Sunteți pe pagina 1din 7

COMUNICARE

A.EMITATORUL
-ipostaze :
-filosof
-om de stiinta
-autorului
-teoretician etc.
-perspectiva :
-obiectiva
-subiectiva
-perspectiva :
-sincronica (e surprins un eveniment intr-un moment dat)
-diacronica (e surprins un eveniment in devenire, in relatia cu cauzele)
-perspectiva :
-generala (opereaza cu concepte, ansambluri istorice, socio-culturale)
-particulara (aplicata concret pe un singur eveniment)
-perspectiva :
-originala
-traditionala (confirma teorii anterioare)
-perspectiva :
-contemporana (grila de interpretare moderna, cu instrumente critice contemporane)
-perspectiva :
-critica (apelul la gandirea critica, distantarea obiectiva fata de evenimente si
evidentierea punctelor tari sau a exagerarilor; se asociaza cu atitudinea ironica---marcata grafic prin
ghilimele)
-polemica (emitatorul se raporteaza polemic la o teorie, o idee, incercand sa o
contraargumenteze)
CONTEXTUL
-lingvistic se refera la textul propriu-zis
-macrocontextul lingvistic (se refera la ansamblul textului---studiu despre)
-contextul lingvistic propriu-zis (fragmentul)
-vizeaza un referent:
-real
-conceptual
-imaginar
-psihologic (procesul rememorarii)
-extralingvistic - se refera la circumstantele producerii textului sau realizarii comunicarii
-istoric
-cultural
-politic
-social
-psihologic pune in relatie emitatorul si receptorul, vizand supozitiile si presupozitiile celor
doi actanti ai actului comunicarii.

TEXTUL ARGUMENTATIV
B.TIPURI DE ARGUMENTARE
-argumente logice se adreseaza ratiunii
-se construiesc prin rationamente :
-deductive (general---particular)
-inductive (particular---generalizare)
-analogic (a=c, b=c ---a=b)
-prin inferenta (un sir de enunturi care se valideaza reciproc
deductie)
-argumente etice (morale) se adreseaza constiintei
-opozitia termenilor bine-rau
-argumente phatemice apeleaza la sensibilitate, la afecte, mizand pe sentimente
-argumente pragmatice reliefarea unor aspecte practice, operand cu termenii
practic/nepractic, util/inutil ---cifre, clasificari, statistici)
-argumentul autoritatii referirea la o personalitate, la un eveniment de prestigiu (citam o
personalitate, eveniment etc.)
-argumentul locului comun apelul la proverbe, axiome, aforisme, citete credibile,
valorificand stereotipii de gandire, mentalitati (se stie ca)
TEHNICI DE ARGUMENTARE
-deductiei
-inductiei
-analogiei
-inferentei
-reducerii la absurd
-demonstrativa :
conectori : asadar, pentru ca, prin urmare;
organizatori textuali
-explicatiei :
adverbul adica , cu alte cuvinte; apozitii, enunturi incidentale
-recurentei :
cuvinte cheie
-citatului
-negatiei polemice
-simbolizarii
STRATEGII ARGUMENTATIVE
-colaborarii
-discreditarii
-interogatiei argumentative
-metaforei argumentative
ORGANIZATORI TEXTUALI
-structurile care organizeaza discursul argumentativ
CONECTORII
-conjunctii, locutiuni conjunctionale ( si, dar, iar, insa etc.)
MODALIZATORII
-termenii care evidentiaza atitudinea emitatorului fata de ideea formulata
-arata certitudinea : sigur, desigur, evident etc.
2

-dubitativ --- indoiala : poate, posibil etc.


