Sunteți pe pagina 1din 118

Apropierea de N.

Steinhardt
de Daniel Cristea-Enache
1 comentariu
n pofida subtitlului ei modest, cartea de referin a lui George
Ardeleanu este, fr dubiu, monografia pe care N. Steinhardt o merita.
Treptat, profilul moral-intelectual al lui N. Steinhardt (ca i cel al lui Ion D. Sru! se
transform" ntr-un reper, ntr-o epoc" a liert"#ii pe care nici unul, nici altul nu au apucat-
o, dar n spiritul c"reia au scris. Doi autori $reu clasificaili i cu io$rafii pe m"sura
c"r#ilor% receptarea lor critic" i posteritatea sunt n str&ns" le$"tur" cu un con#inut e'is-
ten#ial dramatic.
Dramatice au fost, nu mai pu#in, i e'perien#ele altora, cole$i de lot Noica-(illat, n ca)ul
lui Steinhardt, ori cole$i de Cerc Literar siian, n cel al lui Sru. *ns" deten#ia ori
spectrul ei, anta+ul, tortura fi)ic" i psiholo$ic" i-au f"cut pe al#i, neferici#i,
e'perimentatori ai la$"rului socialist s" clache)e, s" cede)e i s" de,in" elemente (fie i
neimportante! ale an$rena+ului. Scriitorii respecti,i i-au -compensat., cel mai adesea,
c"derea prin /per", ntr-o schi)oidie ea ns"i dramatic" i put&nd fi n#eleas". Cu c&t
io$rafia secret", tras" n nume de cod i dela#iuni la Securitate, a fost mai consistent", cu
at&t /perei literare i s-a dat o ma+uscul" ferit", cu o repulsie psihanali)ail", de macularea
-Istoriei.. *n ceea ce-i pri,ete pe aceti neferici#i -colaora#ioniti. cu -ocupantul
intern., le$"tura ntre ,ia#a i opera lor, ntre io$rafie i ilio$rafie este alterat".
Documentele scoase la lumin" n ultimii ani au afectat receptarea unei crea#ii literare n
sfera consacrat" a autonomiei estetice. Este un refle' aproape in,oluntar% cu c&t criticul
parcur$e mai multe dela#iuni ale lui -0rtur., cu at&t poe)iile rafinat-moderniste ale
scriitorului semn&nd n clar sunt mai $reu de citit cu senin"tate i de e,aluat n mod
oiecti,.
Termenii sunt in,ersa#i la Steinhardt. Corpusul documentar n continu" e'pansiune
adau$" sens i ,aloare c"r#ilor pulicate, supliment&ndu-le din interiorul unei etici de care
+udecata strict estetic" nu mai poate face astrac#ie. 0pare un plus, $reu de $estionat.
Dac", la Caraion sau la Doina, riscul este i$norarea tot mai ,"dit" a unei opere poetice
de cel mai un ni,el, la Steinhardt i la Sru a,em a ne cen)ura impulsul ha$io$rafic.
De aceast" tendin#" asolut e'plicail" e contient i 1eor$e 0rdeleanu, e'e$etul lui N.
Steinhardt, care a deutat editorial (n 2333! cu o c"rticic" pe mar$inea suiectului,
pentru a re,eni, dup" 4 ani, cu o mono$rafie n toat" puterea cu,&ntului. N. Steinhardt i
paradourile libertii ,rea s" nu fie -o ha$io$rafie., dup" cum ,rea s" nu fie -un
1
rechi)itoriu.. *n prima e'trem" ne-critic" se poate a+un$e prin e,ocarea n e'ces a
suferin#elor persona+ului i prin i$norarea acelor aspecte necon,enaile unui nim n curs
de constituire al fostului de#inut. *n a doua, n schim, s-ar aluneca dac" ote)ul i con-
,ertirea la cretinism ar fi interpretate (cum au mai fost! ca o rene$are a iudaismului, su
influen#a cole$ilor de temni#" ce fuseser" i r"m"seser" le$ionari.
0ltfel spus, dou" dintre nodurile at&t de complicate ale
e'isten#ei i crea#iei lui Steinhardt pot fi ratate prin t"ierea lor pripit" cu nite pre+udec"#i,
cliee, prelu"ri iner#iale de opinii i misreading-uri ,oite. C"ci persona+ul este unul ,iu,
de o complet" autonomie a personalit"#ii n raport cu ceea ce un anumit mediu ateapt"
din partea lui. 5un$i taton"ri interioare premer$ c&te unui $est neateptat, spectaculos n
ochii celor ce-l asist" sau n urechile celor ce aud despre el. 6ote)ul despre care ,orete,
ntr-o pa$in" e'traordinar", !urnalul fericirii (,ersiunea confiscat" i apoi recuperat" de
la Securitate! are loc pe data de 17 martie 1483, la dou" luni i ce,a de la arestare (9
ianuarie 1483!. :eflec#iile i delier"rile cu sine nsui ale lui Steinhardt n le$"tur" cu
acest suiect de o tensionat" intimitate sunt mult mai ,echi, mer$&nd p&n" n epoca
interelic". Nu mai pu#in de 23 de ani (calculea)" scrupulos 1eor$e 0rdeleanu! separ"
"eecul integrrii #n Sinagog$, al"turi de prietenul Emanuel Neuman, de mplinirea
ote)ului din celula 1; a nchisorii <ila,a. E un inter,al n care Steinhardt s-a fr"m&ntat
intens i, aa )ic&nd, constant, c"ut&nd adec,area la o credin#" pe care latura lui sceptic",
ironic", lieral", modernist" o respin$ea.
0 crede, prin urmare, c" influen#a direct" a de#inu#ilor le$ionari, pe durata c&tor,a
s"pt"m&ni, a a,ut ca efect o con,ertire chinuitor pre$"tit" i am&nat" timp de dou"
decenii ar fi ha)ardat. *nchisoarea n sine, confruntarea rusc" i dur" cu ea, a acti,at (se
poate spune mai cu temei! i a -accelerat. procesul nt&lnirii i primirii unei noi credin#e.
Condi#iile primirii acesteia sunt nite condi#ii-limit". E,reul N. Steinhardt, care a a+uns
aici fiindc" nu a ,rut s"-i tr"de)e prietenii, se arunc" n ra#ele lui =ristos i scap" astfel,
n infernul concentra#ionar, de aproape toate duiile i araescurile intelectualismului s"u
ironic. >ra$mentul este antolo$ic i merit" recitit% "%oi dintre deinui, complici, trec #n
2
dreptul &i'etei, s(o astupe. S(ar putea #n orice clip s &in gardianul s se uite, dar
acum c)nd celulele, pe r)nd, sunt scoase la plimbare ori aduse #napoi, e puin probabil.
La repe'eal * dar cu acea iscusin preoeasc unde iueala nu st)n+enete dicia
desluit * printele ,ina rostete cu&intele trebuincioase, m #nseamn cu semnul
crucii, #mi toarn pe cap i pe umeri tot coninutul ibricului -cnia e un fel de ibric bont.
i m botea' #n numele /atlui i al 0iului i al Sf)ntului %uh. %e spo&edit, m(am
spo&edit sumar1 bote'ul terge toate pcatele. , nasc din nou, din ap &iermnoas i
din duh rapid.
/recem apoi, oarecum linitii, oarecum uurai * houl care nu(i prins #n fapt e om
cinstit * la patul unuia din preoii greco(catolici1 e l)ng tinet i balie -am cobor)t cu
toii de la cucurigu., i acolo recit cre'ul -ortodo., dup cum fusese stabilit. 2e#nnoiesc
fgduina de a nu uita c am fost bote'at sub pecetea ecumenismului. Gata.$.
:econstituind fidel tinere#ea intelectual" i cultural" a persona+ului s"u, 1eor$e
0rdeleanu l ncadrase, pe a)a unei lecturi atente a contriu#iilor lui pulicistice i
editoriale, ntr-o -c"su#". (nu foarte plin", n interelicul rom&nesc! a democratismului
real. >ascinat de parlamentarismul ritanic, t&n"rul Steinhardt fusese un critic profund i
caustic at&t al 1ermaniei na)iste, c&t i al :usiei so,ietice, e,it&nd mr"#iarea unui tota-
litarism din moti,a#ia a,ersiunii fa#" de cel"lalt. Te'tele sale -+u,enile., purt&nd amprenta
stilistic" i fondul de con,in$eri alimentat de mai e'perimentatul Neuman (?anole!, sunt
de o maturitate frapant", mai ales n conte'tul i n aerul to'ic al deri,elor e'tremiste din
anii @A3. Ceea ce scrie Steinhardt i despre na)ism, i despre "socialism$ (termen, acesta,
mai $reu de fi'at i deconstruit! surprinde i ast")i prin acuitatea anali)ei i si$uran#a
punerii dia$nosticului. T&n"rul sesi)ea)", su amestecul de concepte neasimilate i o-
ser,a#ii empirice, esen#a totalitarismului, pe care o de$a+" de coa+a dema$o$ic" i o ofer"
cititorului. 0stfel c" Steinhardt nu era nepre$"tit n momentul instal"rii comunismului n
:om&nia. Nu este luat prin surprindere de ceea ce (i! se nt&mpl" B ntr-o lo$ic"
sistemic", pe care de+a o sesi)ase.
A
Din aceast" perspecti,", construit" pe a)a document"rii
minu#ioase a unui cercet"tor pro ca 1eor$e 0rdeleanu, con,ertirea lui Steinhardt poate fi
interpretat" i ca o for#are a ,erticalei, n cuprinsul unei ori)ontale sufocante, f"r" ori)ont.
(entru a r"m&ne n spa#iul rom&nesc (de care e ndr"$ostit cu fera lucid" a unui ?ihail
Seastian, dar care este remodelat de un socialism real ce-i pro,oac" oroare!, Steinhardt
e,adea)", simolic, pe o ,ertical" spiritual", l"s&nd formele parlamentarismului ritanic
i constitu#ionalismul altor societ"#i pentru momente i epoci mai fericite... Tema
fundamental" a ,ie#ii i crea#iei lui este liertatea, arat" cu dreptate mono$raful. De#inut
politic n ori)ontala nchisorii i, mai lar$, a la$"rului socialist, Steinhardt ,a fi un di-
sident n transcendent, un reacti, politic n metafi)ic i un spirit B n continuare B ,iu i
efer,escent, inclusi, n noua lui credin#". ?anifest"rile sale at&t de pu#in do$matice,
euforia cone'iunilor culturale f"cute la ,edere de monahul de la :ohia nu sunt aspecte de
e'centricitate comportamental" a unui nou -scr)ntit #ntru 3ristos.C ci aplica#ii lo$ice i
e'tensii ale unei liert"#i ce se impre$nea)" n toate construc#iile lui speculati,e.
"Contrariul pcatului nu e &irtutea, contrariul pcatului este libertatea$% fra)a lui Dier-
Ee$aard este folosit" de 1eor$e 0rdeleanu ca o cheie potri,it" pentru a desface lac"tul
ori$inalit"#ii de $&ndire i e'presie a persona+ului s"u nedo$matic i necanonic.
0utorul mono$rafiei se contaminea)" cum,a de euli#ia suiectului s"u i chiar de
elementul ludic ce-i unific" pe parodistul din n genul... tinerilor, autorul ,ersiunilor din
!urnalul fericirii i omul urm"rit de Securitate cu peste F3 de informatori, timp de A3 de
ani (1474-14;4!. Dramatismul acestor episoade este compensat de ucuria pe care
Steinhardt tie s-o $"seasc" ntr-un lucru oarecare sau ntr-o fra)" care s" fac", lui i
altora, pl"cere. Interpretarea sa la Cara$iale se nscrie n aceleai coordonate. Ne,roticul
este al nostru, e ad"u$atC lumea aceea a persona+elor cara$ialiene r"m&ne o lume
minunat", n care s-a putut i s-ar putea tr"i omenete. 0rdeleanu, el, e)it" ntre un ton
serios, rece-doctoral al e'punerii i anali)ei B i unul marcat de liertatea i liert"#ile
persona+ului anali)at. "%in cercetrile noastre...$, ncepe el academicC "&om mai
re&eni$, promite, cu acelai plural old(fashionedC "le &om reproduce selecti&...$, ne
anun#" naintea unei suite mai lun$i de citate rele,anteC "nu am a&ut acces...$, se
+ustific", modest, pentru cele c&te,a puncte ale dintr-o hart" documentar" impecail
9
carto$rafiat"C pentru ca, n alte pa$ini, nsufle#ite de ,italitatea deordant" a lui
Steinhardt, pre)entarea doctoral" s" capete infle'iunile eului cen)urat. "S mai
continum4$, ne ntrea" la un moment dat 1eor$e 0rdeleanu. "Cine dorete nu are
dec)t s citeasc #n detaliu &olumul citat de noi.$ (p. 1;8! Dac" aici cititorii sunt trimii
la ilio$rafie, n alt loc ,or fi implica#i, la modul flatant, n demonstra#ia istoricului
literar% "n fond, ceea ce respinge constant Steinhardt pe parcursul tetului este * ai
ghicit * sufragiul uni&ersal, care * din nou ai ghicit * instituie tirania ma+oritii$ (p.
4F!. *n fine, mono$raful de,ine n unele r&nduri de-a dreptul coloc,ial, lu&ndu-i apoi
seama i utili)&nd $hilimelele pruden#ei. (rintr-o afirma#ie a lui 0le'andru Se,er B afl"m
B "in&oluntar i se ridic 5mingea la plas6 lui Steinhardt$ (p. 14;!. Iar e'plicarea
metodelor Securit"#ii, la 14F2, se face n felul urm"tor% "informatorul trebuia conspirat,
cu alte cu&inte N. Steinhardt nu trebuia 5s se prind6 #n legtur cu identitatea
acestuia$ (p. 27F!.
Departe de a constitui derapa+e de la linia stilistic" i decupa+ul tiin#ific al cercet"rii,
asemenea e'emple ilustrea)" efortul autorului de a-i apropia lectorul de un suiect at&t
de $eneros, desf"urat descripti, i e'plorat sistematic. 0propierea ,a fi f"cut" n
termenii cititorului de ast")i, cu elemente familiare lui, cu repere spre care se mer$e rapid
i profitail, prin -actuali)"ri. i -traduceri. ale ,echilor iposta)e i situa#ii. 0stfel se
a+un$e, de pild", n interpretarea unei ecua#ii cu o necunoscut" (sufra$iul uni,ersal!, ca
numele a doi politicieni rom&ni ce s-au nfruntat la ale$erile pre)iden#iale din... 2333 s"
fie aduse n discu#ie. Ei nu au, firete, le$"tur" cu suiectul Steinhardt, dar situa#ia
delicat" n care s-a aflat electoratul rom&n oli$at s" opte)e pentru unul dintre ei B
aceast" situa#ie are de-a face cu ,iciile democra#iei identificate de t&n"rul adept al
parlamentarismului ritanic...
1eor$e 0rdeleanu a muncit enorm i la cot" de e'celen#" academic" pentru a cuprinde o
io$rafie at&t de consistent" i o oper" scris" (i rescris"! cu materia ei. 0 intrat, n 2339,
n arhi,ele CNSAS, pentru a scoate de acolo la lumin" elementele i datele concrete ale
urm"ririi lui Steinhardt. 0 in,esti$at, cu real folos pentru cercetare, arhi,a de la
?"n"stirea :ohia, unde se afla i a treia ,ariant" din !urnalul fericirii. 0 comparat
,ersiuni i edi#ii, m"rturii creditaile i m"rturii contraf"cute, materiale pri,ate i
documente oficiale. 0 str""tut, tenace i temeinic, drumurile pe care a mers, la propriu i
la fi$urat, at&t de moilul i ,italul s"u oiect de studiu. Gnul comple' i derutant, e'trem
de $reu de fi'at i care se las" apro'imat, critic, ntr-o descrip#ie a lui Toma (a,el f"cut"
n 1442, n 77 (!urnalul lui Nicu Steinhardt!, ea ns"i "somptuos$ plural"% "8riginea sa
e&reiasc #i d lui Steinhardt spiritul de a&entur i de contradicie, imposibilitatea
derutant a inteligenei. %e la ortodoie #i &in profun'imea credinei i abandonul febril
#n m)inile Creatorului. Sunt somptuos europene fri&olitatea fa de cultur * nenumra(
tele alu'ii la literatur, la mu'ic i la arta occidental * ca i #naltul pre acordat
libertii politice. 9ste rom)n Hrom&neasc", n.m.I, #n sf)rit, fericita nepsare cu care
Steinhardt cltorete, fr s se opreasc &reodat, #ntre realitate i dorin, #ntre
ade&r i rugciune$.
*n pofida sutitlului ei modest, cartea de referin#" a lui 1eor$e 0rdeleanu este, f"r" duiu,
mono$rafia pe care N. Steinhardt o merita. JJ
7
JJ 1E/:1E 0:DE5E0NG
JJ N. Steinhardt i paradourile libertii. 8 perspecti& monografic
Religia ca instrument de putere i mijloc
de eliberare n mediul noncretin (I)
de Ioan (etru Culianu
Nu e'ista comentarii
9seul 5a reli$ione come strumento del potere e me))o di
liera)ione in amito non-cristiano a fost publicat #n Kerifiche. :i,ista di scien)e umane
IK, :;<=, >(?, pe c)nd t)nrul Culianu se afla la Gni,ersitatea Catolic" din ?ilano, unde
tocmai #i #ncheiase studiile de istoria religiilor cu o te', condus de profesorul @go
Aianchi, despre interpretarea gnosticismului la 3ans !onas. 9seul marchea' prima
abordare de ctre Culianu a unei teme complee pe care a&ea s(o de'&olte #n mai multe
lucrri, #n cursul carierei sale tiinifice1 tema relaiilor dintre religie, ideologie
dominant i putere, relaii &'ute sub dublul lor aspect * de coerciie eercitat asupra
indi&idului i de #ncercri ale indi&idului de a se elibera de normele sociale sau
religioase. /ema reapare #n studiul :eli$ia i creterea puterii -contribuia sa la &olumul
semnat #mpreun cu Gianpaolo 2omanato i ,ario Lombardo, intitulat chiar :eli$ione e
potere,:;B:. sau #n cele mai cunoscute cri ale sale, Eros i ma$ie n :enatere. 19;9
-:;B?., 1no)ele dualiste ale /ccidentului -:;B;. sau 0rorele $no)ei -:;;:..
5a reli$ione come strumento del potere... a fost inclus #n &olumul Iter in sil,is. Sa$$i
scelti sulla $nosi e altri studi -,essina, :;B:., a crui &ersiune rom)neasc se afl acum
#n curs de apariie la Editura (olirom. Cublicm acest tet #n dou numere consecuti&e
ale re&istei 22.
Dou" opinii contrare i tot pe-at&t de e'clusi,iste sunt nclinate s" considere, una, c"
relaia dintre putere i ideolo$ia profesat" de ea este cu totul fortuit" i, n sustan",
aritrar", alta, c" puterea i ideolo$ia de care aceasta se slu+ete sunt at&t de intim le$ate,
nc&t formea)" un tot indistinct. Kom ncerca s" re)ol,"m prolema relaiei dintre putere
i ideolo$ia dominant" (su aspectele sale e'clusi, reli$ioase! n felul n care =. <onas a
re)ol,at nu mai puin comple'a relaie dintre "situarea eistenial$ a credinciosului i
"teologie$% anume, c" un cerc unete puterea i ideolo$ia, n timp ce fiecare dintre cei
8
doi -poli. e supus unui feed(bacD din partea celuilalt
1
. (entru a face mai clar" aceast"
idee, ne ,om slu+i de un e'emplu luat din istoria reli$ioas" a Chinei imperiale. 0st")i,
c&nd ideolo$iile care nsoesc di,erse puteri nu se mai definesc e'plicit ca -reli$ioase., e
$reu de neles nsemn"tatea religioas pe care putea s-o asume dup" anul 221 a.C. o
schimare de putere politic". 221 a.C. este anul n care re$ele din Lin i-a n,ins pe
ceilali principi feudali i a ntemeiat imperiul chine) istoric ce a,ea s" dure)e peste
dou")eci de ,eacuri
2
.
(entru a nele$e sensul reformei pe care un nou mp"rat, Lin Shi =uan$di, a introdus-o
n simolurile reli$ioase ale ,remii sale, treuie s" ne ntoarcem la dinastia precedent",
Mhou, care a domnit de prin anul 1373 a.C. Iat" cele nt&mplate n imperiul Mhou,
sinteti)ate ntr-un str"lucit eseu de :. Caillois
A
% "n timpul dinastiei Ehou, nu conta
c)tui de puin dac Fmperiul era puternic sau drept, sau orice altce&a asemntor,
deoarece Fmperiul nu a&ea o finalitate #n afara fiinei sale. Fmportant era doar ca 'i de 'i
el s continue a fi eact ceea ce era, p)n ce timpul &a obosi, #ntr(un anume fel. Centru
c, #ntr(un anumit sens, timpul, care #n orice moment putea s declane'e ,ariaia, era
singurul duman de temut al Fmperiului...$. De aceea, riturile erau p"strate identice cu
mare $ri+" i orice modificare a lor era socotit" o crim" de stat. "8amenilor le era lsat
&iaa lor interioar, cu condiia ca nimic s nu fie eteriori'at, nici durere, nici bucurie,
dec)t dac erau conforme principiilor care reglementau epresia durerii i a bucuriei.$
9
Cele dint&i opere ale literaturii chine)e datea)" din timpul dinastiei Mhou occidentale (cca
;33 a.C.!
7
i faptul c" s-au p"strat se datorea)" doar m"rinimiei mp"ratului Shi =uan$di
i a ?arelui <udec"tor al s"u, 5N SO (mort n 23; a.C.!, care au hot"r&t s" nu distru$" chiar
toate c"rile ,echi. Shi =uan$di i-a nceput domnia cu o serie de reforme administrati,e
care au determinat forma imperiului chine) pentru mai ine de dou")eci de secole. Dar el
s-a slu+it de arma ideolo$ico-reli$ioas" ntr-un e'periment unic i foarte actual, chiar i
dup" 2.233 de ani. 0 adoptat de ndat" un sistem filo)ofic ce nlocuia doctrina $ene)ei
mutuale a elementelor cu doctrina distru$erii lor mutuale. 0stfel, a stailit c" dinastia
Mhou domnise mulumit" ,irtuii >ocului, iar pentru c" Mhou fusese n,ins" de Lin,
,irtutea prote$uitoare a acestei din urm" dinastii treuia s" fie cea a elementului 0p", dat
fiind c" apa distru$e focul. *n sistemul cosmolo$ic chine) antic, despre care a,em o
m"rturie n GH !Ing
8
, apa este asociat" cu nordul, iar nordul cu culoarea nea$r"C de aceea,
prin decret imperial, toate drapelele, hainele i p"l"riile treuiau s" fie de culoare nea$r".
"Cifra apei fiind ase, tbliele datornicilor a&ur ase degete lungime, carele fur
trase de ase cai, pasul agrar msur ase urme de picior. Apa corespun')nd
principiului Gin care domnete peste suplicii, legile fur aplicate cu cea mai nemiloas
rigoare i, din principiu, mult &reme nu se mai fcu nicio graiere.$
F
*mp"ratul i lu" el
nsui numele de (rimul *mp"rat, "fiindc #i propunea s fie primul dintr(o lung serie
de su&erani, desemnai fiecare cu un numr de ordine1 primul, al doilea, al treilea i aa
mai departe$
;
. Cu toate acestea, mp"ratul se lo,i de opo)iia n,erunat" a noilimii
r")oinice i a $&nditorilor care ,oreau n numele acestei clase, $&nditori ce re,endicau
trecutul "spre a gsi argumente ca s denigre'e pre'entul i s neliniteasc poporul.
i #nfrumuseau utopiile pentru ca, prin contrast, s ur)easc realitatea. C)nd numai
unicul stp)n al Fmperiului a&ea dreptul s deosebeasc albul de negru i s dicte'e
legea, ei, fc)nd doar ce(i tia capul, se adunau ca s(l critice i s(l discredite'e #n faa
F
poporului$
4
. *mp"ratul n-a pre$etat s" aplice neleptele-i m"suri% "/rebuia distrus
amintirea trecutului, anulat istoria, cu scopul de a se construi noua societate i noua
cultur pornind de la 'ero$. / propunere a ad,ersarilor politici de a se restaili ,echea
r&nduial" feudal" i-a furni)at n 21A a.C. mp"ratului prete'tul de a porunci distru$erea
tuturor istoriilor locale, cu e'cepia celei a statului Lin (statul n care a+unsese re$e!C a
tuturor cPpiilor din ShJgIng (Cartea documentelor!, din ShH !Ing (Cartea poemelor! i
operele filo)ofilor aparin&nd unor coli diferite de cea a le$itilor. (orunca de distru$ere
e'cepta numai c"rile de medicin", de a$ricultur" i de $eomanie, a c"ror citire era
admis", i pre,edea pedepse e'trem de se,ere pentru cine ar fi comentat n pulic operele
prohiite sau ar fi ncercat s" le sustra$" de la distru$ere. Numai n ilioteca imperial"
putea fi p"strat c&te un e'emplar din operele prohiite.
=ot"r&rea de a distru$e c"rile B comentea)" 1iuliano 6ertuccioli B "constituia aplicarea
logic a unei teorii care fusese formulat cu mult timp #nainte de coala legitilor i
eprimat #n aceste cu&inte1 Q*n statul $u,ernat de un su,eran inteli$ent nu e'ist"
literatur", ci le$ile slu+esc de n,""tur"R. mpratul i ministrul su LK SI i(au propus
s #nfptuiasc unul dintre cele mai totalitare eperimente de control al g)ndirii care &or
fi fost &reodat #ncercate1 msurile luate de ei se &desc a fi i ast'i #nc de o mo(
dernitate deconcertant i par s anticipe'e fante'iile romancierilor contemporani$
13
.
Desi$ur, 6ertuccioli face alu)ie aici la 1eor$e /rSell i la utopia sa, su$esti, intitulat"
:;B?.
0cum, ca s" ne ntoarcem la intenia cu care am nceput aceast" cercetare, respecti,
aceea de a demonstra feed(bacD-ul reciproc dintre putere i ideolo$ie su aspectul s"u
reli$ios, treuie s" oser,"m c", potri,it planurilor lui Shi =uan$di, noul imperiu treuia,
ntr-un anumit sens, s" ia aspectul unei creaii complet noi. De aceea prefer" el doctrinei
filo)ofice a succesiunii elementelor doctrina opus" a distru$erii lor mutuale, care se
ucura de prea puin" fa,oare la dinatii din trecutC i tot de aceea, acelai trecut l
urm"rete p&n" c&nd se hot"r"te s"-l anule)e printr-o m"sur" aritrar"% cea de a arde
toate m"rturiile care ar fi putut discredita pre)entul prin intermediul operei intelectualilor
-reacionari.. 0ici se ,ede c" puterea are tendina de a opta pentru o anumit" ideolo$ie,
dar c", pe urm", aceast" ideolo$ie determinat" constr&n$e puterea s" se conforme)e e'i-
$enelor ei% n fapt, adoptarea culorii ne$re i a num"rului ase ca simoluri ale noii
domnii e +ustificat" numai ntruc&t se ntemeia)" pe opiunea ideolo$ic". Dup" aceea, din
nou ideolo$ia sufer" corecia puterii, n episodul arderii c"rilor. Dar acest episod ni se
pare mai puin ntemeiat din punct de ,edere reli$ios, ori mai cur&nd ntemeiat pe o
-tehnic" a puterii. e'primat" n termeni nu reli$ioi, ci tipic politici% "n statul gu&ernat
de un su&eran inteligent nu eist literatur, ci legile slu+esc de #n&tur$. 0ceasta este
conclu)ia la care a+unseser" +uritii n ndelun$ata lor e'ercitare a puterii prin mandatare
de c"tre un su,eran totalitar i era o conclu)ie pur practic".
Istoria ns" ne spune mai mult, i anume c" mp"ratul Shi =uan$di a suferit corecia din
partea ideolo$iei sale p&n" la a de,eni complet su+u$at de ea. El s-a pornit s" caute
eli'irul nemuririi, proail urm&nd ,echi tehnici daoiste, i a ascultat de sfatul
ma$icianului 5iT, care i-a recomandat s" fac" n aa fel nc&t nimeni s" nu afle locul
e'act n care el, Shi =uan$di, se $"sea. 0a se face c" mp"ratul a pus s" se construiasc"
;
$alerii secrete care le$au ntre ele toate cele 2F3 de palate din +urul reedinei sale, unde
s-a ascuns timp de mai ine de doispre)ece ani i unde a i murit, f"r" s" fi $"sit ceea ce
c"uta. Dat fiind c" moartea sa a sur,enit nainte de numirea unui succesor, a fost oportun
s" nu fie f"cut" pulic" o ,reme. Cada,rul s"u a continuat s" fie transportat )ile la r&nd
c"tre capital", escortat de care ce conineau fiecare c&te 123 de li,re de pete uscat, "ca
s i se ascund mirosul$
11
.
Episodul final ne demonstrea)" c" n
,iaa lui Shi =uan$di instana politic" n-a fost nicic&nd separat" de instana ideolo$ico-
reli$ioas" i c", prin urmare, i hot"r&rile sale anterioare treuie pri,ite su acest dulu
aspect. (rin acest episod istoric cam ciudat am ncercat s" ar"t"m c" puterea i ideolo$ia
de care ea se slu+ete sunt intim le$ate i supuse unor corecii reciproce. Nu se poate
,ori de un prius asolut al ideolo$iei fa" de putere sau ,ice,ersa, nici de o dependen"
doar relati," a uneia de cealalt". 5uate mpreun", ideolo$ia i puterea se manifest" ca un
inom e'trem de comple', ale c"rui relaii interne urmea)" aceeai re$ul" pus" n lumin"
de =. <onas n ce pri,ete inomul "rdcin eistenial$ B "teologie$.

Tehnici ale puterii
E'emplul pe scurt ilustrat ine loc de introducere la aceste pa$ini ce-i propun s"
r"spund", fie i numai n mod schematic i indicati,, la o prolem" destul de de)"tut",
mai ales n cadrul sociolo$iei reli$ioase% este oare reli$ia, n anumite ca)uri, un
instrument al puteriiU i care sunt tehnicile propriu-)is reli$ioase ce nlesnesc e'ercitarea
puteriiU Kom ncerca s" r"spundem la aceste ntre"ri f"r" s" ieim din mediul nostru
istorico-reli$ios, cu e'emple e'trase din unele reli$ii necretine. *n interiorul
cretinismului, prolema este e'trem de comple'" i dep"ete competena noastr".
0nticip&nd conclu)iile acestui para$raf, putem afirma c", n anumite ca)uri, r"spunsul la
ntre"rile mai sus formulate treuie s" fie nendoielnic afirmati,% reli$ia este, f"r"
ndoial", un model simolic menit s" cree)e i o opinie de mas" i, n consecin", ea
premer$e metodele empirice care ,or constitui apoi disciplina numit" psihologia maselor.
Se ,a ine ns" seama c", dac" ,om i)uti s" deducem aici unele tehnici psiholo$ice pe
care le-am putea numi i -tehnici ale puterii., ntruc&t sunt orientate n sensul unei
4
tendine politico-sociale menite conser,"rii ei nsei, reli$ia nu ,a fi niciodat" neleas"
numai ca -tehnic" a puterii.. E ,ora aici mai cur&nd de un aspect mar$inal referitor la
ceea ce, n al doilea para$raf al articolului de fa", ,om desemna cu numele de -tehnic"
de elierare.. Dup" cum ,om ,edea apoi, su anumite aspecte, tehnicile de elierare pot
de,eni i tehnici ale puterii. *nainte de toate, credem c" putem califica drept -reli$ioase.
numeroase compleuri simbolice ce e'prim" relaia om-lume i, n consecin", indic" i
o atitudine practic" a omului n faa lumii
12
. 0a cum a demonstrat limpede G. 6ianchi,
conceptul de religie se formea)" pornind de la fenomene care nu sunt ntre ele nici cu
totul uni&oce, nici complet echi&oce, ci analoge
1A
. 0m dat definiia $eneric" i pro,i)orie
de mai sus pentru a e'plica folosirea unor materiale etero$ene n articolul de fa"C de
oicei ns", un istoric nu resimte ca fiind strin$ent" o definiie a conceptului de religie,
ntruc&t materialul cu care operea)" el i este dat, ca s" spunem aa, de tradiie, adic" de
nenum"raii istorici ce au cercetat mai nainte aceleai fenomene. *n al doilea r&nd, e
,ora de a preci)a c" articolul pre)ent se mic" pe terenul cam nesi$ur dintre istorie i
hermeneutica istoric", adic" ntre datul istoric i interpretarea sa n sensul ntre"rilor
puse la nceputul acestor pa$ini. 1enerali)"rile sunt n acest ca) ine,itaile, dar nu au o
,aloare uni,ersal", pentru c" fiecare fenomen este neles numai n conte'tul s"u istoric.
/ structur" simolic" -reali)at". ntr-un mod oarecare i propus" apoi unui anumit $rup
uman ca model de a)" pentru orientarea sa n lume i pentru toate acti,it"ile sale B nu
numai cele -spirituale., ci i cele care asi$ur" su)istena i propa$area speciei B are
drept corolar concentrarea unei anumite -puteri. n m&inile celor ce -administrea)".
tradiia, adic" asi$ur" corecta continuitate a modelului. >"r" a urma ,reo schem"
e,oluionist", treuie totui acceptat c" n anumite ca)uri aceast" putere cultural
coincide cu o influen" direct" e'ercitat" asupra puterii ci,ile i militare. >irete, odat"
cu separarea pro$resi," a celor trei puteri, este pre,i)iil ca fiecare dintre ele s" tind" a-i
constitui propria structur" simolic", spre a asi$ura coe)iunea $rupului i a manipula
contiinele. / astfel de separare e nc" incipient" n culturile arhaice de ,&n"tori i
cule$"tori i n culturile primare, n care a$ricultura sedentar", p"storitul i ,&n"toarea se
speciali)ea)". Ea este proprie mai cur&nd aa-)iselor 3ochDulturen, dei nu este asent"
nici la ni,elurile istorico-culturale anterioare. (Distincia dintre cele -trei funciuni. B
su,eran", r")oinic" i nutriti,o-colecti," B ar fi totui proprie ci,ili)aiilor indo-
europene, dar nu numai acestoraC ea se o$lindete n aa-)isa -ideolo$ie tripartit"., care
reflect" respecti, condiia celor trei funciuni.!
*n ci,ili)aiile arhaice i primare, funcia de manipulator al sacrului cuprinde n $eneral
administrarea inte$ral" a culturii, menit" a asi$ura inte$ritatea, prosperitatea i
continuitatea $rupului, care se pre)int" ca un $rup etnic omo$en
19
. Sfera sacrului
dep"ete mediul la care, pentru omul de ast")i, n chip limitati,, este restr&ns". (entru
do$onii din 0frica occidental" (cotul Ni$erului!, n mit e'ist" temeiul simolic al unei
le$"turi ntre ni,eluri de realitate aparent deoseite, precum omul, uni,ersul, acti,it"ile
practice. Do$onii sunt un popor de a$ricultori sedentari ce cunoate esutul i ceramica.
0$ricultura, esutul i arta ol"ritului nu sunt acti,it"i -profane., n sensul n care sunt
pentru noi% o reea comple'" de simoluri, +ustificat" pornind de la mitul ori$inilor,
reunete toate aceste acti,it"i printr-o le$"tur" care se definete ca fiind pe deplin
-reli$ioas".. Ei cunosc, precum multe alte popoare africane, prelucrarea fierului,
13
acti,itate -sacr". prin e'celen", fiindc" e a)at" pe rolul cosmic al unui >ierar mitic
17
.
E'ist" o manipulare a sacrului n sens restr&ns, dei toi "raii particip" la aceasta ntr-
un anume fel, trec&nd prin etapele iniierii. Sacerdotul, numit =o$on, este un receptacul
al ener$iilor cosmice (de aceea, pe durata ceremoniei consacr"rii sale treuie inut de-
parte de contactul cu solul i cu fiinele socotite -impure.!, pe care le nma$a)inea)"
ndeosei noaptea, c&nd se crede c" ,iaa uni,ersal" se stin$e, iar continuitatea lumii
intr" n cri)"
18
.
Care este, n aceste fa)e culturale, manipularea propriu-)is" a contiinelorU Treuie s"
accept"m aici, m"car la modul pur euristic, distincia propus" de (. :adin ntre ci,ili)aii
aborigene, caracteri)ate prin stabilitate i ,alori)are a ,ieii p"m&nteti, i ci,ili)aii
ma+ore, caracteri)ate prin instabilitate i de,alori)are a ,ieii de pe p"m&nt
1F
. Din punct
de ,edere istorico-reli$ios, aceast" distincie nu ni se pare ntemeiat", dar dac" d"m
termenului de stabilitate semnificaia de omo$enitate etnic" i cultural" a $rupului,
putem implicit numi instabile -celelalte culturi., care se ntemeia)" de-acum pe $rupuri
politicete unite ce p"strea)" totui su aceeai denumire caracteristici etno-culturale
etero$ene unul fa" de altul. >ormarea culturilor nalte este ine,itail nsoit" de nlo-
cuirea reli$iilor etnice fie cu o reli$ie elaorat" n centrul politic-administrati, (precum s-
a nt&mplat uneori n E$ipt!, fie cu reli$ii cosmopolite (precum cultele misterice n epoca
elenistic"!.
*n ci,ili)aiile aori$ene, manipularea contiinelor se petrece n procesul complicat al
iniierii (mai ales ,irile!
1;
. 0ceste ci,ili)aii sunt etnocentrice i, n consecin", paideia
respecti," e ,alail" numai pentru un $rup destul de redus. 0a se e'plic" i deplina
integrare a indi,idului n $rup i deci armonia sau stabilitatea $rupului. Etapele
pro$resi,e ale ,ieii sunt marcate de o comunicare treptat" a -cunoaterii. (tradiionale
i secrete! i de proe, adesea foarte $rele, de trecut. 5a aceste ci,ili)aii sunt n ,i$oare
tehnici psiholo$ice foarte nsemnate, care asi$ur" de oicei oediena asolut" i
,oluntar" fa" de imperati,e impersonale. :olul iniierii ca -tehnic" a puterii. este, f"r"
ndoial", secundar, n comparaie cu rolul ei de -formare uman" inte$ral".. *n rest, nu se
poate ,ori nici de o -putere. aflat" dincolo de comunitatea ns"iC mai cur&nd, puterea
se confund" aici cu $rupul, iar tehnicile puterii sunt mai de$ra" tehnici de su)isten" i
de ap"rare ale $rupului nsui. 0titudini schi)oide ale manipulatorilor sacrului fa" de
$rupul lor au fost ,erificate numai la contactul cu aliiC e imposiil de spus dac" ei se las"
chiar mai dinainte sedui de mania $randorii. Influena manipulatorilor sacrului asupra
hot"r&rilor $rupului este adesea decisi," i, ca atare, autoap"rarea $rupului depinde n
lar$" m"sur" i de inte$ritatea moral" a acestor indi,i)i.

Traducere din limba italian de AN !"TR"S#$
-Continuare #n numrul urmtor.

11
Note%
1. =. <onas, Gnosis und spLtantiDer Geist, II, 1, 1Vttin$en, 1479, W FC cf. i
Chilosophical 9ssaMs. 0rom Ancient Creed to /echnological ,an, 9ngleNood Cliffs
(NeS <erseX!, 14F9, p. A3AC ,. i recen)ia mea la traducerea italian" (Torino, 14FA! a
,olumului s"u Gnostic 2eligion, recen)ie ce urmea)" s" apar" n Ae&um. *ntr-un inter,iu
acordat la NeS :ochelle (NeS YorE, 28-2F aprilie 14F7!, =. <onas a inut s" sulinie)e n
mod e'pres caracterul de dulu feed(bacD dintre schema oiecti," i e'periena
suiecti," (inter,iu nc" inedit!.
2. :. 1rousset, Storia dellOAsia, trad. :. 0rienta, ?ilano, 1483, p. 24.
A. :. Caillois, LO8rdre et lO9mpire, in Le mMthe et lOhomme, (aris, 14F2, p. 1A3 (trad.
rom. 5idia Simion, Nemira, 2333, p. 44!.
9. Fbid.
7. 1. 6ertuccioli, La letteratura cinese, >lorena, 148;, p. 2;.
8. Cf. traducerea italian", care urmea)" ediia $erman" a lui :. Zilhelm, cu prefaa lui
C.1. <un$ de la ediia en$le)"% F Ping -Fl libro dei mutamenti., :oma, 1473, 814 pp.C
pentru )odiacul chine) i corespondenele cosmice, e nc" ,alail studiul lui 5. De
Saussure, Le CMcle des dou'e animau et le sMmbolisme cosmologiQue des chinois, in
!ournal AsiatiQue (II
e
s[rie!, \K (1423!, pp. 77 s]]. Cf. studiul nostru Soarele i Luna, n
Lucrri tiinifice. Cercurile studeneti de folclor (14F1!, 6aia ?are, 14FA, p. 41 (n
lima rom&n"!.
F. :. Caillois, op. cit., p. 12F (cf. trad. rom. cit.,
p. 4F!.
;. 1. 6ertuccioli, op. cit., p. 134.
4. :. Caillois, ib. (cf. trad. rom., pp. 4F-4;!. C&t de actuale sunt aceste episoade o
do,edesc o carte a lui N. Smart i comunicarea sa la al \III-lea Congres FA32 (14F7!.
Cf. I.(. Culianu i D.?. Cos^, Cronica
del RFFF Congresso FA32, care ,a fi pulicat" n Ae&um.
13. 1. 6ertuccioli, op. cit., pp. 113-111.
11. :. Caillois, op. cit., p. 12; (cf. trad. rom., p. 4;!. *n anul 21F, Shi =uan$di a trimis i
o e'pediie de tineri n c"utarea insulelor preafericiilor% 5. 5anciotti, 2eligioni della
Cina, n Le ci&iltS dellO8riente, III, p. A83.
12. 0ceast" definiie ne-ar oli$a s" consider"m drept -reli$ioase. i fenomenele care nu
se definesc e'plicit ca atare. Gnica analo$ie pe care o lu"m n considerare n acest sens se
situea)" la ni,elul structurilor.
12
1A. G. 6ianchi, La storia delle religioni, n (. Tacchi Kenturi - 1. Castellani, Storia delle
religioni (ed. a KI-a!, Torino, 14F1, ,ol. IC cf. i I.(. Culianu, La femme cTleste et son
ombre, care ,a ap"rea n Numen (14F8! (cf. supra, pp. \\\\\\\!.
19. Cf. asupra acestui suiect 1. 1uari$lia, Fl mondo spirituale dei primiti&e, I% Le
categorie mentali, ?ilano, 148F.
17. Cf. ?. 1riaule, %ieu dO9au, (aris, 1488, cap. IK-KIC G. 6ianchi, La storia delle
religioni, op. cit., p. 111C idem, Storia dellOetnologia, :oma, 14F1, pp. 142 s].C am tratat
aceast" prolem", cu o ilio$rafie complet", ntr-o carte nc" inedit", intitulat" Le
monde dans un grain.
18. ?. 1riaule, op. cit., cap. \KIII.
1F. (. :adin, /he Uorld of Crimiti&e(,an, NeN GorD, :;=>, pp. <(B.
1;. 9F s]]. Cartea lui 6iachi a ap"rut recent n traducere en$le)" la 9.!. Arill, 5eXda,
14F7
Religia ca instrument de putere i mijloc
de eliberare n mediul noncretin (II)
de Ioan (etru Culianu
Nu e'ista comentarii
Cublicm #n continuare a
doua parte a eseului 5a reli$ione come strumento del potere e me))o di liera)ione in
amito non-cristiano, aprut #n Kerifiche. :i,ista di scien)e umane IK, :;<=, >(?, pe
1A
c)nd t)nrul Culianu se afla la Gni,ersitatea Catolic" din ?ilano. 9seul a fost inclus #n
&olumul Iter in sil,is. Sa$$i scelti sulla $nosi e altri studi -,essina, :;B:., a crui
&ersiune rom)neasc se afl acum #n curs de apariie la Editura (olirom.
Schema iniierii este nendoielnic profund nr"d"cinat" n structurile psihice umane
1
.
0ccesul indi,idului la cultur" e marcat de trecerea dificil c"tre o condiie suprauman",
e'primat" n riturile de iniiere. Grosso modo, putem distin$e dou" etape principale ale
iniierii% 1! riturile de puertate i apoi toate iniierile succesi,e pe $rupe de ,&rst" i
uneori i de competen"% ,om numi aceast" serie iniiere #n comunC 2! iniierea
indi&idual de high degree. Kom ,edea dup" aceea c" n toate aceste iniieri e'ist"
c&teodat" i semnificaia pe care o c"ut"m% respecti, aceea c", prin iniiere, fiecare
memru al $rupului ,a participa mai din plin la -putere. (n sensul de importan" n s&nul
comunit"ii!, iar aceast" participare mer$e n paralel cu $radul de iniiere atins. Totui, n
alte ca)uri, indi,idul foarte dotat ,a putea do&ndi puterea supun&ndu-se proelor $rele
i prime+dioase ale iniierii de -$rad nalt.. S" lu"m c&te,a e'emple, f"r" a ,oi s"
formul"m cu orice pre +udec"i cu ,aloare uni,ersal"C fenomenele istorice se cer
e'aminate ca) cu ca).
*nainte de toate, pentru a clarifica puin structura tipic" i semnificaia iniierii, ,om lua
e'emplul aori$enilor australieniC pe urm", pentru a scoate n relief or$ani)area comple'"
a instituiilor i claselor iniiatice, ,om lua e'emplul populaiei amara din =aut-Ni$erC
n sf&rit, pentru a e'plica specificul iniierii indi,iduale, ,om lua c&te,a e'emple de
iniiere amanic".
*n 0ustralia, structura unui rit de puertate cuprinde dou" momente% 1! desprinderea de
lumea profan"C 2! luarea la cunotin" a unei -istorii sacre. care-i permite neofitului s"-i
$"seasc" propria identitate, n m"sura n care se identific" din punct de ,edere spiritual cu
e,enimentele ori$inilor mitice. (rima fa)" este o -moarte simolic". (stropire cu s&n$e,
letar$ie, r"ni rituale etc.!, n timp ce a doua e un fel de -anamne)"., nu f"r" asem"nare cu
anamne)a platonician". Iniierea feminin" are scheme mitico-rituale mai puin comple'e.
*n ce-i pri,ete pe medicine(men, rarii specialiti n -sacru. care menin continuitatea
le$"turii dintre colecti,itatea uman" i fiinele supranaturale, ei urmea)" o iniiere
dificil", const&nd n moartea ritual", n timpul c"reia sufletul lor c"l"torete p&n" la
fiinele cereti sau infernale. Dup" e'periena e'tatic", pe durata c"reia -doctorii.
clanului operea)" transform"ri complete ale or$anelor interne din corpul r"mas f"r" ,ia"
(sf&ierea celui supus iniierii i nlocuirea or$anelor sale carnale caduce cu or$ane
minerale -eterne.!, o dat" rentors la ,iaa uman", neofitul ,a fi do&ndit (sau ,a putea
do&ndi treptat! felurite puteri, ntre altele pe aceea de a se urca la cer pe o fr&n$hie
2
etc.
Kedem c" n centrul scenariului iniierii, at&t puertare c&t i indi,iduale, st" moartea i
n,ierea neofitului. (otri,it re)ultatelor lui ?. Eliade, "trecerea de la lumea profan la
lumea sacr implic #ntr(un fel eperiena morii1 se moare #ntr(o anumit eisten
pentru a se accede la alta$
A
. ?odelele e'perienei iniiatice par a fi "indisolubil legate
de structura #nsi a &ieii spirituale., n m"sura n care re,in n acti,itatea ima$inati,"
i n ,iaa oniric" a omului modern
9
.
19

