Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA 03.04.2015 CLASA a XII-a

TEST DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SUBIECTUL I

(40 de puncte )

Citeşte

următorul text :

Scriere este totul. Peștele e litera în alfabetul mării. O frază sunt păsările-n zbor.

Totul e scriere.

Totul este de citit.

Piatra poate fi citită,─ iar norii ne spun o poveste.

Triste, muncite alfabete, înşiruind istorii vaste. Chiar mâ na mea ascunde- n sine uitata scriere a unui imn.

Stau singur şi în gânduri, Doamne, iar gândurile litere îmi sunt. Încerc să recompun o frază dar timpul meu preschimbă scrisul.

O,de-aş putea să te citesc, O,de-aş putea să desluşesc aceste stranii alfabete…

(Lecţia de citire , de Nichita Stă nescu )

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul de mai sus :

1.Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: triste, singur. 2.Explică rolul punctelor de suspensie din ultimul vers. 3.Construieşte două enunţuri în care să evidenţiezi sensul denotativ şi sensul

conotativ al cuvântului

4.Precizează două motive literare identificate în textul dat. 5.Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii

6.Prezintă valoarea expresivă a modurilor verbale din ultima strofă. 7.Moti vează scrierea cu literă mică la începutul unor versuri din textul dat. 8.Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 9.Explică,în 60 -100 de cuvinte (şase zece rânduri ), semnificaţia titlului ,în rela ţie cu textul poeziei date.

mână.

prezente în textul dat.

SUBIECTUL al II lea

(40 de puncte )

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte (două-trei pagini ) în care să prezinţi trăsături ale postmodernismului româ nesc ,cu referire la epopeea ,,Levantul”, de M. Cărtărescu.