Sunteți pe pagina 1din 56

Acronime i abrevieri uzuale folosite de organizaii feroviare internaionale

A
A/C - Automatic couple - Cupla automat
AATC - Advanced Automated Train Control - Control automat avansat (timpuriu) al trenului
ABCL - Automatic Barrier Level Crossing Locally Monitored by Train Crew - Trecere la nivel cu un
drum local cu barier automat monitorizat de partida de tren
ABC - Automatic Ballast Cleaner - Ciuruitoare a prismei de balast
ABX - Automatic Barrier Level Crossing - Trecere la nivel cu bariere automate
AC - Alternating Current - Curent alternativ
AC-TC - Alternative Current Track Circuit - Circuit de cale alimentat n curent alternativ
ACD - Automatic Call Distribution - Distribuie automat a apelului
ACE - Air Cushion Equipment - Echipament pe pern de aer
ACS - (1) Automated Control System - Sistem automat de control;
(2) Automatic clearance sensing - Detector automat de gabarit
ACSC - Automatically Compensated Spatial-Rhombic Catenary
compensat automat

- Catenar romboido-spaial

ACT - Automatically Controlled Transportation - Sistem de transport controlat automat


AD - Approval Date - Data aprobrii
ADP - Automated Data Processing - Procesare automat a datelor
ADRR - Access Dispute Resolution Rules - Regulamentul privind soluionarea litigiilor referitoare la
acces
AEC - Association Europenne des Cheminots - Asociaia european a personalului feroviar
AEDTF- Association Europenne pour le Dveloppement du Transport Ferroviaire
european pentru dezvoltarea sistemului de transport feroviar
AEIF - Association Europenne pour l'Interoprabilit Ferroviaire
interoperabilitate feroviar

- Asociaia european pentru

AET - Association for European Transport - Asociaia pentru transport european


1

- Asociaia

AF - (1) Auxiliary Feeder - Fider auxiliar;


(2) Audio Frequency - Frecven audio
AFD - Automatic fire detection - Detectare automat a incendiilor
AGC - Accord Europen sur les Grandes Lignes Internationales de Chemin de Fer - Acordul
european pentru magistralele internaionale de cale ferat
AGTC - Accord Europen sur les Grandes Lignes de Transport International Combin et les
Installations Connexes - Acordul european pentru magistralele de transport combinat i instalaiile
conexe
AGC - Accord Europen sur les Grandes Lignes Internationales de Chemin de fer - Acord european
pentru magistralele feroviare internaionale
AHB - Automatic Half Barrier Level Crossing - Trecere la nivel cu semibariere automate
AHBC - Automatic Half Barrier Crossing - Trecere la nivel cu semibariere automate
AHBLC - Automatic Half Barrier Level Crossing - Trecere la nivel cu semibariere automate
AI - Artificial Intelligence - Inteligen artificial
AIM - Accord Concernant le Transport International des Marchandises par Chemin de Fer - Acord
internaional referitor la transportul de mrfuri pe calea ferat
AIV - Accord Concernant le Transport International des Voyageurs par Chemin de Fer - Acord
internaional referitor la transportul de pasageri pe calea ferat
ALARP - As Low As Reasonably Practicable - Att de puin ct este practic acceptabil (principiu
referitor la siguran)
ALC - Automatic Lining Control - Control automat al alinierii cii
ALD - Automatic Location Detector - Detector automat al locaiei
ALE - Autonomen Lokomotivfhrer-Gewerkschaften Europas - Sindicatele autonome ale mecanicilor
de locomotiv din Europa
ALPS - Automatic Linear Pneumatic System - Sistem pneumatic automatic liniar
ALRMS - Access Level crossing Risk Management System
accesului la treceri la nivel

Sistem de management al riscului

ALRV - Articulated Light Rail Vehicle - Vehicul feroviar articulat uor


ALS - (1) Automatic Line Supervision - Supraveghere automat a liniei;
(2) Automatic Loading System - Sistem automat de ncrcare
AM - Amplitude Modulation - Modulaia amplitudinii
AMV - Automatic Vehicle Monitoring - Monitorizarea automat a vehiculului
2

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Autoritatea naional de siguran
feroviar (ASF - Italia)
AOB - Any Other Business - Diverse (la ordinea de zi)
AOCR - Automatic Open Level Crossing Remotely Monitored - Trecere la nivel cu bariere automate
monitorizate de la distan
APB - Absolute Permissive Block - Bloc de linie (automat sau manual)
APC - Automatic Power Control - Control automat al puterii (electrice)
APLAN - Track Access Planning System - Sistemul de planificare al accesului pe infrastructur
App - Applicant - Solicitant
APTU - Annexe(s) des Prescriptions Techniques Uniformes - Anexe la prescripiile tehnice uniforme

(CIT)
APU - Auxiliary Power Unit - Motor auxiliar
AQL - Acceptable Quality Level - Nivel de calitate acceptabil
ARI - Alphanumeric Route Indicator - Indicator alfanumeric de traseu
ARS - Automatic Route Setting - Setare automat a rutei
ARTP - Association of Rail Training Providers - Asociaia furnizorilor de instruire feroviar
ARTS - Automated Reservation and Ticketing System - Sistem automat de rezervare i vnzare a
biletelor
A - - Departamentul de siguran feroviar (ASF - Grecia)
AS - Activity Status - Stadiul activitii
ASAP - As Soon As Possible - Att de repede ct este posibil
ASC - (1) Automatic Stop Control - Controlul automat al opririi;
(2) Automatic Speed Regulation - Reglarea automat a vitezei
ASRC - Automated System of Railway Control - Sistem automat al controlului feroviar
ASTRA - Automatic Scheduling with Time Integrated Resource Allocation - Programare automat cu
alocare a resursei temporale integrat
ASTT - Agencia de Seguridad del Transporte Terrestre - Agenia de siguran a transporturilor
terestre (ASF Spania)
AT - Active Tilting Train - Tren cu ajustarea unghiului de nclinare a vagoanelor n curbe activ
ATA - Automatic Track Alignment - Ripare automat a cii
3

ATB - Automated Ticketing and Boarding - Eliberare a biletelor i mbarcare automate


ATC - Automatic Train Control - Control automat al trenului
ATCS - Advanced Train Control Systems - Sisteme de control automat al trenului
ATD - Automatic Train Dispatcher - Tren condus prin dispecer automat
ATLAS - Automatic Tunnel Laser Analysis System - Sistem automat de analiz a tunelelor folosind
laserul
ATMF - Admission Technique du Matriel Ferroviaire - Acceptarea tehnic a vehiculelor feroviare
ATMS - Advanced Traffic Management Systems - Sisteme avansate de management al traficului
ATO - Automatic Train Operation - Conducerea automat a trenului
ATOC - Association of Train Operating Companies - Asociaia operatorilor feroviari
ATOMIC - Automatic Train Operation by Mini Computer - Conducerea automat a trenului prin
minicomputer
ATP - Automatic Train Protection - Protecia automat a trenului
ATR - (1) Automatic Train Reporting - Raportarea automat a trenului;
(2) Automatic Train Routing - Dirijarea automat a trenurilor
ATS - (1) Automatic Train Stop - Sistem de oprire automat a trenului bazat pe inductori de cale;
(2) Automatic Train Supervision - Supraveghere automat a trenului (ERTMS)
ATT - Active Tilting Train - Tren cu sistem de nclinare activ (Pendolino)
ATWS - Automatic Train Warning System - Sistem automat de avertizare a trenului (alerteaz
lucrtorii de la ntreinerea cii)
AVB - Automatic Vacuum Brake - Frn pneumatic automat
AVC - Automatic Vehicle Classification - Clasificare automat a vehiculelor
AVI - Automative Vehicle Identification - Identificare automat a vehiculelor
AVL - Automatic Vehicle Location - Localizare automat a vehiculelor
AVM - Automatic Vehicle Monitoring - Monitorizare automat a vehiculelor
AWE - Advance Warning Estimates - Evaluri ale alertei avansate (timpurii)
AWS - Automatic Warning Sistem - Sistem automat de avertizare (ETCS)
AP - Javna Agencija za elezniki Promet - Agenia public pentru transport feroviar (ASF Slovenia)

B
B/C - Benefit to Cost Ratio - Raportul cost-beneficii
BCS - Block Control System - Sistem de control al blocului (ERTMS)
BG - Broad Gauge - Cale larg
BM - Board of Management - Consiliu de administraie
BMS - Basic Mechanical Signalling - Semnalizare mecanic principal
BMIS - Business Management Information System - Sistemul informatic de management al afacerilor
BMVIT - Bundesministeriums fr Verkehr, Innovation und Technologie - Ministerul federal pentru
transport, inovaie i technologie (ASF - Austria)
BOD - Build-operate-deliver - Construcie - exploatare - livrare
BOL - Build-Operate-Lease - Construcie - exploatare - leasing
BOO - Build-Operate-Own - Construcie - exploatare - aflat n posesie
BOT - Build-Operate-Transfer - Construcie - exploatare - transfer
BP - (1) Basic Parameters - Parametri de baz;
(2) Brake Pipe - Conduct de frn
BPs - Basic Parameters - Parametrii fundamentali
BRAVO - Brenner Rail Freight Action Strategy Aimed At Achieving A Sustainable Increase Of
Intermodal Transport Volume - Strategia Brenner de aciune a transportatorilor feroviari de marf n
scopul asigurrii unei creteri durabile a volumului de transport intermodal
BS - Base Station - Staie de baz (ERTMS)
BT - Basic Train - Tren obinuit (ERTMS)
BTM - Balise Transmission Module - Modul de transmisie prin balize
BTO - Build-transfer-operate - Construcie - transfer - exploatare

C
C&W - Carriage and Wagon - Vagoane de pasageri i de marf
C/E - Country End - Grani
CA - (1) Certification Authority - Organism de certificare;
(2) Conformity Assessment - Evaluare a conformitii
CAR - Corrective Action Request - Solicitare de aciuni corective
CARINO - TOPS (Total Operations Processing System) wagon number - Sistem de procesare total
a operaiilor funcie de numrul vagonului
CARKND - TOPS (Total Operations Processing System) wagon type - Sistem de procesare total a
operaiilor funcie de tipul vagonului
CB - (1) Central Body - Organism central (ERA+OTIF);
(2) Circuit Breaker - ntreruptor de circuit
CBA - Cost-Benefit Analysis - Analiza cost-beneficii (RAC)
CBTC - Communications Based Train Control - Control al trenului bazat pe radiocomunicaii
CBC - Cross Border Cooperation - Cooperare transfrontalier
CBI - Computer Based Interlocking - Centralizare computerizat
CBR - Computer Based Radio Block Center
computerizat (ERTMS)

