Sunteți pe pagina 1din 34

Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii

OMORUL OMORUL ( ( 174 C.p.) 174 C.p.)


Notiune
- suprimarea cu intentie a vietii unei persoane
Obiectul infractiunii
OJ Special- viata pers.si relatiile sociale in legatura cu dreptul la viata al altei persoane
Ob.material corpul unei persoane in viata
Subiectii infractiunii
SA orice pers.fizica sau juridica, necircumstantiata, cu cap.penala; Participatia penala : da, C/I/C
Instigarea se gaseste numai in latura sau actul psihic lat.su!iectiva" nu si in latura fizica o!iectiva" a infractiunii. #ceasta forma de participatie
are mai multe forme categorii", intre care si aceea a agentului provocator, in sensul instigator, forma care e$ista in cauza. %unt cuprinse in
ac.categorie acele pers.care prin daruri, promisiuni, amenintari, a!uz de autoritate sau putere determina pe autor sa sav.o fapta penala.
SP- orice pers.fizica in viata
Latura obiectiva
lementul material - uciderea unei pers.in viata prin actiune violenta sau neviolenta sau o inactiune ilicita.
!rmarea ime"iata moartea victimei
#egat."e cau$alitate - t!.sa rezulte ca act/inactiunea su!iectului activ reprezinta cauza mortii.
Latura subiectiva
intentie directa/indirecta
In cazul in care moartea victimei nu s-a produs ca urmare a actiunilor sau inactiunilor infractorului, se va retine tentativa la omor,"aca acesta a
actionat cu intentia "e a uci"e; alfel, fapta va constitui infractiunea "e lovire sau alte violente, vatamare corporala, ori vcg.
In cazul in care infractorul ucide din eroare o alta pers.decat cea vizata, nu se va retine eroarea de fapt drept cauza ce inlatura caracterul penal al
faptei.
&
Formele infractiunii
Actele preparatorii - posi!ile, dar nu sunt incriminate
%entativa este incriminata. -se poate retine: tentativa intrerupta, relativ improprie,perfecta.
'esistarea si impiedicarea producerii rezultatului pot fi retinute ca si cauze de nepedepsire a
tentativei.
Consumarea - in momentul mortii victimei
- se poate realiza in forma continuata.
Pedeapsa
-&(-)( ani si interzicerea obliatorie a unor drepturi prevazute in art.*+.C.p.
)
OMORUL !"L#F#!"$ OMORUL !"L#F#!"$ (17& Cp)
Notiune
' cu preme"itare
'"in interes material
'asupra sotului sau unei ru"e apropiate
'profitan" "e starea "e neputinta a victimei "e a se apara
'prin mi(loace ce pun in pericol viata mai multor persoane
'in legatura cu in"eplinirea in"atoririlor "e serviciu sau publice ale victimei
'pentru a se sustrage ori sustrage pe altul "e la urmarire, arestare sau e)ecutarea unei pe"epse.
'pentru a inlesni sau ascun"e savarsirea altei infractiuni
'in public
Infractiunea de omor calificat este o forma agravata a omorului simplu.
lemente circumstantiale agravante ale omorului calificat
Cu preme"itare .
- in intervalul de timp cuprins intre momentul luarii hotararii de a savarsi omorul si momentul e$ecutarii
infractiunii, faptuitorul tb.sa reali$e$e acte preparatorii materiale sau morale
-retinerea savarsirii omorului cu premeditare nu e incompatibila cu retinerea starii "e provocare
-se poate retine si in cazul infractiunii deviate savarsite in modalitatea aberatio ictus sau error in
personam
-provocarea este o circumstanta personala, care nu se rasfrange asupra celorlalti participanti. *aca
participantii au contribuit la reali$are actelor preparatorii cunoscin" scopul acestora este o circumstanta reala
*in interes material
- savarsit in scopul o!tinerii de faptuitor, ulterior savarsirii faptei, in mod direct si pe cale aparent legala a
unei sume de !ani/alt folos de natura patrimoniala
-interesul material + scop, nu mobilul sav.infr."e omor
-,ste posi!ila retinerea premeditarii alaturi de aceasta agravanta.
-%e poate retine si in cazul infractiunii deviate savarsita in modalitatea aberatio ictus sau error in
personam
- e o circumstanta personala, care nu se rasfrange asupra celorlalti participanti, cu e$ceptia situatiei in care
toti participantii au actionat pt.a o!tine folosul material
Asupra sotului sau unei ru"e apropiate
-
-faptuitorul sa cunoasca calitatea la momentul savarsirii faptei
-in ceea ce priveste sotul, casatoria sa fie vala!il incheiata si in fiinta in mom.sav.faptei.
-nu se retine infract. in momentul savarsirii asupra concu!inului sau unui afin
-nu se poate retine circumstanta agravanta sav.infractiunii prin violente asupra membrilor familiei ,7&
al.1 lit.b C.P)
-in cazul infractiunii deviate savarsite in modalitatea aberatio ictus sau error in personam, care a avut
urmare moartea sotului sau unei rude apropiate, nu se va retine aceasta varianta agravata, omorul fiin" simplu "aca nu
sunt retinute alte forme ale omorului calificat.
- e circumstanta personala.
Profitan" "e neputinta victimei "e a se apara..
-neputinta sa fie e$terioara activ.faptuitorului
-faptuitorul sa fi cunoscut starea de neputinta
-aceasta forma a omorului se "eosebeste "e infr."e punere in prime("ie a unei persoane in neputinta "e
a se ingri(i preva$uta "e -14 Cp., prin mo"ul "e reali$are a lat.obiective si prin po$itia subiectiva a faptuitorului.
Infractiunea "e la -14 e o infractiune "e pericol, in timp ce infractiunea "e omor e o infractiune "e re$ultat, si se
reali$ea$a, sub raportul lat.subiective, cu intentie "irecta sau in"irecta a "e a uci"e.
e o circumstanta reala, se rasfringe asupra participantilor care au cunoscut-o.
Prin mi(loace care pun in pericol viata mai multor persoane
faptuitorul sa cunoasca ca prin mijloacele respective pune in pericol viata mai multor persoane care nu
participa la sav.infractiunii
urmarea faptei tb.sa fie moartea unei sinure persoane , altfel se va retine infr.de omor deosebit de
