Sunteți pe pagina 1din 13

Principii înîn tratamentul

Principii

tratamentul dede

al pacienţilor cu Kinetoterapeut: Maria Aciu
al pacienţilor cu
Kinetoterapeut: Maria
Aciu
în în tratamentul Principii de de al pacienţilor cu Kinetoterapeut: Maria Aciu recuperare al pacienţilor

recuperare al pacienţilor cu

recuperare

boli

boli neuromusculare

neuromusculare

 Majoritatea Majoritatea bbolil olilor or neuromusculare neuromusculare sunt sunt incurabile. incurabile.  UnUn program program
Majoritatea
Majoritatea bbolil
olilor
or
neuromusculare
neuromusculare sunt
sunt
incurabile.
incurabile.
UnUn program
program dede
recuperare
recuperare eficient
eficient
creşte
creşte calitatea
calitatea vieţii
vieţii
acestor
acestor pacienţi
pacienţi şi şi ,de
,de
cece nu,
nu, oo poate
poate
prelungi
prelungi prin:
prin:
 prevenirea
prevenirea apariţiei
apariţiei
comorbidităţilor
comorbidităţilor
şi
şi evitarea
evitarea apariţiei
apariţiei
complicaţiilor,
complicaţiilor, înîn
special
special cele
cele
respiratorii, respiratorii,
complicaţii
complicaţii care
care pot
pot
fifi fatale
fatale pentru
pentru
aceşti
aceşti pacienţi
pacienţi

Consecinţe funcţionale

Consecinţe

funcţionale ale

ale

bolilor neuromusculare:

bolilor

neuromusculare:

Consecinţe funcţionale Consecinţe funcţionale ale ale bolilor neuromusculare: bolilor neuromusculare:   Deficit Deficit motor; motor;

Deficit

Deficit motor;

motor;

Hipotonie şi şi atrofie

Hipotonie

atrofie musculară

musculară înîn

special pepe musculatura

special

aa MS

MS şi

şi MI;

MI;

Afectare axială;

Afectare

axială;

Afectarea musculaturii

Afectarea

musculaturii

intercostale;

intercostale;

Contracturi musculare;

Contracturi

musculare;

musculatura proximală

proximală

Oboseală musculară legată de

Oboseală musculară legată de

efort; efort;

Tulburări

Tulburări dede sensibilitate

înîn anumite

sensibilitate (numai

(numai

anumite cazuri);

cazuri);

ROT diminuate;

ROT

diminuate;

Deficien

Deficienţe cognitive (în anumite

cazuri);

cazuri);

ţe cognitive (în anumite

Deformări Deformări osteoarticulare; osteoarticulare;

Pseudohipertrofii. Pseudohipertrofii.

Obiectivele

Obiectivele kinetoterapiei

kinetoterapiei înîn

bolile neuromusculare

bolile

neuromusculare

 Prevenirea Prevenirea contracturilor contracturilor musculare musculare şi şi retracturilor retracturilor tendinoase tendinoase;;  Prevenirea Prevenirea
 Prevenirea
Prevenirea contracturilor
contracturilor
musculare
musculare şi
şi retracturilor
retracturilor
tendinoase
tendinoase;;
 Prevenirea
Prevenirea deformărilor
deformărilor
osoase;
osoase;
Menţinerea/creşterea
Menţinerea/creşterea
forţei
forţei musculare;
musculare;
 Ameliorarea
Ameliorarea echilibrului;
echilibrului;
Menţinerea
Menţinerea pentru
pentru unun timp
timp
cât
cât mai
mai îndelungat
îndelungat aa
mersului
mersului şi şi ortostaţiunii;
ortostaţiunii;
Menţinerea
Menţinerea // creşterea
creşterea
capacităţii
capacităţii dede efort;
efort;
 Menţinerea Menţinerea funcţionalităţii funcţionalităţii membrului superior; membrului superior; Ameliorarea coordonării; coordonării;  Ameliorarea  MENŢINEREA

Menţinerea

Menţinerea funcţionalităţii

funcţionalităţii

membrului superior;

membrului

superior;

Ameliorarea coordonării;

coordonării;