- Unitate central radio (Centru de semnalizare)

CCG - Common Components Group - Grupul componentelor comune (TAF-TSI)


CCM - Change Control Management - Managementul schimbrii controlului (ERTMS)
CCO - Operational Control Center - Centru de control operaional (ERTMS)
CCS - (1) Central Control System - Sistem central de control (ERTMS)
(2) Control-Command and Signalling - Control, comand i semnalizare (TSI)
CCTV - Closed Circuit Television - Televiziune cu circuit nchis
CD-ROM - Compact Disk - Read Only Memory - Compact disc a crui memorie poate fi doar citit
CDL - Central Door Locking - nzvorre centralizat a uilor
CDMA - Collision Detection Multiple Access - Detectare a coliziunii cu acces multiplu
CE - (1) Council of Europe - Consiliul Europei;
(2) Contracting Entity - Entitatea contractant;
(3) Clearance Envelope - Conturul unui semnal modulat (ERTMS)
CeBo - Certification Body - Organism de certificare
6

CEC - Commission of the European Communities - Comisia comunitilor europene


CEECs - Central and Eastern European Countries - rile central i est europene
CEN - Comit Europen de Normalisation - Comitetul european al standardizrii
CENELEC - Comit Europen de Normalisation Electrotechnique - Comitetul european pentru
standardizarea electrotehnic
CER - (1) Community of the European Railways - Comunitatea cilor ferate europene (70 de
operatori i companii de infrastructur din UE, rile candidate, Norvegia i Elveia);
(2) Change En Route - Schimbarea trenului (cnd pentru a ajunge dintr-un punct n altul
trebuie schimbat trenul ntr-o staie)
CET - Controlled Emission Toilet - Toalet cu emisii (de mediu) controlate
CG - Control Group - Grup de control
CHIP - Chemicals Hazard Information and Packaging Regulations - Regulament privind informaii
despre mrfurile chimice periculoase i reguli de ambalare
CIM - Contrat de Transport International Ferroviaire des Marchandises - Reguli uniforme privind
transportul mrfurilor pe calea ferat
CIMU - Central Infrastructure Maintenance Unit - Divizie de linii
CIS - Customer Information System - Sistem de informare a clienilor
CIT - Comit International des Transports Ferroviaires - Comitetul internaional de transport feroviar
CIV - Convention Internationale Concernant le Transport des Voyageurs et des Bagages par Chemins
de Fer - Convenia internaional privind transportul de pasageri i bagaje pe calea ferat
CMW - Certification of the Maintenance Workshops - Certificarea atelierelor de ntreinere
CNOSSOS-EU - Common Noise Assessment methods in EU
(evaluare) a zgomotului n UE

- Metode comune de apreciere

CNS - Comunication Network System - Sistemul reelei de comunicaii (ERTMS)


CoCoSigTSI - Command, Control & Signalling TSI - Specificaii tehnice de ineroperabilitate pentru
semnalizare, comand i control
COBA - Cost Benefit Analysis - Analiza cost-beneficii
COFC - Container On Flat Car - Container pe un vagon platform
Commission - EU Commission - Comisia comunitilor europene (Comisia european)
COMTRAC - Computer Aided Traffic Control System - Sistem de control al traficului asistat de
calculator

Cor - Corrigendum - Rectificare


CORDIS - Community Research and Development Information System - Sistemul comunitar de
informaii privind cercetarea i dezvoltarea
COT - Condition Of Track - Starea cii
COTIF - Convention Relative aux Transports Internationaux Ferroviaires - Convenia privind
transportul internaional pe calea ferat
COWD - Cost Of Work to Date - Costul actualizat al lucrrilor
CP - Conflict Point - Punct de conflict (ERTMS)
CPM - Critical Path Method - Metoda drumului critic
CPU - Central Processing Unit - Unitatea central de procesare
CR - (1) Change Request - Solicitare de schimbare;
(2) Conventional Rail - Cale ferat convenional;
(3) Cross-acceptance - Acceptare reciproc
CRP - Cost Reduction Program - Programul de reducere a costurilor
CRS - Computerised Reservation System - Sistem computerizat de rezervare
CRST - Computerised Information and Reservation System for Rail Transport - Sistem computerizat
de informaii i rezervare pentru transportul feroviar
CS - (1) Ceiling Speed Viteya maxim admis;
(2) Controlled Siding - Centralizare electrodinamic
CSG - Conformity Survey Group - Grupul de supraveghere a conformitii
CSI - Customer Satisfaction Index - Indicele de satisfacie a clientului
CSIs - Common Safety Indicators - Indicatori de siguran comuni
CSMs - Common Safety Methods - Metode de siguran comune
CSTs - Common Safety Targets - Obiective de siguran comune
CSPC - Cost and Schedule Planning and Control - Planificarea i urmrirea graficelor de circulaie i
a costurilor
CTC - (1) Centralized Traffic Control - Control centralizat al traficului;
(2) Central Train Control - Control centralizat al trenului
CTCC - Centralized Traffic Control Center - Centru dispecer de trafic feroviar
CTE - Commitee of Technical Experts - Comitetul experilor tehnici (CE; OTIF)
CTR - Cost Time Resource - Estimarea costurilor funcie de timp i de resurse
8

CTS - Centralised Train Signalling - Semnalizare feroviar centralizat (CED)


CUI - (1) Common User Interface - Interfa om-main;
(2) Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure en Trafic International Ferroviaire - Reguli unitare
referitoare la contractele de utilizare a infrastructurii n traficul feroviar internaional (COTIF)
CUU - Contrat Uniforme dUtilisation des Wagons - Contract general de utilizare a vagoanelor
CUV - Contrat Uniforme d'Utilisation de Vhicules en Trafic International Ferroviaire - Contract
general de utilizare a vehiculelor n traficul feroviar internaional (COTIF)
CVO - Commercial Vehicle Operations - Operaiuni cu vehicule comerciale
CVP - Cost, Volume, Profit - Cost, volum, profit
CWR - Continuous Welded Rail - Cale fr joante

D
DAC - Depot Access Conditions - Condiii de intrare n depou
DART - Digital Advanced Radio for Trains - Sisteme radio moderne pentru trenuri
DB - Database - Baz de date
DC - (1) Direct Current - Curent continuu;
(2) Device Control Character - Dispozitiv de comand a aparatelor auxiliare
DCE - Data Communications Equipment - Echipament de comunicare a datelor
DCP - (1) Document Control Point - Punct de control al documentelor;
(2) Designated Competent Person - Persoana competent desemnat
DCU - Digital Control Unit - Unitate de control digital
DDD - Deraiment Detection Device - Dispozitiv de depistare a deraierii
DeBo - Designated Body - Organism desemnat
DECA - Dispositif d'Enregistreurs de Chocs Automatiques - Dispozitiv automat de nregistrare a
ocurilor
DECT - Digital European Cordless Telecommunications - Telecomunicaii digitale europene fr fir
DEMU - Diesel Electric Multiple Unit - Ram diesel-electric
DERC - Developing European Railway Committee - Comitetul european pentru dezvoltarea cilor
ferate (EU)
DG - (1) Dangerous Goods - Mrfuri periculoase;
(2) Directorate General - Directoratul general
DG MOVE - Directorate General for Mobility and Transport - Drectoratul general pentru mobilitate
i transport
DG TREN - Directorate General for Transport and Energy - Directoratul general pentru energie i
transport
DGF - Direccin General de Ferrocarriles - Direcia general feroviar (ASF - Spania)
DGPS - Differential Global Positioning by Satellite - Poziia diferenial global prin satelit
DGSA - Dangerous Goods Advisor - Consilier de siguran - mrfuri periculoase
DGI - Dangerous Goods Incident - Incident referitor la mrfuri periculoase
DiF - Data in focus - Centralizator de date focalizate (concentrate)
DLE - Data Link Escape - Echipament de transmisiuni
10

DMD - Digital Motion Detection System - Sistem digital de detectare a micrii


DMI - Driver-Machine-Interface - Interfa mecanic-main
DMT - Driefazige Motorisatie - Motorizare trifazic
DMU - Diesel Multiple Unit - Ram diesel
DO - Driver Only - Permis doar mecanicului
DOT - Department of Transportation - Departamentul de transporturi
DP - (1) Danger Point - Punct periculos;
(2) Distributed Power - Putere distribuit
DPPP - Disabled People's Protection Policy - Proceduri (politici) pentru protecia persoanelor cu
handicap
DPTAC - Disabled Persons Transport Advisory Committee - Comitetul de avizare a transportului
persoanelor cu handicap
DRA - Driver Reminder Appliance - Dispozitiv de vigilen ( DSV)
DRACAS - Data Reporting, Analysis and Corrective Action System - Sistem de raportare a datelor,
analiz i aciune corectiv
DREAM - Database for Railway Economic Analysis Management
economice a bazei de date feroviare (ERA)

- Managementul analizei

DSD - Drivers Safety Device - Dispozitiv de siguran a mecanicului


DSE - Display Screen Equipment - Echipament cu afiare pe ecran
DSL - Down Slow Line - Linie cu restricie de vitez
DSP - Digital Signal Processing - Procesare digital a semnalului
DTC - Direct Traffic Control - Control direct al traficului (ERTMS)
DTMF - Dual Tone Multi Frequency - Frecven multipl n ton dual
DTMS - Dynamic Traffic Management System - Sistem dinamic de management al traficului
DTN - Data Transmission Network - Reeaua de transmitere a datelor
DTS - (1) Data Transmission System - Sistem de transmitere a datelor
(2) Dynamic Track Stabilising - Stabilizarea dinamic a cii
D - Drn ad - Autoritatea feroviar (ASF - Republica Ceh)
DVD - (1) Digital Versatil Disc - Disc digital versatil;
(2) Driver's Vigilance Device - Dispozitiv de siguran/vigilen a mecanicului
11

DYNAMO - Dynamic Models - Modele dinamice

12

E
E - Energy - Energie (msurat n J sau W)
EAM - Electronic Accounting Machines - Maini electronice de numrare
EASY - Exchange of Data Advanced System - Sistem avansat de schimb de date
EB - Emergency Braking - Frnare de urgen

EBA - Eisenbahn-Bundesamtes - Autoritatea feroviar federal (ASF - R.F. German)


EC - (1) European Commission - Comisia european;
(2) European Community - Comunitatea european
ECVVR - European Centralized Virtual Vehicle Register - Registrul virtual centralizat european al
vehiculelor (feroviare)
ECCAIRS - European Coordination Center for Accident and Incident Reporting Systems - Centrul
european de coordonare a sitemelor de raportare a accidentelor i incidentelor
ECE - (1) Economic Commission for Europe - Comisia economic pentru Europa;
(2) Entity in Charge of Maintenance Execution - Entitatea responsabil cu efectuarea
ntreinerii
ECFMM - Entity in Charge of Fleet Maintenance Management
managementul ntreinerii parcului (de material rulant)

