Sunteți pe pagina 1din 7

Prof.

Roxana Toma
Grupul colar de Transporturi Auto, Trgovite

DOOM cuvinte noi

m2 (sunet) [cit. m] s.m., pl. m


Maastricht (ora) [pron. mastrht] (Maas-) s. propriu n.
macheta (a
~) vb., ind. prez. 3 macheteaz
machetatoare s.f., g.-d. art. machetatoarei; pl. machetatoare
machetator s.m.,pl. machetatori
Machiavelli (nume de persoan) (it.) (-chia-) s. propriu
machism2 (atitudine de macho) (hisp.) [ch pron. ] s.n., (fapte) pl. machisme
machist2 (referitor la machism2] (hisp.) [ch pron. ] adj.
macho (hisp.) [ch pron. ] s.m., art. machoul; pl. macho
macrocosmic (ma-cro-) s.n.
macrosistem (ma-cro-) s.n., pl. macrosisteme
macrosocial (ma-cro-, -ci-al) adj. m., pl. macrosociali; f. macrosocial, pl. macrosociale
Mafia (reea terorist) (-fi-a) s. propriu f., g.-d. Mafiei
magdalenian2 (-ni-an) adj. m., pl. magdalenieni; f. magdalenian, pl. magdaleniene
maghrebian [gh pron. g] (ma-ghre-bi-an) adj. m., pl. maghrebieni (-bi-eni); f. maghrebian, pl.
maghrebiene
magna cum laude (lat.) (lau-)loc. adv.
magnetoelectric adj. m., pl. magnetoelectrici; f. magnetoelectric, pl. magnetoelectrice
Magnificenele Voastre loc. pr.
mahoniu2 s.n., art. mahoniul
maidanez (fam.) adj. m., pl. maidanezi; f. maidanez, pl. maidaneze
Maiestile Voastre / Majestile Voastre loc pr.
maiestuozitate (-tu-o-) s.f., g.-d. art. maiestuozitii
majoret s.f., g.-d. art. majoretei; pl. majorete
make-up (angl.) [pron. meicap] s.n., art. make-upul; pl. make-upuri
Malacca / Malaya (peninsul) s. propriuf., g.-d. Malacci / Malayei
Malaez (Arhipelagul ~) s. propriu n.
Malaga (localitate) s. propriu f., g.-d. Malagi
malagambist s.m., pl. malagambiti
Malawi (stat) s. propriu n.
malawian (referitor la Malawi) (wi-an) adj. m., s. m., pl. malawieni (wi-eni); adj. f., s. f.
malawian, pl. malawiene
Malaysia (stat) (-si-a) s. propriu f., g.-d. Malaysiei
Maldive (stat) s.propriu f. pl.
maldivian (referitor la Maldive) (-vi-an) adj. m., s.m., pl. maldivieni; adj. f., s. f. maldivian,
pl. maldiviene
Mali (stat) s. propriu n.
malian (raferitor la Mali) (-li-an) adj. m., s. m., pl. malieni; adj. f., s. f. malian, pl. maliene
1