grav prev.la 176 lit.b.
e o circumstanta reala.
In legatura cu in"eplinire in"atoririlor "e serviciu sau publice ale victimei
victima sa actioneze in cadrul indatoririlor ce decurg din functia pe care o e$ercita, iar nu in mod abuziv
omorul poate fi comis si dupa terminarea orelor de proram% dar in leatura cu indeplinirea
indatoririlor de serviciu sau publice
daca victima e un functionar care e$ercita autoritatea de stat, ultrajul e a!sor!it in omorul calificat
+
daca victima e politist, magistrat, jandarm...se retine &.* lit.f.Cp, - omor deose!it de grav.
nu se poate retine circumstanta agravanta a raz!unarii, prev.de art../ lit.d, ce constituie un element
caracteristic al formei calificate a infr.de omor calificat prevazuta de &./ lit.f C.p.
e cicrumstanta personala
Pentru a se sustrage sau sustrage pe altul "e la urmarire...arestare...
scopul sustragerii tre!uie sa fie numai urmarit, nu si realizat efectiv.
e circumstanta personala
Pentru a inlesni sau ascun"e sav.altei infractiuni
t!.sa e$iste o hot.de a sav. o infractiune , luata de faptuitor sau un tert fara participarea faptuitorului. %a se
fi savarsit o infractiune, nu o contraventie.
omorul sa nu fie sav.pt. a savarsi sau ascunde savarsirea unei tilharii sau piraterii, pt. ca atunci 0 omor
deose!it de grav, &.* lit.d., si nici pt.a ascunde un alt omor sv.de acelasi faptuitor, cand fapta constituie omor deose!it de
grav. &.* lit.c"
e circumstanta personala
Omor savarsit in public
1oc pu!lic, cf.C.p.
Formele infractiunii
Actele preparatorii -posi!ile, neincriminate
%entativa este incriminata. - se poate retine tentativa intrerupta, relativ improprie, perfecta;
Consumarea - in momentul mortii victimei
Infractiunea se poate realiza in forma continuata. ,$istenta unei pluralitati de elemente circumstantiale nu duce la retinerea concursului de
infractiuni, fapta savarasita reprezinta o infractiune unica
Pedeapsa
-&/-)/ ani si interzicerea obliatorie a unor drepturi prevazute in art.*+.C.p.
/
OMOR &'OS'(#$ &' )R"* ( 17. C.p +
Notiune
prin cru$imi
mari suferinte,prelungite in timp,determinind oroare si revolta
actele de cruzime t!.e$ercitate inainte de decesul victimei sau inainte ca faptuitorul sa fi cunoscut decesul
victimei
nu se poate retine circumstanta agravanta a sav.faptei prin acte de cruzime, prev.de art../ lit.! cp, ce constituie un
element caracteristic al formei calificate a infr.de omor deose!it de grav.prevazuta de &.* lit.a. Cp
*
e circumstanta reala
asupra a "oua sau mai multor persoane
sa ai!a rezultat decesul a cel putin ) persoane, in aceeasi imprejurarei ori cu aceeasi ocazie, indiferent daca se
realizeaza printr-o actiune sau inactiuni diferite. 2nitatea legala este data de unitatea de imprejurare.
daca rezultatul este moartea unei singure victime, nu se poate retine e$istenta agravantei determinate de
pluralitatea de victime la care se refera &.* al.& lit.! cp.%e va retine o singura infractiune consumata de omor,
prevazuta in &.+ Cp, respectiv de omor calificat, prevazuta in &./ cp. sau omor deose!it de grav, &.* al.&, cu
e$ceptia literei 34!44 Cp, in concurs cu tentativa la una dintre aceste infractiuni
in situatia in care actiunea indreptata impotriva a - sau mai multor pers., cu int.directa/indirecta de ucidere are
rezultat moartea a cel putin doua victime, se retine o sg .infractiune de omor deose!it de grav prevazuta de
&.* al.& lit.! Cp. tentativa fiind a!sor!ita in forma consumata a omorului
e circumstanta personala
omorul savarsit "e o pers.care a mai savarsit un omor
sa fie un omor, omor calificat sau omor deose!it de grav nu pruncucidere", in forma tentativei sau ca
infractiune consumata, fie ca autor, fie ca instigator, fie ca complice.
nu are importanta daca pt.primul omor a intervenit o cauza de inlaturare a raspunderii penale
nu se va retine ca o persoana a mai savarsit un omor in caz in care fapta a fost comisa in timpul minoritatii
sau pt aceasta s-a dispus rea!ilitarea judecatoreasca.
in caz in care pt.omorul anterior a fost pronuntata o hotarare definitiva de condamnare, fapta de omor deose!it
de grav va fi sav.in stare de recidiva mare postcondamnatorie sau poste$ecutorie
in caz in care pt.omorul anterior nu a fot pronuntat o hotarare definitiva, acesta va fi retinut in concurs cu
omorul deose!it de grav - prima fata de omor va fi incadrata juridic ca omor sau omor calificat, iar
urmatoarele fapte de omor, ca omor deose!it de grav
e o circumstanta personala, se rasfringe doar daca toti participantii se afla si ei in situatia de a fi savarsit
anterior un omor
pentru a savarsi sau ascun"e sav.unei tal/arii sau piraterii
se sav.cu intentie directa/indirecta, spre deose!ire de talharia urmata de moartea victimei care e savarsita cu
praeterintentie.
e circumstanta personala, e$ceptia situatia in care toti participantii au actionat in considerarea aceluiasi scop
asupra unei femei gravi"e
.
sa e$iste o sarcina; faptuitorul sa stie asta.
circumstanta reala
in cazul infr.deviate sav.in modalitate aberatio ictus sau error in personam nu se va retine ac.varianta
agravanta, omorul fiind simplu daca nu sunt retinute alte forme ale omorului calificat
intentie directa/indirecta
asupra unui magistrat...politist....
functia sa nu fie e$ercitata a!uziv. faptuitorul sa stie ca are aceasta functie
ultrajul e a!sor!it in aceasta forma agravata a omorului deose!it de grav
e circumstanta personala, e$ceptie situatia cand toti participantii au actionat in considerarea aceluiasi mo!il
omorul savarsit "e un (u"ecator.....
a!soar!e infractiunea de purtare a!uziva in forma agravata sau infractiunea de cercetare a!uziva.
Formele infractiunii