- Entitatea responsabil cu

ECM - Entity in Charge of Maintenance - Entitatea responsabil cu ntreinerea


ECMT - European Conference of Ministers of Transport - Conferina european a minitrilor
transporturilor
ECS - External Communication System - Sistem extern de comunicaii
ECTU - European Council of Transport Users - Consiliul european al utilizatorilor de transport
EDB - Electrodynamic brake - Frn electrodinamic
EDI - Electronic Data Interchange - Transfer electronic de date
EDIA - Electronic Data Interchange Association - Asociaia pentru transfer electronic de date
EDIP - European Distributed Power Control - Controlul europenan al distribuiei puterii (mai multor
locomotive de tractiune distribuite de-a lungul unui tren de marf)
EDS - Electro-Dynamic Sustentation - Suspensie electro-dinamic
EDP - (1) Electronic Data Processing - Procesare electronic a datelor;
(2) European Deployment Plan - Planul european de implementare (a ERTMS)
EE - (1) Economic Evaluation - Evaluare economic;
13

(2) Energy Efficient - Utilizare eficient a energiei


EEA - European Economic Area - Spaiul economic european
EEC - European Economic Community - Comunitatea economic european
EEIG - European Economic Interest Group - Grupul european de interese (feroviare)
EEs - Emerging Economies - Economii n cretere (emergente)
EFE - Electrification Fixed Equipment - Echipament fix de electrificare (IFTE)
EFTA - European Free Trade Association - Asociaia european a liberului schimb
EFRTC - European Federation of Railway Trackwork Contractors
constructorilor de ci ferate

- Federaia european a

e.g. - Exempli Gratia - De exemplu


EGNSS - European Global Navigation Satellite System - Sistemul european de navigaie global prin
satelit
EI - (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Electrical Installation - Instalaie electric;


Electronic Interlocking - nzvorre electronic;
Enable Interrupt - ntrerupere permis;
Encoded Information - Informaie codat;
Existing Infrastructure - Infrastructura existent (interoperabilitate)

EIA - (1) European Intermodal Association - Asociaia european a transportului intermodal;


(2) Environmental Impact Assessment - Evaluarea impactului de mediu
EICIS - European Infrastructure Charging Information System - Sistemul european de informare
privind taxarea utilizrii infrastructurii
EIM - European Infrastructure Managers - Administratorii europeni de infrastructur (organizaie)
EIMP - European Infrastructure Master Plan - Planul director european de infrastructur
EIN - European Identification Number - Numr european de identificare (a materialului rulant)
EIRENE - European Integrated Railways Radio Enhanced Network - Reeaua european integrat
mbuntit de comunicaii radio feroviare
EIS - Electronic Interlocking System - Sistem electronic de nzvorre
EIT - Encoded Information Type - Tip de informaie codificat
EMC - Electro-magnetic Compatibility - Compatibilitate electromagnetic
EMI - Electro-magnetic Interference - Interferen electromagnetic
EMP - Environmental Management Plan - Planul de management al mediului

14

EMU - Electric Multiple Unit - Ram electric


EN - European Norm - Standard european
ENE - Energy - Electrificare (TSI)
ENEE - Enregistrement Normalis des Etablissements Europens
punctelor de secionare europene

- Baza electronic de date a

ENQ - Enquiry - Anchet


ENSS - European Navigation Satellite System - Sitemul european de navigaie prin satelit
ENV - European Pre-standard - Standard european publicat pentru testare i armonizare
EOA - End of Authority - Sfritul zonei autorizate de punere n micare a trenului (ERTMS)
EOLM - End-of-Loop Marker (balise) - Baliz care marcheaz sfritul buclei (ERTMS)
EOT - (1) End Of Train - Sfritul trenului;
(2) End of Transmission - Sfritul transmisiei
EOTD - End of Train Device - Disc rou (fine de tren)
EPTTOLA European Passenger Train and Traction Operating Lessors Association - Asociaia
european a entitilor care nchiriaz material rulant i de traciune pentru trenurile de cltori
EPB - Electro-Pneumatic Brake - Frn electro-pneumatic
EPF - European Passengers Federation - Federaia european a pasagerilor
EPS - European Passenger Services - Serviciile europene ale pasagerilor
EPSF - Ltablissement Public de Scurit Ferroviaire - Instituia public de siguran feroviar (ASF
- Frana)
EPT - European Passenger Tariff - Tariful european de pasageri
ERA - European Railway Agency - Agenia feroviar european
ERADIS - European Railway Agency Database of Interoperability and Safety - Baza de date de
interoperabilitate i siguran a ERA
ERATV - European Register for Authorised Types of Vehicles - Registrul european pentru tipurile
de vehicule autorizate
ERC - European Rail Comittee - Comitetul feroviar european
ERFA - European Rail Freight Association - Asociaia european a transportatorilor de marf
ERIM feroviar

European Rail Infrastructure Masterplan - Planul principal european de infrastructur

15

EROS - Emergency Restriction Of Speed - Restricie de vitez neprevzut


ERP - Enterprise Resource Planning - Aciune de planificarea resurselor
ERRAC - European Rail Research Advisory Council - Consiliul consultativ al cercetrii feroviare
europene
ERRI - European Railway Research Institute - Institutul european de cercetare feroviar
ERTMS - European Rail Traffic Management System
traficului feroviar

- Sistemul european de management al

ERWA - European Railway Wheels Association - Asociaia european a productorilor de roi i


boghiuri
ESG - Economic Survey Group - Grupul de expetiz economic
ESOs - European Standards Organizations - Organizaiile de standardizare european
ESR - Emergency Speed Restriction - Restricie de vitez neprevzut
ETA - Estimated Time of Arrival - Timpul estimat de sosire (a trenului n staie)
ETB - Electric Token Block - Bloc cu semnalizare electric
ETCS - European Train Control System - Sistemul european de control i comand al trenului
ETCR - European Training Centre for Railways - Centrul european de instruire pentru cile ferate
ETF - Europischen Transportarbeiter-Fderation - Federaia sindicatelor europene a muncitorilor din
transportul feroviar
ETH - Electric Train Heating - nclzirea electric a trenului
ETM - Electric Track Maintenance - ntreinerea cii electrificate
ETML - European Traffic Management Layer - Cadrul european de management al traficului
ETR - Electronic Train Recording - nregistrarea electronic a datelor trenului
ETRB - Electronic Train Register Book - Registrul electronic de ntregistrare a parametrilor trenului
ETS - (1) Electric Train Supply - Alimentarea electric a trenului
(2) European Telecommunications Standard - Standardul european de telecomunicaii
ETSC - European Transport Safety Council - Consiliul european de siguran a transportului
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Institutul european de standardizare n
telecomunicaii
EU - European Union - Uniunea european
EURATEL - European Railway Telecommunications - Telecomunicaiile feroviare europene
16

EUREKA - European Research Coordination Agency - Agenia de coordonare a cercetrii europene


EURNEX - European Rail Research Network of Excellence - Reeaua european de cercetare
feroviar de excelen
EUROFIMA - European Company for the Financing of Railway Rolling Stock
european pentru finanarea materialului rulant feroviar

- Compania

EUROP - Europische Gterwagen-Gemeinschaft - Comunitatea european a vagoanelor


EuRoMain - European Railway Open Maintenance System
ntreinere feroviar

- Sistemul european deschis de

Eurostat - European Statistics Office - Oficiul european de statistic


EUT - European Union of Transport Operators - Sindicatul european al operatorilor de transport
EVN - European Vehicle Number - Numr de vehicul feroviar european
EWI - Emergency Warning Indicator - Indicator de avertizare de urgen

17

F
F/B - Foot Bridge - Pasarel pietonal
FAQ - Frequently Asked Question - ntrebri frecvente
FBP - Fixed Block Processor - Procesor al blocului fix
FEBIS - Freight European Brake and Information System - Sistemul de frnare i de informare n
transporturile europene de marf
FER - Forschungsstelle fr Deutsches und Internationales Eisenbahnrecht - Centrul de cercetare
pentru dreptul feroviar german i internaional
FG - Focus Group - Grup focus
FIP - Groupement pour les Facilits de transport internationales du Personnel des chemins de fer Gruparea pentru facilitarea circulaiei internaionale a personalului feroviar
FIS - Functional Interface Specification - Specificaie funcional de interfa
FIO - For Information Only - Numai pentru informare
FM - Frequency Modulation - Modularea frecvenei
FMEA - Failure Mode and Effects Analysis - Analiza modului de defectare i a efectelor
FMECA - Failure Mode, Effect and Criticality Analysis - Modul de defectare, efect i analize critice
FMS - Functional Module Specification - Specificaie funcional de modul
FOCS - Freight Operation Control System - Sitemul de control al operaiunilor de transport feroviar
de marf
FOU - Freight Operating Unit - Unitate de operare a vagoanelor de marf
FP - (1) Foot Path (level crossing) - Pasaj pietonal;
(2) Framework Programme - Program cadru
FR - Feasibility Report - Raport de fezabilitate
FRACAS - Failure Reporting and Corrective Actions System - Sistemul raportrii defectrilor i a
aciunilor corective
FRS - Functional Requirement Specifications - Specificaii de cerine funcionale
FTABS - Freight Train Air Brake Simulator - Simulator al frnei pneumatice la trenurile de marf
FTS - Failure To Stop - Depire de semnal (Neefectuarea unei opriri itinerarice)
FS - (1) Feasibility study - Studiu de fezabilitate;
(2) Feeder Station - Staie de alimentare;
18

(3) Fixed Stations - Staii fixe (echipament radio securizat la nivelul cii);
(4) Full Supervision - Supraveghere complet (ERTMS)
FSK - Frequency Shift Keying - Manipulare prin deplasarea frecvenei
FTA - Fault Tree Analysis - Analiza arborelui erorilor
FTS - Failure To Stop - Imposibilitatea de a opri;
- Depire de semnal (Neefectuarea unei opriri itinerarice)
FW - Freight Wagon - Vagon de marf
FWSIs - Fatalities and Weighted Serious Injuries - Decese i rniri grave ponderate (o rnire grav =
0,1 decese)

