cria e,te ele3#
Pri%ul e'e%plu repre2int o con!uncie a dou propo2i@ii4 p i C3 conectate prin i4 Pentru ca fra2a S V Np A CG , fie ade3rat
HV (I4 e,te nece,ar ca a%<ele propo2i@ii con5uncte , fie ade3rate 9n ca2 contrar4 fra2a e,te fal, HV 0I# 1enerali29nd4 o<@ine%
ur%toarele condi@ii de ade3r 9n ca2ul con5unc@iei H3e2i i Chierchia i CcConnell61inet (AA0: ;A6&( i Chap%an 20O0:
"-6:( cf# i Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"G: (;36(;-I:
1O7 EpG ECG Ep i CG
( ( (
( 0 0
0 ( 0
0 0 0
Al doilea e'e%plu4 H("I4 e,te o dis!uncie a dou propo2i@ii4 p i C3 conectate prin sau4 $ra2a poate fi tratat 9ntr6o %anier
,i%ilar cu H(3I4 cu o diferen@ 9n,: pentru ca S V Fp 3 CG , fie ade3rat H6 (I4 ,e i%pune ca cel pu@in una dintre cele dou
propo2i@ii di,5uncte , fie ade3rat# $ra2a e,te fal, HV 0I doar dac a%<ele propo2i@ii con,tituente ,9nt fal,e# 1enerali29nd4
regulile 9n ca2ul di,5unc@iei 3or fi ur%toarele H3e2i i i<id#I:
91P7 FpG ECG E p sau CG
( ( ( (
( 0 (
0 1 0
0 0 0
47
Con,tat% c 3aloarea de ade3r a propo2i@iilor co%ple'e 9n care apar a,e%enea cu3inte logice e,te o
func@ie a 3alorilor de ade3r ale propo2i@iilor co%ponente4 %oti3 pentru care conectorii 9n di,cu@ie au
fo,t denu%i@i conectori $ericondiionali3 categorie creia 9i apar@ine i conectorul condi@ional
dac444atunci3 repre2entat prin _# O fra2 cu ace,t conector con@ine o propo2i@ie anteceden 9p7 i una
consec$ent 9C73 cu% ilu,trea2 ur%torul e'e%plu:
H(&I ?ac 3ei fi cu%inte4 FatunciG 9@i 3oi cu%pra 9nghe@at#
i 9n ca2ul ace,tui enun@ condiional pute% opera cu 3alori de ade3r 9n func@ie de faptul dac
antecedentul ,au con,ec3entul ,9nt ade3rate# 0pre e'e%plu4 e,te po,i<il ca de,tinatarul4 un copil4 ,
fie cu%inte4 dar , nu pri%ea,c 9nghe@at ,au in3er,4 , nu fie cu%inte i , pri%ea,c 9nghe@at# E,te
de a,e%enea po,i<il ca pro%i,iunea , fie 9ndeplinit deoarece copilul e,te cu%inte ,au ca ea , nu
poat fi 9ndeplinit deoarece copilul nu ,e confor%ea2 condi@iei din antecedent4 ca2 9n care fra2a4 9n
%od ,urprin2tor4 dar 9n deplin con,onan@ cu natura condi@ionalelor4 e,te ade3rat: copilul nu
pri%ete 9nghe@at deoarece nu e,te cu%inte# A,tfel ,t9nd lucrurile4 pute% a3ea ur%toarele reguli
pentru condi@ionalul logic H3e2i i Chap%an 2000: :( i Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"G: (;36(;-I:
H(-I EpG ;<= Ep
QC
G
( ( (
( 0 0
0
1
(
0 0 (
48
`n con,ecin@4 o fra2 condi@ional e,te ade3rat i atunci c9nd antecedentul ,u e,te fal,#
0pre deo,e<ire de operatorii pre2enta@i %ai ,u,4 negaia are efect doar a,upra unei ,ingure propo2i@ii4
iar ,i%<olul utili2at pentru tran,crierea ei 9n calculul prepo2i@ional e,te aFnonG ,au Z# Prin ur%are4 dac
p e,te propo2i@ia afir%ati34 atunci R0pEnon pG 3a fi nega@ia ei4 prin care 3aloarea de ade3r e,te
in3er,at# Nega@ia unei propo2i@ii ade3rate 3a fi aadar o propo2i@ie fal,4 iar nega@ia unei propo2i@ii
fal,e 3a fi una ade3rat H3e2i i Chap%an 2000: "A6:0 i Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"G: (;36
(;-I:
H(AI FpG Fnon pG
( 0
0 (
Nega@ia core,punde ad3er<ului nu ,au echi3alentelor ace,tuia 9n li%<ile naturale4 ,au e'pre,iei nu este
cazul ca3 care precede propo2i@ia i captea2 %ai clar natura nega@iei logice H3e2i F2(G i F22GI:
H20I .on e,te ,tudent#
H2(I .on nu e,te ,tudent#
H22I Nu e,te ca2ul ca .on , fie ,tudent#
?ac 3aloarea lui H20I e,te ( Hade3ratI4 atunci 3aloarea lui H2(I i H22I e,te 0 Hfal,I dac 3aloarea lui
H20I e,te 9n ,chi%< 0 Hfal,I4 atunci 3aloarea lui H2(I i H22I 3a fi ( Hade3ratI#
`n logic4 negarea unei propo2i@ii afir%ati3e ade3rate p 3a da o propo2i@ie fal, non p4 9n ur%a
in3er,rii 3alorii de ade3r# La r9ndul ,u4 negarea nega@iei Hdu<la nega@ieI 3a produce o nou
in3er,are a ace,tei 3alori4 deci non non p are 3aloarea de ade3r ( Hade3ratI4 dac p e,te
"A
ade3rat# 0 ur%ri% acu% dac feno%enul 9n di,cu@ie e,te ilu,trat 9ntr6o li%< natural4 cu% ar fi
ro%+na# 0 con,ider%4 9n ace,t ,en,4 c 3aloarea lui H20I e,te (4 deci c E.on e,te ,tudentE e,te
ade3rat# 9n ace,t ca24 3aloarea lui H2(I4 nega@ie a lui H20I4 e,te 04 deci propo2i@ia e,te fal,4 deoarece
9on e,te ,tudent# La r9ndul ,u4 nega@ia lui H2(I4 redat %ai 5o, 9n H23I 6 o fra2 neo<inuit i4 9n
con,ecin@4 ca% <i2ar 6 ar tre<ui , ai< 3aloarea ade3rat4 ca i H2(I# Con,tat% c 9n ca2ul anali2at
ace,t fapt ,e 3erific4 ceea ce e,te 9n con,onan@ cu legile logicii# Nega@ia 9n li%<ile naturale e,te 9n,
%ult %ai co%plicat4 ea co%port o ,erie de a,pecte ,intactice i ,e%antice ,pecifice4 iar rela@iile cu
logica nu ,9nt 9ntotdeauna la fel de clare H3e2i4 ,pre e'e%plu4 .,ac (AA-I#
H23I Nu e,te ca2ul ca .on , nu fie ,tudent#
A% 9ncercat , ,chi@% 9ntr6o %anier nepreten@ioa, per,pecti3a for%ali,t a ,e%anticii li%<ilor
naturale i , punct% c9te3a no@iuni nece,are pentru 9n@elegerea %odului de operare al semanticii
modelelor teoretice4 Acea,t tip de ,e%antic4 ur%rind , ofere o de,criere preci,4 tiin@ific4 a
,e%nifica@iei4 9i propune aadar , ,pecifice 3aloarea ,e%antic a propo2i@iilor ,au a altor tipuri de
e'pre,ii ling3i,tice ale unei li%<i
prin traducerea lor 9ntr6un li%<a5 logic4 calculul predicational HE%etali%<a5 uni3er,alE4 dup 0aeed
(AA&: 2&(I ,au calculul propoziional3 cu o ,inta' i ,e%antic clar definite
prin ,ta<ilirea unui %odel %ate%atic al ,itua@iilor de,cri,e de propo2i@ii i
50
prin ur%rirea %anierei 9n care e'pre,iile li%<a5ului logic core,pund cu ,itua@iile %odelate#
Printr6un a,e%enea de%er,4 ea e3it circularitatea 9n ,pecificarea 3alorilor ,e%antice ,au de ade3r ale
e'pre,iilor ling3i,tice4 iar interpretarea de3ine o<iecti3#
Cuanti,icar*a! ana(i6a c(a)ic/
$iecare li%< natural con@ine cuantificatori" cu3inte precu% unul3 toi3 fiecare3 muli3 ci$a etc#
A,e%enea e'pre,ii per%it aplicarea propo2i@iilor la un anu%it do%eniu ,au la anu%ite %ul@i%i de
indi3i2i4 cu% ilu,trea2 ur%toarele e'e%ple:
H2"I O ,tudent fu%ea2#
H2:I To@i ,tuden@ii fu%ea2#
H2;I $iecare ,tudent fu%ea2#
Cel care a atra, aten@ia a,upra feno%enului cuantificrii 9n li%<ile naturale e,te $rege# El a identificat
9n ,tructura unei propo2i@ii dou ,ec@iuni4 anu%e e'pre,ia cuantificatoare i re,tul propo2i@iei4 acea,ta
din ur% con@in9nd un ele%ent ce @ine locul e'pre,iei cuantif9catoare H3e2i i 0aeed (AA&I# A,pectul 9n
di,cu@ie e,te captat de anali2a propu, 9n H2&I pentru propo2i@ia H2"I:
>2?@ AA3cB O )tud*nt/1C 0i 1x
0uge,tia lui $rege a fo,t preluat i folo,it la traducerea 9n li%<a5 for%al a enun@urilor cu
cuantificatori4 dintre car#e#
X
c,iR Ernai cuno,cu@i ,9nt
cuantifcatorul e*istenial3 S Eun ) oE4 din S* Epentru un *=3 i cuantifcatorul uni$ersal3 D Efiecare )
to@iE4 din N#* Epentru fiecare *=4
?e ce ,e i%pune oare , oper% cu cuantificatori atunci c9nd ne propune% , repre2ent% ,tructura
,e%antic a enun@urilorP 7,pun,ul 9l ilu,trea2 co%entariul ur%toarelor e'e%ple H3e2i i *aege%an
(AA(:""(6""3I:
H2-aI !ond ,e uit la Loren#
H2-<I !ond ,e uit la fiecare#
H2-cI !ond ,e uit la cine3a#
H2-dI !ond ,e uit la o in3itat#
$or%a logic a propo2i@iei H2-aI e,te H2AaI: H2AaI ?8b3l7
Propo2i@ia H2-<I 9n, con@ine un cuantificator4 fiecare3 %oti3 pentru care repre2entarea H2A<I4 ,i%ilar
celei din H2AaI4 nu e,te adec3at deoarece cuantif9catorul 9n di,cu@ie nu ,electea2 o entitate ,pecific
din uni3er,ul di,cur,ului:
H2A<I ?9b3f7
Cu alte cu3inte4 fiecare nu ,e refer la un anu%it indi3id din ,itua@ia dat4 ci la orice indi3id la care ,e
uit !ond4 argu%entul intern al 3er<ului a se uita fiind 9n ace,t ca2 o 3aria<il care depinde pentru
interpretarea ei de domeniul cuantificatorului4 iar cuantif9catorul func@ionea2 a,e%enea unui operator#
7epre2entarea ,e%nifica@iei propo2i@iei H2-<I 3a con@ine deci cuantif9catorul uni3er,al4 D4 i 3a a3ea
ur%toarea for%:
:2
H30aI D' EP8*7 U ?9b3 'IG
$or%ula ne ,pune c Epentru fiecare entitate *3 * fiind o per,oan u%an4 !ond ,e uit la 'E# ?in
%oti3e ,i%ilare4 repre2entarea corect a propo2i@iei H2-cI e,te H30<I4 care con@ine cuantificatorul
e'i,ten@ial:
H30<I S*EP9*7T ?8b3*7H
$or%ula ne ,pune c Epentru un *3 a,tfel 9nc9t * e,te per,oan u%an4 !ond ,e uit la *=4
La r9ndul ,u4 repre2entarea for%ei logice a propo2i@iei H2-dI 3a fi H30cI:
H30cI S* Fin3itatH'I U ?9b3 'IG
$or%ulele ilu,trea2 %aniera 9n care ,uge,tia lui $rege cu pri3ire la de,co%punerea unei propo2i@ii 9n
dou ,ec@iuni H,ec@iunea cu e'pre,ia cuantificatoare i re,tul propo2i@ieiI a fo,t preluat i folo,it la
traducerea 9n li%<a5 for%al a enun@urilor cu cuantificatori#
Cuantificatorii ,e do3ede,c utili i pentru for%ali2area altor e'pre,ii din li%<ile naturale4 cu% ar fi
fiecare3 oricine3 orice3 oriunde3 cine$a3 ce$a3 unde$a"
H3(aI fiecare: D': P*
H3(<I oricine: D': P*
H3(cI orice: I*" L*
H3( dI oriunde: D': Loc9*7UU
>31 *@ cine3a:Td': P*R
H3( fI ce3a: 3': L*
H3(gI unde3a: S*" Loc8*73
unde P F per,oan i L 0 lucru#
:3
7ela@ia dintre o e'pre,ie cuantificatoare i re,tul for%ulei e,te captat prin no@iunile de legare i
domeniu al cuantificatorului FE,copeEG# .n ace,t ,en,4 3o% ,pune c e'pre,ia cuantificatoare leag
3aria<ila din grupul 3er<al Hpredica@ionalI4 iar e'pre,ia care con@ine predicatul e,te 9n do%eniul
cuantificatorului FEin the ,cope of the KuantifierEG#
A:anta8* a(* cuanti,ic/rii 0i a(* r*3r*6*nt/rii .n ca(cu( 3r*dica-iona(
Operarea cu cuantificatori i traducerea enun@urilor 9n calcul predica@ional4 dei ane3oioa, i greu
acce,i<il4 pre2int4 totui4 a3anta5ele preci2iei4 ale clarit@ii i ale elegan@ei a,ociate cu repre2entarea
9n li%<a5ul logic4 care per%ite captarea unor rela@ii greu de reperat pe alte ci# 9n ace,t ,en,4 ,e%nal%
po,i<ilitatea e'plicrii unor a%<iguit@i 9n li%<ile naturale H3e2i 0aeed (AA&I# 0 con,ider%4 ,pre
e'e%plu4 ur%torul enun@:
H32aI Toat lu%ea iu<ete pe cine3a#
Ace,t enun@ e,te a%<iguu4 per%i@9nd dou interpretri: H(I pentru fiecare pereche de indi3i2i4 pri%ul
indi3id 9l iu<ete pe al doilea Hinterpretarea u2ualI i H2I toat lu%ea iu<ete un anu%it indi3id#
A%<iguitatea 9n di,cu@ie poate fi acu% e'plicat prin apelul la rela@ia dintre cuantificatori i in3ocarea
no@iunii de do%eniu FE,copeEG al cuantificatorului4 for%ali2area d9nd ,ea% de feno%enul 9n di,cu@ie
prin actuali2area a dou ,tructuri diferite4 reprodu,e %ai 5o,:
H33aI I*ES/EEP 9*7 T P9/7G U I9*3 /7GG3 do%eniu larg de interpretare FENide ,copeEG
*&
H33<I S/EI*EEP 9*7 T Pi/7H U I9*3 /7GG3 do%eniu 9ngu,t de interpretare FEnaiToN ,copeEG
Cai ,u,4 H33 aI ne ,pune c Epentru fiecare * e'i,t un /3 a,tfel 9nc9t * iu<ete pe / =3 ceea ce 9n,ea%n
c pentru fiecare pereche de indi3i2i * i /3 * iu<ete pe /4 .n H33<I4 9n ,chi%<4 do%eniile
cuantificatorilor ,9nt in3er,ate4 cuantificatorul uni3er,al fiind 9n do%eniul cuantificatorului e'i,ten@ial
for%ula ne ,pune c Ee'i,t un /3 a,tfel 9nc9t pentru fiecare *3 * iu<ete pe /5N
0 %ai con,ider% ur%toarea propo2i@ie4 a crei a%<iguitate con,t 9n aceea c alturi de
interpretarea generic e,te po,i<il i interpretarea e'i,ten@ial4 fapt for%ali2a<il prin inter%ediul
cuantificatorilor:
H3"aI Tigrul e,te feroce#
H3"<I S* E'9*7 U A9*7G H.nterpretare e'i,ten@ial: tigrul
de,pre care 3or<i% e,te feroce#I H3"cI D' E'9*7 U A9*7G H.nterpretare generic: to@i tigrii
,9nt feroce#I
.n con,ecin@4 tran,crierea 9n li%<a5 logic i cuantificarea4 dincolo de dificult@ile pe care le pre2int4
,e do3ede,c utile pentru de,crierea ,e%nifica@iei4 9ngduind captarea 9ntr6o %anier clar i elegant a
unor a,pecte care nu pot fi reperate Ecu ochiul li<erE H9ntr6o interpretare nefor%ali2atI#
Anali2a generali2at a cuantificrii
Pe de alt parte 9n,4 cuantificarea 9n li%<ile naturale e,te %ult %ai co%ple'4 ace,tea pre2ent9nd o
palet foarte <ogat de cuantificatori# .n acea,t ordine de idei4 alturi de e'pre,ii ling3i,tice precu%
unul3 una3 toi3 fiecare
::
e'i,t o %ultitudine de alte e'pre,ii cuantificatoare4 cu% ar fi cte$a3 ma!oritatea3 puini3 doi3 trei etc4
fapt care per%ite e'pri%area celor %ai fine nuan@e de ,en, i ,porete la %a'i%u% e'pre,i3itatea
li%<ilor naturale4 9n@elea, ca po,i<ilitate de articulare a unei ,e%nifica@ii de o <og@ie inepui2a<il#
0e%antica for%al ,e confrunt 9n, cu pro<le%e atunci c9nd 9i propune , generali2e2e tipul de
anali2 9nf@iat %ai ,u, pentru propo2i@iile cu al@i cuantificatori# 0 con,ider%4 9n ace,t ,en,4
e'e%plul H3:aI4 cu repre2entarea din H3:<I4 unde A ar fi ,i%<olul care ar tran,crie cuantificatorul ce
core,punde e'pre,iei E%a5oritateaE:
H3:aI Ca5oritatea ,tuden@ilor fu%ea2# H3:<I A'F,tu#dent 9*7 U fu%ea2 H'IG
$or%ula H3:<I nu e,te 9n, o repre2entare corect a lui H3:aI deoarece ne ,pune c %a5oritatea
indi3i2ilor ,9nt ,tuden@i i fu%tori4 9n ti%p ce H3:aI 9n,ea%n c %a5oritatea indi3i2ilor care ,9nt
,tuden@i fu%ea2# Prin ur%are4 H3:<I nu e,te o tran,criere reuit 9n li%<a5 logic a lui H3:aI %ai %ult
dec9t at9t4 H3:<I e,te fal, pentru c %a5oritatea indi3i2ilor nu ,9nt ,tuden@i i totodat fu%tori#
Pro<le%a con,t 9n aceea c4 pentru a atri<ui o 3aloare de ade3r lui H3:aI4 ,e i%pune , conte%pl%
nu 9ntreg do%eniul de indi3i2i ,au 9ntreg uni3er,ul di,cur,ului4 ci nu%ai ,u<do%eniul alctuit din
,tuden@ii afla@i do%eniu4 dat fiind c propo2i@ia nu e,te de,pre 9ntreg uni3er,ul di,cur,ului4 ci de,pre
%a5oritatea ,tuden@ilor H3e2i i !ach (A-AI#
7e2ult de aici c li%<a5ul logic al calculului predica@ional nu ofer garan@ii pentru anali2a in e*tenso
a cuantificrii 9n li%<ile naturaleP Oare4 ,e%anticienii nu au 9ncercat , depea,c li%itrile de ace,t
gen prin g,irea unor ,olu@ii la pro<le%ele %en@ionate4 inclu,i3 la
:;
feno%enul cuantificrii 9n li%<ile naturale4 fr a renun@a la de%er,ul for%ali,t de5a ,chi@atP Nu ne
propune% , ne ocup% 9n pre2enta lucrare de analiza alternati$3 foarte pro%i@toare4 a cuantificrii4
ela<orat 9n ur%a unor ,uge,tii fecunde ale lui Contague i cuno,cut ,u< denu%irea de teoria
cuantificatorilor generalizai FEtheorL of general92ed Kuantifier,EG H3e2i4 9n ace,t ,cop4 Chierchia i
CcConne9l61inet (AA04 !ach (A-A4 Oei,ler i Cile>ic 2000I 9n confor%itate cu acea,ta
cuantificatorii nu ,e reduc la ,i%<olurile 3 i D din logica cla,ic i nici nu ,e identific cu ter%eni
precu% un3 o ,au fiecare3 ci core,pund unor grupuri no%inale 9ntregi4 cu% ar fi Ion3 fiecare student3
ma!oritatea studenilor3 studenia etc#4 %ulte dintre ace,tea fiind con,truite cu deter%inan@i# Do%
9nf@ia doar nite idei care ,tau la <a2a ace,tui nou de%er,4 %ai ,ofi,ticat i %ult %ai puternic4 care
per%ite o anali2 elegant nu nu%ai a cuantificrii4 ci i a grupurilor no%inale# Punctul de pornire 9l
repre2int %etoda general de interpretare a grupurilor no%inale ca %ul@i%i de propriet@i4 folo,it de
Contague# 0pre e'e%plu4 Ion repre2int ,etul de propriet@i care 9l define,c pe E.onE4 iar fiecare
student3 ,etul de propriet@i care definete %ul@i%ea ,tuden@ilor dintr6un do%eniu ?3 %etoda per%i@9nd
a<ordarea unitar a %ai %ultor categorii de grupuri no%inale: nu%e4 e'pre,ii cu cuantificatori etc#
Aplicarea ei la deter%inarea 3alorii ,e%antice a propo2i@iilor pre,upune %odificarea procedurii de
calculare a 3alorii de ade3r a ace,tora4 9n ,en,ul c rela@ia de apartenen@ la ,et4 9n func@ie de care unei
propo2i@iei i ,e atri<uie 3aloarea Eade3ratE tre<uie Ein3er,atE HOei,ler i Cile>ic 2000: 6 2:AI pentru
ca 3aloarea de ade3r a propo2i@iei , fie dat de includerea propriet@ii e'pri%ate de predicat 9n ,etul
de propriet@i ce define,c entitatea de,ignat prin grupul no%inal# 0pre e'e%plu4 9n a<ordarea cla,ic4
Ion fumeaz e,te ade3rat dac E.onE apar@ine ,etului de fu%tori4
:&
denota@ia predicatului Efu%ea2E4 9n ti%p ce 9n condi@iile noului de%er,4 Ion fumeaz e,te ade3rat
daca proprietatea de afuma figurea2 printre propriet@ile pe care le are Ion4 Or4 propriet@ile4 cu% a%
anticipat de5a4 pot fi con,iderate la r9ndul lor %ul@i%i4 ca2 9n care un grup no%inal4 cu% ar fi Ion3 ,e
tran,for% dintr6o cla, de propriet@i 9ntr6o cla, de %ul@i%i H%ul@i%ile ce core,pund propriet@ilor
etalate de .onI#
Noua anali2 i%pune o refor%ulare a proce,ului de atri<uire de 3alori de ade3r propo2i@iilor: pentru
ca Ion fumeaz , fie ade3rat ,e pre,upune4 de data acea,ta4 ca %ul@i%ea de fu%tori , figure2e 9n
cla,a de %ul@i%i de,ignat de Ion4 Anali2a poate fi aplicat grupurilor no%inale de orice fel4 inclu,i3
acelora care con@in ter%eni precu% fiecare3 un3 o3 e'plica<ili i de pe po2i@iile a<ordrii cla,ice#
?e,pre o propo2i@ie 9n, care con@ine un a,e%enea grup no%inal4 cu% ar fi Aiecare student fumeaz3
unde fiecare student denot ,etul de propriet@i co%un fiecrui ,tudent ,au4 altfel ,pu,4 fa%ilia de
%ul@i%i a unui do%eniu ? 9n care e,te inclu, %ul@i%ea de ,tuden@i4 3o% ,pune c e,te ade3rat dac
proprietatea de,e%nat prin fumeaz ,e reg,ete printre propriet@ile ,etului de ,tuden@i ,au dac
e'ten,iunea propriet@ii de a fu%a FE%ul@i%ea de fu%toriEG e,te inclu, 9n fa%ilia de %ul@i%i
repre2entat de ,tuden@ii din ?4 C9t pri3ete grupul no%inal ma!oritatea studenilor din &a!oritatea
studenilor fumeaz He'e%plul F3:aGI4 ace,ta denot ,etul co%pu, din ,tuden@ii care au o anu%it
proprietate Hproprietatea de a fu%a4 la r9ndul ,u un ,etI4 a crui inter,ec@ie cu %ul@i%ea de ,tuden@i Ho
fa%ilie de %ul@i%iI e,te %ai %are dec9t inter,ec@ia co%ple%entului
("
,etului 9n di,cu@ie cu %ul@i%ea de
,tuden@i#
("
Co%ple%entul unui ,et con,t din ceea ce nu apar@ine ,etului 9n di,cu@ie relati3 la un anu%it do%eniu de indi3i2i ,au
uni3er, al di,cur,ului# 9n ca2ul de fa@4 co%ple%entul ,etului de ,tuden@i fu%tori 9l repre2int ,u<%ul@i%ea de ,tuden@i
care nu fu%ea2#
:-
9ntr6o a,e%enea anali2 bgenerali2at E a la Contague4 no@iunea de cuantificator pri%ete deci o nou
accep@ie4 el core,pun29nd ,e%nifica@iei unui ntreg grup nominal3 de3enind prin acea,ta Eo fa%ilie de
%ul@i%iE inclu, 9n ,etul de indi3i2i apar@in9nd unui do%eniu H!ach (A-A: :; Chierchia6CcConnell6
1inet (AA0: "0;6"(:I#
.n ,copuri ilu,trati3e4 red% %ai 5o, 9n li%<a5 logic4 pe <a2a ,uge,tiilor din Chierchia i CcConnell6
1inet Hi<id#I4 3aloarea ,e%antic a unora dintre grupurile no%inale)cuantificatorii pre2enta@i 9n
r9ndurile precedente:
H3;I F%a5oritatea ,tuden@ilorG V 8V c ?" V n F,tudentG e,te %ai %are dec9tlZ n F,tudentG\
H3&I Ffiecare ,tudentG V [/cM F,tudentG c VG
H3-I Fun ,tudentG V [/c ?" F,tudentG n/c0\4
unde 8VH ,i%<oli2ea2 o %ul@i%e finit4 8V RH co%ple%entul %ul@i%ii finite4 ? e,te do%eniul de
indi3i2i ,au uni3e,r,ul di,cur,ului4 n ,i%<oli2ea2 inter,ec@ia4 0 e,te o %ul@i%e 3id4 iar parante2ele
drepte EF GE ,er3e,c atri<uirii de 3aloari ,e%antice e'pre,iilor ling3i,tice# $or%ulele captea2 9ntr6o
%anier sui generis a,pecte ale 3alorii cuantificatorilor 9nf@iate prin de,crieri di,cur,i3e 9n pa,a5ele
precedente#
7ecurg9nd la anali2a generali2at4 ,e%antica for%al reuete4 9n %are %,ur4 , dea ,ea% de
pro<le%a cuantificrii 9n li%<ile naturale i , capte2e a,pecte %a5ore ale ,e%anticii grupurilor
no%inale4 cu% ar fi contri<u@ia lor la condi@iile de ade3r ale
propo2i@iilor# Cuantificarea continu , repre2inte 9n,4 de
:A
e'e%plu4 a,pectele a,ociate cu pronu%ele interogati3e4 pre2int o co%ple'itate deconcertant i
recla% un aparat tehnic co%plicat pentru a fi e'plicat in e*tenso4 Mn a,e%enea de2iderat depete
,copurile i po,i<ilit@ile lucrrii de fat4 dar e'i,t cel pu@in dou lucrri %ai acce,i<ile pe care le
reco%and% pentru l%uriri ,upli%entare H!ach (A-A Chierchia i CcConnell61inet (AA0I#
D. LU#I $O%IEILE
Introduc*r*
`n capitolele precedente a% artat c ,e%antica for%al e'plic no@iunea de referin@ prin rela@ia dintre
e'pre,iile ling3i,tice i denotatul lor4 9ntre<uin@9nd ter%eni precu% referin3 denotaie3 $aloare
semantic ,au $aloare de ade$r3 pri%ii trei aplic9ndu6,e denota@iei unui nu%e ,au a unei e'pre,ii
ling3i,tice4 iar ulti%ul4 denota@iei propo2i@iilor4 con,ider%d c ace,tea ,e refer la 3aloarea lor de
ade3r H3e2i ,upra4 cap# 3I# A% pre2entat4 de a,e%enea4 di,tinc@ia operat de 1ottlo< $rege 9ntre
referin i sens3 care4 refor%ulat de 7udolf Carnap 9n aceea dintre e*tensiune i intensiune3 ,tr<ate
9ntreg do%eniul ,e%anticii for%ale H3e2i ,upra4 cap# (4 Nota "I# A% ur%rit i %odul 9n care 3er,iunea
actual a ,e%anticii for%ale care poart denu%irea de semantic a modelelor teoretice ,pecific
denota@ia e'pre,iilor ling3i,tice ,au a propo2i@iilor: ea recurge la calculul predicaional3 prin
inter%ediul cruia ofer de,crieri ale repre2entrilor %entale a,ociate e'pre,iilor ling3i,tice Hcu3inte4
propo2i@iiI4 iar apoi atri<uie ace,tor de,crieri o 3aloare ,e%antic ,au de ade3r printr6o func@ie de
interpretare 9n raport de un %odel & ,auQp E,itua@ie %odelatE H3e2i ,upra4 cap# 3I#
Pe calea de,cri, pot fi ,pecificate condi@iile de ade3r ale propo2i@iilor 9n func@ie de 3aloarea
,e%antic a co%ponentelor lor 9ntr6o ,itua@ie dat i pot fi definite
;(
%odele diferite pentru ,itua@ii diferite4 dar 9n proce,ul de e3aluare a propo2i@iei poate fi a3ut 9n 3edere
doar o ,ingur ,itua@ie# E'i,t 9n, nu%eroa,e propo2i@ii care recla% o e3aluare relati3 la
circu%,tan@e diferite de acelea 9n care ,9nt e3aluate4 cu% ar fi cele de %ai 5o,4 care ,e refer la situaii
trecute3 ipotetice sau presupuse"
H(I .on era ,tudent#
H2I ?ac .on ar fi ,tudiat4 ar fi pro%o3at e'a%enul#
H3I .on crede c p%9ntul e,te plat#
A,e%enea propo2i@ii ,au fra2e4 cu 3er<e la ti%pul trecut ,au la %odul condi@ional4 cu 3er<e de
atitudine propo2i@ional 9a crede3 a spune3 a0i imagina etcI4 cu 3er<e %odale etc# ,9nt construcii
intensionale4 Au ele denota@ie ,au e'ten,iuneP Cu% ,e e'plic faptul c 3aloarea de ade3r a lui H3I
e,te independent de 3aloarea de ade3r a propo2i@iei 9ncap,ulate H,u<ordonateI F, p%9ntul e,te platGP
Anali2a unor a,e%enea con,truc@ii pre,upune aprofundarea no@iunilor de propo2i@ie ,au proprietate
propu,e de $rege pentru diferitele tipuri de e'pre,ii ling3i,tice 9n cadrul aa6nu%itelor semantici
intensionale 6 teorii ,e%antice care4 pornind de la principiul fregean al co%po2i@ionalit@ii ,en,ului
H3e2i ,upra4 cap# 3I4 de23olt cu a5utorul unui aparat for%al de %are rigoare o teorie coerent a
,e%nifica@iei propo2i@iei ,au fra2ei H3e2i aparatul ,chi@at %ai 5o, i ca2urile di,cutate 9n cap# :I#
Propo2i@iile 9n di,cu@ie au 9n co%un faptul c e'ten,iunea lor nu poate fi ,pecificat prin raportare la
lu%ea real4 aa cu% ,e pre2int ea4 ci nu%ai prin con,iderarea unor circumstane alternati$e3
contrafactuale
1O
Halte %oduri de a fi ale
(:
E,te intere,ant ideea a3an,at de Oier2<ic>a H(AA;: (03I4 9n confor%itate cu care Econtiin@a circu%,tan@elor
contrafactualeE face parte din categoria uni3er,aliilor u%ane#
;2
lu%iiI ,au lumi posibile 9n momente temporale distincte H!ach (A-A: 32 Chierchia i CcConnell6
1inet4 (AA0: 20AI4 9n func@ie de care propo2i@iile logice e'pri%ate ,9nt ade3rate ,au fal,e# 0pre
e'e%plu4 H(I4 repetat %ai 5o, ca H"I4 poate fi e3aluat ca fiind ade3rat 9ntr6o lu%e anterioar4 -l Hdin
cu39ntul engle2e,c -orld Elu%eEI4 9n care E.on e,te ,tudentE e,te ade3rat4 ,au 9ntr6un %o%ent tWJtl3
anterior ti%pului enun@rii4 9n care E.on e,te ,tudentE e,te ade3rat#
H"I .on era ,tudent#
.n %od ,i%ilar4 H2I e,te ade3rat ,au fal, 9ntr6o lu%e -W i un %o%ent tWJtl Hanterior ti%pului
enun@riiI4 9n func@ie de faptul dac 9n acea lu%e4 la %o%entul ,pecificat4 E.on ,tudia2 i pro%o3ea2
e'a%enulE e,te ade3rat ,au fal,# 7eferin@a e,te tratat4 9n con,ecin@4 9n ter%eni inten,ionali4
enun@urilor atri<uindu6li6,e o 3aloare de ade3r 9n raport de o lume i un moment temporal4
Ca(cu(u( 3r*dica-iona( int*n)iona9
Care ,9nt 9n, con,ecin@ele4 pentru ,e%antica %odelelor teoretice4 ale unui a,e%enea de%er, 9n
proce,ul de atri<uire de 3alori de ade3r enun@urilorP Cai 9nt9i4 enun@urilor li ,e 3a atri<ui o 3aloare
inten,ional prin a,ocierea lor cu o propo2i@ie logic ,au o ,tare de lucruri4 iar apoi ace,teia din ur% i
,e 3a atri<ui o 3aloare e'ten,ional H3a fi e3aluat drept ade3rat ,au fal,I 9n raport de diferite lu%i
po,i<ile ,au lu%i po,i<ile 9n %o%ente te%porale di,tincte# Codelul & de3ine acu% J>3 '3 J3 ?3 IK3
9n care
W > e,te un ,et de lu%i
;3
W ' e,te un ,et de %o%ente ordonate printr6o rela@ie de preceden@ ] 9n ,en,ul c tW 9l preced pe ti6
W ? e,te uni3er,ul di,cur,ului ,au ,etul de o<iecte Hfiin@e4 lucruri4 pr@i ale ace,tora etc#I
de,pre care ,e poate 3or<i Hdo%eniul EcuantificriiEI
W iar I e,te o func@ie din,pre con,tante i predicate indi3iduale 9n,pre inten,iuni 9n > i '
9circumstane7 H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0: 22-I 9n particular4 pentru 3er<ele care
accept propo2i@ii incap,u9ate cu co%ple%enti2atorul c3 cu% ar fi a crede din H3I4 I 3a fi o func@ie
din,pre lu%i i %o%ente 9n,pre rela@ii cu doi ter%eni4 pri%ul fiind un indi3id 9n ? H,pre
e'e%plu4 E.onEI4 iar al doilea o propo2i@ie ,au un ,et de lu%i H,pre e'e%plu4 Ep%9ntul e,te platEI#
Noul calcul predicaional intensional3 care con@ine acu% o func@ie de interpretare %ai co%ple'4 de
for%a F G &3-3t3g3 3a atri<ui o 3aloare de ade3r unui enun@ 9n raport de un %odel & i o func@ie de
atri<uire de 3alori 3aria<ilelor g H3e2i ,upra4 cap# 3I4 precu% i o pereche lu%e6ti%p4 a,ociind enun@ul
cu o propo2i@ie care e,te e3aluat drept ade3rat ,au fal, relati3 la o circu%,tan@ particular4
definit de coordonatele - Hlu%eI i t Hti%pI# O for%ul precu% I 8crede7 9J-3 tK7 ne d e'ten,iunea
lui crede 9n J-3 tK4 Lu%ile po,i<ile ofer aadar an,e pentru o a<ordare intere,ant i nuan@at a
feno%enelor in ten,ionale#
;"
Conc*3tu( d* (u+* 3o)i5i(/
`nainte de pre2entarea unor tipuri de con,truc@ii inten,ionale 9n li%<ile naturale i de aprofundarea
no@iunilor fregeene de concept indi$idual3 proprietate i propoziie3 3o% ,trui pu@in a,upra
conceptului de lume posibil4
Lu%ile po,i<ile au fo,t propu,e de Lei<nit2 H(A:( F(&(0G4 (A-( F(&;:GI i ele ,er3e,c4 9n filo,of9a i
logica conte%poran4 la con,truirea unui %odel capa<il , dea ,ea% de operatorii %odali de
nece,itate i po,i<ilitate# 9n confor%itate cu Lei<nit24 care propune o a<ordare din per,pecti3
teologic a lu%ilor po,i<ile4 9n %intea lui ?u%ne2eu e'i,t lu%i po,i<ile diferite ,au 3er,iuni diferite
ale realit@ii4 care 9i au originea 9n E7a@iunea ,upre%E# O a,e%enea 3er,iune a realit@ii con,t4 9n
acea,t 3i2iune4 din tot ce e'i,t ,au a e'i,tat 3reodat4 conceptul de lu%e fiind %a'i%al4 deci identic
cu cel de uni3er,4 iar nu%rul lu%ilor po,i<ile e,te infinit# Mna dintre ele4 9n,4 anu%e lu%ea cea %ai
<un4 a a3ut an,a , de3in real4 prin actul de crea@ie al lui ?u%ne2eu# 9n filo,of9a %ai recent4
lu%ilor po,i<ile li ,6a acordat %ai degra< o accep@ie ,e%antic dec9t una teologic4 ele ,er3ind
de,crierii propo2i@iei logice e'pri%ate de o propo2i@ie 9n ,en,ul c4 dac ade3rul unei propo2i@ii e,te
dat de core,ponden@a cu realitatea4 atunci e'i,ten@a unei %ul@i%i de lu%i po,i<ile per%ite ca o
propo2i@ie , fie ade3rat 9n unele lu%i i fal, 9n altele# ?in ace,t unghi4 propo2i@ia logic e'pri%at
de un enun@ ar putea fi ,pecificat prin con,iderarea lu%ilor 9n care ea e,te ade3rat H3e2i infra4 cap
:I# A,tfel4 o propo2i@ie 6precu% .eorge >4 2us+ este preedintele Statelor ?nite ale Americii ar putea
fi e'plicat prin de,crierea circu%,tan@elor 9n care ea e,te ade3rat4 fapt care pre,upune con,iderarea
tuturor lu%ilor po,i<ile 9n care ea core,punde realit@ii i e'cluderea acelor lu%i 9n care
;:
1eorge O# !u,h nu e,te preedinte al 0#M#A#4 ,pre e'e%plu4 lu%ile 9n care el e,te gu3ernator al
,tatului $lorida4 politician repu<lican de rang %ai %ic ,au o% de afaceri# Ace,te lu%i4 la r9ndul lor4
,9nt nu%eroa,e:# 1eorge O# !u,h poate pierde alegerile 9n unele lu%i4 anu%e 9n acelea 9n care
c9tigtor e,te contracandidatul Al 1ore 9n alte lu%i el poate nu candidea24 ci r%9ne gu3ernator 9n
altele chiar4 el ,e poate ocupa de afaceri# Propo2i@ia 9n di,cu@ie ,e identific aadar cu lu%ile 9n care
1eorge O# !u,h e,te preedinte al 0#M#A#4 ea fiind4 9n con,ecin@4 un ,et de lu%i4 anu%e acelea 9n care
ea e,te ade3rat H3e2i infra4 cap# :I#
Aparatul for%al al teoriei 9n di,cu@ie e,te ela<orat de 0aul =rip>e H(A:AI4 9n cadrul ,e%anticii %odale4
care a folo,it6o pentru cercetarea propriet@ilor unor ,i,te%e for%ale# =rip>e 9i definete ,tructura
printr6un triptic co%pu, din: un ,et de lu%i po,i<ile4 lu%ea real i o rela@ie de relati3 po,i<ilitate ,au
acce,i<ilitate 9ntre lu%i4 %enit , capte2e faptul c unele lu%i ,9nt Eacce,i<ileE din lu%ea originar
H3e2i i Pa3el (A-;: ""I# Pentru =rip>e i pentru 7o<ert C# 0talna>er H(A-"I4 precu% i pentru
Nichola, 7e,cher H(A&A F(A&3GI ,au pentru Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: 20&I4 lu%ile po,i<ile
,9nt nite o<iecte a<,tracte4 produ,e4 %ai degra< dec9t de,coperite4 Eprin acti3it@i u%aneE Ht#n#4 #O#I4
cu% ar fi 9ntre<uin@area li%<ii4 acte de i%agina@ie4 fanta,%e etc4 iar pentru Da,iliu H(AA0: "0I ele
repre2int E,tri ale uni3er,ului de di,cur,4 9n raport cu di3er,e Bpuncte de referin@B de natur ,pa@ial4
te%poral ,au de alt naturE# O lu%e po,i<il e,te4 prin ur%are4 o lu%e E,tipulatE i ,pecificat prin
Econdi@ii de,cripti3eE pe care i ie atri<ui% noi4 cu% ,u,@in Coe,chler i 7e<oul H(AAA F(AA"GI 9ntr6un
co%entariu de,pre =rip>e# ?a3id LeNi, H(A&A F(A&3GI e'pri% o po2i@ie ,i%ilar4 9n concep@ia ,a
lu%ile po,i<ile reflect9nd %odul 9n care
;;
3or<itorii folo,e,c li%<a pentru alte ,copuri dec9t de,crierea lu%ii propriu62i,e4 ei ipo,ta2iind ,itua@ii
alternati3e4 contrafactuale4 diferite de realitate4 E%oduri po,i<ile ale lu%iiE Ht#n#4 #O#I4 dup cu%
ilu,trea2 i ur%torul e'e%plu:
H:I ?ac ar fi cald4 ar fi %ult %ai <ine#
O a,e%enea ,tare de lucruri nu e,te real4 ea e,te o lu%e po,i<il4 ideea fiind c o lu%e 9n care e,te
cald e,te ireal4 fapt e'pri%at de %odul condi@ional4 care ,u,@ine di,tan@area de realitate i in,tituie
,itua@ii contrafactuale# Condi@iile de ade3r nu ,9nt 9n, nicidecu% irele3ante 9ntr6un a,e%enea ca24
,u,@ine LeNi, Hi<id#I4 %oti3 pentru care e,te nepotri3it , catalog% o con,truc@ie condi@ional ca fiind
pur i ,i%plu EirealE i4 9n con,ecin@4 neade3rat H3e2i i ,upra4 cap# 3I4 iar acea,t ipote2 9i
g,ete ,pri5in 9n ideea c o ,tare de lucruri ,au un e3eni%ent ce ,6ar fi putut produce ,6a produ, de
fapt 9ntr6o lu%e po,i<il diferit# .n con,ecin@4 H:I ne ,pune c e'i,t o alt lu%e po,i<il 9n care e,te
cald i e,te %ult %ai <ine4 pro<le%a con,t9nd 9n, 9n aceea c 9n lu%ea 9n care e'i,t% nu e,te cald i
nu ne ,i%@i% e'celent chiar din acea,t cau2# Daloarea de ade3r a unei con,truc@ii contrafactuale
poate fi aadar ,ta<ilit prin conte%plarea unei lu%i po,i<ile ,au a unui ,et de lu%i 9n care
antecedentul HE?ac ar fi caldE4 9n F:GI e,te ade3rat: lu%ile 9n care e,te cald#
Alturi de con,truc@iile condi@ionale4 lu%ile po,i<ile pot fi ,tipulate i prin alte categorii de
e*presii UUcreatoare de lumi3#cu% ar fi $erbele modale3 $erbele de0imaginaie3 de dorin ,au de
atitudine propoziional H3e2i infra4 cap# :I#
Chiar dac de%er,ul de,cri, %ai ,u, H3e2i anali2a lui F:GI nu poate fi aplicat cu aceleai an,e de
;&
i2<9nd 9n ca2ul tuturor con,truc@iilor contrafactuale4 9ntruc9t con,ecin@ele ,9nt uneori inde2ira<ile H3e2i
F;GI4 el per%ite4 totui4 captarea 9ntr6o %anier nontri3ial a condi@iilor de ade3r ale propo2i@iilor
condi@ionale#
H;I ?ac ar fi cald4 c9inii ar u%<la cu colaci 9n coad#
Aplic9nd ,uge,tiile pre2entate4 H;I ar fi ade3rat 9ntr6o lu%e 9n care e,te cald4 deci 9n care antecedentul
e,te ade3rat# 7e2ultatul fri2ea2 a<,urdul4 dar de aici nu re2ult4 ,u<linia2 Chap%an H2000: A-I4 c
funda%entele concep@iei leNi,iene tre<uie re,pin,e ca fiind greite# ?i%potri34 de%er,ul ,u ,e
do3edete fecund i fle'i<il4 fiind capa<il , pre3in a,e%enea 5udec@i a<,urde ,au e'agerri ri2i<ile#
Cu% procedea2 9n, LeNi, pentru a e'plica ra@iona%entul greit pe care ,e <a2ea2 o interpretare
eronat de genul celei ilu,trateP El introduce un reper care tre<uie a3ut 9n 3edere 9n e3aluarea
,e%antic a enun@urilor4 anu%e diferen@a fa@ de lu%ea real: o con,truc@ie condi@ional contrafactual
de genul Edac p atunci C= e,te ade3rat dac i nu%ai dac o lu%e 9n care e,te ca2ul c p i C e,te
%ai apropiat de lu%ea real dec9t orice alt lu%e 9n care e,te ca2ul c p i 6
(
C4 9n ace,t ,en,4 lui H2I i
,e poate atri<ui o 3aloare de ade3r4 deoarece o lu%e 9n care .on ,tudia2 i pro%o3ea2 e'a%enul
e,te %ult %ai apropiat de lu%ea real dec9t o lu%e 9n care el nu reuete la e'a%en# 9n ,chi%<4 o
lu%e 9n care e,te caid i c9inii u%<l din ace,t %oti3 cu colaci 9n coad e,te %ai pu@in apropiat de
lu%ea real dec9t o lu%e 9n care e,te cald i c9inii nu u%<l cu colaci 9n coad4 fapt care e'plic
caracterul a<,urd i neade3rul lui H;I#
Codul ace,ta de a pri3i lucrurile atrage aten@ia a,upra unor a,pecte %ai co%plicate4 %ai pu@in tiute
ale
pro<le%ei lu%ilor po,i<ile4 cu% ar fi relati3a apropiere dintre lu%i ,au gradul de Eacce,i<ilitateE a
ace,tora4 pentru deter%inarea cruia au fo,t ela<orate criterii ,ofi,ticate# No@iunea de accesibilitate
tri%ite4 la r9ndul ,u4 la aceea de consisten logic a lumilor posibile H3e2i Plantinga (A&" CurriBe
(AA0 LeNi, (A&A F(A&3G Eco (AA0I4 ace,tea con@in9nd nu%ai i nu%ai ,tri de lucruri care nu
3iolea2 legile logicii4 a,pect funda%ental ce %odelea2 g9ndirea noa,tr de,pre a,e%enea lu%i# 9n
ace,t ,en,4 lu%ile po,i<ile ,9nt ,i%ilare cu lu%ea real Hea 9n,i fiind o lu%e po,i<il 6 3e2i Chap%an
2000I4 con@in9nd 9n, unele e3eni%ente diferite4 dar po,i<ile4 ,au fiind populate de %ul@i%i de indi3i2i
9n anu%ite pri3in@e diferi@i dec9t cei e'i,ten@i 9n lu%ea real# A,tfel ,t9nd lucrurile4 9n alte lu%i
,caunele ,au <ncile dintr6o ,al de cur, ar putea fi aran5ate diferit dec9t 9n lu%ea real4
Con,tantinopolul ar fi r%a, necucerit de turci4 Napoleon ar fi ieit 9n3ingtor la Oaterloo4 Prin@ul
Charle, ar a3ea un frate gea%n etc# Cerg9nd %ai departe4 e'i,t lu%i po,i<ile ,i%ilare cu lu%ea
real4 9n care ,ingura diferen@ ar con,ta 9n aceea c p%9ntul ar a3ea doi ,ateli@i naturali ,au nu ar a3ea
nici unul H9n lu%ea real el are un ,ingur ,atelit: lunaI ace,t fapt ar atrage dup ,ine o ,erie de alte
diferen@e4 cu% ar fi inten,itatea i rit%icitatea flu'ului4 care ar 3aria 9n func@ie de nu%rul de ,ateli@i
