Sunteți pe pagina 1din 4

ANTARES LOGISTICS

COD:FP AL DE 01

Aprobat:
Director General S.C. ANTARES LOGISTICS SRL,
Alexandru Nicolae

FIA POSTULUI
1.DENUMIREA POSTULUI
Director Exploatare Antares Logistics
2.POZITIA POSTULUI CONFORM ORGANIGRAMEI
Este subordonat Directorului General si Directorului Comercial
3.MISIUNEA POSTULUI:
3.1. Asigura cadrul organizatoric si functional al compartimentelor de transport feroviar ANTARES
LOGISTICS, in relatiile stipulate in certificatele de siguranta circulatiei obtinute de la AFER.
3.2. Elaboreaza normele interne ANTARES LOGISTICS privind transportul feroviar propriu si
coroborarea acestora cu legislatia, normele AFER si normele feroviare de siguranta circulatiei in
vigoare.
3.3. Este inlocuitorul de drept al Directorului General si Directorului Comercial in ceea ce priveste
problemele legate de intreaga activitatea feroviara a ANTARES LOGISTICS.
4. Responsabilitati
4.1. Adopta masuri ferme privind desfasurarea transportului feroviar propriu in
concordanta cu reglementarile AFER si SNCFR in vigoare.
4.2. Elaboreaza fisele postului personalului din subordine cu respectarea intocmai a
Instructiilor de specialitate SNCFR si cu cerintele si conditiile concrete de desfasurare a
activitatii feroviare proprii ANTARES LOGISTICS.
4.3. Elaboreaza reglementarile interne de specialitate in domeniul transportului feroviar,
protectiei muncii si PSI.
4.4. Urmareste permanent activitatea din teritoriu si raportarile subordonatilor, luand
masuri eficiente de inlaturarea neconformitatilor, sanctionarea personalului vinovat de
producerea evenimentelor feroviare si disciplinare cat si pentru recuperarea pagubelor.
4.5. Face propuneri Directorului General si Directorului Comercial pentru imbunatatirea
conditiilor de munca in compartimentele din teritoriu, pentru crearea conditiilor
organizatorice si de lucru care sa asigure transportul feroviar in depline conditii de
siguranta circulatiei.
4.6. Face propuneri Directorului General pentru completarea organigramei si de angajare
a personalului cu respectarea criteriilor de calificare si autorizare feroviara impuse de
AFER si SNCFR.
4.7. Raspunde asupra derularii in bune conditii a tuturor activitatilor, lucrarilor si
operatiilor, pe nivele ierarhice, functionale si operationale.
4.8. Transpune in practica politica ANTARES LOGISTICS privind certificarea calitatii,
urmarind ca aceasta sa se subordoneze scopurilor organizatorice, cat si asteptarilor sau
necesitatilor clientilor.
4.9. Vizeaza, in lipsa Directorului General si a Directorului Comercial, aproba cererile de
angajare, de concedii de odihna si certificatele medicale pentru personalul din subordine,
cat si celelalte acte sosite din teritoriu (pontaje, planificari CO, etc).
4.10. Executa prin sondaj, controale planificate sau neprevazute asupra activitatii
feroviare desfasurate in comparimentele din teritoriu si ia masuri imediate si eficiente de
inlaturarea neregulilor constatate.
4.11. Asigura logistica unei bune functionari a activitatii feroviare ANTARES LOGISTICS
(rechizite, materiale, echipamente, carburanti, reparatii, etc).