Actele preparatorii - posi!ile, nu sunt incriminate
%entativa e incriminata. -tentativa intrerupta/ relativ improprie/perfecta
Consumarea - in momentul mortii victimei
Infractiunea se poate realiza in forma continuata. ,$istenta unei pluralitati de elemente circumstantiale nu duce la retinerea concursului de
infractiuni, fapta savarsita reprezinta o infractiune unica .
Pedeapsa
-detentiune pe viata sau inchisoare de la -&/-)/ ani si interzicerea obliatorie a unor drepturi prevazute in art.*+.C.p.

5
PRUN!U!#&'R'" PRUN!U!#&'R'" 177 Cp. 177 Cp.
Notiune
- uciderea copilului nou nascut imediat dupa nastere, de mama aflata in stare de tulburare pricinuita de nastere, ce ii
diminueaza discernamantul.
Obiectul infractiunii
-OJ Special- viata copilului nou nascut si rel.sociale in legatura cu dreptul la viata
-Ob.material corpul copilului nou nascut
Subiectii infractiunii
SA mama naturala sau purtatoare (suroat" a copilului nou-nascut; "utor unic% calificat.
6
NU e posibil coautoratul: participantii care cu intentie, determina, inlesnesc sau ajuta pe mama copilului nou nascut la savarsirii
infractiunii vor raspunde pt.insigare,respectiv complicitate la omor calificat &./ lit.a,c, sau d."
SP - copilul nou nascut
Latura obiectiva
lementul .material -actiunea/inactiunea sav.imediat dupa nastere.
&aca nu e imediat dupa nastere% e omor calificat. &./ c si d"
!rmarea ime"iata moartea copilului.
&aca nu se produce moartea nou nascutului% fapta poate fi incadrata la o infractiune contra interitatii corporale.
#egat."e cau$alitate - t!.sa rezulte ca act/inactiunea su!iectului activ reprezinta cauza mortii.
Latura subiectiva
intentie directa,indirecta
Formele infractiunii
Actele preparatorii - posi!ile, dar nu sunt incriminate
%entativa - nu se retine la infractiunea de pruncucidere. &"R, se poate retine o infractiune contra integritatii
sau sanatatii nou nascutului. Participantul la tentativa de pruncucidere raspunde pt. tentativa de
omor.
Consumarea - in momentul mortii victimei
Pedeapsa
-inchisoare )-. ani
U!#&'R'" &#N !ULP" U!#&'R'" &#N !ULP" 170 C.p. 170 C.p.

Notiune
- actiune/inactiune prin care este suprimata din culpa, viata unei persaoane
- -forme agravate ale infractiunii:
savarsita ca urmare a culpei profesionale
de catre un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avand in sange o im!i!atie alcoolica de peste o,5( g/l aclool pur in
singe, sau care se afla in stare de e!rietate, ori de orice alta persoana in e$ercitiul profesiei sau meseriei si care se afla in
stare de e!rietate
a doua sau mai multe persoane
&(

O(.infractiunii
OJ special -viata persoanei si relatiile sociale in legatura cu dreptul la viata

Sub.infractiunii
SA -orice pers.care are capacitate penala
Particip.improprie -posi!ila, persoanele care au determinat, inlesnit sau ajutat, in orice mod, cu intentie, la savirsirea uciderii
din culpa fiind santionate pt.instigare,respectiv complictate la infractiunea de omor
SP -orice pers.fizica in viata, indif.de starea acesteia de sanatate
Latura obiectiva
-elem.material -uciderea unei persoane in viata prin actiune/inactiune ilicita
-urmare imediata - moartea victimei
-leg.de cauzalitate -e necesar ca moartea victimei sa fi avut drept cauza singura sau din culpa comuna"
actiunea sau inactiunea faptuitorului
Latura subiectiva-
-culpa cu previziune sau culpa simpla neglijenta"

*ariante aravate
.. uci"."in culpa sav.ca urmare a nerespectarii "ispo$itiilor legale ori a masurilor "e preve"ere pt.e)ercitiul unei profesii sau meserii ori
pt.efectuarea unei anumite activitati
(./0 al.1. !P.+
trebuie sa fie stabilite acele reuli prin acte normative
nu intereseaza daca S" este sau nu calificat pt.profesia sau meseria sau activ.resp.
fapta sa fie sav.in e2ercit.prof,meseriei,activitatii % cu nerespectare reulilor prev.pt.e2ercitarea acesteia.