H3e2i =uhn (A-AI4 dar nu i a legilor fi2icii4 care ar fi ne%odificate# Pute% conte%pla chiar i lu%i %ai
di,tante4 cu% ar fi acelea 9n care nu e'i,t dec9t o ,ingur planet Hp%9ntulI ,au 9n care p9n i legile
naturii difer 6 conce,ie e'tre% fcut de =uhn H(A-AI i LeNi, H(A&A F(A&3GI 6 4 dar4 9n confor%itate
cu ulti%ul cercettor Hi<id#I4 nu e'i,t lu%i S9n care logica i #barit%etica4 b, fie diferite de logica i
arit%etica din lu%ea real# 9n con,ecin@4 nu pute% 3or<i de lu%i populate de o<iecte cu proprit@i
contradictorii4 cu% ar fi cercuri ptrate4 ,au 9n care , fie ca2ul c p i , nu fie ca2ul c p3 adic un
e3eni%ent , ai< loc i
;A
totodat , nu ai< loc# Condi@ia con,i,ten@ei logice ar fi4 deci4 e,en@ial4 9ntruc9t ,e%antica lu%ilor
po,i<ile ,e preocup de ceea ce e,te po,i<il4 i nu%ai tangen@ial4 prin e'cludere4 de ceea ce e,te
i%po,i<il# .n ace,t ,en,4 9n ca2urile %en@ionate anterior4 ar fi 3or<a de 3erita<ile Elu%i i%po,i<ile ,au
eraticeE HPa3el (A-;: "AI4 e'tre% 9n care conceptul de lu%e de3ine inoperant4 9i pierde pur i ,i%plu
,e%nifica@ia4 iar noi ne pute% pune 9n %od 5u,tificat 9ntre<area dac a,e%enea Eentit@iE 9ndepline,c
criteriile %ini%ale pentru a fi con,iderate lu%i HOare ce fel de lu%e e,te o Elu%e i%po,i<ilEPI#
Pe l9ng cerin@ele con,i,ten@ei logice4 lu%ile po,i<ile tre<uie , fie de a,e%enea ma*imale ,au
complete3 adic , con@in tot ce e'i,t4 dup cu% ,u,@in4 9n prelungirea lui Lei<nit24 cercettori
conte%porani precu% A93in Plantinga H(A&"I4 Tho%a,B Pa3el H(A-;I4 M%<erto Eco H(AA0I4 E%%on
!ach H(A-AI ,au 1regorL Currie H(AA0I acetia identific conceptul de lume cu acela de uni$ers4
9n fine4 lu%ile po,i<ile ,9nt i tre<uie , fie determinate ,u< raportul ade3rului Hi<id#I4 9n ,en,ul c
orice propo2i@ie de,pre ele e,te fie ade3rat4 fie fal,# Cu% a% 32ut de5a4 lu%ea real e,te un
e'e%plu de ace,t fel: ea e,te complet3 logic consistent i determinat din unghiul ade3rului4 orice
propo2i@ie de,pre ea H,pre e'e%plu4 EP%9ntul e,te platEI fiind ,au ade3rat ,au fal,#
9n confor%itate cu Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: 20&I4 9n pofida i%plica@iilor %etafi2ice
profunde ale teoriei lu%ilor po,i<ile ,au a pro<le%elor co%ple'e cu care ea ,e confrunt4 precu% i a
contro3er,elor cu pri3ire la ,tructura aparatului ,u for%al H3e2i4 ,pre e'e%plu4 atitudinea re2er3at a
lui LLcan F(A&AG i reac@ia 3ehe%ent a lui duine F(A:3GI4 lu%ile po,i<ile ,9nt e'tre% de utile pentru
de,crierea ,e%nifica@iei4 per%i@9nd re2ultate nontri3iale4 intere,ante4 cu% ar fi
70
,pecificarea propo2i@iilor logice ca Efunc@ii din,pre lu%i 9n,pre 3alori de ade3rE Ht#n#4 #O#I H3e2i
infra4 cap# :I# Ele pot fi folo,ite de a,e%enea pentru a da ,ea% de di,cur,ul te%poral4 fie prin
,tipularea unei ordini 9n ti%p a lu%ilor ce co%pun ,etul4 fie prin focali2area a,upra aceleiai lu%i 9n
%o%ente te%porale di,tincte H3e2i co%entariul e'e%plului F"GI#
Cteva p!"#e$e a#e te!%e% #&$%#! p!'%"%#e
Identitatea n lumile posibile
Mna dintre pro<le%ele funda%entale ale teoriei lu%ilor po,i<ile4 care a ,u,citat %ereu intere,ul
filo,ofilor4 al logicienilor i al ling3itilor4 e,te identitatea indi$izilor 9n lu%ile po,i<ile FEtran,Norld
identitLEG ,au4 cu alte cu3inte4 dac unul i acelai indi3id e,te identic cu ,ine 9n diferite lu%i po,i<ile
H3e2i LeNi, (A&A F(A;-G Plantinga (A&A F(A&3G Lou' (A&A =aplan (A&A F(A&-G 7e,cher (A&A
F(A&3G Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"GI# Pro<le%a co%port at9t a,pecte logice4 c9t i a,pecte
ling3i,tice# Mr%toarele propo2i@ii 9n li%<a engle24 preluate de la !ach H(A-A: 32I4 ilu,trea2 o ,erie
de feno%ene intere,ante a,ociate cu no@iunea de identitate 9n diferite lu%i po,i<ile:
H&I .f . had reallL <een tNin,4 . Nould ha3e <een a lot happierX F?ac a fi fo,t 9ntr6ade3r gea%n4
a fi fo,t cu %ult %ai fericitXG H=I .f E%ilL ?ic>in,on had <een a %an4 ,he Nould
pro<a<lL not ha3e <een a, great a poet# F?ac
E%ilL ?ic>in,on ar fi fo,t <r<at4 pro<a<il c FeaG nu ar fi fo,t un poet aa de %are#G
-1
9n@elegerea pri%ei propo2i@ii pre,upune ,ta<ilirea unei identit@i 9ntre un indi3id din lu%ea real
HlocutorulI i doi indi3i2i dintr6o lu%e 9n care locutorul e,te gea%n i e,te cu %ult %ai fericit
(;
# 9n
con,ecin@4 dac a3e% 9n 3edere ideea unei identit@i 3erita<ile a indi3i2ilor 9n %+T %ulte lu%i
po,i<ile4 atunci ,6ar i%pune , e'plic% %odul 9n care o entitate e,te identic cu dou entit@i4
9n@elegerea celei dea doua propo2i@ii4 H-I4 pre,upune identificarea unui indi3id de ,e' fe%inin din
lu%ea real HE%ilL ?ic>in,onI cu un indi3id de ,e' %a,culin dintr6o alt lu%e# 0e poate oare# 3or<i de
identitate 9ntr6un a,e%enea ca2P E,te intere,ant de re%arcat faptul c at9t engle2a c9t i ro%+na
folo,e,c4 9n pofida diferen@ei de ,e'4 pronu%ele fe%inin pentru de,ignarea indi3idului de ,e' %a,culin#
O e'plica@ie ar con,ta 9n aceea c lu%ea real ar fi gradual %ai tare dec9t cea po,i<il4 i%aginar
(&
#
9n lu%ina ace,tui co%entariu4 pro<le%a identit@ii 9n diferite lu%i po,i<ile nu e,te nicidecu% tri3ial#
Ea a pro3ocat i continu , pro3oace pe cercettori4 care au propu, ,olu@ii 3ariate4 reducti<ile la dou
cla,e di,tincte4 9n func@ie de a,u%area ,au re,pingerea no@iunii de identitate 9n diferite lu%i po,i<ile4 9n
ace,t ,en,4 con,tat% o di,tinc@ie funda%ental 9ntre concep@iile lui Contague4 =rip>e4 Plantinga4
7e,cher ,au *inti>>a4 pe de o parte4 i LeNi,4 pe de alt parte#
La un pol ,e ,ituea2 LeNi, H(A&A F(A;-GI4 pro%otorul unei concep@ii e'centrice4 radicale 9n ace,t
do%eniu4 care con,ider c fiecare lu%e po,i<il 3ine echipat cu ,etul ,u ,pecific de indi3i2i4 c
lucrurile din lu%i diferite nu ,9nt niciodat identice4 c o entitate
(;
0 o<,er3% c li%<a engle2 folo,ete pluralul pentru referirea4 9n ace,t ca24 la un ,ingur indi3id FEtNin,EG4 9n ti%p ce
ro%+na recurge la ,ingular FEgea%nEG4 ceea ce indic o intere,ant diferen@ de natur ling3i,tic4 dar nu i logic# .deea ne6a
fo,t ,ugerat de Liana Pop#
72
dintr6o lu%e nu ,e reg,ete4 ci 9i are core,pondentul FEcounterpartEG 9n alte lu%i# 7ela@iei de
identitate LeNi, 9i ,u<,tituie4 deci4 rela@ia de core,ponden@ FEcounterpart relationEG4 care nu pre,upune
identitatea4 ci ,i%ilaritatea# Aadar4 lucruri concrete4 precu% oa%eni4 flcri4 cldiri4 <ltoace etc# ar
e'i,ta nu%ai 9ntr6o ,ingur lu%e4 nu 9n %ai %ulte# Ele pot a3ea 9n, core,ponden@i 9n alte lu%i# .n %od
nor%al4 ,u,@ine LeNi,4 o a,e%enea entitate 3a a3ea un ,ingur core,pondent 9ntr6o alt lu%e H9n ca2ul
di,cutat de noi: 1eorge O# !u,h din lu%ea real4 9n care el e,te preedinte4 i 1eorge O# !u,h dintr6o
lu%e 9n care el pierde alegerile i nu e,te preedinteI4 dar e,te po,i<il , e'i,te i core,ponden@i
%ultipli H3e2i F&G4 9n care un indi3id din lu%ea real are un frate gea%n 9ntr6o alt lu%eI# Mnele
lucruri a<,tracte 9n,4 cu% ar fi nu%erele i propriet@ile4 care nu ocup loc 9n ti%p i ,pa@iu4 nu apar@in
nici unei lu%i4 ci au e'i,ten@ de ,ine ,tttoare4 fiind identice din per,pecti3a tuturor lu%ilor# .n
acea,t concep@ie ele ,9nt core,ponden@ii lor unici 9n toate lu%ile
Hi<id#I#
La polul opu, ,e ,ituea2 %a5oritatea celorlal@i cercettori4 9n frunte cu =rip>e4 care propun 3er,iuni
ale logicii %odale ce dau ,ea% de e'i,ten@a aceluiai lucru 9n %ai %ulte lu%i i operea24 aadar4 cu
no@iunea de identitate 9n diferite lu%i po,i<ile# ?incolo de a,pectele care ,epar di3er,ele
conceptuali2ri4 cercettorii pun accent pe di,tinc@ia dintre propriet@ile eseniale ale o<iectelor4 pe
care ,e ,pri5in identitatea4 i propriet@ile lor contingente3 re,pon,a<ile de E,tadiulE ,pecific al
entit@ilor4 dat de cadrul de referin@ con,iderat H=aplan 6(A&A F(A&-GI# 7e%arc% 9n ace,t ,en, i
no@iunea intere,ant de E,uperentitateE propu, de =aplan Hi<id#I4 con,t9nd 9n acele Etran,Norld heir
line,E care ,tr<at %ai %ulte cadre de referin@ i a,igura identitatea luc%rilor 9n %ai %ulte lu%i# 9n
conceptuali2rile de ace,t gen4 doar
73
unele propriet@i ale o<iectelor ,9nt e,en@iale4 iar Eun o<iect * are proprietatea P 9n %od contingent
nu%ai dac e'i,t o ,tare de lucruri S a,tfel 9nc9t * nu ar a3ea proprietatea P dac nu ar e'i,ta S= HLou'
(A&A: (;: t#n#4 #O#I4 fapt care i%plic ideea c unul i acelai o<iect e'i,t 9n %ai %ulte lu%i
po,i<ile# O<iec@iile lui LeNi, ,au ale altor filo,ofi i logicieni la o a,e%enea te2 nu pot fi4 totui4
co%plet ignorate4 deoarece pro<le%a pre2int o co%ple'itate deconcertant# 7e,pingerea te2ei ar
echi3ala 9n, cu accreditarea ideii c un lucru e'it nu%ai i nu%ai 9ntr6o ,ingur lu%e po,i<il4
alternati3 care4 la r9ndul ,u4 i%plic a,u%p@ia c fiecare proprietate a oricrui o<iect e,te e,en@ial#
Mn ca2 particular de identitate 9n diferite lu%i 9l repre2int identitatea n toate lumile posibile3 care4
dei nu e,te o che,tiune ling3i,tic4 per%ite totui operarea unei di,tinc@ii 9ntre categoriile de e'pre,ii
referen@iale4 9n ,en,ul c anu%ite e'pre,ii de,e%nea2 acelai indi3id 9n toate lu%ile po,i<ile4 9n ti%p
ce altele de,e%nea2 indi3i2i diferi@i 9n diferite lu%i po,i<ile# =rip>e le nu%ete pe pri%ele
designatori rigizi3 iar pe celelalte designatori nonrigizi ,au accidentali H3e2i i Coe,chler i 7e<oul
(AAA F(AA"G: (::I# Ca2ul cel %ai tipic de de,ignatori rigi2i ,9nt numele proprii3 care4 9n concep@ia
filo,ofului a%erican4 ,9nt ,e%antic ne,tructurate i au referin@ direct4 ne%ediat de 3reun ,en, ,au de
3reun alt con@inut de,cripti3# ?e,crip@iile definite4 9n ,chi%<4 ,9nt de,ignatori nonrigi2i# # # W W
Kripke despre numele proprii F
Pentru 9n@elegerea corect a ace,tei di,tinc@ii4 c9t i pentru elucidarea naturii categoriilor de ter%eni
referen@iali cu care ea operea24 3o% pre2enta 9n continuare4 foarte ,uccint i nepreten@io,4 concep@ia
>rip>ean de,pre nu%ele proprii i de,pre rela@ia lor cu de,crip@iile
74
definite# `n ace,t ,cop4 3o% 9ncepe cu un e'e%plu dat de =rip>e 9n,ui H(A&2I: Cri,tofor Colu%< e,te
de regul identificat cu pri%ul european care de<arc pe @r%ul a%erican4 dar e,te foarte pro<a<il ca
3i>ingii , fi de,coperit A%erica cu %ult 9naintea ,a# Aceia care a,ocia2 9n, de,crip@ia
Ede,coperitorul A%ericiiE cu Colu%< nu folo,e,c ter%enul EColu%<E pentru a ,e referi la Eun anu%it
indi3id de pro3enien@ nordicE4 ci la figura i,toric nu%it Colu%<# Ei au de,igur con3ingeri greite
de,pre ace,ta4 dar a,e%enea con3ingeri nu %odific denota@ia nu%elui propriu4 care ,e refer direct4
ne%ediat4 la purttorul ,u# Nu%ele proprii ,9nt4 9n con,ecin@4 de,ignatori rigi2i4 9ntruc9t ,e%nific i
9n a<,en@a 3reunui ,en, ,au con@inut de,cripti3# Ele ,9nt pur i ,i%plu ataate indi3i2ilor 9n cadrul unor
cere%onii4 printr6un <ote2 ini@ial4 iar legturile a,tfel ,ta<ilite ,e propag din aproape 9n aproape4
%e%<rii co%unit@ii p,tr9ndu6le 9n proce,ul de utili2are a nu%elor# Odat ce unui indi3id i ,e ataea2
9n, un nu%e4 cone'iunea nu%elui cu referentul pare , de3in nece,ar4 nefiind o con,ecin@ a
propriet@ilor indi3idului i %en@in9ndu6,e ne%odificat chiar 9n ca2ul unei i,torii diferite a 3ie@ii
ace,tuia# .n ca2uri pro<le%atice4 co%unitatea ling3i,tic poate recurge la e'per@i pentru a deter%ina
identitatea unui anu%it indi3id4 acetia put9nd fi fie prin@ii4 ,pre e'e%plu4 fie alte per,oane apropiate
,au repre2entan@i ai autorit@ilor# Teoretic 3or<ind4 ne pute% i%agina un 3erita<il Elan@ al
co%unicriiE4 Eun lan@ cau2alE4 prin care legtura dintre un nu%e i un anu%it indi3id poate fi ur%rit
p9n la actul originar de <ote2 i poate fi 3erificat# A,tfel =rip>e for%ulea2 teoria cauzal a
numelor proprii3 pe care o de23olt apoi4 alturi al@i cercettori H,pre e'e%plu4 Putna% (A&:I4 9n
teoria cauzal a referinei3 prin e'tinderea e'plica@iei cau2ale i a lan@ului cau2al i la alte categorii de
e'pre,ii ling3i,tice#
75
`n confor%itate cu teoria 9n di,cu@ie4 nu%ele propriu ,e refer aadar direct4 ne%ediat prin fa,cicole de
de,crip@ii4 la purttorul ,u4 fiind un de,ignator rigid care de,e%nea2 acelai o<iect 9n toate lu%ile
po,i<ile natura legturii ,ale cu o<iectul e,te Ecau2alE4 ea pre,upun9nd un <ote2 ini@ial prin care
nu%ele e,te atri<uit o<iectului4 iar ceea ce contea2 pentru 3or<itori 9n utili2area eficient a nu%elor
e,te toc%ai a,ocierea a,tfel ,ta<ilit4 care ,e propag 9n cadrul co%unit@ii ling3i,tice din aproape 9n
aproape
(-
#
(-
`n afara teoriei lui =rip>e 6 care ,e 9n,crie 9ntr6o tradi@ie %ai 3eche4 inaugurat de John 0tuart Cill4 %oti3 pentru care
poart i denu%irea de teoria Cill6=rip>e H3e2i Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"G: (:3I 64 e'i,t i teorii 9n confor%itate cu
care nu%ele proprii au nu nu%ai referin@4 ci i con@inut de,cripti34 deci au ,en, ,au ,e%nifica@ie4 cea %ai cuno,cut fiind
teoria $rege67u,,ell Hi<id# 3e2i i Chap%an 2000: 2&63"I# 9n concep@ia filo,ofului <ritanic4 ,pre e'e%plu4 un nu%e precu%
>alter Scott poate func@iona ca un nu%e propriu o<inuit4 ca un ,i%plu ,i%<ol neanali2a<il 9n pr@i co%ponente4 ce
de,e%nea2 direct indi3idul EOalter 0cottE# .ndi3idul 9n di,cu@ie poate fi ,pecificat 9n, i prin de,crip@ia definit autorul lui
>a$erle/3 a crei ,e%nifica@ie depinde de ,e%nifica@iile di,tincte ale con,tituen@ilor# ?e,crip@iile definite nu ,e refer 9n, la
un anu%it indi3id4 ci %ai degra< 9l de,criu pe ace,ta4 iar nu%ele proprii func@ionea2 9n %a5oritatea ca2urilor4 ,u,@ine
7u,,ell4 ,u< for%a unor a,e%enea fascicole de descripii FEa<<re3iated de,cription,EG e'cep@iile ,9nt repre2entate de ,itua@iile
9n care utili2atorul unui nu%e propriu e,te 9n contact direct4 ,en2orial cu per,oana de,e%nat4 ca2 9n care e,te 3or<a de o
e'pre,ie cu referin@ ne%ediat# Pro<le%a principal cu care ,e confrunt o a,e%enea a<ordare con,t 9n faptul ,e%nalat i de
=rip>e c a,e%enea de,crip@ii nu ofer 9ntotdeauna garan@ii ,igure pentru identificarea referentului# 9n ace,t ,en,4 ne pute%
i%agina un ,cenariu 9n care un cercettor de,coper un docu%ent @inut a,cun, %ult 3re%e ce ate,t c ade3ratul autor al
ro%anului >a$erl/ nu e,te 0cott4 ci aicine3a H3e2i i co%entariul de,pre Colu%<I4 fapt care nu 9n,ea%n 9n, c 0cott e,te
acea alt per,oan ,au4 cu alte cu3inte4 c EOalter 0cott nu e,te Oalter 0cottE #
&;
Alte categorii de designatori rigizi
No@iunea de de,ignatpr rigid a fo,t e'tin, i la alte categorii de e'pre,ii ling3i,itce4 cu% ar fi nu%ele
de specii naturale 8tigru3 balen etc#I ,au substane FEnatural >ind,EG 8ap etcI4 %ai 9nt9i de =rip>e
9n,ui4 iar apoi de Putna% H(A&:I# 0e%antica ace,tor e'pre,ii are o ,erie de a,pecte 9n co%un cu
,e%antica nu%elor proprii4 9n ,en,ul c4 pe de o parte4 i ele ,9nt de,ignatori rigi2i4 iar pe de alt parte4
li ,e poate aplica teoria lan@ului cau2al Hdei 9n ace,t ca2 e'plica@ia e,te %ai co%plicatI# A,tfel4 9n
toate lu%ile po,i<ile4 un ter%en generic precu% tigru de,e%nea2 aceeai cla, de o<iecte4 definit de
ctre <iologi pe <a2a A?N6ului ,pecific4 diferit de acela al pi,icilor4 ,pre e'e%plu4 tot aa cu%
,u<,tanti3ul ap identific aceeai ,u<,tan@4 definit prin for%ula *
2
O# 9n con,ecin@4 9n toate lu%ile
po,i<ile 9n care e'i,t tigri4 acetia 3or a3ea acelai A?N4 i 9n toate lu%ile po,i<ile 9n care e'i,t ap4
acea,ta 3a a3ea aceeai co%po2i@ie chi%ic H3e2i i co%entariul lui Coe,chler i 7e<oul (AAA F(AA"G:
(:;I acea,ta 9n,ea%n c un ani%al cu a,pect de tigru4 dar cu un A?N diferit de acela al tigrilor4 nu
e,te tigru4 iar o ,u<,tan@ de pe planeta gea%n P%9nt FETNin EarthEG4 i%aginat de Puttna% H(A&:I4
care arat e'act ca apa4 9ndeplinete func@iile ace,teia i are denu%irea de ap pentru locuitorii
planetei 9n di,cu@ie4 dar are for%ula /Te 8nu *
2
OI4 nu e,te ap4 ci altce3a# A,e%enea for%ule4 nite
3erita<ile Eenun@uri ecua@ionale teoreticeE HCoe,ch9er i 7e<oul i<id#I4 ,9nt acce,i<ile %ai degra<
e'per@ilor4 crora le re3ine ,arcina de a fi'a o ,e%nifica@ie ,au inten,iune4 i %ai pu@in 6 3or<itorilor
o<inui@i ai unei li%<i pentru acetia fi'area referentului ,e face4 9n acea,t concep@ie4 printr6un act de
<ote2 ini@ial4 de regul pe <a2a unor rela@ii factuale cu lu%ea4 9n e,en@ ,i%ilare pentru %e%<rii unei
co%unit@i ling3i,tice date4 i nu pe <a2a ,i,te%ului lor de cunotin@e
(
77
e'plicite# 7e%arc% i de data acea,ta4 ca i 9n ca2ul nu%elor proprii4 pre2en@a unei i%portante
co%ponente inde'icale 6 o,ten,iunea H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0: -:I 64 care con,t 9n
indicarea o<iectului6rele3ant ,i%ultan cu ro,tirea enun@ului prin care ,e ,ta<ilete referin@a HETigrii ,9nt
ani%ale de ace,t tipE4 ,pre e'e%pluI acea,ta din ur% e,te 9n@elea, ca rela@ie cau2al direct 9ntre
cu3inte i o<iecte ,au cla,e de o<iecte4 care ,e propag apoi 9n cadrul co%unit@ii ling3i,tice din
aproape 9n aproape# 0en,ul ,au inten,iunea ar conta deci %ai pu@in 9n proce,ul de fi'are a referin@ei
ace,tor categorii de ter%eni
(A
4 iar pentru %a,a 3or<itorilor H3or<itorii none'per@iI feno%enul ,6ar
reduce la nite de,crip@ii ce 3i2ea2 propriet@i de regul contingente4 aa cu% ilu,trea2 i e'e%plul
ur%tor:
HAI Tigrul e,te un ani%al patruped cu <lana 3rgat#
?e,crip@ia din ace,t enun@ con@ine propriet@i e,en@iale ale tigrilor4 dar ea nu captea24 totui4 ,en,ul
ter%enului tigru3 deoarece e'i,t4 printre altele4 i tigrii al<i#
Descripii definite i nume ficionale
Pe de alt parte 9n,4 descripiile definite i nu%ele de entiti ficionale ,9nt de,ignatori nonrigi2i4
9ntruc9t ele pot de,e%na lucruri diferite 9n lu%i diferite# 9n ace,t ,en,4 de,crip@ia definit preedintele
Statelor ?nite ale Americii are o %anife,tare di,continu4 referindu6,e4 ,pre e'e%plu4 la 1eorge O#
!u,h 9n lu%ea real 9n %o%entul actual4 la !ill Clinton 9n lu%ea real 9n inter3alul
(A
De2i4 ,pre e'e%plu4 ca2ul ter%enului E<alenE# ?ei 9n trecut lu%ea a,i%ila <alenele petilor iar a,t2i ti% c ele ,9nt
%a%ifere4 fiin@ele la care ,e refereau predece,orii notri prin E<alenE ,9nt identice cu acelea de,pre care 3or<i% i noi atunci
c9nd utili2% cu39ntul#
&-
(AA2620004 ,au la Al 1ore 9ntr6o lu%e po,i<il 9n care 9n ur%a renu%rrii 3oturilor ace,ta ar fi
c9tigat alegerile# Mn lucru ,i%ilar ,eB poate afir%a i de,pre nu%ele de entit@i fic@ionale4 care
de,e%nea2 o<iecte none'i,tente4 cu% ar fi ,pecii4 per,oane u%ane4 locuri i%aginare# .n ca2ul
nu%elor de ,pecii4 pro<le%a e,te %ai clar4 dup cu% ilu,trea2 ter%enul unicorn3 care nu are
core,pondent 9n lu%ea real# Mn a,e%enea ter%en e,te un de,ignator nonrigid4 9ntruc9t ,e a,ocia2 cu
de,crip@ii diferite 9n lu%i diferite4 de,e%n9nd o fiin@ i%aginar4 aadar lip,it de A?N4 cu coad de
leu 9n unele lu%i i cu coad de cal 9n altele# Pro<le%a ,e co%plic 9n, 9n ca2ul numelor ficionale
WD
3
cu% ar fi ?on dui5ote4 0herloc> *ol%e,4 *a%let4 Dalhalla4 care denot per,ona5e ficti3e din opere
literare ,au locuri i%aginare# 9ntr6o accep@ie %ai larg4 nu foarte preci,4 nu%ele fic@ionale denot
indi3i2i ine'i,ten@i 9n lu%ea real4 neidentifica<ili aadar pe cale o,ten,i<il4 al cror ,tatut e,te chiar
din ace,t %oti3 foarte neclar# ?e,igur4 nu%ele fic@ionale au tr,turi co%une cu nu%ele proprii4 fiind
e'pre,ii ne,tructurate4 i func@ion9nd a,e%enea ace,tora prin faptul c denot pre,upu,e per,oane ,au
entit@i din lu%i co%pati<ile cu te'tele literare# E'i,t 9n, lucrri nu%eroa,e dedicate ace,tor e'pre,ii
H3e2i4 pentru acea,t pro<le%4 capitolul EThe Character, of $ictionE din cartea lui Currie (AA0I care
,u<linia24 alturi de natura lor e'tre% de co%ple'4 diferenele fa@ de nu%ele proprii# .n
confor%itate cu influenta tradi@ie ru,,ellian4 funda%ental pentru g9ndirea analitic conte%poran4 o
pro<le% principal a nu%elor fic@ionale deri3 din apartenen@a lor la cla,a termenilor singulari
FE,ingular
20
?at fiind c ,e%antica nu%elor proprii difer 9n %ai %ulte pri3in@e de ,e%antica nu%elor care denot per,ona5e literare4
unii autori4 cu% ar fi Currie H(AA0I4 utili2ea2 ter%enul de Enu%e fic@ionaleE pentru ace,tea din ur%#
&A
ter%,EG4 a cror ,e%nifica@ie e,te condi@ionat de e'i,ten@a referin@ei# 9n ace,t ,en,4 pentru ca un enun@
cu un ter%en ,ingular , fie inteligi<il4 ace,ta din ur% tre<uie , ai< referin@# 9n ca2 contrar4 dac
ter%enului ,ingular 9i lip,ete referin@a4 cu% ,e 9nt9%pl+ cu nu%ele f9c@ionale4 a cror denota@ie e,te
3id4 atunci enun@ul nu are ,en,4 el nu e'pri% nici o propo2i@ie logic i4 9n con,ecin@4 e,te
ininteligi<il# 0pre e'e%plu4 9n ur%torul enun@ ,electat de noi din nu3ela ETo 7oo% NineteenE
FECa%era (AEG de ?ori, Le,,ing i tradu, apoi 9n li%<a ro%+n4 referin@a nu%elui fic@ional E0u,an
7aNling,E e,te 3id4 %oti3 pentru care enun@ul 9n di,cu@ie nu are con@inut propo2i@iona94 9n acea,t
concep@ie#
H(0I 0u,an 7aNling, a3ea patru copii#
?ac 9n, o alt lu%e4 anu%e o lu%e a ace,tei po3e,tiri4 ar fi real4 atunci enun@ul lui ?ori, Le,,ing ar
e'pri%a o propo2i@ie 3erita<il4 ade3rat 9n lu%ile 9n care indi3idul cu nu%ele E0u,an 7aNling,E are
patru copii4 dar fal, 9n alte lu%i# E0u,an 7aNling,E ar fi de data acea,ta un nu%e propriu4 un
de,ignator rigid4 care ar tri%ite la 0u,an 7aNling, 9n toate lu%ile 9n care are denota@ie# .dentificarea
referin@ei nu%elui propriu e,te deci e,en@ial pentru 9n@elegerea enun@ului4 pentru ,ta<ilirea
,e%nifica@iei 9n ca2 contrar ,e pierde ,au ,e diluea2 9ntregul con@inut a,ertat# 9n nu3ela ,a ?ori,
Le,,ing nu ne in3it 9n,4 prin nu%ele E0u,an 7aNling,E4 , identificm un anumit indi$id la care ,e
refer enun@ul# ?e fapt4 enun@ul e,te produ,ul unui act de fictionalizare FEfiction6%a>ingEG prin care
autoarea ne in3it , adopt% o atitudine de implicare imaginati$ FE%a>e6<eliefG fa@ de con@inutul
e'pri%at 9n con,ecin@4 un a,e%enea indi3id pur i ,i%plu nu e'i,t# Cu% e,te oare totui po,i<il
atunci ca enun@ul , fac ,en,4 , fie
inteligi<ilP Currie H(AA0I propune o e'plica@ie 9n confor%itate cu care nu%ele f9c@ionale ,9nt
designatori nonrigizi3 care func@ionea2 a,e%enea unei $ariabile3 cu% ar fi cine$a3 legate de
cuantif9catorul e'i,ten@ial4 9ntr6o adaptare nepreten@ioa, a ,uge,tiilor cercettorului neo2eelande2 la
e'e%plul no,tru4 lucrurile ,6ar pre2enta dup cu% ur%ea2# E'i,t %ai %ulte lu%i co%pati<ile cu
po3e,tirea creia 9i apar@ine enun@ul4 9n func@ie de golurile din te't ,au de lucrurile a,upra crora te'tul
nu ,e pronun@ Hcu alte cu3inte4 nu3ela 9n di,cu@ie de,crie %ai %ulte lu%iI# 9n fiecare din ace,te lu%i
ale fic@iunii e'i,t4 la r9ndul ,u4 cine3a care 9ntrunete e'act toate propriet@ile atri<uite de te'tul
e'plicit lui 0u,an 7aNling, i 9nfptuiete e'act toate acti3it@ile pu,e pe ,ea%a ei4 cine3a care poart
nu%ele E0u,an 7aNling,E i are# printre altele4 patru copii4 locuiete 9n Londra etc# Acel cine3a difer
9n, de la o lu%e la alta4 E0u,an 7aNling,E de,ign9nd4 ,pre e'e%plu4 un indi3id * 9ntr6o lu%e -l3
co%pati<il cu po3e,tirea4 un indi3id /3 9ntr6o lu%e -W3 un indi3id diferit4 z3 9ntr6o lu%e -S etc# 9n
con,ecin@4 noi pute% 9n@elege po3e,tirea H9n ca2ul de fa@4 enun@ulI fr a fi nece,ar , identificm un
anu%it indi3id la care ,e refer E0u,an 7aNling,E4 ci pre,upun9nd nu%ai c e'i,t cine$a care are
atri<utele lui 0u,an 7aNling, i de,foar acti3it@ile de,cri,e4 9n@elegerea po3e,tirii i nu
identificarea 3reunui referent per%ite4 aadar4 9n@elegerea e'pre,iei E0u,an 7aNling,E4 deoarece noi
proce,% enun@ul fic@ional 9n %aniera 9n care proce,% propo2i@ia ECine3a are patru copiiE4 i anu%e
fr a ne 9ntre<a e'act de,pre cine e,te 3or<a# Mn a,e%enea feno%en apropie func@ionarea unei
e'pre,ii precu% E0u,an 7aNling,E din enun@ul fic@ional de co%porta%entul unei 3aria<ile4 i per%ite
interpretarea nu%elor fic@ionale ca 3aria<ile legate de cuantif9catorul
-(
e'i,ten@ial
2(
# A,tfel ,t9nd lucrurile4 H(0I ne ,pune c 9n nu3ela ETo 7oo% NineteenE e'i,t o per,oan
al crei nu%e e,te E0u,an 7aNling,E4 care are patru copii# 0 o<,er3% din nou c4 fiind 3or<a de un
indi3id none'i,tent 9n lu%ea real4 ci doar 9n alte lu%i4 identificarea lui e,te i%po,i<il i4 9n
con,ecin@4 9n lu%i diferite ale po3e,tirii 3o% a3ea per,oane diferite 9*3 /3 z3 9n func@ie de lu%ea
,electatI4 tot aa cu%4 in3oc9nd un e'e%plu co%entat de Currie H(AA0: (;&I4 nu%rul de copii ai lui
LadL Cac<eth4 nefiind ,pecificat 9n %od e'plicit 9n te'tul pie,ei4 3a fi diferit 9n lu%ile diferite atri<uite
ace,teia#
O a,e%enea a<ordare a nu%elor fic@ionale e,te4 9n e,en@4 de,cripti3i,t4 9n ,en,ul c4 9n utili2area lor
9n di,cur,ul fic@ional4 ,e%nifica@ia lor e,te dat de ,u%a de,crierilor cu care ele ,e a,ocia2# Nu%ele
fic@ionale ,9nt4 aadar4 designatori nonrigizi 9n acea,t concep@ie#
Pro<le%a nu%elor fic@ionale poate fi pu, 9n, nu nu%ai din per,pecti3a utilizrii lor de ctre autor3
ale crui enun@uri produc ficiunea3 ci i din per,pecti3a uzului lor metaficional3 atunci c9nd di,cut%
de,pre operele fic@ionale# 9n ace,t ,en,4 pute% ro,ti4 ,pre e'e%plu4 ur%torul enun@ 9n legtura cu
nu3ela ETo 7oo% NineteenE:
H((I 0u,an 7aNling, a3ea patru copii#
9ntr6o a,e%enea 9ntre<uin@are4 H((I e,te o a,er@iune4 deoarece 3or<itorul inten@ionea2 , co%unice
interlocutorului un lucru de,pre care are con3ingerea c e,te ade3rat4 anu%e c 9n nu3ela 9n di,cu@ie
0u,an 7aNling, are patru copii# 9n ace,t ca24 un nu%e fic@iona94
2(
Nu ne 3o% ocupa4 9n acea,t ,curt i nepreten@ioa, pre2entare4 de detaliile i%plicate 9n de%on,tra@ia ace,tei pro<le%e
H3e2i Currie (AA0: (:06(::I#
-2
E0u,an 7aNling,E 9n e'e%plul no,tru4 func@ionea2 ca un fascicol de descripii definite FEa<<re3iated
definite de,criptionEG4 argu%entea2 Currie# El r%9ne 9n, 9n continuare un de,ignator nonrigid4
9ntruc9t diferi@i cititori pot a3ea 9n 3edere de,crip@ii diferite atunci c9nd utili2ea2 ace,t nu%e# Pentru
unii E0u,an 7aN9ing,E poate fi Eo %a% a patru copii i o ,o@ie care face depre,ie pentru c renun@ la
profe,ie pentru fa%ilie i 9ngri5irea copiilor4 i care 9n final ,e ,inucide cu ga2 9n ca%era unui hotelE
,au4 pentru al@ii Eo fe%eie anor%al4 ,uferind de ,chi2ofrenie4 care ,e ,inucideE# E'e%plele pot fi
nu%eroa,e# ?e,igur4 pentru un cititor ideal4 de,crip@iile con3erg 9n,pre o interpretare adec3at a
nu3elei4 9n confor%itate cu pre,upu,ele inten@ii ale autoarei#
E'i,t 9n, o pro<ie% la o a,e%enea conceptuali2are a nu%elor fic@ionale4 ,e%nalat de =rip>e
H(A&2I4 care4 9n con,en, cu a<ordarea ,a nonde,cripti3i,t4 o<,er3 c dac ace,te nu%e ,9nt fa,cicole
de de,crip@ii4 atunci ,6ar putea 9nt9%pla ca4 9n %od accidental4 ele , ai< referin@# El propune un
,cenariu confor% cruia Connan ?oLle4 creatorul lui 0herloc> *ol%e,4 nu tie c 9n realitate e'i,t o
per,oan creia i ,e aplic toate de,crip@iile din te'tul fic@ional: arat e'act ca *ol%e,4 9nfptuiete
e'act ac@iunile pu,e pe ,ea%a lui *ol%e, etc# Or4 acea,ta ne6ar putea 9nde%na , crede% c
de,crip@iile din te'tul lui ?oLle ,9nt de,pre per,oana din realitate# Cai %ult dec9t at9t4 per,oana 9n
di,cu@ie ar fi *ol%e,4 con,ecin@ inde2ira<il a teoriei de,cripti3i,te# Chiar dac po,i<ilitatea unei
a,e%enea coinciden@e e,te practic nul4 o<,er3a@ia lui =rip>e e,te4 totui4 pertinent i tre<uie pri3it
cu aten@ie# Currie ,upune unei anali2e %inu@ioa,e pro<le%a ,e%nalat i 9i caut o re2ol3are4 pe de o
parte4 prin conectarea indi3i2ilor la te'tele de care apar@in i4 pe de alt parte4 prin indi3iduali2area
te'telor# ?up opinia ,a4 ?oLle ,crie
-3
un te't4 'i3 9n care de,crie p@aniile i acti3it@ile lui *ol%e, 9ntr6o lu%e a fic@iunii4 nea39nd nici o
cunotin@ de,pre e'i,ten@a 3reunui *ol%e, 9n lu%ea real te'tul ,u nu poate fi4 deci4 de,pre ace,t
*ol%e,# ?e,pre cellalt *ol%e, Hce9 din lu%ea realI ,e poate ,crie de a,e%enea un te't4 '
W
3 le'ical
identic cu cel al .ui ?oL9e4 dar produ, de altcine3a4 cu inten@ii diferite# $iind re2ultate ale unor acte
co%unicati3e di,tincte4 cele dou te'te de,criu indi3i2i diferi@i4 conchide Currie# O<,er3a@ia lui =rip>e
nu in3alidea24 aadar4 teoria de,cripti3i,t a nu%elor fic@ionale# .n ca2 contrar4 ar tre<ui , ad%ite%
c po3e,tirea lui ?oLle ar fi ade3rat de,pre *ol%e, din lu%ea real 9n condi@iile 9n care ea nu ,e
refer la ace,ta#
Nu toate nu%ele din operele literare ,9nt 9n, fic@ionale# .n ace,t ,en,4 re%arc% ocuren@a 9n fic@iuni a
unor nu%e precu% Napoleon4 tefan cel Care etc4 3erita<ile nume proprii care func@ionea2 a,e%enea
de,ignatorilor rigi2i4 a39nd referin@ i identific9nd indi3i2i particulari care tran,gre,ea2 frontiera
dintre realitate i fic@iune# 9n@elegerea po3e,tirilor ce con@in nu%e proprii 3ine de la ,ine4 odat ce
referin@a nu%elor e,te fi'at ,au4 cu alte cu3inte4 odat ce ,9nt identificate per,oanele reale purttoare
ale nu%elor4 %o%ent din care enun@urile con,tituti3e ale ace,tora e'pri% nite 3erita<ile propo2i@ii
logice# Totui4 ace,te enun@uri Hfic@ionaleI nu ,9nt a,er@iuni pentru c ele ,9nt produ,ul unor acte de
fic@ionali2are prin care autorul caut , 9l i%plice i%aginati3 pe cititor# Cu alte cu3inte4 po3e,tirea e,te
de,pre o per,oan real4 fr 9n, a fi ade3rat de,pre acea,t per,oan4 cu% e,te ca2ul cu Napoleon
din zboi i pace Hco%entat de CurrieI ale cnii acti3it@i de,cri,e 9n ro%an e,te po,i<il , nu fi a3ut
core,pondent 9n realitate#
84
Statutul ontologic al lumilor posibile
O alt pro<le% contro3er,at 9n cadrul teoriei lu%ilor po,i<ile pri3ete ,tatutul ontologic al ace,tor
lu%i i4 i%plicit4 al o<iectelor pe care ele le con@in# O po2i@ie influent e,te e'pri%at4 9n ace,t ,en,4 de
LeNi,4 adept al realismului modal3 9n confor%itate cu care lu%ea noa,tr e,te doar una dintre lu%ile
po,i<ile4 celelalte lu%i nefiind diferite nici prin natura lor4 nici prin %odul lor de e'i,ten@# 0u,@intor
al unui actualism radical4 filo,oful a%erican crede 9n e'i,ten@a lucrurilor nonactuale4 po,i<ile4 i
propune chiar doi cuantificatori e'i,ten@iali4 unul cu do%eniu neli%itat FEunre,trictedEG4 ,u< inciden@a
cruia cad toate o<iectele po,i<ile4 fie e'i,tente4 fie none'i,tente4 i un altul cu do%eniu li%itat
FEre,trictedEG4 care ,e aplic lu%ii reale i lucrurilor pe care acea,ta le con@ine# Ter%enul EactualE are4
9n concep@ia ,a4 o natur inde'ical4 referin@a ace,tuia depin29nd de circu%,tan@ele ,au de lu%ea 9n
care ,e produce enun@ul4 actualitatea fiind aadar un lucru relati3: atunci c9nd ,pune% c o lu%e e,te
actual Enu atri<ui% lu%ii re,pecti3e un ,tatut ontologic ,pecial o identific% doar ca lu%ea 9n care
,e produce enun@ulE HLeNi,4 apud Lou' (A&A: "; t#n#4 #O#I# La fel ,e pune pro<le%a i 9n ca2ul
o<iectelor4 a cror actualitate4 definit 9n ter%eni inde'icali4 e,te o proprietate deter%inat de rela@ia
dintre o<iect i enun@4 un o<iect fiind actual atunci c9nd ,e afl 9n lu%ea 9n care ,e ro,tete enun@ul#
Toate lu%ile po,i<ile ,9nt4 9n con,ecin@4 la fel de reale4 i toate o<iectele care le populea2 la fel de
e'i,tente 9n acea,t concep@ie radical4 ,tr<tut de un Epo,i<ili,% e'tre%E Hi<id#I#
Po2i@ia radical a lui LeNi, a generat o ,erie de reac@ii4 dar ea i6a do3edit fecunditatea 9n a<ordarea
din per,pecti3a lu%ilor po,i<ile a di,cur,ului fic@ional H3e2i Currie (AA0 7Lan (AA( Oltean (AA&I4
care ,e refer la o<iecte none'i,tente ,ituate 9n lu%i i%aginare4 con,truite
-:
prin inter%ediul li%<a5ului# A,e%enea lu%i nu pot fi reale pentru noi4 deoarece nu noi ,9nte% aceia
care 3or<i% 9n cadrul lor4 ci per,ona5ele ele ,9nt 9n, reale pentru per,ona5e 6 locuitorii lor 64 e'plica@ie
care ,ati,face intui@ia noa,tr c lu%ea fic@ional e,te4 dintr6un alt punct de 3edere4 real4 c ea
actuali2ea2 po,i<ilit@i neactuali2ate#
O reac@ie la po,i<ili,%ul e'tre% al lui LeNi, 3ine din partea lui 7e,cher H(A&AI4 9ntr6un articol de,pre
,tatutul ontologic al o<iectelor reale i al o<iectelor po,i<ile# 9n concep@ia filo,ofului a%erican4 doar
lucrurile i ,trile de lucruri reale e'i,t cu ade3rat4 po,i<ilit@ile neactuali2ate e'i,t9nd nu%ai ca
o<iecte ale anu%itor proce,e intelectuale4 ele fiind dependente de actele %entale# 7e,cher 3or<ete de
dualism 9n ca2ul e'i,ten@ei actuale4 di,ting9nd lucrurile ,au ,trile de lucruri e'i,tente4 pe de o parte4 i
g9ndurile ,au actele %entale de,pre lucruri ,au ,trile de lucruri4 pe de alt parte# 9n ca2ul po,i<ilit@ilor
neactuali2ate4 ,itua@ia ontologic are o natur monist3 deoarece entit@ile 9n di,cu@ie nu e'i,t cu
ade3rat4 ci ,9nt co%ple%ente ale unor proce,e %entale4 fiind pre,upu,e4 i%aginate etc4 iar 9nlturarea
actului %ental prin care ele ,9nt concepute atrage dup ,ine di,pari@ia lor4 fapt care nu ,e 9nt9%pl 9n,
9n cellalt ca2# 9n plu,4 7e,cher in3oc inco%plete@ea de,cripti3 a lucrurilor po,i<ile4 tr,tur prin
care ele difer de lucrurile ce e'i,t 9n %od actual# 9n ace,t ,en,4 cu pri3ire la un lucru * e'i,tent 9n
realitate4 fie EfH'IE4 fie E6fH5cIE e,te ade3rat cu alte cu3inte4 o<iectul * ,au are4 ,au nu are o anu%it
proprietate4 indiferent de proprietatea de,pre care e,te 3or<a# 0itua@ia e,te 9n, diferit 9n ca2ul
lucrurilor po,i<ile none'i,tente4 indi3iduali2area lor reali29ndu6,e prin caracteri2ri inco%plete ,u<
raport de,cripti3 iar acea,t inco%plete@e de,cripti3 le di,tinge 9n %od radical de lucrurile e'i,tente
9n %od real H3e2i4 9n
-;
ace,t ,en,4 i di,cu@ia de,pre entit@ile fic@ionale4 care ,9nt4 de cele %ai %ulte ori4 fa,cicole de
de,crip@iiI# Conclu2ia lui 7e,cher e,te c po,i<ilit@ile ipotetice neactuali2ate ,au lucrurile po,i<ile
none'i,tente nu e'i,t 9n lu%ea realit@ii o<iecti3e#
Lu+i 3o)i5i(* 0i ti3uri d* 3ro3o6i-ii
0 lu% acu% ur%toarele enun@uri:
H(2I ?ac a fo,t a,a,inat4 e,te %oart#
H(3I Mn <urlac e,te un <r<at nec,torit#
H("I Pdurea a 9n3er2it#
E'e%plele H(2I i H(3I poart nu%ele de propo2i@ii analitice pentru c ,9nt ade3rate 9n 3irtutea
,tructurii lor ling3i,tice ,au a ,en,ului cu3intelor care le co%pun4 un ,i%plu proce, de anali2 fiind
,uficient pentru e3aluarea lor# A,e%enea propo2i@ii ,9nt ade3rate 9n toate lu%ile po,i<ile4 %oti3
pentru care4 dup =rip>e H(A&2I4 ele ,9nt n mod necesar ade$rate3 iar cunoaterea ade3rului lor e,te
a priori3 ea preced9nd e'perien@a ,au fiind independent de acea,ta# Mn alt e'e%plu de enun@ ade3rat
9n %od nece,ar i a priori e,te H(:I4 care poart 9n, %arca tri$ialitii H3e2i Coe,chler i 7e<oul
(AAA: (:2I4 neaduc9nd nici o infor%a@ie#
H(:I Luceafrul de ,ear e,te luceafrul de ,ear#
Propo2i@ia H("I e,te 9n ,chi%< sintetic3 deoarece ,ta<ilirea ade3rul efliu ,e poate face nu%ai pe <a2a
,en,ului ele%entelor Eco%ponente4 ci pre,upune i 3erificarea core,ponden@ei cu lu%ea#
G?