S" trecem acum i la alte e'emple, care ,or clarifica mai ine structura tipic" a iniierii
puerale. 5a populaia 'a,ante din ?ato 1rosso studiat" de 1. 1uari$lia, iniiatul
(NaptV! primete un alt nume odat" cu iniierea pueral", care este centrat" tot asupra
morii i n,ierii rituale. 0lte ceremonii, ca purificarea printr-o aie prelun$it" i
dormitul n patul patern al no,icelui, care-i asum" astfel definiti, rolul de "rat, au o
mare importan". *n timpul no,iciatului, adolescenii stau n colie speciale
7
, i)olai de
restul comunit"ii
8
.
i c"l"toria e'tatic" a candidatului la iniiere e documentat" n diferite p"ri ale lumii la
popoarele aori$ene. De e'emplu, la indienii carii din 1uXana olande)", cei ce ,or s"
a+un$" -medici. oin transa (trance! prin postire, dans i into'icare ritual" cu fum i cu
)eam" de tutun. C"l"toria lor e'tatic" era conform" cu ce le po,estea ma$istrul n timpul
ceremoniei, cu alte cu,inte, e'periena nu era suiecti,", ci ndrumat" pe un model
cosmolo$ic oiecti,
F
.
*n schim, pentru a e,idenia caracterul comple' al instituiilor iniiatice, am optat
pentru e'emplul populaiei amara, studiate de D. Mahan. E ,ora de o structur" foarte
tipic" i or$ani)at" de iniieri n comun, n chip fericit pus" n lumin" de c"tre sa,atul
france), discipol al lui ?. 1riaule.
5a amara, dec"derea omenirii actuale este e'primat" printr-un mit pe care nu socotim
oportun s"-l relat"m aici
;
. (e plan indi,idual, aceeai dec"dere este e'primat" n
conceptul de Nan'o, "rul i cunoaterea 5&r+itorilor6$, feminitatea omului andro$in
4
.
(repuul este suportul ,i)iil pentru Nan'o. Circumci)ia nseamn" sci)iunea andro$inului
care, lipsit de-acum de latura-i feminin", se duce
s"-i caute o femeie i creea)" astfel comunitatea
13
. Circumci)ia se face n timpul ini-
ierii infantile, nOdomo, pe c&nd ultima iniiere, DorV, "urmrete un dublu obiecti&. 9a
#i propune s(i redea omului armonia originar sf)iat prin circumci'ie i s(i
permit, odat cu recuperarea pe plan spiritual a feminitii sale primordiale, unirea
mistic cu %umne'eu i triumful asupra morii$
11
. NOdomo i DorV, prima i ultima
17
dintre iniieri, i corespund% nOdomo, care-i ndep"rtea)" "ratului feminitatea -+osnic".
repre)entat" de prepu, l pre$"tete pentru accesul la ,iaa p"m&nteasc", n ,reme ce
DorV, care-i restituie o alt" feminitate, -spiritual"., le$at" de fiina-i andro$in" apoi
des",&rit" i autosuficient", l pre$"tete pentru accesul la ,iaa di,in"
12
. Edificiul celor
ase iniieri (dMoN! consecuti,e la amara formea)" o -arhitectonic" a cunoaterii. care
este re)umat" n structura celor cinci clase de nOdomo (prima iniiere!. Gltima iniiere,
DorV, reflect" n schim structura social" a populaiei amara, respecti, cele opt clase cu
c&te dou" cate$orii fiecare, una -cereasc". i cealalt" -p"m&nteasc".
1A
. Iniierea n DorV
cuprinde dou" etape% prima, adic" moartea i n,ierea iniiatic" a neofitului, simoli)ea)"
trecerea indi,idului la o condiie -reno,at".C a doua, pe care Mahan o numete
"teomorfo'$, este re)ultatul -n,ierii. ce se do&ndete la sf&ritul primei etape
19
.
S" trecem acum la c&te,a e'emple tipice de iniiere amanic". D. :asmussen po,estete
c" un eschimos (Cariou!, pe nume I$+u$ar+uE, este ales de -spirite. ca s" de,in" aman.
-Spiritele. l duc ntr-un loc ndep"rtat de orice s"la omenescC acolo, I$+u$ar+uE
locuiete ntr-un i$lu at&t de mic, nc&t aia i)utete s" ncap" n el. (er]ana],
iniiatorul s"u, i poruncete s" se $&ndeasc" la un sin$ur lucru, pentru a-i atra$e atenia
spiritului (in$a, iar el se $&ndete la "faptul c stau aici i &reau s de&in aman$.
Condiiile n care ateapt" sunt at&t de chinuitoare nc&t I$+u$ar+uE m"rturisete c" "din
c)nd #n c)nd era ca i cum muream c)te puin$
17
. Numai dup" trei)eci de )ile un spirit
feminin pe care nu-l mai ,")use niciodat" ,ine s"-l a+ute. Definiia dat" de acest
eschimos amanismului e impresionant"% "n ce m pri&ete$, m"rturisete el, "nu cred
c tiu multe, dar nu cred c #nelepciunea sau cunoaterea ascuns pot fi dob)ndite #n
acest mod -cu trucurile adic de care se slu+esc uneori ali amani.. Ade&rata
#nelepciune se obine numai foarte departe de lume, afar, #ntr(o mare singurtate, i
nu se obine +uc)ndu(te, ci numai prin suferin. Singurtatea i suferina deschid
mintea omeneasc i deci prin acestea trebuie amanul s caute #nelepciunea$
18
. ama-
nul trece n unele ca)uri, atent studiate de ?. Eliade
1F
, printr-o cri)" psihic" mer$&nd de
la un uor de)echiliru p&n" la o ade,"rat" psiho-ne,ro)". Dup" (. :adin, -cri)a. e tipic"
amanismului arctic i sierian, dar nu i amanismului american
1;
. Totui, dup" cum
oser," ?. Eliade, un aman de,ine astfel tocmai ntruc&t se ,indec" de cri)a-i psihic",
adic" n m"sura n care i)utete s" domine acele "entiti supraomeneti$ care puseser"
st"p&nire pe el
14
. De,ii aman fie printr-o opiune liber ("the Quest$!, fie pentru c" ai
fost ales de entit"ile supranaturale
23
. Gneori, indi,idul se mpotri,ete din r"sputeri s"
de,in" aman. 6o$oras, n cartea sa despre Siberia aborigen, -relatea' c muli tineri
prefer moartea chemrii -5the call6. spiritelor. Se pare c el interpretea' aceasta ca
pe o indicaie a faptului c ei nu pot re'ista dificultilor fi'ice i suferinei mentale. n
lupta mental #mpotri&a chemrii, unora dintre ei le apare chiar s)nge pe frunte i pe
t)mple$
21
. Dificultatea iniierii poate fi comparat" numai cu eneficiul pe care amanul l
,a do&ndi prin ea n ceea ce pri,ete statutul social i puterea efecti," c&ti$ate de el n
interiorul $rupului
22
.
S" mai ad"u$"m c&te,a cu,inte referitoare la iniierile militare, pentru a trece apoi la
e'emple e'trase din culturile #nalte i din marile reli$ii. >ormarea uman" n ,ederea
puterii are aspecte tipice n ,LnnerbWnde, unde t&n"rul este n $enere pre$"tit pentru
aciuni militare. Caracteristic" este identificarea ma$ico-ritual" cu un animal ,orace i
18
puternic, lupul sau ursul (berseDir, unul dintre aceste ,echi $rupuri r")oinice $ermanice,
nseamn" "r'boinici cu blan B serEr B de urs$!
2A
. Gneori e atestat" la aceste $rupuri i
e'periena omofa$iei. Nu ntotdeauna m"surile luate n pri,ina r")oinicilor au o
e'plicit" moti,aie reli$ioas" ori ma$ic"% la spartani, de pild", pederastia slu+ete
scopurilor unei paideia militareC turcii foloseau o armat" special" de eunuci. Su)ist" aici
numai tehnica educ"rii nu a unui om inte$ral, ci a unui om-instrument menit unui scop
anume.
*n marile reli$ii, aspectul form"rii umane n ,ederea puterii este adesea mai comple' i
totodat" mai accentuat. Nu de puine ori, acesta asum" forma unor tehnici psiholo$ice
care tind c"tre oediena asolut", c"tre -infailiilitate., n sensul de a se e,ita e'punerea
la c"deri n aciuni contraindicate sau inter)ise, c"tre controlul se'ual al sacerdoilor sau
pur i simplu al memrilor comunit"ii reli$ioase (sau chiar laice!. 0a se nt&mpl" n
udism, n fa)ele sale mai tipic monastice. /ediena fa" de ierarhie, neleas" ca
ima$ine p"m&nteasc" a realit"ilor spirituale suprap"m&nteti, asi$ur" o micare
coordonat" din partea conduc"torilor efecti,i ai comunit"ilor.
-Infailiilitatea. personal" a memrilor comunit"ii, care se oine, n udismul a,ansat,
prin tehnici de meditaie e'trem de rafinate i deseori foarte dificile, le asi$ur"
imunitatea fie la chem"rile -lumii. (neleas" n udism ca -roat". chinuitoare a
naterilor i renaterilor succesi,e pricinuite de i$noran" B a&idMX B, prima ,eri$" ce
duce apoi la -setea. B trsna B de a tr"i i deci la procreaie i din nou la natere etc.C
lumea astfel neleas" este ea ns"i suferin" i simpl" aparen"% sar&am duhDham
sar&am anitMam, "totul este suferin, totul este neade&r$!, fie la cerinele
personalit"ii. *n rest, ntr-o psiholo$ie reli$ioas" a)at" pe postulatul c" totul se reduce
doar la reflectarea -mental". a unei aparene ce nu are o realitate ca atare, cerinele
e'terioare i cele l"untrice se confund". 0stfel, de pild", n speculaiile colii Yo$_c_ra
din udismul mah_X_na, se consider" c" omul ,ine pe lume ca purt"tor al unei informaii
prenatale, acumulate n "receptaculul g)ndurilor$ (XlaMa&i+YXna! n cursul e'istenelor
sale succesi,e, su forma unor "#ntipriri$ (samsDXra, de la Dr(, "a face$, adic"
re)iduuri psihice a ceea ce s-a f"ptuitC un alt nume este &XsanX, un fel de scorii ale
faptelor s",&rite pe durata ,ieilor succesi,e!, care determin" $loal -destinul.
indi,idual. (entru aceast" coal" udist", lumea e'terioar" este redus" la o pur"
repre)entare trecut" prin filtrul personalit"ii prenatale i deci la o simpl" elaorare a
$&ndurilor produse de un Ailderformer, un soi de main" pree'istent" care -informea)".
personalitatea noastr". Sar&am cittam, "totul este -creaie. mental-.$, e cu,&ntul de
ordine al acestei coli. >irete, n atare ca), prin practici adec,ate, monahul udist se
de)ar" de propria-i personalitate neleas" ca ne$ati,", nlocuind-o cu o instan" trans-
personal" ce fa,ori)ea)" oediena fa" de ierarhia constituit". E drept c" toate acestea
sunt nelese ca tehnic" a puterii numai n aspectele lor corolare i mai puin importante.
Kom ,edea apoi unele aspecte parado'ale pe care le iau tehnicile psiholo$ice udiste ca
-mi+loace de elierare., ndeosei n udismul 'en.
*n ce pri,ete al treilea aspect, respecti, controlul se'ual, treuie oser,at c" i acesta
este ntr-un anumit fel considerat drept una dintre cele mai importante tehnici de ins-
trumentali)are, mai cu seam" n marile reli$ii. *n spiritualitatea sectant" i eretic", re,olta
1F
contra puterii reli$ioase constituite este adesea nsoit" de o elierare se'ual" sau de
acordarea unei ,alori reli$ioase ca atare se'ualit"ii, printr-o transfi$urare. /ricum, se
accept" faptul c", pentru orice putere constituit", controlul sferei se'uale a supuilor ei
este foarte important. Dac" n sistemul coerent, format de ideolo$ia i de simolo$ia unei
reli$ii, necontaminarea se'ual" i are rolul ei intrinsec, ntemeiat ontolo$ic, asta nu n-
seamn" ns" c" o astfel de necontaminare n-ar putea fi socotit" i ca tehnic" a puterii B
cel puin n aspectele-i mar$inale. Nu pare a fi totui ca)ul reli$iilor arhaice la care ne-
am referit mai sus. *n acestea din urm", sfera se'ual" este or$anic ncadrat" n sistemul
reli$ios ce re$lea)" ntrea$a ,ia" i acti,itate a $rupului social. (rocreaia este un scop
de urm"rit, ea nu repre)int" nici o manifestare pur instincti,", nici o nerespectare a
instanelor reli$ioase superioare. /mul ,a putea s" participe tot mai mult la tradiia
secret" a $rupului c"ruia i aparine numai trec&nd prin etapa procreaiei. 0colo unde ini-
ierea superioar" este re)er,at" unor indi,i)i e'cepional n)estrai, ca n ca)ul
amanismului, acei indi,i)i pot simi i chemarea puternic" a unei instane su-
prapersonale, care n acest ca) i pre)er," necontaminai din punct de ,edere se'ual. Dar
aceasta nu constituie o re$ul". (uritatea ritual" este necesar" n di,erse ca)uri la ,ictimele
unui sacrificiu
29
sau la manipulatorii sacrului. (uritatea ritual" este n special de dorit n
timpul iniierii% de e'emplu, n reli$ia iranian", un candidat pentru care este practicat" ce-
remonia de bareshnum nu treuie s" ai" nici m"car poluii nocturne un anumit timp,
altminteri ceremonia ,a fi reluat"
27
.
*n unele mari reli$ii, controlul sferei se'uale asum" un caracter mai intransi$ent i mai
precis, i ntruc&t repre)int" o modalitate de control $loal al personalit"ii celui ce
aparine unei comunit"i reli$ioase. Dar castrarea sau ,ir$initatea nu pot fi ntotdeauna
asociate cu o tehnic" de control. Gneori, se poate depista n practicile de se$re$are a
"ratului, care apoi ar a+un$e s" participe la puterea reli$ioas", i o component"
ideolo$ic" (ontolo$ic ntemeiat", nu social!, ce implic" o responsailitate mult mai mic" a
femeii. Dup" cum a notat ?. ?eslin, faptul c" entitatea -c")ut". din $nosticismul
siriano-e$iptean e feminin" (dar tot feminin" e i la populaia amara de care a fost
,ora mai nainte sau n unele le$ende ale sufiilor etc.! nu se poate e'plica numai
pornind de la aceea c" e desemnat" n eraic" i n $reac" prin cu,inte de $enul feminin%
aceast" schem" ar putea foarte ine s" se potri,easc" "structurilor #nsei ale
imaginaiei$
28
.
(utem conchide c" ntemeierea ontolo$ic" a continenei ca practic" reli$ioas" apare acolo
unde se cere o -puritate ritual". n ,ederea unui anumit scop -spiritual. i n acele
ci,ili)aii -instaile. n care se'ualitatea e socotit" ca nerespectare a unei instane
superioare (un arhetip di,in sau uman! presupuse a fi -perfect"., dincolo de polaritatea
"rat-femeie, autosuficient" etc. Nu de puine ori, n ultimul ca) statutul ontologic al
femeii e considerat ca fiind inferior fa" de cel al "ratului% femeia are drept
repre)entant arhetipal o entitate -c")ut". sau o entitate ce pricinuiete c"derea "ratului
(sau a mesa$erilor din lumea di,in"C aa este e'plicat" ntr-o le$end" sufit" -c"derea
n$erilor.!.

1;
Tehnici de eliberare
Dac" reli$ia posed" instrumentul foarte puternic al coerciiei psiholo$ice, nu e mai puin
ade,"rat c" ea dispune i de un foarte ,ast patrimoniu de tehnici de elierare a
indi,idului de orice instan" e'terioar" i de pericolele propriului s"u eu. Gna dintre
aceste tehnici, foarte r"sp&ndit" (de la reli$iile arhaice p&n" la marile reli$ii!
2F
, este
"mrturisirea pcatelor$ (care cap"t" n cretinism un caracter cu totul special!. (e de o
parte, cel care se spo,edete se elierea)" de acele aciuni ce i-ar putea amenina
inte$ritatea eului, prin -transferarea. lor asupra unei instane colecti,e transpersonale. (e
de alt" parte ns", cel care primete spo,edania do&ndete implicit un ascendent psiho-
lo$ic asupra suiectului m"rturisitor, tocmai ntruc&t repre)int" o cen)ur" transpersonal".
0rma spo,edaniei are deci acest dulu aspect% elierator i stimulator c&t pri,ete
re$ulile stailite de puterea reli$ioas".
Kom anali)a acum unele aspecte mai puin cunoscute ale tehnicilor de elierare de care
dispune reli$ia% aa-)isul antinomism, adic" +ustificarea, n unele reli$ii sau curente
reli$ioase, a liert"ii indi,idului fa" de normele sociale (i chiar fa" de propria-i
doctrin" reli$ioas", aa cum ,om ,edea n ca)ul udismului 'en!. Dac", pe de o parte,
reli$ia e menit" s" nlesneasc" adec,area indi,idului la aceste norme, pe de alta, ea i
asi$ur" i o anumit" independen" fa" de ele, dac" nu chiar acea -liertate. care cap"t"
caracteristicile specifice antinomismului. *n cadrul istorico-reli$ios, antinomismul n-
seamn" desprinderea de orice coerciie normati,", dar nu i de reli$ia respecti," sau de
curentul reli$ios% e ,ora aadar de un fenomen religios, nu e'trareli$ios.
Este ine cunoscut", de e'emplu, formula parado'al" a unei coli e'tremiste din tan-
trismul i,ait% madMam mXmsXm ca matsMam ca mudrX maithunam e&a ca ma(
DXrapaYcam mahXpXtaDanXZanam, "&inul, carnea, petele, po'iiile rituale i actul
seual ritual (toate cu,inte care ncep cu litera m! sunt cei cinci 5m6 care anulea'
marile pcate$. 0ltfel spus, practicantul ,a consuma hran" prohiit" i "uturi ce mat",
nu ,a r"m&ne cast B ci ,a ncerca prin toate aceste acte s" -ne$e ne$aia., adic" s"
descopere acea ade,"rat" for" spiritual" cu dulu t"i care face de dorit inter)icerea
14
acelorai acte omului oinuit. Cu alte cu,inte, ,a practica toate acestea f"r" s" se
contamine)e, ci, dimpotri,", tiind s" e'tra$" din ele -fora. B siddhi B treuincioas"
anul"rii sau orient"rii diferite a efectelor noci,e re)ultate din aciunile prohiite pe care
le s",&rete
2;
. *n alte te'te citim despre ascetul tantric% "Semnele -asce'ei. nu se
manifest, se manifest comportarea sa HCI dispreuit, #n mi+locul tuturor fiinelor
desconsiderat rtcete, nebg)nd #n seam nicio p)ngrire. 0iindc e ru &'ut de
ceilali, #i m)n+ete pe cei care(l dispreuiesc i #i #nsuete meritele lor spirituale. %e
aceea, precum un mort rtcete, sau sforie, sau se agit, sau chioptea', sau
flirtea'. ntr(un cu&)nt, se poart i &orbete necu&iincios, ca s fie dispreuit -#n chip
&oit.. %ispreuit fiind, de fapt #neleptul atinge perfeciunea asce'ei$
24
. Dar apoi este e'-
plicat i moti,ul unei astfel de practici antinomiste% "59 un bei&an, e un icnit61 aa
cred celelalte persoane. Noi #ns socotim absena orgoliului ca fiind cea mai bun dintre
toate practicile$
A3
. E ,ora deci de o ,idare total" n faa imperati,ului spiritual de a
elimina p&n" i ultima urm" de or$oliu mundan. 0scetul treuie astfel s" t"inuiasc" faptul
c" s-a dedicat idealului reli$ios, accept&nd n schim s" se comporte ca un -proscris., ca
un om socialmente detestail% "Cine #i tinuiete cunoaterea i asce'a atinge
infinitatea$
A1
. (racticantul tantrismului i,ait, ca i cel ce aparine altor tendine
antinomiste
A2
,a oine perfeciunea tocmai prin ne$area normelor, ne$are ce mrac" un
aspect nalt spiritual.
Gn alt aspect al antinomismului este liertatea ascetului fa" de normele propriei sale
doctrine reli$ioase. 0spectul pur personal al de),olt"rii psihice n pofida tradiiei
-scripturare. apare p&n" i n udismul tietan, pe care-l tim foarte ierarhi)at.
0le'andra Da,id-Neel po,estete c", ntmpl&ndu-se s"-i reproe)e unui lXma tietan o
interpretare prea lier" a scripturilor, acesta i-a e'plicat destul de dur c" era ,ora de
educarea oamenilor, nu de nite insipide disertaii scolastice
AA
. *n udismul 'en +apone),
creati,itatea personal" este chiar calea de urmat c"tre elierareC din repulsie fa" de
repetiie i de analitate sau de efectul lor psihic parali)ant, nu de puine ori un ma$istru
'en i)utete s" stupefie)e un udist ortodo' cu parado'urile sale. Se po,estete c"
ma$istrul <`sha a p"lmuit un c"lu$"r care se nchina cu e,la,ie n faa unei ima$ini a lui
6uddha. "8are nu e un lucru &rednic de laud s(i ari respectul fa de Auddha4$, a
ntreat c"lu$"rul. "Aa da$, i-a r"spuns <`sha, "dar e i mai bine s te #n&)rteti #n loc
fr nimic &rednic de laud$
A9
. -Kidarea. e dus" p&n" la e'tremele-i consecine practice,
la fel cum era dus" p&n" la e'tremele-i consecine speculati,e de c"tre coala
mXdhMamaDa. *mp"ratul Zu (732-794 p.C.! l-ar fi ntreat pe 6odhidharma care este
supremul principiu sanctisim al udismului i ar fi primit urm"torul r"spuns% -9 un mare
&id i nu are nimic sf)nt #n el.
A7
. Ne afl"m aici n faa uneia dintre nenum"ratele ilustr"ri
ale teolo$iei apofatice din /rient. Dar c&nd se spune c" ascetul 'en treuie s" fie n stare
de orice, p&n" la a-i fura i puinul hranei unui nfometat, ne $"sim n faa consecinelor
clar antinomiste ale unei coli ce ,rea s" treac" peste orice relati,i)are moral".
*nt&lnim fenomenul antinomismului i la ni,elul reli$iilor etnice lipsite de orice tendin"
cosmopolit", precum la populaia amara de care am ,orit de+a mai sus. *ntre clasele
de DorV, sunt caracteristice DorV dugaN sau "&ulturii din Eorb$. %uga este un ,ultur care
se hr"nete cu cada,re (NecrosMrtes monachus monachus!. Numele s"u e,oc" l"comia B
real" sau pref"cut" B a acestei cate$orii de iniiai. PorV dugaN imit", n felul lor de a se
23
mr"ca, femeile (musoN% ultima cate$orie a edificiului social amara!. *n tot ceea ce
fac i spun au o atitudine comic" i licenioas"% profer" oscenit"i, m"n&nc" de-a ,alma
alimente felurite n acelai timp, se hr"nesc p&n" i cu e'cremente (e ,"dit paralelismul
cu tantrismul i,ait, unde este atestat" uneori practicarea coprofa$iei!. PorV dugaN par
aadar s" se ntoarc" la copil"ria spiritual"% ei trec peste con,enienele sociale de care
-ade,"ratul nelept. i ate +oc i "nu se sinchisesc de niciuna din inhibiiile impuse de
&iaa #n comun$
A8
. 0ceast" tendin" antinomist" este +ustificat" l"untric printr-o
ntoarcere la spontaneitatea i la creati,itatea nelimitat" a di,inului, dincolo de orice
constr&n$ere% -Dorb du$aS..., dei situai ierarhic pe cea mai +oas treapt...,
ecedea', #ntr(un sens, toate aspectele #nelepciunii lui %umne'eu. 9i simboli'ea'
#nsi posesia #nelepciunii di&ine sau chiar1 pe %umne'eu aflat #n posesia #nelepciunii
sale$
AF
.
0m anali)at c&te,a aspecte caracteristice din reli$iile necretine, care sunt cuprinse su
numele de "tehnici psihologice$, chiar dac" nu se reduc la acestea i au o ,aloare numai
n interiorul sistemului reli$ios care le +ustific". *n particular, am anali)at ceea ce anumite
fenomene reli$ioase, ca iniierea, se$re$area se'ual" etc., pot conine n sine ca definiil
drept "tehnici ale puterii$. Dup" aceea am anali)at i aspectul opus, lu&nd ca e'emple
numai c&te,a fenomene e'treme i ntruc&t,a parado'ale care se potri,esc su numele de
"antinomism$ (dar aria antinomismului este mult mai e'tins" dec&t a reuit s" arate
descrierea noastr"!, adic" ceea ce n unele reli$ii ar putea fi definit ca "tehnici de
eliberare$ de normele sociale i chiar de normele reli$ioase nsei. Ceea ce am pre)entat
aici e doar o propunere hermeneutic"% pentru tratarea complet" a prolemei, ar treui s"
se pun" la contriuie muli ani de cercetare. Intenia noastr", mult mai modest", s-a
m"r$init la c&te,a e'emple cu ,aloare paradi$matic".
Traducere din limba italian de AN !"TR"S#$

$n nou proiect editorial !olirom% seria de
autor Andrei &iteanu

Nu e'ista comentarii
21
Editura (olirom lansea)" o nou" serie de autor, dedicat"
distinsului istoric al reli$iilor i antropolo$ Andrei &iteanu, serie ce reunete ,olume
de+a consacrate n spa#iul cultural rom&nesc i interna#ional, dar i lucr"ri inedite.
Seria de autor deutea)" cu ine-cunoscuta lucrare de ima$olo$ie Imaginea evreului n
cultura romn, a+uns" la a treia edi#ie re,")ut", ad"u$it" i ilustrat". Distins cu (remiul
0cademiei :om&ne, ?arele (remiu al 0S(:/, (remiul 0socia#iei Scriitorilor din
6ucureti, (remiul re,istei Sfera politicii i al >unda#iei Societatea ci&il, (remiul
>edera#iei Comunit"#ilor E,reieti din :om&nia, (remiul >unda#iei -Sara c =aim
Ianculo,icid (Israel!, ,olumul a ap"rut de+a n traducere n lima en$le)" (Gni,ersitX of
NerasEa (ress, 2334!, $erman" (>ranE c Timme Kerla$, 2313! i ma$hiar" (Driterion,
2337!.
Tot n deutul seriei de autor Editura (olirom pune la dispo)i#ia cititorilor dou" studii de
istorie a reli$iilor i antropolo$ie cultural", ap"rute ini#ial n ,olum n 14;3% Grdina de
dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice.
Imaginea evreului n cultura romn pre)int" ori$inea,
e,olu#ia n timp i spa#iu, supra,ie#uirea sau dispari#ia clieelor care compun portretul
fi)ic, profesional, spiritual, ma$ico-mitic i reli$ios al -e,reului ima$inard n spa#iul
cultural rom&nesc. Este de asemenea anali)at modul n care antisemitismul popular l-a
influen#at pe cel intelectual i politic, de la +um"tatea secolului al \I\-lea pn" ast")i.
0ordnd tema din perspecti,a i cu instrumentele antropolo$iei culturale, autorul reface
portretul-root al -e,reului ima$inard i e,aluea)" diferen#ele dintre acesta i e,reul real.
22
-8 carte #n chip urgent necesar. Nimeni nu era mai potri&it s o scrie dec#t Andrei
8iteanu, cu rbdarea, preci'ia, echilibrul i umorul cu care ne(a obinuit de mult
&reme. Cititorul &a petrece c#te&a ceasuri de lectur pasionant i, dac e om #ntreg, &a
cdea pe g#nduri[d (Andrei !leu!
0l doilea ,olum al seriei de autor, ap"rut i n edi#ie di$ital", reunete dou" studii de
istorie a reli$iilor. Eseul Grdina de dincolo propune o interesant" interpretare a
asmului =arap 0l ca ale$orie a ini#ierii. Eroul parcur$e un drum spiritual, de
perfec#ionare i purificare, n care trece prin mai multe trepte de ini#iere B ncerc"rile la
care e supus B, iar la final atin$e starea de ini#iat, repre)entat" de ncoronarea sa i
c"s"toria cu fata lui :o *mp"rat.
*n)estrat cu puteri ma$ice n mituri, reli$ii sau supersti#ii, animalul apare ntr-o ,arietate
de iposta)e% p"rinte mitic, )eu sau mesa$er al )eilor, spirit al ,e$eta#iei etc. Deopotri,"
eseu i dic#ionar, Zoosophia anali)ea)" tendin#a omului de a asocia unor animale
concepte morale, filosofice i reli$ioase, fie prin ima$inarea unor fiin#e fantastice, fie prin
e'acerarea calit"#ilor unor animale reale, ridicate la ran$ de simol.
-Cele dou eseuri ale lui Andrei 8iteanu, absorbind o
bibliografie #ntins i pline de obser&aii de profun'ime i finee spiritual, se cu&in
abordate at#t ca demers teoretic, c#t i ca reali'are analitic. -[. /oate elementele,
aparent nemoti&ate, ale basmului(cltorie se strmut #ntr(un cod mitic, de&enind teme
iniiatice, mi+loace magice, formule incantatorii, scenarii rituale...d (an #. 'ihilescu!
Celor dou" ,olume li se ,or al"tura romanul Cutia cu btrni, dar i noi edi#ii ale
,olumelor Ordine i Haos. Mit i magie n cultura tradiional romneasc -7\\?,
tradus #n engle' i italian., !eligie" politic i mit. #e$te despre Mircea %liade i Ioan
&etru Culianu -7\\<., 'arcotice n cultura romn. Istorie religie i literatur -7\:\]
7\::, #n curs de apariie #n limba german. i M(thos ) *ogos. +tudii i eseuri de
antropologie cultural -:;;<,:;;B..
2A
De asemenea, n cadrul seriei de autor ,a ap"rea i un titlu inedit, +e$ualitate i societate,
,olum ce aordea)", aa cum ne-a oinuit autorul, suiecte-tau ale culturii rom&ne.
Andrei &iteanu este cercet"tor la Fnstitutul de Fstorie a 2eligiilor (0cademia :om&n"!,
conferen#iar la Centrul de Studii 9braice (Gni,ersitatea 6ucureti!, preedinte al
Asociaiei 2om)ne de Fstorie a 2eligiilor. 0 fost distins cu 8rdine della Stella della
SolidarietS Ftaliana (2337! i 8rdinul Naional Steaua 2om)niei (2338!.
5a Editura (olirom au mai ap"rut% 8rdine i 3aos. ,it i magie #n cultura tradiional
rom)neasc (2339!C 2eligie, politic i mit. /ete despre ,ircea 9liade i Foan Cetru
Culianu (233F! i Narcotice #n cultura rom)n. Fstorie, religie i literatur (2313, 2311!.
'ai multe despre autor( aici.
Seria de autor )Andrei &iteanu* +a ,i lansat n cadrul Salonului Interna-ional de
#arte .oo/,est de la .ucureti( smbt( 0 iunie( de la ora 10.22. !articip% 3ucian
.oia( !aul #ernat i autorul.
espre triunghiul se4ual la #aragiale i
Sla+ici
de 0ndrei /isteanu
A comentarii
Ce&a din structura de "mTnage ^ trois$ conceput de Caragiale -8
noapte furtunoas. #n mahalaua bucuretean %ealuO Spirii se regsete #n "triunghiul
seual$ din romanul ,ara al lui Sla&ici, #n t)rgul Lipo&a din &estul /ransil&aniei.
De multe ori, n"ra,ul (-dreptul.! +up&nului de a ntre#ine rela#ii se'uale cu an$a+a#ii s"i a
asculat c"tre so#ia acestuia, preschim&ndu-se n n"ra,ul (-dreptul.! similar al
+up&nesei. 0ccidentul a de,enit un oicei, o c,asi-cutum". *n literatur" (ca i n ,ia#"! a
de,enit un clieu.
Sar peste rela#ia se'ual" dintre Dinu ("turic", -ciuucciul. i ulterior -,"taful de curte. al
postelnicului 0ndronache (Tu)luc!, i chera Duduca, metresa oierului. Este o rela#ie
cinic", interesat" B o roti#" din mecanismul strate$ic comple' care ,i)a detronarea
oierului fanariot (Nicolae >ilimon, Ciocoii ,echi i noi, 1;8A!. Kora unui alt postelnic
0ndronache (Mamolici! din literatura noastr"% -0u mai p"#it-o i al#iie. (Costache
Ne$ru))i, 1;A;!.
29
?" ,oi re)uma la dou" e'emple din literatura rom&n" de la sf&ritul secolului al \I\-lea.
Dou" e'emple similare din mediul capitalismului incipient. Este ,ora, pe de o parte, de
rela#ia se'ual" dintre coana Keta (consoarta chereste$iului +up&n Dumitrache! i Chiriac,
te+$hetarul i -omul de ncredere. al acestuia, din piesa lui Cara$iale, / noapte
furtunoas" (1;F4!. -Triun$hiul se'ual. este un moti, literar central n opera lui Cara$iale.
>"r" el, ,ia#a e nes"rat"% -Nu mai ai niciun ha)e., i se spune unui so# care nu mai pare
ncornorat (schi#a C.>.:., 1;44!.

(e de alt" parte, aduc n discu#ie rela#ia erotic" dintre coana ?arta (ne,asta +up&nului
6ocioac", starostele reslei co+ocarilor! i fiul ?arei, Tric" B ucenic (ulterior calf",
ulterior -m"iestru.! n atelierul de co+oc"rie al +up&nului, din romanul lui Ioan Sla,ici,
?ara (1;49!, el nsui fiu de co+ocar. Kora aceea% -Dec&t a "ratului, mai ine a
ar$atului., sun" un pro,er spus de un persona+ al lui 0lecsandri care ncearc" s" se culce
cu ne,asta ,ornicului (:usaliile, 1;83!.
<up&nesele au cel pu#in dou" moti,e de a a,ea un statut socio-se'ual dominant fa#" de
an$a+a#ii so#ilor lor. *n primul r&nd, ele au presti$iul ,&rstei mature. ?arta este -o femeie
f"cut". i -trecut"., pe c&nd Tric" este doar -un copil.. >oarte t&n"r este i Chiriac% -Nu
treuia s"-mi pun mintea cu un copil ca dumneata., i spune Keta io,nicului s"u. >iind
consoartele +up&nilor, cele dou" cucoane au i ascenden#" social"% -<up&neasa H?artaI e
st"p&na casei. i -*n casa lui 6ocioac" slu$ile nu erau ale st"p&nului, ci ale st"p&nei. sau
-S"-mi porunceti firete B i spune Chiriac coanei Keta -C nu-mi eti st"p&n"U... nu sunt
slu$" n casa dumitale, cu simrieU..
Chiriac este -omul de ncredere. al +up&nului Dumitrache. 5a fel, chiar n aceiai termeni,
este i Tric" pentru +up&n 6ocioac"% -Tric" era omul lui de ncredere, m&na lui cea
dreapt", al doilea st"p&n la cas", cum n-ar mai fi putut s" fie dec&t feciorul ori $inerele
27
lui.. 0m&ndurora li se potri,ete titlul de calf", chiar i n sensul etimolo$ic al
cu,&ntului% rom&nescul calf" pro,ine din turcescul Ealfa i din araul Ehalifa
(-succesor.!. 0mii le ,or succeda, prelu&nd afacerile st"p&nilor lor. <up&nii 6ocioac" i
?arta ,or s"-i m"rite fiica, Sultana, cu Tric", i acetia s" preia afacerea cu co+oc"ria. -*l
fac to,ar" la parte Hpe ChriacI i-l i nsore., i face socotelile la r&ndul s"u +up&n
Dumitrache din piesa lui Cara$iale. Dac" Dumitrache i Keta ar fi a,ut o fiic" de m"ritat,
foarte proail c" i-ar fi oferit-o lui Chiriac de so#ie. Tric" al lui Sla,ici i Chiriac al lui
Cara$iale tr"iesc cu +up&nesele lor, care mimea)" fa#" de +up&ni c" nu se au deloc ine cu
cele dou" calfe% -0m cam "$at eu de seam" c" nu-l prea are ea la ochi uni pe Chiriac..
Ca i Dinu ("turic", dar cu $rade diferite de perfidie i cinism, Tric" i Chiriac sunt -lupii
tineri. care l ,or detrona pe -masculul dominant. din toate punctele de ,edere (se'ual,
profesional i social!.
Interesant este faptul c", la c&te,a )ile dup" premiera piesei prietenului s"u Cara$iale (1;
ianuarie 1;F4!, Ioan Sla,ici a pulicat n )iarul Timpul (2A ianuarie 1;F4! o cronic"
destul de re)er,at" i de critic" la / noapte furtunoas"% -0,em Hn pies"I un so# n"t"r"u, o
so#ie adulter", un om de ncredere perfid HfI i un ipistat care tie c" Keta ntre#ine
rela#iuni foarte intime cu Chiriac.. Cu cincispre)ece ani nainte de a-i fi pulicat
romanul ?ara, ardeleanul (i filo$ermanul! Ioan Sla,ici nu p"rea s" $uste n piesa
prietenului s"u Cara$iale -atmosfera Qmoral"R. (cu alte cu,inte, -imoral".! pe care o
respir" -mit^cii. re$"#eni. Este -o ,ia#" netrenic"., scria Sla,ici re,oltat, cu -oameni pe
care i $"sim n mahalalele 6ucuretilor.. Cronicarul dramatic Sla,ici nu n#ele$ea care
este, n economia piesei, -importan#a rela#iunii intime ntre Keta i Chiriac.. *n ochii lui
Sla,ici, +up&n Dumitrache este -sin$ura fi$ur" serioas" i cinstit". din scenariul piesei.
("cat c" -acest om e n"t"r"u. i p"cat c" -autorul i ate +oc. de el.
Cu toate acestea, ce,a din structura de -m[na$e g trois. conceput" de Cara$iale (/
noapte furtunoas"! n mahalaua ucuretean" Dealu@ Spirii (+up&n Dumitrache h coana
Keta h calfa Chiriac! se ,a re$"si n -triun$hiul se'ual. din po,estea lui Sla,ici (?ara!,
locali)at" n t&r$ul 5ipo,a din ,estul Transil,aniei (+up&n 6ocioac" h coana ?arta h calfa
Tric"!.
=&r+oana se'ual" pe care o practic" ?arta cu Tric" poate s" ai" i o alt" semnifica#ie
dec&t cea pre)entat" (-dreptul. erotic al +up&nesei asupra calfei +up&nului!. *n calitatea ei
de ,iitoare soacr", ?arta pare s" l ini#ie)e se'ual pe Tric", n calitatea lui de ,iitor
$inere. Ea pare s" l pre$"teasc" pe t&n"r (de circa 1; ani! pentru rela#ia erotic" pe care
urmea)" s" o ntre#in" cu fiica ei, Sultana (de circa 1A ani!. -(rea eti copil, i eu sunt
femeie prea trecut"., spune ?arta n timp ce se dr"$ostete cu Tric" n podul casei.
>eciorul Tric" treuie s" fie -de),ir$inat. de c"tre mama ?arta spre eneficiul fiicei sale.
Sla,ici sulinia)" e'plicit faptul c" Tric" urmea)" s" treac" prin dou" aternuturi, cel al
mamei i cel al fiicei% -Nu tiu ce ,a fi $&ndind 6ocioac" B )ice Tric" B, dar ne,asta lui
tiu, c" nu pentru fata ei, ci pentru sine ,rea s" m" #ie.. ?ai e'perimentat", ?ara ncearc"
s"-i liniteasc" fiul. Nu este ,ora de o e'cep#ie, ci mai de$ra" de un oicei% -Nu este
sin$ura mum" care-i m"rit" fata dup" "iatul ce-i place ei..
28
*n prima sa nu,el" (Duduca ?amuca, 1;81!, 6.(. =asdeu i-a pus eroul, -studintele.
N.N. Teodori#" (un alter e$o al autorului!, s"-i po,esteasc" -prima sa dra$oste..
0dolescentul Teodori#" a ncercat o real#ie se'ual" cu fecioara Emilia, dar mama acesteia
(n ,&rst" de 7F ani! s-a strecurat n locul fiicei sale n pat i l-a ini#iat se'ual pe
prota$onist,-de),ir$i-n&ndu-l.. -Ceea ce nu ti#i B po,estete Teodori#" B e mirarea mea
c&nd Emilia Hde fapt mama acesteia B n. 0./.I m" d"sc"lea% Qnu aa... ia aa...R etc. Dup"
trei ore, petrecute ntr-un e'ta) HdeI nedescris, profesoara mea m" concedia)".. Este unul
dintre acele -trucuri de aternut. (en$. edtricEs! de care sunt pline literaturile i
mitolo$iile lumii (ZendX Doni$er, The 6edtricE% Tales of Se' c ?as]uerade, Gni,ersitX
of Chica$o (ress, 2333!. 0nume acest episod a declanat un imens scandal, dar nu n
lumea ficti," a pro)ei, ci n cea real" a pro)atorului. *n 1;8A, =asdeu a fost demis din
n,"#"m&nt (de o comisie condus" de Titu ?aiorescu! i i s-a intentat la -Curtea
Criminal". un proces +uridic (la care a participat -toat" sm&nt&na Ieului.!, fiind acu)at
de -nc"lcarea moralit"#ii pulice..
:e,enind la ?ara, de data aceasta Ioan Sla,ici nu se mai ntrea" care este, n economia
romanului s"u, -importan#a rela#iunii intime. dintre so#ia +up&nului i omul de ncredere
al acestuia, aa cum o f"cuse cu cincispre)ece ani nainte referitor la piesa lui Cara$iale.
Sla,ici face cum,a echiliristic" pe s&rm". El ,rea s" descrie o ami$u" cutum" erotic"
arhaico-tradi#ional", dar f"r" s" o pre)inte n mod e'plicit. 0parent parado'al, +up&neasa
?arta nu are de ce s" ascund" rela#ia ei se'ual" cu calfa Tric". (entru mentalitatea
tradi#ional", aceast" rela#ie nu pare s" fie nici imoral", nici ilicit"% -Dra$ostea, aa tia
d&nsa H?artaI, e cu p"cat i f"r" p"cat% iar aceasta Hcu Tric"I era dra$oste f"r" p"cat,
pentru care nu i-ar fi f"cut mustr"ri nici dac" Tric" i-ar fi fost $inere..
Dac" rela#ia erotic" dintre ?arta i Tric" este (de ce oareUe! o -dra$oste f"r" p"cat.,
atunci nici +up&nul 6ocioac" n-ar treui s" se scandali)e)e. ii nici n-o face. /norailul
+up&n 6ocioac" este starostele reslei co+ocarilor i or$ani)atorul ritualurilor de ini#iere
din cadrul celorlalte resle. *n pofida faptului c" este un mic-ur$he) sadea i foarte
conser,ator (sau poate tocmai de aceea!, 6ocioac" nu este n$ri+orat deloc de rela#ia
erotic" pe care ne,asta sa o ntre#ine cu ,iitorul s"u $inere% -(rea mult nu-i pas" Hlui
6ocioac"I B l linitete ?arta pe Tric" B, i lucru mare n@ar fi nici chiar dac" ne-ar ,edea
Hmr"#i&ndu-neI.. Spre deoseire de +up&n Dumitrache (din / noapte furtunoas"!, +up&n
6ocioac" nu pare s" ai" -ami#.. 0cesta nu-i ap"r" cu spada n m&n" -onoarea lui de
familist., ca omolo$ul s"u, mic-ur$he)ul ucuretean. Stilul eroico-patetic (i prin asta,
ridicol! n care chereste$iul l atac" manu militari pe presupusul amant al Ketei (fiind
a+utat de Chiriac, ade,"ratul ei amant! este preluat din spiritul unor te'te de tip Dramele
(arisului, pe care proail le citea i recitea, ca alde cumnat"-sa Mi#a.
*n localit"#ile 5ipo,a i :adna din )ona 0radului, ntr-un mediu cu mentalitate foarte
tradi#ional" i conser,atoare din punct de ,edere social i moral, toat" lumea (?ara,
Tric", ?arta, 6ocioac" etc.! pri,ete cu n#ele$ere suspect" o rela#ie se'ual" care, n alte
circumstan#e, ar fi fost considerat" ca inacceptail" i scandaloas".
0ragment din cartea lui ,ndrei Oiteanu" +e$ualitate i societate. !eligie" istorie i
literatur" n curs de apariie la %d. &olirom.
2F
#e mai spune arhi+a pri+at a lui
#ulianu5 'aestrul .ianchi i Iter in
sil+is
de Daniela Dumra,a
Nu e'ista comentarii
C)tigul lecturii &olumului Iter in sil,is este acela al plasrii curio'itii cititorului #ntr(
o cartografie etrem de &ariat i sofisticat a cunoaterii misterelor di&ine ori a
cltoriilor la cer ale sufletului #nluntrul unor coordonate ce le circumscriu
manifestarea.

#ulianu( congenial lui .ianchi
Dac" ar fi s" ima$in"m locul unde Ioan (etru Culianu ncepe s" redacte)e trei dintre
contriuiile sale n domeniul istorio$rafiei istoriei reli$iilor, mono$rafiile dedicate ope-
rei lui ?ircea Eliade i lui =ans <onas, respecti, studiul unui mitolo$em $nostic pulicat
n presti$ioasa re,ist" Numen H1I, ar treui s" ne $&ndim la un spaiu monastic franciscan
de secol \III. *n 14F9 (iulie-au$ust!, din m"n"stirea San Damiano, 0ssisi ((eru$ia!, Ioan
(etru Culianu trimitea A manuscrise la corectat i c&te,a scrisori H2I maestrului s"u G$o
6ianchi (1422-1447!. 0cesta din urm", fost discipol direct al lui :affaele (etta))oni
(1;;A-1474!. (entru A decenii a +ucat rolul de lider al disciplinei. ?ai nt&i, preedinte al
SocietS Ftaliana per la Storia delle 2eligioni, iar, mai apoi, preedinte al Fnternational
Association for the 3istorM of 2eligions, 1443-1447. 0'ul n +urul c"ruia $ra,itea)" stu-
diile ianchiene dedicate reli$iilor antice ale 1reciei, :omei, Iranului, dar i tematici
cum ar fi $nosticismul, maniheismul, dualismul, cosmo$oniile ori suiecte dedicate
etno$rafiei reli$ioase este unul sin$ur, anume cel al metodolo$iei cercet"rilor de tip
istorico-reli$ios, unde $ene)a este opera i coordonarea tiinific" a lui :affaele
(etta))oni. E'emplu rarisim, 6ianchi este iniiatorul i or$ani)atorul unor coloc,ii
interna#ionale menite s" staileasc" u)ul tiinific al unor termeni precum $nosticism,
$no)", dualism, docetism, reli$ie etc. 0u fost redactate re)oluii, declaraii, sinte)e. Da,
se poate i astae Ele s-au dorit a fi semnul concret al unui consens academic, iar nu
e'clusi, sinte)a contriuiilor comunit"ii lumii sa,ante, specialiti n istoria reli$iilor i
studii reli$ioase. *n pre)ent, acest lucru se nt&mpl" e'trem de rar n ,olumele colecti,e.
-("catul. ma+or al produciei tiinifice n ultimele decenii este c" stau e'clusi, su sem-
nul sociometriei. ?ulte dintre ele sunt rodul unei ,a$i preci)"ri conceptuale, iar nu al
unei strate$ii care s" dinami)e)e i s" re,i$ore)e metodolo$ic disciplina. Nu aceste
premi)e au determinat cariera de istoric al reli$iilor a lui Ioan (etru Culianue
2;
:e,enind la G$o 6ianchi, induitail este un sa,ant neoosit, o minte care formulea)" i
reformulea)" metoda e.$. distinguer pour unir, dar i comparer pour distinguer, uneori
simplu, alteori prin nenum"rate acolade conceptuale, stilistic foarte $reoaie, dar perfect
lo$ice i consistente. H9I Este un thinDer, un iuitor al construciilor epistemolo$ice n
diferite arii ale disciplinei i un susin"tor fer,ent al metodei comparati,e (istorico-reli$i-
oase ori istorico-tipolo$ice! n istoria reli$iilor, n secolul al \\-lea. Culianu este con-
$enial lui 6ianchi, $&ndind intero$aiile sale metodolo$ice tout court i circumscrise
disciplinei. /riunde se ,or fi oprit etapele sale academice, la ?ilano, la 1ronin$en, la
(aris ori la Chica$o, pulicaiile sale mer$ n acest sens. /ri pune n ecuaie un model
interpretati, (din punct de ,edere istorio$rafic! osolet, ori e'ist" o schimare radical" de
paradi$m" (din punct de ,edere epistemolo$ic!. /pera lui G$o 6ianchi nu este cunoscut"
n :om&nia. Consecin"% puine sunt ansele ca opera lui Culianu s" poat" a,ea i n
:om&nia cititori care s" -decodifice. lima+ul de specialitate chiar al ,olumului Fter in
sil&is. Ironic spus, lectura ,olumului poate fi n sine o -$no)"..

Iter in silvis% 'ilano6#hicago67roningen
Ne putem ntoarce la momentul n care t&n"rul Culianu (29 de ani!, la numai c&te,a luni
de la acceptarea sa cu o urs" n cadrul Departamentului de itiine :eli$ioase,
@ni&ersitS Cattolica del Sacro Cuore din ?ilano, i la 2 ani de la plecarea sa din
:om&nia, stailete (nu f"r" oscil"ri! o a$end" cu priorit"i tematice. ?ai nt&i, acti,ea)"
lupa analitic" i critic" asupra operei lui ?ircea Eliade, iar aceast" acuitate ,a fi
constant" i aproape osesi,", c&te,a sute de pa$ini dedicate e'clusi, operei lui ?.E.
0poi, Culianu eneficia)" de ursa (4 luni! din GS0 (14F7!, iar la recomandarea e'pres"
a lui 6ianchi, l contactea)" la NeS YorE pe =ans <onas. Este un ine cunoscut
hermeneut al $nosticismului, puternic influenat de e'istenialism marca =eide$$er, al
c"rui student a fost. *ntre altele, <onas este unul dintre sa,anii pre)eni la coloc,iile
dedicate $nosticismului (?essina, 1488!, de unde i le$"tura str&ns" cu 6ianchi. Ka
24
re)ulta cel de-al doilea ,olum mono$rafic al lui Culianu, nu neap"rat atept&ndu-se s" fie
un studiu in e'tenso ori un ,olum. De ceU *n )iua n care Culianu afl" c" ,a treui s"-i
refac" licena la ?ilano, iar asta pentru c" rectorul @ni&ersitii Aucureti nu i ,a e'pe-
dia diploma de asol,ent al 0acultii de Litere, l anun" pe 6ianchi c" de+a se ocup" de
redactarea amplului capitol al "ascensiunii_cltoriei la cer a sufletului$ (3immelsreise
der Seele!. Glterior, decide s" lucre)e i un studiu dedicat lui <onas. *ntre timp, adic" n
cea de a doua +um"tate a anului 14F9, ,a solicita ,i)a pentru GS0, urm&nd ca n 11-12
feruarie s" a+un$" la Chica$o. *n timpul sta$iului de cercetare de la %i&initM School,
discut" cu Carsten Colpe B ntre 14F9-14F7 ,isitin$ professor la %i&initM School, Chica$o
B chestiunea criticii te)elor unui $rup $erman de teolo$i protestani (2eligionsges(
chichtliche Schule! care susineau te)a unui $nosticism t&r)iu cretin de sor$inte pre-
cretin-iudaic" i elenistic". *n fapt, dup" Coloc&iul Fnternaional de la ,essina (1488!
or$ani)at de 6ianchi, nimeni nu ,a mai credita aceast" te)", ci ,or pri,i $nosticismul cu
noi ipote)e de lucru, adic" un fenomen ncorporat curentelor reli$ioase care-l $enerea)",
distinct datorit" conte'tului reli$ios, parial unitar datorit" c&tor,a tipolo$ii% e.$.
concepii monist-dualist", anticosmism, dualism etc. Sursele ,aria)" de la te'tele
@panishadei, te'tele descoperite la Na$ =ammadi (la acea ,reme doar o parte dintre ele
pulicate! i p&n" la te'tele )oroastriene, iranice. ?ar$inal", dar nu lipsit" de importan"
a fost punerea ntr-o lumin" clar" a profilului intelectual al sa,anilor ce au confi$urat
termenii de lucru din interiorul 2eligionsgeschichtliche Schule. 0cest lucru i-a re,enit
ulterior lui Ioan (etru Culianu, care a re,enit pro$resi, cu o punere la punct a
ar$umentului, critic i analitic. Gn e'emplu minorU *n studiul %emoni'area cosmosului
i dualismul gnostic (14F4!, pulicat i n ,olumul Fter in sil&is, e'ist" de+a aprecieri ce
conduc spre scepticismul s"u fa" de sa,anii care centrea)" ori$inea $nosticismului n
cercurile iudaice heterodo'e. (op. cit., p. ;7!.
Imediat dup" ederea n m"n"stirea San Domenico, adic" n septemrie 1449, Culianu se
afl" la (aris pentru alte c&te,a s"pt"m&ni i ,a continua lucrul la manuscrisele
super,i)ate i corectate de 6ianchi. *n septemrie 14F9, tim ine, Culianu l ,a nt&lni
pe Eliade la (aris pentru prima oar". *nt&lnirile, ca i propunerile, nu se pot face oricum
n lumea academic". >lancat tiinific de 2 mari istorici ai reli$iilor, t&n"rul Culianu nu
putea fi dec&t e'trem de ncre)"tor n paii s"i spre disciplina I:. 0t&t G$o 6ianchi, c&t
i ?ircea Eliade, chiar dac" foarte diferii metodolo$ic i tematic, amii erau dominai
de o ,i)iune unitar" asupra disciplinei I:, cum spuneam mai sus, amprentat" i patentat"
de c"tre :affaelle (etta))oni prin metoda istoricBcomparati,". Cu toate acestea, este
riscant s" consider c" tematicile le$ate de $no)", $nosticism, 2eligionsgeschichtliche
Schule au ,reo puternic" filiaie metodolo$ic" cu opera lui ?ircea Eliade.

!ro+ocri( de8bateri( 'achlass #ulianu
Iricinschi, e'pert n $nosticism i autorul unei foarte pricepute introduceri la Fter in sil&is,
are o alt" p"rere i cred c" acest punct poate face oric&nd oiectul unei interesante
de)ateri tiinifice. / alt" discuie ar fi e'istenialismul i influena lui <onas pri,ind
studiile culianiene despre $no)". 0adar, re,enind, nclin s" cred c" ,olumul Fter in sil&is
A3
are o tematic", ar$umentele in nuce pentru ,olumele consistente de mai t&r)iu i o
structur" ar$umentati," marca 6ianchi. E'cepia ar putea fi studiul 2eligia ca instrument
al puterii i mi+loc de eliberare..., care este doar parial influenat" de concepiile lui
6ianchi. Eliade este in,ocat mult mai des aici. (are a fi studiul discordant cu structura
de+a etero$en" a ,olumului Fter in sil&is, structur" al c"rei nod sal,ator l ,"d, repet, n
tematicile deri,ate din perioada milane)". Dar re,enind la Culianu-Eliade. >oarte pe
fu$", Culianu face o analo$ie n studiul Not pri&ind ,adona din grota cu st)nci a lui
Leonardo, unde afirm" c" su$estiile oferite de taloul lui 5eonardo -(...! trimit la forme
de imaginaie nu numai platonician, ci i mistic i misteric$, la care el ar fi a+uns
prin -(...! i'&orul nesecat arhetipal care este mai bine eprimat #n limba+ mitologic i ar(
tistic dec)t #n concepte clare i distincte$ (op. cit., p. 221 i p. 221, n. 24!. *n c&te,a
r&nduri l ,a cita asolut ca)ual pe ?ircea Eliade (e.$. op. cit., p. 2;, n. 1FC p. 97, n. F8C p.
179-177, p. 179, n. 98, 9F, 9; etc.!. ?ai apoi, Culianu in,oc" rapid un fapt acceptat de o
lar$" ma+oritate a comunit"ii academice, anume "autonomia limba+ului simbolic #n
raport cu cel conceptual$, unde sunt citai sa,anii ce frec,entau cercul de la Eranos
(Eliade, Corin, DerenX!% -(...! s stabilim semnificaia mitologemului i a trecerii sale
treptate ctre o form conceptuali'at, ctre o 5metafi'ic a imaginii6$. Imediat, ,a
trece la alt tip de cate$orii ar$umentati,e. Gn alt e'emplu ar fi acela al comunic"rii de la
5ancaster (Congresul FA32, 14F4!. Culianu face apel la o tipolo$ie cu care operea)" Eli-
ade, anume -mitul str&echi al montrilor (...! care p'esc fie pomul &ieii, fie o
substan, fie o &aloare sacr$ (op. cit., p. 179-177!, dar at&t i nimic mai mult.
E'emplele pot continua, ns" ele nu duc i nici nu induc ,reo influen" ma+or" ori
pre,alent conceptual" eliadian". Grm"rind ilio$rafia articolelor reunite n ,olumul Fter
in sil&is, oser, aadar lecturi i referine care duc tot spre coala ianchian" de istoria
reli$iilor. (&n" n 14F4, ilio$rafiile lui Culianu ,or fi construite pe su$estiile, atenta
oser,aie, $ri+a i priceperea maestrului s"u italian, fapt confirmat ne$ru pe al de
corespondena dintre cei doi. H2I.
0le$erea de a fi pre)entat o mic" parte, dar esenial", din conte'tul i cronolo$ia ma-
nuscriselor pe care Culianu le lucrea)" mpreun" cu 6ianchi, ntre ?ilano-(aris-Chica$o-
1ronin$en, se datorea)" lecturii, n parte edit"rii, epistolarului dintre cei doi. Tendina de
a al"tura documente din Nachlass-ul unor sa,ani cu dinamica studiilor i contriuiilor
acestora este +ustificat" de preci)ia cronolo$ic" i de orientarea tematic". Culianu,
ntocmai oric"rui sa,ant, este la r&ndu-i determinat de fa)a NorD in progress a unor
,olume sau elaorarea unor con,in$eri, metodolo$ii etc. Dinamica, schim"rile de
paradi$m" sau a modelelor interpretati,e sunt ,i)iile la Culianu. Nu fac e'cepie
articolele din Fter in sil&is, care repre)int" de fapt taton"ri ar$umentati,e. Dulate de
informaii din arhi,a pri,at", cum ar fi scrisorile schimate cu 6ianchi, nele$erea
-metaolismului. tematicilor pre,alente din opera sa este mult mai lesne.