1.uci" "in culpa sav."e un con"uc."e ve/icul cu tractiune mecanica, avan" in sange o imbib.alcoolica "e peste 1,01 g2l alcool pur in singe,
sau care se afla in stare "e ebrietate ori "e orice alta pers.in e)ercitiul prof.sau meseriei si care se afla in stare "e ebrietate
(art.1/0. al.3 si 4 !.P.+

&&
nu are imp.daca pers.care conduce are sau nu permis
poate e2ista stare de ebrietate si daca imbibatia alcoolica este sub 5%05 ,l alcool pur in sine
nu intereseaza daca fapta e savarsita sau nu pe drum public

Atentie .
&. Fapta de conducere pe drumurile publice, a unui auto sau tramvai de pers.avand in sine o imbib.alcoolica ce
dep.limita leala si de ucide.din culpa cu aceasta ocaie a unei pers.constituie o sg.infractiune , comple)a, "e uci"ere
"in culpa- 178 al.3.teza 3, in care e a!sor!ita infr.prevazuta la art.5. al.& din 728. &6//)(()/
). Ucid .unei pers.in aceleasi imprejurari, comisa de un conducator auto, avand o imbibatie alcoolica sub limita
leala% dar care se afla in stare de ebrietate, constata clinic sau prin orice mi6loc de proba, constituie infr.unica "e
uci"."in culpa, &.5 al.-, teza II Cp.
-. 2cid.unei pers.in aceleasi imprejurari, comisa de un conducator auto, avand o imbinbatie alcoolica sub limita
leala% dar care se afla in stare de ebrietate% dar caruia nu i s-a stabilit prin alt mi6loc de proba starea de ebrietate,
constituie infr.unica "e uci"."in culpa &.5al.) C.p.
+.
-.!ci"erea a "oua sau mai multor persoane ,170 al.&)
-pluralitatea de victime nu va duce, in cazul ucid.din culpa la retinerea unei pluralitati de infractiuni, ci la o varianta agravata a acesteia,
e$istand unitate legala de infractiune.
-poate privi atat forma de baza cat si celelalte forme aravate.

Pedeapsa
-forma "e ba$a &.5 al.& &-/ ani
-agravata &.5 al.) )-. ani
-agravata &.5 al.- / -&/ ani
&.5 al.+ /-&/ ani
"aca are ca re$ultat moartea mai multor persoane,
&.5 al./ Cp. , la ma$imul pedepselor prev. in al.&-+ se poate adauga un spor, pana la - ani
inchisoare.

NU acte premeratoare.
NU tentativa
-'oar infractiune consumata. 9omentul consumarii este momentul decesului victimei.
&)
&'$'RM#N"R'" S"U #NL'SN#R'" S#NU!#&'R## &'$'RM#N"R'" S"U #NL'SN#R'" S#NU!#&'R## 7 7 173 Cp. 173 Cp.

Notiune.

- forma tip - a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut
loc
-forma agravata - savarsirea faptei fata de un minor sau fata de o pers.care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa ori nu
putea fi stapana pe actele sale.:u :u e incriminata sinuciderea unei pers.sau tentativa la sinucidere.
O(.infractiunii
OJ special - viata persoanei si rel.sociale in leg.cu dreptul la viata
Ob.4aterial -nu are

Subiectii infractiunii
&-
SA -orice pers.care are capacitate penala.
-participatia penala: '#, toate formele C/I.C
SP -orice pers.fizica in viata
Lat.obiec tiva
-elem.material -actiune de determinare
-actiune de inlesnire a sinuciderii
Atentie.
&. 'eterminarea nu tb.sa fie reali$ata prin constringere.&aca da% se retine infr.de omor, pt.ca victima nu a avut lib.de a alee
). *aca sinuci"erea se pro".ca urmare a unei lipsiri "e libertate sau viol, se retine forma aravata a infractiunii% in care urmarea
mai grava se produce cu praeterintentie.In acest caz, det.sinuciderii e absorbita in continutul comple2 al acestor infractiuni
Inlesnirea - ajutorul dat
-. Si in "eterminare si in inlesnire % suprimarea vietii este realizata numai de sinucias.
Urmarea imediata
-sinuciderea sau incercare de sinucidere a unei pers.
-leg.de cauzalitate t!.sa e$iste intre activ.de determinare sau inelsnire si sinuciderea sau incerc.de sinucid.a victimei

Lat.subiectiva
intentie directa sau indirecta
-nu intereseaza .mo!ilul sau scop faptei

*arianta aravata
&", fata "e minor sau pers.aflata in stare de iresponsa!ilitate
;aptuitorul sa cunoasca aceste calitati speciale ale %#

Formele infractiunii

Acte preparatorii si tentativa - posi!ile, NU SUN$ #N!R#M#N"$'
Consumarea -in mom.in care are loc sinuciderea sau incercarea de sinucidere

&aca faptuitorul intervine si salveaza viata sinuciasului% nu se retine tenativa la determinare sau inlesnire a sinuciderii si nici cauza
de nepedepsire a tentativei% constand in impied.producerii rezultatului% pt.ca infractiunea s-a consumat de6a.
&+
Pedeapsa
forma ba$a )-. ani
agravata --&( ani
LO*#R'" S"U "L$' *#OL'N$' LO*#R'" S"U "L$' *#OL'N$' 101 Cp. 101 Cp.

Notiune

#ovire sau orice acte "e violenta cau$atoare "e suferinte fi$ice - forma tip &5( al.&.C.p.
#oviri sau violente care au pricinuit o vatamare care necesita pt.vin"ecare ingri(iri
me"icale "e cel mult 51 "e $ile -forma agravata &5( al.). C.p
Sav.infractiunii in variantele "e mai sus, can" victima e membru al familiei -forma agravata &5( al.&.indice & si )
indice & C.p."
Atentie
&/
Sunt incriminate violente provenite "e la alte persoane, nu autoagresiunile...
Actiunea penala se pune in miscare la pl.prealabila a pers.vatamate iar impacarea partilor inlatura raspun"erea penala.
In ca$ in care pers.vatamata e membru al familiei, a.p. poate fi pusa in miscare si "in oficiu.