Nu nu%ai propo2i@iile analitice pot fi 9n, ade3rate a priori3 ci i unele propo2i@ii ,intetice H9n
confor%itate cu .%%anuel =ant4 apud Chap%an 2000: &-I4 cu precdere acelea care pri3e,c
cunoaterea de tip %ate%atic# .n ace,t ,en,4 o propo2i@ie precu% H(;I e,te ade3rat a priori3 fiind
con,i,tent cu 5udec@ile noa,tre %ate%atice4 propriet@i ale %in@ii ) creierului FE%ind ) <rainEG H3e2i
Cho%,>L (A--I# Anali2a ele%entelor indi3iduale din care e,te co%pu, H(;I nu poate do3edi 9n,
ade3rul ,u4 deoarece nici 9n repre2entarea lui apte3 nici 9n aceea a lui cinci3 nu g9ndi% nu%rul
doisprezece ,au4 cu alte cu3inte4 ,e%nifica@ia predicatului doisprezece nu e,te con@inut 9n ,e%nifica@ia
lui apte plus cinci3 Edoi,pre2eceE fiind ,u%a unei infinit@i de nu%ere 9ntregi: ( f ((4 0 f (24 (( f (4
62 f ("4 ; f ;4 6- f 20 etc4 el put9nd fi g9ndit 9n %ulte alte feluri# Propo2i@ia H(;I nu e,te deci analitic4
ci ,intetic#
H(;I apte plu, cinci fac doi,pre2ece# )
9n con,ecin@4 propo2i@iile H(2I4 H(3I4 H(:I i H(;I ,9nt ade3rate n mod necesar i a priori4
?up =rip>e H3e2i i Coe,chler i 7e<oul (AAA: (:3I4 nece,itatea unui enun@ poate fi 9n, i a
posteriori3 ca2 9n care ea depinde de ceea ce ,e cunoate din e'perien@4 lucru ilu,trat de ur%toarele
e'e%ple:
H(&I Luceafrul de di%inea@ e,te luceafrul de ,ear#
H(-I .on !ar<u e,te ?an !ar<ilian#
?ac e,te ade3rat c Luceafrul de diminea este luceafrul de sear i c Ion 2arbu este ,an
2arbilian3 atunci4 @in9nd cont de ,uge,tiile filo,ofului a%erican4 pute% ,pune c H(&I i H(-I ,9nt
ade3rate 9n toate lu%ile po,i<ile i4 9n con,ecin@4 n mod necesar ade$rate3 dar
ade3rul lor e,te a posteriori3 identitatea dintre entit@ile care le co%pun fiind o<iectul unei
de,coperiri# Propo2i@iile de ace,t tip ,9nt ,intetice i infor%ati3e4 iar ade3rul lor e,te $erificabil prin
o<,er3a@ie ,au prin te,te ,pecifice# Mn alt e'e%plu de enun@ nece,ar a posteriori e,te H(AI#
H(AI Apa 9nghea@ la 2ero grade cel,iu,#
0e %ai con,ider c propo2i@iile pot fi ade3rate i n mod contingent ,au accidental dac ele ,9nt
ade3rate nu%ai 9n anu%ite lu%i i fal,e 9n alte lu%i# A,e%enea propo2i@ii ,9nt ,intetice i au o
pronun@at 3aloare infor%ati34 fapt ilu,trat de
H20I 1eorge O# !u,h e,te preedintele 0tatelor Mnite ale A%ericii4
care e,te un enun@ ade3rat 9n lu%ea noa,tr4 dar nu 9n toate lu%ile po,i<ile: e'i,t lu%i 9n care
1eorge O# !u,h nu a de3enit preedinte al 0#M#A#4 deoarece el nu a c9tigat alegerile ,au nu a candidat
pentru acea,t func@ie# Propo2i@ia H20I e,te4 aadar4 9n %od contingent ade3rat# Cai e'i,t i
propo2i@ii n mod necesar false3 dac ele ,9nt fal,e 9n toate lu%ile po,i<ile# Mn e'e%plu e,te H2(I:
H2(I Luceafrul de di%inea@ nu e,te luceafrul de
,ear#
Acea,t propo2i@ie e,te fal, 9n toate lu%ile po,i<ile4 deci i 9n lu%ea noa,tr4 pentru c propo2i@ia:
Luceafrul de diminea este luceafrul de sear e,te ade3rat 9n lu%ea noa,tr i 9n toate lu%ile
po,i<ile# .n con,ecin@a4 ea e,te n mod necesar fals4
,%
H. CON%TRUC'II INTEN%IONALE
`n capitolul precedent a% 32ut c 3aloarea de ade3r a propo2i@iilor nu poate fi 9ntotdeauna
,pecificat prin raportare la lu%ea real4 e'i,t9nd propo2i@ii care recla% o e3aluare relati3 la lu%i
po,i<ile ,au circu%,tan@e alternati3e4 cu% ar fi acele propo2i@ii care ,e refer la ,itua@ii trecute3
ipotetice ,au presupuse4 .n ,copuri ilu,trati3e repet%4 %ai 5o,4 c9te3a e'e%ple
H(I .on era ,tudent#
H2I ?ac .on ar fi ,tudiat4 ar fi pro%o3at e'a%enul#
H3I .on crede c p+%9ntul e,te plat#
A,e%enea propo2i@ii cu 3er<e la ti%pul trecut ,au 3iitor4 la %odul condi@ional4 cu 3er<e de atitudine
prepo2i@ional 9a crede3 a spune3 a0i imagina etcI4 cu 3er<e %odale4 precu% i propo2i@iile
interogati3e4 e'cla%ati3e ,au o ,erie de alte categorii de ele%ente ling3i,tice ,9nt cuno,cute4 9n
,e%antica for%al4 ,u< denu%irea de construcii intensionale4
Con,truc@iile inten,ionale au 9n co%un faptul c denota@ia lor4 3aloarea de ade3r 9n ca2ul
propo2i@iilor4 nu poate fi ,pecificat dec9t prin con,iderarea unor circu%,tan@e alternati3e4
contrafactuale ,au lu%i po,i<ile 9n %o%ente te%porale di,tincte H3e2i ,upra4 cap# "I# E,te rele3ant 9n
ace,t ,en, H3I4 care4 prin 3er<ul de atitudine prepo2i@ional a crede3 e'pri% %odul 9n care un indi3id
pe nu%e .on ,e raportea2 la o inten,iune ,au o propo2i@ie4 9n ca2ul no,tru Epmntul este platG4
A0
Anali2a unor a,e%enea con,truc@ii pre,upune aprofundarea no@iunilor de propoziie3 proprietate ,au
concept indi$idual propu,e de $rege pentru diferitele tipuri de e'pre,ii ling3i,tice H3e2i ,upra4 cap# (I#
?in punct de 3edere ,e%antic4 o propo2i@ie di3ide ,itua@iile 9n dou grupuri %ari: acelea pe care le
caracteri2ea2 adec3at H9n care ea e,te ade3ratI i acelea pe care le caracteri2ea2 inadec3at H9n care
nu e,te ade3ratI# Codul ace,ta de a pri3i lucrurile ,ugerea2 c propoziia ,e a,ocia2 9n fiecare
lu%e rele3ant cu o 3aloare de ade3r H3e2i Ta<elul (4 dup Chierchia i CcConnell61inet (AA0: 20-I4
c ea e,te o funcie dinspre lumi posibile nspre $alori de ade$r3 ade3rat 9n lu%ile 9n care e,te
ade3rat4 fal, 9n celelalte lu%i H3e2i $igura (4 i<id#I# Mn e'e%plu 9n ace,t ,en, poate fi edificator# 0
pre,upune% c 9n proce,ul de e3aluare a propo2i@iei H"I conte%pl% ur%toarele lu%i rele3ante: -l3
lu%ea real4 9n care 1eorge O# !u,h e,te preedinte -S3 o lu%e 9n care 1eorge O# !u,h pierde
alegerile 9n toa%na anului 2000 i Al 1ore c9tig cu un nu%r %are de 3oturi -:3 o lu%e 9n care
1eorge O# !u,h pierde alagerile 9n ur%a renu%rrii 3oturilor4 iar Al 1ore c9tig la li%it -O3 o
lu%e 9n care Al 1ore c9tig alegerile4 dar4 datorit unui ,candal4 e,te ,ilit , de%i,ione2e4 iar
3icepreedintele de%ocrat preia func@ia de preedinte i -P3 o lu%e 9n care Al 1ore c9tig alegerile4
dar e,te a,a,inat i 3icepreedintele de3ine apoi preedinte#
H"I Al 1ore e,te preedintele 0tatelor Mnite ale Arnericii#
A(
'abelul 1
w
4-O
4-l
4-P
r
P N
1
\
N4-S
J
unde > e,te ,etul de lu%i rele3ante4 iar lu%ile 9ncercuite4 -S i -:3 ,9nt acelea 9n care propo2i@ia p e,te
ade3rat# Ta<elul ,urprinde un a,pect intere,ant4 anu%e c o propoziie este un set de lumi4
p 2
-l 6Y 0
-:
Aigura 1
r
9n %od ,i%ilar4 proprietatea fregean a,ociat cu un predicat de3ine4 9n noua conceptuali2are4 o
funcie dinspre lumi nspre mulimi de indi$izi ,au4 cu alte cu3inte4 un ,et co%pu, din %ul@i%ile de
referen@i ai
%
predicatului 9n fiecare lu%e po,i<il# 0pre e'e%plu4 aplic9nd cadrul lu%ilor po,i<ile la predicatul fuge3
3o% ,pune c ,en,ul ace,tuia Hce 9n@elege% prin a fugi3 proprietatea a,ociat cu predicatul ,electatI
e,te dat de a,pectele ce define,c apartenen@a la ,etul de lucruri care fug 9n fiecare lu%e po,i<il# La
r9ndul ,u4 conceptul indi$idual fregean a,ociat cu nu%ele i de,crip@iile definite de3ine o funcie
dinspre lumi nspre indi$izi3 tran,for%9ndu6,e 9ntr6un ,et de referen@i: ,etul co%pu, din indi3i2ii
identifica@i prin a,e%enea e'pre,ii 9n fiecare lu%e po,i<il# 0pre e'e%plu4 ,en,ul e'pre,iei
preedintele om@niei 3a fi dat de ,etul al crui %e%<ru e,te indi3idul care4 9n fiecare lu%e po,i<il4
de@ine func@ia ,upre% 9n ,tatul ro%+n: .on .lie,cu4 E%il Con,tantine,cu4 Corneliu Ddi% Tudor4
Nicolae Ceaue,cu etc# Con,tat%4 aadar4 c ,en,ul4 care are natura unui concept4 do<9ndete o
accep@ie %ai preci, 9n cadrul ,e%anticii lu%ilor po,i<ile4 de3enind4 pentru diferitele categorii de
e'pre,ii ling3i,tice4 un set de refereni HOei,ler i Cile>ic 2000: 2:" t#n#4 #O#I# 9n con,ecin@4 prin
aplicarea lu%ilor po,i<ile la cercetarea feno%enelor inten,ionale ,e p,trea2 caracterul 9n e,en@
denota@ional al teoriei ,e%antice4 e'pre,iilor ling3i,tice atrti<uindu6li6,e e'ten,iuni nu nu%ai 9n lu%ea
real4 ci i 9n fiecare lu%e po,i<il#
Pentru a da ,ea% de a,pectele te%porale ale di,cur,ului4 3o% opera4 aa cu% a% anticipat de5a H3e2i
,upra4 cap# "I4 nu nu%ai cu lu%i po,i<ile4 ci i cu lu%i po,i<ile 9n %o%ente te%porale di,tincte#
0pa@iul logic poate fi acu% repre2entat prin ur%toarea diagra% Hdup Chierchia i CcConnell61inet
(AA0:S20AI4 care
ilu,trea2 c4 prin 2onele pe care le decupea24
propo2i@iile ,9nt %ul@i%i de perechi lu%e6ti%p 8circumstane7"
A3
Lu%i
-S 66-W 00-l =
ti%p
t2
t3 ### %o%ente
Cu% a% artat 9n capitolul precedent H3e2i ,upra4 cap "I4 pentru a da ,ea% de con,truc@iile
inten,ionale4 ,e i%pune ela<orarea unui nou %odel J>3 '3 J3 ?3 IK Hi<id#I i operarea cu un nou
calcul predica@ional4 de data acea,ta unul intensional3 care con@ine o func@ie de interpretare diferit4 de
for%a F G&3-3t3g3 Hi<id#I#
`nainte de pre2entarea principalelor tipuri de con,truc@ii inten,ionale 9n li%<ile naturale4 3o% %ai
e'plica nite ,i%<oluri utili2ate pentru 9n@elegerea for%ali2rilor propu,e# Coordonatele de lu%e i
ti%p cu care 3o% opera 3or fi definite 9n raport de circu%,tan@ele pe care le de,criu enun@urile ,au
propo2i@iile incap,ulate# ?ac -l e,te lu%ea real ,au o lu%e co%pati<il cu po3e,tirea4 9n ca2ul unui
enun@ ,electat dintr6un te't fic@ional
22
4 i ti e,te ti%pul enun@rii4 atunci -W 3a fi o lu%e acce,i<il
23
din
-l3 co%pati<il4 ,pre e'e%plu4 cu
Anali2a poate fi e'tin, i la enun@uri ,electate din te'te f9c@ionale4 con,ider9nd c ace,tea de,criu un ,i,te% alternati34 centrat
pe o lu%e a po3e,tirii ,au a fic@iunii4 -l3 diferit de lu%ea real4 9n 5urul creia ,9nt di,pu,e lu%i periferice4 -W3 -S etc4
acce,i<ile din cuprin,ul po3e,tirii prin 9ntre<uin@area unor e'pre,ii creatoare de lu%i H3e2i 7Lan (AA( Oltean (AA:IB#
23
O lu%e po,i<il poate fi acce,at dintr6o alt lu%e# Con,ider9nd lu%ile po,i<ile drept con,tructe %entale4 Carie6Laure
7Lan H(AA(I locali2ea2 rela@iile de acce,i<ilitate 9n diferite acte %entale prin care ne 9ndeprt% de lu%ea real H,pre
e'e%plu4 a0i imagina c3 a $isa7
A"
ceea ce crede ,au ,pune cine3a Hindi3id din lu%ea real ,au per,ona5I4 iar -S3 o lu%e acce,i<il din
-W4 ?e a,e%enea4 tW 3a de,e%na ti%pul de referin@: trecut4 9n ca2urile di,cutate %ai 5o,# 9n afar de
J*3 /K3 care de,e%nea2 o pereche de indi3i2i4 3o% %ai 9ntre<uin@a i ,i%<olurile 8*3 /H i e3 pri%ul
repre2ent9nd o %ul@i%e finit4 al doilea apartenen@a la un ,et# Cele dou puncte din repre2entarea
for%al ,9nt %enite , ofere de,crieri %ul@i%ilor4 9n,e%n9nd Ea,tfel cE ) Eaa cE#
Codalitatea
Codalitatea e,te o no@iune care cuprinde %i5loacele 3ariate folo,ite de 3or<itori pentru a6i %odula
con3ingerile pri3ind ade3rul unei propo2i@ii# 0 lu% e'e%plul H(I:
H(I .on a plecat la %are#
Acea,t propo2i@ie e'pri% con3ingerea 3or<itorului c ea e,te ade3rat# ?e,igur4 3or<itorul ,e poate
9nela ,au poate %in@i4 dar practica con3er,a@ional ne ,pune c4 de regul4 3or<itorii 9ncearc ,
co%unice ade3rul 9n %,ura 9n care ace,ta e,te acce,i<il# 0i,te%ele %odale per%it 3or<itorilor ,
,e%nale2e con3ingeri %ai %ult ,au %ai pu@in fer%e4 prin ,trategii diferite4 cu% ilu,trea2 H2I4 9n
care propo2i@iile con@in ad3er<e
,au de o alt lu%e Hcentru de referin@I i cre% a,tfel o 9ntreag re@ea
0de0 lu%i# Proce,ul4 nu%it recentrare4 repre2int un ge,t funda%ental al
fic@iunii4 dar ,e produce de a,e%enea4 ,u,@ine ea4 9n di3er,e alte
E,itua@ii4 cu% ar fi 5ocuri ale copiilor4 3i, etc# 7ela@iile de acce,i<ilitate
co%port 9n, i un a,pect logic Hi<id##I4 9n ,en,ul c o lu%e e,te
po,i<il dac i nu%ai dac e,te deter%inat ,u< raportul ade3rului i
e,te con,i,tent4 con@in9nd ,tri de lucruri care nu 3iolea2 legile
logicii: P ,au 6i P4 nu P i Si P4 unde 6r ,i%<oli2ea2 nega@ia#
A:
predicati3e4 i H3I4 9n care 9nt9lni% 3er<e de atitudine propo2i@ional He'e%plele ,9nt preluate din 0aeed
F(AA&G ele e'pri% 9ntr6o grada@ie de,cre,c9nd con3ingerile locutorului c propo2i@ia)I e,te
ade3ratI:
H2I a# E,te ,igur c p4
<# E,te pro<a<il c p4
c# E,te po,i<il c p4
H3I a# tiu c p4
<# Cred c p4
c# C 9ndoie,c c p4
d4 Nu cred c p4
Mn alt %i5loc4 %ai ,pecific4 de e'pri%are a atitudinii 3or<itorilor fa@ de propo2i@ii con,t 9n utili2area
3er<elor %odale4 de,pre care ne propune% , di,cut% 9n cele ce ur%ea24 ,au utili2area 3er<ului de
atitudine propo2i@ional Ea tiE FV a puteaG4 9n li%<a ro%+n# 0 lu%4 9n ace,t ,en,4 propo2i@ia H"I4
preluat din Chierchia i CcConnell61inetH(AA0I#
H"I Pa3arotti poate ) tie c9nta#
Con,tat% c 3er<ul %odal ,e co%<in cu 3er<ul principal4 aflat 9n ro%+n la %odul infiniti3 ,au la
con5uncti3 Hcf# Etie ) poate , c9nteEI4 el a,ociindu6,e4 aadar4 cu 3er<ul principal4 9n 3arianta
o<inuit4 ne%arcat4 9n care ,u<iectul preced 3er<ul
2"
# 0tructura ,intactic4 9n ter%eni generati3i4 a
lui H"I ar fi4 prin ur%are:
2"
Ordinea ne%arcat a cu3intelor 9n li%<a ro%+n e,te 0DO H,u<iect4 3er<4 o<iectI: E.on citete carteaE# 9n ca2uri %arcate ,u<
raport prag%atic4 9n,4 ea poate de3eni OD0: ECartea o citete .onE# La fel ,e 9nt9%pl i cu 3er<e9e %odale4 care ocup4 de
regul4 po2i@ia a doua 9n propo2i@ie4 dup ,u<iect: EPa3arotti poate c9ntaE ,pre e'e%plu4 dar pot ocupa i po2i@ia ini@ial4 9n
,copuri e%fatice: EPoate c9nta Pa3arottiE
A;
H:I F
,
Pa3arotti Fpoate ) tie c9ntaGG ,au4 folo,ind ,i%<oluri gra%aticale4
H;I F
,
1N F.N$L 1DGG4
unde 04 din engle2e,cul senlence 9n,ea%n Efra2E 1N 9n,ea%n grup nominal6 .N$L e,te nodul
fle*iune FEinflectionEG4 ,u< care ,9nt generate %orfe%eie 3er<ale care e'pri% acordul Hper,oan4
nu%rI4 ti%pul i a,pectul gra%atical4 precu% i 3er<ele %odalele4 nega@ia etc4 9ntr6o 3er,iune
influent a gra%aticii generati3e
2:
1D a<re3ia2 con,tituentul grup $erbal3 al crui centru FEheadEG
e,te 3er<ul principal4 D# Ec9ntaE iar parante2ele drepte captea2 faptul c unele ,tructuri ,9nt
9ncap,ulate# Codalele4 la r9ndul lor4 ,9nt re,cri,e dup cu% ur%ea2:
H&I C6Y putea4 tre<ui##4
9ntr6o interpretare ,e%antic adec3at a unei a,e%enea propo2i@ii ,e i%pune 9n, e'plicitarea intui@iei
noa,tre4 ,e%nalate i de Chierchia i CcConnell61inet H(AA0I4 c E%odali2areaE ,e aplic 9ntregului
con@inut prepo2i@ional4 nu nu%ai 3er<ului# .n con,ecin@4 9n repre2entarea for%ei logice a propo2i@iei4
categoria .N$L4 ,u< inciden@a creia cade e'pre,ia %odal4 tre<uie ridicat
,au EPoate Pa3arotti c9ntaE# A,e%enea ordini %arcate4 9n care 3er<ul la %odul per,onal nu 3ine dup ,u<iect4 nu tran,for%
9n, li%<a ro%+n 9ntr6o li%< OD04 ,pre e'e%plu Hpentru pro<le%a cla,ificrii li%<ilor 9n func@ie de ordinea principalilor
con,tituen@i propopo2i@ionali4 3e2i *oc> (AA(: 3(;6320 i Croft (AA0: ";6;2I#
:
A3e% 9n 3edere teoria .o$ernment and
binding ,au Principles and
Uparameters3 ela<orat 9n anii B-0 de Cho%,>L i di,cipolii ,i H3e2i4 9n ace,t ,en,4 Cho%,>L (A-; *aege%an
(AA(5QCornile,cu (AA:I# Pe
Eparcur,ul pre2entei lucrri oper% 9n, cu o accep@ie pri%ar4 %ai apropiat ,copurilor noa,tre4 a ,i%<olului
.N$LFEfle'iuneEG4 neidentific9ndu6( aici4 din %oti3e de ,i%plitate i claritate4 cu propo2i@ia FE,entenceEG4 aa cu% ,e
procedea24 pe <un dreptate4 9n 3er,iunile gra%aticii generati3e 9n di,cu@ie#
A&
,au micat la ,t9nga i ataat nodului 04 feno%en reflectat 9n li%<a ro%+n i 9n ,tructura de
,uprafa@ a propo2i@iei 9n ca2uri prag%atic %arcate4 cu% ar fi EPoate ) tie Pa3arotti c9ntaE4 de care nu
ne propune% 9n, , ne ocup% 9n Elucrarea de fa@ H3e2i i Nota 2"I#
H-I 4 F, .N$L F
,
1N 1DGG4 deci
HAI FCO?AL F
,
1N 1DGG ,au Fpoate F
,
Pa3arotti c9ntaGG
7epre2entarea ,e%antic a ca2urilor prag%atic ne%arcate din ro%+n e,te aadar diferit de aceea
,intactic4 ceea ce ,e poate interpreta ca un argu%ent 9n plu, 9n fa3oarea te2ei confor% creia4 la un
anu%it ni3el de anali24 ,e%antica ,e ,epar de ,inta'4 nealiniinduZ,e 9ntotdeauna la acea,ta din
ur%
2;
Hfeno%enul e,te %ai e3ident 9n engle24 unde ordinea cu3intelor e,te rigidI# .n tran,crierea
for%ei logice a propo2i@iilor4 3er<ele %odale figurea2 aadar ca operatori pi0opoziionali4
0 lu% acu% H(0I4 care con@ine un 3er< %odal precedat de nega@ie:
H(0I Pa3arotti nu poate c9nta#
O<,er3% c i nega@ia H3e2i i ,upra4 cap# 3I4 care e,te generat tot ,u< nodul .N$L4 ,e grupea2 cu
3er<ul %odal
2&
4 feno%en repre2entat 9n H((I:
2;
Pentru rela@ia dintre ,e%antic i ,inta' 3e2i 7o,en H(AA;6(AA& F(A-"GI4 unde ,e aduc argu%ente i%<ata<ile cu
pri3ire la independen@a4 9n principiu4 a rela@iilor gra%aticale fa@ de rolurile ,e%antice i4 i%plicit4 a ,e%anticii fa@ de
,inta'# 9n concep@ia autoarei4 nu e'it o aliniere uni3er,al a rolurilor ,e%antice la rela@iile gra%aticle4 ci nu%ai o mic
aliniere# Cu alte cu3inte4 ,tructurile ,intactice4 chiar dac au rol e,en@ial 9n con,truc@ia ,au articularea ,e%nifica@iei4 ,9nt
di,tincte de ,tructurile ,e%antice#
2&
Pentru repre2entarea propo2iu@iilor negati3e 9n li%<a ro%+n4 3e2i i E%anuel Da,iliu H(A&0: (&-6(&AI#
A-
HliI .N$L6gHNE1I
T.CP
CO?AL
etc#
O repre2entare ,e%antic adec3at tre<uie , capte2e 9n, din nou faptul c nu nu%ai %odalul4 ci
9ntregul con@inut propo2i@ional cade ,u< inciden@a nega@iei4 ceea ce recla%4 i de data acea,ta4
ridicarea ,au %icarea la ,t9nga a nodului .N$L i ataarea ace,tuia categoriei 0
2-
# HE,te intere,ant de
re%arcat c feno%enul e,te reflectat 9n li%<a ro%+n 9n ,tructura de ,uprafa@ a propo2i@iei 9n ca2uri
prag%atic %arcate: ENu poate ) tie Pa3arotti c9ntaE#I 9n con,ecin@4 for%a logic 3a fi:
H(2I FNE1 FCO?AL F
,
Pa3arotti c9ntaGGG ,au
:
H(3I Fnu Fpoate F
,
Pa3arotti c9ntaGGG
?ac dori% 9n, , d% ,ea% de 3aloarea lui Ea puteaE din H(0I ,e%antica po,i<ilit@ii logice nu pare
, ofere condi@iile corecte de ade3r pentru c 9n ace,t ca2 enun@ul ne6ar ,pune c nu e'i,t nici o lu%e
po,i<il 9n care Pa3arotti c9nt
2A
# Con,tatarea r%9ne 3ala<il i pentru Ea tre<uiE din H("I4 preluat tot
din aceiai autori HChierchia i CcConnell61inet (AA0: 23;I4 deoarece con,ecin@a aplicrii ,e%anticii
po,i<ilit@ii logice 9n ace,t ca2 ar fi c nu e'i,t nici o lu%e po,i<il 9n care Pa3arotti , nu fie autorul
,cri,orii anoni%e de,pre care e,te 3or<a#
H("I Pa3arotti tre<uie , fi ,cri, acea,t anoni%#
2-
?eoarece 9n accep@ia %ai tehnic din 3er,iunile .o$ernmnent and binding ,au Principles and pararneters a gra%aticii
generati3e4 0 FEfra2aEG repre2int proiec@ia %a'i%al a categoriei .N$L FEfle'iuneEG4 ace,t din ur% ,i%<ol ia
locul lui 0 9n repre2entrile ,tructurilor ,intacticeH3e2i i nota 2:I#
2A
Pa3arotti nu c9nt dac4 ,pre e'e%plu4 e,te <olna3# E'i,t 9n, lu%i po,i<ile 9n care el e,te ,nto, i4 9n con,ecin@4 c9nt#
AA
))))))*
Ce e'pri% 9n, H"I4 H(0I i H("IP C Pa3arotti are talent , c9nte c i ,e d 3oie , c9nte H"I c nu are
talent ,uficient , c9nte ,au c are o afec@iune care nu 9i per%ite , c9nte c cine3a 9i inter2ice , c9nte
etc# H(0I c4 dup toate pro<a<ilit@ile4 Pa3arotti e,te autorul ,cri,orii ano%i%e H("I4 09nt po,i<ile
%ulte a,e%enea ,cenarii4 ceea ce 9n,ea%n c pentru o e3aluare core,pun2toare a propo2i@iilor 9n
di,cu@ie a3e% ne3oie de un fundal de fapte rele3ante H,pre e'e%plu4 fapte care pri3e,c ,tarea ,nt@ii
lui Pa3arotti4 talentul ,u etc#I ,au de un fundal con$ersaional Hi<id#I4 de,cripti<il printr6un ,et de
propo2i@ii# Or4 propo2i@iile fiind ,eturi de lu%i H,pre e'e%plu4 lu%ile 9n care lui Pa3arotti i ,e inter2ice
, c9nte ,au lu%ile 9n care el nu are talent , c9nte 6 9n ca2ul lui F(0G 3e2i i pp# -&6--I4 fundalul
con3er,a@ional 9n raport de care e3alu% 3er<ele %odale poate fi ,pecificat ca o familie de mulimi de
lumi FE,et, of ,et, of Norld,EG# 9n con,ecin@4 nu toate lu%ile po,i<ile4 ci o a,e%enea fa%ilie de
%ul@i%i de lu%i con,tituie fundalul pe care 9l conte%pl% atunci c9nd atri<ui% ,e%nifica@ii 3er<elor
%odale4 3aloarea lor ,e%antic fiind dependent de conte't#
Mn co%entariu 9n ace,t ,en, i o repre2entare grafic pot fi i de data acea,ta utile# 0 pre,upune% c
a3e% ur%toarele lu%i: -l3 lu%ea real4 9n care Pa3arotti4 cele<rul c9ntre@ de oper4 apare pe ,cen i
c9nt -S3 o lu%e 9n care Pa3arotti ,ufer un accident de circula@ie4 dar4 totui4 ,e pre2int la oper i
c9nt -:3 o lu%e 9n care el nu are talent , c9nte -P3 o lu%e 9n care doctorul 9i inter2ice , c9nte
pentru c el are o afec@iune a cor2ilor 3ocale i -%3 9n care el a ,uferit un accident de circula@ie i e,te
internat 9n ,pital# Ace,te lu%i alctuie,c un ,et >3 dar 9n proce,ul de e3aluare a propo2i@iei H(0I4 p V
FEPa3arotti nu poate c9ntaEG4 nu le 3o% a3ea 9n 3edere pe toate4 ci nu%ai pe acelea care con@in fapte
rele3ante i alctuie,c fundalul con3er,a@ional Hlu%ile
100
9ncercuiteI: -:3 -P i -% 0 lu%ile 9n care Pa3arotti nu c9nt# Or4 lu%ile 9n di,cu@ie ,9nt de,cripti<ile
prin %ul@i%i de propo2i@ii4 iar H(0I ,e identific cu %ul@i%ea de lu%i -:3 -P i -%3 9n raport de care
e3alu% con,truc@ia %odal Enu poateE 9n e'e%plul anali2at# 9n con,ecin@4 propo2i@ia EPa3arotti nu
poate c9ntaE e,te o fa%ilie ,au o cla, de %ul@i%i de lu%i4 a,pect captat 9n ta<elul de %ai 5o,:
'abelul W
Mn tip de fundal potri3it pentru H(0I e,te cel circumstanial3 con,t9nd 9n circu%,ta@ele propriu62i,e ,au
faptele rele3ante4 care difer de cel epistemic H3e2i (:I ,au deontic H3e2i (&I H3e2i i A3ra% (A--I4
3er<ele %odale fiind co%pati<ile cu o 3arietate de fundaluri con3er,a@ionale 9n func@ie de
9ntre<uin@rile lor
30
# 0Q con,ider% acu% e'e%plul H(:I4 preluat ca i H("I4 dinQ
De2i i H(0I i co%entariul no,tru44 de,pre acea,t propo2i@ie4 care e,te i ea co%pati<il DX #%ai rnhlt0 6#tipuri de fundaluri
con3er,a@ionale: circu%,tan@ial4 Bdeontic etc# W
E#B#4 B#6 6#(#0( T.:64 ED
Chierchia i CcConnell61inet H(AA0I4 i ,cenariul ur%tor pe care 9l propune%:
H(:I Pa3arotti ar putea fi autorul ace,tei ,cri,ori#
0 pre,upune% c anoni%a e,te adre,at Cadonnei4 prieten a lui Pa3arotti4 c ace,ta tie %ulte dintre
circu%,tan@ele rele3ante ale 3ie@ii ei i ,e di,trea24 din c9nd 9n c9nd4 fac9nd glu%e pe ,ea%a unor
per,oane# 0 %ai pre,upune% c !ond %anife,t un co%porta%ent a,e%ntor i c toate ace,tea4
inclu,i3 cele afir%ate de,pre Pa3arotti4 ,9nt co%pati<ile cu ceea ce tie Cadonna# Or4 enun@ul ro,tit de
ea4 H(:I4 e'pri% e'act un a,e%enea lucru# .n con,ecin@4 el are un fundal con3er,a@ional epi,te%ic#
?ac Cadonna tie %ai %ulte lucruri de,pre Pa3arotti4 ,pre e'e%plu4 c ace,ta are un ,til ,pecific de
e'pri%are i c i%pri%anta lui tiprete neunifor% 6 lucruri pe care nu le poate a,ocia cu !ond 64 iar
,cri,oarea pre2int a,e%enea caracteri,tici4 atunci ea ar putea ,pune
H(;I Pa3arotti tre<uie , fie autorul ace,tei ,ri,ori#
Or4 cu% a% preci2at4 faptele rele3ante care co%pun fundalul con$ersaional ,9nt de,cnpti<ile printr6un
,et de propo2i@ii4 iar ace,tea ,e a,ocia24 ia r9ndul lor4 cu un ,et de lu%i: acelea pe care le
caracteri2ea2 adec3at ,au4 cu alte cu3inte4 acelea 9n care toate propo2i@iile ,9nt ade3rate# Con,iderat
dintr6o a,e%enea per,pecti34 H(;I ne ,pune c 9n toate ace,te lu%i Pa3arotti e,te autorul ,cri,orii#
0 lu% acu% ur%toarul enun@:
H(&I Tre<uie , fii a%a<il i r<dtor#
Ace,t enun@ e'pri% o nece,itate care pre,upune un fundal deontic: confor%area la un ideal4 la un
,tandard
(02
de polite@e# E,te intere,ant de o<,er3at c i H(0I poate fi interpretat a,tfel doctorul i6a inter2i, lui
Pa3arotti , c9nte4 iar el ,e confor%ea2 unui a,e%enea ideal4 ca2 9n care a3e% de6a face cu o
po,i<ilitate pe fundal deontic H3e2i Nota 30I#
9n con,ecin@4 interpretarea 3er<elor %odale e,te dependent de conte't4 de fundalul con3er,a@ional
co%pu, din faptele rele3ante4 din lucrurile cuno,cute4 din ceea ce e,te per%i, ,au politico, etc4 iar
ace,t conte't ,au fundal poate fi repre2entat ca o %ul@i%e de propo2i@ii# La r9ndul lor4 %ul@i%ile de
propo2i@ii deter%in %ul@i%ile de lu%i 9n care toate propo2i@iile ,9nt ade3rate4 %ul@i%i care4
9%preun4 for%ea2 baza modal FE%odal <a,eEG HChierchia U CcConnell61inet: 23&I pentru
e3aluarea fiecrui 3er< %odal 9n parte# .n lu%ina co%entariului de %ai ,u,4 aceast baz i nu toate
lumile posibile constituie spaiul logic n raport de care e$alum modalele3 conclu2ie i%portant4 care
captea2 un a,pect nontri3ial al ,e%anticii ace,tora: re,tr+ngerea ,pa@iului logic i relati3i2area
interpretrii la un fundal con3er,a@ional# A,ocie% acea,t caracteri,tic cu e'traordinara putere
e'pre,i3 a li%<ii naturale de,pre care 3or<ete Pin>er H(AAAI4 9n@elea, nu at9t 9n ,en,ul ele3at al
ter%enului4 ca atri<ut al li%<a5ului poetic4 ,pre e'e%plu4 ci %ai degra< ca po,i<ilitate de articulare a
unei ,e%nifica@ii plenare4 deo,e<it de <ogate i nuan@ate4 chiar 9n u2ul cotidian al li%<ii# 7e%arc%4 9n
acea,t ,en,4 c dei H(-I i H(AI ,9nt 9n %ulte pri3in@e ,i%ilare4 ele difer4 totui4 ,u< raport ,e%antic4
nefiind echi3alente4 fapt datorat in,er@iei %odalului:
H(-I FPa3arotti e,te autorul ace,tei ,cri,ori#G
H(AI FPa3arotti tre<uie F, fie autorul ace,tei ,cri,oriGG# EZ
(03
Cele dou enun@uri par a e'pri%a lucruri identice4 dar condi@iile lor de ade3r ,9nt diferite: H(-I are
3aloarea ade3rat ,au fal,4 9n func@ie de ,tarea de lucruri din lu%ea real4 -l3 9n ti%p ce H(AI e,te
ade3rat 9n -l 9n raport de o <a2 %odal g 9J-l3 tK7 6 unde g e,te o func@ie prin care ,e definete
fundalul con3er,a@ional 64 dac i nu%ai dac propo2i@ia logic4 p3 FPa3arotti e,te autorul ace,tei
,cri,oriG4 e'pri%at de ,ec@iunea incap,ulat EFPa3arottiG , fie autorul ace,tei ,cri,oriE re2ult din
propo2i@iile ce alctuie,c fundalul4 propo2i@ii de,pre care ti% c ,9nt %ul@i%i de lu%i# 9n con,ecin@4
H(AI4 con,truit cu Ea tre<uiE4 e,te ade3rat 9n -l dac i nu%ai dac p e,te implicat de %ul@i%ea de
propo2i@ii ce for%ea2 <a2a %odal ,au4 cu alte cu3inte4 dac p e,te o consecin logic a <a2ei
%odale# 0u< raport %ate%atic4 acea,ta 9n,ea%n c dac inter,ect% toate propo2i@iile din fundal i
apoi 3erific% ,etul de lu%i a,tfel o<@inut4 ace,ta e,te un ,u<,et al ,etului de lu%i 9n care p e,te
ade3rat H3e2i Chierchia i CcConnell61inet (AA0I#
E'e%plul H20I4 cu %odalul Ea puteaE4 ilu,trea2 un feno%en ,i%ilar:
H20I Pa3arotti ar putea fi autorul ace,tei ,cri,ori#
Ace,t enun@ e,te ade3rat 9n -l 9n raport de un fundal g 9J-l3 tK7 dac i nu%ai dac propo2i@ia4 p3
FPa3arotti e,te autorul ace,tei ,cri,oriG4 e,te con,i,tent cu propo2i@iile din fundal luate 9%preun# Cu
alte cu3inte4 <a2a %odal tre<uie , con@in cel pu@in una ,au %ai %ulte lu%i 9n care Pa3arotti , fie
autorul anoni%ei4 aadar4 9n care p i propo2i@iile din fundal , fie 9%preun ade3rate4 9n ter%eni
%ate%atici acea,ta 9n,ea%n c dac inter,ect% toate propo2i@iile din fundal i inter,ect% ceea ce
o<@ine% cu lu%ile 9n care p e,te ade3rat4 re2ultatul nu e,te o %ul@i%e 3id# Der<ul Ea puteaE e'pri%4
deci4 consisten 3i2a3i de o <a2 %odal#
10D
Pentru a da ,ea%a de ,e%antica e'pre,iilor %odale4 tre<uie , ,pecific%4 aadar4 tipul de fundal
co%pati<il cu fiecare 3er< %odal i rela@ia %odal a,ociat cu 3er<ul: posibilitatea3 9n ca2ul lui Ea
puteaE necesitatea3 9n ca2ul lui Ea tre<uiE#
.n ca2ul modalitii logice a,ociate cu Ea puteaE i Ea tre<uiE H3e2i F2(G i F22GI4 fundalul %odal
include 9n, toate lumile posibile4
H2(I Aurul nu poate fi de,co%pu, 9n alte ele%ente chi%ice#
H22I ?ac apa a 9nghe@at4 atunci te%peratura tre<uie , fie ,u< 0i C#
?e,eori4 anali2a e'pre,iilor %odale i%pune folo,irea unui aparat %ai ,uplu4 care , per%it captarea
diferen@ei dintre propo2i@ii precu% H23I i H2"I:
H23I E,te pu@in pro<a<il , plou#
H2"I E,te pro<a<il , plou#
E,te nece,ar4 9n a,e%enea ca2uri4 o ierarhi2are a po,i<ilit@ilor rele3ante4 reali2a<il4 9n confor%itate
cu Chierchia i CcConnel961inet H(AA0I4 prin con,iderarea a dou fundaluri con3er,a@ionale4
conte'tual ,pecificate4 pri%ul deter%in9nd <a2a %odal Hpo,i<ilit@ile conte%plateI4 al doilea oferind
un criteriu de ierarhi2are a lu%ilor din <a2a %odal 9n raport de ,tandardele noa,tre de nor%alitate#
0pune%4 9n ace,t ,en,4 c H23I e,te ade3rat 9n lu%ea real -l dac i nu%ai dac plou 9ntr6o ,itua@ie
rele3ant din 3iitor4 co%pati<il cu ceea ce ti%4 dar in,uficient de apropiat de realitate# .n ,chi%<4
H2"I e,te Eade3rat 9n -l dac i nu%ai dac plou 9n %a5oritatea ,itua@iilor rele3ante din 3iitor care
,9nt apropiate de ,tandardele noa,tre de nor%alitate#
(0:
0curtul no,tru co%entariu de,pre %odalitate a punctat c9te3a a,pecte ale ace,tui feno%en co%ple'
a,ociat cu li%<ile naturale
3(
i a oferit4 pe <a2a ,uge,tiilor %ai %ultor autori i a unor %ode,te anali2e
proprii4 doar o interpretare pro3i2orie a 3alen@elor 3er<elor %odale Ea puteaE i Ea tre<uiE# 0per% c
el a de%on,trat4 totui4 faptul c ,e%antica for%al i lu%ile po,i<ile per%it o de,criere sui generis3
intere,ant4 elegant i preci, a ,tructurilor %odale4 inclu,i3 ,pecificarea condi@iilor de ade3r ale
propo2i@iilor cu %odali2atori4 a,pect greu de captat prin inter%ediul altor de%er,uri#
Ti+3u( 2ra+atica9 0i a)3*ctu( :*r5a9
`n capitolele ( i 3 a% artat c o teorie referen@ial a ,e%nifica@iei propune o interpretare a e'pre,iilor
ling3i,tice prin atri<uirea de 3alori ,e%antice ace,tora4 3alori con,t9nd din entit@i indi3iduale4 9n ca2ul
nu%elor proprii i al de,crip@iilor definite4 din %ul@i%i4 9n ca2ul predicatelor4 i din 3alori de ade3r
HEade3ratE i Efal,EI4 9n ca2ul propo2i@iilor# ?e a,e%enea4 a% 9ncercat , capt% co%po2i@ionalitatea
,en,ului unor propo2i@ii ,i%ple apel9nd la calculul predica@ional i argu%ent+nd4 pe acea,t cale4 c
,en,ul lor glo<al depinde de ele%entele lor con,tituti3e i de %odul de co%<inare a ace,tora# `n
lu%ina celor afir%ate4 ,e%nifica@ia propo2i@iei E!ond <ea CartiniE a% deri3at6o din 3aloarea
,e%antic a lui E!ondE i a predicatului E<ea CartiniE prin no@iunea de apartenen@ la ,et4 ,pun9nd c
propo2i@ia e,te ade3rat dac i nu%ai dac !ond apar@ine %ul@i%ii de indi3i2i care <eau Cartini# `n
,ec@iunea precedent a% e'tin, anali2a la unele con,truc@ii %ten,ionale4 %ai preci,
3(
Li%<ile naturale pre2int o ga% 3ariat de e'pre,ii %odale4 care %ai includ ad3er<e4 cu% ar fi Epro<a<ilE4 Epo,i<ilE4 ,au
ter%eni deri3a@i din 3er<e prin ,ufi'are: ataca<il4 reali2a<il etc#
(0;
la e*presiile modale3 prin i%plicarea lu%ilor po,i<ile4 iar %ai 5o, ne propune% , trat% alte
feno%ene ling3i,tice cu rol 9n interpretarea ,e%antic4 cu% ar fi timpul gramatical i aspectul $erbal4
.n con,en, cu preci2rile de %ai ,u,4 propo2i@ia E!ond <ea CartiniE e,te ade3rat dac i nu%ai dac
!ond apar@ine ,etului de indi3i2i care <eau Cartini# Propo2i@ia E!ond a <ut CartiniE are 9n, condi@ii
de ade3r diferite4 interpretarea ei i%plic9nd no@iunea de lu%e po,i<il H3e2i i ,upra4 cap# 3I# 0
pre,upune%4 9n 3ederea clarificrii ace,tei afir%a@ii4 c lu%ea 9n fa2a ei actual ,e co%pune dintr6o
,erie de ,tri anterioare4 ordonate te%poral4 i c for%e precu% E<eaE i Ea <utE ,e refer la %ul@i%i
de indi3i2i ,ituate 9n lu%i po,i<ile diferite4 anu%e lu%ea real 9n %o%entul producerii enun@ului i4
re,pecti34 o fa2 anterioar a lu%ii reale# .n ace,t ,en,4 propo2i@a E!ond a <ut CartiniE tri%ite4 pentru
e3aluarea ei4 la o lu%e po,i<il anterioar %o%entului enun@rii4 9n care E!ond <ea CartiniE e,te
ade3rat# ?in a,e%enea %oti3e4 ti%pul gra%atical Hperfect co%pu,4 9n ca2ul de fa@I e,te o con,truc@ie
inten,ional4 oferind un indiciu pri3ind ,itua@ia 9n raport de care ,e e3aluea2 un enun@: trecut3
$iitoare etc# HMn a,pect al ,itua@iilor 9l repre2int locali2area lor 9n ti%p#I
O<,er3% c ti%pul gra%atical 9n li%<a ro%+n4 precu% i 9n %ulte alte li%<i4 ,e e'pri% prin