'i8a i c9tigul lecturii Iter in silvis
*n fine, care ar fi mi)a i c&ti$ul citind Fter in sil&is sau orice ,olum semnat de Culianu
pulicat la 9ditura Colirom n Colecia "Aiblioteca Foan Cetru Culianu$, n$ri+it"
A1
constant i asiduu de c"tre Tere)a Culianu (etrescu i de Dan (etrescuU ?i)a ar putea fi
familiari)area cititorilor cu domeniul istoriei reli$iilor, aa cum se confi$urea)" la ni,elul
celei de-a doua p"ri a secolului al \\-lea. /ricum a lua-o, niciun ,olum semnat de
Culianu nu poate fi citit f"r" a fi -ispitit. m"car de o minim" -iniiere. (o serie de alte
lecturi, toate speciali)ate!. C&ti$ul lecturii ,olumului Fter in sil&is este acela al plas"rii
curio)it"ii cititorului ntr-o carto$rafie e'trem de ,ariat" i sofisticat" a cunoaterii mis-
terelor di,ine ori a c"l"toriilor la cer ale sufletului nl"untrul unor coordonate (curente re-
li$ioase! ce le circumscriu manifestarea.

.ibliogra,ie selecti+%
1. I.(. Culianu, La femme cTleste et son ombre1 contribution a lOetude dOun mMthologeme
gnostiQue, Numen 2A, fasc. A (dec. 14F8!, pp. 141-234C n lima rom&n" 0emeia din
ceruri i umbra ei. Contribuie la studierea unui mitologem gnostic, n Fter in sil&is. F
9seuri despre gno' i alte studii, trad. Dan (etrescu, Corina (opescu, =ans Neumann,
introducere Eduard Iricinschi, Colirom, (Aiblioteca "Foan Cetru Culianu$!, Iai, 2312,
pp. 121-19A.
2. Daniela Dumra,", /he unpublished correspondence betNeen @go Aianchi and Foan
Cetru Culianu, in Croceedings of the `th 9AS2_FA32 Special Conference 2eligions
3istorM of 9urope and Asia, 6ucharest 23-2A Septemer, ,ol. III (Croceedings of the
Canels "/he LegacM of ,ircea 9liade. 2eligions and ,aternitM, 3ermetic Currents and
9sotericism and other contributions$!, ed. Eu$en Ciurtin, Archae&s. Studies in the
3istorM of 2eligions RFa (2313!, 6ucharest 2313, pp. 4A-123C idem., Fl carteggio @go
Aianchi e Foan Cetru Culianu1 fonte per la storiografia italiana della storia delle
religioni, Archae&s. Studies in the 3istorM of 2eligions Ra (2311!, 6ucharest 2311, fasc.
A, pp. 971-984.
A. G$o 6ianchi, /he Notion of "2eligion$ in Comparati&e 2esearch1 Selected
Croceedings of the RaF
th
Congress of the Fnternational Association for the 3istorM of
2eligions (:ome, Ar
d
-;
th
Septemer, 1443!, LO9rma di Aretschneider, :oma, 1449, 421
pp.
9. G$o 6ianchi, Croblemi di Storia delle 2eligioni, 9ditrice Studium, :oma, 147;C idem.,
AprVs ,arbourg1 -Cetit discours sur la mTthode., Numen, ;J1 (1481!, pp. 89-F;.

I&AN !"TR$ #$3IAN$( Iter in silvis. I. %seuri despre gno-(
Speci,icul rom9nesc al re+oltelor
de ?irel 6anica
A2
Nu e'ista comentarii
9ist similitudini #ntre ca'ul rom)nesc i alte micri de
protest care au loc #n acest moment #n lume4
Kiolen#ele i manifesta#iile din 6ucureti scot la i,eal" schim"ri nc" ne"nuite n statele
contemporane, i anume% muta#iile sociale profunde, derapa+ele politice au dus la o stare
de e'asperare i la descoperirea anumitor ,alori pe care oamenii le credeau p&n" acum
-pierdute., inclusi, dreptul de a protesta. Comina#ia de corup#ie, dificult"#i economice,
lieralism economic s"latic i, nu n ultimul r&nd, creterea pre#ului ,ie#ii au ar"tat c"
oamenii nc" mai au capacitatea de a se re,olta. 0firma#ia de mai sus nu este ,alail"
doar pentru :om&nia, ci pentru ansamlul #"rilor atinse de cri)".
E'ist" similitudini ntre ca)ul rom&nesc i alte mic"ri de protest care au loc n acest
moment n lumeU Da, a ndr")ni s" afirm, protestele din :om&nia au i)ucnit ca ultim
recurs n fa#a epui)"rii i ineficien#ei altor forme de e'primare a re,oltelor latente. 0r fi
,ora de -costul uman al mondiali)"rii., dup" cum se e'prima cu o do)" de cinism ine
temperat cunoscutul sociolo$ polone) Mi$mund 6auman. Caracteristica principal" a
acestui tip de re,olt" este c" ele sunt e'trem de impre,i)iile i sunt foarte rapid
populari)ate prin intermediul at&t al mass-media clasice, c&t i prin ceea ce ne-am
oinuit s" numim $eneric neS media, acestea din urm" trat&ndu-le n schim e'trem de
superficial. 5a ni,el mondial, aceste mic"ri au o cau)" multipl" $reu identificail"C ele
constituie un refu) al tipului clasic de a face politic", de a comunica politic.
/ricum, masele nu mai au acces de mult" ,reme la deci)ia democratic" efecti,",
manifest" o stare de nencredere fa#" de tot spectrul politic, iar 5e$ea s"n"t"#ii a fost doar
un prete't i un re,elator al acestei st"ri de fapt. (rotestele permit -s" ,oreasc". unor
oameni care nu mai sunt recunoscu#i n societate (pensionarii, cei cu ,enituri foarte
reduse, s"racii, chiar dac" cu,&ntul nu ne mai place n )iua de ast")i, dar i celor care sunt
diaoli)a#i i ridiculi)a#i adesea de media, $rupurile de suporteri i huli$ani sporti,i!. E
drept, orice societate comport" su$rupuri care au un $rad de ,iolen#" mai mare dec&t cel
al mediei societ"#ii B $alerii sporti,e, $rupuri mafiote sau paramilitare, celerii anarhiti
lacE locEs din /ccident etc.
AA

E'ist" un specific rom&nesc al acestor re,olteU Da, ele ne oli$" pur i simplu s" $&ndim
diferit de p&n" acum manifesta#iile urane. ?emoria lun$" a comunismului nc"
func#ionea)"% ale$erea locului nc"rcat simolic numit (ia#a Gni,ersit"#ii, recu)ita cu care
oamenii protestea)", stri$"turi, annere, diferite inscrip#ii care ne duc cu $&ndul la anii
j43. Noi nu a,em ns" fenomenul anarhiei or$ani)ate din /ccident, care i)ucnete cu
oca)ia nt&lnirilor anti$loali)are, ecolo$ie sau st&n$" e'trem". /ser,"m ns" c", ncet,
timid, ne racord"m la /ccident prin felul n care manifestan#ii se mrac", $esturile pe
care le fac n pulic sau prin cau)ele sus#inute (tan$en#ial, nemul#umirea acumulat" n
societate fa#" de proiectul :oia ?ontan"!. Este surprin)"tor i instructi, s" ,edem cum
matricea ortodo'" a reli$iei ma+oritare se manifest" i n pia#a pulic". Din recu)ita
protestului nu lipsesc lum&n"rile, coli,ele, cociu$ele, ru$"ciunile cu lacrimi n ochi, a
chiar din c&nd n c&nd i un preot (falsU ade,"ratU! mic&ndu-se de)ordonat n mul#ime.
*n fine, la -specificul na#ional. se nscriu deri,ele halucinante ale tele,i)iunilor din
:om&nia, care speculea)" emo#ia asociat" unor astfel de manifest"ri. De altfel, n lima
france)" ,eche, [meute nsemna i emo#ie, iar [meutes, n )iua de a)i, desemnea)"
manifest"ri, tulur"ri de strad" spontane i haotice, e'act ca cele din clipa de fa#".
(artea po)iti," a acestor manifesta#ii, indiferent n care parte a spectrului politic s-ar $"si
cei care comentea)" i anali)ea)" e,enimentele, se simte printre r&nduri% oamenii
mp"rt"esc un sentiment de re,i$orare democratic", dulat, ce-i drept, de unul de
n$ri+orare. :e,oltele nu sunt doar un simol de cri)", ele sunt i purt"toare ale unui
mesa+ politic puternic al celor care nu mai sunt asculta#i de institu#iile tradi#ionale.
:"m&ne ns" de ,")ut dac" aceste forme de comunicare stradale panice sau prin ,iolen#"
,or fi n#elese, decriptate i ascultate de cei care au putere de deci)ie sau nu sunt dec&t un
canal temporar de comunicare. /ric&t ar p"rea de parado'al, putem remarca o
profesionali)are democratic" a for#elor de ordine i a mi+loacelor acestora de comunicare,
precum i o racordare a manifestan#ilor la practicile de cop-Satchin$, ca mi+loc de
autore$lare a ,iolen#elor din teren.
A9
:"m&ne de ,")ut dac" acest tip de proteste nu ,or duce ns" la de$radarea unui cadru de
,ia#" de+a deteriorat i a unei economii $reu ncercate de cri)" B un cerc ,icios care ne
transform" pe noi to#i fie n ,ictime, fie n produc"tori de nemul#umiri i dolean#e care
,or treui s" fie ascultate i re)ol,ate. (ia#a Gni,ersit"#ii continu" s" fie cel mai acti, loc
memorial al :om&niei, un amplificator de mare putere al emo#iilor, spaimelor i
speran#elor noastre. JJ
#u+inte cheie% re,olte, specific, romanesc, protest, mitin$,
:aptul religios ast8i
de /cta,ian ?anea
Nu e'ista comentarii
Kolumul semnat de ?irel 6"nic" reunete te'te i studii
pulicate pe parcursul mai multor ani n re,ista 22, Dilema, Dilema Keche i Taor. *n
sine, ntre$ul demers este parte din ceea ce am putea considera drept socio-antropolo$ia
reli$iilor. 0utorul i propune s" surprind" i s" anali)e)e cele mai recente tendin#e care
pot fi -arhi,ate. n cate$oria faptului reli$ios din :om&nia contemporan"% proliferarea
fenomenului mi$ratoriu, practica pelerina+elor, apari#ia unor $ermeni de reli$ii seculare
su forma spiritualit"#ii io-eco cu accente ne't-a$e, de),oltarea f"r" precedent a unei
lo$osfere ortodo'e, tendin#ele fundamentaliste e'treme i antimoderne din unele
m"n"stiri.
(rima parte a c"r#ii (>aptul reli$ios contemporan! anali)ea)" fenomenul ,irtuali)"rii
ortodo'iei pe fondul e'pansiunii site-urilor dedicate de)aterilor i promo,"rii di,erselor
teme ortodo'e. :e)ultatulU 0scensiunea unor comunit"#i electronice, lipsite de
an$a+ament i implicare, care determin" superficiali)area mesa+ului cretin. 0 doua parte
a c"r#ii (:eli$ia n desf"urare! reunete o sum" de reporta+e reali)ate n comunit"#ile de
A7
la firul ierii, printre oamenii care -tr"iesc riturile, emo#iile i pasiunile asociate reli$iei
n cotidian.. Totodat", autorul i propune s" redea tr"irile pe care le oser," n
-societatea pelerina+ului., -acolo unde se articulea)" profund sacrul contaminant,
s"r"toarea i o liertate situat" dincolo de timpul comun.. 0 treia parte (Ce i cum mai
credem. Schi#e i note de lectur"! anali)ea)" studiile ,enite din interiorul 6/: dedicate
fenomenului seculari)"rii, pro,oc"rilor identitare ridicate de apartenen#a la Europa
institu#ionali)at". Gltima parte (Seculari)are ,s. fundamentalism! $rupea)" studii i
eseuri dedicate rela#iei cu fundamentalismul considerat drept o amenin#are pentru ordinea
societal".
JJ ?I:E5 6kNICk
JJ :eli$ia n fapt. Studii, schi#e i momente
JJ Editura EID/N,
Clu+-Napoca, 2311
in nou la !rislop. Religie( societate(
tran8i-ie
de ?irel 6anica
9 comentarii
n luna decembrie 7\:\, re&ista 22 a a&ut amabilitatea s
g'duiasc #n paginile sale tetul intitulat (elerinul de autocar i ,iitorul ortodo'iei,
?"n"stirea (rislop. 9ra &orba de fapt de o descriere foarte personal a pelerina+ului pe
care mii, poate 'eci de mii de persoane din toate colurile rii #l reali'ea' #n fiecare an
la aceast celebr mnstire din +udeul 3unedoara #n data de 7B noiembrie a fiecrui
an. Aici se gsete morm)ntul Crintelui Arsenie -Eion. Aoca -:;:\(:;B;., una dintre
cele mai fascinante i contro&ersate, #n acelai timp, figuri ale monahismului rom)nesc
contemporan. n anul acesta, ceea ce m(a interesat #n mod deosebit la re&enirea mea la
Crislop nu au fost aspectele delicate legate de -faricarea unui sf&nt. -o epresie care, #n
treact fie spus, le(a deran+at pe multe persoane cu sensibilitate religioas real, dar
care par a fi complet lipsite de orice distan#" critic" #n acest ca' etrem de comple din
punct de &edere teologic., ci mai degrab felul #n care acest pelerina+ este ilustrati&
pentru #nelegerea strii de fapt actuale a societii rom)neti, a "2om)niei profunde$,
aa cum ne place adesea s o denumim, fr a o frec&enta #ns cu ade&rat. 2)ndurile
pe care le &ei citi #n continuare sunt transcrierea puin sau deloc stili'at a notelor de
teren culese cu aceast oca'ie, #n perioada 7<(7B noiembrie 7\:7.
A8

Cea dint&i impresie la rent&lnirea cu acest loc e'traordinar, dup" doi ani de asen#".
-?ana financiar". a pelerina+ului ncepe s" se simt" p&n" n aceste locuri ndep"rtate,
pu#in frec,entate p&n" n urm" cu un deceniu. S"tenii din idilicele sate de munte Sil,au
(de Sus i de <os! au nceput s" scoat", timid, m"su#e de lemn n fa#a casei, pe care sunt
e'puse produse locale, amalate n moda -io-eco., cum cred ei c" le place or"enilor n
trecere $r"it" pe aici. ?ur"turi, ciuperci n saramur", palinc", ardei iute, papriEa f"cut"
n cas", $em de fructe de p"dure... lista poate continua. ii flori, multe flori pe care
pelerinii le cump"r" pentru a le oferi ca ofrand" la morm&ntul ("rintelui 0rsenie, un
ocean de cri)anteme de toate culorile. (u#in mai sus, spre m"n"stire, reapare tendin#a io-
eco a ,remii noastre, de data aceasta n forme sincretice. Doi tineri foarte -urani., cu
accent ucuretean, propun tot soiul de un$uente, creme i cremi#e faricate n 1ermania
i SG0, un fel de -io mondiali)at., dac" dori#i. (rintre orc"nelele frumos colorate, cu
etichete desi$n, sunt risipite mici iconi#e plastificate, pentru a da sens ntre$ii afaceri. Cu
toate c" te'tul ori$inal al un$uentelor miraculoase este redactat n $erman" sau en$le)",
denumirea comercial", scris" al"turi cu pi'ul pe o foaie de h&rtie, este una neao ro-
m&neasc". "Ar)nca ursului$, de e'emplu. Indiferent de formele n care ea se declin",
aceast" tendin#" io se amplific" de la un an la altul i am nt&lnit-o la toate pelerina+ele
pe care le-am ntreprins n ultimii ani. /rtodo'ia, cu respectul s"u pentru natur" i
sustan#a lucrurilor, promo,area unui stil de ,ia#" cump"tat, practica postului alimentar,
credin#a n e'plica#ii supraumane ale ,indec"rii olilor, s-a cominat de minune cu acest
curent proto(bio, de+a foarte tenace n :om&nia, nc" din anii j;3, c&nd re,iste ca 0lacra
l promo,au cu asiduitate.
*nc" un semn al schim"rii profunde pe care a suferit-o re$iunea% apari#ia mai multor
ceretori din partea locului, mr"ca#i modest, dar nc" foarte -tradi#ional., dac" mi este
permis" utili)area acestui cu,&nt n conte't. Nu tiu s" cereasc", nu folosesc -trucurile.
oinuite ale profesionitilor reslei. *n ochii lor se citete nc" o anumit" demnitate,
amestecat" cu sfial" i ruinea de a fi acolo, ca ultim" solu#ie e'isten#ial". ?i-ar fi pl"cut
s" n#ele$ i s" interprete) mai ine pre)en#a lor acolo, dar dialo$ul cu ei nu prea mi-a
reuit.
(oarta de intrare a ?"n"stirii (rislop. (rimele impresii% aerul miroase e'traordinar, un
amestec de lemn de foc ars n so", r"in", flori proasp"t culese, t"m&ie i alte aromate.
(lus aroma dulce, plin" de promisiuni, a ucatelor de post $"tite n cuhnia m"n"stirii. 5a
fel ca i acum doi ani, oser, c" (rislop este un loc al interdic#iilor de tot soiul, mani-
festate prin )eci de afie lipite pe arori i pe mici st&lpi indicatori, suspendate cu sfoar"
etc. Este $reu s" mpaci flu'ul pelerin, cu ,&rfuri de participare uriae, cu ri$orile ,ie#ii
monahale i pre)er,area unei incinte sacre. "Nu filmai, nu fotografiaib /recerea opritb
,nstirea e un loc de linite i pace, pstrai liniteab cinuta decentb Accesul inter'is
cu maina personal din afarb$ Dar cea mai ilustrati," comina#ie ntre interdic#ie i
liertatea de a face orice n :om&nia am nt&lnit-o n afara cur#ii m"n"stirii, acolo unde se
afla un st&lp de eton al aliment"rii cu curent electric. 5a n"l#imea ochilor pri,itorului
st"tea scris la n"l#imea ochilor pri,itorului, pe un afi 09, tras la imprimant"% "8rice
igar aprins e tm)ie adus dia&oluluib$. Iar mai sus pe st&lp, acolo unde nu se putea
AF
a+un$e dec&t cu o scar" solid", era ataat un mic panou de lemn% "Cdure de &)n'are. La
:.\\\ de metrib /el...$, aa st"tea scris pe acesta din urm". Ce-i drept, mi-am putut da sea-
ma, ca ofer, c" toate drumurile din re$iunea =a#e$ sunt n#esate la orice or" din )i i din
noapte (mai ales din noaptee! de uriae camioane cu remorc" i macara cu $hear" de o#el,
pline cu arori seculari str&ni n corsete de lan#uri $roase, aproape ca cele de ,apor. Da,
nu m" +oc cu cu,intele, pline cu arori seculari. Dar cui i mai pas" de toate acestea, at&ta
timp c&t capitalismul rom&nesc func#ionea)", cel pu#in aici, pe dealul-munte al (ris-
lopului, la foc continuuU
0cest pelerina+ este unul e'emplar pentru
n#ele$erea i oser,area noii -etici capitaliste. rom&neti i rela#iilor ntre#inute de ea cu
ortodo'ia na#ional". 0tunci c&nd afirm aceasta, m" refer nu at&t la o etic" strict definit"
teoretic, ci mai de$ra" la una e'plicit" i sistemati)at" ntr-o mul#ime de $esturi, com-
portamente, atitudini corporale. C&te,a e'emple, nt&lnite de mine de-a lun$ul peleri-
na+elor din #ar", n ultima ,reme% "oameni bogai$ (dup" cum spun optit, sfios, pelerinii
din r&ndurile de ateptare!, care, din prea plinul lor material, pre$"tesc sarmale sau
pachete cu m&ncare pentru cei pre)en#i. Sau indi,i)i ine hr"ni#i, rai n cap, cu cra,ate i
costume lucioase, $rai p&n" i-n urechi, ce-i parchea)" nonalant limu)ina $erman",
apoi se topesc n massa pelerin", re,enind peste c&te,a ore cu imense icoane ale Sf&ntului
1heor$he n ra#e. 0m dat acest e'emplu pentru c" am ndr")nit odat" s"-l ntre pe unul
dintre ei ce face cu o icoan" at&t de mare. -Centru biroul unui coleg al meu de afaceri.,
mi-a r"spuns omul scurt, dar deloc mirat. /pusul acestui tip de ntreprin)"tor% omul de
afaceri fin, ele$ant, mr"cat la cele mai mari case de mod" din /ccident. (e re,erul
hainei purta insi$na de ar$int a unui renumit clu de afaceri mondial, era nso#it de doi
odX$uar)i n ci,il, la fel de discre#i i ei. 5-am nt&lnit la (rislop, plim&ndu-se pe aleile
din +urul morm&ntului ("rintelui 0rsenie. Nu m-am putut st"p&ni s" m" ntre oare ce
$&ndete atunci c&nd se nt&lnete cu omolo$ii lui din /ccident, complet seculari)a#i,
pentru care orice referin#" la apartenen#a reli$ioas" a de,enit un suiect tauU >aptul de a
fi un ortodo' practicant, de a a,ea o p&r$hie spiritual" func#ional" nu este oare un
a,anta+U *n fine, romii -metaliferi. din satele din +urul Iaiului sau din 1ala#i, care dup"
terminarea pelerina+ului de la Iai se urc" n lu'oase limu)ine a,&nd numere de
nmatriculare de $enul "FS(RR(N@C$ sau "A8S, %NA, ,A9, A8R$ B doar c&te,a
e'emple ale unor situa#ii n care apar tensiunile latente din societate. To#i, indiferent de ti-
pul -noului capitalist. pe care-l repre)int", fac dona#ii, uneori $eneroase, ntotdeauna
discrete, m"n"stirilor, isericilor pe care le frec,entea)". Este ,ora aici de un ethos
A;
special al -reuitei n ,ia#". care traduce, dup" cum spunea antropolo$ul 1re$orX
6ateson, "epresia atitudinii afecti&e a unei culturi$, modul n care ne raport"m unii la
ceilal#i n aceste situa#ii particulare.
Kreau s" ," mai po,estesc ce,a% un episod n care o mam" (nc"! t&n"r", $en femeie(de(
afaceri(cu(A,U(R=(negru, oprete n"r",aul dispo)iti, mecanic chiar la poarta
m"n"stirii, n ciuda interdic#iilor de intrare aplicate -celorlal#i.. Ea, mama, fin", aeroic i
sal" num"rate n sute de ore, dar cu o #inut" -ortodo'". strict", de la fusta lun$" p&n" la
$le)ne, oc"ncei de piele fin" i aticu# ne$ru pe cap, nnodat nu f"r" o anumit" do)" de
cochet"rie. Din main" cooar" f"r" entu)iasm fiicele sale, ce at timid la poarta
adolescen#ei, aa cum mama o ncearc" pe cea a credin#ei. Ca toate cole$ele lor de $e-
nera#ie, cele dou" lolite poart", hTlasb, lu$i mult prea str&m#i, n total" contradic#ie cu
re$ulile fireti ale locului monahal. ?ama se acti,ea)" imediat, caut" n coul de la
poarta m"n"stirii un fel de or#-pantalon f"cut dintr-o p&n)" de doc $roas", de culoare $ri-
oarece. Dar coul de nuiele este $ol, din cau)a num"rului prea mare de pelerini, pa)nicul
se $r"ete s" aduc" altele. Dup" ce simolul de respect i peniten#" este ataat, fetele p"-
esc ncet n spatele mamei, cu ra#ele pline de -prinoase. pentru m"n"stire (a se citi
produse alimentare de a)", ce se ofer" n mod tradi#ional m"n"stirilor de c"tre pelerini i
,i)itatori!. / clarificare teoretic" a rela#iilor dintre noua -etic". a capitalismului
rom&nesc i ortodo'ie ar aduce un r"spuns la ntrearea% cine suntem noi de faptU Ce fel
de societate construim pentru ,iitorU
Destul de arupta pant" ce duce spre cimitirul m"n"stirii e urcat" ncet de o femeie n
,&rst". ?asi,", $reoaie, este spri+init" dintr-o parte de fiica d&nsei, care nu i-a motenit
ns" mama, fiind micu#", fira," chiar. 5e ntre dac" le pot a+uta, accept" cu pl"cere. 5a
(rislop se ,erific" foarte ine -miracolul. pelerina+ului, tr"s"tura ce le este caracteristic"
nc" de la nceputul cretinismului% oamenii se a+ut" unul pe altul, comunic" mai uor,
dispar teama i frica din ,ia#a real". :e,in. *n timp ce urc"m panta cu pai mici i
m"sura#i, de metronom uman, profit de oca)ie i o ntre pe femeia cea m"run#ic", 73 de
ani dup" estimarea mea, cum "a #nceput s(l caute pe Crintele$. :"spunsul, rostit ntr-
un $rai "n"#ean conser,ator, nu a fost deloc unul surprin)"tor% "Apoi nici eu, nici mama
nu l(am cunoscut, aa, personal, pe Crintele. C)nd tria, nu l(am aflat, nu a&eam cum,
doar tii cum erau timpurile acelea. %ar eu am citit cri de(ale lui, #mprumutate de la o
&ecin, apoi pe Fnternet... da, da, Fnternetul m(a a+utat foarte multb$, spune ea parc"
iluminat", dintr-o suflare. :e$ret" c" nu poate sta peste noapte la m"n"stire, din cau)a
st"rii de s"n"tate precare a mamei. (elerina+ele, n forma lor actual", constituie printre
altele un r"spuns la -democrati)area. informa#iei operate de Internet, a faptului c"
mirarea, curio)itatea, emo#ia spontan" au nceput s" circule lier, f"r" a mai fi trecute prin
-filtrul. 6isericii oficiale.
A4
(elerina+ele, mari a$re$ate umane, aund"
de episoade n care memoria -lun$". a comunismului i traumele l"sate de acesta ies la
suprafa#", ca uleiul pe ap".
6ucureti, 2F octomrie 2312, r&ndul de la pelerina+ul de hram Sf&ntul Dimitrie cel Nou.
Schim de replici ntre un $rup de pelerini, de -un" condi#ie. uran", i un domn ntre
dou" ,&rste, care a ncercat s"-i dep"easc" n interiorul r&ndului, -s se bage #n fa$,
for#&nd le$ile nescrise ale acestuia. 0 fost imediat denun#at de c"tre cei pre)en#iC nu pot
uita replica rostit" sistematic, ap"sat de c"tre un domn cu must"cioar" nea$r", ,opsit",
despre care am aflat mai t&r)iu c" este in$iner proiectant la pensie% "%rag %omnule Ne(
cunoscut (sice!, aici nu suntem la coad la carne, ca pe &remea lui Ceauescu. Aici stm
la r)nd de bun&oie s ne #nchinm la moateb$. 5un$ile ore de spaim" i de umilin#" de
atunci nu se pot uita prea uor.
(elerina+ul de la (rislop repre)int" i un haut(lieu al ,indec"rii traumelor l"sate de
a,ortul i a$resiunea practicat" asupra corpului femeii n anii 14;3, nceputul anilor
1443. (e o h&rtie am $"sit scris cu litere tremurate, nesi$ure% "0emei, nu facei a&ort,
cci a&ortul...$, totul fiind fi'at pe scoar#a unui arore. 0m surprins, cu ,oie sau nu,
discu#ii ntre femei cu ,&rsta oscil&nd ntre 73 i 87 de ani, ,enite s" se roa$e sincer
pentru "pcatul uciderii de prunci$. Gnele dintre po,estirile lor, rostite cu ,oce +oas"
celor din +ur, ca o form" de terapie, sunt imposiil de descris i fac din filmul ?, >, 7... al
lui Cristian ?un$iu doar o po,este frumoas". Gna dinte aceste femei r"nite a acceptat s"
,oreasc" cu mine. De fapt, ea era fericit" pentru c" reuise s"-i p"stre)e copilul, $ra#ie
unei nt&mpl"ri pe care ea o considera de ori$ine di,in". T&n"r" student", la nceputul
anilor j43, a fost ne,oie s" i se recolte)e nite proe iolo$ice, n ,ederea e'ecut"rii
delicatei opera#iuni, a$ra,at" de nite antecedente personale. 0sistenta, $ras", ur&t" i
neprietenoas", a introdus-o ntr-o cain" de toalet", apoi a re,enit n fu$" cu un recipient
n care "parc #nc se mai mica ce&a$, dup" cum mi spune ea cu ochii n lacrimi.
Curioas", a pri,it n"untru. >etui umani, un sac de fetui, ,ia#a rupt"-n r"d"cina ei. 0a
s-a n"scut 5uca, acum student la informatic". S" fi f"cut oare asistenta "gras i rea$
acest $est n mod delierat, didacticU Cine mai poate ti acum, dup" 23 de aniU Tot cu
ochii n lacrimi (ei, da, ce s" facem, se pl&n$e mult la pelerina+e, iar acest lucru nu-l
,edem niciodat" la TK!, un muncitor de la u)ina /ractorul spune c" -/colitoarea
6rao,., acum n construc#ie, trece chiar prin mi+locul sec#iei n care a lucrat A9 de ani.
"Fntenionat au fcut(o, domnule, intenionat, s nu mai creasc" niciodat nimic #n acel
93
locb$ Din cau)a pensiei insuficiente i a datoriilor la anc" ale copiilor, continu" nc" s"
lucre)e ntr-un atelier de ,opseluri, mi arat" m&inile colorate, cu un$hiile m&ncate p&n"-
n carne de sol,en#i. ?"rturisete c" ,ine pentru prima oar" aici la (rislop. "C)nd se
adun prea multe #n lumea #n care trim, &enim aici, s le lepdm, s uitm de ele.
Altfel nu s(ar putea tri &iaa asta, e ca supapa de la ca'anul de aburi de pe &remuri.$ *l
ascult cu aten#ie, dar nu pot s" nu oser, cum pe panta aspr" din +ur au nceput s" miune
echipe de tele,i)iune, $rupate, cameraman plus reporter. (ar nite ,&n"tori primiti,i,
numai c" n loc de suli#" i arc au camer" de luat ,ederi i microfon pentru a prinde
sen)a#ionalul. Numai c" aici sen)a#ionalul nu e'ist", este ,ora de un -concentrat de
:om&nia., un fapt social total care ni se ofer" s"-l descoperim i, mai ales, s"-l n#ele$em.
(elerina+ul n forma sa actual", dincolo de dimensiunile profunde teolo$ice, repre)int"
una dintre -reflec#iile. societ"#ii noastre n tran)i#ie, ima$inea acestuia n reli$ia
popular", din fericire nc" foarte ,ie i tenace n :om&nia. Ea, tran)i#ia, a repre)entat un
oc enorm pentru ma+oritatea concet"#enilor notri, care, cu mici e'cep#ii, "s(au regsit
peste noapte cu un enorm ciocan aplicat peste moalele capului, aruncai #ntr(un alt
sistem global, cu relaii globale$ (Claude Darnoouh!. / popula#ie care a suferit acelai
proces de -pierdere a sensului. e'isten#ei ca i occidentalii, cu toate c" sursele au fost
diferite, un fenomen social total, n sensul sociolo$ic cel mai -clasic. cu putin#". >orma#i
n alt sistem de $&ndire i de rela#ii interumane, afecta#i de o cri)" economic" ad"u$at" la
o alt" cri)", spiritual", nela#i de o clas" politic" ,enic f"r" consisten#", to#i aceti
oameni se simt pierdu#i, r"t"ci#i ntr-o e'isten#" c"reia i percep sf&ritul iolo$ic
apropiat. *n astfel de ca)uri, care sunt -politicile. de supra,ie#uire ale indi,iduluiU >ie
c"derea n melancolie, n cea mai nea$r" acedie, sinucidere chiar B nu ar fi ,ora de o
premier", istoria aund" n astfel de ca)uri atunci c&nd se termin" un ciclu i ncepe un
altul, nou, impre,i)iil B, fie ale$erea unei solu#ii spirituale, care s" uure)e sufletul, d&nd
un sens e'isten#ei. >aptul c" la Iai, 6ucureti, (rislop, dar i n alte locuri mai pu#in
faimoase s-au "tut anul acesta toate recordurile de participare spune foarte mult, ar
treui s" ne dea de $&ndit, pelerina+ul fiind o -plas" de si$uran#". pentru memrii unei
societ"#i n deri,". Ce se nt&mpl" n sufletul unui pelerin la nt&lnirea cu Sacrul, n forma
sa cea mai pur", nimeni nu poate e'plica. Dar ar treui s" ne preocupe de),oltarea f"r"
precedent a pelerina+ului, ca reac#ie a societ"#ii, simol i produs al timpului istoric precis
pe care-l tra,ers"m acum. Cu $reutate, suferind. JJ
Ius primae noctis. !ri+ilegiile se4uale ale
boierilor asupra roabelor -ignci (II)
de 0ndrei /isteanu
9 comentarii
91
n continuare din numrul precedent, publicm un capitol inedit
din noua carte a lui Andrei 8iteanu, Se'ualitate i societate. Istorie, reli$ie i literatur" *
un &olum #n pregtire pentru Editura (olirom.
d d d
*n nu,ela comentat" n prima parte a articolului, scris" de :adu :osetti (cigncua de la
ietac, 1421!, a,em de-a face cu o ecua#ie narati," corespun)"toare unei ecua#ii
e'isten#iale% "tr&nul moier conser,ator &ersus t&n"rul oier reformator, precum i
atitudinile lor referitoare la pri,ile$iile se'uale fa#" de roaele #i$"nci. 0cest tip de
scenariu se re$"sete i n alte scrieri din pro)a rom&neasc". Gn roman pulicat de
-oierul socialist. N.D. Cocea (ainul de &ia lung, 14A1! surprinde pricipalele
coordonate ale fenomenului.
1

.oierul conser+ator vs. boierul
re,ormator
Toader 0rcau, ,istiernic moldo,ean de la
+um"tatea secolului al \I\-lea, de#ine B
printre altele B un conac i o moie cu
pod$orie la Cotnari. El este o tombater
tipic", un oier retro$rad din protipendada
?oldo,ei. N.D. Cocea l descrie n mod
stereotip% el st" n iatac, n "fundul di&a(
nului$, ntre -psaltiri, ciubuce, ceasloa&e
i narghilele$. (e fiul s"u, ?anole, oierul
"a fcut pas(mi(te greeala s(l trimeat
prea de timpuriu la Caris$. Conu@ ?anole
"se #ntoarce #n ar o dat cu cei dint)i
paoptiti$ i particip" la mic"rile
re,olu#ionare de la Iai. :eformator fiind,
el se nfrunt" cu tat"l s"u retro$rad pe mo-
ti,e ideolo$ice% #i$anii treuie de)roi#i,
#"ranii treuie mpropriet"ri#i etc. Cu alte
cu,inte, bon+uristul ?anole "d de smin(
teal tradiia$ familiei i a ran$ului.
-Dreptul. se'ual al oierului asupra fete-
lor #i$"nci de pe moie nu este ini#ial asu-
mat de +unele reformator. *ns" cutuma este
#nr boier valah" re.ormist( acuarel( 1;<2
92
prea puternic" i prea ad&nc nr"d"cinat" n mentalul colecti,. 5e$endele comunit"#ii se
#es anume n +urul arhaicelor oiceiuri tradi#ionale. 1ura t&r$ului este slood" s" dea
natere la le$ende% -HConu@ ?anoleI sOa #ndrgostit de(o iganc roab] a luat(o
ibo&nic #n cas, a fcut un copil cu d)nsa i, c)nd sOa sturat i de copil i de dragostea
igncii, unii spun c a pus argaii sOo arunce cu copil cu tot #n f)nt)na prsit de la
poarta &iei. (...! ,ai cur)nd era de cre'ut c iganca ea singur se aruncase de inim
rea. (...! Gura t)rgului mai spunea c HoierulI a trimis pe lumea cealalt i alte fete, mai
de soi i mai de &i, dup ce(i btuse +oc de d)nsele$.
6a chiar i la "tr&ne#e, la peste 43 de ani, t&r$o,e#ii optesc n tain" ),onuri precum c"
oierul ?anole 0rcau i-ar face de cap% "A&ea c)te&a feticane pe l)ng d)nsul, numai
codnace de c)te doispre'ece i treispre'ece ani, ba unele i mai mici chiar, alese #ns pe
spr)ncean. (...! Cutea conu ,anole s le bat+ocoreasc, cum susineau unii] s le ia
s)ngele, ca s #ntinreasc, cum afirmau alii] s le trimeat cu picioarele #nainte, cum
or fi plecat at)tea altele din casa lui$.
0,em aici clasicul portret root al oierului (i al ei)adelei! care are -drept. de deflorare
asupra fetelor comunit"#ii i drept de ,ia#" i de moarte asupra lor. T&n"rul oier ?anole
se ndr"$ostete, ntr-ade,"r, de :ada, o fecioar" adolescent" din s"laul roilor #i$ani de
pe moia sa, dar nu ndr")nete nici m"car s" o atin$". To#i oamenii din t&r$, rom&ni i
#i$ani, o$a#i i s"raci, autorit"#i i oameni simpli, se ateapt" ca oierul s" profite de fru-
moasa :ada. 6a chiar l ndeamn" s-o fac". (&n" i i ,"taful #i$anilor este uimit de re-
#inerea acestuia% "Atunci pentru ce mai eti boierb$, se mir" acesta. Cu alte cu,inte, la ce
e un" oieria, dac" nu u)e)i de pri,ile$ii se'ualeUe Tradi#ia treuie respectat", dar B n
aceast" pri,in#" B lui ?anole i este "sil i oroare de el #nsui$. Chiar ,"taful #i$anilor
se ofer" s" i-o trimit" pe t&n"ra #i$anc"% "%ac poruncete boierul, o s i(o trimet mai pe
sear$. El l n,a#" pe oier cum s" o siluiasc"% -E&orete ua. Cune(i H:adeiI m)na #n
beregat. ei d(i poalele peste cap$.
De fapt, conu@ ?anole nici nu treuie s" o ,iole)e pe :ada. Chiar dac" iuete pe alt-
cine,a (un #i$an ro!, ea ns"i l ndeamn" pe conu@ ?anole s" o de),ir$ine)e. Korindu-
i la persoana a treia, ea l in,it" pe t&n"rul oier s"-i aro$e -dreptul. stailit de tradi#ie%
"Aoierul e stp)n. Aoierul poate s fac ce &rea din mine. Sunt roaba boierului$.
(&n" la urm", ?anole cedea)" con,en#iei $enerale i cutumei omnipotente. El este stri,it
de un mecanism mentalitar implacail, pe care ,oise s"-l e,ite, a chiar s"-l schime.
T&n"rul oier de,ine o ,ictim" a mentalit"#ii tradi#ionale. (&n" la urm", conu@ ?anole i
aro$" -dreptul. se'ual al oierului i o siluiete pe #i$anca :ada, mpotri,a dorin#ei ei
intime. Ca i tat"l s"u, ?anole de,ine, la propriu i la fi$urat, o tombater (din n$r. tfn
patTra l -Hcare-l imit"I pe tata.!.
De),ir$inarea se produce ntr-un spa#iu necon,en#ional% n -c"lc"toarea. din cram", adic"
ntr-un utoi uria, plin cu ciorchini, n care se -calc". stru$urii cu picioarele $oale.
0colo se produce "di&ina agonie a fecioarei rnite$. 0mestecul straniu de )eam" de
stru$uri, s&n$e himenal, lichid seminal i sudoare erotic" ,a produce prin fermentare
eli'irul, -,inul de ,ia#" lun$"., licoarea de tain" a lon$e,it"#ii oierului ?anole. Gn
9A
alsam cu propriet"#i stimulatoare, eufori)ante i stupefiante% "Carfumul &inului, nu
&inul, #mi ptrundea p)nOn fundul sufletului. mi uura trupul. aedeam limpede, parc
nOa fi &'ut numai cu ochii, ci cu fruntea, cu urechile, cu &)rful degetelor. Nu eram beat.
(...! Cluteam #ntrOun fel de beatitudine infinit. ei cu toate astea, contrast admirabil,
simeam cum se ridic #n mine &aluri de sntate, de euberan, de tinere.$ Gn pasa+
care merit" s" fie introdus n ,iitoarea edi#ie a c"r#ii Narcotice #n cultura rom)n.
2
Nu,ela se termin" pre,i)iil, conform clieului e'isten#ial i literar. >rumoasa #i$anc"
:ada se sinucide, arunc&ndu-se n f&nt&n". Simptom al fecioarei de)onorate.
Auguste de =eni/stein( .oieri moldoveni de rang nalt( acuarel( 1;0>


Ini-ierea erotic a ,etelor
C,asimemorialistice, c,asific#ionale, pro)ele lui :adu :osetti i N.D. Cocea, pre)entate
anterior, confirm" coordonatele morale i mentalitare ale epocii, aa cum le-am comentat
n prima parte a articolului. Gn aspect inedit apare totui n nu,ela lui :adu :osetti
(cigncua de la ietac, 1421!.
6oierul =ortopan i ordon" unei #i$"nci "tr&ne, ,"t"i#a Nastasia, s" o pre$"teasc" pe
#i$anca adolescent" 0nica pentru a face fa#" cu rio noilor ei atriu#ii se'uale% "n starea
#n care este ast'i fata, nici g)ndesc s m ating de d)nsa, dar la anul, dac H0nicaI &a
a&ea parte de #ngri+ire bun, are s fie tot ce se poate dori. Crin urmare, chiar din ast(
sear, &ei lua(o la tine #n odaie i &ei #ncepe s mi(o curei i s mi(o poleieti -..... etii
c m pricep s rspltesc munca bine fcut. La anul s(o gsesc curat, gras, cu
99
pielea ca mtasa, cu palmele i cu tlpile moi ca bumbacul] s aib trup de cucoan
mare$.
(are a fi aici descris" o reminiscen#" a unui arhaic oicei tradi#ional% pre$"tirea i ini-
#ierea se'ual" a foarte tinerelor
fete pentru a fi deflorate de
st"p&ni i pentru a le ser,i n
continuare drept "carne pentru
plcere$, cum se e'prim" chiar
:adu :osetti. >emeile "tr&ne
care le ini#iau pe fete (cum este
#i$anca Nastasia! fuseser" la
r&ndul lor ini#iate de alte femei
n,"#ate (cum este $recoaica
=ariclea!. (are a fi ,ora, dac"
nu chiar de o profesiune, cel pu-
#in de o ndeletnicire. /
ndeletnicire cu r"d"cini
orientale% "S mi(o curei i s
mi(o poleieti Hpe 0nicaI cum ai
#n&at de la chera 3ariclea s
curei i s poleieti fetele
menite pentru patul stp)nu(
lui$.
*n trecere, :adu :osetti a
aordat acest moti, i ntr-un roman istoric, plasat n secolul al \KIII-lea (Ccatele
sulgerului, 1412!, n care o roa" #i$anc" "tr&n" o pre$"tete pentru iatacul oierului pe
#i$"ncua Catrina n ,&rst" de cincispre)ece ani% "Aoieriul o poroncit mtuii Frinii s
aduc pe Catrina la curte, s(o leie, s(o spele, s(o clteasc cu ap de cimbru, s(o
#mbrace cu o cme de borangic i cu o fust curat i s(o duc #n ietacul boierului ca
s(i frece picioarele$.
*n romanul lui N.D. Cocea comentat nainte, ainul de &ia lung, umlau ),onuri prin
t&r$ c" oierul nona$enar ?anole 0rcau #ine la conac un ntre$ harem de "codnace$
mai mici de doispre)ece-treispre)ece ani. 0ceste #i$"ncue erau "alese pe spr)ncean$
din s"laul oierului i pre$"tite adec,at% -HErauI hrnite de bun seam ca g)tele la
#ndopat, fiindc toate preau fete mari #n toat puterea cu&)ntului, chipee, desgheate i
durdulii. (...! Cutea conu ,anole s le bat+ocoreasc$.
0nume n acest ca) nu apare ,reo femeie "tr&n", e'perimentat" i autoritar" (de tipul
,"t"i#ei Nastasia sau a c"m"r"i#ei Irina!, dar ea poate fi presupus" pe fundalul
nara#iunii. Cine,a treuia s" alea$" "codnacele$ i s" le pre$"teasc" pentru patul
conului ?anole. *n afar" de ini#ierea lor erotic", ele erau ndopate "ca g)tele$ ca s"
de,in" "chipee$ i "durdulii$. >iind foarte tinere, practic nite copile, ele riscau s" fie
costeli,e. De aceea preocuparea "tr&nelor #i$"nci era ca fetele selec#ionate s" de,in"
Theodore ?alerio( /igncu cu lulea( gra+ur( 1;@A
97
"grase$ (ca la :adu :osetti! sau "durdulii$ (ca la N.D. Cocea!. Este ,ora aici i de o
,eche mentalitate popular" cu aspect socio-economic ($ras" l nst"rit" &ersus sla" l
s"rman"!, dar i cu aspect estetico-erotic, care a $enerat )icale de tip "Gras i
frumoas$ sau ",)ndr ca o puni,_ Gras ca o prepeli$. Kora poetului Nichita
St"nescu, care circula n folclorul uran al anilor jF3% "mi plac femeile grase pentru c
au o mare suprafa de pupat$.
Este e,ident faptul c" "tr&nele #i$"nci e'perimentate nu se ocupau doar cu sp"larea,
mr"carea i hr"nirea tinerelor fecioare menite s" intre n -haremul. st"p&nilor. Era
,ora i de (sau mai ales de! o anumit" ini#iere se'ual". *ntr-unul dintre romanele sale
(,aidanul cu dragoste, 14AA!, pro)atorul 1.?. Mamfirescu a aordat acest moti,.
A
Nu
nt&mpl"tor, prota$onist" este "tr&na #i$anc" Safta, fost" c&nt"rea#" de taraf prin
ta,ernele de la periferia 6ucuretilor. / matroan" c&nd,a ine f"cut" i foarte frumoas",
-cu garoaf #ntre dini$, care "cunoscuse pe toi don+uanii oraului$. *n casa ei, tron&nd
"#n &)rful patului, pe c)te&a perne$, Safta B acum "tr&n" i m"t"h"loas" B pre)ida "ca o
'eitate pg)n$ un "sobor de ae$, care se aduna periodic "#n edine solemne$.
>ecioarele i ne,estele nee'perimentate din mahala ,eneau la acest soor ca s" fie ini#iate
n ale eroticii. ?erit" s" redau c&te,a pasa+e% "No&icele Hl fecioareleI i #n general toate
ne&estele tinere, ce &eneau pentru #nt)ia oar la taifas Hl soorI, erau datoare, cu sau
fr &oia lor, s se supun unui ceremonial grotesc. C)nd nu &oiau s se desbrace sin(
gure i s se epun, goale, #n mi+locul soborului de ae, #n atitudinile, una mai
scabroas ca alta, pe cari le comanda Safta, no&icele i ne&estele HtinereI erau prinse
fr &este de m)ini, rsturnate pe marginea patului, desgolite i reduse la nemicare, #n
timp ce iganca HSaftaI le desprea picioarele mult i le cerceta, #n amnunime i
epert, toate tainele trupului$.
Safta cerceta cu aten#ie p"r#ile intime ale fetei crucificate pe mar$inea patului i mai ales
"comorile i metehnele$ pe care le pre)enta ,a$inul ("fructul crud sau rscopt al
trupului descoperit$!. *n func#ie de acestea, ea primea o porecl" din partea "soborului de
ae$. (are c" a,em de-a face cu un simulacru de ceremonial de ini#iere a unei fete,
oficiat de "marea preoteas$ (#i$anca Safta!, de la care primea un nume nou de neofit".
0poi, no,icele erau chestionate n ceea ce pri,ete cunotin#ele lor se'uale i, dac"
"soborul$ se ar"ta nemul#umit, "aele$ i mai ales Safta le "#n&au meteuguri de
dragoste$% "Croastele, cari nu #nelegeau uor simplele sfaturi, erau urcate #n pat i puse
#n numeroase atitudini eplicate, #n timp ce una din tinerele to&are #mprumuta
atitudinile i uneori ritmica brbatului. Acesta era momentul ateptat, culminant,
impresionant, al ceremonialului. caele ipau o bucurie slbatic, str)nse #n +urul
patului, #n timp ce no&icea i sora competent, #n pat, #nlnuite, cu s)nii stri&ii #n
#mbriare, oficiau * g)f)ind, #ncolcindu(se, muc)ndu(se ad)nc * un act sterp dar su(
ficient de desgusttor ca s #nc)nte i s bucure ochii aprini ai spectatoarelor$.
0poi, "cu s)ngele aprins$, no,icele erau date de Safta unui fl"c"u ,ecin de mahala,
T"n"sic", "sluga birtaului$. 0cesta ducea fata n pi,ni#", ntr-un "alco& subteran$, unde
se mpreuna cu ea de-ade,"ratelea. Se producea deflorarea ritual".
98

Ini-ierea erotic a ,etelor n
&rient
(entru a reconstitui aceast"
important" cutum" se'ual", ar
treui s" apel"m la o ci,ili)a#ie
cu un alt palier de timp, ce,a
mai arhaic, i de pe un alt
meridian, ce,a mai oriental.
E,ident, mentalit"#ile i mo-
ra,urile din cadrul ci,ili)a#iei
otomane din secolele \KII-
\KIII au influen#at sustan#ial
pe cele din ci,ili)a#ia
rom&neasc" din epoc".
?a+oritatea e'emplelor date
anterior pri,ind -dreptul.
se'ual al oierilor rom&ni
asupra roaelor #i$"nci datea)"
din prima +um"tate a secolului
al \I\-lea, n epoca de
tran)i#ie de dup" perioada fa-
nariot".
*n cartea sa pri,ind "#ntocmirea religiei muhamedane$ (1F14!, Dimitrie Cantemir
comentea)" rolul +ucat de mama sultanului (&alide sultana! n ceea ce pri,ete fecioarele
care intr" n haremul monarhului. Tr"ind la Istanul ,reo dou" decenii (18;;-1843 i
184A-1F13!, Dimitrie Cantemir a cunoscut foarte ine mora,urile marilor dre$"tori turci.
Cu oca)ia celer"rii Aairamului (la sf&ritul postului de 2amadan!, notea)" Cantemir,
"toi paii i beii #ntregului imperiu$ aduceau daruri de pre# sultanului. *n prima )i a
s"r"torii reli$ioase, mama sultanului aducea n dormitorul fiului ei "o t)nr nou Hl o
fecioar"I foarte #mpodobit i #ntrec)nd pe toate Hcad&neleI #n frumusee$. 0 doua )i de
Aairam, sultanul primea de la mama sa n dar o a doua fecioar" pentru a fi deflorat". ii
principele moldo,ean adau$" urm"toarele% "Sultanul nu primete #ns t)nra dec)t dup
ce mama lui &a cerceta dac HfataI este bun, cinstit i cu mora&uri bune$
9
.
0,em aici, foarte sumar pre)entat, oiceiul oriental ca o femeie n ,&rst" i cu autoritate
s" o -cercete)e. cu aten#ie (din punct de ,edere estetic, etic i erotic! pe t&n"ra fecioar",
nainte ca aceasta s" fie dus" n dormitorul st"p&nului. Cantemir a inten#ionat s" reia i s"
amplifice suiectul ntr-un capitol intitulat %espre iitoarele sultanului. Din p"cate,
prin#ul nu a mai apucat s" redacte)e capitolul promis. Gn te't care cu si$uran#" s-ar fi
do,edit e'trem de important pentru n#ele$erea cutumelor se'uale ale sultanilor i ale
aristocra#ilor turco-$reci de la Istanul, dar i B mutatis mutandis B pe cele ale domni-
torilor i oierilor fanario#i din m"rile :om&ne.
/igncu dintr0o mahala bucuretean( gra+ur( 1;B0
9F
Dac" ,rem s" ne raport"m la o ci,ili)a#ie i mai oriental", dar i mai arhaic", ne putem
referi la informa#iile consemnate la sf&ritul secolului al \III-lea de c"l"torul ,ene#ian
?arco (olo. Este ,ora de mora,urile se'uale ale marelui mp"rat chine) Duilai =an
(1283-1249!, nepotul lui 1en$his =an. (e l&n$" cele patru ne,este oficiale, mp"ratul
chine) eneficia i de sute de fecioare, pe care le de),ir$ina, c&te ase fete n trei )ile%
"9ist o frumoas ras de ttari numii ungui care trimite #n fiecare an ,arelui 3an o
sut dintre cele mai frumoase fecioare din ara lor$
7
.
*n secolul al I\-lea, cu ,reo patru ,eacuri nainte de periplul lui ?arco (olo, "fecioare
mongole, cu s)ni delicai i co'i lungi pe spate$, erau trimise din aceeai )on" a 0siei la
6a$dad, ca s" fie deflorate de marele su,eran iahriar, dup" cum se spune n cule$erea de
po,estiri arae 8 mie i una de nopi. Dar nu despre asta este ,ora acum. ?ai important
este faptul c" =anul Duilai punea fecioarele mon$ole "s fie p'ite de ctre doamne
btr)ne, care locuiesc la palat$% "ei aceste doamne se culc #n pat cu ele Hl cu
fecioareleI spre a &edea dac nu le miroase gura i dac au trupul sntos. ei cele care
sunt frumoase, bune i sntoase #n toate cele sunt astfel puse #n slu+ba #mpratului1 timp
de trei 'ile i trei nopi, ase dintre fecioare slu+esc #mpratului #n odaia i #n patul su i
au gri+ de tot ce dorete] i el le folosete dup placul inimii$.
ii n Tiet B consemnea)" ?arco (olo B femeile "tr&ne $estionau prolema de),ir-
$in"rii fecioarelor din acea pro,incie. Este e,ident faptul c" una dintre proele la care
erau supuse fecioarele (ele treuiau s" fie "frumoase, bune i sntoase #n toate cele$!
era proa ,ir$init"#ii. Dar pentru asta nu era neap"rat necesar ca "tr&nele speciali)ate de
la palatul ?arelui =an chiar s" se culce cu fetele n pat. (roail c", n aceste condi#ii,
femeile "tr&ne le supuneau pe fecioare la anumite ini#ieri se'uale.