Ob.infractiunii
OJ special - integritatea fizica sau sanatatea pers. si rel.sociale in leg.cu acestea
O4 -corpul pers.in viata. 'aca faptele sunt sav.asupra unei pers.decedate, se va retine sav.infractiunea de
profanare de cadavre

Sub.infractiunii
SA -necircumstantiat, orice pers.cu cap.penala
-parintii care e$ercita acte de violenta sau lovesc copiii pot fi s.activi
-participatia penala -'#, C/I/C

SP -pers.fizica in viata.Pluralitatea de su!iecti pasivi atrage retinerea unei pluralitati de infractiuni

Lat.obiectiva
l.material -lovirea sau e$ercitarea oricarei alte violente, cauzat.de suferinte fizice asupra corpului unei pers.
6iolenta ' act."irecta2in"irecta2inactiune)
!rmarea ime"iata - suferinta fizica, indiferent de intensitate,produsa prin lovire sau alte violente. 'aca sunt numai suferinte psihice,
fapta nu este tipica.
Latura subiectiva
-intentie directa / indirecta
- nu intereseaza mo!ilul sau scopul. %unt avute in vedere doar la individualizarea pedepsei de catre instanta%
eventual.

*ariante aravate
lovire sau alte violente prin care se produc leziuni traumatice pt. a caror vindecare sunt necesare ingrijiri medicale de la 1-! zile,
inclusiv;
Preci$are
7umarul "e $ile "e ingri(iri me"icale nu este ec/ivalent cu numarul $ilelor "e spitali$are sau "e conce"iu me"ical ori cu "urata intregii
perioa"e recuperatorii.
&*
lovire sau alte violente prin care se produc suferinte fizice sau leziuni traumatice unui membru al familiei, pt. a caror vindecare sunt
necesare ingrijri medicale de cel mult ! de zile.
Preci$are.
7u se retine in acest ca$ circumstanta agravanta legala prev."e art.7& al.1 lit.b C.p. a sav.faptei asupra membrilor familiei
In ca$ul in care pers.vatamata e un minor, se va retine concurs i"eal cu infractiunea "e rele tratamente aplicate minorului, prev."e -1.
C.p., in ca$ul faptei parintelui sau persoanei careia minorul i'a fost incre"intat spre crestere si e"ucare
Formele infractiunii
#cte preparatorii si tentativa - Posibile% NU SUN$ #N!R#M#N"$'
Consumarea infractiunii - in momentul in care are loc e2ercitarea loviturilor sau altor violente

*aca pers.vat.e lovita "e mai multe ori ' avem o singura infractiune "e loviri sau ale violente

Infractiunea se poate savarsi in forma continuata, caz in care momentul epuizarii il reprezinta cel al e$ercitarii ultimelor acte de violenta

Infr."e loviri sau alte violente e absorbita in infractiunea "e vatamare corporala sau "e omor, "aca cestea au fost comise prin lovire sau
alte violente ori in continutul constitutiv al infractiunii "e tal/arie,ultra( in f.agravata, purtare abu$iva in f.agravata.

#ovirea sau alte violente absoarbe amenintarea in situatia in care imediat dupa ce o persoana o ameninta pe alta ca o va lovi, e$ercita acte de
violenta asupra victimei

Pedeapsa
8orma "e ba$a -&5( al.& -inchisoare o luna- - luni sau amenda.
-inchisoare de la * luni sau un an sau amenda - cand pers.vatmate
sunt mem!rii de familie
8orma agravata -&6( al.) -inchisoare de la - luni la ) ani sau amenda
- inchisoare &-) ani sau amenda -cand pers.vatamate sunt mem!rii de familie.
&.
*"$"M"R'" !ORPOR"L" *"$"M"R'" !ORPOR"L" 101 C.p. 101 C.p.
Notiune
- savarsirea unei actiuni sau inactiuni prin care s-au pricinuit unei persoane leziuni traumatice vatamare a integritatii corporale sau a
sanatatii- pentru a caror vindecare au fost necesare ingrijiri medicale de cel putin )& de zile, dar nu mai mult de *( de zile.
#.p. pusa in miscare la plangerea preala!ila a pers.vatamate; daca e mem!ru de familie victima, a.p. pusa in miscare si din oficiu.
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
Obiectul infractiunii
-OJ Special- integritatea fizica sau sanatatea persoanei si rel.sociale in legatura cu acestea
&5
-Ob.material corpul unei persoane in viata; daca este sav.fapta asupra unui cadavru 0 profanare de morminte
Subiectii infractiunii
-SA orice pers.fizica sau juridica, necircumstantiata, cu cap.penala; Participatia penala : da, C/I/C
-SP- orice pers.fizica in viata. Pluralitatea de su!iecti pasivi atrage retinerea unei pluralitati de infractiuni
Latura obiectiva
lementul .material - actiunea directa sau indirecta sau inactiunea prin care se produce o vatamare a integritatii fizice
sau sanatatii unei pesoane.
!rmarea ime"iata producerea unei leziuni traumatice care necesita pt.vindecare cel putin )& de zile dar nu mai mult
de *( zile.
6atamarea corporala este o infractiune progresiva.
#egat."e cau$alitate - t!.sa e$iste intre activitatea infractional si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii
produsa..
Latura subiectiva
intentie directa/indirecta
"n cazul in care se urmareste doar producerea unei suf.fizice unei persoane iar urmarea faptei sale se amplifica, producandu-se leziuni
traumatice ce necesita pt.vindecare cel putin )& zile cel mult *(, 0 vatamarea corporala cu praeterintentie.
"n cazul eror in personam- nu se va retine eroarea de fapt drept cauza ce inlatura caracterul penal al faptei.
"n cazul aberratio ictus, nu se va retine eroarea, pt.ca aceasta intervine in momentul desf.actiunii infractionale si nu inlatura caracterul penal al
faptei
:u intereseaza mo!ilul sau scopul; eventual avute in vedere la individualizarea pedepsei.
*arianta aravata.
- se retine in cazul in care prin fapta comisa, se produc leziuni traumatice unui mem!ru de familie, pt a caror vindecare au fost
necesare ingrijiri medicale de cel putin )& zile dar nu mai mult de *(;
- daca pers.vatamata e un minor, se retine concursul ideal cu infractiunea de rele tratamente aplicate minoruui, prevazuta de -(* Cp.
Formele infractiunii
Actele preparatorii - posi!ile, dar nu sunt incriminate
Consumarea - in momentul producerii urmarilor periculoase; lovirea de mai multe ori cu aceeasi ocazie0 o
sg.infractiune de vatmare corporala
-se poate realiza in forma continuata, momentul epuizarii0 momentul e$ercitarii ultimelor acte de
violenta
-vatamarea corporala este a!sor!ita de vatamare corporala grava sau de omor, daca acestea au fost
comise prin acte violente, ori in continutul constitutiv al infractiunilor de talharie, ultraj in forma agravata.
&6
Pedeapsa
6arianta tip:
-* luni -/ ani
6arianta agravata8
-&-/ ani