%orfe%e ataate grupului 3er<al# 9n con,ecin@4 ,tructura ,intactic4 9n ter%eni generati3i4 a propo2i@iei
E!ond a <ut CartiniE ar fi:
H2:I F
,
!ond Fa <ut CartiniGG
,au4 folo,ind ,i%<oluri gra%aticale:
H2;I F
,
1N F.N$L 1DGG4 2QQQQRQ#
unde 04 din engle2e,cul E,entenceE4 9n,ea%n fraz6 1N 9n,ea%n grup nominal6 .N$L e,te nodul
fle*iune FEinflectionEG4 ,u< care ,9nt generate: %orfe%ele 3er<ale
(0&
care e'pri% acordul Hper,oan4 nu%rI4 ti%pul i a,pectul gra%atical4 3er<ele %odalele4 nega@ia etc
1D a<re3ia2 con,tituentul grup $erbal3 al crui centru FEheadEG e,te 3er<ul principal4 D4 E<eaE# La
r9ndul ,u4 ti%pul gra%atical ,e re,erie dup cu% ur%ea2:
H2&I Ti%p SY Perfect co%pu,4 Perfect ,i%plu4 Pre2ent4 Diitor
Pro<le%a cu care ne confrunt% 9n, 9n ,pecificarea for%ei logice a unei a,e%enea propo2i@ii con,t
9n aceea c din punct de 3edere ,e%antic ti%pul ,e co%port ca un operator propoziional3 con@in9nd
infor%a@ii care 3i2ea2 ntreaga propoziie H9n F2:G4 ti%pul ne ,pune c propo2i@ia tre<uie e3aluat 9n
raport de o ,itua@ie trecutI# Or4 o interpretare ,e%antic adec3at tre<uie , e'plicite2e acea,t intui@ie
a noa,tr4 fapt reali2a<il prin ridicarea ,au micarea la ,t9nga a nodului .N$L4 ,u< inciden@a cruia
cade ti%pul H3e2i i di,cu@ia de,pre ridicarea %odalelor4 pp# A;6A-I4 i ataarea ace,tuia nodului 0:
H2-I F
,
.N$L F
,
1N 1DGG4 deci
H2AI FT.CP HPerf# Co%pu,I F
,
1N 1DGG ,au FPerf# Co%pu, F, !ond <ea CartiniGG
O a,e%enea for%ul ne ,pune c ti%pul gra%atical e,te un operator propoziional3 care di3ide a'a
te%poral 9ntr6o ,erie de %o%ente ordonate printr6o rela@ie de preceden@ ]4 %o%ente crora le
core,pund tot at9tea lu%i po,i<ile H3e2i $igura 24 dup 0aeed (AA&: 2A0I#
QQQQQQQQQtiQQQQQQQQtWQQQQQQQQtSQQQ###QQQtnQQQQQQQQ
'imp
Aigura W (0-
?ac ,elect% o coordonat4 ,pre e'e%plu tW3 atunci procedura de e3aluare a for%ulei FPerf# Co%pu,
F!ond <ea CartiniGG ne ,pune c for%ula e,te ade3rat 9n %o%entul tW3 unde tW J tn3 adic 9ntr6un
%o%ent din trecut ,au 9ntr6o fa2 a lu%ii reale 9n %o%entul tW6 cu alte cu3inte4 ea e,te ade3rat 9ntr6o
lu%e po,i<il ,au o circu%,tan@ definit prin coordonatele - i tW4
0i,te%ul te%poral al li%<ilor naturale poate fi 9n, %ai co%plicat i %ai ,uplu4 per%i@9nd de,crierea4
,pre e'e%plu4 i a unor ,tri din 3iitor ,au a unor ,tri anterioare altor ,tri din trecut #a#%#d# Li%<a
ro%+n pre2int4 9n ace,t ,en,4 o palet <ogat de ti%puri 3er<ale4 care include4 alturi de pre2ent i
perfectul co%pu,4 3iitorul4 3iitorul anterior4 %ai %ult ca perfectul etc# Pentru a da ,ea% de 3alorile
lor4 ,e i%pune 9n %ulte ca2uri utili2area unui aparat %ai puternic4 dat fiind c ti%pul de referin@ nu
e,te 9ntotdeauna ,ituat direct 9naintea ,au dup %o%entul enun@rii# Mn a,e%enea aparat a fo,t propu,
de *an, 7eichen<ach H(A"&I4 care 9ncearc , capte2e a,pectele te%porale ale enun@urilor 9n raport de
trei %o%ente: ti%pul 3or<irii ) enun@rii4 ti%pul de referin@ i ti%pul e3eni%entului# ?rept ilu,trare4
, lu% ur%torul e'e%plu:
H30I C9nd l6a% 9nt9lnit ter%ina,e trata%entul#
Aici4 ti%pul enun@rii4 pe care 9l not% de data acea,ta cu ti3 e,te pre2entul 3or<irii4 ti%pul de
referin@4 tW3 e,te ti%pul grupului 3er<al El6a% 9nt9lnitE4 iar ti%pul e3eni%entului4 9S3 e,te ti%pul
grupului 3er<al Eter%ina,e trata%entulE# Cele trei %o%ente ancorea2 enun@ul ,u< raport te%poral i
per%it totodat atri<uirea de 3alori ti%purilor 3er<ale: El6a% 9nt9lnitE Hperfect co%pu,I pri%ete o
interpretare te%poral prin raportare la ti3 e'pri%9nd anterioritate fa@ de %o%entul 3or<irii 9n
(0A
,chi%<4 Eter%ina,eE H%ai %ult ca perfectI do<9ndete o 3aloare prin raportare la tW3 e'pri%9nd
anterioritate fa@ de ti%pul de referin@#
Ti%pul 9ntre@ine rela@ii ,tr9n,e cu aspectul gramatical3 care e'pri% per,pecti3a 3or<itorului a,upra
unei ,itua@ii: co%plet ,au inco%plet4 punctual ,au ocup9nd un anu%it inter3al de ti%p# Pentru a da
,ea%a de categoria 9n di,cu@ie4 nu e,te 9ndea5un, , ,e opere2e nu%ai cu cele trei %o%ente te%porale4
ci tre<uie captat i durata e3eni%entelor# O a,e%enea 9ntreprindere pre,upune e'tinderea cadrului
teoretic prin i%plicarea semanticii inter$alelor4 .nter3alele ,9nt definite 9n raport de %o%ente H3e2i
0aeed4 i<id#I: pute% a3ea4 ,pre e'e%plu4 un inte3al) care con,t dintr6o ,erie de %o%ente i ,e 9ntinde
9ntre un %o%ent ini@ial4 ti3 i unul final4 tS4 Ace,t inter3al poate fi repre2entat prin for%ula ! V Eti3 tSG4
.nter3alele4 la r9ndul lor4 pot fi ordonate 9n func@ie de alte inter3ale 9n chipuri 3ariate4 unele
preced9ndu6le pe altele ,au ,uprapun9ndu6,e cu ele etc# H3e2i $igura 34 dup 0aeed (AA&: 2A0I#
UYlQQYWQQQtSQQQt:QQQpQQQtPQQQt%QQQtZQQQt[QQQ 'imp
U-J [))))))k))))))+
[.)))+))))))+
Aigura S
9n acea,t figur inter3alul ! 9l preced pe <3 inter3alul ) ,e ,uprapune par@ial cu Ic3 iar m e,te con@inut
9n <4
0e%antica inter3alelor per%ite de,crierea unui enun@ precu% H3(I4 care con@ine un 3er< la imperfecti$3
un i%portant operator a,pectual:
H3(I .on 9i pregtea alocu@iunea Hc9nd apru PaulI#
((0
0tructura ,e%antic e,te ur%toarea:
H32I FTrecut F.%perfecti3 Fpregtete H.on4 alocu@iuneaIGGG
0pecificarea condi@iilor de ade3r ale unei a,e%enea propo2i@ii ,e reali2ea2 prin cuplarea ,e%anticii
inter3alelor cu ,e%antica te%poral propu, de 7eichen<ach# .n ace,t ,en,4 ,pune% de,pre o ,tructur
la i%perfecti3 c e,te ade3rat dac acti3itatea de,cri, FE.on 9i pregtea alocu@iuneaEG include ,au ,e
,uprapune cu %o%entul ,au inter3alul de referin@4 9n ca2ul de fa@4 e3eni%entul care con,t 9n apari@ia
lui Paul#
9n con,ecin@4 lu%ile po,i<ile ofer un cadru adec3at pentru interpretarea ,e%antic a ,i,te%ului
te%poral i a,pectual ale li%<ilor naturale#
$ro3o6i-ii d*c(arati:* .nca3)u(at*
0e%antica for%al i lu%ile po,i<ile per%it o de,criere elegant a co%ple%enti2rii4 dat fiind c
propo2i@iile ,u<ordonate4 ncapsulate3 cu precdere cele introdu,e prin EcE4 pot fi anali2ate ca
propo2i@ii logice# Der<ele care accept a,e%enea propo2i@ii ,9nt 9n %od frec3ent $erbe de atitudine
propoziional3 care e'pri% rela@ii 9ntre indi3i2i i propo2i@ii H,au %ul@i%i de lu%iI:
Interpretarea de r* i de dicto
0 lu% ur%torul e'e%plu:
:SS7 F
,
Caria crede c F, ,criitor e'celentGG#
(((
Propo2i@ia logic e'pri%at de propo2i@ia incap,ulat Fautorul lui >a$erle/ e,te un ,criitor e'celentG
e,te F,criitor e'celent Hautorul lui Oa3erleLIG# .gnor9nd4 pentru ,i%plitate i 9n ,copuri ilu,trati3e4
coordonatele & i g3 ,pune% c ESSG-l3tl V ( dac i nu%ai dac ]Caria4 p F,criitor e'celentHautorul
lui >a$erle/7GK e I HcredeI 9J-l3 tlK73 unde -l F lu%ea real4 iar ti V ti%pul pre2ent4 for%ul care ne
,pune c H33I e,te ade3rat 9n -l dac i nu%ai dac Hcrede HCaria4 p774 Enun@ul e'pri% atitudinea
Criei fa@ de propo2i@ia incap,ulat4 %odul 9n care ea ,e raportea2 la acea,ta4 con3ingerea ei# El e,te
9n, a%<iguu4 put9nd a3ea dou interpretri4
H33aI FFautorul lui >a$erle/N FCaria crede c F, eN e,te
un ,criitor e'celentGGG4
unde eN e,te Eur%aE ter%enului Eautorul lui >a$erle/=4 Tran,crierea 9n calculul predica@ional e,te
redat 9n H33<I:
H33<I 3'Fautor al lui >a$erle/i*7 U FcredeHCaria4
A
F,criitor e'celentH'IGG4
unde
A
V EcE4 iar 3 V cuantificatorul e'i,ten@ial4 Epentru un'E#
Acea,ta e,te interpretarea de re3 con,t9nd dintr6o con3ingere pri3ind un anu%it indi3id4 9n ace,t ca2
Oalter 0cott4 de,pre care ea crede c e,te un ,criitor e'celent Caria crede c propo2i@ia 9l 3i2ea2 pe
Oalter 0cott#
9n ,chi%<4 pentru H33cI:
H33cI F, Caria crede ca F
,
Fautorul lui >a$erle/N Fe e,te un ,criitor e'celentGGG
repre2entarea 9n calculul predica@ional e,te ur%toarea:
((2
H33dI crede HCaria4
A
F3'Fautor al lui >a$erle/8*7 T
,criitor e'celentH'IGGI4 unde
A
V EcE#
Acea,ta e,te interpretarea de dicto3 con,t9nd dintr6o con3ingere pri3ind con@inutul prepo2i@ional al
enun@ului4 adic ceea ce ,e ,pune# 9n confor%itate cu acea,t interpretare4 Caria crede c indiferent
cine e,te autorul .ui >a$erle/ ace,ta e,te un ,criitor e'celent# Ea ,6ar putea nici %car , nu tie
nu%ele autorului dac ace,ta ar fi4 ,pre e'e%plu4 0a%uel 7ichard,on4 atunci ea ar crede c
7ichard,on e,te un ,criitor e'celent#
Mn feno%en ,i%ilar ,e poate con,tata i 9n ca2ul propo2i@iei de %ai 5o,4 care e,te de a,e%enea
a%<igu:
H3"I Caria dorete , ,e c,torea,c cu un a%erican#
.n interpretarea de re3 H3"I ne ,pune c e'i,t un anu%it a%erican4 7ichard4 ,pre e'e%plu4 cu care
Caria dorete , ,e c,torea,c4 9n ti%p ce 9n interpretarea de dicto3 propo2i@ia 9n,ea%n c Caria
dorete , ,e c,torea,c cu un a%erican4 oricine ar fi ace,ta#
0 con,ider% acu% ur%toarea propo2i@ie4 in,pirat din Oei,ler and Cile>ic H2000I4 care con@ine
nu%ele unei entit@i fic@ionale:
H3:I Caria crede c 9n grdin ,e afl o 29n#
Pro<le%a intere,ant ilu,trat de H3:I con,t 9n aceea c4 9n ti%p ce 9n interpretarea de re propo2i@ia
e,te fal,4 deoarece pentru ca , e'i,te o 29n de,pre care Caria , cread c ,e afl 9n grdin tre<uie
, e'i,te E29ne4 9n interpretarea de dicto ea poate fi ade3rat4 deoarece 9ntr6un a,e%enea ca2 nu e,te
nece,ar , e'i,te aie3ea 29ne Hpropo2i@ia e,te ade3rat dac Caria are con3ingerea4 fie ea i greit4 c
e'i,t 29neI#
((3
i alte 3er<e dec9t crede accept propo2i@ii 9ncap,ulate4 iar cele afir%ate de,pre a crede ,9nt 9n general
3ala<ile i pentru ace,tea# A,e%enea 3er<e ,9nt de dou tipuri: facti$e i nonfacti$e H3e2i =ipar,>L i
=ipar,>L (A&( F(A&0GI4 cuplate cu tran,paren@a i4 re,pecti34 opacitatea pre,upo2i@iilor
co%ple%entelor lor H3e2i i =arttunen (AA( F(A&"G: "(0I# Predicatele facti3e includ 3er<e precu% a
realiza 8a0i da seama73 a obser$a6 ele pre,upun ade3rul co%ple%entelor lor4 fapt te,ta<il prin negare
H3e2i F3;GI#
H3;aI .on 9i d ,ea%a c nu are dreptate# H3;<I .on nu 9i d ,ea%a c nu are dreptate#
9n ace,t e'e%plu4 E9i d ,ea%aE pre,upune c E.on nu are dreptateE e,te ade3rat4 deoarece ace,t
con@inut ,e p,trea2 9n ca2ul negrii H3;<I# Nonfacti3ele4 care nu pre,upun ade3rul co%ple%entelor
lor4 includ diferite 3er<e dicendi H,pre e'e%plu4 a spune7 i ) ,au 3er<e inc+iziti$e H,pre e'e%plu4 a
ntreba73 3er<e creatoare de lumi H,pre e'e%plu4 a $isa3 a0i imagina7 ,au 3er<e care e'pri% atitudini
propoziionale H,pre 65 e'e%plu4 a crede3 a socoti3 a gndi7 H3e2i de a,e%enea
=arttunen (AA( F(A&"G 9n legtur cu categoriile de 3er<e care accept co%ple%enteI#
Propoziii declarati$e cu $erbe nonf acti$e
.n cele ce ur%ea2 3o% anali2a o ,erie de e'e%ple4 dintre care unele ,9nt adaptri ale unor %odele
,electate din opere fic@ionale ,cri,e 9n li%<a engle2 Hpentru anali2a 3er,iunilor originale4
ne%odificate4 i pentru anali2a altor e'e%ple4 3e2i Oltean (AA: i (AA;I# ?in %oti3e de ,i%plitate
3o% ignora4 9n %a5oritatea ca2urilor4 coordonatele & i g atunci c9nd 3o% ,pecifica 3alorile ,e%antice
ale e'pre,iilor ling3i,tice anali2ate i 3o%
(("
opera doar cu coordonatele - i )4 pe care le con,ider% ,uficiente pentru 9n@elegerea for%ali2rilor pe
care le oferi% %ai 5o,#
H3&I ?octorul *ol%e, a ,pu, c atunci c9nd ,e ,i%@ea a,tfel %ergea la Cu,ic *ali4
Prin anafor la ,ec@iunea precedent de di,cur,4 EastfelG &3-l3tW3g V depri%at4 depre,i34 unde: & e,te
E%odelulE co%pu, din ,etul de indi3i2i 9n ,itua@ia de,cri, i func@ia de,ignatoare I H3e2i ,upra4 cap#
3I tW e,te ti%pul de referin@4 anterior ti%pul 3or<irii4 ti6 -l e,te o lu%e a fic@iunii iar g e,te func@ia
prin care ,e fi'ea2 3aloarea 3aria<ilelor# Propo2i@iei 9ncap,ulate4 p3 F, ?r *ol%e, %erge la %u,ic hali
c9nd are o ,tare depre,i3G4 i ,e atri<uie o 3aloare 9n raport de -W i t3 unde t V ,etul de %o%ente c9nd
doctorul *ol%e,4 un per,ona54 are ,tri depre,i3e# ?eci4 ES%G-l3tW V ( He,te ade3ratI dac i nu%ai
dac ]?r *ol%e,4 pK e I8spune7 9J-l3 tWK74 Aadar4 Ha ,pu, H?r *ol%e,4 p77 ,e a,ocia2 cu o lu%e a
po3e,tirii -l3 creia 9i apar@ine naratorul4 dar lui p i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e -W3 9n
care ,e actuali2ea2 ceea ce 2ice per,ona5ul# E'e%plul e,te o adaptare a unui te't 9n li%<a engle24
,electat din ro%anul &rs ,allo-a/ HOoolf (A;" F(A2:G: (00I#
Propoziii declarative cu verbe factive
0 con,ider% e'e%plul H3-I4 care are la <a2 un te't original ,electat din nu3ela EE3elineE HJoLce
(A;: F(A(:G: 3AI4 adaptat pentru a ilu,tra c9t %ai clar pro<le%a anali2at:
H3-I E3eline o<,er3 c tatl ,u de3eni,e <tr9n#
((:
C9nd ,tructura parantetic con@ine 3er<e facti3e H,pre e'e%plu4 a obser$a73 referin@a i ,e atri<uie 9ntr6o
lu%e -l3 co%pati<il 9n ca2ul de fa@ cu po3e,tirea# Enun@ul de,crie %odul 9n care E3eline4 un
per,ona54 ,e raportea2 la o ,tare de lucruri e'pri%at de propo2i@ia incap,ulat4 p3 F
,
Tatl E3elinei
de3eni,e <tr9nG4 creia i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e a po3e,tirii4 -l4 $eno%enul ,e
3alidea2 prin te,tul pre,upo2i@ional4 care ne ,pune c ,tructura di,cur,i3 glo<al4 care include partea
parantetic ,au controloare 9)$eline obser$ c44473 9l pre,upune pe p4 9n con,ecin@4 FH3-IG V ( dac i
nu%ai dac ]E3eline4 pKe I9obser$a7 9J-l3 tWK7 unde tW e,te un ti%p anterior %o%entului producerii
enun@ului4 ti4
3ntre(ri
0e poate oare 3or<i de,pre denota@ia 9ntre<rilorP Mn a,e%enea lucru pare a fi contraintuiti34 dar de
aici nu re2ult c4 pentru caracteri2area ,en,ului lor4 condi@iile de ade3r ,9nt irele3ante# .n 9ncercarea
de a de%on,tra 3aliditatea unui a,e%enea punct de 3edere4 3o% anali2a %ai 5o, o ,erie de e'e%ple#
H3AI FP%9ntul e,te plat5N)
H"0I FEu declar c Fp%9ntul e,te platGN2GN)
Propo2i@ia H"0I pare a fi echi3alent cu H3AI# ?in punct de 3edere ,e%antic ea e,te 9n, diferit4
datorit condi@iilor de ade3r diferite: H3AI are 3aloarea ade3rat ,au fal,4 9n func@ie de starea de
lucruri din lu%ea real4 -l3 9n ti%p ce H"0I e,te ade3rat ori de c9te ori e,te rostit HEdeclarE e,te un
3er< perfor%ati3I
32
4 independent
Propo2i@ia ,e auto3erific ,u< raport prag%atic4 3er<ul Ea declaraE la per,oana . ,ingular4 ti%pul pre2ent fiind un 3er<
perfor%ati3 H3e2i Au,tinlA-( F(A;2GI#
((;
de 3aloarea de ade3r a propo2i@iei 9ncap,ulate4 atri<uit intr6o lu%e -W3 co%pati<il cu ceea ce
declar 3or<itorul# 0 con,ider% acu% ur%toarele e'e%ple:
H"(I Cine a 3enitP
H"2I FEuG te 9ntre< cine a 3enit#
Propo2i@ia H"(I pare , fie echi3alent cu H"2I4 o propo2i@ie declarati3 9n care 9ntre<area direct din
H"(I4 ECine a 3enitPE4 de3ine o propo2i@ie incap,ulat 9ntrebare indirect7 i cade ,u< inciden@a unui
3er< Eperfor%ati3E core,pun2tor Hcf# =arttunen (A&&I4 3er< nonfacti3# La r9ndul ,au4 aplic9nd %etoda
deco%po2i@iei le'icale ,ugerat de Jaa>>o *inti>>a H3e2i =arttunen (A&&: -I4 pute% reda te ntreb prin
te rog s mi spui ,au doresc s mi spui4 7e2ultatul e,te o propo2i@ie cu o ,tructur %ai e'plicit4
,e%antic echi3alent cu H"2I:
H"3I FEuG te rog ) dore,c , 9%i ,pui cine a 3enit#
O a,e%enea propo2i@ie declarati3 e,te ade3rat ori de c9te ori e,te ro,tit HEdore,cE4 ,pre e'e%plu4
are 9n ace,t ca2 o 9ntre<uin@are ,trict perfor%ati3 F3e2i Au,tin (A-( [(A;2\: (;0GI# Ea e,te totodat
echi3alent din punct de 3edere ,e%antic cu 9ntre<area direct din H"(I# =arttunen conchide c dac
a,tfel de propo2i@ii ,9nt ,e%antic echi3alente4 iar propo2i@ia declarati3 e,te ade3rat H,e auto3erific
,u< raport prag%aticI4 atunci are ,en, , 3or<i% i de referin@a 9ntre<rilor directe ,au a 9ntre<rilor 9n
general4 identificat 9n, nu cu ,etul de propo2i@ii e'pri%ate de rspunsurile posibile3 ca la *a%<lin
H(A&3I4 ci cu setul de propoziii e*primate de 0rspunsurile ade$rate4 ?ar de ce au 9n 3edere at9t
=arttunen c9t i *a%<lin r,pun,urile atunci c9nd ,e ocup de denota@ia 9ntre<rilorP E'plica@ia e,te
a,ociat
((&
cu faptul c 9ntre<rile4 prin 9n,i natura lor4 creea2 o ,itua@ie 9n care ,e i%pune o alegere 9ntre
propo2i@iile ce alctuie,c ,etul de r,pun,uri#
0 anali2% e'e%plul H""I4 propo2i@iilor con,tituente ale cruia i ,e atri<uie 3aloriT9n raport de
coordonatele redate 9n H":I:
H""I F
,
Te rog ) dore,c F
,
, 9%i ,pui F
,
cine a 3enitGGG
H":I F
,
Te rog ) dore,c F
,
, 9%i ,pui c Es cine Hcf# cine$a7 a $enitG-SG-WG-l3
unde -l F lu%ea real4 -W F o lu%e 9n care ,e actuali2ea2 ceea ce dore,c4 iar -S F un ,et de lu%i
co%pati<il cu ceea ce %i ,e ,pune ) r,punde4 9n care ,e actuali2ea2 3alorile lui EcineE#
?ac 9ntre<rile indirecte ,9n9 ,e%antic echi3alente cu 9ntre<rile directe i dac 3aria<ila EcineE ,e
co%port a,e%enea unui grup no%inal cu cuantificator e'i,ten@ial4 a crui 3aloare ,e%antic e,te
Ecine3aE H=arttunen (A&&: (AI4 atunci4 prelu9nd ,uge,tia lui *a%<lin H(A&3I4 ,e poate conchide c
9ntre<area indirect din H""I denot un ,et de propo2i@ii e'pri%ate de r,pun,uri po,i<ile4 cu% ar fi
E.on a 3enitE4 ECaria a 3enitE4 EPaul a 3enitE etc4 9n func@ie de 3aloarea atri<uit lui EcineE# ?ac ,e
accept 9n, propunerile lui =arttunen H(A&&I4 care de23olt ideile lui *a%<lin i ela<orea2 o
,e%antic %ai con3ingtoare a 9ntre<rilor4 atunci denota@ia 9ntre<rii indirecte din H""I e,te
identificat cu ,etul de r,pun,uri ade3rate4 con,ider9ndu6,e c 3or<itorul dorete , tie care indi3i2i
au 3enit ,au4 cu alte cu3inte4 care indi3i2i apar@in ,etului 8*3 a,tfel 9nc9t =* a 3enitE\#
Prin ur%are4 9ntre<area indirect din H""I e,te a,ociat cu ,etul de propo2i@ii po,i<ile4 adic ,etul 8p"
((-
3'Fper,oanH'I U p V Ea 3enitH'IE\4 care actuali2ea2 3aloarea 3aria<ilei EcineE relati3 la un ,et de
lu%i i un ti%p 8J-S3 tKH3 unde -S e,te ,etul co%pati<il cu ceea ce i ,e r,punde 3or<itorului4 iar )
e,te un ti%p core,pun2tor4 anterior %o%entului enun@rii# ?enota@ia 9ntre<rii ,e identific 9n, cu
,etul de propo2i@ii ,au r,pun,uri ade3rate# 9ntre<area denot deci un ,et care con@ine4 pentru fiecare
per,oan care a 3enit4 propo2i@ia c ea a 3enit4 ,etul fiind def9ni<il 9ntr6o %anier recur,i3 prin
r,pun,urile ade3rate4 cu% ar fi ECaria a 3enitE4 EPaul a 3enitE# Cul@i%ea poate a3ea i un ,ingur
%e%<ru 9n ca2ul 9n care a 3enit doar o per,oan4 ,pre e'e%plu4 Caria4 ,au poate fi 3id dac nu a
3enit ni%eni# Aceeai denota@ie o are i 9ntre<area direct H"(I4 dat fiind c pro<le%a ,e%anticii
9ntre<rilor directe ,e reduce la aceea a 9ntre<rilor indirecte# Enun@ul 9ntreg4 care e,te ade3rat ori de
c9te ori e,te ro,tit4 e'pri% 9n ,chi%< %odul 9n care 3or<itorul4 , 2ice%4 Petre4 ,e raportea2 la ,etul
de propo2i@ii po,i<ile4 ,en,ul ,u fiind Fp4 a,tfel 9nc9t pentru orice per,oan * care 3ine 9n %o%entul t
3or<itorul [Petre\ dorete , i ,e ,pun c ea a 3enitG#
0 re%arc% c anali2a propu, 9i g,ete confir%are 9ntr6o intui@ie %ai 3eche pri3itoare la natura
9ntre<rilor4 a%intit de Anna Oier2<ic2>a H(AA;: "AI4 potri3it creia ace,tea au la <a2 doi ter%eni
,e%antici pri%ari4 Enu tiu 6 dore,c , tiuE#
9n con,ecin@4 condi@iile de ade3r nu ,9nt nicidecu% irele3ante pentru ,e%antica 9ntre<rilor directe
,au indirecte4 crora li ,e atri<uie o 3aloare 9ntr6un ,et de lu%i -S4 Or4 ace,t lucru e,te aproape
i%po,i<il de captat 9n a<,en@a unui aparat for%al core,pun2tor deoarece4 de regul4 lip,ete partea
perfor%ati3 a 9ntre<rii4 9n pri%ul r9nd ,ec@iunea ,u< inciden@a creia cade r,pun,ul HE, 9%i ,puiE 9n
F"3GI4 re,pon,a<il pentru acce,area unor lu%i de tipul -S4 Mn a,e%enea aparat for%al per%ite
((A
totodat o anali2 co%po2i@ional preci, a ,e%nifica@iei4 identificarea contri<u@iei diferi@ilor
con,tituen@i prepo2i@ionali la con@inutul glo<al al enun@ului ace,t fapt e,te ilu,trat4 9n ca2ul 9ntre<rilor
indirecte4 ,pre e'e%plu Hca de altfel i 9n ca2ul propo2i@iilor declarati3eI4 de condiutiile de ade3r
diferite pentru ,ec@iunea 9ncap,ulat H9ntre<area indirectI Hdenota@ie 9n ,etul -S7 fa@ de ,tructura care
o con@ine Hfra2aI Hdenota@ie 9n -l74
0 %ai lu% e'e%plul H";I4 care con@ine tot o 9ntre<are indirect#
H";I .on ,e 9ntrea< cine a 3enit#
Propo2i@ia incap,uiat Ecine a 3enitE e,te a,ociat cu ,etul de propo2i@ii po,i<ile Ep" 3'Fper,oanH'I Zc
p V Ea 3enitH5cIE\4 care actuali2ea2 3aloarea 3aria<ilei cine relati3 la ,etul 8J-S3 tK7 co%pati<il cu
r,pun,urile# ?enota@ia 9ntre<rii indirecte con,t 9n, 9n r,pun,urile ade3rate# 9ntregului enun@ H";I i
,e atri<uie 9n ,chi%< o 3aloare 9ntr6o lu%e -l i un ti%p ti3 el fiind ade3rat dac i nu%ai dac ].on4
8pHK e 9a se ntreba7 9J-l3 tlK7 ,au4 cu alte cu3inte4 dac i nu%ai dac 9se ntreab 9Ion3 p774 Cu alte
cu3inte4 el e'pri% %odul 9n care .on ,e raportea2 la ,etul de propo2i@ii po,i<ile#
0e%antica 9ntre<rilor care pri%e,c r,pun,uri afir%ati3e ,au negati3e4 de tipul EPlouPE4 e,te
,i%ilar4 ele fiind a,ociate de a,e%enea cu un ,et de propo2i@ii4 anu%e ,etul care con@ine cele dou
propo2i@ii contradictorii4 e'pri%ate de EPlouE i ENu plouE# ?enota@ia unor a,e%enea 9ntre<ri o
repre2int %ul@i%ea cu un ,ingur ele%ent4 care con@ine fie propo2i@ia afir%ati34 fie pe cea negati3#
Pentru 9ntre<area 9n di,cu@ie4 ace,t fapt e,te captat prin for%ula 8pN p V plou 3 p V Si plou\4 unde 3
e,te E,auE4 iar Zi e,te nega@ia EnuE# 0 o<,er3% c 9ntre<rile indirecte Edac plouE4
120
Edac plou ,au nuE4 din propo2i@ii precu% E?ore,c , tiu dac plou ) dac plou ,au nuE4 au toate o
repre2entare logic identic4 fiind echi3alente din punct de 3edere ,e%antic#
Exc(a+a-ii
0 con,ider%4 9n traducere ro%+nea,c4 ur%torul e'e%plu4 ,electat din nu3ela ETo 7oo% NineteenE
HLe,,ing (A-( F(A;3G: ::I:
H"&I ?ar atunci fiecare e'cla%: E?e,igurX C9t de corectXE
?in punct de 3edere ,e%antic4 e'cla%a@iile pot fi inclu,e 9n categoria con,truc@iilor inten,ionale# C9nd
,9nt 9n,o@ite de e'pre,ii parantetice H3e2i F"-aGI4 li ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e -W3
co%pati<il cu e'cla%a@ia4 deoarece 3er<ele controloare Hde e'e%plu4 a e*clama 9n F"-aGI ,9nt
nonfacti3e4 cu% ilu,trea2 te,tul pre,upo2i@ional H"-<I aplicat lui H"-aI:
H"-aI A e'cla%at c e ,uprat#
.n ace,t e'e%plu4 Ee ,upratE nu ,e pre,upune c e,te ade3rat fiindc nu ,e p,trea2 9n ca2ul negrii:
H"-<I Nu a e'cla%at c e ,uprat#
9n H"&I4 cele dou e'cla%a@ii repre2int ne%ediat atitudinea e'cla%atorilor4 9n ti%p ce ,tructura
di,cur,i3 glo<al4 care include e'pre,iile parantetice HE###fiecareE e'cla%EI4 e'pri% %aniera 9n care
e'cla%atorul ,e raportea2 la o ,tructur 3er<al He'cla%a@iaI# `n
(2(
e'e%plul ,electat4 desigur e'pri% apro<area de ctre agentul colecti3 HEfiecareE4 Eto@iEI a propo2i@iei
p H0u,an i CattheN 6 dou per,ona5e 6 ,e c,tore,cI din fundalul pre,upo2i@ional H,pecificat 9n
di,cur,ul precedentI# Acea,t e'cla%a@ie ,e co%port ca o 3aria<il ad3er<ial prepo2i@ional4
e'pri%9nd faptul c propo2i@ia pre,upu, e,te ade3rat 9ntr6o lu%e a po3e,tirii -l3 fiind 3or<a de un
te't fic@ional4 i4 %ai %ult dec9t at9t4 c e'cla%atorii pre,upun c ea e,te ade3rat 9ntr6o lu%e -l#
A,tfel ,t9nd lucrurile4 E:%G-l3tW V ( Hdeci4 e,te ade3ratI dac i nu%ai dac e,te ca2ul 9n -l c
9e*clam 9fiecare3 desigur773 dar e'cla%a@iei i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e -W
Hco%pati<il cu ceea ce ,e e'cla%4 3er<ul controlor fiind nonfacti3I4 i un %o%ent tW3 anterior
%o%entului 3or<irii4 ti3 identic cu ti%pul de referin@# Prin ur%are4 ,tructura e'cla%ati3 HE?e,igurX
C9t de corectXEI repre2int atitudinea 9n,i a e'cla%atorilor4 ia ti%p ce propo2i@ia cu ele%entul
parantetic e*clam e'pri% %odul 9n care acetia ,e raportea2 la ,tructura ling3i,tic e'terioar
He'cla%a@iaI#
4d5ective intensionale
Ad5ecti3ele inten,ionaie ,9nt cu3inte precu% presupus3 fost3 nc+ipuit3 pretins din grupuri no%inale de
tipul presupus criminal3 fost preedinte3 poet nc+ipuit3 a cror ,e%antic e,te 9n %ulte pri3in@e diferit
de aceea a altor ad5ecti3e4 ele repre2ent9nd o con,tant pro<le% pentru a<ordrile referen@iale# 0
ur%ri% 9n, %ai 9nt9i care ,9nt tipurile principale de ad5ecti3e cu care operea2 ,e%antica for%al# O
di,cu@ie pe acea,t te% o g,i% 9n Chierchia i CcConnell61inet H(AA0: 3&063&&I4 care di,ting trei
tipuri logice de ad5ecti3e4 ilu,trate de cu3inte precu% pin< Ero2E4 large E%areE i former Efo,tE din
(22
li%<a engle24 ulti%ul apar@in9nd cla,ei ad5ecti3elor inten,ionale4 funda%entat 9n tratatul de
,e%antic ,u,%en@ionat# ?eoarece nu e'i,t diferen@e de ordin logic i%portante 9ntre ad5ecti3ele din
li%<a engle2 i core,ponden@ii lor din li%<a ro%+n4 9i 3o% utili2a 9n continuare pe acetia din ur%
9n anali2ele noa,tre pentru a face pre2entarea %ai acce,i<il#
0 con,ider% acu% ur%toarele propo2i@ii4 dintre care unele ,9nt con,truite dup %odele preluate de
la cei doi autori#
H"AaI !lanc e,te un c9ine negru#
H"A<I !lanc e,te negru# # r4
H:0aI !lanc e,te un c9ine %are#
H:0<I !lanc e,te %are#
H:(aI !lanc e,te un pre,upu, c9ine 3aga<ond#
H:(<I !lanc e,te un fo,t c9ine de pa2#
H:( cI j!9anc e,te pre,upu,#
0e%antica unui ad5ecti3 intersecti$
SS
FEinter,ecti3eEG4 cu% ar fi negru e,te captat 9n for%ula H:2aI4 iar
a unui ad5ecti3 subsecti$
S:
FE,u<,ecti3eEG4 cu% ar fi mare3 9n for%ula H:2<I4 a%<ele adaptate dup
Chierchia i CcConnell61inet Hi<id#I:
H:2aI Fc9ine negruJC4 -3 t3 g V Fc9ineJC4 -3 t3 g n
FnegruJC4 -3 t3 g3 H:2<I Fc9ine %areJA)4 -3 t3 g c Fc9ine5C4 -3 t3 g3
unde n ,i%<oli2ea2 inter,ec@ia4 iar ]r inclu2iunea#
33
Daloarea ,e%antic a no%inalelor deter%inate de ad5ecti3e inter,ecti3e con,t 9ntr6o intersecie de %ul@i%i de
indi3i2i#
3"
Daloarea ,e%antic a no%inalelor deter%inate de ad5ecti3e ,u<,ecti3e con,t 9ntr6un ,u<,et de entit@i#
123
Po,tularea celor dou for%ule pornete de la ipote2a c negru3 cine negru i cine mare ,e refer la
%ul@i%i de indi3i2i4 H:2aI ,pun9ndu6ne c 3aloarea ,e%antic a grupului no%inal cine negru e,te dat
de inter,ec@ia ,etului de c9ini cu ,etul de entit@i EnegreE4 iar H:2<I4 c 3aloarea grupului no%inal cine
mare e,te o ,u<%ul@i%e a %ul@i%ii de c9ini4 co%pu, din acei c9ini care ,9nt E%ariE# A%<ele ad5ecti3e
pot fi #predicati3e4 iar ca nu%e de propriet@i ele ,e pot co%<ina cu ,u<,tanti3e cre9nd noi grupuri
no%inale4 a cror e'ten,iune repre2int o ,u<%ul@i%e a entit@ilor de,e%nate de no%inalul
ne%odificat# 9n ace,t ,en,4 e'ten,iunea lui negru 9ntr6o circu%,tan@ ] -3 t K 3a fi dat de %ul@i%ea
entit@ilor negre 9ntr6o lu%e - i un %o%ent t3 iar e'ten,iunea lui mare3 care de,e%nea2 o proprietate
dependent de factori conte'tuali
3:
4 3a con,ta 9n %ul@i%ea de entit@i E%ariE 9n ] -3 t K4
Ad5ecti3ele presupus i fost ,e co%port 9n, diferit: ,9nt nonpredicati$e3 nu de,criu propriet@i i nu
denot o ,u<%ul@i%e a %ul@i%ii de indi3i2i afla@i 9n e'ten,iunea no%inalului pe care 9l %odific din
con,iderentul c referen@ii unor e'pre,ii cu% ar fi presupus cine $agabond # presupus criminal3 fost
cine de paz etc# ,9nt4 9n principiu4 diferi@i de referen@ii ter%enilor cline $agabond3 criminal3 cine de
paz etc# Cu alte cu3inte4 presupus criminal ,e poate , nu ai< drept 3aloare ,e%antic 9n ] -3 t K
indi3i2i care , figure2e 9n e'ten,iunea ter%enului criminal 9n ] -3 t Y4
3:
O entitate poate fi %ic 9n raport cu alte entit@i H,pre e'e%plu4 o pi,ic e,te %ai %ic dec9t un tigruI4 dar ea poate fi totui
%are 9n raport cu cla,a de care apar@ine ,au al@i factori# Pute% 3or<i4 9n ace,t ,en,4 de Eo pi,ic %areE i de Eun o% de 2pad
%areE He'e%plu dat de *an, =a%p i !ar<ara *ali Partee Fapud Chierchia i CcConnell61inet (AA0: 3&"GI chiar dac o%ul
de 2pad 9n di,cu@ie e,te %ic 9n confor%itate cu ,tandardele e'i,tente4 dar a fo,t fcut de un copil de trei ani#
(2"
ceea ce 9n,ea%n c referin@a e'pre,iei presupus criminal nu e,te o func@ie a referin@ei ter%enului
criminal4 Ea e,te 9n ,chi%< o func@ie a intensiunii ace,tui ter%en4 9n ,en,ul c ,etul de presupui
criminali depinde de intensiunea no%inalului criminal ,au4 %ai preci,4 de acei indi3i2i care au o
a,e%enea proprietate 9ntr6o lume posibil3 compatibil cu presupunerile $orbitorului3 iar4 9n ca2ul lui
fost cine de paz3 de indi3i2ii care ,9nt c9ini de pa2 9ntr6o fa2 anterioar a lu%ii reale Htot o lu%e
po,i<ilI
3;
# A,e%enea ad5ecti3e ,9nt4 aadar4 intensionale i pot fi tratate ca Efunc@ii din,pre propriet@i
9n,pre propriet@iE ,au ca E%odificatori de propriet@iE 6 ,u,@in Chierchia i CcConnell61inet H(AA0:
3&2 t#n#4 #O#I4 care identific 9n ace,t feno%en o nou categorie logic# 9n con,ecin@4 presupus ar fi o
func@ie ce cartea2 proprietatea de c9ine 3aga<ond ) cri%inal etc# pe proprietatea de pre,upu, c9ine
3aga<ond ) pre,upu, cri%inal4 iar fost cine de paz3 proprietatea de c9ine de pa2 pe proprietatea de
fo,t c9ine de pa2#
9ntr6o repre2entare for%ali,t nepreten@ioa, ,e%nifica@ia grupurilor no%inale con,truite cu ad5ecti3ele
inten,ionale presupus i fost ar arta dup cu% ur%ea2 Hcf# 9n, i<id#: 3&263&3I:
H:2cI Fpre,upu, cri%inalG V Fpre,upu, HEcri%inalIG H:2dI Ffo,t c9ine de pa2G V Ffo,t HEc9ine de
pa2IG4
unde =criminal e,te proprietatea Hinten,iuneaI a,ociat cu ter%enul Ecri%inalE4 iar =cline de paz3
proprietatea a,ociat cu Ec9ine de pa2E#
3;
O con,ecin@ a unei a,e%enea conceptuali2ri4 care captea2 un a,pect ,e%antic e,en@ial al ad5ecti3elor 9n di,cu@ie4 o
repre2int faptul c din propo2i@ia 2lanc este un presupus cine $agabond nu decurge c ace,ta e,te efecti3 un c9ine
3aga<ond#
(2:
Cele dou for%ule reflect faptul c ad5ecti3ele inten,ionale func@ionea2 a,e%enea unor operatori
care ,9nt ataa@i ,u<,tanti3elor nu%e de propriet@i pentru a for%a un nou grup no%inal ce e'pri% o
nou proprietate" aceea de Epre,upu, cri%inalE ,au de Efo,t c9ine de pa2E4 diferit de Ecri%inalE ,au
Ec9ine de pa2E4 9n ca2ul e'e%plelor anali2ate# Prin procedura de,cri,4 ad5ecti3ele inten,iona9e4 9n
calitatea lor de modificatori de proprieti3 preiau4 9n noile e'pre,ii for%ate4 propriet@ile de,e%nate de
no%inalele crora le ,9nt ataate i le proiectea2 9n alte lu%i4 9n care propriet@ilor 9n di,cu@ie li ,e pot
atri<ui 3alori ,e%antice He'ten,iuniI:
W 9n lumi posibile din trecut HEfo,t c9ine de pa2E V 8*" * e,te c9ine de pa2\ 9n fa2e anterioare ale
lu%ii reale4 ,pre e'e%pluI
W 9n lumi posibile3 compatibile cu presupunerile $orbitorului HEpre,upu,
cri%inalE V 8*" * e,te cri%inal\ 9n lu%i 9n care ,e actuali2ea2 pre,upunerile 3or<itoruluiEI
W 9n lumi $irtuale HE3irtual preedinteE V 8*" * e,te preedinte\ 9n lu%ile 3irtuale
conte%plateI #a#%#d#4 unde acoladele E[\E ,i%<oli2ea2 %ul@i%i# Nu e'i,t 9n,4 9n principiu4 3reo
legtur e*tensional necesar 9ntre propriet@ile de EinputE HEcri%inalE4 Ec9ine de pa2E etc#I
i cele de EoutputE HEpre,upu, cri%inalE4 Efo,t c9ine de pa2E etcI#
(2;
Conclu2ii
06a 32ut din cele de %ai ,u, c ,e%antica for%al i lu%ile po,i<ile ofer un cad% genero, pentru o anali2
co%po2i@ional elegant i preci, a construciilor intensonale3 a cror 3aloare ,e%antic nu poate fi ,pecificat
printr6o ,i%pl raportare la lu%ea real: modalitatea3 timpul gramatical i aspectul $erbal3 propoziiile
ncapsulate #a#%#d# .n ca2ul propo2i@iilor incap,ulate4 dar i al altor tipuri de propo2i@ii H,pre e'e%plu4 a acelora
care ,9nt Eco%ple%enteE ,e%antice ale unor 3er<e controloare ) paranteticeI4 ,e pot ,pecifica4 9Z
cu% a% 32ut4 o ,erie de a,pecte e'ten,ionale ,au referen@iale greu de captat 9n a<,en@a unui aparat ,uplu4 care ,
per%it acce,area unui ni3el ,ituat dincolo de li%itele o<,er3a@iei e%pirice# ?e a,e%enea4 ,e pot de,crie
feno%ene ,e%antice dintre cele %ai contro3er,ate4 cu% ar fi $aloarea de ade$r sau denotaia propoziiilor