ANTARES LOGISTICS

COD:FP AL DE 01

4.12. Raporteaza Directorului General si Directorului Comercial orice disfunctionalitate


sau eveniment produs in directia ce o conduce, cat si masurile propuse a fi luate.
4.13. Se documenteaza permanent in ceea ce priveste legislatia si reglementarile noi
aparute in domeniul feroviar, promovand noul in activitatea ANTARES LOGISTICS.
4.14. Urmareste permanent ca intreaga activitate feroviara ANTARES LOGISTICS sa fie
eficienta si profitabila in concordanta cu politica economica a firmei.
4.15. Urmareste direct sau prin seful comparimentului de specialitate si responsabilului
cu organizarea, conducerea si siguranta circulatiei din teritoriu, buna functionare a
materialului rulant proprietate sau inchiriat de ANTARES LOGISTICS in teritoriu,
introducerea la timp in reparatiile si reviziile planificate si efectuarea instructionala si
conform clauzelor contractuale a acestora.
4.16. Propune numirea si demiterea din functii a unor persoane care se dovedesc apte
sau dupa caz, inapte pentru aceste functii.
4.17. Asigura, in comparimentele functionale feroviare, instituirea unui climat de munca
normal, luand masuri in perspectiva pentru asigurarea timpului de odihna, a fortei de
munca, perfectionarea si specializarea acesteia.
4.18. Raspunde pentru starea de securitate i sntate n munc a propriei persoane i a
celorlali participani la procesul de munc, martore sau cu prezen ntmpltoare, ce
pot fi afectate de influena aciunii/neaciunii angajatului, revine executanilor.
4.19. Executanii sunt rspunztori n mod solidar de nerespectarea de ctre oricare
dintre ei sau de ctre eful de lucrare a prevederilor din norme, n cadrul lucrrii la care
particip, dac nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora.
4.20. Aplic seciunea din programul de securitate a muncii aferent locului de munc pe
care l organizeaz sau coordoneaz.
4.21. Urmrete permanent respectarea cerinelor de securitate de ctre personalul din
subordine i ia msuri conform normelor i procedurilor operaionale, n cazul abaterii lor
de la norme.
4.22. Urmrete permanent i ia msuri pentru meninerea mijloacelor de producie i a
mediului de munc ntr-o stare corespunztoare cerinelor de securitate a muncii stabilite
de NSPM i altele dup caz.
4.23. Stabilete sarcinile de munc i organizeaz procesul de munc , n conformitate
cu cerinele de securitate a muncii, stabilite de NGPM, NSSM, instruciuni, fie tehnologice
i proceduri.
4.24. Anun CSMM i eful ierarhic superior de producerea oricrui accident de munc i
ia msuri pentru a nu se schimba starea de fapt, dac aceasta nu conduce la agravarea
situaiei sau la meninerea potenialului de periculozitate.
4.25. Ia msuri de acordare a primului ajutor i de stabilizare a situaiei n cazul
producerii unui accident de munc.
4.26. Urmrete i raporteaz pe cale ierarhic, cazurile de mbolnvire profesional din
formaia sa.
4.27. Particip la identificarea factorilor de risc i ia msurile corespunztoare pentru
sigurana i sntatea lucrtorilor n cazul apariiei unui pericol nou.
4.28. Particip la elaborarea instruciunilor specifice de lucru pentru activitile din
subordine, respectiv a ITI-PM, urmrind i aplicarea corect a acestora.
4.29. Particip la recepia instalaiilor, utilajelor, echipamentelor achiziionate, verificnd
respectarea cerinelor de PM, conform LPM, NM i NGPM.
4.30. Oprete procesul de munc n cazul apariiei unui pericol iminent i dup caz ia
msuri pentru intervenia n astfel de situaii.
4.31. Informeaz operativ responsabilul SMM din cadrul unitii, despre neconformitile
i abaterile aprute, pentru adoptarea msurilor de prevenire necesare.
4.32. Face propuneri privind programul de prevenire a accidentelor de munc n
domeniul propriu de activitate.
4.33. Informeaz salariaii din subordine i i consult despre toate aspectele activitii
de prevenire a accidentelor i mbolnvirilor profesionale, care pot s apar n procesul
muncii.