*"$"M"R' !ORPOR"L" )R"*" *"$"M"R' !ORPOR"L" )R"*" 105 Cp. 105 Cp.
Notiune
-infractiune savarsita cu intentie indirecta sau praeterintentie a unei actiuni sau inactiuni prin care s-au pricinuit unei persoane leziuni
traumatice - vatamare a integritatii corporale sau sanatatii- pt.care sunt necesare ingrijiri medicale de *& zile sau mai multe, ori care au
produs una din urmatoarele consecinte:
-pierdere simt sau organ
-incetarea functionalitatii acestora
-infirmitate permanenta fizica sau psihica
-slutire
)(
-avort
-punere in primejdie a vietii persoanei
&5) al.& si ) CP"
Cand vatamarea corporala grava e savarsita cu intentie directa in scopul producerii consecintelor de mai sus,
pedeapsa e mai mare &5) al.-"
Obiectul infractiunii
OJ Special- -integritatea fizica sau sanatatea persoanei si rel.sociale in leg.cu acestea
Ob.material -corpul unei pers.in viata. *aca se sav.asupra unei pers."ece"ate, e profanare "e ca"avre
Subiectii infractiunii
SA -necircumstantiat , orice pers.cu cap.penala
- Participatie penala, '#, C/I/C
SP -pers.fiz.in viata.
Atentie , pluralitate "e subiecti pasivi+ pluralitate "e infractiuni.
'aca e mem!ru de familie, avem circumstanta agravanta legala prev.de ./ al.& lit.! CP

Latura obiectiva

lem.material -actiune directa/indirecta sau inactiune
!rmare ime"iata -leziuni traumatice care cer ingrijiri mai mari de *& de zile sau mai multe, ori, la f.agravata:
pierdere simt,
incetare functionalit.acestora,
infirmitate,
slutire,
avort.
punere in primejdie a vietii persoanei
Atentie, la avort, sa fi stiut ca victima e insarcinata.
7u poate fi retinut concursul i"eal intre vcg si cea "e provocare ilegala a avortului, atunci cin" vatamarea are ca urmare provocarea
avortului
)&
*!) - infractiune proresiva% urmarile se pot arava in timp
#eg "e cau$alitate t!.sa e$iste intre activ.infr.si vcg sau a sanatatii.
Latura subiectiva
-intentie indirecta sau praeterintentie - forma tip si f.agravata prev.de &5) al.) Cp.
-intentie directa -f.agravata prev.de &5) al.- Cp., cu e$ceptia modalitatii in care prin vatamarea
corporala s-a urmarit punerea in primejdie a vietii persoanei, cand se va retinte
tentativa la omor sav.cu intentie indirecta

:u intereseaza mo!ilul sau scopul nici pt.forma tip nici pt.cea agravata prev.de &5) al.) C.p.

Formele infractiunii

Actele preparatorii -posi!ile, nu sunt incriminate
%entativa -posi!ila, incriminata numai la &5) al.- C.p.
Consumarea -in mom.producerii urmarii periculoase, cand sunt necesare cel putin *& zile sau cand se produce:
pierdere simt,
incetare functionalit.acestora,
infirmitate,
slutire,
avort.
punere in primejdie a vietii persoanei
Infractiunea 'se poate sav.in f.continuata.
*aca o pers. e lovita "e mai multe ori "e faptuitor + o sg.infractiune "e vcg.
6C9 ' absorbita in infractiunea "e loviri sau vatamari cau$atoare "e moarte sau "e omor, ori in continutul constitutiv al infr."e til/arie in
f.agravata, ultra( in f.agravata
Pedeapsa
))
varianta tip )-. ani
prima varianta agravata )-&( ani
a "oua varianta agravata --&) ani
LO*#R# S# *"$"M"R# !"U9"$O"R' &' MO"R$' 10- Cp.
Notiune
-infractiune savarsita cu praeterintentie a oricareia din faptele ce intra in continutul constitutiv al infractiunilor de lovire sau alte violente,
vatamare corporala ori vcg art.&5(-&5) C.p. ce a avut ca urmare moartea victimei &5- Cp."
Obiectul infractiunii

OJ special -integritate fizica sau sanatatea pers. si rel.sociale in leg.cu acestea
O4 -corpul unei pers.in viata.
)-
Subiectii infractiunii
SA -necircumstantiat , orice pers.cu cap.penala
- Participatie penala, '#, C/I/C
SP -orice pers.fiz.in viata.
"tentie , pluralitate "e subiecti pasivi+ pluralitate "e infractiuni.
'aca e mem!ru de familie, avem circumstanta agravanta legala prev.de ./ al.& lit.! CP
Latura obiectiva
lem.material -actiune de lovire, vatamare, vcg a integrit.corporale sau snat.unei persoane.
-se poate realiza prin act.directa sau indirecta sau inactiunea prin care se produce decesul victimei
!rmare ime"iata -moartea victimei