declarati$e ,au4 lucru %ai pu@in o<inuit4 a ntrebrilor i a e*clamaiilor3 fr de care %ecani,%ul de producere
a ,en,ului ace,tora ar r%9ne in,uficient elucidat# Totodat4 ,e pot de,crie o ,erie de alte a,pecte intere,ante4 ,pre
e'e%plu4 acelea a,ociate cu ad!ecti$ele intensionale3 ,au cu ambiguitatea3 9n ca2ul interpretrii de re i de dicto3
care4 9n acea,t conceptuali2are4 deri3 din natura co%po2i@ional a ,en,ului#
(2&
I. INEJICALITATEA
?up cu% a% 32ut 9n capitolele precedente4 interpretarea ,e%antic a e*presiilor ling$istice a depin,
de un %odel i o func@ie de de,ignatoare4 iar apoi4 9n ca2ul construciilor intensionale anali2ate 9n
capitolul precedent4 aparatul a fo,t e'tin,4 prin i%plicarea lumilor posibile i a circumstanelor
Hperechi lu%e6ti%pI# Mn a,e%enea de%er, a5ut la 9n@elegerea naturii %ultor tipuri de ,tructuri
ling3i,tice4 dar la, nere2ol3at4 totui4 pro<le%a unor e'pre,ii4 cu% ar fi eu3 tu3 aici3 acolo3 acesta3
acela3 acum3 ieri3 n faa3 n spatele3 a $eni3 a pleca etc4 care recla% pentru e3aluarea lor cunoaterea
conte'tului 9n care ,9nt 9ntre<uin@ate i i%plic factori de natur prag%atic# Ace,te e'pre,ii ,e nu%e,c
inde*icale pentru c ,e%nifica@ia lor depinde de conte't4 ter%enul pro3enind dintr6un cu39nt grece,c
9n,e%n9nd Ea indicaE4 Ea arta cu degetulE# .n ling3i,tica tradi@ional e'pre,iile 9n di,cu@ie ,9nt
cuno,cute i ,u< denu%irea de deictice4 0 con,ider% ur%torul e'e%plu:
H(I FEuG ,9nt ridicol#
O<,er3% c ,e%nifica@ia ace,tei propo2i@ii depinde de per,oana care o ro,tete: dac locutorul e,te
Caria4 atunci H(I e,te identic cu H2I:
H2I Caria e,te ridicol#
?ac 9n, locutorul este #atricia6 atunci propo2i@ia are ,en,ul
(2-
H3I Patricia e,te ridicol#
0e%nifica@ia lui H(I depinde4 aadar4 de conte'tul 9n care e,te produ, enun@ul4 9n func@ie de care fi'%
locutorul i ,ta<ili% denota@ia pronu%elui EeuE ,au4 cu alte cu3inte4 identific% per,oana 3i2at de
predica@ia E,9nt ridicolE# Odat ce 3aloarea conte'tual e,te fi'at4 enun@ului i ,e atri<uie o
interpretare ,e%antic pe <a2a contri<u@iei ele%entelor co%ponente4 dup care i ,e poate preci2a
3aloarea de ade3r# O di,tinc@ie util pentru e3aluarea propo2i@iilor cu a,e%enea ter%eni inde*icali a
fo,t propu,4 9n cadrul ,e%anticii for%ale4 de =aplan Hapud Chierchia i CcConnell61inet (AA0I4 care4
identific9nd conte'tul cu situaia enunului i circu%,tan@ele cu strile de lucruri descrise care
determin $aloarea de ade$r a enunului3 deli%itea2 %ai clar a,pectele ce cad ,u< inciden@a celor
dou e'pre,ii#
0 lu% acu% ur%torul enun@:
H"I FTuG eti ridicol#
La fel ca %ai ,u,4 interpretarea lui ,e%antic depinde nu nu%ai de natura circu%,tan@elor ,au a ,trilor
de lucruri4 ci i de denota@ia pronu%elui EtuE4 adic de identitatea de,tinatarului# Pro<le%a poate fi 9n,
%ai co%plicat de data acea,ta4 cu% ilu,trea2 ur%torul ,cenariu4 in,pirat din Chierchia i
CcConnell61inet H(AA0I4 care ne propun o alt di,tinc@ie util: 9ntre circumstanele rele$ante i ceea
ce se spune FENhat i, ,aidEG# 0 pre,upune%4 ,pre e'e%plu4 c enun@ul e,te produ, 9ntr6un conte't 9n
care Caria4 i nu Patricia4 e,te Eridicol4 ca2 9n care H"I e,te ade3rat dac 9i e,te adre,at Criei# E,te
de,igur po,i<il ca Patricia , cread c Caria e,te ridicol4 dar ,e prea poate ca Caria , ,e
(2A
con,idere nor%al# 9ntr6un a,e%enea ca24 dac Caria crede c enun@ul 9i e,te adre,at ei4 dar Patricia ,e
con,ider i ea4 9n %od eronat4 de,tinatar4 atunci a%9ndou 9l 3or e3alua greit pe H"I ca fiind fal,4 9n,
o 3or face din %oti3e diferite# Eroarea Criei con,t 9n necunoaterea circumstanelor rele$ante Hea
nu tie c e,te ridicolI4 9n pofida faptului c interpretea2 corect ceea ce se spune H9n@elege c %e,a5ul
,e refer la eaI eroarea Patriciei con,t4 9n ,chi%<4 9n ne9n@elegerea a ceea ce se spune Henun@ul e,te
de,pre Caria4 nu de,pre eaI i nu 9n necunoaterea circu%,tan@elor ,au a ,trilor de lucruri Hea tie c
Caria e,te ridicolI#
0 con,ider%4 9n continuare4 alte dou propo2i@ii4# care de,criu aceeai ,itua@ie4 dar ,9nt totui diferite
Hpri%a e,te ,electat din ?ori, Le,,ing ETo 7oo% NineteenE i tradu, de noi 9n li%<a ro%+nI:
H: aI CattheN ,e 9ntoar,e t9r2iu aca, i %rturi,i c a
fo,t la o petrecere# H:<I CattheN ,e du,e t9r2iu aca, i %rturi,i c a
fo,t la o petrecere#
.n ce con,t diferen@a dintre eleP .n aceea c ele 9nf@iea2 perspecti$e distincte a,upra aceleiai
,itua@ii i i%plic4 9n con,ecin@4 locutori diferii3 feno%en corelat cu 3er<ele de %icare utili2ate: Ea ,e
9ntoarceE4 ne per%ite , pune% enun@ul pe ,ea%a ,o@iei lui CattheN4 ,pre e'e%plu4 i , 9i atri<ui% ei
per,pecti3a Ea ,e duceE4 ,u,@ine per,pecti3a naratorial# .n con,ecin@4 infer% din utili2area 3er<elor
9n di,cu@ie a,pecte diferite cu pri3ire la identitatea locutorului i atitudinea ace,tuia fa@ de propo2i@ia
e'pri%at# HE'e%ple de ace,t tip ,9nt di,cutate 9n !arNi,e i PerrL (A-3 Cooper4 Cu>ai i PerrL Fed#G
(AA0 i !arNi,e4 1aNron4 Plot>in i TutiLa Fed#G (AA(4 9n cadrul a ceea ce ei nu%e,c semantica
situaional i teoria situaiilor FE,ituation theorLEGI#
(30
9n re%arca<ilul lor tratat de ,e%antica for%al4 Chierchia i CcConne9l61inet H(AA0I 9i propun ,
a<orde2e ter%enii inde'ica9i prin e'tinderea ga%ei de coordonate 9n raport de care e,te relati3i2at
interpretarea ,e%antic# .n ace,t ,en,4 ei adaug para%etrilor lume i timp o coordonat nou4
conte*tual3 c3 9ncerc9nd , dea ,ea%a pe acea,t cale de a,pectele dependente de conte't ale
,e%nifica@iei propo2i@iilor# ?e%er,ul lor di,tinge a,tfel dou trepte funda%entale ale interpretrii
,e%antice4 pri%a con,t9nd 9n relati3i2area ace,teia la diferi@i para%etri conte'tuali4 a doua 9n e3aluarea
inten,iunilor a,tfel identificate 9n func@ie de lu%ile de,pre care e,te 3or<a# 9n lu%ina ace,tor preci2ri4
propo2i@ia H;aI4 ,u,@in cei doi ,e%anticieni Hi<id#: 2;;I4 nu 3a f9 e3aluat 9n raport de ce3a foarte
cuprin2tor4 cu% ar fi o circu%,tan@ Hpereche lu%e6ti%pI ,au o lu%e po,i<il 9n ,en,ul general al
ter%enului Hentitate %a'i%alI4 ci 9n raport de locul producerii enun@ului4 fapt pentru care H;aI e,te
echi3alent cu H;<I:
H;aI Plou#
Plou aici#
La fel ,e 9nt9%pl i cu propo2i@ia H&I4 in,pirat din !ach H(A-AI4 care pre,upune4 pentru o interpretare
corect4 operarea cu o coordonat conte'tual ,au4 cu% prefer cercettorul Hi<id#I4 cu o su+lume
FE,u<NorldEG ,au o lume mic FE,%all NorldEG:
H&I Pe fiecare %a, ,9nt tac9%uri4 farfurii i pahare#
9n ca2 contrar4 dac H&I ar fi e3aluat relati3 la o entitate %a'i%al precu% o lu%e po,i<il4 re2ultatul ar
fi c pe,te tot 9n lu%ea re,pecti3 pe %e,e ,9nt tac9%uri4 farfurii i pahare 6 con,ecin@ inde2ira<il
deoarece
(3(
ter%enii ,e aplic unei ,itua@ii re,tr9n,e# A,e%enea situaii 6 denu%ire preferat de !ach Hi<id#I pentru
lu%ile %ici 6 ,e integrea2 9n ,itua@ii %ai %ari4 care la r9ndul lor ,e integrea2 9n ,itua@ii i %ai %ari4
p9n c9nd a5unge% la ,itua@ia cea %ai cuprin2toare4 echi3alent cu o lu%e po,i<il 9n accep@ia
ter%enului din ,e%antica lu%ilor po,i<ile# E'e%plul ne conectea2 la semantica situaiilor FE,ituation
,e%antic,EG4 care 9i propune pe de o parte , relati3i2e2e interpretarea la ,itua@ii foarte re,tr9n,e ,au la
tipuri de ,itua@ii ce %odelea24 chiar dac nu%ai par@ial4 ,itua@iile reale i4 pe de alt parte4 , opere2e4
pe acea,t cale4 cu ,eturi %ici ,au foarte %ici de indi3i2i4 9n func@ie de ,copurile propu,e i de natura
fiecrui ca2 lingui,tic anali2at# La pri%a 3edere4 un a,e%enea de%er, pare , pre2inte %ai %ult
,uple@e dec9t 3er,iunile ,tandard ale ,e%anticii lu%ilor po,i<ile ,au ale ,e%anticii %odelelor teoretice
aplicate li%<ilor naturale4 dar o pri3ire atent ,e%nalea2 c el la, nere2ol3ate o ,erie de pro<le%e
3&
4
%oti3 pentru care %ai %ul@i autori prefer 3ariante 9%<unt@ite ale ace,tora din ur% a,tfel e,te
%odelul e'tin, a%intit %ai ,u,4 care relati3i2ea2 interpretarea ,e%antic la para%etri conte'tuali4
%odel la care re3eni% 9n cele ce ur%ea2#
Cu% a% 32ut4 conte*tul ne ofer date cu pri3ire la identitatea locutorului3 la obiectele de,e%nate prin
gesturi inde*icale3 precu% i la o ,erie de al@i factori rele3an@i pentru interpretarea e'pre,iilor
inde'icale#
3&
!ach H(A-AI a%intete4 9n ace,t ,en,4 dou pro<le%e EdificileE care nu 9i pot g,i re2ol3area 9n cadrul ,e%anticii
,itua@ionale4 dar care ,9nt e'plicate 9ntr6o %anier ,ati,fctoare de pe po2i@iile 3er,iunii Ecla,iceE a ,e%anticii lu%ilor
po,i<ile: negaia6 i persistena FEper,i,tenceEG 9ntr6o ,itua@ie a unei propo2i@ii4 care pre,upune ca propo2i@ia , fie ade3rat
nu nu%ai relati3 la o ,itua@ie re,tr9n,4 ci i 9n toate e'ten,iunile ,itua@iei 9n di,cu@ie acea,t condi@ie creea2 pro<le%e
in,ur%onta<ile pentru propo2i@iile ce e'pri% ade3ruri contingente Hpropo2i@iile a cror 3aloare de ade3r depinde de ,trile
de lucruriI#
(32
Cunoaterea in,uficient a laturii conte'tuale poate crea confu2ii 9n legtur cu ceea ce ,e ,pune
FENhat i, ,aidEG H3e2i co%entariul de,pre F"GI# 0 3ede% cu% procedea2 9n, Chierchia i CcConnel6
1inet atunci c9nd 9i propun , for%ali2e2e a,e%enea a,pecte ale interpretrii ,e%antice a e'pre,iilor
ling3i,tice4 alturi de a,pectele de ordin ,trict inten,ional i e'ten,ional# Ei di,ting dou etape
funda%entale ale interpretrii ,e%antice:
W pri% etap con,t 9n relati3i2uarea la conte't a interpretrii i ,ta<ilirea
con@inutului enun@ului FENhat i, ,aidEG prin corelarea fiecrei e'pre,ii cu o func@ie ce deter%in
3aloarea ei inten,ional 9n conte'tul dat
W a doua etap con,t 9n atri<uirea4 pe <a2a inten,iunilor4 de 3alori e'ten,ionale de tip
core,pun2tor 9n raport de fiecare circu%,tan@ 9n parte#
La r9ndul lor4 3ariatele a,pecte conte'tuale ,9nt con,iderate drept func@ii ce cartea2 fiecare conte't c
pe un do%eniu core,pun2tor# 9n ace,t ,en,4 9n ca2ul locutorilor ca entit@i indi3iduale4 o funcie
locutor EspG Hdin engle2e,cul spea<er E3or<itorE4 ElocutorEI 3a carta fiecare conte't c pe sp9c7 e ?3
locutoru9 9n c3 iar o funcie destinatar EdetG 3a carta conte'tul c pe dest9c7 e ?3 de,tinatarul 9n c4 O
alt func@ie loc
n
E 0 aiciG 3a carta conte'tul c pe loc
n
9c73 locali2area n 9n c3 9n ti%p ce o alt func@ie4
dernloc33 FV acoloG4 3a carta c pe demloc
n
9c7 #a#%#d# Pe acea,t cale4 cei doi autori e'tind calculul
predica@ional la ,pecificarea para%etrilor conte'tuali4 cu% ar fi
W locutorul 0 Edenota@iaE pronu%elui EeuE666666B Hi<id# (AA0: 2;"I
W destinatarul 6 Edenota@iaE pronu%elui EtuE Hi<id#I
(33
W a,pectele a,ociate cu 3alorile ad3er<elor de loc i de ti%p de genul EaiciE4 EacoloE4 Eacu%E4
EatunciE# Codelul & de3ine acu% un ,e'tuplu J>3 '3 J3
C3 If3 IK3 9n care
> e,te un ,et de lu%i4 ' e,te un ,et de %o%ente ordonate printr6o rela@ie de preceden@ ] 9n
,en,ul c tW 9l precede pe ti6 ? e,te uni3er,ul di,cur,ului ,au ,etul de indi3i2i4 do%eniul
EcuantificriiE C e,te ,etul de conte'te iar I e,te o func@ie din,pre 3aloarea atri<uit con,tantelor i
predicatelor indi3iduale 9n C 9n,pre inten,iuni 9n > i ' 8circumstane7 Hi<id#: 2&36&"I# Noua func@ie
de interpretare4 de for%a
F G&3-3t3c3g3 e,te %ai co%ple' ea 3a atri<ui 3alori de
ade3r relati3e la:
un %odel
func@ie de,ignatoare g Hpentru 3aria<ileI pereche lu%e6ti%p 6 a,ociind a,tfel enun@ul cu o propo2i@ie
care e,te e3aluat drept ade3rat ,au fal, relati3 la o circu%,tan@ particular4 definit de
coordonatele - Hlu%eI i t Hti%pI i un conte't4 c4
0e%nifica@ia propo2i@iilor din acea,t per,pecti3 e,te o func@ie din,pre conte'te Hinterpretarea
e'pre,iilor inde'iceI 9n,pre inten,iuni HEcon@inutulE propriu62i, al enun@uluiI i din,pre inten,iuni
H%ul@i%i de lu%i i %o%enteI 9n,pre e'ten,iuni Hreferin@ ) 3alori de ade3r ,au lu%ile i %o%entele
de,pre care e,te 3or<aI# Prin acea,t e'tindere a %odelului4 ,e%antica for%al ,au ,e%antica lu%ilor
po,i<ile de3ine %ai ,upl i %ai
(3"
puternic4 per%i@9nd o a<ordare intere,ant i nontri3ial4 cu %ari an,e de i2<9nd4 pentru ,e%nifica@ia
%ultor e'pre,ii ling3i,tice din li%<ile naturale#
9n con,ecin@4 pot fi identificate trei ni3ele ale ,e%nifica@iei:
W semnificaia dependent de conte*t3 care pri3ete interpretarea termenilor inde*icali3 dac
propo2i@ia con@ine a,e%enea e'pre,ii ,pre e'e%plu4 9n e3aluarea propo2i@iei EFEuG ,9nt ridicolE4 e,te
ne3oie , ti% cine e,te locutorul4 alt%interi nu pute% ,ta<ili ceea ce ,e ,pune FENhat i, ,aidEG i nu
pute% interpreta din ace,t %oti3 propo2i@ia
W 9n continuare4 dup identificarea locutorului4 ,ta<ili% intensiunea ,au coninutul
propoziional al enunului6 ,pre e'e%plu4 dac locutorul e,te Patricia4 atunci propo2i@ia e'pri%at de
enun@ul 9n di,cu@ie 3a fi ,etul de lu%i i %o%ente 9n care Patricia e,te ridicol iar apoi4
W pe <a2a con@inutului a,tfel ,ta<ilit4 deter%in% $aloarea de ade$r ,au
e*tensiunea enun@ului prin ,pecificarea circumstanelor Hperechi lume 6 timp7 la care ,e refer
propo2i@ia ,pre e'e%plu4 lu%ea real4 o lu%e i%aginat4 o lu%e a con3ingerilor
locutorului etc#
0 con,ider%4 9n ace,t ,en,4 ur%toarele propo2i@ii4 ro,tite de Petre:
H-I `%i i%agine2 c ,9nt %iliardar#
HAI 6E Cred c ,9nt %iliardar# 6H(0I6666609nt %iliardar#
(3:
0 lu% acu% ur%toarele lu%i: -l3 o lu%e co%pati<il cu ceea ce 9i i%aginea2 Petre4 9n care el e,te
%iliardar -W3 o lu%e co%pati<il cu con3ingerile lui Petre4 9n care el e,te %iliardar i -S3 lu%ea
real4 9n care Petre e,te un o% ,rac# 9nnoon,en, cu preci2rile de %ai Z ,u,4 e3aluarea ,e%antic a
propo2i@iilor 9n di,cu@ie parcurge trei etape# Cai 9nt9i4 ,ta<ili% ,e%nifica@ia dependent de conte't4 prin
interpretarea ter%enilor inde'icali# A,tfel4 9n H-I4 HAI i H(0I4 pronu%elui EeuE H,u<9n@ele,I i ,e 3a
atri<ui 3aloarea EPetreE printr6o for%ul care relati3i2ea2 e3aluarea ace,tui ter%en la coordonata
conte'tual ci3 ,pre e'e%plu4 care ni6( d drept locutor pe Petre# Apoi4 ,ta<ili% con@inutul fiecrui
enun@ 9n parte ,au propo2i@iile e'pri%ate de cele trei enun@uri4 dup care 3o% atri<ui o 3aloare de
ade3r enun@urilor4 con,ider9nd lu%ile 8-l3 -W i -S7 i %o%entele 8ti3 ti%pul enun@rii4 ,pre e'e%pluI
la care ele ,e refer# O repre2entare ,i%plificat a unor a,pecte ale e3alurii ,e%antice a lui H-I4 care
captea2 i natura 9ncap,ulat a unor con,tituen@i fra2ali4 e,te 9nf@iat %ai 5o,:
H((I FEEuE 9%i i%agine2 c F,9nt %iliardarGc)4N)4
tlGcl3-S3tl4
7epre2entarea acea,ta ne ,pune c4 odat ,ta<ilit ,e%nifica@ia pronu%elui EeuE H,u<9n@ele,I prin
coordonata ci3 lui E,9nt %iliardarE FV Petre e,te %iliardarG i ,e atri<uie o 3aloare pe de o parte 9ntr6o
lu%e4 -l3 co%pati<il cu ceea ce 9i i%aginea2 Petre4 i pe de alt parte un %o%ent ti3 identic cu
%o%entul enun@rii 3aloarea propo2i@iei 9ncap,ulate e,te (4 deci propo2i@ia 9ncap,ulat e,te ade3rat4
deoarece 9n -l3 9n %o%entul ti3 Petre e,te %iliardar# Enun@ului 9ntreg i ,e atri<uie 9n, o 3aloare de
ade3r 9n raport de coordonatele ci3 -S3 lu%ea real4 i ti4 Aadar4
(3;
H((BI F,9nt %iliardarG V ( 9n ci3 -l i ti4
Pentru HAI4 propune% ur%toarea repre2entare:
H(2I FEEuE cred c F,9nt %iliardarG#:)4 -W3 tlGcl3 -S3
l4
Acea,t repre2entare ne ,pune i ea c4 odat ,ta<ilit ,e%nifica@ia pronu%elui EeuE H,u<9n@ele,I lui
E,9nt %iliardarE FV Petre e,te %iliardarG i ,e atri<uie o 3aloare 9ntr6o lu%e4 -W3 co%pati<il cu
con3ingerile lui Petre4 i un %o%ent ti3 identic cu ti%pul enun@rii 3aloarea propo2i@iei 9ncap,ulate
e,te (4 deci propo2i@ia incap,ulat e,te ade3rat4 deoarece 9n -W 9n %o%entul ti3 Petre e,te %iliardar#
Enun@ului 9ntreg i ,e atri<uie 9n, o 3aloare de ade3r tot 9n raport de coordonatele -S3 lu%ea reai4 i
ti4 Aadar4 9n ca2ul anali2at 3o% ,crie
H(2BI F,9nt %iliardarG V ( 9n ci3 -W i ti4 9n ,chi%<4 pentru H(0I a3e%
H(3I FEEuE ,9nt %iliardar5c)4 -S3 ti
care ne ,pune c propo2i@iei FPetre e,te %iliardarG4 inferat dup interpretarea ter%enului inde'ical
EeuE H,u<9n@ele,I4 i ,e atri<uie o 3aloare 9n lu%ea reala4 -S3 9n %o%entul enun@rii4 ti3 deoarece H(0I ,e
refer la o a,e%enea circu%,tan@# Daloarea lui e,te 9n ace,t ca2 04 deoarece 9n -S 9n %o%entul ti
Petre e,te un o% ,rac# 9n con,ecin@4 ,e 3a ,crie
H(3BI F09nt %iliardarG V 0 9n ci3 -S i ti4
(3&
Co%entariul celor trei e'e%ple ilu,trea2 relati$izarea interpretrii semantice la parametri
conte*tuali 0 9n raport de care ,ta<ili% inten,iunile ,au con@inuturile prepo2i@ionale 6 i la circumstane
9perec+i lume0timp7 6 re,pon,a<ile de 3aloarea de ade3r a propo2i@iilor# 0e 9n@elege c %odificri ale
3alorii coordonatelor 9n ace,te do%enii atrag dup ,ine re2ultate diferite ale proce,ului de interpretare
,e%antic a e'pre,iilor ling3i,tice#
?. I%CUR%UL FIC'IONAL I LU#ILE $O%IEILE
.ntroducere
Printre pri%ii care au a<ordat di,cur,ul fic@ional din per,pecti3 logic ,e nu%r 1ottlo< $rege H(A;0
F(-A2GI4 Con,ider9nd c referin@a ,e poate aplica doar la lucruri e'i,tente i re,tr9ng9nd atri<utul
e'i,ten@ei la do%eniul lu%ii reale4 el conte,t po,i<ilitatea referin@ei literaturii fic@ionale# Cai t9r2iu4
!ertrand 7u,,ell H(A(AI e'pri% o po2i@ie ,i%ilar4 afir%9nd c e'i,t doar o ,ingur lu%e i 9i%it9nd
e'i,ten@a la lu%ea real# ?up cu% a% artat 9n capitolele precedente4 ace,t punct de 3edere e,te
e,en@ial 9n cadrul filo,ofiei analitice i al ,e%anticii logice4 care4 9n 3er,iunile lor funda%entale4
define,c referina ca o rela@ie 9ntre o e'pre,ie ling3i,tic i denotatul ei din lu%ea real# Nara@iunii
fic@ionale i6ar lip,i4 9n acea,t concep@ie4 referin@a4 deoarece ea nu tri%ite la entit@i ,au ,tri de lucruri
din lu%ea real#
A% 32ut 9n, c i di,cur,ul nonfic@ional poate de,crie obiecte none*istente3 dup cu% ilu,trea2
ter%eni precu% zn3 unicorn3 muntele de aur3 ptratul rotund FEthe round ,KuareEG4 ulti%ii doi fiind
,e%nala@i de Ale'i, Ceinong4 9nainte de 7u,,ell H3e2i Crittenden (AA(I4 care ,u,@ine a,tfel c referin@a
i g9ndirea nu ,e re,tr9ng doar la 6ceea ce e'i,t 9n realitate4 ci includ at9t po,i<ilul c9t i i%po,i<ilul# .n
con,ecin@4 ,6ar putea crede c di,cur,ul fic@ional are referin i c acea,ta ar con,ta din obiecte
none*istente3 fie ele chiar i cu propriet@i i%po,i<ile
(3A
H,pre e'e%plu4 Ecercuri ptrateEI# $idel concep@iei analitice4 7u,,ell reac@ionea2 9n, 9%potri3a unei
a,e%enea po2i@ii4 in3oc9nd4 printre altele4 %oti3ul c teoria lui Ceinong 3iolea2 Eun ,i%@ ro<u,t al
realit@iiE Hapud Crittenden4 (AA(: (0 t# n#4 #O#I4 c ceea ce e'i,t 9n ca2ul %iturilor i al fic@iunii ,9nt
g9ndurile cui3a de,pre atari lucruri i ni%ic %ai %ult# Aadar4 lu%ea real nu l6ar include pe *a%let4
ci doar g9ndurile lui 0ha>e,peare 9n %o%entul ,crierii pie,ei ,au g9ndurile noa,tre c9nd o 3ede%
repre2entat pe ,cen# No@iunea de o<iect none'i,tent ,au i%aginar e,te4 de,igur4 parado'al din
acea,t per,pecti34 ca i ideea referin@ei la entit@i ireale4 fapt care ,porete dificult@ile cu care
di,cur,ul fic@ional confrunt de%er,ul analitic# 9n plu,4 teoriile de,pre o<iectele none'i,tente ,9nt pu,e
9n fa@a unei alte pro<le%e: i%po,i<ilitatea de a di,tinge4 de pe a,e%enea pre%i,e4 ceea ce e,te fic@ional
de minciun i eroare3 di,tinc@ie care depinde4 9n ulti% in,tan@4 de inten@ia locutorului
(
#
Pentru a depi a,tfel de li%itri4 unii cercettori tratea2 ade$rul nu ca pe o rela@ie ,ta<ilit 9ntre
e'pre,ii ling3i,tice ) propo2i@ii i lu%ea real4 ci %ai degra< ca o no@iune ce deri3 din 9n,i
con3en@iile u2ului ling3i,tic# A enun@a o propo2i@ie ade3rat repre2int4 din ace,t unghi4 doar un uz
particular al limbii H3e2i i no@iunea de E5oc de li%<a5E la LudNig Oittgen,tein4 (A:-F(A:3GI
2
# A'area
pe u2ul ling3i,tic apare i la cercettori din do%eniul teoriei di,cur,ului4 cu% ar fi 7o<ert de
!eaugrande H(A-"I4 1illian !roNn i 1eorge Tule H(A-3I ,au Car%en Dlad H200(I4 care ,u,@in
c func@ia
(
De2i 9n ace,t ,en, Oltean H(AAAI#
2
ECon,i%@%9ntul 3or<itorilor ,ta<ilete ce e,te ade3rat i ce e,te fal,# E,te ade3rat ,au fal, ceea ce spun 3or<itorii4 iar ei
cad de acord prin inter%ediul li%<ii pe care o 9ntre<uin@ea2E Hp# -- ,# a#4 L#O# t#n#4#O#I#
("0
referen@ial a li%<ii ,e actuali2ea2 doar 9n cadrul di,cur,ului# Ele%entul le'ical i2olat nu are referin@4
preci2ea2 aceti cercettori4 ci doar un ,en, ) inten,iune i o denota@ie ) e'ten,iune4 referin@a
FEreferringE4 EreferenceEG fiind o func@ie re2er3at u2ului li%<ii 9n di,cur,# Cai re%arc%4 tot 9n cadrul
teoriei di,cur,ului4 po2i@ia constructi$ist cu o co%ponent cogniti$3 pre2ent 9n %odelul propu, de
Teun A# 3an ?i5> i Oalter =int,ch H(A-3I4 9n confor%itate cu care di,cur,ul nu red o ,tare propriu6
2i, de lucruri din realitate4 cu% ar fi un accident4 ,pre e'e%plu4 ci repre2entarea %ental4 dependent
de capacit@ile cogniti3e i po,i<ilit@ile de infor%are ale locutorului4 a re,pecti3ei ,tri# Or4 acea,ta
i%plic4 pe l9ng proce,ele cogniti3e di3er,e H,pre e'e%plu4 9n@elegere4 %e%orareI4 i un proce,
constructi$ i poate fi cau2a unor diferen@e 9ntre ,tarea de lucruri din realitate i repre2entarea ei prin
di,cur,# La r9ndul ,u4 receptorul unui a,e%enea di,cur, de,pre un accident 9i for%ea2 o repre2entare
pe <a2a 3er,iunii e%i@torului4 de5a codificat 9n li%<a5# .n a%<ele ca2uri ,e construiete aadar o
,e%nifica@ie: e3eni%entul e,te intrepretat drept accident4 iar di,cur,ul de,pre e3eni%ent4 drept o
relatare de,pre accident# Prin ur%are4 pro<le%a referin@ei ,e co%plic deoarece ,e ,ugerea2 c p9n i
di,cur,ul nonfic@ional e,te li%itat ,u< raportul capacit@ii ,ale de a de,crie cu e'actitate ,trile de
lucruri din realitate# .n cadrai teoriei narati3e4 Paul 7icoeur ,e ,ituea24 9n cele trei 3olu%e de,pre ti%p
i nara@iune H(A-"4 (A-;4 (A--I4 pe o po2i@ie care4 dei ela<orat independent de teoriile di,cur,ului
,u,%en@ionate4 are totui tangen@e cu de%er,ul de tip con,tructi3i,t: di,cur,ul narati34 fie literar4 fie
neliterar4 e,te nonreferenial3 9n concep@ia ,a4 deoarece te'tul produce 9n e,en@ o configura@ie
i%aginar datorit proce,elor de ,electare4 e'tragere4 organi2are etc# pe care le pre,upune opera@ia de
punere n
("(
intrig FEe%plot%entEG# El re,pinge de a,e%enea no@iunea de referin@ la o Erealitate trecutE FEpa,t
realitLEG4 dat fiind c trecutul nu e'i,t4 i include con,truc@iile te'tuale ale nara@iunii 9n ru<rica
Erecon,truc@iilorE4 care cad ,u< inciden@a categoriei reprezentrii ,au substiturii FE,tanding6forE4
Eta>ing6the6place6ofG H(A--: (:&I H3e2i i cap# : ,upra pentru co%entariul no,tru pri3ind ti%pul
gra%atical i lu%ile po,i<ileI# Or4 un a,e%enea ge,t incu%<4 9n concep@ia lui 7icoeur Hi<id#I4
recunoaterea Alteritii FEOthe%e,,EG i acceptarea ideii c o ,pecificare a rela@iei dintre di,cur,ul
narati3 i lu%ea real e,te Eireducti<il la categoria de referin@E#
Oare nu e,te 9n, o atare concep@ie de,pre referin@a nara@iunii fic@ionale ,au chiar nonfic@ionale
contraintuiti3 ,au contraproducti34 @in9nd cont de %aniera 9n care ne raport% la di,cur,ul fic@ional
i 9l interpret% ,au de a,pira@ia i,toriei de a fi o tiin@P 7icoeur 9n,ui e,te contient de i%portan@a
pro<le%ei i nu poate e3ita4 9n de%er,ul ,u4 raportul dintre configura@ia te'tual i realitate4 raport pe
care 9l pla,ea2 9n, ,u< inciden@a opera@iei de refgurare3 ur%rind efectele asupra pra*isului i
,itu9nd a,tfel 9n centrul preocuprilor ,ale a,pecte de tip perlocuionar H3e2i co%entariul 9n Oltean
(A-AI#
Lu+i(* 3o)i5i(* .n ana(i6a ,ic-iunii! c.t*:K 3r*ci6/ri 3r*(i+inar*
`n continuare4 3o% propune o ,olu@ie diferit la pro<le%a referin@ei nara@iunii fic@ionale4 ,chi@9nd
r,pun,ul dat ace,teia de ,e%antica lu%ilor po,i<ile4 care4 dup cu% a% 32ut 9n capitolele " i :4
per%ite tratarea referin@ei ,au a e'ten,iunii 9n ter%eni intensionali3 adic din
("2
per,pecti3a unor circumstane alternati$e3 definite 9n raport de coordonatele lume0timp4 ?o%eniul
e'ten,io6nalit@ii 9ncetea2 prin acea,ta a %ai fi identificat cu lu%ea real4 el lrgindu6,e neli%itat i
cuprin29nd un numr infinit de situaii3 9n func@ie de care pot fi atri<uite $alori semantice nu nu%ai
ter%enilor referen@iali4 ci i %ultor e'pre,ii nonreferen@iale H,pre e'e%plu4 nu%ele fic@ionale ,au
nu%ele de entit@i fic@ionale4 cu% ar fi zn ,au unicorn3 au4 9n acea,t concep@ie4 e'ten,iuni de tip
core,pun2tor 9n alte lu%i dec9t lu%ea realI# ?e%er,ul4 care i6a do3edit fecunditatea 9n anali2a unor
co%plicate feno%ene ,e%antice din li%<ile naturale H3e2i ,upra4 cap# :I4 a fo,t e'tin, i la di,cur,ul
fic@ional4 9n 9ncercarea de a da ,ea% de pre,upu,ele a,pectele referen@iale ale ace,tuia#
`n ce con,t 9n, acea,t e'tindere a cadrului lu%ilor po,i<ile la anali2a di,cur,ului fic@ionalP `n
capitolul : a% 32ut c9t de rele3ante ,9nt lu%ile po,i<ile pentru ,e%antica te%poral# Acea,t
rele3an@ ,e p,trea2 i 9n ca2ul naraiunii neliterare nonficionale3 care4 recre9nd prin %i5loace
ling3i,tice o e'perien@ HtrecutI H3e2i La<o3 i Oalet2>L (A&;I4 e,te a<orda<il lu9nd drept
coordonate lu%ea real 9-\ ,au -]7 i un %o%ent te%poral tW3 ,pre e'e%plu4 anterior ti%pului
pre2ent4 ti ,au t\4 Cerg9nd %ai departe4 pro<le%a ade3rului 9n di,cur,ul fic@ional ,e pare c poate fi
tratat cu an,e de i2<9nd ,elect9nd o lu%e po,i<il4 -l3 ,pre e'e%plu4 diferit de lu%ea real4 -]3 i
con,ider9nd c di,cur,ul ,e refer la ,tri de lucruri dintr6o a,e%enea lu%e# ?ar 9n ti%p ce 9n ca2ul
nara@iunii nonfic@ionale no@iunea de lu%e po,i<il ,e do3edete a fi e'tre% de util4 9ntre<uin@area ei 9n
anali2a di,cur,ului fic@ional ,e i2<ete de nu%eroa,e dificult@i4 fapt care ri,c , pun ,u< ,e%nul
9ntre<rii rele3an@a unui a,e%enea de%er,# Printre %oti3ele principale care 9ndea%n la ,erioa,e
("3
re@ineri ,e nu%r indeterminarea3 ,u< raportul ade3rului4 a nara@iunilor f9c@ionale i po,i<ilele
inconsistene logice ,au natura contradictorie a fic@iunilor# 0e %ai citea2 9ncura5area identificrii 6
literaturii fic@ionale cu Elu%i %etafi2ic po,i<ileE HPa3el4 (A-;: "- t#n#4 #O#I i4 9n ,tr9n, legtur cu
acea,ta4 a,u%p@ia c lu%ile fic@ionle ar e'i,ta independent de autorul care le produce4 %oti3 pentru
care ,e aprecia2 c a<ordarea ar %odela %ai fidel acti3itatea cititorului conte%plator al lu%ii dec9t pe
aceea a productorului Hi<id#I# Cu pri3ire la indeter%inarea referentului4 %en@ion%4 ,pre e'e%plu4
a,pecte precu% i%po,i<ilitatea ,ta<ilirii nu%rul de 3eri pri%ari ai lui 0tephen ?edalu,4 eroul
ro%anului Portret al artistului n tineree de Ja%e, JoLce4 ,au nu%rul de copii ai lui LadL Cac<eth#
.n acea,t ,en,4 propo2i@ia ELadL Cac<eth are doi copiiE nu e,te nici ade3rat4 nici fal, 9n lu%ile
fic@iunii# O lu%e fic@ional nu ar fi deci ma*imal3 ci incomplet ,au minimal FE,%all NorldEG HEco4
(AA0: &" 3e2i i ,upra4 cap# ;I# Cu pri3ire la incon,i,ten@a logic a fic@iunilor4 a%inti% c nara@iunile
fic@ionale pot fi populate de o<iecte cu propriet@i contradictorii4 cu% ar fi cercuri ptrate FE,Kuare
circle,EG He'e%plu preluat de la Pa3el4 (A-;: "-I4 ,au c 9n cadrul lor ,e petrec uneori lucruri
i%po,i<ile4 cu% ar fi accederea 9n lu%i tran,cendentale care pre2int di%en,iuni te%porale gu3ernate
de legi fi2ice diferite de acelea din lu%ea real H3e2i La ignci de Circea Eliade4 unde re3enirea 9n
lu%ea central a po3e,tirii e,te 9n,o@it de un ,alt 9n ti%pI# $aptul c 9n ulti% in,tan@ totul pare a fi
po,i<il 9n literatura fic@ional ridic ,e%ne ,erioa,e de 9ntre<are cu pri3ire la posibilitatea unor
a,e%enea lu%i H3e2i ,upra4 cap " 3e2i i 7Lan (AA(<: ::3I4 iar lu%ile po,i<ile ri,c ,6i piard
rele3an@a ca %odalitate de a da ,ea% de natura ade3rului 9n di,cur,ul fic@ional#
(""
`n continuare4 3o% anali2a an,ele unor contri<u@ii %a5ore care 9i propun adaptarea teoriei la
particularit@ile ace,tui tip de di,cur,#
To+a $a:*( 0i (u+i(* ,ic-iona(*
O propunere apar@ine lui Pa3el H(A-;I4 care ,u,@ine c o<iectele cu propriet@i contradictorii din
nara@iunile fic@ionale ne 9%piedic , identific% lumile ficionale cu lu%ile po,i<ile4 %oti3 pentru
care ,e%antica lu%ilor po,i<ile e,te con,iderat inadec3at pentru ,pecificarea naturii di,cur,ului
fic@ional# Pa3el re@ine4 totui4 no@iunea de Elu%eE4 argu%ent9nd c a,e%enea o<iecte cu propriet@i
contradictorii ,9nt do3e2i in,uficiente pentru 4
a<andonarea ace,teia4 i a3an,ea2 ideea c o teorie a di,cur,ului fic@ional4 pentru a fi con3ingtoare4
tre<uie , ,e preocupe i de lumile imposibile3 eratice ale fic@iunii Hp# "AI4 Pe acea,t cale4 el
ela<orea2 no@iunea de lumi ficionale3 care 9i propun Eni3elul lor propriu de actualitateE Hp# :"I i
includ entit@i precu% lu%ea ro%anului ,on ^ui!ote3 care ,e de23olt 9n 5urul unui ni3el nuclear
diferit de acela al realit@ii4 ,au4 ,pre e'e%plu4 de acela al lu%ii din ,ocumentele clubului Pic<-ic< de
?ic>en,
3
# Lu%ile fic@ionale ,9nt minimale3 ele ,9nt dega5ate din te'tele fic@ionale i cartate direct pe
fiecare te't 9n parte# Ele nu reue,c 9n, chiar din ace,t %oti3 , dea ,ea% de pro<le%a co%ple' a
referin@ei nara@iunilor fic@ionale: ade3rul r%9ne4 9n principiu4 indeter%inat4 iar lu%ea4 poten@ial
incon,i,tent4 pentru c ceea ce e,te ade3rat 9ntr6o lu%e fic@ional e,te o func@ie a ceea ce te*tul
de,crie4 i nu in3er,4 cu% pe <un dreptate o<,er3 1regorL Currie H(AA0I# `n con,ecin@4
3
Pentru Pa3el lucrurile nu difer prea %ult de teoriile cu care operea2 fi2ica4 care de a,e%enea 9i propun ni3ele proprii de
realitate#
(":
chiar i lucruri imposibile din punct de $edere logic ar putea fi e$aluate ca fiind ade$rate 9ntr6o lu%e
fic@ional4 conclu2ie inde2ira<il i inaccepta<il4 care 9%piedic a,i%ilarea lu%ilor fic@ionale 6 dificil
de definit 9n %od adec3at 6 la categoria lu%ilor po,i<ile4 pentru care au fo,t ela<orate principii clare#
`n con,ecin@4 9n pofida a3anta5elor pe care le aduc teoreticianului literar H3e2i i Eco (AA0I4 lu%ile
fic@ionale ,9nt in,uficient de operante pentru ,pecificarea ade3rului 9n di,cur,ul fic@ional#
a:id L*Li) 0i "r*2orM Curri* d*)3r* ad*:/ru( .n ,ic-iun*
?ate fiind pro<le%ele ridicate de conceptul de lu%e fic@ional4 Currie H(AA0I4 pornind de la concep@ia
lui ?a3id LeNi, H(A-3 F(A&-GI4 propune o a<ordare %ai co%ple'4 dup care ade3rul 9n di,cur,ul
fic@ional e,te o func@ie a ceea ce e,te ade3rat 9n diferite lumi posibile4 .n acea,t concep@ie4 ade3rul
depinde nu at9t de ceea ce di,cur,ul fic@ional de,crie 9n %od e'plicit4 c9t %ai degra< de EfapteleE ce
define,c o lume compatibil cu po$estirea ,au o lume a po$estirii 6 o lu%e po,i<il 9n accep@ia
,e%anticii %odale# O a,e%enea no@iune e,te deci diferit de lu%ea f9c@ional a lui Pa3el H(A-;I4
deoarece ea ,e aplic unei lu%i 9n care te'tul po3e,tirii ,au ceea ce e,te e'plicit 9n po3e,tire ,e
relatea2 ca un Efapt cuno,cutE4 adic ,e pre,upune c e,te ade3rat# 0tri de lucruri cuno,cute
naratorului ,9nt pre2entate a,tfel ca fiind ade3rate HLeNi, (A-3 F(A&-G: 2;;I# ?ac a<ord% din
acea,t per,pecti3 ro%anul ,on ^ui!ote3 ,pre e'e%plu4 atunci lu%ile ro%anului 3or fi acele lu%i 9n
care cine3a cunoate acti3it@ile unui hidalgo pe nu%e ?on dui5ote i 9%prtete altora cunotin@ele
,ale printr6un te*t identic din punct de $edere le*ical cu te*tul lui Cer$antes4 Pluralul Elu%iE reflect 9n
ace,t ca2 faptul
(";
c e'i,t mai multe lumi n care aceeai po$estire poate fi relatat ca un lucru cunoscut3 iar lu%ile 9n
cau2 pot diferi 9n %od ,e%nificati3 9n pri3in@a unor a,pecte care 3i2ea2 ,trile de lucruri ,au