19

G
GA - General Assembly - Adunarea general
GAP - Generic Access Profile - Profil generic de acces
GCC - General Contract of Carriage - Contractul general de transport
GCU - General Contract of Use (for waggons) - Contractul general de folosire a vagonelor de marf
GDI - Graphical Data Interface - Interfa grafic de date
GDP - Gross Domestic Product - Produsul intern brut
GIG - Geographical Interest Groups - Grupuri de interese geografice (ERA)
GIS - Geographic Information System - Sistem de informare geografic
GoCo - Government Owned Company - Companie deinut de guvern
GLONASS - Global Navigation Satellite System - Sitemul global de navigaie prin satelit
GM - General Message - Mesaj general (ERTMS)
GML - Geographical Markup Language - Limbaj de marcare geografic (limbaj de modelare pentru
sistemele geografice - TSI)
GMT - Greenwich Mean Time - Ora Greenwich (H.E.Oc.)
GNP - Gross National Product - Produs naional brut
GP - Green Paper - Un document care intenioneaz s stimuleze dezbaterea i s lanseze un proces
de consultri (UE)
GPRS - General Packet Radio Service - Pachet de servicii de date pentru utilizatorii GSM
GPS - Global Positioning System - Sistem global de poziionare
GRS - General Railway Signal - Semnal feroviar general
GSM - Global System for Mobile Communications - Sistemul global de comunicaii mobile
GSM-R - Global System for Mobile Communications-Railways - Sistemul global de comunicaii
feroviare mobile
GTC - General Terms and Conditions - Condiii i termeni generali
GTP - General Transportation Plan - Planul general de transport

20

H
H&S - Health and Safety - Sntate i siguran
H/S - Hand Signaller - Manevrant
HABD - Hot Axle Box Detector - Detector de nclzire a cutiei osiei
HAL - Heavy Axle Load - ncrcare mare pe osie
HAZCHEM - Hazardous Chemical - Mrfuri (produse) chimice periculoase
HBD - Hot Bearing Detection - Detectarea nclzirii rulmenilor
HCI - Human Computer Interface - Interfaa om-computer
HD - Harmonisation Document - Document de armonizare
HEMBOT - High Efficiency Motor Bogies for Trains - Boghiuri motoare de nalt eficien pentru
trenuri
HERMES - Handling through European Railways Messages Electronic System - Reea de
teleinformaii feroviare (schimb de informaii referitor la traficul de pasageri i marf ntre rile
europene)
HEROE - Harmonisation of European Railway Operating Rules for ERTMS - Armonizarea regulilor
europene de operare feroviar pentru ERTMS
HF - High Frequency - nalt frecven
HHT - Hand Held Terminal - Terminal mobil
HIT - HERMES Information Technology - Tehnologia HERMES a informaiei
HMI - Human-Machine Interface - Interfa om-main
HOCM - Head of Contract Management - eful contractului de management
HOE (HofE) - Head of Engineering - Inginer ef
HOP - Head of Project - ef de proiect
HQ - Head Quarter - Sediu central
HP - Highest Point of the Overhead Contact Line - Cel mai nalt punct al liniei de contact
HPIT - High Productivity Integral Trains - Trenuri integrale de nalt productivitate
HR - Human Resources - Resurse umane
HS - High Speed - Vitez mare

21

HSDT - High Speed Diesel Train - Tren cu traciune diesel de mare vitez
HSL - High Speed Line - Linie de mare vitez
HSM - Hand Signal Man - Manevrant
HSR - High Speed Rail - Cale de mare vitez
HST - (1) High-Speed Train - Tren de mare vitez;
(2) High-Speed Transport - Transport de mare vitez
HSTRC - High-Speed Track Recording Coach - Vagon de msurat calea pentru linii de mare vitez
HUSARE - Human Safe Railway in Europe - Sigurana uman n transportul feroviar din Europa
HV (hv) - (1) High Visibility - Vizibilitate mare;
(2) High Voltage - nalt tensiune
HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning - nclzire,ventilare i condiionare a aerului

22

I
I - Immobilising - Imobilizare
I.Q. - Interpretative Questions - ntrebri interpretative
I/L - InterLocking - nzvorre (inclusiv circuitele de cale care concur)
IA - (1) Impact Assessment - Evaluarea impactului;
(2) Implementation Authority - Autoritatea de implementare
-
administrare feroviar (ASF - Bulgaria)

- Agenia executiv de

IATC - Intermittent Automatic Train Control - Control automat intermitent al trenului


IB - Invetsigating Body - Organism de investigare
IBJ - Insulated Block Joint - Joant izolant lipit (JIL)
IBS - Intermediate Block Section - Sector de bloc intermediar
IC - (1) Integrated Circuit - Circuit integrat;
(2) Intercity;
(3) Interoperability Components (Constituents) - Componente de interoperabilitate
ICS - Internal Control Standards - Standarde interne de control
ID - Interoperability Directive - Directiva de interoperabilitate feroviar (2008/57/EC)
IDIT - Institut du Droit International des Transports
transporturilor

- Institutul de drept internaional al

i.e. - Id Est Acestea sunt (Cu alte cuvinte)


IEC - (1) Information Exchange Center - Centru de schimb de informaii;
(2) International Electrotechnical Commission - Comisia electrotehnic internaional
IG - Interface Group - Grup de legtur
IL - (1) Integrity Level - Nivel de integritate;
(2) Interlocking - nzvorre
ILWS - Inductive Loop Warning System - Sistem de avertizare folosind bucla inductiv
IM - Infrastructure Manager - Administrator de infrastructur
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres - Institutul pentru mobilitate i transport
terestru (ASF - Portugalia)
IMS - Infrastructure Maintenance System - Sistem de ntreinere a cii
23

IMU - Infrastructure Maintenance Unit - Secie de ntreinere a cii


INDUSI - Induktive Signalsicherung - Protecie inductiv a semnalului (termenul oficial este PZB Punktfrmige Zugbeeinflussung - Control punctiform al trenului)
INF - Infrastructure - Infrastructur (TSI)
INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Community - Intrastructura pentru
informaia spaial n Comunitatea European
INTACT - Integrated Telematics for Advanced Communication in Transport - Tehnici telematice
integrate pentru comunicaii avansate n transporturi
IP - (1) Intelligent Peripheral - Dispozitiv periferic inteligent
(2) Injured Passengers - Pasageri rnii
IRIS - International Railway Industry Standard - Standard internaional al industriei feroviare
IRJ - Insulated Rail Joint - Joant izolant lipit (JIL)
IRRS - International Rail Road Systems - Sistemul feroviar internaional
IRSE - Institution of Railway Signal Engineers - Instituia inginerilor de semnalizare feroviar
IS - (1) Information Systems - Sisteme de informare;
(2) Intermediate Signalling - Semnalizare intermediar;
(3) Isolation - Izolare
ISA - Independent Safety Assessment - Evaluare independent a siguranei
ISO - International Organisation for Standardization - Organizaia internaional de standardizare
ISRS - International Safety Rating System - Sistem internaional de clasare a siguranei
ISU - Infrastructure Service Unit - Secie de ntreinere a infrastructurii
IT - Information Technology - Tehnologia informaiei
ITCS - Incremental Train Control System - Sistem incremental de control al trenului
ITS - Integrated Transport Control System - Sistem de control al transportului integrat
ITU - (1) Intermodal Transport Unit - Unitate de transport intermodal;
(2) International Telecommunication Network - Reeaua internaional de telecomunicaii
IU - Interoperability Unit - Unitatea de interoperabilitate (ERA)
IVW - Inspectie Verkeer en Waterstaat
mamnagementul apei (ASF - Olanda)

- Inspectoratul pentru transport, lucrri publice i

IWA - Individual Warning Installation - Instalaie de avertizare individual


IXL - Interlocking - nzvorre
24

J
J/T - Jrnvgsstyrelsens/Transportstyrelsens - Consiliul de transport / Consiliul feroviar (ASF - Suedia)

JN - Junction - ncruciare (nod de cale ferat)


JOB - Average workday - Valoarea medie a zilei de lucru
JPCR - Joint Programming Committee Rail - Comitetul mixt de programare n domeniul feroviar
JRC - Joint Research Centre - Centrul de cercetare unic
JWG - Joint Working Group - Grup de lucru comun (format din reprezentani ai mai multor grupuri)

25

K
KEMA - Keuring van Elektrotechnische Materialen ( Electrical Engineering Equipment Testing
Company) - Compania de testare a echipamentului electric
KP - Killed Passengers - Pasageri ucii
KpH - Kilometers per Hour - Kilometri pe or
KSI - Killed or Seriously Injured - Mori sau rnii grav
kVA kiloVolt-Ampere - Kilovoltamper
KWA - Gang Warning Installation - Instalaie de avertizare a echipei (de muncitori)
KWS - Gang Warning System - Sistem de avertizare a echipei (de muncitori)

26

L
L&TU - Locomotives and Traction Units - Locomotive i mijloace de traciune
LA - Local Authority -Autoritate local
LAGV - Lignes Amnages pour la Grande Vitesse - Linii modermizate pentru vitez mare (ntre 160
i 230 km/h)
LC - (1) Level Crossing - Trecere la nivel;
(2) Line Clear - Cale liber
LCAMS - Low Carbon Austenitic Manganese Steel - Oel austenic manganos cu coninut sczut de
carbon
LCD - Liquid Crystal Display - Display cu cristale lichide
LCP - Local Control Panel - Panou de control local
LCTCS - Low Cost Train Control System - Sistem low cost de control al trenului
LD - (1) Light Diesel Locomotive - Locomotiv diesel uoar;
(2) Liquidated Damages - Daune/despagubiri contractuale prestabilite
LDC - Least Developed Country - ar subdezvoltat
LDS - Location Determination System - Sistem de determinare a locaiei
LED - Light Emitting Diode - Diod luminiscent
LESS - Least Costing Estimating and Scheduling System - Sistemul de estimare i programare cu
costuri reduse
LEU - Lineside Electronic Unit - Dispozitiv aflat la nivelul cii (ERTMS)
LF - Low Frequency - Frecven joas
LGV - Ligne a Grande Vitesse - Linie de mare vitez
LIBERAIL - Liberalised and interoperable Railways - Cile ferate liberalizate i interoperabile
(europene)
LIC - Location, Identification, Control - Localizare, identificare, control
LIMS - Linear Induction Motor - Motor cu inducie linear
LMA - Limit of Movement Authority - Limit a autorizaiei de micare a trenului (ERTMS)
LNG - Liquefied Natural Gas - Gaz natural lichefiat
LO-LO - Load On-Load Off - Transport combinat pe calea ferat i ferry-boat (vagoanele sunt
ncrcate i descrcate din/n ferry-boat folosindu-se un echipament de ridicare)
27

LOC - Locomotives and traction units - Locomotive i uniti de traciune (TSI)