#eg "e cau$alitate actiunea vatamatoare sa fi pro"us "ecesul
Atentie.
Se retine, pe "e o parte, ca se pro"uce un efect necesar pt.e)istenta infractiunilor preva$ute in art. 101'105 Cp iar pe "e alta parte un
efect necesar pt retinerea infractiunii prev.in 10- Cp.
Latura subiectiva
- praeterintentie - actiunea vatamatoare se realiz.cu intentie iar rezultatul mai grav, moartea , se produce din culpa.
Formele infractiunii
Actele preparatorii - nu sunt incriminate
%entativa -nu este incriminata
Consumarea -in momentul .producerii urmarii periculoase, moartea victimei
2nele efecte ale legii penale aplic.legii penale in timp, minoritate, gratiere, prescriptia rasp.penale" se raporteaza la data actului de e$ecutare
ce caracterizeaza latura o!iectiva a infractiunii care reprezinta data sav.infractiunii, iar nu de data consumarii acesteia prin prod.rezultatului.
Pedeapsa
-inc/isoare /-&/ ani
)+
*"$"M"R'" !ORPOR"L" &#N !ULP" *"$"M"R'" !ORPOR"L" &#N !ULP" ( (104 C.p.) 104 C.p.)
Notiune
Prima varianta tip
-infractiune savarsita din culpa, prin actiune sau inactiune, prin care se pricinuieste o vatamare a integrit.corporale sau sanatatii leziuni
traumatice" pt. a carei vindecare au fost necesare ingrijiri medicale de cel putin&& zile dar nu mai mari de *( de zile .
" doua varianta tip
-fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare ce necesita pt vindecare ingrijiri medicale mai mult de *( de zile sau
a produs: pierdere organ sau simt/ incetare functionalitate a acestora/ infirmitate permanenta fizica sau psihica/slutire/avort/punere in primejdie
a vietii persoanei, sav.din culpa
)/
5 forme agravate
1. can" vatamarea corporala "in culpa , in oricare "in variantele tip a fost sav. ca urmare a nerespectarii "isp.legale sau masurilor "e
preve"ere pt.e)ercitiul unei profesii sau meserii ori pt.in"eplinirea unei anume activitati ,104 al.- si 4 Cp.)
5. can" faptele "escrise la prima varianta agravata au fost savarsite "e o persoana care se afla in stare "e ebrietate ,104 al.4 in"ice 1 C.p.)
#ctiunea penala -la pl.preala!ila a pers.vatamate; impacarea partilor inlatura raspunderea penala, daca pt.vindecare leziunilor nu
sunt neesare mai mult de *( de zile de ingrijiri medicale.
Obiectul infractiunii