-respingerea ---negatie : nicicum, imposibil sa etc.
TEXTUL DESCRIPTIV
-consta intr-un mod de organizare si reprezentare a lumii pe baza unor operatii mentaldescriptive :
-acumularea (enumeratia)
-explicarea
-compararea
-discriminarea (diferentiere, clasificare etc.)
TIPURI DE TEXTE DESCRIPTIVE
-descriere obiectiva
-specifica stilului stiintific
-caracter informativ
-descriere subiectiva poate caracteriza :
-textul memorialistic
-textul epistolar
-textul artistic
TIPURI DE DESCRIERE
-descriere non - artistica ( non literara )
-care nu valorifica resursele specifice ale limbajului (denotativ)
-descrierea artistica ( literara )
-care utilizeaza expresivitatea limbajului
CARACTERISTICI ALE TEXTULUI DESCRIPTIV
-nivelul referential
-predomina functia referentiala ( informativa)
-referent real, conceptual (la curente in special), imaginar ( fictional), psihologic
(specific memoriilor, amintirilor )
-prezenta reperelor spatio-temporale
-o descriere va crea o realitate situand-o intr-un timp si spatiu
-nivelul lexico-semantic (cuvinte folosite cu sens denotativ---in cea obiectiva)
-campuri lexicale tematice
-lexicul specializat
-nivelul morfosintactic
-frecventa mare a substantivelor si adjectivelor
-multiple determinari atributive
-numeroase constructii incidentale cu rol explicativ
-nivelul stilistico-textual
-stil
-pentru obiectiva :
-registru stilistic obiectiv, impersonal, ilustrand toate calitatile generale
ale stilului (corectitudine, claritate, concizie, puritate, proprietate)
3

-prezenta unor figuri de expresie e limitata (enumeratia, comparatia,


epitetul si metafora cu sens descriptiv)
-pentru subiectiva :
-marci ale subiectivitatii
-registru colocvial, oral, popular, retoric, ironic, parodic
-judecati de valoare subiective, marci ale implicarii afective
-variatie stilistica
-prezenta figurilor de stil, enumeratia, comparatia, epitetul, metafora
-organizare textuala
-organizare spatiala
-organizare temporala
-organizare valorica
-unitatea textului e asigurata prin coerenta semantica (inlantuirea logica a termenilor), prin
coeziune sintactica (asigurata prin recurenta unor termeni), prin pro-forme (inlocuiesc cuvantul tema :
aceasta ceasca. Ea...)
STRUCTURI DESCRIPTIVE
-struct. monofocalizata (sau mai simplu --- focalizata)
-presupune
- o singura perspectiva
-un singur obiect, persoana, fenomen descris etc.
-struct. dubla focalizata (sau mai simplu ---multifocalizare)
-exista un eu descriptor si doua sau mai multe teme (obiecte descrise)
TEXTUL INFORMATIV
-se caracterizeaza prin organizarea si prezentarea lumii prin intermediul operatiilor mentalcognitive.
PARTICULARITATILE TEXTULUI INFORMATIV
-functia referentiala e dominant
-referent real, conceptual
-discursul e obiectiv, impersonal, apeland la structurile persoanei a III-a, prezentand
continuturile informative din perspective unei instante supraindividuale anonime (uneori, apare
persoana I, plural, care-l desemneaza pe emitator, cu rol de plural al autorului)
-organizarea textuala pe baza unor structure logice
-comunicarea unui maxim de informatii intr-un text de maxima concizie
CARACTERISTICI ALE TEXTULUI INFORMATIV
-nivelul lexico-semantic utilizarea termenilor specializati, care se organizeaza frecvent in
campuri lexical tematice.
-frecventa unor date exacte de tipul reperelor spatio-temporale reale,
date statistice (cifre, procente)
-nivelul denotative metafore, comparatii cu rol de a concretiza concept sau continuturi
abstracte
-nivelul morfosintactic frecventa substantivelor si a adjectivelor, in situatia in care textul
informative are o component descriptiva.
-frecventa mare a verbelor si a adverbelor, in situatia in care textul
informative are si o component narativa.
-respectarea formelor flexionare corecte
4

-nivelul sintactic enunturile sunt construite pe o topica formala (subiect, atribut, predicat,
complement)
-enunturi scurte, concise, cu determinari/determinanti complementivi
-prezenta unor enunturi incidentale, de tiul explicatiilor si a notelor de
subsol, informatii suplimentare, isolate prin paranteze sau linii explicative (note infrapaginale=note de
subsol)
-nivelul stilistico-textual respectarea calitatilor generale ale stiluilui (corectitudine, concizie,
claritate, precizie, )
-registru stilistic neutru din punct de vedere subiectiv si afectiv.
-e ilustrat frecvent stilul stiintific
---textual coerenta semantica (inlantuirea logica a informatiilor, a ideilor)
- coeziune sintactica (prezenta pro-formelor---pronumele, adj. pronominal au un
referent determinat in context; deicticele substantive, adjective ce desemneaza spatiul si timpul in
raport cu emitatorul.
STRUCTURI NARATIVE
-structurarea valorica in ordinea importantei (de la cea mai importanta la cea mai putin
importanta : in primul rand, cel mai important, nu in ultimul rand
-structurarea cronologica organizatori textuali : repere temporale
-structurarea spatiala organizatori textuali : repere spatiale.
TEHNICI INFORMATIVE
-tehnica acumularii coordonare de tip sintactic: enumeratii, enunturi cu virgula intre ele
capatand valoare de enumeratii
-tehnica explicatiei prezenta unor enunturi de tipul definitiilor
-tehnica insertiei citatului obligatorie informatia privind sursa.
-tehnica paralelismului / a comparatiei doua serii de informatii
Conectori logici si cronologici
PARTICULARITATI ALE ORGANIZARII TEXTUALE
-in mod obisnuit, organizarea e determinata de succesiunea tema (informatia detinuta si de
receptor si de emitator) rema (informatia noua detinuta numai de emitator transmisa receptorului)