Ameliorarea

MENŢINEREA

MENŢINEREA // AMELIORAREA

AMELIORAREA

FUNCŢIEI RESPIRATORII

FUNCŢIEI

RESPIRATORII

Corectarea

Corectarea posturii

aliniamentului

aliniamentului

posturii şi

şi

Consilirerea părinţilor privind

Consilirerea părinţilor privind

manipularea şi

manipularea

şi transportul

transportul

copiilor; copiilor;

Identificarea

Identificarea şi

şi prescrierea

prescrierea

echipamentelor şi suporturilor

echipamentelor şi suporturilor

necesare (orteze,

necesare

(orteze, orteze

orteze

mobile, scaune cu rotile, cadru

mobile, scaune cu rotile, cadru

pentru

pentru mers

mers etc.).

etc.).

Principii înîn aplicarea

Principii

aplicarea

tratamentului kinetic:

tratamentului

kinetic:

Evitarea Evitarea oboselii oboselii –– prin prin exerciţii exerciţii uşoare, uşoare, cucu rezistenţă rezistenţă medie medie
Evitarea
Evitarea oboselii
oboselii –– prin
prin exerciţii
exerciţii uşoare,
uşoare,
cucu rezistenţă
rezistenţă medie
medie sau
sau mică,
mică, repetări
repetări
puţine
puţine şi şi pauze
pauze mai
mai mari.
mari. SeSe vava merge
merge
progresiv
progresiv înîn aplicarea
aplicarea exerciţiilor,
exerciţiilor, dede lala
uşor
uşor lala greu,
greu, dede lala simplu
simplu lala complex,
complex,
dede lala număr
număr mic
mic dede repetări
repetări lala unun
număr
număr mai
mai mare
mare înîn funcţie
funcţie dede
capacitatea
capacitatea fiecărui
fiecărui pacient
pacient înîn parte;
parte;
Aplicarea gimnasticii respiratorii tuturor
Aplicarea gimnasticii respiratorii tuturor
pacienţilor, exerciţiile facându-se în
pacienţilor, exerciţiile facându-se în
funcţie
funcţie dede nevoile
nevoile fiecărui
fiecărui pacient;
pacient;
Menţinerea funcţiilor pe care pacientul
Menţinerea funcţiilor pe care pacientul
lele are
are şi şi mai
mai puţin
puţin ameliorarea
ameliorarea lor,
lor,
întrucât bolile neuromusculare sunt
întrucât bolile neuromusculare sunt
progresive, ne vom bucura bucura dacă
progresive, ne vom bucura bucura dacă
reuşim
reuşim încetinirea
încetinirea deteriorării
deteriorării fizice;
fizice;
 Verticalizarea Verticalizarea pacientului pacientului –– este este foarte foarte importantă importantă înîn cazul cazul înîn
Verticalizarea
Verticalizarea pacientului
pacientului ––
este
este foarte
foarte importantă
importantă înîn
cazul
cazul înîn care
care pacientul
pacientul aa
fost
fost diagnosticat
diagnosticat înainte
înainte dede
instalarea
instalarea mersului,
mersului,
deoarece
deoarece acest
acest lucru
lucru îiîi
oferă
oferă pacientului
pacientului unun sprijin
sprijin
psihic
psihic deosebit,
deosebit, ştiut
ştiut fiind
fiind
faptul
faptul căcă înîn majoritatea
majoritatea
bolilor
bolilor neuromusculare
neuromusculare
intelectul
intelectul nunu este
este afectat;
afectat;
Menţinerea
Menţinerea mersului
mersului şi şi
ortostaţiunii
ortostaţiunii cât
cât mai
mai mult
mult
timp
timp pentru
pentru aa evita
evita
instalarea
instalarea deviaţiilor
deviaţiilor
coloanei
coloanei vertebrale
vertebrale şi şi
implicit
implicit complicaţiile
complicaţiile date
date
dede acestea;
acestea;
 Prevenirea Prevenirea contracturilor contracturilor musculare musculare şi şi retracturilor retracturilor tendinoase tendinoase prin prin începerea
Prevenirea
Prevenirea contracturilor