Cn loc de conclu8ii
Sunt relati, pu#ine reminiscen#e culturale care s" ateste e'ercitarea n spa#iul rom&nesc a
unui ius primae noctis clasic. Cele mai multe dintre ele se refer" la un posiil arhaic rol
de ini#iator se'ual al mirilor +ucat de na n noaptea nun#ii.
8
0stfel de informa#ii au
supra,ie#uit n mod miraculos (ca nite -fosile ,ii., cum le-a numit ?ircea Eliade n
14A4! n oiceiuri rituale din cadrul ceremoniei nun#ii tradi#ionale, n unele alade
populare (C)ntecul nunului! i n pro,ere de tipul "8 dat &ede naul pi'da finei$,
"naintea mirelui trece naul$ etc. *n schim sunt destule informa#ii pri,ind pri,ile$iile
erotice pe care le e'ercitau, n spa#iul rom&nesc, aa-numi#ii -"ra#i alfa$. -Drepturile.
se'uale ale domnitorului erau transferate simolic ei)adelei, oierului, dre$"torului,
,"tafului, arendaului, +up&nului, n,in$"torului (ius occupantis!, oaspetelui .a.m.d. De
aceste au)uri se'uale, dar i de formele de supra,ie#uire prin transfi$urare n epoca
modern", m" ocup n cartea la care lucre) acum, Seualitate i societate. Este ,ora de
cutume care au l"sat urme ad&nci n mentalul colecti, i care, ntr-un fel sau altul, ies i
a)i la suprafa#", manifest&ndu-se di)$ra#ios.
9;
Flustraiile cu romi din acest articol sunt din fondul 0,en 0ment)a] #i mulumesc lui
aasile Fonescu, liderul organi'aiei.
up dealuri 6 dou perspecti+e

2 comentarii
%up dealuri, scenariul i re$ia% Cristian ?un$iuC ima$inea% /le$ ?utuC n distriu#ie%
Cosmina Stratan, Cristina >lutur, Kaleriu 0ndriu#", 5umini#a 1heor$hiu, Dana Tapala$",
Doru 0na, Ion Sapdaru, Teodor CoranC film inspirat din romanele non-fic#ionale ale
Tatianei Niculescu-6ranC o produc#ie a ,obra 0ilm, UhM Not Croductions.

RDE?AN .RDI3"AN$
Radiogra,ie( nu rechi8itoriu
Gnul dintre fenomenele din ultimii ani, ,i)iil mai ales la tele,i)iunile de tiri, este c",
atunci c&nd se petrece o nenorocire, se caut" asiduu ,ino,a#ii, nainte de a se ,edea ce e
cu ,ictimele. *n plus, de ndat" ce e $"sit un poten#ial #ap isp"itor, acesta e lapidat
mediatic, f"r" a se pri,i n profun)ime la profilul s"u, nu pentru a i se acorda circumstan#e
atenunate, ci m"car pentru ca telespectatorii s" poat" n#ele$e care au fost resorturile
ac#iunilor sale.
94
Nu la fel stau lucrurile cu cel mai recent film al lui Cristian ?un$iu, %up dealuri.
Compara#ia cu practicile +urnalistice acu)atoare se datorea)" faptului c" pelicula este
inspirat" din romanele non-fic#ionale ale Tatianei Niculescu-6ran, Spo&edanie la /anacu
i Cartea !udectorilor, care au la a)" moartea unei tinere supuse unei slu+e de
-e'orci)are. n 2337. Tatiana Niculescu-6ran, la ,remea respecti," +urnalist" la AAC, a
in,esti$at nt&mplarea de la Tanacu, trec&nd dincolo de sen)a#ionalul ca)ului i pri,ind
fenomenul n profun)imea sa uman". Dei cele dou" romane nu pot fi citite ca demersuri
+urnalistice stricte, documentarea acer" care a stat la a)a lor le d" o puternic" not" de
,eridicitate.
*n %up dealuri, Cristian ?un$iu spune po,estea a dou" tinere orfane, Koichi#a i 0lina,
care se re$"sesc dup" ani ntr-o m"n"stire din ?oldo,a. 0lina se ntoarce de la munc",
din 1ermania, pentru a o lua cu ea pe Koichi#a de la m"n"stirea n care aceasta din urm"
i $"sise un ad"post. Cum Koichi#a nu e hot"r&t" nc" s" plece, ea i cere prietenei ei s"
r"m&n" o perioad" la m"n"stire, dar ri$orile monahale i haotnicia m"icu#elor o fac pe
0lina s"-i piard" cump"tul. Dup" o cri)" de ner,i n urma c"reia e internat" pentru scurt
timp n spital, 0lina se ntoarce la m"n"stire, unde ner,ii ei cedea)" din nou. Stare#ul
ncearc" s-o ndep"rte)e, dar t&n"ra nu ,rea s" plece f"r" Koichi#a. *n final, dup" ce face
scandal i d" foc unei chilii, 0lina e le$at" i supus" unei slu+e de -e'orci)are., n urma
c"reia i pierde ,ia#a, iar stare#ul i c"lu$"ri#ele sunt ridicate de poli#ie.
?un$iu arat" cu de$etul, dar nu arunc" piatra. *ntr-o societate nsetat" dup" scandal, care
aia ateapt" s"-i fie pui la dispo)i#ie #api isp"itori, cel mai uor pentru ?un$iu ar fi
fost s" scoat" n fa#" un ,ino,at pentru moartea 0linei. *ns" re$i)orul a ales s" nuan#e)e,
ntr-un re$istru eminamente uman, ,ina% de la medicul psihiatru care o e'ternea)" pre-
matur, la familia care o adoptase temporar, p&n" la stare#ul m"n"stirii. *n loc s" pun"
-:eflectorul. (titul unei emisiuni TK din perioada comunist", n care erau nfiera#i
,&n)"torii de la apro)ar care nelau la c&ntar, tinerii pletoi c"rora nu le pl"cea munca
sau mamele -denaturate. care duceau o ,ia#" promiscu"! pe unul dintre aceste persona+e
i s"-l ofere pulicului spre +udecat", ?un$iu se apropie de poten#ialii ,ino,a#i i le
scoate la lumin" detalii care nu i asol,", ci le ofer" anumite circumstan#e atenuante.
Si$ur, medicul psihiatru o trimite pe 0lina napoi la m"n"stire, recomand&ndu-i, pe l&n$"
medicamente i linite, ru$"ciuni i Sf)nta Scriptur. Dar oare ce anse de ameliorare
putea oferi un spital supraa$lomerat i sufinan#atU Si$ur, stare#ul m"n"stirii a #inut-o
le$at" pe fat" n timpul slu+elor de -e'orci)are.. Dar oare nu a trimis-o tot el la spital
atunci c&nd a a,ut prima cri)"U
>elul n care este construit persona+ul stare#ului este e'trem de interesant. (e de o parte,
nainte chiar s"-l cunoatem, ,edem la intrarea n m"n"stire un anun# care spune c"
persoanele de alt" reli$ie nu sunt ine,enite i ne atept"m la un preot i$ot. (e urm",
suntem uor nedumeri#i c&nd stare#ul cheam" imediat Sal,area dup" ce 0lina de,ine
,iolent". 0poi, atunci c&nd m"icu#ele descoper" o cruce ntr-un lemn i clamea)" o mi-
nune, preotul le taie entu)iasmul i le spune s" termine cu prostiile i s" pun" lemnul
respecti, pe foc. *n fine, -e'orcismul. n sine, dincolo de asurdul cu care l pri,im noi,
laicii, nu este dec&t ultima solu#ie, dup" ce stare#ul a ncercat n repetate r&nduri s" o
trimit" pe 0lina afar" din m"n"stire.
73
?un$iu nu se d" n l"turi de la a e'pune anumite practici haotnice din m"n"stire, dar
filmul este departe de a fi un proces intentat 6isericii /rtodo'e. *n loc s" taie n carne ,ie,
re$i)orul operea)" ntr-un re$istru mai fin, cu riscul de a p"rea nehot"r&t. *ns" ceea ce
aparent se pierde pe latura ra#ional-moral" se c&ti$" pe latura uman". %up dealuri nu
este un rechi)itoriu, ci o radio$rafie trist" a unei f&ii de umanitate. JJ


'DD3INA F#=I&!$
#ronica unei mor-i diluate
Grm"rind filmul lui Cristian ?un$iu, prima scen" care m-a f"cut s" )&mesc in,oluntar
(nu dintre cele c&te,a cu un umor c"utat! a fost cea n care m"icu#ele se pre)int" la un
orfelinat cu de-ale $urii i ofer" courile unei an$a+ate a institu#iei. Din pu#inul pe care l
au, fiindc" ,orim de o comunitate reli$ioas" n formare, nc" s"rac", iat", i fac timp i
pentru a+utorarea n"p"stui#ilor sor#ii. (roailitatea ca o astfel de scen" s" ai" loc n
:om&nia ortodo'" real", unde s"racii ofer" din pu#inul lor 6isericii, nu ,ice,ersa, se
apropie de faimosul e'emplu al maimu#ei care ate la main" la nt&mplare p&n" c&nd i
iese, cu,&nt cu cu,&nt, =amlet% nu e imposiil, dar s" fim serioie
(roail Cristian ?un$iu a internali)at prea mult criticile autohtone de dup" ?, >, 7..., i
anume c" pelicula a fost creat" pentru un pulic occidental, de parc" ar fi ,reun p"cat
capital. 0tunci, cu urm"torul film a ncercat s" mul#umeasc" n acelai timp i +uriul de la
Cannes, i pri,itorul din Kaslui. /ricine i poate proiecta atept"rile asupra lui.
Credincioii pot r"sufla uura#i (cu e'cep#ia imecilit"#ii e'treme a c&tor,a fe#e reli$ioase
care fie n-au ,")ut filmul, fie ,"d orice de$eaa!% m"icu#ele i, mai ales, liderul lor sunt
ine inten#iona#i, sensiili, dei cam m"r$ini#i i, oricum, fi$urile anticlericale sunt cel
pu#in la fel de otu)e ca ei (ca)ul doctori#ei care constat" moartea 0linei!. 0ntireli$ioii
i pot $"si propria cios,&rt" de scene ,indicati,e, cum ar fi discursul preotului despre cei
de alte credin#e. Nu lipsesc sistemul medical a c"rui meteahn" suprem" e de)interesul,
func#ionarii superficiali, rela#ia ami$u" dintre cele dou" prota$oniste, dar i amintirea
pedofilului $erman ,enit cu a+utoare pentru copii. *n sf&rit, se pare c" re$i)orul i pune
nencetat ntrearea% oare mi-a sc"pat ce,aU /are e suficient de comple'U 0 r"mas ,reun
un$hi nee'ploratU (roail acesta e moti,ul pentru care durea)" 2 ore i +um"tate. Din
prea mult" comple'itate, filmul se diluea)". *#i ,ine s" reac#ione)i ca <errX Seinfeld dup"
ce ,ede un spectacol de oper"% "%e ce trebuie s c)ni4 %ac ai ce&a de spus, spuneb$.
Ca)ul de la Tanacu a scandali)at pe un" dreptate opinia pulic". Nu foamea de
sen)a#ional, ci oroarea nud" a nt&mpl"rii a pro,ocat atitudinea $eneral" de repulsie i
71
condamnare.
?-a fi ateptat ca aceast" $ro)",ie s"-i $"seasc", n film, o contrareac#ie ,isceral", un
fior de re,olt" pe care s"-l sim#i n carne i s&n$e. *n schim, 0lina este asorit" ntr-un
,orte' sumru, ntr-o traiectorie sloN motion a fatalit"#ii din care nu mai e'ist" sc"pare.
C&nd i re,ine, n ultimele momente de dinaintea mor#ii, ar putea foarte ine s" recite
scena nun#ii cosmice din ,ioria.
Cred c" dependen#a de cartea Tatianei Niculescu-6ran are o influen#" mai de$ra" nefast"
asupra ecrani)"rilor sau punerilor n scen" ale ca)ului Tanacu. 0ordarea reportericeasc",
documentarea e'hausti," care adun" punctele de ,edere i schim" sau modulea)" pers-
pecti,a ncarc" uneori inutil drama. (roail ,om fi martorii unei relat"ri memoraile a
ororii de la Tanacu c&nd primul re$i)or, de teatru sau de film, ,a rupe definiti, cu cartea
i ,a spune r"spicat% -0sta cred eue..
Cum rolul de a,ocat al Dia,olului este in$rat, treuie s" recunosc, pe de alt" parte, c"
filmul nu mi-a displ"cut total. Nu e deloc pierdere de ,reme, fie i pentru interpetarea
celor dou" actri#e. Koichi#a, mai ales, este uneori hipnoti)ant". Scena n care m"icu#ele
sunt intero$ate de poli#iti, cu Koichi#a n prim-plan, cu tr"s"turile accentuate i ochii
imeni, de martor al unei dureri inenaraile, are ce,a din intensitatea i stilul unui talou
de El 1reco. 5a fel, sec,en#ele n care 0lina ifea)" punct cu punct prima parte din
in,entarul detaliat de p"cate din perspecti,a 6isericii /rtodo'e (ca orice om normal, a
ad"u$a eu! face to#i anii pe iletul la cinemato$raf.
Numai c" i lipsete acel $r"unte de neunie sau de asumare a unei perspecti,e proprii
care s" fac" pasul de la un film ine reali)at la unul care te &ntuie. Ca simplu spectator,
mi aduc aminte de prima reac#ie dup" ce am ,")ut %og&ille, cu tema par#ial
asem"n"toare a unei femei tinere n fa#a fanatismului i f"#"rniciei% pri,itul n $ol minute
une dup" finalul filmului i o ne,oie imperioas" de desc"rcare ner,oas", materiali)at"
prin ncletarea m&inilor pe o ,ictim" ne,ino,at", scaunul din fa#" la cinemato$raf. %up
dealuri a l"sat un soi de triste#e nel"murit", care a trecut destul de repede. JJ
#u+inte cheie% Dupa dealuri, Tanacu, perspecti,e, Cristian ?un$iu
3umile care nu comunica intre ele (o
cronica a ,ilmului Gupa dealuri*)
de 0drian Cioflanca
2 comentarii
-Dup" dealurid, filmul de+a faimos re$i)at de Cristian ?un$iu, spune o po,este
puternic", ntr-un mod discret, coerent i impresionant. >inalul este tra$ic, dar pro,ocarea
etic" a filmului ,ine din faptul c" nimeni nu $reete ma+or, m&nat de rele intenii, de
patolo$ii comportamentale, de planuri criminale, i c" fiecare are dreptate n felul lui.
72
0sta face filmul% descrie neutral lo$ici diferite dup" care se conduc oamenii n :om&nia
de ast")i B lo$ici uneori concurente, alteori paralele B i felul n care decur$ destine din
ele.
*nainte de a m" e'plica, iat" po,estea (mi permit s" de),"lui cursul naraiunii i
de)nod"m&ntul pornind de la ideea c" nu neap"rat po,estea n sine d" putere peliculei, ci
felul n care este spus" cinemato$rafic!. *n film este ,ora de dou" fete orfane, care i-au
petrecut copil"ria ntr-un orfelinat din 6&rlad i au a+uns s" se iueasc" (proail i
carnal!, dar, de la un punct ncolo, au luat-o pe c"i diferite. 0lina a plecat n 1ermania la
munc" (unde a fost n$ri+itoare, chelneri" i cine mai tie ce!, iar Koichia a apucat-o pe
drumul reli$iei, de,enind c"lu$"ri" la o m&n"stire rupt" de lume din )ona Kasluiului.
Koichia i-a $"sit cas" i familie la m&n"stirea ortodo'", unde preotul este -tatid, iar
maica stare", -mamid. 0lina se ntoarce -tulurat"d din 1ermania, aruti)at" de munc"
i m"cinat" de sin$ur"tate, pentru a o lua cu ea pe Koichia pe care nc" o iuete
pasional. 0u pl"nuit s" plece mpreun" n 1ermania i s" munceasc" pe post de
chelnerie pe un ,apor. 0lina este r","it" de iuire i $elo)ieC Koichia p"strea)" pentru
0lina doar afeciunea prieteniei. 5ucrurile o iau ra)na pe m"sur" ce 0lina descoper" c"
Koichia este total schimat" de credin" i c", n cele din urm", nici m"car nu mai
dorete s" o nsoeasc" n 1ermania. Cri)ele de furie ale 0linei sunt interpretate de
p"rintele m&n"stirii ntr-o etologie religioas( ca semne ale unui p"cat mare din trecut i
nem"rturisit. Ca remedii, sunt impuse $radual canoanele oinuite (spo,edania,
recunoaterea p"catelor, ru$"ciunile i m"t"niile! i, c&nd acestea euea)", fata este
imoili)at" pentru a fi supus" soluiei ultime% e'orci)area prin citirea ?oliftelor Sf&ntului
Kasile cel ?are. :itualul de e'orci)are conduce la moartea 0linei.
3ogica reprehensi+
*ntr-o lectur judiciar, ilustrat" n film prin ,ocea poliitilor i a medicilor, lucrurile
sunt clare% de)nod"m&ntul a fost cau)at de pri,area de liertate care a condus, pe fondul
fri$ului, a lipsirii de m&ncare i alimente, la moartea ,ictimei. Contea)" mai puin c"
0lina amenina cu sinuciderea i de,enise a$resi," cu ceilali, c" a,ea o afeciune la
pl"m&ni tratat" cu le+eritate de medici, c" a refu)at ea ns"i m&ncarea, sulim&nd o
tentati," suicidar" su forma unui post ne$ru i c", n fine, medicii de pe amulan" i-au
administrat o suprado)" de adrenalin". Conform Codului (enal, citit cu antepronunare
de poliiti i medici, cei care au participat la imoili)area fetei sunt ,ino,aii i de,in
pasiili de nchisoare.
'edicii din film le tiu pe ale lor. 0t&ta ,reme c&t 0lina nu pare a a,ea o oal" clasic", o
oal" $ra,", ci doar accese de furie i tulur"ri de comportament puse $eneric pe seama
-stresuluid, nu are rost s" fie inut" n spital, mai ales c" este cri)" de locuri i de dot"ri.
>ilmul arat" o situaie clasic" n spitalele din :om&nia, unde adesea se pun dia$nostice
pre)umti,e, f"r" confirm"ri paraclinice detaliate, i se administrea)" medicamentaie
intuiti,, pe a)" de ncercare B eecJsucces. Indolena, incompetena i aro$ana
a$resi," din lumea medical" au chipuri n film, doar c" nu su forma unor caricaturi
completamente detestaile. ?edicii au dreptatea lor i te con+ur" s" pacti)e)i cu ei c&nd
spun 0lina are o prolem" care nu merit" s" fie tratat" ntr-un spital. Nimeni nu nele$e
7A
c" fata are ne,oie de asisten" medical" i psiholo$ic" de finee, calificat". (reotul
oser," corect c" -nu toate olile sunt la oase i la carned, dar, mai departe, n condiiile
n care medicina i societatea nu ofer" o soluie, -dia$nosticuld i -remediuld sunt
e'trase din re$istrul reli$ios.
*ntr-o lectur seculari8at B pe care filmul o anticipea)" din reaciile presei la ca)ul
Tanacu, din care se inspir", i pe care o face dificil", complic&nd lucrurile B e'plicaia
utili)ea)" o sociolo$ie ,ul$ar" a reli$iei. 5a prima ,edere, filmul pare o po,este clasic"
despre napoiere, s"r"cie i oscurantism modern. Tra$edia se nt&mpl" ntr-unul din
polurile s"r"ciei din :om&nia B +udeul Kaslui, ?oldo,a B n care, s-ar spune,
superstiiile fac ra,a$ii, ortodo'ismul nereformat a+un$&nd s" se comine cu practici
p"$&ne i $estic" sociopat". 0adar, o nou" confirmare a discursului orientalist care face
ca Estul rom&nesc, adic" ?oldo,a, s" +oace rol de t"r&m al napoierii materiale i
spirituale.
3ogica religioas
*ns" Cristian ?un$iu se ferete cu mare $ri+" de stereotipuri i simplific"ri. /amenii din
film, oamenii m&n"stirii, nu sunt mai s"raci dec&t ma+oritatea rom&nilor, proail nici cu
mult mai superstiioi, prolemele lor sunt proleme comune, doar c" $rila lor de
interpretare este dat" de lo$ica intern" specific" microcosmului n care tr"iesc% o
m&n"stire ortodo'". 0ltfel, o m&n"stire ortodo'" oinuit". (ractica e'orci)"rii din film
respect" canonul recunoscut de 6/: (lectura ru$"ciunilor specifice i stropirea cu
a$hia)m"!, cu e'cepia pri,"rii de liertate i de alimente. ("rintele spune la un moment
dat n faa poliitilor c" fata a fost le$at" pentru a o mpiedica s"-i fac" r"u, la fel cum
ar fi f"cut i un medic% -("i dac" se d"de cu capul de p"rei i era s"-i deie foc cum s"
n-o le$"m. i la spital o le$at-o. (f! Nu mor oamenii de la nite ru$"ciuni i nici de la
le$at, s" tii matale.(f! ?atale c&nd dai o doctorie cu de-a sila la un copchil ca s"-l
t"m"duieti, cumf (f! >ata asta tot ca un copchil era. (f! Nici pe altcine,a nu a,e s"
ai" $ri+" di d&nsa.d
Dialo$ul de la final dintre poliiti i preotJmaici este un punct esenial al filmului,
ilustr&nd diferenele dintre lo$ica reli$ioas" i lo$ica reprehensi,", +udiciar" sau
secular". Koichia, c"lu$"ria care s-a iuit c&nd,a cu 0lina, dar apoi pri,ete totul ca pe
un p"cat, repre)int" ,ocea dintre, persona+ul care translea)" mereu. 0n$a+at" ntr-un
e'erciiu de pro)elitism pe l&n$" 0lina, a+un$e s" ia distan" de normele reli$ioase c&nd
prietenia i le$ea sunt nc"lcate.
/ricum, n film, m&n"stirea nu este descris" ca un loc al radicalismului e'cepional i al
practicilor e'centrice. 0par elemente din discursul ortodo'ist, reproaile, dar mai
de$ra" comune n mediile reli$ioase din :om&nia% tonul antioccidental ((reotul%
-/ccidentul cam o pierdut el dreapta credin". Nu mai are nimica sf&nt.dC -(isti t"t sunt
numai dro$uri. (&n" nici iserica nu mai este cum era ea o dat" s" fie.d!C critica
liert"ilor se'uale (-*n numele liert"ii totul e permis. C"s"torii arai cu arai,
fimei cu fimei. (f! Eu sunt pentru toleran", dar cu m"sur".d!C se$re$aionism reli$ios
(-(entru un drept credincios i s" intri ntr-o iseric" care nu e ortodo'" e p"catd!C
79
cau)alit"i ficti,e n e'plicarea patolo$iilor sociale i indi,iduale etc.
Nici inta e'orcismului, 0lina, nu este ar"tat" ca marcat" de o patolo$ie $ra," (c" ar
suferi de schi)ofrenie se poate doar "nui! i nici ca ascun)&nd un secret $ra, i murdar,
care, de),"luit la urm", ar e'plica totul (traume din trecut pot fi, iar"i, doar $hicite!. *n
pri,ina tehnicii cinemato$rafice, Cristian ?un$iu e,it" ima$inarul sen)aionalist al
filmelor despre e'orci)"ri% nu apar $ros-planuri cu chipuri transfi$urate, oloroseli
ininteli$iile n ,reo lim" apus" sau le,itaii ne,erosimile. 0lina este doar posedat" de
furie, at&ta doar c" n $ramatica reli$ioas" furia poate nsemna lucr"tura necuratului.
3ogica politic( in absentia
*n -Dup" dealurid nu apare nici o fi$ur" a r"ului, nici un chip patiular m&nat de rele
intenii i ,i)iuni aerante. Nimeni nu $reete ma+or i nu apare ca ?arele Kino,at.
S"r"cia oamenilor nu nseamn" i mi)erie moral". Totui, toi $reesc minor, dar
suficient pentru mecanismul infernal care se declanea)". ?edicii nu i fac treaa p&n"
la cap"t, familia care a,ea $ri+" de orfana 0lina, prea preocupat" de ani, nu pricepe
nimic i deci nu poate a+uta, poliitii acu)" nainte de a cerceta, maicile se complac n
i$noran", urm&ndu-l ancilar pe preot, iar preotul duce dincolo de limite imperati,ul
sal,"rii din p"cat, nc"lc&nd re$ulile aran+amentului ci,il modern. Tra$edia, cu pro,ocare
ei etic", ,ine cu disproporia dintre ponderea minor" a $reelilor i $ra,itatea
consecinelor.
0$enii r"ului nu apar n efi$ie i, parado'al, r"ul este comis n po,este tocmai din cau)a
fricii de r"u. (reotul spune c" nu are ce,a cu 0lina, ci cu dia,olul care s-a aciuat n trupul
fetei, iar se,eritatea supliciului la care o supune i $r"ete moartea. ?edicii denun"
practicile arare de la m&n"stire, dar i$nor" propriile ,ino,"ii. (oliitii cad n capcana
ipote)ei aparente, cercet&nd doar o ile$alitate i o cate$orie de responsaili dintr-un ir
mult mai cuprin)"tor.
Interesant este c" logica politic nu apare e'plicit n film. Dar tocmai aceast" asen" are
semnificaie politic". / ntrea$" lume care consum" pasiuni i io$rafii altunde,a nu
e'ist" pentru oamenii din po,este. (entru cele dou" orfane i pentru lumea m&n"stirii
statul cu instituiile sale nu e'ist" sau, oricum, este otu) i neputincios. /piunile de
sal,are luate n calcul B ,iaa ntru credin", e'ilul economic n 1ermania B nu au ,reun
resort politic i arat" aa tocmai pentru c" politicul nu are nimic de propus, nimic de
oferit, nici o direcie de urmat rele,ant" pentru ei.
0senei politicului i corespunde i o asen" a socialului. 5umile descrise n film,
autarhice, nchise, cu lo$ici autosuficiente (lumea reli$ioas", lumea medical", lumea
poliiei, lumea ci,il"!, nu au un spaiu comun al comunic"rii i acomod"rii. >iecare
tr"iete n lumea lui f"r" s"-l priceap" pe cel"lalt. >iecare din aceste lumi construiete
$noseolo$ii specifice, mapea)" n mod propriu distriuia inelui i a r"ului, in,entea)"
cau)alit"i, stailete norme i ima$inea)" remedii (ca model de anali)" recomand
e'celenta carte a lui Stephen Dern, 0 Cultural =istorX of CausalitX!. C&nd iau le$"tura
una cu alta, nu e'ist" o lim" comun a$reat" de dialo$. C&nd se in,oc" unii pe alii B
77
c&nd, de e'emplu, medicul i cere pacientului s" se roa$e pentru a se ,indeca sau c&nd
preotul spune c" a f"cut ce a f"cut pentru c" medicii nu au f"cut ce treuiau s" fac" B
ndeplinesc doar $esturi de e'comunicare a responsailit"i.
(e scurt, neputina politicului i asena socialului B acestea sunt eecuri ale :om&niei
despre care ,orete discret i ap"sat filmul lui Cristian ?un$iu.

&amenii nimnui
de Nihaela ?iroiu
7 comentarii
Articolul acesta este inspirat din ecrani'area personali'at de
ctre Cristian ,ungiu -Dup" dealuri. a crii /atianei Niculescu(Aran Spo,edanie la
Tanacu.
Eti o femeie t&n"r". 0i crescut la o cas" de copii, unde,a n +udeul Kaslui, polul
rom&nesc al s"r"ciei. ?ama s-a descotorosit de tine fiindc" nici nu a ,rut s" e'iti. Nu
a,ea cum i cu ce te crete, dar a silit-o %ecretul ``\_:;`` i lipsa anilor ca s"
pl"teasc" pe cine,a s" ncalce le$ea i s" -scape. de tine. Tat"l t"u s-a descotorosit de
mama ndat" ce a aflat c" e ns"rcinat".
Creti ntr-un c"min de copii tare ur&t i s"r"c"cios. Ce,a de m&ncare mai ai. 5a coal"
mer$i. 0i chiar i o diri$int" de trea". Dar ai un suflet de c"prioar" speriat". Eti a
nim"nui, la fel ca toi copiii din +urul t"u. Nici ei nu sunt r"i, dar sunt s"raci i sin$uri.
5&n$" tine crete o alt" fat", la fel de speriat", dar cu o for" de s"l"ticiune. K" a,ei
una pe alta. Ea te ndr"$ete de)n"d"+duit-apocaliptic% dac" nu te are pe tine, e nimic i
nimeni. Kiaa se $olete de orice n"de+de. Tu eti limanul ei.
C&nd se termin" dreptul la traiul colecti, de supra,ieuire, fiecare dintre ,oi e pe cont
propriu. Ea pleac" n 1ermania s" ," fac" un rost. Tu i caui o ,ieioar" cu un pic de
c"ldur" sufleteasc". 0le$i s" tr"ieti ntr-o comunitate unit" n de)n"de+dea n societate
(c"ci cea care te ,ede este prea s"rac" material i comunitar!, n stat (fiindc" acesta este
asistenial pentru afaceri i liertarian pentru am"r&ii sorii! i n 6iseric" (fiindc" este
totui instituie i are destule pe cap n afara ,oastr", a "stora ai nim"nui!. Dar ai n"de+de
n Dumne)eu, sin$urul liman al celor f"r" de liman. Ei proail $enul -pup"toarelor de
moate. pe care noi, cei educai i raionali, l dispreuim ironic. Te aciue)i l&n$" -?a-
mi. (o stare" ad-hoc!, -Tati. (un pr"uit al e'-industriei socialiste, cu identitatea i
78
sperana profesional" distruse, con,ertit n stare haotnic! i l&n$" c&te,a surori la fel ca
tine sau fu$ite din "taia pumnilor dr"$"stoi ai -alesului inimii.. 0i familia ta ntru
Domnul. Gna la mar$ine de lume mirean" i la mar$ine de 6iseric". E fri$, dar ,"
nc"l)ii m&inile cu cartofi fieri. E ntuneric, dar feele ,oastre dau nc" o dat" lumina
lum&n"rilor. Kocea ta de,ine mai cald" dec&t ,atra c&nd poi s" spui% -Tatie.. i tati ,"
ocrotete, do+enete, ndrum", pedepsete c&nd $reii, aa cum face tat"l dup" care ai
t&n+it. i-am neles starea de martie f"r" curent, la ,atra soei, cur"&nd cartofi fierini
n postul (atelui. 0m neles-o din copil"ria mea transil,an". i-am retr"it-o. Dar
de)n"de+dea de a fi a nim"nui, nu. ?ai mult, acum -predicile. mele principale pleac" de
la autonomia personal" n +urul c"reia mi construiesc anali)ele de teorie politic", etic"
politic" i ideolo$ii de la n"limea faptului c", spre deoseire de tine, eu am a,ut anse
n ,ia". Nu am s" renun la ,aloarea mea cadru de $ri+a sau de mila ta, aa, fiindc" te-
am ,")ut ima$inat" pe ecran dup" ce te citisem n cartea Tatianei Niculescu-6ran. *nainte
de lectura Spo&edaniei la /anacu nu nelesesem despre tine nimic altce,a, din
mediati)area morii prietenei tale, dec&t c" eti o fanatic" primiti," ntre ali fanatici
primiti,i. Karianta c" eti fanatic" mi con,enea ce,a mai mult n ne)druncinarea
dra$ului meu fa" de unicitatea pur" a ,alorii autonomiei personale. i acum cred, la fel
de ne)druncinat, c", oric&t de ai nim"nui suntem sau suntei, cu autonomia e mai $reu,
dar lierul aritru r"m&ne.
Tatiana Niculescu-6ran nu a urmat calea -confra#ilor. ei +urnaliti. 0 ,enit s" ,"
nelea$" i a scris ca s" ne fac" s" ," nele$em. 0 reuit n mod e'emplar, dup" p"rerea
mea. Cristian ?un$iu a urmat-o, po,estindu-," n ima$ini, n stilul lui, fascinat de
prieteniile ntre femei (,e)i i filmul ? luni, > sptm)ni i 7 'ile!. Cosmina Stratan a
de,enit tu, aa cum Cristina >lutur a de,enit 0lina (Irina! cea plecat" ntre str"ini s" ,"
caute un rost. Gnul pe care tu nu l-ai ,rut, pe care ai ales s" nu l ai. Era prea t&r)iu s" i
iei lumea-n cap fiindc" tr"iai de+a n mica ta familie p"m&nteasc" n care ," a,eai unii pe
alii. Nu mai erai ai nim"nui i, n plus, simeai c" ," ,e$hea)" Tat"l suprem. Despre
noi ceilali, oamenii cui,a, cei care a,em acces s" ne ,"ic"rim pulic (de ce nu, odat" ce
nemulumirea este cea mai e'tins" e'perien" omeneasc"! i care ne putem trata
prolemele psihice i fi)ice altfel dec&t prin mortific"ri ale trupului i sufletului, nu a,eai
de unde s" tii. Nu a,eai de unde n,"a alternati,e mai fle'iile, mai umaniste ale
moralei, la fel ca muli ali rom&ni. Kolens-nolens, ei suprapun morala cu ceea ce scrie n
c"rile unor c"lu$"ri care au ales retra$erea din lumesc i austeritatea asolut", postu-
l&ndu-i modul de a e'ista ca sin$urul moral ,alid. Gnii dintre acetia sunt autorii
c"rilor care conin lista p"catelor care treuie m"rturisite i urmate de penitene $rele
sau de renunarea complet" la ideea c" poi de,eni demn (mai ales demn"! de m&ntuire.
5ectura ndrept"rilor pentru spo,edanie este tra$ic-comic" n filmul lui ?un$iu i
totodat" e sin$ura scen" n care spectatorii r&d pur i simplu, elierai de $ri+a c" au ,reo
ans" s" ncerce s" scape de p"cat. :ar i este dat s" e'perimente)i sensurile neaoe ale
fundamentalismului ca atunci c&nd faci lectura c"rilor c"lu$"reti populare despre p"cat,
spo,edanie i peniten". (orunca $eneral" a acestora pare s" fie% -(iei Satan"e., fa" cu
orice ispit" a ucuriei de a tr"i n ordinea lumeasc". ?oartea real" a Irinei i cea filmat" a
0linei, pro,ocat" de deci)ia ine intenionat" a lui -Tati., e'ecutat" cu mil" i $ri+" de
patru -surori. (c"ci iadul e pa,at cu cele mai une intenii! este de fapt consecina unei
7F
,ino,"ii morale colecti,e. >ata aceasta, nd"r"tnic", derutat", nepotri,it" cu lumea n
care sin$ura liertate este supunerea, i pierde minile fiindc" nu ,rea s" se resemne)e s"
i piard" sin$urul liman, personificat de prietena ei. Krea s" fie a cui,a, s" ai" un sens
al apartenenei pe care, n e+enia $erman", nu l-a $"sit. C&nd clachea)" psihic este
trimis" ntr-un spital n care medicii sunt i ei miloi, dar neputincioi n faa mulimii
ca)urilor i puin"t"ii resurselor. C&nd a recidi,at ,iolent nu i-a mai r"mas dec&t fu$a
sau resemnarea n faa unei morale inuman de se,ere, din care iertarea i l&ndeea lui
Iisus par s" lipseasc". >rica de dia,ol a c&ti$at n faa reli$iei iuirii. Noi, ceilali,
tr"itori n lume i cunosc"tori ai sensurilor morale ale seculari)"rii, p"rem s" fi euat
proporional n faa celor de care proail c" nu ne pas", odat" ce nu am $"sit o cale s"
fim i limanul lor. Cred c" morala po,etii de %up dealuri este aceea c" suntem foarte
sterili n cumsec"denia noastr", c" manifest"m o cru)ime iresponsail" fa" de oamenii
nim"nui, n consecina milosteniei noastre. Nu este ne,oie s" i e'orci)"m p&n" la
moarte. E desul c" nu ne pas" eficient de e'istena i interesele lor. JJ
#ri8a educa-iei religioase
de ?irel 6anica
1 comentariu
n anul 7\\< am publicat un tet intitulat Cri)a icoanelor, o
reacie la marile de'bateri din mass(media -inclu')nd i spaiul &irtual. pe care le(a
declanat pre'ena icoanelor #n slile de curs. ncercam s sugere' atunci faptul c
aceast cri' poate fi perceput -i. ca un efect al interaciunii &iolente dintre religie i
modernitate, #n general, i nu doar opera unui grup restr)ns de oameni, organi'aii etc.
/ot cu acea oca'ie a&ansasem ideea c astfel de cri'e se &or repeta, de fiecare dac c)nd
&or fi puse #n discuie "certitudinile morale$ ce stau la ba'a societii sau repre'entarea
social a religiei ca matrice a identitii naionale.
Dac" icoanele pre)ente n s"lile de clas" ridicau prolema transmiterii ,i)uale a unei
tradi#ii reli$ioase, actuala cri)", a manualelor colare de reli$ie, pare a fi ce,a mai com-
plicat". Dincolo de scandalul mediatic, dincolo de pre,i)iila polari)are a taerelor sau
de t"cerea -mediat". a 6isericii, e'ist" c&te,a elemente de noutate fa#" de anii preceden#i.
Koi ncerca s" aorde) suiectul a,&nd ca -fir rou. afirma#ia urm"toare% orice Tradi#ie
reli$ioas" plasea)" n centrul aten#iei transmiterea unor te'te, do$me, credin#e, a unui
mod de ,ia#", la urma urmei. (rolema pred"rii reli$iei n coal" aduce n discu#ie
prolema sociali)"rii reli$ioase a copiilorC a anali)a -predarea reli$iei. nseamn" ce,a
mai mult dec&t a simpati)a cu \ sau Y sau a ne re,olta n fa#a unor citate scoase din
7;
manualul de reli$ie (de multe ori au)i,, rupte din conte'tul $eneral, dar aceasta este de+a
o alt" po,este!.
Discu#ia pulic" ar treui s" dea natere unei de)ateri serioase cu pri,ire la tradiia i
istoricul pred"rii reli$iei, con#inutul i modalitatea peda$o$ic" de transmitere a unei
materii cu totul i cu totul speciale. ii, foarte important, ar treui s" se ia n calcul
confi$ura#ia social", economic" i istoric" din acel moment. Koi separa n dou" domenii
principale modalitatea de aordare% educa#ia reli$ioas" n modernitate i sociali)area
reli$ioas" a tinerilor.

"duca-ia religioas
E'perien#a altor #"ri europene cu pri,ire la predarea reli$iei n coal", indiferent de
ni,elul de studii, a ar"tat foarte clar c" orice de)atere pe suiect se transform" rapid ntr-
un ade,"rat -c&mp de "t"lie.. Dup" o perioad" de apri$e dispute, se a+un$e fie la
separarea complet" a -reli$iosului. de pro$rama colar", la o opo)i#ie perpetu", de u)ur"
sau la compromisuri fra$ile. 0n$lia, Canada, Italia B tot at&tea e'emple care ar treui
anali)ate i detaliate de cei care au un cu,&nt n aceast" de)atere. 0stfel, se poate ,edea
cum con#inutul n,"#"m&ntului reli$ios treuie definit n func#ie de destinatarul acestuia%
,&rst", finalitate (pro)elitism, sociali)are reli$ioas", formare de personal reli$ios!, $en i
clas" social". S" )"o,im pu#in asupra acestui ultim aspect de $en i clas" social". Cei
mai ,ocali oponen#i ai actualelor manuale colare i ai pred"rii reli$iei apar#in clasei
sociale de mi+loc% -corporatiti., intelectuali, clasa de mi+loc compus" din oameni care au
c"l"torit mult i au e'perien#a toleran#ei interconfesionale do&ndite n e'teriorul
:om&niei. "A dori ca fiica_fiul s aib liber alegere #n pri&ina religiei$ B este o
afirma#ie pe care o pute#i au)i adesea n conte't, reac#ie la starea de fapt de pe teren, din
sala de clas" mai e'act% profesori de reli$ie f"r" cultur" teolo$ic" i ,oca#ie peda$o$ic",
metode de predare prost alese, i$norarea sau chiar minimali)area altor tradi#ii i culturi
reli$ioase etc.
Cred c" acesta este -elementul de noutate. al actualei cri)e le$ate de pre)en#a reli$iei n
spa#iul pulic fa#" de cea din 233F% apari#ia unei clase de mi+loc seculari)at" prin e'pe-
rien#ele sale directe de munc", ,ia#", trainin$uri unde se face elo$iul toleran#ei, al CS2-
ului (-Corporate Social 2esponsibilitM.! i al unei conduite de munc" eficiente. 0ceast"
nou" -clas" de mi+loc. accept" mult mai $reu mesa+ele i morala tradi#ional" a reli$iei.
Epoca ru$"ciunii nger, #ngeraul meu n,"#ate de la unica de la #ar" a apus. (entru ei, o
no#iune central" este aceea de respect al unei confesiuni, al unui indi,id diferit B lucru
$reu de n#eles pentru o societate nc" foarte conser,atoare, cum este cea rom&neasc".
Diferen#a social" s-a transformat ntr-una indi,idual", prin ncorporarea ,alorilor re-
li$ioase ale $rupului.
Tot istoria :om&niei ne-a ar"tat c", de fiecare dat" c&nd -modernitatea. a c"utat s" fie
impus" de la un alt centru dec&t cel autohton, au ap"rut tensiuni n ntre$ corpul social.
Gn ade,"r cunoscut, dar care treuie readus la lumin" n acest conte't% m"rile :om&ne nu
74
au cunoscut -mar$inali)area. impus" 6isericii de Epoca 5uminilor, ci doar pe aceea,
a$resi," i imediat", a comunismului. Ce nseamn" acest lucruU 6isericile, catolic" i
protestant", i-au dat repede seama, odat" cu trecerea timpului, c" n,"#"m&ntul reli$ios
nu mai poate fi doar reli$ios, ci presupune transform"ri profunde cu pri,ire la locul i ro-
lul acestuia n societate. Aiserica 8rtodo 2om)n a mers pe un alt model istoric de
-coaitare., i anume acela al Simfoniei 6i)antine. Gn model func#ional, dar care acum
i arat" limitele, tocmai din cau)a ultimelor e,olu#ii sociale. :oadele educa#iei reli$ioase
de p&n" acum se ,"d pe teren, pentru cine are ochi i, mai ales, un",oin#" s" le ,ad". >ie
c" este ,ora de participarea la ,ia#a litur$ic" oinuit" sau de marile pelerina+e, $esturile
rituale ale tinerilor care au urmat cursuri de reli$ie n coal" sunt mult mai -contiente.
dec&t cele ale p"rin#ilor i unicilor iei#i din comunism, cultura lor teolo$ic" de a)" este
nc" precar" i perfectiil", dar e'ist".
5a fel ca i n alte #"ri europene, oiecti,ul final al cursurilor de reli$ie nu este acela de a
forma -profesioniti. ai ritualului sau automate de recitat ru$"ciuni. ?i)a este de a a,ea
cet"#eni cu o cultur" reli$ioas" func#ional", deschis" spre alte ori)onturi, dar contien#i de
propria identitate, capail" s" perpetue)e caracterul -cretin. (cu $hilimelele necesare! al
societ"#ii noastre n cultura $loal". (entru moment, am impresia c" nici 6iserica
(6isericile, mai e'act, din :om&nia!, nici atle#ii i profesionitii protestului din ta"ra
cealalt" nu par pe deplin contien#i de nsemn"tatea pe termen lun$ a pred"rii reli$iei.

Sociali8area religioas
*n lima+ul de a)" al sociolo$iei, sociali)area presupune achi)i#ia i -interiori)area. unor
moduri de a $&ndi, ,alori, norme i conduite. (entru unul dintre p"rin#ii disciplinei, E.
DurEheim, reli$ia, transmisia normelor i tradi#iilor reli$ioase +oac" un rol fundamental n
construc#ia unei contiin#e colecti,e i transmiterea acesteia ntre $enera#ii. 0t&t c&t mi-
am putut da seama n discu#iile mele de pe -teren., discu#ii purtate cu p"rin#i a,&nd copii
de ,&rst" colar", acetia doreau participarea la orele de reli$ie nu at&t din profunde
con,in$eri reli$ioase, c&t mai ales din $ri+a de a -nscrie. copilul ntr-o lo$ic" a
transmiterii unei memorii reli$ioase lun$i, a furni)"rii cunotin#elor de a)" necesare la
marile ceremonii rituale (nunt", nmorm&ntare etc.!, ce -se face i nu se face. i, adesea,
reli$ia n#eleas" ca ultim recurs, -depana+. spiritual n situa#ii e'isten#iale dificile. Ce-i
drept, erau oameni cu ,enituri modeste i pre$"tire profesional" redus", opusul pe unde,a
ai -corporatitilor. e,oca#i mai sus. 0+un$em astfel la un alt punct esen#ial al actualei
cri)e% transmiterea cunotin#elor reli$ioase prin intermediul unor cursuriJmanuale
asem"n"toare cu cele din pre)ent i-a atins limitele. Ea, transmiterea -clasic"., se ,ede
83
acum pus" la ndoial" de un mediu ncon+ur"tor concuren#ial, care pri,ile$ia)"
ra#ionalitatea tehnic", eficacitatea i importan#a le$itim"rii profesionale. -/sesia
eficacit"#ii. care &ntuie de ani uni /ccidentul (post!industrial i hipermodern a nceput
s" ai" adep#i sinceri i n unele medii din :om&nia. Ea se mpac" $reu cu -etica orto-
do'". a muncii i a e'isten#ei, n $eneral, pe care unii dintre p"rin#i cred c" o re$"sesc n
actualele manuale colare. 0r fi multe de spus.
ii pentru c" tot ,eni ,ora de ortodo'ie, ma+oritara ortodo'ie, poate c" ar mai treui
suliniat faptul c" transmisia cunotin#elor reli$ioase n interiorul acestei confesiuni se
f"cea n interiorul comunit"#ii, prin comunitate. /r, din cau)e pe care nu le ,om detalia
aici (emi$ra#ie, m"tr&nire accentuat", s"r"cie cronic"! a cam disp"rut comunitatea care
s" -dule)e. coala, stricta participare la slu+ele reli$ioase nefiind suficient" din acest
punct de ,edere.