e3eni%entele din po3e,tire4 dar a,upra crora te'tul nu ,e pronun@# Mn e'e%plu co%entat de Currie
H(AA0I 9l repre2int 9n ace,t ,en, ro%anul '+e 'urn of t+e Scre- E=\ coard prea ntins=G de *enrL
Ja%e,4 9n ca2ul cruia ,9nt po,i<ile dou interpretri di3ergente4 la fel de <ine 5u,tificate: ,tafiile lui
Peter duint i Ci,, Je,,el4 32ute de gu3ernant 6 per,ona5ul central 64 ,9nt fie entit@i reale dintr6o
lu%e a po3e,tirii Hinterpretare ,upranaturalI4 fie doar o<iecte ale halucina@iilor 3i2uale ale gu3ernantei
Hinterpretare p,ihologicI4 ca2 9n care ele nu e'i,t 9ntr6o lu%e central4 -l3 a ace,tei po3e,tiri4 ci 9ntr6o
lu%e4 -W3 co%pati<il cu 3i2iunile re,pecti3e4 lu%e acce,at dintr6o lu%e central# 9n con,ecin@4
ro%anul ar de,crie cel pu@in dou lu%i Ho lu%e cu ,tafii i o alt lu%e fr ,tafiiI4 care au 9n co%un
doar ceea ce ,e relatea2 e'plicit 9n te'tul fic@ional# ocant la pri%a 3edere4 no@iunea plural de lu%i
a lui LeNi, are a,tfel con,i,ten@4 ea ,pri5in9ndu6,e pe 9n,ei EgolurileE din te't ,au a,pectele a,upra
crora te'tul nu ,e pronun@#
Ade3rul 9n di,cur,ul fic@ional 9n,ea%n 9n, ade3r 9ntr6o anumit lu%e i nu 9n toate lu%ile
po3e,tirii 9n con,ecin@ el nu ,e identific cu ceea ce e,te e'plicit 9n te't ,au4 cu alte cu3inte4 cu ceea
ce toate lu%ile au 9n co%un#
Ce ,olu@ie poate fi 9n, dat pro<le%ei ade3rului dac fic@iunea are prea %ulte lu%iP Oare nu ri,c
acea,t anali2 , de3in 9n ace,t punct contraintuiti3 i inoperantP LeNi, H(A-3 F(A&-G: 2;-62&0I
e,te de prere c4 9n a,e%enea ca2uri4 tre<uie acordat o pondere diferit lu%ilor fic@iunii4 9n func@ie de
gradul de apropiere a acestora fa de lumea real3 iar
("&
ade3rul 9n di,cur,ul fic@ional , fie tratat ca o rezultant a coninutului e*plicit al te*tului i a ceea ce
este ade$rat n lumea real4 La 9nceput4 el propune analiza D HF(G infraI4 pe care apoi o refor%ulea24
9n ur%a anali2ei ade3rului 9n fic@iune 9n ter%eni contrafactuali4 ca analiza 1 HF2G infraI4 dat fiind
faptul c pri%a4 necon@in9nd pre3ederi cu pri3ire la Efundalul factualE4 definit de ceea ce e,te ade3rat
9n lu%ea real 3i2a3i de ceea ce e,te e'plicit 9n te't4 ri,c , aduc 9n di,cu@ie lu%i E<i2areE care difer
9n %od EgratuitE de lu%ea real# 7ed% %ai 5o, cele dou anali2e4 cu unele %odificri ter%inologice
%inore preluate de la Currie H(AA0: ;26;3I
"
:
H(I o propo2i@ie P din te'tul f9ctional S e,te ade3rat dac i nu%ai dac ea e,te
ade3rat 9n toate lu%ile po3e,tirii 9n care fic@iunea ,e relatea2 ca un fapt cuno,cut HLeNi, (A-3
F(A&-G: 2;-I i
H2I o propo2i@ie P e,te 9n %od nondi,poni<il ade3rat FEnon63acuo,lL trueEG 9n fic@iunea 0
dac i nu%ai dac e'i,t o lu%e a po3e,tirii 9n care fic@iunea ,e relatea2 ca un fapt cuno,cut i 9n
care P e,te ade3rat4 care e,te %ai apropiat de lu%ea real dec9t e,te 3reo lu%e a po3e,tirii 9n care P
nu e,te ade3rat ea e,te ade3rat 9n %od di,poni<il FE3acuo,lL trueEG ,au neade3rat dac i nu%ai
dac nu e'i,t lu%i ale po3e,tirii 9n care fic@iunea , fie relatat ca un fapt cuno,cut Hi<id# 2&0I#
"
9n ace,t ,en,4 Currie 9ntre<uin@ea2 ter%enul %ai ,pecific de lume a po$estirii E_,torL NorldEG ,au lume 0 FE06NorldEG 9n
locul ter%enului lume posibil ,au lume n care se relateaz po$estirea Hcf# LeNi, (A-3 F(A&-GI4 precu% i nota@ia As9P7 =P
e,te ade3rat 9n fic@iunea 0E 9n locul for%ulrii leNi,iene E9n fic@iunea f4 kE#
("-
Currie H(AA0: 2&0I refor%ulea2 H2I dup cu% ur%ea2:
H2BI ET
:
9P75 e,te ade3rat dac i nu%ai dac P ar fi fo,t ade3rat dac S ar fi fo,t relatat ca un fapt
cuno,cutE4
unde E$,HPIE 9n,ea%n =P e,te ade3rat 9n fic@iunea S=4
O a,e%enea e'plica@ie e,te 3alid pentru o %are 3arietate de ,itua@ii: ,pre e'e%plu4 ea poate legiti%a
propo2i@ia E9n fic@iunea \ coard prea ntins ,tafiile nu ,9nt entit@i realeE4 deoarece o lu%e ai crei
locuitori 3d ,tafii din cau2a halucina@iilor e,te %ai apropiat de lu%ea real dec9t o lu%e 9n care
,tafiile e'i,t aie3ea#
?ar LeNi, H(A-3 F(A&-GI ,e%nalea2 nite po,i<ile pro<le%e ale anali2ei pre2entate4 confir%ate i de
Currie H(AA0I4 cu% ar fi pericolul 3alidrii unor interpretri de tip p,ihanalitic ale co%porta%entului
per,ona5elor 9n ca2ul 9n care p,ihanali2a e,te corect cu alte cu3inte4 ade3rul ar de3eni dependent de
paradig%ele tiin@ifice pre3alente 9n diferite perioade Ha,pectul ar putea fi 9n, con,iderat drept un
a3anta5 de ctre uniiI# ?rept ilu,trare4 re3eni% la e'e%plul co%entat %ai ,u,# 9n concep@ia pre2entat4
dac p,ihanali2a e,te corect4 atunci o lu%e 9n care po3e,tirea ,e relatea2 ca un fapt cuno,cut4 iar
gu3ernanta din ro%anul di,cutat 8\ coard prea ntins7 3ede ,tafiile din cau2a p,iho2ei Hea are
halucina@iiI4 ar fi %ai apropiat de lu%ea noa,tr dec9t lu%ile 9n care po3e,tirea ,e relatea2 ca un fapt
cuno,cut4 iar apari@ia ,tafiilor e,te e'plicat pe cale ,upranatural4 ,pre e'e%plu# 9n con,ecin@4 9n ace,t
ca2 ar fi creditat interpretarea dup care ,tafiile ,9nt proiec@ii ale unei %in@i o<,edate# ?e a,e%enea4
de 3re%e ce ade3rul 9n fic@iune e,te re2ultatul a ceea ce te'tul de,crie 9n %od e'plicit i a ceea ce e,te
ade3rat 9n lu%ea real4 acea,t anali2 ri,c , introduc a,pecte e'terioare irele3ante 9n po3e,tire4
("A
cu% ar fi un fapt ,e%nalat de Currie H(AA0: ;:I4 i anu%e c e,te ade3rat 9ntr6un ro%an de,pre
0herloc> *ol%e, c .uliu, Ce,ar a3ea n fire de pr pe cap atunci c9nd a %urit 6 o con,ecin@
inde2ira<il# Pro<le%a p,ihanalitic4 precu% i a,pectul 9nf@iat %ai ,u,4 9l deter%in pe LeNi, H(A-3
F(A&-GI , propun o nou analiza43 analiza W3 9n confor%itate cu care ade3rul 9n di,cur,ul fic@ional
depinde de ceea ce e,te e'plicit 9n te't i de con$ingerile pre$alente ale unei co%unit@i %ai degra<
dec9t de faptele din lu%ea real# Or4 acea,t ,chi%<are de accent pune pe rol no@iunea de lumi ale
con$ingerilor colecti$e FEcollecti3e <elief Norld,EG Hp# 2&3I 6 un ,et de lu%i po,i<ile 9n care e,te
ade3rat doar ceea ce ,e creditea2 9n %od de,chi,4 9n lu%ea autorului4 c e,te ade3rat# Pe acea,t
cale ,9nt eli%inate fapte irele3ante de genul nu%rului de fire de pr al lui Cae,ar ,au al acelora care
nu apar@in ,i,te%ului de con3ingeri predo%inante i ,9nt4 9n con,ecin@4 di%inuate an,ele
interpretrilor p,ihanalitice 9n ca2uri 9n care p,ihanali2a freudian nu figurea2 9n ,i,te%ul unor
a,e%enea con3ingeri# 7e3eni%4 9n ace,t ,en,4 la ro%anul \ coard prea ntins3 cu preci2area c
lectura ,upranatural H3e2i Currie (AA0I4 9n confor%itate cu care ,tafiile 32ute de gu3ernant ar e'i,ta
aie3ea4 are4 datorit nei%plicrii p,ihanali2ei4 an,e %ai %ari , fie acceptat drept corect dec9t
lectura p,ihologic4 9n confor%itate cu care ,tafiile ,9nt proiec@ii ale %in@ii o<,edate ale ace,tui
per,ona5# E'plica@ia con,t 9n aceea c p,ihanali2a nu era 9nc for%ulat 9n %o%entul ,crierii
ro%anului4 iar credin@a 9n ,upranatural figurea2 9n fundalul 3ictorian al ro%anului lui *enrL Ja%e,#
Currie H(AA0: ;&I d ur%toarea for%ulare analizei W"
(:0
H3I E B$
:
9YP/ e,te ade3rat dac i nu%ai dac pentru fiecare lu%e a con3ingerilor4 -3 e'i,t o lu%e Sp
%ai apropiatB de - dec9t 3reo alt lu%e S RpES non pG3
unde o lu%e Sp e,te o lu%e a po3e,tirii 9n care P e,te ade3rat4 iar S RpES non pG3 o lu%e 9n care P nu
e,te ade3rat#
7%9n totui nere2ol3ate o ,erie de pro<le%e4 printre ele figur9nd i pro<le%a ade3rului 9n fic@iunile
i%po,i<ile ,au incon,i,tente4 pentru c 9n ace,t ca2 nu pot e'i,ta lu%i ale po3e,tirii# $ic@iunile de ace,t
gen fluctuea2 9ntre cele E9n %od o,tentati3 i%po,i<ileE4 cu% ar fi po3e,tirile a39nd ca ,u<iect cltoria
9n ti%p ,au cutarea c3adraturii cercului H3e2i Pa3e9 (A-;: "-I4 i cele 9n care incon,i,ten@a e,te
re2ultatul unor inad3erten@e auctoriale4 cu% ,e 9nt9%pl 9n po3e,tirile cu 0herloc> *ol%e,4 care difer
9n pri3in@a locali2rii unei rni din r2<oi a lui Oat,on4 un per,ona5# 0olu@ia propu, de LeNi, H(A-3
F(A&-G: 2&:I 9n ace,t din ur% ca2 con,t 9n po,tularea unor 3er,iuni re3i2uite4 apropiate de original4 i
di,cutarea ade3rului 9n func@ie de ace,te 3er,iuni i nu de 3er,iunea original4 care ,e con,ider c nu
e,te 9n 9ntregi%e ade3rat# Cai co%plicate ,9nt 9n, nara@iunile din pri%a categorie4 i anu%e acelea
cu o tra% i%po,i<il# LeNi, Hi<id#I con,ider c absolut totul este fals 9n a,tfel de po3e,tiri4 iar
pro<le%a ade3rului nu poate fi ,olu@ionat 9ntr6o %anier nontri3ial#
Currie H(AA0I re,pinge 9n, ace,t punct de 3edere4 fiind de prere c o po3e,tire r%9ne o po3e,tire
chiar dac pre2int o incon,i,ten@ de fond# El 9i propune , e'tind anali2a lui LeNi, prin
cuprinderea di%en,iunii prag%atice4 con,ider9nd di,cur,ul fic@ional drept produ, al unui act de
fic@ionali2are FEfiction %a>ingEG4 re2ultat al inteniei ficionale FEficti3e ) fic@ional intentEG a autorului4
prin care ace,ta caut , NN3imp!=ige
"
imaginati$ pe cititor#
0tructura ace,tui act e,te dictat4 9n parte4 de te'tul e'plicit care4 9%preun cu fundalul4 produce
lucrurile ade3rate din fic@iune# 9n 3i2iunea ,a4 implicarea imaginati$ FE%a>e6<elie3eEG4 ca i
operatorul inten,ional n cutare i cutare ficiune al lui LeNi, H(A-3 F(A&-GI H3e2i i Coe,chler i
7e<oul (AAA F(AA"G: "(;I4 e,te un operator propoziional3 &3 a,tfel 9nc9t &9P7 9n,ea%n =P e,te
ade3rat 9n 5ocul de i%plicare i%aginati3 &= Hp# &2I4 iar acea,ta pre,upune , ne i%agin% nu nu%ai
c po3e,tirea e,te ade3rat4 ci de a,e%enea c ea e,te relatat ca un fapt cuno,cut# .deea a3an,at are
tangen@e cu analiza W propu, de LeNi,4 9n ,en,ul c4 la fel ca i 9n ace,t ca24 ade3rul 9n fic@iune
depinde de ,i,te%ul de con3ingeri pre3alente4 con,ider%du6,e: HaI c e,te ade3rat ceea ce naratorul
6entitate fic@ionai4 diferit de autorul real 6 creditea2 ca fiind ade3rat i H<I c i ,i,te%ul de
con3ingeri al naratorului e,te o func@ie a ceea ce e,te e'plicit 9n te't i a ceea ce ,e creditea2 drept
ade3rat 9n cadrul co%unit@ii 9n care ,e produce te'tul4 creia 9i apar@ine i naratorul4 pentru c ace,ta
nu poate a3ea nici un fel de con3ingeri per,onale Hcon3ingeri care 9n %od nor%al nu ar putea fi
inferate din te't ,au din fundalI#
`n continuare4 Currie H(AA0: -0I refor%ulea2 H3I dup cu% ur%ea2:
H"I E E$
:
9P75 e,te ade3rat dac i nu%ai dac e,te re2ona<il pentru cititorul a3i2at , infere2e c
autorul fic@ional al po3e,tiruu : crede c P=3
unde Eautor fic@ionalE 9n,ea%n EnaratorE4 iar Ee,te re2ona<il ### , infere2eE ,pecific o inferen@ cu
pri3ire la faptul c naratorul de,crie lucruri pe care le tie4 inferen@ care cade ,u< inciden@a
operatorului propo2i@ional & FE%a>e6<elie3eEG#
(:2
0pre deo,e<ire de H3I4 care refor%ulea2 analiza W propu, de LeNi,4 H"I fle'i<ili2ea2 condi@ia de
con3ingeri e'plicite ale co%unit@ii de origine4 deri39nd ade3rul 9n fic@iune nu nu%ai din te't i din
ceea ce ,e con,ider c apar@ine ,i,te%ului de con3ingeri pre3alente4 ci i din ceea ce cititorul a3i2at
tie c e,te recuno,cut4 9n grade 3ariate4 ca fiind pre3alent# E'plica@ia e,te 9n e,en@ corect ea 9i
per%ite lui Currie , plede2e cu elegan@ pentru interpretarea ,upranatural a ro%anului \ coard
prea ntins3 care dup opinia ,a are an,e %ai %ari , fie 3alidat4 tiut fiind c 9n Anglia 3ictorian
e'i,ta o credin@4 chiar dac tacit4 9n ,tafii i 9n alte entit@i ,upranaturale4 credin@ ce figurea2 9n
fundalul ace,tui ro%an#
Cu% r%9ne 9n, cu incon,i,tentele %inore de tipul locali2rii rnii lui Oat,onP Potri3it lui Currie
H(AA0: -&I4 dac 9ntr6o anu%it oca2ie rana e,te ,ituat pe u%r4 iar 9n celelalte pe picior4 atunci a3e%
%oti3e 9nte%eiate , crede%4 9%preun cu naratorul4 c rana e,te pe picior# ?ac 9n, referin@ele la
u%r i la picior ,9nt egale ca nu%r i ca ,e%nifica@ie i ni%ic nu ne indic pe care dintre ace,tea le
creditea2 naratorul4 atunci ,itua@ia e,te diferit# .at care e,te e'plica@ia dat de Currie Hi<id#I: E### nu
,e poate face nici o inferen@ i nu 3a fi ade3rat 9n po3e,tire nici c rana e,te pe picior4 nici c ea e,te
pe u%r# Da fi 9n, ade3rat 9n po3e,tire c ea e,te pe picior ,au pe u%r4 fiindc e,te re2ona<il ,
crede% c autorul fic@ional crede c ea e,te fie 9ntr6o parte4 fie 9n altaE Ht#n#4 #O#I# C9t pri3ete 9n,
pro<le%a nara@iunilor 9n %od o,tentati3 i%po,i<ile4 de tipul cltoriilor 9n ti%p ,au a acelora 9n care ,e
caut c3adratura cercului4 Currie Hi<id#I argu%entea2 c a,pectele conflicruale tre<uie neaprat
%en@inute i nicidecu% eli%inate4 pentru c4 9n ca2 contrar4 ,e di,truge po3e,tirea# 0e i%pune 9n, de
data acea,ta , atri<ui% naratorului con3ingeri 9n lucruri
(:3
contradictorii4 cu% ar fi po,i<ilitatea g,irii c3adraturii cercului ,au a efecturii cltoriei incoerente 9n
ti%p# .n con,ecin@4 9n po3e,tire 3or fi ade3rate propo2i@ii contradictorii# Pun9nd deci 9n rela@ie
ade3rul 9n di,cur,ul fic@ional cu ,i,te%ul de con3ingeri colecti3e ,au indi3iduale4 declarate ,au tacite4
continu9ndu6( pe LeNi,4 Currie aplic lu%ile po,i<ile i la e'plicarea acelor te'te fic@iona9e4 3erita<ile
Elu%i po,i<ile i%po,i<ileE H3e2i Eco (AA0: &; i 7Lan (AA(a: 32I4 care opun %a'i% re2i,tent
a<ordrilor din per,pecti3a ace,tei teorii#
#ari*4Laur* RMan 0i ,ic-iun*a ca )i)t*+ a(t*rnati: d* (u+i
0pre deo,e<ire de LeNi, i Currie4 ale cror cercetri ,e 9n,criu 9n tradi@ia g9ndirii analitice de,pre
lu%ile po,i<ile4 Carie6Laure 7Lan H(AA(a4 <I propune4 pentru anali2a nara@iunii fic@iona9e4 o 3er,iune
a teoriei care 9%<in a,pectele filo,ofice i ,e%antice cu cele de ordin literar Hcf# i Pa3el (A-;I# ?ac
di3er,ele 9ncercri de aplicare a ,e%anticii lu%ilor po,i<ile la di,cur,ul fic@ional ,ati,fac intui@ia
noa,tr c di,cur,ul fic@ional ,e refer la o<iecte none'i,tente ,ituate 9n lu%i i%aginare4 ele la,4 totui4
nere2o93at che,tiunea posibilitii ace,tor lu%i4 totul fiind po,i<il 9n fic@iune# .n con,ecin@4 nu %ai
e'i,t nici o lu%e Ei%po,i<ilE4 iar aplicarea cadrului conceptual al lu%ilor po,i<ile la anali2a te'tului
literar de3ine tri3ial4 ,u,@ine 7Lan# Pentru a e3ita un a,e%enea nea5un,4 ea in3oc dou no@iuni4 i
anu%e no@iunea de recentrare i aceea de relaii de accesibilitate3 prin care o lume posibil
alternati$ poate fi conectat la lu%ea real# Ea deri3 no@iunea de recentrare de la LeNi, H(A&A
F(A&3GI4 dup care fiecare lu%e po,i<il e,te actual ,au real pentru locuitorii ei4 feno%enul fiind
a,ociat cu circu%,tan@ele enun@ului FEcircu%,tance, of utteranceEG H,au cu lu%ea 9n care ,e produce
enun@ulI i a39nd o
(:"
natur inde'ical# 9n acea,t concep@ie4 o lu%e po,i<il alternati3 nu poate fi actual pentru noi
deoarece actualitatea ei ar pre,upune , e'i,t% 9n lu%ea 9n care ne e'pri%%4 adic 9n lu%ea
alternati3 re,pecti34 9n ti%p ce ea e,te conte%plat dintr6o alt lu%e# Ea e,te4 totui4 o lu%e ErealE
pentru per,ona5e 6 locuitorii ei 64 9n care ,e actuali2ea2 po,i<ilit@i neactuali2ate# A,u%9ndu6i
a,e%enea ele%ente ale concep@iei leNi,iene4 7Lan H(AA(a: (-I argu%entea2 c dac con,ider%
lu%ea real drept centru iar lu%ile po,i<ile alternati3e drept ,ateli@i pla,a@i 9n 5urul ace,teia4 atunci e,te
po,i<il , recentrm Euni3er,ulE 9n 5urul oricreia dintre EplaneteE: ,pre e'e%plu4 din per,pecti3a unei
lu%i po,i<ile alternati3e4 lu%ea real poate de3eni i ea4 la r9ndul ,u4 o lu%e alternati3# 9n ace,t ,en,4
ne6a% putea 9ntre<a4 preci2ea2 7Lan4 cu% ar arta lu%ea real dac *itler ar fi c9tigat r2<oiul i4 la
r9ndul lor4 locuitorii unei a,e%enea lu%i ,6ar putea 9ntre<a pe <un dreptate ce ,6ar fi 9nt9%plat dac
,tatele aliate ar fi ieit 9n3ingtoare# Teoria inde'ical a lui LeNi, 9i furni2ea2 deci lui 7Lan o
e'plica@ie cu pri3ire la %odul 9n care ne raport% la lu%ile po,i<ile i la fic@iuni: in,er@ia noa,tr 9n ele
odat reali2at4 per,ona5ele de3in pentru noi reale#
`n afar de LeNi,4 7Lan 9l in3oc pe 7e,cher H(A&A F(A&3GI4 dup care4 9n ti%p ce lu%ea real e'i,t 9n
%od o<iecti34 lu%ile po,i<ile alternati3e ,9nt con,tructe %entale4 fiind lip,ite de realitate ,au
actualitate# Co%<inat cu actuali,%ul leNi,ian4 acea,t idee 9i per%ite lui 7Lan , ,ugere2e c4 de
3re%e ce o lu%e 6lu%ea real 6 e'i,t independent de %intea noa,tr4 prin anu%ite acte %entale ne
pute% 9ndeprta de ea4 ,elect9nd o alt lu%e drept centru de referin@4 9n 5urul creia4 prin alte acte
%entale4 pute% apoi crea o 9ntreag re@ea de lu%i alternati3e# 7ecentrarea ,e %ai produce 9n 3i, ,au 9n
3ariate 5ocuri ale copiilor i repre2int un ge,t funda%ental al fic@iunii#
(::
Pe <a2a unor a,tfel de con,iderente4 7Lan 9i propune , ,pecifice do%eniul ,e%antic al di,cur,ului
fic@ional nu at9t ca o Elu%e indi3idual 9ntr6un ,i,te% %odalE Ho lu%e po,i<il alternati3 ,au4 cu alte
cu3inte4 o lu%e a po3e,tiriiI4 c9t %ai degra< ca Eun ,i,te% de lu%i centrate 9n 5urul lumii reale
te*tuale= H(AA(<: ::" t# i ,u<l# n#4 #O#I# Ea ,u,@ine aadar c repre2entrile produ,e prin inter%ediul
actelor %entale Hcon3ingeri4 3i,e4 halucina@ii4 acte de i%agina@ie etc#I ,au al unor acte 3er<ale ale
per,ona5elor Hproduc@ii literare4 relatri etc#I func@ionea2 ca lu%i po,i<ile alternati3e 9n ,i,te%ului
te'tual al realit@ii i relocali2ea2 a,tfel 9n cadrul fic@iunii opo2i@ia lu%e real ) lu%e i%aginar4
in3it9ndu6ne , con,ider% unele fapte de,cri,e de te't drept actuale4 iar pe altele drept po,i<ile ,au
contrafactuale# Prin ur%are4 9n concep@ia ei4 di,cur,ul nonfic@ional de,crie un ,i,te% al realit@ii al
crui centru 9l con,tituie lu%ea real4 iar di,cur,ul fic@ional ,e refer la un ,i,te% al crui centru e,te4
9ntr6un ,en, a<,olut4 o lu%e po,i<il alternati34 fa@ de care locutorul ,e repo2i@ionea2#
7ecentrarea o deter%in pe 7Lan H(AA(a: 2"I , di,ting trei ,i,te%e %odale4 di,pu,e 9n 5urul a trei
tipuri diferite de lu%i ErealeE:
HaI ,i,te%ul no,tru al realit@ii4 di,pu, 9n 5urul lu%ii reale
H<I uni3er,ul te'tual4 Eceea ce e,te e3ocat prin te'tE Hp# 23 t#n#4 4O#I4 9n centrul cruia ,e ,ituea2
lu%ea real te'tual FEte'tual actual NorldEG i
HcI uni3er,ul referen@ial4 ,i,te%ul repre2entat de uni3er,ul te'tual4 di,pu, 9n 5urul lu%ii
referen@iale te'tuale FEte'tual referen@ial NorldEG4 fa@ de care lu%ea real te'tual e,te e'terioar# #
(:;
?at fiind acea,t organi2are a ,i,te%ului la care ,e refer fic@iunea4 7Lan H(AA(a: 32I di,tinge dou
tipuri %a5ore de relaii de accesibilitate" H(I relaii =transuni$ersale= H,icXI FEtran,uni3er,e relation,EG4
care conectea2 lu%ea real la lu%ea real te'tual i deter%in gradul de a,e%nare 9ntre ,i,te%ul
te'tual i ,i,te%ul realit@ii i H2I relaii intrauni$ersale3 care conectea2 lu%ea real te'tual la
lu%ile ,atelite ale ace,teia4 con,ider9nd c proce,ul recentrrii are o natur recur,i3
:
i c locuitorii
lu%ii reale te'tuale Hlu%ea central a ,i,te%ului alternati3I pot Eefectua cltorii %entale 9n interiorul
,i,te%ului lor al realit@iiE Hi<id# t#n#4 #O#I#
7ela@iile de acce,i<ilitate co%port o latur logic4 9n ,en,ul c o lu%e e,te po,i<il dac e,te
con,i,tent: P ,au ZPFP ,au non PG i nu P i RPEP i nonPG4 .at un co%entariu al lui 7Lan H(AA(a:
3(I: E### o lu%e 9n care Napoleon %oare pe in,ula 0f# Elena i reuete , e3ade2e4 refugiindu6,e la
NeN Orlean,4 nu e,te po,i<il deoarece acea,ta pre,upune c BNapoleon a %urit i totodat nu a %urit
pe in,ula 0f# ElenaBE# 0eparat 9n,4 ace,te fapte ,9nt con,i,tente i au fo,t 3erificate4 fiecare4 9n diferite
lu%i po,i<ile: lu%ea real4 o lu%e fic@ional etc# 7Lan con,ider 9n, c o a,e%enea interpretare
logic a rela@iilor de acce,i<ilitate nu e,te adec3at pentru toate fic@iunile4 iar aplicarea ei nenuan@at
ri,c , conduc la no@iunea Einco%forta<ilE de Elu%i po,i<ile i%po,i<ile ale fic@iuniiE Hi<id# 32I4 9n
ca2ul acelor te'te care nu
:
Proce,ul de recentrare poate a3ea loc at9t 9n conte'tul realit@ii c9t i 9n cadrul di,cur,ului fic@ional4 fiind %arcat4 9n
confor%itate cu 7Lan H(AA(aI4 de identitatea ,u<iectului4 9n ca2ul repo2i@ionrii 9n realitate H3i,e4 acte de i%agina@ie etcI4 ,au#
de ,chi%<area identit@ii ace,tuia4 9n ca2ul repo2i@ionrii de tip fic@ional Hpo3e,tire4 po3e,tire 9n po3e,tire etcI# .n a%<ele
ca2uri4 recentrarea poate a3ea un caracter recur,i34 9n ,en,ul c ElocuitoriiE lu%ilor recentrate H,pre e'e%plu4 cei ai lu%ilor
po3e,tiriiI pot penetra alte lu%i prin acti3it@i creatoare de lu%i#
(:&
re,pect principiul con,i,ten@ei logice ,au al noncontradic@iei# 9n ti%p ce Currie H(AA0I 3ede ,olu@ia la
acea,t pro<le% 9n rela@ionarea ade3rului cu ,i,te%ul de con3ingeri H3e2i ^ ,a$id Le-is i .regor/
Currie despre ade$rul n ficiune73 7Lan pledea24 din %oti3ele 9nf@iate4 pentru acceptarea unei
ga%e %ai largi de rela@ii de acce,i<ilitate4 dintre care unele ,9nt %ai la'e dec9t cele de natur logic4
altele %ai rigide4 cu% ,e 9nt9%pl cu ro%anul i,toric4 unde rela@iile dintre lu%ea real te'tual i lu%ea
real 6 care deter%in diferen@a lor ,e%antic fa@ de alte tipuri de te'te fic@ionale ce re,pect legea
con,i,ten@ei logice 6 ,9nt %ult %ai ,tr9n,e dec9t rela@iile de con,i,ten@ logic pur i ,i%plu#
E:a(uar*a c*(or 3atru conc*3-ii
0curtul no,tru co%entariu din capitolul de fa@ a fo,t %enit , ilu,tre2e %aniera 9n care lu%ile po,i<ile
,9nt utili2ate de di3eri autori pentru ,pecificarea do%eniului referen@ial al literaturii fic@ionale#
7e2ultatele ,9nt de,igur intere,ante4 iar pro<le%a ade3rului 9n fic@iune 6 at9t de i%portant pentru
interpretarea operei 6 9i g,ete o ,olu@ionare nontri3ial# .n ace,t ,en,4 re%arc%4 pe de o parte4
contri<u@ia lui 7Lan4 care con@ine o ,erie de ele%ente deo,e<it de utile: no@iunea de recentrare4
,pecificarea rela@iilor de acce,i<ilitate4 no@iunea de di,cur, fic@ional ca lu%e po,i<il alternati3 i4 %ai
%ult dec9t at9t4 ca uni3er, H,i,te% alternati3 de lu%i di,pu, 9n 5urul unei lu%i referen@iale te'tuale4 din
care pot fi acce,ate lu%ile ,atelitI etc# O<,er3%4 pe de alt parte4 c %odelele ancorate %ai ,trict 9n
per,pecti3a filo,ofic ,au logic4 cu% e,te ca2ul celor propu,e de LeNi, i Currie4 pre2int %ai %ult
claritate i ,9nt %ai puternice# 9n ace,t ,en,4 9n ti%p ce no@iunea plural de lu%i ale po3e,tirii4
1HG
ela<orat de LeNi, H3e2i ^ ,a$id Le-is i .regor/ Currie despre ade$rul n ficiune73 ,e i%pune
chiar datorit nenu%ratelor goluri din te't4 ,u,@in9nd de,chiderea referen@ial i4 i%plicit4
interpreta@ional a te'tului4 no@iunea ,ingular de lu%e referen@ial te'tual4 propu, de 7Lan4 9nchide
te'tul ,u< raport referen@ial i interpreta@ional4 ?ei co%port un 3iciu ,i%ilar4 no@iunea de uni3er,
referen@ial4 a3an,at de cercettoare4 e,te4 totui4 dintr6un alt unghi4 rele3ant4 deoarece d ,ea%a de
configura@ia co%ple' a fundalului te'tual4 con,tituit din %ai %ulte EtipuriE de lu%i Hlu%i centrale4
lu%i ,atelitI4 9n func@ie de rela@iile de acce,i<ilitate i de di,punerea lu%ilor 9n ,i,te%# No@iunile de
lu%e real te'tual i uni3er, te'tual ri,c 9n, , conduc la identificarea lu%ii ,au a ,i,te%ului de
lu%i cu con@inutul e'plicit al te'tului i , 9nchid a,tfel te'tul 9n i%anen@a lui4 neoferind garan@ii
pentru ,pecificarea ade3rului4 9n ace,t ca2 fiind ade3rat tot ce figurea2 9n te'tul e'plicit# Ele cad
aadar 3icti%e unor li%itri ,i%ilare lu%ilor fic@ionale: cartarea lor direct pe te't face ca ade3rul ,
fie 9n principiu indeter%%%at4 iar lu%ile a,tfel identificate , r%9n Ren@ial incon,i,tente# ?in a,tfel
de %oti3e4 con,ider% Etenii de lume real te*tual i uni$ers te*tual ,9nt4 cel p ^ redundan@i4 dac nu
chiar ine'ac@i4 ei fiind co%p
iD
9l@i de aceia de lume referenial te*tual3 care core,punde no@iunii de
lu%e a po3e,tirii4 i4 re,pecti34 de uni$ers referenial4
O ,itua@ie care ar 5u,tifica 9n, di,tinc@ia dintre lu%ea real te'tual i lu%ea referen@ial e,te
repre2entat de naraiunea necreditabil FEunrelia<le narrationEG4 pe care 7Lan H(AA(: 2&62-I o
e'plic prin aceea c lu%ea po3e,tirii Hlu%ea referen@ial te'tualI nu e,te identic cu lu%ea real
te'tual 6 3er,iune a lu%ii po3e,tirii atri<uit naratorului# ?ar chiar i 9n ace,t ca2 ,6ar putea face
a<,trac@ie de no@iunea de lu%e real
(:A
te'tual4 e'plic9ndu6,e 3er,iunea eronat a naratorului printr6un proce, adi@ional de recentrare4 9n
3irtutea cruia propo2i@iilor e'plicite din te't nu li ,e atri<uie 3alori de ade3r 9ntr6o lu%e a po3e,tirii4
-l3 ci 9ntr6o lu%e -W3 co%pati<il cu repre2entrileE naratorului necredita<il de,pre lu%ea po3e,tirii#
?e a,e%enea4 legendele 4 urbane FEur<an legend,EG H7Lan4 (AA(a: A(I 6 relatri de,pre e3eni%ente
incredi<ile care i ,6au 9nt9%plat Eunui prieten al unui prietenE4 pre2entate ca fiind ade3rate H,pre
e'e%plu4 prietenul prietenului 2rete o farfurie 2<urtoare ,ur3ol9nd4 la 5oa, altitudine4 un anu%it
cartier al orauluiI 6 ,9nt e'plicate de autoare ca un ca2 rar4 9n care lu%ea referen@ial te'tual e,te
lu%ea real Hte'tul ,e refer la acea,t lu%eI4 dar lu%ea real te'tual nu core,punde lu%ii reale4 dat
fiind natura aproape incredi<il a unor a,e%enea te'te# 9ntr6ade3r4 @in9nd cont de faptul c legendele
ur<ane ,e refera la lu%ea real4 dar c ,9nt totui i%pro<a<ile H,e ,ituea2 la frontiera po,i<ilului 9n
lu%ea real nu ,9nt fic@ionale deoarece po3e,titorul le con,ider ade3rate 9n lu%ea realI4 ele ar putea
fi e'plicate 9n %aniera propu, de 7Lan4 ceea ce ar 5u,tifica di,tinc@ia dintre lu%ea referen@ial
te'tual i lu%ea real te'tual# Noi propune% 9n, o e'plica@ie diferit: dac -] e,te lu%ea real4 iar
-l e,te o lu%e co%pati<il cu ceea ce ,e relatea2 i t e,te ti%pul e3eni%entului la care ,e refer
te'tul4 atunci propo2i@iei P din te'tul S i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r prin for%ula E's9P7G-l3t3 deci
9n raport de o lu%e -l3 co%pati<il cu ceea ce ,e relatea24 i un ti%p t i nu 9n raport de lu%ea real
-] i un ti%p t4 ELegendele ur<aneE pot fi tratate4 prin ur%are4 i de pe po2i@iile unei ,e%antici cu un
aparat %ai ,i%plu al lu%ilor po,i<ile#
?up cu% reie,e din acea,t ,curt pre2entare4 9n pofida dificult@ilor cu care ,e confrunt o a<ordare
a
(;0
di,cur,ului fic@ional din per,pecti3a lu%ilor po,i<ile4 ace,tea pot contri<ui la o de,criere %ai e'act a
do%eniului ,e%antic al ace,tor te'te4 oferind ,olu@ii intere,ante cu pri3ire la pro<le%a ade3rului lor#
Darietatea de%er,urilor i%pune 9n, circu%,pec@ie 9n adoptarea ne,electi3 a conceptuali2rilor
e'i,tente4 3er,iunile pre2entate a39nd li%ite ,pecifice# ?in ace,t %oti3 con,ider% c nu e,te
reco%anda<il preluarea direct4 dar nici re,pingerea glo<al a 3reuneia dintre %odelele pre2entate4 ci
%ai degra< 9%<inarea a di3er,e a,pecte ale a<ordrilor 9nf@iate# `n ace,t ,en,4 %erit aten@ie
lucrrile lui 7Lan H(AA(a4 <I4 dup care nara@iunea fic@ional e,te un ,i,te% alternati3 de lu%i po,i<ile4
9n centrul cruia ,e g,ete o lu%e referen@ial te'tual ,au4 de preferat4 o lu%e a po3e,tirii ) fic@iunii#
Acea,ta ,e ,u<,tituie4 9n calitatea ei de centru4 lu%ii reale4 iar 9n 5urul ei ,9nt di,pu,e alte lu%i po,i<ile
Hlu%i ,atelitI4 co%pati<ile4 ,pre e'e%plu4 cu con@inutul 3i2iunilor4 al 3i,elor4 al con3ingerilor
per,ona5elor H3e2i Oltean (AA:I4 9n raport de care 9ocutoral ,e repo2i@ionea2 Hproce, recur,i3: 3i2iune
9n 3i2iune4 po3e,tire 9n po3e,tire etcI# Cerit de a,e%enea aten@ie 3er,iunile a3an,ate de LeNi, H(A-3
F(A&-GI i Currie H(AA0I4 care ,e do3ede,c din anu%ite puncte de 3edere %ai adec3ate pentru c ele
e'plic referin@a i4 i%plicit4 ade3rul 9n func@ie de o anumit lume a po$estirii3 trat9nd a,tfel ade3rul
ca o re2ultanta a con@inutului e'plicit al te'tului i a fundalului factual# Or4 un a,e%enea ge,t ,e
<a2ea2 pe un de%er, calitati3 diferit de acela a'at pe 3er,iuni 9n centrul crora ,e ,ituea2 Elu%ea
real te'tualE4 Euni3er,ul te'tualE ,au Elu%ea fic@ionalE4 toate reducti<ile la te'tul e'plicit# Orice
9ncercare de a ,pecifica referin@a di,cur,ului fic@ional 9n raport de ace,te tipuri de lu%i6e,te4 9n
principiu4 re,tricti34 deoarece4 reflect9nd nu%ai ceea ce e,te e'plicit 9n po3e,tire4 ele ,u,@in o realitate
(;(
ficional indeterminata3 9n ti%p ce do%eniul ,e%antic al te'tului nu ,e re2u% doar la a,pectele
e'plicite4 ci i%plic i fundalul factual: lu%ea 9n care e,te ancorat te'tul# `n con,ecin@4 no@iunile de
Elu%e real te'tualE4 EEuni3er, te'tualE i Elu%e fic@ionalE %rpot fi Ea,i%ilate lu%ilor po,i<ile i
,9nt4 de aceea4 in,uficient de operante pentru ,pecificarea ade3rului 9n di,cur,ul fic@ional#
G. I%CUR%UL INIRECT LIEER I LU#ILE $O%IEILE
Introduc*r*
`n capitolul de fa@ ne propune% , d% ,ea%4 din per,pecti3a ,e%anticii %odelelor teoretice i a
lu%ilor po,i<ile4 de unele a,pecte referen@iale ,au ,e%antic e'ten,ionale ale discursului indirect liber
H?.LI4 un %od di,cur,i3 9ntre<uin@at cu precdere 9n pro2a narati3 pentru repre2entarea
e3eni%entelor 3er<ale i a e3eni%entelor %entale 3er<ale ,au non3er<ale# 9n continuare 3o% ,pecifica
cadrul ,e%antic4 iar 9n ,ec@iunea ur%toare 3o% oferi de,crieri ale for%elor logice ale unor e'e%ple
,electate din literatura engle24 9n ,copul identificrii 3alen@elor referen@iale ale procedeului# Nu 3o%
a<orda 9n, pro<le%atica co%ple' a %rcilor ,intactice ,au a deli%itrii ?.L4 care for%ea2 o<iectul
%ai %ultor ,tudii recente con,acrate procedeului H3e2i !anfield (A-2 Cohn (A&- Ehrlich (AA0
$lunderni> (AA3 Oltean (AA3 7a%a2ani (A--I# Do% %en@iona doar c ?.L pre2int o ,tructur
atipic: el p,trea2 ,inta'a originar a di,cur,ului direct Hautono%ie ,intacticI4 dar e,te %arcat ,u<
raport te%poral i al per,oanei a,e%enea di,cur,ului indirect4 a39nd4 aadar4 o natura E%i'tE H=uno
(A-;I4 care a repre2entat o per%anent pro3ocare pentru ling3iti i ,tili,ticieni i a generat un nu%r
i%pre,ionant de conceptuali2ri# Acea,t natur %i't e,te repera<il 9n e'e%plele de %ai 5o,4
,electate din ro%anele 'o t+e Lig+t+ouse =Spre far= HOoolf (A32
(;3
F(A2&G: ((AI i4 re,pecti34 '+e ainbo- =Curcubeul= HLaNrence (A3" F(A(:G: (0I4 unde ,ec@iunile 9n
?.L ,9nt redate cu caractere cur,i3e:
H(I E.t i, a triu%ph4E ,aid Cr !an>e,4 laLing hi, >nife doNn for a %o%ent# Be +ad eaten
attenti$el/4 It -as perfectl/ coo<ed4 Bo- did s+e manage t+ese t+ings in t+e dept+s oft+e countr/` he
a,>ed her#
E6 E un triu%f ro,ti do%nul !an>e,4 l,9nd o clip cu@itul din %9n# ,egustase cu atenie4 )ra perfect
preparat4 Cum reuea asemenea lucruri n acest fund de ar` o ntreb4=
H2I >+/ s+ould t+e curate 5s c+ildren ine$itabl/ ta<e precedence o$er +er o-n c+ildren444` It -as
education and e*perience3 ,he decided# =Prin ce s aib copiii preotului n mod ine$itabil
un ascendent fa de copiii ei444` Prin educaie i e*perien3 hotr9 ea#E
`n H(I4 ,ec@iunea 9n ?.L repre2int discursul e*terior al unui per,ona54 do%nul !an>e,4 filtrat prin
pri,%a unui alt per,ona54 doa%na 7a%,aL# 0ec3en@a narati3 de<utea2 cu o propo2i@ie 9n di,cur,ul
direct4 E is a triump+= HEE un triu%fI4 cu 3er<ul la ti%pul pre2ent4 ur%at de o ,tructur parantetic4
said &r 2an<es3 la/ing +is <nife do-n for a moment HEro,ti do%nul !an>e,4 l,9nd o clip cu@itul din
%9nEI4 core,pun29nd conte'tului naratorial# $rag%entul 9n ?.L 9n,4 redat cu caractere cur,i3e4
con@ine 3er<e i for%e prono%inale transpuse 0timpul trecut 9n engle2 8imperfect3 9n ro%+nI4
pronu%e la persoana a treia 0 i ,e 9ncheie cu o ,ec3en@ interogati34 de parc ar fi redactat 9n
di,cur,ul direct# Ne6a% putea chiar i%agina o 3er,iune 9n discurs direct a ace,tei 9ntre<ri4 cu for%e
3er<ale i prono%inale netran,pu,e:
(;"
=Bo- do /ou manage t+ese t+ings in t+e dept+s of t+e countr/` he a,>ed herE HECu% de reueti FtuG