LOC&PAS - Locomotive and Passenger - Locomotive i vagoane de pasageri (TSI)
LOCPROL - Low Cost Satellite Based Train Location System for Signalling and Train Protection for
Low Density Traffic Railway Lines - Sistem de localizare a trenului bazat pe satelii ieftini pentru
semnalizarea i protecia trenului pe linii cu densitate redus a traficului
LOP - Loss of Power - Pierdere de putere
LOS - Limit of Shunt Indicator - Limita indicatorului de ramificaie
LPG - Liquefied Petroleum Gases - Gaze Petroliere Lichefiate
LRP - Longitudinal Rail Profilometer - Profilator longitudinal al cii
LRU - Line Replaceable Unit - Unitate de refacie a cii
LRV - Light Rail Vehicle - Vehicul uor de cale
LSM - Linear Synchronous Motor - Motor linear sincron
LST - Livret du Service des Trains - Mersul trenurilor
LT - Long Term - Termen ndelungat
LTM - Loop Transmission Module - Modul de transmisie pe linie de derivaie (bucl) (ERTMS)
LZB - Linienzugbeeinflussung - Sistem de control linear al trenului
LX - Level Crossing - Trecere la nivel

28

M
M - (1) Mandatory - Solicitare care va fi respectat obligatoriu;
(2) Minor - Minor()
M&E - Mechanical and Electrical - Mecanic i electric
M&EE - Mechanical & Electrical Engineering - Inginerie mecanic i electric
MA - Movement Authority - Autorizaie de punere n micare a trenului (ERTMS)
MAC - Message Authentication Code - Cod de autentificare a mesajului
MAD - Maintenance and Diagnostic - ntreinere i diagnoz
MAGLEV - Magnetic Levitation - Sustentaie magnetic
MAR - Movement Authority Request - Solicitarea autorizaiei de punere n micare (ERTMS)
MARI - Method of Axial Route Intersections - Metoda interseciei rutelor axiale
MARS - Magnetic-electric Automatic Reservation System - Sistem de rezervare automat megnetoelectric
MATE - Motors for Additional Traction Effort - Motor suplimentar de traciune
MB - (1) Level Crossing with Manually Lifting Barriers - Pasaj la nivel cu bariere acionate manual;
(2) Moving Block - Bloc mobil (ERTMS)
MCU - Main Control Unit - Unitatea central de control
MDDI - Ministre du Dveloppement durable et des Infrastructures - Ministerul dezvoltrii durabile
i infrastructurii (ASF - Luxemburg)
MEA - Measurements - Msurtori
MEP - Member of European Parliament - Membru al parlamentului european
MERITS - Multiple European Railways Integrated Timetable Storage - Pstrarea (nmagazinarea)
orarelor multiple integrate a cilor ferate europene
MGT - Million Gross Ton - Milioane tone brute
MHS - Message Handling System - Sistem de manipulare a mesajelor
MI - Mechanical Installation Practices - Practici (de folosire) a instalaiilor mecanice
MICC - Major Incident Control Centre - Centrul de control al incidentelor majore
MIS - (1) Modified Initial System - Sistem iniial modificat;
(2) Management Information System - Sistem de management al informaiei

29

MLRI - Multi-Lamp Route Indicator - Indicator de rut cu lmpi multiple


MMI - Man-Machine Interface - Interfaa om-main
MMIU - Man-Machine Interface Unit - Unitate interfa om-main
MORANE - Mobile Radio for Railway Networks in Europe - Sistem radio mobil pentru reeaua
feroviar european
MoU - Memorandum of Understanding - Memorandum de nelegere
MPV - Multi Purpose Vehicle - Vehicul multifuncional
MRSP - Most Restrictive Speed Profile - Seciunea cu viteza cea mai restrictiv
MSL - Level Crossing with Miniature Stop Lights - Trecere la nivel cu lmpi miniaturale
MSP - Monitoring of Safety Performance - Monitorizarea caracteristicilor de siguran
MTBF - Mean Time Between Failures - Perioada de bun funcionare
MTBFF - Mean Time Between Functional Failures - Perioada de timp dintre defectri funcionale
MTBHE - Mean Time Between Hazardous Events - Perioada de timp dintre evenimente periculoase
MTOW - Maximum Take Off Weight - Greutatea maxim admis
MTS - (1) Message Transfer System - Sistem de transfer al mesajelor;
(2) Motion Time System - Sistemul micare-timp (cuantitific timpul necesar pentru a
ndeplini o anumit misiune)
MTTH - Mean Time To Hazard - Perioada pn la punerea n pericol
MTTR - Mean Time to Restore - Perioada pn la repunerea n funciune
MTTRS - Mean Time To Restore Service - Perioada pn la redeschiderea circulaiei
MTU - Motor Traction Unit - Unitate motoare de traciune
MU - Multiple unit - Traciune cu dou sau mai multe locomotive (sau ram)
MWA - Moving Weighted Averaging - Medie ponderat progresiv
MWL - Level Crossing with Miniature Red/Green Warning Lights - Trecere la nivel cu lmpi
miniaturale de avertizare roii/verzi

30

N
NA - National Authorities - Autoriti naionale
NAK - Negative Acknowledgement - Constatare negativ
NAP - Normaal Amsterdams Peil - Nivel de referin 0 al mrii msurat la Amsterdam - cot 0 european
de referin (normalnull)

NB-RAIL - Notified Bodies-RAIL - Grupul de coordonare al organismelor notificate pentru sisteme


i produse feroviare
NCB - National Certification Body - Organismul naional de certificare
NDA - Not Described Alarm - Alarm neprevzut
NDT - Non-Destructive Testing - Test nedistructiv
NET - Norme Europenne de Telecommunications - Standardele europene de telecomunicaii
NFF - No Fault Found - Nici un defect gsit
NG - Narrow Gauge - Ecartament ngust
NGO - Non-Government Organisation - Organizaie neguvernamental
NIB - National Investigation Body - Organism naional de investigare
NKH - Nemzeti Kzlekedsi Hatsg - Autoritatea naional a transporturilor (ASF Ungaria)
NL - Non Leading - Staionar
NoBo - Notified Body - Organisme notificate
NOI - Noise - Zgomot (TSI)
NOTIF-IT - Notification-Information Technology - Notificare - Tehnologia informaiei
NNTR - Notified National Technical Rules - Norme tehnice naionale notificate
NP - No Power - Oprit (curent electric oprit)
NPL - Noise Pollution Level - Nivelul de poluare sonor
NOL - Notice of Liability - Aviz de siguran n exploatare
NOTIF-IT - Notifications using Information Technology - Notificare folosind tehnologia informatic
(ERA)
NR - Network Rail - Reea feroviar
NRDs - National Reference Documents - Documente naionale de referin (Cross Acceptance)
31

NRVs - National Reference Values - Valori naionale de referin (CSTs)


NS - Network Statement - Document de referin a reelei
NSA - National Safety Authorities - Autoriti naionale de siguran (feroviar)
NSRs - National Safety Rules - Normele naionale de siguran
NTO - National Training Organisation - Organizaia naional de instruire (CENAFER)
NTRs - National Technical Rules - Reglementri tehnice naionale
NVR - National Vehicle Register - Registrul naional al vehiculelor

32

O
O - Optional - Solicitare care va fi respectat opional
O&I - Operations and Interface - Interfa i operaiuni
O&M - Operation & Maintenance (manual) - Manual de operare i ntreinere
O/B - Over Bridge - Pasaj superior
Ob - On behalf - Din nsrcinarea (n numele)
OBC - On-Board Computer - Computer aflat la bordul locomotivei
OC - Open Crossing - Trecere la nivel fr bariere
OCB - Oil Circuit Breaker - ntreruptor al circuitului de ulei
OCC (Occ) - (1) Occupied - Ocupat;
(2) Operation Control Center - Centrul de control al operrii (ERTMS)
OCS - (1) On-board Control System - Sistem de control aflat pe locomotiv (ERTMS);
(2) Overhead Catenary System - Sistemul aerian de catenare
OD - Origin to Destination - De la punctul de plecare la punctul de sosire (interoperabilitate)
OHLE - Overhead Line Equipment - Echipament de electrificare aerian care folosete catenara
OJ - Official Journal (of the European Union) - Jurnalul oficial (al Uniunii Europene)
OL - Overlap - Eclisare
OMC - Operator Management Centre - Centru de comand
OOG - Out Of Gauge - n afara valorilor normale ale ecartamentului
OOO - Out Of Order - Indisponibil, nefuncional (pentru scurt timp)
OOU - Out Of Use - (1) Scos din funcie;
(2) Linie nchis
OP - (1) Operational Point - Punct operaional;
(2) Outside Party - Parte independent (Expert independent)
OPE - Traffic Operation and Management Subsystem - Subsistem de management i operare a
traficului (TSI)
ORE - Office de Recherches et d'Essais - Oficiul de cercetare i testare (UIC)
ORR - Office of the Rail Regulator - Oficiul de reglementare feroviar (ASF - Marea Britanie)
ORS - Operational Requirement Specifications - Specificaii de cerine operaionale

33

OS - On Sight - Pe acceai parte (ERTMS)


OSJD (OSZhD) - C - Organizaia pentru cooperare a
administraiilor cilor ferate din fostul lagr socialist
OSS - One-Stop-Shop - Ghieu unic
OTIF - Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires
Organizaia interguvernamental pentru transporturi feroviare internaionale

OTM - On Track Machine - Main de ntreinere a cii


OTMR - On Train Monitoring and Recording - Dispozitiv de monitorizare i nregistrare a trenului
(black box)
OTN - Open Transport Network - Reea deschis de transport

34

P
P - (1) Passenger - Pasager;
(2) Permitted speed curve - Curba vitezei permise
PM - Project Manager - Manager de proiect
PME - Pantograph Monitoring Equipment - Echipament de monitorizare a pantografului
PMG - Project Management Group - Grup de management al proietelor
PACS - Passenger Automatic Counting System - Sistem automat de numrare a pasagerilor
PAS - Passengers (Carriages) - Vagoane de pasageri (TSI)
PC - Passengers Carriages - Vagoane de pasageri
PDB - Public DataBase - Baza de date public (ERA)
PETS - Public Emergency Telephone System - Sistemul public al telefoniei de urgen
PF - Penalty Fare - Supratax
PHARE - Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy - Programul de
asisten pentru reconstrucia economic a Poloniei i Ungariei (extins i n Romnia)
PIC - Person in Charge - Persoana responsabil; Salariat n timpul serviciului
PIDS - Passenger Information Display System - Sistem de informare a pasagerilor pe ecran
PIM - Prescriptions Internationales Marchandises
internaional de mrfuri pe calea ferat