#e ar mai ,i de spus
Cum se nt&mpl" adesea n situa#ii asem"n"toare, se ateapt" de fiecare dat" solu#ii
definiti,e de re)ol,are a -prolemei., chiar dac" to#i cei implica#i tiu prea ine c" ele nu
e'ist".
*n +oc este ns"i responsailitatea statelor, nu doar a 6isericilor. 5a urma urmei, statul are
responsailitatea de a-i pre$"ti cet"#enii s" tr"iasc" mpreun", n acelai spa#iu, indiferent
de con,in$erileJdi,er$en#ele reli$ioase i morale ale cet"#enilor s"i.
E'perien#ele anterioare ale altor #"ri au ar"tat c" tentati,ele de a introduce n n-
,"#"m&ntul pulic pro$rame reli$ioase cu deschidere -epistemic". a altor reli$ii i tradi#ii
reli$ioase, altele dec&t cea ma+oritar", sau no#iuni de istorie a reli$iilor au nt&lnit o foarte
puternic" re)isten#". Nu ,"d de ce lucrurile s-ar nt&mpla altfel n :om&nia. Dar acest fapt
nu nseamn" c" acest e'periment nu ar merita s" fie ncercat, fie i la scar" redus".
:"m&ne n continuare n aer prolema selec#iei personalului didactic al orelor de reli$ie.
>erindu-m" de p"catul $enerali)"rii, este tiut faptul c" de multe ori ele sunt sus#inute de
persoane f"r" har i f"r" aptitudini peda$o$iceC fiind pri,ite ca un fel de -cenu"rese. ale
curriculei, orele acestea at&t de speciale nu se ucur" de tratamentul i aten#ia cu,enite.
(ersonal, refu) s" cred c" este uor de aordat suiectul paraolelor din Noul /estament,
s" )icem, atunci c&nd tu ca profesor nu contienti)e)i i nu asumi con#inutul acestora n
,ia#a cotidian". Dar aceasta este de+a alt" po,este.
*n fine, poate c" ar treui ca la discu#ie s" fie ,i)ate (sau in,itate s" participe, dup" ca)! i
repre)entan#i ai altor 6iserici i culte, altele dec&t cel ortodo'. Dincolo de o necesar"
e$alitate de tratament, unii dintre contestatari ar descoperi cu uimire faptul c" intoleran#a
ma+orit"#ii, real" sau presupus", p"lete n fa#a unor e'emple trase din manualele
-celuilalt.. Cu c&t a,em mai multe e'emple de aordare a modernit"#ii reli$ioase i a
81
efectelor acesteia, cu at&t mai uor ne ,a fi s" n#ele$em ,iitorul. 0l manualelor de reli$ie
i nu numai.
http%JJSSS.oEian.roJcarte-21FA83;-dumne)eu-la-ru'elles-reli$ia-in-spatiul-pulic-
european.html
Internetul( oglind i umbr a lumii reale
de ?irel 6anica
2 comentarii
Cartea Menoiei Niculi#" constituie o a)" solid" de
plecare, de la care se pot construi o mul#ime de studii referitoare la reli$ia dinJn spa#iul
,irtual.
0a cum se nt&mpl" adesea pe pia#a produc#iei intelectuale din :om&nia, c"r#i serioase,
care marchea)" ade,"rate +aloane n domeniul lor de specialitate, trec neoser,ate sau cel
mult comentate de un cerc restr&ns de -specialiti., no#iune i$ienic" i neimplicant" cu
care se e,acuea)" rapid competen#ele din spa#iul pulic, n timp ce na,ele amiral ale
editurilor rom&neti promo,ea)" a$resi, studii pe suiecte u)ate, dar cu pri)" la pulic.
(o,estea nu este nou", ea ,a continua dup" le$i dictate doar de ilan#ul contail, dar
merit" totui reamintit".
*n lo$ica de mai sus se nscrie i ,olumul intitulat (sihosociolo$ia comunit"#ilor ,irtuale
reli$ioase, autor Menoia Niculi#", ap"rut de relati, pu#in" ,reme la Editura Institutul
European din Iai. Editur" care, n treac"t fie spus, cum memoria traumatic" a lui
decemrie 14;4 a &ntuit sf&ritul anului trecut, a editat n 233F cartea ?emoria colecti,"
a lui ?aurice =alSachs, sociolo$ france) mort la 6uchenSald n 1497, un studiu
fundamental pentru n#ele$erea modului cum ne amintim, apari#ie care a trecut complet
neoser,at".
Menoia Niculi#" este doctor n sociolo$ie, cu preocup"ri anterioare n domeniul
psihosociolo$iei or$ani)a#iilor, psiholo$ia ,&rstelor i a creati,it"#ii, lector doctor B unde
anume nu ni se spune n fru$ala pastil" io$rafic" de la nceput, dar oracolul uni,ersal
numit 1oo$le d" semne c" la Institutul Teolo$ic 0d,entist din 6ucureti. *nclin s" cred c"
aceast" apartenen#" institu#ional" este corect", deoarece din te't transpare o anumit"
distan#" i, de ce nu, e$alitate de tratament fa#" de reli$ia ortodo'" ma+oritar" n
82
:om&nia, pre)ent" masi, pe Internet. Inten#ia autorului, clar formulat" nc" de la nceput,
este aceea de a e'plora i descrie comunit"#ile reli$ioase ,irtuale de lim" rom&n" -prin
identificarea i descrierea principalelor lor caracteristici referitoare la structur", form" i
con#inut.. Gn scop ami#ios, #in&nd cont de amploarea e'traordinar" pe care a luat-o
reli$ia pe Internet, site-urile -rom&neti. cu aceast" tem" fiind doar un strop de ap" ntr-
un ocean ,irtual, desi$ur. 5a finalului studiului se mai $"sete i o tipolo$ie a acestor
comunit"#i, o ncercare de a trasa un profil al memrilor care le ntre#in i le populea)",
precum i un model al atitudinilor fa#" de reli$ie al acestora n ,ia#a online i cea offline.
Iat", ca i eroii din asme, omul modern a a+uns s" ai" dou" ,ie#i, ce se cer atent
anali)ate din punct de ,edere al practicii reli$ioase B nu, nu este nicio o umr" de ironie
n cu,intele de mai sus. /iecti,ul ultim al c"r#ii, asumat cu o c"utat" modestie, este
acela de -a plasa c&te,a repere care s" delimite)e comunit"#ile ,irtuale reli$ioase de
lim" rom&n" pe harta ,ast" a spa#iului social $")duit de re#eaua $loal".. ii chiar este
ur$ent s" se nt&mple acest lucru, deoarece n :om&nia e'ist" o lips" acut" de studii i
lucr"ri n domeniul spa#iilor ,irtuale, n ciuda num"rului imens de site-uri i lo$uri cu
con#inut reli$ios. (ersonal, pot cita doar capitolul intitulat /rtodoci online, din e'celenta
carte a cercet"toarei Iuliana Cono,ici, /rtodo'ia n :om&nia postcomunist".
:econstruc#ia unei identit"#i pulice, Editura EiEon, Clu+, 2334, pentru a ilustra o anali)"
a pre)en#ei reli$iei pe Internet.
Con#inutul lucr"rii, structurat n nou" mari capitole, este unul -clasic. (n m"sura n care
acest termen poate fi asociat unui domeniu at&t de nou, desi$ur!, inspirat n mare parte de
lucr"rile americane din domeniu. 0stfel, cercet"tori ,i)ionari, ca SherrX TurEle,
pre,edeau n lucr"ri de pionierat ap"rute la +um"tatea anilor j43 apari#ia unor noi forme
de identitate a indi,i)ilor pierdu#i n fa#a ecranului. Sunt aduse n discu#ie dimensiunile
sociale ale comunit"#ilor reli$ioase ,irtuale, modul de func#ionare a acestora, felul n care
se formea)" i se staili)ea)" di,erse ritualuri ,irtuale, desi$ur, dar cu coresponden#" n
,ia#a real". S" ne oprim o clip" la anali)a desi$n-ului comunit"#ilor reli$ioase ,irtuale.
Interfa#a cu utili)atorul contriuie la crearea unei repre)ent"ri mentale a comunit"#ii
reli$ioase, urm"rindu-se crearea unor facilit"#i pentru utili)atorii cu mai pu#ine ailit"#i
informatice sau, pur i simplu, spirit de orientare n noua lume ,irtual". Tot desi$nul site-
ului contriuie la construc#ia unei identit"#i ,irtuale, dar efecti,e, a utili)atorilor
permanen#i, constitui#i ntr-o comunitate. >ie c" este ,ora de desi$n, descrierea tipurilor
de mesa+e reli$ioase, rolul clerului sau transmisia autorit"#ii, studiul d-nei Niculi#" arat"
c&t de $reu este s" ncadre)i acest nou fenomen (reli$ie ,irtual" sau reli$ia din spa#iul
,irtualU Bo dilem" epistemolo$ic" fundamental"!, aflat la intersec#ia oiectului de studiu
al mai multor discipline, de la sociolo$ia reli$iilor la cea a psiholo$iei sociale.
8A
0utoarea nu a,ansea)" te)e definiti,e,
ci prefer" mai de$ra" o manier" descripti," de pre)entare a imensului teren de cercetare
care-i st" la dispo)i#ie. /rdonarea re)ultatelor produce tipolo$ii interesante, cum ar fi, de
pild", ncercarea de tipolo$ie a comunit"#ilor ,irtuale% comunit"#i )ise de -nt"rire.,
comunit"#i -reformatoare., comunit"#i ale -luptei pentru 0de,"r. i comunit"#i -f"r"
frontiere.. Contrar aparen#elor, liertatea asolut" ce pare a caracteri)a $eneric Internetul
este rar re$"sit" i n r&ndul comunit"#ilor reli$ioase ,irtuale, -opiniile di,er$ente sunt
descura+ate i propunerile de schimare sunt pri,ite ca amenin#"ri e'terne. Credin#ele i
con,in$erile func#ionea)" ca un )id de delimitare n fa#a celorlal#i., notea)" Menoia
Niculi#".
Care ar fi caracteristicile principale ale comunit"#ilor reli$ioase de lima rom&n"U /pinia
autorului este c", dincolo de dimensiunile do$matice ma+ore (ele nu sunt numite e'plicit,
dar sunt esen#iale, dup" cum putem cu to#ii "nui, ntre comunit"#ile -ortodo'e. i cele
neoprotestante!, comunit"#ile ,irtuale rom&neti sunt mai de$ra" simple ca form" de
comunicare, cu o dinamic" a comunic"rii sc")ut", compensat", n schim, crede autorul,
de ni,elul ridicat de implicare a utili)atorilor n elaorarea mesa+elor, materialelor sau
comentariilor postate. 5umea ,irtual" este in,ersul lumii reale, +ocurile de autoritate nu
mai respect" re$ulile cu care ne-am oinuit% ini#iati,a apar#ine n mare m"sur" laicilor,
iar -puterea. propriu-)is" este la dispo)i#ia unei noi cate$orii informale de lideri, cei care
administrea)" i moderea)" comunicarea, aplic&nd re$ulamente de func#ionare i de
re)ol,are a conflictelor dup" re$uli care nu se re$"sesc ntotdeauna n ,ia#a reli$ioas"
real".
89
5umea ,irtual" este una n care comunicarea ntre memrii aceleiai comunit"#i
electronice este mai direct" i mai rela'at" dec&t n ,ia#a real". Dar aceasta se nt&mpl"
doar n interiorul propriilor $rani#e ,irtuale, fiind completat", cite), -cu ostilitate sau
dispre# fa#" de alte orient"ri, considerate eretice. Inclusi,ismul HsicI sau pluralismul
reli$ios sunt sla repre)entate..
Defectele c"r#ii nu sunt foarte numeroase, dar ele e'ist". 0 men#iona n primul r&nd
ilio$rafia utili)at", doar an$lo-sa'on", precum i un mod de construc#ie a ar$umenta#iei
i de redactare foarte ri$id, tip articol ISI, nou" fata mor$ana a uni,ersitarilor rom&ni de
toate culorile i calirele. 5a urma urmei, este ,ora de o prolem" de traducere a unei
forme de cunoatere tiin#ific"% cum s" aplici
ntr-un spa#iu rom&nesc p&n" acum imun la astfel de tentati,e formule, metode i principii
de redactare ,erificate doar ntr-un mediu al supraproduc#iei intelectuale i tiin#ificeU
Cum s" adapte)i lima en$le)" a articolului de specialitate, arid" i c&t se poate de
tehnic", la fle'iilitatea plin" de nuan#e nel"toare a limii rom&neU Cred c" aici st"
principala sl"iciune a acestei c"r#i% autorul ar fi treuit s"-i forme)e -din mers. un stil
de redactare mai personal, care s" anule)e nepl"cuta sen)a#ie de copX-paste a $&ndirii
americane din domeniul sociolo$iei i psiholo$iei ,irtualului.
Dincolo de toate acestea, cartea Menoiei Niculi#" constituie o a)" solid" de plecare, de
la care se pot construi o mul#ime de studii referitoare la reli$ia dinJn spa#iul ,irtual. Chiar
dac" ar$umenta#ia folosit" nu este prea ndr")nea#", iar dimensiunea teolo$ic" parado'al"
a prolemei este inten#ionat trecut" su t"cere, lucrarea are meritul de a staili anumite
ali)e n ,iitorC este un studiu de care este imposiil s" nu #ii cont, nu doar ca cercet"tor,
dar i ca pasionat al faptului reli$ios contemporan, inclusi, n formele sale cele mai
prolematice, cum ar fi, de e'emplu, e'plo)ia fundamentalismelor de tot soiul. 5ucrarea,
n ansamlul s"u, i ,a atin$e oiecti,ul i poate ,a putea fi mai ine receptat" i
n#eleas" aia atunci c&nd i al#i cercet"tori, la fel de dornici de noi domenii de studiu, ,or
decide s" studie)e uni,ersul ,irtual, at&t de familiar, dar at&t de necunoscut... JJ
JJ MEN/6I0 NICG5Imk
Recursul la religie% practica pelerinajelor
n Rom9nia contemporan
de ?irel 6anica
7 comentarii
87
Succesul neateptat al pelerina+elor din ultimii ani
rm)ne #n continuare misterios, martor al unei tradiii care nu doar a supra&ieuit sub
comunism, ci mai mult, a tiut s se plie'e suplu pe cerinele modernitii.
*ntre 13 i 18 octomrie, oraul Iai este $a)da celui mai mare pelerina+ din :om&nia
contemporan", derulat la moatele Sfintei Cu,ioase (arasche,a. >enomenul pelerina+ului
a luat o mare amploare n :om&nia n ultimul deceniu, chiar i anale e'cursii n circuit
cu autocare nchiriate sunt calificate de c"tre or$ani)atori, laici n marea lor ma+oritate, ca
fiind -pelerina+e.. St&lpii de curent electric din +urul (atriarhiei sunt plini de anun#uri
editate ne$li+ent, care propun pelerina+e la m"n"stiri, iar metroul ucuretean, la r&ndul
s"u, $")duiete n prea+ma s"r"torilor reclame a$resi,e pentru -mara Sf&nt"., ha$ial&cul
modern f"c&nd cas" un" cu pulicitatea pentru canapele e'tensiile sau re,iste de
scandal. (elerina+ul de la Iai este ns" unul special, fiind pe unde,a o paradi$m" a
pelerina+ului modern. (e l&n$" aspectele teolo$ice, sociolo$ice sau antropolo$ice
concentrate acolo, pe teren, mul#imea pelerin" de la Iai constituie o ima$ine la scar"
redus" a :om&niei anului 2311% o #ar" derutat", s"rac", cu sate depopulate i mutilate
profund de mi$ra#ie. / #ar" care se chinuie s" mai cread" n ce,a, recursul la reli$ie fiind
nu un tratament paleati,, ci mai de$ra" o solu#ie spiritual" pre,i)iil". *n r&ndurile
urm"toare nu mi propun s" pre)int dimensiunile psiholo$ice ale e'perien#elor reli$ioase
e'treme, acest fapt fiind oricum una dintre pietrele de ncercare ale antropolo$iei reli$iei
ast")i (apud :en[ 1othoni, (il$rims and Tra,elers in Search of the =olX, (eter 5an$,
2313!. Sau, ntr-un alt re$istru, dac" el este sau nu ine -or$ani)at., or$ani)area, una
reuit" a acestuia constituindu-se ntr-o ade,"rat" osesie at&t pentru autorit"#ile locale
implicate, c&t i pentru 6iseric". Nu, scopul meu este unul mult mai simplu% ,reau doar s"
redau cr&mpeie, fr&nturi de ,ia#" din acest mare pu))le reli$ios numit -pelerina+..
R9ndul de ateptare
88
(rima impresie pe care #i-o las" Iaiul n aceste )ile (celera sen)a#ie de intrare pe teren,
cum o numesc antropolo$ii! este una olfacti,". *n aer plutete un miros de usuioc, flori
de toamn" (alo#i ntre$i de cri)anteme sunt deplasa#i nencetat n pas aler$"tor de c"tre
,&n)"torii amulan#i, de teama poli#iei!, t"m&ie i alte aromate arse $r"it, cear" de la
lum&n"rile $alene ca oasele sfin#ilor. 0tunci c&nd te apropii de r&nd se mai adau$" i
mirosul amestecat al mul#imii, de la naftalina hainelor de piele uscate, parc" minerali)ate,
ale #"ranilor ,eni#i din satele ?oldo,ei, p&n" la fine parfumuri fran#u)eti ale unor
doamne ele$ante, dar de o anumit" ,&rst", ce-i drept, ,enite acolo s" li se mai ierte o parte
dintre p"catele tinere#ilor.
Spre deoseire de pelerina+ul catolic, cu o spa#ialitate i temporalitate ampl", pelerina+ul
ortodo' este comprimat su forma unui r&nd de ateptare, teriil" pro" fi)ic" i
spiritual". :&ndul (sau coada, un termen care nu place n $eneral or$ani)atorilor, oare din
moti,e le$ate de memoria comunismuluiU! constituie coloana ,erteral" a pelerina+ului
de la Iai. ?ai e'act, este ,ora despre mii de oameni care stau ncolona#i de-a lun$ul
unui traseu dinainte stailit, ncon+ura#i de $arduri metalice de culoare alastr". 1ardurile
<andarmeriei, cele pe care le putem ,edea de altfel la mai toate e,enimentele pulice cu
poten#ial din :om&nia. Num"rul e'act al pelerinilor poate fi cu $reu "nuit. Cifre
impresionante sunt a,ansate an de an, de re$ul" mai mari dec&t cele din anii preceden#i,
cu toate c" realitatea de pe teren este $r"itoare. Doar +andarmii i ?itropolia ?oldo,ei
pot estima c&t de c&t popula#ia pelerin", primii pe a)a timpului de ateptare i a
-pachetelor. de pelerini nirate de-a lun$ul str")ilor, ?itropolia prin num"rul de icoane
mici distriuite $ratuit celor care s-au nchinat la racl". Se naintea)" $reu, chinuitor de
ncet uneori, su soare, ,&nt, ploaie, fri$. De-a lun$ul $ardurilor se plim" cu pas lent,
m"surat, +andarmul. Nu ,oi face o od" a <andarmului rom&n, dar treuie spus c" de el
depinde efecti, n acest moment una func#ionare a acestui microsistem social care este
r&ndul de ateptareC e ascultat, adulat, temut i chiar detestat de multe ori, mai ales de
c&nd moda electoral" a momentului impune aducerea la Iai, cu autocarul, a popula#iei
suurane (la propriu! din comunele limitrofe ale oraului 6ucureti. 0ceast" mass"
pestri#" i prea pu#in spiritual" are un alt raport cu for#ele de ordine de la Iai, nencet&nd
s" le pro,oace inten#ionat, ca la stadion. Interesant de oser,at i cum, prin contactul
direct cu mul#imea pelerinilor, +andarmii se transform" i ei treptat. 0 ndr")ni s" spun
c" de,in mai calmi, mai n#elep#i, uneori d&nd i sfaturi spirituale, chiar acolo unde nu te-
ai atepta. -:&ndul face pelerinul., spunea duios un colos de 123 de Eilo$rame unei
domnioare ner"d"toareC prote+at de ploaia rece de toamn" de un impermeail ca)on,
pare i mai masi, dec&t este n realitate. Celera simfonie i)antin" a le$"turii dintre
6iseric" i Stat trece acum oli$atoriu prin ra#ul ,&n+os al <andarmeriei.
:&ndul are propria sa ,ia#", el respir", se str&n$e, se desface, n func#ie de condi#iile
atmosferice, de starea de ooseal" a pelerinilor, de orele din )i i din noapte. ?i s-a
nt&mplat s" ,"d de mai multe ori de-a lun$ul timpului cum reac#ionea)" :&ndul la
,enirea ploii, de e'emplu% se scot rapid umrele, p"turi i impermeaile din rucsac i
$eant", prelate de plastic sunt #inute deasupra capetelor, ca nite stea$uri transparente ale
,ictoriei mpotri,a for#elor naturii. /amenii se str&n$ unul n cel"lalt, copiii fiind cel mai
ine prote+a#i, aurii cal)i ai respira#iei indi,iduale se topesc ntr-unul sin$ur. :&ndul se
clatin", re)ist", de,ine un loc ,iu. Interesant este de ,")ut cum reac#ionea)" el la ,enirea
8F
oamenilor politici, a parlamentarilor, cum sunt ei denumi#i $eneric aici, la Iai. 5a fel,
orice tele,i)iune de pe teren de,ine (rote,eu. (ersonalit"#ile politice care conduc
:om&nia lochea)" naintarea implacail" a pelerinilor spre sfintele moate aa cum un
ara+ ad-hoc ar loca un r&u de munte s"-i urme)e cur$erea spre mare. *n acele
momente, :&ndul este tensionat, un amestec ciudat de m&nie i resemnare mioritic".
Seam"n" cu o m"m"li$" $ata s" e'plode)e, un Decemrie 14;4 n miniatur". *n toate
ca)urile, ns", se formea)" o stare de comuniune e'traordinar", aproape imposiil de
re$"sit n ,ia#a cotidian". Suntem departe de ima$inea mul#imii care -mer$e la Doamnen-
Doamnen pentru c"-i place mersul n patru lae., dup" cum se e'prima recent, ironic, un
cunoscut intelectual rom&n. :&ndul nu poate fi n#eles dac" nu ale$i s" fii parte din el, fie
i pentru c&te,a ore. Sau dac" nu iueti oamenii, pur i simplu. Iar la Iai, mersul n
coate i $enunchi pur i simplu nu e'ist", el fiind pre)ent n Transil,ania ca o e'tensie a
influen#elor mariale catolice.

#omer-ul religios
/rice ,i)itator al oraului Iai, pelerin sau turist, nu poate s" nu oser,e omnipre)en#a
comer#ului reli$ios sau, mai ine )is, a oiectelor le$ate ntr-un fel sau altul de ,ia#a
reli$ioas" i cea de cult. 5a urma urmei, ideea de pelerina+ este intim le$at" de cea a
circula#iei anilor, nc" din perioada de nceput a cretinismului. ?ai t&r)iu, locuri
cunoscute de cult, ca :oma, Santia$o de Compostela, ?untele 0thos, au primit de-a
lun$ul ,remii oolul financiar al pelerinilor, au ncura+at constant comer#ul cu oiecte
sacre. 0ceasta s-a nt&mplat nu doar din considerente financiare, ci i pentru c" $estul de
a face comer# ntr-un loc de pelerina+ este o parte dintr-un anumit -$eniu al locului., un
fapt care-i confer" o amprent" inconfundail".
5a Iai, comer#ul reli$ios este concentrat n mai multe puncte sensiile. Standuri de
dimensiuni mai mari sau mai mici se re$"sesc pe aleea principal" din curtea ?itropoliei,
amplasate -strate$ic. de-a lun$ul r&ndului de pelerini, ma+oritatea comercian#ilor
8;
re$"sindu-se la poalele colinei unde este ridicat" Catedrala ?itropolitan" din Iai (n
treac"t fie spus, cea mai mare iseric" din :om&nia!, acolo unde se afl" po)i#ionat" n
$eo$rafia sacr" a locului -p&lnia. prin care se scur$ afar" din r&nd pelerinii care tocmai
au trecut prin fa#a raclei. Gn spa#iu ine ales, acolo detenta spiritual" este ma'im",
oamenii sunt rela'a#i i )&mitori, eliera#i de teama suprem" a pelerinului, aceea c"
r&ndul de ateptare este at&t de mare i isto,itor nc&t nu ,or putea re)ista p&n" la cap"t.
Demonul de)n"de+dii este cel mai mare duman al pelerinului.
?a+oritatea pr","lioarelor cu oiecte reli$ioase au suspendate deasupra standurilor
propriu-)ise ecuri imense, aa-)is economice, dar dintre acelea cu lumin" al", crud",
cump"rate la pre# mic din an$roul Europa. Cele care nu sunt ranate la o pri)" de re#ea
posed" propriile $eneratoare electrice pe en)in". C&nd se las" noaptea, se aude doar
)um)etul constant al $eneratoarelor, atmosfera $eneral" o amintete pe cea dintr-un sat de
,acan#" opt)ecist, toat" lumea pare s" cunoasc" i s" salute pe toat" lumea. (ri,esc
standurile i sunt uimit de rapiditatea cu care r"spunde lumea micilor edituri de profil
-trendurilor. din domeniu. E'emplu% moartea ("rintelui 0rsenie (apacioc (iulie 2311! a
a,ut ca re)ultat apari#ia mai multor ,olume care-i sunt dedicate, ca i cum acesta ar fi fost
-canoni)at. ad-hoc, n afara 6isericii. / $ra" specific" modernit"#ii n care tr"im, n care
democrati)area mi+loacelor de tip"rit, e'isten#a unei -lo$osfere ortodo'e. care refu)"
par#ial sau total autoritatea 6isericii oficiale, plus emo#ia faptului imediat, dulat" de
interese financiare, duc la scurtcircuitarea mecanismelor arhaice de transmitere a Tradi#iei
reli$ioase. >i$ura trist" a lui Dan (uric pare c" s-a mai r"rit de pe tarae, dup" ce timp de
doi ani a fost liderul incontestail al ,&n)"rilorC la fel i literatura conspira#ionist"
dedicat" cipurilor, 0pocalipsei postmoderne, paapoartelor iometrice etc. 0u oosit
editorii sau e'ist" o pia#" i pentru aa ce,a, acum saturat" de ofert"U
>iecare an are lotul s"u de -nout"#i. n domeniu. 0nul acesta ar fi ,ora de pahare i c"ni
a,&nd inscrip#ionate ima$ini ale Sfintei (arasche,aC se pare c" se ,&nd foarte ine, n
ciuda aparentei incompatiilit"#i ntre ima$inea sacr" i lumeasca utili)are a paharelor cu
pricina. Contactul cu sacrul repre)entat de racl" i una sa utili)are dup" terminarea
pelerina+ului continu" s" ,&nd" di,erse oiecte% un stand al unei m"n"stiri propune un
-atic atins pe Sf&ntul 5uca al Crimeii., precum i pernu#e rodate manual cu chipul
Sfintei (arasche,a. -Nu se murd"resc, nu se spal" cu alte rufe, nu se duc la nas., spune
m"icu#a care le ,inde cui ,rea s" o asculte. 5a prima ,edere, toate aceste lucruri pot st&rni
)&mete su#iri pe chipul omului seculari)at al )ilelor noastre. Ele ,erific" ns" faptul c",
n spatele no#iunii dificile de -sacru., e'ist" oiecte reperaile, pe care antropolo$ia le
poate utili)a n studiul ritualurilor reli$ioase. Din acest punct de ,edere, pelerina+ul de la
Iai repre)int" un ade,"rat paradis pentru oricine ,rea s" n#elea$" func#ionarea reli$iei n
modernitate, precum i transform"rile suferite de c"tre aceasta.
*n fine, c&te,a cu,inte despre standul ?"n"stirii (etru Kod". Da, celera ?"n"stire (etru
Kod", ,&rf de lance al conser,atorismului monahal din :om&nia, oiectul at&tor
contro,erse n ultima ,reme. De departe, standul s"u este cel mai interesant dintre toate.
Dou" m"icu#e timide ,indeau ceaiuri, nt"ritoare pentru copii, tincturi, lo#iuni, un$uente
io, toate preparate inte$ral din plante, atent amalate n orcane de plastic sau sticle cu o
form" special". Dar ce mi-a re#inut cel mai mult aten#ia este arti)anatul m"n"stirii, tot
84
felul de $en#i de um"r i sumane confec#ionate manual, un fel de -ic ortodo'. pentru
toate $usturile i u)unarele. Gnele dintre aceste oiecte erau at&t de fine i de ine
lucrate, nc&t cred c" i-ar fi $"sit locul oric&nd ntr-un ma$a)in de mod" pari)ian cu taif.
Numai c" acolo ar fi fost poate de A3 de ori mai scumpe, iar ori$inea lor umil" ar fi dat"
uit"rii. *n acea mare de oiecte reli$ioase Eitsch i made in China, m"icu#ele de la (etru
Kod" ser,eau o lec#ie de simplitate i de un $ust, pe care Tradi#ia o secret" n mod
natural, aa cum alina produce mierea. Din p"cate, ele erau cam sin$urele n aceast"
situa#ie. Treuia s" ,ede#i icoanele chine)eti pe nuan#e de mo, mr"cate n cadre de
-r"in" natural"....
'edia i pelerinii
(ro TK, 19 octomrie, +urnalul de la ora 14.33, ma'im" audien#". Se ncepe uor, ,ocea i
ima$inea lucrea)" sentimentul, arat" r&ndul, laud" ateptarea. -/ )i inecu,&ntat".,
proclam" susur&nd din coardele ,ocale crainica ,edet" a postului. (lou" cu ima$ini de
"tr&ne, capete plecate, durere i emo#ie prins" pe ,ideo. Numai c" aceasta din urm" nu
prea se transmite pe ecran, totul are deci un aer Eitsch. / femeie pl&n$e. -De ce
pl&n$e#iU. - ntrea" empatic reporterul de pe teren. -(l&n$ pentru c" am un copil plecat
n 0f$anistan., r"spunde femeia. T"ietur" scurt" din monta+, pau)". -Dup" o )i
emo#ionant", pelerinii au mers la sarmale, s-au mp"r#it 87.333., apoi pre,i)iile ima$ini
cu mul)eala de la pelerina+e, la mp"r#irea sarmalelor, care nici m"car nu a e'istat, dar
asta este de+a o alt" po,este, le$at" de -dramatur$ia. tirilor din :om&nia.
0ntena 1, 19 octomrie, +urnalul de la ora 14.33. -0mintiri cu ultimii ani., st" scris
mare pe anda anun# plasat" n +osul ecranului. (lou" cu formule pioase% -uurare n
suflet, oamenii se roa$" n lacrimi pentru alinare, au nfruntat fri$ul i ploaia, ore ntre$i
de ateptare.. Dac" n primul ca) dimensiunea dramatic" era ntruchipat" de "t"lia
pentru sarmale, n cel de-al doilea accentul este pus pe comer#ul de pelerina+, ideea fiind
aceea c", dei sunt s"raci, pelerinii cheltuiesc i ultimii ani pe oiecte inutile, dar cu
nc"rc"tur" mai mult ma$ic" dec&t reli$ioas". Interesant de oser,at este ns" faptul c",
pe teren, oamenii se comport" foarte diferit ,is-o-,is de camerele de filmat. Gnii dintre ei
nu ,or s" le ,ad", spun c" tele,i)iunile in,entea)" scandal acolo unde el nu e'ist". 0l#ii le
F3
caut" cu frene)ie, ,or s" se ,ad" inter,ie,a#i, s" ai" o do,ad" ca au fost acolo, n fa#a
,ecinilor, prietenilor, memrilor de familie.

& distribu-ie de sarmale
Trei maini cu numere de Sucea,a. ?aini oosite, cu mul#i Eilometri la ord, oprite
unde,a la mar$inea r&ndului de ateptare, su ochiul se,er al +andarmilor. /cupan#ii
repet" osesi, faptul c" au ,enit mpreun" cu preotul lor din sat, ce-i face i el imediat
apari#ia, dintr-o alt" main", ce,a mai str"lucitoare. T&n"r, acti,, cu ochelari cu ram" fin",
dac" nu l-a fi ,")ut n acel cadru insolit a fi cre)ut c" este ,ora de un responsail de
(: la o mare multina#ional". 0flu c" sunt de unde,a de la #ar" i au ,enit aici pentru c"
-aa este oiceiul pe la noi.. >emeile din $rup se acti,ea)" imediat, cuprinse de o
ferilitate specific" nun#ilor sau altor ceremonii ale satului. / echip" a unei tele,i)iuni
comerciale, care d"dea t&rcole prin mpre+urimi, sare pe e,eniment, spre marea ucurie a
preotului cel t&n"r. Chiupurile (,asele! de copt sarmale sunt impresionante% ne$re, din
ceramic" de ?ar$inea, capacul este copt la $ur" mpreun" cu un o# de m"m"li$" nea$r",
pentru etanei)are deplin", un ade,"rat produit de terroir, cum ar spune france)ii. Sunt
filmate ndelun$ chiupurile, aproape linse de oiecti,ul camerei. 0tunci c&nd ncepe
distriu#ia efecti," a produselor, +andarmul care are n $ri+" acel sector de r&nd i spune
preotului coordonator pe un ton hot"r&t -s" fie atent, s" nu ias" cu scandal sau
de)ordine.. Sarmalele sunt frumos ae)ate n caserole de plastic, cum se procedea)" la
firmele de caterin$, nso#ite de un pahar de ,in sau de #uic". *n aer se r"sp&ndesc arome
$astronomice, nu po#i re)ista, echipa TK primete i ea sarmale moldo,eneti, m"n&nc"
cumin#i ae)a#i pe mar$inea ordurii nalte.
?icrofonul se odihnete i el. Gn "rat din $rup, mr"cat ntr-un pulo,er de l&n" ,erde,
tricotat la $ura soei de la #ar", se plim" cu un sac de plastic n m&n" de-a lun$ul
r&ndului i str&n$e atent, dar st&n$ace resturile de m&ncare. *n tot acest timp, preotul-$hid
d" inter,iuri i se las" foto$rafiat cu r&ndul i mul#imea $ata de m&ncare. Distriu#ia de
sarmale se face de oicei n fa)a de final a r&ndului, acolo unde ooseala, foamea i
ner"darea sunt ma'ime. 0+utat de ecusonul pe care-l port a$"#at pe piept, i ntre pe
oamenii din $rupul celor trei maini de ce fac totui acest $est. *mi spun c" nu o fac
pentru cine,a anume, ci pentru c" ,or -poman" ade,"rat", pentru Dumne)eu.. (ar a fi
sinceri, nu dau r"spunsurile stereotipe ale celor din r&nd, atunci c&nd sunt ,&na#i de
camerele TK.
*n timp ce iau note de teren pe un carnet de mici dimensiuni, o femeie n ,&rst", de peste
;3 de ani, cu rooad" i ,eston de lan", se apropie sfios de mine i m" roa$" s"-i scriu
un acatist. Numele pe care mi le dictea)" sunt complet ieite ast")i din u)% <ana, St"nica,
?"r$"rita, 5ina, ?"r$eana, Smeada, Dumitrina. Scriu ae)at pe un mic scaun de lemn,
mprumutat de cine,a din r&nd, m" ntre dac" putem n#ele$e cu ade,"rat ceea ce se
petrece aici. 6"tr&na mi mul#umete i ,rea s"-mi dea un leu, -pentru osteneal"..

