Sunteți pe pagina 1din 4

Ce reguli trebuie sa respecte in 2015 angajatorii care folosesc

zilieri
Legea zilierilor a fost modificata semnificativ pe parcursul anului recent incheiat, astfel ca, in 2015,
cei care vor sa foloseasca zilieri pentru activitatile ocazionale trebuie sa respecte reguli noi.
Incalcarea acestora poate fi sanctionata cu amenzi ce ajung pana la 20.000 de lei.
Schimbarile importante la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional
desfasurate de zilieri au fost introduse in iunie 2014, acestea vizand, in principal, obligatiile partilor,
plata activitatilor ocazionale si domeniile de activitate.
Zilierii pot sa desfasoare activitati necalificate ocazionale -- pentru care sa fie platiti -- pentru
persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile
familiale.
In acest sens, raportul de munca se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara sa fie necesara
incheierea unui contract individual de munca, pentru o durata de cel putin o zi.
"Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de
minimum o zi, corespunzator cu opt ore de munca. Durata zilnica de executare a activitatii unui
zilier nu poate depasi 12 ore", stabileste actul normativ.
Important! Legea prevede ca angajatorii pot sa foloseasca zilieri pentru o perioada de cel mult 90 de
zile, intr-un singur an calendaristic (dar cele 90 de zile nu trebuie sa fie consecutive, pentru ca
acestea se cumuleaza), iar acestia nu pot fi utilizati la munci de care sa beneficieze un tert.

Registrul de evidenta a zilierilor, obligatoriu pentru angajatori


Pentru a tine evidenta zilierilor folositi, angajatorii trebuie sa intocmeasca zilnic un registru in care
sa-i inregistreze pe acestia. Exceptie fac perioadele in care nu se folosesc zilieri.
De asemenea, angajatorii sunt obligati sa inainteze lunar, catre insectoratul teritorial de munca
(ITM), un extras al Registrului de evidenta a zilierilor, mai prevede Legea nr.
52/2011: "Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre
inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor
continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport
electronic, dupa caz".
Important! Angajatorii care nu infiinteaza registrul sau care nu-l completeaza inainte de inceperea
activitatii zilierilor pot fi amendati cu 6000 de lei. Aceeasi sanctiune se aplica daca registrul nu este
intocmit zilnic sau daca nu este transmis lunar catre ITM.

Remuneratia se stabileste prin negociere directa


Pentru activitatile prestate, zilierii au dreptul la o remuneratie stabilita prin negociere directa intre
parti.
Mai exact, remuneratia bruta pe ora poate avea orice cuantum stabilit de zilier si beneficiar, atat
timp cat este respectata conditia ca acesta sa fie cel putin la nivelul valorii pe ora a salariului de

baza minim brut.


De la 1 ianuarie 2015, la un numar mediu de 170 de ore lucrate intr-o luna, valoarea pe ora a
salariului minim brut este de 5,7 lei pe ora, iar de la 1 iulie 2015 va fi de 6,1 lei pe ora.
Atentie! Stabilirea unui cuantum brut orar mai mic decat valoarea pe ora a salariului minim brut
este sanctionata cu amenda de 10.000 de lei.
Plata zilierului se face pentru echivalentul a cel putin opt ore de munca pe zi, chiar daca partile
stabilesc o durata mai mica, iar aceasta se face la sfarsitul fiecarei zile de munca, dispune Legea
zilierilor. Insa prin acord scris se poate stabili ca aceasta sa se faca la sfarsitul saptamanii sau la
sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.
Angajatorii pot face platile prin orice mijloc admis de lege, adica inclusiv prin virarea intr-un cont
bancar.
Totodata, in sarcina angajatorilor revine si plata impozitului pe venit (16%) datorat pentru
activitatile prestate de zilieri. Cei care nu fac acest lucru sunt amendati cu 20.000 de lei si li se
interzice folosirea zilierilor.
In ceea ce priveste contributiile sociale, legea mentioneaza ca acestea nu sunt datoratenici de catre
angajatori si nici de catre zilieri. Totusi, acestia din urma au posibilitatea de a se asigura, in mod
optional, in sistemele de asigurari publice.
"Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asiguratin
sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii,
sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale. Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza
contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar", prevede actul normativ.

Minorii trebuie sa aiba cel putin 15 ani pentru a lucra ca zilieri


Regula generala impusa de Legea nr. 52/2011 este ca minorii pot sa desfasoare activitati ocazionale
platite doar daca au implinit cel putin 16 ani, insa exista si posibilitatea unei exceptii.
Mai exact, minorilor care au intre 15 si 16 ani le este permis sa lucreze ca zilieri doar daca primesc,
in acest sens, acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
Totodata, minorii pot sa presteze, ca zilieri, doar activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu
aptitudinile de care dau dovada. "Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si
de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu
aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala,
spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate", se
subliniaza in actul normativ mentionat.
In cazul zilierilor minori, durata muncii nu trebuie sa depaseasca sase ore pe zi, iar in total, pe
parcursul unei saptamani, limita maxima este de 30 de ore.
Important! Munca de noapte nu poate fi pusa in sarcina zilierilor minori, iar cei care ii angajeaza
trebuie sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la protectia minorilor la locul de munca.

Angajatorul suporta cheltuielile in caz de accident sau deces


Daca in timpul activitatii are loc, din vina angajatorului, un eveniment in urma caruia zilierii se
accidenteaza, acesta este nevoit sa suporte toate cheltuielile necesare pentru ingrijirea medicala.
Aceeasi regula se aplica si in situatia in care se produce un eveniment -- tot din vina angajatorului -in urma caruia zilierii mor. Astfel, acesta trebuie sa asigure cheltuielile de inmormantare.
"In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului,
beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din
fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului", este punctat in
Legea zilierilor.
In esenta, obligatiile pe care le au angajatorii in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt
urmatoarele:
sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului
de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si
protectie pe care trebuie sa le respecte;
sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le
permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol
securitatea si sanatatea acestora;
sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii
desfasurate de zilieri;
sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs,
orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii.
Insa nici zilierii nu sunt scutiti de obligatii in acest domeniu, acestea fiind urmatoarele:
sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;
sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa folosire, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu
ocazia controlului.

In ce domenii este permisa folosirea zilierilor


Domeniile de activitate in care poate fi prestata munca necalificata ocazionala sunt stabilite, de
asemenea, in Legea zilierilor. Mai exact, acestea sunt:

agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in sistem


semiliber, traditional si transhumanta - diviziunea 01;
silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
pescuit si acvacultura - diviziunea 03;
colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si 3811;
recuperarea materialelor - grupa 383;
comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;
activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;
publicitate - grupa 731;
activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati suport pentru
interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de
spectacole - clasa 9004;
activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi
arheologice);
activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice - cod 0141.
hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul
Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
activitati ale bazelor sportive - diviziunea 9311;
activitati ale cluburilor sportive - diviziunea 9312.
De retinut este ca activitatile de manipulare de marfuri si cele de curatenie si intretinere pot fi facute
doar in domeniile enumerate mai sus.
Important! Angajatorii care folosesc zilierii pentru alte activitati in afara de cele prevazute de lege
pot fi amendati cu sume cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.