maligniza (a se ~) vb. refl., ind. prez. 3 se malignizeaz


mall (angl.) [pron. mol] s.n., pl. malluri [pron. moluri]
Mallorca (insul) [pron. malorca] (Ma-llor-) s. propriu f., g.-d. Mallorci
mallorquin (hisp. [pron. malorchin] (ma-llor-quin) adj. m., s. m., pl. mallorquini; adj. f., s. f.
mallorquin, pl. allorquine
malnutriie (-nu-tri-i-e) s.f., art. malnutriia (-i-a), g.-d. art. malnutriiei; pl. malnutriii, art.
malnutriiile (-i-i-)
malpraxis s.n.
maltez (limb) s.f., g.-d. art. maltezei
Mamaia (localitate) s. propriu f., g.-d. Mamaiei
mamografie (mo-gra-) s.f., art. mamografia, g.-d. art. mamografiei; pl. mamografii, art.
mamografiile
managerial (-ri-al) adj. m., pl. manageriali; f. managerial, pl. manageriale
mancurt s.m., pl. mancuri
mancurtizare s.f., g.-d. art. mancurtizrii
mandibular adj. m., pl. mandibulari;f. mandibular, pl. mandibulare
mango1 (pom) s.m., art. mangoul; pl. mango
mango2 (fruct) s.m., art. mangoul; pl. mango
maniheist adj. m., s. m., pl. maniheiti; adj. f., s. f. maniheist, pl. maniheiste
Manila (ora) s. propri f., g.-d. Manilei
mantra s.f., g.-d. art. mantrei; pl. mantra
maoism s.n.
maoist adj. m., s. m., pl. maoiti; adj. f., s. f. maoist, pl. maoiste
Maraton (localitate) s. propri n.
maratonist s.f., g.-d. art. maratonistei; pl. maratoniste
Marele Alb s. propriu m.
Marghiloman (nume de persoan) s. propriu
marginaliza (a ~) vb., ind. prez. 3 marginalizeaz
marginalizare s.f., g.-d. art. marginalizrii; pl. marginalizri
mariachi (hisp.) [ch. pron. ] (-ria-chi) s.m., pl. mariachi, art. mariachii
marinism (livr.) s.n., (preioziti) pl. marinisme
marker (creion) (angl.) [er pron. r] s.n., pl. markere
market (angl.) s.n., pl. marketuri
maroniu1 adj. m., f. maronie; pl. m. i f. maronii
maroniu2 s.n., art. maroniul
Marseilleza (cntec) (fr.) [ille pron. ] (-se-ille) s. propriu f., g.-d. Marseillezei
marshallez (referitor la insulele Marshall) [sh pron. ] adj. m., s.m., pl. marshalezi adj. f., s. f.
marshalez, pl. marshaleze
Marsilia (ora) (-li-a) s. propriu f., g.-d. art. Marsiliei li-ei)
mara (a ~) vb., ind. prez. 3 mareaz
mararier (mar-a-ri-er / mar-a-) s.n., pl. marariere
marea adv.
marufla (a ~) (-ru-fla-) vb, ind. prez. 3 marufleaz
masat1 (masaj) s.n.
masculin2 s.n.
master1 (absolvent de masterat) s.m., pl. masteri
master2 (masterat) s.n., pl. mastere
masterand s.n., pl. masteranzi
masterand s.f., g.-d. art. masterandei; pl. masterande
2

masterat s.n., pl. masterate


mastica (a ~) vb., ind. prez. 3 masticheaz
main-capcan s.f., g.-d. art. mainii-capcanei; pl. maini-capcan
maternal adj. m., pl. maternali; f. maternal, pl. maternale
matisi (a ~) (a mpleti)vb., ind. prez. 1 sg. i 3 pl. matisesc
matol (arg.) adj. m., pl. matoli; f. matoal, pl. matoale
matoli (a se ~) (a se mbta) (arg.) vb. ind. prez. 3 sg. se matolete
matricial (ma-tri-ci-al) adj. m., pl. matriciali; f. matricial, pl. matriciale
matronim (ma-tro-) s.n., pl. matronime
matronimic2 (ma-tro-) s.n., pl. matronimice
mauritan (referitor la Mauritania) (ma-u-) adj. m., s. m., pl. mauritani; adj. f., s. f. mauritan,
pl. mauritane
Mauritania (stat) (Ma-u-, -ni-a) s.propriu f., g.-d. Mauritaniei
mauritian (referitor la Mauritius) [ti pron. i] (ma-u-, -ti-an) adj. m., s. m., pl. mauritieni(-tieni); adj. f., s. f. mauritian, pl. mauritiene
Mauritius (stat) [ti pron. i] (Ma-u-, -ti-us) s. propriu n.
maxi adj. invar.
maximafilie s.f., art. maximafilia, g.-d. maximafilii, art. maximafiliei
maximum2 (la ~) loc. adv
maxi-taxi s.n., pl. maxi-taxiuri
maya2 (limb, concept filosofic) s.f., g.-d. art. mayei
mazdeist adj. m., s. m., pl. mazdeiti; adj. f., s. f. mazdeist, pl. mazdeiste
mcar s adv. + conj.
mmos (fam.) adj. m., pl. mmoi; f. mmoas, pl. mmoase
m-ta (sa) (pop.) s.f. + adj. pr., g.-d. m-tii (-sii)
mtnii (irag de mrgele) s.f., pl. art. mtniile (-ni-i-)
mturelele (dans) s.f. pl. art., neart. mturele
mtu-mea (-ta, -sa) (pop., fam.) s.f. + adj. pr., g.-d. mtu-mii (-tii, -sii)
mine-diminea adv.
mine dup-amiaz adv. +adv.
mine dup-mas adv. +adv.
mine-noapte adv.
mine-sear adv.
mrlnie (fam.) s.f., art. mrlnia, g.-d. art. mrlniei; pl. mrlnii, art. mrlniile
mrlnesc (fam.) adj. m., f. mrlneasc; pl. m. i f. mrlneti
mrlnete adv.
mea culpa (lat.) loc. s. f.
mecena (protector al culturii) s.m., g.-d. lui mecena; pl. mecena
Mecena (protector roman al artelor) s. propriu m.
mecenat2 (protecia culturii) s.n., pl. mecenate
media1 (pres scris i audiovizual) (-di-a) s.f. (n ~) art. media (~ actual), g.-d. art. mediei
(prin intermediul ~)
mediatic (-di-a-) adj. m., pl. mediatici; f. mediatic, pl. mediatic
mediatiza (a ~) (-di-a-) vb., ind. prez. 3 mediatizeaz
mediatizare (-di-a-) s.f., g.-d. art. mediatizrii; pl. mediatizri
medieean (-di-e-) adj. m., s. m., pl. medieeni; adj. f. medieean, pl. medieene
medieeanc s.f., g.-d. art. medieencei; pl. medieence
medievist (-di-e) s.f., g.-d. art. medievistei; pl. medieviste
megabit s.m., pl. megabii, simb. Mbit/Mb
3