F1
incolo de ,enomen
(elerina+ul, su forma r&ndului de ateptare, a intrat n cotidianul nostru media, n
ima$inarul nostru colecti,. Nu putem ns" s" nu ne ntre"m ce se ascunde dincolo de
fenomenul n sine, de ce el continu" s" fascine)e societatea noastr" modern" i, pe
alocuri, postcretin". Este ade,"rat, n $estul de a atepta ore n ir n condi#ii foarte
,itre$e se re$"sesc tr"s"turi esen#iale ale pelerina+ului% o anumit" ruptur" n raport cu
faptul cotidian i rutina )ilnic", proa ooselii personale ca +ertf" adus" di,init"#ii,
nt&lniri i prietenii temporare, precum i o ade,"rat" renatere interioar" ntr-o epoc" n
care mesa+ul 6isericii, ,ia practica pelerina+ului, pare a fi n de)acord cu e'perien#ele
contemporane. Succesul neateptat al pelerina+elor din ultimii ani, care i-a luat prin
surprindere chiar i pe ini#iatorii acestui fenomen, dulat de dimensiunea lor turistic" i
comercial", r"m&ne n continuare misterios, martor al unei tradi#ii care nu doar a
supra,ie#uit su comunism, ci mai mult, a tiut s" se plie)e suplu pe cerin#ele
modernit"#ii. *n )iua c&nd ne ,om apropia de o n#ele$ere mai aprofundat" a fenomenului
pelerina+ului, ,om $"si de fapt una dintre cheile n#ele$erii reli$iei i transform"rilor sale
n modernitate. JJ
Istoria n coal. e ce5 #um5
de 6o$dan ?ur$escu
A comentarii
Educa#ia colar" din :om&nia este la r"scruce. (e de o parte, 5e$ea educa#iei na#ionale
1J2311 pre,ede un set de schim"ri B mai ales institu#ionale B cu efecte comple'e, al
c"ror impact real asupra tinerelor $enera#ii, asupra celor implica#i n sistemul de
n,"#"m&nt i asupra societ"#ii n $eneral ,a putea fi m"surat aia peste mai mul#i ani. (e
de alt" parte, re)ultatele e'amenelor i testelor care au m"surat performan#a asol,en#ilor
i a cadrelor didactice B testele (isa, e'amenul de acalaureat, concursurile de titulari)are
B au consolidat con,in$erea c" -aa nu se mai poate., c" starea de lucruri e'istent"
treuie neap"rat schimat" n mai ine. *n fine, dar nu n cele din urm", toate cele de mai
sus sunt doar ,&rful aiser$ului. Schimarea masi," a lumii, re,olu#ia mi+loacelor de
comunicare n mas", modific"rile din modul de desf"urare a acti,it"#ilor economice i
F2
transformarea le$"turilor inter$enera#ionale din familie
oli$" sistemele de n,"#"m&nt din ntrea$a lume la adapt"ri
care rareori sunt adec,ate i eficiente.
Gnul dintre aspectele des criticate ale sistemului colar este
inadec,area con#inutului s"u, respecti, a planurilor de n,"#"m&nt i a pro$ramelor
colare, n raport cu ne,oile indi,i)ilor i ale societ"#ii. De aceea, se cere, iar ministerul a
anun#at c" ,a fi reali)at", p&n" n 2312, o schimare a curriculum-ului. (rocesul este
laorios i se afl" acum n prima sa fa)", respecti, elaorarea cadrului de referin#" al
curriculum-lui na#ional din n,"#"m&ntul preuni,ersitar. ?ai pe n#eles, este ,ora de
fi'area oiecti,elor $enerale ale educa#iei colare. ?inisterul a anun#at c" acest set de
oiecti,e urmea)" s" fie pus n de)atere pulic" i sper"m c" se ,a #ine de cu,&nt, at&t
formal, c&t i pe fond (adic" te'tul ,a fi scurt, pe n#eles, i l"s&nd loc pentru mun"t"#iri
n urma discu#iilor!.
(&n" la pulicarea propunerii de cadru de referin#", poate c" nu stric" s" reflect"m fiecare
dintre noi asupra rosturilor colii. De ce este ine ca societatea s" in,esteasc" n educa#ieU
De ce este ine ca indi,i)ii s" se supun" trecerii prin sistemul de n,"#"m&ntU (>ac acum
astrac#ie de formele de n,"#are n conte'te nonformale i informale, pe care le$ea ine
face c" le inte$rea)" sistemului de educa#ie.! :"spunsul la aceste ntre"ri nu este simplu,
dimpotri,". Gn r"spuns onest i con,in$"tor este ns" esen#ial pentru una func#ionare a
sistemului de n,"#"m&nt i a societ"#ii n ansamlul ei. Gn asemenea r"spuns nu poate fi
dat ntr-un articol de s"pt"m&nalC el ar necesita multe ,olume $roase. De aceea, n aceast"
fa)" a discu#iei m" ,oi limita la un prim r"spuns sintetic i mai ales scurt% educa#ia colar"
treuie s"-i pre$"teasc" pe tineri (i nu numai pe ei! pentru ,ia#", at&t ca participan#i la
acti,itatea economic", c&t i ca cet"#eni. Desi$ur, putem i chiar treuie s" ne ntre"m n
ce m"sur" acest de)iderat este satisf"cut de realitate, dar nu treuie s" ne ilu)ion"m c" n
lipsa colii ,or fi institu#ii care s"-i asume rolul r"mas neacoperit.
Dac" accept"m r"spunsul de mai sus, atunci a,em dou" mari finalit"#i% profesionali)area
n ,ederea e'ercit"rii unei acti,it"#i economice utile, recunoscute de societate i
aduc"toare de ,enituri, i de),oltarea capacit"#ii de a fi un memru acti, i an$a+at al
corpului ci,ic.
5a care dintre aceste dou" #eluri contriuie disciplina istorieU Eu cred c" la am&ndou",
dar demonstrarea utilit"#ii sale n profesionali)area economic" este prea complicat"
pentru a fi efectuat" ntr-un simplu articolC de aceea, pro,i)oriu, ,oi accepta constatarea
de un-sim# c" o un" cunoatere a istoriei nu a+ut" nici la construirea unor automoile
mai performante, nici la prepararea unor medicamente mai eficiente i nu ,oi )"o,i
asupra rele,an#ei economice a cunoaterii istorice. :"m&ne deci utilitatea la educarea
cet"#enilor.
0)i este la mod" un anume cinism n ceea ce pri,ete ,alorile ci,ice i democratice.
?odelele de succes pe care le ofer" societatea sunt prea adesea persoane care nu au nimic
n comun nici cu cultura, nici cu democra#ia, nici cu ci,ilitatea. 0ceasta este o prolem"
real", care reflect" reaua func#ionare a multor institu#ii ale statului, ca i iresponsailitatea
FA
patent" a multora dintre mass-media. (e de alt" parte, multe dintre disfunc#iile societ"#ii
sunt cau)ate tocmai de lipsa sim#ului ci,ic, de prea slaul an$a+ament ci,ic al ma+orit"#ii
concet"#enilor notri. Societatea postmodern" intr" astfel ntr-un cerc ,icios, n care
deficitul de educa#ie ci,ic" $enerea)" anomie social", iar anomia social" suminea)"
internali)area ,alorilor ci,ice. Este un cerc ,icios din care profit" scursura social", din
cadrul c"reia unii a+un$ chiar s" ne conduc" i s" ne determine e'isten#a. :"spunsul la o
asemenea in,olu#ie nu treuie s" fie n,"#area urlatului n r&nd cu lupii, ci restailirea
a)elor pentru #esutul social, pentru func#ionarea decent" (i democratic"! a societ"#ii.
>undamentul pentru aceasta este cultura $eneral", sin$ura n m"sur" s" ofere repere i
,alori comune cet"#enilor.
Gna dintre ideile care au $enerat confu)ie n n,"#"m&nt n ultimii ani a fost opo)i#ia
presupus" ntre con#inuturi i competen#e. S-a oiectat, uneori pe drept, c" sunt prea
multe con#inuturi (fapte, detalii! i s-a sus#inut c" n,"#"m&ntul treuie s" se concentre)e
pe formarea de competen#e. 0ici ns" filmul s-a rupt. :estr&n$erea num"rului de ore i
comprimarea con#inuturilor a f"cut ca nici competen#ele s" nu mai poat" fi corect
nsuite. S-a pierdut din ,edere faptul c" cel pu#in 7 dintre cele ; competen#e-cheie
statuate la ni,el european B comunicarea n lima matern", comunicarea ntr-o lim" de
lar$" circula#ie, competen#ele sociale i ci,ice, capacitatea de n,"#are (-a n,"#a s"
n,e#i.! i sensiilitatea cultural" B se a)ea)" pe un stoc de elemente de cunoatere din
sfera umanist", care nu poate fi opera#ionali)at nainte de acumularea sa su forma de
con#inuturi ale n,"#"rii. 0ceast" acumulare treuie reali)at" c&t mai timpuriu, n coala
primar" i n $imna)iu, pentru ca apoi s" se poat" trece, pe o a)" solid" de repere de
cultur" $eneral", la perceperea comple'it"#ii i la de),oltarea capacit"#ii analitice, a
spiritului critic i la de),oltarea creati,it"#ii.
Este istoria adec,at" pentru mi+locirea acumul"rii elementelor de cultur" $eneral"U
:"spunsul depinde de in$redientele din care dorim s" compunem cultura $eneral" a
societ"#ii. (utem s-o a)"m pe elemente pur fic#ionale, de e'emplu pe uni,ersul
nara#iunilor din St"p&nul inelelor, putem s-o ntemeiem pe elemente preluate strict din
realitate sau putem s" comin"m cele dou" tipuri de surse, p"str&nd ca fundamental
reperul realit"#ii istorice, dar inclu)&nd i crea#iile fic#ionale care sunt parte constituti," a
culturii omenirii. Dac" accept"m aceast" din urm" op#iune, atunci n mod clar istoriei,
care repre)int" cunoaterea metodic" a trecutului, i ,a re,eni un rol central n medierea
acumul"rii elementelor de cultur" $eneral"C la reali)area acestui oiecti, sunt ns"
chemate s" contriuie i studiul literaturii, fie ea na#ional", fie ea uni,ersal", $eo$rafiei,
uneori i elemente din predarea tiin#elor sau a artelor.
0dec,area de principiu nu nseamn" ns" neap"rat i o adec,are de fapt. E'perien#a
trecutului ne arat" c" deseori istoria a fost folosit" pentru a le$itima di,erse forme de
domina#ie, pentru a consolida pre+udec"#i i chiar pentru a a#&#a unele $rupuri de oameni
mpotri,a altora. De multe ori au fost re#inute doar conflictele i reali)"rile celor mari i
au fost omise ,ia#a oamenilor oinui#i, eforturile unora dintre semenii notri de a-i
conser,a omenia n fa#a ,itre$iilor sor#ii i a nemerniciei celor puternici sau str"daniile
ncununate de succes n a promo,a la ni,el de ansamlu al societ"#ii di,erse elemente de
pro$res economic, social i cultural. De aceea, dac" dorim ca istoria s" contriuie la
F9
competen#a ci,ic" a tinerilor i la consolidarea societ"#ii democratice, ,a fi ne,oie de un
proces comple' de mun"t"#ire a pred"rii istoriei n coal". 0cesta ,a treui s" includ" i
o selec#ie atent" a con#inuturilor, i o mun"t"#ire a metodelor de predare-n,"#are. Gn
rol crucial ,a re,eni de),olt"rii multiperspecti,it"#ii, pentru a e,ita construirea de
identit"#i e'clusi,iste, pentru a crea o a)" cultural" politicilor de inclu)iune i pentru a-i
pre$"ti mai ine pe tineri pentru o lume tot mai comple'". ii ar mai fi multe de spus pe
fond, concret, despre una sau alta dintre prolemele care fr"m&nt" memoria social" i
care nu pot fi ocolite de educa#ia istoric" din coal". Nu ,a fi deloc uor, pentru c" mul#i
profesori de istorie, la fel ca i ma+oritatea celorlal#i profesori din n,"#"m&ntul
preuni,ersitar, sunt traumati)a#i de tran)i#ie, de $ri+ile materiale, de reform" i de anomia
social" i au ne,oie de spri+in i ndrumare pentru a putea performa.
0supra modului concret n care ei ar putea fi a+uta#i ne propunem s" re,enim cu un alt
prile+. 0cum este ns" imperios necesar s" n#ele$em c" reforma n educa#ie, dac" este s"
reueasc", nu treuie s" porneasc" de la paradisul teoriilor peda$o$ice, oric&t de
importante i de rele,ante ar putea fi acestea, ci de la pur$atoriul realit"#ii curente, astfel
nc&t s" putem staili pe un temei realist care sunt oiecti,ele de etap" pe care ni le putem
propune, care sunt resursele umane i materiale de care putem dispune, care sunt
mecanismele institu#ionale care s" asi$ure utili)area adec,at" a resurselor i direc#ionarea
eforturilor spre reali)area unor mun"t"#iri concrete i sustenaile.
A8G%AN ,@2G9SC@, @ni&ersitatea din Aucureti
Asasinarea lui #ulianu. up 02 de ani
de 0ndrei /isteanu
12 comentarii
,ai toi comentatorii asasinrii lui F.C. Culianu consider c "fosta$ Securitate rom)n
nu ar fi strin de acest asasinat, eecutat #ntr(o perioad politic etrem de fluid i de
tulbure a societii rom)neti -#nceputul anilor g;\..
21 mai 1441 B o )i nea$r" pentru cultura rom&n". 5a aceast" dat", n +urul orei 1A,
istoricul reli$iilor Ioan (etru Culianu, n ,&rst" de 91 de ani, a fost asasinat cu s&n$e rece
ntr-un $rup sanitar al Gni,ersit"#ii din Chica$o. Era )iua Sfin#ilor Constantin i Elena,
)iua onomastic" a mamei sale. Gn $lon# tras n ceaf" cu un pistol B un modus operandi
care indic" o e'ecu#ie c,asi-ritual", n orice ca) simolic". 6ararul act pare s" con#in" o
-semn"tur". i un -mesa+. amenin#"tor% -Cine face ca el ca el ,a p"#i.. Numele
uci$aului, identitatea celor din spatele acestuia, moti,ele i circumstan#ele asasinatului
au r"mas p&n" ast")i necunoscute.
Nici recenta consultare la CNS0S a dosarului de urm"rire informati," a t&n"rului
Culianu, p"strat n arhi,a Securit"#ii, nu a adus prea multe informa#ii l"muritoare. Gn
dosar cen)urat, cu pa$ini lips" i cu cele e'istente renumerotate. *n orice ca), din dosar
F7
re)ult" f"r" echi,oc faptul c" monitori)area informati,"
a sa,antului a continuat i n anii pF3-p;3, mult dup"
emi$rarea sa n /ccident, n iulie 14F2. De pild", o
informare a unui colaorator al Securit"#ii, care ,i)itase
n 14FA la$"rul de refu$ia#i de la 5atina (Italia, la sud de
:oma!, unde era internat Ioan (etru Culianu, l denun#a
pe acesta drept un duman periculos al re$imului din
:om&nia i al comunismului n $eneral. 0lte rapoarte
referitoare la opiniile ideolo$ice ale lui Culianu sunt
semnate de un informator al Securit"#ii care l ,i)ita adeseori n /landa, la 1ronin$en, n
anii 14;9 -14;7. Chiar i coresponden#a mea din acea perioad" cu I.(. Culianu apare n
dosar monitori)at" i transcris". Era perioada n care sa,antul rom&n spri+inea, prin
alertarea presei liere occidentale i a or$anismelor interna#ionale, ac#iunile politice
disidente ale lui Dan (etrescu i ale -1rupului de la Iai.. Cu si$uran#" c" -dosarul
Culianu. din arhi,a Ser,iciului de Informa#ii E'terne con#ine date esen#iale n aceste
pri,in#e, dar este o arhi," care deocamdat" r"m&ne nchis" cu apte lac"te. Dac" prietenul
?ihai :"),an Gn$ureanu citete aceste r&nduri, l ro$ s" a+ute la elucidarea, fie i
par#ial", a acestui ca) tra$ic.
?ai to#i comentatorii asasin"rii lui I.(. Culianu consider" c" -fosta. Securitate rom&n"
(sau o frac#iune a ei ultrana#ionalist", sc"pat" de su control! nu ar fi str"in" de acest
asasinat, e'ecutat ntr-o perioad" politic" e'trem de fluid" i de tulure a societ"#ii
rom&neti (nceputul anilor p43!. Sin$urii care au celerat asasinatul imediat dup"
producerea lui au fost cei de la partidul i re,ista :om&nia ?are. Nu este e'clus"
complicitatea securitilor cu o or$ani)a#ie le$ionaroid" rom&no-american". *n studiile i
articolele sale, Ioan (etru Culianu era foarte sarcastic la adresa -?ic"rii 5e$ionare., pe
care o numea -1arda de 5emn. sau -Du Dlu' Dlan ortodo'. sau -sminteala le$ionar".,
definit" ca fiind -un fenomen tipic de fundamentalism n interiorul reli$iei ortodo'e..
Spre lauda lui, Culianu era un democrat, a,ea fa#" de amele e'treme, de st&n$a i de
dreapta, aceeai repulsie.
Din cau)a deselor amenin#"ri cu moartea la adresa lui semnate de ->iii lui 0,ram Iancu.,
n 1443, la 22 decemrie (o dat" simolic"!, Culianu a ntrerupt rurica sa dintr-o re,ist"
neSXorEe)" n lima rom&n". / pulica#ie, 5umea lier" rom&neasc", foarte presti$ioas"
n mediul e'ilului rom&nesc, cu o ruric" (Scoptofilia l n $reac", pl"cerea de a pri,i! cu
articole ,irulente la adresa re$imului neocomunist, proasp"t instaurat n :om&nia la
nceputul anilor 1443. (unctul culminant al acestei atitudini contestatare a fost atins de
I.(. Culianu ntr-un amplu inter,iu acordat 1arielei 0dameteanu i pulicat n re,ista
22 pe 7 aprilie 1441. *n plus, n aprilie 1441, Culianu s-a implicat cu trup i suflet n
or$ani)area primirii n SG0 a :e$elui ?ihai, declarat pe atunci duman de re$imul de la
6ucureti.
E inutil s" fac acum o pre)entare a carierei interna#ionale a sa,antului Ioan (etru Culianu,
a+uns profesor la Gni,esitatea din Chica$o, la catedra de istorie a reli$iilor, care poart"
numele maestrului s"u ?ircea Eliade. Nu cred c" e ne,oie s" pre)int nici e'cep#ionala sa
oper". Gn raft ntre$ de c"r#i st" m"rturie n acest sens. ?eritul re,ine editurii ieene
F8
(olirom i surorii istoricului reli$iilor, Tere)a Culianu-(etrescu, care coordonea)" cu
deoseit profesionalism -6ilioteca I.(. Culianu.. Din anul 2332, a ap"rut o serie
e'emplar" de 28 de ,olume (n medie, cam A c"r#i pe an!, dintre care 22 semnate de
Culianu (istorie a reli$iilor, antropolo$ie cultural", studii rom&neti, eseuri politico-
ci,ice, nu,ele fantastice, romane, coresponden#" etc.! i celelalte 9 ,olume scrise de al#i
autori despre ,ia#a i opera lui Ioan (etru Culianu. *n mai 1441, printre h&rtiile l"sate pe
iroul s"u, s-au $"sit c&te,a proiecte de c"r#i pe care istoricul reli$iilor le ,i)a pentru
pulicare n anii urm"tori% Istoria ma$iei, Istoria $&ndirii (,ol. 1, :eli$ia!, 0rta
cominatorie a lui :aXmundus 5ullus, The 6irth of InfinitX% The Nominalist :e,olution,
Tratat de antropolo$ie a sacrului etc. (utem ncerca s" ne ima$in"m cum ar fi e,oluat
opera lui Culianu dac" ,ia#a lui nu ar fi fost n mod rutal curmat" n urm" cu dou"
decenii. 0st")i, la ,&rsta de 81 de ani, el ar fi fost un sa,ant n plin" maturitate, cu o
oper" de o amploare $reu de "nuit.
Gnul dintre ,olumele care urmea)" s" apar" n seria -6ilioteca I.(. Culianu. de la
editura (olirom ,a con#ine +urnalul sa,antului rom&n. :e,ista 22 pulic" acum c&te,a
pa$ini inedite din +urnalul lui Ioan (etru Culianu, precum i articolul Kia#aU Gn +oce, care
nu a apucat s" apar" n re,ista neSXorEe)" 5umea lier" rom&neasc", atunci c&nd
Culianu i-a sistat n mod intempesti, rurica Scoptofilia. ?ul#umesc foarte mult Tere)ei
Culianu-(etrescu pentru a fi oferit aceste materiale inedite spre pulicare
n re,ista 22, n dou" numere succesi,e. JJ
H H H
'ani,estri la .ucureti( Iai i #luj6Napoca
$n coloc+iu cu tema "ros( magie i asasinarea pro,esorului #ulianu +a a+ea loc luni(
0< mai( la ora 1;( la Institutul #ultural Rom9n din .ucureti (Aleea Ale4andru( nr.
<;). !articip% =oria6Roman !atapie+ici (am,itrion)( 7abriela Adameteanu( Andrei
#ornea( !aul #ernat i Andrei &iteanu. $n coloc+iu similar +a a+ea loc n aceeai
8i i la aceeai or( la Iai( la 3ibrria )&rest Ta,raliG (#orpul A al $ni+ersit-ii
)Al.I. #u8aG). !articip% Nicu 7a+rilu- (am,itrion)( an !etrescu( Fte,an A,loroaiei
i 3i+iu Antonesei. e asemenea( miercuri( 1; mai( ora 10( Fte,an .orbIlJ +a -ine
con,erin-a 'otenirea lui I.!. #ulianu la $ni+ersitatea ).abe6.olJaiG din #luj6
Napoca( :acultatea de 3itere( Sala ). !opo+iciG (str. =orea( nr. <1).
&magiu pentru $go .ianchi i I.!. #ulianu
'ar-i( < mai( la $ni+ersitK #attolica del Sacro #uore din 'ilano a a+ut loc un
&magiu pentru $go .ianchi i Ioan !etru #ulianu. !rintre participan-i s6au
numrat Angelo .ianchi ($. #attolica del Sacro #uore)( 7ian 3uca !otestK ($.
#attolica del Sacro #uore)( 'aria ?ittoria #erutti ($. #attolica del Sacro #uore)(
7iulia S,ameni 7asparro ($ni+ersitatea din 'essina)( aniela umbra+
($ni+ersitatea )Al.I. #u8aG( Iai i $ni+ersitatea din :loren-a)( Roberto Scagno
($ni+ersitatea din !ado+a)( ario '. #osi ($ni+ersitatea din .ologna i $. #attolica
del Sacro #uore( .rescia)( 3uigi :. !i88olato ($. #attolica del Sacro #uore)( .ogdan
FF
Ttaru6#a8aban (ambasadorul Rom9niei la ?atican)( 7io+anni #asadio
($ni+ersitatea din Salerno) i 'aria ?ittoria #erutti ($. #attolica del Sacro #uore).
#9te+a note despre ,undamentalismul
religios
de ?irel 6anica
13 comentarii
,rturisesc deschis faptul c doream de mult &reme s scriu despre fundamentalismul
religios, #n general, i formele sale particulare de epresie #n spaiul ortodo, #n
particular. n numrul =: din decembrie 7\:\ al re&istei 77, am publicat un fel de
"reporta+$ scris dup ce am participat la pelerina+ul ad(hoc de la ,nstirea Crislop,
+udeul 3unedoara, acolo unde se gsete morm)ntul printelui Arsenie Aoca. Ce adresa
redaciei au sosit mai multe scrisori, ca reacie la cele scrise. @nele dintre ele au fost i
publicate #n re&ist. Cea mai mare parte a acestora sunt redactate #ntr(un limba+ decent,
dar "cu ner&i i de'amgire crunt$, dup cum o spune unul dintre autorii anonimi. 9le,
reaciile cititorilor, au constituit impulsul i, pe unde&a, materia prim care a stat la ba'a
r)ndurilor urmtoare. Fat de ce le mulumesc, chiar dac lectura anumitor pasa+e a fost
un eerciiu dificil.
Este dificil, dac" nu aproape imposiil, s" defineti fundamentalismul. *n primul r&nd,
treuie spus c" termenul a c"p"tat o nc"rc"tur" ne$ati,", are o -pres" proast"., dac" mi
este permis" aceast" e'presie, uneori pe nedrept, ceea ce face utili)area lui prolematic".
Este un cu,&nt cald ca o castan" aia scoas" din foc, dar nici nu a,em un altul mai un la
ndem&n" pentru a-l nlocui. Ne asum"m aadar riscul de a-l utili)a. Nu putem defini
e'act fundamentalismul, ce-i drept, dar m"car putem ncerca s"-i construim o ima$ine din
uc"#i, ca pe un pu))le. Contrar defini#iilor aseptice, de dic#ionar (fundamentalismul este
un produs al protestantismului american de final de secol \I\ opus lieralismului
teolo$ic care lua o prea mare e'tindere n 6iseric" i interpretarea 6iliei etc.!,
fundamentalismul, ca stare de spirit, este ,echi de c&nd lumea. Cretinii, e,reii i
musulmanii au de),oltat di,erse forme de credin#" militant", cu scopul declarat de a
(re!aduce reli$ia din conul de umr" sau uitare n care ea se $"sea din cau)a $ustului de
moment al )ilei (r"d"cinile ad&nci ale termenului seculari)are ,in de fapt din latin" i
semnific" dorin#a de a tr"i dup" moda )ilei!. Dup" unii autori contemporani care s-au
ocupat intens de suiect, fundamentalismul n-ar fi dec&t -o radical" reconstruc#ie i
redistriuire a tradi#iei reli$ioase n scopuri nu totdeauna reli$ioase. (Ste,e 6ruce!.
>undamentalismul nu este, aa cum multe persoane ar dori s" cread", un arhaism
deplasat, apana+ul unor indi,i)i neadaptaili sau o ntoarcere nostal$ic" c"tre un trecut
ideali)at i ideali)ant. Nu este ,ora de aa ce,aC fundamentalismele, at&t de di,erse ca
form", con#inut i mi+loace de e'primare, sunt i ,echi i moderne, n acelai timp,
,remurile pe care le tra,ers"m nef"c&nd altce,a dec&t s" le dea un plus de ,i)iilitate i
F;
de ,irulen#". >undamentalismele constituie o mare pro,ocare nu doar la adresa -sim#ului
comun. al fiec"ruia dintre noi, ci i pentru ansamlul tiin#elor sociale (n primul r&nd
sociolo$ia reli$iilor!, dar i a teolo$iei. *ntrearea de a)" este de ce indi,i)i e'trem de
diferi#i ca ,&rst", pre$"tire profesional", clas" etc. ader" la idei intransi$ente, asolutiste
chiar, n s&nul unor societ"#i care cel pu#in din punct de ,edere teoretic i fondea)"
le$itimitatea pe capacitatea de a armoni)a reli$ia cu drepturile indi,idualeU 0doptarea
acestui set de principii i credin#e, uneori foarte stricte, intr" oare ntotdeauna n conflict
cu o societate democratic" sau e'ist" modalit"#i de acomodare reciproc"U
5ucrurile se complic" oarecum atunci c&nd ,ine ,ora de cretinismul ortodo'. (utem
afirma c" ortodo'ia ntrea$" (ca e'presie a cretinismului r"s"ritean definit n urma
Schismei de la 1379! este -fundamentalist". prin ncr&ncenarea istoric" cu care i-a
ap"rat identitatea n condi#ii istorice foarte dificile. *n cadrul acesteia, accesul la ade,"rul
credin#ei i sarcina de a-i perpetua memoria reli$ioas" a fost dintotdeauna re)er,at unor
-interpre#i pri,ile$ia#i., recruta#i cel mai adesea dintre marii duho,nici, e'cep#ional
n)estra#i. Ei au a,ut dintotdeauna o autoritate solid" n cadrul 6isericii, nu numai n
proleme strict teolo$ice i doctrinare, ci i n chestiuni de societate, faimoasa -simfonie
i)antin". a,&nd i ea poate un cu,&nt (important! de spus n aceast" ecua#ie.
?odernitatea secolului nostru a de)echilirat alan#a, n sensul c" aceti mari duho,nici
au de,enit un de consum media, numeroase $rupuri fundamentaliste le$itim&ndu-se
direct sau indirect prin intermediul lor.
Istoria fundamentalismului militant arat" c" politica uit"rii nu func#ionea)" ntotdeaunaC
un fenomen nu dispare de la sine doar pentru c" societatea l i$nor". Ne referim la
nc&lcita po,este a le$"turilor care au e'istat ntre 6iserica /rtodo'" i ?icarea
5e$ionar" n anii pA3, misterul lor fiind nc" pre)ent. Gn lucru este ns" clar% acea
perioad" tulure din istoria noastr" na#ional" a ar"tat foarte clar c" orice tentati," de a
suprima ,iolen#a prin ,iolen#" (a se ,edea politica p"$uoas" i represaliile s&n$eroase
ale :e$elui Carol al II-lea mpotri,a ?ic"rii 5e$ionare! nu duc la altce,a dec&t la o
radicali)are nc" i mai mare a fundamentalismelor. / a doua prolem", s"-i spunem
-memorial"., a ortodo'iei #ine de m&na lun$" a comunismului. 0cum dou")eci de ani,
acesta se pr"uea f"r" $lorie, l"s&nd n urm" o ideolo$ie n care propa$anda atee
transmitea ca mesa+ sf&ritul lent, dar si$ur al reli$iei, practica reli$ioas" fiind atent #inut"
su control n schimul t"cerii 6/: (recent, am putut ,i)iona la TK: ima$ini de arhi,",
un pelerina+ de prin anii p83, cu credincioi care se ndreptau c"tre racla aflat" n
e'teriorul unei catedrale trec&nd pe su o pancart" pe care scria mare -Tr"iasc" :epulica
(opular" :om&n"e.!. Kisul deturnat al lui ?ar', cum c", odat" dep"it" $ri+a pentru
asi$urarea ne,oilor materiale, care se afl" la a)a -alien"rii omului., acesta se ,a eliera
de ilu)iile reli$ioase i de -opiul. care-i d" o ,i)iune fatalist" despre lume, ei ine, acest
,is nu s-a reali)at. Sentimentul reli$ios al rom&nilor nu numai c" a supra,ie#uit, a, mai
mult, a f"cut n ultimii ani un puternic salt nainte, dac" ar fi s" credem di,ersele sonda+e
care m"soar" -,alorile rom&nilor.. Dincolo de sentimentele i simpatiile ortodo'e
e'primate emo#ional, la foc automat, n fa#a chestionarului sociolo$ic, peisa+ul reli$ios al
:om&niei este unul di,ers i e'trem de fra$mentat, at&t din punct de ,edere al practicii
reli$ioase (s" nu uit"m faptul c" se confund" adesea ortodo'ia cu ortopra'ia!, c&t i al
acti,ismului reli$ios. 5a fel ca i n /ccident, s-a produs o ruptur" masi," n corpul
F4
social% pe de o parte, cei care sunt indiferen#i fa#" de reli$ie, ca s" nu spunem de-a dreptul
a$resi,i (a se ,edea ca)ul di,erselor or$ani)a#ii io-eco sau minorit"#i se'uale,
anticlericale prin defini#ie!, iar la polul opus, cei care fac din reli$ie unicul criteriu de
or$ani)are a ,ie#ii pri,ate. Ca simpl" ipote)" de lucru, a mai ad"u$a faptul c" amele
p"r#i contriuie, fiecare n felul s"u, la e'tinderea modernit"#ii radicale, seculari)ante, ca
reac#ie la restric#iile i utopia reli$ioas" sau la ,irulen#a antireli$ioas", amintind de
perioada comunist" pe care ne str"duim s" o -memoriali)"m. din mers.
/rice micare fundamentalist" este o reac#ie la prolemele lumii n care tr"im, un suiect
imens. Dup" 11 septemrie, a ocupat pa$inile a )eci de docte anali)e academice. Cu toate
acestea, este $reu de e'plicat ra#ional, dincolo de lumea nchis" a coloc,iilor i
con$reselor, c" societatea modern", cea n care tr"im, nu mai dispune de mecanisme
fiaile de e'plicare a suferin#ei i nedrept"#ii, a ine$alit"#ilor de tot soiul i numai
aordarea sau interpretarea de tip fundamentalist poate oferi solu#ii. 0st")i, mai mult ca
oric&nd, nimeni nu mai crede pe nimeni, iar indi,idualismul pare s" fi n,ins la scara
ntre$ii planete, mascat de ac#iuni ipocrite de tip CS: (Corporate Social :esponsailitX!
ale marilor corpora#ii multina#ionale, care se fac c" sal,ea)" planeta, dar de fapt fac tot ce
le st" n putin#" pentru a -un$e., cu orice pre#, motorul economiei $loale, inclusi, cu
deturnarea n scopuri comerciale a noilor tendin#e ecolo$ice reale.
*n ca)ul societ"#ilor postcomuniste, cum este i cea din :om&nia, prolema aceasta
de,ine parc" i mai complicat"C pe de o parte, suferin#a i nedreptatea social" au e'plodat
dup" 14;4, iar, pe de alt" parte, nainte de aceast" dat", unii dintre noi chiar au cunoscut
forme reale de solidaritate i protec#ie social" or$ani)ate de c"tre stat, chiar dac"
incomplete, defectuoase, prost aplicate, disp"rute ast")i cu des",&rire su t","lu$ul
neolieral care a de,enit noua reli$ie economic" a societ"#ii noastre. 0sist"m la un
parado', nc" unul% fundamentalitii ortodoci i construiesc o parte din discurs pe critica
sistemului e$alitar din comunism, pe represiunea pe care acesta a e'ercitat-o (a se ,edea
fenomenul, n plin" desf"urare, al faric"rii Sfin#ilor *nchisorilor, n care dificultatea
interpret"rii teolo$ice a suferin#ei i martiriului, real", dureroas", se mpletete cu le
tra,ail de m[moire B munca memoriei, munca cu memoria, incomplet", a fascismului
rom&nesc al anilor pA3!. *n acelai timp, ei cule$ de o manier" simolic" fructele
nemul#umirii cau)ate de o schimare prea rusc", de la un sistem totalitar represi,, n
care, parado'al, reli$ia era mai prote+at" de mecanismul destructi, al seculari)"rii dec&t
este ast")i. Se protestea)" mpotri,a influen#ei /ccidentului (iar $&ndul nu poate s" nu se
duc" la mai ,echea tensiune istoric" din :om&nia ntre tradi#ionalismul care respin$e
/ccidentul, perceput ca -str"in neamului nostru., i adep#ii moderni)"rii cu orice pre#,
prea rute i ,iolente!, a pierderii sustan#ei comunitare (re$"sit" punctual n pelerina+e
impresionante de felul celui de la ?"n"stirea (rislop!, a triumfului consumismului ieftin
i a tri,ialit"#ii media $enerali)ate, la toate ni,elurile. Deruta#i i de)am"$i#i de
schim"rile din societate, n$ri+ora#i de a,ansul tehnolo$ic (faimoasa polemic" a cip-
urilor, printre altele!, cei pe care i putem numi -fundamentaliti. se $"sesc at&t n
c"utarea unor ,alori-refu$iu, dar i a unor c"i de propo,"duire eficient" a propriului
mesa+.
;3
Este ,ora, e,ident, de Internet. ii cum mass-media -oficiale. le refu)" (pentru
momente! accesul la anten", folosesc canalul $ratuit de comunicare al mediului ,irtual.
(entru a ncheia ideea acestui para$raf, mai treuie spus c", pentru toate reli$iile,
perioadele de cri)", schimare social" accelerat" sau de transform"ri economice anarhice
sunt propice la o ntoarcere radical" c"tre trecut, la un ataament ,i)iil la simolurile i
principiile de a)". /rtodo'ia, n inte$ralitatea ei r"s"ritean" i atonit", nu face nici ea
e'cep#ie, din acest punct de ,edere.
>undamentalitii ortodoci se opun modernit"#ii teolo$ice cu ar$umente -tehnice.
mprumutate din arsenalul comunica#ional al fundamentalitilor protestan#i americani (pe
care, n treac"t fie spus, i detest" profund, n numele respin$erii -ecumenismului.!, dar
nu se +enea)" s" utili)e)e Internetul, cel mai a,ansat mi+loc de comunicare, pentru a-i
transmite mesa+ul. E'presia lo$osfera ortodo'" a intrat de+a n lima+ul curent. Compus"
dintr-un amal$am de site-uri, lo$uri, forumuri de discu#ie sau platforme audio-,ideo, ea
ilustrea)" n cel mai nalt $rad c" tehnolo$ia este criticat", dar nu e'ist" nicio re#inere n a
ale$e i utili)a n folosul propriu acest instrument a,ansat de comunicare al modernit"#ii.
0m mai scris despre faptul c", n acest moment, ortodo'ia rom&neasc" duce lips" de o
,oce autori)at" i unanim recunoscut" care s" fac" anali)a acestor noi moduri de
comunicare a mesa+ului reli$ios. (entru moment, nu a,em dec&t puerile tentati,e de
e'plicare i -domesticire. a utili)"rii Internetului, ,enite tocmai din partea e'tremitilor,
i nimic din partea 6isericii. Gnde ne sunt Teolo$ii, cu o necesar" ma+uscul"U
:e)ultatul acestui r")oi ne,")ut (la propriu i la fi$urate B de altfel, unul dintre cele mai
acti,e site-uri poart" acest nume! const" ntr-o teriil" erodare a autorit"#ii 6isericii i o
e'traordinar" presiune asupra unor #inte uor reperaile i uor identificaile, dup"
re$ulile clasice ale propa$andei. Numai c" ele, -,ictimele., nu au oca)ia nici s" se apere,
nici s" intre n dialo$. (e Internet, pre)um#ia de ne,ino,"#ie nu e'ist", comunicarea este
unidirec#ional". :i,alitatea i conflictele din ,ia#a real" par s" se fi mutat n spa#iul
,irtual, ,irulen#a e'trem" de pe Internet fiind una dintre caracteristicile cele mai ,i)iile
ale fundamentalismului ortodo'.
>undamentalismul sau, mai ine spus, o atitudine fundamentalist" are i o parte po)iti,"
real", oric&t ar p"rea de parado'al" afirma#ia la prima ,edere. ?ulte dintre prolemele
ridicate de c"tre acetia sunt reale, rele,ante pentru starea de ooseal" i proast"
func#ionare a societ"#ilor noastre% pierderea unit"#ii familiei, asaltul porno$rafiei, tendin#a
de a anihila ,ia#a pri,at" i intimitatea, impus" de lupta mpotri,a teroritilor, pierderea
reperelor morale i asaltul mediocrit"#ii tele,i)uale, su+u$at" definiti, de c"utarea
frenetic" a efectului de real (:. 6arthes! care a distrus efecti, comunicarea media.
*ntre"rile lor sunt adesea materiali)area temerilor noastre, chiar dac" nu putem fi
ntotdeauna de acord cu pseudosolu#iile $"site (a se ,edea, de e'emplu, maniera n care
au fost pedepsi#i simolic purt"torii -actelor cu cip. n unele m"n"stiri din ?oldo,a!.
Dincolo de polemici i tensiuni, fondul prolemei e'ist"% pro$resul tehnolo$ic d" natere
unei popula#ii supra,e$heate i monitori)ate electronic. Cei pe care-i numim
-fundamentaliti. fi'ea)" adesea un dia$nostic pertinent i necru#"tor st"rii de s"n"tate a
societ"#ilor n care tr"im i e,olu#iei acestora.
;1
(utem ,ori de (despre! un -,iitor. al fundamentalismului ortodo', de (despre! o e,olu#ie
a acestuiaU Dup" cum am ncercat s" su$er"m i n r&ndurile de mai sus, a $&ndi
fundamentalismul presupune un efort sus#inut de a sustra$e acest termen-capcan"
instrumentali)"rii sale polemice din spa#iul pulic, ncon+urat de un amal$am de idei i
+udec"#i emo#ionale. /rtodo'ia rom&neasc" contriuie n acest moment la procesul de
men#inere a identit"#ii na#ionale, poate chiar mai mult dec&t n urm" cu 23 de ani, ceea ce
nu are cum s" nu se r"sfr&n$" asupra politicului, a,id de o asemenea -resurs". poten#ial
utili)ail". 0ten#ie, ns", o pri,ire asupra anilor pA3 arat" c" orice micare
fundamentalist" ntemeiat" reli$ios i politic are tendin#a i ami#ia de a pre$"ti, ca pe un
as n m&nec", o contraelit" capail" s"-i asume po)i#ii importante n politic",
administra#ie, arte, mass-media etc. *n :om&nia, nu am a+uns nc" la acest stadiu, chiar
dac" este e,ident c" po)i#iile fundamentaliste au dep"it stadiul de m"n"stire sau de afi
lipit pe furi cu amestec lichid de ap" i f"in" n (ia#a Gni,ersit"#ii. Ceea ce lipsete
(pentru momentU! este un ade,"rat lider charismatic care s" uneasc" i s" utili)e)e politic
tendin#ele centrifu$e din interiorul curentului fundamentalist, mai mult dec&t di,i)at n
momentul de fa#". 0firm acest lucru deoarece, prin natura sa contradictorie, orice tip de
fundamentalism, nu doar cel reli$ios, ,a da ntotdeauna natere la ri,alit"#i i conflicte
acute n interior, n "t"lia pentru autoritateC pentru c" el nu accept" dec&t o sin$ur"
autoritate. ?odelul interelic al creterii pro$resi,e n putere a unei mic"ri politice de
e'trem" dreapt", care a reuit s" se ucure de aproarea tacit" a unei p"r#i a clerului, are
pu#ine anse s" se produc" acum. Dar este e,ident c" trecutul i memoria ?ic"rii
5e$ionare a de,enit, mai nou, un -trecut utili)ail.C totul este ca el s" nu de,in" un model
i o a)" pe care s" se poat" construi iar"i -sal,area. :om&niei din m&inile unui inamic
in,i)iil. Cu at&t mai disponiil ideolo$ic, cu c&t el este mai $reu de definit.
Conte'tul actual al mondiali)"rii i de),olt"rii tehnolo$ice ,a da natere n mod
ine,itail la noi reac#ii i mic"ri de protest. 5upta mpotri,a actelor -cu cip. nu este
dec&t nceputul unei lun$i "t"lii, ,or urma la r&nd noile carduri medicale care, hblas,
permit ntr-ade,"r s" se tie totul despre starea de s"n"tate a unui pacient i ,iitorul
acestuia. ?area necunoscut" este urm"toarea% ,or fi aceste mic"ri centrifu$e, cu accente
fundamentaliste, ncadrate i -domolite. de c"tre Sinodul 6isericii /rtodo'e :om&ne sau
nuU Sau ,or continua s" ai" aceeai dimensiune reacti,", de respin$ere ,irulent" a tot
ceea ce ei cred c" sunt compromisuri doctrinale sau de alt" natur" pe care 6iserica-mam"
le face pentru a coaita cu modernitatea, cu alte confesiuni, mi)a ecumenismului real (i a
pluralismului!, nu doar cel de coloc,iu academic, fiind i ea n +ocU
Kiitorul apropiat ,a decide dac" ele ,or a,ea o influen#" po)iti,", de autore$lare asupra
ansamlului societ"#ii sau, n ,alul de schimare f"r" precedent, ,or ale$e nchiderea n
sine i cultura encla,ei prop","duite cu a+utorul Internetului. *n fine, radicalismele
reli$ioase, $rupate n mici nuclee de supra,ie#uire i $rupuri de solidaritate primar", ,or
constitui un model ,eritail de urmat ntr-o lume din ce n ce mai e$oist", $ata s"
sacrifice orice pe altarul pl"cerii imediateU Depinde dac" ele se ,or plasa ntr-o spiral"
ascendent" i ,or propa$a i dincolo de primul cerc, al incondi#ionalilor. Toate op#iunile
r"m&n deschise. JJ
;2
Not. Sursele de mai +os au fost consultate i uneori citate tacit pentru scrierea acestui
te't. Ele sunt utile pentru oricine dorete n#ele$erea mai profund" a fenomenului
fundamentalist, n $eneral. ?area ma+oritate sunt disponiile on-line pe Internet.
1illes Depel, 5a r[,anche de Dieu, Seuil, 1441.
Daren 0mstron$, 5e comat pour Dieu. 5phistoire du fondamentalisme +uif, chr[tien et
musulman, Seuil, 2337.
?artin E. ?artX, Scott 0ppleX (editori!, >undamentalism (ro+ect, Chica$o Gni,ersitX
(ress, 1441-1447.
& carte care a schimbat lumea
de ?ircea Dutu
2 comentarii
8riginea speciilor rm)ne, i la :=\ de ani de la publicarea sa, una dintre capodoperele
creaiei tiinifice umane.
*n pulicarea /ri$inii speciilor, sur,enit" la 29 noiemrie 1;74, nt&mplarea a +ucat un rol
oarecum asem"n"tor cu cel conferit de teoria e,olu#ionist" n de,enirea speciilor. Te)a
-transformist". plutea n aer, dar DarSin, care str&n$ea neoosit oser,a#ii i date dup"
ntoarcerea sa din c"l"toria n +urul lumii, la ordul ,asului 6ea$le, nu se decidea s"
definiti,e)e o ,ersiune a sa i s" o pulice. Ideile i de,eneau ns" tot mai clare% indi,i)ii
aceleiai specii nu sunt identici. *ntr-un mediu dat, anumite ,aria#ii ale unei caracteristici
pot s" confere un a,anta+ purt"torului s"u i, cu o mare proailitate, s" se reproduc" i s"
transmit" aceste tr"s"turi $enera#iilor urm"toare. 0cumularea respecti,elor ,aria#ii de-a
lun$ul $enera#iilor conduce la apari#ia de noi specii. Dar nehot"r&rea a durat p&n" c&nd,
prin +ocul ha)ardului, tocmai din arhipela$ul malae)ian, i-a par,enit, n 1;7;,
manuscrisul unui naturalist necunoscut, 0lfred :ussel Zallace, care cuprindea, n linii
$enerale, aceeai teorie.
(entru a e,ita riscul inutilit"#ii demersului s"u i su presiunea acestui e,eniment,
DarSin a trimis spre pulicare un prim manuscris, care ,a ap"rea, mpreun" cu lucrarea
lui Zallance, su titlul Despre specii i muta#iile ap"rute n cadrul lorC despre perpetuarea
speciilor i a muta#iilor prin selec#ie natural", n <ournal of the (roceedin$s of the
5innean SocietX of 5ondon.
>aptul a trecut aproape neoser,at, cu e'cep#ia semnal"rii mali#ioase ,enite din partea
unui profesor din Dulin, un anume =au$hton, care afirma c" ceea ce con#ineau nou cele
dou" articole era fals i tot ceea ce era ade,"rat era de+a cunoscute
0stfel, mai ales su impulsul ne,oii afirm"rii pulice a te)elor sale, DarSin ,a pulica,
astfel, n anul urm"tor, lucrarea sa capital", /ri$inea speciilor.
;A
Spre deoseire de prima primire pulic" a te)ei e,olu#ioniste, de aceast" dat" ntre$ul
tira+ de 1.273 de e'emplare al c"r#ii s-a epui)at n chiar seara )ilei apari#iei, ceea ce ar"ta
-ocul. produs de ideile sale deopotri," asupra lumii tiin#ifice i opiniei pulice ale
timpului.
NeodarSinismul repre)int", n pre)ent, paradi$ma e'plicati," acceptat" de cea mai mare
parte a specialitilor. (relu&nd ideea selec#iei naturale drept cau)" a e,olu#iei, acesta
refu)", totui, motenirea -caracterelor do&ndite., ap"rat" de 5amarcE, i accept" le$ile
lui ?endel ca mecanism care $u,ernea)" transmiterea ,aria#iilor asupra c"rora ac#ionea)"
selec#ia natural". Este denumit" i teoria sintetic", ntruc&t repre)int" o sinte)" a
cunotin#elor care permit n#ele$erea mecanismelor e,oluti,e aduse de c"tre $enetic",
sistematic" i paleontolo$ie, dar i spre a marca diferen#ierea de aa-)isul -neodarSinism
primiti,., promo,at de Ziesmann n anii 1;;3, i care refu)a de+a preluarea te)ei
caracterelor do&ndite.
Totui, e,olu#iile nre$istrate n ultimii 173 de ani nu au reuit s" nl"ture toate
di,er$en#ele referitoare la mecanismele schim"rilor e,oluti,e. 0stfel, sunt iolo$i care
consider" c", dei sunt e'plicate cu claritate micile schim"ri (microe,olu#ie!, nu se
n#ele$e nc" trecerea de la o specie la alta (macroe,olu#ia!. / asemenea incertitudine ar
face necesar s" se cercete)e i alte mecanisme care s" confirme procesul e,oluti,.
Celelalte teorii concurente, afirmate mai ales n a doua parte a ,eacului trecut, nu au
reuit s" se impun" i, cu at&t mai pu#in, s" -demole)e. teoria sintetic" neodarSinist".
0a, de e'emplu, ipote)a lui Eldred$e i 1ould a unei e,olu#ii discontinue, a -echilirului
inter,alelor. a $enerat o mare disput" i nu numai n mediile tiin#ifice. (ornindu-se de la
dou" e'po)i#ii or$ani)ate de ?u)eul 6ritanic de Istorie Natural", una pri,ind dino)aurii
(14F4! i alta a,&nd ca tem" omul fosil (14;3!, s-a declanat o aprins" polemic", a,&ndu-i
ca prota$oniti pe criticii acestora, care considerau e'a$erate schemele cladiste utili)ate.
Cladismul este o metod" de clasificare a)at" pe diferen#ierea caracterelor primiti,e, ce
face posiil" construirea de clado$rame, scheme care rele," nrudirea dintre specii.
Denun#"torii acestei metode i imput" mai ales eliminarea posiilit"#ii schim"rii
$raduale, iar confruntarea tiin#ific" a do&ndit, n acest conte't, din p"cate, i conota#ii
ideolo$ice. *ntr-o lucrare ulterioar", intitulat" su$esti, Sinte)a neterminat" (14;7!, N.
Eldred$e a lansat o nou" pist" de cercetare pentru n#ele$erea procesului e,oluti,,
propun&nd studiul inte$rat al tuturor ierarhiilor care apar n procesele iolo$ice%
or$anisme, specii, $rupuri ta'onomice i, n special, ierarhiile de tip ecolo$ic ntre fiin#ele
,ii i mediul lor.
Din cau)a te)ei luptei pentru e'isten#" i a supra,ie#uirii celui mai apt, mai adaptat la
mediul de ,ia#", DarSin a fost acu)at uneori de eu$enism i chiar rasism. :espin$erea
unor asemenea supo)i#ii a a,ut loc prin folosirea mai multor ar$umente, mer$&nd de la a
considera asemenea interpret"ri drept o deturnare fla$rant" a semnifica#iilor spre scopuri
asolut str"ine autorului /ri$inii speciilor... i p&n" la aprecieri c", dimpotri,", pe calea
instinctelor sociale, selec#ia natural" selec#ionea)" ci,ili)a#ia, care se opune ea ns"i
selec#iei naturale ((. Tort!, ori c", de la un anumit stadiu, $rupul se ndreapt" spre o mai
;9
mare ordine i c"tre institu#ii solide, a+un$&ndu-se astfel ntr-o )on" n care instinctul
cedea)" pasul inteli$en#ei (:. 1irard!.
Dac" DarSin, autorul s"u, e considerat drept omul care a schimat istoria tiin#ei, ideile
cuprinse n /ri$inea speciilor au re,olu#ionat concep#ia de p&n" atunci asupra lumii ,ii,
ori$inii speciilor i locului pe care omul l ocup" n acest cadru, deschi)&nd o perspecti,",
,alail" i ast")i, n datele ei fundamentale. ii la 173 de ani de la pulicarea operei sale
fundamentale, (neo!darSinismul r"m&ne, n ciuda oiec#iunilor care i s-au adus de-a
lun$ul timpului, sin$ura ipote)" nalt proail" asupra mecanismelor de desf"urare a
,ie#ii terriene. JJ
umne8eu contra arLin( o ,als dilemM
de ?ircea Dutu
2 comentarii
0de,enit aproape un stereotip ca, p&n" i cu oca)ia marc"rii icentenarului naterii lui
Charles DarSin (1;34-1;;2! i a ani,ers"rii a 173 de ani de la pulicarea lucr"rii sale
capitale /ri$inea Speciilor (1;74!, n ciuda scur$erii a at&ta timp de la cele dou"
e,enimente, sa,antul i opera sa s" fie percepute su semnul dilemei unei (mai ales
presupuse! contradic#ii ntre credin#" i e,olu#ionism. Desi$ur, ca orice schem" inar", ea
e seduc"toare prin caracterul s"u tranant, dar denot", n acelai timp, o lo$ic" militant",
cu accente e'tremiste, con,enail" i e'ploatail" din punct de ,edere mediatic, ns" cu
limite e,idente, mai ales prin i$norarea ,irtu#ilor compromisului. Cum s a a+uns la
apari#ia i perpetuarea unei asemenea situa#ii i care este ade,"rata fa#" a prolemei
r"m&ne ,eritaila dilem".
/dat" cu pulicarea /ri$inii Speciilor, DarSin propunea, nainte de toate, prin teoria
selec#iei naturale, un model simplu i deoseit de fecund de e'plicare a di,ersit"#ii lumii
,ii i a capacit"#ii sale de a su)ista. >ie i indirect, el ,enea ns" n conflict cu
repre)entarea tradi#ional" a unei lumi create de Dumne)eu, permanent" i stail". *n
asemenea mpre+ur"ri, crea#ionismul pree'istent a $"sit un e'celent prete't de a-i
reafirma po)i#iile, eri+&ndu-se chiar n reac#ie-antidot la pericolul pe care l-ar fi
repre)entat e,olu#ionismul. 0stfel s-a n"scut una dintre dilemele fundamentale, n orice
ca), cea mai pasionant", ale epocii moderne, $reu de elucidat, cu at&t mai mult cu c&t
poart" asupra sa eni$ma primului impuls al ,ie#ii p"m&ntene.
0limentat cu o puternic" nc"rc"tur" socio-politic" i su po,ara propriilor sl"iciuni,
crea#ionismul, refu$iat mai ales peste ocean, a cunoscut modific"ri i transform"ri su
impactul mersului istoric, trec&nd astfel prin -crea#ionismul tiin#ific. (anii 1483! i
a+un$&nd la -proiectul inteli$ent. de ast")i (post-14;3!, n timp ce e,olu#ionismul,
mo$"#it n permanen#" prin pro$resul tiin#ific, a $enerat de),olt"ri e'traordinare n
r&ndul tiin#elor ,ie#ii.
;7
S-a a+uns astfel la un ade,"rat parado', n sensul c", pe de o parte, DarSin deschide o
istorie, c"reia el i sulinia)" cu pl"cere contin$en#a, iar, pe de alta, darSinismul pretinde
s"-i e'ercite influen#a asupra $&ndirii, cu riscul de a de,eni el nsui o nou" reli$ie,
considerat" de unii mai apt" dec&t cea ,eche, fiind mai -tiin#ific"., spre a r"spunde
prolemelor omului modern.
0d,ersitatea ntre cele dou" -reli$ii., cea e'primat" su form" de credin#" i, respecti,,
cea cu statut de tiin#", nu s-a atenuat ori disipat, ci, dimpotri,", s-a perpetuat i
di,ersificat, ncerc&nd s" se adapte)e la trec"toarele circumstan#e.
5ista n -13 puncte. a iolo$ilor americani ?. 0ntolin i <. =erers cuprinde, ca
-ar$umente. mpotri,a ideilor lui DarSin, printre altele% sus#inerea c" e,olu#ionismul nu
ar fi dec&t o teorie, nu i un faptC c" ar pretinde descrierea ori$inii ,ie#ii, ceea ce este
foarte improailC c" e,olu#ia darSinian" ar ar"ta spectacolul unei naturi crude, proclam"
supra,ie#uirea celui mai adaptat i conduce la ateismC c" nu ar e'ista dou" op#iuni
posiile B e,olu#ia (darSinismul! ori crea#ia (crea#ionismul!C c" e,olu#ia nu ar fi fost
niciodat" ,erificat" ori c" selec#ia natural" ar #ine seama de microe,olu#ie, nu i de
macroe,olu#ie ...
0nali)a, su pa,")a -proelor. concrete, demonstrea)" induitail inconsisten#a lor.
Ideea c" speciile au e,oluat, s-au transformat, astfel spus, nu au r"mas identice lor nile,
de la momentul c&nd au fost create este lar$ do,edit" prin anali)a fosilelor i cunoaterea
0DN-ului. Desi$ur, r"m&ne n discu#ie modul cum a operat aceast" e,olu#ie% care e partea
ha)ardului, a selec#iei de c"tre mediu ori a constr&n$erilor fi)ico-chimice.
Nereproducerea n laorator a apari#iei ,ie#ii nu repre)int", n orice ca), o imputa#ie
serioas"e *n sf&rit, e,olu#ionismul, n sens strict, nu descrie ori$inea ,ie#ii, ci
transformarea speciilor. C&t pri,ete aparenta -cru)ime. a naturii, ideea l-a tulurat i pe
DarSin, dar lupta pentru e'isten#" i, n $eneral, modul n care func#ionea)" natura nu
treuie s" constituie o referin#" a felului de ac#iune al omului.
Tot aa, darSinismul nu conduce, n mod necesar, la ateismC n ca)ul lui DarSin s-a a+uns
la a$nosticism, iar, n ciuda faptului c" n unele #"ri, precum >ran#a i 1ermania, acesta a
alimentat anticlericalismul, au e'istat e,olu#ioniti cretini i, n $eneral, nu se poate
pretinde o corela#ie determinist" ntre credin#" i practica tiin#ific".
:"m&ne ca e'cesi," i aprecierea c", prin considerarea omului ca parte intrinsec" a
re$nului animal, e,olu#ionismul ar constitui o amenin#are pentru ordinea social", prin
propo,"duirea, chipurile, a -comportamentelor s"latice., precum amorul lier, etica
situa#ional", consumul dro$urilor, di,or#ul, a,ortul, care ar conduce omul contemporan
spre inconsisten#" i disperare. *n acest mod, crea#ionismul a re$resat considerail, iar
e,olu#ionismul a re)istat cu succes.
Desi$ur, pentru o teorie tiin#ific", prolema ,erific"rii sale empirice e una prioritar". *n
pri,in#a e,olu#ionismului, dificultatea ma+or", din acest punct de ,edere, re)id" n faptul
c" e ne,oie de o mare durat" de timp, care dep"ete cu mult ca ntindere temporal" o
;8
,ia#" de om. 0numite procese pot fi simulate n laorator, cum ar fi ca)ul or$anismelor a
c"ror perioad" de reproducere e foarte scurt", la scar" uman", cum e cea a acteriilor, dar
e'trapolarea ei la scara ntre$ului ,iu este aproape imposiil". Ieirea din impas
presupune, cel pu#in deocamdat", precau#ii, iar n loc de afirma#ii ferme, supo)i#ii
relati,e. *n orice ca), plasarea crea#iei di,ine la nceputul speciei umane este prolema
credin#ei, iar e,olu#ia ,iului, cea a tiin#ei, indiferent de modul de e'primare a acesteia.
E'ist", aadar, o incompatiilitate natural" ntre reli$ie i e,olu#ionismU Nicidecume
Important este s" ,e)i specificul, locul i rolul fiec"ruia i s" cau#i aspectele care le
apropie p&n" la cominare, f"r" a i$nora, desi$ur, total ceea ce le desparte. 0si$urarea
confortului intelectual trece, aadar, prin a completa certitudinea empiric" cu incertitudine
metafi)ic". Ca fiin#" comple'", omul are ne,oie, deopotri,", de ar$he)ianul -s" pip"ie i
s" urle, estee., dar i de la$ianul -a fi., dac" se poate, n specificul propriu.
Se tie, de asemenea, c", de re$ul", cercetarea tiin#ific" pro$resea)" cu ade,"rat n
m"sura n care renun#" la perspecti,e prea $loale, la proleme e'a$erat de $enerale, n
fa,oarea celor concrete, iar c"utarea de certitudini ncearc" s" compense)e -petele ale.
ale teoriei cu alte date. :eli$ia poate s" fie folosit" spre a acoperi aceste -lancuri.,
aduc&nd elementele de cunoatere pe care iolo$ia, deocamdat", nu poate s" le furni)e)e.
S" nu uit"m, de altfel, c" tr"im ntr-o lume comple'", pluralist", n care nicio instan#" nu-
i poate re,endica sin$ur" de#inerea ade,"rului, prin defini#ie relati,. 0cceptarea
perspecti,ei pluraliste, complementare i, prin for#a lucrurilor, pro,i)orii i tran)itorii,
care presupune un anumit compromis ntre reli$ie i tiin#", ni se pare cea mai potri,it",
n ateptarea marii certitudini i a ade,"rului asolut. (&n" atunci, nu putem dec&t s"
contest"m realitatea i s" afirm"m falsitatea dilemei Dumne)eu ,ersus DarSine JJ
Actualitatea Apostolului !a+el
de ?ircea Dutu
A comentarii
Centru o lume bul&ersat de cri', aflat la captul unei istorii i #n faa unui nou
#nceput, eperiena paulin poate oferi multiple sugestii prin #n&mintele sale.
(roclamarea de c"tre (apa 6enedict al \KI-lea i marcarea 0nului (aulin (2; iunie
233;B24 iunie 2334! spre celerarea mplinirii a 2333 de ani de la naterea lui Saul din
Tars, de,enit (a,el, 0postolul Neamurilor i sf&nt ma+or n calendarul isericesc,
dep"esc cu mult semnifica#iile unei simple ani,ers"ri. Inten#ia declarat" a Katicanului a
fost aceea de a e,oca astfel, su semnul ecumenismului, o personalitate fondatoare a
cretinismului n iposta)a sa de -pild" actual". i mai pu#in n cea de -fi$ur" a
trecutului.. Celerele lui itinerarii misionare i n,"#"turi teolo$ice au f"cut p&n" acum
oiectul unor ample i suficiente anali)e i ne ntre"m ce ar mai fi r"mas semnificati, de
spus despre acest om e'cep#ional i faptele sale, posesor al unei ener$ii deordante,
dominat de o pasiune mistic" f"r" e$al i ac#ion&nd cu un $eniu militant ieit din comunU
;F
*n ce ar consta actualitatea saU Gn r"spuns adec,at nu poate i$nora cele dou" perspecti,e
indispensaile% cea a 6isericii pe care a construit-o i, respecti,, a ci,ili)a#iei occidentale
c"reia i-a pus a)ele etico-morale.
(entru o lume ul,ersat" de cri)" precum cea de a)i, aflat" la cap"tul unei istorii i n fa#a
ale$erii decisi,e a unui nou nceput, e'perien#a paulin" poate oferi multiple su$estii prin
n,"#"mintele sale.
(a,el i-a fascinat posteritatea mai ales ca simol al contrastelor frapante% al schim"rii
radicale, al transform"rii profunde i rupturii definiti,e cu trecutul. Este, prin e'celen#",
un om al parado'urilor, ceea ce-i permite a-i urma soarta. Se nate, ntre FB13 e.n., -din
neamul lui Israel i semin#ia lui Keniamin, dup" le$e fariseu., la ; )ile e t"iat mpre+ur,
dar n Diaspora, n Tarsul Ciliciei, ntr-o familie de cet"#eni romani, cu o anumit" po)i#ie
material" (confec#ioner de corturi! i n care se ,orea elina.
Grmea)" formarea rainic"% la 7 ani ncepe s" studie)e Kechiul Testament, la 13 ani e
ini#iat n ?ischna, la 1A trece la practicarea celor 13 porunci, la 17 studia)" Talmudul,
culmin&nd cu plecarea la Ierusalim, spre a se des",&ri la coala sa,antului saducheu
1amaliel. 0adar, un -e,reu perfect.e *n ,irtutea unei atare form"ri i n spiritul s"u
e'trem, se manifest" i ca un )elos practicant, nscriindu-se n -detaamentele. de
comatere i pedepsire efecti," a -de,ia#ionitilor., precum adep#ii sectei mesianice
fondate de Iisus din Na)aret. De,ine, astfel, un pri$onitor nfocat al acestora din urm",
particip&nd la lapidarea primului martir, arhidiaconul itefan, implic&ndu-se n campania
de lichidare a separatitilor. Gra atin$e punctul culminant n +urul anului A9, c&nd
or$ani)ea)" campania de pri$onire n Siria, #inta fiind Damascul, unde presupunea c" ar
fi fost depus trupul lui Iisus, dup" r"m&nerea $oal" a morm&ntului s"u, ceea ce ar fi
nsemnat proa ma'im" a ne$"rii *n,ierii i distru$erea si$ur" a a)elor de,ia#iunii
cretinee Numai c", pe drumul spre capitala pro,inciei romane, inter,ine marele parado'
al minunii con,ertirii lui (a,el la noua credin#", prin apari#ia lui =ristos. 0de)iunea ,a fi
tot at&t de profund" c&t a fost de rusc", iar pasiunea n propo,"duirea sa, pe m"sura urii
cu care se f"cuse pri$onirea. Totul se ntoarce la 1;3oe Saul ,a de,eni (a,el.
5e$ea lui Israel ,a fi aandonat" i chiar ne$at", iar noii doctrine i se ,or definiti,a
fundamentele teolo$ice. Totul se ,a desf"ura conform unui proiect c"ruia numai o
inspira#ie di,in" i-ar putea e'plica inteli$en#a proiect"rii i, mai ales, succesul fulminant
al aplic"rii. Itinerariile misionare ,or asi$ura masa de credincioi necesar", iar nlocuirea
sina$o$ii cu iserica i stailirea re$ulilor fundamentale ale acesteia ,or marca triumful
definiti, al ac#iunii pauliene. (este ,reme, rolul lui (a,el ,a fi perceput i afirmat drept
unul de -in,entator. (:eimarus!, -fondator. (Niet)sche!, ori de -arhitect. (0. Decau'! al
cretinismului.
Strate$ia de oc aplicat" de (a,el n ruptura cu trecutul i impunerea noii credin#e au
$enerat aprecieri pe m"sur". 0a, de e'emplu, dac" Niet)sche se m"r$inea a-i reproa c"
ar fi falsificat nc" o dat" istoria e,reilor, afirm&nd c" to#i profe#ii anteriori ai neamului lui
Israel ar fi ,orit de+a de Iisus, ?&ntuitorul s"u, recent, S. 6reton nu e)it" s" sus#in" c"
0uschSit)ul este -patenta ,eritail" a paulismului i, prin el, ,erificarea, n ceea ce are
;;
esen#ial, esen#a cretinismului.. (arado' n parado'urie
De-a lun$ul celor aproape 2333 de ani, persona+ul s-a ucurat de percep#ii i aprecieri
di,erse i nu ntotdeauna elo$ioase.
0stfel, dac" $&nditori catolici, precum 0u$ustin, 6ossuet ori (ascal, sau protestan#i, ca
5uther i Cal,in, au insistat pe meritele sale n construirea noii reli$ii, cretinismul,
-mirenii. nu au trecut cu ,ederea -punctele slae. ale operei lui. Dup" celera utad" a
iluminitilor, care ,edea n Saul din Tars un -(aul de la >arce., au urmat criticile
modernitilor. 0a, de pild", dac" ?ichelet remarca faptul c" -scrie r"u i nici nu
$&ndete mai ine., :enan i reproea)" un discurs repre)ent&nd -o &l&ial" continu",
cu,inte care se mpiedic" i se ciocnesc nainte de a fi rostite., iar Niet)sche surprinde la
(a,el -un $eniu al lo$icii implacaile a urii..
Dup" o perioad" de relati," uitare, fi$ura lui (a,el re,ine n for#", nu nt&mpl"tor, n
aten#ia inteli$hen#iei secolului al \I\-lea, preocupat" de marea schimare social", dar i
implicat" n ,alul re,olu#iilor moderne. >aptele i lucr"rile lui sunt ,")ute i citite n
lumina priorit"#ilor timpului, iar personalitatea sa func#ionea)" ca o referin#" mitic" i
model de militantism re,olu#ionar. 0a se face c", n epoc", aa cum remarca <.?. :eX,
-to#i scriitorii care a,eau un proiect de reform" ori de transformare social" l citea)" pe
Sf. (a,el.. *ntr-ade,"r, dac" Kictor =u$o scria c" -Drumul Damascului ,a fi pentru
totdeauna culoarul marilor spirite.
El ,a fi, de asemenea, calea popoarelor., socialistul (ierre 5erou' $"sea c" Sf. (a,el este
chiar -societatea care se transfi$urea)"..
Ce fascina nc"U >"r" ndoial", reuita proiectului s"u de a rupe istoria lumii n dou"%
antichitatea p"$&n" i noua reli$ie, cretinismul, cu ,oca#ie uni,ersal" i prin care
ci,ili)a#ia uman" nu ,a mai ar"ta aa cum a fost. Cu titlu personal, (a,el repre)enta
re,olu#ionarul pasional, de succes, care nu numai c" interpretea)" lumea, dar o i
transform". ii s" nu uit"m c", n aceeai perioad", un Darl DautsEX introducea faptele i
n,"#"turile lui Iisus n ecua#ia luptei de clas" i a mar'ismului, n $eneral.
Gn alt re,iriment al modelului re,olu#ionar paulin se nre$istrea)" la sf&ritul ,eacului
trecut, mai ales prin lucr"rile filosofilor -for+a#i. de ac#iunile i la ideile fenomenului
-?ai @8;.. 0ici este dominant" preocuparea de a ,edea n (a,el prototipul eroului
re,olu#ionar, fondatorul aparatului politic i in,entatorul unui uni,ersal care are mai ales
meritul de a o rupe rutal cu trecutul i a afirma un nou proiect, radical diferit. 0stfel,
Saul din Tars de,ine Gliano,-ul modern, re,olu#ionar, -un 5enin al c"rui =ristos fusese
?ar'-ul echi,oc. (0. 6adiou! i a c"rui principal" ntreprindere este una -leninist",
or$ani)area unui nou partid denumit comunitatea cretin". (S. Mi)eE!. Compara#ia e
for#at", dar semnificati,", iar e,identul ar$ument al diferen#ei ,i)ea)" mai ales simpla
durailitate temporar"% n timp ce e'perien#a leninist" s-a impus doar F3 de ani,
cretinismul d"inuie de 2333 de anie
0ctualitatea operei lui (a,el nu poate fi pri,it" dec&t n conte'tul implica#iilor
mondiali)"rii care marchea)" lumea de a)i. ii, pentru cretinism, aceasta presupune
;4
schim"ri ma+ore% re$&ndirea rela#iei cu iudaismul, asumarea paradi$mei modernit"#ii i
promo,area reformei n 6iseric", o mai mare deschidere spre societate, reunificarea sa i
dialo$ul intens cu alte reli$ii.
Deocamdat", ncercarea (apei 6enedict al \KI-lea de a face din -anul paulin. oca)ia
lans"rii unui nou cadru de lectur" a te'telor cretine fundamentale, adaptat realit"#ilor de
a)i i din perspecti,a unei -re,olu#ii. precum cea a apostolului, de acum aproape 2333 de
ani, a fost pus" n umr" de episoade e'a$erat percepute i interpretate politic, precum cel
al ridic"rii e'comunic"rii episcopilor lefe,riti. *n alt plan, trecerea la o lume
multipolar", fa#" de care /ccidentul a pierdut monopolul, cu institu#ii i re$uli n micare,
reclam" alte condi#ii de adaptare. 5a ,&rsta unei Istorii de,enite uni,ersale, ideea
paulian" a unei credin#e uni,ersale $"sete, pentru prima dat", condi#iile unei ade,"rate
mpliniri. Cum i, mai ales, su ce form" B r"m&ne ns" ntrearea fundamental". Dintre
r"spunsurile de+a formulate, l re#inem pe cel al teolo$ului $erman =. Drqn$% dialo$ul i
apropierea ntre reli$ii, dup" o dinamic" susceptiil" s" conduc" la crearea unei -etici
uni,ersale., aplicail" deopotri," tiin#ei, mediului, raporturilor sociale ori p"ciie
Noua -reli$ie mondialist". s-ar nate, astfel, prin renun#"ri reciproce i fu)iuni enefice,
oferind omului postmodern dimensiunea spiritual" de care are asolut" ne,oie, spre a se
adapta elementelor noii sale condi#ii. Numai c" asemenea e,olu#ii ar presupune
transform"ri fundamentale la ni,elul ci,ili)a#iei contemporane i ar $enera un oc
comparail cu ceea ce s-a nt&mplat acum 2333 de ani, dar ar necesita i un promotor pe
m"sur"e JJ
Soarta lui umne8eu 6 o carte pentru
oamenii singuri
de Traian Gn$ureanu
1 comentariu
Nici o ararie n-a supra,ietuit esecului ei spiritual. Gnele au sfarsit pe campul de lupta,
altele au fost mistuite de cancer intern. Soarta lor era insa hotarata de la un inceput de
e'istenta unui ideal contrar, ,iu si acti, in societati solidare. (o,estea e ,eche si ne poarta
in pelerina+ pe la mormintele arariei, de la ?arathon, alaturi de forta idealului $rec, de
la (oitiers, in FA2, su flamura lui Charles ?artel, iruitorul sara)inilor, pana la, foarte
aproape de noi, cei recenti, pla+ele Normandiei, su pri,irile $eneralului EisenhoSer. De
fiecare data forta de)lantuita a acestor ararii a fost )droita cu fier si foc. :amas in
picioare datorita puterii sale de a cuprinde prin deschidere si de a adanci prin reflectie,
idealul occidental a in,ins de fiecare data monstrul alternati,. Ce,a s-a schimat insa in
mersul lumii. Idealul r,iu si acti, in societati solidarer nu mai e in si$uranta. Ce s-a
intamplat sau, mai ine )is, ce se intampla su ochii nostriU
Interioare noi
43
?ai intai o oser,atie simpla.
Kechile ararii erau dusmanii din afara.
:idicati din praful 0siei sau infasurati in mantia ultimului cult pa$an, ad,ersarii polisului
$rec, ai crestinismului si ai democratiei erau in mod ,adit straini. Chiar atunci cand atacul
a pornit, totusi, din spatiul european, ca)ul fascismului si al comunismului, araria era
incarcata de simolistica nationala. 0tacul era, adica, lansat si in numele unui edificiu
politic separat, al unui stat national rrenascutr, fie el $erman sau rus, dar, pana la urma,
stat national.
Comparat cu tot ceea ce stim din ca)ierul tentati,elor anterioare, noul asalt, lansat de la
inceputul anilor s83, asupra ,alorilor care definesc modelul occidental de ,iata e de o
noutate parali)anta. Nici una din trasaturile de acum cunoscute ale furiilor militare si
ideolo$ice antioccidentale nu e de $asit in portretul derutant al noii ararii. In primul
rand, atacul porneste de asta data dinauntru, din inima sistemului de ,alori occidental, nu
din afara, nu su drapelul unei puteri nationale si nici in numele unei idei ,enite de
rnicaierir. Dimpotri,a, noua ararie e araria rnoastrar. Ea ne )ameste familiar,
pentru ca ,oreste in concepte si idei ce ne sunt cunoscute, e acreditata de si
propo,aduita in spatiul academic, politic si economic occidental si, mai mult, si-a inaltat
cetatea de scaun in lumea an$lo-sa'ona, $eo$rafic ,orind, patria lieralismului clasic.
0stfel de$hi)ata, copil al lumii pe care o nea$a, noua ararie a reusit de+a mult mai mult
decat au indra)nit sa ,ise)e la ,remea lor autorii tentati,elor anterioare.
De la 6olo$na la Sorona si (mai ales! de la =ar,ard la 6erEeleX, uni,ersitatile lumii
noastre pre$atesc minti tinere pentru lupta cu rminciuniler ci,ili)atiei occidentaleC
mi+loacele de comunicare in masa nu mai comunica nimic, ci pompea)a practic fara
incetare spre rconsumatorr ideea unica dupa care sin$urul lucru insemnat in ,iata e sa te
distre)i, rto ha,e funr, prin orice mi+loace, caci acum totul e permis, pentru ca totul e un
rdreptr.
Dreptul de a face, propo,adui, consuma se', dreptul de a re'perimentar, urinand pe
?adona si de a fi apoi descoperit ca artist de critici de arta no,atori. Dreptul de a declara
omul o fiinta periculoasa pentru animale si de a impune ideea ca animalele au drepturi.
Dreptul de a cere $u,ernelor sa dea ani celor ce nu au, adica atat celor de acasa care nu
mai ,or sa faca nimic, cat si celor de departe, din 0frica in special, unde /ccidentul ar
treui astfel sa plateasca pentru ororile scla,iei (desi$ur, tarile arae si neamurile africane
care au practicat, de asemenea, scla,ia intr-o ,eselie nu treuie aduse in discutie si nu au
nimic de platit!. 0sta la suprafata. In adancul fiintei umane lucrurile sunt si mai $ra,e,
acolo nu se mai afla nimic altce,a, in afara unui e$oism ,esnic flamand. Cultul placerii
domneste cu lenea de a $andi, la dreapta, si ura impotri,a ratiunii, la stan$a. Kechiul
principiu sal,ator al /ccidentului, idealul ,iu si acti, care impiedica prin simpla sa
e'istenta caderea in ararie, nu mai functionea)a.
Cum am a+uns aiciU
De ce nimic nu mai pare destul de puternic pentru a opri cadereaU Incotro mer$emU Care
e solutiaU
&biectii recente( obiectii grabite
41
Toate aceste intreari treuie puse. (ana acum, insa, ele s-au redus de prea multe ori la o
,ehementa polemica ,ecina cu disperarea si, in consecinta, nu ne-au fost de prea mare
a+utor. Numai o cercetare (nu o diatria!, numai o istorie a ideilor ce ne incon+oara asta)i
(nu un pamflet! pot descrie crediil caderea omului recent, curatand o$lin)iile in care
pri,im fara a ne mai ,edea chipul. 0,em acum aceasta carte. Ea ne spune po,estea
r/mului :ecentr si mai mult. =oria-:oman (atapie,ici a scris cea mai importanta
lucrare de istoria ideilor de la interelici incoace. De ei =oria-:oman (atapie,ici se
desparte limpede. /mul recent nu e opera unui traditionalist tar)iu, a unui ortodo'ist
interelic ratacit in mileniul A, desi e posiil ca ad,ersari ,echi ai autorului sa ridice din
nou aceasta oiectie. /mul recent a fost de+a atacat si ,a mai fi atacat de omul recent in
postura de critic, dar reactia era ine,itaila si nu are de-a face cu disputa de idei. :eli$ia
postmodernismului, cultele reunite ale eco-io-multiculturalismului, in numele carora a
fost declansata campania, sunt iolo$ii do$matice care tind sa elimine orice or$anism
diferit. 0tacurile impotri,a cartii lui =.-:. (atapie,ici sunt marturia neradarii teriile cu
care e intampinat asta)i orice $and mai adanc decat +ocul de cu,inte, orice reflectie mai
$rea decat cliseul, orice filo)ofie care insista sa isi respecte definitia si refu)a
promiscuitatea teoriilor rmultidisciplinarer. /mul recent - o critica a modernitatii din
perspecti,a intrearii rce se pierde atunci cand ce,a se casti$aUr - e un tratat filo)ofic
despre de$radarea timpului, prima incercare superioara de acest fel in romaneste. E'ista
in aceasta carte darul, rar chiar printre intelectele critice care fac ilio$rafia cea mai
aleasa a prolemei, de a construi din oiectie o solutie, o propunere spirituala solida. Din
acest moti,, /mul recent e si un tratat de teolo$ie a modernitatii. Cartea despre care
,oresc e o opera analitica si o clarificare morala pentru ,iitor, o constructie profund
rpo)iti,ar (cu un termen formal foarte la moda printre rrecentir!. 0paritia /mului recent
e unul din putinele moti,e de optimism in :omania )ilelor noastre. =oria-:oman
(atapie,ici promite, alaturi de 0lina ?un$iu-(ippidi si Sorin 0ntohi, alte doua minti
stralucite afirmate deplin dupa 14;4, o consistenta si moderna cultura critica romaneasca,
in ciuda (sau poate tocmai din cau)a! peisa+ului pulic si mental precar al lumii romanesti
incon+uratoare.
Istoria unei separatii
Ce ne spune cartea lui =oria-:oman (atapie,iciU E'ista doua rpo,estir, doua
demonstratii in /mul recent. ?ai intai e po,estea aparitiei /mului ?odern prin
disocierea reli$ioasa de /mul Kechi. (o,estea se incheie cu esecul /mului ?odern in
postura de /m :ecent, fiinta contradictorie de cultura irationala, $ropar uni,ersal al
culturii ,echi, dar si a tot ce era cucerire le$itima a spiritului modern. In acelasi timp,
ascultam a doua po,este% drama despartirii de Dumne)eu, la inceput o ,acanta partiala si
timida, urmata de decretul care a sters $ranita intre umanism si huli$anism (rDumne)eu e
morter! si incununata de doctrina nea$ra a postmodernismului (rDumne)eu e mort si
treuie sa ramana morter! - optiune morala care da tot dreptul (ostmodernismului la titlul
de (ostmortemism.
(o,estea /mului ?odern incepe de,reme, inca din secolul \II, cu $anditori putin
cunoscuti a)i, ca 1uillaume de Conches si ThierrX de Chartres. Ei apar in istoria
filo)ofiei spunand ca rtot ce poate fi e'plicat natural treuie e'plicat natural, doar restul
apartinand e'plicatiilor di,iner (/mul recent, pp. 82-8A!. E prima limitare a atriutelor
42
di,ine, desi autorii acestor idei sunt, inca, cu e'presia fericita a lui =oria-:oman
(atapie,ici, rteolo$i secularir, o ,ocatie $reu de inteles a)i, $anditori in aceeasi masura
fi)icieni si oameni ai lui Dumne)eu. Ideea e totusi destul de puternica pentru a fi e,ocata
cinci secole mai tar)iu de NeSton, care pastrea)a totusi destule re)er,e, daca nu cum,a
presimte $ro)a,ia ce s-ar putea naste la capatul acestei linii de $andire. Consecintele nu
intar)ie sa apara si di,i)iunea cercetarii propusa de teolo$ii seculari de,ine ruptura% rSe
poate afirma ca istoria omului este dramatic impartita in doua de un rmicr e,eniment
re$ional, petrecut in secolul \KII, unde,a in Europa de Kest si de Nord% nasterea stiintei
moderne din in,ersiunea atriutelor tari ale fiinteir (p. 93!. 0ltfel spus, succesul crescand
al cercetarii autonome a naturii (stiinta! ii incura+ea)a si ii con,in$e pe filo)ofi ca
prolema fundamentala a omului e o prolema de cunoastere, ca lumea poate fi
cunoscuta pana la capat, ca rrestulr in care a fost arondat Dumne)eu ,a disparea
ine,itail si ca, in consecinta, ne putem descurca si fara Dumne)eu. >ireste, treptat,
r$andul ca ripote)a Dumne)eur ar putea fi inutila a inceput sa incolteasca tot mai
temeinic in mintea oamenilorr (p. F8!. 5aplace atesta noua situatie intr-o ,ora de duh
catre Napoleon. r0 uitat oare distinsul cosmolo$ sa-l plase)e pe Dumne)eu in teoria sa
asupra lumiiUr rSire, n-am a,ut ne,oie de o asemenea ipote)aer Cu toate acestea, ne
aflam inca intr-un soi de armistitiu tacit. /mul se poarta si $andeste ca si cum Dumne)eu
nu ar e'ista. Dumne)eu e inca acceptat, desi plasat in parante)e, dar demiterea nu e
departe.
Secolul \I\ proclama e,acuarea lui Dumne)eu - 1ott ist Tote -, desi nimeni nu mai are
urechi de au)it pentru cu,intele pe care le murmura profetic imediat dupa asasinat
Niet)sche% r(o,estea mea este istoria urmatoarelor doua ,eacuri. Eu )u$ra,esc ceea ce ,a
sa ,ina, ceea ce nu se mai poate petrece altfel% instaurarea nihilismuluir. De aici inainte
mer$em alaturi de /mul ?odern printr-o istorie ce ne e ine cunoscuta. Numim aceasta
epoca r,remurile noastrer si in $eneral suntem con,insi ca traim in cea mai una din
lumile posiile. Ceea ce nu e nici ine'act, nici e'act.
&mul 'odern la !utere
5a sfarsitul lui iunie 1;A8, Nathan :othschild, poate cel mai o$at si mai influent om din
Europa, pleca de la 5ondra spre >ranEfurt, unde urma sa aia loc nunta fiului sau 5ionel.
Dupa ce,a mai putin de o luna, la 2; iulie 1;A8, Nathan :othschild era mort. Gnul dintre
cei mai a,uti oameni ai lumii murea la 74 de ani, incon+urat de cei mai celeri doctori ai
Europei, neputinciosi in fata unei inflamatii care se ,indeca a)i in mod curent cu
antiiotice. 0ceasta istorie trista, po,estita de istoricul si economistul american Da,id
5andes (The Zealth 0nd (o,ertX /f Nations, 144;!, spune totul despre ce ne-a adus
modernitatea, despre ce am casti$at datorita pro$resului stiintific. 0tunci, ce e rau cu
modernitatea, daca ea ne-a adus $arantiile stiintelor medicale, inecu,antarea
prosperitatii, foloasele fara sfarsit ale tehniciiU Nimic rau din acest punct de ,edere.
r(utem sa nu fim moderniU :aspunsul este, cate$oric, nur (p. 977! - conchide fara duii
=.-:. (atapie,ici.
Casti$urile modernitatii sunt limpe)i, ,i)iile pentru toata lumea. (rolema e, asa cum ne
a,erti)ea)a sutitlul cartii% rce se pierde atunci cand ce,a se casti$ar. Iar ce s-a pierdut
odata cu casti$urile modernitatii nu tine de ordinea ,i)iila. 0cesta e si moti,ul pentru
care suntem cel mai adesea neatenti sau de-a dreptul i$noranti in fata prolemelor omului
4A
modern. Triumful stiintei e proail cel mai producti, e,eniment istoric in spatiul uman.
Insa tot triumful stiintei a pro,ocat si cea mai adanca ruptura in acelasi spatiu. E ,ora in
primul rand de consecintele a ceea ce =.-:. (atapie,ici numeste caracterul rne$ationistr
(p. 99A! al stiintei. r/iecti,itatea stiintifica e'clude tot ceea ce nu presupuner (p. F3!
scrie =.-:. (atapie,ici, demonstrand imediat afirmatia de mai sus prin e'emplul cel mai
important cu putinta% stiinta cercetea)a natura fara ipote)a rDumne)eu e'istar si, dat fiind
ca reuseste sa cercete)e natura cu re)ultate e'ceptionale, tra$e de aici conclu)ia ca
rDumne)eu nu e'istar. 0ceasta situatie poate fi re)umata si altfel% pot cunoaste un lucru
facand astractie de alte lucruri (premisa epistemolo$ica! si de aici a+un$ la incheierea ca
alte lucruri nu e'ista (conclu)ie ontolo$ica! (p. 973!. /ntolo$ia a fost astfel suordonata
epistemolo$iei sau, mai simplu spus, >iinta a fost suordonata Cunoasterii. Ce re)ulta din
acest raport in,ersat de modernitateU In primul rand, disparitia ordinii, a ierarhiei sus-+os,
in care a trait lumea clasica si, in al doilea rand, declansarea timpului. /mul modern nu
mai traieste cu certitudinea unei ordini uni,ersale de inspiratie di,ina, ci cunoaste, prin
descoperiri care aduc rpro$resulr si marchea)a trecerea timpului. /mul modern are
ne,oie de nou, iar in iposta)a sa de$enerata de om recent el de),olta o dependenta trista
de r,a urmar. El doreste in fiecare )i alta stire de sen)atie, ,rea sa fie in pas cu moda si in
moda, si in stiinte, sa prinda urmatorul episod, sa consume ce ,ine si sa renunte la ideile
sale de ieri numai pentru ca nu mai sunt de a)i sau, si mai rau, pentru ca nu pot fi de
maine. Dar frene)ia isterica a consumatorului de timp nou nu e neaparat cel mai mare rau
al timpurilor noastre. 5ucrul cu ade,arat $ra, in e,olutia modernitatii a aparut in clipa in
care modernitatea a recurs la o sustituire e'traordinara. Dupa ce a decretat moartea lui
Dumne)eu, modernitatea s-a ase)at pe locul ramas $ol. 0 fi modern a de,enit o ,aloare in
sine, Kaloarea Suprema. Noul Dumne)eu al omului a de,enit /mul ?odern cu Tehnica
de-a dreapta si :atiunea de-a stan$a. Din acel moment, liertatea cucerita prin lepadarea
de Dumne)eu a de,enit un fond de premii la discretia omului, care n-a intar)iat sa-si
atriuie drepturi si puteri totale. Nationali)area lui Dumne)eu a facut din /mul ?odern