- Prescripii comune de expediere n traficul

PIN - Personal Identification Number - Numrul personal de identificare


PIS - (1) Put in Service - Punere n circulaie;
(2) Passenger Information System - Sistem de informare a pasagerilor
PITS - Placing Into Service - Dare n exploatare
PIV - Prescriptions Internationales Voyageurs - Prescripii standard referitoare la traficul internaional
de pasageri
PKI - Public Key Infrastructure - Infrastructur cu chei publice (TSI)
PLJI - Position Light Junction Indicator - Indicator luminos de ramificaie
PLS - Position Light Signal - Semnal luminos de poziie
PM - Project Manager - Manager de proiect
PMF - Plate-forme Multifonctionnelle Ferroviaire - Platform feroviar multifuncional
35

PMP - Project with Mandatory Participation - Proiect cu participare obligatorie


PMT - Project Management Team - Echip de management al proiectului
PNL - Perceived Noise Level - Nivelul perceput de zgomot
PNR - Passenger Name Record - nregistrarea numelui pasagerilor
PoD - Probability of Detection - Probabilitatea de detectare
POD - Point Of Derailment - Punctul de deraiere
PPI - Passe Partout International - Gabarit passe-partout internaional
PPP - Public Private Partnership - Parteneriat public-privat
PPV (agreement) - Acordul
privind coniiile de utilizare a vagoanelor n traficul internaional (OSJD)
PR - Position Report - Raportare a poziiei (ERTMS)
PRI - Preliminary Routing Indicator - Semnal prevestitor
PRIDE -Passenger Rail Information Display Equipment - Echipament feroviar de informare pe ecran
a pasagerilor
PRIFIS - Price and Fare Informations System - Sistem de informaii de preuri i tarife
PRM - Persons with Reduced Mobility - Persoane cu mobilitate redus (TSI)
PRR - Rail Passenger Rights Regulation - Regulamentul drepturilor pasagerilor pe calea ferat
PSB - Power Signal Box - Cutia de alimentare a semnalului
PSO - Public Service Obligation - Obligaie a unui serviciu public
PSR - (1) Permanent Speed Restriction - Restricie permanent de vitez (limitare de vitez);
(2) Public Service Requirement - Lista minimal a serviciilor care trebuie asigurate n
serviciul de transport public
PSS - Plan Schmatique de Signalisation - Plan schematic al semnalizrii
PT - (1) Pasive Tilting Train - Tren cu ajustarea unghiului de nclinare a vagoanelor n curbe pasiv;
(2) Postrip - Ulterior punerii n micare (ERTMS)
PTA - Passenger Transport Authorities - Autoritile de transport de persoane
PTI - Positive Train Identification - Identificare precis a trenului
PTS - Positive Train Separation - Separare precis a trenului
PTU- Prescriptions Techniques Uniformes - Prescripii tehnice uniforme (CIT)
36

PTW - Permit To Work - Permis de lucru


PW - Permanent Way - Calea de rulare (ine, elemente de prindere, traverse i prisma de balast)
PZ - Pantograph Zone - Zona pantografului

37

Q
Q&A - Question + Answer - ntrebare i rspuns
QAS - Quality Assurance System - Sistem de asigurare a calitii
QC - Question and Clarification - ntrebri i clarificri
QM - Quality Manual - Manualul calitii
QMS - Quality Management System - Sistemul de management al calitii
QS - Quality System - Sistemul calitii
QoS - Quality of Service - Calitatea serviciului
QRA - Quantified Risk Analysis - Analiza cuantificat a riscului

38

R
R&D - Research and Development - Cercetare i dezvoltare
R/G - Level Crossing with Miniature Red & Green Warning Lights - Trecere la nivel cu lumini
miniaturale de avertizare roii-verzi
RAC - (1) Risc Acceptance Criteria - Criterii de acceptare a riscului;
(2) Risk Assessment Criteria - Criterii de evaluare a riscului
RAC-TS - Risc Acceptance Criterion for Technical Systems - Criteriul de acceptare a riscului pentru
sisteme tehnice
RAILPAG - Railway Project Appraisal Guidelines - Principii directoare de apreciere (evaluare) a
proiectelor feroviare
RAMS - Reliability, Availability, Maintainability and Safety
mentenabilitate (ntreinere) i siguran

- Fiabilitate, disponibilitate,

RAO - Railway Administration Order - Ordin al administraiei feroviare


RAP - Roll Away Protection - Protecie anti patinare
RB - (1) Regulatory Body - Organismul de reglementare;
(2) Representative Body - Organism reprezentativ
RBC - Radio Block Center - Unitate central radio (Centru de semnalizare) (ERTMS)
RC - (1) Remote Control - Telecomand
(2) Remotely Controlled (Level Crossing) - Pasaj de nivel cu (semi)bariere aconate prin
telecomand
RCC - Rail Control Centre - Regulator de circulaie
RCS - Radio Control System - Sistem controlat prin unde radio
RD - Reference document - Document de referin
RDC - Rail Diesel Cars - Locomotive diesel
RDS - Radio Data System - Sistemul de date radio
RETB - Radio Electronic Token Bloc - Bloc cu semnalizare radio electronic
RF - Radio Frequency - Frecven radio
RFP - Request for Proposals - Solicitare pentru propuneri
RFQ - Request for Qualifications - Solicitare pentru calificri (competene)
RFU - Recommendation for Use - Recomandare pentru utilizare

39

RG - Restricted Group - Grup restrns


RGUIF - Rglement Gnral pour lUtilisation de lInfrastructure Ferroviaire - Regulamrntul general
pentru utilizarea infrastructurii feroviare
RH - (1) Rail Head - Coroana inei;
(2) Relative Humidity - Umiditate relativ
RI - Relay Interlocking - Releu de nzvorre
RIC - Regolamento Internazionale delle Carrozze - Regulament pentru folosirea reciproc
vagoanelor de cltori i vagoanelor de bagaje n trafic internaional

RICo - Rglement International Concernant le Transport des Containers par Chemin de Fer
Regulament privind transportul internaional feroviar al containerelor

RID - Rglement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par


Chemin de Fer - Regulament privind transportul internaional feroviar al mrfurilor periculoase
RIEx - Rglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Colis Express - Regulament
privind transportul internaional feroviar de coletrie
RIM - Radio Interface Module - Modul interfa radio
RIMINI - Risk Minimisation - Minimalizarea riscului
RINF - Register of Infrastructure - Registrul infrastructurii
RIP - Rglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Wagons de Particuliers Regulament privind transportul internaional feroviar de vagoane particulare
RIR - Railways Interoperability Regulations - Rgulamentele de interoperabilitate feroviar
RIS - Rail Interface System - Sistem de informare a pasagerilor
RISC - Railway Interoperability and Safety Committee - Comitetul de siguran i interoperabilitate
feroviar Comitetul Art. 21 (CE)
RIV - Regolamento Internazionale dei Veicoli - Regulament pentru folosirea reciproc a vagoanelor
de marf n trafic internaional
RMP - Reverse Movement Protection - Protecie mpotriva mersului napoi
RMS - Risk Management System - Sistemul de management al riscului
RNA - Relevant National Authority - Autoritate naional relevant
RNE - RailNetEurope - Asociaia majoritii managerilor de infrastructur din Europa
RO - Rail Operator - Operator feroviar
ROCS - Railroad Operations Control System - Sitemul de control al operaiunilor pe calea ferat

40

Ro-La - Rollende Landstrasse - (autostrad rulant) - Transportul combinat, prin care vehiculul
rutier complet, mpreun cu autotractorul, parcurge o parte din drumul su pe calea ferat
RO-RO - Roll-on Roll-off - Transport combinat pe calea ferat i ferry-boat ( vagoanele intr direct
n ferry-boat)
ROS - Restriction of Speed - Restricie de vitez
ROSCOs - Rolling Stock Companies - Companii deintoare de material rulant
Rosin - Railway Open System Interconnection Network - Reeaua feroviar interconectat n sistem
deschis
ROW - Renewal Of Way - Redirecionare
RP - Revealed Preference - Preferin relevat
RPN - Risk Priority Numbers - Numere prioritare ale riscului (RAC)
RR - Revision request - Revizie necesar
RRS - Register of Rolling Stock - Registrul materialului rulant (TSI)
RRV - Road-Rail Vehicle - Vehicul cu deplasare mixt (rutier i feroviar)
RS - (1) Rolling Stock - Material rulant;
(3) Requirement Specification - Set de specificaii referitoare la interconexiunile standard ale
dispozitivelor de calcul;
- Specificaie a cererii;
(2) Release Speed - Viteza de slbire (a frnei)
RSC - Railway Safety Commission - Comisia de siguran feroviar (ASF - Irlanda)
RSD - Railway Safety Directive - Directiva de siguran feroviar
RS-FW - Rolling Stock-Freight Wagons - Material rulant-vagoane de marf
RSF - Right Side Failure - Semnalizare eronat
RSRD - Rolling Stock Reference Data Base - Baza de date de referin pentru material rulant (TAF)
RST- (1) Railway Signalling Technology - Tehnologia semnalizrii feroviare;
(2) Rolling Stock - Material rulant (TSI)
RT Railtrack - Calea de rulare
RTC - Running Time Control - Controlul mersului trenurilor
RTLs - Road Traffic Lights - Semnale luminoase avertizoare pentru traficul rutier la trecerile la nivel
RTPI - Real Time Passenger Information System - Sistemul de informare a pasagerilor n timp real
(bazat pe GPS)

41

RTM - Railway Traffic Management - Managementul traficului feroviar


RU - (1) Railway Undertaking - Operator de transport feroviar (ntreprindere feroviar);
(2) Recording Unit - Unitate de nregistrare
RU-CUI - Rgles Uniformes Concernant le Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure en Trafic
International Ferroviaire - Reguli uniforme referitoare la Contractul de utilizare a infrastructurii n
traficul feroviar internaional (COTIF)
RU-CUV : Rgles Uniformes Concernant les Contrats d'Utilisation de Vhicules en Trafic
International Ferroviaire - Reguli uniforme referitoare la Contractul de utilizare a vehiculelor n
traficul feroviar internaional (COTIF)
RV - Reversing - Reversibil (schimbarea sensului de mers - ERTMS)
RVL - Reversible Line - Linie cu semnalizare bloc banalizat
RVAR - Rail Vehicle Accessibility Regulation
vehiculelor feroviare