OJ special -integritate fizica sau sanatatea pers. si rel.sociale in leg.cu acestea
O4 -corpul unei pers.in viata. 'aca se savarsesc asupra unui cadavru 0 profanare de cadavre
Subiectii infractiunii
SA -necircumstantiat , orice pers.cu cap.penala
Participatie penala improprie este posibila: persoanele care au "eterminat, inlesnit sau a(utat, in orice mo", cu intentie, la
sav.vatamarii corporale "in culpa fiin" sanctionate pt.instigare, respectiv complicitate la infractiunea "e loviri sau alte violente,
vatamare corporala sau vatamare corporala grava:
SP -orice pers.fiz.in viata.
Latura obiectiva
lem.material -actiune de lovire sau e$ercitare a oricarei alte violente cauzatoare de suferinte fizice asupra corpului unei
persoane; actiune directa/indirecta/inactiune;
-se poate realiza prin act.directa sau indirecta sau inactiunea prin care se produce decesul victimei
!rmare ime"iata -pro"ucere le$iune traumatica, ce necesita pt vin"ecare ingri(iri "e 11 $ile sau mai mari, "ar care nu
"epasesc .1 "e $ile - pt.prima varianta tip
'pro"ucere le$iuni traumatice ce necesita pt.vin"ecare ingri(iri me"iale mai mult "e .1 "e $ile sau care
a pro"us consecintele cunoscute ,pier"ere simt;..) < pt.a doua varianta tip
Pana la &( zile ingrijiri medicale :2 ,%<, I:;=#C<I2:,
#eg "e cau$alitate - sa e$iste intre loviri sau alte violente si urmarea produsa
)*
Atentie.
Se retine, pe "e o parte, ca se pro"uce un efect necesar pt.e)istenta infractiunilor preva$ute in art. 101'105 Cp iar pe "e alta parte un
efect necesar pt retinerea infractiunii prev.in 10- Cp.
Latura subiectiva
- culpa cu previziune sau culpa simpla- neglijenta
*ariante aravate
1. vatamare corporala "in culpa savarsita ca urmare a nerespectarii "isp.legale ori masurilor "e preve"ere pt.e)ercitarea
unei profesii sau meseii ori pt.in"eplinirea unei anumite activitati
- sa fie sta!ilite reguli pt.e$ercitarea profesiei/meseriei/activitatii prin acte normative
- nu intereseaza daca %# este calificat sau nu
- fapta sa fie sav.in e$ercitarea profesiei/meseriei/activitatii cu nerespectarea regulilor prevazute pt.e$ercitarea acesteia
5. vatamare corporala "in culpa savarsita ca urmare a nerespectarii "ispo$itiilor legale sau a masurilor "e preve"ere pentru
e)ercitiul unei profesii sau meserii ori pt.in"eplinirea unei anumite activitati, "e catre o persoana care se afla in stare "e
ebrietate.
-starea de e!rietate poate e$ista si in situatiile in care im!i!atia alcoolica este su! (,5(gl/alcool pur in singe. Poate fi dovedita prin
orice mijloc de pro!a.
-in cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai este concomitent atat in stare de ebrietate cat si cu imbibatie alcoolica
peste (,5( g l/alcool pur in singe, se va retine concurs real intre infractiunea preva$uta la art.104 al.4 in"ice 1 C.p. si cea
preva$uta la art.07 al.1 "in O!9 13&25115
-in situatia in care con"ucatorul "e autove/icul sau tramvai se afla in stare "e ebrietate fara a avea o imbibatie alcoolica peste
1,01 g2l alcool pur in sange, fapta constituie infractiunea unica preva$uta la 104 al.4 in"ice 1 Cp.
-in situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu se afla in stare "e ebrietate, "ar are o imbibatie alcoolica peste 1,01
g l2alcool pur in singe, e)ista o pluralitate "e infractiuni sub forma concursului real intre infractiunea prevazuta la art 5+ al.- Cp.
si art 5. al.& din 728 nr. &6//)(() sau intre &5+ al.+ Cp si art.5. al.& din 728 &6//)(().
Formele infractiunii
Actele preparatorii - nu sunt posi!ile
%entativa -nu este posi!ila; %ingura forma de realizare a infractiunii este cea consumata.
Consumarea -in momentul .producerii vatamarii corporale
).
Pedeapsa
-forma tip o luna '- luni sau amen"a
'a "oua varianta tip - luni'5 ani sau amen"a
'prima varianta agravata . luni' - ani inc/isoare
'a "oua varianta agravata 1'- ani inc/isoare:
1'& ani inc/isoare
"*OR$UL "*OR$UL 10& C.p. 10& C.p.
Notiune
Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, sav.in una din urmatoarele imprejurari:
-in afara institutiilor medicale sau ca!inetelor medicale autorizate in acest scop
-de o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate
-daca varsta sarcinii a depasit &+ saptamani
8orma tip- intreruperea cursului sarcinii sav.fara consimtamantul femeii insarcinate art.&5/ al.) Cp."
5 forme agravate:
&5/ al.-. teza I sav.faptelor descrise la varianta tip si prima varianta agravata daca s-a cauzat femeii insarcinate vreo vcg
&5/ al.- teza.II provocare ilegala a avortului care a avut ca urmare moartea femeii insarcinate
)5
Obiectul infractiunii
OJ Special- rel.sociale referitoare la intreruperea cursului sarcinii cu respectarea integritatii corporale, a sanatatii si vietii femeii
insarcinate si cele ref.la dezv.normala intrauterina
Ob.material copilul conceput "ar nenascut, precum si corpul femeii insarcinate.
Subiectii infractiunii
SA orice pers.fizica , necircumstantiata, cu cap.penala, cu e$ceptia femeii insarcinate.
Participatia penala : da, C/I/C
SP- femeia insarcinata
Latura obiectiva
lementul .material
#ctiunea de provocare ilegala a intreruperii cursului sarcinii, cu consimtamantul femeii insarcinate, prin orice mijl.apte de a produce
acest rezultat.
%e va retine sav.unei singure infractiuni, chiar daca sarcina intrerupta nelegal era multipla.
:u este a!sor!ita in infr.de vatamare corporala grava care a avut ca urmare avortul
!rmarea ime"iata - intreruperea cursului sarcinii
#egat."e cau$alitate -t!.sa e$iste intre actiunea infractionala si urmarea produsa
Latura subiectiva
- numai intentie directa
- nu intereseaza mo!ilul sau scopul cu care a fost savarsita activitatea infractionala; eventual, avute in vedere la individualizarea
pedepsei.
*ariante aravate
- intreruperea cursului sarcinii realizata in conditiile variantelor tip, daca prin aceasta s-a cauzat femeii insarcinate o vcg.
, necesar ca fapta sa produca leziuni traumatice vatamare a integritatii corporale sau sanatatii pt. a caror vindecare au fost necesare
ingrijiri medicale de *& de zile sau mai mult, ori care au produs una din urmatoarele consecinte:
-pierdere simt /organ
-incetare functionalitate acestora
-infirmitate permanenta fizica sau psihica
-slutire
)6
-avort
-punere in primejdie viata persoana
8AP%A S CO4I% C! P=A%=I7%7%I. Nu poate fi retinut concursul ideal intre vc si cea de provocare ileala a avortului%
cand vatamarea are ca urmare provocarea avortului . >>>"
-intreruperea ilegala a cursului sarcinii realiz.in conditiile variantelor tip daca prin aceasta s-a cauzat moartea femeii insarcinate
-fapta se comite cu praeterintentie
-daca provocarea ilegala a avortului in acasta forma se produce cu intentie directa sau indirecta se va retine concursul cu omorul
calificat prevazut de art. &./ al.& lit. h C.penal.
Formele infractiunii
Actele preparatorii, -posi!ile nu sunt incriminate
%entativa < interupta, perfecta, relativ improprie' este posibila fiin" incriminata: $entativa nu e posibila
in cazul comiterii infractiunii in f.aravata% prev.de .0: al.3 !.p.
Consumarea -in momentul producerii urmarii prev.de lege.
Infractiunea se poate realiza in forma continuata.
Pedeapsa
-prima varianta -inchisoare * luni- - ani
-a doua varianta -inchis.)-. ani si interzicere drepturi cf. *+ Cp.
-pt.prima varianta agravata &5/ al.- <eza I" Cp -inchisoare --&( ani si i.drepturi cf.*+ Cp
-pt.a doua var.agravata &5/ al.- <eza II" Cp -inchisoare /-&/ ani si i.drepturi cf. *+ C.p.
In cazul faptei sav.de medic, judecatorul va aplica pedeapsa complementara si accesorie a int.e$ercit.profesiei de medic *+ lit.C.Cp"
Cauze de nepedepsire: art. &5/ al.*. C.p. - cauze, vezi Codul.
-(
-&
-)

--
-+

S-ar putea să vă placă și