megahit s.n., pl. megahituri


megalopolis s.n., pl. megalopolisuri
megastar (-gas-tar / -ga-star) s.n., pl. megastaruri
meglenoromnc (persoan) (me-gle-) s.f., g.-d. art. meglenoromncei; pl. meglenoromncei
melaminat1 adj. m., pl. melaminai; f. melaminat, pl. melaminate
melaminat2 s.n., pl. melaminate
meliorist (-li-o) adj. m., s. m., pl. melioriti; adj. f., s. f. meliorist, pl. melioriste
melodicitate s.f., g.-d. art. melodicitii
meloterapie s.f., art. meloterapia, g.-d. art. meloterapiei; pl. meloterapii, art. meloterapiile
mendelist adj. m., s. m., pl. mendeliti; adj. f., s. f. mendelist, pl. mendeliste
meningeal (-ge-al) adj. m., pl. meningeali; f. meningeali, pl. meningeale
mental1 (psih.) adj. m., pl. mentali; f. mental, pl. mentale
mental2 s.n., art. mentalul
meridian (-di-a-) s.f., g.-d. art. meridianei; pl. meridiane
Mesalina (soia unui mprat roman) s. propriu f., g.-d. Mesalinei
mesapic (limb) s.f., g.-d. art. mesapicei
metalingvistic adj. m., pl. metalingvistici; f. metalingvistic, pl. metalingvistice
metalingvistic s.f., g.-d. art. metalingvisticii
metaloplastie (-lo-plas-) s.f., art. metaloplastia, g.-d. art. metaloplastiei; pl. metaloplastii, art.
metaloplastiile
metastazic (-tas-ta- / -ta-sta-) adj. m., pl. metastazici; f. metastazic, pl. metastazice
metatarsian2 (-si-an) s.n., pl. metatarsiene(-si-e-)
meteo (-te-o) adj. invar.
meteorosensibilitate (-te-o-) s.f., g.-d. art. meteorosensibilitii
meteorosensibil (-te-o-) adj. m., pl. meteorosensibili; f. meteorosensibil, pl. meorosensibile
meteorutier (-te-o-, -ti-er) adj. m., pl. meteorutier; f. meteorutier, pl. meteorutiere
meteosensibil (-te-o-) adj. m., pl. meteosensibili; f. meteosensibil, pl. meteosensibile
mexicanc (fam.) s.f., g.-d. art. mexicancei; pl. mexicance
michidu (drcuor) (pop., fam.) s. m., g.-d. lui michidu
micotic adj. m., pl. micotici; f. micotic, pl. micotice
microanchet (mi-cro-an-) s.f., g.-d. art. microanchetei; pl. microanchete
microantologie (mi-cro-an-) s.f., art. microantologia, g.-d. art. microantologiei; pl.
microantologii, art. microantologiile
microbacterie (mi-cro-, -ri-e) s.f., art. microbacteria (-ri-a), g.-d. art. microbacteriei; pl.
microbacterii, art. microbacteriile (-ri-i-)
microchirurgie (mi-cro-) s.f., art. microchirurgia, g.-d. microchirurgii, art. microchirurgiei
microcip (mi-cro-) s.n., pl. microcipuri
microcircuit (mi-cro-) s.n., pl. microcircuite
microelectronic (mi-cro-) s. f., g.-d. microelectronicii; pl. microelectronice
mocrofonist (mi-cro-) s.m., pl. microfoniti
microfonist (mi-cro-) s. f., g.-d. art. microfonistei; pl. microfoniste
micromolecular (mi-cro-) adj. m., pl. micromoleculari; f. micromolecular, pl.
micromoleculare
micromolecul (mi-cro-) s.f., g.-d. art. micromoleculei; pl. micromolecule
microparticul (mi-cro-) s.f., g.-d. art. microparticulei; pl. microparticule
microprocesor (mi-cro-pro-) s.n., pl. microprocesoare
microproducie (mi-cro-pro-, -i-e) s.f., art. microproducia (-i-a), g.-d. art. microproduciei;
pl. microproducii, art. microproduciile (-i-i-le)
microsistem (mi-cro-) s.n., pl. microsisteme
4