- Regulamentul de acces (pe infrastructur) a

RVT - Ride Vibration Test - Testul vibraiilor n mers

42

S
S - Service - Exploatare
S&C - Switches & Crossings - Ace i inimi (de aparate de cale)
S&F - Switches & Fittings - Ace i materiat mrunt (la aparate de cale)
S&T - Science and Technology - tiin i tehnologie
SAM - Switch Activating Mechanism - Mecanism de activare (manipulare) a macazului
SAMNET - Safety Management and Interoperability Thematic Network for Railways System Reeaua tematic pentru management i interoperabilitate feroviar
SAMRAIL - Safety Management in Railways - Managementul siguranei feroviare
SAMPLUS - Systems for the Advanced Management of Public Transport - Sistemul de management
avansat al transportului public
SAP (1) Safety Assessment Panel - Panou de evaluare a siguranei;
(2) Systems Applications and Products Produse i aplicaii de sistem
SAR - Safety-relevant Application Rules - Reguli de aplicare relevante pentru siguran (RAC-TS)
SART - Structured Analysis in Real Time - Analiz structurat n timp real
SB - (1) Service Brake - Frn de serviciu (frn de mn);
(2) Signal Box - Cutia semnalului;
(3) Stand By - n ateptare
SC - (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Single Carrier - Vehicul unic;


Specific Cases - Cazuri specifice;
Standard Committee - Comitetul de standardizare;
Steering Committee - Comitet director;
sub Committee - subcomitet

SCIC - Special Conditions of International Carriage - Condiii speciale ale tranportului internaional
SCIDS - Small Container Intermodal Distribution System - Sistem de distribuie intermodal a
containerelor mici
SCS - Signalling Control System -Sistem de control al semnalizrii
SCW - Safety Critical Work - Activitate critic din punct devedere al siguranei (circulaiei)
SD - Safety Directive - Directiva de siguran feroviar (2004/49/EC)
SDG - Sinding - Linie de garaj
SEDP - Strategic European Deployment Plan - Planul european strategic de dezvoltare(TAF-TSI)

43

SF - System Failure - Avarie a sistemului


SFAIRP - So Far As Is Reasonably Practicable - Poate fi aplicat att ct este acceptabil
SG - Standard Gauge - Ecartament normal
SH - Shunting - Manevr
Shs - Stakeholders - Factori decizionali
SHA - Safety Hazard Analysis - Analiza riscului n sigurana circulaiei
SIA - Social Impact Assessment - Evaluarea impactului social
SiF - Statistics in Focus - Statistici focalizate (concentrate)
SIL - Safety Integrity Level - Nivel de integritate al siguranei
SICA - Signalling Infrastructure Condition Assessment - Evaluarea condiiilor de funcionare a
semnalizrii
SIL - Safety Integrity Level - Nivelul de integritate al siguranei
SINCS - Signalling INCident System - Sistem de monitorizare a incidentelor de semnalizare
SIS - Safety Information System - Sistemul de informaii de siguran al ERA
SIT - Safety Interfaces Team - Echipa (de analiz a) interfeelor siguranei
SITS - Security Incident Tracking System - Sistem de depistare a incidentelor de siguran
SJT - Statens jernbanetilsyn - Inspectoratul feroviar de stat (ASF - Norvegia)
SL - Sleeping - Inactiv (ERTMS)
SLRV - Standard Light Rail Vehicle - Vehicul uor de cale standard
SLW - Single Line Working - Circulaie efectuat pe o singur linie (din mai multe)
SMEs - Small and Medium-sized Enterprises - ntreprinderi mici i mijlocii
SMGS -
referitoare la traficul internaional de mrfuri pe calea ferat din fostul lagr socialist

- Convenie

SMPS -
referitoare la traficul internaional de cltori pe calea ferat din fostul lagr socialist

- Convenie

SMS - (1) Safety Management System - Sistem de management al siguranei;


(2) Short Message Service - Serviciu de mesaje scurte
SMT - (1) Signalling Maintenance Testing - Testarea ntreinerii semnalizrii;
(2) Special Measurement Train - Tren pentru msurtori speciale

44

SNE - Seconded National Experts - Experi naionali nlocuitori (ERA)


SNRP - Statement of National Regulatory Provisions - Statutul dispoziiilor naionale regulamentare
SOWC - Shows Occupied When Clear - Arat o seciune ocupat atunci cnd ea este liber
SP - Stated Preference - Preferina declarat
SPAD - Signal Passed at Danger - Depirea semnalului
SPG - Safety Performance Group - Grupul (de analiz a) performanei siguranei
SPI - Safety Performance Indicator - Indicator de performan a siguranei
SPM - Senior Project Manager - Coordonator de proiect
SR - (1) Search and Retrieval - Cercetare i recuperare;
(2) Staff Responsible - Responsabilitatea personalului (ERTMS)
SRRA - Strategic Rail Research Agenda - Agenda cercetrii strategice n domeniul feroviar
SRS - (1) Safe Rail System - Sistem de siguran al cii (Sistem radar pentru prisma de balast);
(2) System Requirements Specifications - Specificaii de cerine sistemice (ale sistemului)
SRT - Safety of Railways Tunnels - Sigurana tunelelor feroviare (TSI)
SSM - System Safety Management - Management de siguran a sistemului
SS - Subsystem - Subsistem
SSMG - Safety System Management Group - Grupul de management al sistemului de siguran (UICERA)
SSO - Special Stop Order - Ordin special de oprire
SSRS - Sub-system Requirement Specifications - Set de specificaii pentru subsisteme
STM - Standard Transmission Module - Modul standard de transmisie (ETCS)
STS - System Test Specifications - Specificaii de testare a sistemului
SU - Safety Unit - Unitatea de siguran (ERA)
SYN - Synchronzation - Sincronizare
SWIFT - Structured What IF ? Technique - Tehnica structurat pe Ce se ntmpl dac? ( un
proces de echip pentru evaluarea nivelurilor de risc ale siguranei)
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis - Analiza punctelor tari a
punctelor slabe, a oportunitilor i ameninrilor (ale unui proiect, ale unei aciuni)

45

T
T&C - Testing and Certification - Testare i certificare
T&RS - Traction and Rolling Stock - Parc de locomotive i material rulant
T&V - Trespass & Vandalism - nclcare a proprietii i vandalism
TAA - Track Access Agreement - Acord de acces pe infrastructur
TAF - Telematic Applications for Freight - Aplicaii telematice pentru transportul de marf (TSI)
TALGO - Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol - (tren articulat uor Goicoechea-Oriol) - Tren
cu sistem de schimbare automat a ecartamentului
TALW - Total Authorised Loaded Weight - Greutatea total autorizat a ncrcturii
TAP - Telematics Applications for Passengers - Aplicaii telematice pentru pasageri (TSI)
TAW - Total Authorised Weight - Greutatea total autorizat
TBA - To Be Advised - Urmeaz a fi avizat
TBD - To Be Discussed - Urmeaz a fi discutat
TBE - To Be Evaluated - Urmeaz a fi evaluat
TBS - Transmission Based Signalling - Semnalizare bazat pe transmisie radio (n locul semnalelor)
TBTC - Transmission Based Train Control - Control al trenului bazat pe transmisie radio
TC - (1) Technical Committee - Comitet tehnic;
(2) Track Circuit - Circuit de cale
TCB - Track Circuit Block - Blocul (de linie al) circuitului de cale
TCCS - Train Control Command System - Sistemul de comand a controlului trenului
TCF - Track Circuit Failure - Defectarea circuitului de cale
TCM - (1) Time Cycle Maintenance - ntreinere periodic;
(2) Traffic Capacity Management - Managementul capacitii de trafic
TCN - Train Communications Network - Reeaua de comunicaii feroviare
TCO - Ticket Controlling Organisation - Organizaia pentru controlul (eliberrii) biletelor
TCP - Transmission Control Protocol - Protocol de control a transmisiei (ERTMS)
TCS - (1) Traffic Control System - Sistem de control al traficului;
(2) Train Control System - Sistem de control al trenului

46

TCUSI - Terms and Conditions Governing Usage of Service Installations - Termenii i condiiile care
guverneaz folosirea serviciilor de instalaii
TCV - Tarif Commun International pour le Transport des Voyageurs et des Bagages - Tariful comun
internaional pentru transportul de cltori i al bagajelor
TDG - Transport Development Group - Grupul de dezvoltare a transporturilor
TDS - Train Describer System - Sistem de descriere a trenului
TEN - Trans-European Network - Reeaua transeuropean de transport (interoperabil)
TEN-T - Trans-European Transport Network - Reeaua transeuropean de transport (intermodal)
TEN-T EA - Trans-European Transport Network Executive Agency - Agenia executiv a reelei
transeuropene de transport
TENS - Trans European Network Strategy - Strategia de dezvoltare a reelei transeuropene de
transport
TETA - Train Estimated Arrival Time - Ora estimat de sorire a trenului
TERFN - Trans-European Rail Freight Network - Reeaua european pentru transport de marf
TF - Task Force - Comisie special, format din experi, al crei scop este studierea unei probleme
specifice
TFM - Trackside Functional Module - Modul de cale funcional
TGV - Train Grande Vitesse - Tren de mare vitez
THR - Tolerable Hazard Rate - Coeficient de risc acceptabil (RAC)
TI - Traction Interface - Interfa de traciune
TIC - Technical Investigation Centre - Centru de investigare tehnic
TIF - Transports Internationaux par Chemins de Fer - Convenia internaional pentru facilitarea
trecerii frontierei de ctre pasageri i bagaje/mrfuri
TIIS - Train Infrastructure Interface Specification - Specificaia interfeei tren-infrastructur
TIMI - Telecommunications Maintenance Instruction - Instruciune de ntreinere a sistemului de
telecomunicaii
TIPS - Transport Information Processing System - Sistemul de procesare a informaiilor referitoare la
transport
TIS - (1) Train Information System - Sistemul de informare al trenului;
(2) Traction Interlock Switch - Comutator de nchidere i blocare a uilor;
(3) Traction Isolation Switch - Comutator de izolare a uilor
TIU - Train Interface Unit - Unitatea de interfa a trenului
47

TJA - Tehnilise Jrelevalve Amet - Autoritatea de supraveghere tehnic (ASF - Estonia)