a,e%enea lucruri 9n ace,t fund de @arP o 9ntre<EI4 care ar fi apoi raportat 9n discursul indirect3 cu
ti%puri 3er<ale i pronu%e tran,pu,e: Be as<ed +er +o- +e managed t+ese t+ings in t+e dept+s of t+e
countr/ HEEl o 9ntre< cu% reuea a,e%enea lucruri 9n ace,t fund de @arEI# .n fine4 dup ,upri%area
conte'tului raportor =+e as<ed +er= HEFelG o 9ntre<EI ,au di,locarea ace,tuia 9n po2i@ie final4 ,6ar
o<@ine ,tructura 9n ?.L4 identic cu aceea din e'e%plul reprodu,4 care ar p,tra ti%purile 3er<ale
tran,pu,e i pronu%ele la per,oana a treia#
(
`n H2I4 ,ecc3en@a 9n ?.L4 co%pu, din dou propo2i@ii4 repre2int un act mental al unui per,ona54 Anna
Len,>L4 %arcat prin pronu%ele per,onal la per,oana a treia HEcopiii ei=73 care func@ionea2 9n,
a,e%enea per,oanei 9nt9i4 de,e%n9nd subiectul strii de contiin
W
H3e2i i in3er,iunea 3er< ) ,u<iect
din FaG4 prin care ,e reali2ea2 interoga@iaI#
Carcarea 9n conte'tul 3er<al i%ediat a ?.L ,e poate face prin ele%ente parantetice
3
con@in9nd 3er<e de
(
E'plica@ia deri$aional 9nf@iat %ai ,u, e,te util din punct de 3edere didactic pentru c per%ite captarea unor a,pecte
intere,ante ale ,tructurii ,intactice a ?.L# Ea la, 9n, 9n ,u,pen,ie o ,erie de alte particularit@i H,intactice4 le'icale etc#I ale
procedeului4 %oti3 pentru care a fo,t a<andonat4 contri<u@iile actuale ,u<liniind natura di,tinct a ?.L4 con,iderat un %od
di,cur,i3 funda%ental diferit de nara@iune4 di,cur,ul direct4 di,cur,ul indirect i %onologul interior H3e2i !anfield (A-2 Cohn
(A&-4 $lunderni> (AA34 Oltean (AA3I# De2i i Liana Pop H2000 (0"6(0;I4 care 9nclin4 9n principiu4 ,pre o ,olu@ie di,cur,i34
i nu gra%atical + la !anfield4 a pro<le%ei neconcordan@ei dintre E,pa@iile di,cur,i3eE a,ociate cu %rcile ling3i,tice ale ?.L
FE,tLle indirect li<reEG i4 re,pecti34 cu receptarea ace,tuia4 ,olu@ie care ar p,tra4 totui4 EintactE teoria gra%atical#
Ter%enul subiect al strii de contiin3 preluat de la !anfield H(A-2I4 de,e%nea2 per,ona5ul pe ,ea%a cruia ,9nt pu,e
,trile interioare repre2entate 9n ?.L#
3
Ele%entele parantetice con,tau din e'pre,ii EcontroloareE core,pun29nd
conte'tului naratorial4 care ,er3e,c orientrii cititorului cu pri3ire la locutorul al crui di,cur, He'terior ,au interiorI e,te
repre2entat 9n ?.L4 ,au la ,u<iectul a crui per,pecti3 e,te 9nf@iat4 9n ca2ul repre2entrii proce,elor interioare: ,pre
e'e%plu4 * a spus3 a ntrebat3 a simit3 s0a gndit3 s0a (ntrebat3 i0a imaginat etc# Pre2en@a lor nu e,te o<ligatorie4 dar dac
9n,o@e,c pa,a5ul 9n ?.L4 atunci ,9nt e'terioare ace,tuia4 fiind ,eparate prin 3irgul ,au prin parante2e#
(;:
co%unicare 9to sa/ Ea ,puneE4 to ans-er Ea r,pundeE etcI4 3er<e inchi2iti3e Hinterogati3eI Hto as< Ea
9ntre<aE4 to -onder Ea ,e 9ntre<aE etcI4 di3er,e 3er<e p,ihologice Hto W t+in< Ea g9ndiE4 to decide Ea
decideE etcI4 3er<e sentiendi 9to see Ea 3edeaE4 tofeel Ea ,i%@iE etcI4 3er<e creatoare de lumi 9to dream
Ea 3i,aE4 to imagine Ea6i i%aginaE etcI4 3er<e de e'cla%a@ie Hto e*caim Ea e'cla%aEI# A,e%enea
e'pre,ii ,9nt 9n, e'terioare ,tructurii 9n ?.L4 fiind ,eparate prin 3irgul H3e2i said &r 2an<es3 la/ing
+is <nife do-nfor a moment Ero,ti do%nul !an>e,4 l,9nd o clip cu@itul din %9nE 9n e'e%plul F(G i
s+e decidea Ehotr9 eaE 9n e'e%plul F2GI ,au prin parante2e i ,e nu%e,c predicate controloare"
H3I 2ut t+is Cuestion of Io$e H,he thought4 putting her coat aNaLI4 t+isfalling in Io$e -it+ -omen4 9&rs
,allo-a/ =,oamna ,allo-a/=3 p# 3&I =,ar c+estiunea aceasta a dragostei H,e g9ndi ea4 ,co@9ndu6i
%antoulI4 dragostea aceasta pentru B femei4=
A,tfel de predicate controloare pot aprea de a,e%enea 9n propo2i@iile 9n3ecinate ele ,u,@in coeren@a
di,cur,i3 i per%it e'pri%area unei anu%ite per,pecti3e prin inter%ediul procedeului# 0tructurile
parantetice pot fi di,locate 9n po2i@ie %edial ,au final 9n cadrul fra2ei4 iar 9n calitatea lor de
co%entarii de,pre e3eni%entele 3er<ale ,au %entale repre2entate4 ele nu pot fi la for%a interogati3
,au i%perati3# A,e%enea ,tructuri H9ntre<are4 porunc etc#I
(;;
,9nt 9n, po,i<ile 9n ,ec@iunea redactat 9n ?.L4 fapt pe care 9l a,ocie% cu autono%ia ,intactic a
enun@urilor ace,tuia4 ,au pot %arca 9ntreaga fra2 9n ca2ul di,locrii paranteticelor 9n po2i@ie %edial#
$eno%enul de%on,trea2 c for%ulele parantetice ,9nt e'terioare ,tructurii propriu62i,e 9n ?.L
"
4 lucru
de luat 9n ,ea% pentru anali2a ,e%antic4 pentru c ,u<,tan@ia2 ,pecificarea a,pectelor referen@iale
H3e2i ^ ,iscursul indirect liber i problema referinei74 .%perati3ele propriu62i,e par a fi e'clu,e din
?.L 9n li%<a engle2 ,au cel pu@in ,tatutul lor di,cur,i3 e,te a%<iguu4 9n ,en,ul c ele ar putea fi
con,iderate la fel de <ine drept ,tructuri 9n di,cur,ul direct# 9n con,ecin@4 H"I i H;I ,9nt inaccepta<ile
ca enun@uri 9n ?.L 9n li%<a engle2 Hele ar tre<ui , fie declarati3e F;G ar fi4 totui4 accepta<il ca
di,cur, direct dac ,6ar ignora a<,en@a ,e%nelor citriiI4 H-I are un ,tatut di,cur,i3 a%<iguu Hi%perati3
9n ?.L ,au4 %ai degra< 6 dat fiind i%po,i<ilitatea co6inde'rii pronu%elor 6 9n di,cur,ul directI4 9n
ti%p ce H:I i H&I ,9nt accepta<ile H3e2i Oltean (AA3I:
H"I ;>+at -ould +e t+in< -+en +e came bac<3 did ,he NonderP
;=\are ce $a crede cnd se $a napoia3 ,e 9ntre< eaPE
H:I >+at -ould +e t+in<3 ,he Nondered4 -+en +e came bac<` 9&rs ,allo-a/
=,oamna ,allo-a/=3p4 "(I#
=\are ce $a crede3 ,e 9ntre< ea4 cnd se $a napoia`=
De2i 9n, 0u,u%u =uno H(A-;I4 care4 contra,t9nd Edi,cur,ul %i'tE FE<lended di,cour,eEG din 5apone2 cu Edi,cur,ul c3a,i6
indirectE E Hadic4 ?.LI din engle24 tinde , trate2e ele%entele contigue din conte'tul i%ediat4 9n li%<a engle24 drept parte a
di,cur,ului c3a,i6indirect# De2i de a,e%enea a<ordarea ?.L de ctre 0u,an Ehrlich H(AA0I4 unde rolul e'pre,iilor parantetice
e,te recon,iderat din per,pecti3a anali2ei di,cur,ului#
(;&
H;I Bo- did s+et manage t+ese +ings in t+e dept+ of
t+e countr/3 a,> herj#
:
=Cum reuea Eea astfel de lucruri n acest fund de ar` 9ntrea<6o Fpe eaj5GE #
H&I Bo- did s+e! manage t+ese t+ings in t+e dept+ of0t+e countr/` he a,>ed her# H&< t+e
Lig+t+ouse =Spre far=3 p# ((AI
=Cum reuea Eea astfel de lucruri n acest fund de ar` o 9ntre< Fpe eajGE#
H-I >ell t+en let +er go and be damned to +er3 s+e; told her,elf#
=2ine3 atunci duc0se i ea4 n0a$ea decit s se duc la dracul3 9i ,pu,e eajE#
`n concep@ia %ai %ultor cercettori4 con5ugarea particularit@ilor gra%aticale care ,u,@in Eo<licitateaE
:
H0trauch# (A&"I enun@urilor 9n ?.L H%arcarea ,u< raportul per,oanei i al ti%pului 3er<al: trecut4 9n
li%<a engle2I4 cre9nd a,tfel un e%i@tor Efor%alE HEhrlich (AA0: AI 6naratorul 6 cu pre2en@a
3oca<ularului e3aluati34 a e'cla%a@iilor i a ,tructurilor interogati3e 6 care %archea2
:
.ndicele %archea2 identitatea Hco6inde'areI ,au nonidentitatea referin@ei pro nu%elor per,onale din propo2i@ia principal
cu acelea din ,tructura parantetic# .n pri%ul ca2 HidentitateI4 fra2ele ,9nt accepta<ile ca ?.L 9n ca2ul al doilea
HnonidentitateI4 ele nu 9ndepline,c o a,e%enea condi@ie#
P
$eno%enul con,t 9n tran,punerea prenu%elor per,onale i a ti%purilor 3er<ale 9n ur%a ancorrii ace,tora la conte'tul
raportor 8=)u i spun cE###I4 ,u<9n@ele, i de regul ,upri%at din ,tructura enun@urilor raportate# .n ace,t ,en,4 9n ca2ul
di,cur,ului indirect4 pronu%ele eu de3ine4 9n func@ie de identitatea raportorului4 de,igur4 el ,au ea4 raportorul fiind cel %ai
frec3ent o alt per,oan4 iar ti%pul 3er<al ,e 3a %odifica i el4 9n %od o<ligatoriu 9n engle2 8trecut73 op@ional 9n ro%+n
8imperfect74 A,tfel4 dac .on ro,tete enun@ul EA2i FeuG nu % ,i%t <ineE4 atunci ,tructura 9n di,cur,ul indirect4 care pre2int
%rcile o<licit@ii4 3a fi EFEu 9@i ,pun cG .on a ,pu, c 9n acea 2i FelG nu ,e ,i%@ea <ineE4 unde FEu 9@i ,pun cG e,te partea
perfor%ati34 ,u<9n@elea,4 de regul ,upri%at#
(;-
per,pecti3a unui anu%it per,ona5 6 ,e%nalea2 bi$ocalitatea H!ahtin FDolo,hino3G (A&3 F(A2AGI ,au
poli$ocalitatea ?.L HCc*ale (A&-I4 interferen@a %ai %ultor 3oci ,au per,pecti3e 9n cadrul
procedeului#
.n Oltean H(AA3I a% artat c ?.L4 ca %od al repre2entrii di,cur,ului i a actelor %entale4 ,e refer la
un act de discurs Hfapt 3er<alI dintr6o lu%e a po3e,tirii Hdi,cur, e'terior ,au interiorI ,au la un act
mental apar@in9nd contiin@ei ,pontane4 nonrefle'i3e a per,ona5ului Hfapt p,ihologicI# min9nd cont de
faptul c referin@a a% ,pecificat6o pe <a2a tipului de act repre2entat Hact %ental 3er<al ,au act %ental
non3er<alI i nu a entit@ilor ,au a ,trilor de lucruri de,cri,e4 a% a<ordat acolo pro<le%atica din
unghiul %odalit@ii de dicto H3e2i ,upra4 cap# :I4 adic al Eg9ndurilorE ,au al Eenun@urilorE 9n,ei#
Mlterior4 9n Oltean H(AA:I4 a% punctat a,pecte apar@in9nd %odalit@ii de re H3e2i i<id#I 6 ,itua@iile
propriu62i,e din lu%ile po3e,tirii de,cri,e 64 con,ider9nd c 9n lip,a a<ordrii ace,tora4 particularit@ile
referen@iale ale ?.L r+%9n in,uficient elucidate
&
# ?eoarece a,e%enea a,pecte pot fi cel %ai <ine
captate4 dup opinia noa,tr4 printr6un de%er, din per,pecti3a ,e%anticii %odelelor teoretice ,au a
lu%ilor po,i<ile4 a% optat4 la fel ca %ai 5o,4 pentru folo,irea aparatului lor for%al pentru a de%on,tra
care e,te referina3 $aloarea de ade$r ,au denotaia ,IL de tip literar4
i)cur)u( indir*ct (i5*r 0i 3ro5(*+a r*,*rin-*i
Carie6Laure 7Lan H(AA(I propune4 cu% a% 32ut H,upra4 cap# &I o a<ordare a nara@iunii fic@ionale din
per,pecti3a teoriei lu%ilor po,i<ile4 9n cadrul creia dou no@iuni ocup un loc central4 anu%e no@iunea
de recentrare3 preluat de la ?a3id LeNi, H(A&A F(A&3GI4 i aceea de
&
9n lucrare ,e reg,e,c unele anali2e din Oltean H(AA:I#
(;A
relaii de accesibilitate3 preluat de la Nichola, 7e,cher H(A&A F(A&3GI4 prin care o lu%e po,i<il
alternati3 poate fi conectat la lu%ea real# Con,ider9nd lu%ile po,i<ile alternati3e drept constructe
mentale3 7Lan locali2ea2 rela@iile de acce,i<ilitate 9n di3er,e acte %entale prin care ne 9ndeprt% de
lu%ea real i alege% o lu%e diferit drept centru de referin@4 9n 5urul creia4 prin inter%ediul altor
acte %entale4 pute% crea o 9ntreag re@ea de lu%i alternati3e# Proce,ul4 nu%it recentrare3 repre2int
a,tfel un ge,t funda%ental al nara@iunii fic@ionale4 care4 9n concep@ia autoarei4 ,e refer la un ,i,te%
alternati3 de lu%i cu centrul ,ituat 9ntr6o lu%e po,i<il fa@ de care locutorul ,e repoziioneaz4
Care e,te 9n, rele3an@a cadrului ,chi@at pentru de,crierea particularit@ilor ,e%antice ale ?.LP 9n
pri%ul r9nd4 el legiti%ea2 o nou conceptuali2are a a,pectelor referen@iale ale procedeului4 care 3or
,er3i la ,pecificarea condi@iilor de ade3r ale ace,tuia i 3or per%ite o for%ulare e'plicit a
<i3ocalit@ii#
?e,crierea %anierei 9n care ,e con,tituie denotaia ,IL de tip literar pre,upune4 aadar4 redef%irea
coordonatelor cu care a% operat 9n capitolele precedente i adaptarea lor la circu%,tan@ele din lu%ile
fic@iunii4 9ntruc9t procedeului nu i ,e atri<uie 3alori ,e%antice 9n lu%ea real4 ci 9n raport de noile cadre
de referin@ din te'tul literar# A,tfel4 dac -l e,te o lu%e a fic@iunii ce ,e ,u<,tituie lu%ii reale4 iar ti
e,te %o%entul enun@rii4 atunci -W 3a fi o lu%e acce,at din -l3 co%pati<il cu ceea ce crede3 $iseaz3
i imagineaz etc# protagon,itul ,cenei narati3e Hun per,ona5I4 9n ti%p ce -S poate fi o lu%e acce,at
din -W3 co%pati<il cu reflec@iile unui per,ona5 care figurea2 9ntr6un epi,od i%aginat de protagoni,t4
,pre e'e%plu4 ,au de un alt per,ona5 Hfeno%enul e,te ,i%ilar 9n ca2ul po3e,tirii cadruI# ?e a,e%enea4
tW 3a de,e%na ti%pul de referin@ ,au Epre2entul narati3E 6 ti%pul producerii e3eni%entelor
(&0
fic@ionale H3e2i ,upra4 cap# :I 64 iar tS 3a fi ti%pul e3eni%entului H3e2i i<id#I# 0pre e'e%plu4 9n EC9nd l6
a% 9nt9lnit4 ter%ina,e trata%entulE4 t1 e,te ti%pul enun@rii4 tW3 ti%pul de referin@4 a,ociat cu grupul
3er<al El6a% 9nt9lnitE4 iar tS3 ti%pul e3eni%entului4 a,ociat cu grupul 3er<al Eter%ina,e trata%entulE#
Ace,te ,i%<oluri4 alturi de alte coordonate i%plicate 9n interpretarea ,e%antic HC4 de,e%n9nd
E%odelulE4 i g3 de,e%n9nd func@ia de atri<uire de 3alori 3aria<ilelorI4 3or per%ite identificarea a
di3er,e 3alen@e referen@iale ale ?.L 9n te'tele ,electate# .n afar de ,i%<olurile ]'4 LY4 care4 cu% a%
32ut H,upra4 cap# 3I4 de,e%nea2 o pereche de indi3i2i4 3o% %ai 9ntre<uin@a i ['4 L\ ,au e4 unde
acoladele repre2int o %ul@i%e finit4 iar e apartenen@a la un ,et# Cele dou puncte 9n repre2entrile
for%ale ofer de,crieri %ul@i%ilor4 9n,e%n9nd Ea,tfel cE ) Eaa cE#
?at fiind co%ple'itatea te'telor redactate 9n ?.L i caracterul e'tre% de proteic al procedeului H3e2i
$lunderni> (AA3 Oltean (AA3 7a%a2ani (A--I4 a% ,electat e'e%ple %ai pu@in e'tin,e4 care con@in4
de regul4 predicate parantetice cu func@ie de control# C9nd a,e%enea predicate nu ,9nt e'plicite4 ele
,9nt ,uplinite @in9nd cont de tipul rela@iei de acce,i<ilitate i%plicate de e3eni%entele 3er<ale ,au ,trile
%entale repre2entate prin ?.L# A fo,t a,tfel po,i<il de,crierea nea%<igu a a,pectelor referen@iale i
tratarea enun@urilor redactate 9n ?.L Hfra2e 9ntregi ,au frag%ente de fra2I drept Eco%ple%enteE ale
predicatelor controloare i ,pecificarea ulterioar a denota@iei lor 9ntr6o lu%e a fic@iunii ,au o lu%e
acce,i<il din lu%ea HcentralI a fic@iunii# Preci2% 9n ace,t ,en, c4 ,u< raport e'ten,ional4 enun@urile
9n ?.L ,au anu%ite frag%ente ale ace,tora pot fi con,iderate ,tructuri incap,ulate FEe%<eddedEG4 9n
pofida diferen@elor ,intactice ,e%nalate 9n alt parte H3e2i Oltean (AA;I ,au a unor di,tinc@ii de natur
,e%antic a,ociate cu caracterul <i3ocal
(&(
HdualI ,au pluri3ocal al ace,tui %od di,cur,i3# 9n plu,4 predicatele parantetice controloare le6a%
a<ordat 9n func@ie de no@iunile de #acti$itate i nonfacti$itate H3e2i =ipar,>L i =ipar,>L (A&( F(A&0G
=arttunen (AA( F(A&"GI di,cutate 9n Ecapitolul : H3e2i ,upraI4 cuplate cu transparena i4 respecti$3
opacitatea pre,upo2i@iilor co%ple%entelor lor# A,u%p@ia noa,tr e,te c 9n ca2ul facti3elor 9a realiza3
a obser$a etcI4 care pre,upun ade3rul propo2i@iei e'pri%ate de ?.L4 ace,tuia i ,e poate atri<ui o
3aloare ,e%antic 9ntr6o lu%e a fic@iunii Hde regul4 lu%ea centralI 9n ca2ul nonfacti3elor 9n, 9a
$isa3 a ntreba3 a e*clama3 a spune73 care nu pre,upun ade3rul co%ple%entelor lor4 ?.L i ,e atri<uie o
3aloare ,e%antic relati3 la alte lu%i ,au alte %o%ente4 cu% ar fi lu%i acce,i<ile dintr6o lu%e a
fic@iunii#
`n cele ce ur%ea24 propune% 9n ,cop ilu,trati3 repre2entarea ,tructurii ,e%antice a unor frag%ente
rele3ante ale pa,a5elor ,electate# ?etaliile ne,e%nificati3e ,9nt e'clu,e4 iar conte'tul 3er<al reprodu,
e,te %ini%al# E'e%plele4 cu o ,ingur e'cep@ie4 HAI4 con@in ele%ente parantetice Hpredicate
controloareI: un 3er< p,ihologic nonfacti34 un 3er< nonfacti3 inchi2iti34 un 3er< creator de lu%e i un
3er< facti3 de tip sentiendi4 Anali2a confir% a,u%p@ia noa,tr a%intit %ai ,u, 9n legtur cu lu%ile
la care ,e refer ?.L: 9n ca2ul predicatelor nonfacti3e4 procedeul de,crie stri de lucruri din lumi
accesibile dintr0o lume 9central7 a ficiunii3 9n ti%p ce 9n ca2ul facti3elor4 stri de lucruri dintr0o
lume 9central7 a ficiunii4
Mn ca2 9l repre2int fra2ele care con@in 3er<e nonfacti3e p,ihologice de deci2ie ,au g9ndire 9t+in< Ea
g9ndiE4 decide Ea decideEI# `n ace,te ,itua@ii4 ?.L i%plic un ni3el ling3i,tic al repre2entrilor %entale
H3or<ire interioarI i i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e -W3 co%pati<il cu ceea ce decide3
crede3 gndete protagoni,tul ,cenei narati3e# 0tructura di,cur,i3 %ai cuprin2toare4 care con@ine
i propo2i@ia parantetic4
1?2
e'pri% atitudinea protagoni,tului fa@ de propo2i@ia logic e'pri%at de ?.L# Mn e'e%plu 9l
repre2int H2I4 reluat %ai 5o, ca HAI H,ec3en@a e,te co%pu, din dou fra2e di,tincte4 pe care le6a%
notat prin FaG i4 re,pecti34 F<GI#
HAI FaG .t s+ould t+e curate 5s c+ildren ine$itabl/ ta<e precedence o$er +er o-n c+ildren444` NbGIt -as
education and e*perience3 ,he decided# 9'+e ainbo- =CurcubeulE4 p# (0I EaG=Prin ce s aib copiii
preotului n mod ine$itabil un ascendent fa de copiii ei 444 ` NbGPrin educaie i e*perien3 hotr9
ea#E
Propo2i@ia F<G din ace,t pa,a5 con@ine o ,ec@iune 9n ?.L i o ,ec@iune parantetic# F,he =sa=G&3-l3tW3g V
Anna Len,>L4 protagoni,ta# 0ec@iunea 9n di,cur,ul indirect li<er4 It -as education and e*perience
HEPrin educa@ie i e'perien@E ) E0e datora educa@iei i e'perien@eiEI e'pri% o propo2i@ie logic ce
actuali2ea24 9ntr6o lu%e4 -W3 co%pati<il cu ceea ce decide protagoni,ta4 3aloarea 3aria<ilei -+/
HEprin ceE ) Ede ceEI din FaG# ?eci4 NbG&3-l3tW3g V ( dac i nu%ai dac ]Anna Len,>L4 p V F,e datora
educa@iei i e'perien@eiGY e I Hhotr9I H]Ni4 tWK73 unde tlJtl core,punde ti%pului de referin@4 iar I
e,te o func@ie prin care ,e atri<uie o 3aloare predicatului HEhotr9E4 9n ca2ul anali2atI 9ntr6o ,itua@ie
a39nd drept coordonate -l i tW4 Prin ur%are4 poate fi ade3rat 9n -l Ho lu%e a po3e,tiriiI c Hhotr9
HAnna Len,>L4 p773 dar naratorul nu poate garanta cp e,te ade3rat 9n -l4 ?eci4 F<G articulea2
atitudinea protagoni,tei fa@ de propo2i@ia logic e'pri%at de ?.L#
n ca2ul 3er<elor nonfacti3e creatoare de lu%i4
precu% dream Ea 3i,aE4 imagine3 Ea6i i%aginaE4 ?.L 9i do<9ndete 3aloarea de ade3r 9ntr6o lu%e4
-W3 9n care ,e actuali2ea2 3i,ul4 3i2iunea etc# protagoni,tului# ?i,cur,ul
1?3
indirect li<er repre2int o $iziune3 un $is3 un act de imaginaie3 9n ti%p ce ,tructura di,cur,i3 %ai
cuprin2toare ce con@ine e'pre,iile parantetice articulea2 atitudinea protagoni,tului fa@ de propo2i@ia
logic a,eeiat cu repre2entarea %ental:
H(0I FaG A, ,he returned ho%e4 ,he drearned again in her oNn fa,hion her old4 gorgeou, drea%,# F<G
\ne of +er applications -as to .illing+am3 in aent3 one to aingston0on0t+e0'+ames3 and one to
S-an-ic< in ,erb/s+ire4 8'+e ainbo- =Curcubeul=3 p# 3:0I
FaG Pe c9nd ,e 9ntorcea aca,4 FeaG tri din nou4 9n %aniera ei per,onal4 %inunatele ei 3i,e de de%ult4
F<G ?na din cererile ei era pentru .illing+am3 n aent3 una pentru aingston0on0t+eR'+ames i una
pentru S-an-ic<3 n ,erb/s+ire4 =
.n ca2ul lui F<G4 care e,te 9n ?.L4 ,e i%pune4 9n 3ederea unei interpretri adec3ate4 po,tularea unei
propo2i@ii parantetice ce con@ine un predicat orientat 9n,pre protagoni,t i4 e3entual H9n li%<a ro%+nI4
un pronu%e # core,pun2tor# O a,tfel de propo2i@ie e,te s+e dreamed Eea 3i,E4 F,he =ea=G&3-l3tW3g V
Mr,ula !rangNen4 protagoni,a4 iar p V FMna din cererile Mr,ulei !rangNen e,te pentru 1illingha%4 9n
=ent4 o alta pentru =ing,ton6on6the6Tha%e,4 i o alta pentru 0NanNic> 9n ?er<L,hireG4 unde tWJtl4
?eci4 F<G V ( dac i nu%ai dac ]Mr,ula !rangNen4 pK e I H3i,aI 9J-l3 tWK74 9n con,ecin@4 H3i,
HMr,ula !rangNen4 p!7 ,e a,ocia2 cu o lu%e4 -l3 co%pati<il cu po3e,tirea4 dar p 9i are e'ten,iunea
9ntr6o lu%e4 -W3 9n care ,e actuali2ea2 3i,ul protagoni,tei#
`n ca2ul propo2i@iilor interogati3e4 controlate de 3er<e Einchi2iti3eE 9as< Ea 9ntre<aE ,au -onder Ea ,e
9ntre<aEI4 ?.L denot ,etul de propo2i@ii ade3rate care
1?D
actuali2ea2 3alorile 3aria<ileleor -+af1 EcePE4 +o-l Ecu%PE din ,etul de lu%i acce,i<ile4 co%pati<ile
cu ,trile protagoni,tului ,au ale per,ona5ului4 ,au cu ac@iunile lor 3er<ale ori non3er<ale# 0tructura
di,cur,i3 glo<al4 care include predicatul controlor ,au e'pre,ia parantetic4 e'pri% 9n, %aniera 9n
care protagoni,tul ,e raportea2 la ,etul de propo2i@ii po,i<ile4
H((I >+at -ould +e t+in<3 ,he Nondered4 -+en +e came bac<` 9&rs ,allo-a/3 p# "(I =\are ce $a
crede3 ,e 9ntre< ea4 cnd se $a napoia`=
Ace,t e'e%plu con@ine o propo2i@ie interogati3 cu un 3er< parantetic nonfacti3 ce e'pri% un proce,
interior# 0e poate 3or<i i de denota@ia unei a,tfel de propo2i@ii nedeclarati3e H3e2i ,upra4 cap4 :I4
identificat4 de C# L# *a%<lin H(A&3I4 9n ca2ul 9ntre<rilor directe4 cu ,etul de propo2i@ii e'pri%ate de
r,pun,urile posibile la ace,tea4 ,au4 de Lauri =arttunen H(A&&I4 cu ,etul de propo2i@ii e'pri%ate de
r,pun,urile ade3rate# 9n con,ecin@4 de 3re%e ce 9n H((I F,he EeaEG &3-l3tW3g V Clari,a ?alloNaL4
protagoni,ta4 iar FheG &3-l3tW3g V Peter Oal,h4 un per,ona54 ,ec@iunea 9n ?.L e,te a,ociat cu un ,et de
propo2i@ii4 anu%e ,etul 8p3 a,tfel 9nc9t EPeter Oal,h crede p= 9n %o%entul )4 unde t V %o%entul c9nd el
,e re9ntoarce\4 care actuali2ea2 3aloarea lui -+at EceE relati3 la per,ona54 9ntra6un ,et de lu%i i un
ti%p 8J-S3 tK73 unde -S e,te ,etul co%pati<il cu ceea ce Peter Oal,h crede4 iar t e,te un ti%p
core,pun2tor# 9n ace,t ca24 FH((IG &3-l3tW3g V ( dac i nu%ai dac ]Clari,,a ?alloNaL4 8p" EPeter
Oal,h crede bp= 9n %o%entul tHK e $Ha ,e 9ntre<aI 9J-l3 tWK7 ,au4 cu alte cu3inte4 dac i nu%ai dac
H,e 9ntre< HClari,,a ?alloNaL4 p774 E'ten,iunea ,ec@iunii 9n di,cur,ul indirect li<er e,te a,ociat4
totui4 cu ,etul de propo2i@ii care
(&:
1
actuali2ea2 3aria<ila -+at` =ce`= 9n -S4 ?eci4 denota@ia ?.L e,te a,ociat cu lu%ile 9n care ,e
actuali2ea2 ceea ce crede per,ona5ul HPeter Oal,faI# ?e a,e%enea4 9ntreaga propo2i@ie e'pri% %odul
9n care protagoni,ta HClari,,a ?alloNaLI ,e raporteaz la ,etul de propo2i@ii po,i<ile#
C9nd di,cur,ul indirect li<er e,te 9n,o@it de e'pre,ii parantetice con@in9nd 3er<e facti3e H,pre e'e%plu4
notice Ea o<,er3aEI4 referin@a i ,e atri<uie 9ntr6o lu%e4 -l3 co%pati<il cu po3e,tirea4 9n ti%p ce
,tructura di,cur,i3 glo<al4 care cuprinde 3er<ul controlor ,au parantetic4 e'pri% %odul 9n care
protagoni,tul ,e raportea2 la o ,tare de lucruri creia i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r 9ntr6o lu%e a
fic@iunii#
H(2I Ber fat+er -as becoming old E444G3 ,he noticed +e -ould miss +er4 9)$eline3 p# 3AI ='atlsau
de$enise cam btrn E444G3 obser$ ea6 i $a fi dor de el4=
Aici4 F,he EeaEG &3-l3tW3g V E3eline4 protagoni,ta ,cenei narati3e4 iar p V ftatl E3elinei de3ine <tr9nG4
creia i ,e atri<uie o 3aloare de ade3r relati3 la un %odel &3 o lu%e a po3e,tirii4 -l3 un ti%p iWJtl3 i
o func@ie g4 $eno%enul ,e 3alidea2 prin te,tul pre,upo2i@ional4 care ne ,pune c H((I 9l pre,upune
pep3 deoarece ace,ta ,e %en@ine 9n condi@iile negrii: Eea nu o<,er3 p= 9l i%plic pe p4 Pri%ei
propo2i@ii4 care con@ine 3er<ul parantetic facti34 i ,e atri<uie o 3aloare ,e%antic prin for%ula FH(2IG
&3-l3tW3g3 care ne ,pune c ea e,te ade3rat dac i nu%ai dac ]E3eline4 pK e I 9a o<,er3aI 9J-l3
tWK7 ,au4 cu alte cu3inte4 dac i nu%ai dac e3eni%entul de,cri, contea2 ca un fapt 9n lu%ea central
a ace,tei fic@iuni#
(&;
Bivocalitatea discursului indirect li(er
Natura %i't a ?.L4 %od al relatrii care 9%<in tr,turi ale discursului indirect H%arcarea ,u<
raportul per,oanei i al ti%pului 3er<al: trecut4 9n li%<a engle24 care creea2 un e%i@tor Efor%alE 6
naratorulI cu particularit@i ale discursului direct Hpre2en@a 3oca<ularului e3aluati34 a e'cla%a@iilor ,au
a 9ntre<rilor4 care %archea2 per,pecti3a unui anu%it per,ona5I4 ,e%nalea2 <i3ocalitatea H!ahtin
FDolo,hino3G (A&3 F(A2AGI ,au pluri3ocalitatea procedeului HCc*ale (A&-I4 interferen@a4 9n cadrul ,u4
a %ai %ultor 3oci ,au per,pecti3e# Alte a,pecte4 cu% ar fi pre2en@a ,i%ultan a per,pecti3ei e'terioare
i interioare HCohn (A&-I4 ,9nt i ele con,iderate ,e%ne ale pluri3ocalit@ii la fel i ironia H3e2i
7a%a2ani (A-- Oein<erg (A-(4 (A-"I ,u,@inut de contra,tul dintre anu%ite categorii de e'pre,ii
ling3i,tice pu,e pe ,ea%a per,ona5ului H,pre e'e%plu4 coloc3iali,%eI i 3er,iunea conden,at a
e3eni%entului 3er<al atri<ui<il naratorului4 pe care a% a3ut6o i noi 9n 3edere 9ntr6o 9ncercare de
funda%entare a feno%enului HOltean (AA3I#
?at fiind 9n, ,tatutul contro3er,at al <i3ocalit@ii ) pluri3ocalit@ii ?.L 9n cadrul poeticii
conte%porane H3e2i re2er3ele e'pri%ate de !anfield (A-2 Ehrlich (AA0 $lunderni> (AA3I4 ne
propune% , d% ,ea%a de pre2en@a ei printr6un de%er, for%ali,t4 con,ider9nd c ace,ta4 prin
concrete@ea de%on,tra@iei4 poate aduce clarificri i%portante# Edit ?oron H(AA(I e,te cea care ofer4 9n
cadrul ,e%anticii ,itua@ionale4 pri%a repre2entare for%al care ,e%nalea2 do3e2i ale <i3ocalit@ii
?.L# ?i,ociind punctul de $edere3 ca ele%ent con,tituti3 al con@inutului4 de atitudinea enun@iatorului4
ea argu%entea2 c unele ele%ente deictice ,au inde'icale ,e ancorea2 la situaia discursului H,pre
e'e%plu4 pronu%ele la per,oana 9nt9i i a douaI4 unele ,9nt dependente de punctul de $edere ,au
(&&
perspecti$a per,ona5ului H,pre e'e%plu4 de%on,trati3ele4 deictica te%poralI4 iar altele ,e pot ancora
at9t la ,itua@ia di,cur,ului c9t i la per,pecti3a 9nf@iat H,pre e'e%plu4 pronu%ele la per,oana a treia4
ti%purile 3er<aleI# 9n ceea ce pri3ete pronu%ele la per,oana a treia care func@ionea2 ca ,u<iecte ale
,trilor de contiin@ repre2entate de ?.L H,pre e'e%plu4 +er EHaiI eiE 9n e'e%plul F2G4 ,upraI4 ?oron
Hi<id#: :&6:-I con,tat c ace,tea con@in o infor%a@ie ,upli%entar referitoare la gen i argu%entea2
c o a,e%enea infor%a@ie nu poate fi pu, pe ,ea%a per,ona5ului4 deoarece referirea la ,ine ,6ar face4
9n ace,t ca24 printr6un pronu%e la per,oana 9nt9i4 EeuE H9n e'e%plul EWG3 ,upra4 ar fi 3or<a de m/ EFaiG
%eiEI# Cercettoarea con,ider ace,t fapt drept do3ad a caracterului EdualE al ?.L4 deoarece4 ,u,@ine
ea4 9n ti%p ce 3ocea per,ona5ului Ee%anE din Epunctul de 3edereE4 3ocea naratorului4 pe ,ea%a creia
tre<uie pu, tipul de infor%a@ie 9n di,cu@ie4 Ee%an din ,itua@ia di,cur,uluiE Ht#n#4 #O#I4 opu,
per,pecti3ei# Acea,t de%on,tra@ie nu e,te 9n, inataca<il: ?.L pre2int cel %ai frec3ent un pronu%e
la per,oana a treia4 cu care ,e a,ocia2 per,pecti3a4 iar li%<i precu% engle2a i ro%+na nu pot e3ita
%arcarea genului la acea,t per,oan aadar4 for%e precu% s+e EeaE4 +e EelE4 +er EHaiI eiE etc# ,9nt
,ingurele po,i<ilit@i oferite4 9n a,e%enea ca2uri4 de ,i,te%ul li%<ii# 9n con,ecin@4 infor%a@ia
,upli%entar referitoare la gen4 pre2ent 9n pronu%ele la per,oana a treia4 ,6ar putea , nu repre2inte o
do3ad inconte,ta<il a <i3ocalit@ii#
Pentru ,pecificarea <i3ocalit@ii ,au a pluri3ocalit@ii procedeului4 ,e i%pune 9n, punctarea unor
a,pecte referen@iale din per,pecti3a ,itua@iilor propriu62i,e ,au a ,trilor de lucruri din lu%ile
po3e,tirii4 de,cri,e de ?.L Hde tip literarI4 9n lip,a a<ordrii crora particularitatea 9n di,cu@ie r%9ne
in,uficient de clar docu%entat4 dup opinia noa,tr# Or4 cu% a,e%enea a,pecte ,9nt cel %ai <ine
captate printr6un de%er, din per,pecti3a ,e%anticii
(&-
%odelelor teoretice i a lu%ilor po,i<ile H3e2i Oltean (AA:I4 recurge% la for%ali,%ul ,chi@at 9n
capitolele precedente pentru a de%on,tra c ?.L pre2int o ,tructur EdualE4 articul9nd dou 3oci ,au
per,pecti3e Haceea a per,ona5ului i aceea a naratoruluiI# 0 con,ider%4 9n ace,t ,en,4 ur%torul
e'e%plu4 ,electat din >omen in Lo$e =Aemei ndrgostite= HLaNrence (A&& F(A2(G: 2(;I:
91S7 'omorro- -as &onda/4 &onda/3 t+e beginning ofanot+er sc+ool0-ee<1
=&ine urma s fie luni4 Luni3 nceputul unei alte sptmni de coal1=
`n ace,t e'e%plu4 <i3ocalitatea ?.L poate fi pro<at prin ,pecificarea 3alorii a trei e'pre,ii din pri%a
propo2i@ie: tomorro- E%9ineE -as Eur%a , fieE ) E3a fiE4 literal4 EeraE4 un 3er< la ti%pul trecut i
&onda/ EluniE# Pentru o interpretare adec3at4 acea,t propo2i@ie recla% po,tularea unei e'pre,ii
parantetice care con@ine4 ,pre e'e%plu4 un predicat controlor de tipul s+e t+oug+t Eg9ndi eaE# .n ace,t
ca24 s+e EeaE are 3aloarea EMr,ula !rangNenE4 per,ona5ul protagoni,t4 3aloare care i ,e atri<uie prin
for%ula Es+e EeaEG &3-l3tW3g3 deci4 9n raport de un %odel &3 o func@ie g4 o lu%e a fic@iunii4 -l3
co%pati<il cu ceea ce relateaz naratorul3 i un ti%p4 tW3 al reflec@iei protagoni,tei# Cu alte cu3inte4
e'pre,ia 9n di,cu@ie tri%ite la
o lu%e a po3e,tirii4 -l3 9n care ,e actuali2ea2 ceea ce ,pune naratorul# Lui tomorro- E%9ineE i ,e
atri<uie 9n, o 3aloare 9n func@ie de un %odel &3 o func@ie g4 o lu%e4 -W3 co%pati<il cu ceea ce
gndete protagonista3 i un ti%p tW3 ti%pul reflec@iei protagoni,tei deci4 Etomorro- E%9ineEG
&3g3-W3tW4 Celei de a doua e'pre,ii4 -as Eera ) ur%a , fieE4
( ,e atri<uie o 3aloare prin for%ula E-as EeraEG &3g3tl3-l3 unde ti e,te ti%pul relatrii Hpre2entulI4 care
ancorea2 ti%pul gra%atical al ace,tui 3er<# A treia e'pre,ie4 &onda/3
(&A
3ri+*0t* o :a(oar* 3rin ,or+u(a !onda" 1(uni1= !,g,#$,t$%& 6iua car* ur+*a6/ int*r:a(u(ui c* .( con-in* 3* t$ 0i
car* *)t* o 6i nu+it/ 1(uni1. o:ada 5i:oca(it/-ii *)t* dat/F du3/4o3inia noa)tr/F d* ,a3tu( c/ :*r5u( #as, (a ti+3u(
tr*cut .n (i+5a *n2(*6/F *)t* d*3*nd*nt d* ti+3u( r*(at/riiF t', 0i *)t*F d*ciF d*)3r* o (u+* .n car* )* actua(i6*a6/
c**a c* r*(at*a6/ naratoru(F .n ti+3 c* tomorro# 0i !onda" ).nt d*3*nd*nt* d* un ti+3 t$, a( r*,(*c-i*i
3rota2oni)t*iF 0i d*)*+n*a6/ un int*r:a( )au o 6iF car* 3oart/ nu+*(* 1(uni1F dintr4o (u+*F #$, co+3ati5i(/ cu
r*,(*c-ia 3rota2oni)t*i. In con)*cin-/F IL *)t* d*)3r* dou( lumi) o lume compatibil( cu ceea ce gndete
protagonista i o lume a povestirii, despre care relateaz( naratorul*
C!,-#&.%%
%*+antica (u+i(or 3o)i5i(* .0i do:*d*0t* a0adar ,*cunditat*a .n a5ordar*a di+*n)iunii )*+antic *xt*n)iona(* a
di)cur)u(ui indir*ct (i5*r. Ana(i6a *x*+3(*(or din ac*a)t/ 3*r)3*cti:/ t*or*tic/ 3*r+it* r*3*rar*a :a(*n-*(or
r*,*r*n-ia(* +u(ti3(* a(* 3roc*d*u(uiF car* d*3indF .ntr* a(t*(*F d* natura 3arant*tic*(or )au a 3r*dicat*(or
contro(oar*. A)t,*(F .n ca6u( *x3r*)ii(or 3arant*tic* non,acti:*F IL d*)cri* un *3i)od dintr4o (u+*F #$ )au #+,
acc*)i5i(a dintr4o (u+* >c*ntra(/@ a 3o:*)tiriiF .n ti+3 c* )tructura di)cur)i:/ +ai (ar2/F car* cu3rind* 0i 3ro3o6i-ia
3arant*tic/F articu(*a6/ atitudin*a 3rota2oni)tu(ui ,a-/ d* 3ro3o6i-ia (o2ic/ *x3ri+at/ d* IL )au d* )*tu( d*
3ro3o6i-iuni 3o)i5i(*F .n ca6u( .ntr*5/ri(or. ac/ 3r*dicatu( contro(or *)t* ,acti:F atunci IL d*)cri* o )tar* d*
(ucruri dintr4o (u+*F #', co+3ati5i(/ cu 3o:*)tir*aF 3*ntru car* cr*dita5i( *)t* naratoru(. i)cur)u( indir*ct (i5*r
i+3(ic/F .n ac*)t ca6F reprezentarea mental(, de c(tre protagonist, a st(rii
1G0
respecti$e de lucruri3 9n ti%p ce ,tructura di,cur,i3 glo<al4 ce include 3er<ul parantetic4 e'pri%
modul n care protagonistul se raporteaz la acea stare3 situat ntr0o lume a po$estirii4 Alturi de
perspecti$a persona!ului tran,pare 9n,4 ade,ea4 i perspecti$a naratorului3 deoarece ?.L4 9n deplin
con,en, cu de%on,tra@ia noa,tr4 e,te un %od al dualit@ii ,au al pluralit@ii#
(-(
"LO%AR
A--e'%"%#%tate /e#a0%% 1e2
Con)id*r.nd (u+i(* 3o)i5i(* dr*3t con)truct* +*nta(*F r*(a-ii(* d* acc*)i5i(itat* .ntr* (u+i :or ,i (oca(i6at* .n di,*rit* act* +*nta(*
>)3r* *x*+3(uF a&i imagina, 3rin car* n* .nd*3/rt/+ d* o (u+* >)3r* *x*+3(uF (u+*a r*a(/@ 0i acc*)/+ o a(t/ (u+* >(u+*
i+a2inar/ *tc@. R*(a-ii(* d* acc*)i5i(itat* co+3ort/ un a)3*ct (o2icF o (u+* ,iind 3o)i5i(/ dac/ 0i nu+ai dac/ *)t* d*t*r+inat/
)u5 ra3ortu( ad*:/ru(ui 0i *)t* con)i)t*nt/ din 3unct d* :*d*r* (o2icF con-in.nd a)t,*( nu+ai )t/ri d* (ucruri car* nu :io(*a6/
(*2i(* (o2icii! $ )au non $F nu $ 0i non $F und* non )i+5o(i6*a6/ n*2a-ia.