microsomie (mi-cro-) s.f., art. microsomia, g.-d. microsomii, art. microssomiei


micround (mi-cro-) s.f., g.-d. art. microundei; pl. microunde
microwatt (mi-cro-) s.m., art. microwattul; pl. microwai; simb. W
midi adj. invar.
mie1 (o ~ ) / mie (o mie de dolari, cinci la mie) num.; 1000, M
miercurea adv.
mierea-cucului (plant) s.f. art., g.-d. art. mierii-cucului
mierea-ursului (plant) s.f. art., g.-d. art. mierii-ursului
miez3 s.n. (miezul zilei)
migraie (mi-gra-i-e) s.f., art. migraia (-i-a), g.-d. art. migraiei; pl. migraii, art. migraiile (i-i-le)
miliard (un ~) (-li-ard) num.
miliardelea (al + num. + ~) (referitor la miliarde) (-li-ar-) num. m. (al dou miliardelea etc.) f.
a...miliarda (a dou miliarda etc.)
miliardulea (al ~ / al un ~) (referitor la un miliard) (-li-ar-) num. m., f. a miliarda / a o
miliarda
milion1 (un ~) (-li-on) num.
mim s.f., g.-d. art. mimei
mineralog (rar) s.f., g.-d. art. mineralogei; pl. mineraloge
mineriad (--ri-a-) s.f., g.-d. art. mineriadei; pl. mineriade
mini adj. invar.
minicar s.n., pl. minicare
minigolf s.n.
minijupist (fam.) s.f., g.-d. art. minijupistei; pl. minijupiste
minimalizator adj. m., pl. minimalizatori; f. sg. i pl. minimalizatoare
minimarket (angl.) s.n., pl. minimarketuri
miniscaf (-nis-caf/-ni-scaf) s.n., pl. miniscafuri
minivacan s.f., g.-d. art. minivacanei; pl. minivacane
Mintia (nume de loc) s. propriu n.
minunat adj. m., pl. minunai; f. minunat, pl. minunate
mioritic (mi-o-) adj. m., pl. mioritici; f. mioritic, pl. mioritice
Mioria (Mi-o-) s. propriu f., g.-d. Mioriei
misandrie (mi-san-/mis-an-) s.f., art. misandria, g.-d. misandrii, art. misandriei
misogam (referitor la cstorie) adj. m., s. m., pl. misogami; adj. f., s. f. misogam, pl.
misogame
mitocar (arg.) adj. m., s. m., pl. mitocari; adj. f., s. f. mitocar, pl. mitocare
Mitic (nume de persoan) a. propriu m.
mitingist (fam.) s. m., pl. mitingiti
mitingist (fam.) s.f., g.-d. art. mitingistei; pl. mitingiste
mitiza (a ~) vb., ind. prez. mitizeaz
miu (liter greceasc) [pron. miu] s.m., pl. miu; , M
mixta (a ~) vb. ind. prez. 3 mixeaz
mixtum compositum (lat.) loc. s. n.
mocheta (a ~) vb., ind. prez. 3 mocheteaz
modelatoare s.f., g.-d. art. modelatoarei; pl. modelatoare
modelier (rar) (-li-e-) s.f., g.-d. art. modelierei; pl. modeliere
modelism s.n.
modelling (angl.) s.n., art. modellingul
modem / modem s.n., pl. modemuri / modemuri // modeme / modeme
5