TEXTUL NARATIV NON-LITERAR


-organizarea si reprezentarea lumii prin intermediul actiunilor si al calificarilor actantiale
-nu vorbim despre personaj ci despre actanti
PARTICULARITATILE TEXTULUI NARATIV
-prezenta instantelor narative
-emitatorul
-vocea narativa
-actantii
-receptorul
-vocea narativa poate fi impersonala (o instanta supraindividuala anonima---text la
persoana a III-a) si eul narator (la persoana I si poate fi actant protagonist sau martor).

-prezenta actiunii construite din episoade narative ale unui singur eveniment sau din serii
narative (mai multe evenimente)
Actiune organizata pe 4 momente:
-situatia initiala (de obicei descriptiva) repere spatio temporale
- identificarea actantilor
-interventia factorului perturbator
-transformarea
-situatia finala
-fixarea reperelor spatio ( cand ) temporale ( cand )
-reale (determinate geografic, istoric)
-substantive, adverbe ---locul , timpul
-prezenta modalizarii ( cum ) transformarea situatiilor
-predominanta narativitatii care poate insera si secvente descriptive sau dialogate.
MODALITATI ALE NARARII
-narare prin relatare predomina vocea narativa care insereaza in propriul discurs si
discursul actantilor (stil indirect: el a spus ca va merge si indirect-liber : el a spus ca :Da bine!)
-narare prin reprezentare predomina vocile actantilor (dialogul)--- stilul indirect,
predominanta dialogului ce cumuleaza functii narative
-interventiile naratorului sunt minime, reduse la precizari de tipul didascaliilor.
-narare prin rezumare vocea naratorului e exclusiv fara descrieri, fara discursul actantilor
--- istorisirea pura a actiunii
CARACTERISTICILE DISCURSULUI NARATIV
-nivelul referential
-referent real - in texte narative apartinand stilului jurnalistic, oficial administrativ,
stilului stiintific, colocvial --- memoriile ( text memorialistic), jurnalul (text reflexiv), scrisoarea (text
epistolar).---texte de granita
Texte de granita ---la granita dintre fictional / non fictional, artistic / non artistic.
-referent conceptual - in stilul stiintific
-referent psihic in jurnalul intim, uneori in memorii
-nivelul lexico semantic - varietatea campurilor lexicale, diversitatea termenilor in
acord cu registrul stilistic.
-nivelul morfosintactic frecventa verbelor si a timpurilor verbale prin excelenta
narative :
-imperfectul rol de a prezenta actiunea, evenimentul intr-o perspectiva
durativa
-perfectul compus durata trecuta inchisa.
-frecventa mare a adverbelor semnaleaza indicii narativitatii : unde, cum,
cand.
-nivelul sintactic enunturi in general scurte, conferind un ritm alert, dinamism.
- frecventa determinantilor circumstantiali (de mod, loc, timp)
- enunturi eliptice (fara predicat)
-nivelul stilistico textual stilul narativ e caracterizat prin dinamism si un grad
relativ ridicat de claritate si de obiectivitate.
-figuri de stil foarte putine
-bazata pe naratiune ce insereaza secvente descriptive si dialogate.
TEHNICI NARATIVE
6

-tehnica inlantuirii legatura logica si formala intre secvente (sintagma temporale)


-tehnica alternantei episoade narative in simultaneitate (sintagme spatiale)
-tehnica prin insertie intreruperea firului narativ prin intercalarea unui episod rememorat.
STRUCTURILE NARATIVE
-cronologica pe o axa temporala
-acronica (in acronie) pe baza memoriei involuntare
-prin simetrie
-prin discontinuitate narativa (episoade fara legatura)

S-ar putea să vă placă și