contracturilor
musculare
musculare şi
şi retracturilor
retracturilor
tendinoase
tendinoase prin
prin
începerea
începerea cât
cât mai
mai
precoce
precoce aa unui
unui program
program
kinetic
kinetic bazat
bazat pepe
stretching
stretching şi
şi mobilizări
mobilizări
analitice
analitice (pasive,
(pasive, pasivo-
pasivo-
active
active şi
şi active);
active);
Menţinerea
Menţinerea forţei
forţei
musculare
musculare prin
prin exerciţii
exerciţii
cucu rezistenţă
rezistenţă mică
mică sau
sau
moderată
moderată (nu
(nu sese vava lucra
lucra
cucu rezistenţă
rezistenţă mare);
mare);
 DDeoarece eoarece căzăturile căzăturile sunt sunt frecvente frecvente lala pacienţii pacienţii cucu boli boli neuromusculare,
DDeoarece
eoarece căzăturile
căzăturile sunt
sunt
frecvente
frecvente lala pacienţii
pacienţii cucu boli
boli
neuromusculare,
neuromusculare, aceştia
aceştia voi
voi
fifi învăţaţi
învăţaţi săsă sese ridice
ridice înîn
siguranţă
siguranţă şi
şi cât
cât mai
mai uşor;
uşor;
AAntrenarea
ntrenarea echilibrului
echilibrului sese vava
face
face din
din poziţii
poziţii semiînatlte
semiînatlte şi
şi
înalte
înalte;; pacientul
pacientul vava fifi
asigurat
asigurat împotriva
împotriva
căzăturilor,
căzăturilor, exerciţiile
exerciţiile fiind
fiind
făcute
făcute individual,
individual, sub
sub
supravegherea
supravegherea teraputului,
teraputului,
şi şi//sau
sau cucu ajutorul
ajutorul anumitor
anumitor
dispozitive
dispozitive şi
şi aparate;
aparate;
 CCreşterea reşterea capacităţii capacităţii dede efort efort sese vava face face prin prin aplicarea aplicarea
CCreşterea
reşterea capacităţii
capacităţii dede
efort
efort sese vava face
face prin
prin
aplicarea
aplicarea exerciţiilor
exerciţiilor
aerobe:
aerobe: mers,
mers, alergare,
alergare,
înot,
înot, ciclism
ciclism etc ..
etc ..
Jocul
Jocul –– are
are oo importanţă
importanţă
deosebită
deosebită înîn aplicarea
aplicarea
kinetoterapiei,
kinetoterapiei, având
având înîn
vedere
vedere căcă sese lucrează
lucrează înîn
majoritatea
majoritatea cazurilor
cazurilor cucu
copii. copii.
 Evitarea Evitarea durerii durerii înîn timpul timpul programului programului dede kinetoterapie kinetoterapie –– este este
Evitarea
Evitarea durerii
durerii înîn
timpul
timpul programului
programului dede
kinetoterapie
kinetoterapie –– este
este
foarte
foarte importantă
importantă
deoarece
deoarece rezultatele
rezultatele
vor
vor fifi nefavorabile
nefavorabile
odată
odată cucu instalarea
instalarea
acesto
acestorra,
a, putându-se
putându-se
pierde
pierde chiar
chiar
colaborarea
colaborarea cucu
pacientul; pacientul;
ÎnÎn cazul
cazul pacienţilor
pacienţilor cucu
unun deficit
deficit intelectual,
intelectual,
pot
pot fifi necesare
necesare
explicaţii
explicaţii şi
şi
demonstraţii demonstraţii
suplimentare; suplimentare;

Alte mijloace

Alte

mijloace ale

ale tratamentului

tratamentului dede

recuperare

recuperare

mijloace Alte ale tratamentului de de recuperare recuperare Hidrokinetoterapie Hidrokinetoterapie Masaj Masaj  Terapie Terapie

Hidrokinetoterapie Hidrokinetoterapie

Masaj

Masaj

Terapie

Terapie

ocupaţţional

ocupa

ionalăă

Termoterapie

Termoterapie

Electroterapie

Electroterapie --

EMS

EMS

Magnetodiaflux

Magnetodiaflux

Mulţumes

c!

Mulţumes c!
Mulţumes c!