modular adj. m., pl. modulari; f. modular, pl. modulare


modus vivendi (lat. ) (-ven-di) loc. s. n.
mogul adj. m., s. m., pl. moguli; adj. f. mogul, pl. mogule
mola (a ~) vb., ind. prez. 3 moleaz
molan2 (vin) (pop.) s.n.
mondializa (a ~) (-di-a-)vb., ind. prez. 3 mondializeaz
mondializare (-di-a-) s.f., g.-d. art. mondializrii
monitoriza (a ~) vb., ind. prez. 3 monitorizeaz
monitorizare s.f., g.-d. art. monitorizrii; pl. monitorizri
mono adj. invar.
mograf (rar) (-no-gra-) s.f., g.-d. art. monografei; pl. monografe
monoparental adj. m., pl. monoparentali; f. monoparental, pl. monoparentale
monopost s.n., pl. monoposturi
monopter2 (-nop-ter / no-pter) s. n., pl. monoptere
monosemantic s.n
monosemie s.f., art. monosemia, g.-d. monosemii, art. monosemiei
monostih (-nos-tih / -no-stih) s.n., pl. monostihuri
monotelism s.n.
monoxid (mo-no- / mon-o-) s.m., pl. monoxizi
monumentalism s.m.
monumentalist (rar) s.m., pl. monumentaliti
monumentalist (rar) s.f., g.-d. art. monumentalistei; pl. monumentaliste
mop (obiect de gospodrie) s.n., pl. mopuri
mor s. f., g.-d. art. morei; pl. more
mordant2 (substan) s.m., pl. mordani
morfopatolog (rar) s.f., g.-d. art. morfopatologei; pl. morfopatologe
morse (aparat, sistem, alfabet) s.n.
Morse (engl.) [pron. mors] (nume de persoan) s. propriu
mortadella (it.) s.f., g.-d. art. mortadellei
mortier (deschidere n zid) (-ti-e-) s.f., g.-d. art. mortierei; pl. mortiere
motivabil adj. m., pl. motivabili; f. motivabil, pl. motivabile
motivaional (-i-o-)adj. m., pl. motivaionali; f. motivaional, pl. motivaionale
mov2 s. n., (nuane) pl. movuri
mozzarella (it.) [zz pron. ] s.f., g.-d. art. mozzarelei
mujahedin s.m., pl. mujahedini
mult2 adv.
multianual (-ti-a-nu-al) adj. m., pl. multianuali; f. multianual, pl. multianuale
multicultural adj. m., pl. multiculturali; f. multicultural, pl. multiculturale
multiculturalism s.n.
multiculturalitate s.f., g.-d. art. multiculturalitii
multidimensional (-si-o-) adj. m., pl. multidimensionali; f. multidimensional, pl.
multidimensionale
multidimensionalitate (-si-o-) s.f., g.-d. art. multidimensionalitii; pl. multidimensionalitate
multidisciplinar adj. m., pl. multidisciplinari; f. multidisciplinar, pl. multidisciplinare
multidisciplinaritate s.f., g.-d. art. multidisciplinaritii
multifuncional (-func-i-o-) adj. m., pl. multifuncionali; f. multifuncional, pl.
multifuncionale
multifuncionalitate (-func-i-o-) s.f., g.-d. art. multifncionalitii
multimedia (-di-a) adj. invar.
6

multipartid (sistem ~) adj. m., pl. f. multipartide


multipartidism s.n.
multipartit (cu mai multe pri) adj. m., pl. multipartii; f. multipatit, pl. multipartit
muli pr. m., f. multe; g.-d. m. i f. multora
mulumit adj. m., pl. mulumii; f. mulumit, pl. mulumite
mundan (livr.) adj. m., pl. mundani; f. mundan, pl. mundane
muralist s.m., pl. muraliti
muralist s.f., g.-d. art. muralistei; pl. muraliste
muscat2 s.n.
msli (germ.) s.n. pl.
musonic adj. m., pl. musonici; f. musonic, pl. musonice
mutatis mutandis (lat.) loc. adv.
muzicografie (-co-gra-) s.f., art. muzicografia, g.-d. muzicografii, art. muzicografiei