cel mai mare proprietar al lumii. Ka mai aduceti aminte istoria trista a lui Nathan
:othschildU
AnJthing goesMH
0+uns la apo$eu, /mul ?odern a inceput sa se ocupe de administrarea proprietatilor sale
fara sfarsit. El a luat in ultimii 133 si ce,a de ani hotararile cele mai importante. Sa nu
uitam ca in tot acest timp /mul ?odern (mai ine )is, iposta)a ultima care e /mul
:ecent! a lucrat fara Dumne)eu, adica fara ,alorile fi'e, fara permanentele pe care se
a)ea)a recunoasterea unei ordini superioare. /mul :ecent a lucrat, adica, intr-o
sin$uratate in)estrata (tehnica, stiinta, schim economic aducator de prosperitate!, dar a
lucrat sin$ur. El a a,ut totusi ne,oie de repere si a in,entat o prote)a teolo$ica, un
sustitut di,in, si a elaorat in acest scop o teorie construita in +urul ideii ca nu e'ista
decat lucruri care pot fi cunoscute, stapanite si transformate. 0stfel, in lumea omului
(post!modern, in cu,intele memoraile ale lui =oria-:oman (atapie,ici, rTotul este
in,entat, orice realitate este re)ultatul unei constructii umane, nu e'ista nimic oiecti,, nu
e'ista un ade,ar care sa fie independent (f! totul e +oc de putere (f!r (p. 11F!.
Corolarul acestui fel de a $andi despre lume impin$e la conclu)ia dupa care, daca totul e
construit de om, daca totul se datorea)a cunoasterii umane si nimic nu e dat, atunci nimic
49
nu mai e rsfantr si, asa cum orice poate fi construit, orice poate fi la fel de ine distrus.
0cest mod de a $andi, in ,arianta sa de catedra academica, se numeste a)i
postmodernism. Su umrela lar$a a postmodernismului au inflorit in uni,ersitatile ,est-
europene si americane curente si rdiscipliner de care ati au)it sau n-ati au)it din )iare si
din carti - multiculturalismul, corectitudinea politica, ecolo$ia militanta si drepturile
animalelor, studiile culturale, studiile de $en ($ender studies!. Elementul comun al
acestor tendinte e relati,ismul. Nee'istand ,alori fundamentale, pentru ca totul e
rconstruitr, ,alorile sunt relati,e, e$ale si e$al indreptatite. Deloc surprin)ator, su aceste
premise antropolo$ia a luat locul filo)ofiei si a de,enit noua re$ina a stiintelor. (rincipiul
metodolo$ic al antropolo$iei, pentru care cultura e o suma de oiceiuri si datini, un mod
de ,iata fara ,aloare po)iti,a sau ne$ati,a, a fost preluat de toate stiintele, de,enind, deci,
principiu uni,ersal. Datoram aplicarii acestui principiu in arte, stiintele naturii, literatura
si cate,a din rdescopeririler cele mai poluate asta)i in lumea academica si in opinia
pulica an$a+ata. 0stfel, opera lui ?ichelan$elo nu e cu nimic mai r,aloroasar decat
tatua+ele papuasilor, omul nu e decat un animal mai norocos si mai rau, dar e pana la
urma tot animal, romanul Ion al lui :ereanu, de pilda, ar putea fi considerat o
rconstructie antifemininar si, prin urmare, declarat o eroare care treuie scoasa din
pro$rama. Si tot asa, spre neunia $eometrica a unei lumi in care orice e e$al cu orice, dat
fiind ca nu mai a,em ierarhii de ,aloare. 5a capatul acestei ,i)iuni se afla nihilismul pur,
autodistru$erea. Ne putem amu)a, desi$ur, oser,and ca, dupa preceptele postmoderne,
articolele din /ser,ator cultural, de pilda, nu sunt cu nimic mai r,aloroaser decat
cantecele osimanilor (ceea ce, in definiti,, nu e imposiil!. (rolema cu ade,arat $ra,a e
ca postmodernismul insusi poate fi supus propriilor ar$umente si declarat o ,aloare
relati,a, un fel de a $andi la fel de indreptatit ca orice alt punct de ,edere. De aici incolo
incepe, ineinteles, anarhia. r/rice referinta la uni,ersal de,ine imposiilar (p. 1AA!
constata =oria-:oman (atapie,ici. 5umea e o suita infinita de fra$mente, culturi
autonome, omul e o ,ietate, orice poate fi afirmat sau pus la indoiala, nimic nu poate fi
+udecat, educatia prin pro$rama de lectura a capodoperelor e un au) impus de omul al.
r0nXthin$ $oeser
'ecanismul democratic 6 mod de intrebuintare
:e)ultatul acestei noi fundamentari filo)oficoJantropolo$ice e un de)astru de proportii
$reu calculaile, in primul rand printre intelectuali, dar si in ,iata pulica in $enere.
0stfel, intelectualul rrecentr a de,enit o sursa de rinformatier, o minte care sufera de
prea multe citate si de nici o ,i)iune. In uni,ersitati, ,ocatia a fost inlocuita de cariera, iar
construirea carierei a fost declarata ,ocatie. (arado'al, repoca moderna a reali)at
alfaeti)area ratand educatiar (p. 278!. Cultul Internetului (un instrument formidail! tine
loc de pre$atire. Informatia de)lantuita fara perspecti,a a re)ultat rintr-o forma mai inalta
de i$norantar (p. 279!. E ,ora de faimoasa nepricepere, de nai,itatea fara fisura, pe care
o intalnim a)i adesea la tinerii recent asol,enti ai celor mai inalte scoli. /mul recent, asa
cum il ,edem iesind pe portile Gni,ersitatii sau consumand ?TK (respecti, 0tomic TK!,
con,ins ca asoare cultura, e omul pe deplin elierat si perfect pre$atit pentru a fi parte
a multimii in numele careia ,a fi impusa noua ararie. 0m a+uns la unul din punctele
cele mai delicate ale cartii lui =oria-:oman (atapie,ici% critica democratiei denaturate.
Democratia nu poate fi aparata de o definitie po)iti,a. Ea are ,aloare numai daca
47
intele$em si acceptam definitia ei ne$ati,a - scrie =oria-:oman (atapie,ici, cu un $and
care ar parea sa dea dreptate celor ce au ,a)ut in el un retro$rad, un traditionalist depasit
de ,remuri. In una dintre cele mai dense si cura+oase sectiuni ale cartii sale (p. A8;-s43!,
=oria-:oman (atapie,ici reia, intr-ade,ar, cea mai importanta intreare a teoriei politice
- care e cea mai una metoda de $u,ernare a societatiiU - si raspunde fara e)itare%
democratia. Ce ne spune mai departe =oria-:oman (atapie,ici merita ascultat atentie si
inteles cu e'actitate. rDemocratia - scrie =oria-:oman (atapie,ici - este incompleta. Ea
nu poate furni)a corpul politic, il poate doar reproduce sau intretiner (p. A8;!. In spatele
acestei conclu)ii se ascunde o oser,atie ,eche, formulata de =aXeE acum mai ine de 83
de ani% democratia nu e altce,a decat un mecanism de schimare a $u,ernelor, fara
,arsare de san$e. Democratia e, deci, o metoda de eliminare a ,iolentei din politica. In
acesti termeni, si numai in acesti termeni, definitia democratiei e ne$ati,a. Ea nu propune
ce,a, ci impiedica ce,a (sa ne amintim celera remarca a lui Churchill, dupa care
democratia e cel mai mic din relele posiile!. Democratia are deci ,aloare ma'ima ca
instrument, dar nu are ,aloare normati,a. Cu alte cu,inte, democratia ne fereste de rau
atata ,reme cat slu+este ca instrument electoral, insa ar fi complet $resit sa tra$em de aici
conclu)ia ca o deci)ie (le$e, actiune! e una numai pentru ca a fost luata pe cai
democratice. rDemocratia nu are menirea de a institui inele, ci doar posiilitatea de a
reduce efectele rauluir (p. AFF! - e'plica =oria-:oman (atapie,ici, sesi)and si a,erti)and
astfel asupra pericolului la care este e'pusa democratia atunci cand e $resit interpretata
sau folosita ca para,an. Caci - scrie mai departe =.-:. (atapie,ici -, rcine accepta
democratia ca pe o instanta de producere si ratificare a ,alorilor acela ,a treui sa accepte
ca po$romurile populare sunt +uste. Sau, altfel, ca nu are nici un moti, democratic de a le
respin$e, chiar daca simte repulsie fata de eler (p. AF3!. Nu am uitat nici o clipa, desi$ur,
ca totalitarismele secolului \\ au ,enit la putere prin democratie electorala ori au folosit
ca +ustificare r,ointa popularar. Este, prin urmare, na)ismul acceptail, pentru ca reusit
sa erupa din urna de ,otU Si este cu ce,a mai un olse,ismul, pentru ca a pretins fara
incetare ca repre)inta ,ointa maselorU Nu. Insa, e'act in momentul in care reamintesc
ale$atorilor aceste lucruri, politicienii, mi+loacele de informare in masa si politolo$ii
)ilelor noastre sunt pe punctul de a transforma democratia intr-un fetis, aatand-o de la
functia ei fundamentala. 0ceasta aplecare spre sacrali)area festi,a a democratiei e inca
una din consecintele filo)ofiei (post!moderne care a aruncat la cos ierarhiile ,alorice.
Intr-un articol pulicat acum 7 ani (The :ise of the Illieral DemocracX - >orei$n 0ffairs,
144F!, politolo$ul american >areed MaEaria face distinctia intre democratii lierale si
democratii nonlierale (illieral!. 0mele tipuri de re$im politic folosesc mecanismul
democratiei electorale, dar promo,ea)a ,alori politice diferite (lierale, respecti,
nonlierale!. (utem intele$e astfel mai usor ce anume continua sa desparta, de pilda,
:usia de 1ermania sau de 0n$lia si dupa ce $u,ernul rus a inceput sa or$ani)e)e ale$eri
liere. Democratia e, prin urmare, necesara, dar nu si suficienta pentru constructia unui
re$im rcu ade,arat democraticr (cum ne-am oisnuit sa spunem, confundand caracterul
democratic al ale$erilor cu caracterul lieral al unui stat!. Sanatatea re$imurilor de stat e
$arantata in cele din urma de ,alori, si anume de acele ,alori care mentin demnitatea
omului in iposta)a sa politica de cetatean. /r - scrie =oria-:oman (atapie,ici -,
rade,arul nu se ,otea)a, el se accepta, fie prin demonstratie, fie prin re,elatier (p. A;A!.
0de,arul nu poate fi faricat prin democratie electorala. ((ost!?odernitatea a i)$onit
insa de mult ,alorile imuaile din ,iata omului, pe care l-a lasat a$atat de tehnica, de
48
instrumente, de proceduri. 0cest uni,ers instrumental a de,enit sin$urul un in posesia
omului recent si nu e de mirare ca el le-a transformat in ,alori. 0sa se face ca la capatul
acestui proces retorica a luat locul ar$umentatiei, citatul a inlocuit $andirea, opinia a
inlocuit con,in$erea, iar, in politica, mecanismul electoral a de,enit o proa in sine,
despartita de continut, o performanta li,e pe care ale$atorul e chemat sa o compare cu
spectacolul oferit de contracandidati. /mul recent e nepre$atit sa faca fata asaltului
antidemocratic strecurat in masinaria democratiei electorale.
.ine in Sine
0 doua po,este pe care o putem asculta citind /mul recent e drama despartirii /mului
?odern de Dumne)eu. 0ici, pe parcursul unei meditatii reli$ioase adesea miscatoare,
=oria-:oman (atapie,ici isi depaseste conditia de istoric al ideilor si de,ine autorul unei
carti ,i)ionare. Caci =oria-:oman (atapie,ici nu e un critic al modernitatii din
resentiment sau inca un romantic re$resi, de felul celor ce au umplut cultura interelica
si tin in sah o una parte a mintilor tinere ale :omaniei de a)i. =oria-:oman (atapie,ici
nu a scris /mul recent pentru a se racori, ci pentru a $asi o cale de iesire de su
masificarea tot mai apasatoare a (post!modernitatii. Cu alte cu,inte, =oria-:oman
(atapie,ici ne ofera o solutie. (utem sa o acceptam sau nu. Solutia e insa acolo in carte si
nu ne cere sa renuntam la realism. Ea nu ne cere decat sa nu mai i$noram ceea ce altii au
hotarat ca e de prisos.
Sa incepem cu inceputul, care e unul sin$ur% cea mai importanta propo)itie despre lume
este rDumne)eu e'istar. 0ceasta propo)itie a fost eliminata dintre propo)itiile
acceptaile pentru omul ?odern. In locul ei a fost ase)ata fara remuscari propo)itia
rDumne)eu e mortr. 5umea a casti$at in acest fel liertatea de a cuceri tot ce e ori)ontal,
dimensiunea tehnica si instrumentala, dar a pierdut capacitatea sa minunata de a intra in
relatie cu ceea ce nu se ,ede, credinta in ceea ce nu e palpail, dar e'ista. Credinta insasi
a a+uns astfel o rocupatier rusinoasa, care poate fi practicata, dar treuie ascunsa in
domeniul intim, rnoaptea, in rand cu polutiiler (p. A43!. :amas doar in posesia ratiunii si
a instrumentelor tehnice, /mul ?odern a de,enit un ?anuitor fara ?antuitor. El a
incercat totusi sa faca din ratiune un Dumne)eu nou, dar nu a reusit decat sa se
indeparte)e astfel de orice sansa de a da e'istentei un sens. Traim mai ine, dar nu stim
ce traim. Nu are rost sa il compatimim pe Nathan :othschild pe patul de moarte.
Ce putem faceU
:aspunsul pe care l-au inaintat insistent toti criticii reactionari ai modernitatii a fost
intoarcerea in trecut, la traditie, la epoca de aur, la radacini si autenticitate. =oria-:oman
(atapie,ici nu repeta $reseala, caci intele$e prea ine un lucru% traditia nu poate fi
impusa% r5a lipsa de idealuri inalte a modernitatii nu se poate raspunde prin impunerea
unor idealuri inalte. Impus, orice ideal inalt isi pierde eficacitatea asociata faptului de a fi
superiorr (p. 93A!. Si atunciU
Solutia $andita de =oria-:oman (atapie,ici e cucerirea credintei, afirmarea neta a
e'istentei lucrurilor care nu se ,ad, redescoperirea dreptului de a $andi neinstrumental.
/mul recent e o carte $rea si ma tem ca nu am reusit sa e'plic ine $andurile autorului ei,
mai cu seama solutia pe care ne-o propune aceasta carte, in definit, optimista. In 149A,
marele istoric en$le) :.1. Collin$Sood a scris o carte tuluratoare, framantat tot de
prolema omului modern (The NeS 5e,iathan or ?an, SocietX, Ci,ili)ation and
4F
6ararism!. Cred ca e'ista un $and al lui Collin$Sood care descrie mult mai ine decat
am reusit eu $enul de incercare din care s-a nascut cartea lui =oria-:oman (atapie,ici.
Collin$Sood marturiseste ca solutia pe care o ima$inea)a este o noua rteorie morala in
care actiunile omului sunt une nu pentru ca ele permit atin$erea unui scop si nu pentru
ca ele se conformea)a unei re$uli, ci pentru ca sunt une in siner.
t r?er$e oriceer. Titlul unui cantec al lui Cole (orter. E'presia a fost ase)ata emlematic
de filo)oful australian Da,id Sto,e in dreptul relati,ismului stiintific promo,at de (aul
>eXeraend. Cartea lui Da,id Sto,e (0$ainst the Idols of the 0$e!, aparuta postum in
1444, e una dintre re,elatiile produse de un mic si necunoscut $rup de teoreticieni
antirelati,isti australieni descoperiti si recuperati prin eforturile re,istei The NeS
Criterion si ale editorului ei, :o$er Dimall (e ,ora de Deith Zindschuttle - The Dillin$
of =istorX, 144F, si :o$er Sandall - The Culture Cult-Desi$ner Trialism and /ther
EssaXs, 1444!.
Reperul etic in gandirea lui Noica
de Sorin Kieru
Nu e'ista comentarii
In De Caelo, Noica e,oca celera scriere omonima a lui 0ristotel si ,oreste despre run
cer care nu ester. Cerul care s-a do,edit a nu fi acela despre care speculase cand,a
0ristotel, iar apoi a fost i)$onit de stiintele naturii din ima$inarul modern, dar care inca
ar mai putea orienta cu alte stele, in alte timpuri, spre alte pamanturi, pere$rinarile altor
na,i$atori. Gn cer care nu este - si totusi este. Gn cer posiil. Si, intr-un anumit sens, unul
necesar.
Temerarul care ar incerca asta)i sa ,oreasca despre etica nicasiana ar putea imprumuta
aceasta fi$ura pentru ca, trecand de la cerul instelat la lumea morala din noi insine - am
recurs la o celera parafra)a -, sa ,oreasca despre etica lui Noica% o etica ce nu este, si
totusi estee
Intr-ade,ar, in opo)itie ostinata fata de 0ristotel si Dant, dar in con+unctie cu (laton si
Dant, treuie sa constatam, cat se poate de pedestru, ca Noica nu are o etica si nu are
scrieri speciale de eticaC nu are o etica, adica nu a scris-o, si nu intamplator n-a scris-o.
Nu i-a dat forma tratatului, n-a codificat-o, n-a sistemati)at-o% o asenta semnificati,a, o
lipsa $raitoareC e un tratat asent in sistemul, si el asent, al lui Noica.
Nu numai atat% sunt afirmatii disparate ale lui Noica, rostite in diferite impre+urari, sau
scrise in diferite conte'te, care su$erea)a un refu) opus osesiei eticului. In consecinta,
aproape ca te simti ispitit sa declari arupt si total imprudent% filo)ofia lui Noica nu
comporta o etica, fiindca nu inchea$a un sistem, ci numai o ontolo$ie, si anume una care,
4;
intr-un sens, de)minte e'istenta sistemului, ea le$itimand triumful spiritului sistemic
asupra celui sistematicC cum se stie, spiritul sistemic aprehendea)a ordinea suiacenta
fi$urilor de nastere si pieire a fiintei, in timp ce spiritul sistematic eludea)a de)ordinea,
haosul, anormalitatile si de)or$ani)area $estante de ordine si or$ani)are.
Su$eram ca o etica este de $asit totusi in scrierile luiC o ,om $asi, parcur$and atent rand
dupa rand discursul nicasian, dar )ao,ind printre randuri. Si ea ar treui cautata, dintr-un
moti, despre care ,om ,ori putin mai departe. 0ceasta cautare presupune atat lectura
atenta, cat si efortul hermeneutic ima$inati,, in scopul e'plicitarii a ceea ce este implicit,
si chiar ascuns cu oarecare intentie. Se cere aici ima$inatie, dar si control, cen)ura se,era
impusa ima$inatiei interpretati,e, se cere acoperire te'tuala si har ar$umentati,.
Ka fi deci tentant sa ,orim despre relieful etic al unui aparent-neted plan filo)ofic, in
particular ontolo$ic, al discursului nicasian. (ariul nostru este ca treuie sapat adanc, in
stratul de profun)ime, ontolo$ic pentru a aduce la suprafata apa ,ie a indemnului etic. Gn
asemenea de)iderat ,a ramane in cele de fata neimplinit, desi, de fapt, aceasta este
principala idee pe care am fi ,rut s-o su$eram.
In cele ce urmea)a, putem propune doar cate,a su$estii sumare, prin care%
(i! sa amintim temeiurile pentru care critica filo)ofica este solicitata, daca nu chiar
somata, sa se opreasca asupra moti,ului etic in $andirea lui NoicaC
(ii! sa schitam confi$uratia impre+urarilor-cadru in care Noica a opus un refu) e'plicit
tentatiilor unui discurs etic (am putea chiar spune ca a sters urmele ,i)iile ale cautarilor
sale!C
(iii! sa caracteri)am demersul nicasian ca o tentati,a de +ustificare e'istentiala a unui
model de ,iata optimaC
(i,! de$a+and in final cate,a principii, sau norme, de ,iata demna, ce decur$ din teoriile
lui Noica.
Consideratiile de mai +os nu pot spera sa a+un$a la acel strat ontolo$ic de adancime
despre care aminteam mai susC ramane de ,a)ut daca se pot inscrie macar in randul
pre$atirilor pentru un asemenea fora+.
!otentialul etic al doctrinei ,ilo8o,ice noiciene
(otentialul etic al filo)ofiei lui Noica treuie temati)at, iar astfel actuali)at% el nu se
li,rea)a de la sine, fiind mai curand implicit si, in orice ca), e,itand +ar$onul de
specialitate al eticienilor.
E'plicitarea mesa+ului etic ne apare ca o e'i$enta presanta, ea decur$and ca un corolar
din stadiul actual al e'e$e)ei, dar si al de)aterii pulice, mai putin filo)ofice, mai curand
culturale si politice iscate in +urul omului si al operei.
0sistam la o de)atere pulica descentrata, in care nu o data accentele sunt deplasate,
interpretarile producand adesea o cascada de rsofisme ale accentuluire Te'tele filo)ofice
nicasiene sunt citite asta)i pe $rila politica si, in,ers, efemeride +urnalistice, importante
44
prin scriitura si semnatura lor, sunt preluate a)i ca o iara a fiarelor cu care se descuie
toate lacatele filo)ofice.
/ atentie speciala este acordata implicatiilor politice, reale sau numai presupuse, ale
mesa+ului nicasianC atentie +ustificata, poate, in conte'tul actual, dar trecatoare, odata cu
impre+urarile care au produs-o, si care ra)ate rareori pana la nucleul tare al doctrinei
filo)ofice. De la articole de $a)eta semnate de Noica se trece cu nonsalanta la eseul
cultural si de la acesta la doctrina filo)ofica noiciana, de parca toate s-ar situa pe acelasi
plan si ar apartine aceluiasi unic timp, si anume timpului e,enimential politic.
?ai multi factori ,in sa se adau$e situatiei pre)ente din campul de)aterii pulice
fa,ori)and onuilarea unei posiile etici nicasiene.
Noica nu si-a propus, din ,arii moti,e, sa scrie o etica. Este cert ca intre (laton si
0ristotel, si de asemenea intre Dant si =e$el, el optea)a decis pentru (laton si =e$el,
ine cititi, contra lui 0ristotel si DantC optea)a pentru a,entura ideii, mai curand decat
pentru ancorarea in certitudini de ultima instantaC pentru ceea ce poate fi e'periat si
po,estit in idee, mai curand decat dedus cate$orial si situat in )one fara risc seismic.
5a aceasta se adau$a, in al doilea rand, o neincredere funciara in discursul despre ,alori -
ca nota dominanta a teoriilor etice in curs -, si cu atat mai mult in discursul morali)ant si
eticist ca ton, ca ,ocaular si, in $enere, in discursul edificator si suprasolicitant. Gn
indiciu il $asim in cu,intele sale de pre,eninta impotri,a suprasolicitarii sulimitatilor
din dialo$uri ca (haidros si SXmposion. 0sa cum pri,este cu discreta ironie discursul
rfrumosistr, Noica intampina cu o ironie inca si mai disimulata discursul despre ,alori si
ine care rmer$e la inimar si riti un$e sufletulr, discurs care numai filo)ofic nu poate fi.
In conclu)ie% daca putem ,ori, la ri$oare, despre un Noica moralist si, in plus, proponent
al unei etici, acest filon nu poate fi detectat dupa criterii de aparenta (,ocaular e'plicit,
ton e'hortati, sau imprecati,, discurs despre ,alori cu rol fundational sau alte cate,a
marci!. Dar, nu mai putin, acest filon treuie cautat si pus in lumina. Tendinta politi)arii
e'cesi,e a doctrinei filo)ofice noiciene isi $aseste un pandant la fel de contestail in
sue,aluarea potentialului ei etic.
Gn rpotential eticr sau de-a dreptul o rdoctrina eticar - in filo)ofia lui NoicaU Intre cele
doua formule de atriutie putem sa optam hotarat pentru prima, ca fiind mai adec,ata.
oua repere posibile
Dar cum se poate e'plica refu)ul neted al lui Noica de a elaora o eticaU Ne-au ramas de
la el un sir de fra$mente, de dicta, simple puncte de reper, calau)indu-ne dupa care putem
inchipui o etica, incercand sa trasam drumurile ideale care lea$a punctele de reper intre
ele. Dar Noica a ramas la reperele i)olate. Totusi, linia care uneste puncte de reper poate
fi trasata. Sarcina re,ine e'e$e)ei.
133
(e de alta parte, datele io$rafice disponiile, relatarile celor care l-au cunoscut, ecourile
ra)lete si reactiile prietene sau ad,erse ofera un material inca prea putin structurat,
neomo$en si discordantC daca in $enere se poate de$a+a un ethos filo)ofic si chiar o
,i)iune metaetica atriuiile lui Noica, nu la acest material tinand de accidentul io$rafic
treuie apelat in prima instanta, ci la sustanta ideilor profesate de catre $anditor. Ethosul
si modul noician de a aorda prolematica eticului re)ulta din intre$ul conceptiei
filo)oficeC ele pot fi e,aluate in chip diferit, ,alori)ate sau respinse, dar inainte de aceasta
ele se cer reconstituite si intelese in mod oiecti,, adica neutru. / asemenea reconstituire
treuie sa porneasca, s-ar parea, de la cate,a idei directoare si proceduri (sau feluri de a
,edea! specific filo)ofice care pentru Noica au o functie orientati,a. In conte'tul care ne
interesea)a a,em in ,edere mai intai distinctia dintre 1eist si Seele (suflet si spirit!.
Distinctie de sursa filo)ofica $ermana, preluata de catre Noica fara re)er,e, chestionata
de altii si nu fara temei, in a doua +umatate a secolului 23, su impactul traumelor istorice
din prima +umatate. Noica a acceptat a'iomatic ca a,and o insemnatate filo)ofica cruciala
aceasta deoseire si ea ofera o cheie a intele$erii situarii sale fata de etica, unde el
deoseeste - desi nu e'plicit - intre e'i$entele rsufletuluir si e'i$entele rspirituluirC in
$enere, ele nu se contra)ic, con,ietuiesc fara sa se tulure reciproc, dar in putinele ca)uri
de situari conflictuale se impune o ale$ere dramatica, iar ale$erea una ar urma sa acorde
prioritate e'i$entelor spiritului.
(0stfel, in ca)ul ine cunoscut al mortii in inchisoare a lui ?ircea Kulcanescu, punctul de
,edere al lui Noica era ca datoria lui Kulcanescu de a se autoconser,a de dra$ul a ceea ce
ar fi putut da intr-un ,iitor nedeterminat ar fi treuit sa-l opreasca de la sacrificiul de sine
pe care i l-a dictat iuirea de aproape. Este un punct de ,edere pe care il consemnam, cu
oarecare perple'itate, fara a incerca aici a-l e,alua, ci numai pentru a consemna radacina
teoretica a po)itiei sale% dualismul suflet-spirit.!
Gn al doilea reper cardinal in preci)area eticii nicasiene - o etica ,irtuala, cum spuneam
mai sus, o etica ce rnu ester, si totusi, ca si nefiinta la (laton, este, adica admite
intruchiparie -, un al doilea reper poate fi detectat, dupa parerea noastra, in distinctia
sumara, prea schematic formulata aici, dar nu de tot artificiala, care se poate trasa intre
situatii etice tipice, normale si, ca atare, normate, si situatii a-normale, de,iante,
e'ceptante sau de limita. 0ceste situatii apar ca nenormate sau ca de,iante in raport cu
norma de e,aluare% accidente inde)iraile, e'puse lamului pulic, aatandu-se de la
calea si$ura aratata de norma, sfidand consensul, traditia, haitudinile de $andire sau
comportament. 0cestea sunt accidente, desi$ur, dar accidente care sur,in mai des decat s-
ar parea la prima ,edereC o parte dintre ele nu re)ista la proa criteriilor, sunt infirmate, ca
simple, iar uneori de-a dreptul monstruoase, de,iante. Dar o mica parte a lor sunt
accidente cu rest, accidente care nu se soldea)a cu un a,ort etic. Din randul lor se
selectea)a intruchiparile noilor re$uli si ,alori morale care se alatura celor ,echi, cand nu
le inlatura pur si simplu, sustituindu-li-se, si modeland astfel un nou ethos.
(araola >iului ratacitor si a >ratelui acestui fiu, in interpretarea pe care i-o da Noica,
,oreste despre doua conduite morale si, ca atare, despre doua etici, intre care
contradictia este intr-ade,ar unilaterala, le$ea noua inte$randu-si ,echea statornicire si
necontra)icand-o.
131
Conduita >ratelui fiului risipitor este ireprosaila, ca stand cuminte su normele
con,eniteC pocainta >iului ratacitor intra si ea e,entual in canoanele ,echi prescrise, dar
momentul ucuriei cu care ,a fi celerata intoarcerea >iului risipitor contraria)a simtul
echitatii statornicite prin traditie, consacra e'ceptia si prin ea redimensionea)a ,aloarea
iertarii. Nu altfel - potri,it filo)ofiei lui Noica - stau lucrurile in lumea spiritului, in
$enereC po,estea intoarcerii >iului ratacitor de,ine astfel un model -, in treacat fie spus,
un model prolematice - prolematic prin posiilitatea e'trapolarii sale nepermise - al
ethosului omului de cultura, ethos in care momentul de,iantei creati,e, al ratacirii si chiar
al delirului se inte$rea)a intr-un scenariu sinuos al de,enirii asa-)ise rintru fiintar. Intre
cumintenia, adesea stearpa, dar asi$uratoare, a >ratelui >iului ratacitor si asumarea
riscului implicat in a,entura spirituala - ce ar fi de preferatU Nu e'ista un al$oritm al
adec,arii, propriu-)is nu e'ista un scenariu uni,oc, intr-o ,iata de omC nu e'ista o solutie
prescrisaC iar, ca atare, unei etici care +udeca situatii standard potri,it unor norme standard
i se poate alatura ca insotitor un simt, un instinct si un ethos al persoanei an$a+ate
delierat in a,entura e'istentiala sau in proiectul cultural care da sens ,ietii sale. /r, prin
aceasta, rinsotitorulr eticii u)uale, de toate )ilele, nu o suprima catusi de putin pe aceasta
din urma, nu se instituie in etica a rsupraomuluir, fie si numai a rsupraomului culturalr,
ci numai se supraadau$a eticii u)uale.
Daca reconstructia propusa a unei ,irtuale etici secunde noiciene nu este simpla noastra
na)arire - noua insine, cel putin, ni s-a parut a )ari umra ei cutreierand prin pa$inile
<urnalului filo)ofic si ale altor scrieri noiciene -, daca este un dram de ade,ar in aceasta
reconstructie, atunci Noica nu este prota$onistul unui e'ceptionalism etic de un sort sau
altulC sin$urul e'ceptionalism la care a putut ,isa era de mi)a culturala, nu etica.
(rolema lui, in campul eticii, nu era omul un si chi)uit, ca la 0ristotel, nici omul
frumos si un, ca la (laton, nici omul imunatatit prin edificare reli$ioasa, nici omul
li,rat de un imperati, cate$oric datoriei fara adaos si fara restC era mai curand cautarea
fericirii, dar nu a comunei si uni,ersalei, e$ali)atoarei fericiri a tuturor, de la ,ladica la
opinca, de la acan la filo)of, ci a unei eudaimonii care inseamna ucurii simple ale
contemplatiei formelor, pere$rinare don-]ui+otesca in cautarea ideii si, mai cu seama,
daimonie, dans si rdelir achicr al speculatiei, ,rednicie si in,rednicire.
#hipul persoanei morale
N-am incercat, in cele de mai sus, sa fi'am +aloanele unui posiil santier. Dar acum, spre
a termina, fie-ne in$aduit sa e,ocam nu repere ale unui posiil ethos noician, ci chiar
chipul, aia intre)arit, aia intuit al persoanei morale insesi.
Chipul lui Constantin Noica - mai intai al tanarului instarit si ele$ant, dornic sa-si casti$e
prin truda proprie, din salahorie intelectuala - traduceri de romane detecti,e s.a. - o
e'istenta independentaC al omului de societate dornic de i)olareC al omului care an$a+ea)a
pariuri imposiil de casti$at, dupa cum a,ea sa-si dea seama el sin$ur mai tar)iu, printre
care si periculosul pariu politic. Noica ramane omul ideilor formulate pro,ocati, si
parado'al, de la rscoala pe care o ,ise), o scoala unde nu se in,ata nimicr si pana la
rinchiderea care se deschiderC e cel care isi aduce aminte cu un sentiment de ,ina si
dispera la $andul tra$ediei lui ?ihai :adulescuC cel care e,oca peste ani si ani o spusa a
132
lui Cioran - r$loria intre patru pereti intrece toata sla,a imparatiilorr - si cel care isi
faureste de,i)a rKita sine cultura ]uasi ima$o mortis estrC e cel care, scrutandu-se pe
sine, se autodia$nostichea)a ca suferind de maladia spirituala a ahoretiei
(indeterminatiei!, iar in alta parte consemnea)a lucid% rm-am preferat, dar nu m-am
iuitrC cel care ,oreste inca din tinerete despre rscu)a de a nu fi $eniurC cel care il
$lorifica pe Eminescu cu o intensitate e$ala aceleia cu care il detesta pe Cara$ialeC cel
care ,oreste despre anii lui de inchisoare in termeni care ne-au adus aminte de un
schim de replici-cheie din Napasta (r-Cum este la ocna, IoaneU -6o$daproste, e iner!C
si cel care lasa pentru tinerii raia iesiti din $aoacer ,ora la al carui ade,ar inca prea
putini au a+uns% rCand ,eti a+un$e in lar$ ,eti ,edea ca limitele ,oastre interioare sunt
mai dureroase decat cele e'terioarer. Toate aceste episoade fra$mentare, si multe altele
(am lasat special de o parte tot ce este amintire proprie si personala!, contin ce,a
eni$matic. 0m sentimentul ca ele spun ce,a important si eni$matic despre ethosul
noician, ca intre toate aceste episoade si ethosul in cau)a e'ista o trasatura de unire sau o
impletire misterioasa, care incita in continuare la o cautare staruitoare.
!sihanali8a unui monstru literar
de (aul Cernat
1 comentariu
Dei sla repre)entat" i mult nt&r)iat", aordarea comunismului cu instrumentele
psihanali)ei i ale psiholo$iei sociale nu lipsete cu totul n :om&nia% a ntreprins-o de+a
:adu Clit n Cadru totalitar i func#ionare narcisiac", 2339. Su$estii utile pot fi $"site i
la Ion Kianu, Kasile Dem. Mamfirescu, 5a,inia 6etea sau Dan 5un$u. Ele nu ,i)ea)" ns"
i dimensiunea -literar". a propa$andei comuniste pure i dure. Nimeni n-a a,ut p&n"
acum, la noi, ideea unei aord"ri a realismului socialist prin $ril" socio-psihanalitic". Su
acest aspect, recent ap"rutul studiu al lui 0lice (opescu B la ori$ine o te)" de doctorat
coordonat" de Nicolae ?anolescu - constituie o premier".
Cartea re,olu#ionea)" (sice! optica dominant" asupra realismului socialist, discutat de
re$ul" dintr-o perspecti," istorico-literar" descripti,". Spun asta ntruc&t nici propunerile
interpretati,e ale lui Eu$en Ne$rici din (oe)ia unei reli$ii politice i celelalte (cu su$estii
,enite pe linia 0lain 6esanuon-:aXmond 0ron-:aoul 1irardet!, nici e'amentul istoric al
doctrinei propus de Sanda Cordo (1444! n-au dus prea departe n#ele$erea n profun)ime
a acestui fenomen transestetic, ,eritail mutant ideolo$ic al modernit"#ii -prometeice..
Gn merit al ,olumului de fa#" e de a-l lua foarte n serios, printr-un e'amen de
profun)ime interes&nd deopotri," psiholo$ia colecti," i antropolo$ia cultural". C"ci,
ntruc&t -resorturile politice, sociale i economice din spatele main"riei literare
comuniste nu repre)int" un mister., -doar o intero$a#ie referitoare la celera in$inerie
social" a sufletului ar mai putea solicita interesul.. Nu at&t >reud, c&t <un$, 0dler, Erich
>romm i ndeosei =erert ?arcuse, cu ideile sale despre -reprimarea suplimentar". i
13A
-principiul randamentului., constituie -motoarele. acestei c"r#i succinte, dar dense, scrise
cu talent eseistic, ner, critic i o participare ce indic" e'orci)area unei traume pe care
fotii adolescen#i ai anilor @;3 o cunosc direct.
0utoarea i ia necesarele m"suri de precau#ie, a,erti)&ndu-i cititorii c" scopul
demersului -nu este nici pe departe acela de a se constitui ntr-un studiu mai mult sau mai
pu#in e'hausti, al crea#iilor realismului socialist din :om&nia perioadei amintite, ci doar
de a oferi o nou" formul" de aordare a acestora, n care rolul operelor citate (at&t din
literatura rom&n", c&t i din cea so,ietic"! este unul de ar$umentare, i nu de epui)are a
suiectului.. Construit -dup" un model n le$"tur" nu cu realitatea, ci cu acti,itatea
fantasmatic" a (artidului., realismul socialist cu codurile sale specifice de,ine astfel
calea de acces spre macheta psiho-mental" i acti,itatea fantasmatic" a unui ntre$ sistem
politico-social. Gn sistem ale c"rui re$uli implic", la ni,el psihanalitic, -ocultarea i
deformarea pulsiunii erotice ... n acti,it"#i acaparante, con,enaile controlului., dar i
promisiunea -,ictoriei finale i a nemuririi. cu ocultarea pro$ramatic" a mor#ii, a
neuniei, olilor i altor -disfunc#ionalit"#i., prin confiscarea ntre$ului aparat pulsional
de c"tre putere, at&t la scar" indi,idual", c&t i la scar" social".
Stimulati,, doldora de e'emple ire)istiile, e capitolul dedicat nre$iment"rii ideolo$ice a
femeii, defemini)"rii sale ideolo$ice i adapt"rii la un model -falic. (necesar, potri,it lui
0lice (opescu, ca -asi$urare mpotri,a rolului centrifu$, pro,ia#", incontrolail pentru
orice sistem totalitar, pe care aceasta l +oac" n societate.!.
0utoarea are, nendoielnic, dreptate c&nd, relu&nd-o pe :e$ine :oin, sulinia)" c"
ade,"ra#ii precursori ai esteticii realist-socialiste au fost, la +um"tatea secolului \I\,
6ielinsEi, =er)en, Doroliuo,, (isare, i Cerne,sEi (scris n 1;8A la nchisoarea
(etropa,lo,sEaia, ,i)ionarul i inocentul Ce-i de f"cutU e un ,aloros roman proto-realist-
socialist...!. *n fond, opiniile estetice ale lui ?ar', En$els i 5enin, directi,ele lui Stalin,
(lehano, i <dano, nu au f"cut dec&t s" dea -do'a. doctrinei i s" o oficiali)e)e.
Te'tele din literatura so,ietic" i din cea rom&n" so,ieti)at" pe care 0lice (opescu le
discut" nu sunt numeroase. Sunt ns" ilustrati,e n cel mai nalt $rad% romane ca 0na
:ocule# (anali)at" n detaliu!, 6ra)d" peste haturi de =or,ath Ist,an, >acerea lumii de
Eu$en 6aru, 6"r"$an de K.Em. 1alan sau 5en#a de >rancisc ?unteanu, piese precum
Cetatea de foc de ?ihail Da,ido$lu sau Cump"na de 5ucia Demetrius, colec#iile
re,istelor >emeia muncitoare i >emeia stau al"turi de (a,liE ?oro)o, de 1uare,,
Milele ,ie#ii noastre de K. DetlinsEaia, Drumul spre ocean de 5eonid 5eono,, 6"t"lie n
mar de 1alina NiEolae,na sau 0a s-a c"lit o#elul de N. /stro,sEi. Koin#a de a e'plora
straturile ascunse ale fenomenului i de a oferi perspecti,e insolite asupra oiectului se
,ede din plin i n capitolele despre -mainismul. comunist i, pe urmele unor 1eor$es
>riedmann, <ac]ues Ellul i 5ucian 6oia, despre fantasmele comuniste ale tiin#ei i
tehnicii (?e$amaina comunist", Tehnolo$ie i industriali)are n realismul socialist!.
:e#in cu deoseire aten#ia oser,a#iile despre metodele de stimulare a a$resi,it"#ii
,indicati,e, despre repudierea de c"tre ideolo$ii sistemului (cu e'cep#ia ereticului Tro#Ei!
a psihanali)ei n fa,oarea refle'olo$iei pa,lo,iene, despre amplificarea -misticii
139
e'tatice. a tehnicii n #"ri napoiate cu proces tehnolo$ic impus sau despre fascina#ia
pentru metal i o#el a ima$inarului industralist-comunist (dar Stalin nsui repre)int" un
co$nomen care n lima rus" nseamn" o#ele!. *n pri,in#a rela#iei -erotice. om-main" -
anali)at" cu e'emplific"ri sa,uroase -, ar fi meritat discutat nu doar efectul
-mainismului. asupra psiholo$iei umane, ci i acti,itatea fantasmatic" aflat" la ori$inea
tehnicii moderne.
Dup" cum ar fi meritat o aten#ie sporit" i pseudo-elitismul -li,resc. (apud. 5ucian 6oia!
al doctrinei -dictaturii proletariatului., cu apeten#a ei pentru -m"re#ie., pentru sulimul
transformist i pentru -idealismul. ideolo$ic fascinat de tipare ma$ico-e)oterice.
Socio-psihanali)a realismului socialist trimite dincolo de literatur" i lima+, c"tre
-umra. omului nou i c"tre o ntrea$" arheolo$ie mental" a modernit"#ii totalitare,
stailind cone'iuni at&t cu despotismul -de drept di,in. al E$iptului 0ntic (un paralelism
spectaculos, pe linia lucr"rii lui 5eSis ?umford, The ?Xth of the ?achine...!, c&t i -
prin refularea pulsiunilor se'uale i thanatice - cu capitalismul industrial en$le) i cu
,ictorianismul. Nu mai pu#in, cu consumismul postindustrial - pe linia controlului
in,i)iil al popula#iei prin tehnolo$ie, i cu terorismul actual - prin -e'ta)ul de putere
ira#ional".. 0propierea de irocra#ia totalitar" a E$iptului 0ntic nu e dec&t unul dintre
amendamentele aduse de 0lice (opescu apropierilor curente dintre comunism i
cretinism% sesi)&nd, pe urmele lui 5. Dumont i E. Troeltsch, incompatiilitatea dintre
comunism i personalismul cretin, 0lice (opescu tinde s"-l apropie pe cel dint&i mai
cur&nd de udisme C&t despre -morfolo$ia. realismului socialist... r"spun)&nd peste timp
unei pro,oc"ri lansate de ?ircea Nedelciu ntr-o ta"r" de crea#ie pentru ele,i, la care a
participat ea ns"i, autoarea sulinia)" caracterul de -asme ideolo$ice. ale romanelor
realist-socialiste (o ade,"rat" -tem" doctoral" n sine.!. :ele,ante, chiar dac" nu neap"rat
ori$inale, sunt considera#iile despre psiholo$ia mul#imilor i propa$and", dar mai ales
cone'iunile cu etolo$ia lui Donrad 5oren) (tiin#a comportamentului animal! n
sec,en#ele despre aolirea ritualurilor polite#ii din stalinism. Ner,urile literare
condimentea)" suplimentar lectura, al"turi de citatele (prea! aundenteC adeseori
nt&lneti considera#ii e'presi,e de $enul -:ealismul socialist seam"n" cu o rulet"
ruseasc" +ucat" la ase $loan#e.... :eprimat" de realismul socialist, literaritatea triumf" n
instantaneul -foto$rafic. din (ortret de $rup sau n finalul acestui ,olum cu multiple
deschideri i o pasiune a ideilor contaminant"% -(recum un a,orton e'pul)at din corpul
literaturii, realismul socialist, acest proiect asurd care, f"r" s" tr"iasc", a e'istat totui, ne
pri,ete cu ochii m"ri#i din orcanul formoli)at al istoriei. =ipnotic, chiar dac" numai
pentru un timp..
-=ipnoti)at". ea ns"i, 0lice (opescu a scris ns" un studiu c&t se poate de ,iu. JJ
$mberto "co i rabinii de la cimitirul din
!raga
de 0ndrei /isteanu
137
9 comentarii
@mberto 9co nu a scpat de acu'aia de antisemitism. 9l a &rut
s fie pro&ocator1 5Fntenia mea a fost s(i dau cititorului o
lo&itur cu pumnul #n ple6. 9co a #ntins o capcan #n care muli
au c'ut. %ar e o capcan per&ers, #n care ar putea s cad el
#nsui, risc)nd s fie lapidat #n piaa public.
Cel mai recent roman al lui Gmerto Eco, Il Cimitero di (ra$a, a
ap"rut n Italia n octomrie 2313. *n doar c&te,a luni a de,enit un
estseller interna#ional, fiind ,&ndute mai multe milioane de
e'emplare. Kersiunea rom&neasc" a c"r#ii, Cimitirul din (ra$a, a
fost pulicat" de cur&nd de Editura (olirom.
:omanul este un un e'emplu de metascriitur". <urnale, scrisori, memorii, flash-acE-uri,
inter,en#ii ale -Naratorului., documente autentice sau contraf"cute, note istorice,
ilustra#ii etc. sunt amal$amate de autor, fiind folosite de acesta pentru a re,i)ita dintr-o
perspecti," nou" istoria Europei din a doua +um"tate a secolului al \I\-lea. E,enimente
istorice importante din epoc" apar n structura romanului sau pe fundal% manifestul
comunist al lui Darl ?ar', re$imul lui Napoleon al III-lea, e'pedi#iile militare ale lui
1arialdi, or$ani)area francmasoneriei moderne, r")oiul franco-prusac, Comuna din
(aris, asasinarea #arului 0le'andru al II-lea (1;;1! i po$romurile care i-au urmat,
studiile la (aris ale dr. Si$mund >reud (1;;7-1;;8!, apari#ia c"r#ii lui vduard Drumont%
5a >rance <ui,e (1;;8!, demol"rile din (aris efectuate de aronul =aussmann, 0facerea
DreXfus (post 1;42! etc.
Eroul principal al c"r#ii este un anume Simone Simonini, un persona+ straniu al c"rui
+urnal compune romanul n ma+oritatea lui. Simonini este schi)oid, are o dul"
personalitate% el nsui i dulura sa, aatele Dalla (iccola. 0m&ndoi scriu n +urnal,
e,ident cu scrisuri diferite, i citesc te'tele i i r"spund unul altuia. / idee str"lucit" a
lui Eco, pus" n pa$in" cu m&n" de maestru.
(retins c"pitan n armata lui 1arialdi, Simonini se autoe'ilea)" la (aris, unde tr"iete
din e'pediente. Colaorea)" intens cu ser,iciile secrete france)e, apoi cu cele prusace i
ruseti, c"rora le propune sau le confec#ionea)" la cerere false documente contra cost.
Ideolo$ia care l anim" pe Simonini este antisemitismul. El sufer" de o e,reofoie isteric"
i ,isceral". 0proape toate stereotipurile ne$ati,e pri,itoare la e,rei sunt trecute de el n
re,ist" n +urnal% cele referitoare la portretul fi)ic (nas coroiat, u)" inferioar" r"sfr&nt",
e'oftalmie, murd"rie, miros ur&t ereditar B foetur iudaicus etc.!, la portretul profesional
(e,reul c"m"tar, comerciant, c&rciumar, e,reica prostituat"!, la portretul moral (ar$hirofil,
lacom, ,icios, ,iclean, inteli$ent dar perfid, la, tr"d"tor!, la portretul mito-reli$ios
(e,reul demonic, asociat Infernului, ,r"+itor, +ido, r"t"citor, profanator de ostie, acu)at de
deicid i de infanticid ritual! i la portretul politic (e,reul-capitalist, e,reul-comunist,
complotul iudeo-masonic! etc.
:omanul fiind scris la persoana nt&i, Gmerto Eco nu a sc"pat de acu)a#ia de
antisemitism, mai mult sau mai pu#in mascat. Cu si$uran#" c" Eco a ,rut s" fie
138
pro,ocator. Ceea ce a reuit cu ,&rf i ndesat. -Inten#ia mea a fost s"-i
dau cititorului o lo,itur" cu pumnul n ple'., a declarat Eco ntr-un
inter,iu, reali)at dup" pulicarea romanului. El a ntins o capcan" n
care au c")ut mul#i cititori i critici. Dar e o capcan" per,ers" i
periculoas", n care ar putea s" cad" autorul nsui, risc&nd s" fie lapidat
n pia#a pulic". Desi$ur, el poate s" se apere (cum a i f"cut-o, de
altfel!, apel&nd la una dintre re$ulile de aur ale unui roman%
prota$onistul unei fic#iuni nu este ntotdeauna un alter e$o al scriitorului
i, ca atare, nu pot fi transferate ,iciile primului pe umerii celuilalt. Cei
care fac totui un astfel de transfer sus#in c" autorul se folosete uneori
de aceast" re$ul" pentru a-i promo,a, prin intermediul unui persona+,
propriile sale opinii. -?arii pro)atori se descriu ntotdeauna n
persona+ele lor., spune unde,a Simonini nsui (p. 2F;!.
0cu)a#ii de antisemitism mascat la adresa lui Gmerto Eco au ap"rut n Italia
(/sser,atore :omano B )iarul Katicanului, (a$ine eraiche, Esspreso!, >ran#a (5e Nou,el
/ser,ateur!, Israel .a. *n feruarie anul acesta, la T&r$ul Interna#ional de Carte de la
Ierusalim, am a,ut prile+ul s" m" nt&lnesc cu Gmerto Eco, cu care am aordat
tan$en#ial i acest suiect. Era cum,a ine,itail, pentru c" scriitorul italian era in,itat la
Ierusalim pentru a-i lansa contro,ersatul roman Il Cimitero di (ra$a, iar eu pentru a-mi
lansa ,olumul In,entin$ the <eS, ap"rut n SG0, a,&nd ca sutitlu -stereotipurile
antisemite n culturile est-central europene..
Din :om&nia literar" (nr. 1A, 1 aprilie 2311! aflu c" recen)entul romanului Cimitirul din
(ra$a din 5e Nou,el /ser,ateur (1F martie 2311! consider" c", prota$onistul c"r#ii fiind
relati, simpatic, citiorii ar putea s" -cede)e farmecului acestui falsificator antisemit.. Eco
ar fi acu)at n acest ca) de un antisemitism in,oluntar. Dar de unde p&n" unde este
Simone Simonini un persona+ simpatic, cu farmec personalUe Dimpotri,", mie mi s-a
p"rut a fi un tip sordid i sinistru, care percepe istoria Europei dintr-un loc suteran,
ntunecos i ur&t mirositor (din canalul-ha)na al (arisului, de pild", unde i ascunde
,ictima ucis"!. Gn tip profund antipatic, cinic i respin$"tor, care d" do,ad" de un rasism
,isceral (suntem n epoca lui 0rthur de 1oineau!. De altfel, mpreun" cu un repre)entant
al poli#iei secrete prusace, Simone Simonini a+un$e la sf&ritul secolului al \I\-lea la
unele idei i sinta$me care ,or face carier" peste +um"tate de ,eac% -superioritatea rasei
ariene i inferioritatea celei iudaice., -e'terminarea e,reilor. (numit" chiar -solu#ia
final".!, -incendierea sina$o$ilor., -0reit macht frei. etc. (pp. 221-222!.
De fapt, mi)a c"r#ii lui Gmerto Eco este de a demonta, nu de a promo,a, mecanismele
de $enerare i de supra,ie#uire tenace a clieelor i le$endelor antisemite. Koi da doar
dou" e'emple% modul n care sunt aordate n roman 0facerea DreXfus i falsele
(rotocoale ale falilor *n#elep#i ai Sionului. >iind una dintre cele mai importante
manifest"ri ale iudeofoiei politice moderne, 0facerea DreXfus este pur i simplu
aruncat" n aer n acest roman. 5a cererea ser,iciilor secrete france)e, -simpaticul.
Simonini falsific" f"r" scrupule, contra cost, documentele necesare pentru acu)area
c"pitanului france) (e,reu alsacian! 0lfred DreXfus ca tr"d"tor i spion n slu+a
13F
$ermanilor. / afacere care a di,i)at >ran#a n dou" i a creat n cultura european" statutul
intelectualului cu po)i#ie ci,ic".
0l doilea e'emplu important de distru$ere de c"tre Eco a unei le$ende antisemite se
refer" la compunerea falsului te't (rotocoalele *n#elep#ilor Sionului. Este o tem" aordat"
de Gmerto Eco i n cartea (endulul lui >oucault (14;;!. *n romanul Cimitirul din
(ra$a, Simonini primete comanda de falsificare din partea /hranei #ariste. Ser,iciile
secrete ruseti nu sunt de acord cu aplicarea -solu#iei finale. n ceea ce i pri,ete pe
e,rei. Ele au o alt" strate$ie. E,reii treuie s" r"m&n" n ,ia#", -ca s" a,em un duman ca
lumea., pentru a fi folosit n di,erse situa#ii critice (p. 9A1!. (opula#ia treuie manipulat"
i con,ins" c" e,reii diaolici ,or s" distru$" lumea printr-o uria" conspira#ie iudeo-
masonic".
*n roman, Simone Simonini ur)ete n 1;4; scenariul complotului, potri,it c"ruia, o dat"
la 133 de ani, se adun" rainii repre)ent&nd cele 12 semin#ii iudaice. Chipurile, ei se
nt&lnesc noaptea, n secret, la ,echiul cimitir e,reiesc din (ra$a, la morm&ntul marelui
rain caalist <ehuda 5VS, cel care l-a creat la sf&ritul secolului al \KI-lea pe monstrul
antropoid 1olem. 0colo, cei 12 raini ,eni#i din toate col#urile Europei fac un le$"m&nt,
stailind re$ulile de $u,ernare a lumii pentru a distru$e definiti, popula#iile i reli$iile
none,reieti.
Trec&nd n )ona nonfiction, n 1437 /hrana #arist" a pulicat ntr-ade,"r un raport al unei
conspira#ii iudaice ima$inare, (rotocoalele *n#elep#ilor Sionului. S-a lansat astfel pe pia#"
unul dintre cele mai e'plo)i,e i tenace mituri ale antisemitismului politic al secolului
\\. 5a sf&ritul romanului Cimitirul din (ra$a, Gmerto Eco reproduce coperta acestei
c"r#i mali$ne, la $ene)a c"reia se afl" un fals do,edit (p. 994!. Cartea a influen#at decisi,
mic"rile e'tremiste i ultrana#ionaliste care au operat n Europa interelic". =itler a
comentat-o n ?ein Dampf (1427-1428!, iar la noi, cartea l-a influen#at ma+or pe
Corneliu Melea Codreanu i a fost tradus" i prefa#at" de le$ionarul Ioan ?o#a (prin
14A3!.
(e ultima pa$in" a ,olumului, Gmerto Eco simte ne,oia s" spun" cititorului c&te,a
cu,inte pri,ind rela#ia dintre realitate i ,irtualitate, dintre istorie i fic#iune n cartea pe
care a scris-o% -Sin$urul persona+ in,entat din aceast" po,este este prota$onistul, Simone
Simonini f#. Toate celelalte persona+e (n afar" de c&te,a fi$uri minore i mar$inale! au
e'istat realmente i au f"cut i spus lucrurile pe care le spun i le fac n acest roman. (p.
997!.
Cred c" cei care l acu)" pe Gmerto Eco de antisemitism nu au citit cartea cu aten#ie sau
nu au citit-o p&n" la ultimele ei r&nduri, f"r" de care romanul ar fi r"mas neterminat%
-Dac" m" $&ndesc ine B conchide Gmerto Eco B, Simone Simonini, dei este re)ultatul
unui cola+, fapt pentru care i-au fost atriuite lucruri f"cute n realitate de persoane
diferite, ntr-un fel a e'istat i el. 6a mai mult, ca s" spunem totul, el se afl" nc" printre
noi..
13;
& super6eroin i un super6roman
de Serenela 1hiteanu
Nu e'ista comentarii
Curs special de fi)ica de)astrelor este o carte remarcail", tradus" de+a n peste 23 de #"ri.
Curs special de fi)ica de)astrelor de ?arisha (essl (Ed. 5itera, trad. de :u'anda Eu$enia
T&rc"! este un roman impresionant pentru un deut. 5a nici A3 de ani, autoarea
neSXorEe)" elaorea)" un eafoda+ narati, amplu, inclusi, ca dimensiune, un mo)aic
postmodern n care se min" $enul thriller cu romanul ini#iatic i cu cel oedipian.
(ersona+ele principale sunt adolescenta 6lue ,an ?eer i tat"l ei, 1areth. C&t despre
mama lui 6lue, Natasha, moart" ntr-un accident de main", c&nd 6lue a,ea cinci ani,
aceasta e pre)ent" prin colec#ia de fluturi pe care o reali)ase i pe care so#ul ei o p"strea)"
cu sfin#enie. Dac" fluturii nu tr"iesc dec&t o )i i sunt astfel un simol al fra$ilit"#ii, multe
aparen#e din prima parte a romanului i ,or re,ela n final o fa#" ne"nuit" i multe
mistere i ,or $"si e'plica#ii cu totul neateptate.
(rofesor de tiin#e politice, 1areth tr"iete, n anii 2333, ntr-o perpetu" c"l"torie, n care
o antrenea)" i pe fiica sa, schim&nd mereu oraele n care pred", la di,erse uni,ersit"#i.
Drumurile foarte lun$i, cu maina, sunt parte din ,ia#a lor, ca i din educa#ia tinerei 6lue,
care are un coeficient de inteli$en#" foarte ridicat i pe care cititorul treuie s" i-o
ima$ine)e ca pe o adolescent" $enialoid", netraumati)at" aparent de moartea prematur" a
mamei ei. Ini#ierea, su form" mai nt&i de educa#ie sa,ant", este una dintre temele
romanului% -C"l"toriile cu maina mpreun" cu tata nu erau cathartice i elieratoare (,e)i
/n the :oad, Derouac, 147F!. Erau c"l"torii solicitante, n care se recitau o mul#ime
dintre Sonete.
Erau Eilometri de sin$ur"tate% ncercarea de a memora T"r&mul pustiu. Tata putea mp"r#i
cu meticulo)itate un stat de la cap la coad", nu n ture e$ale de condus, ci n se$mente
ri$ide de c&te +um"tate de or" de por#iuni din ,ocaular (cu,inte pe care orice $eniu
treuie s" le tie!, analo$ii de autori..., recitare de eseu.... etc. 6lue caracteri)ea)" la tot
pasul, n mintea ei, di,erse situa#ii sau persona+e, asociindu-le cu ce,a dintr-o carte sau
dintr-un film, iar cone'iunile ei sunt trecute ntre parante)e asemeni trimiterilor
ilio$rafice dintr-un articol tiin#ific. (E'cesul de referin#e culturale, ca i numirea
capitolelor dup" romane celere de,in din p"cate oositoare de la un moment ncolo.!
:ela#ia lui 6lue cu tat"l ei e una ieit" din comun pentru c", dei nu e'ist" nicio alu)ie de
incest, cuplul 6lue-1areth e unul i)ola#ionist fa#" de ntrea$a lume% dup" moartea
Natashei, 1areth are rela#ii oca)ionale cu femei, pe care le tratea)" dispre#uitor, n ,reme
ce i ador" fiica, n plus, lipsa altor memri ai familiei sau a unor prieteni - toate fac din
ei un cuplu oedipian care, deamul&nd prin 0merica, refu)" orice inte$rare n societate
pentru a se replia mai ine asupra lui nsui.
134
:omanul surprinde mai ales ultimul an de liceu al lui 6lue, pe care aceasta i tat"l ei l
petrec n StocEton, Carolina de Nord. icoala St. 1alloSaX, destul de e'clusi,ist", i ofer"
lui 6lue oca)ia s" intre ntr-un $rup de liceeni elitist, numi#i -Noilii., la insisten#ele
profesoarei =annah Schneider, mentor atipic al $rupului amintit. De o ,&rst" incert", dar
nc" t&n"r", =annah pred" film, dar nimeni nu tie mai nimic despre ea.
-Noilii., adic" <ade, Charles, 5eulah, ?ilton, Ni$el, c"rora li se adau$" 6lue, se
nt&lnesc n SeeE-end-uri, acas" la =annah, care le $"tete, cu care stau de ,or" despre
orice, iar casa acesteia este un spa#iu destul de intri$ant% -*n toate camerele era
n$r"m"dit" at&t de mult" moil" u)at" i nepotri,it"..., nc&t din orice po)i#ie, n oricare
dintre camere, puteai face o po)" la nt&mplare i te tre)eai c" foto$rafia seam"n" i)itor
cu 5es Demoiselles d0,i$non al lui (icasso..
(rima parte a romanului descrie prietenia dintre aceti ase adolescen#i i o profesoar"
care i-i apropie cu ,"dit" afec#iune, dei nu li se de),"luie deloc. Spion&nd-o, ei
descoper" c" =annah se nt&lnete din c&nd n c&nd, n moteluri de pe autostrad", cu
indi,i)i ,&rstnici, n ciuda faptului c" e o femeie t&n"r", foarte frumoas" i cu o charism"
de net"$"duit.
*n compara#ie cu ceilal#i cinci adolescen#i cam de)au)a#i, 6lue pare nai,", dar su
aparen#a aceasta se ascunde o ade,"rat" super-eroin", care d" ,ia#" unei hiper-po,eti.
*nc" din Introducere, care nf"#iea)" un moment posterior finalului c"r#ii, c&nd 6lue e
de+a student" la =ar,ard, un profesor de la renumita uni,ersitate depl&n$e dispari#ia
$enului epopeei i deci a eroismului din fic#iune, l"ud&nd n acelai timp puterea nc" ,ie
a epopeilor de a i muna pe cei mai -nfrico"tori r"uf"c"tori ai lumii.. Introducerea, al
c"rui timp real e acela al unui Epilo$, ne-o pre)int" pe 6lue decis" s"-i scrie propria
-epopee., nu alta dec&t cartea pe care urmea)" s" o citime
ii cum ar treui s" arate o epopee modern"U *n lipsa faptelor eroice de alt"dat", o epopee
din )ilele noastre e o nara#iune plin" de suspans, inteli$en#", umor i $roa)".
Ini#ierea lui 6lue nu nseamn" doar asimilarea unei culturi sa,ante, nu doar o coor&re n
realitate, dintre pa$inile c"r#ilor, unde o #inuse tat"l ei mereu, cu a+utorul celor cinci
cole$i din $rup, dar i pro,ocarea de a descifra nite eni$me poli#ieneti, care o pri,esc,
de altfel, direct.
-Noilii. sunt eroii unui thriller n care surpri)ele se #in lan#. (rima moarte suspect" e cea
a lui SmoEe =ar,eX, care apare din senin la o petrecere a lui =annah, la care $rupul de
adolescen#i ,ine nein,itat, purt&nd m"ti. =ar,eX moare n piscina lui =annah, aparent n
urma unui accident. -Noilii. inspectea)" dormitorul lui =annah, sala ei de curs, $ara+ul,
dar orice ncercare a lor de a afla ce s-a nt&mplat de fapt r"m&ne inutil", a chiar face s"
apar" noi mistere pri,ind trecutul necunoscut al profesoarei lor.
0 doua moarte suspect" e cea a =annei nsei, care, lu&ndu-i pe -Noili. ntr-o e'cursie
pe munte, o antrenea)" la un moment dat n p"dure pe 6lue i o p"r"sete acolo,
promi#&ndu-i c" se ,a ntoarce pentru c" are s"-i spun" ce,a foarte important.
113
0dolescenta, s"tul" s" atepte, pornete n c"utarea ei i i ,a $"si profesoara sp&n)urat"
de un copac. Cei ase adolescen#i r"m&n traumati)a#i de pe urma mor#ii ,iolente a
profesoarei lor, dar numai 6lue ,a ncerca i ,a reui s" re)ol,e misterul. iocul e c" l ,a
descoperi, al"turi de =annah, pe nsui tat"l ei ca f"c&nd parte dintr-o or$ani)a#ie ocult",
care pune la cale asasinarea unor indi,i)i o$a#i, ale c"ror ac#iuni duc la distru$erea
mediului.
>aptul c" =annah nu era numai ceea ce p"rea, o profesoar" seduc"toare, dar i un soi de
terorist", nu e at&t de ocant pe c&t este descoperirea c" 1areth posed" un cwt[ Dr. <eEXll
and ?. =Xde. *n pericol iminent de a fi deconspirat de propria-i fiic", 1areth o p"r"sete
pe aceasta pe furi, f"r" s"-i lase m"car un ilet de adio. >oarte multe dintre i)areriile
care l-au intri$at pe cititor p&n" atunci se e'plic" suit. 6lue, al c"rei prenume nseamn"
i -triste#e, nefericire., r"m&ne nc" o dat" orfan", dar, asemenea unei supra-eroine, cum
am numit-o, re)ist". 0sol," icoala St. 1alloSaX ca ef" de promo#ie i de,ine student"
la =ar,ard, unde ,a ncepe s"-i pun" pe h&rtie ,ia#a, adic" -epopeea.e
>"r" a mai men#iona talentul indiscutail al autoarei, romanul nnoilea)", am )ice, $enul
policier, acord&ndu-i la)onul unui detaliu de literatur" clasic". (rintr-o mise en aXme, o
-po,este n ram"., ni se e'plic" misterul mor#ii mamei lui 6lue. =annah las" n aparatul
de proiec#ie, ca indiciu pentru 6lue, filmul 50,,entura al lui 0ntonioni. Ca i n acesta,
n trecut, n copil"ria lui 6lue, e'ist" un trio amoros format din 1areth, =annah i
Natasha. Gltima se decide s" dispar", ca i eroina din film, i se sinucide. =annah
culpaili)ea)", e apoi osedat" de oamenii care i pun n scen" dispari#ia, ,rea s" dispar"
ea ns"i, n urma e'cursiei de la munte, cu -Noilii., dar, cum de,enise periculoas"
pentru or$ani)a#ia ocult" din care f"cea parte, e ucis" chiar de camara)ii s"i, prin
sp&n)urare, l"s&ndu-se impresia c" s-a sinucis. 0ccidentul de main" al Natashei se
do,edete sinucidere, din cau)" c" suferea s" i ,ad" so#ul ntr-o rela#ie cu cea mai un"
prieten" a ei, iar sinuciderea lui =annah se do,edete crim", dei... doar pentru 6lue.
1areth, n fine, dispare pour de on.
?or#ile i dispari#iile acestea conturea)" o lume de haos, n care e proiectat" eroina, 6lue.
*ntr-una dintre pledoariile sale, 1areth face elo$iul meseriei de profesor, aduc&nd n
discu#ie nu frumuse#ea ,oca#iei peda$o$ice, ci preci)&nd c" un profesor e sin$ura
posiilitate de a pune pu#in" ordine n lume, de a structura ce,a din ,ia#". 5ipsit" de
familie, de prieteni i nso#it" temporar de un tat" nel"tor, 6lue ntruchipea)"
sin$ur"tatea total" a indi,idului contemporan, ca i lipsa de repere dintr-o societate
anomic". Sin$ura sal,are r"m&ne scrisul, un super-roman, o po,este n care ,ia#a unei
eroine supradotate intelectual de,ine -epopee.% eroismul de alt"dat" de,ine re)isten#a n
fa#a =aosului. JJ
JJ ?0:IS=0 (ESS5
!sihologii subterane
de Doina (app
111
Nu e'ista comentarii
Cu toate imperfeciunile, nsemnrile unui necunoscut, noua i dificila montare de la
/eatrul Aulandra, #ntregete cu #nc o capodoper repertoriul acestui teatru unde marii
autori rui sunt la ei acas.
:omanul StepanciEo,o i locuitorii s"i (Din nsemn"rile unui necunoscut!, ap"rut pe c&nd
>.?. Dostoie,sEi era aproape un deutant i proasp"t ntemni#at n Sieria, a $enerat nc"
de atunci multe i neelucidate contro,erse, fiind considerat pro,ocator chiar pentru istoria
literaturii. S-a ,orit despre descenden#a $o$olian" pe linia satirei i a parodiei, pe care
Dostoie,sEi nsui o clama e,oc&ndu-l pe ilustrul s"u predecesor, din a c"rui -manta. s-ar
fi tras cu to#ii (scriitorii rui i nu numai!, iar dep"irea momentului l-a osedat pe autor
ntr-at&t, nc&t unii au considerat c" >oma >omici, eroul de la StepanciEo,o, l-ar fi a,ut
de model chiar pe 1o$ol. Dostoie,sEi nsui a spus despre romanul s"u% -e'ist" scene de
o nalt" comedie, scene pe care le-ar fi semnat f"r" e)itare 1o$ol nsui.. Chiar i f"r"
aceast" m"rturie, romanul e ,i)iil $o$olian.
(olemic sau nu cu modelul copleitor i sufocant, el anun#" ns" i desprinderea de acesta,
preludiind marile capodopere dostoie,sEiene. -Caracterele ruseti. de care tot
Dostoie,sEi ,orete sunt alimentate de aceeai societate de tip medie,al, de #"r"nia
mistic" i tipul de spiritualitate din fostul imperiu, de realitatea moral" a acestei lumi, dar
un$hiul scriitorului e altul. 0-l considera, pe de alt" parte, pe >oma >omici /pisEin,
priea$ul perfid, fariseul care se aciuia)" la conacul $eneralului r"posat pentru a-i lua
locul i a,erea, doar un simplu Tartuffe o la russe, care perorea)" n aceiai termeni
ironici despre om i inele adus acestuia (-Kreau s"-i iuesc pe oameni, da#i-mi omul pe
care s"-l pot iui.! nu e suficient.
>oma >omici ilustrea)" un fenomen mult mai periculos de care Dostoie,sEi se ,a ocupa
i mai t&r)iu n marile lui romane Demonii, >ra#ii Darama)o,. 0cesta #ine de psiholo$iile
suterane, aisale pe care le anali)ea)", de sucontientul uman n care autorul caut"
e'plica#ii sau, mai ine )is, $"sete moti,a#ii pentru anomaliile umane i sociale
oser,ate la StepanciEo,o. Nu nt&mpl"tor psihiatrii au $"sit n persona+ele
dostoie,sEiene material de studiu pentru unele comportamente umane, pentru
personalit"#i accentuate, precum tiranii, despo#ii, i au transmis posterit"#ii conclu)ii,
a,ertismente. Cum i de ce cad oamenii prad" unor minciuni i am"$iri feroce, unor farse
ideolo$ice, cum se las" manipula#i, indui n eroare de persona+e $en >oma >omici, aili
m&nuitori ai ,orelor, m"sc"rici cu pana, ine drapa#i n propria lor nscenareU
>enomenului seduc#iei n mas", al ca)urilor de ,r"+ire aparent ine'plicail", Dostoie,sEi
i consacr" ade,"rate studii, pa$ini ntre$i, care n acest roman de tinere#e nu sunt mai
pu#in importante dec&t n romanele ce ,or urma, consacr&ndu-l pe $enialul scriitor rus.
>oma >omici, care-i fascinea)" cu po)a lui de martir i elanurile ci,ili)atoare, prostindu-i
p&n" la pierderea oric"rei demnit"#i pe locuitorii celerului s"tuc, dar i comportamentul
persona+elor din aceast" -cas" de neuni., cum se autodefinete ea n roman, descriu o
fenomenolo$ie a tiraniei i caut" e'plica#ii pentru mecanismele prin care omul a+un$e s"
se supun" i s" fie supus, pier)&ndu-i sau ,&n)&ndu-i liertatea. -E'ist" n om o
112
tendin#" ancestral", o necesitate de a a,ea un st"p&n, iar dac" nu-l are i-l ,a c"uta
ne$reit., conchide Dostoie,sEi prin $ura lui Kerho,ensEi, n Demonii. -/mul este un
despot din fire, de aceea se complace n a-i chinui pe al#ii., spune i n <uc"torul. Tirania
este o deprindere care se transform" ntr-o necesitate, spune i ?osEale,a din Kisul
unchiului. >oma >omici l precede pe SmerdiaEo,, ca ultim" consecin#" a acestui fel de a
n#ele$e liertatea, iar crima lui :asEolniEo, poate fi i ea e'plicat" astfel. ?onstruoasa
psiholo$ie a lui >oma >omici /pisEin, care-l transform" dintr-un tolerat ntr-un despot pe
moia colonelului E$or Ilici :ostane,, din martir n c"l"u, ca i nen#elesele atitudini ale
celorlal#i de,in aadar ade,"rata i $eniala descoperire a lui Dostoie,sEi, iar contriu#ia
lui la cunoaterea omului B mai important" dec&t satira societ"#ii ruseti a epocii.
Ne-ar fi pl"cut, de aceea, ca spectacolul compo)it de la Teatrul 6ulandra (ca i romanul
polifonic ce-i st" la a)"! s" pedale)e mai pu#in pe elementele ruseti, pe pitorescul
acestora (chiar i corul nu dep"ete acest efect! i s" uni,ersali)e)e prolematica, s"
ad&nceasc" conflictul ntre cele dou" caractere, >oma i E$or, care se confrunt" aici,
raport&ndu-se at&t de diferit la tema liert"#ii. /pt&nd pentru ideea de fresc" a acestei
societ"#i olna,e, re$i)orul 0le'andru Darie, pe urmele predecesorului s"u ilustru, Ion
Co+ar, c"ruia i-a fost dedicat spectacolul (conceput ini#ial de mult re$retatul re$i)or!, s-a
luptat cu capcana unui material literar stufos, ncerc&nd s" concentre)e n patru ore un
roman cu multe persona+e, la care cu $reu se poate renun#a, i situa#ii la fel de numeroase,
importante pentru moti,area ac#iunii. -Dinamismul haotic. i -ferilitatea an'ioas".
despre care s-a spus c" domin" peisa+ul epic au de,enit astfel caracteristice i pentru
scen", mai ales n prima parte, c&nd spectatorul a,ea ne,oie de mai mult" claritate pentru
a n#ele$e despre ce e ,ora. ?ai ales c" sarcinile po,estitorului, care i re,in n roman lui
Ser$hei, nepotul moierului chemat la conac pentru nsur"toare, sunt dispersate i
preluate n mare parte de unchi, n situa#ia nu tocmai confortail" de a se e'plica pe sine.
0adar, dup" un prolo$ teneros, f"r" ,ore, n care un cor isericesc (e'emplar
altminteri ansamlul 0ccoustic! ne introduce n atmosfer" pre)ent&ndu-ni-l i pe
studentul n mineralo$ie, alias necunoscutul, alias autorul, p"im i noi, spectatorii, prin
cerdacul simolic, asist&nd nedumeri#i la ,&n)oleala asurd" de la acest conac cu
preten#ii. Cum sceno$rafa ?aria ?iu, autoarea decorului, propune ca spa#iu de +oc o
metafor" a trecerii, acept"m ideea c" )ar,a e moti,at". ?ai interesant este ns" c" acest
culoar trape)oid se nchide n fu$a un$hiului pri,irii cu o icoan" uria", ce ,a fi str"puns"
decisi, spre final, l"s&nd aerul s" p"trund" n ,ia#a de aici odat" cu ful$ii puri de )"pad".
De mare efect e i $eaml&cul care mpre+muiete pe laturi locul, de),"luind chipuri
curioase, la p&nd".
(itit pe dup" pere#i i ferestre e i ?ihai Constantin, n rolul moierului-proprietar, care-i
face o un" intrare n spectacol pre)ent&ndu-i, din aceast" po)i#ie nco,oiat", nepotului,
familia. 0ctorul ,a mai a,ea o scen"-pandant, la fel de un", c&nd re,olta i red" po)i#ia
,ertical", permi#&ndu-i i o real" e'primare a sentimentelor sale de om un, milos i
iuitor. Crea#ia sa n acest rol se mai cere nc" lucrat", pentru a inte$ra e,entual i acele
momente de inutil" a$ita#ie portretului altminteri ine intuit al moierului rus. Societatea
din +ur, ,a$ isteri)at", pi,otea)" n +urul $ener"lesei (nici nu se putea altfel, de ,reme ce
rolul i-a fost ncredin#at Tamarei 6uciuceanu!, cea care l oploete la curte pe priea$ul
11A
>oma >omici, actualmente mentor spiritual i tiranic al ntre$ului #inut. Corte$iul acesteia
con#ine tot felul de persona+e, de la rude lin$uitoare care-i ap"r" m"mi#ichii -linitea.,
$en (repeli#na (?anuela Ciucur re,ine dup" I,ano, n rol de r"ut"cioas" profitoare!, i
p&n" la apropia#ii con+uncturali 0nfisa (etro,na (rol n care o re,edem cu interes pe
?irela 1orea! sau E+e,Ein (pitoresc, dar monocord i cam )$omotos (etre 5upu!, al c"rui
monolo$ prea ntins, plasat la nceputul spectacolului, de)echilirea)" i aate ac#iunea
de pe f"$aul ei firesc. 0pari#ia lui >oma despre care ,oresc la nceput cu to#ii, mai mult
de ine dec&t de r"u (lipsesc din dramati)are scenele cu mu+icii care-l pone$resc!, e
am&nat" ca i n roman, cu t&lc. 0a nc&t intrarea lui Kir$il /$"anu n chip de
mahara+ah, pe scaunul mpins de ,aletul Kidopleaso,, e de efect, ca i scenele n care l
n,a#" fran#u)ete pe ser,itorul 1a,ril" (ataant portret creat de Ion 6esoiu!. *n tiradele
care urmea)" actorul surprinde e'act tra$icomicul persona+ului, +uc&nd ipocri)ia a$resi,"
i de)au)area umilitului, cu aceleai mi+loace care l-au consacrat pe interpretul de
odinioar" al re,i)orului.
(ri,iri de sus, ,orire sacadat", m"surat", $esturi pu#ine i un permanent sens ironic
suiacent la adresa credulit"#ii i prostiei din +ur. Seduc#ia sa deplin" se e'ercit" asupra
lui >alalei, ser,itorul care a ndr")nit s"-l nfrunte elo$iind e#ia ntr-un dans r"u famat,
un fel de m"sc"rici, cum fusese i el odionioar" pe moia unde ,enise ca tolerat.
?arian :&lea pune toat" ciudata sa f"ptur" n slu+a rolului, cre&nd momente n care
re$"sim sustratul asurd, suprarealist p&n" la care i-a mpins nu o dat" Dostoie,sEi
persona+ele. Din $aleria romanului se mai detaea)" fi$ura lui ?i)inciEo,, un aran+eur de
profesie, ail n sporo,"ieli sofiste i tactici de sal,are. 1heor$he Ifrim e sa,uros n acest
rol, su$er&nd totodat" cu art" i ce,a din aisurile unui comedian de circumstan#". 0na
Ioana ?acaria ntr-un rol plat, al $u,ernantei NastenEa, impune prin simplitatea #inutei.
Se mai ,"d n c&te o scen" Irina ?anolache (Saa, fiica moierului!, 0ntoaneta Maharia,
dei rolul nu are ,ore, 6o$dana Darie, mai pu#in striden#ele neartistice. *n fine,
0le'andru (otocean, n rolul sa,antului ,enit de la ora, #ine piept cu $reu faunei de la
StepanciEo,o, de care se distan#ea)" uneori cu prea mare indiferen#". JJ
N. Steinhardt 6 critic( insurgen- i
patriotism
de Ioan Stanomir
Nu e'ista comentarii
119
Destinul lui N. Steinhardt n comunism este marcat de
amprenta fecund" a mar$inalit"#ii i insur$en#ei. (entru mul#i dintre contemporanii
s"i, ca i pentru autoritatea comunist", el este -neunul. ce sfidea)", prin fiecare dintre
$esturile sale, ordinea ce pare imuail". Cariera sa de critic i de eseist este dominat" i
de sentimentul defa)"rii. Ca i n ca)urile lui :adu (etrescu sau ?ircea =oria Simionescu
ori 0le'andru (aleolo$u, Steinhardt scrie ntr-o :om&nie socialist" cu care are pu#ine n
comun. Impenitent i iconoclast, fostul de#inut politic i ,iitorul monah ocup" un spa#iu
care se afl" ntr-un teritoriu ce este doar n aparen#" inocent politic. Criticul c"ruia i place
s" se descrie pe sine ca pe un -diletant. n ale literaturii duce mai departe filonul de
liertate al pledoariilor articulate nainte de 149F.
?ar$inalitatea lui Steinhardt i permite s" e'plore)e teritorii i$norate de contemporanii
s"i. Entu)iasmul care i-a fost reproat este refle'ul ucuriei re$"site de a fi n mi+locul
unei culturi de care t"cerea interdic#iei de pulicare i deten#ia l desp"r#iser". Doar o
asemenea e'perien#" limit" poate e'plica pasiunea cu care N. Steinhardt se d"ruiete
foiletonului critic, rein,ent&nd, n comunism, o specie prin e'celen#" interelic".
0semenea lui 0le'andru 1eor$e, Steinhardt nu este un -critic. n accep#iunea pe care
epoca o d" institu#iei. El nu ami#ionea)" s" fie nici +udec"tor, nici le$islator. ?i)a nu
este stailirea unei ordini, ci etalarea in,esti$a#iei intelectuale, de esen#" or$esian".
>iecare dintre aceste te'te este purt"torul unui mesa+ secret, accesiil doar cititorului, ce
recunoate n Steinhardt purt"torul de ,oce al unei lumi inacesiile pri,irii lenee.
De aici, calitatea te'telor lui Steinhardt de a ap"rea, ast")i, la trei sau patru decenii de la
pulicarea lor, proaspete i neatinse de patina ,remii. I)olat n turnul s"u "tut de
,&nturile literaturii i ale credin#ei, Steinhardt a mers, delierat, mpotri,a unui curent al
conformismului
i emascul"rii intelectuale. E'centricitatea lui l plasea)" n a,an$ard". Nota#iile lui sunt,
n ceea ce au mai ad&nc i ,i)ionar, do,ada capacit"#ii de a uni farmecul scriiturii cu
erudi#ia. Coment&nd pe TolEien n Critic la persoana #nt)i, Steinhardt este unul dintre
primii comentatori rom&ni ce sesisea)" ntre$ul ni,el de semnifica#ii care se afl" su
o$linda nel"toare a po,etilor sale. Istoriile lui TolEien pot fi de$ustate doar de acei,
pu#ini, ce tiu c" de$hi)amentul modest ascunde tainele lumii.
E'ist", n acelai ,olum de Critic la persoana #nt)i, unul dintre cele mai frumoase te'te
dedicate, ,reodat", acelei liert"#i discrete i noile pe care o ntruchipea)" 0merica.
8nestul Abe este imnul lipsit de patetism pe care l ima$inea)", la icentenarul
%eclaraiei de independen, N. Steinhardt. (este decenii, dincolo de hiatusul comunist,
pa$ina ntinde o punte ce unete fiin#a scriitorului cu ,i$oarea liertar" a acelui
Steinhardt de la 1499J149F. 8nestul Abe ncifrea)" ,i)iunea intelectualului estic care nu
117
uit" c" demnitatea uman" este nene$ociail", iar tirania este o fric" $enerali)at" i
parali)ant". Efi$ia lui 5incoln este a acelui ,iitor al democra#iei la care Steinhardt nu a
ncetat s" ,ise)e, n p&ntecele chitului comunist. "Ade&rul este c face i el parte din
5%eclaraia de independen61 a declarat i el, #n felul lui, independena omului de stat
patriot, serios i modest fa de tot ce(i micime, &orbrie, himer. @n om simplu, un om
din popor, dar o cetate #ntrit. ei nu lipsit de poe'ie, poe'ia nai&itii integrale care
unde&a se #nt)lnete cu cel mai ci'elat rafinament.$
Kia#a lui Steinhardt a+un$e la c"p"tul ei p"m&ntesc cu c&te,a luni doar nainte ca sf&ritul
lumii comuniste s" se arate. Cum ar fi sunat timrul s"u n acest spa#iu, tulurat, al
liert"#ii re$"siteU Cum ar fi ,")ut ochii lui Steinhardt re,"rsarea de ,ul$aritate uci$a" a
in,a)iilor minereti din prim",ara i ,ara lui 1443U Cum ar fi citit Steinhardt acest timp
al ncerc"rilor, at&t de apropiat n ,ehemen#a sa de inter,alul 1499J149FU Iat" tot at&tea
ntre"ri care ,or r"m&ne f"r" r"spuns. Ceea ce supra,ie#uiete este motenirea lui
Steinhardt, iar Crin alii spre sine este portretul de senectute pe care ar fi dorit s" l
reali)e)e, ca un testament. /ric&t de mutilat", oric&t de departe de tiparul ini#ial $&ndit de
Steinhardt, cule$erea de te'te este e'presia, monumental", a unei ,ie#i intelectuale ce
str"ate un secol.
*nainte de reeditarea, complet", a articolelor scrise nainte de comunism, ea indic"
amploarea unei ,oca#ii ce face din Steinhardt o ,oce esen#ial" n canonul ,eacului \\,
rom&nesc i european. :ecitite n 14;;, pa$inile despre 1ide sau Chesterton i conser,au
poten#ialul de semnifica#ie. Dup" +um"tatea de ,eac de triula#ii, ele a+un$ la cititor,
sfid&nd istoria i tirania. ",anuscrisele nu ard$- al"turi de I.D. S&ru, N. Steinhardt este
unul dintre acei pu#ini intelectuali autohtoni ce pri,esc c"tre ,iitor, scriind ca i cum
dictatura atroce din +urul lor nu ar e'ista.
*n Crin alii spre sine, Steinhardt a selectat, simolic, i un te't despre ?aiorescu. *n felul
s"u, insur$ent i ,is"tor, Steinhardt apar#ine, la r&ndul s"u, unei promo#ii
postmaioresciene, prin cura+ul cu care a reafirmat centralitatea demnit"#ii i liert"#ii n
aceast" er" a ced"rilor i a turpitudinii. ?edalionul maiorescian al lui Steinhardt este i o
ncercare de autoportret al intelectualului de,otat liert"#ii. "2om)n i european$,
?aiorescu este una dintre e'presiile clasice ale acelui echiliru la care Steinhardt nsui a
aspirat, toat" ,ia#a sa.
De dincolo de pra$ul anului 14;4, te'tul lui Steinhardt pledea)" pentru firescul unei
ae)"ri n ,ia#a na#iunii i n ,ia#a spiritului. (atriotismul luminos alun$" demonii
fanatismului. Kocea lui Steinhardt formulea)" o e'i$en#" de o actualitate pre$nant".
?odera#ia i spiritul critic sunt temeliile edificiului pe care suntem datori s" l ap"r"m,
contra arariei i imposturii.
"%ac, raiona ,aiorescu, blocul de marmor e compromis de m)na unui sculptor
ne#ndem)natic, din ce se &a mai putea furi opera de art4 Fstoria a do&edit c naiunea
rom)n dispune de re'er&e psihice i mentale care au re'istat unor #ncercri grele. %ar
cuminte nu este s dm uitrii a&ertismentul maiorescian i s ne tulbure dureroasele
118
satire caragialeti1 inteligena e o datorie patriotic, tot aa simul ridicolului, iar beia
de cu&inte e o patim oric)nd gata s renasc din propria( i netrebnic fermentare.$ JJ
up dealuri 6 premiul criticii
interna-ionale la =ai,a. !roiec-ii sold6
out la =amburg( 3ondra( NeL Nor/