ANTARES LOGISTICS

COD:FP AL DE 01

4.34. Furnizeaz informaiile primare pentru orice aspect de securitate a muncii, legat de
sfera sa de activitate, oricrui organ cu drept de control asupra locului de munc n care
i exercit atribuiile.
4.35. Indeplinete toate atribuiile ale cror responsabiliti sunt nscrise n fia postului,
precum i cele nscrise n normele specifice de securitate a muncii pentru domeniul su
de activitate.
4.36. Cunoate i aplic documentele sistemului de managementul calitii.
4.37. Execut orice alte sarcini trasate n limita competenelor i a pregtirii sale.
4.38. Respect, cunoate i aplic Regulamentul de Ordine Interioar, Contractul Colectiv
de Munc, legislaia n vigoare referitoare la protecia muncii, mediului, funcionarea n
siguran i dispoziiile i deciziile Directorului General al Antares Logistics.
4.39. Raspunde administrativ, material si penal pentru prejudiciile aduse societatii din
vina sa dovedita.
5. Autoritati
Conduce, pe proprie raspundere, activitatea
LOGISTICS.
Daca este cazul:
Aproba:
Documentatii, proiecte, studii, reglementari interne
Vizeaz:
Documentatii, proiecte, studii, reglementari interne
Propune:
Actiuni preventive si corective in sfera proprie de activitate.

de

transport

feroviar

ANTARES

6. Rezultate
6.1. Sa asigure desfasurarea activitatii feroviare proprii in conditiile asigurarii depline a
criteriilor de siguranta circulatiei.
6.2. Sa asigure punerea in practica a politicii economice, organizatorice si de calitate a
ANTARES LOGISTICS.
6.3. Elaboreaza analize economice si prezinta rapoarte privind activitatea desfasurata de
ANTARES LOGISTICS.
6.4. Elaboreaza previziuni program ale bugetelor proiectelor de investitii.
6.5. Elaboreaza programe si rapoarte privind traficul feroviar.
6.6. Elaboreaza planurile de calitate.
6.7. Elaboreaza situatii ale parcului de vagoane.
7. Interfete
EXTERNE
Colaboreaza cu organele si organismele de specialitate din cadrul AFER, SNCFR si ale clientilor.
Este reprezentantul autorizat ANTARES LOGISTICS in relatiile ce tin de activitatea feroviara a
societatii.
Colaboreaza cu functiile similare din SC CLASSFER SRL Bucuresti
INTERNE
Colaboreaza cu toate diviziile ANTARES SRL.
Director Calitate pentru:
aplicarea sistemului de managementul calitii
analiza neconformitilor.
Director comercial
relatii furnizori
Director general
aplicare decizii
rapoarte de activitate

ANTARES LOGISTICS

COD:FP AL DE 01

8. Competente
a) Tehnice
Sa cunoasca prevederile Normativelor AFER si a reglementarilor si Instructiilor SNCFR de
specialiatate feroviara.
Sa cunoasca normativele AFER si SNCFR privind intretinerea, repararea si exploatarea
materialului rulant feroviar.
Sa cunoasca legislatia in domeniul sau de activitate.
b) Psihoaptitudinale capacitate de relationare sociala, atentie distributiva si concentrata, spirit
practic, spirit de observatie, memorie vizuala de durata mare, promptitudine,bun organizator,
rezistenta la situatii de stres, independenta in rezolvarea problemelor.
c) Experienta
Sa aiba o vechime de minim 4 ani in conducerea activitatii de exploatare feroviara.
9. Calificarea
Sa fie absolvent de universitate tehnica.
Specializari in domeniul transportului feroviar.
10. Delegare:
Este inlocuitorul Directorului General si Directorului Comercial cand acestia lipsesc mai mult de
24 ore din unitate.
Este inlocuit cand lipseste mai mult de 24 ore din unitate de catre Consilierul ANTARES
LOGISTICS.
Luat cunostinta si primit un exemplar__________________
Numele si prenumele_______________________________
Data_______________
Semnatura__________
Nerespectarea celor inscrise in fisa postului atrage, dupa caz, raspunderea sa disciplinara,
materiala, administrativa sau penala. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori
de cate ori este nevoie pentru bunul mers al activitatii.

Management

Vizat:
Director Resurse Umane-Antares
Dan Pirnea