A1ev3
V*6i -!,1%0%% 1e a1ev34 ve%-!,1%0%!,a#%tate4 va#!ae 1e
a1ev35
A1ev3at
O 3ro3o6i-i* *)t* ad*:/rat/ dac/ )tar*a d* (ucruri 3* car* o *x3ri+/ ar* cor*)3ond*nt .n r*a(itat*. Va(oar*a *i d* ad*:/r *)t*
adev(rat* %* o3un* (ui fals* V*6i 0i valoare de adev(r*
A1ev3 ,e-e'a
Enun- car* *)t* ad*:/rat .n toat* (u+i(* 3o)i5i(*.
A1*e-t%v %,te,'%!,a#
Ad8*cti: d* ti3u( presupus, fost, nc-ipuit I pretins din presupus criminal, fost preedinte, poet nc-ipuit* Ad8*cti:*(* int*n)iona(*
).nt nonr*,*r*n-ia(*. E(* +odi,ic/ 3ro3ri*t/-i. %3r* *x*+3(uF presupus din presupus criminal +odi,ic/ 3ro3ri*tat*a d* cri+ina(F
cart.nd4o 3* 3ro3ri*tat*a d* 3r*)u3u) cri+ina(.
A$"%6&%tate
A+5i2uitat*a d*)*+n*a6/ o *x3r*)i* (in2:i)tic/ >cu:.ntF 3ro3o6i-i* *tc.@ )u)c*3ti5i(/ )/ ai5/ +ai +u(t* int*r3r*t/ri. %3r*
*x*+3(uF banc( 3oat* .n)*+na 1in)titu-i* ,inanciar/1 )au 1)caun (un2 3*ntru +ai +u.t d* dou/ 3*r)oan*1 >a+5i2uitat* (*xica(/@.
La ,*( )tau (ucruri(* 0i cu 3ro3o6i-ia .oat( lumea iubete pe cineva, car* 3oat* a:*a int*r3r*tar*a 13*ntru ,i*car* 3*r*ch* d*
3*r)oan*F o 3*r)oan/ iu5*0t* 3* c*a(a(t/ 3*r)oan/1
1G2

,au Efiecare per,oan iu<ete o ,ingur per,oanE Ha%<iguitate ,e%antic4 e'plicat pe <a2a referin@ei diferite a
pronu%elui nehotr9t cine$a74
4nalitic
O propo2i@ie analitic e,te 9n %od nece,ar ade3rat 9n 3irtutea pre,upo2i@iilor ei ling3i,tice ,au a ,en,ului
cu3intelor care o co%pun4 un ,i%plu proce, de anali2 fiind ,uficient pentru e3aluarea ei i 3erificarea
core,ponden@ei ei cu lu%ea ne%aifiind nece,ar# E'e%ple: ,ac a fost asasinat este moart6 ?n burlac este un
brbat necstorit4 0e opune lui sintetic4
A posteriori
Tip de cunoatere deri3at din e'perien@4 cunoatere e%piric# Ade3rul ur%toarelor enun@uri ecua@ionale
i%plic o cunoatere a posteriori" Luceafrul de diminea este luceafrul de sear6 Ion 2arbu este ,an
2arbilian4
A priori
Tip de cunoatere care preced e'perien@a ,au care e,te
independent de e'perien@# Ade3rul nece,ar al ur%toarei
propo2i@ii e,te a priori" Luceafrul de sear este luceafrul de
sear4
4titudine propo$iional H3er< deI
Der< care accept propo2i@ii ce de,criu con3ingerile4 9ndoielile etc# cui3a cu pri3ire la actualitatea ,trilor de
lucruri e'pri%ate# Propo2i@iile de ace,t tip repre2int o categorie de conte*te opace3 iar 3er<ele cu care ,9nt
con,truite e'pri% rela@ii 9ntre indi3i2i i propo2i@ii 0pre e'e%plu4 9n Ion crede c pmntul este plat3 3er<ul
crede e'pri% atitudinea unui indi3id4 .on4 fa@ de con@inutul propo2i@iei ,u<ordonate4 9n ca2ul de fa@ fiind 3or<a
de con3ingerea lui c acea,t propo2i@ie e,te ade3rat#
Calcul predicaional
Li%<a5 logic care con@ine ,i%<oluri pentru predicate4 nu%e4 cuantificatori4 conectori etc4 prin inter%ediul cruia
,e propun de,crieri ale repre2entrilor %entale a,ociate cu e'pre,iile ling3i,tice#
(-3
Calcul propo$iional
Li%<a5 logic prin inter%ediul cruia ,e propun de,crieri ale repre2entrilor %entale a,ociate cu propo2i@iile
co%ple'e4 o<@inute prin co%<inarea unit@ilor ,i%ple4 i ,e calculea2 3aloarea lor de ade3r din 3alorile de
ade3r ale pr@ilor co%ponente#
Complementi$ator
Cu39nt de tipul c3 dac3 care apar@ine cla,ei categoriilor func@ionale i introduce o propo2i@ie ,u<ordonat# .n
gra%atica generati3 ,e refer la o po2i@ie4 Comp43 ,ituat la 9nceputul unei propo2i@ii ,u<ordonate#
Compo$iionalitate
Principiu dup care ,en,ul unei e'pre,ii e,te o func@ie a ,en,urilor ele%entelor co%ponente# 0pre e'e%plu4
,en,ul propo2i@iei &garul l0a lo$it cu copita pe ran ,e co%pune din ,en,urile grupului no%inal mgarul i a
grupului 3er<al l0a lo$it cu copita pe ran6 la r9ndul ,u4 ,en,ul grupului 3er<al e,te o func@ie a ,en,ului lui a
lo$it3 cu copita i pe ran4
Concept
Categorie4 no@iune#
Condiii de adevr
Condi@ii care ,e cer 9ndeplinite pentru ca o propo2i@ie4 de regul o propo2i@ie declarati34 , fie ade3rat# De2i i
$ericondiionalitate4
Con5uncie
Conector 9i3 sau7 utili2at pentru co%<inarea a dou categorii de acelai tip Hpropo2i@ii4 grupuri no%inale etc#I 9n
3ederea for%rii de categorii co%ple'e# E,te utili2at de a,e%enea pentru a de,e%na produ,ul care re2ult 9n
ur%a co%<inrii categoriilor# C9nd propo2i@ia con,t din pr@i di,5uncte H9n ca2ul lui sau73 ,e utili2e2 ter%enul
dis!uncie4
Constant individual
E'pre,ie din li%<a5ul logic utili2at pentru un nu%e# 0pre e'e%plu4 a3 b3 c4
1,&
Con,truc@ii inten,ionale
Propo2i@ii4 e'pre,ii ling3i,tice care au 9n co%un faptul c 3aloarea lor de ade3r ,au denota@ia lor nu poate fi
,pecificat dec9t prin con,iderarea unor circu%,tan@e alternati3e4 contrafactuale ,au lu%i po,i<ile# 0pre e'e%plu4
propo2i@ia condi@ional ,ac $ei fi cuminte3 i $oi cumpra ng+eat nu are denota@ie H3aloare de ade3rI 9n
lu%ea real4 deoarece ,e refer la o lu%e alternati34 3iitoare4 9n care * e,te cu%inte i de aceea pri%ete
9nghe@at4 ,au nu e,te cu%inte i nu pri%ete 9nghe@at# Pentru a i ,e ,pecifica deci referin@a H3aloarea de ade3rI4
tre<uie con,iderat e'act acea,t lu%e alternati3 6no@iune inten,ional#
Conte't
`n ,e%antica %odelelor teoretice4 conte'tul e,te o coordonat 9n raport de care e,te relati3i2at interpretarea
,e%antic i ,e atri<uie 3alori ter%enilor inde'icali# Dariatele a,pecte conte'tuale ,9nt con,iderate drept func@ii
ce cartea2 un conte't c pe un do%eniu core,pun2tor# 0pre e'e%plu4 9n ca2ul locutorilor ca entit@i indi3iduale4
o func@ie locutor 3a carta un conte't c pe locutoral 9n c4 iar o func@ie destinatar 3a carta un conte't c pe
destinatarul 9n c4
Conte'te opace
Conte'te prepo2i@ionale 9n care e'pre,iile nu pri%e,c referin@a lor o<inuit Hconte'te referen@ial opaceI#
Contingent
O propo2i@ie e,te 9n %od contingent ade3rat dac ea nu e,te nici 9n %od nece,ar ade3rat4 nici 9n %od nece,ar
fal,# 0pre e'e%plu4 propo2i@ia .eorge >4 2us+ este preedintele Statelor ?nite ale Americii e,te 9n %od
contingent ade3rat pentru c e'i,t lu%i 9n care 1eorge O# !u,h nu e,te preedinte al 0tatelor Mnite Ho lu%e
9n care nu candidea2 pentru alegeri4 o lu%e 9n care pierde alegerile etcI#
Coreferenial
?ou e'pre,ii ,9nt coreferen@iale dac ,e refer la acela/i o<iect# 0pre e'e%plu4 Ion Iliescu i actualul preedinte
al om@niei ,9nt e'pre,ii coreferen@iale H9n anul 2003I#
(-:
Coresponden
`n confor%itate cu teoria ade3rului 9n ,en,ul core,ponden@ei cu realitatea4 o propo2i@ie declarati3 e,te
ade3rat nu%ai dac core,punde cu realitatea ,au cu ,tarea de lucruri din realitate#
Cuantificator
E'pre,ie a li%<a5ului logic care per%ite aplicarea propo2i@iilor la un anu%it do%eniu de indi3i2i ,au la anu%ite
%ul@i%i de indi3i2i# Cei %ai cuno,cu@i ,9nt cuantificatorul e'i,ten@ial4 3 Eun ) oE4 din S* Epentru un *=3 i
cuantificatorul uni3er,al4 I Efiecare ) to@iE4 din I* Epentru fiecare *=4
Cuantificator e+istenial De2i cuantificator.
Cuantificator uni3er,al De2i cuantificator4
,e dicto HinterpretareI
.nterpretare care con,t dintr6o con3ingere pri3ind ceea ce ,e ,pune# 0pre e'e%plu4 dac propo2i@ia ECaria
dorete , ,e c,torea,c cu un a%ericanE 9n,ea%n ECaria dorete , ,e c,torea,c cu un a%erican4
indiferent cine ar fi ace,taE4 arunci e,te 3or<a de o interpretare de dicto4 .nterpretarea de dicto contra,tea2 cu
interpretarea de re4
.eictic
De2i inde*ical4
.enotaie
?enota@ia unui cu39nt ,au a unei e'pre,ii e,te dat de o<iectul ,au o<iectele la care ,e refer ace,t cu39nt ,au
acea,t e'pre,ie#
,e re HinterpretareI
.nterpretare care con,t dintr6o con3ingere pri3ind un anu%it indi3id# 0pre e'e%plu4 dac propo2i@ia ECaria
dorete , ,e c,torea,c cu un a%ericanE 9n,ea%n4 , ,pune%4 ECaria dorete , ,e c,torea,c cu 7ichardE4
atunci e,te 3or<a de o interpretare de re4 .nterpretarea# de re contra,tea2 cu interpretarea de dicto4
(-;
?e,crip@ie definit
?e,crip@ie ce con,t dintr6un no%inal cu articol hotr9t ,au un no%inal 9n,o@it de deter%inan@i cu 3aloare
definit: acesta3 acela etc# E'pre,ia EPreedintele 7o%+nieiE e,te o de,crip@ie definit#
?e,crip@ie indefinit
?e,crip@ie 9n care no%inalul e,te precedat de articolul indefinit un3 o etc# E'pre,ia Eun ,tudentE e,te o de,crip@ie
indefinit#
?e,ignator nonrigid
Categorie de e'pre,ie referen@ial care de,e%nea2 indi3i2i diferi@i 9n lu%i po,i<ile diferite# ?e,crip@iile definite
i nu%ele fic@ionale ,9nt de,ignatori nonrigi2i#
?e,ignator rigid
Categorie de e'pre,ie referen@ial care de,e%nea2 acelai indi3id 9n toate lu%ile po,i<ile# Ca2ul cel %ai tipic
,9nt nu%ele proprii4 dar de,ignatori rigi2i ,9nt i nu%ele de ,u<,tan@e ,au de ,pecii#
?i,5unc@ie De2i con!uncie4
?o%eniu
?o%eniul cuantificatorului core,punde acelei pr@i a e'pre,iei 9n care interpretarea unei 3aria<ile depinde de un
cuantificator# 0pre e'e%plu4 9n ur%toarea e'pre,ie 9n li%<a5 logic4 D' EP9*7G3 3aria<ila '4 dup cu% ilu,trea2
parante2ele drepte4 ,e afl 9n do%eniul cuantificatorului I*4
E'ten,iune
E'ten,iunea unui ter%en referen@ial e,te o<iectul de,e%nat# 0pre e'e%plu4 e'ten,iunea grupului no%inal
Preedintele om@niei e,te per,oana care de@ine4 9n %o%entul de fa@4 acea,t func@ie H.on .lie,cuI4 iar
e'ten,iunea cu39ntului cine e,te ,etul de c9ini# E'ten,iunea unei propo2i@ii e,te 3aloarea ei de ade3r#
E'ten,iunea contra,tea2 cu intensiunea4
$acti3 H3er< facti3I
Der< din propo2i@ia regent care pre,upune ade3rul propo2i@iei ,u<ordonate cu 3aloare de co%ple%ent# 09nt
facti3e
(-&
3er<e precu% a ti3 a0i da seama3 a obser$a3 iar un te,t al facti3it@ii e,te nega@ia# 0pre e'e%plu4 9n Ion i d
seama c nu are dreptate 3er<ul i d seama e,te facti34 deoarece con@inutul propo2i@iei ,u<ordonate EIonG nu
are dreptate ,e p,trea2 9n ca2ul negrii ace,tui 3er< 8Ion nu i d seama c nu are dreptate i%plic faptul c
.on nu are dreptateI# Der<ele facti3e contra,tea2 cu cele nonfacti$e4 Co%ple%entele lor ,9nt tran,parente#
7als
O propo2i@ie e,te fal, dac ,tarea de lucruri pe care o e'pri% nu are core,pondent 9n realitate# Daloarea ei de
ade3r este fals4 0e opune lui ade$rat4 De2i i $aloare de ade$r4
7orm logic
Ni3el al anali2ei ,e%antice la care interpretarea unei propo2i@ii e,te repre2entat ,u< for%a unei e'pre,ii logice#
7uncie designatoare
`n ,e%antica for%al4 func@ie prin care ,e atri<uire 3alori ,i%<olurilor i propo2i@iilor#
8ramatic universal
0i,te% de principii i reguli co%une tuturor li%<ilor naturale# 0tudierea lor repre2int un pa, i%portant 9n
9n@elegerea li%<ii i ,pecificarea caracteri,ticilor ace,teia#
Inde+ical
Ter%en a crui ,e%nifica@ie depinde de conte't# )u3 aici3 acesta3 acum3 n spatele etc# ,9nt ter%eni inde'icali# 9n
ling3i,tica tradi@ional ,9nt cuno,cute i ,u< denu%irea de deictice4
Intensiune
.nten,iunea unui ter%en ,au a unei e'pre,ii e,te ,e%nifica@ia ,a 9n ,en,ul general ,au ,etul de propriet@i care
deter%in aplicarea ,a corect# 0pre e'e%plu4 inten,iunea unui cu39nt Hde e'e%plu4 cine7 e,te proprietatea care
deter%in apartenen@a la acea,t categorie# .nten,iunea unei propo2i@ii e,te 9n ,chi%< Eg9ndulE ,au propo2i@ia
logic e'pri%at i nu 3aloarea ei de ade3r# .nten,iunea contra,tea2 cu e*tensiunea4
(--
'e+icon
?ic@ionar %ental#
'ume a povestirii 1ficiunii9
Lu%e po,i<il 9n accep@ia ,e%anticii %odale4 co%pati<il cu po3e,tirea4 9n care te'tul po3e,tirii ,au ceea ce e,te
e'plicit 9n po3e,tire ,e relatea2 ca un Efapt cuno,cutE4 adic ,e pre,upune c e,te ade3rat# Lu%ea po3e,tirii
e,te o re2ultant a con@inutului e'plicit al te'tului i a fundalului factual#
'ume ficional
Lu%e %ini%al4 dega5at din te'tul fic@ional i identificat cu con@inutul e'plicit al fiecrui te't fic@ional 9n
parte4 reducti<il la ceea ce te'tul e3oc 9n %od e'plicit# Lu%ile fic@ionale au ni3elul lor propriu de actualitate i
includ entit@i precu% lu%ea ro%anului ,on ^ui!ote3 lu%ea ,ocumentelor clubului Pic<-ic< etc#
'ume posi(il
Concept 9n cadrul ,e%anticii for%ale utili2at 9n definirea %odalit@ii i 9n de2<ateri a39nd ca te% 3ariatele
pro<le%e ale referin@ei# .n confor%itate cu ,e%antica lu%ilor po,i<ile4 lucrurile ar putea fi diferite fa@ de ceea ce
,9nt4 fapt care ar i%plica alte lu%i dec9t lu%ea real ,au alte ,tri de lucruri dec9t cele e'i,tente 9n realitate: lu%i
anterioare4 3iitoare4 lu%i po,i<ile4 dar neactuali2ate etc#
:odalitate
No@iune care cuprinde %i5loacele 3ariate folo,ite de 3or<itori H3er<e %odale4 ad3er<e predicati3e4 3er<e de
atitudine prepo2i@ionalI pentru a6i %odula con3ingerile pri3ind ade3rul unei propo2i@ii# 9n logic4 %odalitatea
,e refer la no@iunile de nece,itate i po,i<ilitate#
:odel
`n ,e%antica %odelelor teoretice4 %odelul e,te o co%<ina@ie 9ntre un do%eniu de indi3i2i Hentit@ile care
figurea2 9n do%eniul di,cur,uluiI4 popriet@ile lor4 rela@iile rele3ante i o func@ie de,ignatoare#
(-A
;od
0i%<ol categorial 9n repre2entarea lingui,tic H,pre e'e%plu4 D E3er<E4 1D Egrup 3er<alE4 0 Efra2E4 Co%p#
Eco%ple%en6ti2atorEI# 66666 66666
;onfactiv
Der< care nu pre,upune ade3rul propo2i@iilor ,u<ordonate cu 3aloare de co%ple%ent# Der<ele nonfacti3e includ
3er<e preu% a crede3 a spune3 a ntreba4 0pre e'e%plu4 9n Ion crede c pmntul este plat3 3er<ul crede e,te
nonfacti3# Co%ple%entele 3er<elor nonfacti3e ,9nt opace#
;ume ficionaie
E'pre,ii ling3i,tice4 cu% ar fi Bamlet ,au ,on ^ui!ote3 care denot indi3i2i ine'i,ten@i 9n lu%ea real4
neidentifica<ili pe cale o,ten,i<il# Nu%ele fic@ionale au tr,turi co%une cu nu%ele proprii: ,9nt ne,tructurate i
func@ionea2 a,e%enea lor4 dar denot presupuse per,oane ,au entit@i din lu%i ale fic@iunii#
;ume proprii
E'pre,ii ,e%antic ne,tructurate care4 9n ca2ul cel %ai tipic4 denot indi3i2i din lu%ea real4 identifica<ili pe cale
o,ten,i<il# ?up =rip>e4 nu%ele proprii au referin@ direct4 ne%ediat de 3reun ,en, ,au con@inut de,cripti3#
Ele ,9nt de,ignatori rigi2i#
#ropo$iie 1logic9
0en,ul ,au inten,iunea unei fra2e ,au a unei propo2i@ii ling3i,tice ceea ce e'pri% o fra2 ,au o propo2i@ie
ling3i,tic#
Proprietate
0en, al unui predicat# :
#redicat
E'pre,ie din li%<a5ul logic4 redat prin liter %are4 care e'pri% o predicaie" I pentru iubi3 ,pre e'e%plu4 P
pentru plcea3 S pentru sta3 etc# Predicatele din li%<ile naturale H3er<e4 ,u<,tanti3e ,au ad5ecti3e 9n po2i@ie
predicati3I ,9nt subcategorizate dup nu%rul lor de argumente" predicate cu un argu%ent HE.on studiaz=3 E.on
e,te student=3 E.on e,te fericit=76 predicate cu dou argu%ente HE Pi,ica a prins
(A0
oricelulE4 ECaria este in$idioas pe colega eiEI predicate cu trei argu%ente HECaria a cumprat uri cadou
prietenului ,uI#
Referent
O<iectul ,au o<iectele la care tri%ite o e'pre,ie ling3i,tic# De2i e*tensiune4
<emantic for%al
De2i ,e%antic a %odelelor teoretice#
<emantic a modelelor teoretice
Tip de ,e%antic for%al care4 ur%rind , atri<uie propo2i@iilor i altor e'pre,ii interpretri de alt natur dec9t
cele ling3i,tice4 9i propune , ofere o de,criere tiin@ific a ,e%nifica@iei prin: ,pecificarea 3alorii ,e%antice a
propo2i@iilor ,au a celorlalte e'pre,ii ling3i,tice4 prin traducerea lor 9ntr6un li%<a5 logic 9calculul predicaional
,au calculul prepoziional76
,ta<ilirea unui %odel %ate%atic al ,itua@iilor de,cri,e de propo2i@ii i
ur%rirea %anierei 9n care e'pre,iile li%<a5ului logic core,pund cu ,itua@iile %odelate#
<emantic vericondiional
Tip de teorie ,e%antic care identific ,en,ul propo2i@iilor cu condi@iile lor de ade3r#
0en,
A,pect al ,e%nifica@iei# .n confor%itate cu unele teorii ,e%antice4 ,en,ul e'pre,iilor ling3i,tice e,te un ni3el de
repre2entare %ental ,ituat 9ntre e'pre,iile ling3i,tice i lu%e4 care preced i per%ite referin@a i care e,te 9n
%are %,ur ,i%ilar la 3or<itorii unei li%<i# De2i intensiune4
<intetic
O propo2i@ie e,te ,intetic dac ,ta<ilirea ade3ral ei pre,upune 3erificarea core,ponden@ei cu lu%ea# 0pre
e'e%plu4 &area este agitat e,te o propo2i@ie ,intetic# 0e opune lui analitic4
=aloare de adevr
`n ,e%antica for%al4 referin@a unei propo2i@ii Hdeclarati3eI con,t 9n 3aloarea ei de ade3r: ade3rat ,au fal,#
(A(
=aloare semantic
`n ,e%antica for%al4 3aloarea ,e%antic ,e refer la interpretarea unui cu39nt ,au a unei e'pre,ii# 0pre e'e%plu4
3aloarea ,e%antic a lui Ion Popescu e,te referentul ,u4 adic indi3idul .on Pope,cu#
=alori posi(ile
0etul complet de entit@i ) 3alori ,e%antice a,ociate cu e'pre,iile unei li%<i# 0pre e'e%plu4 3alorile po,i<ile ale
de,crip@iei definite Preedintele Statelor ?nite ale Americii ,e identific cu ,etul ai crui %e%<ri ,9nt indi3i2ii
care4 9n fiecare lu%e po,i<il Hactual4 anterioar4 3iitoare4 neactuali2at4 fic@ional etcI4 de@in func@ia ,upre% 9n
,tatul a%erican: 1eorge O# !u,h4 7onald 7eagan4 Ji%%L Carter4 !ill Clinton4 Oalter Condale4 Al 1ore etc#
Hulti%ii doi 9n lu%i neactuali2ateI#
=aria(il
E'pre,ie din li%<a5ul logic care depinde pentru interpretarea ei de un cuantificator# 0pre e'e%plu4 *3 /4
=ericondiionalitate
De2i ,e%antic 3ericondi@ional 3aloare de ade3r#
(A2
REFERIN'E
Au,tin4 J# L# H(A;(I# EThe Ceaning of a OordE# 9n J# Mr%,on and 1# Oarnoc> Hed,#I# P+ilosup+ical Papers4
O'ford: O'ford Mni3er,itL Pre,,#
Au,tin4 . L# H(A-( F(A;2GI# Bo- to ,o '+ings -it+ >ords4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ette: *ar3ard Mni3er,itL Pre,,#
A3ra%4 Lari,a H(AA-I# Au*iliaries and t+e S/na* of)nglis+ and omanian4 Te2 de doctorat4 Mni3er,itatea
!ucureti#
!ach4 E%%on H(A-AI# Informai Lectures on Aormal Semantics4 0tate Mni3er,itL of NeN Tor> Pre,,#
!a>htin4 Ci>hail FDolo,hino34 D# N#G# H(A&3 F(A2AGI# &ar*ism and t+e P+ilosop+/ of Language4 NeN Tor>4
London: 0e%inar Pre,,#
!anfield4 Ar% H(A-2I# ?nspea<able Sentences4 London: 7outledge and =egar, Paul#
!arNi,e4 Jon4 Jean Car> 1aNron4 1ordon Plot>in4 and 0Lun TutiLa Hed,#I H(AA(I# Situation '+eor/ and Its
Applications3 W4 Leland 0tanford Junior Mni3er,itL: Center for the 0tudL of Language and .nfor%ation#
!eaugrande4 7o<ert de H(A-"I# 'e*t Production4 'o-ard a Science of Composition4 NeN Jer,eL4 NorNood:
A!LE/ Pu<li,hing Corporation#
!oNer,4 John 0#4 MNe =# *# 7eichen<ach H(A&-I# &ontague .rammar and 'ransformational .rammar HC,,#I#
Corneli Mni3eNr,itL#
!rai,<L4 Nic> H(AA0I# E0ituating Oord CeaningE# 9n 7o<in Cooper4 =unia>i Cu>ai4 and John PerrL Hed,#I4 3(:6
3"2#
!roNn4 1illian4 and 1eorge Tule H(A-3I# ,iscourse Anal/sis4 Ca%<ridge: Ca%<ridge Mni3er,itL Pre,,#
Chap%an4 0io<han H2000I# P+ilosop+/ for Linguistics4 An introduction4 London and NeN Tor>: 7outledge#
(A3
Chierchia4 1enn+ro and CcConnell61inet4 0allL H(AA0I# &eaning and .rammar" An Introduction to Semantics4
Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,: C`T Pre,,#
Cho%,>L H(A:&I# S/ntactic Structures4 The *ague: Couton#
Cho%,>L H(A-;I# ano-ledge of Language" its Nature3 \rigin3 and ?se4 NeN Tor>: Praeger#
Cho%,>L H(A--I# Language and Problems of ano-ledge4 '+e &anagua Lectures4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,:
The C.T Pre,,#
Cho%,>L H(AA:I# '+e &inimalist Program4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,: The C.T Pre,,#
Cohn4 ?orrit H(A&-I# 'ransparent &inds4 Princeton4 NeN Jer,eL: Princeton Mni3er,irL Pre,,#
Coo>4 Di3ian and Car> NeN,on H(AA-I# C+oms</ 5s ?ni$ersal .rammar4 An Introduction4 O'ford: !lac>Nell#
Cooper4 7o<in4 =unia>i Cu>ai4 and John PerrL Hed,#I H(AA0I# Situation '+eor/ and Its Applications3 (# Leland
0tanford Junior Mni3er,itL: Center for the 0tudL of Language and .nfor%ation#
Cornile,cu4 Ale'andra H(AA:I# '+e Concept of .rammar3 !ucureti: Editura Mni3er,it@ii !ucureti4 (AA:#
Cre,,Nell4 Ca' J# H(A&3I# Logics and Languages4 London: Cethuen#
Crittenden4 Charle, H(AA(I# ?nrealit/4 '+e metap+/sics of fictional ob!ects4 .thaca and London: Corneli
Mni3er,itL Pre,,#
Croft4 Oillia% H(AA0I# '/polog/ and ?ni$ersals4 Ca%<ridge: Ca%<ridge Mni3er,itL Pre,,#
Currie4 1regorL H(AA0I# '+e Nature of Aiction4 Ca%<ridge: Ca%<ridge Mni3er,irL Pre,,#
?oron4 Edit H(AA(I# EPoint of DieN a, a $actor of ContentE# 9n Proceedings from Semantics and Linguistic
'+eor/3 .4 :(6;"# Corneli Oor>ing Paper, in Lingui,tic,4 (0#
?i5>4 Teun A# 3an4 Oalter =int,ch H(A-3I# Strategies of ,iscourse Compre+ension4 0an ?iego: Acade%ic Pre,,4
.nc#
(A"
?uchan4 Judith $#4 1ail E# !ruder4 LLnne E# *eNitt Hed,#I H(AA:I# ,ei*is in Narrati$e4 A Cogniti$e Science
Perspecti$e4 *ill,dale4 NeN Jer,eL: LaNrence Erl<au% A,,ociate,4 .nc#
Eco4 M%<erto H(AA0I# '+e Limits of Interpretation4 !loo%ington and .ndianapoli,#
E3an,4 1areth H`A-2I# '+e Iarieties of eference4 O'ford: Clarendon Pre,,#
Ehrlich4 0u,an H(AA0I# Point of Iie-" A Linguistic Anal/sis of Literar/ St/le4 London and NeN Tor>: 7outiedge#
$lunderni>4 Coni>a H(AA3I# '+e Aictions of Language and t+e Languages of Aiction4 '+e Linguistic
epresentation of Speec+ and Conscioiisness4 London and NeN Tor>: 7outiedge#
$rege4 1ottlo< H(A;0 F(-A2GI# EOn 0en,e and 7eferenceE# 9n 1# P# 1each and C# !lac> Hed#I# P+ilosop+ical
>ritings of .ottlob Arege4 O'ford: !lac>Nell#
1al<raith4 CarL H(AA:I# E?eictic 0hift TheorL and the Poetic, of .n3ol3e%ent in Narrati3e#E .n Judith $# ?uchan4
1ail E# !ruder4 LLnne E# *eNitt Hed,#I4 (A6;0#
*aege%an4 Liliane H(AA(I# Introduction to .o$ernment and 2inding '+eor/4 O'ford: !a,il !lac>Nell#
*a%<lin4 C# L# H(A&3I# Edue,tion, in Contague Engli,hE# Aoundations of Language3 (04"(6:3#
*inti>>a4 Jaa>>o H(A-AI# EE'ploring Po,,i<le Oorld,E# 9n 0ture Allen Hed#I# Possible >orlds in Bumanities3 Arts
and Sciences4 !erlin4 NeN Tor>: Oalter de 1ruLter4 :26&3#
*oc>4 *an, *einrich H(AA(I# Princples ofBistoricalLinguistics4 !erlin4 NeN Tor>: Couton de 1ruLter#
.one,cu4 E%il H(AA&I# Ade$r i limb natural4 \ introducere n programul lui ,onald ,a$idson4 !ucureti:
Editura A*#
.,ac4 ?aniela H(AA-I# Sentence Negation in )nglis+ and
QQQomanian4 A S/ntactic and Semantic Approac+4 Te2
de doctorat4 Mni3er,itatea !ucureti#
JoLce4 Ja%e, H(A;: F(A(:GI# EE3elineE# 9n ,ubliners4 NeN Tor>: The Di>ing Pre,,#
(A:
=aplan4 ?a3id H(A&A F(A&-GI# ETran,Norld *eir Line,E# .n Cichael J# Lou' Hed#I4 --6(0A#
=arttunen4 Lauri H(A&&I# E0Lnta' and 0e%antic, of due,tion,E# Linguistics andP+ilosop+/3 (436""#
=arttunen4 Lauri H(AA( F(A&"GI# EPre,uppo,ition and Lingui,tic Conte'tE# 9n 0te3en ?a3i, Hed#I# Pragmatics4 A
eader4 NeN Tor>4 O'ford: O'ford Mni3er,itL Pre,,4 "0;6"(:#
=ipar,>L4 Paul and Carol =ipar,>L H(A&3 F(A&0GI# E$actE# .n ?annL ?# 0tein<erg and Leon A# Ja>o<o3i9, Hed,#I#
Semantics4 An Interdisciplinar/ eader in P+ilosop+/3 Linguistics and Ps/c+olog/4 Ca%<ridge: Ca%<ridge
Mni3er,itL Pre,,4 3":63;A#
=hun4 Tho%a, 0# H(A-AI# EPo,,i<Je Oorld, in *i,torL of 0cienceE# .n 0ture Allen Hed#I# Possible >orlds in
Bumanities3 Arts and Sciences4 !erlin4 NeN Tor>: Oalter de 1ruLter4 A63"#
7rip>e4 0aul H(A:AI# EA Co%pletene,, Theore% in Codal LogicE# In Yournal of S/mbolic Logic W:3 (6("#
=rip>e4 0aul H(A&2I# ENa%ing and Nece,,irLE# 9n ?onald ?a3id,on and 1il<ert *ar%an Hed,#I# Semantics of
Natural Language4 ?ordrecht: 7eidel#
=uno4 0u,u%u H(A-;I# E!9ended dua,i6?irect ?i,cour,e in Japane,eE# Paper pre,ented at the 0econd 0?$
Oor>,hop in Japane,e 0Lnta'4 0tanford Mni3er,itL#
La<o34 Oillia% and Jo,hua Oalet2>L H(A;&I# ENarrati3e AnalL,i,: Oral Der,ion, of Per,onal E'perienceE# 9n
June *el% Hed#I# )ssa/s on t+e Ierbal and Iisual Arts4 0eattle4 Oa,hington4 (26""#
LaNrence4 ?# *# H(A3" F(A(:GI# '+e ainbo-4 *a%<urg4 Pari,4 !ologna: The Al<atro,#
LaNrence4 ?# *# H(A&& F(A2(GI# >omen in Lo$e4 *annond,North4 Ciddle,e'4 England: Penguin !oo>,#
Lei<nit24 1ottfried Oilhel% 3on H(A:( F(&(0GI# '+eodic/4 London: 7outiedge#
(A;
Lei<nit24 1ottfried Oilhel% 3on H`A-( F(&;:GI# Ne- )ssa/s on Buman ?nderstanding4 Ca%<ridge: Ca%<ridge
Mni3er,itL Pre,,#
Le,,ing4 ?ori, H(A-( F(A;3GI# ETo 7oo% Nineteer5E# 9n 7# D# Ca,,il Hed#I# '+e Norton Ant+olog/ of S+ort
Aiction4 NeN Tor>4 London: O# O# Norton U Co%panL#
LeNi,4 ?a3id H(A&A F(A&3GI# EPo,,i<le Oorld,E# 9n Cichael J# Lou'Hed#I4 (-26(-A#
LeNi,4 ?a3id H(A-3 F(A&-GI# ETrath in $ictionE# 9n ?a3id LeNi,4 P+ilosop+ical Papers3 3oi# .# NeN Tor>4
O'ford: O'ford Mni3er,itL Pre,,4 2;(62-0#
Lou'4 Cichael J#4 Hed#I H(A&AI# '+e Possible and t+e Actual" eadings in t+e &etap+/sics of &odalit/4 .thaca and
London: Corneli Mni3er,itL Pre,,#
Lou'4 Cichael J# H(A&AI# E.ntroduction: CodalitL and CetaphL,ic,E# 9n Cichael J# Lou' Hed#I4 (:6;"#
LLcan4 Oillia% H(A&AI# EThe Trou<le Nith Po,,i<9e Oorld,E# 9n Cichael J# Lou' Hed#I4 pp# 2&"63(;#
Carconi4 ?iego H(AA&I# Le*ical Competence4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,: The C.T Pre,,#
Cc*ale4 !rian H(A&-I# E$ree .ndirect ?i,cour,e: A 0ur3eL of 7ecent Account,E# P'L3 3: 242"A62-&#
Coe,chler4 JacKue,4 Anne 7e<oul H(AAA F(AA"GI# ,icionar enciclopedic de pragmatic4 Clu5: Editura Echino'#
Contague4 7ichard H(A&"I# Aormal P+ilosop+/" Selected Papers ofic+ard &ontague4 Editat de 7# *#
Tho%a,on# NeN *a3en: Tale Mni3er,itL Pre,,#
Oltean4 tefan H(A-AI# EO per,pecti3 a,upra referen@ialit@ii di,cur,ului narati3 literarE# 9n Semiotica
L
6] poetica3
"4 Cercetarea te*tului4 Clu56Napoca: Mni3er,itatea !a<e6!olLai4 p# A(6(03#
Oltean4 tefan H(AA3I# EA 0ur3eL of the Prag%atic and 7eferen@ial $unction, of $ree .ndirect ?i,cour,eE#
Poetics 'oda/3 (":"4 ;A(6&("# QQQQQQQQ
Oltean4 tefan H(AA:I# E$ree .ndirect ?i,cour,e: 0o%e 7eferen@ial A,pect,E# Yournal ofLiterar/ Semantics3
//.D: (42(6"(#
(A&
Oltean4 tefan H(AA;I# Aiciunea3 lumile posibile i discursul indirect liber4 Clu56Napoca: Editura 0tudiu%#
Oltean4 tefan H(AA&I# EPo,,i<le Oorld, and Truth in $ictionE# Yournal ofLiterar/ Semantics3 //D. ) 34 (&36(A0#
6Oltean H(AAAI# E$ictionalitL a, a Prag%atic and 7eferen@ial CategorLE# Yournal ofLiterar/ Semantics3 //D... )
24 A26(0"#
duine4 O# D# O# H(A:3I# EOn Nhat there i,E# 9n O# D# O# duine Hed#I# Arom a Logical Point of Iie-3 Ca%<ridge4
Ca,,achu,ett,: *ar3ard Mni3er,itL Pre,,#
Parret4 *er%an H(A-3I# Semiotics and Pragmatics4 An )$aluati$e Comparison of Conceptual Arame-or<s4
A%,terda% ) Philadelphia: John !en5a%in, Pu<li,hing Co%panL#
Partee4 !ar<ara *# H(A-AI# EPo,,i<le Oorld, in Codel6Theoretic 0e%antic,: A Lingui,tic Per,pecti3eE# .n 0ture
Allen Hed#I# Possible >orlds in Bumanities3 Arts and Sciences4 !erlin4 NeN Tor>: Oalter de 1ruLter4 A36(23#
Pa3el4 Tho%a, 1# H(A-;I# Aictional >orlds4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,4 and London: *ar3ard Mni3er,itL Pre,,#
Pin>er4 0te3en H(AA"I# '+e Language Instinct4 *ar%ond,North4 Ciddle,e'4 England: Penguin !oo>,#
Pin>er4 0te3en H(AAAI# >ords and ules4 '+e ingredients of language4 NeN Tor>: Perennial#
Plantinga4 Al3in H(A&"I# '+e Nature of Necessit/4 O'ford: Clarendon Pre,,#
Pop4 Liana H2000I# )spaces discursifs4 Pour une representation des +eterogeneite discursi$es4 Lou3ain4 Pari,:
Edition, Peeter,#
Putna%4 *ilarL H(A&:I# EThe Ceaning of BCeaningB#E 9n P+ilosop+ical Papers3 3oi# 24 &ind3 Language3 and
ealit/4 Ca%<ridge: Ca%<ridge Mni3er,itL Pre,,4 2(:62&(#
7a%a2ani4 Daheed H(A--I# '+e Aree Indirect &ode" Alaubert and t+e Poetics of Iron/4 Charlotte,3ille:
Mni3er,itL Pre,, ofDirginia#
(A-
7e<oul4 Ar%e4 JacKue, Coe,chler H200( F(AA-GI# Pragmatica azi4 Clu5: Editura Echino'#
7eichen<ach4 *an, H(A"&I# )lemente of S/mbolic Logic4 NeN Tor>: The $ree Pre,,#
7e,cher4 Nichola, H(A&A F(A&3GI# EThe OntologL of the Po,,i<leE# 9n Cichael J# Lou' HedI4 (;;6(-(#
7icoeur4 Paul H(A-"I# 'ime and Narrati$e3 3oi# (# Chicago and London: The Mni3er,itL of Chicago Pre,,#
7icoeur4 Paul H(A-:I# 'ime and Narrati$e3 3o9# 2# Chicago and London: The Mni3er,itL of Chicago Pre,,#
7icoeur4 Paul H(A--I# 'ime and Narrati$e3 3oi# 3# Chicago and London: The Mni3er,itL of Chicago Pre,,#
7on4 Co,he H(A-(I# E$ree .ndirect ?i,cour,e4 Ci%etic 1a%e, and the 0u<5ect of $ictionE# Poetics 'oda/3 W"
W3(&63A#
7o,en4 Carol 1# H(AA;6(AA& F(A-"GI# E.nterfa@a dintre rolurile ,e%antice i rela@iile gra%aticale ini@ialeE
Htraducere din li%<a engle2I# ,acoromania3 ..4 (62# Clu5: Editura Acade%iei 7o%+ne4 20&62:(#
7u,,el94 !ertrand H(A0:I# EOn ?enotingE# &ind3 ("4"&A6"A3#
7u,,ell4 !ertrand H(A(AI# Introduction to &at+ematical P+ilosop+/4 London: 1eorge Allen U MnNin#
7Lan4 Carie6Laure H(AA(aI# Possible >orlds3 Artificial Intelligence3 and Narrati$e '+eor/4 !loo%ington and
.ndianapoli,: .ndiana Mni3er,itL Pre,,#
7Lan4 Carie6Laure H(AA(<I# EPo,,i<le Oorld, and Acce,,i<ilitL 7elation,: A 0e%antic TLpologL of $ictionE#
Poetics 'oda/3 (2: 34 ::36:&;#
0aeed4 .# John H(AA&I# Semantics4 O'ford: !lac>Nell#
0talna>er4 7o<ert C# H(A-"I# InCuir/4 Ca%<ridge4 Ca,,achu,ett,: The C.T Pre,,#
0trauch4 1erard H(A&"I# E?e KuelKue, interpretation, recente, du ,tLle indirect li<re#E ec+erc+es Anglaises et
Americaines3 &4"06&3#
Dlad4 Car%en H2003I# 'e*tul aisberg4 Clu56Napoca: Ca,a Cr@ii de tiin@#
(AA
Da,iliu4 E%anuel H(A&0I# )lemente de teorie semantic a limbilor naturale4 !ucureti: Editura Acade%iei#
Da,iliu4 E%anuel H(AA0I# Introducere n teoria te*tului4 !ucureti Editura tiin@ific i Enciclopedic#
Da,iliu4 E%anuel H3AA2I# Introducere n teoria limbii4 !ucureti: Editura Acade%iei 7o%+ne#
Oei,ler4 0te3en E# and 0la3>o Cile>ic H2000I# '+eor/ of Language4 Ca%<ndge4 Ca,,achu,ett,: The C.T Pre,,#
Oein<erg4 *enrL *# H(A-(I# E.ronL and B0tLle .ndirect Li<reBE in &adame 2o$ar/4 Canadian e$ie- of
Comparati$e Literature3 -: 34 (6A#
Oein<erg4 *enrL *# H(A-"I# ECenter, of Con,ciou,ne,, 7econ,tructedE# Poetics 'oda/3 :: "4 &;&6&&3#
Oier2<ic>a4 Anna H(AA;I4 Semantics4 Primes and ?ni$ersals4 O'ford: O'ford Mni3er,itL Pre,,#
Oittgen,tein4 LudNig H3A:- F(A:3GI# P+ilosop+isc+e ?ntersuc+ungen # P+ilosop+ical In$estigitions4 NeN Tor>:
The Cac%illan Co%panL#
Ooolf4 Dirginia H(A;" F(A2:I# &rs ,allo-a/3 *ar%ond,North4 Ciddle,e'4 England: Penguin !oo>,#
Ooolf4 Dirginia H(A32 F(A2&JI# 'o t+e Lig+t+ouse4 *a%<urg4 Pari,4 Cilano: The Al<atro,#
200