1 comentariu
5a sf&ritul s"pt"m&nii trecute, -up dealurid, n re$ia lui Cristian ?un$iu, a c&ti$at
?arele (remiu al seciunii >ilmmaEers of TomorroS - >EDE/:0, la >esti,alul
Internaional de >ilm de la =aifa. Trofeul este acordat de un +uriu desemnat de >ederaia
Criticilor de >ilm din Europa i Mona ?editeranean" - >EDE/:0. :e$i)orul Cristian
?un$iu s-a nt&lnit cu spectatorii din =aifa, la proiecia filmului s"u.

Trofeul de la =aifa se adau$" irului de premii o#inute de film, ncep&nd cu cel pentru
scenariu i dulul trofeu de interpretare, acordat actri#elor Cosmina Stratan i Cristina
>lutur la Cannes. -up dealurid a fost desemnat Cel mai un film la >esti,alul de >ilm
de la KuEo,ar (Croaia! i la =erce$ No,i (?untene$ru!.
>ilmul scris i re$i)at de Cristian ?un$iu i inspirat de romanele non-fic#ionale ale
Tatianei Niculescu 6ran st&rnete at&t interesul criticii i a presei de profil, c&t i a
pulicului, proiec#iile de la =ai,a( =amburg( .:I 3ondon :ilm :esti+al i NeL Nor/
:ilm :esti+al fiind sold6out cu c&te,a )ile nainte de rulare.
5a NeS YorE, unde a rulat n selec#ia oficial", al"turi de c&te,a dintre cele mai apreciate
filme ale anului, -up dealurid a a,ut parte de cronici elo$ioase. -Sf&ietor, de neuitat
11F
i ,i)ionard, scrie >ilmSchool:e+ects.com, una dintre cele mai apreciate i ,i)itate
pulica#ii online de cinema de peste /cean. ->ilme at&t de diferite precum Q0marcordR
sau Q(an$lica al"R caut" sursa psiholo$ic" a ,iolen#ei. Contriu#ia unic" a lui ?un$iu
este ns" felul n care umani)ea)" po,estea i conduce metafora. 0colo unde >ellini
folosea se'ualitatea adolescentin", iar =aneEe in,oca pierderea inocen#ei copil"riei,
re$i)orul rom&n spune o po,este de dra$osted, scrie criticul Daniel Zaler.
-up dealurid a a,ut parte de o a,anpremier" special" i la (aris, la finalul lunii
septemrie, la in,itaia SociItI #i+ile des Auteurs RIalisateurs !roducteurs. Cristian
?un$iu i actria Cristina >lutur s-au nt&lnit cu pulicul france) la Cin[ma des
Cin[astes, ntr-o discuie ampl" moderat" de re$i)orul :adu ?ih"ileanu. ->ilmul s"u
este, nainte de toate, o demonstra#ie de fine#e, de st"p&nire a tuturor resorturilor artei
cinemato$raficed, notea)" dramatur$ul 'atei ?iniec, pre)ent la proiec#ie, n -<urnalul
de duminic"d. -0plau)ele finale n-au f"cut dec&t s" confirme ceea ce pulicul a sim#it
chiar din primele secunde ale peliculei, i anume c" ne aflam n fa#a unui e'emplu de
mare art" dar i de mare inteli$en#" artistic"d. >ilmul ,a intra n cinemato$rafele din
>rana pe 21 noiemrie.
-up dealurid, este proiectat )ilele acestea i n Coreea de Sud, la :esti+alul
Internaional de :ilm de la !usan (9 B 1A octomrie!, cel mai mare e,eniment de $en
de pe continentul asiatic, a+uns la a 1F-a ediie. (elicula rulea)" n sec#iunea Zorld
Cinema, al"turi de alte c&te,a filme multi-premiate n festi,aluri. Supranumit -#annes6
ul Asieid, festi,alul de la (usan adun" cele mai importante titluri lansate n anul respecti,
i reunete cei mai mari produc"tori de film. 0udiena $enerat" de festi,al a+un$e la cifra
de 233.333.
ii londone)ii ,or ,edea propunerea :om&niei la /scar ntre 13 i 21 octomrie, la cea
de-a 78-a ediie a :esti+alului Interna-ional de :ilm de la 3ondra, cel mai presti$ios
i lon$e,i, festi,al din ?area 6ritanie. (roiec#iile sunt de+a sold-out, #ristian 'ungiu
urm&nd s" se nt&lneasc" cu pulicul i cu pres" ritanic".
Toat" luna octomrie, filmele re$i)ate de Cristian ?un$iu rulea)" i la .ru4elles, n
cadrul unei retrospecti,e iniiate de re$i)orii Oean6!ierre i 3uc ardenne. (e 18
octomrie, n a,anpremier", ,a fi proiectat i -up dealurid, n pre)ena fra#ilor
Dardenne - co-produc"tori ai filmului, prin 5es >ilms du >leu,e -, a lui Cristian ?un$iu
i a actrielor Cosmina Stratan i Cristina >lutur. Din 21 noiemrie, pelicula ,a rula n
cinemato$rafele din .elgia i 3u4emburg, iar din 22 noiemrie, n &landa.
-up dealurid are de+a distriuitori n peste A7 de "ri. Dup" ce a rulat n a,anpremier"
la Kaslui i C&mpina, la finalul lunii septemrie, filmul intr" n cinemato$rafele din
:om&nia pe 28 octomrie. 0,anpremiera ucuretean" este pro$ramat" n cadrul
e,enimentului 3es :ilms de #annes K .ucarest, pe 27 octomrie. Distriuitorul filmului
n :om&nia este ?oodoo :ilms.
11;