TK - Train-Kilometer - Tren-kilometru
TK/track- kilometer - Train-Kilometer/track- kilometer - Tren-kilometru/kilometru-linie
TLC - Telephone Protection only Level Crossing - Trecere la nivel protejat doar prin post telefonic
(Paznic de barier)
TM - Train Manager - ef de tren
TMC - Traffic Message Channel - Canal de transmisie a mesajelor referitoare la trafic (fir RC)
TMD - (1) Traction Maintenance Depot - Depou de locomotive
(2) Train Mass Detector - Detector al masei trenului
TMP - Traffic Management Plan - Plan de management al traficului
TMS - (1) Traffic Management System - Sistem de management al traficului;
(2) Train Management System. - Sistem de management al trenului prin computer care
monitorizez funcionarea i l informez pe mecanic
TNM - Train Network Management - Managementul reelei feroviare
TO - (1) Team Organiser - Secretar;
(2) Technical Office - Oficiu tehnic
TOC - (1) Technical Operating Control - Reguli tehnice de exploatare;
(2) Train Operating Company - Operator de transport feroviar (n Anglia i Olanda)
TOL - Train On Line - Linie ocupat
TOMS - Train Operational Management System - Sistem de management operaional al trenului
TOOS - Taken Out Of Service - Retras din circulaie
TOPS - Total Operations Processing System - Sistem integral de management operaional
TOR - Terms of Reference - Termeni de referin
TORR - Train Operated Route Release - Tren care circul n sistemul de cale liber
TOU - (1) Time and Odometer Unit - Unitatea contorului de kilometraj i a timpului;
(2) Train Operating Unit - Unitate de operare a trenurilor (regulator de circulaie)
TOWS - Train Operated Warning System - Sistem de avertizare a trenului n circulaie
TPC - Train Performance Calculation - Calculul performanei trenului
TpD - Trains per Day - Trenuri pe zi
TpH - Trains per Hour - Trenuri pe or
48

TPS - Traction Power Supply - Alimentarea puterii de traciune


TPT - Train Positioning and Tracking - Sistem de detecie a poziiei trenului
TPWS - Train Protection and Warning System - Sistem de protecie i avertizare a trenului (ETCS)
TPWS-E - Train Protection and Warning System based on Euro-balise technology - Sistem de
protecie i avertizare a trenului bazat pe tehnologia euro-balizelor
TQ - Technical Query - Cercetare tehnic
TQM - Total Quality Management - Managementul calitii totale
TQSUM - Track Quality SUMmary - Sumarul calitativ al cii (banda de la vagonul de msurat calea)
TR - (1) Technical Report - Raport tehnic
(2) Trip - Cltorie
TRACA - Track Condition Assessment - Evaluarea condiiilor cii
TRACECA - Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia - Coridorul de transport european Europa
- Caucaz - Asia
TRACS - Traffic Reporting and Control System - Sistem de nregistrare i control al traficului
TraFi - Trafin Rautatiet - Agenia de siguran feroviar (ASF - Finlanda)
TRAIN - Tele - Rail Automated Information Network - Reeaua de informatic feroviar
TRAMM - Track Renewal And Maintenance Machine - Utilaj de ntreinere i refacie a cii
TRAN - Transport and Tourism Comitee (EP) - Comitetul de transport i turism al Parlamentului
European
TRB - Train Recording Book - Registru de ci libere, comenzi i miscare
TRS - (1) Train Ready to Start - Tren pregtit pentru ndrumare;
(2) Train Reporting System - Sistem de raportare a datelor trenului;
(3) Ticket Reservation System - Sistem de rezervare a biletelor
TRSMD - Traction and Rolling Stock Maintenance Depot - Depou de ntreinere a materialului rulant
TRW - Transports Railway - Transporturi feroviare
TSDB - Train System Data Base - Sistemul de baze de date al trenului
TS - (1) Trafikstyrelsen - Autoritatea de transport public (ASF - Danemarca);
(2) Technical Specification - Specificaie tehnic
TSI - Technical Specification for Interoperability - Specificaie tehnic pentru interoperabilitate
TSM - Track Section Manager - ef de secie de ntreinere a cii
49

TSR - Temporary Speed Restriction - Restricie (temporar) de vitez


TT - (1) Tilting Technology - Tehnologia ajustarii unghiului de nclinare a vagonului n curbe la
viteze mari (Pendolino);
(2) Time Table - Orar
TU - Technical Unit - Unitate tehnic
TVM - Transmission Voice Machine - Transmisie voce-main
TWC - Two-Way Communications - Comunicaii pe dou canale

50

U
UAT - (1) Ultrasonic Axle Testing - Verificare ultrasonic a osiilor;
(2) Universal Access Toilet - Toalet cu acces universal (i pentru persoane cu handicap)
UEEIV - Union Europischer Eisenbahn-Ingenieur-Verbnde - Uniunea Asociaiilor Europene ale
Inginerilor Feroviari
UHF - Ultra High Frequency - Frecven ultra nalt
UFN - Until Further Notice - Pn la urmtoarea notificare
UIC - Union Internationale des Chemins de fer - Uniunea internaional a cilor ferate
UIF - Union pour le Dveloppement du Trafic International Europen de Ferroutage - Uniunea pentru
dezvoltare a traficului internaional de transport combinat (al camioanelor pe calea ferat)
UIP - Union Internationale des Wagons Prives - Uniunea internaional a vagoanelor de marf private
UIRR - Union Internationale des socits de Transport combin Rail-Route - Uniunea internaional
a companiilor de transport combinat feroviar-auto
UITP - Union Internationale des Socits de Transport Public - Uniunea internaional a societilor
de transportul public
UMS - Universal Maintenance Standards - Standardele universale de ntreinere
UN - Unfitted - Nepotrivit
UN Mode- Unfitted Mode - Mod nepotrivit (ERTMS)
UNECE - United Nations Economic Commission for Europe - Comisia economic a Naiunilor Unite
pentru Europa
UNIFE - Union des Industries Ferroviares Europeenne - Asociaia industriilor feroviare europene
UNISIG - Union Industry of Signaling - Consoriu industrial european al furnizorilor de echipamente
de semnalizare pentru ERTMS/ETCS
UP - Unauthorised Persons - Persoane neautorizate (implicate n accidente feroviare)
UPS - Uninterruptible Power Supply - Surs de alimentare nentreruptibil
URFD - Ultrasonic Rail Flaw Detection - Defectoscop ultrasonic feroviar
UR - Uniform Rules - Reguli uniforme (OTIF)
URFDO - Ultrasonic Rail Flaw Detector Operator - Operator pentru controlul ultrasonic al cii
(defectoscopist)
RD - rad pre Regulciu elezninej Dopravy - Oficiul de reglementare feroviar (ASF Slovacia)
51

USP - Unique Selling Point - Punct unic de vnzare


UT - (1) Railway Technical Unity - Acordul tehnic european (asociaie);
(2) Ultrasonic Testing - Testare ultrasonic
UTK - Urzd Transportu Kolejowego - Oficiul de transport feroviar (ASF - Polonia)
UTU - Ultrasonic Test Unit - Unitate de testare ultrasonic
UTX - Under Track Crossing - Pasaj inferior (pe sub calea ferat)
UV - Unanimity Voting - Vot n unanimitate
UWC - User Worked Crossing - Trecere la nivel cu bariere acionate de utilizator (pe drumuri rurale)
UWG - (Crossing with) User Worked Gates - Trecere la nivel cu paznic de barier
UWSF - Unprotected Wrong Side Failure - Neprotejat mpotriva semnalizrii false

52

V
V&V - Verification and Validation - Verificare i validare
VAB - Vehicle Acceptance Board - Consiliu de acceptare a vehiculelor (n vederea punerii n
circulaie)
VCB - Vacuum Circuit Breaker - ntreruptor al circuitului pneumatic
VDZTI - Valsts Dzelzcea Tehnisk Inspekcija - Inspectoratul de stat tehnic feroviar (ASF - Letonia)

VGI - Valstybins Geleinkelio Inspekcijos - Inspectoratul de stat feroviar (ASF - Lituania)


VHF - Very High Frequency - Frecven foarte nalt
VHS - Very High Speed - Vitez foarte mare
VKM - Vehicle Keeper Marking - Codurile de marcare a deintorilor de vehicule n UE
VNR - Vehicle National Register - Registrul naional al vehiculelor
VOBC - Vehicle OnBoard Control - (Sistem de) control aflat n vehiculul
VPC - Value of Preventing a Casuality - Costul prevenirii apariiei victimelor (n cazul unui accident)
VPF - Value of Preventing a Fatality - Costul prevenirii apariiei unui decedat (n cazul unui accident)
VPSI - Value of Preventing a Serious Injury - Costul prevenirii apariiei unui rnit grav (n cazul unui
accident)
VSE - Voiture Standard Europenne - Vagon de cltori standard european
VSTP - Very Short Term Plan - Plan pe termen foarte scurt
VT - Value of Time - Valoarea timpului (n cazul unui accident)
VTI - Vehicle Track Interaction - Interaciunea vehicul-cale
VVR - Virtual Vehicle Register - Registrul virtual al vehiculelor (feroviare)

53

W
W - Warning Curve - Curb de avertizare
WAG - Waggons - Vagoane de marf (TSI)
WAP - Wireless Access Protocol - Protocol de acces prin comunicaii fr fir
WD - Working document - Document de lucru
WG - Working Group - Grup de lucru
WGS - World Geodetic System - Sistemul geodezic mondial
WI - (1) Warning Indicator - Indicator de avertizare;
(2) Work Instruction - Instruciune de lucru
WILD - Wheel Impact Load Detector - Detector al sarcinii dinamice pe roat
WIMO - Wagon and Intermodal Operational Database - Baza de date operaional pentru transportul
cu vagoane de marf i intermodal
WIP - Works in Progress - Activitate n desfurare
WMP - Waste Management Plan - Plan de gestionare a deeurilor
Wo - Workout - Stagiu
WP - (1) White Paper - Un document coninnd un raport autoritar sau un ghid care pune n discuie
unele probleme i modul lor de rezolvare (UE);
(2) Work Package - O parte a unui proiect care poate fi pus n execuie;
(3) Working Party - Comisie (comitet, grup) de lucru;
(4) Work Plan - Plan de lucru
WRD - Wagon Repair Depot - Revizie de vagoane de marf
WS - (1) Working Site - Punct de lucru;
(2) Workshop - Seminar
WSF - Wrong Side Failure - Semnalizare fals
WSP - Wheel Slide Protection - Protecie anti-patinare (a roii)
WTA - Willingness-to-Accept - Disponibilitatea de a accepta (pagube)
WTF - Wrong Side Telecommunications Failure - Avarie a sistemului de telecomunicaii care
provoac o semnalizare fals
WTP - Willingness-to-Pay - Disponibilitatea de a plti (pagube)
WTT - Working Time Table - Orar de lucru
WWW - World Web Wide - Reeaua mondial (de internet)
54

WYSIWYG - What You See Is What You Get - Ceea ce vezi este ceea ce primeti

55

X
XA - Cross Acceptance - Acceptare reciproc (recunoatere mutual)

Aceast list cu peste 1000 de acronime i abrevieri este perfectibil, fiind doar un prim pas.
Orice sugestie de mbuntire sau completare este binevenit.
Reproducerea parial sau integral va putea fi fcut doar cu acceptul autorului.
Silviu Lache

56